Projekteringsmanual. Kondenserende Gaskedel Logano plus GB302, 80 og 120 kw

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projekteringsmanual. Kondenserende Gaskedel Logano plus GB302, 80 og 120 kw"

Transkript

1 Projekteringsmanual Kondenserende Gaskedel Logano plus GB302, 80 og 120 kw

2 Indhold 1 Kondenserende gaskedel Konstruktioner og ydelser Anvendelsesområder Kendetegn og argumenter Teknisk beskrivelse Kondenserende gaskedel Logano plus GB Leveringsmåde Mål og tekniske data /7 2.4 Tryktab på vandsiden Kedelnyttevirkning Røggastemperatur Omregningsfaktor for andre systemtemperaturer Transportmål og opstillingsmål Gasbrænder Brænder og regulering Regler og driftsbetingelser Uddrag af regler Brændstoffer Driftsbetingelser Forbrændingsluft Forbrændingsluftforsyning Vandbkvalitet Opstilling af gaskedler Regulering Regulator Regulator Funktionsmodul AM Funktionsmodul AM Brugsvandsopvarmning Systemer Varmtvandsregulering Projekteringsmanual kondenserende gaskedel Logano plus GB302 03/03 2

3 Indhold 7 Eksempler på anlæg Henvisning til alle hydraulikeksempler Sikkerhedsteknisk udstyr Logano plus GB302 : Enkeltkedelanlæg med fremmed regulering Logano plus GB302 : Enkeltkedelanlæg, 1 varmekreds uden blander og vandvarmer Logano plus GB302 : Enkeltkedelanlæg, 2 varmekredse med/uden blander og 1 varmekreds uden blander og vandvarmer Logano plus GB302 : Enkeltkedelanlæg, evt.med blandebeholder, op til 8 varmekreds med/uden blandeventiler, varmtvandsbeholder, eller beholderladesystem eller solvarmeanlæg Logano plus GB302: Tokedelanlæg, med fremmed regulering Aftrækssystem Krav Afttrækssystem i kunststof Røggasparametre Logano plus GB Dimensionering af aftrækssystemet Neutralisering Neutralisering Neutraliseringsudstyr Tilbehør Termisk spærreanordning Service Rumluftuafhængigt tilslutningssæt ( Split aftræk ) Tillæg Stikordsregister Kontaktperson Projekteringsmanual kondenserende gaskedel Logano plus GB302 03/03 3

4 Kondenserende gaskedel Konstruktioner og ydelser Buderus tilbyder fritstående kondenserende gaskedler inden for ydelsesområdet fra 50 til ca kw. I ydelsesstørrelserne 80 kw og 120 kw også med den kondenserende gaskedel Logano plus GB Anvendelsesområder Gaskedlen Logano plus GB302 er velegnet til alle varmeanlæg iht. DIN Foretrukne anvendelsesområder er rumopvarmning og varmtvandsproduktion i flerfamiliehuse, kommunale og industribygninger. 1.3 Kendetegn og argumenter Moderne kedelkoncept Varmeveksler af trykstøbt aluminium. Modulerende premix-gasbrænder. Med digital regulering. Kompakt konstruktion og lav vægt. Reduceret modstand på vandsiden for optimeret anlægsteknik. Lav elektrisk optaget effekt. Støjsvag. Servicevenlig. Egnet til installering i nyt og gammelt byggeri. Rumluftuafhængig ( Split aftræk ) Mulighed for rumluftuafhængig drift (tilbehør). Høj normudnyttelsesgrad og rentabilitet De optimerede varmeflader giver mulighed for en god varmeoverførsel med lavt røggastab og høj kondenseringsrate. Høje virkningsgrader og en god økonomi er således sikret. Resultatet er normnyttevirkning op til 108 %. Miljøvenlig Lave kvælstofoxidemissioner < 45 mg/kwh. Moderne brænderteknologi Modulerende drift med digital regulering. Konvertering til andre gasarter i en håndevending. Drift med flaskegas er mulig med udførelse 80 kw. Modulation % (80 kw) / % (120 kw). Komplet tilslutningsklar levering Enkel tilslutning til varmesystemet pga. tilslutningsklar levering fra fabrikken. Projekteringsmanual kondenserende gaskedel Logano plus GB302 03/03 4

5 Teknisk beskrivelse Kondenserende gaskedel Logano plus GB302 Logano plus GB302 er en Fritstående, kondenserende gaskedel med en aluminum-silicium-varmeveksler af høj kvalitet. Pga. den modulerende gas-premixbrænder opnås lave emissionsværdier og støjsvag drift. Med moduleringsområdet på 1:4 (80 kw-størrelse) / 1:5 (120 kw-størrelse) er der sikret en optimal tilpasning til det aktuelle behov. Via en ekstra luftindsugningsstuds kan der etableres Split aftræk. Optimerede varmeflader og digital regulering gør, at der opnås høje normudnyttelsesgrader og lave modstande på vandsiden. De kondenserende gaskedler i serien Logano plus GB302 er testet iht. EN 677 og er CE-mærket. 2.2 Levering Den kondenserende gaskedel Logano plus GB302 leveres samlet fra fabrikken og forindstilling på naturgas E. Derfor er tilslutning til varmesystemet nemt og hurtigt. Det er nemt at foretage konvertering til naturgas LL eller flaskegas (80 kw-kedel). Projekteringsmanual kondenserende gaskedel Logano plus GB302 03/03 5

6 Teknisk beskrivelse Mål og tekniske data Mål B L K A 3 A 1 H Gas H AL H VK H A 4 H RK A 2 H AA A 5 H AKO L 6/1 Mål Logano plus GB302 (Fig. 120 kw størrelse) Kedelstørrelse Længde L mm L K mm Bredde B mm Højde H mm Gastilslutning D Gas R 1 R 1 H Gas mm A 1 mm Røggasstuds D AA indvendig DN H AA mm A 2 mm Lufttilførsel D AL mm H AL A Femløb VK DN R 1 ¼ 50 H VK mm A 4 mm Retur RK DN R 1 ¼ 50 H RK mm A 4 mm Kondensafløb AKO mm H AKO mm A 5 mm Tømning EL Slangetilslutning 6/2 mål Logano plus GB302 Projekteringsmanual kondenserende gaskedel Logano plus GB302 03/03 6

7 Teknisk beskrivelse 2 Tekniske data Kedelstørrelse Nominel ydelse ved 80/60 Fuldlast kw 78,2 117 Dellast kw 19,5 22,9 Nominel ydelse ved 50/30 Fuldlast kw 82,7 123,9 Dellast kw 21,3 25,7 Fyringsnyttevirkning ved 80/60 Fuld belastning % 97,7 97,5 Delvis belastn. % 97,5 95,6 Fyringsnyttevirkning ved 50/30 Fuldlast % 103,4 103,3 Dellast % Fyringsvarmeydelse i forhold til Hn Fuldlast kw ,9 Dellast kw Røggastemperatur Fuldlast /75/60 C C Røggasmassestrøm Fuldlast kg/h Vandindhold l Tryktab på varmtvandssiden ved t = 20 K mbar Nettovægt kg Sikkerhedstrin (elektrisk) X0D X0D Strømforsyning V/Hz 230/50 230/50 Optaget elektrisk effekt W Maks. driftsovertryk bar 4 4 Maks. fremløbstemperatur (sikring) C Gastilslutningstryk mbar Gastype E/LL/P 2) E/LL 2) Kedelkategori II 2 EL3P I 2 ELL Gaskedeltype iht. TRGI B23, (B33, C13, C33, C43, C53, C63, C83) 1) CE-mærkning CE-0063 BN /1 Tekniske data Logano plus GB302 1) med ekstraudstyr tilslutningssæt Split aftræk 2) fra fabrikken indstillet på naturgas E Projekteringsmanual kondenserende gaskedel Logano plus GB302 03/03 7

