AVISEN år for år i overskrifter: Læst af Thorvald Halkjær og Leif Køhler Jensen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AVISEN år for år i overskrifter: 1876-1979. Læst af Thorvald Halkjær og Leif Køhler Jensen"

Transkript

1 AVISEN år for år i overskrifter: Læst af Thorvald Halkjær og Leif Køhler Jensen Aviserne findes i original papirudgave på Skanderborg Egnsarkiv SD = Skanderborg Social-Demokrat ÅS = Århus Stiftstidende Hvor intet er nævnt: Skanderborg Amtsavis : : Auktion på Stillinggaard. Der bortsælges bl.a. 1 kærneværk, 1 smøræltemaskine, 30 blikspande til landmejeri : Annonce: Sigte- og bagemel fra bageriet på Gram Mølle. Prisen for 8 pd. rugbrød: 56 øre : Sognerådsvalg for Skanderup-Stilling Kommune. 108 afgav deres stemme, hvad der vidnede om stor interesse for de kommunale anliggender : Auktion på Stillinggaard den 1. marts kl. 11½ over 4 fag grundmuret hus til nedbrydelse... Licitation på Rådhuset i Skanderborg over levering af ca tørv til sognets fattige i Skanderup-Stilling : Amtsrådsmøde: Begæring fra Skanderup-Stilling Sogneråd om tilladelse for 60 kr. at erhverve en tæt ved Gram Skole beliggende brønd. Tillodes. Bidrag af kommunekassen til de fattiges kasser: 100 kr. Tillodes : Et hvidt gimmerlam uden mærke og et stykke reb om halsen er d. 23. d.m. bortkommet fra min fåreflok og bedes afleveret til Jens Sørensen, Gram : Embedet som skolelærer i Stilling bliver ledigt. Indtægterne ere opgivne således: 5 tdr. rug, 22 tdr. 4 skpr. Byg, jordlod: 6 tdr. land etc : Ihjelfrossen. Et meget drikfældigt fruentimmer ved navn... fandtes i tirsdags morges frossen ihjel i en vejgrøft på Gram Mark, med en tømt brændevinsflaske ved siden af sig En dreng kan til foråret komme i en god lære. Der fordres gode skolekundskaber, ligesom vedkommende selv må kunne klæde sig i læreårene...

2 : Skanderup-Stilling Spare- og Laanekasse åbner d. 20de februar : Ledigt lærerembede ved Gram Skole og kirkesanger ved Stilling Kirke. Løn: 280 kr. 5 tdr. rug, 20 tdr. byg, fribolig for ugift, 4 favne brænde m.m : Al fiskeri forbydes på det strengeste af undertegnede på J. Jensens, J. Sørensens, G. Jepsens, B. Michelsens og B. Clausens ejendomme i Gram. Andreas Barto Olsen, Stilling : Der oprettes en hesteforsikringsforening for Skanderup-Stilling og Skanderborg Der er fundet et ikke ubetydeligt antal Colorado-biller på Stillinggaard Der er ikke fundet Coloradobiller på Stillinggaard. Derimod er der fundet larver af mariehøns i Gram Taksigelse for julefest til læreren i Gram Valg af bestyrelse for de fattiges kasse i Stilling sogn En enke med et lille barn på 1½ år ønsker en plads straks eller til 1. november, hvor barnet kan medtages. På lønnen ses ikke. Man henvender sig til Rasmus Sørensen på Gram mark pr. Skanderborg Taksigelse. Vi undertegnede finder os foranlediget til at sende vor hjertelige tak til de beboere i Stilling sogn, der have givet os den gode hjælp under min langvarige øjensygdom Dands afholdes søndagen den 15de maj hos væver R. Christensen, Stilling.. Dandsen begynder kl Ud for Mallinggaards teglværk blev en kvinde dræbt af det nordgående iltog Totalafholdsmøde i Stilling skole Uddrag af skattelister for Stilling og Gram Den østre gavl på Stilling kirke skal totalt ombygges Opfordring til at hjælpe en 13-årig dreng, der er kommet slemt til skade på sin plads.

3 Dands afholdes i Dandsesalen i Gram 2den nytårsdag. Dandsen begynder kl. 4 eftermiddag. Entré betales.. Fri musik. Niels Nielsen Salgsannonce fra Lynghøjs Teglværk, Stilling Mark Salg af sandforretning i Gram fripladser for drenge på Realskolen Opførelse af 20 favne mur omkring Stilling kirkegård Extratog fra Stilling til Horsens Artikel om Tropperevuen på Gram Mark Trængsel i toget efter Tropperevuen Brugsforeningen for Stilling og Gram oprettes Fælles udflugt for Stilling og Gram skoler Generalforsamling i Gram-Stilling Brugsforening Debatindlæg om brandsyn Mangler Tvangsauktion på Gram Mølle Mangler Mangler Mangler Mangler Mangler (og 29.4.) Gram-sand til glasfabrikation Mangler Mangler.

4 Mangler okt. Toguheld afværget mellem Skanderborg og Stilling. 25. okt. I går indviedes den nye skole i Stilling. (Sk. Soc. dem) Mangler jan. Nytårsuorden. I Stilling har en halv snes unge mennesker lavet forskellige optøjer bl.a. væltet en mælkevogn. 2. marts. Skatteprocenten i Skanderup-Stilling: 2,7. 1. april. Beboere i Stilling påtænker at anlægge et elektricitetsværk. 18. maj. Skanderup-Stilling Sogns Spare- og Laanekasse holdt i går generalforsamling. 30. maj. I Gram skov afholdes sommerfest på søndag. 7. juni. To unge mennesker lavede voldsomme optøjer på Stilling station Mangler. 28. apr. Jensen Egeberg skriver om mulig ophævelse af sognefællesskabet med Skanderborg by jan. Sangforeningens koncert i Stilling. 2. marts. Stilling Teater opfører Genboerne og Jeppe på Bjerget. 5. marts. Sognerådsmøde. 6. marts. Skanderup-Stilling Sygekasse har afholdt generalforsamling. 7. marts. Skatteprocenten i Skanderup-Stilling: 2,9 %. 10. marts. Bortsalg på Stillinggaard. 21. marts. Sognerådsmøde og Hjælpekasseudvalg.

5 24. marts. Dilettanterne i Stilling. 8. april. Sognerådsmøde. 9. maj. Gram og Omegns Afholdsforening. 15. maj. Sognerådsmøde. 17. juni. Sognerådsmøde. 7. aug. Sognerådet: Stilling Vandværk går fra vindkraft til elektrisk kraft samt andre punkter. 5. okt. Efterårsmøde i Stilling: De Samvirkende Afholdsselskaber. 7. okt. Sognerådet. Istandsættelse af lærerboligen i Gram samt andre punkter. 20. november. Sognerådet. Lærer Jacobsen, Gram, søger dækning af vikarudgifter under militærtjeneste. 24. dec. Stilling menes at kunne få elektrisk strøm 2. juledag. 29. dec. Sognerådet: Prislister samt vedligeholdelse af skolerne jan. Sogneråd: Telefonstænger til sognefoged Baastrup, Gram. m.m. 8. feb. Lærer Sørensen, Stilling, og Social-Demokraten. 22. feb. Skatteligningen. Halvdelen af alle selvangivelser kunne ikke godkendes. 4. marts. Skatteprocenten ned fra 2,8 til 2,7. 9. marts. Ungdomsmøder i Stilling. 20. marts. Sogneråd: Tilskud til bogsamlinger og afholdsforening. m.m. 16. juli. Sommermødet i Gram skov. 29. juli. Vognmand Mikkelsen, Stilling, livsfarligt kvæstet. 12. aug. Sogneråd: Andragende fra Marius Mortensen, Gram, om fritagelse for at være brandfoged og ligsynsmand.

6 20. aug. Skanderborg Boldklub Stilling Boldklub: sept. Efterårsmøde i Afholdsforeningen i Stilling. Sangforeningen Luna fylder 3 år. 7. okt. Lille dreng styrtet ud af toget ved Stilling uden at komme til skade. 23. okt. og 27. okt. Dom i sagen om Gram-Stilling Brugsforening og 11. jan. Dæmningsskred på banen mellem Skanderborg og Stilling. 4. jan. Indvendinger mod besættelsen af lærerinde-embedet i Stilling. 10. jan. Afgørelse vedr. lærerinde-embedet i Stilling. Hanna Sørensen blev ansat. 9. feb. Folketælling i kommunen: Gram 249, Stilling apr. Ungdomsdagen i Stilling. 22. maj. Gram og Omegns Afholdsforening: 8 nye indmeldelser. 12. juli. Ægtyven fra Stilling idømt 20 dages betinget fængsel. 27. juli. Sommermøde i Gram Skov med afholdsbeværtning. 4. aug. Licitation med 10 tilbud om udvidelse af Stilling station. 5. sept. Billigere kul i kommunen. 15. sept. Efterårsmøde for Afholdsforeningen og Husmandsforeningen. 13. okt. Gården Vidtskue på Gram Mark er nedbrændt. 12. dec. Folkeafstemning om salget De Vestindiske Øer jan. Afholdsselskabet Det blå Bånd i Stilling har holdt generalforsamling. 30. jan. Håndværkerforeningen i Stilling havde i søndags faneindvielse.

7 13. marts. Sognerådet: Ansøgninger fra skolerne om violinpenge m.m. 21. marts. Dilettanterne i Stilling har under stort bifald opført Skjoldborgs Mikkel Larsens drenge og Min egen pige. 30. marts. Sognerådet: De beboere i Skanderup-Stilling, som er beskæftiget med strengt legemligt arbejde og væsentligt ernærer sig ved tørkost, kan inden 5. april indgive ansøgning om tillægsbrødkort. 11. april. Stilling mejeri: forsk. byggearbejder. Arbejdet blev overdraget murermester Julius Simonsen: kr. og 70 øre. 24. maj. I Skanderup-Stilling er det beløb, der er bevilget til dyrtidshjælp, forholdsvis ikke en tredjedel af det beløb, som flertallet i Skanderborg byråd forleden bevilgede i samme øjemed. 26. juni. I Stilling Gl. Brugsforening er indsamlet kr. 10. dec. Ved sidste lovbefalede smørbedømmelse var Alhøj med i den bedste tredjedel jan. Sognerådet: Tildeling af kul, vandpumpe ved Gram skole etc. 24. jan. Venstrevælgerforening for Stilling og Gram. (28. jan.). 1. feb. Stilling Teglværk solgt til konsortium ved lrs. Holtet, Skanderborg. 18. feb. Vogterhus nr. 67 ved Stilling opføres. Det blaa Baand opfører Under Hammeren og Kloge Ellen. NB Salen bliver opvarmet. Dans til kl. 1. Også omtalt d. 26. feb. 15. maj. Den nuværende baneoverskæring ved Stilling St. planlægges afløst af en bro. 15. maj. Mange protester mod nedlæggelse af den nuv. baneoverkørsel ved Stilling Station. 28. juni. Skovfest i Gram Skov. 11. juli. Sommermødet i Gram Skov. 18. juli. Skanderup-Stilling kommune: Meddelelse om rabatmærker på mælk. 20. juli. Manden fra Stilling og gårdejeren fra Jeksen. (Retssag).

8 30. juli. Sognerådet: Klage fra læreren i Stilling over manglende vedligeholdelse af skel ved skolelodden. 12. aug. Druknet i Stilling sø. (Begravelse d. 17. aug.). 7. okt. Sognerådet: Tilladelse til opsætning af telefonpæle i Gram. Indbyggertal m.m. 18. okt. (Annoncer): Arbejdsmændenes Fagforening for Stilling=Hørning: Betaling for optagning af roer. Afholdsselskabet: Efterårsmøde i Stilling. 13. dec. (Annonce): Stort bortsalg i Gram. 31. dec. Slagter Juul Rasmussens jumbe kørte løbsk ved Vester Mølle jan. Oversigt over dødsfald på grund af den spanske syge i Skanderborg, Skanderup og Stilling. 31. jan. M. Ustrup har solgt Stilling Afholdshotel til Bertel Petersen og Jens Overgaard, Skanderborg, for kr. 11. feb. Mejeriet Alhøj har fået sølvmedalje for smør, sølvmedalje for 10 % ost og bronzemedalje for 50% ost. 23. apr. Nyt orgel i Stilling Kirke? 4. juni. Karlekammertyv huserer mellem Stilling og Skanderborg. 17. juli. (Ann.). Ejendomskommissionær B. Andersen, Søblink, Stilling. 6. sept. Arbejdsløsheden i Skanderborg, Gl. Ry og Stilling. 15. sept. Nyt vejprojekt mellem Mjesing og Stilling. 9. okt. Læbælternes ophævelse. 25. nov. P. Jensens stuehus på Gram Mark er nedbrændt

9 23. feb. Bilag fra skattebillet: Jeg beder Dem, mine Herrer/I Aar ej kalde mig op/da jeg ellers maa desværre/paa en rejse sige Stop!/Thi Tiden den er kostbar/og Arbejdet ikke let/for Raadet jeg ta r min Hat a / Og leverer her min Billet. 15. marts. Skatte procenten stiger til 2,01 % næste år. 27. april. Annonce: Stilling Handelsplads v. L.J. Pedersen er åbnet. 1. juni. Stilling Telefonabonnentforening holdt generalforsamling på Afholdshotellet. 4. nov. Der er konstateret forskellige uregelmæssigheder i den nedlagte Brugsforening ved Stilling station. 13. og 20. nov. Menighedsrådsvalget i Stilling feb. Ansøgning om at Stilling Holdeplads får status som station. Folketællingen: Stilling 674 indbo. og Gram 351 indbo. 10. feb. Ved besigtigelsen af det planlagte dobbeltspor blev det vedtaget at flytte banelinien og holdepladsen ved Stilling ca. 100 m. 25. feb. Vandstandssænkningen i Solbjerg Sø. 12. marts. Valget i Skanderup-Stilling. 29. april. Afholdshotellet i Stilling solgt til Valdemar Jensen for kr. 31. maj. Murermester Jul. Simonsen nedsætter priserne med 33 %. 17. juni. Møde i Gram Skov. Talere: sognepræsten og højskoleforstander juni. Landsretsdom vedr. Konkursboet efter købmand Petersen, Stilling. 10. aug. Lynnedslag på Stilling Østergaard. 18. aug. Dreng fra Stilling forsvundet. 20. aug. Drengen fra Stilling fundet død i Mjesing Skov. 23. aug. Søvejen skal belægges med rald... og andre punkter fra sognerådet.

10 4. okt. Bølleoptøjer blandt banebørsterne i Stilling. 8. nov. Mejeribestyrer Hansen og gårdejer Grell fra Fruering frifundet i sagen om den fallerede Gram-Stilling Brugsforening marts årig pige druknet i Gram bydam. 7. juni. Drikkelag blandt banearbejderne i Stilling tog overhånd. 19. okt. Det hvide lys i Gram Skanderborg Social=Demokrat: 15. jan. Stilling-Hørning Fagforening holder ekstraordinær generalforsamling. 27. jan. Møde i Stilling Haandværkerforening med emnet: Skal Stilling have gadebelysning? 2. feb. Tømrer Pedersen, Gram har ladet opføre en stor ejendom, der skal indrettes som forsamlingshus. 15. feb. Afholdslogen Det blå bånd opfører Skjoldborgs skuespil Ideale magter i Stilling. 19. feb. Skanderup-Stilling Syge- og Begravelseskasse holder ekstraordinær generalforsamling. 7. marts. Et optrin på Stilling station. 12. marts. Gevinst i Landbrugslotteriet i Kvists Kollektion: kr. på et ½ lod. 21. marts. Ny vej fra Stilling til Adslev-Mjesing. Pris: kr. Der indsamlet kr. ved private midler. 11. april. Fra i går er der oprettet en daglig automobilforbindelse fra Skanderborg over Stilling og Jeksen til Sabro. 1. maj. Fart i byggeriet i Stilling. 4. juli. Sognerådsmøde: Bl.a. Anmodning om nedsættelse af hastigheden gennem Stilling til 15 km i timen. 27. juli. Stilling station i licitation.

11 7. aug. Afholdsbeværtning i Gram. 14. aug. Købmand Holm Andersens remontehest forsøgte at vælte bilen. 29. aug. Forulykket på Solbjerg sø. 4. sept. Stilling-Hørning Fagforening fejrede i lørdags aftes sin 10-årige stiftelsesfest. 11. sept. Stilling Boldklub afholder bal i Gram forsamlingshus d. 15. ds. 18. okt. Arbejdsmændenes Fagforening i Stilling afholdt forleden generalforsamling. 17. nov. Nu er der gadelys i Stilling. Pris: kr. 19. dec. Julens Glæde i Gram har udbetalt 1844 kr. 24. dec. Foredragsvirksomhed i Stilling og Gram maj. Søstrene Hansen i Stilling har solgt deres købmandsbutik til Viggo Nielsen Rothausen, Haderup for foruden varelager. 1. sept. Indvielse af den nye stationsbygning. SD: 13-årig dreng sparket af hest på Stilling Mark. 2. sept. Dobbeltsporet mellem Stilling og Hørning er nu taget i brug. SD: Emil Laursens gård i Gl. Stilling nedbrændt. 7. nov. En dansk-amerikansk soldats hjemkomst. 14. nov. Johan Skjoldborg holdt foredrag for 100 tilhørere i Stilling. 29. nov. Indbyggertallet i Skanderup-Stilling. 18. dec. SD: Ulykke på Lynghøj Teglværk. Arbejdsmand K. Kristensen blev kvæstet af en tipvogn i går Skanderborg Social=Demokrat 5. jan. Juletræsfest i Gram afholdtes d. 29. dec.

12 17. jan. I driftsåret er der på Stilling station solgt billetter. (I Skanderborg ). 28. okt. På Stilling Hotel holder astronom Thorvald Køhl, Odder, foredrag med lysbilleder i morgen. 11. nov. Lærer Jacobsen, Gram, androg om, at sognerådet foranlediger, at forsamlingshuset i Gram kan blive benyttet til skolegymnastikhus. Sagen henlagdes til bedre tider. 27. nov. Vor nye præst Peter Andreas Frølund Blinkenberg skriver. (S.A.). 24. dec. Menighedsrådet i Skanderup-Stilling uddelte i går pund kød til de arbejdsløse og trængende i kommunen. Kødet var købt for penge, der var indkommet ved frivillige bidrag (S.D.). 6. marts. Det blaa Baand opfører Livet på Hegnsgaard på Stilling Hotel. 6. maj. Uddrag af Skanderup-Stilling Kommunes Skatteliste. 8. maj. En ungdomsforening i Gram. 27. juli. Sportskamp mellem Stilling og Skanderborg. 26. juli. Sportsdag i Stilling. (Referat af fodboldkamp m.m.) 23. aug. Ulykken på Stilling station. Far og datter dræbt af gennemkørende eksprestog. 8. sept. Rævestreger i Gram? 22. sept. Billetsalget på Stilling station m.m. 4. aug. Et toguheld afværget af pakmesteren på Stilling station. 9. okt. Automattyverier i Stilling. 8. dec. Mejeriet Alhøj har afholdt generalforsamling (S.D.) 13. jan. Indlæg om løn og leveomkostninger. 7. april. Sognerådet. Aftenskole, brændselstilskud m.m.

13 8. april. Annonce: Harmonika-koncert og bal på Stilling Hotel. 10. juni. Sognerådet. Protest mod skoleforholdene i Gram m.m. 18. aug. Sognerådsmøde. 25. okt. Planteavlsudstilling på Stilling Kro. 28. okt. Banken for Skanderborg & Omegn åbner filial i Stilling. 31. okt. Forfatteren Thisted-Jensen udgiver ny bog jan. Juletræsfester i Gram. (SD). 27. jan. Dilettantkomedie i Stilling. (SD). 3. apr. Skattelisten for (SD). 22. juni. Dømt for løs mund. (SD). 10. juli. Indbrud hos Mads Madsen, Gram. 22. aug. Protestunderskrifter med delvis indlemmelse i Skanderborg. 3. sep. Spektakelmødet i Stilling 14. sep. De gamle i Stilling på udflugt. 17. sep. Fra Gram skrives til os:... Nu er høsten snart forbi... Læserbrev vedr. spiritusdom fra Stilling. (SD). 17. okt. Indlemmelsesspørgsmålet. Skrivelse fra Skanderup-Stilling Sogneråd. (SD). 2. nov. Arbejder-Radioklub i Stilling? (SD). 21. dec. Sagen mod de berusede bilførere fra Gram jan. Juletræ i Gram Forsamlingshus. 17. jan. Præmiekarneval på Stilling Kro (annonce).

14 2. marts. Haandværker- og Handelsudstilling i Stilling. 4. marts og 7.3, 8.3, 9.3, 14.3, 4.5: 100 kr. i bøde + erstatning for trusler mod læreren i Gram. 22. marts. Mejeriet Alhøj for landsretten. 27. marts. Auktion på Anebjerggaard. 12. april. Hylke og Stilling station lukker om natten. 15. april. De Stilling Socialister. 18. dec. Cand. Mag. Jens Clausen: Baierer og Kurhesser i Skanderborgegnen jan. Anekdote: Toget holder i Stilling. 9. jan. Sognerådet: Timelønninger for medlemmer af Arbejdsmandsforbundet: Grundløn: 80 øre i timen. 17. jan. Motortog gik i stå mellem Hørning og Stilling. 3. feb. Mindre ildløs i købmand Berthelsens forretning. 2. apr. Skattelisten for Skanderup-Stilling.- Kåringer i Stilling og Skanderborg Kontrolforening. 27. maj. Sessionen i Stilling og Skanderup sogn. 28. maj og 11. juni. Licitation vedr. Brugsforeningen Alhøj. Overslag: kr. 2. halvår 1930: SD. 2., 3., 4., 5., 7. juli. Socialdemokratisk kredsstævne i Stilling med procession til Gram Skov. 8. juli. Stilling kirke skal restaureres i 3 uger. De gamle i Stilling på udflugt til Juelsminde. 1. sept. Alterkalken i Stilling.

15 8. sept. Stiftelsesfest i DAF Stilling (udførligt ref.). 25. okt. og 20. nov. Vandforsyningsforretning i Stilling. 28. okt. Stilling Fagforening holdt generalforsamling (udførligt ref.). 29. okt. Idrætsforeningen i Stilling har holdt generalforsamling. 30. okt. Kloakspørgsmålet i Stilling. Stilling Haandværkerforening har holdt generalforsamling. 21. nov. Brugsforeningen Alhøj indvier sin nye ejendom. Brugsen har 160 medl. mod 16 i (udførligt ref.). 22. nov. Menighedsrådsvalg i Stilling. 19. dec. Juleindsamlingen i Stilling indbragte 357 kr., som skal fordeles på 29 familier feb. Mergelmøde i Stilling. 19. feb. Licitationen Alhøj 10. marts. Stilling Idrætsforening har afholdt sit første idrætsstævne. 12. marts. Togstandsning mellem Stilling og Hørning. 31. marts. Kloakanlægget i Stilling. 8. juni. Folkedanserstævne i Stilling. 9. juni. To sagn fra Mjesing ( Balleravns-Knolden ). 10. juni. To indbrud i Stilling. 1. juli. Strid om fiskeretten i Solbjerg sø. (Sag mod fisker Henriksen). 28. juli. Købmand Salholt Bertelsen har 25 års jubilæum. 19. sept. Kapløbet til Stilling (et væddemål). Løb fra Skanderborg til Stilling og retur: 33 min. 17. okt. Indbrud i Stilling kirke.

16 23. okt. Fortovet i Stilling. 26. okt. Stilling Haandværker- og Borgerforening. 29. okt. Sognerådet: Stilling Fagforening, Tilladelse til benzintank hos købmand Berthelsen m.m. 26. nov. Krisehjælp til landbruget i kommunen. 4. dec. Rutebil og personbil tørnede sammen i Stilling på grund af glat føre. 15. og 16. dec. Det nye mejeri i Stilling og 3. feb. Brand i Søren Andersens ejendom i Stilling. 25. feb. Har stortyven Oxholm-Hansen været i Stilling? 2. og 4. marts. Pengeskabstyveri i Stilling (Elgaard). 30. marts. Konfirmandliste. 9. maj. Fodbold: Stilling hentede pokalen hjem. 15. juni. Ung mand fra Galten druknet i Stilling sø. 12. juli. Sportsfest i Stilling. 15. juli. Undermejeristerne på Alhøj bestjålet. 28. juli. Sognerådet: Ansøgning om at sportspladsen anlægges som nødhjælpsarbejde. 30. juli. Udvidelse af Stilling kirkegård. 15. aug. Mindre toguheld på Stilling station. 18. aug. Skatten i Soelbjerg sø. 23. aug. Hvor skatkistens lås blev fundet (interview med Henrik Løve). 25. aug. Sognerådet: Ansøgning om traktørsted ved Stilling sø. Ansøgning om hvidtning af de nederste ruder på Stilling skole. m.m.

17 26. aug. Er der svenske guldpenge i kisten i Stilling sø? 27. aug. og 15. okt. Det nye stadion i Stilling. 17. sept. L.S. i Skanderup-Stilling. 26. sept. Jernbanestationerne på Skanderborg-egnen: statistik. 27. sept. Jagtforening for Skanderup-Stilling. 27. okt. Pengeskabskup hos købmand Saltholt Berthelsen i Stilling. 29. okt. Stilling Haandværker- og Borgerforening. Referat fra generalforsamling. 10. nov. Sognerådet: Aftenskole, gadebelysning m.m. 17. nov. Valgresultater fra Skanderborg-kredsen. 5. dec. Da politibetjent kørte galt ved Stilling jan. Sognerådet: Problemer i hjælpekassen. 26. jan. Gårdejerske i Stilling udsat for bedrageri. 25. feb. Gram-Stilling Venstrevælgerforening. 9. marts. Kommunevalg: Kandidatlister. 13. marts. Valgresultatet fra kommunevalget. Stilling Vandværk har holdt generalforsamling. 30. marts. Dilettant i Stilling: Krage søger mage. 4. apr. Sognerådet: Medlemmer af div. Udvalg. 5. apr. Navne på konfirmander. 20. april. En boelsmand på Gram Mark blev i går aftes anholdt af politiet for overfald på sin nabo. 31. april. Pengeskabstyveri i Stilling hos Banken for Skanderborg og Omegn. Udbytte: 40 kr.

18 12. juni mennesker til indvielse af Stilling Idrætspark. 24. juni. Udflugt for de gamle i Stilling. Turen gik til Ejer Bavnehøj i 25 biler. 17. juli. (Annonce): Sportsfest på Stilling ny Stadion: Fodbold, ringridning, stafetløb for drenge, trebensløb for voksne, bal, præmieuddeling. 29. juli. Ny hustype af jernbeton opføres i Stilling af murermester Knud Andersen. 11. aug. Fodbold i Stilling med 13 mand på hvert hold. 28. sept. Sognerådet: Om snefogeder, Stilling Fagforening m.m. 16. okt. Gram-Stilling Husmandsforening: planteavlsudstilling. 19. okt. Sognerådet: Overportør Willumsen forlader sognerådet, da han er udnævnt til stationsforstander i Uggelhuse. 21. okt. Stilling Haandværker- og Borgerforening henstiller til mejeriet at indføre langtidspasteurisering af mælken jan. Spiritusbevillingen til Stilling kro. (Læserbrev). 15. feb. Omkring Stilling Afholdshotel (Larsen-Ledet). 23. feb. Borgermødet i Stilling. 26. feb. og 1. marts. Stilling Haandværker- og Borgerforening har 25 års jubilæum: Foreningens historie i korte træk. 12. marts. Skanderup-Stilling Sygekasse. Generalforsamling. 5. april. Konfirmander. 12. april. Dansk Arbejde holdt møde i Stilling. 24. april og 8. maj. Forældreråd i Stilling. 26. april. FDF Århus besøger Stilling. 3. maj. Brugsen har 35 års jubilæum. 21. juni og 25. juni. Stor idrætsfest i Stilling.

19 2. halvår 1934: S.D. 4. juli. Skanderup-Stilling Selskabelige Forening holder stiftelsesfest. 13. juli. Stilling Haandværker- og Borgerforening holder sommerfest og ringridning (annonce). 31. aug. og 3. Sept. SFC ctr. Stilling på banen ved Stilling Østergaard: sept. DAF Stilling holdt stiftelsesfest på hotellet. 1. okt. Gram-Stilling Husmandsforening har afholdt udstilling med præmier på Stilling Hotel. 4. okt. Oversigt over arbejdslønnen i Skanderup-Stilling Kommune. 22. okt. Arbejdsmændenes Fagforening i Stilling har holdt generalforsamling. (Fremgang til medl. tal 124). 23. okt. Skanderborg Byråd og Skanderup-Stilling Sogneråd har drøftet indlemmelse. 19. nov. og 23. Nov. Dilettant: Bolettes Brudefærd på Stilling Kro. 24. nov. Kampvalg i Stilling Sogn jan. Trine Nielsens sag mod sognerådet. 10. jan. Indlemmelse af Squet Mølle. 11. jan. Det transportable cykelstativ opfundet af barber Pedersen, Stilling. 7. feb. Den ny bankfilial i Stilling. 11. feb mere i skat i Skanderup-Stilling. 22. marts. Generalforsamling i Stilling Vandværk. 23. marts. A.C. Guldmann fra Taulov ansat som stationsforstander ved Stilling station. Dilettant: Vækkeuret og Et besøg på Møllegaarden blev opført på Stilling Hotel. 30. marts. Overfaldet i Gram.

20 6. april. Landvinding ved Solbjerg sø: 300 tdr. land/1,5 m vandstand/ kr. 4. maj. Stilling Teglværk solgt til Ankjær Fischer, Gjern Teglværk. 11. maj. Fællesskolen for Gram Stilling. 20. maj. Stilling Idrætsplads overladt til kvinderne i sommermånederne. 28. maj. Generalforsamling på Mejeriet Alhøj. 4. juni. Stenalderredskaber fra Stilling. 11. juni. Tyveri på Stilling mejeri. 12. juni. Sportsfesten i Stilling. 13. juni. Trine Nielsen vandt sagen over sognerådet. 19. juni. Generalforsamling i Alhøj Brugsforening. 25. juni. Om Skanderborg udflugtstog. Læserbrev fra 63 deltagere fra Stilling. 28. juni. Det farlige vejkryds i Stilling. 16. juli. Større opgør i sognerådet (udførligt referat). 23. juli og 5. aug. Stilling missionshus indvies d. 4. aug. Pris: kr. heraf kr. ved frivillige bidrag. 27. juli. Ekstraordinær generalforsamling i Stilling Idrætsforening. Ordinær generalforsamling i Alhøj-Virring Foderstof Forening. 8. aug. Den ny kirkegård i Stilling. 14. aug. Mejeriet Alhøj: Stemmeafgivning. 30. aug. og 16. sept. Strid mellem sognerådet og lægerne. 3. sept. Stilling Vandværk: Ny vandledning. 1. okt. Sognerådet: ekstra møde (udførligt ref.). Sygeplejen i Skanderup- Stilling. 7. okt. Den lokale jernbanetrafik.

21 14. okt. Planteavlsudstilling i Stilling. 6. dec. Generalforsamling i Skanderup-Stilling Jagtforening. 9. dec. Huskorset i Stilling. 16. dec. Generalforsamling i Alhøj Brugsforening jan. Danmarks yngste kommis er den 16 årige P. Haahr Jensen i Stilling Brugsforening. 11. feb. Sognerådet drøfter udvidelse af Gram Skole eller en fællesskole for Gram og Stilling. 19. marts. Sognefoged P. Baastrup, Gram ønsker at fratræde. Fritz Bloch er indstillet som nr. 1 til stillingen. 19. marts. Fællesskoleplanerne for Gram og Stilling er helt opgivet. 16. april. Sognerådet behandlede skatteklager, hvilket er det normale antal. 15. maj. Gram Skole skal udvides for kr. 19. maj. Sænkningen af Solbjerg Sø skal være færdig d. 1. juli maj. Hos Svend Kristensen kom en gæsling med 4 ben til verden. Den levede et par timer. 16. juni. Sognerådet. Det vedtoges at yde 1 kr. i tilskud til hver alders- og invaliderentenyder, der deltager i den årlige udflugt. 26. juni. I år går udflugten for de gamle til Den gamle By og Moesgaard. 18. juli. Ernst Sørensen, Stilling er udtaget til at deltage i skak-olympiaden i München. 15. aug. I Solbjerg Sø er fanget en brasen på 65 cm. Den vejede 5,3 kg. 20. aug. Alle veje i Stilling bliver nu asfalteret. 20. okt. Sognerådet: Kloakering i Gram i nær fremtid.

22 feb. Skanderup-Stilling kommune har sammen med sygekassen ansat 2 kommune-sygeplejersker. 10. feb. Kæmnerkontoret udbetaler af kornpuljen kr. til 177 ejendomme. 27. marts. Kommuneskattelisten er fremlagt til eftersyn på Stilling Hotel. 14. juli. Håndværker- og Borgerforeningen arrangerer asfaltbal foran hotellet. 12. aug. Grdr. Karl Jensens rug gav 22 fold. 4. dec. Der opsættes to færdselsheller ved Korsvejen i Stilling. 18. dec. De omtalte heller er påkørt og delvis ødelagt Køreplaner for rutebiler: 6 afgange daglig hver vej mod Århus og Horsens. 3 afgange mod Skanderborg og Randers. 15. jan. Politisk møde på Stilling Kro. 19. jan. Stilling Idrætsforening har holdt generalforsamling. 29. jan. 575 hundetegn i kommunen... og andet fra sognerådet. 4. og 21. feb. Nyt orgel i Stilling Kirke. Pris: kr. 4. april. De største skatteydere i kommunen. 22. april. Toiletforholdene ved skolerne... og andet fra sognerådet. 28. april. Forældrerådet i Stilling opløses. 3. maj. Lærer F.R. Jacobsen i Gram har 25 års jubilæum. 17. maj. Sognerådsmøde: Flere sager fra Gram. 28. maj. Mejeriet Alhøj: Tre nyvalg til bestyrelsen. 9. juni. Fhv. sognefoged P. Baastrup, Gram, fylder 80 år. 22. juni. Fire skoleordnings-forslag i Skanderup-Stilling. (s.3).

23 27. juli. Jens Andersen og hustru, Søblink vender hjem til Stilling efter 5 år i USA. 28. juli. Sognerådet: Møde om losseplads i Stilling m.m. 1. aug. Brøndborer Nielsen, Gram, har fundet vand i en dybde af 63 m. 8. aug. Vellykket sommerfest i Stilling. 13. sept. Arbejdet med nedlæggelse af fliser på Stillings fortove er begyndt. 14. sept. Gevinst på kr. i Landbrugslotteriet er faldet i Stilling. 15. sept. Snekastningsdebat i sognerådet. Betaling for snekastning: 9 kr. pr. dag. 11. okt. Arne Hegelund, Stilling Østergaard, er udnævnt til sognefoged og lægdsmand. 13. okt. Viggo Nielsen har optaget fabrikation af sneskærme i overensstemmelse med de nye lovbestemmelser. 21. okt. Annonce: Løsøreauktion i Gram efter begæring af Peder Christensens enke jan. Udsprungne violer er plukket på Stilling Østergaard. 3. feb. Sag om alfonseri og bedrageri i Stilling. 17. feb. Mejeriet Alhøj har holdt licitation over mælkeruter. 28. feb. Kontingentforhøjelse på 6 pct. i Skanderup-Stilling Sygekasse. 9. marts. Udstilling i Stilling. Overskuddet går til en badeanstalt ved søen. 10. marts. Hørning. Ulovligt fiskeri på Stilling sø. 10. maj. Annonce: Skanderup-Stilling Kommune: Vakcination på skolerne. 23. juni. Annonce: Brødrene Basse, Stilling Cementvarefabrik. 13. juli. 200 deltog i udflugt for de ældre i kommunen. 6. okt. Kommunen: Sukkerkort uddeles.

24 23. nov. Skanderup-Stilling Jagtforening har holdt generalforsamling : feb. Skolebørnene fra Gram har indsamlet 52 kr. til Finland. 14. feb. Ved 10½ tiden skete der en ulykke ved træfældning ved den sydlige del af Stilling sø. Da vejen var ufremkommelig, måtte ambulancerne køre over isen på søen til Stilling by. Den tilskadekomne havde fået det ene ben kvæstet. 15. feb. I dag kører der en vandvogn rundt i Stilling, da en del af vandrørene i byen er frosne. 15. juli. Jeksen-Stilling Kvægavlsforening har købt en 10 mdr. gammel tyr for 1250 kr. plus 1200 kr. på vilkår. 22. juli. Indvielse af svømmeanstalten ved Stilling sø. 25. juli. Idrætsforeningens klubhus har været udsat for forskellig overlast. 10. sept. I søndags var der ca. 200 deltagere til fællessangstævnet i Stilling. 28. dec. Der var glas i jernaldergraven feb. Personer, der ønsker at komme i betragtning ved uddeling af røget flæsk, må indgive udførlig ansøgning senest d. 20. ds. til kæmnerkontoret. 10. marts. Sygeplejerske frk. Hertha Hjort har i det forløbne år aflagt 2224 besøg hos patienter. Skanderup-Stilling Sygekasse holdt generalforsamling. 12. marts. Gram-Stilling Husmandsforening har holdt generalforsamling. 7. april. Stilling Vandværk har holdt generalforsamling. 5. maj. Mejeriet Alhøj har holdt generalforsamling. 14. maj. Der ønskes ikke mælkeordning for Stilling. Uenighed om kødkontrollen i Skanderup-Stilling. 17. juli. Stilling Idrætsforening har holdt generalforsamling.

25 30. aug. Afskedsfest for Søren Posten. 5. sept. 16 års pige i Stilling død af børnelammelse. 8. sept. Høstfest i Gram for 125 deltagere. 10. sept. Der deltog ca. 125 i Algangen i Stilling. 30. okt kr. til arbejde i vinter bl.a. regulering af Gram-Fruering vejen. 6. nov. Dreng i Stilling fik begge lårben brækket. Ild opdaget i tide på Lynghøj Teglværk. 11. nov kr. til udvidelse af Stilling Sportsplads m.m. fra sognerådet jan. Skolesagen i Stilling. 4. feb. Skanderup-Stilling sogneråd i 100 år. 9. feb. Tårn på Stilling Kirke m.m. fra Stilling. 16. april. To skolespørgsmål i Skanderup-Stilling. 24. april. Alderdomshjemmet i Skanderup-Stilling. 30. april. Stilling Haandværker- og Borgerforening har afholdt generalforsamling. 2. maj. Stiling SB: 2-2 (referat). 11. maj. Lille skovbrand ved Stilling (Gram). 19. maj. Skanderup-Stilling får ikke alderdomshjem. 11. juni. Lærere i Stilling i strid om nøgle til vaskehus. 12. aug. Mægtigt brag i Stilling. Skorstenen på det nedlagte Stilling Teglværk blev fjernet med sprængstof. 4. nov. Toguheld ved Stilling. 12. dec. Rationeringskort for januar kvartal uddeles (annonce fra kæmnerkontoret).

26 jan. Annonce fra kæmnerkontoret om tildeling af udenlandsk brændsel. 14. jan. Præcisering af annoncen fra d. 12. jan. 20. jan. Kreaturhandler V. Juul Rasmussen har solgt sin produktforretning til fhv. Teglværksejer A. Fischer. 23. jan. Stilling Idrætsforening har holdt generalforsamling. 3. apr. Ny formand for vandværket i Stilling. 19. april. Ildebrand hos slagter Steffensen. 29. april. Kandidatliste til sognerådsvalget. 30. april. Stilling og Omegns Borgerforening har holdt generalforsamling. 8. juni. Sognerådet har holdt konstituerende møde. 8. juli. Gram blev bombet i aftes. 11. juli. Udflugt fra Gram Skole til Moesgaard med 17 hestevogne. 12. aug. Brandballon ved Stilling. 23. okt. 61-årig druknet i Stilling Sø. 28. dec. Lille brand hos Borum Petersens Møbelfabrik jan. Bevilling til Stilling Kro til Sofie Dam, Hammel. 11. marts. Luftværnsforening i Stilling. 15. marts. Stilling Aldersrenteforening har holdt generalforsamling. 13. maj. Dom vedr. en søvnig karl fra Stilling. 1. juni. Politibetjent dødeligt såret ved parade i Stilling. 6. juni. Grundlovsfesten i Stilling. 31. juli. Stilling-slagter anholdt i Århus.

27 14. aug. Afværget drukneulykke i Stilling sø. 6. okt. Stilling-vagten afslørede tyven. 9. okt. Stort bål i Stilling. 12. okt. Sognerådet: Takster for snekastning, opførelse af gigtsanatorium. 17. okt. Stilling og Omegns Borgerforening: Udbedring af bassinet ved Stilling sø. Citat: Tiden er ikke til fester. 3. nov. Da det brændte i Illerup skov etc. Historisk rids af Chr. Heilskov. 11. nov. Stilling Frivillige Vagtværn har holdt møde i overværelse af 125 borgere. 12. nov. Skanderup-Stilling sagde nej til at afgive en del af Squet Mølles areal. 15. dec. Grise-snyderiet i Gram. 16. dec. Brugsforeningen Alhøj har holdt generalforsamling. Dividende: 5 %. 19. dec. Sognerådsmøde om bl.a. tørvesagen fra Vrold jan. På Stilling Hotel vises lørdag aften den danske seksualfilm Vi skal have et barn. Filmen er forbudt for børn. 29. jan. Samtlige skoler i Skanderup-Stilling Kommune er lukket indtil videre på grund af brændselsmangel. 1. marts. Ligningsprocenten i Skanderup-Stilling kommune falder fra 4 til 3, marts. Skanderup-Stilling Sygekasse har 1806 medlemmer. Regnskabet balancerer med kr. Formandens løn er 35 øre pr. medlem. 17. marts. Vagtværnet i Stilling. 26. marts. Banenæstformand Karl Sejr fra Stilling skudt ved Hasselager. 17. maj. 960 flygtninge i Skanderborgs område. 1.juni. Politibetjent dødeligt såret ved parade i Stilling.

28 6. juni. Skanderup-Stilling kommune: Tildeling af tørv og træ. Grundlovsfesten i Stilling. 31. juli. Stilling-slagter anholdt i Århus. 24. april. Stilling Vandværk: Hver husstand skal betale en fast årlig afgift på 2 kr., og desuden skal der betales ekstra for WC, brusebad og badekar. 16. maj. Møde om forsamlingshuset i Gram. 27. aug. Uddeling af rationeringskort. (annonce). 19. sept. Hedeselskabet ønsker at regulere og sænke åløbet i Illerup Å. Omkostningerne beløber sig til kr. 2. okt. Indkøbskort til levertranpræparatet Vitaminol udleveres til børn under 15 år samt efter ansøgning til gravide kvinder. Sognerådet. 12. okt. Gram-Stilling Husmandsforening har holdt planteavlsudstilling på hotellet i Stilling. Konsulent Sørensen, Horsens, viste filmen En dag med en husmand. Der var præmieuddeling for bl.a. jordbrug, havebrug, konserves. 15. nov. Prisen for tørv: 18,40 kr. pr stk. 31. dec. På Stilling Posthus blev der solgt julemærker. (I Skanderborg: ) : jan. Der er sket et voldsomt brud på en kloakledning i 9 m dybde under baneterrænet i Stilling. Før Stilling fik sit vandtårn, fik byen vand fra den anden side af banelinien i denne rørledning. 15. jan. Kloakbesværet i Stilling. Den omtalte kloakledning har aldrig været benyttet af vandværket. 17. jan. Lille brand hos vognmand Jens Carl Jensen. 5. feb. Skanderup-Stilling Kommune. Tildeling af træ. 1. marts. Kommunisterne i Skanderup-Stilling. 5. marts. Sang om sognerådsvalget. 7. marts. Opstillingslister til kommunalvalg. 12. marts. Ko på sporet. Lyntoget måtte snegle.

29 1. apr. Lørdag aften var der indbrud i Stilling Skole. Der blev bl.a. stjålet sølvtøj og 3 sæt tøj så godt som nyt. 20. juni. Ejeren af Gram forsamlingshus fik anbefaling på et andragende om at drive afholdsrestauration. 6. juli. Alvorlig ulykke ved Kjærsholm. 15. juli. Sportsugen i Stilling. 19. juli. Black Petersen ny formand i Stilling Idrætsforening. 2. okt. Gram-Stilling Husmandsforening har holdt planteavlsudstilling. 3. okt. Husmoderafløsningen udvides til nu også at omfatte Stilling og Vrold. 14. okt. Sognerådet: Omrejsende forlystelser, tivolier og lignende er uønskede i kommunen. 27. nov. I går ved tiden blev vejmand Karl Petersen og vejarbejdsmand Aksel Jochumsen ramt at en personbil med nummeret Y 6061 ved Stilling Østergaard. Karl Petersen fik det ene ben brækket, og Jochumsen fik begge ben kvæstet. De blev i Falcks ambulance kørt til Skanderborg Sygehus marts. Vandsagen fra Gram. 24. marts. Uddeling af rationeringskort. Kortene udleveres kun til voksne. 16. maj. Sognerådsmøde. 18. aug. En 10 års pige fra Viby var så uheldig at trille ned ad skrænten fra Stadion til Stilling Sø. Hun slog hovedet mod en sten og pådrog sig en mindre hjernerystelse. 28. aug.. Banenæstformand fra Stilling sigtet for pengeafpresning på kr. 1. sept. Fodbold: SB-SIF: dec. Der planlægges et fryseanlæg med 125 bokse ved Mejeriet Alhøj januar. Dræsine kører ind i holdende godstog ved Edelsborg. 40 årig banearbejder fra Stilling dræbt. 3 alvorligt kvæstet. 16. feb. Møde i Skanderup-Stilling sogneråd. (286 til torskegilde). 1. maj. 110 kyllinger stjålet i Gram.

30 3. maj. Alhøj får fryseanlæg (også til private). 5. maj. Ansøgning om petroleum afleveres til kæmnerkontoret inden d. 12. ds. 12. juni. Får Gram en regnkanon? 9. aug. Arbejdsmand Valdemar Anthonsen overlevede efter at være blevet ramt af et lyn. 14. okt. Møde i sognerådet. (Konditorbevilling m.m. til Gram). 16. dec. 8 års dreng kvæstet på Vestervej jan. Tyven fra Stilling fanget. 28. feb. Stilling rystet af en skypumpe. 4. maj. 2 Stilling-tyve anholdt. 19. juli. Skanderup-Stilling kommune: Uddeling af træ og brændselskort. 10. nov. Skanderup-Stilling låner kr. 9. dec. Stilling menighedsråd feb. Gram-Stilling Venstrevælger Forening. Sognerådsvalget i Skanderup-Stilling. 10. marts. Valg til sogneråd. 15. marts. Det ny sogneråd i Skanderup-Stilling. 18. marts. De personlige stemmer i Skanderup-Stilling. 8. maj. Indre Missions Samfund holdt møde i går i Stilling Missionshus. 30. aug. To unge mennesker tømte fiskerens bundgarn. 18. sept kiggede på traktor på Mallinggaard. 23. sept. Skanderup-Stilling Kommunes Vandværk. 13. okt. Gram-Stilling Husmandsforening har afholdt planteavlsudstilling på Stilling Hotel med bedømmelse af de udstillede produkter. 24. okt. Skanderup-Stilling sogneråd holdt møde. Dagsorden og beslutninger.

31 13. dec. Brugsforeningen Alhøj har holdt generalforsamling. Årsomsætning: kr : jan. Ung mand kom til skade ved nytårsskydning i Stilling. 3. jan. 4 H eleverne fik bankbog. 5. jan. I Stilling missionshus afholdes julefest. 27. jan. Klager over ny vejbelægning på hovedvejen gennem Stilling. 5. feb. Gartner Mæhlisens hus vædret af personbil. 5. marts. Werner Stück fra Stilling såret i Korea. 19. marts. Stationsvejen i Stilling istandsættes. 28. marts. Forf. Johannes Therkelsen, Hørning, død 74 år gammel. 24. apr. Hestehaletyv på spil i Gram. 21. maj. Missionsmøde i Stilling i går. 22. juni. 17 deltog i kvægbedømmelse i Gram. Alderdomshjemmet ved Ladegårdsbakken vil koste kr. 13. juli. Udflugten for de gamle i Skanderup-Stilling. 2. aug. Stilling Idrætsforening har holdt generalforsamling. 29. sept. Tragisk ulykke i grusgrav ved Vitved. 12. okt. Stilling og Omegns Foredragsforening: Pygmalion. 6. nov. Tvungen fortovsrydning af fortovene i Stilling kommer i politivedtægten. 9. nov. Banken for Skanderborg og Omegn flytter til nyt lokale hos boghandler Villumsen jan. Den forsvundne Vejlepige fundet i Stilling. 15. feb. Stilling Husmandsforening arrangerer 5 dages kursus i Stilling. 31. marts. Kæmnerkontoret udvides.

32 9. juli. Skytter fra Stilling vandt skydekonkurrencen. 21. juli. Kongeligt besøg i Illerup Aadal. 11. sept. Kransen hejst over det nye alderdomshjem. Møde i sognerådet. 4. okt. Dom i sag mellem inspektør Mæhlisen og autoforhandler Purup. 9. okt. Sognerådsmøde med mange punkter. 12. nov. Licitation over huse på Ladegårdsbakken og i Stilling. 17. nov. Ildebrand i Stilling Manufakturforretning. 20. nov. Lang dagsorden i sognerådet: Skoleforhold og opsætning af 2 lygtepæle på Gramvej m.m. 10. dec. Dømt for en halv snes tyverier i Stilling. 18. dec. Deputation fra Gram om skolebyggeriet. Skatteudskrivningen øges med ,- 22. dec. Fiskerimøde i Solbjerg jan. Skanderup-Stillings overslag godkendt. 16. jan. Carl Aage Lykke-Møller og Karen Johanna Mortensen ansat ved Stilling Skole fra 1. feb. 2. feb. Bevidstløs motorcyklist fundet mellem Jexen og Stilling. 9. feb. Generalforsamling i Gram-Stilling Husmandsforening. 12. marts. Sognerådsmøde i går. Ansøgning om nye skolebøger til Stilling Skole. m.m. 16. marts. Stilling Kirke restaureres. 7. april. Afdækkes kalkmalerier i Stilling Kirke? 9. april. Sognerådsmøde: Købmand Richard Rasmussen indstilles som nr. 1 til embedet som sognefoged. 28. april. Ønske om at aftentogene standser i Stilling. 4. maj. Hyldest efter 40 års lærergerning i Gram. 7. maj. Hvælvingerne i Stilling Kirke truer med at styrte ned.

33 15. maj. Kommuneingeniør i Skanderup-Stilling. 10. juni. Sportsuge i Stilling med Horsensgarden. 11. juni. Sognerådsmøde: 500 kr. til udgravninger i Illerup Ådal m.m. 13. juni. Præmie på 500 kr. faldet i Stilling. 18. juni. Skanderup-Stillings udflugt for de ældre. 9. juli. Sognerådsmøde: Ny undervisningsplan for Stilling skole. 20. juli. Stilling Borger- og Haandværkerforenings fest i går. 4. aug. Hovedløs rytter over Illerup Ådal. Museumsinsp. H. Andersen om gammel overtro. 13. aug. Stilling Kirke lukket i mindst 1 år. 20. aug. Sessionen: Fra Stilling: 1 til pansertropperne, 1 til forsyningstropperne, 1 til garden og 1 til artilleriet. Sognerådsmøde: Stilling får husnumre og gadenumre. 1. sept. Sag om ejendomshandel i Stilling. 10. sept. Skanderup-Stilling har overskud på kr. Stilling Kirke foreslås istandsat for kr. 11. sept. Vred skatteyder truede med at knuse ruder på kæmnerkontoret. 21. sept. Stilling-Gram Husmandsforening holder høstfest. 3. okt. Indbrudstyve fra Stilling taget på fersk gerning i Norsminde. 9. okt. Gram Borgerforening holder møde. 20. okt. Stilling-Gram Aldersrenteforening har holdt generalforsamling. 200 børnelammelsesmærker blev solgt i Stilling i går. Det var ikke Hakon Mielche, der holdt foredrag i Stilling i går, men Harry Mielche. 22. okt. Skanderup-Stillings nye alderdomshjem. 26. okt. Stilling bil knust ved Truust. 12. nov. Sognerådet: Idrætspladsen skal istandsættes. Indbrud i Hørning, Stilling og Mjesing opklaret. 18. nov. Dilettant: Bonden ved Dige opføres i Stilling.

34 10. dec. Foredrag af pastor Crillesen på Stilling kro jan. Uændret skatteudskrivning i kommunen og mange andre punkter på sognerådsmødet. 15. jan. Uenighed om restaureringsarbejdet ved Stilling Kirke. Et kølehus ved Stilling mejeri hærget af ild. 26. jan. Generalforsamling i Stilling Radioklub. 3. feb. Hakon Mielche-film i Stilling. 11. feb. Retsstatsmanden går imod kaffe i sognerådet. m.m. fra sognerådsmødet. 6. marts. Gadenavnemødet i Stilling (forslag). 30. marts. Minder om gamle dage i Stilling Kirke. 6. april. Faremomentet væk fra Mallinggaardsvinget. 8. april. Skanderup-Stilling sogneråd har konstitueret sig. 8. maj. Mange, mindre sager på sognerådsmødet. 17. maj. Stilling ved Alfarvej. Luftfoto. 10. juni. Boliganvisning ophæves i Skanderup-Stilling kommune, advarselstavler om vanddybden ved badebroen og andre punkter på sognerådsmødet. 2. juli. Generalforsamling i Stilling Idrætsforening. 3. juli. Stilling-borger i verdensberømt luftnummer. 10. juli. Stilling-Gram Husmandsforening: Forskellig anvendelse af høns. 21. juli. Skattejagten i Stilling Sø begyndte i går. 6. aug. Dom i fæstemålssagen fra Stilling. 12. aug. Sidelæns gennem kampestensmur i Stilling. (13. aug. Fotos). 13. aug. Sana Bio viser på mandag: Poppe på sjov og Sønnen. 17. aug. Skanderup-Stilling Radioklub. Ny formand i Stilling Idrætsklub. 19. aug. Medicinsk studine som lærerinde i Stilling. 6. sept. Alvorlig situation efter kæntring på Stilling Sø.

35 7. sept. Stilling Kirke restaureres for kr. 11. sept. Søndagsskole i Stilling. 15. sept. Gaseksplosion hos 70 årige Petra Larsen i Stilling. 17. sept. Vejistandsættelse for kr. i Skanderup-Stilling. 18. sept. Stilling Lhombreklub. 25. sept. I Stilling by og sogn solgtes i går 200 fredsmærker. 7. okt. De 4 H ers udstilling i Gram 14. okt. De sociale goder dyrere i Skanderup-Stilling. Stilling Skytteforening: Faneindvielse. 26. okt. Sognerådet sætter gadenavne op i Stilling. 27. okt. Nyt inventar for kr. i Stilling Kirke. 29. okt. Stilling Håndværker- og Borgerforening: generalforsamling. Kritik af gadeskiltene i Stilling. 11. nov. Generalprøve på Den kloge mand. 13. nov. Litteraturaften i Gram. 18. nov. Sognerådsmøde: Skolepenge til Skanderborg m.m. 19. nov. Dom efter slagsmål på Stilling Kro. 24. nov kr. til Stilling Kirke. 7. dec. Julens Glæde i Stilling udbetaler kr. til 220 sparere. 9. dec. Sognerådsmøde: Takster for kloak og beslutninger om skoleforhold. 15. dec. Stilling-Gram Husmandsforening holder kursus jan. Hjemmeværnsmøde i lærerindens klasselokale på Stilling Skole. 21. jan. SIF: Hvem skal vælge formanden? 28. jan. SIF: Stort arrangement med Alex-Kvartetten d. 5. feb.

36 29. jan. Skanderup-Stilling og Skanderborg Hesteforsikring: Formandsberetning om de sidste 25 år. 2. feb. Borgerforeningen opsætter husnumre, som husejerne skal betale. 10. feb. 12 tons vogn torpederer nyt hus i Stilling. (Tatol). m. foto. 17. feb. Skoleorkester gæster Stilling skole. 19. feb. Stilling Skytteforening: Generalforsamling. 21. feb. Fastelavn i Stilling fejres under nye former. 22. feb. 42 indkaldt til torskegilde. 3. marts. Skoleundersøgelse i Stilling af de ældste elever v. Læge Axelsen. 9. marts. Illerup-fundet udstilles. 10. marts. Brugsuddeler Olesen bliver den nye pantefoged. Søren Olesen søger om at udtræde af sognerådet. 11. marts. Lørdags-Mik på kroen med lokale kræfter. 23. marts. Stilling Kirke tages i brug fra palmesøndag. 24. marts. 800-årige Stilling Kirke har fået moderne indre. 4. april. Stilling Kirke genåbnet efter 2 års restaurering. 21. april. Sognerådet fik et nyt medlem. 30. april. Stilling Vandværk: Mange rørsprængninger i foråret. Alhøj Mejeri: Generalforsamling. 2. maj. En del af Stilling uden vand. 5. maj. Røde Kors samaritterkursus i Gram. 16. maj. Missionsmøde i Stilling. Stilling skoles ældste klasse rejser på 5 dages tur til Bornholm. 20. maj. Sognerådet: Kioskejer Ehrenreich ønsker tilladelse til at sælge varme pølser...etc. 10. juni. Sportsuge i Stilling. 13. juni. Afdansning i Stilling.

37 15. juni. Stilling sø undersøges af amtslægen. Sognerådet: Tilskud til udgravningerne...etc. 5. juli. Sportsfesten i Stilling gav underskud. Præmieskydning i Stilling. 9. juli. Stilling-Gram Husholdningsforening fremviser Vore køkkenredskaber. 18. juli. 12-årig kørt ned ved Gram. 22. juli. Sognerådet: Konditoribevilling til musiker Karl Pedersen...etc. 13. okt. Særundervisning i Skanderup-Stilling? Skanderup-Stilling børnene til TBundersøgelse. 28. okt. 10 års jubilæum i Stilling Skytteforening. 8. dec. Dødelig ulykke på foderstoffen i Stilling. 9. dec. Kvindernes Fredsliga holdt julefest i Stilling : jan. SIF: Generalforsamling. 31. jan. Stilling sø sikker. Isen er sikker helt til Solbjerg. 14. feb. Børnene i Stilling festede søndag aften. 17. feb. Søndagsskolen i Stilling har kuldeferie. 21. feb. Sognerådet: Kun lille stigning i skatteudskrivningen. 3. marts. Poliovaccination i Stilling skole af ca. 80 børn. 10. marts. Eksamen i Stilling og Gram skoler. 17. marts. Aftenskolen i Stilling har i vinterens løb haft 72 elever fordelt på 4 hold. 22. marts. Skanderup-Stilling Sygekasse: Generalforsamling. 20. april. Nyt forsøg på at hæve guldet i Stilling sø. 23. april. 200 børn fik gratis is i Ehrenreichs iskiosk. 25. april. Bil kørte ind i Knud Mæhlisens iskiosk, som blev ødelagt. Der var ingen personskader. 26. april. Stilling-Gram Aldersrenteforening: Generalforsamling.

38 4. maj. Alderdomshjemmet Solgården har fået fjernsyn. 18. maj. Stilling Anlæg bør sættes i stand. 19. maj. Koppevaccination i Skanderup-Stilling. 24. maj. Udelukker håndværkerne i Skanderborg lærlinge fra Skanderup-Stilling? 29. juni. Vand fra Solbjerg sø til Århus? 27. aug. Eet eneste lyn og det slog ned i nærheden af Gram. 5. sept. Forgiftet af syredampe i brønd. 13. sept. Underskud på Skanderup-Stillings driftsregnskab. 19. sept. Jordlovsudvalget køber Tyregården. 18. okt. Mindehøjtidelighed for letmatros Helge Lysdal Sørensen. 1. dec. Sneskærme opsættes. 3. dec. Adventsfest for de ældre i Stilling Missionshus jan. Knallertkører fra Gram mod træ. 17. jan. Sognerådet: kr. mere i skat. Aftenskole i Gram? 26. jan. Utilfredshed med skoleforholdene i Stilling. 21. feb. Jørgen Bitsch-film i Stilling. 4. marts. Rejsebio i Stilling: Den store gavtyv 5. marts. Berusede vagabonder i Stilling. 23. marts. En søndag på Amager i Stilling. 12. april. Rom blev ikke bygget på én dag Stilling skole ej heller! 24. april. Sognerådet: Ingen særundervisning i Gram og andre punkter. 25. april Generalforsamling i mejeriet og Håndværker- og Borgerforeningen. 14. maj. 14 årige Ove Rasmussen begravet. 18. maj. Ild i cykelskur af halm i Stilling.

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1879. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

Aner til Maren Madsen

Aner til Maren Madsen 1. generation 1. Maren Madsen, datter af Gårdmand Mads Christensen og Mette Christensdatter, blev født den 1 Mar. 1851 i Dalbyover Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 13 Mar. 1851 i Hjemmet, døde den

Læs mere

Beretningsprotokol for Randbøldal Idrætsforening fra 1. maj 1927

Beretningsprotokol for Randbøldal Idrætsforening fra 1. maj 1927 Beretningsprotokol for Randbøldal Idrætsforening fra 1. maj 1927 Tegning over boldbanerne i Lille Lihme Fodbold på sportspladsen i Rodal Sæson 1927. Årets 1. fodboldkamp blev spillet i Vandel. Det var

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Aner til Karen Jensen

Aner til Karen Jensen 1. generation 1. Karen Jensen, datter af Husmand Jens Jensen og Kirsten Olesen, blev født den 20 Nov. 1885 i Ø. Tørslev sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 2 Dec. 1885 i Hjemmet, og døde efter 1930.

Læs mere

Oversigt over legater som Civilstyrelsen har givet tilladelse til at nedlægge Marts 2017

Oversigt over legater som Civilstyrelsen har givet tilladelse til at nedlægge Marts 2017 Oversigt over legater som Civilstyrelsen har givet tilladelse til at nedlægge Marts 2017 Legatets 16/28634 Overassistent i Postvæsenet Carl Frederik Marcussens Legat Assens Byråd Nej (1 side) Formålet

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Anders blev født 3 jan 1884 på Langemark i Sæby sogn, Holbæk amt, søn af landarbejder og skomager Hans Sørensen og hustru Karen Marie Jørgensen.

Læs mere

for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015

for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015 Indhold: * Forsamlingshuset: Ekstraordinær generalforsamling * LYNE krocket

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Vand gennem 100 år 1912-2012. Mesing Vandværk

Vand gennem 100 år 1912-2012. Mesing Vandværk Vand gennem 100 år 1912-2012 Mesing Vandværk Mesing vandværks historie gennem 100 år Skrevet af: Egon Andersen Hæftet er udkommet i et oplag på 175 stk. Tryk: A.R.T. Skanderborg 2 Vandværket gennem 100

Læs mere

Transskriberet af Lene Fabritius

Transskriberet af Lene Fabritius Fra 15 de Februar 1886 til 15 de Februar 1887 Lab 1 Zacharias Petersen 04/04 1886 Fisker Janus Petersen F 2 Carl Marinus Trolle 04/04 1886 Fisker August Trolle F 3 Niels Christian Lønstrup 30/04 1886 Fisker

Læs mere

Møllegade 76 Boel 55. Viet den 29. okt Enkemand Laurits (Vester) Jensen. Med pigen. Kirsten Nielsdatter * ca

Møllegade 76 Boel 55. Viet den 29. okt Enkemand Laurits (Vester) Jensen. Med pigen. Kirsten Nielsdatter * ca Møllegade 76 Boel 55 Viet den 24. jan. 1706. Jens Rasmussen * 1679 i Holm Botil Christens * ca. 1677 Deres børn Jens døde feb. 1760. 1. Rasmus Jensen * maj. 1706, gift den 3. nov. 1740 med Ellen Thomasdatter

Læs mere

Grimstrup sogneråd, Oversigt over

Grimstrup sogneråd, Oversigt over Grimstrup sogneråd, Oversigt over sognerådsmedlemmer 1861-1966 Medlemmerne af Sogneforstanderskaberne (fra 1867 Sogneråd) var valgt for 6 år ad gangen. En del af medlemmerne blev valgt blandt de mest bemidlede

Læs mere

Han Herred Bogen - Billedindex - 1999

Han Herred Bogen - Billedindex - 1999 Han Herred Bogen - Billedindex - 1999 INDHOLD ÅRGANG SIDE ART NOTE Adelborg, Ib 1999 118 Foto Adelborg, Jonna 1999 116 Foto Adelborg, Jonna 1999 118 Foto Adelborg, Nadja 1999 110 Foto Adelborg, Nadja 1999

Læs mere

NB! Der er IKKE læst korrektur

NB! Der er IKKE læst korrektur NB! Der er IKKE læst korrektur Rød skrift betyder tvivl om tydningen Røde X er betyder at teksten ikke kunne læses Stavemåden er ensrettet og til dels moderne Adamsen, Christen Død: 4.maj 1890 Beg: 9.maj

Læs mere

Hvem var disse mennesker og hvilken forbindelse har de med Langå købmandsgård?

Hvem var disse mennesker og hvilken forbindelse har de med Langå købmandsgård? Langå Købmandsgård Lidt slægtshistorie om livet i den gamle stråtækte skole, der lå på pladsen inden kirkegårdspladsen, fra tiden sidst i 1700 tallet til livet i købmandsgården med landbrug og korn og

Læs mere

Aner til Anders Peter Andersen

Aner til Anders Peter Andersen 1. generation 1. Anders Peter Andersen, søn af Arbejdsmand Karl Peter Andersson og Karen Marie Larsen, blev født den 29 Jul. 1876 i Gjerning sogn, Houlberg Herred, 1 blev døbt den 30 Jul. 1876 i Hjemmet,

Læs mere

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 Landindpektørboligen. I 1889 startede landinspektør H. P. Jacobsen sin landinspektørvirksomhed

Læs mere

I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter Mortensen.

I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter Mortensen. 15. februar 2014 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter & Peter Mortensen I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter

Læs mere

Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e Aikevej 7 3d 1868

Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e Aikevej 7 3d 1868 Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e 1946 1946 Magnus Kristensen, husmand 1967 Henning Kristensen, maskinarbejder Asta M. Kristensen 1981 Henning Kristensen (2009) Denne ejendom blev oprettet i 1946, da Magnus

Læs mere

Niels Rasmussen Jyde findes Han yder sin tiende til kirken: 1 ørt af hver slags.

Niels Rasmussen Jyde findes Han yder sin tiende til kirken: 1 ørt af hver slags. Niels Rasmussen Jyde findes 1670. Han yder sin tiende til kirken: 1 ørt af hver slags. Møllegade 73 boel nr. 51Gl. boel 30 før 1772 30 Thomas Jebsen findes i 1586 til 1591 I 1612 skylder han sit tiendekorn

Læs mere

Side 1. De tre tønder. historien om Sankt Nicolaus.

Side 1. De tre tønder. historien om Sankt Nicolaus. Side 1 De tre tønder historien om Sankt Nicolaus Side 2 Personer: Nicolaus Side 3 De tre tønder historien om Sankt Nicolaus 1 Nicolaus 4 2 Naboen 6 3 Tre poser guld 8 4 Mere guld 10 5 Gaden er tom 12 6

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Forsamlingshus

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Forsamlingshus Hansen Hans Peder 1908 Formand 1908-01-29 Jepsen Jeppe H 1908 Kasserer Toftnæs Gregersen Karl 1908 Alslev Andersen Thue 1908 Alslev Hansen Lauridsen 1908 Toftnæs Hansen Hans Peder 1908 Formand 1909-02-19

Læs mere

Efterkommere af Karen Marie Jørgensen og Hans Sørensen Afsnit 1. Afsnit 1. Marie, Anton og Hans

Efterkommere af Karen Marie Jørgensen og Hans Sørensen Afsnit 1. Afsnit 1. Marie, Anton og Hans Afsnit 1 Afsnit 1 Marie, Anton og Hans 9 Afsnit 1 10 Karen Marie Jørgensen, født 11. maj 1858 på Tindinge banke i Tjørnelunde, Holbæk amt, datter af husmand Jørgen Madsen (1825-1891) og hustru Juliane

Læs mere

Hodde sogn døde 1777 til 1814. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet.

Hodde sogn døde 1777 til 1814. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet. 1778 d. 25 jan. blev Hans Thomsens ældste søn udi Hessel Thomas Hansen jordet 6 år. 1778 d. 8 feb. blev Hans Christensen af

Læs mere

Enghavegaard, Borup, matrikel 7

Enghavegaard, Borup, matrikel 7 https://www.slaegtogdata.dk/kilder/afskrevne-kilder/praestoeamt/enghavegaard-borup-matr-7 Enghavegaard, Borup, matrikel 7 Præstø amt, Fakse herred, Sønder Dalby sogn - kildeafskrift doneret af Arne Hansen,

Læs mere

FREDAG D. 21/10-11 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk

FREDAG D. 21/10-11 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk FREDAG D. 21/10-11 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk Kom til Skt. Hans aften ved Teglværkssøen i Ådum torsdag den 23. juni Kl. 19.30 er grillen varm, så I kan købe

Læs mere

file:///c/users/claus/documents/_familie/fra%20byskriverens%20computer/byskriveren/byerne/langstrup/jhs1.txt[20-06-2015 00:06:23]

file:///c/users/claus/documents/_familie/fra%20byskriverens%20computer/byskriveren/byerne/langstrup/jhs1.txt[20-06-2015 00:06:23] 01 FEB 2002 Familie Mand: Jens Hansen #1 leveår: 75 Født: 1671 i: Dageløkke Død: 1746 i: Langstrup Begravet 20 APR 1746 i: Asminderød, 75 år ID 1746 i: GM gård no. 13 Far: Hans Nielsen #153 Mor: Karen

Læs mere

Lokalhistorie, cykeltur den 27. maj 2015.

Lokalhistorie, cykeltur den 27. maj 2015. Lokalhistorie, cykeltur den 27. maj 2015. Det Røde Led : Her lå 2 huse, som uden tvivl har tilhørt Julianeholm eller Hevringholm? Smed Michael Pedersen boede i huset længst mod Julianeholm fra 1948 til

Læs mere

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år.

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. 1799 d. 21 mar. Johannes Pedersen. Husmand Peder Johansens søn Husted. 16 år. 1799 d. 14 apr. Niels Peder

Læs mere

BILLEDER FRA DET GAMLE THORSAGER: BYEN

BILLEDER FRA DET GAMLE THORSAGER: BYEN BILLEDER FRA DET GAMLE THORSAGER: BYEN Thorsager bymidte omkring 1905, forsamlingshuet til venstre, bag det præstegården. Til højre Kr. Jacobsens gård. Thorsager hovedgade ca. 1905, købmandsgården til

Læs mere

Efterkommere af Laust Bertelsen Ca efter 1690

Efterkommere af Laust Bertelsen Ca efter 1690 Efterkommere af Laust Bertelsen Ca. 1615 - efter 1690 Efterkommere af Laust Bertelsen 1. Generation 1. Laust Bertelsen 1, 2, 3 blev født cirka 1615 og døde efter 1690. Andre navne for Laust var Laurids

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950

Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950 1 Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950 Lars Ellgaard Sunday, August 18th, 2013 Sognerådsformænd 1/1-1901 31/12-1903 Pedersen, Lauritz Christian SR s Større del Gårdejer 1/1-1904 31/3-1909

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Fra Rolfsted Skole 2008/1 Siden sidst. Lørdag d. 15-9-07 var der tur til Carl Nielsens Barndomshjem i Nr. Søby. Der var mødt ca. 20. Det var spændende at høre om

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

Johanne og Claus Clausen

Johanne og Claus Clausen Johanne og Claus Clausen 9. maj 2013 Denne historie handler om min kone Inger Clausens forældre Johanne og Claus Clausen. Johannes fødsel Johanne blev født den 30. januar 1917 i Skive. Hendes forældre

Læs mere

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Ifølge matriklen i 1664 hørte gården til Jomfruens Egede, fæsteren var Niels Pedersen, gårdens hartkorn angives til 4 td 5 sk. Ifølge Matriklen i 1680 hørte

Læs mere

Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen

Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen 1905 25/9 1905 (fra Svendborg) - Skrevet på Bernhards fødselsdag. - Johan har det bedre. - Detaljeret beskrivelse af Johans tilstand og hans pleje.

Læs mere

Risagervej 2 4a 1878

Risagervej 2 4a 1878 Risagervej Risagervej 1 3f 1858 1858 Niels Johannes Holm Ellen Kirstine Aagaard 1868 Ellen Kirstine Aagaard, enke 1876 Johanne Kathrine Holm, syerske, ugift 1926 Anna Kirstine Holm 1943 Marius Mortensen,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i - 1 - Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i Harboøre Centret Lemvigvej 9A, 7673 Harboøre Lørdag den 9. juni 2012 kl. 14.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning

Læs mere

Referat af generalforsamling onsdag den 20. november 2013 Kl. 19.30 i Falling Forsamlingshus.

Referat af generalforsamling onsdag den 20. november 2013 Kl. 19.30 i Falling Forsamlingshus. Referat af generalforsamling onsdag den 20. november 2013 Kl. 19.30 i Falling Forsamlingshus. Generalforsamling afholdtes jf. dagsorden med 21 fremmødte forbrugere ex. bestyrelsen. 1. Valg af dirigent:

Læs mere

Aner til Agathe Line Hansen

Aner til Agathe Line Hansen 1. generation 1. Agathe Line Hansen, datter af Daglejer Jørgen Hansen og Karen Dorthe Larsen, blev født den 21 Okt. 1870 i Ejby Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 14 Dec. 1870 i Hjemmet, døde den 17 Sep.

Læs mere

Møllegade 62 boel nr. 50 Trolsgaard

Møllegade 62 boel nr. 50 Trolsgaard Møllegade 62 boel nr. 50 Trolsgaard 1612 1625 Klaus Jacobsen. 1610 skylder han noget af sin tiende, man siger at han er aldeles forarmet. I 1617 står han anført med gæld på 3 mark. Viet i Nordborg. Enkemand

Læs mere

Matr.nr. 9-g, 9-h, 9-i - 'V. Egede Mølle' - I landsbyens østre ende

Matr.nr. 9-g, 9-h, 9-i - 'V. Egede Mølle' - I landsbyens østre ende Matr.nr. 9-g, 9-h, 9-i - 'V. Egede Mølle' - I landsbyens østre ende Matr.nr. 9-g, 9-h og 9-i, Vester Egede by og sogn Jordareal 9-g = 690 m 2 9-h = 690 m 2 9-i = 158 m2 Bygninger (1888) Beliggenhed Noter

Læs mere

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold:

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Maj 2014 De gamle skilte på hotellet Afholdshotel fra 1914 til 1970 Indhold: Krocketklubben. Avisindsamling. Støtteforeningen

Læs mere

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES!

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! PROGRAM For dit nærmiljø i 2014 Gundersted Borgerforening Michael, Sanne, Svend Erik, Ulrik og Åse JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! KOM OG VÆR MED! 40 år - men ej fed og færdig! I år er det 40 år siden

Læs mere

Nick, Ninja og Mongoaberne!

Nick, Ninja og Mongoaberne! Nick, Ninja og Mongoaberne! KAP. 1 Opgaven! Nu er de i Mombasa i Kenya. de skal på en skatte jagt, efter den elgamle skat fra de gamle mongoaber, det er mere end 3000 år siden de boede på Kenya. Men Nick

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Fællesmøde Torsdag den 30. januar kl. 14.00 på Hjemmet. Brunhilde Sørensen fortæller om sin flugt som 5-årig fra Østpreussen i 1945. Se Medborgerklubbens annonce.

Læs mere

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1 Side 1 Ark 1 ORTEGNELSE over de Mænd og Kvinder som ere fødte i Tidsrummet fra 15de ebruar 1883 til 15de ebruar 1885 ødsels=dat o orældrenes eller Værgens Aar 1 Mads Jensen Knudsen Søren Chr. Knudsen 16/1

Læs mere

Side 1 af 5. Efterkommere af: Jens Lauridsen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn)

Side 1 af 5. Efterkommere af: Jens Lauridsen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) Side 1 af 5 1st Generationer 1. døde på en ukendt dato. Han giftede sig med Karen Pedersen. Børn af og Karen Pedersen 2. Ane Marie Christensen [Lauridsen] blev født den Maj 22 1879 i S.Lyngvig og døde

Læs mere

Lokalhistorisk Forening/Arkiv for Halvrimmen og omegn. Det Gamle Bibliotek. Medlemsavis 2014. Avis nr. 13

Lokalhistorisk Forening/Arkiv for Halvrimmen og omegn. Det Gamle Bibliotek. Medlemsavis 2014. Avis nr. 13 Lokalhistorisk Forening/Arkiv for Halvrimmen og omegn. Det Gamle Bibliotek. Medlemsavis 2014 Avis nr. 13 Det Gamle Bibliotek, Aalborgvej 43 Halvrimmen 9460 Brovst Mail. dgbhalvrimmen@gmail.com Find os

Læs mere

Referat af Menighedsrådsmøde.

Referat af Menighedsrådsmøde. Referat af Menighedsrådsmøde. Dato: onsdag d. 7 oktober 2015 kl. 19,00 Sted: Konfirmandstuen Vestermarievej 41. 3700 Rønne Afbud: Ingen. Gæster:4 fremmødt. Dagsorden. Pkt. 1. Godkendelse af dagsorden (er

Læs mere

DET SKER I VEDDUM. Aktivitetskalender JANUAR FEBRUAR 2015. Johny V. Johansen 2006: Udsigt fra Hadsundstien. 29. årgang nr. 169

DET SKER I VEDDUM. Aktivitetskalender JANUAR FEBRUAR 2015. Johny V. Johansen 2006: Udsigt fra Hadsundstien. 29. årgang nr. 169 DET SKER I VEDDUM Aktivitetskalender JANUAR FEBRUAR 2015 Johny V. Johansen 2006: Udsigt fra Hadsundstien. 29. årgang nr. 169 Januar 2 tor. 1. jan. 2015 Nytårsdag 12:00 16:00 Brugsen holder åbent man. 5.

Læs mere

Hjørnegården gennem 100 år.

Hjørnegården gennem 100 år. Hjørnegården gennem 100 år. I 1894 købte Jacob Rasmussen, husmandssøn fra Munkebo, Hjørnegården for penge tjent som kreaturhandler. Hans hustru var Gertrud Marie Andersen, gårdmandsdatter fra Martofte.

Læs mere

Landsbyfællesskabet af Niels Peder Nørregaard

Landsbyfællesskabet af Niels Peder Nørregaard Landsbyfællesskabet af Niels Peder Nørregaard Fællesskabet og det frivillige arbejde har altid været nødvendig og det bærende for landsbyens beståen, overlevelse og fremgang. Fra gammel tid dvs. før udskiftningen

Læs mere

?. Laugv: Afdødes bror, Morten P. Pedersen. 1 dat.

?. Laugv: Afdødes bror, Morten P. Pedersen. 1 dat. SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 4 23. dec. 1812 20. okt. 1814. Nr. 1. Side 1. 1812. 23. Dec. Margrethe?, enke, Christiansø. Afg. Claus Hansen. 2

Læs mere

UDFLUGT. Aadum Husholdningsforening. Torsdag den 28. august Afgang fra Tarm (bag Bechs Hotel) kl. 8.00 Afgang fra Kirkepladsen i Ådum kl. 8.

UDFLUGT. Aadum Husholdningsforening. Torsdag den 28. august Afgang fra Tarm (bag Bechs Hotel) kl. 8.00 Afgang fra Kirkepladsen i Ådum kl. 8. Aadum Husholdningsforening UDFLUGT Torsdag den 28. august Afgang fra Tarm (bag Bechs Hotel) kl. 8.00 Afgang fra Kirkepladsen i Ådum kl. 8.15 Turen går til Ribe-egnen, hvor vi drikker formiddagskaffe ved

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde Torsdag d. 25. september kl. 19 21.30, kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30

Referat af menighedsrådsmøde Torsdag d. 25. september kl. 19 21.30, kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30 Referat af menighedsrådsmøde Torsdag d. 25. september kl. 19 21.30, kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30 Alle menighedsrådsmøder er offentlige og finder sted på kirkegårdskontoret, Vesterbyvej Pkt. Indhold

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Herning GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Aage Christiansen 157 204 361 I Maj 80 Steen Lillegaard 147 159 306 I Jun 84 Jens Vestergaard 140 167 307 I Jan 74 Per Vestergaard

Læs mere

Huset i Skodsborg. Forlystelser + luksus

Huset i Skodsborg. Forlystelser + luksus Januar 1922 Ført af Ejnar Forbrug Bemærkninger Faste Udgifter Ulykkesforsikring 215 Husholdningen 308 Tyende Pigeløn 50 Frk. Fischer 7 Ekstra Hjælp 135 Personlig pleje Bad 2 Massage 58.50 Transport Sporvogn

Læs mere

Generation XI Ane nr. 3020/3021

Generation XI Ane nr. 3020/3021 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Hans Tuesen og Maren -datter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Thue Hansen &? -datter Ane nr. 6040/6041 Hans Tuesen og Maren -datter

Læs mere

Side 1. Jack og lygten. historien om græskarlygten.

Side 1. Jack og lygten. historien om græskarlygten. Side 1 Jack og lygten historien om græskarlygten Side 2 Personer: Jack Fanden Side 3 Jack og lygten historien om græskarlygten 1 En tom pung 4 2 Fanden 6 3 En mønt 8 4 Et år mere 10 5 Fanden kommer igen

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 6/12 2014 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Stendysse på Tvevadgårdens mark 2010/2

Stendysse på Tvevadgårdens mark 2010/2 Stendysse på Tvevadgårdens mark 2010/2 Siden sidst. Onsdag d. 13. januar. Foredrag ved forfatter Vibeke Nørgård Nielsen om Johannes Larsen o g Island. Foredraget blev ledsaget af dejlige lysbilleder fra

Læs mere

Aner til Arbejdsmand, skorstensfejer Knud Hansen

Aner til Arbejdsmand, skorstensfejer Knud Hansen 1. generation 1. Arbejdsmand, skorstensfejer Knud, søn af Husmand, Væver Hans Ejler Rasmussen og Karen Rasmussen, blev født den 16 Sep. 1867 i Brenderup Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 1 Nov. 1867

Læs mere

STERUP. Fortalt af Lise Tolbod i 1987

STERUP. Fortalt af Lise Tolbod i 1987 STERUP Fortalt af Lise Tolbod i 1987 STERUP OMKRING 1918 Da jeg var barn, var der hverken kloakeret, lagt fortov eller nogen ting.- Der var grøfter ned igennem byen og store træer langs med vejene. Det

Læs mere

Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv

Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Gislingegården, som vi skal besøge, her fotograferet i 1905. På trappen står ejeren Johannes Johannesen med hustruen Karen Margrethe,

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen undtaget Ib Nielsen der er sygemeldt. Der var afbud fra begge suppleanter Kristian Legaard

Læs mere

Niels Peder Hansen, 1850-1937

Niels Peder Hansen, 1850-1937 Niels Peder Hansen blev født den 30. september 1950 i Braabye, Vester Broby sogn. Blev døbt i kirken den 10. november 1850. Vester Broby kirke kilde Vester Broby sogn Baaret af Jomfrue Krossing Tj(enende)

Læs mere

Fællesmøde d. 18. april 2013, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. 5) Godkendelse af referat fra februar fællesmødet Godkendt

Fællesmøde d. 18. april 2013, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. 5) Godkendelse af referat fra februar fællesmødet Godkendt Fællesmøde d. 18. april 2013, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Referat 1) Valg af ordstyrer Morten 12-5 2) Valg af referent Martin 8-41 3) Valg af to stemmetællere Jean Pierre 5-58, Jacob 8-100

Læs mere

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Hip, hip,hip Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far.. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Notater: 2 11 For 3 år siden kom far på sygehus med

Læs mere

Sorten Vennekildegårdsæble nævnes omkring 1885, stammer fra Vennekildegård, Grønholtvej 31

Sorten Vennekildegårdsæble nævnes omkring 1885, stammer fra Vennekildegård, Grønholtvej 31 Grønholtvej 31 Vennekilde Matrikelnummer: Matr.nr. 6a Grønholt by, Grønholt sogn, arvefæstegård, som er på 189954 m2, heraf vej 8160 m2. Det var oprindelig gård nr. 5. Vennekilde har engang sammen med

Læs mere

Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk

Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk 36. årgang nr. 3 December 2012 Vinterudgave Referat fra generalforsamlingen er at finde på foreningens hjemmeside www.beringsminde.dk. Det bli r måske hurtigt en kold

Læs mere

Grønholtvej 21. Kollerisgård. Matrikelnummer

Grønholtvej 21. Kollerisgård. Matrikelnummer Grønholtvej 21 Kollerisgård Matrikelnummer Matr. Nr. 5a, og 31 Grønholt by, Grønholt sogn. Gården var oprindelig gård nr. 9. Matr.nr. 5 a er på 273.316 m2. Fotos af ejendommen Ejere af ejendommen 1. Skøde

Læs mere

Forfædre til Mary Jakobine Schwartz

Forfædre til Mary Jakobine Schwartz Forfædre til Mary Jakobine Schwartz Generation nr. 1 1. Mary Jakobine Schwartz, født 08 jun 1897 i Christianshavn; Overgaden oven Vandet 12-14.st o. G.. Hun er datter af 2. Peter Hansen Schwartz og 3.

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

Folketællinger. Fæster i tiden. Ejer i tiden. Navn. Hans Christophersen & Lucia Andersdatter. 11. okt. 1830-1845. Hans Hansen & Johanne Hansdatter

Folketællinger. Fæster i tiden. Ejer i tiden. Navn. Hans Christophersen & Lucia Andersdatter. 11. okt. 1830-1845. Hans Hansen & Johanne Hansdatter Matrikel 5a, Stenagergaard. ***** Matrikelkort 1798: ejer/fæster Hans Christoffersen areal: 494030 /al 42 1/14 tdr. Tidligere hed gården Wingeberggaard og havde matrikelnummer: 2 [Forside] [Skafterup]

Læs mere

Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. april 2015 kl. 14.00. Deltagere:

Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. april 2015 kl. 14.00. Deltagere: 15.04. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. april 2015 kl. 14.00. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Dan Christensen Sekretær Bendt Nielsen, fra pkt. 10 Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen

Læs mere

Luftfoto fra Laurine og Hans Laurits ejendom

Luftfoto fra Laurine og Hans Laurits ejendom Luftfoto fra Laurine og Hans Laurits ejendom 2016-2 1 Siden sidst. Tirsdag den 19. januar: Foredrag på friskolen i samarbejde med Nutidens Husmødre, Foreningen Norden, Friskolen og Lokalhistorisk Forening.

Læs mere

Slagtermester Svend Kristensen

Slagtermester Svend Kristensen Slagtermester Svend Kristensen Svend Kristensen blev hjemmefødt på Jørlunde overdrev d. 22 februar 1903 af forælderene Hans Peder Kristensen og hustru Karen Kristensen f. Johansen Barnedåben blev publiceret

Læs mere

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen 1. generation 1. Husmand Poul Christian Kondrup Madsen, søn af Husmand & Slagter Mads Christensen Greve og Marie Cathrine Hansdatter, blev født den 9 Apr. 1855 i Vindblæs Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

Viet den 5. nov Peter Jørgensen Petersen * 14. sep Med pigen.

Viet den 5. nov Peter Jørgensen Petersen * 14. sep Med pigen. Viet den 20. nov. 1784 Jørgen Petersen * aug. 1756, søn af Peter Mathiasen og Marie Madsdatter Damgade 24. Maren Christensdatter (1762 1790), datter af Christen Jørgensen Schmidt og Kirsten Hansdatter

Læs mere

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn April 2014. På Østervejrupvej

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn April 2014. På Østervejrupvej Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn April 2014 På Østervejrupvej Indhold: * Bypedeller: * Energimesse: * Familie & Fritid: Konstitueret * Informationsmøde i Lyne

Læs mere

1 of 10. Mørkesjælen MØRKES DNA. Udarbejdet af Citydesign

1 of 10. Mørkesjælen MØRKES DNA. Udarbejdet af Citydesign 1 of 10 Mørkesjælen MØRKES DNA Udarbejdet af Citydesign 2 of 10 1. Formålet Formålet er at inddrage stakeholder analyse, interview med 20 borgere, samt vision, strategi og handling, at få sat udviklingen

Læs mere

FREDAG D. 21/10-11 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk

FREDAG D. 21/10-11 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk FREDAG D. 21/10-11 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk Aadum Kirke Gudstjenester Maj/juni Søndag 1. maj; ingen gudstjeneste Søndag 8. maj kl. 10.00, Hans Petur Kirkegaard,

Læs mere

Lindknud sogn diverse 1698 til d. 15 mar. Blev Jørgen Pedersens hustru af Lindknud introduceret.

Lindknud sogn diverse 1698 til d. 15 mar. Blev Jørgen Pedersens hustru af Lindknud introduceret. 1778 d. 15 mar. Blev Jørgen Pedersens hustru af Lindknud introduceret. 1778 d. 22 mar. Blev Søren Christensens hustru af Gilbjerg introduceret. 1778 d. 25 mar. Blev Jens Hansens hustru af Klelund introduceret.

Læs mere

Spørgsmål til Karen Blixen

Spørgsmål til Karen Blixen Spørgsmål til Karen Blixen Af Dorte Nielsen Karen Blixen afsnit 1 1. Hvor ligger Rungstedlund? 2. Hvornår blev Karen Blixen født? 3. Hvor mange år var hun i Afrika? 4. Hvornår udkom hendes første bog?

Læs mere

Matr.nr. 13-b - V. Egede By

Matr.nr. 13-b - V. Egede By Matr.nr. 13-b - V. Egede By Matr.nr. (1808) Status (1808) 1808: Matr.nr. 13-b, Vester Egede Fæstehus med jord Ejer: Gisselfeld Kloster Jordareal 1808: 19.640 Alen 2 = 7.700 m 2 1950: Ca. 7 ha. 2015: 1.399

Læs mere

Nr. 59- Persillekræmmeren - 2008

Nr. 59- Persillekræmmeren - 2008 Nr. 59- Persillekræmmeren - 2008 Brugsuddeler 1955 1963 En gammeldags Brugs var en indkøbsforening, hvis medlemmer (andelshavere) valgte en bestyrelse, der ansatte en uddeler som forestod det daglige købs-

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen Beck 166 162 328 I Jan 70 Erik Høltermand 125 139 264 I Jun 84 René Poulsen 060664 186 206 392 I Mar 86

Læs mere

Formanden har ordet :

Formanden har ordet : Side 1 Formanden har ordet : Husk at vi den 1. søndag i hver måned har lodtrækning på dit medlemsbevis i programmet: Send en hilsen ca. kl. 11.00 Hjælp foreningen med at vokse. Skaf et medlem. Det koster

Læs mere

Folketællinger Brændgaard

Folketællinger Brændgaard Folketællinger 1787 1940: 1770 Jens Eriksen selvejerbonde. 1787- Peder Laursen, 42 år, gift, husbond, selvejerbonde. Kirsten Gregersdatter, 44 år, gift, madmoder. Anne Jensdatter, 21 år, tjenestepige.

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling den 12. marts 2009.

Referat af den ordinære generalforsamling den 12. marts 2009. Side 1 af 5 Referat af den ordinære generalforsamling den 12. marts 2009. Den ordinære generalforsamling startede kl. 18.00 hvor Ejerforeningen var vært med pølser og en øl/vand. Til generalforsamlingen

Læs mere