HISTORIE I FUGLEPERSPEKTIV Kristendommens historie

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "www.reitoft.dk HISTORIE I FUGLEPERSPEKTIV Kristendommens historie"

Transkript

1 PAL: Filip konge Noe PAL: Herodes Antipas i Galiæa og Perea PAL: Arkelaus.HerodesAntipas.Filip PAL: Jesus bliver født PAL: Arkelaus. Judæa og Samaria Herodes Filippus:Iturea,Trakonitis Herodes Antipas: Galilea,Perea Herodes Arkelaus: Samaria,Judea,Idumea Kejserdyrkelsen * Priene i Lilleasien ,97 Jødisk filosof Filon fra Alexandria ,72 "alegorisk fortolkning" ,72 ROM: kejser Augustus KEJSER AUGUSTUS Kong Herodes den Store i Palæstina Hillel og Sjammaj (skriftkloge) * * * ,58 Israel indlemmes i Romerriget ,47 Hasmonæertiden ,63 Mitra-dyrkelsen ,82 * P L A T O N I S M E * ,89 Platonisme: Posidonius ,89 MESSIANSKE BEVÆGELSER * JOHS.DØBER * ,68 Synagoger * * * "attenbønnen" ,56 "Hør,Israel.Herren vor Gud,Herren er en" ,57 Skriftkloge * Salme ,58 "De sibyllinske Orakler" ,78 Ba'al * Astarte * SYRISK-LL-ASIATISK ,81 * E P I K U R Æ I S M E * Epikur ,93 Hellenisme - Stoisme * * * * * * * * * ,24/31 Osiris * Isis * Serapis * ÆGYPTEN ,81 * DIOGENES SKOLE * diatriben ,92 Rabb.litt: Midrasj og Talmud (2 udgaver) ? 3,59 Kyniker * Antisthenes * Diogenes ,92 Tempeltjenesten i Jerusalem * Byggeri ,54 Josias reform ,54 1 Af tekniske grunde er tiden F.K. sorteret baglæns.

2 KIRKEN I DET FØRKRISTNE ROMERRIGE *** Sociale forhold ,50 Befolkning: 3 mill - mest JØDER! ,50 Hebraisk ctr Aramaisk (Latin) ,51 Kvindens stilling ,51 Den jødiske tro * Kristne forfølges ,53 Hasmonæertiden * Makkabæertiden ,53 Samaritaner:Proselytter:Garizim ,54 Tempeltjeneste - 24 "skifter" ,54 TEMPELTJENESTE * MORGEN- OG AFTENOFRE ,55 Samaritanerne * Garizim ,70 Diaspora-jøderne ,71 Ptolemæerne * Seleukiderne ,71 JØDISKE TEMPLER I ELEFANTINE OG ONIAS I ÆGYPTEN ,73 GT SEPTUAGINTA (GRÆSK) blev benyttet på Jesu tid ,74 Den hellenistiske Kultur ,79 den klassiske græske gudetro*filosofi ,79 "synkretisme" religionsblanderi ,80 orientalske religioner * "dualisme" ,80 den hellenistiske filosofi ,80 * * * D U A L I S M E * * * ,84 Gnosticisme * "mysteriereligioner" ,85 Gnosticisme * Religionsblanderi * GT/NT ,88 * S T O I C I S M E N * Seneca ,91 Det romerske imperium ,95 Vergil * Livius * Horats ,96 IL: Annas ypperstepræst IL: Israel under romerske "prokuratorer" ,47 IL: Synedriet:Ypperstepræsterne: De ældste:skriftkloge ,47 Koponius prokurator IL: Ypperstepræst Annas ,49 Marcus Ambivius prokurator Paulus: Israelit:Benjamit:Hebræer ? 3,232 Paulus: Farisæer og skriftklog ? 3,232 Paulus,Tarsus,Kilikien*Romersk borger ? 3,233 Paulus(Saulus)fra Gischala,Galilæa(?) ? 3,233 ROM: Medkejser Tiberius Annius Rufus prokurator ROM: kejser Tiberius Valerius Gratus prokurator IL: Kaifas ypperstepræst IL: Ypperstepræst Kajfas ,49 IL: Pontius Pilatus statholder i Judæa Pontius Pitatus prokurator Pontius Pilatus forvises IL: Jesus står frem Jesus "eskatalogisk" prædikant ,190 GUDS BUDSKAB VIA JESU' TALE * ORD! ,194 Jesus i Judæa * * * IL: Johannes døber henrettes Johannes døberens virksomhed Jesus i Galilæa * * * Jesus i Jerusalem * * * IL: Jesus korsfæstes * * *

3 FORFØLGELSER: Spredte og lokale Paulus' omvendelse ,140 Paulus' rejser * Spanien??? ,164 Menighed:Jerusalem: JAKOB ,250 Menighed i Jerusalem ,250 Gamaliel,Johs.ben Sakkaj (skriftkloge) ,58 Barnabas fra Kypern * 1. menigheder ,78 Paulus: "helt sæt begreber" ,85 Paulus:Epikuræisme:Stoicisme ,93 Jesus korsfæstes *** JESU O P S T A N D E L S E * * * 0030 APOSTEL-tiden * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * NT Apokryfer ,24/28 Religion ctr Filosofi * * * ,28-29 IL: Stefanus stenes * 1. martyr IL: Paulus' omvendelse Saulus' syn Paulus - Hedningeapostel * * * ,14/195 IL: Paulus flygter fra Damaskus Marcellus prokurator Paulus i Jerusalem ROM: kejser Caligula J O S E F U S * HISTORIESKRIVER * * * ,73 ROM: Kejser Kaligula Paulus i Tarsus Herodes Agrippa: Iturea,Trakonitis,Abilene Jødeforfølgelser * Ægypten ,75 IL: Paulus og Barnabas i Antiokia Herodes Agrippa I overtager området Herodes Antipas forvises Jakob Sebedæussøn henrettet 0040 ff 3,230 PETER FÆNGSLET 0040 ff 3,230 ROM: kejser Claudius IL: Herodes Agrippa I ROM: Kejser Klaudius Herodes Agrippa I konge i hele ISRAEL Evangeliet til Antiokia Navnet kristne i Antiokia FORFØLGELSER: i Jerusalem 0044 IL: Jakobs (johannes' bror) henrettet 0044 Herodes Agrippa I død ,230 Jakob Sebedæussøn henrettet ,250 Cuspius Fadus prokurator Paulus' 1. missionsrejse - Cypern IL: Paulus' 1. missionsrejse Paulus i Lilleasien Tiberius Alexander prokurator IL: Ypperstepræst Ananias ,49 IL: Apostelmødet i Jerusalem * * * Apostelmødet i Jerusalem ,140 Herodes Agrippa II konge Jøderne forvises fra Rom ,75 Apostelmødet i Jerusalem * * * IL: Herodes Agrippa II

4 IL: Paulus' 2. missionsrejse Paulus i Korint ,139 HELLIGE SKRIFTER ,18 Bibelen i det romerske verdensrige ,42 Bibelen i det romerske Palæstina ,43 Bibelen i det romerske Palæstina ,46 Jødisk historieskriver JOSEFUS: Essæerne ,65 Qumransamfundet * * * ,65 Paulus' 2. missionsrejse til Lilleasien Paulus' breve m.m ,141 Romerbrevet , Korintherbrev , Korintherbrev ,147 Galaterbrevet , Thessalonikerbrev , Thessalonikerbrev ,160 Paulus i Korint Paulus skrev 1. Tessalonikerbrev NT: Tessalonikerbrevene 0052 Antonius Felix prokurator Paulus for Gallio Kong Agrippa II beder for jøderne i Rom Paulus skrev 2. Tessalonikerbrev IL: Felix statholder Palæstina IL: Paulus' 3. missionsrejse Herodes Agrippa II Paulus i Korint-Jerusalem-Antiokia ROM: kejser Nero NT: Filipperbrevet.1.Kor,Gal.br,2.Kor ROM: Kejser Nero * * * Paulus skrev Gal Kor Paulus' 3. missionsrejse til Efesus Paulus' breve * * * 0055 CA 3,138 Æ L D S T E kristne kildeskrifter 0055 CA 3,138 NT: Romerbrevet IL: Paulus fange i Cæsarea IL: Paulus i fængsel... Jerusalem 0057 Paulus skrev 2. Korintherbrev Paulus i Korint Paulus i Makedonien Paulus skrev Romerbrevet Efeserbrevet (Laodikea/vandrebrev?) ,152 Paulus skrev Filipperbrevet ,154 Kolosserbrevet (*synkretisme*) ,156 Brevet til Filemon ,167 Paulus fange i Cæsarea Paulus fra Filippi til Jerusalem IL: Porkius Festus statholder Palæstina Kong Etelbert bliver døbt 0059 Augustin missionær i England 0059 NT: Kolosenserbr, Efeserbr, Filemonbr IL: Paulus som fange til Rom Jakob Jesu bror død ,232 Porcius Festus prokurator

5 Paulus rejser til Rom Paulus fange i Rom Paulus skrev brevet til Filipperne Lukas afslutter Apg. i Rom Paulus skrev til Kollosenserne Paulus skrev til Filemon Paulus skrev til Efeserne Paulus løsladt * til Spanien??? 0062 Menighed:Jerusalem: JAKOB martyr ,250 Florus Albinus prokurator Kristenforfølgelser * * * ,44/46 NT: Titusbrevet, 1. Timotiusbrevet FORFØLGELSER: Nero i Rom 0064 Paulus i Hellas og Ll. Asien Apostlenes Gerninger ,138 Tacitus: Roms brand ,249 Paulus i Makedonien og Grækenland Den jødiske krig * * * Paulus på Kreta og i Lilleasien Roms brand - Forfølgelser * Gessius Florus prokurator Paulus skrev 1. Tim. og brevet til Titus Paulus besøger menigheder Senaca død 0065 Markus-evangeliet ? 3,117 NT: 2. Timotius brev IL: Jakob (jesu bror) stenes i Jerusalem 0066 Paulus fange i Rom IL: Oprør - kristne til Pella 0066 "Zeloterne"... "sicarier" ,68 J O S E F U S * HISTORIESKRIVNING * * * ,73 IL: Vespasian romersk hærfører ROM: pave Peter til , ROM: pave Linus , Paulus skrev 2. Timotius brev Paulus 2. fangenskab i Rom * Paulus skrev 2 breve (?) Marcus Antonius Julianus prokurator 0067? 13 Paulus martyrdød i Rom * * * FORFØLGELSER: Paulus henrettet i Rom 0068 ROM: Kejser Galba ROM: kejser Vespasian Evangeliet spredes * * * ROM: Kejser Vespasian ROM: Kejser Otho og Vitellius NT: Markusevg.,Lukasevg.,Mattæusevg IL: Titus omr. Jerusalem 0070 IL: Templet ødelagt 0070 NT: Johs.Aab.,Apost.Gerninger NT: Johsevg.,Johs.br,2.Petbr, Judasbr NT: Paulusbrevene samlet NT: 1.Peterbr.,Hebræerbr.,Jakobbr Lukas-evangeliet ,121 Rabbi Akiba (skriftklog) 0070???? 3,58 5

6 Saddukæisk retning til ,64 Josefus: "Den jødiske krig" ,73 Josefus: "Den jødiske arkæologi" ,73 Jerusalem brydes ned * * * Titus erobrer Jerusalem * * * Evangelierne skrives * * * ROM: kejser Titus Vesuvudbrud Pompeii Herkulanum begraves 0079 ROM: pave Anacletus , ROM: Kejser Titus Mattæus-evangeliet ,115 Hebræerbrevet ,171 Judasbrevet ,179 ROM: Kejser Domitian ROM: Kejser Domitian * Kristenforfølgelser * ,98 Domitian starter kristenforfølgelser ROM: Pave Clemens I , Jødedommen forkaster "apokalypserne" ,103 Johannes-evangeliet ,133 GT KANON - Synoden i Jamnia * * * ,16 Qumranskrifterne * "organisation" , og 2.Tim+Titus: Pastoralbrevene ,167 Apost. Johs: Johs. Evangeliet FORFØLGELSER: Domitianske Rom.Ll.Asien Clemensbrev ROM til KORINT ,112 Johannes Åbenbaring * "Patmos" ,179 Johannes Åbenbaring * (apokalypse) ,181 Strid om ledende stillinger i KIRKEN ,252 Domitianske forfølgelse , Clemensbrev ,252 Johs. skrev Åbenbaringen Klemens brev Petersbrev ,175 ROM: Kejser Nerva ROM: Pave Euaristus , ROM: Kejser Trajan ROM: Kejser Trajan NT-TID SLUTTER * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * KIRKENS HISTORIE BEGYNDER 0100 **** 3,252 Johannes død i Efesus? 0100 NT: De 4 Evg.i brug i kirken * * * Didache 0100 Resten af NT skives efter * * * Ignatius af Antiokia * Breve ,101 HELLIGE SKRIFT ,16 HELLIGE SKRIFT ,17 "Hermas Hyrde" ,172 Jakobsbrevet * Katolske breve , Petersbrev , Johannesbrev ,178 Tacitus: "Beretning" ,249 Righoldig litteratur ,251 Thomas Barndomsevangelium 0100 ff 3,27 6

7 Apokryfe evangelier 0100 ff 3,27 Nazaræerevangeliet 0100 ff 3,27 Petersevangelium 0100 ff 3,27 Hebræerevangeliet 0100 ff 3,27 Ægypterevangelium 0100 ff 3,27 Ebjoniterevangeliet 0100 ff 3,27 Herodes Agrippa II døde i Rom Apostolisk tid slut * * * Kirkebygninger ,21 Apostlenes grundvold NT/GT * * * ,34 Tredobbelte embede *** ,35/36 Gejstlighed - Lægfolk *** ,36 Memighedstugt - Nøglemagt ,36 Biskop - Socialsystem *** ,36/37 SKRIFTEN * * * ,29/30 Gnosticisme ,323 ROM: pave Alexander I , FORFØLGELSER: Bisp Ignatius martyr i ROM 0110 biskop Polykarp af Smyrna ,112 7 breve: biskop Ignatius af Antiokia ,112 Tacitus: Kristne forhadte ,42/43 FORFØLGELSER: i Bitynia 0112 FORFØLGELSER: Trajans brev til Plinius 0112 De 7 Ignatius-breve 0115 ROM: pave Sixtus I , ROM: kejser Hadrian NT: Ældste håndskriftfragment 0120 NT: Papyrus Ryland 0120 Suetonius: Kj Claudius: Jd FRA ROM ,248 Suetonius:optøjer anstiftes af CHRESTUS ,248 ROM: pave Telesforus , Barnabas-brevet 0130 IL: Bar Kochba leder oprør i Jerusalem IL: Oprører: RABBI KOKEBA (Messias) ,58 Polykarps brev 0135 Rabbi ben Akiba henrettet 0135 Valentinos ROM*Lærestrid*Dogmedannelse IL: Jerusalem ødelagt 0135 Jerusalem genopbygges: Aelia Capitolina 0135 Basilides * Lærestrid * Dogmedannelse 0135 Gnostisisme * Lærestrid * Dogmedannelse 0135 ROM: pave Hyginus , ROM: kejser Antonius Pius ASTROLOGER UDVISES FRA ROM ,80 Markionitisme*Lærestrid*Dogmedannelse 0140 Hyrden af Hermas 0140 Markion ROM*Lærestrid*Dogmedannelse 0140 FORFØLGELSER: i Athen Klemens brev 0140 Euseb: Papias 0140 CA 3,111 Markions kanon ,20 ROM: pave Pius I , Markions KANON*Lærestrid*Dogmedannelse

8 Markions SYN*Lærestrid*Dogmedannelse 0144 Markions KIRKE*Lærestrid*Dogmedannelse 0145 Apologeterne*Kirkefædre*Kirkeledere 0150 NT: NT-kanon afgrænses Justin Martyrs apologi 0150 Justinus Martyrs skrifter ,21 Petersevangeliet ,22 APOLOGETERNE * * * ,26 Gnostiker Marcion * * * ,29 Montanismen * Frygeren Montanus kristen 0155 FORFØLGELSER: Polykarp martyr 0155 ROM: pave Anicetus , Montanismen * Montanus åbenbaringer Justin martyr i Rom 0156 Origenes Tertullian Tatian: "Diatessaron" ,22 Apologet Tertullian * * * ,27/31 ROM: kejser Marc Aurel FORFØLGELSER: Justin martyr i Rom 0165 Tatians "Tale mod hellenerne" 0165 Justin martyr i Rom ,26 ROM: pave Soter , Diognets brev Montanismen * Grupper opstår 0172 ROM: pave Eleutherus , Ireneus biskop i Lyon 0177 FORFØLGELSER: i Lyon 0177 Biskop Irenæus i Lyon *** ,26/31 Montanismen * Montanus død 0179 Kelsus "Sandhedens ord" 0180 NT: Muratoris kanon 0180 Tatians"Diatessarron"(evangelieharmoni) 0180 Ireneus "Gendrivelse falsk gnosis" Johannesbrev (*doketisme*) ,177 Victor biskop i Rom (påskestriden) ROM: pave Viktor I , Ireneus forsvinder 0190 Tertullian bliver kristen 0190 ROM: kejser Septimus Severus Tertullian som apologet 0195 ROM: pave Zephyrinus , Klemens kataketskoleleder i Alexandria 0200 Symbolum Romanum (D glrom dåbsbekj) 0200 NT: Håndskrift Johs.Evg. på papyrus 0200 NT: NT på syrisk og latin Johannesbrev ,177 Peter "Åbenbaringen" ,22 Barnabasbrevet ,22 Ægypterevangeliet ,22 Clemens af Alexandria ,22 Hebræerevangeliet ,22 Muratoris kanon ,22 8

9 Tertullian og Irenæus ,23 Oxyrrhynchus papyrer: UKENDTE JESUSORD ,24 Dødehavsskrifterne (GT) fundet i ,29 Ældste håndskrifter (NT) ,29 Håndskrift : Tekstudgaverne ,29 Papyrushåndskrifter ,31 Rabb.litt: Misjna * Afsluttet CA: ,59 Rabb.litt: Aboth fra Misjna ,59 Teolog-skole Klemens * * * ,32 Teolog-skole Origenes * * * ,32/33 Munkevæsen - Værdig ,41 FORFØLGELSER: i Alexandria 0202 Septimus Severus forbød KRISTENDOM/JØDEDOM 0202 Origenes keteketskoleleder i Alexandria 0203 Montanismen * Tertullian montanist 0207 Tertullian bliver montanist 0207 Klemens menighedsleder i Cæsarea og Kappadokia 0210 ROM: kejser Caracalla Caracalla indb.romerriget/borgerret 0212 Hippolyt modbiskop i Rom Kalixtus I biskop i Rom ROM: pave Calixtus I , ROM: pave Hippolytos , Monarkianismen*Lærestrid*Dogmedannelse 0220 Origenes "Om grundsandhederne" Sabellius,Rom.modalistisk monarkianisme 0220 ROM: kejser Alexander Severus ROM: pave Urban I , Origenes: Elias Apokalypse ,16 Origenes om ikke anerkendte skrifter ,23 Epifanifest - Hellig 3 Konger ,21 ROM: pave Pontianus , ROM: kejser Maximinus Trax ROM: pave Anterus , ROM: pave Fabianus , Mani grundlægger "manikeismen" Plotin ( ) i Rom Origenes "Hexapla" Origenes "Mod Kelsus" Kyprian døbt 0246 Kyprian biskop i Kartago Roms 1000-års fest 0248 ROM: kejser Decius FORFØLGELSER: Deciske forfølgelser NT: Størstedelen af NT på papyrushåndskrifter 0250 Synodalsystemet - Cyprian ,37 Gud/fader ctr Kirken/moder ,37 Oldkirke ctr Jesus/Paulus ,38/39 Kyprian "synode om bodsspørgsmålet" 0251 Kyprians "Om kirkens enhed" 0251 Bodsstriden. Kartago og Rom Kornelius biskop i Rom ROM: kejser Gallus

10 Novatian modbiskop i Rom (bodsstriden) ROM: pave Cornelius , ROM: pave Novatian , ROM: kejser Valerian ROM: pave Lucius I , Stefanus biskop Rom (kætterdåbsstrid) FORFØLGELSER: Origenes martyr 0254 ROM: pave Stefan I , Kætterdåbsstriden i Kartago FORFØLGELSER: Valerianske forfølgelser ROM: pave Sixtus II , Kyprian martyr 0258 FORFØLGELSER: Cyprian martyr 0258 Dionysius biskop i Rom ROM: pave Dionysius , Paulus, Samosata.dynamisk monarkianisme 0260 ROM: pave Felix I , ROM: kejser Aurelian Antonius eremit Ægyptens ørken Lukians skole i Antiokia 0274 ROM: pave Eutychianus , ROM: pave Cajus , ROM: kejser Diocletian Athanasius ,23 ROM: Reorganisering af riget 0293 ROM: kejser Galerius (Cæsar) ROM: kejser Konstantius Klorus (Cæsar) ROM: Ny styreordning 0293 ROM: pave Marcellinus , Syrisk biskop: Thomas-kirke India 0300 Munkevæsenet indstiftes i vest-kirken 0300 Thomasevangeliet (Nag Hammadi) ,25 Mission langt ind i ASIEN ,62 Masser til Kirken ,41 Askese - DYD ,41 FORFØLGELSER: Diocletianske forfølgelser FORFØLGELSER: Nikomedia-edikt mod kristne Nyplatoniker Porfyrius død 0304 ROM: kejser Konstantin den Store FORFØLGELSER: F slut i Vestriget 0307 ROM: kejser Licinius (augustus) ROM: pave Marcellus I , ROM: pave Eusebius , Galerius tolerenceedikt 0311 Den donatistiske strid (donatismen) 0311 Cæcilianus biskop i Kartago 0311 ROM: pave Melchiades , Kirke - Stat bindes * * * ,47 KONSTANTIN DEN STORE * * * ,47 Toleranceediktet * * * ,48 Gude-kejser-dømmet * * * ,49 Kejser=Guds statholder * * * ,49 Herske=Guddommelig funktion * ,49 10

11 Slaget ved den milviske bro 0312 Donatus modbiskop i Kartago 0312 Konstantin slår Maxentius 0312 Martyr/helgendyrkelse * * * ,47 Præster=skattefri * * * ,49 Kirken=juridisk person * * * ,49 Donatist = kejsermægling ,50 Donatister=frikirke ,50 Søndag=helligdag * * * ,50 Licinius T-edikt fra Nicomedia 0313 Konstantin den Stores og Licinius: Tolerence-ediktet, Milano 0313 Synoden i Arles fordømmer donatismen 0314 ROM: pave Sylvester I , Kejser Konstantin den Store sætter militær ind mod donatisterne 0317 Arius ekskommuniseret.synode Alexandria 0318 Den arianske strid Pachomius grundlagde det 1. kloster 0320 biskop Euseb af Kæsarea: EVG ,111 biskop Euseb: Den 1. kirkehistorie 0320 CA 3,111 KIRKEN I DET KRISTNE ROMERRIGE *** * * * Konsil i Nikea: Nikea-trosbekendelsen økumeniske konsil i Nikea 0325 NIKAEA-SYNODEN * * * ,51 Den 1. Universelle * * * ,50 Økumeniske synode i Nikea * * * ,50 Synodevedtagelse = Lov * * * ,50 Verden styres ovenfra * * * ,51 Athanasius biskop i Aleksandria på Guds vegne * * * ,51 af KEJSER OG KIRKE * * * ,51 ROM: Konstantinopel hovedstad 0330 Synode i Jerusalem. Arius opt.i.kirken 0335 Athanasius forvist til Trier Arius død 0336 ROM: pave Marcus , Konstantius antinikenske kirkepolitik 0337 ROM: kejser Konstans ROM: kejser Konstantin II ROM: kejser Konstantius ROM: pave Julius I , Konstantin den Store DØBT ,48 Athanasius i Rom ,46 Biskop Eusebius af Cæsarea død 0340 Wulfila missionær hos vestgoterne 0340 ff Synode Antiokia: Nikeabekendelsen NEJ 0341 Romerriget forbød offerkultus 0341 Biskop Eusebius af Nikomedia død 0341 Wulfila ( ) vies til missionsbiskop 0341 Athanasius tilbage til Alexandria 0346 Pachomius grundl. 1. kloster død 0346 Frumentios og Aideseos' mission Etiopia 0350 ROM: pave Liberius , Adlyde:Lov:Erhv.fortj:MORAL ,59 11

12 AUGUSTINS teologi * * * ,59 Augustin: BEKENDELSER * * * ,60 Augustin: Etik:Tomme Hænder ,60 Augustin: KATOLICISME * * * ,60 Augustin: Paulus:Synd:Nåde:Tro ,60 Augustin: Om Guds stat * * * ,60 Augustin og LUTHER * * * ,61 Augustin: TVING til DÅB * * * ,84 ROM: pave Felix II , Eremitten Antonius (f 250) død 0356 Synode Ankyra (homoiusiansk) 0358 Synode Rimini og Seleukia (homoiisk) 0359 Apollinarismen * biskop Apollinaris Laodikea,Syrien Basilius den Store: "munkeregler" 0360 ROM: kejser Julian den frafaldne Synode Alexandria homoiuuisaner OK 0362 ROM: kejser Jovian Basilius den Store biskop i Cæsarea ROM: kejser Valentinian I (vest) ROM: kejser Valens (øst) ROM: pave Ursinus , ROM: pave Damasus I , Athanasius: NT 27 Skrifter * * * ,23 NT KANONISERET I ØST * * * ,13/296 Hieronymus ørken-eneboer i Antiokia 0370 Martin biskop i Tours (Martin af Tours) 0371 Gregor biskop i Nyssa (Gregor af Nyssa) Ambrosius biskop i Milano ROM: kejser Gratian (vest) ROM: kejser Theodosius den Store Theodosius den Stores edikt: "Cunctos populos" 0380 Hieronymus ørken-eneboer i Rom Theodosius den Store KRISTENDOMMEN-STATSRELIGION * * * 0380 * * * * * * Off. STATSRELIGION PÅBUDT * * * ,51 Hedenskabet forsvandt (?) ,51 Romersk forbud offerkult (igen) 0381 "troskekendelse, NC ("Nikenum")" økumeniske konsil: Konstantinopel 0381 Den nikensk-konstantiopolitanske 0381 Konstantinopel-synoden: ,53 KEJSER FOR LEGEMET * * * ,52 KIRKE FOR SJÆLEN * * * ,52 vetus syra ,33 vetus latina * Hieronymus NT LATIN ,33 Vulgata * * * ,33 codex argenteus (Uppsala) ,34 KIRKEN OVERORDNET PART * * * ,52 Hieronymus ørken-eneboer i Betlehem ROM: pave Siricius , Theofilus patriark Aleksandria Augustin døbt af Ambrosius 0387 Alexander presbyter Arius ,52 Om: Nikænske trosbekendelse ,53 12

13 Om: Frelse ,53 Biskop Athanasius, Alexsandria ,53 Biskop Gregor af Nazians død 0390 Om: "kristologien" * * * ,52 Om: HELLIGÅNDEN ,52 Om: TREENIGHEDEN ,52 Augustin viet til præst 0391 Romerriget: dødsstraf for offerkult 0392 Kirkemøder NT KANON * * * ,24 ROM: Romerriget deles 0395 Det byzantinske rige (østromerske) 0395 Augustus biskop i Hippo Det vestromerske rige 0395 VESTROM: kejser Honorius BYZ: kejser Arkadius Antonius, Ægypten: MUNKE ,53 Pakum: Kloster-munkeregler * * * ,53 Munk:Askesen:Fuldkommenhed ,54 Augustin "Bekendelser"Confessiones" Johs. Krysostomos ærkebiskob i Konstantinopel ROM: pave Anastasius I , Pelagius til Rom 0400 Den pelagianske strid Uncial- eller majuskelhåndskrifter ,32 Codex Sinaiticus 0400???? 3,32 Codex Vaticanus ,32 Syrisk normalbibel: pesjitta 0400???? 3,33 Synoden i KRISTUS * * * ,53 Arisk kristne Germanere ,63 Goterne: Kirke på eget sprog ,64 Miss.biskop Wulfila: Bib:gotisk ,64 Kgl.myndighed i landskirken ,65 Germaner: Nationale-landskirker ,65 Germansk prvivat-/egenkirkesystem ,65/66 Folkevandringer: GERMANERNE ,57/62 ROM: pave Innocens I , Kejserresidensen fra Rom til Ravenna 0404 BYZ: kejser Theodosius II Vestgoterne plyndrer Rom 0410 Pelagius lære Romerbrevet 0410 Pelagius og Kølestius til Kartago og Palæstina 0411 ff Kyrillos biskop(patriark) i Aleksandria Augustins antipelagianske skrifter 0412 ff Kyrillos biskop i Aleksandria Monofysitismen Augustins "antipelagianske skrifter 0412 ff Augustin "Om Guds stat"de civitate Dei" Vestgoterrige i Gallia ROM: pave Zosimus , Synode Kartago pelagianisme NEJ 0418 ROM: pave Eulalius , ROM: pave Bonifacius I , NT KANONISERET I VEST * * * ,13/296 13

14 ROM: pave Coelestin , VROM: kejser Valentinian III Nestorius patriark i Konstantinopel 0428 Biskop Theodor af Mopsuestia død 0428 Nestorianismen Vandalerrige N-Africa Patrick missionær i Irland Synode Efesus nestorianisme NEJ 0431 Synode Efesus pelagianisme NEJ 0431 ROM: pave Sixtus III , Nestorius forvist til Ægypten 0435 Leo I (den Store) biskop i Rom ROM: pave Leo I den Store , Eutyches konsekvente monofysitisme 0445 Røversynode Efesus monofysitisme OK 0449 Anglere og saksere til England 0450 Leo I paveideen udformes og begrundes 0450 SVAGE KEJSERE KIRKEN OG MAGTEN - RIGDOM * * * ,53 KIRKEN KONSOLIDERES * * * 0450 Slaget på katalusiske sletter 0451 tonatur-læren OK 0451 Synode Kalkedon (4.økumeniske): 0451 nestorianisme og monofysitisme NEJ 0451 Kirken: Digtning-kunst ,53 Kirken: Skole-fattigpleje ,53 Helgen-pragt-udsmykning * * * ,53 Kirken: Verdslig ctr munke * * * ,53 Kirken: Tænkning-veltalenhed ,53 Kirken: Kultur i Middelalderen ,53 ROM: pave Hilarius , ROM: pave Simplicius , BYZ: kejser Zeno VROM: kejser Romulus Augustus Det vestromerske riges undergang * * * 0476 * * * * * * Germanerh. Odovakar angriber Rom 0476 Germaner.tropfører.Odoaker afsatte ,70 den sidste vestromerske kejser ,70 MIDDELALDEREN ****************************************** * * * DEN TIDLIGE MIDDELALDER * * * Klodewig frankernes konge ROM: pave Felix III (II) , Skisma Øst- og Vestkirken Den persiske kirke "nestoriansk" 0485 Pave Gelasius: "Teorien de 2 magter" ROM: pave Gelasius I , Østg.Kg. Theodorik besejrer Odovakar 0493 Østgotisk herredømme i Italien ROM: pave Anastasius II , Klodewig døbt. Kristning af frankerne 0498 ROM: pave Symmachus , ROM: pave Laurentius , Kirkens dom over Origenes ,33/34 14

15 Rom herre i Gallien og Britannien ,63 Vestgoterrige i Spanien ROM: pave Hormisdas , BYZ: kejser Justinus I ROM: pave Johannes I , Dionysius Exiguus: kristen TIDSREGNING *** ,185 ROM: pave Felix IV (III) , BYZ: kejser Justinian I Byzantinsk Cæsareopapisme ,55 Kejser Justinian - 2. romerrige ,55/56 Kejseren: Hellig som Biskop * * * ,56 Synode Orange semipelagianisme NEJ 0529 Codex Justinianus*Corpus juris civilis 0529 Filosofskole Athen lukkes af Justinian I 0529 Benedikt af Nursia grl.kl.montecassino 0529 Benedikt fra Nursia: Monte Cassino ,69 ROM: pave Dioscorus , ROM: pave Bonifacius II , ROM: pave Johannes II , Justinian I erobrer vandalernes rige 0534 ROM: pave Agapetus I , ROM: pave Silverius , Sofie-kirken indvies 0537 ROM: pave Vigilius , Monofysitiske nation-kirker Egypt Syria 0540 Justinians trekapitteledikt 0543 Benedikt Nursia: OPSPARE GODE GERNINGER ,87 Byzantinsk Ortodoksi, Stivner ,56 Synd:syg:skæbne i ØST ,59 PAVESTOLEN STYRKES - PETER * * * ,57 Justinian I besejrer østgoterne økumeniske synode Konstantinopel 0553 ROM: pave Pelagius I , ROM: pave Johannes III , Columba d.e.grl.kloster oeya Hej (Iona) 0565 Langobarderne erobrer Nord-Italien 0568 Muhammed ROM: pave Benedikt I , ROM: pave Pelagius II , SynodeToledo.Filioque opt. i Nikenum 0589 Vestgotisk K i F/Sp: KATOLSK ,72 Columba d.y. grundl.kloster Luxovium 0590 ROM: pave Gregor I den Store , ROM: pave Gregor I ,70 Munken Augustinus til KENT ,72 Gregor:Augustin:skrifter xx 4,72/73 Columba d.e. død.. Skotlands apostel 0597 England katolsk ,72 Gregor den Store "messeoffertanken" 0600 UK: Askese og fromhed: MISSION til DK ,16 Augustin død 0604 ROM: pave Sabinianus , ROM: pave Bonifacius III ,

16 ROM: pave Bonifacius IV , Columba d.y. missionær i S-Tyskland Muhammeds profetkald 0610 Muhamed: I S L A M * * * xx 4,74 ROM: pave Deusdedit I , ROM: pave Bonifacius V , Arabisk tidsregning begynder 0622 Muhammed fra Mekka til Medina 0622 Den monenergistiske strid Monenergistiske og monoteletiske strid Iroskottisk mission i Nord-Humbria ROM: pave Honorius I , Muhammed erobrer Mekka 0630 Araberne erobrer Palæstina 0637 Den monoteletiske strid Lensvæsen (vasalord.) indført i Frankrig Araberne erobrer Ægypten 0640 ROM: pave Johannes IV , ROM: pave Severinus , ROM: pave Theodor I , Lateransynode monoteletismen NEJ 0648 ROM: pave Martin I , Koranen kanoniseret Nestoriansk mission i Persia-India-Kina 0650 ff ROM: pave Eugenius I , ROM: pave Vitalian , Kalifat i Damaskus Synoden i Whitby gang "Athanasianum" nævnes 0670 ROM: pave Deusdedit II , Araberne slået ved Konstantinopel 0673 Beda Venerabilis ROM: pave Donus , ROM: pave Agatho , dyoteletismen OK (1.trullanske synode) økumeniske synode i Konstantinopel ROM: pave Leo II , ROM: pave Benedikt II , ROM: pave Johannes V , ROM: pave Conon , ROM: pave Theodor , ROM: pave Sergius I , ROM: pave Paschalis , Willibrord missionær hos friserne trullanske synode i Konstantinopel 0692 Araberne erobrer Kartago 0698 Willibrord biskop i Utrecht 0700 DK: Willibrord i Danmark ,15 Det karolingiske frankeriges ekspansion ,12 Handelssamkvem Persien*Afghan*Europa 0700 ff 8,12 ROM: pave Johannes VI , ROM: pave Johannes VII , ROM: pave Konstantin I ,

17 ROM: pave Sisinnius , Araberne erobrer Spanien 0711 Karl Martell ROM: pave Gregor II , Bonifacius: Tysklands apostel ,75 Kejser Leo III Leo III Isaurer (718!!!) Slaget ved Konstantinopel: ARABERNE besejres 0718 Bonifatius (Einfrid) mission i Tyskland Bonifatius mission i Friesland 0719 Bonifatius inviet i Rom til biskop 0722 Bonifatius mission i Hessen/Thyringen Kejser Leo III forbyder billedkultus 0726 Billedstriden Johs. fra Damaskus forsvarer billedkultus 0730 Alkuin ROM: pave Gregor III , Karl Martell slår araberne 0732 Slaget ved Potiers 0732 Bonifatius organiserer kirken i Tyskland Bonifatius ærkebiskop 0732 Karl Martels: ISLAMS stop for udvielser i EUROPA ,74 Willibrord besøger Danmark 0735 England samles til et rige 0739 Pippin den Lille ROM: pave Zacharias , Fulda kloster grundlagt KULTUR-CENTER 0744 Kalifatet i Bagdad Pippin frankernes konge 0751 ROM: pave Stefan II , ROM: pave Stefan III , Donatio Constantini Synode Konstantinopel Johs.syn NEJ 0754 BonifatiusMartyrFrisland(missionsrejse) 0754 Paven til Frankrig: HJÆLP ,76 Det spanske kalifat Vatikanstaten grundlægges 0756 ROM: pave Paul I , Pippin til Italien: KIRKESTATEN: VATIKANSTATEN ,76 ROM: pave Konstantin II , Karl den Store fransk konge/kejser ROM: pave Philippus , ROM: pave Stefan IV , Einhard "Vivta Caroli" Karl St liv Karl d St sværdmission i Sachsen 0770 ff ROM: pave Hadrian I , Karl d St besejrer langobarderne Karl d St fornyer Pippins gavebrev 0774 Den adoptianske strid i Spanien Pavebreve dateres IKKE efter kejserår økumeniske synode i Konstantinopel 0787 Billedkulten godkendes 0787 "Libri Carolini"

18 Karl den Store protesterer mod Synoden i 787 om billedkult 0791 ROM: pave Leo III , Karl d St kejserkrones Peterskirken 0800 DK: Vikinger møder kristendommen ,12 Karl den Store: Romersk kejser ,77 Bondesamfund i Norden omkr ,10 Frugtbarhedsgud Freyr * bondebesk. Thor ,11 Kultus "blot" i Norden ,11 Missionsforsøg ved Willibrord i Dk ,13 Kejseren herre over Rom/PAVEN ,77 Kejseren:Augustin:Guds Stat ,77 Ansgar * * * DK: Alkuin ,16 Ludvig den fromme fransk konge Ny synode fordømmer billedkulten 0815 ROM: pave Stefan V , Den karolingiske Aachen-regel ,81 ROM: pave Paschalis I , DK: missionsvikar EBO ,18 Ærkebiskop Ebo af Reims til Danmark 0823 Ærkebiskop Ebo af Reims til Slesvig ,14 Jysk småkonge Harald Klak ,14 Pavelig legat i Norden ,14 ROM: pave Eugenius II , DK småkonge Harald døbt i Ingelheim 0826 Ansgar i Synderjylland 0826 DK: Harald + fam. døbes i juni ,18 DK: ANSGAR TIL DANMARK ,19 DK: Poppo "ildprøven" ,24 Kong Harald optages i kejserens kirke ,14 Kejser Ludvig sender munken Ansgar ,14 Ansgar bygger kirke i Birka,midtsverige ,14 Kong Harald i Ingelheim ,14 Kong Harald 1. døbte nordiske konge ,14 ROM: pave Valentin , ROM: pave Gregor IV , Ansgar i Sverige (Birka) 0830 Hamburg bispedømme oprettes 0831 Ansgar ærkebiskop i Hamborg (ny-opr) ,14 Nadverstrid (Radbertus.Ratramnus) 0840 Forliget Verdun F Ludvigs 3 sønner 0843 Synode Konstantinopel billedkult OK 0843 Frankerigets deling ,14 ROM: pave Sergius II , ROM: pave Johannes , danerkongen Haarek 0845 Ca 8,14 Ærkebispesædet i Hamborg nedlægges ,14 Danskerne hærger Hamborg ,14 Ærkesædet i Hamborg-Bremen oprettet ,14 1. Kirke i Slesvig på dansk grund 0845 Ca 8,14 ROM: pave Leo IV , Prædistationsstrid (Gottschalk.Hinkmar) "De pseudoisidoriske dekreter"

19 2. Kirke i Ribe på dansk grund 0850 Ca 8,14 Ansgar til Sverige ROM: pave Anastasius , ROM: pave Benedikt III , ROM: pave Nikolaus I , Pseudoisidorske dekreter ,78 ROM: pave Nikolaus I ,78 Nicolaus I godk.pseudoisidoriske dekret 0860 Kyrillus.Methodius mission slaverne 0863 DK: "missionshyrdebrev" ,21 Bibeloversættelse til slavisk 0865 Ansgar død ,14 Vikingetogter ,15 ROM: pave Hadrian II , Alfred den Store engelsk konge ROM: pave Johannes VIII , ROM: pave Marinus I , ROM: pave Hadrian III , ROM: pave Stefan VI , ROM: pave Formosus , ROM: pave Bonifacius VI , ROM: pave Stefan VII , ROM: pave Theodor II , ROM: pave Romanus , ROM: pave Johannes IX , Pavestolen beherskes af rom.adelpartier ROM: pave Benedikt IV , Det mørke århundrede ,79 Det tysk-romerske rige ,12 ROM: pave Leo V , ROM: pave Christophorus , ROM: pave Sergius III , Cluny benediktinerkloster grl. Burgund 0910 ROM: pave Anastasius III , ROM: pave Lando , ROM: pave Johannes X , Abbed Odo Cluny ld-klst Klosterreform ROM: pave Leo VI , ROM: pave Stefan VIII , Dk-kong Gorm den Gamle 092? ,L ROM: pave Johannes XI , Otto I tysk konge/kejser ROM: pave Leo VII , ROM: pave Stefan IX , ROM: pave Marinus II , ROM: pave Agapetus II , INT: Kirkemøde i Ingelheim ,24 Dk-kong Harald I Blaatand ,L ROM: pave Johannes XII , Poppo omvender kong Harald Blaatand ,15 Otto I kejserkrones af pave Johs.XII 0962 Otto I kejserkrones i ROM (D) ,79 ROM: pave Leo VIII ,

20 ROM: pave Benedikt V , DK: Harald Blaatand DK-kristen * * * ,12 DK/D:Tysk kejser greb ind i Danske kirkeforhold ,24 ROM: pave Johannes XIII , Otto II tysk konge ROM: pave Benedikt VI , ROM: pave Benedikt VII , ROM: pave Bonifacius VII , Jelling-stenen i Jylland 0980 Otto III tysk konge ROM: pave Johannes XIV , Svend Tveskæg ROM: pave Johannes XV , Dk-konge Svend I Tveskæg ,L Fyrst Vladimir, Kiev døbt 0988 Nidaros (Oslo) grundlagt 0990 Abbed Odilo, Cluny St.Sunniva N-helgen "Sunniva-legenden" Kong Olav Tryggvason i Norge ,18 Kristning af Norge 0995 Ca 8,18 ROM: pave Gregor V , ROM: pave Johannes XVI , Kristendommen indpas på Island ,21 Færøerne kristnet 0998 ROM: pave Sylvester II , Abbed Odilo, Cluny-reform 1000 Biskop Sigfred til Sverige 1000 Altinget indf. kristendommen på Island 1000 Det dansk-norsk-engelske Vesterhavsrige ,12 Jellinge-stenen og byggeri i Roskilde 1000 Ca 8,15 Odinkar d.y. missionsvirksomhed i Dk 1000 Ca 8,16 Kirkefyrste & statsmand Adekbert, H-Br Ca 8,16 Slaget ved Svold (Norge) ,19 dansk-svensk-norsk-koalition ,19 Kristendommen indpas på Island II ,21 Grønlandsk høvding Leiv Eiriksson døbt ,21 Hedensk Uppsala-helligdom ,23 Lovsigemand Thorgeir overgik til kristendommen i Sverige ,27 Livet i Nordens kirke ca. år ,72 Henrik II tysk konge ROM: pave Johannes XVII , ROM: pave Johannes XVIII , Olaf Skottkonge døbt (sc.kg ) 1008 ROM: pave Sergius IV , Gulatingslovens kristenret 100? 8,27 DK: Krønikeskriver Thietmar ,14 ROM: pave Gregor , ROM: pave Benedikt VIII , UK på danske hænder ,25 Dk-konge Harald II ,L Kong Olav Haraldssons i Norge (helgen)! ,18 Dk-konge Knud I den Store ,L UK/DK: Knud d Store "regeringsprogram" ,27 20

21 1. kætterbål Middelalderen Orleans 1022 Konrad II tysk konge ROM: pave Johannes XIX , DK: Ældst stenkirke i Roskilde ,53 UK/DK: Knud d Store REJSER TIL ROM ,27 DK: "Peterspengene" til ROM ,28 Clunymunke "Gudsfreden" S-Frankrig 1030 ROM: pave Benedikt IX , Olavs helgengrav i Nidaros Kraftcenter! ,20 Anselm af Canterbury Dk-konge Hardeknud ,L Henrik III tysk konge Kejser Henrik III: Cluniacensiske ,80 fromhed ,80 Dk-konge Magnus den Gode ,L Adelbert biskop Hamburg-Bremen ROM: pave Sylvester III , ROM: pave Gregor VI , ROM: pave Clemens II (synoderne Sutri og Rom) 1046 Henrik III afsætter 3 paver * * * 1046 Henrik III indsatte Bambergbisp som PAVE 1046 ROM: pave Clemens II , DK: Kong Svend Estridsen ,28 Dk-konge Svend II Estridsen ,L ROM: pave Damasus II , Påskesynode i Rom (simoni/nikolaitisme) 1049 ROM: pave Leo IX , ROM: 4 paver: Leo IX ,80 Nadverstrid (Berengar.Lanfranc) ROM/DK: pave Gregor VII "gregorianisme" 1050 ff 06,29 Det materielle opsving 1050 ff 8,29 Kravet om "Kirkens Frihed" 1050 ff 8,29 DK: PAVEBULLE Hamburg-Bremen Æ-bisp! ,30 ROMERSK- OG GRÆSK- KATOLSK SPLITTELSE 1054 Bruddet med øst-kirken 1054 HØJMIDDELALDEREN *** *** ROM: pave Viktor II , Henrik IV tysk konge indfødte islandske biskop valgt i ,21 ROM: pave Stefan X , ROM: pave Benedikt X , Lateransynode PAVEN VALGT AF KARDINALERNE 1059 ROM: pave Nikolaus II , Ribe.Viborg.Århus.Vestervig bispestole 1060 Ca 8,17 Roskilde.Lund.Dalby bispestole (Slesvig) 1060 Ca 8,17 Bispesædet i Sigtuna, Svealand opr ,22 ROM: pave Alexander II , ROM: pave Honorius II , Vilhelm af Normandiet (Vilh.Erobreren) erobrer England 1066 Logiske skrifter.ontologiske gudsbevis 1070 Adam af Bremen ,12 ROM: pave Gregor VII (Hildebrand) ,

22 Gregor VII: Den kanoniske Ret ,81 Paven:Kristenheden/kejserens:LEDER ,81 ROM: PAVE ctr KEJSER: REVOLUTION ,81 Paven lyser kejser i BAND ,81 Henrik IV barfodet til CANOSSA ,81 Gregor VII"s korstogsplaner 1074 Dk-konge Harald III Hen ,L Fastesynode forbød lægmandsinvestitur 1075 Fastesynode forbød simoni 1075 Gregor VII's breve til den danske konge ,17 Henrik IV afsætter Gregor VII (Worms) 1076 FastesynodeGregorVII:HenrikIV bandlyses 1076 Henrik IV band-ophævet. Canossa 1077 Abelard DK: Kong Harald ,29 Dk-konge Knud II den Hellige ,L Gregor VII's brev til s-kong Inge ,22 Gregor VII's brev til kong Harald Hein S ,27 2. indfødte islandske biskop Gissur ,21 Gregor VII flygter fra Rom 1084 ROM: pave Clemens III , Henrik IV indtager ROM ,82 Gregor VII i landflygtighed ,82 Den kanoniske ret*immunitetsprivilegier ,17 Konge og Kirke bindes på godt og ondt! ,17 Knuds donation til Lunds domkirke ,17 ROM: pave Viktor III , Dk-konge Oluf I Hunger ,L Knud dræbes i Odense St. Albans kirke ,18 ROM: pave Urban II , S-kong Inge d.æ. 108? 112? 8,22 Bernhard af Clairvaux ,41 Anselm "Cur Deus homo"hv.gud menneske" Synoden i Clermont 1095 Petrus Lombardus DK: 12 munke fra England: Knud HELGEN ,32 KORSTOGENE * * * ,87 Dk-kong Erik I Ejegod ,L Det 1. korstog Tiende indføres på Island ,21 Hugo af St. Victor Klostret Citeaux grundlagt 1098 Benediktinerordenen, kl: "Citeaux" ,91 Bernhard af Clairvaux ,91 Jerusalem erobres 1099 ROM: pave Paschalis II , Albigenserbevægelse i Syd-Frankrig 1100 Islandske sagaer nedskrevet ,12 DK: "kirkelig jurisdiktion" "tiende" ,40 DK: Stenkirkebyggeriets periode ,53 ROM: pave Theodoricus , Tiende indføres i Norge ,20 Klostervæsenet bryder frem ,20 22

23 Norske "kristenretterne" ,20 Nidaros.Bergen.Oslo.Stavanger bispesæder ,20 Grønlands bispedømme organiseret i ,21 Sveriges 1.konge:Olov Eriksson Skøtnung ,22 Sverige fuldt kristnet ca ,22 Frie omvandrende lærere ,88 Universiteter i PARIS,BOLOGNA,OXFORD ,88 ROM: pave Albertus , Dk-konge Niels ,L DK: Asser Ærkebiskop (Palliet) i LUND ,31 DK: Kong Niels ,37 Lund bliver ærkebispedømme * Asser 1104 Ca 8,18 Hamborg-bremenske- og lundensiske primat ,20 Kirkelig selvstændighed i Danmark ,25 Nordens kirkelige org. konsolideres ,29 kong Niels af Danmark ,32 Tiende af al jord! Kirkejords immunitet! ,32 Bygning af stenkirker tager fart ,33 Ærkebispesæde i Lund (DK) opr ,9 ROM: pave Sylvester IV , Henrik V tysk konge Islands 2. bispesæde i Holar ,21 Anselm: Biskop i Canterbury ,88 Forliget i Sutri 1111 Henrik V ekskommuniseres 1112 Klosteret Clairvaux grundl. (Bernhard) 1115 DK: Odense Kloster "privilegiebrev" ,39 Charta charitatis (ordensdokument) 1118 Cistercienserordenen grundlagt 1118 ROM: pave Gelasius II , ROM: pave Gregor VIII , ROM: pave Calixtus II , Johanitterordenen * Tempelherreordenen bispedømmer i Sverige ,24 Abelard "Sic et non"ja og nej" Abelard bog "treenigheden" på bålet 1121 Konkordatet i Worms 1122 DK: "kanoniske sædvaner" Domkapitlet ,38 1. økumeniske laterankoncil 1123 Otto af Bamberg missionsrejse Pommerne ROM: pave Coelestin II , ROM: pave Honorius II , Klosterkirke St.Denis Paris gotisk stil 1130 ROM: pave Innocens II , ROM: pave Anacletus II , Gejstlighedens europæiske reformkrav ,21 Islands 1. kloster ,21 DK: ÆLDSTE BEVAREDE BREV: "immunitet" ,41 Dk-konge Erik II Emune ,L Slaget ved Fodevig i Skåne ,34 DK: Ærkebiskop Eskil ,41 Dk-konge Erik III Lam ,L DK-kong Erik Emune af Danmark ,33 23

24 Ærkebiskop Eskil i Lund (Dk) ,34 Konrad III tysk konge ROM: pave Viktor IV , økumeniske laterankoncil 1139 Abelards..erklæres kætteriske 1140 Abelard "den subjektive forsoningslære" 1140 Bernhard Clairvaux korstogsprædikener 1140 Abelard "Kend dig selv" 1140 Decretum Gratiani 1140 Abelard "Scito te ipsum" 1140 Abelards "etik" 1140 DK: "Roskildekrøniken" ,53 Sigtunabispen flyttet til Uppsala ,24 ROM: pave Coelestin II , ROM: pave Lucius II , Cisterciensermunke i Herisvad, Skåne ,35 DK/S: Eskil indvies i Lunds Domkirke ,46 ROM: pave Eugenius III , St. Laurentius-katedralen indvies ,35 Dk-konge Svend III... Knud III ,L Det 2. korstog Petrus Lombardus "Lærebog i dogmatik" 1150 Lombardus "Sententiarum libri Quattuor" 1150 Cistercienserordenen til Dk N S ,21 Frederik I Barbarossa tysk konge DK: abbed Vilhelm af Esrom ,42 Kejser Frederik Barbarossa ,82 Modpave indsattes ,82 ROM: pave Alexander III fordrives ,82 1 Suderøerne 1 Orkneyøerne ærkesæder ,21 Nidaros.Oslo.Hamar.2 på Island.ærkesæder ,21 kardinal Nicolaus Brekespears i Norge ,21 Ærkesæde oprettet i Nidaros ,21 1 Grønland.1 Færøerne. ærkesæder ,21 ROM: pave Anastasius IV , Kardinal Nocolaus Brekespear besøgte S ,24 Kirkelig selvstændighed i Norge ,25 Den norske højmiddelalder begynder ,49 Ærkebispesæde i Norge oprettet ,9 Henrik II engelsk konge N: Norge ærkebiskop (Grønland incl) ,42 ROM: pave Hadrian IV , Dk-konge Valdemar I den Store ,L Universalkirkens principper - brev til S ,24 DK: ærkebiskop Eskil til Rom ,42 Eskil i landflygtighed til Frankrig ,36 Valmemar den Store enekonge ,35 Borgerkrig ,35 DK: Absalon biskop over Roskilde stift ,48 ROM: pave Viktor IV , ROM: pave Alexander III , Valdemar og Frederik Barbarossa ,36 Frederik Barbarossa bandlyst

25 ROM: Viktor IV modpave 1160 Ærkebiskop Thomas Becket Ærkebiskop Eystin.N-jarl Erling Skakke ,50 Kirkens betingelser for vielsen!!! ,50 drengen Magnus indvies til Norges konge ,50 ROM: pave Paschalis III , ROM: pave Alexander oprettede ærkestol i Sverige ,24 Kirkelig selvstændighed i Sverige ,25 Den svenske Kirkeprovins og Eskil ,36 Ærkebispesæde i Uppsala (S) oprettet ,9 ROM: pave Calixtus III , DK: ARKONA PÅ RYGEN : BLEV KRISTNET ,51 Kong Knud helgenkåres...m.m.m ,18 Ærkebiskop Thomas Becket myrdet 1170 DK: Valdemarerne konge-slægt i DK ,45 DK: Valdemar og Eskil i Ringsted Kirke ,45 Konge-arvefølge.. Salving.. Kroning ,36 Det sakrale kongedømme * * * ,36 Kirkemøde i St.Bents Kirke, Ringsted ,36 Den danske højmiddelalder ,39 Skånske og sjællandske aftaler 1170 ff 8,78 DK: "kirkelov" for Sjælland ,46 Missionsarbejde i Finland ,72 DK/S: "kirkeloven" for Skåne ,46 Valdenserbevægelsen opstår 1176 Slaget Legano (F Barbarossos nederlag) 1176 Tiggermunke, Valdes fra Lyon ,92 Frans af Assisi: MUNK/MISSION ,92/93 Fransiskanerne ,92/93 De små brødre ,92/93 Guds sangere og spillemænd ,92/93 K-institution/fattigdomsidealet ,92/93 Forlig i Venedig 1177 Barbarossa anerkender Aleksander III 1177 DK: Absalon ærkebiskop ,49 Freden i Venezia ,82 ROM: Alexander III pave igen ,82 Absalon ærkebiskop og biskop i Roskilde ,41 Absalon afløser Eskil (ærkebiskop) ,41 Usurpator Sverres oprør og regering N ,51 3. økumeniske laterankoncil 1179 ROM: pave Innocens III , Filip II August fransk konge DK: KONGEMAGT:HERREMANDSKLASSEN:ADELEN 1180 Ca 6,49 VAR SKATTEFRI LIGESOM KIRKEN 1180 Ca 6,49 DK: Ny Roskildebiskop Peder Sunesen(fam) 1180 Ca 6,49 ROM: pave Lucius III , Frans af Assisi Dk-konge Knud IV (VI) ,L INKVISITIONSDOMSTOLE OPRETTES 1184 DK: Cistercienserkloster i Sorø 1185 Ca 6,50 ROM: pave Urban III , ROM: pave Clemens III ,

Det Gamle Testamentes bøger Kapitler. måske fra

Det Gamle Testamentes bøger Kapitler. måske fra Det Gamle Testamentes bøger Kapitler. måske fra 1. Mosebog, Genesis, Skabelseshistorien 2. Mosebog, Exodus, Udvandringen. Mosebog, Leviticus,. Mosebog, Numbers, 5. Mosebog, Deuteronomi, Joshua bog Dommerbogen

Læs mere

Hvornår bruger man betegnelsen "Jesus af Nazareth"? Når man taler om den historiske Jesus.

Hvornår bruger man betegnelsen Jesus af Nazareth? Når man taler om den historiske Jesus. Hvornår bruger man betegnelsen "Jesus af Nazareth"? Når man taler om den historiske Jesus. Var Jesus kristen? Nej, han var jøde. Hvor er Jesus født? Ifølge Bibelen i Betlehem, men man ved det ikke med

Læs mere

Danmark på Ansgars tid Danmark i Vikingetiden ca.750 1050

Danmark på Ansgars tid Danmark i Vikingetiden ca.750 1050 Danmark på Ansgars tid Danmark i Vikingetiden ca.750 1050 1. Den europæiske sammenhæng 2. Begyndende rigsdannelse 3. De første byer 4. Den vældige ekspansion 5. Den gamle tro og den nye Europa ca. 800

Læs mere

Tema 9 Bibelen. Historie og forkyndelse. Begreber Bibelen Det Gamle Testa- mente Det Nye Testamente Kanon rettesnor Den Hellige Skrift autoritet

Tema 9 Bibelen. Historie og forkyndelse. Begreber Bibelen Det Gamle Testa- mente Det Nye Testamente Kanon rettesnor Den Hellige Skrift autoritet Tema 9 Bibelen. Historie og forkyndelse. Du skal kende den grundlæggende opbygning af Bibelen og have en viden om det vigtigste af Bibelen indehold. Du skal derfor vide noget om jøderne og deres historie

Læs mere

HALLEY S BIBLE HANDBOOK

HALLEY S BIBLE HANDBOOK Uddrag af bogen HALLEY S BIBLE HANDBOOK af Dr. Henry H. Halley På dansk ved Flemming Boysen 1 HALLEY S CHURCH HISTORY Bibelen indeholder historien om Jesus Kristus Den kristne kirke eksisterer for at fortælle

Læs mere

KNUD ERIK ANDERSEN INGER RØGILD PAULUS. og de første kristne HAASE & SØNS FORLAG

KNUD ERIK ANDERSEN INGER RØGILD PAULUS. og de første kristne HAASE & SØNS FORLAG KNUD ERIK ANDERSEN INGER RØGILD PAULUS og de første kristne HAASE & SØNS FORLAG Knud Erik Andersen og Inger Røgild: Paulus og de første kristne Illustreret af Frank Madsen Haase & Søns Forlag 2011 Redaktion:

Læs mere

Hvordan blev Bibelen til? (del 2)

Hvordan blev Bibelen til? (del 2) Hvordan blev Bibelen til? (del 2) Livets Kilde hæfteserie Nr. 42 9. årgang Oktober 2010 Hvis du ønsker flere eksemplarer af dette eller andre af vore hæfter, skriv da blot til vor adresse: Livets Kilde,

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. 14-05-2015 side 1 Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. Det går ikke altid så galt som præsten prædiker! Sådan kan man sommetider høre det sagt med et glimt i øjet. Så kan præsten

Læs mere

Bibelen - hvor, hvornår, hvordan blev Bibelen til?

Bibelen - hvor, hvornår, hvordan blev Bibelen til? Bibelen - hvor, hvornår, hvordan blev Bibelen til? Det var i det sorgens år 70, da verdensmagten Rom skaffede dødelig ro i et lille land, ikke så stort som Jylland, i det land, hvor Israel ligger i dag,

Læs mere

Mellemøsten før 1400. Persere, arabere og tyrkere. Perserriget. Romerriget. Vidste du, at.. De arabiske storriger. Arabisk kultur og sprog.

Mellemøsten før 1400. Persere, arabere og tyrkere. Perserriget. Romerriget. Vidste du, at.. De arabiske storriger. Arabisk kultur og sprog. Historiefaget.dk: Mellemøsten før 1400 Mellemøsten før 1400 Mellemøstens historie før 1400 var præget af en række store rigers påvirkning. Perserriget, Romerriget, de arabiske storriger og det tyrkiske

Læs mere

Hvor stammer traditionen med påskeæg fra? Hvad symboliserer påskeæg oprindeligt?

Hvor stammer traditionen med påskeæg fra? Hvad symboliserer påskeæg oprindeligt? Hvor stammer traditionen med påskeæg fra? a) Fra Tyskland. b) Fra den tidligste kristendom. c) Fra USA. Hvad symboliserer påskeæg oprindeligt? a) Påskeæg er symbol på opstandelsen. b) Påskeæg er symbol

Læs mere

Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han var prins. At han var konge. At han havde stor magt. At han var en dygtig kriger. At han var klog.

Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han var prins. At han var konge. At han havde stor magt. At han var en dygtig kriger. At han var klog. Eftertest Læringsmål 1 Du skal kunne fortælle om den store Jellingsten og monumentområdet Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han

Læs mere

Facitliste til før- og eftertest

Facitliste til før- og eftertest Facitliste til før- og eftertest Læringsmål 1 Du skal kunne fortælle om den store Jellingsten og monumentområdet Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Hvem fik den store

Læs mere

Kristendommen - en kort gennemgang af en verdensreligion -

Kristendommen - en kort gennemgang af en verdensreligion - Kristendommen - en kort gennemgang af en verdensreligion - GUD En af kristendommens centrale læresætninger er læren om treenigheden. Den kristne lære om treenigheden går ud på, at der kun er én Gud (monoteisme

Læs mere

Ledelse, konfliktløsning og samarbejde i Ny Testamente

Ledelse, konfliktløsning og samarbejde i Ny Testamente Jens Bisgaard Ledelse, konfliktløsning og samarbejde i Ny Testamente En analyse af sammenhængene mellem ledelsesstrukturer og konfliktløsningsmodeller i Kirkens første år med historiske linjer til senere

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar

Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar Illustration: Ida Maria Schouw Andreasen og Benni Schouw Andreasen Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar A. At han havde god kontakt til

Læs mere

Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel. Derfor flygter hans forældre med ham til 1) Ægypten X) Jordan 2) Nazaret

Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel. Derfor flygter hans forældre med ham til 1) Ægypten X) Jordan 2) Nazaret Tip rigtige om Menneskesønnen kapitel - Hvad er kristendommens symbol? ) slangen X) lyset ) korset Jesus bliver født i ) Jerusalem X) Betlehem ) Nazaret Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel.

Læs mere

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb 10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb Det er sjældent Jesus græder. Bare to gange hører vi om det. Første gang var, da hans gode ven Lazarus er død. Og anden gang er her,

Læs mere

TROENS TRÆ. Morgenavisen Jyllands-Posten.

TROENS TRÆ. Morgenavisen Jyllands-Posten. TROENS TRÆ ISRAEL INDHOLD Tekst: ORLA BORG. Illustration og layout: RINA KJELDGAARD PARADIS Side 13 DOMMEDAG Side 12 DEN KRISTNE TRO Side 9 DEN JØDISKE TRO Side 10 DEN MUSLIMSKE TRO Side 11 MOSES Side

Læs mere

Bonusspørgsmål: Hvad hed den discipel der blev nummer 12 da Judas Iskariot havde forrådt Jesus og hængt sig selv?

Bonusspørgsmål: Hvad hed den discipel der blev nummer 12 da Judas Iskariot havde forrådt Jesus og hængt sig selv? Opgave 1 Jesus udvalgte sig 12 disciple som fulgte ham mens han vandrede på jorden og senere rejste de ud i verden for at fortælle evangeliet videre. Find navnene Jesu 12 disciple: Bonusspørgsmål: Hvad

Læs mere

Formål Deltagerne skal forholde sig til, hvilken forskel det gør, at Gud blev menneske.

Formål Deltagerne skal forholde sig til, hvilken forskel det gør, at Gud blev menneske. Modul 4 Jesus og Kristus Han blev født i en stald, og hang ud med de forkerte. Jesus. Guds søn. Menneskesønnen. Befrieren. Frelseren. Kristus. En mand med mange betydninger, som har betydet meget for mange.

Læs mere

Apostlene og loven. Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. (Rom 7,12). Ugens vers. Introduktion

Apostlene og loven. Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. (Rom 7,12). Ugens vers. Introduktion 11 TIL SABBATTEN 14. JUNI 2014 Apostlene og loven Ugens vers Introduktion Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. (Rom 7,12). Hvorfor argumenterer så mange kristne imod loven, når

Læs mere

Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012

Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012 Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012 Fristelser Nogle fristelser har vi ingen problemer med og afviser dem let. Vi slår dem ud af parken.

Læs mere

Hæfte med Bibelopgaver

Hæfte med Bibelopgaver Hæfte med Bibelopgaver Hvor godt har du styr på beretningerne i Bibelen? Øv dig i at finde detaljer og få mere paratviden med dette hæfte. Velkommen til hæftet Bibelopgaver Hver måned gennem et år bortset

Læs mere

www.centerforhistorieformidling.dk

www.centerforhistorieformidling.dk TEKST 131: Uddrag af Det nye Testamente 1 Ifølge Det nye Testamente forbød Jesus brugen af vold for at fremme sin sag (Lukas 22,3-4; Johannes 18,7-11; Mattæus 26,47-6). Kun to passager i Det Nye Testamente

Læs mere

Sct. Clemens menighed Katolsk Kirke i Grenå

Sct. Clemens menighed Katolsk Kirke i Grenå Sct. Clemens menighed Katolsk Kirke i Grenå JUNI - JULI 2013 35. årg. Nr. 4 EN GAMMEL MYTE Ikke så sjældent oplever jeg at både almindelige mennesker og medierne bilder sig selv og andre ind at den katolske

Læs mere

HumBas hus 5.1, forår 2005 Af: Sine Maria Frimann, Susanne Baden Jensen, Nynne Pedersen Elholm, Charlotte Rosen, Mads Lykke Andersen, Rasmus Kot,

HumBas hus 5.1, forår 2005 Af: Sine Maria Frimann, Susanne Baden Jensen, Nynne Pedersen Elholm, Charlotte Rosen, Mads Lykke Andersen, Rasmus Kot, HumBas hus 5.1, forår 2005 Af: Sine Maria Frimann, Susanne Baden Jensen, Nynne Pedersen Elholm, Charlotte Rosen, Mads Lykke Andersen, Rasmus Kot, Christian Nielsen og Sander Andreas Schwartz 1 Kanoniseringen

Læs mere

HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT

HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT UNDERVISNING FRA MIDTJYLLANDS FRIKIRKE - AUGUST 2012 Finlandsgade 53, 7430 Ikast Telefon: 40 78 78 29 Internet: www.mjkk.dk E-mail: info@mjfk.dk HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT Som kristen bør man have

Læs mere

KrIstendommens historie fortalt gennem de store trosmøder

KrIstendommens historie fortalt gennem de store trosmøder 1 Knud Erik Andersen: Ateisterne. Kristendommen møder modstand Serie: Tro møder tro Haase & Søns Forlag 2013 Forlagsredaktion: Mette Viking Forside: Bertel Thorvaldsens statue af Jesus Kristus i Vor Frue

Læs mere

Ikke et ord om flygtninge- og indvandrerpolitikken - men et par ord om Brorsonkirken. Og vores egen.

Ikke et ord om flygtninge- og indvandrerpolitikken - men et par ord om Brorsonkirken. Og vores egen. Ikke et ord om flygtninge- og indvandrerpolitikken - men et par ord om Brorsonkirken. Og vores egen. Midt i august ryddede politiet med magt Brorsonkirken i København for et større antal afviste, irakiske

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

Langfredag. 18.april 2014. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30.

Langfredag. 18.april 2014. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30. Langfredag. 18.april 2014. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30. Liturgi Ingen lys tændes på alteret. I Vinderslev ringes kun med den gamle klokke. Ingen blomster, kun kristtjørn. Præludium (alvorligt)

Læs mere

Nikodemusevangeliet. Et kristent propagandaskrift midt i en brydningstid SEMINARIELEKTOR, DR.THEOL. NIELS WILLERT

Nikodemusevangeliet. Et kristent propagandaskrift midt i en brydningstid SEMINARIELEKTOR, DR.THEOL. NIELS WILLERT PATRISTIK 3 (2004) Nikodemusevangeliet Et kristent propagandaskrift midt i en brydningstid SEMINARIELEKTOR, DR.THEOL. NIELS WILLERT Patristik udgives i samarbejde med Forum for Patristik Redaktion: Anders-Christian

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. 04-01-2015 side 1 Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. Menneskehedens åndehul. Det sted hvor Jesus blev født var et hul i jorden. Et sted uden for den lille by Betlehem, i en

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

UNDERVISNING FRA MIDTJYLLANDS FRIKIRKE

UNDERVISNING FRA MIDTJYLLANDS FRIKIRKE UNDERVISNING FRA MIDTJYLLANDS FRIKIRKE JESU GENKOMST Finlandsgade 53, 7430 Ikast Telefon: 40 78 78 29 Internet: www.mjkk.dk E-mail: info@mjfk.dk Om du er opvokset i en kristen sammenhæng så har du helt

Læs mere

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 1 ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 Kim Torp, søndag d. 22. februar 2015 TROFASTHED Det handler om at være trofast: Markus Evangeliet 16:10 14 Den, der er tro i det små, er også tro i det store. Den, der er uærlig

Læs mere

30 årskrigen har været en overset periode i historieforskningen og historieformidlingen

30 årskrigen har været en overset periode i historieforskningen og historieformidlingen 30 årskrigen har været en overset periode i historieforskningen og historieformidlingen 30 årskrigen 1618-1648 Europa før krigen Religiøse spændinger i Europa siden reformationen i 1500 tallet Katolicismen

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael 6 9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i kampen; vær vort værn mod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham; derom beder vi ydmygt; og du, fyrsten over den himmelske

Læs mere

Renæssancen og reformationen

Renæssancen og reformationen Renæssancen og reformationen Lektion 9: Martin Luther Indholdsfortegnelse 1. Vejledning 2. Introduktion 3. Martin Luthers opvækst 4. Luthers og Paulus brev til romerne 5. Afladskrisen 6. Arbejdsopgaver

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Prædiken til 4. søndag i advent, Vor Frue Kirke, 22. dec. 2014.

Prædiken til 4. søndag i advent, Vor Frue Kirke, 22. dec. 2014. Prædiken til 4. søndag i advent, Vor Frue Kirke, 22. dec. 2014. Stine Munch. I år har været året, hvor vi har forkastet selvudviklings og selvhjælpsbøgerne. Eller det er måske at overdrive, men i hvert

Læs mere

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres«

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Fadderinvitation»Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Hvad er en fadder En fadder er et dåbsvidne et vidne på, at barnet er blevet døbt med den kristne dåb,

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

KIRKEHISTORIENS VIDNESBYRD DEN GAMLE OG DEN NYE PAGTS PROFETIER. År 69 e.kr. - 1986 VED. Börje Flemming Boysen

KIRKEHISTORIENS VIDNESBYRD DEN GAMLE OG DEN NYE PAGTS PROFETIER. År 69 e.kr. - 1986 VED. Börje Flemming Boysen KIRKEHISTORIENS VIDNESBYRD EN FULDBYRDELSE AF DEN GAMLE OG DEN NYE PAGTS PROFETIER År 69 e.kr. - 1986 VED Börje Flemming Boysen 2011 THE SPIRIT OF PROPHECY PUBLICATIONS, DENMARK ISBN 978-87-92781-00-0

Læs mere

Jeg er vejen, sandheden og livet

Jeg er vejen, sandheden og livet Jeg er vejen, sandheden og livet Sang PULS nr. 170 Læs Johannesevangeliet 14,1-11 Jeg er vejen, sandheden og livet. Sådan siger Jesus i Johannes-evangeliet. Men hvad betyder det egentlig? Hvad mener han?

Læs mere

En død og genopstanden Kristendom? Af Martin Spang Olsen

En død og genopstanden Kristendom? Af Martin Spang Olsen En død og genopstanden Kristendom? Af Martin Spang Olsen (bragt i Weekendavisen 3/10. Titlen ændret til Religionskritikken, der blev væk ) Midt i en tid med islamisk fundamentalisme læner vi os i Danmark

Læs mere

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Klokkeringning Der ringes tre gange med en halv times mellemrum inden gudstjenesten begynder, den sidste ringning sluttes med bedeslagene, som er tre gange

Læs mere

Skolemateriale om Broder Sol, Søster Måne

Skolemateriale om Broder Sol, Søster Måne Skolemateriale om Broder Sol, Søster Måne Teater Refleksions klassiker: dukkeforestillingen Broder Sol, Søster Måne er en af teatrets største successer. Forestillingen er de senere år med stor succes blevet

Læs mere

Studie. Kristi liv, død & opstandelse

Studie. Kristi liv, død & opstandelse Studie 9 Kristi liv, død & opstandelse 51 Åbningshistorie Napoléon Bonaparte sagde engang: Jeg kender mennesker; og jeg siger jer, Jesus Kristus er ikke noget almindeligt menneske. Mellem ham og enhver

Læs mere

Opsummering. Nådegaver er tjenester for og i menigheden, givet og virket af Helligånden.

Opsummering. Nådegaver er tjenester for og i menigheden, givet og virket af Helligånden. Opsummering Nådegaver er tjenester for og i menigheden, givet og virket af Helligånden. Nådegaver og Åndens frugter er ikke det samme. Alle kristne har Åndens frugter i større eller mindre udstrækning.

Læs mere

Hvad er en Pastoral Vejleder?

Hvad er en Pastoral Vejleder? Hvad er en Pastoral Vejleder? Den 16. juni 2012 blev pastor Børge Haahr Andersen indviet som Pastoral Vejleder ved en gudstjeneste i Løsning Kirke. Indvielsen foregik ved bøn og håndspålæggelse og var

Læs mere

Mariæ bebudelse 22. marts 2015

Mariæ bebudelse 22. marts 2015 Kl. 14.00 Burkal Kirke Tema: Gud blev menneske Salmer: 10, 73; 71, 101 Evangelium: Luk. 1,26-38 Mariæ bebudelsesdag er henlagt til 5. søndag i fasten og ligger altså fra år til år på forskellige datoer,

Læs mere

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13 Konfirmandskriftord Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Så vælg da livet, for at du og dine efterkommere må leve, og elsk

Læs mere

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 1 Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 336 Vor Gud han er så fast en borg 698 Kain hvor er din bror 495 Midt i livet er vi stedt 292 Kærligheds og sandheds Ånd 439 O, du Guds lam 412 v. 5-6 som brød

Læs mere

Jesus i Jerusalem. Ugens vers. Da han kom nærmere og så byen, græd han over den (Luk 19,41).

Jesus i Jerusalem. Ugens vers. Da han kom nærmere og så byen, græd han over den (Luk 19,41). 12 Jesus i Jerusalem TIL SABBATTEN 20. JUNI 2015 Ugens vers Introduktion Da han kom nærmere og så byen, græd han over den (Luk 19,41). Den sidste uge i Jesu liv her på jorden fandt sted i Jerusalem. Store

Læs mere

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch I dag er det med at holde tungen lige i munden og ørene stive. Teksten er en typisk Johannestekst, snørklet og svært forståeligt. I hvert fald sådan

Læs mere

Teologisk Voksenundervisning

Teologisk Voksenundervisning Teologisk Voksenundervisning Aalborg Stift Vinteren 2014 2015 Teologisk Voksenundervisning i Aalborg Stift Formål Formålet med Teologisk Voksenundervisning i Aalborg Stift er at give en bred og grundig

Læs mere

Alpha deltager-manual

Alpha deltager-manual Alpha deltager-manual 3. udgave 2010 Baseret på Livsvigtige spørgsmål af Nicky Gumbel Alpha Danmark &Mediacellen Originaltitel: The Alpha Course Manual, udgivet af Alpha International, London Udgivet på

Læs mere

Abstract. side 1 af 14

Abstract. side 1 af 14 Abstract This study examines the transition from Asatru (or Germanic neopaganism), to the Roman-Catholic christianity in the period from year 700 to 1100 in Denmark. There are many different sources to

Læs mere

Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2,14-22. 2. tekstrække

Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2,14-22. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 12. oktober 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2,14-22. 2. tekstrække Salmer DDS 736: Den mørke nat forgangen er Dåb: DDS 448:

Læs mere

ANIS. En e-bog fra. Se flere titler på www.anis.dk

ANIS. En e-bog fra. Se flere titler på www.anis.dk En e-bog fra ANIS Se flere titler på www.anis.dk Denne e-bog indeholder et digitalt vandmærk. Der er ved dit køb indlejret et digital mærke, som kan vise tilbage til dig som køber. Du skal derfor passe

Læs mere

Osmannerriget. Begyndelsen. Storhedstiden. Vidste du, at.. Nederlag og tilbagegang. Fakta. Forsøg på modernisering. Opløsning.

Osmannerriget. Begyndelsen. Storhedstiden. Vidste du, at.. Nederlag og tilbagegang. Fakta. Forsøg på modernisering. Opløsning. Historiefaget.dk: Osmannerriget Osmannerriget Det Osmanniske Rige eksisterede i over 600 år. Det var engang frygtet i Europa, men fra 1600-tallet gik det tilbage. Efter 1. verdenskrig opstod republikken

Læs mere

Disse tips hjalp mig til at blive en haj til Fup eller Fakta, både i fjernsynet og i virkelighedens chokolademousse-version.

Disse tips hjalp mig til at blive en haj til Fup eller Fakta, både i fjernsynet og i virkelighedens chokolademousse-version. Studie 1 Guds ord 9 Åbningshistorie Da jeg var barn, var tv-programmet Fup eller Fakta i lige så høj anseelse hos mig som is, fodbold og fyrværkeri. Jeg var vild med det, fordi det var let for mig at udpege

Læs mere

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne v. Thorkild Schousboe Laursen Denne gudstjeneste er lavet med særligt henblik på Skt. Stefans dag, men med de nødvendige ændringer

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

MESSENS LITURGI. Så ofte vi spiser dette brød og drikker af kalken, forkynder vi, Herre, din død, indtil den dag, du kommer.

MESSENS LITURGI. Så ofte vi spiser dette brød og drikker af kalken, forkynder vi, Herre, din død, indtil den dag, du kommer. MESSENS LITURGI Så ofte vi spiser dette brød og drikker af kalken, forkynder vi, Herre, din død, indtil den dag, du kommer. MESSENS INDLEDNING KORSTEGN OG HILSEN P: I Faderens og Sønnens og Helligåndens

Læs mere

Diakonikatekismus inspireret fra Norge, her formuleret af Henrik Stubkjær i: Det dyrebare menneske, Unitas 2005 (Kjell Nordstokke)

Diakonikatekismus inspireret fra Norge, her formuleret af Henrik Stubkjær i: Det dyrebare menneske, Unitas 2005 (Kjell Nordstokke) Diakonikatekismus inspireret fra Norge, her formuleret af Henrik Stubkjær i: Det dyrebare menneske, Unitas 2005 (Kjell Nordstokke) Indholdsfortegnelse 1. Hvad betyder ordet diakoni? 2. Hvad er diakoni?

Læs mere

Skulle man være i tvivl om danskernes kirkelige. og kristelige engagement, må den tvivl vist. Det har nok ikke forbigået jeres opmærksomhed,

Skulle man være i tvivl om danskernes kirkelige. og kristelige engagement, må den tvivl vist. Det har nok ikke forbigået jeres opmærksomhed, Søndag Sexagesima, 8.2.2015. Domkirken 10: 557 Her vil ties, 30 Op alle, 238 Det er så sandt, 319 Vidunderligst, 29 Spænd over os. Dåb: 446 O, lad din Ånd, Nadver: 313 Kom regn. Gråbrødre 17: 557, 238,

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Mandag d. 25. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 305: Kom, Gud Helligånd,

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

TEOLOGI FOR VOKSNE I HADERSLEV STIFT

TEOLOGI FOR VOKSNE I HADERSLEV STIFT TEOLOGI FOR VOKSNE I HADERSLEV STIFT 8 lørdage med»viden om tro «Kursusår 2015 Velkommen til Teologi for voksne! Dette nye tilbud om gedigen teologisk undervisning for alle interesserede er Haderslev Stifts

Læs mere

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte.

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. 2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. En dreng skulle fejre sin 7 års fødselsdag. Han gik i 0 kl. og det var første gang han skulle ha sine klassekammerater med hjem.

Læs mere

Herolden. Påskeåbent på Centret. Juni 2014. Årgang 18 Nummer 2

Herolden. Påskeåbent på Centret. Juni 2014. Årgang 18 Nummer 2 Påskeåbent på Centret Herolden Der var pænt besøg på Centret skærtorsdag og langfredag - de besøgende så meget tilfredse ud - så det lover godt for sæsonen. Juni 2014 20 Årgang 18 Nummer 2 Foto: Sukey

Læs mere

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Alle mennesker beder på et eller andet tidspunkt, selv om man måske ikke bekender sig som troende. Når man oplever livskriser, så er det

Læs mere

Prædiken til Mariæ Bebudelse, Luk 1,46-55. 2. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 6. april 2014 kl. 9.30 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til Mariæ Bebudelse, Luk 1,46-55. 2. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 6. april 2014 kl. 9.30 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 6. april 2014 kl. 9.30 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til Mariæ Bebudelse, Luk 1,46-55. 2. tekstrække Salmer DDS 71: Nu kom der bud fra englekor Dåb DDS 448: Fyldt af glæde over

Læs mere

Ole Skjerbæk Madsen: Nogle overvejelser omkring kvindelige præster i Kirken og i BK. Kvindelige præster- hvad siger Guds ord?

Ole Skjerbæk Madsen: Nogle overvejelser omkring kvindelige præster i Kirken og i BK. Kvindelige præster- hvad siger Guds ord? Ole Skjerbæk Madsen: Nogle overvejelser omkring kvindelige præster i Kirken og i BK Kvindelige præster- hvad siger Guds ord? Hele debatten for eller imod kvindelige præsterer fanget ind i nogle grundlæggende

Læs mere

Pinsedag, Thurø. Salmer: 290 674 291 294-284

Pinsedag, Thurø. Salmer: 290 674 291 294-284 1 Pinsedag, Thurø Salmer: 290 674 291 294-284 Vi forstår kun sandheden i glimt. Også om vort eget liv. gaverne vi har fået rakt, truslen omkring os, livet og døden, dybden går kun kort op for os, som når

Læs mere

Prædiken i Højmark kirke, nytårsmøde 8. januar

Prædiken i Højmark kirke, nytårsmøde 8. januar Prædiken i Højmark kirke, nytårsmøde 8. januar 712 Vær velkommen 397 Trods længsels smerte 125 Mit hjerte altid vanker 108 Lovet være du, Jesus Krist Denne hellige lektie skrives i femte Mosebog, 6,1-12.

Læs mere

Hviderne. magtfuld middelalderklan ved. Naturpark Åmosen. Læs om middelalderens magtkampe og intriger, om manden, der grundlagde Kalundborg og om

Hviderne. magtfuld middelalderklan ved. Naturpark Åmosen. Læs om middelalderens magtkampe og intriger, om manden, der grundlagde Kalundborg og om Hviderne En magtfuld middelalderklan ved Naturpark Åmosen Læs om middelalderens magtkampe og intriger, om manden, der grundlagde Kalundborg og om Sæby Kirke, som er bygget i frådende sten. Hviderne - en

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

Verdensdelen Europa. Middelalderen. Den Westfalske Fred. Vidste du, at... Europa i verden. 2.verdenskrig. Europa i dag

Verdensdelen Europa. Middelalderen. Den Westfalske Fred. Vidste du, at... Europa i verden. 2.verdenskrig. Europa i dag Historiefaget.dk: Verdensdelen Europa Verdensdelen Europa Europa er ikke bare en geografisk afgrænset verdensdel. Europa er også lande, der hænger sammen historisk, kulturelt, religiøst og politisk. Landene

Læs mere

Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.)

Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.) Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31 Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.) 307 Gud Helligånd, vor igenføder 696 Kærlighed er lysets kilde 321 O kristelighed 438 Hellig, hellig,

Læs mere

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden.

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden. Efterfølgende er en dansk oversættelse af præstegudstjenesten (palasip naalagiartitsinera, s. 11-20) og af kateketgudstjenesten (ajoqip naalagiartitsinera, s. 21-27) i den grønlandske ritualbog fra 2005:»Rituali.

Læs mere

TEOLOGI FOR LÆGFOLK. Program for OVERBYGNINGEN

TEOLOGI FOR LÆGFOLK. Program for OVERBYGNINGEN TEOLOGI FOR LÆGFOLK Program for OVERBYGNINGEN Efteråret 2012 TEOLOGI FOR LÆGFOLKs OVERBYGNING OVERBYGNINGEN forudsætter kendskab til eller interesse for teologiske emner og begreber, samt lyst til at ville

Læs mere

Kristus og sabbatten

Kristus og sabbatten 5 TIL SABBATTEN 3. MAJ 2014 Kristus og sabbatten Ugens vers Introduktion Og Jesus sagde til dem: Sabbatten blev til for menneskets skyld, og ikke mennesket for sabbattens skyld. Derfor er Menneskesønnen

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

Hvad er det egentlige i livet, i kærligheden, i troen, i bønnen?

Hvad er det egentlige i livet, i kærligheden, i troen, i bønnen? Julesøndag 2013 Hvad er det egentlige i livet, i kærligheden, i troen, i bønnen? Dette hellige evangelium skrives af evangelisten Matthæus: Da de vise mænd var rejst, se, da viser Herrens engel sig i en

Læs mere

En præsentation af Sankt Ansgar Fællesskabet

En præsentation af Sankt Ansgar Fællesskabet En præsentation af Sankt Ansgar Fællesskabet Sankt Ansgar Fællesskabet (SAF) blev stiftet på Kristi Legems Fest torsdag d. 7. juni i år. Det er en gruppe medlemmer af den danske folkekirke, primært i København,

Læs mere

TEOLOGI FOR LÆGFOLK. Program for OVERBYGNINGEN

TEOLOGI FOR LÆGFOLK. Program for OVERBYGNINGEN TEOLOGI FOR LÆGFOLK Program for OVERBYGNINGEN Forår 2015 TEOLOGI FOR LÆGFOLKs OVERBYGNING OVERBYGNINGEN forudsætter kendskab til eller interesse for teologiske emner og begreber, samt lyst til at ville

Læs mere

Årsplan Team Vega Danmark i Verden 2014 / 2015

Årsplan Team Vega Danmark i Verden 2014 / 2015 Årsplan Team Vega Danmark i Verden 2014 / 2015 Faget Danmark i Verden skal støtte imødegå børnenes nysgerrighed. Undervisningen skal lede frem mod, at børnene tilegner sig en viden, som sætter dem i stand

Læs mere

Teologi. Studieleder: Lektor, lic.theol. Joakim Garff.

Teologi. Studieleder: Lektor, lic.theol. Joakim Garff. Teologi Studieleder: Lektor, lic.theol. Joakim Garff. Teologi og religion er navnet på et åbent og vidtspændende fagområde, der beskæftiger sig med kristen tro og andre religiøse tilværelsesforståelser

Læs mere

UNDERVISNING FRA MIDTJYLLANDS FRIKIRKE - AUGUST 2012

UNDERVISNING FRA MIDTJYLLANDS FRIKIRKE - AUGUST 2012 UNDERVISNING FRA MIDTJYLLANDS FRIKIRKE - AUGUST 2012 Finlandsgade 53, 7430 Ikast Telefon: 40 78 78 29 Internet: www.mjkk.dk E-mail: info@mjfk.dk PENGE Nogle ser på penge som en velsignelse og andre ser

Læs mere

Prædiken til nytårsdag 2014 (II)

Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Aroskirken d. 1.1 2014 Læsetekster: Salme 90 og Jakob 4,13-17 Prædikentekst: Matt 6,5-13 Tema: Også i 2014 skal Jesus være Herre. Indledning Nytårsskifte. Eftertænksomhedens

Læs mere