Ver FA/ ER/ COPYRI GHT For mul aut ser Dansk endomsmægl eni

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ver FA/ ER/ COPYRI GHT For mul aut ser Dansk endomsmægl eni"

Transkript

1 V a,1 am Kon an udg p md 2 Udb a 95 B N j udg Bo gm2 S u Væ Bggå G undm2 En g Sag D Kon a And Lau dn T Ema and au g d Ana gj ndommæg And Lau dn HØJ DEDRAGET3,8450HAMMEL L YS,VELI NDRETTETFAMI LI EVI LLAIBØRNEVENLI GEOMGI VELSER

2 Sa gop Ad Høj dd ag3,8450hamm Kon an p Sagn udg md 2 Da o28 09 B Dnn175m2 am a ggpån u,bø n n g j Hamm I nd nd g b d anpåod nd n md, æ opho d um ogno a d,d an u h a a nahu H udo d ønn nd a d a æmp ndupa un,om åo a nd gnnd a Hu øbnd d gho dogb andandud mdn nduog n andagæ o Bo gnb dudo gæ o pån n u, ø na um,nud uogb gg H ommo a d n,om b åa godo æ ogbad æ mdbad aogb u Bo gn m å ndb dndmdpa gu bæ æ, o md ndb ggd po og d ø n ø E mp ø n nd md mn h dp gmn h a F aud undd adga ha ndn ndmod d,åuanom du n d o o n a nmadnundåbnh mm, o n åpåf anhu dan agn a,og æ nd ha ndæb æ,høj bdog ha u T huhø ogåndobb ca p,n d g ga ag,dnu u om æ dogopb a um mdmaa abp ad B ggnhdnp båd ogmåu n anudnp ob m øbpå u øj på j n,dadn u,ogbaghudnc,dgå g o nudna dnn j H udo db o m nu ga hj a Hamm,h dmaa nd øbmu ghd,p dogpc a n E am n gpa c hu-ogam d gm nddé V ommn Høj dd ag3 V g g n ma on Dgø opmæ om på,anøba a,h dnna nund aøb, bud æ g,ogaæ g p g aaccp budd,h om d må æ o n mm mdudbud å n Md ndj ndommæg p æn æ g,ogan æ ådg bggpa ammhand Købop d d aøggnj u d, nan ambgg n ådg n m Ana gj ndommæg And Lau dn V on2 1 E FA ER V GHTDE-F mu a nau adan ndommæg n S d1

3 Ad Høj dd ag3,8450hamm Kon an p V on2 1 E SO TS Sagn udg md 2 Da o28 09 GHTDE-F mu a nau adan ndommæg n S d1a

4 Ad Høj dd ag3,8450hamm Kon an p V on2 1 E SO TS Sagn udg md 2 Da o28 09 GHTDE-F mu a nau adan ndommæg n S d1b

5 Ad Høj dd ag3,8450hamm Kon an p V on2 1 E SO TS Sagn udg md 2 Da o28 09 GHTDE-F mu a nau adan ndommæg n S d1c

6 Ad Høj dd ag3,8450hamm Kon an p Sagn udg md 2 ndomda a ndommn ndom p Måbn I ø g Kommun Ma n Zon a u Vand Vj K oa Va m n a a on Op ø ombggå Vu d ogj ndomæ d a O n gu d p O n gj ndomæ d H ag undæ d E j bo gæ d G und ag j dæ d a G unda o æ d Da o28 09 S u,b d,p anogand annd bg ænn A a unda audgø V a,1 am G -h aj Bbo j ndom unda a ø g Kommuna op n G Fa o 13 Hamm B,Hamm Hodbgbbga a B z on P a,hamm Vand æ Kæ d a a Udn ag ag O n g Bo ga aa O n g bgn Fj n a m And -h aga ag h aca p Bgn a a ø g -ada o 1 246m2 0m2 BBR N 1 d bn Doom bb gg,bn m, bud mod, g omhdmf na n65_ab_304 N 2 d bn 99465Lo a p ann 36F na n65_aa_336 N 3 d bn T u n p g j n a mb doghæ F na n65_aa_57 175m2 0m2 0m2 175m2 75m2 31m2 44m2 P an ho dsj ndomda a app BBRj mdd T bhø Da a,a ø gnd dæ ndhå dh da og øø md ø g( ab a ) Kom u E c o ux Emhæ G nj Op a ma naeg Kø abg am Va ma naeg Tø umb AEG ( Md ø gudnan a ) Ø g dæ ndhå dh da og øø md ø g V on2 1 E SO EL Hhn ø g j ndommnb ad bogn GHTDE-F mu a nau adan ndommæg n S d2

7 Ad Høj dd ag3,8450hamm Kon an p Sagn udg md 2 F ho d F p æm n,d ndgåj udg nba på Sæ g j ndom hoi FF P æm ndæb and-oghuj,h udodæ SampJa I n Ja Rø adja F bho di n bho d Da o28 09 And ho daæn gb dn " ndommnom åd a c om u n, om j ndommn b ggnd b z onl u n u n,om ggund n ægn om u n,mno d n m nd um " j Loom u n j d 50a, 1 P an gn n d ø ndnæ æ ndj ndom j dndogudnan a æ gogæ g j ndommæg F b uga hæ gudg Å ga m b ug Udg F b ug30mwh Udg nb gnå 2014 ndommnp mæ a m dfj n a m Op n n amm aen g mæ Sæ g n å b ughaæ på23 954MWh np på 12, 59, - Ø gudg d ø ndj ndommnd ogd gho d Købgø opmæ om på,ad æ udg n g,and, op g g na n an æg, and b uga hæ g ho dam øbndd gho d,ogad udg mgåah n a gop n b uga hæ gudg j udg T and app bgg n gnnmga, n a a on app ogn g mæ n T and app ogand bgg n app D gg and app md ho d a a K2ogK3D ggo ago udbd udg E n a a on app D gge n a a on app md ho d a a K2 En g mæ n D ggn g mæ n a mdn g a a ond V on2 1 E SO GHTDE-F mu a nau adan ndommæg n S d3

8 Ad Høj dd ag3,8450hamm Kon an p udg 1å ndoma Hu ndomæ d a Rno a on Ro b æmp Gnb uga g Sagn udg md 2 Da o28 09 P å Kon an bhodøb Kon an p udb a Ha j p æm T n a g a ød Ia Købgø opmæ om på,adonnæn on an bhodøb ndho d udg Dhn d5 udg a 1å pan b oga g pan b Gæ dudn øbummn I n B gn ab u o n opåbagg unda anda d nan amæ gop n om nan Dgø opmæ om påaj ndommæg n h o n måammn æggj udg mdb u o n o d Dna nb u o n o d ndn om a å da n nan om o n D a j udg n ægg dnn d ab gndnam dmånd gbo gudg H udo d æ b uga hæ gudg Udb a 95 B u o j udg 9 343md åN o j udg 7 377md å 30, 72% B u oudg n gmddnam d d bundmdn anda d nan udn ad agog u j udg, b uga hæ gudg am øbnd d gho d N oudg n gmdb u oudg n ad aga a mæ g ad agdad a om n anda d nan, dn æ d unnopnå S anda d nan S anda d nan nuda bj dud a ø gnd udæ n Kon anudb a på5% adn on an øbum op und næ m 5 dogm n mum 25 Dop ag a d ånop dnma ma å æn dnpågæ dndj ndom a g oom a d ånog a d ob ga onm Løb dn30å Lån on ba ob ga on ånmd a n,da d ago h øb dn annu p nc pp Lånba påd hø ndob ga on,h u 100 næ m h und B gn da o a d ån28 09 F øbummnb gnbo g ånlånhan øb dpå30å Låna d ago h øb dn annu p nc pp Lån a æ u pa,og n n a æggh a a dn1 2,1 5,1 8og1 1 1om dnnmn g n ad6n o n ggj månd Na ona ban n a n ud ån bo g må ønmod ag m Gnnmn n nop und næ m a p ocnog ægg3p ocn po n Næ æ nd n påbo g ånba pådnnmn g n p odn Sæ gop n om nan Ihnho d oom m d a aj ndom m måj ndommæg n uda bj d aduda bj d nan ag, gom j ndommæg n må m d nan V on2 1 E SO GHTDE-F mu a nau adan ndommæg n S d4

9 Ad Høj dd ag3,8450hamm Kon an p Sagn udg md 2 Da o28 09 Op n om nd ån,dano agpå b Lå a Ra d p N da d 4% Ob ga on ån Ob ga on ån R gæ d Ob gæ d Kon an - Va u a Rn 1å æ d Kon på d d DKK R - ÅOP Sa do a øb d d agon o 10, 50 3, 86 Sæ go ag å Ga an - Kon an gu Ja Kon an bhodøb Købgø opmæ om på,ad o nnæ n on an bho d øb ndho dudg T n apan b,db d m, nan,h und u ogban ga an m, øb gn ådg,h undj u d, nan ogb gg n V on2 1 E SO GHTDE-F mu a nau adan ndommæg n S d5

10 Hodanbo ghammmødduagmn, oæ d ghdog nd og m nd æ oa nd abmdo25å a om j ndom mæg Hammogdom ggndbj ggoda g om d nj ndom mæg Fmamnn daøb æ gbo gdn ø øonom b u n d,og å adnog åbhand d Jg ægg ægpåa ogund d hdogj g b æbm g påaopnå und d hd abådøbog æ g Dopnåman un,h manbhand o dn g danbo ghammhan an a b ggnhdpåhodgadnhamm, hmamnn hdagpa n nd ndu g godmu ghd ap æ n æ g bo gpåbd, g om d oa md a å o nd n nbag n nd ma apa mu ghd Nåman a æ g nbo gdmg g g,ama a,man m nøb,n upgoda D annd p o on o og a, å dab d n båda annonc, ud, a g op ogn bd mu ga D ammnho dmd o a annonc md a æ oupå n opd nbo g H duøn nomp n,p oa og bj ndom mæg, å danbo ghammd g ga gjgøn adod c,h na u g ndbæ g und g n,o ho d aa a a, op ø gn ogn ænn Kon adanbo ghamma ddag aa a n d a og u p g ndu d ad nbo gsådugodga!

.48716100. Sagsnr :208783

.48716100. Sagsnr :208783 Udho S and j141 Udho S and DK3230 T 48716100 bbo g@bbo g d www bbo g d C n 12041489 Sa gop Ad W p Ån8,Udho S and,3230g æ Kon an p 1 250 Sagn 208783 udg md 2 Da o08 06 B LM j ö dhum o a Høj ggndpådj g,o

Læs mere

.48716100. Sagsnr :208791. udhus.

.48716100. Sagsnr :208791. udhus. Udho S and 141 Udho S and DK3230 T 48716100 bbo g@bbo g d www bbo g d C n 12041489 Sa gop Ad S 5,Sm d up,3250g Kon an p 995 Sagn 208791 udg md 2 Da o22 06 B V S ügan dhupå g u 65m2 dhu,op nd g a1967,mn

Læs mere

.48716100. Sagsnr :208762

.48716100. Sagsnr :208762 Udho S and j141 Udho S and DK3230 T 48716100 bbo g@bbo g d www bbo g d C n 12041489 Sa gop Ad Bomag1 1,Udho S and,3230g æ Kon an p 1 125 Sagn 208762 udg md 1 Da o16 06 B V n byggnj dhud dåbn andab Sø undmmubp

Læs mere

SNERLEVEJ3,3500VÆRLØSE

SNERLEVEJ3,3500VÆRLØSE SNERLEVEJ3,3500VÆRLØSE ETPLANSFAMI LI EVI LLATI LSALG IDETEFTERTRAGTEDEBLOMSTERKVARTER-TÆTPÅSKOV,SKOLEROG STOG Sa gop Ad eesn e 3,3500Væ øe Kon an p 4 495 Sagn 02913KB215 udg md 4 Da o04 02 Be e e Huepå157

Læs mere

Sagsnr :BO14082 BUDMODTAGES. ausrasmussen

Sagsnr :BO14082 BUDMODTAGES. ausrasmussen Sa gop Ad eek n egå d 132,Enø,4736Ka ebæ m Kon an p 895 Sagn BO14082 udg md 1 Da o17 08 Be e e BUDMODTAGES S øn dhube gge dea a eog e ea eom ådepåk n egå d påenø Be ggepåd gugen og e ho de gg undmed andbep

Læs mere

NØRREVANGSVEJ17,4581RØRVI

NØRREVANGSVEJ17,4581RØRVI V a,2 am Kon an 2 795 ud p md 3 Udbe a n 140 B N e ud 13 836 10 833 Bo m2 S ue Væ B eå G undm2 Kæ dm2 En Sa 245 4 5 1929 1 976 185 F 014HL25785 An a endom mæ Hen La en endom mæ & a ua,mde NØRREVANGSVEJ17,4581RØRVI

Læs mere

Waders News. Foreningsblad for Lystfiskerforeningen Waders Nr. 4-2008

Waders News. Foreningsblad for Lystfiskerforeningen Waders Nr. 4-2008 Wads Nws Fogsbad fo Lysfsfog Wads N. 4-2008 Fogsadss Lysfsfog Wads Lf@wads.d Dyssvj 9, 9541 Sudup Wads afd. Jyad Fomad: Ba Thoms Lfw.fomad@wads.d Tf. 98 37 84 99-51 76 30 80 Næsfomad: Jsp Møho Lfw.asfomad@wads.d

Læs mere

.090000561PA. Egen. ngen

.090000561PA. Egen. ngen V GT G NFORMAT ON D mæ m æ æ m m æ mm m M m mæ æ æ mm K E ENDOMSMÆGLERENSOPL YSN NGT LPARTERNE E m mæ m mæ m m N M m mæ m N H m mæ æ m m æ æ æ m m æ m N H F K U 6 8 B 6 9 A F NANS ER NGSF ORSL AG RTPLBRT

Læs mere

Maj 2013 Vejleder: Marianne Lykke

Maj 2013 Vejleder: Marianne Lykke 6 3 : 0 1 c AU/p A / b d v g b m K If M M g u Ev b m d f d f æ g g u b g I g y M Mj 2013 Vjd: M Ly TITELBLAD Pj: Evug f d mb buggæfd Ig Myg Abg uv Mj 2013 M M Kbg Ifmvdb, 10. m Vjd: M Ly A g: 190.320

Læs mere

Tekni opl nger ent opl nger behør

Tekni opl nger ent opl nger behør VI GTI GI NFORMATI ON D mæ m æ æ m m æ mm m M m mæ æ æ mm K EJ ENDOMSMÆGLERENSOPL YSNI NGTI LPARTERNE E m mæ m mæ m m J N M m mæ m J N H m mæ æ m m æ æ æ m m æ m J N H V m K U 7 B 6 8 7 A F I NANSI ERI

Læs mere

Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål

Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål Lokalplan027 Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål Kort revideres Delvist ophævet juni 2015 Teknik & Miljø 2007 2 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN 027 TEMA-LOKALPLAN VEDRØRENDE HELÅRSBEBOELSE REDEGØRELSE...

Læs mere

Tekni opl nger ent opl nger behør Brugs aci

Tekni opl nger ent opl nger behør Brugs aci V GT G NFORMAT ON D mæ m æ æ m m æ mm m M m mæ æ æ mm K E ENDOMSMÆGLERENSOPL YSN NGT LPARTERNE E m mæ m mæ m m N M m mæ m N H m mæ æ m m æ æ æ m m æ m N H E K U B 8 A F NANS ER NGSF ORSL AG RTPLBRT NT

Læs mere

Lokalplanlægning. Lokalplanen er bindende for den enkelte grundejer, men handler kun om fremtidige forhold og giver ikke grundejerne handlepligt.

Lokalplanlægning. Lokalplanen er bindende for den enkelte grundejer, men handler kun om fremtidige forhold og giver ikke grundejerne handlepligt. VORDINGBORG KOMMUNE N BROVEJEN CHR RICHARDTSVEJ KØBENHAVNSVEJ LOKALPLAN NR. O-8.2 Udvidelse af Vordingborg Kaserne Vordingborg maj 2006 20 kr. Lokalplanlægning Planloven indeholder bestemmelser om Byrådets

Læs mere

Fokus på den gode undervisning og studerendes læring - Den aktuelle kvalitetsdiskussion i Danmark

Fokus på den gode undervisning og studerendes læring - Den aktuelle kvalitetsdiskussion i Danmark Fo på dn god ndvining og dnd æing - Dn a vaidiion i Danma NOKUT åonfnc dn 20 maj 2015 V. An Døg, diø Danma Adiinginiion Faa om vidgånd ddann i Danma - 46 vidgånd ddanniniion - 62 pocn af 2013-ngdomågangn

Læs mere

Hvidovre Kommune BYPLANVEDTÆGT 15. Genoptryk, februar 2001

Hvidovre Kommune BYPLANVEDTÆGT 15. Genoptryk, februar 2001 15 Hvidovre Kommune BYPLANVEDTÆGT 15 Genoptryk, februar 2001 HVIDOVRE KOMMUNE Byplanvedtlagt nr. 15. ********+******* BY PLANVEDTÆGT for HVIDOVRE KOMMUNE. I medfdr af byplanloven (lovbekendtgdrelse nr.

Læs mere

HAVREP STEN 90 % går direkte i job efter uddannelse på skolen LANDMAND EJENDOMS MEDHJÆLPER DET SOCIALT SUNDE FUNDAMENT VI HAR KØBT NY GÅRD

HAVREP STEN 90 % går direkte i job efter uddannelse på skolen LANDMAND EJENDOMS MEDHJÆLPER DET SOCIALT SUNDE FUNDAMENT VI HAR KØBT NY GÅRD AVREP STEN h Foå 2015 ELEVARTIKLER P Bch æ fø j o h! o o å Cu??? 90 % å jo f u o S æ o DET SOCIALT SUNDE FUNDAMENT VI AR KØBT NY GÅRD LANDMAND EJENDOMS MEDJÆLPER T S D I S N SIDE Ry h J h 15 å hf øj f

Læs mere

SKAT I BALANCE ER EN GOD FORRETNING FOR DANMARK

SKAT I BALANCE ER EN GOD FORRETNING FOR DANMARK SKAT I BALANCE ER EN GOD FORRETNING FOR DANMARK Annoncø: SKAT Rklambuau: Suns Mdbuau: IUM A/S AEA-casn udabjd af: Suns Rklambuau A/S, Jpp Bo Ebsup jb@sunsdk / 26373339 Sn Fmann Hasslsn sfh@sunsdk / 21215887

Læs mere

VI GTI GI NFORMATI ON D mæ m æ æ m m æ mm m M m mæ æ æ mm K E ENDOMSMÆGLERENSOPL YSNI NGTI LPARTERNE E m mæ m mæ m m N M m mæ m N H m mæ æ m m æ æ æ m m æ m N H V m K U 49 B 4 A F I NANSI ERI NGSF ORSL

Læs mere

SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE

SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE Byplanvedtægt nr. 3 for den sydlige del af Gug I medfør af byplanloven (lovbekcndtgørelse nr. 160

Læs mere

Tekni opl nger ent opl nger behør

Tekni opl nger ent opl nger behør VI GTI GI NFORMATI ON D mæ m æ æ m m æ mm m M m mæ æ æ mm K E ENDOMSMÆGLERENSOPL YSNI NGTI LPARTERNE E m mæ m mæ m m N M m mæ m N H m mæ æ m m æ æ æ m m æ m N H V m K U 998 B 4 A F I NANSI ERI NGSF ORSL

Læs mere

Kvarteret. At bo i Frydenlund Afdelingsmøder og medindflydelse Fuglene med de gule jakker Hvad kan du bruge husordenen til?

Kvarteret. At bo i Frydenlund Afdelingsmøder og medindflydelse Fuglene med de gule jakker Hvad kan du bruge husordenen til? 08 / JUNI 2013 BEBOERBLAD fo bolikono åhus Kva A bo i Fydnlund Afdlinsød o dindflydls Fuln d d ul jakk Hvad kan du bu husodnn il? Ld Af Søn Høsb Kva På afdlinsød disku vi fosklli fosla il, hvodan vi udfold

Læs mere

DEN VILDE VIKINGETID OG DEN MODIGE MIDDELALDER. Danmark er et gammelt land og alt det, vi regner for dansk, tror de fleste, har været sådan altid...

DEN VILDE VIKINGETID OG DEN MODIGE MIDDELALDER. Danmark er et gammelt land og alt det, vi regner for dansk, tror de fleste, har været sådan altid... D va g... ga SJOVE OPGAVER OG VIDEN OM VIKINGETID OG MIDDELALDER DEN VILDE VIKINGETID OG DEN MODIGE MIDDELALDER Daak gal la og al, vi g fo ak, o fl, ha væ åa ali... M va gag, hvo Daak gæ lå hl a ll åk

Læs mere

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter FTF pua f gaag pæa H 6 2013-2016 FTF pua f gaa- g pæa E u af fagbæg fy? Fagbæg ha bug f g yæ. Må u af, ha pa a æ a gæ g fy fagbæg. I g fa ha u bug f guag. D æ æ a, aay g ua pc g a pbygg a. S å f FTF fag

Læs mere

Byplanvedtægt 19. Område af Vallerød og Usserød by

Byplanvedtægt 19. Område af Vallerød og Usserød by Byplanvedtægt 19 Område af Vallerød og Usserød by HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplanvedtægt nr. 19 for et område af Vallerød og Usserød by I medfør af byplanloven (boligministeriets lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

MuligHeden. www.ikast-brande.dk. Flere skibe i søen

MuligHeden. www.ikast-brande.dk. Flere skibe i søen wwwikast-banddk Fl skib i søn wwwikast-banddk Ny vj! Hvodan bliv bd? wwwikast-banddk wwwikast-banddk Fl skib i søn Dtt magasins tma Fl skib i søn I ms 213 blv dn føst udgav af s i søn Du læs h dn fjd udgav

Læs mere

informationscenterêfor ÊÊMilj Ê&ÊSundhed WWW.FORBRUGERKEMI.DK Viden om ke m i i hverdagens produkter Årsberetning 2011

informationscenterêfor ÊÊMilj Ê&ÊSundhed WWW.FORBRUGERKEMI.DK Viden om ke m i i hverdagens produkter Årsberetning 2011 nfomonscntêfo ÊÊMlj Ê&ÊSundhd WWWFORBRUGERKEMIDK xx Vdn om k m hvdagns podukt Åsbtnng 2011 kolofon Hvm v? Infomonscnt fo Mljø & Sundhd n uafhængg nsttuton, som ådgv fobugn om kmkal podukt, så d slv blv

Læs mere

.14120120072. Maghoni. ngen

.14120120072. Maghoni. ngen V GT G NFORMAT ON D mæ m æ æ m m æ mm m M m mæ æ æ mm K E ENDOMSMÆGLERENSOPL YSN NGT LPARTERNE E m mæ m mæ m m N M m mæ m N H m mæ æ m m æ æ æ m m æ m N H L m K U B BORR SVE 6 69 V DEBÆK -TROL DHEDE UN

Læs mere

Jonatan Tylsgaard Larsen VOLONTØREN. Fokal

Jonatan Tylsgaard Larsen VOLONTØREN. Fokal ø t o o v t o s g s ty g j t m k th p s fv k æ h s Jot Tysg Ls VOLONTØREN Fok 1 PÅ ET VÆRELSE Dt ku væ t m bog ø fo mg, gsom t v skt fo. M sv om m kop v bvt mtktt, vk m hukomms upåkggt og føt mg g og

Læs mere

DEN RIGTIGE GUIDESKOLE

DEN RIGTIGE GUIDESKOLE DN RIGTIG GUIDSKOL RUN Bøg o ogå på: SPANIN 5 UGRS GUIDSKOL I S I ØSTN DRJSLDRUDDANNL DN JOBGARANTI I HL VR DNING UNIK RFUNDRINGSOR OG KARRIR PRSONLIG UDVIKLING VNNR FOR LIVT SUS D! SPORTSGUIDKUR NYH LAD

Læs mere

MC Hansen. Se side 19

MC Hansen. Se side 19 faxbug NR. - ONSDAG DEN 2. JANUAR 203 - ÅRGANG WWW.FAXEBUGTEN.DK FAXE POSTEN/KARISE AVIS Oli-udgav: www.faxbug.dk Billig D jæld a oplv a og bliv billig, di va fald i pi i å - hvi du få d fa Fax Fjva...

Læs mere