AVISEN år for år i overskrifter: Læst af Thorvald Halkjær og Leif Køhler Jensen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AVISEN år for år i overskrifter: 1876-1979. Læst af Thorvald Halkjær og Leif Køhler Jensen"

Transkript

1 AVISEN år for år i overskrifter: Læst af Thorvald Halkjær og Leif Køhler Jensen Aviserne findes i original papirudgave på Skanderborg Egnsarkiv SD = Skanderborg Social-Demokrat ÅS = Århus Stiftstidende Hvor intet er nævnt: Skanderborg Amtsavis : : Auktion på Stillinggaard. Der bortsælges bl.a. 1 kærneværk, 1 smøræltemaskine, 30 blikspande til landmejeri : Annonce: Sigte- og bagemel fra bageriet på Gram Mølle. Prisen for 8 pd. rugbrød: 56 øre : Sognerådsvalg for Skanderup-Stilling Kommune. 108 afgav deres stemme, hvad der vidnede om stor interesse for de kommunale anliggender : Auktion på Stillinggaard den 1. marts kl. 11½ over 4 fag grundmuret hus til nedbrydelse... Licitation på Rådhuset i Skanderborg over levering af ca tørv til sognets fattige i Skanderup-Stilling : Amtsrådsmøde: Begæring fra Skanderup-Stilling Sogneråd om tilladelse for 60 kr. at erhverve en tæt ved Gram Skole beliggende brønd. Tillodes. Bidrag af kommunekassen til de fattiges kasser: 100 kr. Tillodes : Et hvidt gimmerlam uden mærke og et stykke reb om halsen er d. 23. d.m. bortkommet fra min fåreflok og bedes afleveret til Jens Sørensen, Gram : Embedet som skolelærer i Stilling bliver ledigt. Indtægterne ere opgivne således: 5 tdr. rug, 22 tdr. 4 skpr. Byg, jordlod: 6 tdr. land etc : Ihjelfrossen. Et meget drikfældigt fruentimmer ved navn... fandtes i tirsdags morges frossen ihjel i en vejgrøft på Gram Mark, med en tømt brændevinsflaske ved siden af sig En dreng kan til foråret komme i en god lære. Der fordres gode skolekundskaber, ligesom vedkommende selv må kunne klæde sig i læreårene...

2 : Skanderup-Stilling Spare- og Laanekasse åbner d. 20de februar : Ledigt lærerembede ved Gram Skole og kirkesanger ved Stilling Kirke. Løn: 280 kr. 5 tdr. rug, 20 tdr. byg, fribolig for ugift, 4 favne brænde m.m : Al fiskeri forbydes på det strengeste af undertegnede på J. Jensens, J. Sørensens, G. Jepsens, B. Michelsens og B. Clausens ejendomme i Gram. Andreas Barto Olsen, Stilling : Der oprettes en hesteforsikringsforening for Skanderup-Stilling og Skanderborg Der er fundet et ikke ubetydeligt antal Colorado-biller på Stillinggaard Der er ikke fundet Coloradobiller på Stillinggaard. Derimod er der fundet larver af mariehøns i Gram Taksigelse for julefest til læreren i Gram Valg af bestyrelse for de fattiges kasse i Stilling sogn En enke med et lille barn på 1½ år ønsker en plads straks eller til 1. november, hvor barnet kan medtages. På lønnen ses ikke. Man henvender sig til Rasmus Sørensen på Gram mark pr. Skanderborg Taksigelse. Vi undertegnede finder os foranlediget til at sende vor hjertelige tak til de beboere i Stilling sogn, der have givet os den gode hjælp under min langvarige øjensygdom Dands afholdes søndagen den 15de maj hos væver R. Christensen, Stilling.. Dandsen begynder kl Ud for Mallinggaards teglværk blev en kvinde dræbt af det nordgående iltog Totalafholdsmøde i Stilling skole Uddrag af skattelister for Stilling og Gram Den østre gavl på Stilling kirke skal totalt ombygges Opfordring til at hjælpe en 13-årig dreng, der er kommet slemt til skade på sin plads.

3 Dands afholdes i Dandsesalen i Gram 2den nytårsdag. Dandsen begynder kl. 4 eftermiddag. Entré betales.. Fri musik. Niels Nielsen Salgsannonce fra Lynghøjs Teglværk, Stilling Mark Salg af sandforretning i Gram fripladser for drenge på Realskolen Opførelse af 20 favne mur omkring Stilling kirkegård Extratog fra Stilling til Horsens Artikel om Tropperevuen på Gram Mark Trængsel i toget efter Tropperevuen Brugsforeningen for Stilling og Gram oprettes Fælles udflugt for Stilling og Gram skoler Generalforsamling i Gram-Stilling Brugsforening Debatindlæg om brandsyn Mangler Tvangsauktion på Gram Mølle Mangler Mangler Mangler Mangler Mangler (og 29.4.) Gram-sand til glasfabrikation Mangler Mangler.

4 Mangler okt. Toguheld afværget mellem Skanderborg og Stilling. 25. okt. I går indviedes den nye skole i Stilling. (Sk. Soc. dem) Mangler jan. Nytårsuorden. I Stilling har en halv snes unge mennesker lavet forskellige optøjer bl.a. væltet en mælkevogn. 2. marts. Skatteprocenten i Skanderup-Stilling: 2,7. 1. april. Beboere i Stilling påtænker at anlægge et elektricitetsværk. 18. maj. Skanderup-Stilling Sogns Spare- og Laanekasse holdt i går generalforsamling. 30. maj. I Gram skov afholdes sommerfest på søndag. 7. juni. To unge mennesker lavede voldsomme optøjer på Stilling station Mangler. 28. apr. Jensen Egeberg skriver om mulig ophævelse af sognefællesskabet med Skanderborg by jan. Sangforeningens koncert i Stilling. 2. marts. Stilling Teater opfører Genboerne og Jeppe på Bjerget. 5. marts. Sognerådsmøde. 6. marts. Skanderup-Stilling Sygekasse har afholdt generalforsamling. 7. marts. Skatteprocenten i Skanderup-Stilling: 2,9 %. 10. marts. Bortsalg på Stillinggaard. 21. marts. Sognerådsmøde og Hjælpekasseudvalg.

5 24. marts. Dilettanterne i Stilling. 8. april. Sognerådsmøde. 9. maj. Gram og Omegns Afholdsforening. 15. maj. Sognerådsmøde. 17. juni. Sognerådsmøde. 7. aug. Sognerådet: Stilling Vandværk går fra vindkraft til elektrisk kraft samt andre punkter. 5. okt. Efterårsmøde i Stilling: De Samvirkende Afholdsselskaber. 7. okt. Sognerådet. Istandsættelse af lærerboligen i Gram samt andre punkter. 20. november. Sognerådet. Lærer Jacobsen, Gram, søger dækning af vikarudgifter under militærtjeneste. 24. dec. Stilling menes at kunne få elektrisk strøm 2. juledag. 29. dec. Sognerådet: Prislister samt vedligeholdelse af skolerne jan. Sogneråd: Telefonstænger til sognefoged Baastrup, Gram. m.m. 8. feb. Lærer Sørensen, Stilling, og Social-Demokraten. 22. feb. Skatteligningen. Halvdelen af alle selvangivelser kunne ikke godkendes. 4. marts. Skatteprocenten ned fra 2,8 til 2,7. 9. marts. Ungdomsmøder i Stilling. 20. marts. Sogneråd: Tilskud til bogsamlinger og afholdsforening. m.m. 16. juli. Sommermødet i Gram skov. 29. juli. Vognmand Mikkelsen, Stilling, livsfarligt kvæstet. 12. aug. Sogneråd: Andragende fra Marius Mortensen, Gram, om fritagelse for at være brandfoged og ligsynsmand.

6 20. aug. Skanderborg Boldklub Stilling Boldklub: sept. Efterårsmøde i Afholdsforeningen i Stilling. Sangforeningen Luna fylder 3 år. 7. okt. Lille dreng styrtet ud af toget ved Stilling uden at komme til skade. 23. okt. og 27. okt. Dom i sagen om Gram-Stilling Brugsforening og 11. jan. Dæmningsskred på banen mellem Skanderborg og Stilling. 4. jan. Indvendinger mod besættelsen af lærerinde-embedet i Stilling. 10. jan. Afgørelse vedr. lærerinde-embedet i Stilling. Hanna Sørensen blev ansat. 9. feb. Folketælling i kommunen: Gram 249, Stilling apr. Ungdomsdagen i Stilling. 22. maj. Gram og Omegns Afholdsforening: 8 nye indmeldelser. 12. juli. Ægtyven fra Stilling idømt 20 dages betinget fængsel. 27. juli. Sommermøde i Gram Skov med afholdsbeværtning. 4. aug. Licitation med 10 tilbud om udvidelse af Stilling station. 5. sept. Billigere kul i kommunen. 15. sept. Efterårsmøde for Afholdsforeningen og Husmandsforeningen. 13. okt. Gården Vidtskue på Gram Mark er nedbrændt. 12. dec. Folkeafstemning om salget De Vestindiske Øer jan. Afholdsselskabet Det blå Bånd i Stilling har holdt generalforsamling. 30. jan. Håndværkerforeningen i Stilling havde i søndags faneindvielse.

7 13. marts. Sognerådet: Ansøgninger fra skolerne om violinpenge m.m. 21. marts. Dilettanterne i Stilling har under stort bifald opført Skjoldborgs Mikkel Larsens drenge og Min egen pige. 30. marts. Sognerådet: De beboere i Skanderup-Stilling, som er beskæftiget med strengt legemligt arbejde og væsentligt ernærer sig ved tørkost, kan inden 5. april indgive ansøgning om tillægsbrødkort. 11. april. Stilling mejeri: forsk. byggearbejder. Arbejdet blev overdraget murermester Julius Simonsen: kr. og 70 øre. 24. maj. I Skanderup-Stilling er det beløb, der er bevilget til dyrtidshjælp, forholdsvis ikke en tredjedel af det beløb, som flertallet i Skanderborg byråd forleden bevilgede i samme øjemed. 26. juni. I Stilling Gl. Brugsforening er indsamlet kr. 10. dec. Ved sidste lovbefalede smørbedømmelse var Alhøj med i den bedste tredjedel jan. Sognerådet: Tildeling af kul, vandpumpe ved Gram skole etc. 24. jan. Venstrevælgerforening for Stilling og Gram. (28. jan.). 1. feb. Stilling Teglværk solgt til konsortium ved lrs. Holtet, Skanderborg. 18. feb. Vogterhus nr. 67 ved Stilling opføres. Det blaa Baand opfører Under Hammeren og Kloge Ellen. NB Salen bliver opvarmet. Dans til kl. 1. Også omtalt d. 26. feb. 15. maj. Den nuværende baneoverskæring ved Stilling St. planlægges afløst af en bro. 15. maj. Mange protester mod nedlæggelse af den nuv. baneoverkørsel ved Stilling Station. 28. juni. Skovfest i Gram Skov. 11. juli. Sommermødet i Gram Skov. 18. juli. Skanderup-Stilling kommune: Meddelelse om rabatmærker på mælk. 20. juli. Manden fra Stilling og gårdejeren fra Jeksen. (Retssag).

8 30. juli. Sognerådet: Klage fra læreren i Stilling over manglende vedligeholdelse af skel ved skolelodden. 12. aug. Druknet i Stilling sø. (Begravelse d. 17. aug.). 7. okt. Sognerådet: Tilladelse til opsætning af telefonpæle i Gram. Indbyggertal m.m. 18. okt. (Annoncer): Arbejdsmændenes Fagforening for Stilling=Hørning: Betaling for optagning af roer. Afholdsselskabet: Efterårsmøde i Stilling. 13. dec. (Annonce): Stort bortsalg i Gram. 31. dec. Slagter Juul Rasmussens jumbe kørte løbsk ved Vester Mølle jan. Oversigt over dødsfald på grund af den spanske syge i Skanderborg, Skanderup og Stilling. 31. jan. M. Ustrup har solgt Stilling Afholdshotel til Bertel Petersen og Jens Overgaard, Skanderborg, for kr. 11. feb. Mejeriet Alhøj har fået sølvmedalje for smør, sølvmedalje for 10 % ost og bronzemedalje for 50% ost. 23. apr. Nyt orgel i Stilling Kirke? 4. juni. Karlekammertyv huserer mellem Stilling og Skanderborg. 17. juli. (Ann.). Ejendomskommissionær B. Andersen, Søblink, Stilling. 6. sept. Arbejdsløsheden i Skanderborg, Gl. Ry og Stilling. 15. sept. Nyt vejprojekt mellem Mjesing og Stilling. 9. okt. Læbælternes ophævelse. 25. nov. P. Jensens stuehus på Gram Mark er nedbrændt

9 23. feb. Bilag fra skattebillet: Jeg beder Dem, mine Herrer/I Aar ej kalde mig op/da jeg ellers maa desværre/paa en rejse sige Stop!/Thi Tiden den er kostbar/og Arbejdet ikke let/for Raadet jeg ta r min Hat a / Og leverer her min Billet. 15. marts. Skatte procenten stiger til 2,01 % næste år. 27. april. Annonce: Stilling Handelsplads v. L.J. Pedersen er åbnet. 1. juni. Stilling Telefonabonnentforening holdt generalforsamling på Afholdshotellet. 4. nov. Der er konstateret forskellige uregelmæssigheder i den nedlagte Brugsforening ved Stilling station. 13. og 20. nov. Menighedsrådsvalget i Stilling feb. Ansøgning om at Stilling Holdeplads får status som station. Folketællingen: Stilling 674 indbo. og Gram 351 indbo. 10. feb. Ved besigtigelsen af det planlagte dobbeltspor blev det vedtaget at flytte banelinien og holdepladsen ved Stilling ca. 100 m. 25. feb. Vandstandssænkningen i Solbjerg Sø. 12. marts. Valget i Skanderup-Stilling. 29. april. Afholdshotellet i Stilling solgt til Valdemar Jensen for kr. 31. maj. Murermester Jul. Simonsen nedsætter priserne med 33 %. 17. juni. Møde i Gram Skov. Talere: sognepræsten og højskoleforstander juni. Landsretsdom vedr. Konkursboet efter købmand Petersen, Stilling. 10. aug. Lynnedslag på Stilling Østergaard. 18. aug. Dreng fra Stilling forsvundet. 20. aug. Drengen fra Stilling fundet død i Mjesing Skov. 23. aug. Søvejen skal belægges med rald... og andre punkter fra sognerådet.

10 4. okt. Bølleoptøjer blandt banebørsterne i Stilling. 8. nov. Mejeribestyrer Hansen og gårdejer Grell fra Fruering frifundet i sagen om den fallerede Gram-Stilling Brugsforening marts årig pige druknet i Gram bydam. 7. juni. Drikkelag blandt banearbejderne i Stilling tog overhånd. 19. okt. Det hvide lys i Gram Skanderborg Social=Demokrat: 15. jan. Stilling-Hørning Fagforening holder ekstraordinær generalforsamling. 27. jan. Møde i Stilling Haandværkerforening med emnet: Skal Stilling have gadebelysning? 2. feb. Tømrer Pedersen, Gram har ladet opføre en stor ejendom, der skal indrettes som forsamlingshus. 15. feb. Afholdslogen Det blå bånd opfører Skjoldborgs skuespil Ideale magter i Stilling. 19. feb. Skanderup-Stilling Syge- og Begravelseskasse holder ekstraordinær generalforsamling. 7. marts. Et optrin på Stilling station. 12. marts. Gevinst i Landbrugslotteriet i Kvists Kollektion: kr. på et ½ lod. 21. marts. Ny vej fra Stilling til Adslev-Mjesing. Pris: kr. Der indsamlet kr. ved private midler. 11. april. Fra i går er der oprettet en daglig automobilforbindelse fra Skanderborg over Stilling og Jeksen til Sabro. 1. maj. Fart i byggeriet i Stilling. 4. juli. Sognerådsmøde: Bl.a. Anmodning om nedsættelse af hastigheden gennem Stilling til 15 km i timen. 27. juli. Stilling station i licitation.

11 7. aug. Afholdsbeværtning i Gram. 14. aug. Købmand Holm Andersens remontehest forsøgte at vælte bilen. 29. aug. Forulykket på Solbjerg sø. 4. sept. Stilling-Hørning Fagforening fejrede i lørdags aftes sin 10-årige stiftelsesfest. 11. sept. Stilling Boldklub afholder bal i Gram forsamlingshus d. 15. ds. 18. okt. Arbejdsmændenes Fagforening i Stilling afholdt forleden generalforsamling. 17. nov. Nu er der gadelys i Stilling. Pris: kr. 19. dec. Julens Glæde i Gram har udbetalt 1844 kr. 24. dec. Foredragsvirksomhed i Stilling og Gram maj. Søstrene Hansen i Stilling har solgt deres købmandsbutik til Viggo Nielsen Rothausen, Haderup for foruden varelager. 1. sept. Indvielse af den nye stationsbygning. SD: 13-årig dreng sparket af hest på Stilling Mark. 2. sept. Dobbeltsporet mellem Stilling og Hørning er nu taget i brug. SD: Emil Laursens gård i Gl. Stilling nedbrændt. 7. nov. En dansk-amerikansk soldats hjemkomst. 14. nov. Johan Skjoldborg holdt foredrag for 100 tilhørere i Stilling. 29. nov. Indbyggertallet i Skanderup-Stilling. 18. dec. SD: Ulykke på Lynghøj Teglværk. Arbejdsmand K. Kristensen blev kvæstet af en tipvogn i går Skanderborg Social=Demokrat 5. jan. Juletræsfest i Gram afholdtes d. 29. dec.

12 17. jan. I driftsåret er der på Stilling station solgt billetter. (I Skanderborg ). 28. okt. På Stilling Hotel holder astronom Thorvald Køhl, Odder, foredrag med lysbilleder i morgen. 11. nov. Lærer Jacobsen, Gram, androg om, at sognerådet foranlediger, at forsamlingshuset i Gram kan blive benyttet til skolegymnastikhus. Sagen henlagdes til bedre tider. 27. nov. Vor nye præst Peter Andreas Frølund Blinkenberg skriver. (S.A.). 24. dec. Menighedsrådet i Skanderup-Stilling uddelte i går pund kød til de arbejdsløse og trængende i kommunen. Kødet var købt for penge, der var indkommet ved frivillige bidrag (S.D.). 6. marts. Det blaa Baand opfører Livet på Hegnsgaard på Stilling Hotel. 6. maj. Uddrag af Skanderup-Stilling Kommunes Skatteliste. 8. maj. En ungdomsforening i Gram. 27. juli. Sportskamp mellem Stilling og Skanderborg. 26. juli. Sportsdag i Stilling. (Referat af fodboldkamp m.m.) 23. aug. Ulykken på Stilling station. Far og datter dræbt af gennemkørende eksprestog. 8. sept. Rævestreger i Gram? 22. sept. Billetsalget på Stilling station m.m. 4. aug. Et toguheld afværget af pakmesteren på Stilling station. 9. okt. Automattyverier i Stilling. 8. dec. Mejeriet Alhøj har afholdt generalforsamling (S.D.) 13. jan. Indlæg om løn og leveomkostninger. 7. april. Sognerådet. Aftenskole, brændselstilskud m.m.

13 8. april. Annonce: Harmonika-koncert og bal på Stilling Hotel. 10. juni. Sognerådet. Protest mod skoleforholdene i Gram m.m. 18. aug. Sognerådsmøde. 25. okt. Planteavlsudstilling på Stilling Kro. 28. okt. Banken for Skanderborg & Omegn åbner filial i Stilling. 31. okt. Forfatteren Thisted-Jensen udgiver ny bog jan. Juletræsfester i Gram. (SD). 27. jan. Dilettantkomedie i Stilling. (SD). 3. apr. Skattelisten for (SD). 22. juni. Dømt for løs mund. (SD). 10. juli. Indbrud hos Mads Madsen, Gram. 22. aug. Protestunderskrifter med delvis indlemmelse i Skanderborg. 3. sep. Spektakelmødet i Stilling 14. sep. De gamle i Stilling på udflugt. 17. sep. Fra Gram skrives til os:... Nu er høsten snart forbi... Læserbrev vedr. spiritusdom fra Stilling. (SD). 17. okt. Indlemmelsesspørgsmålet. Skrivelse fra Skanderup-Stilling Sogneråd. (SD). 2. nov. Arbejder-Radioklub i Stilling? (SD). 21. dec. Sagen mod de berusede bilførere fra Gram jan. Juletræ i Gram Forsamlingshus. 17. jan. Præmiekarneval på Stilling Kro (annonce).

14 2. marts. Haandværker- og Handelsudstilling i Stilling. 4. marts og 7.3, 8.3, 9.3, 14.3, 4.5: 100 kr. i bøde + erstatning for trusler mod læreren i Gram. 22. marts. Mejeriet Alhøj for landsretten. 27. marts. Auktion på Anebjerggaard. 12. april. Hylke og Stilling station lukker om natten. 15. april. De Stilling Socialister. 18. dec. Cand. Mag. Jens Clausen: Baierer og Kurhesser i Skanderborgegnen jan. Anekdote: Toget holder i Stilling. 9. jan. Sognerådet: Timelønninger for medlemmer af Arbejdsmandsforbundet: Grundløn: 80 øre i timen. 17. jan. Motortog gik i stå mellem Hørning og Stilling. 3. feb. Mindre ildløs i købmand Berthelsens forretning. 2. apr. Skattelisten for Skanderup-Stilling.- Kåringer i Stilling og Skanderborg Kontrolforening. 27. maj. Sessionen i Stilling og Skanderup sogn. 28. maj og 11. juni. Licitation vedr. Brugsforeningen Alhøj. Overslag: kr. 2. halvår 1930: SD. 2., 3., 4., 5., 7. juli. Socialdemokratisk kredsstævne i Stilling med procession til Gram Skov. 8. juli. Stilling kirke skal restaureres i 3 uger. De gamle i Stilling på udflugt til Juelsminde. 1. sept. Alterkalken i Stilling.

15 8. sept. Stiftelsesfest i DAF Stilling (udførligt ref.). 25. okt. og 20. nov. Vandforsyningsforretning i Stilling. 28. okt. Stilling Fagforening holdt generalforsamling (udførligt ref.). 29. okt. Idrætsforeningen i Stilling har holdt generalforsamling. 30. okt. Kloakspørgsmålet i Stilling. Stilling Haandværkerforening har holdt generalforsamling. 21. nov. Brugsforeningen Alhøj indvier sin nye ejendom. Brugsen har 160 medl. mod 16 i (udførligt ref.). 22. nov. Menighedsrådsvalg i Stilling. 19. dec. Juleindsamlingen i Stilling indbragte 357 kr., som skal fordeles på 29 familier feb. Mergelmøde i Stilling. 19. feb. Licitationen Alhøj 10. marts. Stilling Idrætsforening har afholdt sit første idrætsstævne. 12. marts. Togstandsning mellem Stilling og Hørning. 31. marts. Kloakanlægget i Stilling. 8. juni. Folkedanserstævne i Stilling. 9. juni. To sagn fra Mjesing ( Balleravns-Knolden ). 10. juni. To indbrud i Stilling. 1. juli. Strid om fiskeretten i Solbjerg sø. (Sag mod fisker Henriksen). 28. juli. Købmand Salholt Bertelsen har 25 års jubilæum. 19. sept. Kapløbet til Stilling (et væddemål). Løb fra Skanderborg til Stilling og retur: 33 min. 17. okt. Indbrud i Stilling kirke.

16 23. okt. Fortovet i Stilling. 26. okt. Stilling Haandværker- og Borgerforening. 29. okt. Sognerådet: Stilling Fagforening, Tilladelse til benzintank hos købmand Berthelsen m.m. 26. nov. Krisehjælp til landbruget i kommunen. 4. dec. Rutebil og personbil tørnede sammen i Stilling på grund af glat føre. 15. og 16. dec. Det nye mejeri i Stilling og 3. feb. Brand i Søren Andersens ejendom i Stilling. 25. feb. Har stortyven Oxholm-Hansen været i Stilling? 2. og 4. marts. Pengeskabstyveri i Stilling (Elgaard). 30. marts. Konfirmandliste. 9. maj. Fodbold: Stilling hentede pokalen hjem. 15. juni. Ung mand fra Galten druknet i Stilling sø. 12. juli. Sportsfest i Stilling. 15. juli. Undermejeristerne på Alhøj bestjålet. 28. juli. Sognerådet: Ansøgning om at sportspladsen anlægges som nødhjælpsarbejde. 30. juli. Udvidelse af Stilling kirkegård. 15. aug. Mindre toguheld på Stilling station. 18. aug. Skatten i Soelbjerg sø. 23. aug. Hvor skatkistens lås blev fundet (interview med Henrik Løve). 25. aug. Sognerådet: Ansøgning om traktørsted ved Stilling sø. Ansøgning om hvidtning af de nederste ruder på Stilling skole. m.m.

17 26. aug. Er der svenske guldpenge i kisten i Stilling sø? 27. aug. og 15. okt. Det nye stadion i Stilling. 17. sept. L.S. i Skanderup-Stilling. 26. sept. Jernbanestationerne på Skanderborg-egnen: statistik. 27. sept. Jagtforening for Skanderup-Stilling. 27. okt. Pengeskabskup hos købmand Saltholt Berthelsen i Stilling. 29. okt. Stilling Haandværker- og Borgerforening. Referat fra generalforsamling. 10. nov. Sognerådet: Aftenskole, gadebelysning m.m. 17. nov. Valgresultater fra Skanderborg-kredsen. 5. dec. Da politibetjent kørte galt ved Stilling jan. Sognerådet: Problemer i hjælpekassen. 26. jan. Gårdejerske i Stilling udsat for bedrageri. 25. feb. Gram-Stilling Venstrevælgerforening. 9. marts. Kommunevalg: Kandidatlister. 13. marts. Valgresultatet fra kommunevalget. Stilling Vandværk har holdt generalforsamling. 30. marts. Dilettant i Stilling: Krage søger mage. 4. apr. Sognerådet: Medlemmer af div. Udvalg. 5. apr. Navne på konfirmander. 20. april. En boelsmand på Gram Mark blev i går aftes anholdt af politiet for overfald på sin nabo. 31. april. Pengeskabstyveri i Stilling hos Banken for Skanderborg og Omegn. Udbytte: 40 kr.

18 12. juni mennesker til indvielse af Stilling Idrætspark. 24. juni. Udflugt for de gamle i Stilling. Turen gik til Ejer Bavnehøj i 25 biler. 17. juli. (Annonce): Sportsfest på Stilling ny Stadion: Fodbold, ringridning, stafetløb for drenge, trebensløb for voksne, bal, præmieuddeling. 29. juli. Ny hustype af jernbeton opføres i Stilling af murermester Knud Andersen. 11. aug. Fodbold i Stilling med 13 mand på hvert hold. 28. sept. Sognerådet: Om snefogeder, Stilling Fagforening m.m. 16. okt. Gram-Stilling Husmandsforening: planteavlsudstilling. 19. okt. Sognerådet: Overportør Willumsen forlader sognerådet, da han er udnævnt til stationsforstander i Uggelhuse. 21. okt. Stilling Haandværker- og Borgerforening henstiller til mejeriet at indføre langtidspasteurisering af mælken jan. Spiritusbevillingen til Stilling kro. (Læserbrev). 15. feb. Omkring Stilling Afholdshotel (Larsen-Ledet). 23. feb. Borgermødet i Stilling. 26. feb. og 1. marts. Stilling Haandværker- og Borgerforening har 25 års jubilæum: Foreningens historie i korte træk. 12. marts. Skanderup-Stilling Sygekasse. Generalforsamling. 5. april. Konfirmander. 12. april. Dansk Arbejde holdt møde i Stilling. 24. april og 8. maj. Forældreråd i Stilling. 26. april. FDF Århus besøger Stilling. 3. maj. Brugsen har 35 års jubilæum. 21. juni og 25. juni. Stor idrætsfest i Stilling.

19 2. halvår 1934: S.D. 4. juli. Skanderup-Stilling Selskabelige Forening holder stiftelsesfest. 13. juli. Stilling Haandværker- og Borgerforening holder sommerfest og ringridning (annonce). 31. aug. og 3. Sept. SFC ctr. Stilling på banen ved Stilling Østergaard: sept. DAF Stilling holdt stiftelsesfest på hotellet. 1. okt. Gram-Stilling Husmandsforening har afholdt udstilling med præmier på Stilling Hotel. 4. okt. Oversigt over arbejdslønnen i Skanderup-Stilling Kommune. 22. okt. Arbejdsmændenes Fagforening i Stilling har holdt generalforsamling. (Fremgang til medl. tal 124). 23. okt. Skanderborg Byråd og Skanderup-Stilling Sogneråd har drøftet indlemmelse. 19. nov. og 23. Nov. Dilettant: Bolettes Brudefærd på Stilling Kro. 24. nov. Kampvalg i Stilling Sogn jan. Trine Nielsens sag mod sognerådet. 10. jan. Indlemmelse af Squet Mølle. 11. jan. Det transportable cykelstativ opfundet af barber Pedersen, Stilling. 7. feb. Den ny bankfilial i Stilling. 11. feb mere i skat i Skanderup-Stilling. 22. marts. Generalforsamling i Stilling Vandværk. 23. marts. A.C. Guldmann fra Taulov ansat som stationsforstander ved Stilling station. Dilettant: Vækkeuret og Et besøg på Møllegaarden blev opført på Stilling Hotel. 30. marts. Overfaldet i Gram.

20 6. april. Landvinding ved Solbjerg sø: 300 tdr. land/1,5 m vandstand/ kr. 4. maj. Stilling Teglværk solgt til Ankjær Fischer, Gjern Teglværk. 11. maj. Fællesskolen for Gram Stilling. 20. maj. Stilling Idrætsplads overladt til kvinderne i sommermånederne. 28. maj. Generalforsamling på Mejeriet Alhøj. 4. juni. Stenalderredskaber fra Stilling. 11. juni. Tyveri på Stilling mejeri. 12. juni. Sportsfesten i Stilling. 13. juni. Trine Nielsen vandt sagen over sognerådet. 19. juni. Generalforsamling i Alhøj Brugsforening. 25. juni. Om Skanderborg udflugtstog. Læserbrev fra 63 deltagere fra Stilling. 28. juni. Det farlige vejkryds i Stilling. 16. juli. Større opgør i sognerådet (udførligt referat). 23. juli og 5. aug. Stilling missionshus indvies d. 4. aug. Pris: kr. heraf kr. ved frivillige bidrag. 27. juli. Ekstraordinær generalforsamling i Stilling Idrætsforening. Ordinær generalforsamling i Alhøj-Virring Foderstof Forening. 8. aug. Den ny kirkegård i Stilling. 14. aug. Mejeriet Alhøj: Stemmeafgivning. 30. aug. og 16. sept. Strid mellem sognerådet og lægerne. 3. sept. Stilling Vandværk: Ny vandledning. 1. okt. Sognerådet: ekstra møde (udførligt ref.). Sygeplejen i Skanderup- Stilling. 7. okt. Den lokale jernbanetrafik.

21 14. okt. Planteavlsudstilling i Stilling. 6. dec. Generalforsamling i Skanderup-Stilling Jagtforening. 9. dec. Huskorset i Stilling. 16. dec. Generalforsamling i Alhøj Brugsforening jan. Danmarks yngste kommis er den 16 årige P. Haahr Jensen i Stilling Brugsforening. 11. feb. Sognerådet drøfter udvidelse af Gram Skole eller en fællesskole for Gram og Stilling. 19. marts. Sognefoged P. Baastrup, Gram ønsker at fratræde. Fritz Bloch er indstillet som nr. 1 til stillingen. 19. marts. Fællesskoleplanerne for Gram og Stilling er helt opgivet. 16. april. Sognerådet behandlede skatteklager, hvilket er det normale antal. 15. maj. Gram Skole skal udvides for kr. 19. maj. Sænkningen af Solbjerg Sø skal være færdig d. 1. juli maj. Hos Svend Kristensen kom en gæsling med 4 ben til verden. Den levede et par timer. 16. juni. Sognerådet. Det vedtoges at yde 1 kr. i tilskud til hver alders- og invaliderentenyder, der deltager i den årlige udflugt. 26. juni. I år går udflugten for de gamle til Den gamle By og Moesgaard. 18. juli. Ernst Sørensen, Stilling er udtaget til at deltage i skak-olympiaden i München. 15. aug. I Solbjerg Sø er fanget en brasen på 65 cm. Den vejede 5,3 kg. 20. aug. Alle veje i Stilling bliver nu asfalteret. 20. okt. Sognerådet: Kloakering i Gram i nær fremtid.

22 feb. Skanderup-Stilling kommune har sammen med sygekassen ansat 2 kommune-sygeplejersker. 10. feb. Kæmnerkontoret udbetaler af kornpuljen kr. til 177 ejendomme. 27. marts. Kommuneskattelisten er fremlagt til eftersyn på Stilling Hotel. 14. juli. Håndværker- og Borgerforeningen arrangerer asfaltbal foran hotellet. 12. aug. Grdr. Karl Jensens rug gav 22 fold. 4. dec. Der opsættes to færdselsheller ved Korsvejen i Stilling. 18. dec. De omtalte heller er påkørt og delvis ødelagt Køreplaner for rutebiler: 6 afgange daglig hver vej mod Århus og Horsens. 3 afgange mod Skanderborg og Randers. 15. jan. Politisk møde på Stilling Kro. 19. jan. Stilling Idrætsforening har holdt generalforsamling. 29. jan. 575 hundetegn i kommunen... og andet fra sognerådet. 4. og 21. feb. Nyt orgel i Stilling Kirke. Pris: kr. 4. april. De største skatteydere i kommunen. 22. april. Toiletforholdene ved skolerne... og andet fra sognerådet. 28. april. Forældrerådet i Stilling opløses. 3. maj. Lærer F.R. Jacobsen i Gram har 25 års jubilæum. 17. maj. Sognerådsmøde: Flere sager fra Gram. 28. maj. Mejeriet Alhøj: Tre nyvalg til bestyrelsen. 9. juni. Fhv. sognefoged P. Baastrup, Gram, fylder 80 år. 22. juni. Fire skoleordnings-forslag i Skanderup-Stilling. (s.3).

23 27. juli. Jens Andersen og hustru, Søblink vender hjem til Stilling efter 5 år i USA. 28. juli. Sognerådet: Møde om losseplads i Stilling m.m. 1. aug. Brøndborer Nielsen, Gram, har fundet vand i en dybde af 63 m. 8. aug. Vellykket sommerfest i Stilling. 13. sept. Arbejdet med nedlæggelse af fliser på Stillings fortove er begyndt. 14. sept. Gevinst på kr. i Landbrugslotteriet er faldet i Stilling. 15. sept. Snekastningsdebat i sognerådet. Betaling for snekastning: 9 kr. pr. dag. 11. okt. Arne Hegelund, Stilling Østergaard, er udnævnt til sognefoged og lægdsmand. 13. okt. Viggo Nielsen har optaget fabrikation af sneskærme i overensstemmelse med de nye lovbestemmelser. 21. okt. Annonce: Løsøreauktion i Gram efter begæring af Peder Christensens enke jan. Udsprungne violer er plukket på Stilling Østergaard. 3. feb. Sag om alfonseri og bedrageri i Stilling. 17. feb. Mejeriet Alhøj har holdt licitation over mælkeruter. 28. feb. Kontingentforhøjelse på 6 pct. i Skanderup-Stilling Sygekasse. 9. marts. Udstilling i Stilling. Overskuddet går til en badeanstalt ved søen. 10. marts. Hørning. Ulovligt fiskeri på Stilling sø. 10. maj. Annonce: Skanderup-Stilling Kommune: Vakcination på skolerne. 23. juni. Annonce: Brødrene Basse, Stilling Cementvarefabrik. 13. juli. 200 deltog i udflugt for de ældre i kommunen. 6. okt. Kommunen: Sukkerkort uddeles.

24 23. nov. Skanderup-Stilling Jagtforening har holdt generalforsamling : feb. Skolebørnene fra Gram har indsamlet 52 kr. til Finland. 14. feb. Ved 10½ tiden skete der en ulykke ved træfældning ved den sydlige del af Stilling sø. Da vejen var ufremkommelig, måtte ambulancerne køre over isen på søen til Stilling by. Den tilskadekomne havde fået det ene ben kvæstet. 15. feb. I dag kører der en vandvogn rundt i Stilling, da en del af vandrørene i byen er frosne. 15. juli. Jeksen-Stilling Kvægavlsforening har købt en 10 mdr. gammel tyr for 1250 kr. plus 1200 kr. på vilkår. 22. juli. Indvielse af svømmeanstalten ved Stilling sø. 25. juli. Idrætsforeningens klubhus har været udsat for forskellig overlast. 10. sept. I søndags var der ca. 200 deltagere til fællessangstævnet i Stilling. 28. dec. Der var glas i jernaldergraven feb. Personer, der ønsker at komme i betragtning ved uddeling af røget flæsk, må indgive udførlig ansøgning senest d. 20. ds. til kæmnerkontoret. 10. marts. Sygeplejerske frk. Hertha Hjort har i det forløbne år aflagt 2224 besøg hos patienter. Skanderup-Stilling Sygekasse holdt generalforsamling. 12. marts. Gram-Stilling Husmandsforening har holdt generalforsamling. 7. april. Stilling Vandværk har holdt generalforsamling. 5. maj. Mejeriet Alhøj har holdt generalforsamling. 14. maj. Der ønskes ikke mælkeordning for Stilling. Uenighed om kødkontrollen i Skanderup-Stilling. 17. juli. Stilling Idrætsforening har holdt generalforsamling.

25 30. aug. Afskedsfest for Søren Posten. 5. sept. 16 års pige i Stilling død af børnelammelse. 8. sept. Høstfest i Gram for 125 deltagere. 10. sept. Der deltog ca. 125 i Algangen i Stilling. 30. okt kr. til arbejde i vinter bl.a. regulering af Gram-Fruering vejen. 6. nov. Dreng i Stilling fik begge lårben brækket. Ild opdaget i tide på Lynghøj Teglværk. 11. nov kr. til udvidelse af Stilling Sportsplads m.m. fra sognerådet jan. Skolesagen i Stilling. 4. feb. Skanderup-Stilling sogneråd i 100 år. 9. feb. Tårn på Stilling Kirke m.m. fra Stilling. 16. april. To skolespørgsmål i Skanderup-Stilling. 24. april. Alderdomshjemmet i Skanderup-Stilling. 30. april. Stilling Haandværker- og Borgerforening har afholdt generalforsamling. 2. maj. Stiling SB: 2-2 (referat). 11. maj. Lille skovbrand ved Stilling (Gram). 19. maj. Skanderup-Stilling får ikke alderdomshjem. 11. juni. Lærere i Stilling i strid om nøgle til vaskehus. 12. aug. Mægtigt brag i Stilling. Skorstenen på det nedlagte Stilling Teglværk blev fjernet med sprængstof. 4. nov. Toguheld ved Stilling. 12. dec. Rationeringskort for januar kvartal uddeles (annonce fra kæmnerkontoret).

26 jan. Annonce fra kæmnerkontoret om tildeling af udenlandsk brændsel. 14. jan. Præcisering af annoncen fra d. 12. jan. 20. jan. Kreaturhandler V. Juul Rasmussen har solgt sin produktforretning til fhv. Teglværksejer A. Fischer. 23. jan. Stilling Idrætsforening har holdt generalforsamling. 3. apr. Ny formand for vandværket i Stilling. 19. april. Ildebrand hos slagter Steffensen. 29. april. Kandidatliste til sognerådsvalget. 30. april. Stilling og Omegns Borgerforening har holdt generalforsamling. 8. juni. Sognerådet har holdt konstituerende møde. 8. juli. Gram blev bombet i aftes. 11. juli. Udflugt fra Gram Skole til Moesgaard med 17 hestevogne. 12. aug. Brandballon ved Stilling. 23. okt. 61-årig druknet i Stilling Sø. 28. dec. Lille brand hos Borum Petersens Møbelfabrik jan. Bevilling til Stilling Kro til Sofie Dam, Hammel. 11. marts. Luftværnsforening i Stilling. 15. marts. Stilling Aldersrenteforening har holdt generalforsamling. 13. maj. Dom vedr. en søvnig karl fra Stilling. 1. juni. Politibetjent dødeligt såret ved parade i Stilling. 6. juni. Grundlovsfesten i Stilling. 31. juli. Stilling-slagter anholdt i Århus.

27 14. aug. Afværget drukneulykke i Stilling sø. 6. okt. Stilling-vagten afslørede tyven. 9. okt. Stort bål i Stilling. 12. okt. Sognerådet: Takster for snekastning, opførelse af gigtsanatorium. 17. okt. Stilling og Omegns Borgerforening: Udbedring af bassinet ved Stilling sø. Citat: Tiden er ikke til fester. 3. nov. Da det brændte i Illerup skov etc. Historisk rids af Chr. Heilskov. 11. nov. Stilling Frivillige Vagtværn har holdt møde i overværelse af 125 borgere. 12. nov. Skanderup-Stilling sagde nej til at afgive en del af Squet Mølles areal. 15. dec. Grise-snyderiet i Gram. 16. dec. Brugsforeningen Alhøj har holdt generalforsamling. Dividende: 5 %. 19. dec. Sognerådsmøde om bl.a. tørvesagen fra Vrold jan. På Stilling Hotel vises lørdag aften den danske seksualfilm Vi skal have et barn. Filmen er forbudt for børn. 29. jan. Samtlige skoler i Skanderup-Stilling Kommune er lukket indtil videre på grund af brændselsmangel. 1. marts. Ligningsprocenten i Skanderup-Stilling kommune falder fra 4 til 3, marts. Skanderup-Stilling Sygekasse har 1806 medlemmer. Regnskabet balancerer med kr. Formandens løn er 35 øre pr. medlem. 17. marts. Vagtværnet i Stilling. 26. marts. Banenæstformand Karl Sejr fra Stilling skudt ved Hasselager. 17. maj. 960 flygtninge i Skanderborgs område. 1.juni. Politibetjent dødeligt såret ved parade i Stilling.

28 6. juni. Skanderup-Stilling kommune: Tildeling af tørv og træ. Grundlovsfesten i Stilling. 31. juli. Stilling-slagter anholdt i Århus. 24. april. Stilling Vandværk: Hver husstand skal betale en fast årlig afgift på 2 kr., og desuden skal der betales ekstra for WC, brusebad og badekar. 16. maj. Møde om forsamlingshuset i Gram. 27. aug. Uddeling af rationeringskort. (annonce). 19. sept. Hedeselskabet ønsker at regulere og sænke åløbet i Illerup Å. Omkostningerne beløber sig til kr. 2. okt. Indkøbskort til levertranpræparatet Vitaminol udleveres til børn under 15 år samt efter ansøgning til gravide kvinder. Sognerådet. 12. okt. Gram-Stilling Husmandsforening har holdt planteavlsudstilling på hotellet i Stilling. Konsulent Sørensen, Horsens, viste filmen En dag med en husmand. Der var præmieuddeling for bl.a. jordbrug, havebrug, konserves. 15. nov. Prisen for tørv: 18,40 kr. pr stk. 31. dec. På Stilling Posthus blev der solgt julemærker. (I Skanderborg: ) : jan. Der er sket et voldsomt brud på en kloakledning i 9 m dybde under baneterrænet i Stilling. Før Stilling fik sit vandtårn, fik byen vand fra den anden side af banelinien i denne rørledning. 15. jan. Kloakbesværet i Stilling. Den omtalte kloakledning har aldrig været benyttet af vandværket. 17. jan. Lille brand hos vognmand Jens Carl Jensen. 5. feb. Skanderup-Stilling Kommune. Tildeling af træ. 1. marts. Kommunisterne i Skanderup-Stilling. 5. marts. Sang om sognerådsvalget. 7. marts. Opstillingslister til kommunalvalg. 12. marts. Ko på sporet. Lyntoget måtte snegle.

29 1. apr. Lørdag aften var der indbrud i Stilling Skole. Der blev bl.a. stjålet sølvtøj og 3 sæt tøj så godt som nyt. 20. juni. Ejeren af Gram forsamlingshus fik anbefaling på et andragende om at drive afholdsrestauration. 6. juli. Alvorlig ulykke ved Kjærsholm. 15. juli. Sportsugen i Stilling. 19. juli. Black Petersen ny formand i Stilling Idrætsforening. 2. okt. Gram-Stilling Husmandsforening har holdt planteavlsudstilling. 3. okt. Husmoderafløsningen udvides til nu også at omfatte Stilling og Vrold. 14. okt. Sognerådet: Omrejsende forlystelser, tivolier og lignende er uønskede i kommunen. 27. nov. I går ved tiden blev vejmand Karl Petersen og vejarbejdsmand Aksel Jochumsen ramt at en personbil med nummeret Y 6061 ved Stilling Østergaard. Karl Petersen fik det ene ben brækket, og Jochumsen fik begge ben kvæstet. De blev i Falcks ambulance kørt til Skanderborg Sygehus marts. Vandsagen fra Gram. 24. marts. Uddeling af rationeringskort. Kortene udleveres kun til voksne. 16. maj. Sognerådsmøde. 18. aug. En 10 års pige fra Viby var så uheldig at trille ned ad skrænten fra Stadion til Stilling Sø. Hun slog hovedet mod en sten og pådrog sig en mindre hjernerystelse. 28. aug.. Banenæstformand fra Stilling sigtet for pengeafpresning på kr. 1. sept. Fodbold: SB-SIF: dec. Der planlægges et fryseanlæg med 125 bokse ved Mejeriet Alhøj januar. Dræsine kører ind i holdende godstog ved Edelsborg. 40 årig banearbejder fra Stilling dræbt. 3 alvorligt kvæstet. 16. feb. Møde i Skanderup-Stilling sogneråd. (286 til torskegilde). 1. maj. 110 kyllinger stjålet i Gram.

30 3. maj. Alhøj får fryseanlæg (også til private). 5. maj. Ansøgning om petroleum afleveres til kæmnerkontoret inden d. 12. ds. 12. juni. Får Gram en regnkanon? 9. aug. Arbejdsmand Valdemar Anthonsen overlevede efter at være blevet ramt af et lyn. 14. okt. Møde i sognerådet. (Konditorbevilling m.m. til Gram). 16. dec. 8 års dreng kvæstet på Vestervej jan. Tyven fra Stilling fanget. 28. feb. Stilling rystet af en skypumpe. 4. maj. 2 Stilling-tyve anholdt. 19. juli. Skanderup-Stilling kommune: Uddeling af træ og brændselskort. 10. nov. Skanderup-Stilling låner kr. 9. dec. Stilling menighedsråd feb. Gram-Stilling Venstrevælger Forening. Sognerådsvalget i Skanderup-Stilling. 10. marts. Valg til sogneråd. 15. marts. Det ny sogneråd i Skanderup-Stilling. 18. marts. De personlige stemmer i Skanderup-Stilling. 8. maj. Indre Missions Samfund holdt møde i går i Stilling Missionshus. 30. aug. To unge mennesker tømte fiskerens bundgarn. 18. sept kiggede på traktor på Mallinggaard. 23. sept. Skanderup-Stilling Kommunes Vandværk. 13. okt. Gram-Stilling Husmandsforening har afholdt planteavlsudstilling på Stilling Hotel med bedømmelse af de udstillede produkter. 24. okt. Skanderup-Stilling sogneråd holdt møde. Dagsorden og beslutninger.

31 13. dec. Brugsforeningen Alhøj har holdt generalforsamling. Årsomsætning: kr : jan. Ung mand kom til skade ved nytårsskydning i Stilling. 3. jan. 4 H eleverne fik bankbog. 5. jan. I Stilling missionshus afholdes julefest. 27. jan. Klager over ny vejbelægning på hovedvejen gennem Stilling. 5. feb. Gartner Mæhlisens hus vædret af personbil. 5. marts. Werner Stück fra Stilling såret i Korea. 19. marts. Stationsvejen i Stilling istandsættes. 28. marts. Forf. Johannes Therkelsen, Hørning, død 74 år gammel. 24. apr. Hestehaletyv på spil i Gram. 21. maj. Missionsmøde i Stilling i går. 22. juni. 17 deltog i kvægbedømmelse i Gram. Alderdomshjemmet ved Ladegårdsbakken vil koste kr. 13. juli. Udflugten for de gamle i Skanderup-Stilling. 2. aug. Stilling Idrætsforening har holdt generalforsamling. 29. sept. Tragisk ulykke i grusgrav ved Vitved. 12. okt. Stilling og Omegns Foredragsforening: Pygmalion. 6. nov. Tvungen fortovsrydning af fortovene i Stilling kommer i politivedtægten. 9. nov. Banken for Skanderborg og Omegn flytter til nyt lokale hos boghandler Villumsen jan. Den forsvundne Vejlepige fundet i Stilling. 15. feb. Stilling Husmandsforening arrangerer 5 dages kursus i Stilling. 31. marts. Kæmnerkontoret udvides.

32 9. juli. Skytter fra Stilling vandt skydekonkurrencen. 21. juli. Kongeligt besøg i Illerup Aadal. 11. sept. Kransen hejst over det nye alderdomshjem. Møde i sognerådet. 4. okt. Dom i sag mellem inspektør Mæhlisen og autoforhandler Purup. 9. okt. Sognerådsmøde med mange punkter. 12. nov. Licitation over huse på Ladegårdsbakken og i Stilling. 17. nov. Ildebrand i Stilling Manufakturforretning. 20. nov. Lang dagsorden i sognerådet: Skoleforhold og opsætning af 2 lygtepæle på Gramvej m.m. 10. dec. Dømt for en halv snes tyverier i Stilling. 18. dec. Deputation fra Gram om skolebyggeriet. Skatteudskrivningen øges med ,- 22. dec. Fiskerimøde i Solbjerg jan. Skanderup-Stillings overslag godkendt. 16. jan. Carl Aage Lykke-Møller og Karen Johanna Mortensen ansat ved Stilling Skole fra 1. feb. 2. feb. Bevidstløs motorcyklist fundet mellem Jexen og Stilling. 9. feb. Generalforsamling i Gram-Stilling Husmandsforening. 12. marts. Sognerådsmøde i går. Ansøgning om nye skolebøger til Stilling Skole. m.m. 16. marts. Stilling Kirke restaureres. 7. april. Afdækkes kalkmalerier i Stilling Kirke? 9. april. Sognerådsmøde: Købmand Richard Rasmussen indstilles som nr. 1 til embedet som sognefoged. 28. april. Ønske om at aftentogene standser i Stilling. 4. maj. Hyldest efter 40 års lærergerning i Gram. 7. maj. Hvælvingerne i Stilling Kirke truer med at styrte ned.

33 15. maj. Kommuneingeniør i Skanderup-Stilling. 10. juni. Sportsuge i Stilling med Horsensgarden. 11. juni. Sognerådsmøde: 500 kr. til udgravninger i Illerup Ådal m.m. 13. juni. Præmie på 500 kr. faldet i Stilling. 18. juni. Skanderup-Stillings udflugt for de ældre. 9. juli. Sognerådsmøde: Ny undervisningsplan for Stilling skole. 20. juli. Stilling Borger- og Haandværkerforenings fest i går. 4. aug. Hovedløs rytter over Illerup Ådal. Museumsinsp. H. Andersen om gammel overtro. 13. aug. Stilling Kirke lukket i mindst 1 år. 20. aug. Sessionen: Fra Stilling: 1 til pansertropperne, 1 til forsyningstropperne, 1 til garden og 1 til artilleriet. Sognerådsmøde: Stilling får husnumre og gadenumre. 1. sept. Sag om ejendomshandel i Stilling. 10. sept. Skanderup-Stilling har overskud på kr. Stilling Kirke foreslås istandsat for kr. 11. sept. Vred skatteyder truede med at knuse ruder på kæmnerkontoret. 21. sept. Stilling-Gram Husmandsforening holder høstfest. 3. okt. Indbrudstyve fra Stilling taget på fersk gerning i Norsminde. 9. okt. Gram Borgerforening holder møde. 20. okt. Stilling-Gram Aldersrenteforening har holdt generalforsamling. 200 børnelammelsesmærker blev solgt i Stilling i går. Det var ikke Hakon Mielche, der holdt foredrag i Stilling i går, men Harry Mielche. 22. okt. Skanderup-Stillings nye alderdomshjem. 26. okt. Stilling bil knust ved Truust. 12. nov. Sognerådet: Idrætspladsen skal istandsættes. Indbrud i Hørning, Stilling og Mjesing opklaret. 18. nov. Dilettant: Bonden ved Dige opføres i Stilling.

34 10. dec. Foredrag af pastor Crillesen på Stilling kro jan. Uændret skatteudskrivning i kommunen og mange andre punkter på sognerådsmødet. 15. jan. Uenighed om restaureringsarbejdet ved Stilling Kirke. Et kølehus ved Stilling mejeri hærget af ild. 26. jan. Generalforsamling i Stilling Radioklub. 3. feb. Hakon Mielche-film i Stilling. 11. feb. Retsstatsmanden går imod kaffe i sognerådet. m.m. fra sognerådsmødet. 6. marts. Gadenavnemødet i Stilling (forslag). 30. marts. Minder om gamle dage i Stilling Kirke. 6. april. Faremomentet væk fra Mallinggaardsvinget. 8. april. Skanderup-Stilling sogneråd har konstitueret sig. 8. maj. Mange, mindre sager på sognerådsmødet. 17. maj. Stilling ved Alfarvej. Luftfoto. 10. juni. Boliganvisning ophæves i Skanderup-Stilling kommune, advarselstavler om vanddybden ved badebroen og andre punkter på sognerådsmødet. 2. juli. Generalforsamling i Stilling Idrætsforening. 3. juli. Stilling-borger i verdensberømt luftnummer. 10. juli. Stilling-Gram Husmandsforening: Forskellig anvendelse af høns. 21. juli. Skattejagten i Stilling Sø begyndte i går. 6. aug. Dom i fæstemålssagen fra Stilling. 12. aug. Sidelæns gennem kampestensmur i Stilling. (13. aug. Fotos). 13. aug. Sana Bio viser på mandag: Poppe på sjov og Sønnen. 17. aug. Skanderup-Stilling Radioklub. Ny formand i Stilling Idrætsklub. 19. aug. Medicinsk studine som lærerinde i Stilling. 6. sept. Alvorlig situation efter kæntring på Stilling Sø.

