for Øster Snede sogn Juni Juli August 2013 Tid til vækst! Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8-10 Side 11 Side 12

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "for Øster Snede sogn Juni Juli August 2013 Tid til vækst! Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8-10 Side 11 Side 12"

Transkript

1 for Øster Snede sogn Juni Juli August 2013 PRÆSTENS SPALTE Tid til vækst! Side 3 STORT OG SMÅT FRA SOGNET Side 4 JUNIORKONFIRMANDER Side 5 SENIORVOLONTØR I ISRAEL Side 6 UNGE VOLONTØRER I UGANDA Side 7 KIRKELIGE FORENINGER Side 8-10 OPSLAGSTAVLEN Side 11 GUDSTJENESTER Side årgang 2013

2 ØSTER SNEDE SOGN Øster Snede Kirke: Sognepræst: Anders Dalgaard, Lindvedvej 34, Ø. Snede, tlf (Fri mandag) Graver: Steen Madsen, Båstrupvej 31, Båstrup, tlf Døbte: : Josephine Saitalia Bourke Jørgensen : Martin Hedevang : Thea Kjerstein Skibsted : Eliaz Lund Schou : Oscar Juhl Bødker : Tristan Englykke Matthesen : Nanna Møller Kristensen : Lærke Lind Christoffersen Døde og begravede: : Vera Nielsen : Tove Munch : Ena Christiansen Organist: Lissy Jakobsen, Vandmøllevej 57, Krollerup, tlf Kirkesanger: Anders Nielsen, Nørrehedevej 37, Krollerup, tlf Menighedsrådsformand: Verner Rud Nielsen, Fælledvej 60, Kragelund, tlf Kirkeværge: Elisabeth Jørgensen, Højmarksvej 62K, Kragelund, tlf Kirkebladet: Kirkebladet udgives af Øster Snede menighedsråd. Redaktionsgruppe: Anders Dalgaard (ansv. red.), Verner Rud Nielsen, Lenette Ude Blond og Lene Thomsen Tryk: Grafisk Hus, tlf

3 Præstens spalte Tid til vækst! De store højtider i kirkeåret er nu lagt bag os. I julen fejrede vi Jesu fødsel og hans komme til verden. I påsken fejrede vi Jesu død på korset for vore synders skyld og hans opstandelse fra de døde, som bringer evigt liv til dem, der tror på ham. Og i pinsen fejrede vi, at Guds Hellige Ånd blev udgydt over alle folkeslag. Helligånden skal lære os Jesus at kende som frelser og vejlede os i det kristne liv og udruste os til tjeneste i Guds rige. Kirkeårets store højtider er fejret og gennemlevet. Nu ligger de som fundamentet under den kristne tro og danner baggrund for kristenlivets vækst. I kirkeåret er vi lige begyndt på den tid, som hedder trinitatistiden. Den liturgiske farve i denne del af kirkeåret er grøn, som er symbolet for kristenlivets liv og vækst. Denne del af kirkeåret er derfor ofte blevet omtalt som det At leve med Kristus. Det hører til Helligåndens opgave at skabe vækst i et kristent menneskes liv. Men hvordan sker væksten? Væksten sker i det stille og i det skjulte. Jesus fortalte engang en lignelse (et hverdagsbillede) om, hvordan livet vokser i Guds rige eller i et kristent menneskes liv.»en landmand går ud og sår korn i sin mark. Så går han hjem, og den ene dag følger den anden. Mens han sover, og mens han er vågen, vokser kornet ude på marken, uden at han kan forklare, hvordan det går til. Guds rige sammenlignes ofte med noget, der er levende, og som vokser: Et tempel, der bygges af levende stene; en kilde, der pibler frem af jorden med livgivende vand; surdej eller gær, der gennemsyrer hele dejen; gærende vin eller spirende sæd. Alt sker så stille eller skjult i Guds rige. Som solen stille smelter isen, således baner Jesus sig vej til menneskers hjerter med sin nåde. I Det Gamle Testamente berettes der om, at da Salomons tempel blev bygget, hørtes der hverken slag fra hammer eller mejsel eller nogen andre jernredskaber. Så stille bygges der også i dag, når Guds tempel Guds rige skal bygges på jorden. Som Gud skabte himmel og jord og alle skabninger, og som Gud hvert forår lader nyt liv spire frem af en død og kold jord, således skaber Gud sit rige i menneskers hjerter ved sit ord og sin ånd. Og ved det evige livs kraft vokser det stille og trygt. Det er trygt og godt at tilhøre Guds rige og vide, at det er Gud, der giver væksten, og at det er ham, der har ansvaret. Vi skal blot plante og vande; læse, forkynde og bede, så véd vi, at det vokser. AD 3

4 Stort og småt fra sognet Marianne Christiansen ny biskop Det blev sognepræst Marianne Christiansen, Løgumkloster, som blev valgt til ny biskop over Haderslev stift til afløsning af den hidtidige biskop Niels Henrik Arendt. Marianne Christiansen blev indsat som ny biskop i Haderslev Domkirke søndag den 12. maj Marianne Christiansen er 49 år, cand. theol. og cand. phil. i musikvidenskab. Har senest været sognepræst i Løgumkloster, tidligere sognepræst i Thisted og tidligere sognepræst i Skørping og provst i Hadsund Provsti, underviser på Aarhus Pastoralseminarium, lektor ved præsteuddannelsen, formand for Folkekirkens Ungdomskor, censor ved Det Teologiske Fakultet i Aarhus. Marianne Christiansen er gift med organist Henrik Svane og mor til seks børn i alderen år. VRN kontaktede Klippens bestyrelse, som velvilligt arbejdede med på at finde en god løsning for børnene. 1 ½ uge inde i konflikten åbnede Klippen dørene for børn fra klasse i tidsrummet kl Der opstod hurtigt et godt samarbejde forældre imellem, og enkelte personer koordinerede pasningen og lavede en vagtordning, så der altid var et passende antal voksne til stede i forhold til antallet af børn. Efterhånden som lockouten skred frem, kom flere og flere børn til. De hyggede sig med spil, playstation, gemmeleg, kreative sysler, fodboldkamp på multibanen mm. I Klippen er der nogle fantastiske rammer for udfoldelse, og det har været godt at se rammerne blive benyttet - også til en opgave, som ingen havde tænkt på, da huset blev bygget. Det har også været rigtig fint at opleve, at man i Øster Snede står sammen, når der opstår en situation, som kræver samarbejde og velvilje. LUB Tak til kirkesanger Niels Kristian Kristensen Niels Kristian Kristensen er efter eget ønske efter godt fem års tjeneste fratrådt som kirkesanger pr. 1. april Fra menighedsrådet og sognepræsten skal der lyde en stor og velment tak til Niels Kristian for den gode ledelse af sangen i Øster Snede kirke til gudstjenester og kirkelige handlinger. Niels Kristian er værdsat for sin gode indlevelsesevne til at færdes i kirkens rum. Tak til Niels Kristian med de bedste ønsker fremover. VRN Lockout i Klippen 4 Gode råd er dyre, hvad gør vi med vores børn, som pludselig ikke kan komme i skole på grund af lærer lockout? I Øster Snede var vi så privilegerede, at nogle forældre gik foran og

