Invitation til Grupperåd 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Invitation til Grupperåd 2014"

Transkript

1 Invitation til Grupperåd 2014 Kære spejderforælder! Det vil glæde spejderne, lederne og bestyrelsen, at se dig til Grupperåd 2014 i Bagsværd Gruppe, Søndag den 23. februar kl. 10: i Sambo Hanehøj 24 Grupperåd er foreningens generalforsamling, hvor bestyrelsen, der består af forældre, ledere og unge spejdere, fremlægger regnskab, budget, udviklingsplan m.m. for Grupperådsmedlemmerne (forældrene) til godkendelse. Men det er også en dag hvor spejderne vil vise forældrene hvad de kan, når de arbejder sammen. Vi skal vise jer! Mens forældrene og bestyrelsen holder møde vil de forskellige spejdergrene forberede en overraskelse for forældrene. Denne dag er forældre og søskende vores gæster. Spejdere, ledere og bestyrelse glæder sig til at være værter! Spejderhilsen fra Spejdere, Ledere og Bestyrelse Tilmelding/afbud senest onsdag d. 12. februar 2014 via dette link på vores hjemmeside: bagsvaerd.dk/node/320 I tilmeldingen må du gerne skrive (hvis vi får det til at fungere i linket ellers skriv til bagsvaerd.dk) Navn på spejder Antal spejdere der tilmeldes Antal Forælder/forældre der tilmeldes Antal Søskende der tilmeldes Hvad kunne jeg forestille mig at give en hånd med i løbet af det næste år: o Bage en kage til en tur o Rengøring i hytten, når det er grenens tur o Vask af viskestykker når de trænger o Hjælp med Indsamling, opstilling, salg, eller oprydning til loppemarkedet o Hjælp med græsslåning, hækklipning eller vedligeholdelse af Sambo o Hjælp med fundraising af midler til spejderarbejde, ture, vedligeholdelse m.m. o Hjælp med pressearbejde, så vi er synlige for nye spejdere, nye ledere, kommunen m.m. o Bestyrelsesarbejde PS: Bemærk at: I år er Grupperåd IKKE et fastelavnsarrangement! Alle skal være en del ude, så klæd jer selv og børnene på efter vejret!

2 Dagsorden Grupperåd 2014 DDS Bagsværd Gruppe Dato & Tid: Søndag d. 23. februar kl. 10:00 13:30 Sted: Til: Dagsorden udarbejdet af: Sambo, Hanehøj 24, 2880 Bagsværd DDS Bagsværd Gruppes Grupperåd: Medlemmer der er fyldt 15 år Forældre til medlemmer under 18 år Bagsværd Gruppes Bestyrelse: Alexander Grube (Ung) Anders Theilgaard Madsen (Tropsleder) Asbjørn Thegler (Klanleder) Ellen Vaarby Laursen (Forældre, formand) Erling Andersen (Forældre, kasserer) Karin Dahlberg-Garde (Forældre) Mads Løkke Rasmussen (Juniorleder) Mads Nygaard (Gruppeleder) Niels Wahlgreen (Forældre) Sara Nygaard (Minileder) Bjørn Møller Jensen (Mikroleder) Stine Rahbek Dahlstrup (Ung) Trine Lund Budtz (Forældre) Grupperådet er Gruppens øverste myndighed. Grupperådets medlemmer har hver én stemme Inviterede gæster: Divisionsledelsen, Mølleå Division, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal & Gladsaxe: Ellen Vaarby Laursen, formand Bilag til dagsorden: 1) Skriftlig del af Beretningen fra Bestyrelsen og Ledergruppen (6 sider) 2) Revideret årsregnskab 2013, underskrevet af Bestyrelsen og revisor (5 sider) 3) Forklaring til årsregnskab 2013 og budget For at kunne afsætte mere tid til dagens spejderaktiviteter har vi valgt kun at afsætte kort tid til de formelle punkter. Vi i bestyrelsen har derfor lavet dette dokument med forklaringer til regnskab og budget, så Grupperådet allerede inden mødet her forhåbentlig kan læse svaret på de fleste af sine spørgsmål. (1 side) 4) Forslag fra bestyrelsen om optagelse af lån til nyt gasfyr. (1 side) 5) Udviklingsplan 2014 for DDS Bagsværd Gruppe (5 sider) 6) Budget 2014, inklusive kontingentfastsættelse: Indgår som integreret del af bilag 2: Revideret årsregnskab ) Dagsorden, pixieudgaven (1 side) Dagsorden: Side 1 af 4

3 Side 2 af 4 Punkt Tid Programpunkt Ansvarlig 0.1 Kl. 10: Kl. 10: Kl. 10:45 1 Kl. 11:00 2. Kl. 11:02 3. Kl. 11:05 4. Kl. 11:20 5. Kl. 11:30 Vi skal vise jer! Første del (ude): Velkomst Spejderaktiviteter Mikroer, juniorer, trop Anden del (inde): Velkomst til det formelle, præsentation af bestyrelsen Præsentation af forældre Hvad var dit barns bedste spejderoplevelse sidste år? -Start på formelle del- Valg af a. Dirigent. Bestyrelsen foreslår Gruppeleder Mads Nygaard som dirigent b. Referent. Formalia a. Godkendelse af dagsorden b. Er Grupperådet lovligt indkaldt tre uger før til afholdelse inden 1. marts? c. Ca. hvor mange er vi tilstede (håndsoprækning) af spejdere på mindst 15 år? Forældre til spejdere under 18 år? Beretning fra bestyrelsen og Ledergruppen med særlig fokus på hvad Gruppen har gjort for at fremme spejderarbejdets værdier og udvikling: a. De skrevne beretninger fra formand og ledere (vedhæftet i bilag 1) suppleres på mødet af en kort (!) mundtlig beretning fra formand og en ganske særlig (glæd jer!) mundtlig beretning fra den samlede ledergruppe. b. Spørgsmål til samlede beretning? c. Godkendelse af samlede beretning Årsregnskab 2013 a. Kort (!) fremlæggelse af det reviderede årsregnskab 2013 (vedlagt i bilag 2, kommentarer vedlagt i bilag 3). b. Spørgsmål til årsregnskab 2013? c. Godkendelse af årsregnskab 2013 Indkomne forslag a. Forslag fra bestyrelsen om optagelse af lån til nyt gasfyr (vedlagt i bilag 4) b. Godkendelse af forslag Bemærk: Yderligere forslag der ønskes behandlet på Grupperåd 2014 skal være formanden i hænde senest søndag d. 9. februar 2014, formanden sikrer herefter at forslaget er Juniorspejderled er Mads Løkke Rasmussen er vores facilitator Formand (miniforælder) Ellen V. Laursen Facilitator Mads Løkke Rasmussen a. Formanden b. Dirigenten Dirigent Formand Ellen Vaarby Laursen og Gruppeleder Mads Nygaard Kasserer (Tropsforælder) Erling Andersen Vedligeholdelses udvalgsmedlem og kasserer Erling Andersen

4 Side 3 af 4 Punkt Tid Programpunkt Ansvarlig 6. Kl. 11:35 7. Kl. 11:45 8. Kl. 11:55 Grupperådet i hænde senest søndag d.16. februar Udviklingsplan 2014 a. Kort (!) fremhævelse af fokusområder for 2014 i Udviklingsplan 2014 for DDS Bagsværd Gruppe (vedlagt i bilag 5). b. Spørgsmål c. Godkendelse af Udviklingsplan 2014 Budget og Kontingent 2014 a. Kort (!) præsentation af budget 2014, inklusiv kontingentfastsættelse (se bilag 2 og 3, der foreslår at vi fortsætter i 2014 med samme kontingent som i 2012 og 2013) b. Spørgsmål? c. Godkendelse af budget og kontingent 2014 Fastsættelse af antallet af bestyrelsesmedlemmer Bestyrelsen skal bestå af: En bestyrelsesformand, En kasserer, En Gruppeleder, Et antal medlemmer på mindst tre. Gruppeleder Mads Kasserer Erling Dirigent Bestyrelsen foreslår at Bagsværd Gruppe fortsat har alle grene repræsenteret i bestyrelsen med en leder. For at sikre at ingen af forældre, ledere og unge har absolut flertal foreslår vi derfor at antallet af bestyrelsesmedlemmer fortsat skal være En bestyrelsesformand En Kasserer En Gruppeleder En Mikroleder En Minileder En Juniorleder En Tropsleder En Klanleder 3-6 forældre (inklusive formand og kasserer) 3-6 unge (spejdere eller ledere, der er fyldt 15 år, men ikke 24 år, på valgtidspunktet) 9. Kl. 11:57 a. Godkendelse af forslag om antal Valg til bestyrelsen a. Valg af formand: Formanden er ikke på valg i år b. Valg af kasserer: Erling Andersen er på valg. Erling genopstiller som kasserer. c. Valg af gruppelederbestyrelsesmedlem. Gruppeleder Mads Nygaard genopstiller som gruppelederbestyrelsesmedlem. d. Valg af unge: Alle er på valg. Der skal indvælges et antal Dirigent

5 Side 4 af 4 Punkt Tid Programpunkt Ansvarlig svarende til det under punkt 9.a besluttede. e. Valg af ledere: Alle er på valg. Der skal indvælges et antal svarende til det under punkt 9.a besluttede f. Valg af forældre: Karin Dahlberg-Garde og Niels Wahlgreen er på valg og genopstiller ikke. Der skal derfor indvælges 0-3 forældre (eller som vedtaget under punkt 9.a) :04 Valg til Korpsrådet Vi skal blandt vores medlemmer over 15 år vælge op til to medlemmer (dvs. deltagere med stemmeret) af Korpsrådet I år deltager bestyrelsen også i Korpsrådet jf. udviklingsplanen. Korpsrådet afholdes midt i Danmark i perioden november 2014 og tid og sted annonceres senest 1. juli a. Valg af Bagsværd Gruppes to medlemmer af Korpsråd :05 Valg til Divisionsrådet Vi skal blandt Grupperådsmedlemmerne vælge op til fem medlemmer (dvs. deltagere med stemmeret) af Divisionsrådet Divivionsrådsmødet i Mølleå Division skal afholdes i perioden 1. marts 1. maj 2014 og indkaldes med tre ugers varsel. a. Valg af op til fem medlemmer af Divisionsråd Valg af revisor a. Valg af revisor. Anne-Katrine Lefmann er på valg. Anne-Katrine genopstiller. 13. Kl. 11:10 0.4a Kl. 11:15 0.4b Kl. 11: Kl. 13:20 Eventuelt -Slut på formelle del- Nyvalgte bestyrelse samles om formand Orientering: Planlagte bestyrelsesmøder frem til sommerferien: Tirsdag d. 4. marts 2014 kl i Sambo Tirsdag d. 22. april 2014 kl i Sambo Tirsdag d. 3. juni 2014 kl i Sambo Vi skal vise jer! Tredje del (ude): Leg og Frokost til alle Spejderaktiviteter Minier, Klan Farvel Dirigent Dirigent Dirigent Dirigent Formand Ellen Facilitator Mads Formand Ellen og Gruppeleder Mads

6 Grupperåd 2014: Bestyrelsens beretning om 2013 DDS Bagsværd Gruppe har i 2013 fortsat som håbet haft en fin netto stigning på godt 10 medlemmer, sådan at vi nu pr. 26. januar 2014 har 115 medlemmer fordelt på: 20 mikrospejdere, 24 minispejdere, 20 juniorspejdere, 16 tropsspejdere, 16 klanspejdere (der ikke er ledere) og 19 spejderledere. Vi i bestyrelsen skal sikre at lederne og spejderne i DDS Bagsværd Gruppe har nogle gode vilkår for at lave spejderarbejde. Den siddende bestyrelse blev valgt på Grupperådet d. 24. februar Den forrige bestyrelse havde heldigvis med ihærdig indsats fået styr på Gruppens økonomi efter de hårde år med bankkrak. Det første vi, som ny bestyrelse med ny formand i 2013, derfor valgte at kaste os over var at få styr på Gruppens mange frivillige udvalg: Hvilke var aktive, hvem sad i dem og var der udvalg som spejderne havde særligt brug for at vi (gen-)aktiverede? Resultatet kunne læses i december 2013 på Gruppens nye hjemmeside hvor der under fanen Om Gruppen, nu var link ( ) til mere info om hvert af de udvalg, som vi i løbet af året havde opsnuset som aktive eller selv havde aktiveret: lister Forældreindsatsudvalg Forældrepatrulje Gladsaxedag Hjemmesideudvalg Hytteboss Loppemarkedudvalg Trailerklub Vedligehold af Sambo Voksenspejdsudvalg Årshjul Det for spejderne vigtigste udvalg at få mere gang i var nok Vedligehold af Sambo, da vores Hytte Sambo og faciliteterne på grunden efterhånden trængte til en god gang vedligehold. Stor tak derfor til de flittige der meldte sig til udvalget, og de frivillige forældre og spejdere der mødte op, da udvalget indkaldte til Forårsrengøring af Sambo søndag d. 2. juni 2013, hvor skuret blev malet, hækken klippet, det nye raftestativ påbegyndt mm. Og da udvalget indkaldte til Operation Efterårsstorm søndag d. 20. oktober 2013, hvor værkstedet blev ryddet op, brændet stablet mv. Vedligeholdsudvalget skal også have stor tak og ros for indsatsen med i efteråret 2013 at søge Gladsaxe Kommune om penge til Energi-optimering (imødekommet med Kr !), og i november 2013 hos Lokale og anlægsfonden om deltagelse i Ombygget Spejderliv (ikke imødekommet). Udvalget arbejder videre på at vi skal udføre det planlagte energioptimeringsarbejde i 2014 og enhver, der tror de kan have mulighed for at hjælpe bare en smule til med enten planlægning eller udførelse, må meget gerne give lyd til et af udvalgsmedlemmerne (Kontaktoplysninger på: )!

7 Loppemarked lørdag d. 13. april 2013, blev en stor succes, takket være de gode, gamle kræfter i Loppemarkedudvalget og de rigtig mange nye og gammelkendte frivillige forældre, ledere og spejdere der meldte sig til opstilling af telte, indsamling af lopper, salg, oprydning mv. Stor tak til alle! Loppemarkedet gav, foruden en masse sjov for gæster og frivillige, kr. i overskud, som går til DDS Bagsværd Gruppes spejderarbejde! Planlægningen af Loppemarked 2014 er allerede i fuld gang: Indsamlingen er weekenden d april 2014 og selve loppemarkedet lørdag d. 10. maj 2014, så sæt kryds i kalenderen og hold øje med mere besked, som følger pr. og på hjemmesiden! På Gladsaxedagen lørdag d. 24. august 2013 stillede frivillige fra DDS Bagsværd Gruppe atter op med et rigtigt spejderarrangement, der sørgede for i bedste spejderånd at få de besøgende børn aktiveret med SELV at lære sig i stand til at bage pandekager over bål! Gladsaxedagen er en god lejlighed til at vise både Kommunen og de almindelige medborgere at Bagsværd Gruppe er værd at støtte, så tak til alle der bidrog og en opfordring til alle om at støtte op om vores kommende bidrag til Gladsaxedagen lørdag d. 23. august Administrator og kasserer: En stor tak til vores administrator, Helle Rejmers, for den ihærdige indsats med rettidige indberetninger, tilskudsansøgninger, betaling af regninger, opkrævning af kontingent mv.! Og i 2013 endda med ekstraopgaven at Gladsaxe Kommune udtog DDS Bagsværd Gruppes regnskab 2012 til stikprøvekontrol. Regnskab 2012 bestod! Dog med anmærkning om at Gruppen bl.a. godt måtte blive bedre til at føre deltagerlister for tilskudsgivende arrangementer. Så administrator, gruppeleder og formand har aftalt et møde i starten af marts for at få Gruppens nødvendige procedurer helt på plads. Fra bestyrelsens side er vi taknemmelige over Grupperådets godkendelse af Helle som betalt administrator og for det fine samarbejde mellem vores betalte administrator Helle (klanforælder, men ikke bestyrelsesmedlem) og vores frivillige kasserer (tropsforælder, valgt til bestyrelsen: Erling Andersen), der holder overblikket over forbindelsen mellem budget, forbrug og regnskab! Så det er en ordning vi meget gerne fortsætter med i 2014! Det var de rammeaktiviteter vi har valgt at fremhæve fra Hvis I vil læse mere, kan I på hjemmesiden: finde alle bestyrelsesmødereferaterne siden Grupperåd 2013, samt aktuelle liste over bestyrelsen. Hvad angår at høre om spejderarbejdet ude i grenene i 2013, som jo er det, som det hele skal til for, så kan I glæde jer til ledernes særlige beretning på Grupperåd 2014! D. 26. januar 2014, på vegne af bestyrelsen, Ellen Vaarby Laursen, formand og miniforælder

8 Bagsværd Gruppe - Juniorer Beretning 2013 Ved årsskiftet 2012/13 var vi 12 juniorer, to faste ledere (Jakob og Mads) og to hjælpere (Søren og Peter). I den kolde tid arbejdede vi med miniaturelejrpladser, et videregående dramaforløb og med at bygge festivalstole. I dramaforløbet lod vi juniorerne arbejde meget med opbygning af karakterer og med improvisation. Det var spændende og svært, og dejligt at have sat tid nok af. Festivalstolene fungerede fint på den måde, at alle fik et synligt bevis med hjem på, at de kan mere end de troede de kan. Et møde i marts blev brugt på et detektivløb langs Bagsværd Sø, med Slotsruinens brand som omdrejningspunkt. Fra foråret måtte både Søren og Peter trække sig som hjælpere, grundet travlhed som følge af jobskifter. I april trænede vi orientering og lejretablering som forberedelse til divisionsturneringen i maj. Divisionsturneringen var en stor oplevelse, da de syv deltagere fordelt på to patruljer, for første gang oplevede helt selv at skulle slå lejr, tænde bål og lave mad - under bedømmelse af ledere fra andre grupper. Færdighedsprøverne blev klaret, uden at imponere, men det var flot at Bjørnepatruljen vandt turn-out konkurrencen i konkurrence med 18 andre patruljer. Turn-out konkurrencen er stilkarakterer for spejdere. Kammeratskab, humør, sammenhold, friskt mod. Dejligt at være nr 1 i de ting. Maj blev brugt på at bygge biler og deltage i Oak City Rally. Få tilmeldte betød at vi kun deltog med enkelt bil. Det krævede meget af patruljen at holde sammen og finde fodslag hele turen. Hårdt og lærerigt. I juni kastede vi os over moderne digital orientering. Spejdernes fælles WOOP-app giver mulighed for både festlig løbeleg og for at lægge virtuelle poster ud til et løb, som andre spejdere frit kan bruge senere. Hos BUS lånte vi Geocachingudstyr, og plantede bla. Vores egen geo-skat. Sommerlejren gik til Toggerbo sammen med minier og juniorer, og med 9 deltagere (supplement fra Hvalsø FDF samt en lillesøster). Jakob og jeg har været aktive centerspejdere på Toggerbo i 90 erne, så det var lige som at komme hjem. Vi kørne juniorerne hårdt med et tæt pakket program. Højdepunkterne svar at juniorerne var afsted på egen hånd på hike. Ved oprykningen sagde vi farvel til 5 juniorer, og velkommen til 11 nye. Herligt. Lige så herligt at Sidsel meldte sig som fast hjæper. De første møder efter oprykningen blev brugt på patruljeinddeling, økse, sav og båltænderbevis, samt madlavning over bål. Der er ikke noget bedre end at samarbejde om de her helt grundlæggende færdigheder. Og så giver de tre mærker på tre møder!

9 Derpå kastede vi os over pionering, med det mål at patruljerne på egen hånd kan bygge et køkkenbord af en firfod til divisionsturneringen. De næste møder gik med et live-rollespilsforløb, hvor alle fik bygget og brug for et fint sværd. Derpå fulgte logisk nok et 1.hjælpsforløb. Efterårets højdepunkt var seks juniorers deltagelse og førsteplads på det hårde 24-timers løb omkring Hvissinge spejdercenter. De vandt på samarbejde og udholdenhed, endda med en patrulje der primært bestod af 1.års juniorer. Meget flot. Året blev afsluttet med snigeøvelse på skibakken og 9 deltagere på juletur med minigrenen. Ved udgangen er året var vi 19 juniorer og tre ledere (Sidsel, Jakob og Mads)

10 Årsberetning 2013, Bagsværd Trop v. Anders Theilgaard Madsen & Rasmus Zink Sørensen 7. januar Forår: --- Til tropsmøderne i foråret har vi arbejdet ad flere omgange med orienterings-momenter (for at dygtiggøre os i brugen af kort og kompas), med materiel- og teltkontrol af udstyr og med lejrbål og lejrbålsunderholdning. I foråret havde vi 3 aktive patruljer, nemlig Algonqion, Cheyenne og Kiowa. På patruljemøderne har patruljerne bl.a. arbejdet med bål og ildebrand, med projekter i skoven, med mad over bål og med sammenhold. I påsken var 8 af vores spejdere på en lille uges patruljekursus på Toggerbo spejdercenter på Mols. I april medhjalp vi gruppestyrelsen og loppeudvalget med at afvikle det årlige loppemarked. Vi havde Agenttropstur i primo maj sammen med Frederikslund Trop, hvor spejderne skulle optrevle terrorcellen Delta-S og afværge uorden sammen med Fødevarestyrelsens EfterRETningstjeneste. Det var en dejlig karakterstyrkende tur i det milde forårsvejr, som fandt sted i Kongepingvinernes Nordsjælland. Ultimo maj deltog en patrulje i Oak City Rally, spejder-sæbekasseløbet fra Farum til Egemosen. --- Sommerlejr: --- Sommerlejren i 2013 var med de fleste af Mølleå division troppe og klaner til Kandersteg International Scout Centre (KISC) i Schweiz, hvor vi lå i lejr i 7 dage. Med base på KISC var vi på aktiviteter i bjergene. Her prøvede vi bl.a. klippeklatring, high-rope-eventyr i trætoppene og ikke mindst vandring i bjergene på hhv. 1- og 2-dages vandreture (med bl.a. brævandring). --- Efterår: --- Vi har ved oprykningen i august fået 3 nye storspejdere og har måtte give klanen 4 nye seniorspejdere. I starten af efterårssemestret rokerede vi om i vores patruljer, og pt. har vi således patruljerne Algonquin og Kiowa, i alt 19 spejdere. Igen dette efterår har vi afholdt patruljekonkurrencen "Den Gyldne Fjer". Temaet har været Rummet, og til trops- og patruljemøderne har vi derfor haft aktiviteter, der omkredsede dette: Spejderne har bygget og landet med månelandingsfartøjer og advarselsfyr, lavet rumdragter, deltaget i en exorbitant RumCup, landet sikkert i den uzbekiske ørken og afholdt rumreception med EU's spidser, m.v. Begge patruljer har været på patruljetur i starten af november, med 2 shelterovernatninger på Kalvebod Fælles på Vestamager, med eget program og ansvar for forplejning og for hinanden. Trop og klan var på Juletur i

11 slutningen af november til Nymølle, og her var temaet opdagelsesrejse på en fremmed, beboelig planet. Bl.a. var spejderne på rumvandring, kortlagde livsformer, udførte astrobiologisk frontforskning og holdt præsentation af deres spændende resultater. Og klanen lavede som vanligt et fantastisk natløb, således at storspejderne kom i seng til korrekt tid. --- PLA-arbejde og ledelse: PLA'er deltog i Mølleå divisions PLA-træning i en weekend i januar måned, og ligeledes deltog 6 PLA'er i PLan-kurserne en oktober-uge i efterårsferien. I år har vi øget fokus på træningen i og arbejdet med patruljeledelse for vore PL'er og PA'er. Mødeplanlægningen og evalueringen er blevet lidt mere systematisk, og vi har introduceret individuelle ledersamtaler, og vi vil næste år gennemføre flere andre initiativer. I det forgangne år har vi arbejdet en del sammen med Frederikslund trop, og det vil vi fortsætte i Som tropsledere har Anders Theilgaard Madsen og Rasmus Zink Sørensen fungeret hele Vi har søgt efter endnu en tropsleder uden held, men vi fortsætter denne søgning i 2014.

12

13

14

15

16

17 Bilag 3 til Grupperåd 2014 i Bagsværd Gruppe Forklaring til årsregnskab 2013 og budget 2014 For at kunne afsætte mere tid til dagens spejderaktiviteter har vi valgt kun at afsætte kort tid til de formelle punkter. Vi i bestyrelsen har derfor lavet dette dokument med forklaringer til regnskab og budget, så Grupperådet allerede inden mødet her forhåbentlig kan læse svaret på de fleste af sine spørgsmål. Kommentarer til Regnskab 2913 Vi er kommet fint igennem 2013 med et overskud på næsten kr bedre end forventet. Det svarer meget præcist til at vi fik i støtte fra Johannes Fog til køb hos dem. Omsætningen er blevet noget større end forventet med større udgifter og indtægter på sommerlejrene, jf. størrelsen af indtægtspost 9 Deltagerbetaling og udgiftspost 3 turudgifter, og som forklares ved de mange aktiviteter på Kanderstegsommerlejrene. Specifikke kommentarer til regnskab og balance: Indtægtspost 17 Fondsmidler på kr. i regnskab 2013 er støtten fra Johannes Fog. Udgiften til leje af Hanehøj 22 under punkt 11 er indeholdt i budgettet for punkt 7. Balance pr. 31/ : Vi har et lidt stort beløb i restance på kontingentbetaling. Vi regner dog med at hovedparten af beløbet betales. Vi har også noget for stor gæld til lederne/spejder/bestyrelse/andre, Forklaringen er dog dels en sen aflevering af tur-regnskaber fra lederne, dels løn-tilgodehavende hos administrator, begge dele forventes snarest bragt i orden. Kommentarer til Budget 2014 På indtægtssiden regner vi med en lille stigning dels øgede indtægter på grund af stigning i antallet af spejdere, dels forventning om mindre tilskud fra kommunen til egne lokaler på grund af gældende regler. På udgiftssiden forventer vi øgede udgifter. I 2013 havde vi for få ledere og spejdere på kursus, det vil vi gøre bedre i I 2014 har vi også øget posten for deltagelse i Korpsråd fra kr til kr., for at følge udviklingsplanens ambition om at bestyrelsen kan deltage i år. De øgede udgifter skal derudover dels gå til vedligeholdelse af Sambo, vores egen medfinansiering af den af Gladsaxe Kommune støttede energirenovering, til nyt byg-selv-skur eller lignende, samt lys på Hanehøj 22. Dels til spejderudstyr til udstyr til klatring (hører sammen med politik om ledere på kursus mv.). Alt i alt regner vi med et samlet resultat med et ganske lille overskud, uden at vi behøver at hæve kontingentet. d. 1. februar 2014, Bestyrelsen for DDS Bagsværd Gruppe Side 1 af 1

18 Bilag 4 til Grupperåd 2014 i Bagsværd Gruppe Forslag fra Bestyrelsen til Grupperåd 2014 om optagelse af lån til nyt gasfyr Vores 14 år gamle fyr kører ikke optimalt længere og kræver bl.a. en reparation på mindst kr. Måske er varmeveksleren også utæt, hvilket ville betyde yderligere udgifter/udskiftning. Bestyrelsen vil derfor gerne udskifte fyret (se uddybning nedenfor). Vi kan låne til fyret hos vores gasleverandør HMN med et lån over 10 år til årlige omkostninger (ÅOP) på 6,8%. Den månedlige ydelse på 365 kr. vil blive opkrævet over vores gasregning. Vi kunne alternativt betale fyret kontant, men det ville betyde at vi skulle spare drastisk på anden vedligeholdelse og spejderudstyr. For at vi kan optage lånet kræver HMN dokumentation for en Grupperådsbeslutning om at optage lånet. Bestyrelsen foreslår derfor at vi optager ovennævnte lån til nyt fyr. Baggrund om Fyret i Sambo Vi har haft problemer med fyret i Sambo siden vinteren 2012/2013, uden at vi, trods mange egne forsøg og undersøgelser, har kunne finde årsagen og løse problemet. Vedligeholdelsesudvalgsmedlem (og tropsforælder og kasserer) Erling Andersen har nu haft en højerestående blikkenslager ude at kigge på fyret og beretter op til bestyrelsesmødet d. 29. januar 2014 at status er: 1) Blikkenslageren er stadig ikke sikker på om utætheden ligger i varmesystemet eller i fyret, hælder nu mest til fyret. 2) Det vil koste kr at afgøre det endeligt. Hvis utætheden ligger i fyret skal vi selv betale, hvis den ligger i varmesystemet betaler forsikringen. 3) Hvis utætheden ligger i den skjulte del af varmesystemet betaler forsikringen for videre fejlsøgning + udbedring. 4) Fyret er godt slidt. Der skal under alle omstændigheder ofres ca på at ordne det (nyt bundkar+røggasrør) 5) Har fået et tilbud på nyt fyr: kr. 6) Vi kan låne penge til nyt fyr hos HMG. Det koster 365 kr/md over 10 år. Det betales over gasregningen. Vi kan indsende ansøgning nu og få en forhåndsgodkendelse, men kan ikke få udbetalt lånet før der foreligger en grupperådsbeslutning om at optage lånet. 7) Det nye fyr er incl. 4 års service så vi sparer lidt her de første 4 år. Erlings anbefaling er at vi som første trin får et nyt fyr. Hytteboss synes også at det lyder som en super ide at få et nyt fyr. Bestyrelsen vedtog derfor på bestyrelsesmødet d. 29. januar 2014 at anskaffe nyt fyr. d. 1. februar 2014, På vegne af Bestyrelsen for DDS Bagsværd Gruppe, Ellen Vaarby Laursen, formand Side 1 af 1

19 UDVIKLINGSPLAN TIL VEDTAGELSE PÅ GRUPPERÅD 2014 Fase Mål Gør vi Nr. allerede? Grundprincipper Lave godt spejderarbejde, forstået sådan at det ikke er 2 timers underholdning om ugen, men er noget Ja 1 som gør en forskel for den enkelte spejders liv og udvikling Klanspejderne skal lave seniorspejderarbejde 2 Stabil ledergruppe (x ledere pr. y spejder) 3 Godt humør Ja Bestyrelsen tager på korpsrådsmøde hvert andet år Ja 5 Vedligeholdelsesplan for Sambo, herunder flere skure Er i gang! 6 Beslutning om vejen frem ifht bedre fysiske rammer (hytte/skure) Er i gang! 7 Handleplan for at få flere engagerede forældre Er i gang! 8 Når vi beslutter at vi vil have noget, så får vi det gjort Ja Mindre rod, ting har en fast plads Er i gang! 10 Ledergruppen laver en plan for nyindkøb af materialer Ja 11 Høj intern lederrekruttering, men med en synlig andel hvervet udenfor gruppen Er i gang! Der deltager altid min. 10 familier når gruppen inviterer 13 Fortsat stigende medlemstal Ja 14 I løbet af de første 2 år man er leder eller klanspejder skal man have været på min. 1 kursus Er i fokus Vi har større ansvarsfølelse overfor fælles materialer og faciliteter Facilitet i skoven (hytte el. andet) 17 Gruppens spejdere skal have mulighed for at tage på udlandsture 1 gang i deres tropstid og min. 1 gang Ja 18 i deres klantid Side 1 af 5

20 Begrundelser for ændringer i forhold til udviklingsplan vedtaget på Grupperåd 2013 : Der er tilføjet årstal i kolonnen fase og der er tilføjet en kolonne der hedder gør vi allerede. Begge dele skal hjælpe til at vi kan følge med i udviklingen fra år til år. Nr. 2, 2013-formuleringen: Klanspejdere skal fortsat have lov til bare at være klan er ændret til Klanspejderne skal lave seniorspejderarbejde. Begrundelsen er som følger: I begge formuleringer ligger at man ikke behøver at blive spejderleder bare fordi man er over 16 år og stadig uniformeret. Den nye formulering understreger at man er spejder for at lave spejderarbejde, også selvom man er over 16 år. Nr. 15, 2013-formuleringen: I løbet af de første 2 år man er klanspejder skal man have været på min. 1 kursus ændres til: I løbet af de første 2 år man er leder eller klanspejder skal man have været på min. 1 kursus. Begrundelsen er, at det ikke kun er klan, men også vores ledere, der har brug for at forbedres og inspireres af kurser Handleplaner Besluttet på bestyrelsesdagen d. 3. november 2013: Ad nr. 8: Handleplan for at få flere engagerede forældre Vi får mere aktive forældre når Forældrene føler sig velkomne og kan se sammenhængen af børnenes aktiviteter til spejderformålet. For at opnå dette kan vi: Lave arrangementer hvor forældre og søskende kan deltage, og vi fortæller hvorfor. Forklar aktivt forældrene hvad forbindelse de forskellige aktiviteter har til spejdernes formål Lave bestyrelseskaffebar før/efter møder, hvor forældrene kan få en snak med bestyrelsen Have en gruppehåndbog, hvor forældrene kan læse om spejdertraditionerne På Grupperådet overstås den formelle del på et minimum af tid (udsend regnskab og beretninger på forhånd) i stedet bruges mere tid på at forældrene i grupper deler hvad de oplever at deres børn har fået ud af spejderarbejdet Forrældrenes opgaver er tydelige, overkommelige og meningsfulde. For at opnå dette kan vi: Invitere forældrene til selv at planlægge opgaverne Side 2 af 5

21 Give forældrene mulighed for at vælge mellem opgaverne og putte dem i kalenderen i god tid Forklare hvordan løsningen af opgaven hjælper deres spejdere med at lave spejderarbejde Arbejde for forældrepatruljekonceptet Der er plads til forskellige grader af engagement: Vi skal ikke tage hele armen, når forældrene kun har tilbudt en lillefinger Husk at dårlig samvittighed ikke er en god motivator Vi har både opgaver til forældrepatrulje og til ad hoc organisering Ad Materiel & faciliteter Konklusion: 1. Bedre kommunikation ved hver gang at gøre alle af: a. Besked fra Lederne til forældrene: i. (se Asbjørn link til let udtræk af liste fra Blåt Medlem!) ii. Kopi på hjemmesiden iii. Skriv til vores Facebook-gruppe (se Saras opfording til at få folk ind!) b. Besked fra udvalg: i. til målgruppen (se Asbjørn link til let udtræk af liste fra Blåt Medlem!) ii. Kopi på hjemmesiden iii. REMINDER til lederne, der kan give besked videre mundtligt iv. Skriv til vores Facebook-gruppe (se Saras opfording til at få folk ind!) 2. Vi kommer videre med at lave Gruppens Opgaveliste ved på et ledermøde at tage op: a. Vi skal have tovholdere på materialer b. Vi skal have en liste over konkrete opgaver vi ønsker løst og ledere og andre der har sin daglige gang i Sambo, skal kunne sætte opgaver på c. Hvad skal på årshjulet? (Formanden opdaterer) d. Hvad tager vedligeholdelsesudvalget? e. Hvad tager hytteboss? f. Hvilke akutte behov for hjælp er der? g. Hvad tager forældrepatruljen? Side 3 af 5

22 3. Vi skal etablere en ny forældrepatrulje. Tovholder: Trine Lund Budtz (Forældre) 4. Vi fortsætter med rengøringsplanen og sætter den på årshjulet 5. Vedligeholdsønsker skal være fast punkt på bestyrelsesmøder og gives til vedligeholdelsesudvalget Uddybning: Rengøring: Plan kører resten af spejderåret Efter jul når materialeindkøber mangler, udnytter vi at vi har REMA så tæt på, undværer materialeindkøber, og køber ind i situationen, når der er noget vi mangler. Ledermødet fastlægger rengøringsplan for næste spejderår inden sommerferien, efter grenmødetider er kendte, men før grenene har planlagt deres aktiviteter Grenene bytter indbyrdes efter behov Ovenstående indskrives i årshjulet Plan for nyindkøb af materialer: Ledere: Start liste på oprydningsdage 5 årsplan for nyindkøb af døde materialer, hvornår er materialerne opbrugt? Liste over hvad der løbende skal indkøbes af fælles materialer, f.eks. tuscher, tape, maling. Der skal findes ud af hvad der er behov for Hver ting har sin plads: Klar definition af hvor ting hører til. Omvendt skal man kunne finde det, og vide hvor det skal lægges igen Hver gren rydder op efter møderne opfordring på daglig basis Nemmere at holde det opryddet, når der i forvejen er ryddet: Oprydningsdage 2x årligt. Ledere med hjælp fra bestyrelsen evt. også PL/PA- Trop. Ovenstående kunne startes på en lederdag i januar, hvor der laves tekst over hvad bor her dymo eller lignende. Vedligeholdelsesplan: vedligeholdelsesudvalget laver plan Side 4 af 5

23 Ønsker fra bestyrelse og ledere gives til vedligeholdelsesudvalget, som laver en plan. Akutte ønsker går til vedligeholdelsesudvalget, der går til handling Hytteboss: Hvad er hans opgaver? Lav liste over hvis dette sker ring til hytteboss-plakat og sæt i gangen Liste over opgaver: o Facebook-gruppe, vi skal have flere med, så vi skal reklamere for den. Alle bør lave flere opdateringer i vores Facebook-gruppe, både om hjælp til opgaver og om positive ting fra aktiviteter og ture o Hvad er lederne, og andre med daglig gang i Sambo s ønske til denne liste? Listen administreres af bestyrelse (vedligeholdelsesudvalg) Ad Voksenrekruttering og mere spejd Vi får mere spejd (1), stabil ledergruppe (3), godt humør (4), flere engagerede forældre (8) og høj lederrekruttering (12) ved at nedsætte: Voksenspejdsudvalg Medlemmer: Anders Theilgaard Madsen (Tropsleder) og Trine Lund Budtz (Forældre) Opgave: Har ansvaret for at arrangere: 2 forbudt for børn -arrangementer pr. år Må låne gruppens materiel 100% brugerbetaling Succeskriterier: Mindst en ikke-spejder skal deltage hver gang Flere ledere og ikke-spejdere end klandeltagere Vi får klanspejdere på kursus (15) ved at følge: Kursuskolonne i årshjul I juni=inden sommerferien gør GL KL opmærksom på de relevante kurser for klan i kommende spejderår/uge 42 I august/september=efter oprykningen: Klanmøde, hvor GL kommer og får tilmeldt klan til kurser Der oprettes en kursuskolonne i årshjulet med ovenstående (formand opdaterer årshjul) Side 5 af 5

24 (pixie 1-sides udgaven) Program Grupperåd 2014 DDS Bagsværd Gruppe Søndag d. 23. februar 2014 kl. 10:00 13:30 i Sambo, Hanehøj 24, 2880 Bagsværd Tid Kl. 10:00 Programpunkt Vi skal vise jer! Første del (ude): Velkomst. Spejderaktiviteter Mikroer, juniorer, trop Anden del (inde): Velkomst til det formelle, præsentation af bestyrelsen, fortæl din sidekammerat: Hvad var dit barns bedste spejderoplevelse sidste år? Kl. 11:00 Punkt 1-2. Start formelle del af Grupperåd 2014, diverse formalia Kl. 11:05 Punkt 3. Beretning fra bestyrelsen og Ledergruppen med særlig fokus på hvad Gruppen har gjort for at fremme spejderarbejdets værdier og udvikling. Kl. 11:20 Punkt 4. Årsregnskab 2013 Kl. 11:30 Punkt 5. Indkomne forslag: Forslag fra bestyrelsen om optagelse af lån til nyt gasfyr Bemærk: Yderligere forslag der ønskes behandlet på Grupperåd 2014 skal være formanden i hænde senest søndag d. 9. februar 2014, formanden sikrer herefter at forslaget er Grupperådet i hænde senest søndag d.16. februar Kl. 11:35 Punkt 6. Udviklingsplan 2014 Kl. 11:45 Punkt 7. Budget og Kontingent 2014 Kl. 11:55 Punkt 8. Fastsættelse af antallet af bestyrelsesmedlemmer Kl. 11:57 Punkt 9. Valg til bestyrelsen 12:04 Punkt 10. Valg til Korpsrådet 12:05 Punkt 11. Valg til Divisionsrådet Punkt 12. Valg af revisor Kl. 11:10 Punkt 13. Eventuelt Slut på formelle del af Grupperåd 2014 Kl. 11:15 Tredje del (ude): Leg og Spejderaktiviteter Minier, Klan Vi skal vise jer! Frokost til alle Kl. 13:20 Farvel og tak fordi I besøgte spejderne i DDS Bagsværd Gruppe i dag! Side 1 af 1

Referat af bestyrelsesmøde i Bagsværd Gruppe

Referat af bestyrelsesmøde i Bagsværd Gruppe Referat af bestyrelsesmøde i Bagsværd Gruppe Dato & Tid: Sted: Til: Tirsdag d. 2. december 2014 kl. 20:00 22:00 Sambo Bagsværd Gruppes Bestyrelse: Tilstede: Anders Theilgaard Madsen (Trops- og Gruppeleder)

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Bagsværd Gruppe

Referat af bestyrelsesmøde i Bagsværd Gruppe Referat af bestyrelsesmøde i Bagsværd Gruppe Dato & Tid: Tirsdag d. 27. januar kl. 20:00 22:00 Sted: Til: Kopi: Dagsorden udarbejdet af: Dagsorden: Sambo Bagsværd Gruppes Bestyrelse: Anders Theilgaard

Læs mere

Referat fra Mjølners Grupperådesmøde lørdag den 2. marts 2013

Referat fra Mjølners Grupperådesmøde lørdag den 2. marts 2013 Referat fra Mjølners Grupperådesmøde lørdag den 2. marts 2013 Formanden Annette Heydenreich byder velkommen til grupperådsmødet, og til det efterfølgende fødselsdags arrangement, hvor Mjølners 35 års fødselsdag,

Læs mere

a. Kort fremlæggelse af Bagsværd Gruppes udviklingsplan ved Mads Løkke se bilag i. Ingen opklarende spørgsmål, beretningen godkendelse.

a. Kort fremlæggelse af Bagsværd Gruppes udviklingsplan ved Mads Løkke se bilag i. Ingen opklarende spørgsmål, beretningen godkendelse. Side 2 af 4 Punkt Programpunkt 1 Ad Valg af a. Dirigent: Gruppeleder Mads Nygaard valgt b. Referent: Camilla Blommegård valgt 2. Ad Formalia a. Godkendelse af dagsorden: Godkendt b. Er Grupperådet lovligt

Læs mere

Referat fra Grupperådsmøde i Erik den Røde 2014 Tirsdag d. 25. februar, kl. 17.30 i hytten. Tilstede: 38 stk. (forældre og ledere)

Referat fra Grupperådsmøde i Erik den Røde 2014 Tirsdag d. 25. februar, kl. 17.30 i hytten. Tilstede: 38 stk. (forældre og ledere) Referat fra Grupperådsmøde i Erik den Røde 2014 Tirsdag d. 25. februar, kl. 17.30 i hytten. Tilstede: 38 stk. (forældre og ledere) A. Valg af dirigent og referent. Dirigent: Jannie Karlsen Referent: Dagmar

Læs mere

Referat af Grupperådsmøde i Hawerthi-1. Rødovre Lørdag den 31. januar 2015

Referat af Grupperådsmøde i Hawerthi-1. Rødovre Lørdag den 31. januar 2015 Referat af Grupperådsmøde i Hawerthi-1. Rødovre Lørdag den 31. januar 2015 Stemmeberettige deltagere: Jørgen Skorstensgaard, kassér, Vestskov Division Ledere til stede: Lene Hansen, Dan Norén, Charlotte

Læs mere

Indkaldelse til Generalforsamling i Stavnsholt Vikingerne Torsdag d. 23 februar 2012 kl. 18.30

Indkaldelse til Generalforsamling i Stavnsholt Vikingerne Torsdag d. 23 februar 2012 kl. 18.30 Indkaldelse til Generalforsamling i Stavnsholt Vikingerne Torsdag d. 23 februar 2012 kl. 18.30 Hermed følger indkaldelsen til vores generalforsamling i Stavnsholt Vikingerne. Det plejer at være rimelig

Læs mere

Årsberetning 2014. 3. Silkeborg Gruppe

Årsberetning 2014. 3. Silkeborg Gruppe Årsberetning 2014 3. Silkeborg Gruppe Fastelavnsfest og generalforsamling Dagsorden for generalforsamlingen Invitation til fastelavnsfest og generalforsamling Bestyrelsen i 3. Silkeborg vil gerne invitere

Læs mere

Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet.

Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Referat af Grupperådsmøde lørdag d. 2. marts 2013 Hammermølle gruppe, DDS Pkt. 1; Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Charlie vælges

Læs mere

Referat fra Grupperådsmøde 2015

Referat fra Grupperådsmøde 2015 Broager Drengegruppen Referat fra Grupperådsmøde 2015 Søndag 22. Februar 2015 Sted : Stevninghus Referatet indeholder yderligere informationer og beslutninger fra Grupperådsmøde, som ikke er indeholdt

Læs mere

Skovfolkets grupperådsmøde

Skovfolkets grupperådsmøde Skovfolkets grupperådsmøde Søndag den 24. februar kl. 13-15 i Spejderskoven - Bastillen Program 1) Valg af dirigent og referent. 2) Beretning 3) Regnskab 2012 4) Behandling af indkomne forslag 5) Væsentlige

Læs mere

Beretning fra forløbne år herunder orientering om arrangementer tilknyttet Rolands gruppe

Beretning fra forløbne år herunder orientering om arrangementer tilknyttet Rolands gruppe Valg af dirigent og referent Dirigent Uffe Beck Referent Lene Beck Mødet konstateres lovligt varslet og indkaldt. Beretning fra forløbne år herunder orientering om arrangementer tilknyttet Rolands gruppe

Læs mere

VI VIL GERNE INVITERE ALLE FORÆLDRE, SPEJDERE OVER 14 ÅR OG LEDERE I 1. HELSINGØR GRUPPE TIL VORES ÅRLIGE GRUPPERÅDSMØDE

VI VIL GERNE INVITERE ALLE FORÆLDRE, SPEJDERE OVER 14 ÅR OG LEDERE I 1. HELSINGØR GRUPPE TIL VORES ÅRLIGE GRUPPERÅDSMØDE VI VIL GERNE INVITERE ALLE FORÆLDRE, SPEJDERE OVER 14 ÅR OG LEDERE I 1. HELSINGØR GRUPPE TIL VORES ÅRLIGE GRUPPERÅDSMØDE MANDAG DEN 23. FEBRUAR 2009 KL: 19 - ca. 21 I SPEJDERGÅRDEN, STUBBEDAMSVEJ 70C,

Læs mere

Sortebrødre Gruppe Årsrapport 2014 Nr. 1. Indkaldelse til generalforsamling

Sortebrødre Gruppe Årsrapport 2014 Nr. 1. Indkaldelse til generalforsamling Sortebrødre Gruppe Årsrapport 2014 Nr. 1 Indkaldelse til generalforsamling Dagsorden Formandens beretning Ledernes beretning 2015 kalender Gruppens visioner Øjebliksbilleder Regnskab 2014 Lidt sjov Budget

Læs mere

Det Danske Spejderkorps III. Kolding Gruppe

Det Danske Spejderkorps III. Kolding Gruppe Det Danske Spejderkorps III. Kolding Gruppe Referat for Generalforsamling tirsdag den 25. februar 2015 Formanden startede med at byde velkommen og fortalte om aftenens program 1. Valg af dirigent & referent

Læs mere

GUDENÅ DIVISION D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S

GUDENÅ DIVISION D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Referat fra divisionsrådsmøde d. 16-04-2015 Dagsorden: a. Valg af dirigent og referent b. Beretning fra divisionsledelsen c. fremlæggelse af årsregnskabet for det foregående år til godkendelse d. behandling

Læs mere

Vi vil gerne invitere forældre, ledere og spejdere i Brundurs Gruppe til grupperådsmøde (generalforsamling) onsdag den 15. februar kl. 19.00.

Vi vil gerne invitere forældre, ledere og spejdere i Brundurs Gruppe til grupperådsmøde (generalforsamling) onsdag den 15. februar kl. 19.00. GRUPPERÅDSMØDE BRUNDURS GRUPPE Onsdag den 15. februar 2012 Kl. 19.00 Spejderhytten, Jyllandsgade 61 i Brønderslev. Vi vil gerne invitere forældre, ledere og spejdere i Brundurs Gruppe til grupperådsmøde

Læs mere

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Velkomst af formanden Indkaldelsen udsendt rettidigt konstaterede dirigenten Dagsorden: 1. Valg af referent og dirigent (sidstnævnte

Læs mere

Nyhedsbrev. Indhold. Den store fødselsdagsfest 4. september sidste chance! Regionslejr i 2011. August 2010 De grønne pigespejdere Region Kattegat

Nyhedsbrev. Indhold. Den store fødselsdagsfest 4. september sidste chance! Regionslejr i 2011. August 2010 De grønne pigespejdere Region Kattegat August 2010 De grønne pigespejdere Region Kattegat Nyhedsbrev Velkommen tilbage fra en velfortjent sommerferie. Vi håber I alle har haft en begivenhedsrig ferie med vellykkede sommerlejre for store og

Læs mere

November, December, 2011

November, December, 2011 PLOKKEN Kllarup Gruppe DET DANSKE SPEJDERKORPS November, December, 2011 Vigtige datoer: Dato Aktivitet Hvem 14. 16. juni MUS-lejr, Thorup Hede Mikro, mini & junior 23. juni Sct. Hans på Volden i Klarup

Læs mere

TRANERNE. Den Røde tråd gennem tiden som mikrospejder.

TRANERNE. Den Røde tråd gennem tiden som mikrospejder. Den Røde tråd gennem tiden som mikrospejder. Møderne starter med flaghejsning Møderne slutter med mikroråb, håndtryk og spejderbror Alle møder i uniform og tørklæde på møder og ture Sange: Flagsangen,

Læs mere

November, December, 2011

November, December, 2011 PLOKKEN Kllarup Gruppe DET DANSKE SPEJDERKORPS November, December, 2011 Spejderne har en facebook-side DDS Klarup Gruppe hvor der deles billeder fra ture og nyttig information. Bestil et benzinkort til

Læs mere

Grupperådsmøde 2015. Søndag 8. marts 2015

Grupperådsmøde 2015. Søndag 8. marts 2015 Grupperådsmøde 2015 Søndag 8. marts 2015 www.stjernespejder.dk/grupperaad2015 Stjernegruppens vision Stjernegruppen er et attraktivt og vidtfavnende mødested for alle med interesse i spejder- og friluftsliv.

Læs mere

Århus Skov Division. Regnskab for 2014 og budget for 2015 og 2016

Århus Skov Division. Regnskab for 2014 og budget for 2015 og 2016 Århus Skov Division Det Danske Spejderkorps Cvr-nr: 32248802 Regnskab for 2014 og budget for 2015 og 2016 Foreningsoplysninger Århus Skov Division c/o Jack Givskud Teglbækvej 3 8361 Hasselager Hjemmeside:

Læs mere

Referat KAMIK 4. november 2014 på Skovdam

Referat KAMIK 4. november 2014 på Skovdam Referat KAMIK 4. november 2014 på Skovdam 1. PL/PA-kurser Divisionsledelsen har aflyst PL/PA-kursus for mini og junior, da de frivillige i planlægningsgruppen var kommet for sent på banen, og der var ikke

Læs mere

Gruppeblad - Pionererne 61. årg. August - September - Oktober Nr. 4 2012

Gruppeblad - Pionererne 61. årg. August - September - Oktober Nr. 4 2012 Fra sommerlejr på Spejdernes Lejr i Holstebro Gruppeblad - Pionererne 61. årg. August - September - Oktober Nr. 4 2012 Troppen EKKO Redaktionen Højsagervej 7, 5884 Gudme Tlf. 41 27 00 06 e-mail: ekko@pionererne.dk

Læs mere

Hjortetakken. Hjortespring Gruppe Hareskov Division Det Danske Spejderkorps. Program for Juni 2015 September 2015

Hjortetakken. Hjortespring Gruppe Hareskov Division Det Danske Spejderkorps. Program for Juni 2015 September 2015 Hjortetakken Hjortespring Gruppe Hareskov Division Det Danske Spejderkorps Program for Juni 2015 September 2015 Hjortespring gruppe netop nu Så nærmer endnu et halvår sig sin afslutning, og vi kan se frem

Læs mere

Referat fra ordinært grupperådsmøde i DDS, Hjortespring Gruppe den 8. marts 2014

Referat fra ordinært grupperådsmøde i DDS, Hjortespring Gruppe den 8. marts 2014 Referat fra ordinært grupperådsmøde i DDS, Hjortespring Gruppe den 8. marts 2014 Godt 60 forældre, ledere og spejdere var med på forældreweekend på Høbjerghus, hvor rådsmødet foregik i forbindelse med

Læs mere

Referat af Stenlændernes Grupperådsmøde

Referat af Stenlændernes Grupperådsmøde Referat af Stenlændernes den 24. februar 2014 kl. 18:30 på Maglevad 37 var mødt op til dette års. Divisionen var repræsenteret ved Ole Dalskov. Efter velkomst fra bestyrelsesformand gik vi over til dagsordenen:

Læs mere

Lederhåndbog. Meningen med dette hæfte er at nye ledere og bestyrelses medlemmer kan læse om gruppens holdninger, traditioner og praktiske forhold.

Lederhåndbog. Meningen med dette hæfte er at nye ledere og bestyrelses medlemmer kan læse om gruppens holdninger, traditioner og praktiske forhold. side 1 ud af 5 Lederhåndbog. Meningen med dette hæfte er at nye ledere og bestyrelses medlemmer kan læse om gruppens holdninger, traditioner og praktiske forhold. Gruppens historie. Peder Bodil spejderne

Læs mere

D E T D A S K E S P E J D E R K O R P S

D E T D A S K E S P E J D E R K O R P S D E T D A S K E S P E J D E R K O R P S Indhold: Side 3 Blå Sommer 4 Sjovt, vildt, skægt 5 Mikro-/Mini 6 Mikro-/Miniprogram 7 Mærkedage mikro/mini 8 Juniorprogram 9 Junior Nyt 10 Trop 11 Raftekunst 11

Læs mere

Referat Jon Litle Best.-møde onsdag den 30. maj 2007, kl. 2020 i havnehytten.

Referat Jon Litle Best.-møde onsdag den 30. maj 2007, kl. 2020 i havnehytten. Referat Jon Litle Best.-møde onsdag den 30. maj 2007, kl. 2020 i havnehytten. Dagsorden Tilstede Rolf, Sune, Sten, Helle, Jens Holmboe, Karen, Ivan, Bjørn, Maria Lemming, Christian, Louise, Boff, Klaus

Læs mere

Mafia-bryllup på Natteravnen. December 2011 44. årgang

Mafia-bryllup på Natteravnen. December 2011 44. årgang December 2011 44. årgang Mafia-bryllup på Natteravnen Vores nye hjemmeside er LIVE Side 1+9 Manglende kontingent indbetalinger Side 2 Tak til hjemmesideholdet Side 7 klan-konkurrence Side 7 Lederne i Gruppelederne:

Læs mere

Referat af Grupperådsmøde(generalforsamling) for De Blå Spejdere i Rårup den 28. januar 2013 kl. 17.00 i spejderhytten i Rårup.

Referat af Grupperådsmøde(generalforsamling) for De Blå Spejdere i Rårup den 28. januar 2013 kl. 17.00 i spejderhytten i Rårup. Referat af Grupperådsmøde(generalforsamling) for De Blå Spejdere i Rårup den 28. januar 2013 kl. 17.00 i spejderhytten i Rårup. a. Valg af dirigent og referent Katrine er valgt som dirigent Bettina er

Læs mere

Gruppeblad - Pionererne 62. årg. September - Oktober - November - December Nr. 2 2014

Gruppeblad - Pionererne 62. årg. September - Oktober - November - December Nr. 2 2014 Billeder fra sommerlejren Gruppeblad - Pionererne 62. årg. September - Oktober - November - December Nr. 2 2014 Emilie indvier vores indgangsportal på sommerlejren Farvel og tak for denne gang til de små

Læs mere

FUNDRAISING. Peter Erkmann Køgespejderne peter@erkmann.dk peter@koegespejderne.dk Tlf. 20 10 10 77

FUNDRAISING. Peter Erkmann Køgespejderne peter@erkmann.dk peter@koegespejderne.dk Tlf. 20 10 10 77 FUNDRAISING Peter Erkmann Køgespejderne peter@erkmann.dk peter@koegespejderne.dk Tlf. 20 10 10 77 Peter Erkmann Gruppeleder hos Køgespejderne Lederudvikling, undervisning, ledelse, bank, organisationsudvikling,

Læs mere

Karl af Riises Udviklingsplan 2013 2020 (revideret januar 2014)

Karl af Riises Udviklingsplan 2013 2020 (revideret januar 2014) Karl af Riises Udviklingsplan 2013 2020 (revideret januar 2014) INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅL... 2 GRUPPENS STRUKTUR... 2 UDDANNELSE... 2 LEDERE OG VÆRDIER... 3 AKTIVITETER... 4 KORPS OG SAMFUND... 5 FACILITETER...

Læs mere

Bestilling af Alugod T-shirts i små størrelser! Har du et barn i alderen 8-12 år som skal af sted på sommerlejr og som ikke har en Alugod T- shirts? Så skal du læse videre! T-shirts i størrelserne 8 10

Læs mere

Grupperådsmøde (General forsamling) i 2. Risskov søndag d. 9. marts 2014, kl. 13.00-14.30

Grupperådsmøde (General forsamling) i 2. Risskov søndag d. 9. marts 2014, kl. 13.00-14.30 Referat fra: Grupperådsmøde (General forsamling) i 2. Risskov søndag d. 9. marts 2014, kl. 13.00-14.30 Sted: Skjoldhøj Gruppens lækre område: Trueholmvej 10, True, 8381 Tilst Tilstede: Helle (Marius Efterskole),

Læs mere

Udviklingsplan for Rolands Gruppe Periode: 01. Januar 2014-31. december 2014

Udviklingsplan for Rolands Gruppe Periode: 01. Januar 2014-31. december 2014 Udviklingsplan for Rolands Gruppe Periode: 01. Januar 2014-31. december 2014 Udarbejdet på baggrund af forslag til udviklingsplan, foreslået af ledergruppen Status pr. 06-01-2014, Version 7 Udviklingsplan

Læs mere

Ledermøde. tirsdag d. 10. august 2010 kl. 19 senest 22 i Spejderhuset, Erritsø Bygade 6

Ledermøde. tirsdag d. 10. august 2010 kl. 19 senest 22 i Spejderhuset, Erritsø Bygade 6 Ledermøde tirsdag d. 10. august 2010 kl. 19 senest 22 i Spejderhuset, Erritsø Bygade 6 Dagsorden 1. Indledning v. Birthe i. Velkommen til Helene, som har meldt sig som leder. Hun starter i første omgang

Læs mere

Referat af Grupperådsmøde afholdt 25. februar 2010 i Spejderhytten

Referat af Grupperådsmøde afholdt 25. februar 2010 i Spejderhytten Referat af Grupperådsmøde afholdt 25. februar 2010 i Spejderhytten Til stede var: Johann (Gemma, Joshua, Carl), Steen (Martin), Charlotte (Louis), Mette (Timian), Manja (best.medl.), Berit (best.medl.),

Læs mere

Grupperådsmøde (generalforsamling) for De Blå Spejdere i Rårup den 16. februar 2015 kl. 17.00 i spejderhytten i Rårup.

Grupperådsmøde (generalforsamling) for De Blå Spejdere i Rårup den 16. februar 2015 kl. 17.00 i spejderhytten i Rårup. Referat af: Grupperådsmøde (generalforsamling) for De Blå Spejdere i Rårup den 16. februar 2015 kl. 17.00 i spejderhytten i Rårup. a) Valg af dirigent og referent Alex valgt til dirigent og Bettina valgt

Læs mere

Hvordan bliver den store gruppe federe!?! Workshop II 14:30-15:45 Axel Lund Henriksen

Hvordan bliver den store gruppe federe!?! Workshop II 14:30-15:45 Axel Lund Henriksen Hvordan bliver den store gruppe federe!?! Workshop II 14:30-15:45 Axel Lund Henriksen Indgangsbøn Oplæg til debat, (provokation) og dialog. Spørg hvis noget skal uddybes. Bidrag med egne erfaringer. Hvordan

Læs mere

Medlemskaber og medlemsbegrebet i Det Danske Spejderkorps

Medlemskaber og medlemsbegrebet i Det Danske Spejderkorps Medlemskaber og sbegrebet i Det Danske Spejderkorps Funktioner i Blåt Medlem og spejderfunktioner der kræver ledererklæring og børneattest Regelsæt pr. 24. februar 2010 Arbejdsgruppen Blåt Medlem Udgivet

Læs mere

Seniorsommerlejr 2010 Uge 28-11. - 17. juli 2010

Seniorsommerlejr 2010 Uge 28-11. - 17. juli 2010 Seniorsommerlejr 2010 Uge 28-11. - 17. juli 2010 Mød os på PARADISE... Egemose Centret - Det Danske Spejderkorps - Hvad er en SeniorCentersommerlejr? SeniorCentersommerlejren er kun for seniorer. Vi laver

Læs mere

HVAD BESKRIVELSE HVEM BLEV VALGT / BESLUTNING. Dirigenten konstaterer, om divisionsrådsmødet er lovlig varslet og indkaldt.

HVAD BESKRIVELSE HVEM BLEV VALGT / BESLUTNING. Dirigenten konstaterer, om divisionsrådsmødet er lovlig varslet og indkaldt. Velkommen Divisionschefen byder velkommen Dirigent Referent Lovligt varslet Divisionschefen foreslår en dirigent. Dirigent foreslår en referent. Dirigenten konstaterer, om divisionsrådsmødet er lovlig

Læs mere

Absalon Divisions Rådsmøde. 19. april 2012 Kl. 18.30

Absalon Divisions Rådsmøde. 19. april 2012 Kl. 18.30 Absalon Divisions Rådsmøde 19.april2012 Kl.18.30 Kæredeltageridivisionsrådsmødet Hermedfremsendesindbydelsentilåretsdivisionsrådsmøde torsdagd.19.april2012kl.18:30 Mødetafholdesiårpå: SpejdercenterHolmen

Læs mere

Divisionsrådsmøde i Sydhav Divisionen

Divisionsrådsmøde i Sydhav Divisionen Divisionsrådsmøde i Sydhav Divisionen Mandag d. 16. april 2012 på Kråruplund Trine bød velkommen til årets divisionsrådsmøde, og vi startede med en fællessang, som var blevet lavet på den nyligt overståede

Læs mere

Referat fra Grupperådsmøde for DDS Søndermark Gruppe d. 4.2.2015

Referat fra Grupperådsmøde for DDS Søndermark Gruppe d. 4.2.2015 Referat Grupperådmøde DDS Søndermark Gruppe 04.02.2015 Side 1 af 7 Referat fra Grupperådsmøde for DDS Søndermark Gruppe d. 4.2.2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Beretning fra bestyrelsen

Læs mere

Kong Knud Division. Divisionsrådsmøde 12. april 2012. Torsdag d. 12. april 2011, kl. 19.00-21.30 Bolbro Skole, Stadionvej 50, Indgang F, Odense V

Kong Knud Division. Divisionsrådsmøde 12. april 2012. Torsdag d. 12. april 2011, kl. 19.00-21.30 Bolbro Skole, Stadionvej 50, Indgang F, Odense V Kong Knud Division Divisionsrådsmøde 12. april 2012 Torsdag d. 12. april 2011, kl. 19.00-21.30 Bolbro Skole, Stadionvej 50, Indgang F, Odense V Dagsorden Beretninger Side Dagsorden 1. Valg af dirigent

Læs mere

1. Søborg Gruppe - Bestyrelsen Maglestien 9-11, 2860 Søborg

1. Søborg Gruppe - Bestyrelsen Maglestien 9-11, 2860 Søborg Referat Bestyrelsesmøde 10. november 2014 19:00 i flokhytten (Maglestien 9, 2860 Søborg). Til stede: Laurens, Niels A, Jesper H, Casper, Dines, Knud-Erik, Søren, Niels BP, Sofie, Trine, Asger. 1. Valg

Læs mere

FUNDRAISING. Dansk Sejlunion November 2013. Peter Erkmann Køgespejderne peter@erkmann.dk peter@koegespejderne.dk Tlf. 20 10 10 77

FUNDRAISING. Dansk Sejlunion November 2013. Peter Erkmann Køgespejderne peter@erkmann.dk peter@koegespejderne.dk Tlf. 20 10 10 77 FUNDRAISING Dansk Sejlunion November 2013 Peter Erkmann Køgespejderne peter@erkmann.dk peter@koegespejderne.dk Tlf. 20 10 10 77 Peter Erkmann Gruppeleder hos Køgespejderne Lederudvikling, undervisning,

Læs mere

Budget og regnskab for Stjernegruppen m/fonde u/fonde version: 06-03-2008 B2008 R2007 1000 INDTÆGTER B2008 B2008 R2007 B2007 R2007 B2007 1001

Budget og regnskab for Stjernegruppen m/fonde u/fonde version: 06-03-2008 B2008 R2007 1000 INDTÆGTER B2008 B2008 R2007 B2007 R2007 B2007 1001 Budget og regnskab for Stjernegruppen m/fonde u/fonde version: 06-03-2008 B2008 R2007 1000 INDTÆGTER B2008 B2008 R2007 B2007 R2007 B2007 1001 Kontingentindtægt 1010 Medlemskontingent 116.700 116.700 103.900

Læs mere

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S - 1 - Indhold: Side 3 Lodsedler 4 Mikro-/Mini, Mærkedage mikro/mini 5 Afbud og mødeknapper 6 Mikro-/Miniprogram 7 Mikro/mini: Vigtige datoer 8 Juniorprogram 9

Læs mere

Budget og udviklingsplan

Budget og udviklingsplan 2010 Regnskab og beretning 2011 Budget og udviklingsplan Indhold Nibe Spejdernes DDS værdier og mål 3 Beretning for år 2010 4 Regnskab 2010 5 Budget 2011 9 Børneattester 10 Udviklingsplan for Nibe Spejderne

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Rikke Pedersen, ikke på valg. Nicolas Koppel, ikke på valg men ønsker at udtræde

Rikke Pedersen, ikke på valg. Nicolas Koppel, ikke på valg men ønsker at udtræde GRUPPERÅDSMØDE på Farmen v/klinteby Tonkawa-Stammen Søndag 23. februar 2014 kl. 10-12 (+ frokost kl. 12.30-13.30) (i forbindelse med gruppetur 22.-23.2. 2014 for alle spejderne) Dagsorden 1. Velkomst,

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Kulturparaplyen

Referat af Generalforsamling i Kulturparaplyen Referat af Generalforsamling i Kulturparaplyen Torsdag 27. marts 2014 1. Valg af mødeleder. Jørn P. Madsen blev valgt som mødeleder, og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 2. Registrering

Læs mere

Hvo d r an vi tilt kk ræ er fler jd e spe ere og f i r illi v ge l d e er! e

Hvo d r an vi tilt kk ræ er fler jd e spe ere og f i r illi v ge l d e er! e Hvordan vi tiltrækker flere spejdere og frivillige illi ledere! Peter Erkmann Gruppeleder hos Køgespejderne Marts 1964 Juli 1964 Sep. 1972 1997-2002 FORÅRET 2003 41 børn 8 frivillige ledere EFTERÅRET 2004

Læs mere

Divisions-sommerlejr 2015

Divisions-sommerlejr 2015 Divisions-sommerlejr 2015 Evaluering: Gruppenavn: Erik Ejegod Afleveres ved morgenmadsafhentning lørdag, felter der ikke er relevant for gruppen efterlades blanke. De bedste tre ting på lejren var: De

Læs mere

Familiespejder. Sådan kommer gruppen i gang!

Familiespejder. Sådan kommer gruppen i gang! Familiespejder Sådan kommer gruppen i gang! Indholdsfortegnelse Familie-spejd... 3 Hvorfor gør vi det?... 3 Familie spejder enhedens opbygning... 4 Enheden består af 3 dele:... 4 Lovene... 5 16. Familiespejd...

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Forslag til vedtægtsændring 4. Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

Pionerernes fagforbunds blad. Pionerbladet

Pionerernes fagforbunds blad. Pionerbladet Pionerbladet 2014 Kalender 2014 11. 13. april Arbejdsweekend Trevæld Centret 25. 27. april Arbejdsweekend Arresø Centret 26. april Generalforsamling Arresø Centret TAK Tak til Kynde for hans mange bidrag

Læs mere

Budstiken november 2008.

Budstiken november 2008. Budstiken november 2008. Sikken voldsom trængsel og alarm, det er koldt, og man må gå sig varm... Ledere og assistenter: Gruppeleder HER KAN DIT NAVN STÅ, Skriv eller ring til en af os på siden her, og

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Fremmødte: 16 Referent: Bolette Toft Mødedato: 2. april 2014 Mødested: Stubhuset; kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

Udviklingsplan 2012 for Kgs. Lyngby Gruppe

Udviklingsplan 2012 for Kgs. Lyngby Gruppe Udviklingsplan 2012 for Kgs. Lyngby Gruppe Vi har valgt 4 indsatsområder for gruppens udvikling det kommende år. Indsatsområderne evalueres i efteråret 2012. Indsatsområde Hjemmesiden Hjemmesiden skal

Læs mere

Den Frie Tænkebox April Juni 2015

Den Frie Tænkebox April Juni 2015 Den Frie Tænkebox April Juni 2015 I dette nummer: Lederen Pusling Tumling Sæsonafslutning Sommerlejr Billeder fra Kredsweekenden Pilt Væbner og seniorvæbner Senior Generalforsamling Kontaktoplysninger

Læs mere

Erhverve kniv sikkerhedsbevis og lære at vedligeholde egen kniv.

Erhverve kniv sikkerhedsbevis og lære at vedligeholde egen kniv. Færdighed Mini Junior Trop Kniv Erhverve kniv sikkerhedsbevis. Knivens historie samt Erhverve kniv sikkerhedsbevis og lære at vedligeholde egen kniv. Erhverve kniv sikkerhedsbevis og lære at vedligeholde

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Information til ledere

Information til ledere 1 Information til ledere Divisionsturnering For Klit Division og Vestjyske Division d. 14. Maj 17. maj 2015 2 Kære ledere og gruppeledere. Hermed nogle praktiske oplysninger vedrørende indbydelsen og divisionsturneringen.

Læs mere

Tak for en rigtig god medlemsweekend med Generalforsamling m.m. I kan se referatet og formandsberetningen på hjemmesiden.

Tak for en rigtig god medlemsweekend med Generalforsamling m.m. I kan se referatet og formandsberetningen på hjemmesiden. Nyhedsbrev November 2012 Tak for en rigtig god medlemsweekend med Generalforsamling m.m. I kan se referatet og formandsberetningen på hjemmesiden. Kontingent 2013: Blandt de vigtige beslutninger der blev

Læs mere

Tid og sted for næste møde: Tirsdag den 8. september 2009 kl.19:00-21:00 i Spejdergården, Helsingør

Tid og sted for næste møde: Tirsdag den 8. september 2009 kl.19:00-21:00 i Spejdergården, Helsingør 1. HELSINGØR GRUPPE DET DANSKE SPEJDERKORPS www.1helsingor.dk Mødereferat Dato: Ref.: 12. juni 2008 ULRIK BIRK 1 af 7 Vedr.: Bestyrelsesmøde Deltagere: Navn: Lone Littré Andreasen Jeanette Carlsen Vibeke

Læs mere

Generalforsamling SMCK 2013.11.13 Referat

Generalforsamling SMCK 2013.11.13 Referat Generalforsamling SMCK 2013.11.13 Referat Dagsorden: 1. Valg af ordstyre 2. Valg af referent 3. Formandens beretning v/per Kaiser 4. Fremlæggelse af revideret regnskab v/peter Rønne 5. Fremlæggelse af

Læs mere

Grundejerforeningen Rønneholtparken. Ordinær generalforsamling. Torsdag den 21. marts 2013 i Fælleshuset

Grundejerforeningen Rønneholtparken. Ordinær generalforsamling. Torsdag den 21. marts 2013 i Fælleshuset Ordinær generalforsamling Torsdag den 21. marts 2013 i Fælleshuset Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af revideret regnskab 2012 4. Valg af kasserer og et bestyrelsesmedlem

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 ArbejdsmiljøNET Referat af ordinær generalforsamling 2015 26. april 2015 Sekretær Bente Nørgård Referat af Ordinær generalforsamling Onsdag den 15. april 2015, kl. 17.00-18.00 på Comwell Kolding, Skovbrynet

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Referat af Foreningen Bona Gratias Generalforsamling. Lørdag d. 2. november 2013

Referat af Foreningen Bona Gratias Generalforsamling. Lørdag d. 2. november 2013 Referat af Foreningen Bona Gratias Generalforsamling Lørdag d. 2. november 2013 Dagsorden Ad 1. 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden 3. Opgørelse af stemmeberettigede medlemmer 4.

Læs mere

Grupperådsmødet - Beretning 2015

Grupperådsmødet - Beretning 2015 Grupperådsmødet - Beretning 2015 Fælles aktiviteter: Gruppens sommerlejr gik til Fur fantastik tur med masser af glade spejdere der fik set øen. Se mere pr. gren. Klatretårnet er næsten fjernet kun stolper

Læs mere

Emne: Møde nr. 6-2012. Dato: 06-08-2012. Sted: Vernon Pedersen VP

Emne: Møde nr. 6-2012. Dato: 06-08-2012. Sted: Vernon Pedersen VP Mødereferat: Regionsledelses møde Emne: Møde nr. 6-2012 Dato: 06-08-2012 Sted: Vernon Pedersen VP Deltagere: Preben Arenfeldt PA Hanne Søndenbroe HS Kai Lübcke KL Vernon Pedersen VP Hanne Jensen HJ Fraværende:

Læs mere

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Dansk Pæon Selskab Generalforsamling Den 23. februar 2013 kl. 15.30 Det Biovidenskabelige Fakultet Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Der var incl. bestyrelsen 24 personer til stede (15 året før).

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Å R H U S S K O V D I V I S I O N

Å R H U S S K O V D I V I S I O N Referat af, mikrogrenmøde 27/08/13 Sted: Holmespejdernes Hytte, Pottemagertoften 203 A, 8270 Højbjerg. Tid: Tirsdag d. 27. august kl. 19-21 Tilstede: Grupper repræsenteret: Giber Å, Erik Den Røde og Holmespejderne.

Læs mere

Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43

Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43 Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED... 1 2. FORENINGENS FORMÅL... 1 3. MEDLEMSKAB... 1 4. GENERALFORSAMLINGEN... 1 5. FORENINGENS BESTYRELSE... 3 6. TEGNINGSRET...

Læs mere

Andelsboligforeningen Hampeland

Andelsboligforeningen Hampeland År 2014, tirsdag den 29. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Hampeland i fælleshuset, Hampelandvej 28, Ølstykke. Andelsboligforeningen er beliggende Hampelandvej 6-48 og Københavnsvej

Læs mere

Velkommen i bestyrelsen

Velkommen i bestyrelsen Velkommen i bestyrelsen 1 Indhold De Blå værdier 4 Formål 5 Organisationen 6 Relationer til korpset 7 Netværk 7 Sammensætning af bestyrelsen og gruppen 8 Bestyrelsens opgaver 11 Gruppens økonomi 15 Uddannelse

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

3. Aflæggelse af bestyrelsens skriftlige årsberetning for det seneste år.

3. Aflæggelse af bestyrelsens skriftlige årsberetning for det seneste år. GENERALFORSAMLINGSREFERAT I EJERFORENINGEN MØLNDALSPARKEN År 2011, tirsdag den 22. marts, afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen matr.nr. 11 h Vridsløselille By, Herstedvester.

Læs mere

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 1. Valg af dirigent Dan Faber Madsen blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

Bladet. AugustAugust-Oktober 2011

Bladet. AugustAugust-Oktober 2011 Bladet HawerthiHawerthi-1. Rødovre AugustAugust-Oktober 2011-1- Indhold Side 2 Ny sæson starter! 3 Kasserer 5 Pakning af patruljekasser 5 Mikro-/Mini 5 Mærkedage mikro/mini 6 Mikro-/Miniprogram 7 Juniorprogram

Læs mere

Kom. nger om. og fordeles. i 2014.

Kom. nger om. og fordeles. i 2014. 1. Ry Gruppe inviterer til en den årlige genera amforsamling fredag 14. marts kl. 18.00 20.000 på Spejdergården Lynghoved Kom og vær med til at tage beslutnin nger om udvidelsen af Lynghoved, den fremtidige

Læs mere