Projekteringsmanual. Kondenserende Gaskedel Logano plus GB302, 80 og 120 kw

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projekteringsmanual. Kondenserende Gaskedel Logano plus GB302, 80 og 120 kw"

Transkript

1 Projekteringsmanual Kondenserende Gaskedel Logano plus GB302, 80 og 120 kw

2 Indhold 1 Kondenserende gaskedel Konstruktioner og ydelser Anvendelsesområder Kendetegn og argumenter Teknisk beskrivelse Kondenserende gaskedel Logano plus GB Leveringsmåde Mål og tekniske data /7 2.4 Tryktab på vandsiden Kedelnyttevirkning Røggastemperatur Omregningsfaktor for andre systemtemperaturer Transportmål og opstillingsmål Gasbrænder Brænder og regulering Regler og driftsbetingelser Uddrag af regler Brændstoffer Driftsbetingelser Forbrændingsluft Forbrændingsluftforsyning Vandbkvalitet Opstilling af gaskedler Regulering Regulator Regulator Funktionsmodul AM Funktionsmodul AM Brugsvandsopvarmning Systemer Varmtvandsregulering Projekteringsmanual kondenserende gaskedel Logano plus GB302 03/03 2

3 Indhold 7 Eksempler på anlæg Henvisning til alle hydraulikeksempler Sikkerhedsteknisk udstyr Logano plus GB302 : Enkeltkedelanlæg med fremmed regulering Logano plus GB302 : Enkeltkedelanlæg, 1 varmekreds uden blander og vandvarmer Logano plus GB302 : Enkeltkedelanlæg, 2 varmekredse med/uden blander og 1 varmekreds uden blander og vandvarmer Logano plus GB302 : Enkeltkedelanlæg, evt.med blandebeholder, op til 8 varmekreds med/uden blandeventiler, varmtvandsbeholder, eller beholderladesystem eller solvarmeanlæg Logano plus GB302: Tokedelanlæg, med fremmed regulering Aftrækssystem Krav Afttrækssystem i kunststof Røggasparametre Logano plus GB Dimensionering af aftrækssystemet Neutralisering Neutralisering Neutraliseringsudstyr Tilbehør Termisk spærreanordning Service Rumluftuafhængigt tilslutningssæt ( Split aftræk ) Tillæg Stikordsregister Kontaktperson Projekteringsmanual kondenserende gaskedel Logano plus GB302 03/03 3

4 Kondenserende gaskedel Konstruktioner og ydelser Buderus tilbyder fritstående kondenserende gaskedler inden for ydelsesområdet fra 50 til ca kw. I ydelsesstørrelserne 80 kw og 120 kw også med den kondenserende gaskedel Logano plus GB Anvendelsesområder Gaskedlen Logano plus GB302 er velegnet til alle varmeanlæg iht. DIN Foretrukne anvendelsesområder er rumopvarmning og varmtvandsproduktion i flerfamiliehuse, kommunale og industribygninger. 1.3 Kendetegn og argumenter Moderne kedelkoncept Varmeveksler af trykstøbt aluminium. Modulerende premix-gasbrænder. Med digital regulering. Kompakt konstruktion og lav vægt. Reduceret modstand på vandsiden for optimeret anlægsteknik. Lav elektrisk optaget effekt. Støjsvag. Servicevenlig. Egnet til installering i nyt og gammelt byggeri. Rumluftuafhængig ( Split aftræk ) Mulighed for rumluftuafhængig drift (tilbehør). Høj normudnyttelsesgrad og rentabilitet De optimerede varmeflader giver mulighed for en god varmeoverførsel med lavt røggastab og høj kondenseringsrate. Høje virkningsgrader og en god økonomi er således sikret. Resultatet er normnyttevirkning op til 108 %. Miljøvenlig Lave kvælstofoxidemissioner < 45 mg/kwh. Moderne brænderteknologi Modulerende drift med digital regulering. Konvertering til andre gasarter i en håndevending. Drift med flaskegas er mulig med udførelse 80 kw. Modulation % (80 kw) / % (120 kw). Komplet tilslutningsklar levering Enkel tilslutning til varmesystemet pga. tilslutningsklar levering fra fabrikken. Projekteringsmanual kondenserende gaskedel Logano plus GB302 03/03 4

5 Teknisk beskrivelse Kondenserende gaskedel Logano plus GB302 Logano plus GB302 er en Fritstående, kondenserende gaskedel med en aluminum-silicium-varmeveksler af høj kvalitet. Pga. den modulerende gas-premixbrænder opnås lave emissionsværdier og støjsvag drift. Med moduleringsområdet på 1:4 (80 kw-størrelse) / 1:5 (120 kw-størrelse) er der sikret en optimal tilpasning til det aktuelle behov. Via en ekstra luftindsugningsstuds kan der etableres Split aftræk. Optimerede varmeflader og digital regulering gør, at der opnås høje normudnyttelsesgrader og lave modstande på vandsiden. De kondenserende gaskedler i serien Logano plus GB302 er testet iht. EN 677 og er CE-mærket. 2.2 Levering Den kondenserende gaskedel Logano plus GB302 leveres samlet fra fabrikken og forindstilling på naturgas E. Derfor er tilslutning til varmesystemet nemt og hurtigt. Det er nemt at foretage konvertering til naturgas LL eller flaskegas (80 kw-kedel). Projekteringsmanual kondenserende gaskedel Logano plus GB302 03/03 5

6 Teknisk beskrivelse Mål og tekniske data Mål B L K A 3 A 1 H Gas H AL H VK H A 4 H RK A 2 H AA A 5 H AKO L 6/1 Mål Logano plus GB302 (Fig. 120 kw størrelse) Kedelstørrelse Længde L mm L K mm Bredde B mm Højde H mm Gastilslutning D Gas R 1 R 1 H Gas mm A 1 mm Røggasstuds D AA indvendig DN H AA mm A 2 mm Lufttilførsel D AL mm H AL A Femløb VK DN R 1 ¼ 50 H VK mm A 4 mm Retur RK DN R 1 ¼ 50 H RK mm A 4 mm Kondensafløb AKO mm H AKO mm A 5 mm Tømning EL Slangetilslutning 6/2 mål Logano plus GB302 Projekteringsmanual kondenserende gaskedel Logano plus GB302 03/03 6

7 Teknisk beskrivelse 2 Tekniske data Kedelstørrelse Nominel ydelse ved 80/60 Fuldlast kw 78,2 117 Dellast kw 19,5 22,9 Nominel ydelse ved 50/30 Fuldlast kw 82,7 123,9 Dellast kw 21,3 25,7 Fyringsnyttevirkning ved 80/60 Fuld belastning % 97,7 97,5 Delvis belastn. % 97,5 95,6 Fyringsnyttevirkning ved 50/30 Fuldlast % 103,4 103,3 Dellast % Fyringsvarmeydelse i forhold til Hn Fuldlast kw ,9 Dellast kw Røggastemperatur Fuldlast /75/60 C C Røggasmassestrøm Fuldlast kg/h Vandindhold l Tryktab på varmtvandssiden ved t = 20 K mbar Nettovægt kg Sikkerhedstrin (elektrisk) X0D X0D Strømforsyning V/Hz 230/50 230/50 Optaget elektrisk effekt W Maks. driftsovertryk bar 4 4 Maks. fremløbstemperatur (sikring) C Gastilslutningstryk mbar Gastype E/LL/P 2) E/LL 2) Kedelkategori II 2 EL3P I 2 ELL Gaskedeltype iht. TRGI B23, (B33, C13, C33, C43, C53, C63, C83) 1) CE-mærkning CE-0063 BN /1 Tekniske data Logano plus GB302 1) med ekstraudstyr tilslutningssæt Split aftræk 2) fra fabrikken indstillet på naturgas E Projekteringsmanual kondenserende gaskedel Logano plus GB302 03/03 7

8 Teknisk beskrivelse Tryktab på vandsiden Tryktabet på vandsiden er trykdifferencen mellem kedlens fremløbs- og returtilslutning. Den afhænger af kedelstørrelse og vandmængde Billedforklaring V H Vandmængde p H tryktab på vandsiden i mbar a Logano plus GB b Logano plus GB Λp H mbar a b V & H m / h 8/1 Tryktab på vandsiden Logano plus GB Nyttevirkning Kedlens nyttevirkning η K betegner forholdet mellem tilført og afgivet energi afhængig af returtemperaturen Billedforklaring ϑ R returtemperatur Nyttevirkning η K Dellast η K % 100 Fuldlast ϑ / C R 8/2 Nyttevirkning afhængig af returtemperatur Logano plus GB302 gennemsnitsværdi) Projekteringsmanual kondenserende gaskedel Logano plus GB302 03/03 8

9 Teknisk beskrivelse Røggastemperatur Røggastemperaturen ϑ A er den temperatur, der måles i røggasrøret ved kedlens røggasstuds. Den afhænger af returtemperaturen Fuldlast Billedforklaring ϑ A Røggastemperatur ϑ R Returtemperatur Kedelbelastning ϕ K ϑ A C Dellast ϑ / C R 9/1 Røggastemperatur afhængig af returtemperaturen Logano plus GB302 (gennemsnitsværdi) 2.7 Omregningsfaktor for andre systemtemperaturer I tabellerne med de tekniske data for Logano plus GB302 er de nominelle ydelser ved systemtemperaturer 50/30 C og 80/60 C angivet. For beregning af den nominelle ydelse ved afvigende systemtemperaturer skal der tages højde for en omregningsfaktor. Eksempel: For en Logano plus GB302 med en nominel ydelse på 82,7 kw ved en systemtemperatur på 50/30 C skal den nominelle varmeydelse beregnes ved en systemtemperatur på 70/50 C. Med en returtemperatur på 50 C giver det en omregningsfaktor med værdien 0,94. Den nominelle varmeydelse er således 78,2 kw ved 70/50 C. Billedforklaring f Omregningsfaktor Returtemperatur ϑ R f 1,00 0,99 0,98 0,97 0,96 0,95 0, ϑ R / C 9/2 Omregningsfaktor ved afvigende returtemperaturer Projekteringsmanual kondenserende gaskedel Logano plus GB302 03/03 9

10 Teknisk beskrivelse Transportmål og opstillingsmål Min. transportmål Gaskedel Logano plus GB302 Kedelstørrelse Minimal længde mm Minimal bredde mm Minimal højde mm Minimal vægt kg /1 Min. transportmål Logano plus GB302 Opstillingsmål Ved opstilling af varmekedlen skal de angivne min. mål (mål i parentes) overholdes. For at lette montagevedligeholdelses- og servicearbejdet skal de anbefalede vægafstande vælges. 10/2 Opstillingsmål Logano plus GB302 Projekteringsmanual kondenserende gaskedel Logano plus GB302 03/03 10

11 Gasbrænder Brænder og regulering Ved Logano plus GB302 anvendes en modulerende Premix-gasbrænderder næsten fri for skadelige stoffer. Gasbrænderne består af en blæser, to magnetventiler og en metalstof-forbrændingsoverflade. Kendetegn Emissioner af skadelige stoffer, NO x mindre 45 mg/kwh og CO mindre 45 mg/kwh. Egnet til naturgas Erdgas E og LL, samt flaskegas P og B/P (kun 80 kw størrelsen). Enkel konvertering til andre naturgastyper ved indstilling af gastrykket. Ved størrelse 80 kw også mulighed for drift med flaskegas. Modulationsområde % (80 kw-størrelse)/ % (120 kw-størrelse). Fyringsautomat Digital kedel- og brænderregulering MCBA. Brænderregulering og overvågning. Sikkerhedsfunktioner for kedeldrift. Røggastemperatur-overvågning. Parametrering og fejlkodeudlæsning på display. Styring af en varmekreds-/kedelkredspumpe / beholder-ladepumpe uden tidsfunktion. Tilslutningsmulighed for eksterne reguleringer (f.eks. Logamatic 4111 eller 4313) med funktionsmodul AM4 (tilbehør). Projekteringsmanual kondenserende gaskedel Logano plus GB302 03/03 11

12 Regler og driftsbetingelser Uddrag af regler Logano plus GB302 opfylder kravene iht. EN 677, EGnyttevirkningsdirektiv, gaskedeldirektiv / EMV- /lavspændingsdirektiv. For fremstilling og drift af anlægget skal følgende overholdes: teknikske byggetilsynsregler lovens bestemmelser landets juridiske bestemmelser. Montering, gastilslutning, røggastilslutning, idriftsætning, strømtilslutning samt vedligeholdelse og reparation må kun udføres af autoriserede servicefirmaer. Godkendelse Installationen skal meddeles den ansvarlige gasforsyningsvirksomhed og godkendes af denne. Vi anbefaler allerede i planlægningsfasen at klarlægge afstemningen mellem varmekedel og røggasanlæg med med lokale skorstensfejer. Inden igangsætning skal den ansvarlige lokale skorstensfejer informeres. Regionalt er det nødvendigt at indhente godkendelse af aftrækssystemet og kondensvandudledning i det offentlige vandnet. Eftersyn/vedligeholdelse Iht. 10 i EnEV skal anlægget holdes i stand og renses efter behov (anbefaling hvert andet år). En gang om året skal det kontrolleres, om hele anlægget fungerer upåklageligt. Regelmæssige eftersyn evt. vedligeholdelse er forudsætningen for en sikker og økonomisk drift. 4.2 Brændstoffer Logano plus GB302 er vel-egnet til naturgas E eller naturgas LL. Størrelsen 80 kw er endvidere velegnet til flaskegas. Gaskvaliteten skal overholde kravene på DVGWarbejdsblad G 260. Svovl- og svovlholdige industrigasser er ikke egnede til gasbrænderen. Tilslutningstrykket skal ligge inden for det følgende område for de enkelte gasarter. Som tilslutningstryk gælder strømtrykket ved varmekedlens gastilslutning. Gasart p min mbar Tilslutningstryk p Nenn mbar p max mbar Naturgas E Naturgas LL Flaskegas P 42, ,5 12/1 Tilslutningstryk for forskellige gasarter Hvis tilslutningstrykket for den anvendte gasart ligger over det i tabel 12/1, skal der indskydes en ekstra gastrykregulator. Projekteringsmanual kondenserende gaskedel Logano plus GB302 03/03 12

13 Regler og driftsbetingelser Driftsbetingelser Kedel- Min. kedelvand- ϑ max Min. kedeltemperatur Driftsafbrydelse Varmekredsregule- Min. returtem- størrelse volumenstrøm ring med blande- peratur ventil l/h l/h 25 K ingen krav 13/1 Driftsbetingelser Logano plus GB302 Min. vandmængde Kedlerne skal gennemstrømmes tilstrækkeligt. Min. gennemstrømningen for type 80 er 0,6 m3/h, for type 120 0,7 m3/h. Ved egnede tiltag skal det sikres, at man ikke kommer ned under min. cirkulationsvandmængden. Kedlen har standard sikkerhedsovervågning. Ved en temperaturdifference på > 25 K sker der en returmodulation af brænderen. Ved en temperaturdifference > 35 K sker der en brænderudkobling. 4.4 Forbrændingsluft Det er vigtigt at forbrændingsluften ikke har høj støvkoncentration eller indeholder halogenforbindelser. Ellers er der risiko for, at kedlen beskadiges. Halogenforbindelser virker meget korrosivt. De findes i spraydåser, fortyndervæsker, rengørings-, affedtningsog opløsningsmidler. Forbrændingslufttilførslen skal udføres på den sådan måde, at der f.eks. ikke indsuges afkastluft fra kemiske renserier eller lakererier. For friskluftforsyningen i opstillingsrummet gælder der særlige krav. Logano plus GB302 er forberedt for Split-aftræk. Ved hjælp af tilslutningssættet (tilbehør, se side 30) er der mulighed for rumluftuafhængig drift. 4.5 Friskluftforsyning Udførelsen af opstillingsrum og opstillingen af gaskedler sker iht. landets byggevedtægter og de lokale fyringsvedtægter. For kedler med lukket forbrændingskammer, med en samlet nominel effekt over 50 kw betragtes friskluftforsyningen som sikret, hvis der er en åbning til det fri med et åbent tværsnit på mindst 150 cm 2 (plus 2 cm 2 for hver kilowatt over 50 kw nominel varmeeffekt. Det nødvendige tværsnit må opdeles på maks. to ledninger og skal være strømningsteknisk ækvivalent dimensioneret. Principielle krav Friskluftåbninger og -ledninger må ikke lukkes eller spærres, hvis det ikke ved hjælp af passende sikkerhedsudstyr er sikret, at ildstedet kun kan anvendes ved frit strømningstværsnit. Det nødvendige tværsnit må ikke indsnævres af en lukning eller et gitter. En tilstrækkelig forbrændingsluftforsyning kan også påvises på anden måde. For flaskegaskedler skal særlige krav følges. Projekteringsmanual kondenserende gaskedel Logano plus GB302 03/03 13

14 Regler og driftsbetingelser Vandkvalitet Da der ikke er rent vand til varmeoverførsel, skal man være opmærksom på vandkvaliteten. En dårlig vandkvalitet giver skader i varmeanlæg pga. stendannelse og korrosion. Fyld udelukkende anlægget med rent vand fra hanen. Vandets ph-værdi i varmekedlen skal ligge mellem 6,5 og 8,5. Tilsætning af vandrensningsmidler er kun tilladt med kedelproducentes godkendelse. For af beskytte kedlen mod kalkskader skal den samlede mængde af Ca(HCO 3 ) 2 i varmekredsløbets fylde- og tilsætningsvand for type 80 være mindre end 860 mmol og mindre end 1300 mmol for type type 120. På grundlag af VDI-direktiv 2035 og BDH-foldere har Buderus sammensat detaljerede planlægningshenvisninger for vandkvaliteten for varmeanlæg. (Buderus katalog Varmeteknik, udgave 2002/1, arbejdsblad K 8). Virksomhedens afdelinger (side 32) angiver på forespørgsel adresser på specialfirmaer og giver produkt-oplysninger om vandrensning. Skader som følge af korrosion forekommer, når der uafbrudt kommer ilt i varmevandet. Hvis varmeanlægget ikke kan udføres som et lukket system, er yderligere korrosionssikkerhedsforanstaltninger nødvendige. For at undgå skader skal kemiske tilsætninger i anlægsvandet have en bekræftelse fra producenten om, at det er ufarligt. Hvis ilttilførslen ikke kan forhindres, er en systemadskillelse ved hjælp af en varmeveksler anbefalelsesværdig. VDI-direktiv giver yderligere oplysninger. Indbygning i eksisterende varmeanlæg / snavssamlere nden indbygning af kedlen i et eksisterende varmeanlæg skal dette renses for snavs og slam og skylles grundigt. Forurening kan ellers aflejres i varmekedlen og give lokal overophedning, korrosion og støj. Indbygning af snavssamlere anbefales. Disse bør installeres i umiddelbar nærhed af kedlen og i lavestee position, let tilgængelig, i anlægget. Ekstra beskyttelse mod korrosion Projekteringsmanual kondenserende gaskedel Logano plus GB302 03/03 14

15 Regler og driftsbetingelser Opstilling af gaskedler Gaskedler med en samlet nominel varmeeffekt over 50 kw installeres normalt kun i rum, der ikke benyttes på anden vis, der ikke har åbninger til andre rum, med undtagelse af åbninger til døre, hvis døre er tætte og lukker af sig selv, der kan udluftes. Brænderen skal til enhver tid kunne frakobles på en kontakt, der er anbragt uden for opstillingsrummet (nødafbryder). Ved nødafbryderen skal der være et skilt med teksten NØDAFBRYDER FYR. Afvigende fra disse betingelser må kedler også opstilles i andre rum, hvis udnyttelse af disse rum kræver det og kedlerne kan drives sikkert, rummene ligger i fritstående bygninger, der kun anvendes til drift af kedlerne. Rumluft- afhængige kedler må ikke opstilles i trapperum, undtagen i beboelseshuse med maks. to lejligheder, i almindeligt tilgængelige opgange, der anvendes som redningsvej, i garager. Rum med luftudsugende anlæg Rumluftafhængige ildsteder må kun opstilles i rum med luftudsugende anlæg, hvis samtidig drift af ildstederne og de luftudsugende anlæg forhindres af sikkerhedsudstyr, hvis røggasføringen overvåges af tilsvarende sikkerhedsudstyr, røggasserne bortledes via de luftudsugende anlæg eller det er sikret, at der ikke kan opstå farligt undertryk pga. disse anlæg. Termisk spærreudstyr gaskedler i rum eller gasforsyningen umiddelbart inden disse gasildsteder skal være forsynet med en termisk spærreanordning (TAE) (tilbehør). Projekteringsmanual kondenserende gaskedel Logano plus GB302 03/03 15

16 Regulering Regulator 4313 Med regulator Logamatic 4313 til vægmontering kan der i grundudstyr reguleres en varmekreds med/uden blandeventil. Desuden er det muligt at styre en kedelkreds-/fødepumpe. Ved moduludvidelse er det muligt at regulere yderligere varmekredse med/uden blandeventiler, brugsvandsopvarmning med cirkulation eller at regulere et solvarmeanlæg. Kommunikationen til kedel- og brænderregulering sker via 0-10 V- interface (grund- udstyr). 16/1 Regulator Logamatic 4313 Særlig parametrering: Frostsikring indstilles på 0 C (betjeningsniveau 2). 5.2 Regulator 4111 Regulatoren Logamatic 4111 til vægmontering regulerer kedlen via 0-10V udgangssignalet fra modul FM448. Dette modul skal absolut medbestilles som tilbehør. Med til grundfunktionerne for regulator Logamatic 4111 hører styring af 2 varmekredse med/uden blandeventiler eller alternativ 1 varmekreds uden blandeventil, 1 varmekreds med blander og brugsvandsopvarmning med cirkulation. Særlig parametrering: Indstilling antal kedler sættes på 0 (betjeningsniveau 2). 16/2 Regulator Logamatic 4111 Projekteringsmanual kondenserende gaskedel Logano plus GB302 03/03 16

17 Regulering Funktionsmodul AM V interface til brænder- og kedelregulator MCBA Forbindelsen mellem regulatorerne Logamatic 4111 og 4311 og MCBA sker via funktionsmodul AM4 (tilbehør). Bygningsstyresystem og kaskadeanlæg kan forbindes i forbindelse med overordnede reguleringssystemer (f.eks. DDC-regulering) ligeledes med kedel- og brænderregulator. Kedelkrav sker i dette tilfælde via funktionsmodul AM 4 (0-10V indgangssignal - ekstraudstyr) for kedlen. Desuden indeholder funktionsmodulet AM 4 en samlet fejlmelding via en potentialfri kontakt. Dermed kan en samlet fejlmelding videresendes til telemodem ECO- KOM eller til eksterne fejlmeldingskomponenter. ϑk C U AM 4 / V 17/2 Temperaturkarakteristik funktionsmodul AM 4 17/1 Funktionsmodul AM Funktionsmodul AM 3-2 Ekstramodul til styring af en ekstern gasmagnetventil Efter ønske fra kunden eller ved lovkrav kan funktionsmodul AM 3-2 anvendes til styring af en ekstern gasmagnetventil. Desuden kan der via funktionsmodul AM 3-2 ligeledes tilkobles en samlet-fejlmelding via en potentialfri kontakt. Dermed kan en fejlmelding videresendes til telemodem ECO-COM eller eksterne fejlmeldingskomponenter. 17/3 Funktionsmodul AM3-2 på montageplade Projekteringsmanual kondenserende gaskedel Logan GB /03 17

18 Brugsvandsopvarmning 6.1 Systemer Logano plus GB302 kan også anvendes til brugsvandsopvarmning. Buderus varmtvandsbeholdere Logalux, der er afstemt efter varmekedlernes ydelse, er velegnet. De findes i liggende eller stående udførelse i forskellige størrelser med l indhold. Alt efter formål har de intern eller ekstern varmeveksler. Beholderne kan anvendes enkeltvis eller som kombination af flere beholdere. Forskellige beholderstørrelser og forskellige varmevekslersæt kan kombineres med hinanden ved beholderladesystemet. Systemløsninger for alle behov og formål er derfor mulige. Til brugsvandsopvarmning med en Logano plus GB302 er den bedste løsning et beholderladesystem. Ved korrekt dimensionering af den eksterne varmeveksler med lave returtemperatur, kan der opnås høje virkningsgrader. Ved brug af beholderladesystemer skal der være en blandeventil til primærkredsen (styring via FM445, LAP/LSP-modul til Logamatic 4000) for at sikre min. kedelvandscirkulationsmængde. Billedforklaring AW Varmtvandstilslutning EK Koldtvandstilslutning RH Retur RS Retur VH Fremløb VS Fremløb VH RH 18/1 Systemer til brugsvandsopvarmning 6.2 Varmtvandsregulering Varmtvandstemperaturen indstilles og reguleres enten via kedlens reguleringssystem, Logamatic 4000 eller via en regulator til brugsvandsopvarmning. Regulatoren til brugsvandsopvarmning er afstemt efter varmereguleringen og har mange anvendelsesmuligheder. Detajlerede oplysninger om dette findes i planlægningsmaterialet for brugsvandsopvarmning og regulerungssystemet Logamatic For Logano plus GB302 fås en varmtvandstemperaturføler, hvormed der kan foretages varmtvandsregulering via kedel- og brænderregulator MCBA. Projekteringsmanual kondenserende gaskedel Logano plus GB302 03/03 18

19 Anlægseksempler Oplysninger til brug for alle anlægseksempler Eksemplerne i dette afsnit viser mulighederne for hydraulisk integrering af Logano plus GB302. Detaljerede informationer om antal, udstyr og regulering af varmekredsene samt om installation af varmtvandsbeholdere og andre komponenter findes i det pågældende planlægningsmateriale. Informationer om yderligere muligheder for anlægsopbygning og planlægningshjælp fås hos servicerådgiverne i afdelingerne af Buderus Heiztechnik GmbH (næstsidste side). 7.2 Sikkerhedsteknisk udstyr Billedforklaring 1 Kedel 350 kw 2 Afspærringsventiler 3 Regulator TR 4 Overkogssikring STB 6 Temperaturmåleudstyr 8 Sikkerhedsventil MSV 2,5/3,0 bar eller 9 Sikkerhedsventil HFS 2,5 bar 11 Maksimal-trykbegrænser; kun ved sikkerhedsventil > 3 bar 13 Manometer 15 Vandmangelsikring WMS (< 350 kw min. trykvogter, integreret som standard) 16 Kontraventil 17 Tømmestuds 19 Ekspansionsledning 20 Afspærringsventil sikret mod utilsigtet lukning, f.eks. Kappeventil 21 Aftapning 22 Ekspansionsbeholder MAG 19/1 Sikkerhedsteknisk udstyr til varmekedler 350 kw og med sikkerhedstemperaturbegrænser 100 C Projekteringsmanual kondenserende gaskedel Logano plus GB302 03/03 19

20 Anlægseksempler Enkeltkedelanlæg med Logano plus GB302: Fremmed regulering Logano plus GB302 20/1 Anlægseksempel for Logano plus GB302; enkeltkedelanlæg, styring ved ekstern regulering Anvendelsesområde Varmekedlen styres af den fremmede regulering via funktionsmodul AM 4 pr. videregivelse af beregnet temperatur. Til varmekedlen skal funktionsmodul AM 4 medbestilles (tilbehør). Vigtigt: Vær opmærksom på min. vandmængde (se side 13 driftsbetingelser). Varmekreds-beregning For optimeret drift og stor energiudnyttelse bør varmekreds-beregningen ske med en beregningstemperaturdifference på K. Projekteringsmanual kondenserende gaskedel Logano plus GB302 03/03 20

21 Anlægseksempler Enkeltkedelanlæg med Logano plus GB302: 1 varmekreds uden blandeventil, med vandvarmer FB HK KR Warmwasser-Temperaturfühler Heizkreis Rückschlagklappe PH PS PZ Heizkreispumpe Speicherladepumpe Zirkulationspumpe HK PZ KR PH KR FB PS KR Speicher-Wassererwärmer Logano plus GB302 21/1 Anlægseksempel for Logano plus GB302; enkeltkedelanlæg, regulering af den ublandede varmekreds og varmtvandsbeholderen via kedel-og fyringsmanagement MCBA Anvendelsesområde Varmekredsen uden blandeventil og varmtvandsbeholder styres af kedel- og fyringsmanagement MCBA. Styringen af cirkulationspumpen skal udføres af bygherren. Varmtvandsføler og udeføler skal medbestilles (tilbehør). For optimeret drift og høj brændværdiudnyttelse bør varmekreds-beregningen ske med en beregningstemperaturdifference på K. Vigtigt: Denne hydraulik er ikke tilladt for Tyskland. Varmekeds-beregning Projekteringsmanual kondenserende gaskedel Logano plus GB302 03/03 21

22 Anlægseksempler Enkeltkedelanlæg med Logano plus GB302: 2 varmekredse med/uden blander eller 1 varmekreds med blandeventiler og 1 varmekreds uden blandeventil og vandvarmer med cirkulation FB FV HK KR PK PH PS PZ SH Warmwasser-Temperaturfühler Vorlauftemperaturfühler Heizkreis Rückschlagklappe Kesselkreispumpe Heizkreispumpe Speicherladepumpe Zirkulationspumpe Heizkreis-Stellglied (Mischer) Logamatic 4111 HK1 FV1 PH1 SH1 HK2 FV2 PH2 SH2 PK KR PZ KR Wahlweise: FB PS KR 1 HK m. Mischer + WW-Bereitung mit Zirk. oder 2 HK m. Mischer ohne WW-Bereitung Speicher-Wassererwärmer Speicher-Ladesystem) Logano plus GB302 22/1 Anlægseksempel for Logano plus GB302; enkeltkedelanlæg, styring af kedlen via regulator Logamatic 4111 og funktionsmodul AM4; antal og udførelse af varmekredse ogbrugsvandsopvarmning afhængig af regulatorens udstyr Anvendelsesområde Varmeanlægget styres af regulatoren Logamatic og funktionsmodul FM448 via funktionsmodul AM4 pr. temperatur-beregnet værdi-overgivelse. I grundversionen er regulering af en varmekreds uden blandeventil og brugsvandsopvarmning med beholderladepumpe og styring af en cirkulationspumpe og regulering af en varmekreds med blandeventil uden vandvarmer inkluderet eller regulering af to varmekredse med blandeventiler uden vandvarmer. Til regulator 4111 skal funktionsmodul FM448 medbestilles (tilbehør). Til varmekedlen skal funktionsmodul AM 4 medbestilles (tilbehør). Styringen af kedelkredspumpen PK sker via den digitale kedel- og brænderregulator MCBA. Ved anvendelse af en varmtvandsbeholder skal beholdertilslutningssættet AS1 medbestilles (tilbehør). Anlægget kan som alternativ forsynes med en blandebeholder. I så fald bortfalder kedelkredspumpen PK og bypass mellem frem- og retur. Varmekredskonstruktion For en optimeret drift og høj energiudnyttelse bør varmekredsdimensioneringen ske med temperaturdifference på K. Vigtigt: Min. vandmængde skal overholdes (se side 13 Driftsbetingelser). Projekteringsmanual kondenserende gaskedel Logano plus GB302 03/03 22

23 Anlægseksempler Enkeltkedelanlæg med Logano plus GB302: Blandebeholder eller overstrømningsventil Op til 8 varmekredse med/uden blandeventiler, varmtvandsbeholder eller med beholderladesystem eller solvarmeanlæg FB FV Warmwasser-Temperaturfühler Vorlauftemperaturfühler PZ SH Zirkulationspumpe Heizkreis-Stellglied (Mischer) HK Heizkreis KR Rückschlagklappe PK PH Kesselkreispumpe Heizkreispumpe HK1 HK2 HK3 HK4 PS Speicherladepumpe Logam atic 4313 Logamatic 4313 FV1 FV2 FV3 FV4 PH1 PH2 PH3 PH4 SH1 SH2 SH3 SH4 PK KR PZ KR KR FB PS Speicher-Wassererwärmer (wahlweise Speicher-Ladesystem) Logano plus GB302 23/1 Anlægseksempel for Logano plus GB302; enkeltkedelanlæg, styring af kedlen via regulator Logamatic 4313 og funktionsmodul AM4; antal og udførelse af varmekredsene og brugsvandsopvarmning afhængig af regulatorens udstyr Anvendelsesområde Varmeanlægget styres af regulator Logamatic 4313 via funktionsmodul AM4 pr. temperatur--beregnet værdiovergivelse. For regulator 4313 skal de pågældende funktionsmoduler medbestilles som tilbehør alt efter ønsket udstyr. I grundversionen er kedelstyringen inkluderet og regulerung af en varmekreds med eller uden blander inkluderet. For kedlen skal funktionsmodul AM 4 medbestilles (tilbehør). Styring af kedelkredspumpe PK sker via den digitale kedel- og brænderregulator MCBA. Anlægget kan alternativt udføres med en blandebeholder. I så fald bortfalder kedelkredspumpe PK og bypass mellem for- og tilbageløbsfordeler. Varmekredskonstruktion For optimeret drift og høj energiudnyttelse bør varmekredskonstruktionen ske med en konstruktionstemperaturdifference på K. Vigtigt: Min. vandmængde skal overholdes (se side 13 Driftsbetingelser). Projekteringsmanual kondenserende gaskedel Logano plus GB302 03/03 23

24 Anlægseksempler kedelanlæg med Logano plus GB302: Fremmed regulerung KR Rückschlagklappe PK Kesselkreispumpe KR PK KR PK Logano plus GB302 24/1 Anlægseksempel for to Logano plus GB302; tokedelanlæg, styring af kedlen ved ekstern regulering og funktionsmoduler AM4 Anvendelsesområde Regulering af varmekredse og varmt vand via fremmed regulering. Varmekedlerne styres pr. temperatur-beregnet værdiovergivelse via funktionsmodul AM 4. Det skal medbestilles for hver kedel som tilbehør. Vigtigt: Min. vandmængde skal overholdes. Varmekredskonstruktion For optimeret drift og høj brændværdiudnyttelse bør varmekredskonstruktionen ske med en konstruktionstemperaturdifference på K. 3 Projekteringsmanual kondenserende gaskedel Logano plus GB302 03/03 24

25 Aftrækssystem Krav Normer, forordninger, retningslinier Aftræksrør skal være uimodtagelige for fugt og modstandsdygtige mod røggas og aggressivt kondensvand. Gældende regler for teknik og forskrifter i den forbindelse er: Det pågældende lands byggevedtægter og brandvedtægter DIN varmekedel; Gaskedler DIN , og beregning af skorstensmål DIN , , og huskorstene Generelle instrukser Anvend kun godkendte aftræksrør. Følg kravene i tilladelsen. Dimensioner røggasanlægget rigtigt (nødvendigt for varmekedlens funktion og sikre drift). Udfør det ventilerede tværsnit mellem skakt og aftræksrør, så det kan kontrolleres. Aftræksrør installeres, så de kan udskiftes. Udfør aftræksinstallationer, der drives med overtryk ventileret. Sørg for, at der er en afstand fra aftræksrøret til skaktens væg ved et rundt aftræksrør 1 firkantet skakt på mindst 2 cm, ved et rundt aftræksrør i rund skakt på mindst 3 cm. Dimensionering af aftrækket sker iht. DIN Aftræksrøret skal installeres med et fald på 3 grader. Vi anbefaler at bortlede kondensat, der opstår i røggasanlægget, før kedlen. Materialekrav Aftrækkets materiale skal være varmebestandig over for den optrædende røggastemperatur. Det skal være uimodtageligt for fugt og bestandigt over for surt kondensvand. Aftræksrør af rustfrit stål og kunststof er velegnede. aftræksrør opdeles i grupper alt efter deres maksimale røggastemperatur (80 C, 120 C, 160 C og 200 C). Røggastemperaturen kan ligge under 40 C. Skorstene, der er uimodtagelige for fugt, skal derfor også være egnet til temperaturer under 40 C. Alle egnede aftræksrør skal have en godkendelse fra Deutsche Institut für Bautechnik i Berlin. I tilfælde af fremmed regulering kræves der ved kombination af en kedel i forbindelse med en røggasledning for lave røggastemperaturer sikring ved en sikkerhedstermostat. Der kan afviges fra dette krav, da kedel- og brænderregulatoren i Logano plus GB302 indeholder funktionen som røggastemperaturbegrænser. Herved overskrides den maks. tilladte røggastemperatur på 120 C for røgasledninger i gruppe B ikke. Da kondenserende gaskedler er overtrykskedler, skal der regnes med overtryk i aftrækssystemet. Hvis aftrækssystemet fører gennem benyttede rum, skal det i hele længden lægges som ventileret system i en skakt. Skakten skal overholde de pågælende betingelser i den tyske forordning om fyr. Ved skorstene, der er uimodtagelige for fugt, må trykket ved skorstenens indløb maks. være 0 Pa. Projekteringsmanual kondenserende gaskedel Logano plus GB302 03/03 25

26 Aftrækssystem Kunststofaftrækssystem Til kedlerne leveres afstemte røggassystemer til overtryksdrift DN 110, DN 125 og DN 160. Disse aftrækssystemer består af gennemsigtig polypropylen. De er af bygningstilsynet tilladt til røggastemperaturer op til 120 C (gasfyr). Alle systemer leveres stikfærdige, kendskab til svejseteknik er ikke nødvendigt. Vi anbefaler at bortlede kondensat, der opstår i forbindelse med røggas, før kedlen. Passende studse er at finde på de kedeltilslutningsstykker, der tilbydes af Buderus. Lovbestemmelser Ved planlægning af et røggasanlæg skal den ansvarlige skorstensfejer kontaktes. Godkendelse Røggassystemerne er godkendt af "Deutsches Institut für Bautechnik" på godkendelsesnummer Z Godkendelsesheftet udleveres ved alle bestillinger med kedelkoblingen. Godkendelseshefterne kan rekvireres enkeltvis for planlægningsformål. Krav til skakten I bygninger skal røggasanlæg være placeret i en skakt (ikke nødvendigt i tilstrækkeligt ventilerede opstillingsrum). Den skal være fremstillet af ikke brændbare, formbestandige materialer. Krævet brandmodstandsvarighed: 90 min. (brandmodstandsklasse F90) 30 min. (brandmodstandsklasse F30, ved lave bygninger) En eksisterende og benyttet skorsten skal renses grundigt af en fagmand inden aftrækssystemet monteres. Det gælder først og fremmest for skorstene, der anvendes i forbindelse med ildsteder til fast brændsel. Bagventilationsafstande, der skal overholdes: 30 mm ved rund skakt 20 mm ved kantet skakt Min. skaktmål Røggasrør- Min. skaktmål nominel bredde Rund skakt Kantet skakt DN mm 168 x 168 DN mm 185 x 185 DN mm 224 x /1 Min. skaktmål for de tilbudte kunststofaftrækssystemer 8.3 Karakteristiske røggasværdier Logano plus GB302 Gasbrændværdikedel Logano plus GB302 Kedelstørrelse 80 Systemtemperatur 50/ GB Systemtemperatur 80/ Varmeydelse Fyringsvarmeydelse Røggasstuds Tryk ved røgstuds CO 2 Min. røggastemperatur Røggasmassestrøm kw kw mm Pa C % kg/h 82, , , , ,9 119, , ,1 78, , , , , , , ,4 26/2 Karakteristiske røggasværdier for gasbrændværdikedel Logano plus GB 302 under hensyntagen til kondenseringsandelen 1) Karakteristiske værdier for den nominelle ydelse 2) Karakteristiske værdier for dellastydelsen. Hvis andre dellastværdier indstilles, kan de tilhørende røggasmassestrømme interpoleres af tabelværdierne. Projekteringsmanual kondenserende gaskedel Logano plus GB302 03/03 26

27 Aftrækssystem Dimensionering af kunststof-aftrækssystemer Kedel Maks. tilladt effektiv højde på røggasledningen L i m Aftræk i skakt Variant 1 1) Variant 2 2) L L Logano plus Kedelstørrelse DN 110 DN 125 DN 160 DN 110 DN 125 DN 160 GB Variant 3 1) Kedel i loftrum Aftræk udenfor skakt Variant 4 2) Ydervægssystem L L Logano plus Kedelstørrelse DN 110 DN 125 DN 160 DN 110 DN 125 DN 160 GB /1 Nomineldimension og effektiv højde påaftrækssystemer iht. kravene ifølge DIN betyder: Krav ifølge DIN 4705 ikke opfyldt. 1) Beregningsgrundlag: Forbindelsesstykkets samlede længde 1,0 m 2) Beregningsgrundlag: Forbindelsesstykkets samlede længde 2,5 m, forbindelsesledningens effektive højde 1,5 m Projekteringsmanual kondenserende gaskedel Logano plus GB302 03/03 27

28 Neutralisering Neutralisering Grundlag Kondensvandet fra kondenserende gaskedler skal efter reglerne udledes i det offentlige kloaksystem. Det er afgørende, om kondensvandet skal neutraliseres inden udledning. Det afhænger af kedelydelsen. Til beregning af kondensvandmængde pr. år anvendes arbejdsblad A 251 fra "Abwassertechnische Vereinigung" (spilevandsteknisk forening) (ATV). Dette arbejdsblad nævnet som erfaringsværdi en specifik kondensvandmængde på maks. 0,14 kg/kwh. V & K = Q & F m K b VH 28/1 Formel for nøjagtig beregning af kondensvandmængden pr. år Beregningsstørrelser V K Kondensvandvolumenstrøm i l/a Q F Kedlens nominelle varmebelastning i kw m K Specifik kondensvandmængde i kg/kwh (antaget vægtfylde = 1 kg/l) Årlig drifttid (iht. VDI 2067) i h/a. b VH kondensvandsudledning. Det er de kommunale myndigheder for spildevandsspørgsmål, der er ansvarlig. En neutralisering af kondensvandet ved kedelydelser op til 200 kw er nødvendig ved udledning af husholdningsspildevand i små rensningsanlæg iht. DIN og ved bygninger og fast ejendom, hvis kloakledninger ikke opfylder materialekravene iht. ATV-arbejdsblad A 251 eller ved bygninger, hvor betingelsen om en tilstrækkelig sammenblanding med husholdningsspildevand (i forholdet 1:25) ikke er opfyldt. Det er hensigtsmæssigt i god tid inden installationen at indhente oplysninger om de lokale bestemmelser for Projekteringsmanual kondenserende gaskedel Logano plus GB302 03/03 28

29 Neutralisering Neutraliseringsudstyr Hvis kondensvandet skal neutraliseres, skal neutraliseringsudstyret NE 0.1, NE 1.1 eller NE 2.0 anvendes. Det skal indbygges mellem kedlens kondensafløb og tilslutningen til det offentlige kloaksystem. Neutraliseringsudstyret skal opstilles bag ved eller ved siden af gasbrændværdikedlen. For fri tilstrømning af kondensvand skal kedlen stilles på et kedelpodium (min. 50 mm). Kondensledningen skal udføres iht. ATV-arbejdsblad A 251 med egnede materialer, f.eks. kunststof PP. Neutraliseringsudstyret skal fyldes med neutraliseringsgranulat. Ved kondensvandets kontakt med det påfyldte neutraliserungsmiddel bliver dets phværdi øget til 6,5-10. Med denne ph-værdi kan det neutraliserede kondensvand udledes i husholdningsspildevandet. Hvor længe en granulatpåfyldning holder, afhænger af kondensvandmængden og neutraliseringsudstyret. Det brugte neutraliseringsudstyr skal udskiftes, når phværdien for det neutraliserede kondensvand er under 6,5. Udstyr Neutraliseringsudstyr NE 0.1 Kunststofhus med et kammer til neutraliseringsgranulatet og et bassin til det neutraliserede kondensvand. ph-værdien skal kontrolleres mindst to gange om året. Granulatfyldningen holder som regel et år. Afløbsledningen skal lægges med et fald fra neutraliseringsanlægget til afløbet, således at uhindret afløb er muligt. Neutraliserings-udstyr NE0.1 har ingen kondensatpumpe. Neutraliseringsudstyr NE 1.1 Kunststofhus med et kammer til neutraliseringsgranulatet og et bassin til det neutraliserede kondensvand. Niveaustyret kondensvandpumpe (transporthøjde rund 2 m). ph-værdien skal kontrolleres mindst to gange om året. Granulatfyldningen holder som regel et år. Projekteringsmanual kondenserende gaskedel Logano plus GB302 03/03 29

30 Tilbehør Termisk spærreanordning Til Logano plus GB302 tilbydes der som ekstraudstyr en termisk spærreanordning (TAE). En termisk spærreanordning opfylder de tekniske reglers krav til gasinstallationer (DVGW-TRGI 1986/1996) og brandvedtægt FeuVO 4 stk. 6. TAE lukker effektivt i tilfælde af brand Udførelser DN Tilslutning - Gevind eller flange Omgivelsestemperatur C maks. 60 Termisk udløsning C ca /1 Tekniske data for termisk spærreanordning (TAE) Termisk spærreanordning TAE 10.2 Ibrugtagning Buderus tilbyder til første ibrugtagning af kedlen en indregulering af gasbrænder, kedel og af reguleringen. Ved igangsætning er en naturgastilslutning nødvendig, og en tilstrækkelig varmeaftagelse skal sikres. Kontakt vore filialer (side 32), hvis De har spørgsmål til dette Rumluftuafhængigt tilslutningssæt ( Split aftræk ) Logano GB302 er forberedt til rumluftuafhængig drift. Til rumluftuafhængig drift skal der monteres et tilslutningssæt yderligere. Dette sæt kan leveres som tilbehør fra Buderus. 30/2 Tilslutningssæt til rumluftuafhængig drift ( Split aftræk ) Projekteringsmanual kondenserende gaskedel Logano plus GB302 03/03 30

31 Bilag 11 Stikordsfortegnelse A Aftrækssystem Karakteristiske røggasværdier Generelle instrukser Krav Røggastemperatur Eksempler på anlæg Generelle instrukser Regulering Smudsopsamlingsudstyr Kontaktpersoner Opstilling af ildsteder B Brænder Brugsvandsopvarmning..18 E Tilførselsdata G Gaskedel Logano plus GB Karakteristiske røggasværdier Anvendelsesmuligheder Opstillingsmål Tilførselsdata Funktionsprincip xx I Igangsætning Installation K Kedelvirkningsgrad Fortegnelse over filialer Normer Normnyttevirkning R Regulering Logamatic Logamatic Retningslinier Rumluftuafhængig drift Tilslutningssæt S Sikkerhedsteknisk udstyr Systemtemperaturer Omregningsfaktor T Termisk spærreanordning (TAE) Transport V Friskluftforsyning Forordninger W Varmtvandsregulering Vedligeholdelse Vandopvarmning Kondensvand L Leveringsmåde Logamatic-reguleringssystem N Neutraliseringsudstyr Opstilling Udstyr Neutraliseringspligt Projekteringsmanual kondenserende gaskedel Logano plus GB302 03/03 31

32 Bilag 11 Projekteringsmanual kondenserende gaskedel Logano plus GB302 03/03 32

33 Buderus Heiztechnik GmbH Wetzlar Du finder din kontaktperson på side 32 xxxx xxx (10) 03/2002 Technische Änderungen vorbehalten

VIESMANN VITOCROSSAL 300 Kondenserende gaskedler 87 til 142 kw

VIESMANN VITOCROSSAL 300 Kondenserende gaskedler 87 til 142 kw VIESMANN VITOCROSSAL 300 Kondenserende gaskedler 87 til 142 kw Datablad Best.nr. og priser: se prislisten VITOCROSSAL 300 Type CM3 Kondenserende gaskedel til naturgas Med modulerende MatriX-brænder (29

Læs mere

Styr på varmen: Høj ydelse Høj komfort, God økonomi. Varme er vort element. Kondenserende gaskedel Logano plus GB 312 90 280 kw.

Styr på varmen: Høj ydelse Høj komfort, God økonomi. Varme er vort element. Kondenserende gaskedel Logano plus GB 312 90 280 kw. [ Luft ] [ Vand ] Kondenserende gaskedel Logano plus GB 312 90 280 kw [ Jord ] [ Buderus ] Styr på varmen: Høj ydelse Høj komfort, God økonomi i kaskade Varme er vort element Skal projektet forløbe planmæssigt:

Læs mere

VIESMANN VITOCROSSAL 200 Kondenserende gaskedler 87 til 311 kw

VIESMANN VITOCROSSAL 200 Kondenserende gaskedler 87 til 311 kw VIESMANN VITOCROSSAL 200 Kondenserende gaskedler 87 til 311 kw Datablad Best.nr. og priser: se prislisten VITOCROSSAL 200 Type CM2 Kondenserende gaskedel til naturgas Med modulerende MatriX-brænder 6/2009

Læs mere

VIESMANN VITORADIAL 300-T Kondenserende kedler 101 til 545 kw

VIESMANN VITORADIAL 300-T Kondenserende kedler 101 til 545 kw VIESMANN VITORADIAL 300-T Kondenserende kedler 101 til 545 kw Datablad Best.nr. og priser: se prislisten VITORADIAL 300-T Type VR3 Lavtemperatur-olie-/gaskedel med kondenserende varmeveksler Tretrækskedel

Læs mere

50 115 kw Varmeveksler, intern S. 3003 S. 3004 S. 6001 S. 5001 S. 3005 S. 3007 S. 3011

50 115 kw Varmeveksler, intern S. 3003 S. 3004 S. 6001 S. 5001 S. 3005 S. 3007 S. 3011 Logano_plus_SB_GE_SE_KS_fm.fm Page 3001 Tuesday, February 7, 2006 10:35 AM SB615 med instrumentpanel SB315 50115 kw Varmeveksler, intern S. 3003 S. 3004 S. 6001 S. 5001 S. 3005 S. 3007 S. 3011 SB615 145640

Læs mere

6 720 612 662-00.2O. Kondenserende gaskedel. EuroPur ZSB 14-3 E.. ZSB 22-3 E.. ZWB 28-3 E.. Anvisninger til røggasføring 6 720 642 828 (2010/01) DK

6 720 612 662-00.2O. Kondenserende gaskedel. EuroPur ZSB 14-3 E.. ZSB 22-3 E.. ZWB 28-3 E.. Anvisninger til røggasføring 6 720 642 828 (2010/01) DK 6 720 612 662-00.2O Kondenserende gaskedel EuroPur ZSB 14-3 E.. ZSB 22-3 E.. ZWB 28-3 E.. Anvisninger til røggasføring DK 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger....

Læs mere

VIESMANN VITOCROSSAL 300 Kondenserende gaskedel 787 til 1400 kw

VIESMANN VITOCROSSAL 300 Kondenserende gaskedel 787 til 1400 kw VIESMANN VITOCROSSAL 300 Kondenserende gaskedel 787 til 1400 kw Datablad Best.nr. og priser: Se prislisten VITOCROSSAL 300 Type CR3B Kondenserende gaskedel til naturgas og F-gas 5/2013 En kort oversigt

Læs mere

VIESMANN VITOCROSSAL 300 Kondenserende gaskedel 400 til 630 kw

VIESMANN VITOCROSSAL 300 Kondenserende gaskedel 400 til 630 kw VIESMANN VITOCROSSAL 300 Kondenserende gaskedel 400 til 630 kw Datablad Best.nr. og priser: se prisliste VITOCROSSAL 300 Type CT3U Kondenserende gaskedel til naturgas Med modulerende MatriX-cylinderbrænder

Læs mere

Driftsmanual vandbehandling For varmekilder med varmeveksler af aluminium

Driftsmanual vandbehandling For varmekilder med varmeveksler af aluminium Driftsmanual vandbehandling For varmekilder med varmeveksler af aluminium 6 720 812 280 (2014/06) DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Vandets beskaffenhed................................. 2 1.1

Læs mere

VIESMANN. VITOMAX 100-LW Lavtrykskedel til tilladte fremløbstemperaturer op til 110 C Nominel varmeydelse 0,65 til 6,0 MW.

VIESMANN. VITOMAX 100-LW Lavtrykskedel til tilladte fremløbstemperaturer op til 110 C Nominel varmeydelse 0,65 til 6,0 MW. VIESMANN VITOMAX 100-LW Lavtrykskedel til tilladte fremløbstemperaturer op til 110 C Nominel varmeydelse 0,65 til 6,0 MW Datablad Best.nr. og priser fås på forespørgsel VITOMAX 100-LW Type M148 Olie/gas-lavtrykskedel

Læs mere

VIESMANN. VITOMAX 300-LW Lavtryks-hedtvandskedler for tilladte fremløbstemperaturer indtil 120 C Nominel varmeydelse 8,0 til 20,0 MW.

VIESMANN. VITOMAX 300-LW Lavtryks-hedtvandskedler for tilladte fremløbstemperaturer indtil 120 C Nominel varmeydelse 8,0 til 20,0 MW. VIESMANN VITOMAX 300-LW Lavtryks-hedtvandskedler for tilladte fremløbstemperaturer indtil 120 C Nominel varmeydelse 8,0 til 20,0 MW Datablad Best.nr. og priser på forespørgsel For valg af kedel henvises

Læs mere

Stor effekt. Varme er vort element. Olie- og Gasfyrede stålkedler Logano 71 19.200 kw. [ Luft ] [ Vand ] [ Jord ] [ Buderus ]

Stor effekt. Varme er vort element. Olie- og Gasfyrede stålkedler Logano 71 19.200 kw. [ Luft ] [ Vand ] [ Jord ] [ Buderus ] [ Luft ] [ Vand ] Olie- og Gasfyrede stålkedler Logano 71 19.200 kw [ Jord ] [ Buderus ] Stor effekt Vor kompetente partner for varmeteknik: Robert Bosch A/S Telegrafvej 1 2750 Ballerup www.buderus.dk

Læs mere

Arbejdsblad K6. Arbejdsblad. Varmeproducentens driftsbetingelser (2014/08) DK

Arbejdsblad K6. Arbejdsblad. Varmeproducentens driftsbetingelser (2014/08) DK Arbejdsblad K6 Arbejdsblad Varmeproducentens driftsbetingelser 6 720 830 303 (2014/08) DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Generelt 1 Generelt............................................. 2 2

Læs mere

Kondenserende gaskedler innovativ opvarmning. Kondenserende gaskedler fra 142 kw til 1.043 kw

Kondenserende gaskedler innovativ opvarmning. Kondenserende gaskedler fra 142 kw til 1.043 kw Kondenserende gaskedler innovativ opvarmning Kondenserende gaskedler fra 142 kw til 1.043 kw R600 og R3600SB effektiv teknologi Rendamax R600 og R3600SB serien er kompakte og driftsikre kedler med en af

Læs mere

CTC 960 Villaunit Teknisk instruktion Installation - drift og vedligeholdelse

CTC 960 Villaunit Teknisk instruktion Installation - drift og vedligeholdelse Part no 580325007/2 Dk. Jan -06 Fra serie nr. 7065-0211-41 CTC 960 Villaunit Teknisk instruktion Installation - drift og vedligeholdelse 161 103 07 06-01 161 503 03 06-01 01. Generelt...5 02. Teknisk beskrivelse

Læs mere

VIESMANN VITOPLEX 200 Lavtemperatur-olie-/gaskedel 700 til 1950 kw

VIESMANN VITOPLEX 200 Lavtemperatur-olie-/gaskedel 700 til 1950 kw VIESMANN VITOPLEX 200 Lavtemperatur-olie-/gaskedel 700 til 1950 kw Datablad Best.nr. og priser: se prislisten VITOPLEX 200 Type SX2A Lavtemperatur-olie-/gaskedel Tretrækskedel Til drift med glidende kedelvandstemperatur.

Læs mere

Effektiv, praktisk og økonomisk varmeforsyning. Varme er vort element. Kondenserende gaskedler Ydelsesområde: 320 620 kw. Logano plus GB402.

Effektiv, praktisk og økonomisk varmeforsyning. Varme er vort element. Kondenserende gaskedler Ydelsesområde: 320 620 kw. Logano plus GB402. [ Luft ] [ Vand ] Kondenserende gaskedler Ydelsesområde: 320 620 kw [ Jord ] [ Buderus ] Effektiv, praktisk og økonomisk varmeforsyning Varme er vort element Buderus udnytter energien fuldt ud Velkommen

Læs mere

Kapitel 4. Logano Fritstående Kondenserende Olie Støbejern 115-428 kw GE315 GE515. Kunststofaftrækssystemer. Logano GE315 med varmeveksler

Kapitel 4. Logano Fritstående Kondenserende Olie Støbejern 115-428 kw GE315 GE515. Kunststofaftrækssystemer. Logano GE315 med varmeveksler _GE315_GE515_mit_WT_KS_fm.fm Page 4001 Wednesday, February 1, 2006 4:49 PM GE315 med varmeveksler Kapitel 4 Fritstående Kondenserende Olie Støbejern 115-428 kw GE315 GE515 Med varmeveksler til kondenserende

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning 7 747 000 053 02/2005 DK Til installatøren Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Neutraliseringsenhed NE 0.1 Læs dette før montering og vedligeholdelse 1 Generelt 1 Generelt Neutraliseringsenheden

Læs mere

VIESMANN VITOPLEX 200 Lavtemperatur-olie-/gaskedel 90 til 560 kw

VIESMANN VITOPLEX 200 Lavtemperatur-olie-/gaskedel 90 til 560 kw VIESMANN VITOPLEX 200 Lavtemperatur-olie-/gaskedel 90 til 560 kw Datablad Best.nr. og priser: se prislisten VITOPLEX 200 Type SX2A Lavtemperatur-olie-/gaskedel Tretrækskedel Til drift med glidende kedelvandstemperatur.

Læs mere

Den komplette løsning

Den komplette løsning Vor kompetente partner for varmeteknik: Robert Bosch A/S Telegrafvej 1 2750 Ballerup www.buderus.dk 4654753 (80) wb 03/05 Printed in Germany. Ret til tekniske ændringer forbeholdes. Papir fremstillet af

Læs mere

VIESMANN. VITOMAX 300-LW Lavtryks-hedtvandskedel for tilladte fremløbstemperaturer op til 120 C Nominel varmeydelse 2,1 til 6,0 MW.

VIESMANN. VITOMAX 300-LW Lavtryks-hedtvandskedel for tilladte fremløbstemperaturer op til 120 C Nominel varmeydelse 2,1 til 6,0 MW. VIESMANN VITOMAX 300-LW Lavtryks-hedtvandskedel for tilladte fremløbstemperaturer op til 120 C Nominel varmeydelse 2,1 til 6,0 MW Datablad Best.nr. og priser på forespørgsel For valg af kedel henvises

Læs mere

Energiløsning. Udskiftning af gaskedel. Anbefaling til ny gaskedel

Energiløsning. Udskiftning af gaskedel. Anbefaling til ny gaskedel Energiløsning UDGIVET SEPTEMBER 2010 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udskiftning af gaskedel Der kan opnås energibesparelser ved at erstatte både ældre og nye gaskedler med en kondenserende A-mærket gaskedel.

Læs mere

Oliefyret kedelunit Logano plus GB135 Logano G135. [ Luft ] [ Vand ] [ Jord ] [ Buderus ] Højere komfort. Varme er vort element

Oliefyret kedelunit Logano plus GB135 Logano G135. [ Luft ] [ Vand ] [ Jord ] [ Buderus ] Højere komfort. Varme er vort element [ Luft ] [ Vand ] Oliefyret kedelunit Logano plus GB135 Logano G135 [ Jord ] [ Buderus ] Højere komfort Varme er vort element Valget er dit: Logano plus GB135, eller Logano G135 Kompakt, højeffektiv, Innovativ

Læs mere

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER Milton TopLine 80/100

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER Milton TopLine 80/100 Milton TopLine - kondenserende kedler Milton TopLine GASKEDLER Milton TopLine 80/100 4 stk. Milton TopLine 100 monteret på Ejby Skole. Ny generation af kompakte I særklasse til opvarmning af industri-

Læs mere

VIESMANN VITOLADENS 300-T Kondenserende oliekedel-unit 20,2 til 53,7 kw

VIESMANN VITOLADENS 300-T Kondenserende oliekedel-unit 20,2 til 53,7 kw VIESMANN VITOLADENS 300-T Kondenserende oliekedel-unit 20,2 til 53,7 kw Datablad est.nr. og priser: se prislisten VITOLADENS 300-T Type VW3 Dybtemperatur-oliekedel med kondenserende oliekedelvarmeveksler

Læs mere

Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder tilbyder væghængt varmekomfort med maksimal effektivitet til de store behov. Væghængt gaskedel

Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder tilbyder væghængt varmekomfort med maksimal effektivitet til de store behov. Væghængt gaskedel Væghængt gaskedel Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder tilbyder væghængt varmekomfort med maksimal effektivitet til de store behov ecotec plus VC 806/5-5 / VC 1006/5-5 / VC 1206/5-5 ecotec plus til de store

Læs mere

Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder komplette varmeanlæg gaskedel og varmtvandsbeholder i én unit. Stående gaskedel

Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder komplette varmeanlæg gaskedel og varmtvandsbeholder i én unit. Stående gaskedel Stående gaskedel Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder komplette varmeanlæg gaskedel og varmtvandsbeholder i én unit ecocompact VSC 126/2 C / VSC 196/2 C / VSC 246/2 C Nye tider... varme idéer til fremtidssikret

Læs mere

Den gode energirådgivning Varme M3 Kedler. Kristian Kærsgaard Hansen KKH

Den gode energirådgivning Varme M3 Kedler. Kristian Kærsgaard Hansen KKH Den gode energirådgivning Varme M3 Kedler Kristian Kærsgaard Hansen Generelt - Tab i varme- og varmt brugsvandsanlæg Kondensgevinst Kedelsynsordninger Regelmæssige eftersyn: - Oliefyrede og fastbrændselskedler

Læs mere

Vandets beskaffenhed. Til varmekilder af jernmaterialer med driftstemperaturer op til 100 C. Driftsprotokol 6 720 802 010 (2012/02) DK

Vandets beskaffenhed. Til varmekilder af jernmaterialer med driftstemperaturer op til 100 C. Driftsprotokol 6 720 802 010 (2012/02) DK Driftsprotokol Vandets beskaffenhed 6 720 801 305-00.1T Til varmekilder af jernmaterialer med driftstemperaturer op til 100 C 6 720 802 010 (2012/02) DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Vandkvalitet............................

Læs mere

Vejledning for Installation CPI 12

Vejledning for Installation CPI 12 Vejledning for Installation CPI 12 Udgave 2.3 af Maj 2011 Vejledningen skal gennemgås før installationen påbegyndes Bemærk placering i fyrrum mht. pladskrav! Placering i fyrrummet...side 2 Tilslutning

Læs mere

KONDENSERENDE GASKEDEL. Milton HighLine. HighLine 14/24/24 Combi MONTERINGSVEJLEDNING AFTRÆK

KONDENSERENDE GASKEDEL. Milton HighLine. HighLine 14/24/24 Combi MONTERINGSVEJLEDNING AFTRÆK KONDENSERENDE GASKEDEL Milton HighLine HighLine 14/24/24 Combi MONTERINGSVEJLEDNING AFTRÆK INDHOLD side Montering...3 Røggasaftræk...4 Balanceret aftræk...4 Balanceret aftræk, Centroflex...5 Følgende symboler

Læs mere

Projekteringsmateriale Kondenserende gaskedler Logano plus SB315, SB615 og SB735, 50 til 1200 kw

Projekteringsmateriale Kondenserende gaskedler Logano plus SB315, SB615 og SB735, 50 til 1200 kw p_loganoplus_sb_00tit.fm Page 1 Tuesday, April 19, 2005 10:20 AM Projekteringsmateriale Kondenserende gaskedler Logano plus SB315, SB615 og SB735, til 1200 kw Udgave 1/2001 p_loganoplus_sbivz.fm Page 2

Læs mere

VIESMANN. VITOMAX 200-HW Kedel til tilladte fremløbstemperaturer over 120 C Tretrækskedel Indfyringsydelse 0,52 til 2,84 MW. Planlægningsvejledning

VIESMANN. VITOMAX 200-HW Kedel til tilladte fremløbstemperaturer over 120 C Tretrækskedel Indfyringsydelse 0,52 til 2,84 MW. Planlægningsvejledning VIESMANN VITOMAX 200-HW Kedel til tilladte fremløbstemperaturer over 120 C Tretrækskedel Indfyringsydelse 0,52 til 2,84 MW Planlægningsvejledning VITOMAX 200-HW Type M236 Olie/gas-højtrykskedel i henhold

Læs mere

Valg af kedelstørrelse i forhold til husets dimensionerende varmetab. Notat August 2003

Valg af kedelstørrelse i forhold til husets dimensionerende varmetab. Notat August 2003 Valg af kedelstørrelse i forhold til husets dimensionerende varmetab Notat August 03 DGC-notat 1/10 Valg af kedelstørrelse i forhold til husets dimensionerende varmetab Indledning I tilbudsmaterialet for

Læs mere

Installationsvejledning til installatøren. Neutraliseringsenhed NE0.1 V3 6 720 643 204 (2010/01) DK

Installationsvejledning til installatøren. Neutraliseringsenhed NE0.1 V3 6 720 643 204 (2010/01) DK Installationsvejledning til installatøren Neutraliseringsenhed NE0.1 V3 6 720 643 204 (2010/01) DK Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger 1.1 Symbolforklaring

Læs mere

Gaskedler til de store behov Maksimal varmekomfort og effektivitet

Gaskedler til de store behov Maksimal varmekomfort og effektivitet Væghængt industrigaskedel Gaskedler til de store behov Maksimal varmekomfort og effektivitet ecotec plus Skræddersyede løsninger med ecotec plus fra 80 til 720 kw Stort udvalg - mange muligheder Maksimal

Læs mere

Kapitel 8. Bilag. Arbejdsblad K3 Korrosion via halogenkulbrinte s. 8003. Arbejdsblad K5 Kedelværdier s. 8005

Kapitel 8. Bilag. Arbejdsblad K3 Korrosion via halogenkulbrinte s. 8003. Arbejdsblad K5 Kedelværdier s. 8005 Anhang.fm Page 8001 Wednesday, February 1, 2006 2:56 PM Kapitel 8 Arbejdsblad K3 Korrosion via halogenkulbrinte s. 8003 Arbejdsblad K5 Kedelværdier s. 8005 Arbejdsblad K6 Driftsbetingelser, kedel s. 8019

Læs mere

VIESMANN. Datablad VITOROND 200. Lavtemperatur-olie-/gaskedel. 125 til 270 kw. Best.nr. og priser: Se prislisten. Type VD2A

VIESMANN. Datablad VITOROND 200. Lavtemperatur-olie-/gaskedel. 125 til 270 kw. Best.nr. og priser: Se prislisten. Type VD2A VIESMANN VITOROND 200 Lavtemperatur-olie-/gaskedel 125 til 270 kw Datablad Best.nr. og priser: Se prislisten VITOROND 200 Type VD2A Som blok eller som løse elementer Lavtemperatur-olie-/gaskedel Tretrækskedel

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

Driftsmanual vandkvalitet

Driftsmanual vandkvalitet Driftsmanual vandkvalitet Til kedler af aluminium Til installatøren Logamax plus GB162 Logano plus GB202 Logano plus GB312 Logano plus GB402 Læs vejledningen før installation og servicearbejde. 6 720 642

Læs mere

Energiløsning. Konvertering til gas. Anbefaling til gaskedel. Varmtvandsbeholder. Balanceret aftræk. Varmt brugsvand.

Energiløsning. Konvertering til gas. Anbefaling til gaskedel. Varmtvandsbeholder. Balanceret aftræk. Varmt brugsvand. Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2010 - REVIDERET DECEMBER 2014 Konvertering til gas Oliekedler og elradiatorer kan med fordel udskiftes til en kondenserende gaskedel. Det gælder i områder, hvor der er naturgas,

Læs mere

Energiløsning. Udskiftning af gaskedel. Anbefaling til ny gaskedel

Energiløsning. Udskiftning af gaskedel. Anbefaling til ny gaskedel Energiløsning UDGIVET SEPTEMBER 2010 - REVIDERET APRIL 2017 Udskiftning af gaskedel Der kan opnås energibesparelser ved at erstatte både ældre og nye gaskedler med en kondenserende A-mær ket gaskedel.

Læs mere

VÆGHÆNGT KONDENSERENDE GASKEDEL

VÆGHÆNGT KONDENSERENDE GASKEDEL KONDENSERENDE MYNUTE GREEN VÆGHÆNGT MILJØVENLIG VÆGHÆNGT KONDENSERENDE GASKEDEL MYNUTE GREEN WWW.BERETTA.DK Salbjergvej 36. 4622 Havdrup Tlf. 46 18 58 44. Fax. 46 18 64 22 E-mail: beretta@beretta.dk Teknologi

Læs mere

Fordele. Varme frem Olietank Varme retur. Koldt vand

Fordele. Varme frem Olietank Varme retur. Koldt vand Energiløsning UDGIVET JULI 2009 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udskiftning af oliekedel I et hus med en ældre oliekedel bør det først undersøges, om det er muligt at skifte til varmepumpe, gasfyr eller fjernvarme.

Læs mere

Solvarme. Varmt anbefalet af energisparere

Solvarme. Varmt anbefalet af energisparere Solvarme Varmt anbefalet af energisparere Komplet ramme af aluminium presset med 200 ton, for nem håndtering og sikker fastgørelse af glasset. Glaslisten med vulkaniserede hjørner for 100 % tæthed. 3,2

Læs mere

Monteringsvejledning. Kaskade-røgkasse Logano plus GB312 (Dobbeltkedel) Til installatøren. Bedes læst omhyggeligt før montering.

Monteringsvejledning. Kaskade-røgkasse Logano plus GB312 (Dobbeltkedel) Til installatøren. Bedes læst omhyggeligt før montering. Monteringsvejledning Kaskade-røgkasse Logano plus GB (Dobbeltkedel) Til installatøren Bedes læst omhyggeligt før montering. 7 77 00 08-08/006 DK Indholdsfortegnelse Opstilling.....................................................

Læs mere

Renovering af naturgasfyret varmecentral

Renovering af naturgasfyret varmecentral Energiløsning store bygninger UDGIVET DECEMBER 2014 - REVIDERET DECEMBER 2015 Renovering af naturgasfyret varmecentral Det anbefales at renovere en naturgasfyret varmecentral, hvis der i ejendommen er:

Læs mere

Gaskedler til de store behov. Maksimal varmekomfort og effektivitet

Gaskedler til de store behov. Maksimal varmekomfort og effektivitet Væghængt industrigaskedel Gaskedler til de store behov. Maksimal varmekomfort og effektivitet ecotec plus Skræddersyede løsninger med ecotec plus fra 80 til 720 kw Stort udvalg - mange muligheder Maksimal

Læs mere

Væghængt gaskedel. Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder den kompakte gaskedel som producerer både varme og varmt vand. ecotec plus VCW 196/3-5

Væghængt gaskedel. Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder den kompakte gaskedel som producerer både varme og varmt vand. ecotec plus VCW 196/3-5 Væghængt gaskedel Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder den kompakte gaskedel som producerer både varme og varmt vand. ecotec plus VCW 196/35 ecotec plus VCW ecotec plus VCW passer ind overalt med 4 års

Læs mere

Vejledning for Installation CPI 12

Vejledning for Installation CPI 12 DK Vejledning for Installation CPI 12 Udgave 2.4 af marts 2015 Vejledningen skal gennemgås før installationen påbegyndes Bemærk placering i fyrrum mht. pladskrav! Placering i fyrrummet... side 2 Tilslutning

Læs mere

VIESMANN. VITODENS Kondenserende gaskedel 3,8 til 35,0 kw. Planlægningsvejledning. VITODENS 222-F Type FS2B. VITODENS 333-F Type FS3B og FR3B

VIESMANN. VITODENS Kondenserende gaskedel 3,8 til 35,0 kw. Planlægningsvejledning. VITODENS 222-F Type FS2B. VITODENS 333-F Type FS3B og FR3B VIESMANN VITODENS Kondenserende gaskedel 3,8 til 35,0 kw Planlægningsvejledning VITODENS 222-F Type FS2B Kondenserende kompaktkombikedel, 4,8 til 35,0 kw, til natur- og F-gas VITODENS 333-F Type FS3B og

Læs mere

6 720 612 662-00.2O. Kondenserende gaskedel. EuroPur ZSB 14-3 E.. ZSB 22-3 E.. ZWB 28-3 E.. Anvisninger til røggasføring 6 720 642 828.

6 720 612 662-00.2O. Kondenserende gaskedel. EuroPur ZSB 14-3 E.. ZSB 22-3 E.. ZWB 28-3 E.. Anvisninger til røggasføring 6 720 642 828. 6 720 612 662-00.2O Kondenserende gaskedel ZSB 14-3 E.. ZSB 22-3 E.. ZWB 28-3 E.. Anvisninger til røggasføring DA 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger..............

Læs mere

De Dietrich støbejernskedler

De Dietrich støbejernskedler De Dietrich støbejernskedler Produktintroduktion De Dietrichs nyudviklede kedelserier i støbejern GT 330, GT 430 og GT 530 dækker et område fra 105 til 1.450 kw. Kedlerne er specielt designet med henblik

Læs mere

Beholderstørrelse. 60 liter 110 liter 160 liter 200 liter

Beholderstørrelse. 60 liter 110 liter 160 liter 200 liter Energiløsning UDGIVET JUNI 2011 Udskiftning af varmtvandsbeholder Der kan opnås en energibesparelse ved at udskifte en ældre varmtvandsbeholder til en ny. Hvis varmtvandsbeholderen er isoleret med mindre

Læs mere

Effektive fremtidsorienterede løsninger

Effektive fremtidsorienterede løsninger [ Luft ] [ Vand ] [ Jord ] Lavtemperaturkedler i støbejern Logano G115 Logano G215 [ Buderus ] Effektive fremtidsorienterede løsninger Varme er vort element Langtidsholdbare løsninger: Logano G115 og Logano

Læs mere

Fremtidssikret og miljøvenlig stokerkedel

Fremtidssikret og miljøvenlig stokerkedel Pillekedel SK 14/28 Biobrændsel Fremtidssikret og miljøvenlig stokerkedel Effektiv reduktion af udgifter og miljøbelastning Med en usædvanlig komfortabel fuldautomatisk pillekedel fra BAXI. Pluspunkter,

Læs mere

Tilbehør. Med sikkerhedsventil, stilbar kontraventil. 6 eller 10 bar.

Tilbehør. Med sikkerhedsventil, stilbar kontraventil. 6 eller 10 bar. Tilbehør Sikkerhedsaggregat Pladesæt Cirkulationssæt (top) H-stativ Elektronisk styring Sikkerhedsaggregat Med sikkerhedsventil, stilbar kontraventil og tømmeventil. 6 eller 10 bar. Sokkel Med plader der

Læs mere

Vandvarmere Combi 60-110 -160 l

Vandvarmere Combi 60-110 -160 l Creating hot water Vandvarmere Combi 60-110 -160 l Combi vandvarmere 60-110 -160 liter Combivandvarmer til el og central- eller fjernvarme Konstruktion Combivandvarmeren er opbygget som en stålbeholder,

Læs mere

SERVICE INFORMATION - DENMARK GAS - TØRRETUMBLER INSTALLATIONS - OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING ECO 43A. Til brug for den autoriserede VVS-installatør

SERVICE INFORMATION - DENMARK GAS - TØRRETUMBLER INSTALLATIONS - OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING ECO 43A. Til brug for den autoriserede VVS-installatør SERVICE INFORMATION - DENMARK GAS - TØRRETUMBLER INSTALLATIONS - OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING ECO 43A Til brug for den autoriserede VVS-installatør ECO 43A TEKNISKE DATA General beskrivelse White Knight

Læs mere

Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder effektive gaskedler med 4 års garanti, lavenergipumpe og energimærke A. Væghængt gaskedel

Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder effektive gaskedler med 4 års garanti, lavenergipumpe og energimærke A. Væghængt gaskedel Væghængt gaskedel Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder effektive gaskedler med 4 års garanti, lavenergipumpe og energimærke A. ecotec plus VC 126/35 A H / VC 246/35 A H Egnet til ethvert forhold ecotec

Læs mere

Få styr på varmeomkostningerne med moderne kondenserende teknik. Varme er vores element

Få styr på varmeomkostningerne med moderne kondenserende teknik. Varme er vores element [ Luft ] [ Vand ] [ Jord ] Kompakte kondenserende kedler for oliefyring Effektområde: 18 27 kw [ Buderus ] Få styr på varmeomkostningerne med moderne kondenserende teknik Varme er vores element Dit trumfkort,

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

ecocompact Stående unit med kondenserende gaskedel ecocompact VSC 126/2 C VSC 196/2 C VSC 246/2 C

ecocompact Stående unit med kondenserende gaskedel ecocompact VSC 126/2 C VSC 196/2 C VSC 246/2 C ecocompact Stående unit med kondenserende gaskedel ecocompact VSC 126/2 C VSC 196/2 C VSC 246/2 C Nye tider... varme idéer til fremtidssikret Ideer til intelligent boligkomfort Vaillant har været med lige

Læs mere

Beholderstørrelse. 60 liter 110 liter 160 liter 200 liter

Beholderstørrelse. 60 liter 110 liter 160 liter 200 liter Energiløsning UDGIVET JUNI 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udskiftning af varmtvandsbeholder Der kan opnås en energibesparelse ved at udskifte en ældre varmtvandsbeholder til en ny. Hvis varmtvandsbeholderen

Læs mere

Få exclusiv varmekomfort - også ved store behov

Få exclusiv varmekomfort - også ved store behov Væghængt villagaskedel Få exclusiv varmekomfort også ved store behov ecotec exclusiv ecotec exclusiv Opnå det maksimale når det drejer sig om varmekomfort, kontrol og besparelse Tysk kvalitet når kun det

Læs mere

CS120i CS150i CS250i

CS120i CS150i CS250i DK INSTALLATIONSVEJLEDNING CS120i CS150i CS250i Udgave 2.4 af august 2013 Vejledningen skal gennemgås før installationen påbegyndes Fyrrum og placering af anlæg... side 2 Samling af anlæg... side 3 Tilslutning

Læs mere

KOMPAKTKEDEL MONTERINGSVEJLEDNING GEMINOX THR 5/25 M 40

KOMPAKTKEDEL MONTERINGSVEJLEDNING GEMINOX THR 5/25 M 40 KOMPAKTKEDEL MONTERINGSVEJLEDNING GEMINOX THR 5/25 M 40 INDHOLD INDLEDNING PRÆSENTATION 3 TEKNISKE DATA 4 MONTERINGSVEJLEDNING INSTALLATION 6 AFTRÆK 6 RØRTILSLUTNING 12 ELTILSLUTNING 13 OPSTART 14 INDSTILLINGER

Læs mere

M20i-CS M40i-CS M80i-CS

M20i-CS M40i-CS M80i-CS INSTALLATIONSVEJLEDNING M20i-CS M40i-CS M80i-CS Udgave 2.0 af maj 2011 Samling af fyr... side 1 Tilslutning til varmekreds... side 2 Tilslutning af transportsnegl... side 3 Tilslutning af sprinkler...

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Kondenserende oliekedel Logano GB25 med brænder Logatop BE Til installatøren Læs dette omhyggeligt før montering og service 7 747 09 959-03/2007 DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Condens 6000 W. Kondenserende gaskedel til solvarme med buffertank til varme og varmt vand

Condens 6000 W. Kondenserende gaskedel til solvarme med buffertank til varme og varmt vand Condens 6000 W Kondenserende gaskedel til solvarme med buffertank til varme og varmt vand 2 Condens 6000 W Effektiv teknologi Condens 6000 W Fleksibilitet ligger til familien Vil du have en høj standard

Læs mere

Produktguide. Valg af gaskedel. Indholdsfortegnelse:

Produktguide. Valg af gaskedel. Indholdsfortegnelse: Produktguide UDGIVET september 2011 Valg af gaskedel Kedlers energieffektivitet afhænger ikke alene af produktets egenskaber, men også af det varmeanlæg den installeres i forbindelse med. I denne guide

Læs mere

Varme frem Olietank Varme retur. Koldt vand

Varme frem Olietank Varme retur. Koldt vand Energiløsning UDGIVET JULI 2009 - REVIDERET APRIL 2017 Udskiftning af oliekedel I et hus med en ældre oliekedel bør det først undersøges, om det er muligt at skifte til varmepumpe, gasfyr eller fjernvarme.

Læs mere

Brugervenlig betjening

Brugervenlig betjening Træpiller er nemt Påfyldning af piller skal kun foretages 2 3 gange om ugen for en familie på fire med et almindeligt forbrug af varmt vand. Ønsker du kun at fylde træpiller på en enkelt gang om ugen,

Læs mere

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35/45, Combi og Combi Plus

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35/45, Combi og Combi Plus Milton TopLine - kondenserende kedler Milton TopLine GSKEDLER 15/25/35/45, Combi og Combi Plus Certificerede forhandlere Milton arbejder tæt sammen med de bedste varmespecialister i landet, der har den

Læs mere

Gaskedel ecotec plus. Væghængte gaskedler. ecotec plus VC 126/3-5 VC 246/3-5

Gaskedel ecotec plus. Væghængte gaskedler. ecotec plus VC 126/3-5 VC 246/3-5 Gaskedel ecotec plus Væghængte gaskedler ecotec plus VC 126/3-5 VC 246/3-5 Egnet til ethvert forhold ecotec plus ecotec plus brochure med 4 års garanti Idéer til intelligent boligkomfort I dag sættes der

Læs mere

Hvorfor Vaillant? Energivenlig opvarmning med maksimal komfort. Væghængt gaskedel. ecotec plus VCW 246/5-5. Årsnyttevirkning.

Hvorfor Vaillant? Energivenlig opvarmning med maksimal komfort. Væghængt gaskedel. ecotec plus VCW 246/5-5. Årsnyttevirkning. Væghængt gaskedel Hvorfor Vaillant? Energivenlig opvarmning med maksimal komfort Årsnyttevirkning Miljøbelastning Elforbrug ecotec plus VCW 246/55 ecotec plus VCW ecotec plus VCW passer ind overalt med

Læs mere

Kondenserende oliekedel WTC-OW 15-A. Rensevejledning for skorstensfejere

Kondenserende oliekedel WTC-OW 15-A. Rensevejledning for skorstensfejere Rensevejledning for skorstensfejere Denne vejledning er et uddrag af afsnit fra den originale drifts- og montage-vejledning til den kondenserende oliekedel WTC-OW 15 A fra Weishaupt. Disse afsnit er det

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

Energiløsning. Konvertering til gas. Anbefaling til gaskedel. Varmtvandsbeholder. Balanceret aftræk. Varmt brugsvand.

Energiløsning. Konvertering til gas. Anbefaling til gaskedel. Varmtvandsbeholder. Balanceret aftræk. Varmt brugsvand. Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2010 - REVIDERET APRIL 2017 Konvertering til gas Oliekedler og elradiatorer kan med fordel udskiftes til en kondenserende gaskedel, som udnytter energien betydeligt mere

Læs mere

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus Milton TopLine - kondenserende kedler Milton TopLine GSKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus Den absolutte sikkerhed fra Længste erfaring og højeste kvalitet Den hollandske producent Nefit bragte verdens

Læs mere

Installationsplan / Installation plan PW 6241 G

Installationsplan / Installation plan PW 6241 G Installationsplan / Installation plan Installatietekening Plan d`installation Piano di installazione Plano de instalación Plano de instalação Σχέδιο εγκατάστασης Asennusohje Installasjonsplan Installationsplan

Læs mere

Produktguide. Valg af oliekedel. Indholdsfortegnelse:

Produktguide. Valg af oliekedel. Indholdsfortegnelse: Produktguide UDGIVET september 2011 Valg af oliekedel Kedlers energieffektivitet afhænger ikke alene af produktets egenskaber, men også af det varmeanlæg den installeres i forbindelse med. I denne guide

Læs mere

Rensning af opvarmningsvand. Kondenserende gaskedler over 50 kw og kondenserende oliekedler med aluminiumsvarmeveksler

Rensning af opvarmningsvand. Kondenserende gaskedler over 50 kw og kondenserende oliekedler med aluminiumsvarmeveksler Anlægs- og driftsbog Rensning af opvarmningsvand Kondenserende gaskedler over 50 kw og kondenserende oliekedler med aluminiumsvarmeveksler Vigtigt! Anlægs-/ og driftsbogen skal opbevares af ejeren/brugeren

Læs mere

Hent fremtiden ind i huset. Varme er vores element. Kondenserende støbejernskedel for oliefyring Effektområde: 18 35 kw. Logano plus GB125.

Hent fremtiden ind i huset. Varme er vores element. Kondenserende støbejernskedel for oliefyring Effektområde: 18 35 kw. Logano plus GB125. [ Luft ] [ Vand ] [ Jord ] Kondenserende støbejernskedel for oliefyring Effektområde: 18 35 kw [ Buderus ] Hent fremtiden ind i huset Logano plus GB125 Varme er vores element Komfortabelt og økonomisk:

Læs mere

Hybrid varmepumpesystem. Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe. geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4

Hybrid varmepumpesystem. Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe. geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4 Hybrid varmepumpesystem Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4 Hybrid varmepumpesystem - den til din Vaillant gaskedel Bevidsthed

Læs mere

Kondenserende kedel ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23. 6 720 610 791 Dk (02.05) OSW 6 720 610 790-00.1O

Kondenserende kedel ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23. 6 720 610 791 Dk (02.05) OSW 6 720 610 790-00.1O Kondenserende kedel 6 720 610 790-00.1O ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23 OSW Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhedsråd 3 Symbolforklaring 4 1 Betjeningsoversigt 5 2 Idriftsætning 6 2.1 Inden idriftsætning

Læs mere

MILJØVENLIG, VÆGHÆNGT, KONDENSERENDE GASKEDEL

MILJØVENLIG, VÆGHÆNGT, KONDENSERENDE GASKEDEL KONDENSERENDE POWER PLUS KASKADE KEDLER MILJØVENLIG, VÆGHÆNGT, KONDENSERENDE GASKEDEL POWER PLUS WWW.BERETTA.DK Salbjergvej 36. 4622 Havdrup Tlf. 46 18 58 44. Fax. 46 18 64 22 E-mail: beretta@beretta.dk

Læs mere

Kondenserende gaskedel Ydelse kw TRIGON XL. Kompakt, kraftfuld ydelse

Kondenserende gaskedel Ydelse kw TRIGON XL. Kompakt, kraftfuld ydelse Kondenserende gaskedel Ydelse 15-57 kw TRIGON XL Kompakt, kraftfuld ydelse TRIGON XL Fleksibel i alle installationer En ny standard TRIGON XL repræsenterer et signifikant skridt fremad i opvarmningsteknologi.

Læs mere

Spar på energien med den intelligente hybrid jord- eller luft/vand-varmepumpe

Spar på energien med den intelligente hybrid jord- eller luft/vand-varmepumpe Væghængt hybrid varmepumpe Spar på energien med den intelligente hybrid jord- eller luft/vand-varmepumpe geotherm Hybrid varmepumpesystem - den effektive partner til din Vaillant gaskedel Energibesparende

Læs mere

Økologisk Gasogen kedel med røgsuger. Orlan-Wood. 2 Typer: 23 kw og 35 kw WWW.VVS EKSPERTEN.DK

Økologisk Gasogen kedel med røgsuger. Orlan-Wood. 2 Typer: 23 kw og 35 kw WWW.VVS EKSPERTEN.DK Økologisk Gasogen kedel med røgsuger Orlan-Wood 2 Typer: 23 kw og 35 kw WWW.VVS EKSPERTEN.DK VVS Eksperten præsenterer nu denne videreudviklede, økologiske fastbrændselskedel til det danske marked. VVS

Læs mere

GEMINA TERMIX Compact 20 VMTD

GEMINA TERMIX Compact 20 VMTD GEMINA TERMIX Compact 20 VMTD TERMIX Compact 20 VMTD er en komplet unit til styring af husets fjernvarmeinstallation. Brugsvandsopvarmningen foregår gennem en gennemstrømningsvandvarmer og radiatorkredsen

Læs mere

PANNEX VANDVARMERE TIL CENTRALVARME MED SOLVARME UNIT

PANNEX VANDVARMERE TIL CENTRALVARME MED SOLVARME UNIT PANNEX VANDVARMERE TIL CENTRALVARME MED SOLVARME UNIT 220 250 300 MANUAL VVS-EKSPERTEN A/S MIMERSVEJ 2 8722 HEDENSTED Tlf.: 7589 0303 Fax.: 7589 0709 e-mail: salg@vvs-eksperten.dk www.vvs-eksperten.dk

Læs mere

6302 7408 01/2002 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Gaskedel Logano plus SB615. Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning

6302 7408 01/2002 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Gaskedel Logano plus SB615. Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning 6302 7408 01/2002 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Gaskedel Logano plus SB615 Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning Forord Om denne vejledning Apparatet opfylder de grundlæggende krav i de gældende

Læs mere

Stærk og effektiv industrigaskedel Velegnet til store bygninger

Stærk og effektiv industrigaskedel Velegnet til store bygninger Industrigaskedel Stærk og effektiv industrigaskedel Velegnet til store bygninger ecovit exclusiv Fremtidssikret intelligent varmekomfort Vaillant har i mere end 140 år sat sit præg på opvarmningsteknologien.

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Funktionsmoduler xm10 DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger............................ 4 1.1 Symbolforklaring..............................................

Læs mere

Træpillefyr M. April 2012. www.biovarme.dk

Træpillefyr M. April 2012. www.biovarme.dk Træpillefyr M April 2012 www.biovarme.dk Træpillefyr M Gør en forskel for miljøet Nemt at installere og betjene Med en virkningsgrad helt i top er Automatisk optænding og modulerende drift DENVIRO træpillefyr

Læs mere

Temperaturregulator AVTB (PN 16)

Temperaturregulator AVTB (PN 16) Datablad Temperaturregulator AVTB (PN 16) Beskrivelse AVTB er en selvvirkende temperaturregulator, der bruges til at regulere vandtemperaturen i varmtvandsbeholdere, varmevekslere, olieforvarmere osv.

Læs mere

Planlæg fremtiden: Brug kondenserende kedler

Planlæg fremtiden: Brug kondenserende kedler [ Luft ] [ Vand ] Kondenserende kedler Logano plus 43 19.200 kw [ Jord ] [ Buderus ] Planlæg fremtiden: Brug kondenserende kedler Varme er vort element 2 Kondenserende kedler Produktoversigt Ganske enkelt,

Læs mere

Nyhedsbrev GB312 & GB402 O 2

Nyhedsbrev GB312 & GB402 O 2 Indregulering af GB312 & GB402 på Nordsø gas eller tysk gas. Ved nyopstart korrigeres O 2 indholdet ikke. Buderus gaskedlerne er indreguleret fra fabrikken af på G20 gas. Ved indregulering af allerede

Læs mere