5 Juniorkonfirmander Det er mandag eftermiddag. Konfirmandhuset er fyldt af liv og glade børn. Det er årets juniorkonfirmander, der er samlet til dagens aktiviteter. 30 børn fra Øster Snede Skole og Bøgballe Friskole har valgt at være med i juniorkonfirmandforløbet i foråret Forløbet er tilrettelagt og forestås af sognemedhjælper Kirsten Bach-Kristensen, Hedensted, bistået af sognepræst Anders Dalgaard. Øster Snede Kirke har tilbudt undervisning af juniorkonfirmander siden Det forløber 10 x 2 timer en eftermiddag efter skoletid enten i foråret eller i efteråret. Undervisningen er et frivilligt tilbud til alle børn i 3. klasse på de to skoler i sognet. Samværet giver juniorkonfirmanderne giver mulighed for at møde kirken og kristendommen på en måde, der svarer til deres alder. Deltagelse er ikke en forudsætning for senere at gå til konfirmationsforberedelse i 7. klasse. De fleste gange mødes juniorkonfirmanderne i kirken. Her bliver de fortrolige med kirkerummet, indretningen og inventaret. Resten af undervisningen foregår i Konfirmandhuset. I pausen undervejs hygger børnene sig med en lille forfriskning i form af saftevand, boller, kage eller frugt. Hver gang bliver der sunget med børnene, som undervejs også lærer Fadervor. Der bliver fortalt bibelhistorie, leget, vist korte film og lavet forskellige aktiviteter, som passer til dagens emne. Forud for forløbet bliver der afholdt en forældreaften for at give nærmere information om indholdet af undervisningen. Juniorkonfirmanderne mødtes i år første gang den 28. januar. De medvirkede Palmesøndag den 24. marts ved gudstjenesten med sang. Efter et godt forløb blev der holdt afslutning for juniorkonfirmanderne i Konfirmandhuset den 22. april. VRN 5

6 Seniorvolontør i Israel Seniortilværelsen giver mange nye muligheder, når man ikke længere er bundet til arbejdsmarkedet, og herved får en anden frihed. Jeg havde hørt om andre, der havde været seniorvolontør i Israel, og det lød rigtig spændende at få lov til at bo 8 uger i Jerusalem og kombinere opholdet med frivilligt arbejde og ferieoplevelser og være med til at gøre en forskel, hvor der var behov. For at blive seniorvolontør for Ordet og Israel går man ind på deres hjemmeside og udfylder en ansøgning om at blive volontør. Yad va Lev med hånd og hjerte, er betegnelsen for et velfungerende velgørenhedsarbejde i Israel, der er startet af den kirkelige organisation Ordet og Israel. Arbejdet sigter på at hjælpe fattige israelere til en bedre hverdag. Hjælpen koncentreres især om 3 områder i samarbejde med Jerusalems Kommune. Der er mindre istandsættelser af lejligheder i Jerusalems slumkvarterer, hvor ca. 80% af arbejdet er hos etiopiske jøder, ofte enlige mødre med børn. Det kan være praktisk hjælp til at snitte grønsager i et suppekøkken i Jerusalem, hvor der hver dag laves gratis mad til mange fattige israelere. Desuden hjælper vi også til på et beskyttet værksted Shekel, hvor israelere med forskellige behov arbejder på forskellige værksteder. unge volontører, der bor i Joffihuset i nærheden, som vi også arbejder sammen med. Det bedste ved opholdet her er at se den glæde og taknemlighed, vi møder de steder, vi kommer. Vi kan se, at det gør en forskel, f.eks. at lejligheden er blevet malet, at mange får et godt måltid mad. Det ses på de glade smil, vi møder her. Det er spændende at opleve en anden kultur og se, hvordan andre mennesker lever og besøge de steder, der har haft så stor betydning i vores kristne kultur. Vi har også tid til eftertanke og til at fordybe os i forskellige emner, og til at dele vore oplevelser i et kristent fællesskab her i huset. Vi siger ofte Hvor er vi heldige, at vi må få lov til at opleve dette. Så det kan kun anbefales til andre at tage af sted. Inger Brixen 6 Volontørarbejdet ledes af nogle af Ordet og Israels medarbejdere, både ansatte og frivillige. Man betaler selv ca kr. for opholdet. Det dækker husleje, kost og logi samt planlagte ture. Herudover betaler man selv for flybilletter og transport til stedet og rejseforsikring. Vi bor 8 seniorer i et lejet hus, dog er 5 på dette hold kun omkring de 50 år. De har sparet ferie sammen til opholdet, og heriblandt er Tove og Lars Olesen fra Løsning. Her er også

7 Unge volontører i Uganda Afrikas perle Heidi Jensen og Nicoline Mortensen fra henholdsvis Krollerup og Bøgballe har altid drømt om at rejse til Afrika, og da de blev studenter sidste sommer, var det en oplagt mulighed at rejse af sted sammen. Vi har modtaget denne artikel fra Heidi. Hvis du på vej til arbejde deler taxa med 10 voksne, solen bager, du møder en gæstfrihed, du ikke troede eksisterede, du kan plukke saftige ananas i haven, en elefant krydser din vej, tid spiller ingen rolle, du deler værelse med firben, vasker dit tøj i hånden, fejer gulvet med strå og spiser kogte bananer med fingrene, så ved du, at du er i Afrika! Alt dette er en del af vores hverdag i Uganda, hvor vi gennem Africa InTouch i 3 måneder har arbejdet frivilligt. Sammen med 2 andre danskere bor Nicoline og jeg hos en afrikansk familie på Kamuzinda Farm. At blive vækket til haner der galer om kap, grise der grynter, kun have koldt brusebad, og strøm og vand som vinden blæser, kan være en udfordring. Man lærer hurtigt, at begrænsninger ikke altid er negative. Søndag kl besøger vi Kamuzinda Victory Church. Her er sang, bøn, bibelstudie og prædiken, og vi holder søndagsskole for de ca. 70 børn. er udenadslære dikteret fra tavlen, hvorefter børnene sætter sig på jorden og bruger en lille bænk som bord, mens de skriver lærerens notater i deres hæfter. På babyhjemmet bliver vi mødt af 23 skønne børn i alderen 1-12 år. Med rengøring, madlavning og tøjvask i hånden har de 5 voksne ikke meget tid til sjov og leg. Børnene elsker Lego, male, gynge, gemmeleg, sang og dans. Størstedelen af børnene er forældreløse, og de har alle en baggrund, der vidner om en hård ankomst til verden! Alligevel har de en smittende livsglæde, og man kan ikke gøre andet end at elske disse børn! Africa InTouch sender flere gange om året volontører til Afrika. Her er mulighed for at blive omringet af hundredvis af børn og komme tæt på de mest åbne og venlige mennesker, der bærer troen både i hjertet og udenpå tøjet! Rejsen er noget af det bedste, jeg har gjort for mig selv! Selvom man ved, at man som individ ikke kan gøre den store forskel for Afrika, så bliver man alligevel hver dag bekræftet i, at man berører utrolig mange mennesker og får mindst lige så meget igen! Heidi Jensen Jeg underviser på Cornerstone School, hvilket i starten var en udfordring, da jeg ikke er uddannet lærer. Men jeg rejste også af sted for at udfordre mig selv, og skolen er noget af det, jeg holder mest af hernede nu. Jeg underviser børn i alderen 7-10 år i engelsk og matematik. Jeg fortryder min klage over lange skoledage i Danmark, da de fleste her hver dag slider sig igennem en skoledag fra kl Størstedelen 7

8 Spejderne De grønne pigespejdere (smutter) Alder: 2. kl kl. Kontaktperson Birgitte Laursen, tlf , Tid og sted:: Onsdag kl i Spejderhuset De grønne pigespejdere (spejdere) Alder: 5. kl. og opefter Kontaktperson Birgitte Laursen, tlf , Tid og sted: Onsdag kl i Spejderhuset KFUM-Spejderne (Ulveunger) Alder: 2. kl. 3. kl. Kontaktperson Brian Simonsen, tlf , Tid og sted: Onsdag kl i Spejderhuset KFUM-Spejderne (junior) Alder: 4. kl kl. Kontaktperson Bjarne Henriksen, tlf , Tid og sted: Onsdag kl i Spejderhuset KFUM-Spejderne Alder: 6. kl. og opefter Kontaktperson Emil Christensen, tlf , og Anders Sejr Thomsen, tlf , Tid og sted: Onsdag kl i Spejderhuset KERNEFÆLLESSKABET Kontaktperson Johs. Fris Hansen, tlf , Hjemmeside Møder holdes i Spejderhuset, Lindvedvej 41, Øster Snede. Elevate Alder: 7. klasse og opefter Kontaktperson Johs. Fris Hansen, tlf , Tid og sted: Fredag kl i Klubhuset, Ribevej 65, Øster Snede. Cable Alder: årige Kontaktperson Hans Kr. Jørgensen, tlf , Tid og sted: Fredag kl i LADEN på Lindvedvej 47, Øster Snede. Juni Fredag den 21. kl August Fredag den 23. kl Fællesspisning med grill og lovsang. Sara Brixen kommer og fortæller om sin rejse til Tanzania Fællesspisning, efterårets program, familieaktivitet og lovsang Øster Snede im ØSTER SNEDE INDRE MISSION Kontaktperson Svend Erik Lauridsen, tlf , Hjemmeside Møder holdes i Klippen, Øster Snede Missionshus, Ribevej 60, Øster Snede ØSTER SNEDE BØRNEKLUB Alder: 4 år - 0. kl. Kontaktperson Pia Lauridsen, tlf , Tid og sted: Torsdag kl ØSTER SNEDE BØRNEKLUB Alder: kl. Kontaktperson Mona Oehlenschlæger, tlf , Tid og sted: Torsdag kl ØSTER SNEDE JUNIORKLUB Alder: kl. Kontaktperson Anne Kathrine Kristensen, tlf , Tid og sted: Mandag kl ØSTER SNEDE TEENKLUB Alder: kl. Kontaktperson Jens Kjær Andersen, tlf , Tid og sted: Tirsdag kl ØSTER SNEDE INDRE MISSIONS UNGE (IMU) Kontaktperson Christoffer Jensen, tlf , Tid og sted: Torsdag kl Juni Torsdag den 6. kl Møde med netværkssamling ved indremissionær Villy Sørensen, Hammel 8

9 Torsdag den 20. kl & kl Torsdag den 27. kl August Torsdag den 15. kl Torsdag den 22. kl & kl Stormøde ved ELM-konsulent og missionssekretær Nicolai Wibe Møde med valgfrie tilbud ved stud.theol. og ungdomsrejsesekretær Christian Thomsen, Dansk Bibel Institut Opstartsmøde Stormøde ved Carsten Hjorth Pedersen, daglig leder af Kristent Pædagogisk Institut KRAGELUND INDRE MISSION Kontaktperson Willy Gamborg, tlf , Møder holdes i Kragelund Missionshus, Enggårdsvej 12, Kragelund. Juni Mandag den 3. kl Tirsdag den 11. kl Lørdag den 15. kl Kragelund im Søndag den 23. kl Juli Tirsdag den 16. kl Formiddagscafé Terminsmøde og generalforsamling. Tale ved sognepræst Anders Dalgaard Rengørings- og arbejdsdag i missionshuset. Medbring diverse redskaber og godt humør Sct. Hans aften hos Anne Dorthe og Bjarne Hansen, Skovvej 42, Kragelund Sommermøde hos Hanna og Kurt Thomsen, Højmarksvej 13, Øster Snede August Mandag den 5. kl Tirsdag den 20. kl Møder holdes i Kragelund Missionshus August Mandag den 26. kl Formiddagscafé Opstartsmøde med fællesspisning. Der bliver serveret mad kl Medbring selv bestik. Pris 30 kr. Kl tale ved pensioneret indremissionær Svend Erik Sørensen, Bredballe Eftermiddagsmøder Sommerfest i præstegården Kontaktperson Elsa Christensen, tlf Juli Mandag den 8. kl : Møde hos Elsa Christensen, Nedergårdsvej 13, Øster Snede Kontaktperson Birthe Nielsen, tlf , Juni Tirsdag den 4. kl August Tirsdag den 20. kl mission afrika danmission Møde hos Ruth Jensen, Sneppevej 6T, Løsning Udflugt med start fra kirkepladsen DANSK ETHIOPER MISSION Kontaktperson Helga Dalgaard, tlf , Juni Mandag den 24. kl Møde hos Erna og Ernst Jensen, Mølleparken 53, Øster Snede 9

10 Kirkesangerlaug I en længere årrække har hvervet som kirkesanger været delt mellem to medarbejdere. Anders Nielsen varetager fortsat hvervet som den ene kirkesanger. Menighedsrådet har besluttet at dække den anden kirkesanger ved oprettelse af et kirkesangerlaug. Det er sammensat af Birgit Iversen, Birthe Nielsen, Helga Dalgaard, Lone Henriksen, Niels Kristian Kristensen og Pia Lauridsen. Kirkesangerlauget medvirkede første gang ved pinsens gudstjenester. Menighedsrådsmøder Onsdag den 12. juni kl i Konfirmandhuset Tirsdag den 13. august kl i Konfirmandhuset Referat af menighedsrådsmøder kan læses på opslagstavlen i kirkens våbenhus og på hjemmesiden under Andre punkter : Tak for bidrag til lindring af nød i verden Ved sogneindsamlingen til Folkekirkens Nødhjælp søndag den 10. marts indkom der i alt kr. Der er god grund til at sige tak til de mange bidragydere og til indsamlerne for det flotte bidrag til at lindre nød i verden gennem Folkekirkens Nødhjælps arbejde. På landsplan indkom der 13,5 mio. kr. til dette vigtige formål. Ferie Embedet varetages fra den 3. juni til 9. juni af Line Svendsen, Hedensted tlf og fra den 13. juli til 21. juli af Fin Petersen, Ørum tlf og fra den 22. juli til den 28. juli af Peter Bertelsen, Korning tlf

11 o p s la g s t avl e n Sommerudflugt Onsdag den 19. juni er der sommerudflugt Turen går til Videbæk, hvor vi skal se deres ombyggede kirke og nye altertavle. Middagen nydes på Westergaards Hotel i Videbæk. Herfra går turen til Møldrup Optagelseshjem, hvor vi får en rundvisning og hører om stedets specielle historie. Her nydes eftermiddagskaffen. Turen køres i turistbus med lift, så kørestolsbrugere kan være med i bussen Kl er der afgang fra parkeringspladsen ved Øster Snede Kirke. Forventet hjemkomst ca. kl Pris 150,00 kr. pr. person Venlig hilsen udvalget & sognepræsten Tilmelding senest den 12. juni til: Hanne Gamborg Lilly Nielsen Anders Dalgaard Sommerfest i præstegården Alle i sognet inviteres til sommerfest mandag den 26. august i Øster Snede kirke og præstegård. Eftermiddagen indledes kl med en kort gudstjeneste i kirken, hvor sognepræsten prædiker. Derefter er der kaffebord og hyggeligt samvær i konfirmandhuset. Vi glæder os til at se jer! Det er menighedsrådet og præsteparret, der indbyder til sommerfesten. Friluftsgudstjeneste Søndag den 18. august kl er der friluftsgudstjeneste ved spejderhuset. Tag madkurven med og nyd jeres frokost i det grønne inden eftermiddagens familieprogram. Arrangementet slutter ca. kl Stof til næste kirkeblad 10. juli til Verner Rud Nielsen 11

12 JUNI Søndag d. 2. kl : A. Dalgaard 1. s. e. trin. Familiegudstjeneste Luk. 16,19-31 kl : A. Dalgaard Søndag d. 9. kl : Line Svendsen, Hedensted 2. s. e. trin. Luk. 14,16-24 Søndag den 16. kl : A. Dalgaard 3. s. e. trin. Indsamling: Kristelig Handicapforening Luk.15,1-10 Børnekirke Søndag d. 23. kl : A. Dalgaard 4. s. e. trin. Indsamling: Den grønlandske bibelsag Luk. 6,36-42 Børnekirke Søndag d. 30. kl : A. Dalgaard 5. s. e. trin. Indsamling: Danmission Luk. 5,1-11 Børnekirke JULI Søndag d. 7. kl : A. Dalgaard 6. s. e. trin. Indsamling: Tværkulturelt Center Matt. 5,20-26 Børnekirke Søndag d. 14. kl : Svend Erik Langdahl, 7. s. e. trin. Øster Snede Luk. 19,1-10 Søndag d. 21. kl : Kjeld Kristensen, Daugård 8. s. e. trin. Matt. 7,15-21 Søndag d. 28. kl : Svend Erik Langdahl, 9. s. e. trin. Øster Snede Luk. 16,1-9 gudstjenester AUGUST Søndag d. 4. kl : A. Dalgaard 10. s. e. trin. Indsamling: Dansk Ethioper Mission Luk. 19,41-48 Børnekirke Søndag d. 11. kl : A. Dalgaard 11. s. e. trin. Indsamling: Dansk Israelsmission Luk. 18,9-14 Børnekirke Søndag d. 18. kl : A. Dalgaard 12. s. e. trin. Friluftsgudstjeneste ved Spejderhuset Søndag d. 25. kl : A. Dalgaard 13. s. e. trin. Indsamling: Mission Afrika Luk. 10,23-37 Børnekirke SEPTEMBER Søndag d. 1. kl : A. Dalgaard 14. s. e. trin. Børnekirke Luk. 17,11-19 Plejehjemsgudstjenester JUNI Onsdag d. 12. kl (altergang) Onsdag d. 26. kl JULI Onsdag d.10. kl (altergang) AUGUST Onsdag d. 7. kl (altergang) Onsdag d. 28. kl

FOR ØSTER SNEDE SOGN. Juni - Juli - August 2014. PRÆSTENS SPALTE Konfirmationsord Side 3. BABYSALMESANG Side 4. PRÆSTEN PÅ HUSBESØG Side 5

FOR ØSTER SNEDE SOGN. Juni - Juli - August 2014. PRÆSTENS SPALTE Konfirmationsord Side 3. BABYSALMESANG Side 4. PRÆSTEN PÅ HUSBESØG Side 5 FOR ØSTER SNEDE SOGN Juni - Juli - August 2014 PRÆSTENS SPALTE Konfirmationsord Side 3 BABYSALMESANG Side 4 PRÆSTEN PÅ HUSBESØG Side 5 KONFIRMATIONSORD TIL LIVET Side 6-7 KIRKELIGE FORENINGER Side 8-10

Læs mere

for Øster Snede sogn Marts - April - Maj 2014 Fastelavn Side 3 fremtidens kirkegård Side 4-5 kirke gennem generationer Side 6-7 Side 8-10 Side 11

for Øster Snede sogn Marts - April - Maj 2014 Fastelavn Side 3 fremtidens kirkegård Side 4-5 kirke gennem generationer Side 6-7 Side 8-10 Side 11 for Øster Snede sogn - April - Maj 2014 PRÆSTENS SPALTE Fastelavn Side 3 fremtidens kirkegård Side 4-5 kirke gennem generationer Side 6-7 KIRKELIGE FORENINGER Side 8-10 OPSLAGSTAVLEN Side 11 GUDSTJENESTER

Læs mere

Karlslunde Strandsogn. Januar - april 2015

Karlslunde Strandsogn. Januar - april 2015 Karlslunde Strandsogn Januar - april 2015 Tilværelsens to poler af sognepræst Gerhard Jónsson Mikkelsen Julen ligger bag os. Nytåret er også snart en gammel nyhed. Men så får vi lov til at se frem mod

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række.

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 37. årgang Nr. 15 Oktober - November - December 2015 Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Sådan sagde den fornyligt afdøde Niels Henrik Arendt,

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Kirkenyt maj og juni 2015

Kirkenyt maj og juni 2015 Kirkenyt maj og juni 2015 Tag med på sommerudflugt Spændende seværdigheder og hyggelig middag - tag med kirken på sommerudflugt den 18. juni. Turen går til Nedre Dråby Kirke, Jægerspris Slot, J. F. Willumsens

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16 Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK En palet af gudstjenester Alle mennesker er forskellige. Derfor tilbyder Christianskirken en bred

Læs mere

PROGRAM FOR 2. halvår 2013 VELKOMMEN PÅ

PROGRAM FOR 2. halvår 2013 VELKOMMEN PÅ PROGRAM FOR 2. halvår 2013 VELKOMMEN PÅ Klippen er fyldt med liv! Vi byder dig velkommen i et levende fællesskab. Lokalt i Lemvig er Indre Mission et stort kristent fællesskab af børn, unge og voksne,

Læs mere

Landsstævne for voksne

Landsstævne for voksne KFUM og KFUK i Danmark indbyder til det 24. Landsstævne for voksne på Hotel Nyborg Strand den 21.- 23. januar 2011 TEMA: Tid til stilhed tid til Gud... VELKOMMEN KFUM og KFUK i Danmark indbyder til det

Læs mere

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD Menighedsrådsmøde tirsdag den 10. december 2013 kl.19.00 i Præstegården Tilstede: Birte Stark, Ragnhild Starb-Nielsen, Ejner Jensen, Anni Greis Andersen, Asta Iversen, Henny

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

- et tilbud til alle forældre...

- et tilbud til alle forældre... - et tilbud til alle forældre... S E P T E M B E R 2 0 1 1 P R O G R A M E S B J E R G SØNDAG 04. SEPTEMBER KL. 11:00 - GUDSTJENESTE taler: Frank Ahlmann LØRDAG 10. SEPTEMBER KL. 14:30+19:00 - ÅRSKONFERENCE

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

LMU: Opstartsmøde hos Jane og Jacob Knudsen, Hærvejen 72, 6230 Rødekro

LMU: Opstartsmøde hos Jane og Jacob Knudsen, Hærvejen 72, 6230 Rødekro Luthersk Mission Stegholt 27, Aabenraa program efterår 2013 Vi tror på en levende Gud. En Gud som kender os, fordi Han har skabt os - men som ikke stopper ved det! Han ønsker, at vi skal lære sandheden

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Heri Elttør, indremissionær fra Aulum. LMU: Nikolai Korsholm, LMU Ungdomskonsulent, kommer og taler. 35. Seniormøde kl. 14:30. Taler: Heine Holmgaard.

Heri Elttør, indremissionær fra Aulum. LMU: Nikolai Korsholm, LMU Ungdomskonsulent, kommer og taler. 35. Seniormøde kl. 14:30. Taler: Heine Holmgaard. Luthersk Mission Stegholt 27, Aabenraa program efterår 2014 I efteråret 2014 har vi to møder om Guds lov med Ebbe Kaas fra Brændstrup, tirsdag d. 2. september og tirsdag d. 28. oktober. Begge mandage inden

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2015

Kirkenyt juli og august 2015 Kirkenyt juli og august 2015 Orgelkoncert med Frantizek Vaincek Den internationalt anerkendte organist Frantizek Vanicek holder koncert i Strandmarkskirken søndag den 23. august. Der er gratis adgang til

Læs mere

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Klokkeringning Der ringes tre gange med en halv times mellemrum inden gudstjenesten begynder, den sidste ringning sluttes med bedeslagene, som er tre gange

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

Ny I AARHUS VALGMENIGHED? VELKOMMEN!

Ny I AARHUS VALGMENIGHED? VELKOMMEN! Ny I AARHUS VALGMENIGHED? VELKOMMEN! 5 VELKOMMEN til ÅVM-familien! 5 Hjertelig velkommen i Aarhus Valgmenighed! Vi er en fornyet folkekirke, som blander velkendt tradition med nutidig fornyelse, og alle

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

PROGRAM LØSNING INDRE MISSION APRIL 2015 - SEPTEMBER 2015

PROGRAM LØSNING INDRE MISSION APRIL 2015 - SEPTEMBER 2015 PROGRAM APRIL 2015 - SEPTEMBER 2015 LØSNING INDRE MISSION Leder 2 Privat kristendom I bibelstudiehæftet Levende Kirke af Michael Lerche Nygaard, er der et afsnit som han kalder Privat kristendom. Han siger,

Læs mere

En hjælpende hånd? Har du brug for en? Eller har du en? Søndag 20. september kl. 12.30-14.30. Vision 2020. Velkommen. til de nye konfirmander!

En hjælpende hånd? Har du brug for en? Eller har du en? Søndag 20. september kl. 12.30-14.30. Vision 2020. Velkommen. til de nye konfirmander! Karlslunde Strandsogn En hjælpende hånd? Har du brug for en? Eller har du en? Søndag 20. september kl. 12.30-14.30 Mangler du hjælp eller vil du hjælpe et medmenneske med have, computer, indkøb eller småreparationer,

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

KIRKEBLAD. Trinitatistiden SIDE 2. Kim Sjøgren SIDE 3. Hvad laver en spejder? SIDE 6. Sørbymagle. Kirkerup JUNI JULI AUGUST NR. 2

KIRKEBLAD. Trinitatistiden SIDE 2. Kim Sjøgren SIDE 3. Hvad laver en spejder? SIDE 6. Sørbymagle. Kirkerup JUNI JULI AUGUST NR. 2 KIRKEBLAD JUNI JULI AUGUST NR. 2 Sørbymagle Kirkerup Trinitatistiden SIDE 2 Kim Sjøgren SIDE 3 Hvad laver en spejder? SIDE 6 TRINITATISTIDEN TIDEN KOMMER OS I MØDE Ligesom vi har et kalenderår, har vi

Læs mere

orris kirkeblad December 2012

orris kirkeblad December 2012 orris kirkeblad December 2012 2 December 2012 1.søndag i advent 2.december kl. 10.30 Simon Møller Olesen 2.søndag i advent 9.december kl. 9.00 Simon Møller Olesen 3.søndag i advent 16.december kl. 10.30

Læs mere

Kirkenyt september og oktober 2014

Kirkenyt september og oktober 2014 Kirkenyt september og oktober 2014 Foredrag med Camilla Munch Kom og hør om søværnets indsats i Syrien - og om livet ombord på søværnets krigsskibe. Foredrag med Camilla Munch torsdag den 11. september

Læs mere

ANDET KIRKELIV: Søndag d. 23. aug. ca. kl. 20 Konfirmandindskrivning. Torsdag d. 20. aug. kl. 19.00 Menighedsrådsmøde

ANDET KIRKELIV: Søndag d. 23. aug. ca. kl. 20 Konfirmandindskrivning. Torsdag d. 20. aug. kl. 19.00 Menighedsrådsmøde " Nyt stykke fortov i Andst " Som I kan se her, så har Andst skole (ABC ) Skolebestyrelsen og Andst lokalråd haft kontakt til Vejen kommune, vedr. færdiggørelse eller forlængelse af fortovet på Østervang,

Læs mere

Afdelingens hjemmeside www.lutherskmission-lf.dk Mail-adresse: info@lutherskmission-lf.dk

Afdelingens hjemmeside www.lutherskmission-lf.dk Mail-adresse: info@lutherskmission-lf.dk Redaktion: John Friis (jf) Tlf.: 5485 4476 jhfr@post.tele.dk Ingrid Larsen (il) Tlf.: 5475 9949 larsens@dadlnet.dk Lisbet Rønne- Rasmussen (lrr) Tlf.: 2094 6258 lisbetrr@gmail.com Forsidefoto: il Ekspedition:

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

Sankt Nicolai Sogn Kolding

Sankt Nicolai Sogn Kolding Sankt Nicolai Sogn Kolding Nr. 3. august, september, oktober og november 2014 Læs om: Væredygtighed, tanker om bøn, gudstjenestens bønner, at det er slut med sognemedhjælpere i Sankt Nicolai Sogn og meget

Læs mere

Håndtag. til minikonfirmandundervisningen

Håndtag. til minikonfirmandundervisningen Håndtag til minikonfirmandundervisningen Roskilde Stift 2007 Håndtag til minikonfirmandundervisning Roskilde Stift 2007 Indhold 1. udgave, 1. oplag 2007 Roskilde Stift/ Minikonfirmandudvalget: Stinna Ahrenst,

Læs mere

Kirkebladet. Rørbæk. & Stenild sogne. Grynderup

Kirkebladet. Rørbæk. & Stenild sogne. Grynderup Nr. 3 Juli - september 2014 Læs i dette blad: Årets konfirmander... 2 Konfirmandundervisning.... 3 Kirkekalender... 4 Høstgudstjenester..... 5 Til lykke med dåben..... 5 Kirkelig vejviser...7 Guldkonfirmander....

Læs mere

Religionspædagogik. Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag

Religionspædagogik. Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag Religionspædagogik Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag at møde børnene og de unge, hvor de er d. 24. november 2013 d. 14. december 2013 v. sognepræst Lene Sander Baggrund Friedrich

Læs mere

Nyt fra menighedsrådet

Nyt fra menighedsrådet AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet Juni, Juli, August 2013 27146_Kirkeblad_AS-KLAK-JUELSMINDE_juni 1 2013.indd 15-05-2013, 11:45 Nyt fra menighedsrådet Juelsminde præstebolig bliver til Kirkebakkehuset

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 21 januar 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Helene

Læs mere

Kristuskransen forklaring på perlerne

Kristuskransen forklaring på perlerne Kristuskransen forklaring på perlerne Gudsperlen Guds perlen, er Kristuskransens start. Guds perlen er den store guldfarvede perle. Guds perlen er Kristuskransens start og slutning. Du har måske allerede

Læs mere

KIRKEBLAD. Sommerglæder. Glesborg. Fjellerup

KIRKEBLAD. Sommerglæder. Glesborg. Fjellerup KIRKEBLAD 1/6 30/8 2009 Glesborg Fjellerup Sommerglæder Sommeren er over os. Hele tre måneder har vi at se frem til, og vi, der er så heldige at bo nær skov, strand og vand har masser af muligheder for

Læs mere

Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl. Ansvar Formand: PW Blad nr: 679

Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl. Ansvar Formand: PW Blad nr: 679 Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl Ansvar Formand: PW Blad nr: 679 Dagsorden: Sagsfremstilling: Beslutning: 1 Godkendelse af

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Maiken

Læs mere

Vanløse Frikirke. Kirkeblad marts-april 2015

Vanløse Frikirke. Kirkeblad marts-april 2015 Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad marts-april 2015 LÆS OM: Kvindernes Internationale Bededag Bøn for Burma Årsmødet Rejser Påske Gospelgudstjeneste KirkePlanterNet Søvang 1 Dit kirkeblad

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov

Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov Som et led i planlægningen af gudstjenesten skal der lyde en opfordring til, at der bliver begyndt i god tid. For at gudstjenesten kan

Læs mere

Nyt fra menighedsråd/præst

Nyt fra menighedsråd/præst AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2012 Nyt fra menighedsråd/præst To datoer at huske: 5. september og 13. november 2012 Den 5. september 2012 kl. 19 i Himmelrummet på Juelsminde

Læs mere

KFUM & KFUK I ASP. Fællesarrangementer: Bestyrelsen: Juli-August-September-Oktober 2012

KFUM & KFUK I ASP. Fællesarrangementer: Bestyrelsen: Juli-August-September-Oktober 2012 Fællesarrangementer: Søndag d. 2/9 Foreningsdag Tirsdag d. 9/10 Sogneaften med Erik Gunnersen Weekenden d. 28. - 30. September afholdes kurset: "Det gode liv" Det arrangeres i samarbejde mellem Kristendomsudvalget

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET APRIL-MAJ-JUNI 2013

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET APRIL-MAJ-JUNI 2013 PÅ BØLGELÆNGDE APRIL-MAJ-JUNI 2013 Norea Radio Haderslev FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET ANDAGT Han er ikke her, han er opstået. Husk, hvordan han talte til jer Luk 24,6 Efter Jesu opstandelse og disciplenes

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle

Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle Temaet for Vestjysk Kirkehøjskole i 2012 Kristendommens billedsprog Formiddagene er åbne for alle og kræver ingen andre forudsætninger end nysgerrighed på livet.

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

Program for Indre Mission i Gjern Foråret 2012

Program for Indre Mission i Gjern Foråret 2012 Program for Indre Mission i Gjern Foråret 2012 Gjern Missionshus Østergade 27B 8883 Gjern 1 2 Mandag 9. kl. 20 Tirsdag 10. kl. 10 (bemærk tidspunktet) Onsdag 11. kl. 20 Torsdag 12. kl. 20 Fredag 13. kl.

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke Januar Februar Marts April 2015 KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY Inde i bladet: Præstens side 2 Glimt fra sognene 3 Indsamling i kirkerne 4 Menighedsrådsmøder 5 Adresser 7 Foto: Alsted Kirke Præstens

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Her bor de... nternetadresser... Vigtige nternetadresser Sognepræst: Jonas Jonas Serner-Pedersen Kirkevej Kirkevej 9, 7560 9, 7560 Hjerm Hjerm www.hjermkirker.dk tlf. 97 tlf. 46 9741 4614 41 14 Hjemmeside

Læs mere

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE MUNKEBO KIRKE FOLKEKIRKEN MAR-APR-MAJ 2015 Påske og Pinse Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække Tanke og tro - en foredragsrække

Læs mere

LÆS OM: Et forvandlende møde med Jesus Missionsaften med Jariya Menighedsweekend Dåbsundervisning Gæsteprædikant Røde Kors-indsamling Teen U&S

LÆS OM: Et forvandlende møde med Jesus Missionsaften med Jariya Menighedsweekend Dåbsundervisning Gæsteprædikant Røde Kors-indsamling Teen U&S LÆS OM: Et forvandlende møde med Jesus Missionsaften med Jariya Menighedsweekend Dåbsundervisning Gæsteprædikant Røde Kors-indsamling Teen U&S www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad september-oktober 2014 Vanløse

Læs mere

Velkommen i Skjern Kirke 2015

Velkommen i Skjern Kirke 2015 Velkommen i Skjern Kirke 2015 Folkekirken i Skjern Tirsdag d. 20. januar Orgelkoncert i Skjern Kirke kl. 19.30 ved kirkens organist Thomas Bach Madsen Gratis entré. Indsamling til menighedsplejen Tirsdag

Læs mere

nu titte til hinanden

nu titte til hinanden nu titte til hinanden Taget fra Børnetekstrækken, Bog 10 Udvalgt salme Nu titte til hinanden. ( Syng med, Lohse nr. 79 el. DDS nr. 750). Tekst Se Udvalgt salme Mark 10,14b. Huskeord (Vælg et af følgende

Læs mere

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn Kirkebladet Horne og Asdal Sogn 60. årgang Vinterens rim og sne synliggør mange af naturens bygningsværker. Foto: Bent Thøgersen Brug en formiddag for verdens fattigste Søndag den 8. marts 2015 deltager

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser...

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... Her bor de... Internetadresser... Sognepræst Mogens Nørsøller Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: MONO@km.dk Mandag er fridag Sekretær og regnskabsfører Britta Sunesen tlf. 20 28 35 13 mail:

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

Punkt Indhold Kommentar Hvem? Referat Opfølgning. 1 Indledning Indledning og traktør HP Sang af Emil Larsen: Foran mig er en vej.

Punkt Indhold Kommentar Hvem? Referat Opfølgning. 1 Indledning Indledning og traktør HP Sang af Emil Larsen: Foran mig er en vej. Hjerndrup Kirke Tyrstrup-Hjerndrup Pastorat Menighedsrådsmøde torsdag, den 13.8. 2015 i Hjerndrup Sognegård kl. 19.00 Afbud fra Anne Mie, Birthe, Lissi, Anni Dagsorden og referat Punkt Indhold Kommentar

Læs mere

SCT. MARIÆ SOGNS MENIGHEDSRÅD

SCT. MARIÆ SOGNS MENIGHEDSRÅD DAGSORDEN for møde i menighedsrådet tirsdag den 3. december 2013 kl. 19.30 i foredragssalen. Fraværende: Forhåndsafbud fra Jørgen Ingberg Henriksen 03.12.2013 13/14, 01. Init.: REFERAT: 1. Godkendelse

Læs mere

Kirkerne i Vipperød. marts april maj 2015. Påskegudstjenester for enhver smag - se bagsiden. Sogneindsamling for Folkekirkens Nødhjælp 8.

Kirkerne i Vipperød. marts april maj 2015. Påskegudstjenester for enhver smag - se bagsiden. Sogneindsamling for Folkekirkens Nødhjælp 8. Kirkerne i Vipperød marts april maj 2015 Sogneindsamling for Folkekirkens Nødhjælp 8. marts Påskegudstjenester for enhver smag - se bagsiden. En ny begyndelse det er det, vi er ved at opleve her Vipperød

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Februar til maj 2013. Inde i bladet: Se forårets program for børn og voksne

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Februar til maj 2013. Inde i bladet: Se forårets program for børn og voksne Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Inde i bladet: Se forårets program for børn og voksne Gå ikke glip af årets forårskoncert eller festugens friluftsgudstjeneste Februar til maj 2013 Guds Himmerige er jo dit;

Læs mere

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne v. Thorkild Schousboe Laursen Denne gudstjeneste er lavet med særligt henblik på Skt. Stefans dag, men med de nødvendige ændringer

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

Durup Tøndering Nautrup Kirkeblad

Durup Tøndering Nautrup Kirkeblad www.yesterdaysfoto.dk Durup Tøndering Nautrup Kirkeblad www.dtn-sogn.dk www.durupsogn.dk www.tøndering.dk www.nautrup.dk Juni - Juli - August 2015. Nr. 3-74. årgang Foto: Poul Hansen Koncert & ferie Sæt

Læs mere

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst:

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Jeg har også været i kirke: Dato : Præst: Dato : Præst: Dato : Præst: Konfirmandens navn: Telefonnummer: 12 1 Konfirmander skal gå i kirke For at lære gudstjenesten at kende skal alle konfirmander gå i

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Næste Aadum Nyt udkommer i uge 5. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 23/1-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com HUSK!!!!

Læs mere

Lørdag den 23. februar 2013. Erling Andersen - eran@km.dk 1

Lørdag den 23. februar 2013. Erling Andersen - eran@km.dk 1 Lørdag den 23. februar 2013 1 Vi skal snakke om Hvad skal vi i grunden som menighedsråd? Hvad gør vi ved det der med målsætninger og visioner? Hvad skal vi stille op med de andre sogne? En formiddag med

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Kirkebladet. Flade Bjergby Sundby. Forår 2011 1

Kirkebladet. Flade Bjergby Sundby. Forår 2011 1 Kirkebladet Flade Bjergby Sundby Forår 2011 1 Præstens side Hvad er det største? Hvad er det største i dit liv? Spørger man et par, der skal giftes, ja, så siger de hurtigt: Det er, at han/hun vil giftes

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed Sdr. Nærå Juni Juli August September 2014 Valgmenighed Kære alle Tak for en god generalforsamling. Og tak for vores lille værksted, dejligt, at høre jeres stemme. Nu er det blot at trække de gode forslag

Læs mere

Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15. Referat. Indledning

Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15. Referat. Indledning MØRKHØJ MENIGHEDSRÅD MØRKHØJVEJ 177 2730 HERLEV Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15 Referat MR = menighedsrådet, MR-møde = menighedsrådsmøde Indledning I Menighedsrådet: Bent

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... angående, fødsel, fødsel, dåb dåb navngivning, Organist: www.km.dk

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... angående, fødsel, fødsel, dåb dåb navngivning, Organist: www.km.dk Her bor de... Internetadresser... Vigtige Internetadresser Konstitueret sognepræst: Erik Erik Lunde Lunde tlf. 97 tlf. 86 9711 8645 11 45 www.hjermvestrekirke.dk Mail: Mail: erika@mail-telia.dk www.hjermøstrekirke.dk

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne

Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne Stift: Viborg Provsti: Herning Nordre Vi ønsker en præst, der: - kan og vil være præst for alle i sognet

Læs mere

Kirkeblad. Ulfborg Sogn. Indhold. Juni Juli August 2012

Kirkeblad. Ulfborg Sogn. Indhold. Juni Juli August 2012 Juni Juli August 2012 Kirkeblad Indhold Ulfborg sogn på nettet 2 Opslagstavlen 3 Info og kalender 4 Kirkelig vejviser 5 Kirkelige handlinger 6 Menighedsrådet 7 Gudstjenesteliste 8 Ulfborg Sogn Fra sognepræsten

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

ORØ KIRKEBLAD. Nr. 2. Marts/april 2012. 21. årg.

ORØ KIRKEBLAD. Nr. 2. Marts/april 2012. 21. årg. ORØ KIRKEBLAD Nr. 2 Marts/april 2012 21. årg. 1 Redaktionelt: Ansvarshavende redaktør: Kirsten Schmidt. Deadline for næste nummer af Orø kirkeblad Maj/juni 2012 er mandag d. 26. marts. Vielser af homoseksuelle

Læs mere

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8 Tjørring sogn Referat MR - møde d. 9. april, 2015 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder

Læs mere

Kirkebladet. Rørbæk. & Stenild sogne. Grynderup

Kirkebladet. Rørbæk. & Stenild sogne. Grynderup Nr. 2 April - Juni 2015 Læs i dette blad: Billeder fra en dejlig dag.... 2 Konfirmationer... 3 Kirkekalender... 4 Sogneudflugt...... 5 Friluftsgudstjenste... 5 Kirkelig vejviser...7 Opstandelsen.... 8

Læs mere

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja!

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja! Butterup-Tuse Kirkeblad 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3 Ja! Ja! Det JA, jeg denne gang har sat på kirkebladets forside både som tekst og billede og som overskrift for denne artikel, kunne

Læs mere

Brostenen. Kingo-Samuel sogn

Brostenen. Kingo-Samuel sogn Brostenen Kingo-Samuel sogn Juni, juli, august 2014 Gudstjenester i JUNI Søndag 1. kl. 10.00 Højmesse 6. s. e. påske J C Larsen Onsdag 4. kl. 18.00 Musikgudstjeneste H P Nohns og Karsten Amby Lørdag 7.

Læs mere

37. årgang Nr. 13 Marts - April - Maj 2015

37. årgang Nr. 13 Marts - April - Maj 2015 Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 37. årgang Nr. 13 Marts - April - Maj 2015 Je suis Adam Je suis Charlie. Sådan lød det efter tragedien på Satirebladet Charlie Hebdo i Frankrig i begyndelsen af januar. Proklamationen

Læs mere

JUNI JULI AUGUST 2015. Syng med i Nørrelandskoret Menighedsmøde for hele sognet Udflugt Kaj Munks præstegård

JUNI JULI AUGUST 2015. Syng med i Nørrelandskoret Menighedsmøde for hele sognet Udflugt Kaj Munks præstegård 1 JUNI JULI AUGUST 2015 I N D H O L D Syng med i Nørrelandskoret Menighedsmøde for hele sognet Udflugt Kaj Munks præstegård 2 Ensomhed I april måned var der i medierne fokus på ensomhed. Mange mennesker

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Holstebro IM Elim

Bestyrelsesmøde i Holstebro IM Elim Bestyrelsesmøde i Holstebro IM Elim Mandag den 9. marts 2015 kl. 19.00 Kathrine Damtoft, Særkærparken 134, Holstebro. Følgende er indkaldt til mødet: Tove Kristensen, Kathrine Damtoft, Dagmar Bjerregaard,

Læs mere

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb 10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb Det er sjældent Jesus græder. Bare to gange hører vi om det. Første gang var, da hans gode ven Lazarus er død. Og anden gang er her,

Læs mere