Bilag 1 Projektbeskrivelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 1 Projektbeskrivelse"

Transkript

1 Bilag Indhold Bilag 1 Projektbeskrivelse... 2 Bilag 2 Den naturvidenskabelige metode... 3 Bilag 3 Spørgeskemaundersøgelse... 3 Bilag 4a Roskilde Kommune... 6 Bilag 4b Roskilde Kommune Bilag 5 Logik og Co Bilag 6 Spørgsmål Natur-Energi A/S Bilag 7a Interview med husejere Bilag 7b Interview med husejere Bilag 8 Internetsider Bilag 9 Nyhedsbrev Logik og Co /27

2 Bilag 1 Projektbeskrivelse 2/27

3 Bilag 2 Den naturvidenskabelige metode Den naturvidenskabelige metode er en typisk model for, hvordan eksempelvis forskere arbejder med en videnskabelig problemstilling, der skal undersøges. På baggrund af observationer af et problem fremsættes en hypotese, det vil sige en ide om, hvordan problemet kan forklares. Herefter efterprøves tesen gennem eksperimenter. For videre information se EMUs definition på: metode/index.html Bilag 3 Spørgeskemaundersøgelse Anonym spørgeskemaundersøgelse gennem Lectio foretaget på Roskilde Tekniske Gymnasium (HTX), Slotshaven Handelsgymnasium og Teknisk Gymnasium (HHX/HTX), og Ørestad Gymnasium (STX) Formidling af bæredygtighed Besvarelser i alt. Antal Procent % Hvor ville du fortrinsvis søge oplysninger om miljøvenlige teknologier, ifald du skulle det? Svar Antal Procent Internettet ,68 % Biblioteket 15 3,81 % Ved at kontakte udviklere af teknologien 16 4,06 % Ved at kontakte sælgere af teknologien 5 1,27 % Andet 3 0,76 % Ved ikke 20 5,08 % Ubesvaret 25 6,35 % Har du nogensinde skulle finde oplysninger om en miljørigtig/bæredygtig teknologi? Svar Antal Procent Ja ,52 % Nej ,93 % Ved ikke 51 12,94 % Ubesvaret 26 6,6 % 3/27

4 Hvis ja, hvor let/svært oplevede du det? Svar Antal Procent Meget let 25 6,45 % Rimelig let 76 19,29 % Hverken let eller svært 51 12,94 % Lidt svært 46 11,68 % Meget svært 9 2,28 % Ved ikke 94 23,86 % Ubesvaret 93 23,6 % Har du nogensinde haft brug for at sammenligne miljøvenlige teknologier eller på anden måde har kunnet bruge en oversigt over forskellige teknologier? Svar Antal Procent Ja ,5 % Nej ,59 % Ved ikke 75 19,04 % Ubesvaret 31 7,87 % Hvis ja, hvor let/svært oplevede du, det var, at finde oplysningerne? Svar Antal Procent Meget let 16 4,06 % Rimelig let 31 7,87 % Hverken let eller svært 40 10,15 % Lidt svært 36 9,14 % Meget svært 21 5,33 % Ved ikke ,47 % Ubesvaret ,98 % Har du nogensinde hørt om en alternativ, miljøvenlig teknologi, som du ikke siden har hørt noget til? Svar Antal Procent Nej ,38 % Ja 96 24,37 % Ja, men jeg har søgt at finde frem til den og fandt den igen 21 5,33 % Ja, og jeg har søgt efter den uden held 10 2,54 % Ja, flere teknologier 15 3,81 % Ved ikke ,17 % Ubesvaret 41 10,41 % 4/27

5 Hvis du kender nogen internetsider, der samler forskellige miljørigtige teknologier må du meget gerne skrive adresserne her. Svar ved ikke Dine spørgsmål er for lange og meget forvirrende! ing.dk masser af teknologier som også henviser til firmaet superwood.dk spørg fabrikanten Kan ikke huske dem. Men dem sidste miljørigtige teknologi jeg arbejde med var med noget der hedder en Faskine. Det er meget let at finde noget om det. Illustreret videnskab plejer tit at have sådanne ting med. Samt - se en masse natgeo ^^ kælækækn Dong energy - kommer tit med spændende artikler om bæredygtig teknologi. ilostret videnskab nej ved ikke Jeg kender ikke nogen der umiddelbart indløser det, du spørger om. Jeg ville kigge på ugebladet "Ingeniøren", den fagtekniske gruppe der er i IDA, der hedder miljøteknisk faggruppe (eller hedder den noget med grønne teknologier?), jeg ville kigge på Det økologiske råds arbejde, herunder rådets tidsskrift "Global Økologi", jeg ville kigge på DN hvis det handler om landbrug/natur eller vandværksorganisationerne, hvis det handler om grundvand etc. DMU (som ikke hedder det mere efter at de er blevet lagt ind under Århus Universitet) er også værd at kigge på. Der er mange steder alt efter emnet. ved ikke nej Kender ingen. Tænk.dk sdsds Diginfo news på youtube opdaterer om ny teknologi, ofte miljøvenlig. gwfewe bla ba fuck lemonparty.org nej? 5/27

6 Bilag 4a Roskilde Kommune Interview med Lauge Brandt bygningschef ejendomme ved Roskilde kommune 7/12/2011 Det vil sige, i virkeligheden er der først nogen, der finder ud af, at der bliver brug for et hus - et eller andet - og så kommer man til os, og så siger man: Det kunne vi godt tænke os. Og se hvor kunne det ligge henne, hvor meget er det det koster, og så begynder vi at spørge ind til, hvad skal det kunne. Så kommer de og spørger: Hvad koster et hus? Det kommer lige an på, hvor stort det skal være, og hvad det skal kunne. Så laver vi sådan et lille byggeudvalg, hvor vi får snakket os til rette, til vi har et program, hvor vi så i programmet kan se, hvad huset skal kunne, og så laver vi nogle vurderinger af, hvor meget vi tror, det koster. Så gør man det, at så ved forvaltningen, at der skal vi bruge - nu siger vi bare et tal 10 millioner for eksempel - så søger de en bevilling i forbindelse med budgetforhandlingerne, og så får politikerne jo en masse ønsker om ting som embedsværket omkring godt kunne tænke sig at sætte i værk. Og så vurderer de. Så laver de hvert år et budget for året næste år, og så laver de så nogle overslag over, hvad skal så være i de tre følgende år, sådan at vi har et budget over fire år. Så det kan godt være vi siger nej, den der udbygning af det der hus, det kan vi godt se, det har vi ikke råd til i 2012, det må vente til Og så laver vi præcise budgetter for hvert år. Og hvis det så bliver bevilget, at man laver sådan et hus. Så kommer der en bevilling, og så siger vi, fint nu kan vi gå i gang. Så først går vi i gang med at tegne det, og hyrer det ud til nogle entreprenører, som giver os nogle priser på det, og så bygger vi det. Og det gør vi alt ammen heroppe. Og i virkeligheden så snakker vi lidt med dem, som skal bruge det undervejs, men de har jo i princippet fortalt os en helt masse om det, så det vil bare være sådan en masse detailspørgsmål, som de så svarer på undervejs, og så får de så overdraget nøglen, og så bruger de det. Men hvor i kæden er det ligesom, det bliver bestemt Nu siger du, der er nogen, der kommer med nogle bud på, hvad det skal kunne. Altså hvad med sådan noget som miljøspørgsmål, hvordan det skal bygges af hensyn til miljøet, der er jo mange måder at bygge et hus på, kan man sige. Og hvordan finder man så frem til, hvad der er det bedste? Det laver vi nogle vurderinger på, ofte med nogle eksterne rådgivere, fordi vi tegner ikke selv husene, vi er det man kalder et internt bygherrehold, så vi går ofte ud og ansætter nogle rådgivere til den specielle opgave. Og så har vi selv, vi har to ingeniører, der er energikonsulenter, og så har vi jo nogle meget strenge krav, fordi politikerne har besluttet, at de bygninger, som vi bygger i Roskilde kommune, kommunale, skal leve op til et bygningsreglement, ikke det der gælder nu, det der gælder nu det blev lavet i 2010, så kender man det, der kommer til at gælde fra 2015, og der ligger en politisk beslutning om, vi skal leve op til energikravene i det bygningsreglement, der kommer. Så vi er i virkeligheden lidt mere restriktive over for vores egne bygninger, end vi er over for de bygninger, som kommunen giver tilladelse til alle andre kan bygge, så der ligger nogle meget bestemte restriktioner i det. Derudover går vi så ind og vurderer: Giver det mening her at lave solceller, giver det mening her at lave jordvarme, giver det mening her at lægge sedum altså græs på taget. Og altså det går vi ind og vurderer. Og der kan der godt ligge nogle ønsker fra dem, der gerne vil have bygget huset. Det kan måske være en skole, der siger: Hvis vi skal bygge et lille område til, kunne vi rigtig godt tænke os at have det som demonstrationsobjekt, fordi det kan vi bruge i undervisningen. Hvis 6/27

7 der er nogle solceller, vi kan se hvor meget strøm producerer de. Hvis der er noget tagvand, der kan løbe ned i en kloak, så kan vi måle på det, så kan vi få det til at rende i en faskine altså ud i jorden i stedet for. Så kan der godt være nogle ønsker, men ellers er det noget vi heroppe vurderer. Men hvordan gør I det så, fordi der er jo så mange muligheder, så hvordan finder I ligesom frem til det? Jamen det gør vi jo ved at analysere lidt på, hvad tror vi, der er rigtigt her, heroppe sidder vi jo i modsætning til mange andre kommuner, en masse fagfolk, vi sidder ingeniører, vi sidder arkitekter, vi sidder lyskonstruktører, som er rådgivere på de her områder. Og der kan man sige at i og med der allerede ligger de der restriktioner, kan vi ikke gøre så meget mere, vi kan lave lidt vedvarende energi og så leve op til Jeg vil sige, at det der store nye plejecenter som vi bygger ude ved Trekroner, det bliver bygget i noget der hedder passivhus, som jo i virkeligheden er endnu skrappere regler. Og det var ligesom fordi, det var noget vi her foreslog, når vi nu skal bygge sådan et skal vi så ikke prøve at lave, det bliver det første passivhus, plejehjem, i Danmark. Og vi havde også længe opereret med at lave jordvarmeanlæg derude, det viste sig at der var nogle komplikationer i forhold til drikkevand, så der ændrede vi det til at lave fjernvarme, som jo også er en fornuftig energikilde. Der kommer solceller og solfangere på taget og det er super, super top isoleret. Så det kan vi ikke komme meget længere der. Det er sådan nogle ideer som vi så kommer med her. Er det specielt for Roskilde, at I har så mange Der er andre kommuner, hvor noget af det vi laver det bliver udliciteret, så derfor kan man sige vi er det man kalder inhouse, altså vi har en del af de her kompetencer allerede på Rådhuset. Meget af det jeg tænker på det er sådan hvordan man altså du siger I har massere ingeniører, de ved selvfølgelig en masse. Det er jo bare fordi I har så stor en viden selv. Så I behøver måske ikke søge så meget ud, for at finde ud af hvad der er Det gør vi så også. Vi har alle vores netværk og vi deltager i de konferencer og så videre der er. Så vi søger meget ud. Jeg vil godt sige, én ting er når vi laver nybyggeri, noget andet er, vi har jo en masse gamle huse, vi har m 2, det er ret meget. Så i virkeligheden så kan man sige, så de nye huse vi bygger, det betyder jo ganske lidt i forhold til alle de m 2. Så vi gør det, at vi energimærker alle vores huse, det er der lovkrav om at vi skal, men vi gør faktisk det at de anbefalinger der så kommer i energimærker, der er nogle specielle energimærkningskonsulenter, vi må ikke selv lave dem, det skal vi få nogle energikonsulenter til at lave, de kommer med nogle anbefalinger, og de anbefalinger, der går vi ind og vurderer hvilke af de anbefalinger har vi råd til at sætte i værk og hvilke nogle anbefalinger har en fornuftig tilbagebetalingstid. Tilbagebetalingstid betyder at hvis du for eksempel efterisolerer et hus og sætter nye vinduer i, så kan det være at det det koster at gøre det, kan du spare i løbet af 15 år måske. Vi operere med sådan lige godt og vel 10 års tilbagebetalingstid, det går vi efter først. Så har vi fået en bevilling på 4 år, på 60 mio. kroner. Som vi så bruger til at lave energirenoveringer for. Hvis vi så for eksempel går ud på en skole og laver et nyt ventilationsanlæg eller et nyt varmeanlæg fordi vi kan se at det ikke er energimæssigt korrekt eller optimalt. Så siger vi jamen I sparer måske, hvis anlægget har kostet 1 mio., så kan vi sige I sparer om året i energi, og så siger vi, så får i mindre i bevilling om året, fordi så kan vi bruge de til at tilbagebetale det lån, som vi har brugt til at lave investeringer for. Det kalder 7/27

8 man ESCO, som er sådan et princip om at investere nogle penge og bruge besparelsen til at afdrage lånet, når man så har afdraget lånet, så er det i virkeligheden lige ned i lommen for resten. Du siger I bruger jeres netværk og sådan nogle konferencer, hvad er det for nogle typer konferencer? Det kan være vi er medlem af nogle energisammenslutninger, som vores energikonsulenter, vi er medlem af bygherreforeningen, vi har nogle netværk med bygningschefer, så er der vores faglige organisationer der holder kurser, og så er der rigtig mange der udbyder kurser og konferencer. De bliver tilbudt hele tide. Der er mange. Der udveksles rigtig meget. Men det er også det, jeg tænker, at det bliver uoverskueligt. Det kan også være ja. Man kan også nogle gange gå til nogle konferencer, som i virkeligheden var spild af tid. Det er jo så kunsten, men det går, det går fint. Men når nu du kommer på de der konferencer, er der nogen problemer i ser, altså noget I tænker hvis nu det bare var sådan her. Eller hvis der var et andet sted man kunne gå hen eller en anden måde. Nå du mener om vi får nye ideer? Ja, eller også en måde man kunne gøre det nemmere på, hvor man kunne gøre det mere overskueligt? Vi er rimelig langt fremme, der er faktisk ret mange andre kommuner, der gerne vil kopiere os. Den måde vi laver vores ESCO-system, altså det der energirenovering, de kalder den Roskildemodellen, fordi vi har skåret nogle hjørner og gjort det mere simpelt, men der sker jo hele tiden noget nyt. Nu har vi forpligtet os til at bruge 10 mio. på at lave solceller næste år, og de 10 mio. det er en del af et større EU-projekt, hvor vi sammen med de fleste andre kommuner i regionen, går ind og prøver på at udvikle det sammen. Vi har lige lagt 400m 2 solceller oppe på denne her bygning, så vi er pænt langt fremme. Vi bruger mange af de der fora til også at udveksle ideer, giver dem fra os. Det er jo en meget god idé, men det er også spørgsmålet om, hvordan I så vælger investeringerne. Dem vælger vi ud fra vores energimærker. Vi får lavet energimærkerne, der er et krav til kommuner og stat og alt det der, de skal blive energimærket. Hvad ligger der i det? Det vil sige der går en energikonsulent rundt og fortæller hvor meget isolering ligger der, hvad er det for et varmeanlæg, hvordan virker ventilationsanlægget, er der nogen lyskilder der bruger for meget. Så kommer de med en hel række anbefalinger, og de siger man bør gøre noget ved det og det og det og det, det vil koste cirka så og så meget at gøre det og vi har en forventning om at besparelsen bliver så og så stor delt ud på enkeltprodukter og så regner man så ud og siger det så en tilbagebetalingstid. Der er nogen steder hvor vi siger I bør få skiftet vinduer og i kan spare så og så meget 8/27

9 og siger hov det var altså en tilbagebetalingstid på 30 år. Så gør vi det ikke. Men det kan godt være vi siger denne her skole lyset brænder hele tiden, der er ikke nogen føler der slukker lyset når folk går ud af lokalet der sidder glødepærer i dem alle sammen, hvis I skifter armaturerne og sætter en bevægelsesføler op og skifter det ud til nogle andre pærer, det kan betale sig hjem på tre år. Så er det bare om at komme i gang. På den måde kan man jo sige, der har de projekter også gjort det at erhvervslivet har jo øje på det, de går jo også efter de kommuner der laver det her og vi bliver så faldbudt nogle af de her produkter som de udvikler. Der er blandt andet nogen der producerer lysarmaturer og lamper og sådan noget, der er en hel del at hente der på samme måde som der også er en hel del at hente på ventilationsanlæg. Der gør man det at, der ligger mange ventilationsanlæg rundt omkring som skifter luften i princippet, suger noget luft ind varmer den lidt op fordi ellers så trækker det og så suger den det bare ud til gråspurvene. Der har vi, der gør man så det man sætter sådan en varmegenvindingsanlæg på så den der varme luft, der tapper man varmen af og bruger det til at varme den luft op som man suger ind. Sådan så i stedet for at bruge nogle kalorier for at varme luften op og så bare smide det ud igen så laver man varmegenvinding. Så er der lige pludselig nogle fabrikanter der siger hov der sker noget der, lad os komme med på vognen lad os komme og tilbyde noget og det bliver vi jo så overdænget med brochurer omkring, og der sidder så nogle dygtige ingeniører, der sidder og siger hvad af det her er godt og hvad af det her tror vi ikke så meget på. Og fordi vi er så stor en kommune som vi er så tillader vi os så nogle gange at gøre det at vi siger det der det ser sgu egentlig meget klogt ud lad os prøve at lave et lille forsøg med det. Og når vi så har lavet nogle små forsøg med det og siger det her det virker faktisk, vi har massere målinger, det måler vi faktisk som om at det er en god idet, og så sætter vi så måske i gang i nogle større skalaer. Så erhvervslivet er egentlig ret opmærksom på at gøre jer opmærksom på at Du kan tro de er! Du kan tro de er! Nu gør jeg sådan lidt sporer mig lidt mere ind på det du egentlig spørger ind til, ikke også, hvordan fungerer de der. Så det er de meget, meget opmærksomme på. De kommer faktisk nogle gange og vil lave, hvis de har nogle produkter som de rigtig tror på, så vil de godt komme og lave det gratis, i håb om at de får en større opgave. Vi havde for nylig det er måske et meget godt eksempel, nogle vandsparesystemer, så man kan spare 30% af vandet på en skole, jeg kan ikke huske tallet, det var sådan noget lignende, 10% er også meget. Så sagde jeg ja, vi har travlt og så ringede han og spurgte om de ikke måtte lave et forsøg, vi gør det gratis, og hvis det så virkede, kunne vi jo købe det og lade det sidde, og hvis ikke de mål, der blev stillet var opnået, så pillede han det bare ned igen og så var vi lige gode venner af den grund. Som et eksempel på at producenterne og erhvervslivet på den måde er meget opmærksomme på at det er her de store investeringer vil ske i løbet af de næste år, så de vil gerne være med på vognen. Og det er trods alt mange af de offentlige bygherrer som går lidt foran i det her, derfor vil de gerne være med på vognen hos os, fordi når det bliver rullet ud over resten af kommunen, det er der det rigtig rykker, ikke, de kan sælge vandsparesystemer eller hvad det måtte være til alle parcelhusene i Roskilde, så det er jo virkelig, så begynder det at blive interessant. Men dit fokus er meget på energi og produkter og erhverv og forbrugere Ja kommunikationen imellem de ja. Jamen det er et spørgsmål om, om i ser nogle problemer i kommunikationen, altså om det så bliver for meget den måde de henvender sig på. Det er det, vi får rigtig, rigtig meget, og det kan vi jo ikke styre, nogen gange så vil de rigtig gerne komme og fortælle os om det, og vi er nødt til at sige: Ved du hvad, det var pænt af dig, vi ringer, når vi har brug for det. Fordi ellers kunne jeg have to konsulenter om dagen, der ville sidde her og 9/27

10 hælde vand ud af ørerne så at sige. For os er det at oprette et filter, sådan så vi ikke bliver overrendt af dem. Bilag 4b Roskilde Kommune Interview med Lars Elmsted kommunikationskonsulent ved Roskilde Kommune 14/12/2011 (Nedskrevet ud fra lydoptagelse) Jeg ville starte med, om du kunne fortælle mig noget om bare sådan generelt om de der solceller, hvad det er I har fået installeret. Jamen det er solceller til at producere strøm til Rådhuset, og jeg kan ikke lige huske, hvor meget kapacitet de har, det har Lauge måske fortalt dig? Jeg tror, han fortalte bare, at der var 400m 2. Ja, det skal nok passe, og de har en kapacitet, så de kan dække noget med, hvad der svarer til 100 parcelhuses forbrug eller noget i den stil, så det er rimelig meget, men de dækker så ikke hele Rådhusets forbrug, det dækker noget med 10-20% af elforbruget på Rådhuset. Og de er så ved at være færdiginstallerede nu, og så vidt jeg ved, så er de ikke taget helt i brug, men det er noget med at det skal styres ind sådan et anlæg der. Men det er det, det er. Hvordan kom I i kommunen så på, at I skulle have de her solceller? Jamen det var vores bygningsfolk, der fik ideen, og det gjorde de faktisk selvfølgelig ud fra nogle miljømæssige overvejelser, men de gjorde det også ud fra en økonomiske overvejelse, at det faktisk er en god investering for et byggeri af en hvis størrelse, altså det kan betale sig. Jeg mener vi snakkede om en tilbagebetalingstid på en år. Grunden til at den er så lang, det er også fordi, man har valgt at have en aftale med leverandøren omkring vedligehold, der er nogle garantiaftaler om mindsteproduktion og sådan noget, som så gør, at man er, kan man sige, er fri for at have noget med systemet at gøre som sådan i denne her periode, men det betyder så også at afkastet på året bliver en lille smule lavere, end hvis man selv ville stå for driften af det. Hvilken interesse har kommunen i at få kommunikeret ud til borgerne i kommunen, at I har fået installeret de her solceller? Jamen, der har vi man kan sige, der er to interesser; den ene er selvfølgelig at sige: Se hvor gode vi er, og kan man sige, at kommunen også tager miljøhensyn. Det andet er at understøtte hele den miljøpolitik, som er i kommunen omkring at bringe CO 2 -forbruget ned og lave energirigtigt byggeri og så videre. Det gør man jo også på en række andre bygninger i kommunen, altså man er i gang med at energirenovere rigtig, rigtig mange bygninger i kommunen, altså skoler og daginstitutioner, så derfor er det også naturligt at gøre sådan noget på Rådhuset, kan man sige. Og det spænder jo alt fra sådan nogle ting som solceller, men det er lige så meget sådan noget som efterisolering, vinduer, døre og indregulering af ventilationsanlæg og sådan noget, det er lidt mere kedeligt, men altså det er faktisk noget af det der virkelig batter noget. Varmeanlæg og sådan nogle ting, der er man i gang med at gennemgå kommunens bygninger, og har sat nogle mål op for, hvor meget vi skal spare på 10/27

11 CO 2 i en årrække frem. Det er den ene ting i forhold til borgerne, den anden ting i forhold til borgerne det er også, at vi har en plan om at bruge det her som en lejlighed til at fortælle borgerne om, hvad de selv kan i forhold til solceller, og så sige jamen nu har vi en lejlighed, vi kan vise her er et kæmpestort solcelleanlæg på Rådhuset, og hvis man selv er interesseret i at lave noget lignende på ens egne huse, så er der de og de muligheder for at gøre det. Altså både i forhold til hvad er økonomien i sådan et system, hvad skal der til af tilladelser i forhold til byggeri og sådan noget, hvor kan man få mere at vide om det og alt sådan noget, så det kunne ligesom være en anledning til at få fortalt noget om muligheden med solceller. Så det handler lidt om at få tankerne omkring klimapolitikken noget mere ud blandt borgerne, så det er sådan et slags demonstrationsanlæg kan man sige. Så tænkte jeg også på, om kommunen havde en interesse i at få det kommunikeret ud endnu brede endnu altså jeg tænker nationalplan? Ja, det kan godt være, at vi prøver det, men det er i og for sig ikke vores største interesse umiddelbart, og jeg tror heller ikke det anlæg, vi har fået op her er sådan på nogen måder banebrydende hverken i størrelse eller i teknologi eller sådan noget. Vi kan ikke komme og sige jamen vi er de første der gør det og det og det og sådan noget, men altså det er da klart, at vi vil da sende noget ud til pressen også på landsplan, men det er ikke det, der er vigtigt for os i denne her sammenhæng, det er faktisk i forhold til borgerne. Kan du sige noget om, hvordan ville det være godt for kommunen at få gjort det? Jamen, det ville da være et lille klap på skulderen til kommunen, men altså endnu en gang det ville styrke vores image en lille smule, kan man sige, at vi har det her. Det ville da også være fint nok, men vi kommer jo ikke op på linie med nogen af de kommuner, som virkelig går til den for alvor, og som virkelig går ind og siger: Vi er CO 2 -neutral kommune, eller sådan et eller andet og det er det vi arbejder hen imod, eller vi er brintby eller sådan et eller andet. Det kan sådan et anlæg jo ikke bære, kan man sige. Vi er jo godkendt som miljøkommune af Danmarks Naturfredningsforening, men det er der også en række andre kommuner, der er. Jeg mener vi var nummer seks-syv stykker, der blev godkendt, og jeg tror der er en stykker der efterhånden er på listen nu. Så det her er ikke noget vi kan udmærke os ved sådan for alvor, men selvfølgelig vil vi prøve at fortælle historien. Hvad har I så tænkt jer at gøre, hvordan vil I kommunikere det? Bare sådan helt konkret? Ja. Jamen, altså det vi havde tænkt os at gøre, vi er jo ikke gået i gang endnu, vi har snakket om nogle forskellige muligheder. En af de lidt sjove muligheder, hvis vi skal tage den først, det var, at der er åbenbart mulighed for at overvåge det her anlæg ude på nettet et eller andet sted, hvor man kan se simpelthen, hvor meget det producerer, og hvor meget der er produceret over en periode og sådan noget. At sætte det op ovre i vores reception, vi har sådan en stor skærm derovre, at sætte sådan et billede ind, hvor man simpelthen, når man kommer på Rådhuset kan se, hvor meget producerer det her anlæg lige nu, det var sådan en lidt sjov mulighed vi har overvejet. Så har vi nogle klimasider inde på kommunens hjemmesider, og vi har faktisk et helt klimasite, som er sådan specielt omkring husholdninger og klimatiltag, og der har vi tænkt os at bruge det som udgangspunkt til at bygge ud 11/27

12 omkring det der med solceller på de sider der på hjemmesiden, så der kan komme noget mere information der. Og så har vi selvfølgelig tænkt os at lave noget presseomtale af det, så vi kan få gjort opmærksom på, at det der anlæg er der, og at man kan finde mere omkring solceller der og der og der, det vil vi både annoncere selv og lave noget presseomtale. Og det vil vi nok også tage med når vi er udeomkring, for eksempel har vi hvert forår sådan en affalds-kompost-dag i byen rundt omkring i kommunen, hvor vi også taler meget omkring klima, og hvad man kan gøre for at spare. Der vil man sikkert tage sådan et projekt med også, vil jeg tro, og vise det frem. Det er sådan nogle ting, vi har i tankerne umiddelbart for at gøre opmærksom på det. Det var egentlig det jeg havde forberedt. Nogle yderligere kommentarer et eller andet? Nej, det ved jeg ikke altså, jeg tror faktisk, vi er jo meget heldige omkring at de her solceller faktisk er blevet besluttet lige nu, fordi det ser ud at det begynder at blive rigtig populært her den seneste måned. Fordi det ser ud til at den nye regering laver nogle andre tilskudsmuligheder i forhold til at få dem etableret, plus at energipriserne på olie og el og sådan noget de stiger ret meget, og det betyder jo så, at det bliver en endnu bedre forretning at installere de her solcelleanlæg. Så hver gang at energipriserne stiger lidt, jamen så bliver tilbagebetalingstiden på anlægget jo i princippet lavere ikke. Så vi er meget heldige med timingen faktisk. Jeg tror, at hvis det havde været for to år siden så havde det været mere op ad bakke, det havde nok været sværere, at få solgt budskabet til borgerne også. Så det glæder vi os til at komme i gang med. Bilag 5 Logik og Co. Interview med Balder Johansen daglig leder ved Logik og Co. 12/12/2011 (Nedskrevet ud fra lydoptagelse) Hvordan kom I på, at I ville forsøge med byvindmøller? Byvindmøllerne de kom i forlængelse af, altså hvis vi lige starter helt forfra, så startede vi, ikke som Logik og Co., Logik og Co. er kun 10 år gammelt, men de folk, der er omkring Logik og Co. begyndte allerede i starten af 80 erne og helt tilbage til 82 at kigge på bæredygtighed, som et begreb i forhold til byggeri, og da man startede, der startede man jo med det som hedder genbrug. Det var sådan det første lige til højrebenet, brug det der allerede findes. Så begyndte man jo at snakke om isolering, og der begyndte man også at snakke om alle de problemer, som isoleringen gav, og derfor blev det sådan lidt i forlængelse af det, havde vi rigtig lang tid, hvor vi kørte med en masse former for alternativ isolering. Og da vi så kom op her i nullerne, så var det ligesom om, at nu tænkte vi at i forhold til de små vindmøller, så var der efterhånden kommet nogle, som var i stand til at blive bygningsintegrerede. Og så lå det bare til højrebenet. Så det er sådan set ikke os, der har opfundet hverken vindmøllen eller det at bruge dem på husene, men det er mere os der har taget det initiativ der hedder at det kan lade sig gøre i en by som København. Det kunne det så ikke fordi teknologien ikke var klar endnu, men det kommer den jo til på et tidspunkt. Så hvis man tager afsæt i vindmøllen, så var det simpelthen en helt simpel tankegang, der hed, jamen vi har solceller på tagene, vi har vindmøller på tagene, vi har regnvandsopsamling på tagene og vi har grønne tage, det må være det mest optimale tag vi kan lave. Og så er det ellers bare i gang med at forme produkterne, så de er til at sælge til folk. Det vil sige, hvad er problemet med en vindmølle for eksempel, det er jo ikke selve det, at den snurrer rundt, men det er jo også det med at, hvordan får du lov til den. Ikke bare få lov, 12/27

13 fordi at den larmer eller den gør noget andet, men også får lov på grund af, der kan sidde alle mulige i kommunen, der synes jamen den skal ikke sidde her, vi kan ikke have vindmøller på Rundetårn, fordi der er nogle fredningsbestemmelser og så fremdeles. Så for os har der altid været en retning, der hed, det skulle være simpelt for folk. Det skulle være nemt for folk at komme til økologien, og det kan du så komme ved at gøre det nemt for folk. Hvis du laver det svært for folk, så køber de ikke noget. Så det har vi altid, og det er lige meget om det har været hørisolering, papirisolering, træuldsplader, fibergipsplader, alt muligt, det gælder bare om, at det skal være simpelt for folk, og hvis det er simpelt for folk, så skal de nok købe det. Så da I nu havde fundet på, at I skulle prøve at lave de her forsøg med byvindmøllerne, hvor startede I så med at søge henne? Jamen vi startede helt baglæns, fordi vi startede bare med at køre ned og købe en og sætte en op her på vores eget tag, for at finde ud af om det overhovedet kunne lade sig gøre. Og da vi havde gjort det, så vidste vi godt, at hvis vi skulle videre med det, så skulle vi i gang med en masse. Der er flere afdelinger, den ene vej den går via Risø, hvor de skal godkendes til opstilling i private hjem. Og der skal du have sådan nogle helt, du skal udarbejde nogle manualer og opfylde nogle normer, nogle BS-normer, Eurocode-normer, og sådan nogle normer af forskellig karakter, som gør, at du beviser, at du har forstået, hvad er det for et produkt, du har med at gøre, hvad gør du hvis du begynder at sætte tusind af dem op. Hvem kommer og holder øje med dem. Hvad gør man, hvis vingen falder af. Hvordan stopper man dem og sådan nogle ting. Og det skal du lave manualer, brugsvejledninger og brugsforvirring til, og det skal alt sammen være på dansk. Så det var det første sted, næste sted det var i Københavns kommune i forhold til at få byggetilladelse, og næste sted, det var hos arkitekterne i Københavns kommune, der havde nogle fordomme om, hvordan de så ud. Og sådan har det blevet ved og til sidst har vi været hele vejen rundt, og så kommer man også til Energi Danmark, som jo strengt taget står for, om man kan få lov til at tilslutte dem til nettet eller ej. Men nu tænker jeg også, hvordan I fandt frem til den specifikke model? Jamen den model, der måtte vi jo faktisk gøre det, vi trak fingeren op i luften og så så vi på, hvem der, det blev meget hurtigt klart, at det skulle være en vertikalmølle, så derfor blev det ligesom, den vi skulle, fordi den var vertikal, så er der ikke så mange at vælge imellem, så var der tre-fire stykker, og tyskeren lå tættest på, italieneren kunne vi ikke få lov at købe, og den spanske, den troede vi ikke rigtig på, den havde nogle forkerte tal, og så kørte vi ned og kiggede på det, og så fabrikken, hvor den blev lavet på, og det så fornuftigt ud det hele, og så købte vi en med hjem, og så prøvede vi at sætte den op for at se, hvordan den fungerede. Og så testede vi på den. Så valgte vi den på den måde. Men jeg er også altså nu bliver jeg ved, men Ja, du skal bare blive ved! Altså hvordan Hvor gik I hen og søgte? For at finde den der? Først går du på nettet. Så spørger du folk, der ved noget om det, og så er der jo centeret for vedvarende energi, der ligger oppe i Thy kommune, det hedder Nordisk Center for Vedvarende Energi, har ligget der i 35 år, de ved alt om det. De har udgivet sådan en pjece med små vindmøller, og der fandt vi den også i, og så spurgte vi dem til råds, og de mente også de havde set 13/27

14 den til en udstilling også. Så vi ringede rundt til sådan nogle folk, der vidste lidt om vindmøller først. Og så havde vi forskellige folk, som også arbejdede i energitjenesten her i København, og folk som interesserede sig for vindmøller, som vi lige trykkede vores netværk på maven, som jeg plejer at sige ikke. Lige ringe rundt til en tre-fire personer, der ved hvad de snakker om, og så spurgte vi dem og så fandt vi frem til, at det nok var den, vi skulle prøve at købe i første omgang. Og det er den der Venco Twister, den tyske ikke, som vi? Jo. Godt nok. Kan du så prøve at forklare, hvad det var, der var galt med den? Jamen det der er galt med den lidt kort sagt, det er, at det i virkeligheden, den bliver solgt som en 1 kw mølle, men det er i virkeligheden bare en god 500 watts. Altså sådan lidt groft sagt. Det vil sige den producerer kun lidt over halvdelen af, hvad den skulle. Så de har simpelthen opgraderet den af navn mere end af gavn. Det er Risøs helt korte forklaring, når jeg spørger dem. Det er jo Risø, der har testen til sidst, og de har sagt sådan helt straight up, har de sagt, det er det det går ud på. At forskellen er, at de har simpelthen taget, det der burde være en 500 watts mølle, opgraderet den, gjort den en lille smule bedre, det er rigtig nok, men de har kun gjort den meget lidt bedre, og så kalder de den 1 kw møller, det er ikke godt nok. Og det er fordi, at på et tidspunkt så gik der sådan inflation i, de der 1 kw møller gik der mode i. Hvordan har de reageret på jeres klager? De har sagt, at det kan de ikke forstå, og hvor har vi det fra og sådan noget, og så har de sådan set ikke sagt mere, og så er de gået lidt i flyverskjul, vi har ikke hørt fra dem side. Så nu har vi en tysk advokat på, der gennemgår sagen, og det er det. Har I så gjort noget efter, at I har droppet den model, har prøvet at søge efter andre? Nej, vi har gjort noget andet, vi har ligesom sagt ud på hele markedet, alle der sælger små møller, sagt til dem, at hvis der er nogen, der kan levere en mølle, der kan leve op til det her, så har vi 2000 kunder, der godt vil købe dem nu og her, og det er det, vi ligesom har sagt, og der har ikke været nogen reaktion, for de kan ikke leve op til det, teknologien er ikke derhenne endnu. De siger det, men de kan ikke. I installerer jo også solfangere og solceller, hvordan har I så fundet frem til de producenter? Der er det lidt anderledes fordi vi har jo i Danmark en fabrik, der hedder Gaia Solar, der for eksempel laver danske solceller, og hvis det er sådan noget, vi selv skal stå inde for, så køber vi det hos dem, men næsten altid så monterer vi bare noget, som nogle ingeniører har beregnet på. Det vil sige vi kan jo montere alt, vi er jo ligeglade, hvad det hedder. Det vil sige som oftest, så kører vi bare med det som kunden nu bestemmer, og kunden kan også godt have en rådgiver eller nogle andre ingeniører og sådan nogle ting, så det er bare, det er ikke noget vi finder frem til, det er kunden selv, der finder frem til det, og så monterer vi. 14/27

15 Kan du se nogen problemer sådan generelt når nu, for eksempel med byvindmøllen, og hvis I skulle finde nogle andre produkter, nu siger du, I køber solceller fra de der Gaia. Ser I nogen problemer i den måde som teknologierne bliver kommunikeret på? Altså som producenterne kommunikerer? Ja altså i forhold til sådan noget markedsføring, tænker du på? Ja. Ja, der er masser problemer i det, fordi i dag bliver der ja der er to sider af den samme ting, altså den ene den store ting, jeg synes er et problem, er, at meget bliver overkommunikeret. Det vil sige ting, der slet ikke er grønne og bæredygtige, bliver kaldt grønne og bæredygtige, og det vil sige, at ting som tit er grønne og bæredygtige bliver underkommunikeret og svære at forstå, fordi det kræver meget teknologi. For eksempel er det jo helt vanvittigt i Danmark, at hvis du skal købe en solcelle og sætte op på dit tag, så skal du købe solcellen et sted, du skal ringe til en autoriseret elinstallatør et andet sted, du skal få en tredje mand til at bygge den ind i taget for dig, og så skal du til kommunen og have tilladelse, du skal til Dong og spørge om lov og sådan nogle ting, så det er super, super svært, og at der ikke er et firma, der har lavet det hele på en gang, det forstår jeg simpelthen ikke. Så hvordan ja okay, du siger, hvis nu man bare gjorde det på en gang Ja, jamen altså på den måde bliver det. Altså der hvor jeg siger, der hvor der virkelig er noget at komme efter, der er det så svært kommunikeret, at man ikke en gang kan finde ud af at samle det hele under en hat. Det er det samme som, hvis man skulle gå ud og købe sin bil fire forskellige stedet, det er der jo ikke nogen mennesker, der ville gøre vel? Eller på den måde. Så derfor er det totalt dårligt kommunikeret på det punkt. Hvorimod rigtig mange ting, som ikke er grønne, bliver overkommunikeret, og du tror, du kan købe noget grønt, og det er et kæmpe, kæmpe dilemma, fordi der er en masse ting, som bliver solgt i bæredygtighedens navn, og en masse ting, som er bæredygtige, som har svært ved at sælge sig selv, og det er et kæmpe, kæmpe problem. I har jo også nogle miljøvenlige byggeteknikker og sådan, hvordan kommunikerer I så det? Jo, men vi har Altså hvis man snakker i forhold til vores kommunikation, er vi jo heldigvis kommet ud af den der rolle, fordi vi har kommunikeret det som et stort brand, der alt sammen er hængt op på Logik og Co. Det vil sige for os, der ved folk ligesom, at hvis de kommer ind til Logik, så kan de finde nogle løsninger, der passer godt til vores hus, altså vores problem. Og det har vi brandet rigtig, men de enkelte produkter i sig selv, synes jeg, har kommunikeret sig selv sindssygt dårligt. Det vil sige, når vi kommunikerer et produkt Det er også fordi, men skal forstå byggebranchen som sådan her, det er jo sådan, at kunderne er flest, når de kommer og skal have bygget noget, så henvender de sig jo ikke direkte til Logik. Det er der nogen der gør, fordi de har fundet ud af: Hey, derhenne de kan godt tænke selv. Men de rigtig mange folk kommunikerer via en rådgiver, og det vil sige, de spørger først en arkitekt eller en ingeniør, hvad skal jeg gøre, og det er jo så dem, der så beslutter, hvad det er for nogle materialer, der skal. Og det vil sige, hvis du skal kommunikere bæredygtige materialer alle de fabrikanter, der har bæredygtige materialer, du kan se her hylden er helt fyldt, der er ikke nogen af dem der kommunikerer direkte med tegnestuen, det er kun de dygtigste af dem. Og det er det de har misforstået. Men når vi så kommer, og kunden tager fat i os, så er det jo vi begynder at hive ned fra hylden og sige, jamen du skal have det her og så kan du få det her og du kan få det her, og det koster for øvrigt det samme som det du havde tænkt dig. Så som ud- 15/27

16 gangspunkt, så tager vi bare den praktiske tilgang til det, og kommunikerer direkte med vores kunder i forhold til deres løsninger, men det er først i det øjeblik, de selv kommer til os. Vi prøver selvfølgelig også at kommunikere med arkitekter og tegnestuer, men de er tit forudindtagede og har besluttet sig for, hvad de vil, når de møder os, så får vi bare at vide, det er sådan her, vi vil have pris på og thats it. Men generelt synes jeg de bæredygtige materialer har et kæmpe underskud på kommunikationssiden, altså folk ved ikke at de findes, altså vi finder dem fordi vi er aktive og går ud og finder dem, men de ved det ikke, de er virkelig dårlige til at kommunikere om sig selv. Ja, men vi har nok egentlig været inde på det, jeg har skrevet: Hvilke udfordringer I ser for udbredelsen af alternative, miljøvenlige løsninger, men det er det jo Ja, det er det samme, men det kan jo lige uddybes, altså jeg mener, der er et enormt potentiale i det, hvis det er, at de kunne begynde at kommunikere. Så kan man så sige, hvordan skal de det, fordi tit så snakker vi kommunikation ligesom, altså det handler meget om at kunne reklamere og sådan nogle ting, men kommunikation er jo ikke kun reklame og markedsføring, det er jo også et spørgsmål om, hvordan det produkt de har, hvem skal de henvende sig til. Hvis du har et facadeisoleringsprodukt for eksempel, hvem henvender de sig til, og der er de enormt dårlige til at vide, hvordan det er. Der er nogen, sådan nogen som dem her der hedder HBC, for eksempel, der laver de her, de er pisse gode til det. De har alt sådan nogle loftsløsninger og alle mulige andre ting, det er noget der hedder Holbæk Byggemarked Company eller Byggemateriale ikke. De importerer alle mulige ting fra hele verden, men er pisse gode til at kommunikere at det er miljørigtigt, og så samtidig kommunikere til arkitekter og tegnestuer, så sådan nogle løsninger her ser du rigtig mange steder i byggeri rundt omkring både deres plader, facadeplader, indvendige plader alle mulige forskellige materialer har de. Og de er gode til det, HBC, fordi de ved, det de har gjort, det er, de går direkte efter tegnestuerne, de har sagt: Det er dem der bestemmer, hvordan lortet skal se ud, det er ikke os andre, og så går de efter dem. Alle de andre produkter de er virkelig dårlige til det. Bilag 6 Spørgsmål Natur-Energi A/S Spørgsmål til virksomheden Natur-Energi A/S Besvaret per mail af kommunikationschef Mikkel Brandrup 7/12/2011 Byvindmøller Først vil jeg godt lige spørge ind til de byvindmøller I fik installeret i samarbejde med Logik og Co. Hvad gik strømmen til? Blev det brugt internt i jeres virksomhed, var det udelukkende til tests eller hvordan? Strømmen blev produceret og gik ud i elnettet. Strømmen blev brugt, men man kan ikke sige, at vi selv brugte det hele, eller at vi brugte det til noget specifikt. Samtidig testede Logik på, hvor meget strøm møllerne producerede. Vi fik dem ikke installeret af økonomiske årsager, men fordi vi ønskede at hjælpe teknologien på vej. Nu har jeg læst at Logik og Co. droppede møllerne, fordi de ikke levede op til leverandørernes løfter om ydeevne. Hvad er der sket med jeres møller? 16/27

17 Logik har taget møllerne ned. Hvad der herefter er sket med dem, ved jeg ikke. Måske står der stadig en mølle ude på Risø, der bliver brugt til forskning. Natur-Energis investeringer Har miljøovervejelser haft indflydelse på virksomhedens valg eksempelvis i forbindelse med renovering eller omstruktureringer? Vi bruger elspareskinner både af miljømæssige og økonomiske årsager. Vi har dog ikke mere end ca. 16 ansatte, så det er ikke de store muligheder, vi har for den slags. Vi har ikke store produktionsfaciliteter eller lignende. Samtid bruger vi altid FSC- og/eller svanemærket papir til fakturering og den slags. Alternativ og bæredygtig teknologi I fald Natur-Energi skulle foretage renovering af bygninger, omstruktureringer eller andre forhold, hvor miljøhensyn kunne være relevante, ville I så bestræbe jer på at vælge miljørigtigt? Ja. Det er hele grundtanken bag virksomheden, så det er klart. Når det er sagt, er vi en virksomhed og skal derfor også prioritere midlerne, uden at det går udover driften. Vi ville vælge den løsning, der gav mest miljø for pengene og helt sikkert tænke på, om det ville give værdi til vores kunder. Det er dem, der betyder mest for virksomheden. Hvis ja, hvordan ville I undersøge mulighederne? Vi har et netværk af mennesker, der arbejder med miljø og klima. Vi ville spørge dem til råds og måske vores partner WWF. Hvilke udfordringer ser I for udbredelsen af alternative og miljørigtige teknologier? Det er et meget bredt spørgsmål, der ikke kan svares fyldestgørende på. Vi oplever, at det er mere rentabelt at investere i vedvarende energi i udlandet end i Danmark. Samtidig stiller transmissionsnettet nogle begrænsninger for den vedvarende energi netop fordi den kommer, som vinden blæser. Lidt i samme dur vil jeg høre, hvilke forhindringer I ser som virksomhed og mulig køber af alternative løsninger for jeres valg af disse løsninger? Det kan jeg ikke svare på det er ikke specifik nok. Det er vanskeligt at tage stilling til, da der finde virkelig mange produkter og services inden for alle mulige brancher. Har I nogen forestillinger om, hvad der ville gøre det nemmere og mere attraktivt for jer at overveje eller vælge alternative og miljøvenlige løsninger? Sikkerhed. Vi skal være sikre på, at løsningerne er funktionsdygtige og holdbare. Samtidig betyder prisen naturligvis også noget, men hvis løsningen kan betale sig på den lange bane, vil de være ok med en større investering fra start. 17/27

18 Bilag 7a Interview med husejere Interview med husejerne Finn Jørn Benche og Gitte Benche 9/12/2011 (Nedskrevet ud fra lydoptagelse) Har I foretaget nogen investeringer i en eller anden form for alternativ, bæredygtig teknologi, eventuelt i forbindelse med noget byggeri? F: Solfanger! G: Ja. Hvordan kom I på det? F: Det var fordi at, da vores fyr det ikke kunne mere, så skulle vi have et nyt fyr. Og så havde vi et tilbud fra to forskellige, som tilbød at installere et nyt gasfyr, og på det tidspunkt var der tilskud fra staten om, at man kunne få noget solfanger oveni og sådan noget, og så blev der lavet en beregning der sagde, at hvis vi tog solfangeren med, så ville det spare at vandet blev varmet op fra de der 7 til et eller andet, det ville betale den der investering, jeg tror det ville koste eller sådan noget, og de beregninger de lavede, de har vist sig at holde stik, så vi har sådan set fået den forærende, kan man sige. G: Det der var fordelen dengang, det var både det, at staten gav tilskud, og så at når vi alligevel skulle have skiftet anlægget, så kunne det svare sig, men havde vi kun ville gøre solvarmetiltaget på det tidspunkt, så havde det ikke kunne løbe rundt for os F: Nej, måske ikke. Vi fik et tilskud fra staten, og så var der nogen, der overbeviste os om, at det ville sådan set ikke koste os penge at smide den op på taget. G: Det gjorde det heller ikke. F: Og så fik vi at vide, den kunne holde 20 år sådan en, eller var det 15 år... Men den kører lystigt videre. Var det en bestemt leverandør I skulle vælge? F&G: Nej. Hvordan fandt I så frem til? F: Da vi besluttede os for hvem det skulle være, det var fordi, at den ene tilbød, at den der solfanger kan I ikke få heroppe. G: På stuehuset. 18/27

19 F: Og fyret stod ovre ved siden af, og så skulle vandet, varmen, skulle transporteres ned af huset og ned under jorden og over i fyret i den der tank og tilbage igen. Der havde vi så to. Den ene han sagde, at det kunne man sagtens gøre, fordi jeg syntes, at den skulle ligge sydvendt heroppe, hvor ham den anden, Mølbak, han sagde: Hvis den skal ligge deroppe, så vil jeg ikke lave det, fordi den skal stå ovre på skuret derovre i nærheden af det der gasfyr, fordi det andet det er fuldstændig ligegyldigt. Den ville tabe så meget varme, og der ville komme luft i systemet, det ville fungere dårligt, og når den ligger derovre, så ville det være rigeligt, fordi den behøvede ikke så meget sol, så den skulle have sol hele dagen. G: Så vi fik to tilbud, og den ene rådgivning var bedre, og derfor valgte vi den. F: Ja. Den tekniske rådgivning var betydeligt bedre det ene sted end det andet, så valgte vi det. Men hvordan fandt I frem til de to? F: Det var noget med et landkort. Det startede ud med, at vi fik en brochure ind ad døren på, at der var nogen der ville tilbyde at installere noget G: Det var HNG, ikke? F: Det var HNG, ja. G: Men var det så HNG, der fortalte om de to F: Nej, de sagde vi kunne vælge noget lokalt. Det startede med at HNG de sendte os en brochure eller et brev om, at vi kunne få tilskud og så videre, og hvis han måtte komme ud og fortælle om det, så ville vi få et Europaatlas, og sådan et manglede vi på det tidspunkt. Så inviterede vi ham hjem, og han overbeviste os om G: Men hvorfor var det, at det var de to installatører? Det var jo ikke HNG, det var jo de to.. F: Ja, men det var noget jeg valgte. G: Hvordan fandt du frem til dem, det er det Katrine spørger om. F: Fordi de var lokale. Altså den ene lå i Kirke Skensved og den anden lå heroppe i Roskilde. Havde du bare set dem? F: Nej altså HNG, de sagde, at der ligger de og de og de rundt omkring. Og så lå der en ude i Roskilde og der lå en lidt længere nede, og så sagde vi, vi skal have to forskellige til at komme med det, man kan ikke bare vælge én og så blive taget i røven. Så derfor sagde vi, vi får to herud og fortælle om det, og så valgte vi Mølbak, fordi han var mest troværdig og prismæssigt var det nogenlunde det samme. Men det var HNG, der ligesom smed et brev ind, om at vi kunne få et tilskud og så videre, der gjorde at vi begyndte at interessere os for det. Hvis ikke de havde gjort det havde vi måske haft det gamle fyr endnu. Puha! 19/27

20 G: Ej, det tror jeg næppe. Og I siger altså, at den lever op til jeres forventninger, det som der var lovet, det er bare helt F: Ja, absolut! G: Ja, de beregninger de sagde dengang, de kom til at holde stik, det gjorde de. F: Det er jo en fornøjelse at se, at selvom det er overskyet og sådan noget ikke, så har vi 25 varmt vand nede fra solfangeren, selvom det er overskyet. Vi glæder os over den hver dag. G: Ah, hver dag F: Nej, men vi ser på den, jeg ser på den en gang imellem. Det er en god investering, som ikke har kostet os noget. Og vi får stadig væk gratis opvarmning, kan man sige, det den varmer op, det sparer vi jo i cash. Kunne I forestille jer at finde en anden teknologi G: Gøre noget yderligere, sætte en vindmølle op, eller et eller andet andet? Ja, et eller andet. F: Altså jeg har jo tænkt på det, men hvis man skulle overveje at gøre noget andet, så skulle man have jordvarme. Gittes far har jo haft jordvarme i Hvornår byggede de huset? G: Ja, 30 år siden eller sådan noget. F: Og dengang de byggede det og lagde jordvarme, der sagde folk: Han var mærkelig og jeg ved ikke hvad, men han har virkelig G: Hold da op det er smart! F: han har simpelthen boet i det hus i 25 år G: 27 år, ja. F: 27 år og jordvarme, og der har nærmest ikke været noget galt med det og har virkelig sparet ham penge. G: De har bare sparet så mange penge. F: De har brugt næsten ingen penge. Så hvis jeg skulle overveje ikke, så skulle det lige være at grave, så kunne vi få nyt græs derude, og så lægge jordvarme derud. Hvis jeg skulle lave en investering. Hvor ville I så starte med at søge information om det henne? 20/27

Bilag A: Kort over placeringen af interviewpersoner i KlimaByen

Bilag A: Kort over placeringen af interviewpersoner i KlimaByen Bilag A: Kort over placeringen af interviewpersoner i KlimaByen De gule prikker illustrerer hvor, vi lavede surveyinterviews med borgerne i KlimaByen. Det oprindelige kort stammer fra hjemmesiden www.klima-byen.dk

Læs mere

Bilag 1. Figur og tabel

Bilag 1. Figur og tabel Bilag 1. Figur og tabel TABEL 1: ANALYSERAMME... FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. TABEL 2: INTERVIEWETS 7 FASER... FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. TABEL 3: TRADITION ROLLE IMAGE OG NYE ROLLER OG DILEMMA

Læs mere

Analyse udarbejdet for Energistyrelsen af Publikum Kommunikation og invirke

Analyse udarbejdet for Energistyrelsen af Publikum Kommunikation og invirke Varmepumperihel årshuse Bar r i er eroger f ar i ngerbl andtdanskehusej er e Jul i2010 Analyse udarbejdet for Energistyrelsen af Publikum Kommunikation og invirke ISBN www: 978-87-7844-866-8 Indhold 1

Læs mere

jeg sgu bare, at det var sidste gang, sidste fest på gymnasiet, så den skulle bare have fuld spade og bare den skulle bare fyres af ik?

jeg sgu bare, at det var sidste gang, sidste fest på gymnasiet, så den skulle bare have fuld spade og bare den skulle bare fyres af ik? Interview nr. 3 Bilag 10: Transskription af interview ung mand, hjemmeboende Sted: Egedal Gymnasium & HF Tidspunkt: Fredag den 15. marts 2013 kl. 10-11 Interviewperson (IP): Ung mand, hjemmeboende Interviewer

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Bilag 1 Transskribering af interview med direktør i Natur-energi, Rasmus Christensen

Bilag 1 Transskribering af interview med direktør i Natur-energi, Rasmus Christensen Bilag 1 Transskribering af interview med direktør i Natur-energi, Rasmus Christensen Interviewet foregik over telefon, og de deltagende var; Frederik Olsen og Mikkel Andreassen (Interviewer) samt Rasmus

Læs mere

Vi vil først bede om nogle informationer til identifikation af besvarelser og med henblik på yderligere spørgsmål.

Vi vil først bede om nogle informationer til identifikation af besvarelser og med henblik på yderligere spørgsmål. Bilag 1 Side 1 af 13 Kære respondent, Endnu en gang tak for din medvirken i vores kortlægning af danske kommuners brug af sociale medier. Afhængigt af dine svar ventes undersøgelsen at tage maksimalt ti

Læs mere

Bilag 8. Side 1 af 12

Bilag 8. Side 1 af 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 Transskribering af interview m. Ea, 14.april

Læs mere

Bilag 16: Skema, hvor transskriptioner er inddelt efter Schrøders flerdimensionelle model

Bilag 16: Skema, hvor transskriptioner er inddelt efter Schrøders flerdimensionelle model Bilag 16: Skema, hvor transskriptioner er inddelt efter Schrøders flerdimensionelle model Interviewperson 1: Receptionsanalysen - opdelt efter Schrøders model Forståelse Interview 1 Interview 2 Interview

Læs mere

Bilag 1: Interviewguides Dette bilag indeholder interviewguides til interview med henholdsvis leder, lærer og elever.

Bilag 1: Interviewguides Dette bilag indeholder interviewguides til interview med henholdsvis leder, lærer og elever. Bilag Indhold Bilag... 50 Bilag 1: Interviewguides... 51 Interviewguide leder... 51 Interviewguide lærer... 51 Interviewguide elever... 52 Bilag 2: Forældre accept... 53 Forældre accept Vestre Skole...

Læs mere

02:30 Er der nogen som sådan, der har indflydelse på jeres virksomhed? F.eks. investorer?

02:30 Er der nogen som sådan, der har indflydelse på jeres virksomhed? F.eks. investorer? Research Interview med Mom s Jeppe Rasmussen, Marketingleder 00:11 Profil af Mom s Vi er jo en lille produktionsvirksomhed, vi har 16 ansatte her. Virksomheden startede i sin oprindelige form for 19 år

Læs mere

14. Bilag. Bilag 1 - To kvindelige gæster

14. Bilag. Bilag 1 - To kvindelige gæster 14. Bilag Bilag 1 - To kvindelige gæster...1 Bilag 2 - Byggekonstruktør...4 Bilag 3 - Kristine Samson (Visuel Kultur og Performance-Design)...7 Bilag 4 - Par, Ulla...9 Bilag 5 - Par, Mand...11 Bilag 6

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

IP: Ja, altså jeg har ikke noget fast beløb, men jeg vil gerne have, der, altså, er penge på kontoen, så man ikke hele tiden skal gå og tænke på, at

IP: Ja, altså jeg har ikke noget fast beløb, men jeg vil gerne have, der, altså, er penge på kontoen, så man ikke hele tiden skal gå og tænke på, at Interview nr. 4 Bilag 11: Transskription af interview ung pige, hjemmeboende Sted: Egedal Gymnasium & HF Tidspunkt: Fredag den 15. marts 2013 kl. 10-11 Interviewperson (IP): Ung pige, hjemmeboende Interviewer

Læs mere

Billag til Rapporten. Gruppe 7. En samling af de billag der bliver refereret til i rapporten.

Billag til Rapporten. Gruppe 7. En samling af de billag der bliver refereret til i rapporten. Billag til Rapporten Gruppe 7 En samling af de billag der bliver refereret til i rapporten. Indholdsfortegnelse INTERVIEWSPØRGSMÅL:... 3 TRANSSKRIBERING AF POSTEN:... 5 MAIL-INTERVIEW MED RUST... 17 TRANSSKRIBERING

Læs mere

Bilag. Nikolaj Grauslund Kristensen, Daniel André Clausen, Christopher Sejer Jahn Christensen og Christian Hedegaard

Bilag. Nikolaj Grauslund Kristensen, Daniel André Clausen, Christopher Sejer Jahn Christensen og Christian Hedegaard Bilag Nikolaj Grauslund Kristensen, Daniel André Clausen, Christopher Sejer Jahn Christensen og Christian Hedegaard RESUME Dette dokument indeholder transskriberinger af interview samt tabeller. Indholdsfortegnelse

Læs mere

BILAG 1: INTERVIEWGUIDE EE12 BILAG 2: INTERVIEW MED EE12 BILAG 3: INTERVIEWGUIDE KUNDE BILAG 4: INTERVIEW MED HELLE BILAG 5: INTERVIEW MED SOLVEJG

BILAG 1: INTERVIEWGUIDE EE12 BILAG 2: INTERVIEW MED EE12 BILAG 3: INTERVIEWGUIDE KUNDE BILAG 4: INTERVIEW MED HELLE BILAG 5: INTERVIEW MED SOLVEJG ee12: Bilag Indholdsfortegnelse BILAG 1: INTERVIEWGUIDE EE12 BILAG 2: INTERVIEW MED EE12 BILAG 3: INTERVIEWGUIDE KUNDE BILAG 4: INTERVIEW MED HELLE BILAG 5: INTERVIEW MED SOLVEJG BILAG 6: INTERVIEWGUIDE

Læs mere

BILAG 1: INTERVIEWGUIDES... 2 BILAG 2: TRANSSKRIPTION AF INTERVIEW M. STEFFEN BLAUENFELDT OTKJÆR... 7

BILAG 1: INTERVIEWGUIDES... 2 BILAG 2: TRANSSKRIPTION AF INTERVIEW M. STEFFEN BLAUENFELDT OTKJÆR... 7 BILAGSOVERSIGT BILAG 1: INTERVIEWGUIDES... 2 BILAG 2: TRANSSKRIPTION AF INTERVIEW M. STEFFEN BLAUENFELDT OTKJÆR... 7 BILAG 3: TRANSSKRIPTION AF INTERVIEW M. JACOB GRANDE... 17 BILAG 4: TRANSSKRIPTION AF

Læs mere

Systemanalyse. Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv. Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde

Systemanalyse. Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv. Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde med Grøn Puls Systemanalyse Institut for Systemer, Produktion og Ledelse Danmarks

Læs mere

Solvarme er grøn økonomi

Solvarme er grøn økonomi Forbrugermagasin 2012 - solvarme TEKST: Trine Møller Pedersen / FOTO: COLOURBOX X X Solvarme er grøn økonomi INDHOLD Kom godt i gang med energirenovering side 3 Få gode råd til at tage de første skridt,

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

HVAD ØNSKER FORSKERNE EGENTLIG?

HVAD ØNSKER FORSKERNE EGENTLIG? HVAD ØNSKER FORSKERNE EGENTLIG? Bilag til rapporten En undersøgelse af forskerservices ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering,KADK Udarbejdet af: Maiken Bjerrum

Læs mere

Bilag 1: Fokusgruppeinterview

Bilag 1: Fokusgruppeinterview Bilag 1: Fokusgruppeinterview interviewer: Som sagt så er vores ide så at lave en hjemmeside hvor folk henholdsvis kan oprette en lejr til Roskilde festivalen hvor de kan invitere deres venner, så det

Læs mere

Derefter fik jeg tid til at introducere mig selv. Kent stemte i, at det ikke er noget ledelsen har sat mig til

Derefter fik jeg tid til at introducere mig selv. Kent stemte i, at det ikke er noget ledelsen har sat mig til Bilag 1 Observationsnoter fra den 9. juni 11 på Gudenåcentret Fælles personalemøde for alle 4 afdelinger på plejehjemmet Jeg lagde ud med at blive introduceret Da alle medarbejdere var dukket op sagde

Læs mere

Interviewers spørgsmål og tale står med sort skrift og KEJ svar og tale står med blåt skrift.

Interviewers spørgsmål og tale står med sort skrift og KEJ svar og tale står med blåt skrift. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Bilag 1 Interview med KEJ i eget hjem i en mindre by i Vejle Kommune. KEJ er 93 år gammel og bor i egen

Læs mere

Sønderborg Kommune ProjectZero undersøgelse 2012

Sønderborg Kommune ProjectZero undersøgelse 2012 Antal besvarelser: 616 / 554 Svarprocent: 48 / 43 1 Sønderborg Kommune ProjectZero undersøgelse 2012 Anden undersøgelse af borgernes meninger om ProjectZero Gennemført i juli 2012 overfor Sønderborg Kommunes

Læs mere

Bilag 1: Interview med Diabeteschat den 31. marts 2011

Bilag 1: Interview med Diabeteschat den 31. marts 2011 Bilag 1: Interview med Diabeteschat den 31. marts 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Informant: Kjeld Bruun-Jensen I: Først vil vi høre lidt om din baggrund, vi kunne godt tænke os at

Læs mere

Bilag 4, Interview med Kristina Falkvist fra Akademiker Kampagnen

Bilag 4, Interview med Kristina Falkvist fra Akademiker Kampagnen Bilag 4, Interview med Kristina Falkvist fra Akademiker Kampagnen IW = Interviewer IP = Interviewperson, Kristina Falkvist IP: Men hvis jeg skal starte med at introducere, nu har jeg jo ikke hørt så meget

Læs mere

energirenovering Energitema

energirenovering Energitema Energitema d a n m a r k s k o m p l e t t e b o l i g m a g a s i n energirenovering Hvis du skal energirenovere dit hus, har du brug for rådgivning for at finde ud af, hvor du skal begynde, og hvad der

Læs mere