KCA Brugermanual

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KCA 14-020. Brugermanual"

Transkript

1 KCA Brugermanual

2 Indholdsfortegnelse Vigtige instruktioner...3 Vigtig sikkerhedsinformation...fejl! Bogmærke er ikke defineret. Affugterens kontrolapparat...5 Betjening af affugter...6 Valg af placering...7 Fjernelse af opsamlet vand...fejl! Bogmærke er ikke defineret. Vedligeholdelse og rengøring af affugter...9 Gitter og beklædning...9 Vandspanden...9 Luftfilter...9 Fejlfinding...10 Affugteren vil ikke starte...10 Affugteren tørrer ikke luften som den burde...10 Affugteren arbejder for meget...10 Der er frost på fordamperen...10 Kan ikke indstille på kontrolpanelet...10 Larm fra ventilatoren...10 Vand på gulvet...10 Langtids opbevaring...11 Elektrisk diagram...11 Specifikationer

3 Vigtige instruktioner Før installation bedes du læse denne brugermanual og følge instruktionerne. Denne manual bruges som reference og de tekniske parametre kan ændres uden bekendtgørelse. Glem ikke at gemme denne manual for fremtidig opslag. Dette vil hjælpe dig med at få det bedste ud af betjeningen af din affugter. Forsømmelse i at rette sig efter disse instruktioner kan skade anlægget og vil gøre garantien ugyldig. Følgende råd og instruktioner bør følges nøje: 1. Dit anlæg skal altid benyttes i en opretstående position, eftersom den indeholder kølemiddel. 2. Efter du har pakket dit anlæg ud, placer den i opretstående position, således kølemidlet bliver stabiliseret. Vent herefter i 2 timer før du tager anlægget i brug. 3. Dette produkt må ikke kasseres som usorteret kommunalt affald. Dette produkt skal kasseres ved et autoriseret sted for genbrug af elektriske apparater. 4. Dette anlæg installeres i overensstemmelse med de gældende regler og skal placeres således at stikket er tilgængeligt. 5. Såfremt strømforsyningen er beskadiget, skal det tilses af en tekniker eller en kvalificeret person for at undgå fare. 6. Før du betjener affugteren første gang: Tjek om dysen på spanden er indstillet i den rigtige position. Såfremt positionen ikke er korrekt, flyt den til den rigtige position. 3

4 ADVARSEL! For din egen sikkerheds skyld, bør du følge informationerne i denne manual for at minimere risikoen for brand, elektrisk stød og person skade. Sikkerhedsforanstaltninger: Følg altid de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger ved brug af denne affugter: Betjen altid dette produkt med en strømforsyning af samme spænding og frekvens som beskrevet på produktets typeplade. Opsyn er nødvendigt når anlægget er i drift. Betjen ikke anlægget såfremt ledningen eller stikket er beskadiget. Ved funktionsfejl, kontakt dinforhandler. Brug aldrig et defekt stik. Vær sikker på at strømforsyningen er tilsluttet korrekt før du tænder anlægget. Læg aldrig anlægget ned, imens det er i drift. Placer affugteren i opretstående position. Sluk og fjern strømstikket, når anlægget ikke er i brug eller før rengøring. Læg ikke strømstikket under et tæppe. Undgå at placere anlægget et sted, hvor det kan blive udsat for direkte sollys Brug altid knappen på kontrolpanelet til at tænde anlægget. Træk aldrig stikket ud af affugteren imens det er i drift, dette kan skade det elektriske kredsløb. Placer ikke noget ovenpå affugteren. og dæk den ikke til. Placer ikke objekter på affugteren og vær sikker på at der ikke er nogen objekter, som spærrer ind,- eller udblæsningens åbninger. Brug af tilbehør, som ikke er anbefalet eller solgt af forhandleren, kan forårsage fare for personer eller ejendele såvel som skader. Hold området omkring den varme luft udblæsning tilstrækkeligt rent. Dette produkt er kun tiltænkt almindelig husholdning/husstand. Reparation bør kun udføres af en kompetent teknik afdeling. 4

