Metoder anvendt til validering af skalaer i LUP og resultater af analyser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Metoder anvendt til validering af skalaer i LUP og resultater af analyser"

Transkript

1 Metoder anvendt til validering af skalaer i LUP og resultater af analyser Af Karl Bang Christensen Associate Professor Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet Ved dannelsen af en skala sammenfatter man svarene fra en række spørgsmål, kaldet items, som alle handler om det samme emne. Dette er en mulighed, når de begreber, som items omhandler, enten ikke er direkte målbare eller kan indfanges ved et enkelt spørgsmål (item). Skalaer beregnes typisk, og også i LUP, ved at items kodes med heltal og at skalaen beregnes som summen af disse. Et typisk eksempel fra LUP på kodning med heltal er Slet ikke =1; I ringe grad =2; I nogen grad =3; I høj grad =4; I meget høj grad =5. Skalaer opfattes som valide måleredskaber, hvis de opfylder fire fundamentale krav: (i) svarene på items må kun afhænge systematisk af en enkelt underliggende variabel, (ii) den statistiske sammenhæng mellem svarene på de items, der indgår i skalaen, skal kunne forklares af denne underliggende variabel, (iii) et item må ikke fungere differentielt i den forstand, at visse grupper af personer har specielle forudsætninger for at svare positivt eller negativt på netop disse spørgsmål, (iv) den forventede værdi af svaret på et item skal afhænge monotont af værdien af den underliggende variabel. Det er en konsekvens af punkt ii, at en valid skala ikke kan indeholde flere versioner af samme item, eller indeholde items, hvor et svar fastlægger grænser for, hvad der meningsfuldt kan svares på i andre spørgsmål i samme skala. Det er en konsekvens af (iii), at man kan foretage en rimelig sammenligning af personer fra forskellige grupper. Skalaen skal være informationsmæssigt udtømmende i den forstand, at man udover at beregne den samlede score på samtlige spørgsmål ikke kan få mere at vide om den generelle egenskab, som skalaen måler. response theory modeller [1] er et velkendt valideringsværktøj, som udtrykker krav som f.eks. reliabilitet og kriterievaliditet. Dette gør anvendelsen af disse til en central del af skalavalideringen, men kravene i punkt i-iv giver også anledning til simplere tests af validitet [2,3]. Test for differentiel item funktion udføres med logistisk regression, som er en standard metode til at undersøge om enkelt-items fungerer forskelligt når der justeres for effekten af den samlede skalascore [4,5]. Når der findes evidens for differentiel item funktion suppleres dette fund af følgende grafiske fremstilling jf. bilag 1,2 og 3. For hvert enkeltitem rapporteres procentdelen af respondenter, som giver det laveste svar, procentdelen af respondenter som giver det højeste svar, korrelationen med de andre enkeltitems i skalaen, og korrelationen med summen af alle items i skalaen. Herudover rapporteres om der er fundet evidens for differentiel item funktion og, for de items hvor dette er tilfældet, vises en grafisk fremstilling af omfanget af den differentielle item funktion.

2 De efterfølgende sider beskriver resultaterne af disse analyser og illustrerer hvilke items, der fungerer differentielt. Spørgsmålet om differentiel item funktion er vurderet i forhold til variablene køn, alder (over/under 65 år), og indlæggelsestid (over/under 24 timer). Den statistiske validering af skalaerne sigter mod at afsløre, i hvor høj grad de skalaer, der konstrueres ud fra spørgsmålene i LUP, lever op til disse krav. Analyserne viser, at det gør de, men at der dog i flere tilfælde er tale om differentiel item funktion. Dette kan medføre, at målingen af den latente egenskab forvrænges, og det vil derfor som et led i valideringen blive undersøgt hvor meget den differentielle item funktion påvirker en senere sammenligning af hospitalsafdelinger. Dette gøres ved: (i) at betragte forskellen i forventet itemscore for forskellige niveauer af tilfredshed, som beskrevet ovenfor, og (ii) (ii) at vurdere størrelsesordenen af den forskel i tilfredshed, som fejlagtigt bliver estimeret for to hospitalsafdelinger, som har samme niveau af tilfredshed, men adskiller sig mht. demografi (f.eks. andel kvinder, andel som er indlagt under 24 timer, eller andelen som er over 65). Dette gøres for lav middel og højt niveau af overordnet tilfredshed og giver en øver grænse for hvor stor effekten af den differentielle item funktion kan være. Litteratur [1] Van der linden, W. J., & Hambleton, R. K. (1997). Handbook of Modern Response Theory. New York: Springer-Verlag. [2] Rosenbaum, P. R. (1984). Testing the conditional independence and monotonicity assumptions of item response theory. Psychometrika, 49(3), [3] Rosenbaum, PR. Criterion-related construct validity. Psychometrika, vol. 54, , 1989 [4] Holland, P.W. & Wainer, H. (Eds.). (1993). Differential Functioning. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum. [5] Zumbo, B. D. (1999). Handbook on the Theory and Methods of Differential Functioning (DIF): Logistic Regression Modeling as a Unitary Framework for Binary and Likert-type (Ordinal) Scores. Ottawa, ON: Department of National Defense, Directorate of Human Resources and Evaluation. 2

3 Bilag 1- Planlagt indlagte patienter: Resultat af skalavalideringen i LUP Personale Skalaen som måler tilfredshed med personale består af fem items, som alle er scoret således at høj score svarer til høj tilfredshed. Alle items er højt korrelerede, og de er alle højt korreleret med den samlede skalascore. Der er ingen evidens for differentiel item funktion. Var personalet forberedt på din ankomst til ambulatoriet Var personalet i ambulatoriet venligt og imødekommende? * Havde personalet sat sig ind i dit sygdomsforløb ved dit besøg? Havde personalet i ambulatoriet tid til dig? Var der mulighed for at tale med en læge om din behandling/undersøgelse? *: laveste svar-kategori bliver ikke brugt, Skalaen er således valid. Med hensyn til kriterievaliditet viser denne skala en stærk sammenhæng med den overordnede tilfredshed både bivariat (B=0.39, p<0.0001), justeret for køn, alder og indlæggelsestid (B=0.39, p<0.0001), og justeret for de øvrige skalaer (B=0.21, p<0.0001). Patientinvolvering Skalaen som måler tilfredshed med patientinvolvering består af fem items, som alle er scoret således at høj score Der er ingen evidens for differentiel item funktion. floor ceiling Spurgte personalet ind til din viden om din sygdom? Gav personalet dig mulighed for at deltage i beslutninger vedrørende din behandling? Gav personalet (efter aftale) dine pårørende mulighed for at deltage i beslutninger vedrøren de din behandling? Havde du samtaler med personalet om, hvordan du bedst håndterer din sygdom? Tog personalet hensyn til dine behov ved planlægningen af din udskrivelse?

4 Skalaen er således valid. Med hensyn til kriterievaliditet viser denne skala en stærk sammenhæng med den overordnede tilfredshed både bivariat (B=0.27, p<0.0001) og justeret for køn, alder og indlæggelsestid (B=0.27, p<0.0001), men ikke justeret for de øvrige skalaer (B=0.00, p=0.8304). Servicestandard Skalaen som måler tilfredshed med servicestandard består af fire items, der alle er scoret således at høj score Der var evidens for differentiel item funktion mht. til indlæggelsestid for to items, og evidens for differentiel item funktion mht. til alder for et enkelt item. Fik du dækket dit behov for mad og drikke <24t. Fik du dækket dit behov for ro til hvile og søvn? Fik du dækket dit behov for personlig hygiejne? Var der rent i afdelingens lokaler? <24t. >65 Differentiel item funktion: Det er ikke overraskende at der er en systematisk forskel på hvordan dem som var indlagt mindre end 24 timer svarer på disse spørgsmål. Ved en sammenligning af to, hypotetiske, afsnit med samme tilfredshed ville den samlede forskel som den differentielle item funktion ville give anledning til være af størrelsesorden Dette skal ses i forhold til den samlede skalas mulige værdier (0 til 16). For denne skala vil en forskel i gennemsnit mellem to afsnit, som er mindre end 0.6, ikke med sikkerhed tolkes som en generel forskel i tilfredshed med servicestandard hvis de to afsnit er forskelle hvad angår andelen af respondenter som er indlagt mindre end 24 timer. Hvad angår differentiel item funktion mht. alder afslørede analyserne en systematisk forskel på svaret på Var der rent i afdelingens lokaler? alt efter om respondenten var over eller under 65 år. Denne forskel viste sig dog kun at have minimal indflydelse på senere sammenligning af afsnit. Skalaen er således, med forbehold for den ovenfor beskrevne DIF, valid. Hvad angår kriterievaliditet viser denne skala en stærk sammenhæng med den overordnede tilfredshed både bivariat (B=0.41, p<0.0001), når der justeres for køn, alder og indlæggelsestid (B=0.43, p<0.0001), og når der justeres for de øvrige skalaer (B=0.18, p<0.0001). Information før og under indlæggelse Skalaen som måler tilfredshed med information før og under indlæggelse består af fem items, som alle er scoret således at høj score svarer til høj tilfredshed. Alle items er højt korrelerede, og alle er højt korreleret med den samlede skalascore. Der er var evidens for differentiel item funktion mht. indlæggelsestid for to items. Var du inden din indlæggelse, blevet informeret om, hvad der skulle ske under din indlæggelse? <24t. 4

5 Var den mundtlige information du fik under indlæggelsen forståelig? Fik du svar på de spørgsmål, du stillede mens du var indlagt? Fik du information om virkninger og bivirkninger ved den medicin, du fik, mens du var indlagt? <24t. Blev du løbende informeret om resultaterne af din behandling/undersøgelse? For det ene item Var du inden din indlæggelse, blevet informeret om, hvad der skulle ske under din indlæggelse? gav den differentielle item funktion anledning til forskelle af størrelsesorden 0.1. For det andet item Fik du information om virkninger og bivirkninger ved den medicin, du fik, mens du var indlagt? størrelsesorden For denne skala vil en forskel i gennemsnit mellem to afsnit, som er mindre end 0.3, ikke med sikkerhed tolkes som en generel forskel i tilfredshed med servicestandard hvis de to afsnit er forskelle hvad angår andelen af respondenter som er indlagt mindre end 24 timer. Skalaen er således, med forbehold for den ovenfor beskrevne DIF, valid. Med hensyn til kriterievaliditet viser denne skala en stærk sammenhæng med den overordnede tilfredshed både bivariat (B=0.37, p<0.0001), justeret for køn, alder og indlæggelsestid (B=0.37, p<0.0001), og justeret for de øvrige skalaer (B=0.16, p<0.0001). Udskrivelsesinfo Skalaen som måler tilfredshed med udskrivelsesinfo består af fire items, som alle er scoret således at høj score Der var evidens for differentiel item funktion mht. til alder for Blev du informeret om hvilke symptomer du skulle være opmærksom på efter din udskrivelse? og for differentiel item funktion mht. indlæggelsestid for Blev du informeret om den videre plan for dit forløb eksempelvis i forhold til opfølgning og genoptræning? Blev du informeret om hvilke symptomer du skulle være opmærksom på efter din udskrivelse? Blev du informeret om den videre plan for dit forløb eksempelvis i forhold til opfølgning og genoptræning? Blev du informeret om, hvor du kunne henvende dig med spørgsmål om din sygdom og behandling efter din indlæggelse? Fik du information om virkninger og bivirkninger ved ny medicin du skulle tage efter din udskrivelse? > <24t For Blev du informeret om hvilke symptomer du skulle være opmærksom på efter din udskrivelse? svarede dem over 65 systematisk lidt lavere selv om de i øvrigt havde samme niveau af tilfredshed. Denne systematiske forskel havde dog begrænset effekt (størrelsesorden 0.1) på forskellen mellem afsnit. For Blev du informeret om 5

6 den videre plan for dit forløb eksempelvis i forhold til opfølgning og genoptræning? svarede dem med indlæggelser under 24 timer generelt mindre positivt. Her var effekten på sammenligning af afsnit var af størrelsesorden For denne skala vil en forskel i gennemsnit mellem to afsnit, som er mindre end 0.2, således ikke med sikkerhed tolkes som en generel forskel hvis de to afsnit er forskelle hvad angår andelen af respondenter som er indlagt mindre end 24 timer. Skalaen er således, med forbehold for den ovenfor beskrevne DIF, valid. Med hensyn til kriterievaliditet viser denne skala en stærk sammenhæng med den overordnede tilfredshed både bivariat (B=0.33, p<0.0001) og justeret for køn, alder og indlæggelsestid (B=0.33, p<0.0001), men ikke justeret for de øvrige skalaer (B=0.05, p=0.0804). Overordnet tilfredshed Skalaen som måler overordnet tilfredshed består af tre items, som alle er scoret således at høj score svarer til høj tilfredshed. Alle items er højt korrelerede, og alle er højt korreleret med den samlede skalascore. Der var ingen evidens for differentiel item funktion item-total Er du tilfreds med den pleje, du modtog? Er du tilfreds med den lægelige behandling, du modtog? Er du alt i alt tilfreds med forløbet fra du blev indlagt til du blev udskrevet?

7 Bilag 2: Akut indlagte patienter: Resultat af skalavalideringen i LUP Modtagelse Skalaen som måler tilfredshed med modtagelse består af fire items, som alle er scoret således at høj score svarer til høj tilfredshed. Alle items er højt korrelerede, og alle er højt korreleret med den samlede skalascore. Der var evidens for differentiel item funktion mht. køn for et enkelt item. Oplevede du, at det gik hurtigt fra du ankom til sygehuset, til at du blev tilset af en sygeplejerske eller læge? Blev du ved ankomsten informeret om, hvad der skulle foregå ved starten af din indlæggelse? Tilbød personalet at informere dine pårørende om din situation i forbindelse med din ankomst til sygehuset? Spurgte personalet ind til dit forbrug af medicin, da du ankom på sygehuset? range of køn For Oplevede du, at det gik hurtigt fra du ankom til sygehuset, til at du blev tilset af en sygeplejerske eller læge? svarede kvinder systematisk højere end mænd. Dette er illustreret nedenfor Det fremgår at denne forskel er ret lille. En sammenligning af to afsnit med samme tilfredshed, men med forskellig kønsfordeling ville give anledning til systematiske forskelle af størrelsesordenen 0.1 til 0.2. For denne skala vil en forskel i gennemsnit mellem to afsnit, som er mindre end 0.2, således ikke med sikkerhed kunne tolkes som en generel forskel hvis de to afsnit er forskelle hvad angår andelen af kvinder blandt respondenter. Skalaen er, med forbehold for den ovenfor beskrevne DIF, valid. Med hensyn til kriterievaliditet viser denne skala en stærk sammenhæng med den overordnede tilfredshed både bivariat (B=0.63, p<0.0001) og justeret for køn, alder og indlæggelsestid (B=0.60, p<0.0001), men ikke når der justeres for de øvrige skalaer (B=0.06, p=0.2795). 7

8 Personale Skalaen som måler tilfredshed med personale består af fire items, som alle er scoret således at høj score svarer til høj tilfredshed. Alle items er højt korrelerede, og alle er højt korreleret med den samlede skalascore. Der var evidens for differentiel item funktion mht. køn for to items. range of Oplevede du at én eller flere person(er) havde et særligt ansvar for dit forløb fra du blev indlagt til du blev udskrevet? Var personalet på afdelingen venligt og imødekommende? køn Havde du mulighed for at tale med personalet om din pleje, når du havde behov for det? køn Havde du mulighed for at tale med en læge om din behandling, når du havde behov for det? For de to items Var personalet på afdelingen venligt og imødekommende? og Havde du mulighed for at tale med personalet om din pleje, når du havde behov for det? var der systematiske forskelle i hvordan kvinder og mænd svarede. Effekten af dette på en sammenligning af to afsnit er af en størrelsesorden 0.2 til 0.6. For denne skala kan en forskel i gennemsnit mellem to afsnit, af denne størrelsesorden ikke med sikkerhed tolkes som en generel forskel hvis de to afsnit ikke har samme andel af kvinder blandt respondenter. Skalaen er, med forbehold for den ovenfor beskrevne DIF, valid. Med hensyn til kriterievaliditet ses en stærk sammenhæng med den overordnede tilfredshed både bivariat (B=0.64, p<0.0001), justeret for køn, alder og indlæggelsestid (B=0.63, p<0.0001) og når der justeres for de øvrige skalaer (B=0.18, p=0.0027). Patientinvolvering Skalaen som måler tilfredshed med patientinvolvering består af fem items, som alle er scoret således at høj score To items fungerer differentielt mht. alder og et enkelt item fungerer differentielt mht. køn. range of Spurgte personalet ind til din viden om din sygdom? Gav personalet dig mulighed for at deltage i beslutninger vedrørende din behandling? >65 Gav personalet (efter aftale) dine pårørende mulighed for at deltage i beslutninger vedrørende din behandling? køn Havde du samtaler med personalet om, hvordan du bedst håndterer din sygdom? Tog personalet hensyn til dine behov ved planlægningen af din udskrivelse? >65 8

9 Svarene på de to items Gav personalet dig mulighed for at deltage i beslutninger vedrørende din behandling? og Tog personalet hensyn til dine behov ved planlægningen af din udskrivelse? var systematisk forskellige afhængig af alder, idet dem over 65 år svarede lavere på det første af disse men højere på det andet af disse items. Der var tale om små afvigelser (størrelsesorden omkring 0.2) og da forskellene går hver sin vej vil dette ikke kunne give anledning til særlig store systematiske forskel på afsnit som udelukkende skyldes en forskel i alder afsnittene imellem. For et enkelt item, Gav personalet (efter aftale) dine pårørende mulighed for at deltage i beslutninger vedrørende din behandling?, var der differentiel item funktion mht. til køn, idet kvinder systematisk svarede højere på dette item. Det vurderes på baggrund af dette for to afsnit med forskellig kønssammensætning kan en forskel på 0.3 ikke med sikkerhed siges at skyldes en general forskel i tilfredshed med patientinvolvering. Skalaen er altså, med forbehold for den ovenfor beskrevne DIF, valid. Med hensyn til kriterievaliditet viser denne skala en stærk sammenhæng med den overordnede tilfredshed både bivariat (B=0.35, p<0.0001) og justeret for køn, alder og indlæggelsestid (B=0.34, p<0.0001), men ikke justeret for de øvrige skalaer (B=0.00, p=0.74). Servicestandard Skalaen som måler tilfredshed med servicestandard består af fire items, som alle er scoret således at høj score Der var evidens for differentiel item funktion mht. indlæggelsestid for to items. range of Fik du dækket dit behov for mad og drikke Fik du dækket dit behov for ro til hvile og søvn? Fik du dækket dit behov for personlig hygiejne? <24 t Var der rent i afdelingens lokaler? <24 t Dem som var indlagt mindre end 24 timer svarede systematisk lavere på Fik du dækket dit behov for personlig hygiejne?, men højere på Var der rent i afdelingens lokaler?. Det vurderes på baggrund af disse fund at en forskel på to afsnit skal være større 0.2 før den kan med sikkerhed kan antages at afspejle en generel forskel i tilfredshed med servicestandard. 9

10 Skalaen er således, med forbehold for den ovenfor beskrevne DIF, valid. Hvad angår kriterievaliditet viser skalaen en stærk sammenhæng med overordnet tilfredshed både bivariat (B=0.50, p<0.0001) og justeret for køn, alder og indlæggelsestid (B=0.52, p<0.0001), men ikke justeret for de øvrige skalaer (B=0.23, p<0.0001). Info under indlæggelse Skalaen som måler tilfredshed med info under indlæggelse består af seks items, som alle er scoret således at høj score Der var ingen evidens for differentiel item funktion range of floor ceiling Var den mundtlige information du fik under indlæggelsen forståelig? Fik du svar på de spørgsmål, du stillede mens du var indlagt? Stemte de informationer, du fik fra forskelligt personale på afdelingen overens? Fik du information om virkninger og bivirkninger ved den medicin, du fik, mens du var indlagt? Blev du løbende informeret om resultaterne af din behandling/undersøgelse? Blev du løbende informeret om hvad der skulle foregå? Skalaen er således valid. Med hensyn til kriterievaliditet viser denne skal en stærk sammenhæng med den overordnede tilfredshed både bivariat (B=0.41, p<0.0001) og justeret for køn, alder og indlæggelsestid (B=0.41, p<0.0001) og justeret for køn, alder og indlæggelsestid, og justeret for de øvrige skalaer (B=0.25, p<0.0001). Udskrivelsesinfo Skalaen som måler tilfredshed med udskrivelsesinfo består af fire items, som alle er scoret således at høj score Der var ingen evidens for differentiel item funktion range of in- item- ter floor ceiling total Blev du informeret om hvilke symptomer du skulle være opmærksom på efter din udskrivelse? Blev du informeret om den videre plan for dit forløb eksempelvis i forhold til opfølgning og genoptræning? Blev du informeret om, hvor du kunne henvende dig med spørgsmål om din sygdom og behandling efter din indlæggelse? Fik du information om virkninger og bivirkninger ved ny medicin

11 du skulle tage efter din udskrivelse? Skalaen er således valid. Med hensyn til kriterievaliditet ses en stærk sammenhæng med den overordnede tilfredshed både bivariat (B=0.40, p<0.0001) og justeret for køn, alder og indlæggelsestid (B=0.39, p<0.0001), men ikke justeret for de øvrige skalaer (B=0.01, p=0.70). Overordnet tilfredshed Skalaen som måler overordnet tilfredshed består af tre items, som alle er scoret således at høj score svarer til høj tilfredshed. Alle items er højt korrelerede, og alle er højt korreleret med den samlede skalascore. Der var evidens for differentiel item funktion mht. køn for et item. range of Er du tilfreds med den pleje, du modtog? Er du tilfreds med den lægelige behandling, du modtog? køn Er du alt i alt tilfreds med forløbet fra du blev indlagt til du blev udskrevet? For Er du tilfreds med den lægelige behandling, du modtog? var der differentiel item funktion mht. køn idet kvinder systematisk var mindre tilfredse. Der var tale om systematiske afvigelser af størrelsesorden 0.2, og dermed skal en forskel på to afsnit være større end 0.2 for at kunne tolkes som en generel forskel hvis de to afsnit har forskellig kønssammensætning. 11

12 Bilag 3 Ambulante patienter: Resultat af skalavalideringen i LUP Personale Skalaen som måler tilfredshed med personale består af fire items, som alle er scoret således at høj score svarer til høj tilfredshed. Alle items er højt korrelerede, og alle er højt korreleret med den samlede skalascore. Der var ingen evidens for differentiel item funktion. total. Var personalet forberedt på din ankomst til ambulatoriet Var personalet i ambulatoriet venligt og imødekommende? * Havde personalet sat sig ind i dit sygdomsforløb ved dit besøg? Havde personalet i ambulatoriet tid til dig? Var der mulighed for at tale med en læge om din behandling/undersøgelse? *: laveste svar-kategori bliver ikke brugt Skalaen er således valid. Med hensyn til kriterievaliditet viser denne skala en stærk sammenhæng med den overordnede tilfredshed både bivariat (B=0.40, p<0.0001), justeret for køn, alder og indlæggelsestid (B=0.40, p<0.0001), og når der justeres for de øvrige skalaer (B=0.18, p<0.0001). Patientinvolvering Skalaen som måler tilfredshed med patientinvolvering består af fire items, som alle er scoret således at høj score To items fungerer differentielt mht. køn. Spurgte personalet ind til din viden om din sygdom? Gav personalet dig mulighed for at deltage i beslutninger vedrørende din behandling? Gav personalet (efter aftale) dine pårørende mulighed for at deltage i beslutninger vedrørende din behandling? Havde du samtaler med personalet om, hvordan du bedst håndterer din sygdom? total køn køn 12

13 Kvinder svarede systematisk højere på Gav personalet (efter aftale) dine pårørende mulighed for at deltage i beslutninger vedrørende din behandling?, men systematisk lavere på Havde du samtaler med personalet om, hvordan du bedst håndterer din sygdom? For begge disse items var der tale om en systematisk forskel af en størrelsesorden på cirka 0.3, men det vurderes at dette ikke vil kunne føre til systematiske forskelle i afsnitsgennemsnit. Skalaen er således, på trods af den ovenfor beskrevne DIF, valid. Med hensyn til kriterievaliditet viser denne skala en stærk sammenhæng med den overordnede tilfredshed både bivariat (B=0.31, p<0.0001) og justeret for køn, alder og indlæggelsestid (B=0.30, p<0.0001), men ikke når der justeres for de øvrige skalaer (B=0.06, p=0.08). Information Skalaen som måler tilfredshed med information består af fem items, som alle er scoret således at høj score svarer til høj tilfredshed. Alle items er højt korrelerede, og alle er højt korreleret med den samlede skalascore. Der var ingen evidens for differentiel item funktion. floor ceiling total 13

14 Var du inden dit besøg, blevet informeret om, hvad der skulle ske under besøget? Var den mundtlige information du fik under det ambulante besøg forståelig? Fik du svar på de spørgsmål, du stillede ved det ambulante besøg? Blev du informeret om, hvor du kunne henvende dig med spørgsmål om din sygdom og behandling efter dit besøg? Fik du information om virkninger og bivirkninger ved ny medicin du skulle tage efter besøget? Skalaen er således valid. Med hensyn til kriterievaliditet viser denne skala en stærk sammenhæng med den overordnede tilfredshed både bivariat (B=0.34, p<0.0001), justeret for køn, alder og indlæggelsestid (B=0.34, p<0.0001) og justeret for de øvrige skalaer (B=0.21, p<0.0001). Servicestandard Skalaen som måler tilfredshed med servicestandard består af fem items, som alle er scoret således at høj score Der var ingen evidens for differentiel item funktion. total. Var der rent i ambulatoriets lokaler? * Var der en tydelig skiltning til ambulatoriet på sygehuset (klinikken)? Passede ambulatoriets åbningstider til dine behov? Kunne du kontakte ambulatoriet ved behov? Var den telefoniske rådgivning, du modtog fra ambulatoriet efter besøget, brugbar? (Hvis du ikke modtog telefonisk rådgivning efter besøget skal du svare ikke relevant ) *: Ingen svarer slet ikke Skalaen er således valid. Med hensyn til kriterievaliditet ses en stærk sammenhæng med den overordnede tilfredshed både bivariat (B=0.32, p<0.0001), justeret for køn, alder og indlæggelsestid (B=0.33, p<0.0001) og når der justeres for de øvrige skalaer (B=0.11, p=0.0048). 14

15 Overordnet tilfredshed Skalaen som måler overordnet tilfredshed består af tre items, som alle er scoret således at høj score svarer til høj tilfredshed. Alle items er højt korrelerede, og alle er højt korreleret med den samlede skalascore. Der var ingen evidens for differentiel item funktion. total. Er du tilfreds med den pleje, du modtog? Er du tilfreds med den lægelige behandling, du modtog? Er du alt i alt tilfreds med besøgets forløb?

LUP. Patienters oplevelser i Region Nordjylland. Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på vegne af Region Nordjylland

LUP. Patienters oplevelser i Region Nordjylland. Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på vegne af Region Nordjylland Spørgeskemaundersøgelse med svar fra 15.285 patienter 2014 LUP Patienters oplevelser i Region Nordjylland Indeholder også hovedresultater fra LUP Fødende 2014 Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse

Læs mere

Nedenfor er angivet svarprocent for de tre undersøgelser i LUP somatik 2015.

Nedenfor er angivet svarprocent for de tre undersøgelser i LUP somatik 2015. LUP somatik 015 Dette notat opsummerer centrale tendenser fra LUP somatik 015. Resultaterne fra LUP somatik 015 er offentliggjort i uge 11 016. LUP somatik er opdelt i tre undersøgelser for henholdsvis

Læs mere

Medicinsk Afdeling Hospitalsenhed Horsens

Medicinsk Afdeling Hospitalsenhed Horsens Akut indlagte patienters oplevelser: Medicinsk Afdeling Hospitalsenhed Horsens Modtagelse - spørgsmål 1, 2, 3 og 4 Personale - spørgsmål 7, 8, 9 og 10 Patientinvolvering - spørgsmål 11, 12, 13, 14 og 15

Læs mere

Aleris-Hamlet Hospitaler - Privathospitalernes offentlige patienter

Aleris-Hamlet Hospitaler - Privathospitalernes offentlige patienter Planlagt indlagte patienters oplevelser: Aleris-Hamlet Hospitaler - Privathospitalernes offentlige patienter Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 Ventetid ved ankomst - spørgsmål 2 Patientinvolvering

Læs mere

Endoskopiklinikken Århus - Brancheforeningen

Endoskopiklinikken Århus - Brancheforeningen Planlagt ambulante patienters oplevelser: Endoskopiklinn Århus - Brancheforeningen Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 (104) 4,37 Ventetid - spørgsmål 2 (104) 3,95 Patientinvolvering - spørgsmål 9, 10,

Læs mere

Den landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser LUP somatik 2016

Den landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser LUP somatik 2016 Procent Den landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser LUP somatik 2016 Dette notat opsummerer centrale tendenser fra LUP somatik 2016. Resultaterne fra LUP somatik 2016 er offentliggjort i uge 11,

Læs mere

Sydvestjysk Sygehus - Region Syddanmark

Sydvestjysk Sygehus - Region Syddanmark Akut indlagte patienters oplevelser: Sydvestjysk Sygehus - Region Syddanmark Modtagelse - spørgsmål 1, 2, 3 og 4 (1062) Personale - spørgsmål 7, 8, 9 og 10 (1047) 3,97 4,07 Patientinvolvering - spørgsmål

Læs mere

Tand- Mund- og Kæbekir. Afdeling O Aarhus universitetshospital

Tand- Mund- og Kæbekir. Afdeling O Aarhus universitetshospital Planlagt indlagte patienters oplevelser: Tand- Mund- og Kæbekir. Afdeling O Aarhus universitetshospital Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 (24) 4,06 Ventetid ved ankomst - spørgsmål 2 (22) Patientinvolvering

Læs mere

LUP har gennemgået en evaluering og dermed en større ændring og er fra 2014 derfor kommet i et nyt koncept:

LUP har gennemgået en evaluering og dermed en større ændring og er fra 2014 derfor kommet i et nyt koncept: Aarhus Universitetshospital Til Kvalitetsrådet Kvalitet Nørrebrogade 44 DK-8000 Aarhus C Tel. +45 7845 0000 auh@rm.dk www.auh.dk Resultater for LUP 2014 ambulante og indlagte patienter AUH har nu modtaget

Læs mere

Øjenafdeling J Aarhus universitetshospital

Øjenafdeling J Aarhus universitetshospital Planlagt indlagte patienters oplevelser: Øjenafdeling J Aarhus universitetshospital Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 (38) 4,47 Ventetid ved ankomst - spørgsmål 2 (39) 4,32 G Patientinvolvering - spørgsmål

Læs mere

Gildhøj Privathospital - Brancheforeningen

Gildhøj Privathospital - Brancheforeningen Planlagt ambulante patienters oplevelser: Gildhøj Privathospital - Brancheforeningen Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 (180) 4,37 Ventetid - spørgsmål 2 (182) 4,14 Patientinvolvering - spørgsmål 9,

Læs mere

Nørmark Privathospital, Ortopædkirurgi Nørmark Privathospital

Nørmark Privathospital, Ortopædkirurgi Nørmark Privathospital Planlagt ambulante patienters oplevelser: Nørmark Privathospital, Ortopædkirurgi Nørmark Privathospital Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 (125) 4,48 Ventetid - spørgsmål 2 (128) 4,31 Patientinvolvering

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for planlagt indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for planlagt indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Afsnitsrapport for planlagt indlagte patienter på Sengeafsnit A20 Børneafdeling A Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

Tand- Mund- og Kæbekir. Afdeling O Aarhus universitetshospital

Tand- Mund- og Kæbekir. Afdeling O Aarhus universitetshospital Planlagt ambulante patienters oplevelser: Tand- Mund- og Kæbekir. Afdeling Aarhus universitetshospital Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 (189) 4,53 Ventetid - spørgsmål 2 (185) Patientinvolvering -

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Afsnitsrapport for Ambulante patienter på Knæ-Ambulatoriet Ortopædkirurgisk afdeling Hospitalsenhed Midt Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Gynækologisk-obstetrisk afdeling G Regionshospitalet Randers

Gynækologisk-obstetrisk afdeling G Regionshospitalet Randers Planlagt indlagte patienters oplevelser: ynækologisk-obstetrisk afdeling Regionshospitalet Randers Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 (20) 4,28 Ventetid ved ankomst - spørgsmål 2 (20) Patientinvolvering

Læs mere

Kong Chr. Xs Gigthospital, Gråsten - Privathospitalernes offentlige patienter

Kong Chr. Xs Gigthospital, Gråsten - Privathospitalernes offentlige patienter Planlagt ambulante patienters oplevelser: Kong Chr. Xs Gigthospital, Gråsten - Privathospitalernes offentlige patienter Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 (268) 4,46 Ventetid - spørgsmål 2 (258) Patientinvolvering

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Afsnitsrapport for Ambulante patienter på Knæ- og sår-ambulatoriet Center for planlagt kirurgi Hospitalsenhed Midt Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Bornholms Hospital - Region Hovedstaden

Bornholms Hospital - Region Hovedstaden Planlagt ambulante patienters oplevelser: Bornholms Hospital - Region Hovedstaden Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 (398) 4,32 Ventetid - spørgsmål 2 (385) 3,93 Patientinvolvering - spørgsmål 9, 10,

Læs mere

Videncenter for Reumatologi og Rygsygdomme VVR Rigshospitalet

Videncenter for Reumatologi og Rygsygdomme VVR Rigshospitalet Planlagt indlagte patienters oplevelser: Videncenter for Reumatologi og Rygsygdomme VVR Rigshospitalet Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 Ventetid ved ankomst - spørgsmål 2 Patientinvolvering - spørgsmål

Læs mere

Aleris-Hamlet Hospitaler - Privathospitalernes offentlige patienter

Aleris-Hamlet Hospitaler - Privathospitalernes offentlige patienter Planlagt ambulante patienters oplevelser: Aleris-Hamlet Hospitaler - Privathospitalernes offentlige patienter Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 Ventetid ved ankomst - spørgsmål 2 Patientinvolvering

Læs mere

Urologisk Afdeling Hospitalsenheden Midt

Urologisk Afdeling Hospitalsenheden Midt Planlagt ambulante patienters oplevelser: Urologisk Afdeling Hospitalsenheden Midt Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 (262) 4,30 Ventetid - spørgsmål 2 (257) 4,00 Patientinvolvering - spørgsmål 9, 10,

Læs mere

Aleris-Hamlet Hospitaler - Privathospitalernes offentlige patienter

Aleris-Hamlet Hospitaler - Privathospitalernes offentlige patienter Planlagt ambulante patienters oplevelser: Aleris-Hamlet Hospitaler - Privathospitalernes offentlige patienter Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 (849) 4,49 Ventetid - spørgsmål 2 (843) 4,19 Patientinvolvering

Læs mere

Pædiatrisk afdeling Hospitalsenhed Horsens

Pædiatrisk afdeling Hospitalsenhed Horsens Planlagt ambulante patienters oplevelser: Pædiatrisk afdeling Hospitalsenhed Horsens Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 (69) 4,46 Ventetid - spørgsmål 2 (66) 3,89 Patientinvolvering - spørgsmål 9, 10,

Læs mere

IVF-klinikken Hospitalsenhed Horsens

IVF-klinikken Hospitalsenhed Horsens Planlagt ambulante patienters oplevelser: IVF-klinikken Hospitalsenhed Horsens Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 (193) 4,54 Ventetid - spørgsmål 2 (191) Patientinvolvering - spørgsmål 9, 10, 11 og

Læs mere

Region Nordjylland. Planlagt ambulante patienters oplevelser: LUP 2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Region Nordjylland. Planlagt ambulante patienters oplevelser: LUP 2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Planlagt ambulante patienters oplevelser: Region Nordjylland Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 (10393) 4,40 Ventetid - spørgsmål 2 (10226) Patientinvolvering - spørgsmål 9, 10, 11 og 12 (9049) 3,84

Læs mere

Sydvestjysk Sygehus - Region Syddanmark

Sydvestjysk Sygehus - Region Syddanmark Planlagt indlagte patienters oplevelser: Sydvestjysk Sygehus - Region Syddanmark Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 (506) Ventetid ved ankomst - spørgsmål 2 (514) 4,09 4,02 Patientinvolvering - spørgsmål

Læs mere

Behandlingsafdeling Gildhøj Privathospital

Behandlingsafdeling Gildhøj Privathospital Planlagt indlagte patienters oplevelser: Behandlingsafdeling Gildhøj Privathospital Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 Ventetid ved ankomst - spørgsmål 2 Patientinvolvering - spørgsmål 9, 10, 11, 12

Læs mere

Hjertemedicinsk Afdeling B OUH Odense og Svendborg

Hjertemedicinsk Afdeling B OUH Odense og Svendborg Planlagt ambulante patienters oplevelser: Hjertemedicinsk Afdeling B OUH Odense og Svendborg Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 (250) 4,44 O Ventetid - spørgsmål 2 (243) 4,22 O Patientinvolvering -

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Afsnitsrapport for Ambulante patienter på Reumatologisk ambulatorium Medicinsk afdeling Hospitalsenheden Horsens Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Lungemedicinsk Afdeling J OUH Odense og Svendborg

Lungemedicinsk Afdeling J OUH Odense og Svendborg Akut indlagte patienters oplevelser: Lungemedicinsk Afdeling J OUH Odense og Svendborg Modtagelse - spørgsmål 1, 2, 3 og 4 (53) Personale - spørgsmål 7, 8, 9 og 10 (55) 3,90 4,08 Patientinvolvering - spørgsmål

Læs mere

Hæmatologisk afsnit A120H (Vejle) Sygehus Lillebælt

Hæmatologisk afsnit A120H (Vejle) Sygehus Lillebælt Hæmatologisk afsnit A120H (Vejle) Sygehus Lillebælt Spørgeskemaet er udsendt til 44 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 73 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Gyn Ambulatorium Samsø Sundheds- og Akuthus Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Speciallægeklinikken Centralen - Privathospitalernes offentlige patienter

Speciallægeklinikken Centralen - Privathospitalernes offentlige patienter Planlagt ambulante patienters oplevelser: Speciallægeklinn Centralen - Privathospitalernes offentlige patienter Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 (131) 4,47 Ventetid - spørgsmål 2 (129) 4,05 Patientinvolvering

Læs mere

Plastikkirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Plastikkirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Plastikkirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 296 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 71

Læs mere

Hæmatologisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Hæmatologisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Hæmatologisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 117 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 61 % af

Læs mere

Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 242 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012.

