Kimen. Kirkeblad for Bjolderup og Uge sogne juni, juli og august 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kimen. Kirkeblad for Bjolderup og Uge sogne juni, juli og august 2011"

Transkript

1 Kimen Kirkeblad for Bjolderup og Uge sogne juni, juli og august 2011 Kirkeblad for Bjolderup og Uge sogne juni, juli og august

2 Kirkelig vejviser og indhold Sognepræst Alfrida K. Pedersen Uge Bygade Tinglev Tlf Daglig kontortid: kl Mandag er fridag Organist Thilde Madsen Søndergade Tønder Tlf.: eller Bjolderup Kirketjener & graver: Jonna Damgaard Pedersen Tlf.: Kirkesanger: Børge Eggertsen Tlf.: Kirkeværge: Bente Haugaard Tlf Uge Kirketjener & graver: Irmgard Kolb, Tlf.: eller Kirkeværge: Birgit Hougaard Tlf Begge sogne: Indhold side Fra menighedsrådet 3 Præstens side 4 Siden sidst + korets side 5 Begravede + Arrangementer 6 Familiebegivenheder 7-9 Nyt fra foreningerne Gudstjenesteliste 12 Kimen udgives af menighedsrådet Redaktør: Thilde Madsen Deadline: Stof vedrørende september, oktober og november sendes til Thilde Madsen på senest d. 20. juli. Fotos Billederne i dette blad er taget af Alfrida og Thilde med mindre andet er angivet. Kirkebil Kirkegængere, som ønsker kørsel til og fra gudstjenesterne kan bestille Taxi på menighedsrådets regning senest dagen før kl. 12 hos Tinglev Taxi på tlf

3 Fra menighedsrådet Formand Leif Andersen skriver: Lidt nyt om, hvad vi har arbejdet med i menighedsrådet, og hvad vi vil komme til at bruge en del tid på fremover. Først: vi har været nødsaget til at flytte vores præstefamilie til Uge Sognegård. Det er sådan, at der er konstateret skimmelsvamp i beboelsesområdet i præstegårdsbygningen i Bjolderup, og vi så ingen anden udvej, end at flytte familien - og så var det godt, vi forholdsvis hurtigt, kunne få Uge Sognegård gjort indflytningsklar. Sognepræstens ny adr. kan ses på s. 2. Vi vil i den kommende tid beskæftige os meget med, hvad der skal ske med Bjolderup Præstegård. Hvad kræves der for at gøre den beboelig igen? Eller skal der ske noget helt andet - og hvis dét bliver tilfældet, så kan flere løsningsmodeller jo komme i spil. Ellers er der handlet lidt jord i menighedsrådets regi. I Uge er der solgt omkring 7 ha. jord til Freiberg grusgrave. I Bjolderup har vi købt en strimmel jord vest for kirkegården af Hans Fallesen. Den tænkes udlagt til parkeringsplads, så det fremover bliver noget nemmere at få plads til bilen ved kirkelige handlinger med mange deltagere. Så har vi også her i foråret haft Provstesyn af alle bygninger, (på nær Bjolderup Præstegård), og der var ikke noget særligt at bemærke. I Uge Kirke har vi haft besigtigelsesmøde med provstiudvalgets folk, kgl. bygningsinspektør, nationalmuseumsinspektør samt Margrethe Wind fra Stiftet. Det drejede sig om altertavlen og prædikestolen, men først og fremmest om reparation eller udskiftning af vinduerne i Kirken. Vedrørende gudstjenester har vi set os nødsaget til at reducere antallet af gudstjenester i Uge kirke. Vi har søgt og fået tilladelse hos provst og biskop, med en prøvetid på et år. Vi håber så på god tilslutning til de lidt færre gudstjenester. Dette var et lille indblik i noget af det som rådet beskæftiger sig med for tiden, ud over regnskab, budget, forpagtning og meget andet. Med ønske om en god sommer til alle - Leif Menighedsrådets møder er offentlige - kommende møder: 8. juni og 9. august. 3

4 Præstens side Forenet i Helligånden Som inspiration til overvejelse over pinsen skal vi se på modsætningen mellem Babelstårnet og Pinsen. Umiddelbart skulle man tro, at disse to ikke har det fjerneste med hinanden at gøre. Men teologisk hører de sammen som modsætninger. I store træk handler fortællingen om Babelstårnet om menneskers oprør mod Gud. Mennesker nøjedes ikke med at være Guds skaberværk og leve under de betingelser, Gud havde givet dem. Nej, de ville være som Gud. De stræbte efter at nå himlen ved egen kraft, så de kunne opnå guddommelighed og evig lykke dér. De ville være lige som Gud. Det er menneskets storhedsvanvid. Men det var på forhånd dømt til at mislykkes. Det er da klart. Ingen kan ved egen kraft nå himlen. Ingen kan blive lige som Gud. Syndefaldsberetningen fortæller os, at fristelsen, der førte mennesket til fald, var ønsket om at blive lige som Gud. Så Gud blandede sig. Han skabte forvirring. En sprogforvirring. Ingen kunne mere forstå hinanden, og deres forehavende gik i stå. Det mislykkedes for dem. På denne måde opstod der splid mellem mennesker. Hvad så med pinsen? Hvad har den med Babelstårnet at gøre? Her skal vi se det hele med det modsatte fortegn. Her er det ikke mennesket, der stræber efter at nå himlen. Her er det Gud, der kommer til os mennesker. Som den Helligånd kommer Gud over mennesker og forener dem. Her er der ikke tale om en sprogforvirring, der sætter splid. Forvirringen består mere i, at mennesker kan forstå hinanden, selv om de ikke havde forudsætningerne til det. De undres. Og denne begivenhed forener mennesker af forskellige nationer. Ånden forenede dem, så tre tusinde mennesker blev døbt den dag. Endnu i dag forener Helligånden. Mennesker over hele jorden, mennesker, der ikke har forudsætninger for at forstå hinanden, forenes i Helligånden. Forenes om Kristus som verdens frelser. Forenes i bøn til Gud. For bøn er troens åndedræt. Kun i bøn kan vi få næring til et kristent liv. Lad os derfor forenes i bønnen. 4

5 Siden sidst Sofie og Line glædede os med deres spil ved gudstjenesten påskedag - de har lovet at deltage igen pinsedag! På under Gudstjenester - Intro kan du et par dage før den kommende helligdag, se, hvad der kommer til at foregå: tekster, salmer, dåb - eller f. eks. om der er blæsere med. I ugen efter helligdagen bliver prædikenen lagt på under Gudstjenester - Prædiken. Så hvis du missede noget eller gerne vil repetere en god formulering, så kan de seneste prædikener læses her. Ofte står der også lidt om tiden i kirkeåret. Under menupunktet Gudstjenester kan du også finde Salme til tiden. En nyere salme præsenteres med tekst, melodi og lidt om oprindelsen og forfatteren. Den salme vil i øvrigt blive brugt ved flere gudstjenester i perioden, som den passer til - så tjek jævnligt! Vær venlig at fortælle webmasteren, om du bruger noget af det, som hjemmesiden tilbyder. Vi har sat en tæller på hjemmesiden, men vi kan ikke se, hvad folk klikker på. Mail adresse findes under Adresser - Web-master. Korets side 10 friske piger fra Bjolderup-Uge kirkekor deltog i et stort stævne med næsten 300 børn og unge i Hannerup Kirke d. 9. april. Se flere billeder på hjemmesiden. Her står i øvrigt mere om, hvornår koret øver og hvem, der kan deltage. 5

6 Begravede Bjolderup: Niels Justesen, født d. 15. november 1924, død d. 31. januar Peter Andresen Holm, født d. 21. september 1931, død d. 7. februar Uge: Cathrine Kryhlmand, født d. 19. august 1920, død d. 19. februar Harald Christensen, født d. 3. august 1943, død d. 5. marts Else Mathilde Brodersen, født d. 29. september 1927, død d. 17. februar Harald Meldgaard, født d. 5. november 1919, død d. 21. marts Arrangementer Sankt Hans i Uge Sognegård Torsdag den 23. juni kl Fællesspisning af kr. 40,00 + drikkevarer. Børn 0-12 år gratis. Skattejagt for børn kl Fælles Sogneudflugt for Bjolderup og Uge sogne. Turen i år går til Endelave lørdag den 20. august Der kommer nærmere meddelelse i Ugebladet Tinglev og på hjemmesiden! Bål og båltale kl. 20:30 ved Venstre politiker og byrådsmedlem Thomas Andresen fra Tinglev Afslutning med snobrød ved gløderne fra bålet. Arr. menighedsrådet 6

7 Familiebegivenheder Søndag den 3. april: diamantkonfirmation i Bjolderup Kirke Søndag d. 10. april: guldkonfirmation i Bjolderup Kirke Find konfirmandernes navne på hjemmesiden under Arrangementer - Set og sket. Her kan du i øvrigt altid følge med i, hvad der netop er foregået i og omkring kirkerne. Lige nu er der også billeder fra 4. maj gudstjenesten ved Spejderhuset, og det seneste er en billedserie med årets nye konfirmander. For de kommende konfirmander er der oplysninger at hente under Fra fødsel til død - Konfirmation. Ligeså kan man finde oplysninger om dåb, bryllup og begravelse. Skal der udfyldes papirer, er der indsat link til skemaet. Der er indsat link til Salmebogen online, hvor man kan finde forslag til salmer til vielsen eller begravelsen. Er der noget, du mangler, så giv besked til webmaster, der snarest vil sætte flere oplysninger på siden. Send også gerne en besked, hvis du har haft glæde af indholdet, så vi kan se, om det bliver brugt! 7

8 Familiebegivenheder Dåb i Bjolderup den 6. februar: Johanne Marie Tang Dahl, datter af Heidi og Steven Tang Dahl. Dåb i Uge den 13. februar: Karla Birgitte Korsgaard Davidsen, datter af Christina Hansen og Kim Davidsen. Vielse i Bjolderup den 19 februar: Heidi Hansen og Carsten Jensen. Dåb i Bjolderup den 20 februar: Laura Bøgelund, datter af Ida Bøgelund Christensen og Steffen Henningsen. 8 Dåb i Bjolderup den 20. marts: Amanda Marie Olesen, datter af Karina Olesen og Jan Desler.

9 Familiebegivenheder Dåb i Bjolderup den 27. marts: Emil Gade Olesen, søn af Lone og Brian Olesen. Dåb i Bjolderup den 10. april: Matilde Ellinor Ammitzbøll, datter af Lene Jørgensen og Mads Ammitzbøll. Dåb i Bjolderup den 17. april: Freja Sønnichsen Jørgensen, datter af Mariette Iversen og Markus Jørgensen. Dåb i Bjolderup den 17. april: Christina Karkov Kaufmann, datter af Pia og Torben Kaufmann. Vielse i Bjolderup den 21. april: Hanne Christensen og Anker Bonde 9

10 Nyt fra foreningerne Agnes Høeg og Ruth Schulz skriver: Danmission: Tirsdag d. 7. juni kl. 14,30 hos Ruth Schulz Lysegvej 16, Bolderslevskov. Tirsdag d. 16. august kl. 14,30 hos Ingrid Callesen, Ternevænget 187, Tinglev. Bibelkreds: Mandag d. 20. juni kl 19,30 hos Kristine og Jørgen Knudsen, Urnehovedvej 91, Bolderslev Torsdag d. 11. august kl. 19,30 hos Andreas Hansen, Bolderslevskovvej 45, Bolderslev. Hyggeeftermiddage i Bolderslev missionshus. Torsdag d. 9. juni kl. 14,30 ved Helga Westergaard, Tønder Torsdag d. 18. august kl. 14,30 ved Magda Nissen, Bevtoft. Edel Kristensen skriver: Møder i Missionshuset m.m. Kontaktperson: Esther Hermannsen, Juni onsdag den 1. kl : bedemøde fredag den 17. kl : cykeltur for hele familien torsdag den 23. kl : Skt. Hansfest i Æ Spejderhus. Båltale v/biskop Niels Henrik Arendt, Haderslev 10 August onsdag den 3. kl : bedemøde onsdag den 24. kl : Vi kører til? Spejderhuset I år kan Urnehoved gruppe fejre 75 års jubilæum. Der er allerede taget hul på fejringen. Men DAGEN er den 20. august. Den skal fejres ved, at alle tidligere aktive spejdere, hele byen og andre interesserede inviteres til sjove dyste, bålmad og lejrbål ved spejderhuset. Dog skal vi først på jubilæumssommerlejr på Barsø d. 26. juni 1. juli med masser af aktiviteter i form af en rejse gennem tiden. Bævere og ulve belejrer Barsøhuset, og spejderne finder et godt sted at etablere en lejrplads med telte o.a. Se flere nyheder på nn.spejdernet.dk/gruppe/urnehoved

11 Nyt fra foreningerne Lone Kristensen, som også er kontaktperson ( ) skriver: KFUM & KFUKs Teenklub Det oplyses senere hvornår teenklubben starter op igen - se KFUM & KFUKs Unge Familier Kontaktperson: Lone Kristensen Aftenerne er kl hvis ikke andet er nævnt. Juni Onsdag d. 1. hos Alfrida og Claus i Uge Sognegård Torsdag d. 23. Sankthansfest i Spejderhuset. Nærmere besked følger. Juli August Sommerferie Fredag d. 12. grillaften for alle i KFUM & KFUK kl hos Lone og Preben Kristensen, Bjolderupvej 3, Bolderslev. Medbring selv mad, drikkevarer og service. Grillen er tændt, og vi giver kaffen. KFUM og KFUKs MOK-klub Kl , hvis ikke andet er nævnt. Kontaktperson Leila Poulsen Det oplyses senere hvornår Mokklubben starter op igen - se KFUM & KFUKs Bibelkreds kl , hvis ikke andet er nævnt. Kontaktperson: Edel Kristensen Juni Onsdag d. 8. hos Esther og Johannes Hermannsen, Skansevej 1, Bolderslev August Onsdag d. 3. hos Kirsten og Flemming Jørgensen, Hjordkærvej 28, Raved. Fredag d. 12. grillaften kl hos Lone og Preben Kristensen, Bjolderupvej 3, Bolderslev KFUM og KFUK deltager også med en stand ved Markeds- og ringriderfesten den 25. juni. Kom og prøv vores sjove konkurrencer Når der sker ændringer i et program - eller programmet udkommer senere end Kimen, kan du finde det seneste nye på 11

12 Gudstjenester Sted Tid 2. juni Kristi himmelfartsdag AKP Bjolderup juni 6. sø. efter påske AKP Bjolderup juni Pinsedag AKP Bjolderup juni 2. pinsedag AKP Uge juni Trinitatis AKP Bjolderup juni 1. sø. efter trinitatis AKP Bjolderup juli 2. sø. efter trinitatis AKP Bjolderup juli 3. sø. efter trinitatis AKP Uge juli 4. sø. efter trinitatis TSP Bjolderup 9.00? 24. juli 5. sø. efter trinitatis TSP Bjolderup 9.00? 31. juli 6. sø. efter trinitatis AKP Bjolderup august 7. sø. efter trinitatis AKP Bjolderup august 8. sø. efter trinitatis AKP Uge august 9. sø. efter trinitatis AKP Bjolderup august 10. sø. efter trinitatis AKP Bjolderup Indsamlinger i Bjolderup: 5. juni KFUM s Soldatermission. 19. juni Religionspædagogisk Center. 7. august Århus Diakonhøjskole. 14. august KFUM Idræt. Tyske Gudstjenester: 14. august i Uge kirke og 25. august kl Gottesdienst im Maislabyrint" ved Uge. Midtpunktet: Gudstjeneste kl Den 15. juni og den 17. august. 12 AKP - Alfrida K. Pedersen TSP - Trine S. Parbo

Kirkelig vejviser og indhold

Kirkelig vejviser og indhold Kimen Kirkeblad for Bjolderup og Uge sogne juni, juli og august 2012 1 Kirkelig vejviser og indhold Sognepræst Alfrida K. Pedersen Uge Bygade 11 6360 Tinglev Tlf.. 7464 6336 E-mail: akp@km.dk Daglig kontortid:

Læs mere

Kirkelig vejviser og indhold

Kirkelig vejviser og indhold Kimen Kirkeblad for Bjolderup og Uge sogne september, oktober og november 2012 1 Kirkelig vejviser og indhold Sognepræst Alfrida K. Pedersen Uge Bygade 11 6360 Tinglev Tlf.. 7464 6336 E-mail: akp@km.dk

Læs mere

10. 10.30 8. sø. efter trinitatis AKP Uge *

10. 10.30 8. sø. efter trinitatis AKP Uge * Kirkeblad for Bjolderup og Uge sogne juni, juli og august 2014 Gudstjenester Juni 1. 10.30 6. sø. efter påske AKP Bjolderup 8. 10.30 Pinsedag AKP Bjolderup ** 9. 10.30 2. pinsedag AKP Uge * 15. 10.30 Trinitatis

Læs mere

Tyske gudstjenester: 9/6 kl. 14.00 i Uge kirke, 9/6 kl. 16.00 dansktysk spillemandsmesse Tinglev kirke, 23/6 kl. 14.00 openairgudstjeneste

Tyske gudstjenester: 9/6 kl. 14.00 i Uge kirke, 9/6 kl. 16.00 dansktysk spillemandsmesse Tinglev kirke, 23/6 kl. 14.00 openairgudstjeneste Tyske gudstjenester: 9/6 kl. 14.00 i Uge kirke, 9/6 kl. 16.00 dansktysk spillemandsmesse Tinglev kirke, 23/6 kl. 14.00 openairgudstjeneste i skoven i Lovtrup, 11/8 kl. 14.00 i Uge kirke, 18/8 kl. 19.00

Læs mere

Kimen Kirkeblad for Bjolderup og Uge sogne december 2010 - januar - februar 2011

Kimen Kirkeblad for Bjolderup og Uge sogne december 2010 - januar - februar 2011 Kimen Kirkeblad for Bjolderup og Uge sogne december 2010 - januar - februar 2011 1 Kirkelig vejviser og indhold Sognepræst Alfrida K. Pedersen Bjolderupvej 65 6392 Bolderslev Tlf.. 7464 6336 E-mail: akp@km.dk

Læs mere

Kirkeblad for Bjolderup og Uge sogne september, oktober og november 2011 1

Kirkeblad for Bjolderup og Uge sogne september, oktober og november 2011 1 Kimen Kirkeblad for Bjolderup og Uge sogne september, oktober og november 2011 1 Kirkelig vejviser og indhold Sognepræst Alfrida K. Pedersen Uge Bygade 11 6360 Tinglev Tlf.. 7464 6336 E-mail: akp@km.dk