5 Affugterens kontrolapparat Knapper Notits: Så snart spanden er fuld eller fjernet, kan man ikke indstille på kontrolapparatet. ON/OFF knap Tryk på denne knap for at tænde eller slukke affugteren. FILTER knap Efter anlægget har været betjent i 250 timer vil Clean the Filter dioden lyser, for at minde dig om at rense filteret. Fjern filteret og rengør det. Tryk på denne knap for at slukke Clean the Filter dioden. Se under vedligeholdelse og rengøring. Fugtighedsindstillings knapper Fugtigheden kan indstilles indenfor 80% RH (Relative Humidity) til 35% RH i 5% reducering eller i CO (Continuous operation). Note: Såfremt CO er valgt, arbejder affugteren vedvarende på maksimal affugtningsindstilling, hvis den er tilsat en slange eller til spanden er fuld. For at opnå tør luft tryk på knappen og indstil en lavere procent (%). For at opnå fugtigere luft tryk på + knappen og indstil en højere procent (%). Første gang du bruger affugteren, indstil Andre funktioner Bucket full dioden lyser når beholderen skal tømmes og når den er fjernet eller placeret ukorrekt. Alarm såfremt beholderen er fuld eller mangler i mere end 3 min, vil en alarm lyde i 10 sek, for at minde dig om at tømme eller indsætte beholderen. Auto sluk automatisk vandhøjdekontrol slukker anlægget når beholderen er fuld, fjernet eller placeret fugtigheden på 45% eller 50%. Giv affugteren 24 timer til at opnå dette niveau. Såfremt du stadig har fugtigere luft end ønsket, indstil affugteren til et lavere niveau eller vælg CO for maksimal affugtning. For at forlænge kompressorens levetid, vil den ikke starte før anlægget har kørt i 3 min. DISPLAY knap Viser fugtigheds niveau under indstilling herefter viser den det aktuelle fugtigheds niveau i rummet (+/ 5% nøjagtighed). FAN SPEED knap Kontrollerer ventilationshastigheden. Vælg høj eller lav hastighed. Sæt ventilationshastigheden på høj for at opnå maksimal affugtning. Så snart fugtigheden er reduceret og en stille arbejdsproces er fortrukken, indstil på lav. TIMER knap Såfremt anlægget er tændt og indstillet til timer, bliver anlægget slukket efter enten 2 eller 4 timer. Når anlægget er sat på standby og indstillet til timer, bliver anlægget tændt efter 2 eller 4 timer. ukorrekt. Auto af-isning ved evt. frost på fordamperen vil kompressoren stoppe, men ventilatoren vil fortsat være i drift indtil frosten automatisk forsvinder. Strømafbrydelse i tilfælde af strømafbrydelse vil affugteren automatisk genstarte i de originale indstillinger efter genoprettelse af strømforsyning. 5

6 Betjening af affugter Første gang affugteren tages i brug, skal den være i drift i 24 timer på CO (vedvarende arbejdsproces). Sådan virker affugteren Fugtig luft bliver trukket over en nedkølet affugtningsspole. Fugtigheden i luften kondenseres på fordamperen og tappes ned i beholderen (eller i afløbet ved brug af en slange). Tør, ren luft bliver trukket gennem kondensatoren, hvor det opvarmes. Det er normalt at den omgivende luft bliver en smule varmere, imens affugteren kører.. 6

7 Valg af placering Brug ikke anlægget udendørs. Denne affugter er kun til indendørs brug. Placer affugteren på en jævn overflade. Placer affugteren med cm luft til alle sider, for at sikre en god cirkulation. Placer affugteren i et område hvor temperaturen ikke kommer under 5 C. Brug også affugteren i en kælder for at forebygge fugtskade. Luk alle rummets døre, vinduer. 7