Læs mere

Kirurgisk afdeling (Esbjerg) Sydvestjysk Sygehus

Kirurgisk afdeling (Esbjerg) Sydvestjysk Sygehus Kirurgisk afdeling (Esbjerg) Sydvestjysk Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 401 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 52 % af disse svarede på spørgeskemaet. På

Læs mere

PTU Rehabiliteringscenter - Privathospitalernes offentlige patienter

PTU Rehabiliteringscenter - Privathospitalernes offentlige patienter Planlagt ambulante patienters oplevelser: PTU Rehabiliteringscenter - Privathospitalernes offentlige patienter Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 (163) Ventetid - spørgsmål 2 (136) 4,44 4,53 Patientinvolvering

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Det Palliative Team Kræftafdelingen Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Behandlingsafsnit Øjenlægerne Glostrup Centrum

Behandlingsafsnit Øjenlægerne Glostrup Centrum Planlagt ambulante patienters oplevelser: Behandlingsafsnit Øjenlægerne Glostrup Centrum Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 Ventetid ved ankomst - spørgsmål 2 Patientinvolvering - spørgsmål 9, 10, 11

Læs mere

Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling Aalborg Sygehus

Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling Aalborg Sygehus Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling Aalborg Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 215 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 60 % af disse svarede på spørgeskemaet. På

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Afsnitsrapport for Ambulante patienter på F-Demens NEUROLOGISK AFD. F Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for Akut indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for Akut indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Afsnitsrapport for Akut indlagte patienter på R170 Hæm. Sengeafsnit HÆMATOLOGISK AFD. R Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Plastikkirurgisk afdeling Roskilde Sygehus, Sygehus Nord

Plastikkirurgisk afdeling Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Plastikkirurgisk afdeling Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Spørgeskemaet er udsendt til 116 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 66 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Behandlingsafdeling Gildhøj Privathospital

Behandlingsafdeling Gildhøj Privathospital Planlagt ambulante patienters oplevelser: Behandlingsafdeling Gildhøj Privathospital Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 Ventetid ved ankomst - spørgsmål 2 Patientinvolvering - spørgsmål 9, 10, 11 og

Læs mere

Behandlingsafsnit (indlagte) Ciconia, Århus Privathospital

Behandlingsafsnit (indlagte) Ciconia, Århus Privathospital LUP 2012 Indlagte Behandlingsafsnit (indlagte) Ciconia, Århus Privathospital Spørgeskemaet er udsendt til 26 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 77 % af disse

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Afsnitsrapport for Ambulante patienter på Hjertemedicinsk ambulatorium Herning Medicinsk afdeling Hospitalsenheden Vest Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Afsnitsrapport for Ambulante patienter på Gynækologisk Dagkirurgi Viborg Kvindeafdelingen Hospitalsenhed Midt Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

Behandlingsafsnit (indlagte) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus

Behandlingsafsnit (indlagte) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Behandlingsafsnit (indlagte) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Spørgeskemaet er udsendt til 36 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 9. august til 31. oktober 2013. 86 % af disse svarede på

Læs mere

Hjertemedicinsk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Hjertemedicinsk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Hjertemedicinsk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 399 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 9. august til 31. oktober 2013. 68

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Afsnitsrapport for Ambulante patienter på Lunge-Ambulatoriet Diagnostisk Center Hospitalsenhed Midt Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for akut indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for akut indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Afsnitsrapport for akut indlagte patienter på Afsnit for Nyfødte - RHV Børn og Unge Hospitalsenhed Midt Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for planlagt indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for planlagt indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Afsnitsrapport for planlagt indlagte patienter på V08 Karkirurgisk Sengeafsnit - RHV Karkirurgisk Sengeafdeling Viborg Hospitalsenhed Midt Den Landsdækkende

Læs mere

Behandlingsafsnit (indlagte) Bodylift Center v. Plastikkirurg Andreas Printzlau

Behandlingsafsnit (indlagte) Bodylift Center v. Plastikkirurg Andreas Printzlau LUP 2013 (Brancheforeningen) Indlagte Behandlingsafsnit (indlagte) Bodylift Center v. Plastikkirurg Andreas Printzlau Spørgeskemaet er udsendt til 19 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 9. august

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for akut indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for akut indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Afsnitsrapport for akut indlagte patienter på Børne Akutmodtagelse - HEV Børneafdeling Hospitalsenheden Vest Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Hæmatologisk afdeling Herlev Hospital

Hæmatologisk afdeling Herlev Hospital Hæmatologisk afdeling Herlev Hospital Spørgeskemaet er udsendt til 155 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 63 % af disse svarede på spørgeskemaet. På landsplan

Læs mere

Onkologisk afdeling Herlev Hospital

Onkologisk afdeling Herlev Hospital Onkologisk afdeling Herlev Hospital Spørgeskemaet er udsendt til 246 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 57 % af disse svarede på spørgeskemaet. På landsplan svarede

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Dialyse-afsnittet Nyremedicinsk Ambulatorium Viborg Hospitalsenhed Midt Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Lunge Amb. - HEH Medicinsk Ambulatorium Hospitalsenheden Horsens Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Kongevejsklinikken Kongevejsklinikken

Kongevejsklinikken Kongevejsklinikken LUP 2012 Ambulante Kongevejsklinikken Kongevejsklinikken Undersøgelsen er blandt 30 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 67 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Ambulant Kemoterapi Onkologisk Ambulatorium D Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 2014 Udvidet patientgrupper Kort indlæggelsestid Nationale spørgsmål Nationale temaspørgsmål

Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 2014 Udvidet patientgrupper Kort indlæggelsestid Nationale spørgsmål Nationale temaspørgsmål Dato: 1.0.01 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 01 Dette notat opsummerer centrale tendenser fra LUP somatik 01. Resultaterne fra LUP somatik 01 er offentliggjort i uge 17. Konceptet

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 REGONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATENTUNDERSØGELSER 2015 Krydstabeller for ambulante patienter på Neurokirurgisk Afdeling NK Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 REGONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATENTUNDERSØGELSER 2015 Krydstabeller for ambulante patienter på Lungemedicinsk Afdeling LUB Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling, ambulatorium Rigshospitalet

Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling, ambulatorium Rigshospitalet Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling, ambulatorium Rigshospitalet Undersøgelsen er blandt 698 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012.

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Afsnitsrapport for Ambulante patienter på Lungemedicinsk Ambulatorium Skive Medicinsk afdeling Hospitalsenhed Midt Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Friklinikken - Varicer Friklinikken Silkeborg Hospitalsenhed Midt Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Plastikkirurgisk ambulatorium Roskilde Sygehus, Sygehus Nord

Plastikkirurgisk ambulatorium Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Plastikkirurgisk ambulatorium Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Undersøgelsen er blandt 397 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 65 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Behandlingsafsnit (ambulante) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus

Behandlingsafsnit (ambulante) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Behandlingsafsnit (ambulante) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Undersøgelsen er blandt 215 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2013. 58 % af disse svarede

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Afsnitsrapport for Ambulante patienter på Nyre-Ambulatoriet Medicinsk afdeling Hospitalsenhed Midt Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Afsnitsrapport for Ambulante patienter på Nyremedicinsk ambulatorium Holstebro Medicinsk afdeling Hospitalsenheden Vest Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Klinik Holter Afdeling For Hjertesygdomme Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for akut indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for akut indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Afsnitsrapport for akut indlagte patienter på Sengeafsnit Medicinsk Hepato-Gastro-Enterologisk Afdeling V Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for akut indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for akut indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Afsnitsrapport for akut indlagte patienter på Medicinsk Sengeafsnit 4 - Randers Medicinsk Overafd. M Regionshospitalet Randers Den Landsdækkende

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for Akut indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for Akut indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Afsnitsrapport for Akut indlagte patienter på Børne Sengeafsnit 2 Børneafdeling Hospitalsenheden Vest Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for akut indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for akut indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Afsnitsrapport for akut indlagte patienter på Sengesafsnit R170 Hæmatologisk Afdeling R Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Kirurgisk Dagkirurgi Herning Kirurgisk Dagkirurgi Herning Hospitalsenheden Vest Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for Planlagt indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for Planlagt indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Afsnitsrapport for Planlagt indlagte patienter på K11-1 Kirurgisk Sengeafsit Kirurgisk afdeling Hospitalsenhed Midt Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 2014 LUP somatik 2014 Udvidet patientgrupper Kort indlæggelsestid Nationale spørgsmål

Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 2014 LUP somatik 2014 Udvidet patientgrupper Kort indlæggelsestid Nationale spørgsmål Dato: 7.03.01 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 01 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser (LUP) er en årlig landsdækkende spørgeskemaundersøgelse af patienters oplevelser

Læs mere

OUH Odense og Svendborg - Region Syddanmark

OUH Odense og Svendborg - Region Syddanmark Planlagt indlagte patienters oplevelser: OH Odense og Svendborg - Region Syddanmark Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 Ventetid ved ankomst - spørgsmål 2 Patientinvolvering - spørgsmål 9, 10, 11, 12

Læs mere

Medicinsk Hepato-gastroenterologisk Afdeling V (361 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital

Medicinsk Hepato-gastroenterologisk Afdeling V (361 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital Medicinsk Hepato-gastroenterologisk Afdeling V (361 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital Spørgeskemaet er udsendt til 214 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 30. oktober

Læs mere

Mammakirurgisk ambulatorium Ringsted Sygehus, Sygehus Syd

Mammakirurgisk ambulatorium Ringsted Sygehus, Sygehus Syd Mammakirurgisk ambulatorium Ringsted Sygehus, Sygehus Syd Undersøgelsen er blandt 398 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 65 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Børneafdelingen (241 i Herning) Hospitalsenheden Vest

Børneafdelingen (241 i Herning) Hospitalsenheden Vest Børneafdelingen (241 i Herning) Hospitalsenheden Vest Spørgeskemaet er udsendt til 154 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 30. oktober 2011. 51 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Plastikkirurgisk Afdeling Z (231 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital

Plastikkirurgisk Afdeling Z (231 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital Plastikkirurgisk Afdeling Z (231 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital Spørgeskemaet er udsendt til 163 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 30. oktober 2011. 79 % af disse

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Lungemedicinsk Ambulatorium Holstebro Lungemedicinsk Ambulatorium Holstebro Hospitalsenheden Vest Den

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Skulder- og Albue-ambulatoriet Ortopædkirurgisk Ambulatorium Viborg Hospitalsenhed Midt Den Landsdækkende

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Afsnitsrapport for ambulante patienter på CTP Center for Thyreoidea og Parathyreoidea - AUH Medicinsk Endokrinologisk Overafd. MEA Aarhus Universitetshospital

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Afsnitsrapport for akut indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Afsnitsrapport for akut indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Afsnitsrapport for akut indlagte patienter på Børn og Unge Akutmodtagelse - RHV Børn og Unge Hospitalsenhed Midt Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Planlagt indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Planlagt indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Afsnitsrapport for Planlagt indlagte patienter på Hofte Stam ORTOPÆDKIRURGISK E Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for Planlagt indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for Planlagt indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Afsnitsrapport for Planlagt indlagte patienter på Kirurgisk sengeafsnit Vest Kirurgisk afdeling Hospitalsenheden Horsens Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Ambulatorium for Blodsygdomme Ambulatorium for Blodsygdomme Viborg Hospitalsenhed Midt Den Landsdækkende

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for Akut indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for Akut indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Afsnitsrapport for Akut indlagte patienter på MS2 Medicinsk afdeling Regionshospitalet Randers Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Skulderambulatorium Ortopædkirurgisk Afdeling E Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for Akut indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for Akut indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Afsnitsrapport for Akut indlagte patienter på MS4 Medicinsk afdeling Regionshospitalet Randers Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Skade-ambulatoriet Ortopædkirurgisk Ambulatorium Viborg Hospitalsenhed Midt Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Aarhus universitetshospital - Region Midtjylland

Aarhus universitetshospital - Region Midtjylland Planlagt ambulante patienters oplevelser: Aarhus universitetshospital - Region Midtjylland Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 Ventetid ved ankomst - spørgsmål 2 Patientinvolvering - spørgsmål 9, 10,

Læs mere

LUP. Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser. Spørgeskemaundersøgelse. med svar fra 140.625 patienter

LUP. Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser. Spørgeskemaundersøgelse. med svar fra 140.625 patienter Spørgeskemaundersøgelse med svar fra 140.625 patienter 2014 LUP Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på vegne af regionerne Den Landsdækkende

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Afsnitsrapport for planlagt indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Afsnitsrapport for planlagt indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Afsnitsrapport for planlagt indlagte patienter på Kirurgisk Sengeafsnit 2 Herning - HEV Kirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Vest Den Landsdækkende

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for Akut indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for Akut indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Afsnitsrapport for Akut indlagte patienter på Børnesenge afsnit BØRNEAFDELING A Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere