GLIMT. udtrykket. og knæk koden! lever i harmoni med stedet. fra Åbent Hus Tag tutor med på råd. i DjH s Learning Center

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GLIMT. udtrykket. og knæk koden! lever i harmoni med stedet. fra Åbent Hus 2010. Tag tutor med på råd. i DjH s Learning Center"

Transkript

1 DjHpunkt den jydske Haandværkerskole. april 2010 Siden sidst. Learning Center. tændte elever giver høj arbejdsglæde. to kolleger. januarseminar med masser af nytænkning. innovation cup navne nyt skolehjemmet. nyt fra personaleafdelingen KUNST AKTIVERER HJERNECELLERNE udtrykket lever i harmoni med stedet GLIMT fra Åbent Hus 2010 Tag tutor med på råd og knæk koden! i DjH s Learning Center

2 Indhold 3 Siden sidst 5 Learning Center 6 Tag tutor med på råd og knæk koden! 7 Tændte elever giver høj arbejdsglæde 9 Udtrykket lever i harmoni med stedet 11 Kunst aktiverer hjernecellerne 12 To kolleger 14 Januarseminar med masser af nytænkning 16 Innovation Cup Glimt fra Åbent Hus Skolehjemmet 22 Nyt fra personaleforeningen 23 Navne nyt Redaktion: Henrik Øelund (Ansvarlig) Anne Hansen Aamand Layout: Byro A/S Deadline for næste nummer: Den 12. maj DjH punkt

3 Siden sidst Sammen med DjH-punkt er også årsberetningen for 2009 sendt ud. Overordnet set var 2009 et rigtigt godt år læst på de mange forskellige resultatindikatorer, som det nu hedder i UVM sprog. Resultater, der kun kan skabes ved en engageret og bevidst indsats fra alle medarbejdere. af Henrik Øelund Selv om vi er tidligt på året i 2010, ser det ud til at såvel aktivitetsniveau og kvalitet kan holdes, samtidig med at de økonomiske budgetter også følges. At det så blandt andet skyldes evne og vilje til omstilling i forhold til arbejdsmarkedssituationen, sætter kun indsatsen i yderligere relief. Ud over de sædvanlige aktiviteter omkring årsskiftet med afrapporteringer og ansøgninger er første kvartal også blevet brugt til analyse og planlægning, som så småt begynder at resultere i synlige handlinger. Designet på DjH-Nyt er fra 2004 ligesom hjemmesiden. Begge er blevet bearbejdede, og fremstår nu mere nutidige, og bladet har fået nyt navn. Samtidig er der tilføjet flere funktionaliteter og værktøjer til hjemmesiden, som også kan anvendes på intranettet. I efteråret blev det besluttet at skifte både servere og forny det trådløse net. Det arbejde er nu fuldført, så de ca. 25 enkeltstående servere er blevet udskiftet med tre centrale servere. De arbejder parallelt, så skulle der bliver problemer med en af dem, så tager de andre over. Dermed skulle driftssikkerheden være væsentligt forbedret. Vore brugere har oplevet det som værende besværligt at komme på det trådløse net på grund af den særlige opsætning, der har været nødvendig af hensyn til opfyldelse af sikkerhedskrav. Med det ny net kan brugeren koble sig på via sit almindelige password, og alligevel overholde de strenge sikkerhedskrav. Der er blevet arbejdet med etablering af højtrykssugeanlæg i tømrerafdelingen, og anlægget er nu udvalgt og bestilt. Samtidig har taget på Industrivej været under behandling med hensyn til valg af løsning for udskiftning. Det er en større sag med vinduer og ca. 650 m. skotrender. Samtidig kompliceres arbejdet af, at undervisningen helst ikke berøres alt for meget af arbejdet. Tingene er nu ved at være faldet på plads, så vi kan komme i gang, når foråret for alvor viser sig. Vi har gennem længere tid undersøgt, om der findes en anden løsning med hensyn til låse- og betalingskort. Det nuværende system fungerer ikke optimalt og er meget dyrt i service. Her er der også fundet en løsning, som indføres over sommerferien. Hermed skulle både oprettelse af kort, betaling med kort og låseadgang blive betydeligt nemmere for alle. Fra uge 14 og frem til sommerferien deltager lærlinge fra alle afdelinger i et filmprojekt om energioptimering. Projektet er finansieret af Energisparepuljen og der er deltagelse af såvel professionelt filmselskab Nordfeld Film som journalist. En del af arbejdet kommer til at foregå i Learning Centeret, og målet er at lave fire spots, som de unge synes er spændende og værd at sende videre enten via mobilen eller Youtube. Der har været holdt formøder med områderne, hvor både det praktiske og ideer har været diskuteret. I vores kurveknækker projekt er der kommet rigtig mange forslag ind lige nu 218 stk. som hver især er blevet behandlet og prioriteret. Handlingsplanen kan ses på intranettet, og nye observationer tilføjes løbende. Rigtig mange har observeret og sendt forslag ind, hvilket er meget positivt. Fortsættes på side 4 DjH punkt 3

4 Ekspertgruppen besluttede hurtigt, at et vigtigt område er fornyelse af ældre VVS-enheder i varmtvands-, ventilations- og fjernvarmeinstallationerne, herunder etablering af CTS-anlæg (Central Tilstandskontrol og Styring). Her er den beregnede besparelse minimum kwh på fjernvarmen og kwh på el. Samtidig er der prioriteret en hel del lysstyring og udskiftning af lyskilder. Når den beregnede besparelse for vore tiltag i 2010 er anerkendt, kan den konverteres til et tilskud på mellem 25 og 41 øre pr. kwh, idet forsyningsselskaberne er pålagt en fast årlig besparelse. Prisen er afhængig af, hvor tæt selskabet er på at nå sin besparelse. Men vi er ikke afhængige af at skulle handle med de selskaber, der forsyner os. På intranettet kan man også fra time til time følge med i elforbruget på fem af vore otte målere. Her er som eksempel vist forbruget i plast. Oversigterne kan anvendes i analyseøjemed for eksempel af tomgangsforbrug (f. eks kwh lørdag den 14. feb.), om der er en særlig strømtyv, fordeling af forbrug over døgnet (56 % fra 7 17; 19 % fra og 25 % fra 22 7). De tre målere, som har for lille et forbrug til automatisk at blive fjernaflæst, forsøger vi at få med alligevel. Janaur 2010 plastafdelingen jan 30-jan 29-jan 28-jan 27-jan 26-jan 25-jan 24-jan 23-jan 22-jan 21-jan 20-jan 19-jan 18-jan 17-jan 16-jan 15-jan 14-jan 13-jan 12-jan 11-jan 10-jan 09-jan 08-jan 07-jan 06-jan 05-jan 04-jan 03-jan 02-jan 01-jan Dj H præmieret i klimakonkurrence Vidste du at: Elafdelingen har deltaget i konkurrencen klimacup.emu.dk under kategorien Spar strøm og co 2. Opgaven lød på at komme med ideer til, hvordan man som studerende kunne være med til at nedsætte strømforbruget og dermed co 2 -udledningen kraftigt. Som et led i et større projekt om solceller har DjH udarbejdet en lærebog og et opgavesæt, der primært henvender sig til undervisningsbrug for elektrikere. Det bragte DjH ind på en flot andenplads i konkurrencen, der udløste en præmie på kr. Ole Bønlykke og Lars Dam stod bag projektet, og skolen har modtaget et diplom for indsatsen. Se mere på hadstents.dk. 4 DjH punkt

5 Learning en del af DjH Center Opskriften er enkel: Vil du undgå at droppe ud, så spørg og bliv klogere på pensum, praktik og personerne omkring dig. af Frank Gotfredsen og Niels Søndergaard Ser vi tilbage på den tid Learning Center (LC) har været en del af DjH, kan vi konstatere, at der er behov for den type hjælp og støtte til nogle af vores elever, og at LC er ved at finde et leje, hvor det er en fast del af læringsmiljøet på skolen. Det er dog, som forventet, en tung skude at få igangsat. Det kan være på grund af nogle fordomme, der skal overvindes blandt eleverne, før de kan se fordelene ved LC og går der ind. Fasthold eleverne Her har vi alle, kontaktlærere, undervisere og andet pædagogisk personale, en opgave med at huske på, hvad formålet med oprettelse af LC oprindeligt var, og stadig er. Dels at være med til at mindske frafaldet blandt vores elever, for at opnå 95 % grænsen, der er det politiske mål, men absolut også for at støtte de elever, der har behov for lidt ekstra hjælp for at kunne gennemføre en uddannelse. Samtidig skal vi være sparringspartnere for de elever, der gerne vil sprænge rammerne. Afdelingernes aktiviteter I styregruppen er aktiviteterne i LC blevet diskuteret, og det er besluttet, at hver af de fire afdelinger, skal levere mindst to faglige eller tværfaglige tilbud i hvert kvartal, der kan være med til styrke LCs position. Afdelingen kan selv stå for aftenens indhold, eller arrangere sig med eksterne personer, der kommer og giver et oplæg i auditoriet. I en del af afdelingernes forskellige forløb er der nu også indlagt opgaver, der kan løses ved at gøre aktiv brug af tutorordningen. Som en opfordring til kontaktlærere og uddannelsesledere er det et ønske, at flere opgaver i de enkelte skoleophold kan udarbejdes med det for øje. Stolte tutorer Aktivitetsniveauet i LC er ujævnt fordelt, da behovet er styret af elevernes projektarbejder i de enkelte områder. Generelt er torsdag den aften, hvor der er mindst søgning til Centret. Det er indtrykket at lektievejlederne leverer et godt og trofast stykke arbejde. For tutorernes vedkommende er det godt at se, hvor meget de vokser, når de er blevet prikket ud til tutorjobbet. De er stolte over at modtage diplomet, og de fleste ønsker at blive tutor igen på næste skoleophold. Tilbagemeldingen er, at de selv lærer noget ved at hjælpe kammeraterne. Det kræver, at vi alle er meget opmærksomme, hvis en elev begynder at udvise en vigende tendens. Det er nødvendigt at vi tidligt får en snak med vedkommende og får ham henvist til vores studievejleder, så de sammen kan lægge en plan for elevens behov for assistance eller få tilrettet hans uddannelsesretning. Det vi ofte ser i dag, når eleven har fået brev nr. 2 og skal til samtale med studievejlederen, er, at eleven allerede har taget beslutningen om at stoppe. Det er også vigtigt, at vi ikke glemmer at opmuntre de mere sprælske elever til at søge sparring hos vores tutorer i forbindelse med projekter og lignende. Steffan Skipper og Lars Jørgensen, H4, tømreruddannelsen, er tutorer i LC. De har taget deres egne lektier med, for at være til stede på torvet i Teknisk Akademi. DjH punkt 5

6 Tag tutor med på råd og knæk koden! i DjH s Learning Center I et hjørne af Learning Center (LC) sidder en gruppe elever. Ved et bord i den anden side af lokalet sidder to tutorer. Filip, der er aftenens lektievejleder er ved at hjælpe Nis Rømmelmann med matematikken. af Anne Hansen Aamand Her får jeg et skub i den rigtige retning 6 DjH punkt Lektievejleder Filip Køneke hjælper Nis Rømmelmann med matematikken. Nis Rømmelmann går på grundforløbet til køleteknikeruddannelsen og kommer næsten dagligt i LC. Han begyndte på grundforløbet seks uger senere end sine skolekammerater og har derfor lidt at indhente. Tre elever fra grundforløbet i køleafdelingen har sat sig i LC for at løse en opgave i arbejdsmiljø. Mest fordi de bagefter skal i gang med matematikken, og så er det jo rart at have matematiklæreren lige ved hånden, hvis der opstår problemer. Ved siden af sidder lektievejleder Filip Køneke, elafdelingen og Nis Rømmelmann. Nis er elev på grundforløbet i køleafdelingen. Han er begyndt sin uddannelse seks uger senere end de andre, og føler han har noget at indhente. Nis er 29 år og går gerne i LC, men han oplever af og til at være den eneste på det tidspunkt, hvor han søger hjælpen. Jeg får hjælp til matematikken, der er mit svage punkt, forklarer han. Her få jeg et skub i den rigtige retning, og skridt for skridt er der mere og mere, der sætter sig. Så længe Nis er på skolen, bliver han ved med at komme i LC. Hans holdning er, at han gerne vil benytte sig af det gode tilbud, mens tid er. Skaber liv i LC Tutorerne Lars Jørgensen og Steffan Skipper er H4 elever i tømrerafdelingen. De blev spurgt, om de ville være tutorer, da de startede skoleperioden og takkede ja til det gode tilbud. LC skal være lektiestedet, hvor man bare naturligt går over med sine lektier, uanset om man behøver hjælp eller ej. Det vil give liv og få flere til at gå herind, er de enige om. Af samme grund har de selv taget lektierne med for at vise det gode eksempel. Obligatorisk besøg Filip fortæller at studievejleder Niels Søndergaard er ude i de enkelte klasser, når de starter, for at orientere om LC. Et obligatorisk besøg i centeret for eleverne, så de kender det, kan måske trække flere til. Det kan ske den aften, en kendt lærer fra deres afdeling er lektievejleder. Filip oplever ofte, at det er hans egne elever, der søger ham i LC om mandagen.

7 Tændte elever giver høj arbejdsglæde I elafdelingens MTU er søjlen for medarbejdertilfredshed tæt på at ramme loftet. Jens Christian Andreasen og Kim Guldholt fortæller om arbejdsglæden hvad den udspringer af, og hvad drivkraften bag den er. Og de er helt enige. Det er hos eleverne, svaret skal findes. af Rita Nissen Drengedrømme lever i kælderen Det nye automationsrum ligner en avanceret legoteknik byggeplads. H2 lærlinge har på samme tid faglig IT, styring og regulering. Jeppe og Lasse, der er elever på holdet, er i gang med at programmere hele logikken i PLC en med deres bærbare PC. De har bygget et helstøbt sorteringsanlæg med sekvenser, der kan kombineres, og kran og bånd har indbygget al den teknik en drengedrøm kan rumme: cylindere, følere, ventiler, kombineret analog og sekvens og pneumatik. Jeppe og Lasse fortæller, at de i hele H2-perioden har haft så travlt med at arbejde og bygge, så de ikke én aften har været hjemme på værelserne inden kl. 21. At turde er at miste fodfæste for en stund Jens Christian forklarer, at hans tilfredshed med jobbet som underviser i høj grad hænger sammen med at lave spændende ting med eleverne. Det, der driver, er at få lov til at eksperimentere og at man som lærer tør gøre det. Det er vigtigt at turde rode sig ud i noget, hvor man ikke lige har svaret, siger han. Så oplever man nogle gange, at eleverne kommer hen til én og fortæller løsningen. Og man kan se på dem, at de bare er så glade. Så siger man Super godt, knejte og så er der ikke dét, de ikke kan klare. De vokser simpelthen for øjnene af dig. Dét er dét, jeg synes, der er sjovt ved at undervise. Det er fantastisk at se dem gå op i det. Så er det sjovt at være lærer, fortæller Kim Guldholt. Fortsættes side 8 Det er tværfaglighed der rykker. Grundfag og specialefag er smeltet sammen, idet et helt almindeligt excel-program bruges til at kode et anlæg med. Det har givet nye perspektiver og interesse. Det tværfaglige har givet engagement. De er blevet taget af det, fortæller underviser Jens Christian Andreasen, og viser alene med måden, han fortæller det på, at han også er smittet. Ingen her arbejder i takt. Jeg opfordrer dem til at være kreative og bruge fantasien. De har haft helt frie tøjler, og har selv fundet på det hele. Og alle anlæg er forskellige, siger han og understreger, at det ikke giver problemer i forhold til pensum. De får lært det, de skal og mere til - og en svag elev kan blive rigtig dygtig her. De vokser meget, når teori og praksis på den måde kommer til at hænge sammen. DjH punkt 7

8 Virkeligheden er et hit Installationselektrikerne på H2 laver netværk og belysning til en stor butik i Hammel. Holdet er delt i grupper. De har knoklet 1½ uge og er på trapperne med et bud på en færdig løsning. For to uger siden, da de fik oplægget til projektet, stillede underviser, Kim Guldholt, en fotoreportage til rådighed over stedet. Den kunne grupperne bruge til at danne sig et indtryk af butikken ud fra. Alligevel endte det med, at alle tog til Hammel for at besigtige virkeligheden. Og ville Kim i projektperioden til fadet for at undervise, var meldingerne klare: Du må vente, vi har ikke tid. Det er fint nok. Vi har plads til det i planen. Og det er engagement, der ligger bag det. Det er fantastisk at se dem gå op i det. Så er det sjovt at være lærer, fortæller Kim Guldholt. For mig handler det om at komme i dialog med eleverne, og bruge de erfaringer, de kommer med, fortsætter han og forklarer, at alle på H2-holdet har arbejdet i ca. to år, og at det sammenlagt giver dem 40 års erhvervserfaring. Det gør, at løsningerne bliver meget forskellige og favner vidt. De spænder fra, at nogle har eksperimenteret med intelligent bygningsinstallation, som egentlig først er pensum på H4, og til, at der er andre, som næsten udelukkende har brugt grundstof. Det er, når vi tager ud i virkeligheden og vender det hele på hovedet, at det lykkes at engagere dem, så de brænder for det og så er det, undervisningen giver mig noget, pointerer Kim Guldholt og nævner flere eksempler: Der har været en belysnings-studietur til Bruuns Galleri, de har været på fotoekspedition rundt i Århus og studere lysarkitektur i det offentlige rum, og de har været udfordret i en tæppeforretning med opgaven Øg omsætningen alene ved hjælp af kreativ lyssætning. Score-torsdage og fejlfindings-fredage Men hjemme på skolen har Kim også udfordringer klar, som kan sætte gang i en god diskussion. Som når der holdes scoretorsdag, og der kan hentes point i et orienteringsløb, som sætter spot på samarbejde og repetition af grundstof. Eller, som når der en fredag morgen er fejlfinding på programmet, efter at Kim, aftenen forinden, har været rundt og lave fejl i elevernes stande. Hele min undervisning er baseret på, at eleverne selv laver noget. De arbejder rigtig meget selvstændigt siger Kim og forklarer, at det ikke er nok med et projekt til slut. De skal udfordres hele tiden. Derfor er der kun teoriundervisning på programmet de første to dage under hele H2-forløbet. Efterfølgende bliver teorien flettet ind hist og pist. Vi skal så tidligt som muligt i gang med noget andet, der vækker dem og gør dem engagerede Og dét trives jeg med, slår Kim Guldholt fast. 8 DjH punkt en god læreplads? Vidste du at: De bedste forudsætninger for, at et uddannelsesforløb bliver godt for alle parter, er en åben og tillidsskabende dialog. Samtidig er kemien mellem elev og virksomhedens ansatte også meget vigtig. Undervisningsministeriet har udgivet publikationen Den gode praktikplads fuldførelse, fastholdelse og frafald i erhvervsuddannelserne, der bygger på et forskningsprojekt ved Århus Universitet. Vil du vide mere så kig på skriv Den gode praktikplads i søgefeltet.

9 udtrykket lever i harmoni med stedet Den opmærksomme beskuer vil have iagttaget, at der er sket ting og sager på nogle af skolens gangarealer gennem det sidste halve års tid. Århuskunstneren Niels Rahbæk har været på spil, og er det stadig. Han er hyret til at dekorere forskellige steder på skolen og aftalen omfatter indtil nu elgrundforløbsgangen, motionsgangen og indgangen ved Industrivej, populært kaldet buen, der fører til tømrer- og plastafdelingen. af Anne Hansen Aamand Når Niels Rahbæk arbejder, fylder han både væg og rum med sine streger og skulpturelle former. Der er lagt op til undren og nysgerrighed. Hvad er mon det? må betragteren gerne tænke og bevæge sig nærmere for at lave sin egen fortolkning af kunsten. Hele arbejdet er en proces. Niels Rahbæk indretter sin kunst, så den passer til rummet, og lader den udvikle sig ud fra de input, både omgivelser og forbipasserende kommer med. På den måde inddrager han medarbejdere og elever på skolen, og stopper gerne op for at gå i dialog med dem. Det er nemlig meningen med det hele. Og grunden er ganske enkel: I første omgang drejer det sig om at turde springe ud i det og lade sig inspirere af stedet, nærme sig den sjæl, der er på stedet og komme tæt på det, der i virkeligheden er stedet. Det vil altid kunne sige de fleste noget, siger Niels Rahbæk. DjH punkt 9

10 Svaler på snor Træder man ind i den høje smalle trappegang ved elgrundforløbet, opstår en fornemmelse af, at her slår det næsten gnister. Der er installationer og elledninger på tværs af gangen, suppleret med advarselsskilte. På væggen står en lærling og er ved at skrue noget sammen. Selv henover vinduet i rummets endevæg løber en række luftledninger, der får rummet til at strække sig helt uden for bygningen, og nogle svaler har sat sig til hvile på de fiktive luftledninger. Elhistoriens store mænd er heller ikke glemt. Et portræt af Ohm suppleret med læresætninger, og en hilsen til glødepæren, der endnu står klar i folks erindring pryder væggene. Lærersætningerne og formler får eleverne til at stoppe op og spørge, og når de så lige skal ind på nettet og tjekke, om det nu er rigtigt, det jeg har skrevet så virker det, som det er tanken, og det er godt, siger Niels Rahbæk. Pumpede medisterpølser Det nye gulv i motionsgangen og -rummet er behageligt blødt at gå på. Det er af gummi, og smykket med motionerende figurer. Hen over væggene flyder kæmpe medisterpølser med abstrakt fyld. Det er i det abstrakte, jeg skaber realisme, forklarer Niels Rahbæk, og henleder opmærksomheden på figurer, der er opstået og fremhævet i det abstrakte landskab dannet af farver kastet op på vægge. Her er der træer, her noget hjernevæv, en stangspringer, et stopur, en abe med sin bananfrokost buret inde og her børn der leger i en mudderpøl måske. Det kommer helt an på den, der tolker. Pølserne er spændt op og sammen med reb, trisser og lodder. Midt i det hele står en elev på rebet, der er ved at briste holder det mon, eller holder det ikke? Et hint om at træning er godt, men overdrives den, brister det hele måske, fortæller Niels Rahbæk, det gerne lægger hints og små antydninger ind i sin kunst. Dekoration ud af væggen I buen på Industrivej vokser en dekoration op på og ud af væggen. Dette er hentet fra plastafdelingens skraldespand. Niels Rahbæk peger på et hjørne af det silhuetagtige maleri, der pryder væggene. Her er det suppleret med en plast kanin, et plast hjerte, et plast lokomotiv og forskellige andre plastforme. En illusion, der illustrerer, hvad der har befundet sig i skraldespanden den dag Niels Rahbæk tømte den. Dét, sammen med meget andet, sker på væggen til højre for døren. Det er plastafdelingens side. Den bygges langsomt op, og med tiden kan vi opleve plastrør der snor sig ud i rummet og forsvinder ind bag ved måske, hvis ikke lige der kommer en elev forbi, og med sin kommentar får vendt kunsten i en anden retning, der pirrer nysgerrigheden endnu mere end den illusion, der allerede var planlagt. Væggen til venstre peger mod tømrerafdelingen. På silhuetten tager et stykke træ form, og en tommestok dukker op. Kunsten er på vej, der kommer til at ske mere, og planen er også her, at der skal komme noget ud ad væggen måske noget med bjælker og strå. Det er illusioner, og enhver kan få det ud af det, han lyster. Jeg går efter, at der altid er mindst to tolkningsmuligheder, i det jeg laver, forklarer Niels Rahbæk. Illusionen lever i harmoni med stedet på sin egen måde, måske med ændringer undervejs i takt med udvikling i omgivelserne. Duer det ikke om 10 år, skal jeg være den første til at male det over, er Niels Rahbæk ikke sen til at fastslå. Han har allerede bevist sine ord ved at male motionsgangens første dekoration over og erstatte den med de hårdtpumpede sammensnørede medisterpølser. 10 DjH punkt

11 Niels Rahbæk har været god til at snakke med og lytte til elever og medarbejdere og lade det få indflydelse på arbejdet. Det er vigtigt at eleverne har noget at se på, der aktiverer hjernecellerne og skaber nysgerrighed, siger Henrik Øelund. At eleverne har taget kunsten til sig, viser positive bemærkninger i de seneste evalueringer. Kunst aktiverer hjernecellerne Kunstneren Niels Rahbæk har haft frie hænder i valg af dekoration af gangarealer på DjH. af Anne Hansen Aamand Vi lavede en lille test ved først at lave aftale om dekoration af gangen ved elgrundforløbet, fortæller Henrik Øelund, og understreger vigtigheden af at kemi og kunstnerisk udtryk passede sammen med skolen. Da testen faldt positivt ud, blev det aftalt, at dekorationsopgaven også omfatter motionsrum og -gang og indgangen til tømrer- og plastafdelingen på Industrivej. Det aftalte projekt forventes at være afsluttet til sommerferien. Rygtet siger, at der er overvejelser i gang om, at pejsestuen også skal shines op med dekoration på væggene, men det kan jo være op til den enkelte at holde øje med, om det sker. Niels Rahbæk arbejder på DjH sideløbende med, at han har opgaver andre steder. Han går til og fra, og er her i perioder mere end andre. Måske afhængig af inspiration. Henrik Øelund har i et tidligere job arbejdet med eksperimenterende udsmykning, hvor kunstner og elever arbejdede sammen, og han havde lyst til at prøve noget lignende på DjH. Kontakten til Niels Rahbæk blev skabt via en medarbejder, der kendte til ham gennem sin kone. Fri kommentarer fra UV-miljøevalueringer efteråret 09 Det er blevet spændende med de nye billeder på gangene. (plast, grundforløb). Gangene er blevet hyggelige. (el, grundforløb). Gangene er ikke kedelige efter maleren har været i gang det er meget spændende. (el, grundforløb). Dejligt at der bliver gjort noget ud af vægdekorationen, det får smilet frem. (el, grundforløb). Det er fint med de billeder, der er der. (el, hovedforløb). Jeg kan godt lide mange af de billeder, der hænger. (tømrer, grundforløb). Det har hjulpet efter maleren er gået i gang. (køl, grundforløb). DjH punkt 11

12 To kolleger Martin og Ivan er lige gamle, men så hører ligheden også op. Martin bruger fritiden til servering ved luksuriøse bryllupsfester med ekstravagante detaljer. Ivan vil hellere skrue, hamre og pudse på en veterantraktor, og gøre den klar til udstilling. IVAN I august 2009 ansatte køleafdelingen Ivan Lausen, 25 år, som faglærer. Ivan er uddannet elektriker fra DjH og maskinmester i Århus, hvor han i forbindelse med sit afgangsprojekt var ude at sejle med Torm Gertrud. Det gav lyst til mere sejlads, og Ivan påmønstrede Torm Marie, hvor han som juniormester havde ansvaret for hjælpemotorerne, og indgik i arbejdet med den daglige drift af maskinrummet. Skibene lagde dog sjældent til kaj, og Ivan syntes med tiden, der var for meget vand og for lidt land i hans tilværelse. Han valgte at afmønstre og finde et arbejde med mere fast grund under fødderne. Et stillingsopslag fra DjH motiverede ham til at søge en stilling i elafdelingen, men da han blev kontaktet af Ib Bæk Jensen, endte det med en ansættelse i køleafdelingen. Her underviser Ivan kursister i el- og køleteknik. Ivan kommer fra Samsø, hvor han stadig har postadresse og bor hver weekend. I hverdagene bor han hos sin storebror i Foldby, men kigger efter egen bolig i Århusområdet. Familien har en samlermani, som Ivan har arvet. Som sin far og morbror er han fascineret af veterantraktorer og gamle landbrugsmaskiner. Samlingen består at 15 traktorer og et ukendt antal landbrugsmaskiner, og den er opmagasineret hos Ivans forældre på Samsø. Den ældste traktor i samlingen er en grå Ferguson fra Weekenderne bruger Ivan på at gøre en gammel danskbygget Bukh traktor fra 1965 klar til sommerens veterantraktortræf på Samsø. Samtidig har han netop købt en staldbygning, så han kan få sin samling under eget tag. Drømmen er en gang at lave et museum og invitere besøgende inden for til et kig på veterantraktorer og gamle landbrugsmaskiner. Blandt veterantraktorerne er det især den danske Bukh traktor, der har Ivans interesse, og da der ikke fandtes nogen dansk hjemmeside om den, lavede han en. Interesserede læsere kan se den på I ugens løb går fritiden med forberedelse til undervisningen, og så hjælper Ivan broderen, der har en samling af gamle knallerter. Der er altid noget at reparere, når man har den slags fritidsinteresser. 12 DjH punkt

13 Vidste du at: Tømrerafdelingen i uge 12 havde landets første kvindelige tækkemand til svendeprøve. Helle Iben Rossen fra Frederiksværk bliver udlært hos tækkemand Chresten Finn Guld i Køge. første kvindelige tækkemand MARTIN DjHs næstnyeste kok hedder Martin Jensen, 25 år. Han kommer med en baggrund fra gourmetkøkkener, og hans hjerte banker især for desserter af den mere luksuriøse slags. Han elsker det ekstravagante, men nyder det mere enkle, han også arbejder med i DjH s køkken, som en behagelig afveksling. Martin er uddannet på gourmetrestauranten Fru Larsen i Laurbjerg i I perioden indtil sin ansættelse på DjH i september 2009 har vejen inden for branchen ført ham forbi et job i Randers, hvor han var med til at starte Hotel Amerika, der trods navnet, er et hotel i italiensk stil. Opgaverne var alsidige og han fungerede både som natportier, tjener, receptionist og kok. Også hotel Sabro Kro har nydt godt af Martins ekspertise, og han fungerede knapt et år som souschef, hvor han var med til en spændende opbygningsfase af hotellet. Det med at bygge op har Martin ikke lagt bag sig efter sin ansættelse på DjH. I sin fritid har han kastet sig ud i endnu et projekt, og er med til at starte det lille hotel Åmølle ved Mariager Fjord. Et sted med kun ni værelser, der blandt andet beskæftiger sig med bryllupsfester af den helt store luksuriøse slags med fem retters menuer, bryllupssuite og intet overladt til fantasien. Det er også stedet, hvor Martin drømmer om at holde et overraskelsesbryllup med kæresten Michelle med buffet stille og roligt, som han udtrykker det. Privat bor Martin i Spentrup nord for Randers i et hus sammen med Michelle. I fritiden, den der ikke bruges på mad, interesserer Martin sig for cykling. Raceren står endnu i garage, men de 30 km til arbejde er overskuelige at tilbagelægge på en jernhest, så Martin planlægger at holde sig i form til og fra arbejde på vejene mellem Spentrup og DjH. Martin møder på DjH henholdsvis i en morgen- og aftenvagt hver anden uge. Det er afvekslende, og han får mulighed for i den uge, hvor han arbejder sent, at udleve sin passion for desserter og kræse for kursisterne med en af slagsen. Sideløbende kan han i den anden uge, prøve sine evner af ved de store gryder, når maden til eleverne skal forberedes. Han er glad for teamarbejdet i køkkenet og siger: Vi kan lave fis og ballade med hinanden og samtidig arbejde seriøst. DjH punkt 13

14 Januarseminar med masser af nytænkning af Rita Nissen 14 DjH punkt I januar havde elafdelingen sit årlige seminar. I år blev der fra mange vinkler sat fokus på udvikling og nytænkning i afdelingen: Der blev diskuteret helt konkrete tiltag i EUD og AMU-regi. På akademiet arbejdede man på højtryk med søsætningen af de to nye uddannelser. Der blev lyttet til foredrag om banebrydende arbejde med unge med diagnoser. Og så fik afdelingen en indføring i systemisk teori et idégrundlag for at udvikle afdelingen. ny hjemmeside Vidste du at: DjH har fået ny hjemmeside i flot design, og du kan være med til at påvirke, hvad der kommer på siden. Redaktionen tager gerne imod ideer til gode historier til hjemmesiden. Henvend dig til Anne Hansen Aamand: Udvikling og fornyelse i EUD og AMU I lærlingeafdelingen lagde man en hånd på et arbejde, der i efteråret blev skudt i gang med storgruppesamtaler. Idéerne fra disse samtaler blev grupperet og var udgangspunkt for en dialog om, hvilke tiltag lærerne ville arbejde videre med. Inden for de fire områder: Amu-kurser, pædagogik, undervisningsdifferentiering og kunder (mestre)/etik blev der udarbejdet helt konkrete udviklingsstrategier. Akademiet gør klar med to nye uddannelser På akademiet var de to nye uddannelser sat på programmet og der var nok at tage fat på. Lovgivningen og de konkrete rammer skulle passes sammen. Det handlede om alt fra detaljerede planer for indhold og placering på semestre, til at definere valgfag og diskutere de merkantile fags placering og mulighederne for at samlæse dem på tværs af uddannelser for blot at nævne nogle emner.

15 Banebrydende arbejde med unge med diagnose Fra Firkløverskolen i Randers fik vi besøg af pædagogisk konsulent, Anette Nielsen og psykolog, Stine Grotkjær. De fortalte i praksisnære og konkrete billeder om at arbejde med unge, der for eksempel har ADHD eller autisme. I løbet af et par timer leverede de et stort og fint katalog over, hvad der kan gøre hverdagen lettere for elever med vanskeligheder. Bud på metoder var for eksempel: At skabe ro og overblik i undervisningslokalet med forskellige hjæpemidler, at hjælpe eleverne med at lave arbejdssystemer og give visuel støtte med færdige modeller og at bruge konkrete og individuelle evalueringssystemer. Stine Grotkjær og Anette Nielsen understregede, at elever med vanskeligheder ofte trives med rutiner, og at det derfor gælder om at få dem automatiseret så giver de succesoplevelser. Systemisk teori som idégrundlag for udvikling På seminaret var der også tid til en indføring i systemisk ledelsesteori. Carsten Hornstrup fra MacMann Berg skitserede den systemiske teoris udspring i, hvordan vi taler og tænker om og med hinanden. I den optik er kommunikationens dilemma, at vi som udgangspunkt er lukkede for andres forståelser. Vi laver koder, og skal forsøge at afkode hinanden. Derfor handler kommunikation i udgangspunktet om at forstå og være nysgerrig på andre mennesker og på den logik, de har. Det handler om at gøre håndtaget til den dør, der er imellem os, til nysgerrighed og konstruktiv anerkendelse. For der er ikke én sandhed om verden. Derfor må man tage andres perspektiver med, sagde Carsten Hornstrup. Det var hans pointe, at man ved at træne i nysgerrighed og anerkendelse baner vejen for trivsel i en afdeling. Ekstra nyt: Elafdelingen opgraderet i kropssprog Som det allernyeste tiltag i afdelingen var en professionel klovn lejet til at sørge for, at alle efter aftensmaden fik en (tiltrængt) opgradering i kropssprog. Vi fik demonstreret små brugbare finesser og blev sendt en tur på gulvet for at tjekke aktuel formåen og afprøve særligt vigtige virkemidler. Om det har haft effekt er uvist, men i hvert fald blev smilerynkerne tydeligere! DjH punkt 15

16 Innovation Dato: januar 2010 Sted: Gjern Søhøjland 1. Præmie ,- 2. Præmie 5.000,- Igen i år har vi afviklet en Innovations Cup i samarbejde med de øvrige KVU-uddannelser i Erhvervsakademi Dania samarbejdet. Temaet var i år bæredygtighed med fokus på sundhed. Fra Den jydske Haandværkerskole deltog 2. Semester El og VVS, og som facilitatorer og medarrangører deltog Lars Dam og Sten Schou-Andersen fra Installatørafdelingen. af Lars Dam og Sten Schou-Andersen 16 DjH punkt

17 Cup Arrangementet var planlagt til afvikling på Rønbjerg feriecenter, men desværre gik feriecentret konkurs kort før vi skulle afvikle cuppen. Det gav naturligvis logistikudvalget overarbejde, men det lykkedes desværre med en budgetoverskridelse at få arrangementet flyttet til Gjern. Det var ikke en helt let opgave da deltagerantallet på Innovation Cup 2010 var ca. 600 studerende fordelt på ca. 80 grupper. Derudover var der et antal studerende, der enten ikke kunne eller ville deltage, men i stedet valgte at arbejde med en opgave ude på skolerne Alle studerende have før start modtaget undervisning i innovation og kreative teknikker. Der var ligeledes før start etableret en aftale med følgende seks virksomheder: Nordea, Urtekram, Danish Crown, Royal Greenland, McDonald og Sundhedsdoktor.dk. Virksomhederne havde alle formuleret en problemstilling i relation til årets tema. Grupperne fik tildelt en af disse problemstillinger, og måtte herefter ved hjælp af kreativitet og innovation forsøge at formulere en vinderopgave. Forløbet var som følgende: Tirsdag den 26. januar: Start på den kreative fase: Fokus, idéskabelse, idéudvikling, idédesign, kl. 21. Første præsentation. Onsdag den 27. januar: Start på den innovative fase: Konceptdesign på maksimalt to idéer pr. gruppe præsenteres for ekspertpanel. Der udvælges en idé pr. gruppe til finpudsning. Torsdag den 28. januar: Messedag: Fra tidlig morgen arbejder alle grupperne med at etablere en messestand til præsentation for et dommerpanel. Før dommerpanelet begyndte deres arbejde, kom Jan Gintberg med et forfriskende indlæg omkring innovation og kreativitet. Dommerpanelet bestod af repræsentanter fra førnævnte virksomheder og udvalgte undervisere. Det var med stor tilfredshed, at vi kunne notere os, at ikke mindre end fem studerende fra DjH var repræsenteret blandt de vindende hold. Det vindende hold. Yderst til højre Christian Johnsen, der studerer til vvs-installatør på DjH. At vinde er i denne sammenhæng naturligvis resultatet af et teamwork, men selv om man ikke var blandt de vindende, kan man jo godt have gjort et godt stykke arbejde. I stedet for at fremhæve de der var med til at vinde penge og hæder, vil vi fremhæve alle de studerende, der deltog fra DjH, som værende nogle særdeles værdige ambassadører for vores uddannelser og skole. Derfor stor tak til de studerende fra DJH og to trætte medarbejdere. DjH punkt 17

18 Glimt fra Åbent Hus 2010 Lørdag i uge 5, 2010 slog vi traditionen tro dørene op, og inviterede den omliggende verden til et nærmere kig på skolen. Der er lidt divergerende opfattelse af, om vi havde flere eller færre besøgende end sidste år. Da vi endnu ikke har den ultimative metode til at få antal på vores gæster, kan vi ikke komme med et præcist besøgstal. af Anne Hansen Aamand Iagttagelser peger i retning af, at der i nogle afdelinger dagen igennem var en god strøm af gæster, andre steder var der lidt færre end vanligt. Hvert år forsøger vi at ryste op med nye tiltag, som vi håber, kan tiltrække gæster. I år var der lagt en ekstra konkurrence ind, og den var allerede meldt ud på invitationerne. Præmien var to af køleafdelingens små mål, og en ung mand fra Tørring, blev den heldige vinder. Rundt på skolen Plastafdelingen havde besøg af gamle elever, der via facebook var blevet opfordret til et gensyn på skolen i anledning af åbent hus dagen. I området ved indgangen til Industrivej trak lykkehjulet som altid gæsternes opmærksomhed. Samme sted havde huskunstner Niels Rahbæk stillet en stor plade op til et fælles maleri. Men hvad der nok så meget fangede folks opmærksomhed var, at han selv sad og tegnede karikaturtegninger af alle, der havde lyst til at sætte sig i stolen overfor. Det blev til en del i dagens løb. Hans Jørgen Christensen fra SolarVenti i Thorsø præsenterede solpaneler fra sin stand på Teknisk Akademi, og havde besøg af flere interesserede gæster. Blandt solpanelerne var en energifanger til varmepumpesystemer en solfanger der forbedrer effektiviteten på jordvarmeanlæg. Hans Jørgen Christensen havde medbragt en konkurrence for de studerende, og udloddet et UV panel til en værdi af kr. Fra sin vejlederstand, hvor Kim Top markedsførte de nye teknologuddannelser sammen med installatøruddannelserne, observerede han, at der var flere end vanligt, der søgte information personer gik målrettet efter at få en snak om de to nye uddannelser: energi- og automationsteknolog. 18 DjH punkt

19 På den anden side af torvet, i vejlederstanden ved elevinfo, blev to nye plastelever fra det lokale 10. kl. center tilmeldt grundforløbet til august. Næste gang Åbent Hus vender tilbage hvert år, og er der allerede nu nogen, der har gode idéer til fornyelse vil vi rigtigt gerne høre om det. Har du en idé til Åbent Hus 2011 kan du henvende dig til en fra koordineringsgruppen: Frank Gotfredsen, Kim Top, Ib Mohr, Peter Kjærsgaard, Jens Sørensen, Chris Klitte Thomasen, Niels Søndergaard eller Anne Hansen Aamand. DjH punkt 19

20 Skolehjemmet Vi har fået startet året op på skolehjemmet med en lidt usædvanlig situation. Vi kan uden besvær have plads til alle vores elever på EUD. Vi har kunnet mærke finanskrisens følger med færre uddannelsesaftaler, specielt indenfor el og tømrer uddannelserne, hvor vi samlet set har elever færre end sidste år. Situationen er dog ikke anderledes end tidligere, hvor vi har haft en nedgang i EUD elever på grund af mangel på arbejde. af Frank Gotfredsen Herligt med boldbanen. Man kan jo bare tage tøj på efter vejret. Det gør ikke så meget, at der er sne og is på banen, bare man har en bold, og trænger til at røre sig lidt. Det udløser en vækst inden for efteruddannelsen, og under normale omstændigheder ville vi ikke kunne tilbyde dem kursistværelser her på skolen, hvilket vi kan nu. I denne situation har vi fået værelserne i vores gamle kursusejendom frisket op med maling, nye gardiner og TV på værelserne, så de igen lever op til kravet for kursisterne. Så samlet set er der fuld belægning på skolehjemmet og kursusejendommen. Omkring årsskiftet har vi fået renoveret vores kælder ved motionsrummet. Gamle gulvtæpper og linoleum er fjernet, og der er lagt et nyt sportsgulv i det meste af denne kælderafdeling. Også væggene er frisket op med ny maling. Gamle og udtjente maskiner er kommet på pension, vægge er revet ned, og solarierne har udlevet deres tid på grund af stærke rapporter om skadevirkninger. Motionsrummet er blevet opdateret med blandt andet nye løbebånd, romaskine og en ny cros over trainer, hvor man kan løfte en masse jern. 20 DjH punkt skolepraktik Vidste du at: Elafdelingen fra uge 10 har ansat seks lærlinge i skolepraktik. De holder til i det lille lokale ved siden af lærerværelset, hvor de har indrettet skurvogn med alt hvad dertil hører: kaffemaskine, værktøjsskabe, plakater på væggene m.m. Pernille Stidsen er Mester. Hun står for at udfordre eleverne med praktiske opgaver, primært rundt på skolen. Har de seks lærlinge ikke fået en læreplads hos en elektriker inden der er gået tre måneder, så har Pernille kørt dem i stilling til at påbegynde H1 efter sommerferien.

21 Der er kommet pynt på væggene i motionsrummet med indrammede plakater, og i gangarealet har vores huskunstner Niels Rahbæk fået lov til at boltre sig på vægge og gulv med billedudsmykning, der kan give stof til eftertanke og fantasien frit spil. I den forbindelse havde vi i starten af året lavet arrangement omkring motionsrummet, hvor en fysioterapeut var inviteret til at komme og fortælle om kroppens muskelopbygning og brug af vores nye udstyr i motionsrummet med særlig opmærksomhed på håndværkerkroppen. Det er jo en kendt sag, at mange håndværkere på grund af forkerte arbejdsstillinger og løft får problemer med dele af kroppen, og det kan måske forebygges med rigtig træning. En god aften med stor tilslutning af vores elever. Vores første elevfest i år havde temaet Smagen af Danmark. Vi har elever fra hele landet, og det kunne være sjovt at tilbyde dem madretter fra deres egen egn, medens de er på vores skole. Så kunne de jo diskutere og fortælle om retterne fra deres egn. Køkkenet havde på sædvanlig vis tryllet yderst velsmagende retter frem fra alle dele af landet, og pyntet bistroen op til fest med flotte farver på duge og servietter og med udsmykning på bordene. En dejlig aften, hvor eleverne hyggede sig sammen på tværs af faggrænserne. Dejligt. Centralt er der et ønske om, at vi som skole med unge elever blander os med resten af verden, for blandt andet at udvide horisonten både fagligt og kulturelt. Det forsøger vi at tilgodese ved at orientere vores elever om, at de sammen med deres virksomhed kan overveje et praktikophold i udlandet som en del af deres uddannelse. Det er en oplagt mulighed, hvis virksomheden har afdelinger eller nære samarbejdspartnere i udlandet, at eleven får chancen for at tage en del af praktikopholdet der og få udbytte af de gevinster, der naturligt kan følge med både personligt og fagligt. I den forbindelse har vi afholdt en temaaften, hvor Ib Bæk Jensen fra skolens køleafdeling, der tidligere har haft lærlinge udstationeret i blandt andet Irland og England, fortalte om deres erfaring og reglerne omkring PIU, praktik i udlandet. Smagen af Danmark bringer smilet frem. Et stort ønske fra vores side er at medvirke til, at eleverne får så meget oplysning om trafiksikkerhed, som vi kan stoppe i dem. Vores elever er i den største risikogruppe i trafikken, mænd (drenge) i alderen fra 18 til 25 år. De topper i statistikken, når det gælder trafikulykker eller trafikdræbte. Derfor har vi igen haft besøg af det, der tidligere hed Rådet for større trafiksikkerhed, men nu er omdøbt til Sikker Trafik. En aften hvor der er fokus på synderne i trafikken: Fart, manglende sele og sprit. En rapportør fra Sikker Trafik holder et indlæg omkring de tre syndere, og efterfølgende er der en nær pårørende til en trafikdræbt, der fortæller sin historie om det at miste en kær, og hvor mange der egentlig er berørt af en sådan hændelse. En god og rørende aften, hvor der er langt mellem ordene efterfølgende. DjH punkt 21

22 Nyt fra personaleforeningen Personaleforeningen har nylig afholdt den årlige generalforsamling med deltagelse af 30 kolleger. I år var tre bestyrelsesmedlemmer på valg: af Peter Kjærsgaard Peter Wittendorff, Chris Thomasen og Peter Kjærsgård. Alle modtog, og fik, genvalg. Bestyrelsen består herefter af: Peter Kjærsgård Helle Jørgensen Peter Wittendorff Chris Thomasen Marianne Almskou Djuka Kaufmann, suppl. Kim Topp, suppl. På generalforsamlingen var en afstemning om dette års store sociale/kulturelle arrangement. Valget stod mellem Tre små mænd med Anders Bircow, Thomas Mørk og Asger Reher eller Randers Sommerrevy. Personaleforeningens bestyrelse administrerer desuden skolens gavefond. Bestyrelsen havde stillet forslag om at den månedlige indbetaling skulle sættes op fra 15,-/måned til 40,-/måned. Begrundelsen herfor er de mange mærkedage i 2010, som der gives gaver til. Alene i indeværende år er der 16 mærkedage i alt, med en samlet udbetaling på ca ,-. Hvis, og når, behovet falder igen, vil vi selvfølgelig nedsætte den månedlige indbetaling. Stigningen er gældende fra 1. marts Der var flertal for Randers Sommerrevy. Det foreløbige program for 2010 ser således ud: Lørdag d. 8 maj Djurs Sommerland (åbningsdagen) September Randers Sommerrevy (endelig tidspunkt udsendes senere) Efteråret Argentinsk aften med tango og vinsmagning (tidspunkt udmeldes senere) Onsdag d. 10. november Mortens Aften Fredag d. 3. december Julefrokost - igen i år er det Mercury Band som spiller op (bandet fra sidste år) Til alle arrangementer udsendes selvfølgelig mere detaljeret materiale i løbet af året. 22 DjH punkt

23 Navne NYT VELKOMMEN TIL: Reda Grazinskiene, rengøringsassistent Rengøringen, 4. januar Betina Skriver Nielsen, køkkenmedhjælper Køkkenet, 4. januar Michael Øelund, værkstedsassistent Elafdelingen, 1. februar Nik Sørensen, kok Køkkenet, 1. marts Trine Bak, køkkenmedhjælper Køkkenet, 18. januar TILLYKKE TIL: 65 år Peter Korsgaard 12. april år Peter Kjærsgaard 15. april 2010 Ib Bæk Jensen 16. maj år Reda Grazinskiene 26. april 2010 Dj h omtalt i uvm-stafetten Vidste du at: Undervisningministeriets stafetten, der handler om uddannelse var i marts omkring Christine Antorini (S). Hun havde fået til opgave at give et bud på, hvordan vi sikrer en uddannelsesgaranti, der imødekommer de unge og samtidig sikrer arbejdsmarkedet velkvalificeres arbejdskraft. Christine Antorini lægger blandt andet vægt på vigtigheden af mere prestige til erhvervsuddannelserne, uddannelsesgaranti og campusmiljøer. Under sidstnævnte skriver hun: Der skal etableres flere, moderne erhvervsfaglige kostskoler som Den jydske Haandværkerskole, hvor stærke håndværksmæssige traditioner kombineres med den nyeste teknologiske viden. Du kan læse hele Christine Antorinis stafetindlæg på Klik på fanebladet Stafetten. DjH punkt 23

24 Drømmer du om at gi karrieren et skub? På den ene side kan du læse videre til automationsteknolog med speciale i maskinog procesanlæg samt projektledelse. På den anden side kan du læse videre til energiteknolog med speciale i klima, varme og energianlæg på tværs af el og vvs. infomøde torsdag den 27. maj kl se mere på Den jydske Haandværkerskole Ellemosevej Hadsten Tlf: Teknolog annonce.indd 2 08/04/10 13:50:20 Den jydske Haandværkerskole Ellemosevej Hadsten Tlf: Fax:

udtrykket lever i harmoni med stedet

udtrykket lever i harmoni med stedet udtrykket lever i harmoni med stedet Den opmærksomme beskuer vil have iagttaget, at der er sket ting og sager på nogle af skolens gangarealer gennem det sidste halve års tid. Århuskunstneren Niels Rahbæk

Læs mere

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse.

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Billede på forsiden: Rekordforsøg 30 piger på samme toilet i pige ugen. Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Foredrag: Torsdag d. 17.

Læs mere

Rå og helt anderledes..

Rå og helt anderledes.. Rå og helt anderledes... Rå og helt anderledes.. Den er rå og meget spændende. Rikke Glerup har netop åbnet sin salon Glykkenheimer i Bjerringbro, og hendes mål er at henvende sig til de kunder, der tør

Læs mere

Hvorfor vælger unge en eud og hvad fastholder dem?

Hvorfor vælger unge en eud og hvad fastholder dem? Hvorfor vælger unge en eud og hvad fastholder dem? Præsentation og debat af hovedresultater fra forskningsprojektet Ind i undervisningsrummet på eud v/ videnskabelig assistent Rikke Brown, Center for Ungdomsforskning,

Læs mere

Mido vil være VVS montør

Mido vil være VVS montør Mido vil være VVS montør Af Hanne Brøndum Mido har været i Danmark i snart tre år. Han lærte dansk på Lærdansk i Odense, og han bestod danskuddannelse 2 i december 2012. I januar 2013 begyndte han på Syddansk

Læs mere

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces April 2015 1 2 3 Påskeferie 4 5 6 Ma 7 8 9 10 11 12 Sø Konfirmation 13 Ma Blå mandag Samtaler 3. klasse 14 15 16 To Skole/hjemsamtaler 3. klasse 17 18 19 20 21 Ti Generalforsamling 22 On Forårskoncert

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag.

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag. Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND V/ Formand Carsten Christensen Birkealle 7, 6710 Esbjerg V. Grundejerforeningen Jegum Ferieland. Bestyrelsens beretning 2015 Velkommen til den årlige generalforsamling

Læs mere

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012 Større trivsel, lavere sygefravær, mere tid til beboerne. Det er nogle af de ting, som Lean værktøjet PlusPlanneren har ført med sig. Den lyser op i hjørnet af kontoret med sin lysegrønne farve. Her giver

Læs mere

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være?

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være? Modul 4 Lytte, Opgave 1 Navn: Kursistnr.: Opgave 1 Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 15 2 3 1 X 1. Hvor høje skal kvinderne være? 160-180 165-190 160-170 165-180 2. Hvad

Læs mere

2014 Elevtrivselsundersøgelsen

2014 Elevtrivselsundersøgelsen 14 Elevtrivselsundersøgelsen For erhvervsuddannelserne Selandia - CEU Svarprocent: 64% (1927 besvarelser ud af 39 mulige) Elevtrivsel Selandia - CEU Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU Bedste resultat for

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Byens Avis og dens ansatte

Byens Avis og dens ansatte Byens Avis og dens ansatte Vores avis hedder byens avis. Vi er 13 ansatte, og vi hedder Janus, Matilde Degania, Christina, Hanne, Zenia, Asger, Mads, Joachim, Frederik, Patrick, Frida og Lena. Dens ansatte

Læs mere

I dag fredag er det sidste skoledag for tigerne Yes. I fodbold blev det som vanligt en sejr til lærerne (så vidt jeg lige kunne tælle sammen )

I dag fredag er det sidste skoledag for tigerne Yes. I fodbold blev det som vanligt en sejr til lærerne (så vidt jeg lige kunne tælle sammen ) Hold Øje Uge 22. Kort uge og et kort Hold Øje. I dag fredag er det sidste skoledag for tigerne Yes. I fodbold blev det som vanligt en sejr til lærerne (så vidt jeg lige kunne tælle sammen ) Vi er så småt

Læs mere

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger?

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Evaluering, forældre Hvilket hold har dit barn deltaget på? Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Har dit barn deltaget

Læs mere

Kreativitet. løfter elevernes faglighed. Af Søren Hansen & Christian Byrge, Aalborg universitet

Kreativitet. løfter elevernes faglighed. Af Søren Hansen & Christian Byrge, Aalborg universitet Kreativitet løfter elevernes faglighed Af Søren Hansen & Christian Byrge, Aalborg universitet I en ny pædagogisk model fra Aalborg universitet tilrettelægges den faglige undervisning som kreative processer.

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

EN VÆRDIBASERET SKOLE

EN VÆRDIBASERET SKOLE Lyst og evne til at bidrage til fællesskab Glæde og ansvarlighed Nye tanker ført ud i livet Høj faglighed der kan anvendes Evne til at udtrykke sig At forstå sig selv og andre EN VÆRDIBASERET SKOLE Det

Læs mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere - Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere Michael Svendsen har besluttet sig for at sige ja til respirator. Men den dag han ikke længere kan tale eller skrive, vil han have den slukket

Læs mere

Cappello Salonen er en del af min sjæl

Cappello Salonen er en del af min sjæl Cappello Salonen er en del af min sjæl Elisabeth Cappello har lagt al sin sjæl og al sin personlighed i indretningen af sin nybyggede salon i Grenå. Og stilen er enkel men med et tvist, for Elisabeth har

Læs mere

FAGRETNINGER ERHVERVSUDDANNELSERNE. Erhvervsskolen Nordsjælland. Esnord.dk. for dig, som vil starte på EUD direkte fra 9. eller 10.

FAGRETNINGER ERHVERVSUDDANNELSERNE. Erhvervsskolen Nordsjælland. Esnord.dk. for dig, som vil starte på EUD direkte fra 9. eller 10. Etablering og udvikling Erhvervsskolen Nordsjælland FAGRETNINGER PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE for dig, som vil starte på EUD direkte fra 9. eller 10. klasse Esnord.dk Erhvervsskolen Nordsjælland EUD EUX HHX

Læs mere

Hvilken karakter på 13-skalaen vil du give skolens undervisning og læringsmiljø?

Hvilken karakter på 13-skalaen vil du give skolens undervisning og læringsmiljø? UNDERVISNINGSMILJØUNDERSØGELSE /min mening om undervisningsmiljø og trivsel på skolen Hvilken linje/værksted går du på? Er du: kvinde: 29 (59,2%) mand: 20 (40,8%) Hvor gammel er du?_gennemsnit: 20,4 år.

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Af Marie Sørensen, børnehaveklasseleder i samtale med Marianne Thrane - Det vigtigste er, at børn får en god og en glad skolestart, siger Marie Sørensen.

Læs mere

2013 Elevtrivselsundersøgelsen

2013 Elevtrivselsundersøgelsen 13 Elevtrivselsundersøgelsen Den jydske Haandværkerskole Svarprocent: 93% (533 besvarelser ud af 572 mulige) Elevtrivsel 1 Den jydske Haandværkerskole Regionsgennemsnit EUD ekskl. SOSU (Region Midtjylland)

Læs mere

Evaluering af undervisningsmiljøet, uge 36, 2005

Evaluering af undervisningsmiljøet, uge 36, 2005 Evaluering af undervisningsmiljøet, uge 36, 2005 84 elever har spørgeskemaet. Alle tal er angivet i antal/procent. Er der JA 51. Rum, der særligt tiltaler dig (f.eks. pga. stemningen, farverne eller indretningen)?

Læs mere

EVALUERING AF TEAM HERNING 2014/15

EVALUERING AF TEAM HERNING 2014/15 EVALUERING AF TEAM HERNING 2014/15 15. august 2015. 1 INDHOLD OM EVALUERINGEN 3 PROCESBESKRIVELSE AF EVALUERINGEN 4 SAMMENFATNING 5 ER PROJEKT TEAM HERNING 2014/2015 LYKKEDES? 5 HVILKE LANGTIDSVIRKNINGER

Læs mere

3. og 4. årgang evaluering af praktik

3. og 4. årgang evaluering af praktik 3. og 4. årgang evaluering af praktik Februar 2013 52% af de spurgte har svaret 1. Hvor mange klasser har du haft timer i? Respondenter Procent 1 klasse 27 11,6% 2 klasser 73 31,3% 3 klasser 50 21,5% 4

Læs mere

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 Indholds fortegnelse Forord...3 Trænerens ansvar...4 Spillerens ansvar...5 Fælles regler for årgangene...6 Information...6 Deadlines...6 Forældre generelt...7

Læs mere

Opgave til coachstuderende: Der er indlagt nogle refleksionsopgaver i uddraget, som I bedes tage en snak om i grupper på 3.

Opgave til coachstuderende: Der er indlagt nogle refleksionsopgaver i uddraget, som I bedes tage en snak om i grupper på 3. Uddrag af en team-coachingsession. Opgave til coachstuderende: Der er indlagt nogle refleksionsopgaver i uddraget, som I bedes tage en snak om i grupper på 3. Forhistorie. Jeg,Birgitte er tilknyttet som

Læs mere

Science i børnehøjde

Science i børnehøjde Indledning Esbjerg kommunes indsatsområde, Science, som startede i 2013, var en ny måde, for os pædagoger i Børnhus Syd, at tænke på. Det var en stor udfordring for os at tilpasse et forløb for 3-4 årige,

Læs mere

Jeg ville udfordre eleverne med en opgave, som ikke umiddelbar var målbar; Hvor høj er skolens flagstang?.

Jeg ville udfordre eleverne med en opgave, som ikke umiddelbar var målbar; Hvor høj er skolens flagstang?. Hvor høj er skolens flagstang? Undersøgelsesbaseret matematik 8.a på Ankermedets Skole i Skagen Marts 2012 Klassen deltog for anden gang i Fibonacci Projektet, og der var afsat ca. 8 lektioner, fordelt

Læs mere

Månedsinformation. Skole og SFO

Månedsinformation. Skole og SFO Månedsinformation Skole og SFO Maj 2012 Siden sidst. Orientering omkring planlægningen af næste skoleår Som både skolebestyrelsen og jeg tidligere har været inde på, har det kommende skoleårs planlægning

Læs mere

Modul 3 Læsning, Opgave 1

Modul 3 Læsning, Opgave 1 Modul 3 Læsning, Opgave 1 Instruktion: Tid: Læs spørgsmålet. Find svaret i teksten. Skriv et kort svar. 5 minutter. 1. Hvad koster det for børn under 18 år? 2. Hvad hedder området, hvor man må spise sin

Læs mere

Bilag 2: Interviewguide

Bilag 2: Interviewguide Bilag 2: Interviewguide Tema Læsning og læsevanskeligheder Specialundervisning og itrygsæk Selvtillid/selvfølelse Praksisfællesskaber Spørgsmål 1. Hvordan har du det med at læse og skrive? 2. Hvad kan

Læs mere

Mellemtrin. Verdens bedste skole

Mellemtrin. Verdens bedste skole Verdens bedste skole Verdens bedste skole Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Hvad er en opfindelse/ innovation? Verdens bedste skole - idéfasen Verdens bedste skole - udvikling Verdens bedste

Læs mere

Den gode læreplads. Gode råd fra unge lærlinge

Den gode læreplads. Gode råd fra unge lærlinge Den gode læreplads Gode råd fra unge lærlinge Pjecen er produceret med udgangspunkt i et fokusgruppeinterview, hvor analysefirmaet NewInsigt har talt 7 lærlinge, som enten lige er udlært eller midt i deres

Læs mere

BØRNS GRAFISKE UDTRYK og TEGNESPROGLIGHED

BØRNS GRAFISKE UDTRYK og TEGNESPROGLIGHED BØRNS GRAFISKE UDTRYK og TEGNESPROGLIGHED I-tegnesættelse af børns kultur og symboler Projektforløb for ældstegruppen Sommerfuglen i Børnehuset Bagterp, Hjørring. Udformet og afviklet af Lina Franke Hedegaard

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Prøve i Dansk 1 November-december 2015 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse Idékatalog til MX - Forslag til rekruttering og fastholdelse 1 Hvad forstås ved frivilligt arbejde? På både Strategiseminaret (september 2012) og Klublederseminaret (november 2012) blev der diskuteret

Læs mere

Nyhedsbrev fra SFO februar 2012

Nyhedsbrev fra SFO februar 2012 Nyhedsbrev fra SFO februar 2012 Kære forældre Som skrevet ud til jer tidligere har vi fået et par nye ansigter i SFO. Shannon er vores nye studerende, som er her ½ år. Kristian er medhjælper og er her

Læs mere

Sta Stem! ga! - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? O M

Sta Stem! ga! - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? O M o Sta Stem! ga! o - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? / o T D A O M K E R I Indhold En bevægelsesøvelse hvor eleverne får mulighed for aktivt og på gulvet at udtrykke holdninger, fremsætte forslag

Læs mere

Sådan får I afdelingsbestyrelsen til at fungere godt

Sådan får I afdelingsbestyrelsen til at fungere godt Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 8 til afdelingsbestyrelserne: Sådan får I afdelingsbestyrelsen til at fungere godt Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Nyhedsbrev Regnbuen Januar 2017.

Nyhedsbrev Regnbuen Januar 2017. Nyhedsbrev Regnbuen Januar 2017. Så er vi godt i gang med 2017 og hermed det sidste nye herfra Regnbuen. Vi er rigtige glade for vores nye institution/lokaler og vi er ved at komme på plads. Vi indretter

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK)

På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK) På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK) Mandag d. 11 januar Endelig var den store dag kommet, hvor jeg skulle af sted til Østrig på skiferie med min klasse.

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 2012 1 Januar Februar 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte mail

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Ugebrev 45 Indskolingen 2014

Ugebrev 45 Indskolingen 2014 Ugebrev 45 Indskolingen 2014 Fælles info: Kære forældre til indskolingen. I skrivende stund er det ikke fredag endnu, men jeg er sikker på, at vi er mange, der har haft en dejlig Halloweenfest, når fredagen

Læs mere

10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi

10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi 10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi -følg guiden trin for trin og kom i mål 1. Find ud af, hvor du befinder dig At kende sit udgangspunkt er en vigtig forudsætning for at igangsætte en succesfuld

Læs mere

Hold øje uge 11. Kære alle. Endnu en uge er ved vejs ende. Solen er med os, som man kan se på billedet og sådan en sol lyder jo faktisk helt godt.

Hold øje uge 11. Kære alle. Endnu en uge er ved vejs ende. Solen er med os, som man kan se på billedet og sådan en sol lyder jo faktisk helt godt. Hold øje uge 11 Kære alle. Endnu en uge er ved vejs ende. Solen er med os, som man kan se på billedet og sådan en sol lyder jo faktisk helt godt. I denne uge afsluttede valgfagene. Et af valgfagene var

Læs mere

Uddannelse i Hadsund og Hobro

Uddannelse i Hadsund og Hobro Uddannelse i Hadsund og Hobro Velkommen til Tech College Mariagerfjord Tech College Mariagerfjord er en hyggelig erhvervsskole med to afdelinger den ene skønt beliggende i Hadsund, tæt ved naturområder

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 20+21+22 2015

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 20+21+22 2015 Grundlovsdag. Skolen har lukket Grundlovsdag, fredag den 5. juni. SFO har derfor åbent fra 06.15 til 12.00, idet der kun er tale om en ½ arbejdsdag/fridag! Husk i øvrigt at 5. juni også er Fars dag! Travl

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 Bestyrelsens beretning 2014 Bålfest Bålfest deltager vi traditionelt i hvert år, i det forgangne år kom vi ved arrangementet igennem med stor succes,der var bred forældre opbakning af både børnehave forældre,

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 26. ÅRGANG 2012 1 Maj Juni 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 1 2 J u l i 2 0 1 4 Velkommen I d

Læs mere

Ugen der gik Uge 24 Nyt ansigt på Hellum FRI fra 1. august

Ugen der gik Uge 24 Nyt ansigt på Hellum FRI fra 1. august Ugen der gik Uge 24 Nyt ansigt på Hellum FRI fra 1. august Fra 1. august og et halvt år frem har vi været så heldige at få tilbudt gratis ansættelse af en studerende fra den Pædagogiske Assistent Uddannelse

Læs mere

Månedsinformation. Skole og SFO

Månedsinformation. Skole og SFO Månedsinformation Skole og SFO Januar 2012 Siden sidst. Som tidligere nævnt, så har eleverne fra 4. 9. klasse svaret på et spørgeskema, som har dannet grundlag for vores undervisningsmiljøvurdering. Resultatet

Læs mere

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til:

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: 1 Professoren - flytter ind! 2015 af Kim Christensen Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: Shelley - for at bringe ideen på bane Professor - opdrætter - D. Materzok-Köppen

Læs mere

Hold Øje uge 4-2015. God weekend. Hilsen Peter

Hold Øje uge 4-2015. God weekend. Hilsen Peter Hold Øje uge 4-2015 Torsdag formiddag var skolens børn og voksne samlet til projekt- fortællinger. Det går i sin enkelthed ud på, at vi sammen lytter til en af projektgruppernes arbejde fra projekttimerne.

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

Dekoration Modul 9. Side 2 Dekorations Kursus Modul 9 2011 Che Bello Design

Dekoration Modul 9. Side 2 Dekorations Kursus Modul 9 2011 Che Bello Design Dekoration Modul 9 Velkommen til det niende og sidste modul i dit dekorationskursus. Du har nu været igennem en bred vifte af grundlæggende dekorations viden. Med den viden du nu har samt de opgaver du

Læs mere

Offentlig Styring, F14

Offentlig Styring, F14 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du modulets relevans

Læs mere

Nyhedsbrev April. Sjov og fart. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk - 1 -

Nyhedsbrev April. Sjov og fart. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk - 1 - Sjov og fart Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev April BEMÆRK DUS-avisen kan også ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder

Læs mere

elever en udfordring

elever en udfordring Giv dine elever en udfordring de sent vil glemme Kære Kontaktlærer Overvejer du at have elever med i Nordjyske Nyskabere eller har du allerede valgt at melde hold til? Denne folder gør både garvede kontaktlærere

Læs mere

ROSKILDE PRIVATE REALSKOLE

ROSKILDE PRIVATE REALSKOLE Skolelederens beretning: Skoleåret 2009/2010 Indledning: I Danmark har vi en helt speciel ordning, som gør vores skolesystem til noget helt unikt. Man har mulighed for at vælge, hvilken skole ens barn

Læs mere

Gentofte Skole elevers alsidige udvikling

Gentofte Skole elevers alsidige udvikling Et udviklingsprojekt på Gentofte Skole ser på, hvordan man på forskellige måder kan fremme elevers alsidige udvikling, blandt andet gennem styrkelse af elevers samarbejde i projektarbejde og gennem undervisning,

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

Brugerrådets beretning for

Brugerrådets beretning for Brugerrådets beretning for 2015 2016 Så er der igen gået et år og det har været spændende og udfordrende. Det der har fyldt mest i det år, der er gået er nok byggeriet. Vi startede allerede for et år siden,

Læs mere

Formandsberetning for Foreningen Agape 2014

Formandsberetning for Foreningen Agape 2014 Formandsberetning for Foreningen Agape 2014 Mange steder kan man læse at der mangles fordybelse. Hos de studerende på de videregående uddannelser, hos eleverne i folkeskolen, hos de ansatte i virksomheder

Læs mere

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie.

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie. NYT August 2015 Velkommen tilbage fra sommerferie. Hækken er klippet, vinduerne pudset og solen skinner. Det er dejligt at komme tilbage fra ferien og se så mange glade, friske og veloplagte elever. Flere

Læs mere

December Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne. Kold College. Svarprocent: 85% (462 besvarelser ud af 541 mulige)

December Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne. Kold College. Svarprocent: 85% (462 besvarelser ud af 541 mulige) December 2017 Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 85% (462 besvarelser ud af 541 mulige) Elevtrivsel Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU 82 82 83 83 [-3] [-4] 78 [-4] 83 86

Læs mere

HOLISt OG ANALYtIKER I dette hæfte har vi eksperimenteret med at kommunikere til holisterne på højresiderne og til analytikerne på venstresiderne.

HOLISt OG ANALYtIKER I dette hæfte har vi eksperimenteret med at kommunikere til holisterne på højresiderne og til analytikerne på venstresiderne. På uddannelsen Kommunikation med stil læringsstile på arbejdspladsen arbejdede kursisterne konkret med, hvordan vi kan omsætte vores viden om læringsstile til praksis. Hvordan kan vi indrette vores mødelokaler,

Læs mere

Af Jette Damgaard Foto: Anette Damgaard Bjørndal

Af Jette Damgaard Foto: Anette Damgaard Bjørndal Fotograf ved 22 et tilfælde Hun har selvfølgelig altid fotograferet sine egne tre børn. Men det var først, da Anette Damgaard Bjørndal ved et tilfælde blev skolefotograf, at hun fandt ud af, at hobbyen

Læs mere

SFO BAKKESKOLEN [FORFATTERENS NAVN] 1

SFO BAKKESKOLEN [FORFATTERENS NAVN] 1 [FORFATTERENS NAVN] 1 Nyt fra SFO Bakkeskolen Personale: Vi siger tak for tiden her til Anita og Jesper, som har været studerende. Anita og Jesper ønskes stor fornøjelse med udfordringerne fremover. Vi

Læs mere

UNGE LIGHED FÆLLESSKAB

UNGE LIGHED FÆLLESSKAB UNGE LIGHED FÆLLESSKAB TEMA: Kærester 2. årgang Nr. 2 Juni 2016 mener: Vi unge med særlige behov bestemmer selv, om vi vil have en kæreste. Vi bestemmer selv, hvem vi har sex med. Vi bestemmer selv, hvem

Læs mere

VID ERHVERVSUDDANNELSER

VID ERHVERVSUDDANNELSER METAL, MEKANIK, STRØM OG MAD VID ERHVERVSUDDANNELSER HVIS DU vil have en fremtid som faglært håndværker i en virskomhed, læse videre eller være selvstændig... VID ERHVERVSUDDANNELSER HER FÅR DU DEN BEDSTE

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Effektundersøgelse organisation #2

Effektundersøgelse organisation #2 Effektundersøgelse organisation #2 Denne effektundersøgelse er lavet på baggrund af interviews med etikambassadørerne, samt et gruppeinterview i aktivitets og samværstilbuddene. Denne undersøgelse er ikke

Læs mere

Å r g a n g N r. 4 - M a j

Å r g a n g N r. 4 - M a j Nyhedsbrevet Å r g a n g 1 7 - N r. 4 - M a j 2 0 1 1 Sommeren har taget over Ja det må siges, græsset gror og træer og buske grønnes og børnene modnes og vokser. Efter en lang vinter var det godt med

Læs mere

Brobygning. Velkommen til brobygning på ZBC Vordingborg. zbc.dk. Chr. Richardtsvej 43 4760 Vordingborg Tlf. 5578 8888. Vordingborg

Brobygning. Velkommen til brobygning på ZBC Vordingborg. zbc.dk. Chr. Richardtsvej 43 4760 Vordingborg Tlf. 5578 8888. Vordingborg zbc.dk Brobygning Vordingborg Velkommen til brobygning på ZBC Vordingborg zealand business college Chr. Richardtsvej 43 4760 Vordingborg Tlf. 5578 8888 zbc.dk Kære brobygningselev ZBC har både et handelsgymnasium

Læs mere

Beskrivelse af undervisningsmodellen Faglig læring pa Den Kreative Platform Søren Hansen, Aalborg universitet

Beskrivelse af undervisningsmodellen Faglig læring pa Den Kreative Platform Søren Hansen, Aalborg universitet Beskrivelse af undervisningsmodellen Faglig læring pa Den Kreative Platform Søren Hansen, Aalborg universitet I en ny pædagogisk model fra Aalborg universitet tilrettelægges den faglige undervisning som

Læs mere

Århus Friskoles Fredagsbrev d. 9. nov. 2012. Flittige hænder, rappe fødder og én i kassen!

Århus Friskoles Fredagsbrev d. 9. nov. 2012. Flittige hænder, rappe fødder og én i kassen! Århus Friskoles Fredagsbrev d. 9. nov. 2012 Flittige hænder, rappe fødder og én i kassen! 1 Kære børn, forældre og øvrige venner af Friskolen. Efter mange grundige overvejelser, har jeg i dag fortalt skolens

Læs mere

KUNST I BØRNEHØJDE PÅ VVFF

KUNST I BØRNEHØJDE PÅ VVFF Nyhedsbrev uge 06-2014 Side 1 Kunst i børnehøjde Side 4 Køkken Side 2 Nyt fra Troels Side 5-8 Børnehaven Side 3 Side 4 Kreativ med de ældste Fastelavn Side 9 Kalender, kontakt mm. KUNST I BØRNEHØJDE PÅ

Læs mere

Tæt forældresamarbejde gavner undervisning og fritid

Tæt forældresamarbejde gavner undervisning og fritid Tæt forældresamarbejde gavner undervisning og fritid Af Orla Nielsen i samtale med Lena Isager I flere klasser på Beder skole støtter forældrene op om skole-hjemsamarbejdet og deltager i traditionsrige

Læs mere

TalentCamp Aalborg 2015 Klostermarksskolen

TalentCamp Aalborg 2015 Klostermarksskolen TalentCamp Aalborg 2015 Klostermarksskolen 29.01-02.02 2015 TALENTCAMP AALBORG 2015 TalentCampDK afholder TalentCamp for talentelever i 7. klasse på Klostermarksskolen den 29. januar 2. februar 2015. Du

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering

Undervisningsmiljøvurdering Undervisningsmiljøvurdering på Margrethe Reedtz Skolen 2014 Afviklet på Margrethe Reedtz Skolen i marts 2014 Spørgsmål af Anette Næsted Nielsen og Morten Mosgaard Tekst og grafik af Morten Mosgaard Ryde

Læs mere

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 v/næstformand Trine Marqvard Nymann Jensen I har formentlig allerede set vores organisatoriske beretning måske har I ikke lige fået tygget jer igennem

Læs mere

Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND

Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND V/ Formand Carsten Christensen Birkealle 7, 6710 Esbjerg V. Grundejerforeningen Jegum Ferieland. Bestyrelsens beretning 2013 Allerførst velkommen til den årlige generalforsamling

Læs mere

TECH LEARNMARK.DK/TECH

TECH LEARNMARK.DK/TECH LEARNMARK TECH LEARNMARK.DK/TECH RESULTATER MULIGHEDER AMBITIONER Har du ambitioner om at tjene en god løn som faglært i en virksomhed, læse videre eller blive selvstændig? Vil du have mange muligheder,

Læs mere

Studerende? Bliv foredragsholder hos Talerøret og tjen 1500 kr. pr. foredrag

Studerende? Bliv foredragsholder hos Talerøret og tjen 1500 kr. pr. foredrag 1 Studerende? Bliv foredragsholder hos Talerøret og tjen 1500 kr. pr. foredrag Er du god til at forklare din viden for andre? Synes du, det er sjovt at stå på en scene? Kan du gøre indtryk på publikum?

Læs mere

Kan man se det på dem, når de har røget hash?

Kan man se det på dem, når de har røget hash? Kan man se det på dem, når de har røget hash? Når forældre og medarbejdere på de københavnske skoler gerne vil vide noget om unge og rusmidler, har U-turn et godt tilbud: To behandlere og en ung er klar

Læs mere

NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER. Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen

NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER. Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen Nye kolleger er gode kolleger Gode argumenter for integration Etniske minoriteter er en del af det

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2010

Tilfredshedsundersøgelse 2010 Tilfredshedsundersøgelse 2010 [Institutionsnavn] Spørgeskema Sådan udfylder du spørgeskemaet Du bedes besvare spørgeskemaet med udgangspunkt i de oplevelser og erfaringer, du har som studerende på [Institutionsnavn].

Læs mere

Gl. Åby Dagtilbud Område Silkeborgvej, Børn & Unge. Dagtilbudsavisen 4. udgave. Gl. Åby Dagtilbud

Gl. Åby Dagtilbud Område Silkeborgvej, Børn & Unge. Dagtilbudsavisen 4. udgave. Gl. Åby Dagtilbud Område Silkeborgvej, Børn & Unge Dagtilbudsavisen 4. udgave Gl. Åby Dagtilbud NR. 4 August 2013 Introduktion Ved dagtilbudsleder Tina Haugstrup Andersen Kære alle Velkommen tilbage efter sommerferien sikke

Læs mere

Horsens Gymnasium. ekskursion til udlandet må jeg indrømme, at jeg tog fejl. Du er velkommen til at kontakte skolen, hvis du har spørgsmål.

Horsens Gymnasium. ekskursion til udlandet må jeg indrømme, at jeg tog fejl. Du er velkommen til at kontakte skolen, hvis du har spørgsmål. Må vi præsentere... Horsens Gymnasium Horsens Gymnasium er et godt sted at lære og et godt sted at være. Vi ved, at hvis vores elever trives på skolen og oplever et godt fællesskab med deres klassekammerater

Læs mere