Skorstensfejer- MESTEREN Fagblad for Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 INDE I BLADET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skorstensfejer- MESTEREN Fagblad for Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 INDE I BLADET"

Transkript

1 Skorstensfejer- MESTEREN Fagblad for Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 INDE I BLADET Kommunesammenlægningen 2 Grønt ansvar, når du fyrer 3 Ny oldermand i funktion! 5 Om Barsel.dk 9 MK-godkendelse og 13 CE-godkendelse?? Skorstensfejerens kunderådgivning bliver værdsat af samfundet. En vigtig del af skorstensfejerarbejdet, - til gavn for miljøet og til glæde for faget. 4 December årgang

2 Skorstenfejer- MESTEREN Ansv. redaktør: Jørgen Keis, Flinthøj 2, 8520 Lystrup. Tlf: Fax: Redaktionelt stof: Sendes til Jørgen Keis. Annoncer / adresseændring: KHI DATA, Gl. Færgevej 3, 7000 Fredericia.. Tlf: Fax: Copyright: Citater er tilladt med angivelse af kilde. Brug af artikler aftales med den ansvarshavende redaktør. Tryk og repro: ER Tryk, Snaremosevej 194, Erritsø 7000 Fredericia Tlf: Fax: ISSN Udgiver: Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Oldermand: Keld Lützhøft Jensen, Rugvænget 16, 4100 Ringsted, Tlf: Fax: Vestre afdeling: Formand: Jens Chr. Sø, viceoldermand Kastanieallé 37, Nykøbing Mors, Tlf: Fax: Østre afdeling: Formand: Teddy W. Nielsen Mathildevej 10, 4200 Slagelse, Tlf: Fax: Hovedkasserer: Orla Nielsen, Tingvej 5, 6070 Christiansfeld, Tlf: Fagteknisk udvalg: Formand: Benny Lassen, Vejlands Allé 45, 2300 Sundby. Tlf: Fax: Sekretær: René Dahl Nielsen, Sverigesvej 3, 8450 Hammel. Tlf: Bisidder: Kim Laue Christensen, Odensevej 3, 5600 Fåborg. Tlf: Fax: Fagligt udvalg: Formand: Lars Michelsen, Grejsdalen 11, 5800 Nyborg, Tlf: Næstformand: John Clemmesen, Mellemvej 3, 6430 Nordborg, Tlf: Skorstensfejerfagets efteruddannelsesudvalg: Formand: Bjørn Fridthjof, Blik & Rørarbejderforbundet, Immerkær 42, 2650 Hvidovre, Tlf: Fax: Næstformand: Lars Michelsen Grejsdalen 11, 5800 Nyborg, Tlf: Lærlingekontoret: Lars Michelsen, Grejsdalen 11, 5800 Nyborg. Tlf: Begravelseskassen: Ib Kirkegaard, Blåmejsevej 8, 8660 Skanderborg. Tlf: Laugets fane:»palæet«, Jomfrustien 6, 6270 Tønder. Tlf: Skorstensfejerskolen: EUC Syd Tønder, Plantagevej 35 a, 6270 Tønder. Tlf: Faglærer Finn Hansen, Tlf http//:hjemmesider.eucsyd.dk/fh. OR-sekretariatet: Postbox 141, 2630 Tåstrup. Tlf: Fra kl MTL Kalibrering: Fabriksvej 15, 6270 Tønder. Tlf: Feriepenge: Sydbank: Storegade 28, 6270 Tønder. Tlf: v/ Edith Johansen. Træffes ikke onsdag. LEDER: Kommunesammenlægningen Af Jørgen Keis, redaktør Velkommen til et fagblad, redigeret af en samlet redaktion på 5 personer som omtalt i sidste fagblad. Samtidig med dette premiereblad er det også et farvel til det gamle layout, idet KHI trykkeri har meddelt, at det bliver det sidste blad fra deres hånd. En stor tak for et godt fagblad, både til den gamle redaktør Keld Jensen og til trykkeriet især Flemming. Skorstensfejning eller ej? Faget er igen inde i en brydningstid. Nogle kommuner har, i forbindelse med kommunesammenlægningen, valgt at opsige deres skorstensfejermester med virkning fra 31. december Årsagen til opsigelserne er angiveligt begrundet i ønsket om at efterleve EU s udbudsdirektiv. Skorstensfejerlauget har haft løbende kontakt med Kommunernes Landsforening. Man har herfra beklageligvis vejledt kommunerne netop til at udbyde skorstensfejning. Dette er sket ud fra en vejledende udtalelse fra Konkurrencestyrelsen. Der foreligger ingen afgørelse på, om skorstensfejning er udbudspligtig. Styrelsen har før taget fejl i sin vurdering her tænker jeg på sagen om standardaftalen og KL s vejledende takster. Ved at vejlede kommunerne til udbud lades de reelt i stikken. Der vil med udbudene opstå en situation, hvor man vil komme til at mangle skorstensfejere til at udføre lovpligtig skorstensfejning og brandpræventivt tilsyn. Skorstensfejerlauget undersøger muligheden for at kunne friholde ordningen fra EU-udbud. Det er et meget kompliceret område. Usikkerhed At skabe en usikker fremtid for et fag, der i forvejen bevæger sig på smertegrænsen af mht. at tilføre og fastholde arbejdskraft er ikke klogt. Der er allerede meldinger fra Skorstensfejerskolen om, at der på nuværende tidspunkt kun er tilmeldt halvt så mange lærlinge som normalt. Fortsætter KL s udmelding om udbudspligt vil usikkerheden fortsat stige, og branchen vil meget hurtigt mangle arbejdskraft. Dette vil medføre, at kommunerne udbud eller ej ikke vil kunne løfte opgaven med at tilbyde deres borgere lovpligtig skorstensfejning. Hvis situationen får lov at udvikle sig, vil den være uoprettelig. Vi gamle husker, at der før har været nervøsitet, bl.a. da skorstensfejning blev overført fra amterne til kommunalt regi. At det gik så godt da, skyldtes jo, at den nye bekendtgørelse blev ledsaget af en standartkontrakt, som de fleste kommuner valgte at følge. Dermed tryghed i ansættelsen. Skorstensfejerlaugets råd til kommunerne er, at der fares med lempe, og opfordrer til at regulere distriktsinddelingerne i takt med naturlig afgang. Samtidig har vi flere gange advaret mod, at distrikterne bliver for store. Heldigvis er der mange kommuner, der har indset, at distriktsgrænserne ikke nødvendigvis behøver at følge kommunegrænserne. Kommunerne får løst deres skorstensforpligtigelse på en måde, som alle kan være tilfredse med, og som skorstensfejerne kan være stolte af. Ny bekendtgørelse Erhvervs- og boligstyrelsen varsler i løbet af 2007 en ny bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger for skorstene og ildsteder. Spørgsmålet om udbud vil indgå i de overvejelser, der skal gøres i forbindelse med denne ny bekendtgørelse. Det vil derfor være klogt at afvente indholdet i en sådan. Der er de sidste 13 år ikke ændret på udbudsreglerne i forhold til skorstensfejning. Der er mange ting, der taler for at afvente udviklingen, frem for at tage forhastede beslutninger. Hensyntagen til udbudsregler må ikke ske på bekostning af borgernes sikkerhed. Stof til næste fagblad bedes sendt til: Jørgen Keis Flinthøj 2, 8520 Lystrup Fax inden 28. feb Skorstensfejermesteren 4/2006

3 GAf Lars Christensen Grønt ansvar, når du fyrer Vi er nu på foranledning af Miljøstyrelsens kampagne»fyr fornuftigt«kommet godt i gang med omdeling af det udarbejdede brochuremateriale. Målgruppen er som bekendt indehavere af brændeovne. Det anslås, at der er ca fyringsanlæg af denne type i Danmark. Den igangværende kampagne har haft megen bevågenhed fra alle medierne, det være sig TV, radio, men også den skrevne presse. Dette har gjort, at vore kunder har vist stor interesse for emnet og har søgt at bruge ildstedet korrekt. Spændingen er derfor ekstraordinær stor, når skorstensfejeren kommer på besøg og efter sit ordinære arbejde fremkommer med en objektiv vurdering af husstandens brændeovn. Det er vor vurdering af de aflagte besøg, at ca % er af mindre god forbrændingskvalitet, svarende til en mellemstor provinsby. Dette til trods for, vi nu igennem flere år målrettet har søgt at informere vore kunder om korrekt fyring. Så melder spørgsmålet sig: Hvad gør vi så nu? Ja, efter den nye kommunalreform er der 98 kommuner. Hvilket betyder, at der i hver enkelt kommune er ca husstande, der efter objektiv vurdering ikke lever op til forventningerne. Bør et så alvorligt spørgsmål ikke håndteres på anden måde end blot ved omdeling af brochurer samt en instruktion i korrekt fyring? Kan vi og miljøet vedblive med at acceptere dette forhold? Skorstensfejernes bidrag kunne omfatte det i punkt 1. og 2. nævnte samt udføre punkt 3. som en skærpet kontrolinstans. Ad. 1 Gennemgang af ildsted, skorstensforhold og brændsel samt udlevering af pjece om korrekt fyring. Udføres i forbindelse med godkendelse af ildstedet. Ad.2 Opfølgning i brug af ildsted, kontrol af forbrænding og kontrol af brændsel. Udføres i forbindelse med ordinært skorstensfejerarbejde. Ad. 3 Foretagelse af emissionsmåling af anlægget, således at der foreligger dokumentation af ildstedets forbrænding. Ny bekendtgørelse med producentens dokumentation for brændeovnes forureningsniveau er undervejs. (Red.) Ovennævnte aktiviteter vil naturligvis kræve ekstraordinær tid hos kunden, men også forståelse. Formålet med ovennævnte er at påvise sammenhæng imellem typer af brændeovne og forbrændingskvalitet. Dette vil naturligvis betyde, at ovne, der ikke kan opfylde de minimumskrav, der stilles som norm for miljøbelastning, skal erstattes med nye. En sådan kontrolfunktion har med succes fungeret i oliebranchen i mere end 25. Branchen bør derfor stå sammen og søge at tilvejebringe en klar strategi for, hvordan et ildsted kan bruges, uden at miljøet lider skade. Skorstene SE ANNONCEN PÅ BLADETS BAGSIDE! Skorstensfejermesteren 4/2006 3

4 S Skrotningsordning for gamle brændeovne og partikelforurening Af skorstensfejermester John Clemmesen Regeringen har lavet en aftale om en indsats mod partikelforurening, hvor en del af indsatsen rettes mod forurening fra brændefyring i private hjem. Den nye aftale betyder, at der ikke bliver en skrotningsordning for gamle brændeovne. Det skyldes, at en skrotningsordning for brændekedler inden for en given økonomisk ramme vil have en langt større miljøeffekt end en ordning for brændeovne. Dette betyder ligeledes, at kampagnen om korrekt fyring fortsættes og styrkes i Jeg tror, at de fleste skorstensfejere næsten dagligt oplever kunder, der viser interesse for kampagnen med den glade og den sure fyrmester, som jo primært henvender sig til kunder med brændeovne. En sådan kampagne åbner for en positiv dialog med vores kunder om betydningen af deres valg af brændsel samt fyringsvaner. Vi oplever vel også alle næsten dagligt kunder, der spørger, om de får noget ud af at skifte deres gamle brændeovn ud med en ny godkendt, miljøvenlig ovn. Ja, naturligvis får de noget ud af at skifte til en mere miljøvenlig ovn, dog har det været svært for forbrugerne og os, der færdes dagligt i faget, at give en fornuftig vejledning i, hvilke ovne der er miljøvenlige, lige udover de ovne, der er svanemærket. Jeg valgte på den baggrund at tage kontakt til formanden for dapo for at høre, hvilke miljøkrav de Danske producenter stiller til deres ovne. Peter Jessen Hansen (fra Morsø Jernstøberi A/S) formand for DAPO har svaret med følgende brev. DAPO kommer med miljømærke DAPO er en brancheforening af de fem største brændeovnsproducenter i Danmark og tæller følgende medlemmer: Hwam heat Design, Lotus, Morsø Jernstøberi A/S, RAIS og Scan. Disse fem producenter står for ca. 75 % af det samlede salg i Danmark. Den store partikeldebat, som det seneste år har været omkring partikelforurening med brændeovne har fået DAPO til at udvikle sit eget miljømærke, DAPO-miljømærke. DAPO har valgt ikke at optræde som producenter, der bliver skreget ud som miljøforurenere, men derimod positivt møde de ønsker og krav, som miljøstyrelsen fremkommer med. Dette til trods for, at debatten af særligt Dansk Miljø Undersøgelse er ført på et mere end spinkelt grundlag. Miljøstyrelsen forsøgte i år at komme igennem med en ny bekendtgørelse til partikelreduktion, men denne blev trukket tilbage, da den stred mod EU-regler. Nu barsler man så igen med en bekendtgørelse, som forventes at træde i kraft DAPO s miljømærke går i korte træk ud på at anvende den norske standard, som sætter en max. partikelgrænse på 10 gr./kg. træ. Derudover vil miljøovnene naturligvis være godkendt efter EN Modsat andre frivillige miljømærkninger, vil denne mærkning være underlagt produktionsovervågning fra en uafhængig prøveinstans. Ordningen vil træde i kraft allerede 01. januar 2007 og alle ovne, der er underlagt ordningen, vil være tydeligt mærket med et DAPO-miljømærke. Miljømærkning generelt giver naturligvis ingen garanti for en renere forbrænding, hvis brænde, skorsten og brugerens fyringsteknik ikke er i orden. Fyrer man forkert, er trækket ikke i orden og træet vådt, så vil selv den på papiret mest rentbrændende ovn svine. Derfor er oplysning til forbrugeren om korrekt brug af brændeovnen utrolig vigtigt, når vi taler om reduktion af partikler. 4 Skorstensfejermesteren 4/2006

5 N Ny oldermand i funktion! Dejligt at se den nye oldermand, Keld Lützhøft Jensen, i sit es til fagets festlige svendeprøve, med hovedopgaven som laugets øverste at overrække de unge svende deres svendebrev, ledsaget af erfarne og velmenende ord. Ganske vist er det ikke første gang, Keld har stået i spidsen for fagets møder. Dåben var såmænd et forretningsudvalgsmøde, afholdt i forbindelse med svendeprøven. Også hovedbestyrelsesmødet, hvor laugets ledelse og udvalg samles i Palæet, har Keld mestret at styre, om end det kan være svært at få ørenlyd, når så mange medlemmer er samlet det kan dirigenten sikkert bevidne. Kelds rolige gemyt har i vist sig at være den nye oldermandsstil, som vi alle støtter. Et stort tillykke fra laugets ledelse. Keld Lützhøft Jensen som rorgænger ved året 2006 s hovedbestyrelsesmøde. Keld Lützhøft Jensen ved en af de sjældne lejligheder, hvor oldermandskæden bliver taget i brug. Citat: Miljøstyrelsen Industri I forbindelse med kampagnen Tag grønt ansvar, når du fyrer Har du styr på din brændeovn? har nogle af jer måske oplevet at få spørgsmål fra brændeovnejerne i forbindelse med mediernes omtale af en skrotningsordning for private brændeovne. I får derfor her de seneste nyheder om den kommende skrotningsordning, så det forhåbentligt bliver nemmere for jer, at besvare brændeovnsejernes spørgsmål. Den 3. november 2006 indgik Venstre, Det konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti en aftale om en indsats mod partikelforurening, hvor en del af indsatsen rettes mod forurening fra brændefyring i private hjem. Indsatsen for at informere om korrekt fyring fortsættes og styrkes. Hertil er der i 2007 afsat 1,5 mio. kr. Derudover er der afsat 16 mio. kroner årligt i 2008 og 2009 til andre initiativer til at nedbringe forureningen fra brændefyring i private hjem. Midlerne kan blandt andet anvendes til at indføre en skrotningsordning for gamle forurenende brændekedler, så ejerne får en ekstra økonomisk tilskyndelse til at ophøre med at anvende dem. Derudover kan midlerne bruges til at fremme udviklingen af miljøteknologiske løsninger, som kan medvirke til at nedbringe forureningen, f.eks. til afprøvning af partikelfi ltre til brændeovne og -kedler i praksis. Vi forventer, at der tages politisk stilling til den mere detaljerede tilrettelæggelse af indsatsen i løbet af foråret Den nye aftale betyder, at der ikke bliver en skrotningsordning for gamle brændeovne. Det skyldes, at en skrotningsordning for brændekedler inden for den givne økonomiske ramme vil have en langt større miljøeffekt end en ordning for brændeovne. Hvis der er spørgsmål til ovenstående eller kampagnen i øvrigt, er I velkomne til at kontakte os på Skorstensfejermesteren 4/2006 5

6 T Tid til forandring Min lille virksomhed startede jeg i foråret 1989, og jeg husker, at jeg solgte den første uniform til Bendt Olesen, Gråsten. Siden er det gået støt og roligt. Jeg har mange gode kunder og har gennem årene fået megen god»snak«med både mestre og svende. Det er efter mange overvejelser, at jeg har taget beslutningen om at gå på efterløn, men er nået til, at for mig er det den rigtige løsning. Jeg stopper omkring maj-juni 2007 og håber på, at en afløser kan videreføre salget af arbejdsuniformerne til skorstensfejerne. Det er et godt lille bijob/supplement ved siden af eventuelt andet arbejde. Såfremt du er interesseret, ring blot og få flere og mere detaljerede oplysninger. Jeg træffes på tlf.: Alting har en tid, således også min tid som forhandler af skorstensfejernes arbejdsuniformer. Nu har jeg valgt at gå på efterløn, og jeg håber, jeg gennem fagbladet kan fi nde en afl øser til at videreføre salget. Hvis bladet udebliver. Skorstensfejermesteren sendes til alle fagets udøveere. Såfremt der er en kollega på værkstedet, der ikke modtager bladet, bedes man snarest rette henvendelse til redaktøren eller til KHI-Data for at få rettet fejlen. 6 Skorstensfejermesteren 4/2006

7 Skorstensfejermesteren 4/2006 7

8 E Et dårligt projekteret byggeri kan ikke reddes med tape og klæbematerialer Citat: Eksempelsamling for energibestemmelser Erhvervs- og Byggestyrelsen Ifølge de nye europæiske skorstensstandarder kan stålskorstene udføres med meget tynd isolering. Det giver et særligt problem, fordi stålskorstene i forbindelse med brændeovne kan blive meget varme på den udvendige side. Nogle af skorstenene er så varme, at de skal placeres i en ventileret skakt. Her bliver det umuligt at opnå den fornødne tæthed af huset. For skorstene med mere isolering og dermed lav overfladetemperatur kan man benytte den løsning, som er vist på skitsen nedenfor. Man skal dog altid sikre sig producentens eller forhandlerens accept af, at man bruger løsningen til den pågældende skorsten. Sædvanlige løsninger med tape og klæbemanchetter egner sig ikke til skorstene, fordi skorstenen bliver varm. Et dårligt projekteret byggeri kan ikke reddes med tape og klæbematerialer. Derfor er det vigtigt, at tætheden er tænkt ind tidligt i byggeriet. Det er ofte i selve udførelsesfasen, at utæthederne opstår. Det kan fx ske ved, at et nyt hold håndværkere gennembryder en konstruktion, der skulle have været tæt. Den type fejl sker typisk i forbindelse med: elkabler, der føres igennem en dampspærre/dampbremse installation af halogenspots. gennemføring af ventilationskanaler aftrækskanaler fra badeværelser og køkken opsætning af skorsten i forbindelse med gasfyr, oliefyr eller brændeovn. Tegningen viser nedefra: Loftsring, to lag gipsplader, 25 mm forskalling, dampspærre/ dampbremse, tape på plade med hul til skorsten, bøsningsrør og tætning mellem bøsningsrør og skorsten med brandsikkert fugebånd. Generalforsamling østre afdeling er året, hvor det er Frederiksborg Amts klubs tur til at finde rammerne om den årlige generalforsamling, som finder sted fredag den 27. april 2007, og vi har valgt Gilleleje Kursus- og Feriecenter. Gilleleje Kursus- og Feriecenter ligger direkte til Kattegat på Nordsjællands nord-ligste punkt. Vi planlægger et arrangement med damer, festmiddag om aftenen og derefter hyggeligt samvær i baren m.v. Indkvarteringen er i feriehuse, som findes i 2 kategorier med henholdsvis et eller to badeværelser. Man kan således have sit eget hus eller være to par, der deler et hus, eller for dem, som har børn der skal passes, kan man tage barnepigen med der er mange faciliteter på stedet. Fagets leverandører vil som sædvanligt være indbudt til at udstille deres produkter. Yderligere information om stedet kan hentes på Vel mødt i Gilleleje. Med venlig hilsen Lars Larsson Klubformand gen & de kulinariske oplevelser nyde den skønne natur: Vi har badestrand nedenfor centerets stejle skrænter og ligger kun 3 km fra Gillelejes hyggelige fi skerleje. Vi i Gilleleje Kursus- og Feriecenter glæder os til at byde jer alle velkommen 8 Skorstensfejermesteren 4/2006

9 Om Barsel.dk I oktober 2006 trådte en lov om barselsudligning på det private arbejdsmarked i kraft. Formålet med loven er at udligne arbejdsgivernes udgifter til løn under barselsorlov og dermed fremme ligestillingen mellem kvinder og mænd på det private arbejdsmarked. Barsel.dk er en ny barselsordning på det private arbejdsmarked. Målet med ordningen er at mindske lønudgiften for virksomheder, der har ansatte på barsel. Hvem er omfattet Barsel.dk omfatter alle virksomheder på det private arbejdsmarked, medmindre virksomheden har indgået aftale med en anden godkendt barselsordning for alle ansatte. Betaling og indberetning De virksomheder, der er omfattet af Bar-sel.dk, skal betale et fast bidrag for hver medarbejder, der hører under ordningen. Det gælder både kvinder og mænd. Der skal ikke betales bidrag for lærlinge og elever under 25 år, der er registreret i AER. Refusion Arbejdsgiveren har ret til refusion, hvis den ansatte får løn - dvs. mere end dagpenge - under barsel. Refusionen er lig med forskellen mellem barselsdagpenge og løn på op til 142 kr. i timen. Der skal ikke søges om refusion til Barsel.dk. Udbetalingen sker automatisk til arbejdsgiveren på baggrund af ansøgning om barselsdagpenge hos kommunen. Refusionen bliver indsat på arbejdsgiverens NemKonto. Kilde: Røg og lugt i stuen? Problemet løses med en røgsuger Med en elektrisk røgsuger får dine kunder altid det rigtige træk i skorstenen uanset skorstenens størrelse, ildstedets placering, omkringliggende forhold samt vind og vejr og al anden renovering bliver unødvendig. Røgsugerens hastighed reguleres fra stuen, så der altid er nok træk og så bruger den ikke mere strøm end en almindelig el-pære. Hjælp dine kunder med at få fuld kontrol over optænding, skorstenstræk og genfyring på en hurtig let og komfortabel måde. Ring og hør mere om en demo-model! EXHAUSTO CDT A/S Risingsvej 63 DK-5000 Odense C Tel Fax CHIMNEY DRAFT TECHNOLOGY Skorstenfejeren_ indd :36:55 Skorstensfejermesteren 4/2006 9

10 N Nyt lovstof på vej Af Martin B. Hansen Der er kommet en afløser for Arbejdstilsynets forskrift nr. 42»Fyrede varmtvandsanlæg«. Ligeledes vil år 2007 bringe os et nyt bygningsreglement til afløsning for BR 95 og BR-S 98. Erhvervs- og byggestyrelsen (ebst) arbejder på et nyt bygningsreglement. Det var meningen, at reglementet skulle have været på gaden i løbet af 2006, men det forventes først at træde i kraft primo Reglementet bliver en sammenskrivning af de to nuværende bygningsreglementer BR 95 og BR-S 98, og det kommer højst sandsynligt til at hedde BR 07. Reglementet offentliggøres på: bygningsreglementer Arbejdstilsynets vejledning nr. 42:»Arbejdstilsynets forskrifter for fyrede varmtvandsanlæg«, bedre kendt som»at-42 eren«, er nu blevet revideret. Den er højst sandsynligt offentlig tilgængelig, når dette blad kommer på gaden.den kan læses og downloades på Arbejdstilsynets hjemmeside: Undertegnede har fået tilsendt en kopi før udgivelsen. Der er ikke de helt store ændringer i vejledningen, dog er der nogle væsentlige punkter at bemærke. Det vil være alt for omfattende at gå i detaljer i denne artikel, men jeg vil fremhæve et par stykker: Den nye publikation giver mulighed for, og beskriver reglerne omkring opstilling af fastbrændselsfyrede anlæg (både automatisk og manuelt fyrede) som lukkede anlæg med trykekspansion, MEN kun under ganske bestemte forudsætninger! En anden væsentlig forandring er, at anlæg, der markedsføres som en enhed, skal afprøves af et bemyndiget organ og herefter CE-mærkes. Dog kan man udlede, at der alternativt findes en mulighed for at opstille anlægget på ejer/brugers ansvar!(?) Det sidstnævnte forudser jeg vil give mange problemer på sigt problemer, som vi uvægerligt vil blive en del af. Hvad sker der eksempelvis, når et anlæg er opstillet på ejers ansvar, og huset så efterfølgende sælges? Mon ikke vi også vil opleve, at nogle montører fristes til at sammensætte et anlæg af billigere dele, således at anlægget sammenlagt ikke er CE mærket? Efterfølgende kan man forestille sig et slagsmål, om kunden nu også har vedgået, at anlægget er opstillet efter den ene eller anden regel. Midt på slagmarken står så skorstensfejeren og kan af gode grunde ikke fastslå, om anlægget kan godkendes eller ej! Jeg vil opfordre alle kolleger til grundigt at sætte sig ind i begge de nye publikationer og deltage i Skorstensfejerfagskolens opfølgningskurser i love og bestemmelser. (Spørgsmål eller kommentarer til artiklen kan sendes til: N Nye svende ved svendeprøven nov Skorstensfejermesteren 4/2006 Bagerst fra venstre: Mikkel Jepsen (Tore Bott, Horslunde), Thomas Stenkilde AndersEen (Bjarne T. Pedersen, Esbjerg), Michael Sjørslev Johnsen (Anders Timmerby, Grindsted), Jesper Schulz (Per Kjær Jensen, Fredericia), Mads Emil Bott (Peter Pedersen, Maribo), David Ringhejm Nielsen (Erik Didriksen, Sakskøbing), Niki Ringhejm Nielsen (M. og K. Murel, Nykøbing F), Jesper Hedam Larsen (Martin Holm Andersen, Årslev), Anders Bruun Mynster (Tom Høegh, Virum), Søren Bentzen (Kurt Blicher Pedersen, Odder), Mikkel Justesen Møller (Skorstensfejerfi rmaet Sunds, Nibe) Forrest fra venstre: Ask Fogh Nielsen (Steffen Christensen, Assens), Per Ottesen (Henry Lindstrøm, Ikast), Martin Maidal Hansen (Helge Christiansen, Aars), René Boserup (Johan Peder Nielsen, Bjerringbro), Morten Kjær Lindstrøm (Brian Dam Johansson, Gjerlev), Dennis Lund Bojang (Frederiksberg Skorstensfejervæsen), Hans Jørgen Mortensen (Jesper Jul Jensen, Brovst), Mikkel Linding Steffensen (John Lillelund, Ålbæk)

11 Defekt gasfyr tæt på at CO-forgifte to familier En familie på fire har været indlagt på Rigshospitalet med en alvorlig forgiftning, der skyldtes en fejl på deres gasfyr. Ulykken er nummer to af sin art i år, og gasselskaberne har valgt at advare kunder. Familien var gennem længere tid blevet mere og mere syg, blandt andet med hovedpine og kvalme, men vidste ikke hvorfor. Først alt for sent viste det sig, at årsagen gemte sig i kælderen, hvor familiens naturgasfyr via et defekt T-stykke lækkede den livsfarlige og lugtfri gasart kulilte. Efter behandling i trykkammeret er de nu udskrevet og uden for livsfare, men det er uvist, om de får varige men. Kvinden har blandt andet fortsat hukommelsesbesvær. Synderen er et naturgasfyr af mærket Vaillant, som er solgt i eksemplarer i Danmark. Ifølge landets største naturgasselskab, HNG, er situationen alvorlig: For et halvt år siden blev en mor og to døtre ramt efter udslip fra præcis samme defekt, og også dengang måtte de akutindlægges med kulilteforgiftning. DONG og NHG har sendt et brev ud til over gaskunder, der muligvis har et farligt fyr. Ifølge HNG er de to familier helt uden medskyld i ulykkerne. Teknisk direktør Ole Nygaard Olsen fortæller, at alt tyder på, at en konstruktionsfejl i gasfyret betyder, at en prop af sig selv kan falde af, selv om det ikke burde kunne lade sig gøre! Fugt i opstillingsrummet er et af faresignalerne på røggas/kulilteudslip. Det farligste ved gasulykkerne er deres snigende karakter. Kulilte kan ikke ses eller lugtes, men forhindrer kroppen i at optage ilt, hvilket især rammer hjernen og hjertet. I 1997 mistede fire danskere livet ved kulilteudslip. Risikoen for varige hjerneskader vokser, når forgiftningen får lov at stå på i længere tid. Den anden familie, der blev syg i foråret, er endnu ikke kommet over ulykken. Ifølge HNG kæmper en af familiens døtre fortsat med stærk hovedpine og koncentrationsproblemer. Defekten skyldes proppen på et hvidt t-stykke, der kan sidde oven på gaskedler af mærket Vaillant med typenummer 126, 136, 196 eller 276. Familien blev dårlig, fik hovedpine og kvalme, men fik det bedre, da de tog på ferie. Deres kælder var fugtig, og de fik nogen til at kigge på det.»og så blev vi heldigvis tilkaldt og opdagede med det samme, at det var helt, helt galt«, siger Ole Nygaard Olesen, der slår fast, hvorfor der skulle handles hurtigt: Skorstensfejermesteren 4/

12 MÆRKEDAGE: 70 År En af Laugets store trækker sig tilbage Tidligere Skorstensfejermester Kenny Andersen kan den 6. februar 2007 fejre sin 70 års fødselsdag. Kenny kom i lære 1952 hos Aage Mogensen i Grenå. Herefter kom han til Brædstrup hos Poul Gunni, hvor han arbejdede som svend, indtil han i 1975 blev ansat som mester i den sydlige del af Fredericia kommune et job, han bestred indtil han gik på efterløn i Kennys kone døde i en tidlig alder, hvilket selvfølgelig gjorde livet svært, men han har nu igen fundet en at dele tilværelsen med, nemlig Lilly. Kenny har altid passet sin forretning til punkt og prikke, og man var aldrig i tvivl om hans faglige dygtighed. I amtsklubben har vi i mange år nydt godt af Kennys altid kvikke bemærkninger, og han har altid været god for en vittighed eller fem, hvilket han forhåbentlig vil være i mange år endnu. En gammel tillidsmand har valgt at stoppe med sit sidste hverv, nemlig som skuemester for faget. Allerførst vil jeg på vegne af Faglig udvalg sige tak til Zep for godt og veludført arbejde. Zep har gennem tiden været aktiv for vores organisation helt fra lærlingekontoret, det faglige udvalg, forretningsudvalget, de sidste mange år som skuemester, og han blev kaldt tilbage til Faglig udvalg. Uddannelse har altid været Zep`s store område, og han har igennem tiden sat sine mange præg på vores uddannelse. Som han altid har fortalt mig, er uddannelse fundamentet for vores fag. Vores norm for ventilationsrens har mange fingeraftryk fra Zep. Der skal til Zep og Gina ikke at forglemme, fra os alle, der kender jer, lyder en tak for god og stabil indsats for vores fag igennem mange år Lars Michelsen Et stort tillykke på Vejle amtsklubs vegne. Per Skuekommissionen efter endt svendeprøve november Fra venstre: Morten Bjørklund, Jørn Zepernick, Lars Michelsen, Freddy Nielsen, Lars Karlsen og Søren Buus Citat: Beredskabsstyrelsen Langt de fleste brande i enfamiliehuse opstår i forbindelse med forkert fyring, som udvikler sig til skorstensbrande. 43 % af alle brandårsager for enfamiliehus o. lign er i denne kategori. 12 Skorstensfejermesteren 4/2006

13 M MK-godkendelse og CE-godkendelse?? TRYKSAGER af høj kvalitet - til tiden! Af skorstensfejermester John Clemmesen MK-godkendte skorstene lever stadigvæk. Jeg har et par gange mødt svende, der mente, de ikke længere kunne godkende en ny skorstensinstallation, fordi skorstenen ikke var CE-godkendt. Husk lige at skrive Det kan indimellem være svært at samle relevant stof til fagbladet. Bladets læsere er derfor mere end velkommen til at bidrage med store og små historier, der kan have interesse for faget. Billeder af ældre dato er lige så velkomne, men helst med tidsfastsættelse, og meget gerne ledsaget af et par ord eller en lille historie. MK-godkendelsen gælder stadigvæk for en række af landets producenter. Disse producenter kan stadigvæk sælge og markedsføre deres skorstene i Danmark, så længe godkendelsen er gyldig. Når MK-godkendelsen udløber, vil denne ikke blive fornyet. Derved vil producenten være tvunget til at lade skorstenen CE-godkende for fortsat at kunne sælge og markedsføre skorstenen i Europa. Dette betyder, at CE-godkendte skorstene skal synes efter BR-S 98, afsnit 8.4.3, hvor mindsteafstanden til brandbart materiale er angivet i CE-Mærkningsinformationen. MK-godkendte skorstene skal således stadig synes efter BR-S 98, afsnit Jeg håber, det hjalp en smule på den forvirring, der kan opstå, når nye bestemmelser skal køre parallelt med de gamle bestemmelser. Hvis bladet udebliver. Skorstensfejermesteren sendes til alle fagets udøveere. Såfremt der er en kollega på værkstedet, der ikke modtager bladet, bedes man snarest rette henvendelse til redaktøren eller til KHI-Data for at få rettet fejlen. Snaremosevej Fredericia Tlf: Fax: Mobil: Skorstensfejermesteren 4/

14 14 Skorstensfejermesteren 4/2006

15 Efteruddannelse for skorstensfejere 2007 Kursus Termin Antal dage Ledige pladser Ajourføring af regler for brandpræventivt tilsyn Vi arbejder med love og bestemmelser der ligger til grund for det brandpræventive tilsyn. Meget teori og lidt praktik Indregulering og kontrol af biobrændselsanlæg Vi arbejder med indregulering af stokerfyrede biobrændselsanlæg. Vi foretager økonomimålinger på anlæggene. Lidt teori og meget praktik. Rensning og måling af oliefyrsanlæg Vi arbejder med rensning, vedligeholdelse og kontrol af oliefyrsanlæg. Lige dele teori og praktik Vejledning om forebyggende miljøforanstaltninger (optaget pilotkursus) 5 Vi arbejder med metoder til begrænsning af skadelige stoffer og partikler ved fyring med fast brændsel. Lige dele teori og praktik Vurdering af bygningsmaterialer (optaget pilotkursus) 3 Vi arbejder med anvendelse og kendskab til brandadskillende beklædninger og konstruktioner i byggeri. Meget teori og lidt praktik Skorstenes installering og reparation Vi arbejder med opbygning af skorstene og montering af foringer Lidt teori og meget praktik Ring til Dorte for at få oplyst hvornår der er ledige pladser eller se det på Oliefyrsmontør < 120 kw Lær at servicere oliefyrede anlæg i villaer mm. Kurset for den nye eller lidt erfarende serviceteknikker på mindre anlæg. Undervisningen består af lige dele teori og praktik Tilmeldingsskemaer fås ved henvendelse til: Dorte Mensel Direkte telefon Mail: Faglige spørgsmål vedr. kursusindhold mm. Finn Hansen Direkte telefon Mail: Siden er sidst opdateret den 11. januar 2007 Skorstensfejermesteren 4/

16 Returadresse: KHI-Data Aps Gl. Færgevej 3, 7000 Fredericia Skorstene Det enkle valg DM Modulskorstene EM Modulskorstene Keramiske Modulskorstene Stålskorstene Nedsænkningsrør Keramiske Nedsænkningsrør Tætningsmasse Modul Pejse Schiedel Skorstene A/S Industrivej 23 DK-7470 Karup J Tlf Fax RONDO

Skorstensfejeren. Oktober 2009 16. årgang

Skorstensfejeren. Oktober 2009 16. årgang Skorstensfejeren Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Oktober 2009 16. årgang 3 Skorstensfejeren Udgiver: Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Ansvarshavende redaktør: Lars G. Michelsen Grejsdalen

Læs mere

Referat for Beredskabskommissions møde den 14. december 2011 kl. 10:00 i Jørgen Hansens kontor

Referat for Beredskabskommissions møde den 14. december 2011 kl. 10:00 i Jørgen Hansens kontor Referat for Beredskabskommissions møde den 14. december 2011 kl. 10:00 i Jørgen Hansens kontor Indholdsfortegnelse 001. Udbud af skorstensfejning 3 002. Nedlæggelse af Redningshundetjenesten. 5 003. Stormflod

Læs mere

Aftale om skorstensfejning

Aftale om skorstensfejning Aftale om skorstensfejning Nærværende aftale er indgået mellem Faaborg-Midtfyn Kommune Fagsekretariat Teknik Nørregade 4 5600 Faaborg (herefter kaldet kommunalbestyrelsen) og For aftalen gælder følgende

Læs mere

Skorstensfejeren. Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778. Oktober 2007 14. årgang

Skorstensfejeren. Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778. Oktober 2007 14. årgang Skorstensfejeren Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 3 Oktober 2007 14. årgang Skorstensfejeren Udgiver: Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Ansvarshavende redaktør: Lars G. Michelsen Grejsdalen

Læs mere

Tag grønt ansvar, når du fyrer - Har du styr på din brændeovn?

Tag grønt ansvar, når du fyrer - Har du styr på din brændeovn? Tag grønt ansvar, når du fyrer - Har du styr på din brændeovn? De fleste brændeovnsejere nyder at tænde op i n og mærke varmen og hyggen brede sig. Men desværre er det ikke alle, der har styr på deres

Læs mere

Skorstensfejeren. Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 3-4. December 2011 18. årgang. Milani Franco, Italien Se side 8

Skorstensfejeren. Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 3-4. December 2011 18. årgang. Milani Franco, Italien Se side 8 Skorstensfejeren Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Milani Franco, Italien Se side 8 December 2011 18. årgang 3-4 Skorstensfejeren Udgiver: Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Ansvarshavende

Læs mere

Notat. Ofte stillede spørgsmål og svar om brændefyring og luftforurening

Notat. Ofte stillede spørgsmål og svar om brændefyring og luftforurening Notat Erhverv J.nr. MST-523-00072 Ref. RALAS Den 4. juni 2008 Ofte stillede spørgsmål og svar om brændefyring og luftforurening Miljøministeriet får et utal af henvendelser vedr. røggener fra brændeovne

Læs mere

Brændeovnsbekendtgørelsen og lokal luftforurening

Brændeovnsbekendtgørelsen og lokal luftforurening Brændeovnsbekendtgørelsen og lokal luftforurening Kåre Press-Kristensen Seniorrådgiver, luftkvalitet Civilingeniør, Ph.D., HD(A) Tlf. (+45) 22 81 10 27 Karp@env.dtu.dk Det Økologiske Råd Forurening fra

Læs mere

Barsel.dk - en ny barselsordning for det private arbejdsmarked

Barsel.dk - en ny barselsordning for det private arbejdsmarked Barsel.dk - en ny barselsordning for det private arbejdsmarked August 2006 2 Hvad er Barsel.dk Barsel.dk er en ny udligningsordning for arbejdsgivere på det private arbejdsmarked. Den nye ordning betyder,

Læs mere

#split# Aftale agtes indgået med ansøger, som vurderes at være bedst kvalificeret ud fra følgende udvælgelses kriterier og vægtning:

#split# Aftale agtes indgået med ansøger, som vurderes at være bedst kvalificeret ud fra følgende udvælgelses kriterier og vægtning: #split# Plan og Miljø Dato: 27. marts 2015 Sags. nr.: 88.12.00-P19-1-15 Sagsbeh.: Jørgen W. Pedersen Lokaltlf.: +4599455513 Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev Telefon 9945 4545 Fax 9945 4500 raadhus@99454545.dk

Læs mere

FORSKRIFT. Forskrift for brug af fastbrændselsovne i Frederikssund Kommune

FORSKRIFT. Forskrift for brug af fastbrændselsovne i Frederikssund Kommune FORSKRIFT Forskrift for brug af fastbrændselsovne i Frederikssund Kommune Baggrund Hvis man bruger brændeovne, brændekedler, pejse og andre ovne til fast brændsel forkert, bliver der udledt mange partikler,

Læs mere

Forskrift for brug af fastbrændselsovne

Forskrift for brug af fastbrændselsovne Forskrift for brug af fastbrændselsovne Rev. 2017 Baggrund Hvis man bruger brændeovne, brændekedler, pejse og andre ovne til fast brændsel forkert, bliver der udledt mange partikler, som kan skade naboer

Læs mere

mindre co 2 større livskvalitet

mindre co 2 større livskvalitet dig og din brændeovn mindre co 2 større livskvalitet Foreningen af leverandører af pejse og brændeovne i Danmark Investering i en brændeovn og korrekt fyring med træ er det mest effektive, du og din familie

Læs mere

Skorstensfejeren. Juli 2008 15. årgang

Skorstensfejeren. Juli 2008 15. årgang Skorstensfejeren Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Juli 2008 15. årgang 2 Skorstensfejeren Udgiver: Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Ansvarshavende redaktør: Lars G. Michelsen Grejsdalen

Læs mere

OBS! På huse med stråtag SKAL skorstenspiben føres mindst 80 cm. over tagryg.

OBS! På huse med stråtag SKAL skorstenspiben føres mindst 80 cm. over tagryg. Spørgsmål & Svar sp: Hvor høj skal en skorsten være? sv: I det nugældende Bygningsreglement er der ikke angivet en mindstehøjde i cm. Der opereres med et "funktionskrav" som siger at en skorsten skal have

Læs mere

Skorstensfejeren. Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778. Juli 2011 18. årgang

Skorstensfejeren. Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778. Juli 2011 18. årgang Skorstensfejeren Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Juli 2011 18. årgang 2 Skorstensfejeren Udgiver: Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Ansvarshavende redaktør: Lars G. Michelsen Grejsdalen

Læs mere

Skorstensfejeren. Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778. Juni 2013 20. årgang. Halsnæs Fjernvarmecentral

Skorstensfejeren. Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778. Juni 2013 20. årgang. Halsnæs Fjernvarmecentral Skorstensfejeren Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Halsnæs Fjernvarmecentral Juni 2013 20. årgang 2 Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Ansvarshavende redaktør: Lars Larsson Lille Kregmevej

Læs mere

Monteringsanvisning på enkelt modulskorstene

Monteringsanvisning på enkelt modulskorstene Monteringsanvisning på enkelt modulskorstene Montageanvisning for enkelt modul skorstene CE-mærket Certifikat Producent Er godkendt til følgende temperaturklasser: T400 = Godkendt til 400 C T450 = Godkendt

Læs mere

Forskrift for brug af fastbrændselsovne i Hvidovre Kommune

Forskrift for brug af fastbrændselsovne i Hvidovre Kommune Forskrift for brug af fastbrændselsovne i Hvidovre Kommune Baggrund og lovgrundlag Forkert anvendelse af brændeovne, brændekedler, pejse og lignende fastbrændselsovne medfører ofte røggener for de omkringboende

Læs mere

BRANCHEMØDER Skorstensfejerens rolle

BRANCHEMØDER Skorstensfejerens rolle Skorstensfejerens rolle Artikel i Fagbladet Skorstensfejeren Til alle skorstensfejere i Danmark Der er udarbejdet en ny branchestandard for skorstensfejere, der deltager i OR-ordningen. Det har efter udvalgets

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Forskrift for brug af brændeovne m.v.

Forskrift for brug af brændeovne m.v. Forskrift for brug af brændeovne m.v. Forskrift nr. 1/2009 Teknik og Miljø Baggrund 1. Som hjælp til borgerne, har Sønderborg Kommune udarbejdet denne forskrift. Den indeholder regler for korrekt brug

Læs mere

Ordinært repræsentantskabsmøde i Danskflugtskydnings Forbund Sted: Hotel Scandic Odense Dato: 22 marts 2014. Punkt Emne. 1 Valg af dirigent.

Ordinært repræsentantskabsmøde i Danskflugtskydnings Forbund Sted: Hotel Scandic Odense Dato: 22 marts 2014. Punkt Emne. 1 Valg af dirigent. Ordinært repræsentantskabsmøde i Danskflugtskydnings Forbund Sted: Hotel Scandic Odense Dato: 22 marts 2014 Punkt Emne 1 Valg af dirigent 2 Valg af stemmetællere 3 Optælling af tilmeldte foreninger/ delegerede

Læs mere

Råderet inde i boligen

Råderet inde i boligen Råderet inde i boligen Reglerne er beskrevet i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 23. juni 2005 - Nr. 627 i 82 til og med 95. Alle forbedringer er tilladt Ifølge bekendtgørelsen er alle

Læs mere

Systemer til tætning af gennemføringer i brandteknisk klassificerede bygningsdele

Systemer til tætning af gennemføringer i brandteknisk klassificerede bygningsdele MK 6.00/009 8. udgave Januar 2014 Systemer til tætning af gennemføringer i brandteknisk klassificerede bygningsdele MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser ETA-Danmark A/S Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund

Læs mere

Regler for fyring med fast brændsel

Regler for fyring med fast brændsel Regler for fyring med fast brændsel Side 1 Hvis du fyrer rigtigt i din brændeovn, brændekedel, pejs og lignende fastbrændselsovne, undgår du ofte røggener for dine naboer. Samtidig mindskes risikoen for

Læs mere

Elevarbejdet. profil 2000. Velkommen i klubben

Elevarbejdet. profil 2000. Velkommen i klubben Elevarbejdet profil 2000 Velkommen i klubben Velkommen i klubben er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Folderen retter sig mod eleverne på social- og sundhedsskolerne, så de kan få et indblik

Læs mere

Skorstensfejeren. December 2008 15. årgang

Skorstensfejeren. December 2008 15. årgang Skorstensfejeren Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 December 2008 15. årgang 4 Skorstensfejeren Udgiver: Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Ansvarshavende redaktør: Lars G. Michelsen Grejsdalen

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

Regler for fyring med fast brændsel

Regler for fyring med fast brændsel Regler for fyring med fast brændsel Hvis du fyrer rigtigt i din brændeovn, brændekedel, pejs og lignende fastbrændselsovne, undgår du ofte røggener for dine naboer. Samtidig mindskes risikoen for udledning

Læs mere

Regler for fyring med fast brændsel

Regler for fyring med fast brændsel Regler for fyring med fast brændsel Side 1 Hvis du fyrer rigtigt i din brændeovn, brændekedel, pejs og lignende fastbrændselsovne, undgår du ofte røggener for dine naboer. Samtidig mindskes risikoen for

Læs mere

Made in Denmark Made in Denmark

Made in Denmark Made in Denmark DK www.hwam.dk HWEM ER Made in Denmark Made in Denmark HVEM Made ER in HWAM? Denmark Eller Hwem er HWAM?, som vi siger på godt jysk. HWAM er én af Danmarks største producenter af arkitekttegnede og miljøvenlige

Læs mere

Beredskab. Skorstensfejerarbejde Information, Love og regler

Beredskab. Skorstensfejerarbejde Information, Love og regler Beredskab Skorstensfejerarbejde Information, Love og regler 2 INDHOLD Information... 4 Skorstensfejning... 4 Betaling... 4 Skorstensfejerområder... 5 Skorstensbrand... 5 Skorstensfejerens opgaver... 6

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen-Beck 185 203 388 I Jan 70 Erik Høltermann 170 179 349 I Jun 84 Rene Poulsen 060664 167 135 302 I Mar 86

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Herning GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Aage Christiansen 157 204 361 I Maj 80 Steen Lillegaard 147 159 306 I Jun 84 Jens Vestergaard 140 167 307 I Jan 74 Per Vestergaard

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

Formanden orienterer

Formanden orienterer Nummer 1 2013 - årgang 39. I dette nummer: Formanden orienterer Formanden orienterer 1 Ferie!!!! 2 Parkering ved klubhuset 3 Hjemmesiden får nyt udseende 4 Igennem de seneste år har der været faldende

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle V 0 udskrevet for: Veteran individuel Side 1 Dame individuel 1 84 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 29 45 2 113 Sandie Jensen Egtved 4221264196 19 50 2 udskrevet for: Dame individuel Side 2 Junior individuel

Læs mere

Pejse og brændeovne. Bygningsreglement for småhuse 1998

Pejse og brændeovne. Bygningsreglement for småhuse 1998 Pejse og brændeovne Bygningsreglement for småhuse 1998 Forord Bygningsreglement for småhuse (småhusreglementet), der trådte i kraft den 15. september 1998, indeholder i afsnit 8 en række byggetekniske

Læs mere

Far, mor og barn barselsorlov med løn/dagpenge FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE

Far, mor og barn barselsorlov med løn/dagpenge FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE Far, mor og barn barsels med løn/dagpenge FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE Indhold: Far, mor og barn barsels med dagpenge er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen gennemgår amts/kommunalt ansattes

Læs mere

Fyr med god samvittighed. skorstensfejerlauget om miljødebatten

Fyr med god samvittighed. skorstensfejerlauget om miljødebatten Fyr med god samvittighed Informationsbrochure fra skorstensfejerlauget om miljødebatten Fyr med god samvittighed Debatten om brændefyring og miljø har verseret i Danmark i flere år uden, at nogen er blevet

Læs mere

InfoNyt. Efterår 2013. Uddannelserne til mediegrafiker og grafisk tekniker

InfoNyt. Efterår 2013. Uddannelserne til mediegrafiker og grafisk tekniker InfoNyt Efterår 2013 Uddannelserne til mediegrafiker og grafisk tekniker Jeres praktikpladskonsulent Skolen har praktikpladskonsulenter, der varetager kontakten og dialogen med virksomhederne. De bistår

Læs mere

Referat for Beredskabskommissions møde den 15. juni 2011 kl. 10:00 i Falckstationen i Aars

Referat for Beredskabskommissions møde den 15. juni 2011 kl. 10:00 i Falckstationen i Aars Referat for Beredskabskommissions møde den 15. juni 2011 kl. 10:00 i Falckstationen i Aars Indholdsfortegnelse 007. Skorstensfejermester Helge Christiansen opsiger sit erhverv 3 008. Øvelsen Tordenskjold

Læs mere

Børn snydt for to milliarder. Af: Mikkel Kamp

Børn snydt for to milliarder. Af: Mikkel Kamp Page 1 of 5 søg redaktion nyt job annoncer tema skriv til os print artikler leder noter opslagstavlen debat årgange 23/2008 Børn snydt for to milliarder I 2005 bevilgede regeringen to milliarder kroner

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Skorstensfejeren. Dansk lærlings praktikerfaringer fra ophold i Sverige. læs side 3. December 2009 16. årgang

Skorstensfejeren. Dansk lærlings praktikerfaringer fra ophold i Sverige. læs side 3. December 2009 16. årgang Skorstensfejeren Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Dansk lærlings praktikerfaringer fra ophold i Sverige læs side 3 December 2009 16. årgang 4 Skorstensfejeren Udgiver: Skorstensfejerlauget af 11.

Læs mere

Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014

Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014 Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014 Orientering fra Per Andersen Team Genbrugspladser Esbjerg kommune Fra d. 1 januar 2014 har medarbejderne på Team Genbrugspladser Esbjerg kommune

Læs mere

infonyt Uddannelserne til mediegrafiker og grafisk Efterår 2013

infonyt Uddannelserne til mediegrafiker og grafisk Efterår 2013 infonyt Uddannelserne til mediegrafiker og grafisk tekniker Efterår 2013 Jeres praktikpladskonsulent Skolen har praktikpladskonsulenter, der varetager kontakten og dialogen med virksomhederne. De bistår

Læs mere

Råderet inde i boligen

Råderet inde i boligen 3606-0 Engvadgård Råderet inde i boligen Reglerne er beskrevet i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 15. juni 2006 - Nr. 627 i 82 til og med 95. Alle forbedringer er tilladt Ifølge bekendtgørelsen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle Dame individuel 1 50 Susanne Christiansen Billund 4207163484 31 43 2 29 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 16 45 2 udskrevet for: Dame individuel Side 1 Junior individuel 1 101 Jesper Egeskov Grindsted 4103252537

Læs mere

Samlet resultat- og tilmeldingsliste: (Gruppeopdelt)

Samlet resultat- og tilmeldingsliste: (Gruppeopdelt) Samlet resultat- og tilmeldingsliste: (Gruppeopdelt) Point Point Point Point Point Placering 1. afd. 2. afd. 3. afd. 4. afd. I alt Gruppe 1: Kæden Nyborg Kertem. Ørbæk Rygnr.: Fornavn: Efternavn: Klub:

Læs mere

24. februar 2014/ HO J.nr. 5.01 / 11-288. Referat fra møde i kontaktudvalget den 18. februar 2014

24. februar 2014/ HO J.nr. 5.01 / 11-288. Referat fra møde i kontaktudvalget den 18. februar 2014 Taxinævnet i Region Hovedstaden Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg Telefon 3821 2750 man-torsdag 09.00-12.00 - Fax 3821 2749 Eksp.tid: mandag og torsdag 9.00-17.00, tirs., ons., fredag

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0068 aq. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Kurt Hansen A/S Solrød Center 63 2680 Solrød Strand

Klager. J.nr. 2011-0068 aq. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Kurt Hansen A/S Solrød Center 63 2680 Solrød Strand 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. EDC Mæglerne Kurt Hansen A/S Solrød Center 63 2680 Solrød Strand Nævnet har modtaget klagen den 18. april 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Skorstensfejeren. Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778. Marts 2014 21. årgang

Skorstensfejeren. Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778. Marts 2014 21. årgang Skorstensfejeren Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Marts 2014 21. årgang 1 Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Ansvarshavende redaktør: Lars Larsson Lille Kregmevej 23 B, 3300 Frederiksværk

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 14. juni 2017, kl. 14:00 afholdt ved Restaurant Oven Vande i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 14. juni 2017, kl. 14:00 afholdt ved Restaurant Oven Vande i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 14. juni 2017, kl. 14:00 afholdt ved Restaurant Oven Vande i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Pkt. 2: Pkt. 3: Pkt. 4: Pkt. 5: Pkt. 6: Pkt. 7: Pkt. 8: Valg af dirigent

Læs mere

KENDELSE afsagt fredag den 22. januar 2010

KENDELSE afsagt fredag den 22. januar 2010 KENDELSE afsagt fredag den 22. januar 2010 i faglig voldgiftssag, 2009.0235 Blik- og Rørarbejderforbundet (forbundsformand Max Meyer) mod Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 for skorstensfejermester

Læs mere

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26 Aksel Lykke AARHUS TECH Allan Petersen EUC Sjælland Benny Larsen EUC Sjælland Bent-Ole Bohn TEKNIQ Bjarne Pedersen Selandia Brian Berndsen EUC Syd Brian Vestergaard EUC Sjælland Carsten Olsen Borregaard

Læs mere

Monteringsanvisning på dobbelt modulskorstene

Monteringsanvisning på dobbelt modulskorstene Monteringsanvisning på dobbelt modulskorstene Montageanvisning for dobbelt modul skorstene CE-mærket Certifikat 0036 CPD 90219 001 Producent Schiedel Skorstene A/S Industrivej 23 DK-7470 Karup T450 = temperaturklasse

Læs mere

25-års jubilarer i københavn - 2009 Af: StilladsInformation

25-års jubilarer i københavn - 2009 Af: StilladsInformation 25-års jubilarer i københavn - 2009 Af: StilladsInformation Torsdag den 3. december 2009 blev der igen holdt jubilæumsreception for 25-års jubilarer i Stilladsarbejdernes Brancheklub af 1920 i København.

Læs mere

Side 1 af 9 10/10/2013 infonyt Tømreruddannelsen Efterår 2013 På tømreruddannelsen vil vi gerne knytte tættere kontakt til branchen, derfor udsender vi et nyhedsbrev op til fire gange om året. Nyhedsbrevet

Læs mere

Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling Lørdag den 28. februar 2015 kl. 13:30 Rønnede Kro, Vordingborgvej 530, 4683 Rønnede

Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling Lørdag den 28. februar 2015 kl. 13:30 Rønnede Kro, Vordingborgvej 530, 4683 Rønnede Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling Lørdag den 28. februar 2015 kl. 13:30 Rønnede Kro, Vordingborgvej 530, 4683 Rønnede Referat Formand for Dansk Tækkemandslaug Henrik Henriksen bød velkommen til generalforsamlingen

Læs mere

Gastekniske Dage 2011. Michael Strøm Kierulff a/s METALBESTOS

Gastekniske Dage 2011. Michael Strøm Kierulff a/s METALBESTOS Michael Strøm Kierulff a/s METALBESTOS CE mærkning og brandsikring i henhold til Byggevaredirektivet og Bygningsreglementet BR10 Emnet er opdelt således: 1. CE mærkning iht. Byggevaredirektivet (CPD) 2.

Læs mere

Resultater Jæger. Jæger

Resultater Jæger. Jæger Jæger Allan Stigsen Jæger Kl. 12:00 361 Jørgen Nielsen JÆ Jæger Kl. 11:15 357 John Christensen JÆ Jæger Kl. 08:15 340 Flemming Carlsen JÆ Jæger Kl. 10:45 338 Per Jensen JÆ Jæger Kl. 10:15 334 Morten Røge

Læs mere

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Onsdag d. 25. marts 2015, kl. 17.00 UCH, Døesvej, 7500 Holstebro Dagsorden: 1. Velkomst 2. Valg af dirigenter 3. Valg af stemmeudvalg 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Standardaftale om skorstensfejning samt vejledende gebyrer for skorstensfejerarbejde

Standardaftale om skorstensfejning samt vejledende gebyrer for skorstensfejerarbejde Standardaftale om skorstensfejning samt vejledende gebyrer for skorstensfejerarbejde Journal nr. 2:8032-227, 2:8032-228 Rådsmødet den 15. december 1999 1. Resumé Kommunernes Landsforening (KL) har den

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen Beck 166 162 328 I Jan 70 Erik Høltermand 125 139 264 I Jun 84 René Poulsen 060664 186 206 392 I Mar 86

Læs mere

Far, mor og barn barselsorlov med løn/dagpenge

Far, mor og barn barselsorlov med løn/dagpenge Far, mor og barn F O A F A G O G A R B E J D E barsels med løn/dagpenge Indhold: Far, mor og barn barsels med dagpenge er udgivet af FOA Fag og. Pjecen gennemgår amts/kommunalt ansattes smuligheder med

Læs mere

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Nr. 1 Februar 2013 44. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Midlertidig adresse: Georg Hansens Ager 7, 2640 Hedehusene Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Skorstensfejer- MESTEREN INDE I BLADET. Fagblad for Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778. Partikelforurening fra Brændeovne

Skorstensfejer- MESTEREN INDE I BLADET. Fagblad for Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778. Partikelforurening fra Brændeovne Skorstensfejer- MESTEREN Fagblad for Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 INDE I BLADET Partikelforurening fra Brændeovne Sikkerhed på arbejdspladsen En rigtig skorstensfejer Eschfoe 2004 5 7 8 10

Læs mere

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 28-november-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Erik Stoumanns kontor Udsendelsesdato: Afbud fra:

Læs mere

BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder

BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder I det følgende bringes citater fra virksomheder fra Havredal gl. Skoles virksomhedsnetværk, der har haft unge med særlige behov ansat i op til 6 år, og

Læs mere

Elfagets Faglæreruddannelse

Elfagets Faglæreruddannelse Grillarrangement Starttidspunkt tirsdag 24-06-2014 00:00 Sluttidspunkt tirsdag 24-06-2014 00:00 Aksel Lykke Dennis Langvad Kurt Kristensen Mathies Sørensen Steffen Sørensen Kim Fusager Flemming Kastbjerg

Læs mere

Den gode læreplads. Gode råd fra unge lærlinge

Den gode læreplads. Gode råd fra unge lærlinge Den gode læreplads Gode råd fra unge lærlinge Pjecen er produceret med udgangspunkt i et fokusgruppeinterview, hvor analysefirmaet NewInsigt har talt 7 lærlinge, som enten lige er udlært eller midt i deres

Læs mere

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud JANUAR 2017 løntilskud A-KASSE vikararbejd ansættelse dagpengeret Aktivering For dig under 30 uddannelse aktiveringsforløb virksomhedspraktik uddannelsestilbud jobplan beskæftigelsemulighed dagpenge befordringstilskud

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007.

Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007. Side 1 af 5 Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007. Den ordinære generalforsamling startede kl. 18.00 hvor Ejerforeningen var vært med pølser og en øl/vand. Til generalforsamlingen

Læs mere

MUSHEMBA FOUNDATION nyhedsbrev

MUSHEMBA FOUNDATION nyhedsbrev Kære venner og støtter af Mushemba Foundation og Trinity Skolen, Det er ca. 4 mdr. siden vi sidst har skrevet til jer, og givet opdatering på vores arbejde. Nu er det på tide, at vi informerer lidt igen

Læs mere

Dansk Firmaidrætsforbund. DM i Bordtennis 2012. Stævneprogram

Dansk Firmaidrætsforbund. DM i Bordtennis 2012. Stævneprogram Dansk Firmaidrætsforbund DM i Bordtennis 2012 Stævneprogram Velkommen til Aalborg Jeg er glad for endnu engang at kunne byde velkommen til et DM her i Aalborg denne gang i Bordtennis. Det er altid en oplevelse

Læs mere

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse.

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Billede på forsiden: Rekordforsøg 30 piger på samme toilet i pige ugen. Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Foredrag: Torsdag d. 17.

Læs mere

Falckreddernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel

Falckreddernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel Falckreddernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel 3F TRANSPORTGRUPPEN CHAUFFØRERNES FAGFORENING Indhold Rettigheder er ikke en gave fra himlen... side 5 Indviklet puslespil... side 6 Oversigt...

Læs mere

25 år med... VEJRET. Nr. 3-26. årgang August 2004 (100)

25 år med... VEJRET. Nr. 3-26. årgang August 2004 (100) 25 år med... VEJRET Nr. 3-26. årgang August 2004 (100) Medlemsblad for Dansk Meteorologisk Selskab c/o Michael Jørgensen Morbærhaven 8-50, 2620 Albertslund Tlf. 43 46 39 22, trimi@aub.dk Giro 7 352263,

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling i FTSS lørdag den 27. november 2004 kl.9.00 på Restaurant Hero Bar Stormgade 20 1555 København V.

Indkaldelse til generalforsamling i FTSS lørdag den 27. november 2004 kl.9.00 på Restaurant Hero Bar Stormgade 20 1555 København V. Indkaldelse til generalforsamling i FTSS lørdag den 27. november 2004 kl.9.00 på Restaurant Hero Bar Stormgade 20 1555 København V. 3. november 2004 Som bekendt er vor forening indtrådt som afd. 7 i FFT

Læs mere

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011.

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Region Hovedstaden Årsberetning 2011. Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Regionsårsmødet i kreds Vestegnen fredag den 23. marts 2012. Så har Region Hovedstaden været i gang

Læs mere

Dansk Retrieverklub Region Østjylland Årsberetning for 2007

Dansk Retrieverklub Region Østjylland Årsberetning for 2007 I november 2007 mistede Region Østjylland et mangeårigt skattet medlem, idet Willi Christensen efter 2 års kamp mod en kræftsygdom, måtte give op. I regionen vil vi mindes Willi som en positiv person,

Læs mere

Veteran Turneringsplan - Udendørs 2011. Jyllandsserien Miniveteran. 1.runde: 25/5 kl. 17.00 Horsens - Randers Skive - Ry

Veteran Turneringsplan - Udendørs 2011. Jyllandsserien Miniveteran. 1.runde: 25/5 kl. 17.00 Horsens - Randers Skive - Ry Veteran Turneringsplan - Udendørs 2011 Pulje 17: Jyllandsserien Miniveteran 1.runde: 25/5 kl. 17.00 Horsens - Randers Skive - Ry 2. runde: 8/6 kl. 17.00 TST - Skive Randers - Ry 3. runde: 15/6 kl. 17.00

Læs mere

Professoren. -går i skole! Forkortet læseprøve 2015. Fortalt efter virkelige hændelser. Særlig tak til:

Professoren. -går i skole! Forkortet læseprøve 2015. Fortalt efter virkelige hændelser. Særlig tak til: 1 Professoren -går i skole! Forkortet læseprøve 2015 af Kim Christensen Fortalt efter virkelige hændelser. Særlig tak til: Annette Thomsen, Hundemassør. Dyrehospitalet Sønderborg. Århus Dyrehospital. Hvor

Læs mere

Bygningsreglement for småhuse, om: Pejse- og brændeovne

Bygningsreglement for småhuse, om: Pejse- og brændeovne Bygningsreglement for småhuse, om: Pejse- og brændeovne Denne pjece fortæller om de bestemmelser i småhusreglementet*, der skal overholdes, når der opsættes en pejs eller en brændeovn. Ifølge småhusreglementet

Læs mere

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Danske Malermestre har i perioden 24.-26. oktober 2012 gennemført en analyse blandt medlemmerne vedrørende

Læs mere

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet 1 Vi er til for dig Hver dag bliver HK Kommunal Århus kontaktet af mange medlemmer, der enten ringer, e-mailer eller møder op for at drøfte faglige eller personlige

Læs mere

Maj 2013. Vedlagt i dette nummer GIRO kort til kontingent Indbydelse KÆRBYFEST Beretning

Maj 2013. Vedlagt i dette nummer GIRO kort til kontingent Indbydelse KÆRBYFEST Beretning Maj 2013 Læs i dette nummer: Om Generalforsamlingen Om konstituering Om nye arrangementer Vedlagt i dette nummer GIRO kort til kontingent Indbydelse KÆRBYFEST Beretning Side 1 Bestyrelsen i Kærby Landsbylaug:

Læs mere

NR - NAVN - BY - TID - ALD.-PRTAL-PLGRP.

NR - NAVN - BY - TID - ALD.-PRTAL-PLGRP. ENDELIG RESULTATLISTE FOR : HANSTHOLM LØBET 2001 RESULTATER - : 4.2 KM KVINDER 2887 DITTE LEU HANSTHOLM 18.20 33 63.64 1 2889 CECILIE MARDAL SNEDSTED 19.31 17 59.78 2 2878 DORTE SØRENSEN HANSTHOLM 19.48

Læs mere

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk April 2009 Læs i dette nummer: Ny konstituering Ny hjemmeside mm. Arbejdsopgaver Tilskudsmuligheder Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk Side 1 Den nyvalgte bestyrelsen har på

Læs mere

Referat af Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskabs Generalforsamling den 29. marts 2011

Referat af Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskabs Generalforsamling den 29. marts 2011 Referat af Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskabs Generalforsamling den 29. marts 2011 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling var 1) Præsidentens beretning for det forløbne år og igangværende

Læs mere

Brugerrådets beretning for

Brugerrådets beretning for Brugerrådets beretning for 2015 2016 Så er der igen gået et år og det har været spændende og udfordrende. Det der har fyldt mest i det år, der er gået er nok byggeriet. Vi startede allerede for et år siden,

Læs mere

Referat. fra mødet i. Rådet Marens Riddere. den 1. 0ktober 2010.

Referat. fra mødet i. Rådet Marens Riddere. den 1. 0ktober 2010. Referat fra mødet i Rådet Marens Riddere den 1. 0ktober 2010. 1. Velkomst, praktiske oplysninger mv. v/ Oldermanden Oldermanden kunne byde de mange Riddere velkommen i den næsten fyldte Riddersal. Af de

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2012

Bestyrelsens beretning 2012 Bestyrelsens beretning 2012 Velkommen til alle vore medlemmer forhandlingssekretærer og gæster, med ønsket om en god generalforsamling og konference her på Langsøhus. Landsklubben Siden sidste konference,

Læs mere