Demonstrationsprojekt med partikelfiltre i Odense

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Demonstrationsprojekt med partikelfiltre i Odense"

Transkript

1 Demonstrationsprojekt med partikelfiltre i Odense Centerchef Ken Friis Hansen, Teknologisk Institut, Energi/Motorteknik Projektleder Niels-Anders Nielsen, Færdselsstyrelsen Baggrund Odense Kommunes og Færdselsstyrelsens demonstrationsprojekt med partikelfiltre startede i januar 2000, og de indledende resultater fra projektets første halvår blev præsenteret på Trafikdage Projektet har vakt stor national og international opmærksomhed, dels fordi forsøget med 125 køretøjer er forholdsvis stort i skala, men primært fordi forskellige teknologier sammenlignes på lige vilkår og i daglig drift. Oversigt over anvendte teknologier I Odense-projektet anvendes syv filterteknologier, og tre af disse er teknologier, som både fjerner partikler og reducerer NO x -forureningen. Johnson Matthey, CRT (Volvo, CRT) Johnson Matthey er en af verdens største katalysator- og filterproducenter. CRT-filteret (Continuous Regenerated Trap) er oprindeligt udviklet af Emissionsteknik i Sverige, som nu er en del af Johnson Matthey. CRT-filteret er det mest kendte, og med et salg på ca enheder (heraf et stort antal i Sverige) er det også det mest udbredte partikelfilter på markedet i Europa. I Europa licensfremstilles CRT-filtre af Eminox i England, og de sælges som Eminox CRT. Filteret sælges også af Volvo, til original- eller eftermontering på busser og lastvogne, som Volvo CRT. CRT er et passivt filter, som kontinuert regenereres ved hjælp af NO 2, som dannes i en for-katalysator. Johnson Matthey foreskriver anvendelse af brændstof med mindre end 75ppm svovl 1. Engelhard, DPX (Ferrita) Engelhard er ligeledes en meget stor producent af katalysatorer og partikelfiltre. I Norden blev Engelhard DPXfiltre tidligere licensfremstillet af Ferrita i Sverige, og blev også ofte forhandlet som Ferrita-filtre. DPX er et passivt filter, som kontinuert regenereres ved hjælp af NO 2, som dannes i selve filteret, der er katalytisk belagt i modsætning til CRT, som har en forkatalysator. Engelhard anbefaler også brændstof med mindre end 75ppm svovl. Silentor Silentor er et, med international målestok, lille dansk firma med speciale i lyddæmpere. Silentor bygger partikelfiltre med monolitter fra NoTox, som fornylig blev solgt af Silentor til 1 ppm = part per million, dvs. 1 ppm er 0,0001%. I Danmark er svovlindholdet i lav-svovl diesel <50ppm. Trafikdage på Aalborg Universitet

2 Corning, som er verdens største producent af monolitter 2. Silentor er et passivt filter, som regenereres ved hjælp af et additiv, som tilsættes brændstoffet. I dag bruger Silentor additivet Octel Optimax 4804, som indeholder 4% jern og 1% strontium. Additivet dosseres normalt med 200ppm om sommeren og 400ppm om vinteren. Silentor kan fås både med og uden oxidationskatalysator. Ceryx, QuadCat Ceryx er et lille amerikansk firma, som producerer et aktivt filter kaldet QuadCat, som regenereres ved sekundær brændstofindsprøjtning, dvs. der sprøjtes en mindre mængde brændstof ind i udstødningen før filteret. Der er yderligere indbygget en patenteret varmeveksler i systemet, som reducerer energiforbruget noget. QuadCat indeholder desuden både en oxidationskatalysator, som fjerner HC og CO, og helt unikt en deno x -katalystor, som reducerer NO x. Firmaet har tilsyneladende p.t. nogle finansielle problemer, og produktets fremtid er usikker. Energietechnik Bremen, ELR Energietechnik Bremen er et tysk firma, som har udviklet et aktivt filter, som regenereres elektrisk on-board ved hjælp af strøm fra køretøjets generator. Tidligere krævede elektrisk regenererede filtre tilslutning til elnettet (400 volt) i op til 8 timer for hver 8-10 timers kørsel, hvilket lagde betydelige bindinger på køretøjets anvendelse. ELR er specielt velegnet til køretøjer med lav udstødningstemperatur, f.eks. renovationsbiler og fejemaskiner. Volvo (STT), CRT+EGR Firmaet Svensk Turbo Teknik (STT) har udviklet et EGR-system (exhaust gas recirculation) til eftermontering, som anvendes i kombination med et Johnson Matthey CRT-filter. EGR recirkulerer en del af udstødningsgassen til motorens indsugningsluft og nedsætter dermed NO x -emissionen. Systemet fås i skrivende stund kun til enkelte Volvo-motorer, hvor det leveres som originalt Volvo udstyr, men STT arbejder på at tilpasse systemet til andre motorer. Ferrita+EGR Ferrita har også udviklet et EGR-system til eftermontering sammen med, i første omgang, Engelhard DPX-filtre på Volvo motorer. Ferritas planer for tilpasning af systemet til andre filtre og motorer er p.t. ukendte. Praktiske erfaringer med anvendelse af filtre En meget vigtig erfaring er, at ikke alle køretøjer egner sig til eftermontering af partikelfiltre. Nogle køretøjer har et driftsmønster, som medfører, at udstødningstemperaturen aldrig, eller for sjældent, kommer højt nok op, til at de mest udbredte partikelfiltre kan fungere. Dette 2 Corning producerer monolitter (selve kernen i filteret) til næsten alle filterleverandører herunder både Johnson Matthey og Engelhard. Med købet af NoTox har Corning udvidet sit filtersortiment med SiC-filtre, som altid har været NoTox speciale. 200 Trafikdage på Aalborg Universitet 2001

3 gælder f.eks. nogle distributionskøretøjer og renovationsbiler, hvor man i samarbejde med filterleverandøren bør sikre sig, at betingelserne for afbrænding af de opsamlede partikler er til stede. Andre køretøjer, som f.eks. busser, har et mere velegnet driftsmønster Temp C Temp C Figur 1: Udstødningstemperatur målt over en arbejdsdag for bybus (tv) og renovationsvogn (th). Figuren illustrerer dels den markante forskel mellem driftsmønsteret for en bus og en renovationsbil, dels vanskeligheden ved at montere filtre på renovationsbiler, hvor udstødningstemperaturen sjældent eller aldrig kommer op i det nødvendige område omkring C. En anden vigtig erfaring er, at motoren skal være fornuftig vedligeholdt, før man monterer et partikelfilter. Det er måske fristende at sætte et partikelfilter på en vogn, som forurener meget, så er problemet jo løst men kun for en tid! Et partikelfilter kan ikke håndtere meget store mængder sod og vil blive tilstoppet og ødelagt efter nogle få timers kørsel. Man skal derfor ikke glemme sit vedligehold, heller ikke efter filteret er monteret. Som minimum bør man sikre, at motoren overholder opasitetsværdien, som anvendes ved periodisk syn, dvs. 2,5 m -1 for sugemotorer og 3,0 m -1 for turbomotorer målt uden, eller før, filteret. Mange filterfabrikanter vil endda kræve endnu lavere værdier. Typisk vil en motor, der overstiger disse værdier, have behov for udskiftning af indsprøjtningsdyser og/eller renovering/justering af indsprøjtningspumpen. Efter filteret bør opasitet-værdien ikke overstige 0,2 m -1, ellers er filteret formentlig beskadiget. Erfaringen fra Odense er desuden, at det er en god ide at have en alarm ved for højt udstødningsmodtryk, som indikation for at filteret er tilstoppet og risikerer at blive ødelagt, idet opacitetsmålingen først giver information, når filteret er beskadiget. Service og vedligehold på filtrene er i princippet begrænset til, at filtrene skal støvsuges og vendes ca. 1 gang hvert år for at fjerne aske og andre uforbrændte stoffer, som ellers ville stoppe filteret. Denne operation tager, med de nuværende arbejdsrutiner, 1-3 timer pr. filter. På nogle køretøjer har det vist sig nødvendigt at vende filtrene meget oftere. Dette skyldes enten, at motoren udsender flere partikler, end filteret er dimensioneret til, eller at driftsmønsteret ikke giver mulighed for tilstrækkelig afbrænding af partikler under daglig drift. Det første år i Odense-projektet har tidsforbruget været væsentligt højere end blot almindelig service, hvilket dels skyldes børnesygdomme med filtrene, og dels problemer med anpasning mellem filtre og køretøj. Omkring halvdelen af alle filtre i Odense har været berørt af garanti- 0 Trafikdage på Aalborg Universitet

4 reparationer, eller er udskiftet, som konsekvens af problemer konstateret på tilsvarende filtre. De typiske skader er dårlige svejsninger, utætte rørforbindelser og løs isolering. Miljømæssige effekter I Odense-projektet gennemfører Teknologisk Institut en serie målinger for hver enkelt filtertype, som skal belyse filtrenes rensningsgrad, når det gælder partikler, ultrafine partikler, NO x (herunder NO 2 ), HC og CO. Målingerne udføres ved projektets start og efter henholdsvis 1 og 2 års drift, og rapporterne over emissionsmålingerne kan ses i helhed på Færdselsstyrelsens hjemmeside [1], [2]. Den forventede miljømæssige effekt er beskrevet i kravspecifikationen: filteret skal tilbageholde mindst 80% af partikelmassen målt gravimetrisk i fortyndingstunnel ifølge EØF 88/77 (stationær 13-mode test). I opfølgningsprojektet måles emissionerne på rullefelt i en 5-mode test, som med god tilnærmelse ligner 13-mode testen. På figur 2 er vist de hidtidige resultater fra opfølgningsprojektet. Nogle teknologier er monteret i løbet af projektet, og blev derfor ikke afprøvet ved projektets start i januar Efter målingerne i december 2000 har Ferrita-filteret med EGR vist sig at være defekt, og Silentorfilteret har vist sig at have en mindre utæthed, men ellers vurderes resultaterne at være repræsentative for de i Odense anvendte teknologier. 0,35 0,30 Jan Dec ,25 5-mode PM [g/kwh] 0,20 0,15 0,10 0,05 EURO IV 0,00 Ferrita Silentor uden filter Volvo CRT + EGR Volvo CRT Eminox CRT Ceryx QuadCat Ferrita + EGR Figur 2: Partikelemissionen målt i 5-mode test på rullefelt for forskellige filterteknologier. Søjlen mærket uden filter er samme bus som Silentor, blot målt uden filter i januar For sammenligningens skyld er vist Euro4 standarden. Euro3, som træder i kraft i 2001, kræver mindre end 0,10 g/kwh. 202 Trafikdage på Aalborg Universitet 2001

5 Målingerne på busserne i Odense viser, at filtrene, når de fungerer, kan overholde kravspecifikationen på 80% virkningsgrad. Undtagelsen er CRT-filtrene, som, når de har været i brug og derefter testes efter den beskrevne norm, giver høje partikelemissioner. Johnson Mattheys forklaring på fænomenet går i korte træk ud på, at sulfat, som dannes af svovl fra brændstoffet, lagres i wash-coaten i CRT-filtrets forkatalysator ved temperaturer under ca. 380ºC og afgives ved temperaturer derover 3. Partikelemissionen fra et CRT-filter er således både afhængig af, hvilken testcyklus, der måles over, hvilken konditionering, der evt. foretages inden testen, og, i mindre grad, svovlindholdet i brændstoffet. For den teknisk interesserede læser henvises til målerapporten fra januar 2000, hvor Johnson Mattheys forklaring er gengivet i sin helhed [1]. Færdselsstyrelsen har bedt Teknologisk Institut bestemme emissionerne fra et CRT-filter i prøvebænk, for at få en uafhængig vurdering af den sande virkningsgrad for CRT-filteret. Gentagne målinger på et brugt CRT-filter i prøvebænk har vist, at den minimale partikelemission ligger i størrelsesordenen 0,06-0,07 g/kwh, hvilket er ca. det dobbelte af Johnson Mattheys seneste oplysninger, som forudser 0,03 g/kwh ved 50ppm svovl i brændstoffet [3]. For at opnå mindst 80% virkningsgrad (som var kravspecifikationen i Odense-projektet), skal dette filter altså være monteret på en motor med en partikelemission på mindst 0,33 g/kwh, svarende til Euro 0 eller Euro 1. Resultaterne fra december 2000 giver anledning til nogen bekymring vedrørende holdbarheden af partiklefiltrene, idet de to filtre med den laveste partikelemission, Ferrita og Silentor, begge har fordoblet deres udslip i løbet af det første år og nu kun lige akkurat overholder kravspecifikationen på 80% virkningsgrad. De katalytiske partikelfiltre, Johnson Matthey CRT og Engelhard DPX, medfører en ca. 4 gange forhøjet NO 2 -emission, idet disse filtre anvender NO 2 til regenerering af filteret. Omvendt giver de katalytiske filtre en reduktion af HC og CO. I samarbejde med DMU har Teknologisk Institut også udført en række målinger af ultrafine partikler fra de forskellige filterteknologier [4]. Resultaterne viser, at velfungerende filtre reducerer partikelemissionen over hele størrelse fordelingsspektret og altså også fjerner de ultrafine partikler. 3 Brændstoffets svovlindhold har i denne sammenhæng mindre betydning. Svovllagringsfænomenet ville optræde selv med 1 ppm svovl i brændstoffet, det ville blot tage længere tid inden wash-coaten var "mættet" Trafikdage på Aalborg Universitet

6 Figur 3: Emissionen af ultrafine partikler. Til venstre ved lav belastning og til højre ved høj belastning. Bemærk at begge akser er logaritmiske. På x-aksen ses partiklernes størrelse i nm, på y-aksen antallet af partikler pr cm 3. CRT-filtrene, som giver den laveste emission af ultrafine partikler ved lav belastning, kan dog give meget høj emission af ultrafine partikler ved høj belastning. Dette forhold formodes at skyldes ovennævnte frigivelse af svovlpartikler ved høj udstødningstemperatur, som også medfører høj emission af partikelmassen målt i g/kwh. Økonomi i forbindelse med anskaffelse og drift Det er på nuværende tidspunkt svært at sige noget definitivt om det naturlige prisniveau for partikelfiltre. I dag er de fleste systemer nærmest håndbyggede, og mange sælges til eftermontering, hvilket afspejler sig i prisen. Desuden er der kun begrænset konkurrence, og mange systemer sælges med en eller anden form for subsidiering, hvilket medvirker til at holde priserne oppe. Som eksempel kan nævnes, at Færdselsstyrelsen har betalt i intervallet kr ,- excl. moms og montering for de ca. 125 partikelfiltre, der blev indkøbt til eftermontering i Odense-projektet, nogle enkelte filtre var endda dyrere. Et busselskab eller en vognmand giver, efter Teknologisk Instituts forespørgsler, typisk ca. kr ,- excl. moms i merpris for et originalt monteret partikelfilter i forbindelse med køb af et nyt køretøj. På lidt længere sigt, dvs. frem mod 2005, hvor Euro4-kravene træder i kraft, vil partikelfiltre overgå til masseproduktion, konkurrencen vil tiltage, og priserne vil falde dramatisk. Teknologisk Institut vurderer, at partikelfiltre til OEM-leverance 4 vil komme ned i et prisleje på omkring kr ,-. Til eftermontering forventes et prisniveau på ca. kr til I drift vil der være tale om begrænsede merudgifter ved anvendelse af partikelfiltre. Man kan forvente en svag stigning i brændstofforbruget ved anvendelse af partikelfiltre (1-2%), men i praksis viser så lille en stigning sig at være usynlig. Nogle filtre kræver tilsætning af et additiv 4 OEM betyder Original Equipment Manufacturer. OEM-leverance betyder således underleverance direkte til bus- og lastvognsproducenter. 204 Trafikdage på Aalborg Universitet 2001

7 til brændstofffet, og erfaringerne fra Odense viser, at denne udgift udgør ca øre/liter diesel 5, som skal lægges oveni dieselprisen. Endelig kræver alle filtre service, ofte begrænset til at filteret skal vendes og rengøres med mellemrum, og udgifterne i den forbindelse er begrænsede til nogle få værkstedstimer årligt. I Odense-projektet har tidsforbruget til service og vedligehold dog været væsentligt større, hvilket primært skyldes børnesygdomme af forskellig art samt nogle problemkøretøjer, hvor driftsmønster eller vedligehold har gjort det vanskeligt at få partikelfiltrene til at fungere. Den tværministerielle arbejdsgruppe Projektet har også bidraget til den arbejdsgruppe, Trafikministeren havde nedsat efter aftale med Miljø- og energiministeren, som skulle belyse mulighederne for at fremme udbredelsen af partikelfiltre til lastbiler og busser i Danmark. Arbejdsgruppen bestod af repræsentanter fra Finansministeriet, Miljø- og Energiministeriet, Skatteministeriet og Trafikministeriet. Færdselsstyrelsen varetog formandskabet og sekretariatsfunktionen for arbejdsgruppen, som afleverede sin rapport i juni 2001 [4]. Arbejdsgruppen vurderer, at forureningen med partikler fra dieseldrevne køretøjer primært er et problem i byerne, hvor dieselkøretøjerne bidrager med hovedparten af de ultrafine partikler. Det har imidlertid vist sig meget vanskeligt at kvantificere sundhedseffekterne, og som følge heraf er de samfundsøkonomiske vurderinger af at anvende partikelfiltre forbundet med meget stor usikkerhed. Resultaterne af arbejdsgruppens analyser viser, at visse køretøjer (først og fremmest busser) allerede nu kan fungere relativt problemfrit med filtre, mens der med det nuværende teknologiske udviklingsniveau kan forventes driftsproblemer, når partikelfiltrene anvendes på køretøjer, hvor motoren normalt kører med lav belastning. Med det nuværende teknologiske udviklingsniveau kan arbejdsgruppen ikke anbefale initiativer, der vil kræve, at køretøjsparken bredt skal udstyres med partikelfiltre. Dette betyder også, at arbejdsgruppen ikke på nuværende tidspunkt kan anbefale et krav om partikelfilter i forbindelse med etablering af miljøzoner i de største byer. Hvis partikelfiltre skal introduceres i større stil forud for lovkravet for nye lastbiler og busser i 2006, så bør det ske ad frivillighedens vej, og i første omgang på de typer af køretøjer, hvor det rent teknisk kan ske relativt uproblematisk. Introduktionen af partikelfiltre vil kunne fremskyndes ved en støtteordning, som helt eller delvist dækker meromkostningen ved indkøb og montering af partikelfiltrene. En stor del af specielt bybusserne vil dog anvende partikelfiltre uden en tilskudsordning. Referencer [1] Emissionsmålinger ved projektstart, Teknologisk Institut og Danmarks Miljøundersøgelser, (www.fstyr.dk), maj Silentor anbefaler 200ppm additiv tilsætning om sommeren og 400ppm om vinteren. På nogle problemkøretøjer er doseringen dog p.t. helt oppe på ppm. Odense Bytrafik oplyser, at additivet koster kr ,- for 20 kg. Trafikdage på Aalborg Universitet

8 [2] Opfølgning på Færdselsstyrelsens storskalademonstrationsprojekt med partikelfiltre i Odense - Emissionsmålinger efter 1 års drift, Teknologisk Institut, (www.fstyr.dk), januar 2001 [3] Måling af sand virkningsgrad på CRT-filter, Teknologisk Institut, (www.fstyr.dk), maj 2001 [4] Målinger af partikelfordelinger i udstødningsgassen fra bybusser fra Odense, Danmarks Miljøundersøgelser, Afdelingen for Atmosfærisk Miljø, februar 2001 (udkast til rapport) [5] Partikelfiltre på tunge køretøjer - Rapport fra arbejdsgruppe til belysning af mulighederne for at fremme udbredelsen af partikelfiltre til lastbiler og busser i Danmark, Færdselsstyrelsen, juni Trafikdage på Aalborg Universitet 2001

Reduktion af partikelemissioner fra varebiler og taxier. Johan Nielsen, Michael Henriques og Tim Gustav Weibel TetraPlan A/S

Reduktion af partikelemissioner fra varebiler og taxier. Johan Nielsen, Michael Henriques og Tim Gustav Weibel TetraPlan A/S Reduktion af partikelemissioner fra varebiler og taxier Johan Nielsen, Michael Henriques og Tim Gustav Weibel TetraPlan A/S Miljøprojekt Nr. 939 2006 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre

Læs mere

TRAFIKKENS FORURENING. - med fokus på partikler, kvælstofoxider og CO2. Fremtidens miljø skabes i dag

TRAFIKKENS FORURENING. - med fokus på partikler, kvælstofoxider og CO2. Fremtidens miljø skabes i dag TRAFIKKENS FORURENING - med fokus på partikler, kvælstofoxider og CO2 Fremtidens miljø skabes i dag INDHOLD Trafikkens største dræber 3 Partikler og kvælstofoxider 5 Tekniske løsninger 10 EU-lovgivning

Læs mere

Anvendelse af koldpresset rapsolie på varebiler

Anvendelse af koldpresset rapsolie på varebiler Anvendelse af koldpresset rapsolie på varebiler Claus Suldrup Nielsen Anders Ivarsson Jesper Schramm Forord Denne rapport sammenfatter resultaterne af undersøgelserne omkring anvendelse af koldpresset

Læs mere

LUFTFORURENINGEN PÅ NØRREBRO. - med fokus på partikler og kvælstofoxider. Fremtidens miljø skabes i dag

LUFTFORURENINGEN PÅ NØRREBRO. - med fokus på partikler og kvælstofoxider. Fremtidens miljø skabes i dag LUFTFORURENINGEN PÅ NØRREBRO - med fokus på partikler og kvælstofoxider Fremtidens miljø skabes i dag INDHOLD Trafikkens største dræber 3 Partikler og kvælstofoxider 5 Luftforurening på Nørrebro 10 Borgermøde

Læs mere

Rapport fra arbejdsgruppen. vedrørende. mulig omlægning og forenkling af registreringsafgiften

Rapport fra arbejdsgruppen. vedrørende. mulig omlægning og forenkling af registreringsafgiften Rapport fra arbejdsgruppen vedrørende mulig omlægning og forenkling af registreringsafgiften Kapitel 1. Arbejdsgruppens sammensætning og kommissorium Kommissorium På opfordring fra De Danske Bilimportører,

Læs mere

Begrænsning af transportsektorens CO 2 -udslip. Regeringens handlingsplan

Begrænsning af transportsektorens CO 2 -udslip. Regeringens handlingsplan Begrænsning af transportsektorens CO 2 -udslip Regeringens handlingsplan 2 Indhold FORORD... 4 1. INDLEDNING... 5 1.1 Effektivisering af transportsektoren... 6 1.2 Indikatorer for udviklingen i effektivisering

Læs mere

Trafikafgifter og klimapåvirkning Af Hans Ege, Det økologiske Råd, Hejn@bane.dk

Trafikafgifter og klimapåvirkning Af Hans Ege, Det økologiske Råd, Hejn@bane.dk 1 Trafikafgifter og klimapåvirkning Af Hans Ege, Det økologiske Råd, Hejn@bane.dk Opgave, formål I EU-kommissionens forslag af 23.1.8 til EU s energi- og klimapakke skal landenes CO 2 -udledning fra landbrug,

Læs mere

Omlægning af registreringsafgiften

Omlægning af registreringsafgiften Omlægning af registreringsafgiften Rapport fra arbejdsgruppen om en omlægning af registreringsafgiften Skatteministeriet Omlægning af registreringsafgiften April 2003 Udgiver: Skatteministeriet København

Læs mere

RENERE SKIBSFART. fokus på miljø, regulering og erhvervspotentialer. Fremtidens miljø skabes i dag

RENERE SKIBSFART. fokus på miljø, regulering og erhvervspotentialer. Fremtidens miljø skabes i dag RENERE SKIBSFART fokus på miljø, regulering og erhvervspotentialer Fremtidens miljø skabes i dag Indhold Luftforurening fra skibsfart side 3 Miljø- og sundhedseffekter side 5 Tekniske løsninger side 12

