Referat af generalforsamling Juelsminde Sejlklub den 18. Marts 2014 i kl i Juniorhuset.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af generalforsamling Juelsminde Sejlklub den 18. Marts 2014 i kl.19.00 i Juniorhuset."

Transkript

1 Juelsminde Sejlklub 7130 Juelsminde Referat af generalforsamling Juelsminde Sejlklub den 18. Marts 2014 i kl i Juniorhuset. Dagsorden iflg. vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år. 3. Fremlæggelse af årsrapporten 2013 for det forløbne år til godkendelse. 4. Fremlæggelse af budget for det kommende år til godkendelse og fastlæggelse af kontigent. 5. Behandling af indkomne forslag. Der er ikke indkommet forslag til behandling. 6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og valg af 2 bestyrelsessuppleanter. På valg til bestyrelsen: Hans Pedersen Poul Sønderby Begge modtager genvalg. 7. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. 8. Evt. Referat: Ad 1. Valg af dirigent : Max Jepsen blev foreslået og enstemmigt valgt. Max Jepsen erklærer generalforsamlingen lovlig indvarslet og beslutningsdygtig. Ad 2. Formandens beretning: Beretningen skal give et uddybende indblik i klubbens situation siden sidste generalforsamling og danne grundlag for debat på generalforsamlingen omkring de oplyste informationer. Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed. 1 af 13

2 Denne generalforsamling er nr. 62 i rækken for klubben på vej mod de 100 år var året, hvor Dansk Sejlunion fejrede 100 års jubilæum og JSK s medlemmer kunne glæde sig over og være stolte af, at vi er hjemhørende i den havn Danske Tursejlere udnævnte til Årets Havn En glædelig ting som vi sammen med havnen skiltede med på biler og udvalgte steder. Udnævnelsen gav flot omtale i medierne og trak ekstra gæstesejlere til vores havn. Vores hobby er altid afhængig af vejret og 2013 var et af de mere spændende år. Vinteren holdt fast helt henover marts, så der var stille og koldt på havnen i påsken. Herefter oplevede vi tre måneders sommer, det var uden diskussion den bedste sommer i mange og i efteråret og vinteren kraftige storme og 1.5 meter højere vandstand. Det har givet masser af tang og sand på havneområdet og broer. Klubbens medlemmer Status er stabilt omkring 900 medlemmer, nogle forlod os og nye kom til, vel omkring 70 stykker. Til de nye vil vi ønske jer velkommen og gøre vort bedste for, at I skal føle jer velkomne og en del af fællesskabet hurtigst muligt. Klubbens økonomi Via det store medlemstal, indtægter fra aftale med havnen og øvrige mindre indtægtskilder, kan vi drive en klub med mulighed for at vedligeholde og forbedre vort grej og huse på en høj standard. En god likvid beholdning giver også mulighed for langsigtede investeringer i bygningsforbedringer og udstyr til medlemmernes glæde. Kontingentet kan fastholdes for indeværende år, stadig på et meget lavt niveau. En kontingentstigning forventes i de kommende år. Der kan imødeses større omkostninger til at opfylde medlemmers ønsker om ombygning af klubhuset i kabysområdet og etablering af fast kran for lige at nævne et par stykker af de emner, der diskuteres i klubbens sammenhænge. Årsrapporten gennemgås under et senere punkt, ligesom budgettet vil blive behandlet. Klubbens huse og udstyr Juniorhuset har fået installeret varmepumpe og der er udført almindelig vedligeholdelse. En brugt terrasse til 1.sal er indkøbt og vil blive sat op på nordsiden over eksisterende terrasse. Gennemgang af tilladelser til 150 personer, der må opholde sig på 1. sal og opførelse af nødvendige ændringer gennemføres i Afventer kommunen. Opsat vejrstation på gavl, m link til egen hjemmeside. 2 af 13

3 Klubhuset har fået nyt gasfyr, ny dobbelt fordør, komfur, emhætte og kloakering er udbedret fra køkkenvask og toiletter. Nyt mødelokale er indrettet i det gamle havnekontor. Ølautomaten er nedlagt og fjernet. Ny computer, printer og soft-ware til administration og bogholderi. Tre nye junior kajakker, der blev døbt ved standerhejsningen. Nye sejl til en H båd med støtte fra Sejlklubbens Venner ( Tak for bidraget) så begge har 2 ens stel. Vedligehold af robåde, sejljoller, sejlbåde, surfere, kajakker og hjælpebåde. DS bøjer er blevet udlagt i bugten ialt 4 stk. Informationscomputer i klubhuset til brug for info fra JSK, JHM, DMI, lokal vejrstation osv. Personale Vor ny forretningsfører har kæmpet i indeværende år med at lære en masse nye ting at kende og få sat sit eget system på klubbens administration og bogholderi. Det skulle så gerne lette nogle procedurer til næste år bl.a kan nævnes kommunikationen med medlemmer via s. En stor tak til Lone for hendes indsats. Jeg er sikker på at vores betaling ikke står mål med de timer, Lone har brugt på klubbens ting. Bestyrelsen konstituerede sig efter sidste generalforsamling som følger: Næstformand Jane Wittrup Kasserer Johan Thisted Sekretær Per Francke Klubmester Hans Pedersen Per Francke har valgt at trække sig efter eget ønske og er blevet erstattet af 1 suppleanten Poul Sønderby. Hos udvalgsformændene er der sket ændring på følgende post: Juniorudvalget :Axel Schulte har overtaget efter Frede Madsen. Herfra skal lyde en tak for indsatsen til alle nuværende og fratrådte bestyrelsesmedlemmer og udvalgsformænd. Uden jeres deltagelse og engagement var klubben ikke det samme, som vi kan glædes over i dag. Havnen Deltagelse i havnebestyrelsesarbejdet på JSK s vegne varetages af undertegnede som næstformand og ny i 2013 som sekretær blev Johan Thisted. Vi kan glæde os over de positive tilbagemeldinger fra jer medlemmer på tiltag som: 8 kameraer med kig til havnen. 50/50 fibernetforbindelse for bedre internet adgang i bådene. 3 af 13

4 Informations computer i forkontor til havnekontoret, ens i klubhus og på havnekontor. Renovering af broer m nyt træ, nye slangeruller osv. Udbygning af sikkerhedsudstyr, stiger, bådshager, brandslukkere, markeringsbånd for stiger. Afrensningsudstyr for bund efter optagning. Højtryksrensning, samlebrønd og filtre. JSK deltog i fejringen af havnefogdens 10 års jubilæum. Vi takker for det gode samarbejde i dette år og håber dette kan fortsætte mange år frem. Som en nyhed i 2014 udlægges en flydebro v servicekajen, så vi kan ordne fribord og vandlinje i sæsonen. Den gamle skrå fiskelosnings bro på Syd molen i gl. havn fjernes. Fremtidige udfordringer med nye stativsystemer, optagning, søsætning, masterkran/bådkran skal nok skabe grundlag for afprøvning af det gode samarbejde. Samarbejde m andre foreninger og klubber Dansk Sejlunion: Vi deltog i generalforsamlingen med Formand og Klubmester. Unionen har skiftet Generalsekretær og han står overfor store udfordringer med faldne medlemstal, dårlig økonomisk resultat i Som omtalt fejrede unionen sit 100 års jubilæum. Vi deltog i receptionen i Århus og jubilæumssejlads ved KDY; men ellers ikke andre initiativer i den anledning. DS bøjer udlagt i samarbejde m DS DS var behjælpelig i en forsikringssag m klubbens båd, hvor de varetog vore interesser overfor Tryg forsikring. DGI: Intet at bemærke. Hellebjerg: Initiativ til samarbejde er indledt omkring gensidig brug af faciliteter. Visionsrådet: Deltaget i indledende møder for oprettelse men ikke aktiv deltagelse. Juelsminde byport: Orienteret om projektet; men ikke deltaget aktivt i oprettelsen Turistrådet: Samarbejde om Projekt Åben Havn vil forløbe i foråret. Strategiplanen Ovenstående omtaler en del af de punkter, der er omtalt i strategiplanen og derved er iværksat; men vi mangler et engagement og initiativ vedrørende: Undervisningstilbud til medlemmer. Opbygning af kommunikations muligheder. Klubbladet vil blive elektronisk udsendt i fremtiden med nogle stykker i trykt version, der kan hentes i klubhusene. 4 af 13

5 Der er unødvendige store omkostninger til tryk og udsendelse generelt. Så fremtidig udsendelse af information vil ske på og opslået på hjemmesiden. Varetagelse af ansøgning til fonde og andre støttemuligheder til forbedring af vort udstyr og faciliteter Der ligger mange muligheder, hvis man opsøger dem. Aktiviteter og arrangementer fordrer mange frivillige kræfter, så hjælp til disse ting er altid påskønnet, så klubben kan fortsætte og udbygge med spændende foredrag, besøg, sociale temaer og stævner. Bemærk kommende arrangementer såsom Standerhejsning, Pinsetur, Juelsminde Cup, Njord sejladsen, Åben havn. TV Charlie den laver et arrangement i havnen Foruden de nævnte ting, så følg i kalenderen på hjemmesiden År 2014 er året, hvor det er 150 år siden, fregatten Jylland deltog i sit første søslag. Fregatten, hvis anker var med i slaget ved Helgoland i 1864, ligger som et minde på vor Stormole og bruges som klubbens logo. Juelsminde Sejlklub Klub. Klubben i vandkants Danmark. A. Surfadelingens beretning ved Jane Wittrup: Jeg skal fortælle lidt om, hvad der er sket i surfafdelingen i den forgangne sæson. For at krydre beretningen lidt, så vil der i baggrunden køre et lille slideshow med et udpluk af billeder fra nogle af de begivenheder, jeg beretter om. Vi har i den forløbne sæson haft en flok på unge mennesker samt nogle forældre og trænere, der fra sidst april og frem til efterårsferien har mødtes hver mandag til træning. Efter træning har vi igen i år haft fællesspisning for dem der har haft lyst. Her skiftes de involverede familier til at lave mad i de gode faciliteter, vi har her i Juniorhuset. Spisningen fremmer det sociale sammenhold både blandt børn og voksne og vi undgår at få nogle unge mennesker hjem, der er ved at omkomme af sult. En håndfuld af de unge surfere har igen i år deltaget i en del kapsejladser bla. i den stævnerække under DBO, der hedder "Young Gun". Casper Sloth, Caroline Hjerrild, Casper Jepsen og Magnus Wittrup har deltaget i flere Young Gun stævner og tager mange præmier med hjem. Stævnerne de har 5 af 13

6 deltaget i, er foregået i Kolding, Århus, på Venø. De har desuden deltaget i nogle Ø-Grandprixstævner, hvor de bl.a. har sejlet rundt om Fur og rundt om Hjarnø. I uge 27 var klubben vært for Hedensted kommunes "Aktiv Ferie". Vi havde besøg af 15 børn, der skulle deltage i : "En uge på vandet". Til dette arrangement gjorde en håndfuld af de ældste juniorer fra surfafdelingen en stor indsats med at undervise disse børn i hvordan man surfer og sejler jolle. "Aktiv Ferie" har siden hen gjort, at vi har fået et par enkelte nye medlemmer i klubben, og afdelingen er klar til igen i år, sammen med nogle af de øvrige afdelinger, at få omkring 20 børn ud i og på bølgerne her i bugten i uge 27. Af lidt større præstationer i Surfafdelingen har Mads Jepsen, som i øjeblikket går på Venø Efterskole, været til Nordisk Mesterskab i Sverige i formula windsurfing. Her fik Mads en flot 2. plads i Junior klassen (U17). I uge 35 var Mads så til verdensmesterskab i Østrig, ligeledes i formula windsurfing og her blev det til en fin 3. plads i junior klasse. Sidste mandag før efterårsferien havde vi sæsonafslutning med klubmesterskab. Her dystede en blandet flok af børn og voksne på vandet, og bagefter var der præmier og mad til hele flokken. Surf sæsonen blev for flere af windsurferne afsluttet med kapsejladsen "Windcup" i Middelfart den 12. oktober, og derefter gik turen til Klitmøller, hvor de brugte 4 dage af efterårsferien på Young Gun Classic Camp sammen med ca.70 andre unge surfere fra både ind- og udland. Her fik de rigtig prøvet kræfter med Vesterhavet, de første dage på surfboard og senere på ugen på Stand Up Paddelboard, da vinden næsten forsvandt. Windsurferne har mødtes et par gange i løbet af vinteren. Den 2. december var det til gløgg og æbleskiver her i huset. Her i marts mødtes vi igen til et lille sæsonopstartsmøde, hvor der også var valg af formand og næstformand i afdelingen. Her skete der ikke de store rotationer, da udfaldet blev at Nils Buhl fortsat er formand for afdelingen og undertegnede næstformand. Vi starter officielt den nye sæson mandag den 28. April; men jeg ved at nogle af de unge mennesker er HELT KLAR til at komme på vandet, så snart "hjælperne" er kommet i. 6 af 13

7 B.Kapsejladsafdelingens beretning Hans Chr.Pedersen og Erik Rasmussen: Kapsejlads onsdag og torsdag. I 2013 blev der afholdt følgende arrangementer under aktivitetesudvalget og kapsejladsudvalget: Brandbekæmpelse i Horsens, foredrag DS, Onsdagssejlads, Hyggesejlads, Juelsminde Cup, deltagelse i Fyn Cup, deltagelse i Njord sejlads, deltagelse i Endelave Rundt, Bymesterskab, deltagelse i Snaptun Cup, besøg hos x-yacht, afriggerfest, foredrag med "Tante Andante", bowling, julehygge med foredrag om Caribien, julehygge, besøg på flyvestation Skydstrup, foredrag om Sølvroret, og bowling igen. C. Pigesejlernes beretning ved Jette Madsen: Hos pigesejlerne har vi haft en rigtig god sæson i Vi fik 4 nye friske pigesejlere med - det var rigtig dejligt. Vi har sejlet hver mandag i perioden maj til sep. Vi prøvede sidste år at lave lidt om på sejladserne - så vi i stedet for udelukkende at sejle kapsejlads havde forskellige øvelser lagt ind. Det kunne være øvelser med mand over bord- eller lære at rebe sejl, eller det kunne være øvelser i førstehjælp- afholdt i klubhuset. Vi havde traditionen tro også vores "Kringeling Cup", hvor vi sejler en anderledes kapsejlads. Efter sejladsen grillede vi og havde en rigtig hyggelig aften. Den årlige Bogensetur blev afviklet i August - men pga. vejret blev den afholdt i Juelsminde havn, men absolut en god weekend med hyggeligt samvær. Så har vi også haft nogle af pigerne til at deltage i Juelsminde Cup, Njordsejladsen og Bymesterskab. Vores sidste sejlads for sæsonen havde vi den 2. Sep. Denne aften blev der uddelt vandrepokal og udnævnt "Årets pigesejler" nemlig Lena Betak. Vi er nu klar til en ny sæson - og vi vil da rigtig gerne have endnu flere pigesejlere med og hvis man kan bidrage med en båd - så gør det heller ikke noget. Vi har opstartsmøde mandag den 14.april og herefter regner vi med at komme på vandet mandag den 28. april. 7 af 13

8 D. Roernes beretning ved Freddy Frederiksen: Roerne havde igen en god sæson med masser af roning i nærområdet. Faste rotider var på tirsdage-onsdage og lørdage og ellers efter aftale. På onsdage var planlagt 2 faste tider, hvilket betød, at der nogle gange var for få fremmødte på 1. eller 2. tidspunkt. Vi overvejer en ændring i de faste tider og samtidig prøve med fastlæggelse af tidspunkt for fælles morgenroning. I vinterhalvåret er både- redningsveste- matriel klargjort, så vi er parate til sæson Vi afholder kursus lørdag den 29. marts her i huset. Vi er så heldige at have 2 lokale instruktører. De vil guide os gennem love/regler - kommandoer og manøvre - ansvar og pligter som roer og styrmand. Roernes medlemstal ligger stabilt omkring 60. E.Kajakafdelingens beretning ved Allan Jensen: Tre nye juniorkajakker, Julle, Kalle, Lasse. Rigtig gode. Sprede aktiviteterne i kommende sæson. Haft julefrokost, 2 gange svømmehal, lavet skabe i hallen. Tilknyttet havkajakinstruktør. Holder medlemstallet. Mange tager til Tyrkiet om efteråret. Sejler om onsdagen. F. Juniorsejlernes beretning ved Axel Schulte : På grund af det gode vejr havde Juniorsejlerne en rigtig god sæson Der var desværre kun 9 tilmeldte sejlere i alderen 8-17 år. Sæsonen startede den med kæntringsøvelser, svømmekonkurrencer og kajak i Hornsyld Svømmehal. En måned senere kom vi endeligt på vandet med klubbens Feva og Optimistjoller. Alex Kristensen (18) er vores trofaste træner. Der var mange gode aftener til dels med en hel del vind og kæntringer, som gjorde vores jollesejlere mere robuste. De fleste træningsaftener blev afsluttet med fælles aftensmad. Det er hyggeligt og tillader at de trætte sejlere kan komme direkte i seng, når de kommer hjem. Sommerferien blev skudt i gang med en grillaften, hvor vi pga. blæsten måtte gemme os i Juniorhuset. Sæsonens højdepunkt var besøget af Anette Viborg (http:// danishnacrasailing.com/?page_id=577) med en 29er med juniorrig. For de fleste af vores sejlere var det første gang de stod i trapez - og så i en meget hurtig båd med en dansk OL-aspirant. Det blev til en meget god oplevelse med en hyggelig afslutning i Juniorhuset. 8 af 13