8 Teknisk beskrivelse Tryktab på vandsiden Tryktabet på vandsiden er trykdifferencen mellem kedlens fremløbs- og returtilslutning. Den afhænger af kedelstørrelse og vandmængde Billedforklaring V H Vandmængde p H tryktab på vandsiden i mbar a Logano plus GB b Logano plus GB Λp H mbar a b V & H m / h 8/1 Tryktab på vandsiden Logano plus GB Nyttevirkning Kedlens nyttevirkning η K betegner forholdet mellem tilført og afgivet energi afhængig af returtemperaturen Billedforklaring ϑ R returtemperatur Nyttevirkning η K Dellast η K % 100 Fuldlast ϑ / C R 8/2 Nyttevirkning afhængig af returtemperatur Logano plus GB302 gennemsnitsværdi) Projekteringsmanual kondenserende gaskedel Logano plus GB302 03/03 8

9 Teknisk beskrivelse Røggastemperatur Røggastemperaturen ϑ A er den temperatur, der måles i røggasrøret ved kedlens røggasstuds. Den afhænger af returtemperaturen Fuldlast Billedforklaring ϑ A Røggastemperatur ϑ R Returtemperatur Kedelbelastning ϕ K ϑ A C Dellast ϑ / C R 9/1 Røggastemperatur afhængig af returtemperaturen Logano plus GB302 (gennemsnitsværdi) 2.7 Omregningsfaktor for andre systemtemperaturer I tabellerne med de tekniske data for Logano plus GB302 er de nominelle ydelser ved systemtemperaturer 50/30 C og 80/60 C angivet. For beregning af den nominelle ydelse ved afvigende systemtemperaturer skal der tages højde for en omregningsfaktor. Eksempel: For en Logano plus GB302 med en nominel ydelse på 82,7 kw ved en systemtemperatur på 50/30 C skal den nominelle varmeydelse beregnes ved en systemtemperatur på 70/50 C. Med en returtemperatur på 50 C giver det en omregningsfaktor med værdien 0,94. Den nominelle varmeydelse er således 78,2 kw ved 70/50 C. Billedforklaring f Omregningsfaktor Returtemperatur ϑ R f 1,00 0,99 0,98 0,97 0,96 0,95 0, ϑ R / C 9/2 Omregningsfaktor ved afvigende returtemperaturer Projekteringsmanual kondenserende gaskedel Logano plus GB302 03/03 9

10 Teknisk beskrivelse Transportmål og opstillingsmål Min. transportmål Gaskedel Logano plus GB302 Kedelstørrelse Minimal længde mm Minimal bredde mm Minimal højde mm Minimal vægt kg /1 Min. transportmål Logano plus GB302 Opstillingsmål Ved opstilling af varmekedlen skal de angivne min. mål (mål i parentes) overholdes. For at lette montagevedligeholdelses- og servicearbejdet skal de anbefalede vægafstande vælges. 10/2 Opstillingsmål Logano plus GB302 Projekteringsmanual kondenserende gaskedel Logano plus GB302 03/03 10

11 Gasbrænder Brænder og regulering Ved Logano plus GB302 anvendes en modulerende Premix-gasbrænderder næsten fri for skadelige stoffer. Gasbrænderne består af en blæser, to magnetventiler og en metalstof-forbrændingsoverflade. Kendetegn Emissioner af skadelige stoffer, NO x mindre 45 mg/kwh og CO mindre 45 mg/kwh. Egnet til naturgas Erdgas E og LL, samt flaskegas P og B/P (kun 80 kw størrelsen). Enkel konvertering til andre naturgastyper ved indstilling af gastrykket. Ved størrelse 80 kw også mulighed for drift med flaskegas. Modulationsområde % (80 kw-størrelse)/ % (120 kw-størrelse). Fyringsautomat Digital kedel- og brænderregulering MCBA. Brænderregulering og overvågning. Sikkerhedsfunktioner for kedeldrift. Røggastemperatur-overvågning. Parametrering og fejlkodeudlæsning på display. Styring af en varmekreds-/kedelkredspumpe / beholder-ladepumpe uden tidsfunktion. Tilslutningsmulighed for eksterne reguleringer (f.eks. Logamatic 4111 eller 4313) med funktionsmodul AM4 (tilbehør). Projekteringsmanual kondenserende gaskedel Logano plus GB302 03/03 11

12 Regler og driftsbetingelser Uddrag af regler Logano plus GB302 opfylder kravene iht. EN 677, EGnyttevirkningsdirektiv, gaskedeldirektiv / EMV- /lavspændingsdirektiv. For fremstilling og drift af anlægget skal følgende overholdes: teknikske byggetilsynsregler lovens bestemmelser landets juridiske bestemmelser. Montering, gastilslutning, røggastilslutning, idriftsætning, strømtilslutning samt vedligeholdelse og reparation må kun udføres af autoriserede servicefirmaer. Godkendelse Installationen skal meddeles den ansvarlige gasforsyningsvirksomhed og godkendes af denne. Vi anbefaler allerede i planlægningsfasen at klarlægge afstemningen mellem varmekedel og røggasanlæg med med lokale skorstensfejer. Inden igangsætning skal den ansvarlige lokale skorstensfejer informeres. Regionalt er det nødvendigt at indhente godkendelse af aftrækssystemet og kondensvandudledning i det offentlige vandnet. Eftersyn/vedligeholdelse Iht. 10 i EnEV skal anlægget holdes i stand og renses efter behov (anbefaling hvert andet år). En gang om året skal det kontrolleres, om hele anlægget fungerer upåklageligt. Regelmæssige eftersyn evt. vedligeholdelse er forudsætningen for en sikker og økonomisk drift. 4.2 Brændstoffer Logano plus GB302 er vel-egnet til naturgas E eller naturgas LL. Størrelsen 80 kw er endvidere velegnet til flaskegas. Gaskvaliteten skal overholde kravene på DVGWarbejdsblad G 260. Svovl- og svovlholdige industrigasser er ikke egnede til gasbrænderen. Tilslutningstrykket skal ligge inden for det følgende område for de enkelte gasarter. Som tilslutningstryk gælder strømtrykket ved varmekedlens gastilslutning. Gasart p min mbar Tilslutningstryk p Nenn mbar p max mbar Naturgas E Naturgas LL Flaskegas P 42, ,5 12/1 Tilslutningstryk for forskellige gasarter Hvis tilslutningstrykket for den anvendte gasart ligger over det i tabel 12/1, skal der indskydes en ekstra gastrykregulator. Projekteringsmanual kondenserende gaskedel Logano plus GB302 03/03 12

13 Regler og driftsbetingelser Driftsbetingelser Kedel- Min. kedelvand- ϑ max Min. kedeltemperatur Driftsafbrydelse Varmekredsregule- Min. returtem- størrelse volumenstrøm ring med blande- peratur ventil l/h l/h 25 K ingen krav 13/1 Driftsbetingelser Logano plus GB302 Min. vandmængde Kedlerne skal gennemstrømmes tilstrækkeligt. Min. gennemstrømningen for type 80 er 0,6 m3/h, for type 120 0,7 m3/h. Ved egnede tiltag skal det sikres, at man ikke kommer ned under min. cirkulationsvandmængden. Kedlen har standard sikkerhedsovervågning. Ved en temperaturdifference på > 25 K sker der en returmodulation af brænderen. Ved en temperaturdifference > 35 K sker der en brænderudkobling. 4.4 Forbrændingsluft Det er vigtigt at forbrændingsluften ikke har høj støvkoncentration eller indeholder halogenforbindelser. Ellers er der risiko for, at kedlen beskadiges. Halogenforbindelser virker meget korrosivt. De findes i spraydåser, fortyndervæsker, rengørings-, affedtningsog opløsningsmidler. Forbrændingslufttilførslen skal udføres på den sådan måde, at der f.eks. ikke indsuges afkastluft fra kemiske renserier eller lakererier. For friskluftforsyningen i opstillingsrummet gælder der særlige krav. Logano plus GB302 er forberedt for Split-aftræk. Ved hjælp af tilslutningssættet (tilbehør, se side 30) er der mulighed for rumluftuafhængig drift. 4.5 Friskluftforsyning Udførelsen af opstillingsrum og opstillingen af gaskedler sker iht. landets byggevedtægter og de lokale fyringsvedtægter. For kedler med lukket forbrændingskammer, med en samlet nominel effekt over 50 kw betragtes friskluftforsyningen som sikret, hvis der er en åbning til det fri med et åbent tværsnit på mindst 150 cm 2 (plus 2 cm 2 for hver kilowatt over 50 kw nominel varmeeffekt. Det nødvendige tværsnit må opdeles på maks. to ledninger og skal være strømningsteknisk ækvivalent dimensioneret. Principielle krav Friskluftåbninger og -ledninger må ikke lukkes eller spærres, hvis det ikke ved hjælp af passende sikkerhedsudstyr er sikret, at ildstedet kun kan anvendes ved frit strømningstværsnit. Det nødvendige tværsnit må ikke indsnævres af en lukning eller et gitter. En tilstrækkelig forbrændingsluftforsyning kan også påvises på anden måde. For flaskegaskedler skal særlige krav følges. Projekteringsmanual kondenserende gaskedel Logano plus GB302 03/03 13

14 Regler og driftsbetingelser Vandkvalitet Da der ikke er rent vand til varmeoverførsel, skal man være opmærksom på vandkvaliteten. En dårlig vandkvalitet giver skader i varmeanlæg pga. stendannelse og korrosion. Fyld udelukkende anlægget med rent vand fra hanen. Vandets ph-værdi i varmekedlen skal ligge mellem 6,5 og 8,5. Tilsætning af vandrensningsmidler er kun tilladt med kedelproducentes godkendelse. For af beskytte kedlen mod kalkskader skal den samlede mængde af Ca(HCO 3 ) 2 i varmekredsløbets fylde- og tilsætningsvand for type 80 være mindre end 860 mmol og mindre end 1300 mmol for type type 120. På grundlag af VDI-direktiv 2035 og BDH-foldere har Buderus sammensat detaljerede planlægningshenvisninger for vandkvaliteten for varmeanlæg. (Buderus katalog Varmeteknik, udgave 2002/1, arbejdsblad K 8). Virksomhedens afdelinger (side 32) angiver på forespørgsel adresser på specialfirmaer og giver produkt-oplysninger om vandrensning. Skader som følge af korrosion forekommer, når der uafbrudt kommer ilt i varmevandet. Hvis varmeanlægget ikke kan udføres som et lukket system, er yderligere korrosionssikkerhedsforanstaltninger nødvendige. For at undgå skader skal kemiske tilsætninger i anlægsvandet have en bekræftelse fra producenten om, at det er ufarligt. Hvis ilttilførslen ikke kan forhindres, er en systemadskillelse ved hjælp af en varmeveksler anbefalelsesværdig. VDI-direktiv giver yderligere oplysninger. Indbygning i eksisterende varmeanlæg / snavssamlere nden indbygning af kedlen i et eksisterende varmeanlæg skal dette renses for snavs og slam og skylles grundigt. Forurening kan ellers aflejres i varmekedlen og give lokal overophedning, korrosion og støj. Indbygning af snavssamlere anbefales. Disse bør installeres i umiddelbar nærhed af kedlen og i lavestee position, let tilgængelig, i anlægget. Ekstra beskyttelse mod korrosion Projekteringsmanual kondenserende gaskedel Logano plus GB302 03/03 14

15 Regler og driftsbetingelser Opstilling af gaskedler Gaskedler med en samlet nominel varmeeffekt over 50 kw installeres normalt kun i rum, der ikke benyttes på anden vis, der ikke har åbninger til andre rum, med undtagelse af åbninger til døre, hvis døre er tætte og lukker af sig selv, der kan udluftes. Brænderen skal til enhver tid kunne frakobles på en kontakt, der er anbragt uden for opstillingsrummet (nødafbryder). Ved nødafbryderen skal der være et skilt med teksten NØDAFBRYDER FYR. Afvigende fra disse betingelser må kedler også opstilles i andre rum, hvis udnyttelse af disse rum kræver det og kedlerne kan drives sikkert, rummene ligger i fritstående bygninger, der kun anvendes til drift af kedlerne. Rumluft- afhængige kedler må ikke opstilles i trapperum, undtagen i beboelseshuse med maks. to lejligheder, i almindeligt tilgængelige opgange, der anvendes som redningsvej, i garager. Rum med luftudsugende anlæg Rumluftafhængige ildsteder må kun opstilles i rum med luftudsugende anlæg, hvis samtidig drift af ildstederne og de luftudsugende anlæg forhindres af sikkerhedsudstyr, hvis røggasføringen overvåges af tilsvarende sikkerhedsudstyr, røggasserne bortledes via de luftudsugende anlæg eller det er sikret, at der ikke kan opstå farligt undertryk pga. disse anlæg. Termisk spærreudstyr gaskedler i rum eller gasforsyningen umiddelbart inden disse gasildsteder skal være forsynet med en termisk spærreanordning (TAE) (tilbehør). Projekteringsmanual kondenserende gaskedel Logano plus GB302 03/03 15

16 Regulering Regulator 4313 Med regulator Logamatic 4313 til vægmontering kan der i grundudstyr reguleres en varmekreds med/uden blandeventil. Desuden er det muligt at styre en kedelkreds-/fødepumpe. Ved moduludvidelse er det muligt at regulere yderligere varmekredse med/uden blandeventiler, brugsvandsopvarmning med cirkulation eller at regulere et solvarmeanlæg. Kommunikationen til kedel- og brænderregulering sker via 0-10 V- interface (grund- udstyr). 16/1 Regulator Logamatic 4313 Særlig parametrering: Frostsikring indstilles på 0 C (betjeningsniveau 2). 5.2 Regulator 4111 Regulatoren Logamatic 4111 til vægmontering regulerer kedlen via 0-10V udgangssignalet fra modul FM448. Dette modul skal absolut medbestilles som tilbehør. Med til grundfunktionerne for regulator Logamatic 4111 hører styring af 2 varmekredse med/uden blandeventiler eller alternativ 1 varmekreds uden blandeventil, 1 varmekreds med blander og brugsvandsopvarmning med cirkulation. Særlig parametrering: Indstilling antal kedler sættes på 0 (betjeningsniveau 2). 16/2 Regulator Logamatic 4111 Projekteringsmanual kondenserende gaskedel Logano plus GB302 03/03 16

17 Regulering Funktionsmodul AM V interface til brænder- og kedelregulator MCBA Forbindelsen mellem regulatorerne Logamatic 4111 og 4311 og MCBA sker via funktionsmodul AM4 (tilbehør). Bygningsstyresystem og kaskadeanlæg kan forbindes i forbindelse med overordnede reguleringssystemer (f.eks. DDC-regulering) ligeledes med kedel- og brænderregulator. Kedelkrav sker i dette tilfælde via funktionsmodul AM 4 (0-10V indgangssignal - ekstraudstyr) for kedlen. Desuden indeholder funktionsmodulet AM 4 en samlet fejlmelding via en potentialfri kontakt. Dermed kan en samlet fejlmelding videresendes til telemodem ECO- KOM eller til eksterne fejlmeldingskomponenter. ϑk C U AM 4 / V 17/2 Temperaturkarakteristik funktionsmodul AM 4 17/1 Funktionsmodul AM Funktionsmodul AM 3-2 Ekstramodul til styring af en ekstern gasmagnetventil Efter ønske fra kunden eller ved lovkrav kan funktionsmodul AM 3-2 anvendes til styring af en ekstern gasmagnetventil. Desuden kan der via funktionsmodul AM 3-2 ligeledes tilkobles en samlet-fejlmelding via en potentialfri kontakt. Dermed kan en fejlmelding videresendes til telemodem ECO-COM eller eksterne fejlmeldingskomponenter. 17/3 Funktionsmodul AM3-2 på montageplade Projekteringsmanual kondenserende gaskedel Logan GB /03 17

18 Brugsvandsopvarmning 6.1 Systemer Logano plus GB302 kan også anvendes til brugsvandsopvarmning. Buderus varmtvandsbeholdere Logalux, der er afstemt efter varmekedlernes ydelse, er velegnet. De findes i liggende eller stående udførelse i forskellige størrelser med l indhold. Alt efter formål har de intern eller ekstern varmeveksler. Beholderne kan anvendes enkeltvis eller som kombination af flere beholdere. Forskellige beholderstørrelser og forskellige varmevekslersæt kan kombineres med hinanden ved beholderladesystemet. Systemløsninger for alle behov og formål er derfor mulige. Til brugsvandsopvarmning med en Logano plus GB302 er den bedste løsning et beholderladesystem. Ved korrekt dimensionering af den eksterne varmeveksler med lave returtemperatur, kan der opnås høje virkningsgrader. Ved brug af beholderladesystemer skal der være en blandeventil til primærkredsen (styring via FM445, LAP/LSP-modul til Logamatic 4000) for at sikre min. kedelvandscirkulationsmængde. Billedforklaring AW Varmtvandstilslutning EK Koldtvandstilslutning RH Retur RS Retur VH Fremløb VS Fremløb VH RH 18/1 Systemer til brugsvandsopvarmning 6.2 Varmtvandsregulering Varmtvandstemperaturen indstilles og reguleres enten via kedlens reguleringssystem, Logamatic 4000 eller via en regulator til brugsvandsopvarmning. Regulatoren til brugsvandsopvarmning er afstemt efter varmereguleringen og har mange anvendelsesmuligheder. Detajlerede oplysninger om dette findes i planlægningsmaterialet for brugsvandsopvarmning og regulerungssystemet Logamatic For Logano plus GB302 fås en varmtvandstemperaturføler, hvormed der kan foretages varmtvandsregulering via kedel- og brænderregulator MCBA. Projekteringsmanual kondenserende gaskedel Logano plus GB302 03/03 18

19 Anlægseksempler Oplysninger til brug for alle anlægseksempler Eksemplerne i dette afsnit viser mulighederne for hydraulisk integrering af Logano plus GB302. Detaljerede informationer om antal, udstyr og regulering af varmekredsene samt om installation af varmtvandsbeholdere og andre komponenter findes i det pågældende planlægningsmateriale. Informationer om yderligere muligheder for anlægsopbygning og planlægningshjælp fås hos servicerådgiverne i afdelingerne af Buderus Heiztechnik GmbH (næstsidste side). 7.2 Sikkerhedsteknisk udstyr Billedforklaring 1 Kedel 350 kw 2 Afspærringsventiler 3 Regulator TR 4 Overkogssikring STB 6 Temperaturmåleudstyr 8 Sikkerhedsventil MSV 2,5/3,0 bar eller 9 Sikkerhedsventil HFS 2,5 bar 11 Maksimal-trykbegrænser; kun ved sikkerhedsventil > 3 bar 13 Manometer 15 Vandmangelsikring WMS (< 350 kw min. trykvogter, integreret som standard) 16 Kontraventil 17 Tømmestuds 19 Ekspansionsledning 20 Afspærringsventil sikret mod utilsigtet lukning, f.eks. Kappeventil 21 Aftapning 22 Ekspansionsbeholder MAG 19/1 Sikkerhedsteknisk udstyr til varmekedler 350 kw og med sikkerhedstemperaturbegrænser 100 C Projekteringsmanual kondenserende gaskedel Logano plus GB302 03/03 19

20 Anlægseksempler Enkeltkedelanlæg med Logano plus GB302: Fremmed regulering Logano plus GB302 20/1 Anlægseksempel for Logano plus GB302; enkeltkedelanlæg, styring ved ekstern regulering Anvendelsesområde Varmekedlen styres af den fremmede regulering via funktionsmodul AM 4 pr. videregivelse af beregnet temperatur. Til varmekedlen skal funktionsmodul AM 4 medbestilles (tilbehør). Vigtigt: Vær opmærksom på min. vandmængde (se side 13 driftsbetingelser). Varmekreds-beregning For optimeret drift og stor energiudnyttelse bør varmekreds-beregningen ske med en beregningstemperaturdifference på K. Projekteringsmanual kondenserende gaskedel Logano plus GB302 03/03 20

21 Anlægseksempler Enkeltkedelanlæg med Logano plus GB302: 1 varmekreds uden blandeventil, med vandvarmer FB HK KR Warmwasser-Temperaturfühler Heizkreis Rückschlagklappe PH PS PZ Heizkreispumpe Speicherladepumpe Zirkulationspumpe HK PZ KR PH KR FB PS KR Speicher-Wassererwärmer Logano plus GB302 21/1 Anlægseksempel for Logano plus GB302; enkeltkedelanlæg, regulering af den ublandede varmekreds og varmtvandsbeholderen via kedel-og fyringsmanagement MCBA Anvendelsesområde Varmekredsen uden blandeventil og varmtvandsbeholder styres af kedel- og fyringsmanagement MCBA. Styringen af cirkulationspumpen skal udføres af bygherren. Varmtvandsføler og udeføler skal medbestilles (tilbehør). For optimeret drift og høj brændværdiudnyttelse bør varmekreds-beregningen ske med en beregningstemperaturdifference på K. Vigtigt: Denne hydraulik er ikke tilladt for Tyskland. Varmekeds-beregning Projekteringsmanual kondenserende gaskedel Logano plus GB302 03/03 21

22 Anlægseksempler Enkeltkedelanlæg med Logano plus GB302: 2 varmekredse med/uden blander eller 1 varmekreds med blandeventiler og 1 varmekreds uden blandeventil og vandvarmer med cirkulation FB FV HK KR PK PH PS PZ SH Warmwasser-Temperaturfühler Vorlauftemperaturfühler Heizkreis Rückschlagklappe Kesselkreispumpe Heizkreispumpe Speicherladepumpe Zirkulationspumpe Heizkreis-Stellglied (Mischer) Logamatic 4111 HK1 FV1 PH1 SH1 HK2 FV2 PH2 SH2 PK KR PZ KR Wahlweise: FB PS KR 1 HK m. Mischer + WW-Bereitung mit Zirk. oder 2 HK m. Mischer ohne WW-Bereitung Speicher-Wassererwärmer Speicher-Ladesystem) Logano plus GB302 22/1 Anlægseksempel for Logano plus GB302; enkeltkedelanlæg, styring af kedlen via regulator Logamatic 4111 og funktionsmodul AM4; antal og udførelse af varmekredse ogbrugsvandsopvarmning afhængig af regulatorens udstyr Anvendelsesområde Varmeanlægget styres af regulatoren Logamatic og funktionsmodul FM448 via funktionsmodul AM4 pr. temperatur-beregnet værdi-overgivelse. I grundversionen er regulering af en varmekreds uden blandeventil og brugsvandsopvarmning med beholderladepumpe og styring af en cirkulationspumpe og regulering af en varmekreds med blandeventil uden vandvarmer inkluderet eller regulering af to varmekredse med blandeventiler uden vandvarmer. Til regulator 4111 skal funktionsmodul FM448 medbestilles (tilbehør). Til varmekedlen skal funktionsmodul AM 4 medbestilles (tilbehør). Styringen af kedelkredspumpen PK sker via den digitale kedel- og brænderregulator MCBA. Ved anvendelse af en varmtvandsbeholder skal beholdertilslutningssættet AS1 medbestilles (tilbehør). Anlægget kan som alternativ forsynes med en blandebeholder. I så fald bortfalder kedelkredspumpen PK og bypass mellem frem- og retur. Varmekredskonstruktion For en optimeret drift og høj energiudnyttelse bør varmekredsdimensioneringen ske med temperaturdifference på K. Vigtigt: Min. vandmængde skal overholdes (se side 13 Driftsbetingelser). Projekteringsmanual kondenserende gaskedel Logano plus GB302 03/03 22

