DRUKNEDØDSFALD I DANMARK, OG UDVIKLINGEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DRUKNEDØDSFALD I DANMARK, 2001-2010 - OG UDVIKLINGEN 1970-2010"

Transkript

1 DRUKNEDØDSFALD I DANMARK, OG UDVIKLINGEN Hanne Møller Bjarne Laursen Karin Helweg-Larsen Juni 2012

2 DRUKNEDØDSFALD I DANMARK, OG UDVIKLINGEN Hanne Møller, Bjarne Laursen, Karin Helweg-Larsen Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, 2012 Gengivelse af uddrag, herunder figurer, tabeller og citater er tilladt mod tydelig kildeangivelse det skal herunder fremgå, at rapporten er udarbejdet af Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet for TrygFonden. Udgivet af Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet Øster Farimagsgade 5 A, 2. sal 1353 København K Finansieret af TrygFonden smba (Tryghedsgruppen smba) Lyngby Hovedgade 4, 2. sal 2800 Kgs. Lyngby Elektronisk ISBN: Rapporten kan downloades på

3 DRUKNEDØDSFALD I DANMARK, OG UDVIKLINGEN Hanne Møller Bjarne Laursen Karin Helweg-Larsen Juni 2012

4

5 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 9 RESUMÉ AF UNDERSØGELSENS RESULTATER DRUKNEDØDSFALD I DRUKNEDØDSFALD FATALE DRUKNEULYKKER SYGEHUSBEHANDLING AF DRUKNEOFRE I DANSKERE DØDE SOM FØLGE AF DRUKNING I DANMARK: UDVIKLINGEN ENGLISH SUMMARY DROWNING DEATHS THE TREND IN DROWNING DEATHS, MANNER OF DEATH SEX AND AGE COUNTRY OF RESIDENCE FATAL UNINTENTIONAL DROWNING IN DENMARK LOCATION OF THE UNINTENTIONAL DROWNING DEATHS ACTIVITY AT THE TIME OF DROWNING DROWNING WHEN BATHING OR SWIMMING DROWNING RELATED TO LEISURE SAILING DROWNING DURING WHERABOUTS IN HARBOURS DROWNING DEATHS DANISH RESIDENTS TREND DATA SOURCES EVALUATION OF THE CODING OF MANNER OF DEATH COMPLETENESS OF THE DATA INDLEDNING BAGGRUND FORMÅL DEFINITION AF DRUKNING FATALE DRUKNEULYKKER I DANMARK KARAKTERISTIKA VED FATALE DRUKNEULYKKER DANSKERE DRUKNET I UDLANDET I DRUKNEDØDSFALD I DANMARK OMFANG UDVIKLINGEN I DØDSMÅDE VED DRUKNING KØN OG ALDERSFORDELING NATIONALITET DATAKILDER UBESTEMT DØDSMÅDE... 31

6 4. FATALE DRUKNEULYKKER I DANMARK OMFANG, UDVIKLING OG OMSTÆNDIGHEDER STED FOR DRUKNEULYKKEN AKTIVITET FØR DRUKNEULYKKEN BADEULYKKER FATALE DRUKNEULYKKER RELATERET TIL FRITIDSAKTIVITETER I BÅD FATALE DRUKNEULYKKER RELATERET TIL FÆRDSEL I HAVN FATALE DRUKNEULYKKER MED ØVRIGE AKTIVITETER FATALE DRUKNEULYKKER OPGJORT PÅ KOMMUNER ANDRE TIL STEDE PÅ ULYKKESTIDSPUNKTET BLEV GENOPLIVNING FORSØGT? BØRNS DRUKNEULYKKER DRUKNEDØDSFALD BLANDT DANSKERE DRUKNET I DANMARK OMFANG UDVIKLING OVER TID DRUKNEULYKKER I ET GLOBALT PERSPEKTIV FATALE DRUKNEULYKKER VERDEN RUNDT DANMARKS PLACERING ALDER OG KØNSFORSKELLE METODE BEGREBER ANVENDT I RAPPORTEN DATAKILDER OG ANALYSER REVURDERING AF DØDSMÅDE DATAKVALITET, SAMMENFATNING VARIABLE DEFINITION AF DRUKNING REFERENCER BILAGSTABELLER... 70

7 TABELLER OG FIGURER I RAPPORTEN Tabeller Tabel 1: Antal sygehusbehandlede drukneofre i 2010, opdelt på alder og køn Tabel 2: Druknedødsfald i Danmark i perioden , opdelt på dødsmåde og år Tabel 3: Kønsopdeling i antal og procent for druknedødsfald i Danmark i perioden , opdelt på dødsmåde Tabel 4: Druknedødsfald i perioden , opdelt efter dødsmåde og alder Tabel 5: Druknedødsfald i Danmark i perioden , opdelt på bopælsland Tabel 6: Fatale drukneulykker i Danmark i perioden , opdelt på aldersgrupper og år Tabel 7: Fatale drukneulykker i Danmark i perioden , opdelt på sted og år Tabel 8: Fatale drukneulykker i Danmark i perioden , opdelt på sted og køn Tabel 9: Fatale drukneulykker i Danmark i perioden , opdelt på aktivitet og aldersgrupper Tabel 10: Fatale drukneulykker i Danmark i perioden , opdelt på aktivitet og køn Tabel 11: Fatale drukneulykker i Danmark i perioden , opdelt på aktivitet og år Tabel 12: Fatale drukneulykker i Danmark i perioden , opdelt på aktivitet og måned for ulykke Tabel 13: Fatale badeulykker i Danmark i perioden , opdelt på sted og måned for ulykke Tabel 14: Fatale drukneulykker opgjort på kommune (ulykkessted) Tabel 15: Andre til stede ved fatale drukneulykker i Danmark i perioden , opdelt på aktivitet Tabel 16: Genoplivning ved fatale drukneulykker i Danmark i perioden , opdelt på aktivitet Tabel 17: Fatale drukneulykker blandt børn 0-17 årige i Danmark i perioden , opdelt på år og køn. 52 Tabel 18: Fatale drukneulykker blandt børn 0-17 årige i Danmark i perioden , opdelt på alder og aktivitet Tabel 19: Fatale drukneulykker i en række lande, opdelt på køn og aldesgruppe. Absolutte antal og incidensrater (IR pr personer årligt) Figurer Figur 1: Fatale drukneulykker i Danmark , opdelt på hhv. incidensrater pr befolkning og antal døde Figur 2: Fatale drukneulykker i Danmark , opdelt på sted Figur 3: Fatale drukneulykker i Danmark , opdelt på aktivitet Figur 4: Kort over fatale drukneulykkerr i Danmark Figur 5: Kort over fatale drukneulykker i Danmark , opdelt på udvalgte aktiviteter Figur 6: Kort over fatale badeulykker i Danmark Figur 7: Kort over udlændinges fatale badeulykker i Danmark Figur 8: Kort over fatale drukneulykker i forbindelse med færdsel på havn i Danmark Figur 9: Danskere druknet i Danmark i perioden , opdelt på dødsmåde Figur 10: Danskere druknet i Danmark som følge af selvmord eller ulykke i perioden , opdelt på køn Figur 11: Danskere druknet ved ulykke i Danmark i perioden , fordelt på aldersgrupper. Rater pr befolkning... 57

8 BILAGSTABELLER Tabel B1: Antal druknedødsfald i Danmark i perioden opdelt på dødsmåde og år. Kun danskere. Kilder: Dødsårsagsregisteret ( ) og Drukneregisteret ( , korrigeret dødsmåde) Tabel B2: Antal fatale drukneulykker i Danmark i perioden opdelt på år, køn og alder. Kun danskere. Kilder: Dødsårsagsregisteret ( ) og Drukneregisteret ( , korrigeret dødsmåde)... 71

9 FORORD Statens Institut for Folkesundhed ved Syddansk Universitet har på foranledning af TrygFonden og Dansk Svømmeunion udarbejdet denne rapport, der præsenterer analyser af omfanget og årsagerne til druknedød som følge af ulykke, selvmord og drab. Fokus er på drukneulykker. Rapporten er en opfølgning på de tidligere rapporter med druknestatistik, som blev udgivet i 2009 og 2010 og Rapportens tal og analyser er baseret på data fra dødsattester, hvor dødsårsagen er drukning. Derudover er der i denne rapport suppleret med data fra rapporter over redningsaktioner i danske farvande, politirapporter samt avisartikler samlet af Søsportens Sikkerhedsråd. Presseklip indsamlet af TrygFonden har yderligere bidraget til at validere oplysningerne. Endelig er der for druknetilfælde i foretaget en søgning i Infomedia og på internettet med det formål at finde yderligere oplysninger om ovennævnte druknetilfælde. Hanne Møller (kommunikationsmedarbejder, temakoordinator, cand.comm.), Bjarne Laursen (seniorforsker, cand.scient., ph.d.), og Karin Helweg-Larsen (seniorforsker, speciallæge), Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet har gennemført analyserne og udarbejdet rapporten. Karin Helweg-Larsen har forestået revurderingen af dødsattesterne mht. klassifikation af dødsmåde. Tak til alle, der har stillet materialet og data til rådighed for projektet. Rapporten er finansieret af TrygFonden. København, 4. juni 2012 Knud Juel Forskningsleder Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet Gurli Martinussen Direktør TrygFonden

10 Resumé af undersøgelsens resultater

11 Resumé af undersøgelsens resultater RESUMÉ AF UNDERSØGELSENS RESULTATER DRUKNEDØDSFALD I blev året med det hidtil laveste antal druknedødsfald i Danmark i den undersøgte periode ( ). I alt 78 personer døde som følge af drukning i 2010, heraf 48 pga. ulykker. Druknedødsfald 2010, hovedresultater: Der skete markant færre fatale drukneulykker på åbent hav og i havne end tidligere (i perioden ). Der skete ingen fatale drukneulykker i indendørs/udendørs svømmebassiner og ej heller i badekar i Til gengæld var der i 2010 flere fatale drukneulykker i vandløb end noget år idet forgangne tiår. Antallet af fatale drukneulykker blandt børn og unge under 25 år var det laveste i tiåret (med tre dødsfald). Til gengæld var andelen af druknedøde over 75 år historisk høj i det denne aldersgruppe udgjorde en fjerdedel af alle fatale drukneulykker i Der var også markant færre druknedødsfald i 2010 som følge af selvmord i Danmark end i de foregående 10 år. Faldet skete primært blandt mænd. Der døde mindst 11 danskere i udlandet i forbindelse med drukneulykker i DRUKNEDØDSFALD I alt døde personer som følge af drukning i Danmark i perioden Af disse var 670 (56%) ude for en drukneulykke, 404 (34%) begik selvmord, fire blev dræbt, mens dødsmåden bag de resterende 117 (10%) tilfælde var ubestemt. Hovedparten af de druknede var danskere (1056, svarende til 88%), mens de øvrige stammede andre lande (139, svarende til 12%), de fleste fra Tyskland, i alt 84 døde. FATALE DRUKNEULYKKER Det årlige antal druknedødsfald pga. ulykker var i perioden nogenlunde konstant, men faldt markant i Fatale drukneulykker i hovedtræk: 670 personer døde som følge af en drukneulykke i Danmark i perioden Der var langt flere mænd (86%) end kvinder (14%) blandt de druknede. Drukneulykkerne skete især for voksne i alderen år (44%), mens kun 8% var under 18 år. Der døde i gennemsnit fire børn under 15 år om året. Omstændighederne bag børns drukneulykker afhang af barnets alder. Spædbørn druknede i badekar, småbørn ofte i havebassiner og større børn især ved badning. Alkohol var en faktor i hver fjerde drukneulykke (25%), særligt udtalt ved ulykker relateret til færdsel på havn (60%). De hyppigste steder for drukneulykker var: Åbent hav eller fjorde (26%), i havne (24%), langs kysten (18%), i vandløb (9%) og i søer (8%). 11

12 Resumé af undersøgelsens resultater De tre hyppigste aktiviteter forbundet med drukneulykker var: Fritidsaktiviteter i båd (21%), badeulykker (18%) og drukneulykker, der skete som følge af færdsel på havn (17%). De fleste fatale drukneulykker i skete i følgende kommuner: Bornholm (15), København (11), Norddjurs (10), Ringkøbing-Skjern (10), Århus (9), Guldborgsund (7) og Aabenraa (7). Udlændinge udgjorde 43% af alle dødsfald, som følge af badeulykker i perioden Ved hver femte drukneulykke mangler oplysninger om den forudgående aktivitet, før ulykken. SYGEHUSBEHANDLING AF DRUKNEOFRE I personer blev behandlet på sygehus efter en druknehændelse. Hovedparten var børn og unge under 15 år (22 børn og unge). DANSKERE DØDE SOM FØLGE AF DRUKNING I DANMARK: UDVIKLINGEN På baggrund af data fra Dødsårsagsregisteret er det muligt at følge udviklingen i druknedødsfald over en længere periode. Disse data omhandler dog alene danskere, der er druknet i Danmark. I alt dødsfald er således registreret i Dødsårsagsregisteret med drukning som den grundlæggende dødsårsag i perioden Disse dødsfald omfatter drukning blandt personer med fast bopæl i Danmark. Druknedødsfald i Grønland og Færøerne indgår ikke i opgørelserne i denne rapport, ligesom danskere druknet i udlandet heller ikke er medtaget, da dette tal ikke er kendt. Antallet af druknedødsfald blandt danskere i Danmark faldt markant i perioden, fra 213 i 1970 til 68 i Antallet af fatale drukneulykker faldt i samme periode fra 139 til

13 Rates per 100,000 inhabitants Number English Summary ENGLISH SUMMARY DROWNING DEATHS 2010 In Denmark in the year 2010, 78 people died by drowning, presenting the lowest annual number of drowning deaths throughout the period Forty-eight of the 78 drowning deaths were unintentional, and thus caused by accidents. Figure A illustrates trend in annual number of unintentional drowning deaths in the period , the average annual number was 67. In 2010, the rate of drowning deaths per 100,000 inhabitants was 0.95 per compared to 1.24 on average for the 10-year period. Figure A: Unintentional drowning deaths Number and incidence per 100,000 2, ,50 1, , ,00 0 Rate of fatal drownings per 100,000 inhabitants Number of fatal drownings The table includes both Danes and foreigners. Danes means residents in Denmark, while foreigners include tourists, sailors and fishermen visiting Danish waters Figure B and Figure C show the place of occurrence of the drowning and the activity of the drowned person prior to the accident, for 2010 compared to the 10-year average. Figure B shows that there were significantly fewer unintentional drowning deaths at sea (5 deaths) and in harbours (10 deaths) than during the rest of the period. Further, there were no fatal drownings in swimming pools or bathtubs in On the other hand, more people drowned in rivers, streams or canals (11 deaths) than in any of the past ten years (Figure B2). 13

14 English Summary Figure B: Fatal unintentional drowning deaths , by location Open sea/at sea Harbour 10-yr average 2010 Lake Beach/coast Swimming pool Bathtub Stream/river Other body of water Unspecified Number of fatal drownings The table includes both Danes and foreigners. Danes means residents in Denmark, while foreigners include tourists, sailors and fishermen visiting Danish waters As drowning incidents often occur without witnesses, we lack in some cases information about the activity of the victim just before the accident and what caused the drowning. In 2010, there was no information on activity in 17 of the 48 fatal drowning events. This is more than in the period in general (14 in average). In 2010, there were fewer drowning deaths in all activity categories except for the category unknown activity. Markedly fewer were engaged in leisure boating, bathing / swimming, and traffic in harbours (Figure C). Figure C: Fatal unintentional drowning deaths, by activity Bathing Bathtub Leisure boating 10-yr average 2010 Fishing (occupational) Diving Leisure fishing from shore Traffic Traffic in harbour Other activity Unspecified Number of fatal drownings The table includes both Danes and foreigners. Danes means residents in Denmark, while foreigners include tourists, sailors and fishermen visiting Danish waters At present, we have no explanation for the decrease in the number of unintentional drowning deaths in A lower number of drownings was found in virtually all age groups except in the age group above 75 years. 14

15 English Summary THE TREND IN DROWNING DEATHS, In total, 1,195 people died in Denmark in the period as a result of drowning. Of these 670 (56%) were accidents, 404 (34%) were due to suicide, four were homicide, and the manner of death was undetermined in 117 (10%) cases. The number of drowning deaths averaged 120 per year during the period (Table A). MANNER OF DEATH The number of fatal drowning accidents was fairly constant with approx. 70 deaths per year during the 10-year period, with the exception of 2010, where the number was 48. The average number of suicides by drowning was just over 40 annually, and similarly with the lowest number (21 deaths) in 2010 (Table A). Table B shows the incidence rates for drowning among Danish residents. SEX AND AGE Men accounted for the vast majority of fatal drowning deaths (874 or 73%); this gender inequality related especially to unintentional drowning, 86% occurred among men. Most drowning deaths occurred in the age group years (501 or 42%). Children and adolescents under 15 years comprised only a small proportion (44 or 4%). The highest number of suicides by drowning were among the elderly above 75 years (96 or 24% of the suicides) (Table C). Table A: Drowning deaths during , by year and manner of death Manner of death Total Unintentional Suicide Homicide Undetermined intent Total The table includes Danes and foreigners (e.g. tourists and fishermen) who drowned in Denmark. Table B: Number and incidence rates of drowning deaths Manner of death Number (all) Per cent Danish residents only Incidence rate per 100,000* Unintentional % Suicide % Homicide 4 0.3% Undetermined % Total % ** IR based on death by drowning among Danish residents only. 15

16 English Summary Table C: Drowning deaths during , by age and manner of death Manner of death Unspec. Total Accident Suicide Homicide Undetermined Total The table includes Danes and foreigners (e.g. tourists and fishermen) who drowned in Denmark. COUNTRY OF RESIDENCE Persons without permanent residence in Denmark account for 12% of all drowning deaths in the period and 17% of all unintentional drowning deaths. The majority were tourists, leisure sailors or professional fishermen. The largest group were Germans visiting Denmark as tourists or leisure sailors. The second largest group where Poles, who were predominantly fishermen or crew members on ships. Table D: Drowning deaths during , by country of residence and manner of death Manner of death Denmark Germany Norway Sweden Poland Other and unspecified Total Unintentional Suicide Homicide Undetermined Total