35 7. sept. Stilling Kirke restaureres for kr. 11. sept. Søndagsskole i Stilling. 15. sept. Gaseksplosion hos 70 årige Petra Larsen i Stilling. 17. sept. Vejistandsættelse for kr. i Skanderup-Stilling. 18. sept. Stilling Lhombreklub. 25. sept. I Stilling by og sogn solgtes i går 200 fredsmærker. 7. okt. De 4 H ers udstilling i Gram 14. okt. De sociale goder dyrere i Skanderup-Stilling. Stilling Skytteforening: Faneindvielse. 26. okt. Sognerådet sætter gadenavne op i Stilling. 27. okt. Nyt inventar for kr. i Stilling Kirke. 29. okt. Stilling Håndværker- og Borgerforening: generalforsamling. Kritik af gadeskiltene i Stilling. 11. nov. Generalprøve på Den kloge mand. 13. nov. Litteraturaften i Gram. 18. nov. Sognerådsmøde: Skolepenge til Skanderborg m.m. 19. nov. Dom efter slagsmål på Stilling Kro. 24. nov kr. til Stilling Kirke. 7. dec. Julens Glæde i Stilling udbetaler kr. til 220 sparere. 9. dec. Sognerådsmøde: Takster for kloak og beslutninger om skoleforhold. 15. dec. Stilling-Gram Husmandsforening holder kursus jan. Hjemmeværnsmøde i lærerindens klasselokale på Stilling Skole. 21. jan. SIF: Hvem skal vælge formanden? 28. jan. SIF: Stort arrangement med Alex-Kvartetten d. 5. feb.

36 29. jan. Skanderup-Stilling og Skanderborg Hesteforsikring: Formandsberetning om de sidste 25 år. 2. feb. Borgerforeningen opsætter husnumre, som husejerne skal betale. 10. feb. 12 tons vogn torpederer nyt hus i Stilling. (Tatol). m. foto. 17. feb. Skoleorkester gæster Stilling skole. 19. feb. Stilling Skytteforening: Generalforsamling. 21. feb. Fastelavn i Stilling fejres under nye former. 22. feb. 42 indkaldt til torskegilde. 3. marts. Skoleundersøgelse i Stilling af de ældste elever v. Læge Axelsen. 9. marts. Illerup-fundet udstilles. 10. marts. Brugsuddeler Olesen bliver den nye pantefoged. Søren Olesen søger om at udtræde af sognerådet. 11. marts. Lørdags-Mik på kroen med lokale kræfter. 23. marts. Stilling Kirke tages i brug fra palmesøndag. 24. marts. 800-årige Stilling Kirke har fået moderne indre. 4. april. Stilling Kirke genåbnet efter 2 års restaurering. 21. april. Sognerådet fik et nyt medlem. 30. april. Stilling Vandværk: Mange rørsprængninger i foråret. Alhøj Mejeri: Generalforsamling. 2. maj. En del af Stilling uden vand. 5. maj. Røde Kors samaritterkursus i Gram. 16. maj. Missionsmøde i Stilling. Stilling skoles ældste klasse rejser på 5 dages tur til Bornholm. 20. maj. Sognerådet: Kioskejer Ehrenreich ønsker tilladelse til at sælge varme pølser...etc. 10. juni. Sportsuge i Stilling. 13. juni. Afdansning i Stilling.

37 15. juni. Stilling sø undersøges af amtslægen. Sognerådet: Tilskud til udgravningerne...etc. 5. juli. Sportsfesten i Stilling gav underskud. Præmieskydning i Stilling. 9. juli. Stilling-Gram Husholdningsforening fremviser Vore køkkenredskaber. 18. juli. 12-årig kørt ned ved Gram. 22. juli. Sognerådet: Konditoribevilling til musiker Karl Pedersen...etc. 13. okt. Særundervisning i Skanderup-Stilling? Skanderup-Stilling børnene til TBundersøgelse. 28. okt. 10 års jubilæum i Stilling Skytteforening. 8. dec. Dødelig ulykke på foderstoffen i Stilling. 9. dec. Kvindernes Fredsliga holdt julefest i Stilling : jan. SIF: Generalforsamling. 31. jan. Stilling sø sikker. Isen er sikker helt til Solbjerg. 14. feb. Børnene i Stilling festede søndag aften. 17. feb. Søndagsskolen i Stilling har kuldeferie. 21. feb. Sognerådet: Kun lille stigning i skatteudskrivningen. 3. marts. Poliovaccination i Stilling skole af ca. 80 børn. 10. marts. Eksamen i Stilling og Gram skoler. 17. marts. Aftenskolen i Stilling har i vinterens løb haft 72 elever fordelt på 4 hold. 22. marts. Skanderup-Stilling Sygekasse: Generalforsamling. 20. april. Nyt forsøg på at hæve guldet i Stilling sø. 23. april. 200 børn fik gratis is i Ehrenreichs iskiosk. 25. april. Bil kørte ind i Knud Mæhlisens iskiosk, som blev ødelagt. Der var ingen personskader. 26. april. Stilling-Gram Aldersrenteforening: Generalforsamling.

38 4. maj. Alderdomshjemmet Solgården har fået fjernsyn. 18. maj. Stilling Anlæg bør sættes i stand. 19. maj. Koppevaccination i Skanderup-Stilling. 24. maj. Udelukker håndværkerne i Skanderborg lærlinge fra Skanderup-Stilling? 29. juni. Vand fra Solbjerg sø til Århus? 27. aug. Eet eneste lyn og det slog ned i nærheden af Gram. 5. sept. Forgiftet af syredampe i brønd. 13. sept. Underskud på Skanderup-Stillings driftsregnskab. 19. sept. Jordlovsudvalget køber Tyregården. 18. okt. Mindehøjtidelighed for letmatros Helge Lysdal Sørensen. 1. dec. Sneskærme opsættes. 3. dec. Adventsfest for de ældre i Stilling Missionshus jan. Knallertkører fra Gram mod træ. 17. jan. Sognerådet: kr. mere i skat. Aftenskole i Gram? 26. jan. Utilfredshed med skoleforholdene i Stilling. 21. feb. Jørgen Bitsch-film i Stilling. 4. marts. Rejsebio i Stilling: Den store gavtyv 5. marts. Berusede vagabonder i Stilling. 23. marts. En søndag på Amager i Stilling. 12. april. Rom blev ikke bygget på én dag Stilling skole ej heller! 24. april. Sognerådet: Ingen særundervisning i Gram og andre punkter. 25. april Generalforsamling i mejeriet og Håndværker- og Borgerforeningen. 14. maj. 14 årige Ove Rasmussen begravet. 18. maj. Ild i cykelskur af halm i Stilling.

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 Landindpektørboligen. I 1889 startede landinspektør H. P. Jacobsen sin landinspektørvirksomhed

Læs mere

Lokalhistorie, cykeltur den 27. maj 2015.

Lokalhistorie, cykeltur den 27. maj 2015. Lokalhistorie, cykeltur den 27. maj 2015. Det Røde Led : Her lå 2 huse, som uden tvivl har tilhørt Julianeholm eller Hevringholm? Smed Michael Pedersen boede i huset længst mod Julianeholm fra 1948 til

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Vand gennem 100 år 1912-2012. Mesing Vandværk

Vand gennem 100 år 1912-2012. Mesing Vandværk Vand gennem 100 år 1912-2012 Mesing Vandværk Mesing vandværks historie gennem 100 år Skrevet af: Egon Andersen Hæftet er udkommet i et oplag på 175 stk. Tryk: A.R.T. Skanderborg 2 Vandværket gennem 100

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold:

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Maj 2014 De gamle skilte på hotellet Afholdshotel fra 1914 til 1970 Indhold: Krocketklubben. Avisindsamling. Støtteforeningen

Læs mere

Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen

Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen 1905 25/9 1905 (fra Svendborg) - Skrevet på Bernhards fødselsdag. - Johan har det bedre. - Detaljeret beskrivelse af Johans tilstand og hans pleje.

Læs mere

Rodskov Eskerod Brugsforening

Rodskov Eskerod Brugsforening Rodskov Eskerod Brugsforening 1888 1963 1963 1988 75 år + 25 år Kort resumé over Rodskov Eskerod Brugsforenings 75 årige historie. 1888 17. marts. Rodskov Eskerod Brugsforening stiftet med ca. 30 medlemmer

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Hansen (født Christensen) bliver født i Ommel ved Marstal på Ærø den 9. januar 1843. Hendes forældre er Matros Jens Christensen af Ommel

Læs mere

for Lyne Sogn December 2014

for Lyne Sogn December 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn December 2014 Bedsteforældredag i Børnebo Indhold: * Lyne Kirke/Vennekredsen: Per Nielsen * Vennekredsen: Julehygge i fælleshuset

Læs mere

ANDET KIRKELIV: Søndag d. 23. aug. ca. kl. 20 Konfirmandindskrivning. Torsdag d. 20. aug. kl. 19.00 Menighedsrådsmøde

ANDET KIRKELIV: Søndag d. 23. aug. ca. kl. 20 Konfirmandindskrivning. Torsdag d. 20. aug. kl. 19.00 Menighedsrådsmøde " Nyt stykke fortov i Andst " Som I kan se her, så har Andst skole (ABC ) Skolebestyrelsen og Andst lokalråd haft kontakt til Vejen kommune, vedr. færdiggørelse eller forlængelse af fortovet på Østervang,

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 5. Centrum for udvikling og talent

Nyhedsbrev nr. 5. Centrum for udvikling og talent Med dette nyhedsbrev vil bestyrelsen i Særslev Skytteforening i en tættere kontakt til medlemmerne og forældrene til børn i skytteforeningen. Her er det meningen at der skal oplyses om hvilke aktiviteter

Læs mere

Billund Foderstof- og gødningsforening.

Billund Foderstof- og gødningsforening. Billund Foderstof- og gødningsforening. Den første foderstofforening. I slutningen af 1800-tallet blev der oprettet en brugsforening i Billund. Vi mangler forhandlingsprotokollen for de første år i foreningens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i - 1 - Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i Harboøre Centret Lemvigvej 9A, 7673 Harboøre Lørdag den 9. juni 2012 kl. 14.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.:

St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.: St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.: Søstien 4, St Sjørup, 8950 Ørsted Egevang Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Matrikelnr.: 9a Ejerlav: ST. SJØRUP BY, ESTRUPLUND samt

Læs mere

En købmandsfamilie i Sydvestjylland.

En købmandsfamilie i Sydvestjylland. 1 Alslev Vindmølle omkring 1915 En købmandsfamilie i Sydvestjylland. Da lærer Karl Kristiansen (1858-1941) omkring 1925 flyttede fra Sjelborg og købte vindmøllen i Alslev af bygmester Alfred Knudsen, blev

Læs mere

Referat af generalforsamling onsdag den 20. november 2013 Kl. 19.30 i Falling Forsamlingshus.

Referat af generalforsamling onsdag den 20. november 2013 Kl. 19.30 i Falling Forsamlingshus. Referat af generalforsamling onsdag den 20. november 2013 Kl. 19.30 i Falling Forsamlingshus. Generalforsamling afholdtes jf. dagsorden med 21 fremmødte forbrugere ex. bestyrelsen. 1. Valg af dirigent:

Læs mere

JUNI 2015. Maglebrænde Sogns Beboerforening www.maglebraendeforsamlingshus.dk

JUNI 2015. Maglebrænde Sogns Beboerforening www.maglebraendeforsamlingshus.dk JUNI 2015 Maglebrænde Sogns Beboerforening www.maglebraendeforsamlingshus.dk Bestyrelsen Kaj Andersen og Henny Boch har ønsket at udtræde af bestyrelsen. I stedet er indtrådt Niels Hansen og Carl Petersen.

Læs mere

landskab, ja endog i klart vejr ses Fyn i horisonten bag en bid af Storebælt.

landskab, ja endog i klart vejr ses Fyn i horisonten bag en bid af Storebælt. Løve Mølles historie Den første mølle, der helt klart kan erkendes i byen, blev bygget i 1860. Nogle kilder vil vide, at der i endnu ældre tider skal have ligget en stubmølle i Løve, men det sikre bevis

Læs mere

1 of 10. Mørkesjælen MØRKES DNA. Udarbejdet af Citydesign

1 of 10. Mørkesjælen MØRKES DNA. Udarbejdet af Citydesign 1 of 10 Mørkesjælen MØRKES DNA Udarbejdet af Citydesign 2 of 10 1. Formålet Formålet er at inddrage stakeholder analyse, interview med 20 borgere, samt vision, strategi og handling, at få sat udviklingen

Læs mere

Find vej i Blovstrød

Find vej i Blovstrød Find vej i Blovstrød Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Danmark er en forenklet udgave af orienteringsløb, og man kan sagtens gå turen i stedet for at løbe. De fleste Find vej i -ruter er i skove og

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Fra Rolfsted Skole 2008/1 Siden sidst. Lørdag d. 15-9-07 var der tur til Carl Nielsens Barndomshjem i Nr. Søby. Der var mødt ca. 20. Det var spændende at høre om

Læs mere

Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. april 2015 kl. 14.00. Deltagere:

Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. april 2015 kl. 14.00. Deltagere: 15.04. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. april 2015 kl. 14.00. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Dan Christensen Sekretær Bendt Nielsen, fra pkt. 10 Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen

Læs mere

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P 1. SVEND AAGE THESTRUP, født 30 Okt 1915 i Faksevej 1, Karise by og s., Præstø a., døbt 19 dec 1915 i Karise kirke, Præstø a., stilling maskinsmed, Karise, død 25 Jan 1984 i Køgevej 44, Karise by og s.,

Læs mere

Tegning af Ø. Hornum og Omegns Lynfrysningsanlægs facade ud mod Nihøjevej, udarbejdet af Lindholm og Ryø, Aalborg 24. august 1950

Tegning af Ø. Hornum og Omegns Lynfrysningsanlægs facade ud mod Nihøjevej, udarbejdet af Lindholm og Ryø, Aalborg 24. august 1950 Frysehusenes korte æra Fra gammel tid har man benyttet sig af saltning, røgning eller tørring til at konservere kød. I en periode var henkogning det helt store hit, men i tiden omkring 1950 kom ny teknologi

Læs mere

Nr. 59- Persillekræmmeren - 2008

Nr. 59- Persillekræmmeren - 2008 Nr. 59- Persillekræmmeren - 2008 Brugsuddeler 1955 1963 En gammeldags Brugs var en indkøbsforening, hvis medlemmer (andelshavere) valgte en bestyrelse, der ansatte en uddeler som forestod det daglige købs-

Læs mere

Kommunesammenlægning Af S. Aa. Tonnesen

Kommunesammenlægning Af S. Aa. Tonnesen Kommunesammenlægning Af S. Aa. Tonnesen Denne artikel er fra Horneposten nov.- dec. 2006 Nu nærmer vi os igen en sammenlægning af kommuner. Jeg fik en forespørgsel fra Kurt Vig, om jeg måske kunne skrive

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Hip, hip,hip Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far.. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Notater: 2 11 For 3 år siden kom far på sygehus med

Læs mere

Holme sogns tilblivelse.

Holme sogns tilblivelse. De følgende sider er sendt i Århus Nærradio i 1991. Udsendelsen var tilrettelagt af nu afdøde viceinspektør på Rundhøjskolen Vagn Jensen, som gennem mange år opbyggede Holme sogns lokalhistoriske arkiv

Læs mere

Oversigt over indhold af fotokopisamlingen. Materiale i Højelse Sognearkiv der vedrører Højelse Sognearkivs dækningsområde:

Oversigt over indhold af fotokopisamlingen. Materiale i Højelse Sognearkiv der vedrører Højelse Sognearkivs dækningsområde: Oversigt over indhold af fotokopisamlingen. Materiale i Højelse Sognearkiv der vedrører Højelse Sognearkivs dækningsområde: Kasse 1: Materiale År Arkiv Vedrører Ekstra skattemandtal 1627 kasse 1? Duebrødre

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

1 1 FEB. 3. Der ansøges endvidere om tilladelse til at måtte spule den bestående rørledning som vist i bilag A og eventuelt udskifte defekte rør.

1 1 FEB. 3. Der ansøges endvidere om tilladelse til at måtte spule den bestående rørledning som vist i bilag A og eventuelt udskifte defekte rør. INDGÅET 1 1 FEB. Hedensted Kommune Snaptun den Til Borgmester Kirsten Therkelsen Vedr. cykelsti Snaptun-Glud og opfyldning af jord i min eng. I forbindelse med telefonisk samtale med Mariane Søgård Jensen

Læs mere

Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård.

Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård. Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård. Deltagere: Liselotte Nyboe, Johan Dyrløv, Arthur Holgerson, Arne Søndergard, Palle Sigaard, Birgit Bager, Marie Holst, Ruth

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Langdyssen ved Lundsbjergvej

Langdyssen ved Lundsbjergvej Langdyssen ved Lundsbjergvej 2014/2 Siden sidst Tirsdag den 14. januar Der blev afholdt foredrag i Ferritslev Friskole v/ Anna Marie Helfer om forfatteren og billedkunstneren William Heinesen. Meget interessant

Læs mere

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter Forfædre til: Side 1 af 8 1st Generationer 1. blev født den Sep. 1 1973 i Gentofte. Andre begivenheder i s liv Beskæftigelse I T Far: 2. Dan Wolter blev født den Jan. 12 1950 i Frederiksberg. Mor 3. Annette

Læs mere

Generalforsamling, 2013

Generalforsamling, 2013 Generalforsamling, 2013 Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 2 Generalforsamlingen afholdes i år d. 17.04. 2013 kl. 19.30 hos Skanderborg Erhvervsudvikling, Adelgade 105, st., 8660 Skanderborg. Dagsorden

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

AViS. Gl. Toftegaard GRUNDEJERFORENING S OBS! Det første bestyrelsesmøde: GRUNDEJER BESTYRELSE. Årsplan for 2004 og lidt af 2005:

AViS. Gl. Toftegaard GRUNDEJERFORENING S OBS! Det første bestyrelsesmøde: GRUNDEJER BESTYRELSE. Årsplan for 2004 og lidt af 2005: AViS Gl. Toftegaard GRUNDEJERFORENING S Antal husstande 80. Årgang 23. Nummer 1. Marts 2004 GRUNDEJER BESTYRELSE Formand: Leif Andersen, DM 85 Tlf.: 47 17 72 68 Næstformand: Bo Sørensen, DM 17 Tlf.: 47

Læs mere

Vandretur i Nim. Og hermed vil jeg ønske: God fornøjelse. Villy

Vandretur i Nim. Og hermed vil jeg ønske: God fornøjelse. Villy Vandretur i Nim I 2011 beskrev jeg en vandretur i Nim til Brædstrup Hjemstavnsforenings års skrift, hvor jeg fortæller om de ting der har været, og lidt historie om disse ting. Jeg har valgt at gemme det

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Vejlebakkens Vandværk!

Vejlebakkens Vandværk! Vejlebakkens Vandværk! Vejlebakken er en forholdsvis ny bebyggelse, som opstod i begyndelsen af 60erne. det var en privat udstykning som blev foretaget af Katrine Pedersen også kaldet Bibbi. Fordi det

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

FÆRGEGÅRDEN s historie kort fortalt i tekst og billeder udarbejdet af Juelsminde-Klakring Lokalarkiv 26/8 2015

FÆRGEGÅRDEN s historie kort fortalt i tekst og billeder udarbejdet af Juelsminde-Klakring Lokalarkiv 26/8 2015 FÆRGEGÅRDEN s historie kort fortalt i tekst og billeder udarbejdet af Juelsminde-Klakring Lokalarkiv 26/8 2015 Våbenskjold udarbejdet til brug for Juels Minde 1813 I 1813 byggede Niels Juel Reetz (ejer

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Weitemeyers Kilde. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske

Weitemeyers Kilde. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Søren Andreasen er kendt for at fly e ud i en jord/halmhy e om sommeren, mens han opdyrkede sit stykke land på Lamme orden. Man mener, at da Søren

Læs mere

Holme rundt i ældre billeder

Holme rundt i ældre billeder Holme rundt i ældre billeder Den midterste af Bakkegårdene Stuehuset til den miderste af Bakkegårdene: Gården brændte i 1920. Den unge pige var i færd med at bage pandekager. Der gik ild i fedtet på panden,

Læs mere

Du kan leje en sognegård SOGNEGÅRDE. Adresser, regler, faciliteter og priser 2014 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR

Du kan leje en sognegård SOGNEGÅRDE. Adresser, regler, faciliteter og priser 2014 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Du kan leje en sognegård SOGNEGÅRDE Adresser, regler, faciliteter og priser 2014 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Indhold Gimsing Sognegård... 3 Hjerm Sognegård... 4 Humlum Sognegård... 5 Langhøj Sognegård...

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30

Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30 Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30 Møde nr. 6 Allan Olsen Anders Aarup Anders Gustav Svendsen Camilla Kjærbo Berg (fravær med afbud) Christian Seidelin

Læs mere

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole Velkommen til alle jer Skelund Landsbyforening vil gerne byde alle nye borgere velkommen til Skelund og omegn Skelund er en aktiv

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Næste Aadum Nyt udkommer i uge 5. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 23/1-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com HUSK!!!!

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år?

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år? Referat fra generalforsamling i Skals borgerforening d. 29/2-2012. Valg af dirigent: Steffen Højer-Nielsen Referent: Lone Algayer Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet

Læs mere

Lidt om skolens historie

Lidt om skolens historie Lidt om skolens historie Uddrag af Niels Kjærs artikel i Lyøboen, 1979 Øens første lærer I tiden før den store skolereform i 1814 var det sognedegne, der stod for den nødtørftige undervisning i landsognene.

Læs mere

Tabeller, diagrammer og tegninger

Tabeller, diagrammer og tegninger Tabeller, diagrammer og tegninger Udarbejdet af: Niels Jørgen Andreasen, VUC Århus nja@vucaarhus.dk Modul 1,4 - tabeller, diagrammer og tegninger Side 142 1: Buspriser (1) Hvor meget koster et 10-turskort

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 6. Centrum for udvikling og talent

Nyhedsbrev nr. 6. Centrum for udvikling og talent Med dette nyhedsbrev vil bestyrelsen i Særslev Skytteforening i en tættere kontakt til medlemmerne og forældrene til børn i skytteforeningen. Her er det meningen at der skal oplyses om hvilke aktiviteter

Læs mere

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 25.03.2013 på Toftegårdsskolen. Dagsorden

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 25.03.2013 på Toftegårdsskolen. Dagsorden Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år, og planer for det kommende år til godkendelse. 3. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse. 4.

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 14. April 2009. Kære æbleven.

Nyhedsbrev nr. 14. April 2009. Kære æbleven. Nyhedsbrev nr. 14. April 2009 Kære æbleven. Der er gået godt og vel tre måneder siden sidste nyhedsbrev så nu er det på tide at få fulgt op på noget af det, der har været siden sidste nyhedsbrev. Indhold:

Læs mere

Præmie overrækkelse kl. 09.15

Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden - Generalforsamling Sektion 21 Præmie overrækkelse kl. 09.15 Søndag den 05. januar 2014 -Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Togo Bjergfelt 0151 Hvalsø

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø. (Tilstede 32 fremmødte + 3 bestyrelsesmedlemmer. Afbud fra Michael

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Maiken

Læs mere

Hundslund IF s historie

Hundslund IF s historie Foreningens start Gym Skytter HIF 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 Foreningerne Hundslund IF s historie Hundslund Sogns Gymnastikforening - ca. 1916 Hundslund Sogns

Læs mere

Slægtsoptegnelser vedr. Edel Marie Kjær (1789-1839), gift med Anders Sehested, Broholm, og mor til N.F.B. Sehested.

Slægtsoptegnelser vedr. Edel Marie Kjær (1789-1839), gift med Anders Sehested, Broholm, og mor til N.F.B. Sehested. Brevkort (Luftfoto af Langholmsvej 4 o.a.) Landmandens juridiske håndbog, 1943-1945 Anden Verdenskrig i billeder og tekst, 1945 DVD: Dilettant i Gudbjerg 2009-02-25 CD-R: Holdbilleder GOG 2007/2008 Jubilæumsbog

Læs mere

Storegade. Tryk: Lystryk. Udgiver: W. K. F. 2738 (Warburgs Kunst-Forlag). Fotograf: ukendt. (ubrugt) B2

Storegade. Tryk: Lystryk. Udgiver: W. K. F. 2738 (Warburgs Kunst-Forlag). Fotograf: ukendt. (ubrugt) B2 Storegade A2 Storegade set op mod Torvet lige inden den deler sig i Storegade og Vestergade. Til højre ses Storegade 19 og 21 med Andreas Qvist s Manufakturhandel, som han i 1906 havde overtaget efter

Læs mere

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt.

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt. Ind-led-ning Det, du nu skal læ-se, er rig-tig sket. Det ske-te for mang-e år si-den. Den sør-ge-li-ge be-gi-ven-hed fandt sted i 1866. Hvor læng-e si-den mon det er? Det er så sør-ge-ligt det, der ske-te,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde Østjysk Bolig Torsdag, den 05.01.2012

Referat af bestyrelsesmøde Østjysk Bolig Torsdag, den 05.01.2012 Referat af bestyrelsesmøde Østjysk Bolig Torsdag, den 05.01.2012 Ordstyrer: Lene Hansen Til stede: Else Christensen Aase Jensen Anne Kristensen Tommy Jørgensen Lene Hansen Gitte Bülow Light Klaus D. Djernes

Læs mere

Vedtægter. for MCH A/S. CVR nr. 43 55 59 28. Anmelder: Advokat Jørgen Quade Andersen Møllegade 1 c 7400 Herning Tlf. 97 21 40 36. J. nr.

Vedtægter. for MCH A/S. CVR nr. 43 55 59 28. Anmelder: Advokat Jørgen Quade Andersen Møllegade 1 c 7400 Herning Tlf. 97 21 40 36. J. nr. Anmelder: Advokat Jørgen Quade Andersen Møllegade 1 c 7400 Herning Tlf. 97 21 40 36 J. nr. 16-151776 Vedtægter for MCH A/S CVR nr. 43 55 59 28 ------------------------------ Vedtægter for MCH A/S CVR nr.

Læs mere

Register til Gislingegaard Gods' fæsteprotokol

Register til Gislingegaard Gods' fæsteprotokol Side 1 af 6 Register til Gislingegaard Gods' fæsteprotokol Sidetallet refererer til billednumrene på den DVD der findes på lokalarkiverne i Jyderup, Svinninge og Tuse Næs. De lige numre svarer til folienummeret

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi.

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi. Side 1 Den rige søn historien om frans af assisi Side 2 Personer: Frans Frans far Side 3 Den rige søn historien om frans af assisi 1 Æggene 4 2 Frans driller 6 3 Om natten 8 4 Penge 10 5 En tigger 12 6

Læs mere

Folketælling 1840 Over Tandslet

Folketælling 1840 Over Tandslet Folketælling 1840 Over Tandslet Præste- 1 Mathias Gundemann Bering 44 gift Præst bolig 2 Ingeborg Cathrine Margrethe Petersen 37 gift hans kone Nr.1 3 Christine Birgitte Bering f. Sabro 64 enke hans moder,

Læs mere

Regn Den Fynske Landsby ud - Et praktisk matematikforløb i Den Fynske Landsby

Regn Den Fynske Landsby ud - Et praktisk matematikforløb i Den Fynske Landsby Regn Den Fynske Landsby ud - Et praktisk matematikforløb i Den Fynske Landsby Opgavesæt til Gruppe 2: Jens Rasmussen, den gamle træskomager, er netop afgået ved døden efter et langt godt liv som træskomager.

Læs mere

Referat- menighedsrådsmøde Onsdag den 25. juni 2014 kl. 19.00. Kingos Minde

Referat- menighedsrådsmøde Onsdag den 25. juni 2014 kl. 19.00. Kingos Minde Referat- menighedsrådsmøde Onsdag den 25. juni 2014 kl. 19.00 Kingos Minde Hermed indkaldes medlemmer af Slangerup Menighedsråd og suppleanter til ordinært offentligt menighedsrådsmøde på ovennævnte sted

Læs mere

FRYDENSGADE. Hvad Ejerforhold angår, hører Frydensgade i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA.

FRYDENSGADE. Hvad Ejerforhold angår, hører Frydensgade i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA. FRYDENSGADE Hvad Ejerforhold angår, hører Frydensgade i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA. 2 Ubebygget grund. 3 Baneformand N.C. Poulsen. 1924

Læs mere

Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60

Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60 Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60 Mette Marie Frederiksen var gift med Frederik Krusborg. Hun døde ung og som Frederik første kone på Kollemortenvej 57. Gerthart Sørensen Hans broder har skrevet følgende

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver REFERAT Emne: Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver Mødedato Mødested/lokale Mødetidspunkt kl. Sluttidspunkt kl. Onsdag den 14 Maj 2014 Rorberthus, mødelokal 1 19:00 20:15 Deltager:

Læs mere

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU ESBJERG KOMITÉEN Marts 2014 Fra vores telt 1. maj i Gryden Kom og mød Ole Nors fra 3F Aalborg Indhold: - Generalforsamlingen - Aktiviteter i 2014 se medsendte - Valgtræf i København

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge

Læs mere

Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk

Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk Bælum Møllelaug Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk 1. Valg af en dirigent, referent og 2

Læs mere

Mælk på kontoret 5.00 Pigeløn 30.00 Konehjælp 3.75 Koksmand 5.00. Tyende

Mælk på kontoret 5.00 Pigeløn 30.00 Konehjælp 3.75 Koksmand 5.00. Tyende Januar 1919 Ført af Ejnar Forbrug Bemærkninger 1500.00 Løn Krigsforsikringen 1. Livsforsikring 1025.00 Ulykkesforsikring 223.00 Forelæsninger 6.00 Sanatorieforeningen 5.20 Husholdningen 187.39 Tyende Pigeløn

Læs mere

Sagsnummer: 25 Navn: Varga Vilma Alder: 83 Ansøgt om: Medicin/lægebesøg. Bevilget beløb Sep. 2013

Sagsnummer: 25 Navn: Varga Vilma Alder: 83 Ansøgt om: Medicin/lægebesøg. Bevilget beløb Sep. 2013 Sagsnummer: 25 Navn: Varga Vilma Alder: 83 Ansøgt om: Medicin/lægebesøg Ansøgt om beløb 0 Lei pr. måned Bevilget beløb 2012 400 Lei i alt Bevilget beløb Apr. 2013 500 Lei Bevilget beløb Sep. 2013 500 Lei

Læs mere

Grundejerforeningen Hvedevænget

Grundejerforeningen Hvedevænget Dagsorden for generalforsamling: 1. Valg af dirigent Grundejerforeningen Hvedevænget Referat af ekstraordinær generalforsamling 25 maj 2004 2. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent 3. Eventuelt

Læs mere

Midtjysk Boligselskab. Indkaldelse

Midtjysk Boligselskab. Indkaldelse Midtjysk Boligselskab Efter aftale med formand Bjarne Almind Johansen indkaldes der hermed til bestyrelsesmøde tirsdag den 20. maj kl 16.00 på afdelingskontoret i Skanderborg Til: Bestyrelsen: Ejendomsfunktionær:

Læs mere

Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009.

Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009. Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009. En gang i 1917 startede der en influenzalignende epidemi

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Fraværende fra bestyrelsen var: Søren Barlebo (SB), formand Steen Andersen (SA), suppleant og Erik Rhode Andersen (ERA), revisor

Fraværende fra bestyrelsen var: Søren Barlebo (SB), formand Steen Andersen (SA), suppleant og Erik Rhode Andersen (ERA), revisor Mødereferat Strandgårdens Grundejerforening Ordinær generalforsamling Søndag 29.juli 2012 kl 10:00 Tilstede var: Mogens Jensen (MJ), sekretær Kjeld T Arp (KTA), kasserer - Anne Lise Overgaard (ALO), suppleant

Læs mere

Oversigt ramme/planche

Oversigt ramme/planche GRENAA Eksponatet har samme titel som den hyldest sang, der i ca. 1920 af R. J. Højfeldt og Niels Udengaard blev skrevet til Grenaa R. J. Højfeldt (1849-1920) var født på Lindegården i Vejlby, og blev

Læs mere