Nr. 1 Januar årgang

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nr. 1 Januar 2010 37. årgang"

Transkript

1 Nr. 1 Januar årgang Fastelavn blev fejret med masser af børn og voksne i Dragør Sejlklub 1

2 2

3 Formandens klumme Det har for nogle været et travlt halvår siden sejlklubbens sommerferie. Vi fik lavet nye toiletter og entre, så vi har fået en nutidig standard. Dommerbåden fik også en hårdt tiltrængt ansigtsløftning, som bestyrelsen havde besluttet tilbage i Husudvalget gik i gang med arbejdet da sæsonen var slut og dommerbåden fik helt ny aptering i cockpittet, da dommerne var bange for at falde igennem dørken. Fint arbejde. Efteråret gik med standernedhaling/ afriggerfest, fællesudvalgsmøde, julefest og formandens nytårskur, der vanen tro var et tilløbsstykke på trods af at der var dømt sofa i ret mange sejlerhjem nytårsdag. Bestyrelsen har i flere år udskudt beslutningen om et nyt gasfyr pga. andre ting der pressede på. I efteråret besluttede vi så at søge Folkeoplysningsudvalget om tilskud til et nyt fyr. 2 tilbud blev indhentet og vi fik tilsagn om tilskud. Det var i 11 time, da fyret brændte sammen i begyndelsen af februar og udskiftningen blev sat i gang omgående. Vores komfurer har det heller ikke alt for godt og det bliver nok det næste der skal udskiftes. Det er således ikke særlig svært at se, hvad vores kontingenter bliver brugt til. Når isen i havnen er væk, vil der blive rammet nye pæle indenfor Pilen, så vi fremtidssikrer med nogle pladser, der er lidt længere og bredere og sikkert også lidt dyrere. Efter generalforsamlingen går den nye bestyrelse i gang- den gamle formand trækker sig efter 9 år for bordenden og kan kun ønske bestyrelsen Held og lykke fremover. Rolf 3

4 Generalforsamling 2010 Der var ca. 40 fremmødte. Flemming Refsgaard blev valgt til ordstyrer. Bestyrelsens beretning og planer for sæsonen Rolf aflagde beretning på bestyrelsens vegne: Vi har i den forgangne sæson haft en del aktiviteter som blandt andet omfatter: 5 bestyrelsesmøder, orienteringsmøde og 15 tirsdagssejladser, vinterarrangementer som vinsmagning og brandbekæmpelse med hjælp fra Dragør Brandvæsen, arbejdslørdag, standerhejsning, vårfest, pinsetur til Landskrona, mens Køge Sejlklub lånte vores klubhus. Finn-jollestævne blev afviklet i regnvejr og Skt.Hans aften blev der grillet i fantastisk vejr. Efter sommerferien: en weekend med duel-sejladser og vi lukkede kølbådskapsejladserne ved Den lukkede sejlads med efterfølgende fællesspisning af medbragt mad. I oktober tog vi standeren ned og holdt afriggerfest. Fællesudvalgsmøde og julefest sluttede året af startede med Formandens Nytårskur hvor hr. og fru smeds hjemmelavede sild mm, som sædvanlig var et stort tilløbsstykke. Senest har vi haft fastelavnsfest, hvor klubben var fyldt op med udklædte børn og deres forældre. Ungdomsafdelingen havde ligeledes afholdt og deltaget i mesterskaber: De tog flotte præmier hjem v. DM i Feva joller og vores A-optimister gør det også ganske fremragende. Udover disse sejladsaktiviteter har vi haft besøg af Amager Marineforening, som lagde blomster ved ankeret. I sommerferien gik håndværkerne i gang med at renovere vores nedslidte toiletter, samtidig fik garderoben også en mindre ansigtsløftning og norddøren blev muret til. Vores RIP-gummibåd blev rippet for pontoner, motor og styrepult og måtte erstattes. Gasfyret brændte sammen i februar måned og et nyt er blevet installeret. Bestyrelsens planer for den kommende sæson: Bestyrelsen vil arbejde for at udvikle klubben, forøge aktiviteterne og skaffe flere medlemmer. Man vil i samarbejde med havnen forny pælene inden for Pilen, så vi får lidt større pladser. Om muligt vil vores komfurer blive udskiftet. 4

5 Generalforsamling 2010 Udvalgenes planer for den kommende sæson: Aktivitetsudvalget Vil fortsat stå i køkkenet i forbindelse med sæsonens arrangementer. Udvalget har mistet to medlemmer og søger derfor nyt blod eller gæstekokke. Bladudvalget Bent, som står for hele opsætningen, kan ikke klare det alene længere. Der er masser af stof, et nyt trykkeri har nedbragt omkostningerne, men uden hjælp skal vi enten reducere kvaliteten eller overveje kun at udgive online. Fra salen blev der givet udtryk for at man nødigt ville miste den utroligt flotte papirudgave. BBH Den nye kommunalbestyrelse har afsat 10 mio til udvikling af havnen gode tegn. De rådne pæle indenfor Pileskuret fornyes med bidrag fra klubben. Dommerbåd Med hjælp af blandt andre John har cockpittet fået ny aptering, så båden er sejlklar efter en kort tur på land, hvor bundmalingen vil blive fornyet. Drager, Finnjoller og Flagudvalg ingen kommentarer Kapsejladsudvalg Klar til ny sæson med orienteringsmøde, tirsdagssejladser, klubmesterskab og medarrangør af Amager Cup og pinseturen. Vil også være aktive i forbindelse med et Ballad stævne. Klubhus Deltagere i arbejdslørdag 17. april ønskes. Fornyelse af køkkenets to komfurer, som ikke længere er pålidelige, og reparation af husets utætte tag står højt på ønskesedlen. Problemet med afløbet på toiletterne viser sig at opstå i den kommunale del af kloakken der arbejdes på en udbedring. En strategi for vedligeholdelse af facader mm. er under udarbejdelse. Målerudvalg. Eksisterende målebreve gælder året ud måleregler trimmes konstant. Ungdomsudvalg Håber på flere guldmedaljer i den kommende sæson. Arbejder på at fastholde ikke mindst de gode (pige-) sejlere. Søger sponsor til ekstra 2-mands joller. Regnskabet Viser at der er brugt mange penge, men resultatet er fornuftigt. Der er sket et fald i antallet af medlemmer med deraf følgende reduceret kontingentindkomst. Regnskabet blev godkendt. Indkomne forslag 3 forslag fra bestyrelsen vedrørende kontingentforhøjelse, forhøjelse af afgiften for lån af klubben og en vedtægtsændring, der sikrer ungdomsudvalget repræsentation i bestyrelsen blev alle vedtaget. Valg af formand og bestyrelse Rolf ønskede ikke genvalg. Som ny formand valgtes Søren Hvalsø. Jens Boldreeel, Guje Løvgreen og Søren Hvalsø blev erstattet af Henrik Thomsen, (Fortsættes på side 7) Følg med i Dragør Havn På Dragør Havns hjemmeside kan du læse om de praktiske og politiske aktiviteter omkring havnen. Her er også link til BBH, Brugerbestyrelsen for Havnen, hvor Dragør Sejlklub er repræsenteret. dragoerhavn.dk 5

6 Den nyvalgte bestyrelse Søren Hvalsø Formand Peter V. Jantzen Bestyrelsesmedlem Lars J. Christensen Næstformand Henrik Thomsen Bestyrelsesmedlem Kim Pedersen Økonomisk Ansvarlig Mik Jensen Bestyrelsesmedlem Anders Vognsen Bestyrelsesmedlem Kontaktpersoner Henning Poulsen Kapsejlads Mik Jensen Drager Jess Brønden Måler Bent Ibsen Redaktør Birgit Ottosen Web-redaktør Kristian Aagaard Molepladser Ole Strømberg Ass. Flagchef 6

7 Generalforsamling 2010 (Fortsat fra side 5) Anders Vognsen og Mik Jensen. Lars, Peter og Kim fortsætter. Den nye bestyrelses vision er at stabilisere økonomien, igangsætte nye aktiviteter, udvide samarbejde med naboklubber både i og udenfor kommunen for at sikre medlemstilgang. Valg af udvalg Aktivitetsudvalget har mistet to medlemmer øvrige fortsætter og nye søges. Bladudvalget blev suppleret med Guje Løvgreen. Kapsejladsudvalget har sagt farvel til Ejler, men har til gengæld fået Anders Vognsen, Erik Stangerup og Casper Elk- jær som nye medlemmer. Øvrige udvalg fortsat som hidtil. Evt. Indmeldelse kan ske via hjemmesiden, men priser er ikke oplyst det bliver de fremover. Tak til Rolf, Guje og Jens for deres indsats, og tak til ordstyreren for at sikre fornuftig afvikling af mødet. Rolf takkede for godt samarbejde og for den tillid han er blevet vist i sine 9 år som formand og 15 år i bestyrelsen og udtrykte stor tilfredshed med at friske kræfter tog over. FORMANDENS VISION Selv om den nye bestyrelse endnu ikke har haft møde efter generalforsamlingen, vil jeg gerne allerede nu præcisere, hvad formandens visioner er for Dragør Sejlklub. Til standerhejsningen vil bestyrelsen offentliggøre, hvordan vi vil nå vores visioner og hvornår. 1. Der skal være skabt balance på vores driftsbudget. 2. Vi skal have reduceret kraftigt og helst helt komme af med vores forpligtigelser overfor livstidsmedlemmerne, dette skal ske i dialog med livstidsmedlemmerne. 3. Vi skal have øget vores medlemstal for såvel junior som senior. 4. Vi skal have et tæt samarbejde med vores to naboklubber, Kastrup og Sundby sejlklub. 5. Vi skal have skabt en sejlerskole, så vi kan tiltrække nye medlemmer. 6. Vi skal have indkøbt to Match Racing både, så vi kan tilbyde såvel juniorer som seniorer undervisning og sejlads i denne disciplin, evt. i samarbejde med vores to naboklubber. 7. Vi skal forsøge en fusion med Dragør Bådlaug eller som minimum have skabt et tæt samarbejde, med henblik på at lave bedre tilbud og besparelser for begge klubber. 8. Vi skal have etableret et tæt samarbejde mellem bestyrelsen og udvalgene. 9. Dragør sejlklub skal som minimum være vært ved to store stævner om året. Et for ungdom og joller og et for kølbåde og klassebåde. Søren Hvalsø 7

8 Kapsejladsudvalget Så er vi klar til en ny sæson. Efter ferien er første sejlads 3. august. Orienteringsmøde 27. april kl 19:30. Programmet for denne aften er endnu ikke fastlagt, så hold øje med hjemmesiden for at få at vide, hvad vi byder på udover reviderede sejladsbestemmelser og nye løbslister. Vi starter tirsdagssejladserne 4. maj og fortsætter til 29. juni, hvor vi holder sommerferie. Klubmesterskaber sejles, som vanligt, 3. weekend i september, hvilket i år er 18. & 19. september. Husk også at melde dig til Amager Cup, som sejles 12. juni fra Lynetten og 11. september fra Kastrup. Kapsejladsudvalget Ændringer i kapsejladsreglerne 1. januar 2010 En række nødvendige ændringer i ISAF kapsejladsreglerne er trådt i kraft den 1. januar Herunder for at forhindre en utilsigtet og potentielt farlig taktik ved specielt krydsmærker. International Sailing Federation (ISAF) besluttede på årsmødet i Sydkorea primo november at fortage nogle omgående justeringer af ISAF Kapsejladsreglerne, som har effekt fra den 1. januar Regel 18.2(c) er ændret mhp. at forhindre en nyligt opdaget og potentielt farlig taktik, der er opstået som en utilsigtet konsekvens af reglens hidtidige ordlyd. Den reviderede regel tillader ikke længere, at en båd stagvender umiddelbart før den når mærket, og som følge af stagvendingen opnår ret til plads ved mærket ift. en båd, som var klart foran da de nåede zonen. En parallel ændring i B3.1(c) forhindrer en lignende taktik i windsurfing. Definitionen forhindring er ændret, således at en båd ikke længere vil være en forhindring for en anden båd, som er pligtig til at give den plads eller plads ved mærket. Denne ændring simplificerer analysen af nogle situationer tæt på et mærke hvor både regel 18 og 19 gælder, og vil ikke på anden måde ændre gamet. Tilføjelser er sket til afsnittet vedr. definitioner for at korrigere de utilsigtede udeladelser. Den reviderede definition betyder, at uanset hvornår en båd anmoder om godtgørelse fra Race Committee eller godtgørelse overvejes for en båd af protest komiteen, så vil den pågældende båd være part i den respektive protestbehandling. Endvidere vil en Race Committee som anmoder om godtgørelse for en båd tillige blive part, når denne anmodning skal høres i protestkomiteen. En ny regel C2.12 er tilføjet til Match Racing reglerne. Den forhindrer en taktik ved luv mærke (= krydsmærket), som match racing miljøet ikke har ønsket at tillade. Efter at regelbogen var blevet trykt sidste år, reviderede ISAF sin Advertising Code (= reklamebestemmelser), hvor alle referencer til Kategori A reklame er fjernet. Referencer til Advertising Code i Appendiks J, K og L er ændret, således at de er i overensstemmelse med de reviderede reklamebestemmelser. Dansk oversættelse af disse regeljusteringer findes her:http://www.sejlsport.dk/ sw9390.asp På ISAF websiden ses ændringerne her: Kilde: Dansk Sejlunion s hjemmeside Kapsjladsudvalget Husk deadline den 16. maj

9 Aktivitetsudvalget Årets første arrangement var fastelavn, som traditionen tro fyldte klubhuset. Der var tøndeslagning for både børn og voksne efterfulgt af hygge i klubhuset, hvor børnene igen i år fik kakao og katteboller, mens de voksne blev budt punch. 7. marts kl 13 dækker udvalget op til søndagsfrokost kom og vær med, der er noget for enhver smag. Vi har ingen tilmelding til dette arrangement, så her gælder først til-mølleprincippet 17. april kl 9 trækker vi i arbejdstøjet og gør klubhuset klar til den kommende sæson. Også her er alle velkomne. Jo flere der kommer, jo hurtigere bliver vi færdige. 24. april kl 14 går standeren atter til tops. Bestyrelsen byder på et glas portvin og aktivitetsudvalget sørger for salg af pølser og drikkevarer. 24. april kl 19 indleder vi sæsonen med vårfest. Detaljerne er endnu ikke på plads, men følg med på opslag i klubben og på hjemmesiden for at sikre rettidig tilmelding maj Pinsetur. Destinationen er ikke endeligt fastlagt men vi arbejder på at tage til Helsingør. Nærmere følger på hjemmesiden Tilmeldingskupon til tirsdagssejladser 2010 i Dragør Sejlklub. Navn: Adresse: Tlf.: Bådens navn: Bådtype: Sejlnr.: TA : TAUD Tilmelding til Kate Brønden - Jægervej 20 el. senest 19. april. Du kan også tilmelde dig på klubbens hjemmeside 9

10 Kampen mod linieskibet AFRICA ved Dragør i 1808 Den 20. oktober var der igen blomsternedlæggelse ved det lille anlæg med anker og kanon, foran Dragør Sejlklub. Blomsternedlæggelsen blev foretaget af chefen for Søværnets Officersskole, Kommandør Christian A. Nørgaard og Kaptajnløjtnant Kim Sonne ligeledes fra Søværnets Officersskole, samt Formanden for Amager Marineforening Søren Konradsen og Henning S. Pedersen også fra Amager Marineforening. Forinden havde delegationen lagt blomster ved mindesmærket, rejst af Roflotillens chef J.C. Krieger, på St. Magleby Kirkegård. Efterfølgende lagde Dragør Sejlklub lokaler til en hyggelig sammenkomst. Forrige år, som var 200 års dagen for søslaget, er beskrevet af Formand Rolf i et tidligere ØST. En lille sidebemærkning: Næste år fylder Flåden 500 år. Følg med på: flaaden500.dk/ Ganske kort, hvad var det der skete den 20. oktober 1808? Den 15. oktober 1808 startede en stor konvoj på 137 handelsskibe fra Karlskrona. De skulle ud gennem Øresund. Konvojen havde hjælp af bombarderskibet Thunder, 2 orlogsbrigger og Linieskibet Africa. Africa var bestykket med 64 kanoner, og havde en besætning på 491 mand. Den 19. oktober ved 18-tiden, ankrede Africa op 4-5 sømil SØ af Dragør. Den 20. oktober begyndte med tyk morgentåge, som først lettede ved 9-tiden. Kl. 14:55 kom 25 kanonbåde på skudhold og man åbnede ild. Den svage, skiftende brise aftog samtidig og det blev vindstille. Kommandørkaptajn J. C. Krieger gik straks til angreb, og efter 3 timers kamp, hvorunder linieskibets flag 2 gange blev skudt ned, og Krieger, i den tro at skibet havde strøget, nœrmede sig for at entre, var natten imidlertid brudt ud, og da der samtidig kom en brise, frelste Linieskibet sig ved at flygte syd på. Africa nåede Karlskrona Havn i en frygtelig forfatning og med et tab af 10 faldne og 42 sårede. 70 danske kanonkugler sad i dens solide skrog. De danske tab var 25 faldne og 34 sårede. Kanonen der ligger her foran vores klubhus eksploderede under kampen, hvorved 5 mand drœbtes. De landsattes her i Dragør og jordfœstedes på St. Magleby Kirkegaard. Med sejlerhilsen Kristian Aagaard 10

11 11

12 Amager Cup, September 2009 Den 5. september var det tid til anden etape af årets Amager Cup-serie, og denne gang skulle der sejles ud for Kastrup. Vejrmeldingen var efterårs-agtig, med opfriskende vind fra 6-15 m/s og en hel del regn, og viste sig, som dårlige vejrmeldinger plejer, at komme til at holde stik. Deltagerlisten var som sidste gang ikke lang: DEN 103 Nyx, 127 Alvilda, 135 Mary og 138 Amanda, hvoraf sidstnævnte dog aldrig nåede frem - sikkert pga. vejrmeldingen. Dommerne fra Lynetten og Kastrup havde ellers lagt sig i selen og kreeret en fin op/ ned-bane der skulle gennemsejles 3 x 3 gange, og efter DH-bådene var blevet sendt godt afsted var der fuld opmærksomhed til klassebådene. Tidligere har Amager Cup også været besøgt af store Folkebåds-, X79- og Spækhuggerfelter, men i denne omgang mødte kun Scankapper og IF'ere op (til Spækhuggernes forsvar må nævnes at de i september flytter den store onsdagssejlads i Svanemøllen til om lørdagen, hvor de afgørende slag om årspokalen finder sted). Scan-kapperne var tildelt 1. start. På 103 forsøgte vi lidt for tidligt at placere os optimalt til luv fordel, men det gik dog ikke bedre end at vi måtte køre en gang rundt for at give plads til 135, som skarpt efterfulgt af 127 lavede noget der lignede en skudstart. Vindstyrken lå på dette tidspunkt i den lavere ende af dagens spek- Kort efter 1. start, med 127 i perfekt balance. 135 går jernhøjde på en rummer mens vi i 103 måtte tage konsekvensen af den dårlige start og er slået til bagbord (Foto: Lynetten) trum, men retningen svingede grader over meget små afstande. Således endte vi i skrald luft, kun 6-7 bådslængder bag de andre og besluttede at slå direkte over på bagbord kun for at blive sat af strømmen. Der er ellers aldrig strøm i bugten ud for Kastrup, men det var der altså den dag! Første opkryds bød, så vidt vi kunne se, på en duel mellem 127 og 135, men vi var som sagt parkeret ude på styrbord flanke og da vi endelig rundede mærket var der Højt humør på 135 mellem sejladserne! (Foto: Lynetten) virkelig noget at indhente. Det markerede vi med en spilersætning, der absolut er set kønnere, og ved bundmærket var der mindst lige så langt op til de andre som før, selvom de havde valgt ikke at sætte spileren! Over de næste omgange fik vi lidt bedre styr på sagerne ikke mindst strømforholdene og mindskede langsomt afstanden til feltet oppe foran. Jeg ved ikke, om dette er et fænomen, som andre ejere af ældre Scan-kapper har bemærket, men generelt holder vi 2-3 grader lavere højde på kryds end de nyere både, selv med alting halet til bristepunktet. Derfor skal der hentes på farten, og ikke mindst på løberen. 135s taktik med at sejle uden spiler kom da også til kort få bådslængder før målstregen, hvor vi accelererede på et pust og gik forbi! 12

13 Amager Cup, September 2009 (Fortsat fra side 12) I 2. og 3. sejlads havde alle lært banen bedre at kende og begge sejladser bød på flere gode infights, alt imens vinden friskede op til rigtigt Scan-kap-vejr! Spilerne var også kommet ud af poserne ovre hos de andre, og jeg gætter på at de, lige som os, fik varmen med alle de sætninger og nedtagninger! Efter endt sejlads gik vi i land for at besøge Kastrup Sejlklubs fine nye klubhus. Højtidelighederne trak en del ud pga. behandlingen af en protest i DH-feltet, men blev gennemført i lige så fin stil som sejladserne, mens regnen silede ned udenfor. Mellem bygerne gik turen atter hjemad, nu med vind af kulingstyrke ind agten for tværs så Kastrup-Dragør blev overstået på 20 minutter med små 10 knob på loggen hele vejen! Undervejs dukkede en af gasterne op fra kahytten med et bundt sejsinger i hånden og pegede på storsejlet, og han sejler oven i købet S-30 til daglig... Alt i alt en helt fantastisk dag på vandet med god og sportslig sejlads! Endnu en gang fik vi bekræftet at man snyder sig selv for nogle store oplevelser ved at blive hjemme i sofaen bare fordi barometret peger lidt mod venstre. Skal der lidt malurt i bægret må det handle om det lave deltagerantal: Først og fremmest var vi heldige at Øresundskredsen igen gav os chancen for at stable et klasseløb på benene, og bakkede op ved også at gennemføre det med kun 4 tilmeldte. Men med 27 Scan-kapper i Øresundsområdet burde der være basis for højere deltagerantal til næste år. God vind og vinter. Erik Stangerup, DEN 103 Klar til at bjærge spileren efter første lænseben (Foto: Lynetten) 13

14 Dragør Sejlklubs redaktion Ansvarshavende: Bent Ibsen Drogdensvej 26 Tlf / Annoncer: Greta Christiansen Tlf / Webmaster: Bent Ibsen Tlf Bladudvalg Kate Brønden Tlf Bladudvalg Guje Løvgreen Tlf Dragør Sejlklubs bestyrelse Webredaktør: Birgit Ottosen Tlf Formand: Søren Hvalsø Øresunds Allé 55 Tlf Økonomisk Ansvarlig Kim Pedersen Skipperstræde 4B Tlf Bestyrelsesmedlem: Peter Vedel Jantzen Nørregade 8 Tlf Bestyrelsesmedlem: Mik Jensen Vesterled 4 Tlf Næstformand: Lars Juel Christensen Bymandsgade 8 Tlf Bestyrelsesmedlem: Anders Vognsen D. B. Dirchsens Allé Tlf / Bestyrelsesmedlem: Henrik Thomsen Poppelsvej 78 A Tlf Dragør Sejlklubs kontaktpersoner Aktivitetsudvalg: Dorte Knudsen Tlf Dommerbåd: Rolf Ertner Tlf Kapsejladsudvalg: Henning Poulsen Tlf Ungdomsudvalg: Peter Vedel Jantzen Tlf Klubhusudlån: Rolf Ertner Tlf Bladudvalg: Bent Ibsen Tlf / Drager: Mik Jensen Tlf Klubhusudvalg: John Mathiesen Tlf Revisor: Robin Lercke Tlf Pladser, Nordre Mole: Kristian Aagaard Tlf Brugerbestyrelsen: Jess Brønden Tlf Finnjoller: Lars Juel Christensen Tlf Målerudvalg: Jess Brønden Tlf Flagchef: Jørgen Palm Steffen Tlf Havnekontor: Tlf ØST trykkes af One Way Tryk A/S, Skanderborg 14

15 På finder du de seneste rettelser og tilføjelser til kalenderen. Marts Fredag d. 5. Klubhuset udlånt Søndag d. 7. kl. 13:00 Søndagsfrokost Maj Tirsdag d. 4. kl. 19:00 Tirsdagskapsejlads Tirsdag d. 11. kl. 19:00 Tirsdagskapsejlads Søndag d. 16. Deadline for ØST Tirsdag d. 18. kl. 19:00 Tirsdagskapsejlads Fredag d mandag d. 24. Pinsetur - læs mere senere på nettet Tirsdag d. 25. kl. 19:00 Tirsdagskapsejlads April Lørdag d. 17. Arbejdsweekend - mød op og giv en hånd til dit klubhus Lørdag d. 24. Standerhejsning kl. 14:00 Vårfest kl. 19:00 - læs mere på nettet Tirsdag d. 27. kl. 19:30 Orienteringsaften om kapsejlads Juni Tirsdag d. 1. kl. 19:00 Tirsdagskapsejlads Tirsdag d. 8. kl. 19:00 Tirsdagskapsejlads Tirsdag d. 15. kl. 19:00 Tirsdagskapsejlads Tirsdag d. 22. kl. 19:00 Tirsdagskapsejlads Onsdag d. 23. Sankt Hans aften Tirsdag d. 29. kl. 19:00 Tirsdagskapsejlads Skriv et indlæg til ØST Redaktionen modtager meget gerne indlæg fra medlemmerne: Informationer, meninger, billeder og egne oplevelser. Klubben websider er ligeledes åbne for medlemmerne. Bladudvalget Husk deadline den 16. maj

16 SNEDKER- TØMRERARBEJDE Ejendomsreparation Forsikringsskader Gulvafslibning Vinyl- og linoliumsarbejde JAN SCHMIDT OG SØN Amager Landevej Biltlf Erik Mortensen Kirstinehøj 25B, 2770 Kastrup Tlf

17 Slanger i Paradis Kære Sejlervenner! Kært barn har mange navne, så derfor findes der da også talrige betegnelser for farvandet ud for Dragør Nordstrand, som ligger mellem Nordre Mole og pynten på stendiget ved Lufthavnsvejen. I daglig tale varierer navnet mellem alt fra Badebassinet over Fars Vand til slet og ret Nordstranden. Som barn sagde min far altid: Niels, her kan jeg trygt lade dig lege - det er et fantastisk farvand. Det var mange konsonanter i ét ord, og jeg troede han sagde: Fars Vand, så sådan hedder det den dag i dag i vores lille familie. For alle os, som kender og benytter dette maritime frimærke, er det et lille stykke Paradis. Uden hverken lumsk understrøm eller uforudsigelige revler, men med masser af vegetation og liv, fine badeforhold samt plads til både leg og søsport på bølgen blå. Men selv i Paradisets Have er der, som bekendt, slanger. I dette tilfælde i form af de meget store sten, som lumsk skjuler sig lige under overfladen, som en farlig forbandelse for os sejlere. Allerede som femårig blev jeg selv ramt af et giftigt slangehug. Min farfar havde efterladt os en fin Mottjolle i mahogni, det var en slags Europajollens forfader. I let vind fik jeg lov til at kæmpe med at tøjle bæstet, men under strenge instrukser om at holde mig inden for Mågestenen, mere om den senere. Under et pludseligt brag, stoppede jollen, og jeg fløj frem mod stævnen. Her så jeg til min gru, et jeg havde vædret et stykke undersøisk klippe, som nu havde slået et ordentligt hul i jollens bund. Brødbetynget trak jeg den snart bordfyldte jolle mod land den blev aldrig til båd igen, men endte på Skt. Hans bålet. Siden da har stenene her i Fars Vand ødelagt mangt en sejlers og surfers udstyr. Også utallige splitter, skruer, gearkasser og påhængsmotorer har måttet lade livet, men hvad værre er, har sådanne kollisioner også forårsaget personskade. Der findes sikkert utallige andre lige så aktuelle episoder, men alene i år, har jeg kendskab til, at en kollision med en sten har ført til at områdets Grand Old Man inden for windsurfing, læge Morten Nielsen, har været ude flere måneder med en hofteskade, som følge af en kollision med en sten, og en gearkasse er blevet smadret på stenen ud for den ny Espersens Bro. Hertil kommer et utal af crunchede skruer. Sidste år døde der, her i Danmark, to kitesurfere, som følge af sammenstød med sten. Så galt vil vi ikke tillade det at gå her på Dragør Nordstrand! Men, hvor pokker ligger de forb e sten egentlig! Stenenes historie Lad os sammen tage på en undersøisk opdagelsesrejse fra Nord mod Syd gennem Fars Vand. Kristian Aagaard Den nordligste af de kendte sten, er beskrevet af Kristian Aagaard i juninummeret af Det er en rigtig modbydelig satan, for den ligger, hvor man mindst venter det, lige nord for den med bøjer markerede indsej- (Fortsættes på side 18) 17

18 Slanger i Paradis... (Fortsat fra side 17) ling til den ud for Kastrup Lufthavn etablerede redningshavn. Denne sten ligger, i et ellers stenfrit område, og dybden i hele området tillader i øvrigt god frigang, så det kan ikke undre, at det kom bag på en glad sejler, da han tidligere på sæsonen torpederede den med 5,5 knobs hastighed i sin kølbåd. Da det var Kristian, som jo er et kendt og skattet ansigt i Dragør Sejlklub og på Nordre Mole, som med sin artikel er den første til at skabe offentlig opmærksomhed omkring denne stens position, vil den fremover blive kaldt: Kristian Aagard. Der er tillavet nittet kæde og afmærkningsbøje til at markere stenen, men vi afventer lavvande og havblik, for at kunne dykke ned og markere den, så dens GPSposition følger i et senere skriv. Rasmus Møller Der ligger også sten langt ind mod Dragør Nordstrand langs lufthavnsvejen, sådan cirka halvvejs inde mellem pynten og sivene, men i det område er der så smult vande, at det ikke er relevant, hverken at afmærke eller beskrive disse. Den næste kendte sten, som skal omtales er derfor, den ved kosten Rasmus Møller. Kosten markerer fastlandssoklen, og derved en meget skarp overgang fra under tre meter til omtrent syv meters dybde, og dermed en, som oftest, meget strømfyldt passage. Den sten, som Rasmus Møller markerer, ligger forholdsvis dybt, og er ikke hverken til fare eller gene for almindelige fritidssejlere. For de fleste af os, er den nulevende Rasmus Møller også et kendt ansigt på Dragør Nordstrand. Som barnebarn af det navnkundige ægtepar, lægerne Ester og Povl Møller, lå familiens fine træbåd, Arabella, i generationer på Nordre Mole, hvor den altid kunne kendes derved, at den blev lagt til med hækken mod molen og aldrig for motor. Som en slags demonstra- tion af godt sømandskab, blev båden bakket ind! Jørgen Johansen En anelse syd for Nordstrandsbroen, et godt stykke ude, ligger Dragør Nordstrands vel nok dyreste sten. Da jeg dykkede ned for at afmærke den, viste den sig at være endog rigtig godt beskyttet. Det er vel i dag Kongerigets bedst bundmalede sten, helt fri for rurer. For talrige bådejere må gennem årenes løb have anvendt deres dyrebare joller, både og motorer til at forsyne denne sten med bundmaling, og ridset deres personlige kendetegn ned i stenens skarpe overflade den ligner en kunsters farve pallet. Jørgen Johansen, havnefoged på vores skattede Nordstrandsbro, som altid advarer nytilkomne skippere om dens eksistens, lægger navn til stenen. Jørgen Johansen er markeret med den karakteristiske orange bøje og ligger på positionen: Breddegrad: N. Længdegrad: E 29er-stenen Lidt længere mod syd, og noget længere ude end Jørgen Johansen, lurer endnu en fare. Den ligger lige ud for familien Zeebergs sommerdomicil, det over 100 år gamle blå træhus på Øresunds Allé 77, og den lange træbro med pontonerne. Vanddybden i området omkring denne sten er omtrent 170 cm, og så langt ude tror man med sikkerhed, at der ånder fred og ingen fare. Men kun cm. under overfladen, ved almindeligt dagligt vande, lurer en gevaldig sten. Første gang jeg stiftede bekendtskab med dette monster, var da min storebror, Dragørsejler Leif Zeeberg, i 1970 erne påsejlede stenen, og fik modificeret sin Europajolle derved. Men stenen (Fortsættes på side 20) 18

19 Standernedhaling og afriggerfest i DS Lørdag den 10. oktober kl. 14:00 halede vi standeren ned. Der var et pænt fremmøde, og vi kunne tage afsked med en god sæson. Under sin tale, som formand Rolf holdt inden døre grundet den kolde og stærke blæst, hyldede Rolf Henning Svendsen og Erling Holm for deres 3 Danmarksmesterskaber i piratjolle. Det var i år 50 år siden de vandt deres 1. DM. De vandt 3 DM er på stribe. Efter Rolfs gennemgang og status for sæsonen 2009, gik vi alle ud på terrassen for at stryge standeren og råbe hurra for Dragør Sejlklub. Derefter var klubben vært med et glas portvin og pølser. Kristian Aagaard berettede om hvor tæt Til minde om Marianne Ertner Henning og Erling havde været på at vinde DM nr. 4 i træk. Et stort vindhul og et efterfølgende stort springspring på Horsens fjord, betød at de på trods af et kæmpe forspring blev indhentet og overhalet af feltet. Sådan er det at sejle fjordsejlads. Under den efterfølgende afriggerfest som havde 32 deltagere, blev der af det nye kokkepar: Kirsten og Michael EL, serveret en superb hovedret, bestående af argentinsk oksefilet med svampesauce og utroligt lœkkert tilbehør. Forinden havde vi fået en flot flot forret som hed Den Italienske Elskerinde. Vi sluttede med en speciel isanretning. Derefter var der musik og dans. Til de 4 uddelte sange var der ikke mindre end 3 mands levende orkester, hva siger I så? Synd at vi ikke var flere om de flot pyntede borde. Mød nu op næste år. Det fortjener arrangørerne. Næste år er der sikkert ikke fodbold i TV. Denne opfordring rettes især mod de medlemmer som normalt ikke deltager i det sociale liv i klubben. Få nu fødderne ind over dørtrinnet, I kommer ikke til at fortryde det. Festen sluttede kl. 03:30. Kristian, en meget tilfreds deltager. Vort kære medlem af sejlklubben Marianne Ertner er alt for tidligt revet bort fra Rolf og deres søn Peter. Marianne var afholdt blandt sejlervenner og arbejdskollegaer. Hun var en glad og festlig pige, som deltog i mange af klubbens arrangementer. Desværre fik hun, kort efter at hun var gået på efterløn, konstateret kræft. Efter mange behandlinger og lidelser gennem ca. 1½ år afgik Marianne ved døden den 14. januar Vore tanker er hos familien. Æret været Mariannes minde. Sejlervennerne 19

20 Slanger i Paradis... (Fortsat fra side 18) har siden taget adskillige flere skalpe. Værst gik det for den af sejlklubbens unge besætninger så elskede ungdomstræner for tomandsjoller, Frederik Hvalsø. Frederik har været pioner i Dragør inden for 29er-sejlads, og er et stort forbillede for vores unge sejlere. 29eren er de unges pendant til vores danske OLguldvinderes 49er, en meget let, livlig og fantastisk hurtig jolletype. For et par sæsoner siden forvandledes, hvad der hidtil havde været en god sportsdag på vandet, til en kæmpe forskrækkelse og en smadret jolle, da Frederik Hvalsø, med Christian Rohde som gast, for fuld kraft torpederede denne sten. Frederiks 29er blev ødelagt derved, og siden, har stenen blot heddet 29er-stenen. 29er-stenen er markeret med den karakteristiske orange bøje og ligger på positionen: Breddegrad: N. Længdegrad: E Sofastenen Lige ud for Fyrtårnet ligger Sofastenen. Denne sten er altid synlig, og ligger på så smult vande, at den ikke udgør fare for de sejlende. Til gengæld har Sofastenen forhåbentlig en vis præventiv effekt, får når man på sin daglige spadseretur langs Nordstrandsstien hilser på denne kæmpe, forstår man bedre, hvilke farer, som længere ude lurer under den smukke krusede overflades forræderiske svøb. Stenen antager, trods den ved nærmere eftersyn er flækket midt igennem, med lidt god vilje form som en sofa heraf navnet. Mågestenen og De Syv Søskende Synlige sten, klipper og rev indgyder som oftest respekt hos enhver sømand, og alle, som til dagligt færdes i Fars Vand ved, at synet af Mågestenen, bør få alle advarselslamper til øjeblikkeligt at tændes. Den karakteristiske Mågesten er omkranset af syv sten, De Syv Søskende. Vi har valgt at afmærke den sydligste, den østligste og den nordligste af stenene, og selvom der findes en smal passage inden om, mellem den vestligste søster og Sofastenen, er det ikke tilrådeligt at eksperimentere med gennemsejling her. Med andre ord: hold dig øst om, altså uden for den østligste af De Syv Søskende. Den nordligste har især familien Hvalsø stiftet bekendtskab med, hvorfor den hedder: Frederik Hvalsø. Den er markeret med den karakteristiske orange bøje og ligger på positionen: Breddegrad: N. Længdegrad: E Morten Nielsen Den østligste af De Syv Søskende er et sandt mareridt for områdets windsurfere, hvorfor den opkaldes efter disses nestor, Læge Morten Nielsen. Morten Nielsen er markeret med den karakteristiske orange bøje og ligger på positionen: Breddegrad: N. Længdegrad: E Topstenen Den sydligste af De Syv Søskende åbenbarer ved almindeligt dagligt vande sin top (Fortsættes på side 26) 20

21 Torm Grand Prix Ved årets sidste Torm Grand Prix stillede Sørens Steenstrup Zeeberg og Frederik Nygaard op i den klassiske tomandsjolle, 420 er, med sejr til følge flot gået drenge! Denne jolletype stiller højere krav til trim og taktik end 29eren og efter otte dages intensiv 402er-træning i Grækenland, hvor drengene oplevede meget barske vindforhold helt op til 17 m/s, var de altså klar til at udfordre eliten. Kære Rolf I 2001 var vi nye i Dragør og vidste ikke meget om DS men på opfordring fra Erling Holm, som vi tilfældigt mødte på havnen, meldte vi os ind. På vores første generalforsamling blev du formand og vi havde efterfølgende fornøjelsen hver tirsdag efter kapsejladserne når du med lune og charme præsenterede resultater og uddelte præmier. I løbet af foråret har Frederik Nygaard fået lejlighed til at sejle sammen med alle sine forbilleder, på Kronprinsens Farr 40. Næste år satser Frederik på sportsgymnasium og 420 er, mens Søren søger udfordringer på Oures sejlerlinje i 29eren, så makkerskabet blev i denne omgang kort, men både venskab og ambitioner er intakte, så hvem ved hvad det kan blive til i fremtiden. I 2002 sørgede du for, at vi kom Sjælland Rundt i Aquavit og få måneder senere sejlede vi - også på dit initiativ - sammen med mange andre medlemmer i det græske øhav. Alt dette skabte mange varige venskaber, som har bidraget til vores gode liv i Dragør. Derfor - tak for de første 9 år, vi ser frem til mange flere! Ditte og Bent 21

22 Vinteren strenges og vi længes En lang vinter sætter gang i drømmene om den kommende sejlsæson, men får os også til at mindes sidste års eventyrlige sejlads langs Norges vestkyst til Trondheim. Vi startede dagen efter St. Hans i en let luft, der førte os nordover og fortsatte direkte til Norge, da vejret var til det. Der var ikke meget luft undervejs, men et flot højtryk fik os til at sejle videre.efter bare 5 sejldage var vi i Bergen, hvor vi købte søkort for derefter at fortsætte mod Trondheim, som vi nåede efter bare 14 lange og spændende sejldage. Sejladsen Dragør Trondheim retur : 1690 sm. På turen op havde vi et gennemsnit på 60 sm pr sejlads og hele turen 50 sm pr sejlads, så der skal selvfølgelig sejles noget. Vi brugte 44 dage til turen, heraf var de 8 feriedage dvs. der var mere end 20 m/s. Og hvad er så drømmen for 2010? Jah...Norge er meget længere, så vi kan da sejle videre nordover. Nordmændene siger, at det er Lofoten det handler om, men det er altså meget, meget langt! Jess og Mary-Ann, Avanti Natsejlads er en svir, her er vi netop i havn Det farlige hjørne ved Stadtlandet rundes i vindstille, 5 min. efter blæser det 17 m/s i 10 min! Grønne fuglefjelde direkte i Atlanten er imponerende 22

23 Vinteren strenges og vi længes... Udsigt fra et lille fiskesamfund, i baggrunden bryder Atlantens dovne dønninger Sol og smalle sunde Bjørnsund en sen aften, vi taler virkelig om lyse nætter Dette længes vi efter på Avanti, stort hav, blå himmel og høje snedækkede fjelde 23

24 Vinteren strenges og vi længes... De mange små handelsteder og gæstgiverier på ruten til Trondheim er et påbud fra gammel tid Her er utallige små havne Hundevagten er slut sm ligger bag os og foran bare de sidste 80 inden Avanti igen ligger på sin plads mellem pælene i Dragør efter sommerens sejlads. 24

25 EDC-BØGVALD BYENS LOKALE EJENDOMSMÆGLER Ønsker du dig en ny båd??? Den sikre kurs mod et billigt bådlån Sæt kursen mod ØST Vi kan etablere et billigt bådlån i din bolig Mæglerne Bøgvald Strandgade 34, Havnepladsen 2791 Dragør Telefon F R I S Ø R JETTE P Å K O N G E V E J E N 5 Tlf Jasmin, Maja, Camilla, Nadja, Isabel og Jette Bliv set i ØST Kontakt annoncekonsulent Greta Christiansen på telefon / eller på mail: Vi hjælper gerne med opsætning af din annonce. Bladudvalget 25

26 Slanger i Paradis, fortsat (Fortsat fra side 20) mellem bølgeskvulpene, deraf navnet. Den er markeret med den karakteristiske orange bøje og ligger på positionen: Breddegrad: N. Længdegrad: E Neel Selvom stenene er gamle, skal de jo ikke nødvendigvis kun opkaldes efter, dog knapt så gamle, mænd. Da et af Dragør Sejlklubs mest lysende talenter på Spindesiden, Neel, kunne udpege stenen, så vi kunne afmærke den, og optegne stenens nøjagtige GPSposition, lægger hun, selvfølgelig, navn til. Neel ligger lige ud for den ny Espersens Bro, i linje mellem Vandtårnet og Kontiki, med dens nuværende placering. Det er en meget ødelæggende sten! Spørg bare Kirsten, Dragør Sejlklubs navnkundige træner af vores fødelinje, de såkaldte badebilletter, hvor mange optimistsværd, som har måttet lade livet for Neel. Neel er også markeret med den karakteristiske orange bøje og ligger på positionen: Breddegrad: N. Længdegrad: E. Jørgen Lindhardsen Et lille nøk nord for den inderste styrbord indsejlingsbøje i havneløbet til Dragør Gamle Havn, ligger endnu en lumsk sten. Denne sten har i folkemunde blandt andet heddet Georgs Sten, men jeg tillader mig, i respekt for en af Dragør Sejlklubs største aktive koryfæer blandt jollesejlere, at opkalde den Jørgen Lindhardsen. Som 63-årig blev Jørgen i år nummer otte overall blandt et felt af Finn-joller bestående af knap 300 af verdenseliten i denne enmandsjollernes kongeklasse. Han var, naturligvis, ikke blot den bedste af sejlerne over 60 år, men også af alle de over 50 og over 40 år! Jørgen Lindhardsen ligger fortsat nummer ét på verdensranglisten for OK-joller, og er til stadighed en hjælpsom og loyal inspirationskilde for både unge og voksne sejlere i Dragørs flotte store felt af Finnjoller. Også til denne sten er der er tillavet nittet kæde og afmærkningsbøje til at markere stenen, men vi afventer lavvande og havblik, for at kunne dykke ned og markere den, så også dens GPS-position følger først i et senere skriv. Afmærkning Søren Hvalsø og Kes Borch lagde for nogle år siden et stort og uegennyttigt stykke arbejde i at få de ovenfor omtalte sten bortsprængt. Der blev indgået aftale med Forsvarets Sprængningstjeneste, og alle nødvendige myndighedstilladelser blev indhentet fra Kystinspektoratet, Farvandsvæsnet og Naturfredningsstyrelsen, men da et enkelt medlem af Havnebestyrelsen modsatte sig initiativet, måtte denne løsning, desværre, skrinlægges. Aber dann haben wir anderen Metoden! Med tilskud fra Nordstrandsbroen og Espersens Bro, har Dragør Sejlklub indkøbt og undertegnede tillavet otte orange afmærkningsbøjer, som er forsynet med otte millimeter galvaniseret kæde og nittet sammen med et rustfast kædeled. Assisteret af min søn, Dragørsejler Søren Steenstrup Zeeberg, Dragør Sejlklubs ungdomstræner Frederik Hvalsø og læge Morten Nielsen, er GPS-positionerne blevet plottet ind på stenene, og siden har jeg dykket ned og har lagt disse kæder hele vejen rundt om og under kanten på indtil videre seks af de otte sten. Jeg håber, at dette bliver til glæde og gavn for alle sejlerne i Dragør Sejlklub. God vind og højt skum: Niels Steenstrup Zeeberg Medlem af Dragør Sejlklub, Finnjollesejler og sejlerforælder. 26

27 27

28 Tøndeslagning er skam en alvorlig sag... 28

29 Dragør Sejlklub Strandlinien 1B B 2791 Dragør B Dragør Fort Besøg vores restaurant med den skønne udsigt over havnen og Øresund Påskefrokost, teambuilding eller bryllup? Konference eller fangerne på fortet? En stor is eller blot en stille øl på kajen? Ring og hør mere om vores mange aktiviteter eller besøg vores hjemmeside. Tlf.:

Bestyrelsens beretning og planer for kommende sæson Siden sidste generalforsamling har vi haft mange arrangementer:

Bestyrelsens beretning og planer for kommende sæson Siden sidste generalforsamling har vi haft mange arrangementer: Agenda 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Udvalgenes planer for kommende sæson. 4. Det reviderede regnskab. 5. Fastsættelse af kontingenter og indmeldelsesgebyr. 6. Behandling af eventuelle

Læs mere

Nr. 4 November 2006 33. årgang

Nr. 4 November 2006 33. årgang Nr. 4 November 2006 33. årgang...eller Vandgangen? Højvande i Dragør Havn under stormen 1. november 1 Dragør Fort Besøg vores restaurant med den skønne udsigt over havnen og Øresund Julefrokost, teambuilding

Læs mere

Kerteminde Sejlklub Marinavejen 2 5300 Kerteminde HUSK PORTO

Kerteminde Sejlklub Marinavejen 2 5300 Kerteminde HUSK PORTO Kerteminde Sejlklub Marinavejen 2 5300 Kerteminde HUSK PORTO K E R T E M I N D E S E J L K L U B OPTIMIST STORJOLLER KØLBÅDE KLASSEBÅDE SEJLERSKOLE TURSEJLADS FYN RUNDT SAIL EXTREME HAVNEFEST www.kerteminde-sejlklub.dk

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Nr. 4 November 2010 37. årgang

Nr. 4 November 2010 37. årgang Nr. 4 November 2010 37. årgang Dragør Sejlklubs hårdtprøvede dommerbåd - nu med fipskæg! 2 Nyt fra Bestyrelsen Kære medlemmer af Dragør sejlklub Så er bådene ved at være kommet på land, og de medlemmer,

Læs mere

Sejlklubben Ebeltoft Vig - fællesskab på tværs af generationer

Sejlklubben Ebeltoft Vig - fællesskab på tværs af generationer Kære sejlere FORMANDENS BERETNING 2016 2015/2016 har været et spændende år, med mange aktiviteter i Sejlklubben Ebeltoft Vig. Jeg vil komme omkring Byggeri Sponsor jagt til ungdom og byggeri Vild med vand

Læs mere

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG Jeg en arbejder Jeg en arbejder, er Lilian Nordana s betegnelse af sig selv. I en alder hvor de 80 år for længst er passeret, er Lilian og Ove Jørgensen

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Nr. 2 Juni 2009 36. årgang

Nr. 2 Juni 2009 36. årgang Nr. 2 Juni 2009 36. årgang Masser af ungdomsstof i dette nummer 1 Dragør Fort Besøg vores restaurant med den skønne udsigt over havnen og Øresund Firmafrokost, teambuilding eller bryllup? Konference eller

Læs mere

Nr. 1 FEBRUAR 2003 30. årgang. GENERALFORSAMLING Tirsdag den 25. februar 2003 kl. 19.30 i Dragør sejlklub

Nr. 1 FEBRUAR 2003 30. årgang. GENERALFORSAMLING Tirsdag den 25. februar 2003 kl. 19.30 i Dragør sejlklub Nr. 1 FEBRUAR 2003 30. årgang GENERALFORSAMLING Tirsdag den 25. februar 2003 kl. 19.30 i Dragør sejlklub Dragør Sejlklubs medlemmer indkaldes herved til generalforsamling med følgende dagsorden: 1. Valg

Læs mere

LEDER. Johnny Reitz. Jeg håber vi får en rigtig god sommer og glæder mig til alle onsdagsdykkende med grill og hygge på stranden.

LEDER. Johnny Reitz. Jeg håber vi får en rigtig god sommer og glæder mig til alle onsdagsdykkende med grill og hygge på stranden. LEDER Jeg vil starte med at sige tak til festudvalget for den årlige fastelavnsfest, som blev en sjov og hyggelig dag med mange gode udklædninger af både dykkere og de børn som var med i klubben bag efter

Læs mere

Formandens beretning 2012

Formandens beretning 2012 Formandens beretning 2012 Året der gik: Da vi gik ind i 2012 var det - ud over det store arrangement i forbindelse med Scankap 99 og så med to større investeringer dels færdig opgraderingen af vores nye

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Nyhedsbrev fra MIK fodbold

Nyhedsbrev fra MIK fodbold Nyhedsbrev fra MIK fodbold Sommeren er i fuld gang og for en stund er fodbolden erstattet af ferie og afslapning. Dette skal dog ikke forhindre MIK fodbold i at gøre status over forårets bedrifter og kigge

Læs mere

Notat fra generalforsamlingen d. 27 februar 2016.

Notat fra generalforsamlingen d. 27 februar 2016. Modelsejlklubben Notat fra generalforsamlingen d. 27 februar 2016. Klubbens årlige generalforsamling blev i år afholdt i Herslev Strand Sejlklub`s klubhus lørdag 27 jan. kl. 11.00. Der var mødt 9 deltagere

Læs mere

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1 Klubblad Nr: 1, 2015 23. Årgang Dyk sikkert Dyk organiseret www.horsensdykkerklub.dk I dette nummer: Bestyrelse:... 1 Kontaktpersoner i klubbens udvalg:... 1 Kære

Læs mere

Nr. 2 Juli 2012 39. årgang

Nr. 2 Juli 2012 39. årgang Nr. 2 Juli 2012 39. årgang Foto: Jan Nielsen Dragør Two Star Saltholm Rundt blev en succes trods hårdt vejr 2 Nyt fra bestyrelsen Kære medlemmer i Dragør Sejlklub Så kom foråret endelig og bådene er kommet

Læs mere

Nyhedsbrevnr for. Ylva-klubben.

Nyhedsbrevnr for. Ylva-klubben. 1 Marts 2014 Nyhedsbrevnr. 1-2014 for Ylva-klubben. Trofaste Ylva-sejlere!... mens der blev slagtet endnu en giraf og russerne står på kanten til at sikre sig en bid af Ukraine, så er der heldigvis mere

Læs mere

K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 2 - MAJ 2016

K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 2 - MAJ 2016 K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 2 - MAJ 2016 9. 20. 19. 2. 9. & 10. 23. & 24. 7. & 8. 15. & 16. 4. 23. KLUBKALENDER: JANUAR 2016 Nytårskur. FEBRUAR 2016 Bestyrelsesmøde. MARTS 2016

Læs mere

Marinehjemmeværnet og Kapsejladsen Sjælland Rundt. Jeg blev fartøjsfører for MHV 61 i August 1971, først dog som menig fører (!). Men min anden store interesse, sejlads med sejlbåde, bevirkede at jeg deltog

Læs mere

Pinsetræf 2012. Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet.

Pinsetræf 2012. Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet. Pinsetræf 2012 Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet. 31 både var tilmeldt + 5 både fra Göteborg s Najad klub. Og sandelig om ikke vejrudsigten var så god

Læs mere

Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet

Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Uddannelsesudvalgets beretning. 4. Fremlæggelse af regnskab. 5. Behandling af

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 September 2004 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03 1. Valg af dirigent Per Selmose 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Storjolle udvalg. Evt. link til film fra Youtube. Kapsejladsudvalg Optimist afdeling

Læs mere

JOLLESEJLERE PÅ GULDBORGSUND 1960-1970

JOLLESEJLERE PÅ GULDBORGSUND 1960-1970 JOLLESEJLERE PÅ GULDBORGSUND 1960-1970 FOTOGRAFERET AF TORBEN CLASEN Sejlforeningen Vikingens ungdomsafdeling TEKST: TORBEN CLASEN OG NIELS THAL JENSEN. GRAFISK TILRETTELÆGGELSE: GERT WIIK FOTOS: TORBEN

Læs mere

OB & IK`S KLUBNYT. Nummer 2 August Formanden har ordet Nyt fra senior Nyt fra ungdom Nyt fra aktivitetsudvalget Andet

OB & IK`S KLUBNYT. Nummer 2 August Formanden har ordet Nyt fra senior Nyt fra ungdom Nyt fra aktivitetsudvalget Andet OB & IK`S KLUBNYT Nummer 2 August 2016 Formanden har ordet Nyt fra senior Nyt fra ungdom Nyt fra aktivitetsudvalget Andet FORMANDEN HAR ORDET Du sidder nu med 2. udgave i 2016 af OB & IK-klubnyt. Der sker

Læs mere

Nu er det kun længden på denne tale, der adskiller jer fra det kolde fadøl og Leifs døde fingre.

Nu er det kun længden på denne tale, der adskiller jer fra det kolde fadøl og Leifs døde fingre. Standerhejsning 29.april 2017 Velkomst. Velkommen til standerhejsning 2017. Nu er det kun længden på denne tale, der adskiller jer fra det kolde fadøl og Leifs døde fingre. Jeg er siden sidste stander

Læs mere

Nr. 1 Marts 2012 39. årgang

Nr. 1 Marts 2012 39. årgang Nr. 1 Marts 2012 39. årgang Masser af glade børn og voksne ved Dragør Sejlklubs fastelavnsfest 2 Nyt fra bestyrelsen Kære medlemmer i Dragør Sejlklub Nu venter en dejlig sejlsæson lige om hjørnet og vi

Læs mere

AFRIGGERGILDE. Lørdag den 1. november 2003 kl. 18.30 i klubhuset Levende musik Menu : 3 retters menu er hemmelig endnu Kaffe Kuvertpris 150 kr

AFRIGGERGILDE. Lørdag den 1. november 2003 kl. 18.30 i klubhuset Levende musik Menu : 3 retters menu er hemmelig endnu Kaffe Kuvertpris 150 kr Formanden har ordet Det kan være en lidt trist årstid, vi netop nu går i møde. Træernes blade bliver brune, luften koldere, og snart skal vi også tænke på at få bådene op, hvilket jo bliver ekstra spændende

Læs mere

Lørdag den 17. september holdt Ungdoms Opti/Fava afdelingen klubmesterskab med efterfølgende fest om aftenen.

Lørdag den 17. september holdt Ungdoms Opti/Fava afdelingen klubmesterskab med efterfølgende fest om aftenen. Klubmesterskab og fest for Optimist og Feva Lørdag den 17. september holdt Ungdoms Opti/Fava afdelingen klubmesterskab med efterfølgende fest om aftenen. Dagen startede ved middagstid for trænere og medhjælpende

Læs mere

Horsens Sejlklubs invitation til Banner 30 stævne Den 27-28. august 2005.

Horsens Sejlklubs invitation til Banner 30 stævne Den 27-28. august 2005. Horsens Sejlklubs invitation til Banner 30 stævne Den 27-28. august 2005. Horsens Sejlklub har fornøjelsen at invitere til Banner 30 race i Horsens. Horsens Sejlklub er stiftet i 1879 og fejrede sit 125

Læs mere

Kampprogram. mod. mod. mod. mod. mod. mod. Kampens bold sponsor: Serie 1 Damer. Søndag d. 23. april kl på Lødderup Stadion

Kampprogram. mod. mod. mod. mod. mod. mod. Kampens bold sponsor: Serie 1 Damer. Søndag d. 23. april kl på Lødderup Stadion Kampprogram Serie 1 Damer Søndag d. 23. april kl. 15.00 på Lødderup Stadion U16 drenge Mester Torsdag d. 20. april kl. 19.00 på Nykøbing Stadion U15 drenge 1 Lørdag d. 22. april kl. 14.00 på Lødderup Stadion

Læs mere

SEJLADSBESTEMMELSER 2015.

SEJLADSBESTEMMELSER 2015. SEJLADSBESTEMMELSER 2015. Gældende for tirsdags sejladser Hvilke regler sejler vi efter Pkt. 1 Regler Side. 2 Pkt. 2 Max vindstyrke Side. 2 Pkt. 3 Meddelelser til deltagerne Side. 2 Banen Pkt. 4 Kapsejladsområde

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Afholdt d. 18/11 2012 der bespises ca. 35 deltagere.

Afholdt d. 18/11 2012 der bespises ca. 35 deltagere. Referat af generalforsamling Afholdt d. 18/11 2012 der bespises ca. 35 deltagere. Med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Beretninger a. Formanden b. Udvalgene 4. Regnskab/budget

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING 2013/2014

BESTYRELSENS BERETNING 2013/2014 BESTYRELSENS BERETNING 2013/2014 Kære medlemmer På bestyrelsens vegne skal jeg her kort gøre status over det sidste års forløb i SKS. Danmark har, som alle ved, været ramt af en økonomisk krise, som vi

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde 15. september 2015 Nr. 8

Referat Bestyrelsesmøde 15. september 2015 Nr. 8 Referat Bestyrelsesmøde 15. september 2015 Nr. 8 Deltagere: Claus- Lena Michael Palle og Bo Fraværende: Søren 1. Godkendelse af referat Nr. 7 2. Orientering Meddelelser Referat Af 25. august 2015 Ingen

Læs mere

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug.

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. TALE TIL STANDERHEJSNING SØNDAG DEN 24. april kl. 14.00 På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. Særlig

Læs mere

Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010

Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010 Dagsorden: Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010 1. Valg af dirigent. 2. Afgørelse af udskreven sangkonkurrence. 3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 4. Udvalgene aflægger beretning. 5.

Læs mere

Aarhus Festuge Cup H-båd, Folkebåd, SeaScape, Spækhugger, Finnjoller og DM for 505 og Klassemesterskab Contender

Aarhus Festuge Cup H-båd, Folkebåd, SeaScape, Spækhugger, Finnjoller og DM for 505 og Klassemesterskab Contender AARHUS BUGTEN 29. 30 august 2015 SEJLADSBESTEMMELSER 1 REGLER 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne definerede regler inkl. Nordic Sailing Federation og Dansk Sejlunions forskrifter samt klassereglerne

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag d. 1-6-2015

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag d. 1-6-2015 Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag d. 1-6-2015 Deltagere: Kim, Rene, Mikkel, Lars, Alex og Maybritt Referent: Maybritt Dagsorden: Godkendelse af referat fra sidste møde (i må meget gerne

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Nr. 3 September 2010 37. årgang

Nr. 3 September 2010 37. årgang Nr. 3 September 2010 37. årgang Sejlere fra Ungdomsafdelingen er med, når klubbens nye Match28'ere dyster i tirsdagssejladserne bådene Nyt fra Bestyrelsen Kære medlemmer i Dragør Sejlklub Sikke en sommer.

Læs mere

KLUBTUR TIL HIRSHOLMENE, AUGUST 2013. Lørdag d. 17. august drog en flok FK ere på den årlige klubtur til Hirsholmene.

KLUBTUR TIL HIRSHOLMENE, AUGUST 2013. Lørdag d. 17. august drog en flok FK ere på den årlige klubtur til Hirsholmene. KLUBTUR TIL HIRSHOLMENE, AUGUST 2013 Lørdag d. 17. august drog en flok FK ere på den årlige klubtur til Hirsholmene. Turfølget var ikke stort, men det var godt: Jan Michalik, Peter Henrik Sørensen, Gorm

Læs mere

3 O iari. 2013 INDGÅET

3 O iari. 2013 INDGÅET DSK-LMKHXNC - fb-skan - -- - :49 - SEPBARCODE: OU8 / -^ O iari. INDGÅET Aabenraa kommune Skelbækvej 6 Aabenraa Att. Kultur & Fritidsudvalget Aabenraa. januar Ansøgning Titel: Arr.dato: Sted; Ansøger: Beløb

Læs mere

Jeg vil gerne starte med at oplyse jer om, hvad programmet er for i dag:

Jeg vil gerne starte med at oplyse jer om, hvad programmet er for i dag: Tale ved Standerhejsningen den 2. maj 2015. På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde jer alle velkommen her i dag på en meget flot forårsdag, hvor træerne står lysegrønne og banerne står klar til brug.

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Reportage sponsorer. DM4 Vejle.

Reportage sponsorer. DM4 Vejle. Reportage sponsorer. DM4 Vejle. Vejret viste sig fra sin pæneste side ved DM4 i Vejle, den første weekend i August. Banen i Vejle har et godt layout og er en fornøjelse at køre på. Desværre har de ingen

Læs mere

Referat fra generalforsamling mandag d 30/ stemmeberettigede medlemmer.

Referat fra generalforsamling mandag d 30/ stemmeberettigede medlemmer. Referat fra generalforsamling mandag d 30/1 2017 26 stemmeberettigede medlemmer. 1. Bestyrelsen forslog Christian Platen som dirigent, Vedkommen blev valgt. Christian Platen takkede for valget og kunne

Læs mere

NR. 5 JUNI 2014 40. ÅRGANG

NR. 5 JUNI 2014 40. ÅRGANG NR. 5 JUNI 2014 40. ÅRGANG STANDERHEJSNING 2014 Formand ( G 17) Materialeudvalget ( E 20) Hans Petersen Tlf. 40 42 68 87 formand@assens-sejlklub.dk Bjarne Simonsen Tlf. 22 97 17 50 materiel@assens-sejlklub.dk

Læs mere

Nyhedsbrev juni 2009.

Nyhedsbrev juni 2009. Sallingsund Sejlklub 17.06.09. Nyhedsbrev juni 2009. Stemningsbillede fra sommerudflugten 2008. 1 Nyt fra bestyrelsen. Siden sidste nyhedsbrev har vi haft generalforsamling med et stopfyldt klubhus. Der

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

KLUBNYT ODENSE SEJLKLUB. Formandens klumme Natsejlads Pigeaftner Medlemsnyt Gold Pokal Cup 2015. NR. 6 AUGUST 2015 28. årgang bbååårgangårgangårgang

KLUBNYT ODENSE SEJLKLUB. Formandens klumme Natsejlads Pigeaftner Medlemsnyt Gold Pokal Cup 2015. NR. 6 AUGUST 2015 28. årgang bbååårgangårgangårgang ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR. 6 AUGUST 2015 28. årgang bbååårgangårgangårgang Formandens klumme Natsejlads Pigeaftner Medlemsnyt Gold Pokal Cup 2015 www.odensesejlklub.dk 1 Formandens klumme Ove Thode Sørensen

Læs mere

Men at få fingrene helt ned i maskinrummet. er dog et helt andet indblik (både positivt og udfordrende)

Men at få fingrene helt ned i maskinrummet. er dog et helt andet indblik (både positivt og udfordrende) Årsberetning 2014 Så er endnu et år gået for THK. Som nuværende THK-dreng og med blå/hvidt blod i årene, så var det, at blive formand og træde ind i løvens hule noget, som man måske troede men kendte lidt

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 2012 1 Januar Februar 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte mail

Læs mere

Skive Sejlklub og Maritim Center Skive Indbyder i samarbejde med Dansk BB 10 Meter Klub

Skive Sejlklub og Maritim Center Skive Indbyder i samarbejde med Dansk BB 10 Meter Klub Skive Sejlklub og Maritim Center Skive Indbyder i samarbejde med Dansk BB 10 Meter Klub Til Dansk Sejlunions Danmarksmesterskab for BB 10 meter i dagene 13. til 16. august 2014. 1. Regler 1.1 Der sejles

Læs mere

Søndag og mandag kom 15 knarrer til Rørvig for at sejle det traditionelle sommerstævne.

Søndag og mandag kom 15 knarrer til Rørvig for at sejle det traditionelle sommerstævne. Knarr sommerstævne 2011, Rørvig Søndag og mandag kom 15 knarrer til Rørvig for at sejle det traditionelle sommerstævne. Mandag aften var RØS vært ved velkomst middagen i deres dejlige nye klubhus. I høj

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

VM på fjorden. Må de største helte vinde!

VM på fjorden. Må de største helte vinde! OK-joller & Wayfarer, HSS 2016 VM på fjorden. Må de største helte vinde! (Version: 2016-HSS02) Bemærk: Vi sejler kapsejlads om mandagen, og træner om onsdagen... Tid og sted Første kapsejlads sejlads bliver

Læs mere

Generalforsamling 2016 Bøstrup Strand grundejerforening Lørdag d 18. juni 2016

Generalforsamling 2016 Bøstrup Strand grundejerforening Lørdag d 18. juni 2016 Virksund d 20. juni 2016 Generalforsamling 2016 Bøstrup Strand grundejerforening Lørdag d 18. juni 2016 Dagsorden ifølge lovene: 1. Valg af dirigent 2. Beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag 5. Fastsættelse

Læs mere

2016 Sidste tur. en halv time foran og ARGO var også på vej. 24 sømil blev logget.

2016 Sidste tur. en halv time foran og ARGO var også på vej. 24 sømil blev logget. 2016 Sidste tur Fredag Så er vi startet på årets sidste tur. Efter et laaangt kryds til Oddesundbroen, hvor vi ventede et kvarter, krydsede vi videre til Jegind Tap, hvor vinden nu var øget fra 7-9 til

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke!

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke! BERETNING 2009 Sportsligt har vi haft et godt år på senior siden, hvor serie 3 har formået at holde sig i netop serie 3. I foråret skulle vi afslutte den sidste hele sæson. Inden forårets kampe lå vi lige

Læs mere

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013 DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Billede taget og udlånt af Sejlfoto.dk Besøg Dansk Accent Klub på internettet www.accent26.dk

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen.

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen. Herreklubben Referat Ordinær Generalforsamling Lørdag den 31. oktober 2015 kl. 19.00. på Æ Knapp. Deltager: 41 medlemmer af Herreklubben. Velkomst ved Herreklubbens formand: Asger S. Schmidt Dagsorden:

Læs mere

Onsdagssejladser 2015. Køge Sejlklub. Dommer - bestemmelser

Onsdagssejladser 2015. Køge Sejlklub. Dommer - bestemmelser Onsdagssejladser 2015 Køge Sejlklub Dommer - bestemmelser Dommere : Dommertjansen til onsdagssejladserne går på skift imellem de deltagende både - For at afvikle dommertjansen mest forsvarligt skal der

Læs mere

Nyhedsbrev sommer 2015.

Nyhedsbrev sommer 2015. Nyhedsbrev sommer 2015. Formandens klumme Æ bådslæw. Laksen Aktiviteter. Sommeren eller mangel på samme, er over os! Og aktiviteterne burde køre i højeste gear. Vi må erkende at vejret har begrænset et

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 1 OKT 2007 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Vinter i Korshavn www.odensesejlklub.dk

Vinter i Korshavn www.odensesejlklub.dk ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.1 JANUAR 2011 24. ÅRGANG Vinter i Korshavn Vinteren satte tidligt ind, med sne og is. Hele bugten i Korshavn er frosset til. Heldigvis ser det indtil videre, ud til at broen

Læs mere

K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 3 - SEPTEMBER 2016

K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 3 - SEPTEMBER 2016 K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 3 - SEPTEMBER 2016 3. & 4. 11. 24. & 25. 2. 15. 16. 22. 5. & 6. 19. 26. 7. KLUBKALENDER: SEPTEMBER 2016 Maritim Weekend i Rudkøbing. Fjordens Dag. Arbejdsweekend.*

Læs mere

Indbydelse. Taarbæk Sejlklub i samarbejde med Dansk Yngling Klub. inviterer til. Huggert Pokal. for Ynglinge. d. 30. 31. maj 2015

Indbydelse. Taarbæk Sejlklub i samarbejde med Dansk Yngling Klub. inviterer til. Huggert Pokal. for Ynglinge. d. 30. 31. maj 2015 Indbydelse Taarbæk Sejlklub i samarbejde med Dansk Yngling Klub inviterer til Huggert Pokal d. 30. 31. maj 2015 Kort oversigt: Tilmelding, til kapsejlads@taarbaek-sejlklub.dk inden tirsdag d. 26. maj 2015

Læs mere

DS-DM 2011. for. Spækhugger 30/6-2/7 2011

DS-DM 2011. for. Spækhugger 30/6-2/7 2011 DS-DM 2011 Foreløbige SEJLADSBESTEMMELSER 1 REGLER 1.1 Stævnet sejles efter ISAF kapsejladsregler inklusiv Skandinavisk Sejlerforbunds forskrifter. 1.2 Desuden gælder følgende regler: Dansk Sejlunions

Læs mere

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor: Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12 spot på sporten // JANUAR 2012 Hovedsponsor: GODT NYTÅR TIL ALLE... Selv om vi snart skriver medio januar, vil vi gerne benytte lejligheden til at ønske alle

Læs mere

Månedsmagasinet Cross Court

Månedsmagasinet Cross Court Månedsmagasinet Cross Court SIDSTE NYT Hygge på lørdag Årgang 3 Udgave 12 1.holdet debuterer i 1.division... Motionist camp søndag 10.00-13.00 1.holdet debuterer lørdag den 28.oktober kl. 10.00 hjemme...

Læs mere

Kompasset december 2015

Kompasset december 2015 Kompasset december 2015 Nytårskur: Der er i Sejlklubben tradition for, at vi mødes nytårsaftensdag kl. 11.00 til lidt lækkert vådt og tørt til ganen, hvor vi så har mulighed for at ønske hinanden godt

Læs mere

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde.

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde. Side 1 En farlig leg historien om tristan og isolde Side 2 Personer: Tristan Isolde Isolde Kong Mark Side 3 En farlig leg historien om Tristan og isolde 1 En kamp på liv og død 4 2 Isolde den skønne 6

Læs mere

Håndbold Foreningen MORS

Håndbold Foreningen MORS Håndbold Foreningen MORS CVR. NR. 15171294 www.hfmors.dk hf@mors.dk Referat fra generalforsamlingen i HF Mors mandag den 28. marts 2011 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Nr. 1 Marts 2011 38. årgang

Nr. 1 Marts 2011 38. årgang Nr. 1 Marts 2011 38. årgang Vinterparti fra indsejlingen til Dragør lystbådehavn Foto Fit 2 Nyt fra Bestyrelsen Kære medlemmer af Dragør sejlklub Der er i skrivende stund kun ca. 2 måneder til, vi igen

Læs mere

September 2010 11. Årgang Nr. 3

September 2010 11. Årgang Nr. 3 September 2010 11. Årgang Nr. 3 www.marna.dk Formanden har ordet Per Thomsen Hej allesammen i foreningen Marna.Sejlsæsonen er ved at gå på held og vi har sidste Mandagssejlads d. 25 okt. kl. 1830. Når

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

Skipperweekend. Gensynets glæde er stor!

Skipperweekend. Gensynets glæde er stor! Gensynets glæde er stor! Skipperweekend 12-13. september 2015 Vi havde arrangeret en skipperweekend hvor vi nyuddannede skippere kunne komme ud og blive luftet og lære at sejle med vore dejlige både. Det

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Onsdagssejladser 2015. Køge Sejlklub. Sejladsbestemmelser

Onsdagssejladser 2015. Køge Sejlklub. Sejladsbestemmelser Onsdagssejladser 2015 Køge Sejlklub Sejladsbestemmelser Regler : Sejladserne sejles efter de i kapsejladsreglernes definerede regler incl. Skandinavisk Sejlforbunds og Dansk Sejlunions forskrifter Desuden

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015 Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015 Deltagere: Kim, Rene, Casper, Mikkel og Maybritt Referent: Maybritt Dagsorden: 1. Gennemgang af de sidste referater 2. Nye medlemmer udmeldte

Læs mere

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg Referat Mødedato og sted: Sted: Mødeleder: Referent: Ordinær generalforsamling: Dagsorden: Stubbekøbing d. 24. februar 2011 23. februar 2012 kl. 19.30 SB s klubhus Benny Larsen Mads Stærk 1. Velkomst.

Læs mere

INDBYDELSE Prolog Nordic Sailing League CB66 Svanemøllen, København 4. 5. maj 2013

INDBYDELSE Prolog Nordic Sailing League CB66 Svanemøllen, København 4. 5. maj 2013 INDBYDELSE Prolog Nordic Sailing League CB66 Svanemøllen, København 4. 5. maj 2013 Arrangør: Sejlklubben Sundet 1 REGLER 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne definerede regler inklusive Skandinavisk

Læs mere

Grundejerforeningen. Digevang

Grundejerforeningen. Digevang Grundejerforeningen Digevang Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 blev afholdt i mødelokaltet på 1. sal i Nøragersmindecenteret.

Læs mere

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup info@kofukan.dk / www.ballerup-karate.dk

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup info@kofukan.dk / www.ballerup-karate.dk Generalforsamling Mandag d. 23. marts 2009 Tilstede: Bestyrelsen og x medlemmer Dagorden 1. Valg af dirigent og referat 2. Bestyrelsens beretning for 2008 3. Forlæggelse og godkendelse af regnskab 2008

Læs mere

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag FALKEPOSTEN Juli 2015 F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi turer ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur

Læs mere

MCC-Nordsjælland Bikernyt...

MCC-Nordsjælland Bikernyt... Årgang 8, Nummer 48 Grå i toppen kør med MCC-Nordsjælland MCC-Nordsjælland Bikernyt... Oktober 2008 I dette nummer: Redaktøren 1 Rørsnæs 1-2 Flygrakan 2-3 Bakken Lukket 3-4 Bestyrrelsen 5 Malerklemmen

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Natsejllads Jyllinge sejlklub 2015

Natsejllads Jyllinge sejlklub 2015 Natsejllads Jyllinge sejlklub 2015 Fredag den 2. oktober kl 17:00 stævnede to både ud fra Jyllinge havn. Team Trojka og Team Donna. Vi var i alt 11 skippere og gaster med blandet erfaring, og vi skulle

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent.

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

foto. Lars NR. 6 AUGUST 2013 39. ÅRGANG Flot træskibsstævne med fin stemning i Assens Havn

foto. Lars NR. 6 AUGUST 2013 39. ÅRGANG Flot træskibsstævne med fin stemning i Assens Havn foto. Lars NR. 6 AUGUST 2013 39. ÅRGANG Flot træskibsstævne med fin stemning i Assens Havn Formand ( G 17) Materialeudvalget ( E 20) Hans Petersen Tlf. 40 42 68 87 formand@assens-sejlklub.dk Bjarne Simonsen

Læs mere

Invitation til: HORSENS OPEN. Horsens sejlklub. Jens Hjernøesvej. 8700 Horsens Danmark. Sponsor: Horsens Yachtværft

Invitation til: HORSENS OPEN. Horsens sejlklub. Jens Hjernøesvej. 8700 Horsens Danmark. Sponsor: Horsens Yachtværft Invitation til: HORSENS OPEN 9-10 August 2013 International Moth joller. Horsens sejlklub. Horsens sejlklub. Jens Hjernøesvej. 8700 Horsens Danmark. Sponsor: Horsens Yachtværft Sejladsen vil foregå på

Læs mere

På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK)

På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK) På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK) Mandag d. 11 januar Endelig var den store dag kommet, hvor jeg skulle af sted til Østrig på skiferie med min klasse.

Læs mere