Referat af generalforsamling Juelsminde Sejlklub den 18. Marts 2014 i kl i Juniorhuset.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af generalforsamling Juelsminde Sejlklub den 18. Marts 2014 i kl.19.00 i Juniorhuset."

Transkript

1 Juelsminde Sejlklub 7130 Juelsminde Referat af generalforsamling Juelsminde Sejlklub den 18. Marts 2014 i kl i Juniorhuset. Dagsorden iflg. vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år. 3. Fremlæggelse af årsrapporten 2013 for det forløbne år til godkendelse. 4. Fremlæggelse af budget for det kommende år til godkendelse og fastlæggelse af kontigent. 5. Behandling af indkomne forslag. Der er ikke indkommet forslag til behandling. 6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og valg af 2 bestyrelsessuppleanter. På valg til bestyrelsen: Hans Pedersen Poul Sønderby Begge modtager genvalg. 7. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. 8. Evt. Referat: Ad 1. Valg af dirigent : Max Jepsen blev foreslået og enstemmigt valgt. Max Jepsen erklærer generalforsamlingen lovlig indvarslet og beslutningsdygtig. Ad 2. Formandens beretning: Beretningen skal give et uddybende indblik i klubbens situation siden sidste generalforsamling og danne grundlag for debat på generalforsamlingen omkring de oplyste informationer. Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed. 1 af 13

2 Denne generalforsamling er nr. 62 i rækken for klubben på vej mod de 100 år var året, hvor Dansk Sejlunion fejrede 100 års jubilæum og JSK s medlemmer kunne glæde sig over og være stolte af, at vi er hjemhørende i den havn Danske Tursejlere udnævnte til Årets Havn En glædelig ting som vi sammen med havnen skiltede med på biler og udvalgte steder. Udnævnelsen gav flot omtale i medierne og trak ekstra gæstesejlere til vores havn. Vores hobby er altid afhængig af vejret og 2013 var et af de mere spændende år. Vinteren holdt fast helt henover marts, så der var stille og koldt på havnen i påsken. Herefter oplevede vi tre måneders sommer, det var uden diskussion den bedste sommer i mange og i efteråret og vinteren kraftige storme og 1.5 meter højere vandstand. Det har givet masser af tang og sand på havneområdet og broer. Klubbens medlemmer Status er stabilt omkring 900 medlemmer, nogle forlod os og nye kom til, vel omkring 70 stykker. Til de nye vil vi ønske jer velkommen og gøre vort bedste for, at I skal føle jer velkomne og en del af fællesskabet hurtigst muligt. Klubbens økonomi Via det store medlemstal, indtægter fra aftale med havnen og øvrige mindre indtægtskilder, kan vi drive en klub med mulighed for at vedligeholde og forbedre vort grej og huse på en høj standard. En god likvid beholdning giver også mulighed for langsigtede investeringer i bygningsforbedringer og udstyr til medlemmernes glæde. Kontingentet kan fastholdes for indeværende år, stadig på et meget lavt niveau. En kontingentstigning forventes i de kommende år. Der kan imødeses større omkostninger til at opfylde medlemmers ønsker om ombygning af klubhuset i kabysområdet og etablering af fast kran for lige at nævne et par stykker af de emner, der diskuteres i klubbens sammenhænge. Årsrapporten gennemgås under et senere punkt, ligesom budgettet vil blive behandlet. Klubbens huse og udstyr Juniorhuset har fået installeret varmepumpe og der er udført almindelig vedligeholdelse. En brugt terrasse til 1.sal er indkøbt og vil blive sat op på nordsiden over eksisterende terrasse. Gennemgang af tilladelser til 150 personer, der må opholde sig på 1. sal og opførelse af nødvendige ændringer gennemføres i Afventer kommunen. Opsat vejrstation på gavl, m link til egen hjemmeside. 2 af 13

3 Klubhuset har fået nyt gasfyr, ny dobbelt fordør, komfur, emhætte og kloakering er udbedret fra køkkenvask og toiletter. Nyt mødelokale er indrettet i det gamle havnekontor. Ølautomaten er nedlagt og fjernet. Ny computer, printer og soft-ware til administration og bogholderi. Tre nye junior kajakker, der blev døbt ved standerhejsningen. Nye sejl til en H båd med støtte fra Sejlklubbens Venner ( Tak for bidraget) så begge har 2 ens stel. Vedligehold af robåde, sejljoller, sejlbåde, surfere, kajakker og hjælpebåde. DS bøjer er blevet udlagt i bugten ialt 4 stk. Informationscomputer i klubhuset til brug for info fra JSK, JHM, DMI, lokal vejrstation osv. Personale Vor ny forretningsfører har kæmpet i indeværende år med at lære en masse nye ting at kende og få sat sit eget system på klubbens administration og bogholderi. Det skulle så gerne lette nogle procedurer til næste år bl.a kan nævnes kommunikationen med medlemmer via s. En stor tak til Lone for hendes indsats. Jeg er sikker på at vores betaling ikke står mål med de timer, Lone har brugt på klubbens ting. Bestyrelsen konstituerede sig efter sidste generalforsamling som følger: Næstformand Jane Wittrup Kasserer Johan Thisted Sekretær Per Francke Klubmester Hans Pedersen Per Francke har valgt at trække sig efter eget ønske og er blevet erstattet af 1 suppleanten Poul Sønderby. Hos udvalgsformændene er der sket ændring på følgende post: Juniorudvalget :Axel Schulte har overtaget efter Frede Madsen. Herfra skal lyde en tak for indsatsen til alle nuværende og fratrådte bestyrelsesmedlemmer og udvalgsformænd. Uden jeres deltagelse og engagement var klubben ikke det samme, som vi kan glædes over i dag. Havnen Deltagelse i havnebestyrelsesarbejdet på JSK s vegne varetages af undertegnede som næstformand og ny i 2013 som sekretær blev Johan Thisted. Vi kan glæde os over de positive tilbagemeldinger fra jer medlemmer på tiltag som: 8 kameraer med kig til havnen. 50/50 fibernetforbindelse for bedre internet adgang i bådene. 3 af 13

4 Informations computer i forkontor til havnekontoret, ens i klubhus og på havnekontor. Renovering af broer m nyt træ, nye slangeruller osv. Udbygning af sikkerhedsudstyr, stiger, bådshager, brandslukkere, markeringsbånd for stiger. Afrensningsudstyr for bund efter optagning. Højtryksrensning, samlebrønd og filtre. JSK deltog i fejringen af havnefogdens 10 års jubilæum. Vi takker for det gode samarbejde i dette år og håber dette kan fortsætte mange år frem. Som en nyhed i 2014 udlægges en flydebro v servicekajen, så vi kan ordne fribord og vandlinje i sæsonen. Den gamle skrå fiskelosnings bro på Syd molen i gl. havn fjernes. Fremtidige udfordringer med nye stativsystemer, optagning, søsætning, masterkran/bådkran skal nok skabe grundlag for afprøvning af det gode samarbejde. Samarbejde m andre foreninger og klubber Dansk Sejlunion: Vi deltog i generalforsamlingen med Formand og Klubmester. Unionen har skiftet Generalsekretær og han står overfor store udfordringer med faldne medlemstal, dårlig økonomisk resultat i Som omtalt fejrede unionen sit 100 års jubilæum. Vi deltog i receptionen i Århus og jubilæumssejlads ved KDY; men ellers ikke andre initiativer i den anledning. DS bøjer udlagt i samarbejde m DS DS var behjælpelig i en forsikringssag m klubbens båd, hvor de varetog vore interesser overfor Tryg forsikring. DGI: Intet at bemærke. Hellebjerg: Initiativ til samarbejde er indledt omkring gensidig brug af faciliteter. Visionsrådet: Deltaget i indledende møder for oprettelse men ikke aktiv deltagelse. Juelsminde byport: Orienteret om projektet; men ikke deltaget aktivt i oprettelsen Turistrådet: Samarbejde om Projekt Åben Havn vil forløbe i foråret. Strategiplanen Ovenstående omtaler en del af de punkter, der er omtalt i strategiplanen og derved er iværksat; men vi mangler et engagement og initiativ vedrørende: Undervisningstilbud til medlemmer. Opbygning af kommunikations muligheder. Klubbladet vil blive elektronisk udsendt i fremtiden med nogle stykker i trykt version, der kan hentes i klubhusene. 4 af 13

5 Der er unødvendige store omkostninger til tryk og udsendelse generelt. Så fremtidig udsendelse af information vil ske på og opslået på hjemmesiden. Varetagelse af ansøgning til fonde og andre støttemuligheder til forbedring af vort udstyr og faciliteter Der ligger mange muligheder, hvis man opsøger dem. Aktiviteter og arrangementer fordrer mange frivillige kræfter, så hjælp til disse ting er altid påskønnet, så klubben kan fortsætte og udbygge med spændende foredrag, besøg, sociale temaer og stævner. Bemærk kommende arrangementer såsom Standerhejsning, Pinsetur, Juelsminde Cup, Njord sejladsen, Åben havn. TV Charlie den laver et arrangement i havnen Foruden de nævnte ting, så følg i kalenderen på hjemmesiden År 2014 er året, hvor det er 150 år siden, fregatten Jylland deltog i sit første søslag. Fregatten, hvis anker var med i slaget ved Helgoland i 1864, ligger som et minde på vor Stormole og bruges som klubbens logo. Juelsminde Sejlklub Klub. Klubben i vandkants Danmark. A. Surfadelingens beretning ved Jane Wittrup: Jeg skal fortælle lidt om, hvad der er sket i surfafdelingen i den forgangne sæson. For at krydre beretningen lidt, så vil der i baggrunden køre et lille slideshow med et udpluk af billeder fra nogle af de begivenheder, jeg beretter om. Vi har i den forløbne sæson haft en flok på unge mennesker samt nogle forældre og trænere, der fra sidst april og frem til efterårsferien har mødtes hver mandag til træning. Efter træning har vi igen i år haft fællesspisning for dem der har haft lyst. Her skiftes de involverede familier til at lave mad i de gode faciliteter, vi har her i Juniorhuset. Spisningen fremmer det sociale sammenhold både blandt børn og voksne og vi undgår at få nogle unge mennesker hjem, der er ved at omkomme af sult. En håndfuld af de unge surfere har igen i år deltaget i en del kapsejladser bla. i den stævnerække under DBO, der hedder "Young Gun". Casper Sloth, Caroline Hjerrild, Casper Jepsen og Magnus Wittrup har deltaget i flere Young Gun stævner og tager mange præmier med hjem. Stævnerne de har 5 af 13

6 deltaget i, er foregået i Kolding, Århus, på Venø. De har desuden deltaget i nogle Ø-Grandprixstævner, hvor de bl.a. har sejlet rundt om Fur og rundt om Hjarnø. I uge 27 var klubben vært for Hedensted kommunes "Aktiv Ferie". Vi havde besøg af 15 børn, der skulle deltage i : "En uge på vandet". Til dette arrangement gjorde en håndfuld af de ældste juniorer fra surfafdelingen en stor indsats med at undervise disse børn i hvordan man surfer og sejler jolle. "Aktiv Ferie" har siden hen gjort, at vi har fået et par enkelte nye medlemmer i klubben, og afdelingen er klar til igen i år, sammen med nogle af de øvrige afdelinger, at få omkring 20 børn ud i og på bølgerne her i bugten i uge 27. Af lidt større præstationer i Surfafdelingen har Mads Jepsen, som i øjeblikket går på Venø Efterskole, været til Nordisk Mesterskab i Sverige i formula windsurfing. Her fik Mads en flot 2. plads i Junior klassen (U17). I uge 35 var Mads så til verdensmesterskab i Østrig, ligeledes i formula windsurfing og her blev det til en fin 3. plads i junior klasse. Sidste mandag før efterårsferien havde vi sæsonafslutning med klubmesterskab. Her dystede en blandet flok af børn og voksne på vandet, og bagefter var der præmier og mad til hele flokken. Surf sæsonen blev for flere af windsurferne afsluttet med kapsejladsen "Windcup" i Middelfart den 12. oktober, og derefter gik turen til Klitmøller, hvor de brugte 4 dage af efterårsferien på Young Gun Classic Camp sammen med ca.70 andre unge surfere fra både ind- og udland. Her fik de rigtig prøvet kræfter med Vesterhavet, de første dage på surfboard og senere på ugen på Stand Up Paddelboard, da vinden næsten forsvandt. Windsurferne har mødtes et par gange i løbet af vinteren. Den 2. december var det til gløgg og æbleskiver her i huset. Her i marts mødtes vi igen til et lille sæsonopstartsmøde, hvor der også var valg af formand og næstformand i afdelingen. Her skete der ikke de store rotationer, da udfaldet blev at Nils Buhl fortsat er formand for afdelingen og undertegnede næstformand. Vi starter officielt den nye sæson mandag den 28. April; men jeg ved at nogle af de unge mennesker er HELT KLAR til at komme på vandet, så snart "hjælperne" er kommet i. 6 af 13

7 B.Kapsejladsafdelingens beretning Hans Chr.Pedersen og Erik Rasmussen: Kapsejlads onsdag og torsdag. I 2013 blev der afholdt følgende arrangementer under aktivitetesudvalget og kapsejladsudvalget: Brandbekæmpelse i Horsens, foredrag DS, Onsdagssejlads, Hyggesejlads, Juelsminde Cup, deltagelse i Fyn Cup, deltagelse i Njord sejlads, deltagelse i Endelave Rundt, Bymesterskab, deltagelse i Snaptun Cup, besøg hos x-yacht, afriggerfest, foredrag med "Tante Andante", bowling, julehygge med foredrag om Caribien, julehygge, besøg på flyvestation Skydstrup, foredrag om Sølvroret, og bowling igen. C. Pigesejlernes beretning ved Jette Madsen: Hos pigesejlerne har vi haft en rigtig god sæson i Vi fik 4 nye friske pigesejlere med - det var rigtig dejligt. Vi har sejlet hver mandag i perioden maj til sep. Vi prøvede sidste år at lave lidt om på sejladserne - så vi i stedet for udelukkende at sejle kapsejlads havde forskellige øvelser lagt ind. Det kunne være øvelser med mand over bord- eller lære at rebe sejl, eller det kunne være øvelser i førstehjælp- afholdt i klubhuset. Vi havde traditionen tro også vores "Kringeling Cup", hvor vi sejler en anderledes kapsejlads. Efter sejladsen grillede vi og havde en rigtig hyggelig aften. Den årlige Bogensetur blev afviklet i August - men pga. vejret blev den afholdt i Juelsminde havn, men absolut en god weekend med hyggeligt samvær. Så har vi også haft nogle af pigerne til at deltage i Juelsminde Cup, Njordsejladsen og Bymesterskab. Vores sidste sejlads for sæsonen havde vi den 2. Sep. Denne aften blev der uddelt vandrepokal og udnævnt "Årets pigesejler" nemlig Lena Betak. Vi er nu klar til en ny sæson - og vi vil da rigtig gerne have endnu flere pigesejlere med og hvis man kan bidrage med en båd - så gør det heller ikke noget. Vi har opstartsmøde mandag den 14.april og herefter regner vi med at komme på vandet mandag den 28. april. 7 af 13

8 D. Roernes beretning ved Freddy Frederiksen: Roerne havde igen en god sæson med masser af roning i nærområdet. Faste rotider var på tirsdage-onsdage og lørdage og ellers efter aftale. På onsdage var planlagt 2 faste tider, hvilket betød, at der nogle gange var for få fremmødte på 1. eller 2. tidspunkt. Vi overvejer en ændring i de faste tider og samtidig prøve med fastlæggelse af tidspunkt for fælles morgenroning. I vinterhalvåret er både- redningsveste- matriel klargjort, så vi er parate til sæson Vi afholder kursus lørdag den 29. marts her i huset. Vi er så heldige at have 2 lokale instruktører. De vil guide os gennem love/regler - kommandoer og manøvre - ansvar og pligter som roer og styrmand. Roernes medlemstal ligger stabilt omkring 60. E.Kajakafdelingens beretning ved Allan Jensen: Tre nye juniorkajakker, Julle, Kalle, Lasse. Rigtig gode. Sprede aktiviteterne i kommende sæson. Haft julefrokost, 2 gange svømmehal, lavet skabe i hallen. Tilknyttet havkajakinstruktør. Holder medlemstallet. Mange tager til Tyrkiet om efteråret. Sejler om onsdagen. F. Juniorsejlernes beretning ved Axel Schulte : På grund af det gode vejr havde Juniorsejlerne en rigtig god sæson Der var desværre kun 9 tilmeldte sejlere i alderen 8-17 år. Sæsonen startede den med kæntringsøvelser, svømmekonkurrencer og kajak i Hornsyld Svømmehal. En måned senere kom vi endeligt på vandet med klubbens Feva og Optimistjoller. Alex Kristensen (18) er vores trofaste træner. Der var mange gode aftener til dels med en hel del vind og kæntringer, som gjorde vores jollesejlere mere robuste. De fleste træningsaftener blev afsluttet med fælles aftensmad. Det er hyggeligt og tillader at de trætte sejlere kan komme direkte i seng, når de kommer hjem. Sommerferien blev skudt i gang med en grillaften, hvor vi pga. blæsten måtte gemme os i Juniorhuset. Sæsonens højdepunkt var besøget af Anette Viborg (http:// danishnacrasailing.com/?page_id=577) med en 29er med juniorrig. For de fleste af vores sejlere var det første gang de stod i trapez - og så i en meget hurtig båd med en dansk OL-aspirant. Det blev til en meget god oplevelse med en hyggelig afslutning i Juniorhuset. 8 af 13

9 Frede Madsen ønskede i september 2013 at trække sig som udvalgsformand for juniorsejlerne efter 4 års indsats. Han gav stafetten videre til Axel Schulte. Sæsonen blev afsluttet den med vinterklargøring af bådene og fællesspisning. Axel har i marts været på Dansk Sejlunions Instruktørkursus 1. Der startes nu en reklamekampagne på kommunens skoler med plakater og skoleintranet. Der holdes en informationsaften den 1.4., Kæntringsøvelser og aktiviteter i Hornsyld Svømmehal den 5.4. Juniorsejlerne starter sæsonen den med velkomst til nye sejlere og klargøring af bådene. Vi planlægger flere aktivitetsdage og besøg af ungdomsstævner. Axel opfordrer medlemmerne til at informere i deres netværk for at få flere 8-14 årige sejlere i klubben. G. Arrangementudvalget ved Erik Rasmussen. Sidste års arrangementer blev nævnt under kapsejladsudvalget. Planlagte aktiviteter i 2014: 03. april. Brandbekæmpelse i Horsens. 15. april. Opstartsmøde for onsdagskapsejlads. 24. april. Opstart match-race hver anden torsdag for Juniorer samt de andre torsdage for ældre. 01.maj. Opstart hyggesejlads hver 2.torsdag. 17.maj. Juelsminde Cup. 14.juni. Njord sejlads. I år 15 års jubilæum. 30.aug. Horsens har inviteret til Endelave Rundt. 27.sep. Snaptun har inviteret til Snaptun Cup. H. Beretning Klubbladet ved Jens Erik Jensen: Klubbladet gøres med tiden elektronisk. Opfordrer medlemmerne med at bidrage mere med flere indslag, det er jo Jeres blad. I. Beretning Hjemmesiden ved Allan Jensen: Skal have et ny system, opstartes efter generalforsamlingen. Det er meget grafisk så vi vil gerne have fotos til siden. 9 af 13

10 J.60-aktivisternes beretning : Afbud fra Jørgen Krag. Formanden: De har vedligeholdt vores bygninger efter behov. Flyttet altan til juniorhuset, klar til opsætning. K. Fruentimmernes beretning ved Bodil Gjørlund: Vi er en gruppe meget voksne kvinder. 44 stk. der mødes fra september til maj. Holder julefrokost og et par udflugter om året. Skal til april til produktionsgården i Fredericia. Spørgsmål til Formandens beretningen fra forsamlingen: Snak om fast kran. En god kran løfter 30 tons. De har en god i Vejle. Et stort ønske fra formanden om at det etableres. "Lad os skabe lidt mere opbakning omkring det, så det kan effektueres. Færdig pris for kran monteret 2 millioner. Snak om betalingen. Snak om bådene kan sættes på land med mast på. Det må man gerne. Kan blive aktuelt i de nye stativer. Gået fint med opbevaring af bådene på land i år. Der efterlyse mere information om hvordan, bådene skal opbevares fremover. Formanden forklarer at bådene skal opbevares på mindre plads pga. naboklager. Bliver ikke sat tættere end man stadig kan polere sin båd. En del snak om anskaffelse af kran. Forslag om at lave et udvalg der skal arbejde med problematikken omkring optagning og opbevaring af bådene. Formanden gør rede for, hvordan samarbejdet med havnen foregår. Opfordrer medlemmerne til at komme til Palle. Juelsminde yachtservice har et tilbud om at få båden i og op. Hvad koster det at komme op og i, hvad koster det at leje et stativ? Carsten Clausen redegør for priserne i havnens regi: Havnen køber stativerne, sørger for optagning og isætning af bådene. Man kan ikke påregne samme plads som tidligere, men dog samme område. Der henvises iøvrigt til havnens hjemmeside og havnefoged Carsten Clausen med hensyn til eksakte priser for leje af stativ, optagning og isætning, da dette afhænger af bådens størrelse. 10 af 13

11 Man må gerne selv arrangere isætning og optagning af sin båd og køre båden væk fra havnen. Et medlem ønsker at Sejlklubben skal være medlem af Danske tursejlere, så der kan arrangeres ture hertil af tursejlerne. Det koster 330 kr om året. Klubblad: Oplysning om tilskudsordning til udgivelse af klubbladet. Formanden spørger om hvor mange der ønsker klubbladet på papir? Afstemning: Ønsker bladet på papir: 25 Ønsker blader elektronisk:36 Vi starter den elektronisk op og lægger trykte i klubhuset. Man kan henvende sig sig til Lone Lysdahl på mail hvis man ønsker det trykte klubblad. Svar på spørgsmål omkring fælles bådoptagning. Formandens beretning godkendes! Ad 3. Fremlæggelse af årsrapporten: Johan Thisted ridser resultaterne op. Der foretages ikke afskrivning på klubhusene længere i samme størrelse. Tabte en del penge på investeringer over de sidste år. Der er foretaget investeringer der ikke er budgetteret med: ialt kr. Regnskabet godkendes enstemmigt. Ad 4. Fremlæggelse af budget for det kommende år og fastlæggelse af kontigent. Johan Thisted redegør for, hvorfor budgettet ikke er udsendt. Budgettet fremlæggers forsamlingen til drøftelse. Der var ingen kritiske bemærkninger, og bestyrelsen arbejder i det kommende år ud fra det fremlagte budget. Johan skitserer de store udgifter. Redegør for et budgetteret underskud på kr. Bestyrelsen har besluttet indløser investeringsbeviserne. Uændret kontigent i år. Enstemmigt vedtaget. 11 af 13

12 Ad 5. Behandling af indkomne forslag. Ingen foreslag. Ad 6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og 2 bestyrelsessupleanter: Hans Pedersen og Poul Sønderby er på valg. Genopstiller begge to. Begge genvalgt. Viggo Frandsen blev 1. Suppleant. Freddy Frederiksen blev 2. Suppleant. Ad 7. Valg af to revisorer: Mogens Ahle og Janus Bech genvalgt. Lis Michlenborg blev revisorsuppleant igen. Ad 8. Eventuelt: Snak om kran. Må vi sætte en op.? Palle forklarer hvordan man søger om dette. Nogen ønsker et kranudvalg. En foreslår at man kan købe anparter i kranen. Der står en del i det sidste referat fra havnebestyrelsesmødet om etablering af kran. Der er ikke flertal i havnebestyrelsen om at de skal etablere en kran. Mange medlemmer ytre ønske om at der arbejdes videre med etablering af en kran. Årets ildsjæl: Gives til Jens Erik Jensen for hans indsats med klubbladet gennem mere end 10 år. Ingen 25 års nåle. 12 af 13

13 Som dirigent: Formand: Næstformand: Max L. Jepsen. Palle Lemminger Jane Wittrup Advokat Kasser: Klubmester: Sekretær: Johan Thisted Hans Petersen Poul Sønderby af 13 13

Mandag, onsdag og fredag fra kl. 12.00 til 16.00

Mandag, onsdag og fredag fra kl. 12.00 til 16.00 Medlemsblad for Afsender: Juelsminde Sejlklub Havnegade 15, 7130 Juelsminde Mandag, onsdag og fredag fra kl. 12.00 til 16.00 Nr.35 April 2014 18. årgang 32 Juelsminde Sejlklub Havnegade 15 7130 Juelsminde

Læs mere

Mandag, onsdag og fredag fra kl. 12.00 til 16.00

Mandag, onsdag og fredag fra kl. 12.00 til 16.00 Medlemsblad for Afsender: Juelsminde Sejlklub Havnegade 15, Mandag, onsdag og fredag fra kl. 12.00 til 16.00 Nr.36 Okt. 2014 18. årgang 32 Juelsminde Sejlklub Havnegade 15 forf@juelsmindesejlklub.dk Hvem

Læs mere

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN 1 VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN LYSTBÅDEHAVN VIRKSUND VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN 23 ÅRGANG NR. 2015 23. ÅRGANG NR. 161164 0804-2014 Medlemsblad for Virksund Lystbådehavn, Virksund Sejlklub og Virksund Kajakklub. Virksund

Læs mere

Referat af Juelsminde sejlklubs generalforsamling onsdag den 15. marts 2006.

Referat af Juelsminde sejlklubs generalforsamling onsdag den 15. marts 2006. Referat af Juelsminde sejlklubs generalforsamling onsdag den 15. marts 2006. Formanden bød velkommen til alle og til klubbens æresmedlem Bent Ginnerup. Inden generalforsamlingen fortalte tovholder på jubilæumsbogen,

Læs mere

FD-NYT. Frederikssund Sejlklub. Husk standerhejsningen den 5. maj. Marts 2-2012

FD-NYT. Frederikssund Sejlklub. Husk standerhejsningen den 5. maj. Marts 2-2012 FD-NYT Frederikssund Sejlklub Marts 2-2012 Husk standerhejsningen den 5. maj Frederikssund Sejlklub Kalvøvej 15, 3600 Frederikssund www. frederikssundsejlklub.dk Bestyrelse: Formand Lotte Moselund 30 26

Læs mere

Referat af Egå Sejlklubs generalforsamling 06. november 2013

Referat af Egå Sejlklubs generalforsamling 06. november 2013 Referat af Egå Sejlklubs generalforsamling 06. november 2013 Efter fælles spisning havde Pernille Bülow Bech og Steen Jepsen et indlæg, hvor de hylde Kim Christensen (Melges 24, DM guld, VM bronze), Christian

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Vejle Motorbåd Klub Torsdag, den 11. april 2013

Referat fra Generalforsamling i Vejle Motorbåd Klub Torsdag, den 11. april 2013 Referat fra Generalforsamling i Vejle Motorbåd Klub Torsdag, den 11. april 2013 Dagsorden: Efter formandens velkomst startede generalforsamlingen med at synge klubsangen og mindes de sejlerkammerater der

Læs mere

Årets Sejlklub i Danmark 2014

Årets Sejlklub i Danmark 2014 Medlemsblad for Sønderborg Yacht-Club Nr. 1 2015 50. årgang Årets Sejlklub i Danmark 2014 Læs bl.a. 2 pukkelhvaler på sightseeing i Vemmingbund På sommertogt med ex-juniorer i SYCs J80 er SYDBANK Johnny

Læs mere

36. årgang nr. 1 - februar 2014 www.nivaabaadelaug.dk

36. årgang nr. 1 - februar 2014 www.nivaabaadelaug.dk 36. årgang nr. 1 - februar 2014 www.nivaabaadelaug.dk Bestyrelsen Formand: Christian Caspersen 2221 2246 formanden@nivaabaadelaug.dk Næstformand Hans Kristensen 4585 9370 hans.kristensen@webspeed.dk Kasserer:

Læs mere

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Nr. 2, juli/august 2009 Artikler med ramme omkring indeholder vigtige oplysninger fra klub og bestyrelse, som alle forudsættes at kende.. Tillykke Flere af klubbens

Læs mere

December 2013 Nr. 5 36. årgang

December 2013 Nr. 5 36. årgang December 2013 Nr. 5 36. årgang Indhold Rummer din økonomi skjulte muligheder, er vi eksperter i at afsløre dem Medlemsblad for Egå Sejlklub Udgivelser 5 gange årligt. Nr. 1 d. 7. februar. Nr. 2 d. 11.

Læs mere

Første punkt på dagsorden er valg af dirigent, her vil Bestyrelsen foreslå Bent Munk Johansen.

Første punkt på dagsorden er valg af dirigent, her vil Bestyrelsen foreslå Bent Munk Johansen. Beretning for Faaborg Sejlklub sæson 2010-2011. Jeg vil gerne på Faaborg Sejlklubs vegne byde alle velkommen til årets generalforsamling. En speciel velkomst til vort æresmedlem Palle Røssel og vort æresmedlem

Læs mere

Thurø Sejlklub. Thurø Sejlklub. Nr. 2 marts/april 2010. Nu kan alle gå på vandet

Thurø Sejlklub. Thurø Sejlklub. Nr. 2 marts/april 2010. Nu kan alle gå på vandet 1 Thurø Sejlklub Nr. 2 marts/april 2010 Nu kan alle gå på vandet 2 Thurø Sejlklub v/ Søren Andersen Bodøvej 11 DK- 5700 Svendborg Vi støber alt i bly Udstødningsmanifolde Udlejning og salg af skibscontainere

Læs mere

36. årgang nr. 2 - april 2014 www.nivaabaadelaug.dk

36. årgang nr. 2 - april 2014 www.nivaabaadelaug.dk 36. årgang nr. 2 - april 2014 www.nivaabaadelaug.dk Bestyrelsen Formand: Christian Caspersen 2221 2246 formanden@nivaabaadelaug.dk Næstformand: Hans Kristensen 4585 9370 hans.kristensen@webspeed.dk Kasserer:

Læs mere

NR. 1 - APRIL 2012-34.ÅRGANG OFFICIELT KLUBBLAD FOR MORSØ SEJLKLUB & MARINA

NR. 1 - APRIL 2012-34.ÅRGANG OFFICIELT KLUBBLAD FOR MORSØ SEJLKLUB & MARINA NR. 1 - APRIL 2012-34.ÅRGANG OFFICIELT KLUBBLAD FOR MORSØ SEJLKLUB & MARINA STORE FORHOLD :-) Over there, altså i USA, er mange ting jo lidt større end her i Danmark. Her er en lille sejlbåd, som lige

Læs mere

AALBORG SEJLKLUB AARSSKRIFT 2015 side 1

AALBORG SEJLKLUB AARSSKRIFT 2015 side 1 AALBORG SEJLKLUB AARSSKRIFT 2015 side 1 Udgiver AALBORG SEJLKLUB AARSSKRIFT 2015 side 22 AALBORG SEJLKLUB Skydebanevej 40, DK-9000 Aalborg Telefon: 9810-2575 Kontortid: Mandag: kl. 18.00-19.00 Website:

Læs mere

Stroken. Nr. 1 Januar/Februar 2006. Svømmeprøve fredag den 17. marts 2006 kl. 18

Stroken. Nr. 1 Januar/Februar 2006. Svømmeprøve fredag den 17. marts 2006 kl. 18 Stroken Nr. 1 Januar/Februar 2006 Svømmeprøve fredag den 17. marts 2006 kl. 18 Lokalstyrmandskursus teori 2., 7., 14. 21. og 30. marts 2006 praktik 18. og 20. april 2006 Medlemsmøde 7. marts kl. 20.00

Læs mere

December 32. Årgang. Nr. 1

December 32. Årgang. Nr. 1 December 32. Årgang. Nr. 1 14 Stiftet 1877 Klubadresse Toldbodgade 14, 8930 Randers NØ www.randerssejlklub.dk E-mail: post@randerssejlklub.dk Bestyrelse Formand: Ole Uglsøe Christensen 2661 3917 E-mail:

Læs mere

Referat af generalforsamling i SSF

Referat af generalforsamling i SSF Referat af generalforsamling i SSF Søndag den 30. marts 2014 klokken 09 00 Formanden byder velkommen og som første punkt på dagsordenen skal der vælges en dirigent, formanden foreslår Søren Bødtger. Der

Læs mere

December 2011 Nr. 5 34. årgang

December 2011 Nr. 5 34. årgang December 2011 Nr. 5 34. årgang Jule arrangement Vi holder åbent lørdag den 17. dec fra kl. 10.00 til 15.00. Gløg og æbleskiver til alle Den perfekte Julegave, køb et gavekort og få for 25% ekstra ( kortet

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2011 NR.01

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2011 NR.01 Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2011 NR.01 Nyt fra Havnen... side 5 Pladshavermøde onsdag den 30. marts... side 6 Sejlklubbens Generalforsamling mandag den 28. marts...

Læs mere

Nummer 1 Marts 2013. Tilbageblik på sidste års Kongelig Classic. ABC 1 Makrellen

Nummer 1 Marts 2013. Tilbageblik på sidste års Kongelig Classic. ABC 1 Makrellen Nummer 1 Marts 2013 Tilbageblik på sidste års Kongelig Classic. ABC 1 Makrellen Adresseliste for bestyrelse og udvalg i Aabenraa Båd Club Bestyrelsen Formand: Svend E. Mundeling Industrivej 7, DK-6200

Læs mere

Formandens beretning... 6 Referat fra generalforsamling... 9 Nationalt sportscenter... 17 Nyt fra Marinaen... 29. December 2009 Nr. 5 32.

Formandens beretning... 6 Referat fra generalforsamling... 9 Nationalt sportscenter... 17 Nyt fra Marinaen... 29. December 2009 Nr. 5 32. Formandens beretning... 6 Referat fra generalforsamling... 9 Nationalt sportscenter... 17 Nyt fra Marinaen... 29 December 2009 Nr. 5 32. årgang Ny opdateret hjemmeside STANDARD Horizon CP 180i Normalpris

Læs mere

Svendborg Sunds Sejlklub

Svendborg Sunds Sejlklub Nr. 1 Marts 2009 Næste deadline 29. maj 2009 Svendborg Sunds Sejlklub STRANDGÅRDEN Rantzausmindevej 137 5700 Svendborg Tlf. 6220 9960 sss@sss.dk www.sss.dk Formand Peter Juhl 62 20 84 52 sss@sss.dk Erikkevej

Læs mere

Standerskifte...6 Generalforsamling... 8 Indlæg fra vor ny formand... 14 Nyt fra Marinaen... 29. December 2008 Nr. 5 31. årgang

Standerskifte...6 Generalforsamling... 8 Indlæg fra vor ny formand... 14 Nyt fra Marinaen... 29. December 2008 Nr. 5 31. årgang Standerskifte...6 Generalforsamling... 8 Indlæg fra vor ny formand... 14 Nyt fra Marinaen... 29 December 2008 Nr. 5 31. årgang Indhold Medlemsblad for Egå Sejlklub Udgivelser 5 gange årligt. Udgivelser

Læs mere

Sejlerskolen starter! Se side 3

Sejlerskolen starter! Se side 3 1 34. Årg. April - september 2011 Sejlerskolen starter! Se side 3 F www.faaborg-sejlklub.dk Officielt medlemsblad for Faaborg Sejlklub. Udkommer 3 gange årligt i 2011. Oplag: ca. 450 eksemplarer. Udsendes

Læs mere

Gammel Havn 3-8700 Horsens Tlf. : +45 25 57 87 81 - Fax: +45 75 61 49 02 E-mail: info@horsensvaerft.dk www.horsensvaerft.dk

Gammel Havn 3-8700 Horsens Tlf. : +45 25 57 87 81 - Fax: +45 75 61 49 02 E-mail: info@horsensvaerft.dk www.horsensvaerft.dk H O R S E N S S E J L K L U B Teak dæk: Elegante, traditionelle dæk/cockpit eller efter ønske. Udvalgte Burma teak, lagt i epoxy uden brug af skruer og propper, giver vores dæk lang levetid og optimal

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 7. april 2013 i Sundby Sejlforening

Referat af generalforsamlingen den 7. april 2013 i Sundby Sejlforening Referat af generalforsamlingen den 7. april 2013 i Sundby Sejlforening Dagsordenen: Punkt 1. Valg af dirigent Punkt 2. Protokol & beretning Punkt 3. Regnskab Punkt 4. Budget Punkt 5. Lovændringsforslag

Læs mere