Referat til Økonomiudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat til Økonomiudvalget"

Transkript

1 TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Torsdag den 16. maj 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen, Paw Karslund Ingen

2 Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Forlængelse af aftale med forsikringsmægler Tårnby Kommunes Regnskab Anlægsbevilling til udskiftning af gulv i vestamagerhallen Energiprojekt på institutionen Klitrose Alle Ansøgt afsked - LUKKET SAG Ansøgt afsked - LUKKET SAG Ansøgt afsked - LUKKET SAG Uansøgt afsked - LUKKET SAG Indledelse af uansøgt afsked - LUKKET SAG Ansøgning om beboerindskud - LUKKET SAG Ansøgning om beboerindskud - LUKKET SAG

3 1. Forlængelse af aftale med forsikringsmægler. Åben sag Sagsnr.: 13/10762 Sagsansvarlig: ajo.of RESUMÉ I foråret 2010 indgik kommunen en 3-årig aftale med mæglerfirmaet Dahlberg nu Contea, gældende fra 1. juni Denne aftale udløber således pr UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Tårnby kommune har i løbet af de 3 år aftalen har varet, haft stor gavn af samarbejdet med mæglerfirmaet, ikke mindst i forbindelse med Eu-udbud i 2010, hvor kommunen indgik en kontrakt med Gjensidige forsikring til væsentlige billigere præmier end tidligere. Også i det daglige har man gjort brug af mæglerfirmaet, bl.a. i form af løbende sparring, udfærdigelser af statusrapporter, forsikrings- og risikostyringsmøder samt bistand til forsikrings spørgsmål m.v. Indgåelse af en ny 3-årig aftale med mæglerfirmaet omkring disse ydelser koster årligt kr. ekskl. moms. Med aftalen med mæglerfirmaet Contea opnår kommunen en præmienedsættelse på 4 %. Dette skyldes, at mæglerfirmaet varetaget en række opgaver som letter forsikringsselskabernes administration. Derudover viser erfaringerne, at der omkring udbud af forsikringer ved brug af mægler, modtages flere tilbud og at der derved kan være en yderligere besparelse på præmierne. Ud fra den nuværende bruttopræmie ekskl. arbejdsskadeforsikringspræmien, vil den årlige rabat ved brug af mægler beløbe sig til ca kr. Tilbud vedlægges. INDSTILLING Økonomi- og Planlægningsafdelingen, Bogholderiet, anbefaler overfor Økonomiudvalget, at Der indgås en ny 3-årig aftale med forsikringsmæglerfirmaet Contea med virkning fra og udgiften afholdes over eksisterende forsikringskonti BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Samarbejdsaftale med Tårnby Kommune /13 2

4 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 3

5 2. Tårnby Kommunes Regnskab 2012 Åben sag Sagsnr.: 12/3063 Sagsansvarlig: jok.of RESUMÉ Kommunens totalregnskab for 2012 balancerer med 3.112,4 mill. kr. Regnskabsresultatet på det udgiftsbaserede regnskab kan opgøres således: Nettoudgifter: Driftsvirksomhed Anlægsvirksomhed 2.223,4 mill. kr. 109,8 mill. kr. I alt 2.333,2 mill. kr. Nettoindtægter: Skatter ,4 mill. kr. Renter -13,4 mill. kr. Tilskud og udligning -605,2 mill. kr. Momsudligning -2,9 mill. kr. I alt ,9 mill. kr. Kapitalbevægelser: Nettoudgifter 2.333,2 mill. kr. Nettoindtægter ,9 mill. kr. Regnskabsresultat -58,7 mill. kr. Forskydninger i tilgodehavender og gæld Kasseforøgelse 54,8 mill. kr. 3,9 mill. kr. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Ovennævnte er nærmere specificeret i Tal og Bemærkningsbogen, hvortil der henvises. Tal og Bemærkningsbogen er fremlagt i Kommunalbestyrelsens læseværelse. INDSTILLING Økonomisk Forvaltning anbefaler overfor Økonomiudvalget, at regnskabet for 2012 fremsendes til Kommunalbestyrelsen med henblik på afgivelse til revisionen. Jse 4

6 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Fremsendes til Kommunalbestyrelsen. 5

7 Billedet kan ikke vises. Computeren har muligvis ikke hukommelse nok til at åbne billedet, eller billedet er muligvis blevet beskadiget. Genstart computeren, og åbn derefter filen igen. Hvis det røde x stadig vises, skal du muligvis slette billedet og indsætte det igen. Billedet kan ikke vises. Computeren har muligvis ikke hukommelse nok til at åbne billedet, eller billedet er muligvis blevet beskadiget. Genstart computeren, og åbn derefter filen igen. Hvis det røde x stadig vises, skal du muligvis slette billedet og indsætte det igen. Økonomiudvalget d Anlægsbevilling til udskiftning af gulv i vestamagerhallen Åben sag Sagsnr.: 09/9771 Sagsansvarlig: hts.tf RESUMÉ Badmintongulvet i Vestamagerhallen skal udskiftes, da gulvets tilstand er sikkerhedsmæssigt uforsvarligt for brugerne og ikke længere giver ordentlige betingelser for brugerne. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Trægulvet kan ikke længere vedligeholdes. Mange steder er fer og not (to profiler på de lange kanter af brædder, der skal samles til en plan flade) kanterne slidt af, således gulvet svajer ned ved belastning og kan give anledning til uheld. Gulvets alder på 28 år og slitage gør, at det ikke kan repareres, hvorfor gulvet skal udskiftes snarest. Der er lappet med tape over de værste steder, så risikoen for fald minimeres. Tapeløsningen bør dog ikke stå på gennem længere tid, da det besværliggør ordentlig rengøring af trægulvet, samt at det giver spillerne dårlige betingelser. ØKONOMI Der er indhentet et prisoverslag på kr. Teknisk Forvaltning og Børne- og Kulturforvaltningen kan ikke anvise kompenserende besparelser. PÅTEGNING Fremsendes til Økonomiudvalget, idet ovennævnte ikke giver anledning til yderligere bemærkninger. /shj 6

8 INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget, at der meddeles og frigives en anlægsbevilling på kr. til konto nr /BGR BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Bevillingsskema - Udskiftning af gulv i Vestamagerhallen /13 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Indstillingen tiltrådt. 7

9 Billedet kan ikke vises. Computeren har muligvis ikke hukommelse nok til at åbne billedet, eller billedet er muligvis blevet beskadiget. Genstart computeren, og åbn derefter filen igen. Hvis det røde x stadig vises, skal du muligvis slette billedet og indsætte det igen. Økonomiudvalget d Energiprojekt på institutionen Klitrose Alle 22 Åben sag Sagsnr.: 13/6647 Sagsansvarlig: BHO.TF RESUMÉ Et udtjent gasfyr skal udskiftes på institutionen Klitrose alle 22. Teknisk Forvaltning indstiller, at der opsættes nye energibesparende lyskilder, således at projektet udføres som et energiprojekt. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Institutionens gasfyr er nedslidt og har i de sidste år haft flere driftsstop og reparationer. Fyret bør derfor udskiftes. Et nyt fyr vil spare så meget energi, at udskiftningen kan udføres som et energiprojekt. Børnehaven benytter en del glødetrådspære til belysning. Udskiftning til LED-pærer kan ligeledes udføres som et energiprojekt. ØKONOMI Løsning Udskiftning af lyskilder Fyr (inkl. Følgearb.) Investering (kr.) Besparelse (kr.) Tilbagebetalingstid (år) , ,7 8

10 I alt ,1 I alt søges kr. frigivet fra puljen til energiprojekter. Ejendommens konti for el og varme nedskrives fra 2014, jf. skemaet herover. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget, - at der frigives kr. fra puljen til energiprojekter, til udskiftning af fyr og lyskilder på Klitrose Alle 22 - at ejendommens konto for el nedskrives med kr. fra år at ejendommens konto for varme nedskrives med kr. fra år 2014 /BGR BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Klitrose alle 22.pdf /13 2 Åben Bevillingsskema - Energiprojekt - Ny gaskedel og udskiftning til /13 LED pærer. Klitrose Alle 22 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 9

11 5. Ansøgt afsked - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 03/514 Sagsansvarlig: MHY.OF 10

12 6. Ansøgt afsked - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 03/536 Sagsansvarlig: MHY.OF 11

13 7. Ansøgt afsked - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 02/1030 Sagsansvarlig: MHY.OF 12

14 8. Uansøgt afsked - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 09/2351 Sagsansvarlig: MHY.OF 13

15 9. Indledelse af uansøgt afsked - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 06/178 Sagsansvarlig: hpo.of 14

16 10. Ansøgning om beboerindskud - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 13/11075 Sagsansvarlig: mja.of 15

17 11. Ansøgning om beboerindskud - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 13/12237 Sagsansvarlig: mja.of 16

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 11. september 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 13. marts 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen, Paw

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 26. marts 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 18. december 2013 Mødetidspunkt: 10:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 12. juni 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Tirsdag den 10. marts 2015 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 11. december 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 24. september 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 25. juni 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 20. maj 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 29. januar 2014 Mødetidspunkt: 13:30 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 8. oktober 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 17. april 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen, Paw

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 8. januar 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget. Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget. Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 16. juli 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 27. november 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 19. marts 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14. januar 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 24. september 2013 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 4. september 2013 Mødetidspunkt: 10:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Teknik- og Miljøudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Teknik- og Miljøudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Teknik- og Miljøudvalget Mødedato: Torsdag den 3. april 2014 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: 214, Mødelokale Jan Jakobsen, Anders Krantz, Arne S. Hansen, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 30. juli 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 17. juni 2014 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 3. december 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 18. marts 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 30. april 2013 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Arne

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 21. januar 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 19. november 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 3. juni 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. fra Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. fra Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat fra Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Tirsdag den 17. september 2013 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Hovedbiblioteket, mødelokale 4 (i stuen) Vibeke Rasmussen,

Læs mere