Kimen. Kirkeblad for Bjolderup og Uge sogne juni, juli og august 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kimen. Kirkeblad for Bjolderup og Uge sogne juni, juli og august 2011"

Transkript

1 Kimen Kirkeblad for Bjolderup og Uge sogne juni, juli og august 2011 Kirkeblad for Bjolderup og Uge sogne juni, juli og august

2 Kirkelig vejviser og indhold Sognepræst Alfrida K. Pedersen Uge Bygade Tinglev Tlf Daglig kontortid: kl Mandag er fridag Organist Thilde Madsen Søndergade Tønder Tlf.: eller Bjolderup Kirketjener & graver: Jonna Damgaard Pedersen Tlf.: Kirkesanger: Børge Eggertsen Tlf.: Kirkeværge: Bente Haugaard Tlf Uge Kirketjener & graver: Irmgard Kolb, Tlf.: eller Kirkeværge: Birgit Hougaard Tlf Begge sogne: Indhold side Fra menighedsrådet 3 Præstens side 4 Siden sidst + korets side 5 Begravede + Arrangementer 6 Familiebegivenheder 7-9 Nyt fra foreningerne Gudstjenesteliste 12 Kimen udgives af menighedsrådet Redaktør: Thilde Madsen Deadline: Stof vedrørende september, oktober og november sendes til Thilde Madsen på senest d. 20. juli. Fotos Billederne i dette blad er taget af Alfrida og Thilde med mindre andet er angivet. Kirkebil Kirkegængere, som ønsker kørsel til og fra gudstjenesterne kan bestille Taxi på menighedsrådets regning senest dagen før kl. 12 hos Tinglev Taxi på tlf

3 Fra menighedsrådet Formand Leif Andersen skriver: Lidt nyt om, hvad vi har arbejdet med i menighedsrådet, og hvad vi vil komme til at bruge en del tid på fremover. Først: vi har været nødsaget til at flytte vores præstefamilie til Uge Sognegård. Det er sådan, at der er konstateret skimmelsvamp i beboelsesområdet i præstegårdsbygningen i Bjolderup, og vi så ingen anden udvej, end at flytte familien - og så var det godt, vi forholdsvis hurtigt, kunne få Uge Sognegård gjort indflytningsklar. Sognepræstens ny adr. kan ses på s. 2. Vi vil i den kommende tid beskæftige os meget med, hvad der skal ske med Bjolderup Præstegård. Hvad kræves der for at gøre den beboelig igen? Eller skal der ske noget helt andet - og hvis dét bliver tilfældet, så kan flere løsningsmodeller jo komme i spil. Ellers er der handlet lidt jord i menighedsrådets regi. I Uge er der solgt omkring 7 ha. jord til Freiberg grusgrave. I Bjolderup har vi købt en strimmel jord vest for kirkegården af Hans Fallesen. Den tænkes udlagt til parkeringsplads, så det fremover bliver noget nemmere at få plads til bilen ved kirkelige handlinger med mange deltagere. Så har vi også her i foråret haft Provstesyn af alle bygninger, (på nær Bjolderup Præstegård), og der var ikke noget særligt at bemærke. I Uge Kirke har vi haft besigtigelsesmøde med provstiudvalgets folk, kgl. bygningsinspektør, nationalmuseumsinspektør samt Margrethe Wind fra Stiftet. Det drejede sig om altertavlen og prædikestolen, men først og fremmest om reparation eller udskiftning af vinduerne i Kirken. Vedrørende gudstjenester har vi set os nødsaget til at reducere antallet af gudstjenester i Uge kirke. Vi har søgt og fået tilladelse hos provst og biskop, med en prøvetid på et år. Vi håber så på god tilslutning til de lidt færre gudstjenester. Dette var et lille indblik i noget af det som rådet beskæftiger sig med for tiden, ud over regnskab, budget, forpagtning og meget andet. Med ønske om en god sommer til alle - Leif Menighedsrådets møder er offentlige - kommende møder: 8. juni og 9. august. 3

4 Præstens side Forenet i Helligånden Som inspiration til overvejelse over pinsen skal vi se på modsætningen mellem Babelstårnet og Pinsen. Umiddelbart skulle man tro, at disse to ikke har det fjerneste med hinanden at gøre. Men teologisk hører de sammen som modsætninger. I store træk handler fortællingen om Babelstårnet om menneskers oprør mod Gud. Mennesker nøjedes ikke med at være Guds skaberværk og leve under de betingelser, Gud havde givet dem. Nej, de ville være som Gud. De stræbte efter at nå himlen ved egen kraft, så de kunne opnå guddommelighed og evig lykke dér. De ville være lige som Gud. Det er menneskets storhedsvanvid. Men det var på forhånd dømt til at mislykkes. Det er da klart. Ingen kan ved egen kraft nå himlen. Ingen kan blive lige som Gud. Syndefaldsberetningen fortæller os, at fristelsen, der førte mennesket til fald, var ønsket om at blive lige som Gud. Så Gud blandede sig. Han skabte forvirring. En sprogforvirring. Ingen kunne mere forstå hinanden, og deres forehavende gik i stå. Det mislykkedes for dem. På denne måde opstod der splid mellem mennesker. Hvad så med pinsen? Hvad har den med Babelstårnet at gøre? Her skal vi se det hele med det modsatte fortegn. Her er det ikke mennesket, der stræber efter at nå himlen. Her er det Gud, der kommer til os mennesker. Som den Helligånd kommer Gud over mennesker og forener dem. Her er der ikke tale om en sprogforvirring, der sætter splid. Forvirringen består mere i, at mennesker kan forstå hinanden, selv om de ikke havde forudsætningerne til det. De undres. Og denne begivenhed forener mennesker af forskellige nationer. Ånden forenede dem, så tre tusinde mennesker blev døbt den dag. Endnu i dag forener Helligånden. Mennesker over hele jorden, mennesker, der ikke har forudsætninger for at forstå hinanden, forenes i Helligånden. Forenes om Kristus som verdens frelser. Forenes i bøn til Gud. For bøn er troens åndedræt. Kun i bøn kan vi få næring til et kristent liv. Lad os derfor forenes i bønnen. 4

5 Siden sidst Sofie og Line glædede os med deres spil ved gudstjenesten påskedag - de har lovet at deltage igen pinsedag! På under Gudstjenester - Intro kan du et par dage før den kommende helligdag, se, hvad der kommer til at foregå: tekster, salmer, dåb - eller f. eks. om der er blæsere med. I ugen efter helligdagen bliver prædikenen lagt på under Gudstjenester - Prædiken. Så hvis du missede noget eller gerne vil repetere en god formulering, så kan de seneste prædikener læses her. Ofte står der også lidt om tiden i kirkeåret. Under menupunktet Gudstjenester kan du også finde Salme til tiden. En nyere salme præsenteres med tekst, melodi og lidt om oprindelsen og forfatteren. Den salme vil i øvrigt blive brugt ved flere gudstjenester i perioden, som den passer til - så tjek jævnligt! Vær venlig at fortælle webmasteren, om du bruger noget af det, som hjemmesiden tilbyder. Vi har sat en tæller på hjemmesiden, men vi kan ikke se, hvad folk klikker på. Mail adresse findes under Adresser - Web-master. Korets side 10 friske piger fra Bjolderup-Uge kirkekor deltog i et stort stævne med næsten 300 børn og unge i Hannerup Kirke d. 9. april. Se flere billeder på hjemmesiden. Her står i øvrigt mere om, hvornår koret øver og hvem, der kan deltage. 5

6 Begravede Bjolderup: Niels Justesen, født d. 15. november 1924, død d. 31. januar Peter Andresen Holm, født d. 21. september 1931, død d. 7. februar Uge: Cathrine Kryhlmand, født d. 19. august 1920, død d. 19. februar Harald Christensen, født d. 3. august 1943, død d. 5. marts Else Mathilde Brodersen, født d. 29. september 1927, død d. 17. februar Harald Meldgaard, født d. 5. november 1919, død d. 21. marts Arrangementer Sankt Hans i Uge Sognegård Torsdag den 23. juni kl Fællesspisning af kr. 40,00 + drikkevarer. Børn 0-12 år gratis. Skattejagt for børn kl Fælles Sogneudflugt for Bjolderup og Uge sogne. Turen i år går til Endelave lørdag den 20. august Der kommer nærmere meddelelse i Ugebladet Tinglev og på hjemmesiden! Bål og båltale kl. 20:30 ved Venstre politiker og byrådsmedlem Thomas Andresen fra Tinglev Afslutning med snobrød ved gløderne fra bålet. Arr. menighedsrådet 6

7 Familiebegivenheder Søndag den 3. april: diamantkonfirmation i Bjolderup Kirke Søndag d. 10. april: guldkonfirmation i Bjolderup Kirke Find konfirmandernes navne på hjemmesiden under Arrangementer - Set og sket. Her kan du i øvrigt altid følge med i, hvad der netop er foregået i og omkring kirkerne. Lige nu er der også billeder fra 4. maj gudstjenesten ved Spejderhuset, og det seneste er en billedserie med årets nye konfirmander. For de kommende konfirmander er der oplysninger at hente under Fra fødsel til død - Konfirmation. Ligeså kan man finde oplysninger om dåb, bryllup og begravelse. Skal der udfyldes papirer, er der indsat link til skemaet. Der er indsat link til Salmebogen online, hvor man kan finde forslag til salmer til vielsen eller begravelsen. Er der noget, du mangler, så giv besked til webmaster, der snarest vil sætte flere oplysninger på siden. Send også gerne en besked, hvis du har haft glæde af indholdet, så vi kan se, om det bliver brugt! 7

8 Familiebegivenheder Dåb i Bjolderup den 6. februar: Johanne Marie Tang Dahl, datter af Heidi og Steven Tang Dahl. Dåb i Uge den 13. februar: Karla Birgitte Korsgaard Davidsen, datter af Christina Hansen og Kim Davidsen. Vielse i Bjolderup den 19 februar: Heidi Hansen og Carsten Jensen. Dåb i Bjolderup den 20 februar: Laura Bøgelund, datter af Ida Bøgelund Christensen og Steffen Henningsen. 8 Dåb i Bjolderup den 20. marts: Amanda Marie Olesen, datter af Karina Olesen og Jan Desler.

9 Familiebegivenheder Dåb i Bjolderup den 27. marts: Emil Gade Olesen, søn af Lone og Brian Olesen. Dåb i Bjolderup den 10. april: Matilde Ellinor Ammitzbøll, datter af Lene Jørgensen og Mads Ammitzbøll. Dåb i Bjolderup den 17. april: Freja Sønnichsen Jørgensen, datter af Mariette Iversen og Markus Jørgensen. Dåb i Bjolderup den 17. april: Christina Karkov Kaufmann, datter af Pia og Torben Kaufmann. Vielse i Bjolderup den 21. april: Hanne Christensen og Anker Bonde 9

10 Nyt fra foreningerne Agnes Høeg og Ruth Schulz skriver: Danmission: Tirsdag d. 7. juni kl. 14,30 hos Ruth Schulz Lysegvej 16, Bolderslevskov. Tirsdag d. 16. august kl. 14,30 hos Ingrid Callesen, Ternevænget 187, Tinglev. Bibelkreds: Mandag d. 20. juni kl 19,30 hos Kristine og Jørgen Knudsen, Urnehovedvej 91, Bolderslev Torsdag d. 11. august kl. 19,30 hos Andreas Hansen, Bolderslevskovvej 45, Bolderslev. Hyggeeftermiddage i Bolderslev missionshus. Torsdag d. 9. juni kl. 14,30 ved Helga Westergaard, Tønder Torsdag d. 18. august kl. 14,30 ved Magda Nissen, Bevtoft. Edel Kristensen skriver: Møder i Missionshuset m.m. Kontaktperson: Esther Hermannsen, Juni onsdag den 1. kl : bedemøde fredag den 17. kl : cykeltur for hele familien torsdag den 23. kl : Skt. Hansfest i Æ Spejderhus. Båltale v/biskop Niels Henrik Arendt, Haderslev 10 August onsdag den 3. kl : bedemøde onsdag den 24. kl : Vi kører til? Spejderhuset I år kan Urnehoved gruppe fejre 75 års jubilæum. Der er allerede taget hul på fejringen. Men DAGEN er den 20. august. Den skal fejres ved, at alle tidligere aktive spejdere, hele byen og andre interesserede inviteres til sjove dyste, bålmad og lejrbål ved spejderhuset. Dog skal vi først på jubilæumssommerlejr på Barsø d. 26. juni 1. juli med masser af aktiviteter i form af en rejse gennem tiden. Bævere og ulve belejrer Barsøhuset, og spejderne finder et godt sted at etablere en lejrplads med telte o.a. Se flere nyheder på nn.spejdernet.dk/gruppe/urnehoved

11 Nyt fra foreningerne Lone Kristensen, som også er kontaktperson ( ) skriver: KFUM & KFUKs Teenklub Det oplyses senere hvornår teenklubben starter op igen - se KFUM & KFUKs Unge Familier Kontaktperson: Lone Kristensen Aftenerne er kl hvis ikke andet er nævnt. Juni Onsdag d. 1. hos Alfrida og Claus i Uge Sognegård Torsdag d. 23. Sankthansfest i Spejderhuset. Nærmere besked følger. Juli August Sommerferie Fredag d. 12. grillaften for alle i KFUM & KFUK kl hos Lone og Preben Kristensen, Bjolderupvej 3, Bolderslev. Medbring selv mad, drikkevarer og service. Grillen er tændt, og vi giver kaffen. KFUM og KFUKs MOK-klub Kl , hvis ikke andet er nævnt. Kontaktperson Leila Poulsen Det oplyses senere hvornår Mokklubben starter op igen - se KFUM & KFUKs Bibelkreds kl , hvis ikke andet er nævnt. Kontaktperson: Edel Kristensen Juni Onsdag d. 8. hos Esther og Johannes Hermannsen, Skansevej 1, Bolderslev August Onsdag d. 3. hos Kirsten og Flemming Jørgensen, Hjordkærvej 28, Raved. Fredag d. 12. grillaften kl hos Lone og Preben Kristensen, Bjolderupvej 3, Bolderslev KFUM og KFUK deltager også med en stand ved Markeds- og ringriderfesten den 25. juni. Kom og prøv vores sjove konkurrencer Når der sker ændringer i et program - eller programmet udkommer senere end Kimen, kan du finde det seneste nye på 11

12 Gudstjenester Sted Tid 2. juni Kristi himmelfartsdag AKP Bjolderup juni 6. sø. efter påske AKP Bjolderup juni Pinsedag AKP Bjolderup juni 2. pinsedag AKP Uge juni Trinitatis AKP Bjolderup juni 1. sø. efter trinitatis AKP Bjolderup juli 2. sø. efter trinitatis AKP Bjolderup juli 3. sø. efter trinitatis AKP Uge juli 4. sø. efter trinitatis TSP Bjolderup 9.00? 24. juli 5. sø. efter trinitatis TSP Bjolderup 9.00? 31. juli 6. sø. efter trinitatis AKP Bjolderup august 7. sø. efter trinitatis AKP Bjolderup august 8. sø. efter trinitatis AKP Uge august 9. sø. efter trinitatis AKP Bjolderup august 10. sø. efter trinitatis AKP Bjolderup Indsamlinger i Bjolderup: 5. juni KFUM s Soldatermission. 19. juni Religionspædagogisk Center. 7. august Århus Diakonhøjskole. 14. august KFUM Idræt. Tyske Gudstjenester: 14. august i Uge kirke og 25. august kl Gottesdienst im Maislabyrint" ved Uge. Midtpunktet: Gudstjeneste kl Den 15. juni og den 17. august. 12 AKP - Alfrida K. Pedersen TSP - Trine S. Parbo

December 7. 16.00 2. sø. i advent -

December 7. 16.00 2. sø. i advent - Gudstjenester December 7. 16.00 2. sø. i advent - HM Uge * Vi synger julen ind 14. 10.30 3. sø. i advent HM Bjolderup * 21. 9.00 4. sø. i advent TSP Bjolderup 24. 14.00 Juleaften HM Uge 15.15 Bjolderup

Læs mere

Kirkebladet. Rørbæk. & Stenild sogne. Grynderup

Kirkebladet. Rørbæk. & Stenild sogne. Grynderup Nr. 2 April - Juni 2015 Læs i dette blad: Billeder fra en dejlig dag.... 2 Konfirmationer... 3 Kirkekalender... 4 Sogneudflugt...... 5 Friluftsgudstjenste... 5 Kirkelig vejviser...7 Opstandelsen.... 8

Læs mere

Kirkebladet Hirtshals og Emmersbæk kirker

Kirkebladet Hirtshals og Emmersbæk kirker Kirkebladet Hirtshals og Emmersbæk kirker MARTS APRIL MAJ 2015 Stor opstandelse Frivillig i Hirtshals sogn Det sker i Hirtshals sogn Besøg af Sultkaravanen Koncerter Foreninger Adresser Gudstjenesteoversigt

Læs mere

Afsked med kirkesanger Eva Christensen se side 6-8 Så er vi konfirmeret se side 3-5 KirKebladet for Smidstrup Skærup sogne

Afsked med kirkesanger Eva Christensen se side 6-8 Så er vi konfirmeret se side 3-5 KirKebladet for Smidstrup Skærup sogne Afsked med kirkesanger Eva Christensen se side 6-8 Så er vi konfirmeret se side 3-5 19. Årgang Nr. 4 Efterår 2014 Kirkebladet & for Smidstrup Skærup sogne Kirkebladet / 19. årgang / Nr. 4 / Efterår 2014

Læs mere

Gud er en far. Af Maibrit Nygaard

Gud er en far. Af Maibrit Nygaard Der har været debat i medierne i den sidste tid om Gud, og hvad vi tror på. Hertil er der at sige: Gud er en far, en god far. Vi kommer til Gud som børn, som hans søn eller hans datter. Vores far elsker

Læs mere

Glædelig advent KIRKE OG SOGN. Nr. 1 77. ÅRGANG NØRRE AABY

Glædelig advent KIRKE OG SOGN. Nr. 1 77. ÅRGANG NØRRE AABY Glædelig advent KIRKE OG SOGN Nr. 1 77. ÅRGANG NØRRE AABY April 2014 Påske Kom og blæs mig i gang. Bandet Nephew har udgivet albummet Hjertestarter. Der er sikkert en del af jer, der kender til dette.

Læs mere

Kirkeblad. Fladså Pastorat Næstelsø, Mogenstrup, Hammer og Vester Egesborg sogne

Kirkeblad. Fladså Pastorat Næstelsø, Mogenstrup, Hammer og Vester Egesborg sogne Kirkeblad Fladså Pastorat Næstelsø, Mogenstrup, Hammer og Vester Egesborg sogne JUNI, JULI, AUGUST 2014 Summertime - and the living is easy Der kan være en særlig lethed over sommeren frem for årets andre

Læs mere

GJØL KIRKEBLAD. Nyt menighedsråd. Sangens år hvert år. Forårskoncert med Midtjysk Pigekor NR. 1 MARTS - MAJ 2009

GJØL KIRKEBLAD. Nyt menighedsråd. Sangens år hvert år. Forårskoncert med Midtjysk Pigekor NR. 1 MARTS - MAJ 2009 GJØL KIRKEBLAD NR. 1 MARTS - MAJ 2009 Nyt menighedsråd Sangens år hvert år Forårskoncert med Midtjysk Pigekor Det nye menighedsråd Bente Skole, 67 år Anne Grethe Balsby, 74 år Eva Werner Hald, 32 år Jeg

Læs mere

Lumby Sogns Nr. 3 38. årgang September - November 2007

Lumby Sogns Nr. 3 38. årgang September - November 2007 Lumby Sogns Kirkeblad Nr. 3 38. årgang September - November 2007 Til samtlige husstande Hvor henvender man sig? Ved dåb, vielse og begravelse/ bisættelse, sjælesorg m.m. henvender man sig til èn af sognets

Læs mere

Kirkebladet. Brædstrup Tønning Træden sogne

Kirkebladet. Brædstrup Tønning Træden sogne 28. årgang Nr. 3 September/Oktober/November 2009 Nyt fra menighedsrådene Kirkens Teambuilding seminar Caféeftermiddage på Klippen Organist ved Brædstrup Kirke Ny sognepræst Nyt fra kontaktpersonen Kirkebladet

Læs mere

Kirkeblad. Ulfborg Sogn. Indhold. Juni Juli August 2012

Kirkeblad. Ulfborg Sogn. Indhold. Juni Juli August 2012 Juni Juli August 2012 Kirkeblad Indhold Ulfborg sogn på nettet 2 Opslagstavlen 3 Info og kalender 4 Kirkelig vejviser 5 Kirkelige handlinger 6 Menighedsrådet 7 Gudstjenesteliste 8 Ulfborg Sogn Fra sognepræsten

Læs mere

Glædelig advent KIRKE OG SOGN. September 2013

Glædelig advent KIRKE OG SOGN. September 2013 Glædelig advent KIRKE OG SOGN Nr. 2 76. ÅRGANG NØRRE AABY September 2013 Konfirmationstale 2013 Kærligheden er alfa og omega, ja kærligheden er det vigtigste. Men hvad er kærlighed? Paulus formulerer det

Læs mere

KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. 2012 nr. 2 Marts - Maj

KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. 2012 nr. 2 Marts - Maj KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING 2012 nr. 2 Marts - Maj lille gren kan standse stærk maskine I januar måned fældede vi en del syge a s k e t r æ e r b a g p ræs t eb o lig en i Levring. Der

Læs mere

KirkeBladet. - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee, Hjorthede og Skjern. Bjarne Markussen siger farvel. Læs side 10

KirkeBladet. - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee, Hjorthede og Skjern. Bjarne Markussen siger farvel. Læs side 10 Bladet - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee, Hjorthede og Skjern Nr. 4 Efterår 2013 9. årgang Bjarne Markussen siger farvel. Læs side 10 Siden sidst har flere sogne været på udflugt. Her

Læs mere

KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. 2010 nr. 2 Marts - Maj

KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. 2010 nr. 2 Marts - Maj KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING 2010 nr. 2 Marts - Maj Påske og grundvand Umiddelbart har de to størrelser ikke meget med hinanden at gøre, men grundvandet kan billedligt give os en fornemmelse

Læs mere

LØGUMKLOSTER KIRKE 4. årgang Nr. 2 Marts 2003 - Maj 2003. Locus Dei

LØGUMKLOSTER KIRKE 4. årgang Nr. 2 Marts 2003 - Maj 2003. Locus Dei LØGUMKLOSTER KIRKE 4. årgang Nr. 2 Marts 2003 - Maj 2003 Locus Dei Kirkeligt Arbejde i sognet: KFUM-spejderne Formand: Monica Drøhse Munkeparken 60, Lgkl. tlf. 74 74 38 18 KFUM og KFUK på Vesteregnen Formand:

Læs mere

Kirkebladet. Hvornum Snæbum Hvilsom sogne Nr. 3. Læs i bladet: Maj Juni 2013. 2-i-1

Kirkebladet. Hvornum Snæbum Hvilsom sogne Nr. 3. Læs i bladet: Maj Juni 2013. 2-i-1 Kirkebladet Maj Juni 2013 Hvornum Snæbum Hvilsom sogne Nr. 3 Hvornum kirke Snæbum kirke Hvilsom kirke 2-i-1 HUSK at kirkebladet også indeholder Landsbynyt, hvor du kan se, hvad der sker i Hvornum, Snæbum,

Læs mere

Kirke & sogn. Glade børn til glade jul! Børnehaven til juleafslutning i kirken. Se mere side 15. Nr. 1 mar apr maj 2015. mar apr maj 2015 1

Kirke & sogn. Glade børn til glade jul! Børnehaven til juleafslutning i kirken. Se mere side 15. Nr. 1 mar apr maj 2015. mar apr maj 2015 1 Hanning Kirke & sogn Finderup Bølling Sædding Glade børn til glade jul! Børnehaven til juleafslutning i kirken. Se mere side 15. Nr. 1 mar apr maj 2015 mar apr maj 2015 1 ordet Gode øjne Oppe ved Sædding

Læs mere

HJORDKÆR KIRKE. september november 2014

HJORDKÆR KIRKE. september november 2014 HJORDKÆR KIRKE Vejviser... 2 2 60...3-4 Det sker... 5 Sket i kirken...6-7 konifrmanderne kommer... 8 Høstgudstjeneste... 8 Koncert m.m... 9 Nyt fra menighedsrådet... 10 Gudstjenester... 12 4 2014 september

Læs mere

Billund og Grene. Den yndigste rose er funden blandt stiveste torne oprunden, vor Jesus, den dejligste pode, blandt syndige mennesker gro de.

Billund og Grene. Den yndigste rose er funden blandt stiveste torne oprunden, vor Jesus, den dejligste pode, blandt syndige mennesker gro de. KIRKE SOGN Billund og Grene Den yndigste rose er funden blandt stiveste torne oprunden, vor Jesus, den dejligste pode, blandt syndige mennesker gro de. December Januar 2005 2 BØRNEHJØRNET BØRNEHJØRNET

Læs mere

Jeres kirke, jeres gudstjeneste!

Jeres kirke, jeres gudstjeneste! H i n g e - V i n d e r s l e v KIRKEBLAD Så bliver da tro, håb og kærlighed, disse tre... (1. Kor. 13,13) 29. årgang MARTS - APRIL - MAJ 2012 Nr. 2 Jeres kirke, jeres gudstjeneste! Gud bør og ene have

Læs mere

FORMAND/KONTAKTPERSON

FORMAND/KONTAKTPERSON Nr. 136 23. årgang Juni 2011 FORENING FORMAND/KONTAKTPERSON Bladudvalg (ejvind@sonderborg.dk) Ejvind Bojsen 74 45 83 59 Skolevænget 12a Børnehuset Ketty Jørgensen 74 45 86 37 Skolevænget 14 Bådelaug Per

Læs mere

kirkebladet 150 års fødselsdag side 6 Nephew og pinse side 3-4 På med vandresandalerne! side 5 Dette nummer: NR 02 2013 85. årgang April Maj Juni Juli

kirkebladet 150 års fødselsdag side 6 Nephew og pinse side 3-4 På med vandresandalerne! side 5 Dette nummer: NR 02 2013 85. årgang April Maj Juni Juli kirkebladet NR 0 0 5. årgang April Maj Juni Juli Dette nummer: 50 års fødselsdag side 6 Nephew og pinse side -4 På med vandresandalerne! side 5 leder De første skal blive de sidste og de sidste skal blive

Læs mere

KIRKE & SOGN INDHOLD. Nr. 2. April Maj Juni FOLKEKIRKEN

KIRKE & SOGN INDHOLD. Nr. 2. April Maj Juni FOLKEKIRKEN KIRKE & SOGN INDHOLD Særlige arrangementer og gudstjenester Modstandskampen under besættelsen Pastoratets fotoalbum Salmestafet Personalenyt Koncert i Agger Kirke Forårsfest Kirkens renovering Kirkelige

Læs mere

Overlade, Ranum, Malle, Vilsted, Vindblæs, Næsborg, Salling, Oudrup, Løgstør, Aggersborg, Kornum og Løgsted sogne. Marts - april - maj - juni 2015

Overlade, Ranum, Malle, Vilsted, Vindblæs, Næsborg, Salling, Oudrup, Løgstør, Aggersborg, Kornum og Løgsted sogne. Marts - april - maj - juni 2015 Overlade, Ranum, Malle, Vilsted, Vindblæs, Næsborg, Salling, Oudrup, Løgstør, Aggersborg, Kornum og Løgsted sogne Kirkebladet Marts - april - maj - juni 2015 Det dufter lysegrønt af græs Af Johannes Johansen

Læs mere

Egeskov Kirke VEJLBY SOGNS KIRKEBLAD DECEMBER 2012 - JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2013. De kommende konfirmander

Egeskov Kirke VEJLBY SOGNS KIRKEBLAD DECEMBER 2012 - JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2013. De kommende konfirmander Egeskov Kirke DECEMBER 2012 - JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2013 38. ÅRGANG De kommende konfirmander VEJLBY SOGNS KIRKEBLAD 2 Egeskov Kirke KIRKELIG VEJVISER Sognepræst - Lise Rind Egeskov Bygade 15 7000 Fredericia

Læs mere

Sommeren er over os med sol og varme og skønhed

Sommeren er over os med sol og varme og skønhed Sommeren er over os med sol og varme og skønhed Gud er god. Hver dag er en ny gave til os fra vores himmelske Far og skaber. Kirkerne er åbne til bøn, gudstjeneste og bare det at være der. Især er det

Læs mere

HÅRSLEV SOGNS KIRKEBLAD

HÅRSLEV SOGNS KIRKEBLAD HÅRSLEV SOGNS KIRKEBLAD Sommeren 2015 Lær melodien Når vi er til gudstjeneste, vil vi gerne kunne synge med på salmerne. Med salmebogen fra 2002 kom der imidlertid en del nye salmer med i salmebogen, bl.a.

Læs mere

Verninge Sogn. Kære konfirmander, side 4. Nyt fra menighedsrådet,

Verninge Sogn. Kære konfirmander, side 4. Nyt fra menighedsrådet, Verninge Sogn Kære konfirmander, side 2 Nyt fra menighedsrådet, side 4 Sogneudflugten i billeder, side 5 Familiegudstjeneste og havefest, side 6 Høstgudstjeneste, side 7 20. årgang nr. 3 Sommer 2011 Årets

Læs mere

Kirkebladet for Næsbjerg og Øse sogne

Kirkebladet for Næsbjerg og Øse sogne Kirkebladet for Næsbjerg og Øse sogne 14. årgang nr. 2 Marts/april/maj 2014 Ny præstebolig i Øse Biskoppen kommer på besøg! Øse og Næsbjerg menighedsråd har i samarbejde med de øvrige menighedsråd i Gl.

Læs mere