Organisationsbestyrelsens beretning for 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Organisationsbestyrelsens beretning for 2009"

Transkript

1 Organisationsbestyrelsens beretning for 2009 Jeg vil som jeg plejer aflægge beretning, der dækker tidsrummet fra sidste generalforsamling til dato. Administrationen. FA09 har for nylig fået nye lokaler i Stationsparken i Glostrup. Det er fine store lokaler, der gør at det fysiske arbejdsmiljø er forbedret betydeligt. Der har været usædvanligt travlt den senere tid på grund af nye udlejningsregler, og det har betydet en kæmpe arbejdsbelastning for administrationen. Alle medlemmer har skulle kontaktes og man har skulle melde tilbage hvis man ønskede at beholde sine medlemsrettigheder. Desværre har denne arbejdsbyrde også gjort det svært at komme i forbindelse med administrationen hvilket har medført at man til tider ikke har givet den service vi forventer. De beboere, der har følt at de har været udsat for dette beklager vi over for. Vi er i organisationsbestyrelsen meget opmærksomme den service, der tilbydes de, der henvender sig, og jeg kan fortælle, at der arbejdes målbevidst på at betjeningen af beboerne bliver lige så god og helst bedre end de gode gamle Hvidovrebodage. Det er en løbende proces, og vi ønsker afgjort ikke utilfredse beboere. FA09 er et godt koncept, det er derfor vi har valgt det, men vi har nok ikke været forberedt på de kultursammenstød, der opstår når man sammenlægger virksomheder. Det bliver der arbejdet med! Vi er i OB af den opfattelse, at der arbejdes hårdt i FA09 for at det skal fungere, og vi tror som sagt på projektet. Vi er bundet kontraktligt i 5 år, og vi vil løbende evaluere, om det går som vi forventer. Til næste års generalforsamling forventer vi ud fra de bestræbelser, der sker at kunne berette positivt om udviklingen i FA09. Udlejning Som sædvanligt vil jeg komme ind på udlejningssituationen, idet jeg vil nævne de enkelte afdelinger. Afd. 1 har der ikke været fraflytninger i modsætning til sidste år hvor der var 3. Afd. 2 har haft 11 fraflytninger mod 13 sidste år. Afd. 3 har haft 7 fraflytninger mod 3 sidste år. Afd. 4 har haft 11 fraflytninger mod 4 sidste år. Afd. 5 har haft 5 fraflytninger mod 1 sidste år. Afd. 6 har haft 27 fraflytninger mod 22 sidste år. Afdeling 7 har haft 4 fraflytninger mod 3 sidste år.

2 Afdeling 8 har haft 5 mod 3 sidste år. I ældreboligerne har der været 4 fraflytninger og i ungdomsboligerne har der været 5. Det giver i alt for hele foreningen 83 fraflytninger mod 82 sidste år. Altså en fraflytningsprocent på 11,62. Det er stadig ikke svært at udleje vores boliger, men jeg kan oplyse at man steder i Jylland har anderledes svære udlejningsproblemer. Lad os ikke håbe at det kommer til os. Der er ingen tvivl om at vi har fået større konkurrence fra den private boligsektor p.g.a. faldende boligpriser. Afdelingerne Jeg vil nu komme ind på de forskellige boligafdelinger. Afdeling 1. I afdelingen har man udskiftet gasfyret, varmtvandsbeholderen og varmemålerne. Det har uden tvivl medført en reduktion i varmeregningen, men det er ikke sikkert, at det slår igennem med den forholdsvis strenge vinter, vi har haft. Hvis man ikke havde foretaget disse forbedringer, ville varmeregningen været blevet større. Facaderne er blevet malede og bygningen står nu ganske flot. Afdelingsbestyrelsen skal have særlig ros for deres bestræbelser på at holde afdelingen, og det er lykkedes at få et ganske godt socialt samvær i afdelingen. De glemmer ikke hyggen. Afdeling 2 Afdelingen var for nylig på markvandring hvor jeg lige som andre afdelinger deltog. Det er en afdeling som i det store og hele fremstår pænt. For tiden drøfter man i afdelingsbestyrelsen hvad man kan anvende det 800 m2 store grundstykke til, der ligger mod Avedøre Havnevej. Skal man bruge det til fælleshus, parkeringspladser eller andet? Afd. bestyrelsen i afdeling 2 arbejder videre med dette. Asfalten har det ikke godt i afdelingen, det er et påtrængende problem og det vil blive lagt ind i vedligeholdelsesplanerne. Afdeling 3 Den nye afdelingsbestyrelse fungerer godt. Det der rør sig p.t. er en ny legeplads, og det er jeg sikker på, at man nok skal få iværksat. Man har i afdelingen nogle dejlige nyttehaver. De koster ikke en snus, men det ærgrer afdelingsbestyrelsen, at der er enkelte, der ikke bliver holdt. Man har i afdelingen mange ønsker, som vil blive lagt ind i vedligeholdelsesplanerne, hvor det er økonomisk muligt. Taget bør renoveres på et tidspunkt, da det er utæt, og man taler også om nye altaner -

3 men det må komme lidt ud i fremtiden. Ellers er afdeling 3 en problemfri afdeling, der fremstår velholdt. Afdeling 4 Det nye fælleshus er meget benyttet. Man lejer også ud til andre afdelinger, og især fra afdeling 7 er der run på fælleshuset. For nogle år siden sagde afdeling 7 nej til et fælleshus, som var særdeles økonomisk attraktivt, så det kan da godt være, at man skulle have slået til den gang. Men nu har de jo afdeling 4's. Der er et problem p.t. med ubudne gæster. Det er narkomaner og 2. generationsindvandrere, der tager ophold og laver hærværk i afdelingen. Det skaber utryghed blandt beboerne og ejendomsfunktionærerne. Problemet skal løses, så det kan givet blive et emne på beboermødet. Også her, som i afdeling 2 er der problemer med asfalten. Det er med i vedligeholdelsesplanerne og vil blive løst inden for en kort årrække. Afdeling 5 Som i afdeling 1 har man fået nyt gasfyr. Også her kan der ventes en besparelse som måske også her bliver spist op af omkostningerne ved den strenge vinter. Men det var blevet meget dyrere hvis man ikke havde skiftet fyret. Afdelingen arbejder stadig med et projekt, der inkluderer bedre isolering i facaden og nye altaner. Der forsøges at finde en finansieringsform, der kan gøre det økonomisk attraktivt at få lavet disse forbedringer. Det forventes, at der udarbejdes et oplæg hen over sommeren, hvorefter det kan forelægges på et ekstraordinært afdelingsmøde i 4. kvartal Ellers er afdeling 5 en pæn afdeling. Der er også her forskelligt som lægges ind i vedligeholdelsesplanerne b. l. a. hegn til naboerne o.a. Afdeling 6 Der er stadig en stram økonomi i afdelingen, og der bliver kun udført det mest nødvendige. Afdelingen har stadig mange fraflytninger og bytninger og det belaster afdelingen økonomisk. Administrationen og teknikere arbejder på et projekt og med økonomien i forbindelse med en tagrenovering. Det har vist sig, at man, ved tidligere renoveringer, ikke har skiftet de lægter, der holder tagene. Derfor er de ikke i stand til at holde de søm, der fastholder tagpladerne. Med de klimaforandringer, der er sket, med de storme vi kan forvente, er det nødvendigt at gøre noget ved det, da tagene ellers simpelthen blæser af. I samme forbindelse skal man se på isoleringen, og hvis det kræves, skal der laves brandadskillelser på lofterne. Der bruges kr. årligt på at fastgøre tagplader, som er gået løse og de kunne bruges meget bedre på nye tage.

4 Stierne og belægningen på disse skal rettes op, og det er lagt ind i vedligeholdelsesplanerne sammen med andet. Beboerne gør selv et stort arbejde på at forskønne afdelingen, der bestemt er en gåtur værd. Afdeling 6 er nu indlemmet i den historiske del af Hvidovre p. g. a. sin status, som det første industrialiserede byggeri med flerfamilieboliger. Det er blevet markeret ved at Historien i gaden har sat en markering op på Strandmarksvej ved Sejlerstien. Afdeling 7 Der males stadig facader, og det er af økonomiske årsager et flerårigt projekt. Det strækker sig over 2 år endnu. Det har vist sig at tagryggene smuldrer, og der er foretaget og foretages en delvis udskiftning af disse. På markvandringen blev der konstateret forskellige småting, der indarbejdes i vedligeholdelsesplanerne. Ellers fremstår afdelingen utroligt flot. Afdeling 8 Fælleshuset er udvidet, hvad der er en klar forbedring brugsmæssigt. Afdelingen fremstår flot og indbydende. Der er sat videoovervågning i vaskeriet p. g. a. hærværk. Afdeling 9 Det er en stille og rolig afdeling uden problemer. Det skal dog nævnes, at der har været eksempler på tricktyverier. Vi må derfor opfordre til at man ikke lukker nogen ind man ikke kender. Det gælder også i de andre afdelinger. Hvis der er nogen, der skal ind og har et lovligt ærinde og man ikke kender dem, må man antage, at de har nøgle til afdelingen. Generelt M.h.t. TV har det vist sig, at det tilbud vi fik fra YouSee ikke var attraktivt. Det viste sig at den store pakke ville blive dyrere og så var fordelen væk. Hvis der er beboere, der stadig ønsker at arbejde videre med dette, er de velkommen, evt. ved at de nedsætter et udvalg, der kan tage kontakt til teleselskaberne for en mere fordelagtig aftale. Der er blevet installeret IT hos varmemestrene den digitale verden har holdt sit indtog her, og det er også nødvendigt i vore dage. Også afdelingsbestyrelserne er udstyret med det nødvendige grej, så de kan følge med i budgetter o.l. For fremtiden kræves der at afdelings og organisationsbestyrelserne offentliggør

5 referater fra deres møder og lovgivningen forlanger også, at man som beboer kan træffe afdelingsbestyrelsen mindst 6 gange årligt. Det sker vist allerede nu i alle afdelingerne. Den nye lovgivning har også medført, at man nu ude i afdelingerne selv skal tage stilling til om man vil have A-eller B ordning. Jeg ved, at afdelingsbestyrelserne ser på dette, og hvis de finder det attraktivt, vil de forelægge forslag i de respektive afdelinger om B ordningen. For nogle afdelinger med meget store omkostninger ved flytninger, er det måske en løsning. Det er dog enhver beboer frit for, om de vil stille et sådant forslag. Den nye lovgivning har medført, at Hvidovrebo's vedtægt skal ændres. Det vendes der tilbage til på dagsordenen. Jeg har personligt været med på de fleste markvandringer og har ved selvsyn konstateret, at vores ejendomsfunktionærer gør et kæmpe arbejde for at holde dem. Jeg vil derfor gerne her takke vores flittige og vellidte funktionærer for deres indsats. Jeg vil også gerne takke afdelingsbestyrelserne for deres frivillige arbejde i beboernes interesse. Der er meget nyt, der skal tages stilling til, men jeg må sige, at de klarer det godt. Tak for det! Jeg vil også gerne takke administrationen, der, trods de forandringer de har været udsat for, gør et godt stykke arbejde, og til slut tak til OB for det fine samarbejde og den gode ånd, der hersker i bestyrelsen. Beretningen stilles herved til generalforsamlingens disposition.

Boligforeningen HVIDOVREBO

Boligforeningen HVIDOVREBO Hvidovre, den 09.06.2011 LLR/SA Referat Den 7. juni 2011 HVIDOVREBO Mødeart: Generalforsamling Mødested: Afdeling: Lille Friheden Mødetid kl. 19.00 Aktivitetssal 1-3 Deltagere: Der var 49 lejemål repræsenteret.

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

Beretning 2015. Bestyrelsen

Beretning 2015. Bestyrelsen Beretning 2015 Bestyrelsen Vi har i bestyrelsen haft et spændende år, nu kender vi jo hinanden og ved hvad hver især står for og kan derfor supplere hinanden omkring de forskellige opgaver der forekommer

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening

Postfunktionærernes Andels-Boligforening Organisationsbestyrelsens beretning Repræsentantskabsmødet i 2008 Repræsentantskabsmødet i juni 2008 blev indledt af Marianne og Christina fra KAB, et oplæg og foredrag om NABOSKAB. Et projekt der var

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse?

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Hellerup 10.01.2008 DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Kære afdelingsbestyrelse DUAB s organisationsbestyrelse

Læs mere

Årets beretning. Velkomst. Konstituering. Årets gang for bestyrelsen. Opkrævningsproblemer. Tekniske problemer. Programrådet.

Årets beretning. Velkomst. Konstituering. Årets gang for bestyrelsen. Opkrævningsproblemer. Tekniske problemer. Programrådet. Årets beretning Velkomst Konstituering Årets gang for bestyrelsen Opkrævningsproblemer Tekniske problemer Programrådet Serviceaftale Afslutning Velkomst Velkommen til Langeskov Antennelaugs generalforsamling

Læs mere

Greve Boligselskab. Beboerdemokratiet - udvikling og udfordringer. greve-bolig.dk får nyt design i starten af 2013. Tilfredse beboere i Byagerlunden

Greve Boligselskab. Beboerdemokratiet - udvikling og udfordringer. greve-bolig.dk får nyt design i starten af 2013. Tilfredse beboere i Byagerlunden Greve Boligselskab BEBOERINFORMATION NR 20 - DECEMBER 2012 Byagerlunden Beboerdemokratiet - udvikling og udfordringer greve-bolig.dk får nyt design i starten af 2013 Tilfredse beboere i Byagerlunden Husk

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening

Postfunktionærernes Andels-Boligforening Organisationsbestyrelsens beretning til repræsentantskabet 2011 Repræsentantskabsmødet i 2010 Repræsentantskabsmødet i juni 2010 blev et godt møde. Der var et lille indlæg af Rita om regnskabet og budgettet.

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Organisationsbestyrelsens beretning

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Organisationsbestyrelsens beretning Organisationsbestyrelsens beretning Vedr. repræsentantskabsmødet i 2011 Repræsentantskabsmødet i maj 2011 blev et godt møde. Der var et indlæg af vores nye økonomi direktør Teit Svanholm om regnskabet

Læs mere

Repræsentantskabsmødet i juni 2009 blev et hurtigt møde. Der var et lille indlæg af Rita om regnskabet og budgettet.

Repræsentantskabsmødet i juni 2009 blev et hurtigt møde. Der var et lille indlæg af Rita om regnskabet og budgettet. Postfunktionærernes Andels-Boligforening Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail pab@pab.dk CVR nr. 31 49 64 11 Organisationsbestyrelsens beretning

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 12. NOVEMBER 2013

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 12. NOVEMBER 2013 REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 12. NOVEMBER 2013 1. Velkomst og valg af dirigent Børge Jensen blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Ternevænget 1 6360 Tinglev Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 7 Buen, Stubbæk og Sejsbjerg, Stubbæk Cvr-nr 14 79 86 17 Sydbank A/S Kto. 7910-1751331 16.

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER.

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER. REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER. Formand Finn Thomsen bød de fremmødte velkommen. På bestyrelsens vegne foreslog Finn

Læs mere

Årsberetning fra bestyrelsen afdeling 3.

Årsberetning fra bestyrelsen afdeling 3. Årsberetning fra bestyrelsen afdeling 3. Beretning for Året 2007 2008 Siden sidste beboermøde har bestyrelsen afholdt 10 bestyrelsesmøder. Der er 3 medlemmer der har valgt, at forlade bestyrelsen i løbet

Læs mere

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 BESTYRELSENS BERETNING 2014 15 Tirsdag den 10. marts 2015 Kl. 18.30, i Boligforeningens - 1 - mødelokale, Holger Drachmanns Gade 1 Kære beboer

Læs mere

REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 26. NOVEMBER 2012

REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 26. NOVEMBER 2012 REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 26. NOVEMBER 2012 1. Valg af dirigent Peter Rytter blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt indvarslet. Der blev uddelt

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Men selv om både vi og kommunen mener vi har en god sag, skal det pointeres at der ikke er nogen garanti for at vi vinder sagen.

Men selv om både vi og kommunen mener vi har en god sag, skal det pointeres at der ikke er nogen garanti for at vi vinder sagen. Beretning 2011-04-27 Heller ikke på dette års beretning kommer vi uden om tilskudsdeklarationen. På sidste års generalforsamling kunne vi oplyse, at kommunen ønskede et møde med foreningen inden vi fremsendte

Læs mere

Anders Andersen bød velkommen og foreslog på bestyrelsens vegne Keld Albrechtsen som dirigent.

Anders Andersen bød velkommen og foreslog på bestyrelsens vegne Keld Albrechtsen som dirigent. Antenneforeningen Aarhus Ordinær generalforsamling Tid: tirsdag, 27. maj 2014 Sted: Hotel Scandic Vest, Rytoften 3, 8210 Aarhus Deltagere: ca. 35 deltagere (5.267 stemmer) samt personale fra Stofa Anders

Læs mere

Punkt 1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Hans Georg Pørksen (Neerlandiavej 28), er der andre forslag?

Punkt 1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Hans Georg Pørksen (Neerlandiavej 28), er der andre forslag? Referat fra generalforsamling 5. maj 2012 kl. 11.00 Dagsorden For den ordinære generalforsamling skal gælde følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning fra formanden om foreningens virksomhed

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 1 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog formanden for Kreds 2, Jens Krumholt,

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde mandag den 8. september 2014 kl. 18.30 på Virum Skole, Kantinen, Skolebakken 9

Referat af ordinært afdelingsmøde mandag den 8. september 2014 kl. 18.30 på Virum Skole, Kantinen, Skolebakken 9 CARLSHØJ Afdeling D Referat af ordinært afdelingsmøde mandag den 8. september 2014 kl. 18.30 på Virum Skole, Kantinen, Skolebakken 9 Til stede var beboere fra 12 lejemål. Yderligere 3 lejemål var repræsenteret

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. ens beretning

Læs mere

RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN

RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN 1 INDLEDNING Som bekendt skal I snart igennem en større renovering af jeres afdeling. Denne lille folder er lavet til jer, Ryhavens beboere, i forbindelse med informationsmødet,

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening 8. oktober 2010 Referat fra ordinært årsmøde mandag den 27. september 2010. Velkomst Otto Wois bød velkommen til afdelingens ordinære årsmøde, specielt til: Formand for PAB Preben Bansemer, næstformand

Læs mere

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer Anbefaling fra Tænketanken angående foreningens fremtid & dens form. Baggrund Umiddelbart før generalforsamlingen 2008 blev der nedsat en tænketank, der skulle se på fremtiden for trekkies.dk. Grundlaget

Læs mere

Marts 2015. Beretning for Bellahøj l og ll

Marts 2015. Beretning for Bellahøj l og ll 1 Marts 2015 Beretning for Bellahøj l og ll Der er sket meget siden sidste års afdelingsmøde d. 8. april 2014. I beretningen vil du kunne læse om nogle af de mange ting bestyrelsen har arbejdet med og

Læs mere

Så var der præsten, ham måtte vi da kunne stole på, men også her blev vi skuffede.

Så var der præsten, ham måtte vi da kunne stole på, men også her blev vi skuffede. Støtteforeningen Hjælp de ældre i Rumænien Formandens beretning 2012 Da vi sidste år vedtog, at ændre vores vedtægter, således, at vi overgav plejehjemmets drift til Torben, og valgte at starte et nyt

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere