November ÅRGANG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "November 2008 21. ÅRGANG"

Transkript

1 November ÅRGANG 12,6 mill. kr. skal sikre fortsat positiv udvikling. Læs fra side 2 Renovering for 33,4 mill. kr. i Vadgårdsparken. Mere side 6 Ingen pris til M3 og Vejdirektoratet. Se side 10

2 Boligsocial helhedsplan for Høje Gladsaxe: Beboerrådgivningen har været en succes.den negative udvikling er vendt.der skal være plads til alle i Høje Gladsaxe. Vi skal ikke præmiere dem, som laver ballade.det er vigtigt for os,at alle beboere er med. Fællesskab og social ansvarlighed er nøgleord,siger Flemming Larsen,der er formand for Fællesdriften af Høje Gladsaxe og formand for Arbejdernes Boligselskabs afdeling. 12,6 MILL.KR. SKAL SIKRE FORTSAT POSITIV UDVIKLING 2

3 Beboerrådgiver Jannie Møgelgaard, formand for Fællesdriften af Høje Gladsaxe, Flemming Larsen, og projektmedarbejder Peter Jansen. Foto: Kaj Bonne Mortensen. Den negative udvikling som frem til 2003 prægede Høje Gladsaxe er vendt. For fem år siden stod Høje Gladsaxe med en række store sociale problemer centreret omkring en gruppe børn og unge af anden etnisk oprindelse end dansk, og som hærgede området med kriminalitet og hærværk i en grad, der gjorde beboerne meget utrygge ved at færdes i bebyggelsen Siden er der sket markante positive ændringer. Ikke mindst på grund af oprettelsen af en fælles beboerrådgivning i de fem boligselskaber, som udgør Høje Gladsaxe med sine almene boliger med tæt ved beboere, men også gennem anvendelsen af fleksibel udlejning, som har givet en mere afbalanceret sammensætning af beboerne. En helhedsplan til 12,6 millioner kroner er på vej til at blive godkendt i Landsbyggefonden, som leverer hovedparten af pengene, men også de fem boligselskaber og Gladsaxe Kommune er bidragsydere. Helhedsplanen skal løbe over fire år og har et budget på i alt 12,6 millioner kroner. Flemming Larsen, der er formand for Fællesdriften af Høje Gladsaxe og formand for afdelingsbestyrelsen i Arbejdernes Boligselskabs del af bebyggelsen, er tilfreds med den udvikling i området, der er sket de seneste fem år. Plads til alle Der skal være plads til alle i Høje Gladsaxe, så den positive udvikling både fastholdes og yderligere styrkes. Vi skal ikke præmiere dem, som laver ballade. Det er vigtigt for os, at alle beboere er med. To af de muligheder, vi har brugt for at vende udviklingen, er beboerrådgivningen med en stribe gode tilbud til beboerne og den fleksible udlejning, som betyder, at ressourcestærke beboere er begyndt at flytte ind i Høje Gladsaxe. Og den udvikling skal fortsætte. I 2007 fik beboerrådgivningen Gladsaxe Kommunes kulturpris for en fantastisk indsats i området, så indsatsen bliver også påskønnet i kommunen. Tidligere blev vi trukket frem som et eksempel på et ghettoområde. Det sker ikke længere, konstaterer Flemming Larsen, der fortsætter: Vi vil godt fortsætte med den positive udvikling i Høje Gladsaxe. Derfor har Fællesdriften i Høje Gladsaxe fået NIRAS Konsulenterne til at udarbejde en Boligsocial Helhedsplan for bebyggelsen. Den blev offentliggjort i september Helhedsplanen er blandt andet baseret på en lang række interviews i fokusgrupper med en bred skare af interessenter, så grundlaget for helhedsplanen er i orden. Hovedpunkterne i vores vision for Høje Gladsaxe er fællesskab og social ansvarlighed, som vi skaber gennem netværk på kryds og tværs. Og vi har de seneste fem år vist, at vi er godt på vej. Udviklingen kan vende I rapporten konstaterer NIRAS Konsulenterne blandt andet, at boligområdet i dag ikke kan betegnes som voldsomt belastet, men risikoen for, at en negativ udvikling igen begynder at eskalere, er til stede, og derfor er det uhyre vigtigt, at ressourcerne og indsatsen for at understøtte den positive udvikling fastholdes og styrkes. Det hedder videre i rapporten: Selv om udviklingen går den rigtige vej, er der i Høje Gladsaxe, som i mange andre lignende områder, en række boligsociale problemer. Det kommer blandt andet til udtryk i mistillid og fordomme mellem beboere af anden etnisk herkomst end dansk og danske beboere, men også de etniske minoriteter imellem. Derfor beboerrådgivning Beboerrådgivningen blev oprettet i 2003 på baggrund af, at der var øgede problemer med kriminalitet og hærværk. Samtidig steg antallet af beboere med anden etnisk baggrund end dansk, og der var tiltagende > 3

4 12,6 MILL. KR. SKAL SIKRE FORTSAT POSITIV UDVIKLING problemer med utilpassede børn og unge samt en tendens til, at også de mindre børn blev trukket ind på en uheldig løbebane. Hertil kom misbrugerproblemer blandt unge og ældre. Alt sammen med en stigende utryghed i boligområdet og et dårligt omdømme i den omkringliggende by, i København og i medierne. I første omgang koncentrerede beboerrådgivningen sig om disse indsatsområder; børn og unge, familier med anden etnisk baggrund end dansk, misbrugere i Høje Gladsaxe samt koordinering af tiltag i Høje Gladsaxe. Udviklingen vendte I marts 2007 var der status på indsatsen og af denne fremgår det, at beboerrådgivningen i samarbejde med det professionelle netværk har fat i den store ungdomsgruppe og har kendskab til den kommende generation. Stemningen blandt de unge er vendt fra at være rå og negativ til at være mindre rå, og de unge kan se, at de har mulighed for at gøre noget ved deres egen situation. Der bliver brugt væsentligt færre penge på udbedring af hærværk i området. Antallet af anmeldelser til politiet er faldet, og nærbetjentene har en god kontakt til de unge. Antallet af beboere med anden etnisk baggrund end dansk er faldet på grund af den fleksible udlejning, og der er etableret et velfungerende tilbud til misbrugere og psykisk syge. Stærke kræfter bag netværk I og omkring Høje Gladsaxe er der både professionelle og frivillige netværk, som rummer stærke kræfter med stort engagement og forankring i Høje Gladsaxe. Mange ser beboerrådgivningen som limen, der binder indsatsen i Høje Gladsaxe sammen. ALLEREDE MANGE AKTIVITETER i Høje Gladsaxe: Farverig Fritid - som er en indsats rettet mod foreningsløse børn og unge samt deres familier. Projektmedarbejderen kontakter de unge, som færdes på gadeplan og giver info om aktiviteterne. Dels som forebyggende indsats over for de 5 9 årige, dels med dækning af akutte behov for de 9 15 årige. Baselinestudier, pigeklub, lektiecafé. 4 Pigeklubben - der er for to-kulturelle piger fra klasse, som mødes en gang om ugen blandt andet med beboerrådgiveren, sundhedsplejersker og Røde Kors. Aktiviteter, ture og debatter om planlagte emner. Unge frivillige - hvor fire frivillige med anden etnisk baggrund end dansk jævnligt mødes med en gruppe unge og dyrker forskellige aktiviteter. For eksempel fodbold. Der arrangeres weekend- og ferieture. Projektmedarbejderen er bagtrop og coach for de unge. Cirkusuge i Høje Gladsaxe - hvor 45 børn i alderen 7 14 år laver cirkus i en uge. Det giver personlige og fælles succesoplevelser. Det fremmer netværk mellem børn og forældre og giver positive historier om integration og menneskelige ressourcer.

5 Samtidig peger flere, ifølge NIRAS Konsulenternes rapport, på, at bindeleddet mellem de mange netværk skal gøres stærkere og mindre sårbart, ikke mindst set i lyset af, at den oprindelige rådgivningsfunktion udløber ved udgangen af 2008 og fortsætter med støtte fra den boligsociale helhedsplan. I beboerrådgivningen arbejder Jannie Møgelgaard og Peter Jansen også med netværk og rollemodeller. Gode rollemodeller De gode rollemodeller er dem, vi bygger på og den effekt det giver, når andre unge ser, at det kan betale sig at gå i gang med en uddannelse, passe sin skole og i øvrigt komme videre. At vi tager hånd om den enkelte unge har en god effekt. For få år siden var kun 20 procent af de unge i Værestedet i gang med en uddannelse. I dag er 80 procent i gang med en uddannelse. Blandt andet har vi hjulpet flere til at komme på højskole, påpeger beboerrådgiver Jannie Møgelgaard. Vi har et godt tag i drengene med anden etnisk baggrund end dansk, hvorimod vi oplever at pigerne ligesom trækker sig. Vi kan også konstatere, at selv om de unge går i samme skole og i samme klasse og der har det fint med hinanden, men når de er kommet hjem, så har de ikke noget med hinanden at gøre, fortæller Peter Jansen, der er projektmedarbejder i Høje Gladsaxe, der gerne tager med de unge ud i erhvervslivet for at hjælpe dem med at finde et fritidsjob, så de også kan begynde at netværke. Jeg oplever, at de unge med anden etnisk baggrund end dansk får fodfæste og derefter skaffer hinanden ind i fritidsjobbene. Så de bliver deres egen ressource, fortæller Peter Jansen. n Koncert Vis hvad du kan, - projektet sætter fokus på de unges kvaliteter og ressourcer frem for deres negative adfærd. En gang årligt, hvor unge optræder for andre unge. Idrætsuge SFO-idræt er idræt for sjov for børn med anden etnisk baggrund end dansk og for overvægtige børn. Idrætsforeninger i samarbejde med SFO og sundhedsplejerske. Idrætsprojekter - GAM3, idræt på gadeplan, Cricket, Bokseprojekt. Kvindegruppe - der mødes en gang om ugen til snak og diskussioner. Forskellige kreative aktiviteter, udflugter, socialt samvær. Fotos til denne artikel er fra projektet Vis hvad du kan 5

6 Vadgårdsparken Renoveringen af Vadgårdsparken er delt op i seks etaper. Der er en fem ugers forsinkelse, som alle regner med bliver indhentet. Fuld gang i renoveringen af Vadgårdsparken En mindre forsinkelse på fem uger ventes at blive indhentet, så renoveringen er afsluttet omkring 1.april Renoveringen af Vadgårdsparken er i fuld gang, og den blev fra starten delt op i seks etaper, der i princippet følger de enkelte gårdafsnit, som Vadgårdsparken er delt op i. Første etape er stort set afsluttet, og der arbejdes forsat på etaperne 2, 3, 4 og 5, mens 6. etape endnu ikke er gået i gang. I forhold til den oprindelige tidsplan er projektet omkring fem uger forsinket. Det skyldes flere forhold blandt andet forsinkelse på leveringen af materiale samt problemer hos entreprenøren med at skaffe folk til arbejdet. Men boligselskabet forventer, at forsinkelsen bliver indhentet undervejs, og at renoveringen er afsluttet omkring 1. april Projektet koster 37,4 millioner kroner og omfatter ny beklædning af overfladerne med farvede cementfiberplader med bræddestruktur monteret på klink som erstatning af den hidtidige træbeklædning på gavle og facader. Udover renoveringen af facaderne bliver tagterrasserne samt skalmurerne også renoveret.

7 Renoveringen af Vadgårdsparken skrider stort set planmæssigt frem. Der har været rejsegilde på det første afsnit. Renoveringen ventes afsluttet i omkring 1. april

8 Multietniske boligområder Konflikter Ballade og uro blandt unge indvandrere og flygtninge i de multietniske boligområder er ikke hverdagskost,som man ellers kan få indtryk af gennem medierne.men engang i mellem blusser sindene op,og interessemodsætninger udvikler sig til konflikter. Det er især hashrygning,der giver anledning til problemer,men også hurtig knallertkørsel,tilråb til forbipasserende og hærværk er kilder til konflikter. En ny rapport fra Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) ved Aalborg Universitet fastslår, at den bedste måde at håndtere konflikterne på, er ved at gå i dialog med de unge. Rapporten er skrevet af kultursociolog Sølvi Karin Børresen og bygger på interview med områdemedarbejdere, SSP, lokalpoliti og aktive beboere i tre multietniske boligområder: AKB Lundtoftegade på Nørrebro i København, Gellerup i Århus og Vollsmose i Odense. "Langt de fleste unge i boligområderne er der ikke problemer med. De få unge med normbrydende adfærd kan man bedst nå ved at snakke med dem om problemerne på en positiv og åben måde. Det handler om samarbejde og om at aktivere de lokale ressourser", siger Sølvi Karin Børresen. Et bredt samarbejde giver ro i området I alle tre boligområder blev der peget på samarbejdet mellem ungdomsklubber, skoler, idrætsklubber, SSP, lokalpoliti og lokale ildsjæle som en vigtig ramme om at løse og forebygge konflikter. I samarbejdet indgår personer, der kender mange af de unge, og den slags personlige relationer og kontakter tillægges stor betydning for dialogen og konfliktløsningen. Også de unges forældre er vigtige medspillere for konfliktløsningerne. De kan dog, af mange forskellige grunde, være svære at komme i kontakt med, men personlige henvendelser i form af at stemme dørklokker har vist sig at være en god metode til at få forældrene på banen. Når man vil have de unge til at udvise acceptabel adfærd og tage et medansvar for den fælles trivsel i boligområdet, så skal man også tage dem med på råd, når der skal træffes afgørelser om forandringer i området, fx ved områderenoveringer. Det gælder både skal løses gennem dialog den fysiske renovering og samlingssteder for sociale aktiviteter. Især når det gælder udearealerne og klubber, er de unge en værdifuld ressourse til at oplyse om, hvordan arealerne og lokalerne bruges, og hvad der mangler. Ved at give de unge indflydelse, kan man undgå eller reducere hærværk. De interviewede mener, at konflikter skal ses i forhold til de unges sociale situation. De har ofte haft nederlag i skolen, og de oplever, at de ikke bliver accepteret og respekteret i mange sociale sammenhænge. Derudover blæser medierne ofte enkeltstående negative episoder i boligområderne op, som bidrager til at stemple og fastholde alle de unge og boligområdet i et negativt billede. Når medierne så entydigt har fokus på konflikter, kan det påvirke de unges selvforståelse og adfærd. 8

9 Sommerudflugt med Fritidsudvalget: 300 BEBOERE TOG SAMLET TIL BONBONLAND Fritidsudvalgets sommerudflugt 2008 gik til Holme Olstrup, hvor BonBonLand ligger og julemanden bor sammen med Hurlum-Haj og mange andre. Fritidsudvalget havde besluttet, at denne gang skulle sommerarrangementet være en tur til BonBonLand i Holme Olstrup, der hvor julemanden bor. Over 300 beboere fra Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe havde tilmeldt sig udflugten, som fandt sted 21. september 2008, hvilket er ganske flot. Deltagerne var en blandet forsamling med deltagere i alle aldre; pensionister, forældre, bedsteforældre, børn og venner. Det var i alt fire busser, som satte kursen mod BonBonLand, hvor deltagerne landede ved 10-tiden, og deltagerne stillede sig i kø for at komme ind til forlystelserne. Til min store overraskelse fik alle beboere en fribillet til brug i løbet af sæsonen Denne fribillet blev delt ud i busserne på vejen hjem. Dagen bød på rigtigt godt vejr med en fin temperatur på 18 grader, meget sol og få skyer ledsaget af en let brise, så det var bare et skønt vejr til en udflugt. Hundeprutten, Hankatten, Hurlum-Haj, Vild-Svinet og det nye område for småbørn, Fjumseby og meget andet blev flittigt benyttet til alles store fornøjelse. Fritidsudvalget havde på forhånd aftalt, at vi skulle mødes ved busserne kl og alle var der naturligvis til tiden, så vi kunne vende hjem til Gladsaxe i ordentlig tid. I busserne hjem var der ret stille, og jeg fornemmede, at mange var godt trætte efter en god og begivenhedsrig dag i Bon BonLand. Mange deltagere gav også udtryk for, at det havde været en dejlig dag og takkede Fritidsudvalg for et godt arrangement. Jeg vil også gerne sige tak, til de beboere, som deltog, for en rigtig god dag. En særlig tak til alle, som hjalp med til at det blev et godt sommerarrangement. Palle Nielsen Formand for Fritidsudvalget 9

10 Støjhelvede Tre år i støjhelvede.sådan lød en overskrift i Boligbladet i november 2007.Nu er der gået fire år, og vi kan nu se en ende på det omfattende vejarbejde.det har været beskidt,støjende,langsommeligt og til tider ulideligt at være nabo til Vejdirektoratets udvidelse af Motorring 3. Tekst og foto: John Lilja Frederiksen INGEN PRIS TIL M3 og Vejdirektoratet Når Vejdirektoratet er færdig med opgaverne ved Stengårdsparken, er der en række ubesvarede spørgsmål. Hvad skal der ske med alle de revner, sætningsskader, og hvad der ellers følger i kølvandet på vejarbejdet. Bliver skaderne udbedret, så Stengårdsparken igen ser præsentabel ud. Det håber jeg, at afdelingsbestyrelsen og Arbejdernes Boligselskabs administration følger op på. Stengårdsparken er et byggeri, som er præmieret af Gladsaxe Kommune. Hvad med den tiltagende trafik med mere udstødningsgas? Hvad vil den gøre ved os og ved vores ejendomme? Der bliver nok flere 10

11 Støjhelvede Stien nu og før. spørgsmål, men de skal nok dukke op efterhånden, som projektet skrider frem. Sådan sluttede mit indlæg i Boligbladet i november Men hvad er der sket siden? Støj døgnet rundt Mandag 3. november 2008 fandt motorvejsudvidelsen sted, et projekt som Stengårdsparken har været berørt af lige siden starten i februar Og jeg vil lige sige, at det ikke er gået stille af sig det sidste års tid. Tilrettelæggelsen af projektet skal Vejdirektoratet ikke have nogen vandrepokal for. Direktoratet har ellers været gode til at uddele vandrepokaler og priser på kroner til flere entreprenører i alt er der uddelt syv priser til entreprenører. Hvad med at projektet blev færdigt og i stedet bruge penge på at reparere vores ejendom for skader og revner. Men det kan der ikke blive tale om, fordi sagkyndige mener, at der er tale om gamle skader. Revner og andre skader Før Vejdirektoratet begyndte på projektet med udvidelsen af Motorring 3, fik vi sandblæst og pudset vores ejendom. Resultatet blev ganske nydeligt, og jeg fortalte medarbejderne fra Vejdirektoratet, at vejarbejdet lige uden for vores vinduer skulle være omkostningsfrit for boligafdelingen Stengårdsparken. Skulle der ske skade på afdelingens bygninger under udvidelsen, bliver disse udbedret uden udgifter for afdelingen. Efter flere års rystelser på grund af udvidelsen er der kommet revner i vægge og fundament, men Vejdirektoratet siger, at der er tale om gamle skader, der er dukket op. Afdelingen har haft boligselskabets in- > 11

12 INGEN PRIS TIL M3 OG VEJDIREKTORATET Udsigten fra haven. spektør og ingeniører fra Vejdirektoratet ude for at se på skaderne, men det er der ikke kommet noget ud af. Gå dog til biddet Jeg synes, at Vejdirektoratet skulle tage sig sammen og indrømme, at skaderne er opstået som følge af vejbyggeriet, og lade være med at straffe beboerne økonomisk, da det er dem, som i sidste omgang kommer til at betale, hvis Vejdirektoratet ikke vil være sig sit ansvar bevidst. Jeg håber, at afdelingsbestyrelsen og vores inspektør følger op på skaderne og får dem udbedret inden vinteren sætter ind. 12 Larm og støv har vi heller ikke været forskånet for. Da broen over banen til Farum skulle renoveres, kunne det kun ske om natten. Det blev for meget for mange beboere, som klagede over, at de ikke kunne få deres nattesøvn. Det blev heldigvis taget til efterretning, så vi igen kunne sove om natten. Da man var færdig med broen, tog man fat på skinnerne, og det gik heller ikke stille af sig. Grønt skal dække beton Hvor er vi så i dag? Der er foretaget en beplantning, som skal krave op ad betonen, så det skal blive pænt grønt udenpå. Vi må håbe, at den nye beplantning klarer det, for der er så meget ukrudt, at de nye planter er ved at blive kvalt. Som det ser ud i dag, er arbejdet næsten færdigt. Der mangler dog en del oprydning især ved banen til Farum, hvor de gamle skinner er smidt ud til siden, hvilket ikke er noget kønt syn. Men hensyn til støj fra Motorring 3 har det hjulpet, men de store lastbiler, motorcykler og andre med voldsom udstødning, kan støjmuren ikke klare. Vores haver blev færdige, så de kunne bruges det meste af denne sommer. Det var dejligt. Men kig på billeder, som er taget i løbet af byggeriet, og se hvad vi har været igennem.

13 OVERSIGT OVER LEJEFORHØJELSER pr. 1. oktober 2008 Budgetmøde Godkendt Godkendt Nuværende Forhøjelse Ny leje Afdeling afholdt den på mødet forhøjelse leje pr. m 2 pr. m 2 pr. m Mølleparken 1 28/05/08 X 2,50 637,39 15,93 653, Højgårdsparken 28/05/08 X 12,00 546,38 65,57 611, Stengårdsparken 27/05/08 X 3,00 667,28 20,02 687, Hyrdeparken 13/05/08 X 4,30 567,82 24,42 592, Pileparken 1 28/04/08 X 5,00 697,47 34,87 732, Hulegårdsparken 21/05/08 X 4,60 956,07 43, , Pileparken 2, gl. 22/05/08 X 3,32 656,70 21,80 678, Pileparken 2, tag 22/05/08 X 3,87 842,25 32,59 874, Borreparken 27/05/08 X 1,85 647,40 11,98 659, Lyngparken 1 13/05/08 X 3,00 580,43 17,41 597, Tinghøjparken 05/05/08 X 3,90 608,44 23,73 632, Pileparken 3 27/05/08 X 4,40 567,69 24,98 592, Pileparken 4 29/05/08 X 5,30 586,44 31,08 617, Stationsparken 1 29/04/08 X 6,00 526,80 31,61 558, Lykkeparken 22/04/08 X 7,00 523,48 36,64 560, Kongshvileparken 13/05/08 X 2,30 603,54 13,88 617, Pileparken 8 15/05/08 X 2,50 830,32 20,76 851, Skoleparken 1 22/05/08 X 3,90 688,03 26,83 714, Kildeparken 1 29/05/08 X 4,50 493,81 22,22 516, Buddingevej /05/08 X 3, ,23 35, , Mølleparken 2 20/05/08 X 3,80 543,69 20,66 564, Pileparken 6 15/05/08 X 2,50 705,90 17,65 723, Torveparken 20/05/08 X 4,70 682,18 32,06 714, Lyngparken 2 06/05/08 X 3,40 742,53 25,25 767, Pileparken 7 14/04/08 X 4,00 668,42 26,74 695, Egeparken 1 26/05/08 X 5,00 768,79 38,44 807, Toftegården 26/05/08 X 3,60 672,00 24,19 696, Vadgårdsparken 21/05/08 X 2,25 868,37 19,54 887, Kildeparken 3 15/04/08 X 2,50 817,60 20,44 838, Stationsparken 2 23/04/08 X 5,00 568,05 28,40 596, Høje Gladsaxe 26/05/08 X 3,22 623,90 20,09 643, Kiplingeparken 15/04/08 X 4,00 822,54 32,90 855, Kildeparken 4 14/05/08 X 2,00 726,88 14,54 741, Egeparken 2 23/04/08 X 3,00 768,63 23,06 791, Stationsparkens Børneinstitution 1,00 727,71 7,28 734, Kagsåvej 06/05/08 X 3,50 640,52 22,42 662, Kildeparken 2 28/05/08 X 5,00 593,40 29,67 623, Skoleparken 2 19/05/08 X 4,50 841,51 37,87 879, Kiplingsgården 15/04/08 X 6,30 831,00 52,35 883, Moseparken 24/04/08 X 4,00 807,40 32,30 839, Buddinge Mølle 29/05/08 X 2,90 803,97 23,32 827, Kongshvileparkens ældreboliger 13/05/08 X 2,50 972,72 24,32 997, Punkthuset, /05/08 X 2,50 715,53 17,89 733, Punkthuset, 9. sal 24/04/08 X 1,70 998,25 16, , Søborgparken 15/05/08 X 1,00 989,36 9,89 999, Stengården 24/04/08 X 2,20 975,24 21,45 996,69 13

14 Renoveringer Almene boligbebyggelser får et arkitektonisk løft Tidens tand sætter sit præg på mange almene bebyggelser.med støtte fra Landsbyggefonden er mange af bebyggelserne blevet renoveret.sbi har kortlagt situationen i ti af de renoverede bygninger En stor del af befolkningen bor i landets almene boliger. Tidens tand sætter sit præg på bebyggelserne, der på trods af tidligere renoveringer i mange tilfælde fremstår som nedslidte, grimme og rodede. Det er især efterkrigstidens største bebyggelser, der nu er nu ved at være tjenlige til et nyt løft, som kan føre dem op til dagens standard. Derfor er boligselskaberne, med støtte fra Landsbyggefonden, nu gået i gang med at renovere mange af bebyggelserne, så både bygninger, boliger og udearealer bliver moderniserede. Renoveringerne har i mange tilfælde betydet flere arkitektoniske og brugsmæssige kvaliteter til glæde for både beboerne og besøgende. Bedre ramme og image På længere sigt håber boligselskaberne, at de fysiske fornyelser kan medvirke til at forbedre områdernes image, så en bred del af befolkningen vil finde det attraktivt at bo i almene boliger. Det fremgår af en ny rapport fra Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) ved Aalborg Universitet, hvor konstitueret forskningschef Claus Bech-Danielsen har kortlagt før-og-nu-situationen i 10 af de renoverede bebyggelser i henholdsvis 2004 og Mange af bebyggelserne har år på bagen og har været renoveret tidligere. Men renoveringerne blev tit gennemført for hurtigt og med billige materialer, der hurtigt blev slidt ned igen og grimme at se på, til skade for bebyggelsens renommé. Det er i mange henseender en dyr måde at 14 Fakta: De 10 almene bebyggelser der er analyseret i rapporten: Albertslund Nord, Albertslund Bispehaven, Aarhus Hedebo, Roskilde Isbjergvej, Varde Motalavej, Korsør Ridderborgparken, Nakskov Skovparken, Kolding Tingbjerg, København N Vejleåparken, Ishøj Østre Allé, Skjern Beboere fra Vejleåparken, Skovparken og Bispehaven deltog desuden i fokusgruppeinterviews. Med Omprioriteringsloven fra 2000 blev det muligt for almene bebyggelser at omprioritere indestående lån, som kan finansiere fysiske renoveringer. spare på og en klar ommer allerede efter år. "Flere af de aktuelle renoveringer er gennemført med omhu og med materialer, der erfaringsmæssigt patinerer smukt, og som kan modstå det slid, der finder sted i store almene boligbebyggelser. Men desværre er der også eksempler på store renoveringsløsninger, der vedligeholder den monotone ensartethed i bebyggelsen ved at bruge kedelige materialer. Når glæden om en stund har lagt sig over den umiddelbare forandring, vil problemerne atter dukke op", siger Claus Bech-Danielsen. Renoveringerne skal være langtidsholdbare Det er svært, men ikke umuligt, at skabe gennemgribende arkitektoniske, langtidsholdbare forbedringer i de meget store almene bebyggelser. Et eksempel er Albertslund Nord, hvor man i den forestående facaderenovering dels vil beklæde stueetagens facader med træpaneler af mahogni, dels forsyne indgangspartierne med en skalmur af smukke mørke mursten. Etagerne ovenover vil blive efterisolerede og beklædt med klinkelagte stålplader, og vinduesrammerne vil blive udført i mahogni. "En eksemplarisk fordeling af materialer, hvor brugen af de forskellige materialer sker med øje for, at der skal være stoflige kvaliteter i øjenhøjde og slidstærke materialer i nå-højde. De robuste materialer er anvendt dér, hvor slitagen er størst.", siger Claus Bech-Danielsen. Når det gælder friarealer, byder Skovparken i Kolding på et godt eksempel. Et uvedligeholdt tæt buskads, der omkransede og lukkede hele bebyggelsen, blev tyndet kraftigt ud, og nu er der frit indblik fra vejens forbikørende biler til den renoverede bebyggelse med nye legeredskaber på friarealerne. På den måde får omgivelserne indblik i de arkitektoniske forbedringer, der er sket i bebyggelsen, og den gennemsigtige beplantning øger samtidig beboernes tryghed, når de færdes ude efter mørkets frembrud.

15 Boligblad oktober NY 11/11/08 11:46 Side 15 I den almene boligbebyggelse Albertslund Nord er der opstillet en prøvemodel af den forestående facaderenovering. Løsningen bløder på smuk vis op på den tidligere grønmalede betonplade i stueetagen og grove stålprofiler i de ovenliggende etager. (Foto Claus Bech-Danielsen). Drift og vedligeholdelsen sikrer succesen Hvis man sørger for at gennemføre renoveringerne med en ordentlig kvalitet og helhed, så er der noget der tyder på, at beboerne er mere indstillede på at passe bedre på deres bebyggelser. Det er derfor vigtigt, at der sættes tilstrækkeligt med midler af til den fremtidige vedligeholdelse af både bygninger og friarealer. Kun på den måde sikres investeringen, beboernes tilfredshed, områdets forbedrede image og ønsket om en mere varieret beboersammensætning. Claus Bech-Danielsen håber, at rapportens mange eksempler kan danne grundlag og være til inspiration for fremtidige renoveringer. "De gode eksempler viser, at når man prioriterer renoveringerne som en vigtig arkitektonisk opgave, er det også muligt at skabe reelle arkitektoniske forbedringer, siger han. Rapporten SBi 2008:11 Renoveringer af almene bebyggelser er udarbejdet for Landsbyggefonden. Den kan ses, downloades eller bestilles på sbi.dk. 15

16 Fleksibel udlejning Høje Gladsaxe bebyggelsen er med i en ny aftale om fleksibel udlejning. Ny aftale om fleksibel udlejning i Høje Gladsaxe Som et led i den omfattende helhedsplan for Høje Gladsaxe bebyggelsen indgår tillige ønsker om at styrke beboersammensætningen,bl.a.med fokus på at udnytte de muligheder lovgivningen giver for fleksibel udlejning 16 I tæt samarbejde med Gladsaxe Kommune er der opnået enighed om at ændre på den hidtidige aftale om udlejning i Høje Gladsaxe, således at udlejning efter ventelisten sker således at 15 procent af de ledige boliger udlejes efter ventelisten 15 procent af de ledige boliger udlejes efter kommunal anvisning 70 procent af de ledige boliger udlejes efter særlige kriterier I Høje Gladsaxe vil 70 procent af de ledige boliger fortrinsvis blive udlejet til personer med arbejde og følgende prioritering: 1. Intern oprykning i afdelingen men med følgende begrænsninger: * Når man afgiver en større bolig i afdelingen, stilles der ikke krav om at være i arbejde. * Når man flytter til større bolig, skal mindst en af lejerne være i arbejde. 2. Personer med arbejde i Gladsaxe Kommune. 3. Personer i arbejde Ved arbejde forstås her, at arbejdet skal være på minimum 25 timer om ugen, og man skal have været fastansat i mindst 6 måneder. Vedrørende yderligere information kan der rettes henvendelse til selskabets udlejningsafdeling. Se tillige selskabets hjemmeside og klik på linket Fleksibel udlejning

17 Mølleparken 2: ØGEDE STØJGENER ved udvidelsen af Motorringvej 3 Flere boliger har kun 1,5 meter fra vinduerne ud til den udvidede motorringvej. For at dæmpe støjen bliver altanerne nu lukket. Pris 3,3 millioner kroner. Beboerne i Mølleparken 2 har fået mærkbart forøgede støjgener på grund af udvidelsen af Motorringvej 3. Værst ser det ud for de beboere, der bor umiddelbart ud til motorvejen. Boligblokkene ligger lidt på skrå i forhold til selve motorvejslinien, men efter vejudvidelsen er afstanden til den larmende trafik blevet mindre for alle 24 boliger i to af boligblokkene. Afstanden mellem motorvejsafskærmningen og boligblokken er på det smalleste sted ca. 1,5 meter, og den største afstand er nu 4 5 meter, hvilket heller ikke er ret meget. Beboerne og afdelingsbestyrelsen har for at mindske generne for de 24 særligt ramte boliger, vedtaget at gennemføre en lukning af altanerne. Det valgte projekt omfatter facadeelementer udført i lakeret aluminium, og glaspartierne i fronten er opdelt med oplukkelige foldeglasruder, der muliggør ekstra åbning af facader når glassene er skudt til side. Altandækket er et præfabrikeret ståldæk med betonstrukturoverflade, og opbygningen skal sikre en god lyddæmpning af trinlyd. Selve elementerne giver en trafikstøjdæmpning på 20 db (a) i det hørbare område. Den samlede udgift til projektet er ca. 3,3 millioner kr., og byggeperioden påregnes at være uger. Projektet forventes afsluttet sidst i november 2008 dog med forbehold for vejrforholdene. Vejdirektoratet har bidraget med et beløb på i alt kr. Resten er finansieret over huslejen i afdelingen. Konstruktionen af de nye altaner i Mølleparken 2 skulle betyde, at støjen fra Motorringvej 3 bliver dæmpet. 17

18 Hvem vil bytte? Boligbladet har denne rubrik, hvor du gratis kan annoncere, at du er på udkig efter en anden bolig. Bemærk at tilbudet kun gælder for boliger inden for Arbejdernes Boligselskabs afdelinger. Annoncerne gentages ikke, men skal indsendes igen.annoncer under billetmærke optages ikke. Ønsker du at få din annonce med, skal du sende den til: Arbejdernes Boligselskab, Høje Gladsaxe Torv 2 B, 2., 2860 Søborg Haves Vi har en skøn og ældrevenlig lejlighed på 85m2 og 3 1/2 værelser med udsigt til grønne arealer i Stengårdsparken i to-etages byggeri (stuen og 1. sal). Til lejligheden hører kælderrum, p-plads (hvis ønskes), cykelparkering, grønne fællesarealer og selskabslokaler. Lejligheden er malet hvid og meget velholdt. Husleje: kr. pr. måned. Billigt vaskeri. Stille område og rolige naboer. Hunde- og kattetilladelse. Vi hjælper gerne med flytning m.m. Ønskes Vi er en familie på 2,der pga.familieforøgelse søger bolig med have - gerne rækkehus. Henvendelse på telefon eller Haves 4 værelses lejlighed på 90 m 2, beliggende på 2.sal i Mølleparken 2. Udover 3 dejlige værelser og en stue indeholder lejligheden stort spisekøkken, 3 indbyggede skabe, badeværelse og dejlig overdækket altan. Til lejligheden hører kælderrum. Det er tilladt at holde kat.husleje inkl.varme,antenne og vaskeri ca kr. Ønskes Rækkehus. Henvendelse på tlf Haves 2-værelses lejlighed på 55 m 2 med have i Vadgårdsparken på Vadgårdsvej 114. Ønskes 2 1 /2eller 3-værelses lejlighed ved Kildebakken. Henvendelse på telefon Haves 2 1/2 værelses stuelejlighed med splinternyt badeværelse i Pileparken 1. Lejligheden er på 66,5 m 2 og har en stor aflukket altan med mulighed for at skubbe glaspartiet til side om sommeren. Boligblokken er omgivet af grønne arealer og er beliggende tæt ved busstoppested, vaskekælder og indkøbsmuligheder.søde og stille naboer.husleje inkl. varme og antenne kr. Ønskes Rækkehus med have i Gladsaxe. Minimum 3 rum. Henvendelse på telefon Haves 4-værelses lejlighed på 83,6 m 2 på 1. sal i Vadbro. Lejligheden er blevet renoveret for to år siden. Det ene værelse har fået slebet og lakeret gulvet. Køkkenet har fået lakeret alle skabslåger hvide samt lagt nyt gulv.det er en dejlig lejlighed, som ligger ugenert med altan ud til grønt område. Husleje kr. inkl. varme. Ønskes Rækkehus. Henvendelse til Regulering af satser Haves 1-værelses lejlighed på 34 m 2 på 1. sal på Kiplings alle 12 i Søborg.Dejligt stort værelse med køkken og bad.tilladelse til hund og kat.huslejen er kr.,varme 518 kr.,antenne 270 kr. Ønskes 2-værelses lejlighed i Søborg.Maks.husleje kr. Henvendelse til Haves Dejlig 2-værleses lejlighed i rolige og grønne omgivelser.tæt på transport og indkøbsmuligheder. Lys rummelig stue med altan, soveværelse, spiseforstue, lille entre, godt køkken med plads til opvaskemaskine, Badeværelse med siddebadekar. Helt nyt vaskeri tilknyttet bebyggelsen. Leje per måned inkl. varme og antennestik kr. Ønskes Rækkehus med min. 4-værelser i Lyngby/ Taarbæk kommune. Husleje per måned max kr. Henvendelse på telefon Haves 2-værelses stuelejlighed på 52 m 2 med udestue og lille ugenert have i Egeparken på Provst Bentzonsvej i Søborg. Dejligt roligt kvarter med ret til at holde hund og kat, Husleje kr. med varme og div. Ønskes Vi ønsker at bytte til et 4-værelses rækkehus, da vi skal til at udvide familien. Henvendelse til Anne Mette på telefon eller Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe regulerer en række gebyrer samt råderetsbeløb med virkning fra det regnskabsår, som påbegyndes efter den 31. december Efter reglerne om råderet har en beboer, som har gennemført forbedringer, ret til økonomisk godtgørelse, der højest vil kunne udgøre kr. Påkravsgebyret opkræves ved for sen betaling af leje og anden pligtig pengeydelse i lejeforholdet, er i hele 2009 forhøjet med 5 kroner til 128 kroner plus sædvanlig to procent af det skyldige beløb udover kroner, Beboerklagenævnsgebyr for indgivelse af sager for beboerklagenævnet forhøjes med 5 kroner til 128 kroner. 18

19 25-ÅRS JUBILÆUM Både temperaturen og humøret var højt, da et stort antal gratulanter mødte op i Søborgparkens selskabslokale tirsdag 1. juli 2008 for at hilse på og sige tillykke til varmemester Tommy Olsen, der denne dag kunne fejre 25-års jubilæum. Tommy startede sin karriere i Høje Gladsaxe bebyggelsen som ejendomsfunktionær og vicevært, og har siden 1997 været varmemester for Hulegårdsparken, Kiplingsgården og Kiplingeparken og senest er Tommys portefølje udvidet til også at omfatte nybyggeriet Søborgparken. 20 år med AB-Festen AB-Festen kan lørdag 14. marts 2009 fejre 20 runde år i Høje Gladsaxes festsal, og det skal fejres med manér. Uden at sige for meget, kan vi godt afsløre, at vi har et par esser i ærmet til vores jubilæumssurprise. Program og tilmeldingskupon vil komme først i 2009, men afsæt allerede nu plads i kalenderen. Vi tror, at det er et arrangement, der frister. Palle Nielsen Fritidsudvalget AB-kalender Torsdag den 27. november 2008 Møde i selskabets bestyrelse. Torsdag den 4. december 2008 kl Mulighed for at mødes med repræsentanter for bestyrelsen. Aftale træffes med administrationen. Torsdag den 11. december 2008 Møde i selskabets bestyrelse. Tirsdag den 16. december 2008 Møde i Kredsudvalget Torsdag den 8. januar 2009 Mulighed for at mødes med repræsentanter for bestyrelsen. Aftale træffes med administrationen. Torsdag den 22. januar 2009 Møde i selskabets bestyrelse. Torsdag den 5. februar 2009 Mulighed for at mødes med repræsentanter for bestyrelsen. Aftale træffes med administrationen. Torsdag den 26. februar 2009 Møde i selskabets bestyrelse. Torsdag den 5. marts 2009 Mulighed for at mødes med repræsentanter for bestyrelsen. Aftale træffes med administrationen. Lørdag den 14. marts 2009 AB-fest 20-års jubilæumsfest. Mandag den 16. marts 2009 Repræsentantskabsmøde 2009 Mødet afholdes på Marielyst Skole. Tirsdag den 24. februar 2009 Boligbladet udkommer. BOLIGBLADET udgives af Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe, Høje Gladsaxe Torv 2 B, 2., 2860 Søborg.Telefon Fax Hjemmeside: Ansvarshavende redaktør Sv.Aa. Hansen. Læserindlæg kan optages under mærke, når navn og adresse er redaktionen bekendt. Meninger og synspunkter i indlæg og artikler dækker nødvendigvis ikke boligselskabets mening. Indlæg til Boligbladet skal sendes til selskabets adresse.anonyme indlæg optages ikke, Boligbladet udkommer i eksemplarer og omdeles til alle lejere i februar, juni og oktober. Næste nummer udkommer tirsdag 24. februar Indlæg og annoncer til februar-udgaven skal være selskabets kontor i hænde senest onsdag 21. januar Forsiden: Facaderne i Vadgårdsparken renoveres frem til april Foto: Kaj Bonne Mortensen. Design og tryk: Schultz Grafisk,Albertslund. 19

20 FOREBYG SKIMMEL Så SVAMPE længe forsikringer i det daglige ikke dækker skimmelsvampeangreb er rådene: BOLIGSELSKABET BØR: Vedligeholde ejendommen. Straks fjerne opstået skimmelsvamp og udbedre eventuelle vandskader. LEJERE BØR: Holde konstant luftfugtighed lufte ud med gennemtræk flere gange om dagen, varme alle rum op til ca. 20 grader, undgå at hænge tøj til tørre indendørs og huske at tørre op efter bad. Tænde for evt. emhætte under madlavning, sæt låg på gryder i kog og holde emhættens fedtfilter rent. Tjekke hjørner og kroge for fugt en gang om året i fugtplagede boliger oftere. Undgå at hænge malerier eller stille møbler op ad en ydervæg Sæt eventuelt små klodser bag på maleriet, så det hænger en smule ud fra væggen og flyt møblerne mindst fem cm ud fra væggen. Ikke overfylde lejligheden der skal være cirkulation under sengen, bag ved og oven på skabe og møbler. Straks gøre boligselskabet opmærksom på, for eksempel fugtige vægge og bede vedkommende undersøge sagen. Gør begge dele skriftligt, så har du dokumentation. Selv en lille plet kan være tegn på en stor fugtskade. Ikke stille værdifulde ting i for eksempel kældre, hvor der kan komme opstigende grund- eller kloakvand eller stille dem på loft, hvor der kan komme slagregn eller fygesne. 20 FOTO: POLFOTO

Kim efterlyste en underskrevet anvisningsaftale for Søtoften. Det blev aftalt at boligselskabet sender aftalen.

Kim efterlyste en underskrevet anvisningsaftale for Søtoften. Det blev aftalt at boligselskabet sender aftalen. Hagen Ahlgreen Jette Fesner Bettina Foltinger Liselotte Hvidt Ballerup almennyttige Boligselskab Kim Pasternak, Boligkontoret Lone Schock, Malene Aagaard Kristensen og Hanne Nygård Jensen Center for By,

Læs mere

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Ulsted Afdeling 4

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Ulsted Afdeling 4 360 GRADERS EFTERSYN Sundby-Hvorup Boligselskab Ulsted Afdeling 4 360 GRADERS EFTERSYNET HVAD ER ET 360 GRADERS EFTERSYN? TILSTANDEN I AFDELING 4 Sundby-Hvorup Boligselskab har i løbet af de sidste måneder

Læs mere

Smukt resultat af forebyggende vedligeholdelse

Smukt resultat af forebyggende vedligeholdelse Smukt resultat af forebyggende vedligeholdelse Forebyggende vedligeholdelse kan være smukt! Frederiksberg Kirkes menighedsråd har her i oktober fået færdiggjort en facaderenovering af præsteboligen og

Læs mere

Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 55 63 og Fruehøjvej 34-38

Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 55 63 og Fruehøjvej 34-38 REFERAT Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 55 63 og Fruehøjvej 34-38 Torsdag den Klokken 19.00 21.15 Mødested: Fælleshuset, Brorsonsvej 53 A, 7400 Herning Deltagere: 30

Læs mere

TRYGHED OG TRIVSEL AT UDVIKLE ET BOLIGOMRÅDE den 28. november 2007

TRYGHED OG TRIVSEL AT UDVIKLE ET BOLIGOMRÅDE den 28. november 2007 TRYGHED OG TRIVSEL AT UDVIKLE ET BOLIGOMRÅDE den 28. november 2007 Søren Hvas chefkonsulent Kuben Byfornyelse Danmark shv@kuben.dk MIN BAGGRUND Arbejdet og boet i Avedøre Stationsby 1979 til 2007 (med

Læs mere

Lejemåls oversigt. Adelgade 107, 5400 Bogense Telefon: 64 81 28 35 kjo@boligkontoret.dk eller bbc@boligkontoret.dk Hjemmeside: www.boligbogense.

Lejemåls oversigt. Adelgade 107, 5400 Bogense Telefon: 64 81 28 35 kjo@boligkontoret.dk eller bbc@boligkontoret.dk Hjemmeside: www.boligbogense. Bogense Boligforening Lejemåls oversigt Kontor: Adelgade 107, 5400 Bogense Telefon: 64 81 28 35 Email: kjo@boligkontoret.dk eller bbc@boligkontoret.dk Hjemmeside: www.boligbogense.dk Åbningstid kontor:

Læs mere

UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER. Varde Bolig Administration

UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER. Varde Bolig Administration UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER Varde Bolig Administration Forsidebilledet er fra en pjece, som er udarbejdet af By og Byg, LBF og BL. Side 1 Forord: Fra sent efterår til tidlig forår (fyringssæson)

Læs mere

Referat til offentliggørelse fra dialogmøde mellem Boligforeningen AAB og Ballerup Kommune torsdag den 7. marts 2013

Referat til offentliggørelse fra dialogmøde mellem Boligforeningen AAB og Ballerup Kommune torsdag den 7. marts 2013 Referat til offentliggørelse fra dialogmøde mellem Boligforeningen AAB og Ballerup Kommune torsdag den 7. marts 2013 Deltagere: Christian Høgsbro, Boligforeningen AAB Pia Skov, Boligforeningen AAB Henrik

Læs mere

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering.

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering. Eksempel Energirenovering etageboliger VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944 UDGIVET DECEMBER 2014 Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering Beboerne i 189 lejligheder i boligforeningen Vivabolig i Aalborg

Læs mere

Beboermøde den 15.1.2015 - Angående opfølgning på 360 graders eftersyn.

Beboermøde den 15.1.2015 - Angående opfølgning på 360 graders eftersyn. Notat Side 1/5 Beboermøde den 15.1.2015 - Angående opfølgning på 360 graders eftersyn. I mødet deltog: Beboere: 29 incl. afdelingsbestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen: John Hansen Jan Sørensen Ellen Margrethe

Læs mere

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år.

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år. Bestyrelsens beretning på Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.svanbo.dk E-mail post@svanbo.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 repræsentantskabsmødet den 12. juni 2014 Jeg har gennem de seneste

Læs mere

RET TIL FORBEDRINGER ENDTE

RET TIL FORBEDRINGER ENDTE 569675 Boligblad juni NY 16/06/08 12:46 Side 1 Juni 2008 20. ÅRGANG Ret til forbedringer endte i byggesjusk. Side 2-3 Hvad gør vi med sparepengene? Side 4 Ikke normalt med ballade og uro i multietniske

Læs mere

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Nr. Uttrup Afdeling 8

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Nr. Uttrup Afdeling 8 360 GRADERS EFTERSYN Sundby-Hvorup Boligselskab Nr. Uttrup Afdeling 8 360 GRADERS EFTERSYNET HVAD ER ET 360 GRADERS EFTERSYN? TILSTANDEN I AFDELING 8 Sundby-Hvorup Boligselskab har i løbet af de sidste

Læs mere

Gode råd om INDEKLIMAET i din bolig Brøndbyparken Afdeling 3

Gode råd om INDEKLIMAET i din bolig Brøndbyparken Afdeling 3 April 2013 Gode råd om INDEKLIMAET i din bolig Brøndbyparken Afdeling 3 De fleste af os opholder os inden døre mere end 90 % af tiden. Derfor er indeklimaet meget vigtig for vores sundhed. Mange forskellige

Læs mere

Struer Boligselskab bygger for fremtiden

Struer Boligselskab bygger for fremtiden Struer Boligselskab bygger for fremtiden Nye og renoverede boliger i afdeling 1, Ølbyvej, Voldgade og Solkrogen Bæredygtigt byggeri / Moderne boliger / Udsigt til Limfjorden OM PROJEKTET Boliger til alle

Læs mere

TRANEMOSEGÅRD I FORSØG OM KLIMA OG FORSIKRING

TRANEMOSEGÅRD I FORSØG OM KLIMA OG FORSIKRING TRANEMOSEGÅRD I FORSØG OM KLIMA OG FORSIKRING I perioden fra 2010 til 2013 er der årligt afsat 10 mio. kr. til forsøg i det almene byggeri. Tranemosegård er et af de boligselskaber, som netop har modtaget

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde i Ryhaven onsdag den 1. juni kl. 19 i Fælleshuset

Afdelingsbestyrelsesmøde i Ryhaven onsdag den 1. juni kl. 19 i Fælleshuset ONM, den 24-5-11 Afdelingsbestyrelsesmøde i Ryhaven onsdag den 1. juni kl. 19 i Fælleshuset 1. Møde med beboere 2. Godkendelse af referat 3. Godkendelse af dagsorden 4. Informationer fra Varmemester/Inspektør

Læs mere

Beboer nyt LATHYRUS 1

Beboer nyt LATHYRUS 1 1 Beboer nyt Indholdsfortegnelse: Side 2: Side 3: Side 4: Side 4: Side 5: Side 6 og 7: Side 8: Side 9: Side 10 og 11: Side 12: Facebook. Bjarne Nederby Jessen. Nye beboer. Legepladsudvalget. Storskraldsordningen.

Læs mere

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger Husorden afd.17 HUSORDEN Dannerhøj Denne husorden skal ses i sammenhæng med nødvendigheden af at opretholde faste regelsæt i en fælles bebyggelse som Dannerhøj, hvor mange mennesker bor så tæt sammen som

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Tingbjerg-Utterslevhuse

Indholdsfortegnelse. Tingbjerg-Utterslevhuse Tingbjerg-Utterslevhuse COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefa 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Områdernes afgrænsning 2 2 Elementer i området 2 3 Lejligheder

Læs mere

BO SUNDT EN PJECE OM VEJEN TIL ET GODT INDEKLIMA

BO SUNDT EN PJECE OM VEJEN TIL ET GODT INDEKLIMA BO SUNDT EN PJECE OM VEJEN TIL ET GODT INDEKLIMA HVORFOR HAVE ET GODT INDEKLIMA? FORDI VI MENNESKER OPHOLDER OS INDENDØRE 90 % AF TIDEN, OG INDEKLIMAET HAR DERFOR STOR BETYD- NING FOR VORES SUNDHED, KOMFORT

Læs mere

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial»

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING

Læs mere

ENGPARKEN. nærmer sig. Renoveringen. Nr. 1. Læs inde i bladet. Information om renoveringsprojektet til alle beboere i Afdeling 7.

ENGPARKEN. nærmer sig. Renoveringen. Nr. 1. Læs inde i bladet. Information om renoveringsprojektet til alle beboere i Afdeling 7. ENGPARKEN Information om renoveringsprojektet til alle beboere i Afdeling 7 Oktober 2014 Nr. 1 Renoveringen nærmer sig KÆRE BEBOER Du har nok allerede hørt om renoveringsplanerne for vores boligområde.

Læs mere

Den Boligsociale Helhedsplan. Charlottekvarteret - Mennekser i fokus 2012-2016

Den Boligsociale Helhedsplan. Charlottekvarteret - Mennekser i fokus 2012-2016 Den Boligsociale Helhedsplan Charlottekvarteret - Mennekser i fokus 2012-2016 2 INDHOLD Introduktion 2 Forord 2 Indledning 2 Spørgsmål & svar 4-6 Uddannelse, beskæftigelse & erhverv 8 Intro 8 Målet er

Læs mere

INFORMATION OM RENOVERING

INFORMATION OM RENOVERING INFORMATION OM RENOVERING HELHEDSPLAN FOR TINGBJERG 1 BLÅ SIDER GULE SIDER GRØNNE SIDER INFORMATION OM RENOVERINGEN - side 4 Hvordan bliver hele afdelingen forbedret, og hvad er planerne for områderne

Læs mere

Energirigtig boligventilation

Energirigtig boligventilation Energirigtig boligventilation Om energirigtig boligventilation Hvorfor boligventilation Tekniske løsninger Fire ventilationsløsninger Økonomi Kontakter Til et murstensbyggeri fra 1950 erne i Gladsaxe er

Læs mere

MØLLEPARKEN 1. Beboermappe. Side 1 Er du i tvivl om noget i Mølleparken 1, så kontakt afdelingsbestyrelsen

MØLLEPARKEN 1. Beboermappe. Side 1 Er du i tvivl om noget i Mølleparken 1, så kontakt afdelingsbestyrelsen Beboermappe Side 1 VELKOMMEN I MØLLEPARKEN 1 Denne mappe er ment som en information om de forhold, der er gældende her i MØLLEPARKEN 1. MØLLEPARKEN 1 består af 9 rækkehuse med 98 ens lejemål, hvor hverandet

Læs mere

Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab

Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab Referat af ordinært afdelingsmøde tirsdag den 18. november 2014, kl. 19.00 i selskabslokalerne 56 lejemål var repræsenteret. Formand Preben Mac bød velkommen

Læs mere

Husorden afd. 13-15 og16

Husorden afd. 13-15 og16 Husorden afd. 13-15 og16 HUSORDEN Store Tingbakke, Vodskov Generelt Denne husorden skal ses i sammenhæng med nødvendigheden af at opretholde faste regelsæt i en fælles bebyggelse som Store Tingbakke,

Læs mere

Væk med skimmelsvamp. sådan gør du. Sådan gør du. Tegn på skimmelsvamp: Tag kampen op: HUSK! Du bør lufte grundigt ud 3 x 15 minutter dagligt.

Væk med skimmelsvamp. sådan gør du. Sådan gør du. Tegn på skimmelsvamp: Tag kampen op: HUSK! Du bør lufte grundigt ud 3 x 15 minutter dagligt. Sådan gør du Tegn på skimmelsvamp: Væk med skimmelsvamp - når skimmelsvamp er væk sådan gør du Når skimmelsvamp er fjernet, er det vigtigt at støvsuge og afvaske grundigt, så du fjerner alt støv og skidt,

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse 1. Prøvelejlighed Efter boligorganisationen har afholdt en række åben hus arrangementer, hvor det var muligt for beboerne i Saltværkshuse at besigtige, hvordan et lejemål kunne komme til at se ud, efter

Læs mere

VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN

VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN Hermed en lille hilsen til dig og din familie, som beboere i Mølleparken Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling, dens muligheder og husorden.

Læs mere

Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Boligselskab og Ballerup kommune onsdag den 8. februar 2012.

Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Boligselskab og Ballerup kommune onsdag den 8. februar 2012. Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Boligselskab og Ballerup kommune onsdag den 8. februar 2012. Deltagere: Jytte Jensen, Ballerup Boligselskab Ole Pedersen, Ballerup Ældreboligselskab

Læs mere

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 Eksempel Energirenovering etageboliger KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 UDGIVET DECEMBER 2014 UDGIVET DECEMBER 2014 Renovering skal tiltrække nye beboere Ghettoblokken Korskærparken under Boligkontoret

Læs mere

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Ejendomsselskab og Ballerup kommune tirsdag den 3. januar 2012.

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Ejendomsselskab og Ballerup kommune tirsdag den 3. januar 2012. Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Ejendomsselskab og Ballerup kommune tirsdag den 3. januar 2012. Deltagere: Kurt Rytter, Ballerup Ejendomsselskab Lone Skriver, Ballerup

Læs mere

Energirigtig boligventilation

Energirigtig boligventilation Energirigtig boligventilation Om energirigtig boligventilation Hvorfor boligventilation Tekniske løsninger Fire ventilationsløsninger Økonomi Kontakter løsninger til energirigtig boligventilation, der

Læs mere

BOHOLTEPARKEN - 85 LAVENERGI-BOLIGER MED FÆLLESHUS I KØGE

BOHOLTEPARKEN - 85 LAVENERGI-BOLIGER MED FÆLLESHUS I KØGE BOHOLTEPARKEN - 85 LAVENERGI-BOLIGER MED FÆLLESHUS I KØGE BOLIGSELSKABET DOMEA KØGE - AFD. 139.03 DATO: 02.10.2013 A Boholteparken i Køge Boholteparken ligger tæt på Køge centrum, hvor den tidligere tekniske

Læs mere

Virup Skovvej 51A-63 og 97-187 65 lavenergiboliger i Hjortshøj

Virup Skovvej 51A-63 og 97-187 65 lavenergiboliger i Hjortshøj Virup Skovvej 51A-63 og 97-187 65 lavenergiboliger i Hjortshøj 1 FLOTTE LAVENERGIBOLIGER I HJORTSHØJ Boligkontoret Århus opfører 65 nye og energirigtige boliger i et skønt naturområde, som samtidig ligger

Læs mere

Velkommen til. Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5. Arbejdernes Andels- Boligforening Varde. Husorden

Velkommen til. Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5. Arbejdernes Andels- Boligforening Varde. Husorden Velkommen til Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5 Arbejdernes Andels- Boligforening Varde Husorden En boligforening med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller

Læs mere

Orienteringsmøde Filstedvej Himmerland afd. 6 Tirsdag den 6. maj 2013

Orienteringsmøde Filstedvej Himmerland afd. 6 Tirsdag den 6. maj 2013 Orienteringsmøde Filstedvej Himmerland afd. 6 Tirsdag den 6. maj 2013 Dagsorden 1. Velkomst præsentation. 2. Status hvad er sket siden sidst 3. Præsentation af projekt 4. Tidsplan - rækkefølge arbejdet

Læs mere

Kvarterprofilerne blev gennemgået. Der er ikke væsentlige ændringer i forhold til tidligere.

Kvarterprofilerne blev gennemgået. Der er ikke væsentlige ændringer i forhold til tidligere. Kurt Rytter Finn Larsen Marianne Vittrup Ballerup Ejendomsselskab Kim Pasternak, Boligkontoret Lone Schock Malene Aagaard Kristensen Hanne Nygård Jensen Center for By, Kultur og Erhverv BY, KULTUR OG ERHVERV

Læs mere

FÆLLESORGANISATIONENS BOLIGFORENING

FÆLLESORGANISATIONENS BOLIGFORENING FÆLLESORGANISATIONENS BOLIGFORENING Programbestyrelsens afslutningskonference 27/11 2008 Renovering og beboerrådgivning Ringparken, Slagelse Boligområdet Ringparken beliggende i den nordlige udkant af

Læs mere

80 m 2 solceller (11,52 kwp) giver 11.000 kwh/år (beregnet) 200 m 2 solpaneler bidrager til produktion af varmt brugsvand

80 m 2 solceller (11,52 kwp) giver 11.000 kwh/år (beregnet) 200 m 2 solpaneler bidrager til produktion af varmt brugsvand Eksempel Energirenovering etageboliger RINGGÅRDEN ÅRHUS - OPFØRT 1939-1941 UDGIVET DECEMBER 2014 Lyst, lunt og populært Ombygningen af seks boligblokke i den almennyttige boligforening Ringgården i Århus,

Læs mere

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V... 3 FORSIKRING...3

Læs mere

GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. AFFALD FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER BIL- KNALLERTKØRSEL M.V.

GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. AFFALD FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING... 3

Læs mere

Fjernvarmeguide. til dig, der bor i lejlighed. Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode.

Fjernvarmeguide. til dig, der bor i lejlighed. Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. Hvis du har spørgsmål til brochuren eller din fjernvarme, er du velkommen til at kontakte dit boligselskab eller dit varmeværk. Fjernvarmeguide til dig, der bor i lejlighed Gl. Kærvej 15. 6800 Varde Tlf.:

Læs mere

Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Kommune og Ballerup Boligselskab Onsdag den 5. december 2012

Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Kommune og Ballerup Boligselskab Onsdag den 5. december 2012 Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Kommune og Ballerup Boligselskab Onsdag den 5. december 2012 Deltagere: Mona Bojko, Ballerup Boligselskab Lone Thomsen, Ballerup Boligselskab

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse 1 Bagrund Heldigvis synes de fleste beboere, at Saltværkshuse er et dejligt sted at bo. Det skal det også være i fremtiden. Derfor er der siden

Læs mere

ENGPARKEN. om renoveringen. Spørgsmål og svar. Nr. 3. Læs inde i bladet. Information om renoveringsprojektet til alle beboere i Afdeling 7.

ENGPARKEN. om renoveringen. Spørgsmål og svar. Nr. 3. Læs inde i bladet. Information om renoveringsprojektet til alle beboere i Afdeling 7. ENGPARKEN Information om renoveringsprojektet til alle beboere i Afdeling 7 December 2014 Nr. 3 Spørgsmål og svar om renoveringen Spørgelysten har været stor hos de beboere, der har deltaget i de fælles

Læs mere

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse Afdeling 231 - Anemonevej Godkendt på afdelingsmødet den 03.09.2012 RÆKKEHUSE Side 1 af 4 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 2 Forurening... 2 Musik... 2

Læs mere

Afdeling Borupgård I Afdelingsbestyrelsen

Afdeling Borupgård I Afdelingsbestyrelsen Til beboerne i afdeling Borupgård I Helsingør, 23. januar 2002 Referat af ordinært afdelingsmøde om regnskab MANDAG DEN 14. JANUAR 2002. D A G S O R D E N: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Fremlæggelse

Læs mere

AAB Afdeling 16. Beretning 2013. Afdeling 16. april 2014

AAB Afdeling 16. Beretning 2013. Afdeling 16. april 2014 AAB Afdeling 16 april 2014 Beretning 2013 Afdeling 16 Almene boliger Tilsynsmyndigheder har for tiden stor fokus på de almene boliger inklusiv Boligforeningen AAB. Denne forøgede fokus har medført mange

Læs mere

Få en sund og energivenlig bolig. med 10 gode råd fra Boligkontoret Danmark

Få en sund og energivenlig bolig. med 10 gode råd fra Boligkontoret Danmark Få en sund og energivenlig bolig med 10 gode råd fra Boligkontoret Danmark Kære beboer Denne guide giver dig en god forudsætning for en sund og energivenlig bolig og mulighed for at spare penge. Du kan

Læs mere

2 Vær Taglejlighed m. 2 altaner Perfekt studielejlighed

2 Vær Taglejlighed m. 2 altaner Perfekt studielejlighed Indretning: Leder du efter en super billig studielejlighed med 2 altaner og en fantastisk udsigt, så har jeg lige lejligheden til dig. Lejligheden indeholder en lys hjørnestue med udgang til den lille

Læs mere

Udnyttelse af tagetagen på Birkeparken i Åbyhøj

Udnyttelse af tagetagen på Birkeparken i Åbyhøj Udnyttelse af tagetagen på Birkeparken i Åbyhøj Rapport projekt uge 40-41 Mette Vriborg Nielsen Mette Vriborg Nielsen, TD uddannelsen, Århus Tekniske Skole, 2009 Side 1 INDHOLD Opgavedefinition... 3 Udnyttelse

Læs mere

SKIMMELSVAMPE HVIS DU VIL VIDE MERE. Hvordan ser de ud? Hvordan undgår man dem? Hvordan fjerner man dem? Her får du klar besked

SKIMMELSVAMPE HVIS DU VIL VIDE MERE. Hvordan ser de ud? Hvordan undgår man dem? Hvordan fjerner man dem? Her får du klar besked HVIS DU VIL VIDE MERE Advice a/s SKIMMELSVAMPE www.skimmel.dk Information, gode råd og mere materiale om skimmelsvampe Undersøgelse og vurdering af fugt og skimmelsvampe i bygninger (By og Byg Anvisning

Læs mere

bebyggelsen -kvalitet og variation Arkitekturen vinduer eller murede facader med helt andre udtryk.

bebyggelsen -kvalitet og variation Arkitekturen vinduer eller murede facader med helt andre udtryk. Royal Golf Center Ørestads Blvd. bebyggelsen -kvalitet og variation Bella Center Bella Center station M Kalvebod Fælled Horisonten2 Horisonten1 Center Blvd. 2A 2B 2C 2D Byparken 4 C. F. Møllers Allé Edvard

Læs mere

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004. Referat af beboermøde d. 14. september 2004

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004. Referat af beboermøde d. 14. september 2004 Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004 Referat af beboermøde d. 14. september 2004 Tilstede: 11 beboere samt Finn Nielsen fra Hovedbestyrelsen Astrid Anthonisen,

Læs mere

1 Den daglige drift. Dilemma 1. Skal beboerne bestemme serviceniveauet eller skal det fastsættes centralt og skal BL vejlede?

1 Den daglige drift. Dilemma 1. Skal beboerne bestemme serviceniveauet eller skal det fastsættes centralt og skal BL vejlede? BL s 1. kreds - Kredskonference 2014 Workshop Lørdag den 22. marts 1 Den daglige drift. Dilemma 1. Skal beboerne bestemme serviceniveauet eller skal det fastsættes centralt og skal BL vejlede? Gruppe 1A

Læs mere

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 Forord En andelsboligforening er et miniaturesamfund. Beboerne bliver mere eller mindre afhængige af hinanden man bliver fælles om mange

Læs mere

Budget 2008-2011. Boligsocialt udvalgs budget:

Budget 2008-2011. Boligsocialt udvalgs budget: Budget 2008-2011 Boligsocialt udvalgs budget: Indeholder Bevilling nr. 81 Boligsociale aktiviteter 82 Integration 81 Boligsociale aktiviteter Bevillingens indhold Drift Driftssikring af boligbyggeri 1.690

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening 8. oktober 2010 Referat fra ordinært årsmøde mandag den 27. september 2010. Velkomst Otto Wois bød velkommen til afdelingens ordinære årsmøde, specielt til: Formand for PAB Preben Bansemer, næstformand

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Nordhavnsgården

Bestyrelsesmøde i Nordhavnsgården Bestyrelsesmøde i Nordhavnsgården Tid: Sted: Indbudte: Afbud: 5. maj 2014 kl. 17.00. Beboerlokalet Anders, Jonas, Nete, Christian, Marianne og Elsebeth Dagsorden Referat 1. Valg af referent og ordstyrer

Læs mere

Sjællandsgade 22. Sjællandsgade 22. Det skal du vide om renoveringen i din bolig. November 2013

Sjællandsgade 22. Sjællandsgade 22. Det skal du vide om renoveringen i din bolig. November 2013 Sjællandsgade 22 Husk informationsmøde d. 7. november kl. 19-20 i fælleslokale på 1. sal. Sjællandsgade 22 Det skal du vide om renoveringen i din bolig November 2013 Københavns Kommune og Landsbyggefonden

Læs mere

Husorden. for. På sporet. Samvirkende Boligselskab. Samvirkende Boligselskaber 3044-6 - På sporet

Husorden. for. På sporet. Samvirkende Boligselskab. Samvirkende Boligselskaber 3044-6 - På sporet for På sporet Samvirkende Boligselskab E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 8 GENERELT En boligafdeling kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige

Læs mere

Fyns almennyttige Boligselskab

Fyns almennyttige Boligselskab Odense Havn Fyns almennyttige Boligselskab Fyns almennyttige Boligselskab har boliger på hele Fyn. Vi udlejer mere end 8.500 boliger, der huser ca. 20.000 lejere, i mere end 90 afdelinger. www.fabbo.dk

Læs mere

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie Smørhullet Skolen Fredag 1 Forældrekaffe Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Der arbejdes med perler i værkstedet DH omsorgsdag Tirsdag 5 Der arbejdes med perler i værkstedet 3.F: skole-hjem-samtaler Onsdag 6 Der

Læs mere

GODSBANEGADE 4, 6 & 8. Eksklusive lejligheder i Horsens centrum

GODSBANEGADE 4, 6 & 8. Eksklusive lejligheder i Horsens centrum GOSBNEGE 4, 6 & 8 Eksklusive lejligheder i Horsens centrum Boligselskabet omea Horsens fdeling 60.09 Boligselskabet Godsbanegade 4, 6 og omea 8 i Horsens Horsens Boligselskabet fdeling 60.09 omea opfører

Læs mere

HUSORDEN FOR AFDELING 27

HUSORDEN FOR AFDELING 27 HUSORDEN FOR AFDELING 27 Brandevej, Aalborg Husorden for afd.27 Brandevej Aalborg Generelt Et godt miljø er meget værd for at kunne trives. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden

Læs mere

Flemming Amdisen Ulla Burskov Henning L. Larsen. Møde ang.: Formøde til afdelingsmødet d. 3. juni 2015, som omhandler 360 graders eftersynet.

Flemming Amdisen Ulla Burskov Henning L. Larsen. Møde ang.: Formøde til afdelingsmødet d. 3. juni 2015, som omhandler 360 graders eftersynet. Side 1/5 Afd. 08. Deltagere: Afd. Bestyrelsen Flemming Amdisen Ulla Burskov Henning L. Larsen Adm. Allan Kirch (ref.) Dato: 28. april 2015 Sted: Lindholm Søpark 4 Møde ang.: Formøde til afdelingsmødet

Læs mere

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger Husorden afd.17 HUSORDEN Dannerhøj Denne husorden skal ses i sammenhæng med nødvendigheden af at opretholde faste regelsæt i en fælles bebyggelse som Dannerhøj, hvor mange mennesker bor så tæt sammen som

Læs mere

Beboerinformation - Riddersborgparken. Afdelingsmødet den 6. september 2012

Beboerinformation - Riddersborgparken. Afdelingsmødet den 6. september 2012 Beboerinformation - Riddersborgparken Afdelingsmødet den 6. september 2012 Riddersborgparken taber 3,2 millioner kroner om året For mange boliger på Lolland, men der er venteliste til Riddersborgpar- kens

Læs mere

Referat af afdelingsmøde Afdeling 19 Skødstrup onsdag, den 11. september 2013

Referat af afdelingsmøde Afdeling 19 Skødstrup onsdag, den 11. september 2013 Referat af afdelingsmøde Afdeling 19 Skødstrup onsdag, den 11. september 2013 Tilstede: 20 husstande Afdelingsbestyrelsen: Thomas Bruun Hansen (TH) Simon Dagø (SD) Klaus Langberg (KL) Bo Danielsen (BD)

Læs mere

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Bregnegårdshaven 7-5700 Svendborg - telefon 62 21 19 76 - fax 6220 1010 Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af

Læs mere

Skoleparken Helhedsplan

Skoleparken Helhedsplan Skoleparken Helhedsplan Nødvendige arbejder 2012 Boligselskabet Nordsjælland Karl Henning Sørensen arkitekter as Wissenberg, Rådgivende ingeniører A/S GBL gruppen for by- og landskabsplanlægning aps 01

Læs mere

Bestyrelsens beretning på. repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015

Bestyrelsens beretning på. repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015 Bestyrelsens beretning på Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.svanbo.dk E-mail post@svanbo.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015 Jeg har gennem de seneste

Læs mere

Ombygning af Hækkevold og Helleborg

Ombygning af Hækkevold og Helleborg Ombygning af Hækkevold og Helleborg - beslutningsoplæg til det fælles afdelingsmøde onsdag den 27. januar 2010 En helt nødvendig ombygning Boligerne i Hækkevold 9 15 (fsb) og Helleborg 9 15 (SAB) er små

Læs mere

RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2014 BILAG 1

RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2014 BILAG 1 RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2014 BILAG 1 Indhold PLACERING OG PROJEKTINDHOLD S. 2 DOMEA: TINGVEJ (AFD. 3512) S. 3-4 AAB: VOGNMANDSMARKEN (AFD. 103) S. 5-6 LEJERBO: LÆRKEVEJ (AFD. 107-0) S. 7-8 1 RENOVERING

Læs mere

Råderet - og andre muligheder for forbedringer af boligen

Råderet - og andre muligheder for forbedringer af boligen 1 Råderet - og andre muligheder for forbedringer af boligen 2 Boligdrømme 3 4 5 Råderet handler om: Større frihed Større fleksibilitet Flere individuelle hensyn Styrket engagement og bokvalitet Et kvalitetsmæssigt

Læs mere

Notat Afdeling 61, Hals- Beboermøde den 06.05.2015 Hals Hotel. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse.

Notat Afdeling 61, Hals- Beboermøde den 06.05.2015 Hals Hotel. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. Side 1/7 Notat Afdeling 61, Hals- Beboermøde den 06.05.2015 Hals Hotel. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. I mødet deltog: Beboere: 28 incl. afdelingsbestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen:

Læs mere

VELKOMMEN TIL Boligforeningen Vesterport Afd. 4 MØLLEPARKEN

VELKOMMEN TIL Boligforeningen Vesterport Afd. 4 MØLLEPARKEN VELKOMMEN TIL Boligforeningen Vesterport Afd. 4 MØLLEPARKEN Hermed en lille hilsen til dig og din familie, som beboere i Mølleparken. I dette hæfte gives en kort beskrivelse af afdeling 4, dens muligheder

Læs mere

SKÅN SKOVPARKENS MILJØ

SKÅN SKOVPARKENS MILJØ SKÅN SKOVPARKENS MILJØ FOR NATUREN OG DIG SELV Med denne brochure i hånden har du et redskab til hurtigt at gøre en forskel for miljøet. Læs den, brug den og søg også gerne selv ny viden. Det er små,

Læs mere

Notat Afdeling 20 - Beboermøde den 13.04.2015, kl. 19.00, Lindholm Søpark 2. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse.

Notat Afdeling 20 - Beboermøde den 13.04.2015, kl. 19.00, Lindholm Søpark 2. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. Side 1/5 Notat Afdeling 20 - Beboermøde den 13.04.2015, kl. 19.00, Lindholm Søpark 2. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. I mødet deltog: Beboere: 51 incl. afdelingsbestyrelsen.

Læs mere

råderet og godtgørelse

råderet og godtgørelse 2012 råderet og godtgørelse Forbedringsarbejder Forandringsarbejder Indendørs og udendørs Installationsretten Godtgørelse Individuelle moderniseringer almen boligorganisation aarhus Indhold: Om råderet

Læs mere

Spørgeskemaet udfyldes ved at sætte ét kryds i det felt, som svarer til din besvarelse. året

Spørgeskemaet udfyldes ved at sætte ét kryds i det felt, som svarer til din besvarelse. året Side 1 af 10 Kære beboer i Thyges Gaard. Dette spørgeskema er en del af en naboskabsundersøgelse i dit boligområde. Du skal udfylde skemaet ud fra dine egne vurderinger og holdninger. Ingen svar er mere

Læs mere

CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V... 3 FORSIKRING...3

Læs mere

Februar/ Marts 2015. Adventureklubben inviterer til FASTELAVNSFEST. Klæd dig ud og kom til fastelavnsfest i Titanparken.

Februar/ Marts 2015. Adventureklubben inviterer til FASTELAVNSFEST. Klæd dig ud og kom til fastelavnsfest i Titanparken. Nyheder fra Titanparken Februar/ Marts 2015 Et nyt år er kommet og derfor kommer også et nyt nyhedsbrev. Nyhedsbrevet udkommer hver 2. måned og vil informere om nyheder fra Titanparken, nyt fra den sociale

Læs mere

Studielejligheder i Holbæk

Studielejligheder i Holbæk M. Goldschmidt kollegiet lotshaven lotshaven 3 A-G, 4300 Holbæk tudielejligheder i Holbæk Lyst, grønt, åbent og tæt på byen M. Goldschmidt Ejendomme Logo/bomærke på hvid Mand: Pantone Cool Gray 8 Tekst:

Læs mere

VIBOs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP

VIBOs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP VIBOs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP Charlotteager I Opførelsesår: 1979 182 boliger, etagebyggeri Charlotteager II Opførelsesår: 1981 186 boliger, etagebyggeri Charlottegårdshave Opførelsesår: 1982 71 boliger,

Læs mere

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD BOLIGFORENINGEN VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD VEDTAGET PÅ DET ORDINÆRE AFDELINGSMØDE JUNI 1997 REV. 13. FEBRUAR 2013 Et godt klima er meget værd! Med disse sider vil vi gerne orientere

Læs mere

God energirådgivning - klimaskærmen

God energirådgivning - klimaskærmen God energirådgivning - klimaskærmen Tæt byggeri og indeklima v/ Anne Pia Koch, Teknologisk Institut Byggeri Fugt og Indeklima 1 Fokus på skimmelsvampe Mange forskellige faktorer influerer på indeklimaet

Læs mere

GHG-NYT nr. 9 d. 10/11-2013

GHG-NYT nr. 9 d. 10/11-2013 GHG-NYT nr. 9 d. 10/11-2013 Kære nabo _ Kære Nabo Så kommer der et nyhedsbrev her i det kolde vejr og efter stormen. Skønt! At vi ikke blev ramt hårdt af stormen. Siden sidste nyhedsbrev er der sket en

Læs mere

Boligpakken. Boligsocialt m.v. Infrastruktur Nedrivning Ekstra ramme Renoveringer

Boligpakken. Boligsocialt m.v. Infrastruktur Nedrivning Ekstra ramme Renoveringer 1 Boligpakken 7000 6000 5000 4000 Boligsocialt m.v. Infrastruktur Nedrivning Ekstra ramme Renoveringer 3000 2000 1000 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2 Renoveringer 2.640 mill.kr.

Læs mere

PARK NYT SKOLEPARKERNE. Vinter 2014

PARK NYT SKOLEPARKERNE. Vinter 2014 PARK NYT Vinter 2014 SKOLEPARKERNE Indhold i dette nr.: Juletræstænding 1. december side 2 Nyt fra bestyrelsen side 3 Skoleparkens Fritidsklub side 6 Julespisning 29. november side 10 Juletræsfest 30.

Læs mere

REFERAT. fra ordinært møde torsdag den 27. januar 2011 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje Gladsaxe Torv 2 B, 2.

REFERAT. fra ordinært møde torsdag den 27. januar 2011 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje Gladsaxe Torv 2 B, 2. ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 3. februar 2011 SH/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 27. januar 2011 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

Notat Afdeling 23 - Beboermøde den 22.04.2015, kl. 19.00, Sdr. Kongevej 66. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse.

Notat Afdeling 23 - Beboermøde den 22.04.2015, kl. 19.00, Sdr. Kongevej 66. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. Side 1/6 Notat Afdeling 23 - Beboermøde den 22.04.2015, kl. 19.00, Sdr. Kongevej 66. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. I mødet deltog: Beboere: 10 incl. afdelingsbestyrelsen.

Læs mere

Råderetskatalog Positivliste

Råderetskatalog Positivliste Råderetskatalog Positivliste Heimdalsparken Afdeling 24 (Godkendt på afdelingsmødet den 9. marts 2015) Kontakt altid inspektørkontoret og få vejledning og godkendelse før du går i gang med at ændre på

Læs mere

Husorden 1-1023 Herlev Skole

Husorden 1-1023 Herlev Skole Husorden 1-1023 Herlev Skole Vedtaget den 22. oktober 1996. Herlev Skole Herlev Skole er et lille samfund med 53 ældreboliger. Beboerne bliver mere eller mindre afhængige af hinanden og er fælles om mange

Læs mere

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Boligselskabet Baldersbo og Ballerup Kommune onsdag den 30. januar 2013

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Boligselskabet Baldersbo og Ballerup Kommune onsdag den 30. januar 2013 Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Boligselskabet Baldersbo og Ballerup Kommune onsdag den 30. januar 2013 Deltagere: Søren Christiansen, Boligselskabet Baldersbo Michael Hesselberg,

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 5 klasse, 6 klasse M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 25 Er du glad for din skole? Ja, altid Ja, for

Læs mere