Læs mere

Kimen Kirkeblad for Bjolderup og Uge sogne marts, april og maj 2011

Kimen Kirkeblad for Bjolderup og Uge sogne marts, april og maj 2011 Kimen Kirkeblad for Bjolderup og Uge sogne marts, april og maj 2011 1 Kirkelig vejviser og indhold Sognepræst Alfrida K. Pedersen Bjolderupvej 65 6392 Bolderslev Tlf.. 7464 6336 E-mail: akp@km.dk Daglig

Læs mere

Kirkelig vejviser og indhold

Kirkelig vejviser og indhold Kimen Kirkeblad for Bjolderup og Uge sogne december 2011, januar og februar 2012 1 Kirkelig vejviser og indhold Sognepræst Alfrida K. Pedersen Uge Bygade 11 6360 Tinglev Tlf.. 7464 6336 E-mail: akp@km.dk

Læs mere

Gudstjenester. ** Frokost med efterfølgende orienterings- og inspirationsmøde fra/til menighedsrådet i Præstegården

Gudstjenester. ** Frokost med efterfølgende orienterings- og inspirationsmøde fra/til menighedsrådet i Præstegården Tyske gudstjenester: 8/9 i Uge kl. 14, 15/9 høstgudstjeneste for hele Pfarbezirk i Bjolderup kl. 14 - efterfølgende kaffe i Rebbølcenteret, 2/11 morgenandagt til Deutscher Tag i Tinglev kl. 9.15 og 10/11

Læs mere

19. 9.00 7. sø. efter trinitatis TSP Bjolderup. 14. 10.30 2. sø. efter trinitatis TSP Uge * 30. 10.30 13. sø. efter trinitatis AHM Bjolderup *

19. 9.00 7. sø. efter trinitatis TSP Bjolderup. 14. 10.30 2. sø. efter trinitatis TSP Uge * 30. 10.30 13. sø. efter trinitatis AHM Bjolderup * Kirkeblad for Bjolderup og Uge sogne juni, juli og august 2015 Gudstjenester Juni 7. 9.00 1. sø. efter trinitatis TSP Bjolderup 14. 10.30 2. sø. efter trinitatis TSP Uge * 21. 10.30 3. sø. efter trinitatis

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Hvert træ nu pranger med sit løv, og jorden dækker til sit støv med sommergrønne klæde, og skønnere er liljens dragt

Læs mere

Kimen Kimen Kirkeblad for Bjolderup og Uge sogne marts, april og maj 2012

Kimen Kimen Kirkeblad for Bjolderup og Uge sogne marts, april og maj 2012 Kimen Kimen Kirkeblad for Bjolderup og Uge sogne marts, april og maj 2012 1 Kirkelig vejviser og indhold Sognepræst Alfrida K. Pedersen Uge Bygade 11 6360 Tinglev Tlf.. 7464 6336 E-mail: akp@km.dk Daglig

Læs mere

Kimen Kirkeblad for Bjolderup og Uge sogne september, oktober og november 2015 Gudstjenester Tyske gudstjenester: September

Kimen Kirkeblad for Bjolderup og Uge sogne september, oktober og november 2015 Gudstjenester Tyske gudstjenester: September Kirkeblad for Bjolderup og Uge sogne september, oktober og november 2015 Gudstjenester September 6. 10.30 14. sø. efter trinitatis AHM Bjolderup * 13. 10.30 15. sø. efter trinitatis - AHM Uge høstgudstjeneste

Læs mere

Ryde-Handbjerg. Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene.

Ryde-Handbjerg. Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene. RIV UD OG GEM KIRKESTOFFET Ryde-Handbjerg Festlige maj... Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene. Søndag den 3. maj fejrede

Læs mere

Marts 2. 10.30 Fastelavn AKP Bjolderup

Marts 2. 10.30 Fastelavn AKP Bjolderup Tyske gudstjenester: 9/3 kl. 14.00 i Uge kirke 16/3 kl. 19.00 i Bjolderup kirke 26/4 kl. 10.00 i Uge kirke, konfirmation 11/5 kl. 14.00 i Uge kirke 18/5 kl. 19.00 i Bjolderup kirke Gudstjenester Marts

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

Orø Kirkeblad Nr. 3 Juli - august årg.

Orø Kirkeblad Nr. 3 Juli - august årg. Orø Kirkeblad Nr. 3 Juli - august 2009 18. årg. Mon Gud er lisså stærk som Tarzan? Sådan spurgte en moderne børnesalme var det i 60 erne? Måske 70 erne? Jeg har ikke fået noget ud af at google den, så

Læs mere

December 7. 16.00 2. sø. i advent -

December 7. 16.00 2. sø. i advent - Gudstjenester December 7. 16.00 2. sø. i advent - HM Uge * Vi synger julen ind 14. 10.30 3. sø. i advent HM Bjolderup * 21. 9.00 4. sø. i advent TSP Bjolderup 24. 14.00 Juleaften HM Uge 15.15 Bjolderup

Læs mere

Nyt fra menighedsrådet

Nyt fra menighedsrådet AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet Juni, Juli, August 2014 Nyt fra menighedsrådet Kunstudstilling i Kirkebakkehuset Menighedsrådsmøder Torsdag d. 26. juni kl. 17.00 i Kirkebakkehuset Tirsdag d. 12. august

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - November 2009

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - November 2009 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - November 2009 Naturen holder pinsefest i blomstervirket smykke, og lunden, som den kan det bedst, fortæller om sin lykke. Nu vårens vind har ringet ind dens fest i

Læs mere

Oue Valsgaards kirkeblad juni - august 2015 Valsgaard kirke

Oue Valsgaards kirkeblad juni - august 2015 Valsgaard kirke Kirkebladet Oue Valsgaards kirkeblad juni - august 2015 Valsgaard kirke Kirken har mange vinkler og perspektiver. Nutidig bøn til nutidig Forårskoncert Herre Vor Gud, himmelske far Vi takker dig for den

Læs mere

Gudstjenester. December 1. 10.30 1. sø. i advent AKP Bjolderup 8. 16.00 2. sø. i advent

Gudstjenester. December 1. 10.30 1. sø. i advent AKP Bjolderup 8. 16.00 2. sø. i advent Tyske gudstjenester: 1/12 kl. 19.00 i Bjolderup kirke 8/12 kl. 14.00 i Uge kirke 15/12 kl. 17.00 i Kliplev - fælles Musikalische adventsvesper 24/12 kl. 23.00 i Uge kirke 12/01 kl. 14.00 i Uge kirke 19/01

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Internetadresser... Her bor de...

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Internetadresser... Her bor de... Her bor de... Sognepræst Mogens Nørsøller Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: MONO@km.dk Mandag er fridag Sekretær og regnskabsfører Britta Sunesen tlf. 20 28 35 13 mail: BLSU@km.dk Kontortid:

Læs mere

Toftlund - Tirslund Kirkeblad

Toftlund - Tirslund Kirkeblad Toftlund - Tirslund Kirkeblad 2007 JUNI JULI AUGUST Nr. 3 Tilhørsforhold Alle mennesker hører til i en familie og en slægt eller i en vennekreds eller arbejdsgruppe eller en skoleklasse eller hvad det

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014 Goddag og farvel Præsentation af ny præstevikar I forbindelse med, at Torben Jensen har fået nyt embede, er jeg blevet

Læs mere

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur.

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur. Juni - Juli - August 2015 Sognebladet Tødsø - Alsted - Sdr. Dråby Pastorat Inde i bladet: Præstens side 2 Konfirmandindskrivning 2016 3 Sogneudflugt 4 Kirkeskibe 5 Nyt fra beboerforeningerne 6 Adresser

Læs mere

Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006

Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006 Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

juli august september

juli august september Skelager Kirke www.skelagerkirke.dk 2015 juli august september Indhold: Skelagerparken 2 25 års jubilæum 3 Kalender 4-5 Dåbsjubilæum 6 Familiegudstjenester 6 Babysalmesang 6 Ny biskop 7 Praktiske oplysninger

Læs mere

Kirkebladet. Sommer 2016. Gudstjenester & koncerter

Kirkebladet. Sommer 2016. Gudstjenester & koncerter Side 12 Gudstjenester & koncerter Søn. 15. maj: Pinsedag 10.30 Outrup Man. 16. maj: 2. pinsedag 10.30 Lødderup: Fælles Gospeldag. Tirsdag 17. maj: Pilgrimmorgensang 9.00 Dragstrup Søn. 22. maj: Trinitatis

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke en sommerdag. 13. årgang Sommeren 2011 Nr. 3

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke en sommerdag. 13. årgang Sommeren 2011 Nr. 3 KIRKENYT PADESØ SOGN 13. årgang Sommeren 2011 Nr. 3 Padesø Kirke en sommerdag PRÆSTEN præster som ferieafløsere i Padesø Kirke. Før Padesø Kirkedistrikts omdannelse til sogn havde præsten i Veflinge og

Læs mere

Kirkeblad for Bårse og Beldringe sogne

Kirkeblad for Bårse og Beldringe sogne Kirkeblad for Bårse og Beldringe sogne Tamara Rosanes til sommerfest Ny præst I Bårse og Beldringe Kildegudstjeneste Meditationsandagter Familiegudstjeneste m.m Juni September 2014 Kære Bårse- og Beldringe

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2 KIRKENYT PADESØ SOGN 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2 Påske i Padesø Kirke Hvad laver menighedsrådet? Der har i 2012 været valg til menighedsrådene landet over og de nye menighedsråd er konstitueret og således

Læs mere

28. 9.00 14. sø. e. trinitatis HBJ Bjolderup. 17. 10.30 8. sø. e. trinitatis AHM Bjolderup. 7. 10.30 11. sø. e. trinitatis AHM Bjolderup **

28. 9.00 14. sø. e. trinitatis HBJ Bjolderup. 17. 10.30 8. sø. e. trinitatis AHM Bjolderup. 7. 10.30 11. sø. e. trinitatis AHM Bjolderup ** Gudstjenester Juni 5. 9.00 2. sø. e. trinitatis HBJ Bjolderup 12. 9.00 3. sø. e. trinitatis HBJ Uge 19. 10.30 4. sø. e. trinitatis AHM Bjolderup 26. 10.30 5. sø. e. trinitatis AHM Bjolderup * Juli 3. 9.00

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj til september 2013. Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj til september 2013. Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Maj til september 2013 Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne Så nåede vi Maj En fantastisk dejlig måned ja måske årets skønneste! 12 maj indsættes den nye

Læs mere

Ølstykke Sogn. Ølstykke & Udlejre Kirker. Nyt fra. April Maj Juni Juli Aug. Sept.

Ølstykke Sogn. Ølstykke & Udlejre Kirker. Nyt fra. April Maj Juni Juli Aug. Sept. Nyt fra Ølstykke Sogn Ølstykke & Udlejre Kirker 1 Indhold Menighedsrådets vision 3-4 Arrangementer 5 Aktiviteter i sognet 6-7 2 0 1 4 April Maj Juni Juli Aug. Sept. Adresser Kirkens præster: Træffes efter

Læs mere

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn Kirkelig vejviser Sognepræst: Jonas Serner-Pedersen Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: jjs@km.dk Menighedsrådsformand: Robert Stoltenberg Højgårdsparken 90, 7560 Hjerm tlf. 97 46 50 52 mail:

Læs mere

HALK OG GRARUP KIRKEBLAD. Marts 2012 Juni 2012

HALK OG GRARUP KIRKEBLAD. Marts 2012 Juni 2012 HALK OG GRARUP KIRKEBLAD Marts 2012 Juni 2012 NYT FRA MENIGHEDSRÅDET Vi har nu taget behørig afsked med sognepræst Annette Møller Jensen og sagt tak for den gode måde, hun forvaltede præstegerningen i

Læs mere

Nr.5. Maj 2015. Kl. 11.00. Kl. 12.15. Kl. 10.30. Kl. 12.15. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 10.

Nr.5. Maj 2015. Kl. 11.00. Kl. 12.15. Kl. 10.30. Kl. 12.15. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 10. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.5. 1 Maj 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 10. maj 5. søndag efter påske Kl. 11.00 Præst fra Døvemenigheden Døvegudstjeneste Torsdag den 14. maj

Læs mere

2015-09-03 Menighedsrådsmøde referat Side 1 af 6

2015-09-03 Menighedsrådsmøde referat Side 1 af 6 Tjørring sogn Referat MR - møde d. 3. september, 2015 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi

Læs mere

Gudstjenester Tyske gudstjenester: Marts 8/3: Uge kl. 14.00 15/3: Bjolderup kl. 19.00 10.30 2. sø. i fasten Bjolderup

Gudstjenester Tyske gudstjenester: Marts 8/3: Uge kl. 14.00 15/3: Bjolderup kl. 19.00 10.30 2. sø. i fasten Bjolderup Gudstjenester Marts 1. 10.30 2. sø. i fasten HM Bjolderup 8. 9.00 3. sø. i fasten HM Bjolderup 15. 9.00 Midfaste søndag TSP Uge * 22. 10.30 Mariæ bebudelses dag HM Bjolderup * 29. 10.30 Palmesøndag HM

Læs mere

Kirken har fødselsdag!

