HISTORIE I FUGLEPERSPEKTIV Kristendommens historie

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "www.reitoft.dk HISTORIE I FUGLEPERSPEKTIV Kristendommens historie"

Transkript

1 PAL: Filip konge Noe PAL: Herodes Antipas i Galiæa og Perea PAL: Arkelaus.HerodesAntipas.Filip PAL: Jesus bliver født PAL: Arkelaus. Judæa og Samaria Herodes Filippus:Iturea,Trakonitis Herodes Antipas: Galilea,Perea Herodes Arkelaus: Samaria,Judea,Idumea Kejserdyrkelsen * Priene i Lilleasien ,97 Jødisk filosof Filon fra Alexandria ,72 "alegorisk fortolkning" ,72 ROM: kejser Augustus KEJSER AUGUSTUS Kong Herodes den Store i Palæstina Hillel og Sjammaj (skriftkloge) * * * ,58 Israel indlemmes i Romerriget ,47 Hasmonæertiden ,63 Mitra-dyrkelsen ,82 * P L A T O N I S M E * ,89 Platonisme: Posidonius ,89 MESSIANSKE BEVÆGELSER * JOHS.DØBER * ,68 Synagoger * * * "attenbønnen" ,56 "Hør,Israel.Herren vor Gud,Herren er en" ,57 Skriftkloge * Salme ,58 "De sibyllinske Orakler" ,78 Ba'al * Astarte * SYRISK-LL-ASIATISK ,81 * E P I K U R Æ I S M E * Epikur ,93 Hellenisme - Stoisme * * * * * * * * * ,24/31 Osiris * Isis * Serapis * ÆGYPTEN ,81 * DIOGENES SKOLE * diatriben ,92 Rabb.litt: Midrasj og Talmud (2 udgaver) ? 3,59 Kyniker * Antisthenes * Diogenes ,92 Tempeltjenesten i Jerusalem * Byggeri ,54 Josias reform ,54 1 Af tekniske grunde er tiden F.K. sorteret baglæns.

2 KIRKEN I DET FØRKRISTNE ROMERRIGE *** Sociale forhold ,50 Befolkning: 3 mill - mest JØDER! ,50 Hebraisk ctr Aramaisk (Latin) ,51 Kvindens stilling ,51 Den jødiske tro * Kristne forfølges ,53 Hasmonæertiden * Makkabæertiden ,53 Samaritaner:Proselytter:Garizim ,54 Tempeltjeneste - 24 "skifter" ,54 TEMPELTJENESTE * MORGEN- OG AFTENOFRE ,55 Samaritanerne * Garizim ,70 Diaspora-jøderne ,71 Ptolemæerne * Seleukiderne ,71 JØDISKE TEMPLER I ELEFANTINE OG ONIAS I ÆGYPTEN ,73 GT SEPTUAGINTA (GRÆSK) blev benyttet på Jesu tid ,74 Den hellenistiske Kultur ,79 den klassiske græske gudetro*filosofi ,79 "synkretisme" religionsblanderi ,80 orientalske religioner * "dualisme" ,80 den hellenistiske filosofi ,80 * * * D U A L I S M E * * * ,84 Gnosticisme * "mysteriereligioner" ,85 Gnosticisme * Religionsblanderi * GT/NT ,88 * S T O I C I S M E N * Seneca ,91 Det romerske imperium ,95 Vergil * Livius * Horats ,96 IL: Annas ypperstepræst IL: Israel under romerske "prokuratorer" ,47 IL: Synedriet:Ypperstepræsterne: De ældste:skriftkloge ,47 Koponius prokurator IL: Ypperstepræst Annas ,49 Marcus Ambivius prokurator Paulus: Israelit:Benjamit:Hebræer ? 3,232 Paulus: Farisæer og skriftklog ? 3,232 Paulus,Tarsus,Kilikien*Romersk borger ? 3,233 Paulus(Saulus)fra Gischala,Galilæa(?) ? 3,233 ROM: Medkejser Tiberius Annius Rufus prokurator ROM: kejser Tiberius Valerius Gratus prokurator IL: Kaifas ypperstepræst IL: Ypperstepræst Kajfas ,49 IL: Pontius Pilatus statholder i Judæa Pontius Pitatus prokurator Pontius Pilatus forvises IL: Jesus står frem Jesus "eskatalogisk" prædikant ,190 GUDS BUDSKAB VIA JESU' TALE * ORD! ,194 Jesus i Judæa * * * IL: Johannes døber henrettes Johannes døberens virksomhed Jesus i Galilæa * * * Jesus i Jerusalem * * * IL: Jesus korsfæstes * * *

3 FORFØLGELSER: Spredte og lokale Paulus' omvendelse ,140 Paulus' rejser * Spanien??? ,164 Menighed:Jerusalem: JAKOB ,250 Menighed i Jerusalem ,250 Gamaliel,Johs.ben Sakkaj (skriftkloge) ,58 Barnabas fra Kypern * 1. menigheder ,78 Paulus: "helt sæt begreber" ,85 Paulus:Epikuræisme:Stoicisme ,93 Jesus korsfæstes *** JESU O P S T A N D E L S E * * * 0030 APOSTEL-tiden * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * NT Apokryfer ,24/28 Religion ctr Filosofi * * * ,28-29 IL: Stefanus stenes * 1. martyr IL: Paulus' omvendelse Saulus' syn Paulus - Hedningeapostel * * * ,14/195 IL: Paulus flygter fra Damaskus Marcellus prokurator Paulus i Jerusalem ROM: kejser Caligula J O S E F U S * HISTORIESKRIVER * * * ,73 ROM: Kejser Kaligula Paulus i Tarsus Herodes Agrippa: Iturea,Trakonitis,Abilene Jødeforfølgelser * Ægypten ,75 IL: Paulus og Barnabas i Antiokia Herodes Agrippa I overtager området Herodes Antipas forvises Jakob Sebedæussøn henrettet 0040 ff 3,230 PETER FÆNGSLET 0040 ff 3,230 ROM: kejser Claudius IL: Herodes Agrippa I ROM: Kejser Klaudius Herodes Agrippa I konge i hele ISRAEL Evangeliet til Antiokia Navnet kristne i Antiokia FORFØLGELSER: i Jerusalem 0044 IL: Jakobs (johannes' bror) henrettet 0044 Herodes Agrippa I død ,230 Jakob Sebedæussøn henrettet ,250 Cuspius Fadus prokurator Paulus' 1. missionsrejse - Cypern IL: Paulus' 1. missionsrejse Paulus i Lilleasien Tiberius Alexander prokurator IL: Ypperstepræst Ananias ,49 IL: Apostelmødet i Jerusalem * * * Apostelmødet i Jerusalem ,140 Herodes Agrippa II konge Jøderne forvises fra Rom ,75 Apostelmødet i Jerusalem * * * IL: Herodes Agrippa II

4 IL: Paulus' 2. missionsrejse Paulus i Korint ,139 HELLIGE SKRIFTER ,18 Bibelen i det romerske verdensrige ,42 Bibelen i det romerske Palæstina ,43 Bibelen i det romerske Palæstina ,46 Jødisk historieskriver JOSEFUS: Essæerne ,65 Qumransamfundet * * * ,65 Paulus' 2. missionsrejse til Lilleasien Paulus' breve m.m ,141 Romerbrevet , Korintherbrev , Korintherbrev ,147 Galaterbrevet , Thessalonikerbrev , Thessalonikerbrev ,160 Paulus i Korint Paulus skrev 1. Tessalonikerbrev NT: Tessalonikerbrevene 0052 Antonius Felix prokurator Paulus for Gallio Kong Agrippa II beder for jøderne i Rom Paulus skrev 2. Tessalonikerbrev IL: Felix statholder Palæstina IL: Paulus' 3. missionsrejse Herodes Agrippa II Paulus i Korint-Jerusalem-Antiokia ROM: kejser Nero NT: Filipperbrevet.1.Kor,Gal.br,2.Kor ROM: Kejser Nero * * * Paulus skrev Gal Kor Paulus' 3. missionsrejse til Efesus Paulus' breve * * * 0055 CA 3,138 Æ L D S T E kristne kildeskrifter 0055 CA 3,138 NT: Romerbrevet IL: Paulus fange i Cæsarea IL: Paulus i fængsel... Jerusalem 0057 Paulus skrev 2. Korintherbrev Paulus i Korint Paulus i Makedonien Paulus skrev Romerbrevet Efeserbrevet (Laodikea/vandrebrev?) ,152 Paulus skrev Filipperbrevet ,154 Kolosserbrevet (*synkretisme*) ,156 Brevet til Filemon ,167 Paulus fange i Cæsarea Paulus fra Filippi til Jerusalem IL: Porkius Festus statholder Palæstina Kong Etelbert bliver døbt 0059 Augustin missionær i England 0059 NT: Kolosenserbr, Efeserbr, Filemonbr IL: Paulus som fange til Rom Jakob Jesu bror død ,232 Porcius Festus prokurator

5 Paulus rejser til Rom Paulus fange i Rom Paulus skrev brevet til Filipperne Lukas afslutter Apg. i Rom Paulus skrev til Kollosenserne Paulus skrev til Filemon Paulus skrev til Efeserne Paulus løsladt * til Spanien??? 0062 Menighed:Jerusalem: JAKOB martyr ,250 Florus Albinus prokurator Kristenforfølgelser * * * ,44/46 NT: Titusbrevet, 1. Timotiusbrevet FORFØLGELSER: Nero i Rom 0064 Paulus i Hellas og Ll. Asien Apostlenes Gerninger ,138 Tacitus: Roms brand ,249 Paulus i Makedonien og Grækenland Den jødiske krig * * * Paulus på Kreta og i Lilleasien Roms brand - Forfølgelser * Gessius Florus prokurator Paulus skrev 1. Tim. og brevet til Titus Paulus besøger menigheder Senaca død 0065 Markus-evangeliet ? 3,117 NT: 2. Timotius brev IL: Jakob (jesu bror) stenes i Jerusalem 0066 Paulus fange i Rom IL: Oprør - kristne til Pella 0066 "Zeloterne"... "sicarier" ,68 J O S E F U S * HISTORIESKRIVNING * * * ,73 IL: Vespasian romersk hærfører ROM: pave Peter til , ROM: pave Linus , Paulus skrev 2. Timotius brev Paulus 2. fangenskab i Rom * Paulus skrev 2 breve (?) Marcus Antonius Julianus prokurator 0067? 13 Paulus martyrdød i Rom * * * FORFØLGELSER: Paulus henrettet i Rom 0068 ROM: Kejser Galba ROM: kejser Vespasian Evangeliet spredes * * * ROM: Kejser Vespasian ROM: Kejser Otho og Vitellius NT: Markusevg.,Lukasevg.,Mattæusevg IL: Titus omr. Jerusalem 0070 IL: Templet ødelagt 0070 NT: Johs.Aab.,Apost.Gerninger NT: Johsevg.,Johs.br,2.Petbr, Judasbr NT: Paulusbrevene samlet NT: 1.Peterbr.,Hebræerbr.,Jakobbr Lukas-evangeliet ,121 Rabbi Akiba (skriftklog) 0070???? 3,58 5

6 Saddukæisk retning til ,64 Josefus: "Den jødiske krig" ,73 Josefus: "Den jødiske arkæologi" ,73 Jerusalem brydes ned * * * Titus erobrer Jerusalem * * * Evangelierne skrives * * * ROM: kejser Titus Vesuvudbrud Pompeii Herkulanum begraves 0079 ROM: pave Anacletus , ROM: Kejser Titus Mattæus-evangeliet ,115 Hebræerbrevet ,171 Judasbrevet ,179 ROM: Kejser Domitian ROM: Kejser Domitian * Kristenforfølgelser * ,98 Domitian starter kristenforfølgelser ROM: Pave Clemens I , Jødedommen forkaster "apokalypserne" ,103 Johannes-evangeliet ,133 GT KANON - Synoden i Jamnia * * * ,16 Qumranskrifterne * "organisation" , og 2.Tim+Titus: Pastoralbrevene ,167 Apost. Johs: Johs. Evangeliet FORFØLGELSER: Domitianske Rom.Ll.Asien Clemensbrev ROM til KORINT ,112 Johannes Åbenbaring * "Patmos" ,179 Johannes Åbenbaring * (apokalypse) ,181 Strid om ledende stillinger i KIRKEN ,252 Domitianske forfølgelse , Clemensbrev ,252 Johs. skrev Åbenbaringen Klemens brev Petersbrev ,175 ROM: Kejser Nerva ROM: Pave Euaristus , ROM: Kejser Trajan ROM: Kejser Trajan NT-TID SLUTTER * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * KIRKENS HISTORIE BEGYNDER 0100 **** 3,252 Johannes død i Efesus? 0100 NT: De 4 Evg.i brug i kirken * * * Didache 0100 Resten af NT skives efter * * * Ignatius af Antiokia * Breve ,101 HELLIGE SKRIFT ,16 HELLIGE SKRIFT ,17 "Hermas Hyrde" ,172 Jakobsbrevet * Katolske breve , Petersbrev , Johannesbrev ,178 Tacitus: "Beretning" ,249 Righoldig litteratur ,251 Thomas Barndomsevangelium 0100 ff 3,27 6

7 Apokryfe evangelier 0100 ff 3,27 Nazaræerevangeliet 0100 ff 3,27 Petersevangelium 0100 ff 3,27 Hebræerevangeliet 0100 ff 3,27 Ægypterevangelium 0100 ff 3,27 Ebjoniterevangeliet 0100 ff 3,27 Herodes Agrippa II døde i Rom Apostolisk tid slut * * * Kirkebygninger ,21 Apostlenes grundvold NT/GT * * * ,34 Tredobbelte embede *** ,35/36 Gejstlighed - Lægfolk *** ,36 Memighedstugt - Nøglemagt ,36 Biskop - Socialsystem *** ,36/37 SKRIFTEN * * * ,29/30 Gnosticisme ,323 ROM: pave Alexander I , FORFØLGELSER: Bisp Ignatius martyr i ROM 0110 biskop Polykarp af Smyrna ,112 7 breve: biskop Ignatius af Antiokia ,112 Tacitus: Kristne forhadte ,42/43 FORFØLGELSER: i Bitynia 0112 FORFØLGELSER: Trajans brev til Plinius 0112 De 7 Ignatius-breve 0115 ROM: pave Sixtus I , ROM: kejser Hadrian NT: Ældste håndskriftfragment 0120 NT: Papyrus Ryland 0120 Suetonius: Kj Claudius: Jd FRA ROM ,248 Suetonius:optøjer anstiftes af CHRESTUS ,248 ROM: pave Telesforus , Barnabas-brevet 0130 IL: Bar Kochba leder oprør i Jerusalem IL: Oprører: RABBI KOKEBA (Messias) ,58 Polykarps brev 0135 Rabbi ben Akiba henrettet 0135 Valentinos ROM*Lærestrid*Dogmedannelse IL: Jerusalem ødelagt 0135 Jerusalem genopbygges: Aelia Capitolina 0135 Basilides * Lærestrid * Dogmedannelse 0135 Gnostisisme * Lærestrid * Dogmedannelse 0135 ROM: pave Hyginus , ROM: kejser Antonius Pius ASTROLOGER UDVISES FRA ROM ,80 Markionitisme*Lærestrid*Dogmedannelse 0140 Hyrden af Hermas 0140 Markion ROM*Lærestrid*Dogmedannelse 0140 FORFØLGELSER: i Athen Klemens brev 0140 Euseb: Papias 0140 CA 3,111 Markions kanon ,20 ROM: pave Pius I , Markions KANON*Lærestrid*Dogmedannelse

8 Markions SYN*Lærestrid*Dogmedannelse 0144 Markions KIRKE*Lærestrid*Dogmedannelse 0145 Apologeterne*Kirkefædre*Kirkeledere 0150 NT: NT-kanon afgrænses Justin Martyrs apologi 0150 Justinus Martyrs skrifter ,21 Petersevangeliet ,22 APOLOGETERNE * * * ,26 Gnostiker Marcion * * * ,29 Montanismen * Frygeren Montanus kristen 0155 FORFØLGELSER: Polykarp martyr 0155 ROM: pave Anicetus , Montanismen * Montanus åbenbaringer Justin martyr i Rom 0156 Origenes Tertullian Tatian: "Diatessaron" ,22 Apologet Tertullian * * * ,27/31 ROM: kejser Marc Aurel FORFØLGELSER: Justin martyr i Rom 0165 Tatians "Tale mod hellenerne" 0165 Justin martyr i Rom ,26 ROM: pave Soter , Diognets brev Montanismen * Grupper opstår 0172 ROM: pave Eleutherus , Ireneus biskop i Lyon 0177 FORFØLGELSER: i Lyon 0177 Biskop Irenæus i Lyon *** ,26/31 Montanismen * Montanus død 0179 Kelsus "Sandhedens ord" 0180 NT: Muratoris kanon 0180 Tatians"Diatessarron"(evangelieharmoni) 0180 Ireneus "Gendrivelse falsk gnosis" Johannesbrev (*doketisme*) ,177 Victor biskop i Rom (påskestriden) ROM: pave Viktor I , Ireneus forsvinder 0190 Tertullian bliver kristen 0190 ROM: kejser Septimus Severus Tertullian som apologet 0195 ROM: pave Zephyrinus , Klemens kataketskoleleder i Alexandria 0200 Symbolum Romanum (D glrom dåbsbekj) 0200 NT: Håndskrift Johs.Evg. på papyrus 0200 NT: NT på syrisk og latin Johannesbrev ,177 Peter "Åbenbaringen" ,22 Barnabasbrevet ,22 Ægypterevangeliet ,22 Clemens af Alexandria ,22 Hebræerevangeliet ,22 Muratoris kanon ,22 8

9 Tertullian og Irenæus ,23 Oxyrrhynchus papyrer: UKENDTE JESUSORD ,24 Dødehavsskrifterne (GT) fundet i ,29 Ældste håndskrifter (NT) ,29 Håndskrift : Tekstudgaverne ,29 Papyrushåndskrifter ,31 Rabb.litt: Misjna * Afsluttet CA: ,59 Rabb.litt: Aboth fra Misjna ,59 Teolog-skole Klemens * * * ,32 Teolog-skole Origenes * * * ,32/33 Munkevæsen - Værdig ,41 FORFØLGELSER: i Alexandria 0202 Septimus Severus forbød KRISTENDOM/JØDEDOM 0202 Origenes keteketskoleleder i Alexandria 0203 Montanismen * Tertullian montanist 0207 Tertullian bliver montanist 0207 Klemens menighedsleder i Cæsarea og Kappadokia 0210 ROM: kejser Caracalla Caracalla indb.romerriget/borgerret 0212 Hippolyt modbiskop i Rom Kalixtus I biskop i Rom ROM: pave Calixtus I , ROM: pave Hippolytos , Monarkianismen*Lærestrid*Dogmedannelse 0220 Origenes "Om grundsandhederne" Sabellius,Rom.modalistisk monarkianisme 0220 ROM: kejser Alexander Severus ROM: pave Urban I , Origenes: Elias Apokalypse ,16 Origenes om ikke anerkendte skrifter ,23 Epifanifest - Hellig 3 Konger ,21 ROM: pave Pontianus , ROM: kejser Maximinus Trax ROM: pave Anterus , ROM: pave Fabianus , Mani grundlægger "manikeismen" Plotin ( ) i Rom Origenes "Hexapla" Origenes "Mod Kelsus" Kyprian døbt 0246 Kyprian biskop i Kartago Roms 1000-års fest 0248 ROM: kejser Decius FORFØLGELSER: Deciske forfølgelser NT: Størstedelen af NT på papyrushåndskrifter 0250 Synodalsystemet - Cyprian ,37 Gud/fader ctr Kirken/moder ,37 Oldkirke ctr Jesus/Paulus ,38/39 Kyprian "synode om bodsspørgsmålet" 0251 Kyprians "Om kirkens enhed" 0251 Bodsstriden. Kartago og Rom Kornelius biskop i Rom ROM: kejser Gallus

10 Novatian modbiskop i Rom (bodsstriden) ROM: pave Cornelius , ROM: pave Novatian , ROM: kejser Valerian ROM: pave Lucius I , Stefanus biskop Rom (kætterdåbsstrid) FORFØLGELSER: Origenes martyr 0254 ROM: pave Stefan I , Kætterdåbsstriden i Kartago FORFØLGELSER: Valerianske forfølgelser ROM: pave Sixtus II , Kyprian martyr 0258 FORFØLGELSER: Cyprian martyr 0258 Dionysius biskop i Rom ROM: pave Dionysius , Paulus, Samosata.dynamisk monarkianisme 0260 ROM: pave Felix I , ROM: kejser Aurelian Antonius eremit Ægyptens ørken Lukians skole i Antiokia 0274 ROM: pave Eutychianus , ROM: pave Cajus , ROM: kejser Diocletian Athanasius ,23 ROM: Reorganisering af riget 0293 ROM: kejser Galerius (Cæsar) ROM: kejser Konstantius Klorus (Cæsar) ROM: Ny styreordning 0293 ROM: pave Marcellinus , Syrisk biskop: Thomas-kirke India 0300 Munkevæsenet indstiftes i vest-kirken 0300 Thomasevangeliet (Nag Hammadi) ,25 Mission langt ind i ASIEN ,62 Masser til Kirken ,41 Askese - DYD ,41 FORFØLGELSER: Diocletianske forfølgelser FORFØLGELSER: Nikomedia-edikt mod kristne Nyplatoniker Porfyrius død 0304 ROM: kejser Konstantin den Store FORFØLGELSER: F slut i Vestriget 0307 ROM: kejser Licinius (augustus) ROM: pave Marcellus I , ROM: pave Eusebius , Galerius tolerenceedikt 0311 Den donatistiske strid (donatismen) 0311 Cæcilianus biskop i Kartago 0311 ROM: pave Melchiades , Kirke - Stat bindes * * * ,47 KONSTANTIN DEN STORE * * * ,47 Toleranceediktet * * * ,48 Gude-kejser-dømmet * * * ,49 Kejser=Guds statholder * * * ,49 Herske=Guddommelig funktion * ,49 10

11 Slaget ved den milviske bro 0312 Donatus modbiskop i Kartago 0312 Konstantin slår Maxentius 0312 Martyr/helgendyrkelse * * * ,47 Præster=skattefri * * * ,49 Kirken=juridisk person * * * ,49 Donatist = kejsermægling ,50 Donatister=frikirke ,50 Søndag=helligdag * * * ,50 Licinius T-edikt fra Nicomedia 0313 Konstantin den Stores og Licinius: Tolerence-ediktet, Milano 0313 Synoden i Arles fordømmer donatismen 0314 ROM: pave Sylvester I , Kejser Konstantin den Store sætter militær ind mod donatisterne 0317 Arius ekskommuniseret.synode Alexandria 0318 Den arianske strid Pachomius grundlagde det 1. kloster 0320 biskop Euseb af Kæsarea: EVG ,111 biskop Euseb: Den 1. kirkehistorie 0320 CA 3,111 KIRKEN I DET KRISTNE ROMERRIGE *** * * * Konsil i Nikea: Nikea-trosbekendelsen økumeniske konsil i Nikea 0325 NIKAEA-SYNODEN * * * ,51 Den 1. Universelle * * * ,50 Økumeniske synode i Nikea * * * ,50 Synodevedtagelse = Lov * * * ,50 Verden styres ovenfra * * * ,51 Athanasius biskop i Aleksandria på Guds vegne * * * ,51 af KEJSER OG KIRKE * * * ,51 ROM: Konstantinopel hovedstad 0330 Synode i Jerusalem. Arius opt.i.kirken 0335 Athanasius forvist til Trier Arius død 0336 ROM: pave Marcus , Konstantius antinikenske kirkepolitik 0337 ROM: kejser Konstans ROM: kejser Konstantin II ROM: kejser Konstantius ROM: pave Julius I , Konstantin den Store DØBT ,48 Athanasius i Rom ,46 Biskop Eusebius af Cæsarea død 0340 Wulfila missionær hos vestgoterne 0340 ff Synode Antiokia: Nikeabekendelsen NEJ 0341 Romerriget forbød offerkultus 0341 Biskop Eusebius af Nikomedia død 0341 Wulfila ( ) vies til missionsbiskop 0341 Athanasius tilbage til Alexandria 0346 Pachomius grundl. 1. kloster død 0346 Frumentios og Aideseos' mission Etiopia 0350 ROM: pave Liberius , Adlyde:Lov:Erhv.fortj:MORAL ,59 11

12 AUGUSTINS teologi * * * ,59 Augustin: BEKENDELSER * * * ,60 Augustin: Etik:Tomme Hænder ,60 Augustin: KATOLICISME * * * ,60 Augustin: Paulus:Synd:Nåde:Tro ,60 Augustin: Om Guds stat * * * ,60 Augustin og LUTHER * * * ,61 Augustin: TVING til DÅB * * * ,84 ROM: pave Felix II , Eremitten Antonius (f 250) død 0356 Synode Ankyra (homoiusiansk) 0358 Synode Rimini og Seleukia (homoiisk) 0359 Apollinarismen * biskop Apollinaris Laodikea,Syrien Basilius den Store: "munkeregler" 0360 ROM: kejser Julian den frafaldne Synode Alexandria homoiuuisaner OK 0362 ROM: kejser Jovian Basilius den Store biskop i Cæsarea ROM: kejser Valentinian I (vest) ROM: kejser Valens (øst) ROM: pave Ursinus , ROM: pave Damasus I , Athanasius: NT 27 Skrifter * * * ,23 NT KANONISERET I ØST * * * ,13/296 Hieronymus ørken-eneboer i Antiokia 0370 Martin biskop i Tours (Martin af Tours) 0371 Gregor biskop i Nyssa (Gregor af Nyssa) Ambrosius biskop i Milano ROM: kejser Gratian (vest) ROM: kejser Theodosius den Store Theodosius den Stores edikt: "Cunctos populos" 0380 Hieronymus ørken-eneboer i Rom Theodosius den Store KRISTENDOMMEN-STATSRELIGION * * * 0380 * * * * * * Off. STATSRELIGION PÅBUDT * * * ,51 Hedenskabet forsvandt (?) ,51 Romersk forbud offerkult (igen) 0381 "troskekendelse, NC ("Nikenum")" økumeniske konsil: Konstantinopel 0381 Den nikensk-konstantiopolitanske 0381 Konstantinopel-synoden: ,53 KEJSER FOR LEGEMET * * * ,52 KIRKE FOR SJÆLEN * * * ,52 vetus syra ,33 vetus latina * Hieronymus NT LATIN ,33 Vulgata * * * ,33 codex argenteus (Uppsala) ,34 KIRKEN OVERORDNET PART * * * ,52 Hieronymus ørken-eneboer i Betlehem ROM: pave Siricius , Theofilus patriark Aleksandria Augustin døbt af Ambrosius 0387 Alexander presbyter Arius ,52 Om: Nikænske trosbekendelse ,53 12

13 Om: Frelse ,53 Biskop Athanasius, Alexsandria ,53 Biskop Gregor af Nazians død 0390 Om: "kristologien" * * * ,52 Om: HELLIGÅNDEN ,52 Om: TREENIGHEDEN ,52 Augustin viet til præst 0391 Romerriget: dødsstraf for offerkult 0392 Kirkemøder NT KANON * * * ,24 ROM: Romerriget deles 0395 Det byzantinske rige (østromerske) 0395 Augustus biskop i Hippo Det vestromerske rige 0395 VESTROM: kejser Honorius BYZ: kejser Arkadius Antonius, Ægypten: MUNKE ,53 Pakum: Kloster-munkeregler * * * ,53 Munk:Askesen:Fuldkommenhed ,54 Augustin "Bekendelser"Confessiones" Johs. Krysostomos ærkebiskob i Konstantinopel ROM: pave Anastasius I , Pelagius til Rom 0400 Den pelagianske strid Uncial- eller majuskelhåndskrifter ,32 Codex Sinaiticus 0400???? 3,32 Codex Vaticanus ,32 Syrisk normalbibel: pesjitta 0400???? 3,33 Synoden i KRISTUS * * * ,53 Arisk kristne Germanere ,63 Goterne: Kirke på eget sprog ,64 Miss.biskop Wulfila: Bib:gotisk ,64 Kgl.myndighed i landskirken ,65 Germaner: Nationale-landskirker ,65 Germansk prvivat-/egenkirkesystem ,65/66 Folkevandringer: GERMANERNE ,57/62 ROM: pave Innocens I , Kejserresidensen fra Rom til Ravenna 0404 BYZ: kejser Theodosius II Vestgoterne plyndrer Rom 0410 Pelagius lære Romerbrevet 0410 Pelagius og Kølestius til Kartago og Palæstina 0411 ff Kyrillos biskop(patriark) i Aleksandria Augustins antipelagianske skrifter 0412 ff Kyrillos biskop i Aleksandria Monofysitismen Augustins "antipelagianske skrifter 0412 ff Augustin "Om Guds stat"de civitate Dei" Vestgoterrige i Gallia ROM: pave Zosimus , Synode Kartago pelagianisme NEJ 0418 ROM: pave Eulalius , ROM: pave Bonifacius I , NT KANONISERET I VEST * * * ,13/296 13

14 ROM: pave Coelestin , VROM: kejser Valentinian III Nestorius patriark i Konstantinopel 0428 Biskop Theodor af Mopsuestia død 0428 Nestorianismen Vandalerrige N-Africa Patrick missionær i Irland Synode Efesus nestorianisme NEJ 0431 Synode Efesus pelagianisme NEJ 0431 ROM: pave Sixtus III , Nestorius forvist til Ægypten 0435 Leo I (den Store) biskop i Rom ROM: pave Leo I den Store , Eutyches konsekvente monofysitisme 0445 Røversynode Efesus monofysitisme OK 0449 Anglere og saksere til England 0450 Leo I paveideen udformes og begrundes 0450 SVAGE KEJSERE KIRKEN OG MAGTEN - RIGDOM * * * ,53 KIRKEN KONSOLIDERES * * * 0450 Slaget på katalusiske sletter 0451 tonatur-læren OK 0451 Synode Kalkedon (4.økumeniske): 0451 nestorianisme og monofysitisme NEJ 0451 Kirken: Digtning-kunst ,53 Kirken: Skole-fattigpleje ,53 Helgen-pragt-udsmykning * * * ,53 Kirken: Verdslig ctr munke * * * ,53 Kirken: Tænkning-veltalenhed ,53 Kirken: Kultur i Middelalderen ,53 ROM: pave Hilarius , ROM: pave Simplicius , BYZ: kejser Zeno VROM: kejser Romulus Augustus Det vestromerske riges undergang * * * 0476 * * * * * * Germanerh. Odovakar angriber Rom 0476 Germaner.tropfører.Odoaker afsatte ,70 den sidste vestromerske kejser ,70 MIDDELALDEREN ****************************************** * * * DEN TIDLIGE MIDDELALDER * * * Klodewig frankernes konge ROM: pave Felix III (II) , Skisma Øst- og Vestkirken Den persiske kirke "nestoriansk" 0485 Pave Gelasius: "Teorien de 2 magter" ROM: pave Gelasius I , Østg.Kg. Theodorik besejrer Odovakar 0493 Østgotisk herredømme i Italien ROM: pave Anastasius II , Klodewig døbt. Kristning af frankerne 0498 ROM: pave Symmachus , ROM: pave Laurentius , Kirkens dom over Origenes ,33/34 14

15 Rom herre i Gallien og Britannien ,63 Vestgoterrige i Spanien ROM: pave Hormisdas , BYZ: kejser Justinus I ROM: pave Johannes I , Dionysius Exiguus: kristen TIDSREGNING *** ,185 ROM: pave Felix IV (III) , BYZ: kejser Justinian I Byzantinsk Cæsareopapisme ,55 Kejser Justinian - 2. romerrige ,55/56 Kejseren: Hellig som Biskop * * * ,56 Synode Orange semipelagianisme NEJ 0529 Codex Justinianus*Corpus juris civilis 0529 Filosofskole Athen lukkes af Justinian I 0529 Benedikt af Nursia grl.kl.montecassino 0529 Benedikt fra Nursia: Monte Cassino ,69 ROM: pave Dioscorus , ROM: pave Bonifacius II , ROM: pave Johannes II , Justinian I erobrer vandalernes rige 0534 ROM: pave Agapetus I , ROM: pave Silverius , Sofie-kirken indvies 0537 ROM: pave Vigilius , Monofysitiske nation-kirker Egypt Syria 0540 Justinians trekapitteledikt 0543 Benedikt Nursia: OPSPARE GODE GERNINGER ,87 Byzantinsk Ortodoksi, Stivner ,56 Synd:syg:skæbne i ØST ,59 PAVESTOLEN STYRKES - PETER * * * ,57 Justinian I besejrer østgoterne økumeniske synode Konstantinopel 0553 ROM: pave Pelagius I , ROM: pave Johannes III , Columba d.e.grl.kloster oeya Hej (Iona) 0565 Langobarderne erobrer Nord-Italien 0568 Muhammed ROM: pave Benedikt I , ROM: pave Pelagius II , SynodeToledo.Filioque opt. i Nikenum 0589 Vestgotisk K i F/Sp: KATOLSK ,72 Columba d.y. grundl.kloster Luxovium 0590 ROM: pave Gregor I den Store , ROM: pave Gregor I ,70 Munken Augustinus til KENT ,72 Gregor:Augustin:skrifter xx 4,72/73 Columba d.e. død.. Skotlands apostel 0597 England katolsk ,72 Gregor den Store "messeoffertanken" 0600 UK: Askese og fromhed: MISSION til DK ,16 Augustin død 0604 ROM: pave Sabinianus , ROM: pave Bonifacius III ,

16 ROM: pave Bonifacius IV , Columba d.y. missionær i S-Tyskland Muhammeds profetkald 0610 Muhamed: I S L A M * * * xx 4,74 ROM: pave Deusdedit I , ROM: pave Bonifacius V , Arabisk tidsregning begynder 0622 Muhammed fra Mekka til Medina 0622 Den monenergistiske strid Monenergistiske og monoteletiske strid Iroskottisk mission i Nord-Humbria ROM: pave Honorius I , Muhammed erobrer Mekka 0630 Araberne erobrer Palæstina 0637 Den monoteletiske strid Lensvæsen (vasalord.) indført i Frankrig Araberne erobrer Ægypten 0640 ROM: pave Johannes IV , ROM: pave Severinus , ROM: pave Theodor I , Lateransynode monoteletismen NEJ 0648 ROM: pave Martin I , Koranen kanoniseret Nestoriansk mission i Persia-India-Kina 0650 ff ROM: pave Eugenius I , ROM: pave Vitalian , Kalifat i Damaskus Synoden i Whitby gang "Athanasianum" nævnes 0670 ROM: pave Deusdedit II , Araberne slået ved Konstantinopel 0673 Beda Venerabilis ROM: pave Donus , ROM: pave Agatho , dyoteletismen OK (1.trullanske synode) økumeniske synode i Konstantinopel ROM: pave Leo II , ROM: pave Benedikt II , ROM: pave Johannes V , ROM: pave Conon , ROM: pave Theodor , ROM: pave Sergius I , ROM: pave Paschalis , Willibrord missionær hos friserne trullanske synode i Konstantinopel 0692 Araberne erobrer Kartago 0698 Willibrord biskop i Utrecht 0700 DK: Willibrord i Danmark ,15 Det karolingiske frankeriges ekspansion ,12 Handelssamkvem Persien*Afghan*Europa 0700 ff 8,12 ROM: pave Johannes VI , ROM: pave Johannes VII , ROM: pave Konstantin I ,

17 ROM: pave Sisinnius , Araberne erobrer Spanien 0711 Karl Martell ROM: pave Gregor II , Bonifacius: Tysklands apostel ,75 Kejser Leo III Leo III Isaurer (718!!!) Slaget ved Konstantinopel: ARABERNE besejres 0718 Bonifatius (Einfrid) mission i Tyskland Bonifatius mission i Friesland 0719 Bonifatius inviet i Rom til biskop 0722 Bonifatius mission i Hessen/Thyringen Kejser Leo III forbyder billedkultus 0726 Billedstriden Johs. fra Damaskus forsvarer billedkultus 0730 Alkuin ROM: pave Gregor III , Karl Martell slår araberne 0732 Slaget ved Potiers 0732 Bonifatius organiserer kirken i Tyskland Bonifatius ærkebiskop 0732 Karl Martels: ISLAMS stop for udvielser i EUROPA ,74 Willibrord besøger Danmark 0735 England samles til et rige 0739 Pippin den Lille ROM: pave Zacharias , Fulda kloster grundlagt KULTUR-CENTER 0744 Kalifatet i Bagdad Pippin frankernes konge 0751 ROM: pave Stefan II , ROM: pave Stefan III , Donatio Constantini Synode Konstantinopel Johs.syn NEJ 0754 BonifatiusMartyrFrisland(missionsrejse) 0754 Paven til Frankrig: HJÆLP ,76 Det spanske kalifat Vatikanstaten grundlægges 0756 ROM: pave Paul I , Pippin til Italien: KIRKESTATEN: VATIKANSTATEN ,76 ROM: pave Konstantin II , Karl den Store fransk konge/kejser ROM: pave Philippus , ROM: pave Stefan IV , Einhard "Vivta Caroli" Karl St liv Karl d St sværdmission i Sachsen 0770 ff ROM: pave Hadrian I , Karl d St besejrer langobarderne Karl d St fornyer Pippins gavebrev 0774 Den adoptianske strid i Spanien Pavebreve dateres IKKE efter kejserår økumeniske synode i Konstantinopel 0787 Billedkulten godkendes 0787 "Libri Carolini"

18 Karl den Store protesterer mod Synoden i 787 om billedkult 0791 ROM: pave Leo III , Karl d St kejserkrones Peterskirken 0800 DK: Vikinger møder kristendommen ,12 Karl den Store: Romersk kejser ,77 Bondesamfund i Norden omkr ,10 Frugtbarhedsgud Freyr * bondebesk. Thor ,11 Kultus "blot" i Norden ,11 Missionsforsøg ved Willibrord i Dk ,13 Kejseren herre over Rom/PAVEN ,77 Kejseren:Augustin:Guds Stat ,77 Ansgar * * * DK: Alkuin ,16 Ludvig den fromme fransk konge Ny synode fordømmer billedkulten 0815 ROM: pave Stefan V , Den karolingiske Aachen-regel ,81 ROM: pave Paschalis I , DK: missionsvikar EBO ,18 Ærkebiskop Ebo af Reims til Danmark 0823 Ærkebiskop Ebo af Reims til Slesvig ,14 Jysk småkonge Harald Klak ,14 Pavelig legat i Norden ,14 ROM: pave Eugenius II , DK småkonge Harald døbt i Ingelheim 0826 Ansgar i Synderjylland 0826 DK: Harald + fam. døbes i juni ,18 DK: ANSGAR TIL DANMARK ,19 DK: Poppo "ildprøven" ,24 Kong Harald optages i kejserens kirke ,14 Kejser Ludvig sender munken Ansgar ,14 Ansgar bygger kirke i Birka,midtsverige ,14 Kong Harald i Ingelheim ,14 Kong Harald 1. døbte nordiske konge ,14 ROM: pave Valentin , ROM: pave Gregor IV , Ansgar i Sverige (Birka) 0830 Hamburg bispedømme oprettes 0831 Ansgar ærkebiskop i Hamborg (ny-opr) ,14 Nadverstrid (Radbertus.Ratramnus) 0840 Forliget Verdun F Ludvigs 3 sønner 0843 Synode Konstantinopel billedkult OK 0843 Frankerigets deling ,14 ROM: pave Sergius II , ROM: pave Johannes , danerkongen Haarek 0845 Ca 8,14 Ærkebispesædet i Hamborg nedlægges ,14 Danskerne hærger Hamborg ,14 Ærkesædet i Hamborg-Bremen oprettet ,14 1. Kirke i Slesvig på dansk grund 0845 Ca 8,14 ROM: pave Leo IV , Prædistationsstrid (Gottschalk.Hinkmar) "De pseudoisidoriske dekreter"

19 2. Kirke i Ribe på dansk grund 0850 Ca 8,14 Ansgar til Sverige ROM: pave Anastasius , ROM: pave Benedikt III , ROM: pave Nikolaus I , Pseudoisidorske dekreter ,78 ROM: pave Nikolaus I ,78 Nicolaus I godk.pseudoisidoriske dekret 0860 Kyrillus.Methodius mission slaverne 0863 DK: "missionshyrdebrev" ,21 Bibeloversættelse til slavisk 0865 Ansgar død ,14 Vikingetogter ,15 ROM: pave Hadrian II , Alfred den Store engelsk konge ROM: pave Johannes VIII , ROM: pave Marinus I , ROM: pave Hadrian III , ROM: pave Stefan VI , ROM: pave Formosus , ROM: pave Bonifacius VI , ROM: pave Stefan VII , ROM: pave Theodor II , ROM: pave Romanus , ROM: pave Johannes IX , Pavestolen beherskes af rom.adelpartier ROM: pave Benedikt IV , Det mørke århundrede ,79 Det tysk-romerske rige ,12 ROM: pave Leo V , ROM: pave Christophorus , ROM: pave Sergius III , Cluny benediktinerkloster grl. Burgund 0910 ROM: pave Anastasius III , ROM: pave Lando , ROM: pave Johannes X , Abbed Odo Cluny ld-klst Klosterreform ROM: pave Leo VI , ROM: pave Stefan VIII , Dk-kong Gorm den Gamle 092? ,L ROM: pave Johannes XI , Otto I tysk konge/kejser ROM: pave Leo VII , ROM: pave Stefan IX , ROM: pave Marinus II , ROM: pave Agapetus II , INT: Kirkemøde i Ingelheim ,24 Dk-kong Harald I Blaatand ,L ROM: pave Johannes XII , Poppo omvender kong Harald Blaatand ,15 Otto I kejserkrones af pave Johs.XII 0962 Otto I kejserkrones i ROM (D) ,79 ROM: pave Leo VIII ,

20 ROM: pave Benedikt V , DK: Harald Blaatand DK-kristen * * * ,12 DK/D:Tysk kejser greb ind i Danske kirkeforhold ,24 ROM: pave Johannes XIII , Otto II tysk konge ROM: pave Benedikt VI , ROM: pave Benedikt VII , ROM: pave Bonifacius VII , Jelling-stenen i Jylland 0980 Otto III tysk konge ROM: pave Johannes XIV , Svend Tveskæg ROM: pave Johannes XV , Dk-konge Svend I Tveskæg ,L Fyrst Vladimir, Kiev døbt 0988 Nidaros (Oslo) grundlagt 0990 Abbed Odilo, Cluny St.Sunniva N-helgen "Sunniva-legenden" Kong Olav Tryggvason i Norge ,18 Kristning af Norge 0995 Ca 8,18 ROM: pave Gregor V , ROM: pave Johannes XVI , Kristendommen indpas på Island ,21 Færøerne kristnet 0998 ROM: pave Sylvester II , Abbed Odilo, Cluny-reform 1000 Biskop Sigfred til Sverige 1000 Altinget indf. kristendommen på Island 1000 Det dansk-norsk-engelske Vesterhavsrige ,12 Jellinge-stenen og byggeri i Roskilde 1000 Ca 8,15 Odinkar d.y. missionsvirksomhed i Dk 1000 Ca 8,16 Kirkefyrste & statsmand Adekbert, H-Br Ca 8,16 Slaget ved Svold (Norge) ,19 dansk-svensk-norsk-koalition ,19 Kristendommen indpas på Island II ,21 Grønlandsk høvding Leiv Eiriksson døbt ,21 Hedensk Uppsala-helligdom ,23 Lovsigemand Thorgeir overgik til kristendommen i Sverige ,27 Livet i Nordens kirke ca. år ,72 Henrik II tysk konge ROM: pave Johannes XVII , ROM: pave Johannes XVIII , Olaf Skottkonge døbt (sc.kg ) 1008 ROM: pave Sergius IV , Gulatingslovens kristenret 100? 8,27 DK: Krønikeskriver Thietmar ,14 ROM: pave Gregor , ROM: pave Benedikt VIII , UK på danske hænder ,25 Dk-konge Harald II ,L Kong Olav Haraldssons i Norge (helgen)! ,18 Dk-konge Knud I den Store ,L UK/DK: Knud d Store "regeringsprogram" ,27 20

21 1. kætterbål Middelalderen Orleans 1022 Konrad II tysk konge ROM: pave Johannes XIX , DK: Ældst stenkirke i Roskilde ,53 UK/DK: Knud d Store REJSER TIL ROM ,27 DK: "Peterspengene" til ROM ,28 Clunymunke "Gudsfreden" S-Frankrig 1030 ROM: pave Benedikt IX , Olavs helgengrav i Nidaros Kraftcenter! ,20 Anselm af Canterbury Dk-konge Hardeknud ,L Henrik III tysk konge Kejser Henrik III: Cluniacensiske ,80 fromhed ,80 Dk-konge Magnus den Gode ,L Adelbert biskop Hamburg-Bremen ROM: pave Sylvester III , ROM: pave Gregor VI , ROM: pave Clemens II (synoderne Sutri og Rom) 1046 Henrik III afsætter 3 paver * * * 1046 Henrik III indsatte Bambergbisp som PAVE 1046 ROM: pave Clemens II , DK: Kong Svend Estridsen ,28 Dk-konge Svend II Estridsen ,L ROM: pave Damasus II , Påskesynode i Rom (simoni/nikolaitisme) 1049 ROM: pave Leo IX , ROM: 4 paver: Leo IX ,80 Nadverstrid (Berengar.Lanfranc) ROM/DK: pave Gregor VII "gregorianisme" 1050 ff 06,29 Det materielle opsving 1050 ff 8,29 Kravet om "Kirkens Frihed" 1050 ff 8,29 DK: PAVEBULLE Hamburg-Bremen Æ-bisp! ,30 ROMERSK- OG GRÆSK- KATOLSK SPLITTELSE 1054 Bruddet med øst-kirken 1054 HØJMIDDELALDEREN *** *** ROM: pave Viktor II , Henrik IV tysk konge indfødte islandske biskop valgt i ,21 ROM: pave Stefan X , ROM: pave Benedikt X , Lateransynode PAVEN VALGT AF KARDINALERNE 1059 ROM: pave Nikolaus II , Ribe.Viborg.Århus.Vestervig bispestole 1060 Ca 8,17 Roskilde.Lund.Dalby bispestole (Slesvig) 1060 Ca 8,17 Bispesædet i Sigtuna, Svealand opr ,22 ROM: pave Alexander II , ROM: pave Honorius II , Vilhelm af Normandiet (Vilh.Erobreren) erobrer England 1066 Logiske skrifter.ontologiske gudsbevis 1070 Adam af Bremen ,12 ROM: pave Gregor VII (Hildebrand) ,

22 Gregor VII: Den kanoniske Ret ,81 Paven:Kristenheden/kejserens:LEDER ,81 ROM: PAVE ctr KEJSER: REVOLUTION ,81 Paven lyser kejser i BAND ,81 Henrik IV barfodet til CANOSSA ,81 Gregor VII"s korstogsplaner 1074 Dk-konge Harald III Hen ,L Fastesynode forbød lægmandsinvestitur 1075 Fastesynode forbød simoni 1075 Gregor VII's breve til den danske konge ,17 Henrik IV afsætter Gregor VII (Worms) 1076 FastesynodeGregorVII:HenrikIV bandlyses 1076 Henrik IV band-ophævet. Canossa 1077 Abelard DK: Kong Harald ,29 Dk-konge Knud II den Hellige ,L Gregor VII's brev til s-kong Inge ,22 Gregor VII's brev til kong Harald Hein S ,27 2. indfødte islandske biskop Gissur ,21 Gregor VII flygter fra Rom 1084 ROM: pave Clemens III , Henrik IV indtager ROM ,82 Gregor VII i landflygtighed ,82 Den kanoniske ret*immunitetsprivilegier ,17 Konge og Kirke bindes på godt og ondt! ,17 Knuds donation til Lunds domkirke ,17 ROM: pave Viktor III , Dk-konge Oluf I Hunger ,L Knud dræbes i Odense St. Albans kirke ,18 ROM: pave Urban II , S-kong Inge d.æ. 108? 112? 8,22 Bernhard af Clairvaux ,41 Anselm "Cur Deus homo"hv.gud menneske" Synoden i Clermont 1095 Petrus Lombardus DK: 12 munke fra England: Knud HELGEN ,32 KORSTOGENE * * * ,87 Dk-kong Erik I Ejegod ,L Det 1. korstog Tiende indføres på Island ,21 Hugo af St. Victor Klostret Citeaux grundlagt 1098 Benediktinerordenen, kl: "Citeaux" ,91 Bernhard af Clairvaux ,91 Jerusalem erobres 1099 ROM: pave Paschalis II , Albigenserbevægelse i Syd-Frankrig 1100 Islandske sagaer nedskrevet ,12 DK: "kirkelig jurisdiktion" "tiende" ,40 DK: Stenkirkebyggeriets periode ,53 ROM: pave Theodoricus , Tiende indføres i Norge ,20 Klostervæsenet bryder frem ,20 22

23 Norske "kristenretterne" ,20 Nidaros.Bergen.Oslo.Stavanger bispesæder ,20 Grønlands bispedømme organiseret i ,21 Sveriges 1.konge:Olov Eriksson Skøtnung ,22 Sverige fuldt kristnet ca ,22 Frie omvandrende lærere ,88 Universiteter i PARIS,BOLOGNA,OXFORD ,88 ROM: pave Albertus , Dk-konge Niels ,L DK: Asser Ærkebiskop (Palliet) i LUND ,31 DK: Kong Niels ,37 Lund bliver ærkebispedømme * Asser 1104 Ca 8,18 Hamborg-bremenske- og lundensiske primat ,20 Kirkelig selvstændighed i Danmark ,25 Nordens kirkelige org. konsolideres ,29 kong Niels af Danmark ,32 Tiende af al jord! Kirkejords immunitet! ,32 Bygning af stenkirker tager fart ,33 Ærkebispesæde i Lund (DK) opr ,9 ROM: pave Sylvester IV , Henrik V tysk konge Islands 2. bispesæde i Holar ,21 Anselm: Biskop i Canterbury ,88 Forliget i Sutri 1111 Henrik V ekskommuniseres 1112 Klosteret Clairvaux grundl. (Bernhard) 1115 DK: Odense Kloster "privilegiebrev" ,39 Charta charitatis (ordensdokument) 1118 Cistercienserordenen grundlagt 1118 ROM: pave Gelasius II , ROM: pave Gregor VIII , ROM: pave Calixtus II , Johanitterordenen * Tempelherreordenen bispedømmer i Sverige ,24 Abelard "Sic et non"ja og nej" Abelard bog "treenigheden" på bålet 1121 Konkordatet i Worms 1122 DK: "kanoniske sædvaner" Domkapitlet ,38 1. økumeniske laterankoncil 1123 Otto af Bamberg missionsrejse Pommerne ROM: pave Coelestin II , ROM: pave Honorius II , Klosterkirke St.Denis Paris gotisk stil 1130 ROM: pave Innocens II , ROM: pave Anacletus II , Gejstlighedens europæiske reformkrav ,21 Islands 1. kloster ,21 DK: ÆLDSTE BEVAREDE BREV: "immunitet" ,41 Dk-konge Erik II Emune ,L Slaget ved Fodevig i Skåne ,34 DK: Ærkebiskop Eskil ,41 Dk-konge Erik III Lam ,L DK-kong Erik Emune af Danmark ,33 23

24 Ærkebiskop Eskil i Lund (Dk) ,34 Konrad III tysk konge ROM: pave Viktor IV , økumeniske laterankoncil 1139 Abelards..erklæres kætteriske 1140 Abelard "den subjektive forsoningslære" 1140 Bernhard Clairvaux korstogsprædikener 1140 Abelard "Kend dig selv" 1140 Decretum Gratiani 1140 Abelard "Scito te ipsum" 1140 Abelards "etik" 1140 DK: "Roskildekrøniken" ,53 Sigtunabispen flyttet til Uppsala ,24 ROM: pave Coelestin II , ROM: pave Lucius II , Cisterciensermunke i Herisvad, Skåne ,35 DK/S: Eskil indvies i Lunds Domkirke ,46 ROM: pave Eugenius III , St. Laurentius-katedralen indvies ,35 Dk-konge Svend III... Knud III ,L Det 2. korstog Petrus Lombardus "Lærebog i dogmatik" 1150 Lombardus "Sententiarum libri Quattuor" 1150 Cistercienserordenen til Dk N S ,21 Frederik I Barbarossa tysk konge DK: abbed Vilhelm af Esrom ,42 Kejser Frederik Barbarossa ,82 Modpave indsattes ,82 ROM: pave Alexander III fordrives ,82 1 Suderøerne 1 Orkneyøerne ærkesæder ,21 Nidaros.Oslo.Hamar.2 på Island.ærkesæder ,21 kardinal Nicolaus Brekespears i Norge ,21 Ærkesæde oprettet i Nidaros ,21 1 Grønland.1 Færøerne. ærkesæder ,21 ROM: pave Anastasius IV , Kardinal Nocolaus Brekespear besøgte S ,24 Kirkelig selvstændighed i Norge ,25 Den norske højmiddelalder begynder ,49 Ærkebispesæde i Norge oprettet ,9 Henrik II engelsk konge N: Norge ærkebiskop (Grønland incl) ,42 ROM: pave Hadrian IV , Dk-konge Valdemar I den Store ,L Universalkirkens principper - brev til S ,24 DK: ærkebiskop Eskil til Rom ,42 Eskil i landflygtighed til Frankrig ,36 Valmemar den Store enekonge ,35 Borgerkrig ,35 DK: Absalon biskop over Roskilde stift ,48 ROM: pave Viktor IV , ROM: pave Alexander III , Valdemar og Frederik Barbarossa ,36 Frederik Barbarossa bandlyst

25 ROM: Viktor IV modpave 1160 Ærkebiskop Thomas Becket Ærkebiskop Eystin.N-jarl Erling Skakke ,50 Kirkens betingelser for vielsen!!! ,50 drengen Magnus indvies til Norges konge ,50 ROM: pave Paschalis III , ROM: pave Alexander oprettede ærkestol i Sverige ,24 Kirkelig selvstændighed i Sverige ,25 Den svenske Kirkeprovins og Eskil ,36 Ærkebispesæde i Uppsala (S) oprettet ,9 ROM: pave Calixtus III , DK: ARKONA PÅ RYGEN : BLEV KRISTNET ,51 Kong Knud helgenkåres...m.m.m ,18 Ærkebiskop Thomas Becket myrdet 1170 DK: Valdemarerne konge-slægt i DK ,45 DK: Valdemar og Eskil i Ringsted Kirke ,45 Konge-arvefølge.. Salving.. Kroning ,36 Det sakrale kongedømme * * * ,36 Kirkemøde i St.Bents Kirke, Ringsted ,36 Den danske højmiddelalder ,39 Skånske og sjællandske aftaler 1170 ff 8,78 DK: "kirkelov" for Sjælland ,46 Missionsarbejde i Finland ,72 DK/S: "kirkeloven" for Skåne ,46 Valdenserbevægelsen opstår 1176 Slaget Legano (F Barbarossos nederlag) 1176 Tiggermunke, Valdes fra Lyon ,92 Frans af Assisi: MUNK/MISSION ,92/93 Fransiskanerne ,92/93 De små brødre ,92/93 Guds sangere og spillemænd ,92/93 K-institution/fattigdomsidealet ,92/93 Forlig i Venedig 1177 Barbarossa anerkender Aleksander III 1177 DK: Absalon ærkebiskop ,49 Freden i Venezia ,82 ROM: Alexander III pave igen ,82 Absalon ærkebiskop og biskop i Roskilde ,41 Absalon afløser Eskil (ærkebiskop) ,41 Usurpator Sverres oprør og regering N ,51 3. økumeniske laterankoncil 1179 ROM: pave Innocens III , Filip II August fransk konge DK: KONGEMAGT:HERREMANDSKLASSEN:ADELEN 1180 Ca 6,49 VAR SKATTEFRI LIGESOM KIRKEN 1180 Ca 6,49 DK: Ny Roskildebiskop Peder Sunesen(fam) 1180 Ca 6,49 ROM: pave Lucius III , Frans af Assisi Dk-konge Knud IV (VI) ,L INKVISITIONSDOMSTOLE OPRETTES 1184 DK: Cistercienserkloster i Sorø 1185 Ca 6,50 ROM: pave Urban III , ROM: pave Clemens III ,

HALLEY S BIBLE HANDBOOK

HALLEY S BIBLE HANDBOOK Uddrag af bogen HALLEY S BIBLE HANDBOOK af Dr. Henry H. Halley På dansk ved Flemming Boysen 1 HALLEY S CHURCH HISTORY Bibelen indeholder historien om Jesus Kristus Den kristne kirke eksisterer for at fortælle

Læs mere

Hvordan blev Bibelen til? (del 2)

Hvordan blev Bibelen til? (del 2) Hvordan blev Bibelen til? (del 2) Livets Kilde hæfteserie Nr. 42 9. årgang Oktober 2010 Hvis du ønsker flere eksemplarer af dette eller andre af vore hæfter, skriv da blot til vor adresse: Livets Kilde,

Læs mere

Ikke et ord om flygtninge- og indvandrerpolitikken - men et par ord om Brorsonkirken. Og vores egen.

Ikke et ord om flygtninge- og indvandrerpolitikken - men et par ord om Brorsonkirken. Og vores egen. Ikke et ord om flygtninge- og indvandrerpolitikken - men et par ord om Brorsonkirken. Og vores egen. Midt i august ryddede politiet med magt Brorsonkirken i København for et større antal afviste, irakiske

Læs mere

LITURGISK KALENDER 2012

LITURGISK KALENDER 2012 LITURGISK KALENDER 2012 BISPEDØMMET KØBENHAVN SØNDAGSTEKSTRÆKKE B HVERDAGSTEKSTRÆKKE II 1 Mos 2 Mos 3 Mos 4 Mos 5 Mos Jos Dom Ruth 1 Sam 2 Sam 1 Kong 2 Kong 1 Krøn 2 Krøn Ezra Neh Ester Job Sl Ordspr Første

Læs mere

Liturgisk Kalender 2015. bispedømmet København

Liturgisk Kalender 2015. bispedømmet København Liturgisk Kalender 2015 bispedømmet København søndagstekstrække B hverdagstekstrække I Ansgarstiftelsens Forlag 1 Mos 2 Mos 3 Mos 4 Mos 5 Mos Jos Dom Ruth 1 Sam 2 Sam 1 Kong 2 Kong 1 Krøn 2 Krøn Ezra Neh

Læs mere

Bemærkninger til Den katolske Kirkes Katekismus. Troen af i går. Af Kaare Rübner Jørgensen

Bemærkninger til Den katolske Kirkes Katekismus. Troen af i går. Af Kaare Rübner Jørgensen Bemærkninger til Den katolske Kirkes Katekismus Af Kaare Rübner Jørgensen Troen af i går. Nogle kritisk reflekterende bemærkninger til Den katolske Kirkes Katekismus (2006) Så kom endelig den store, altomfattende

Læs mere

Nordiske oversættelser af patristisk litteratur 1577-1998

Nordiske oversættelser af patristisk litteratur 1577-1998 Nordiske oversættelser af patristisk litteratur 1577-1998 Revideret udgave 1999 ved Holger Villadsen Efterfølgende bibliografi er en revideret udgave af»nordiske oversættelser af patristisk litteratur«,

Læs mere

THE VATICAN BILLIONS

THE VATICAN BILLIONS Uddrag af bogen THE VATICAN BILLIONS af Avro Manhattan På dansk ved Börje Flemming Boysen FORLÆGGERENS FORORD Hvorfor udgiver Chick Puplications, et kristent forlag, et arbejde af en verdslig forfatter?

Læs mere

Rundvisning i Peterskirken

Rundvisning i Peterskirken Rejseguide til Rom Rom-guide.dk er Danmarks store internetportal til Rom. Her kan du finde hoteller, lejligheder og andre overnatningstilbud, omtale af byens seværdigheder og mange praktiske oplysninger

Læs mere

Nikodemusevangeliet. Et kristent propagandaskrift midt i en brydningstid SEMINARIELEKTOR, DR.THEOL. NIELS WILLERT

Nikodemusevangeliet. Et kristent propagandaskrift midt i en brydningstid SEMINARIELEKTOR, DR.THEOL. NIELS WILLERT PATRISTIK 3 (2004) Nikodemusevangeliet Et kristent propagandaskrift midt i en brydningstid SEMINARIELEKTOR, DR.THEOL. NIELS WILLERT Patristik udgives i samarbejde med Forum for Patristik Redaktion: Anders-Christian

Læs mere

Efterkommere af Pépin I af Landen

Efterkommere af Pépin I af Landen Efterkommere af Pépin I af Landen Indholdsfortegnelse. Efterkommere............. af.. Pépin..... I. af... Landen............................................................. 1... 1... generation.................................................................................

Læs mere

Niels Tengberg. Sagen mod Tempelherrerne i Frankrig

Niels Tengberg. Sagen mod Tempelherrerne i Frankrig Niels Tengberg Sagen mod Tempelherrerne i Frankrig Roskilde Universitetscenter - Institut for historie og samfundsforhold - 1997 Niels Tengberg Sagen mod Tempelherrerne i Frankrig Institut for historie

Læs mere

Tema 9 Bibelen. Historie og forkyndelse. Begreber Bibelen Det Gamle Testa- mente Det Nye Testamente Kanon rettesnor Den Hellige Skrift autoritet

Tema 9 Bibelen. Historie og forkyndelse. Begreber Bibelen Det Gamle Testa- mente Det Nye Testamente Kanon rettesnor Den Hellige Skrift autoritet Tema 9 Bibelen. Historie og forkyndelse. Du skal kende den grundlæggende opbygning af Bibelen og have en viden om det vigtigste af Bibelen indehold. Du skal derfor vide noget om jøderne og deres historie

Læs mere

LIV OG RELIGION GRUNDBOG 7/ 8 CARSTEN BO MORTENSEN JOHN RYDAHL METTE TUNEBJERG GYLDENDAL

LIV OG RELIGION GRUNDBOG 7/ 8 CARSTEN BO MORTENSEN JOHN RYDAHL METTE TUNEBJERG GYLDENDAL LIV OG RELIGION GRUNDBOG 7/ 8 CARSTEN BO MORTENSEN JOHN RYDAHL METTE TUNEBJERG GYLDENDAL Liv og religion 7/8. Grundbog af Carsten Bo Mortensen, John Rydahl & Mette Tunebjerg 1. udgave, 1. oplag 2008 2008

Læs mere

FRA LINDISFARNE TIL WESTMINSTER

FRA LINDISFARNE TIL WESTMINSTER FRA LINDISFARNE TIL WESTMINSTER Rejseleder: Kunsthistoriker, Lektor, mag. art.. Hans Jørgen Frederiksen En spændende kunst- og kulturhistorisk rejse gennem middelalderens England. 27. juni 5. juli 2015

Læs mere

andelige arv SIDE 3 andelige arv? SIDE 8 Bliv i dalen med Jehovas beskyttelse SIDE 17 at opna ære SIDE 25 STUDIEARTIKLER 1 5.

andelige arv SIDE 3 andelige arv? SIDE 8 Bliv i dalen med Jehovas beskyttelse SIDE 17 at opna ære SIDE 25 STUDIEARTIKLER 1 5. 1 5. FE B RUAR 201 3 34567 STUDIEARTIKLER 1.-7. APRIL Dette er vores andelige arv SIDE 3 SANGE: 69, 28 8.-14. APRIL Værdsætter du vores andelige arv? SIDE 8 SANGE: 22, 75 15.-21. APRIL Bliv i dalen med

Læs mere

Kirke, menighed, FDF, 1. modul Råd og vejledning...9 Teori...11 Øvelse...19. Bibelen, 2. modul Råd og vejledning...22 Teori...23 Øvelse...

Kirke, menighed, FDF, 1. modul Råd og vejledning...9 Teori...11 Øvelse...19. Bibelen, 2. modul Råd og vejledning...22 Teori...23 Øvelse... F D F s l e d e r u d d a n n e l s e side 1 BLÅ KERNE KRISTENDOM OG FORKYNDELSE Indhold Indledning Målbeskrivelse...2 Hvorfor kristendom og forkyndelse?...2 Opbygningen af et modul...3 Lærte du noget?...4

Læs mere

THE ARAMAIC SAYINGS OF JESUS

THE ARAMAIC SAYINGS OF JESUS Uddrag af bogen THE ARAMAIC SAYINGS OF JESUS af Basil Fletcher På dansk ved Flemming Boysen 1 INDLEDNING For omkring et år siden slog et ganske enkelt spørgsmål mig, næsten som et hårdt slag. Det var så

Læs mere

Vikinger og korstoge

Vikinger og korstoge Vikinger og korstoge de første dansk-franske forbindelser Af Janus Møller Jensen Artiklen beskriver forbindelser mellem Frankrig og Danmark i middelalder og renæssance med vægt på de militære relationer.

Læs mere

jærebog i Verdenshistorien til Brug folde lærde Skoler af S. B. Thrige og V. A. Bloch. Anden Del. Tredje Udgave. PVc > ^n> Ejøbenhavn. ^0 If?^ Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn). Trykt hos

Læs mere

KRISTEN- FORFØLGELSER I VERDEN - 2

KRISTEN- FORFØLGELSER I VERDEN - 2 Niels Erik Søndergaard KRISTEN- FORFØLGELSER I VERDEN - 2 KRISTEN-FORFØLGELSER I VERDEN 2 Forskningsforlaget Rafael 1 Kristen-forfølgelser i verden 2 Beretninger samlet og redigeret af ansvarshavende redaktør

Læs mere

Kristendommen - en kort gennemgang af en verdensreligion -

Kristendommen - en kort gennemgang af en verdensreligion - Kristendommen - en kort gennemgang af en verdensreligion - GUD En af kristendommens centrale læresætninger er læren om treenigheden. Den kristne lære om treenigheden går ud på, at der kun er én Gud (monoteisme

Læs mere

Blade af Birkets dagbog. Indholdsfortegnelse

Blade af Birkets dagbog. Indholdsfortegnelse Blade af Birkets dagbog. Indholdsfortegnelse Blad 1: Geologi: 3 Blad 2: Oldtiden: 3 Blad 3: Vikingetid. Indførelse af Kristendommen 8 Blad 4: Tidlig Middelalder. Ærkebispetiden før Hammershus 13 Blad 5:

Læs mere

Uddrag af bogen THE TWO BABYLONS. af Rev. Alexander Hislop. På dansk ved Flemming Boysen

Uddrag af bogen THE TWO BABYLONS. af Rev. Alexander Hislop. På dansk ved Flemming Boysen Uddrag af bogen THE TWO BABYLONS af Rev. Alexander Hislop På dansk ved Flemming Boysen Og på hendes Pande var der skrevet et Navn, en Hemmelighed: "Babylon, den store, Moder til Jordens Skøger og Vederstyggeligheder."

Læs mere

Hæfte med Bibelopgaver

Hæfte med Bibelopgaver Hæfte med Bibelopgaver Hvor godt har du styr på beretningerne i Bibelen? Øv dig i at finde detaljer og få mere paratviden med dette hæfte. Velkommen til hæftet Bibelopgaver Hver måned gennem et år bortset

Læs mere

Herolden. Påskeåbent på Centret. Juni 2014. Årgang 18 Nummer 2

Herolden. Påskeåbent på Centret. Juni 2014. Årgang 18 Nummer 2 Påskeåbent på Centret Herolden Der var pænt besøg på Centret skærtorsdag og langfredag - de besøgende så meget tilfredse ud - så det lover godt for sæsonen. Juni 2014 20 Årgang 18 Nummer 2 Foto: Sukey

Læs mere

Saxo og venderne. - af Niels Henrik Hansen INDLEDNING

Saxo og venderne. - af Niels Henrik Hansen INDLEDNING Saxo og venderne - af Niels Henrik Hansen K INDLEDNING orstoge er nærmest et modeemne hos forskerne i europæisk middelalder. Denne nye»gyldne epoke«for korstogsstudier har været undervejs siden ca. 1970,

Læs mere

Forslag til. Læreplan for faget. kristendomskundskab. på kristne skoler

Forslag til. Læreplan for faget. kristendomskundskab. på kristne skoler Forslag til Læreplan for faget kristendomskundskab på kristne skoler 1 Forord ilgængelig for en bredere kreds i en trykt og en elektronisk udgave. Her er kristendomsfaget gennemtænkt ud fra kristne skolers

Læs mere

Bibelen - hvor, hvornår, hvordan blev Bibelen til?

Bibelen - hvor, hvornår, hvordan blev Bibelen til? Bibelen - hvor, hvornår, hvordan blev Bibelen til? Det var i det sorgens år 70, da verdensmagten Rom skaffede dødelig ro i et lille land, ikke så stort som Jylland, i det land, hvor Israel ligger i dag,

Læs mere

Sagnet om Jesus. Indledning. Georg Brandes (1842-1927). Udgivet 1925

Sagnet om Jesus. Indledning. Georg Brandes (1842-1927). Udgivet 1925 Sagnet om Jesus Georg Brandes (1842-1927). Udgivet 1925 Indledning Menigmand i Schweiz og mange andre Lande har i mer end 600 Aar ikke draget i Tvivl, at Wilhelm Tell var en Landmand fra Bürglen i Kanton

Læs mere