AVISEN år for år i overskrifter: Læst af Thorvald Halkjær og Leif Køhler Jensen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AVISEN år for år i overskrifter: 1876-1979. Læst af Thorvald Halkjær og Leif Køhler Jensen"

Transkript

1 AVISEN år for år i overskrifter: Læst af Thorvald Halkjær og Leif Køhler Jensen Aviserne findes i original papirudgave på Skanderborg Egnsarkiv SD = Skanderborg Social-Demokrat ÅS = Århus Stiftstidende Hvor intet er nævnt: Skanderborg Amtsavis : : Auktion på Stillinggaard. Der bortsælges bl.a. 1 kærneværk, 1 smøræltemaskine, 30 blikspande til landmejeri : Annonce: Sigte- og bagemel fra bageriet på Gram Mølle. Prisen for 8 pd. rugbrød: 56 øre : Sognerådsvalg for Skanderup-Stilling Kommune. 108 afgav deres stemme, hvad der vidnede om stor interesse for de kommunale anliggender : Auktion på Stillinggaard den 1. marts kl. 11½ over 4 fag grundmuret hus til nedbrydelse... Licitation på Rådhuset i Skanderborg over levering af ca tørv til sognets fattige i Skanderup-Stilling : Amtsrådsmøde: Begæring fra Skanderup-Stilling Sogneråd om tilladelse for 60 kr. at erhverve en tæt ved Gram Skole beliggende brønd. Tillodes. Bidrag af kommunekassen til de fattiges kasser: 100 kr. Tillodes : Et hvidt gimmerlam uden mærke og et stykke reb om halsen er d. 23. d.m. bortkommet fra min fåreflok og bedes afleveret til Jens Sørensen, Gram : Embedet som skolelærer i Stilling bliver ledigt. Indtægterne ere opgivne således: 5 tdr. rug, 22 tdr. 4 skpr. Byg, jordlod: 6 tdr. land etc : Ihjelfrossen. Et meget drikfældigt fruentimmer ved navn... fandtes i tirsdags morges frossen ihjel i en vejgrøft på Gram Mark, med en tømt brændevinsflaske ved siden af sig En dreng kan til foråret komme i en god lære. Der fordres gode skolekundskaber, ligesom vedkommende selv må kunne klæde sig i læreårene...

2 : Skanderup-Stilling Spare- og Laanekasse åbner d. 20de februar : Ledigt lærerembede ved Gram Skole og kirkesanger ved Stilling Kirke. Løn: 280 kr. 5 tdr. rug, 20 tdr. byg, fribolig for ugift, 4 favne brænde m.m : Al fiskeri forbydes på det strengeste af undertegnede på J. Jensens, J. Sørensens, G. Jepsens, B. Michelsens og B. Clausens ejendomme i Gram. Andreas Barto Olsen, Stilling : Der oprettes en hesteforsikringsforening for Skanderup-Stilling og Skanderborg Der er fundet et ikke ubetydeligt antal Colorado-biller på Stillinggaard Der er ikke fundet Coloradobiller på Stillinggaard. Derimod er der fundet larver af mariehøns i Gram Taksigelse for julefest til læreren i Gram Valg af bestyrelse for de fattiges kasse i Stilling sogn En enke med et lille barn på 1½ år ønsker en plads straks eller til 1. november, hvor barnet kan medtages. På lønnen ses ikke. Man henvender sig til Rasmus Sørensen på Gram mark pr. Skanderborg Taksigelse. Vi undertegnede finder os foranlediget til at sende vor hjertelige tak til de beboere i Stilling sogn, der have givet os den gode hjælp under min langvarige øjensygdom Dands afholdes søndagen den 15de maj hos væver R. Christensen, Stilling.. Dandsen begynder kl Ud for Mallinggaards teglværk blev en kvinde dræbt af det nordgående iltog Totalafholdsmøde i Stilling skole Uddrag af skattelister for Stilling og Gram Den østre gavl på Stilling kirke skal totalt ombygges Opfordring til at hjælpe en 13-årig dreng, der er kommet slemt til skade på sin plads.

3 Dands afholdes i Dandsesalen i Gram 2den nytårsdag. Dandsen begynder kl. 4 eftermiddag. Entré betales.. Fri musik. Niels Nielsen Salgsannonce fra Lynghøjs Teglværk, Stilling Mark Salg af sandforretning i Gram fripladser for drenge på Realskolen Opførelse af 20 favne mur omkring Stilling kirkegård Extratog fra Stilling til Horsens Artikel om Tropperevuen på Gram Mark Trængsel i toget efter Tropperevuen Brugsforeningen for Stilling og Gram oprettes Fælles udflugt for Stilling og Gram skoler Generalforsamling i Gram-Stilling Brugsforening Debatindlæg om brandsyn Mangler Tvangsauktion på Gram Mølle Mangler Mangler Mangler Mangler Mangler (og 29.4.) Gram-sand til glasfabrikation Mangler Mangler.

4 Mangler okt. Toguheld afværget mellem Skanderborg og Stilling. 25. okt. I går indviedes den nye skole i Stilling. (Sk. Soc. dem) Mangler jan. Nytårsuorden. I Stilling har en halv snes unge mennesker lavet forskellige optøjer bl.a. væltet en mælkevogn. 2. marts. Skatteprocenten i Skanderup-Stilling: 2,7. 1. april. Beboere i Stilling påtænker at anlægge et elektricitetsværk. 18. maj. Skanderup-Stilling Sogns Spare- og Laanekasse holdt i går generalforsamling. 30. maj. I Gram skov afholdes sommerfest på søndag. 7. juni. To unge mennesker lavede voldsomme optøjer på Stilling station Mangler. 28. apr. Jensen Egeberg skriver om mulig ophævelse af sognefællesskabet med Skanderborg by jan. Sangforeningens koncert i Stilling. 2. marts. Stilling Teater opfører Genboerne og Jeppe på Bjerget. 5. marts. Sognerådsmøde. 6. marts. Skanderup-Stilling Sygekasse har afholdt generalforsamling. 7. marts. Skatteprocenten i Skanderup-Stilling: 2,9 %. 10. marts. Bortsalg på Stillinggaard. 21. marts. Sognerådsmøde og Hjælpekasseudvalg.

5 24. marts. Dilettanterne i Stilling. 8. april. Sognerådsmøde. 9. maj. Gram og Omegns Afholdsforening. 15. maj. Sognerådsmøde. 17. juni. Sognerådsmøde. 7. aug. Sognerådet: Stilling Vandværk går fra vindkraft til elektrisk kraft samt andre punkter. 5. okt. Efterårsmøde i Stilling: De Samvirkende Afholdsselskaber. 7. okt. Sognerådet. Istandsættelse af lærerboligen i Gram samt andre punkter. 20. november. Sognerådet. Lærer Jacobsen, Gram, søger dækning af vikarudgifter under militærtjeneste. 24. dec. Stilling menes at kunne få elektrisk strøm 2. juledag. 29. dec. Sognerådet: Prislister samt vedligeholdelse af skolerne jan. Sogneråd: Telefonstænger til sognefoged Baastrup, Gram. m.m. 8. feb. Lærer Sørensen, Stilling, og Social-Demokraten. 22. feb. Skatteligningen. Halvdelen af alle selvangivelser kunne ikke godkendes. 4. marts. Skatteprocenten ned fra 2,8 til 2,7. 9. marts. Ungdomsmøder i Stilling. 20. marts. Sogneråd: Tilskud til bogsamlinger og afholdsforening. m.m. 16. juli. Sommermødet i Gram skov. 29. juli. Vognmand Mikkelsen, Stilling, livsfarligt kvæstet. 12. aug. Sogneråd: Andragende fra Marius Mortensen, Gram, om fritagelse for at være brandfoged og ligsynsmand.

6 20. aug. Skanderborg Boldklub Stilling Boldklub: sept. Efterårsmøde i Afholdsforeningen i Stilling. Sangforeningen Luna fylder 3 år. 7. okt. Lille dreng styrtet ud af toget ved Stilling uden at komme til skade. 23. okt. og 27. okt. Dom i sagen om Gram-Stilling Brugsforening og 11. jan. Dæmningsskred på banen mellem Skanderborg og Stilling. 4. jan. Indvendinger mod besættelsen af lærerinde-embedet i Stilling. 10. jan. Afgørelse vedr. lærerinde-embedet i Stilling. Hanna Sørensen blev ansat. 9. feb. Folketælling i kommunen: Gram 249, Stilling apr. Ungdomsdagen i Stilling. 22. maj. Gram og Omegns Afholdsforening: 8 nye indmeldelser. 12. juli. Ægtyven fra Stilling idømt 20 dages betinget fængsel. 27. juli. Sommermøde i Gram Skov med afholdsbeværtning. 4. aug. Licitation med 10 tilbud om udvidelse af Stilling station. 5. sept. Billigere kul i kommunen. 15. sept. Efterårsmøde for Afholdsforeningen og Husmandsforeningen. 13. okt. Gården Vidtskue på Gram Mark er nedbrændt. 12. dec. Folkeafstemning om salget De Vestindiske Øer jan. Afholdsselskabet Det blå Bånd i Stilling har holdt generalforsamling. 30. jan. Håndværkerforeningen i Stilling havde i søndags faneindvielse.

7 13. marts. Sognerådet: Ansøgninger fra skolerne om violinpenge m.m. 21. marts. Dilettanterne i Stilling har under stort bifald opført Skjoldborgs Mikkel Larsens drenge og Min egen pige. 30. marts. Sognerådet: De beboere i Skanderup-Stilling, som er beskæftiget med strengt legemligt arbejde og væsentligt ernærer sig ved tørkost, kan inden 5. april indgive ansøgning om tillægsbrødkort. 11. april. Stilling mejeri: forsk. byggearbejder. Arbejdet blev overdraget murermester Julius Simonsen: kr. og 70 øre. 24. maj. I Skanderup-Stilling er det beløb, der er bevilget til dyrtidshjælp, forholdsvis ikke en tredjedel af det beløb, som flertallet i Skanderborg byråd forleden bevilgede i samme øjemed. 26. juni. I Stilling Gl. Brugsforening er indsamlet kr. 10. dec. Ved sidste lovbefalede smørbedømmelse var Alhøj med i den bedste tredjedel jan. Sognerådet: Tildeling af kul, vandpumpe ved Gram skole etc. 24. jan. Venstrevælgerforening for Stilling og Gram. (28. jan.). 1. feb. Stilling Teglværk solgt til konsortium ved lrs. Holtet, Skanderborg. 18. feb. Vogterhus nr. 67 ved Stilling opføres. Det blaa Baand opfører Under Hammeren og Kloge Ellen. NB Salen bliver opvarmet. Dans til kl. 1. Også omtalt d. 26. feb. 15. maj. Den nuværende baneoverskæring ved Stilling St. planlægges afløst af en bro. 15. maj. Mange protester mod nedlæggelse af den nuv. baneoverkørsel ved Stilling Station. 28. juni. Skovfest i Gram Skov. 11. juli. Sommermødet i Gram Skov. 18. juli. Skanderup-Stilling kommune: Meddelelse om rabatmærker på mælk. 20. juli. Manden fra Stilling og gårdejeren fra Jeksen. (Retssag).

8 30. juli. Sognerådet: Klage fra læreren i Stilling over manglende vedligeholdelse af skel ved skolelodden. 12. aug. Druknet i Stilling sø. (Begravelse d. 17. aug.). 7. okt. Sognerådet: Tilladelse til opsætning af telefonpæle i Gram. Indbyggertal m.m. 18. okt. (Annoncer): Arbejdsmændenes Fagforening for Stilling=Hørning: Betaling for optagning af roer. Afholdsselskabet: Efterårsmøde i Stilling. 13. dec. (Annonce): Stort bortsalg i Gram. 31. dec. Slagter Juul Rasmussens jumbe kørte løbsk ved Vester Mølle jan. Oversigt over dødsfald på grund af den spanske syge i Skanderborg, Skanderup og Stilling. 31. jan. M. Ustrup har solgt Stilling Afholdshotel til Bertel Petersen og Jens Overgaard, Skanderborg, for kr. 11. feb. Mejeriet Alhøj har fået sølvmedalje for smør, sølvmedalje for 10 % ost og bronzemedalje for 50% ost. 23. apr. Nyt orgel i Stilling Kirke? 4. juni. Karlekammertyv huserer mellem Stilling og Skanderborg. 17. juli. (Ann.). Ejendomskommissionær B. Andersen, Søblink, Stilling. 6. sept. Arbejdsløsheden i Skanderborg, Gl. Ry og Stilling. 15. sept. Nyt vejprojekt mellem Mjesing og Stilling. 9. okt. Læbælternes ophævelse. 25. nov. P. Jensens stuehus på Gram Mark er nedbrændt

9 23. feb. Bilag fra skattebillet: Jeg beder Dem, mine Herrer/I Aar ej kalde mig op/da jeg ellers maa desværre/paa en rejse sige Stop!/Thi Tiden den er kostbar/og Arbejdet ikke let/for Raadet jeg ta r min Hat a / Og leverer her min Billet. 15. marts. Skatte procenten stiger til 2,01 % næste år. 27. april. Annonce: Stilling Handelsplads v. L.J. Pedersen er åbnet. 1. juni. Stilling Telefonabonnentforening holdt generalforsamling på Afholdshotellet. 4. nov. Der er konstateret forskellige uregelmæssigheder i den nedlagte Brugsforening ved Stilling station. 13. og 20. nov. Menighedsrådsvalget i Stilling feb. Ansøgning om at Stilling Holdeplads får status som station. Folketællingen: Stilling 674 indbo. og Gram 351 indbo. 10. feb. Ved besigtigelsen af det planlagte dobbeltspor blev det vedtaget at flytte banelinien og holdepladsen ved Stilling ca. 100 m. 25. feb. Vandstandssænkningen i Solbjerg Sø. 12. marts. Valget i Skanderup-Stilling. 29. april. Afholdshotellet i Stilling solgt til Valdemar Jensen for kr. 31. maj. Murermester Jul. Simonsen nedsætter priserne med 33 %. 17. juni. Møde i Gram Skov. Talere: sognepræsten og højskoleforstander juni. Landsretsdom vedr. Konkursboet efter købmand Petersen, Stilling. 10. aug. Lynnedslag på Stilling Østergaard. 18. aug. Dreng fra Stilling forsvundet. 20. aug. Drengen fra Stilling fundet død i Mjesing Skov. 23. aug. Søvejen skal belægges med rald... og andre punkter fra sognerådet.

10 4. okt. Bølleoptøjer blandt banebørsterne i Stilling. 8. nov. Mejeribestyrer Hansen og gårdejer Grell fra Fruering frifundet i sagen om den fallerede Gram-Stilling Brugsforening marts årig pige druknet i Gram bydam. 7. juni. Drikkelag blandt banearbejderne i Stilling tog overhånd. 19. okt. Det hvide lys i Gram Skanderborg Social=Demokrat: 15. jan. Stilling-Hørning Fagforening holder ekstraordinær generalforsamling. 27. jan. Møde i Stilling Haandværkerforening med emnet: Skal Stilling have gadebelysning? 2. feb. Tømrer Pedersen, Gram har ladet opføre en stor ejendom, der skal indrettes som forsamlingshus. 15. feb. Afholdslogen Det blå bånd opfører Skjoldborgs skuespil Ideale magter i Stilling. 19. feb. Skanderup-Stilling Syge- og Begravelseskasse holder ekstraordinær generalforsamling. 7. marts. Et optrin på Stilling station. 12. marts. Gevinst i Landbrugslotteriet i Kvists Kollektion: kr. på et ½ lod. 21. marts. Ny vej fra Stilling til Adslev-Mjesing. Pris: kr. Der indsamlet kr. ved private midler. 11. april. Fra i går er der oprettet en daglig automobilforbindelse fra Skanderborg over Stilling og Jeksen til Sabro. 1. maj. Fart i byggeriet i Stilling. 4. juli. Sognerådsmøde: Bl.a. Anmodning om nedsættelse af hastigheden gennem Stilling til 15 km i timen. 27. juli. Stilling station i licitation.

11 7. aug. Afholdsbeværtning i Gram. 14. aug. Købmand Holm Andersens remontehest forsøgte at vælte bilen. 29. aug. Forulykket på Solbjerg sø. 4. sept. Stilling-Hørning Fagforening fejrede i lørdags aftes sin 10-årige stiftelsesfest. 11. sept. Stilling Boldklub afholder bal i Gram forsamlingshus d. 15. ds. 18. okt. Arbejdsmændenes Fagforening i Stilling afholdt forleden generalforsamling. 17. nov. Nu er der gadelys i Stilling. Pris: kr. 19. dec. Julens Glæde i Gram har udbetalt 1844 kr. 24. dec. Foredragsvirksomhed i Stilling og Gram maj. Søstrene Hansen i Stilling har solgt deres købmandsbutik til Viggo Nielsen Rothausen, Haderup for foruden varelager. 1. sept. Indvielse af den nye stationsbygning. SD: 13-årig dreng sparket af hest på Stilling Mark. 2. sept. Dobbeltsporet mellem Stilling og Hørning er nu taget i brug. SD: Emil Laursens gård i Gl. Stilling nedbrændt. 7. nov. En dansk-amerikansk soldats hjemkomst. 14. nov. Johan Skjoldborg holdt foredrag for 100 tilhørere i Stilling. 29. nov. Indbyggertallet i Skanderup-Stilling. 18. dec. SD: Ulykke på Lynghøj Teglværk. Arbejdsmand K. Kristensen blev kvæstet af en tipvogn i går Skanderborg Social=Demokrat 5. jan. Juletræsfest i Gram afholdtes d. 29. dec.

12 17. jan. I driftsåret er der på Stilling station solgt billetter. (I Skanderborg ). 28. okt. På Stilling Hotel holder astronom Thorvald Køhl, Odder, foredrag med lysbilleder i morgen. 11. nov. Lærer Jacobsen, Gram, androg om, at sognerådet foranlediger, at forsamlingshuset i Gram kan blive benyttet til skolegymnastikhus. Sagen henlagdes til bedre tider. 27. nov. Vor nye præst Peter Andreas Frølund Blinkenberg skriver. (S.A.). 24. dec. Menighedsrådet i Skanderup-Stilling uddelte i går pund kød til de arbejdsløse og trængende i kommunen. Kødet var købt for penge, der var indkommet ved frivillige bidrag (S.D.). 6. marts. Det blaa Baand opfører Livet på Hegnsgaard på Stilling Hotel. 6. maj. Uddrag af Skanderup-Stilling Kommunes Skatteliste. 8. maj. En ungdomsforening i Gram. 27. juli. Sportskamp mellem Stilling og Skanderborg. 26. juli. Sportsdag i Stilling. (Referat af fodboldkamp m.m.) 23. aug. Ulykken på Stilling station. Far og datter dræbt af gennemkørende eksprestog. 8. sept. Rævestreger i Gram? 22. sept. Billetsalget på Stilling station m.m. 4. aug. Et toguheld afværget af pakmesteren på Stilling station. 9. okt. Automattyverier i Stilling. 8. dec. Mejeriet Alhøj har afholdt generalforsamling (S.D.) 13. jan. Indlæg om løn og leveomkostninger. 7. april. Sognerådet. Aftenskole, brændselstilskud m.m.

13 8. april. Annonce: Harmonika-koncert og bal på Stilling Hotel. 10. juni. Sognerådet. Protest mod skoleforholdene i Gram m.m. 18. aug. Sognerådsmøde. 25. okt. Planteavlsudstilling på Stilling Kro. 28. okt. Banken for Skanderborg & Omegn åbner filial i Stilling. 31. okt. Forfatteren Thisted-Jensen udgiver ny bog jan. Juletræsfester i Gram. (SD). 27. jan. Dilettantkomedie i Stilling. (SD). 3. apr. Skattelisten for (SD). 22. juni. Dømt for løs mund. (SD). 10. juli. Indbrud hos Mads Madsen, Gram. 22. aug. Protestunderskrifter med delvis indlemmelse i Skanderborg. 3. sep. Spektakelmødet i Stilling 14. sep. De gamle i Stilling på udflugt. 17. sep. Fra Gram skrives til os:... Nu er høsten snart forbi... Læserbrev vedr. spiritusdom fra Stilling. (SD). 17. okt. Indlemmelsesspørgsmålet. Skrivelse fra Skanderup-Stilling Sogneråd. (SD). 2. nov. Arbejder-Radioklub i Stilling? (SD). 21. dec. Sagen mod de berusede bilførere fra Gram jan. Juletræ i Gram Forsamlingshus. 17. jan. Præmiekarneval på Stilling Kro (annonce).

14 2. marts. Haandværker- og Handelsudstilling i Stilling. 4. marts og 7.3, 8.3, 9.3, 14.3, 4.5: 100 kr. i bøde + erstatning for trusler mod læreren i Gram. 22. marts. Mejeriet Alhøj for landsretten. 27. marts. Auktion på Anebjerggaard. 12. april. Hylke og Stilling station lukker om natten. 15. april. De Stilling Socialister. 18. dec. Cand. Mag. Jens Clausen: Baierer og Kurhesser i Skanderborgegnen jan. Anekdote: Toget holder i Stilling. 9. jan. Sognerådet: Timelønninger for medlemmer af Arbejdsmandsforbundet: Grundløn: 80 øre i timen. 17. jan. Motortog gik i stå mellem Hørning og Stilling. 3. feb. Mindre ildløs i købmand Berthelsens forretning. 2. apr. Skattelisten for Skanderup-Stilling.- Kåringer i Stilling og Skanderborg Kontrolforening. 27. maj. Sessionen i Stilling og Skanderup sogn. 28. maj og 11. juni. Licitation vedr. Brugsforeningen Alhøj. Overslag: kr. 2. halvår 1930: SD. 2., 3., 4., 5., 7. juli. Socialdemokratisk kredsstævne i Stilling med procession til Gram Skov. 8. juli. Stilling kirke skal restaureres i 3 uger. De gamle i Stilling på udflugt til Juelsminde. 1. sept. Alterkalken i Stilling.

15 8. sept. Stiftelsesfest i DAF Stilling (udførligt ref.). 25. okt. og 20. nov. Vandforsyningsforretning i Stilling. 28. okt. Stilling Fagforening holdt generalforsamling (udførligt ref.). 29. okt. Idrætsforeningen i Stilling har holdt generalforsamling. 30. okt. Kloakspørgsmålet i Stilling. Stilling Haandværkerforening har holdt generalforsamling. 21. nov. Brugsforeningen Alhøj indvier sin nye ejendom. Brugsen har 160 medl. mod 16 i (udførligt ref.). 22. nov. Menighedsrådsvalg i Stilling. 19. dec. Juleindsamlingen i Stilling indbragte 357 kr., som skal fordeles på 29 familier feb. Mergelmøde i Stilling. 19. feb. Licitationen Alhøj 10. marts. Stilling Idrætsforening har afholdt sit første idrætsstævne. 12. marts. Togstandsning mellem Stilling og Hørning. 31. marts. Kloakanlægget i Stilling. 8. juni. Folkedanserstævne i Stilling. 9. juni. To sagn fra Mjesing ( Balleravns-Knolden ). 10. juni. To indbrud i Stilling. 1. juli. Strid om fiskeretten i Solbjerg sø. (Sag mod fisker Henriksen). 28. juli. Købmand Salholt Bertelsen har 25 års jubilæum. 19. sept. Kapløbet til Stilling (et væddemål). Løb fra Skanderborg til Stilling og retur: 33 min. 17. okt. Indbrud i Stilling kirke.

16 23. okt. Fortovet i Stilling. 26. okt. Stilling Haandværker- og Borgerforening. 29. okt. Sognerådet: Stilling Fagforening, Tilladelse til benzintank hos købmand Berthelsen m.m. 26. nov. Krisehjælp til landbruget i kommunen. 4. dec. Rutebil og personbil tørnede sammen i Stilling på grund af glat føre. 15. og 16. dec. Det nye mejeri i Stilling og 3. feb. Brand i Søren Andersens ejendom i Stilling. 25. feb. Har stortyven Oxholm-Hansen været i Stilling? 2. og 4. marts. Pengeskabstyveri i Stilling (Elgaard). 30. marts. Konfirmandliste. 9. maj. Fodbold: Stilling hentede pokalen hjem. 15. juni. Ung mand fra Galten druknet i Stilling sø. 12. juli. Sportsfest i Stilling. 15. juli. Undermejeristerne på Alhøj bestjålet. 28. juli. Sognerådet: Ansøgning om at sportspladsen anlægges som nødhjælpsarbejde. 30. juli. Udvidelse af Stilling kirkegård. 15. aug. Mindre toguheld på Stilling station. 18. aug. Skatten i Soelbjerg sø. 23. aug. Hvor skatkistens lås blev fundet (interview med Henrik Løve). 25. aug. Sognerådet: Ansøgning om traktørsted ved Stilling sø. Ansøgning om hvidtning af de nederste ruder på Stilling skole. m.m.

17 26. aug. Er der svenske guldpenge i kisten i Stilling sø? 27. aug. og 15. okt. Det nye stadion i Stilling. 17. sept. L.S. i Skanderup-Stilling. 26. sept. Jernbanestationerne på Skanderborg-egnen: statistik. 27. sept. Jagtforening for Skanderup-Stilling. 27. okt. Pengeskabskup hos købmand Saltholt Berthelsen i Stilling. 29. okt. Stilling Haandværker- og Borgerforening. Referat fra generalforsamling. 10. nov. Sognerådet: Aftenskole, gadebelysning m.m. 17. nov. Valgresultater fra Skanderborg-kredsen. 5. dec. Da politibetjent kørte galt ved Stilling jan. Sognerådet: Problemer i hjælpekassen. 26. jan. Gårdejerske i Stilling udsat for bedrageri. 25. feb. Gram-Stilling Venstrevælgerforening. 9. marts. Kommunevalg: Kandidatlister. 13. marts. Valgresultatet fra kommunevalget. Stilling Vandværk har holdt generalforsamling. 30. marts. Dilettant i Stilling: Krage søger mage. 4. apr. Sognerådet: Medlemmer af div. Udvalg. 5. apr. Navne på konfirmander. 20. april. En boelsmand på Gram Mark blev i går aftes anholdt af politiet for overfald på sin nabo. 31. april. Pengeskabstyveri i Stilling hos Banken for Skanderborg og Omegn. Udbytte: 40 kr.

18 12. juni mennesker til indvielse af Stilling Idrætspark. 24. juni. Udflugt for de gamle i Stilling. Turen gik til Ejer Bavnehøj i 25 biler. 17. juli. (Annonce): Sportsfest på Stilling ny Stadion: Fodbold, ringridning, stafetløb for drenge, trebensløb for voksne, bal, præmieuddeling. 29. juli. Ny hustype af jernbeton opføres i Stilling af murermester Knud Andersen. 11. aug. Fodbold i Stilling med 13 mand på hvert hold. 28. sept. Sognerådet: Om snefogeder, Stilling Fagforening m.m. 16. okt. Gram-Stilling Husmandsforening: planteavlsudstilling. 19. okt. Sognerådet: Overportør Willumsen forlader sognerådet, da han er udnævnt til stationsforstander i Uggelhuse. 21. okt. Stilling Haandværker- og Borgerforening henstiller til mejeriet at indføre langtidspasteurisering af mælken jan. Spiritusbevillingen til Stilling kro. (Læserbrev). 15. feb. Omkring Stilling Afholdshotel (Larsen-Ledet). 23. feb. Borgermødet i Stilling. 26. feb. og 1. marts. Stilling Haandværker- og Borgerforening har 25 års jubilæum: Foreningens historie i korte træk. 12. marts. Skanderup-Stilling Sygekasse. Generalforsamling. 5. april. Konfirmander. 12. april. Dansk Arbejde holdt møde i Stilling. 24. april og 8. maj. Forældreråd i Stilling. 26. april. FDF Århus besøger Stilling. 3. maj. Brugsen har 35 års jubilæum. 21. juni og 25. juni. Stor idrætsfest i Stilling.

19 2. halvår 1934: S.D. 4. juli. Skanderup-Stilling Selskabelige Forening holder stiftelsesfest. 13. juli. Stilling Haandværker- og Borgerforening holder sommerfest og ringridning (annonce). 31. aug. og 3. Sept. SFC ctr. Stilling på banen ved Stilling Østergaard: sept. DAF Stilling holdt stiftelsesfest på hotellet. 1. okt. Gram-Stilling Husmandsforening har afholdt udstilling med præmier på Stilling Hotel. 4. okt. Oversigt over arbejdslønnen i Skanderup-Stilling Kommune. 22. okt. Arbejdsmændenes Fagforening i Stilling har holdt generalforsamling. (Fremgang til medl. tal 124). 23. okt. Skanderborg Byråd og Skanderup-Stilling Sogneråd har drøftet indlemmelse. 19. nov. og 23. Nov. Dilettant: Bolettes Brudefærd på Stilling Kro. 24. nov. Kampvalg i Stilling Sogn jan. Trine Nielsens sag mod sognerådet. 10. jan. Indlemmelse af Squet Mølle. 11. jan. Det transportable cykelstativ opfundet af barber Pedersen, Stilling. 7. feb. Den ny bankfilial i Stilling. 11. feb mere i skat i Skanderup-Stilling. 22. marts. Generalforsamling i Stilling Vandværk. 23. marts. A.C. Guldmann fra Taulov ansat som stationsforstander ved Stilling station. Dilettant: Vækkeuret og Et besøg på Møllegaarden blev opført på Stilling Hotel. 30. marts. Overfaldet i Gram.

20 6. april. Landvinding ved Solbjerg sø: 300 tdr. land/1,5 m vandstand/ kr. 4. maj. Stilling Teglværk solgt til Ankjær Fischer, Gjern Teglværk. 11. maj. Fællesskolen for Gram Stilling. 20. maj. Stilling Idrætsplads overladt til kvinderne i sommermånederne. 28. maj. Generalforsamling på Mejeriet Alhøj. 4. juni. Stenalderredskaber fra Stilling. 11. juni. Tyveri på Stilling mejeri. 12. juni. Sportsfesten i Stilling. 13. juni. Trine Nielsen vandt sagen over sognerådet. 19. juni. Generalforsamling i Alhøj Brugsforening. 25. juni. Om Skanderborg udflugtstog. Læserbrev fra 63 deltagere fra Stilling. 28. juni. Det farlige vejkryds i Stilling. 16. juli. Større opgør i sognerådet (udførligt referat). 23. juli og 5. aug. Stilling missionshus indvies d. 4. aug. Pris: kr. heraf kr. ved frivillige bidrag. 27. juli. Ekstraordinær generalforsamling i Stilling Idrætsforening. Ordinær generalforsamling i Alhøj-Virring Foderstof Forening. 8. aug. Den ny kirkegård i Stilling. 14. aug. Mejeriet Alhøj: Stemmeafgivning. 30. aug. og 16. sept. Strid mellem sognerådet og lægerne. 3. sept. Stilling Vandværk: Ny vandledning. 1. okt. Sognerådet: ekstra møde (udførligt ref.). Sygeplejen i Skanderup- Stilling. 7. okt. Den lokale jernbanetrafik.

21 14. okt. Planteavlsudstilling i Stilling. 6. dec. Generalforsamling i Skanderup-Stilling Jagtforening. 9. dec. Huskorset i Stilling. 16. dec. Generalforsamling i Alhøj Brugsforening jan. Danmarks yngste kommis er den 16 årige P. Haahr Jensen i Stilling Brugsforening. 11. feb. Sognerådet drøfter udvidelse af Gram Skole eller en fællesskole for Gram og Stilling. 19. marts. Sognefoged P. Baastrup, Gram ønsker at fratræde. Fritz Bloch er indstillet som nr. 1 til stillingen. 19. marts. Fællesskoleplanerne for Gram og Stilling er helt opgivet. 16. april. Sognerådet behandlede skatteklager, hvilket er det normale antal. 15. maj. Gram Skole skal udvides for kr. 19. maj. Sænkningen af Solbjerg Sø skal være færdig d. 1. juli maj. Hos Svend Kristensen kom en gæsling med 4 ben til verden. Den levede et par timer. 16. juni. Sognerådet. Det vedtoges at yde 1 kr. i tilskud til hver alders- og invaliderentenyder, der deltager i den årlige udflugt. 26. juni. I år går udflugten for de gamle til Den gamle By og Moesgaard. 18. juli. Ernst Sørensen, Stilling er udtaget til at deltage i skak-olympiaden i München. 15. aug. I Solbjerg Sø er fanget en brasen på 65 cm. Den vejede 5,3 kg. 20. aug. Alle veje i Stilling bliver nu asfalteret. 20. okt. Sognerådet: Kloakering i Gram i nær fremtid.

22 feb. Skanderup-Stilling kommune har sammen med sygekassen ansat 2 kommune-sygeplejersker. 10. feb. Kæmnerkontoret udbetaler af kornpuljen kr. til 177 ejendomme. 27. marts. Kommuneskattelisten er fremlagt til eftersyn på Stilling Hotel. 14. juli. Håndværker- og Borgerforeningen arrangerer asfaltbal foran hotellet. 12. aug. Grdr. Karl Jensens rug gav 22 fold. 4. dec. Der opsættes to færdselsheller ved Korsvejen i Stilling. 18. dec. De omtalte heller er påkørt og delvis ødelagt Køreplaner for rutebiler: 6 afgange daglig hver vej mod Århus og Horsens. 3 afgange mod Skanderborg og Randers. 15. jan. Politisk møde på Stilling Kro. 19. jan. Stilling Idrætsforening har holdt generalforsamling. 29. jan. 575 hundetegn i kommunen... og andet fra sognerådet. 4. og 21. feb. Nyt orgel i Stilling Kirke. Pris: kr. 4. april. De største skatteydere i kommunen. 22. april. Toiletforholdene ved skolerne... og andet fra sognerådet. 28. april. Forældrerådet i Stilling opløses. 3. maj. Lærer F.R. Jacobsen i Gram har 25 års jubilæum. 17. maj. Sognerådsmøde: Flere sager fra Gram. 28. maj. Mejeriet Alhøj: Tre nyvalg til bestyrelsen. 9. juni. Fhv. sognefoged P. Baastrup, Gram, fylder 80 år. 22. juni. Fire skoleordnings-forslag i Skanderup-Stilling. (s.3).

23 27. juli. Jens Andersen og hustru, Søblink vender hjem til Stilling efter 5 år i USA. 28. juli. Sognerådet: Møde om losseplads i Stilling m.m. 1. aug. Brøndborer Nielsen, Gram, har fundet vand i en dybde af 63 m. 8. aug. Vellykket sommerfest i Stilling. 13. sept. Arbejdet med nedlæggelse af fliser på Stillings fortove er begyndt. 14. sept. Gevinst på kr. i Landbrugslotteriet er faldet i Stilling. 15. sept. Snekastningsdebat i sognerådet. Betaling for snekastning: 9 kr. pr. dag. 11. okt. Arne Hegelund, Stilling Østergaard, er udnævnt til sognefoged og lægdsmand. 13. okt. Viggo Nielsen har optaget fabrikation af sneskærme i overensstemmelse med de nye lovbestemmelser. 21. okt. Annonce: Løsøreauktion i Gram efter begæring af Peder Christensens enke jan. Udsprungne violer er plukket på Stilling Østergaard. 3. feb. Sag om alfonseri og bedrageri i Stilling. 17. feb. Mejeriet Alhøj har holdt licitation over mælkeruter. 28. feb. Kontingentforhøjelse på 6 pct. i Skanderup-Stilling Sygekasse. 9. marts. Udstilling i Stilling. Overskuddet går til en badeanstalt ved søen. 10. marts. Hørning. Ulovligt fiskeri på Stilling sø. 10. maj. Annonce: Skanderup-Stilling Kommune: Vakcination på skolerne. 23. juni. Annonce: Brødrene Basse, Stilling Cementvarefabrik. 13. juli. 200 deltog i udflugt for de ældre i kommunen. 6. okt. Kommunen: Sukkerkort uddeles.

24 23. nov. Skanderup-Stilling Jagtforening har holdt generalforsamling : feb. Skolebørnene fra Gram har indsamlet 52 kr. til Finland. 14. feb. Ved 10½ tiden skete der en ulykke ved træfældning ved den sydlige del af Stilling sø. Da vejen var ufremkommelig, måtte ambulancerne køre over isen på søen til Stilling by. Den tilskadekomne havde fået det ene ben kvæstet. 15. feb. I dag kører der en vandvogn rundt i Stilling, da en del af vandrørene i byen er frosne. 15. juli. Jeksen-Stilling Kvægavlsforening har købt en 10 mdr. gammel tyr for 1250 kr. plus 1200 kr. på vilkår. 22. juli. Indvielse af svømmeanstalten ved Stilling sø. 25. juli. Idrætsforeningens klubhus har været udsat for forskellig overlast. 10. sept. I søndags var der ca. 200 deltagere til fællessangstævnet i Stilling. 28. dec. Der var glas i jernaldergraven feb. Personer, der ønsker at komme i betragtning ved uddeling af røget flæsk, må indgive udførlig ansøgning senest d. 20. ds. til kæmnerkontoret. 10. marts. Sygeplejerske frk. Hertha Hjort har i det forløbne år aflagt 2224 besøg hos patienter. Skanderup-Stilling Sygekasse holdt generalforsamling. 12. marts. Gram-Stilling Husmandsforening har holdt generalforsamling. 7. april. Stilling Vandværk har holdt generalforsamling. 5. maj. Mejeriet Alhøj har holdt generalforsamling. 14. maj. Der ønskes ikke mælkeordning for Stilling. Uenighed om kødkontrollen i Skanderup-Stilling. 17. juli. Stilling Idrætsforening har holdt generalforsamling.

25 30. aug. Afskedsfest for Søren Posten. 5. sept. 16 års pige i Stilling død af børnelammelse. 8. sept. Høstfest i Gram for 125 deltagere. 10. sept. Der deltog ca. 125 i Algangen i Stilling. 30. okt kr. til arbejde i vinter bl.a. regulering af Gram-Fruering vejen. 6. nov. Dreng i Stilling fik begge lårben brækket. Ild opdaget i tide på Lynghøj Teglværk. 11. nov kr. til udvidelse af Stilling Sportsplads m.m. fra sognerådet jan. Skolesagen i Stilling. 4. feb. Skanderup-Stilling sogneråd i 100 år. 9. feb. Tårn på Stilling Kirke m.m. fra Stilling. 16. april. To skolespørgsmål i Skanderup-Stilling. 24. april. Alderdomshjemmet i Skanderup-Stilling. 30. april. Stilling Haandværker- og Borgerforening har afholdt generalforsamling. 2. maj. Stiling SB: 2-2 (referat). 11. maj. Lille skovbrand ved Stilling (Gram). 19. maj. Skanderup-Stilling får ikke alderdomshjem. 11. juni. Lærere i Stilling i strid om nøgle til vaskehus. 12. aug. Mægtigt brag i Stilling. Skorstenen på det nedlagte Stilling Teglværk blev fjernet med sprængstof. 4. nov. Toguheld ved Stilling. 12. dec. Rationeringskort for januar kvartal uddeles (annonce fra kæmnerkontoret).

26 jan. Annonce fra kæmnerkontoret om tildeling af udenlandsk brændsel. 14. jan. Præcisering af annoncen fra d. 12. jan. 20. jan. Kreaturhandler V. Juul Rasmussen har solgt sin produktforretning til fhv. Teglværksejer A. Fischer. 23. jan. Stilling Idrætsforening har holdt generalforsamling. 3. apr. Ny formand for vandværket i Stilling. 19. april. Ildebrand hos slagter Steffensen. 29. april. Kandidatliste til sognerådsvalget. 30. april. Stilling og Omegns Borgerforening har holdt generalforsamling. 8. juni. Sognerådet har holdt konstituerende møde. 8. juli. Gram blev bombet i aftes. 11. juli. Udflugt fra Gram Skole til Moesgaard med 17 hestevogne. 12. aug. Brandballon ved Stilling. 23. okt. 61-årig druknet i Stilling Sø. 28. dec. Lille brand hos Borum Petersens Møbelfabrik jan. Bevilling til Stilling Kro til Sofie Dam, Hammel. 11. marts. Luftværnsforening i Stilling. 15. marts. Stilling Aldersrenteforening har holdt generalforsamling. 13. maj. Dom vedr. en søvnig karl fra Stilling. 1. juni. Politibetjent dødeligt såret ved parade i Stilling. 6. juni. Grundlovsfesten i Stilling. 31. juli. Stilling-slagter anholdt i Århus.

27 14. aug. Afværget drukneulykke i Stilling sø. 6. okt. Stilling-vagten afslørede tyven. 9. okt. Stort bål i Stilling. 12. okt. Sognerådet: Takster for snekastning, opførelse af gigtsanatorium. 17. okt. Stilling og Omegns Borgerforening: Udbedring af bassinet ved Stilling sø. Citat: Tiden er ikke til fester. 3. nov. Da det brændte i Illerup skov etc. Historisk rids af Chr. Heilskov. 11. nov. Stilling Frivillige Vagtværn har holdt møde i overværelse af 125 borgere. 12. nov. Skanderup-Stilling sagde nej til at afgive en del af Squet Mølles areal. 15. dec. Grise-snyderiet i Gram. 16. dec. Brugsforeningen Alhøj har holdt generalforsamling. Dividende: 5 %. 19. dec. Sognerådsmøde om bl.a. tørvesagen fra Vrold jan. På Stilling Hotel vises lørdag aften den danske seksualfilm Vi skal have et barn. Filmen er forbudt for børn. 29. jan. Samtlige skoler i Skanderup-Stilling Kommune er lukket indtil videre på grund af brændselsmangel. 1. marts. Ligningsprocenten i Skanderup-Stilling kommune falder fra 4 til 3, marts. Skanderup-Stilling Sygekasse har 1806 medlemmer. Regnskabet balancerer med kr. Formandens løn er 35 øre pr. medlem. 17. marts. Vagtværnet i Stilling. 26. marts. Banenæstformand Karl Sejr fra Stilling skudt ved Hasselager. 17. maj. 960 flygtninge i Skanderborgs område. 1.juni. Politibetjent dødeligt såret ved parade i Stilling.

28 6. juni. Skanderup-Stilling kommune: Tildeling af tørv og træ. Grundlovsfesten i Stilling. 31. juli. Stilling-slagter anholdt i Århus. 24. april. Stilling Vandværk: Hver husstand skal betale en fast årlig afgift på 2 kr., og desuden skal der betales ekstra for WC, brusebad og badekar. 16. maj. Møde om forsamlingshuset i Gram. 27. aug. Uddeling af rationeringskort. (annonce). 19. sept. Hedeselskabet ønsker at regulere og sænke åløbet i Illerup Å. Omkostningerne beløber sig til kr. 2. okt. Indkøbskort til levertranpræparatet Vitaminol udleveres til børn under 15 år samt efter ansøgning til gravide kvinder. Sognerådet. 12. okt. Gram-Stilling Husmandsforening har holdt planteavlsudstilling på hotellet i Stilling. Konsulent Sørensen, Horsens, viste filmen En dag med en husmand. Der var præmieuddeling for bl.a. jordbrug, havebrug, konserves. 15. nov. Prisen for tørv: 18,40 kr. pr stk. 31. dec. På Stilling Posthus blev der solgt julemærker. (I Skanderborg: ) : jan. Der er sket et voldsomt brud på en kloakledning i 9 m dybde under baneterrænet i Stilling. Før Stilling fik sit vandtårn, fik byen vand fra den anden side af banelinien i denne rørledning. 15. jan. Kloakbesværet i Stilling. Den omtalte kloakledning har aldrig været benyttet af vandværket. 17. jan. Lille brand hos vognmand Jens Carl Jensen. 5. feb. Skanderup-Stilling Kommune. Tildeling af træ. 1. marts. Kommunisterne i Skanderup-Stilling. 5. marts. Sang om sognerådsvalget. 7. marts. Opstillingslister til kommunalvalg. 12. marts. Ko på sporet. Lyntoget måtte snegle.

29 1. apr. Lørdag aften var der indbrud i Stilling Skole. Der blev bl.a. stjålet sølvtøj og 3 sæt tøj så godt som nyt. 20. juni. Ejeren af Gram forsamlingshus fik anbefaling på et andragende om at drive afholdsrestauration. 6. juli. Alvorlig ulykke ved Kjærsholm. 15. juli. Sportsugen i Stilling. 19. juli. Black Petersen ny formand i Stilling Idrætsforening. 2. okt. Gram-Stilling Husmandsforening har holdt planteavlsudstilling. 3. okt. Husmoderafløsningen udvides til nu også at omfatte Stilling og Vrold. 14. okt. Sognerådet: Omrejsende forlystelser, tivolier og lignende er uønskede i kommunen. 27. nov. I går ved tiden blev vejmand Karl Petersen og vejarbejdsmand Aksel Jochumsen ramt at en personbil med nummeret Y 6061 ved Stilling Østergaard. Karl Petersen fik det ene ben brækket, og Jochumsen fik begge ben kvæstet. De blev i Falcks ambulance kørt til Skanderborg Sygehus marts. Vandsagen fra Gram. 24. marts. Uddeling af rationeringskort. Kortene udleveres kun til voksne. 16. maj. Sognerådsmøde. 18. aug. En 10 års pige fra Viby var så uheldig at trille ned ad skrænten fra Stadion til Stilling Sø. Hun slog hovedet mod en sten og pådrog sig en mindre hjernerystelse. 28. aug.. Banenæstformand fra Stilling sigtet for pengeafpresning på kr. 1. sept. Fodbold: SB-SIF: dec. Der planlægges et fryseanlæg med 125 bokse ved Mejeriet Alhøj januar. Dræsine kører ind i holdende godstog ved Edelsborg. 40 årig banearbejder fra Stilling dræbt. 3 alvorligt kvæstet. 16. feb. Møde i Skanderup-Stilling sogneråd. (286 til torskegilde). 1. maj. 110 kyllinger stjålet i Gram.

30 3. maj. Alhøj får fryseanlæg (også til private). 5. maj. Ansøgning om petroleum afleveres til kæmnerkontoret inden d. 12. ds. 12. juni. Får Gram en regnkanon? 9. aug. Arbejdsmand Valdemar Anthonsen overlevede efter at være blevet ramt af et lyn. 14. okt. Møde i sognerådet. (Konditorbevilling m.m. til Gram). 16. dec. 8 års dreng kvæstet på Vestervej jan. Tyven fra Stilling fanget. 28. feb. Stilling rystet af en skypumpe. 4. maj. 2 Stilling-tyve anholdt. 19. juli. Skanderup-Stilling kommune: Uddeling af træ og brændselskort. 10. nov. Skanderup-Stilling låner kr. 9. dec. Stilling menighedsråd feb. Gram-Stilling Venstrevælger Forening. Sognerådsvalget i Skanderup-Stilling. 10. marts. Valg til sogneråd. 15. marts. Det ny sogneråd i Skanderup-Stilling. 18. marts. De personlige stemmer i Skanderup-Stilling. 8. maj. Indre Missions Samfund holdt møde i går i Stilling Missionshus. 30. aug. To unge mennesker tømte fiskerens bundgarn. 18. sept kiggede på traktor på Mallinggaard. 23. sept. Skanderup-Stilling Kommunes Vandværk. 13. okt. Gram-Stilling Husmandsforening har afholdt planteavlsudstilling på Stilling Hotel med bedømmelse af de udstillede produkter. 24. okt. Skanderup-Stilling sogneråd holdt møde. Dagsorden og beslutninger.

31 13. dec. Brugsforeningen Alhøj har holdt generalforsamling. Årsomsætning: kr : jan. Ung mand kom til skade ved nytårsskydning i Stilling. 3. jan. 4 H eleverne fik bankbog. 5. jan. I Stilling missionshus afholdes julefest. 27. jan. Klager over ny vejbelægning på hovedvejen gennem Stilling. 5. feb. Gartner Mæhlisens hus vædret af personbil. 5. marts. Werner Stück fra Stilling såret i Korea. 19. marts. Stationsvejen i Stilling istandsættes. 28. marts. Forf. Johannes Therkelsen, Hørning, død 74 år gammel. 24. apr. Hestehaletyv på spil i Gram. 21. maj. Missionsmøde i Stilling i går. 22. juni. 17 deltog i kvægbedømmelse i Gram. Alderdomshjemmet ved Ladegårdsbakken vil koste kr. 13. juli. Udflugten for de gamle i Skanderup-Stilling. 2. aug. Stilling Idrætsforening har holdt generalforsamling. 29. sept. Tragisk ulykke i grusgrav ved Vitved. 12. okt. Stilling og Omegns Foredragsforening: Pygmalion. 6. nov. Tvungen fortovsrydning af fortovene i Stilling kommer i politivedtægten. 9. nov. Banken for Skanderborg og Omegn flytter til nyt lokale hos boghandler Villumsen jan. Den forsvundne Vejlepige fundet i Stilling. 15. feb. Stilling Husmandsforening arrangerer 5 dages kursus i Stilling. 31. marts. Kæmnerkontoret udvides.

32 9. juli. Skytter fra Stilling vandt skydekonkurrencen. 21. juli. Kongeligt besøg i Illerup Aadal. 11. sept. Kransen hejst over det nye alderdomshjem. Møde i sognerådet. 4. okt. Dom i sag mellem inspektør Mæhlisen og autoforhandler Purup. 9. okt. Sognerådsmøde med mange punkter. 12. nov. Licitation over huse på Ladegårdsbakken og i Stilling. 17. nov. Ildebrand i Stilling Manufakturforretning. 20. nov. Lang dagsorden i sognerådet: Skoleforhold og opsætning af 2 lygtepæle på Gramvej m.m. 10. dec. Dømt for en halv snes tyverier i Stilling. 18. dec. Deputation fra Gram om skolebyggeriet. Skatteudskrivningen øges med ,- 22. dec. Fiskerimøde i Solbjerg jan. Skanderup-Stillings overslag godkendt. 16. jan. Carl Aage Lykke-Møller og Karen Johanna Mortensen ansat ved Stilling Skole fra 1. feb. 2. feb. Bevidstløs motorcyklist fundet mellem Jexen og Stilling. 9. feb. Generalforsamling i Gram-Stilling Husmandsforening. 12. marts. Sognerådsmøde i går. Ansøgning om nye skolebøger til Stilling Skole. m.m. 16. marts. Stilling Kirke restaureres. 7. april. Afdækkes kalkmalerier i Stilling Kirke? 9. april. Sognerådsmøde: Købmand Richard Rasmussen indstilles som nr. 1 til embedet som sognefoged. 28. april. Ønske om at aftentogene standser i Stilling. 4. maj. Hyldest efter 40 års lærergerning i Gram. 7. maj. Hvælvingerne i Stilling Kirke truer med at styrte ned.

33 15. maj. Kommuneingeniør i Skanderup-Stilling. 10. juni. Sportsuge i Stilling med Horsensgarden. 11. juni. Sognerådsmøde: 500 kr. til udgravninger i Illerup Ådal m.m. 13. juni. Præmie på 500 kr. faldet i Stilling. 18. juni. Skanderup-Stillings udflugt for de ældre. 9. juli. Sognerådsmøde: Ny undervisningsplan for Stilling skole. 20. juli. Stilling Borger- og Haandværkerforenings fest i går. 4. aug. Hovedløs rytter over Illerup Ådal. Museumsinsp. H. Andersen om gammel overtro. 13. aug. Stilling Kirke lukket i mindst 1 år. 20. aug. Sessionen: Fra Stilling: 1 til pansertropperne, 1 til forsyningstropperne, 1 til garden og 1 til artilleriet. Sognerådsmøde: Stilling får husnumre og gadenumre. 1. sept. Sag om ejendomshandel i Stilling. 10. sept. Skanderup-Stilling har overskud på kr. Stilling Kirke foreslås istandsat for kr. 11. sept. Vred skatteyder truede med at knuse ruder på kæmnerkontoret. 21. sept. Stilling-Gram Husmandsforening holder høstfest. 3. okt. Indbrudstyve fra Stilling taget på fersk gerning i Norsminde. 9. okt. Gram Borgerforening holder møde. 20. okt. Stilling-Gram Aldersrenteforening har holdt generalforsamling. 200 børnelammelsesmærker blev solgt i Stilling i går. Det var ikke Hakon Mielche, der holdt foredrag i Stilling i går, men Harry Mielche. 22. okt. Skanderup-Stillings nye alderdomshjem. 26. okt. Stilling bil knust ved Truust. 12. nov. Sognerådet: Idrætspladsen skal istandsættes. Indbrud i Hørning, Stilling og Mjesing opklaret. 18. nov. Dilettant: Bonden ved Dige opføres i Stilling.

34 10. dec. Foredrag af pastor Crillesen på Stilling kro jan. Uændret skatteudskrivning i kommunen og mange andre punkter på sognerådsmødet. 15. jan. Uenighed om restaureringsarbejdet ved Stilling Kirke. Et kølehus ved Stilling mejeri hærget af ild. 26. jan. Generalforsamling i Stilling Radioklub. 3. feb. Hakon Mielche-film i Stilling. 11. feb. Retsstatsmanden går imod kaffe i sognerådet. m.m. fra sognerådsmødet. 6. marts. Gadenavnemødet i Stilling (forslag). 30. marts. Minder om gamle dage i Stilling Kirke. 6. april. Faremomentet væk fra Mallinggaardsvinget. 8. april. Skanderup-Stilling sogneråd har konstitueret sig. 8. maj. Mange, mindre sager på sognerådsmødet. 17. maj. Stilling ved Alfarvej. Luftfoto. 10. juni. Boliganvisning ophæves i Skanderup-Stilling kommune, advarselstavler om vanddybden ved badebroen og andre punkter på sognerådsmødet. 2. juli. Generalforsamling i Stilling Idrætsforening. 3. juli. Stilling-borger i verdensberømt luftnummer. 10. juli. Stilling-Gram Husmandsforening: Forskellig anvendelse af høns. 21. juli. Skattejagten i Stilling Sø begyndte i går. 6. aug. Dom i fæstemålssagen fra Stilling. 12. aug. Sidelæns gennem kampestensmur i Stilling. (13. aug. Fotos). 13. aug. Sana Bio viser på mandag: Poppe på sjov og Sønnen. 17. aug. Skanderup-Stilling Radioklub. Ny formand i Stilling Idrætsklub. 19. aug. Medicinsk studine som lærerinde i Stilling. 6. sept. Alvorlig situation efter kæntring på Stilling Sø.

35 7. sept. Stilling Kirke restaureres for kr. 11. sept. Søndagsskole i Stilling. 15. sept. Gaseksplosion hos 70 årige Petra Larsen i Stilling. 17. sept. Vejistandsættelse for kr. i Skanderup-Stilling. 18. sept. Stilling Lhombreklub. 25. sept. I Stilling by og sogn solgtes i går 200 fredsmærker. 7. okt. De 4 H ers udstilling i Gram 14. okt. De sociale goder dyrere i Skanderup-Stilling. Stilling Skytteforening: Faneindvielse. 26. okt. Sognerådet sætter gadenavne op i Stilling. 27. okt. Nyt inventar for kr. i Stilling Kirke. 29. okt. Stilling Håndværker- og Borgerforening: generalforsamling. Kritik af gadeskiltene i Stilling. 11. nov. Generalprøve på Den kloge mand. 13. nov. Litteraturaften i Gram. 18. nov. Sognerådsmøde: Skolepenge til Skanderborg m.m. 19. nov. Dom efter slagsmål på Stilling Kro. 24. nov kr. til Stilling Kirke. 7. dec. Julens Glæde i Stilling udbetaler kr. til 220 sparere. 9. dec. Sognerådsmøde: Takster for kloak og beslutninger om skoleforhold. 15. dec. Stilling-Gram Husmandsforening holder kursus jan. Hjemmeværnsmøde i lærerindens klasselokale på Stilling Skole. 21. jan. SIF: Hvem skal vælge formanden? 28. jan. SIF: Stort arrangement med Alex-Kvartetten d. 5. feb.

36 29. jan. Skanderup-Stilling og Skanderborg Hesteforsikring: Formandsberetning om de sidste 25 år. 2. feb. Borgerforeningen opsætter husnumre, som husejerne skal betale. 10. feb. 12 tons vogn torpederer nyt hus i Stilling. (Tatol). m. foto. 17. feb. Skoleorkester gæster Stilling skole. 19. feb. Stilling Skytteforening: Generalforsamling. 21. feb. Fastelavn i Stilling fejres under nye former. 22. feb. 42 indkaldt til torskegilde. 3. marts. Skoleundersøgelse i Stilling af de ældste elever v. Læge Axelsen. 9. marts. Illerup-fundet udstilles. 10. marts. Brugsuddeler Olesen bliver den nye pantefoged. Søren Olesen søger om at udtræde af sognerådet. 11. marts. Lørdags-Mik på kroen med lokale kræfter. 23. marts. Stilling Kirke tages i brug fra palmesøndag. 24. marts. 800-årige Stilling Kirke har fået moderne indre. 4. april. Stilling Kirke genåbnet efter 2 års restaurering. 21. april. Sognerådet fik et nyt medlem. 30. april. Stilling Vandværk: Mange rørsprængninger i foråret. Alhøj Mejeri: Generalforsamling. 2. maj. En del af Stilling uden vand. 5. maj. Røde Kors samaritterkursus i Gram. 16. maj. Missionsmøde i Stilling. Stilling skoles ældste klasse rejser på 5 dages tur til Bornholm. 20. maj. Sognerådet: Kioskejer Ehrenreich ønsker tilladelse til at sælge varme pølser...etc. 10. juni. Sportsuge i Stilling. 13. juni. Afdansning i Stilling.

37 15. juni. Stilling sø undersøges af amtslægen. Sognerådet: Tilskud til udgravningerne...etc. 5. juli. Sportsfesten i Stilling gav underskud. Præmieskydning i Stilling. 9. juli. Stilling-Gram Husholdningsforening fremviser Vore køkkenredskaber. 18. juli. 12-årig kørt ned ved Gram. 22. juli. Sognerådet: Konditoribevilling til musiker Karl Pedersen...etc. 13. okt. Særundervisning i Skanderup-Stilling? Skanderup-Stilling børnene til TBundersøgelse. 28. okt. 10 års jubilæum i Stilling Skytteforening. 8. dec. Dødelig ulykke på foderstoffen i Stilling. 9. dec. Kvindernes Fredsliga holdt julefest i Stilling : jan. SIF: Generalforsamling. 31. jan. Stilling sø sikker. Isen er sikker helt til Solbjerg. 14. feb. Børnene i Stilling festede søndag aften. 17. feb. Søndagsskolen i Stilling har kuldeferie. 21. feb. Sognerådet: Kun lille stigning i skatteudskrivningen. 3. marts. Poliovaccination i Stilling skole af ca. 80 børn. 10. marts. Eksamen i Stilling og Gram skoler. 17. marts. Aftenskolen i Stilling har i vinterens løb haft 72 elever fordelt på 4 hold. 22. marts. Skanderup-Stilling Sygekasse: Generalforsamling. 20. april. Nyt forsøg på at hæve guldet i Stilling sø. 23. april. 200 børn fik gratis is i Ehrenreichs iskiosk. 25. april. Bil kørte ind i Knud Mæhlisens iskiosk, som blev ødelagt. Der var ingen personskader. 26. april. Stilling-Gram Aldersrenteforening: Generalforsamling.

38 4. maj. Alderdomshjemmet Solgården har fået fjernsyn. 18. maj. Stilling Anlæg bør sættes i stand. 19. maj. Koppevaccination i Skanderup-Stilling. 24. maj. Udelukker håndværkerne i Skanderborg lærlinge fra Skanderup-Stilling? 29. juni. Vand fra Solbjerg sø til Århus? 27. aug. Eet eneste lyn og det slog ned i nærheden af Gram. 5. sept. Forgiftet af syredampe i brønd. 13. sept. Underskud på Skanderup-Stillings driftsregnskab. 19. sept. Jordlovsudvalget køber Tyregården. 18. okt. Mindehøjtidelighed for letmatros Helge Lysdal Sørensen. 1. dec. Sneskærme opsættes. 3. dec. Adventsfest for de ældre i Stilling Missionshus jan. Knallertkører fra Gram mod træ. 17. jan. Sognerådet: kr. mere i skat. Aftenskole i Gram? 26. jan. Utilfredshed med skoleforholdene i Stilling. 21. feb. Jørgen Bitsch-film i Stilling. 4. marts. Rejsebio i Stilling: Den store gavtyv 5. marts. Berusede vagabonder i Stilling. 23. marts. En søndag på Amager i Stilling. 12. april. Rom blev ikke bygget på én dag Stilling skole ej heller! 24. april. Sognerådet: Ingen særundervisning i Gram og andre punkter. 25. april Generalforsamling i mejeriet og Håndværker- og Borgerforeningen. 14. maj. 14 årige Ove Rasmussen begravet. 18. maj. Ild i cykelskur af halm i Stilling.

Krønikeskrivningen startet april 2007. Indskannet 19.5.2008. 2 filer sammensat juli 2010 (1950_5 og 53_59).

Krønikeskrivningen startet april 2007. Indskannet 19.5.2008. 2 filer sammensat juli 2010 (1950_5 og 53_59). Baks krønike ved Ellen Jensen. 1950-, 1953-59 ved Olaf Bak. Krønikeskrivningen startet april 2007. Indskannet 19.5.2008. 2 filer sammensat juli 2010 (1950_5 og 53_59). Året 1950 Januar 1950 4. Overpostbud

Læs mere

Kristian Grøntveds dagbøger. Sidste halvdel af 30 erne. fra 4. juli 1934. til 22. september 1939

Kristian Grøntveds dagbøger. Sidste halvdel af 30 erne. fra 4. juli 1934. til 22. september 1939 1 Kristian Grøntveds dagbøger Sidste halvdel af 30 erne fra 4. juli 1934 til 22. september 1939 1934 4. juli Pastor Thaarup var inde for at se vort nye hus. Han fortalte, at inspektør Jørgensen ved Botanisk

Læs mere

Kristian Grøntveds Dagbøger. fra 1. januar 1906. til 1. marts 1914. Uddrag af dagbøger foretaget af Arne Nielsen

Kristian Grøntveds Dagbøger. fra 1. januar 1906. til 1. marts 1914. Uddrag af dagbøger foretaget af Arne Nielsen 1 Kristian Grøntveds Dagbøger fra 1. januar 1906 til 1. marts 1914 Uddrag af dagbøger foretaget af Arne Nielsen 1.januar 1906 Førstegudstjeneste i Mygdal Kirke. Jeg, Ingeborg og Marie var i kirke. Senere

Læs mere

Kristian Grøntveds Dagbøger

Kristian Grøntveds Dagbøger 1 Kristian Grøntveds Dagbøger fra 12. august 1916 til 9. januar 1920 Uddrag af dagbøger foretaget af Arne Nielsen 12. august Da den første artikel om Substitutten havde stået i Vendsyssel Tidende, havde

Læs mere

Kristian Grøntveds dagbøger. Perioden omkring 2. Verdenskrig. fra 1. oktober 1939 til 26. august 1945

Kristian Grøntveds dagbøger. Perioden omkring 2. Verdenskrig. fra 1. oktober 1939 til 26. august 1945 1 Kristian Grøntveds dagbøger Perioden omkring 2. Verdenskrig fra 1. oktober 1939 til 26. august 1945 2 1939 1. oktober Tog mælkeprøver på mejeriet og sendte dem til Forsøgslaboratoriet. Jeg viste Kristian

Læs mere

BORNHOLMSKE SAMLINGER

BORNHOLMSKE SAMLINGER BORNHOLMSKE SAMLINGER BORNHOLMSKE SAMLINGER III. RÆKKE-10. BIND UDGIVET AF BORNHOLMS HISTORISKE SAMFUND ISBN 87-87042-02-9 ISSN 0084-7976 Udgivel af BORNHOLMS HISTORISKE SAMFUND 1996 Redaktion: Ann Vibeke

Læs mere

Jerslev gennem 100 år

Jerslev gennem 100 år Jerslev gennem 100 år Ved udarbejdelsen af artiklerne til denne bog har jeg benyttet mig af de oplysninger, jeg har kunnet finde frem til på Det lokalhistoriske arkiv i Jerslev. Jeg har dels søgt i protokoller,

Læs mere

Nyt fra Stenløse Sogns Lokalhistoriske Forening og Arkiv

Nyt fra Stenløse Sogns Lokalhistoriske Forening og Arkiv Marts 1998 Nyt fra Stenløse Sogns Lokalhistoriske Forening og Arkiv Løssalgspris: 25 kr. Henvendelse: Lokalhistorisk Arkiv, adr. Skt. Klemensskolen, Dahlsvej 1, 5260 Odense S 66 15 01 81 Foreningen: Formand:

Læs mere

Kristian Grøntveds Dagbøger. fra 17. august 1925. til 5. april 1930

Kristian Grøntveds Dagbøger. fra 17. august 1925. til 5. april 1930 1 Kristian Grøntveds Dagbøger fra 17. august 1925 til 5. april 1930 2 1925 27. august I eftermiddag kl. 3 var der generalforsamling i brugsforeningen og derefter i foderstofforeningen i forsamlingshuset.

Læs mere

Tune Idrætsforening En forening fra fortid til nutid

Tune Idrætsforening En forening fra fortid til nutid Tune Idrætsforening En forening fra fortid til nutid 1 Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Tune før 1924 3 Fritidsakt. 1920 24 14 En forening forude 14 Tune IF stiftes 15 Fester/arr. i 20 erne 16 Op gennem

Læs mere

Dilettant i Stenløse Af: Benny og Bente Holm

Dilettant i Stenløse Af: Benny og Bente Holm Dilettant i Stenløse Af: Benny og Bente Holm Dilettantforestillingerne i Stenløse Forsamlingshus har mange år på bagen. I de gamle protokoller kan vi se, at allerede i 1907 søgte ungdomsforeningen om at

Læs mere

23. april 1974 Lindbjerggaard brænder... To ældre ægtepar mistede ALT ved eksplosionsagtig brand her ses de sørgelige rester af deres hjem.

23. april 1974 Lindbjerggaard brænder... To ældre ægtepar mistede ALT ved eksplosionsagtig brand her ses de sørgelige rester af deres hjem. ...fortsat fra Årsskrift 2012 23. april 1974 Lindbjerggaard brænder... En blæsende forårsdag opstår der brand ved fyret i bryggerset. Ilden får fat i det gamle tørre loft, brænder sig hurtigt igennem og

Læs mere

BILLEDER AF HOLMES HISTORIE: Kirken og skolen

BILLEDER AF HOLMES HISTORIE: Kirken og skolen Forord Holme ligger i et morænebakkelandskab, der er dannet i forbindelse med sidste istid. Fra Jelshøj og Holme Bjerge strømmede der på nordsiden vandløb i form af bække ned mod det, der engang skulle

Læs mere

1 Bilerne 9 0 6 1 9 1 5

1 Bilerne 9 0 6 1 9 1 5 1 9 0 6 Bilerne 1 9 1 5 Salling Bank forhøjede i 1913 bygningen i Frederiksgade med en førstesal i røde mursten og ombyggede stueetagen. Banken benyttede endnu ikke hele stueetagen til kontor. I vinduet

Læs mere

23. marts 1939 Vil bortlodde en bil og et par andre gevinster til fordel for anlægget.

23. marts 1939 Vil bortlodde en bil og et par andre gevinster til fordel for anlægget. 12. september 1938 Efter opfordring fra lærer Rasmussen ydes 10 kr. til en præmie til havebrugsforeningen.. 3. marts 1939 Bestyrelsen vil søge at få oprettet legeplads med sandkasse og vipper og vil evt.

Læs mere

Nummer 4 - juli 1999 LÆS OM :

Nummer 4 - juli 1999 LÆS OM : Nummer 4 - juli 1999 LÆS OM : Tid, havebrug, Tennis, Cykelløb, Lejrskole, Dansk - Amerikansk, Tilbageblik, Ældreråd, Plantedag, Tidens Landevej, Pilelabyrinter, Løvspringstur, Nye ældreboliger, Besøg hos

Læs mere

Nyt fra Stenløse Sogns Lokalhistoriske Forening og Arkiv

Nyt fra Stenløse Sogns Lokalhistoriske Forening og Arkiv Nyt fra Stenløse Sogns Lokalhistoriske Forening og Arkiv Marts 1999 Løssalgspris: 25 kr. Henvendelse: Lokalhistorisk Arkiv, adr. Skt. Klemensskolen, Dahlsvej 1, 5260 Odense S 66 15 01 81 Foreningen: Formand:

Læs mere

Landbrugskrise og arbejdsløshed

Landbrugskrise og arbejdsløshed 1 9 2 6 Landbrugskrise og arbejdsløshed 1 9 3 5 Salling Banks personale i slutningen af 1920 erne. Omkring pulten står fra venstre kasserer P.H. Schou, Bernhard Holst, Henry Jensen, Søren Nielsen, Carl

Læs mere

Mappe Side Beskrivelse A01 21, Maleriet, historie om lærer Vejbjerg 1926. A01 28 Provinsbørn på skolerejse til København. A01 32 E.

Mappe Side Beskrivelse A01 21, Maleriet, historie om lærer Vejbjerg 1926. A01 28 Provinsbørn på skolerejse til København. A01 32 E. A01 21, Maleriet, historie om lærer Vejbjerg 1926. A01 28 Provinsbørn på skolerejse til København. A01 32 E. Jespersen skrev om Middelalderens riddere. A01 32 Venstres margarinelov og vestjydsk beundring.

Læs mere

J Jul i Frederikssund

J Jul i Frederikssund J i Frederikssund JUL I FREDERIKSSUND JUL I FREDERIKSSUND Glædelig j og godt nytår www.danskebank.dk Se Se vores flotte Sand afdeling Med mange spændende nyheder Med mange spændende nyheder Se Se vores

Læs mere

STJÆR AVIS. Det Stjææer!! Fra den sydligste udkant til lige i Midten. Nr. 11 3. årgang december 2004 - januar og februar 2005 INDHOLD

STJÆR AVIS. Det Stjææer!! Fra den sydligste udkant til lige i Midten. Nr. 11 3. årgang december 2004 - januar og februar 2005 INDHOLD STJÆR AVIS Nr. 11 3. årgang december 2004 - januar og februar 2005 Det Stjææer!! INDHOLD s.2 Udlejning af forsamlingshus mm. s.3 Indbydelser til julestue og julebanko s.4 Mediegruppe, Stjær Avis søger

Læs mere

Laurbjerg vandværk En beretning om udviklingen i lokalsamfundets vandforsyning I anledning af Vandværket 100 års jubilæum 1.

Laurbjerg vandværk En beretning om udviklingen i lokalsamfundets vandforsyning I anledning af Vandværket 100 års jubilæum 1. Laurbjerg vandværk En beretning om udviklingen i lokalsamfundets vandforsyning I anledning af Vandværket 100 års jubilæum 1. august 2007 Billedmateriale JMJ 1 Laurbjerg vandværk 14. maj 2007 (Forside)

Læs mere

Kristian Grøntveds dagbøger 22. juli 1932 til 16. august 1933. (bog nr. 52)

Kristian Grøntveds dagbøger 22. juli 1932 til 16. august 1933. (bog nr. 52) 1 Kristian Grøntveds dagbøger 22. juli 1932 til 16. august 1933. (bog nr. 52) Torsdag den 22. juli 1932, Otto kørte mælk Vi kørte resten af baaehøet, 12 læs hjem på de 4 raner i vestre ende af laden, der

Læs mere

Nyd de fire årstider. forår - sommer - efterår - vinter

Nyd de fire årstider. forår - sommer - efterår - vinter Nyd de fire årstider forår - sommer - efterår - vinter BJERRE kommer man ikke uden om INDHOLD Forord Historisk tilbageblik Et tidsbilled af Bjerre Bjerre i dag Bjerre Kredsen Tilbud i Bjerre og omegn Foreninger

Læs mere

Baks kroenike - Året i glimt 1918-1959

Baks kroenike - Året i glimt 1918-1959 Baks kroenike - Året i glimt 1918-1959 Året i hovedpunkter - udpluk af lokalsiden i dagbladetvestkysten 1918. Året 1918: Skomager A.M. Hansens ejendom Storegade nedrevet for at give plads til Viadukten

Læs mere

Vidste du Uddrag af foreningens protokoller

Vidste du Uddrag af foreningens protokoller Vidste du Uddrag af foreningens protokoller Vidste du 1949-2007 Kolonihavernes historie Kolonihave, lille jordstykke, anlagt på kommunal eller statsejet jord for et begrænset åremål. Jordstykkerne blev

Læs mere

Øster Hornum andelsmejeri Skrevet 2006 af Niels Nørgaard Nielsen

Øster Hornum andelsmejeri Skrevet 2006 af Niels Nørgaard Nielsen Øster Hornum andelsmejeri Skrevet 2006 af Niels Nørgaard Nielsen Som så ofte, når man skal skrive om afgørende begivenheder i Øster Hornums historie, kan man tage udgangspunkt i lærer Jens Sørensen Marks

Læs mere

Kristian Grøntveds dagbøger

Kristian Grøntveds dagbøger Kristian Grøntveds dagbøger 18. august 1933 til 3. juli 1934 (bog nr. 53) Uddrag, foretaget af Arne Nielsen Telefon: 98971351 Mail: Arnebjergby@gmail.com Uddrag, foretaget af Arne Nielsen Telefon: 98971351

Læs mere

Høed Før og Nu. Samlet og beskrevet af Flemming Thorsen. Udgave 5. Februar 2014.

Høed Før og Nu. Samlet og beskrevet af Flemming Thorsen. Udgave 5. Februar 2014. 1 Samlet og beskrevet af Flemming Thorsen 2 Kapitel 01: Indholdsfortegnelse. Indhold Kapitel 01: Indholdsfortegnelse.... 2 Kapitel 02: Forord.... 9 Bøger til senere gennemgang:... 11 Initialer og forkortelser...

Læs mere

Silkeborg Lokalhistoriske Arkiv Silkeborg Biblioteks Forlag

Silkeborg Lokalhistoriske Arkiv Silkeborg Biblioteks Forlag 1 2 Silkeborg Lokalhistoriske Arkiv Silkeborg Biblioteks Forlag 3 Forord Silkeborg Kommune er her i 2007 blevet større. Den består nu af de tidligere kommuner: Gjern, Kjellerup, Silkeborg og Them. Derfor

Læs mere