GLIMT. udtrykket. og knæk koden! lever i harmoni med stedet. fra Åbent Hus Tag tutor med på råd. i DjH s Learning Center

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GLIMT. udtrykket. og knæk koden! lever i harmoni med stedet. fra Åbent Hus 2010. Tag tutor med på råd. i DjH s Learning Center"

Transkript

1 DjHpunkt den jydske Haandværkerskole. april 2010 Siden sidst. Learning Center. tændte elever giver høj arbejdsglæde. to kolleger. januarseminar med masser af nytænkning. innovation cup navne nyt skolehjemmet. nyt fra personaleafdelingen KUNST AKTIVERER HJERNECELLERNE udtrykket lever i harmoni med stedet GLIMT fra Åbent Hus 2010 Tag tutor med på råd og knæk koden! i DjH s Learning Center

2 Indhold 3 Siden sidst 5 Learning Center 6 Tag tutor med på råd og knæk koden! 7 Tændte elever giver høj arbejdsglæde 9 Udtrykket lever i harmoni med stedet 11 Kunst aktiverer hjernecellerne 12 To kolleger 14 Januarseminar med masser af nytænkning 16 Innovation Cup Glimt fra Åbent Hus Skolehjemmet 22 Nyt fra personaleforeningen 23 Navne nyt Redaktion: Henrik Øelund (Ansvarlig) Anne Hansen Aamand Layout: Byro A/S Deadline for næste nummer: Den 12. maj DjH punkt

3 Siden sidst Sammen med DjH-punkt er også årsberetningen for 2009 sendt ud. Overordnet set var 2009 et rigtigt godt år læst på de mange forskellige resultatindikatorer, som det nu hedder i UVM sprog. Resultater, der kun kan skabes ved en engageret og bevidst indsats fra alle medarbejdere. af Henrik Øelund Selv om vi er tidligt på året i 2010, ser det ud til at såvel aktivitetsniveau og kvalitet kan holdes, samtidig med at de økonomiske budgetter også følges. At det så blandt andet skyldes evne og vilje til omstilling i forhold til arbejdsmarkedssituationen, sætter kun indsatsen i yderligere relief. Ud over de sædvanlige aktiviteter omkring årsskiftet med afrapporteringer og ansøgninger er første kvartal også blevet brugt til analyse og planlægning, som så småt begynder at resultere i synlige handlinger. Designet på DjH-Nyt er fra 2004 ligesom hjemmesiden. Begge er blevet bearbejdede, og fremstår nu mere nutidige, og bladet har fået nyt navn. Samtidig er der tilføjet flere funktionaliteter og værktøjer til hjemmesiden, som også kan anvendes på intranettet. I efteråret blev det besluttet at skifte både servere og forny det trådløse net. Det arbejde er nu fuldført, så de ca. 25 enkeltstående servere er blevet udskiftet med tre centrale servere. De arbejder parallelt, så skulle der bliver problemer med en af dem, så tager de andre over. Dermed skulle driftssikkerheden være væsentligt forbedret. Vore brugere har oplevet det som værende besværligt at komme på det trådløse net på grund af den særlige opsætning, der har været nødvendig af hensyn til opfyldelse af sikkerhedskrav. Med det ny net kan brugeren koble sig på via sit almindelige password, og alligevel overholde de strenge sikkerhedskrav. Der er blevet arbejdet med etablering af højtrykssugeanlæg i tømrerafdelingen, og anlægget er nu udvalgt og bestilt. Samtidig har taget på Industrivej været under behandling med hensyn til valg af løsning for udskiftning. Det er en større sag med vinduer og ca. 650 m. skotrender. Samtidig kompliceres arbejdet af, at undervisningen helst ikke berøres alt for meget af arbejdet. Tingene er nu ved at være faldet på plads, så vi kan komme i gang, når foråret for alvor viser sig. Vi har gennem længere tid undersøgt, om der findes en anden løsning med hensyn til låse- og betalingskort. Det nuværende system fungerer ikke optimalt og er meget dyrt i service. Her er der også fundet en løsning, som indføres over sommerferien. Hermed skulle både oprettelse af kort, betaling med kort og låseadgang blive betydeligt nemmere for alle. Fra uge 14 og frem til sommerferien deltager lærlinge fra alle afdelinger i et filmprojekt om energioptimering. Projektet er finansieret af Energisparepuljen og der er deltagelse af såvel professionelt filmselskab Nordfeld Film som journalist. En del af arbejdet kommer til at foregå i Learning Centeret, og målet er at lave fire spots, som de unge synes er spændende og værd at sende videre enten via mobilen eller Youtube. Der har været holdt formøder med områderne, hvor både det praktiske og ideer har været diskuteret. I vores kurveknækker projekt er der kommet rigtig mange forslag ind lige nu 218 stk. som hver især er blevet behandlet og prioriteret. Handlingsplanen kan ses på intranettet, og nye observationer tilføjes løbende. Rigtig mange har observeret og sendt forslag ind, hvilket er meget positivt. Fortsættes på side 4 DjH punkt 3

4 Ekspertgruppen besluttede hurtigt, at et vigtigt område er fornyelse af ældre VVS-enheder i varmtvands-, ventilations- og fjernvarmeinstallationerne, herunder etablering af CTS-anlæg (Central Tilstandskontrol og Styring). Her er den beregnede besparelse minimum kwh på fjernvarmen og kwh på el. Samtidig er der prioriteret en hel del lysstyring og udskiftning af lyskilder. Når den beregnede besparelse for vore tiltag i 2010 er anerkendt, kan den konverteres til et tilskud på mellem 25 og 41 øre pr. kwh, idet forsyningsselskaberne er pålagt en fast årlig besparelse. Prisen er afhængig af, hvor tæt selskabet er på at nå sin besparelse. Men vi er ikke afhængige af at skulle handle med de selskaber, der forsyner os. På intranettet kan man også fra time til time følge med i elforbruget på fem af vore otte målere. Her er som eksempel vist forbruget i plast. Oversigterne kan anvendes i analyseøjemed for eksempel af tomgangsforbrug (f. eks kwh lørdag den 14. feb.), om der er en særlig strømtyv, fordeling af forbrug over døgnet (56 % fra 7 17; 19 % fra og 25 % fra 22 7). De tre målere, som har for lille et forbrug til automatisk at blive fjernaflæst, forsøger vi at få med alligevel. Janaur 2010 plastafdelingen jan 30-jan 29-jan 28-jan 27-jan 26-jan 25-jan 24-jan 23-jan 22-jan 21-jan 20-jan 19-jan 18-jan 17-jan 16-jan 15-jan 14-jan 13-jan 12-jan 11-jan 10-jan 09-jan 08-jan 07-jan 06-jan 05-jan 04-jan 03-jan 02-jan 01-jan Dj H præmieret i klimakonkurrence Vidste du at: Elafdelingen har deltaget i konkurrencen klimacup.emu.dk under kategorien Spar strøm og co 2. Opgaven lød på at komme med ideer til, hvordan man som studerende kunne være med til at nedsætte strømforbruget og dermed co 2 -udledningen kraftigt. Som et led i et større projekt om solceller har DjH udarbejdet en lærebog og et opgavesæt, der primært henvender sig til undervisningsbrug for elektrikere. Det bragte DjH ind på en flot andenplads i konkurrencen, der udløste en præmie på kr. Ole Bønlykke og Lars Dam stod bag projektet, og skolen har modtaget et diplom for indsatsen. Se mere på hadstents.dk. 4 DjH punkt

5 Learning en del af DjH Center Opskriften er enkel: Vil du undgå at droppe ud, så spørg og bliv klogere på pensum, praktik og personerne omkring dig. af Frank Gotfredsen og Niels Søndergaard Ser vi tilbage på den tid Learning Center (LC) har været en del af DjH, kan vi konstatere, at der er behov for den type hjælp og støtte til nogle af vores elever, og at LC er ved at finde et leje, hvor det er en fast del af læringsmiljøet på skolen. Det er dog, som forventet, en tung skude at få igangsat. Det kan være på grund af nogle fordomme, der skal overvindes blandt eleverne, før de kan se fordelene ved LC og går der ind. Fasthold eleverne Her har vi alle, kontaktlærere, undervisere og andet pædagogisk personale, en opgave med at huske på, hvad formålet med oprettelse af LC oprindeligt var, og stadig er. Dels at være med til at mindske frafaldet blandt vores elever, for at opnå 95 % grænsen, der er det politiske mål, men absolut også for at støtte de elever, der har behov for lidt ekstra hjælp for at kunne gennemføre en uddannelse. Samtidig skal vi være sparringspartnere for de elever, der gerne vil sprænge rammerne. Afdelingernes aktiviteter I styregruppen er aktiviteterne i LC blevet diskuteret, og det er besluttet, at hver af de fire afdelinger, skal levere mindst to faglige eller tværfaglige tilbud i hvert kvartal, der kan være med til styrke LCs position. Afdelingen kan selv stå for aftenens indhold, eller arrangere sig med eksterne personer, der kommer og giver et oplæg i auditoriet. I en del af afdelingernes forskellige forløb er der nu også indlagt opgaver, der kan løses ved at gøre aktiv brug af tutorordningen. Som en opfordring til kontaktlærere og uddannelsesledere er det et ønske, at flere opgaver i de enkelte skoleophold kan udarbejdes med det for øje. Stolte tutorer Aktivitetsniveauet i LC er ujævnt fordelt, da behovet er styret af elevernes projektarbejder i de enkelte områder. Generelt er torsdag den aften, hvor der er mindst søgning til Centret. Det er indtrykket at lektievejlederne leverer et godt og trofast stykke arbejde. For tutorernes vedkommende er det godt at se, hvor meget de vokser, når de er blevet prikket ud til tutorjobbet. De er stolte over at modtage diplomet, og de fleste ønsker at blive tutor igen på næste skoleophold. Tilbagemeldingen er, at de selv lærer noget ved at hjælpe kammeraterne. Det kræver, at vi alle er meget opmærksomme, hvis en elev begynder at udvise en vigende tendens. Det er nødvendigt at vi tidligt får en snak med vedkommende og får ham henvist til vores studievejleder, så de sammen kan lægge en plan for elevens behov for assistance eller få tilrettet hans uddannelsesretning. Det vi ofte ser i dag, når eleven har fået brev nr. 2 og skal til samtale med studievejlederen, er, at eleven allerede har taget beslutningen om at stoppe. Det er også vigtigt, at vi ikke glemmer at opmuntre de mere sprælske elever til at søge sparring hos vores tutorer i forbindelse med projekter og lignende. Steffan Skipper og Lars Jørgensen, H4, tømreruddannelsen, er tutorer i LC. De har taget deres egne lektier med, for at være til stede på torvet i Teknisk Akademi. DjH punkt 5

6 Tag tutor med på råd og knæk koden! i DjH s Learning Center I et hjørne af Learning Center (LC) sidder en gruppe elever. Ved et bord i den anden side af lokalet sidder to tutorer. Filip, der er aftenens lektievejleder er ved at hjælpe Nis Rømmelmann med matematikken. af Anne Hansen Aamand Her får jeg et skub i den rigtige retning 6 DjH punkt Lektievejleder Filip Køneke hjælper Nis Rømmelmann med matematikken. Nis Rømmelmann går på grundforløbet til køleteknikeruddannelsen og kommer næsten dagligt i LC. Han begyndte på grundforløbet seks uger senere end sine skolekammerater og har derfor lidt at indhente. Tre elever fra grundforløbet i køleafdelingen har sat sig i LC for at løse en opgave i arbejdsmiljø. Mest fordi de bagefter skal i gang med matematikken, og så er det jo rart at have matematiklæreren lige ved hånden, hvis der opstår problemer. Ved siden af sidder lektievejleder Filip Køneke, elafdelingen og Nis Rømmelmann. Nis er elev på grundforløbet i køleafdelingen. Han er begyndt sin uddannelse seks uger senere end de andre, og føler han har noget at indhente. Nis er 29 år og går gerne i LC, men han oplever af og til at være den eneste på det tidspunkt, hvor han søger hjælpen. Jeg får hjælp til matematikken, der er mit svage punkt, forklarer han. Her få jeg et skub i den rigtige retning, og skridt for skridt er der mere og mere, der sætter sig. Så længe Nis er på skolen, bliver han ved med at komme i LC. Hans holdning er, at han gerne vil benytte sig af det gode tilbud, mens tid er. Skaber liv i LC Tutorerne Lars Jørgensen og Steffan Skipper er H4 elever i tømrerafdelingen. De blev spurgt, om de ville være tutorer, da de startede skoleperioden og takkede ja til det gode tilbud. LC skal være lektiestedet, hvor man bare naturligt går over med sine lektier, uanset om man behøver hjælp eller ej. Det vil give liv og få flere til at gå herind, er de enige om. Af samme grund har de selv taget lektierne med for at vise det gode eksempel. Obligatorisk besøg Filip fortæller at studievejleder Niels Søndergaard er ude i de enkelte klasser, når de starter, for at orientere om LC. Et obligatorisk besøg i centeret for eleverne, så de kender det, kan måske trække flere til. Det kan ske den aften, en kendt lærer fra deres afdeling er lektievejleder. Filip oplever ofte, at det er hans egne elever, der søger ham i LC om mandagen.

7 Tændte elever giver høj arbejdsglæde I elafdelingens MTU er søjlen for medarbejdertilfredshed tæt på at ramme loftet. Jens Christian Andreasen og Kim Guldholt fortæller om arbejdsglæden hvad den udspringer af, og hvad drivkraften bag den er. Og de er helt enige. Det er hos eleverne, svaret skal findes. af Rita Nissen Drengedrømme lever i kælderen Det nye automationsrum ligner en avanceret legoteknik byggeplads. H2 lærlinge har på samme tid faglig IT, styring og regulering. Jeppe og Lasse, der er elever på holdet, er i gang med at programmere hele logikken i PLC en med deres bærbare PC. De har bygget et helstøbt sorteringsanlæg med sekvenser, der kan kombineres, og kran og bånd har indbygget al den teknik en drengedrøm kan rumme: cylindere, følere, ventiler, kombineret analog og sekvens og pneumatik. Jeppe og Lasse fortæller, at de i hele H2-perioden har haft så travlt med at arbejde og bygge, så de ikke én aften har været hjemme på værelserne inden kl. 21. At turde er at miste fodfæste for en stund Jens Christian forklarer, at hans tilfredshed med jobbet som underviser i høj grad hænger sammen med at lave spændende ting med eleverne. Det, der driver, er at få lov til at eksperimentere og at man som lærer tør gøre det. Det er vigtigt at turde rode sig ud i noget, hvor man ikke lige har svaret, siger han. Så oplever man nogle gange, at eleverne kommer hen til én og fortæller løsningen. Og man kan se på dem, at de bare er så glade. Så siger man Super godt, knejte og så er der ikke dét, de ikke kan klare. De vokser simpelthen for øjnene af dig. Dét er dét, jeg synes, der er sjovt ved at undervise. Det er fantastisk at se dem gå op i det. Så er det sjovt at være lærer, fortæller Kim Guldholt. Fortsættes side 8 Det er tværfaglighed der rykker. Grundfag og specialefag er smeltet sammen, idet et helt almindeligt excel-program bruges til at kode et anlæg med. Det har givet nye perspektiver og interesse. Det tværfaglige har givet engagement. De er blevet taget af det, fortæller underviser Jens Christian Andreasen, og viser alene med måden, han fortæller det på, at han også er smittet. Ingen her arbejder i takt. Jeg opfordrer dem til at være kreative og bruge fantasien. De har haft helt frie tøjler, og har selv fundet på det hele. Og alle anlæg er forskellige, siger han og understreger, at det ikke giver problemer i forhold til pensum. De får lært det, de skal og mere til - og en svag elev kan blive rigtig dygtig her. De vokser meget, når teori og praksis på den måde kommer til at hænge sammen. DjH punkt 7

8 Virkeligheden er et hit Installationselektrikerne på H2 laver netværk og belysning til en stor butik i Hammel. Holdet er delt i grupper. De har knoklet 1½ uge og er på trapperne med et bud på en færdig løsning. For to uger siden, da de fik oplægget til projektet, stillede underviser, Kim Guldholt, en fotoreportage til rådighed over stedet. Den kunne grupperne bruge til at danne sig et indtryk af butikken ud fra. Alligevel endte det med, at alle tog til Hammel for at besigtige virkeligheden. Og ville Kim i projektperioden til fadet for at undervise, var meldingerne klare: Du må vente, vi har ikke tid. Det er fint nok. Vi har plads til det i planen. Og det er engagement, der ligger bag det. Det er fantastisk at se dem gå op i det. Så er det sjovt at være lærer, fortæller Kim Guldholt. For mig handler det om at komme i dialog med eleverne, og bruge de erfaringer, de kommer med, fortsætter han og forklarer, at alle på H2-holdet har arbejdet i ca. to år, og at det sammenlagt giver dem 40 års erhvervserfaring. Det gør, at løsningerne bliver meget forskellige og favner vidt. De spænder fra, at nogle har eksperimenteret med intelligent bygningsinstallation, som egentlig først er pensum på H4, og til, at der er andre, som næsten udelukkende har brugt grundstof. Det er, når vi tager ud i virkeligheden og vender det hele på hovedet, at det lykkes at engagere dem, så de brænder for det og så er det, undervisningen giver mig noget, pointerer Kim Guldholt og nævner flere eksempler: Der har været en belysnings-studietur til Bruuns Galleri, de har været på fotoekspedition rundt i Århus og studere lysarkitektur i det offentlige rum, og de har været udfordret i en tæppeforretning med opgaven Øg omsætningen alene ved hjælp af kreativ lyssætning. Score-torsdage og fejlfindings-fredage Men hjemme på skolen har Kim også udfordringer klar, som kan sætte gang i en god diskussion. Som når der holdes scoretorsdag, og der kan hentes point i et orienteringsløb, som sætter spot på samarbejde og repetition af grundstof. Eller, som når der en fredag morgen er fejlfinding på programmet, efter at Kim, aftenen forinden, har været rundt og lave fejl i elevernes stande. Hele min undervisning er baseret på, at eleverne selv laver noget. De arbejder rigtig meget selvstændigt siger Kim og forklarer, at det ikke er nok med et projekt til slut. De skal udfordres hele tiden. Derfor er der kun teoriundervisning på programmet de første to dage under hele H2-forløbet. Efterfølgende bliver teorien flettet ind hist og pist. Vi skal så tidligt som muligt i gang med noget andet, der vækker dem og gør dem engagerede Og dét trives jeg med, slår Kim Guldholt fast. 8 DjH punkt en god læreplads? Vidste du at: De bedste forudsætninger for, at et uddannelsesforløb bliver godt for alle parter, er en åben og tillidsskabende dialog. Samtidig er kemien mellem elev og virksomhedens ansatte også meget vigtig. Undervisningsministeriet har udgivet publikationen Den gode praktikplads fuldførelse, fastholdelse og frafald i erhvervsuddannelserne, der bygger på et forskningsprojekt ved Århus Universitet. Vil du vide mere så kig på skriv Den gode praktikplads i søgefeltet.

9 udtrykket lever i harmoni med stedet Den opmærksomme beskuer vil have iagttaget, at der er sket ting og sager på nogle af skolens gangarealer gennem det sidste halve års tid. Århuskunstneren Niels Rahbæk har været på spil, og er det stadig. Han er hyret til at dekorere forskellige steder på skolen og aftalen omfatter indtil nu elgrundforløbsgangen, motionsgangen og indgangen ved Industrivej, populært kaldet buen, der fører til tømrer- og plastafdelingen. af Anne Hansen Aamand Når Niels Rahbæk arbejder, fylder han både væg og rum med sine streger og skulpturelle former. Der er lagt op til undren og nysgerrighed. Hvad er mon det? må betragteren gerne tænke og bevæge sig nærmere for at lave sin egen fortolkning af kunsten. Hele arbejdet er en proces. Niels Rahbæk indretter sin kunst, så den passer til rummet, og lader den udvikle sig ud fra de input, både omgivelser og forbipasserende kommer med. På den måde inddrager han medarbejdere og elever på skolen, og stopper gerne op for at gå i dialog med dem. Det er nemlig meningen med det hele. Og grunden er ganske enkel: I første omgang drejer det sig om at turde springe ud i det og lade sig inspirere af stedet, nærme sig den sjæl, der er på stedet og komme tæt på det, der i virkeligheden er stedet. Det vil altid kunne sige de fleste noget, siger Niels Rahbæk. DjH punkt 9

10 Svaler på snor Træder man ind i den høje smalle trappegang ved elgrundforløbet, opstår en fornemmelse af, at her slår det næsten gnister. Der er installationer og elledninger på tværs af gangen, suppleret med advarselsskilte. På væggen står en lærling og er ved at skrue noget sammen. Selv henover vinduet i rummets endevæg løber en række luftledninger, der får rummet til at strække sig helt uden for bygningen, og nogle svaler har sat sig til hvile på de fiktive luftledninger. Elhistoriens store mænd er heller ikke glemt. Et portræt af Ohm suppleret med læresætninger, og en hilsen til glødepæren, der endnu står klar i folks erindring pryder væggene. Lærersætningerne og formler får eleverne til at stoppe op og spørge, og når de så lige skal ind på nettet og tjekke, om det nu er rigtigt, det jeg har skrevet så virker det, som det er tanken, og det er godt, siger Niels Rahbæk. Pumpede medisterpølser Det nye gulv i motionsgangen og -rummet er behageligt blødt at gå på. Det er af gummi, og smykket med motionerende figurer. Hen over væggene flyder kæmpe medisterpølser med abstrakt fyld. Det er i det abstrakte, jeg skaber realisme, forklarer Niels Rahbæk, og henleder opmærksomheden på figurer, der er opstået og fremhævet i det abstrakte landskab dannet af farver kastet op på vægge. Her er der træer, her noget hjernevæv, en stangspringer, et stopur, en abe med sin bananfrokost buret inde og her børn der leger i en mudderpøl måske. Det kommer helt an på den, der tolker. Pølserne er spændt op og sammen med reb, trisser og lodder. Midt i det hele står en elev på rebet, der er ved at briste holder det mon, eller holder det ikke? Et hint om at træning er godt, men overdrives den, brister det hele måske, fortæller Niels Rahbæk, det gerne lægger hints og små antydninger ind i sin kunst. Dekoration ud af væggen I buen på Industrivej vokser en dekoration op på og ud af væggen. Dette er hentet fra plastafdelingens skraldespand. Niels Rahbæk peger på et hjørne af det silhuetagtige maleri, der pryder væggene. Her er det suppleret med en plast kanin, et plast hjerte, et plast lokomotiv og forskellige andre plastforme. En illusion, der illustrerer, hvad der har befundet sig i skraldespanden den dag Niels Rahbæk tømte den. Dét, sammen med meget andet, sker på væggen til højre for døren. Det er plastafdelingens side. Den bygges langsomt op, og med tiden kan vi opleve plastrør der snor sig ud i rummet og forsvinder ind bag ved måske, hvis ikke lige der kommer en elev forbi, og med sin kommentar får vendt kunsten i en anden retning, der pirrer nysgerrigheden endnu mere end den illusion, der allerede var planlagt. Væggen til venstre peger mod tømrerafdelingen. På silhuetten tager et stykke træ form, og en tommestok dukker op. Kunsten er på vej, der kommer til at ske mere, og planen er også her, at der skal komme noget ud ad væggen måske noget med bjælker og strå. Det er illusioner, og enhver kan få det ud af det, han lyster. Jeg går efter, at der altid er mindst to tolkningsmuligheder, i det jeg laver, forklarer Niels Rahbæk. Illusionen lever i harmoni med stedet på sin egen måde, måske med ændringer undervejs i takt med udvikling i omgivelserne. Duer det ikke om 10 år, skal jeg være den første til at male det over, er Niels Rahbæk ikke sen til at fastslå. Han har allerede bevist sine ord ved at male motionsgangens første dekoration over og erstatte den med de hårdtpumpede sammensnørede medisterpølser. 10 DjH punkt

11 Niels Rahbæk har været god til at snakke med og lytte til elever og medarbejdere og lade det få indflydelse på arbejdet. Det er vigtigt at eleverne har noget at se på, der aktiverer hjernecellerne og skaber nysgerrighed, siger Henrik Øelund. At eleverne har taget kunsten til sig, viser positive bemærkninger i de seneste evalueringer. Kunst aktiverer hjernecellerne Kunstneren Niels Rahbæk har haft frie hænder i valg af dekoration af gangarealer på DjH. af Anne Hansen Aamand Vi lavede en lille test ved først at lave aftale om dekoration af gangen ved elgrundforløbet, fortæller Henrik Øelund, og understreger vigtigheden af at kemi og kunstnerisk udtryk passede sammen med skolen. Da testen faldt positivt ud, blev det aftalt, at dekorationsopgaven også omfatter motionsrum og -gang og indgangen til tømrer- og plastafdelingen på Industrivej. Det aftalte projekt forventes at være afsluttet til sommerferien. Rygtet siger, at der er overvejelser i gang om, at pejsestuen også skal shines op med dekoration på væggene, men det kan jo være op til den enkelte at holde øje med, om det sker. Niels Rahbæk arbejder på DjH sideløbende med, at han har opgaver andre steder. Han går til og fra, og er her i perioder mere end andre. Måske afhængig af inspiration. Henrik Øelund har i et tidligere job arbejdet med eksperimenterende udsmykning, hvor kunstner og elever arbejdede sammen, og han havde lyst til at prøve noget lignende på DjH. Kontakten til Niels Rahbæk blev skabt via en medarbejder, der kendte til ham gennem sin kone. Fri kommentarer fra UV-miljøevalueringer efteråret 09 Det er blevet spændende med de nye billeder på gangene. (plast, grundforløb). Gangene er blevet hyggelige. (el, grundforløb). Gangene er ikke kedelige efter maleren har været i gang det er meget spændende. (el, grundforløb). Dejligt at der bliver gjort noget ud af vægdekorationen, det får smilet frem. (el, grundforløb). Det er fint med de billeder, der er der. (el, hovedforløb). Jeg kan godt lide mange af de billeder, der hænger. (tømrer, grundforløb). Det har hjulpet efter maleren er gået i gang. (køl, grundforløb). DjH punkt 11

12 To kolleger Martin og Ivan er lige gamle, men så hører ligheden også op. Martin bruger fritiden til servering ved luksuriøse bryllupsfester med ekstravagante detaljer. Ivan vil hellere skrue, hamre og pudse på en veterantraktor, og gøre den klar til udstilling. IVAN I august 2009 ansatte køleafdelingen Ivan Lausen, 25 år, som faglærer. Ivan er uddannet elektriker fra DjH og maskinmester i Århus, hvor han i forbindelse med sit afgangsprojekt var ude at sejle med Torm Gertrud. Det gav lyst til mere sejlads, og Ivan påmønstrede Torm Marie, hvor han som juniormester havde ansvaret for hjælpemotorerne, og indgik i arbejdet med den daglige drift af maskinrummet. Skibene lagde dog sjældent til kaj, og Ivan syntes med tiden, der var for meget vand og for lidt land i hans tilværelse. Han valgte at afmønstre og finde et arbejde med mere fast grund under fødderne. Et stillingsopslag fra DjH motiverede ham til at søge en stilling i elafdelingen, men da han blev kontaktet af Ib Bæk Jensen, endte det med en ansættelse i køleafdelingen. Her underviser Ivan kursister i el- og køleteknik. Ivan kommer fra Samsø, hvor han stadig har postadresse og bor hver weekend. I hverdagene bor han hos sin storebror i Foldby, men kigger efter egen bolig i Århusområdet. Familien har en samlermani, som Ivan har arvet. Som sin far og morbror er han fascineret af veterantraktorer og gamle landbrugsmaskiner. Samlingen består at 15 traktorer og et ukendt antal landbrugsmaskiner, og den er opmagasineret hos Ivans forældre på Samsø. Den ældste traktor i samlingen er en grå Ferguson fra Weekenderne bruger Ivan på at gøre en gammel danskbygget Bukh traktor fra 1965 klar til sommerens veterantraktortræf på Samsø. Samtidig har han netop købt en staldbygning, så han kan få sin samling under eget tag. Drømmen er en gang at lave et museum og invitere besøgende inden for til et kig på veterantraktorer og gamle landbrugsmaskiner. Blandt veterantraktorerne er det især den danske Bukh traktor, der har Ivans interesse, og da der ikke fandtes nogen dansk hjemmeside om den, lavede han en. Interesserede læsere kan se den på I ugens løb går fritiden med forberedelse til undervisningen, og så hjælper Ivan broderen, der har en samling af gamle knallerter. Der er altid noget at reparere, når man har den slags fritidsinteresser. 12 DjH punkt

13 Vidste du at: Tømrerafdelingen i uge 12 havde landets første kvindelige tækkemand til svendeprøve. Helle Iben Rossen fra Frederiksværk bliver udlært hos tækkemand Chresten Finn Guld i Køge. første kvindelige tækkemand MARTIN DjHs næstnyeste kok hedder Martin Jensen, 25 år. Han kommer med en baggrund fra gourmetkøkkener, og hans hjerte banker især for desserter af den mere luksuriøse slags. Han elsker det ekstravagante, men nyder det mere enkle, han også arbejder med i DjH s køkken, som en behagelig afveksling. Martin er uddannet på gourmetrestauranten Fru Larsen i Laurbjerg i I perioden indtil sin ansættelse på DjH i september 2009 har vejen inden for branchen ført ham forbi et job i Randers, hvor han var med til at starte Hotel Amerika, der trods navnet, er et hotel i italiensk stil. Opgaverne var alsidige og han fungerede både som natportier, tjener, receptionist og kok. Også hotel Sabro Kro har nydt godt af Martins ekspertise, og han fungerede knapt et år som souschef, hvor han var med til en spændende opbygningsfase af hotellet. Det med at bygge op har Martin ikke lagt bag sig efter sin ansættelse på DjH. I sin fritid har han kastet sig ud i endnu et projekt, og er med til at starte det lille hotel Åmølle ved Mariager Fjord. Et sted med kun ni værelser, der blandt andet beskæftiger sig med bryllupsfester af den helt store luksuriøse slags med fem retters menuer, bryllupssuite og intet overladt til fantasien. Det er også stedet, hvor Martin drømmer om at holde et overraskelsesbryllup med kæresten Michelle med buffet stille og roligt, som han udtrykker det. Privat bor Martin i Spentrup nord for Randers i et hus sammen med Michelle. I fritiden, den der ikke bruges på mad, interesserer Martin sig for cykling. Raceren står endnu i garage, men de 30 km til arbejde er overskuelige at tilbagelægge på en jernhest, så Martin planlægger at holde sig i form til og fra arbejde på vejene mellem Spentrup og DjH. Martin møder på DjH henholdsvis i en morgen- og aftenvagt hver anden uge. Det er afvekslende, og han får mulighed for i den uge, hvor han arbejder sent, at udleve sin passion for desserter og kræse for kursisterne med en af slagsen. Sideløbende kan han i den anden uge, prøve sine evner af ved de store gryder, når maden til eleverne skal forberedes. Han er glad for teamarbejdet i køkkenet og siger: Vi kan lave fis og ballade med hinanden og samtidig arbejde seriøst. DjH punkt 13

14 Januarseminar med masser af nytænkning af Rita Nissen 14 DjH punkt I januar havde elafdelingen sit årlige seminar. I år blev der fra mange vinkler sat fokus på udvikling og nytænkning i afdelingen: Der blev diskuteret helt konkrete tiltag i EUD og AMU-regi. På akademiet arbejdede man på højtryk med søsætningen af de to nye uddannelser. Der blev lyttet til foredrag om banebrydende arbejde med unge med diagnoser. Og så fik afdelingen en indføring i systemisk teori et idégrundlag for at udvikle afdelingen. ny hjemmeside Vidste du at: DjH har fået ny hjemmeside i flot design, og du kan være med til at påvirke, hvad der kommer på siden. Redaktionen tager gerne imod ideer til gode historier til hjemmesiden. Henvend dig til Anne Hansen Aamand: Udvikling og fornyelse i EUD og AMU I lærlingeafdelingen lagde man en hånd på et arbejde, der i efteråret blev skudt i gang med storgruppesamtaler. Idéerne fra disse samtaler blev grupperet og var udgangspunkt for en dialog om, hvilke tiltag lærerne ville arbejde videre med. Inden for de fire områder: Amu-kurser, pædagogik, undervisningsdifferentiering og kunder (mestre)/etik blev der udarbejdet helt konkrete udviklingsstrategier. Akademiet gør klar med to nye uddannelser På akademiet var de to nye uddannelser sat på programmet og der var nok at tage fat på. Lovgivningen og de konkrete rammer skulle passes sammen. Det handlede om alt fra detaljerede planer for indhold og placering på semestre, til at definere valgfag og diskutere de merkantile fags placering og mulighederne for at samlæse dem på tværs af uddannelser for blot at nævne nogle emner.

15 Banebrydende arbejde med unge med diagnose Fra Firkløverskolen i Randers fik vi besøg af pædagogisk konsulent, Anette Nielsen og psykolog, Stine Grotkjær. De fortalte i praksisnære og konkrete billeder om at arbejde med unge, der for eksempel har ADHD eller autisme. I løbet af et par timer leverede de et stort og fint katalog over, hvad der kan gøre hverdagen lettere for elever med vanskeligheder. Bud på metoder var for eksempel: At skabe ro og overblik i undervisningslokalet med forskellige hjæpemidler, at hjælpe eleverne med at lave arbejdssystemer og give visuel støtte med færdige modeller og at bruge konkrete og individuelle evalueringssystemer. Stine Grotkjær og Anette Nielsen understregede, at elever med vanskeligheder ofte trives med rutiner, og at det derfor gælder om at få dem automatiseret så giver de succesoplevelser. Systemisk teori som idégrundlag for udvikling På seminaret var der også tid til en indføring i systemisk ledelsesteori. Carsten Hornstrup fra MacMann Berg skitserede den systemiske teoris udspring i, hvordan vi taler og tænker om og med hinanden. I den optik er kommunikationens dilemma, at vi som udgangspunkt er lukkede for andres forståelser. Vi laver koder, og skal forsøge at afkode hinanden. Derfor handler kommunikation i udgangspunktet om at forstå og være nysgerrig på andre mennesker og på den logik, de har. Det handler om at gøre håndtaget til den dør, der er imellem os, til nysgerrighed og konstruktiv anerkendelse. For der er ikke én sandhed om verden. Derfor må man tage andres perspektiver med, sagde Carsten Hornstrup. Det var hans pointe, at man ved at træne i nysgerrighed og anerkendelse baner vejen for trivsel i en afdeling. Ekstra nyt: Elafdelingen opgraderet i kropssprog Som det allernyeste tiltag i afdelingen var en professionel klovn lejet til at sørge for, at alle efter aftensmaden fik en (tiltrængt) opgradering i kropssprog. Vi fik demonstreret små brugbare finesser og blev sendt en tur på gulvet for at tjekke aktuel formåen og afprøve særligt vigtige virkemidler. Om det har haft effekt er uvist, men i hvert fald blev smilerynkerne tydeligere! DjH punkt 15

16 Innovation Dato: januar 2010 Sted: Gjern Søhøjland 1. Præmie ,- 2. Præmie 5.000,- Igen i år har vi afviklet en Innovations Cup i samarbejde med de øvrige KVU-uddannelser i Erhvervsakademi Dania samarbejdet. Temaet var i år bæredygtighed med fokus på sundhed. Fra Den jydske Haandværkerskole deltog 2. Semester El og VVS, og som facilitatorer og medarrangører deltog Lars Dam og Sten Schou-Andersen fra Installatørafdelingen. af Lars Dam og Sten Schou-Andersen 16 DjH punkt

17 Cup Arrangementet var planlagt til afvikling på Rønbjerg feriecenter, men desværre gik feriecentret konkurs kort før vi skulle afvikle cuppen. Det gav naturligvis logistikudvalget overarbejde, men det lykkedes desværre med en budgetoverskridelse at få arrangementet flyttet til Gjern. Det var ikke en helt let opgave da deltagerantallet på Innovation Cup 2010 var ca. 600 studerende fordelt på ca. 80 grupper. Derudover var der et antal studerende, der enten ikke kunne eller ville deltage, men i stedet valgte at arbejde med en opgave ude på skolerne Alle studerende have før start modtaget undervisning i innovation og kreative teknikker. Der var ligeledes før start etableret en aftale med følgende seks virksomheder: Nordea, Urtekram, Danish Crown, Royal Greenland, McDonald og Sundhedsdoktor.dk. Virksomhederne havde alle formuleret en problemstilling i relation til årets tema. Grupperne fik tildelt en af disse problemstillinger, og måtte herefter ved hjælp af kreativitet og innovation forsøge at formulere en vinderopgave. Forløbet var som følgende: Tirsdag den 26. januar: Start på den kreative fase: Fokus, idéskabelse, idéudvikling, idédesign, kl. 21. Første præsentation. Onsdag den 27. januar: Start på den innovative fase: Konceptdesign på maksimalt to idéer pr. gruppe præsenteres for ekspertpanel. Der udvælges en idé pr. gruppe til finpudsning. Torsdag den 28. januar: Messedag: Fra tidlig morgen arbejder alle grupperne med at etablere en messestand til præsentation for et dommerpanel. Før dommerpanelet begyndte deres arbejde, kom Jan Gintberg med et forfriskende indlæg omkring innovation og kreativitet. Dommerpanelet bestod af repræsentanter fra førnævnte virksomheder og udvalgte undervisere. Det var med stor tilfredshed, at vi kunne notere os, at ikke mindre end fem studerende fra DjH var repræsenteret blandt de vindende hold. Det vindende hold. Yderst til højre Christian Johnsen, der studerer til vvs-installatør på DjH. At vinde er i denne sammenhæng naturligvis resultatet af et teamwork, men selv om man ikke var blandt de vindende, kan man jo godt have gjort et godt stykke arbejde. I stedet for at fremhæve de der var med til at vinde penge og hæder, vil vi fremhæve alle de studerende, der deltog fra DjH, som værende nogle særdeles værdige ambassadører for vores uddannelser og skole. Derfor stor tak til de studerende fra DJH og to trætte medarbejdere. DjH punkt 17

18 Glimt fra Åbent Hus 2010 Lørdag i uge 5, 2010 slog vi traditionen tro dørene op, og inviterede den omliggende verden til et nærmere kig på skolen. Der er lidt divergerende opfattelse af, om vi havde flere eller færre besøgende end sidste år. Da vi endnu ikke har den ultimative metode til at få antal på vores gæster, kan vi ikke komme med et præcist besøgstal. af Anne Hansen Aamand Iagttagelser peger i retning af, at der i nogle afdelinger dagen igennem var en god strøm af gæster, andre steder var der lidt færre end vanligt. Hvert år forsøger vi at ryste op med nye tiltag, som vi håber, kan tiltrække gæster. I år var der lagt en ekstra konkurrence ind, og den var allerede meldt ud på invitationerne. Præmien var to af køleafdelingens små mål, og en ung mand fra Tørring, blev den heldige vinder. Rundt på skolen Plastafdelingen havde besøg af gamle elever, der via facebook var blevet opfordret til et gensyn på skolen i anledning af åbent hus dagen. I området ved indgangen til Industrivej trak lykkehjulet som altid gæsternes opmærksomhed. Samme sted havde huskunstner Niels Rahbæk stillet en stor plade op til et fælles maleri. Men hvad der nok så meget fangede folks opmærksomhed var, at han selv sad og tegnede karikaturtegninger af alle, der havde lyst til at sætte sig i stolen overfor. Det blev til en del i dagens løb. Hans Jørgen Christensen fra SolarVenti i Thorsø præsenterede solpaneler fra sin stand på Teknisk Akademi, og havde besøg af flere interesserede gæster. Blandt solpanelerne var en energifanger til varmepumpesystemer en solfanger der forbedrer effektiviteten på jordvarmeanlæg. Hans Jørgen Christensen havde medbragt en konkurrence for de studerende, og udloddet et UV panel til en værdi af kr. Fra sin vejlederstand, hvor Kim Top markedsførte de nye teknologuddannelser sammen med installatøruddannelserne, observerede han, at der var flere end vanligt, der søgte information personer gik målrettet efter at få en snak om de to nye uddannelser: energi- og automationsteknolog. 18 DjH punkt

19 På den anden side af torvet, i vejlederstanden ved elevinfo, blev to nye plastelever fra det lokale 10. kl. center tilmeldt grundforløbet til august. Næste gang Åbent Hus vender tilbage hvert år, og er der allerede nu nogen, der har gode idéer til fornyelse vil vi rigtigt gerne høre om det. Har du en idé til Åbent Hus 2011 kan du henvende dig til en fra koordineringsgruppen: Frank Gotfredsen, Kim Top, Ib Mohr, Peter Kjærsgaard, Jens Sørensen, Chris Klitte Thomasen, Niels Søndergaard eller Anne Hansen Aamand. DjH punkt 19

20 Skolehjemmet Vi har fået startet året op på skolehjemmet med en lidt usædvanlig situation. Vi kan uden besvær have plads til alle vores elever på EUD. Vi har kunnet mærke finanskrisens følger med færre uddannelsesaftaler, specielt indenfor el og tømrer uddannelserne, hvor vi samlet set har elever færre end sidste år. Situationen er dog ikke anderledes end tidligere, hvor vi har haft en nedgang i EUD elever på grund af mangel på arbejde. af Frank Gotfredsen Herligt med boldbanen. Man kan jo bare tage tøj på efter vejret. Det gør ikke så meget, at der er sne og is på banen, bare man har en bold, og trænger til at røre sig lidt. Det udløser en vækst inden for efteruddannelsen, og under normale omstændigheder ville vi ikke kunne tilbyde dem kursistværelser her på skolen, hvilket vi kan nu. I denne situation har vi fået værelserne i vores gamle kursusejendom frisket op med maling, nye gardiner og TV på værelserne, så de igen lever op til kravet for kursisterne. Så samlet set er der fuld belægning på skolehjemmet og kursusejendommen. Omkring årsskiftet har vi fået renoveret vores kælder ved motionsrummet. Gamle gulvtæpper og linoleum er fjernet, og der er lagt et nyt sportsgulv i det meste af denne kælderafdeling. Også væggene er frisket op med ny maling. Gamle og udtjente maskiner er kommet på pension, vægge er revet ned, og solarierne har udlevet deres tid på grund af stærke rapporter om skadevirkninger. Motionsrummet er blevet opdateret med blandt andet nye løbebånd, romaskine og en ny cros over trainer, hvor man kan løfte en masse jern. 20 DjH punkt skolepraktik Vidste du at: Elafdelingen fra uge 10 har ansat seks lærlinge i skolepraktik. De holder til i det lille lokale ved siden af lærerværelset, hvor de har indrettet skurvogn med alt hvad dertil hører: kaffemaskine, værktøjsskabe, plakater på væggene m.m. Pernille Stidsen er Mester. Hun står for at udfordre eleverne med praktiske opgaver, primært rundt på skolen. Har de seks lærlinge ikke fået en læreplads hos en elektriker inden der er gået tre måneder, så har Pernille kørt dem i stilling til at påbegynde H1 efter sommerferien.

21 Der er kommet pynt på væggene i motionsrummet med indrammede plakater, og i gangarealet har vores huskunstner Niels Rahbæk fået lov til at boltre sig på vægge og gulv med billedudsmykning, der kan give stof til eftertanke og fantasien frit spil. I den forbindelse havde vi i starten af året lavet arrangement omkring motionsrummet, hvor en fysioterapeut var inviteret til at komme og fortælle om kroppens muskelopbygning og brug af vores nye udstyr i motionsrummet med særlig opmærksomhed på håndværkerkroppen. Det er jo en kendt sag, at mange håndværkere på grund af forkerte arbejdsstillinger og løft får problemer med dele af kroppen, og det kan måske forebygges med rigtig træning. En god aften med stor tilslutning af vores elever. Vores første elevfest i år havde temaet Smagen af Danmark. Vi har elever fra hele landet, og det kunne være sjovt at tilbyde dem madretter fra deres egen egn, medens de er på vores skole. Så kunne de jo diskutere og fortælle om retterne fra deres egn. Køkkenet havde på sædvanlig vis tryllet yderst velsmagende retter frem fra alle dele af landet, og pyntet bistroen op til fest med flotte farver på duge og servietter og med udsmykning på bordene. En dejlig aften, hvor eleverne hyggede sig sammen på tværs af faggrænserne. Dejligt. Centralt er der et ønske om, at vi som skole med unge elever blander os med resten af verden, for blandt andet at udvide horisonten både fagligt og kulturelt. Det forsøger vi at tilgodese ved at orientere vores elever om, at de sammen med deres virksomhed kan overveje et praktikophold i udlandet som en del af deres uddannelse. Det er en oplagt mulighed, hvis virksomheden har afdelinger eller nære samarbejdspartnere i udlandet, at eleven får chancen for at tage en del af praktikopholdet der og få udbytte af de gevinster, der naturligt kan følge med både personligt og fagligt. I den forbindelse har vi afholdt en temaaften, hvor Ib Bæk Jensen fra skolens køleafdeling, der tidligere har haft lærlinge udstationeret i blandt andet Irland og England, fortalte om deres erfaring og reglerne omkring PIU, praktik i udlandet. Smagen af Danmark bringer smilet frem. Et stort ønske fra vores side er at medvirke til, at eleverne får så meget oplysning om trafiksikkerhed, som vi kan stoppe i dem. Vores elever er i den største risikogruppe i trafikken, mænd (drenge) i alderen fra 18 til 25 år. De topper i statistikken, når det gælder trafikulykker eller trafikdræbte. Derfor har vi igen haft besøg af det, der tidligere hed Rådet for større trafiksikkerhed, men nu er omdøbt til Sikker Trafik. En aften hvor der er fokus på synderne i trafikken: Fart, manglende sele og sprit. En rapportør fra Sikker Trafik holder et indlæg omkring de tre syndere, og efterfølgende er der en nær pårørende til en trafikdræbt, der fortæller sin historie om det at miste en kær, og hvor mange der egentlig er berørt af en sådan hændelse. En god og rørende aften, hvor der er langt mellem ordene efterfølgende. DjH punkt 21

22 Nyt fra personaleforeningen Personaleforeningen har nylig afholdt den årlige generalforsamling med deltagelse af 30 kolleger. I år var tre bestyrelsesmedlemmer på valg: af Peter Kjærsgaard Peter Wittendorff, Chris Thomasen og Peter Kjærsgård. Alle modtog, og fik, genvalg. Bestyrelsen består herefter af: Peter Kjærsgård Helle Jørgensen Peter Wittendorff Chris Thomasen Marianne Almskou Djuka Kaufmann, suppl. Kim Topp, suppl. På generalforsamlingen var en afstemning om dette års store sociale/kulturelle arrangement. Valget stod mellem Tre små mænd med Anders Bircow, Thomas Mørk og Asger Reher eller Randers Sommerrevy. Personaleforeningens bestyrelse administrerer desuden skolens gavefond. Bestyrelsen havde stillet forslag om at den månedlige indbetaling skulle sættes op fra 15,-/måned til 40,-/måned. Begrundelsen herfor er de mange mærkedage i 2010, som der gives gaver til. Alene i indeværende år er der 16 mærkedage i alt, med en samlet udbetaling på ca ,-. Hvis, og når, behovet falder igen, vil vi selvfølgelig nedsætte den månedlige indbetaling. Stigningen er gældende fra 1. marts Der var flertal for Randers Sommerrevy. Det foreløbige program for 2010 ser således ud: Lørdag d. 8 maj Djurs Sommerland (åbningsdagen) September Randers Sommerrevy (endelig tidspunkt udsendes senere) Efteråret Argentinsk aften med tango og vinsmagning (tidspunkt udmeldes senere) Onsdag d. 10. november Mortens Aften Fredag d. 3. december Julefrokost - igen i år er det Mercury Band som spiller op (bandet fra sidste år) Til alle arrangementer udsendes selvfølgelig mere detaljeret materiale i løbet af året. 22 DjH punkt

23 Navne NYT VELKOMMEN TIL: Reda Grazinskiene, rengøringsassistent Rengøringen, 4. januar Betina Skriver Nielsen, køkkenmedhjælper Køkkenet, 4. januar Michael Øelund, værkstedsassistent Elafdelingen, 1. februar Nik Sørensen, kok Køkkenet, 1. marts Trine Bak, køkkenmedhjælper Køkkenet, 18. januar TILLYKKE TIL: 65 år Peter Korsgaard 12. april år Peter Kjærsgaard 15. april 2010 Ib Bæk Jensen 16. maj år Reda Grazinskiene 26. april 2010 Dj h omtalt i uvm-stafetten Vidste du at: Undervisningministeriets stafetten, der handler om uddannelse var i marts omkring Christine Antorini (S). Hun havde fået til opgave at give et bud på, hvordan vi sikrer en uddannelsesgaranti, der imødekommer de unge og samtidig sikrer arbejdsmarkedet velkvalificeres arbejdskraft. Christine Antorini lægger blandt andet vægt på vigtigheden af mere prestige til erhvervsuddannelserne, uddannelsesgaranti og campusmiljøer. Under sidstnævnte skriver hun: Der skal etableres flere, moderne erhvervsfaglige kostskoler som Den jydske Haandværkerskole, hvor stærke håndværksmæssige traditioner kombineres med den nyeste teknologiske viden. Du kan læse hele Christine Antorinis stafetindlæg på Klik på fanebladet Stafetten. DjH punkt 23

24 Drømmer du om at gi karrieren et skub? På den ene side kan du læse videre til automationsteknolog med speciale i maskinog procesanlæg samt projektledelse. På den anden side kan du læse videre til energiteknolog med speciale i klima, varme og energianlæg på tværs af el og vvs. infomøde torsdag den 27. maj kl se mere på Den jydske Haandværkerskole Ellemosevej Hadsten Tlf: Teknolog annonce.indd 2 08/04/10 13:50:20 Den jydske Haandværkerskole Ellemosevej Hadsten Tlf: Fax:

udtrykket lever i harmoni med stedet

udtrykket lever i harmoni med stedet udtrykket lever i harmoni med stedet Den opmærksomme beskuer vil have iagttaget, at der er sket ting og sager på nogle af skolens gangarealer gennem det sidste halve års tid. Århuskunstneren Niels Rahbæk

Læs mere

Brobygning. Velkommen til brobygning på ZBC Vordingborg. zbc.dk. Chr. Richardtsvej 43 4760 Vordingborg Tlf. 5578 8888. Vordingborg

Brobygning. Velkommen til brobygning på ZBC Vordingborg. zbc.dk. Chr. Richardtsvej 43 4760 Vordingborg Tlf. 5578 8888. Vordingborg zbc.dk Brobygning Vordingborg Velkommen til brobygning på ZBC Vordingborg zealand business college Chr. Richardtsvej 43 4760 Vordingborg Tlf. 5578 8888 zbc.dk Kære brobygningselev ZBC har både et handelsgymnasium

Læs mere

Mellemtrin. Verdens bedste skole

Mellemtrin. Verdens bedste skole Verdens bedste skole Verdens bedste skole Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Hvad er en opfindelse/ innovation? Verdens bedste skole - idéfasen Verdens bedste skole - udvikling Verdens bedste

Læs mere

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor Læringsstile er kun en del af løsningen Af Morten Stokholm Hansen, lektor Gauerslund Skole og skoleleder Magnus te Pas blev landskendt i efteråret 2008, da de forsøgte at blive en skole i verdensklasse

Læs mere

Faglærerkonference 29. og 30. april 2013

Faglærerkonference 29. og 30. april 2013 Faglærerkonference 29. og 30. april 2013 Munkebjerg Hotel Munkebjergvej 125 7100 Vejle Mandag den 29. april 2013 28 faglærer havde taget imod tilbuddet om en introduktion og et lille kursus i anvendelse

Læs mere

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct. 1. Hvor mange penge har Simon med?

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct. 1. Hvor mange penge har Simon med? Modul 2 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct X 1. Hvor mange penge har Simon med? 387 kr. 300 kr. 298 kr. 2. Hvor meget vandt Fredericia? 31-26 29-28

Læs mere

EN VÆRDIBASERET SKOLE

EN VÆRDIBASERET SKOLE Lyst og evne til at bidrage til fællesskab Glæde og ansvarlighed Nye tanker ført ud i livet Høj faglighed der kan anvendes Evne til at udtrykke sig At forstå sig selv og andre EN VÆRDIBASERET SKOLE Det

Læs mere

Byens Avis og dens ansatte

Byens Avis og dens ansatte Byens Avis og dens ansatte Vores avis hedder byens avis. Vi er 13 ansatte, og vi hedder Janus, Matilde Degania, Christina, Hanne, Zenia, Asger, Mads, Joachim, Frederik, Patrick, Frida og Lena. Dens ansatte

Læs mere

Kreativitet. løfter elevernes faglighed. Af Søren Hansen & Christian Byrge, Aalborg universitet

Kreativitet. løfter elevernes faglighed. Af Søren Hansen & Christian Byrge, Aalborg universitet Kreativitet løfter elevernes faglighed Af Søren Hansen & Christian Byrge, Aalborg universitet I en ny pædagogisk model fra Aalborg universitet tilrettelægges den faglige undervisning som kreative processer.

Læs mere

Hvilken karakter på 13-skalaen vil du give skolens undervisning og læringsmiljø?

Hvilken karakter på 13-skalaen vil du give skolens undervisning og læringsmiljø? UNDERVISNINGSMILJØUNDERSØGELSE /min mening om undervisningsmiljø og trivsel på skolen Hvilken linje/værksted går du på? Er du: kvinde: 29 (59,2%) mand: 20 (40,8%) Hvor gammel er du?_gennemsnit: 20,4 år.

Læs mere

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Projektrapport Peter Holbaum-Hansen, LOF og Marlene Berth Nielsen, NETOP Juli 2009 [Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet er normalt en kort beskrivelse

Læs mere

Brobygning 10. kl. Bygge & anlæg. Navn: Skole:

Brobygning 10. kl. Bygge & anlæg. Navn: Skole: Brobygning 10. kl. Bygge & anlæg Tømrer Navn: Skole: Velkommen til Teknisk Skole Esbjerg Vi er glade for at se dig på brobygningsforløbet på Teknisk Skole Esbjerg. Her vil du få et indblik i, hvordan det

Læs mere

Uddannelse i Hadsund og Hobro

Uddannelse i Hadsund og Hobro Uddannelse i Hadsund og Hobro Velkommen til Tech College Mariagerfjord Tech College Mariagerfjord er en hyggelig erhvervsskole med to afdelinger den ene skønt beliggende i Hadsund, tæt ved naturområder

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Dekoration Modul 9. Side 2 Dekorations Kursus Modul 9 2011 Che Bello Design

Dekoration Modul 9. Side 2 Dekorations Kursus Modul 9 2011 Che Bello Design Dekoration Modul 9 Velkommen til det niende og sidste modul i dit dekorationskursus. Du har nu været igennem en bred vifte af grundlæggende dekorations viden. Med den viden du nu har samt de opgaver du

Læs mere

Rejseberetning fra ophold på Dronning Ingrids Hospital, Nuuk, Grønland.

Rejseberetning fra ophold på Dronning Ingrids Hospital, Nuuk, Grønland. Rejseberetning fra ophold på Dronning Ingrids Hospital, Nuuk, Grønland. Christina Bang Email: bang.c85@gmail.com Tlf. +45 20 65 98 26 Hold ERG108. Ergoterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

Uddannelser. på STYLE & WELLNESS College Aalborg. frisør kosmetiker

Uddannelser. på STYLE & WELLNESS College Aalborg. frisør kosmetiker Uddannelser på STYLE & WELLNESS College Aalborg frisør kosmetiker Mød vores vejleder og praktikpladskonsulenter! Denne brochure giver dig et indblik i vores uddannelser. Hvis du gerne vil vide mere om

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 2012 1 Januar Februar 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte mail

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling.

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling. En vinders mindset Du er hvad du tænker Spørgsmålet er, hvad tænker du? Holder du dit potentiale tilbage? Og kan du påvirke, hvordan du eller dine medarbejdere tænker? Kan du støtte dine medarbejdere i

Læs mere

Indholdsfortegnelse over bilag

Indholdsfortegnelse over bilag Indholdsfortegnelse over bilag Bilag 1: Interview med Helge Bjørneboe Fynsk, Tømrerfaglærer, EUC Syd... 1 Bilag 2: Interview af nyuddannet tømrersvend hos Tømrer-snedkermester Juul Valentin, Simon Borch

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 Indholds fortegnelse Forord...3 Trænerens ansvar...4 Spillerens ansvar...5 Fælles regler for årgangene...6 Information...6 Deadlines...6 Forældre generelt...7

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Matematik i børnehøjde

Matematik i børnehøjde Matematik i børnehøjde Uglerne 2009 Hættegården Vi spillede kryds og bolle Det begyndte nærmest ved en tilfældighed. Et par piger gik rundt med en kurv med murerværktøj i plastik og vi faldt i snak om,

Læs mere

Grundforløb til en erhvervsuddannelse. Undervisning på 10. klasses niveau. - kombinationen gør det smartere!

Grundforløb til en erhvervsuddannelse. Undervisning på 10. klasses niveau. - kombinationen gør det smartere! Grundforløb til en erhvervsuddannelse på 10. klasses niveau - kombinationen gør det smartere! Sådan kan et ugeskema se ud: på 10. klasses niveau De obligatoriske fag kombineres med valgfagene: Hvorfor

Læs mere

Formandsberetning for Foreningen Agape 2014

Formandsberetning for Foreningen Agape 2014 Formandsberetning for Foreningen Agape 2014 Mange steder kan man læse at der mangles fordybelse. Hos de studerende på de videregående uddannelser, hos eleverne i folkeskolen, hos de ansatte i virksomheder

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

Handelsskolens Grundforløb, hg

Handelsskolens Grundforløb, hg 2014-2015 Handelsskolens Grundforløb, hg handel butik kontor finans hg, viden der virker 2 Dekoratør Butiksbestyrer Hvad vil du være? Sælger Sundhedsservice Indkøbsassistent Kommunikation Advokatsekretær

Læs mere

A Publication of Company XYZ

A Publication of Company XYZ A Publication of Company XYZ En guide for studerende om LinkedIn I guiden her får du tips til, hvordan du laver en grundlæggende LinkedIn-profil, og hvordan du kan bruge den til at synliggøre dig selv

Læs mere

Modul 3 Læsning, Opgave 1

Modul 3 Læsning, Opgave 1 Modul 3 Læsning, Opgave 1 Instruktion: Tid: Læs spørgsmålet. Find svaret i teksten. Skriv et kort svar. 5 minutter. 1. Hvad koster det for børn under 18 år? 2. Hvad hedder området, hvor man må spise sin

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012

ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012 ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012 Kære ErhvervsKvinder Herning. Sommerferien står for døren og det betyder, at ErhvervsKvinder Herning holder pause i 2 måneder med arrangementer. Vi mødes igen

Læs mere

DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER ELEKTRIKER VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA?

DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER ELEKTRIKER VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA? DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER ELEKTRIKER VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA? GODE SPØRGSMÅL AT STILLE HVAD ER EUX? En EUX Elektriker giver dig det bedste fra erhvervsuddannelsernes verden med gymnasiets

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

Reformen. - om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Reformen. - om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Reformen - om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Erhvervsuddannelsernes mange styrker skal frem i lyset Med en erhvervsuddannelse åbnes døre til faglærte jobs, videreuddannelse og en fremtid

Læs mere

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Af Marie Sørensen, børnehaveklasseleder i samtale med Marianne Thrane - Det vigtigste er, at børn får en god og en glad skolestart, siger Marie Sørensen.

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Norge Navn: Lone Kristensen Rejsekammerat: Katrine Winkler Sørensen Rapport fra udvekslingsophold Hjem-institution: VIA University Collage, Sygeplejerskeuddannelsen Viborg Værts-institution/Universitet:

Læs mere

- Jobbutikken (Side 4) - Café Blomst (Side 7) - Den sjove side (Side 11)

- Jobbutikken (Side 4) - Café Blomst (Side 7) - Den sjove side (Side 11) - Jobbutikken (Side 4) - Café Blomst (Side 7) - Den sjove side (Side 11) Så er det fjerde gang at man på CSV-SydØstfyn kan læse et fremragende skoleblad. På grund af lidt manglende arbejdskraft og en sommerferie

Læs mere

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Stilladsinformation nr. 64 - december 2001 side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Navn: Ib Hansen Bopæl: albertslund Alder: 55 Start i branchen: 1975 Firma: Tillidspost: Herlev Stilladser Fanebærersuppleant

Læs mere

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012 Større trivsel, lavere sygefravær, mere tid til beboerne. Det er nogle af de ting, som Lean værktøjet PlusPlanneren har ført med sig. Den lyser op i hjørnet af kontoret med sin lysegrønne farve. Her giver

Læs mere

Den grønne kontakt til din virksomhed. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi

Den grønne kontakt til din virksomhed. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi Den grønne kontakt til din virksomhed Kontakt med omtanke for miljø og økonomi En slukket stikkontakt kan mærkes på bundlinjen I dag stilles der mange krav til lysstyring i erhvervsbygninger gennem lovgivningen.

Læs mere

På besøg hos studenterambassadøren Jingyu She

På besøg hos studenterambassadøren Jingyu She Portræt 25 På besøg hos studenterambassadøren Jingyu She Som studerende kan du kontakte studenterambassadøren, hvis du er kommet i klemme i administrative sager om fx snyd eller dispensation. Tina er uddannet

Læs mere

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER 1 NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE Denne folder er en oversigt over, hvilke linjer, du som elev kan vælge imellem,

Læs mere

Nyhedsbrev maj 2015. Husk at som medlem er du altid mere end velkommen til at besøge os i alle centre!

Nyhedsbrev maj 2015. Husk at som medlem er du altid mere end velkommen til at besøge os i alle centre! Nyhedsbrev maj 2015 I disse nyhedsbreve kan du følge med i hvad der sker, ikke kun i det center hvor du kommer mest, men også i de andre Key2Fitness centre. Husk at som medlem er du altid mere end velkommen

Læs mere

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet Hørning d. 1.2.2012 Kære Forældre Vinterferie I uge 7 er der pasning på Højbo SFO. Der er ingen tilmelding, åbningstiderne er som vanligt fra

Læs mere

DODO & THE DODOS UPGRADE

DODO & THE DODOS UPGRADE DODO & THE DODOS UPGRADE Dodo Gad: Vokal, kor Jens Rud: Vokal, kor, percussion Steen Christiansen; Keyboard, bas, kor Lars Thorup: Trommer, percussion Anders Valbro: Guitar DODO & THE DODOS UPGRADE Produceret

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Trivselspolitik på Kragsbjergskolen

Trivselspolitik på Kragsbjergskolen Trivselspolitik på Kragsbjergskolen Kragsbjergskolen, efteråret 2010 At vi trives er vigtigt. Både for eleverne og for skolens personale. Trivsel skaber gode resultater og er afgørende for, at man lærer

Læs mere

På de sider, du sidder med her, kan du læse om vores ønsker og tilbud til dig. God fornøjelse...

På de sider, du sidder med her, kan du læse om vores ønsker og tilbud til dig. God fornøjelse... novonordisk.com Det er noget helt særligt at arbejde i en virksomhed som Novo Nordisk, der fremstiller medicin. For vores arbejde er med til at forbedre livskvaliteten for dem, der bruger vores produkter.

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Klubblad Januar Juli 2015

Klubblad Januar Juli 2015 Klubblad Januar Juli 2015 Åbningstider i klubben Mandag: 14.00-18.00 (21.00 for 6.-8. klasse) Tirsdag: 14.00-18.00 (21.00 for 6.-8. klasse) Onsdag: 13.00-18.00 Torsdag: 13.00-18.00 Fredag: 13.00-17.00

Læs mere

VELKOMMEN TIL DjH. Antal elever: 5.250 Unge mellem 17 25: ca. 2.000 Medarbejdere: 140 Bestået afsluttende eksamen: 600 Bestået certificering: 2.

VELKOMMEN TIL DjH. Antal elever: 5.250 Unge mellem 17 25: ca. 2.000 Medarbejdere: 140 Bestået afsluttende eksamen: 600 Bestået certificering: 2. VELKOMMEN TIL DjH Antal elever: 5.250 Unge mellem 17 25: ca. 2.000 Medarbejdere: 140 Bestået afsluttende eksamen: 600 Bestået certificering: 2.000 Omsætning: 101.000.000 Etageareal: 32.000 m 2 Måltider

Læs mere

Susanne Lunaus 25 års jubilæum

Susanne Lunaus 25 års jubilæum Susanne Lunaus 25 års jubilæum flotte kager, frisk frugt og skøn kølig hyldebærsaft. Den 1. september 2014 skinnede solen fra en næsten skyfri himmel efter at weekenden havde budt på voldsomt skybrud i

Læs mere

Brobygning 10. kl. Produktion & udvikling

Brobygning 10. kl. Produktion & udvikling Brobygning 10. kl. Produktion & udvikling Smed Skibsmontør Navn: Skole: Velkommen til Teknisk Skole Esbjerg Vi er glade for at se dig på brobygningsforløbet på Teknisk Skole Esbjerg. Her vil du få et indblik

Læs mere

Af Jette Damgaard Foto: Anette Damgaard Bjørndal

Af Jette Damgaard Foto: Anette Damgaard Bjørndal Fotograf ved 22 et tilfælde Hun har selvfølgelig altid fotograferet sine egne tre børn. Men det var først, da Anette Damgaard Bjørndal ved et tilfælde blev skolefotograf, at hun fandt ud af, at hobbyen

Læs mere

Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole

Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole Evalueringsgenstanden: Beskrivelse af M/K: Unge Hjems Efterskoles bestyrelse besluttede på det sidste bestyrelsesmøde før sommerferien 05 at evalueringsgenstanden

Læs mere

Første del: indsatsen

Første del: indsatsen Første del: indsatsen Beskriv den indsats I vil sætte i gang Hvilke konkrete aktiviteter består jeres indsats af, og hvem skal gøre hvad? Elever i 5.a skal arbejde med emnet design Et tværfagligt forløb

Læs mere

Rejsebrev. 3. praktikperiode forår 2010 Changzhou, Kina. Bianca Jakobsen og Alice Jensen S07B Rejsebrev

Rejsebrev. 3. praktikperiode forår 2010 Changzhou, Kina. Bianca Jakobsen og Alice Jensen S07B Rejsebrev Rejsebrev 3. praktikperiode forår 2010 Changzhou, Kina Bianca Jakobsen og Alice Jensen S07B Rejsebrev Changzhou Vi er to piger, som har valgt at tage vores 3 praktikperiode i Kina i byen Changzhou, som

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

VISKI Generalforsamling d. 20. februar 2015. Det er lidt specielt at skulle give årets formandsberetning fra distancen.

VISKI Generalforsamling d. 20. februar 2015. Det er lidt specielt at skulle give årets formandsberetning fra distancen. Formandens beretning. VISKI Generalforsamling d. 20. februar 2015 Det er lidt specielt at skulle give årets formandsberetning fra distancen. VISKI er ikke bare en dejlig vinterbadeklub men også et samlingspunkt

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

Evaluering af varmepumper

Evaluering af varmepumper Her er et samlet dokument for alle cases. De kommer ikke i nogen specifik rækkefølge, men med kommandoen ctrl+f kan man finde den case man ønsker. Held og lykke :) Evaluering af varmepumper Hej mit navn

Læs mere

- når du vil tæt på erhvervslivet

- når du vil tæt på erhvervslivet - når du vil tæt på erhvervslivet Kirkegade 9 boks 718 9900 Frederikshavn tlf. 9620 5500 fax 9620 5530 adm@fhavnhs.dk Indhold Velkommen på HG 3 Grundforløb 4 Grundforløbspakker 5 Internationalt udsyn 6

Læs mere

Studerende? Bliv foredragsholder hos Talerøret og tjen 1500 kr. pr. foredrag

Studerende? Bliv foredragsholder hos Talerøret og tjen 1500 kr. pr. foredrag 1 Studerende? Bliv foredragsholder hos Talerøret og tjen 1500 kr. pr. foredrag Er du god til at forklare din viden for andre? Synes du, det er sjovt at stå på en scene? Kan du gøre indtryk på publikum?

Læs mere

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere

FÆRDIG MED FOLKESKOLEN... HVAD SKAL JEG SÅ?

FÆRDIG MED FOLKESKOLEN... HVAD SKAL JEG SÅ? FÆRDIG MED FOLKESKOLEN... HVAD SKAL JEG SÅ? Erhvervsuddannelserne anno 2015, hvad er det og hvad betyder det for din uddannelse? En erhvervsuddannelse er en ungdomsuddannelse, der giver dig direkte adgang

Læs mere

TØNDER 10. 2014 / 2015 Campus Tønder velkommen til 2015 / 2016. Tønder10 Martin Hammerichsvej 2 dk-6270 Tønder

TØNDER 10. 2014 / 2015 Campus Tønder velkommen til 2015 / 2016. Tønder10 Martin Hammerichsvej 2 dk-6270 Tønder sæson 2015 / 2016 2014 / 2015 Campus Tønder velkommen til TØNDER 10 Campus Tønder Tønder10 Martin Hammerichsvej 2 dk-6270 Tønder T: 74928399 M: admin@toender10.dk www.toender10.dk M a r t i n H a mm e

Læs mere

Lokale uddannelsesudvalg for Forsyningsoperatøruddannelsen

Lokale uddannelsesudvalg for Forsyningsoperatøruddannelsen BILAG 3.4.1 LUU SKIVE Referat Dato: Onsdag den 28 april kl. 10 i el afd. Referent: Bjarne Tilstede: Søren Dath; Arne Thøgersen; Peter F. Andersen; Vagn Petersen; Per Nielsen; Ivar Rud; Christian Møller;

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

Højager Tidende december, 2014

Højager Tidende december, 2014 Højager Tidende december, 2014 1 I Redaktionen: Johnny (Køkkenet) Tonni (STU) Benjamin (STU) LEDER køer, grise og forskellige smådyr på gården. Nu er der igen dyr på gården: 9 får og en vædder, 6 silkehøns,

Læs mere

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år)

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) De pædagogiske processer skal lede henimod, at barnet ved slutningen af vuggestuen med lyst har tilegnet sig færdigheder og viden, som sætter

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

De lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne EUD. En introduktion for nye medlemmer. Juni 2007 Varenr. 6110

De lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne EUD. En introduktion for nye medlemmer. Juni 2007 Varenr. 6110 De lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne EUD En introduktion for nye medlemmer Juni 2007 Varenr. 6110 Praktisk vejledning til nye medlemmer af de lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne

Læs mere

Økonomi. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Økonomi. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Økonomi Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse fra

Læs mere

UDDANNELSEN PÅ TEKNISK SKOLE

UDDANNELSEN PÅ TEKNISK SKOLE UDDANNELSEN PÅ TEKNISK SKOLE Der er 35 tekniske skoler over hele landet, hvor du kan tage grundforløbet til elektrikeruddannelsen. Der findes 19 skoler, hvor du kan tage hele elektrikeruddannelsen inden

Læs mere

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed!

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset lederuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

Afdelingsbestyrelsens beretning ved afdelingsmødet den 29. maj 2013, kl. 18.30 på Herlev Skole

Afdelingsbestyrelsens beretning ved afdelingsmødet den 29. maj 2013, kl. 18.30 på Herlev Skole s beretning ved afdelingsmødet den 29. maj 2013, kl. 18.30 på Herlev Skole I formand Søren Petersens fravær fremlagde sekretær Birte Rasmussen årsberetningen: Der er kun gået omkring 8 måneder siden sidste

Læs mere

Centrets bedste Nyhedsavis

Centrets bedste Nyhedsavis Centrets bedste Nyhedsavis - At gå på CSV SydØstfyn. (Side 3) - Elever på Nytårsforsæt. (Side 10) - Den SJOVE side. (Bagsiden) Velkommen til skolens bedste nyhedsavis. For første gang i nyere tid har skolen

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2009

MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2009 MTU 9 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 9 Svarprocent: 96% (19/114) Skolerapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan skabes

Læs mere

Ugebrev 16 Indskolingen 2015

Ugebrev 16 Indskolingen 2015 Ugebrev 16 Indskolingen 2015 Fælles info: Kære indskolingsforældre. Det ser ud til at foråret endelig har fundet Odsherred herligt, herligt. Det betyder bl.a., at der skal skiftes lidt ud i garderoben.

Læs mere

Team skole på besøgsdag den 17. april 2012 til EUC Sjælland og Waldemarsbo efterskole. Arr. V. Søren og Gertrud

Team skole på besøgsdag den 17. april 2012 til EUC Sjælland og Waldemarsbo efterskole. Arr. V. Søren og Gertrud UUV den 8.5.2012 Team skole på besøgsdag den 17. april 2012 til EUC Sjælland og Waldemarsbo efterskole. Arr. V. Søren og Gertrud Reportage fra dagen v. Louise: EUC Sjælland Oplæg v/ pædagogisk konsulent

Læs mere

Nyhedsbrev DcH Næstved

Nyhedsbrev DcH Næstved Nyhedsbrev DcH Næstved Oktober 2014 Velkommen til DcH Næstved s nyhedsbrev Første nummer af DcH Næstved s nyhedsbrev blev sendt ud til 50 medlemmer, denne gang er der kommet flere på, men sørg for at fortælle

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere

Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere Kære studenter årgang 2015 I dag er en festdag! I den sidste uges tid har skolen summet af liv: spænding, nervøsitet inden sidste

Læs mere

Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på Brøruphus Efterskole

Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på Brøruphus Efterskole Spørgeskema Undervisningsmiljø og trivsel Sådan udfylder du skemaet: Spørgeskemaet handler om det psykiske, fysiske og æstetiske undervisningsmiljø på din efterskole. Det indeholder også nogle spørgsmål

Læs mere

KREATIVE SKOLE SFO I HELSINGØR FÆLLESSKABER KORNMAALER GRAPHIC DESIGN. Psykologisk praksis

KREATIVE SKOLE SFO I HELSINGØR FÆLLESSKABER KORNMAALER GRAPHIC DESIGN. Psykologisk praksis KREATIVE FÆLLESSKABER I HELSINGØR SKOLE SFO Psykologisk praksis KORNMAALER GRAPHIC DESIGN VELKOMMEN TIL FAGLIG FOLDER D. 01.08.12 blev Helsingør Skole SFO søsat. Søsat til at være én SFO beliggende på

Læs mere

FAGRETNINGER GRUNDFORLØB

FAGRETNINGER GRUNDFORLØB FAGRETNINGER GRUNDFORLØB I GANG MED EN ERHVERVSUDDANNELSE! Skal du måske starte på en erhvervsuddannelse? Eller en EUX? Begge uddannelser giver dig mulighed for at søge faglært arbejde, starte egen virksomhed

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Kontorservice (2-årig uddannelse) Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Kontorservice (2-årig uddannelse) Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Kontorservice (2-årig uddannelse) Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med

Læs mere

Lærergruppen prioriterende yderligere 5 spørgsmål som eleverne har svaret på. Spørgsmålene hører under de 2 ovenstående fokuspunkter.

Lærergruppen prioriterende yderligere 5 spørgsmål som eleverne har svaret på. Spørgsmålene hører under de 2 ovenstående fokuspunkter. Produktions og udvikling, strøm, styring og it Handlingsplan for elevtrivselsundersøgelsen 2010. Denne handlingsplan vil følge op på områderapporten fra Ennova, fremstillet på baggrund af ETU tilfredshedsundersøgelsen

Læs mere

Uddrag af rapporten. Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet. - Værdier, interesser og holdninger

Uddrag af rapporten. Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet. - Værdier, interesser og holdninger Uddrag af rapporten Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet - Værdier, interesser og holdninger Hvem vælger hvad? Unge, der vælger EUD, ser uddannelsen som middel til at komme ud på arbejdsmarkedet

Læs mere

Beskrivelse af undervisningsmodellen Faglig læring pa Den Kreative Platform Søren Hansen, Aalborg universitet

Beskrivelse af undervisningsmodellen Faglig læring pa Den Kreative Platform Søren Hansen, Aalborg universitet Beskrivelse af undervisningsmodellen Faglig læring pa Den Kreative Platform Søren Hansen, Aalborg universitet I en ny pædagogisk model fra Aalborg universitet tilrettelægges den faglige undervisning som

Læs mere

IVÆRKSÆTTERE. Heldigvis ved man ikke hvad man går ind til 04. 5 hurtige om iværksætteri 08. Det skal banken bruge når du starter virksomhed 10

IVÆRKSÆTTERE. Heldigvis ved man ikke hvad man går ind til 04. 5 hurtige om iværksætteri 08. Det skal banken bruge når du starter virksomhed 10 M E R K U R A N D E L S K A S S E T I D S S K R I F T F O R N Y B A N K K U L T U R N R. 2 2 0 1 5 PENSIONSMEDLEMMER FRAVÆLGER FOSSIL ENERGI 14 SÆT OPSPARINGEN I FREMTIDENS BÆREDYGTIGE TEKNOLOGI 18 TEMA:

Læs mere

SUPERFLEX, FOLKESKOLEN OG NATIONAL IDENTITET

SUPERFLEX, FOLKESKOLEN OG NATIONAL IDENTITET SUPERFLEX, FOLKESKOLEN OG NATIONAL IDENTITET Det er mandag den 19. februar 2015 på Præstemoseskolen i Hvidovre. Klokken er 8.30, og det klare vinterlys falder ind gennem vinduerne i den gamle aula. Her

Læs mere