17 English Summary FATAL UNINTENTIONAL DROWNING IN DENMARK In the period , 670 people died by unintentional drowning in Denmark. In this period, the year-olds had the highest incidence of drowning, while children aged 0-14 years had the lowest. Fatal unintentional drowning decreased among the year-olds, while it remained about unchanged among the year-olds. Throughout the period , among children below 15 years, the yearly number of fatal unintentional drownings was consistently low. LOCATION OF THE UNINTENTIONAL DROWNING DEATHS In the period , the majority (68%) of the cases of fatal unintentional drowning occurred in open sea, harbour or at beach/coast (Table E). For men, most of the drowning accidents occurred at sea or in harbours, whereas for women most occurred at beach/coast and in open sea. The majority of unintentional drowning accidents at sea or in harbours occurred among year-olds. Most people drowned at beach/coast were over 45 years, while unintentional drowning in private swimming pools and public swimming baths occurred mostly for children and adolescents (Table F). Table E: Unintentional drowning deaths by location and year Total Open sea/at sea Harbour Lake Beach/coast Swimming pool Bathtub Bridge Stream/river Other body of water Unspecified Total The table includes Danes and foreigners (e.g. tourists and fishermen) who drowned in Denmark. ACTIVITY AT THE TIME OF DROWNING About 1/5 of the fatal drowning accidents occurred during leisure boating/sailing (21%), a little less during bathing or swimming (18%) and walking in the harbour (17%). Together, these activities account for 56% of all drowning accidents and 70% of those for which the preceding activity was known. Of the 29 traffic-related drowning deaths most occurred in cars (24), usually by driving into the harbour, in a river or lake. Four accidents occurred while riding bikes and one while riding a moped. Alcohol was a major factor in unintentional drowning; in 167 cases (25%) had the drowned been drinking alcohol before the event. In 13 of the 113 fatal bathing accidents, the victim was intoxicated at the time of the accident. In half of the traffic-related drowning deaths, it appears that the deceased was under the influence of alcohol. 17

18 English Summary The category "other activities" covers many different activities, including walking by a river, or a lake, boarding a boat (outside a harbour), activities on ice, driving tractor or other vehicles. Of the 119 who drowned when bathing or swimming, 17% were children between 5 and 14 years, and 69% were over 45 years (Table F). For women, fatal drowning accidents mostly occurred during bathing / swimming, while for men, most occurred during leisure sailing. However, there were more men than women who drowned while bathing / swimming. Table F: Unintentional drowning , by activity and age Unspec Total % Bathing % Bathtub % Boating (leisure activity) Fishing (occupational) % % Diving % Fishing from shore (leisure) % Traffic % Walking in harbour % Other % Unknown % Total % The table includes Danes and foreigners (e.g. tourists and fishermen) who drowned in Denmark. DROWNING WHEN BATHING OR SWIMMING Between 6 and 15 persons drowned annually in the period while bathing or swimming. In total, 119 people drowned at the beach, in pools, in lakes or other places. One fifth of the drowning victims was below 18 years, while adults over 45 years accounted for the majority (75, corresponding to 63%). Men constituted 77% of the drowned and women 23%. Drowning most often occurred at the beach (69%), and mainly in July and August. A minor part occurred in swimming pools (indoor or outdoor) (12%) and lakes (8%). Foreigners (tourists) accounted for 36% of all fatal drowning when bathing (mainly at the beach). In the years 2009 and 2010, no person drowned in swimming pools or harbour baths. 18

19 Incidence rate per 100,000 Total number Incidence rate per Total number Incidence rate per 100,000 Total number English Summary Figure D: Unintentional drowning deaths while bathing/swimming. Number and incidence per 100,000 inhabitants, by age group 1,5 1,0 0,5 2 0,0 15 The table includes both Danes and foreigners. Danes means residents in Denmark, while foreigners include tourists, sailors and fishermen visiting Danish waters DROWNING RELATED TO LEISURE SAILING During , in total, 143 drowned during leisure sailing, of these, 127 drowned 20at sea, nine in harbours, and six in lakes or rivers/streams All were above 0 18 years, most were between years (79%), and almost all were 0 men (95%). Just under a third 0-14 drowned while fishing or hunting ducks (30%) most individuals 65- had sailed out in small boats to fish or tend fishing nets. Most accidents occurred, however, in connection with ordinary leisure boating (71, corresponding IR per 100,000to 50%). In addition, Number nine people were kayaking and three were canoeing IR per 100,000 Number Figure E: Unintentional drowning deaths during leisure boating Number and incidence per 100,000, by age group 1,5 1,0 0,5 0, IR per 100,000 Number The table includes both Danes and foreigners. Danes means residents in Denmark, while foreigners include tourists, sailors and fishermen visiting Danish water 19

20 Incidence rate per 100,000 Total number English Summary In 13 of the 143 cases (9%) it was stated that the deceased was wearing a life jacket. Reports indicated that alcohol had been involved in 24 (17%) of the cases. Many accidents occurred when sailors fell overboard, e.g. due to rough seas, gusts of wind, when starting the engine, or because the boat capsized or took in water and sank. DROWNING DURING WHERABOUTS IN HARBOURS In the period , totally 112 people drowned during wherabouts in harbours. One was aged 16 years, two were 17 years and the remaining were over 18 years. The vast majority were men (104, corresponding to 93%), and most between 50 and 64 years (54, corresponding to 48%). Only 16% of accidents were witnessed by others, as most of the accidents only were discovered when the deceased was missing or was found lying lifeless in the water. Ten people had fallen into the harbour while entering or leaving a boat, nine people fell into the harbour from the jetty/pier, wharf or similar. Four fell overboard from their boat. However, as mentioned before most cases were not witnessed. Characteristic of the harbour accidents is the frequent use of alcohol. In 60% of the cases the deceased had been intoxicated at the time of the accident. Additionally, another 11 persons were described as alcohol abusers, but it is not stated if they had been intoxicated at the time of the accident. Figure F: Unintentional drowning deaths during whereabouts in harbours Number and incidence per 100,000, by age group 1,5 1,0 0,5 0, IR per 100,000 Number The table includes both Danes and foreigners. Danes means residents in Denmark, while foreigners include tourists, sailors and fishermen visiting Danish water 20

21 English Summary DROWNING DEATHS DANISH RESIDENTS I total, 7,482 Danish residents drowned in the period Of these, 3,142 were unintentional accidents (42.0%), 3,561 (47.6%) were suicides, 35 deaths (0.5%) were homicides. The manner of death for 678 (9.1%) drowning cases was undetermined. TREND The annual number of Danish residents who drowned in Denmark dropped significantly in the period , ranging between 213 and 68 annually, with a maximum of 307 drownings in 1981 and a minimum of 68 in 2010 (Figure J). The number of fatal unintentional drownings fell from 139 in 1970 to 40 in The incidence declined most among children, adolescents and adults up to 44 years of age, while the trend among year-olds and in the oldest group over 65 years has been more steady or slightly rising. Changes in the number of suicides by drowning showed a different pattern: The period was characterized by an increase in the number of suicides from 61 to 147, while the subsequent period up to 2010 was characterized by a decrease. Particularly among women, the number of suicides by drowning has fallen markedly in the period and was during most of the period lower than among men. The total number of suicides by drowning has been below 53 per year since In 2010, there were only 20 suicides by drowning, which is the lowest throughout the period. Figure J: Danish residents who drowned Total All drowning deaths Suicide Accidental drowning Undetermined

22 English Summary DATA SOURCES The study is based on the following data sources: National Cause of Death Register, the National Board of Health. Death certificates for drowned Danes and foreigners, gathered from the National Board of Health. National Patient Register, the National Board of Health. Drowning incidents treated in hospitals in Reports concerning rescue operations, police reports and newspaper articles on drowning collected by the Danish Maritime Authority (period ). Information on drowning during the period by the Danish Council for Greater Water Safety, primarily based on newspaper articles. Additional information on the drowning cases drawn from newspapers. Press releases on drowning incidents in 2009 and 2010, collected by TrygFonden. Data supplied by SOS International, European Insurance on Danes drowned abroad (Europæiske ERV). EVALUATION OF THE CODING OF MANNER OF DEATH A review was carried out of all death certificates concerning deaths by drowning in order to verify the stated manner of death. All certificates with the following causes of death were includes: ICD10 codes: V90, V92, W65-W74, X31, X38, X39, X71, X92, Y21 or one of the diagnosis T68 (hypothermia) and T75.1 (unspecified effects of drowning and nonfatal submersion). This reassessment was performed by a forensic specialist, skilled in classification of causes and manner of death. In the review, information about the circumstances and the location of the drowning, as well as any medical information were taken into account. By 2007, the Danish National Board of Health changed the registration practice of death certificates and causes of death to a system of direct electronic reporting by the medical doctor, who had issued the death certificate. This meant that the coding of ICD10 Codes for the underlying and contributory causes of death to the Cause of Death Register was performed by the medical doctor, and not as previously by skilled coding staff in the National Board of Health. Compared to former practice, a relatively large share of the electronic death certificates lacks information on the circumstances of the death. Furthermore, the coding of causes of death is incorrect in a number of cases, and the manner of death is not stated. In 2010, the quality of coding has improved slightly compared to COMPLETENESS OF THE DATA For the years , approx. 5% of all deaths were not listed in the Cause of Death Register, presumably due to the fact that the death certificates had not been submitted to the National Board of Health. If this percentage also applies to drowning deaths, approx. 20 death certificates might be missing for these years. However, most of these drowning deaths were probably identified through the review of the alternative data sources, listed above. 22

23 Kapitel 1 - Indledning 1. INDLEDNING 1.1 BAGGRUND Statens Institut for Folkesundhed (SIF), Syddansk Universitet har hvert år siden 2009 udarbejdet en druknestatistik, der beskriver forekomsten og karakteren af drukning i Danmark. Der har i de tidligere rapporter, ud over de faste opgørelser, været sat fokus på forskellige temaer, heriblandt de socioøkonomiske forhold blandt de druknedøde, sygehusbehandling af drukneofre, sæsonvariation mm. I denne rapport sættes fokus på i hvilke kommuner og regioner, druknedødsfaldene sker, drukneulykker i et globalt perspektiv, og hvor mange danskere, der dør pga. drukneulykker i udlandet. Oplysninger om drukning i Danmark kan indhentes fra flere forskellige kilder. Dødsattester på personer, der er døde pga. drukning i Danmark, udgør hovedkilden i den database over druknedødsfald, som er oparbejdet på SIF. Oplysningerne fra dødsattesterne suppleres med information fra bl.a. TrygFondens presseklip om drukning og fra redningstjenesternes rapporter om redningsaktioner på og nær vand (herunder politi, Falck, Søværnets Operative Kommando (SOK)). 1.2 FORMÅL Formålet med dette års druknestatistik er at beskrive: Karakteristika ved de ulykkesrelaterede druknedødsfald i 2010 sammenholdt med hele tiårsperioden ( ) Omfanget og omstændighederne omkring druknedød i Danmark i perioden Udviklingen i druknedødsfald blandt danskere druknet i Danmark i perioden Sygehusbehandling af drukneofre i 2010 Drukneulykker i et globalt perspektiv. Det primære fokus er drukneulykker, men drukning som følge af selvmord og drab vil blive beskrevet i udvalgte afsnit og tabeller. 1.3 DEFINITION AF DRUKNING I denne rapport benyttes begreberne druknedød og hospitalsbehandling af drukneofre/nærdrukning: Druknedødsfald: Inkluderer de druknedødsfald, hvor drukning er angivet som den primære dødsårsag på dødsattesten. Dernæst er også dødsfald kodet som nedkøling i vand medtaget, da det kan være svært at bestemme den egentlige årsag til druknedødsfaldet - disse udgør ca. 1%. Medtaget er også dødsfald, hvor dødsårsagen angives som en senfølge af nærdrukning. Senfølgerne medregnes, da dette netop angiver, at drukning er den tilgrundliggende årsag til dødsfaldet. Dødsmåde ved drukning: Omfatter drukning ved ulykke, selvmord, drab eller uoplyst dødsmåde. Ved ulykker benyttes begrebet fatale drukneulykker, til forskel fra ikke fatale drukneulykker eller nærdruknede. Hospitalsbehandling af drukneofre: Inkluderer druknehændelser, der fører til sygehuskontakt (skadestue og indlæggelse), og hvor den tilskadekomne ikke er død ved ankomsten til sygehuset. En del af de tilskadekomne dør samme dag eller nogle dage senere, og der vil derfor være et vist overlap imellem de to kategorier. Fx kan en nærdruknet person senere dø af komplikationer, som er et resultat af druknehændelsen, og hvis dødsårsagen anføres som druknerelateret, vil den der- 23

24 Kapitel 1 - Indledning for indgå i Sundhedsstyrelsens Dødsårsagsregister med drukning som dødsårsag. I kapitel 2 beskrives de hospitalsbehandlede drukneofre i

25 Incidensrate pr befolkning Antal Kapitel 2 Fatale drukneulykker i Danmark FATALE DRUKNEULYKKER I DANMARK 2010 I 2010 døde 78 personer i Danmark som følge af drukning. Dette er det laveste antal årlige druknedøde i hele den undersøgte periode ( ). 48 af de 78 druknedødsfald skete som følge af ulykker. I dette kapitel beskrives de mest karakteristiske træk ved de ulykkesrelaterede druknedødsfald i 2010, og de sættes i forhold til forekomsten i perioden I kapitel 3 beskrives udviklingen og årsagerne til druknedødsfaldene i perioden mere uddybende. 2.1 KARAKTERISTIKA VED FATALE DRUKNEULYKKER 2010 Som figur 1 illustrerer, skiller 2010 sig markant ud med det laveste antal fatale drukneulykker i hele perioden. I 2010 døde således 48 personer som følge af drukneulykker sammenholdt med gennemsnitligt 67 druknedødsfald i perioden Raterne viser samme mønster, dvs. hvor mange druknedødsfald der er i forhold til befolkningen i det respektive år. I 2010 lå antallet af fatale druknedødsfald pr befolkning på 0,95 mod 1,24 gennemsnitligt for hele tiåret. Figur 1: Fatale drukneulykker i Danmark , opdelt på hhv. incidensrater pr befolkning og antal døde 2, ,50 1, , , års Antal druknedøde pr befolkning gns. Antal druknedøde årligt 0 Tabellen omfatter både danskere og udlændinge. Ved danskere forstås her personer med fast bopæl i Danmark, mens udlændinge omfatter bl.a. turister, sejlere og fiskere på besøg i danske farvande. I figur 2 og figur 3 vises for 2010 hhv., hvor ulykkerne skete (ulykkessted), og hvad personerne var i gang med, da ulykken skete (aktivitet), igen sammenholdt med et 10-års gennemsnit. Det fremgår af figur 2, at der skete markant færre fatale drukneulykker på åbent hav (5 døde) og i havne (10 døde) end i resten af perioden. Samtidig skete der ingen fatale drukneulykker i indendørs/udendørs svømmebassiner og i badekar i Til gengæld var der flere fatale drukneulykker i vandløb (11 døde) end på noget tidspunkt i det forgangne tiår (figur 2). 25

26 Kapitel 2 Fatale drukneulykker i Danmark 2010 Figur 2: Fatale drukneulykker i Danmark , opdelt på sted Åbent hav, fjord Havn Sø Kyst (strand, fjord) Pool/svømmehal/havnebad Badekar Vandløb Andet Ukendt 10 års gns Antal druknedøde Da mange drukneulykker, der ender fatalt, ofte sker uden vidner, mangler vi i en del tilfælde oplysninger om, den omkomnes aktivitet før druknehændelsen skete, og hvad det var, der gik galt. I 2010 havde man i 17 ud af de 48 fatale drukneulykker (35%) ikke oplysninger herom, hvilket er en større andel end i perioden generelt (21%). Hovedparten af drukneulykkerne med uoplyst aktivitet skete i vandløb (10 ud af 17 fatale drukneulykker). Figur 3: Fatale drukneulykker i Danmark, opdelt på aktivitet Badning, svømning Bad i badekar Båd fritidsaktivitet Arbejdsrelateret fiskeri Dykning Fritidsfiskeri fra land Trafik Færdsel på havn Andre aktiviteter Uoplyst 10 års gns Antal druknedøde Årsagerne til det lavere antal fatale druknedødsfald i 2010 kendes pt. ikke. Bemærkelsesværdigt er det dog, at faldet i antal døde er sket bredt på tværs af alle ulykkessteder og aktiviteter med nogle få undtagelser. Faldet er også sket inden for stort set alle aldersgrupper, på nær de ældste over 75 år, med 12 døde mod gns. 7 døde årligt i denne aldersgruppe i perioden

27 Kapitel 2 Fatale drukneulykker i Danmark 2010 Figur 4: Kort over fatale drukneulykker i 2010 Kortet viser drukneulykker i Danmark En enkelt druknehændelse kunne ikke stedfæstes, og fremgår derfor ikke på kortet Figur 4 viser, hvor de fatale drukneulykker i 2010 skete. Som det fremgår, skete hovedparten af dødsfaldene ved den jyske og sjællandske østkyst. 2.2 DANSKERE DRUKNET I UDLANDET I 2010 Der er i Danmark ikke nogen myndighed eller instans, der har den fulde indsigt i, hvor mange danskere, der dør pga. drukning, i udlandet. Vi har forsøgt at skaffe oplysninger om dette fra forskellige kilder, herunder SOS International, Europæiske Rejseforsikring, Sundhedsstyrelsen, Udenrigsministeriet og fra TrygFondens presseklip. I opgørelsen nedenfor vises de data, vi har indsamlet over, hvor mange danskere, der døde som følge af drukneulykker i udlandet i Et forsigtigt skøn er, at opgørelsen dækker ca. 75% af de reelle dødsfald. Danskere døde som følge af drukning i udlandet i 2010 Norge Spanien Ecuador Sverige Indien Total Kilde: SOS Danmark, TrygFondens presseklip og Europæiske Rejseforsikring 27

28 Kapitel 2 Fatale drukneulykker i Danmark 2010 En af de omkomne var et barn, resten var voksne i alderen år, og de fleste var mænd (9 døde). Dødsfaldene i Norge relaterer til to begivenheder: En fisketur, hvor fire unge mænd omkom, og en dykkerulykke ved skibsvraget Seattle, hvor to erfarne dykkere omkom. De øvrige dødsfald skete under badning (to dødsfald i Spanien ved hhv. kyst og i swimmingpool), under sejlads (et dødsfald i Ecuador, hvor båd kæntrede), i springflod (en person omkom under vandring i Indien) og ved mistet herredømme over motor squad (en person døde i et vandhul i svensk skov efter at være væltet på motorcyklen ) Sygehusbehandlede drukneofre 2010 i Danmark Langt fra alle druknehændelser er fatale. Langt de fleste, som er ved at drukne, bliver sandsynligvis reddet eller redder sig selv inden tilstanden bliver livstruende og uden at der er behov for yderligere behandling. Disse tilfælde bliver i almindelighed ikke registreret. I enkelte tilfælde er tilstanden så kritisk, at den druknede bliver indbragt til et sygehus og behandlet der. Tabel 1: Antal sygehusbehandlede drukneofre i 2010, opdelt på alder og køn. Til sammenligning er vist antallet af druknedøde i 2010 Alder Sygehusbehandlede Mænd Kvinder I alt Døde i alt ifølge SIFs Drukneregister I alt Tabel 1 viser, at antallet af sygehusbehandlede drukneofre er betydeligt mindre end antallet af druknedøde. En af forklaringerne på dette er, at størstedelen af de druknedøde var døde, da de blev fundet, eller døde inden de ankom til sygehuset. De sygehusbehandlede var, i modsætning til de druknedøde, fortrinsvis børn og unge. Omstændighederne omkring de druknehændelser, der førte til sygehusbehandling er ikke undersøgt nærmere, men der er sandsynligvis tale om hændelser, hvor der var andre til stede, som kunne udføre genoplivning eller tilkalde hjælp hurtigt efter hændelsen. En mere detaljeret analyse af de sygehusbehandlede drukneofre blev gennemført i forbindelse med rapporten over drukning

29 Kapitel 3 Druknedødsfald i Danmark DRUKNEDØDSFALD I DANMARK Dette kapitel belyser druknedødsfald i Danmark i perioden som følge af ulykke, selvmord, drab og ubestemt dødsmåde. Materialet omfatter alle med fast bopæl i Danmark (herefter benævnt danskere) og udlændinge, herunder turister, fiskere og fritidssejlere, der er på besøg i Danmark/de danske farvande. Det skal understreges, at materialet vedrørende udlændinge kan være mangelfuldt, jf. afsnit 7.2 i metodeafsnittet. 3.1 OMFANG I alt døde personer som følge af drukning i Danmark i perioden Af disse skyldtes 670 (56%) ulykke, 404 (34%) selvmord, fire drab, mens dødsmåden var ubestemt ved 117 (10%) tilfælde. Antallet af druknedødsfald lå i gennemsnit på 120 årligt i perioden (tabel 2). 3.2 UDVIKLINGEN I DØDSMÅDE VED DRUKNING Det årlige antal drukneulykker var nogenlunde konstant i den undersøgte 10-års periode med ca. 70 dødsfald om året, med undtagelse af 2010, hvor antallet var betydeligt lavere (48 druknedødsfald). Det samme var tilfældet med selvmord, hvor der i gennemsnit var godt 40 druknedødsfald årligt, men også her skiller 2010 sig ud med periodens laveste antal (21 dødsfald). Der var i perioden fire tilfælde af drab ved drukning. I alle fire tilfælde var det forældre, som havde dræbt deres egne børn ved at drukne dem (tabel 2). 3.3 KØN OG ALDERSFORDELING Mænd udgjorde langt hovedparten af de druknede (874 eller 73%), og særligt i drukneulykkerne var mændenes andel høj (574 eller 86%) (tabel 3). De fleste druknedødsfald skete i aldersgruppen år (501 eller 42%). Antalsmæssigt udgjorde børn og unge under 15 år en lille andel (44 eller 4%). De ældste over 75 år havde den højeste forekomst af selvmord ved drukning (96 eller 24% af selvmordene) (tabel 4). Se endvidere figur 9 og figur 10 i kapitel 5 for udviklingen i de ulykkesrelaterede druknedødsfald siden Tabel 2: Dødsfald ved drukning i Danmark i perioden , opdelt på dødsmåde og år Total Ulykke Selvmord Drab Ubestemt I alt Tabellen omfatter både danskere og udlændinge. Danskere forstås her som personer med fast bopæl i Danmark, mens udlændinge omfatter bl.a. turister, sejlere og fiskere. 29

30 Kapitel 3 Druknedødsfald i Danmark Tabel 3: Kønsfordeling i antal og procent for druknedødsfald i Danmark i perioden , opdelt på dødsmåde Mænd Kvinder I alt Ulykke % 96 14% 670 Selvmord % % 404 Drab 2 50% 2 50% 4 Ubestemt 83 71% 34 29% 117 I alt % % 1195 Tabellen omfatter både danskere og udlændinge. Danskere forstås her som personer med fast bopæl i Danmark, mens udlændinge omfatter bl.a. turister, sejlere og fiskere. Tabel 4: Druknedødsfald i perioden , opdelt efter dødsmåde og alder Uoplyst I alt Ulykke Selvmord Drab Ubestemt I alt Tabellen omfatter både danskere og udlændinge. Danskere forstås her som personer med fast bopæl i Danmark, mens udlændinge omfatter bl.a. turister, sejlere og fiskere. 3.4 NATIONALITET Udlændinge, dvs. personer uden fast bopæl i Danmark, udgjorde i perioden % af alle druknedødsfald og 17% af alle druknedødsfald efter ulykker. Disse personer er oftest turister, sejlere eller erhvervsfiskere. Den største gruppe udgøres af tyskere, der primært var i Danmark som turister eller fritidssejlere. De omkomne polakker var overvejende fiskere eller besætningsmedlemmer på skibe. I 2010 omkom 10 udlændinge i Danmark som følge af drukning, hvilket er mindre end halvt så mange som i hhv og 2009 (med hhv. 22 og 23 druknedødsfald blandt udlændinge). Tabel 5: Druknedødsfald i Danmark i perioden , opdelt på bopælsland Danmark Tyskland Norge Sverige Polen Andet, uoplyst I alt Ulykke Selvmord Drab Ubestemt I alt DATAKILDER Dødsårsagsregisteret var den primære datakilde til analyse af druknedødsfald suppleret med oplysninger fra Søsportens Sikkerhedsråd i perioden , Rådet for Større Badesikkerhed i perioden og TrygFondens presseklip i 2009 og

31 Kapitel 3 Druknedødsfald i Danmark I 2010 blev således 66 danskere og 10 udlændinge identificeret på baggrund af Dødsårsagsregisteret. Yderligere to dødsfald blev fundet ud fra presseklip fra TrygFonden. Ti af de 48 drukneulykker indgik også i Søsportens Sikkerhedsråds arkiver og 20 var omtalt i presseklip (TrygFonden). Disse oplysninger herfra blev benyttet til at supplere oplysningerne fra Dødsårsagsregisteret. En af de druknede, som var registreret i 2010, blev identificeret som en person, som var meldt savnet i Se endvidere metodeafsnittet i kapitel 7 for en uddybende beskrivelse af datakilder og databehandling. 3.6 UBESTEMT DØDSMÅDE Blandt de 1195 druknedødsfald i perioden kunne dødsmåden i hver 10. tilfælde ikke fastslås med sikkerhed. Det drejede sig ofte om hændelser, hvor den afdøde havde været alene, og hvor der således ikke forelå tilstrækkelig viden til at afgøre, hvorvidt der var tale om en ulykke, et selvmord eller et drab lå markant højere end de tidligere år mht. andelen med ubestemt dødsmåde (16%). Dette skyldtes ikke mindst, at der i forhold til de tidligere år har været færre oplysninger på dødsattesten, og det derfor var blevet sværere at revurdere dødsmåden. For 2009 og 2010 har presseklip indsamlet af TrygFonden medvirket til at kunne afklare dødsmåden (dvs. om det var ulykke, selvmord eller drab) for flere drukninger, hvor manglende oplysninger på dødsattesten umuliggjorde bestemmelse af dødsmåde. I 2010 var der 9 tilfælde (12%), hvor dødsmåden ikke kunne afgøres. I metodekapitlet vises eksempler på druknedødsfald, hvor dødsmåden er ubestemt. 31

32 Kapitel 4 Fatale drukneulykker i Danmark

33 Kapitel 4 Fatale drukneulykker i Danmark FATALE DRUKNEULYKKER I DANMARK OMFANG, UDVIKLING OG OMSTÆNDIGHEDER I perioden døde 670 personer ved en drukneulykke i Danmark. De årige havde den højeste forekomst af drukneulykker i perioden, mens børn 0-14 år havde den laveste. I perioden ses en faldende tendens i antallet af fatale drukneulykker for de årige, mens forekomsten blandt de årige var mere konstant. Blandt børn under 15 år har forekomsten i hele perioden konstant været lav, mellem 0 og 6 dødsfald årligt (tabel 6). I 2010 var der tre druknedøde under 25 år, hvilket er det laveste antal for denne aldersgruppe i perioden. Omvendt var andelen af druknedøde over 75 år i 2010 historisk høj ældre over 75 år udgjorde således en fjerdedel af alle fatale druknedødsfald i 2010 (tabel 6). Tabel 6: Fatale drukneulykker i Danmark i perioden , opdelt på aldersgrupper og år Alder I alt Uoplyst I alt Tabellen omfatter både danskere og udlændinge. Danskere forstås her som personer med fast bopæl i Danmark, mens udlændinge omfatter bl.a. turister, sejlere og fiskere. 33

34 Kapitel 4 Fatale drukneulykker i Danmark Stedkategorier Vi anvender ni forskellige kategorier (koder) til at angive stedet for drukneulykken samt en kode for uoplyst. Ligesom som aktivitetskoderne tager stedkoderne sit afsæt i kodningen anvendt af Steensberg (3). Dog er kategorierne vandløb samt bro tilføjet for at øge præcisionen af stedangivelse, og fordi begge kategorier indeholder et forholdsmæssigt stort antal druknedødsfald. Variablen har følgende kategorier: Åbent hav/fjord Havn Sø Kyst (herunder strand) Inden- og udendørs bassin Badekar Bro Vandløb Andet Uoplyst Stedkategorien betegner det sted afdøde drukner. Eksempel: Hvis en person kæntrer med et skib på havet, angives stedet som åbent hav, mens stedkoden angives som kyst, hvis vedkommende er gået ud i havet fra stranden. Skelnen mellem om ulykken er sket på åbent hav eller ved kysten vil ofte være baseret på et skøn, på baggrund af de tilgængelige oplysninger. Fx vil en ulykke, der sker om bord på en båd i havnen eller under ud- og indsejling i havn blive registeret som Havn, mens når båden har forladt havnen vil stedet blive betegnet som åbent hav. Stedkoden havn anvendes også hvis den druknede faldt i vandet fra kajen eller fra et andet sted på havneområdet, herunder et skib i havn. Stedkategorien vandløb dækker over såvel naturlige åer, gravede vandkanaler, grøftekanter med vand og lign. I kategorien andet er bl.a. indeholdt stederne: Is på vand, have (herunder have- eller fiskebassin og lignende), grusgrav, landbrugsareal, mergelgrav, mosehul, våge og vandbrønd m.fl. Ved visse omstændigheder kan det være svært at afklare ulykkesstedet, fx i de tilfælde hvor personen findes drivende i vand/ved kyst, og det ikke kan bestemmes, om afdøde fx er faldet overbord fra et skib ude på havet eller er faldet i havnen. 4.2 STED FOR DRUKNEULYKKEN I perioden skete hovedparten (68%) af de fatale drukneulykker i enten åbent hav/fjord, havne eller ved kysten (tabel 7). For mænd skete de fleste drukneulykker på åbent hav/fjord og i havneområder, mens de hyppigste steder for kvinder var ved de danske kyster og i åbent hav (tabel 8). Aldersmæssigt var det især personer i alderen år, som var ofre for drukneulykker på åbent hav/fjord og i havne. Drukneulykker ved de danske kyster var hyppigst i aldersgruppen over 45 år, mens det for ulykker i pool og svømmehal var børn og unge op til 20 år, som udgjorde hovedparten af de druknedøde skiller sig markant ud fra resten af perioden, idet der blot skete 5 fatale druknedødsfald på åbent hav/fjord mod 28 året før og i gennemsnit 17 druknedødsfald årligt i perioden. På trods af det exceptionelt lave antal fatale drukneulykker i 2010 skete der dette år hele 11 druknedødsfald i vandløb (åer, damme, kanaler o.a.), hvilket er det højeste antal i hele perioden. Disse ulykker beskrives senere i kapitlet. Derudover skete der 7 dødsfald andre steder (bl.a. havebassin, andedam, branddam, brønd). Åbent hav De fleste fatale drukneulykker på åbent hav skete i perioden i forbindelse med aktiviteten fritidssejlads (72% af alle drukneulykker på åbent hav). Disse ulykker beskrives separat sammen med drukneulykker som følge af færdsel på havn og badning senere i kapitlet. Der skete en del ulykker på åbent hav under arbejdsrelateret fiskeri (16%). 34

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Modtagelse af svært tilskadekomne.

Modtagelse af svært tilskadekomne. Modtagelse af svært tilskadekomne. Siden 1996 har vi på Odense Universitetshospital haft en særlig registrering af svært tilskadekomne, både fra trafikuheld og fra øvrige ulykker. Disse registreringer

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Booking af færge Bookingen af færgen til og fra Bornholm i forbindelse med konkurrencen åbner i morgen den 1. oktober kl. 10.00 Det sker på

Læs mere

Hanne Møller Mathilde Damm Bjarne Laursen Marts 2012. Ulykker i Danmark 1990-2009

Hanne Møller Mathilde Damm Bjarne Laursen Marts 2012. Ulykker i Danmark 1990-2009 Hanne Møller Mathilde Damm Bjarne Laursen Marts 212 Ulykker i Danmark 199-29 ULYKKER I DANMARK 199-29 Hanne Møller Mathilde Damm Bjarne Laursen Marts 212 Ulykker i Danmark 199-29 Hanne Møller, Mathilde

Læs mere

Selvmordsforsøg og selvmord i Danmark set i lyset af brug af internet

Selvmordsforsøg og selvmord i Danmark set i lyset af brug af internet 1 Bilag Selvmordsforsøg og selvmord i Danmark set i lyset af brug af internet Jensen, Børge og Zøllner, Lilian 1. Indledning Internettet rummer store muligheder for indhentning af information om alle livets

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Social ulighed i dødelighed i Danmark gennem 25 år

Social ulighed i dødelighed i Danmark gennem 25 år Social ulighed i dødelighed i Danmark gennem 25 år Betydningen af rygning og alkohol Knud Juel & Mette Bjerrum Koch Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, marts 213 2 Indledning Siden

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Er det økonomisk forsvarligt at indføre sikkerhedsprodukter? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk

Er det økonomisk forsvarligt at indføre sikkerhedsprodukter? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk Seminar om implementeringen af EU direktivet 2910/32/EU af 10. maj 2010 Er det økonomisk forsvarligt at indføre sikkerhedsprodukter? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk Skal forbedringer

Læs mere

NATIONAL CARGO SHIP SAFETY CERTIFICATE Nationalt sikkerhedscertifikat for lastskibe

NATIONAL CARGO SHIP SAFETY CERTIFICATE Nationalt sikkerhedscertifikat for lastskibe NATIONAL CARGO SHIP SAFETY CERTIFICATE Nationalt sikkerhedscertifikat for lastskibe This certificate shall be supplemented by a Record of Equipment (Form N) Dette certifikat skal suppleres med en udrustningsfortegnelse

Læs mere

Mette Bjerrum Koch Nina Føns Johnsen Michael Davidsen Knud Juel. Statens Institut for Folkesundhed. Hjertekarsygdomme. i 2011

Mette Bjerrum Koch Nina Føns Johnsen Michael Davidsen Knud Juel. Statens Institut for Folkesundhed. Hjertekarsygdomme. i 2011 Mette Bjerrum Koch Nina Føns Johnsen Michael Davidsen Knud Juel Statens Institut for Folkesundhed Hjertekarsygdomme i 211 Incidens, prævalens og dødelighed samt udviklingen siden 22 Hjertekarsygdomme i

Læs mere

Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK

Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK I 2008 blev der registreret 835 fødsler (2 tvillinger og 1 trillinger, 839 fødte). Dette svarer til en fødselsrate på 57,8 fødsler pr. 1.000 kvinder i alderen 15-49 år (2007:

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2 English version further down Opdatering af regler Dommerne har nu holdt møde og opdateret reglerne for konkurrencen i 2016. Vi har lyttet til nogle af de

Læs mere

DØDSSTED OG DØDSÅRSAGER I DANMARK 2007-2011. Lene Jarlbæk

DØDSSTED OG DØDSÅRSAGER I DANMARK 2007-2011. Lene Jarlbæk DØDSSTED OG DØDSÅRSAGER I DANMARK 2007-2011 Lene Jarlbæk Dødssted og dødsårsager i Danmark 2007-2011 Dødssted og dødsårsager i Danmark 2007-2011 Lene Jarlbæk Copyright 2015 PAVI, Videncenter for Rehabilitering

Læs mere

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk 1. Introduction Web: www.citygods.dk City Gods Certificeret E-mail: citygods@btf.kk.dk 2. The City Goods ordinance - main target City Goods ordinance: Vans and lorries over 2.500kg totalweigt must be 60%

Læs mere

Skadeanmeldelse. Claims form. Hesteforsikring. Equine Insurance Accident/Illness

Skadeanmeldelse. Claims form. Hesteforsikring. Equine Insurance Accident/Illness First Horse Nytorv 3 1450 København K Skadeanmeldelse Claims form Hesteforsikring Equine Insurance Accident/Illness Det er vigtigt, at De udfylder anmeldelse så udførligt som muligt. Er anmeldelsen udfyldt

Læs mere

Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK

Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK I 2011 blev der registreret 810 fødsler (9 tvillinger, 1 trilling, 821 fødte). Dette svarer til en fødselsrate på 57,3 fødsler pr. 1.000 kvinder i alderen 15-49 år. I 2012 blev

Læs mere

Datapresentation of death statistics

Datapresentation of death statistics Datapresentation of death statistics - Danish unskilled workers die prematurely Nils Mulvad and Tommy Kaas The biggest Danish analysis of detailed data on death rates for unskilled workers in Denmark showed

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

London s Comings and Goings, Additional Work

London s Comings and Goings, Additional Work 27 (104) London s Comings and Goings, Additional Work Explain the following phrases and expressions from the text to wind down to have a poor command of English to be politically sensitive to be all over

Læs mere

Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer. Alma B. Pedersen

Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer. Alma B. Pedersen Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer Alma B. Pedersen Outline Introduction to epidemiology of THA and KA Epidemiology of medical complications:

Læs mere

Kapitel 14. Selvmordsadfærd

Kapitel 14. Selvmordsadfærd Kapitel 14 Selvmordsadfærd 14. Selvmordsadfærd Selvmordsadfærd er en fælles betegnelse for selvmordstanker, selvmordsforsøg og fuldbyrdede selvmord. Kapitlet omhandler alene forekomsten af selvmordstanker

Læs mere

Tilladelse til engrosforhandling af lægemidler indenfor EU/EØS

Tilladelse til engrosforhandling af lægemidler indenfor EU/EØS Tilladelse til engrosforhandling af lægemidler indenfor EU/EØS Wholesale Distribution Authorisation regarding Medicinal Products within the EC/EEA Sundhedsstyrelsen godkender hermed, at The Danish Health