23 Anlægseksempler Enkeltkedelanlæg med Logano plus GB302: Blandebeholder eller overstrømningsventil Op til 8 varmekredse med/uden blandeventiler, varmtvandsbeholder eller med beholderladesystem eller solvarmeanlæg FB FV Warmwasser-Temperaturfühler Vorlauftemperaturfühler PZ SH Zirkulationspumpe Heizkreis-Stellglied (Mischer) HK Heizkreis KR Rückschlagklappe PK PH Kesselkreispumpe Heizkreispumpe HK1 HK2 HK3 HK4 PS Speicherladepumpe Logam atic 4313 Logamatic 4313 FV1 FV2 FV3 FV4 PH1 PH2 PH3 PH4 SH1 SH2 SH3 SH4 PK KR PZ KR KR FB PS Speicher-Wassererwärmer (wahlweise Speicher-Ladesystem) Logano plus GB302 23/1 Anlægseksempel for Logano plus GB302; enkeltkedelanlæg, styring af kedlen via regulator Logamatic 4313 og funktionsmodul AM4; antal og udførelse af varmekredsene og brugsvandsopvarmning afhængig af regulatorens udstyr Anvendelsesområde Varmeanlægget styres af regulator Logamatic 4313 via funktionsmodul AM4 pr. temperatur--beregnet værdiovergivelse. For regulator 4313 skal de pågældende funktionsmoduler medbestilles som tilbehør alt efter ønsket udstyr. I grundversionen er kedelstyringen inkluderet og regulerung af en varmekreds med eller uden blander inkluderet. For kedlen skal funktionsmodul AM 4 medbestilles (tilbehør). Styring af kedelkredspumpe PK sker via den digitale kedel- og brænderregulator MCBA. Anlægget kan alternativt udføres med en blandebeholder. I så fald bortfalder kedelkredspumpe PK og bypass mellem for- og tilbageløbsfordeler. Varmekredskonstruktion For optimeret drift og høj energiudnyttelse bør varmekredskonstruktionen ske med en konstruktionstemperaturdifference på K. Vigtigt: Min. vandmængde skal overholdes (se side 13 Driftsbetingelser). Projekteringsmanual kondenserende gaskedel Logano plus GB302 03/03 23

24 Anlægseksempler kedelanlæg med Logano plus GB302: Fremmed regulerung KR Rückschlagklappe PK Kesselkreispumpe KR PK KR PK Logano plus GB302 24/1 Anlægseksempel for to Logano plus GB302; tokedelanlæg, styring af kedlen ved ekstern regulering og funktionsmoduler AM4 Anvendelsesområde Regulering af varmekredse og varmt vand via fremmed regulering. Varmekedlerne styres pr. temperatur-beregnet værdiovergivelse via funktionsmodul AM 4. Det skal medbestilles for hver kedel som tilbehør. Vigtigt: Min. vandmængde skal overholdes. Varmekredskonstruktion For optimeret drift og høj brændværdiudnyttelse bør varmekredskonstruktionen ske med en konstruktionstemperaturdifference på K. 3 Projekteringsmanual kondenserende gaskedel Logano plus GB302 03/03 24

25 Aftrækssystem Krav Normer, forordninger, retningslinier Aftræksrør skal være uimodtagelige for fugt og modstandsdygtige mod røggas og aggressivt kondensvand. Gældende regler for teknik og forskrifter i den forbindelse er: Det pågældende lands byggevedtægter og brandvedtægter DIN varmekedel; Gaskedler DIN , og beregning af skorstensmål DIN , , og huskorstene Generelle instrukser Anvend kun godkendte aftræksrør. Følg kravene i tilladelsen. Dimensioner røggasanlægget rigtigt (nødvendigt for varmekedlens funktion og sikre drift). Udfør det ventilerede tværsnit mellem skakt og aftræksrør, så det kan kontrolleres. Aftræksrør installeres, så de kan udskiftes. Udfør aftræksinstallationer, der drives med overtryk ventileret. Sørg for, at der er en afstand fra aftræksrøret til skaktens væg ved et rundt aftræksrør 1 firkantet skakt på mindst 2 cm, ved et rundt aftræksrør i rund skakt på mindst 3 cm. Dimensionering af aftrækket sker iht. DIN Aftræksrøret skal installeres med et fald på 3 grader. Vi anbefaler at bortlede kondensat, der opstår i røggasanlægget, før kedlen. Materialekrav Aftrækkets materiale skal være varmebestandig over for den optrædende røggastemperatur. Det skal være uimodtageligt for fugt og bestandigt over for surt kondensvand. Aftræksrør af rustfrit stål og kunststof er velegnede. aftræksrør opdeles i grupper alt efter deres maksimale røggastemperatur (80 C, 120 C, 160 C og 200 C). Røggastemperaturen kan ligge under 40 C. Skorstene, der er uimodtagelige for fugt, skal derfor også være egnet til temperaturer under 40 C. Alle egnede aftræksrør skal have en godkendelse fra Deutsche Institut für Bautechnik i Berlin. I tilfælde af fremmed regulering kræves der ved kombination af en kedel i forbindelse med en røggasledning for lave røggastemperaturer sikring ved en sikkerhedstermostat. Der kan afviges fra dette krav, da kedel- og brænderregulatoren i Logano plus GB302 indeholder funktionen som røggastemperaturbegrænser. Herved overskrides den maks. tilladte røggastemperatur på 120 C for røgasledninger i gruppe B ikke. Da kondenserende gaskedler er overtrykskedler, skal der regnes med overtryk i aftrækssystemet. Hvis aftrækssystemet fører gennem benyttede rum, skal det i hele længden lægges som ventileret system i en skakt. Skakten skal overholde de pågælende betingelser i den tyske forordning om fyr. Ved skorstene, der er uimodtagelige for fugt, må trykket ved skorstenens indløb maks. være 0 Pa. Projekteringsmanual kondenserende gaskedel Logano plus GB302 03/03 25

26 Aftrækssystem Kunststofaftrækssystem Til kedlerne leveres afstemte røggassystemer til overtryksdrift DN 110, DN 125 og DN 160. Disse aftrækssystemer består af gennemsigtig polypropylen. De er af bygningstilsynet tilladt til røggastemperaturer op til 120 C (gasfyr). Alle systemer leveres stikfærdige, kendskab til svejseteknik er ikke nødvendigt. Vi anbefaler at bortlede kondensat, der opstår i forbindelse med røggas, før kedlen. Passende studse er at finde på de kedeltilslutningsstykker, der tilbydes af Buderus. Lovbestemmelser Ved planlægning af et røggasanlæg skal den ansvarlige skorstensfejer kontaktes. Godkendelse Røggassystemerne er godkendt af "Deutsches Institut für Bautechnik" på godkendelsesnummer Z Godkendelsesheftet udleveres ved alle bestillinger med kedelkoblingen. Godkendelseshefterne kan rekvireres enkeltvis for planlægningsformål. Krav til skakten I bygninger skal røggasanlæg være placeret i en skakt (ikke nødvendigt i tilstrækkeligt ventilerede opstillingsrum). Den skal være fremstillet af ikke brændbare, formbestandige materialer. Krævet brandmodstandsvarighed: 90 min. (brandmodstandsklasse F90) 30 min. (brandmodstandsklasse F30, ved lave bygninger) En eksisterende og benyttet skorsten skal renses grundigt af en fagmand inden aftrækssystemet monteres. Det gælder først og fremmest for skorstene, der anvendes i forbindelse med ildsteder til fast brændsel. Bagventilationsafstande, der skal overholdes: 30 mm ved rund skakt 20 mm ved kantet skakt Min. skaktmål Røggasrør- Min. skaktmål nominel bredde Rund skakt Kantet skakt DN mm 168 x 168 DN mm 185 x 185 DN mm 224 x /1 Min. skaktmål for de tilbudte kunststofaftrækssystemer 8.3 Karakteristiske røggasværdier Logano plus GB302 Gasbrændværdikedel Logano plus GB302 Kedelstørrelse 80 Systemtemperatur 50/ GB Systemtemperatur 80/ Varmeydelse Fyringsvarmeydelse Røggasstuds Tryk ved røgstuds CO 2 Min. røggastemperatur Røggasmassestrøm kw kw mm Pa C % kg/h 82, , , , ,9 119, , ,1 78, , , , , , , ,4 26/2 Karakteristiske røggasværdier for gasbrændværdikedel Logano plus GB 302 under hensyntagen til kondenseringsandelen 1) Karakteristiske værdier for den nominelle ydelse 2) Karakteristiske værdier for dellastydelsen. Hvis andre dellastværdier indstilles, kan de tilhørende røggasmassestrømme interpoleres af tabelværdierne. Projekteringsmanual kondenserende gaskedel Logano plus GB302 03/03 26

27 Aftrækssystem Dimensionering af kunststof-aftrækssystemer Kedel Maks. tilladt effektiv højde på røggasledningen L i m Aftræk i skakt Variant 1 1) Variant 2 2) L L Logano plus Kedelstørrelse DN 110 DN 125 DN 160 DN 110 DN 125 DN 160 GB Variant 3 1) Kedel i loftrum Aftræk udenfor skakt Variant 4 2) Ydervægssystem L L Logano plus Kedelstørrelse DN 110 DN 125 DN 160 DN 110 DN 125 DN 160 GB /1 Nomineldimension og effektiv højde påaftrækssystemer iht. kravene ifølge DIN betyder: Krav ifølge DIN 4705 ikke opfyldt. 1) Beregningsgrundlag: Forbindelsesstykkets samlede længde 1,0 m 2) Beregningsgrundlag: Forbindelsesstykkets samlede længde 2,5 m, forbindelsesledningens effektive højde 1,5 m Projekteringsmanual kondenserende gaskedel Logano plus GB302 03/03 27

28 Neutralisering Neutralisering Grundlag Kondensvandet fra kondenserende gaskedler skal efter reglerne udledes i det offentlige kloaksystem. Det er afgørende, om kondensvandet skal neutraliseres inden udledning. Det afhænger af kedelydelsen. Til beregning af kondensvandmængde pr. år anvendes arbejdsblad A 251 fra "Abwassertechnische Vereinigung" (spilevandsteknisk forening) (ATV). Dette arbejdsblad nævnet som erfaringsværdi en specifik kondensvandmængde på maks. 0,14 kg/kwh. V & K = Q & F m K b VH 28/1 Formel for nøjagtig beregning af kondensvandmængden pr. år Beregningsstørrelser V K Kondensvandvolumenstrøm i l/a Q F Kedlens nominelle varmebelastning i kw m K Specifik kondensvandmængde i kg/kwh (antaget vægtfylde = 1 kg/l) Årlig drifttid (iht. VDI 2067) i h/a. b VH kondensvandsudledning. Det er de kommunale myndigheder for spildevandsspørgsmål, der er ansvarlig. En neutralisering af kondensvandet ved kedelydelser op til 200 kw er nødvendig ved udledning af husholdningsspildevand i små rensningsanlæg iht. DIN og ved bygninger og fast ejendom, hvis kloakledninger ikke opfylder materialekravene iht. ATV-arbejdsblad A 251 eller ved bygninger, hvor betingelsen om en tilstrækkelig sammenblanding med husholdningsspildevand (i forholdet 1:25) ikke er opfyldt. Det er hensigtsmæssigt i god tid inden installationen at indhente oplysninger om de lokale bestemmelser for Projekteringsmanual kondenserende gaskedel Logano plus GB302 03/03 28

29 Neutralisering Neutraliseringsudstyr Hvis kondensvandet skal neutraliseres, skal neutraliseringsudstyret NE 0.1, NE 1.1 eller NE 2.0 anvendes. Det skal indbygges mellem kedlens kondensafløb og tilslutningen til det offentlige kloaksystem. Neutraliseringsudstyret skal opstilles bag ved eller ved siden af gasbrændværdikedlen. For fri tilstrømning af kondensvand skal kedlen stilles på et kedelpodium (min. 50 mm). Kondensledningen skal udføres iht. ATV-arbejdsblad A 251 med egnede materialer, f.eks. kunststof PP. Neutraliseringsudstyret skal fyldes med neutraliseringsgranulat. Ved kondensvandets kontakt med det påfyldte neutraliserungsmiddel bliver dets phværdi øget til 6,5-10. Med denne ph-værdi kan det neutraliserede kondensvand udledes i husholdningsspildevandet. Hvor længe en granulatpåfyldning holder, afhænger af kondensvandmængden og neutraliseringsudstyret. Det brugte neutraliseringsudstyr skal udskiftes, når phværdien for det neutraliserede kondensvand er under 6,5. Udstyr Neutraliseringsudstyr NE 0.1 Kunststofhus med et kammer til neutraliseringsgranulatet og et bassin til det neutraliserede kondensvand. ph-værdien skal kontrolleres mindst to gange om året. Granulatfyldningen holder som regel et år. Afløbsledningen skal lægges med et fald fra neutraliseringsanlægget til afløbet, således at uhindret afløb er muligt. Neutraliserings-udstyr NE0.1 har ingen kondensatpumpe. Neutraliseringsudstyr NE 1.1 Kunststofhus med et kammer til neutraliseringsgranulatet og et bassin til det neutraliserede kondensvand. Niveaustyret kondensvandpumpe (transporthøjde rund 2 m). ph-værdien skal kontrolleres mindst to gange om året. Granulatfyldningen holder som regel et år. Projekteringsmanual kondenserende gaskedel Logano plus GB302 03/03 29

30 Tilbehør Termisk spærreanordning Til Logano plus GB302 tilbydes der som ekstraudstyr en termisk spærreanordning (TAE). En termisk spærreanordning opfylder de tekniske reglers krav til gasinstallationer (DVGW-TRGI 1986/1996) og brandvedtægt FeuVO 4 stk. 6. TAE lukker effektivt i tilfælde af brand Udførelser DN Tilslutning - Gevind eller flange Omgivelsestemperatur C maks. 60 Termisk udløsning C ca /1 Tekniske data for termisk spærreanordning (TAE) Termisk spærreanordning TAE 10.2 Ibrugtagning Buderus tilbyder til første ibrugtagning af kedlen en indregulering af gasbrænder, kedel og af reguleringen. Ved igangsætning er en naturgastilslutning nødvendig, og en tilstrækkelig varmeaftagelse skal sikres. Kontakt vore filialer (side 32), hvis De har spørgsmål til dette Rumluftuafhængigt tilslutningssæt ( Split aftræk ) Logano GB302 er forberedt til rumluftuafhængig drift. Til rumluftuafhængig drift skal der monteres et tilslutningssæt yderligere. Dette sæt kan leveres som tilbehør fra Buderus. 30/2 Tilslutningssæt til rumluftuafhængig drift ( Split aftræk ) Projekteringsmanual kondenserende gaskedel Logano plus GB302 03/03 30

31 Bilag 11 Stikordsfortegnelse A Aftrækssystem Karakteristiske røggasværdier Generelle instrukser Krav Røggastemperatur Eksempler på anlæg Generelle instrukser Regulering Smudsopsamlingsudstyr Kontaktpersoner Opstilling af ildsteder B Brænder Brugsvandsopvarmning..18 E Tilførselsdata G Gaskedel Logano plus GB Karakteristiske røggasværdier Anvendelsesmuligheder Opstillingsmål Tilførselsdata Funktionsprincip xx I Igangsætning Installation K Kedelvirkningsgrad Fortegnelse over filialer Normer Normnyttevirkning R Regulering Logamatic Logamatic Retningslinier Rumluftuafhængig drift Tilslutningssæt S Sikkerhedsteknisk udstyr Systemtemperaturer Omregningsfaktor T Termisk spærreanordning (TAE) Transport V Friskluftforsyning Forordninger W Varmtvandsregulering Vedligeholdelse Vandopvarmning Kondensvand L Leveringsmåde Logamatic-reguleringssystem N Neutraliseringsudstyr Opstilling Udstyr Neutraliseringspligt Projekteringsmanual kondenserende gaskedel Logano plus GB302 03/03 31

32 Bilag 11 Projekteringsmanual kondenserende gaskedel Logano plus GB302 03/03 32

33 Buderus Heiztechnik GmbH Wetzlar Du finder din kontaktperson på side 32 xxxx xxx (10) 03/2002 Technische Änderungen vorbehalten

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Kompakt kondenserende oliekedel Logano plus S05(T) - 9 Logano plus S05(T) - 7 Til montøren Skal læses omhyggeligt før montering og vedligeholdelse. 6 70 648 077

Læs mere

Effektiv, praktisk og økonomisk varmeforsyning. Varme er vort element. Kondenserende gaskedler Ydelsesområde: 320 620 kw. Logano plus GB402.

Effektiv, praktisk og økonomisk varmeforsyning. Varme er vort element. Kondenserende gaskedler Ydelsesområde: 320 620 kw. Logano plus GB402. [ Luft ] [ Vand ] Kondenserende gaskedler Ydelsesområde: 320 620 kw [ Jord ] [ Buderus ] Effektiv, praktisk og økonomisk varmeforsyning Varme er vort element Buderus udnytter energien fuldt ud Velkommen

Læs mere

Få styr på varmeomkostningerne med moderne kondenserende teknik. Varme er vores element

Få styr på varmeomkostningerne med moderne kondenserende teknik. Varme er vores element [ Luft ] [ Vand ] [ Jord ] Kompakte kondenserende kedler for oliefyring Effektområde: 18 27 kw [ Buderus ] Få styr på varmeomkostningerne med moderne kondenserende teknik Varme er vores element Dit trumfkort,

Læs mere

manual Montage- og driftsvejledning

manual Montage- og driftsvejledning manual Montage- og driftsvejledning Kondenserende gaskedel Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A/WTC 25-A og WTC 32-A83247609 1/2009 Overensstemmelseserklæring efter ISO/IEC Guide 22 Udbyder Adresse: Max Weishaupt

Læs mere

VIESMANN VITOCALDENS 222-F Kompakt hybridvarmepumpe 1,3 til 19,0 kw

VIESMANN VITOCALDENS 222-F Kompakt hybridvarmepumpe 1,3 til 19,0 kw VIESMANN VITOALDENS 222-F Kompakt hybridvarmepumpe 1,3 til 19,0 kw Planlægningsvejledning VITOALDENS 222-F Type HAWB-M 222.A26 og A29 Type HAWB 222.A29 Kompakt hybridvarmepumpe Kondenserende gaskedel med

Læs mere

Montage- og driftsvejledning kondenserende kedel WTC 45 N/F B WTC 60 N/F A

Montage- og driftsvejledning kondenserende kedel WTC 45 N/F B WTC 60 N/F A Montage- og driftsvejledning kondenserende kedel WTC 45 N/F B WTC 60 N/F A 83051309 2/2002 Information for fagmanden Overensstemmelseserklæring efter ISO/IEC direktiv 22 Udbyder: Adresse: Max Weishaupt

Læs mere

Montage- og vedligeholdelsesvejledning

Montage- og vedligeholdelsesvejledning Til VVS-installatører Montage- og vedligeholdelsesvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Læs venligst vejledningen nøje igennem før montage og vedligeholdelse Oversigtstegning

Læs mere

icovit exclusiv VKO 246-7 DE, AT, CHDE, CHFR, FR, BEDE, BEFR, BENL, DK

icovit exclusiv VKO 246-7 DE, AT, CHDE, CHFR, FR, BEDE, BEFR, BENL, DK icovit exclusiv VKO 246-7 DE, AT, CHDE, CHFR, FR, BEDE, BEFR, BENL, DK For brugeren Betjeningsvejledning icovit exclusiv Kondenserende oliekedel VKO 246-7 DK 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Monterings- og planlægningsvejledning

Monterings- og planlægningsvejledning Monterings- og planlægningsvejledning Kondenserende oliekedel COB COB-CS Kedel til opvarmning Kedel med lagdelt beholder Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tlf. +49 8751/74-0 Fax +49 8751/741600 Internet:

Læs mere

Kondenserende gaskedel C 230 ECO. Installations- og servicemanual 300015171-001-E

Kondenserende gaskedel C 230 ECO. Installations- og servicemanual 300015171-001-E DA Kondenserende gaskedel C 230 ECO Installations- og servicemanual 300015171-001-E EU overensstemmelseserklæring og mærkning Udstyret er i overensstemmelse med typemodellen, beskrevet i overensstemmelse

Læs mere

Væghængt kondenserende gaskedel

Væghængt kondenserende gaskedel 6 70 63 303-00.O Væghængt kondenserende gaskedel EuroPur ZSB 4-3 C ZSB -3 C ZWB 8-3 C da Installations- og vedligeholdelsesvejledning til installatøren OSW Indholdsfortegnelse da Indholdsfortegnelse Sikkerhedsråd

Læs mere

Denne monteringsvejledning skal opbevares hos den ansvarlige for fyret! Garantien bortfalder, hvis denne monteringsvejledning ikke overholdes.

Denne monteringsvejledning skal opbevares hos den ansvarlige for fyret! Garantien bortfalder, hvis denne monteringsvejledning ikke overholdes. Monteringsvejledning Kondenserende naturgasfyr CGB-5 CGB-50 Naturgasfyr Naturgasfyr Denne monteringsvejledning skal opbevares hos den ansvarlige for fyret! Garantien bortfalder, hvis denne monteringsvejledning

Læs mere

Block 20 MK3. Centralvarmekedel for olie. Block 20 MK3 (Med indbygget varmtvandsbeholder) INSTRUKTION. Block 20 MK3 DK/137474/04/01-06-2006.

Block 20 MK3. Centralvarmekedel for olie. Block 20 MK3 (Med indbygget varmtvandsbeholder) INSTRUKTION. Block 20 MK3 DK/137474/04/01-06-2006. Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato DK/137474/04/01-06-2006 Side 1 Centralvarmekedel for olie DANAK Reg.nr. 5001 Kvalitetsstyringssystem certificeret i henhold til DS/EN ISO 9001:2000 af Det Norske Veritas,

Læs mere

VIESMANN VITOSOLAR 300-F Kompaktkedel med solvarmeunderstøttet brugsvandsopvarmning og opvarmningssupplement

VIESMANN VITOSOLAR 300-F Kompaktkedel med solvarmeunderstøttet brugsvandsopvarmning og opvarmningssupplement VIESMANN VITOSOLAR 300-F Kompaktkedel med solvarmeunderstøttet brugsvandsopvarmning og opvarmningssupplement med Kondenserende gaskedel Vitodens 200-W Datablad Best.nr. og priser: se prislisten VITOSOLAR

Læs mere

VIESMANN VITOLADENS 300-T Kondenserende oliekedel-unit 20,2 til 53,7 kw

VIESMANN VITOLADENS 300-T Kondenserende oliekedel-unit 20,2 til 53,7 kw VIESMANN VITOLADENS 300-T Kondenserende oliekedel-unit 20,2 til 53,7 kw Datablad est.nr. og priser: se prislisten VITOLADENS 300-T Type VW3 Dybtemperatur-oliekedel med kondenserende oliekedelvarmeveksler

Læs mere

Block Gas Vent 17-24 Centralvarmekedel for gas

Block Gas Vent 17-24 Centralvarmekedel for gas Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato Block Gas Vent 724 DK/3732/6/0507200 Side Block Gas Vent 724 Centralvarmekedel for gas Side Bruger og brugerens ansvar (39) Automatiseringsmuligheder (0) Installationsanvisninger

Læs mere

Servicevejledning. Instrumentpaneler Logamatic 4311/4312. 6304 5497 04/2003 DK Til installatøren

Servicevejledning. Instrumentpaneler Logamatic 4311/4312. 6304 5497 04/2003 DK Til installatøren 6304 5497 04/2003 DK Til installatøren Servicevejledning Instrumentpaneler Logamatic 4311/4312 Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning eller servicearbejde Forord Apparatet opfylder de grundlæggende krav

Læs mere

BF-O INSTRUKTION. BF-O Side DK/137596/01/07-08-2006 VEJLEDNING I BRUG OG INSTALLATION FOR BAXI CENTRALVARME KEDEL TYPE BF-O

BF-O INSTRUKTION. BF-O Side DK/137596/01/07-08-2006 VEJLEDNING I BRUG OG INSTALLATION FOR BAXI CENTRALVARME KEDEL TYPE BF-O Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato INSTRUKTION Side DK/137596/01/07-08-2006 1 VEJLEDNING I BRUG OG INSTALLATION FOR BAXI CENTRALVARME KEDEL TYPE Centralvarmekedel for olie Afsnit Bruger og brugerens ansvar.

Læs mere

DRIFT OG INSTALLATIONSVEJLEDNING. EcomLine. HR-kondenserende kedel

DRIFT OG INSTALLATIONSVEJLEDNING. EcomLine. HR-kondenserende kedel DRIFT OG INSTALLATIONSVEJLEDNING EcomLine HR-kondenserende kedel INDHOLDSFORTEGNELSE. INSTALLATION -. Installation generelt -.. Forskrifter -..2 Placeringsmuligheder -..3 Montage -3.2 Lufttilførsel og

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Pumpestationer 77700689.00-.SD Logasol KS005 Logasol KS005E Logasol KS00 Logasol KS00E Logasol KS00 Logasol KS050 Til VVS Montøren Læs vejledningen grundigt før

Læs mere

BONUS INSTRUKTION. Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller. BONUS Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04

BONUS INSTRUKTION. Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller. BONUS Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04 Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04 Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller Afsnit Bruger og brugerens ansvar (1) Automatiseringsmuligheder (2) Installationsanvisninger (3) Tekniske

Læs mere

Betjeningsvejledning. Til ejeren. Betjeningsvejledning. icovit exclusiv. Kondenserende oliefyr

Betjeningsvejledning. Til ejeren. Betjeningsvejledning. icovit exclusiv. Kondenserende oliefyr Betjeningsvejledning Til ejeren Betjeningsvejledning icovit exclusiv Kondenserende oliefyr DK Kolofon Dokumenttype: Produkt: Målgruppe: Sprog: Betjeningsvejledning icovit exclusiv VKO 156/3-7 VKO 256/3-7

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Væghængt, kondenserende naturgasfyr med integreret varmtvandsbeholder med indbygget varmeveksler og ekstra stor kapacitet CGW-11/100 CGW-20/120 CGW-24/140 Wolf

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING GEMINOX THR 2/13 M 75 GEMINOX THR 5/25 M 75

MONTERINGSVEJLEDNING GEMINOX THR 2/13 M 75 GEMINOX THR 5/25 M 75 MONTERINGSVEJLEDNING GEMINOX THR 2/13 M 75 GEMINOX THR 5/25 M 75 INDHOLD I - GENEREL PRÆSENTATION M IV - INSTALLATION M 1 - Beskrivelse 2 - Tekniske data II - FUNKTIONER 1 - Grundlæggende princip A. Bestykning

Læs mere

INSTALLATIONSHÅNDBOG Type WGB-KN 15 (BMU 64... > SW 3.00)

INSTALLATIONSHÅNDBOG Type WGB-KN 15 (BMU 64... > SW 3.00) INSTALLATIONSHÅNDBOG Type WGB-KN 15 (BMU 64... > SW 3.00) Generelle sikkerhedshenvisninger Installation af anlægget Checkliste for idrifttagning: El-installation: Varmeanlæg må kun installeres af et varmeinstallatørfirma

Læs mere

Betjenings- og installationsvejledning VEN/H 15/30 DK. El-varmtvandsbeholder VEN/H 15/5 DK VEN/H 30/5 DK

Betjenings- og installationsvejledning VEN/H 15/30 DK. El-varmtvandsbeholder VEN/H 15/5 DK VEN/H 30/5 DK Betjenings- og installationsvejledning El-varmtvandsbeholder VEN/H 15/5 DK VEN/H 30/5 DK DK Indholdsfortegnelse Side Henvisninger vedrørende dokumentationen..... 3 1 Beskrivelse af varmtvandsbeholderen....

Læs mere

RUSTFRIT STÅL KONDENSERENDE KEDEL TAU 150 N 1450 N 150 NC 600 NC INSTALLATION, DRIFT, VEDLIGEHOLD OG SYSTEM MANUAL

RUSTFRIT STÅL KONDENSERENDE KEDEL TAU 150 N 1450 N 150 NC 600 NC INSTALLATION, DRIFT, VEDLIGEHOLD OG SYSTEM MANUAL RUSTFRIT STÅL KONDENSERENDE KEDEL TAU 150 N 1450 N 150 NC 600 NC INSTALLATION, DRIFT, VEDLIGEHOLD OG SYSTEM MANUAL TAU kedlerne opfylder Nyttevirkningsdirektivet 92/42/EU ( ), Gasdirektivet 89/6/EU og

Læs mere

Compress 6000 AW B E AWB 5-17 AWE 5-17

Compress 6000 AW B E AWB 5-17 AWE 5-17 6 70 80 35-00.I 400V 3N~ Compress 6000 AW B E AWB 5-7 AWE 5-7 Installationsvejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.............. 3. Symbolforklaring................................

Læs mere

TYPE MULTI-HEAT INSTRUKTION INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT

TYPE MULTI-HEAT INSTRUKTION INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato INSTRUKTION Side DK/137344/11/11-05-2009 1 INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT TYPE Afsnitsfortegnelse Afsnit Betjening og brugerens opgave/ansvar

Læs mere

VIESMANN. Betjeningsvejledning VITOCALDENS. til brugeren

VIESMANN. Betjeningsvejledning VITOCALDENS. til brugeren Betjeningsvejledning til brugeren VIESMANN Hybrid-varmepumpe og boligventilationssystem med varmepumperegulering Vitotronic 200, type WO1C VITOCALDENS 1/2014 Skal opbevares! Sikkerhedshenvisninger For

Læs mere