Landsbyrådet. Referat. Mødedato 14. januar Starttidspunkt 19:00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Landsbyrådet. Referat. Mødedato 14. januar 2014. Starttidspunkt 19:00"

Transkript

1 Landsbyrådet Referat Mødedato 14. januar 2014 Starttidspunkt 19:00 Mødested/mødelokale Afbud fra Kantinen, Administrationsbygningen i Hammel Henning Marker, Anbæk, Erik Nielsen, Foldby- Korsholm-Norring, Claus Reiche, Røgen, Jesper Dissing Henckel, Selling, Claus Hall, Svenstrup

2 INDHOLD Landsbyrådet 14. januar 2014 Sagsnr. Side 26. Ansøgninger fra forsamlingshusene - ÅBENT Ansøgninger fra landsbyerne - ÅBENT Fastlæggelse af størrelse og evt. vilkår for grundtilskud til landsbyerne og forsamlingshusene for ÅBENT Mødekalender 2014 for Landsbyrådet og Landsbyrådets Forretningsudvalg - ÅBENT Forslag til særskilt ansøgningsskema for forsamlingshuse - ÅBENT Overvejelser om indhold af Landsbyrådets temamøder ÅBENT Gentænk Landsbyen - ÅBENT Orientering - ÅBENT Status for Landsbyrådets økonomi - ÅBENT 83 Underskriftsark 85 59

3 26. Ansøgninger fra forsamlingshusene - ÅBENT Tidl. politisk behandling Forventet sagsgang Landsbyrådet Lovgrundlag Landsbyrådet 14. januar 2014 Sagsnr Dok.nr Sagsbehandler DPMEBA SAGENS INDHOLD Følgende ansøgninger fra forsamlingshuse er indsendt til behandling i Landsbyrådet: Ansøger Formål Ansøgt beløb Egenfinansiering Skjoldelev og Markusminde Forsamlingshus Nyt gasfyr og varme i salen og / eller køb af projektor, pc mv , ,- + værdi af eget arbejde: ,- Granslev Forsamlingshus Ødum Forsamlingshus Installering af solcelleanlæg og jordvarme ,- Opførelse af en handicapvenlig brandnødudgang med udgang til en terrasse i haven , ,- + værdi af eget arbejde (ikke prissat) Der er anført bidrag fra landsbyen på 320 timer Tinning Forsamlingshus Nyt gulv og loft ,- Sall Forsamlingshus Facaderenovering , , ,- fra landsbyen ,- (inkl. donationer) Houlbjerg Forsamlingshus Haldum Forsamlingshus Søften Forsamlingshus Aidt Forsamlingshus Renovering af køkken ,- Forbedring af køkken (inventar) ,- Udskiftning af vinduer og dør ,- Energi- og elrenovering , ,- + værdi af aeget arbejde: 8.800, ,- + værdi af eget arbejde: 1000, ,- + værdi af eget arbejde: , ,- + værdi af eget arbejde: ,- 60

4 Borre Forsamlingshus ,- I alt , ,- (materialer) + værdi af eget arbejde: ,- Jf. Landsbyrådets beslutning af 30. maj 2013 stilles der, ved ansøgninger om økonomisk støtte til renovering af forsamlingshuse, krav om egen medfinansiering på 30 pct. i 2013 og 40 pct. i Foreningen Skjoldelev og Markusminde Forsamlingshus Foreningen Skjoldelev og Markusminde Forsamlingshus søger om tilskud til nyt gasfyr og ny varme i salen og / eller køb af projektor, pc mv. til brug for kommende aktiviteter i deres fælleshus. Landsbyrådet søges om tilskud på kr. Ansøgningen ligger i forlængelse af Projekt Aktivt Fælleshus, som fik tilskud på kr. fra Landsbyrådet i marts Foreningen oplyser, at LAG-Favrskov har forhøjet deres oprindelige tilskud. Der er egenfinansiering på ,- kr. og indsamlet fondsmidler for ,- kr. Værdien af egen arbejdskraft er anslået til ,- kr. Der er et budget for det samlede projekt på ,- kr. Ansøgningen blev drøftet på Landsbyrådets møde i september 2013, men beslutning blev udsat til mødet i december, da man ønskede mere afklaring om planer for fjernvarmeforbindelsen i området. På baggrund af dialog med Hammel Fjernevarme kan orienteres om følgende: 1) Hammel Fjernvarme har ingen aktuelle planer om at etablere fjernvarme i Skjoldelev. Dog planlægges en fjernvarmeledning til Lading-Fajstrup, gartneriet Rosa og Knud Jepsen i Norring-Foldby, og den planlagte hovedledning vil i den forbindelse komme forbi Skjoldelev. Dog vil ledningen komme til at løbe ca. 600 m fra selve Skjoldelev by, og det vil derfor ikke være økonomisk rentabelt alene at forsyne forsamlingshuset via en meget lang stikledning. Etablering af fjernvarme i hele Skjoldelev by vil muligvis blive overvejet af Hammel Fjernvarme på et senere tidspunkt, men vil helt afhænge af en konkret økonomisk vurdering af projektet. 2) For hvert projekt (det vil sige etablering af nye fjernvarmeområder og - ledninger) skal der udarbejdes et projektforslag, som skal behandles og godkendes af kommunalbestyrelsen. Det samfundsmæssigt rentable i projektet er afgørende for denne godkendelse. 3) Hvis der ifm. et konkret projekt bliver tale om at pålægge forbrugerne tilslutningspligt til fjernvarme, vil borgerne blive hørt direkte i form af en lovpligtig 4 ugers høring med høringsbrev og informationsmateriale til hver enkelt ejendom. Hvis et område bare får mulighed for frivillig tilslutning til fjernvarme i stedet for naturgas, oliefyr eller andre individuelle forsyningsformer, vil borgerne typisk blot modtage et tilbud fra varmeværket om at blive koblet på, når projektet er blevet godkendt af kommunalbestyrelsen. 61

5 4) Forbrugere, der pålægges tilslutningspligt til kollektiv varmeforsyning, har, ifølge loven, normalt 9 års frist for tilslutning. Selvom der på nuværende tidspunkt installeres et nyt naturgasfyr i forsamlingshuset, vil man således - hvis der skulle komme fjernvarme til Skjoldelev om 4-5 år - kunne nå at få gavn af fyret i det meste af dets forventede levetid, som er ca.15 år. Sekretariatet vurderer på baggrund af ovenstående, at muligheden for en eventuel fremtidig fjernvarmeforsyning i området ikke bør hindre Landsbyrådet i at tage stilling til den foreliggende ansøgning fra Skjoldelev og Markusminde Forretningsudvalget har på mødet 21. november 2013 vurderet, at ansøgningen skal behandles under ansøgninger fra forsamlingshusene og inden for bestemmelserne om forsamlingshusenes medfinansiering. Ansøgning og samlet budget er vedlagt som bilag. Granslev Forsamlingshus Granslev Forsamlingshus søger et tilskud på ,- kr. til installering af solcelleanlæg og to luft-til-luft varmepumper. Etablering af jordvarme, som det fremgik af den oprindelige ansøgning er ikke længere aktuelt, idet det er anskaffet i Granslev Forsamlingshus bidrager med en egenfinansiering på ,- kr. Hertil kommer værdi af eget arbejde til bortskaffelse og fjernelse af gammelt anlæg (ikke pris- eller timesat). Der er et samlet budget på ,- kr. Ansøgningen er vedlagt i bilag. Ødum Forsamlingshus Ødum Forsamlingshus søger et tilskud på ,- kr. til opførelse af en handicapvenlig brandnødudgang med udgang til en terrasse i haven. Der er anført værdi af eget arbejde for 320 timer og søgt fonde (Nordea fonden, Sparekassen Kronjylland, kulturelt samvirke) for 5000,- kr. Der er et samlet budget på ,50 kr. Ansøgningen er vedlagt i bilag. Tinning Forsamlingshus Tinning Forsamlingshus søger et tilskud på ,- til nyt gulv (svampeangreb i det gamle) og nyt loft til forbedring af akustikken. Arbejdet forventes gennemført i januar-februar Der er en egenbetaling på ,- kr. og tilskud fra landsbyen på 5.000,- kr. 62

6 Der er et samlet budget på ,70 kr. Ansøgningen er vedlagt i bilag. Sall Forsamlingshus Sall Forsamlingshus søger et tilskud på ,- kr. til renovering af forsamlingshusets facade. Arbejdet forventes gennemført i perioden marts-oktober Der er en egenbetaling inkl. donationer på ,- kr. og tilskud fra andre fonde på ,- kr. Der er et samlet budget på ,- kr. Ansøgningen er vedlagt i bilag. Houlbjerg Forsamlingshus Houlbjerg Forsamlingshus søger et tilskud på ,- kr. til renovering af forsamlingshusets køkken. Der er en egenbetaling på ,- kr. Nedrivning og klargøring varetages af landsbyen værdi af frivillig arbejdskraft i den forbindelse er anslået til 8.800,- kr. Der er et samlet budget på ,- kr. Ansøgningen er vedlagt i bilag. Haldum Forsamlingshus Haldum Forsamlingshus søger et tilskud på ,- kr. til forbedring af køkkeninventar: Køleskab og fryser samt vandvarmer og varmepumpe. Der er en egenbetaling på ,- kr. og en anslået værdi af frivillig arbejdskraft på 1000,- kr. Der er et samlet budget på ,- kr. Ansøgningen er vedlagt i bilag. Søften Forsamlingshus Søften Forsamlingshus søger et tilskud på ,- kr. til udskiftning af vinduer og døre i forsamlingshuset. Udskiftningen er et led i en 5-årsplan, hvor forsamlingshuset i 2013 udskiftede 4 vinduer, fedtudskiller og loft i cafeen samt indkøbte ny kaffemaskine. Der er en egenfinansiering på ,- kr i form af materialer. Værdi af eget arbejde anslås til ,- kr. 63

7 Der er et samlet budget på ,- kr. Ansøgningen er vedlagt i bilag. Aidt Forsamlingshus Aidt Forsamlingshus søger et tilskud på ,- kr. til energi- og elrenovering af forsamlingshuset (vinduer, indervægge + isolering, radiatorer, varmerør mm). Renoveringen forventes gennemført i april-maj Der er en egenbetaling på ,- kr. og frivillig arbejdskraft til en anslået værdi af ,- kr. Der er et samlet budget på ,- kr. Ansøgningen er vedlagt i bilag. Borre Forsamlingshus Borre Forsamlingshus søger et tilskud på ,- kr. til etablering af industriemhætte og ,- kr. til renovering af forgang/entré. Byens borgere og lokale håndværkere sørger for montering, rørføring, reparationer og isolering som følge af monteringen af emhætten. Udgifter til materialer er vurderet til 3000,- kr. og arbejdskraften er vurderet til 2.500,- kr. I forhold til renovering af forgang/entre står byens borgere og lokale håndværkere for nedtagning af træpaneler, fjerne fliser, vinduer, døre, slibning, pudsning, maling mv. Udgifter til materialer er vurderet til 6.500,- kr. og arbejdskraften er vurderet til ,- kr. Den samlede egenfinansieringen er således vurderet til 9.500,- kr. i udgifter til materialer, som tages fra kassebeholdningen, og ,- kr. i frivillig arbejdskraft. Ansøgningen er vedlagt i bilag. ØKONOMISKE KONSEKVENSER Pr. 27. november 2013 resterer ,- kr. på Landsbyrådets budget. Der er til mødet 5. december 2013 ansøgninger fra forsamlingshusene for i alt ,- kr. og fra landsbyerne for i alt ,- kr. INDSTILLING Landsbyrådets Forretningsudvalg indstiller til Landsbyrådet: 1. At ansøgningerne behandles BESLUTNING 64

8 Landsbyrådet, 14. januar 2014: Fraværende: Claus Hall, Svenstrup, Claus Reiche, Røgen, Erik Nielsen, Foldby- Korsholm-Norring, Henning Marker, Anbæk, Jesper Dissing Henckel, Selling Der blev i alt givet tilsagn for ,- kr. fordelt på følgende: Foreningen Skjoldelev og Markusminde Forsamlingshus Ansøgningen blev imødekommet med ,- kr. til udskiftning af gasfyr. Granslev Forsamlingshus Ansøgningen blev imødekommet med ,- kr. til varmepumpeanlæg. Ansøgning vedr. solceller fremsendes igen med nye beregninger på baggrund af nye regler og behandles på næste møde i Landsbyrådet. Ødum Forsamlingshus Ansøgningen genbehandles på Landsbyrådets næste møde. I ansøgningen skal det bekræftes, at man har søgt andre fonde eller pulje, og der skal fremgå egenfinansiering. Tinning Forsamlingshus Ansøgningen blev imødekommet med ,- kr. Sall Forsamlingshus Ansøgningen blev imødekommet med ,- kr. Houlbjerg Forsamlingshus Ansøgningen blev imødekommet med ,- kr. Haldum Forsamlingshus Ansøgningen blev imødekommet med ,- kr. Søften Forsamlingshus Ansøgningen blev imødekommet med ,- kr. Aidt Forsamlingshus Ansøgningen blev imødekommet med ,- kr. Borre Forsamlingshus Ansøgningen blev imødekommet med ,- kr. Bilag Ansøgning fra Foreningen Skjoldelev og Markusminde

9 Forsamlingshus - genansøgning vedr. Projekt Aktivt Fælleshus inkl. bilag Granslev Forsamlingshus - Etablering af solceller og varmepumper - ansøgning inkl. bilag Borgerforeningen for Ødum og Omegn Ansøgning om handicapvenlig brandnødudgang Tinning Forsamlingshus: Nyt gulv og loft i forsamlingshuset - ansøgning inkl. bilag Sall Beboerforening: Facaderenovering Sall Forsamlingshus - ansøgning inkl. bilag.pdf Houlbjerg Forsamlingshus - Fra hverdagskøkken til erhvervskøkken - ansøgning inkl. bilag Borre Forsamlingshus - Ny emhætte og renovering af entra - ansøgning inkl. bilag Søften Forsamlingshus - Nye vinduer og dør - ansøgning inkl. bilag Haldum Forsamlingshus - Forbedring af køkken - ansøgning inkl. bilag og rettelsesblad Aidt Forsamlingshus - Energi- og elrenovering - ansøgning inkl. bilag

10 27. Ansøgninger fra landsbyerne - ÅBENT Tidl. politisk behandling Forventet sagsgang Landsbyrådet Landsbyrådet 14. januar 2014 Sagsnr Dok.nr Sagsbehandler DPMEBA Lovgrundlag SAGENS INDHOLD Følgende ansøgning er indsendt til behandling i Landsbyrådet: Hadbjerg Borgerforening Hadbjerg Borgerforening søger om tilskud på ,- kr. til et nyt madpakkehus. Madpakkehuset opstilles på søområdet på Bavnehøjvej i Hadbjerg, hvor Favrskov forsyning har etableret et overløbsbassin og overdraget brugsretten til borgerforeningen. Grunden benyttes til både undervisningsformål for skolens biologitimer, forskellige arrangementer i borgerforenings regi og til ophold for daginstitutionsbørnene i byen. Der samarbejdes med Hadbjerg Skole, som medfinansierer med ,- kr. og med borgere i landsbyen, som varetager opstilling af huset. Værdi af eget arbejdet er vurderet til ,- kr. Der er et samlet budget på ,- kr. Ansøgning og tilbud er vedlagt som bilag. Laurbjerg Lokalråd Laurbjerg Lokalråd søger om et tilskud på ,- kr. til afholdelse af priskonkurrence blandt by- og landskabsarkitektstuderende på Aarhus Arkitektskole. Konkurrencen afholdes i forlængelse af Laurbjergs udviklingsplan. Der er ingen egenfinansiering. Der er et samlet budget på ,- kr. Ansøgning og udviklingsplan er vedlagt som bilag. Grundfør Gyllegalleri Grundfør Gyllegalleri søger i samarbejde med borgerne i Grundfør om et tilskud på ,- kr. til etablering og isolering af tag på gylletanken, der huser Grundfør Gyllegalleri. Med tagkonstruktionen vil der blive etableret 1. sal i halvdelen af tanken og mulighed for arrangementer uanset vejret. Dertil skal der etableres toiletforhold, lys/vand og afløb 67

11 Rengøring og opgravningsarbejde udføres ved frivillig arbejdskraft, anslået til 285 timer. Der er indkøbt for ,- kr. inventar til projektet (disk, loftslampe, hoppeborg). Projektet har i sin første fase modtaget ,- kr. fra Aarhus Der er et samlet budget på ,- kr. Ansøgning og tilbud er vedlagt som bilag. HØST IF HØST IF søger et tilskud på ,- kr. til færdiggørelse af Projekt Fælles Landsbytorv i Hadbjerg for Ødum, Selling og Hadbjerg området. Projektet er tidligere tildelt kr ,00 af Landsbyrådet. Der er ingen egenfinansiering. Der er et samlet budget på ,- kr. Ansøgning og regnskab er vedlagt som bilag. Vejerslev Landsbyråd Vejerslev Landsbyråd søger et tilskud på ,- kr. til projektet Historiske landsbyer landsbyer i fremtiden. Projektet er en videreudvikling af projektet Vejerslev en historisk landsby i nutiden, hvortil Vejerslev i marts 2013 modtog ,- kr. fra Landsbyrådet. Midlerne blev anvendt til en aktivitetsdag om middelalderen i august Projektet modtog ligeledes midler fra LAG. Et krav fra LAG er, at der gennemføres aktiviteter i fem år. Fokus udvides nu til at omfatte Borre og Vejerslev Skov, og Vejerslev Landsbyråd har sammen med Borre Borger- og Forsamlingshus og en række øvrige foreninger fastlagt følgende aktiviteter for 2014: Etablering af en myte skulpturpark i samarbejde med idrætsforeningen og LOF. Forlængelse af historiske ruter til Vejerslev Skov og Pramdragerstien i samarbejde med DN og Chr. Fischer (Moesgaard Museum) Etablering af QR koder på alle (også eksisterende) skilte Store munkeskulpturer ved kirke/kloster lavet af de tre store træer ved kirkens areal. Samarbejde med Menighedsrådet, som finansierer denne del. Geocatching samarbejde med Spejdere i Thorsø I samarbejde med samarbejdspartnerne indvies skulpturer, udstilling og ruter med QR koder på en fælles aktivitetsweekend. Middelaldergudstjeneste med musik, guidet tur, geocatching og fortælling om munke, foredrag om middelaldermad og knogler samt fællesspisning af maden. 68

12 Vejerslev Landbyråd har søgt kr. ved Friluftsrådet og afventer svar. Landdistriktspuljen søges om ,- kr. (ansøgningsfrist 13. december 2013). Det samlede budget er på ,- kr. Ansøgning og budget er vedlagt som bilag. ØKONOMISKE KONSEKVENSER Pr. 27. november 2013 resterer ,- kr. på Landsbyrådets budget. Der er til mødet 5. december 2013 ansøgninger fra landsbyerne for i alt ,- kr. og fra forsamlingshusene for i alt ,- kr. INDSTILLING Landsbyrådets Forretningsudvalg indstiller til Landsbyrådet: 1. At ansøgningerne behandles. BESLUTNING Landsbyrådet, 14. januar 2014: Fraværende: Claus Hall, Svenstrup, Claus Reiche, Røgen, Erik Nielsen, Foldby- Korsholm-Norring, Henning Marker, Anbæk, Jesper Dissing Henckel, Selling Der blev i alt givet tilsagn for ,- kr. fordelt på følgende: Hadbjerg Borgerforening Ansøgningen blev imødekommet med ,- kr. Laurbjerg Lokalråd Ansøgningen blev imødekommet med ,- kr. Grundfør Gyllegalleri Ansøgningen blev imødekommet med ,- kr. med henblik på promovering og puljeansøgninger samt indhentning af eventuelle tilladelser. HØST IF Der blev givet afslag på ansøgningen. Vejerslev Landsbyråd Ansøgningen blev imødekommet med ,- kr. Bilag 69

13 Hadbjerg Borgerforening: Madpakkehus - ansøgning inkl. bilag Laurbjerg Lokalråd - Priskonkurrence - ansøgning inkl. bilag Grundfør Gyllegalleri - Tag på galleriet - ansøgning inkl. bilag HØST IF - Færddiggørelse af Projekt Fælles Landsbytorv - ansøgning inkl. bilag Vejerslev Landsbyråd - Historiske landsbyer - landsbyer for fremtiden - ansøgning inkl. bilag

14 28. Fastlæggelse af størrelse og evt. vilkår for grundtilskud til landsbyerne og forsamlingshusene for ÅBENT Tidl. politisk behandling Landsbyrådet 14. januar 2014 Sagsnr Dok.nr Sagsbehandler DPMEBA Forventet sagsgang Landsbyrådet Lovgrundlag SAGENS INDHOLD I 2013 har Landsbyrådet ydet et grundtilskud på ,- kr. til landsbyerne (beboer/borgerforeninger) i Favrskov Kommune. Der har tidligere også været ydet tilskud til forsamlingshusene. Landsbyrådet skal tage stilling til, om der skal bevilges et tilskud til landsbyer og forsamlingshuse i 2014, og i så fald størrelsen heraf. ØKONOMISKE KONSEKVENSER Tilskud til landsbyer og forsamlingshuse vil blive taget af Landsbyrådet budgetramme for Landsbyrådet har i 2014 et driftsbudget på ,- kr. INDSTILLING Landsbyrådets Forretningsudvalg indstiller til Landsbyrådet: 1. At der træffes beslutning om et eventuelt grundtilskud til landsbyer og forsamlingshuse og størrelsen heraf. BESLUTNING Landsbyrådet, 14. januar 2014: Fraværende: Claus Hall, Svenstrup, Claus Reiche, Røgen, Erik Nielsen, Foldby- Korsholm-Norring, Henning Marker, Anbæk, Jesper Dissing Henckel, Selling Der gives ,- kr. til landsbyerne i grundtilskud i Tilskuddet gives uagtet om landsbyen er repræsenteret på dagens møde (14. januar 2014), idet der er tale om et møde indkaldt med relativ kort varsel og som erstatning for det møde, der blev aflyst pga. storm. 71

15 29. Mødekalender 2014 for Landsbyrådet og Landsbyrådets Forretningsudvalg - ÅBENT Tidl. politisk behandling Forventet sagsgang Landsbyrådet Landsbyrådet 14. januar 2014 Sagsnr Dok.nr Sagsbehandler DPMEBA Lovgrundlag SAGENS INDHOLD Landsbyrådets Forretningsudvalg og Landsbyrådet skal beslutte sin mødekalender for 2014 og fastlægge mødedage og -tider samt terminer for ansøgninger til aktiviteter og anlæg i Landsbyerne for I 2012 og 2013 har fristen for ansøgninger været 2 uger før Forretningsudvalgets møder. Det foreslås, at denne frist fastholdes. Temadag for forsamlingshusene har ofte været fastsat til starten af oktober. Idet mange forsamlingshuse har arrangementer i den først weekend i oktober foreslås det, at temadagen i stedet lægges 27. september. Til 2014 er der udarbejdet følgende forslag til mødekalender og ansøgningsfrister: ANSØGNINGSFRIST LANDSBYRÅDETS FOR- RETNINGSUDVALG 6. februar 2014 Torsdag 20. februar 2014 kl LANDSBYRÅDET Torsdag 6. marts 2014 kl april 2014 Torsdag 8. maj 2014 kl august 2013 Torsdag 28. august 2014 kl november 2014 Torsdag 20. nov kl Temadag: Lørdag 5. april 2014 Torsdag 22. maj 2014 kl Torsdag 11. sep kl Temadag forsamlingshusene: Lørdag 27. september 2014 Torsdag 4. dec kl Forslag til årshjul og mødekalender 2014 er vedlagt som bilag. ØKONOMISKE KONSEKVENSER Ingen. INDSTILLING 72

16 Landsbyrådets Forretningsudvalg indstiller til Landsbyrådet: 1. At Landsbyrådet godkender de foreslåede mødedatoer i Landsbyrådet og i Forretningsudvalget i At Landsbyrådet godkender de foreslåede datoer for ansøgningsfrister. BESLUTNING Landsbyrådet, 14. januar 2014: Fraværende: Claus Hall, Svenstrup, Claus Reiche, Røgen, Erik Nielsen, Foldby- Korsholm-Norring, Henning Marker, Anbæk, Jesper Dissing Henckel, Selling Forslag om mødedatoer i Landsbyrådet og i Landsbyrådets Forretningsudvalg blev godkendt med følgende ændringer: Møde i Landsbyrådets Forretningsudvalg i maj flyttes frem til torsdag 1. maj Landsbyrådets sidste møde i 2014 flyttes frem til torsdag 20. november Mødet i Landsbyrådets Forretningsudvalg flyttes derfor frem til torsdag 13. november 2014 og med frist for ansøgninger mandag 3. november Nyt årshjul udsendes i henhold til ovenstående. Bilag Forslag til årshjul og mødekalender

17 30. Forslag til særskilt ansøgningsskema for forsamlingshuse - ÅBENT Tidl. politisk behandling Forventet sagsgang Landsbyrådet Landsbyrådet 14. januar 2014 Sagsnr Dok.nr Sagsbehandler DPMEBA Lovgrundlag SAGENS INDHOLD I 2013 har Landsbyrådet besluttet, at forsamlingshusenes ansøgninger om økonomisk støtte fra Landsbyrådet skal ledsages af budget og regnskab. Samtidig skal der ligge en medfinansiering til renoveringsopgaver på 30 pct., stigende til 40 pct. i Der er på den baggrund udarbejdet forslag til særskilt ansøgningsskema for forsamlingshuse. Forslag til skema er vedlagt. ØKONOMISKE KONSEKVENSER Ingen. INDSTILLING Landsbyrådets Forretningsudvalg indstiller til Landsbyrådet: 1. At forslag til ansøgningsskema godkendes. BESLUTNING Landsbyrådet, 14. januar 2014: Fraværende: Claus Hall, Svenstrup, Claus Reiche, Røgen, Erik Nielsen, Foldby- Korsholm-Norring, Henning Marker, Anbæk, Jesper Dissing Henckel, Selling Forslag til ansøgningsskema godkendt med den justering, at det bliver tydeligere, at der kan søges om tilskud på op til 60 pct. (fra ansøgningsår 2014) af de samlede udgifter. Bilag Forslag til ansøgningsskema - forsamlingshuse

18 31. Overvejelser om indhold af Landsbyrådets temamøder ÅBENT Tidl. politisk behandling Forventet sagsgang Landsbyrådet Landsbyrådet 14. januar 2014 Sagsnr Dok.nr Sagsbehandler DPMEBA Lovgrundlag SAGENS INDHOLD Med henblik på at sikre, at planlægning og programlægning for Landsbyrådets temamøder kan sættes i gang i god tid, foreslås det, at emne, sted og deltagerkreds for temamøderne i foråret og efteråret 2014 drøftes og fastlægges allerede nu. Forretningsudvalget foreslår, at forbedring af den kollektive transport kunne være et emne til temadagen i foråret. Forslaget tager udgangspunkt i Favrskov Kommunes budget , hvor der er afsat kr. i 2014 stigende til kr. fra 2015 til forbedring af den kollektive trafikbetjening f.eks. til uddannelsesstederne i Hadsten. Landsbyrådet pegede i forbindelse med høring af budgettet på, at der ud over transporten til gavn for de unge er en generel udfordring omkring infrastrukturen i kommunen. Høringssvaret har medført, at Teknik- og Kulturforvaltningen har anmodet Landsbyrådets Forretningsudvalg om at overveje, hvilke områder, der bør prioriteres. Drøftelsen på temadagen kan indeholde forslag til forbedringer af den eksisterende Flextur-ordning, samkørselsordninger, løsninger som Holmeåekspressen i Hovborg (http://www.livogland.dk/vidensbase/projekter/hovborg-kun-doede-fisk-flyderstroemmen) eller andre infrastrukturelle forbedringer til gavn for landsbyerne. Jf. Landsbyrådets opsamling på dialogmødet med Favrskov Kommunes Byråd 12. september 2013, var der enighed om, at der skal arbejdes for at afholde årlige dialogmøder med Byrådet. Dialogmødets indplacering i f. t. temamøderne bør drøftes. Der lægges op til en drøftelse af ovenstående forslag og også gerne andre forslag til emner og indlægsholdere på temadagen. ØKONOMISKE KONSEKVENSER Udgifter til temadagen afholdes for Landsbyrådets driftsmidler. Der er i 2014 afsat ,- kr. til driftsmidler. INDSTILLING Landsbyrådets Forretningsudvalg indstiller til Landsbyrådet: 1. At Landsbyrådet fastlægger emne, sted og deltagerkreds for Landsbyrådets 75

19 temamøder i BESLUTNING Landsbyrådet, 14. januar 2014: Fraværende: Claus Hall, Svenstrup, Claus Reiche, Røgen, Erik Nielsen, Foldby- Korsholm-Norring, Henning Marker, Anbæk, Jesper Dissing Henckel, Selling Emne for Landsbyrådets temadag bliver: Drøftelse af det fremtidige Landsbyrådet skal det fortsættes om i dag eller skal centerbyerne have en anden rolle? Drøftelse af prioriteringer i den kollektive trafik. Aarhus som europæisk kulturhovedstad i 2017 med særligt fokus på Gentænk Landsbyen. Temadagen er på linje med sidste år åben for alle interesserede (krav om tilmelding). Temadagen afholdes i et af de forsamlingshuse, som har fået midler af Landsbyrådet. Forretningsudvalget retter henvendelse til mulige arrangører. 76

20 32. Gentænk Landsbyen - ÅBENT Tidl. politisk behandling Forventet sagsgang Landsbyrådet Landsbyrådet 14. januar 2014 Sagsnr Dok.nr Sagsbehandler DPMEBA Lovgrundlag SAGENS INDHOLD Favrskov Kommune har sammen med andre kommuner i Region Midtjylland og Aarhus 2017-sekretariatet haft en række drøftelser af den bedste tilgang og tilrettelæggelse af projektet Gentænk Landsbyen. Der er udarbejdet en projektbeskrivelse, som skal danne grundlaget for ansøgning til Aarhus 2017-fonden. Projektbeskrivelsen foreligger ligeledes i pixiudgave. Favrskov Kommune ønsker mere aktivt at inddrage Landsbyrådet i, hvordan samarbejdet mellem kommunen, Landsbyrådet og landsbyerne bedst koordineres og formidles, herunder udvikling af projekter under Gentænk Landsbyen. Oplæg v/ Mette Byrgiel Bach. 12 til middag Favrskov Kommune og Hedensted Kommune deltager sammen i den arbejdsgruppe, der har udarbejdet projektbeskrivelsen. I forlængelse heraf ønsker Hedensted Kommunes Landsbyråd at invitere repræsentanter fra Favrskov Kommunes Landsbyråd på besøg til arrangementet 12 til middag til drøftelse af, hvilken betydning temaer som Fællesskabet og Stedets betydning har for udvikling og branding af landsbyerne. Drøftelsen kan fx tage udgangspunkt i følgende spørgsmål: Hvordan kan jeres lokale ansvar og fællesskab udvikle landdistrikterne? Hvad skal der til for at tænke nyt? Hvordan kan fx den lokale natur, kulturhistorie, stærke lokale virksomheder, landbruget, en særlig fælles landsbykultur give fornyet udvikling og værdi? Tænk her fx på position i lokalområdet, tilflytning og turisme. Hvilke tiltag, hvor små landsbyer tæt ved hinanden går sammen om et initiativ eller en aktivitet, kunne I tænke jer at skabe? ØKONOMISKE KONSEKVENSER Ingen. INDSTILLING Landsbyrådets Forretningsudvalg indstiller til Landsbyrådet: 77

21 1. At interessen for projektet drøftes 2. At mulige deltagere til 12 til middag drøftes. BESLUTNING Landsbyrådet, 14. januar 2014: Fraværende: Claus Hall, Svenstrup, Claus Reiche, Røgen, Erik Nielsen, Foldby- Korsholm-Norring, Henning Marker, Anbæk, Jesper Dissing Henckel, Selling Drøftelse af projekt Gentænk Landsbyen blev udsat til temadagen 5. april Mulig deltagelse i 12-til-middag i Hedensted blev drøftet, og 9 repræsentanter tilendegav interesse. Deltagelse og kørsel koordineres i sekretariatet. Bilag Projektbeskrivelse Gentænk Landsbyen Projektbeskrivelse Gentænk Landsbyen - pixiudgave

22 33. Orientering - ÅBENT Tidl. politisk behandling Forventet sagsgang Landsbyrådet Lovgrundlag Landsbyrådet 14. januar 2014 Sagsnr Dok.nr Sagsbehandler DPMEBA SAGENS INDHOLD Følgende punkter til orientering: a) Sparring om nedrivningspuljen Landsbyrådet har i høringssvar til Favrskov Kommunes budget påpeget behov for en langt større sparring med kommunens planlægningsafdeling omkring de juridiske og administrative aspekter, der følger med puljens realisering. Repræsentanter fra Teknik og Kulturs planafdeling og fra Houlbjerg var inviteret til drøftelse med Forretningsudvalget om nedrivningspuljen. Konklusionerne fra drøftelsen var: At det er mest hensigtsmæssigt, om man kan motivere ejerne til selv at søge, så ejerne ikke føler sig presset af naboer og lokalsamfundet, men selv tager initiativ. Vigtigt med en dialog med respekt for såvel ejer som ejendom. At det nu er muligt i samme ansøgning at søge til nedrivning og oprydning dvs. f.eks. lagt græs på arealet. Der skulle således være taget højde for, at der vil blive ryddet helt op på grunden. Det bør præciseres i samtalen med projektholder, at der ved bevilling er krav om retablering af grunden med græs eller lignende efter nedrivning. At det også er muligt at søge midler til renovering Landsbyrådets medlemmer opfordres til at udbrede kendskabet til puljen, da der er et stort behov i nogle landsbyer, og puljen langt fra er brugt op. b) Budget øget administrativ bistand til Landsbyrådet I forbindelse med Favrskov Kommunes budget er der afsat kr. årligt til administrativ bistand. Landsbyrådet kan være med til at beslutte anvendelsen. Drøftelse af anvendelse af midlerne forventes dagsordenssat til Landsbyrådets første møde i c) Link fra landsbyhjemmesiderne til Favrskov Kommunes dagpleje 79

23 Favrskov Kommunes dagpleje har rettet henvendelse til Landsbyrådets Forretningsudvalg med henblik på muligheden for, at der kan linkes fra landsbyernes hjemmesider til dagplejen. Såfremt landsbyerne synes, det er en god idé, fremsender dagplejen en præcis guide til, hvem det er, den enkelte landsby skal kontakte. d) Status på Projekt Favrskovruten Torben Schack Møller fra Danmarks Naturfredningsforening, som har forestået indkøb og vejledning omkring markering af de lokale dele af Farvskovruten, har anmodet om foretræde for Landsbyrådet i marts Formålet er at få en fælles drøftelse af status og overvejelser for de ruter, der er undervejs og klargøring til arbejdet i Alternativt kunne Torben deltage i temadagen i april, såfremt det passer ind i dagens øvrige program. e) Virtuelt Netværk drift af hjemmesider LAG-Favrskov har gjort opmærksom på LAGs krav om, at hjemmesider etableret under Projekt Virtuelt Netværk skal eksistere i minimum 5 år. LAG ønsker en bekræftelse på om der er indgået de nødvendige driftsaftaler iht. kravene enten - mellem de enkelte områder og Landdistrikternes Hus ifm. driften eller - mellem Landsbyrådet og Landdistrikternes Hus ifm. driften. Driftsomkostningerne er 1.199,- kr. + moms pr. hjemmeside. Den samlede udgift for de eksisterende hjemmesider er således ,75 kr. årligt. f) Lov om digital postkasse fra 1. november 2013 I mail af 17. oktober 2013 til Landsbyrådet blev der gjort opmærksom på, at det fra 1. november 2013 er lovpligtigt, at alle godkendte foreninger skal have en digital postkasse. For at få en digital postkasse skal foreningen have et CVR-nummer samt en NemID medarbejdersignatur. Husk at opdatere foreningens kontaktoplysninger i CVR-registret samt oprette en digital postkasse. Fra 1. november 2013 skal kommunikationen (information og post) fra kommunen til foreningen således som udgangspunkt foregå via den digitale postkasse. Kontakten mellem foreningerne og fx Landsbyrådets sekretariat kan dog også foregå på som i dag. g) Vælgermøder i forsamlingshusene I fire forsamlingshuse blev der holdt vælgermøde forud for Byrådsvalget og med landdistriktspolitikken som tema. Hvis tiden tillader det, gives der gives en mundtlig orientering om erfaringerne fra møderne. 80

24 ØKONOMISKE KONSEKVENSER Ingen. INDSTILLING Landsbyrådets Forretningsudvalg indstiller til Landsbyrådet: 1. At deltagerne giver orientering om emner af relevans for Landsbyrådet BESLUTNING Landsbyrådet, 14. januar 2014: Fraværende: Claus Hall, Svenstrup, Claus Reiche, Røgen, Erik Nielsen, Foldby- Korsholm-Norring, Henning Marker, Anbæk, Jesper Dissing Henckel, Selling Der blev givet mundtlig orientering om følgende: Vedtægter for Favrskov Kommunes Landsbyråd I forlængelse af mail af 12. januar 2014 til Landsbyrådets medlemmer orienterede Hanne Smedegaard om, at det i forbindelse med konstitueringen efter kommunalvalget blev besluttet, at der skal fremlægges et konkret forslag til revision af Landsbyrådets vedtægter for Byrådet i januar Forslag til nye vedtægter (udsendt med mailen) blev drøftet i Landsbyrådet. Landsbyrådet bemyndigede Hanne Smedegaard og næstformand Steen Hedegaard Schwartz til at fremsende høringssvar fra Landsbyrådet indeholdende forslag om, at formuleringen Ansøgninger på enkeltstående projekter med en samlet projektøkonomi over ,- kr. skal Landsbyrådet indstille til godkendelse i Kultur- og fritidsudvalget ændres til Ansøgninger på enkeltstående projekter, med ansøgt tilskud fra Landsbyrådet på mindst ,- kr., skal Landsbyrådet indstille til godkendelse i Kultur- og Fritidsudvalget. Ændringen tager udgangspunkt i, at Landsbyrådet modtager mange ansøgninger med projektøkonomier over ,- kr. Det væsentlige for Kultur- og Fritidsudvalget må være det beløb, der søges i Landsbyrådet. Køleskabsmagnet Hanne Baltzer, Vellev orienterede om, at Vellev har fået produceret køleskabsmagneter med oplysninger om landsbyens hjertestarter (Vistaprint). De skriftlige orienteringspunkter blev taget til orientering med følgende bemærkninger: 81

25 Favrskov Kommunes fundraiser (Jesper Skytt Hvid) deltager i Landsbyrådets møde 6. marts Landsbyrådet finder det en god idé at linke fra landsbyernes hjemmesider til dagplejen. Sekretariatet giver besked til dagplejen, som sender en præcis guide til, hvem det er, den enkelte landsby skal kontakte. Jf. henvendelse fra Danmarks Naturfredningsforening vil Landsbyrådet gerne have besøg af Danmarks Naturfredningsforening til drøftelse af status for afmærkning af ruter og overvejelser af de ruter, der er på vej i Sekretariatet tager kontakt til Danmarks Naturfredningsforening. Jf. orientering om driftsaftaler henstilles det til landsbyerne, at de skal sikre sig, at der er lavet driftsaftale med Infoland. Der var en drøftelse af prisen, som vurderes at ligge højt, ikke mindst den hidtidige årlige prisregulering. Jf. orientering om vælgermøder, så blev orientering om erfaringer af hensyn til tiden udsat til et senere møde. 82

26 34. Status for Landsbyrådets økonomi - ÅBENT Tidl. politisk behandling Forventet sagsgang Landsbyrådet Landsbyrådet 14. januar 2014 Sagsnr Dok.nr Sagsbehandler DPMEBA Lovgrundlag SAGENS INDHOLD Favrskov Kommune har i budgettet for 2013 afsat kr. til Landsbyrådets område. Der er endvidere afsat i anlægsbudget. Fra 2012 er der fra driftsbudgettet overført ,- kr. Af de overførte midler er ,- kr. øremærket til projekter, som fik tilsagn i 2012, men hvor beløbet ikke kom til udbetaling i Der er primo 2013 udbetalt ,- kr. til landsbyerne (grundtilskud) og 5.499,- kr. til projektet Virtuelt netværk. Der er desuden udbetalt ,- kr. i forbindelse med temadagen 6. april På Landsbyrådets møder 19. marts, 30. maj og 12. september 2013 er der bevilget tilskud til ansøgninger for i alt ,- kr. Oversigten er opdateret siden sidste møde, idet Sekretariatet er blevet opmærksomt på, at oplysningerne fra Job og Økonomi omkring overførsler kun har omfattet driftsmidler. Det har således vist sig, at der er overført ,- kr. fra anlægsbudgettet i 2012, som ikke har figureret af de hidtidige oversigter. Vissing Forsamlingshus har endvidere oplyst, at de ikke kan bringe de ,- kr. i anvendelse, de fik bevilget af Landsbyrådet 6. december Beløbet er derfor ført tilbage i puljen. Landsbyrådet råder pr. 27. november 2013 således over: Budget 2013 Landsbyrådets basisbudget for 2013 (drift) Kr Anlægsbevilling ved budget Over/Underskud 2012, drift Over/underskud 2012, anlæg* Øremærkede midler fra 2012, som kommer til udbetaling i 2013** Grundtilskud landsbyerne

27 Fællesprojekt (hjemmesider) Tilskud bevilget i Temadag 6. april Forplejning I alt til fordeling 5. december * Har ikke tidligere figureret på oversigten ** inkl. bevilling fra 2010 (Grundejerforeningen Søndermarken) og fra 2011 (HØST IF) og efter, at bevilling til Vissing Forsamlingshus 2012 er lagt tilbage i puljen. I 2014 er der afsat ,- kr. i anlægsmidler og ,- kr. i driftsmidler. Hertil kommer ,- kr. til øget administrativ bistand til Landsbyrådet, jf. Favrskov Kommunes budget Der er til mødet 5. december 2013 ansøgninger fra forsamlingshusene for i alt ,- kr. og fra landsbyerne for i alt ,- kr. ØKONOMISKE KONSEKVENSER Ingen. INDSTILLING Landsbyrådets Forretningsudvalg indstiller til Landsbyrådet: 1. At status for Landsbyrådets økonomi tages til efterretning. BESLUTNING Landsbyrådet, 14. januar 2014: Fraværende: Claus Hall, Svenstrup, Claus Reiche, Røgen, Erik Nielsen, Foldby- Korsholm-Norring, Henning Marker, Anbæk, Jesper Dissing Henckel, Selling Status for Landsbyrådets økonomi blev taget til efterretning. 84

28 Underskriftsark Landsbyrådet 14. januar 2014 Rikke Mørup, Aidt Henning Marker, Anbæk Eluf Pedersen, Borre Djon Koudal, Borridsø Alfred Egsgaard, Bøstrup Niels Provstgaard, Farre Erik Nielsen, Foldby-Korsholm- Norring Jan Skaarup, Nørre Galten Rene Laursen, Gerning Kurt Astrup, Granslev Jørgen Sørensen, Grundfør Vagn Salling Poulsen, Hadbjerg Else Post, Haldum Steen Hedegaard Schwartz, Haurum Anders Hansen, Houlbjerg Mona Mørk Hagedorn, Hvorslev Bjarne Wiese, Haar Carl Erik Andersen, Lading- Fajstrup Line Ring Rasmussen, Laurbjerg Margit Johansen, Lerbjerg- Svejstrup Lars Bo Blak, Lyngå Claus Reiche, Røgen Torben Kallestrup, Sall Knud Boye Nielsen, Sandby 85

29 Erik Lauritsen - Sdr. Vinge Jesper Dissing Henckel, Selling Jytte Bording Nielsen, Skjoldelev Hanne Wind-Larsen, Skjød Claus Hall, Svenstrup Poul Boisen, Søften Allan Hedegaard, Terp Vagn Sohn, Thorsø Flemming Schuler, Tinning Annie Nielsen, Vejerslev Hanne Baltzer, Vellev Peter Sørensen, V. Velling Paul Erik Kronborg Kvist, Vissing Kaj Mogensen, Vitten Birgit Mikkelsen, Voldby Uffe Amstrup, Voldum Kurt Sørensen, Ødum Hanne Smedegaard Malene Kragh Sand 86

Landsbyrådet. Dagsorden. Mødedato 6. marts 2014. Starttidspunkt 19:00. Afbud fra

Landsbyrådet. Dagsorden. Mødedato 6. marts 2014. Starttidspunkt 19:00. Afbud fra Dagsorden Mødedato Starttidspunkt 19:00 Mødested/mødelokale Administrationsbygningen i Hammel, Kantinen Afbud fra INDHOLD Sagsnr. Side 1. Status for s økonomi - ÅBENT 2 2. Udpegning til s Forretningsudvalg

Læs mere

Landsbyrådet. Referat. Mødedato 6. marts 2014. Starttidspunkt 19:00

Landsbyrådet. Referat. Mødedato 6. marts 2014. Starttidspunkt 19:00 Referat Mødedato Starttidspunkt 19:00 Mødested/mødelokale Afbud fra Administrationsbygningen i Hammel, Kantinen Rikke Mørup, Aidt, Niels Provstgaard, Farre, Jan Skaarup, Nørre Galten, Rene Laursen, Gerning,

Læs mere

Landsbyrådet. Dagsorden. Mødedato 8. marts Starttidspunkt 19:00. Afbud fra

Landsbyrådet. Dagsorden. Mødedato 8. marts Starttidspunkt 19:00. Afbud fra Landsbyrådet Dagsorden Mødedato 8. marts 2012 Starttidspunkt 19:00 Mødested/mødelokale Administrationsbygningen i Hammel, Kantinen Afbud fra INDHOLD Landsbyrådet 8. marts 2012 Sagsnr. Side 1. Status for

Læs mere

Landsbyrådet. Referat. Mødedato 19. marts 2013. Starttidspunkt 19:00

Landsbyrådet. Referat. Mødedato 19. marts 2013. Starttidspunkt 19:00 Landsbyrådet Referat Mødedato 19. marts 2013 Starttidspunkt 19:00 Mødested/mødelokale Afbud fra Administrationsbygningen i Hammel, Kantinen Henning Marker, Anbæk, Eluf Pedersen, Borre, Peter Snog, Galten,

Læs mere

Landsbyrådet. Referat. Mødedato 12. september Starttidspunkt 19:00

Landsbyrådet. Referat. Mødedato 12. september Starttidspunkt 19:00 Landsbyrådet Referat Mødedato 12. september 2013 Starttidspunkt 19:00 Mødested/mødelokale Afbud fra Administrationsbygningen i Hammel, Kantinen Henning Marker, Anbæk, Eluf Pedersen, Borre, Erik Nielsen,

Læs mere

Landsbyrådet. Dagsorden. Mødedato 26. november 2009. Starttidspunkt 19:00. Afbud fra

Landsbyrådet. Dagsorden. Mødedato 26. november 2009. Starttidspunkt 19:00. Afbud fra Dagsorden Mødedato Starttidspunkt 19:00 Mødested/mødelokale Administationsbygningen i Hammel, kantinen Afbud fra INDHOLD Sagsnr. Side 30. Reduktion i s medlemskreds i forbindelse med sammenlægning af Nielstrup-Bramstrup

Læs mere

Landsbyrådet. Referat. Mødedato 9. marts 2009. Starttidspunkt 19:00

Landsbyrådet. Referat. Mødedato 9. marts 2009. Starttidspunkt 19:00 Referat Mødedato Starttidspunkt 19:00 Mødested/mødelokale Afbud fra In Side, Store Sal, Hammel Birte Borg, Bøstrup, Else Post, Haldum, Lars Lindgaard, Haar, Knud Boye Nielsen, Sandby, Anette Petersen,

Læs mere

Landsbyrådet. Referat. Mødedato 10. september 2015. Starttidspunkt 19:00

Landsbyrådet. Referat. Mødedato 10. september 2015. Starttidspunkt 19:00 Landsbyrådet Referat Mødedato 10. september 2015 Starttidspunkt 19:00 Mødested/mødelokale Afbud fra Administrationsbygningen i Hammel, Kantinen Betina Kammacher, Anbæk, Eluf Pedersen, Borre, Jesper Brixen,

Læs mere

Landsbyrådet. Dagsorden. Mødedato 19. marts 2013. Starttidspunkt 19:00. Afbud fra

Landsbyrådet. Dagsorden. Mødedato 19. marts 2013. Starttidspunkt 19:00. Afbud fra Dagsorden Mødedato Starttidspunkt 19:00 Mødested/mødelokale Administrationsbygningen i Hammel, Kantinen Afbud fra INDHOLD Sagsnr. Side 1. Status for s økonomi - ÅBENT 2 2. s årshjul 2013 og mødekalender

Læs mere

Landsbyrådet. Referat. Mødedato 9. december 2010. Starttidspunkt 19:00

Landsbyrådet. Referat. Mødedato 9. december 2010. Starttidspunkt 19:00 Landsbyrådet Referat Mødedato 9. december 2010 Starttidspunkt 19:00 Mødested/mødelokale Afbud fra Kantinen i Administrationsbygningen, Hammel Henning Marker, Anbæk, Knud Boye Nielsen, Sandby, Frits Clausen,

Læs mere

Landsbyrådet. Dagsorden. Mødedato 28. maj Starttidspunkt 19:00. Afbud fra. Suppleant fra

Landsbyrådet. Dagsorden. Mødedato 28. maj Starttidspunkt 19:00. Afbud fra. Suppleant fra Landsbyrådet Dagsorden Mødedato 28. maj 2015 Starttidspunkt 19:00 Mødested/mødelokale Administrationsbygningen i Hammel, Kantinen Afbud fra Suppleant fra INDHOLD Landsbyrådet 28. maj 2015 Sagsnr. Side

Læs mere

Baggrund. Landsbyrådet består jf. vedtægterne af repræsentanter fra følgende landsbyer:

Baggrund. Landsbyrådet består jf. vedtægterne af repræsentanter fra følgende landsbyer: Landsbypolitik Byrådet vedtog den 31. marts 2009 Landsbypolitikken med den bemærkning, at der tillige er tale om visioner, der markerer en langsigtet udvikling for landsbyerne. Postadresse: Favrskov Kommune

Læs mere

Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 27. januar 2014. Kl. 13.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 27. januar 2014. Kl. 13.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 27. januar 2014. Kl. 13.00 Mødested: Provstikontoret Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt 2 Tilføjelser til dagsordenen Ingen 3 Provstiet

Læs mere

Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 6. september 2013. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret, Kirkevej 11

Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 6. september 2013. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret, Kirkevej 11 Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 6. september 2013. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret, Kirkevej 11 Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt 2 Tilføjelser til dagsorden 3

Læs mere

Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 10. december 2012. Kl. 14.00 Mødested: Provstikontoret, Lyngå præstegård

Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 10. december 2012. Kl. 14.00 Mødested: Provstikontoret, Lyngå præstegård Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 10. december 2012. Kl. 14.00 Mødested: Provstikontoret, Lyngå præstegård Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt. 2 Tilføjelse til dagsorden

Læs mere

åbent møde for Landsbyudvalgets møde den 11. februar 2010 kl. 17:00 i Løgstør 214

åbent møde for Landsbyudvalgets møde den 11. februar 2010 kl. 17:00 i Løgstør 214 åbent møde for Landsbyudvalgets møde den 11. februar 2010 kl. 17:00 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 001. Landsbyudvalget udpegning af formand og valg af næstformand 3 002. Mødekalender for 2010 5 003.

Læs mere

Favrskov Kommunes Landsbyråd er etableret af Favrskov Kommune og har følgende formålsparagraffer:

Favrskov Kommunes Landsbyråd er etableret af Favrskov Kommune og har følgende formålsparagraffer: Projektbeskrivelse Projekttitel Virtuelt netværk til landsbyerne i Favrskov Kommune Oplysninger om ansøger Favrskov Kommunes Landsbyråd er etableret af Favrskov Kommune og har følgende formålsparagraffer:

Læs mere

Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 26. april 2012. Kl. ca. 20.00 Mødested: Tinghuset, Hammel eller provstikontoret

Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 26. april 2012. Kl. ca. 20.00 Mødested: Tinghuset, Hammel eller provstikontoret Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 26. april 2012. Kl. ca. 20.00 Mødested: Tinghuset, Hammel eller provstikontoret Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt og underskrevet 2

Læs mere

Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 20. november 2012. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 20. november 2012. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 20. november 2012. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt og underskrevet Underskrives 2 Tilføjelse til

Læs mere

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger 1 of 5 Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger Sagsnr.: 15/1926 Sagen afgøres i: Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) Resumé Syddjurs Kommune har modtaget andel i Landsbypuljen 2015

Læs mere

Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 10. oktober 2013. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 10. oktober 2013. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 10. oktober 2013. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt og underskrevet 2 Tilføjelse til dagsordenen

Læs mere

Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 15. december 2011. Kl. kl. 12.00 Mødested: Lyngå præstegård

Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 15. december 2011. Kl. kl. 12.00 Mødested: Lyngå præstegård Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 15. december 2011. Kl. kl. 12.00 Mødested: Lyngå præstegård Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt 2 Tilføjelser til dagsorden Ingen 3 Provstiet

Læs mere

Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 18. april 2013. Kl. 13.00 Mødested: Favrskov provstikontor

Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 18. april 2013. Kl. 13.00 Mødested: Favrskov provstikontor Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 18. april 2013. Kl. 13.00 Mødested: Favrskov provstikontor Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt 2 Tilføjelse til dagsordenen Intet 3 Provstiet

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget DAGSORDEN Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 02-09-2008 Mødested: KFUM s Klubhus, Kløvermarken, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 19:30 Sluttidspunkt: Afbud: Connie Andersen Bent S. Olsen Preben

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 03-05-2011 Mødetidspunkt: 16:30-18:00

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 03-05-2011 Mødetidspunkt: 16:30-18:00 Referat Folkeoplysningsrådet Møde nr.: Folkeoplysningsrådet Mødedato: tirsdag den 03-05-2011 Mødetidspunkt: - 18:00 Mødested: Mødelokale C Hækkerupsvej 1, kælderen. Indgang via gavlen (handicapindgang).

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

7 Temadag Forandringer i provstierne 5 deltagere fra Favrskov provsti.

7 Temadag Forandringer i provstierne 5 deltagere fra Favrskov provsti. Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 27. august 2015. Kl. 12.00 Mødested: Provstikontoret, Kirkevej 11 Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt 2 Tilføjelser til dagsordenen Ansøgning

Læs mere

Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 18. juni Kl Mødested: Provstikontoret i Lyngå

Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 18. juni Kl Mødested: Provstikontoret i Lyngå Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 18. juni 2013. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret i Lyngå Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt og underskrevet. 2 Tilføjelser til dagsordenen

Læs mere

Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 12. november 2013. Kl. 13.00 Mødested: Kirkevej 11

Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 12. november 2013. Kl. 13.00 Mødested: Kirkevej 11 Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 12. november 2013. Kl. 13.00 Mødested: Kirkevej 11 Mødepunkt 1 Gennemgang af revisionsprotokollater sammen med revisor Sag: Årsregnskab 2012 (1548) Revisor deltager

Læs mere

åbent møde for Landsbyudvalgets møde den 05. maj 2011 kl. 17:00 i Gæstekantinen, adm. bygningen i Løgstør

åbent møde for Landsbyudvalgets møde den 05. maj 2011 kl. 17:00 i Gæstekantinen, adm. bygningen i Løgstør åbent møde for Landsbyudvalgets møde den 05. maj 2011 kl. 17:00 i Gæstekantinen, adm. bygningen i Løgstør Indholdsfortegnelse 018. Landsbyudvalget - Kvalitetsfondsmidler 2011 26 019. Himmerlands Kulturklub

Læs mere

Forslag til Budget Revideret budget

Forslag til Budget Revideret budget Busdrift (bilag 1 og 2) Favrskov Kommune Forslag til Budget - Revideret Regnskab Budget Budget, september Budget, revideret Difference Udgifter 15.715.981 15.209.000 15.695.000 15.772.000 77.000 Indtægter

Læs mere

1 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt og underskrevet. Se pkt Nyt fra personalekonsulenten Personalekonsulenten orienterer.

1 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt og underskrevet. Se pkt Nyt fra personalekonsulenten Personalekonsulenten orienterer. Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 30. august 2016. Kl. 9.30 Mødested: Provstikontoret Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt og underskrevet. 2 Tilføjelser til dagsordenen

Læs mere

2 Tilføjelser til dagsordenen Synsrapport fra Laurbjerg, punkt nr. 19. 6 Nyt fra FUSR Anders og Birgith orienterede. Der er nye vedtægter på vej.

2 Tilføjelser til dagsordenen Synsrapport fra Laurbjerg, punkt nr. 19. 6 Nyt fra FUSR Anders og Birgith orienterede. Der er nye vedtægter på vej. Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 25. juni 2015. Kl. 14.00 Mødested: Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt og underskrevet 2 Tilføjelser til dagsordenen Synsrapport fra

Læs mere

Referat. Demokrati og Politisk Udvikling. Skælskør Bibliotek

Referat. Demokrati og Politisk Udvikling. Skælskør Bibliotek Referat Demokrati og Politisk Udvikling Mødedato 9. november 2009 kl. 17.00 Mødelokale Skælskør Bibliotek Fraværende Flemming Erichsen. Ole Quist deltog ikke i behandlingen af punkt 1 og 2. Henrik Brodersen

Læs mere

Ansøgninger til pulje til Samlingssteder 2013 Acadre 12/32144

Ansøgninger til pulje til Samlingssteder 2013 Acadre 12/32144 ANSØGER Ansøgninger til pulje til Samlingssteder 2013 Acadre 12/32144 PROJEKT Moms reg. Søgt tilskud fra andre Samlede udgifter til projektet Ja Nej m. moms u. moms Værdi af egen arbejdskraft 100 kr. pr.time

Læs mere

Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 12. oktober 2012. Kl. 9.00 Mødested: provstikontoret

Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 12. oktober 2012. Kl. 9.00 Mødested: provstikontoret Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 12. oktober 2012. Kl. 9.00 Mødested: provstikontoret Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra sidste møde 2 Tilføjelser til dagsorden Nyt fra provstiet indsat

Læs mere

Favrskov Forsyning A/S

Favrskov Forsyning A/S Referat Mødedato Starttidspunkt 16:30 Mødested/mødelokale Administrationsbygningen i Hammel, mødelokale 1 Afbud fra INDHOLD Sagsnr. Side 1. - Årsregnskab 2013 - ÅBENT 2 2. - Budgetopfølgning pr. 28.2.2014

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 29. marts 2012

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 29. marts 2012 Referat torsdag den 29. marts 2012 Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Ansøgning om godkendelse som frivillig folkeoplysende forening

Læs mere

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen).

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har den 19.11.2014 17.06.2015

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2017 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2017 Driftsforslag Nr. R-601 Færre tilskud til kulturelle aktiviteter Politikområde 603 Det kulturelle område Der er i 2017 afsat et rammebeløb til Kulturinitiativer på 576.000 kr. og 106.000 kr. til Pulje til andre kulturelle

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2017 Anlægsforslag

Favrskov Kommune Budget 2017 Anlægsforslag Nr. A-601 Anlæg i landsbyerne 603 Det kulturelle område Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget 2016-19 med 200.000 kr. i 2016 og 200.000 kr. i overslagsårene. Der er således tale om en genfremsættelse

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 23-09-2008 Mødested: Haderslev Idrætscenter, Stadionvej 5, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:30 Afbud: Bent Steenberg

Læs mere

Referat. Lokalrådet. Den 19. november 2012, kl. 16:30 holdt Lokalrådet ordinært møde i mødelokale D, Ullasvej 23, Rønne. Mødet slut kl.

Referat. Lokalrådet. Den 19. november 2012, kl. 16:30 holdt Lokalrådet ordinært møde i mødelokale D, Ullasvej 23, Rønne. Mødet slut kl. Referat Den 19. november 2012, kl. 16:30 holdt ordinært møde i mødelokale D, Ullasvej 23, Rønne. Mødet slut kl. 17:30 Medlemmer: Bjarne Kristiansen Brita Hansen Jeanette Werner Lykke Jensen Poul Aksel

Læs mere

17. april 2009 Pressemeddelelse. Midttrafiks udbud er afgjort

17. april 2009 Pressemeddelelse. Midttrafiks udbud er afgjort 17. april 2009 Pressemeddelelse Midttrafiks 10. 13. udbud er afgjort Udbuddet vedrører fem kommuner og omfatter i alt 48 busser, der skal udføre ca. 59.000 køreplantimer pr. år. Midttrafik modtog i alt

Læs mere

Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget

Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget REFERAT Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget Mødedato: Torsdag den 18-12-2008 Mødested: 202 Starttidspunkt: Kl. 16:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:41 Afbud: Fraværende: Ingen Bemærkninger: Økonomiudvalget, 18-12-2008

Læs mere

Referat af møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 01. december 2008 kl. 17:00 i Aars udvalgsværelse 4

Referat af møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 01. december 2008 kl. 17:00 i Aars udvalgsværelse 4 Referat af møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 01. december 2008 kl. 17:00 i Aars udvalgsværelse 4 Indholdsfortegnelse 001. Ansøgninger om tilskud til voksenundervisning for 2009 3 002. Mødekalender

Læs mere

Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 26. februar 2014. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 26. februar 2014. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 26. februar 2014. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt 2 Tilføjelser til dagsordenen Diæter til præsterepræsentanten

Læs mere

Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 14. maj 2013. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret, Lyngå

Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 14. maj 2013. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret, Lyngå Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 14. maj 2013. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret, Lyngå Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt og underskrevet 2 Tilføjelse til dagsorden

Læs mere

PU møde 21. april 2015. Kl. 12.00 Mødested: Provstikontoret, Kirkevej 5 i konfirmandlokalet

PU møde 21. april 2015. Kl. 12.00 Mødested: Provstikontoret, Kirkevej 5 i konfirmandlokalet Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 21. april 2015. Kl. 12.00 Mødested: Provstikontoret, Kirkevej 5 i konfirmandlokalet Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt og underskrevet

Læs mere

Referat for: Favrskov Provstiudvalg. PU møde 29. januar 2015. Kl. 15.00 Mødested: Provstiudkontoret. 1 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt

Referat for: Favrskov Provstiudvalg. PU møde 29. januar 2015. Kl. 15.00 Mødested: Provstiudkontoret. 1 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 29. januar 2015. Kl. 15.00 Mødested: Provstiudkontoret Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt 2 Tilføjelser til dagsordenen Drøftet

Læs mere

Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 13. marts 2013. Kl. 9.00 Mødested: Lyngå præstegård

Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 13. marts 2013. Kl. 9.00 Mødested: Lyngå præstegård Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 13. marts 2013. Kl. 9.00 Mødested: Lyngå præstegård Mødepunkt 1 Udtræder pr. d.d. 06.03.13 Sag: Egon Schou Hansen - udtræden (1326) Taget til efterretning. Udtræder

Læs mere

Den grønne ordning. Uddeling af midler fra den Grønne Ordning i Randers Kommune

Den grønne ordning. Uddeling af midler fra den Grønne Ordning i Randers Kommune Den grønne ordning Uddeling af midler fra den Grønne Ordning i Randers Kommune 05.09.2017 Vi er her Potentielt 12-14 mio. Hvis; byrådet vedtager forslag til lokalplan for 46 vindmøller ved Overgaard møllerne

Læs mere

Mødedato: tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00-19:00 Mødested: - Gråt mødelokale ved Kantinen, Amtstue Alle 71

Mødedato: tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00-19:00 Mødested: - Gråt mødelokale ved Kantinen, Amtstue Alle 71 Referat Møde nr.: et Mødedato: tirsdag den 12-04-2011 Mødetidspunkt: 17:00-19:00 Mødested: - Gråt mødelokale ved Kantinen, Amtstue Alle 71 Medlemmer Arner Frederiksen (Ældresagen) Lis Andersen (Hyldegården

Læs mere

Referat for Havnebestyrelsen

Referat for Havnebestyrelsen Referat for Havnebestyrelsen Mødedato 10. oktober 2016 Tid Kl. 16.00 18.00 Sted Havnekontoret Medlemmer Bjarne Eggert Rasmussen Hanne Sørensen (A) - Afbud Henrik Bonné Otto Vølund Poulsen (V) Per Sørensen

Læs mere

Ansøgt Fynslands. 100.000 kr. Indstilling 25.000 kr. 18.000 kr. Indstilling 18.000 kr.

Ansøgt Fynslands. 100.000 kr. Indstilling 25.000 kr. 18.000 kr. Indstilling 18.000 kr. s indstilling Oversigt over ansøgninger til 1. ansøgningsrunde af Faaborg-Midtfyn Kommunes landdistriktspulje 2013 Ansøger Keld Jakobsen Lokalrådet for Horne Land Formål Lokalportalen.dk - én indgang til

Læs mere

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6.

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6. Dagsorden Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6. oktober 2011 Mødetidspunkt Kl. 15.30 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen Deltagere

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Selling?

Hvordan skal vi udvikle Selling? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i SELLING Indledning: Landbyrådsrepræsentant Jesper Dissing Henckel fra Selling inviterede

Læs mere

3 Provstiet rundt Lise Thorbøl Melchiorsen skifter embede til Hadsten storpastorat pr. 15/

3 Provstiet rundt Lise Thorbøl Melchiorsen skifter embede til Hadsten storpastorat pr. 15/ Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 28. marts 2017. Kl. 9.30 Mødested: Provstikontoret Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt og underskrevet 2 Tilføjelser til dagsordenen

Læs mere

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET REFERAT af Menighedsrådsmødet SCT. PAULS KIRKE Tirsdag den 27. august 2013 kl. 19.00 i Sognehuset Tilstede: Anette Baldus Vestergaard, Finn Bruun Ravnsbæk, Johanne Pedersen Markvart, Flemming Baatz Kristensen,

Læs mere

1 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt og underskrevet.

1 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt og underskrevet. Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 30. juni 2016. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt og underskrevet. 2 Tilføjelser til dagsordenen

Læs mere

Ansøgningsskema Puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen)

Ansøgningsskema Puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen) Dette skema skal udfyldes ved ansøgning til LUP-puljen. Der må gerne vedlægges bilag, men ansøgningsskemaet skal give et kort, præcist, samlet overblik over projektet. Journalnummer (udfyldes af Vordingborg

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 16-09-2008 Mødetidspunkt: 16:30-17:30. Hækkerupsvej 1

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 16-09-2008 Mødetidspunkt: 16:30-17:30. Hækkerupsvej 1 Referat Folkeoplysningsrådet Møde nr.: Folkeoplysningsrådet Mødedato: tirsdag den 16-09-2008 Mødetidspunkt: 16:30-17:30 Mødested: Hækkerupsvej Hækkerupsvej 1 Medlemmer Erik Schaumann (ES) - Formand Palle

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 21-01-2013 Kl. 17:00 udvalgsværelse 5

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 21-01-2013 Kl. 17:00 udvalgsværelse 5 Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 21-01-2013 Kl. 17:00 udvalgsværelse 5 Deltagere: Jan Find Petersen, Erling Johansen, Jan Bunkenborg, Kurt Sorknæs, Erik Jakobsen, Preben Juhl Rasmussen,

Læs mere

Referat for: Favrskov Provstiudvalg. PU møde 25. februar 2015. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Favrskov Provstiudvalg. PU møde 25. februar 2015. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 25. februar 2015. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret Ole Møller, personlig stedfortræder for Helle Mikkelsen, er indkaldt og deltager i mødet efter behandling

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 8 TORSDAG DEN 28. FEBRUAR 2008, KL. 19.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 28. februar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Referat. Mødedato: 20. juni Mødelokale 204, 2. sal. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende:

Referat. Mødedato: 20. juni Mødelokale 204, 2. sal. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende: Mødedato: 20. juni 2016 Mødelokale: Tønder Rådhus, Mødelokale 204, 2. sal Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: Stig Andersen, Flemming Gjelstrup, Jens Peter Jensen, Jens Rasch, Per Svendsen ved afbud.

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014. Til: [XXX] Horsens Kommune [XXX] Horsens Varmeværk A.m.b.a. Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

åbent møde for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 10. oktober 2012 kl. 14:00 i Cafeen på Hessel

åbent møde for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 10. oktober 2012 kl. 14:00 i Cafeen på Hessel åbent møde for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 10. oktober 2012 kl. 14:00 i Cafeen på Hessel Indholdsfortegnelse 103. Aars Tennisklub - Ansøgning om tilskud til afholdelse af DM for veteraner i 2013

Læs mere

Favrskov Forsyning A/S

Favrskov Forsyning A/S Referat Mødedato Starttidspunkt 16:00 Mødested/mødelokale Afbud fra Hammel Administrationsbygning, Michael P. Tersbøl INDHOLD Sagsnr. Side 3. Årsregnskab 2011 - - ÅBENT 7 4. Budgetopfølgning februar 2012

Læs mere

Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 23. maj 2012. Kl. 13.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 23. maj 2012. Kl. 13.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 23. maj 2012. Kl. 13.00 Mødested: Provstikontoret Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt og underskrevet. Underskrives 2 Tilføjelser til

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde d. 9. september 2013 hos Birgit Parkdal.

Referat fra bestyrelsesmøde d. 9. september 2013 hos Birgit Parkdal. 1 jsc Nørreby, d. 12. september 2013 Referat fra bestyrelsesmøde d. 9. september 2013 hos Birgit Parkdal. Deltagere Torben Nielsen, Jens Haubro, Martha Joensen, Jan Schlegel, Jette Kølle, Lars Christoffersen,

Læs mere

Udvalget for Landdistrikter og Øer ULØ Alm.del Bilag 47 Offentligt

Udvalget for Landdistrikter og Øer ULØ Alm.del Bilag 47 Offentligt Udvalget for Landdistrikter og Øer 2013-14 ULØ Alm.del Bilag 47 Offentligt Koordinatormøde den 6. maj 2013 kl. 11.00 16.00 på hotel H.C. Andersen, Claus Bergs Gade 7, 5000 Odense. Referat Velkomst Formanden

Læs mere

Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 28. januar 2013. Kl. 13.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 28. januar 2013. Kl. 13.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 28. januar 2013. Kl. 13.00 Mødested: Provstikontoret Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt og underskrevet 2 Tilføjelser til dagsordenen

Læs mere

I Charlottes fravær er Dorthe mødeleder.

I Charlottes fravær er Dorthe mødeleder. Dagsorden til Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 2. december kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Charlotte og Bo. Til dette møde var også suppleant Bjarne Hansen indbudt. I Charlottes

Læs mere

Vindmøller ved Hallendrup

Vindmøller ved Hallendrup Debatopl æg Vindmøller ved Hallendrup Indkaldelse af ideer og forslag Vindmølle Område for vindmøller fra 50-80 meter i total højde Område for Vindmøller fra 100 meter i total højde Voldum Vissing erg

Læs mere

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab Administrative styregruppe fælles beredskab Møde vedr.: Referat 26102015 - administrative styregruppe Mødested: Laksetorvet Randers Mødedato: 26-10-2015 Sendes til: Hjemmesiden Beredskab & Sikkerhed Deltagere:

Læs mere

Referat for: Favrskov Provstiudvalg. PU møde 25. juni 2014. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Favrskov Provstiudvalg. PU møde 25. juni 2014. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 25. juni 2014. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra sidste møde Referatet fra sidste møde blev godkendt (mangler at blive

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

- Redegørelse med svar på supplerende spørgsmål til etablering af uderum/terrasse ved Kirkens Korshær i Nørre Allé.

- Redegørelse med svar på supplerende spørgsmål til etablering af uderum/terrasse ved Kirkens Korshær i Nørre Allé. Notat Til Socialudvalget Side 1 af 6 - Redegørelse med svar på supplerende spørgsmål til etablering af uderum/terrasse ved Kirkens Korshær i Nørre Allé. I dette notat redegøres for sagsforløbet, som udspringer

Læs mere

Referat fra Havnebestyrelsen

Referat fra Havnebestyrelsen Referat fra Havnebestyrelsen Mødedato 24.juni 2013 Tid 10.00 Sted Havnekontoret, Vestre Kaj 16 Medlemmer Karsten Nonbo (V) Michael Rex (A) Niels D. Kelberg (O) Otto V. Poulsen (V) Per Sørensen (A) Tilforordnede

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid mandag den 8. januar Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid mandag den 8. januar Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 8. januar 2018 Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering - januar...2 3. KF - Valg af formand...3

Læs mere

Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg. PU møde 17. februar 2015. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen

Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg. PU møde 17. februar 2015. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg PU møde 17. februar 2015. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen Fraværende med afbud: Bent Peetz Peter Søndergaard Mødepunkt 1 Kasseeftersyn 2014

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket Tid og sted: Fredag 9. marts 2012, fra kl. 9.00 til 12.00 efterfulgt af frokost og rundvisning Viborg Rådhus mødelokale M5, Prinsens Allé 5, 8800 Viborg Deltagere:

Læs mere

Referat for Landsbyudvalgets møde den 29. september 2008 kl. 19:00 i Løgstør, Gæstekantinen

Referat for Landsbyudvalgets møde den 29. september 2008 kl. 19:00 i Løgstør, Gæstekantinen Referat for Landsbyudvalgets møde den 29. september 2008 kl. 19:00 i Løgstør, Gæstekantinen Indholdsfortegnelse 001. Landdistriktspolitik 3 002. Erhvervsstrategi 4 003. Spørgeskemaundersøgelse 5 004. Landsbyernes

Læs mere

Struktur for Samarbejdende Bysamfund SAMBY Horsens kommune

Struktur for Samarbejdende Bysamfund SAMBY Horsens kommune Struktur for Samarbejdende Bysamfund SAMBY Horsens kommune Udarbejdet af den af bysamfundene nedsatte arbejdsgruppe den 19. september 2006 Revideret 28.august 2008 Forslag til Revideret udgave september

Læs mere

Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg. PU møde 21. august 2014. Kl. 16.00 Mødested: Vognmagervej 14, 8800 Viborg

Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg. PU møde 21. august 2014. Kl. 16.00 Mødested: Vognmagervej 14, 8800 Viborg Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg PU møde 21. august 2014. Kl. 16.00 Mødested: Vognmagervej 14, 8800 Viborg Provstiudvalgsformand Svend Aage Pedersen - Fraværende med afbud Provstiudvalgsnæstformand

Læs mere

åbent møde for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 08. februar 2012 kl. 14:00 i Aars 1

åbent møde for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 08. februar 2012 kl. 14:00 i Aars 1 åbent møde for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 08. februar 2012 kl. 14:00 i Aars 1 Indholdsfortegnelse 007. Lanternen - Ansøgning om frigivelse af midler til projekteringsarbejde 18 008. Orientering

Læs mere

side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgsmøde den kl. 16:30 Langeskov Bibliotek Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgsmøde den kl. 16:30 Langeskov Bibliotek Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgsmøde den 18.06.2008 kl. 16:30 Langeskov Bibliotek Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 106. Meddelelser og orientering... 3 107. Budget 2009 prioritering

Læs mere

Frivilligrådet DAGSORDEN

Frivilligrådet DAGSORDEN Frivilligrådet DAGSORDEN Sted: Mødelokale 11, Glesborg Glesborg Bygade 1 Glesborg Dato: Mandag den 27. februar 2017 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 16:30 Medlemmer: Kaj Aagaard Hans Stagstrup Kristensen Kristian

Læs mere

Åbent møde for Landsbyudvalgets møde den 04. oktober 2012 kl. 17:00 i Gæstekantinen i Løgstør

Åbent møde for Landsbyudvalgets møde den 04. oktober 2012 kl. 17:00 i Gæstekantinen i Løgstør Åbent møde for Landsbyudvalgets møde den 04. oktober 2012 kl. 17:00 i Gæstekantinen i Løgstør Indholdsfortegnelse 028. Årets Landsbypris 2012 50 029. Landsbyernes årsmøde 2012 52 030. NT-køreplan - Indkaldelse

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget onsdag den 17. december 2014. Kl. 18:00 i Hvalsø Hallerne, Borgerstuen Der vil blive serveret juleplatter.

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget onsdag den 17. december 2014. Kl. 18:00 i Hvalsø Hallerne, Borgerstuen Der vil blive serveret juleplatter. Dagsorden onsdag den 17. december 2014 Kl. 18:00 i Hvalsø Hallerne, Borgerstuen Der vil blive serveret juleplatter. Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Orientering - December...

Læs mere

Norddjurs Fritidsråd REFERAT

Norddjurs Fritidsråd REFERAT Norddjurs Fritidsråd REFERAT Sted: Auning Bibliotek Torvegade 1, 8963 Auning Dato: Onsdag den 2. december 2015 Start kl.: 16:30 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Fraværende: Kai Hansen Tove Højlund Mogens Buhl

Læs mere

ÅBENT REFERAT FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET. Mødedato: 15. juni 2010. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: 18:40

ÅBENT REFERAT FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET. Mødedato: 15. juni 2010. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: 18:40 ÅBENT REFERAT FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET Mødedato: 15. juni 2010 Mødested: Byrådssalen Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: 18:40 Deltagere: Just Eiskjær Sørensen, Rita Primdahl, Erik Preisler, Ebba Lund, Finn

Læs mere

for Sall Udviklingsplanen for Sall fremkommet på Borgermøde den 10. Februar 2011 i Forsamlingshuset i Sall www.sallnet.dk

for Sall Udviklingsplanen for Sall fremkommet på Borgermøde den 10. Februar 2011 i Forsamlingshuset i Sall www.sallnet.dk Udviklingsplanen for Sall Udviklingsplanen for Sall fremkommet på Borgermøde den 10. Februar 2011 i Forsamlingshuset i Sall www.sallnet.dk Et arbejdsredskab for Sall Lokalråd Støttet af Landdistriktspuljen

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den Mødetidspunkt: 16:30-18:20. Rådhuset, Inka-værelset.

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den Mødetidspunkt: 16:30-18:20. Rådhuset, Inka-værelset. Referat Folkeoplysningsrådet Møde nr.: Folkeoplysningsrådet Mødedato: tirsdag den 07-12-2010 Mødetidspunkt: 16:30-18:20 Mødested: Inkaværelset Rådhuset, Inka-værelset. Afbud til Flemming Christensen, fbc@ringsted.dk

Læs mere

åbent møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 21. januar 2010 kl. 17:00 i Løgstør Kantine

åbent møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 21. januar 2010 kl. 17:00 i Løgstør Kantine åbent møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 21. januar 2010 kl. 17:00 i Løgstør Kantine Indholdsfortegnelse 001. Idrætsforeningen KVIK - ansøgning om lokaletilskud til trænningsophold 3 002. Vældgård

Læs mere

Referat fra Folkeoplysningsudvalgets møde torsdag den 8. oktober 2015, kl. 17.00 - Kultur og Fritids mødelokale

Referat fra Folkeoplysningsudvalgets møde torsdag den 8. oktober 2015, kl. 17.00 - Kultur og Fritids mødelokale Mødedato: 08. oktober 2015 Side: 29 Referat fra Folkeoplysningsudvalgets møde torsdag den 8. oktober 2015, kl. 17.00 - Kultur og Fritids mødelokale Åben dagsorden Medlemmer Birger L. Hansen Dina Oxfeldt

Læs mere

Referat Haludvalget's møde Torsdag den 28-08-2014 Kl. 18:00 Rantzausmindehallen

Referat Haludvalget's møde Torsdag den 28-08-2014 Kl. 18:00 Rantzausmindehallen Referat Haludvalget's møde Torsdag den 28-08-2014 Kl. 18:00 Rantzausmindehallen Deltagere: Frank Müller-Bøgh, Bjarne Egeberg, Bo Madsen, Bo Tune, Ejner Larsen, Niels Thrysøe, Anne Strømkjær, Carsten Kallesøe,

Læs mere

Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget

Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget Referat tillægsdagsorden Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget kl. 08:30 Lokale 83 - Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget Punkter på tillægsdagsorden åbent

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Østmøn Lokalråd d. 20. november 2012 hos Torben Nielsen.

Bestyrelsesmøde i Østmøn Lokalråd d. 20. november 2012 hos Torben Nielsen. 1 jsc Nørreby, d. 21. november 2012 Bestyrelsesmøde i Østmøn Lokalråd d. 20. november 2012 hos Torben Nielsen. Deltagere: Torben Nielsen, Jens Haubroe, Martha Torgard Joensen, Ole Jon Ørnum, Anne Gejl

Læs mere