Kirken har fødselsdag! maj / juni 2013 Kirken har fødselsdag! Pinsedag for næsten 2000 år siden, blev kirken født med de første kristne i Jerusalem. Hvis vi skruer tiden frem og flytter vores blik til Danmark, så kan vi se at

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Et vindue i Padesø Kirke. 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3

KIRKENYT PADESØ SOGN. Et vindue i Padesø Kirke. 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3 KIRKENYT PADESØ SOGN 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3 Et vindue i Padesø Kirke Hvor mange bruger kirken? Hen over sommeren sidste år var et af de store temaer i medierne Folkekirkens krise og manglende kirkegængere.

Læs mere

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl.

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.4. april. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 29. marts Palmesøndag Kl. 10.30 Birgit Lundholm, Onsdag den 1. april Kirkevært i kirken Kl.

Læs mere

morgensang i sommerferien

morgensang i sommerferien Gjellerup kirke & sogn juni juli august 2014 Konfirmander 2014 Jeg tror nok, jeg tror se side 2 morgensang i sommerferien Se side 3 Sankthansaften i præstens have Se side 9 2 på den anden side Jeg tror

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn september til november 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen,

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2014

Kirkenyt juli og august 2014 Kirkenyt juli og august 2014 Foredrag om Brasilien Hør Marie Sødertoft Pedersen fortælle om sine begivenhedsrige rejser i Brasilien. Hun holder foredrag i kirken onsdag den 13. august. Gudstjeneste under

Læs mere

Vejlby Sogns Kirkeblad

Vejlby Sogns Kirkeblad Vejlby Sogns Kirkeblad DECEMBER 2015 - JANUAR - FEBRUAR 2016 41. ÅRGANG Og lyset skinner i mørket, og mørket greb det ikke. Lyset, det sande lys, som oplyser ethvert menneske, var ved at komme til verden.

Læs mere

Kirkebladet Nr. 2-25. årg. Marts - April - Maj 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 2-25. årg. Marts - April - Maj 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 2-25. årg. Marts - April - Maj 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kontor: Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, 22 95 08 91, fax 97 99 30 49 E-mail:

Læs mere

PROGRAM VELKOMMEN PÅ

PROGRAM VELKOMMEN PÅ PROGRAM VELKOMMEN PÅ Hvad kan vi gøre for dig? Du står med det nye program i hånden. Luk op og se de mange muligheder! Klippen Lemvig Indre Mission er et fællesskab af mennesker, der mødes for at dele

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Forår på Padesø Kirkegård. 13. årgang Foråret 2011 Nr. 2

KIRKENYT PADESØ SOGN. Forår på Padesø Kirkegård. 13. årgang Foråret 2011 Nr. 2 KIRKENYT PADESØ SOGN 13. årgang Foråret 2011 Nr. 2 Forår på Padesø Kirkegård PRÆSTEN Padesø Sogn praktiske oplysninger Som omtalt i sidste nummer af kirkebladet er Padesø Kirkedistrikt blevet omdannet

Læs mere

Kirkeblad Rynkeby. Revninge. Nr. 74 September Oktober November årgang

Kirkeblad Rynkeby. Revninge. Nr. 74 September Oktober November årgang Kirkeblad Rynkeby Revninge Nr. 74 September Oktober November 2017 27. årgang Nyt ansigt på prædikestolen Fra 1. september 2017 begynder et nyt samarbejde mellem Rynkeby-Revninge sogne og Rønninge sogn.

Læs mere

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed Sdr. Nærå Juni Juli August September 2014 Valgmenighed Kære alle Tak for en god generalforsamling. Og tak for vores lille værksted, dejligt, at høre jeres stemme. Nu er det blot at trække de gode forslag

Læs mere

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række.

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 37. årgang Nr. 15 Oktober - November - December 2015 Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Sådan sagde den fornyligt afdøde Niels Henrik Arendt,

Læs mere

Program for Indre Mission i Gjern Foråret 2012

Program for Indre Mission i Gjern Foråret 2012 Program for Indre Mission i Gjern Foråret 2012 Gjern Missionshus Østergade 27B 8883 Gjern 1 2 Mandag 9. kl. 20 Tirsdag 10. kl. 10 (bemærk tidspunktet) Onsdag 11. kl. 20 Torsdag 12. kl. 20 Fredag 13. kl.

Læs mere

for Lyne Sogn Juni 2017 Guldkonfirmander Årgang 1967

for Lyne Sogn Juni 2017 Guldkonfirmander Årgang 1967 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Juni 2017 Guldkonfirmander Årgang 1967 Indhold * Kroket & Petanque: Jubilæum * Lyne Hallen: Sommerfest * SLGU: Sponsor tøj til

Læs mere

Kirkebladet Thyregod og Vester Sogne Årgang 76 nr. 3 september - oktober - november 2015

Kirkebladet Thyregod og Vester Sogne Årgang 76 nr. 3 september - oktober - november 2015 Kirkebladet Thyregod og Vester Sogne Årgang 76 nr. 3 september - oktober - november 2015 Sognepræst Organist Graveren i Thyregod Kirkeværge Thyregod Graveren i Vester Kirkeværge Vester Formand Hjemmeside

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Her bor de... nternetadresser... Vigtige nternetadresser Sognepræst: Jonas Jonas Serner-Pedersen Kirkevej Kirkevej 9, 7560 9, 7560 Hjerm Hjerm www.hjermkirker.dk tlf. 97 tlf. 46 9741 4614 41 14 Hjemmeside

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn. Når Jonas Serner-Pedersen har ferie eller friweekend, passes sognet af sognepræst Leif Bak, Gimsing.

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn. Når Jonas Serner-Pedersen har ferie eller friweekend, passes sognet af sognepræst Leif Bak, Gimsing. Kirkelig vejviser Sognepræst: Jonas Serner-Pedersen Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: jjs@km.dk Menighedsrådsformand: Robert Stoltenberg Højgårdsparken 90, 7560 Hjerm tlf. 97 46 50 52 mail:

Læs mere

Agerskov & Branderup. Marts April Maj

Agerskov & Branderup. Marts April Maj KirkeBladet 2 Konfirmanderne laver ikoner Indhold De tomme kirker... 2 Vedligeholdelsesarbejder... 3 Konfirmandernes ikoner.. 4-5 Det sker.... 6-7 Gudstjenester... 8 2014 Marts April Maj Agerskov & Branderup

Læs mere

Vejlby Sogns Kirkeblad

Vejlby Sogns Kirkeblad Vejlby Sogns Kirkeblad SEPTEMBER-OKTOBER-NOVEMBER 2015 40. ÅRGANG Citat fra David salme 8 fra Salmernes bog: v4 Når jeg ser din himmel, dine fingres værk, månen og stjernerne, som du satte der, v5 hvad

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

ASKOV SOGN k i r k e b l a d J u n i - Au g u s t

ASKOV SOGN k i r k e b l a d J u n i - Au g u s t ASKOV SOGN kirkeblad Juni - August 2017 Sommerkoncert i Askov kirke Onsdag den 14. juni 2017 kl. 19.30 Jutlandia Saxofonkvartet Fri entré Forsiden: Et blomstrende æbletræ i præstegårdshaven. 2 Konfirmander

Læs mere

FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE

FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Juni - Juli - August 2016 37. årgang - nr. 204 INDHOLD Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Trinitatis tiden - kirkens hverdag Vi befinder os nu i den

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... angående, fødsel, fødsel, dåb dåb navngivning, Organist: www.km.dk

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... angående, fødsel, fødsel, dåb dåb navngivning, Organist: www.km.dk Her bor de... Internetadresser... Vigtige Internetadresser Konstitueret sognepræst: Erik Erik Lunde Lunde tlf. 97 tlf. 86 9711 8645 11 45 www.hjermvestrekirke.dk Mail: Mail: erika@mail-telia.dk www.hjermøstrekirke.dk

Læs mere

EFTERÅR I SALMER. Nr. 5 oktober/november 2011

EFTERÅR I SALMER. Nr. 5 oktober/november 2011 Nr. 5 oktober/november 2011 EFTERÅR I SALMER. Dybt hælder året i sin gang, synger vi i denne tid, og det er uomgængeligt, at sådan er det. Mørket trænger frem, og dagene bliver korte. Året går på hæld,

Læs mere

Vejlby Sogns Kirkeblad

Vejlby Sogns Kirkeblad Vejlby Sogns Kirkeblad JUNI-JULI-AUGUST 2015 40. ÅRGANG Foto Anja Gejpel Konfirmander 2015 Egeskov Kirke VEJLBY SOGNS KIRKEBLAD 2 Egeskov Kirke KIRKELIG VEJVISER Sognepræst - Lise Rind Egeskov Bygade 15

Læs mere

DURUP TØNDERING NAUTRUP

DURUP TØNDERING NAUTRUP Durup Kirke Tøndering Kirke Nautrup Kirke DURUP TØNDERING NAUTRUP KIRKEBLAD Juni Juli August 2010. Nr. 3 69. årgang Foto: Poul Hansen Ny dåbskande i Durup Kirke Som det sikkert er de fleste bekendt, er

Læs mere

Kirkebladet Nr. 3-25. årg. Juni Juli August 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 3-25. årg. Juni Juli August 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 3-25. årg. Juni Juli August 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kontor: Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, 22 95 08 91, fax 97 99 30 49 E-mail:

Læs mere

... sagde de i gamle dage, hvor de døde blev begravet i kirkerummene, med dødningehoveder..

... sagde de i gamle dage, hvor de døde blev begravet i kirkerummene, med dødningehoveder.. MAJ - AUGUST 2014 ANNA SOGNS KIRKEBLAD MEMENTO MORI HUSK DU SKAL DØ... Kirkebladet udgives af Anna Sogns menighedsråd Redaktion: Sognepræsterne i Anna kirke... sagde de i gamle dage, hvor de døde blev

Læs mere

Landsbykirkernes fremtid Fra 1100 til 1250 blev der i Danmark opført omkring 2000 kirker. Det var noget af en kraftanstrengelse.

Landsbykirkernes fremtid Fra 1100 til 1250 blev der i Danmark opført omkring 2000 kirker. Det var noget af en kraftanstrengelse. Landsbykirkernes fremtid Fra 1100 til 1250 blev der i Danmark opført omkring 2000 kirker. Det var noget af en kraftanstrengelse. Det betød store omvæltninger i landskabet, og endnu større omvæltninger

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

Kirkenyt maj og juni 2015

Kirkenyt maj og juni 2015 Kirkenyt maj og juni 2015 Tag med på sommerudflugt Spændende seværdigheder og hyggelig middag - tag med kirken på sommerudflugt den 18. juni. Turen går til Nedre Dråby Kirke, Jægerspris Slot, J. F. Willumsens

Læs mere

Torslunde Sogn & Kirke

Torslunde Sogn & Kirke Juni GUDSTJENESTER Torslunde Ishøj Vejleå Dato kl. 4/06 10 C. B. Petersen A. Bækgaard A. Gyldenkærne 5/06 10 C. B. Petersen Lukket V. Ahle 11/06 10 A. Gyldenkærne Lukket S. Nielsen 18/06 10 C. B. Petersen

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... internetadresser... Her bor de. Vigtige Internetadresser

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... internetadresser... Her bor de. Vigtige Internetadresser Her bor de... internetadresser... Her bor de Vigtige Internetadresser Sognepræst Mogens Nørsøller Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: MONO@km.dk Mandag er fridag Sekretær og regnskabsfører Britta

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

KIRKEBLAD. Restaurering af Langå Kirke FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. Marts - April - Maj 2008 NR. 2

KIRKEBLAD. Restaurering af Langå Kirke FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. Marts - April - Maj 2008 NR. 2 KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE NR. 2 Marts - April - Maj 2008 40. årg. Restaurering af Langå Kirke Her under Langå kirkes restaurering viser vi et lille udpluk af de billeder som er taget under restaureringen

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

Orø Kirkeblad. Pinsepligt? Nr. 3 maj/juni 2005 årg. 14

Orø Kirkeblad. Pinsepligt? Nr. 3 maj/juni 2005 årg. 14 Orø Kirkeblad Nr. 3 maj/juni 2005 årg. 14 Pinsepligt? Hvad er det, der sker i pinsen? Jøderne var i sin tid forsamlet for at fejre en årtusind gammel pagt, som Moses havde fået på stentavler af Gud Fader

Læs mere

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET REFERAT af Menighedsrådsmødet Tirsdag den 17. januar 2012 kl. 19.00 i Sognehuset Til stede: Karen Bjørn Juhl, Børge Juhl, Hans Henrik Christensen (medarb. rep.), Sonia Ellinor Pedersen, Mogens Skjøth,

Læs mere

for Lyne Sogn Marts 2014

for Lyne Sogn Marts 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Marts 2014 Indhold: * Avisindsamling: * Konfirmationer i 2015 & 2016 * Vennekredsen: Foredrag * Familie & Fritid: Køkkenfri aften

Læs mere

K I R K E B L A D E T

K I R K E B L A D E T K I R K E B L A D E T MAJ - AUGUST 2008 VESTER HÆSINGE & SANDHOLTS LYNDELSE SOGNE Menighedsrådsvalg 2008 - Er kirken bare for sjov? Sådan lyder den noget tvetydige overskrift til årets menighedsrådsvalg,

Læs mere

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje Marts - April - Maj 2013 Kierkegaard fylder 200 år I 2013 markeres Søren Kierkegaards 200-års fødselsdag i hele verden. Søren Kierkegaard er Danmarks største filosof

Læs mere

GUD BLEV MENNESKE KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET

GUD BLEV MENNESKE KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET GUD BLEV MENNESKE KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET TROENS PRAKSIS GUD ÅBENBARER SIG FOR OS Kristne tror, at den treenige Gud til alle tider giver sig til kende for mennesker, og at han helt og fuldt har vist

Læs mere

nyt God sommer! 40. årgang Nr Juni - Juli - August

nyt God sommer! 40. årgang Nr Juni - Juli - August IRKE nyt God sommer! 40. årgang Nr. 3 2013 Juni - Juli - August Konfirmand 2014? Jeg har nu åbnet for indskrivning af kommende konfirmander bosiddende i enten Kullerup eller Vindinge Sogn. Det vil sige,

Læs mere

AHM - Allan H. Madsen

AHM - Allan H. Madsen Kirkeblad for Bjolderup og Uge sogne december 2015, januar og februar 2016 Gudstjenester December 6. 16.00 2. søndag i advent - AHM Bjolderup * Vi synger julen ind 13. 15.30 3. søndag i advent AHM Uge

Læs mere

Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15. Referat. Indledning

Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15. Referat. Indledning MØRKHØJ MENIGHEDSRÅD MØRKHØJVEJ 177 2730 HERLEV Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15 Referat MR = menighedsrådet, MR-møde = menighedsrådsmøde Indledning I Menighedsrådet: Bent

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Her bor de... Internetadresser... Sognepræst: Jonas Jonas Serner-Pedersen Kirkevej Kirkevej 9, 7560 9, 7560 Hjerm Hjerm www.hjermvestrekirke.dk tlf. 97 tlf. 46 9741 4614 41 14 Mail: www.hjermøstrekirke.dk

Læs mere

Torsted Sogn. Østerhåb & Torsted kirker. 2013. juli-august. 33. årgang. nr. 4. Foto: Sogneudflugt 2013 med rundvisning i Vor Frue Kirke i Århus.

Torsted Sogn. Østerhåb & Torsted kirker. 2013. juli-august. 33. årgang. nr. 4. Foto: Sogneudflugt 2013 med rundvisning i Vor Frue Kirke i Århus. Torsted Sogn Østerhåb & Torsted kirker 2013. juli-august. 33. årgang. nr. 4 Foto: Sogneudflugt 2013 med rundvisning i Vor Frue Kirke i Århus. 1 af dem er kulturperler med spændende kunst og arkitektur,

Læs mere

En sommerfuglekristen

En sommerfuglekristen marts/april 2013 En sommerfuglekristen En sommerfugl gennemgår store forandringer, fra larve til puppe til sommerfugl. Den er hele tiden den samme, og så alligevel ikke. Når en larve bliver til en puppe

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

Program for Indre Mission i Gjern. Foråret 2013. Gjern Missionshus Østergade 27B 8883 Gjern

Program for Indre Mission i Gjern. Foråret 2013. Gjern Missionshus Østergade 27B 8883 Gjern Program for Indre Mission i Gjern Foråret 2013 Gjern Missionshus Østergade 27B 8883 Gjern 2 Evangelisk Allianceuge Søndag d. 6. kl. 10.30 Mandag d. 7. kl. 20.00 Tirsdag d. 8. kl. 10.00 bemærk tidspunkt

Læs mere

Orø Kirkeblad. Gå i kirke om torsdagen. Nr. 5 september/oktober 2005 årg. 14

Orø Kirkeblad. Gå i kirke om torsdagen. Nr. 5 september/oktober 2005 årg. 14 Orø Kirkeblad Nr. 5 september/oktober 2005 årg. 14 Gå i kirke om torsdagen Vi har, som alle ved, gudstjeneste hver søndag i Orø Kirke. Hvad ikke alle medlemmer af vores menighed måske ved er, at vi også

Læs mere

Kirkeblad. Ulfborg Sogn. Indhold. Juni Juli August 2012

Kirkeblad. Ulfborg Sogn. Indhold. Juni Juli August 2012 Juni Juli August 2012 Kirkeblad Indhold Ulfborg sogn på nettet 2 Opslagstavlen 3 Info og kalender 4 Kirkelig vejviser 5 Kirkelige handlinger 6 Menighedsrådet 7 Gudstjenesteliste 8 Ulfborg Sogn Fra sognepræsten

Læs mere

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad maj-juni 2015 LÆS OM: 1. Peters Brev Bøn på St. Bededag Festlige begivenheder Kr. Himmelfartsudflugt Sommerstævne og lejre Børnekirkeovernatning Informationsmøde

Læs mere

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn Kirkebladet Horne og Asdal Sogn 57. årgang Forårstegn ved Asdal Kirke 2011 før reparationen. Foto: Bent Thøgersen Nutidens og fremtidens kirke Vi har to pragtfulde kirker i Horne og Asdal vi har et godt

Læs mere

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn Kirkebladet Horne og Asdal Sogn 61. årgang I det tidlige forår, allerede fra marts, kan vi glæde os over følfods gule blomsterkurve. På afstand ligner de små mælkebøtter. Foto: Bent Thøgersen Et par gaver

Læs mere