Skorstensfejer- MESTEREN Fagblad for Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 INDE I BLADET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skorstensfejer- MESTEREN Fagblad for Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 INDE I BLADET"

Transkript

1 Skorstensfejer- MESTEREN Fagblad for Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 INDE I BLADET Kommunesammenlægningen 2 Grønt ansvar, når du fyrer 3 Ny oldermand i funktion! 5 Om Barsel.dk 9 MK-godkendelse og 13 CE-godkendelse?? Skorstensfejerens kunderådgivning bliver værdsat af samfundet. En vigtig del af skorstensfejerarbejdet, - til gavn for miljøet og til glæde for faget. 4 December årgang

2 Skorstenfejer- MESTEREN Ansv. redaktør: Jørgen Keis, Flinthøj 2, 8520 Lystrup. Tlf: Fax: Redaktionelt stof: Sendes til Jørgen Keis. Annoncer / adresseændring: KHI DATA, Gl. Færgevej 3, 7000 Fredericia.. Tlf: Fax: Copyright: Citater er tilladt med angivelse af kilde. Brug af artikler aftales med den ansvarshavende redaktør. Tryk og repro: ER Tryk, Snaremosevej 194, Erritsø 7000 Fredericia Tlf: Fax: ISSN Udgiver: Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Oldermand: Keld Lützhøft Jensen, Rugvænget 16, 4100 Ringsted, Tlf: Fax: Vestre afdeling: Formand: Jens Chr. Sø, viceoldermand Kastanieallé 37, Nykøbing Mors, Tlf: Fax: Østre afdeling: Formand: Teddy W. Nielsen Mathildevej 10, 4200 Slagelse, Tlf: Fax: Hovedkasserer: Orla Nielsen, Tingvej 5, 6070 Christiansfeld, Tlf: Fagteknisk udvalg: Formand: Benny Lassen, Vejlands Allé 45, 2300 Sundby. Tlf: Fax: Sekretær: René Dahl Nielsen, Sverigesvej 3, 8450 Hammel. Tlf: Bisidder: Kim Laue Christensen, Odensevej 3, 5600 Fåborg. Tlf: Fax: Fagligt udvalg: Formand: Lars Michelsen, Grejsdalen 11, 5800 Nyborg, Tlf: Næstformand: John Clemmesen, Mellemvej 3, 6430 Nordborg, Tlf: Skorstensfejerfagets efteruddannelsesudvalg: Formand: Bjørn Fridthjof, Blik & Rørarbejderforbundet, Immerkær 42, 2650 Hvidovre, Tlf: Fax: Næstformand: Lars Michelsen Grejsdalen 11, 5800 Nyborg, Tlf: Lærlingekontoret: Lars Michelsen, Grejsdalen 11, 5800 Nyborg. Tlf: Begravelseskassen: Ib Kirkegaard, Blåmejsevej 8, 8660 Skanderborg. Tlf: Laugets fane:»palæet«, Jomfrustien 6, 6270 Tønder. Tlf: Skorstensfejerskolen: EUC Syd Tønder, Plantagevej 35 a, 6270 Tønder. Tlf: Faglærer Finn Hansen, Tlf http//:hjemmesider.eucsyd.dk/fh. OR-sekretariatet: Postbox 141, 2630 Tåstrup. Tlf: Fra kl MTL Kalibrering: Fabriksvej 15, 6270 Tønder. Tlf: Feriepenge: Sydbank: Storegade 28, 6270 Tønder. Tlf: v/ Edith Johansen. Træffes ikke onsdag. LEDER: Kommunesammenlægningen Af Jørgen Keis, redaktør Velkommen til et fagblad, redigeret af en samlet redaktion på 5 personer som omtalt i sidste fagblad. Samtidig med dette premiereblad er det også et farvel til det gamle layout, idet KHI trykkeri har meddelt, at det bliver det sidste blad fra deres hånd. En stor tak for et godt fagblad, både til den gamle redaktør Keld Jensen og til trykkeriet især Flemming. Skorstensfejning eller ej? Faget er igen inde i en brydningstid. Nogle kommuner har, i forbindelse med kommunesammenlægningen, valgt at opsige deres skorstensfejermester med virkning fra 31. december Årsagen til opsigelserne er angiveligt begrundet i ønsket om at efterleve EU s udbudsdirektiv. Skorstensfejerlauget har haft løbende kontakt med Kommunernes Landsforening. Man har herfra beklageligvis vejledt kommunerne netop til at udbyde skorstensfejning. Dette er sket ud fra en vejledende udtalelse fra Konkurrencestyrelsen. Der foreligger ingen afgørelse på, om skorstensfejning er udbudspligtig. Styrelsen har før taget fejl i sin vurdering her tænker jeg på sagen om standardaftalen og KL s vejledende takster. Ved at vejlede kommunerne til udbud lades de reelt i stikken. Der vil med udbudene opstå en situation, hvor man vil komme til at mangle skorstensfejere til at udføre lovpligtig skorstensfejning og brandpræventivt tilsyn. Skorstensfejerlauget undersøger muligheden for at kunne friholde ordningen fra EU-udbud. Det er et meget kompliceret område. Usikkerhed At skabe en usikker fremtid for et fag, der i forvejen bevæger sig på smertegrænsen af mht. at tilføre og fastholde arbejdskraft er ikke klogt. Der er allerede meldinger fra Skorstensfejerskolen om, at der på nuværende tidspunkt kun er tilmeldt halvt så mange lærlinge som normalt. Fortsætter KL s udmelding om udbudspligt vil usikkerheden fortsat stige, og branchen vil meget hurtigt mangle arbejdskraft. Dette vil medføre, at kommunerne udbud eller ej ikke vil kunne løfte opgaven med at tilbyde deres borgere lovpligtig skorstensfejning. Hvis situationen får lov at udvikle sig, vil den være uoprettelig. Vi gamle husker, at der før har været nervøsitet, bl.a. da skorstensfejning blev overført fra amterne til kommunalt regi. At det gik så godt da, skyldtes jo, at den nye bekendtgørelse blev ledsaget af en standartkontrakt, som de fleste kommuner valgte at følge. Dermed tryghed i ansættelsen. Skorstensfejerlaugets råd til kommunerne er, at der fares med lempe, og opfordrer til at regulere distriktsinddelingerne i takt med naturlig afgang. Samtidig har vi flere gange advaret mod, at distrikterne bliver for store. Heldigvis er der mange kommuner, der har indset, at distriktsgrænserne ikke nødvendigvis behøver at følge kommunegrænserne. Kommunerne får løst deres skorstensforpligtigelse på en måde, som alle kan være tilfredse med, og som skorstensfejerne kan være stolte af. Ny bekendtgørelse Erhvervs- og boligstyrelsen varsler i løbet af 2007 en ny bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger for skorstene og ildsteder. Spørgsmålet om udbud vil indgå i de overvejelser, der skal gøres i forbindelse med denne ny bekendtgørelse. Det vil derfor være klogt at afvente indholdet i en sådan. Der er de sidste 13 år ikke ændret på udbudsreglerne i forhold til skorstensfejning. Der er mange ting, der taler for at afvente udviklingen, frem for at tage forhastede beslutninger. Hensyntagen til udbudsregler må ikke ske på bekostning af borgernes sikkerhed. Stof til næste fagblad bedes sendt til: Jørgen Keis Flinthøj 2, 8520 Lystrup Fax inden 28. feb Skorstensfejermesteren 4/2006

3 GAf Lars Christensen Grønt ansvar, når du fyrer Vi er nu på foranledning af Miljøstyrelsens kampagne»fyr fornuftigt«kommet godt i gang med omdeling af det udarbejdede brochuremateriale. Målgruppen er som bekendt indehavere af brændeovne. Det anslås, at der er ca fyringsanlæg af denne type i Danmark. Den igangværende kampagne har haft megen bevågenhed fra alle medierne, det være sig TV, radio, men også den skrevne presse. Dette har gjort, at vore kunder har vist stor interesse for emnet og har søgt at bruge ildstedet korrekt. Spændingen er derfor ekstraordinær stor, når skorstensfejeren kommer på besøg og efter sit ordinære arbejde fremkommer med en objektiv vurdering af husstandens brændeovn. Det er vor vurdering af de aflagte besøg, at ca % er af mindre god forbrændingskvalitet, svarende til en mellemstor provinsby. Dette til trods for, vi nu igennem flere år målrettet har søgt at informere vore kunder om korrekt fyring. Så melder spørgsmålet sig: Hvad gør vi så nu? Ja, efter den nye kommunalreform er der 98 kommuner. Hvilket betyder, at der i hver enkelt kommune er ca husstande, der efter objektiv vurdering ikke lever op til forventningerne. Bør et så alvorligt spørgsmål ikke håndteres på anden måde end blot ved omdeling af brochurer samt en instruktion i korrekt fyring? Kan vi og miljøet vedblive med at acceptere dette forhold? Skorstensfejernes bidrag kunne omfatte det i punkt 1. og 2. nævnte samt udføre punkt 3. som en skærpet kontrolinstans. Ad. 1 Gennemgang af ildsted, skorstensforhold og brændsel samt udlevering af pjece om korrekt fyring. Udføres i forbindelse med godkendelse af ildstedet. Ad.2 Opfølgning i brug af ildsted, kontrol af forbrænding og kontrol af brændsel. Udføres i forbindelse med ordinært skorstensfejerarbejde. Ad. 3 Foretagelse af emissionsmåling af anlægget, således at der foreligger dokumentation af ildstedets forbrænding. Ny bekendtgørelse med producentens dokumentation for brændeovnes forureningsniveau er undervejs. (Red.) Ovennævnte aktiviteter vil naturligvis kræve ekstraordinær tid hos kunden, men også forståelse. Formålet med ovennævnte er at påvise sammenhæng imellem typer af brændeovne og forbrændingskvalitet. Dette vil naturligvis betyde, at ovne, der ikke kan opfylde de minimumskrav, der stilles som norm for miljøbelastning, skal erstattes med nye. En sådan kontrolfunktion har med succes fungeret i oliebranchen i mere end 25. Branchen bør derfor stå sammen og søge at tilvejebringe en klar strategi for, hvordan et ildsted kan bruges, uden at miljøet lider skade. Skorstene SE ANNONCEN PÅ BLADETS BAGSIDE! Skorstensfejermesteren 4/2006 3

4 S Skrotningsordning for gamle brændeovne og partikelforurening Af skorstensfejermester John Clemmesen Regeringen har lavet en aftale om en indsats mod partikelforurening, hvor en del af indsatsen rettes mod forurening fra brændefyring i private hjem. Den nye aftale betyder, at der ikke bliver en skrotningsordning for gamle brændeovne. Det skyldes, at en skrotningsordning for brændekedler inden for en given økonomisk ramme vil have en langt større miljøeffekt end en ordning for brændeovne. Dette betyder ligeledes, at kampagnen om korrekt fyring fortsættes og styrkes i Jeg tror, at de fleste skorstensfejere næsten dagligt oplever kunder, der viser interesse for kampagnen med den glade og den sure fyrmester, som jo primært henvender sig til kunder med brændeovne. En sådan kampagne åbner for en positiv dialog med vores kunder om betydningen af deres valg af brændsel samt fyringsvaner. Vi oplever vel også alle næsten dagligt kunder, der spørger, om de får noget ud af at skifte deres gamle brændeovn ud med en ny godkendt, miljøvenlig ovn. Ja, naturligvis får de noget ud af at skifte til en mere miljøvenlig ovn, dog har det været svært for forbrugerne og os, der færdes dagligt i faget, at give en fornuftig vejledning i, hvilke ovne der er miljøvenlige, lige udover de ovne, der er svanemærket. Jeg valgte på den baggrund at tage kontakt til formanden for dapo for at høre, hvilke miljøkrav de Danske producenter stiller til deres ovne. Peter Jessen Hansen (fra Morsø Jernstøberi A/S) formand for DAPO har svaret med følgende brev. DAPO kommer med miljømærke DAPO er en brancheforening af de fem største brændeovnsproducenter i Danmark og tæller følgende medlemmer: Hwam heat Design, Lotus, Morsø Jernstøberi A/S, RAIS og Scan. Disse fem producenter står for ca. 75 % af det samlede salg i Danmark. Den store partikeldebat, som det seneste år har været omkring partikelforurening med brændeovne har fået DAPO til at udvikle sit eget miljømærke, DAPO-miljømærke. DAPO har valgt ikke at optræde som producenter, der bliver skreget ud som miljøforurenere, men derimod positivt møde de ønsker og krav, som miljøstyrelsen fremkommer med. Dette til trods for, at debatten af særligt Dansk Miljø Undersøgelse er ført på et mere end spinkelt grundlag. Miljøstyrelsen forsøgte i år at komme igennem med en ny bekendtgørelse til partikelreduktion, men denne blev trukket tilbage, da den stred mod EU-regler. Nu barsler man så igen med en bekendtgørelse, som forventes at træde i kraft DAPO s miljømærke går i korte træk ud på at anvende den norske standard, som sætter en max. partikelgrænse på 10 gr./kg. træ. Derudover vil miljøovnene naturligvis være godkendt efter EN Modsat andre frivillige miljømærkninger, vil denne mærkning være underlagt produktionsovervågning fra en uafhængig prøveinstans. Ordningen vil træde i kraft allerede 01. januar 2007 og alle ovne, der er underlagt ordningen, vil være tydeligt mærket med et DAPO-miljømærke. Miljømærkning generelt giver naturligvis ingen garanti for en renere forbrænding, hvis brænde, skorsten og brugerens fyringsteknik ikke er i orden. Fyrer man forkert, er trækket ikke i orden og træet vådt, så vil selv den på papiret mest rentbrændende ovn svine. Derfor er oplysning til forbrugeren om korrekt brug af brændeovnen utrolig vigtigt, når vi taler om reduktion af partikler. 4 Skorstensfejermesteren 4/2006

5 N Ny oldermand i funktion! Dejligt at se den nye oldermand, Keld Lützhøft Jensen, i sit es til fagets festlige svendeprøve, med hovedopgaven som laugets øverste at overrække de unge svende deres svendebrev, ledsaget af erfarne og velmenende ord. Ganske vist er det ikke første gang, Keld har stået i spidsen for fagets møder. Dåben var såmænd et forretningsudvalgsmøde, afholdt i forbindelse med svendeprøven. Også hovedbestyrelsesmødet, hvor laugets ledelse og udvalg samles i Palæet, har Keld mestret at styre, om end det kan være svært at få ørenlyd, når så mange medlemmer er samlet det kan dirigenten sikkert bevidne. Kelds rolige gemyt har i vist sig at være den nye oldermandsstil, som vi alle støtter. Et stort tillykke fra laugets ledelse. Keld Lützhøft Jensen som rorgænger ved året 2006 s hovedbestyrelsesmøde. Keld Lützhøft Jensen ved en af de sjældne lejligheder, hvor oldermandskæden bliver taget i brug. Citat: Miljøstyrelsen Industri I forbindelse med kampagnen Tag grønt ansvar, når du fyrer Har du styr på din brændeovn? har nogle af jer måske oplevet at få spørgsmål fra brændeovnejerne i forbindelse med mediernes omtale af en skrotningsordning for private brændeovne. I får derfor her de seneste nyheder om den kommende skrotningsordning, så det forhåbentligt bliver nemmere for jer, at besvare brændeovnsejernes spørgsmål. Den 3. november 2006 indgik Venstre, Det konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti en aftale om en indsats mod partikelforurening, hvor en del af indsatsen rettes mod forurening fra brændefyring i private hjem. Indsatsen for at informere om korrekt fyring fortsættes og styrkes. Hertil er der i 2007 afsat 1,5 mio. kr. Derudover er der afsat 16 mio. kroner årligt i 2008 og 2009 til andre initiativer til at nedbringe forureningen fra brændefyring i private hjem. Midlerne kan blandt andet anvendes til at indføre en skrotningsordning for gamle forurenende brændekedler, så ejerne får en ekstra økonomisk tilskyndelse til at ophøre med at anvende dem. Derudover kan midlerne bruges til at fremme udviklingen af miljøteknologiske løsninger, som kan medvirke til at nedbringe forureningen, f.eks. til afprøvning af partikelfi ltre til brændeovne og -kedler i praksis. Vi forventer, at der tages politisk stilling til den mere detaljerede tilrettelæggelse af indsatsen i løbet af foråret Den nye aftale betyder, at der ikke bliver en skrotningsordning for gamle brændeovne. Det skyldes, at en skrotningsordning for brændekedler inden for den givne økonomiske ramme vil have en langt større miljøeffekt end en ordning for brændeovne. Hvis der er spørgsmål til ovenstående eller kampagnen i øvrigt, er I velkomne til at kontakte os på Skorstensfejermesteren 4/2006 5

6 T Tid til forandring Min lille virksomhed startede jeg i foråret 1989, og jeg husker, at jeg solgte den første uniform til Bendt Olesen, Gråsten. Siden er det gået støt og roligt. Jeg har mange gode kunder og har gennem årene fået megen god»snak«med både mestre og svende. Det er efter mange overvejelser, at jeg har taget beslutningen om at gå på efterløn, men er nået til, at for mig er det den rigtige løsning. Jeg stopper omkring maj-juni 2007 og håber på, at en afløser kan videreføre salget af arbejdsuniformerne til skorstensfejerne. Det er et godt lille bijob/supplement ved siden af eventuelt andet arbejde. Såfremt du er interesseret, ring blot og få flere og mere detaljerede oplysninger. Jeg træffes på tlf.: Alting har en tid, således også min tid som forhandler af skorstensfejernes arbejdsuniformer. Nu har jeg valgt at gå på efterløn, og jeg håber, jeg gennem fagbladet kan fi nde en afl øser til at videreføre salget. Hvis bladet udebliver. Skorstensfejermesteren sendes til alle fagets udøveere. Såfremt der er en kollega på værkstedet, der ikke modtager bladet, bedes man snarest rette henvendelse til redaktøren eller til KHI-Data for at få rettet fejlen. 6 Skorstensfejermesteren 4/2006

7 Skorstensfejermesteren 4/2006 7

8 E Et dårligt projekteret byggeri kan ikke reddes med tape og klæbematerialer Citat: Eksempelsamling for energibestemmelser Erhvervs- og Byggestyrelsen Ifølge de nye europæiske skorstensstandarder kan stålskorstene udføres med meget tynd isolering. Det giver et særligt problem, fordi stålskorstene i forbindelse med brændeovne kan blive meget varme på den udvendige side. Nogle af skorstenene er så varme, at de skal placeres i en ventileret skakt. Her bliver det umuligt at opnå den fornødne tæthed af huset. For skorstene med mere isolering og dermed lav overfladetemperatur kan man benytte den løsning, som er vist på skitsen nedenfor. Man skal dog altid sikre sig producentens eller forhandlerens accept af, at man bruger løsningen til den pågældende skorsten. Sædvanlige løsninger med tape og klæbemanchetter egner sig ikke til skorstene, fordi skorstenen bliver varm. Et dårligt projekteret byggeri kan ikke reddes med tape og klæbematerialer. Derfor er det vigtigt, at tætheden er tænkt ind tidligt i byggeriet. Det er ofte i selve udførelsesfasen, at utæthederne opstår. Det kan fx ske ved, at et nyt hold håndværkere gennembryder en konstruktion, der skulle have været tæt. Den type fejl sker typisk i forbindelse med: elkabler, der føres igennem en dampspærre/dampbremse installation af halogenspots. gennemføring af ventilationskanaler aftrækskanaler fra badeværelser og køkken opsætning af skorsten i forbindelse med gasfyr, oliefyr eller brændeovn. Tegningen viser nedefra: Loftsring, to lag gipsplader, 25 mm forskalling, dampspærre/ dampbremse, tape på plade med hul til skorsten, bøsningsrør og tætning mellem bøsningsrør og skorsten med brandsikkert fugebånd. Generalforsamling østre afdeling er året, hvor det er Frederiksborg Amts klubs tur til at finde rammerne om den årlige generalforsamling, som finder sted fredag den 27. april 2007, og vi har valgt Gilleleje Kursus- og Feriecenter. Gilleleje Kursus- og Feriecenter ligger direkte til Kattegat på Nordsjællands nord-ligste punkt. Vi planlægger et arrangement med damer, festmiddag om aftenen og derefter hyggeligt samvær i baren m.v. Indkvarteringen er i feriehuse, som findes i 2 kategorier med henholdsvis et eller to badeværelser. Man kan således have sit eget hus eller være to par, der deler et hus, eller for dem, som har børn der skal passes, kan man tage barnepigen med der er mange faciliteter på stedet. Fagets leverandører vil som sædvanligt være indbudt til at udstille deres produkter. Yderligere information om stedet kan hentes på Vel mødt i Gilleleje. Med venlig hilsen Lars Larsson Klubformand gen & de kulinariske oplevelser nyde den skønne natur: Vi har badestrand nedenfor centerets stejle skrænter og ligger kun 3 km fra Gillelejes hyggelige fi skerleje. Vi i Gilleleje Kursus- og Feriecenter glæder os til at byde jer alle velkommen 8 Skorstensfejermesteren 4/2006

9 Om Barsel.dk I oktober 2006 trådte en lov om barselsudligning på det private arbejdsmarked i kraft. Formålet med loven er at udligne arbejdsgivernes udgifter til løn under barselsorlov og dermed fremme ligestillingen mellem kvinder og mænd på det private arbejdsmarked. Barsel.dk er en ny barselsordning på det private arbejdsmarked. Målet med ordningen er at mindske lønudgiften for virksomheder, der har ansatte på barsel. Hvem er omfattet Barsel.dk omfatter alle virksomheder på det private arbejdsmarked, medmindre virksomheden har indgået aftale med en anden godkendt barselsordning for alle ansatte. Betaling og indberetning De virksomheder, der er omfattet af Bar-sel.dk, skal betale et fast bidrag for hver medarbejder, der hører under ordningen. Det gælder både kvinder og mænd. Der skal ikke betales bidrag for lærlinge og elever under 25 år, der er registreret i AER. Refusion Arbejdsgiveren har ret til refusion, hvis den ansatte får løn - dvs. mere end dagpenge - under barsel. Refusionen er lig med forskellen mellem barselsdagpenge og løn på op til 142 kr. i timen. Der skal ikke søges om refusion til Barsel.dk. Udbetalingen sker automatisk til arbejdsgiveren på baggrund af ansøgning om barselsdagpenge hos kommunen. Refusionen bliver indsat på arbejdsgiverens NemKonto. Kilde: Røg og lugt i stuen? Problemet løses med en røgsuger Med en elektrisk røgsuger får dine kunder altid det rigtige træk i skorstenen uanset skorstenens størrelse, ildstedets placering, omkringliggende forhold samt vind og vejr og al anden renovering bliver unødvendig. Røgsugerens hastighed reguleres fra stuen, så der altid er nok træk og så bruger den ikke mere strøm end en almindelig el-pære. Hjælp dine kunder med at få fuld kontrol over optænding, skorstenstræk og genfyring på en hurtig let og komfortabel måde. Ring og hør mere om en demo-model! EXHAUSTO CDT A/S Risingsvej 63 DK-5000 Odense C Tel Fax CHIMNEY DRAFT TECHNOLOGY Skorstenfejeren_ indd :36:55 Skorstensfejermesteren 4/2006 9

10 N Nyt lovstof på vej Af Martin B. Hansen Der er kommet en afløser for Arbejdstilsynets forskrift nr. 42»Fyrede varmtvandsanlæg«. Ligeledes vil år 2007 bringe os et nyt bygningsreglement til afløsning for BR 95 og BR-S 98. Erhvervs- og byggestyrelsen (ebst) arbejder på et nyt bygningsreglement. Det var meningen, at reglementet skulle have været på gaden i løbet af 2006, men det forventes først at træde i kraft primo Reglementet bliver en sammenskrivning af de to nuværende bygningsreglementer BR 95 og BR-S 98, og det kommer højst sandsynligt til at hedde BR 07. Reglementet offentliggøres på: bygningsreglementer Arbejdstilsynets vejledning nr. 42:»Arbejdstilsynets forskrifter for fyrede varmtvandsanlæg«, bedre kendt som»at-42 eren«, er nu blevet revideret. Den er højst sandsynligt offentlig tilgængelig, når dette blad kommer på gaden.den kan læses og downloades på Arbejdstilsynets hjemmeside: Undertegnede har fået tilsendt en kopi før udgivelsen. Der er ikke de helt store ændringer i vejledningen, dog er der nogle væsentlige punkter at bemærke. Det vil være alt for omfattende at gå i detaljer i denne artikel, men jeg vil fremhæve et par stykker: Den nye publikation giver mulighed for, og beskriver reglerne omkring opstilling af fastbrændselsfyrede anlæg (både automatisk og manuelt fyrede) som lukkede anlæg med trykekspansion, MEN kun under ganske bestemte forudsætninger! En anden væsentlig forandring er, at anlæg, der markedsføres som en enhed, skal afprøves af et bemyndiget organ og herefter CE-mærkes. Dog kan man udlede, at der alternativt findes en mulighed for at opstille anlægget på ejer/brugers ansvar!(?) Det sidstnævnte forudser jeg vil give mange problemer på sigt problemer, som vi uvægerligt vil blive en del af. Hvad sker der eksempelvis, når et anlæg er opstillet på ejers ansvar, og huset så efterfølgende sælges? Mon ikke vi også vil opleve, at nogle montører fristes til at sammensætte et anlæg af billigere dele, således at anlægget sammenlagt ikke er CE mærket? Efterfølgende kan man forestille sig et slagsmål, om kunden nu også har vedgået, at anlægget er opstillet efter den ene eller anden regel. Midt på slagmarken står så skorstensfejeren og kan af gode grunde ikke fastslå, om anlægget kan godkendes eller ej! Jeg vil opfordre alle kolleger til grundigt at sætte sig ind i begge de nye publikationer og deltage i Skorstensfejerfagskolens opfølgningskurser i love og bestemmelser. (Spørgsmål eller kommentarer til artiklen kan sendes til: N Nye svende ved svendeprøven nov Skorstensfejermesteren 4/2006 Bagerst fra venstre: Mikkel Jepsen (Tore Bott, Horslunde), Thomas Stenkilde AndersEen (Bjarne T. Pedersen, Esbjerg), Michael Sjørslev Johnsen (Anders Timmerby, Grindsted), Jesper Schulz (Per Kjær Jensen, Fredericia), Mads Emil Bott (Peter Pedersen, Maribo), David Ringhejm Nielsen (Erik Didriksen, Sakskøbing), Niki Ringhejm Nielsen (M. og K. Murel, Nykøbing F), Jesper Hedam Larsen (Martin Holm Andersen, Årslev), Anders Bruun Mynster (Tom Høegh, Virum), Søren Bentzen (Kurt Blicher Pedersen, Odder), Mikkel Justesen Møller (Skorstensfejerfi rmaet Sunds, Nibe) Forrest fra venstre: Ask Fogh Nielsen (Steffen Christensen, Assens), Per Ottesen (Henry Lindstrøm, Ikast), Martin Maidal Hansen (Helge Christiansen, Aars), René Boserup (Johan Peder Nielsen, Bjerringbro), Morten Kjær Lindstrøm (Brian Dam Johansson, Gjerlev), Dennis Lund Bojang (Frederiksberg Skorstensfejervæsen), Hans Jørgen Mortensen (Jesper Jul Jensen, Brovst), Mikkel Linding Steffensen (John Lillelund, Ålbæk)

11 Defekt gasfyr tæt på at CO-forgifte to familier En familie på fire har været indlagt på Rigshospitalet med en alvorlig forgiftning, der skyldtes en fejl på deres gasfyr. Ulykken er nummer to af sin art i år, og gasselskaberne har valgt at advare kunder. Familien var gennem længere tid blevet mere og mere syg, blandt andet med hovedpine og kvalme, men vidste ikke hvorfor. Først alt for sent viste det sig, at årsagen gemte sig i kælderen, hvor familiens naturgasfyr via et defekt T-stykke lækkede den livsfarlige og lugtfri gasart kulilte. Efter behandling i trykkammeret er de nu udskrevet og uden for livsfare, men det er uvist, om de får varige men. Kvinden har blandt andet fortsat hukommelsesbesvær. Synderen er et naturgasfyr af mærket Vaillant, som er solgt i eksemplarer i Danmark. Ifølge landets største naturgasselskab, HNG, er situationen alvorlig: For et halvt år siden blev en mor og to døtre ramt efter udslip fra præcis samme defekt, og også dengang måtte de akutindlægges med kulilteforgiftning. DONG og NHG har sendt et brev ud til over gaskunder, der muligvis har et farligt fyr. Ifølge HNG er de to familier helt uden medskyld i ulykkerne. Teknisk direktør Ole Nygaard Olsen fortæller, at alt tyder på, at en konstruktionsfejl i gasfyret betyder, at en prop af sig selv kan falde af, selv om det ikke burde kunne lade sig gøre! Fugt i opstillingsrummet er et af faresignalerne på røggas/kulilteudslip. Det farligste ved gasulykkerne er deres snigende karakter. Kulilte kan ikke ses eller lugtes, men forhindrer kroppen i at optage ilt, hvilket især rammer hjernen og hjertet. I 1997 mistede fire danskere livet ved kulilteudslip. Risikoen for varige hjerneskader vokser, når forgiftningen får lov at stå på i længere tid. Den anden familie, der blev syg i foråret, er endnu ikke kommet over ulykken. Ifølge HNG kæmper en af familiens døtre fortsat med stærk hovedpine og koncentrationsproblemer. Defekten skyldes proppen på et hvidt t-stykke, der kan sidde oven på gaskedler af mærket Vaillant med typenummer 126, 136, 196 eller 276. Familien blev dårlig, fik hovedpine og kvalme, men fik det bedre, da de tog på ferie. Deres kælder var fugtig, og de fik nogen til at kigge på det.»og så blev vi heldigvis tilkaldt og opdagede med det samme, at det var helt, helt galt«, siger Ole Nygaard Olesen, der slår fast, hvorfor der skulle handles hurtigt: Skorstensfejermesteren 4/

12 MÆRKEDAGE: 70 År En af Laugets store trækker sig tilbage Tidligere Skorstensfejermester Kenny Andersen kan den 6. februar 2007 fejre sin 70 års fødselsdag. Kenny kom i lære 1952 hos Aage Mogensen i Grenå. Herefter kom han til Brædstrup hos Poul Gunni, hvor han arbejdede som svend, indtil han i 1975 blev ansat som mester i den sydlige del af Fredericia kommune et job, han bestred indtil han gik på efterløn i Kennys kone døde i en tidlig alder, hvilket selvfølgelig gjorde livet svært, men han har nu igen fundet en at dele tilværelsen med, nemlig Lilly. Kenny har altid passet sin forretning til punkt og prikke, og man var aldrig i tvivl om hans faglige dygtighed. I amtsklubben har vi i mange år nydt godt af Kennys altid kvikke bemærkninger, og han har altid været god for en vittighed eller fem, hvilket han forhåbentlig vil være i mange år endnu. En gammel tillidsmand har valgt at stoppe med sit sidste hverv, nemlig som skuemester for faget. Allerførst vil jeg på vegne af Faglig udvalg sige tak til Zep for godt og veludført arbejde. Zep har gennem tiden været aktiv for vores organisation helt fra lærlingekontoret, det faglige udvalg, forretningsudvalget, de sidste mange år som skuemester, og han blev kaldt tilbage til Faglig udvalg. Uddannelse har altid været Zep`s store område, og han har igennem tiden sat sine mange præg på vores uddannelse. Som han altid har fortalt mig, er uddannelse fundamentet for vores fag. Vores norm for ventilationsrens har mange fingeraftryk fra Zep. Der skal til Zep og Gina ikke at forglemme, fra os alle, der kender jer, lyder en tak for god og stabil indsats for vores fag igennem mange år Lars Michelsen Et stort tillykke på Vejle amtsklubs vegne. Per Skuekommissionen efter endt svendeprøve november Fra venstre: Morten Bjørklund, Jørn Zepernick, Lars Michelsen, Freddy Nielsen, Lars Karlsen og Søren Buus Citat: Beredskabsstyrelsen Langt de fleste brande i enfamiliehuse opstår i forbindelse med forkert fyring, som udvikler sig til skorstensbrande. 43 % af alle brandårsager for enfamiliehus o. lign er i denne kategori. 12 Skorstensfejermesteren 4/2006

13 M MK-godkendelse og CE-godkendelse?? TRYKSAGER af høj kvalitet - til tiden! Af skorstensfejermester John Clemmesen MK-godkendte skorstene lever stadigvæk. Jeg har et par gange mødt svende, der mente, de ikke længere kunne godkende en ny skorstensinstallation, fordi skorstenen ikke var CE-godkendt. Husk lige at skrive Det kan indimellem være svært at samle relevant stof til fagbladet. Bladets læsere er derfor mere end velkommen til at bidrage med store og små historier, der kan have interesse for faget. Billeder af ældre dato er lige så velkomne, men helst med tidsfastsættelse, og meget gerne ledsaget af et par ord eller en lille historie. MK-godkendelsen gælder stadigvæk for en række af landets producenter. Disse producenter kan stadigvæk sælge og markedsføre deres skorstene i Danmark, så længe godkendelsen er gyldig. Når MK-godkendelsen udløber, vil denne ikke blive fornyet. Derved vil producenten være tvunget til at lade skorstenen CE-godkende for fortsat at kunne sælge og markedsføre skorstenen i Europa. Dette betyder, at CE-godkendte skorstene skal synes efter BR-S 98, afsnit 8.4.3, hvor mindsteafstanden til brandbart materiale er angivet i CE-Mærkningsinformationen. MK-godkendte skorstene skal således stadig synes efter BR-S 98, afsnit Jeg håber, det hjalp en smule på den forvirring, der kan opstå, når nye bestemmelser skal køre parallelt med de gamle bestemmelser. Hvis bladet udebliver. Skorstensfejermesteren sendes til alle fagets udøveere. Såfremt der er en kollega på værkstedet, der ikke modtager bladet, bedes man snarest rette henvendelse til redaktøren eller til KHI-Data for at få rettet fejlen. Snaremosevej Fredericia Tlf: Fax: Mobil: Skorstensfejermesteren 4/

14 14 Skorstensfejermesteren 4/2006

15 Efteruddannelse for skorstensfejere 2007 Kursus Termin Antal dage Ledige pladser Ajourføring af regler for brandpræventivt tilsyn Vi arbejder med love og bestemmelser der ligger til grund for det brandpræventive tilsyn. Meget teori og lidt praktik Indregulering og kontrol af biobrændselsanlæg Vi arbejder med indregulering af stokerfyrede biobrændselsanlæg. Vi foretager økonomimålinger på anlæggene. Lidt teori og meget praktik. Rensning og måling af oliefyrsanlæg Vi arbejder med rensning, vedligeholdelse og kontrol af oliefyrsanlæg. Lige dele teori og praktik Vejledning om forebyggende miljøforanstaltninger (optaget pilotkursus) 5 Vi arbejder med metoder til begrænsning af skadelige stoffer og partikler ved fyring med fast brændsel. Lige dele teori og praktik Vurdering af bygningsmaterialer (optaget pilotkursus) 3 Vi arbejder med anvendelse og kendskab til brandadskillende beklædninger og konstruktioner i byggeri. Meget teori og lidt praktik Skorstenes installering og reparation Vi arbejder med opbygning af skorstene og montering af foringer Lidt teori og meget praktik Ring til Dorte for at få oplyst hvornår der er ledige pladser eller se det på Oliefyrsmontør < 120 kw Lær at servicere oliefyrede anlæg i villaer mm. Kurset for den nye eller lidt erfarende serviceteknikker på mindre anlæg. Undervisningen består af lige dele teori og praktik Tilmeldingsskemaer fås ved henvendelse til: Dorte Mensel Direkte telefon Mail: Faglige spørgsmål vedr. kursusindhold mm. Finn Hansen Direkte telefon Mail: Siden er sidst opdateret den 11. januar 2007 Skorstensfejermesteren 4/

16 Returadresse: KHI-Data Aps Gl. Færgevej 3, 7000 Fredericia Skorstene Det enkle valg DM Modulskorstene EM Modulskorstene Keramiske Modulskorstene Stålskorstene Nedsænkningsrør Keramiske Nedsænkningsrør Tætningsmasse Modul Pejse Schiedel Skorstene A/S Industrivej 23 DK-7470 Karup J Tlf Fax RONDO

Skorstensfejeren. Oktober 2009 16. årgang

Skorstensfejeren. Oktober 2009 16. årgang Skorstensfejeren Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Oktober 2009 16. årgang 3 Skorstensfejeren Udgiver: Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Ansvarshavende redaktør: Lars G. Michelsen Grejsdalen

Læs mere

Referat for Beredskabskommissions møde den 14. december 2011 kl. 10:00 i Jørgen Hansens kontor

Referat for Beredskabskommissions møde den 14. december 2011 kl. 10:00 i Jørgen Hansens kontor Referat for Beredskabskommissions møde den 14. december 2011 kl. 10:00 i Jørgen Hansens kontor Indholdsfortegnelse 001. Udbud af skorstensfejning 3 002. Nedlæggelse af Redningshundetjenesten. 5 003. Stormflod

Læs mere

Notat. Ofte stillede spørgsmål og svar om brændefyring og luftforurening

Notat. Ofte stillede spørgsmål og svar om brændefyring og luftforurening Notat Erhverv J.nr. MST-523-00072 Ref. RALAS Den 4. juni 2008 Ofte stillede spørgsmål og svar om brændefyring og luftforurening Miljøministeriet får et utal af henvendelser vedr. røggener fra brændeovne

Læs mere

OBS! På huse med stråtag SKAL skorstenspiben føres mindst 80 cm. over tagryg.

OBS! På huse med stråtag SKAL skorstenspiben føres mindst 80 cm. over tagryg. Spørgsmål & Svar sp: Hvor høj skal en skorsten være? sv: I det nugældende Bygningsreglement er der ikke angivet en mindstehøjde i cm. Der opereres med et "funktionskrav" som siger at en skorsten skal have

Læs mere

Skorstensfejeren. Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778. Juli 2011 18. årgang

Skorstensfejeren. Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778. Juli 2011 18. årgang Skorstensfejeren Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Juli 2011 18. årgang 2 Skorstensfejeren Udgiver: Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Ansvarshavende redaktør: Lars G. Michelsen Grejsdalen

Læs mere

Skorstensfejeren. Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778. Juni 2013 20. årgang. Halsnæs Fjernvarmecentral

Skorstensfejeren. Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778. Juni 2013 20. årgang. Halsnæs Fjernvarmecentral Skorstensfejeren Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Halsnæs Fjernvarmecentral Juni 2013 20. årgang 2 Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Ansvarshavende redaktør: Lars Larsson Lille Kregmevej

Læs mere

Fyr med god samvittighed. skorstensfejerlauget om miljødebatten

Fyr med god samvittighed. skorstensfejerlauget om miljødebatten Fyr med god samvittighed Informationsbrochure fra skorstensfejerlauget om miljødebatten Fyr med god samvittighed Debatten om brændefyring og miljø har verseret i Danmark i flere år uden, at nogen er blevet

Læs mere

Pejse og brændeovne. Bygningsreglement for småhuse 1998

Pejse og brændeovne. Bygningsreglement for småhuse 1998 Pejse og brændeovne Bygningsreglement for småhuse 1998 Forord Bygningsreglement for småhuse (småhusreglementet), der trådte i kraft den 15. september 1998, indeholder i afsnit 8 en række byggetekniske

Læs mere

mindre co 2 større livskvalitet

mindre co 2 større livskvalitet dig og din brændeovn mindre co 2 større livskvalitet Foreningen af leverandører af pejse og brændeovne i Danmark Investering i en brændeovn og korrekt fyring med træ er det mest effektive, du og din familie

Læs mere

Forskrift for brug af brændeovne m.v.

Forskrift for brug af brændeovne m.v. Forskrift for brug af brændeovne m.v. Forskrift nr. 1/2009 Teknik og Miljø Baggrund 1. Som hjælp til borgerne, har Sønderborg Kommune udarbejdet denne forskrift. Den indeholder regler for korrekt brug

Læs mere

Monteringsanvisning på enkelt modulskorstene

Monteringsanvisning på enkelt modulskorstene Monteringsanvisning på enkelt modulskorstene Montageanvisning for enkelt modul skorstene CE-mærket Certifikat Producent Er godkendt til følgende temperaturklasser: T400 = Godkendt til 400 C T450 = Godkendt

Læs mere

Skorstensfejeren. Dansk lærlings praktikerfaringer fra ophold i Sverige. læs side 3. December 2009 16. årgang

Skorstensfejeren. Dansk lærlings praktikerfaringer fra ophold i Sverige. læs side 3. December 2009 16. årgang Skorstensfejeren Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Dansk lærlings praktikerfaringer fra ophold i Sverige læs side 3 December 2009 16. årgang 4 Skorstensfejeren Udgiver: Skorstensfejerlauget af 11.

Læs mere

Råderet inde i boligen

Råderet inde i boligen Råderet inde i boligen Reglerne er beskrevet i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 23. juni 2005 - Nr. 627 i 82 til og med 95. Alle forbedringer er tilladt Ifølge bekendtgørelsen er alle

Læs mere

Barsel.dk - en ny barselsordning for det private arbejdsmarked

Barsel.dk - en ny barselsordning for det private arbejdsmarked Barsel.dk - en ny barselsordning for det private arbejdsmarked August 2006 2 Hvad er Barsel.dk Barsel.dk er en ny udligningsordning for arbejdsgivere på det private arbejdsmarked. Den nye ordning betyder,

Læs mere

Skorstensfejeren. Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778. Marts 2014 21. årgang

Skorstensfejeren. Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778. Marts 2014 21. årgang Skorstensfejeren Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Marts 2014 21. årgang 1 Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Ansvarshavende redaktør: Lars Larsson Lille Kregmevej 23 B, 3300 Frederiksværk

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Gastekniske Dage 2011. Michael Strøm Kierulff a/s METALBESTOS

Gastekniske Dage 2011. Michael Strøm Kierulff a/s METALBESTOS Michael Strøm Kierulff a/s METALBESTOS CE mærkning og brandsikring i henhold til Byggevaredirektivet og Bygningsreglementet BR10 Emnet er opdelt således: 1. CE mærkning iht. Byggevaredirektivet (CPD) 2.

Læs mere

Råderet inde i boligen

Råderet inde i boligen 3606-0 Engvadgård Råderet inde i boligen Reglerne er beskrevet i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 15. juni 2006 - Nr. 627 i 82 til og med 95. Alle forbedringer er tilladt Ifølge bekendtgørelsen

Læs mere

Monteringsanvisning på dobbelt modulskorstene

Monteringsanvisning på dobbelt modulskorstene Monteringsanvisning på dobbelt modulskorstene Montageanvisning for dobbelt modul skorstene CE-mærket Certifikat 0036 CPD 90219 001 Producent Schiedel Skorstene A/S Industrivej 23 DK-7470 Karup T450 = temperaturklasse

Læs mere

Gode Råd og vejledninger. Dobbeltvægget isoleret Sektionsskorstene

Gode Råd og vejledninger. Dobbeltvægget isoleret Sektionsskorstene Gode Råd og vejledninger Dobbeltvægget isoleret Sektionsskorstene Gode råd og vejledninger Generelt Det til enhver tid gældende Bygningsreglement skal respekteres nøje. Underlaget for dette afsnit er BR08,

Læs mere

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26 Aksel Lykke AARHUS TECH Allan Petersen EUC Sjælland Benny Larsen EUC Sjælland Bent-Ole Bohn TEKNIQ Bjarne Pedersen Selandia Brian Berndsen EUC Syd Brian Vestergaard EUC Sjælland Carsten Olsen Borregaard

Læs mere

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 28-november-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Erik Stoumanns kontor Udsendelsesdato: Afbud fra:

Læs mere

Skorstensfejeren. Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778. April 2010 17. årgang

Skorstensfejeren. Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778. April 2010 17. årgang Skorstensfejeren Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 April 2010 17. årgang 1 Skorstensfejeren Udgiver: Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Ansvarshavende redaktør: Lars G. Michelsen Grejsdalen

Læs mere

Førstehjælp ved kulilteforgiftning

Førstehjælp ved kulilteforgiftning Førstehjælp ved kulilteforgiftning Kulilte udvikles blandt andet ved ildebrand, udstødningsgasser fra motorer og ved dårlig forbrænding i anlæg, der forbrænder for eksempel gas, olie eller træ. Kulilte

Læs mere

Bygningsreglement for småhuse, om: Pejse- og brændeovne

Bygningsreglement for småhuse, om: Pejse- og brændeovne Bygningsreglement for småhuse, om: Pejse- og brændeovne Denne pjece fortæller om de bestemmelser i småhusreglementet*, der skal overholdes, når der opsættes en pejs eller en brændeovn. Ifølge småhusreglementet

Læs mere

Skorstensfejeren. Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778

Skorstensfejeren. Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Skorstensfejeren Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778»SKORSTENSFEIEREN«(turbåden) havde travlt under Tall Ships Race i Århus havn 07.07.07. Man fandt ingen både med skorsten, så det var småt med fagligt

Læs mere

Skorstensfejer- MESTEREN INDE I BLADET. Fagblad for Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778. Brænderøg og forskning. Skriften på væggen

Skorstensfejer- MESTEREN INDE I BLADET. Fagblad for Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778. Brænderøg og forskning. Skriften på væggen Skorstensfejer- MESTEREN Fagblad for Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 INDE I BLADET Brænderøg og forskning Skriften på væggen Jagten på den gamle oldermandskæde Raduno internationale 3 5 8 14 Et

Læs mere

Skorstensfejeren. Læs om Jobsafety s. 13 December 2013 20. årgang. Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778

Skorstensfejeren. Læs om Jobsafety s. 13 December 2013 20. årgang. Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Skorstensfejeren Læs om Jobsafety s. 13 December 2013 20. årgang 4 Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Ansvarshavende redaktør: Lars Larsson Lille Kregmevej

Læs mere

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Stilladsinformation nr. 64 - december 2001 side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Navn: Ib Hansen Bopæl: albertslund Alder: 55 Start i branchen: 1975 Firma: Tillidspost: Herlev Stilladser Fanebærersuppleant

Læs mere

Skorstensfejeren. hyrdinderne. Oktober 2008 15. årgang

Skorstensfejeren. hyrdinderne. Oktober 2008 15. årgang Skorstensfejeren Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 og hyrdinderne Oktober 2008 15. årgang 3 Skorstensfejeren Udgiver: Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Ansvarshavende redaktør: Lars G. Michelsen

Læs mere

KENDELSE afsagt fredag den 22. januar 2010

KENDELSE afsagt fredag den 22. januar 2010 KENDELSE afsagt fredag den 22. januar 2010 i faglig voldgiftssag, 2009.0235 Blik- og Rørarbejderforbundet (forbundsformand Max Meyer) mod Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 for skorstensfejermester

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

Monteringsanvisning Aduro Robust stålskorsten

Monteringsanvisning Aduro Robust stålskorsten Monteringsanvisning Aduro Robust stålskorsten Monteringsanvisning Det er vigtigt, at du læser denne monteringsanvisning grundigt igennem, inden du begynder med monteringen af din nye skorsten. Er der tvivlsspørgsmål

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Mærkernes betydning for installatøren (og alle andre)

Mærkernes betydning for installatøren (og alle andre) Mærkernes betydning for installatøren (og alle andre) Manden på podiet Birger T. Christiansen VVS-konsulent Bygningsingeniør, speciale vvs Medlem af diverse udvalg og netværk, herunder hos Dansk Standard,

Læs mere

RAIS 106-90 BETJENINGSVEJLEDNING Rev. A 010404

RAIS 106-90 BETJENINGSVEJLEDNING Rev. A 010404 RAIS 106-90 BETJENINGSVEJLEDNING Rev. A 010404 RAIS A/S Industrivej 20, 9900 Frederikshavn. Danmark Telefon 98 47 90 33 Telefax 98 47 92 91 E-mail: info@rais.dk Website: http://rais.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Pejse og brændeovne. Bygningsreglement 2010

Pejse og brændeovne. Bygningsreglement 2010 Pejse og brændeovne Bygningsreglement 2010 Forord Bygningsreglement 2010, der trådte i kraft den 1. december 2010, indeholder i afsnit 8 en række byggetekniske be stemmelser, der skal overholdes, når der

Læs mere

Skorstensfejeren SKORSTENSFEJERNE ARBEJDER FOR ET GODT MILJØ. April 2009 16. årgang

Skorstensfejeren SKORSTENSFEJERNE ARBEJDER FOR ET GODT MILJØ. April 2009 16. årgang Skorstensfejeren Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 SKORSTENSFEJERNE ARBEJDER FOR ET GODT MILJØ April 2009 16. årgang 1 Skorstensfejeren Udgiver: Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Ansvarshavende

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

Køge Marina Havjagt og Fiskeklub Bådehavnen 22-4600 Køge Hjemmeside www:kmhf.dk

Køge Marina Havjagt og Fiskeklub Bådehavnen 22-4600 Køge Hjemmeside www:kmhf.dk 360 Grader 1. april 2015 Blad nr. 121 Køge Marina Havjagt og Fiskeklub Bådehavnen 22 - Hjemmeside www:kmhf.dk 1 Indholdsfortegnelse Forsiden God påske Side 2 Indholdsfortegnelse Side 3 Formanden Side 4

Læs mere

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE NR. 94 SEPTEMBER 2005 Skibslaget er en afdeling af Det Danske Spejderkorps og styres af gruppestyrelsen. Gruppestyrelsen består af 7 personer

Læs mere

Skorstensfejer- MESTEREN INDE I BLADET. Fyring i masseovne Vi har afprøvet to masseovne Læs artiklen side 3

Skorstensfejer- MESTEREN INDE I BLADET. Fyring i masseovne Vi har afprøvet to masseovne Læs artiklen side 3 Skorstensfejer- MESTEREN Fagblad for Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 INDE I BLADET Branchevejledning Masseovn/finsk stenovn En rigtig skorstensfejer Norsk besøg 2 3 8 13 Fyring i masseovne Vi

Læs mere

Herning Kommune Uforstående over for, at krav til aftrækssystemer i 11, stk. 2, kun omfatter anlæg op til 30 kw og ikke op til 120 kw.

Herning Kommune Uforstående over for, at krav til aftrækssystemer i 11, stk. 2, kun omfatter anlæg op til 30 kw og ikke op til 120 kw. NOTAT Miljøteknologi J.nr. / MST-5230-00221 Ref. lahal, brk, chste Den 29. juni 2015 Høringsnotat om ændringsbekendtgørelse til bekendtgørelse om regulering af luftforurening fra fyringsanlæg til fast

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0201-0001 /MEL Klager: Indklaget energiselskab: 2800 Lyngby HNG I/S (Hovedstadsregionens Naturgas) Gladsaxe Ringvej 83 2860 Søborg CVR 8856 8818 Nyropsgade 30 1780 København

Læs mere

Skorstensfejeren. Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778. Juli 2012 19. årgang

Skorstensfejeren. Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778. Juli 2012 19. årgang Skorstensfejeren Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Juli 2012 19. årgang 2 Skorstensfejeren Udgiver: Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Ansvarshavende redaktør: Lars Larsson Lille Kregmevej

Læs mere

25-års jubilarer i københavn - 2009 Af: StilladsInformation

25-års jubilarer i københavn - 2009 Af: StilladsInformation 25-års jubilarer i københavn - 2009 Af: StilladsInformation Torsdag den 3. december 2009 blev der igen holdt jubilæumsreception for 25-års jubilarer i Stilladsarbejdernes Brancheklub af 1920 i København.

Læs mere

StålSkorSten til pilleovne

StålSkorSten til pilleovne Stålskorsten til pilleovne Model varde Pl400 skorstenspakken består af: i H A B C Startfod 1 x 2,0 m pejserør 1 x 0,9 m isoleret startelement D G 444 cm D 1 x 1,0 m isoleret element E 1 x 0-10 graders

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Arrangement Overnatning den 24. juni 2013 Starttidspunkt tirsdag 25-06-2013 00:00 Sluttidspunkt onsdag 26-06-2013 00:00 Mathies Sørensen Henrik Bertelsen Pernille M. Christensen Niels Tim Brøndel Bent-Ole

Læs mere

i el- og vvs-energiuddannelserne BLIK RØR

i el- og vvs-energiuddannelserne BLIK RØR i el- og vvs-energiuddannelserne BLIK OG RØR Aftalen om forpraktik er indgået mellem TEKNIQ Installatørernes Organisation og henholdsvis Blik- og Rørarbejderforbundet og Dansk EI-Forbund. Spørgsmål til

Læs mere

Skorstensfejeren. Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778. December 2012 19. årgang

Skorstensfejeren. Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778. December 2012 19. årgang Skorstensfejeren Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 December 2012 19. årgang 4 Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Ansvarshavende redaktør: Lars Larsson Lille Kregmevej 23 B, 3300 Frederiksværk

Læs mere

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE Når du er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler

Læs mere

Skorstensfejeren. Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778. December 2010 17. årgang

Skorstensfejeren. Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778. December 2010 17. årgang Skorstensfejeren Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 December 2010 17. årgang 4 Skorstensfejeren Udgiver: Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Ansvarshavende redaktør: Lars G. Michelsen Grejsdalen

Læs mere

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden Tryghed Ung på jobbet Udvikling Rettigheder Fællesskab Respekt meld dig ind nu......vi behøver hinanden Hey...kom og vær med Jeg synes, det er rigtig sjovt at være med i ungdoms - arbejdet i min afdeling.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023535 (Erik P. Bentzen, Erik Hammer, Pernille Hollerup) 10. februar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023535 (Erik P. Bentzen, Erik Hammer, Pernille Hollerup) 10. februar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023535 (Erik P. Bentzen, Erik Hammer, Pernille Hollerup) 10. februar 2012 K E N D E L S E Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Tom Holsøe)

Læs mere

Advarsel. Pas på med at købe en brugt stålskorsten. Der er flere ældre modeller, der ikke længere er godkendte, og derfor ikke må bruges i dag!

Advarsel. Pas på med at købe en brugt stålskorsten. Der er flere ældre modeller, der ikke længere er godkendte, og derfor ikke må bruges i dag! Pejse og brændeovne - opstilling, skorsten og fyring Nedenstående er udarbejdet på grundlag af pjecer fra skorstensfejermestrene Henrik B. Jensen og Benny Lassen, København, Bygningsreglementet for småhuse

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2015 Alle rettigheder

Læs mere

Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778. Skorstensfejeren. April 2011 18. årgang

Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778. Skorstensfejeren. April 2011 18. årgang Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Skorstensfejeren April 2011 18. årgang 1 Skorstensfejeren Udgiver: Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Ansvarshavende redaktør: Lars G. Michelsen Grejsdalen

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007.

Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007. Side 1 af 5 Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007. Den ordinære generalforsamling startede kl. 18.00 hvor Ejerforeningen var vært med pølser og en øl/vand. Til generalforsamlingen

Læs mere

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING AFHOLDT I STENLILLE HALLENS SELSKABSLOKALE ONSDAG DEN 20. FEBRUAR 2008 Klokken 19.00 bød formand Carl-Henrik Nielsen

Læs mere

Kartellet. for industriansatte

Kartellet. for industriansatte Kartellet for industriansatte 1 Kartellet udgives af CO-industri Vester Søgade 12, 2 1790 København V Telefon 3363 8000 Fax: 3363 8099 www.co-industri.dk e-mail: co@co-industri.dk September 2013 Redaktør:

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

Forlængelse af miljøgodkendelse vedr. midlertidige lugtkrav

Forlængelse af miljøgodkendelse vedr. midlertidige lugtkrav Dalum Papir A/S, afd. Maglemølle Maglemølle 60 4700 Næstved Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ROS-430-00182 Ref. ANSKR/kigni Den 7. juli 2009 Forlængelse af miljøgodkendelse vedr. midlertidige lugtkrav

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E Værd at vide: Når du er ledig F O A s A K A S S E Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler Arbejdskrav

Læs mere

Deltagerliste Udskrevet: 09/06/08

Deltagerliste Udskrevet: 09/06/08 Deltagerliste Udskrevet: 09/06/08 27350 - Temadag om asbest 3. juni 2008, 9:00-16:00 i Konf - Taastrup Underviser: Jørn Bødker Nr Navn Firma 1 Martin Alm Eibye & Holmsgaard Irlandsvej 5 2300 København

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSN/vj REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE mandag den 19. august 2013 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til skorstensfejer

Uddannelsesordning for uddannelsen til skorstensfejer Uddannelsesordning for uddannelsen til skorstensfejer Udstedelsesdato: 19. juni 2008 Udstedt af det faglige udvalg for skorstensfejer-uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 144 af 29. februar 2008

Læs mere

Dansk Firmaidrætsforbund. DM i Bordtennis 2012. Stævneprogram

Dansk Firmaidrætsforbund. DM i Bordtennis 2012. Stævneprogram Dansk Firmaidrætsforbund DM i Bordtennis 2012 Stævneprogram Velkommen til Aalborg Jeg er glad for endnu engang at kunne byde velkommen til et DM her i Aalborg denne gang i Bordtennis. Det er altid en oplevelse

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

InfoNyt. Efterår 2013. Uddannelserne til mediegrafiker og grafisk tekniker

InfoNyt. Efterår 2013. Uddannelserne til mediegrafiker og grafisk tekniker InfoNyt Efterår 2013 Uddannelserne til mediegrafiker og grafisk tekniker Jeres praktikpladskonsulent Skolen har praktikpladskonsulenter, der varetager kontakten og dialogen med virksomhederne. De bistår

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

Skorstensfejeren. Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778. Oktober 2010 17. årgang

Skorstensfejeren. Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778. Oktober 2010 17. årgang Skorstensfejeren Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Oktober 2010 17. årgang 3 Skorstensfejeren Udgiver: Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Ansvarshavende redaktør: Lars G. Michelsen Grejsdalen

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Diskussionsoplæg F O A F A G O G A R B E J D E Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Mine krav Dine krav? Diskussionsoplæg ved forbundsformand

Læs mere

Tilmelding til faglæreruddannelse

Tilmelding til faglæreruddannelse Ayoub Saidi Københavns Tekniske Skole Rebslagervej 11 2400 København NV onsdag 24-06-2015 00:00 GF 2 Workshop torsdag 25-06-2015 00:00 Digitale undervisningsmaterialer Jens Larsen Københavns Tekniske Skole

Læs mere

Resultater for DM Duathlon 2012

Resultater for DM Duathlon 2012 DM Duathlon 2012 Age Group Results May 06, 2012 Results By Race Management Systems, Inc. Female 18 to 39 1 369 Karina Louise Sørensen Ninjas 39:51.75 1:14.73 1:09:39.99 0:55.29 19:50.78 2:11:32.54 2 417

Læs mere

Landsbrancheklubben for murerarbejdsmænd

Landsbrancheklubben for murerarbejdsmænd Landsbrancheklubben for murerarbejdsmænd Sammen bygger vi Danmark www.3fklub.dk/murerarbejdsmaend Huskelister beskriver arbejder, hvor der kræves ekstra betaling i form af daglønstimer, der føres i skurbogen.

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002): Fagligt Fælles Forbund for specialarbejder A (konsulent Ulrik Mayland) mod Dansk Byggeri for Øsby Entreprenør- og Kloakservice ApS (konsulent Hans Henrik

Læs mere

Blowerdoortest: XXXXX

Blowerdoortest: XXXXX Blowerdoortest: XXXXX Blowerdoor test udført d. 25-3-2010 Sags nummer 00162 Adresse xxx xxxx Kontaktperson xxxx Test udført af: Peter Jensen Syddansk Termografi Nordborgvej 75b 6430 Nordborg Blowerdoor

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud Generalforsamling i Dansk Tækkemandslaug Den 12. marts 2005, kl. 13.00 Byggecentrum, Hindsgavl Allé 2, 5500 Middelfart Mødedeltagere: Fra sekretariatet: 17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00.

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. 1. Valg af dirigent og stemmetællere. Til dirigent blev valgt Gert Meyer Madsen, og han kunne erklære

Læs mere

Stikledningen. Nyt fra DONG Gas Distribution. Nr. 26 August 2013. Denne gang om: Nye DGC-vejledninger om aftræk. Kondenserende luftvarmeanlæg

Stikledningen. Nyt fra DONG Gas Distribution. Nr. 26 August 2013. Denne gang om: Nye DGC-vejledninger om aftræk. Kondenserende luftvarmeanlæg Stikledningen Nr. 26 August 2013 Nyt fra DONG Gas Distribution Denne gang om: Nye DGC-vejledninger om aftræk Kondenserende luftvarmeanlæg B-4 installationer, sikkerhedssyn Gaskvalitet DGC-kurser efterår

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00 8. maj 2013 Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00 Bestyrelsen takker for en god og ordentlig generalforsamling samt det gode fremmøde. Der skal

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Spørgsmål / svar Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Indhold: 1. Hvad er en arbejdsfordeling? 2. Hvem kan modtage supplerende dagpenge under en arbejdsfordeling? 3. Hvilke

Læs mere

Er retssikkerheden truet, når skattegælden opgøres til skifteretten i gældssaneringssager?

Er retssikkerheden truet, når skattegælden opgøres til skifteretten i gældssaneringssager? Er retssikkerheden truet, når skattegælden opgøres til skifteretten i gældssaneringssager? Jørgen Juel Hansen Forfatter til bogen Vejen til gældssanering Hørsholm Kongevej 5 2970 Hørsholm Telefon 45 76

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel

fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel INDHOLD Orlovsperioder 3 Forlodsret til faren 4 Forlængelse af forældreorlov 5 Udskydelse af forældreorlov 6 Genoptagelse af arbejdet under orloven 6 Varslingsregler

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

Tjek din olietank 11

Tjek din olietank 11 Tjek din olietank 11 Har du tjek på olietanken? Er du ejer eller bruger af en fyringsolietank på under 6.000 liter? Kender du reglerne for olietanke? Er du i tvivl? Så bør du læse denne pjece med de vigtigste

Læs mere

24. februar 2014/ HO J.nr. 5.01 / 11-288. Referat fra møde i kontaktudvalget den 18. februar 2014

24. februar 2014/ HO J.nr. 5.01 / 11-288. Referat fra møde i kontaktudvalget den 18. februar 2014 Taxinævnet i Region Hovedstaden Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg Telefon 3821 2750 man-torsdag 09.00-12.00 - Fax 3821 2749 Eksp.tid: mandag og torsdag 9.00-17.00, tirs., ons., fredag

Læs mere

Danske Politimesterskaber i Badminton

Danske Politimesterskaber i Badminton Danske Politimesterskaber i Badminton 16. & 17. februar 2009 Arrangør: Roskilde Politi Idrætsforening Hjertelig velkommen til de forhåbentlig mange deltagere i Danske Politi Mesterskaber i badminton 2009

Læs mere

Ren luft til danskerne

Ren luft til danskerne Ren luft til danskerne Hvert år dør 3.400 danskere for tidligt på grund af luftforurening. Selvom luftforureningen er faldende, har luftforurening fortsat alvorlige konsekvenser for danskernes sundhed,

Læs mere

Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling m.m. lørdag den 7. marts 2009, på Langtved Færgekro, Munkholmsvej 138, 4060 Kirke Såby.

Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling m.m. lørdag den 7. marts 2009, på Langtved Færgekro, Munkholmsvej 138, 4060 Kirke Såby. 27. marts 2009 Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling m.m. lørdag den 7. marts 2009, på Langtved Færgekro, Munkholmsvej 138, 4060 Kirke Såby. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Grillarrangement Starttidspunkt tirsdag 23-06-2015 00:00 Sluttidspunkt tirsdag 23-06-2015 00:00 Aksel Lykke Mathies Baunsgård Ulrik Vestergaard Kim Fusager Peter Henriksen Flemming Thane Kallehave James

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014

Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014 Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014 a) Velkomst På bestyrelsens vegne skal jeg hermed byde alle fremmødte velkomne til Aabybro Fjernvarmeværks årlige generalforsamling. En særlig

Læs mere