Den bedste måde at opnå lavenergi på

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den bedste måde at opnå lavenergi på"

Transkript

1 Den bedste måde at opnå lavenergi på

2 Kort om HIBE - elementer HIBE - elementer er højisolerede betonelementer, udført som slanke, bærende og ikke bærende elementer, der monteres efter traditionelle metoder. Overfladerne er pudsede fugefri flader, som også kan danne grundlag for alle typer beklædninger. Generelt Da 40 % af Danmarks energiforbrug går til opvarmning, ventilation og elektricitet i vore boliger, bliver kravene stadig større fra de fleste bygherrer. Som regel betydeligt større end det som Bygningsreglementet (BR10) foreskriver som minimumskrav. Med andre ord bliver det mere og mere kompliceret at bygge nyt. Af samme årsag iværksatte vi hos Klaus Nielsen Rådgivende Ingeniørfirma FRI A/S, i starten af 2007, en innovativ udvikling af højisolerede betonelementer. Resultatet kan du se og læse om på de følgende sider. Det nu patentanmeldte betonelementsystem er udviklet med støtte fra Åse og Ejnar Danielsens Fond. De mest basale krav, der skal opfyldes ved et nyt lavenergiråhus er: Lavt varmetab gennem ydervægge (transmissionstab) Stor tæthed I det færdige bygværk Stor varmeakkumuleringsevne Vallø Strandpark Bygherre: Boligselskabet Domea Arkitekt: Insitu Arkitekter ApS Ingeniør: Klaus Nielsen A/S Entreprenør: O. Adsbøll & Sønner A/S fra Guldborgsund Elementfabrik A/S Areal: m 2 2

3 Lavt varmetab Måske markedets laveste energiklasse? En af styrkerne ved vores betonelementer er, at de kan leveres i en hvilken som helst energiklasse, der efterspørges. På grund af den særlige konstruktion kan vi endda præstere en af markedets laveste. HIBE elementer polystyren Grafit: U-værdi Elementets totaltykkelse 0, mm 0, mm 0, mm 0, mm 0, mm Højisoleret betonelement med 3D snit, samt angivelse af λ-værdier. Nedenstående element har en totaltykkelse på 370 mm, U-værdi = 0,12 HIBE elementer med PUR isolering: U-værdi Elementets totaltykkelse 0, mm 0, mm 0, mm 0, mm Beregningsmæssigt linietab ved døre og vinduer: 0,0 W/m/K Dækelement med normal fugeudstøbning Eksempel på overflade: glasfibernet-armeret puds Specialudviklet falselement til vinduer og døre, λ værdi 0,038 Polystyrenisolering λ værdi 0, Mm feltopdelt fiberbeton Beton: bagvæg, med integrerede søjler og bjælker 3

4 Tætheden er essentiel Det handler om ambitionsniveau En af de største udfordringer ved lavenergi byggeri, er råhusets tæthed i ydervæggene. Her er det essentielt at alle tænkelige samlinger mellem elementerne er nøje gennemtænkte. Selv om BR10 taler om, at ventilationstabet gennem utætheder i klimaskærmen ikke må overstige 1,5 l/s/m 2 ved et overtryk på 50 pa, så er ambitionerne ved lavenergi byggeri betydeligt større. Ingen kuldebroer Isotermer i etagekryds Udetemperatur 12 C Indetemperatur + 20 C Den bærende betonkonstruktion er overalt +20 C: Ingen kuldebroer og maksimal varmeakkumulering. Ved bygningsklasse 2020 er ventilationstabet på 0,5 l/s/m 2, ved et overtryk på 50 pa. Vores højisolerede betonelementer opfylder fuldt ud disse krav. Trylleskov Strand Bygherre: Boligselskabet Domea Arkitekt: PSL Arkitekter og ON Arkitekter Ingeniør: Klaus Nielsen A/S Entreprenør: O. Adsbøll & Sønner A/S fra Guldborgsund Elementfabrik A/S Areal: m 2 Billederne viser byggeriet under konstruktion og det færdige resultat kun 6 måneder senere.... -let og hurtigt 4

5 Som hånd i handske Fugerne er fuldstændig tætte Samlingerne i vores højisolerede betonelementer er nøjagtigt udformet som de traditionelle betonelementer, som vi har kendt i de sidste 40 år. Det betyder at man ikke skal starte forfra og oplære nye produktions- og eller montageteknikker. Fremstillingsog montagetolerancer, er præcis de samme som for den kendte elementindustri. Vandret snit i samling mellem to ydervægselementer Armeret lufttæt fugesamling Det anbefales at alle samlinger udføres armerede. Denne kendte statisk betingede samlingsteknik af fugerne, har samtidig den egenskab, at den er revnefri og dermed også lufttæt. Der arbejdes med normale tolerancer, i hele bagvægskonstruktionen, mens forpladen ikke har nogen tolerancekrav, på grund af den pudsede lukkeløsning. Samtidig er facadefladen med elementfugerne fuldstændig lukket med en glasfibernet- armeret puds, hvilket gør fugerne fuldstændig vind- og vandafvisende. Sammen med den vindtætte samling i betonfladen, er hele bygningen beskyttet af en perfekt to-trinstætning. Facadeplan lukkes med glasfibernet-armeret puds Vandret snit i samling ved tværvæg Lodret snit i samling mellem huldæk og bærende facade (gavl) Lodrette og vandrette fuger i facadeplanen, lukkes med glasfibernet-armeret puds, efter montage af elementerne Normal fugeudstøbning, og understopningsløsning med selvforskallende fuge Af hensyn til bygningens tæthed, anbefales det at nederste bjælke i elementerne altid er gennemgående. Dermed bliver den traditionelle understop-ningsfuge klemt imellem to bjælker, med stor stivhed, og opnår dermed tæthed 5

6 Kompan Leg i facaden Kompans hovedsæde er beliggende i Tietgenbyen ved Odense. Arkitekt Nan Bröchner fra TNT, har ladet sig inspirere af Kompans logo, homo ludens - det legende menneske - som slår flik flak langs facaden. Hovedsædet er bygget som lavenergi med HIBE - elementer. Bygherre: Kompan A/S Arkitekt: TNT A/S Ingeniør: OBH Rådgivning Entreprenør: 5E Byg A/S fra Guldborgsund Elementfabrik A/S Areal: m 2 6

7 Nogle kan ikke lide grimme streger Vælg de pudsede homogene overflader Det er sjældent at de typiske fugestreger i elementbyggeri er en æstetisk nydelse. Det har vi taget højde for. Efter montage af elementerne pudses randzonerne med grundpuds over en glasfiberstrimmel. Efterfølgende pudses hele facadefladen med strukturpuds, så den fremstår som en homogen sammenhængende flade uden elementmarkeringer. Lodret snit i samling mellem hul dæk og ikke bærende facade (gavl) Lodrette og vandrette fuger i facadeplanen, lukkes med glasfibernet-armeret puds, efter montage af elementerne Pudsningsarbejdet udføres fra en arbejdsplatform eller kurv, hvilket gør stilladser overflødige. Man skal regne med, at der kan pudses op til 200 m 2 pr. arbejdsdag, med strukturpuds. Normal fugeudstøbning, og understopningsløsning med selvforskallende fuge Vandret snit i vindues/dør-samling Lavenergi vindue, her vist som Protec 7 Vindtætningsplanet i den armerede bagvæg, er altid ført frem til fuge (rød) ved hjælp af en glasfibernetarmeret tynd Epoxypuds. Det betyder at vinduer og døre kan monteres fra yderflade til inderflade af elementet, uden linietab Bag pudsen er der udført en feltopdelt 30 mm fiberbetonplade, som giver elementet en høj robusthed, med en stærk pudsopbygning. Konstruktionen tillader nemt montage af beklædninger, skilte etc. Feltopdelingen sikrer eliminering af temperatur- og fugtbetingede deformationer Andre vil hellere have beklædning Vælg den beklædning, der passer bedst Vores elementer kan selvfølgelig beklædes med alle forekommende beklædningstyper, lige fra eternitplader til marmorgranit og teglskalsystemer. Det er karakteristisk for alle typer beklædninger at disse kan udføres uventilerede, idet isoleringen er lukket med en vind- og vandafvisende glasfibernetarmeret puds, som er tilpas diffusionsåben til den uventilerede konstruktion. Der kan derfor udføres kombinationer af pudsede og beklædte overflader. Elementerne kan selvsagt også benyttes som bagvægge til en traditionel skalmur. Elementerne leveres her med stritter. 7

8 Eskildsgade Damperen har lagt til Damperen er en integreret daginstitution med 8 grupper - børnehaver, vuggestuer og 2 grupper fritidshjem. Bygningen er udformet som en damper, med udendørsfaciliteter på øverste dæk. Bygningen er udført som lavenergiklasse 1, med HIBE - elementer. Bygherre: Københavns Kommune Arkitekt: TNT A/S Ingeniør: CSC Rådgivende Ingeniører fra Guldborgsund Elementfabrik A/S Areal: m 2 8

9 Bæredygtig Økonomi Både i anlæg og på lang sigt Lavenergi er normalt ikke ensbetydende med lave priser. Men på grund af den yderst rationelle fremstillingsmetode er det lykkedes at holde elementprisen nede på linje med de gammeldags betonelementer (Sandwich-elementer). I forhold til de traditionelle betonelementer er mængden af beton i vores elementer ca. en tredjedel! Ud over at være resourcebesparende, giver det mulighed for en væsentlig kortere udtørringstid, hvilket gør det muligt hurtigere at komme i gang med de indvendige arbejder. Elementerne kan leveres med isatte færdigfugede vinduer og døre, hvilket giver en logistisk fordel, da bygningen hermed lukkes væsentlig hurtigere end normalt. På sigt opnår man samtidig store driftsbesparelser, da vores elementer leveres med en isolering, som giver U-værdier helt ned til 0,08 W/m 2 /ºK. Samlet set kan det ikke gøres bedre, hverken økonomisk eller miljømæssigt. 9

10 Langagergård Plejecenter Plejecenter i Karlslunde Rubow Arkitekter har disponeret plejecenteret som fire mindre enheder, forbundet med lette gangbroer af glas, som minimerer gangarealerne for beboerne. HIBE - elementerne er fra elementfabrikken udført med påstøbte karnapper. Byggeriet er udført med runde hjørner, udført i højisolerede HIBE - elementer. Bygningerne er udført som lavenergiklasse 1. Bygherre: Greve Kommune Arkitekt: Rubow Arkitekter A/S Ingeniør: Jørgen Nielsen A/S og Henrik Larsen A/S fra Guldborgsund Elementfabrik A/S Areal: m 2 10

11 Vonsild Specialcenter Skulpturel Specialskole Arkitekterne på Tegnestuen Mejeriet A/S, har virkelig udnyttet fordelene ved HIBE - elementer. De mange skulpturelt anbragte vinduer, tærer ikke på energien. Hvert enkelt vindue er udført med højisolerede falselementer, så linietabet om vinduerne er nul. Elementerne er skræddersyet til at bære den smukke tagkonstruktion. Bygherre: Kolding Kommune Arkitekt: Tegnestuen Mejeriet A/S Ingeniør: LB Consult ApS fra Fårup Beton Industri A/S Areal: m 2 11