8 Betjening af affugteren Sikre dig at vandbeholden er låst på plads i affugteren. Tømning af vandbeholder Der er 2 måder at fjerne opsamlet vand: 1. Anvend beholder: Når beholderen er fjernet vil anlægget slukke. Tøm og genindsæt beholderen. Anvend en slange: fastgør en14mm slange (ikke inkluderet). 1. Åben afløbslågen i siden af affugteren. 2. Skru afløbs sammenkoblingen på mundstykket. 3. Forbind slangen med afløbs sammenkoblingen og led den til afløbet i gulvet. Vigtigt: Hvis slange er påmonteret afløbsstuds, skal vandbeholderen fjernes. Notes: Fjern ikke beholderen imens anlægget er tændt eller umiddelbart efter afbrydelse da det kan forårsage vand drypning fra aftapningsrøret. Beholderen skal placeres korrekt og anbringes korrekt for at affugteren virker. Vandhøjde: Affugteren vil automatisk slukke så snart beholderen er fuld, fjernet eller indsat i en ukorrekt position. Beholderen skal placeres i den korrekte position for at affugteren kan virke. Lyset Bucket full vil lyse og affugtere vil ikke køre. 8

9 Vedligeholdelse og rengøring af affugter Sluk affugteren og fjern strømstikket før rengøring. Gitter og beklædning Rengøring af beklædning: Anvend vand og mildt vaskemiddel. Anvend ikke blegemiddel eller slibemiddel. Rengøring af forreste gitter: Anvend en støvsuger eller en børste. Vandbeholderen Rengøring: Hver 5. uge skal beholderen rengøres for at undgå mug, skimmelsvamp eller bakterier. Fyld beholderen delvist op med rent vand og tilsæt en smule svagt vaskemiddel. Svip det rundt i spanden, tøm og skyl. Note: Sæt ikke beholderen i opvaskemaskinen. At fjerne: Fjern beholderen og hæld vandet ud. At genindsætte: Skub beholderen ind i affugteren. Note:Beholderen skal være på plads og sikkert fastgjort for at affugteren kan starte. Luftfilter Luftfilteret skal tjekkes og renses minimum hver 250. arbejdstime. Efter 250 arbejdstimer lyser Clean the Filter dioden, for at minde dig om at rengøre filteret. Fjern filteret og rengør det. Genindsæt filteret og tryk på Filter reset knappen for at slukke Clean the Filter dioden. At fjerne: Tryk på de 2 knapper og træk filteret ud. At rengøre: Rens filteret med varmt sæbevand. Skyl og lad filteret tørre før genindsættelse. At genindsætte: Sæt filteret tilbage i affugteren. Note: UNDGÅ at putte filteret i opvaskemaskinen. ADVARSEL! Betjen ikke affugteren uden filter, da snavs vil samle sig og påvirke affugterens ydeevne. 9

10 Fejlfinding Problem Mulig årsag Løsning Affugteren vil ikke starte Affugteren tørrer ikke luften som den burde Affugteren arbejder for meget Der er frost på fordamperen Kan ikke indstille på kontrolpanelet Larm fra ventilatoren Vand på gulvet Affugteren er ikke sat til Sørg for at affugteren strømforsyning er sat korrekt i kontakten Affugteren har opnået sin forudindstillede program Affugteren slukker automatisk når et af disse forhold opstår. Skift til en lavere indstilling eller tøm beholder. eller spanden er fuld Beholder er ikke indsat korrekt Indsæt beholderen korrekt Strømsvigt Der er en beskyttende forsinkelse (op til 3 min) for at undgå overbelastning af kompressoren. Dette gør at affugteren først starter normalt efter 3 minutter. Affugteren har ikke haft tid nok til at fjerne fugten. Første gang affugteren tages i brug, skal det køre i 24 timer for at bibeholde den ønskede luftfugtighed. Luftstrøm er forhindret Sørg for at gardiner, persienner eller møbler ikke blokerer for affugteren. Se afsnittet valg af placering. Beskidt filter Se afsnittet rengøring og vedligeholdelse Fugtindstillinger ikke sat lavt nok. For at opnå mere tør luft, tryk på knappen og indstil en lavere fugtigheds procent eller CO (continuous) for maksimal affugtning. Sørg for at alle døre, vinduer er lukket. Døre og vinduer er ikke lukket tæt. Tørretumbleren blæser Placer affugteren væk fra kondenstørretumbleren. måske fugtig luft ud i rummet. Rumtemperaturen er for lav. Fjernelse af fugt foregår bedst i et rum med høj temperatur. Lav temperatur reducerer hastigheden for fjernelse af fugt. Affugteren arbejder i temp. over 5 C. Rummet er for stort Anlæggets kapacitet er muligvis ikke tilstrækkelig. Døre og vinduer er åbne Luk alle døre og vinduer. Affugteren har lige været tændt eller rumtemperaturen er under 5 C Kompressoren er stoppet men ventilatoren kører i ca 3 min på et forudindstillet program. En lyd fremkommer når luft passerer anlægget. En susen Dette er normalt Slangens tilkobling kan være løs. Vil bruge beholderen men slange er tilkoblet. Dette er normalt. Frost forsvinder ofte af sig selv indenfor 60 minutter. Se afsnittet Automatisk afisning Dette er normalt. Vent ca. 3 minutter og indstil som ønsket. Tjek slangens tilslutning. Se afsnittet fjernelse af opsamlet vand. Afmonter slangen når du bruger beholderen til opsamling af vand. 10

11 Langtids opbevaring Såfremt du ikke benytter affugteren over længere tid, anbefaler vi, at du følger følgende råd for at sikre en god opbevaring af affugteren. Sørg for at der ikke er nogen vandrester i vandbeholderen og afmonter afløbsslangen Afbryd strømmen. Rengør affugteren. Elektrisk diagram Specifikationer Model KCA Strømforsyning V Frekvens 50 Hz Strømforbrug 480 W Fugtfjernelse 20L/dag Arbejdstemperatur 5 C 35 C Vægt 13 kg Tankens kapacitet 4.5 L (automatisk stop ved 3.5 L) 11

12 Garantibestemmelser Enheder fra KC Danmark er omfattet af en 24-måneders reklamationsfrist jf. gældende lovgivning. Reklamationsfristen gælder fra den dag, forbrugeren køber den nye enhed. Reklamationsretten skal dokumenteres med den originale regning eller kvittering (hvorpå købsdato samt enhedens type er anført) samt garantibeviset. Håndtering af fejlbehæftede enheder: Ved reklamation kontaktes det sted, hvor produktet er købt. Hvis enheden har en defekt inden for reklamtionsfristen, vil KC Danmark eller dennes officielt udnævnte servicecenter uden vederlag reparere enhver defekt, som måttes skyldes fejl i materialer eller fremstilling. Arbejdet vil normalt blive udført i kundens hjem (dog kun brofaste øer) eller på et servicecenters værksted. KC Danmark vil indfri reklamationsrettens forpligtelser ved enten at reparere eller udskifte fejlbehæftede enheder eller reservedele på disse. Ved udskiftning/ombytning kan farve og model variere fra den købte enhed. Reklamationsundtagelser Ved skader eller defekter, som skyldes forkert behandling eller betjening, samt skader, der skyldes brug af uoriginale reservedele eller tilbehør, som ikke er anbefalet af KC Danmark, bortfalder reklamationsretten på de dele, som har taget skade af denne forkerte behandling. Desuden omfatter reklamationsretten ikke skader, der skyldes ydre faktorer, såsom lynnedslag, vand- og brandskader, samt skader der skyldes transport. Reklamationsretten bortfalder hvis enhedens serienumre er blevet ændret, fjernet eller på nogen måde ikke stemmer overens eller er gjort ulæselige. Batterier, el-pærer, filter og lignende er ikke omfattet af reklamationsretten, da dette er forbrugsvarer. Reklamationsretten bortfalder desuden, hvis enheden er blevet repareret, ændret eller modificeret af køber eller af et ukvalificeret og ikke officielt udnævnt servicecenter. 12

13 Søndergårdsvej Skanderborg Tlf Fax

SCAN1 BRUGERVEJLEDNING

SCAN1 BRUGERVEJLEDNING Inden du tager dit klimaanlæg i brug, bedes du læse denne vejledning grundigt og gemme den til fremtidig opslag. SCAN1 BRUGERVEJLEDNING Se www.andes.dk for opdateringer Anlægget skal monteres af en autoriseret

Læs mere

Gastroback. Brugsvejledning DK. Automatisk ismaskine. Art.-Nr. 42909 Smart Ice Cream Advanced Automatic

Gastroback. Brugsvejledning DK. Automatisk ismaskine. Art.-Nr. 42909 Smart Ice Cream Advanced Automatic Gastroback Brugsvejledning DK Automatisk ismaskine Art.-Nr. 42909 Smart Ice Cream Advanced Automatic Læs alle instruktionerne før brug første gang! Model og påhæng kan udskiftes! Til husholdningsbrug!

Læs mere

Mobilt klimaanlæg. Brugsanvisning. Model: GPC12AF-K3NNA7A GPE12AF-K3NNA7A

Mobilt klimaanlæg. Brugsanvisning. Model: GPC12AF-K3NNA7A GPE12AF-K3NNA7A Mobilt klimaanlæg Brugsanvisning Model: GPC12AF-K3NNA7A GPE12AF-K3NNA7A Tillykke med købet af dette klimaanlæg. Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt, inden klimaanlægget tages i brug, og gem brugsanvisningen

Læs mere

Betjenings og installations manual model Jasmin

Betjenings og installations manual model Jasmin Betjenings og installations manual model Jasmin AB-300 Series : Symbol AB-311, AB-312 Læs denne manual grundigt før brug Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsregler.....3 Grundlæggende instruktioner....4

Læs mere

VILLAVENTILATION AGGREGAT Serie VENT PLUS

VILLAVENTILATION AGGREGAT Serie VENT PLUS KVALITET SUNDHED TRIVSEL VILLAVENTILATION AGGREGAT Serie VENT PLUS BETJENINGS- OG MONTERINGSVEJLEDNING FEB 2015 2 VENT PLUS INDHOLDSFORTEGNELSE Generelle anbefalinger side 3 Sikkerhedskrav side 4 Introduktion

Læs mere

Brugsvejledning. Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE

Brugsvejledning. Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE svejledning Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE Vigtige sikkerhedsanvisninger 2-3 Installation 4 Opstilling 4 Indbygning 4 Ventilation 4 Tilslutning til el 5 Typeskilt 5 Beskrivelse af apparatet 6 Start

Læs mere

SWIMMINGPOOL VARMEPUMPER

SWIMMINGPOOL VARMEPUMPER HYDRO-PRO SWIMMINGPOOL VARMEPUMPER Installation & Brugsanvisning BEVO NORDIC A/S 30-05-2011 Indhold 1. Forord... 3 2. Specifikationer... 4 3. Installation og tilslutning... 7 4. Brug og drift... 12 5.

Læs mere

FRITSTÅENDE KØLESKAB. Brugervejledning KS 345 A+

FRITSTÅENDE KØLESKAB. Brugervejledning KS 345 A+ FRITSTÅENDE KØLESKAB Brugervejledning KS 345 A+ Indhold Sikkerhedsforanstaltninger ------------------------- 1~2 Tegning ----------------------------------------------------- 3 Klargøring --------------------------------------------------

Læs mere

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118 200.269 V1/1112 DK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Brugsanvisning skal altid være lige ved hånden! 1. Generelle oplysninger... 114 1.1 Generelt om denne vejledning... 114 1.2 Symbolerklæring...

Læs mere

KB-6622V V I G T I G E S I K K E R H E D S R E G L E R

KB-6622V V I G T I G E S I K K E R H E D S R E G L E R KB-6622V V I G T I G E S I K K E R H E D S R E G L E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR DAMPAPPARATET TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Tillykke med din nye H2O MOP X5 - et mere kompakt og let dampapparat

Læs mere

IIndholdsfortegnelse TVP 13

IIndholdsfortegnelse TVP 13 TVP12 TVP 13 IIndholdsfortegnelse 1 Opbygning og funktion... 3 1.1 Navn på hver enkelt komponent... 3 1.2 Vejledning inden brug... 4 1.3 Beskrivelse af fjernbetjeningen... 7 1.4 Anvendelse af fjernbetjeningen...

Læs mere

Fuldautomatisk kaffemaskine by Fey

Fuldautomatisk kaffemaskine by Fey Fuldautomatisk kaffemaskine by Fey Indholdsfortegnelse Introduktion omkring kaffemaskinens dele 1 Sikkerhedsinstruktioner 3 Advarsel 4 Korrekt beskyttelse af maskinen 5 Introduktion til førstegangsbrugere

Læs mere

Brugermanual. Jungfrau Nordic N-Serie

Brugermanual. Jungfrau Nordic N-Serie H. Jessen Jürgensen A/S - alt til klima- og køleanlæg Brugermanual Samsung Jungfrau Nordic N-Serie 1 Indhold Side Sikkerhedsforanstaltning 3 Tjek før ibrugtagning 4 Unitten 5 Fjernbetjening 6 Basis funktioner

Læs mere

Brugermanual FS 180 A+

Brugermanual FS 180 A+ Brugermanual FS 180 A+ Læs denne brugsanvisning omhyggeligt! Kære kunde! Læs denne brugsanvisning før du tager produktet i brug første gang. Det vil hjælpe dig med at bruge og vedligeholde det korrekt

Læs mere

EA84_EO_0A14750_EA84 30/11/12 12:25 Page197

EA84_EO_0A14750_EA84 30/11/12 12:25 Page197 EA84_EO_0A14750_EA84 30/11/12 12:25 Page197 Kære kunde, Tillykke med din nye Espresso Automatic Serie EA84XX. Maskinen giver dig mulighed for at tilberede mange forskellige slags drikke, espressoer, kaffe

Læs mere

Installations- & betjeningsvejledning - til Deres nye DenForm OutDoor spabad

Installations- & betjeningsvejledning - til Deres nye DenForm OutDoor spabad Installations- & betjeningsvejledning - til Deres nye spabad Installations- & betjeningsvejledning Tillykke med Deres nye spabad Kære Kunde! Tak fordi De valgte et OutDoor spabad fra DenForm A/S Denne

Læs mere

FLEXIT CVR 1000, CVR 2000 CVR 3000, CVR 4000

FLEXIT CVR 1000, CVR 2000 CVR 3000, CVR 4000 FLEXIT CVR 1000, CVR 2000 CVR 3000, CVR 4000 94218DK_04 2013-04 ART.NR.: 04010 04020 04030 04040 Monterings- og brugervejledning Centralstøvsugere Tillykke med dit valg af centralstøvsuger Hvis du bruger

Læs mere

INDHOLD SIKKERHEDSANVISNINGER... 2

INDHOLD SIKKERHEDSANVISNINGER... 2 Inden du begynder at betjene dette apparat, bør du læse manualen grundigt og gemme den til senere opslag. Da de følgende betjeningsanvisninger dækker flere modeller, er det muligt, at dit køleskabs karakteristika

Læs mere

-2- -11- INTRODUKTION AF APPARATET. Produkt med touch-kontrol produkt 1144 (3 SPD) 1144 (5 SPD) Billede 1 1144-60 1144-90. Figur 1

-2- -11- INTRODUKTION AF APPARATET. Produkt med touch-kontrol produkt 1144 (3 SPD) 1144 (5 SPD) Billede 1 1144-60 1144-90. Figur 1 1144 FUSE 10 FUSE LA MP INTRODUKTION AF APPARATET Produkt med touch-kontrol produkt For at få det bedste ud af din emhætte bør du; *Være opmærksom på tidspunktet for rengøring af aluminiumfiltrene og udskiftning

Læs mere

Opvaskemaskiner Brugervejledning

Opvaskemaskiner Brugervejledning Opvaskemaskiner Brugervejledning GS63210W, GU63210W Læs denne vejledning Denne vejledning indeholder afsnit med sikkerhedsanvisninger, driftsvejledning, installationsvejledning og tips til fejlfinding

Læs mere

TKS32 700077 V2/0614

TKS32 700077 V2/0614 TKS32 700077 V2/0614 DK DANSK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Læs grundigt betjeningsvejledning før anvendelse og opbevar den i et nemt tilgængeligt sted! 1. Generelle oplysninger...

Læs mere

Brugsanvisning. køleskab IKEF 2480-1

Brugsanvisning. køleskab IKEF 2480-1 Brugsanvisning køleskab IKEF 2480-1 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger.... 4 Sikkerhed for børn og udsatte personer Generelt om sikkerhed Daglig brug Vedligeholdelse og rengøring Installation Service

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZOU667QX http://da.yourpdfguides.com/dref/665340

Din brugermanual ZANUSSI ZOU667QX http://da.yourpdfguides.com/dref/665340 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Invacare SOLO 2 transportabel iltkoncentrator

Invacare SOLO 2 transportabel iltkoncentrator Brugerhåndbog Invacare SOLO 2 transportabel iltkoncentrator Modelnr. TPO100 / Modelnr. TPO100B Forhandler: Denne vejledning SKAL overdrages til slutbrugeren. Bruger: FØR du benytter dette produkt skal

Læs mere

Ren sinus inverter YK-PSW 700w og 1000w

Ren sinus inverter YK-PSW 700w og 1000w Ren sinus inverter YK-PSW 700w og 1000w Installations og brugervejledning en oversættelse af den originale engelske version uden ansvar. 1. Funktioner Ren sinus spænding (THD mindre end 3 %) ved ren R

Læs mere

irobot Scooba BRUGERVEJLEDNING www.irobot.com

irobot Scooba BRUGERVEJLEDNING www.irobot.com irobot Scooba BRUGERVEJLEDNING www.irobot.com Kære irobot Scooba -ejer Tillykke og velkommen til irobot s verden! Du er blandt den voksende gruppe af personer, der har opdaget en lettere måde at gøre

Læs mere

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW ENN2853AOW...... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ІНСТРУКЦІЯ 71 2 www.electrolux.com INDHOLD OM SIKKERHED..............................................................

Læs mere

INSTALLATIONS - OG BRUGERVEJLEDNING

INSTALLATIONS - OG BRUGERVEJLEDNING INSTALLATIONS - OG RUGERVEJLEDNING DA TRÆPILLEOVN DUO HYDRO-AIR Oversættelse af original vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... II 1-ADVARSLER OG GARANTIETINGELSER...2 2-INSTALLATION OG

Læs mere

BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM

BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM Læs denne manual grundigt før brug Serienummeret findes på maskinens "navneskilt". Du bør notere dig modellens type, serienummeret samt beholde denne

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ERES38810X http://da.yourpdfguides.com/dref/3896915

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ERES38810X http://da.yourpdfguides.com/dref/3896915 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere