Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland"

Transkript

1 Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet af fattige er steget til at udgøre ca personer i Opdeles fattigdommen geografisk, er det i de større byer, at fattigdommen er størst, men koncentrationen i de større byer er mindre markant end tidligere. Fra 2001 til 2011 blev fattigdommen på Fyn og i Jylland fordoblet, mens fattigdommen på Sjælland voksende med 2½-gang. af Senioranalytiker Sune Enevoldsen Sabiers 25. september 2013 Analysens hovedkonklusioner Københavns kommune er fortsat den kommune i landet med den største andel fattige. en af fattige i København er omkring dobbelt så høj som landsgennemsnittet. I alt er københavnere fattige, svarende til knap 2 procent. I perioden 2001 til 2011 har fattigdommen i højere grad bredt sig udenfor de store byområder. På kommuneniveau er fattigdommen således mindre koncentreret i storbyerne i 2011 end tidligere. I 2001 var fattigdommen på Fyn, Jylland og Sjælland omtrent den samme, men i perioden frem til 2011 er fattigdommen steget klart hurtigere på Sjælland end på Fyn og i Jylland. Kontakt Senioranalytiker Sune Enevoldsen Sabiers Tlf Mobil Kommunikationschef Mikkel Harboe Tlf Mobil Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal København V

2 Fattigdommen er steget mest på Sjælland en af fattige, målt efter den nye officielle fattigdomsgrænse, er mere end fordoblet i perioden fra 2001 til I 2011 var der således omkring fattige i Danmark. Regeringens officielle fattigdomsgrænse omfatter de personer, som i tre år har haft en disponibel indkomst under halvdelen af medianindkomsten, hvor familien ikke har haft en nettoformue over kr. per voksen, og hvor der ikke er studerende over 17 år i familien. I 2001 var fattigdommen på Fyn, Jylland og Sjælland omtrent den samme, men i perioden frem til 2011 er fattigdommen steget klart hurtigere på Sjælland end på Fyn og i Jylland. Det viser figur 1A. Fra 2001 til 2011 blev fattigdommen på Fyn og i Jylland fordoblet, mens fattigdommen på Sjælland voksende med 2½-gang. Langt flere danskere har dog været fattige i en kortere periode end 3 år. Omkring 3½-procent af befolkningen var således fattige i året Det fremgår af figur 1B, der viser andelen af personer, som har været fattige i ét år - de étårs-fattige. Blandt de étårs-fattige har der ligeledes været en kraftig stigning i fattigdommen i perioden 2001 til Figur 1A. økonomisk fattige - geografisk Figur 1B. ètårs-fattige - geografisk 4,2 4,2 0,9 0,9 3,7 3,7 0,7 0,7 3,2 3,2 2,7 2,7 2,2 2,2 0, ,3 1, ,7 Fyn Jylland Sjælland Hele landet Fyn Jylland Sjælland Hele landet Anm: Beregningerne af økonomisk fattige afviger på enkelte punkter fra Økonomi og indenrigsministeriet, hvilket blandt andet skyldes, at datagrundlaget ikke er helt ens. AE finder at der var økonomisk fattige i 2010, mens Økonomi og indenrigsministeriet finder personer. I 2011 var der godt økonomisk fattige på Sjælland og godt fattige i Jylland. Fra 2010 til 2011 var det ligeledes på Sjælland fattigdommen voksede mest, således kom der fra 2010 til flere fattige på Sjælland af de i alt godt flere fattige, der kom på landsplan. Der er væsentligt flere danskere, der har været fattige ét år, og dermed ikke opfylder det officielle grænse for økonomisk fattigdom. I 2011 var mere end fattige i løbet af året. Blandt de danskere, der har været fattige i løbet af året, ses sammen mønster som hos de økonomisk fattige. Således er på Sjælland étårs-fattige. I tabel 1 er antallet af fattige fordelt efter landsdel vist. 2

3 Tabel 1. og Étårs-fattige, 2010 og Stigning Stigning, pct. Fyn ,7 Jylland ,6 Sjælland ,0 Hele landet ,9 Étårs fattige Fyn ,3 Jylland ,9 Sjælland ,6 Hele landet ,6 Anm: Beregningerne af økonomisk fattige afviger på enkelte punkter fra Økonomi og indenrigsministeriet, hvilket blandt andet skyldes, at datagrundlaget ikke er helt ens. AE finder at der var økonomisk fattige i 2010, mens Økonomi og indenrigsministeriet finder personer. mere lige fordelt mellem kommunerne Det er særligt Københavns by, hvor fattigdommen er stor. Således er andelen af fattige i Københavns by mere end dobbelt så stor som de øvrige dele af Sjælland. Det fremgår af figur 2A. Væksten i andelen af fattige i Københavns by følger dog landsgennemsnittet med en fordobling fra 2001 til Figur 2A. økonomisk fattige på Sjælland 2,0 2,0 Figur 2B. Lorenz-kurve på kommuneniveau 1 1 1,5 1,5 0, Københavns omegn Nordsjælland København by Østsjælland Vest- og Sydsjælland 0,0 0, , ,2 0 Anm: Beregningerne af økonomisk fattige afviger på enkelte punkter fra Økonomi og indenrigsministeriet, hvilket blandt andet skyldes, at datagrundlaget ikke er helt ens. AE finder at der var økonomisk fattige i 2010, mens Økonomi og indenrigsministeriet finder personer. Nord- og Østsjælland har den laveste andel af fattige på Sjælland, svarende til procent. Disse har derimod sammen med Københavns omregn den største stigning i antallet af fattige. Der er således tendenser til, at der er sket en mindre koncentration af fattige, når der ses på større områder. Fattigdommen har i perioden 2001 til 2011 i stigende grad bredt sig uden for de store byer. Måles antallet af fattige på kommuneniveau, hvor der ses bort fra øget isolering af fattige indenfor enkelte kommuner i eksempelvis ghettoområder, er de fattige mere spredt over hele landet 2011 end de var i Figur 2B viser en Lorenz-kurve for fordelingen af fattige på kommuner i henholdsvis 2001 og En lorenz-kurve viser, hvor spredt de fattige er på alle landets kommuner, hvis andel af fattige var ens i alle kommuner, ville lorenz-kurven være en ret linje. Det fremgår af figuren, at fattigdommen i Danmark i har bevæget sig mod at være mere spredt på alle kommuner. 3

4 Fattigdom i Danmark Den øgede fordeling af fattige over hele landet skyldes blandt andet, at mange fattige bor i udkantskommuner. Fordeles andelen af fattige i 2011 på kommuner, jævnfør figur 3A, ses at særligt de store byer, København, Odense og Århus har en høj andel fattige. Samtidigt er der mange fattige i en række forskellige kommuner som eksempelvis Lolland, Slagelse og Thisted. Figur 3A. Økonomisk fattige, 2011 Figur 3B. Udvikling i fattigdom 2001 til 2011 Anm: Beregningerne af økonomisk fattige afviger på enkelte punkter fra Økonomi og indenrigsministeriet, hvilket blandt andet skyldes, at datagrundlaget ikke er helt ens. AE finder at der var økonomisk fattige i 2010, mens Økonomi og indenrigsministeriet finder personer. Gennem de seneste ti år er det således i både kommuner på bl.a. Vestsjælland og Lolland, og i de store byer som København, Odense og Århus at andelen af fattige er vokset, jævnfør figur 3B. Den del af befolkningen, der er fattige i de enkelte år, er i højere grad placeret i det sydlige Danmark, og i mindre grad i Nordjylland, jævnfør figur 4A. Det tilsvarende gør sig gældende for udviklingen i de étårige fattige, hvor stigningerne også er små i midt- og Nordjylland. Figur 4A. Étårs-fattige, 2011 Figur 4B. Udvikling i fattigdom 2001 til 2011 Anm: Beregningerne af økonomisk fattige afviger på enkelte punkter fra Økonomi og indenrigsministeriet, hvilket blandt andet skyldes, at datagrundlaget ikke er helt ens. AE finder at der var økonomisk fattige i 2010, mens Økonomi og indenrigsministeriet finder personer. 4

5 København er den kommune i landet, hvor der er den største andel fattige. I alt er knap 1,8 procent af alle københavnere fattige, svarende til godt personer. København er efterfulgt af tre store kommuner i københavnsområdet, Brøndby, Albertslund og Høje-Taastrup. Struer udgør den sjette største kommune, når der måles efter andelen af fattige, og samtidigt den kommune uden for de store byområder med størst andel fattige. I Struer er godt 1,2 procent fattige, svarende til omkring 250 personer. Bilag 1 viser fattigdommen i de enkelte kommuner. Definitioner af fattigdom Regeringens ekspertudvalg om fattigdom har fremsat forslag til officiel fattigdomsgrænse, her defineres økonomisk fattige er defineret som personer, der i tre år er omfattet af lavindkomstgruppen. Lavindkomstgruppen er defineret som: Disponibel indkomst under halvdelen af medianen Nettoformue pr. voksen i familien på under kr. i 2010 niveau. At ingen over 17 år i familien er studerende. Den foreslåede fattigdomsgrænse er et mål for relativ fattigdom, hvor de økonomiske vilkår hos de fattigste familier sættes i forhold til de familier, der ligger i midten af indkomstfordelingen. Det betyder, at antallet af fattige familier både påvirkes af udviklingen blandt de fattigste familier og blandt de familier i midten af indkomstfordelingen, som de sættes i forhold til. Boks 1. Sådan opgøres fattigdom Personer, der har en indkomst, som er mindre end halvdelen af medianindkomsten, har en formue på mindre end kr., ikke er studerende og har haft de forhold i tre år, er efter regerings ekspertudvalg økonomisk fattige. Personer, der har mindre end halvdelen af medianindkomsten, en formue på mindre end kr. og ikke er studerende betegnes som étårs-fattige. Medianindkomsten er den midterste indkomst i indkomstfordelingen. Det vil sige, at der er nøjagtig 50 procent, der har en indkomst, der er højere end medianindkomsten og nøjagtig 50 procent, der har en indkomst, der er lavere end medianindkomsten. Der benyttes den husstandsækvivalerede disponible indkomst, det vil sige indkomsten efter skat korrigeret for stordriftsfordele i familier med flere familiemedlemmer. Det samme indkomstbegreb bruges af regeringens ekspertudvalg for fattigdom Beregninger er foretaget på detaljerede registre fra Danmarks Statistik, og opgørelsen af den disponible indkomst svarer til omtrent til Økonomi og Indenrigsministeriets definition. Til husstandsækvivalering af indkomster er der benyttet samme metode, som Finansministeriet bruger. 5

6 Bilag 1A. Den halvdel af kommunerne med mindst fattigdom pr indbygger Kommune Økonomisk Kommune Økonomisk Étårsfattige Étårsfattige Egedal 123 0, Næstved Stevns 66 0, Odder Allerød 78 0, Mariagerfjord Favrskov 171 0, Hørsholm Kerteminde Rebild Rudersdal Syddjurs Solrød Roskilde Assens Hillerød Lejre Billund Skanderborg Faxe Nyborg Silkeborg Gribskov Skive Nordfyns Brønderslev Hedensted Jammerbugt Dragør Ringkøbing- Skjern Middelfart Gentofte Sorø Horsens Lyngby-Taarbæk Kolding Faaborg-Midtfyn Halsnæs Tårnby Frederikshavn Furesø Herlev 186 0, Greve Køge 399 0, Hedensted Ringsted 231 0, Frederikssund Guldborgsund 429 0, Anm: Ærø, Fanø, Læsø og Samsø er udeladt af diskretionshensyn på grund af deres størrelse. Beregningerne af økonomisk fattige afviger på enkelte punkter fra Økonomi og indenrigsministeriet, hvilket blandt andet skyldes, at datagrundlaget ikke er helt ens. AE finder at der var økonomisk fattige i 2010, mens Økonomi og indenrigsministeriet finder personer. 6

7 Bilag 1B. Den halvdel af kommunerne med mest fattigdom pr indbygger Kommune Økonomisk Étårsfattige Kommune Økonomisk Étårsfattige Glostrup 153 0, Aabenraa Sønderborg 540 0, Haderslev Ikast-Brande 294 0, Varde 447 0, Viborg 687 0, Århus , Kalundborg 357 0, Esbjerg , Aalborg , Tønder 354 0, Vallensbæk 108 0, Odsherred 306 0, Holstebro 429 0, Helsingør 585 0, Svendborg 444 0, Langeland 123 0, Rødovre 285 0, Thisted 432 0, Vejle 816 0, Hjørring 627 0, Holbæk 528 0, Hvidovre 486 0, Fredensborg 300 0, Lolland Bornholm 321 0, Slagelse Herning Morsø Ballerup Frederiksberg Randers Lemvig Vesthimmerlands Ishøj Gladsaxe Struer 249 1, Norddjurs Odense , Vejen Høje-Taastrup 609 1, Vordingborg Albertslund 405 1, Fredericia Brøndby 492 1, København , Anm: Ærø, Fanø, Læsø og Samsø er udeladt af diskretionshensyn på grund af deres størrelse. Beregningerne af økonomisk fattige afviger på enkelte punkter fra Økonomi og indenrigsministeriet, hvilket blandt andet skyldes, at datagrundlaget ikke er helt ens. AE finder at der var økonomisk fattige i 2010, mens Økonomi og indenrigsministeriet finder personer. 7

