LungePatient.dk. NR. 1 Januar Lungeforeningen Boserup Minde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LungePatient.dk. NR. 1 Januar 2013. Lungeforeningen Boserup Minde"

Transkript

1 LungePatient.dk NR. 1 Januar 2013 LungePatient.dk LUNGEFORENINGEN BOSERUP MINDE Lungeforeningen Boserup Minde

2 DONG Energy Thermal Power A/S Studstrupværket Ny Studstrupvej Skødstrup Tlf

3 Velkommen til et nyt og spændende år Tidsskrift for lungehandicappede Udgivet af: LungePatient.dk Old Gyde 74, 5620 Glamsbjerg Tlf Hjemmeside: Giro Indlæg til bladet: sendes til ovenstående adresse, - mærket BM-Bladet. Landsformand: Helge Petersen Korsvang 3, 5610 Assens Tlf Mobil Redaktionsudvalg: Helge Petersen (ansvarshavende) Birthe Petersen Grethe Jørgensen Ferie-, kursus- og rehabiliteringscentret Boserup Minde Old Gyde 74, 5620 Glamsbjerg Kontoret: tlf mandag-torsdag kl samt fredag kl Beboer: tlf Bomi-Parken plejehjem og aktivitetscenter Gyldenrisvej 4, 2300 København S Administrationskontor: tlf Annoncetegning: BM Bladet Skovkildeparken 23, Virring 8660 Skanderborg Tlf Tryk: Øko-Tryk Borrisvej 5B, 6900 Skjern Tlf Bladet tilsendes alle medlemmer for et kontingent af 180 kr. for BM-Bladet udkommer 5 gange årligt i månederne: januar, marts, juni, september, november og BM-Julen. Oplag ISSN Deadline 2/2013: 25. januar 2013 Hvor ikke andet er anført, er redaktionel tekst og billeder lavet af LungePatient.dk Forsidebilledet: Vinterbillede. Et år er gået, og der har været travlt ude i lokalafdelingerne, med mange forskellige aktiviteter. Vi har haft mange møder om sammenlægning af LungePatient.dk og Danmarks Lungeforening med det formål at samarbejde for lungesyge i Danmark. Når vi kommer rundt til lokalafdelingernes generalforsamlinger, vil vi fortælle vores medlemmer om formålet, hvor man også kan stille spørgsmål til hele processen. Som I har kunnet læse i bladene, vil vi også gerne have medlemmernes accept på, at det er det rigtige at gøre dette. Så mød op på generalforsamlingerne for at give din mening til kende. Jul og nytår Vi har også haft fuldt belagt i julen og nytåret på Boserup Minde i Glamsbjerg, og igen er det dejligt at kunne glæde rigtig mange mennesker i den højtid, som jul og nytår jo er. International KOL-dag KOL er en lungesygdom, som har ramt mange mennesker, og det skal, der sættes ind overfor. Vi skal have gang i Dem, der er blevet ramt af KOL - de skal leve Indhold et sundere liv både med kost og med mere motion. Det værste er at blive stillestående, man må ikke sætte sig hen i stolen, man skal ud og motionere og møde andre med samme sygdom, og derved lære noget om at leve med KOL, for dermed at få en bedre livskvalitet. På den Internationale KOL-dag deltog vi sammen med Danmarks Lungeforening og kommunerne på forskellige steder, såsom sundhedscentrene, apoteker og sygehuse rundt om i Danmark. Den internationale KOL-dag er blevet en mærkedag, hvor mange personer møder op for at få målt deres lungefunktion, der gennemføres helt anonymt, og hvor man også kan få information om sygdommen KOL. Tak for indsatsen i året der gik Tak til alle vores julehæftesælgere for en stor indsats igen, også en stor tak til nattevagterne som stiller sig til rådighed her på Boserup Minde, til sidst og ikke mindst en stor tak til organisationer, fonde og enkelte personer, som har støttet foreningens arbejde. Jeg håber, vi får et godt samarbejde igen i det nye år. Tak for det gamle år. Vores opfattelse af KOL trænger til revision... 4 International KOL-dag... 6 Nyt fra hovedbestyrelsen... 6 Ferietur... 7 Sund Livsstil i Aarhus... 9 NHL-møde i Stockholm... 9 Legater, der kan søges... 9 Sammenlægning i lungesagen Husk ansøgning til leje af feriehuse Konkurrence om tilmelding til betalingsservice Feriehuse KOL-kursus for pårørende og netværksgrupper Påskeophold Dronningen åbner verdens mest tilgængelige kontorhus Glamsbjerg ferieplan Lokal/kurer Krydsord Lokalafdelingsadresser LungePatient.dk nr

4 Vores opfattelse af KOL trænger til revision Af Ronald Dahl. Professor i lungemedicinske sygdomme og formand for Dansk Lungemedicinsk Selskab Kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) er en meget hyppig lidelse blandt voksne danskere, og mere end mennesker i Danmark har KOL. Som for andre kroniske sygdomme er kun halvdelen diagnosticeret, hvilket i vid udstrækning skyldes, at symptomerne på KOL tilskrives og bortforklares med, at man er blevet ældre, er i dårlig fysisk form på grund af for lidt motion, overvægt og sidst, men ikke mindst rygning. For at undgå åndenød foretager KOL-patienten sig intuitivt mindre og mindre og får derfor dårligere fysisk kondition. I dag ved vi, at daglig fysisk aktivitet er det mest vigtige for de fleste kropsfunktioner og bevarelse af sundhed på kort og langt sigt. KOL gør det stadig vanskeligere at bevare normale organfunktioner og er, som sygdommen skrider frem, forbundet med tilstedeværelsen af stadig flere andre lidelser fra hjerte, kredsløb, knoglevæv (osteoporose), stofskiftet (metabolisk syndrom), psykisk stabilitet (angst og depression) m.m. Og lungerne selv i form af bronkiektasier og lungecancer. KOL er blevet forbundet med en ældre pensioneret medborger, som hoster og harker. Desuden anses KOL ofte som en sygdom, som man ikke kan gøre noget som helst ved. Men det er helt forkert. KOL giver begrænsninger hos yngre voksne og dermed i den mest produktive alder. Familie- og arbejdslivet påvirkes i meget negativ retning. Der er lige så mange, der er under 65 års-alderen, som over 65 år, og kvinder har hyppigere betydelig KOL sammenlignet med mænd. Der er i dag meget effektive medikamentelle og ikkemedikamentelle behandlinger for aktuelle symptomer og som forebyggende behandlinger på længere sigt. Vores opfattelse og billede af KOL trænger til revision. KOL er en sygdom, som skyldes destruktive processer i lunger og luftveje. Skaderne medfører tab af lungevæv og små luftveje (emfysem) samt kronisk inflammation i alle luftveje med øgning af betændelsesceller, glat muskulatur og kirtelvæv. KOL udvikler sig over årtier, og symptomerne er kroniske med åndenød ved anstrengelse, hoste og opspyt. KOL koster hvert år ca. ti pct. af sundhedsvæsenets omkostninger. Der kommer akutte forværringer, som oftest skyldes luftvejsinfektion. Disse forværringer kan medføre, at patienten bliver totalt hjælpeløs og må indlægges på hospital. Der er ca indlæggelser om året på grund af KOL-forværring, hvilket gør denne tilstand den hyppigste årsag til akut indlæggelse på medicinsk afdeling. Dertil kommer, at KOL-forværring er en særdeles alvorlig tilstand, hvor ca. ti pct. dør under forværringen og 30 pct. i løbet af tre måneder. Det er af afgørende betydning at konstatere KOL-sygdommen så tidlig i forløbet som muligt. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at alle over 35 år, som er rygere eller tidligere rygere, og som har et eller flere lungesymptomer, skal tilbydes en enkel lungefunktionsundersøgelse for diagnostik af tilstedeværelsen af KOL. Personer med et risikoerhverv dvs. eksponering for luftvejsskadelige stoffer bør ligeledes tilbydes 4 LungePatient.dk nr

5 spirometri. Overholdelse af disse anbefalinger i almen praksis har i to undersøgelser resulteret i konstatering af KOL hos mellem hver tredje og hver fjerde person, der blev undersøgt, hvilket er en meget høj detektionsrate. Diagnose er en forudsætning for at kunne foretage en eller flere effektive interventioner. Behandling og forebyggelse kan reducere sygelighed og dødelighed og består af rådgivning og farmakologisk støtte til rygestop, rehabilitering med fysisk aktivitet, uddannelse i KOL mm., samt medikamentel behandling med først og fremmest bronkiedilaterende medicin og anden forebyggende medikamentel behandling. Alle disse interventioner har en veldokumenteret betydning for mindskning af daglige symptomer og akutte forværringer. Det er nødvendigt at komme en forståelse for KOL nærmere, så behandlingen ikke alene retter sig mod de aktuelle symptomer, men i lige så høj grad retter sig mod de fremtidige risici for komplikationer. Det vil sige forekomsten af akutte forværringer, tab af lungefunktion mm. Det er på linje med tilsvarende andre kroniske sygdomme, som kronisk hjertesygdom, diabetes, osteoporose, gigtsygdomme m.fl., hvor der lægges stor vægt på forebyggelse. Det er afgørende, at kræfterne forenes med patienten for øje, så patientforeninger, sundhedspersonale, sundhedsformidlere og beslutningstagere trækker på samme hammel for at få kontrol med KOL i samfundet. Det er afgørende, at sundhedsvæsenets tilbud til forebyggelse og behandling fremstår som et samlet tilbud fra et sundhedsvæsen, som præsenterer enighed og forstår at samarbejde omkring varetagelsen af KOL-patienten. KOL er en folkesygdom, og der er store muligheder for at komme KOL til livs gennem en målrettet indsats fra alle, der har med folkesundheden at gøre. Det er afgørende, at kræfterne forenes med patienten for øje, så patientforeninger, sundhedspersonale, sundhedsformidlere og beslutningstagere trækker på samme hammel for at få kontrol med KOL i samfundet. Ønsker at blive medlem Ønsker at høre nærmere om oprettelse af et testamente Ønsker at støtte LungePatient.dk og deres arbejde med et gavebrev Ønsker at give en pengegave Ønsker yderligere informationer om patientforeningens arbejde LungePatient.dk LUNGEFORENINGEN BOSERUP MINDE Navn: Adresse: Postnummer og by: Tlf. nr.: Sendes til LungePatient.dk, Old Gyde 74, 5620 Glamsbjerg eller ring på Du kan også maile til os på LungePatient.dk nr

6 International KOL-dag Onsdag den 21. november var der arrangementer over hele landet, hvor man kunne møde op og få målt sin lungefunktion, få vejledning om motion, rygestop og viden om lungerne LungePatient.dk stod mange steder sammen med Danmarks Lungeforening og gjorde fælles front for at sætte fokus på lungerne. Vi var repræsenteret både på sygehuse, sundhedscentre, apoteker og indkøbscentre. Mange mennesker havde valgt at møde op denne dag for at få målt deres lungefunktion og for at få et bedre kendskab til KOL. Landsforeningen havde sammen med Assens kommune et arrangement på Bowlingcentret i Assens, hvor mange borgere var mødt op og fik målt sin lungefunktion. Nyt fra hovedbestyrelsen Hovedbestyrelsen holdt ordinært bestyrelsesmøde fredag og lørdag den 9. og 10. november 2012 i Glamsbjerg Økonomi Foreningens økonomi ser nu meget bedre ud, end den har gjort de tidligere år. Budgettet for 2013 blev gennemgået, tilrettet og godkendt. momsforhold for feriehusene. Svaret fra SKAT vil være af afgørende betydning for den videre sammenlægning. Fundraising Vi har fået tilsagn fra Augustinusfonden på kr. til hjælp til at gøre Boserup Minde mere handicapvenligt. Beløbet dækker mere end halvdelen af projektet, der omfatter et nyt handicaptoilet i kælderetagen samt et ekstra stop i elevator og ændring af gulvniveauet. Sammenlægning i lungesagen Hovedbestyrelsen har besluttet at bede SKAT om et bindende forhåndssvar med hensyn til skatte- og Repræsentantskabsmøde 2013 Mødet afholdes igen på Boserup Minde i Glamsbjerg, og mødet finder sted lørdag den 4. maj Datoer for HB-møder i 2013 Den 22. og 23. marts Den 16. og 17. august Den 29. og 30. november 6 LungePatient.dk nr

7 Ferietur Vil du med LungePatient.dk på ferietur i uge 20 fra den 13. maj til 18. maj 2013? Så kan du igen komme på ferietur med LungePatient.dk. Som sædvanlig vil vi bruge ferie-, kursus-, og rehabiliteringscentret i Glambjerg som base for turen. Herfra tager vi på ture ud i landet. Foreløbigt program: Ankomst mandag den 13. maj inden frokost. I løbet af ugen vil der være følgende ture: Tur til Ree Park Ree Park - Ebeltoft Safari strækker sig over et 70 hektar stort, kuperet og naturskønt område med skov og søer ca. 10 kilometer fra Ebeltoft. I Ree Park oplever man alverdens dyr fra 5 verdensdele. Parken ligger i naturskønne omgivelser, hvor man møder dyrene på mange spændende måder. Under skiftende navne har parken gennem de seneste 18 år udviklet sig fra at være en blomsterpark, over en eksistens som en familiepark med klappedyr, til den nuværende safaripark med fokus på arter med særligt brug for en hjælpende hånd. Parken har i dag 30 fastansatte medarbejdere indenfor administration, dyrepassere, dyrlæge, butik, cafe og service. Tur til Møntergården Møntergården ligger tæt på centrum i Odense. At besøge Møntergården er som at træde ind i en anden tid. De gamle huse og maleriske gårdrum giver et tilbageblik på byggeskikken i Odense fra senmiddelalderen til ca tallet. Med toppede brosten, bindingsværk og sprossede vinduer. I Møntergården føler man sig hensat til dengang, byen var en rigtig købstad med snirklede gader og baghuse. Man fornemmer det liv, der har udfoldet sig med arbejde og handel dagen lang og massevis af børn, der løb omkring i de små baggårde. Møntergårdens bygninger har forskellig alder og funktion og vidner om byggeskikken til forskellige tider. Tur til Olsens Paradis Olsens Paradis ved Bramming er den eneste have af sin art i Danmark og anlagt på en del af en m2 stor grund. Haven består af flere forskellige afsnit, hvis idé er udsprunget af fri fantasi. Haven er præget af fantasifulde landskaber og indeholder bl.a. bjergarrangement, ørkenhave, bølgehus, gårdhaver, søer, broer og et utal af små bassiner. Afrejse: Lørdag den 18. maj efter frokost. Prisen er inklusiv ophold, alle måltider, bus og entrébilletter. Prisen pr. person er kr. Der tages forbehold for ændringer. Nærmere oplysninger kan fås ved at ringe til landsforeningens kontor på telefon eller ved at se på hjemmesiden Det er muligt allerede nu at tilmelde sig på nedenstående kupon. Tilmeldingsfrist senest den 19. april Tilmeldingskupon til ferieturen Ferierejse Pris pr. person: kr. Tilmeldingsgebyr indbetales ved tilmelding til rejsen / restbeløb betales senest den 19. april 2013 Jeg tilmelder hermed: personer gerne i dobbeltværelse 500 kr. Navn:.... Adresse:... Postnummer:.... By:... Tlf:... Mail:... bank check giro Sendes til landsforeningens kontor sammen med tilmeldingsgebyret. Bank: reg.nr konto Giro LungePatient.dk nr

8 Sponsoreret Stevns Apotek Algade Store Heddinge Tlf Karise Apotek Bredgade Karise Tlf LungePatient.dk nr

9 Sund Livsstil i Aarhus 1. til 3. marts 2013 Messen afholdes i Scandinavian Center Aarhus, der ligger centralt kun få minutters gang fra Rådhuspladsen og banegården. Messen har været afholdt hvert andet år siden Kom og besøg os på stand 29. Messen er åben hver dag fra klokken 10 til 18. Du kan ringe til landsforeningens kontor på og få tilsendt et gratis gæstekort til messen. Du kan læse mere på NHL-møde i Stockholm I november måned var der nordisk møde i Stockholm, hvor landsformand Helge Petersen og HB-medlem Lizzi Andersen deltog Der blev afholdt både styrelses- og arbejdsmøde. Deltagerne kom fra både Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige. Et af de aktuelle emner, som blev drøftet, var kampagnen Røgfrit miljø, der skal køre i hele Norden. Kampagnen drejer sig først og fremmest om røgfrit miljø i biler samt passiv rygning. Der er sat fokus på børns rettigheder i forhold til at vokse op i røgfrie miljøer. Kampagnen udspringer fra Nordisk Råds ønske om et røgfrit Norden i Legater, der kan søges Legaterne skal søges inden den 1. april på et særligt skema, der kan fås i lokalafdelingerne, der med påtegning videresender det til landsforeningen, hvor forretningsudvalget behandler dem. Det kan fortrinsvis søges af medlemmer af LungePatient.dk til rekreation og uddannelse, hvortil det offentlige ikke yder støtte. Legatportionerne er desværre normalt ikke særlig store, for at så mange som muligt kan få en tildeling. Danmarks Lungeforenings legater Ansøgning om legat sendes på særskilt skema, der kan rekvireres og sendes til Danmarks Lungeforening, Strandboulevarden 47 B, 2100 København Ø tlf Skemaet kan også hentes på Der kræves påtegning af læge eller lungeklinik samt bekræftelse på økonomiske oplysninger. Legat til respirationspatienter Ved respirationspatienter forstås personer, der bruger respirator, iltapparat eller har brug for særlig behandling, som f.eks. hjælp til bolig, ferie og rekreation, transport eller alene som opmuntring. Dog ikke til formål, som ydes efter lovgivningen. Ansøgningen indgives på skema, der rekvireres fra Institutionen for Respirationspatienter, Hans Knudsens Plads 1, 11., 2100 København Ø, tlf Legaterne skal søges inden 1. maj. LungePatient.dk nr

10 Fælles styregruppe arbejder med en sammenlægning LungePatient.dk og Danmarks Lungeforening er rigtig godt på vej til at styrke lungesagen. Der er nedsat en fælles styregruppe, som allerede har arbejdet med stor energi, for at finde de bedste løsninger for en ny fælles lungeforening. Fra vores side deltager landsformand Helge Petersen, FUmedlemmerne Henning N. Nielsen og Jan Østerdal. Fra Danmarks Lungeforening deltager viceformænd, Birgitte Blixen-Finecke og Niels Seersholm, bestyrelsesformand Johannes Flensted-Jensen og direktør Anne Brandt. Efter 2 møder er vi nu kommet rigtig langt. Vi har bl.a. fået fremlagt en såkaldt due-dilligence. Det er en gennemgang af både økonomiske, juridiske og kulturelle forhold i begge foreninger og der er rigtig mange papirer! Efter gennemgangen var der ingen væsentlige bemærkninger eller overraskelser og det er jo et rigtig godt udgangspunkt. Der er nemlig mange fordele ved, at LungePatient.dk og Danmarks Lungeforening slår sig sammen. Det vil styrke fælleskabet både lokalt og på landsplan. Vi har masser af ting, vi kan dele med hinanden, fx muligheden for at leje feriehuse, brug af dialogforummet snakomkol.dk, flere på vores kurser og meget mere. Vi tror også, at vi lokalt kan få flere medlemmer, så vi kan hjælpe endnu flere med lungesygdomme. Når vi er med til at danne en ny forening, kræver det også nogle nye vedtægter. Der er derfor udarbejdet et sæt vedtægter, som vil fungere for denne nye forening allerede fra sommeren For at kunne klare sig i fremtiden, er det meget vigtigt at have et godt navn derfor har styregruppen foreslået, at man tager lidt fra den ene og lidt fra den anden forening, og de foreslår, at den nye forening simpelthen skal hedde Lungeforeningen. Det er jo lige præcis det, vi er og fortsat vil være. For at alle medlemmerne mærker de gode og positive muligheder, en ny og større forening giver lungesagen, har alle medlemmerne fået tilsendt et brev. Heri kan du som medlem finde mange flere informationer, som er vigtige, at du får med, når du forhåbentlig er med til at drøfte og stemme om sammenlægningen på de kommende generalforsamlinger. Planen, som vi arbejder videre med, er følgende: På generalforsamlingerne i februar marts vil du, som medlem, skulle stemme om sammenlægningen På vores repræsentantskabsmøde den 4. maj, vil der være den endelige afstemning i forhold til sammenlægningen Danmarks Lungeforening vil på deres årsmøde i juni ligeledes stemme om sammenlægningen. På den måde håber vi, at vi har en fælles forening den 1. juli 2013 Har du nogen spørgsmål omkring sammenlægningen, er du altid velkommen til at kontakte landsformand Helge Petersen på telefon eller via mail på Du kan se årets generalforsamlinger på vores hjemmeside 10 LungePatient.dk nr

11 Husk ansøgning til leje af feriehuse Ansøgningen skal være i din lokalafdeling inden 15. marts 2013 Hvis du gerne vil leje et af lokalafdelingernes feriehuse, så husk, at du skal rekvirere et feriehusskema fra din lokalafdeling, udfylde det og tilbagesende det til din egen lokalafdeling inden 15. marts Hvis du søger andre afdelingers feriehuse, skal du fremsende dit feriehusskema til egen afdeling i god tid, det vil sige mindst en uge før. Du kan se beskrivelserne i dette blad, men husk fristen. På foreningens hjemmeside kan du også se feriehusene på Der er i højsæsonen særlig stor efterspørgsel efter husene, så det er lidt nemmere at få et feriehus, hvis man søger i maj, juni, august og september. Konkurrence om tilmelding til betalingsservice Vær med i konkurrencen om en uges ferieophold på ferie-, kursus- og rehabiliteringscentret Boserup Minde i Glamsbjerg. Tilmeld dig betalingsservice og vær med i lodtrækningen. Indsend blanketten allerede i dag til os på LungePatient.dk, Old Gyde 74, 5620 Glamsbjerg, eller ring på telefon for at høre nærmere. Der trækkes lod den 2. april 2013 blandt de indkomne blanketter. Vinderen får direkte besked. Beløbsmodtagerens navn: LUNGEPATIENT.DK Lad Betalingsservice klare betalingerne. Ved at lade Betalingsservice klare dine regninger, er du altid sikker på, at de bliver betalt, og til tiden. Du kan tilmelde dig på følgende måder. Via din egen netbank Tilmelde dig via vores hjemmeside Dit navn: Din adresse: Postnr. : Dit cpr-nr.: Dit CVR-nr.: By: Udfyld kuponen og aflever den i dit pengeinstitut. Når din tilmelding er registreret, trækkes beløbet automatisk. Du får en betalingsoversigt, inden beløbet trækkes på din konto. Så har du mulighed for at afvise betalingen. Dit pengeinstitut: Reg.nr.: Kontonr: PBS-nr.: Deb.gr.nr.: Husk at betale regningen som du plejer, indtil den konkrete betaling med beløb står på betalingsoversigten. Kundenr.: Dato og underskrift LungePatient.dk nr

12 Sponsoreret Strikkepinden - og den lille Zebra Kig forbi og se alt det lækre garn fra Geilsk, Lana Grossa, Hjelholts uldgarn, Onion, Viking Garn, Strikkekits fra Rasmilla, Økologisk garn, Strikkepinden - og den lille Zebra s eget uldgarn samt div. opskrifter. Der er også børnetøj af mit eget mærke Zebra 0-6 år. Åbningstider: Tirsdag - torsdag kl Fredag kl Lørdag kl Søndag - mandag lukket Strikkepinden - og den lille Zebra På gensyn Lea Jægergårdsgade Aarhus C Tlf LungePatient.dk nr

13 LungePatient.dk Boserup Minde Familieferiehuse 2013 Ansøgningsskema fås ved henvendelse til egen lokalafdeling og returneres dertil, når skemaet er udfyldt. Ansøgningsskemaet skal være lokalafdelingen i hænde senest den 15. marts. Svar kan forventes ca. 14 dage senere. Ønsker man feriehus uden for egen afdeling, videresender denne afdeling selv skemaet til den pågældende afdeling. Ansøgningen bedes derfor indsendt en uge tidligere, så ansøgningen kan videresendes med påtegning. Som hovedregel tilbagebetales depositum kun, hvis huset lejes ud til anden side. OBS: Ansøgningerne behandles samlet efter ansøgningsfristens udløb. Man skal derfor ikke regne med at være sikret plads, fordi man indsender ansøgningen i særlig god tid. Der er i højsæsonen særlig stor efterspørgsel på husene, så det anbefales så vidt muligt at søge i ydersæsonen. Feriehusene er forbeholdt LungePatient.dk s medlemmer. Du kan få flere oplysninger om feriehusene på foreningens hjemmeside:www.lungepatient.dk Bemærk Der tages forbehold for trykfejl. Københavns afdeling Københavns afdelings 3 feriehuse ligger på Lyngsporet nr. 6, 8 og 10 i Rågeleje, ca. en kilometer vest for byen overfor Dansk Camping Unions store campingplads på Hostrupvej. Lyngsporet er en sidevej til Hostrupsvej. Der er få hundrede meter til Kattegat og til de fredede lyngbakker og skov Heatherhill. Bussen går lige uden for døren. Der er ved at blive fældet mange af de store grantræer på grundene, fordi de var ved at blive for store. Dette projekt løber over et par år. 1 SOLBO er et stort feriehus af røde mursten. Det er moderne indrettet med pejsestue, stort spisekøkken, bad og toilet. Der er soverum med to senge, og et køjerum med to køjer. Brænde til pejsen må købes. Huset er for et par år siden blevet malet både indvendigt og udvendigt. Der er lige blevet installeret varmepumpe, som kan opvarme huset. Desuden er der el-radiatorer i huset. Mod syd er der en stor overdækket terrasse. Med varmepumpe kan huset udlejes hele året også i weekender uden for sæsonen. Uden om huset er der en stor naturgrund. 2 HELSEBO er et velindrettet feriehus af træ. Huset har fået nyt tag i år Opholdsstue med spisekøkken i åbent plan, soverum med dobbeltmadras, værelse med dobbeltmadras, toilet og bad. Stor sofagruppe i stuen. Også i Helsebo er der installeret varmepumpe, som kan opvarme huset. Med varmepumpe kan huset udlejes hele året også i weekender uden for sæsonen. Stor sydvendt overdækket terrasse, og bag huset findes stor fliseplads. 3 LYNGBO er et Kalmarhus. Stor lys nybygget stue og åbent spisekøkken i forbindelse hermed. Der er indrettet et nyt stort soveværelse med dobbeltmadras i en del af den gamle stue. Yderligere er der et lille kammer med to sovepladser. Der er en overdækket terrasse mod syd, og en stor fliseplads bag huset. Huset er i gang med at blive ombygget og er færdigt til at blive udlejet til maj. Også i Lyngbo bliver der installeret varmepumpe. Desuden er der el-radiatorer. Fælles for husene: Der er astmadyner og puder i alle husene. Der er ikke TV i husene. I Helsebo og Lyngbo må der ikke medtages katte eller hunde. Det er tilladt i Solbo, hvis man gør ekstra rent i huset efter brug. Se mere om husene og indretningen på Leje pr. uge: Fra den 8. juni til 3. august kr. pr. uge resten af året kr. pr uge. Weekender uden for sæson 800 kr. Der skal betales 800 kr. i depositum, og restbeløb senest 4 uger før indflytning. Elafgift er 3 kr. pr. kwh. efter måler, ens for alle huse. Kontaktperson: Anne-Lise Nerving, Københavns afdeling på torsdag mellem Indflytning kl. 15 fraflytning kl. 11. Skiftedag: fredag. Lolland-Falster afdeling 4 HELSE adressen Stubbegårdsparken 43 ved Næsby Strand. Helse ligger på Sydvestlolland på en 900 m 2 stor grund. Huset har stue og køk- LungePatient.dk nr

14 ken ud i et, værelse med 2 boksmadrasser, værelse med 2 køjer, anneks med 11/2 mands boksmadras samt badeværelse med bruseniche. Fuldt udstyret køkken. I stuen er der fjernsyn og radio. Alle værelser har astmadyner og puder. Der er el-radiator overalt i huset. Huset har 2 terrasser med havemøbler. Den ene terrasse er overdækket. Leje: Fra 1. maj til 31. aug kr. pr. uge, derefter kr. pr. uge. Depositum 500 kr. Weekendophold koster 550 kr. Der skal betales 3 kr. pr. kwh. efter måler. Kontaktperson: bestyrelsesmedlem Peder Pedersen, Reimersgade 11, 4900 Nakskov, tlf Indflytning kl. 15 fraflytning kl. 12. Skiftedag: lørdag. Nordfynsk afdeling 5 BERTHA S HUS adressen Strøget 5-7, Kristiansminde, Bårdesø, 5450 Otterup. Huset ligger på en stor grund med god plads for udendørs aktiviteter, og der er havudsigt fra huset. Der er 1 terrasse. Der er 4 sovepladser i huset. Huset er på 68 m 2 og indeholder: pæn stue med TV og radio, køkken med køle-/fryseskab. Badeværelse med bruseniche, 2 værelser med boxmadrasser. Der er el-varme overalt. Husdyr er ikke tilladt og ligeledes er rygning forbudt. Gode fiske muligheder ved kyst og Put and Take søer i nærheden. Lejen er i begge huse: Højsæson (uge 18-42) kr kr. i vandafgift. Resten af sæsonen (uge 43-17) kr kr. i vandafgift. Weekend (uge 43-17) 800 kr kr. i vandafgift. Strømforbrug 3 kr. pr. kwh. efter måler. Der skal betales depositum på 500 kr. og resten af beløbet senest 4 uger før. Kontaktperson: formand Frede Jensen, tlf Kontoret mandag mellem kl. 13 og 15 på tlf Indflytning for hele uger er kl. 15 fraflytning kl. 11. Indflytning for weekender er kl. 12 fraflytning kl. 11. Weekend: fredag mandag. Skiftedag for hele uger er: fredag. Nordvestjydsk afdeling 7 KRABBEN ligger Mosevej 12, Virksund, 7840 Højslev, ca. 20 km fra Skive og Viborg. Huset ligger på en kvm. naturgrund med gode læforhold, ca. 300 meter til et lille gammelt fiskerleje, campingplads og marina. Huset er på 75 kvm. og indeholder: meget stor stue med brændeovn og helt nyt køkken i ét. Badeværelse med bruseniche. Stort soveværelse med 3/4 seng og skab, værelse med 2 køjer og skab, værelse med 1 soveplads (springmadras). Stor delvis overdækket terrasse. Overalt er der elvarme. Fuldt udstyret køkken med køle-/fryseskab. Farve-tv (incl. TV2) med DVD-afspiller og radio med CD. Astmasengetøj til 5 personer. 9 KLITTEN ligger Klitstien 15, Klitmøller, 7700 Thisted. 700 meter til Vesterhavet. Huset ligger på en stor grund med mange lækroge. Der er 3 terrasser heraf 1 delvis overdækket. Huset er på 68 kvm. og indeholder: stor lys stue med brændeovn og køkken i ét. Badeværelse med gulvvarme, vaskemaskine og bruseniche. 3 soveværelser med 2 enkeltsenge (boxmadras) og skab i hver. Alle lofter går op i kip. Overalt er der elvarme. Fuldt udstyret køkken med køle-/ fryseskab. Farve-tv (incl. TV2), DVD-afspiller og radio med CD. Astmasengetøj til 6 personer. Bemærk venligst ingen husdyr i dette feriehus. Lejen er ens i feriehusene fra uge 13 til uge 42 = kr. pr. uge. Bemærk ingen weekendudlejning i denne periode. Fra uge 43 til uge 47 = kr. pr. uge. I denne periode kan der lejes en weekend = 700 kr. Weekend fra torsdag kl. 15 til mandag kl. 11. Der skal betales 500 kr. á conto pr. uge af lejen i forudbetaling. Restlejen samt 300 kr. á conto pr. uge for el betales senest 4 uger før lejemålets start. Det er uden for sæsonen (juni, juli og august) muligt at leje to sammenhængende uger. El 3 kr. pr. kwh. Slutrengøring kan tilbydes i alle feriehusene for 500 kr. Skal bestilles ved ansøgningen og betales sammen med restlejen. Kontaktperson: Leo Lykholt, Fjordvej 46, Knud, 7860 Spøttrup, tlf Indflytning kl fraflytning kl. 11. Skiftedag: fredag. Randers afdeling 6 ÅNDEHULLET adressen Johs. Jensens Vænget 9, Kristiansminde, Bårdesø, 5450 Otterup. Huset ligger på en stor grund med god plads for udendørs aktiviteter, og der er 2 min. gang til stranden. Der er 2 overdækkede terrasser. Der er 6 sovepladser i huset. Huset er på 86 m 2 og indeholder: stor stue med brændeovn, køkken med køle-/fryseskab, samt opvaskemaskine. Badeværelse med bruseniche, 2 værelser med boxmadrasser og 1 værelse med sovesofa. Der er el-varme overalt, og der er TV og radio i stuen. Der er 4 cykler i skuret til fri afbenyttelse. Husdyr er ikke tilladt og ligeledes er rygning forbudt. Gode fiskemuligheder ved kyst og Put and Take søer i nærheden. 8 VESTERHAVSHYTTEN ligger Sletningen 3, Klitmøller, 7700 Thisted. En kilometer til Vesterhavet. Huset er bygget i moccasten (både ud- og indvendig) og ligger på en grund med gode læforhold. Alle gulve er belagt med klinker. Huset er på 77 kvm. og indeholder: stor stue med brændeovn og køkken i ét. Badeværelse med bruseniche. Soveværelse med 2 enkeltsenge (boxmadras) og skab, værelse med 2 køjer og skab, værelse med 1 soveplads (boxmadras) og skab. Der er 2 terrasser heraf 1 delvis overdækket. Overalt er der elvarme. Fuldt udstyret køkken med køle-/ fryseskab. Farve-tv (incl. TV2), DVD-afspiller og radio med CD. Astmasengetøj til 5 personer. 10 BOMI II ligger Klitvej 60, Fjellerup, 8585 Glesborg med flot udsigt over Kattegat. Huset er bygget Kørestolsegnet. Indeholder stor stue med brændeovn, 3 dejlige værelser, køkken med køle-/fryseskab og komfur, toilet og bad. Der er 6 sovepladser, radio og TV. Elvarme. Der er varme på i vinterhalvåret. Lejen fra uge er kr. pr uge. Uge er kr. pr. uge. El 3 kr. pr. kwh. Husdyr er ikke tilladt. 14 LungePatient.dk nr

15 11 HELSE Saharavej 15, Fjellerup, 8585 Glesborg. Tæt på dejlig strand. Huset indeholder stue med radio og TV, 3 værelser med ialt 5 sengepladser. Køkken med komfur og køle-/fryseskab, toilet og bad. Lejen fra uge er kr. pr. uge. Uge er kr. pr uge. El 3 kr. pr. kwh. Husdyr er tilladt. Fraflytning kl. 12 og indflytning kl. 16. Skiftedag: fredag. 12 OASEN II Saharavej 17, Fjellerup, 8585 Glesborg. Opført Tæt på dejlig strand. Kørestolsegnet. Stor stue med radio og TV, køkken med køle-/fryseskab, elkomfur, toilet og bad. Der er 3 dejlige værelser med i alt 6 sengepladser. Lejen fra uge er kr. pr. uge. Uge er kr. pr uge. Husdyr er tilladt. Det er tilladt at have max. 2 husdyr i både Helse og Oasen. Gå ind på vores hjemmeside og se vores dag- og weekend priser på vores feriehuse. Allergivenligt sengetøj (sengelinned, håndklæder og viskestykker medbringes). Vær opmærksom på, der kun må overnatte det antal personer, I har tilmeldt. Det er forbudt at opstille telte og lignende på sommerhusgrundene ifølge grundejerforeningen. Kontaktperson: formand Erik Søgaard, tlf eller Kontoret torsdag kl tlf Indflytning kl fraflytning kl. 12. Skiftedag: fredag. Ribe Amts afdeling 13 MINNA BO Beliggende Gl. Strandvej 22, Henne By, 6854 Henne. Minna Bo blev udvidet med en flot vinkelbygning i 2003 og siden er et værelse udvidet i Her ses den nye indgang med god flisebelægning og det nye badeværelse og soveværelse, der herefter gør Minna Bo meget kørestols- og handicapegnet feriehus på ca. 80 m 2. Et meget veludstyret feriehus med 3 terrasser, hvoraf den ene er overdækket. Huset er indrettet med nyt køkken i åben forbindelse med stuen og tilbygningen. 2 store soverum med boxmadrasser/ dyner samt et opholdsrum med 2 sovepladser. I alt 6 sovepladser. El-varme i hele huset samt ny brændeovn. 4 gode nye cykler. Husdyr er tilladt. Mange indendørsaktiviteter, stort badeland - bowling m.v. ca. 10 km. fra begge feriehuse. 14 LILJE-BO Beliggende i Jegum Ferieland, Nordskrænten 2, 6840 Oksbøl - 10 min. kørsel fra dejlige Henne Strand. Feriehuset på 65 m 2 er bygget i Huset er topisoleret og kan anvendes hele året. Det er indrettet med hyggelig spise- og opholdsstue i åben forbindelse med køkkenet. Soveværelse med dobbeltseng og 2 værelser i alt 6 sovepladser - alle med nye boxmadrasser. Dejligt badeværelse med skabsarrangement og bruseniche. Stor overdækket træterrasse. El-varme i hele huset. 4 gode nye cykler. Husdyr er ikke tilladt. Lejesæsonen fra uge 18 til uge 42 er kr. pr. uge. Resten af året kr. pr. uge. Weekends uden for sæson kr. El-forbrug 3 kr. pr. kwh. Kontaktperson: formand Erik Pedersen, Løgstørvej 4, 6700 Esbjerg, tlf.: Fraflytning kl. 12 og indflytning kl. 16. Skiftedag: fredag. Sydfyns afdeling 15 HJEJLEN ligger Ranunkelvej 13, Stoense Udflytter, 5953 Tranekær på en dejlig stor grund i rolige omgivelser ca. 400 m. fra børnevenlig strand. Huset er på 70 m2, fordelt på nyt køkken med køle-/fryseskab. Hyggelig opholdsstue med brændeovn, radio og TV og DVD-afspiller samt adgang til overdækket terrasse. 1 soveværelse med ny dobbelt seng, 1 værelse med dobbelt seng og køjeseng, begge værelser har adgang til terrasse, samt 1 værelse med 2 enkelt senge. Pænt badeværelse. El-varme i hele huset. Husdyr er ikke tilladt. Rygeforbud i hele huset. Lejen af huset fra uge 15 til uge 43 er kr. pr. uge. Resten af året kr. pr. uge. Weekend 600 kr. og mandag til torsdag 700 kr. Der skal betales 600 kr. i depositum, som kun tilbagebetales, hvis det bliver lejet ud til anden side. Forbrug af el og vand afregnes med 3 kr. pr. enhed. Kontaktperson: sekretær Anne Sørensen, Krøyersvej 26, 5700 Svendborg, tlf Ankomst kl afrejse kl. 11. Skiftedag: lørdag. Syd- og Midtsjællands afdeling 16 MINDEBO ligger Kontrollørlodden 9, Karrebæksminde, ca.10 km sydvest for Næstved. Huset ligger i dejlige omgivelser tæt ved kanalen, og med udsigt ud over Karrebæk Fjord. Huset indeholder opholdsstue, køkken, 4 sovepladser fordelt på to rum, 4 dyner samt 4 hovedpuder, toilet med brusebad. Huset er el-opvarmet. Rygning forbudt. Husdyr ikke tilladt. Lejen er kr. pr. uge incl. vand. El-forbrug efter måler 2,50 kr. pr. kwh. Kontaktperson: kasserer Willy Jeppesen, tlf: eller Indflytning kl. 14 fraflytning kl. 12. Skiftedag: lørdag. Sønderjydsk afdeling 17 FJORDGLIMT adresse Fjordvej 4, Brunsnæs, 6310 Broager. Feriehuset er beliggende på Broagerland i rolige omgivelser, ca. 300 m fra badestrand. Huset indeholder: stor stue med brændeovn, og køkkenalrum ud i et. Stort badeværelse samt 2 værelser med dobbeltsenge. Fra det ene værelse er der direkte adgang til en overdækket terrasse. Der er sovepladser til 6 personer. Der er dyner og puder, linned skal medbringes. Huset er kørestolsegnet. Mange attraktioner i området. Der er TV i begge huse. Huset kan benyttes hele året. Rengøring kan tilbydes. Lejen er fra: Uge: 1-12 og kr. + forbrug. Uge: og kr. + forbrug. Uge: kr. + forbrug. Ingen weekendudlejning. Der skal betales 500 kr. i depositum. El forbrug efter måler 3 kr. pr. kwh + 10 kr. pr. person i vandafledningsafgift. Kontaktperson: Michael Petersen, Østerballe 18, 6310 Broager, tlf Mail: Indflytning kl. 15 og fraflytning kl. 12. Skiftedag: lørdag. Vendsyssel afdeling 18 HELSTED Oktobervej 14, Løkken. Huset ligger 200 m fra en pragtfuld strand, og mindre end 100 m. fra huset er der klitter, hvor børnene LungePatient.dk nr

16 kan løbe og lege. Der er stor udenomsplads ved huset, hvor der er gynge og rutchebane, der kan spilles bold, badminton, og hvad man ellers har lyst til. Huset indeholder stue, soveværelse, værelse, køkken med køle-/fryseskab og badeværelse. I soveværelset er der en dobbeltseng, og værelset har 2 boksmadrasser. Der er allergivenlige dyner og puder til sovepladserne. Lejen er kr. pr. uge. Forlænget weekend 700 kr. El-forbrug 2,50 kr. pr. kwh. Kontaktperson: kasserer Grethe Jørgensen, Thorvaldsensvej 2, st. tv., 9700 Brønderslev, tlf Indflytning kl og fraflytning kl. 11. Skiftedag: lørdag. Vestsjællands afdeling fjernvarme. I stueetagen er der gulvvarme. På 1. sal er der radiatorer. Der er dyner og puder til 6 personer. Der er radio, TV/DVD. På 1. sal er der en dejlig stor altan. Og der er en dejlig terrasse samt en dejlig, stor grund. I SIESTA må der ikke medbringes husdyr, og tobaksrygning er forbudt. Fra uge 25 til uge 43 er lejen kr. depositum 800 kr. I øvrige uger er lejen kr. depositum er 800 kr. Spec. tilbud fra uge 01 til uge 25 udlejning på mdr. basis kr. depositum der betales for forbrug. og opvaskemaskine. Et stort badeværelse med sauna og et stort brusebad. Der er også et mindre toilet. Derudover er der vaskemaskine og tørretumbler. Sengelinned skal medbringes. Lejen er for en uge kr. + 3 kr. pr. kwh. Depositum 500 kr. betales senest 14 dage efter du har fået meddelelse om huset og restleje betales senest en måned før ferien. Kontaktpersoner: bestyrelsesmedlem Niels Holger Hansen, tlf eller eller til kontoret på tlf den 1. onsdag i måneden. Indflytning kl. 15 og fraflytning kl. 12. Skiftedag: fredag. Landsforeningen 19 STRANDHYTTEN ligger på Tranevej 6, Frølunde Fed, 4220 Korsør. Feriehuset ligger i meget smukke omgivelser, ca. 10 min. gang fra stranden, med udsigt til bl.a. Storebæltsbroen. Bus fra Slagelse Station med busstop ca. 150 m fra Strandhytten. Der er i Strandhytten 6 sovepladser fordelt på 1 soverum med 2 senge, sovesofa i stuen og 1 anneks med 2 senge, der er sengetøj (linned skal medbringes) til 6 personer. Åbent og veludstyret køkken, vindfang med opvaskemaskine, dejlig stue og rummeligt badeværelse med brus samt øst- og vestvendt terrasse. Huset opvarmes med el, og der er el-vandvarmer, der er også en el-olieradiator. Lejen er kr. pr. uge. Weekends 750 kr. + elforbrug 3 kr. pr. kwh. Depositum 300 kr., der dækker strøm og evt. manglende slutrengøring restbeløbet tilbagesendes efter endt ophold. Kontaktperson: Hans Jørgen Christensen, Halsskov Tværvej 10, 4220 Korsør, tlf.: / hverdage efter kl. 16. Skiftedag: lørdag. Aalborg afdeling 21 PARKERS MINDE adressen Wiffertsholm 18 i Øster Hurup. Huset er beliggende ca. 300 m. fra Kattegat i køn natur og med børnevenlige omgivelser og badeforhold. I huset er der 10 sovepladser fordelt på 2 soverum med nye elevationssenge og et anneks. I stuen er der en brændeovn. Nyt køkken, nye indvendige døre så man kan kommer rundt med kørestol. Ny fordør med rampe til kørestol. Der er el-radiatorer og el-vandvarmer. Der er dyner og puder til 10 personer. Der er radio og TV i stuen, og der er en dejlig stor terrasse. Dejlig stor udenomsplads. I PARKERS MINDE må der tages op til 2 husdyr med. Lejen er fra uge 25 til uge 34 samt uge 42 = kr. I øvrige uger er lejen kr. og depositum er 800 kr. Weekend fra fredag til søndag 800 kr. + forbrug. Depositum indbetales senest den 15. april 2013, og lejen skal betales senest 1 måned før ferien. Depositum tilbagebetales løbende efter endt lejeperiode. El-forbruget afregnes med 2,50 kr. pr. forbrugt kwh. Kontaktperson: formand Jan Østerdal, tlf Indflytning kl. 16 og fraflytning kl. 12. Skiftedag: lørdag. Aarhus afdeling 23 Boserup Minde, Old Gyde 74, 5620 Glamsbjerg. Hele året bliver der arrangeret, ferie-, kursus- og rekreationsophold på Boserup Minde (se programmet i BM-Bladet eller på vores hjemmeside). Prisen for medlemmer er kun kr. pr. uge inkl. kost og logi. Nærmere oplysninger kan fås på landsforeningens kontor tlf Kontaktperson: Birthe Petersen. HUSK ANSØGNINGSFRISTEN 15. MARTS 2013 LungePatient.dk 20 SIESTA adressen er Siestavej 9 i Øster Hurup by. Huset blev opført i Det er beliggende ca. 150 m. fra Kattegat i køn natur og med børnevenlige omgivelser og badeforhold. I huset er der 6 sovepladser. I stueetagen er elevationssenge, og på 1. sal er der et dobbeltværelse, og i stuen er der en dejlig dobbeltsovesofa. Huset er opvarmet ved hjælp af 22 SØNDER SKOVVEJ nr. 9, Rude Strand imellem Odder og Norsminde. Stranden ligger 10 minutters gang fra huset. Til Odder er der ca. 8 km. og til Aarhus er der ca. 35 km., og der kører bus i begge retninger. Fra terrassen er der udkig til marker og Saksild by. I vores nye hus er der adgang i alle rum med kørestole. Huset indeholder 3 værelser og en hems. Der er dyner og puder til 6 personer. En stor stue med pejs. TV m/ DVD og radio m/cd. Stort køkken med bar LUNGEFORENINGEN BOSERUP MINDE 16 LungePatient.dk nr

17 SPAR BÅDE TID OG PENGE PÅ DIT FORENINGSBLAD Mangler du et foreningsblad, eller har du allerede ansvaret for et, kan vi tilbyde at løfte opgaven med produktionen. Et foreningsblad er ofte det vigtigste bindeled mellem forening og medlemmer. Vi har mange års erfaring i produktion af foreningsblade, og kan være behjælpelige med layout, tryk, distribution og eventuelt annoncesalg til hel eller delvis finansiering af bladet. Vi kan også altid give et godt tilbud på dine øvrige trykopgaver, f.eks. programmer, billetter, plakater, flyers og visitkort. Kontakt os for en uforpligtende snak, vi deler gerne ud af vores erfaring... FL REKLAME Agerbakken Hørning LungePatient.dk nr

18 KOL-kursus for pårørende og netværksgrupper april 2013 Så har du igen mulighed for at komme på KOL-kursus for pårørende og netværksgrupper. KOL kommer tit snigende, og pludselig er hverdagen forandret for både den handicappede og i høj grad for de pårørende. Derfor er det vigtigt med en grundig viden for de pårørende, så de kan støtte og sætte ind på de områder, hvor den lungehandicappede har behov for hjælp og forståelse. Kurset er med til at knække myter og klæde de pårørende så godt på som muligt til et liv sammen med den lungehandicappet. Derved opnås den største grad af trivsel og tryghed for begge parter. Hvis man først har fået KOL, så slipper man ikke af med sygdommen igen. Til gengæld kan man gøre meget for alligevel at have en ordentlig livskvalitet. Det er kompliceret at være pårørende til en lungehandicappet, og derfor er der mange forhold, som er vigtige at oplyse om, og som kan gøre forholdet mellem den handicappede og den pårørende så frugtbart som muligt. Som lungehandicappet kan man ofte føle sig isoleret og have en følelse af at være alene om sygdommen. Den følelse kan man bryde ved at deltage i netværk. Efter kurset vil man have et netværk at bygge videre på, når man kommer hjem. Pris for ophold og kursus kun kr. Ring til kontoret og hør om dine muligheder for tilskud. Tilmeldingsfrist er den 20. marts Påskeophold Periode: 27. marts 2. april 2013 Traditionen tro arrangeres der påskeophold på foreningens ferie-, kursus- og rehabiliteringscenter i Glamsbjerg. Der vil som sædvanlig blive serveret lækker mad i dejlige og hyggelige omgivelser. Kom og nyd samværet med andre. Da der er begrænset plads, bør man tilmelde sig hurtig (efter reglen først til mølle osv.). Yderligere oplysninger eller tilmelding til LungePatient.dk på tlf Kontaktperson: Birthe Petersen. 18 LungePatient.dk nr

19 LOKALAFDELINGER Ferie-, kursus- og rehabiliteringscenter Januar - juni 2013: KOL-kursus: 11. juni 17. juni Kurer Dronningen åbner verdens mest tilgængelige kontorhus Den kl. 12 åbnede Hendes Majestæt Dronning Margrethe d. II officielt Handicaporganisationernes Hus i Høje-Taastrup. Det var en festdag, hvor 800 gæster fejrede, at det er lykkedes at skabe et bemærkelsesværdigt kontorhus, hvor alle kan fungere optimalt uafhængigt af handicap. Stig Langvad, formand for DH, der er paraplyorganisation for handicaporganisationerne, fortalte om huset: Når vi slår dørene op til det nye fælles domicil, har vi samtidig skabt et byggeri, der vil danne skole for et komplet fokus på tilgængelighed i moderne kontorbyggeri - uden, at det gør byggeriet dyrere, og uden at gå på kompromis med dansk tradition for flot og funktionelt design. GLAMSBJERG FERIEPLAN Januar - juni 2013 Påsken 27. marts 02. april KOL-kursus for pårørende og netværksgrupper 15. april 19. april Ferieturen 13. maj 18. maj Ferie/rekreation 28. maj 03. juni 04. juni 10. juni Pris for medlemmer i 2013: Kursus kr. Påskeophold kr. Ferieturen kr. Ferie/rekreation kr. Henvendelse til LungePatient.dk på tlf Kontortid: Mandag torsdag kl Fredag kl Kontaktperson: Birthe Petersen. Mail: Fødselsdagskalender Lise Sæderup Kasserer i Aalborg afdeling, fyldte 70 år den 26. november Jørn Schmidt Formand for Vendsyssel afdeling, fyldte 70 år den 18. januar Jan Østerdal Formand for Aalborg afdeling, fylder 60 år den 7. februar LungePatient.dk nr

20 Københavns afdeling Bestyrelsen ønsker alle et rigtigt godt nytår. På KOL-dagen onsdag den 21. november 2012 Københavns afdeling var med i forskellige arrangementer. Vi havde sammen med Helsinge Apotek lavet en udstilling på Helsinge Apotek af brochurer og plakater. Tak for godt samarbejde. I Sundhedscenteret i Tårnby var vi med til at fortælle de omkring 200 fremmødte personer om KOL og lungefunktionsmålinger. Her var det sygeplejersker fra Amager Hospital, der foretog lungefunktionsmålinger fra kl. 10 til kl. 14. Da der hele tiden var mange personer, der ventede, blev målingerne først afsluttet kl. 16. Benny Pedersen var til stede hele tiden, mens Anne-Lise og Fritz Nerving tog af sted lidt før, fordi de skulle være i Greve kl. 13. På Greve Bibliotek var der op til ni forskellige stande i forhallen. Greve Kommune havde stande med rygestopkurser, diætist, KOLsygeplejerske, apotek og meget mere. Københavns afdeling foretog lungefunktionsmålinger, og de havde to pusteapparater med. Det ene udlånt af landsforeningen. Der blev målt 58 personer og omkring 20 havde KOL. De 11 af dem vidste ikke, at de var ramt af sygdommen, og de blev henvist til deres egen læge til videre behandling. Alt i alt en god og travl dag. Frivilligcenteret i Fredensborg Vi har i samarbejde med andre patientforeninger indledt et samarbejde i Fredensborg Kommune på Frivilligcenteret. Der er fredag den 8. februar 2013 sundhedsdag ved Fredensborg Center ved Rådhuset. Se nærmere i lokalpressen. KOL-cafe i Greve Forårets første møde i KOL-caféen er torsdag den 7. februar 2013 kl. 16 til 18. Det er ikke endelig aftalt endnu, men det bliver nok Greve Kommunes KOL-sygeplejerske, der vil fortælle om kommunens tilbud til KOL-patienter. Åbent hus i Ballerup I Sundhedshuset, Parkvej 6, holdes der åbent hus den 17. januar 2013 fra kl. 19 til 21. Vi måler lungefunktioner og får en sank om KOL og de problemer, der er for lungepatienter. Lunge netværk Ballerup I Ballerup er der startet et netværk for KOL-patienter. De mødes hver torsdag i Sundhedshuset i lokale 2,07 mellem kl. 13 og 15. Alle er velkomne til at møde op og få en snak og samvær. Jørgen Larsen og Steen Daugbjerg Christiansen står for information om gruppen. KOL-café i Kastrup I foreningshuset Postkassen i Kastrup har vi igen møde og samvær for KOL-patienter tirsdag den 12. februar 2013 mellem kl. 16 og 18. Adressen er Amager Landevej nr. 71, 2770 Kastrup. Generalforsamling i Bomi- Parken lørdag den 9. marts 2013 Vi holder vores årlige generalforsamling i Bomi-Parken lørdag den 9. marts 2013 fra kl. 14 til ca. 17, Gyldenrisvej 4, 2300 København S. Dagsordenen ifølge vedtægter. Kom og vær med. Vi skal også diskutere vilkårene for samarbejde eventuel sammenlægning med Danmarks Lungeforening, og hvordan Københavns afdeling skal forholde sig til det. Så det er vigtigt, at så mange som muligt møder op. Bestyrelsen Lolland-Falster afdeling KOL-kurser Henholdsvis den 16. og 19. november har jeg været på rehabiliteringskurser. Den 16. nov. i Guldborgsund Kommune, hvor flere af kursisterne allerede var medlem af foreningen og kraftigt opfordrede de andre til at melde sig ind. Det var et meget opløftende møde, da alle viste stor interesse for såvel landsforeningens som lokalforeningens arbejde. Den 19. nov. i Nakskov i Lolland Kommune. Her var der også stor interesse for at høre, hvad jeg kunne fortælle og en meldte sig ind med det samme. Alt i alt nogle dejlige dage. På KOL-dagen deltog vi med hjælp af frivillige medlemmer i Sundhedshusene såvel i Nakskov som Maribo, med pænt fremmøde i næsten 4 timer. Dagen var arrangeret af Lolland Kommune, hvor der foruden lungefunktionsmåling også var tilbud om måling af blodsukker og rygestop. Med venlig hilsen Marie Christoffersen Generalforsamling Afdelingen afholder ordinær generalforsamling tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19 i Frivillig Center Lollands lokaler (det gamle sygehus), Sdr. Boulevard 84, 4930 Maribo. Dagsorden iflg. vedtægterne. Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 1 uge før generalforsamlingen. Medlemmer må gerne tage deres ægtefæller med. Afdelingen er vært med et lille traktement, hvorfor tilmelding er nødvendig senest den 15. februar 2013 til formand Marie Christoffersen, Eiglersvej 44, 4900 Nakskov, tlf Udflugt Bestyrelsen påtænker at arrangere en bustur til Birkegårdens Haver i Ruds Vedby. Søndag den 9. juni Pris for turen, der er en heldagstur, incl. forplejning, er 100 kr. pr. person. Nærmere oplysninger om turen vil fremgå af medlemsbladet i marts måned Tilmelding skal ske til formand, Marie Christoffersen på tlf senest den 9. maj Vi håber, at rigtig mange af vores 20 LungePatient.dk nr

Livet kører på luft. Lokalformand Erik Pedersen, Lungeforeningens lokalafdeling i Ribe

Livet kører på luft. Lokalformand Erik Pedersen, Lungeforeningens lokalafdeling i Ribe le e rd o sf d e M lem Alle lungepatienter har godt af at få frisk luft og højt til himlen. Det giver ny energi, og det er jeg stolt af, at vi kan tilbyde Lungeforeningens medlemmer. Livet kører på luft

Læs mere

Livet kører på luft. Lokalformand Erik Pedersen, Lungeforeningens lokalafdeling i Ribe

Livet kører på luft. Lokalformand Erik Pedersen, Lungeforeningens lokalafdeling i Ribe le e rd o sf d e M lem Alle lungepatienter har godt af at få frisk luft og højt til himlen. Det giver ny energi, og det er jeg stolt af, at vi kan tilbyde Lungeforeningens medlemmer. Livet kører på luft

Læs mere

LungePatient.dk. NR. 1 Januar 2014. Lungeforeningen Boserup Minde

LungePatient.dk. NR. 1 Januar 2014. Lungeforeningen Boserup Minde LungePatient.dk NR. 1 Januar 2014 LungePatient.dk LUNGEFORENINGEN BOSERUP MINDE Lungeforeningen Boserup Minde Cimbria Ferie Linåvej 59 8600 Silkeborg Tlf. 86 84 58 18 Mobil 26 73 69 22 Så er vi i gang

Læs mere

LungePatient.dk. Patientnyt. BM-Bladet. Lungeforeningen Boserup Minde. NR. 1 Januar 2015

LungePatient.dk. Patientnyt. BM-Bladet. Lungeforeningen Boserup Minde. NR. 1 Januar 2015 LungePatient.dk NR. 1 Januar 2015 Patientnyt BM-Bladet LungePatient.dk LUNGEFORENINGEN BOSERUP MINDE Lungeforeningen Boserup Minde Velkommen til 2015 Et nyt og spændende år er gået i gang Tidsskrift for

Læs mere

Livet kører på luft. Lokalformand for Sønderjylland Lokalafdeling, Klaus Jensen

Livet kører på luft. Lokalformand for Sønderjylland Lokalafdeling, Klaus Jensen le e rd o sf lem d e M Livet kører på luft "Vi er frivillige, som samarbejder med sundhedsvæsenet om tilbud til lungepatienter og deres pårørende. Hos Lungeforeningen er der plads til alle og enhver, og

Læs mere

Livet kører på luft. Skuespiller Line Kruse er ambassadør for Lungeforeningen

Livet kører på luft. Skuespiller Line Kruse er ambassadør for Lungeforeningen d e M lem le e rd o sf Livet kører på luft "Vi lever livet med vores lunger. Bliver lungerne syge, skal vi gøre noget ved det. Vi må bare ikke miste pusten til at kunne lege, danse, puste balloner op eller

Læs mere

LungePatient.dk. NR. 1 Januar 2012. Lungeforeningen Boserup Minde

LungePatient.dk. NR. 1 Januar 2012. Lungeforeningen Boserup Minde LungePatient.dk NR. 1 Januar 2012 LungePatient.dk LUNGEFORENINGEN BOSERUP MINDE Lungeforeningen Boserup Minde Velkommen til 2012 Tidsskrift for lungehandicappede Udgivet af: LungePatient.dk Old Gyde 74,

Læs mere

Overskrift. Indsæt m edd elelse her. Du opnå r st ørst virkni ng ve d ku n at br uge t o elle r t re sætnin ge r. Lej ferieboliger i

Overskrift. Indsæt m edd elelse her. Du opnå r st ørst virkni ng ve d ku n at br uge t o elle r t re sætnin ge r. Lej ferieboliger i Overskrift Indsæt m edd elelse her. Du opnå r st ørst virkni ng ve d ku n at br uge t o elle r t re sætnin ge r. Lej ferieboliger i 1 Indholdsfortegnelse: Velkommen - udlejning side 3 Ferieboligen i Juelsminde

Læs mere

Hold da helt ferie. Ferieboligfonden for Hotel- og Restauranterhvervet. OBS! Fra 1/1 kan alle medlemmer af 3F leje ferieboligerne i 2009.

Hold da helt ferie. Ferieboligfonden for Hotel- og Restauranterhvervet. OBS! Fra 1/1 kan alle medlemmer af 3F leje ferieboligerne i 2009. OBS! Fra 1/1 kan alle medlemmer af 3F leje ferieboligerne i 2009. Hold da helt ferie 2009 Ferieboligfonden for Hotel- og Restauranterhvervet Side Side Revideret februar 2009 - Varenummer 3506 Ringkøbing

Læs mere

Sæsonen 2011-2012. FORSIKRINGSAGENTURFORENINGEN/Tjenestemændenes Forsikring ønsker alle en rigtig god ferie.

Sæsonen 2011-2012. FORSIKRINGSAGENTURFORENINGEN/Tjenestemændenes Forsikring ønsker alle en rigtig god ferie. Sæsonen 2011-2012 Nu er det tid for at lægge planerne for feriesæsonen 2011-2012. Jeg håber på, at FORSIKRINGSAGENTUR- FORENINGENs tilbud kan være så attraktive, at I vælger at benytte jer heraf. FORSIKRINGSAGENTURFORENINGEN

Læs mere

Revideret juni 2010 - Varenummer 3506. Side 2

Revideret juni 2010 - Varenummer 3506. Side 2 Hold da helt ferie 2010 Ferieboligfonden for Hotel- og Restauranterhvervet Side 1 Side 2 Revideret juni 2010 - Varenummer 3506 Søndervig Lodbergsvej 10, 1. 4., Søndervig, 6950 Ringkøbing Nyhed Lejligheden

Læs mere

HOLD DA HELT FERIE Skønne ferieboliger i Skagen, Marielyst, Hvide Sande, Ringkøbing, København og Malaga

HOLD DA HELT FERIE Skønne ferieboliger i Skagen, Marielyst, Hvide Sande, Ringkøbing, København og Malaga HOLD DA HELT FERIE Skønne ferieboliger i Skagen, Marielyst, Hvide Sande, Ringkøbing, København og Malaga Ferieboligfonden for Hotel- og Restauranterhvervet Søndervig Lodbergsvej 10, 1. 4., Søndervig, 6950

Læs mere

Lungeforeningen Boserup Minde

Lungeforeningen Boserup Minde Lungeforeningen Boserup Minde Patientforening NR. 1 Januar 2007 LUNGEFORENINGEN Så er vi gået ind i 2007 BOSERUP MINDE Tidsskrift for lungehandicappede Udgivet af: Lungeforeningen Boserup Minde Old Gyde

Læs mere

LungePatient.dk. Lungeforeningen Boserup Minde. LungePatient.dk nr. 1 2011 1. NR. 1 Januar 2011

LungePatient.dk. Lungeforeningen Boserup Minde. LungePatient.dk nr. 1 2011 1. NR. 1 Januar 2011 LungePatient.dk NR. 1 Januar 2011 LungePatient.dk LUNGEFORENINGEN BOSERUP MINDE Lungeforeningen Boserup Minde LungePatient.dk nr. 1 2011 1 Tidsskrift for lungehandicappede Udgivet af: LungePatient.dk

Læs mere

Hold da helt ferie. Ferieboligfonden for Hotel- og Restauranterhvervet. OBS! Udlejningen er nu åben for alle 3F-medlemmer for resten af året.

Hold da helt ferie. Ferieboligfonden for Hotel- og Restauranterhvervet. OBS! Udlejningen er nu åben for alle 3F-medlemmer for resten af året. OBS! Udlejningen er nu åben for alle 3F-medlemmer for resten af året. Hold da helt ferie 2007 Ferieboligfonden for Hotel- og Restauranterhvervet Side Side Ringkøbing Fjord Arvidvej 150, 6960 Hvide Sande

Læs mere

LungePatient.dk. Lungeforeningen Boserup Minde. LungePatient.dk nr. 1 2010 1. NR. 1 Januar 2010

LungePatient.dk. Lungeforeningen Boserup Minde. LungePatient.dk nr. 1 2010 1. NR. 1 Januar 2010 LungePatient.dk NR. 1 Januar 2010 LungePatient.dk LUNGEFORENINGEN BOSERUP MINDE Lungeforeningen Boserup Minde 1 HVAD HAR MORTEN OLSEN OG PER ARNOLDI TIL FÆLLES? Morten Olsen og Per Arnoldi er to ud af

Læs mere

Lungeforeningen Boserup Minde Patientforening

Lungeforeningen Boserup Minde Patientforening Lungeforeningen Boserup Minde Patientforening NR. 1 Januar 2009 Lungeforeningen Boserup Minde nr. 1 2009 1 6. LUNGEFORENINGEN Så er vi gået ind i 2009 BOSERUP MINDE Tidsskrift for lungehandicappede Udgivet

Læs mere

Udlejning af Ferieboligfondens boliger (hotel og restauration) for hele 2016 starter den 1. oktober 2015 kl. 13 00

Udlejning af Ferieboligfondens boliger (hotel og restauration) for hele 2016 starter den 1. oktober 2015 kl. 13 00 Feriekontoret Peter Ipsens Allé 27, 2400 København NV Tlf.: 88 92 33 60 Mail: feriekontoret-kbh@3f.dk Web: www.3fpost.dk Opdateret den 18.09.15 Udlejning af Ferieboligfondens boliger (hotel og restauration)

Læs mere

Sommerhuset i Lalandia

Sommerhuset i Lalandia Roskilde afdeling Sommerhuset i Lalandia Digestien L 166, Rødby Udlejes til 8 personer Huset er i 2 plan, 103 m 2 Åbent køkken med spiseplads Køkken. Bryggers med vaskemaskine og tørretumbler Åben stue

Læs mere

Roskilde afdeling. Sommerhuset på Møn. Adresse: Hymersvej 4, Hårbølle, 4792 Askeby. Udlejes til 6 personer.

Roskilde afdeling. Sommerhuset på Møn. Adresse: Hymersvej 4, Hårbølle, 4792 Askeby. Udlejes til 6 personer. Roskilde afdeling Sommerhuset på Møn Adresse: Hymersvej 4, Hårbølle, 4792 Askeby Udlejes til 6 personer. Huset er 71 kvm.: Stor stue i forbindelse med åbent køkken Stue med udgang til terrasse Køkken Soveværelse

Læs mere

Årgang 63 nr. 1 januar 2005. - udgivet af Lungeforeningen Boserup Minde. Kronisk Obstruktiv Lungelidelse Ferietur

Årgang 63 nr. 1 januar 2005. - udgivet af Lungeforeningen Boserup Minde. Kronisk Obstruktiv Lungelidelse Ferietur LUNGEFORENINGEN LUNGEFORENINGEN BOSERUP MINDE BOSERUP MINDE Årgang 63 nr. 1 januar 2005 - udgivet af Lungeforeningen Boserup Minde Kronisk Obstruktiv Lungelidelse Ferietur LUNGEFORENINGEN BOSERUP MINDE

Læs mere

HOLD DA HELT FERIE Skønne ferieboliger i Skagen, Marielyst, Hvide Sande, Ringkøbing, København og Malaga

HOLD DA HELT FERIE Skønne ferieboliger i Skagen, Marielyst, Hvide Sande, Ringkøbing, København og Malaga HOLD DA HELT FERIE Skønne ferieboliger i Skagen, Marielyst, Hvide Sande, Ringkøbing, København og Malaga Ferieboligfonden for Hotel- og Restauranterhvervet København Thorshavnsgade 23, stuen, København

Læs mere

Strømlund. Huset er helårsisoleret og opvarmet ved oliefyr (inkluderet varmt vand). Boligindretning: Stueetagen

Strømlund. Huset er helårsisoleret og opvarmet ved oliefyr (inkluderet varmt vand). Boligindretning: Stueetagen Strømlund Strømlund ligger i meget naturskønne omgivelser, 7 km. fra Fjellerup Strand", hvor der er en usædvanlig dejlig strand og skønt vand. Børnefamilier vil også have glæde af Djurs Sommerland, som

Læs mere

Nyreforeningens feriehuse

Nyreforeningens feriehuse Nyreforeningens feriehuse yreforeningen har to hyggelige og velindrettede ferieboliger, som alle medlemmer kan leje. Begge er beliggende i den smuk- N ke og storslåede jyske natur. 2 SKALLERUP OG GRØNBÆK

Læs mere

Gensidig respekt, omsorg, overbærenhed og forståelse er en forudsætning for alt frugtbart samarbejde og gælder uanset etnisk og religiøs baggrund.

Gensidig respekt, omsorg, overbærenhed og forståelse er en forudsætning for alt frugtbart samarbejde og gælder uanset etnisk og religiøs baggrund. Gensidig respekt, omsorg, overbærenhed og forståelse er en forudsætning for alt frugtbart samarbejde og gælder uanset etnisk og religiøs baggrund. Plejehjemmet Tårnbygård Løjtegårdsvej 100 2770 Kastrup

Læs mere

PRIVAT OVERNATNING. i Hjørring og Sindal. Sov godt i

PRIVAT OVERNATNING. i Hjørring og Sindal. Sov godt i PRIVAT OVERNATNING i Hjørring og Sindal Sov godt i Velkommen til Hjørring og Sindal... Hvis du mangler et sted at sove, så er der i Hjørring og Sindal mange muligheder for privat indkvartering. Værter

Læs mere

De fysiske rammer: Fællesarealer på afdelingen:

De fysiske rammer: Fællesarealer på afdelingen: De fysiske rammer: Afdelingen består af 28 boliger, hvor hver bolig indeholder entré, bad, toilet, stue og lille altan eller have. Endvidere indbefatter hver bolig: El-seng Gardinstænger. Stuearealet er

Læs mere

Luksus Sommerhuse Udlejes

Luksus Sommerhuse Udlejes Luksus Sommerhuse Udlejes Udbyhøj Syd Djursland Booking. Benny Vittrup Tlf. 0045 40812270 www. Luksussommerhuse.com E.mail. bennyvittrup1@gmail.com Eller på www.djurspakken.dk og få hele ferien som pakkeløsning

Læs mere

Lungeforeningen Boserup Minde

Lungeforeningen Boserup Minde Lungeforeningen Boserup Minde Patientforening NR. 1 Januar 2008 Lungeforeningen Boserup Minde nr. 1 2008 1 LUNGEFORENINGEN BOSERUP MINDE Tidsskrift for lungehandicappede Udgivet af: Lungeforeningen Boserup

Læs mere

Årgang 62 nr.1 januar 2004. - udgivet af Lungeforeningen Boserup Minde BLÅ NÅL FERIEHUSE

Årgang 62 nr.1 januar 2004. - udgivet af Lungeforeningen Boserup Minde BLÅ NÅL FERIEHUSE A LUNGEFORENINGEN BOSERUP MINDE Årgang 62 nr.1 januar 2004 - udgivet af Lungeforeningen Boserup Minde BLÅ NÅL FERIEHUSE LUNGEFORENINGEN BOSERUP MINDE Året der gik Tidsskrift for lungehandicappede Udgivet

Læs mere

GrønBo...huse med personlighed... Livsstil design kvalitet

GrønBo...huse med personlighed... Livsstil design kvalitet GrønBo...huse med personlighed... Livsstil design kvalitet Velkommen til GrønBo s univers Sidder I lige nu og drømmer om et fritidshus, der kan rumme alle jeres ønsker - så kan Grønbo hjælpe jer.... et

Læs mere

FERIEAVISEN 2011. Indholdet i år er ferieboliger i Danmark, Bulgarien, Tyrkiet, Spanien og Sverige

FERIEAVISEN 2011. Indholdet i år er ferieboliger i Danmark, Bulgarien, Tyrkiet, Spanien og Sverige FERIEAVISEN 2011 Indholdet i år er ferieboliger i Danmark, Bulgarien, Tyrkiet, Spanien og Sverige Falcks Personaleforening Rugårdsvej 20 5000 Odense C Tlf.: 66 19 20 45 (mellem 09.00-14.00) Fax: 66 19

Læs mere

Alternativ Indkvartering

Alternativ Indkvartering Alternativ Indkvartering 2011 Velkommen til Dana Cup, Hjørring 2011! Deltagelse i Dana Cup betyder, at deltagerne får mulighed for nogle dejlige oplevelser i nogle af de skjønneste dele af Danmark. Hjørring

Læs mere

Velkommen til Højstruphave

Velkommen til Højstruphave Velkommen til Højstruphave Lidt om dit nye hjem 1 2 Velkommen // Velkommen til din nye bolig i Højstruphave. Vi håber, at du vil falde godt til i de nye omgivelser. I dette hæfte findes praktiske oplysninger,

Læs mere

Næsten så godt som hjemme...

Næsten så godt som hjemme... Næsten så godt som hjemme... TeaterHotellet udvider med 12 hotel lejligheder Nyindrettede og indflytningsklare, lækre møbler, lyse rum, elevator og central beliggenhed. TeaterHotellet som er kendt for

Læs mere

DFDS FRITID. Lodtrækning af fritidsboliger 2010

DFDS FRITID. Lodtrækning af fritidsboliger 2010 DFDS FRITID Lodtrækning af fritidsboliger 2010 Lejlighed i Berlin 5 fritidshuse i Danmark Italien: Toscana Sydfrankrig: Nice & Sainte Maxime Skagen i august Lodtrækning finder sted tirsdag 2. februar 2010

Læs mere

Velkommen til Plejecentret Sjælsø

Velkommen til Plejecentret Sjælsø Velkommen til Plejecentret Sjælsø Ældreboligerne (plejeboliger) Soldraget 35 & 39 Telefon Hovednummer------------------------------- 45 81 70 55 Centerleder ---------------------------------- 45 99 71

Læs mere

Velkommen til Politiforbundets ferieboliger

Velkommen til Politiforbundets ferieboliger 2018/2019 Gl. Skagen Husby Klit Skallerup Vejers Strand Sydals Frederiksberg Tversted Strand Ellinge Lyng Lalandia / Rødby Berlin / Tyskland Wagrain / Østrig Velkommen til Politiforbundets ferieboliger

Læs mere

FERIEBOLIGER 2017/2018. Skagen Husby Klit Skallerup Vejers Strand Sydals Frederiksberg Tversted Strand Ellinge Lyng Lalandia Berlin Wagrain

FERIEBOLIGER 2017/2018. Skagen Husby Klit Skallerup Vejers Strand Sydals Frederiksberg Tversted Strand Ellinge Lyng Lalandia Berlin Wagrain FERIEBOLIGER 2017/2018 Skagen Husby Klit Skallerup Vejers Strand Sydals Frederiksberg Tversted Strand Ellinge Lyng Lalandia Berlin Wagrain Velkommen til Politiforbundets ferieboliger 2017-2018 HUSK LODTRÆKNING

Læs mere

DCUs PLADSER & TAKSTER 2012

DCUs PLADSER & TAKSTER 2012 CAMPINGPLADSER TELEFON/FAX ÅBEN DCU-ABSALON COPENHAGEN CAMP 36 41 06 00 Hele året Korsdalsvej 132, 2610 Rødovre 36 41 02 93 DCU-ALBUEN STRAND CAMPING 54 94 87 62 23.03-21.10 Vesternæsvej 70, 4900 Nakskov

Læs mere

Inspirationskatalog til aktiviteter på KOL-dagen

Inspirationskatalog til aktiviteter på KOL-dagen Inspirationskatalog til aktiviteter på KOL-dagen 1. Støtte og materiale fra Danmarks Lungeforening Infokort (visitkort), hvor I kan skrive spirometri tallene Plakater til at reklamere for dagen En patientfolder

Læs mere

Kender du din lungefunktion?

Kender du din lungefunktion? Kender du din lungefunktion? En pjece fra Danmarks Lungeforening www.lunge.dk Kend dine lunger Sundere lunger - livet igennem Danmarks Lungeforening arbejder for, at endnu flere danskere lever med sundere

Læs mere

GUDERUP PLEJECENTER Revideret april 2017

GUDERUP PLEJECENTER Revideret april 2017 GUDERUP PLEJECENTER Forord. Med denne pjece vil vi gerne byde velkommen til Guderup Plejecenter. Vi vil meget gerne leve op til de forventninger, der måtte være til os og ønsker at løse problemer ved hjælp

Læs mere

Bofællesskab Langebjerg 3

Bofællesskab Langebjerg 3 Bofællesskab Langebjerg 3 2 Bofællesskab Langebjerg 3 Til hver bolig er der desuden et udendørs skur til opbevaring. I stueplan er der et stort fællesrum, et køkken og et kontor til medarbejderne. Det

Læs mere

Sæsonen 2012-2013. Blåvand side 4-5. Prag side 6-7

Sæsonen 2012-2013. Blåvand side 4-5. Prag side 6-7 Sæsonen 2012-2013 Nu er det tid for at lægge planerne for feriesæsonen 2012-2013. Jeg håber på, at FORSIKRINGSAGENTURFORENINGENs tilbud kan være så attraktive, at I vælger at benytte jer heraf. Kort Blåvand

Læs mere

LungePatient.dk. NR. 4 September 2014. Lungeforeningen Boserup Minde

LungePatient.dk. NR. 4 September 2014. Lungeforeningen Boserup Minde LungePatient.dk NR. 4 September 2014 LungePatient.dk LUNGEFORENINGEN BOSERUP MINDE Lungeforeningen Boserup Minde Efteråret står for døren sommeren er ved at være forbi Tidsskrift for lungehandicappede

Læs mere

Sæsonen 2013-2014. Ulrik Salmonsen Formand for Forsikringsagenturforeningen

Sæsonen 2013-2014. Ulrik Salmonsen Formand for Forsikringsagenturforeningen Sæsonen 2013-2014 FORSIKRINGSAGENTURFORENINGEN stiller et sommerhus i Blåvand og en ferielejlighed i Prag til rådighed for de afdelinger, som ikke har haft mulighed for at tilbyde forsikringstagerne i

Læs mere

Du gør en forskel. Støt lungesagen.

Du gør en forskel. Støt lungesagen. Du gør en forskel Støt lungesagen www.lunge.dk Bliv støttemedlem eller send dit bidrag Lungesygdomme er i kraftig vækst og det at være ramt af en lungesygdom er ødelæggende for livskvaliteten. I Danmark

Læs mere

Til nye beboere og deres pårørende. Velkommen til Haven

Til nye beboere og deres pårørende. Velkommen til Haven Til nye beboere og deres pårørende Velkommen til Haven Indhold Velkommen til Haven...3 Personalet...3 Elever...3 Havens værdigrundlag...4 Du skal opleve en god hverdag...4 Traditioner og arrangementer...4

Læs mere

DCUs PLADSER & TAKSTER 2013 CAMPINGPLADSER TELEFON/FAX ÅBEN

DCUs PLADSER & TAKSTER 2013 CAMPINGPLADSER TELEFON/FAX ÅBEN CAMPINGPLADSER TELEFON/FAX ÅBEN DCU-ABSALON COPENHAGEN CAMP 36 41 06 00 Hele året Korsdalsvej 132, 2610 Rødovre 36 41 02 93 DCU-ALBUEN STRAND CAMPING 54 94 87 62 22.03-20.10 Vesternæsvej 70, 4900 Nakskov

Læs mere

Fritidshuset Vagtelvej 7. november 2017

Fritidshuset Vagtelvej 7. november 2017 Fritidshuset Vagtelvej 7 november 2017 Adresse: Vagtelvej 7, Indelukket, 4550 Asnæs Benyttelsestidspunkt Lejeperioden starter om fredagen inden det nævnte ugenummer. Du kan benytte huset fra fredag kl.

Læs mere

Bofællesskab Langebjerg 3

Bofællesskab Langebjerg 3 Bofællesskab Langebjerg 3 2 Bofællesskab Langebjerg 3 Til hver bolig er der desuden et udendørs skur til opbevaring. I stueplan er der et stort fællesrum, et køkken og et kontor til medarbejderne. Det

Læs mere

Velkommen til Plejecentret Sjælsø

Velkommen til Plejecentret Sjælsø Velkommen til Plejecentret Sjælsø Plejeboligerne Soldraget 37 www.plejecentretsjaelsoe.dk Telefon Hovednummer------------------------------- 46 11 16 16 Centerleder ---------------------------------- 46

Læs mere

FERIEAVISEN 2010. Indholdet i år er ferieboliger i Danmark, Spanien og Sverige. Falcks Personaleforening Sivlandvænget 2 5260 Odense S

FERIEAVISEN 2010. Indholdet i år er ferieboliger i Danmark, Spanien og Sverige. Falcks Personaleforening Sivlandvænget 2 5260 Odense S FERIEAVISEN 2010 Indholdet i år er ferieboliger i Danmark, Spanien og Sverige Falcks Personaleforening Sivlandvænget 2 5260 Odense S Tlf.: 66 19 20 45 (mellem 09.00-14.00) Fax: 66 19 20 43 www.falckpf.dk

Læs mere

Vester Vandet. Frederiksdal Allé 7 7800 Skive 99 15 32 80 tams@skivekommune.dk www.ungdomsskolen-skive.dk. Information om Skive Lejrskole

Vester Vandet. Frederiksdal Allé 7 7800 Skive 99 15 32 80 tams@skivekommune.dk www.ungdomsskolen-skive.dk. Information om Skive Lejrskole Information om Skive Lejrskole Vester Vandet Frederiksdal Allé 7 7800 Skive 99 15 32 80 tams@skivekommune.dk www.ungdomsskolen-skive.dk Til skoler, foreninger, privatpersoner og andre med interesse i at

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

LAUGESENS HAVE. Transport. Velkommen til. Få folderen læst højt på www.3f.dk/kursusinfo

LAUGESENS HAVE. Transport. Velkommen til. Få folderen læst højt på www.3f.dk/kursusinfo Transport Få folderen læst højt på www.3f.dk/kursusinfo Laugesens Have ligger ved Videbæk mellem Herning og Ringkøbing. I bil Der er en halv times kørsel fra Herning, Holstebro, Ringkøbing og Skjern. Se

Læs mere

UDVALG AF DANSKE EJENDOMME MED SOMMERHUS STATUS ELLER UDEN BOPÆLSPLIGT PERFEKTE TIL UDLANDSDANSKERE

UDVALG AF DANSKE EJENDOMME MED SOMMERHUS STATUS ELLER UDEN BOPÆLSPLIGT PERFEKTE TIL UDLANDSDANSKERE UDVALG AF DANSKE EJENDOMME MED SOMMERHUS STATUS ELLER UDEN BOPÆLSPLIGT PERFEKTE TIL UDLANDSDANSKERE ----------------------------- 0 ------------------------------ Sommerhus på Strandvejen i Klampenborg

Læs mere

Køge Kommunes Feriefond

Køge Kommunes Feriefond Køge Kommunes Feriefond 2015 Ronja - Immeln Sverige Pippi - Immeln Sverige Reersø Hasle Løkken Apotekerstien - NyK.Sj. Ebeltoft 2 Kære kolleger i Køge Kommune Bestyrelsen for Feriefonden byder velkommen

Læs mere

DCUs PLADSER OG TAKSTER 2011

DCUs PLADSER OG TAKSTER 2011 DCUs ER OG TAKSTER 2011 - SIDE 1 TELEFON/FAX ÅBEN DCU-ABSALON COPENHAGEN CAMP 36 41 06 00 Hele året Korsdalsvej 132, 2610 Rødovre 36 41 02 93 DCU-CAMPING BLOMMEHAVEN 86 27 02 07 25.03-23.10 Ørneredevej

Læs mere

Velkommen Til Plejecentret Sjælsø. Plejeboligerne Soldraget 33 A D.

Velkommen Til Plejecentret Sjælsø. Plejeboligerne Soldraget 33 A D. Velkommen Til Plejecentret Sjælsø Plejeboligerne Soldraget 33 A D. Telefon Hovednummer------------------------------- 46 11 16 16 Centerleder----------------------------------- 46 11 16 10 Afdelingsleder

Læs mere

Vester Vandet. Frederiksdal Allé 7 7800 Skive 99 15 32 80 tams@skivekommune.dk www.ungdomsskolen-skive.dk. Information om Skive Lejrskole

Vester Vandet. Frederiksdal Allé 7 7800 Skive 99 15 32 80 tams@skivekommune.dk www.ungdomsskolen-skive.dk. Information om Skive Lejrskole Information om Skive Lejrskole Vester Vandet Frederiksdal Allé 7 7800 Skive 99 15 32 80 tams@skivekommune.dk www.ungdomsskolen-skive.dk Til skoler, foreninger, privatpersoner og andre med interesse i at

Læs mere

PRISLISTE. Gældende for perioden 1/1 til 31/ Priser med EGEN campingvogn eller telt

PRISLISTE. Gældende for perioden 1/1 til 31/ Priser med EGEN campingvogn eller telt PRISLISTE Gældende for perioden 1/1 til 31/12-2017 Priser med EGEN campingvogn eller telt 23/6 til 8/8 9/6-23/6 og 8/8 til 20/8 Før 9/6 og efter 20/8 Voksen per nat 98 kr. 87 kr. 82 kr. Barn op til 12

Læs mere

Køge Kommunes. Feriefond. VisitKøge

Køge Kommunes. Feriefond. VisitKøge 1 Køge Kommunes Feriefond VisitKøge 2016 Pippi - Immeln Sverige Ronja - Immeln Sverige Reersø Hasle Apotekerstien - NyK.Sj. Løkken Ebeltoft Kære kolleger i Køge Kommune 3 Bestyrelsen for Feriefonden byder

Læs mere

VELKOMMEN TIL SØBO PLEJECENTER... 3 FAKTA OM SØBO PLEJECENTER... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 PERSONALE... 4 KONTAKTPERSON...

VELKOMMEN TIL SØBO PLEJECENTER... 3 FAKTA OM SØBO PLEJECENTER... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 PERSONALE... 4 KONTAKTPERSON... SØBO VELKOMMEN INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL SØBO PLEJECENTER... 3 FAKTA OM SØBO PLEJECENTER... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 PERSONALE... 4 KONTAKTPERSON... 4 LEJLIGHEDERNE... 5 STØRRELSE...

Læs mere

Invitation til det årlige ALS træf/temakursus på Musholm Bugt Feriecenter weekenden d. 9.- 11. oktober 2015

Invitation til det årlige ALS træf/temakursus på Musholm Bugt Feriecenter weekenden d. 9.- 11. oktober 2015 Invitation til det årlige ALS træf/temakursus på Musholm Bugt Feriecenter weekenden d. 9.- 11. oktober 2015 Kurset har til formål at gøre PALS (Pals er en person, der har ALS) deres pårørende og hjælpere

Læs mere

DCUs PLADSER & TAKSTER 2014

DCUs PLADSER & TAKSTER 2014 CAMPINGPLADSER TELEFON/MAIL ÅBEN DCU-ABSALON COPENHAGEN CAMP 36 41 06 00 Hele året Korsdalsvej 132, 2610 Rødovre absalon@dcu.dk DCU-CAMPING ALBUEN STRAND 54 94 87 62 21.03-19.10 Vesternæsvej 70, 4900 Nakskov

Læs mere

PTU s. i Danmark. Start ferieoplevelsen her

PTU s. i Danmark. Start ferieoplevelsen her PTU s feriehuse i Danmark Start ferieoplevelsen her Indhold PTU ønsker god ferie 03 Bagenkop, Sydlangeland 04 Thy, Nordvestjylland 08 Dueodde og Allinge, Bornholm 12 PTU s feriehuse i Danmark 3 PTU ønsker

Læs mere

SØNDERVIG FERIEPARK. Søndervig Sag. r1901. Nybolig Ringkøbing & Søndervig. Enghavevej 18 6900 Ringkøbing Tlf. 97324344

SØNDERVIG FERIEPARK. Søndervig Sag. r1901. Nybolig Ringkøbing & Søndervig. Enghavevej 18 6900 Ringkøbing Tlf. 97324344 SØNDERVIG FERIEPARK Søndervig Sag. r1901 Nybolig Ringkøbing & Søndervig Enghavevej 18 6900 Ringkøbing Tlf. 97324344 Søndervig Feriepark - bolig 60 m2. 02 Søndervig Feriepark - her opføres Danmarks ubetinget

Læs mere

Hytte No , 2 sovepladser i en dobbeltseng, varmt vand, 10 kvm 2017 Hanstholm Camping - Thy Feriepark

Hytte No , 2 sovepladser i en dobbeltseng, varmt vand, 10 kvm 2017 Hanstholm Camping - Thy Feriepark Hytte No. 9 + 11, 2 sovepladser i en dobbeltseng, varmt vand, 10 kvm Gældende for perioden 1/1 til 31/12-2017 Dag Kr. Uge Kr. Dag Euro Uge Euro 2017 Pris højsæson 23/6-6/8 490 3430 69 483 Pris mellemsæson

Læs mere

Informationsmappe. Pappelallee 76, st. tv., 10437 Berlin.

Informationsmappe. Pappelallee 76, st. tv., 10437 Berlin. Informationsmappe Pappelallee 76, st. tv., 10437 Berlin. Indhold i informationsmappen: 1 indhold 2 nøgler og depositum 3 hvor er kælderen og hvad er der i den? 4 ankomst og afrejse 5 manualer, menukort

Læs mere

Velkommen. Beboere og personale ønsker dig og dine pårørende hjertelig velkommen på De Gamles Hjem. Vi håber du kommer til at befinde dig godt her.

Velkommen. Beboere og personale ønsker dig og dine pårørende hjertelig velkommen på De Gamles Hjem. Vi håber du kommer til at befinde dig godt her. Velkommen Beboere og personale ønsker dig og dine pårørende hjertelig velkommen på De Gamles Hjem. Vi håber du kommer til at befinde dig godt her. De Gamles Hjem er indrettet til 25 beboere med hver deres

Læs mere

Ferie i Danmark eller i udlandet

Ferie i Danmark eller i udlandet Ferie i Danmark eller i udlandet Århus Kommunes Feriefond Indholdsfortegnelse Lejeregler... side 3 Ferieboliger i Nordjylland...side 4 Ferieboliger i Nordvestjylland...side 8 Ferieboliger i Vestjylland...side

Læs mere

Nyhedsbrev september 2015

Nyhedsbrev september 2015 Forsiden Nyhedsbrev september 2015 Når dette nyhedsbrev når frem til medlemmerne, er vi ved starten af den første efterårsmåned, hvilket betyder at tilbuddene til jer kommer i en lind strøm. Jeg kan kun

Læs mere

5 Det gode liv. Det gode lıv. Dronningens Ferieby september Du er inviteret

5 Det gode liv. Det gode lıv. Dronningens Ferieby september Du er inviteret 5 Det gode liv Dronningens Ferieby Det gode lıv 16.-18. september 2016 Du er inviteret 5 Det gode liv Dronningens Ferieby Det gode lıv 16.-18. september 2016 En weekend for dig, hvor vi sætter fokus på

Læs mere

DCUs PLADSER & TAKSTER 2015

DCUs PLADSER & TAKSTER 2015 CAMPINGPLADSER TELEFON/MAIL ÅBEN DCU-ABSALON COPENHAGEN CAMP 36 41 06 00 Hele året Korsdalsvej 132, 2610 Rødovre absalon@dcu.dk DCU-CAMPING ALBUEN STRAND 54 94 87 62 20.03-18.10 Vesternæsvej 70, 4900 Nakskov

Læs mere

Vi gør opmærksom på, at bookning kun kan ske pr. telefon.

Vi gør opmærksom på, at bookning kun kan ske pr. telefon. Feriekontoret Peter Ipsens Allé 27, 2400 København NV Tlf.: 88 92 33 60 Mail: feriekontoret-kbh@3f.dk Web: www.3fpost.dk Opdateret den 06.07.15 Ring på tlf. 88 92 33 60 hvis du vil booke et af Postens

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

DANSK EPILEPSIFORENING ARRANGEMENTSKALENDER 2014

DANSK EPILEPSIFORENING ARRANGEMENTSKALENDER 2014 DANSK EPILEPSIFORENING ARRANGEMENTSKALENDER 2014 I denne folder får du overblikket over nogle af arrangementerne i Dansk Epilepsiforening i 2014. Du kan allerede nu begynde at planlægge, hvilke arrangementer

Læs mere

36. repræsentantskabsmøde den 12. og 13. maj 2007 i Ebeltoft

36. repræsentantskabsmøde den 12. og 13. maj 2007 i Ebeltoft 36. repræsentantskabsmøde den 12. og 13. maj 2007 i Ebeltoft Repræsentantskabsmødets åbning Landsformand Helge Petersen bød velkommen til landsforeningens 36. ordinære repræsentantskabsmøde. En særlig

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 26. ÅRGANG 2012 1 Maj Juni 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte

Læs mere

Pårørende weekend 5 Pårørendeweekend

Pårørende weekend 5 Pårørendeweekend Pårørende weekend 5 Pårørendeweekend Dronningens Ferieby 28.-30. oktober 2016 Du er inviteret 5 Pårørendeweekend Dronningens Ferieby Pårørende weekend 28.-30. oktober 2016 En weekend for dig, som er ægtefælle

Læs mere

Velkommen på Povlsbjerg Plejecenter

Velkommen på Povlsbjerg Plejecenter Velkommen på Povlsbjerg Plejecenter Vi håber lidt information på nuværende tidspunkt vil hjælpe Dem, så De hurtigt vil finde Dem til rette i Deres nye bolig Centret har fælles ledelse med Bregnbjerglunden.

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL REKREATIONSOPHOLD

ANSØGNING OM TILSKUD TIL REKREATIONSOPHOLD FORENINGEN TIL STØTTE AF SYGDOMSRAMTE ERHVERVSAKTIVE BORGERE Postboks 846, Brøndbyøster 2605 Brøndby Tlf.: 2094 1832 - Tlf.Tid: Tirsdag & Torsdag ml. kl. 10,00 12,00. E-Mail: mail@sygdomsramte-borgere.dk

Læs mere

DCUs PLADSER OG TAKSTER 2010

DCUs PLADSER OG TAKSTER 2010 - SIDE 1 DCUs ER OG TAKSTER 2010 TELEFON/FAX ÅBEN DCU-ABSALON COPENHAGEN CAMP 36 41 06 00 Hele året Korsdalsvej 132, 2610 Rødovre 36 41 02 93 DCU-CAMPING BLOMMEHAVEN 86 27 02 07 Ørneredevej 35, 8270 Højbjerg

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen ønsker alle vores medlemmer, familier og venner et rigtigt godt efterår. Billedet viser udsigten ud over Vejlefjords skønne have Nyhedsbrev Oktober

Læs mere

Lokalafdelingen for Nordsjælland Øst

Lokalafdelingen for Nordsjælland Øst E-mail Nyhedsbrev nr. 23 Kære medlem af Scleroseforeningens lokalafdeling Hermed fremsendes nogle informationer, som du kan have glæde af at kende. Cykelprojektet Helsingør-Paris 2013 28 cykelryttere sætter

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Informationsmappe. Malmöer Strasse 13A, st. tv., 10439 Berlin.

Informationsmappe. Malmöer Strasse 13A, st. tv., 10439 Berlin. Informationsmappe Malmöer Strasse 13A, st. tv., 10439 Berlin. Indhold i informationsmappen: 1 indhold 2 nøgler og depositum 3 menukort, manualer og seværdigheder 4 ankomst og afrejse 5 adresser og telefonnumre

Læs mere

Lejlighederne er nyrenoverede og indeholder køkken, bad og toilet samt egen terrasse til hver af lejlighederne.

Lejlighederne er nyrenoverede og indeholder køkken, bad og toilet samt egen terrasse til hver af lejlighederne. Nonnebo Luksuslejligheder Nonnebo består af tre luksusfamilielejligheder med henholdsvis 2, 3 og 4 senge og mulighed for opredning i stuen, så der er plads til 4, 5 eller 6 personer. Lejlighederne er nyrenoverede

Læs mere

Fritidshuset Vagtelvej 7. Januar 2017

Fritidshuset Vagtelvej 7. Januar 2017 Fritidshuset Vagtelvej 7 Januar 2017 Adresse: Vagtelvej 7, Indelukket, 4550 Asnæs Benyttelsestidspunkt Fredag kl. 16.00 til fredag kl. 14.00. Hvis du har bestilt rengøring, dog kun til kl. 12.00 Hvem kan

Læs mere

Hytte No , 2 sovepladser i en dobbeltseng, varmt vand, 10 kvm 2018

Hytte No , 2 sovepladser i en dobbeltseng, varmt vand, 10 kvm 2018 Hytte No. 9 + 11, 2 sovepladser i en dobbeltseng, varmt vand, 10 kvm Gældende for perioden 1/1 til 31/12-2018 Dag Kr. Uge Kr. Dag Euro Uge Euro 2018 Pris højsæson 19/6-5/8 500 3500 70 493 Pris mellemsæson

Læs mere

LungePatient.dk. NR. 5 November 2013. Lungeforeningen Boserup Minde

LungePatient.dk. NR. 5 November 2013. Lungeforeningen Boserup Minde LungePatient.dk NR. 5 November 2013 LungePatient.dk LUNGEFORENINGEN BOSERUP MINDE Lungeforeningen Boserup Minde Tidsskrift for lungehandicappede Udgivet af: LungePatient.dk Old Gyde 74, 5620 Glamsbjerg

Læs mere

Margrethe Hjemmet er et plejehjem under. Foreningen til fremskaffelse af boliger til enlige. og ældre. Margrethe Hjemmet overgik til

Margrethe Hjemmet er et plejehjem under. Foreningen til fremskaffelse af boliger til enlige. og ældre. Margrethe Hjemmet overgik til 1 Margrethe Hjemmet Margrethe Hjemmet er et plejehjem under Foreningen til fremskaffelse af boliger til enlige og ældre. Margrethe Hjemmet overgik til foreningen den 1. januar 2004 fra Roskilde kommune

Læs mere

3.-5. november Camp Pårørende. Du er inviteret. 5 Dronningens Ferieby

3.-5. november Camp Pårørende. Du er inviteret. 5 Dronningens Ferieby 3.-5. november 2017 Camp Pårørende 5 Dronningens Ferieby Du er inviteret 5 Camp Pårørende Dronningens Ferieby Camp 3.-5. november 2017 Pårørende En weekend for dig, som er ægtefælle til eller kæreste med

Læs mere

HK HOVEDSTADEN SENIOR MØDER OG SPÆNDENDE TURE JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN ALLE SAMLET I ET FÆLLES BLAD

HK HOVEDSTADEN SENIOR MØDER OG SPÆNDENDE TURE JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN ALLE SAMLET I ET FÆLLES BLAD HK HOVEDSTADEN 1 SENIOR Program foråret 2016 MØDER OG SPÆNDENDE TURE JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN / Hvad sker der i din afdeling / Medlemsmøder / Hvornår er den næste generalforsamling / Tilmeld dig de nyeste

Læs mere

VELKOMMEN TIL VESTERBO... 3 FAKTA OM VESTERBO... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 5 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE... 6

VELKOMMEN TIL VESTERBO... 3 FAKTA OM VESTERBO... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 5 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE... 6 VESTERBO VELKOMMEN INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL VESTERBO... 3 FAKTA OM VESTERBO... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 5 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE... 6 STØRRELSE... 6 BOLIGSELSKAB/HUSLEJE...

Læs mere

LungePatient.dk. Patientnyt. BM-Bladet. Lungeforeningen Boserup Minde. NR. 5 November 2014

LungePatient.dk. Patientnyt. BM-Bladet. Lungeforeningen Boserup Minde. NR. 5 November 2014 LungePatient.dk NR. 5 November 2014 Patientnyt BM-Bladet LungePatient.dk LUNGEFORENINGEN BOSERUP MINDE Lungeforeningen Boserup Minde Aakirkeby Vesterbro 7 3720 Aakirkeby Telefon 56 97 45 30 Årsskiftet

Læs mere

Til nye beboere. Velkommen til Nordhøj

Til nye beboere. Velkommen til Nordhøj Til nye beboere Velkommen til Nordhøj Indhold Velkommen til Nordhøj...3 Omsorgscenteret Nordhøj...4 Personalet...4 Værdigrundlag...4 Træning og aktiviteter...5 Det gode måltid...6 Beboermøder...6 Samarbejde

Læs mere

DCUs PLADSER & TAKSTER 2016

DCUs PLADSER & TAKSTER 2016 CAMPINGPLADSER TELEFON/MAIL ÅBEN DCU-ABSALON COPENHAGEN CAMP 36 41 06 00 Hele året Korsdalsvej 132, 2610 Rødovre absalon@dcu.dk DCU-CAMPING ALBUEN STRAND 54 94 87 62 18.03-23.10 Vesternæsvej 70, 4900 Nakskov

Læs mere