Skønsmandens erklæring

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skønsmandens erklæring"

Transkript

1 Skønsmandens erklæring 7204 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Punkterede termoruder. 2. Revnede klinker på fortrappe. 3. Gulvafløb i kælder. 4. Revnede fliser i bruseområde. 5. Intet afløb i vaskerum. 6. Tagnedløb i trappeskakt til kælder. 7. Tæppe på kældergulv. 8. Ventilation af wc. 9. Halogenspots mellem stue og køkken + blød ledning i havestue. 10. Gangbro. 11. Ventilation. 12. Manglende brandsikring. 13. Skimmelsvamp. 14. Borebiller i tagkonstruktion. 15. Manglende gelænder samt revnede klinker ved kælderskakt/trappe. Klagepunkterne burde have været angivet i tilstandsrapporten/tr. Den bygningssagkyndiges forklaring: Som angivet i skrivelse af xx.xx Vejret på besigtigelsestidspunktet: Øvrige forhold:

2 Skønsmandens erklæring Klagepunkter: Ad pkt. 1 Ad pkt. 2 Ad pkt. 3 Ad pkt. 4 Ad pkt. 5 Ad pkt. 7 Der kunne konstateres følgende: Der kunne konstateres 1 punkteret termorude i udestue. Der kunne konstateres 2 revnede klinker samt 2 løse klinker på entrétrappen. Trappen har afskalninger forneden på hjørner ved nederste trin og trappen er revnet fra mod sokkel/kælderydervæg som dels er fuget og tætnet med blød fuge og mørtelfuge. Der ses fine mindre revner på trappevangerne. Fotos I gulvafløb i badeværelse i kælder kunne der efter fraløftning af stor firkantet gulvrist konstateres, at gulvafløbet antagelig er af ældre dato og med synlig beton i sider og på overflade under gulvristen. Gulvafløbet vurderes ikke at være udført håndværksmæssigt korrekt med tæt afløbsskål på tidspunktet for udførelse af badeværelset. Foto 17. Der kunne konstateres 1 revnet klinke i badeværelse/bruseområde samt 2 skruehuller i klinker på brusevæggen. I bruseområdet kunne der ses monteret ventilator i væg med el-udtag fra el-dåse i væggen. Fotos Der er ikke gulvafløb i vaskerummet i kælderen. I vaskerummet er der installeret vaskemaskine og tørretumbler med ikke synlige afløb bag maskiner. I vaskerummet i kælderen kunne der på ydervæg ved kælderdøren forneden ses mindre mørke pletter/jordslåethed på gipsplader på kældervæggen. Fotos Tagnedløb fra bagside af hus og fra udestue munder direkte ud i kælderskakt. I kælderskakten er der monteret gulvafløb med afløbsrist. Fotos EI fremførte at tagnedløb også er ført ned i kælderhals ved nabohuse og dermed på godkendt måde på daværende tidspunkt. I kælderrum ved indgangsfacade er der monteret tæpper på kældergulvet. I skab i kælderrum blev der forevist mindre brønd i kældergulvet. Plastbrønden med sten i bunden var ca. 50cm dyb og tør. Formålet med brønden er ikke oplyst og kendes ikke, men

3 det antages at den kunne have til formål, at fungere som pumpebrønd for evt. opstigende grundvand. Fotos Ad pkt. 8 Ad pkt. 9 Ad pkt. 10 Ad pkt. 11 Ad pkt. 12 Ad pkt. 13 Ad pkt. 14 Ad pkt. 15 Konklusion: I toilet i kælder er der ikke installeret direkte aftræk, men aftræk kan ske via oplukkeligt vindue. Foto 30. I stue og køkken er der installeret halogenspots i loft/baldakin over køkkenbord samt foroven i vindue mod udestue. Over spiseplads ved køkken er der monteret 2 halogenpendler med omformeren monteret på loft og med el fra loftdåse over køkkenbord. Fotos I havestue ses monteret blød ledning mellem 2 lampeudtag. Fotos I loftrummet er der ikke monteret gangbro i ca. halvdelen af loftrummet mod nabogavl. I loftrummet kunne det konstateres, at taget er monteret med undertag, antageligt diffusionsåbent undertag af mrk. Nancon. Tekniske data på undertaget har ikke kunne fremskaffes. Undertaget var fugtigt på underside og fugtigheden i træværket/spær er for høj, især i yderste halvdel mod undertaget, hvor der kunne måles træfugtigheder på over 30%. Loftisoleringen er ført helt ud mod undertaget. Fotos Udefra kunne der i hver side ses 2 ventilationstude foroven i tagstenene og ingen forneden. Taget er oplyst udført i Ved gang på løse brædder ovenpå loftisoleringen kunne der konstateres, at undertag er ført i gennem over gavlmur mod nabo og at der ikke er udført korrekt brandadskillelse ved gavlmur/brandvæg mod nabo. Fotos Der kunne konstateres mindre forekomster af skimmelsvamp på undertaget samt enkelte steder på yderste del af spær. Fotos 31, 32, 36, 38. I loftrummet kunne der konstateres enkelte mindre angreb af borebiller i træværket. Foto 38. Der kunne konstateres manglende gelænder ved kælderskakt samt enkelte revnede/defekte klinker på kældertrappe. Fotos

4 Ad pkt. 5 Ad pkt. 8 Ad pkt. 10 Ad pkt. 11 Ad pkt. 14 Fejl og forsømmelser: Ad pkt. 1 Ad pkt. 2 Ad pkt. 3 Ad pkt. 4 Det er ikke et krav, at der skal være gulvafløb i et kælderrum, hvor der opstillet vaskemaskine. Jordslåethed forneden på kældervæg kan skyldes fugtig kælderydervæg og evt. kondensdannelse på kældervæggen. Der kunne ikke registreres fugt i væggen/på gipspladen. Udmunding af tagnedløb frit i kælderskakten er uhensigtmæssigt på grund af risiko for stopning af gulvafløbet i kælderskakten og dermed risiko for indtrængning af vand i kælderen. Ventilation via vindue fra toilet vurderes at være ok. Der vurderes ikke at være krav om gangbro i loftrummet. Fugtigheden i træværket er for høj og der vurderes at være utilstrækkelig ventilation af loftrummet. Forekomsten af enkelte borebiller i træværket vurderes at være normal for et hus i den pågældende alder og at have mindre/ingen betydning. Ingen, da det ikke med sikkerhed kan konstateres, hvorvidt den punkterede termorude var synlig og konstaterbar på besigtigelsestidspunktet samt at der er taget forbehold for punkterede termoruder i TR. Bemærkningen i TR angående hovedtrappe burde have været en K2-be-mærkning, hvor der desuden var bemærket mindre afskalninger forneden på forreste hjørner af trappen samt revnet fuge mod kælderydervæg. Enkelte revnede og løse klinker kan være af nyere dato efter besigtigelsestidspunktet. Forholdene med gulvafløb i badeværelse i kælderen burde have været noteret i TR med K3-bemærkning og med beton i gulvafløbet samt note. Revnet flise ved bruser samt 2 huller i klinker ved bruser burde have været angivet i TR med K3-bemærkning samt note. Ad pkt. 5 Ingen. Med hensyn til jordslåethed forneden på kælderydervæg er det tvivlsomt hvorvidt

5 at forholdet var tilstede og/eller tilgængeligt på besigtigelsestidspunktet. Ad pkt. 7 Ad pkt. 8 Ad pkt. 9 Ad pkt. 10 Ad pkt. 11 Ad pkt. 12 Ad pkt. 13 Ad pkt. 14 Ad pkt. 15 Overslag over udbedringsudgifter incl. moms : Ad pkt. 2 Ad pkt. 3 Ad pkt. 4 Forholdet burde give anledning til bemærkning med K3-bemærkning da der er risiko for indtrængning af vand i kælderen ved kraftige regnskyl og ved evt. stop af gulvafløbet i kælderskakten. Ingen. Ingen. Blød ledning mellem 2 lampeudtag i havestue burde have været konstateret med K2- bemærkning og note om tjek af aut. Elinstallatør. Omformer til halogenspots er skjult og derfor ikke konstaterbart. Ingen. Ingen, da det ikke med sikkerhed kan konstateres hvorvidt at der var for høj fugtighed i træværket på besigtigelsestidspunktet samt skimmeldannelse på undertag og træværk. Desuden vurderes undertaget at være diffusionsåbent, hvorfor der ikke kræves yderligere ventilation/ventiler fra loftrummet. Forholdet med mgl. brandadskillelse burde have været bemærket i TR med K3 pga. risiko for brandspredning eller også burde der i TR hav været taget forbehold for mgl. gangbro og adgang. Ingen, da det ikke med sikkerhed kan konstateres hvorvidt der forekom skimmeldannelse på besigtigelsestidspunktet. Ingen, da de mindre forekomster af borebiller antages at være uden betydning. Manglende gelænder omkring kælderskakt burde have været angivet i TR. Reparation af revner og fuger - kr ,00. Udførelse af korrekt gulvafløb i badeværelse - kr ,00. Udskiftning af revnet klinke + tætning af 2 huller - kr ,00. Under forudsætning for mulighed for fast tilslutning til afløbsinstallation i/under kælderhals anslås udbedring til - kr.

6 5.000,00. Ad pkt. 9 Ad pkt. 12 Ad pkt. 15 Forbedringer: Blød ledning udskiftes - kr ,00. Udførelse af brandadskillelse mod tag i loftrum - kr ,00. Montering af gelænder ved kældertrappe - Kr ,00. Ingen Eventuelle forligsdrøftelser: Ingen Eventuelt:

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 9124 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: Overordnet klages over meget stor forskel mellem tilstandsrapport nr. xx af xx.xx.2006 og xx af xx.xx.2009, idet klagen går på førstnævnte

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 111113

SKØNSERKLÆRING J.nr. 111113 SKØNSERKLÆRING J.nr. 111113 Besigtigelsesdato: Den 23.11.2011. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12121

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12121 SKØNSERKLÆRING J.nr. 12121 Besigtigelsesdato: 13. november 2012 kl. 9,00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 10076 Oversigt over klagepunkter: Ulovlige elinstallationer. 1. Stikkontakt med afbryder ved terrassedør (sidder løs) er tilsluttet med blød ledning. Herfra udgår forlængerledning

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelse den: 10. februar 2015 kl. 10.30. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager)

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelse den: 10. februar 2015 kl. 10.30. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager) SKØNSERKLÆRING Besigtigelse den: 10. februar 2015 kl. 10.30 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager) Klagers advokat: (I det følgende betegnet som klagers advokat) Beskikket bygningskyndig:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 9036 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: Klagen omhandler: 1. Mug og fugtskjolder ved forsatsvægge i kælderværelse. 2. Råd i og nedbrudte spærender samt lægter omkring

Læs mere

Vurdering af skader på bygninger i huseftersynsordningen. Version 4

Vurdering af skader på bygninger i huseftersynsordningen. Version 4 Vurdering af skader på bygninger i huseftersynsordningen Version 4 Denne oversigt indeholder en ikke udtømmende liste over bygningsskader og deres bedømmelse indenfor rammerne af huseftersynsordningen

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 8155 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: Den bygningssagkyndiges forklaring: Vejret på besigtigelsestidspunktet: Øvrige forhold: 1): Kælder-etage med skjolder af fugt og skimmelsvamp.

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 8204 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: 1): Fugt-vandskade i kælderetage; ikke nævnt i TR 2): Hoveddør og bryggersdør med skader i finér 3): Sålbænk mod stue flækket/løs

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13045

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13045 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13045 Besigtigelsesdato: 15. maj 2013, kl. 9,00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede /

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 1 7201 Oversigt over klagepunkter: 1. Fugtindtrængning i hulmuren mod syd ved regnvejr. 2. Fugt i indervægge ved sydfacade. 3. Drænhuller i bundstykket i fordør er lukket. Der løber vand ind under døren.

Læs mere

J. nr.: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten

J. nr.: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten J. nr.: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten er afvigelser fra retningslinjerne for huseftersyn i et sådant omfang, at den m betegnes som

Læs mere

Revisonsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendommen. Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til

Revisonsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendommen. Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til I ST i. DISCIPUNÆR- OG I P.IN I kidsrapportei.i %. V I I II 1k I I I... MIN IN FOR RESKIKED& RYGNINGSSAGKYNDIGF,-E S RE S 1O A F Fors i de Revisonsoversigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 8118 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: 1. Isolering på loft Klagers påstand: Klager mener ikke, at den bygningssagkyndige har nævnt forholdet med den ødelagte isolering

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr.: 12084. Besigtigelsesdato: Torsdag 04-10-2012. Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab:

SKØNSERKLÆRING. J.nr.: 12084. Besigtigelsesdato: Torsdag 04-10-2012. Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: SKØNSERKLÆRING J.nr.: 12084 Besigtigelsesdato: Torsdag 04-10-2012 Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Tilstede ved skønsforretningen: Bilag: Datering, navn og underskrift:

Læs mere

tildeles en påtale for fejl i en tilstandsrapport. har afgivet kommentarer til den foreløbige kontrolrapport den 14. september

tildeles en påtale for fejl i en tilstandsrapport. har afgivet kommentarer til den foreløbige kontrolrapport den 14. september Dato: 20. december 2012 J. nr.: fgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten er afvigelser fra retningslinjerne for huseftersyn i et sådant omfang,

Læs mere

Byggeteknisk tilstandsrapport

Byggeteknisk tilstandsrapport Ejer: Naturstyrelsen Vestjylland Dato: 02-02-2015 Rapporten er udarbejdet af Boligeftersyn og omhandler gennemgang af: Bygning 1, iht. BBR-meddelelse pumpeanlæg Byggeteknisk tilstandsrapport Indledning

Læs mere

Byggeteknisk tilstandsrapport

Byggeteknisk tilstandsrapport For ejendommen Åbrovej 6, Bjerring, 6100 Haderslev Ejer: Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste (FBE) Dato: 02.07.2013 Rapporten er udarbejdet af Boligeftersyn og omhandler gennemgang af: Bygning

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Klavs Frandsen, Stine Broby. By Ørbæk. Udløbsdato 27-10-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Klavs Frandsen, Stine Broby. By Ørbæk. Udløbsdato 27-10-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Klavs Frandsen, Stine Broby dresse Juulskovvej 7 Postnr. 5853 Dato 27-04-2015 By Ørbæk Udløbsdato 27-10-2015 H-15-0-0103 Kommunenr./Ejendomsnr. 450-10912 Matrikel/Ejerlav: 1 Holmegård,

Læs mere

Revisionsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejen d om men

Revisionsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejen d om men DISCIPLINÆR OG TEKN I SK RE V S I I Ok P4 AF T LSTANDSRAPPORTE I IJ FOR BSkiRFFD& eygnr4gssàgxyndg Forside Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til Mange skader

Læs mere

DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET

DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEOE BYGNINGSSAGKYNDIGE Dato: J. nr.: I Afaorelse teknisk revision af tilstandsraodorten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten retningslinjerne for

Læs mere

Undersøgelse af tilstandsrapporters kvalitet. August 2005

Undersøgelse af tilstandsrapporters kvalitet. August 2005 Undersøgelse af tilstandsrapporters kvalitet August 2005 Undersøgelse af tilstandsrapporters kvalitet August 2005 Dokument nr. 61339-10 Revision nr. 00 Udgivelsesdato 08 aug. 2005 Udarbejdet Kontrolleret

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Ejendommen er besigtiget tirsdag d. 25. januar 2012 i tidsrummet mellem kl. 13.00 og 15.00. Ejendommen:

SKØNSERKLÆRING. Ejendommen er besigtiget tirsdag d. 25. januar 2012 i tidsrummet mellem kl. 13.00 og 15.00. Ejendommen: SKØNSERKLÆRING Besigtigelsesdato: Ejendommen er besigtiget tirsdag d. 25. januar 2012 i tidsrummet mellem kl. 13.00 og 15.00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig:

Læs mere

LANGELANDSGADE 208, 8200 AARHUS N

LANGELANDSGADE 208, 8200 AARHUS N Colliers Byggerådgivning A/S, Silkeborgvej 2, 8000 Aarhus C LANGELANDSGADE 208, 8200 AARHUS N VEDLIGEHOLDELSESPLAN Dato: 01.08.2013 PROJEKTOPLYSNINGER Adresse: Rekvirent: Ejendomstype: Dato for gennemgang

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Bagenkop. Udløbsdato 08-03-2015. Lb. nr. H-14-00365-0026. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Bagenkop. Udløbsdato 08-03-2015. Lb. nr. H-14-00365-0026. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Naturstyrelsen dresse Vestervej 9 Postnr. 5935 Dato 08-09-2014 By Bagenkop Udløbsdato 08-03-2015 H-14-00-0026 Kommunenr./Ejendomsnr. 482-5998 Matrikel/Ejerlav: 13 Bagenkop By, Magleby

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13117

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13117 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13117 Besigtigelsesdato: Den 05.12.2013 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Boet efter Jesper Neerup Wenzel og Dan Kai Madsen. By Næstved. Udløbsdato 20-07-2015

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Boet efter Jesper Neerup Wenzel og Dan Kai Madsen. By Næstved. Udløbsdato 20-07-2015 for ejendommen Sælger: Boet efter Jesper Neerup Wenzel og Dan Kai Madsen dresse Mågevej 16 Postnr. 4700 Dato 20-01-2015 By Næstved Udløbsdato 20-07-2015 H-15-0-0007 Kommunenr./Ejendomsnr. 370-018082 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Christina Hobel og Michael André Burnside Skjold. By Rønne. Udløbsdato 04-02-2015

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Christina Hobel og Michael André Burnside Skjold. By Rønne. Udløbsdato 04-02-2015 for ejendommen Sælger: Christina Hobel og Michael ndré Burnside Skjold dresse Lundensvej 6, Rønne Postnr. 3700 Dato 04-08-2014 By Rønne Udløbsdato 04-02-2015 H-14-0-0169 Kommunenr./Ejendomsnr. 400-231397

Læs mere

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Nej. Ja skønsmand Sagsbehandler i Modtagekontrolle Nej Nævnssekretariat n et

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Nej. Ja skønsmand Sagsbehandler i Modtagekontrolle Nej Nævnssekretariat n et .. Andet TE dnisk RE S ON AF T LSTANDSRAPPORTE DISCIPLINÆR OG r i v i i i P1 FOR BESKKEO& BYGNINGSSAGYNDIGE Forside Rev is jon sove rsigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13103

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13103 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13103 Besigtigelsesdato: 02.10.2013 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningssagkyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere