Hver femte sæk med græs- og kløverfrø i hele verden kommer fra DLF

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hver femte sæk med græs- og kløverfrø i hele verden kommer fra DLF"

Transkript

1 Hver femte sæk med græs- og kløverfrø i hele verden kommer fra DLF "Vi har i 2003/04 stort set haft rygvind hele året igennem." Det sagde formanden for DLF AmbA, Benny Kirkebække Christensen, da han først i november aflagde beretning på selskabets generalforsamling i Nyborg. Han talte om "rekordernes år på praktisk talt alle virkefelter". Omsætningen steg fra til millioner kroner. De to milliarder blev rundet kun fem år efter, omsætningen første gang nåede én milliard kroner. DLF står i dag for 87 pct. af Danmarks eksport af græs- og kløverfrø og har en markedsandel i EU på 45 pct. På globalt plan er markedsandelen 20 pct. Hver femte sæk med græs- og kløverfrø i hele verden kommer fra DLF! På alle kontinenter, på nær Antarktis Gennem datterselskabet DLF-Trifolium A/S ejes Cebeco Seeds Group i Holland, og koncernen har selskaber i en række vest- og centraleuropæiske lande, i USA, Kina og Moskva - og fra 1. november også i New Zealand. Handelsmæssigt er DLF i dag til stede på alle kontinenter - på nær Antarktis. Resultat efter skat på 39 millioner kroner, bogført egenkapital på 410 millioner kroner Adm. direktør Aksel Nissen kunne fortælle generalforsamlingen om et koncernsalg på tons frø mod tons året før. Han fremlagde et regnskab med et resultat efter skat på 39 millioner kroner mod 26 millioner året før. Samtidig er den bogførte egenkapital steget fra 368 til 410 millioner kroner. Ledelsen betegnede resultatet som meget tilfredsstillende. "Vi har et selskab i god kondition og med en sund kapitalmæssig styrke," lød det. Bedste landmandsafregning nogen sinde Formand og direktør glædede sig over, at også DLFs frøavlere har haft et godt år med en gennemsnitlig indtægt på kroner pr. hektar - det største beløb nogensinde. *** Ovenstående er den korte udgave af en lang historie. På de næste 16 sider refereres generalforsamlingens forløb og begivenheder mere detaljeret. God læselyst! Indhold: Bestyrelsens beretning ved formanden Regnskabet 2003/ Indlæg ved landbohøjskolens rektor Generalforsamlingens debat GENVALG. Bestyrelsen for DLF AmbA blev - ligesom selskabets revisorer Ernst & Young samt RSM-plus - genvalgt på generalforsamlingen i Nyborg i november. På et efterfølgende møde er dette billede af selskabets bestyrelse 2004/05 taget. Fra venstre ses Jørgen Elkjær, Poul Jensen, Poul Skov Jensen, Christian Høegh Andersen, Poul-Erik Mogensen, Flemming Fuglede Jørgensen, Mogens Worre-Jensen, Benny Kirkebække Christensen (formand) og Niels Peder Christiansen (næstformand). 1

2 Rygvind og rekorder Generalforsamling 2004 Bestyrelsens beretning Bestyrelse og direktion finder resultatet meget tilfredsstillende, sagde Benny Kirkebække Christensen. baggrund er der særlig grund til glæde over vort selskabs succes. DLF et dansk andelsselskab med godt medlemmer er i dag verdens største kløver- og græsfrøfirma med en global markedsandel på 20 pct. Hver femte sæk med frø i hele verden kommer fra DLF! I min beretning til generalforsamlingen for et år siden blev der udtrykt forventning om et resultat for 2003/04 på niveau med resultatet for 2002/03 i DLF AmbA, nemlig cirka 25 millioner kroner. Det regnskab, som direktør Aksel Nissen fremlægger i dag, viser et overskud på 37 millioner kroner efter skat, hvilket er det bedste resultat i vort selskabs 98-årige historie. Vi har i DLF i 2003/04 stort set haft rygvind hele året igennem. Vi har benyttet de gunstige vilkår til at opsøge heldet og har formået at høste gode resultater på alle områder. Jeg er taknemmelig for i dag at kunne berette om rekordernes år på praktisk talt alle vore virkefelter. Rundede to milliarder kroner fem år efter den første Omsætningen blev øget fra millioner kroner til millioner kroner. Vi rundede de to milliarder kun fem år efter, at vi rundede den første milliard. Moderselskabet DLF-Trifolium øgede eksporten med 33 pct. til tons. 19 pct. skyldes fusioneringen af Wiboltt ind i moderselskabet og 14 pct. skyldes organisk vækst. Vor andel af den danske frøeksport steg fra 75 til 87 pct. I alt solgte vi på koncernniveau knap tons frø mod tons året før. Vort salg af blandinger steg på koncernniveau fra til tons. Heraf tegnede DLF-TRIFOLIUM sig for tons mod tons året før. Med et øget blandingssalg holder vi en større del af værdiforøgelsen på egne hænder og skaber samtidig et tættere samarbejdsforhold med vore kunder. Udbetalingen til avlerne blev også den største målt pr. hektar nogensinde fra noget dansk frøselskab, nemlig kroner i gennemsnit inklusive EU-tilskuddet. Det er cirka 800 kroner mere end den gennemsnitlige udbetaling fra de øvrige danske frøfirmaer. På denne Indledning Cebeco lever op til forventningerne Sidste år kunne vi fortælle om overtagelsen af Cebeco Seeds Group og vore forventninger til samkøringen af dette store hollandske selskab med DLF. Vi gik beslutsomt, men også ydmygt, ind i dette arbejde. Der er jo desværre historier nok om danske virksomheder, som har brændt fingrene på selskabsopkøb i udlandet. I dag kan jeg sige, at overtagelsen af Cebeco Seeds Group til fulde lever op til vore forventninger og lidt til. Omsætning steg fra mio. kr. til mio. kr. Eksport øget med 33% til tons Andel af dansk frøe ksport steg fra 75% til 87% Salg af frø på koncernniveau tons Salg af blandinger på koncernniveau steg fra til tons Udbetaling til avlerne kr. i gennemsnit Det er ca. 800 kr. mere end de øvrige firmaer medlemmer, verdensmarkedsandel på 20%

3 DLF et selskab i god kondition og med sund kapitalmæssig styrke Nettoomsætningen i 2003/04 på millioner kroner er 28 pct. større end året før. En hovedårsag hertil er, at Cebeco Seeds Group i 2003/04 tæller med i alle 12 måneder. Til trods for aktivitetsudvidelsen har vi kunnet holde vore nettorenteudgifter på samme niveau som i fjor, nemlig 28 millioner kroner. Resultatet af ordinær drift blev på 59 millioner kroner mod 44 millioner kroner året før, og resultatet efter skat blev på 39 millioner kroner mod 26 millioner året før. Efter skat og minoritetsinteresser er der 37 millioner kroner tilbage mod 24 millioner kroner året før. Vore produkter efterspørges Balancen er faldet fra til millioner kroner. Heraf er 549 millioner kroner anlægsaktiver mod 542 millioner året før. Omsætningsaktiverne er reduceret fra 656 til 616 millioner kroner. Det afspejler, der har været stor efterspørgsel efter vore produkter. DLF AmbAs egenkapital er øget fra 368 til 410 millioner kroner og udgør nu 35,2 af balancen mod 30,8 pct. året før. Vore aktiver er vurderet så forsigtigt, som årsregnskabsloven tillader. I bestyrelse og direktion finder vi resultatet meget tilfredsstillende. Vi har et selskab i god kondition og med en sund kapitalmæssig styrke. Øgede investeringer Vi har i 2003/04 i koncernen investeret 62,3 millioner kroner, heraf 43 millioner kroner i Danmark. Hovedposterne i de danske investeringer er følgende 22,5 millioner kroner i en ny hal i Nr. Alslev 3,4 millioner kroner i kartonmaskiner til småpakninger i Odense 1,8 millioner kroner på Dansk Planteforædling 1,5 millioner kroner i udskiftning af trucks 1,5 millioner kroner i IT Til trods for, vi handler med både mindre og større virksomheder i alle verdensdele, har vi i det forløbne år ikke måttet hensætte til tab på debitorer. Det er meget tilfredsstillende DLFmedlemmer har 60 mio kr. på navn Poul Jensen og Poul-Erik Mogensen, begge medlemmer af bestyrelsen, i samtale med Claus Wiese. Medlemmernes driftsfond blev i 2003/04 øget fra 54,9 til 60,3 millioner kroner. Det svarer til 14,6 pct. af DLFs egenkapital. Hen over året er der til medlemmer, som er ophørt med at drive landbrug, udbetalt kroner. Bestyrelsen har besluttet at udbetale 10,7 millioner kroner til medlemmerne fra driftsfondshenlæggelser, der er ældre end seks år. I forbindelse med afregningen af høsten er der til driftsfonden tilbageholdt 2,0 pct. af bruttoafregningsbeløbet for kløver- og græsfrø samt ærter i alt 10,7 millioner kroner. Endelig foreslår bestyrelsen, at der fra reservefonden til driftsfonden overføres 6,2 millioner kroner til fordeling i henhold til det enkelte medlems omsætning med DLF i de seneste seks år. Ved regnskabsårets udløb 30. juni havde landmænd driftsfondsindestående i DLF AmbA sammenlignet med året før landmænd havde 1. oktober i år tegnet frøavlskontrakt med DLF. Behov for at justere forholdet med AmbA og A/S DLF AmbA er hovedaktionær i DLF-Trifolium A/S. DLF AmbA køber frø hos medlemmerne og sælger det videre til DLF-Trifolium. Afregningen går fra aktieselskabet over andelsselskabet til avlerne, der også har deres indestående i DLF AmbA. Disse medlemskonti er i det seneste par år blevet forrentet med 10 pct. Det forhold, at aktieselskabet DLF- Trifolium køber og afregner frø gennem andelsselskabet DLF AmbA har bragt os i skattemyndighederne søgelys. Vi står med nogle udfordringer af organisationsteknisk art, som kan komme til at påvirke den model, vi benytter vedrørende udbetaling af overskud via driftsfond samt forretningen af driftsfondsmidlerne. Vi kan i dag ikke sige, hvilke specifikke ændringer, der kan blive tale om. Det er klart, at vi nok skal have justeret nogle ting allerede i indeværende regnskabsår. 3

4 Større Cebeco-aktivitet end budgetteret Generalforsamling 2004 Bestyrelsens beretning Cebeco Seeds Group nåede i sit første hele år under DLF-ejerskab en omsætning på 500 millioner kroner og et resultat på 13,6 millioner kroner. Det er vi meget tilfredse med. Cebeco Seeds Groups salg af græsfrø blev på tons, tons mere end budgetteret. I en selvstændig division forestår Cebeco Seeds Group forædling og salg af korn og ærter og hør samt salg af raps og majs. Denne aktivitet bidrog i det forløbne år med 2,6 millioner kroner før renter og skat. Resultatet blev nået til trods for nedgang i licensindtægter fra salget af Ritmo-hvede især i Tyskland. Selskabet arbejder ihærdigt på at udvikle ny sorter til de forskellige markeder. I DLF kender vi lidt til forædling og véd godt, det ikke er enhver lodseddel, der giver gevinst. Vi er dog fortrøstningsfulde også vedrørende denne del af Cebeco Seeds Group, som har afdelinger i Holland, Belgien, Tyskland, Frankrig og Tjekkiet samt et repræsentationskontor i Polen. I USA og UK er Cebeco Seeds Groups virksomheder i det forløbne år fusionerede med DLFs datterselskaber, ligesom de to selskabers repræsentationskontorer i Kina er blevet slået sammen. Perryfields. Vi har købt også denne aktiepost. Samlingen af alle vore aktiviteter i UK er fulgt op med en ændring af navn til DLF-Trifolium Ltd., som er et 100 pct. DLFejet selskab. Omsætningen blev på 303 millioner kroner og resultatet på 8,8 millioner kroner. Vi solgte i det forløbne år på de britiske øer tons frø. Jeg er stolt af at kunne fortælle, vi har en markedsandel på 45 pct. i UK og 25 pct. i Irland. Vi har to afsætningskanaler til landbruget i England, dels gennem engrosselskaber, der forsyner detailforretninger, og dels direkte til landmænd. I begge tilfælde sælger vi under egne mærker. Det gælder også for vort salg af plænegræsser i England. Fremgang i Frankrig, sort bundlinje i USA Top Green i Frankrig øgede salget af frø med 12,7 pct. til tons. Omsætningen blev på 135 millioner kroner. Det gav et resultat på 3,4 millioner kroner. DLFs ejerandel af Top Green er 50 pct. Coop Limagrain ejer den anden halvdel. I USA fusionerede vi pr. 1. juni 2003 Cebeco International Seeds Inc. og DLF-Jenks under navnet DLF International Seeds med domicil på Cebecos gamle adresse i Halsey, Oregon. Samtidig er vore minoritetsengagementer i to distributionsselskaber i USA ophørt. Vi omsatte i USA for 217 millioner kroner. Resultatet blev på 1,8 millioner kroner, hvilket er mindre end ventet. Men vi glæder os over, at bundlinjen er sort. Globale strukturfordele i Kina Efter sammenlægningen af DLFs og Cebeco Seeds Groups kontorer i Kina står vi godt rustet til at få vores del af det stigende marked i verdens mest folkerige land. Vi nåede i det forløbne år en afsætning på tons frø og en omsætning på små 40 millioner kroner med et pænt resultat til følge. Vi sælger i Kina frø fra både Danmark og USA. Amerikansk frø kan være med på grund af den lave dollarkurs, og fordi bl.a. strandsvingel fra USA er en konkurrencedygtig vare. Her ser vi fordelene i vor globale struktur. Moskva-kontoret styrker salgsarbejdet I december 2003 etablerede vi salgskontor i Moskva for at underbygge vort salg i Østeuropa, Ukraine, Hviderusland og Rusland. Kontoret er bemandet med en dansk leder, en russisk produktchef og en sekretær. Den koordinerede indsats på de nævnte markeder har bidraget til en salgsfremgang på 20 pct. til tons i 2003/04. Vi har i det forløbne år med succes introduceret plænegræs Turf-line i kartoner i Øst- og Centraleuropa. Større blandingssalg og ny markeder I det gamle EU med 15 medlemmer har DLF fastholdt sin markedsandel, som nu udbygges, idet der på disse markeder sælges flere frøblandinger med større dækningsbidrag. Samtidig kan vor merproduktion i Danmark afsættes på ny markeder, bl.a. i Østeuropa. Vi har gode sorter, der passer til jordbund og klima her, og dem afsætter vi under egne mærker. DLFs kontor i Hannover tæller fire medarbejdere, som til leverance ud af Danmark betjener markederne i Tyskland, 45 pct. markedsandel i UK Ved regnskabsårets begyndelse overtog DLF-Perryfields i England alle aktier i Cebeco Seed Innovations med dattervirksomheden Oliver Bros. Vi benyttede lejligheden til at flytte fra vort gamle lager nær London og rykke ind hos Oliver Bros. Indtil sidste sommer havde en gruppe engelske aktionærer 14 pct. af aktierne i DLF- 4 Opmærksomme miner, men også tid til et smil fra Birthe Kjærsgaard. Til højre Peter Krog-Meyer.

5 Et gæstebord - fra venstre ses Frøsalgets formand og direktør, hhv Kurt Jørgensen og Per Korsgaard, Henrik Høegh, Dansk Landbrug, direktør Jørn Kristian Jensen, Nordea, og Jørgen Damgaard, formand for den lokale andel. Svejts, Østrig, Benelux og Polen. Salget over Hannover blev øget med 12 pct. til godt tons. Omstillinger i Prodana Prodana Seeds har i det forløbne år solgt tons mod tons året før Afsætningen til det professionelle marked blev øget. Vi lancerede vort eget brand Den Rigtige til detailmarkedet, men nåede ikke i år ét en afsætning svarende til det tidligere engrossalg til dette segment. Introduktionen giver imidlertid forventning om fremtidig vækst. Prodanas salg af maskiner til anlæg og pleje af grønne områder er blevet opprioriteret med en tredobling af salget til følge. Færdiggræs, gødning og sprøjtesåning er andre områder med pæne salgsfremgange. Konsumfrømarkedet er præget af få, store koncentrationer på kundesiden. Vort salg af konsumfrø sker gennem Scanseed, som er en del af Prodana.. Prodana Frö i Sverige er blevet opnormeret fra én til to medarbejdere. Selskabet har svært ved at slå igennem i Sverige. Prodana Seeds følger udviklingen tæt. DanÆrt, som vi gennem Prodana ejer ligeligt sammen med DLG, er afhængig af ordrer fra nødhjælpsorgansiationer. I det forløbne år måtte vi notere tilbagegang i både omsætning og resultat, bl.a. som følge af konkurrence fra Canada. Lige nu kører DanÆrt på højtryk, en situation, som vi forventer vil vare i hvert fald året ud. Samlet omsatte Prodana for 80 millioner kroner mod 92 millioner året før. Resultatet blev på 1,2 millioner kroner mod 1,0 millioner kroner året før. Flot Danespo-resultat Sammen med DLG ejer vi på 50 : 50 basis også Danespo Holding, der har to tredjedele ejerandele i spisekartoffelselskaberne VK Kartofler og Lammefjordens Kartoffelcentral samt ejer 80 pct. af Danespo A/S. Omsætningen i Danespo A/S, som arbejder med læggekartofler til eksport og spisekartofler, blev i 2003/04 på 194 millioner kroner mod 18l millioner året før. Resultatet blev øget fra 2,3 til 5,1 millioner kroner før skat et rigtig flot resultat. Danespo Holding omsatte for 332 millioner kroner og fik også et flot resultat, nemlig ligeledes 5,1 millioner kroner, men efter skat. Ny Scanola-ejerstruktur DLF har haft en aktiepost på godt 20 pct. i Scanola, som fik et 2003 resultat på kroner. Virksomheden har i en årrække baseret sin eksistens på en lønforarbejdningsaftale med Cargill. Aftalen gav mulighed for at foretage fornuftige afskrivninger. Det lykkedes ved aftaleudløb ikke at forlænge samarbejdet med Cargill. Det har ført til en ny ejerstruktur i Scanola. Godt landmænd, AP Pension og Olieselskabet Danmark er købt ud. Samtidig har DLF og Landsforeningen den lokale andel nedskrevet deres aktier til nul, hvilket for DLF har medført et regnskabsmæssigt tab på 3,6 millioner kroner. Selskabet ejes og drives nu alene af DLF og lokalforeningerne. Vi er kede af, at Århusegnens Andel med pct. af den rapsmængde, som Scanola har brug for, har valgt at stå udenfor samarbejdet. Ejerne har forpligtet sig til at levere frø til selskabet og til at aftage de rapskager, der er tilbage efter olieproduktionen. Som følge af et gunstigt marked i andet halvår venter Scanola at få et pænt overskud i Nyt DLF-selskab på New Zealand Jeg begyndte min omtale af vore tilknyttede selskaber med beretningen om et fantastisk første helt år for Cebeco Seeds Group som del af DLF-koncernen. Jeg vil afrunde afsnittet med at fortælle, vi i DLF ikke agter at hvile på laurbærrene. Vi har her i efteråret oprettet et nyt selskab, DLF Seeds Ltd. New Zealand. Vor tidligere medarbejder Claus Ikjær er efter i fem år at have været bortforpagtet til Danske Pelsauktioner vendt tilbage til DLF og bliver direktør for New Zealand-kontoret, som åbnede i går 1. november. Han begynder med ingenting. Vi er meget fortrøstningsfulde og tror, han vil mangedoble omsætningen dernede New Zealand har en frøproduktion på cirka tons græsfrø og tons kløverfrø. Godt halvdelen bruges på hjemmemarkedet. Der ligger andre interessante markeder i regionen, bl.a. i de australske stater Tasmanien og Victoria. Seks-syv selskaber deles om produktion og salg på New Zealand. Vi vil gerne have et samarbejde med et eller flere af dem. Det er samtidig målet at etablere afprøvning af DLF-sorter på New Zealand, at følge markedet i regionen, at lave lønsom trading og forestå salg til USA og Kina fra New Zealand. 5

6 Nu 45 pct. af EUs frøproduktion Generalforsamling 2004 Bestyrelsens beretning år. Det er DLFs opgave fremdeles at være den naturlige leverandør til disse større landbrug, som altid vil efterspørge de bedste varer. Fra venstre DLFs næstformand Niels Peder Christiansen, Kaj Tholstrup Madsen, Arne Gårdrup, Bjarne Olsen og Morten Alfartsen. I Danmark høstede vi i hektar med kløverfrø, en fremgang på 13 pct. fra året før. Der blev høstet hektar med græsfrø, en stigning på 23 pct. I det samlede EU steg kløverfrøarealet med 19 pct. og græsfrøarealet med 20 pct. Den danske 2003-høst blev god, både hvad kvantitet og kvalitet angår. DLFs frøproduktion i Danmark udgør 40 pct. af EUs samlede frøproduktion. Når vor produktion i Holland medregnes, øges EU-andelen til 45 pct. Alt gik op i højere enhed DLF modtog til behandling i Danmark i 2003/ tons kløver- og græsfrø. Heraf blev der produceret tons færdigvarer. Der blev fra vore lagre ekspederet tons kløver- og græsfrø. Logistik, produktion og salg gik op i en højere enhed i takt med, laboratorierne leverede analyser. DLF kunne levere alle bestilte varer til tiden med tilfredse kunder til følge. Et billede herpå er en tilfældig fredag på en af vore produktionsafdelinger, hvor medarbejderne læssede 18 store lastbiler med varer til praktisk talt hele verden. 6 Fuld kapacitetsudnyttelse Alle vore afdelinger kørte med fuld kapacitetsudnyttelse, hvilket er utrolig vigtigt med henblik på at holde énhedsomkostningerne i ave. Globalt set solgte vi tons kløverog græsfrø. Vi fik afsat hele høsten. Den gode høstkvalitet var medvirkende årsag til, at det gennemsnitlige rensesvind faldt fra 18 pct. i tre-års perioden til 16 pct. i Især hundegræs og strandsvingel bidrog hertil, men også rødsvingel, engsvingel og stivbladet svingel havde rensesvind under normalen. Til gengæld blev der i hvidkløver og især i rødkløver noteret højere svindprocenter end i de foregående år. 87 pct. af Danmarks frøeksport DLF-TRIFOLIUM stod i 2003/04 for 87 pct. af Danmarks frøeksport. Det europæiske marked var for andet år i træk ganske fornuftigt med god efterspørgsel efter de tilbudte mængder. På det danske marked solgte vi cirka tons og havde endnu engang et godt samarbejde med vore distributører inden for grovvarehandelen samt med Frøsalget i Brørup. På seks år er antallet af danske mælkeproducenter faldet fra godt til i dag godt 6.000, og alle venter minimum yderligere en halvering af dette antal over nogle Der lyttes. Øverst ses Jørgen Jacobsen (forrest) og Kaj Tholstrup Madsen. Herunder ses landskonsulent Christian Haldrup, Skejby.

7 Stadig flere og bedre sorter, som dækker behovet på alle markeder Også i det forløbne år har vi i DLF koncentreret os om forædling. En stadig forbedring af vore græsser og en løbende lancering af ny sorter er både en afgørende konkurrenceparameter her-og-nu og nøglen til fremtiden. Til understregning af denne holdning vil jeg nævne et par eksempler: I det forløbne år lykkedes det for os at få vor første sort af plænestrandsvingel med et lovende udbyttepotentiale godkendt i Tyskland. Vi venter, den kan erstatte flere amerikanske licenssorter i vort sortiment med direkte positiv bundlinjeeffekt til følge. Vort program for fodergræsser har flere sorter, som kan overleve under barske vinterforhold i Østeuropa. Det giver optimisme med tanke for fremtiden på dette væsentlige marked. Vi står sortsmæssigt godt rustet, både når det gælder foder- og plænegræsser på det amerikanske marked. Vi arbejder på at kunne tilbyde endnu flere gode sorter, som på konkurrencedygtig vis imødekommer dyrkningskravene også på den sydlige halvkugle. Stærkere forædling for færre penge Cebeco Seeds Group og DLF-TRIFOLIUM har tilsammen brugt 45 millioner kroner på græs- og kløverforædling årligt. En samkøring af de to forædlingsprogrammer vil pr. 1. juli 2006 have reduceret beløbet til 39 millioner kroner, som anvendes på vore forædlingsstationer i Danmark, Holland, Frankrig og USA. Endvidere har vi et samarbejde med den irske statsforædling. Det er 10 år siden, vi etablerede os i Tjekkiet sammen med IØ-Fonden og nogle tjekkiske frøfolk. Vi har øget vor andel i stationen og ejer i dag 65 pct. af aktierne i Tjekkiet, mens IØ-Fonden har 28 pct. Nu 135 sortslistninger Overtagelsen af Cebeco Seeds Group har ved samkøringen af overlappende programmer på samme tid styrket forædlingsarbejdet og medført besparelser. Kombineret med overtagelsen af Cebeco Seeds Group har vi øget antallet af sortslistninger i kløver- og græsfrø fra 88 til nu 135, heraf 63 i fodergræs og 72 i plænegræs. Samkøringen af de to selskaber har styrket vor globale position. Vi kan tilbyde såvel græsser som kløver til praktisk talt alle forhold i tempererede klimazoner. Kløver- og græsforædling DLF-TRIFOLIUM og Cebeco : 45 mio. DKK Samkøring j uli 2006 : 39 mio. DKK Tjekkiet 10 år siden etablering Ejer i dag 65% af aktierne IØ fonden 28% 135 sortslistninger 63 sortslistninger i fodergræs 72 sortslisninger i plænegræs Forskning og udvikling Danmark parat til GMO EU har i det forløbne år formuleret regler for GMO-sporbarhed og mærkning af varer fremstillet af GMO-afgrøder. Hermed er moratoriet, som blev vedtaget i 1999 med bl.a. Danmarks stemme, bortfaldet. Der er imidlertid i ministerrådet hverken flertal for generelt at give tilladelse til dyrkning af GMO-afgrøder eller for at sige nej. I denne situation er det op til Kommissionen at træffe beslutning fra sag til sag. Der er åbnet for import af en GMO-majs til forarbejdning og konsum i EU. En række ansøgninger ligger i Kommissionen, nogle af dem vedrører også dyrkning af GMO-afgrøder i EU. Danmark har som det første EU-land vedtaget en lov om dyrkning af genetisk modificerede planter. Den bygger på sameksistens mellem økologiske, konventionelle og GMO-afgrøder, men undtager raps, græs og kløver. Begrundelsen er, at disse GMO-afgrøder endnu ikke er klar til markedsføring. Loven foreskriver erstatningspligt, hvis en GMO-afgrøde skader andenmands avl, og der skal indbetales et dyrkningsbidrag på 100 kroner pr. hektar til en kompensationsfond. Det er også bestemt, at enhver på internettet skal kunne se, hvor der dyrkes GMO-afgrøder. Samarbejde med Risø I DLF arbejder vi i sammen med Risø på at udvikle højværdigræsser. Vi har fundet et gen, som er i stand til at hindre blomstring og stængeldannelse. Fra en sådan mark eller plæne sker der af gode grunde ikke pollenspredning! Men kunsten er at påvirke de planter, der skal bruges til den nødvendige frøproduktion, så de blomstrer. Det kan ske ved f.eks. at sprøjte med ethanol. De første resultater viser imidlertid, at denne teknologi virker svagere i græsser end i andre planter. Vi arbejder nu på en optimering af ethanol-anvendelsen og håber at have et resultat i løbet af et års tid. På et andet felt beretter DLF/Risø-forskningen om meget positive resultater. Ved at indsætte gener fra andre planter i rajgræs er der opnået markant højere indhold af sukker i planterne, helt op til 54 pct. af tørvægten. 7

8 Vil hente EU-tabet hjem til avlerne Generalforsamling 2004 Det altoverskyggende branchepolitiske emne i beretningsåret har været reformen af den fælles EU-landbrugspolitik. Først kom Kommissionen med et forslag om samtidig afkobling af produktionsstøtten til frø og arealstøtten til bl.a. korn, altså den alternative afgrøde for frøavlere. Noget uventet nåede ministerrådet frem til en idé om, at det enkelte land kunne vælge mellem Kommissionens forslag eller en model med uændret frøstøtte samtidig med afkobling af hektarstøtten til korn og andre afgrøder. Der blev lavet en juridisk tekst, som fjernede muligheden for at opnå dobbeltstøtte, konkurrenceforvridning og spekulativ flytning af avlen medlemslande imellem. Danmark frakobler støtten og får for fremtiden reformstøtten til planteavl udbetalt som en enhedsstøtte pr. hektar til hele det dyrkede areal. Reformen træder i kraft til nytår, om mindre end to måneder. DLFs frøavlere kan som følge af afkoblingen miste op til 35 millioner kroner. Vi har som målsætning i DLF at hente det tabte hjem til vore avlere, og det tror vi som tingene ser ud i dag også på, at vi kan. Det skal ske gennem Højere salgspriser for vore gode og anerkendte kvalitetsprodukter. Tilbud til vore avlere om bedre, mere højtydende sorter og dermed et bedre afkast pr. hektar. Bestyrelsens beretning Forsvarer dansk frøproduktion DLFs bestyrelse og direktion har som målsætning at sikre avlerne et økonomisk udbytte pr. hektar, så vi til enhver tid minimum kan matche konkurrerende afgrøder. For blot få måneder siden var det en udfordring, men med den nuværende lave kornpris er kornavl ingen konkurrent. Vi har imidlertid set, at tingene hurtigt kan skifte. Ingen her skal være i tvivl om, at DLF som andelsselskab vil forsvare frøproduktionen i Danmark. Også for at kunne tilfredsstille frøinteresser rundt omkring DLF har vi indvilget i forøgelse af promilleafgiftssatsen fra 0,3 til 0,4 til frøforsøg, som forestås af Flakkebjerg og Skejby. Der iværksættes et femårigt forsøgsarbejde, som vi vil følge nøje. Vi tror følgelig på store og mærkbare resultater. EUs udvidelse g flere fordele en Nu eksporteres det meste økologiske frø 8 Sidste år måtte jeg for første gang melde om tilbagegang i salget af økologisk frø i Danmark. I det forløbne år har vi til det danske marked afsat 533 tons mod 613 året før og 739 tons i 2001/02, vort hidtil største år på dette felt. Samtidig øgede vi eksporten til 684 tons økologisk frø mod 342 tons året før. Det bevirkede et totalt salg af økologisk frø på tons mod 955 tons året før. Vi har økologisk frø på lager og kan i dag forsyne hele det europæiske marked med dette specialsortiment. Fra 1. januar i år har alle EU-lande skullet have en database, så enhver køber har kunnet se, hvor det var muligt at få de ønskede varer. Der kan ikke gives dispensation til brug af konventionelt frø, så længe de efterspurgte økologiske varer kan købes i noget EUland. Vi har i flere år efterlyst denne opstramning af reglerne og glæder os over, at der er blevet lyttet til os. Skærpede miljøkrav Vandmiljøplan III foreskriver en halvering af landbrugets fosforoverskud målt på tallene i 2001/02. Samtidig skal kvælstofudledningen frem til 2015 reduceres med yderligere 13 pct. Der vil være øget adgang til, at dokumentérbare udbytter kan medregnes, når den samlede optimale kvælstofmængde for en ejendom fastsættes. Det har positiv betydning for frøbranchen. Det har også afgørende betydning, at den enkelte landmand fortsat kan disponere den samlede kvotetildeling mellem sine afgrøder ud fra driftsøkonomiske overvejelser. Pr. 1. maj i år blev EU udvidet til 25 medlemslande, og fællesskabet er nu verdens største økonomi med USA på anden-pladsen med 90 pct. af det fælles-europæiske bruttonationalprodukt. Det er sjovt og tankevækkende her på dagen for det amerikanske præsidentvalg at kunne konstatere, at USA er blevet lillebror. Flere af de ny medlemslande, nemlig Polen og de baltiske lande samt Tjekkiet og Ungarn, var før Berlinmurens fald betydende frøproducenter. Under markedsøkonomiske forhold siden da er avlen reduceret endog meget stærkt og udgør nu

9 Sikkerhed, også når det gælder afregning Finn Hansen og Poul Erik Hansen. iver DLF d ulemper Finn Rud Larsen, Poul Rasmussen, Lars Lassen og Peter Bay følger med i stoffet. 12,7 pct. af den samlede frøproduktion i EU med 25 medlemslande. Mens EU med 15 medlemslande før murens fald importerede tons frø fra Østeuropa årligt, er der nu balance i samhandlen mellem de 15 gamle EU-lande og de 10 ny. I DLF venter vi ikke nogen grundlæggende ændring af konkurrencemønstret, selvom de ny medlemslande over nogle år implementerer den fælles landbrugspolitik, herunder støtten. Dansk frøavl kan konkurrere på lige vilkår. Vi tror, udvidelsen giver os flere fordele end ulemper. Til nytår bliver Cebeco Seeds Group koblet på DLFs Navision-system. Det betyder både administrativ effektivisering og et bedre rapporteringssystem til glæde for ledelsen. Næste mål er at få UK-forretningen med. I løbet af et par år skal hovedparten af vore virksomheder i alle dele af verden være inkorporeret i systemet. For en virksomhed som DLF med fangarme ud over praktisk talt hele kloden er IT-sikkerhed noget fundamentalt og helt afgørende. Bestyrelsen har pålagt revisionen at rapportere løbende fra hele virksomheden. Vi har revisionens ord for, at selskabet har en god IT-sikkerhed. Nu og da får vi i frøbranchen en debat om afregning af frøpartier på basis af råvareprøver. Mange avlere vil nok være skeptiske overfor en afregning baseret alene på en råvareprøve uanset hvor uvildig prøvetageren må være. Det er nævnt, at det vil give mulighed for at køre partier Træerne vokser ikke ind i himlen, og allerede nu kan jeg sige, at bestyrelsens beretning til næste års generalforsamling vil tage udgangspunkt i en mere besværlig høst end den, vi havde i Vi kan allerede nu se, at driftsresultatet for 2004/05 bliver lavere end i det regnskab, der fremlægges i dag. Ikke blot blev 2004-høsten besværlig. Udbytterne blev også 10 pct. mindre end ventet, og en række arter har reduceret spireevne. Der var en overgang frygt for, at dæksæden efter den megen regn i sommer havde skadet udlægget. Foreløbig ser det dog rimeligt ud. Med mindre den forestående vinter får negativ indflydelse på frømarkerne, er der udsigt til en frøhøst til DLF på hektar næste år mod hektar i år, hvoraf hektar var økologisk frø. Det kan give en 2005-høst på tons, hvilket vil være en ny dansk DLF-rekord. Det vil der også være brug for, da vi må forudse en lagerreduktion i indeværende år. Fremtiden vil stille endnu større krav Det har været meget tilfredsstillende for sammen i større partier med lager- og håndteringsbesparelser til følge. Der er dog meromkostninger i form af ekstra analyser samt ekstra prøverensninger, som skal kompenseres gennem rationaliseringer. Sådanne rationaliseringer kan gennemføres, men vil kræve omlægninger i produktionsprocessen samt en mere fleksibelt indtagning af frø. Der forudsættes også en metode til tidlig bestemmelse af den forventede renvarekvalitet på baggrund af vurdering af råvarepartierne. Vi er i gang med et forstudie, der skal afklare, om vi ved hjælp af moderne billedog computerteknik kan udvikle et visionsbaseret analyseapparat, bl.a. til en sådan sikker kvalitetsbestemmelse. Når og hvis vi tror på, at et sådant system kan give besparelser og synergier så den lagkage, vi alle skal dele, bliver større da kommer sagen på dagsordenen. Mindre bundlinje næste år mig at aflægge beretning for det forgangne år et år, der på næsten alle områder har overrasket positivt. I bestyrelsen er vi glade for resultaterne og ikke mindst for, at resultaterne af købet af Cebeco har været så tilfredsstillende. Vi føler os overbeviste om, at DLF aldrig har stået stærkere. Til gengæld tror vi også, at fremtiden vil stille endnu større krav til os. Vi har i dag et meget stort kapitalberedskab. Vi vil, om fornødent, bruge dette beredskab til at sikre, at frøavlen også i de kommende år vil være konkurrencedygtig i forhold til andre afgrøder. Jeg vil takke for avlernes tillid og opbakning og sige: Bliv ved! DLF vil ikke svigte jeres tillid. Årets flotte resultat er skabt af en dygtig og loyal medarbejderstab med en særdeles dygtig ledelse med Aksel Nissen i spidsen. Tak for de flotte resultater igen i år! Mange tak til mine bestyrelseskolleger for et særdeles godt samarbejde i det forløbne år! 9

10 Endnu engang applaus for det bedste regnskab nogensinde Viser flaget på alle kontinenter på nær Antarktis Adm. direktør Aksel Nissen kunne i sin regnskabsforelæggelse melde om fremgang på de fleste af koncernens mange arbejdsfelter i Danmark og ud over verden. Også i år kunne adm. direktør Aksel Nissen forelægge det bedste regnskab nogensinde for DLFs generalforsamling, og avlernes valgte repræsentanter kvitterede endnu engang med applaus. I forbindelse med gennemgangen af tallene tog Nissen forsamlingen med på en græs- og kløverfrø-rejse kloden rundt. Vesteuropa tegner sig for cirka 70 pct. af koncernens salg, men afsætningen til resten af verden steg med 18 pct. og betyder stadig mere for DLF. Der gror DLFgræs i Østeuropa og Rusland, i Nord- og Sydamerika i Kina og Asien i øvrigt samt i Afrika og næste år er New Zealand samt Australien med i opgørelsen. DLF viser flaget på alle kontinenter på nær Antarktis. En tredjedel til landbruget, to tredjedele til andre formål Produktion af frø sker i landbruget, men kun en tredjedel af salget er til landbrugsformål. Resten går til plæner og parker, golf- og andre sportsbaner, vejskråninger etc. Aksel Nissen glædede sig over, at avlere til DLF i gennemsnit, inklusive EU-tilskud, har fået kroner pr. hektar frø af 2003-høst, hvilket er cirka 800 kroner mere end gennemsnittet af afregningen fra de øvrige danske frøfirmaer, ligeledes inkl. tilskud fra EU. Bag evnen til at betale frøavleren bedst ligger en fortsat rationalisering i selskabet. I det forløbne år er omkostningsprocenten DLF-koncernens hovedtal ( i kroner ) RESULTATOPGØRELSE 1. juli 30. juni 2003/ /03 BALANCE, aktiver pr. 30. juni 2003/ /03 Nettoomsætning Vareforbrug Dækningsbidrag Variable salgs- og prod.omkostninger Øvrige eksterne udgifter Bruttoresultat Personaleomkostninger Afskrivninger Sekundære indtægter Sekundære omkostninger EBIT, res. før finansielle poster m.v Indt. kapitaland. fra tilkn. virksomh Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Resultat af ordinær drift Skat af årets resultat Koncernresultat Minoritetsinteresseres andel DLF AmbAs andel i resultat Immaterielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver Finansielle anlægsaktiver Anlægsaktiver i alt Varebeholdninger Tilgodehavender Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt BALANCE, passiver pr. 30. juni Egenkapital Minoritetsinteresser Hensættelser Langfristede gældsforpligtelser Kortfristede gældsforpligtelser Gældsforpligtelser i alt Passiver i alt

11 Generalforsamling 2004 Regnskab faldet fra 19,1 til 16,2 pct. af omsætningen og personaleomkostningerne fra 13,5 pct. 11,7 pct. De totale produktionsomkostninger faldt fra 2,70 til 2,11 kroner pr. kg. frø. De flotte tal må tilskrives både stigende effektivitet og en nem 2003-høst. Af den samlede koncernomsætning på millioner kroner ligger millioner i moderselskabet DLF-Trifolium A/S, resten i datterselskaber og tilknyttede selskaber. Regnskabsgennemgangen følges, øverst af DLGs formand Niels Skadhauge, salgsdirektør i DLF-Trifolium Truels Damsgaard og statsaut. revisor Michael Bach, RSM plus, herunder af Torben Feldthausen og Erling Hemmingsen. Udvikling i nøgletal i procent af omsætning DLF-TRIFOLIUM A/S % af oms. 25% 20% 15% 10% 5% 0% 18,6% 11,70% Omkostninger i procent af omsætning Personaleomkostninger i procent af omsætning 19,2% 12,20% 19,9% 12,50% 19,5% 13,50% 19,1% 13,50% 16,2% 11,70% 1998/ / / / / /04 mio. DKK DLF-TRIFOLIUM Nettoomsætning Koncern Moderselskab / / / / /04 Moderselskab Totale produktionsomkostninger og tons kløver- og græsfrø DLF-TRIFOLIUM koncern Balance pr. 30. juni Renvarer tons k+g Produktionsomkostninger T.DKK Kr/ kg , , , ,19 2,70 2,11 2, ,18 2,26 2, , , ,50 0 0, / / / / /04 Kr/ kg mio. DKK 1,400 1,200 1, juni 2003: mio. DKK juni 2004: mio. DKK Aktiver Passiver Aktiver Passiver Gæld < 1 år Gæld > 1 år Hensatte forpligtelser Egenkapital (inkl. min. interesser) Tilgodehavender & likvide midler Varebeholdninger Anlægsaktiver 11

12 Landbohøjskolens førstemand: Befolkningen sætter landbruget væsentlig højere, end I selv tror Landbruget er ikke det miskrediterede erhverv, I gør det til. Det er noget, nogle af jer selv tror. Den nuværende Axelborg-ledelse har gennem efterhånden mange år på fremragende vis fortalt nuanceret om tingene, som de er. Landbruget har åbnet sig og vedstår sig tidens krav, når det gælder produktionsforhold på marker og i stalde. Resultatet er, at erhvervet i dag faktisk har væsentlig højere anseelse i befolkningen, end I selv tror. Sådan sagde rektor Per Holten-Andersen, Landbohøjskolen, i en diskussion med delegerede på Dansk Landbrugs Frøselskabs, DLF AmbAs, generalforsamling i Nyborg tidligere i november. Rektor svarede på spørgsmål fra flere landmænd om, hvad landbruget kan gøre for at forbedre sit image. Han tilføjede, at der omkring enkeltsager i den offentlige debat i ethvert erhverv altid vil være kritik, nogle gange berettiget. Også i sådanne situationer har landbruget forstået kravet om åbenhed og behovet for at tage afstand fra fejl i egne rækker. Det har højnet erhvervets anseelse. 12 KVL fokuserer på jordbruget og dets følgeindustrier Holten-Andersen anførte, at KVL gennem 70 erne og 80 erne havde behov for at markere, at Landbohøjskolen var hele samfundets universitet. I dag er det KVLs politik som selvstændigt universitet at fokusere på jordbrugets og dets følgeindustriers behov for forskning, uddannelse og formidling. Det er berettigelsen som selvstændigt universitet at betjene sektoren bedst muligt - og samtidig løse opgaven i et samfundsperspektiv. Debatten fulgte efter et indlæg om Planteproduktionens fremtidige muligheder i Danmark i et globalt perspektiv. Per Holten-Andersen nævnte, at Danmarks kun år gamle landbrugsjord ført hertil med isen fra Sverige hører til de 11 pct. af klodens jord, der egner sig godt til planteavl. Resten er for tørt, for vådt, for tyndt, har kemiske problemer eller døjer med permafrost. Det blev fremhævet, at dansk jordbrugsforskning internationalt er i front. Videnskabelige arbejder om såvel landbrug generelt som plante- og animalske undersøgelser er citeret globalt på linje med det bedste af anden dansk forskning. Rektor dokumenterede, at landbruget til trods for en halvering af forbruget af indkøbt kvælstof og en reduktion fra til tons pesticider målt som virksomt stof stadig øger høstudbytterne. Behov for ny grøn revolution Det blev nævnt, at verdens befolkning er vokset fra 300 millioner mennesker år 0 til én milliard i 1850 og seks milliarder i dag. Forventningen er cirka 10 milliarder i 2050, men mere pessimistiske prognoser angiver, at tallet kan meget vel blive højere, sagde Holten-Andersen. Han omtalte elementerne i den første grønne revolution bl.a. forskning, forædling, vanding, gødskning, pesticidanvendelse, mekanisering og inddragelse af mere jord som årsager til, det har været muligt at skaffe mad til klodens hastigt voksende befolkning i perioden Der skal fortsat skaffes mere mad i de næste 50 år lige så meget som i de foregående år sammenlagt! Men nu er der ikke mere jord, tværtimod! Vi véd, arealer bliver taget ind til andre formål. At klare denne globale og sikkerhedspolitiske megaudfordring kræver den anden grønne revolution med bl.a. disse elementer: Fortsættelse af den konventionelle planteforædling og udnyttelse af bioteknologiens muligheder. Bedre udnyttelse af N og P i planterne samt ny teknologi til præcis placering af såvel natur- som handelsgødning på marken samt en tilsvarende optimal pesticidudnyttelse. Implementering af genteknologi i primærproduktionen for at lave rene, sunde og sikre fødevarer. Per Holten-Andersen: Landbruget har forstået kravet om åbenhed og behovet for at tage afstand fra fejl i egne rækker. Vilje til fortsat GMO-forskning KVLs rektor betonede, at GMO-teknologiens udbredelse til fødevareproduktion i Danmark og resten af EU vil tage tid, fordi en bred befolkningsaccept er forudsætningen. KVL har forestået GMO-forskning i år for at kunne være med, når tiden er inde. Landbohøjskolen holder ved og reducerer ikke den offentligt betalte forskningsindsats pga aktuel GMO-modstand. Der er vilje til at investere mange år endnu for at være i besiddelse af forskningsmæssig kompetence, når anvendelsesmulighederne viser sig i fremtiden. Forskningsmæssig GMO-viden kan i mellemtiden anvendes til industriel råvareproduktion, bioenergi, medicinproduktion m.v. Målet er bl.a. at flytte så meget som muligt af værdiforøgelsen fra industriproduktionen til planteavlen. Det skal ske etisk forsvarligt og sikkert. Holten-Andersen omtalte behov for en dansk proteinproduktion, f.eks. ved udvikling af en klimatilpasset sojabønne, og for planter, der bedre udnytter næringsstofferne end de kendte afgrøder. Der skal også nås en bedre foderudnyttelse i stal-

13 dene og sygdomsforebyggelse hos husdyrene. Sideløbende må der satses på dyrkning af energiafgrøder samt på planter, som er skræddersyede råvarer til industri- og medicinproduktion. Danmark har gode muligheder for at være med, fordi vi har god jord, et godt uddannelsessystem, en uafhængig konsulenttjeneste og erfaringer med ressourceoptimering. Det gør en forskel i det globale spil. Det danske landbrugsuniversitets førstemand løftede i samme åndedrag en advarende pegefinger: De genteknologiske muligheder kan også være en trussel! Måske er der i fremtiden slet ikke brug for jord for at producere planter og fødevarer Om økologi, naturparker og samspil med erhvervslivet Indlægget gav anledning til mange flere spørgsmål end de nævnte i indledningen. I svarene sagde rektor Per Holten-Andersen bl.a.: Jeg ser ikke en stor fremtid for økologi andet end som nicheproduktion. Vi skal forene det bedste fra den konventionelle og den økologiske produktionsform i mainstream. Der skal være plads til naturparker, også i Danmark også selvom nogle berørte landmænd ikke kan lide det. Vi har plads til det, og befolkningen ønsker det. Vi må lave det sådan, at naturproduktion bliver en lønsom niche for de involverede landmænd. Det er nødvendigt med stadig mere kontakt mellem KVL og erhvervslivet. En vej kan være, at en andel af alle kandidat- og PhD-specialer skal skrives uden for universitetet. Ethvert levende erhverv har behov for innovation og engagerede udøvere. Det er et problem, at dansk skovbrug praktisk talt er tømt for mennesker med tid, engagement og evne til at tilføre erhvervet innovation. Det må ikke ske for landbruget. Afsluttende erklærede Holten-Andersen sig parat til at stille op på møder, både for at fortælle om Landbohøjskolens tilbud til potentielle studerende og deres forældre samt om KVLs tilbud til landbruget og samfundet og for at nå de politiske beslutningstagere! Det sidste er der også behov for. KVLs rektor brugte i sit powerpoint-program forsiden af et DLF-temablad om GMO nøgternt set for dels at illustrere klodens befolkningsudvikling fra 300 millioner mennesker i år 0 til seks milliarder i dag og måske flere end 10 milliarder i 2050, dels for at illustrere genteknologiens potentiale. 13

14 Spørgsmål: Hvor stor skal egenkapitalen være? Svar: Så stor, at DLF også i fremtiden kan betale højere priser end konkurrenterne DLF, som øvrige Scanola-ejerne ikke kan? Er det en god idé at fremavle hvidkløver i New Zealand, når danske landmænd kan gøre det? Burde der ikke have været et stærkere afsnit om DLF og fremtiden i formandens beretning? Jørgen Jacobsen, Ringsted, hæftede sig ved, der var udbetalt 30 millioner kroner for 2003-høsten udover basisafregningen. Det er i princippet en bonusudlodning på produktionen og ikke penge til driftsfonden, hvilket kunne have tilgodeset avlen over seks år og dermed det længerevarende tilknytningsforhold avler og selskab imellem. Hvorfor den valgte fremgangsmåde? Thor Gunnar Kofoed Morten Alfartsen Frøavlerforeningernes formand, Thor Gunnar Kofoed, åbnede debatten på DLF AmbAs generalforsamling med en tak til formand og adm. direktør for to både gode og fyldige beretninger, hvorefter han mindede om, at branchens situation for blot et år siden var kaotisk pga usikkerheden omkring EU-reformerne. Fra dansk side var der ingen tvivl om, at afkoblingsmodellen var den rigtige. At være bundet til en pose penge pr. land er kortsigtet for et erhverv, der vil udvikle sig og øge produktionen. Bl.a. Frankrig har valgt delvis fortsat kobling, fordi landbruget dér primært tænker i korn. Allerede nu er der tvivl om tusinder af hektarer med frø. Kofoed glædede sig over DLFs beretningstilsagn om at arbejde for, selskabets frøavlere ikke mister de 35 millioner kroner, som reformen alt andet lige vil koste i mindre frøstøtte. Det er afgørende, at frøpriserne holdes oppe uanset udviklingen i kornprisen. Han føjede til, at dansk frøavl står afsindigt stærkt, men fortsat må tilpasse sig bl.a. ved at udvikle et nyt kontraktsystem. Omkring økologi gælder det, at debatten er stor, men markedet lille. Vi har allerede i dag den produktion, der er basis for at afsætte hektar pr. konsulent Morten Alfartsen, Skibby, hæftede sig ved direktør Aksel Nissens oplysning om, at DLFs konsulenter i gennemsnit passer hektar med frø eller dobbelt så meget som øvrige selskabers konsulenter. Han ville gerne vide, om DLFs markedsføringsindsats overfor avlerne er stor nok til at fastholde den store markedsandel. Han havde bemærket sig, at et konkurrerende firma hver måned annoncerer i LandbrugsAvisen. Bjarne Hansen Bjarne Hansen, Vemmelev, takkede for et flot regnskab og spurgte: Hvor stor skal DLFs egenkapital være? Måske kunne der komme lidt mere ud til avlerne? Hvad kan Benny Kirkebække Christensen Udnytte sortsmaterialet bedst muligt Bestyrelsens formand, Benny Kirkebække Christensen, takkede Thor Gunnar Kofoed for de fremførte betragtninger om EU-støtteomlægningen og føjede til, at det danske valg om afkobling også bidrager til at bevare værdien af den enkelte frøavlsbedrift. DLF er, sagde formanden, interesseret i en ny kontrakt, hvis der totalt set er penge heri for frøavlen. Den dag, det kan dokumenteres samtidig med, at de fornødne værktøjer er udviklet og afregningen kan ske sikkert, er det tid at tage stilling. Kirkebække glædede sig over, at DLFs konsulenter er effektive og kan overkomme store arealer. Han havde noteret

15 sig Morten Alfartsens bemærkninger om markedsføring. DLFs idé med at etablere sig i New Zealand er ikke primært at fremavle hvidkløver her. Det er som altid holdningen først og fremmest at avle frø i Danmark, men der kan være sorter, som egner sig bedre under andre forhold, og så tager selskabet den forretning med. Det er vor opgave at udnytte sortsmaterialet bedst muligt. Behov for fortsat konsolidering Hvis DLF vil kapsle sig selv ind, er den egenkapital, der nu er skabt, stor nok. Men skal selskabet afleveres til næste generation i god kondition, må DLF til stadighed både omkostningstilpasses, udvikles og vokse og det kræver fortsat konsolidering. Egenkapitalvæksten i det forløbne år blev større end beregnet, bl.a. fordi der var anlagt for forsigtige betragtninger vedrørende samkøringen med Cebeco. Der er ikke samme behov for en tilsvarende konsolidering i de kommende år, men bestemt for fortsat at øge egenkapitalen, så DLF kan være med, når globaliseringen pludselig byder på ny muligheder. Det kan være relevant at købe ikke blot andre frøfirmaer, men også distributionsselskaber, lød det. Formanden fortalte, at selskaberne bag det nykonstruerede Scanola har forpligtet sig til hhv at lavere rapsfrø og aftage kager fra oliemøllen i Århus. DLF har fastholdt et ejerskab i Scanola og har deltaget aktivt i etableringen af det ny selskab. Begrundelsen herfor er at gavne planteavlen. DLFs udbetaling af 30 millioner i ekstrabetaling direkte til avlerne frem for at kanalisere pengene over medlemmernes andelskonti fik disse ord med på vejen: -Vi havde en oplagt mulighed for at tilgodese vore avlere. Samtidig har vi, som nævnt i beretningen, tekniske overvejelser vedrørende selskabsformen. Når DLF-Trifolium A/S lønner DLF AmbA for det arbejde bl. a. kontrakttegning og afregning som andelsselskabet udfører, kan det føre til en uhensigtsmæssig beskatning af hele DLFkoncernen. Det er fastslået i Landsskatteretten. Hvidkløver i New Zealand Henrik Nordgaard, Næstved, fandt DLFs nyhedsmails slidte, for lange og nogle gange overfladiske. Han så gerne en opstramning og efterlyste korte, hurtige meddelelser, også på SMS. Det kan andre. Den ny teknologi bør også tages i brug vedrørende oplysninger om den enkelte avlers frøpartier. Sukkerfabrikkerne bruger kun én dag på at modtage og analysere et parti roer. Dagen efter leverancen kan avleren ved at bruge sit password og nettet se sin afregning. Nordgaard ønskede hurtig besked om datoer for de kommende avlermøder og spurgte afsluttende til, om DLF er indstillet på at forhandle kontrakt med Danske Frøavlere. Generalforsamling 2004 Debat Peter Tillisch, Vordingborg, ville vide, om gennemførte fusioner med andre danske selskaber og lukning af afdelinger har medført faldende omsætning. Som supplement til adm. direktør Aksel Nissens detaljerede regnskabsforelæggelse ville han gerne have oplyst bundlinjen for aktiviteterne i Kina. Tillisch ville også gerne vide, hvordan DLFs lånekapital er skruet sammen. Bjarne Hansen, Vemmelev, kunne fortsat ikke se noget nyttigt for DLFs avlere i, at selskabet laver hvidkløver i New Zealand. Der er udsigt til afvikling af sukkerproduktionen herhjemme, hvilket giver plads for store hvidkløverarealer i hvert fald på Lolland. Det bør i det mindste bestyrelsen kunne forstå. Det kan vi også, svarede Benny Kirkebække. Og vi vil fremdeles i Danmark dyrke det, vi er gode til, og vi er glade for, at du vil lave hvidkløver. Det er der meget brug for. Men er der sorter/arter, hvor vi i Danmark ikke kan konkurrere, vil det da være fornuftigt at udnytte génmaterialet andre steder. DLFs bedste markedsføring er afregningsprisen Aksel Nissen sagde til Henrik Nordgaard og Bjarne Hansen, at den bedste PR for DLF er afregningsprisen, hvilket han havde forstået, da også er noteret. Direktøren oplyste, at der arbejdes på en ny, Peter Tillisch Henrik Nordgaard Aksel Nissen forbedret hjemmeside, som snart frigives. Han føjede til, det ikke vil være muligt at oplyse afregningen for et parti dagen efter leverancen, hvis DLF skal have mulighed for fortsat optimal og rational produktion. Når det er tid at lave en evt. ny frøkon- 15

16 trakt, vil det være Frøhandlerforeningen, som forhandler på vegne af DLF og Danmarks øvrige frøselskaber, sagde direktøren, som til Tillisch svarede, at Kinakontoret er en afdeling under moderselskabet, hvorfor der ikke udarbejdes et selvstændigt regnskab. Omkostningerne ved at drive Kina-kontoret er på 1,2 millioner kroner. DLFs overtagelse af andre selskaber med efterfølgende afdelingsrationaliseringer har ikke kostet markedsandele, tværtimod! blev det oplyst. Nissen fortalte, at der fra en række datterselskaber sker udlodning af overskud til DLF. Det sker, når og hvor det enkelte selskabs egenkapital kan bære det og når der er tiltro til, der vil blive oparbejdet ny positive resultater. Direktøren afrundede debatten om hvidkløver i New Zealand: -Det drejer sig om en enkelt sort, der har helt specifikke krav til jord og klima. Gå hjem og så hvidkløver flest mulige steder i Danmark. Vi har brug for det hele! Om DLFs gældsposter lød det: Cirka en tredjedel løber længere end 20 år, en tredjedel mindre men her kan lånene typisk forlænges. Den sidste tredjedel er dag-tildag penge. Fra venstre ses Mogens Jakobsen, Mogens Hvid og Alfred Larsen. hollandske selskaber, der ejer sorterne. Det sikrer andelshaverne dyrkningsretten og dermed en aflønning fra det fællesejede selskab, der også med baggrund i en god soliditet kan sikre den største udbetaling pr. hektar også i fremtiden. Kaj Tholstrup Madsen Dollar-kurser betyder meget Aksel Nissen fortalte, at Skodborg-afdelingen ikke er til salg. Her satses på blanding af frø, opsækning og lagring, mens DLF på andre afdelinger optimerer renseprocessen. Skodborg ligger godt for leverancer sydpå. Dollarkursen betyder meget for DLF. Falder den til 5,50, får vi øget konkurrence fra USA og Canada især i Sydamerika og Fjernøsten, men også i Europa. Det betyder noget for et selskab som DLF, der eksporterer 95 pct. af produktionen. Jørn Pedersen Godt scoret! Jørn Pedersen, Vejen, rettede en stor tak til bestyrelse og direktion. Det er godt scoret at købe en stor hollandsk virksomhed og så følge op med regnskaber som dem, vi har set for 2002/03 og 2003/04. Jeg håber, I kan finde andre virksomheder og gøre noget lignende til glæde for os avlere. Jørn Pedersen ville vide, om den gamle Wiboltt-afdeling i Skodborg skal sælges og hvad dollaren betyder for DLFs fremtid? 16 Kaj Tholstrup Madsen, Ringsted, ønskede oplyst, om DLF ligesom Danish Crown har overvejelser om at relatere en større del af egenkapitalen til det enkelte medlem. Kirkebække Christensen sagde, at bestyrelsen naturligvis følger forholdene i andre selskaber, men at der ikke ville blive udstedt løfter om en større andel af formuen på navn. Ingen har betalt for at blive medlem af DLF, og det tilbud til unge landmænd er værd at fastholde og kan i øvrigt også bidrage til en stadig voksende frøbranche. Der ér opbygget betydelige værdier i DLF, og det er nødvendigt for at kunne aflevere en tidstilpasset virksomhed til næste generation. I modsætning til tidligere, er det i dag DLF og ikke især nogle

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Corporate Governance, fortsat Bestyrelsen fastlægger selskabets vederlagspolitikker Der er ingen aktiebaserede incitamentsprogrammer. Koncernens nøgleledelse er omfattet af resultatorienteret bonusprogram.

Læs mere

Vindenergi Danmark amba

Vindenergi Danmark amba Vindenergi Danmark amba ÅRSRAPPORT 2009 I HOVEDTAL 10. regnskabsår Registreret Revisionsaktieselskab HuRup Rolighedsvej 7 7760 Hurup Tlf. 9795 1711 Fax 9795 3249 CVR-nr. 2883 9200 hurup@revisionlimfjord.dk

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

KAN VI BEVARE MARKFRØPRODUKTIONEN I DANMARK ELLER SKER DER EN UDFLYTNING?

KAN VI BEVARE MARKFRØPRODUKTIONEN I DANMARK ELLER SKER DER EN UDFLYTNING? KAN VI BEVARE MARKFRØPRODUKTIONEN I DANMARK ELLER SKER DER EN UDFLYTNING? Adm. direktør Truels Damsgaard, DLF-TRIFOLIUM A/S Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskab Konference onsdag den 24. november

Læs mere

Regnskabssammendrag 2012

Regnskabssammendrag 2012 Indhold Regnskabssammendrag 1. januar 31. december 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Andelsselskabsoplysninger 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Pengestrømsopgørelse 8 Noter 9 1

Læs mere

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 15/3 2015. Dirigent INDHOLD Side Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning...

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Næsby Vandværk A.m.b.a.

Næsby Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 12 49 96 12 81. regnskabsår Indhold 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæring 3 Resultatopgørelse 4 Balance 5 Noter 7 Ernst & Young P/S - Værkmestergade 25 - Postboks 330-8100 Aarhus

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 REGNSKAB 2013-14 Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 Tel +45 86 89 32 22 soj@skovdyrkerne.dk www.skovdyrkerne.dk/soj SELSKABSOPLYSNINGER Selskabet

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling 27. januar 2004 RTX Telecom A/S. Stroemmen 6. DK-9400 Noerresundby. Denmark www.rtx.dk Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

December - Januar 2005/2006 nr. 3

December - Januar 2005/2006 nr. 3 94. årgang 2005 December - Januar 2005/2006 nr. 3 Reportage fra DLF AmbA's generalforsamling 2005 DLF AmbA fylder 100 år DLF TRIFOLIUM DLF-TRIFOLIUM Danmark: Hovedkontor: Ny Østergade 9. Postboks 59. DK-4000

Læs mere

Brørup Revisionskontor

Brørup Revisionskontor Brørup Revisionskontor Registreret revisionsanpartsselskab BRYGGERSTRÆDE 20 6650 BRØRUP TLF. 75 38 16 77 FAX 75 38 38 40 revision@br-rev.dk CVR 13 26 09 82 BEPLANTNINGSSELSKABET STAUSHEDE AKTIESELSKAB

Læs mere

Dansk mælkeproduktion i et internationalt perspektiv

Dansk mælkeproduktion i et internationalt perspektiv Dansk mælkeproduktion i et internationalt perspektiv V/ afdelingsleder Susanne Clausen, Dansk Kvæg Indhold! Trends og tendenser i kvægbruget indtil nu! Strukturudviklingen frem mod 2015! Reformens konsekvenser

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

nyheder og information fra danish agro Januar 2013 læs om Status for året 2012 Udkørsel af vårsæd Bestil varer døgnet rundt!

nyheder og information fra danish agro Januar 2013 læs om Status for året 2012 Udkørsel af vårsæd Bestil varer døgnet rundt! nyheder og information fra danish agro Januar 2013 læs om Status for året 2012 Udkørsel af vårsæd Bestil varer døgnet rundt! Status for året 2012 Et succesfuldt år 2012 for Danish Agro-koncernen Her ved

Læs mere

21. januar 2008. RTX Telecom A/S * Strømmen 6 * 9400 Nørresundby * Denmark * www.rtx.dk

21. januar 2008. RTX Telecom A/S * Strømmen 6 * 9400 Nørresundby * Denmark * www.rtx.dk Ordinær generalforsamling 21. januar 2008 RTX Telecom A/S * Strømmen 6 * 9400 Nørresundby * Denmark * www.rtx.dk Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.

Læs mere

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 8/3 2009. Dirigent INDHOLD Side Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning...

Læs mere

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 HALVÅRSRAPPORT 2014/15 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global aktør indenfor kødprodukter såvel ferske produkter

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008 mermaid technology a/s Årsregnskabsmeddelelse 2007 I løbet af 2007 blev mermaid technology a/s aktier optaget til handel på First North og Selskabet opkøbte ultimo

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider DANSK BRYGMESTER FORENING Årsrapport 2013 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev. ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007. Cvr.nr. 41160128

Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev. ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007. Cvr.nr. 41160128 Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007 Cvr.nr. 41160128 Ordinær generalforsamling afholdes på Roslev Kro torsdag den 27. september 2007 kl.

Læs mere

Eksport. Landbrug & Fødevarer

Eksport. Landbrug & Fødevarer Eksport Landbrugseksporten inkl. eksportstøtte var på 64,6 mia. kr. i 2008 og satte dermed rekord. Den samlede stigning på 5,2 mia. kr., svarende til 8,7 pct., skyldes primært en fremgang i eksporten af

Læs mere

96. årgang 2007. December - Januar 2007/2008 nr. 3

96. årgang 2007. December - Januar 2007/2008 nr. 3 96. årgang 2007 December - Januar 2007/2008 nr. 3 DLF AmbA's generalforsamling 2007 DLF trifolium DLF-TRIFOLIUM Danmark: Hovedkontor: Ny Østergade 9. Postboks 59. DK-4000 Roskilde. Telefon 46 33 03 00.

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/02/2013 Olav Jensen Dirigent Side 2 af 16

Læs mere

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT 2010 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den / 2011. Dirigent INDHOLD Side Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning...

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015

Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Dagsorden Overskrift 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse af årsrapport

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006 Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2007/16 Aalborg den 14. august 2007 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første halvår 2007: - Aalborg Boldspilklub A/S (AaB) har i 2. kvartal 2007

Læs mere

FastPassCorp A/S årsregnskab 2009

FastPassCorp A/S årsregnskab 2009 First North meddelelse nr. 1/2010 Lyngby, den 23. marts 2010 FastPassCorp A/S årsregnskab 2009 FastPassCorp A/S bestyrelse har på et bestyrelsesmøde dags dato godkendt årsregnskabet for 2009 samt gennemgået

Læs mere

Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk a.m.b.a. Rolighedsvej 6 7840 Højslev. Årsrapport 1. juni 2008 til 31. maj 2009. CVR. nr. 18849518

Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk a.m.b.a. Rolighedsvej 6 7840 Højslev. Årsrapport 1. juni 2008 til 31. maj 2009. CVR. nr. 18849518 Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk a.m.b.a. Rolighedsvej 6 7840 Højslev Årsrapport 1. juni 2008 til 31. maj 2009 CVR. nr. 18849518 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2009 Dirigent Dansk Revision

Læs mere

Krisen er selvforskyldt

Krisen er selvforskyldt Krisen er selvforskyldt Det er fremtidsudsigterne, vi skal rette ind efter. Et selskab som DLF må hele tiden have det økonomiske klima både i Danmark og i de mange lande, vi eksporterer til, for øje. Sådan

Læs mere

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02.

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02. Deloitte. Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Blue Equity Management AIS CVR-nr.

Læs mere

REFERAT. SP Group A/S

REFERAT. SP Group A/S REFERAT af ordinær generalforsamling SP Group A/S CVR-nr. 15701315 Den 28. april 2015 afholdtes der ordinær generalforsamling i SP Group A/S på selskabets adresse i Søndersø. Aktionærer repræsenterende

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Bestyrelsens beretning ved formanden Benny Kirkebække Christensen til generalforsamlingen i DLF AmbA 28. oktober 2008

Bestyrelsens beretning ved formanden Benny Kirkebække Christensen til generalforsamlingen i DLF AmbA 28. oktober 2008 1 Bestyrelsens beretning ved formanden Benny Kirkebække Christensen til generalforsamlingen i DLF AmbA 28. oktober 2008 INDLEDNING Jeg skal aflægge beretning for regnskabsåret 2007/08 i DLF AmbA og dermed

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere

Motionsklubben Elefanten. Årsrapport 2014

Motionsklubben Elefanten. Årsrapport 2014 Indhold Bestyrelsens påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Foreningsoplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar - 31. december 6 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006 Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 28 97 03 74 Årsregnskab for 2005-2006 1.7.2005-31.12.2006 (1. regnskabsår- 18 måneder) www.arosbolig.dk årsregnskab 2005-6 1 Beretning

Læs mere

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening First North meddelelse nr. 54 / 28. februar 2007 København den 28.februar 2007 Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007 Tilfredsstillende vækst og indtjening Notabene.net

Læs mere

Generalforsamling i DanFiber A/S Onsdag, den 4. maj 2011 Hos DanFiber A/S, Søborg

Generalforsamling i DanFiber A/S Onsdag, den 4. maj 2011 Hos DanFiber A/S, Søborg Til stede var: Generalforsamling i DanFiber A/S Onsdag, den 4. maj 2011 Hos DanFiber A/S, Søborg Bestyrelsen: Direktør Peter Thorup Hovgaard (PTH), formand Vicedirektør Birger Johansson (BJ) Executive

Læs mere

Præsenteret af Formanden Thor Gunnar Kofoed. Årsmøde Frøsektionen. Frøsektionen

Præsenteret af Formanden Thor Gunnar Kofoed. Årsmøde Frøsektionen. Frøsektionen Præsenteret af Formanden Thor Gunnar Kofoed Årsmøde 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent og stemmetællere 2. Bestyrelsens beretning ved Formanden 3. Valg af Formand, på valg er Thor Gunnar Kofoed 4. Præsentation

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Hvad koster hveden i 2015 - dansk/europæisk konkurrenceevne. Direktør Torben Harring, DLG

Hvad koster hveden i 2015 - dansk/europæisk konkurrenceevne. Direktør Torben Harring, DLG Hvad koster hveden i 2015 - dansk/europæisk konkurrenceevne Direktør Torben Harring, DLG Disposition Forudsætninger Efterspørgsels og udbudsforventninger Konkurrenceevne Forventninger Jan-04 Jul-04 Jan-05

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår

Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår Regnskabsåret 2014/2015 Vamdrup Fjernvarme fik i regnskabsåret 2014/2015 et resultat på 2.219.000 kr. i overskud. Det flotte resultat skyldes blandt

Læs mere

97. årgang 2008. December - Januar 2008/2009 nr. 3

97. årgang 2008. December - Januar 2008/2009 nr. 3 97. årgang 2008 December - Januar 2008/2009 nr. 3 DLF AmbAs generalforsamling 2008 DLF trifolium DLF-TRIFOLIUM Danmark: Hovedkontor: Ny Østergade 9. Postboks 59. DK-4000 Roskilde. Telefon 46 33 03 00.

Læs mere

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44 CVR-nr. 32 44 30 44 Årsrapport for tiden 01.09.09-31.12.10 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / 2011 Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 6

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 6 Side 1 af 6 Referat fra generalforsamlingen i Skuldelev Energi A.M.B.A. 27. september 2007 Referent: Hanne Normann Hansen Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning for det forløbne regnskabsår 3. Den

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Kollegiet Glanshatten Lejlighed 1-24 Resultatopgørelse 2007 og 2008 Status 31.12.2008

Kollegiet Glanshatten Lejlighed 1-24 Resultatopgørelse 2007 og 2008 Status 31.12.2008 Kollegiet Glanshatten Lejlighed 1-24 Resultatopgørelse 2007 og 2008 Status 31.12.2008 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning Revisionspåtegning Foreningsoplysninger Ledelsesberetning Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Royal Greenland A/S. Halvårsrapport. 1. oktober 2013 31. marts 2014

Royal Greenland A/S. Halvårsrapport. 1. oktober 2013 31. marts 2014 Royal Greenland A/S Halvårsrapport 1. oktober 2013 31. marts 2014 Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse Side Royal Greenland øger kerneforretningen 3 Selskabets forventede udvikling 5 Hoved- og nøgletal for

Læs mere

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998 CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Erklæring afgivet af

Læs mere

Andelsbevægelsens evne til forandring og omstilling

Andelsbevægelsens evne til forandring og omstilling Andelsbevægelsens evne til forandring og omstilling Er afsætningen af landbrugsprodukter 2020 parat? - Afsætningsmuligheder i landbruget LandboUngdom 1. November 2011 Henning Otte Hansen hoh@foi.dk Svar

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den 10. marts 2014. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

God regnskabspraksis

God regnskabspraksis God regnskabspraksis i DLBR kort fortalt Dagsværdi Mælke - kvoter Udskudt skat Gældsforpligtelser Anlægsnote 1 Indhold Aflægning af regnskab efter reglerne i klasse B............. 6 Måling til dagsværdi..................................

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Berlin High End A/S Generalforsamling d. 1 nov. 2010

Berlin High End A/S Generalforsamling d. 1 nov. 2010 Moderselskabet: Berlin High End A/S. vs Koncernen: Berlin High End A/S og samtlige tyske datterselskaber konsolideret efter dansk praksis. 2009/2010 vs 2008/2009: 2008/2009 Fuld omsætning med oprindelige

Læs mere

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring Exiqon A/S Exiqon er et dansk Life Science selskab der sælger analyser, reagenser og andre materialer til forskningsbrug rettet mod pharma selskaber og universiteter. Jeg har fulgt Exiqon længere over

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

ABF Fremtiden 3. serie

ABF Fremtiden 3. serie Lundbyesgade 3-5, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors

Læs mere

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Nørregade 77, 3., 5000 Odense C CVR-nr. 31 67 04 38 Årsrapport for 2009 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Årsrapport 2010 Ferritslev Vandværk a.m.b.a. CVR nr. 32 82 25 84

Årsrapport 2010 Ferritslev Vandværk a.m.b.a. CVR nr. 32 82 25 84 HTH Revision APS Ådalen 27 5863 Ferritslev Tlf. 6598 1905 Fax 6598 2675 torben@hthrevision.dk CVR. nr.: 21 85 94 43 Bank: Spks. Faaborg Årsrapport 2010 Ferritslev Vandværk a.m.b.a. CVR nr. 32 82 25 84

Læs mere

50% steg årets resultat ÅRET

50% steg årets resultat ÅRET 50% steg årets resultat ÅRET 2009 2010 2 Året 2009 2010 FORORD VÆKST ØGET EFFEKTIVITET FORBEDRET INDTJENING Med GPS Four-strategien har Ambu opnået mere fokus, retning og hastighed, og vi vil arbejde målrettet

Læs mere

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014 CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING Årsregnskab 2014 24. marts 2015 Dette regnskab indeholder 13 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Den interne revisors påtegning

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Koncernregnskab (fortsat)

Koncernregnskab (fortsat) Koncernregnskab (fortsat) Konsolidering (fortsat) a) afstemning af regnskaber b) intern gæld og tilgodehavender samt renter heraf c) intern udbyttegæld og tilgodehavender d) købsomvurdering af købte datterselskaber

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE 2014 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Stigende omsætning Positivt resultat Investeringer Omsætning Esoft systems a/s, der omfatter alle aktiviteter i gruppen, har i perioden

Læs mere

Horsens Fællesantenne - Forening

Horsens Fællesantenne - Forening Horsens Fællesantenne - Forening CVR-nr. 54 59 49 17 Regnskabssammendrag af årsrapport 2013 Nærværende regnskabssammendrag er bortset fra ledelsespåtegning, den uafhængige revisors erklæring, oplysninger

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10 Lundingsgade 10, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere