HISTORIE I FUGLEPERSPEKTIV Kristendommens historie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "www.reitoft.dk HISTORIE I FUGLEPERSPEKTIV Kristendommens historie"

Transkript

1 PAL: Filip konge Noe PAL: Herodes Antipas i Galiæa og Perea PAL: Arkelaus.HerodesAntipas.Filip PAL: Jesus bliver født PAL: Arkelaus. Judæa og Samaria Herodes Filippus:Iturea,Trakonitis Herodes Antipas: Galilea,Perea Herodes Arkelaus: Samaria,Judea,Idumea Kejserdyrkelsen * Priene i Lilleasien ,97 Jødisk filosof Filon fra Alexandria ,72 "alegorisk fortolkning" ,72 ROM: kejser Augustus KEJSER AUGUSTUS Kong Herodes den Store i Palæstina Hillel og Sjammaj (skriftkloge) * * * ,58 Israel indlemmes i Romerriget ,47 Hasmonæertiden ,63 Mitra-dyrkelsen ,82 * P L A T O N I S M E * ,89 Platonisme: Posidonius ,89 MESSIANSKE BEVÆGELSER * JOHS.DØBER * ,68 Synagoger * * * "attenbønnen" ,56 "Hør,Israel.Herren vor Gud,Herren er en" ,57 Skriftkloge * Salme ,58 "De sibyllinske Orakler" ,78 Ba'al * Astarte * SYRISK-LL-ASIATISK ,81 * E P I K U R Æ I S M E * Epikur ,93 Hellenisme - Stoisme * * * * * * * * * ,24/31 Osiris * Isis * Serapis * ÆGYPTEN ,81 * DIOGENES SKOLE * diatriben ,92 Rabb.litt: Midrasj og Talmud (2 udgaver) ? 3,59 Kyniker * Antisthenes * Diogenes ,92 Tempeltjenesten i Jerusalem * Byggeri ,54 Josias reform ,54 1 Af tekniske grunde er tiden F.K. sorteret baglæns.

2 KIRKEN I DET FØRKRISTNE ROMERRIGE *** Sociale forhold ,50 Befolkning: 3 mill - mest JØDER! ,50 Hebraisk ctr Aramaisk (Latin) ,51 Kvindens stilling ,51 Den jødiske tro * Kristne forfølges ,53 Hasmonæertiden * Makkabæertiden ,53 Samaritaner:Proselytter:Garizim ,54 Tempeltjeneste - 24 "skifter" ,54 TEMPELTJENESTE * MORGEN- OG AFTENOFRE ,55 Samaritanerne * Garizim ,70 Diaspora-jøderne ,71 Ptolemæerne * Seleukiderne ,71 JØDISKE TEMPLER I ELEFANTINE OG ONIAS I ÆGYPTEN ,73 GT SEPTUAGINTA (GRÆSK) blev benyttet på Jesu tid ,74 Den hellenistiske Kultur ,79 den klassiske græske gudetro*filosofi ,79 "synkretisme" religionsblanderi ,80 orientalske religioner * "dualisme" ,80 den hellenistiske filosofi ,80 * * * D U A L I S M E * * * ,84 Gnosticisme * "mysteriereligioner" ,85 Gnosticisme * Religionsblanderi * GT/NT ,88 * S T O I C I S M E N * Seneca ,91 Det romerske imperium ,95 Vergil * Livius * Horats ,96 IL: Annas ypperstepræst IL: Israel under romerske "prokuratorer" ,47 IL: Synedriet:Ypperstepræsterne: De ældste:skriftkloge ,47 Koponius prokurator IL: Ypperstepræst Annas ,49 Marcus Ambivius prokurator Paulus: Israelit:Benjamit:Hebræer ? 3,232 Paulus: Farisæer og skriftklog ? 3,232 Paulus,Tarsus,Kilikien*Romersk borger ? 3,233 Paulus(Saulus)fra Gischala,Galilæa(?) ? 3,233 ROM: Medkejser Tiberius Annius Rufus prokurator ROM: kejser Tiberius Valerius Gratus prokurator IL: Kaifas ypperstepræst IL: Ypperstepræst Kajfas ,49 IL: Pontius Pilatus statholder i Judæa Pontius Pitatus prokurator Pontius Pilatus forvises IL: Jesus står frem Jesus "eskatalogisk" prædikant ,190 GUDS BUDSKAB VIA JESU' TALE * ORD! ,194 Jesus i Judæa * * * IL: Johannes døber henrettes Johannes døberens virksomhed Jesus i Galilæa * * * Jesus i Jerusalem * * * IL: Jesus korsfæstes * * *

3 FORFØLGELSER: Spredte og lokale Paulus' omvendelse ,140 Paulus' rejser * Spanien??? ,164 Menighed:Jerusalem: JAKOB ,250 Menighed i Jerusalem ,250 Gamaliel,Johs.ben Sakkaj (skriftkloge) ,58 Barnabas fra Kypern * 1. menigheder ,78 Paulus: "helt sæt begreber" ,85 Paulus:Epikuræisme:Stoicisme ,93 Jesus korsfæstes *** JESU O P S T A N D E L S E * * * 0030 APOSTEL-tiden * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * NT Apokryfer ,24/28 Religion ctr Filosofi * * * ,28-29 IL: Stefanus stenes * 1. martyr IL: Paulus' omvendelse Saulus' syn Paulus - Hedningeapostel * * * ,14/195 IL: Paulus flygter fra Damaskus Marcellus prokurator Paulus i Jerusalem ROM: kejser Caligula J O S E F U S * HISTORIESKRIVER * * * ,73 ROM: Kejser Kaligula Paulus i Tarsus Herodes Agrippa: Iturea,Trakonitis,Abilene Jødeforfølgelser * Ægypten ,75 IL: Paulus og Barnabas i Antiokia Herodes Agrippa I overtager området Herodes Antipas forvises Jakob Sebedæussøn henrettet 0040 ff 3,230 PETER FÆNGSLET 0040 ff 3,230 ROM: kejser Claudius IL: Herodes Agrippa I ROM: Kejser Klaudius Herodes Agrippa I konge i hele ISRAEL Evangeliet til Antiokia Navnet kristne i Antiokia FORFØLGELSER: i Jerusalem 0044 IL: Jakobs (johannes' bror) henrettet 0044 Herodes Agrippa I død ,230 Jakob Sebedæussøn henrettet ,250 Cuspius Fadus prokurator Paulus' 1. missionsrejse - Cypern IL: Paulus' 1. missionsrejse Paulus i Lilleasien Tiberius Alexander prokurator IL: Ypperstepræst Ananias ,49 IL: Apostelmødet i Jerusalem * * * Apostelmødet i Jerusalem ,140 Herodes Agrippa II konge Jøderne forvises fra Rom ,75 Apostelmødet i Jerusalem * * * IL: Herodes Agrippa II

4 IL: Paulus' 2. missionsrejse Paulus i Korint ,139 HELLIGE SKRIFTER ,18 Bibelen i det romerske verdensrige ,42 Bibelen i det romerske Palæstina ,43 Bibelen i det romerske Palæstina ,46 Jødisk historieskriver JOSEFUS: Essæerne ,65 Qumransamfundet * * * ,65 Paulus' 2. missionsrejse til Lilleasien Paulus' breve m.m ,141 Romerbrevet , Korintherbrev , Korintherbrev ,147 Galaterbrevet , Thessalonikerbrev , Thessalonikerbrev ,160 Paulus i Korint Paulus skrev 1. Tessalonikerbrev NT: Tessalonikerbrevene 0052 Antonius Felix prokurator Paulus for Gallio Kong Agrippa II beder for jøderne i Rom Paulus skrev 2. Tessalonikerbrev IL: Felix statholder Palæstina IL: Paulus' 3. missionsrejse Herodes Agrippa II Paulus i Korint-Jerusalem-Antiokia ROM: kejser Nero NT: Filipperbrevet.1.Kor,Gal.br,2.Kor ROM: Kejser Nero * * * Paulus skrev Gal Kor Paulus' 3. missionsrejse til Efesus Paulus' breve * * * 0055 CA 3,138 Æ L D S T E kristne kildeskrifter 0055 CA 3,138 NT: Romerbrevet IL: Paulus fange i Cæsarea IL: Paulus i fængsel... Jerusalem 0057 Paulus skrev 2. Korintherbrev Paulus i Korint Paulus i Makedonien Paulus skrev Romerbrevet Efeserbrevet (Laodikea/vandrebrev?) ,152 Paulus skrev Filipperbrevet ,154 Kolosserbrevet (*synkretisme*) ,156 Brevet til Filemon ,167 Paulus fange i Cæsarea Paulus fra Filippi til Jerusalem IL: Porkius Festus statholder Palæstina Kong Etelbert bliver døbt 0059 Augustin missionær i England 0059 NT: Kolosenserbr, Efeserbr, Filemonbr IL: Paulus som fange til Rom Jakob Jesu bror død ,232 Porcius Festus prokurator

5 Paulus rejser til Rom Paulus fange i Rom Paulus skrev brevet til Filipperne Lukas afslutter Apg. i Rom Paulus skrev til Kollosenserne Paulus skrev til Filemon Paulus skrev til Efeserne Paulus løsladt * til Spanien??? 0062 Menighed:Jerusalem: JAKOB martyr ,250 Florus Albinus prokurator Kristenforfølgelser * * * ,44/46 NT: Titusbrevet, 1. Timotiusbrevet FORFØLGELSER: Nero i Rom 0064 Paulus i Hellas og Ll. Asien Apostlenes Gerninger ,138 Tacitus: Roms brand ,249 Paulus i Makedonien og Grækenland Den jødiske krig * * * Paulus på Kreta og i Lilleasien Roms brand - Forfølgelser * Gessius Florus prokurator Paulus skrev 1. Tim. og brevet til Titus Paulus besøger menigheder Senaca død 0065 Markus-evangeliet ? 3,117 NT: 2. Timotius brev IL: Jakob (jesu bror) stenes i Jerusalem 0066 Paulus fange i Rom IL: Oprør - kristne til Pella 0066 "Zeloterne"... "sicarier" ,68 J O S E F U S * HISTORIESKRIVNING * * * ,73 IL: Vespasian romersk hærfører ROM: pave Peter til , ROM: pave Linus , Paulus skrev 2. Timotius brev Paulus 2. fangenskab i Rom * Paulus skrev 2 breve (?) Marcus Antonius Julianus prokurator 0067? 13 Paulus martyrdød i Rom * * * FORFØLGELSER: Paulus henrettet i Rom 0068 ROM: Kejser Galba ROM: kejser Vespasian Evangeliet spredes * * * ROM: Kejser Vespasian ROM: Kejser Otho og Vitellius NT: Markusevg.,Lukasevg.,Mattæusevg IL: Titus omr. Jerusalem 0070 IL: Templet ødelagt 0070 NT: Johs.Aab.,Apost.Gerninger NT: Johsevg.,Johs.br,2.Petbr, Judasbr NT: Paulusbrevene samlet NT: 1.Peterbr.,Hebræerbr.,Jakobbr Lukas-evangeliet ,121 Rabbi Akiba (skriftklog) 0070???? 3,58 5

6 Saddukæisk retning til ,64 Josefus: "Den jødiske krig" ,73 Josefus: "Den jødiske arkæologi" ,73 Jerusalem brydes ned * * * Titus erobrer Jerusalem * * * Evangelierne skrives * * * ROM: kejser Titus Vesuvudbrud Pompeii Herkulanum begraves 0079 ROM: pave Anacletus , ROM: Kejser Titus Mattæus-evangeliet ,115 Hebræerbrevet ,171 Judasbrevet ,179 ROM: Kejser Domitian ROM: Kejser Domitian * Kristenforfølgelser * ,98 Domitian starter kristenforfølgelser ROM: Pave Clemens I , Jødedommen forkaster "apokalypserne" ,103 Johannes-evangeliet ,133 GT KANON - Synoden i Jamnia * * * ,16 Qumranskrifterne * "organisation" , og 2.Tim+Titus: Pastoralbrevene ,167 Apost. Johs: Johs. Evangeliet FORFØLGELSER: Domitianske Rom.Ll.Asien Clemensbrev ROM til KORINT ,112 Johannes Åbenbaring * "Patmos" ,179 Johannes Åbenbaring * (apokalypse) ,181 Strid om ledende stillinger i KIRKEN ,252 Domitianske forfølgelse , Clemensbrev ,252 Johs. skrev Åbenbaringen Klemens brev Petersbrev ,175 ROM: Kejser Nerva ROM: Pave Euaristus , ROM: Kejser Trajan ROM: Kejser Trajan NT-TID SLUTTER * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * KIRKENS HISTORIE BEGYNDER 0100 **** 3,252 Johannes død i Efesus? 0100 NT: De 4 Evg.i brug i kirken * * * Didache 0100 Resten af NT skives efter * * * Ignatius af Antiokia * Breve ,101 HELLIGE SKRIFT ,16 HELLIGE SKRIFT ,17 "Hermas Hyrde" ,172 Jakobsbrevet * Katolske breve , Petersbrev , Johannesbrev ,178 Tacitus: "Beretning" ,249 Righoldig litteratur ,251 Thomas Barndomsevangelium 0100 ff 3,27 6

7 Apokryfe evangelier 0100 ff 3,27 Nazaræerevangeliet 0100 ff 3,27 Petersevangelium 0100 ff 3,27 Hebræerevangeliet 0100 ff 3,27 Ægypterevangelium 0100 ff 3,27 Ebjoniterevangeliet 0100 ff 3,27 Herodes Agrippa II døde i Rom Apostolisk tid slut * * * Kirkebygninger ,21 Apostlenes grundvold NT/GT * * * ,34 Tredobbelte embede *** ,35/36 Gejstlighed - Lægfolk *** ,36 Memighedstugt - Nøglemagt ,36 Biskop - Socialsystem *** ,36/37 SKRIFTEN * * * ,29/30 Gnosticisme ,323 ROM: pave Alexander I , FORFØLGELSER: Bisp Ignatius martyr i ROM 0110 biskop Polykarp af Smyrna ,112 7 breve: biskop Ignatius af Antiokia ,112 Tacitus: Kristne forhadte ,42/43 FORFØLGELSER: i Bitynia 0112 FORFØLGELSER: Trajans brev til Plinius 0112 De 7 Ignatius-breve 0115 ROM: pave Sixtus I , ROM: kejser Hadrian NT: Ældste håndskriftfragment 0120 NT: Papyrus Ryland 0120 Suetonius: Kj Claudius: Jd FRA ROM ,248 Suetonius:optøjer anstiftes af CHRESTUS ,248 ROM: pave Telesforus , Barnabas-brevet 0130 IL: Bar Kochba leder oprør i Jerusalem IL: Oprører: RABBI KOKEBA (Messias) ,58 Polykarps brev 0135 Rabbi ben Akiba henrettet 0135 Valentinos ROM*Lærestrid*Dogmedannelse IL: Jerusalem ødelagt 0135 Jerusalem genopbygges: Aelia Capitolina 0135 Basilides * Lærestrid * Dogmedannelse 0135 Gnostisisme * Lærestrid * Dogmedannelse 0135 ROM: pave Hyginus , ROM: kejser Antonius Pius ASTROLOGER UDVISES FRA ROM ,80 Markionitisme*Lærestrid*Dogmedannelse 0140 Hyrden af Hermas 0140 Markion ROM*Lærestrid*Dogmedannelse 0140 FORFØLGELSER: i Athen Klemens brev 0140 Euseb: Papias 0140 CA 3,111 Markions kanon ,20 ROM: pave Pius I , Markions KANON*Lærestrid*Dogmedannelse

8 Markions SYN*Lærestrid*Dogmedannelse 0144 Markions KIRKE*Lærestrid*Dogmedannelse 0145 Apologeterne*Kirkefædre*Kirkeledere 0150 NT: NT-kanon afgrænses Justin Martyrs apologi 0150 Justinus Martyrs skrifter ,21 Petersevangeliet ,22 APOLOGETERNE * * * ,26 Gnostiker Marcion * * * ,29 Montanismen * Frygeren Montanus kristen 0155 FORFØLGELSER: Polykarp martyr 0155 ROM: pave Anicetus , Montanismen * Montanus åbenbaringer Justin martyr i Rom 0156 Origenes Tertullian Tatian: "Diatessaron" ,22 Apologet Tertullian * * * ,27/31 ROM: kejser Marc Aurel FORFØLGELSER: Justin martyr i Rom 0165 Tatians "Tale mod hellenerne" 0165 Justin martyr i Rom ,26 ROM: pave Soter , Diognets brev Montanismen * Grupper opstår 0172 ROM: pave Eleutherus , Ireneus biskop i Lyon 0177 FORFØLGELSER: i Lyon 0177 Biskop Irenæus i Lyon *** ,26/31 Montanismen * Montanus død 0179 Kelsus "Sandhedens ord" 0180 NT: Muratoris kanon 0180 Tatians"Diatessarron"(evangelieharmoni) 0180 Ireneus "Gendrivelse falsk gnosis" Johannesbrev (*doketisme*) ,177 Victor biskop i Rom (påskestriden) ROM: pave Viktor I , Ireneus forsvinder 0190 Tertullian bliver kristen 0190 ROM: kejser Septimus Severus Tertullian som apologet 0195 ROM: pave Zephyrinus , Klemens kataketskoleleder i Alexandria 0200 Symbolum Romanum (D glrom dåbsbekj) 0200 NT: Håndskrift Johs.Evg. på papyrus 0200 NT: NT på syrisk og latin Johannesbrev ,177 Peter "Åbenbaringen" ,22 Barnabasbrevet ,22 Ægypterevangeliet ,22 Clemens af Alexandria ,22 Hebræerevangeliet ,22 Muratoris kanon ,22 8

9 Tertullian og Irenæus ,23 Oxyrrhynchus papyrer: UKENDTE JESUSORD ,24 Dødehavsskrifterne (GT) fundet i ,29 Ældste håndskrifter (NT) ,29 Håndskrift : Tekstudgaverne ,29 Papyrushåndskrifter ,31 Rabb.litt: Misjna * Afsluttet CA: ,59 Rabb.litt: Aboth fra Misjna ,59 Teolog-skole Klemens * * * ,32 Teolog-skole Origenes * * * ,32/33 Munkevæsen - Værdig ,41 FORFØLGELSER: i Alexandria 0202 Septimus Severus forbød KRISTENDOM/JØDEDOM 0202 Origenes keteketskoleleder i Alexandria 0203 Montanismen * Tertullian montanist 0207 Tertullian bliver montanist 0207 Klemens menighedsleder i Cæsarea og Kappadokia 0210 ROM: kejser Caracalla Caracalla indb.romerriget/borgerret 0212 Hippolyt modbiskop i Rom Kalixtus I biskop i Rom ROM: pave Calixtus I , ROM: pave Hippolytos , Monarkianismen*Lærestrid*Dogmedannelse 0220 Origenes "Om grundsandhederne" Sabellius,Rom.modalistisk monarkianisme 0220 ROM: kejser Alexander Severus ROM: pave Urban I , Origenes: Elias Apokalypse ,16 Origenes om ikke anerkendte skrifter ,23 Epifanifest - Hellig 3 Konger ,21 ROM: pave Pontianus , ROM: kejser Maximinus Trax ROM: pave Anterus , ROM: pave Fabianus , Mani grundlægger "manikeismen" Plotin ( ) i Rom Origenes "Hexapla" Origenes "Mod Kelsus" Kyprian døbt 0246 Kyprian biskop i Kartago Roms 1000-års fest 0248 ROM: kejser Decius FORFØLGELSER: Deciske forfølgelser NT: Størstedelen af NT på papyrushåndskrifter 0250 Synodalsystemet - Cyprian ,37 Gud/fader ctr Kirken/moder ,37 Oldkirke ctr Jesus/Paulus ,38/39 Kyprian "synode om bodsspørgsmålet" 0251 Kyprians "Om kirkens enhed" 0251 Bodsstriden. Kartago og Rom Kornelius biskop i Rom ROM: kejser Gallus

10 Novatian modbiskop i Rom (bodsstriden) ROM: pave Cornelius , ROM: pave Novatian , ROM: kejser Valerian ROM: pave Lucius I , Stefanus biskop Rom (kætterdåbsstrid) FORFØLGELSER: Origenes martyr 0254 ROM: pave Stefan I , Kætterdåbsstriden i Kartago FORFØLGELSER: Valerianske forfølgelser ROM: pave Sixtus II , Kyprian martyr 0258 FORFØLGELSER: Cyprian martyr 0258 Dionysius biskop i Rom ROM: pave Dionysius , Paulus, Samosata.dynamisk monarkianisme 0260 ROM: pave Felix I , ROM: kejser Aurelian Antonius eremit Ægyptens ørken Lukians skole i Antiokia 0274 ROM: pave Eutychianus , ROM: pave Cajus , ROM: kejser Diocletian Athanasius ,23 ROM: Reorganisering af riget 0293 ROM: kejser Galerius (Cæsar) ROM: kejser Konstantius Klorus (Cæsar) ROM: Ny styreordning 0293 ROM: pave Marcellinus , Syrisk biskop: Thomas-kirke India 0300 Munkevæsenet indstiftes i vest-kirken 0300 Thomasevangeliet (Nag Hammadi) ,25 Mission langt ind i ASIEN ,62 Masser til Kirken ,41 Askese - DYD ,41 FORFØLGELSER: Diocletianske forfølgelser FORFØLGELSER: Nikomedia-edikt mod kristne Nyplatoniker Porfyrius død 0304 ROM: kejser Konstantin den Store FORFØLGELSER: F slut i Vestriget 0307 ROM: kejser Licinius (augustus) ROM: pave Marcellus I , ROM: pave Eusebius , Galerius tolerenceedikt 0311 Den donatistiske strid (donatismen) 0311 Cæcilianus biskop i Kartago 0311 ROM: pave Melchiades , Kirke - Stat bindes * * * ,47 KONSTANTIN DEN STORE * * * ,47 Toleranceediktet * * * ,48 Gude-kejser-dømmet * * * ,49 Kejser=Guds statholder * * * ,49 Herske=Guddommelig funktion * ,49 10

11 Slaget ved den milviske bro 0312 Donatus modbiskop i Kartago 0312 Konstantin slår Maxentius 0312 Martyr/helgendyrkelse * * * ,47 Præster=skattefri * * * ,49 Kirken=juridisk person * * * ,49 Donatist = kejsermægling ,50 Donatister=frikirke ,50 Søndag=helligdag * * * ,50 Licinius T-edikt fra Nicomedia 0313 Konstantin den Stores og Licinius: Tolerence-ediktet, Milano 0313 Synoden i Arles fordømmer donatismen 0314 ROM: pave Sylvester I , Kejser Konstantin den Store sætter militær ind mod donatisterne 0317 Arius ekskommuniseret.synode Alexandria 0318 Den arianske strid Pachomius grundlagde det 1. kloster 0320 biskop Euseb af Kæsarea: EVG ,111 biskop Euseb: Den 1. kirkehistorie 0320 CA 3,111 KIRKEN I DET KRISTNE ROMERRIGE *** * * * Konsil i Nikea: Nikea-trosbekendelsen økumeniske konsil i Nikea 0325 NIKAEA-SYNODEN * * * ,51 Den 1. Universelle * * * ,50 Økumeniske synode i Nikea * * * ,50 Synodevedtagelse = Lov * * * ,50 Verden styres ovenfra * * * ,51 Athanasius biskop i Aleksandria på Guds vegne * * * ,51 af KEJSER OG KIRKE * * * ,51 ROM: Konstantinopel hovedstad 0330 Synode i Jerusalem. Arius opt.i.kirken 0335 Athanasius forvist til Trier Arius død 0336 ROM: pave Marcus , Konstantius antinikenske kirkepolitik 0337 ROM: kejser Konstans ROM: kejser Konstantin II ROM: kejser Konstantius ROM: pave Julius I , Konstantin den Store DØBT ,48 Athanasius i Rom ,46 Biskop Eusebius af Cæsarea død 0340 Wulfila missionær hos vestgoterne 0340 ff Synode Antiokia: Nikeabekendelsen NEJ 0341 Romerriget forbød offerkultus 0341 Biskop Eusebius af Nikomedia død 0341 Wulfila ( ) vies til missionsbiskop 0341 Athanasius tilbage til Alexandria 0346 Pachomius grundl. 1. kloster død 0346 Frumentios og Aideseos' mission Etiopia 0350 ROM: pave Liberius , Adlyde:Lov:Erhv.fortj:MORAL ,59 11

12 AUGUSTINS teologi * * * ,59 Augustin: BEKENDELSER * * * ,60 Augustin: Etik:Tomme Hænder ,60 Augustin: KATOLICISME * * * ,60 Augustin: Paulus:Synd:Nåde:Tro ,60 Augustin: Om Guds stat * * * ,60 Augustin og LUTHER * * * ,61 Augustin: TVING til DÅB * * * ,84 ROM: pave Felix II , Eremitten Antonius (f 250) død 0356 Synode Ankyra (homoiusiansk) 0358 Synode Rimini og Seleukia (homoiisk) 0359 Apollinarismen * biskop Apollinaris Laodikea,Syrien Basilius den Store: "munkeregler" 0360 ROM: kejser Julian den frafaldne Synode Alexandria homoiuuisaner OK 0362 ROM: kejser Jovian Basilius den Store biskop i Cæsarea ROM: kejser Valentinian I (vest) ROM: kejser Valens (øst) ROM: pave Ursinus , ROM: pave Damasus I , Athanasius: NT 27 Skrifter * * * ,23 NT KANONISERET I ØST * * * ,13/296 Hieronymus ørken-eneboer i Antiokia 0370 Martin biskop i Tours (Martin af Tours) 0371 Gregor biskop i Nyssa (Gregor af Nyssa) Ambrosius biskop i Milano ROM: kejser Gratian (vest) ROM: kejser Theodosius den Store Theodosius den Stores edikt: "Cunctos populos" 0380 Hieronymus ørken-eneboer i Rom Theodosius den Store KRISTENDOMMEN-STATSRELIGION * * * 0380 * * * * * * Off. STATSRELIGION PÅBUDT * * * ,51 Hedenskabet forsvandt (?) ,51 Romersk forbud offerkult (igen) 0381 "troskekendelse, NC ("Nikenum")" økumeniske konsil: Konstantinopel 0381 Den nikensk-konstantiopolitanske 0381 Konstantinopel-synoden: ,53 KEJSER FOR LEGEMET * * * ,52 KIRKE FOR SJÆLEN * * * ,52 vetus syra ,33 vetus latina * Hieronymus NT LATIN ,33 Vulgata * * * ,33 codex argenteus (Uppsala) ,34 KIRKEN OVERORDNET PART * * * ,52 Hieronymus ørken-eneboer i Betlehem ROM: pave Siricius , Theofilus patriark Aleksandria Augustin døbt af Ambrosius 0387 Alexander presbyter Arius ,52 Om: Nikænske trosbekendelse ,53 12

13 Om: Frelse ,53 Biskop Athanasius, Alexsandria ,53 Biskop Gregor af Nazians død 0390 Om: "kristologien" * * * ,52 Om: HELLIGÅNDEN ,52 Om: TREENIGHEDEN ,52 Augustin viet til præst 0391 Romerriget: dødsstraf for offerkult 0392 Kirkemøder NT KANON * * * ,24 ROM: Romerriget deles 0395 Det byzantinske rige (østromerske) 0395 Augustus biskop i Hippo Det vestromerske rige 0395 VESTROM: kejser Honorius BYZ: kejser Arkadius Antonius, Ægypten: MUNKE ,53 Pakum: Kloster-munkeregler * * * ,53 Munk:Askesen:Fuldkommenhed ,54 Augustin "Bekendelser"Confessiones" Johs. Krysostomos ærkebiskob i Konstantinopel ROM: pave Anastasius I , Pelagius til Rom 0400 Den pelagianske strid Uncial- eller majuskelhåndskrifter ,32 Codex Sinaiticus 0400???? 3,32 Codex Vaticanus ,32 Syrisk normalbibel: pesjitta 0400???? 3,33 Synoden i KRISTUS * * * ,53 Arisk kristne Germanere ,63 Goterne: Kirke på eget sprog ,64 Miss.biskop Wulfila: Bib:gotisk ,64 Kgl.myndighed i landskirken ,65 Germaner: Nationale-landskirker ,65 Germansk prvivat-/egenkirkesystem ,65/66 Folkevandringer: GERMANERNE ,57/62 ROM: pave Innocens I , Kejserresidensen fra Rom til Ravenna 0404 BYZ: kejser Theodosius II Vestgoterne plyndrer Rom 0410 Pelagius lære Romerbrevet 0410 Pelagius og Kølestius til Kartago og Palæstina 0411 ff Kyrillos biskop(patriark) i Aleksandria Augustins antipelagianske skrifter 0412 ff Kyrillos biskop i Aleksandria Monofysitismen Augustins "antipelagianske skrifter 0412 ff Augustin "Om Guds stat"de civitate Dei" Vestgoterrige i Gallia ROM: pave Zosimus , Synode Kartago pelagianisme NEJ 0418 ROM: pave Eulalius , ROM: pave Bonifacius I , NT KANONISERET I VEST * * * ,13/296 13

14 ROM: pave Coelestin , VROM: kejser Valentinian III Nestorius patriark i Konstantinopel 0428 Biskop Theodor af Mopsuestia død 0428 Nestorianismen Vandalerrige N-Africa Patrick missionær i Irland Synode Efesus nestorianisme NEJ 0431 Synode Efesus pelagianisme NEJ 0431 ROM: pave Sixtus III , Nestorius forvist til Ægypten 0435 Leo I (den Store) biskop i Rom ROM: pave Leo I den Store , Eutyches konsekvente monofysitisme 0445 Røversynode Efesus monofysitisme OK 0449 Anglere og saksere til England 0450 Leo I paveideen udformes og begrundes 0450 SVAGE KEJSERE KIRKEN OG MAGTEN - RIGDOM * * * ,53 KIRKEN KONSOLIDERES * * * 0450 Slaget på katalusiske sletter 0451 tonatur-læren OK 0451 Synode Kalkedon (4.økumeniske): 0451 nestorianisme og monofysitisme NEJ 0451 Kirken: Digtning-kunst ,53 Kirken: Skole-fattigpleje ,53 Helgen-pragt-udsmykning * * * ,53 Kirken: Verdslig ctr munke * * * ,53 Kirken: Tænkning-veltalenhed ,53 Kirken: Kultur i Middelalderen ,53 ROM: pave Hilarius , ROM: pave Simplicius , BYZ: kejser Zeno VROM: kejser Romulus Augustus Det vestromerske riges undergang * * * 0476 * * * * * * Germanerh. Odovakar angriber Rom 0476 Germaner.tropfører.Odoaker afsatte ,70 den sidste vestromerske kejser ,70 MIDDELALDEREN ****************************************** * * * DEN TIDLIGE MIDDELALDER * * * Klodewig frankernes konge ROM: pave Felix III (II) , Skisma Øst- og Vestkirken Den persiske kirke "nestoriansk" 0485 Pave Gelasius: "Teorien de 2 magter" ROM: pave Gelasius I , Østg.Kg. Theodorik besejrer Odovakar 0493 Østgotisk herredømme i Italien ROM: pave Anastasius II , Klodewig døbt. Kristning af frankerne 0498 ROM: pave Symmachus , ROM: pave Laurentius , Kirkens dom over Origenes ,33/34 14

15 Rom herre i Gallien og Britannien ,63 Vestgoterrige i Spanien ROM: pave Hormisdas , BYZ: kejser Justinus I ROM: pave Johannes I , Dionysius Exiguus: kristen TIDSREGNING *** ,185 ROM: pave Felix IV (III) , BYZ: kejser Justinian I Byzantinsk Cæsareopapisme ,55 Kejser Justinian - 2. romerrige ,55/56 Kejseren: Hellig som Biskop * * * ,56 Synode Orange semipelagianisme NEJ 0529 Codex Justinianus*Corpus juris civilis 0529 Filosofskole Athen lukkes af Justinian I 0529 Benedikt af Nursia grl.kl.montecassino 0529 Benedikt fra Nursia: Monte Cassino ,69 ROM: pave Dioscorus , ROM: pave Bonifacius II , ROM: pave Johannes II , Justinian I erobrer vandalernes rige 0534 ROM: pave Agapetus I , ROM: pave Silverius , Sofie-kirken indvies 0537 ROM: pave Vigilius , Monofysitiske nation-kirker Egypt Syria 0540 Justinians trekapitteledikt 0543 Benedikt Nursia: OPSPARE GODE GERNINGER ,87 Byzantinsk Ortodoksi, Stivner ,56 Synd:syg:skæbne i ØST ,59 PAVESTOLEN STYRKES - PETER * * * ,57 Justinian I besejrer østgoterne økumeniske synode Konstantinopel 0553 ROM: pave Pelagius I , ROM: pave Johannes III , Columba d.e.grl.kloster oeya Hej (Iona) 0565 Langobarderne erobrer Nord-Italien 0568 Muhammed ROM: pave Benedikt I , ROM: pave Pelagius II , SynodeToledo.Filioque opt. i Nikenum 0589 Vestgotisk K i F/Sp: KATOLSK ,72 Columba d.y. grundl.kloster Luxovium 0590 ROM: pave Gregor I den Store , ROM: pave Gregor I ,70 Munken Augustinus til KENT ,72 Gregor:Augustin:skrifter xx 4,72/73 Columba d.e. død.. Skotlands apostel 0597 England katolsk ,72 Gregor den Store "messeoffertanken" 0600 UK: Askese og fromhed: MISSION til DK ,16 Augustin død 0604 ROM: pave Sabinianus , ROM: pave Bonifacius III ,

16 ROM: pave Bonifacius IV , Columba d.y. missionær i S-Tyskland Muhammeds profetkald 0610 Muhamed: I S L A M * * * xx 4,74 ROM: pave Deusdedit I , ROM: pave Bonifacius V , Arabisk tidsregning begynder 0622 Muhammed fra Mekka til Medina 0622 Den monenergistiske strid Monenergistiske og monoteletiske strid Iroskottisk mission i Nord-Humbria ROM: pave Honorius I , Muhammed erobrer Mekka 0630 Araberne erobrer Palæstina 0637 Den monoteletiske strid Lensvæsen (vasalord.) indført i Frankrig Araberne erobrer Ægypten 0640 ROM: pave Johannes IV , ROM: pave Severinus , ROM: pave Theodor I , Lateransynode monoteletismen NEJ 0648 ROM: pave Martin I , Koranen kanoniseret Nestoriansk mission i Persia-India-Kina 0650 ff ROM: pave Eugenius I , ROM: pave Vitalian , Kalifat i Damaskus Synoden i Whitby gang "Athanasianum" nævnes 0670 ROM: pave Deusdedit II , Araberne slået ved Konstantinopel 0673 Beda Venerabilis ROM: pave Donus , ROM: pave Agatho , dyoteletismen OK (1.trullanske synode) økumeniske synode i Konstantinopel ROM: pave Leo II , ROM: pave Benedikt II , ROM: pave Johannes V , ROM: pave Conon , ROM: pave Theodor , ROM: pave Sergius I , ROM: pave Paschalis , Willibrord missionær hos friserne trullanske synode i Konstantinopel 0692 Araberne erobrer Kartago 0698 Willibrord biskop i Utrecht 0700 DK: Willibrord i Danmark ,15 Det karolingiske frankeriges ekspansion ,12 Handelssamkvem Persien*Afghan*Europa 0700 ff 8,12 ROM: pave Johannes VI , ROM: pave Johannes VII , ROM: pave Konstantin I ,

17 ROM: pave Sisinnius , Araberne erobrer Spanien 0711 Karl Martell ROM: pave Gregor II , Bonifacius: Tysklands apostel ,75 Kejser Leo III Leo III Isaurer (718!!!) Slaget ved Konstantinopel: ARABERNE besejres 0718 Bonifatius (Einfrid) mission i Tyskland Bonifatius mission i Friesland 0719 Bonifatius inviet i Rom til biskop 0722 Bonifatius mission i Hessen/Thyringen Kejser Leo III forbyder billedkultus 0726 Billedstriden Johs. fra Damaskus forsvarer billedkultus 0730 Alkuin ROM: pave Gregor III , Karl Martell slår araberne 0732 Slaget ved Potiers 0732 Bonifatius organiserer kirken i Tyskland Bonifatius ærkebiskop 0732 Karl Martels: ISLAMS stop for udvielser i EUROPA ,74 Willibrord besøger Danmark 0735 England samles til et rige 0739 Pippin den Lille ROM: pave Zacharias , Fulda kloster grundlagt KULTUR-CENTER 0744 Kalifatet i Bagdad Pippin frankernes konge 0751 ROM: pave Stefan II , ROM: pave Stefan III , Donatio Constantini Synode Konstantinopel Johs.syn NEJ 0754 BonifatiusMartyrFrisland(missionsrejse) 0754 Paven til Frankrig: HJÆLP ,76 Det spanske kalifat Vatikanstaten grundlægges 0756 ROM: pave Paul I , Pippin til Italien: KIRKESTATEN: VATIKANSTATEN ,76 ROM: pave Konstantin II , Karl den Store fransk konge/kejser ROM: pave Philippus , ROM: pave Stefan IV , Einhard "Vivta Caroli" Karl St liv Karl d St sværdmission i Sachsen 0770 ff ROM: pave Hadrian I , Karl d St besejrer langobarderne Karl d St fornyer Pippins gavebrev 0774 Den adoptianske strid i Spanien Pavebreve dateres IKKE efter kejserår økumeniske synode i Konstantinopel 0787 Billedkulten godkendes 0787 "Libri Carolini"

18 Karl den Store protesterer mod Synoden i 787 om billedkult 0791 ROM: pave Leo III , Karl d St kejserkrones Peterskirken 0800 DK: Vikinger møder kristendommen ,12 Karl den Store: Romersk kejser ,77 Bondesamfund i Norden omkr ,10 Frugtbarhedsgud Freyr * bondebesk. Thor ,11 Kultus "blot" i Norden ,11 Missionsforsøg ved Willibrord i Dk ,13 Kejseren herre over Rom/PAVEN ,77 Kejseren:Augustin:Guds Stat ,77 Ansgar * * * DK: Alkuin ,16 Ludvig den fromme fransk konge Ny synode fordømmer billedkulten 0815 ROM: pave Stefan V , Den karolingiske Aachen-regel ,81 ROM: pave Paschalis I , DK: missionsvikar EBO ,18 Ærkebiskop Ebo af Reims til Danmark 0823 Ærkebiskop Ebo af Reims til Slesvig ,14 Jysk småkonge Harald Klak ,14 Pavelig legat i Norden ,14 ROM: pave Eugenius II , DK småkonge Harald døbt i Ingelheim 0826 Ansgar i Synderjylland 0826 DK: Harald + fam. døbes i juni ,18 DK: ANSGAR TIL DANMARK ,19 DK: Poppo "ildprøven" ,24 Kong Harald optages i kejserens kirke ,14 Kejser Ludvig sender munken Ansgar ,14 Ansgar bygger kirke i Birka,midtsverige ,14 Kong Harald i Ingelheim ,14 Kong Harald 1. døbte nordiske konge ,14 ROM: pave Valentin , ROM: pave Gregor IV , Ansgar i Sverige (Birka) 0830 Hamburg bispedømme oprettes 0831 Ansgar ærkebiskop i Hamborg (ny-opr) ,14 Nadverstrid (Radbertus.Ratramnus) 0840 Forliget Verdun F Ludvigs 3 sønner 0843 Synode Konstantinopel billedkult OK 0843 Frankerigets deling ,14 ROM: pave Sergius II , ROM: pave Johannes , danerkongen Haarek 0845 Ca 8,14 Ærkebispesædet i Hamborg nedlægges ,14 Danskerne hærger Hamborg ,14 Ærkesædet i Hamborg-Bremen oprettet ,14 1. Kirke i Slesvig på dansk grund 0845 Ca 8,14 ROM: pave Leo IV , Prædistationsstrid (Gottschalk.Hinkmar) "De pseudoisidoriske dekreter"

19 2. Kirke i Ribe på dansk grund 0850 Ca 8,14 Ansgar til Sverige ROM: pave Anastasius , ROM: pave Benedikt III , ROM: pave Nikolaus I , Pseudoisidorske dekreter ,78 ROM: pave Nikolaus I ,78 Nicolaus I godk.pseudoisidoriske dekret 0860 Kyrillus.Methodius mission slaverne 0863 DK: "missionshyrdebrev" ,21 Bibeloversættelse til slavisk 0865 Ansgar død ,14 Vikingetogter ,15 ROM: pave Hadrian II , Alfred den Store engelsk konge ROM: pave Johannes VIII , ROM: pave Marinus I , ROM: pave Hadrian III , ROM: pave Stefan VI , ROM: pave Formosus , ROM: pave Bonifacius VI , ROM: pave Stefan VII , ROM: pave Theodor II , ROM: pave Romanus , ROM: pave Johannes IX , Pavestolen beherskes af rom.adelpartier ROM: pave Benedikt IV , Det mørke århundrede ,79 Det tysk-romerske rige ,12 ROM: pave Leo V , ROM: pave Christophorus , ROM: pave Sergius III , Cluny benediktinerkloster grl. Burgund 0910 ROM: pave Anastasius III , ROM: pave Lando , ROM: pave Johannes X , Abbed Odo Cluny ld-klst Klosterreform ROM: pave Leo VI , ROM: pave Stefan VIII , Dk-kong Gorm den Gamle 092? ,L ROM: pave Johannes XI , Otto I tysk konge/kejser ROM: pave Leo VII , ROM: pave Stefan IX , ROM: pave Marinus II , ROM: pave Agapetus II , INT: Kirkemøde i Ingelheim ,24 Dk-kong Harald I Blaatand ,L ROM: pave Johannes XII , Poppo omvender kong Harald Blaatand ,15 Otto I kejserkrones af pave Johs.XII 0962 Otto I kejserkrones i ROM (D) ,79 ROM: pave Leo VIII ,

20 ROM: pave Benedikt V , DK: Harald Blaatand DK-kristen * * * ,12 DK/D:Tysk kejser greb ind i Danske kirkeforhold ,24 ROM: pave Johannes XIII , Otto II tysk konge ROM: pave Benedikt VI , ROM: pave Benedikt VII , ROM: pave Bonifacius VII , Jelling-stenen i Jylland 0980 Otto III tysk konge ROM: pave Johannes XIV , Svend Tveskæg ROM: pave Johannes XV , Dk-konge Svend I Tveskæg ,L Fyrst Vladimir, Kiev døbt 0988 Nidaros (Oslo) grundlagt 0990 Abbed Odilo, Cluny St.Sunniva N-helgen "Sunniva-legenden" Kong Olav Tryggvason i Norge ,18 Kristning af Norge 0995 Ca 8,18 ROM: pave Gregor V , ROM: pave Johannes XVI , Kristendommen indpas på Island ,21 Færøerne kristnet 0998 ROM: pave Sylvester II , Abbed Odilo, Cluny-reform 1000 Biskop Sigfred til Sverige 1000 Altinget indf. kristendommen på Island 1000 Det dansk-norsk-engelske Vesterhavsrige ,12 Jellinge-stenen og byggeri i Roskilde 1000 Ca 8,15 Odinkar d.y. missionsvirksomhed i Dk 1000 Ca 8,16 Kirkefyrste & statsmand Adekbert, H-Br Ca 8,16 Slaget ved Svold (Norge) ,19 dansk-svensk-norsk-koalition ,19 Kristendommen indpas på Island II ,21 Grønlandsk høvding Leiv Eiriksson døbt ,21 Hedensk Uppsala-helligdom ,23 Lovsigemand Thorgeir overgik til kristendommen i Sverige ,27 Livet i Nordens kirke ca. år ,72 Henrik II tysk konge ROM: pave Johannes XVII , ROM: pave Johannes XVIII , Olaf Skottkonge døbt (sc.kg ) 1008 ROM: pave Sergius IV , Gulatingslovens kristenret 100? 8,27 DK: Krønikeskriver Thietmar ,14 ROM: pave Gregor , ROM: pave Benedikt VIII , UK på danske hænder ,25 Dk-konge Harald II ,L Kong Olav Haraldssons i Norge (helgen)! ,18 Dk-konge Knud I den Store ,L UK/DK: Knud d Store "regeringsprogram" ,27 20

21 1. kætterbål Middelalderen Orleans 1022 Konrad II tysk konge ROM: pave Johannes XIX , DK: Ældst stenkirke i Roskilde ,53 UK/DK: Knud d Store REJSER TIL ROM ,27 DK: "Peterspengene" til ROM ,28 Clunymunke "Gudsfreden" S-Frankrig 1030 ROM: pave Benedikt IX , Olavs helgengrav i Nidaros Kraftcenter! ,20 Anselm af Canterbury Dk-konge Hardeknud ,L Henrik III tysk konge Kejser Henrik III: Cluniacensiske ,80 fromhed ,80 Dk-konge Magnus den Gode ,L Adelbert biskop Hamburg-Bremen ROM: pave Sylvester III , ROM: pave Gregor VI , ROM: pave Clemens II (synoderne Sutri og Rom) 1046 Henrik III afsætter 3 paver * * * 1046 Henrik III indsatte Bambergbisp som PAVE 1046 ROM: pave Clemens II , DK: Kong Svend Estridsen ,28 Dk-konge Svend II Estridsen ,L ROM: pave Damasus II , Påskesynode i Rom (simoni/nikolaitisme) 1049 ROM: pave Leo IX , ROM: 4 paver: Leo IX ,80 Nadverstrid (Berengar.Lanfranc) ROM/DK: pave Gregor VII "gregorianisme" 1050 ff 06,29 Det materielle opsving 1050 ff 8,29 Kravet om "Kirkens Frihed" 1050 ff 8,29 DK: PAVEBULLE Hamburg-Bremen Æ-bisp! ,30 ROMERSK- OG GRÆSK- KATOLSK SPLITTELSE 1054 Bruddet med øst-kirken 1054 HØJMIDDELALDEREN *** *** ROM: pave Viktor II , Henrik IV tysk konge indfødte islandske biskop valgt i ,21 ROM: pave Stefan X , ROM: pave Benedikt X , Lateransynode PAVEN VALGT AF KARDINALERNE 1059 ROM: pave Nikolaus II , Ribe.Viborg.Århus.Vestervig bispestole 1060 Ca 8,17 Roskilde.Lund.Dalby bispestole (Slesvig) 1060 Ca 8,17 Bispesædet i Sigtuna, Svealand opr ,22 ROM: pave Alexander II , ROM: pave Honorius II , Vilhelm af Normandiet (Vilh.Erobreren) erobrer England 1066 Logiske skrifter.ontologiske gudsbevis 1070 Adam af Bremen ,12 ROM: pave Gregor VII (Hildebrand) ,

22 Gregor VII: Den kanoniske Ret ,81 Paven:Kristenheden/kejserens:LEDER ,81 ROM: PAVE ctr KEJSER: REVOLUTION ,81 Paven lyser kejser i BAND ,81 Henrik IV barfodet til CANOSSA ,81 Gregor VII"s korstogsplaner 1074 Dk-konge Harald III Hen ,L Fastesynode forbød lægmandsinvestitur 1075 Fastesynode forbød simoni 1075 Gregor VII's breve til den danske konge ,17 Henrik IV afsætter Gregor VII (Worms) 1076 FastesynodeGregorVII:HenrikIV bandlyses 1076 Henrik IV band-ophævet. Canossa 1077 Abelard DK: Kong Harald ,29 Dk-konge Knud II den Hellige ,L Gregor VII's brev til s-kong Inge ,22 Gregor VII's brev til kong Harald Hein S ,27 2. indfødte islandske biskop Gissur ,21 Gregor VII flygter fra Rom 1084 ROM: pave Clemens III , Henrik IV indtager ROM ,82 Gregor VII i landflygtighed ,82 Den kanoniske ret*immunitetsprivilegier ,17 Konge og Kirke bindes på godt og ondt! ,17 Knuds donation til Lunds domkirke ,17 ROM: pave Viktor III , Dk-konge Oluf I Hunger ,L Knud dræbes i Odense St. Albans kirke ,18 ROM: pave Urban II , S-kong Inge d.æ. 108? 112? 8,22 Bernhard af Clairvaux ,41 Anselm "Cur Deus homo"hv.gud menneske" Synoden i Clermont 1095 Petrus Lombardus DK: 12 munke fra England: Knud HELGEN ,32 KORSTOGENE * * * ,87 Dk-kong Erik I Ejegod ,L Det 1. korstog Tiende indføres på Island ,21 Hugo af St. Victor Klostret Citeaux grundlagt 1098 Benediktinerordenen, kl: "Citeaux" ,91 Bernhard af Clairvaux ,91 Jerusalem erobres 1099 ROM: pave Paschalis II , Albigenserbevægelse i Syd-Frankrig 1100 Islandske sagaer nedskrevet ,12 DK: "kirkelig jurisdiktion" "tiende" ,40 DK: Stenkirkebyggeriets periode ,53 ROM: pave Theodoricus , Tiende indføres i Norge ,20 Klostervæsenet bryder frem ,20 22

23 Norske "kristenretterne" ,20 Nidaros.Bergen.Oslo.Stavanger bispesæder ,20 Grønlands bispedømme organiseret i ,21 Sveriges 1.konge:Olov Eriksson Skøtnung ,22 Sverige fuldt kristnet ca ,22 Frie omvandrende lærere ,88 Universiteter i PARIS,BOLOGNA,OXFORD ,88 ROM: pave Albertus , Dk-konge Niels ,L DK: Asser Ærkebiskop (Palliet) i LUND ,31 DK: Kong Niels ,37 Lund bliver ærkebispedømme * Asser 1104 Ca 8,18 Hamborg-bremenske- og lundensiske primat ,20 Kirkelig selvstændighed i Danmark ,25 Nordens kirkelige org. konsolideres ,29 kong Niels af Danmark ,32 Tiende af al jord! Kirkejords immunitet! ,32 Bygning af stenkirker tager fart ,33 Ærkebispesæde i Lund (DK) opr ,9 ROM: pave Sylvester IV , Henrik V tysk konge Islands 2. bispesæde i Holar ,21 Anselm: Biskop i Canterbury ,88 Forliget i Sutri 1111 Henrik V ekskommuniseres 1112 Klosteret Clairvaux grundl. (Bernhard) 1115 DK: Odense Kloster "privilegiebrev" ,39 Charta charitatis (ordensdokument) 1118 Cistercienserordenen grundlagt 1118 ROM: pave Gelasius II , ROM: pave Gregor VIII , ROM: pave Calixtus II , Johanitterordenen * Tempelherreordenen bispedømmer i Sverige ,24 Abelard "Sic et non"ja og nej" Abelard bog "treenigheden" på bålet 1121 Konkordatet i Worms 1122 DK: "kanoniske sædvaner" Domkapitlet ,38 1. økumeniske laterankoncil 1123 Otto af Bamberg missionsrejse Pommerne ROM: pave Coelestin II , ROM: pave Honorius II , Klosterkirke St.Denis Paris gotisk stil 1130 ROM: pave Innocens II , ROM: pave Anacletus II , Gejstlighedens europæiske reformkrav ,21 Islands 1. kloster ,21 DK: ÆLDSTE BEVAREDE BREV: "immunitet" ,41 Dk-konge Erik II Emune ,L Slaget ved Fodevig i Skåne ,34 DK: Ærkebiskop Eskil ,41 Dk-konge Erik III Lam ,L DK-kong Erik Emune af Danmark ,33 23

24 Ærkebiskop Eskil i Lund (Dk) ,34 Konrad III tysk konge ROM: pave Viktor IV , økumeniske laterankoncil 1139 Abelards..erklæres kætteriske 1140 Abelard "den subjektive forsoningslære" 1140 Bernhard Clairvaux korstogsprædikener 1140 Abelard "Kend dig selv" 1140 Decretum Gratiani 1140 Abelard "Scito te ipsum" 1140 Abelards "etik" 1140 DK: "Roskildekrøniken" ,53 Sigtunabispen flyttet til Uppsala ,24 ROM: pave Coelestin II , ROM: pave Lucius II , Cisterciensermunke i Herisvad, Skåne ,35 DK/S: Eskil indvies i Lunds Domkirke ,46 ROM: pave Eugenius III , St. Laurentius-katedralen indvies ,35 Dk-konge Svend III... Knud III ,L Det 2. korstog Petrus Lombardus "Lærebog i dogmatik" 1150 Lombardus "Sententiarum libri Quattuor" 1150 Cistercienserordenen til Dk N S ,21 Frederik I Barbarossa tysk konge DK: abbed Vilhelm af Esrom ,42 Kejser Frederik Barbarossa ,82 Modpave indsattes ,82 ROM: pave Alexander III fordrives ,82 1 Suderøerne 1 Orkneyøerne ærkesæder ,21 Nidaros.Oslo.Hamar.2 på Island.ærkesæder ,21 kardinal Nicolaus Brekespears i Norge ,21 Ærkesæde oprettet i Nidaros ,21 1 Grønland.1 Færøerne. ærkesæder ,21 ROM: pave Anastasius IV , Kardinal Nocolaus Brekespear besøgte S ,24 Kirkelig selvstændighed i Norge ,25 Den norske højmiddelalder begynder ,49 Ærkebispesæde i Norge oprettet ,9 Henrik II engelsk konge N: Norge ærkebiskop (Grønland incl) ,42 ROM: pave Hadrian IV , Dk-konge Valdemar I den Store ,L Universalkirkens principper - brev til S ,24 DK: ærkebiskop Eskil til Rom ,42 Eskil i landflygtighed til Frankrig ,36 Valmemar den Store enekonge ,35 Borgerkrig ,35 DK: Absalon biskop over Roskilde stift ,48 ROM: pave Viktor IV , ROM: pave Alexander III , Valdemar og Frederik Barbarossa ,36 Frederik Barbarossa bandlyst

25 ROM: Viktor IV modpave 1160 Ærkebiskop Thomas Becket Ærkebiskop Eystin.N-jarl Erling Skakke ,50 Kirkens betingelser for vielsen!!! ,50 drengen Magnus indvies til Norges konge ,50 ROM: pave Paschalis III , ROM: pave Alexander oprettede ærkestol i Sverige ,24 Kirkelig selvstændighed i Sverige ,25 Den svenske Kirkeprovins og Eskil ,36 Ærkebispesæde i Uppsala (S) oprettet ,9 ROM: pave Calixtus III , DK: ARKONA PÅ RYGEN : BLEV KRISTNET ,51 Kong Knud helgenkåres...m.m.m ,18 Ærkebiskop Thomas Becket myrdet 1170 DK: Valdemarerne konge-slægt i DK ,45 DK: Valdemar og Eskil i Ringsted Kirke ,45 Konge-arvefølge.. Salving.. Kroning ,36 Det sakrale kongedømme * * * ,36 Kirkemøde i St.Bents Kirke, Ringsted ,36 Den danske højmiddelalder ,39 Skånske og sjællandske aftaler 1170 ff 8,78 DK: "kirkelov" for Sjælland ,46 Missionsarbejde i Finland ,72 DK/S: "kirkeloven" for Skåne ,46 Valdenserbevægelsen opstår 1176 Slaget Legano (F Barbarossos nederlag) 1176 Tiggermunke, Valdes fra Lyon ,92 Frans af Assisi: MUNK/MISSION ,92/93 Fransiskanerne ,92/93 De små brødre ,92/93 Guds sangere og spillemænd ,92/93 K-institution/fattigdomsidealet ,92/93 Forlig i Venedig 1177 Barbarossa anerkender Aleksander III 1177 DK: Absalon ærkebiskop ,49 Freden i Venezia ,82 ROM: Alexander III pave igen ,82 Absalon ærkebiskop og biskop i Roskilde ,41 Absalon afløser Eskil (ærkebiskop) ,41 Usurpator Sverres oprør og regering N ,51 3. økumeniske laterankoncil 1179 ROM: pave Innocens III , Filip II August fransk konge DK: KONGEMAGT:HERREMANDSKLASSEN:ADELEN 1180 Ca 6,49 VAR SKATTEFRI LIGESOM KIRKEN 1180 Ca 6,49 DK: Ny Roskildebiskop Peder Sunesen(fam) 1180 Ca 6,49 ROM: pave Lucius III , Frans af Assisi Dk-konge Knud IV (VI) ,L INKVISITIONSDOMSTOLE OPRETTES 1184 DK: Cistercienserkloster i Sorø 1185 Ca 6,50 ROM: pave Urban III , ROM: pave Clemens III ,

Jesus og Kristus. Hvem er Jesus? Lektion 7

Jesus og Kristus. Hvem er Jesus? Lektion 7 Lektion 7 Jesus og Kristus Han blev født i en stald, og var ven med de forkerte. Jesus. Guds søn. Menneskesønnen. Befrieren. Frelseren. Kristus. En mand med mange betydninger, som har betydet meget for

Læs mere

ANSGAR. på mission blandt vikinger VEJLEDNING OG OPGAVER

ANSGAR. på mission blandt vikinger VEJLEDNING OG OPGAVER Knud Erik Andersen ANSGAR på mission blandt vikinger VEJLEDNING OG OPGAVER Knud Erik Andersen: Ansgar på mission blandt vikinger. Vejledning og opgaver Serie: Tro møder tro Haase & Søns Forlag 2012 Forlagsredaktion:

Læs mere

KNUD ERIK ANDERSEN INGER RØGILD PAULUS. og de første kristne HAASE & SØNS FORLAG

KNUD ERIK ANDERSEN INGER RØGILD PAULUS. og de første kristne HAASE & SØNS FORLAG KNUD ERIK ANDERSEN INGER RØGILD PAULUS og de første kristne HAASE & SØNS FORLAG Knud Erik Andersen: Ansgar på mission blandt vikinger Illustreret af Frank Madsen Haase & Søns Forlag 2011 Redaktion: Mette

Læs mere

PAULUS. og de første kristne VEJLEDNING OG OPGAVER

PAULUS. og de første kristne VEJLEDNING OG OPGAVER Knud Erik Andersen Inger Røgild PAULUS og de første kristne VEJLEDNING OG OPGAVER Knud Erik Andersen og Inger Røgild: Paulus og de første kristne. Vejledning og opgaver Serie: Tro møder tro Haase & Søns

Læs mere

Sognerejsen: I Ansgars fodspor

Sognerejsen: I Ansgars fodspor Sognerejsen: I Ansgars fodspor Hedeby afgav impulser fra det kristne syd til Danmark. Lübeck med Buxtehudes orgel musikalk inspiration. Hildesheim se de store katedraler fra ca. 1000 e.kr. Corvey klosteret,

Læs mere

Det Gamle Testamentes bøger Kapitler. måske fra

Det Gamle Testamentes bøger Kapitler. måske fra Det Gamle Testamentes bøger Kapitler. måske fra 1. Mosebog, Genesis, Skabelseshistorien 2. Mosebog, Exodus, Udvandringen. Mosebog, Leviticus,. Mosebog, Numbers, 5. Mosebog, Deuteronomi, Joshua bog Dommerbogen

Læs mere

Protestantisme og katolicisme

Protestantisme og katolicisme Protestantisme og katolicisme Protestantisme og katolicisme er begge en del af kristendommen. Men hvad er egentlig forskellen på de to kirkeretninger? Bliv klogere på det i denne guide, som giver dig et

Læs mere

Hvornår bruger man betegnelsen "Jesus af Nazareth"? Når man taler om den historiske Jesus.

Hvornår bruger man betegnelsen Jesus af Nazareth? Når man taler om den historiske Jesus. Hvornår bruger man betegnelsen "Jesus af Nazareth"? Når man taler om den historiske Jesus. Var Jesus kristen? Nej, han var jøde. Hvor er Jesus født? Ifølge Bibelen i Betlehem, men man ved det ikke med

Læs mere

Danmark på Ansgars tid Danmark i Vikingetiden ca.750 1050

Danmark på Ansgars tid Danmark i Vikingetiden ca.750 1050 Danmark på Ansgars tid Danmark i Vikingetiden ca.750 1050 1. Den europæiske sammenhæng 2. Begyndende rigsdannelse 3. De første byer 4. Den vældige ekspansion 5. Den gamle tro og den nye Europa ca. 800

Læs mere

De fire evangelier Matthæusevangeliet Markusevangeliet

De fire evangelier Matthæusevangeliet Markusevangeliet De fire evangelier De fire første bøger i Det Nye Testamente fortæller hver på deres måde historien om Jesus. De tre første, Matthæus-, Markus- og Lukasevangeliet, minder om hinanden; lægger man dem op

Læs mere

Tema 10 Kirkehistorien og dens personer Europa fem Danmark fem personer personer Paulus Konstantin Ansgar Harald Blåtand Frans af Assisi

Tema 10 Kirkehistorien og dens personer Europa fem Danmark fem personer personer Paulus Konstantin Ansgar Harald Blåtand Frans af Assisi Tema 10 Kirkehistorien og dens personer Du skal kende de væsentligste tidsperioder og de største begivenheder i kristendommens historie fra den tidligste urmenighed i Jerusalem efter år 30 og helt frem

Læs mere

DE TRE HOVEDRETNINGER I KRISTENDOM

DE TRE HOVEDRETNINGER I KRISTENDOM SIDE 1 AF SOFIE HYLDIG REIMICK LEKTOR I HISTORIE OG RELIGION, AARHUS KATEDRALSKOLE DE TRE HOVEDRETNINGER I KRISTENDOM ÉN KRISTENDOM ELLER FLERE KRISTENDOMME? Kristendom opstod og udviklede sig til en selvstændig

Læs mere

Fra Jerusalem til Folkekirken

Fra Jerusalem til Folkekirken Fra Jerusalem til Folkekirken Indledning. Oversigt over program. Formål Hvad er kirke? 0 400 Fra huskirke til statskirke. 3. Bibelen Kirkemøder og bekendelser. Kanon 451 og 1054 Bibeloversættelser Øst

Læs mere

Bibelmaraton 21. afsnit d. 17. december 2013 ved Lilian Høegh Tyrsted

Bibelmaraton 21. afsnit d. 17. december 2013 ved Lilian Høegh Tyrsted Bibelmaraton 21. afsnit d. 17. december 2013 ved Lilian Høegh Tyrsted 1. Salme: DDS 241 Tag det sorte kors fra graven 2. Fælleslæsning: Johannesevangeliet 19,25-21,25 3. Introduktion til ny læsning: Apostlenes

Læs mere

Danmarks kirkehistorie

Danmarks kirkehistorie Martin Schwarz Lausten Danmarks kirkehistorie GYLDENDAL Indhold Forord 9 Middelalderen Missionstiden 12 Vikingernes hedenskab 121 Den første missionær 151 Ansgar 181 Den hedenske Gorm den Gamle og den

Læs mere

Arbejdsark. Spørgsmål til quiz. - Klip spørgsmålene ud. Skriv evt. selv flere på de blanke kort. 5. Hvad brugte man en badstue til?

Arbejdsark. Spørgsmål til quiz. - Klip spørgsmålene ud. Skriv evt. selv flere på de blanke kort. 5. Hvad brugte man en badstue til? Spørgsmål til quiz - Klip spørgsmålene ud. Skriv evt. selv flere på de blanke kort. 1. Hvad betyder ordet abbed? 5. Hvad brugte man en badstue til? 2. Hvad er det første og det sidste bogstav i det græske

Læs mere

Kampen om landet og byen

Kampen om landet og byen Mellemøstenhar gennem tiderne påkaldt sig stor opmærksomhed, og regionen er i dag mere end nogensinde genstand for stor international bevågenhed. På mange måder er Palæstina, og i særdeleshed Jerusalem

Læs mere

HALLEY S BIBLE HANDBOOK

HALLEY S BIBLE HANDBOOK Uddrag af bogen HALLEY S BIBLE HANDBOOK af Dr. Henry H. Halley På dansk ved Flemming Boysen 1 HALLEY S CHURCH HISTORY Bibelen indeholder historien om Jesus Kristus Den kristne kirke eksisterer for at fortælle

Læs mere

Tema 9 Bibelen. Historie og forkyndelse. Begreber Bibelen Det Gamle Testa- mente Det Nye Testamente Kanon rettesnor Den Hellige Skrift autoritet

Tema 9 Bibelen. Historie og forkyndelse. Begreber Bibelen Det Gamle Testa- mente Det Nye Testamente Kanon rettesnor Den Hellige Skrift autoritet Tema 9 Bibelen. Historie og forkyndelse. Du skal kende den grundlæggende opbygning af Bibelen og have en viden om det vigtigste af Bibelen indehold. Du skal derfor vide noget om jøderne og deres historie

Læs mere

KNUD ERIK ANDERSEN INGER RØGILD PAULUS. og de første kristne HAASE & SØNS FORLAG

KNUD ERIK ANDERSEN INGER RØGILD PAULUS. og de første kristne HAASE & SØNS FORLAG KNUD ERIK ANDERSEN INGER RØGILD PAULUS og de første kristne HAASE & SØNS FORLAG Knud Erik Andersen og Inger Røgild: Paulus og de første kristne Illustreret af Frank Madsen Haase & Søns Forlag 2011 Redaktion:

Læs mere

Konfirmandforberedelse 6. Lektion: Helligånden og kirken

Konfirmandforberedelse 6. Lektion: Helligånden og kirken 30 Konfirmandforberedelse 6. Lektion: Helligånden og kirken De fleste mennesker kan forbinde noget med den første artikel i trosbekendelsen som handler om skabelsen. På en eller anden måde er det nærliggende

Læs mere

Forfatter : Fie Sørensen Tunie Larsen. Kristendom

Forfatter : Fie Sørensen Tunie Larsen. Kristendom Kristendom Kristendom Begreber Biblen Den Hellige Bog Evangelium Gode nyheder Trosbekendelsen (apostolske (formuleret af de 12 apostle)) Disciple Elever - Jesus havde 12 Axis mundi Verdens centrum Jerusalem

Læs mere

Korstogene. Opfordring fra paven. Jerusalem erobres. Vidste du, at.. Mellemøsten samles. Tempelherrerne. Handel. Korstog til andre lande.

Korstogene. Opfordring fra paven. Jerusalem erobres. Vidste du, at.. Mellemøsten samles. Tempelherrerne. Handel. Korstog til andre lande. Historiefaget.dk: Korstogene Korstogene I 1099 erobrede kristne korsfarere Jerusalem fra muslimerne. De skabte et kongedømme, som varede i hele 200 år. Af Kurt Villads Jensen Opdateret 11. december 2013

Læs mere

Danske konger og dronningers begravelsessteder (kronologisk) Nr. Navn Født Død Regeringsår Nuværende begravelsessted Gift med 1 Oluf 1. Hunger?

Danske konger og dronningers begravelsessteder (kronologisk) Nr. Navn Født Død Regeringsår Nuværende begravelsessted Gift med 1 Oluf 1. Hunger? Danske konger og dronningers begravelsessteder (kronologisk) Nr. Navn Født Død Regeringsår Nuværende begravelsessted Gift med 1 Oluf 1. Hunger? 958/959 934-? Jelling Kirke Thyra Danebod 2 Thyra Danebod?

Læs mere

Vikar-Guide. Venlig hilsen holdet bag Vikartimen.dk. Hjælp os med at blive bedre - besøg vikartimen.dk

Vikar-Guide. Venlig hilsen holdet bag Vikartimen.dk. Hjælp os med at blive bedre - besøg vikartimen.dk Vikar-Guide Fag: Klasse: OpgaveSæt: Historie 7. klasse Absalon 1. Fælles gennemgang: Spørg eleverne hvad de ved om Absalon. Det kan være de kender noget til ham fra julekalenderen "Absalons hemmelighed".

Læs mere

34 Brylluppet i Kana Joh 2, Den blinde Bartimæus Mark 10, Opvækkelsen af enkens søn Luk 7,

34 Brylluppet i Kana Joh 2, Den blinde Bartimæus Mark 10, Opvækkelsen af enkens søn Luk 7, OVERSIGT BOG 1 EFTERÅR 2015 JESU UNDERE 34 Brylluppet i Kana Joh 2,1-12 12 13 35 Den blinde Bartimæus Mark 10,46-52 14 15 36 Opvækkelsen af enkens søn Luk 7,11-17 16 17 KATEKISMUS FOR BØRN FADERVOR 37

Læs mere

Julesøndag 28. december 2014

Julesøndag 28. december 2014 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Opfyldt forventning Salmer: 108, 115, 103; 132, 117 Evangelium: Luk. 2,25-40 Fra alteret hørte vi juleevangeliet ifølge apostelen Paulus. I brevet til galaterne fortæller Paulus

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Prædiken til Helligtrekongers søndag 4/1-2015 Lemvig Bykirke kl. 10.30. 1. tekstrække. Es 60,1-6, Titus 3,4-7 og Matt 2,1-12.

Prædiken til Helligtrekongers søndag 4/1-2015 Lemvig Bykirke kl. 10.30. 1. tekstrække. Es 60,1-6, Titus 3,4-7 og Matt 2,1-12. Prædiken til Helligtrekongers søndag 4/1-2015 Lemvig Bykirke kl. 10.30 1. tekstrække. Es 60,1-6, Titus 3,4-7 og Matt 2,1-12. v1 Da Jesus var født i Betlehem i Judæa i kong Herodes' dage, se, da kom der

Læs mere

Menigheden som ressourcecenter. Profetisk ord til menigheden Søndag d. 12. juni 2016

Menigheden som ressourcecenter. Profetisk ord til menigheden Søndag d. 12. juni 2016 Menigheden som ressourcecenter Profetisk ord til menigheden Søndag d. 12. juni 2016 Menigheder i NT Apg 13:1 I menigheden i Antiokia var der profeter og lærere, nemlig Barnabas og Simeon, der blev kaldt

Læs mere

Brevene i Det Nye Testamente

Brevene i Det Nye Testamente Brevene i Det Nye Testamente På Det Nye Testamentes tid var breve en vigtig kommunikationsform. At skrive breve var en måde at oprette eller vedligeholde en forbindelse på. Gennem et brev kunne man aflægge

Læs mere

Bibelens Historie. En bog erobrer verden (1. del) Livets Kilde hæfteserie

Bibelens Historie. En bog erobrer verden (1. del) Livets Kilde hæfteserie Bibelens Historie En bog erobrer verden (1. del) Livets Kilde hæfteserie Nr. 43 9. årgang December 2010 Hvis du ønsker flere eksemplarer af dette eller andre af vore hæfter, skriv da blot til vores adresse:

Læs mere

Hvem var Jesus? Lektion 8

Hvem var Jesus? Lektion 8 Lektion 8 Hvem var Jesus? Vi fortsætter med at se på de tilnavne og beskrivelser, der er af Jesus. I lektion 7 så vi, at han kaldes Messias eller Kristus, og at han kaldes Guds søn. Nu skal vi se på, hvad

Læs mere

SVENS BIBELOVERSIGT - APOSTLENES GERNINGER

SVENS BIBELOVERSIGT - APOSTLENES GERNINGER SVENS BIBELOVERSIGT - APOSTLENES GERNINGER Bogens hvem, hvad, hvor: Apostlenes Gerninger udgør sammen med Lukas Evangeliet et tobindsværk, der beskriver kristendommens begyndelse (1:1-2; Lk1:1-4). Selvom

Læs mere

SVENS BIBELOVERSIGT - PAULUS' BREV TIL TITUS

SVENS BIBELOVERSIGT - PAULUS' BREV TIL TITUS SVENS BIBELOVERSIGT - PAULUS' BREV TIL TITUS Bogens hvem, hvad, hvor: Titusbrevet er det næst sidste af Paulus breve. Han skrev det sammen med 1 Timotheusbrev for at styrke to af hans mest betroede medarbejdere

Læs mere

SVENS BIBELOVERSIGT - JOHANNES' FØRSTE BREV

SVENS BIBELOVERSIGT - JOHANNES' FØRSTE BREV SVENS BIBELOVERSIGT - JOHANNES' FØRSTE BREV Bogens hvem, hvad, hvor: Johannes har sandsynligvis skrevet dette brev som et rundbrev til menighederne i Lilleasien, for at opmuntre dem til at fortsætte i

Læs mere

Vikar-Guide. Venlig hilsen holdet bag Vikartimen.dk. Hjælp os med at blive bedre - besøg vikartimen.dk - vikartimen.dk

Vikar-Guide. Venlig hilsen holdet bag Vikartimen.dk. Hjælp os med at blive bedre - besøg vikartimen.dk - vikartimen.dk Vikar-Guide Fag: Klasse: OpgaveSæt: Historie 5. - 6. klasse Absalon 1. Fælles gennemgang: Spørg eleverne hvad de ved om Absalon. Det kan være de kender noget til ham fra julekalenderen "Absalons hemmelighed".

Læs mere

Konstantinopel. Grundlæggelse. Vidste du, at... Kejser Justinian. Det store skisma. Fakta. Det Byzantinske riges hovedstad

Konstantinopel. Grundlæggelse. Vidste du, at... Kejser Justinian. Det store skisma. Fakta. Det Byzantinske riges hovedstad Historiefaget.dk: Konstantinopel Konstantinopel Efter i 320'erne at have vundet enemagten i Romerriget grundlagde kejser Konstantin den Store ved Bosporus' bredder det nye Rom, Konstantinopel. Byen, grundlagt

Læs mere

Bibelen, anden del. Lektion 2

Bibelen, anden del. Lektion 2 Lektion 2 Bibelen, anden del Profeterne De profetiske bøger er: Josvabogen, Dommerbogen, 1.-2. Samuelsbog, 1.-2. Kongebog, Esajas bog, Jeremias bog, Ezekiels bog, Hoseas bog, Joels bog, Amos bog, Obedias

Læs mere

Replik til Johannes Aakjær Stenbuch

Replik til Johannes Aakjær Stenbuch Replik til Johannes Aakjær Stenbuch af Kurt E. Larsen Johannes Aakjær Stenbuch har i sidste nummer af Nyt Babel skrevet ET INDLÆG TIL FORDEL FOR APOKATASTASIS-LÆREN / universalismen / altings endelige

Læs mere

Hvordan blev Bibelen til? (del 2)

Hvordan blev Bibelen til? (del 2) Hvordan blev Bibelen til? (del 2) Livets Kilde hæfteserie Nr. 42 9. årgang Oktober 2010 Hvis du ønsker flere eksemplarer af dette eller andre af vore hæfter, skriv da blot til vor adresse: Livets Kilde,

Læs mere

JESUS ACADEMY TEMA: HELLIGÅNDENS DÅB. Helligåndens dåb

JESUS ACADEMY TEMA: HELLIGÅNDENS DÅB. Helligåndens dåb TROENS GRUNDVOLD JESUS ACADEMY TEMA: HELLIGÅNDENS DÅB Helligåndens dåb De to dåb som Bibelen taler mest om er dåben i vand, hvor man begraver det gamle og dåben i Helligånden hvor man får kraft til tjeneste.!