12 Teknologien er patentanmeldt se yderligere information på: Interesseret i at vide mere? 10 Gode grunde til at vælge højisolerede betonelementer Så kontakt Lavt varmetab. Med U-værdier helt ned til 0,08 W/m 2 / K HIBE A/S Gammel Strandvej Niva Tlf Att.: Klaus Nielsen eller på Fårup Betonindustri A/S Kærvej Fårup Tlf Guldborgsund Elementfabrik A/S Hannenovvej 15, Taaderup 4800 Nykøbing F Tlf Fuld varmeakkumulering som ved traditionelt tungt byggeri Størst mulige tæthed. De støbte armerede fuger er både mest holdbare og mest tætte Bygger på 40 års erfaring. Ingen nye konstruktionsmetoder skal oplæres Udelukkende i uorganiske materialer, ingen skimmel Pudsede smukke og homogene overflader, samt alle beklædte og stenhængte og skalmurede overflader Samme prisniveau som de gammeldags betonelementer Pudsopbygningen er med sine 40 mm tykkelse den stærkeste på markedet Giver større nettoareal, ca. 4 6 m 2, pr. bolig/lejlighed på grund af mindre tykkelse Leveres med isatte og færdigfugede døre og vinduer, hvilket nedsætter risiko for utætheder, og giver logistiske fordele Erik Menvedsvej Bygherre: VAB og Holbæk Kommune Arkitekt: Kullegaard Arkitekter A/S Ingeniør: Klaus Nielsen A/S VVS ingeniør: Terkel Pedersen ApS Entreprenør: PSP-Byg A/S fra Guldborgsund Elementfabrik A/S Areal: m 2

15-10-2013. Dansk Betondag 2013-09-19. Energikrav Bæredygtighed Udformning Produktion Økonomi Udvikling. Gunnar Hansen

15-10-2013. Dansk Betondag 2013-09-19. Energikrav Bæredygtighed Udformning Produktion Økonomi Udvikling. Gunnar Hansen Dansk Betondag 2013-09-19 Energikrav Bæredygtighed Udformning Produktion Økonomi Udvikling Gunnar Hansen 1 Aktieselskabet HIBE har licensrettighederne til følgende: 1. EU-patentansøgning 10388002.7 Betonelementer

Læs mere

Frihed til individuelt byggeri

Frihed til individuelt byggeri In-situ Pladsstøbt beton Frihed til individuelt byggeri FABRIKSBETONGRUPPEN 1 Indhold Forord........................ 3 Villa Strata... 4 Allerhuset.... 8 2 Forord Beton er et fantastisk byggemateriale,

Læs mere

Byg energirigtigt - byg med beton

Byg energirigtigt - byg med beton # 6:2012 Byg energirigtigt - byg med beton Beton er ikke kun gråt. Det er også grønt. Blive klogere på energirigtigt byggeri i dette nummer. Grøn beton lyder måske som en selvmodsigelse. Men beton kan

Læs mere

:: Magasin om moderne byggemetoder fra Roust Spær med isoment :: DESIGNJOB. Arbejdsmiljø i flot træbyggeri VILLA PARK. Arkitekttegnet og økonomisk

:: Magasin om moderne byggemetoder fra Roust Spær med isoment :: DESIGNJOB. Arbejdsmiljø i flot træbyggeri VILLA PARK. Arkitekttegnet og økonomisk BYG ROUST med :: Magasin om moderne byggemetoder fra Roust Spær med isoment :: Energi Nytænkning Koncept Løsning DESIGNJOB Arbejdsmiljø i flot træbyggeri VILLA PARK Arkitekttegnet og økonomisk FRA A TIL

Læs mere

Efterisolér med ISOVER og gør en god investering

Efterisolér med ISOVER og gør en god investering Efterisolér med ISOVER og gør en god investering Bæredygtig isolering Bedre løsninger Indhold 2 Fordele ved at efterisolere Sundt indeklima Bæredygtig isolering Hvilke muligheder er der for at efterisolere

Læs mere

Energirigtigt byggeri iht. Bygningsreglementet 2010. Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne

Energirigtigt byggeri iht. Bygningsreglementet 2010. Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne juli 2010 aek/ Energirigtigt byggeri iht. Bygningsreglementet 2010 Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne Skærpede krav til varmeisolering af nye bygninger er indført i Bygningsreglement

Læs mere

Energirenovering af murede facader. Konceptbeskrivelse. Parcelhus

Energirenovering af murede facader. Konceptbeskrivelse. Parcelhus Energirenovering af murede facader Konceptbeskrivelse. Parcelhus April måned 2015 Titel: Energirenovering af murede facader Konceptbeskrivelse. Parcelhus Konceptet er udviklet i projektet Nyt koncept for

Læs mere

Energirigtig renovering af ældre enderækkehus fra 1971 Eksamensprojekt BYG*DTU 2006. Danmarks Tekniske Universitet, Kgs. Lyngby, december 2006.

Energirigtig renovering af ældre enderækkehus fra 1971 Eksamensprojekt BYG*DTU 2006. Danmarks Tekniske Universitet, Kgs. Lyngby, december 2006. 1 Forord Denne rapport er udarbejdet som et eksamensprojekt på DTU under instituttet BYG*DTU på retningen By og Byg.ing (Architectural Engineering) under kurset 11979 Eksamensprojekt gældende 20 ECTS-point.

Læs mere

TEMA. Passivhuse & Tegl. byg-i-tegl.dk

TEMA. Passivhuse & Tegl. byg-i-tegl.dk TEMA Passivhuse & Tegl byg-i-tegl.dk TEMA Passivhuse & Tegl INDHOLD 03 Forord 04 Det moderne hus er et passivhus 10 Passivhuset er en tysk opfindelse 12 Kan opvarmes med stearinlys 18 Egenskaber ved tunge

Læs mere

Energirenovering af murede facader Konceptbeskrivelse. Parcelhus.

Energirenovering af murede facader Konceptbeskrivelse. Parcelhus. Side 1 af 10 Energirenovering af murede facader Konceptbeskrivelse. Parcelhus. Teknologiparken Kongsvang Allé 29 DK-8000 Aarhus C Tel. +45 72 20 20 00 Fax +45 72 20 10 19 info@teknologisk.dk www.teknologisk.dk

Læs mere

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER Kompendium 14: VINDUER MED MINDRE LINJETAB I SAMLINGEN MELLEM VINDUE OG MUR BYG DTU U-013 2000 Version 2 26-03-2001 ISSN 1396-4046 Indholdsfortegnelse FORORD

Læs mere

Renovering af etageejendomme til KOMFORT HUS standard

Renovering af etageejendomme til KOMFORT HUS standard Renovering af etageejendomme til KOMFORT HUS standard Der er store muligheder for at spare på energien i de danske etageejendomme Energiforbruget stiger. Forskerne er bekymrede. Den stigende udledning

Læs mere

Fremtidens by bygges med beton fra EXPAN og dalton

Fremtidens by bygges med beton fra EXPAN og dalton # 5:2012 Fremtidens by bygges med beton fra EXPAN og dalton EXPAN og dalton leverer rammerne til 180 boliger i et meget attraktivt boligområde på den gamle eternitgrund i hjertet af Aalborg Fra månelandskab

Læs mere

Information. Byggeri og energi. til bygherrer i Egedal Kommune. Stigende energipriser. betyder at der er gode. grunde til, at spare på. energien.

Information. Byggeri og energi. til bygherrer i Egedal Kommune. Stigende energipriser. betyder at der er gode. grunde til, at spare på. energien. Information til bygherrer i Egedal Kommune Stigende energipriser betyder at der er gode grunde til, at spare på energien. Der er bl.a. mulighed for en kontant besparelse på energiregningen i hele husets

Læs mere

Byggemanual ROCKSHELL WALL SYSTEM. RockShell vægsystem er et komplet ydervægsystem til bærende konstruktioner i letbyggeri.

Byggemanual ROCKSHELL WALL SYSTEM. RockShell vægsystem er et komplet ydervægsystem til bærende konstruktioner i letbyggeri. energieffektivitet sat i system RockShell vægsystem Byggemanual ROCKSHELL Rockwool A/S Hovedgaden 501 2640 Hedehusene Tlf. 46 56 16 16 www.rockshell.dk Manual nr.: xx. Version 1. November+ 2011 proservice.dk

Læs mere

BYGNINGSREGLEMENT 2010. Den lille lune. - for byggefagfolk

BYGNINGSREGLEMENT 2010. Den lille lune. - for byggefagfolk BYGNINGSREGLEMENT 2010 Den lille lune - for byggefagfolk Februar 2012 Ny udgave af Den lille lune Indhold Side: Den lille lune har i over 36 år været danske håndværkeres fortrukne guide, når det drejer

Læs mere

Spar penge på at bygge nyt

Spar penge på at bygge nyt # 8:2013 Riv ned og byg nyt Spar penge på at bygge nyt Flere og flere vælger at bygge nyt i stedet for at reparere på det gamle og det er der gode grunde til. Det er sund fornuft at tænke på fremtiden

Læs mere

Beton. Efterspændt beton giver fleksibilitet. Gennembrud for lavenergifacader. Arkitekt vil udfordre betonbranchen TEMA.

Beton. Efterspændt beton giver fleksibilitet. Gennembrud for lavenergifacader. Arkitekt vil udfordre betonbranchen TEMA. Beton 2 Maj 2010 TEMA Efterspænding Efterspændt beton giver fleksibilitet Fremtidssikring: Bygninger uden behov for stabiliserende vægge Gennembrud for lavenergifacader Danmarks mindste elementfabrik går

Læs mere

Helvægge og dæk af letbeton. HÆFTE NR. 10 Aug. 2008. Energieffektive boliger. Parcelhus Etagehus LETBETONELEMENTGRUPPEN - BIH

Helvægge og dæk af letbeton. HÆFTE NR. 10 Aug. 2008. Energieffektive boliger. Parcelhus Etagehus LETBETONELEMENTGRUPPEN - BIH Helvægge og dæk af letbeton Energieffektive boliger HÆFTE NR. 0 Aug. 008 Parcelhus Etagehus LETBETONELEMENTGRUPPEN - BIH Indholdsfortegnelse / Indledning Indholdsfortegnelse. Indledning.... Lovgivning....

Læs mere

Bæredygtige Byer & Bygninger

Bæredygtige Byer & Bygninger Bæredygtige Byer & Bygninger TEma energi i arkitekturen Optimering af klimaskærmens potentialer Medlemsblad for Foreningen Bæredygtige Byer og Bygninger oktober 2012 nr.2 årgang 15 Forsiden: energimidt:

Læs mere

ISOVERs guide til sommerhuse - en oversigt over energikrav til fritidshuse

ISOVERs guide til sommerhuse - en oversigt over energikrav til fritidshuse ISOVERs guide til sommerhuse - en oversigt over energikrav til fritidshuse Dato: maj 2011. Erstatter: Brochure fra marts 2006 2 Reglerne for varmeisolering i sommerhuse er skærpet Reglerne i BR 2010 betyder

Læs mere

Lavenergihuse i praksis Andersen, Bruno; Mørck, Ove; Thomsen, Kirsten Engelund; Rose, Jørgen; Dollerup, Malene Blaabjerg

Lavenergihuse i praksis Andersen, Bruno; Mørck, Ove; Thomsen, Kirsten Engelund; Rose, Jørgen; Dollerup, Malene Blaabjerg Aalborg Universitet Lavenergihuse i praksis Andersen, Bruno; Mørck, Ove; Thomsen, Kirsten Engelund; Rose, Jørgen; Dollerup, Malene Blaabjerg Publication date: 2008 Document Version Forlagets endelige version

Læs mere

uattro Færdigkvist Den originale kvist Kvistens ABCDE Håndbog om tagkviste

uattro Færdigkvist Den originale kvist Kvistens ABCDE Håndbog om tagkviste Den originale kvist Kvistens ABCDE Håndbog om tagkviste uattro Færdigkvist 3. udgave 2010 Quattro Færdigkviste Tættere på himlen og mere lys i livet. Skab smukke rum. 2 Kvistens ABCDE En håndbog for folk

Læs mere

Leca blokmure. Leca blokke er: lette stærke frostsikre uorganiske ubrændbare fugtafvisende varmeisolerende. Denne brochure omhandler:

Leca blokmure. Leca blokke er: lette stærke frostsikre uorganiske ubrændbare fugtafvisende varmeisolerende. Denne brochure omhandler: Dato: September 2009 Blad: 06-22 Gruppe: Vægge blokmure blokke er: lette stærke frostsikre uorganiske ubrændbare fugtafvisende varmeisolerende Denne brochure omhandler: styrker U-værdier udførelse brandegenskaber

Læs mere

Carsten Ravn, Mawuli Kokou, Niklas Balle & woon Safi 3.x HTX Sønderborg 24-09-2010 DANMARK SER GRØNT. Bygge & Energi Projekt 2010

Carsten Ravn, Mawuli Kokou, Niklas Balle & woon Safi 3.x HTX Sønderborg 24-09-2010 DANMARK SER GRØNT. Bygge & Energi Projekt 2010 2010 Carsten Ravn, Mawuli Kokou, Niklas Balle & woon Safi 3.x HTX Sønderborg 24-09-2010 DANMARK SER GRØNT Bygge & Energi Projekt 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Teori...

Læs mere

FLEKSIBLE MODULER TIL INTERIMSAFLUKNING

FLEKSIBLE MODULER TIL INTERIMSAFLUKNING AFLUKNING MED LÆGTER OG PLASTIC AFLUKNING MED ALTIFLEX MODULER FLEKSIBLE MODULER TIL INTERIMSAFLUKNING MINIMERER ENERGIREGNINGEN, MODVIRKER TYVERI OG HOLDER BYGNINGEN TØR ALTIFLEX PÅ 2 MINUTTER Erstatningen

Læs mere

Vejledning. Før lægning

Vejledning. Før lægning Vejledning Før lægning April 2014 Et Dinesen gulv er et unikt stykke af naturen. Det er et levende materiale, som skal behandles med omhu. Vores vejledninger fortæller i detaljer, hvordan man får det bedste

Læs mere

Forbedring af 70 er huse

Forbedring af 70 er huse Energirenovering Forbedring af 70 er huse Skrevet af, Peter Smidt Pløk Andersen 18-11-2013 TITELBLAD RAPPORT TITEL: Energirenovering VEJLEDER: Jacob Strunge FORFATTER: Peter Smidt Pløk Andersen DATO/UNDERSKRIFT:

Læs mere

De nye energibestemmelser giver mere spændende huse og mere dialog mellem arkitekt og ingeniør!

De nye energibestemmelser giver mere spændende huse og mere dialog mellem arkitekt og ingeniør! De nye energibestemmelser giver mere spændende huse og mere dialog mellem arkitekt og ingeniør! af Projektleder Ole Alm, Det Grønne Hus og EnergiTjenesten i Køge De fleste ved godt, at det er en god ide

Læs mere

Klimaskærm Ventilation Isolering Vinduer Varme. Miljørigtigt byggeri og energibesparelse

Klimaskærm Ventilation Isolering Vinduer Varme. Miljørigtigt byggeri og energibesparelse Klimaskærm Ventilation Isolering Vinduer Varme Miljørigtigt byggeri og energibesparelse Indhold: Forord Klimaskærmen Isolering Ventilation Vinduer Varme 1 Energi- og miljøvenligt byggeri 2 Nye regler i

Læs mere