Skolebestyrelsesmøde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skolebestyrelsesmøde"

Transkript

1 Skolebestyrelsesmøde Husk formøde i mødelokale 2 (ved siden af lærerværelset) kl Onsdag den 16. september 2015 kl Skælskør, den 23. september 2015 Dagsorden og referat sendes til alle deltagere inklusiv forældresupleanter med mailadresse. Afbud ringes/mailes til kontor. Forældresuppleanter indkaldes særskilt af skolens kontor ved afbud. Elever og medarbejdere koordinerer selv indkaldelse af suppleant. Forældrerepræsentanter: Elev- og medarbejderrepræsentanter: Anne Birgitte Duus - Elevrådsformand Victor Wersinger 9.j - Kenny Kragesand Elevrådsnæstformand Malthe Johansen 9.j Mai Laurfelt Houlind - Lene Correll - Lene Gammelgaard - Gitte Hybschmann - Charlotte Pedersen - Ledere uden stemmeret: Eva Hvolbæk - Lia Sandfeld (afdelingsleder) - Mette Lücke Pedersen - John Larsen (skoleleder) - Suppleanter for forældre: 1. Vagn Dinesen - 2. Anders Koefoed - 3. Lars Hemmingsen - 4. Lise Karlsson - 5. Brit Kæseler Grell - 6. Lasse Bager - Fraværende: Lene Gammelgaard, Mai Houlind Suppleanter for medarbejdere: Liselotte Lentz-Nielsen (suppleant for Gitte) - Kasper Ranthe (suppleant for Lene) - Dagsorden 1. Temapunkt 2. Beslutning om godkendelse af referat fra sidste møde ved Anne Birgitte Duus er mailet efter sidste møde 3. Orientering fra elevrådet ved Victor Wersinger Referat Udsat Referat godkendt. Elevrådet ønsker: Badeforhæng i omklædningsrum til idræt som små båse ved bruserne hos drenge og piger. Ledelsen vurderer, at en løsning med badeforhæng ikke kan holde til den slittage, der er i en skole og fritidsdel, hvor omklædningsrummene er i brug 7 dage om ugen fra omtrent kl En mere holdbar løsning med mure/plader mellem båsene vurderes til at være forbundet med store omkostninger, der er udenfor skolens økonomiske ramme.

2 Ledelsen indstiller, at der ikke ændres i omklædningsrummene. Mobilepay i skoleboden. Ledelsen vurderer, at Mobilepay vil medføre omkostninger til en mobiltelefon i indkøb og drift samt driftsudgifter til dobbeltbogføring af regnskab for kontanter og Mobilepay hos sekretær. Desuden skal skolebodens elever læres op i dette system. Ledelsen indstiller, at Mobilepay indføres i en prøveperiode frem til nytår. Ordningen fortsættes herefter permanent eller afskaffes alt efter elevernes anvendelse af den nye betalingsform, hvilket ledelsen tager stilling til. En boldvæg til mellemtrinnet som den ved 0. klasserne. Skolen har fået tilbud på etablering af boldvæg for kr ,- eks. moms se bilag. Ledelsen indstiller, at boldvæg sættes på elevrådets/skolens ønskeseddel og indkøbes, når ledelsen vurderer, at der er økonomisk råderum til at imødekomme ønsket. Der bør være bedre vandtryk vandhanerne. Vandtrykket er målt med stikprøver på det meste af skolen. Der er konstateret et lavt vandtryk i drengenes omklædningsrum i hallen alle andre steder på skolen er vandtrykket i det interval, som det bør være. Smed er bestilt til finde løsning på vandtrykket i drengenes omklædningsrum i hallen. Vandet er ikke koldt nok på toiletterne. Vandet har den temperatur, der må forventes at være i vandrørene. Vandet er lidt varmere efter ferier og weekender, hvor man må forvente, at bygningerne har varmet det kolde vand, der står

3 i rørene. Skolebestyrelsen godkender ledelsens indstillinger. 4. Orientering fra Skole & Forældre ved Anne Birgitte Duus 5. Drøftelse og beslutning om princip for trafiksikkerhed ved Anne Birgitte Duus 6. Drøftelse og beslutning om høring om budget 2016 runde 2 ved Anne Birgitte Duus er mailet tidligere 7. Drøftelse og beslutning om SFO ens mål og indholdsbeskrivelse ved Anne Birgitte Duus 8. Drøftelse og beslutning om årsberetning 2014 ved Anne Birgitte Duus 9. Drøftelse om elevudveksling hvem skal have tilbuddet, og hvordan skal processen håndteres i skoleåret 2016/2017 ved Anne Birgitte Duus Victor orienterer om, at elevrådet har lavet et nyhedsbrev, og at de tænker også at gøre det fremadrettet, når der sker noget nyt. Skolebestyrelsen roser elevrådet for initiativet. Charlotte tager med på årsmødet for Skole & Forældre. Ledelsen har udarbejdet udkast til princip ud fra drøftelsen ved skolebestyrelsesmøde den 25/ Ledelsen indstiller, at princippet godkendes med eventuelle tilføjelser under mødet. Skolebestyrelsen drøfter og godkender udkast til princip for trafiksikkerhed. Skolebestyrelsen drøfter høring om budget 2016 runde 2. John mailer MED-udvalgets høringssvar til Anne Birgitte i morgen, og hun tager stilling til om skolebestyrelsen medunderskriver. SFO ens personale har udarbejdet vedhæftede udkast. Ledelsen indstiller, at princippet godkendes med eventuelle tilføjelser under mødet. Skolebestyrelsen drøfter og godkender SFO ens mål og indholdsbeskrivelse, der gerne må tilføjes skolens logo. Anne Birgitte Duus ønsker en brainstorm om emner, der er vigtige at medtage i årsberetning Skolebestyrelsen kommer med input til årsberetningen. Elevudveksling er et nyt tilbud i dette skoleår, der har været tilbudt alle elever i udskolingen efter princippet Først til mølle, der er med til at gøre tilbuddet attraktivt. Skolebestyrelsen drøfter, hvordan man skal prioritere de elever, der har lyst til at deltage. Skolebestyrelsen beslutter, at efter deadline skal

4 lodtrækning være det bærende princip blandt elever, der ikke har været på elevudveksling før. Har eleven været på elevudveksling kan man deltage i lodtrækningens anden runde. 10. Drøftelse og beslutning om internat i Berlin i august 2016 for skolens medarbejdere ved Anne Birgitte Duus Lodtrækningen sker på et skolebestyrelsesmøde under et lukket punkt. Internationalisering/globalisering - temaet skal tilpasses Slagelse Kommunes skolepolitik og skolens principper for internationalisering. Alle lærere, pædagoger og administrative medarbejdere uden undtagelse accepterer nedenstående vilkår. Turen lægges på 3 hverdage i begyndelsen af august før skoleårets start med tidlig afrejse den første dag og sen hjemkomst den sidste dag. Skolen betaler arbejdstid svarende til 2 arbejdsdage á 8 timer i alt 16 timer. Skolen køber rejseforsikring til alle. Medarbejderne skal ikke have udgifter på turen ud over naturligvis lommepenge. Det betyder, at skolen køber morgenmad, frokost og aftensmad til alle inklusiv 1 genstand til måltiderne. Medarbejderne er indstillet på, at de ikke får diæter, eftersom skolen finansierer alle arbejdsmæssige udgifter. Overnatning på hotel i centrum med en standard svarende til 3-4 stjerner. Vi bor som udgangspunkt på dobbeltværelser dog tvinges ingen til at bo på værelse med en medarbejder af modsatte køn derfor reserveres minimum 2 enkeltværelser. Der budgetteres med kr ,- pr. medarbejder i alt omtrent kr ,-, der kan finansieres ved at undlade/udsætte at genbesætte lederstilling (skolen er pt. normeret til ca. 2,7 skoleleder plus SFO-ledelse). Ledelsen har tidligere hjemtaget tilbud på tilsvarende ophold med forplejning og to overnatninger i Danmark det er omtrent samme pris, og det er dermed ikke dyrere fx i Berlin. Dette skoleårs opstart havde til sammenligning udgifter på omtrent kr ,-. Skolebestyrelsen drøfter mulighed for internat i august Skolebestyrelsen godkender internat for medarbejderne. Det er samtidigt vigtigt for skolebestyrelsen, at lærerne fortsat deltager i skolerejsen i 9.kl., hvilket også er skolens intention i planlægningen af

5 11. Drøftelse om stoffer ved Kenny Kragesand Udsat kommende skoleår. Kenny Kragesand har følgende særstandpunkt: "Kenny anerkender værdien af en lærerekskursion, men mener, at beslutningen burde udsættes indtil skolens økonomiske situation kan påvise, at ekskursionen kan gennemføres uden at det har konsekvenser for lærerledsaget skolerejse i 9. klasse eller anledning til besparelser i form af afholdelse af timer uden vikardækning". Internat for lærerne i Berlin skal godkendes af uddannelsesdirektøren. 12. Drøftelse om beslutning om høring om fælles ledelse og fælles skolebestyrelse mellem Omø Skole og Eggeslevmagle Skole er sendt med tidligere mail 13. Drøftelse om sponsering ved Mette Lücke Pedersen Skolebestyrelsen drøfter høringssvar om ledelse og fælles skolebestyrelse mellem Omø Skole og Eggeslevmagle Skole. Charlotte, Anne Birgitte og Mette skriver høringssvar. Udsat 14. Drøftelse og beslutning om tilbud fra Røde Kors indsamlingsleder Anette Madsen (tlf ) om oplæg for udskolingen og uddeling af flyers om, at Røde Kors kan bruge flere indsamlere til landsindsamling første søndag i oktober ved Anne Birgitte Duus 15. Drøftelse om Lærernes Dag den 5/10 ved Anne Birgitte Duus Ledelsen vurderer, at et oplæg for udskolingens ca. 240 elever skal være relevant og kræver en stærk oplægsholder. Ledelsen indstiller, at Røde Kors får tilladelse til uddeling af flyers. Skolebestyrelsen godkender ledelsens indstilling. Skolebestyrelsen drøfter lærernes dag. 16. Eventuelt/meddelelser Orientering fra formanden o Der har været indkaldt til et møde med byrådet måske den 23. september. Såfremt Anne Birgitte ikke kan, sender John en mail til resten af bestyrelsen med henblik på, om andre kan deltage. Orientering fra ledelsen o Elevtal 750 elever pr. 5/ elever pr. 5/ elever pr. 5/9-2014

6 631 elever pr. 5/ heraf 616 elever i 28 normalklasser og 15 elever i 2 specialklasser. Klassekvotienten er dermed 22,0 elever pr. klasse. Efter klassesammenlægningen i 5. årgang er klassekvotienten 22,8 elever pr. klasse. Til sammeligning er elevtal og klassekvotient ifølge hjemmesider pr. 9/9 angivet på et par andre folkeskoler i Slagelse: Antvorskov Skole elever i 41 klasser med klassekvotient på 25,8 elever. Marievangsskolen 785 elever i 34 klasser med klassekvotient på 23,1 elever. Baggesenskolen 557 elever i 25 klasser med klassekvotient på 22,3 elever. Ledelsen vurderer, at faldet i elevtallet er en naturlig konsekvens af den politisk vedtaget skolestruktur og de nye skoledistrikter, der blev indført i 2012, hvor Boeslunde Skole og Kirkeskovskolen nu er fødeskoler til Skælskør Skole. Den nye skolestruktur er delvist implementeret, og skolens elevtal må forventes at stabilisere sig omkring elever alt efter skolens image og antallet af elever i skoledistriktet, der er let faldende med omtrent 20 elever om året, indtil effekten af Boeslunde Skole er fuldt implementeret i Vi har pt. et elevtal, der er økonomisk bekymrende i følgende årgange: 0.a/0.b/0.c 63 elever 3.a/3.b/3.c 61 elever 4.a/4.b/4.c 58 elever o Økonomien er anstengt Vi har indført indkøbsstop i marts 2015.

7 Vi har indefrosset fagkonti og ekskursionskonti i juni Vi har indført ekskursioner med 1 medarbejder (tidligere 2) pr. klasse på ekskursion for klassekassen (forældrebetalt) i juni Vi har sammenlagt fire 8. klasser til tre klasser i juni 2015 grundet elevtal under 85 i årgangen. Vi har sammenlagt tre 5. klasser til to klasser i september 2015 grundet elevtal under 57 i årgangen. Ledelsen vurderer, at regnskab 2015 vil være i balance pr. 31/ der er dog en usikkerhed på 0,5 mio. Orientering om personale/elever ved John (punkt uden elevernes deltagelse) o Internationalisering Comenius afsluttes med rapport til UVM i september. Ansøgning til Erasmus Plus er godkendt i værtslandet Italien, og vi håber på en godkendelse fra det danske kontor medio september. Skolerejse til Berlin for 9.j, 9.m, 9.z og 6 lærere er afviklet i uge 37. Eleverne betaler egne udgifter, og skolen betaler lærernes lønudgifter og forsikring. Elevudveksling med spansk skole med 20 elever (14 elever på venteliste) planlægges til kommende vinter/forår. Eleverne betaler egne udgifter og for at minimere lønudgifterne deltager ledelsen i elevudvekslingen. Orientering fra andre o John orienterer om klassesammenlægningen. Andet o John orienterer. Dato for næste møde i skolebestyrelsen: 29. oktober Møderække i skolebestyrelsen: 25/8, 16/9, 29/10, 16/11, 14/12, 20/1, 23/2, 16/3, 25/4, 18/5, 13/6 Årshjul i skolebestyrelsen Januar Regnskab sidste kalenderår, budget for kommende kalenderår, høring om kvalitetsrapport, årsberetning Februar Høring om styrelsesvedtægt, kvalitetsrapport og budgettildelingsmodel Marts Høring om styrelsesvedtægt, kvalitetsrapport og budgettildelingsmodel

8 April Høring om ferieplan, planlægning af kommende skoleår timetalsplan, klassedannelse og klassesammenlægning Maj Planlægning af kommende skoleår timetalsplan, klassesammenlægning Juni Planlægning af skolebestyrelsens møder i kommende skoleår Juli Sommerferie August Konstituering, høring om kommunalt budget September Revidering af værdiregelsæt, ordensregler, antimobbestrategi, principper Oktober Revidering af værdiregelsæt, ordensregler, antimobbestrategi, principper November Orientering om læsetest, nationale test og FSA-resultater sammenlignet med Slagelse Kommune og landsgennemsnit December Orientering om trivselsundersøgelser sammenlignet med Slagelse Kommune og landsgennemsnit

Referat SKOLEBESTYRELSESMØDE VIBESKOLEN. Onsdag den 7. marts 2012 kl. 18.15 21.00 Afdeling Aunslev Bemærk tidspunktet!

Referat SKOLEBESTYRELSESMØDE VIBESKOLEN. Onsdag den 7. marts 2012 kl. 18.15 21.00 Afdeling Aunslev Bemærk tidspunktet! SKOLEBESTYRELSESMØDE VIBESKOLEN Referat Onsdag den 7. marts 2012 kl. 18.15 21.00 Afdeling Aunslev Bemærk tidspunktet! Vibeskolen www.vibeskolen.dk vibeskolen@nyborg.dk Afdeling Aunslev Kertemindevej 46

Læs mere

SKOLEBESTYRELSESMØDE

SKOLEBESTYRELSESMØDE SIGERSLEVØSTER PRIVATSKOLE SKOLEBESTYRELSESMØDE 17-02-2015 klokken 17.00, på lærerværelset Til stede: Fraværende: Brian Farsinsen (BF), Julie Wilson (JW), Charlotte Krag Clausen (CKC), Line Thillemann

Læs mere

Hundested Skole Mødested Formandens initialer Skolebestyrelsesmøde 6. oktober 2014 kl. 17-19.30 Storebjerg B3

Hundested Skole Mødested Formandens initialer Skolebestyrelsesmøde 6. oktober 2014 kl. 17-19.30 Storebjerg B3 Hundested Skole Mødested Formandens initialer Skolebestyrelsesmøde 6. oktober 2014 kl. 17-19.30 Storebjerg B3 PJ Deltagere: Peter, Kim, Maj-Britt, Vibeke, Dorte, Sanne, Lene & Malene Ledelse: Klaus og

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Protokol 13-03-2014 kl. 15:30 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Mette Schmidt Olsen Morten Normann Jørgensen Birgitte Hannibal Anne Jeremiassen Mette Hoff Henrik Bang Henriette

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Børn og Undervisning

Åbent Referat. til. Udvalget for Børn og Undervisning Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: Tirsdag den 19. marts 2013 Mødetidspunkt: 13:00-16:40 Mødested: Mødelokale 4, Bytoften Deltagere: Karl Haahr, Keld Jacobsen,

Læs mere

For møde nr. 3 SKOLEBESTYRELSEN. Mandag den 6. oktober 2014. Kl. 19.00 ca. 21.00

For møde nr. 3 SKOLEBESTYRELSEN. Mandag den 6. oktober 2014. Kl. 19.00 ca. 21.00 Dagsorden For møde nr. 3 SKOLEBESTYRELSEN Mandag den 6. oktober 2014 Kl. 19.00 ca. 21.00 Mødelokale 2 i Grøn Fløj, Mølholm Skole ÅBEN DAGSORDEN:... 10 SAGER TIL EFTERRETNING:... 10 9. Orientering.... 10

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Dagsorden 13-03-2014 kl. 15:30 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Mette Schmidt Olsen Morten Normann Jørgensen Birgitte Hannibal Anne Jeremiassen Mette Hoff Henrik Bang

Læs mere

Principper og retningslinjer for alt muligt

Principper og retningslinjer for alt muligt Principper og retningslinjer for alt muligt Nordre Skole Indholdsfortegnelse Nordre Skoles værdigrundlag... 4 Målsætning for Nordre Skoles Fritidsordning... 5 Samværsregler på Nordre skole... 6 Principper

Læs mere

Årsberetning fra Skolebestyrelsen Skoleåret 2008-2009

Årsberetning fra Skolebestyrelsen Skoleåret 2008-2009 Årsberetning fra Skolebestyrelsen Skoleåret 2008-2009 Skal man sætte en overskrift på skoleåret 2008-2009 kunne det fint være SAMARBEJDE. Overskriften dækker både over det vigtige daglige samarbejde mellem

Læs mere

Folkeskolereformen - centrale temaer for kommunal budgetlægning for 2014

Folkeskolereformen - centrale temaer for kommunal budgetlægning for 2014 Folkeskolereformen - centrale temaer for kommunal budgetlægning for 2014 KL juli 2013 Indhold 1. Reformens nye rammer og budget 2014... 2 2. Udgangspunkt for en ny skoledag... 8 3. Realiseringen af en

Læs mere

Hæfte 1. Skolebestyrelsens arbejde. Introduktion

Hæfte 1. Skolebestyrelsens arbejde. Introduktion Hæfte 1 Skolebestyrelsens arbejde Introduktion Indhold Velkommen du har fået en vigtig opgave 3 Skolebestyrelsens plads i det demokratiske hierarki 4 Interaktiv indholdsfortegnelse - klik på afsnittet

Læs mere

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 3. Grenaa Dato: Onsdag den 26. februar 2014 Start kl.: 16:00 Slut kl.: 19:00 Medlemmer: Tom Bytoft (A) Niels Basballe (A) Pia Bjerregaard

Læs mere

VALGHÅNDBOG. for valg til skolebestyrelser i Aarhus Kommune 2011

VALGHÅNDBOG. for valg til skolebestyrelser i Aarhus Kommune 2011 VALGHÅNDBOG for valg til skolebestyrelser i Aarhus Kommune 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 INDLEDNING... 3 VALG TIL SKOLEBESTYRELSER - ET OVERBLIK... 4 VALG TIL SKOLEBESTYRELSER: IDÉLISTE

Læs mere

VELKOMMEN TIL SKOLEBESTYRELSEN AUGUST 2014

VELKOMMEN TIL SKOLEBESTYRELSEN AUGUST 2014 VELKOMMEN TIL SKOLEBESTYRELSEN AUGUST 2014 VELKOMMEN I SKOLEBESTYRELSEN Kære forældre. Vi går et spændende år i møde med en ny folkeskole, nye fag, anderledes måder at undervise på og en længere skoledag,

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde 14.5.14 kl. 18.00 21.00 på Vemmedrup Skole

Skolebestyrelsesmøde 14.5.14 kl. 18.00 21.00 på Vemmedrup Skole Afbud til Lisa: Deltagere: Jeanette, Lotte, Bo, elevråd, Henriette, Jonas, Torben, Louise, Carsten, Lauge, Lisa, 1) Godkendelse og underskrive referat fra sidste møde 2) Meddelelser: a) Formand Skolerådsmøde

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jeppe Mouritsen, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

Skolebestyrelsens årsberetning 2010/11

Skolebestyrelsens årsberetning 2010/11 Skolebestyrelsen Den 2. maj 2011 Skolebestyrelsens årsberetning 2010/11 Skolebestyrelsen aflægger hvert år en årsberetning. Beretningen beskriver, hvad vi har arbejdet med i løbet af det sidste år. På

Læs mere

Børne-, Unge- og Familieudvalget

Børne-, Unge- og Familieudvalget Børne-, Unge- og Familieudvalget Referat Dato 11. august 2015 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 20:00 Sted Medlemmer Fraværende Svend Gønge-skolen, Sværdborgvej 7, Lundby Møde med skolebestyrelsen i tidsrummet

Læs mere

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Vestre Skole Vestergade 7, Grenaa Dato: Onsdag den 27. august 2014 Start kl.: 15:00 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Tom Bytoft (A) Niels Basballe (A) Pia

Læs mere

Vilstrup, lærerværelset

Vilstrup, lærerværelset Referat fra skolebestyrelsesmøde Mødedato: tirsdag den 14.12.2010 Mødested: Starttidspunkt: kl. 19.00 Sluttidspunkt: Kl. 22.00 Vilstrup, lærerværelset Hoptrup Hovedgade 66 6100 Haderslev Tlf. 74 57 52

Læs mere

Referat for Børne- og skoleudvalgets møde den 07. august 2012 kl. 14:00 i Aalestrup

Referat for Børne- og skoleudvalgets møde den 07. august 2012 kl. 14:00 i Aalestrup Referat for Børne- og skoleudvalgets møde den 07. august 2012 kl. 14:00 i Aalestrup Indholdsfortegnelse 077. Partnerskab om effektiv brug af lærernes arbejdstid 3 078. Ansøgning om oprettelse af vuggestueafdeling,

Læs mere

Store Heddinge Skole Sammenlægning af afdelingerne Erikstrup og Boestofte

Store Heddinge Skole Sammenlægning af afdelingerne Erikstrup og Boestofte Sammenlægning af afdelingerne Erikstrup og Boestofte Indstilling til BU Store Heddinge skole har siden kommunalbestyrelsens beslutning om, at de to afdelinger Erikstrup og Boestofte skal sammenlægges,

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Skoleleder Lene Endahl fra Firkløverskolen deltager i punkt 10. Dialogmøde med skolebestyrelserne kl. 19:30-21:00

Læs mere

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 28. oktober 2014 Mødested: Erritsø Fællesskole, afd. Bygaden Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:00 Medlemmer:

Læs mere

Brædstrup Skole. Referat af Skolebestyrelsesmøde 19.09.2012 27. Mødet finder sted: På Brædstrup Skole, Lærerværelset Mælkevejen, kl. 18.30-21.

Brædstrup Skole. Referat af Skolebestyrelsesmøde 19.09.2012 27. Mødet finder sted: På Brædstrup Skole, Lærerværelset Mælkevejen, kl. 18.30-21. Referat af Skolebestyrelsesmøde 19.09.2012 27 Mødet finder sted: På Brædstrup Skole, Lærerværelset Mælkevejen, kl. 18.30-21.30 Deltagere: Ole Jesper Dahl Kristensen, Winnie Jensen, Elly Møller Pedersen,

Læs mere

Anna-Lise Vestergaard, Berit Kjølhede, Jørgen Haugaard, Morten Engaard, Ole Priess, Peder Chr. Kirkegaard, Peder Christensen

Anna-Lise Vestergaard, Berit Kjølhede, Jørgen Haugaard, Morten Engaard, Ole Priess, Peder Chr. Kirkegaard, Peder Christensen ÅBENT REFERAT BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET Mødedato: 15. april 2009 Mødested: Torvegade 10 (3. sal), Skive Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: 16:00 Deltagere: Anna-Lise Vestergaard, Berit Kjølhede, Jørgen

Læs mere

Skolebestyrelsen Arresø Skole Onsdag den 20. maj 2015 kl. 19.00 21.30 Ølsted Referat

Skolebestyrelsen Arresø Skole Onsdag den 20. maj 2015 kl. 19.00 21.30 Ølsted Referat Skolebestyrelsen Arresø Skole Onsdag den 20. maj 2015 kl. 19.00 21.30 Ølsted Referat Indholdsfortegnelse Godkendelse af dagsorden... 2 Evidensbaserede indsatser... 2 Forældrehenvendelser... 3 Inklusionsprincip...

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Dialogmøde med daginstitutionernes bestyrelser kl. 19:30-21:00 Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse

Læs mere

Referat HovedMED Mødedato Mødelokale Deltagere Afbud Stedfortrædere Mødet hævet

Referat HovedMED Mødedato Mødelokale Deltagere Afbud Stedfortrædere Mødet hævet Referat HovedMED Mødedato 4. juni 2014 kl. 09:00 Mødelokale Slagelse Rådhus, mødelokale 225/227 Deltagere Afbud Ole Kristensen, Vini Lindhardt, Anne Velling, Lone Irene Petersen, Maj-Britt Høybye Hansen,

Læs mere

Vedtaget af Byrådet 25. februar 2014. Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune

Vedtaget af Byrådet 25. februar 2014. Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune Vedtaget af Byrådet 25. februar 2014 Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune 1 Indhold 1. Indledning og formål... 3 2. Den samlede økonomi i reformen... 5 3. Ressourcetildelingsmodellerne...

Læs mere