Kirkebladet. Den danske kirke i Lyksborg og omegn juni - august tema: kirken i krise

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kirkebladet. Den danske kirke i Lyksborg og omegn juni - august 2014. tema: kirken i krise"

Transkript

1 Kirkebladet Den danske kirke i Lyksborg og omegn juni - august 2014 tema: kirken i krise

2 Sommer på spring Efter nogle dage med heftig regn og masser af torden ser det i skrivende stund omsider ud til at sommeren indfinder sig. Træerne er grønne, himlen er blå, og fuglene synger. Og græsset vokser sig højt og tæt, men det kan jo ikke være fryd og idyl altsammen. Det er det desværre heller ikke for kirkens vedkommende. Den danske Kirke i Lyksborg trænger nemlig voldsomt til istandsættelse, og det handler det om i dette nummer af kirkebladet. Derudover er der nyt om sognelivet og aktiviteter i det kommende kvartal. Gudstjenestetider KAN afvige fra det der er offentliggjort, både her i bladet og andre steder, så det er altid en god idé at tjekke kirkens hjemmeside, www. lyksborg.de, for opdaterede tidspunkter inden du går hjemmefra! Du kan også løbende følge med i de seneste nyheder i LyMu-Nyt. Bliv medlem af menigheden Vil du være medlem af den danske menighed? Så kontakt Fønsbo, menighedsrådsformand Roland von Oettingen eller kasserer Brigitte Günther. Se kontaktoplysninger på bagsiden af kirkebladet. Vær opmærksom på at medlemskab af andre foreninger ikke automatisk medfører medlemskab af menigheden. Du er altid velkommen i kirken, men kun gennem medlemskab er du sikret gratis kirkelig betjening ved fx dåb, konfirmation, bryllup og begravelse. Indmeldelse forudsætter at du udfylder en indmeldelsesformular som du kan få hos præsten. Medlemskab af den danske kirke giver dig samme rettigheder og muligheder som hvis du er medlem af fx den tyske kirke, og medlemsbidraget er kun halvt så højt. Kontakt Roland eller Brigitte hvis du vil høre mere om hvor nemt det er at blive medlem. 2 Konfirmation i Lyksborg 3 Søndag d. 4. maj var der konfirmation i Lyksborg Danske Kirke. De to konfirmander, Lars Bardt (t.v.) og Magnus Radzio (t.h.) har gennem de seneste 9 måneder fulgt konfirmandundervisningen med både interesse og engagement, og de var begge fuldstændig klar til den store dag. Godt bakket op af familie og venner gik alt også som det skulle :-). I forbindelse med konfirmationsgudstjenesten indviede vi det vinduesmaleri som konfirmanderne havde lavet. Temaet er Jesu fødsel, og det flotte resultat kan beundres i kirken. Et stort tillykke og en stor tak til både Lars og Magnus for deres indsats og for et godt forløb!

3 Kirken i krise Det kan lyde meget dramatisk at sige at kirken er i krise, men det er faktisk ingen overdrivelse når det gælder Lyksborg Danske Kirke. Kirkebygningen er nemlig efterhånden så hårdt medtaget af tidens tand at den skal istandsættes for et større beløb hvis den fortsat skal kunne bruges. Det umiddelbare problem som udløste hele, var de elektriske installationer. De er nemlig lige så gamle som kirken og i temmelig dårlig stand. Installationen er ikke dimensioneret til den belastning som det nu udsættes for, og benytter vi fx elektriske lys på juletræet, risikerer vi at overbelaste systemet. Da vi alligevel var i gang med at kigge efter, opdagede vi huller i både gulv, tag, loft og vinduer, optræk til skimmelsvamp, fugtskader, træk, et ustabilt varmestyringssystem og sidst, men ikke mindst, en stor risiko for at fugt og temperatursvingninger vil beskadige orgelet. Samtidig er adgangsforholdene til kirken ikke gode, da trappetrin og fliser gennem årene er tråds skæve og ujævne. Menighedsrådet har diskuteret situationen med bl.a kirkekontor og arkitekt, og det er nu anslået at det vil koste mellem og euro at sætte kirken i stand. Det umiddelbare problem er at vi ikke råder over penge i den størrelsesorden, og som tingene 4 ser ud, vil det være vanskeligt at låne penge da vores mulighed for at tilbagebetale et lån inden for en overskuelig årrække er meget begrænsede. Og hvad gør vi så? Der er nedsat et udvalg i menighedsrådet som skal arbejde med forskellige istandsættelsesmuligheder og forskellige former for finansiering; bl.a. skal der søges fonde og bevillinger, men det vil tage lang tid at rejse de nødvendige midler. Et par af de andre danske menigheder i Sydslesvig har doneret beløb fra fx kollekt til vores kirkes istandsættelse, og det er vi meget taknemmelige for. Men vi skal også selv gøre noget. Her kommer DU ind i billedet Du kan hjælpe på flere måder. For det første: Husk at betale dit kirkebidrag. Det er normalt 5 % af lønskatten, så hvis du vil gøre kirken en umådeligt stor tjeneste, tjekker du at medlemsbidraget er blevet betalt og at dit bidrag er korrekt i forhold til din skat. For det andet: Har du idéer til hvordan man kan rejse penge, eller kender du til fondsmidler o.l., der kan søges, vil vi meget gerne vide det. Alle forslag modtages med stor tak, og du kan henvende dig til præsten, Fønsbo, eller menighedsrådsformanden, Roland von Oettingen. For det tredje: Du kan putte en euro eller to i kirkebøssen når du går i kirke. Alt hvad der kommer ind, går til istandsættelsen, og hver eneste cent er et skridt i den rigtige retning. Og for det fjerde (og mest kontroversielt): Du kan overveje om du overhovedet vil være medlem af den danske menighed. Der er nemlig desværre medlemmer som ikke har betalt medlemsbidrag i flere år, og det er ikke bare en tabt indtægt for kirken. Det er en udgift. Vi betaler bidrag til Dansk Kirke i Sydslesvig for alle de medlemmer vi har, hvad enten medlemmerne betaler medlemsbidrag eller ej, så hvis du er medlem, men ikke betaler bidrag og ikke benytter dig af kirkens tilbud, er det faktisk en hjælp for kirken at du overvejer dit medlemskab. Vi ser selvfølgelig allerhelst at du forbliver medlem, betaler dit bidrag og benytter kirken :-) 5 Lyksborg Danske Kirke som den så ud i 1967 I forbindelse med vores overvejelser om økonomi har vi overvejet en ændring af medlemsbidragets størrelse så der betales et fast beløb pr. år i stedet for en procentdel af lønskatten. Fordelen ved det er at det er lettere at overskue beløbets størrelse. Beløbsstørrelsen vil naturligvis være meget rimelig, og der vil stadig være mulighed for at søge om at betale mindstebidrag. Disse overvejelser tages op på en ekstraordinær generalforsamling i menigheden i den nære fremtid (se indkaldelse andetsteds i bladet). Det korte af det lange er at der i snart 60 år har været en dansk kirke i Lyksborg. Kirken blev i sin tid grundlagt som den første kirke der specifikt var opført til den danske menighed og har altså både lokal og mindretalshistorisk betydning, og kirken blev grundlagt fordi menigheden mente at de havde brug for en kirke. Nu har kirken i Lyksborg brug for menigheden og dens medlemmer, og vi håber at alle vil være med til at bakke op om projektet så der også i fremtiden kan være en dansk kirke i Lyksborg.

4 Sogneudflugt til Broager Kirke Onsdag d. 11. juni er der sogneudflugt. Turen går i år til Broager Kirke i Sønderjylland, og her vil Roland von Oettingen fortælle om kirken og dens historie, bl.a. i forbindelse med krigen i Vi skal også se mindesmærker over 273 faldne danske og tyske soldater, kirkens fantastiske kalkmalerier og Skt. Jørgen og dragen. Efter besøget i kirken drikker vi kaffe i Stranderød. Der er fælles kørsel i private biler, og der er afgang fra Lyksborg ZOB kl. 14. Meld dig til på tlf. (0) eller pr. mail, Alle er velkomne. Husk kirkebidraget! Kirkebidraget er 5 % af løn- hhv. indkomstskatten. Mindstebeløbet er 25,- pr. år. Beløbet indbetales via menighedens bankforbindelse som er: Kontonummer i Union Bank (BLZ ). Modtager: Menigheden i Lyksborg og omegn. Medlemmer, der betaler bidrag med Dauerauftrag, bedes kontakte deres bank angående omstilling til SEPA hvis de ikke har gjort det endnu. Familiegudstjenester med spisning Den sidste torsdag i hver måned er der familiegudstjeneste i Lyksborg danske kirke kl. 17. Gudstjenesten er kort og enkel og består af to sange eller salmer, en tekstlæsning der passer til gudstjenestens tema, en ultrakort prædiken, spørgeminut, Fadervor og Velsignelsen. Efter gudstjenesten går vi til menighedslokalerne under præsteboligen og spiser varm mad i hinandens selskab. Prisen er 1 Euro pr. person uanset appetit, og du skal selv medbringe drikkevarer. Gudstjenesterne vil blive annonceret via mail, på kirkens hjemmeside og på Facebook. Arrangementet er for børn og voksne i alle aldre, og alle er velkomne. 6 Ekstraordinær generalforsamling Hermed indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i Lyksborg Danske Kirke. Generalforsamlingen finder sted SØNDAG D. 6. JULI 2014 KL. 12 Emnet for generalforsamlingen er en ændring af medlemsbidragets størrelse, og årsagen er at et udvalg under menighedsrådet arbejder med finansiering af den kommende istandsættelse af kirken. DAGSORDEN: 1. Valg af ordstyrer 2. Information om kirkens situation 3. Forslag til nye kontingentsatser. Drøftelse og afstemning 4. Drøftelse af hvordan menighedsråd, præst og menighed kan gennemføre kirkens istandsættelse 5. Eventuelt I dagens anledning er kirkekaffen suppleret med sandwich og flyttet til menighedslokalerne under præsteboligen, Schwennaustr. 12 i Lyksborg. Tilmelding skal ske senest d til : eller tlf. (0)

5 Kalenderen Juni Sø 1 kl. 11 Gudstjeneste, Fønsbo Lyksborg Kirke On 4 kl. 15 Senioreftermiddag Menighedslok. Sø 8 kl. 11 Gudstjeneste, Nikolaj Steen Lyksborg Kirke On 11 kl. 14 Sogneudflugt Broager Kirke Sø 15 kl. 11 Gudstjeneste, Fønsbo Lyksborg Kirke Sø 22 kl. 11 Gudstjeneste, Fønsbo Lyksborg Kirke To 26 kl. 17 Familiegudstj. + mad, Fønsbo Lyksborg Kirke Sø 29 kl. 11 Gudstjeneste, Fønsbo Lyksborg Kirke Sø 29 kl. 15 Gudstjeneste Unter der Linde Husby Juli og august Gudstjenestetider offentliggøres i Lyksborg-Munkbrarup Nyt og på kirkens hjemmeside, Du kan også modtage gudstjenestetider og andre informationer pr. . Tilmeld dig nyhedsbrevet på kirkens hjemmeside eller skriv til på Find kirken her: Vil du modtage kirkens nyhedsmail? Skriv til på eller tilmeld dig på Præst: Fønsbo Schwennaustr Lyksborg Tlf. (0) Fmd. menighedsrådet: Roland von Oettingen Zum Dorfteich 7 D Husby Tlf. (0) Kasserer: Brigitte Günther Flensburger Str Lyksborg Tlf. (0)

December 2012 - marts 2013

December 2012 - marts 2013 December 2012 - marts 2013 Helligtrekongersmøde og kirkehøjskole s. 3 Kirkeliv i Afrika med Jørgen Holm s. 4 Indkaldelse til generalforsamling s. 5 Juletraditioner s. 8 Bønner s. 9 Gudstjenester og arrangementer

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Sogneblad ØRTING-FALLING

Sogneblad ØRTING-FALLING Sogneblad ØRTING-FALLING SOMMER 2015 Sogneindsamlingen 9. marts Igen i år havde vi fået frivillige til at stå for indsamlingen til Folkekirkens Nødhjælp her i vores sogne. Der var desværre ikke så mange

Læs mere

Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger!

Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger! FTK Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger! Marts 2014 2 Indholdsfortegnelse! 2013 set og hørt med formandens øjne og ører 3 Så starter vi snart en ny tennissæson 5 Husorden 8 Bryllup

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Januar 2015 - april 2015

Januar 2015 - april 2015 Januar 2015 - april 2015 Siden sidst s. 4 Indkaldelse til generalforsamling s. 5 Foredrag s. 8 Spilleeftermiddag og Fastelavn s. 9 Særlige gudstjenester s. 9 Gudstjenester og Arrangementer s. 6 7 Adresser

Læs mere

NYHEDSBREV FOR MEDLEMMERNE AF DUI-LEG og VIRKE ØLSTYKKE AFDELING

NYHEDSBREV FOR MEDLEMMERNE AF DUI-LEG og VIRKE ØLSTYKKE AFDELING NYHEDSBREV Februar 2014 NYHEDSBREV FOR MEDLEMMERNE AF DUI-LEG og VIRKE ØLSTYKKE AFDELING SpOrtsgruppen holder åbent i vinterferien BEMÆRK: Med undtagelse af vores sportsgruppe der holder åbent søndag den

Læs mere

Mushemba Foundation. Trinity Skolen: Kære Venner af Mushemba Foundation og Trinity Skolen,

Mushemba Foundation. Trinity Skolen: Kære Venner af Mushemba Foundation og Trinity Skolen, Trinity Skolen: Kære Venner af og Trinity Skolen, Så står sommeren så småt for døren, og dermed er det også tid til årets 2. nyhedsbrev fra os. Juli 203 Der sker hele tiden nyt i takt med at tiden går.

Læs mere

SCT. JOSEFS KIRKE Nørregade 19-21, 8700 Horsens www.sctjosef-horsens.dk yderligere kontaktinformation: se bagside sommer 2015

SCT. JOSEFS KIRKE Nørregade 19-21, 8700 Horsens www.sctjosef-horsens.dk yderligere kontaktinformation: se bagside sommer 2015 SCT. JOSEFS KIRKE Nørregade 19-21, 8700 Horsens www.sctjosef-horsens.dk yderligere kontaktinformation: se bagside sommer 2015 27 Lørdag d. 4. juli Kl. 17.30 Kaldæisk barnedåb Søndag d. 5. juli Kl. 10.00

Læs mere

Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger!

Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger! FTK Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger! Marts 2015 2 Indholdsfortegnelse! Formanden byder velkommen 3 Så starter vi snart en ny tennissæson! 6 Husorden 9 Bryllup fødselsdage - fester

Læs mere

IMPULS. Valby MARTS - APRIL 2015. Nyhedsblad fra Frelsens Hær - Valby Korpscenter

IMPULS. Valby MARTS - APRIL 2015. Nyhedsblad fra Frelsens Hær - Valby Korpscenter IMPULS MARTS - APRIL 2015 Valby Nyhedsblad fra Frelsens Hær - Valby Korpscenter Et ord fra korpslederen I løbet af de sidste to måneder er vi alle i gudstjenesterne blevet opfordret til at åbne op for

Læs mere

Formandsberetning for Bethlehemsfællesskabet 2013

Formandsberetning for Bethlehemsfællesskabet 2013 Formandsberetning for Bethlehemsfællesskabet 2013 Indledende strøtanker fra formanden Hvor er det dejligt at være en del af en menighed, der netop er et fællesskab; hvor vi støtter op omkring hinanden

Læs mere

Konfirmand i Mølholm

Konfirmand i Mølholm Konfirmand i Mølholm Nu nærmer vi os konfirmationen. Og skal så småt tænke frem mod den. Men der er også både festaften, konfirmandlejr og spændende undervisning i posen inden. Her kommer et samlet overblik

Læs mere

Få din egen hjemmeside

Få din egen hjemmeside I dette afsnit lærer du at bygge din egen hjemmeside tilføje tekst og billeder lave dit eget design lægge en baggrund på hjemmesiden I næste nummer får du hjælp til at bygge en større hjemmeside til en

Læs mere

IP: Ja, altså jeg har ikke noget fast beløb, men jeg vil gerne have, der, altså, er penge på kontoen, så man ikke hele tiden skal gå og tænke på, at

IP: Ja, altså jeg har ikke noget fast beløb, men jeg vil gerne have, der, altså, er penge på kontoen, så man ikke hele tiden skal gå og tænke på, at Interview nr. 4 Bilag 11: Transskription af interview ung pige, hjemmeboende Sted: Egedal Gymnasium & HF Tidspunkt: Fredag den 15. marts 2013 kl. 10-11 Interviewperson (IP): Ung pige, hjemmeboende Interviewer

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer Anbefaling fra Tænketanken angående foreningens fremtid & dens form. Baggrund Umiddelbart før generalforsamlingen 2008 blev der nedsat en tænketank, der skulle se på fremtiden for trekkies.dk. Grundlaget

Læs mere

akramentskirken & ankt Ansgars Kirke

akramentskirken & ankt Ansgars Kirke S akramentskirken & ankt Ansgars Kirke Sommer 2011 02_1559_Menighedsblad_2011_august.indd 1 20-07-2011 14:29:21 Sankt Ansgars Kirke og Sakramentskirken sommer 2011 Sankt Ansgars Kirkes og Sakramentskirkens

Læs mere

Juletræsfesten 2013. Juletræsfesten 2013

Juletræsfesten 2013. Juletræsfesten 2013 Februar 2014 Juletræsfesten 2013 Juletræsfesten 2013 1. søndag i advent dannede i år rammen for den årlige juletræsfest i Nøvling forsamlingshus og igen i år var den et stort tilløbsstykke. Ca. 120 forventningsfulde

Læs mere

Ordinær generalforsamling Dansk P.R.E. Avlsforening

Ordinær generalforsamling Dansk P.R.E. Avlsforening Ordinær generalforsamling Dansk P.R.E. Avlsforening Søndag den 23. marts 2014 kl. 15.00 holdtes ordinær generalforsamling i Dansk P.R.E. Avl s- forening i Vissenbjerghallerne, Idrætsvej 3, 5492 Vissenbjerg.

Læs mere

Kirkerne i Vipperød SDR. ASMINDRUP GRANDLØSE ÅGERUP

Kirkerne i Vipperød SDR. ASMINDRUP GRANDLØSE ÅGERUP Kirkerne i Vipperød marts april maj 2012 En levende kirke er altid i bevægelse - og fuld af liv. Det gælder også her i Vipperød. hvor der sidste år var 10.500, der deltog i en af årets mange gudstjenester

Læs mere

for Paarup Sogn Nr. 1-65. årgang marts - august 2015 www.paarupkirke.dk Facebook: Paarup Kirke

for Paarup Sogn Nr. 1-65. årgang marts - august 2015 www.paarupkirke.dk Facebook: Paarup Kirke for Paarup Sogn Nr. 1-65. årgang marts - august 2015 www.paarupkirke.dk Facebook: Paarup Kirke Kirke- og kirkegårdsvandring tirsdag den 8. september 18.30 Vores kirke skal have nyt varmeanlæg og kalkes

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 4, 2014 Tybjerg Privatskole

Nyhedsbrev nr. 4, 2014 Tybjerg Privatskole Nyt fra skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev! D. 26. april blev der holdt arbejdsdag på skolen. Det var en rigtig god dag og der blev lavet rigtig mange gode ting til jeres børn.

Læs mere

Mână în Mână. Rumæniensprojektet af 1992 www.rp92.dk. Medlemsblad for. Generalforsamling 16. november 2014. 23. årgang Oktober 2014 Nr.

Mână în Mână. Rumæniensprojektet af 1992 www.rp92.dk. Medlemsblad for. Generalforsamling 16. november 2014. 23. årgang Oktober 2014 Nr. Mână în Mână Generalforsamling 16. november 2014 Medlemsblad for Rumæniensprojektet af 1992 www.rp92.dk 23. årgang Oktober 2014 Nr. 3 Rumæniensprojektet af 1992 Rumæniensprojektet af 1992 er en privat,

Læs mere

Nyt fra Projekt Mere Naboskab

Nyt fra Projekt Mere Naboskab Nyt fra Projekt Mere Naboskab Nyhedsbrev 1. udgave, 2. årgang Marts 2014 I dette nummer kan du læse om alle de spændende tiltag, der for tiden blomstrer op i Holluf Pile: Aftengågruppe fredagscykelture

Læs mere

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling.

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Mandag d. 24. februar 2014 kl. 19:00-22:00 i festsalen på Møllevangsskolen (Møllevangs Allé 20, 8210 Aarhus V.). Program: 18:45

Læs mere

Mandag den 27. maj 2013 kl. 19.00

Mandag den 27. maj 2013 kl. 19.00 TIL BEBOERNE I AFDELING 28-30 Bellahøj den. april 2013 ENDELIG INDKALDELSE TIL ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I henhold til boligforeningens vedtægter 14 indkaldes til ordinært afdelingsmøde Mandag den 27. maj

Læs mere

Fodnoten September 2011

Fodnoten September 2011 Fodnoten September 2011 Den lokalhistoriske arkivgruppe Med nyt fra; Fodby Lokalråd Den nye Margretheskoles bestyrelse Fodby Gymnastikforening Fodby Sogns Beboerforening Fodby Menighedsråd Fodby Forsamlingshus

Læs mere

Tvede-Linde Jagtforening

Tvede-Linde Jagtforening Støvringgårdvej 27 Mellerup Tlf. 51862721 Tvede-Linde Jagtforening Salg af foder til hunde, katte, kaniner, fugle, høns og heste. Kom selv og se udvalget. Årg. 2007 nr.1 På gensyn. Poul Reenberg. Se også

Læs mere

Støtteforeningen 2014-2015

Støtteforeningen 2014-2015 Støtteforeningen 2014-2015 Hvorfor en Støtteforening? Hvorfor er det så vigtigt at bevare og hjælpe Støtteforeningen? I sin tid grundlagde man Støtteforeningen, så den kunne hjælpe med det økonomiske,

Læs mere