Læs mere

Biodiesel Danmark. Teknologisk Institut. Forsøg med AFME biodiesel

Biodiesel Danmark. Teknologisk Institut. Forsøg med AFME biodiesel Teknologisk Institut Biodiesel Danmark Forsøg med AFME biodiesel 17 stk. B15 Statoil B15 Fynbus 32 stk. B10 B30 109 stk. Kim Winther; Max Bjerrum; Torben Nørgaard 29 05 2010 Projektnummer 1 360 590 Udført

Læs mere

Mikrobølger kan lave halm om til olie

Mikrobølger kan lave halm om til olie 6. årgang Nummer 28 Juni 2009 Forskning i Bioenergi Varmere klima giver mere bioenergi 3 Affald kan give os gratis brændstof 4 Fra affald til benzin, el og varme 8 Europas største forgasningsanlæg er i

Læs mere

MULIGHEDERNE FOR ETABLERING AF LANDSTRØM I NORDHAVN

MULIGHEDERNE FOR ETABLERING AF LANDSTRØM I NORDHAVN MULIGHEDERNE FOR ETABLERING AF LANDSTRØM I NORDHAVN Udgivet af By & Havn, CMP og Københavns Kommune, maj 2015 INDHOLD 1. INDLEDNING 3 2. RESUMÉ 6 2 3. TEKNISK BAGGRUND 10 3.1. Udviklingen på verdensplan

Læs mere

Konsekvenser for folkesundheden ved skift fra diesel til biodiesel i Danmark

Konsekvenser for folkesundheden ved skift fra diesel til biodiesel i Danmark Konsekvenser for folkesundheden ved skift fra diesel til biodiesel i Danmark Effects on public health by the exchange of diesel with biodiesel in Denmark Gruppe: 10, hus: 13.1 Gruppemedlemmer: Emil Tikander,

Læs mere

Information om biodiesel til busvognmænd

Information om biodiesel til busvognmænd Information om biodiesel til busvognmænd 2 3 Kolofon Agro Business Park/Innovationsnetværket for Biomasse - udgivet i samarbejde med Midttrafik og Region Midtjylland. Agro Business Park Niels Pedersens

Læs mere

Muligheder og konsekvenser ved anvendelse af forskellige teknologier for bybusser i Aarhus for Midttrafik

Muligheder og konsekvenser ved anvendelse af forskellige teknologier for bybusser i Aarhus for Midttrafik Midttrafik Muligheder og konsekvenser ved anvendelse af forskellige teknologier for bybusser i Aarhus for Midttrafik December 2013 Udgivelsesdato : 19. december 2013 Projekt : 30.8710.01 Udarbejdet : Ask

Læs mere

af miljøzoner i Danmark Midtvejsrapport Danmarks Miljøundersøgelser Faglig rapport fra DMU nr. 748 2010

af miljøzoner i Danmark Midtvejsrapport Danmarks Miljøundersøgelser Faglig rapport fra DMU nr. 748 2010 LuFTkvalitetsvurdering af miljøzoner i Danmark Midtvejsrapport Faglig rapport fra DMU nr. 748 2010 Danmarks Miljøundersøgelser AU AARHUS UNIVERSITET [Tom side] LuFTkvalitetsvurdering af miljøzoner i Danmark

Læs mere

Elbiler i Danmark. Sammenfattende rapport. Jørgen Horstmann

Elbiler i Danmark. Sammenfattende rapport. Jørgen Horstmann Elbiler i Danmark Sammenfattende rapport Jørgen Horstmann Miljøprojekt Nr. 1006 2005 Indhold INDHOLD 3 FORORD 5 SAMMENFATNING 7 1 INDLEDNING 15 2 INITIATIVER TIL FREMME AF ELBILER I DANMARK 19 2.1 STATSLIGE

Læs mere

PÅ VEJ. Analyse af det danske taximarked Januar 2010

PÅ VEJ. Analyse af det danske taximarked Januar 2010 PÅ VEJ Analyse af det danske taximarked Januar 2010 Indholdsfortegnelse 1. Branchen i dag............................. 4 2. Den nuværende regulering af taxibranchen........... 7 3. En branche under økonomisk

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Aalborg Universitet Basisuddannelsen Titel: Switch mode power supply Tema: Modeller og virkelighed Projektperiode: P1-6. oktober - 19.december, 2003 Projektgruppe:

Læs mere

KAPITEL II BILBESKATNING, ULYKKER OG MILJØ

KAPITEL II BILBESKATNING, ULYKKER OG MILJØ KAPITEL II BILBESKATNING, ULYKKER OG MILJØ II.1 Indledning Et velfungerende transportsystem centralt for samfundet Gener ved bilkørsel Forskellige afgifter på biler og kørsel Et velfungerende transportsystem

Læs mere

Lastbiltransport, klima og miljø Indsatser, holdninger og værktøjer

Lastbiltransport, klima og miljø Indsatser, holdninger og værktøjer Lastbiltransport, klima Indsatser, holdninger og værktøjer ITD. International Transport Danmark. Lyren 1. 6330 Padborg. Tlf. 7467 1233. itd@itd.dk. www.itd.dk Udgivet af ITD International Transport Danmark

Læs mere

Potentialet i elbiler i dag og i fremtiden

Potentialet i elbiler i dag og i fremtiden Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 337 Offentligt 12. juni 2009 Fra: tf@concito.info [mailto:tf@concito.info] Sendt: 12. juni 2009 12:08 Til: Skatteudvalget Emne: Til Skatteudvalget Fra: Direktør Thomas

Læs mere

Klima, energi & miljø CO2 forbrug i boligen

Klima, energi & miljø CO2 forbrug i boligen 2009 Klima, energi & miljø CO2 forbrug i boligen Vejledere: Jørn Bendtsen, Karl G Bjarnason, Bartek Warszawski og Arne Wamsler Niclas Larsen, Benjamin Christiansen, Helene Baadsgaard og Jens Nielsen Klasse

Læs mere

Ændring af bilafgifter. Jørgen Jordal-Jørgensen og Anne Ohm COWI A/S

Ændring af bilafgifter. Jørgen Jordal-Jørgensen og Anne Ohm COWI A/S Ændring af bilafgifter Jørgen Jordal-Jørgensen og Anne Ohm COWI A/S Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 3 2007 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende

Læs mere

Miljøarbejdet ved Movia Vejen mod elektrificering af busdriften

Miljøarbejdet ved Movia Vejen mod elektrificering af busdriften Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Energibesparelse i godstransportkæder

Energibesparelse i godstransportkæder Energibesparelse i godstransportkæder Godstransport involverer en kæde af aktører, og det er væsentligt, at initiativer til energibesparelse gennemføres på de steder i kæden, hvor det har størst effekt.

Læs mere

Offentligt indkøb af videnrådgivning

Offentligt indkøb af videnrådgivning Offentligt indkøb af videnrådgivning gode råd til at mindske transaktionsomkostninger ved udbud af videnrådgivning foreningen af offentlige indkøbere Udgivet af: DI Videnrådgiverne og Foreningen af offentlige

Læs mere

Luftkvalitet i EU. OVERBLIK OVER EU s REGULERING AF LUFTFORURENING

Luftkvalitet i EU. OVERBLIK OVER EU s REGULERING AF LUFTFORURENING Luftkvalitet i EU OVERBLIK OVER EU s REGULERING AF LUFTFORURENING Luftkvalitet i EU Overblik over EU s regulering af luftforurening Indhold ISBN: 78-87-92044-62-4 Tekst: Kåre Press-Kristensen, Ulla Skovsbøl

Læs mere

Skibsteknisk beregningsgrundlag

Skibsteknisk beregningsgrundlag Skibsteknisk beregningsgrundlag Udarbejdet af Hans Otto Kristensen Trafikministeriet 2 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 1 BEREGNINGSMETODE... 1 CONTAINERSKIBE Generel beskrivelse...3 Servicefart...

Læs mere

Udredningsprojekt om boringsoptimering

Udredningsprojekt om boringsoptimering Udredningsprojekt om boringsoptimering Hovedrapport DANVA RAPPORT NR. 80, Marts 2009 DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening Hovedrapport Marts 2009 Udgivelsesdato: Hovedrapport Titel: Udredningsprojekt

Læs mere