Læs dit beboerblad. OAB Sommerkoloni Lille Okseø

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Læs dit beboerblad. OAB Sommerkoloni Lille Okseø"

Transkript

1 OAB Sommerkoloni Lille Okseø I perioden 28. juli til 4. august laver OAB s beboerrådgiver, sammen med OAB s afdelinger, igen sommerkoloni for børn i OAB. Lærkeparken støtter naturligvis igen projektet økonomisk, som vi har gjort tidligere år. Det er igen lykkedes at få kolonien Lille Okseø, som er en stor sommerkoloni med rare værelser, der ligger i skønne omgivelser ved Flensborg Fjord. Preben Munch vil sammen med andre voksne medledere, ligesom igennem de sidste 12 år, står for de daglige aktiviteter, madlavning og meget mere. Der er ingen tvivl om, at det igen vil blive sjovt at være med på denne koloni. Udtalelser fra tidligere år, har kun været positive og de børn der har været med har virkeligt fået en masse gode oplevelser med. For yderligere informationer kontakt beboerrådgiver Preben Munch på eller på telefon OAB Sæt kryds i kalendere for den 18. august Fridag - Fest og Farver Læs dit beboerblad Årgang nr. 24 Juni 2007

2 Her er Lærkebladet Et blad for Lærkeparkens beboere Redaktion/ansvarshavende Kirsten Hansen Ryan B. Olesen Finn Stampe Mikkelsen Lærkebladet udkommer 3 4 gange årligt (efter behov.) Du er som beboer altid velkommen til at komme med indlæg til bladet, disse afleveres til redaktionen, og vil blive bragt i det efterfølgende blad. OBS OBS OBS OBS OBS OBS OBS OBS OBS OBS OBS OBS OBS Når du har reserveret beboerhuset er det meget vigtigt, at du har betalt lejen og depositum til boligforeningen senest en måned før den aftalte lejedato. Herefter henvender du dig til varmemesteren med kvitteringen og får udfærdiget kontrakten. Dette skal ske snarest muligt efter indbetalingen af lejen. Af hensyn til brandfaren må der ikke henstilles barnevogne, klapvogne, cykler, fodtøj og andet brandbart materiale i opgangene, det er vigtigt vi hjælper hinanden med at holde øje med dette. Boretidspunkter På hverdage må der bores fra kl til HUSK! På søn og helligdage skal der være ro. LÆRKEPARKENS AFDELINGSBESTYRELSE Formand Kirsten Hansen Lærkeparken 46 st.tv. Næstformand Ulla Larsen Lærkeparken 54 2.tv. Afdelingsbestyrelsesmedlemmer. Ahmed Chaker Lærkeparken th. Ryan Blædel Olesen Lærkeparken 76 3.th. Jonna Beyer Lærkeparken 128 st.th. Suppleanter. 1. suppl. Marianne Beyer Lærkeparken th. 2. suppl. Finn S. Mikkelsen Lærkeparken 88 st. th. Afdelingsbestyrelsens kontor er åbent den første onsdag i hver måned fra kl til 19.00, undtaget juli måned hvor der er ferielukket. Lærkeparkens beboercafe Beboerrådgiver Preben Munch Inspektør Niels Erik Granløkke Varmemesterkontoret (i kontortiden) Varmemesteren kun i nødstilfælde Varmemesterkontoret er åbent: Mandag til torsdag fra kl Torsdag tillige fra kl Fredag fra kl til Odense Andelsboligforening, Thomas B Thrigesgade Odense C. tlf Kontortid Mandag onsdag fra kl Torsdag fra kl til Fredag lukket. Tlf Tlf Tlf Tlf Tlf Tlf Tlf Tlf Tlf Tlf Tlf Tlf

3 Bankospil i beboerhuset Der afholdes bankospil i beboerhuset den 1. og 3. mandag i hver måned, vi spiller om 24 pæne gennemgående gevinster samt om 2 ekstranumre a kr Der spilles på døde duer puljespil lotteri m.m. Kaffe/The med brød samt sodavand kan købes. Kom og vær med til et hyggeligt spil. Alle er velkomne. Spisning Der serveres stadig veltillavet mad i beboerhuset. Vi har varm mad fra kl , pris kun kr og du må spise alt hvad du kan. Skynd dig, for 1. august stiger det til 30,00 kr. for middagen. Vi åbner kl og du er altid velkommen til at komme ind og læse avisen og drikke en kop kaffe. Alle velkomne, og tag bare familie og venner med. INDLEDNING Så er det atter blevet sommer og der er igen gang i udendørs aktiviteterne. Beboerne nyder vore grønne områder med grill og spil. Det er dejligt at se mennesker hygger sig. Den årlige sommertur for Lærkeparkens beboere, der denne gang går til Sommerland Syd, gennemføres søndag den 12. august. Der vil senere komme indbydelse ud til beboerne med oplysning om billetsalg, priser med mere. Afdelingen betaler bussen til Sommerland Syd. Den enkelte beboer betaler selv entre, samt forplejningen man nyder på stedet. OAB laver igen sommerferiekoloni for børn imellem 8-15 år. Igen i år er det på Lille Okseø ved Flensborg fjord. Det er beboerrådgiver Preben Munch som sammen med andre voksne står for de daglige aktiviteter. Følg med på Lærkeparkens nye hjemmeside for yderligere informationer om afdelingens sommertur og feriekoloni. Du kan læse mere om hjemmesiden inde i dette blad. Hvad angår kolonien kan man også kontakte beboerrådgiver Preben Munch. Urafstemningen omkring signalforsyningen blev afgjort med 101 stemmer for og 109 stemmer imod og forslaget er derfor faldet til jorden. Afdelingsbestyrelsen arbejder nu for at finde flere muligheder, som vil kunne fremlægges på efterårets beboermøde. Kontrakten er som bekendt blevet opsagt til nyforhandling med TDC. I skrivende stund er der planlagt forhandlingsmøde med TDC desangående. Den sidste del af byfornyelsesaktiviteterne går i gang efter sommerferien. De forskellige aktiviteter der vil foregå i afdelingen i denne forbindelse, kan der læses mere om inde i bladet. Med venlig hilsen Afdelingsbestyrelsen.

4 Fridag fest og farver B1909 og Den Gode Cirkel arrangerer i fællesskab en kulturdag i Vollsmose d. 18. August. Der vil blive tale om et større arrangement, hvor bl.a. parkfodbold turneringen skal afsluttes med sine finale. Men det er langt fra de eneste aktiviteter der skal ske den dag. Området omkring B1909 s baner på Gillestedvej vil summe af aktiviteter denne dag, med diverse boder hvor man vil kunne købe etnisk mad, forlystelser til børnene, lokale klubber viser deres aktiviteter, cirkus Pyra holder workshop og gøgler med børnene og der er et stort telt med forskellig optræden. Foruden dette gennemføres Tout 09, cykelringridning, showkamp på Gillested Park og der vil være brandsluknings opvisning. Der vil være rundflyvning med helikopter over Odense, så man kan se byen og Vollsmose ovenfra. Lidt mere om byfornyelse. Som du sikkert har lagt mærke til så er den nye belysning på stierne ved at være på plads og vi glæder os til en klarere og bedre belysning. Netop belysningen var et tiltag i forbindelse med tryghed og sikkerhed og vi mener selv at det hjælper. Alt i alt er der lagt i ovnen til en stor dag, hvor der er masser af underholdning og mulighed for at møde andre kulturer, smage forskelligt mad og snuse til de aktiviteter Vollsmose kan byde på. I den forbindelse har afdelingen brug for nogle raske voksne der vil repræsenterer Lærkeparken i parkfodbold turneringen. Vi skulle gerne kunne stille med et hold og forsvare vores titel som parkmestre i år. Desuden søges der også bør til cykelringridningen, som kunne have lyst til at deltage. Der er præmier på spil, så det er bar med at få pudset cyklen af og komme ud af busken. Tilmelding skal ske til afdelingsbestyrelsen eller på til afdelingen. Du kan læse mere om arrangementet på Lærkeparkens hjemmeside, hvor du også finder link til tilmelding. Under alle omstændigheder så tegner det til en spændende dag på B1909 s område, som du skulle unde dig selv og familien. Så tag dem alle med til kulturdag i Vollsmose. Afdelingsbestyrelsen Af øvrige tiltag i efteråret vil vi pege på blandt andet vores indkørsel, ankomstområde, der vi få et løft med ny beplantning, ny belysning og nye bænke. Apropos bænke så vil der dukke nye opholdsarealer og specielt sladrehaven ved blok 28, hvor der bliver hygge med udsyn over Åsumvej, bliver et sted vi ser frem til. Et mødested for alle og formanden inviterer til hygge og gerne en øl, så kig forbi. Som noget af det sidste i byfornyelsen så anlægger vi en voksen legeplads mellem blok 21 og 22, hvor søen lå. Stedet bliver med pavilloner og grillsteder for store og små. Et sted hvor alle kan mødes til hygge og leg. Der vil senere blive etableret petanque baner i samme område. Afdelingsbestyrelsen

5 Uforbrugte byfornyelsesmidler Onsdag d 27. juni 2007, klokken afholdes der ekstraordinært afdelingsmøde i beboerhuset om nye tiltag i forbindelse med byfornyelse. Vores nabo parker har ikke været i stand til at bruge deres rådigheds beløb og det kommer nu os til gode. Vi kan derfor bruge yderligere 3 millioner og afdelingsbestyrelsen har besluttet at indstille til beboerne, at vi bruger pengene på isolering af brystninger og efter isolering af ydervægge i værelserne. Problemet med brystning og værelses væggene er ofte at de er kolde og at det trækker ind og det er der faktisk mange der har klaget over. Ideen er at bruge de 3 millioner og optage lån for yderligere 6,8 millioner til idet hele projektet kommer til at koste cad 9,8 millioner. Hvad vil det så hjælpe? Jo som omtalt håber vi på blandt andet mindre træk i lejlighederne og desuden forventer vi at reducere svamp og skimmel i lejlighederne og derudover mindske fugt gener. Hvis vi gør det skal vi regne med en månedlig huslejestigning på 112 pr måned for en lejlighed på 89m2 Program for Kulturdag i Mosen Fridag fest og farver Kl Festpladsen åbner aktiviteterne startes op Fodboldturnering B.1909 Kl Cykelringridning for børn Sminketeater (Regnbueblomst) Kl Sponsorcykelløbet Tour 09 skydes i gang Sherif Haps (børneunderholdning) Helikopterrundflyvning starter Kl Brandslukningsopvisning Square Dance Sminketeater (Regnbueblomst) Kl Sherif Haps (børneunderholdning) Finale ungdomsturnering på Gillested Park Kl Showkamp på Gillested Park (fodbold) Sminketeater (Regnbueblomst) Kl Sebastian og Chapper (børneunderholdning) Finale parkturnering på Gillested Park Kl Line Dance Kl Musikunderholdning (Rockgruppen Bacchus) Kl Sang mavedans (etniske grupper) Kl Musikunderholdning (Rockgruppen Impian) Kl Gospelkoret Nardos Kl Underholdning (Rap v/street Ballaz ARIF) Kl Slut Valget er dit, mød op og træf et valg

6 Byfornyelse sommer 2007 I løbet af sommeren og sensommeren vil der være mange aktiviteter i forbindelse med vores byfornyelse. Der vil blandt andet ske en større fornyelse og omlægning af vores parkeringsareal. Som udgangspunkt bliver antallet af P-pladser ikke ændret, men de grønne firkanter vi i dag kender vil blive fjernet og der vil blive dannet nye grønne områder omkring beboerhuset, petanque banerne vil blive fjernet og genoprettet i voksenlegeområdet. Affald og parkering i Lærkeparken. Det er trist at se, at beboerne stadig stiller deres affald udenfor de forkerte garager, når ejendomsfunktionærerne er gået hjem. Vi ved alle sammen, at vi kan komme af med vores affald på alle tider af døgnet. Alle har jo nøgle til den midterste skraldegarage. Hvis I ser hvem der stiller affald ulovligt, så giv besked til en af os i afdelingsbestyrelsen. Det er kun til fordel for alle at vi får stoppet dette, da vi alle synes om en pæn park og dermed rene omgivelser at leve og virke i. Der vil også blive lavet flisebelægning omkring beboerhuset og butikken. En af de nye og spændene tiltag bliver nye cykel og barnevogns parkering med overdækning og belysning. Der vil i den forbindelse blive fjernet cykler fra de gamle cykelstativer, du skal derfor holde øje med mærkning af cykler i stativerne har du en gammel cykel du vil gemme så fjern den når mærkningen er gået i gang. Cykler der ikke fjernes vil blive overdraget til politi efter en kort opbevaring i vores kælder. I forbindelse med de nye cykelparkering vil der også blive bibeholdt samme antal som hidtil. Afdelingsbestyrelsen Omkring parkering er der også et hjertesuk. Mange parkerer udenfor båsene, dvs. på selve vejbanen rundt om i parken. Desuden har mange den opfattelse, at det er ok at parkere sin bil udenfor egen garage eller udenfor dørene til kældergangene. Dette er ikke alene til stor gene for ejendomsfunktionærerne, men er direkte ulovligt og straffes med parkeringsafgifter. Vis derfor lidt hensyn og spar dig selv for den ærgrelse det er at skulle betale en parkeringsbøde. Flyt bilen og parker kun i de dertil indrettede båse. Afdelingsbestyrelsen

7 Lærkeparken s nye hjemmeside Lærkeparken har fået sin egen hjemmeside, hvor du kan læse mere om Lærkeparken og de aktiviteter der sker her i parken. Siden er stadigt under udvikling og der er foruden de oplysninger der allerede nu ligger på siden, planlagt at det skal være muligt at reservere beboerhuset online og der vil komme en historisk side om Vollsmose området og Lærkeparken. Adressen er : eller For at sikre at alle kan være med, har afdelingen reserveret begge domæner. På den måde kan alle benytte siden uanset om deres internetbrowser understøtter æøå. Vi har en masse ideer som vi arbejder på at finpudse til at de kan komme på siden, men allerede nu kan du se en liste over datoer hvor beboerhuset er reserveret/udlejet og der er en kalender hvor kommende aktiviteter vil være synlige. Vi er dog sikre på, at der nok skal være flere ideer til yderligere ting der vil kunne komme på siden. Har du et forslag til indhold på siden, så kan du sende en mail til afdelingen og beskrive dit forslag. På siden kan du ude i menuen finde et link til forslag, hvor du finder et formular du blot udfylder og afsender. Så vil vi kigge på om det kan realiseres. Der er også en gæstebog, som du er velkommen til at skrive i og du kan finde links til mange forskellige steder. Har du forslag til links du synes der mangler kan du også indsende dem. Lærkebladet ligger også til download i PDF format, så du altid kan finde bladet, hvis du skulle have mistet det. Vi håber mange vil benytte siden og at det vil være det digitale mødested for afdelingens beboere i fremtiden. Afdelingsbestyrelsen Appel til beboerne Vi har som regel stor tilslutning til arrangementerne og mange tilmeldinger fra afdelingens børn. Desværre oplever vi ofte, at tilmeldte børn ikke møder op. Vi har naturligvis forståelse for at man kan være forhindret i at komme, men i givet fald opfordrer vi til at man melder afbud. Der foretages indkøb efter antallet at tilmeldinger og vi står derfor ofte med unødig overskud. Overskud, som bedre kunne have været brugt til endnu flere aktiviteter i afdelingen. Vi håber på forståelse for denne opfordring. Miljøaktivisterne Miljøaktivisterne holder nu en velfortjent sommerferie, så ungerne kan nyde sommer sol og strand. Hold øje med når der kommer sedler i opgangene om hvornår vi starter igen. Vi samler som sædvanligt skrald i 1½ time, hvorefter vi drikker en sodavand. Derefter trækker spændingen op til højdepunktet, når vi skal se hvem der har vundet de 5 x 50 kr. vi trækker lod om. Vi hygger os altid. Både imens vi samler skrald og særdeles imens vi trækker lod om de ekstra lommepenge. Dem kan alle jo godt bruge. Har du endnu ikke prøvet at være med, så skulle du prøve det. Dels er vi sikre på at du synes det er sjovt og så er du også med til at holde vores park ren for affald. Det

8 Salg af boliger i Vollsmose. I Fyens Stiftstidende lørdag d 16 juni udtaler socialminister Eva Kjær Hansen at beboerne i Vollsmose bliver snydt. Dette gør hun på baggrund af de 3 boligorganisationers beslutning om at stoppe for salg af boliger i Vollsmose. Jeg skal ikke gøre mig klog på baggrunden for boligorganisationernes beslutning, men måden det er blevet besluttet og behandlet på er mig en kende uforståeligt. Tirsdag d 12 var jeg til møde i OAB s repræsentantskab hvor der under bestyrelsens beretning, blev fortalt at ministeriet havde afvist en ansøgning om dispensation, for regeringens beslutning om at salg af boliger i socialudsatte områder skal foregå til 30 % under markedets pris, for at sikre et salg i disse områder. Hvorfor er det netop i Bøgeparken at der skulle sælges en blok i? hvorfor ikke lærkeparken eller slåenhaven hvor man jo netop skulle mene at der var en interesse for at ville eje egen bolig? Hvorfor en hel blok og ikke enkelte spredt rundt omkring (eksempelvis større lejligheder på øverste etage med ret til gårdhave på taget, sammenlægning af lejligheder til bofællesskaber, ungdomsboliger eller ældre fællesskaber? Hvorfor skulle vi beboer ikke have chancen for at få en bolig nu hvor regeringen gav os en chance for at købe til en reduceret pris? Hvorfor er man så forhippet på at det skal være rige der skal købe (ville de overhovedet købe i Vollsmose)? Det var tilsyneladende bestyrelsens opfattelse at uden denne dispensation var det ikke interessant og at arbejdet hermed blot skulle stoppe. Hvorvidt det er nødvendigt at afdelingerne skal have disse 30 % (og om afdelingerne overhovedet ville få dem) er jeg egentlig temmelig ligeglad med, det der undre mig er måden hvordan dette arbejde foregår på - hvem har nogensinde spurgt os beboer om vi ville have et salg eller ej hvor er beboer demokratiet i denne så markante beslutning? Jeg kender en del beboer der har forskellige opfattelser af om det vil hjælpe på situationen i Vollsmose at sælge boliger og mange har da også spekuleret på hvordan et sådanne salg kunne foregå, men er vi blevet spurgt nej - atter engang er beslutningerne og ideerne udarbejdet langt væk fra Vollsmose (i forslaget fra bolig organisationerne var det en blok i Bøgeparken der skule sælges og jeg ved ikke i hvilken grad beboerne fra Bøgeparken er blevet spurgt, men jeg kender ingen beboer derfra som ved noget som helst) og det undrer mig lidt hvorfra disse såkaldte eksperter har deres viden fra! Hvorfor er det ikke interessant hvad den almindelige beboer mener? Uanset hvad man mener om privat ejerskab, så er spørgsmålet om beboer demokratiets styrke atter blevet relevant bliver vi overhovedet inddraget når der skal træffes vigtige beslutninger om vores liv eller er vi kun med der hvor det er ligegyldigt og småt. Ra

Læs dit beboerblad. Forårsfest i Beboerhuset

Læs dit beboerblad. Forårsfest i Beboerhuset Forårsfest i Beboerhuset Onsdag d. 25. April kl. 18.00 afholdes der forårsfest i beboerhuset, hvor Palle Krabbe og 2 af hans musikalske venner kommer og underholder. Der er garanti for en hyggelig og fornøjelig

Læs mere

2. ÅRGANG NR. 1 2008 VINTEREN HAR BUDT PÅ ENKELTE SOLSKINSDAGE, OG HER BESØGTE VI SKEL- BÆKPARKEN I ØLSTYKKE OG FREDERIKSBERG HUSE I + II I ROSKILDE.

2. ÅRGANG NR. 1 2008 VINTEREN HAR BUDT PÅ ENKELTE SOLSKINSDAGE, OG HER BESØGTE VI SKEL- BÆKPARKEN I ØLSTYKKE OG FREDERIKSBERG HUSE I + II I ROSKILDE. 2. ÅRGANG NR. 1 2008 VINTEREN HAR BUDT PÅ ENKELTE SOLSKINSDAGE, OG HER BESØGTE VI SKEL- BÆKPARKEN I ØLSTYKKE OG FREDERIKSBERG HUSE I + II I ROSKILDE. ROSKILDES BYDEL TRE- KRONER HAR FORAN- DRET SIG MEGET

Læs mere

LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 41. årgang Nr. 9 November 2013

LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 41. årgang Nr. 9 November 2013 1 LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 41. årgang Nr. 9 November 2013 Foto: Miss B Foto Lejerbo skaber rum for liv 2 Redaktørens side Lundexpressen nåede aldrig at blive

Læs mere

34. årgang Nr. 8 Oktober 2006

34. årgang Nr. 8 Oktober 2006 34. årgang Nr. 8 Oktober 2006 BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand Lejerbo skaber rum for liv Redaktørens side Så blev det efterår, med regn og blæst. Efterårsferien står for døren,

Læs mere

35. årgang Nr. 4 April 2007

35. årgang Nr. 4 April 2007 35. årgang Nr. 4 April 2007 BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand Lejerbo skaber rum for liv Redaktørens side Så blev det endelig forår. Sådan da, med lidt frost på bilruderne og nogle

Læs mere

- beboerbladet. Nr. 11, maj 2014. Stort fremmøde og beboeropbakning til idéworkshop om. ny boligsocial helhedsplan. Læs mere side 12.

- beboerbladet. Nr. 11, maj 2014. Stort fremmøde og beboeropbakning til idéworkshop om. ny boligsocial helhedsplan. Læs mere side 12. - beboerbladet Nr. 11, maj 2014 Stort fremmøde og beboeropbakning til idéworkshop om ny boligsocial helhedsplan. Læs mere side 12. Så er den fysiske helhedsplan for alvor kommet i gang. Det blev bl.a.

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 3 december 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

SAB-Nyt. ledige lejemål i SAB. Mere om udlejningssituationen. i SAB. Ny parkeringsplads indviet i afdeling 7. Ny petanquebane indviet

SAB-Nyt. ledige lejemål i SAB. Mere om udlejningssituationen. i SAB. Ny parkeringsplads indviet i afdeling 7. Ny petanquebane indviet SAB-Nyt ledige lejemål i SAB 2014 2015 Afdeling 18 - Bregnegården har indviet deres nye petanquebane. Mere om udlejningssituationen i SAB på side 18 Arbejdsglæde i Søsterhaven Søsterhaven - afdeling 19

Læs mere

Sommeren er gået og vinteren nærmer sig og det er som om at naturen fortager en genstart (ctrl/alt/delete).

Sommeren er gået og vinteren nærmer sig og det er som om at naturen fortager en genstart (ctrl/alt/delete). Rypen Årgang 31 Nummer 124 Oktober 2013 Indholdsfortegnelse Efterår Side 2 Lederen Side 3 14 Referat fra afdelingsmødet Side 15 Dit skrald Side 16 Opslagstavlen Side 17-18 Informationer Er der nogen smukkere

Læs mere

LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR LUNDEN RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 42. årgang Nr. 3 Marts 2014

LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR LUNDEN RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 42. årgang Nr. 3 Marts 2014 LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR LUNDEN RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 42. årgang Nr. 3 Marts 2014 Lejerbo skaber rum for liv Redaktørløse Lunden? På det netop overståede afdelingsmøde var der

Læs mere

Beboerblad for Ladegårdsparken, en afdeling af Holbæk Boligselskab. Så lød startskuddet på den Fysiske Helhedsplan. mere på side 7.

Beboerblad for Ladegårdsparken, en afdeling af Holbæk Boligselskab. Så lød startskuddet på den Fysiske Helhedsplan. mere på side 7. Ladegårdsposten Beboerblad for Ladegårdsparken, en afdeling af Holbæk Boligselskab 17. Årgang Marts Måned 2013 Så lød startskuddet på den Fysiske Helhedsplan læs mere på side 7 Side Ladegårdsposten er

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

SAB-Nyt. Fastelavnsfest i Skovbyhus. LED belysning giver store besparelser. Besparelse ved fraflytning. Svendborg Østre Bydel

SAB-Nyt. Fastelavnsfest i Skovbyhus. LED belysning giver store besparelser. Besparelse ved fraflytning. Svendborg Østre Bydel SAB-Nyt Fastelavnsfest i Skovbyhus Læs mere på side 6 12 Svendborg Østre Bydel Erik Bang Boesen har skrevet om byudviklingen i Østre bydel. Læs mere på side 12-13 LED belysning giver store besparelser

Læs mere

Beboerblad for Ladegårdsparken, en afdeling af Holbæk Boligselskab. Renoveringen og det nye Aktivitetshus Læs mere på side 6-7.

Beboerblad for Ladegårdsparken, en afdeling af Holbæk Boligselskab. Renoveringen og det nye Aktivitetshus Læs mere på side 6-7. Ladegårdsposten Beboerblad for Ladegårdsparken, en afdeling af Holbæk Boligselskab 17. Årgang Maj Måned Renoveringen og det nye Aktivitetshus Læs mere på side 6-7 Side 2013 Ladegårdsposten er beboerblad

Læs mere

38. årgang Nr. 7 september 2010

38. årgang Nr. 7 september 2010 38. årgang Nr. 7 september 2010 BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand Lejerbo skaber rum for liv Redaktørens side Så blev jeg endelig færdig med bladet. Beklager meget, at der har været

Læs mere

37. årgang Nr. 3 Marts 2009

37. årgang Nr. 3 Marts 2009 37. årgang Nr. 3 Marts 2009 BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand Lejerbo skaber rum for liv Redaktørens side Børneopgaven i sidste nummer, har vist været for svær. Vi har nemlig ikke

Læs mere

OS Afdeling BEBOERBLADET. 34. årgang nr. 4 - juli/august 2005. Læs denne gang. Aktivitetskalender. Åbningstider. Ref. beboermødet.

OS Afdeling BEBOERBLADET. 34. årgang nr. 4 - juli/august 2005. Læs denne gang. Aktivitetskalender. Åbningstider. Ref. beboermødet. OS Afdeling BEBOERBLADET 46 34. årgang nr. 4 - juli/august 2005 Læs denne gang Aktivitetskalender Åbningstider Ref. beboermødet Billardafslutning BonBon-land Afsked med Brian Nyt fra Tipu Sankt Hans...

Læs mere

Beboerblad for Ladegårdsparken, en afdeling af Holbæk Boligselskab. Nu indtages de grå pavilloner - læs mere på side 8. Side

Beboerblad for Ladegårdsparken, en afdeling af Holbæk Boligselskab. Nu indtages de grå pavilloner - læs mere på side 8. Side Ladegårdsposten Beboerblad for Ladegårdsparken, en afdeling af Holbæk Boligselskab 17. Årgang April Måned Nu indtages de grå pavilloner - læs mere på side 8 Side 2013 Ladegårdsposten er beboerblad for

Læs mere

Sig din mening og vind

Sig din mening og vind Nr. 1 november 2011 Læs om Korsløkkeparkens helhedsplan side 10 Sig din mening og vind Se de heldige vindere i naboskabskonkurrencen på side 5 Jubilæum Livet på Korsløkkevej gennem 50 år. Side 6 Det handler

Læs mere

30. årgang Nr. 9 November 2002. BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand

30. årgang Nr. 9 November 2002. BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 30. årgang Nr. 9 November 2002 BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 2 Redaktørens side Velkommen til dette nummer af Lundexpressen. Der er ikke kommet nogle opskrifter på julebag,

Læs mere

- beboerbladet. Nr. 8, august 2013. Tre ugers åbent hus i prøvelejligheden. Læs hvordan det gik og se flere billeder på side 9.

- beboerbladet. Nr. 8, august 2013. Tre ugers åbent hus i prøvelejligheden. Læs hvordan det gik og se flere billeder på side 9. - beboerbladet Nr. 8, august 2013 Tre ugers åbent hus i prøvelejligheden er vel overstået. Læs hvordan det gik og se flere billeder på side 9. I Korsløkken er der opsat otte Hjertestartere. Læs mere om

Læs mere

BEBOERBLAD FOR HØJBJERG ANDELSBOLIGFORENING

BEBOERBLAD FOR HØJBJERG ANDELSBOLIGFORENING BEBOERBLAD FOR HØJBJERG ANDELSBOLIGFORENING NR. 1 JUNI 2009 1 INDHOLD HABbladet på gaden 3 Afdelingsmøderne 2009 4 Min lejlighed skal synes 5-7 Læserbreve 8-9 Svar om skimmelsvamp 10 Rundt i afdelingerne

Læs mere

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o SAB-Nyt Sund lejerøkonomi i Svendborg læs mere på side 6 og 7 Ekstraordinære afdelingsmøder i 7, 8, 9 og 11 Beboerne i de tre afdelinger skal stemme om ny antenneleverandør. 13 8 23 3 Svendborg Andels-

Læs mere

Efter. Før. Indhold i dette nummer. Gang i renoveringerne. De nye tage. Deadline for næste nummer af SAB-Nyt er mandag den 15.

Efter. Før. Indhold i dette nummer. Gang i renoveringerne. De nye tage. Deadline for næste nummer af SAB-Nyt er mandag den 15. Tagene på blokkene i afdeling 16 har længe trængt til en udskiftning. SAB-nyt ÅRGANG 2 NR 2 - JUNI 2008 Gang i renoveringerne Af Thomas Jeppesen I løbet af denne sommer får både afdeling 16 og 20 nye tage,

Læs mere

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 maj 2008

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 maj 2008 Boligselskabet Østparken Nr. 1 maj 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade,

Læs mere

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 2 august 2007

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 2 august 2007 Boligselskabet Østparken Nr. 2 august 2007 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade,

Læs mere

Lejerbo skaber rum for liv

Lejerbo skaber rum for liv 40. årgang Nr. 2 Februar 2012 LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR LUNDEN RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand Lejerbo skaber rum for liv Redaktørens side Det er blevet meget koldt, desværre og med udsigt

Læs mere

Årsberetning fra bestyrelsen afdeling 3.

Årsberetning fra bestyrelsen afdeling 3. Årsberetning fra bestyrelsen afdeling 3. Beretning for Året 2007 2008 Siden sidste beboermøde har bestyrelsen afholdt 10 bestyrelsesmøder. Der er 3 medlemmer der har valgt, at forlade bestyrelsen i løbet

Læs mere

Side 2: Basketballbane/ Side 1: Borupgårdbladet. Side 3: Om visitkort. skøjtebane. detaljeret om fremtidige aktiviter. Kan man læse meget mere

Side 2: Basketballbane/ Side 1: Borupgårdbladet. Side 3: Om visitkort. skøjtebane. detaljeret om fremtidige aktiviter. Kan man læse meget mere Side 16 Åbent Hus Boligkontoret Danmark holder Åbent Hus lørdag den 1. marts på Fabriksvej 8C. Der vil være en invitation til dig i et ekstra nummer af Bo-Danmark, hvor der også vil være yderligere information

Læs mere

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 2 august 2008

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 2 august 2008 Boligselskabet Østparken Nr. 2 august 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade,

Læs mere