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til seksagesima søndag side 1. Prædiken til seksagesima søndag Tekst: Mark. 4,26-32.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til seksagesima søndag side 1. Prædiken til seksagesima søndag Tekst: Mark. 4,26-32. Prædiken til seksagesima søndag 2016 31-01-2016 side 1 Prædiken til seksagesima søndag 2012. Tekst: Mark. 4,26-32. Det er da nemt at være bonde. Put nogle korn i jorden, så kommer det hele af sig selv.

Læs mere

Jørgen Christensen , , s.e.Påske. 20/ Johs. 8, Beretningen om, hvordan kristenforfølgeren Saulus

Jørgen Christensen , , s.e.Påske. 20/ Johs. 8, Beretningen om, hvordan kristenforfølgeren Saulus Jørgen Christensen 5-658-674,1+2+7-300 292-492,1+2+6 4.s.e.Påske. 20/4-08. 10.00 Johs. 8,28-31. Beretningen om, hvordan kristenforfølgeren Saulus bliver til den kristne missionær Paulus er vel kristendommens

Læs mere

JESUS ACADEMY TEMA: GUDS FULDE RUSTNING. Byg på grundvolden

JESUS ACADEMY TEMA: GUDS FULDE RUSTNING. Byg på grundvolden TROENS GRUNDVOLD Byg på grundvolden JESUS ACADEMY TEMA: GUDS FULDE RUSTNING Som kristne er det meningen at vi skal vokse i troen. Denne vækst er en process der vi hele tiden bliver mere lig Jesus, ved

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. 14-05-2015 side 1 Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. Det går ikke altid så galt som præsten prædiker! Sådan kan man sommetider høre det sagt med et glimt i øjet. Så kan præsten

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til sidste s.e.helligtrekonger 2015.docx 25-01-2015 side 1

Lindvig Osmundsen. Prædiken til sidste s.e.helligtrekonger 2015.docx 25-01-2015 side 1 25-01-2015 side 1 Prædiken til sidste s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Matt. 17,1-9 Hvem skal vi tro på? Moses, Muhammed eller Jesus? I 1968 holdt Kirkernes Verdensråd konference i Uppsala i Sverige,

Læs mere

Sakramenterne og dåben

Sakramenterne og dåben Lektion 17 Sakramenterne og dåben Dåb og nadver er mere end vand, vin og brød. Kristne tror at både dåben og nadveren har afgørende betydning i den kristne tro. Hverken dåb eller nadver er til at forstå,

Læs mere

SVENS BIBELOVERSIGT - MARKUSEVANGELIET

SVENS BIBELOVERSIGT - MARKUSEVANGELIET SVENS BIBELOVERSIGT - MARKUSEVANGELIET Bogens hvem, hvad, hvor: Markus er den første der bruger udtrykket evangelium - gode nyheder (1:1) i sit værk. Han skrev for at sikre, at generationerne efter ham

Læs mere

Lindvig Enok Juul Osmundsen Prædiken til Julesøndag 2014.docx side 1. Prædiken til Julesøndag Prædiketekst.

Lindvig Enok Juul Osmundsen Prædiken til Julesøndag 2014.docx side 1. Prædiken til Julesøndag Prædiketekst. Prædiken til Julesøndag 2014.docx side 1 Prædiken til Julesøndag 2014. Prædiketekst. Lukas 2,25-40 Et øjeblik i historien. Der sad de på kirkebænken juleaften, hele familien, og bedstefar sad med sit yngste

Læs mere

Kristi himmelfart 25. maj 2017

Kristi himmelfart 25. maj 2017 Kl. 9.00 Bjolderup + nadver: 261, 251; 257, 264 Kl. 10.30 Burkal Kirke: 250, 251, 254; 259, 724 Tema: Herrens medvirken Evangelium: Mark. 16,14-20 Himmelfarten kan man let gøre grin med, fordi det virker

Læs mere

intro en introduktion til kristen tro

intro en introduktion til kristen tro intro en introduktion til kristen tro Deltagerhæfte Robert Bladt intro en introduktion til kristen tro Deltagerhæfte 1. udgave Copyright 2005 Indholdet i dette hæfte er baseret på bogen»kristustro«af Robert

Læs mere

Apostlenes Gerning 17 Paulus i Athen. Det jødiske historie om jøden Jesus fortalt til ikke-jøder

Apostlenes Gerning 17 Paulus i Athen. Det jødiske historie om jøden Jesus fortalt til ikke-jøder Apostlenes Gerning 17 Paulus i Athen Det jødiske historie om jøden Jesus fortalt til ikke-jøder Hvor og hvornår er det? Paulus 2. missionsrejse (3 i alt foruden den sidste rejse til Rom) Nyt Rejsehold

Læs mere

1. søndag i advent 3. december 2017

1. søndag i advent 3. december 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Kirkekaffe med chokolade m.m. Tema: Falske forventninger Evangelium: Luk. 4,16-30 Salmer: 87, 80, 601; 146, 74 Jesus beskrives her i Lukas-evangeliet som en meget karismatisk person.

Læs mere

Kirkens historie. BOG 6 i serien På vej med Kristus. Denne bog tilhører... ANSGARSTIFTELSENS FORLAG

Kirkens historie. BOG 6 i serien På vej med Kristus. Denne bog tilhører... ANSGARSTIFTELSENS FORLAG Kirkens historie BOG 6 i serien På vej med Kristus Denne bog tilhører... ANSGARSTIFTELSENS FORLAG Tidligere bøger i serien På vej med Kristus 1. Gud kommer til os 2. Vores ven Jesus 3. Kirken vores hjem

Læs mere

Tine Lindhardts bibelfortælling Septuagesima søndag 2009

Tine Lindhardts bibelfortælling Septuagesima søndag 2009 Paulus er på programmet i dag. Paulus er utrolig spændende og meget, meget farverig, og så er han en af de mest vigtige, væsentlige personer for kristendommen. Det er han, fordi han er med til at forme,

Læs mere

Decimal klassification - DK5. Kategori 2. kategori 3. kategori

Decimal klassification - DK5. Kategori 2. kategori 3. kategori Decimal klassification - DK5 Kategori 2. kategori 3. kategori 01.56 Forfatter Leksikoner Danmark 01.62 Aszetische Literatur 03.00 Leksikoner og ordbøger 03.50 Leksikoner og ordbøger Teologiske Lexsika

Læs mere

Kejser Augustus. Augustus' familie. Borgerkrig. Vidste du, at.. Slaget ved Actium. Augustus' regeringstid. Fakta. Augustus' eftertid

Kejser Augustus. Augustus' familie. Borgerkrig. Vidste du, at.. Slaget ved Actium. Augustus' regeringstid. Fakta. Augustus' eftertid Historiefaget.dk: Kejser Augustus Kejser Augustus Kejser Augustus levede på den tid, hvor der var jernalder i Danmark. Han var Romerrigets første kejser fra 27 f.v.t. til 14 e.v.t. Han er bl.a. kendt for

Læs mere

Mellemøsten før 1400. Persere, arabere og tyrkere. Perserriget. Romerriget. Vidste du, at.. De arabiske storriger. Arabisk kultur og sprog.

Mellemøsten før 1400. Persere, arabere og tyrkere. Perserriget. Romerriget. Vidste du, at.. De arabiske storriger. Arabisk kultur og sprog. Historiefaget.dk: Mellemøsten før 1400 Mellemøsten før 1400 Mellemøstens historie før 1400 var præget af en række store rigers påvirkning. Perserriget, Romerriget, de arabiske storriger og det tyrkiske

Læs mere

Bibelen - hvor, hvornår, hvordan blev Bibelen til?

Bibelen - hvor, hvornår, hvordan blev Bibelen til? Bibelen - hvor, hvornår, hvordan blev Bibelen til? Det var i det sorgens år 70, da verdensmagten Rom skaffede dødelig ro i et lille land, ikke så stort som Jylland, i det land, hvor Israel ligger i dag,

Læs mere

Category. 20.80 Kristendom kristendom mystik gamle_teologisk_litteratur 20.90 Kristendom helgener historie biografie middelalder

Category. 20.80 Kristendom kristendom mystik gamle_teologisk_litteratur 20.90 Kristendom helgener historie biografie middelalder Decimal classification 01.56 Forfatter Leksikoner Danmark 01.62 Aszetische Literatur 03.00 Leksikoner og ordbøger 03.50 Leksikoner og ordbøger Teologiske Lexsika 03.81 Leksikoner og ordbøger Græske og

Læs mere

Oversigt over lederbøger 1-10 BOG 1

Oversigt over lederbøger 1-10 BOG 1 Oversigt over lederbøger 1-10 BOG 1 Katekismus for børn (18 timer) Fadervor: 1. Indledning til Fadervor, Helliget blive dit navn 2. Komme dit rige 3. Ske din vilje... 4. Giv os i dag 5. Forlad os vor skyld...

Læs mere

Tre andre gode grunde imod den kristne tro?

Tre andre gode grunde imod den kristne tro? Lidelsens og det ondes eksistens i verden Tre andre gode grunde imod den kristne tro? 1. Lidelsens problem det ondes problem teodicéproblemet 2. Ligheder og forskelle mellem lidelse og ondskab. a. Hvad

Læs mere

Paulus, hedningernes apostel

Paulus, hedningernes apostel 1 TIL SABBATTEN 1. JULI 2017 Paulus, hedningernes apostel Ugens vers Introduktion Da de hørte det, blev de rolige og priste Gud og sagde: Så har Gud da også givet hedningerne omvendelsen til livet (ApG

Læs mere

Trænger evangeliet til en opgradering?

Trænger evangeliet til en opgradering? Trænger evangeliet til en opgradering? Holdningen til evangeliet Træk, man gerne vil acceptere: Kirkens ritualer (Dåb, vielser, begravelser) Kirkens sociale engagement Kirkens omsorg for børn og ældre

Læs mere

Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han var prins. At han var konge. At han havde stor magt. At han var en dygtig kriger. At han var klog.

Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han var prins. At han var konge. At han havde stor magt. At han var en dygtig kriger. At han var klog. Eftertest Læringsmål 1 Du skal kunne fortælle om den store Jellingsten og monumentområdet Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han

Læs mere

Apostlenes Gerninger: Om arrestationen af Paulus og appellen til kejseren 1 2 3 40 Paulus (ca. - 64 e.kr.) var sammen med Simon Peter en af de mest betydningsfulde af de tidligere kristne missionærer (apostlene).

Læs mere

Facitliste til før- og eftertest

Facitliste til før- og eftertest Facitliste til før- og eftertest Læringsmål 1 Du skal kunne fortælle om den store Jellingsten og monumentområdet Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Hvem fik den store

Læs mere

Prædiken til nytårsdag, Luk 2,21. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Torsdag d. 1. januar 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer

Prædiken til nytårsdag, Luk 2,21. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Torsdag d. 1. januar 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer 1 Grindsted Kirke Torsdag d. 1. januar 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til nytårsdag, Luk 2,21. 1. tekstrække Salmer DDS 712: Vær velkommen, Herrens år DDS 726: Guds godhed vil vi prise - -

Læs mere

20 danske regenter og perioder Navn: Klasse:

20 danske regenter og perioder Navn: Klasse: 20 danske regenter og perioder Navn: Klasse: A 1808-1839 Erik 1. Ejegod B 1648-1670 Christian 7. C 1086-1095 Knud 3. Hardeknud D 1134-1137 Erik 5. Glipping E 1387-1412 Valdemar 2. Sejr F 1412-1439 Christoffer

Læs mere

LUTHER. og kirkekampen i Danmark VEJLEDNING OG OPGAVER

LUTHER. og kirkekampen i Danmark VEJLEDNING OG OPGAVER Knud Erik Andersen LUTHER og kirkekampen i Danmark VEJLEDNING OG OPGAVER Knud Erik Andersen: Luther og kirkekampen i Danmark. Vejledning og opgaver Serie: Tro møder tro Haase & Søns Forlag 2013 Forlagsredaktion:

Læs mere

Forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere. AMEN

Forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere. AMEN 1. søndag efter Hellig tre Konger, Hurup og Ørum Lukas 2, 41 52 Forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere. AMEN De fleste familier har deres egne små anekdoter eller fortællinger. Nogle

Læs mere

JESUS ACADEMY TEMA: HÅNDSPÅLÆGGELSE. Håndspålæggelse

JESUS ACADEMY TEMA: HÅNDSPÅLÆGGELSE. Håndspålæggelse TROENS GRUNDVOLD JESUS ACADEMY TEMA: HÅNDSPÅLÆGGELSE Håndspålæggelse Håndspålæggelse, bliver indenfor religiøse sammenhænger praktiseret rigtig meget, men man hører ikke ret meget undervisning angående

Læs mere

Trinitatis søndag 31. maj 2015

Trinitatis søndag 31. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: At komme ind i Guds rige Salmer: 723, 356, 416; 582, 6 Evangelium: Joh. 3,1-15 Mange har i tidens løb spekuleret på hvorfor Nikodemus kom til Jesus om natten. Nikodemus var

Læs mere

Frimodighed og mirakler

Frimodighed og mirakler Frimodighed og mirakler MIDTJYLLANDS FRIKIRKE TEMA: FRIMODIGHED OG MIRAKLER Det kan være spænende at læse om de første kristne og hvordan de vendte op ned på hele den daværende kendte verden. Når man læser

Læs mere

Som allerede nævnt og oplevet i gudstjenesten, så har dagens gudstjeneste også lidt farve af bededag.

Som allerede nævnt og oplevet i gudstjenesten, så har dagens gudstjeneste også lidt farve af bededag. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 18. maj 2014 Kirkedag: 4.s.e.påske/B Tekst: Joh 8,28-36 Salmer: SK: 588 * 583 * 492 * 233,2 * 339 LL: 588 * 338 * 583 * 492 * 233,2 * 339 Som allerede nævnt

Læs mere

Forside. Johannes Åbenbaring

Forside. Johannes Åbenbaring Forside Johannes Åbenbaring 1. lektion Oversigt over bogen - skitsering af Åb. 1-7 Udarbejdet af Torben Mathiesen, Ordet og Israel, sommeren 2012 Hovedgrupper af tolkninger 1. Den eskatologiske: Åb. beskriver

Læs mere

Kristi himmelfartsdag 5. maj 2016

Kristi himmelfartsdag 5. maj 2016 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Fyldt af glæde Salmer: 250, 259, 252; 257, 251 Evangelium: Luk. 24,46-53 Da verdens første astronaut, russeren Jurij Gagarin, i 1961 blev den første mand i rummet i Vostok

Læs mere

INDHOLD. 1 Gud taler til sit folk 5 Åbenbaringen. Katolsk bibelsyn Hjemme hos os: Hedda og Bibelen 10

INDHOLD. 1 Gud taler til sit folk 5 Åbenbaringen. Katolsk bibelsyn Hjemme hos os: Hedda og Bibelen 10 INDHOLD 1 Gud taler til sit folk 5 Åbenbaringen. Katolsk bibelsyn Hjemme hos os: Hedda og Bibelen 10 2 Det Nye Testamente 11 Fakta om Det Nye Testamente Hvad skal man tro på? Hjemme hos os: Bibler; Kort

Læs mere

Juledag Intentionen i Lukasevangeliets fødselsberetning og i Johannesevangeliet er den samme: at pege på Kristus som verdens lys og frelser.

Juledag Intentionen i Lukasevangeliets fødselsberetning og i Johannesevangeliet er den samme: at pege på Kristus som verdens lys og frelser. Juledag 2013 Vi har hørt Johannes fødselsberetning. En helt anden historie end i går, hvor det var Lukas juleevangelium, der blev prædiket over i landets kirker. Er det overhovedet en fødselsberetning,

Læs mere

Hvem er Jesus. Så hvem var ham Jesus egentlig?

Hvem er Jesus. Så hvem var ham Jesus egentlig? Hvem er Jesus Præster tror ikke på, at Jesus genopstod Flere præster tror hverken på en skabende Gud eller Jesu genopstandelse. Københavns biskop vil gå ind i sagen. En række af landets præster afviser

Læs mere

Kirkens Ja og Nej i fortid, nutid og fremtid Kirkens Ja og Nej 2014!

Kirkens Ja og Nej i fortid, nutid og fremtid Kirkens Ja og Nej 2014! Kirkens Ja og Nej i fortid, nutid og fremtid Kirkens Ja og Nej 2014! Hans Olav Okkels ved jubilæumsstævnet 27.9.2014 I DAG FEJRER VI, at 11 præster for 50 år siden formulerede Kirkens Ja og Nej til forsvar

Læs mere

Bibelens syn på autoriteter

Bibelens syn på autoriteter Møde i Bibelens syn på autoriteter Disposition 1. Definition af autoritet 2. Autoritetstabets historie 3. Bibelens autoritet 4. Treenighedens autoritet 5. Afledte autoriteter 6. Kefalæ-strukturen a) kirken

Læs mere

13. søndag efter trinitatis Sct. Pauls kirke 9. oktober 2016 kl Salmer: 496//290,v.5-7/439/332/476

13. søndag efter trinitatis Sct. Pauls kirke 9. oktober 2016 kl Salmer: 496//290,v.5-7/439/332/476 1 13. søndag efter trinitatis Sct. Pauls kirke 9. oktober 2016 kl. 16.00. Salmer: 496//290,v.5-7/439/332/476 Åbningshilsen Nåde være med jer og fred fra Gud, vor Fader, og Herren Jesus Kristus. Amen Vel

Læs mere

Jeg er ikke enig i TG s brug af Apg. kap 8 og 19. Det mener jeg skal ses ind i sin historiske ramme og kan ikke bruges til at lave dogmatik på.

Jeg er ikke enig i TG s brug af Apg. kap 8 og 19. Det mener jeg skal ses ind i sin historiske ramme og kan ikke bruges til at lave dogmatik på. Jeg har sammen med LMs afdelingsstyrelse for Sønderjylland-Fyn, lavet et notat om de fem videoer som Tommy Gubi (TG) har lagt ud på You tube. I disse videoer henvender han sig bl.a. direkte til os i Luthersk

Læs mere

Bonusspørgsmål: Hvad hed den discipel der blev nummer 12 da Judas Iskariot havde forrådt Jesus og hængt sig selv?

Bonusspørgsmål: Hvad hed den discipel der blev nummer 12 da Judas Iskariot havde forrådt Jesus og hængt sig selv? Opgave 1 Jesus udvalgte sig 12 disciple som fulgte ham mens han vandrede på jorden og senere rejste de ud i verden for at fortælle evangeliet videre. Find navnene Jesu 12 disciple: Bonusspørgsmål: Hvad

Læs mere

Menighedens ledelse og valg til ledelsen I

Menighedens ledelse og valg til ledelsen I Menighedens ledelse og valg til ledelsen I Når vi skal tale om menighedens ledelse, er det naturligt at begynde med at tale om det almene præstedømme Det lyder til alle kristne kvinder og mænd: Men dere

Læs mere

Indhold. 5 Forord. 6 Vejledning. 7 Indledning. 10 Studie 1: Joh 1,1-18 Ordet blev kød. 16 Studie 2: Joh 1,19-51 Se Guds lam

Indhold. 5 Forord. 6 Vejledning. 7 Indledning. 10 Studie 1: Joh 1,1-18 Ordet blev kød. 16 Studie 2: Joh 1,19-51 Se Guds lam Indhold 5 Forord 6 Vejledning 7 Indledning 10 Studie 1: Joh 1,1-18 Ordet blev kød 16 Studie 2: Joh 1,19-51 Se Guds lam 22 Studie 3: Joh 2 De første tegn 27 Studie 4: Joh 3 Frelsens grundlag 33 Studie 5:

Læs mere

Tekster: Joh. Åb. 1,12-18, Joh. Åb. 7,9-17, Joh. Åb. 21,1-4

Tekster: Joh. Åb. 1,12-18, Joh. Åb. 7,9-17, Joh. Åb. 21,1-4 Tekster: Joh. Åb. 1,12-18, Joh. Åb. 7,9-17, Joh. Åb. 21,1-4 Salmer: 729: Nu falmer skoven, 561: Jeg kender et land v. 8-10 + 13, 571: Den store hvide flok, 552: Nu har taget fra os, 787: Du, som har tændt

Læs mere

De første kristne. Supplerende materiale. Romerriget år 125 e.kr.

De første kristne. Supplerende materiale. Romerriget år 125 e.kr. Romerriget år 125 e.kr. http://www.kristendom.dk/artikel/404990:indfoering--forfoelgelser-af-kristne-gennem-tiderne Forfølgelser af kristne gennem tiderne Henning Nørhøj Kristenforfølgelser har været

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

Hvis du har dokumentet elektronisk kan du søge efter ord med Ctrl+B. ---

Hvis du har dokumentet elektronisk kan du søge efter ord med Ctrl+B. --- Hvor finder jeg hvad i Tekstsystemet? Kender du det med, at du lige skal bruge beretningen om Daniel, men er det i teksthæfte 1 eller 3 den står? Du er nødt til at læse alle 4 hæfters indholdsfortegnelser

Læs mere

Kejser Augustus. Augustus' familie. Borgerkrig. Vidste du, at... Slaget ved Actium. Augustus' bygningsværker. Fakta. Augustus' eftertid

Kejser Augustus. Augustus' familie. Borgerkrig. Vidste du, at... Slaget ved Actium. Augustus' bygningsværker. Fakta. Augustus' eftertid Historiefaget.dk: Kejser Augustus Kejser Augustus Kejser Augustus levede på den tid, hvor der var jernalder i Danmark. Han var Romerrigets første kejser fra 27 f.v.t. til 14 e.v.t. Han er bl.a. kendt for

Læs mere

Fortolkning af Mark 2,13-17

Fortolkning af Mark 2,13-17 Fortolkning af Mark 2,13-17 Af Jonhard Jógvansson, stud. theol. 13 Καὶ ἐξῆλθεν πάλιν παρὰ τὴν θάλασσαν καὶ πᾶς ὁ ὄχλος ἤρχετο πρὸς αὐτόν, καὶ ἐδίδασκεν αὐτούς. 14 Καὶ παράγων εἶδεν Λευὶν τὸν τοῦ Ἁλφαίου

Læs mere

Danmarks kirkehistorie fra missionstiden til ca. 1500

Danmarks kirkehistorie fra missionstiden til ca. 1500 Danmarks kirkehistorie fra missionstiden til ca. 1500 Lausten: Vestens kirkehistorie s. 12 98 1 MISSIONSTIDEN 2 Jellingestenen Danmarks dåbsattest? Kong Harald bød gøre disse kumler efter Gorm sin fader

Læs mere

Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar

Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar Illustration: Ida Maria Schouw Andreasen og Benni Schouw Andreasen Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar A. At han havde god kontakt til

Læs mere

Hellas Byzans Grækenland

Hellas Byzans Grækenland Hellas Byzans Grækenland Fra tankens til troens lys og fra det athenske til det moderne demokrati Syv foredrag i Elsted, Lystrup og Elev Vinteren 2016 Akropolis i Athen med Areopagos i forgrunden En foredragsrække

Læs mere

5. søndag efter trin. Matt. 16,13-26

5. søndag efter trin. Matt. 16,13-26 5. søndag efter trin. Matt. 16,13-26 323, 292, 332 / 54, 477, 725 Magleby Byg, Jesus, med et Guddoms-bliv, af stene, som har ånd og liv, dit tempel i vor midte! Amen Dagens evangelium er en central tekst.

Læs mere

T h e S p i r i t o f P r o p h e c y

T h e S p i r i t o f P r o p h e c y Januar 2013 Er Pavens Troværdighed på Spil? Af Richard Bennett Blandt billeder af den skrantende pave, har publicerede nyheder om en intense magtkamp indenfor Vatikanet oversvømmet nyhedsmedierne. De seneste

Læs mere

Prædiken af sognepræst Svend Aage Nielsen. Ved den økumeniske gudstjeneste i Toreby kirke 6. søndag efter påske, den 20. maj 2007.

Prædiken af sognepræst Svend Aage Nielsen. Ved den økumeniske gudstjeneste i Toreby kirke 6. søndag efter påske, den 20. maj 2007. Prædiken af sognepræst Svend Aage Nielsen. Ved den økumeniske gudstjeneste i Toreby kirke 6. søndag efter påske, den 20. maj 2007. Bøn: Gud, du som ved din Søn, vor og hele verdens eneste frelser, stiftede

Læs mere