Jobvurdering. - et værktøj til at sikre ligeløn mellem kvinder og mænd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jobvurdering. - et værktøj til at sikre ligeløn mellem kvinder og mænd"

Transkript

1 Jobvurdering - et værktøj til at sikre ligeløn mellem kvinder og mænd

2 Udgivet af FIU-ligestilling 2011 Pjecen er udarbejdet af Annelise Rasmussen på baggrund af ligelønskursus 2011 Layout: 3F kommunikationsafdeling Tegninger: Bob Katzenelson Tryk: 3F 2 Jobvurdering

3 Ligeløn også et job for TR Den Danske Model er et samarbejde mellem arbejdsgiver og tillidsrepræsentanter om løn- og arbejdsvilkår på det danske arbejdsmarked. Ligeløn mellem kvinder og mænd er en del af det faglige arbejde og skal sikres på danske arbejdspladser. Vi skal videre med at finde ud af, hvad der ligger bag det generelle løngab mellem kvinder og mænd på cirka 18 procent. En af vejene er at arbejde med jobvurdering. Jobvurdering er et værktøj til at analysere, om forskellige, men sammenlignelige jobfunktioner, også har samme værdi. Skal du til at forhandle et nyt lønsystem, er det en god idé også at få tjekket det lønsystem, I har nu. Behandler det kvinder og mænd lige? Brug de spørgsmål og tjeklister, der findes her i pjecen. Du skal vide, at der er omvendt bevisbyrde i ligelønssager. Har du eller dine kolleger mistanke om uligeløn på grund af køn, er det nok til at undersøge sagen nærmere. Så skal arbejdsgiver bevise, at lønforskellen ikke har noget at gøre med, at medarbejderen er M eller K. Arbejde med jobvurdering giver dig både ny viden og nye perspektiver på lønfastsættelse og lønsystemer, som kan hjælpe dig i det faglige arbejde. Hvordan spotter man en sag om ligeløn? Tillidsrepræsentanter må ofte prioritere de opgaver, der presser sig mest på. Tjek af ligeløn mellem kvinder og mænd på arbejdspladsen bliver nemt en af de ting, som bliver udskudt. Ligelønssager kan nemlig være et stort detektivarbejde. Sager starter tit med, at nogle kolleger føler sig snydt. Så skal du i gang med at undersøge, om der er noget om snakken: Have fat i lønsedler, vurdere og analysere situationen. Måske må du inddrage afdeling og forbund. Det kan også være, du opdager noget skævt. For eksempel når der forhandles tillæg til bestemte grupper. Det er altid en god idé at bede om en opgørelse over tillæg fordelt på kvinder og mænd. Så kan du kontrollere, om én gruppe løber med alle tillæggene. Det hele handler i sidste ende om løn. Og det er vigtigt med dialog i hele processen. Men der kan først stilles krav til ledelsen om at rette skævheder, hvis du kan dokumentere en lønforskel mellem kvinder og mænd, der har job, som kan sammenlignes. Kolleger, der får for lidt i løn, skal hæves i forhold til en jobfunktion af samme værdi. Det kan gøres gennem en handlingsplan om at få løftet en gruppe. Ved uenighed mellem parterne kan det i sidste instans føre til en faglig sag. Det handler om løn, men i lige så høj grad om anerkendelse og status. Som tillidsrepræsentant skal du sikre et kønsneutralt arbejdsmiljø. Arbejdspladsen skal ikke styres af myter og traditioner. At kvinder er til bløde krav, og mænd til kolde kontanter, behøver ikke være sandt på dit job. Der skal være fakta og saglige begrundelser for, hvordan krav stilles op. Jobvurdering 3

4 En opgave der ofte kræver masser af samtale og dialog. 10 procent lønforskel kan være få kroner i timen. Men det betyder rigtig meget i en livsløn. Og det får også betydning for den enkeltes udbetaling af pension. Arbejdsgiveren har ansvaret for, at der ikke er usaglige lønforskelle mellem kvinder og mænd. Derfor bør du som tillidsrepræsentant spørge ind til, om virksomheden og arbejdspladsen har de rigtige værktøjer til at kontrollere, at ansvaret overholdes. Det kan du gøre: Foreslå et projekt om kønsneutral jobvurdering for at få tilfredse medarbejdere. Spørg til kønsopdelte lønstatistikker hvert år. Tag en generel debat om ligestilling i samarbejdsudvalget. Vær med til at lave en handlingsplan for ligestilling på arbejdspladsen og i virksomheden generelt. Sørg for, at der tages hensyn til kvinder og mænd, når der udpeges teamledere. Og at der i karriereplanlægning også sikres ligestilling. Kæmp for, at der arbejdes i et kønsneutralt arbejdsmiljø, der giver kvinder og mænd lige muligheder for at bruge kompetencer og kvalifikationer. Et eksempel: I 1991 fik virksomheden Shamban dom for at have overtrådt ligelønsloven ved at give mændene et større anciennitetstillæg end kvinderne. Begge grupper fik løn efter Jernets minimallønsoverenskomst. Mændene stod for produktionsprocessen og kvinderne for efterbehandling, pakning, mærkning og slut-kontrol. Der var en så klar forfordeling af kvinderne og uden driftmæssig begrundelse, at der var tale om kønsbestemt lønforskel. Værktøj til at vurdere, om arbejde har samme værdi Det værktøj, som bliver beskrevet i pjecen, er jobvurdering. Det er en metode til på et sagligt og gennemskueligt grundlag at fastlægge jobfunktioners placering i forhold til hinanden. Er der et nyt lønsystem på vej, er det en god idé at foretage en jobvurdering. Alle jobfunktioner bliver vurderet, og nogle funktioner skal måske tjekkes ekstra. Hvad betyder det at bruge jobvurdering i forbindelse med tjek af ligeløn mellem kvinder og mænd på arbejdspladsen? Man arbejder systematisk med at sammenligne jobfunktioner, som kan ligestilles, men som er forskellige. En god start er en ligelønskomité til at stå for projektet. Komitéen nedsættes af samarbejdsudvalg/med-udvalg, og principperne for mænds og kvinders løn skal være drøftet inden start. På mindre arbejdspladser er jobvurdering en opgave, som ledelse og tillidsrepræsentant drøfter i fællesskab. Jobvurdering er et dialogværktøj, som tjekker, om ens lønsystem er kønsneutralt. 4 Jobvurdering

5 Kvinde- og mandejob er også almindelige i dag Historisk set har lønnen for kvindedominerede jobfunktioner altid været mindre end for mandsdominerede funktioner. Statistik findes blandt andet i bogen Mænds og kvinders løn. En analyse af løngabet fra Den er udgivet af SFI - det nationale forskningscenter. En Lønkommission, nedsat af den tidligere regering, konkluderede, at vi har et kønsopdelt arbejdsmarked og en glidende kønsarbejdsdeling på arbejdspladsen. Vi arbejder oftest sammen med én af samme køn som os selv. Løngab mellem kvinder og mænd forekommer i høj grad, fordi kvinder og mænd arbejder i forskellige jobfunktioner. Så er vi tilbage ved spørgsmålet om, hvordan vi sammenligner jobfunktioner, som er forskellige, men som er på samme niveau med hensyn til for eksempel uddannelse og kvalifikationer? Der er overalt på arbejdsmarkedet tendens til, at kvinder og mænd samler sig i forskellige grupper på arbejdspladsen. Det har konsekvenser for de lønsystemer, som bygges op. Som før nævnt skal arbejdsgiveren kunne bevise, at der ikke er tale om diskrimination på grund af køn på din arbejdsplads: At der ikke er forskellige forhold for dine kvindelige og mandlige kolleger, som kan være udtryk for forskelsbehandling. Ved den mindste tvivl skal arbejdsgiveren bevise, at det ikke er sådan. Der skal være saglige grunde til en forskel. Der er i dag ingen overenskomster, som skel- Jobvurdering 5

6 ner mellem kvinde- og mandsfunktioner, og som dermed giver forskellig løn. Det ville være direkte diskrimination. Det er heller ikke tilladt at have en praksis, som tilsyneladende er kønsneutral, men hvor virkningen af den praksis er diskriminerende i forhold til køn. Det er indirekte diskrimination. Et eksempel: Sag på Danæg i Virksomhedens ægpakkeri beskæftigede cirka20 ufaglærte arbejdere. Halvdelen var kvinder organiseret i det daværende KAD. Den anden halvdel var mænd organiseret i det daværende SiD. Mændene transporterede æggene til pakkelinjen, hvor kvinderne sorterede, pakkede i bakker og satte etiketter på. Begge grupper havde samme grundløn og tillæg. Lønforskellen opstod ved, at de mandlige ansatte fik udbetalt yderligere 9,15 kroner på grundlønnen. Lønforskellen var i strid med ligelønsloven. Begge grupper kunne udføre flere funktioner, og det blev ikke godtgjort, at mændenes arbejde krævede længere tids oplæring eller en anden type kvalifikationskrav end kvindernes. Hvornår kan man bruge jobvurdering Et vigtigt argument for at evaluere lønsystemet er, at medarbejderne er tilfredse, hvis de kender de overordnede linjer omkring deres løn. Det giver lavt sygefravær og lav personaleomsætning. Jobvurdering opererer typisk med analyse af: Kundskaber og færdigheder. Ansvar. Belastning. Fysiske og psykiske arbejdsvilkår. Inden for hver hovedfaktor er der en opdeling i underfaktorer, som så bliver vurderet, så man ender med et antal point til hver arbejdsfunktion. Det er nærmere beskrevet i ILO-materialet om arbejdsvurdering, som omtales senere i pjecen. Det skal aftales, hvilket jobvurderingssystem der skal bruges, og i den proces er der nogle vigtige elementer: Aftal med ledelsen, at det er en god idé at få foretaget en jobvurdering enten af nogle jobfunktioner eller hele arbejdspladsen At både A- og B-siden er med til at arbejde med opgaven At det valgte jobvurderingsværktøj skal være kønsneutralt i forhold til, hvordan de forskellige jobfunktioner vægtes. Det svenske jobvurderingssystem Lönelott er kønsneutralt. Det udgives af det svenske diskrimineringsombud og findes på Er du god til engelsk, så kig på den canadiske ligelønskommissions hjemmeside: www. payequity.gov.on.ca. Her findes processen med jobvurdering beskrevet trin for trin. Det er en god idé at foreslå en ekstern konsulent eller rådgiver koblet på analysen for at få et udefrakommende blik på opgaven. Men vær kritisk over for veltalende konsulenter! Læs mere detaljeret om jobvurdering i håndbogen fra ILO: Ligeløn for lige arbejde uanset køn. Håndbog i arbejdsvurdering. FiU-ligestilling Jobvurdering

7 Et eksempel: En ligelønssag på Danfoss i 1991 faldt i anden omgang ud til arbejdstagernes fordel. Den blev ført i faglig voldgift. Opmandskendelsen fastslog, at det er nødvendigt, at virksomhederne gør det muligt for lønmodtagere at kontrollere, at tildelingen af individuelle tillæg er i overensstemmelse med ligelønsprincippet, hvis ligelønsloven skal fungere effektivt. Dommerne lagde til grund, at lønfastsættelsessystemet var så uigennemskueligt, at der var grundlag for at pålægge indklagede bevisbyrden. Den kunne Danfoss ikke løfte. Jobvurdering 72

8 Hvad skal du som tillidsvalgt være opmærksom på? Det at få øje på køn på din arbejdsplads kan være en ny opgave. Der er ikke tradition for, at vi arbejder med opdeling i kvinder og mænd på arbejdspladsen. Det blev der gjort op med i 1970 erne, hvor særlige kvindesatser i nogle overenskomst blev slettet. Når der forhandles om nyt lønsystem, om fordeling af lønkroner og andre arbejdsvilkår, så er det grupper af kolleger under samme overenskomst, der er tale om. Det kan dog være nødvendigt i nogle situationer at lave en opdeling i mande- og kvindegrupper, fordi der er en generel tendens til, at kvindedominerede jobfunktioner bliver vurderet lavere end mandsdominerede jobfunktioner. Er du usikker på, hvorvidt det gælder på din arbejdsplads, så kontakt din lokale afdeling eller dit forbund og få hjælp til at komme videre. Tjekliste, hvis I vil i gang med jobvurdering: Bliver de kvindedominerede jobfunktioner tillagt samme værdi som de mandsdominerede jobfunktioner på samme niveau? Har du mulighed for at få kønsopdelte lønstatistikker en gang om året, så du kan tjekke lønnen for de kvinde- og de mandsdominerede jobfunktioner? Hvis der er forskelle, kan de så henføres til saglige grunde? For at se udviklingen skal du både tjekke grundløn og tillæg - lønelement for lønelement - på et bestemt tidspunkt og gennem flere år En jobvurdering indgår ikke i den enkeltes eller den enkelte gruppes lønforhandling. Det er en opgave, som foregår i dialogen med ledelsen om lønsystemers tilrettelæggelse og udmøntning. Et eksempel: Royal Copenhagen-sagen var i Det daværende SiD tabte sagen. I fremstillingen af keramiske produkter var malere, drejere og ufaglærte akkordaflønnet og omfattet af samme overenskomst. Ved sammenligningen af blåmalere og rollerdrejere tillagde voldgiftsretten de to gruppers arbejde samme værdi, og virksomheden blev pålagt bevisbyrden, da fastsættelsen af akkordlønningerne var uigennemskuelig. To opmænd fandt imidlertid valget af sammenligningsgrupper så vilkårligt, at sammenligningen ikke var egnet som grundlag for en konstatering af, om lønforskellen udgjorde et brud på ligelønsloven, og frifandt virksomheden. En opmand gav klager medhold i ligelønskravet, da der ikke var grundlag for at kritisere sammenligningsgrupperne og ikke holdepunkter for, at lønforskellen skyldtes ikkekønsrelaterede forhold. Jobvurdering som et kønsneutralt værktøj Værktøjer som jobvurdering er typisk blevet brugt af ledere og topledere i transnationale virksomheder. Til at få styr på lønniveauer. Men det er nyt for timelønnede og funktioner, og det er nyt at bruge værktøjet til at tjekke kvinde- og mandsdo- 8 Jobvurdering

9 Hvad er målet? Målet er at sikre, at jobfunktioners værdi vurderes på et sagligt, objektivt og kønsneutralt grundlag. Kvinde- og mandsdominerede jobfunktioner skal vurderes ud fra samme skala. Resultatet af et projekt om jobvurdering på arbejdspladsen eller i hele virksomheden - for eksempel en kommune eller en koncern - skal bruges til at lave en analyse af lønstrukturen, så man sikrer, at ingen diskrimineres på løn. Analyseresultatet er et dialogværktøj mellem A- og B-siden til at fastlægge en handlingsplan, hvis analysen udmønter sig i en ulighed, som kan henføres til usaglig forskel. Det er også oplagt at inddrage etnicitet i analysen, hvis man på arbejdspladsen har mange etniske minoriteter. minerede jobfunktioners værdi i forhold til hinanden. Med jobvurdering gennemgås alle jobfunktioner systematisk. Medarbejderens performance i jobbet er en del af forhandlingsprocessen om løn og lønsystemer. Jobvurdering forsøger i analysen at tage højde for alle faktorer. Men holdninger og vurderinger spiller ind ligesom for andre værktøjer, der kigger på løn. Fordi systemerne er lavet af mennesker. Så vær bevidst og stil kritiske spørgsmål. I det nævnte ILO-materiale om arbejdsvurdering gøres der meget ud af at frigøre sig fra stereotyper og fordomme. 7 trin i jobvurdering 1. trin: Kig på lønnen for mands- og kvindedominerede jobfunktioner på samme og forskellige niveauer. Hvordan tillægges de værdi, og er der saglige og forklarlige grunde til forskellen? 2. trin: Kredsen af tillidsrepræsentanter foreslår en ligelønskomité, hvor I er med til at bestemme, hvordan projektet tilrettelægges, og hvilket værktøj der skal bruges. Flere af kollegerne både M og K - kan med fordel inddrages, så projektet får anerkendelse af kollegerne. 3. trin: Systematisk gennemgang af jobfunktioner med inddragelse af medarbejderrepræsentanter til brug i dialog mellem A- og B-siden om lønstruktur. 4. trin: Tjek, at sproget i materialer er kønsneu- Jobvurdering 9

10 tralt. Tjek spørgeskema og eventuelle spørgsmål til interviews. 5. trin: Få resultater til gennemsyn og inddrag kollegaerne, inden I kommer med jeres respons. 6. trin: Vurdér, om der kan være jobfunktioner, hvor der er grundlag for et nærmere eftersyn. Er der usaglige forhold omkring lønfastsættelsen, som kan henføres til usaglige grunde? For eksempel køn eller etnicitet? 7. og afsluttende trin. Husk at aftale procedure for opfølgning, så det løbende analyseres, om systemerne fungerer hensigtsmæssigt. Inddrag din afdeling eller dit forbund i en nærmere vurdering, hvis du er i tvivl om, hvorvidt der måske skal rejses en faglig sag. Et eksempel: Højesteret dømte i 2009 en virksomhed til at betale løn og godtgørelse til en kvinde, som fik mindre i løn end hendes mandlige kolleger. Virksomheden tabte sagen, da arbejdsgiver ikke kunne overbevise dommerne om, at uligelønnen ikke skyldtes hendes køn. Desuden var der skærpede omstændigheder for bevisførelsen, da der ikke var et nedskrevet lønsystem. Anbefalinger: Lønsystemer skal drøftes sagligt. Saglighed afskriver kønsstereotyper som: Mænd vil helst have kolde kontanter og Kvinder vil helst have bløde krav gennemført. Det kan jo være omvendt på din arbejdsplads. Selv om kvindedominerede fag i mange tilfælde er blevet værdsat lavere end mandsdominerede fag, så er det nu, der skal gøres op med det. Foreslå eventuelt, at der kobles en ekstern konsulent/rådgiver på, når I skal i gang med et jobvurderingsprojekt. Det sikrer, at der er armslængdeprincip med. Projekt jobvurdering er en dialogproces. I flere af det private arbejdsmarkeds overenskomster er ligelønsloven indskrevet, og der er oprettet ligelønsnævn, hvor højesteretsdommere vurderer faglige sager om uligeløn mellem kvinder og mænd. Dette nævn skal bruges, hvis I efter en analyse af lønforholdene for kvinder og mænd på din arbejdsplads får mistanke om, at der findes usaglige forhold, og hvor I ikke er enige med ledelsen. Ligelønsnævnet kan desuden tage stilling til, om en virksomhed har overholdt lovens krav om at have udarbejdet en kønsopdelt lønstatistik eller en ligestillingsredegørelse. Det skal være forelagt medarbejderne. Det kan give bøde at undlade at opfylde loven. Spørg, om din arbejdsplads skal lave en lønstatistik. For alle andre brancher - offentlige og private - har tillidsrepræsentanten ligelønslovens bestemmelser at læne sig op ad. Så bliv fortrolig med indhold og de rettigheder, som loven giver for dig og dine kolleger. Husk at følge op på processen efter et stykke tid. 10 Jobvurdering

11 Hvordan kommer vi videre? Det handler både om viden og om at gøre op med fordomme og stereotyper om kvinder og mænd på arbejdspladsen. Altså være bevidst om at være kønsneutral i adfærd og sprogbrug. Dermed kan man være med til at spotte, hvis der ligger nogle ligelønssager og gemmer sig. Der hviler et stort ansvar på alle i fagbevægelsen for at sikre anti-diskrimination på baggrund af køn, etnicitet, alder, handicap og seksuel orientering. Hvad siger dansk lovgivning og aftaler på det danske arbejdsmarked Den danske ligelønslov er fra 1976 og ændret senest i Lovens princip er, at en arbejdsgiver skal behandle kvinder og mænd lige. Kvinder og mænd skal have lige løn og lige lønvilkår for samme arbejde eller for arbejde af samme værdi. Der står ikke i dansk lovgivning en definition af arbejde af samme værdi. Kun at der skal foretages en helhedsvurdering i hvert enkelt tilfælde. Pjecen peger på nogle elementer, som kan være grundlag for at arbejde med begrebet samme værdi på en systematisk og kønsneutral måde. Det kan supplere dansk lovgivning og de beslutninger, som arbejdsmarkedets parter er blevet enige om. Det skal være sagt med det samme, at der ikke skal ligge en fuldt færdig arbejds- og jobvurdering, inden man beslutter at rejse en sag om ligeløn. Links og litteratur Denne guide ligger som pdf.fil på ILO-materiale på dansk: Ligeløn for lige arbejde uanset køn. Håndbog i arbejdsvurdering. FiU-ligestilling Det danske ILO materiale findes også på www. loli.dk som pdf-fil og på ILO-materiale på engelsk findes og kan downloades som pdf-fil fra følgende link: ed_norm/---declaration/documents/publication/ wcms_ pdf Tjek lige lønnen: Et værktøj til at undersøge ligeløn på 3F-arbejdspladser. 3F. Ordrenr Findes på dk/ligestilling. 3F-ligelønsberegner: Findes på 3F.dk/ligestilling/ligeløn HK-ligelønsberegning. Findes på HK.dk/ligestilling/ligeløn LO s site om ligestilling og ligeløn: Beskæftigelsesministerens site om ligeløn: Ligestillingsministerens site om ligestilling: Jobvurdering 11

12 Jobvurdering - et værktøj til at sikre ligeløn mellem kvinder og mænd

Udgivet af: CO-industri www.co-industri.dk

Udgivet af: CO-industri www.co-industri.dk Udgivet af: CO-industri www.co-industri.dk Oplag: 2.000 Redaktion: Nadja Christy, CO-industri Tekst: Azad Cakmak og Nadja Christy, CO-industri Illustrationer: Mette Ehlers Design og grafisk produktion:

Læs mere

Allan Sørensen. Kønsopdelt lønstatistik 02. okt. 08. Program

Allan Sørensen. Kønsopdelt lønstatistik 02. okt. 08. Program Program 1. Lovens krav 2. Statistikken - den minimalistiske variant - lav jeres egen statistik - gode råd og vejledning 3. Redegørelse - indhold - fordele og ulemper ved at vælge redegørelsen frem for

Læs mere

Udviklingsseminar Styrk dine kompetencer i arbejdet med (lige)løn

Udviklingsseminar Styrk dine kompetencer i arbejdet med (lige)løn Udviklingsseminar Styrk dine kompetencer i arbejdet med (lige)løn For valgte og ansatte i afdelinger, forhandlingssekretære og andre der arbejder med løn og ligeløn Baggrund At sikre lige og retfærdig

Læs mere

LIGELØNSGUIDE - VEJLEDNING OM KØNSOPDELT LØNSTATISTIK

LIGELØNSGUIDE - VEJLEDNING OM KØNSOPDELT LØNSTATISTIK LIGELØNSGUIDE - VEJLEDNING OM KØNSOPDELT LØNSTATISTIK Udgivet af Finansforbundet revideret udgave, februar 2015 HVAD ER LIGELØN Ligeløn vil sige, at enhver arbejdsgiver skal yde kvinder og mænd lige løn,

Læs mere

Lige løn? - om ligelønseftersyn

Lige løn? - om ligelønseftersyn Lige løn? - om ligelønseftersyn Dansk Journalistforbund Faglig afdeling Februar 2015 Ligeløn er et lovkrav Kvinder og mænd har krav på samme løn, når de udfører samme arbejde eller arbejde, der har samme

Læs mere

Dialog om retfærdig løn

Dialog om retfærdig løn Dialog om retfærdig løn Hvordan kan vi snakke om løn og ligeløn? Et værktøjsmateriale til tillidsvalgte, der gerne vil sikre en retfærdig løn 1 Se f.eks. artiklen SFI: Ikke lige løn mellem mænd og kvinder

Læs mere

18. november HK har følgende overordnede bemærkninger til forslaget.

18. november HK har følgende overordnede bemærkninger til forslaget. HK s BEMÆRKNINGER TIL FORSLAG TIL UDKAST TIL LOVFORSLAG OM KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 18. november 2013 Med henvisning til udkast til lovforslaget udsendt den 31. oktober fremsendes hermed HK s bemærkninger

Læs mere

Lige løn? - om ligelønseftersyn

Lige løn? - om ligelønseftersyn Lige løn? - om ligelønseftersyn Ligestillingsgruppen Oktober 2000 Ligeløn er et lovkrav Kvinder og mænd har krav på samme løn, når de udfører samme arbejde eller arbejde, der har samme værdi for arbejdsgiveren.

Læs mere

Tjek lige lønnen Et værktøj til at undersøge ligeløn på 3F-arbejdspladser

Tjek lige lønnen Et værktøj til at undersøge ligeløn på 3F-arbejdspladser De tillidsvalgtes år Tjek lige lønnen Et værktøj til at undersøge ligeløn på 3F-arbejdspladser Indholdsfortegnelse Forord... 3 Teknisk introduktion... 4 Indledning... 5 Introduktion til værktøjet... 5

Læs mere

Tjek. lønnen. Et værktøj til at undersøge ligeløn på industriarbejdspladser udgave Varenr. 7521

Tjek. lønnen. Et værktøj til at undersøge ligeløn på industriarbejdspladser udgave Varenr. 7521 Tjek lønnen Et værktøj til at undersøge ligeløn på industriarbejdspladser 2007 udgave Varenr. 7521 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Teknisk introduktion... 4 Indledning... 5 Introduktion til værktøjet...

Læs mere

LIGELØN og LIGESTILLING HVAD GØR VI? DSR, Kreds Midtjylland Torsdag d. 19. maj 2011

LIGELØN og LIGESTILLING HVAD GØR VI? DSR, Kreds Midtjylland Torsdag d. 19. maj 2011 LIGELØN og LIGESTILLING HVAD GØR VI? DSR, Kreds Midtjylland Torsdag d. 19. maj 2011 Nedsat af regeringen i kølvandet på overenskomstforløbet og strejkerne foråret 2008 Kommissorium: Ligeløn en delproblemstilling

Læs mere

Kønsbestemt lønforskel? Analyse på baggrund af IDAs lønstatistik om forskel på privatansatte kvinder og mænds løn

Kønsbestemt lønforskel? Analyse på baggrund af IDAs lønstatistik om forskel på privatansatte kvinder og mænds løn Kønsbestemt lønforskel? Analyse på baggrund af IDAs lønstatistik om forskel på privatansatte kvinder og mænds løn April 2015 Indhold Kønsbestemt lønforskel?... 3 Resume... 3 Anbefalinger... 3 1. Kønsbestemt

Læs mere

Beskæftigelsesministeriet Center for Arbejdsliv cki@bm.dk

Beskæftigelsesministeriet Center for Arbejdsliv cki@bm.dk Beskæftigelsesministeriet Center for Arbejdsliv cki@bm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 AHK@ H U M A N R I G H T S. D K M E N N E S K E R E T. D K D O

Læs mere

Lønudvikling gennem hele arbejdslivet

Lønudvikling gennem hele arbejdslivet Lønudvikling gennem hele arbejdslivet - DM s lønpolitik DM s lønpolitik efterstræber at vise vejen for en offensiv lønpolitik tilpasset fremtidens arbejdsmarked. DM s lønpolitiske principper er, at: Livslønnen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Uligeløn hvad er problemet hvad er løsningen? Anette Borchorst Aalborg Universitet

Uligeløn hvad er problemet hvad er løsningen? Anette Borchorst Aalborg Universitet Uligeløn hvad er problemet hvad er løsningen? Anette Borchorst Aalborg Universitet DSR, Kreds Nordjylland Tirsdag d. 8. maj 2012 Ligestilling en særlig dansk værdi? Beskæftigelse EU 2008 Euopean Commission,

Læs mere

lønforhandling Spil ikke hasard med din løn! Lønforhandling er et af de kort, du har at spille med!!! Mere i Løn? Brug Løfteparagraffen!

lønforhandling Spil ikke hasard med din løn! Lønforhandling er et af de kort, du har at spille med!!! Mere i Løn? Brug Løfteparagraffen! Lokal lønforhandling DIN TRUMF: Spil ikke hasard med din løn! Lønforhandling er et af de kort, du har at spille med!!! Mere i Løn? Brug Løfteparagraffen! Det er hverken frækt, uartigt eller for den sags

Læs mere

Ligelønsloven kan ikke skaffe ligeløn

Ligelønsloven kan ikke skaffe ligeløn Ligelønsloven kan ikke skaffe ligeløn Hvis danskerne skal have ligeløn, så skal vi sende den danske Ligelønslov på værksted. Det bør være muligt med loven i hånden at afgøre om to forskellige jobs har

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om lige løn til mænd og kvinder 1)

Bekendtgørelse af lov om lige løn til mænd og kvinder 1) LBK nr 899 af 05/09/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 2. december 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., JAIC, j.nr. 2008-0000952 Senere ændringer til forskriften LOV

Læs mere

Tjek. lønnen. Et værktøj til at undersøge lokal løndannelse og ligeløn på offentlige arbejdspladser. 2007 udgave Varenr. 7520

Tjek. lønnen. Et værktøj til at undersøge lokal løndannelse og ligeløn på offentlige arbejdspladser. 2007 udgave Varenr. 7520 Tjek lønnen Et værktøj til at undersøge lokal løndannelse og ligeløn på offentlige arbejdspladser 2007 udgave Varenr. 7520 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Teknisk introduktion... 4 Indledning... 5 Introduktion

Læs mere

Ministerens tale til besvarelse af samrådsspørgsmålene BR og dele af spørgsmål BS om Lønkommissionen i forhold til ligeløn

Ministerens tale til besvarelse af samrådsspørgsmålene BR og dele af spørgsmål BS om Lønkommissionen i forhold til ligeløn Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Svar på Spørgsmål 464 Offentligt T A L E Ministerens tale til besvarelse af samrådsspørgsmålene BR og dele af spørgsmål BS om Lønkommissionen i forhold til ligeløn

Læs mere

Beskæftigelsesministeriet

Beskæftigelsesministeriet Beskæftigelsesministeriet pjaicenter@bm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 9 4 6 K I P R @ H U M A N R I G H T S. D K M E N N E S

Læs mere

Ligestilling på arbejdsmarkedet

Ligestilling på arbejdsmarkedet Ligestilling på arbejdsmarkedet Ligeløn Maj 2004 Forfattere Annette Millner - annette@millner.dk Ane Kollerup - anekollerup@wanadoo.dk Anna-Belinda Hegner - annabelinda2003@hotmail.com Boye Haure - boyeline@post9.tele.dk

Læs mere

Afgørelse nr. 18/2003. truffet af Ligestillingsnævnet den 26. november 2003

Afgørelse nr. 18/2003. truffet af Ligestillingsnævnet den 26. november 2003 Ligestillingsnævnet Afgørelse nr. 18/2003 truffet af Ligestillingsnævnet den 26. november 2003 Ligestillingsnævnet Skindergade 38, 2 1159 København K Tlf. 3392 3311 Fax. 3391 3115 E-mail naevn@lige.dk

Læs mere

Faktaark om lønkommissionen

Faktaark om lønkommissionen Faktaark om lønkommissionen Indhold: Side 2: Lønkommissionen om det kønsopdelte arbejdsmarked og kønsmæssige skævheder Side 4: Lønkommissionen om løn og uddannelse Side 7: Lønkommissionen om arbejde af

Læs mere

LIGE LØN. Uanset køn

LIGE LØN. Uanset køn LIGE LØN Uanset køn Den besværlige lov Der har været ligeløn i de danske overenskomster siden 1973, og den første ligelønslov blev vedtaget i 1976. Siden er loven strammet i flere omgange. I 1986 blev

Læs mere

LØN, KØN, UDDANNELSE OG FLEKSIBILITET OFFENTLIGGØRELSE AF LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE MAJ 2010

LØN, KØN, UDDANNELSE OG FLEKSIBILITET OFFENTLIGGØRELSE AF LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE MAJ 2010 LØN, KØN, UDDANNELSE OG FLEKSIBILITET OFFENTLIGGØRELSE AF LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE MAJ 2010 LØNKOMMISSIONENS OPGAVE Kortlægge, analysere og drøfte: Om løn, ansættelsesog ledelsesstrukturer i den offentlige

Læs mere

Tag godt imod en kollega i fleksjob. guideline for tillidsvalgte

Tag godt imod en kollega i fleksjob. guideline for tillidsvalgte Tag godt imod en kollega i fleksjob guideline for tillidsvalgte OM FLEKSJOB Tag godt imod en guideline fo Fleksjob er et job på særlige vilkår med offentlig lønrefusion til arbejdsgiveren. Fleksjob bruges

Læs mere

KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012

KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012 KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012 I 2006 blev ligelønsloven ændret, og større virksomheder blev pålagt at udarbejde en kønsopdelt lønstatistik samt drøfte denne med medarbejderne. Lovændringen trådte i kraft

Læs mere

REGION SJÆLLANDS LIVSFASEPOLITIK

REGION SJÆLLANDS LIVSFASEPOLITIK REGION SJÆLLANDS LIVSFASEPOLITIK PROFESSIONELLE ARBEJDSMILJØER VI TAGER ANSVAR Odsherred Kalundborg Holbæk Lejre Roskilde Greve GENSIDIG RESPEKT Solrød Sorø Ringsted Køge Slagelse Stevns Næstved Faxe OMSORG

Læs mere

at undgå diskrimination

at undgå diskrimination GODE RÅD OM... at undgå diskrimination SIDE 1 indhold 3 Indledning 3 Begrebet forskelsbehandling 4 Chikane 4 Nationalitet 4 Handicap 5 Alder 6 Registrering 7 Godtgørelse for overtrædelse af loven 7 Ugyldige

Læs mere

LIGELØN 'Kvindefag' forklarer lønforskelle i det offentlige, men ikke i det private Af Ivan Mynster Tirsdag den 6. december 2016, 05:00

LIGELØN 'Kvindefag' forklarer lønforskelle i det offentlige, men ikke i det private Af Ivan Mynster Tirsdag den 6. december 2016, 05:00 LIGELØN 'Kvindefag' forklarer lønforskelle i det offentlige, men ikke i det private Af Ivan Mynster Tirsdag den 6. december 2016, 05:00 Del: Lønforskelle i det offentlige skyldes forskelle i uddannelse,

Læs mere

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning? A B C Ja - på min arbejdsplads Det ved jeg ikke, om vi har på min arbejdsplads Nej, det har vi

Læs mere

2020-samarbejdet er et ligelønssamarbejde mellem Sundhedskartellet, Børne- og Ungdomspædagogernes

2020-samarbejdet er et ligelønssamarbejde mellem Sundhedskartellet, Børne- og Ungdomspædagogernes Ligestillingsudvalget 2011-12 LIU alm. del Bilag 83 Offentligt 2020-samarbejdet Det danske ligelønsproblem og mulige løsninger Forud for sit foretræde for Folketingets Ligestillings- og Beskæftigelsesudvalg

Læs mere

Hurup Skoles. Retningslinjer for håndtering af kritik og klager

Hurup Skoles. Retningslinjer for håndtering af kritik og klager Hurup Skoles Retningslinjer for håndtering af kritik og klager Dato 12-03-2014 Den vigtige samtale Dialogen med forældre er en vigtig del af hverdagen. Udgangspunktet for denne dialog bør altid være respekt

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Tjek. lønnen. Et værktøj til at undersøge ligeløn på arbejdspladser inden for det grønne område og transportsektoren. 2007 udgave Varenr.

Tjek. lønnen. Et værktøj til at undersøge ligeløn på arbejdspladser inden for det grønne område og transportsektoren. 2007 udgave Varenr. Tjek lønnen Et værktøj til at undersøge ligeløn på arbejdspladser inden for det grønne område og transportsektoren 2007 udgave Varenr. 7522 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Teknisk introduktion... 4 Indledning...

Læs mere

Løndannelse, lønforståelse & ligeløn. Et redskabsgivende kursus for dig der vil arbejde for retfærdig løn på din arbejdsplads

Løndannelse, lønforståelse & ligeløn. Et redskabsgivende kursus for dig der vil arbejde for retfærdig løn på din arbejdsplads Løndannelse, lønforståelse & ligeløn Et redskabsgivende kursus for dig der vil arbejde for retfærdig løn på din arbejdsplads Baggrund: Dette kursus er til dig der har lyst til at dygtiggøre dig og udvikle

Læs mere

LØN. Vejledning om inddragelse af ligestillingsaspektet i de lokale lønforhandlinger. Organisationerne i

LØN. Vejledning om inddragelse af ligestillingsaspektet i de lokale lønforhandlinger. Organisationerne i LØN Vejledning om inddragelse af ligestillingsaspektet i de lokale lønforhandlinger Organisationerne i Indhold 1 Indledning 3 2 Fokus på køn i de lokale lønforhandlinger 4 2.1 Tilrettelæggelse af forhandlingsprocessen

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om lige løn til mænd og kvinder (Effektivisering af pligten til at aflevere lønoplysninger)

Forslag til lov om ændring af lov om lige løn til mænd og kvinder (Effektivisering af pligten til at aflevere lønoplysninger) Forslag til lov om ændring af lov om lige løn til mænd og kvinder (Effektivisering af pligten til at aflevere lønoplysninger) Fremsat den 11. november 2009 af HK/Danmark Forslag til Lov om ændring af lov

Læs mere

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser 1. Indledning ASE har i februar 2013 gennemført en undersøgelse i samarbejde med Analyse Danmark omkring

Læs mere

OK13 Det forhandler vi om

OK13 Det forhandler vi om OK13 Det forhandler vi om Forord Verden er i en økonomisk krise. I medierne og ved forhandlingsbordet fremfører arbejdsgiverne, at der kun er plads til meget små eller ingen lønstigninger til medarbejderne.

Læs mere

Mennesker er forskellige - men vi skal alle have lige muligheder Dansk Sygeplejeråds holdninger til mangfoldighed og ligestilling

Mennesker er forskellige - men vi skal alle have lige muligheder Dansk Sygeplejeråds holdninger til mangfoldighed og ligestilling Mennesker er forskellige - men vi skal alle have lige muligheder Dansk Sygeplejeråds holdninger til mangfoldighed og ligestilling Mennesker er forskellige - men vi skal alle have lige muligheder Layout:

Læs mere

HK s 30. ordinære kongres 7.-10. november 2009

HK s 30. ordinære kongres 7.-10. november 2009 Kære kongresdelegerede HK er en del af løsningen. Sådan lyder vores slogan. Og sådan skal det være. Vi er en del af løsningen for vi kender til problemerne. Det skal vi huske at minde hinanden om. Vi er

Læs mere

Mennesker er forskellige. men vi skal alle have lige muligheder. Dansk Sygeplejeråds holdninger til mangfoldighed og ligestilling

Mennesker er forskellige. men vi skal alle have lige muligheder. Dansk Sygeplejeråds holdninger til mangfoldighed og ligestilling Mennesker er forskellige men vi skal alle have lige muligheder Dansk Sygeplejeråds holdninger til mangfoldighed og ligestilling Mennesker er forskellige - men vi skal alle have lige muligheder Dansk Sygeplejeråds

Læs mere

Lov om lige løn til mænd og kvinder 2010

Lov om lige løn til mænd og kvinder 2010 Lov om lige løn til mænd og kvinder 2010 Dette notat har til formål at beskrive de dele af ligelønslovens bestemmelser, som har betydning for Lønkommissionens arbejde med at undersøge, om der i forhold

Læs mere

Mangfoldighed Denne pjece giver værdifulde informationer om en god integration af medarbejdere med mangfoldig baggrund

Mangfoldighed Denne pjece giver værdifulde informationer om en god integration af medarbejdere med mangfoldig baggrund Ligebehandlingens Emma Gad Mangfoldighed Denne pjece giver værdifulde informationer om en god integration af medarbejdere med mangfoldig baggrund regionsyddanmark.dk På engelsk hedder det Diversity På

Læs mere

Faktaark om social kapital 2014

Faktaark om social kapital 2014 Ref. KAB/- Faktaark om social kapital 2014 12.06.2015 Indhold Baggrund: Hvad er social kapital?...2 Social kapital opdelt efter sektor...4 Social kapital opdelt efter køn...5 Sammenhæng mellem social kapital,

Læs mere

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Nr. 3 9. oktober 2014 Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Kære medlem af AutoBranchens ArbejdsgiverForening I denne udgave af nyhedsbrevet kan du læse mere om de nye regler om kønsopdelt lønstatistik,

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalgets høring om ligelønsstatistik Folketinget 19. april 2006

Arbejdsmarkedsudvalgets høring om ligelønsstatistik Folketinget 19. april 2006 Arbejdsmarkedsudvalget L 99 - Bilag 10 Offentligt Arbejdsmarkedsudvalgets høring om ligelønsstatistik Folketinget 19. april 2006 Formanden for Arbejdsmarkedsudvalget Erling Bonnesen bød velkommen og fastslog,

Læs mere

Temahæfte: Ligebehandling. Af Per Lehmann, Flemming H. Grønsund og Sanne Aakermann Østrup

Temahæfte: Ligebehandling. Af Per Lehmann, Flemming H. Grønsund og Sanne Aakermann Østrup Temahæfte: Ligebehandling Af Per Lehmann, Flemming H. Grønsund og Sanne Aakermann Østrup Dette temahæfte er udgivet i tilknytning til bogen Arbejdsret for tillidsvalgte for at give dig et større indblik

Læs mere

KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2013

KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2013 KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2013 19. NOVEMBER 2014 En gang årligt er FA forpligtet til via et protokollat i overenskomsten, at udlevere lønstatistik fordelt på jobfunktioner og køn. Statistikken blev for første

Læs mere

uddannelse2001 Kurser for tillidsvalgte Overbygningskurser

uddannelse2001 Kurser for tillidsvalgte Overbygningskurser uddannelse2001 Kurser for tillidsvalgte 2001 Overbygningskurser Overbygningskurser 2001 er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte, TRafdelingen. Pjecen henvender sig til tillidsvalgte Politisk ansvarlig:

Læs mere

Lige løn til begge køn

Lige løn til begge køn Lige løn til begge køn Indhold Forord 3 Indledning 4 Hvad er lige løn? 4 Dette er omfattet af ligelønsbegrebet 5 Hverken direkte eller indirekte diskrimination 5 Lige løn - i forhold til hvem? 6 Kønsmæssig

Læs mere

løn& udvikling nyt job sæt prıs på dig selv økonomaforeningen

løn& udvikling nyt job sæt prıs på dig selv økonomaforeningen løn& udvikling nyt job sæt prıs på dig selv økonomaforeningen Nyt job sæt pris på dig selv Layout: Torben Wilhelmsen Tryk: Eks Skolens Trykkeri økonomaforeningen oktober 2001 Må gengives med angivelse

Læs mere

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN Folderen er tænkt som inspiration til at få sat fokus på samarbejdet mellem jer som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) og tillidsrepræsentant

Læs mere

MENNESKER ER FORSKELLIGE MEN VI SKAL ALLE HAVE LIGE MULIGHEDER

MENNESKER ER FORSKELLIGE MEN VI SKAL ALLE HAVE LIGE MULIGHEDER MENNESKER ER FORSKELLIGE MEN VI SKAL ALLE HAVE LIGE MULIGHEDER DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL MANGFOLDIGHED OG LIGESTILLING Mennesker er forskellige - men vi skal alle have lige muligheder Dansk Sygeplejeråds

Læs mere

Kendelse i faglig voldgift: HK/Privat (faglig sekretær Anne Jette Bonde, HK/Privat) mod 3F Guldborgsund (Niels Henriksen, 3F Guldborgsund)

Kendelse i faglig voldgift: HK/Privat (faglig sekretær Anne Jette Bonde, HK/Privat) mod 3F Guldborgsund (Niels Henriksen, 3F Guldborgsund) Kendelse i faglig voldgift: HK/Privat (faglig sekretær Anne Jette Bonde, HK/Privat) mod 3F Guldborgsund (Niels Henriksen, 3F Guldborgsund) Voldgiftsretten Voldgiftsretten er nedsat i medfør af 2007 overenskomst

Læs mere

Løngab for TIB s medlemmer. - en interviewundersøgelse af lønforskellene mellem mænd og kvinder inden for Forbundet Træ-Industri-Byg s fagområde

Løngab for TIB s medlemmer. - en interviewundersøgelse af lønforskellene mellem mænd og kvinder inden for Forbundet Træ-Industri-Byg s fagområde Løngab for TIB s medlemmer - en interviewundersøgelse af lønforskellene mellem mænd og kvinder inden for Forbundet Træ-Industri-Byg s fagområde Lønforskel blandt TIB s medlemmer - Forbundet Træ-Industri-Byg

Læs mere

Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd. Formål

Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd. Formål Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd Formål 1. Lovens formål er at fremme ligestilling mellem kvinder og mænd, såvel i privatlivet som i alle samfundets funktioner,

Læs mere

Er mandatet i orden? - om at få et mandat af klubben

Er mandatet i orden? - om at få et mandat af klubben Er mandatet i orden? - om at få et mandat af klubben marts 2011 TR og klubben indgår aftaler Siden 1. juli 2002 har aftale- og forhandlingsretten været uddelegeret til klubberne. Med decentraliseringen

Læs mere

Struer Kommune Lønpolitik

Struer Kommune Lønpolitik Struer Kommune Lønpolitik side1 af 6 Lønpolitik Struer kommunes lønpolitik gælder for alle driftsområder og alle kommunalt ansatte. Lønpolitikken skal understøtte opfyldelsen af vedtagne politikker og

Læs mere

Retningslinjer for en samlet indsats for at identificere, forebygge og håndtere vold, mobning og chikane.

Retningslinjer for en samlet indsats for at identificere, forebygge og håndtere vold, mobning og chikane. N O T A T Intern udvikling og Personale Team Udvikling Telefon 99 74 16 54 E-post marianne.dahl@rksk.dk Dato 1. marts 2010 Sagsnummer 2009061821A Retningslinjer for en samlet indsats for at identificere,

Læs mere

Vejledning vedrørende det gode ansættelsesforløb

Vejledning vedrørende det gode ansættelsesforløb 12. oktober 2015 Vejledning vedrørende det gode ansættelsesforløb Lederen Ansættelsesudvalg Formalier Før ansættelsessamtalen Overvejelser inden stillingsopslaget Lederen tager initiativ til nedsættelse

Læs mere

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2012-13

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2012-13 Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2012-13 Velkommen Frie Skolers Lærerforening byder alle nyvalgte tillidsrepræsentanter velkommen til en grunduddannelse med mulighed for bl.a. en faglig indsigt

Læs mere

Vejledning til ligestillingsvurdering af lovforslag

Vejledning til ligestillingsvurdering af lovforslag Vejledning til ligestillingsvurdering af lovforslag 1. Indledning Det fremgår af regeringens strategi for ligestillingsvurdering i det offentlige, februar 2013, at der skal ske en mere systematisk ligestillingsvurdering

Læs mere

Velkommen til 3F - din fagforening

Velkommen til 3F - din fagforening 1 Velkommen til 3F - din fagforening Overenskomst Efteruddannelse Fremtid i fællesskab Arbejdsmarkedspension Tillidsrepræsentant Arbejdsløs Strejke Forsikring Medlemskort med fordele Ulykke Ligestilling

Læs mere

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om lige løn til mænd og kvinder (kønsopdelt lønstatistik)

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om lige løn til mænd og kvinder (kønsopdelt lønstatistik) Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København K Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om lige løn til mænd og kvinder (kønsopdelt lønstatistik) Beskæftigelsesministeriet har

Læs mere

Hjemmesiden for dig som tillidsvalgt i FOA. Brugbar Levende Personlig

Hjemmesiden for dig som tillidsvalgt i FOA. Brugbar Levende Personlig Hjemmesiden for dig som tillidsvalgt i FOA Brugbar Levende Personlig Udgave 1, juli 2011 Tillidszonen er til dig Tillidszonen er FOAs hjemmeside for tillidsvalgte. Her kan du få hjælp til at løse dine

Læs mere

[Det talte ord gælder]

[Det talte ord gælder] Ligestillingsudvalget 2015-16 LIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 156 Offentligt T A L E 23.08.2016 J.nr. 2016-4514 Ministerens tale ved samråd den 1. september 2016 om spørgsmål stillet ved jobsamtaler

Læs mere

Lønpolitik i arkitektvirksomhederne. Vejledning fra DANSKE ARK, ARKITEKTFORBUNDET, JA, KF og TL. Juni 2012 1

Lønpolitik i arkitektvirksomhederne. Vejledning fra DANSKE ARK, ARKITEKTFORBUNDET, JA, KF og TL. Juni 2012 1 Lønpolitik i arkitektvirksomhederne Vejledning fra DANSKE ARK, ARKITEKTFORBUNDET, JA, KF og TL Juni 2012 1 Indholdsfortegnelse Side Indledning Del 1 Om lønpolitik Overenskomstens rammer Lønpolitikkens

Læs mere

Af Ingerlise Buck Økonom i LO

Af Ingerlise Buck Økonom i LO ANALYSE Smerter og trælse hverdage for seniorer som må blive i job Torsdag den 25. januar 2018 Smerter og skrantende helbred. Det er ifølge ny undersøgelse hverdag for mange af de seniorer, der ikke kan

Læs mere

- En guide med gode råd og tips til tillidsvalgte.

- En guide med gode råd og tips til tillidsvalgte. - En guide med gode råd og tips til tillidsvalgte. Udgiver : FIU-ligestilling Tekst: Kristine Esrom, Susanne Fast Jensen m.fl. på baggrund af indspil fra i alt ca 30 personer på en række dialogmøder i

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver du har, når din

Læs mere

Hovedresultater: Mobning

Hovedresultater: Mobning Hovedresultater: Mobning Knap hver 10. akademiker er blevet mobbet indenfor de sidste 6 måneder. Regionerne er i højere grad en arbejdsplads som er præget af mobning. Det er oftest kolleger (65 pct.) som

Læs mere

Mobning på arbejdspladsen

Mobning på arbejdspladsen Kort og godt om Mobning på arbejdspladsen Få viden om mobning og inspiration til en handlingsplan www.arbejdsmiljoviden.dk/mobning Hvad er mobning på arbejdspladsen? Det er mobning, når en eller flere

Læs mere

5. juni 2012 EM 2012/xx. Forslag til: Inatsisartutlov nr. X af XX.XXXX om ligestilling af mænd og kvinder. Kapitel 1 Lovens formål

5. juni 2012 EM 2012/xx. Forslag til: Inatsisartutlov nr. X af XX.XXXX om ligestilling af mænd og kvinder. Kapitel 1 Lovens formål 5. juni 2012 EM 2012/xx Forslag til: Inatsisartutlov nr. X af XX.XXXX om ligestilling af mænd og kvinder Kapitel 1 Lovens formål Formål og anvendelsesområde 1. Loven har til formål at fremme ligestilling

Læs mere

KVINDER OG MÆNDS LØN I FINANSSEKTOREN

KVINDER OG MÆNDS LØN I FINANSSEKTOREN KVINDER OG MÆNDS LØN I FINANSSEKTOREN 30. NOVEMBER 2009 Finanssektoren er et udpræget funktionærområde. Blandt de knap 53.000 lønmodtagere og ledere, der indgår i FA s lønstatistik er der næsten 52.000

Læs mere

Udfordringen til MED fra OK 08

Udfordringen til MED fra OK 08 Udfordringen til MED fra OK 08 Konference for MED-repræsentanter Odense Congres Center 19.juni 2008 Hvad er udfordringerne til MED fra OK 08 En helt usædvanlig overenskomstfornyelse Alle forudsigelser

Læs mere

Indberetning af ligestillingsredegørelse 2015

Indberetning af ligestillingsredegørelse 2015 Indberetning af ligestillingsredegørelse 2015 Alle kommuner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015.

Læs mere

Næsten hver femte mor oplever diskrimination på jobbet - UgebrevetA4.dk 25-06-2015 22:00:46

Næsten hver femte mor oplever diskrimination på jobbet - UgebrevetA4.dk 25-06-2015 22:00:46 KVINDER OG BØRN SIDST Næsten hver femte mor oplever diskrimination på jobbet Af Marie Hein Plum @MarieHeinPlum Fredag den 26. juni 2015, 05:00 Del: Arbejdsgiverne diskriminerer kvinder, der er gravide

Læs mere

Guide til lokale lønforhandlinger

Guide til lokale lønforhandlinger Guide til lokale lønforhandlinger Indholdsfortegnelse Alle medlemmer har krav på en årlig lønforhandling... 3 Lønnens sammensætning... 3 Lønbestemmelser i overenskomst... 4 Lønbestemmelser forhåndsaftale...

Læs mere

FOA Social- og Sundhedsafdelingen Når du er medlem af FOA...

FOA Social- og Sundhedsafdelingen Når du er medlem af FOA... FOA Social- og Sundhedsafdelingen F O A F A G O G A R B E J D E Når du er medlem af FOA... 11 løfter om den gode service, alle medlemmer af FOA skal have Vi tilbyder... at hjælpe dig med at tjekke din

Læs mere

Et liv med rettigheder?

Et liv med rettigheder? Et liv med rettigheder? Et liv med rettigheder? Udgivet af LO, Landsorganisationen i Danmark med støtte fra DANIDA/Udenrigsministeriet Tekst og layout: LO Foto: Polfoto. Tryk: Silkeborg Bogtryk LO-varenr.:

Læs mere

Styr på din lønseddel?

Styr på din lønseddel? Styr på din lønseddel? Hele 54 procent af danskerne har prøvet at finde en fejl på deres lønseddel. Det viser en Gallup-undersøgelse fra oktober i år. Men hvad med dig? Hvor tit tjekker du din lønseddel?

Læs mere

Diskussionsoplæg OK 2011. Ansatte i kommuner. Mine krav dine krav? F O A F A G O G A R B E J D E

Diskussionsoplæg OK 2011. Ansatte i kommuner. Mine krav dine krav? F O A F A G O G A R B E J D E F O A F A G O G A R B E J D E Diskussionsoplæg OK 2011 Ansatte i kommuner Mine krav dine krav? overenskomst Vi har brug for DIN mening og DINE holdninger Diskussionsoplæg ved forbundsformand Dennis Kristensen

Læs mere

Socialpædagogerne Sydjyllands lønpolitik for overenskomstperioden 2015 til 2018:

Socialpædagogerne Sydjyllands lønpolitik for overenskomstperioden 2015 til 2018: Socialpædagogerne Sydjyllands lønpolitik for overenskomstperioden 2015 til 2018: Socialpædagogerne Sydjyllands mål er: At faget og faglighed bringes i centrum. At der er synlig sammenhæng mellem løn, funktioner

Læs mere

Brug din orlov! - der er nok til både far og mor!

Brug din orlov! - der er nok til både far og mor! Brug din orlov! - der er nok til både far og mor! 25 Brug din orlov - der er nok til både far og mor Udgivet af Minister for ligestilling Januar 2007 Distribution: Ligestillingsafdelingen Holmens Kanal

Læs mere

SAMARBEJDE OM ARBEJDSMILJØ

SAMARBEJDE OM ARBEJDSMILJØ SAMARBEJDE OM ARBEJDSMILJØ Arbejdsmiljøkonferencen Dansk Jernbaneforbund v/ Lizette Risgaard, næstformand i LO Arbejdsmiljøet skrænter Mere end 40.000 anmeldte arbejdsulykker Mere end 20.000 anmeldte erhvervssygdomme

Læs mere

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR SKAB DIALOG PÅ ARBEJDSPLADSEN OM ARBEJDSFASTHOLDELSE OG JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR SÆRLIGE VILKÅR SÆRLIGE VILKÅR Hvad er situationen? Hvad kan pjecen bruges til? Eksempel: Side 3 Trin 1 Hvad gør vi i dag? Status:

Læs mere

Tillæg til Beretning. Årsmøde 2009 Service- og Rengøringsassistenter.

Tillæg til Beretning. Årsmøde 2009 Service- og Rengøringsassistenter. Tillæg til Beretning Årsmøde 2009 Service- og Rengøringsassistenter. Årets Lønforhandlinger Århus kommune. For første gang er lønforhandlingerne for daginstitutionernes rengøringsassistenter i Århus Kommune

Læs mere

Epileptiker forskelsbehandlet ved opsigelse

Epileptiker forskelsbehandlet ved opsigelse Epileptiker forskelsbehandlet ved opsigelse Oprettet: 02-06-2010 Opdateret: 02-06-2010 En medarbejder med epilepsi blev opsagt to dage efter et anfald. Virksomheden begrundede opsigelsen med hensynet til

Læs mere

Velfærdsministeriet, Ligestillingsafdelingen 3. juni 2008. Samråd om pension og ligestilling med Det Politisk-Økonomiske Udvalg DET TALTE ORD GÆLDER

Velfærdsministeriet, Ligestillingsafdelingen 3. juni 2008. Samråd om pension og ligestilling med Det Politisk-Økonomiske Udvalg DET TALTE ORD GÆLDER Velfærdsministeriet, Ligestillingsafdelingen 3. juni 2008 Samråd om pension og ligestilling med Det Politisk-Økonomiske Udvalg DET TALTE ORD GÆLDER 1) Indledning: Præcisering af problemet En stadig større

Læs mere

Køn,værdi og ligeløn IDÉKATALOG TIL LOVFORBEDRINGER KVINDE R Å D E T

Køn,værdi og ligeløn IDÉKATALOG TIL LOVFORBEDRINGER KVINDE R Å D E T Køn,værdi og ligeløn IDÉKATALOG TIL LOVFORBEDRINGER KVINDE R Å D E T Det Nationale Ligelønsnetværk Maj 2012 Redaktør: Lise Bæk Vestermark Layout: Jens Otto Emmich Tryk: 3F Indhold Forord side 4 En uafsluttet

Læs mere

Guide til lokale lønforhandlinger

Guide til lokale lønforhandlinger Guide til lokale lønforhandlinger Indholdsfortegnelse Alle medlemmer har krav på en årlig lønforhandling... 3 Lønnens sammensætning... 3 Lønbestemmelser i overenskomst... 4 Lønbestemmelser forhåndsaftale...

Læs mere

2. dag - Modul 1A. Samarbejdssystem. Ansættelse. Frokost (kl. 12.30-14) Løn. Pause (kl. 18-19.30) Festmiddag (kl. 19.30) 10-09-2015 SIDE 1

2. dag - Modul 1A. Samarbejdssystem. Ansættelse. Frokost (kl. 12.30-14) Løn. Pause (kl. 18-19.30) Festmiddag (kl. 19.30) 10-09-2015 SIDE 1 2. dag - Modul 1A Samarbejdssystem Ansættelse Frokost (kl. 12.30-14) Løn Pause (kl. 18-19.30) Festmiddag (kl. 19.30) 10-09-2015 SIDE 1 TR-kursus Modul 1A Samarbejdssystem September 2015 10-09-2015 SIDE

Læs mere

Virksomhedernes Sociale Barometer

Virksomhedernes Sociale Barometer Virksomhedernes Sociale Barometer 1. Vi er en socialt ansvarlig og rummelig virksomhed Socialt engagement og rummelighed er en integreret del af vores virksomhed. Vi er åbne over for at ansætte personer

Læs mere

1 Udnyttelsesperioden for aktieoptioner kunne ikke forkortes. 3 Samarbejdsaftalen eller lov om information og høring af lønmodtagere?

1 Udnyttelsesperioden for aktieoptioner kunne ikke forkortes. 3 Samarbejdsaftalen eller lov om information og høring af lønmodtagere? Indhold 1 Udnyttelsesperioden for aktieoptioner kunne ikke forkortes 2 Ledelsesretten har vide grænser 3 Samarbejdsaftalen eller lov om information og høring af lønmodtagere? 4 Mere om ligebehandlingsloven

Læs mere

Tabel 1 opsummerer, i hvilket omfang Finansministeriets koncern arbejder med de adspurgte ligestillingsforhold.

Tabel 1 opsummerer, i hvilket omfang Finansministeriets koncern arbejder med de adspurgte ligestillingsforhold. Notat 27. oktober 2005 Finansministeriets ligestillingsrapport 2005 Finansministeriets koncern består af departementet, Økonomistyrelsen, Personalestyrelsen og Slots- og Ejendomsstyrelsen. Institutionerne

Læs mere