Fordobling af børn, der har været fattige i mindst 5 år

Fordobling af børn, der har været fattige i mindst 5 år Fordobling af børn, der har været fattige i mindst 5 år I 2011 var der over 56.000 børn, som var étårs-fattige. Ser man på gruppen af børn, som har været fattige i mindst 5 år, så er denne gruppe mere

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

Folk i job flytter til storbyområderne

Folk i job flytter til storbyområderne Folk i job flytter til storbyområderne I perioden 009 til 011 er 36.000 personer flyttet fra en kommune til en anden i Danmark. Der er dog stor forskel på arbejdsmarkedstilknytningen blandt folk, som flytter

Læs mere

Ny stigning i den danske fattigdom

Ny stigning i den danske fattigdom Ny stigning i den danske Den nye danske sgrænse, som regeringens ekspertudvalg for har udarbejdet, viser klart, at antallet af økonomisk fattige er vokset betydeligt gennem de seneste 10 år. Antallet af

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud I gennemsnit er 9 ud af 10 børn i alderen 1-5 år indskrevet i enten dagpleje eller institution. Blandt de 1-2-årige er dækningsgraden på 84 procent, mens dækningsgraden for de

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Uddannelse i de sociale klasser i 2012

Uddannelse i de sociale klasser i 2012 Uddannelse i de sociale klasser i 2012 Denne analyse er den del af baggrundsanalyserne til bogen Klassekamp fra oven. I analysen undersøges uddannelsen for personerne i de fem sociale klasser. Der kigges

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Ulige levevilkår i de danske kommuner

Ulige levevilkår i de danske kommuner Ulige levevilkår i de danske kommuner Sammenvejer man en bred vifte af indikatorer for, hvor det er bedst at bo i Danmark, ligger Allerød kommune som den kommune, der samlet set er mest attraktiv at bo

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige?

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Efterløn Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Analysen viser, at det især er blandt ufaglærte og kvinder at en stor andel går på efterløn som 60 eller 61-årig. Derudover viser analysen, at der er

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Skæve uddannelseschancer polariserer Danmark. Fordeling & Levevilkår 2013

Skæve uddannelseschancer polariserer Danmark. Fordeling & Levevilkår 2013 Fordeling & Levevilkår 213 Skæve uddannelseschancer polariserer Danmark Fordeling & Levevilkår 213 Fordeling & Levevilkår 213 Udgivet af AE - Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1. sal 1651

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Direktører løber med lønposen

Direktører løber med lønposen Direktører løber med lønposen Løngabet mellem lønmodtagere og direktører er øget radikalt siden 2003. 3F ernes gennemsnitlige timeløn er steget med 0,5 pct. i perioden 2003 til 2012, hvorimod højtlønnede

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår

Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår Rundt omkring i de danske kommuner vokser børn op under ganske forskellige vilkår. Vi tegner i denne analyse et Danmarkskort over børnenes opvækstvilkår

Læs mere

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner.

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner. Nr. 4 / Februar 2012 Der er væsentlige forskelle på kommunernes rammebetingelser og befolkningssammensætning. Men ingen af disse faktorer kan forklare de store kommunale forskelle i antallet af førtidspensioner.

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Socioøkonomisk ulighed

Ulighedens Danmarkskort 2013 Socioøkonomisk ulighed Ulighedens Danmarkskort 2013 Socioøkonomisk ulighed Ulighed er mange ting, men ofte når emnet diskuteres er fokus på den socioøkonomiske ulighed. Mest grundlæggende er den økonomiske ulighed. Den måles

Læs mere

Fattigdom mærker børns fremtid

Fattigdom mærker børns fremtid Fattigdom mærker børns fremtid Fordeling & Levevilkår 214 Fattigdom mærker børns fremtid Fordeling & Levevilkår 214 Fordeling & Levevilkår 214 Udgivet af AE - Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

De store kommuner taber på jobcentrene

De store kommuner taber på jobcentrene - mela - 08.12.2008 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 De store kommuner taber på jobcentrene Allerede til sommer overtager kommunerne ansvaret for de statslige dele af jobcentrene.

Læs mere