Læs mere

5.3 Alkoholforbrug. På baggrund af forskningsresultater har Sundhedsstyrelsen formuleret syv anbefalinger om alkohol (3):

5.3 Alkoholforbrug. På baggrund af forskningsresultater har Sundhedsstyrelsen formuleret syv anbefalinger om alkohol (3): Liter Kapitel 5.3 Alkoholforbrug 5.3 Alkoholforbrug Alkohol er en af de kendte forebyggelige enkeltfaktorer, der har størst indflydelse på folkesundheden i Danmark. Hvert år er der mindst 3.000 dødsfald

Læs mere

HJERTEKARSYGDOMME I DANMARK

HJERTEKARSYGDOMME I DANMARK HJERTEKARSYGDOMME I DANMARK FOREKOMST OG UDVIKLING 2-29 METTE BJERRUM KOCH MICHAEL DAVIDSEN KNUD JUEL OKTOBER 211 Udarbejdet til Hjerteforeningen forekomst og udvikling 2-29 Statens Institut for Folkesundhed

Læs mere

DHF EFSA 2015 EUROPEAN SPECIES CHAMPIONSHIP

DHF EFSA 2015 EUROPEAN SPECIES CHAMPIONSHIP DHF EFSA 2015 EUROPEAN SPECIES CHAMPIONSHIP Dansk Havfisker Forbund (DHF) inviterer til Europamesterskab i fladfisk, den 23. og 24. Oktober 2015. Mesterskabet afholdes fra Helsingør på de kendte fladfiskeområder

Læs mere

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Bestyrelser og revisors rolle Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Antallet af pengeinstitutter før og efter krisen 160 140 120 100 80 60 40 20 Øvrige ophørte institutter Ophørt efter FT kapitalkrav

Læs mere

Arbejdskraftundersøgelsen

Arbejdskraftundersøgelsen Arbejdskraftundersøgelsen Indholdsfortegnelse Hvad er Arbejdskraftundersøgelsen (AKU)?... 1 Resultaterne... 2 Hvilke ad-hoc moduler er der i AKU?... 2 Serviceopgaver og tillægsundersøgelser... 3 Deltager

Læs mere

Leverbylder hos slagtekalve

Leverbylder hos slagtekalve Leverbylder hos slagtekalve Rapport nr. 96 Forfattere Anne Mette Kjeldsen, Dorte Bossen og Irene Fisker. Bidrag fra Martin Steffensen, Steffen Juul Høgild, Poul Vestergaard og Flemming Skjøth. Mogens Vestergaard,

Læs mere

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Disposition: Flere fødselskomplikationer hos kvinder der har anvendt

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10 Navn: Emil Kirkegaard Årskortnr. 20103300 Hold nr. 10 Det stillede spørgsmål 1. Redegør for forholdet mellem det vellykkede liv (eudaimonia) og menneskelig dyd eller livsduelighed (areté) i bog 1 og bog

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Hvordan holdes de fugtige tørre? (efter indlæggelse)

Hvordan holdes de fugtige tørre? (efter indlæggelse) Hvordan holdes de fugtige tørre? (efter indlæggelse) Addiktiv Sygepleje 11. Nov. 08 Klinisk Sygeplejespecialist Palle Bager Medicinsk Afdeling V, Århus Sygehus Agenda Problem, planlægning, valg Selve undersøgelsen

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

Green Care: Status from Denmark

Green Care: Status from Denmark AARHUS UNIVERSITET Karen Thodberg 27. juni 2012 Green Care: Status from Denmark Senior scientist Karen Thodberg, Institute of Animal Science, Aarhus Universitet, og Carsten Ørting Andersen, Grøn Omsorg

Læs mere

Boligmiljø. Resultater fra Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen. Statens Institut for Folkesundhed

Boligmiljø. Resultater fra Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen. Statens Institut for Folkesundhed Ola Ekholm Anne Illemann Christensen Michael Davidsen Knud Juel Statens Institut for Folkesundhed Boligmiljø Resultater fra Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen 2013 Boligmiljø. Resultater fra Sundheds-

Læs mere

Svine-MRSA i RegionHovedstaden MRSA Knowledge Center Department of Clinical Microbiology Hvidovre Hospital University of Copenhagen Denmark

Svine-MRSA i RegionHovedstaden MRSA Knowledge Center Department of Clinical Microbiology Hvidovre Hospital University of Copenhagen Denmark Svine-MRSA i RegionHovedstaden MRSA Knowledge Center Department of Clinical Microbiology Hvidovre Hospital University of Copenhagen Denmark Helle Neustrup, Heidi Meiniche, Ulla Kehlet, Mette Bartels, Henrik

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication with Nets Danmark A/S P. 1-9 Index General information... 3 Introduction... 3 Rights... 3 Limitations... 3 Prerequisites... 3 Preparations...

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

Translation and Cross-Cultural Adaptation of the Danish Version of the Hip Dysfunction and Osteoarthritis Outcome Score 2.0 (HOOS 2.

Translation and Cross-Cultural Adaptation of the Danish Version of the Hip Dysfunction and Osteoarthritis Outcome Score 2.0 (HOOS 2. Translation and Cross-Cultural Adaptation of the Danish Version of the Hip Dysfunction and Osteoarthritis Outcome Score 2.0 (HOOS 2.0) Nina Beyer 1, Kristian Thorborg 2, Anders Vinther 3. 1 Department

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig Doth Ernst Jacobsen og Henriette BETH Brigham GIVE IT SOME ENGlISH1 Hedwig Give It Some English I 2014 Doth Ernst Jacobsen og Henriette Beth Brigham og Forlaget Hedwig Sat med Calibri og Futura Grafisk

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Af Kontorchef Brian Wessel Program Status på gennemførelsen af reglerne i DK Udfordringerne og svar herpå Erhvervsstyrelsens

Læs mere

Alkohol og Methotrexate - en sikker cocktail?

Alkohol og Methotrexate - en sikker cocktail? Alkohol og Methotrexate - en sikker cocktail? Janni Lisander Larsen, projektsygeplejerske, Cand.Cur., Phd. studerende Henrik Nordin M.D. Afdeling for Infektions sygdomme og Reumatologi, Rigshospitalet

Læs mere

Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier

Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier Lektor cand.med., ph.d. Rikke Lund Afdeling for

Læs mere

CLAIMFORM ILLNESS/CONDITION

CLAIMFORM ILLNESS/CONDITION CLAIMFORM ILLNESS/CONDITION HEALTH INSURANCE - PSYCHOLOGIST Danica Pension Parallelvej 17 DK-2800 Kgs. Lyngby Denmark Telephone +45 70 11 25 25 Policy Name CPR. Address Tel. Mobile To be filled in by the

Læs mere

Belastende og beskyttende faktorer for selvmordsadfærd før udsendelse en nested casekontrol

Belastende og beskyttende faktorer for selvmordsadfærd før udsendelse en nested casekontrol Belastende og beskyttende faktorer for selvmordsadfærd før udsendelse en nested casekontrol undersøgelse Anna Mejldal / 2012 Oversigt 1. Formål 2. Metode 3. Simpel analyse 4. Samlet model og konklusion

Læs mere

5.6 Overvægt og undervægt

5.6 Overvægt og undervægt Kapitel 5.6 Overvægt og undervægt 5.6 Overvægt og undervægt Svær overvægt udgør et alvorligt folkesundhedsproblem i hele den vestlige verden. Risikoen for udvikling af alvorlige komplikationer, bl.a. type

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 0.5 August 2013 NU Vores forventning til renteniveauet om 1 år

Læs mere

Tilladelse til vævscenter til håndtering af humane væv og celler Authorisation of tissue establishment for the handling of human tissues and cells

Tilladelse til vævscenter til håndtering af humane væv og celler Authorisation of tissue establishment for the handling of human tissues and cells Tilladelse til vævscenter til håndtering af humane væv og celler Authorisation of tissue establishment for the handling of human tissues and cells Sundhedsstyrelsen godkender hermed, at: The Danish Health

Læs mere

Transaktionen er gennemført i forkert valuta

Transaktionen er gennemført i forkert valuta Transaktionen er gennemført i forkert valuta Er beløbet er hævet i en forkert valuta, har du mulighed for at gøre indsigelse. Før du kan gøre indsigelse, skal du selv have kontaktet forretningen. Det er

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 153-166

Rettelse nr. / Correction no. 153-166 20. marts 2015 27. årgang SØKORTRETTELSER 11 DANISH CHART CORRECTIONS 2015 Rettelse nr. / Correction no. 153-166 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 103

Læs mere

Nyt fra PwC's IPO Watch

Nyt fra PwC's IPO Watch www.pwc.dk Nyt fra 's IPO Watch v/ Jens Otto Damgaard, partner, Revision. Skat. Rådgivning. Om s IPO Watch IPO Watch Europe undersøger hvert kvartal alle nye børsnoteringer på Europas vigtigste børsmarkeder

Læs mere

Arbitration in Denmark

Arbitration in Denmark Arbitration in Denmark Steffen Pihlblad Christian Lundblad Claus Søgaard-Christensen DJØF PUBLISHING Arbitration in Denmark Eds. Grith Skovgaard Ølykke Carina Risvig Hansen Steffen Pihlblad, Christina

Læs mere

VETERINÆRT SUNDHEDSCERTIFIKAT / VETERINARY HEALTH CERTIFICATE

VETERINÆRT SUNDHEDSCERTIFIKAT / VETERINARY HEALTH CERTIFICATE VETERINÆRT SUNDHEDSCERTIFIKAT / VETERINARY HEALTH CERTIFICATE for eksport af ikke-humane primater af zoo-oprindelse fra Danmark til Sydafrika/ for export of zoo-origin non-human primates from Denmark to

Læs mere

Sikre skoleveje. En undersøgelse af børns trafiksikkerhed og transportvaner. Rapport 3. Søren Underlien Jensen og Camilla Hviid Hummer

Sikre skoleveje. En undersøgelse af børns trafiksikkerhed og transportvaner. Rapport 3. Søren Underlien Jensen og Camilla Hviid Hummer Sikre skoleveje En undersøgelse af børns trafiksikkerhed og transportvaner Rapport 3 Søren Underlien Jensen og Camilla Hviid Hummer Sikre skoleveje En undersøgelse af børns trafiksikkerhed og transportvaner

Læs mere

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08 Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 4- Studiestræde 47, 14 København K. Nedenstående gennemgås en række oplysninger om unge, der har været indskrevet i U-turn, Københavns Kommunes

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

Mobile Hospitals. A world on wheels

Mobile Hospitals. A world on wheels Mobile Hospitals A world on wheels 01 HMK bilcon presentation history, products, facts 02 Mobile Blood Donation Units 3D film Examples Standard specifications Fully custom made solutions Film preparing

Læs mere

Udfordringer for cyber security globalt

Udfordringer for cyber security globalt Forsvarsudvalget 2013-14 FOU Alm.del Bilag 105 Offentligt Udfordringer for cyber security globalt Binbing Xiao, Landechef, Huawei Technologies Danmark Knud Kokborg, Cyber Security Officer, Huawei Technologies

Læs mere

Use and users of Complementary and Alternative Medicine among people with Multiple Sclerosis in Denmark

Use and users of Complementary and Alternative Medicine among people with Multiple Sclerosis in Denmark F A C U L T Y O F H E A L T H A N D M E D I C A L S C I E N C E S U N I V E R S I T Y O F C O P E N H A G E N PhD thesis Lasse Skovgaard Use and users of Complementary and Alternative Medicine among people

Læs mere

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF ==> Download: JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF - Are you searching for Jeg Gl Der Mig I Denne Tid Books? Now, you will be happy that at this

Læs mere

Overblik Program 17. nov

Overblik Program 17. nov Overblik Program 17. nov Oplæg, diskussion og sketchnoting af artikler Pencils before pixels, Drawing as... og Learning as reflective conversation... Intro til markers Øvelser: Formundersøgelser & idegenerering

Læs mere

Social ulighed i Sundhed: Empiri og årsager

Social ulighed i Sundhed: Empiri og årsager Social ulighed i Sundhed: Empiri og årsager Faglig Dag Esbjerg 10. september 2008 Jacob Nielsen Arendt, Lektor Sundhedsøkonomi Syddansk Universitet Kort oversigt Baggrund Ulighed i Sundhed i Danmark Forklaringsmodeller

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 329-337

Rettelse nr. / Correction no. 329-337 1. august 2014 26. årgang SØKORTRETTELSER 30 DANISH CHART CORRECTIONS 2014 Rettelse nr. / Correction no. 329-337 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 102

Læs mere

Eco-Metropolis and Green Mobility in Copenhagen

Eco-Metropolis and Green Mobility in Copenhagen Eco-Metropolis and Green Mobility in Copenhagen Annette Kayser Project Manager, M. Sc. City of Copenhagen THE ØRESUND REGION IN EUROPE The Øresund Region 2.4 mio. Inhabitants in the Region. ¾ of these

Læs mere

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Healthcare Apps OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Jesper Lakman Senior Consultant Digital InnovaGon (4 employees) IT Department (140 employees)

Læs mere

Breddeidrætten producerer social kapital

Breddeidrætten producerer social kapital Breddeidrætten producerer social kapital Mogens Kirkeby International Sport and Culture Association www.isca isca-web.org info@isca isca-web.org internationale erfaringer med at inddrage idrætten i løsningen

Læs mere

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse Oplægsholder: Inge Pia Christensen Improving the safety of patients in NHS 2013-16 The National Health Service (NHS)

Læs mere

Livsstilsundersøgelse. 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2008

Livsstilsundersøgelse. 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2008 Livsstilsundersøgelse 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne Frederikshavn Kommune 2008 Indholdsfortegnelse: side Forord --------------------------------------------------------- 3 Undersøgelsens metode

Læs mere

- OPGØRELSE AF BEHANDLINGSRATER (2002) INDVANDRERES SUNDHED OG SYGELIGHED

- OPGØRELSE AF BEHANDLINGSRATER (2002) INDVANDRERES SUNDHED OG SYGELIGHED - OPGØRELSE AF BEHANDLINGSRATER (2002) 2005 INDVANDRERES SUNDHED OG SYGELIGHED Indvandreres sundhed og sygelighed - opgørelse af behandlingsrater (2002) 1 Etniske minoriteters sundhed og sygelighed - opgørelse

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side

Indholdsfortegnelse. Side Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 3 Summary... 9 1. Indledning... 15 1.1 Baggrund, sigte og metode... 15 1.2 Surveyen "De billøse"... 16 1.3 Læsevejledning... 17 2. Billøshedens udbredelse... 19 2.1

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

SØKORTRETTELSER 13-14

SØKORTRETTELSER 13-14 10. april 2015 27. årgang SØKOTETTELSE 13-14 DANISH CHAT COECTIONS 2015 ettelse nr. / Correction no. 183-211 Kort / Chart ettelse nr. / Correction no. Kort / Chart ettelse nr. / Correction no. 84 183 160

Læs mere

KULTUR OG OPLEVELSER SUNDHED

KULTUR OG OPLEVELSER SUNDHED 48 KULTUR OG OPLEVELSER SUNDHED SUNDHED En befolknings sundhedstilstand afspejler såvel borgernes levevis som sundhedssystemets evne til at forebygge og helbrede sygdomme. Hvad angår sundhed og velfærd,

Læs mere

Medlemmer. Strategi og handling Loyalitet og fastholdelse Rekruttering. Medlemmet i centrum

Medlemmer. Strategi og handling Loyalitet og fastholdelse Rekruttering. Medlemmet i centrum Medlemmer Strategi og handling Loyalitet og fastholdelse Rekruttering Medlemmet i centrum Lidt om os Kort runde Hvilken organisation kommer I fra? Hvor mange medlemmer har I? Hvordan arbejder I med loyalitet?

Læs mere

Coalitions and policy coordination

Coalitions and policy coordination Coalitions and policy coordination This page intentionally left blank Mikkel Mailand Coalitions and policy coordination Revision and impact of the European Employment Strategy DJØF Publishing Copenhagen

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

Tilladelse til fremstilling og indførsel af lægemidler og mellemprodukter

Tilladelse til fremstilling og indførsel af lægemidler og mellemprodukter Tilladelse til fremstilling og indførsel af lægemidler og mellemprodukter Manufacturing and Importation Authorisation Sundhedsstyrelsen godkender hermed, at The Danish Health and Medicines Authority hereby

Læs mere

Kan immunterapi kobles til livskvalitet? - og kan det betale sig?

Kan immunterapi kobles til livskvalitet? - og kan det betale sig? Kan immunterapi kobles til livskvalitet? - og kan det betale sig? Karin Dam Petersen Seniorforsker, MPH, PhD Center for Folkesundhed, MarselisborgCentret Resumé Baggrund Forskningsspørgsmål 1-5 Diskussion

Læs mere

Integrity management. Setting the Scene

Integrity management. Setting the Scene Integrity management Setting the Scene Integrity management The HSSE tablestake LoPC Process safety Equipment Integrity - 20 essentielle elementer CUI - Et eksempel Risk Based Approach - RAM Risk assesment

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen 22. oktober 2004 16. årgang SØKORTRETTELSER 42 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481

Kort & Matrikelstyrelsen 22. oktober 2004 16. årgang SØKORTRETTELSER 42 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort & Matrikelstyrelsen 22. oktober 2004 16. årgang SØKORTRETTELSER 42 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No 289-292 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 351-364

Rettelse nr. / Correction no. 351-364 26. juni 2015 27. årgang SØKORTRETTELSER 25 DANISH CHART CORRECTIONS 2015 Rettelse nr. / Correction no. 351-364 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 93

Læs mere

Teknisk rapport 06-02 Dansk vejr siden 1874 - måned for måned med temperatur, nedbør og soltimer samt beskrivelser af vejret with English translations

Teknisk rapport 06-02 Dansk vejr siden 1874 - måned for måned med temperatur, nedbør og soltimer samt beskrivelser af vejret with English translations Dansk vejr siden 1874 - måned for måned med temperatur, nedbør og soltimer samt beskrivelser af vejret with English translations John Cappelen og Bent Vraae Jørgensen København 2006 www.dmi.dk/dmi/tr06-02

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

Klimatilpasning og Skybrudsplan. Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg. Arne Bernt Hasling. abh@cowi.dk

Klimatilpasning og Skybrudsplan. Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg. Arne Bernt Hasling. abh@cowi.dk Aarhus, Regional Miljøkonference 2012.10.31 Klimatilpasning og Skybrudsplan Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg Arne Bernt Hasling abh@cowi.dk 1 The basic assumptions Development in

Læs mere