Sidst ændret: Kl. 08:31

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sidst ændret: 2012-02-17 Kl. 08:31"

Transkript

1 , Side 1 af 9 Emne Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: Kl. 08:31 Deltagere Tilstede Ikke tilstede FA09 Lisbeth Jallbjørn (LJ) Frank Hansen (FH) Bjørn Larsen (BL) Jørgen Weng (JW) Mikael Høyer-Andersen (MHA) Thomas Wessmann (TW) Karin Aunsfort (KA) Punkter 1. Valg af ordstyrer og referent 1.1 Ordstyrer 1.2 Referent 2. Emner til/fra varmemesteren og administrationen 2.1 Vandtryk 2.2 Gavle 2.3 Pullert påkørt 2.4 Status på vandskade efter skybrud 2.5 Vandskade i bestyrelseslokale 2.6 Kloakrør 2.7 Garager hos erhvervslejemålene 2.8 Ændring og rettelse af husorden 2.9 Beboermappe som online version 2.10 Ridse i reol i bestyrelseslokale 2.11 Udskiftning af pumper 3. Godkendelse af sidste referat 3.1 Godkendelse af sidste referat 4. Orientering fra formanden og emner i bestyrelsen 4.1 Orientering fra formanden 4.2 Skabelon til beboermøder 4.3 Nye P-kort 4.4 Opslag på døre 5. Projekter 5.1 Udskiftning af rør 5.2 Tage og vinduer som nye projekter 6. Budgetter 6.1 Skimmel i lejemål 7. Klagesager 8. Grønt udvalg 8.1 Grønne områders tilstand 8.2 Nye træer 9. Arrangementer 9.1 Beboerskovtur

2 , Side 2 af Planlagte møder 10.1 Ordinært beboermøde 11. Eventuelt 11.1 Husordenen Pkt. 1 Pkt. 1.1 Ordstyrer: LJ Pkt. 1.2 Referent: FH Pkt. 2 Emner til/fra Varmemesteren og administrationen 2.1 Emne: Vandtryk

3 , Side 3 af 9 Ansvarlig: Opfølgning: : Der er stadig problemer med både tryk og temperatur på vandet. MS sørger for, at der bliver foretaget målinger spredt ud over alle blokke og over flere tidspunkter på dagen, hen over en periode : Vandtrykket kan ikke være anderledes umiddelbart. Når rørprojektet afsluttes tager vi emnet op igen, og ser om det har forbedret sig : Der er stadig spredte problemer med trykket, både i lejemål hvor der er skiftet rør og ikke skiftet rør. LJ pointerer at der er blevet nævnt at det er rørenes dimension der ikke er som de skal være. Måske dette kan løses ved ændring af tryk fra cirkulationspumpe. LL undersøger om det drejer sig om en justering. Eller undersøger LL nærmere hvad årsagen kan være : Intet nyt : Vandtrykket i blokkene er fortsat ikke i orden. Det skifter fra dag til dag, og time til time, hvad trykket i vandrørene er. Det har tidligere været undersøgt i en lejlighed en enkelt gang. Der har ikke været opfølgning efterfølgende : I forbindelse med de nye rør, vil beboere som har fået skiftet dem, få besøg/høre fra firmaet der udførte arbejdet : VVS firma har undersøgt problemet og kan ikke gøre noget. Der skal en ingeniør på, da det ikke drejer sig om defekte emner : Emnet undersøges pt. og undersøges videre : Der er skiftet en masse ventiler. Der er en enkelt klage til den nye vvs over dårligt tryk. LJ oplyser, at der er skiftet rør og ventiler i blok 1, og trykket på 2. sal er fortsat ringe : FH nævner at der er varierende vandtryk alt afhængigt på hvilket tidspunkt af døgnet man benytter vandet. LJ bekræfter at hun oplever det samme. Vi bor i to forskellige blokke. LL mener det kan være vandrørene der er kalket til. Dette kan kun løses med nye rør. LL undersøger Emne: Gavle : MS rykker for et svar fra Sto der var leverendør af malingen. Måske kan reparationen køre med ind under den tekniske rapport, som laves i forbindelse med skift af tage/vinduer : Emnet pågår : MS beretter at en enginør har kigget på emnet. Enginøren beretter at vi ikke står stærkt i forhold til at få medhold. Murerfirmaet Øens murerfirma vil ikke tage den på sig. Årsagen menes at ligge i at malingens opbygning af maling og farve. Lige nu forsøger MS at få firmaet der har produceret malingen Sto til at tage den på sig. MS rykker producenten af malingen. Hvis ikke Sto vedkender sig fejlen foreslås der at der isættes en rist i væggen, således at evt. fugt/væske kan trænge ud : Intet nyt : Der har endnu ikke været 5 års eftersyn på det der er malet. Idet malingen skaller af nederst på gavlene, er der nu sat et rådgivende ingeniør firma på sagen : Noget af arbejdet er udført for mere af 5 år siden og der kan derfor ikke reklameres over det. Det som ikke er lavet for mere end 5 år siden, er der ikke nogen der vil tage ansvar for. LL tager fat i MS : Malingen på gavlene skaller af. LL kontakter MS omkring emnet. Vi håber at der kan køres en garantisag. Emne: Pullert påkørt : LL skriver at opsætningen igangsættes når vejret tillader det. Bestyrelsen kan ikke udlede af LL s skrivelse, om pullerterne er bestilt. Men vi regner med, at disse bliver opsat i løbet af foråret : Emne pågår : Vi bestiller 4 pullerter såfremt prisen er inkluderet opsætning og moms, men disse skal først køres

4 , Side 4 af 9 i det nye budgetår. Prisen bliver : MS beretter at det måske ikke er lønsomt at bruge tid til at undersøge sagen via bankens overvågningssystem, da der skal bruges meget tid på formålet. Bestyrelsen accepterer at forespørgslen ikke eftergives. LL beretter at der findes 3 løsninger. Bestyrelsen finder løsning 2 bedst til en pris af ca. Kr , som består af galvaniseret stolper med knækbolte. Hvis stolpen påkøres, knækker boltene. Disse kan derefter skiftes og stolpen kan igen opsættes : Den nye pullert er nu også påkørt og er knækket. FH foreslår at man måske kan finde synderen på bankens videoovervågning, med henblik på erstatning. Bestyrelsen ønsker derfor, at FA09 spørger banken om lov til at få tilgang til videoovervågningen. Bestyrelsen mener at hændelsen er sket ca. i dagene fredag eller lørdag i uge 39. Bestyrelsen beder også LL om, at indhente pris på pullerter i metal, som er mere hårdføre : Den Pullert der var knækket ved banken, er købt hjem og opsat Emne: Status på vandskade efter skybrud : Emnet pågår : Der er ikke noget nyt fra forsikringsselskabet, så emnet pågår : MS beretter at emner i kælder som er udsat, skal hæves til 40cm højde fra gulvniveau. Ellers vil der komme en ekstraordinær stigning af forsikringspræmie. LL beretter at forsikringsselskabet ikke har været i vores afdeling endnu : LL beretter, at forsikringsselskabet nu er vendt tilbage. De ønsker at få uddybet hvad det er der er sket. LL melder tilbage til forsikringsselskabet og opdaterer bestyrelsen ved næstkommende møde. A. Andersen rengøring har håndteret oprensning, rengøring og desinficering i forbindelse med skybruddet. Rengøringsopgaven er ved at være overstået, og LL laver en kvalitetskontrol af arbejdet snarest. Herlev rengøring har kontrolleret vores kloakafløb. De kommer og spuler brønde, sandfang mm. snarest. Dette håber vi sikre os bedre ved lign. episoder. Der vil blive oprettet en fast aftale med et kloakfirma for, at sikre at afløb til kloak er i bedst mulig stand : Bestyrelsen ønsker en status over vandskader. LJ oplyser, at flere beboere klager over, at der ikke er rengjort i tørrerum, vaskekældre osv. LL vil gå en runde, og tjekke op på, hvad der mangler. Emne: Vandskade i bestyrelseslokale : Elektrikeren er færdig, og maleren er bestilt til reparation. Forsikringen hænger fortsat : Emnet pågår : Gulvet er lagt. Bestyrelseslokalet er under reetablering og snart færdigt. Elektriske udtag og internetstik skal hæves 40 cm. fra gulvhøjde. LJ efterspørger en oversigtstegning i farver over Afd. 1 s blokke og område. LL kontakter FA09 og forespørger : Gulvet bliver snarligt lagt. Opstartes i næste uge : Der er blevet malet i bestyrelseslokalet. LL har fået en fliseprøve hjem, som bestyrelsen kan se. Bestyrelsen accepterer valg af flise. LL bestiller murer til at lægge fliserne : LJ forespørger mht. bestyrelseslokalet. LL forslår at man evt. lægger en klinke. Han har hentet et tilbud på en koksgrå. Planen er nu at: a)lokalet skal gøres grundigt rent. b)vægge og lofter males efterfølgende hvide. LJ har carte blanche fra bestyrelsen til at undersøge hvad der skal være af inventar og belysning. LJ vender herefter tilbage til LL. Herefter aftaler de det resterende. 2.6 Emne: Kloakrør : LL har kontaktet Herlev Kloakservice om spuling af overfladebrønde i kældrene.

5 , Side 5 af : Emnet pågår : Herlev kloakservice har været og suge overfladebrøndene. LL indhenter tilbud på spuling af gulvafløb i kælder : Emnet pågår. MS vender tilbage når han har noget nyt : Intet nyt : Der forespørges om man ved, hvordan rørene ligge i de forskellige kældre. Det vad man godt. Kloakkerne undersøges i afd. 2, og pris undersøges. Måske kan afd. 1 have gavn af disse tanker, og Mikkel vender tilbage, når han ved noget. Afd. 1 får nu et tilbud, og får renset samtlige afløb. Der er afsat penge til det Pkt Pkt Emne: Garager hos erhvervslejemålene : Vi har desværre ikke mulighed for at råde over tomme garager, som ikke benyttes af erhvervslejemål : LJ spørger til garagerne, og om hvorvidt de benyttes af de erhvervsdrivende. Hvis ikke disse benyttes hensigtsmæssigt, har LL udtrykt ønske om, at benytte disse til opmagasinering af afdelingens ting. Emne: Ændring og rettelse af husorden Ansvarlig: FA : Vi har ikke hørt eller set noget omkring rettelser i husordenen : Bestyrelsen påminder, at FA09 mangler at vasketiderne skal ændres i husordenen, både som online version, samt papirudgave til omdeling jf. tidligere referat. Pkt. 17 mangler tekst. Emne: Beboermappen som online version Ansvarlig: FA : TW foreslår, at beboermappen bliver lagt ud på FA09 s hjemmeside, som en online version. Emne: Ridse i reol i bestyrelseslokale : Efter der har været håndværkerbesøg, er der kommet en stor ridse i den ene vægmonterede reol. Bestyrelsen ønsker denne erstattet. Emne: Udskiftning af pumper : Bestyrelsen er positivt stemt over for udskiftningen, men vi ønsker at få et overblik over hvor mange pumper der er tale om, hvor stor den samlede udgift er for udskiftningen. Dertil vil vi gerne vide om udskiftningen kan gå ind under den samlede plan i forbindelse med udskift af vinduer, tage osv., hvor evt. støtte måske kan opnås fra Landsbyggefonden. Godkendelse af sidste referat Referatet blev: Godkendt Orientering fra formanden og emner i bestyrelsen Emne: Orientering fra formanden Ansvarlig: : Vi har fået omlagt nogle lån, således vi sparer ca. Kr om året. Huslejetræk er blevet rykket frem i måneden. Der bliver afholdt fyraftensmøde for bestyrelsen om Landsbygge Fonden den 8. marts Glostrup boligselskab har valgt at trække sig ud af FA09. Emne: Skabelon til beboermøder

6 , Side 6 af 9 Ansvarlig: Opfølgning: Emne afsluttes : Emne afsluttes :Emnet pågår : Emnet pågår : Emnet pågår : FH foreslår, at bestyrelsen selv står for designet af indkaldelsen til afdelingens beboermøder. Dette for, at opretholde et mere strømlinet/ensartet design, som går igen i alle bestyrelsens referater. FH laver et oplæg til næste bestyrelsesmøde til godkendelse hos bestyrelsen Pkt Emne: Nye P-kort Ansvarlig: Bestyrelsen : P-kort er udleveret. Restparti udleveres til LL. LL skal notere hvem der udleveres P-kort til, og noteringslisten sendes månedligt til LJ. Udskiftning af P-kort skal være sket inden den. 1. Marts. LJ laver en skrivelse til beboerne omkring emnet. Bestyrelsen tager en specifik parkeringssag op jf. mail sendt til MS : JW foreslår, at regler om parkering som står under vores husorden, samt regler fra parkeringsselskabet bliver slået sammen, og lægges ind som bilag i husordenen. JW udfærdiger teksten omkring parkeringsregler. LJ foreslår at der uddeles P-kort og , Kl i bestyrelseslokalet. LJ og JW sidder og uddeler kort her. FH foreslår, at der laves en begrænsning for gulplade biler således, at disse fx kun kan parkere i en time eller to. LJ snakker med Parkeringsselskabet, om dette kan lade sig gøre : LJ har modtaget de nye P-kort, som skal udleveres til beboerne. Vi uddeler kortene først i det nye år. Emne: Opslag på døre Ansvarlig: Opfølgning: Emne afsluttes : Det lader til at boksene er repareret. Emne afsluttes : Nogle glas er i stykker i infoboksene. Disse bedes udskiftet : Der er i flere tilfælde blevet opsat opslag op på opgangsdøre. Bestyrelsen beder om at opslag bliver placeret i opslagsboksene. Projekter Emne: Udskiftning af rør Ansvarlig: MS, LL : Grundet fejlopslag, blev der arrangeret nyt møde for beboerne. Dette er nu gennemført. Håndværkerne er lige nu forud for tidsplanen. Bestyrelsen ønsker skriftligt at modtage de klager der måtte løbe ind hos FA09, af større karakter. Småsager som FA09 selv løser har ikke interesse. Bestyrelsen beder FA09 nævne over for håndværkerne, at der ikke hoppes over hegnet for enden af BRV. Derudover bedes de også lade være med at smide cigaretskodder på vejen : Der har været beboermøde for beboere der står over for, at skulle have skiftet vandrør. Der kom ingen desværre. Måske dette beror på, at der er angivet forkert adresse, på de omdelte invitationer. MS undersøger dette. BL gør opmærksom på, at efter der har været placeret containere, er fliserne blevet rykket ud af placering. MS giver information videre : LL holder akutmøde med projektleder, rådgivende enginør, MS og LJ. Der er problemer med reetablering efter udskiftning af rør. Dette bunder i beboerklager : Projektet er opstartet i blok 8+9. LL beretter at vandtrykket har været påvirket i forbindelse med tilslutning af skurvognene. LL beretter at man kan tilslutte en ekstra cirkulationspumpe. Der snakkes om arbejdet op til Jul. Arbejdet påvirker enkelte lejemål. Der henstilles til at der ikke arbejdes i lejlighederne den 23. Kun i kælderen må der arbejdes. Ligeledes arbejdes der ikke mellem Jul og Nytår. SKAL der arbejdes i lejligheden den 23. SKAL dette varsles til lejemålet inden.

7 , Side 7 af 9 JW har påtalt at der ikke har været varslet omkring arbejdet i flere lejemål i blok 8. MS og LL er ikke klar over hvad der er gået galt, men det virker som en hel opgang der er glippet på en eller anden måde. JW pointerer at man bør ændre teksten omkring varsling om kommende arbejde i lejligheden. Specifikt drejer det sig om nedtagning af skabe. MS tager emnet med til byggemøde. JW forsøger at deltage i kommende byggemøde sammen med MS. FA09 laver en spørgeundersøgelse af forløbet med udskiftning af rør, som har været en succes i afd : Der har været opstartsmøde om næste etape (Blok 8+9). Man har bestemt placering af mandskabsskure og byggeplads samt forarbejde m.m : Lars informerer om, hvor langt man er i processen omkring udskiftning af rør. Der er nu omdelt sedler til beboerne, og arbejdet begynder i oktober måned.(dette med en måneds forsinkelse, i det man således kunne få de samme arbejdere til at udfører opgaven, og dette anses for en fordel, og er tidligere accepteret af bestyrelsen) : Projektet starter op i efteråret igen i Blok 8+9, og fortsætter henover første halvår 2012 i de resterende blokke : LL har prøvet at få svar fra MS. LL rykker for svar : Ingen opfølgning da Mikkel ikke deltog i dag. Bestyrelsen ønsker svar på hvornår projektet opstartes på ny. Den umiddelbare plan er at blok 8+9 skal laves i 2011 og blok i 2012, men vi kender ikke den nærmere plan : Mikkel finder ud af hvornår etape 2 af rør udskiftningerne opstarter på ny. 5.2 Pkt Pkt. 7 Pkt Emne: Tage og vinduer som nye projekter : Bestyrelsen afventer afslutningen af den tekniske rapport : LU beretter, at for at kunne få støtte fra Landsbyggefonden til udskiftning af tage og vinduer, skal der foretages en teknisk rapport, som koster eks. Moms. Der er plads i budgettet til, at få lavet rapporten. Bestyrelsen er enige om, at rapporten skal udfærdiges : Bestyrelsen vil gerne indkalde et møde med Teit Svanholm omkring indsamling af info omkring udskiftning af tage/vinduer. Vi planlægger at emnet tages op på et ektraordinært beboermøde. Vi håber at få stablet projektet på benene til På næste bestyrelsesmøde vil vi gerne snakke med MS omkring tage og evt. henlægning til nye tage. LJ indkalder : I 2012 opstartes en undersøgelse af tage og vinduer. Disse to projekter er nærliggende at have som de næstkommende projekter. Budgetter Emne: Skimmel i lejemål Ansvarlig: FA : Der er flere gange blevet lavet reparationer i lejemålet BRP 8 st. th. i forbindelse med reparation efter skimmelsvamp. Bestyrelsen ønsker at lejemålet bliver gjort opmærksom på, hvordan der udluftes korrekt i lejligheden, da vi har en opfattelse af, at indeklimaet grundet lejer ikke er i orden. Klagesager Grønt udvalg Emne: Grønne områders tilstand Ansvarlig: LJ Opfølgning: Maj måned : Emnet sættes i bero. Emnet tages op igen til maj : Der har løbende været lavet en forventningsafstemning omkring hvordan de grønne områder har skullet se ud. Denne har været udarbejdet i samarbejde mellem Grønt udvalg, MS, LL samt funktionærerne. Dette har betydet, at der løbende i efteråret har været gennemgang af de grønne områder. Grønt udvalgs ønsker er så småt blevet efterkommet. Det har været en god proces og samarbejdet fortsætter via Grønt udvalg. Samarbejdet skulle gerne bunde i, at de grønne områder bliver pæne og indbydende fremadrettet : Intet nyt : De grønne områder er løbende gennemgået af LJ og MS. Der er taget billeder hver 3 uge med

8 , Side 8 af 9 henblik på billeddokumentation.. LJ og resten af bestyrelsen udtrykker stor utilfredshed med vedligeholdelsen af de grønne områder. Flere steder er den nye beplantning ødelagt. Der er ikke luget, og ukrudtet står derfor højt flere steder. Ved de nyplantede roser på altan siden er der f.eks aldrig luget. Det er voldsomt uheldigt, at der ikke er styr på tingene. LJ og MS, vil fortsætte deres ture i området, indtil der er styr på områderne. Mikkel tjekker reglerne med baglandet. Hvem er økonomisk ansvarlig for det der allerede er blevet ødelagt? Bestyrelsen mener at det der administrationen, der er erstatningspligtige. Fremadrettet vil LL står for personlig opfølgning og direkte ledelse, indtil områderne igen lever op til forventet niveau. 8.2 Pkt Pkt. 10 Emne: Nye træer : Emne pågår : Bestyrelsen ønsker at vide om der foreligger en termin for hvornår emnet færdiggøres : Emnet pågår : Der er et bedstykke ved legepladsen der mangler træer. Disse bliver plantet når bedet er ordnet og pænt. Arrangementer Emne: Beboerskovtur Ansvarlig: LJ : LJ foreslår en tur til Sverige. LJ planlægger en tur. Planlagte møder Kl afholdes der HB møde Kl afholdes der bestyrelsesmøde kl afholdes der fyraftensmøde for bestyrelsen om støtte fra Landsbyggefonden i FA Kl afholdes der bestyrelsesmøde Kl afholdes der bestyrelsesmøde Kl afholdes der bestyrelsesmøde Kl afholdes der bestyrelsesmøde Kl afholdes der bestyrelsesmøde Kl afholdes der ordinært beboermøde Emne: Ordinært beboermøde Ansvarlig: Bestyrelsen : Bestyrelsen vi gerne vide, jf. LJ s forespørgsel mail sendt til Susanne, om vi kan få lokaler til beboermødet i Anneksgården : Emne pågår : Bestyrelsen ønsker svar fra FA09 om der er foretaget reservation af lokalerne : Emne pågår : På betingelse af, at lokalerne Brøndbygård er reserveret, vil næste ordinære beboermøde blive afholdt

9 , Side 9 af 9 Pkt Eventuelt Emne: Husorden Ansvarlig: Bestyrelsen : Emnet pågår. Bestyrelsen planlægger et individuelt møde omkring emnet. LJ skriver ud til bestyrelsen om en dato : På næste møde, vil vi gennemgå husordenen.

Referat. 2012-08-20, Side 1 af 8. Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2012-08-29 Kl. 21:04 Deltagere Tilstede Ikke tilstede FA09

Referat. 2012-08-20, Side 1 af 8. Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2012-08-29 Kl. 21:04 Deltagere Tilstede Ikke tilstede FA09 Referat 2012-08-20, Side 1 af 8 Emne Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2012-08-29 Kl. 21:04 Deltagere Tilstede Ikke tilstede FA09 Lisbeth Jallbjørn (LJ) Mikkel Selander (MS) Frank Hansen (FH)

Læs mere

Sidst ændret: 2011-05-18 Kl. 22:21

Sidst ændret: 2011-05-18 Kl. 22:21 2011-05-11, Side 1 af 8 Emne Deltagere Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2011-05-18 Kl. 22:21 Tilstede Ikke tilstede FA09 Parly Henriksen (PH) Lars Larsen (LL) Lisbeth Jallbjørn (LJ) Bjørn Larsen

Læs mere

Sidst ændret: 2011-04-19 Kl. 17:55

Sidst ændret: 2011-04-19 Kl. 17:55 2011-04-11, Side 1 af 7 Emne Deltagere Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2011-04-19 Kl. 17:55 Tilstede Ikke tilstede FA09 Parly Henriksen (PH) Lars Larsen (LL) Lisbeth Jallbjørn (LJ) Bjørn Larsen

Læs mere

Sidst ændret: 2011-03-07 Kl. 20:44

Sidst ændret: 2011-03-07 Kl. 20:44 2011-03-01, Side 1 af 7 Emne Deltagere Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2011-03-07 Kl. 20:44 Tilstede Ikke tilstede FA09 Parly Henriksen (PH) Lars Larsen (LL) Lisbeth Jallbjørn (LJ) Bjørn Larsen

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2015-01-22 Kl. 16:34 Bestyrelsen FA09 Gæster. Frank Hansen (FH) Kjeld Skelmose (KS)

Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2015-01-22 Kl. 16:34 Bestyrelsen FA09 Gæster. Frank Hansen (FH) Kjeld Skelmose (KS) Referat 2015-01-12, Side 1 af 9 Emne Deltagere Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2015-01-22 Kl. 16:34 Bestyrelsen FA09 Gæster Lisbeth Jallbjørn (LJ) Dennis Kofoed (DK) Frank Hansen (FH) Kjeld

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2014-04-22 Kl. 23:09 Bestyrelsen FA09 Gæster. Frank Hansen (FH) Kjeld Skelmose (KS)

Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2014-04-22 Kl. 23:09 Bestyrelsen FA09 Gæster. Frank Hansen (FH) Kjeld Skelmose (KS) Referat 2014-04-08, Side 1 af 7 Emne Deltagere Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2014-04-22 Kl. 23:09 Bestyrelsen FA09 Gæster Lisbeth Jallbjørn (LJ) Kim Jørgensen (KJ) Frank Hansen (FH) Kjeld

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2014-03-09 Kl. 14:51 Bestyrelsen FA09 Gæster. Frank Hansen (FH) Kjeld Skelmose (KS)

Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2014-03-09 Kl. 14:51 Bestyrelsen FA09 Gæster. Frank Hansen (FH) Kjeld Skelmose (KS) Referat 2014-02-17, Side 1 af 7 Emne Deltagere Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2014-03-09 Kl. 14:51 Bestyrelsen FA09 Gæster Lisbeth Jallbjørn (LJ) Kim Jørgensen (KJ) Frank Hansen (FH) Kjeld

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2015-05-03 Kl. 21:51 Bestyrelsen FA09 Gæster. Frank Hansen (FH) Kjeld Skelmose (KS)

Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2015-05-03 Kl. 21:51 Bestyrelsen FA09 Gæster. Frank Hansen (FH) Kjeld Skelmose (KS) Referat 2015-04-13, Side 1 af 7 Emne Deltagere Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2015-05-03 Kl. 21:51 Bestyrelsen FA09 Gæster Lisbeth Jallbjørn (LJ) Dennis Kofoed (DK) Frank Hansen (FH) Kjeld

Læs mere

Vi har nu fået vores hovedbyggetilladelse til Altanprojektet på Langelandsvej.

Vi har nu fået vores hovedbyggetilladelse til Altanprojektet på Langelandsvej. Bestyrelsesmøde den 8. december 2014 Til stede var: Mads Lotte, Helge, Tonny, Kirsten, Lone og Tommy. Meddelelser fra formanden. Lidt nyt fra Altan DK. Vi har nu fået vores hovedbyggetilladelse til Altanprojektet

Læs mere

Generalforsamling Dams på Bakken d. 30. marts 2013 (Formandens beretning og referat):

Generalforsamling Dams på Bakken d. 30. marts 2013 (Formandens beretning og referat): Generalforsamling Dams på Bakken d. 30. marts 2013 (Formandens beretning og referat): Formandens beretning Først vil jeg byde jer alle sammen velkommen til vores årlige generalforsamling, og vi håber at

Læs mere

Offentligt Referat Bestyrelsesmøde nr. 4 9. august 2010

Offentligt Referat Bestyrelsesmøde nr. 4 9. august 2010 Offentligt Referat Bestyrelsesmøde nr. 4 9. august 2010 Til stede: Erik Wodstrup (EW), Anne Kathrine Henriksen (AK), Henrik Andersen (HA), Anders Zitawi (AZ), Gitte Nørgaard (GN) og Lars Krogh-Brendstrup

Læs mere

POSTFUNKTIONÆRERNES ANDELS-BOLIGFORENING AFDELING 4 KAGSHUSENE ÅFLØJEN 5 2700 BRØNSHØJ Tlf.: 44 91 60 03 Fax: 44 26 60 02

POSTFUNKTIONÆRERNES ANDELS-BOLIGFORENING AFDELING 4 KAGSHUSENE ÅFLØJEN 5 2700 BRØNSHØJ Tlf.: 44 91 60 03 Fax: 44 26 60 02 Referat af ordinært afdelingsmøde tirsdag den 21. september 2010 kl. 19.00 i aulaen på Korsager Skole, Tersløsevej 35-39, 2700 Brønshøj Inden mødets start blev der holdt 1 minuts stilhed i anledning af

Læs mere

Referent: Elizabeth Hjortborg

Referent: Elizabeth Hjortborg Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Onsdag den 25. marts 2015, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes Sognegård, Sehestedsvej 1. Hellerup

Læs mere

Referat til bestyrelsesmøde den 5. august 2013 kl. 18.00

Referat til bestyrelsesmøde den 5. august 2013 kl. 18.00 Formalia: 1. Dirigent: LK 2. Referent: CH 3. Til stede: Lars (LK), Christoffer (CH), Michael (MNN), Enver (EP) 4. Fraværende: Maria (suppleant) og Julie (suppleant) Næste bestyrelsesmøde: 1. Mandag den

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDLODSGÅRDEN

ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDLODSGÅRDEN 1 København, 3. juni 2015 Til beboerne. Vedlagt referat for generalforsamlingen den 7. april 2015 samt formandens beretning. I forbindelse med formandens beretning blev byttelisterne nævnt, da disse var

Læs mere

DommervængeT-idende. Beboerblad for Dommervænget 4-14. Sommervænget

DommervængeT-idende. Beboerblad for Dommervænget 4-14. Sommervænget DommervængeT-idende Beboerblad for Dommervænget 4-14 Sommervænget Juni 2015 Bestyrelsen Formand: Jacob Gjedde 8C 1.th. Tlf: 40 42 76 42 E-post: jacob_gjedde@hotmail.com Næstformand: Jørn Boss 6C 1.th.

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN ÅGADE 136 M.FL. REFERAT AF BESTYRELSESMØDE. 4. november 2013, 18:00 København N

ANDELSBOLIGFORENINGEN ÅGADE 136 M.FL. REFERAT AF BESTYRELSESMØDE. 4. november 2013, 18:00 København N REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 4. november 2013, 18:00 København N Formalia Til stede: Fraværende: Dirigent: Referent: Lars Kristoffersen (LK), Michael Nielsen (MN), Christoffer Halken (CH), Julie Hansen (JH)

Læs mere

Brøndbyernes Andelsboligforening afdeling 2 Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde nr. 03.12 Mandag den 12.03.2012 kl. 18:00

Brøndbyernes Andelsboligforening afdeling 2 Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde nr. 03.12 Mandag den 12.03.2012 kl. 18:00 Deltagere: Til stede Afbud Lars Bjørnstrup Formand x Mitzi Hansen MH Næst forkvinde x Poul Petersen PP Bestyrelsesmedlem x Arne Strandet Larsen ASL Suppleant x Jan Christensen JC Suppleant x Susanne Larsen

Læs mere

Referat til bestyrelsesmøde den 6. maj 2013 kl. 19.00

Referat til bestyrelsesmøde den 6. maj 2013 kl. 19.00 Formalia: 1. Dirigent: LK 2. Referent: Christoffer 3. Til stede: Lars (LK), Christoffer (CH), Enver (EP) og Michael (MNN) 4. Fraværende: Julie (suppleant) og Maria (suppleant) 5. Godkendelse af referater

Læs mere

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 14. maj 2005

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 14. maj 2005 Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 14. maj 2005 Referat af beboermøde d. 3. maj 2005 Tilstede: Beboere:15 Fra hovedbestyrelsen: Finn Nielsen Fra boligselskabet: Forretningsfører

Læs mere

Referat nr. 1 Bestyrelsesmøde den 30. april 2013

Referat nr. 1 Bestyrelsesmøde den 30. april 2013 Referat nr. 1 Bestyrelsesmøde den 30. april 2013 Tilstede: Afbud: Kopi: Peter Hallberg (PH), Uffe Duvaa (UD), Steen Vitoft (SV), Peter Grass (PG), Charlotte Blunch (CB), Tune Øst-Jacobsen (TØ), Rie Kornum

Læs mere

Offentligt referat nr. 7 Bestyrelsesmøde den 11. september 2012

Offentligt referat nr. 7 Bestyrelsesmøde den 11. september 2012 Offentligt referat nr. 7 Bestyrelsesmøde den 11. september 2012 Tilstede: Afbud: Kopi: Peter Hallberg (PH), Uffe Duvaa (UD), Steen Vitoft (SV), Charlotte Blunch (CB), Rie Kornum (RK), Peter Grass (PG),

Læs mere

Informationsmødet. afholdt. Mandag den 5. maj 2014 kl. 19.00. selskabslokalerne

Informationsmødet. afholdt. Mandag den 5. maj 2014 kl. 19.00. selskabslokalerne Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG II Kære beboere Hermed fremsendes referat fra: Informationsmødet afholdt Mandag den 5. maj 2014 kl. 19.00 i selskabslokalerne Mødet handlede om helhedsplanen/renoveringsprojektet,

Læs mere

År 2008, den 7. april kl. 18.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen Hollændervænget Blok 1 & 2.

År 2008, den 7. april kl. 18.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen Hollændervænget Blok 1 & 2. Frederiksberg, 21. april 2008 Ref.: 8035/AH/KN G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T HOLLÆNDERVÆNGET BLOK 1 & 2 År 2008, den 7. april kl. 18.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen

Læs mere

Afd. Bestyrelsesmøde Påskeløkken Referat fra mødet

Afd. Bestyrelsesmøde Påskeløkken Referat fra mødet Afd. Bestyrelsesmøde Påskeløkken Referat fra mødet Tid : Onsdag 24. marts kl. 14.00, mødet sluttede 16.45 Tilstede fra afdelingsbestyrelsen: Katinka Svale, Connie Boier Christensen Tilstede fra Odense

Læs mere

tirsdag den 21. januar 2014 i Kulturhuset Pilegården, Brønshøjvej 17, klokken 19.00 præcis.

tirsdag den 21. januar 2014 i Kulturhuset Pilegården, Brønshøjvej 17, klokken 19.00 præcis. 1 Ekstraordinært afdelingsmøde Boligforeningen AAB afdeling 20 Tjørnevangen 16 2700 Brønshøj Brønshøj den 23. december 2014 1. varsel I henhold til boligforeningens vedtægter 14 indkaldes til ekstraordinært

Læs mere

Miniinstitutionen Nordhøj bydes velkommen, selvom de ikke lejer på samme måde som andre almene beboer.

Miniinstitutionen Nordhøj bydes velkommen, selvom de ikke lejer på samme måde som andre almene beboer. Kalmargade, 26. sep. 2012 Referat af beboermødet i Kalmargade afd. 29. Punkt 1 Robert bliver valgt til dirigent. Miniinstitutionen Nordhøj bydes velkommen, selvom de ikke lejer på samme måde som andre

Læs mere

Organisationsbestyrelsens beretning

Organisationsbestyrelsens beretning Organisationsbestyrelsens beretning Repræsentantskabsmødet i 2013 Den 23. maj 2013 blev der afholdt møde på Hotel Scandic i Glostrup. Lyse og venlige lokaler, og god mad. Der var fremmødt 34 ud af 43 mulige

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 21. April 2015 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde 21. April 2015 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde 21. April 2015 kl. 18.30 Fremmødt: Steffen, Thorup, Rasmus, Nadia, Bo, Kathrine, Kåre, Parbæk Formalia Ordstyrer: Steffen Referent: Kåre 1. Opgavelisten Parbæk laver en analyse

Læs mere