Referat af generalforsamling Juelsminde Sejlklub den 18. Marts 2014 i kl i Juniorhuset.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af generalforsamling Juelsminde Sejlklub den 18. Marts 2014 i kl.19.00 i Juniorhuset."

Transkript

1 Juelsminde Sejlklub 7130 Juelsminde Referat af generalforsamling Juelsminde Sejlklub den 18. Marts 2014 i kl i Juniorhuset. Dagsorden iflg. vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år. 3. Fremlæggelse af årsrapporten 2013 for det forløbne år til godkendelse. 4. Fremlæggelse af budget for det kommende år til godkendelse og fastlæggelse af kontigent. 5. Behandling af indkomne forslag. Der er ikke indkommet forslag til behandling. 6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og valg af 2 bestyrelsessuppleanter. På valg til bestyrelsen: Hans Pedersen Poul Sønderby Begge modtager genvalg. 7. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. 8. Evt. Referat: Ad 1. Valg af dirigent : Max Jepsen blev foreslået og enstemmigt valgt. Max Jepsen erklærer generalforsamlingen lovlig indvarslet og beslutningsdygtig. Ad 2. Formandens beretning: Beretningen skal give et uddybende indblik i klubbens situation siden sidste generalforsamling og danne grundlag for debat på generalforsamlingen omkring de oplyste informationer. Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed. 1 af 13

2 Denne generalforsamling er nr. 62 i rækken for klubben på vej mod de 100 år var året, hvor Dansk Sejlunion fejrede 100 års jubilæum og JSK s medlemmer kunne glæde sig over og være stolte af, at vi er hjemhørende i den havn Danske Tursejlere udnævnte til Årets Havn En glædelig ting som vi sammen med havnen skiltede med på biler og udvalgte steder. Udnævnelsen gav flot omtale i medierne og trak ekstra gæstesejlere til vores havn. Vores hobby er altid afhængig af vejret og 2013 var et af de mere spændende år. Vinteren holdt fast helt henover marts, så der var stille og koldt på havnen i påsken. Herefter oplevede vi tre måneders sommer, det var uden diskussion den bedste sommer i mange og i efteråret og vinteren kraftige storme og 1.5 meter højere vandstand. Det har givet masser af tang og sand på havneområdet og broer. Klubbens medlemmer Status er stabilt omkring 900 medlemmer, nogle forlod os og nye kom til, vel omkring 70 stykker. Til de nye vil vi ønske jer velkommen og gøre vort bedste for, at I skal føle jer velkomne og en del af fællesskabet hurtigst muligt. Klubbens økonomi Via det store medlemstal, indtægter fra aftale med havnen og øvrige mindre indtægtskilder, kan vi drive en klub med mulighed for at vedligeholde og forbedre vort grej og huse på en høj standard. En god likvid beholdning giver også mulighed for langsigtede investeringer i bygningsforbedringer og udstyr til medlemmernes glæde. Kontingentet kan fastholdes for indeværende år, stadig på et meget lavt niveau. En kontingentstigning forventes i de kommende år. Der kan imødeses større omkostninger til at opfylde medlemmers ønsker om ombygning af klubhuset i kabysområdet og etablering af fast kran for lige at nævne et par stykker af de emner, der diskuteres i klubbens sammenhænge. Årsrapporten gennemgås under et senere punkt, ligesom budgettet vil blive behandlet. Klubbens huse og udstyr Juniorhuset har fået installeret varmepumpe og der er udført almindelig vedligeholdelse. En brugt terrasse til 1.sal er indkøbt og vil blive sat op på nordsiden over eksisterende terrasse. Gennemgang af tilladelser til 150 personer, der må opholde sig på 1. sal og opførelse af nødvendige ændringer gennemføres i Afventer kommunen. Opsat vejrstation på gavl, m link til egen hjemmeside. 2 af 13

3 Klubhuset har fået nyt gasfyr, ny dobbelt fordør, komfur, emhætte og kloakering er udbedret fra køkkenvask og toiletter. Nyt mødelokale er indrettet i det gamle havnekontor. Ølautomaten er nedlagt og fjernet. Ny computer, printer og soft-ware til administration og bogholderi. Tre nye junior kajakker, der blev døbt ved standerhejsningen. Nye sejl til en H båd med støtte fra Sejlklubbens Venner ( Tak for bidraget) så begge har 2 ens stel. Vedligehold af robåde, sejljoller, sejlbåde, surfere, kajakker og hjælpebåde. DS bøjer er blevet udlagt i bugten ialt 4 stk. Informationscomputer i klubhuset til brug for info fra JSK, JHM, DMI, lokal vejrstation osv. Personale Vor ny forretningsfører har kæmpet i indeværende år med at lære en masse nye ting at kende og få sat sit eget system på klubbens administration og bogholderi. Det skulle så gerne lette nogle procedurer til næste år bl.a kan nævnes kommunikationen med medlemmer via s. En stor tak til Lone for hendes indsats. Jeg er sikker på at vores betaling ikke står mål med de timer, Lone har brugt på klubbens ting. Bestyrelsen konstituerede sig efter sidste generalforsamling som følger: Næstformand Jane Wittrup Kasserer Johan Thisted Sekretær Per Francke Klubmester Hans Pedersen Per Francke har valgt at trække sig efter eget ønske og er blevet erstattet af 1 suppleanten Poul Sønderby. Hos udvalgsformændene er der sket ændring på følgende post: Juniorudvalget :Axel Schulte har overtaget efter Frede Madsen. Herfra skal lyde en tak for indsatsen til alle nuværende og fratrådte bestyrelsesmedlemmer og udvalgsformænd. Uden jeres deltagelse og engagement var klubben ikke det samme, som vi kan glædes over i dag. Havnen Deltagelse i havnebestyrelsesarbejdet på JSK s vegne varetages af undertegnede som næstformand og ny i 2013 som sekretær blev Johan Thisted. Vi kan glæde os over de positive tilbagemeldinger fra jer medlemmer på tiltag som: 8 kameraer med kig til havnen. 50/50 fibernetforbindelse for bedre internet adgang i bådene. 3 af 13

4 Informations computer i forkontor til havnekontoret, ens i klubhus og på havnekontor. Renovering af broer m nyt træ, nye slangeruller osv. Udbygning af sikkerhedsudstyr, stiger, bådshager, brandslukkere, markeringsbånd for stiger. Afrensningsudstyr for bund efter optagning. Højtryksrensning, samlebrønd og filtre. JSK deltog i fejringen af havnefogdens 10 års jubilæum. Vi takker for det gode samarbejde i dette år og håber dette kan fortsætte mange år frem. Som en nyhed i 2014 udlægges en flydebro v servicekajen, så vi kan ordne fribord og vandlinje i sæsonen. Den gamle skrå fiskelosnings bro på Syd molen i gl. havn fjernes. Fremtidige udfordringer med nye stativsystemer, optagning, søsætning, masterkran/bådkran skal nok skabe grundlag for afprøvning af det gode samarbejde. Samarbejde m andre foreninger og klubber Dansk Sejlunion: Vi deltog i generalforsamlingen med Formand og Klubmester. Unionen har skiftet Generalsekretær og han står overfor store udfordringer med faldne medlemstal, dårlig økonomisk resultat i Som omtalt fejrede unionen sit 100 års jubilæum. Vi deltog i receptionen i Århus og jubilæumssejlads ved KDY; men ellers ikke andre initiativer i den anledning. DS bøjer udlagt i samarbejde m DS DS var behjælpelig i en forsikringssag m klubbens båd, hvor de varetog vore interesser overfor Tryg forsikring. DGI: Intet at bemærke. Hellebjerg: Initiativ til samarbejde er indledt omkring gensidig brug af faciliteter. Visionsrådet: Deltaget i indledende møder for oprettelse men ikke aktiv deltagelse. Juelsminde byport: Orienteret om projektet; men ikke deltaget aktivt i oprettelsen Turistrådet: Samarbejde om Projekt Åben Havn vil forløbe i foråret. Strategiplanen Ovenstående omtaler en del af de punkter, der er omtalt i strategiplanen og derved er iværksat; men vi mangler et engagement og initiativ vedrørende: Undervisningstilbud til medlemmer. Opbygning af kommunikations muligheder. Klubbladet vil blive elektronisk udsendt i fremtiden med nogle stykker i trykt version, der kan hentes i klubhusene. 4 af 13

5 Der er unødvendige store omkostninger til tryk og udsendelse generelt. Så fremtidig udsendelse af information vil ske på og opslået på hjemmesiden. Varetagelse af ansøgning til fonde og andre støttemuligheder til forbedring af vort udstyr og faciliteter Der ligger mange muligheder, hvis man opsøger dem. Aktiviteter og arrangementer fordrer mange frivillige kræfter, så hjælp til disse ting er altid påskønnet, så klubben kan fortsætte og udbygge med spændende foredrag, besøg, sociale temaer og stævner. Bemærk kommende arrangementer såsom Standerhejsning, Pinsetur, Juelsminde Cup, Njord sejladsen, Åben havn. TV Charlie den laver et arrangement i havnen Foruden de nævnte ting, så følg i kalenderen på hjemmesiden År 2014 er året, hvor det er 150 år siden, fregatten Jylland deltog i sit første søslag. Fregatten, hvis anker var med i slaget ved Helgoland i 1864, ligger som et minde på vor Stormole og bruges som klubbens logo. Juelsminde Sejlklub Klub. Klubben i vandkants Danmark. A. Surfadelingens beretning ved Jane Wittrup: Jeg skal fortælle lidt om, hvad der er sket i surfafdelingen i den forgangne sæson. For at krydre beretningen lidt, så vil der i baggrunden køre et lille slideshow med et udpluk af billeder fra nogle af de begivenheder, jeg beretter om. Vi har i den forløbne sæson haft en flok på unge mennesker samt nogle forældre og trænere, der fra sidst april og frem til efterårsferien har mødtes hver mandag til træning. Efter træning har vi igen i år haft fællesspisning for dem der har haft lyst. Her skiftes de involverede familier til at lave mad i de gode faciliteter, vi har her i Juniorhuset. Spisningen fremmer det sociale sammenhold både blandt børn og voksne og vi undgår at få nogle unge mennesker hjem, der er ved at omkomme af sult. En håndfuld af de unge surfere har igen i år deltaget i en del kapsejladser bla. i den stævnerække under DBO, der hedder "Young Gun". Casper Sloth, Caroline Hjerrild, Casper Jepsen og Magnus Wittrup har deltaget i flere Young Gun stævner og tager mange præmier med hjem. Stævnerne de har 5 af 13

6 deltaget i, er foregået i Kolding, Århus, på Venø. De har desuden deltaget i nogle Ø-Grandprixstævner, hvor de bl.a. har sejlet rundt om Fur og rundt om Hjarnø. I uge 27 var klubben vært for Hedensted kommunes "Aktiv Ferie". Vi havde besøg af 15 børn, der skulle deltage i : "En uge på vandet". Til dette arrangement gjorde en håndfuld af de ældste juniorer fra surfafdelingen en stor indsats med at undervise disse børn i hvordan man surfer og sejler jolle. "Aktiv Ferie" har siden hen gjort, at vi har fået et par enkelte nye medlemmer i klubben, og afdelingen er klar til igen i år, sammen med nogle af de øvrige afdelinger, at få omkring 20 børn ud i og på bølgerne her i bugten i uge 27. Af lidt større præstationer i Surfafdelingen har Mads Jepsen, som i øjeblikket går på Venø Efterskole, været til Nordisk Mesterskab i Sverige i formula windsurfing. Her fik Mads en flot 2. plads i Junior klassen (U17). I uge 35 var Mads så til verdensmesterskab i Østrig, ligeledes i formula windsurfing og her blev det til en fin 3. plads i junior klasse. Sidste mandag før efterårsferien havde vi sæsonafslutning med klubmesterskab. Her dystede en blandet flok af børn og voksne på vandet, og bagefter var der præmier og mad til hele flokken. Surf sæsonen blev for flere af windsurferne afsluttet med kapsejladsen "Windcup" i Middelfart den 12. oktober, og derefter gik turen til Klitmøller, hvor de brugte 4 dage af efterårsferien på Young Gun Classic Camp sammen med ca.70 andre unge surfere fra både ind- og udland. Her fik de rigtig prøvet kræfter med Vesterhavet, de første dage på surfboard og senere på ugen på Stand Up Paddelboard, da vinden næsten forsvandt. Windsurferne har mødtes et par gange i løbet af vinteren. Den 2. december var det til gløgg og æbleskiver her i huset. Her i marts mødtes vi igen til et lille sæsonopstartsmøde, hvor der også var valg af formand og næstformand i afdelingen. Her skete der ikke de store rotationer, da udfaldet blev at Nils Buhl fortsat er formand for afdelingen og undertegnede næstformand. Vi starter officielt den nye sæson mandag den 28. April; men jeg ved at nogle af de unge mennesker er HELT KLAR til at komme på vandet, så snart "hjælperne" er kommet i. 6 af 13

7 B.Kapsejladsafdelingens beretning Hans Chr.Pedersen og Erik Rasmussen: Kapsejlads onsdag og torsdag. I 2013 blev der afholdt følgende arrangementer under aktivitetesudvalget og kapsejladsudvalget: Brandbekæmpelse i Horsens, foredrag DS, Onsdagssejlads, Hyggesejlads, Juelsminde Cup, deltagelse i Fyn Cup, deltagelse i Njord sejlads, deltagelse i Endelave Rundt, Bymesterskab, deltagelse i Snaptun Cup, besøg hos x-yacht, afriggerfest, foredrag med "Tante Andante", bowling, julehygge med foredrag om Caribien, julehygge, besøg på flyvestation Skydstrup, foredrag om Sølvroret, og bowling igen. C. Pigesejlernes beretning ved Jette Madsen: Hos pigesejlerne har vi haft en rigtig god sæson i Vi fik 4 nye friske pigesejlere med - det var rigtig dejligt. Vi har sejlet hver mandag i perioden maj til sep. Vi prøvede sidste år at lave lidt om på sejladserne - så vi i stedet for udelukkende at sejle kapsejlads havde forskellige øvelser lagt ind. Det kunne være øvelser med mand over bord- eller lære at rebe sejl, eller det kunne være øvelser i førstehjælp- afholdt i klubhuset. Vi havde traditionen tro også vores "Kringeling Cup", hvor vi sejler en anderledes kapsejlads. Efter sejladsen grillede vi og havde en rigtig hyggelig aften. Den årlige Bogensetur blev afviklet i August - men pga. vejret blev den afholdt i Juelsminde havn, men absolut en god weekend med hyggeligt samvær. Så har vi også haft nogle af pigerne til at deltage i Juelsminde Cup, Njordsejladsen og Bymesterskab. Vores sidste sejlads for sæsonen havde vi den 2. Sep. Denne aften blev der uddelt vandrepokal og udnævnt "Årets pigesejler" nemlig Lena Betak. Vi er nu klar til en ny sæson - og vi vil da rigtig gerne have endnu flere pigesejlere med og hvis man kan bidrage med en båd - så gør det heller ikke noget. Vi har opstartsmøde mandag den 14.april og herefter regner vi med at komme på vandet mandag den 28. april. 7 af 13

8 D. Roernes beretning ved Freddy Frederiksen: Roerne havde igen en god sæson med masser af roning i nærområdet. Faste rotider var på tirsdage-onsdage og lørdage og ellers efter aftale. På onsdage var planlagt 2 faste tider, hvilket betød, at der nogle gange var for få fremmødte på 1. eller 2. tidspunkt. Vi overvejer en ændring i de faste tider og samtidig prøve med fastlæggelse af tidspunkt for fælles morgenroning. I vinterhalvåret er både- redningsveste- matriel klargjort, så vi er parate til sæson Vi afholder kursus lørdag den 29. marts her i huset. Vi er så heldige at have 2 lokale instruktører. De vil guide os gennem love/regler - kommandoer og manøvre - ansvar og pligter som roer og styrmand. Roernes medlemstal ligger stabilt omkring 60. E.Kajakafdelingens beretning ved Allan Jensen: Tre nye juniorkajakker, Julle, Kalle, Lasse. Rigtig gode. Sprede aktiviteterne i kommende sæson. Haft julefrokost, 2 gange svømmehal, lavet skabe i hallen. Tilknyttet havkajakinstruktør. Holder medlemstallet. Mange tager til Tyrkiet om efteråret. Sejler om onsdagen. F. Juniorsejlernes beretning ved Axel Schulte : På grund af det gode vejr havde Juniorsejlerne en rigtig god sæson Der var desværre kun 9 tilmeldte sejlere i alderen 8-17 år. Sæsonen startede den med kæntringsøvelser, svømmekonkurrencer og kajak i Hornsyld Svømmehal. En måned senere kom vi endeligt på vandet med klubbens Feva og Optimistjoller. Alex Kristensen (18) er vores trofaste træner. Der var mange gode aftener til dels med en hel del vind og kæntringer, som gjorde vores jollesejlere mere robuste. De fleste træningsaftener blev afsluttet med fælles aftensmad. Det er hyggeligt og tillader at de trætte sejlere kan komme direkte i seng, når de kommer hjem. Sommerferien blev skudt i gang med en grillaften, hvor vi pga. blæsten måtte gemme os i Juniorhuset. Sæsonens højdepunkt var besøget af Anette Viborg (http:// danishnacrasailing.com/?page_id=577) med en 29er med juniorrig. For de fleste af vores sejlere var det første gang de stod i trapez - og så i en meget hurtig båd med en dansk OL-aspirant. Det blev til en meget god oplevelse med en hyggelig afslutning i Juniorhuset. 8 af 13

9 Frede Madsen ønskede i september 2013 at trække sig som udvalgsformand for juniorsejlerne efter 4 års indsats. Han gav stafetten videre til Axel Schulte. Sæsonen blev afsluttet den med vinterklargøring af bådene og fællesspisning. Axel har i marts været på Dansk Sejlunions Instruktørkursus 1. Der startes nu en reklamekampagne på kommunens skoler med plakater og skoleintranet. Der holdes en informationsaften den 1.4., Kæntringsøvelser og aktiviteter i Hornsyld Svømmehal den 5.4. Juniorsejlerne starter sæsonen den med velkomst til nye sejlere og klargøring af bådene. Vi planlægger flere aktivitetsdage og besøg af ungdomsstævner. Axel opfordrer medlemmerne til at informere i deres netværk for at få flere 8-14 årige sejlere i klubben. G. Arrangementudvalget ved Erik Rasmussen. Sidste års arrangementer blev nævnt under kapsejladsudvalget. Planlagte aktiviteter i 2014: 03. april. Brandbekæmpelse i Horsens. 15. april. Opstartsmøde for onsdagskapsejlads. 24. april. Opstart match-race hver anden torsdag for Juniorer samt de andre torsdage for ældre. 01.maj. Opstart hyggesejlads hver 2.torsdag. 17.maj. Juelsminde Cup. 14.juni. Njord sejlads. I år 15 års jubilæum. 30.aug. Horsens har inviteret til Endelave Rundt. 27.sep. Snaptun har inviteret til Snaptun Cup. H. Beretning Klubbladet ved Jens Erik Jensen: Klubbladet gøres med tiden elektronisk. Opfordrer medlemmerne med at bidrage mere med flere indslag, det er jo Jeres blad. I. Beretning Hjemmesiden ved Allan Jensen: Skal have et ny system, opstartes efter generalforsamlingen. Det er meget grafisk så vi vil gerne have fotos til siden. 9 af 13

10 J.60-aktivisternes beretning : Afbud fra Jørgen Krag. Formanden: De har vedligeholdt vores bygninger efter behov. Flyttet altan til juniorhuset, klar til opsætning. K. Fruentimmernes beretning ved Bodil Gjørlund: Vi er en gruppe meget voksne kvinder. 44 stk. der mødes fra september til maj. Holder julefrokost og et par udflugter om året. Skal til april til produktionsgården i Fredericia. Spørgsmål til Formandens beretningen fra forsamlingen: Snak om fast kran. En god kran løfter 30 tons. De har en god i Vejle. Et stort ønske fra formanden om at det etableres. "Lad os skabe lidt mere opbakning omkring det, så det kan effektueres. Færdig pris for kran monteret 2 millioner. Snak om betalingen. Snak om bådene kan sættes på land med mast på. Det må man gerne. Kan blive aktuelt i de nye stativer. Gået fint med opbevaring af bådene på land i år. Der efterlyse mere information om hvordan, bådene skal opbevares fremover. Formanden forklarer at bådene skal opbevares på mindre plads pga. naboklager. Bliver ikke sat tættere end man stadig kan polere sin båd. En del snak om anskaffelse af kran. Forslag om at lave et udvalg der skal arbejde med problematikken omkring optagning og opbevaring af bådene. Formanden gør rede for, hvordan samarbejdet med havnen foregår. Opfordrer medlemmerne til at komme til Palle. Juelsminde yachtservice har et tilbud om at få båden i og op. Hvad koster det at komme op og i, hvad koster det at leje et stativ? Carsten Clausen redegør for priserne i havnens regi: Havnen køber stativerne, sørger for optagning og isætning af bådene. Man kan ikke påregne samme plads som tidligere, men dog samme område. Der henvises iøvrigt til havnens hjemmeside og havnefoged Carsten Clausen med hensyn til eksakte priser for leje af stativ, optagning og isætning, da dette afhænger af bådens størrelse. 10 af 13

11 Man må gerne selv arrangere isætning og optagning af sin båd og køre båden væk fra havnen. Et medlem ønsker at Sejlklubben skal være medlem af Danske tursejlere, så der kan arrangeres ture hertil af tursejlerne. Det koster 330 kr om året. Klubblad: Oplysning om tilskudsordning til udgivelse af klubbladet. Formanden spørger om hvor mange der ønsker klubbladet på papir? Afstemning: Ønsker bladet på papir: 25 Ønsker blader elektronisk:36 Vi starter den elektronisk op og lægger trykte i klubhuset. Man kan henvende sig sig til Lone Lysdahl på mail hvis man ønsker det trykte klubblad. Svar på spørgsmål omkring fælles bådoptagning. Formandens beretning godkendes! Ad 3. Fremlæggelse af årsrapporten: Johan Thisted ridser resultaterne op. Der foretages ikke afskrivning på klubhusene længere i samme størrelse. Tabte en del penge på investeringer over de sidste år. Der er foretaget investeringer der ikke er budgetteret med: ialt kr. Regnskabet godkendes enstemmigt. Ad 4. Fremlæggelse af budget for det kommende år og fastlæggelse af kontigent. Johan Thisted redegør for, hvorfor budgettet ikke er udsendt. Budgettet fremlæggers forsamlingen til drøftelse. Der var ingen kritiske bemærkninger, og bestyrelsen arbejder i det kommende år ud fra det fremlagte budget. Johan skitserer de store udgifter. Redegør for et budgetteret underskud på kr. Bestyrelsen har besluttet indløser investeringsbeviserne. Uændret kontigent i år. Enstemmigt vedtaget. 11 af 13

12 Ad 5. Behandling af indkomne forslag. Ingen foreslag. Ad 6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og 2 bestyrelsessupleanter: Hans Pedersen og Poul Sønderby er på valg. Genopstiller begge to. Begge genvalgt. Viggo Frandsen blev 1. Suppleant. Freddy Frederiksen blev 2. Suppleant. Ad 7. Valg af to revisorer: Mogens Ahle og Janus Bech genvalgt. Lis Michlenborg blev revisorsuppleant igen. Ad 8. Eventuelt: Snak om kran. Må vi sætte en op.? Palle forklarer hvordan man søger om dette. Nogen ønsker et kranudvalg. En foreslår at man kan købe anparter i kranen. Der står en del i det sidste referat fra havnebestyrelsesmødet om etablering af kran. Der er ikke flertal i havnebestyrelsen om at de skal etablere en kran. Mange medlemmer ytre ønske om at der arbejdes videre med etablering af en kran. Årets ildsjæl: Gives til Jens Erik Jensen for hans indsats med klubbladet gennem mere end 10 år. Ingen 25 års nåle. 12 af 13

13 Som dirigent: Formand: Næstformand: Max L. Jepsen. Palle Lemminger Jane Wittrup Advokat Kasser: Klubmester: Sekretær: Johan Thisted Hans Petersen Poul Sønderby af 13 13

Mandag, onsdag og fredag fra kl. 12.00 til 16.00

Mandag, onsdag og fredag fra kl. 12.00 til 16.00 Medlemsblad for Afsender: Juelsminde Sejlklub Havnegade 15, 7130 Juelsminde Mandag, onsdag og fredag fra kl. 12.00 til 16.00 Nr.35 April 2014 18. årgang 32 Juelsminde Sejlklub Havnegade 15 7130 Juelsminde

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Afholdt d. 18/11 2012 der bespises ca. 35 deltagere.

Afholdt d. 18/11 2012 der bespises ca. 35 deltagere. Referat af generalforsamling Afholdt d. 18/11 2012 der bespises ca. 35 deltagere. Med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Beretninger a. Formanden b. Udvalgene 4. Regnskab/budget

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Følgende dagsordenen i følge vedtægterne 8:

Følgende dagsordenen i følge vedtægterne 8: Referat af generalforsamling afholdt d. 16. november 2014 kl. 13.30 i Restaurant Marina med ca. 80 deltagere. (repræsentanter for vinterbaderne er inviteret med). Følgende dagsordenen i følge vedtægterne

Læs mere

JUELSMINDE SEJLKLUB REFERAT AF GENERALFORSAMLING DEN 20. MARTS 2012 Afholdt i Juniorhuset

JUELSMINDE SEJLKLUB REFERAT AF GENERALFORSAMLING DEN 20. MARTS 2012 Afholdt i Juniorhuset JUELSMINDE SEJLKLUB REFERAT AF GENERALFORSAMLING DEN 20. MARTS 2012 Afholdt i Juniorhuset Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse

Læs mere

Juelsminde Sejlklub. Strategiplan

Juelsminde Sejlklub. Strategiplan Juelsminde Sejlklub Strategiplan for perioden 2013-2018 1 Baggrund og formål: Sejlklubbens formål er ifølge vedtægternes paragraf 2 følgende: Foreningen og dens formål er at fremme et aktivt klubliv. at

Læs mere

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Fremmødte: 74 Stemmeberettigede: 53 heraf fuldmagter: 2 Dagsorden 1. Valg af dirigent a. Tommy Due Jensen foreslås som dirigent. Tommy blev valgt. Generalforsamlingen

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent.

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen.

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen. Herreklubben Referat Ordinær Generalforsamling Lørdag den 31. oktober 2015 kl. 19.00. på Æ Knapp. Deltager: 41 medlemmer af Herreklubben. Velkomst ved Herreklubbens formand: Asger S. Schmidt Dagsorden:

Læs mere

Sallingsund Sejlklub 19.02.11.

Sallingsund Sejlklub 19.02.11. Sallingsund Sejlklub 19.02.11. Nyhedsbrev februar 2011. Stemningsbillede fra Livø. 1 Generalforsamling Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i klubbens lokaler på Glyngøre Havn: Dagsorden: 1.

Læs mere

Juelsminde Sejlklub. Forslag til strategiplan

Juelsminde Sejlklub. Forslag til strategiplan Juelsminde Sejlklub Forslag til strategiplan for perioden 2012-2017 1 Baggrund og formål: Sejlklubbens formål er ifølge vedtægternes paragraf 2 følgende: Foreningen og dens formål er at fremme et aktivt

Læs mere

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03 1. Valg af dirigent Per Selmose 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Storjolle udvalg. Evt. link til film fra Youtube. Kapsejladsudvalg Optimist afdeling

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Juelsminde Sejlklubs Generalforsamling 2015

Juelsminde Sejlklubs Generalforsamling 2015 Referat: Juelsminde Sejlklubs Generalforsamling 2015 1. Valg af dirigent: Valgt blev advokat Max L. Jepsen, som erklærede generalforsamlingen lovligt indvarslet, idet han gennemgik datoer for varsel i

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Nyhedsbrev februar 2009.

Nyhedsbrev februar 2009. Sallingsund Sejlklub 15.02.09. Nyhedsbrev februar 2009. Stemningsbillede fra Sallingsundbroen. 1 Generalforsamling Hermed indkaldes til generalforsamling i klubbens lokaler på Glyngøre Havn: Lørdag, den

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 3 marts 2015

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 3 marts 2015 Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 3 marts 2015 Generalforsamlingen som var klubbens sjette, blev afholdt i vores flydende klubhus, der deltog 35 personer heraf var der 24 stemmeberettigede medlemmer.

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. Horsens d. 27.6.2014 Referat af bestyrelsesmøde den 16.juni 2014 Fra klokken 19.00 til 21.30 På Sundbakken 10 Deltagere :Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Henrik Frederiksen, Ole Harby, Anne Skjerning,

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Sejlklubben Ebeltoft Vig - fællesskab på tværs af generationer

Sejlklubben Ebeltoft Vig - fællesskab på tværs af generationer Kære sejlere FORMANDENS BERETNING 2016 2015/2016 har været et spændende år, med mange aktiviteter i Sejlklubben Ebeltoft Vig. Jeg vil komme omkring Byggeri Sponsor jagt til ungdom og byggeri Vild med vand

Læs mere

Dansk Contender Klub Generalforsamling 31. august 2013 i Aarhus Referat

Dansk Contender Klub Generalforsamling 31. august 2013 i Aarhus Referat Dansk Contender Klub Generalforsamling 31. august 2013 i Aarhus Referat 1. Valg af ordstyrer og referent a. Søren Winther blev valgt som ordstyrer og Jon Møgelhøj blev valgt som referent. 2. Formandens

Læs mere

Dagsorden for konstituerende bestyrelsesmøde 3 marts 2016 kl

Dagsorden for konstituerende bestyrelsesmøde 3 marts 2016 kl Dagsorden for konstituerende bestyrelsesmøde 3 marts 2016 kl. 19.00 Til stede var Gitte, Jacob, Jørgen, Carl, Carl Anker, Mogens, Nils Bo og Henrik. Afbud fra Aksel. 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Nyhedsbrev februar 2010.

Nyhedsbrev februar 2010. Sallingsund Sejlklub 17.02.10. Nyhedsbrev februar 2010. Stemningsbillede fra julen 2009 med Sallingsundbroen i baggrunden. 1 Generalforsamling Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i klubbens

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015 Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015 Deltagere: Kim, Rene, Casper, Mikkel og Maybritt Referent: Maybritt Dagsorden: 1. Gennemgang af de sidste referater 2. Nye medlemmer udmeldte

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013

Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013 Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013 Den ordinære generalforsamling 2013 for Dansk Accent Klub blev afholdt søndag den 3. februar kl. 11.00 i Roskilde Sejlklubs klubhus i Roskilde havn. 1.

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Generalforsamlingen, som var klubbens femte, blev afholdt i vores nye flydende klubhus, der deltog 35 personer; heraf var der 22 stemmeberettigede

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i VTK

Referat fra Generalforsamling i VTK Referat fra Generalforsamling i VTK Dato Tirsdag d. 13. marts 2014 Indkaldt af Sted Palle Klubbens lokaler Deltagere Antal stemme berettigede 12 Referent Palle Punkt 1.Valg af dirigent Dirigent Indkaldelse

Læs mere

STANDERSTRYGNING og generalforsamlinger

STANDERSTRYGNING og generalforsamlinger Søndag d. 16. november 2014 fra kl 11.45 inviteres til STANDERSTRYGNING og generalforsamlinger Kl. 11.45 Kl. 12.15 Kl. 12.30 Kl. 13.30 Generalforsamling for Mastehuslauget i klubhuset Standerstrygning

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Forslag til vedtægtsændring 4. Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling, den 23. februar 2016 i Bramdrupdam Hallerne

Referat af ordinær generalforsamling, den 23. februar 2016 i Bramdrupdam Hallerne Antenneforeningen Bramdrup Øst. Referat af ordinær generalforsamling, den 23. februar 2016 i Bramdrupdam Hallerne Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om foreningens virksomhed i år

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014.

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014. NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2014. I dette nummer: Bestyrelsen Indkaldelse til generalforsamling Regnskab 2013 Budget 2014 Året i billede og tekst af Bente. Kalenderen Formandens side Bestyrelsen: Formand:

Læs mere

Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand

Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand Dagsorden 1 : Valg af ordstyrer 2 : Valg af referent og 2 stemmetællere 3 : Årsberetning

Læs mere

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016 Referat. Generalforsamlingen 2016 1. Valg af dirigent Jens Jepsen udeblev og Asger S. Schmidt foreslog selv at tage hvervet som dirigent. Der blev ikke foreslået andre emner. Dirigenten Bekræftede, at

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup info@kofukan.dk / www.ballerup-karate.dk

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup info@kofukan.dk / www.ballerup-karate.dk Generalforsamling Mandag d. 23. marts 2009 Tilstede: Bestyrelsen og x medlemmer Dagorden 1. Valg af dirigent og referat 2. Bestyrelsens beretning for 2008 3. Forlæggelse og godkendelse af regnskab 2008

Læs mere

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere Den 8. april 2017 i Silkeborg Motorbåd Klub, Restaurant Indelukket Spisested, Åhave Alle 9 C, 8600 Silkeborg Formand Poul Erik Jakobsen bød

Læs mere

Nyhedsbrevnr for. Ylva-klubben.

Nyhedsbrevnr for. Ylva-klubben. 1 Marts 2014 Nyhedsbrevnr. 1-2014 for Ylva-klubben. Trofaste Ylva-sejlere!... mens der blev slagtet endnu en giraf og russerne står på kanten til at sikre sig en bid af Ukraine, så er der heldigvis mere

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 1 OKT 2007 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Referat af generalforsamlingen 2010. 1. Valg af dirigent. Kristian Olsen blev enstemmig valgt.

Referat af generalforsamlingen 2010. 1. Valg af dirigent. Kristian Olsen blev enstemmig valgt. Referat af generalforsamlingen 2010 1. Valg af dirigent. Kristian Olsen blev enstemmig valgt. 2. Valg af 3 stemmetællere. Helle Hansen, Gunvor Andersen og Connie Hansen enstemmig valgt. 3. Godkendelse

Læs mere

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1 Klubblad Nr: 1, 2015 23. Årgang Dyk sikkert Dyk organiseret www.horsensdykkerklub.dk I dette nummer: Bestyrelse:... 1 Kontaktpersoner i klubbens udvalg:... 1 Kære

Læs mere

Referat generalforsamling på Møllebakkeskolen d. 28.02.2013

Referat generalforsamling på Møllebakkeskolen d. 28.02.2013 Referat generalforsamling på Møllebakkeskolen d. 28.02.2013 Referent: Lone 1. Valg af dirigent: Morten 2. Bestyrelsen aflægger beretning: Tina (se separat) Beretningen lagde op en efterfølgende diskussion,

Læs mere

Håndbold Foreningen MORS

Håndbold Foreningen MORS Håndbold Foreningen MORS CVR. NR. 15171294 www.hfmors.dk hf@mors.dk Referat fra generalforsamlingen i HF Mors mandag den 28. marts 2011 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010

Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010 Dagsorden: Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010 1. Valg af dirigent. 2. Afgørelse af udskreven sangkonkurrence. 3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 4. Udvalgene aflægger beretning. 5.

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere den 2. april 2016 afholdt i Korsør Sejlklub, Restaurant Lagunaen, Sylowsvej 10, 4220 KORSØR Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de

Læs mere

Referat generalforsamling i T3 Klub Danmark - søndag den 6/ Svalehøjvej 7, 5800 Nyborg 12 stemmeberettigede medlemmer tilstede

Referat generalforsamling i T3 Klub Danmark - søndag den 6/ Svalehøjvej 7, 5800 Nyborg 12 stemmeberettigede medlemmer tilstede Referat generalforsamling i T3 Klub Danmark - søndag den 6/3-2016 Svalehøjvej 7, 5800 Nyborg 12 stemmeberettigede medlemmer tilstede 1. Valg af dirigent Søren H 2. Valg af referent Niels Verner 3. Formandens

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Canadian American Friendship Society of Denmark Møde Generalforsamling Dato 26. marts 2009 Sted Deltagere HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 30 fremmødte, heraf 18 stemmeberettigede

Læs mere

AFRIGGERGILDE. Lørdag den 1. november 2003 kl. 18.30 i klubhuset Levende musik Menu : 3 retters menu er hemmelig endnu Kaffe Kuvertpris 150 kr

AFRIGGERGILDE. Lørdag den 1. november 2003 kl. 18.30 i klubhuset Levende musik Menu : 3 retters menu er hemmelig endnu Kaffe Kuvertpris 150 kr Formanden har ordet Det kan være en lidt trist årstid, vi netop nu går i møde. Træernes blade bliver brune, luften koldere, og snart skal vi også tænke på at få bådene op, hvilket jo bliver ekstra spændende

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag d. 1-6-2015

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag d. 1-6-2015 Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag d. 1-6-2015 Deltagere: Kim, Rene, Mikkel, Lars, Alex og Maybritt Referent: Maybritt Dagsorden: Godkendelse af referat fra sidste møde (i må meget gerne

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

Referat generalforsamling 5. februar 2014

Referat generalforsamling 5. februar 2014 Referat generalforsamling 5. februar 2014 Referat fra: Ordinær generalforsamling i Odense Kajakklub onsdag d. 5/2 2014 Ved generalforsamlingens start var der 87 fremmødte. Dagsorden ifølge vedtægternes

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling mandag den 16. marts 2009, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup.

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling mandag den 16. marts 2009, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling mandag den 16. marts 2009, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. 20. marts 2009 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden beretning 3. Regnskab

Læs mere

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent.

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. Referat af generalforsamling for Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afholdt torsdag d. 26. marts 2009 kl. 1700 hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen, Sankt Knudsvej 2, 3., 1903 Frederiksberg

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

RINGSTED SPORTSRIDEKLUB Generalforsamling

RINGSTED SPORTSRIDEKLUB Generalforsamling RINGSTED SPORTSRIDEKLUB Generalforsamling Torsdag d. 27. februar 2014 Velkomst v/formanden 1. Valg af dirigent Lone Pedersen blev valgt 1a. Valg af stemmetællere Helle Jørgensen Uddeling af pokaler Rideskole

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Ikast Svømmeklub. Referat fra generalforsamling: Punkter:

Ikast Svømmeklub. Referat fra generalforsamling: Punkter: Referat fra generalforsamling: Tid: Tirsdag den 27-03-2012, kl. 19.00 Sted: ISK klublokale. Punkter: Nr. Emner: 1 Valg af dirigent, referent og stemmetællere (2 stk.): Dirigent: Kenneth Petersen Referent:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling den 22. marts 2016.

Referat af ordinær generalforsamling den 22. marts 2016. Referat af ordinær generalforsamling den 22. marts 2016. 1. Valg af dirigent. Martin Magnussen enstemmigt valgt. Han kunne konstatere generalforsamlingen rettidig indkaldt. 2. To stemmetæller valgt. Lotte

Læs mere

Skælskør Amatør-Sejlklub

Skælskør Amatør-Sejlklub Information til nye sejlere og forældre i Skælskør Amatør-Sejlklubs juniorafdeling (SAS) Som ny sejler og forældre til en ny sejler i Skælskør Amatør-Sejlklubs juniorafdeling, er der mange ting der er

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Generalforsamling 19. november 2014

Generalforsamling 19. november 2014 Generalforsamling 19. november 2014 Nappedam Bådelaug 1. Valg af dirigent Dagsorden i henhold til vedtægter 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år, samt fremlæggelse af planer for det kommende år.

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00

Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00 Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00 36 medlemmer inkl. bestyrelsen deltog i generalforsamlingen. Bestyrelsesmedlemmer: Kenneth Bergenhagen, Pia Jørgensen,

Læs mere

Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben.

Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben. Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben. Onsdag d. 20. Maj 2015, i Højmark hallen kl. 18.00. Kl. 18.00 Velkomst og spisning Kl. 19.00 Generalforsamling. 1. Valg af dirigent og stemmetællere.

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner 7. februar 2012 side 2-4 side 5 Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner Referat fra generalforsamling i Hjallerup

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

E J E N D O M S A D M I N I S T R A T I O N A / S. Referat

E J E N D O M S A D M I N I S T R A T I O N A / S. Referat Referat År 2011, mandag, den 28. marts, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Tunnelvej i Glostrup Fritidscenters mødelokale 1, beliggende Christiansvej 2, 2600 Glostrup med følgende: Dagsorden:

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 26. november 2012. Matchrace bådene. Betaling for mandag og onsdage Reparationer på Mongo

Referat af bestyrelsesmøde den 26. november 2012. Matchrace bådene. Betaling for mandag og onsdage Reparationer på Mongo Referat af bestyrelsesmøde den 26. november 2012 1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 2 punkter til evt. Matchrace bådene. Betaling for mandag og onsdage Reparationer på Mongo 2. Bordet

Læs mere

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14. Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling.

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14. Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling. Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14 Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling. Første punkt på dagsordenen er valg af dirigent, jeg vil gerne på bestyrelsens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012 _/) _/)_/) _/)_/) _/) SYDKYSTENS SEJLKLUB Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012 Til generalforsamlingen var fremmødt 39 medlemmer. Formand Erik Skov Rasmussen bød velkommen

Læs mere

Referat af generalforsamling for Outdoor Sportsklub Hornslet (tidligere Hornslet Surf- og Skiklub) 28.9. 2010

Referat af generalforsamling for Outdoor Sportsklub Hornslet (tidligere Hornslet Surf- og Skiklub) 28.9. 2010 Referat af generalforsamling for Outdoor Sportsklub Hornslet (tidligere Hornslet Surf- og Skiklub) 28.9. 2010 Generalforsamlingen afholdtes på Den gamle Kro i Hornslet og der var 32 fremmødte. Formanden

Læs mere

Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Tirsdag den 28. februar 2017 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende

Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Tirsdag den 28. februar 2017 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Tirsdag den 28. februar 2017 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende Ifølge klubbens vedtægter er dagsordenen: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Formanden, Jette Nymann, bød velkommen til de 21 fremmødte medlemmer. Bestyrelsen foreslog Finn Mortensen, som enstemmigt blev valgt.

Formanden, Jette Nymann, bød velkommen til de 21 fremmødte medlemmer. Bestyrelsen foreslog Finn Mortensen, som enstemmigt blev valgt. Dato: 9. marts 2016 Vedr.: Generalforsamling Jyllinge Løbeklub 2016. Formanden, Jette Nymann, bød velkommen til de 21 fremmødte medlemmer. Dagsorden: a. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Finn Mortensen,

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING den 8. april 2014 kl 19.30.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING den 8. april 2014 kl 19.30. REFERAT AF GENERALFORSAMLING den 8. april 2014 kl 19.30. Til stede fra bestyrelsen var: Flemming Seim, Ove Perch-Nielsen, Steen Knudsen, Kristian Eriksen, Peter Monrad Hansen, Lisbeth von Jessen, Jane

Læs mere

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING HØRSHOLM GOLFKLUB AFHOLDT 10. MARTS 2015, KL. 19.00 I STALDEN

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING HØRSHOLM GOLFKLUB AFHOLDT 10. MARTS 2015, KL. 19.00 I STALDEN REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING HØRSHOLM GOLFKLUB AFHOLDT 10. MARTS 2015, KL. 19.00 I STALDEN 1. Valg af dirigent Formanden, Bo Wildfang bød velkommen. Som dirigent foreslog bestyrelsen advokat John

Læs mere

Referat Generalforsamling 25.maj 2016

Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Generalforsamlingen er rettidig indkaldt iflg. vedtægterne. Indkaldelse er udsendt pr. mail til alle klubbens medlemmer den 7.4. Der er 3 indkomne forslag. (se punkt

Læs mere

Referat fra S.M.S.K. Generalforsamling for året som blev holdt den 14. marts 2017 på Omøsund.

Referat fra S.M.S.K. Generalforsamling for året som blev holdt den 14. marts 2017 på Omøsund. Referat fra S.M.S.K. Generalforsamling for året 2016. som blev holdt den 14. marts 2017 på Omøsund. Generalforsamlingen som var klubbens nr. 8, blev afholdt i vores flydende klubhus, der deltog 42 personer

Læs mere

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 Klubnyt 2017-2018 Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 www.randersbridgeklub.dk Program for den 85. turneringssæson 2017-2018 Mandage: Start

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Vedtægter for Assens Sejlklub.

Vedtægter for Assens Sejlklub. 1 Vedtægter for Assens Sejlklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Assens Sejlklub. Dens hjemsted er Assens Kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at varetage medlemmernes interesse i forbindelse med

Læs mere

Ordinær generalforsamling SBK 8. februar2011

Ordinær generalforsamling SBK 8. februar2011 Dagsorden: Ordinær generalforsamling SBK 8. februar2011 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Det ekstra punkt den lille overraskelse: Udnævnelse af æresmedlem Kaj Fink.

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 25 juni 2015 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 14 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Referat af generalforsamlingen 19. marts 2014

Referat af generalforsamlingen 19. marts 2014 Referat af generalforsamlingen 19. marts 2014 Deltagere: Bestyrelsen og 7 medlemmer 1) Per Zeuthen valgt til dirigent. 2) Beretning ved formanden, optileder, seniorleder og sponsorudvalg (vedhæftet) 3)

Læs mere