9 Frede Madsen ønskede i september 2013 at trække sig som udvalgsformand for juniorsejlerne efter 4 års indsats. Han gav stafetten videre til Axel Schulte. Sæsonen blev afsluttet den med vinterklargøring af bådene og fællesspisning. Axel har i marts været på Dansk Sejlunions Instruktørkursus 1. Der startes nu en reklamekampagne på kommunens skoler med plakater og skoleintranet. Der holdes en informationsaften den 1.4., Kæntringsøvelser og aktiviteter i Hornsyld Svømmehal den 5.4. Juniorsejlerne starter sæsonen den med velkomst til nye sejlere og klargøring af bådene. Vi planlægger flere aktivitetsdage og besøg af ungdomsstævner. Axel opfordrer medlemmerne til at informere i deres netværk for at få flere 8-14 årige sejlere i klubben. G. Arrangementudvalget ved Erik Rasmussen. Sidste års arrangementer blev nævnt under kapsejladsudvalget. Planlagte aktiviteter i 2014: 03. april. Brandbekæmpelse i Horsens. 15. april. Opstartsmøde for onsdagskapsejlads. 24. april. Opstart match-race hver anden torsdag for Juniorer samt de andre torsdage for ældre. 01.maj. Opstart hyggesejlads hver 2.torsdag. 17.maj. Juelsminde Cup. 14.juni. Njord sejlads. I år 15 års jubilæum. 30.aug. Horsens har inviteret til Endelave Rundt. 27.sep. Snaptun har inviteret til Snaptun Cup. H. Beretning Klubbladet ved Jens Erik Jensen: Klubbladet gøres med tiden elektronisk. Opfordrer medlemmerne med at bidrage mere med flere indslag, det er jo Jeres blad. I. Beretning Hjemmesiden ved Allan Jensen: Skal have et ny system, opstartes efter generalforsamlingen. Det er meget grafisk så vi vil gerne have fotos til siden. 9 af 13

10 J.60-aktivisternes beretning : Afbud fra Jørgen Krag. Formanden: De har vedligeholdt vores bygninger efter behov. Flyttet altan til juniorhuset, klar til opsætning. K. Fruentimmernes beretning ved Bodil Gjørlund: Vi er en gruppe meget voksne kvinder. 44 stk. der mødes fra september til maj. Holder julefrokost og et par udflugter om året. Skal til april til produktionsgården i Fredericia. Spørgsmål til Formandens beretningen fra forsamlingen: Snak om fast kran. En god kran løfter 30 tons. De har en god i Vejle. Et stort ønske fra formanden om at det etableres. "Lad os skabe lidt mere opbakning omkring det, så det kan effektueres. Færdig pris for kran monteret 2 millioner. Snak om betalingen. Snak om bådene kan sættes på land med mast på. Det må man gerne. Kan blive aktuelt i de nye stativer. Gået fint med opbevaring af bådene på land i år. Der efterlyse mere information om hvordan, bådene skal opbevares fremover. Formanden forklarer at bådene skal opbevares på mindre plads pga. naboklager. Bliver ikke sat tættere end man stadig kan polere sin båd. En del snak om anskaffelse af kran. Forslag om at lave et udvalg der skal arbejde med problematikken omkring optagning og opbevaring af bådene. Formanden gør rede for, hvordan samarbejdet med havnen foregår. Opfordrer medlemmerne til at komme til Palle. Juelsminde yachtservice har et tilbud om at få båden i og op. Hvad koster det at komme op og i, hvad koster det at leje et stativ? Carsten Clausen redegør for priserne i havnens regi: Havnen køber stativerne, sørger for optagning og isætning af bådene. Man kan ikke påregne samme plads som tidligere, men dog samme område. Der henvises iøvrigt til havnens hjemmeside og havnefoged Carsten Clausen med hensyn til eksakte priser for leje af stativ, optagning og isætning, da dette afhænger af bådens størrelse. 10 af 13

11 Man må gerne selv arrangere isætning og optagning af sin båd og køre båden væk fra havnen. Et medlem ønsker at Sejlklubben skal være medlem af Danske tursejlere, så der kan arrangeres ture hertil af tursejlerne. Det koster 330 kr om året. Klubblad: Oplysning om tilskudsordning til udgivelse af klubbladet. Formanden spørger om hvor mange der ønsker klubbladet på papir? Afstemning: Ønsker bladet på papir: 25 Ønsker blader elektronisk:36 Vi starter den elektronisk op og lægger trykte i klubhuset. Man kan henvende sig sig til Lone Lysdahl på mail hvis man ønsker det trykte klubblad. Svar på spørgsmål omkring fælles bådoptagning. Formandens beretning godkendes! Ad 3. Fremlæggelse af årsrapporten: Johan Thisted ridser resultaterne op. Der foretages ikke afskrivning på klubhusene længere i samme størrelse. Tabte en del penge på investeringer over de sidste år. Der er foretaget investeringer der ikke er budgetteret med: ialt kr. Regnskabet godkendes enstemmigt. Ad 4. Fremlæggelse af budget for det kommende år og fastlæggelse af kontigent. Johan Thisted redegør for, hvorfor budgettet ikke er udsendt. Budgettet fremlæggers forsamlingen til drøftelse. Der var ingen kritiske bemærkninger, og bestyrelsen arbejder i det kommende år ud fra det fremlagte budget. Johan skitserer de store udgifter. Redegør for et budgetteret underskud på kr. Bestyrelsen har besluttet indløser investeringsbeviserne. Uændret kontigent i år. Enstemmigt vedtaget. 11 af 13

12 Ad 5. Behandling af indkomne forslag. Ingen foreslag. Ad 6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og 2 bestyrelsessupleanter: Hans Pedersen og Poul Sønderby er på valg. Genopstiller begge to. Begge genvalgt. Viggo Frandsen blev 1. Suppleant. Freddy Frederiksen blev 2. Suppleant. Ad 7. Valg af to revisorer: Mogens Ahle og Janus Bech genvalgt. Lis Michlenborg blev revisorsuppleant igen. Ad 8. Eventuelt: Snak om kran. Må vi sætte en op.? Palle forklarer hvordan man søger om dette. Nogen ønsker et kranudvalg. En foreslår at man kan købe anparter i kranen. Der står en del i det sidste referat fra havnebestyrelsesmødet om etablering af kran. Der er ikke flertal i havnebestyrelsen om at de skal etablere en kran. Mange medlemmer ytre ønske om at der arbejdes videre med etablering af en kran. Årets ildsjæl: Gives til Jens Erik Jensen for hans indsats med klubbladet gennem mere end 10 år. Ingen 25 års nåle. 12 af 13

13 Som dirigent: Formand: Næstformand: Max L. Jepsen. Palle Lemminger Jane Wittrup Advokat Kasser: Klubmester: Sekretær: Johan Thisted Hans Petersen Poul Sønderby af 13 13

Mandag, onsdag og fredag fra kl. 12.00 til 16.00

Mandag, onsdag og fredag fra kl. 12.00 til 16.00 Medlemsblad for Afsender: Juelsminde Sejlklub Havnegade 15, 7130 Juelsminde Mandag, onsdag og fredag fra kl. 12.00 til 16.00 Nr.35 April 2014 18. årgang 32 Juelsminde Sejlklub Havnegade 15 7130 Juelsminde

Læs mere

Juelsminde Sejlklubs Generalforsamling 2015

Juelsminde Sejlklubs Generalforsamling 2015 Referat: Juelsminde Sejlklubs Generalforsamling 2015 1. Valg af dirigent: Valgt blev advokat Max L. Jepsen, som erklærede generalforsamlingen lovligt indvarslet, idet han gennemgik datoer for varsel i

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Fremmødte: 74 Stemmeberettigede: 53 heraf fuldmagter: 2 Dagsorden 1. Valg af dirigent a. Tommy Due Jensen foreslås som dirigent. Tommy blev valgt. Generalforsamlingen

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Generalforsamlingen, som var klubbens femte, blev afholdt i vores nye flydende klubhus, der deltog 35 personer; heraf var der 22 stemmeberettigede

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. Horsens d. 27.6.2014 Referat af bestyrelsesmøde den 16.juni 2014 Fra klokken 19.00 til 21.30 På Sundbakken 10 Deltagere :Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Henrik Frederiksen, Ole Harby, Anne Skjerning,

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010

Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010 Dagsorden: Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010 1. Valg af dirigent. 2. Afgørelse af udskreven sangkonkurrence. 3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 4. Udvalgene aflægger beretning. 5.

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Generalforsamling 19. november 2014

Generalforsamling 19. november 2014 Generalforsamling 19. november 2014 Nappedam Bådelaug 1. Valg af dirigent Dagsorden i henhold til vedtægter 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år, samt fremlæggelse af planer for det kommende år.

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00 BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00 Til stede: Erik Skov Rasmussen (ESR), Jørgen Danielsen (JD), Knud Toft Jensen (KTJ), Erik Kidmose (EKI), Kell Sahlholdt (KS),

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Referat af generalforsamlingen 2010. 1. Valg af dirigent. Kristian Olsen blev enstemmig valgt.

Referat af generalforsamlingen 2010. 1. Valg af dirigent. Kristian Olsen blev enstemmig valgt. Referat af generalforsamlingen 2010 1. Valg af dirigent. Kristian Olsen blev enstemmig valgt. 2. Valg af 3 stemmetællere. Helle Hansen, Gunvor Andersen og Connie Hansen enstemmig valgt. 3. Godkendelse

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. Mandag d. 28. marts 2011 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. Mandag d. 28. marts 2011 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen). Historisk materiale. Det følgende er klippet fra Julespareforeningens gamle hjemmeside, der indeholdt originale dokumenter fra foreningens generalforsamlinger fra 2001 til og med 2011. Indkaldelse til

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen Kære medlem Brush up kursus for frigivne roere og turpas Hvis du ikke har fået roet ret meget siden frigivelsen eller måske slet ikke, og er utryg ved at skulle i en kajak til foråret. Så er her et tilbud

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Generalforsamling 22.03.2013

Generalforsamling 22.03.2013 Generalforsamling 22.03.2013 Mødeart: Mødested: Generalforsamling - Single Rock Cafe Horsens. Vestergade 7B, 8700 Horsens. Mødedato: Fredag d. 22.03.2013 kl. 18.00. Referatdato: 22.03.2013. Deltagere:

Læs mere

Nyhedsbrev juni 2009.

Nyhedsbrev juni 2009. Sallingsund Sejlklub 17.06.09. Nyhedsbrev juni 2009. Stemningsbillede fra sommerudflugten 2008. 1 Nyt fra bestyrelsen. Siden sidste nyhedsbrev har vi haft generalforsamling med et stopfyldt klubhus. Der

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 1 Horsens d. 26.8.2014 Referat af bestyrelsesmøde den 25.8.2014 Fra klokken 19.00 til 22.00 Deltagere :Svend Smedegaard, Anne Skjerning, Knud Erik Feldt, Ole Harby, Henrik Frederiksen, Jens Troense, Ole

Læs mere

Skælskør Amatør-Sejlklub

Skælskør Amatør-Sejlklub Information til nye sejlere og forældre i Skælskør Amatør-Sejlklubs juniorafdeling (SAS) Som ny sejler og forældre til en ny sejler i Skælskør Amatør-Sejlklubs juniorafdeling, er der mange ting der er

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015 Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015 Deltagere: Kim, Rene, Casper, Mikkel og Maybritt Referent: Maybritt Dagsorden: 1. Gennemgang af de sidste referater 2. Nye medlemmer udmeldte

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00

Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00 Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00 36 medlemmer inkl. bestyrelsen deltog i generalforsamlingen. Bestyrelsesmedlemmer: Kenneth Bergenhagen, Pia Jørgensen,

Læs mere

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012 CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS

Læs mere

Sejlklubben Mou-Bro Ordinær generalforsamling Lørdag den 2. Marts 2013

Sejlklubben Mou-Bro Ordinær generalforsamling Lørdag den 2. Marts 2013 Sejlklubben Mou-Bro Ordinær generalforsamling Lørdag den 2. Marts 213 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 3. Bestyrelsens beretning 212 4. Godkendelse af regnskab 212 5. Forelæggelse af budget 213 6. Behandling

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Ikast Svømmeklub. Referat fra generalforsamling: Punkter:

Ikast Svømmeklub. Referat fra generalforsamling: Punkter: Referat fra generalforsamling: Tid: Tirsdag den 27-03-2012, kl. 19.00 Sted: ISK klublokale. Punkter: Nr. Emner: 1 Valg af dirigent, referent og stemmetællere (2 stk.): Dirigent: Kenneth Petersen Referent:

Læs mere

Torsdag den 26 marts 2015. Kl.19.30, Sundeved efterskole.

Torsdag den 26 marts 2015. Kl.19.30, Sundeved efterskole. Referat fra generalforsamling i VBIF Torsdag den 26 marts 2015 Kl.19.30, Sundeved efterskole. Dagsorden: 1. Velkomst ved Henriette 2. Valg af dirigent: Marius Frellesen 3. Valg af protekolfører: Merethe

Læs mere

Ebeltoft @ Net Referat Foreningens ordinære generalforsamling den 17. marts 2015. Dagsorden

Ebeltoft @ Net Referat Foreningens ordinære generalforsamling den 17. marts 2015. Dagsorden Ebeltoft @ Net Referat Foreningens ordinære generalforsamling den 17. marts 2015. Generalforsamlingen blev afviklet med 24 deltagere og ægteparret Bahnsen havde pyntet flot op ved 2 store borde midt i

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen.

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Generalforsamlingen valgte Arne

Læs mere

1. Valg af dirigent Preben Bagger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

1. Valg af dirigent Preben Bagger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Mødereferat Dato: 2. marts 2006 Referent: Henning Parbo Generalforsamling i Birkemose Golf Club Tid: Onsdag, den 1. marts 2006, kl. 19:00-20:00 Sted: Restaurant Birkemose Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 1. Valg af dirigent Dan Faber Madsen blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Forslag til vedtægtsændring 4. Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

E J E N D O M S A D M I N I S T R A T I O N A / S. Referat

E J E N D O M S A D M I N I S T R A T I O N A / S. Referat Referat År 2011, mandag, den 28. marts, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Tunnelvej i Glostrup Fritidscenters mødelokale 1, beliggende Christiansvej 2, 2600 Glostrup med følgende: Dagsorden:

Læs mere

Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand

Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand Dagsorden 1 : Valg af ordstyrer 2 : Valg af referent og 2 stemmetællere 3 : Årsberetning

Læs mere

Referat af Juelsminde sejlklubs generalforsamling onsdag den 15. marts 2006.

Referat af Juelsminde sejlklubs generalforsamling onsdag den 15. marts 2006. Referat af Juelsminde sejlklubs generalforsamling onsdag den 15. marts 2006. Formanden bød velkommen til alle og til klubbens æresmedlem Bent Ginnerup. Inden generalforsamlingen fortalte tovholder på jubilæumsbogen,

Læs mere

KLUBBLAD FOR GJØL SEJLKLUB Blad nr. 78. April 2006. TROLDEN. Side 1

KLUBBLAD FOR GJØL SEJLKLUB Blad nr. 78. April 2006. TROLDEN. Side 1 KLUBBLAD FOR GJØL SEJLKLUB Blad nr. 78. April 2006. TROLDEN Side 1 www.gjol-sejlklub.dk Bestyrelse og div. udvalg. Formand Sejlerskolen Hans H. Christensen 98 27 73 59 Rene K. Frederiksen 98 27 76 21 Limfjordsgade

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Punkter til eventuelt: Match race Maiken Schütt. 1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

Punkter til eventuelt: Match race Maiken Schütt. 1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 1 Horsens d. 29.1.2013 Referat fra bestyrelsesmøde den 28.januar 2013 Fra klokken 19.00 til 22.00 Deltagere :Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Ole Harby, Knud Erik Feldt, Jens Troense, Bjarne Hansen

Læs mere

Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet.

Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Referat af Grupperådsmøde lørdag d. 2. marts 2013 Hammermølle gruppe, DDS Pkt. 1; Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Charlie vælges

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Grundejerforeningen Nøddeboparken

Grundejerforeningen Nøddeboparken Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET Referat fra generalforsamling 18. april 2007 I Egholmskolens Festsal www.noddeboparken.dk - 1 - Bestyrelsen: Navn: Adresse: Telefon: Formand Lene Knudsen Ørnebo

Læs mere

Marts 2009-31. årgang

Marts 2009-31. årgang Marts 2009-31. årgang Bestyrelse og redaktion Formand: Per Sørensen Gl. Krovej 25 A 8300 Odder Tlf. 86 93 35 26 Næstformand: Ole Gundersen Lundgårdsvej 12 8300 Odder Tlf: 87 47 83 84 Mail: og@rectus.dk

Læs mere

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset.

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Tilstede var: 7 medlemmer og 7 bestyrelsesmedlemmer Dagsorden: (ifølge vedtægterne) 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Skive Sejlklub Referat fra 4. bestyrelsesmøde 2011.

Skive Sejlklub Referat fra 4. bestyrelsesmøde 2011. Skive Sejlklub Referat fra 4. bestyrelsesmøde 2011. Tid: Mandag 22. august 2011 kl. 1900 Sted: Klubhus Deltagere: Fra Bestyrelsen deltog: Ulrich Maagaard (UM), Lars Husted (LH), Anna Dolberg (AD), Preben

Læs mere

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!!

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!! Ny formand NYHEDSARKIV 2003 På generalforsamligen fik Middelfart Roklub ny formand. Flemming Buhl Rasmussen blev valgt til formand efter Bjarne Jacobsen som havde været formand i 11 år. Mange tak til Bjarne

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

Referat Generalforsamling NWK 9. marts 2011

Referat Generalforsamling NWK 9. marts 2011 Referat Generalforsamling NWK 9. marts 2011 Martin Mygdam indleder med en lidt lang snak om dagsordenen og planen for aftenen, som bestyrelsen håber kommer til at forløbe lidt hurtigere end sidste år.

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Referat fra generalforsamling 22.marts 2013

Referat fra generalforsamling 22.marts 2013 Formand Torben Lapp bød velkommen, og foreslog Per Zeuthen som dirigent. 1. Valg af dirigent. Per Zeuthen blev valgt med akklamation. 2. Beretninger Formandens beretning (Torben Lapp) Bådene Vi har modtaget

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

Referat af. Generalforsamling torsdag den 17. Marts 2011 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal.

Referat af. Generalforsamling torsdag den 17. Marts 2011 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling torsdag den 17. Marts 2011 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole Generalforsamling i Efterskolerne i Sydøstjylland (EIS) Tirsdag den 1.10.2013 på Elbæk Efterskole 1. Valg af dirigent og referant Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant 2.

Læs mere

Vestskovens Rideklub Margrethelund 3 2765 Ledøje-Smørum

Vestskovens Rideklub Margrethelund 3 2765 Ledøje-Smørum Vestskovens Rideklub Margrethelund 3 2765 Ledøje-Smørum Dagsorden: Indkaldelse til ordinær generalforsamling Søndag d. 9 marts 2014 kl.14 i rytterstuen 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning ved

Læs mere

Mølholm Varmeværk. REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Afholdt onsdag den 8. okt. 2014 kl. 19.30

Mølholm Varmeværk. REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Afholdt onsdag den 8. okt. 2014 kl. 19.30 Mølholm Varmeværk REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Afholdt onsdag den 8. okt. 2014 kl. 19.30 j.nr. 43606002, LDN, 24.10.2014 År 2014, den 8. oktober kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i

Læs mere

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Fremmødte: 16 Referent: Bolette Toft Mødedato: 2. april 2014 Mødested: Stubhuset; kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

Referat fra Haderslev Sejl-Club`s ordinære Generalforsamling. Lørdag, den 23. november 2013 kl. 15:00 i HSC`s klubhus.

Referat fra Haderslev Sejl-Club`s ordinære Generalforsamling. Lørdag, den 23. november 2013 kl. 15:00 i HSC`s klubhus. Referat fra Haderslev Sejl-Club`s ordinære Generalforsamling Lørdag, den 23. november 2013 kl. 15:00 i HSC`s klubhus. Formanden bød velkommen til de 71 fremmødte medlemmer til generalforsamlingen. Mødet

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen afholdt 2. 2. 2009

Referat fra generalforsamlingen afholdt 2. 2. 2009 VAT 9. 2. 2009 Referat fra generalforsamlingen afholdt 2. 2. 2009 8 medlemmer deltog i generalforsamlingen. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af referent 2. Valg af dirigent 3. Formandens beretning 4.

Læs mere

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18 marts 2013

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18 marts 2013 Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18 marts 2013 Generalforsamlingen som var klubbens fjerde blev afholdt i klublokalet, der deltog 45 personer heraf var der 27 stemmeberettigede medlemmer. Dagsorden

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 104 personer. Heraf var 82 stemmeberettigede, der blev afleveret 6 afgivne

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Medlemsblad for. Nr.37 April. 2015 19. årgang

Medlemsblad for. Nr.37 April. 2015 19. årgang Medlemsblad for Nr.37 April. 2015 19. årgang Juelsminde Sejlklub Havnegade 15 7130 Juelsminde forf@juelsmindesejlklub.dk Hvem er hvem? Formand: Palle Lemminger 2140 6021 Næstformand: Martin Frimer Kasserer:

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 1 Horsens d. 27.4.2015 Referat af bestyrelsesmøde den 27.april Fra klokken 19.00 til 21.00 Deltagere : Anne Skjerning, Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Knud Erik Feldt, Ole Harby, Klaus D. Johansen,

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Gyldig fra: 07. november 2010 1/6

Gyldig fra: 07. november 2010 1/6 Gyldig fra: 07. november 2010 1/6 for Dansk Zoom8 Klub 1. Klubbens navn og adresse 1.1 Klubbens navn er Dansk Zoom8 Klub (Danish Zoom8 Association). Den officielle forkortelse er DZA. 1.2 Klubbens adresse

Læs mere

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn.

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn. Beretning 2015 Jeg har i år valgt at dele beretningen op i flere hovedpunkter. Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje

Læs mere

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Dagsorden iflg. vedtægterne: 1. Valg af ordstyrer: Tage Kristensen 2. Valg af skriftsfører: Lars Barslund 3. Formandens beretning:

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Vores medlemmer har deltaget i en masse cykel løb. Af de fineste resultater kan nævnes:

Vores medlemmer har deltaget i en masse cykel løb. Af de fineste resultater kan nævnes: Mountainbike Club Vejle CVR.: 34151830 (Gammelt cvr: 30436245) Generalforsamling tirsdag d. 4. februar 2014 Sted: Klublokalerne Til stede: 30 medlemmer og bestyrelsen 1. Valg af dirigent Til dirigent blev

Læs mere

1 Klubbens navn er Amager Triatlon Klub, og er stiftet i 2013, med tilhørsforhold til Københavns kommune.

1 Klubbens navn er Amager Triatlon Klub, og er stiftet i 2013, med tilhørsforhold til Københavns kommune. 1 Klubbens navn er Amager Triatlon Klub, og er stiftet i 2013, med tilhørsforhold til Københavns kommune. 2 Klubbens formål er at skabe en platform hvor triatlon interesserede på alle niveauer, kan finde

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslog Erik Sørensen (ES) som blev enstemming valgt. Bestyrelsen foreslog Morten

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19.00 i Ahlmannsparken, 6300 Gråsten

Referat af ordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19.00 i Ahlmannsparken, 6300 Gråsten Referat af ordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19.00 i Ahlmannsparken, 6300 Gråsten Der var mødt 24 andelshavere, der repræsenterede 84 stemmer.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 23.02.2010

Referat af generalforsamlingen den 23.02.2010 Referat af generalforsamlingen den 23.02.2010 Dagsorden iflg. vedtægterne: Bjarne Nielsen blev valgt til aftenens dirigent. Erik Johnsen aflagde som formand bestyrelsens beretning. (se følgende sider)

Læs mere

Ishøj Roklub. Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2015. Mandag den 23/2 2015 kl. 19.00 i roklubben DAGSORDEN

Ishøj Roklub. Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2015. Mandag den 23/2 2015 kl. 19.00 i roklubben DAGSORDEN Ishøj Roklub Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2015 Mandag den 23/2 2015 kl. 19.00 i roklubben DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og valg af 2 stemmetællere 3. Forelæggelse til godkendelse

Læs mere

Holbæk Juniorsejlklub Information til nye sejlere og forældre.

Holbæk Juniorsejlklub Information til nye sejlere og forældre. Information til nye sejlere og forældre. Velkommen Velkommen som sejler og forældre i. Vi gælder os til at, I bliver en del af vores klub. Der er en del nye ting at forholde sig til, når man starter i

Læs mere

Indbydelse. Tursejlere. 5.-7. juni 2015 KERTEMINDE SEJLKLUB K E R T E M I N D E S E J L K L U B

Indbydelse. Tursejlere. 5.-7. juni 2015 KERTEMINDE SEJLKLUB K E R T E M I N D E S E J L K L U B Indbydelse Tursejlere 5.-7. juni 2015 K E R T E M I N D E S E J L K L U B Velkommen til Kerteminde Kerteminde Sejlklub har fornøjelsen af at indbyde til Classic Fyn Rundt 2015 Kerteminde Sejlklub indbyder

Læs mere

Referat af generalforsamling tirsdag den 24. marts 2015 kl. 19.00 Juniorhuset Havnen 6

Referat af generalforsamling tirsdag den 24. marts 2015 kl. 19.00 Juniorhuset Havnen 6 Referat af generalforsamling tirsdag den 24. marts 2015 kl. 19.00 Juniorhuset Havnen 6 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af det

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00 Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlauget Krogengen den 17. marts 2015 kl. 19:00 Fremmødte: 17 husstande, heraf 2 ved fuldmagt. Bestyrelsen var repræsenteret af: Formand Kristian Kruse-Birch (nr.

Læs mere

Referat af generalforsamling ISK 2011. 22. Marts, kl. 19.00

Referat af generalforsamling ISK 2011. 22. Marts, kl. 19.00 Referat af generalforsamling ISK 2011 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslår Kenneth Pedersen Kenneth Pedersen vælges Bestyrelsen foreslår Bente Tromborg Bente Tromborg vælges 22. Marts,

Læs mere

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning.

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning. Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening Valg af dirigent. Formandens beretning. Regnskab. Indkomne forslag. Valg. Valg til bestyrelsen: Jørn Olsen, Erik Gornitzka og Steffen Gerdes,

Læs mere

Juniorudvalgsmøde 19/1 2015

Juniorudvalgsmøde 19/1 2015 Juniorudvalgsmøde 19/1 2015 Sted Til Stede : Hos Hans, Almuevej 7, Skanderborg : Hans Hussmann, Jens Ib Søborg, Ole Roed Bloch, Bjarne Alstrup (Bestyrelsen) og Henrik Meyer Thomsen (Referant) Ikke til

Læs mere

Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015

Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015 Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015 Sted: Remisen, Brande kl.16:30 Deltagere: 90 tilmeldte Dagsordenen jf.vedtægterne: 1.Valf af dirigent 2.Valg af stemmetællere 3.Fremlæggelse

Læs mere

REFERAT AF BEBOERFORENINGENS GENERALFORSAMLING DEN 28. OKTOBER 2010 AFHOLDT PÅ LUNDDAL, RØRTHVEJ 130.

REFERAT AF BEBOERFORENINGENS GENERALFORSAMLING DEN 28. OKTOBER 2010 AFHOLDT PÅ LUNDDAL, RØRTHVEJ 130. REFERAT AF BEBOERFORENINGENS GENERALFORSAMLING DEN 28. OKTOBER 2010 AFHOLDT PÅ LUNDDAL, RØRTHVEJ 130. Formanden bød velkommen til de 26 fremmødte og pegede på bestyrelsens vegne på Vagn Christensen som

Læs mere

Emne: Generalforsamling 2007. Dato: Fredag den 27. april 2007. Byggecentrum, Middelfart. Dagsorden:

Emne: Generalforsamling 2007. Dato: Fredag den 27. april 2007. Byggecentrum, Middelfart. Dagsorden: Emne: Generalforsamling 2007 Dato: Fredag den 27. april 2007 Sted: Deltagere: Byggecentrum, Middelfart Se deltagerliste Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Fremlæggelse af beretning 3) Fremlæggelse af regnskab

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere