bladet Efterisolering er en god begyndelse Lift- og maskinkontrol Det årlige sikkerhedstjek tema: energibesparelse på byggepladsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "bladet Efterisolering er en god begyndelse Lift- og maskinkontrol Det årlige sikkerhedstjek tema: energibesparelse på byggepladsen"

Transkript

1 Nr. 4 Oktober 2012 bladet Materielbranchens eget blad w w w.d r a.n u Efterisolering er en god begyndelse reportage fra SVERIGE: Kunden bestemmer tempoet i udviklingen Fokus : sikkerhed & kvalitet Lift- og maskinkontrol Det årlige sikkerhedstjek Godt miljø skal komme indefra nyt fra dra Velkommen til nye medlemmer læserundersøgelse Fortæl hvad du mener om DRA bladet Klik ind tema: Nr. 4 Oktober tema 3

2 DRAomslag_04_2012_20x28.indd 1 15/09/ bladet Nr. 4 Oktober 2012 bladet efterisolering er en god begyndelse reportage fra SVerIge: Kunden bestemmer tempoet i udviklingen godt miljø skal komme indefra Materielbranchens eget blad Fokus : sikkerhed & kvalitet lift- og maskinkontrol det årlige sikkerhedstjek nyt fra dra Velkommen til nye medlemmer Nr. 4 Oktober 2012 Et termografisk foto afslører kuldebroer. Dette nummer af DRA bladet omhandler bl.a. energioptimering af byggepladser. Læserundersøgelse om DRA bladet Scan koden og deltag - vind en præmie Se mere side 22 leder I denne udgave af DRA-bladet er temaet det energieffektive byggeri. Konjunkturerne går op og ned, men interessen for grønne og energibesparende teknologier er mest for opadgående. Det må byggebranchen og vi materieludlejere også forholde os til. Når vi taler om energiforbrug i byggeprocessen, har materieludlejerne en særlig rolle at spille, fordi vores maskiner, lifte og skure står mange byggepladser rundt om i landet og er en væsentlig del af energiforbruget. Det er vi meget bevidste om. Og vi gør en stor indsats for, at vores kunder altid har adgang til det nyeste materiel med de bedste og mest energieffektive teknologier og i godt vedligeholdt stand. Vores Liftkontrol- og Maskinkontrolordninger, som alle materielejere kan benytte sig af, er med til at sikre, at handling følger ord, og at materiellets kvalitet er i orden. Men man kunne skabe meget større resultater med ganske enkle tiltag. Hvorfor holder man eksempelvis stadig fast i, at bygherren betaler store dele af energiforbruget i et byggeri? Hvis omkostningen blev lagt hos dem, der forbruger energien dvs. byggevirksomhederne, der udfører arbejdet ville der med det samme komme et helt andet fokus r. Vi kender alle det åbenlyse svar: Prisen ville gå op. Men er det ikke en snæver og kortsigtet betragtning? Her fra skal lyde en opfordring til landets bygherrer om at tage udbudsmaterialet op til revision. Der kan og bør stilles krav til, hvordan de udførende virksomheder håndterer byggeprocessen, Formand Søren Rosenkrands Udgiver Redaktion Layout Annoncesalg tryk både hvad angår energiforbrug, men også den samlede miljøvirkning, arbejdsmiljø og sikkerhed. Hvis bygherrerne går foran og løfter barren, får vi forhåbentlig det ekstra skub, der skal til for at sætte fart udviklingen. Materielsektionen Nørre Voldgade 106 Postboks 2125, 1015 København K Robert Pajor (redaktør) telefon Asger Kjær Nielsen (journalist) Ida Trier Dahlkild telefon Media-People ApS Postboks 64, 2830 Virum Telefon , fax Annoncemateriale sendes til: One2One, Odense læserundersøgelse fortæl hvad du mener om dra bladet Klik ind tema: indhold TEMA: Energibesparelse Efterisolering er en god begyndelse Reportage fra Sverige: Kunden bestemmer udviklingen Energioptimering ses bundlinien Godt miljø begynder hos én selv Ordren kommer med orden Rundt om branchen Fokus : sikkerhed & kvalitet De Gule Vejledninger Arbejdsulykker Frivillige og stærke ordninger tema Nyt fra DRA Side 4 Side 6 Side 10 Side 12 Side 14 Side 16 Side 18 Side 20 Side 21 Side 22 DRA bladet udgives af Materielsektionen, foreningen for materieludlejere, og beskriver/behandler emner om maskiner og materiel, og henvender sig til beslutningstagere inden for bygge- & anlægsbranchen samt kommuner og industrien. DRA bladet har fokus bæredygtighed. Det være sig kvalitet, arbejdsmiljø og miljøforhold, men også nye metoder og løsninger ved anvendelse af mobile/ flytbare tekniske hjælpemidler i arbejdsprocessen. Redaktionen ønsker at kaste lys over en materieludlejningsbranche, som er i en rivende udvikling. Hvor det at leje bliver mere udbredt bekostning af at eje sit entreprenørmateriel. Gevinsten ved at leje materiellet for de udførende ligger i en lavere kapitalbinding og større fleksibilitet, herunder at kunne få adgang til det mest velegnede og moderne grej til den specifikke arbejdsopgave. Materieludlejerne kan tilbyde rådgivning og tekniske løsninger, som fremmer produktiviteten og gennem høje udlejningsgrader kan de tilbyde konkurrencedygtige priser. Og hvis materieludlejerne samtidig kan give garanti for, at materiellet er driftsikkert og arbejdsmiljømæssigt og miljømæssigt forsvarligt, er det en win-win-situation for udførende og udlejer. Det er DRA bladets formål at fremme denne bæredygtige udvikling. 4 Nr. 4 Oktober Nr. 4 Oktober

3 Efterisolering af skurbyer kan i praksis reducere energiforbruget med op til 45 procent. Efterisolering er en god begyndelse Det stigende krav til energioptimering er nået ud byggepladserne. Dem, der skal betale for energien, leder efter muligheder for besparelser. Isolering, energivinduer, led-belysning, natsænkning, nærværssensorer, dørpumper og varmepumper. Mulighederne for at energioptimere byggepladserne både findes og kendes. Og den, der skal betale for energien, bør være overordentlig interesseret i at energioptimere, for der er rigtig mange penge at spare, hvis man udnytter mulighederne. Efterisolering af skurbyer, der i praksis reducerer energiforbruget med op til 45 procent, er blevet en nemt tilgængelig løsning. Blandt andet via det forholdsvis nye firma EnergiCab, som gennem de seneste år i samar- bejde med Rockwool har udviklet en patenteret isoleringsteknik til efterisolering af skurbyer. Hvem skal nu betale? Traditionelt bærer bygherren alle omkostninger til elforbrug. Det har den uheldige virkning, at dem, der forbruger energien, entreprenøren og underleverandørerne, ikke er specielt motiverede til at spare den energi, de forbruger. Derfor er en af de vigtigste anbefalinger i elsparefondens analyse, at det giver god motivation til at holde forbruget nede under byggeriet hvis den, der forbruger energien, også betaler for den. Elforbruget svarer ofte til tre til fire års driftsforbrug i bygningen, skriver Go Energi i et notat Og det kræver ikke nødvendigvis udskiftning af alle de ca skure, der er i Danmark. Investeringer i energioptimerende foranstaltninger tjener sig hurtigt hjem ifølge beregninger og foreløbige erfaringer. Udviklingsprojekt Direktør og indehaver af KeyCab, Lars Lindblad, fik i kraft af sit samarbejde med Københavns Erhvervs Akademi kontakt til Morten Isbrand. På det tidspunkt arbejdede Morten Isbrand med et projekt omkring energioptimering af skurbyer. Det er egentlig ikke nyt for mig at energioptimere midlertidige kontorer, institutioner og boliger. Det har vi jo gjort i ca. 15 år med pavilloner, siger Lars Lindblad. Det nye og udfordringen for ham og Morten Isbrand er at energioptimere de omkring skure, der allerede eksisterer, så de lever op til Go Energis anbefalinger fra 2009 om en reduktion af energiforbruget pr. skurvogn pr. år til kwh. Go Energi anbefaler, at reduktionen opnås ved 150 mm mineraluld i ydervægge og 200 mm i tag og gulv. Men det kræver total ombygning af eksisterende skure. Derfor stifter Morten Isbrand og Lars Lindblad i begyndelsen af 2012 virksomheden EnergiCab, der i samarbejde med Rockwool har udviklet en patenteret løsning til efterisolering af skurbyer, der kan reducere energiforbruget med helt op til en tredjedel den enkelte skurby. Fra yder- til indervæg Efterisolering med EnergiCabs isoleringsløsning går i sin enkelthed ud, at man gør kolde ydervægge til isolerede indervægge. Vi har udviklet nogle isoleringselementer, som passer ind i hulrummene mellem skurvognene i skurbyen. På den måde gør vi de kolde ydervægge, gulve og tage til isolerede flader med et væsentligt reduceret varmetab. En løsning, der sikrer stillestående luft imellem skurene, men dog stadig ventilerede rum, så træet kan ånde, siger Lars Lindblad. Sammen med Morten Isbrand og Rockwool har han lavet tekniske beregninger af n ved denne form for efterisolering (se tabel 1). Med en standardskurvogn, der er sat til et energiforbrug kwh pr. skur pr. år, kan man komme helt ned et forbrug kwh pr. skur pr. år ved at efterisolere en skurby med 10 skure, der står i en opsætning to etager med fem i hver etage. Set i forhold til Arbejdstilsynets bekendtgørelse fra 1992 er det en reduktion af energiforbruget næsten 45 procent. Mere at hente Lars Lindblad understreger, at efterisolering blot er én af flere måder at energioptimere sin skurby. Efterisolering er en nem og god løsning, og vi er glade for, at så mange udlejere har taget løsningen til sig, selvom nogle bruger den mere end andre. Men det er vigtigt, at vi kommer i dialog med bygherren så tidligt som muligt, så vi kan rådgive om energioptimering deres kommende byggeplads, siger han. Han ser EnergiCabs efterisolering som et supplement til de mange andre løsninger til energioptimering, der findes. Beregninger af energiforbrug i skurvogne Beregninger er foretaget af EnergiCab med beregningsprogrammet Rockwool Energy Design. Isolering mm mineraluld tema Energiforbrug kwh pr. skurvogn pr. år Arbejdstilsynets bekendtgørelse fra 1992, krav om mindst: Ydervægge Tag og gulve 100 Standardskurvogn: Ydervægge Tag og gulve 145 Elsparefondens anbefalinger fra 2009: Ydervægge Tag og gulve 200 Standardskurvogn og efterisolering efter EnergiCabs anbefalinger: Ydervægge Tag og gulve Nr. 4 Oktober Nr. 4 Oktober

4 Svensk producent: Kunden tema bestemmer udviklingen I stedet for at de enkelte medarbejdere skal hen lageret efter flere delkomponenter, er der en, der hele tiden sørger for at fylde arbejdsstationerne op, siger vicedirektør hos Flexator, Lars Rydström Hos Flexator er man gearet til at levere energioptimerede løsninger til moduler og pavilloner. Men det er efterspørgslen, der styrer udviklingen. Tommy Nordlander er medarbejderrepræsentant i bestyrelsen for Nordic Modular Group, der er Flexators moderselskab. Lerumsskuret er Flexators standardmodul, som er forberedt til en energioptimering, der efter egne beregninger betyder et årligt energiforbrug ca kwh, eller 22 procent, under et svensk standardmodul, der har et forbrug kwh pr. år. Lerumsskuret lever altså op til Elsparefondens krav fra 2009 om et forbrug maksimalt kwh pr. år. Det stopper dog ikke her. Det svenske firma Flexator, der udvikler, producerer og sælger moduler og pavilloner, har benyttet en meget stille periode fra 2009 til 2011 til at videreudvikle Lerumsskuret og kan yderligere energioptimere det, så det i alt reducerer energiforbruget med op til 42 procent. Men det er efterspørgslen, der bestemmer hvad der skal bygges i de m 2 store produktionshaller i Gråbo uden for Göteborg i Sverige. Kører samlebånd Selv om det er nogle forholdsvis stille dage hos Flexator, da DRA bladet besøger den svenske virksomheds afdeling i Gråbo, står der alligevel ansatte i små grupper langs med noget, der mest af alt minder om kæmpe samlebånd. Den opvarmede produktionshal er inddelt i flere produktionsspor, hvor der i U-form bliver samlet bunde, vægge og tag til enten moduler eller pavilloner. Medarbejderne står ved hver deres arbejdsstationer langs produktionssporet og er specialiserede i de forskellige processer. En materialebus kører rundt og sørger for, at arbejdsstationerne ikke løber tør for delkomponenter. I stedet for at de enkelte medarbejdere skal hen lageret efter flere delkomponenter, er der en, der hele tiden sørger for at fylde arbejdsstationerne op, siger vicedirektør hos Flexator, Lars Rydström, mens vi følger et par medarbejdere, der isolerer bunden af et nyt modul. Overalt er der ryddeligt, og det hele er sat i system. Frit fald Før 2009 var det ikke unormalt, at der blev produceret omkring enheder om året i Gråbo. Halvdelen var moduler, og den anden halvdel var pavilloner. Således var der omkring 130 ansatte i begyndelsen af 2009, men bare seks måneder senere var der kun otte medarbejdere tilbage. Det stod nærmeste helt stille i Men i dag er vi omkring 60 ansatte, og lige for tiden producerer vi i gennemsnit 14 enheder om ugen, eller hvad der svarer til ca. 300 et år. Det er primært vores P6 mandskabsmodul, men også en del pavillonenheder til institutioner, siger Lars Rydström. Tabel 1. Tiltag, der ifølge Flexator giver en betydelig Beregningerne er lavet i StruSoft VIP+ Tiltag Besparelse kwh Besparelse % pr. år, ca. pr. år, ca. Vindue Vindue med lav U-værdi så man mindsker varmetabet, og samtidig vælger et glas med solfilter, så man mindsker solindstrålingen, der opvarmer skuret om sommeren. FTX Varmegenvindingsanlæg der udnytter varmen bedre og giver et bedre indeklima. Nærværcensor Ved at bruge pir censorer til lyset og natsænkning og timere varmen, kan man spare meget energien. Isolering At forbedre isoleringen i taget er ifølge Flaexator den bedste energiforbedrende foranstaltning. De lægger en isolerende plade 30 mm indvendigt, så kuldebroer fjernes. Vandsparer Ved at bruge vandsparende mundstykker og energieffektive blandingsbatterier, spares også det varme vand. Mulig samlet besparelse pr. skur ved samtlige tiltag Idébank Den meget stille periode under finanskrisen brugte Flexator til at nytænke. Vi samlede et tværfagligt hold med blandt andet entreprenører og lavede en idébank, der består af en bruttoliste over mulige tiltag, som vi kan lave for at udvide forretningen. Blandt andet med energioptimering, siger Lars Rydström. Og det viser sig faktisk, at der med ganske enkle midler kan laves nogle ret så betydende tiltag. Vi har listet fem punkter, hvormed vi kan spare 35 procent af energiforbruget i et standardmodul. Hertil kommer yderligere besparelse i forbindelse med efterisolering af opsætningen, siger regionschef Stefan Johansson fra Flexator. Han lægger et stykke papir bordet, der viser de fem tiltag med angivelse af mulig besparelse i kwh og procent, se tabel 1. 8 Nr. 4 Oktober Nr. 4 Oktober

5 tema Intern konkurrence Flexator, der både er ISO og certi Fokus gavlene Som for andre udviklere af moduler er det en stor udfordring for Flexator at energioptimere sine moduler og samtidig bevare de standardmål, som moduler har. Vi har 95 mm mineraluld i væggene, 120 i taget og 145 i bunden. Modulerne er 8,4 x 2,9 meter som standard, og der skal være en vis højde til loftet. Så det er en udfordring at energioptimere, uden at det går ud over standardmålene, så nye moduler ikke passer sammen med eksisterende moduler, siger Lars Rydström. Ifølge ham er den bedste løsning at isolere ekstra i gavlene, da modulerne alligevel ofte står tæt og oven hinanden. Og med en eventuel efterisolering mellem modulerne, bliver siderne jo alligevel til indervægge, hvorfor gavlene er de eneste ydervægge. Efterspørgslen styrer Flexator har nogle meget store kunder i sit kunderegister. Blandt andet Skanska og Cramo. De fleste af de moduler, de efterspørger, er standardmoduler. Men ind imellem kommer der ordre Flexators energimodul. Vi sælger til udlejere, der lejer ud til kunder, der ikke selv betaler for energiforbruget i skurene. Den model bliver nødt til at ændre sig, før der for alvor kommer efterspørgsler energioptimerede skure, siger Lars Rydström, og Stefan Johansson supplerer: Nogle kunder vil faktisk gerne have et energimodul, men ved ikke rigtigt, hvad det indebærer, og her er vi selvfølgelig parate til at vejlede dem i, hvilke tiltag der har en god payoff-tid, og hvad man i det hele taget får for pengene. Samlet set tror jeg, at merindtægterne ved udlejningen sigt overstiger merudgiften ved indkøb af energioptimerede moduler, siger han. ficeret, har selv megen fokus energi og miljø. Der er faktisk gået sport i at tænke energi- og miljørigtigt, griner Lars Rydström, mens vi er rundvisning i produktionshallerne. Med det mener han, at de tre produktionsafdelinger i Sverige indbyrdes konkurrerer om, hvem der kan spare mest energien, have mindst affald og så videre. Vi har nogle meget gode og engagerede medarbejdere, der eksempelvis går meget op i minimering af spild, affaldssortering og energiforbruget generelt, siger han. Ud over tre produktions- og salgssteder i henholdsvis Gråbo, Anneberg og Eslön har Flexator rene salgsafdelinger i Upplands Väsby og Norrköping. Flexator AB er en del af Nordic Modular Group AB, hvori også Temporent AB og Nordic Modular Leasing AB indgår. Tilsammen er koncernen en af Nordens førende aktører inden for modulbranchen. Med et enkelt tryk forlænges perioden med varme i modulet med to timer. Regionschef Stefan Johansson (tv.) og vicedirektør Lars Rydström har helt styr energioptimering af mandskabsmoduler. Hvis kunden vil have et, så har de et. Al tilkobling foregår i gavlene. Det giver fleksibilitet i forhold til udformning af langsiderne. 10 Nr. 4 Oktober Nr. 4 Oktober

6 tema Projektchef Signe Fogtmann Sønderskov efterlyser incitamentsbaserede løsninger, der får udviklingen med energioptimering af byggepladser til at gå stærkere. Energioptimering ses bundlinjen Kuben Management ønsker mere viden og samarbejde tværs. Bruges eksisterende viden, kan det ses direkte bundlinjen. eknisk, økonomisk og administrativ Tbygherrerådgivning inden for nybyggeri og renoveringsprojekter samt udvikling og energieffektivisering af boligområder, erhvervsejendomme og produktion. Sådan beskriver Kuben Management selv den service, de tilbyder i deres rådgivningsarbejde. Kuben Management er blandt andet at betragte som ekspert i arbejdet med, hvordan bygherre kan opnå r i forbindelse med byggeri. Men eksperten savner endnu mere viden om, hvordan man kan energioptimere, og de savner initiativer til at få det ud i livet. Guleroden er der Den viden, der allerede findes om energioptimering i byggefasen, bør ifølge projektchef Signe Fogtmann Sønderskov fra Kuben Management allerede være et godt incitament til, at der stilles krav om energioptimering i udbudsmaterialet. Når der udbydes en opgave i konkurrence, er det da en rigtig god idé, at der helt fra start tænkes i energibesparende løsninger i byggefasen. Det er med til at gøre det samlede projekt billigere, så chancen for at vinde prisen er større, siger hun. Derfor undrer det også Signe, at der ikke ses den effekt, man kunne ønske sig, når der nu er en økonomisk gulerod for at energioptimere i byggefasen. Udlejerne banen For at kunne udnytte de energioptimerede løsninger endnu mere ønsker Signe Fogtmann Sønderskov, at den viden, som findes området, kommer ud at arbejde, og at endnu mere viden skal fremskaffes. Ved at fokusere mere energiforbruget under byggefasen vil man også kunne se, om der måske var nogle incitamentsbaserede løsninger, der kunne få tingene til at gå i den rigtige retning, for eksempel en mærkningsordning af skurene og særligt energiforbrugende materiel, siger Signe. Hun ønsker nemlig også, at udlejerne kommer mere banen med den viden og de erfaringer. de har. Hun er ganske udmærket klar over, at ændringerne ikke kan ske fra dag til dag, men der ligger ifølge Signe et stort potentiale, der bør undersøges nærmere. Adfærdsregulering Hvis bygherrerne begyndte at stille større krav om energioptimering af, så vil det ifølge Signe medføre øget kreativitet i udlejningsbranchen. Men det står ikke alene. Branchen skal understøttes med beslutningsværktøjer, der kan være med til at ændre adfærden. Ændret adfærd er direkte ind bundlinjen og er nærmest gratis, siger hun. Som et af flere eksempler nævner hun planlægning af byggeriet. For eksempel at byggeriet lukkes før vinteren, og at der i tidplanen er lagt tilstrækkelig med tid ind til tørring af byggeriet, så en energikrævende forceret tørring undgås. Certificeringsværktøjer er ifølge Signe også en metode, der kan anvendes til at styre udviklingen i den rigtige retning og et godt arbejdsredskab for den enkelte virksomhed. Mere dokumentation I forhold til energioptimering er fokus ifølge Signe stadigvæk primært rettet mod det færdige byggeri og driften. Som bygherrerådgivere oplever vi i enkelte tilfælde, at der stilles krav om energioptimering i byggefasen. Men det er ellers mest mod det færdige byggeri, man fokuserer, siger Signe. Hun er overbevist om, at hvis man kunne fremlægge flere regnestykker, der viser, hvad man sparer sigt, vil det være nemmere at overbevise bygherrerne om vigtigheden af at energioptimere i byggefasen. I en rapport fra Elsparefonden fra 2009 er det eksempelvis beskrevet, at den energi, der bruges i byggefasen, ofte svarer til ca. en til to procent af entreprisesummen for alminde ligt byggeri, når hverken byggeriet eller er indrettet energihensigtsmæssigt. Dette svarer typisk til tre til fire års forbrug af varme i det færdige byggeri, siger Signe. Endnu et incitament, der burde få bygherrerne til at stille flere krav. Fælles indsats Som rådgiver kan Signe Fogtmann Sønderskov og hendes kollegaer være med til at virke adfærden, blandt andet ved at opfordre bygherrer til at lade energiforbruget være et af konkurrenceelementerne i udbudsmaterialet. Jeg mener allerede, incitamentet er til stede, men det kræver en fælles indsats, før det for alvor flytter noget. Bygherrer, rådgivere, entreprenører og udlejere, alle kan gøre noget. Men det må ikke ødelægge branchen, tværtimod, siger hun. Der er da også allerede etableret et samarbejde tværs mellem rådgivere, entreprenører og Dansk Byggeri i erkendelse af, at der skal ske noget området. Det er ikke nok, at kun én part arbejder sagen. Alle skal med, så det sigt bliver lige så naturligt at tænke energioptimering, som det er blevet det i forbindelse med det færdige byggeri. Fakta Kuben Management A/S En landsdækkende rådgivningsvirksomhed med 125 medarbejdere, der har fokus by, bolig, energi og bæredygtighed. Kuben Management A/S ønsker: Mere viden om energioptimering af byggepladser At den viden, der findes, tænkes ind fra begyndelsen Fælles indsats for ændret adfærd, der nedsætter energiforbruget 12 Nr. 4 Oktober Nr. 4 Oktober

7 Teknisk chef Frank Larsen har i flere år arbejdet med at få styr det interne energiforbrug og miljøforbedringer. Godt miljø begynder hos én selv For at kunne håndtere miljø- og energirigtige løsninger, skal man have orden i tingene internt. LOXAM tjener penge og vinder pris den holdning. På LOXAMs hovedkontor i Karlslunde har man lavet en mindre forretning ud af at sortere affald. Der er faktisk penge i skidtet, siger teknisk chef Frank Larsen til DRA bladet. Men det er slet ikke pengene, Frank Larsen i det her tilfælde går efter. Det er orden i miljøsagerne, så certificeringer, eget energiforbrug, arbejdsmiljø og muligheden for energirigtige løsninger til kunderne er til stede. Og der er orden i sagerne. Så meget, at virksomheden allerede i 2006 fik Greve Kommunes Miljøpris for sin indsats. Ifølge Frank Larsen kan man nemlig kun have styr miljøet udadtil, hvis man har styr det internt i organisationen. Intern indsats Siden 1997 har LOXAM Group været ISO-certificeret, og afdelingerne i Danmark er nu også både kvalitets- og miljøcertificerede med henholdsvis ISO og ISO standarderne. Vi har været igennem en lang proces, som betyder, at vi nu har lettere tilgang til udbudsrunder, hvor bygherren stiller høje krav til energiforbruget under byggefasen. Vi vil gerne betegnes som en grøn virksomhed, siger Frank Larsen. Processen har blandt andet indeholdt gennemførelsen af en handlingsplan om at nedbringe LOXAMs energiforbrug med 40 procent. Som led i miljøforbedrende foranstaltninger er LOXAM blandt andet blevet klimapartner hos DONG Energy og har i den forbindelse fået anpart i en vindmølle. Man har lavet et anlæg til opsamling af regnvand, der genbruges til vask af returmateriel. Inden udgangen af 2013 er alle underjordiske tanke gravet op, så man har styr indholdet og lavet et omfattende affaldssorteringssystem, der betyder, at virksomheden i dag får penge for en del af sit affald. Miljørigtigt materiel Frank Larsen sværger ikke til én bestemt leverandør eller ét bestemt mærke. Han shopper rundt blandt det materiel, der er behov for, og som samtidig har de største miljømæssige fordele. Vi forsøger hele tiden at følge med udviklingen og deltager i forskellige seminarer og kurser for at se, hvad der sker området. Når man selv giver udtryk for interesse for miljø- og energivenlige løsninger, så bliver man også inviteret med ved bordet rundtomkring, siger han. Senest har LOXAM lige købt 10 stk. Yanmar otte ton gravemaskiner, der forurener mindre og bruger mindre brændstof grund af en ny motortype og motorstyring, der uproblematisk sætter motoren i tomgang, når hydraulikken ikke bliver brugt. Vi vælger også at bruge en lidt dyrere motorolie, men den forlænger tiden mellem olieskift og motorens levetid. Så det er der faktisk god økonomi i, siger Frank Larsen. Han kan også tilbyde kunderne hydraulik med bioolie, men det er ikke standard. El-løsning LOXAM opkøbte i 2007 JJ Maskinudlejning A/S, der var blandt de første i Danmark, der indførte el/hybrid-maskiner. I dag kan vi stadig tilbyde el- og hybrid-maskiner. Blandt andet har vi 2 ton hybrid-gravemaskiner og rene el motorbører, siger Frank Larsen. Han har lige været hovedkontoret i Paris, hvor LOXAMs ledelse har besluttet at udleje el-varebiler til erhvervskunder i Paris og dermed udnytte det forhold, at der står ladestationer rundt omkring i byen til el-biler. En løsning, der måske kan hjælpe de tekniske udfordringer, man ifølge Frank Larsen vil få, hvis man skal til at sætte partikelfiltre enheder med en motorstørrelse under 75 kw. Tænker langsigtet Som teknisk chef følger Frank Larsen nøje med i, hvad der sker lovgivningssiden, og tilpasser herefter virksomheden til det. Med hensyn til udlejningsmoduler var vi blandt de første med en energibesparende enhed Energi +, der som standard har natsænkning, dørpumpe og pir-sensorer. Så vi er hele tiden klar til at blive udfordret miljødelen, siger han. Han er også med i LOXAMs overordnede tekniske udvalg og følger med i de forskellige landes krav og standarder. Den afdeling i et land, der har de højeste standarder, sætter dagsordenen for de andre lande, siger han og nævner partikelfiltre som et eksempel, hvor der længe har været krav i de store europæiske hovedstæder. Målet er, at LOXAM også vil være her om 20 år. Derfor ser Frank Larsen det som en helt naturlig investering i fremtiden at interessere sig for miljø- og energioptimering inden for materielbranchen. Entreprenører og bygherrer bør dog også i den forbindelse se, hvem det er de handler med. Indkøb af nye gravemaskiner, der forurener mindre og bruger mindre brændstof er en del af miljøindsatsen hos LOXAM. tema 14 Nr. 4 Oktober Nr. 4 Oktober

8 Ordren kommer med orden De fleste virksomheder vil gerne være mere grønne. Systematisering af arbejdsgange og dokumentation kan være vejen til flere ordrer tema Afdelingschef Søren Gothil Hansen fra FORCE Technology mener, at DRAcertificeringen kan løfte niveauet miljøsiden. Hvad belaster miljøet, og hvor kan vi gøre en indsats? Den slags spørgsmål kan besvares gennem eksempelvis DRA-certificeringen, af materieludlejningsvirksomheder. DRA-certificeringen giver blandt meget andet mulighed for at se og systematisere, hvad der kommer ind og ud af virksomheden. Fordelen ved DRA-certificeringen er helt klart, at der er mulighed for i fællesskab at løfte overliggeren flere områder, heriblandt energi- og miljøsiden. Der ligger derfor store muligheder for branchen, når ordningen for alvor slår igennem, siger Søren Gothil Hansen, der er afdelingschef for Inspektion hos FORCE Technology. Han er ansvarlig for at udstede certificeringer og auditere virksomheder det gælder også virksomheder under DRA-ordningen. Sikkerhed for kunden Materielsektionens DRA-certificering sikrer, at de certificerede virksomheder overholder strenge krav for både kvalitet, miljø og arbejdsmiljø. DRA-certificerede virksomheder bliver løbende kontrolleret af FORCE Technology, som er et uafhængigt kontrolorgan. Det giver kunder og samarbejdspartnere sikkerhed I S H DA N C E R T for, at alle DRA-certificerede virksomheder lever op til kravene. Hvis bygherren har fokus r og driftssikkerhed, er det således en fordel at bruge entreprenørmaskiner, lifte og skurvogne fra DRA-certificerede virksomheder, siger talsmand for Materielsektionen Jens Hansen. Han bakkes op af Søren Gothil Hansen. Virksomheden skal jo kunne dokumentere, at de efterlever den indkøbspolitik, man har valgt at føre, og det kunne jo eksempelvis være, at man primært køber svanemærkede produkter, siger han og peger, at DRA-ordningen er et enormt stærkt styringsværktøj for branchen. I S H DA N R E N TA L I F C E R T A S S O C I C E R R E N TA L I F I AT I O N I N G A S S O C I C E R I AT I O N I N G Sund fornuft DRA-certificerede virksomheder kortlægger deres ressourceforbrug og arbejder systematisk med prioriteringer og løbende forbedringer af det samlede ressourceforbrug. Det er ret enkle metoder, der skal til, og meget af det er sund fornuft. Tag for eksempel tiltag som affaldssortering, opsamling af regnvand og forskellige energioptimeringer. Det er enkle og fornuftige tiltag i enhver virksomhed, siger Søren Gothil Hansen. Han forventer, at fem til seks materieludlejningsvirksomheder inden udgangen af 2012 får udstedt et DRA-certifikat. DA N I S H C E R T R E N TA L I F A S S O C I C E R I AT I O N I N G 16 Nr. 4 Oktober Nr. 4 Oktober

9 Brolægger-printer Denne hollandsk udviklede brolæggermaskine bruger tyngdekraften og en elektrisk motor til at printe fliser og sten vejen. To mand står maskinen og lægger fliserne slisken. Når maskinen langsomt kører frem, glider stenene sikkert ned belægningen bag maskinen. Kapaciteten er op til 300 m 2 vej pr. dag. Scan QR-koden med din smart-phone og se, hvordan Tiger Stone virker. 544 ton i 200 meter Om kraner 544 ton i 200 meters højde Denne mega-kran er sidst set en byggeplads i Georgia, USA. Ifølge lidelige kilder skal den løfte en ny atomreaktor plads. Den 212 meter høje kran kan løfte 544 ton På et satellitfoto er den samme kran spottet, mens den endnu ikke er samlet. Flere kraner står klar til at samle mega-kranen, der ligger spredt et areal størrelse med to fodboldbaner. eller gå ind dette link: Byggesikkerhed.dk Send....dine sjove billeder eller en god historie fra arbejdspladsen til os: Udvalgte historier vil blive bragt her i sektionen. Skriv i mailen, hvem der har taget billedet, hvad der sker, og i hvilken anledning. Husk kontaktoplysninger! Film, fakta og opgaver om sikkerhed. Det er, hvad man finder byggesikkerhed.dk. Det hele både dansk, engelsk, tysk og polsk. Det er BAR Bygge & Anlæg, der står bag byggesikkerhed.dk, hvor den gennemgående figur i de humoristiske film er Bent E, spillet af skuespiller Andreas Bo Pedersen. Se mere Made in China For flere år siden, var Made in China lig med dårlig kvalitet. Det må vi ikke håbe gælder for denne kinesiske gantry-kran, der kan løfte ton. Hjælp til selvhjælp Hos Liebherr hjælper man hinanden... rundt om branchen 18 Nr. 4 Oktober

10 fokus sikkerhed & kvalitet Det er gult det er sikkert! Totaloversigt over, hvilke vejledninger der findes inden for de forskellige kategorier kopiér og hæng op Sikkert og effektivt med De Gule De Gule Vejledninger fra Materielsektionen er et godt værktøj til sikkert arbejde. Med sikkert arbejde følger effektivitet og kvalitet. e Gule Vejledninger bliver udarbejdet af DMaterielsektionen i samarbejde med materielproducenterne. Det er kortfattede brugervejledninger for anvendelsen af det gældende materiel. Og De Gule som de hedder i daglig tale har den store fordel, at de er udformet som vejrbestandige klistermærker i en meget synlig gul bundfarve med sort tekst, som man kan sætte direkte materiellet. Det gør det alt andet lige mere sandsynligt, at brugerne rent faktisk ser vejledningen, og dermed øges sikkerheden. Et af Materielsektionens vigtigste formål er at højne sikkerheden og arbejdsmiljøet hos medlemsvirksomhederne samt de danske byggepladser. Vejledningerne, der stilles til rådighed for alle, kan bestilles : gule+vejledninger. Eller via ovenstående QR-kode. Bearbejdningsmaskiner , Trykluftboremaskiner , El-skruemaskiner , Skudpistoler , Sømpistoler , Tryklufthamre , Benzinhamre , Stiksave Bajonetsave , Håndrundsave , Benzindrevne kædesave , Eldrevet kædesav , Flishuggere , El-/benzindrevne brændekløvere , El-/benzindrevne hækklippere , Buskryddere , Stødfræsere , Byggesave , Skæreborde , Kapsave , Skæremaskiner , Vinkelslibere , Bånd- og rundelsslibere til trægulve , Gulvslibere , håndholdte betonslibemaskiner , HTC gulvslibemaskiner , El-/benzindrevne gulvfræsere , Asfaltfræsere , El-hamre/boremaskiner , El-boremaskiner , Akku skrue-/boremaskiner , Kerneboremaskiner El-høvle Gulvstrippere , Håndbetjente jernklippemaskiner , Bukke-/klippemaskiner , Sandblæsere El-slagnøgler Belægnings- og komprimeringsmaskiner , En- og to- valsede vibratorstangtromler , Råjordskompaktorer , Tandem-vibrationstromler , Valsetog , Benzin-/dieseldrevne vibrationsstampere , Delmag Stamper H2S , En-vejs pladevibratorer , To-vejs pladevibratorer , Stavvibratorer , Omformere , Luftbjælker , Vibrationsbjælker , El-/benzinglittere , Vakuumanlæg Elvarme og ventilation , El-generatorer , El-drevne kompressorer , Mobile kompressorer , Benzindrevne hydraulikaggregater m/hammer , Varmekanoner , Gaskanoner , Kondensaffugtere , Sorptionsaffugtere , El-varmeblæsere Grave- og læssemaskiner , Gravemaskiner , Rendegravere , Minilæssere Løfteanordninger , Traktorkran , Materiale- og stilladstaljer , Stiger , Arbejdsplatforme Pæle- og spunsmateriel/ pumper , Gravkasser , Benzindrevne jordbor , Motorpumpe , Dykket el-pumper Sikkerheds- og instruktionsskilte , Vibrations- og støjskema u, Vibrations- og støjskema , Diesel , Benzin , Blandet benzin 2,5% , Kun hydraulikolie , Check olie og vand , Sikkerhedsoplysninger for vandvarmere , Advarsel: Ophold inden for maskinens arb , Advarsel: Maskinen må ikke køre frem/bak , Advarsel: Brug ikke håndbremsen , Advarsel: Aftip ikke sideværts/ kør kun med løst , Retninger (op-ned-højre-venstre) , Advarsel: Maskinen skal bakkes op ved læsning , Skal benyttes og transporteres stående , Advarsel: Knækstyring skal låses ved løft , Advarsel: Arbejd ikke under lad , Advarsel: Fareområde , Påfyldes bioolie , Påfyldes motorolie , Påfyldes dieselolie , Påfyldes hydraulikolie , Påfyldes 2-takts benzin , Påfyldes blyfri 95 benzin , Krog , Check olie og vand før start , Næste eftersyn , Hjelm budt , Med dozerblad bagud virker frem/ bak omvendt Tilvirknings- og sorteringsmaskiner , Tvangsblandere , Transportbånd Transportmaskiner , Dumpere op til 10 tons , Motorbører , Græsklippere , Små fejekoste og fræsere , Fortovstraktorer , Traktorer , Traktorfejemaskiner , Redskabsbærer , Mandskabskurve , Teleskoplæssere Øvrige maskiner , Feje-/gulvvaskemaskiner , El-/benzindrevne højtryksrensere , Luftrensere , Støvsugere , 380 V støvsugere , Storsug 20 Nr. 4 Oktober Nr. 4 Oktober

11 Straksbud efter dødsulykke i Kilde: Arbejdsulykker fokus sikkerhed & kvalitet Frivillige og stærke ordninger Dødsulykker igen i 2012 vidner om fortsat behov for tilsyn og regulering af sikkerheden arbejdspladserne. Det gælder alles sikkerhed. Tilsynschef Jens Klug Albertsen fra Arbejdstilsynet sikrer, at indretningen og konstruktionen af maskinerne lever op til kravene. Hedehusene den 14. oktober En 54-årig arbejdsmand er ved at få fyldt grus i den motorbør, han betjener. Da den er fyldt, bakker han. Men bag ham er en mur, og manden bliver klemt mellem håndtaget motorbøren og muren. Arbejdsmanden kommer selv fri, men efter ca. et kvarter bliver han dårlig og sætter sig. Kollegaerne tilkalder straks en ambulance. Mens de venter ambulancen, mister han bevidstheden, og efterfølgende dør han. Et eksempel fra virkeligheden, hvor en ganske almindelig arbejdsdag, hvor der arbejdes med ganske almindeligt entreprenørmateriel, forandres til et ubærligt tab af menneskeliv. fokus sikkerhed & kvalitet Målrettet indsats Arbejdstilsynet medvirker hver dag til et mere sikkert, sundt og udviklende arbejdsmiljø gennem sin markedsovervågning, tilsyn og regulering. De tilsynsførende, der kommer rundt virksomhederne, tilser, at tingene bliver brugt rigtigt, mens de i afdelingen for markedsovervågning sikrer, at indretningen og konstruktionen af maskinerne lever op til gældende EU-krav. I et hvert EU-land er der overvågning af markederne. For eksempel kontrollerer man, at maskinfabrikanterne producerer entreprenørmaskiner efter gældende krav. Og siden 1995 har der været krav om CE-mærkning af alle maskiner, siger tilsynschef Jens Klug Albertsen, fra Markedsovervågning under Arbejdstilsynet. I hans afdeling har de tilsynsførende stor ekspertise i og erfaring med de typer maskiner, de tilser. Det betyder, at de ved, hvad de taler om. Faglig dialog Dødsulykken i Hedehusene i 2009 resulterede i, at Arbejdstilsynet i dag anbefaler, at der skal være beskyttelsesanordninger, der sikrer standsning af motorbøren, såfremt operatøren ved baglæns kørsel er ved at blive klemt mellem en fast bygningsdel/konstruktion og motorbørens fastmonterede styrebøjle. Derudover skal der være en friløbsventil, der sikrer, at operatøren kan frigøres, hvis motorbøren er standset og operatøren samtidigt er fastklemt. I det konkrete eksempel med motorbøren har vi efterfølgende haft en fin faglig dialog med de forskellige producenter, og i næsten alle tilfælde har de gjort noget ad frivillighedens vej, siger Jens Klug Albertsen. Generelt synes han, at der er stor imødekommenhed fra producenternes side. De kan ofte godt selv se, at tingene ikke er helt i orden, hvorfor de selv udvikler eksempelvis sikkerhedskit til eftermontering maskinerne, siger han. Materielsektionen bakker op om, at der skal være fokus sikkerheden. Det er et område, vi har meget stort fokus, og vi vil også meget gerne indgå i dialog med Arbejdstilsynet omkring de bedste tekniske løsninger, når sikkerheden skal forbedres, siger Jens Hansen, Materielsektionens talsmand. Der er i sagens natur en meget stor erfaringsbase og dyb indsigt i de forskellige materieltyper hos vores medlemmer, og den erfaring skal udnyttes de steder, hvor det giver mening, for eksempel når det er materiellet og ikke menneskelige fejl, der har forårsaget en ulykke, slutter Jens Hansen. Både Lift- og Maskinkontrolordningen er frivillige ordninger, der sikrer brugere en øget sikkerhed og mere effektiv arbejdsgang. Sikkerhed og effektivitet. Det er to nøgleord, der klinger godt i enhver entreprenørs øre. De to frivillige ordninger under Dansk Byggeri, Lift- og Maskinkontrolordningen, er netop en garanti for, at sikkerheden ved lifte og materiel fra de virksomheder, der er tilmeldt ordningen, er i top. Samtidig giver det brugerne en garanti for, at udstyret er funktionsdygtigt, så dyr nedetid undgås, og man opnår en effektiv arbejdsproces. Lærer af værkstederne Liftkontrolordningen er en ordning, der godkender værksteder og foretager stikprøvekontrol af det lovpligtige årseftersyn. Med Maskinkontrolordningen sikrer Maskingruppen under Dansk Byggeri, at der føres løbende kontrol med værksteder, der er tilmeldt ordningen. Samtidig laves stikprøver de selvkørende entreprenørmaskiner, der har gennemgået årseftersyn. Vi ser blandt andet, hvad det er for noget værktøj, der bruges, og om standarden eksempelvis måleudstyr er godt nok over hele landet. Vi går ud fra tjeklister, der er lavet i samarbejde med værkstederne selv, siger Søren Gothil Hansen, der er afdelingschef hos FORCE Technology. Det er dem, der godkender og fører løbende kontrol med værkstederne og foretager stikprøver. Han understreger, at der findes stor kompetence rundt værkstederne, som de lærer af og tager til sig. Godt modtaget FORCE Technology bliver positivt mødt sin vej rundt i landet. Både slutbrugere, værkstederne og virksomhedsejerne tager positivt imod os. Faktisk er det, som om der er gået sport i det værkstederne, om, at der ikke må findes nogen fejl overhovedet, siger Søren Gothil Hansen. Og selv om Søren og hans hold i den grad jagter fejl, så er det relativt få fejl, de finder. Niveauet er højt de godkendte værksteder, peger han. Få dit værksted godkendt i Maskinkontrolordningen. Ret henvendelse til FORCE Technology, som vil kontakte dig angående godkendelse af dit værksted. Send en mail til Citat fra artiklen om Jøma Lift Teknik A/S i DRA bladet nr. 2, oktober Nr. 4 Oktober Nr. 4 Oktober Nul fejl Fakta Seks gode grunde til at vælge Liftkontrollen og årsmærkatet 1. Fokus sikkerhed og arbejdsmiljø 2. Der skiltes med kvalitet 3. Logoet med pilen og årsmærkatet bliver genkendt 4. Liftkontrollens lifte er efterspurgte 5. Liftkontrollen markedsføres markant 6. God markedsføring for liftejeren Med salg af personlifte følger en lovpligtig gennemgang af samtlige lifte. Kontrollen foretages af FORCE Technology og betegnes Liftkontrolordningen. Vi vil gerne ligge øverst listen af værksteder, som laver et godt stykke arbejde. Det vil vi også have, at vores montører arbejder efter, siger Hans Nielsen. Og noget tyder, at de ansatte og Jørgen og Hans selv gør, hvad der forventes af dem. I hvert fald har de nu to år i træk fået nul fejl ved den samlede bedømmelse af værkstedet. Og det er de i grunden rimelig tilfredse med og mener samtidig, at det kan være med til at fastholde og forny kundekredsen.

12 Velkommen til nye medlemmer besvar og vind! Ny medarbejder i Materielsektionens sekretariat. Den 1. marts begyndte Robert Pajor i Materielsektionen i Dansk Byggeri. Robert kommer fra et job i Eksportrådet i Udenrigsministeriet, hvor han primært har arbejdet med salg og eksport i Danmark og Polen siden Robert har også stiftet og drevet egen virksomhed en jobportal fra 2006 til Det første job var tilbage i 1998 i BYG Byggeriets Arbejdsgivere så det er en måde at vende tilbage til rødderne for Robert at begynde i Materielsektionen. nyt fra Dra Det er med stor glæde, at Materiel sektionen kan byde velkommen til fire nye medlemmer: Robert Hansen Maskinudlejning Hejs.dk A/S Linddana A/S (associeret medlem) S.D. Kjærsgaard A/S (associeret medlem) Besvar vores spørgeskema og vind en præmie Vi vil gerne vide, hvad vores læsere synes om DRA bladet Gå ind linket nedenfor eller scan QR-koden, besvar de fem spørgsmål i spørgeskemaet, og deltag i konkurrencen om tre flasker god vin. Det tager kun to minutter Robert Pajor er ny konsulent i Materielsektionen. Læserundersøgelse Ny medarbejder i Materielsektionens stab Kontaktinformationer: Mail: Telefon: Mobil: Kalender 6. december 2012 Medlemsmøde i Materielsektionen 5. februar 2013 Værkstedsmøde for alle godkendte værksteder under Liftkontrol- og Maskinkontrol-ordningerne 21. marts 2013 Generalforsamling i Materielsektionen Fotobylines Asger Kjær Nielsen Side 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 21 EnergiCab Side 4 Arbejdstilsynet Side 20 Ricky John Molloy Side 15, 22 Book din annonceplads i næste udgave af DRA bladet allerede nu! Få priser og formater oplyst ved at henvende dig til annoncesalg: Media-People ApS Postboks 64, 2830 Virum Telefon Fax Annoncemateriale sendes til: Kom tættere materieludlejerne Bliv associeret medlem Som associeret medlem vil du blive inviteret til alle medlemsmøder. Kontakt Robert Pajor for mere information mobil: Nr. 4 Oktober Nr. 4 Oktober

13 Vi er medlemmer af Materielsektionen A. L. Del-Pin Aps Nordvesthavnsvej Sønderborg ABC Ikast A/S HI Park 21, 7400 Herning AGJ Pitzner A/S Kragelundsvej 15, 4180 Sorø AH Lift ApS Avedøreholmen 51, 2650 Hvidovre Atlas Copco Construction Technique Scandinavia Naverland 22, 2600 Glostrup AO Materiel Udlejning Vejlbyvej 11, 7000 Fredericia Bilsby Hvidovre A/S Industriholmen Hvidovre Cito A/S Læsøvej Viborg CITY LIFT A/S Sengeløsevej 9, 2630 Taastrup Corona Pitzner A/S Rovsingsgade København N CP ApS Grønningen 12, 4130 Viby Sj. G.S.V. Materieludlejning A/S Industrikrogen Ishøj HAKI A/S Erhvervsvej Glostrup Hejs.dk A/S Nordholmen Hvidovre HERTZ MATERIEL Dansk Lift A/S Ryttermarken 1, Postboks Farum Jumbo Stillads A/S Stålvej 7, 6000 Kolding Hoffmann A/S Fabriksparken Glostrup J. Jensens Materieludlejning A/S Højlundevej 8, 3540 Lynge J M Trykluft A/S Fabrikvej 5, 8260 Viby J. Just Pavilloner A/S Industrivej 3B, 4632 Bjæverskov KeyCab Aps Frederiksberg Alle 53, 2. TH 1820 Frederiksberg C Køge Tømrerfirma A/S Ørnevej 20, 4600 Køge Linddana A/S Ølholm Bygade Tørring Lohke Materieludlejning A/S Industriholmen Hvidovre LOXAM A/S Svejsegangen Karlslunde Jellebo Udlejning Rytterhaven Svendborg M.V.Z. Byggepladsservice Rugmarken 14, 3520 Farum Paschal-Danmark A/S Ejby Industrivej Glostrup PERI Danmark A/S Greve Main 26, 2670 Greve E. Pihl & Søn A.S. Nybrovej 116, 2800 Lyngby Platform AS Agenavej Greve PL Entreprise A/S Sandemandsvej Rønne Poulsen Stillads og Liftudlejning A/S Jernet 1, Postboks Kolding Ramirent A/S Hundigevej Greve Ringsted Liftudlejning ApS Sleipnersvej 15, 4100 Ringsted, Riwal Danmark A/S P.L. Brandts Allé Odense SØ Robert Hansen maskinudlejning Brændeskov Møllevej 13, 5700 Svendborg Scandi Byg A/S Himmerlandsvej 3, Postboks 119, 9670 Løgstør S. D. Kjærsgaard A/S Nibevej 335 Frejlev 9200 Aalborg SV Steiness Liftcenter ApS Rugvænget Tåstrup G. Tscherning A/S Guldalderen Hedehusene VMC Pitzner A/S Baldersbuen Hedehusene

bladet årets prisvindere 2011 Indtryk fra Materielkonferencen 2011 - Hør, hvad deltagerne mener Materielbranchens nye blad

bladet årets prisvindere 2011 Indtryk fra Materielkonferencen 2011 - Hør, hvad deltagerne mener Materielbranchens nye blad Nr. 2 Oktober 2011 bladet Materielbranchens nye blad danish rental association FOKUS PÅ: Besøg hos lift-virksomhederne JØMA Lift Teknik AH Lift Giganternes kamp Pihls materielafdeling er i fuld gang Nyt

Læs mere

bladet ud af krisen Det har vi lært Sådan konsoliderer vi os Hvordan vi kommer videre Rundt om brancen Send os de bedste billeder

bladet ud af krisen Det har vi lært Sådan konsoliderer vi os Hvordan vi kommer videre Rundt om brancen Send os de bedste billeder Nr. 3 Marts 2012 bladet nyt fra dra Hvem skal have de fire priser på næste materielkonference? Materielbranchens nye blad danish rental association Materielkonferencen 2012 Tema: Ny vækst Vækstkaution

Læs mere

ENERGIFORBEDRING AF MINDRE ERHVERVS- VIRKSOMHEDER. Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne

ENERGIFORBEDRING AF MINDRE ERHVERVS- VIRKSOMHEDER. Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne ENERGIFORBEDRING AF MINDRE ERHVERVS- VIRKSOMHEDER Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne ENERGISELSKABERNES SPAREINDSATS HVAD ER DET? I Danmark har vi stort fokus på at reducere energiforbruget.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rynkebyvej 4 Postnr./by: 5750 Ringe BBR-nr.: 430-015032 Energikonsulent: Frede Nørrelund Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Faaborg

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Adresse: Aarestrupvej 23 Postnr./by: 7470 Karup J BBR-nr.: 791-212031-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

CRAMO SIKKERHED KVALITET MILJØ

CRAMO SIKKERHED KVALITET MILJØ CRAMO SIKKERHED KVALITET MILJØ Kvalitet, sikkerhed og miljø - for din egen og andres skyld Hos Cramo skal kvalitet, sikkerhed og miljø ikke bare være i orden det skal være på det højest mulige niveau -

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skovvej 14 Postnr./by: 2635 Ishøj BBR-nr.: 183-015834 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

BBR-nr.: 167-099149 Energimærkning nr.: 100133504 Gyldigt 5 år fra: 09-09-2009 Energikonsulent: Bjarne Jensen Firma: NRGi Energi- & Ingeniørgruppen

BBR-nr.: 167-099149 Energimærkning nr.: 100133504 Gyldigt 5 år fra: 09-09-2009 Energikonsulent: Bjarne Jensen Firma: NRGi Energi- & Ingeniørgruppen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Grænsevej 50 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-099149 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rimsø Bygade 20 Postnr./by: 8585 Glesborg BBR-nr.: 707-105639 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Broagervej 001 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-107614 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Baldersvej 5 Postnr./by: 4873 Væggerløse BBR-nr.: 376-025947 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: RL

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Granbakkevej 14 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-107983-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Gl. Evetoftevej 1 Postnr./by: 3300 Frederiksværk BBR-nr.: 260-013502-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Kvik-tjek af husets energitilstand

Kvik-tjek af husets energitilstand UDGIVET DECEMBER 2011 Kvik-tjek af husets energitilstand Dette kvik-tjek-skema kan bruges til en hurtig vurdering af, om der er behov for energioptimering af konkrete enfamiliehuse. Du får med skemaet

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lysbovej 4 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-007718 Energikonsulent: Frederik Kindt Toubro Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-VEJLEDNING Arbejdspladsvurdering Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-vejledning D.1.1 Juli 2009 2. udgave 2010 Erstatter januar 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af loft. 183 kwh Elvarme 370 kr. 3044 kr. 8.2 år

Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af loft. 183 kwh Elvarme 370 kr. 3044 kr. 8.2 år SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bystrædet 3B Postnr./by: 4050 Skibby BBR-nr.: 250-018443 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Østvænget 97A 7490 Avlum BBR-nr.: 657-902875 Energikonsulent: Mogens Thomsen Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

BBR-nr.: 420-10280 Energimærkning nr.: 100088954 Gyldigt 5 år fra: 08-07-2008 Energikonsulent: Henrik N. Hansen Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S

BBR-nr.: 420-10280 Energimærkning nr.: 100088954 Gyldigt 5 år fra: 08-07-2008 Energikonsulent: Henrik N. Hansen Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ørbækvej 10 Postnr./by: 5683 Haarby BBR-nr.: 420-10280 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 62 Adresse: Byskov Alle 002 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-017601-001 Energikonsulent: Frank Jensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

CP Profilfolder. Medlem af. danish rental association

CP Profilfolder. Medlem af. danish rental association CP Profilfolder Medlem af danish rental association - undskyld CP breder sig... En 100% dansk ejet virksomhed baseret på danske værdier CP s oprindelige hovedaktivitet fra 1986 er containerudlejning. Deraf

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Nye toiletter. 18 m³ vand 1080 kr. 13290 kr. 12.3 år

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Nye toiletter. 18 m³ vand 1080 kr. 13290 kr. 12.3 år SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skolegade 42 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-000699 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Åvangen 19 B 8444 Balle BBR-nr.: 706-014119 Energikonsulent: Steffen Andersen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet

Læs mere

BBR-nr.: 376-022479 Energimærkning nr.: 917676 Gyldigt 5 år fra: 26-02-2007 Energikonsulent: Søren Funch Jensen Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S

BBR-nr.: 376-022479 Energimærkning nr.: 917676 Gyldigt 5 år fra: 26-02-2007 Energikonsulent: Søren Funch Jensen Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lillegade 2 Postnr./by: 4871 Horbelev BBR-nr.: 376-022479 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

BBR-nr.: 561-015007 Energimærkning nr.: 100080702 Gyldigt 5 år fra: 20-05-2008 Energikonsulent: Martin Jessen Firma: Martin Jessen Rådg. ing.

BBR-nr.: 561-015007 Energimærkning nr.: 100080702 Gyldigt 5 år fra: 20-05-2008 Energikonsulent: Martin Jessen Firma: Martin Jessen Rådg. ing. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bryndumdamvej 36 Postnr./by: 6715 Esbjerg N BBR-nr.: 561-015007 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: hasselhaven 14 Postnr./by: 3500 Værløse BBR-nr.: 190-006122-001 Energikonsulent: Carsten Hørling Nielsen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hovedgaden 87 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-108312 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vidars Alle 8 Postnr./by: 6700 Esbjerg BBR-nr.: 561-187541 Energikonsulent: Steen Paarup Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: R

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolering af letvæg i vindfang 2732 kwh Elvarme 5470 kr. 2400 kr. 0.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolering af letvæg i vindfang 2732 kwh Elvarme 5470 kr. 2400 kr. 0. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Idrætsvej 6 Postnr./by: 8950 Ørsted BBR-nr.: 707-112010 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Dybvad- Den energioptimerede landsby. Dybvad. Den energioptimerede landsby FREDERIKSHAVN KOMMUNE

Dybvad- Den energioptimerede landsby. Dybvad. Den energioptimerede landsby FREDERIKSHAVN KOMMUNE Dybvad- Den energioptimerede landsby Dybvad Den energioptimerede landsby FREDERIKSHAVN KOMMUNE Dybvad - Den energioptimerede landsby INDHOLD Klimavenlige og miljørigtige huse er moderne 3 Husejere prioriterer

Læs mere

PANELBYG.dk. Indholdsfortegnelse. Indvendig isolering. Hulmurs isolering. Kontaktoplysninger

PANELBYG.dk. Indholdsfortegnelse. Indvendig isolering. Hulmurs isolering. Kontaktoplysninger 1 2 Indholdsfortegnelse side 3 Indvendig isolering side 4 Hulmurs isolering side 6 Gulv isolering side 8 Tag isolering side 10 Facade isolering side 11 Loft isolering side 12 Løsningsforslag side 13 U-værdi

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rolighedsvej 13 Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-113235 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hallundbækvej 7 Postnr./by: 7361 Ejstrupholm BBR-nr.: 756-000756 Energikonsulent: J. Ulrik Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energibesparelser i kommunerne med ESCO

Energibesparelser i kommunerne med ESCO Offentliggjort januar 2011 Energibesparelser i kommunerne med ESCO Resume I de seneste år er ESCO blevet udråbt til drivkraft i gennemførelse af energibesparelser i kommunerne. For at undersøge udbredelse

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Norupvej 31 Postnr./by: 5450 Otterup BBR-nr.: 480-006788 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

5 Ugers kursuspakke for byggebranchen

5 Ugers kursuspakke for byggebranchen 5 Ugers kursuspakke for byggebranchen Bygge og Anlæg 25 dage HANSENBERGteknia bygge & anlæg 1 Kurser AMU-mål Se noter Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Uge 43 Dampspærre, nye bygninger Dampspærre, reno.

Læs mere

SAMHANDEL med CP ApS

SAMHANDEL med CP ApS Blanket AM04 Guide til god SAMHANDEL med CP ApS Medarbejdere, Leverandører og Underleverandører Revideret 01.01.2015 Guide til god SAMHANDEL med CP Aps Medarbejdere, Leverandører og Underleverandører Indhold

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Trompeterbakken 11 Postnr./by: 6000 Kolding BBR-nr.: 621-144316 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Vision og mål for MSE mod 2020

Vision og mål for MSE mod 2020 M S E S t r a t e g i p r o c e s 2 0 1 3 Vision og mål for MSE mod 2020 Strategi i MSE Som nævnt på MSE dagen 2012 er vi på vej op i Superligaen! Vi er fortsat den største entreprenør på Lolland Falster,

Læs mere

Kvalitet, sikkerhed og miljø i DONG

Kvalitet, sikkerhed og miljø i DONG Kvalitet, sikkerhed og miljø i DONG Indhold Tryghed ved DONG 4 Mål 7 Sådan arbejder DONG med KSM 8 Opfølgning 10 Organisation 12 3 Tryghed ved DONG DONG arbejder med olie og naturgas under høje tryk. Det

Læs mere

BBR-nr.: 376-004533 Energimærkning nr.: 100064773 Gyldigt 5 år fra: 04-02-2008 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Firma: RL Byggerådgivning ApS

BBR-nr.: 376-004533 Energimærkning nr.: 100064773 Gyldigt 5 år fra: 04-02-2008 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Firma: RL Byggerådgivning ApS SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kirkevej 2 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-004533 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nymarksvej 10 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-105580 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet

Læs mere

BBR-nr.: 370-002166 Energimærkning nr.: 100069887 Gyldigt 5 år fra: 10-03-2008 Energikonsulent: Ejvind Endrup Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S

BBR-nr.: 370-002166 Energimærkning nr.: 100069887 Gyldigt 5 år fra: 10-03-2008 Energikonsulent: Ejvind Endrup Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kærsangervej 3 Postnr./by: 4250 Fuglebjerg BBR-nr.: 370-002166 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Viaduktvej 6 Postnr./by: 6360 Tinglev BBR-nr.: 580-015339 Energikonsulent: Knud Midtgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Knud Midtgaard

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Grønlandsvej 33 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-003463 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

BBR-nr.: 751-339178 Energimærkning nr.: 200021560 Gyldigt 5 år fra: 30-09-2009 Energikonsulent: Mogens Thomsen Firma: Ingeniørfirma Graugaard AS

BBR-nr.: 751-339178 Energimærkning nr.: 200021560 Gyldigt 5 år fra: 30-09-2009 Energikonsulent: Mogens Thomsen Firma: Ingeniørfirma Graugaard AS SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ny Munkegade 75 Postnr./by: 8000 Århus C BBR-nr.: 751-339178 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nykøbingvej 160 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-022663 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skovvadbrovej 34 Postnr./by: 8920 BBR-nr.: 730-017574 Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Jensen Energimærkning oplyser om bygningens

Læs mere

FREDE ANDERSEN & SØN

FREDE ANDERSEN & SØN FREDE ANDERSEN & SØN Kvalitetstransport siden 1903 Frede Andersen & Søn har rødder tilbage til 1903 og er i dag en moderne virksomhed med et bredt udbud af transporter. Vores kerneydelser er inden for

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 8

Energimærkning SIDE 1 AF 8 SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Søren Møllers Gade 44 8900 Randers 730-018399-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

ENERGI- FORBEDRING AF DIN BOLIG

ENERGI- FORBEDRING AF DIN BOLIG ENERGI- FORBEDRING AF DIN BOLIG Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne Denne folder henvender sig til alle boligejere ENERGISELSKABERNES SPAREINDSATS HVAD ER DET? I Danmark har vi stort fokus

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Udskiftning af glas i vinduer og døre. 2169 kwh Elvarme 4110 kr. 34880 kr. 8.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Udskiftning af glas i vinduer og døre. 2169 kwh Elvarme 4110 kr. 34880 kr. 8. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Gammel Byvej 004A 4320 Lejre BBR-nr.: 350-009042 Energikonsulent: Harry Olander Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Niels Christoffersen Management Firma: Niels Christoffersen Management

Niels Christoffersen Management Firma: Niels Christoffersen Management SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Norgesvej 60 Postnr./by: 4700 Næstved BBR-nr.: 370-018278 Management Firma: Management Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Akacievænget 20 Postnr./by: 4684 Holmegaard BBR-nr.: 370-006451 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

BBR-nr.: 159-108325 Energimærkning nr.: 100085881 Gyldigt 5 år fra: 18-06-2008 Energikonsulent: Michael Lium Firma: Rådg. Ingeniør Michael Lium ApS

BBR-nr.: 159-108325 Energimærkning nr.: 100085881 Gyldigt 5 år fra: 18-06-2008 Energikonsulent: Michael Lium Firma: Rådg. Ingeniør Michael Lium ApS SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Porsevænget 32 Postnr./by: 2800 Lyngby BBR-nr.: 159-108325 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bygaden 26 Postnr./by: 4300 Holbæk BBR-nr.: 316-001182 Energikonsulent: Niels T. Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Bygningskontoret

Læs mere

Almegårds Kaserne. Bygninger

Almegårds Kaserne. Bygninger Almegårds Kaserne Bygninger Samlet bygningsmasse for depot. Generel renovering af depots bygninger er tiltrængt (nødvendig) (utætte Bygninger). (utætte vægge, døre, vinduer og tage) (undgå svamp/skimmel)

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Møllebankevej 2 Postnr./by: 4840 Nørre Alslev BBR-nr.: 376-014415 Energikonsulent: Søren Surrow Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Preben

Læs mere

BBR-nr.: 100-1222222 Energimærkning nr.: 0 Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Peter Petersen Firma: Standardbygnings-gruppen

BBR-nr.: 100-1222222 Energimærkning nr.: 0 Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Peter Petersen Firma: Standardbygnings-gruppen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Enfamilie 1970 elvarme - Eksempel 3 Postnr./by: 5000 Odense C BBR-nr.: 100-1222222 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet. NOTAT 25. september 2008 J.nr. 033003/33009-0726 Ref. el Energieffektivitet og internationalt samarbejde Side 1/5 Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Præstevænget 115 Postnr./by: 7280 Sønder Felding BBR-nr.: 657-910590 Energikonsulent: Gunner Lund Sørensen Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Energirenovering og øget brugerværdi

Energirenovering og øget brugerværdi Energirenovering og øget brugerværdi -hvorfor energirenovering ikke kan stå alene og udfordringerne i en mere holistisk tilgang til bygningsomdannelse Først 2 ord om KAB KAB fællesskabet består af 50 boligorganisationer

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 7

Energimærkning SIDE 1 AF 7 SIDE 1 AF 7 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Søren Møllers Gade 42 8900 Randers 730-018398-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

SPAR OP TIL 50% ved at efterisolere

SPAR OP TIL 50% ved at efterisolere 10 gode grunde til ISOLERING MED PAPIRULD SPAR Moderne og effektiv isolering OP TIL 50% ved at efterisolere Høj brandmodstand Test fortaget af Dansk Brandteknisk Institut og test vist i TV har vist, at

Læs mere

Byggeri 2011. Enfamiliehuse, rækkehuse, sommerhuse m.m. Vejledning 6. Energikrav jf. BR10

Byggeri 2011. Enfamiliehuse, rækkehuse, sommerhuse m.m. Vejledning 6. Energikrav jf. BR10 Byggeri 2011 Enfamiliehuse, rækkehuse, tilbygninger, sommerhuse m.m. Vejledning 6 Energikrav jf. BR10 Skærpede energikrav i BR10 BR10 fokuserer primært på nedbringelse af energiforbruget i bygninger med

Læs mere

Fare for fugtskader når du efterisolerer

Fare for fugtskader når du efterisolerer Page 1 of 5 Pressemeddelelse 05/11 2009 Fare for fugtskader når du efterisolerer Mange bygningsejere overvejer i denne tid med rette at investere i efterisolering og andre energiforbedringer. Statens Byggeforskningsinstitut

Læs mere

Ydervægge Lette ydervægge med bagmur i betonelementer. Isoleret med hhv. 300 mm i lette vægge og 220 mm med facadepuds.

Ydervægge Lette ydervægge med bagmur i betonelementer. Isoleret med hhv. 300 mm i lette vægge og 220 mm med facadepuds. SIDE 1 AF 5 Adresse: Ladefogedvej 251 Postnr./by: 8200 Århus N BBR-nr.: 751-984372-001 Energikonsulent: Hans Andersen Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og skal

Læs mere

Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af ydervægge. 22 MWh Fjernvarme 9260 kr. 231252 kr. 25 år

Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af ydervægge. 22 MWh Fjernvarme 9260 kr. 231252 kr. 25 år SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: P.N. Lagonis Vej 1 Postnr./by: 6500 Vojens BBR-nr.: 510-017746 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå

Læs mere

Af Maria Lykke Andersen Foto: Widex ET FORVARSEL OM GYLDNE TIDER. Electra / Maj 2012 / 05

Af Maria Lykke Andersen Foto: Widex ET FORVARSEL OM GYLDNE TIDER. Electra / Maj 2012 / 05 Af Maria Lykke Andersen Foto: Widex ET FORVARSEL OM GYLDNE TIDER Bygningen af høreapparatvirksomheden Widex' nye og CO2-neutrale hovedsæde er et forvarsel om behovet for ny viden hos installatørerne, men

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kringsager 22 Postnr./by: 6000 Kolding BBR-nr.: 621-196995 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Vej & Park miljøvenlig forvaltning. sådan styrer vi miljøindsatsen

Vej & Park miljøvenlig forvaltning. sådan styrer vi miljøindsatsen Vej & Park miljøvenlig forvaltning sådan styrer vi miljøindsatsen [2] [3] Vej & Park tar ansvar for miljøet Vej & Park har ansvaret for en række væsentlige miljøpåvirkninger i byens offentlige rum. Derfor

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Højen 9B 4700 Næstved BBR-nr.: 370-006003 Energikonsulent: Jesper Elin Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Næstved

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Langballevej 154 Postnr./by: 8320 Mårslet BBR-nr.: 751-754248 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

EN UDGIFT BLEV TIL EN INDTÆGT, DA HEDENSTED KOMMUNE VALGTE CRONBORGS RECOOL-TEKNOLOGI

EN UDGIFT BLEV TIL EN INDTÆGT, DA HEDENSTED KOMMUNE VALGTE CRONBORGS RECOOL-TEKNOLOGI BUSINESS 2 CASE VARMEPUMPER EN UDGIFT BLEV TIL EN INDTÆGT, DA HEDENSTED KOMMUNE VALGTE CRONBORGS RECOOL-TEKNOLOGI GRØNNE INDKØB Funktionsudbud åbner for mere innovative løsninger end de traditionelle udbud.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Clemensgade 8 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 6000 Kolding BBR-nr.: 621-029215 Energikonsulent: Flemming Rigenstrup Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Holbækvej 71 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-026568 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Varmerør isoleres 80 kwh Fjernvarme 40 kr. 110 kr. 2.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Varmerør isoleres 80 kwh Fjernvarme 40 kr. 110 kr. 2. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Centervej 18N Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-114548 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB UDENRIGSMINISTERIET ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB 1 Indholdsfortegnelse: 1. Grønt regnskab side 1 2. Samlet forbrug

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Haraldsborgvej 54 Postnr./by: 4000 Roskilde BBR-nr.: 265-136567 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energirigtig boligventilation

Energirigtig boligventilation Energirigtig boligventilation Om energirigtig boligventilation Hvorfor boligventilation Tekniske løsninger Fire ventilationsløsninger Økonomi Kontakter Til et murstensbyggeri fra 1950 erne i Gladsaxe er

Læs mere

FM S BIDRAG TIL EN BÆREDYGTIG SAMFUNDSOMSTILLING CERTIFICERING SOM METODE V. KIRSTEN RAMSKOV GALAMBA, RAMBØLL

FM S BIDRAG TIL EN BÆREDYGTIG SAMFUNDSOMSTILLING CERTIFICERING SOM METODE V. KIRSTEN RAMSKOV GALAMBA, RAMBØLL FM S BIDRAG TIL EN BÆREDYGTIG SAMFUNDSOMSTILLING CERTIFICERING SOM METODE V. KIRSTEN RAMSKOV GALAMBA, RAMBØLL BÆREDYGTIGHED PÅ DAGSORDENEN 1987 1992 Agenda 21 2000- tallet Klima og CO2 Det gode liv / sustainia

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer.

Energimærke. Lavt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bøgebjerg 17 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 8400 Ebeltoft BBR-nr.: 706-016334 Energikonsulent: Bodolf Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Altiflex. Interimslukninger F O R S K A L L I N G & S T I L L A D S E R

Altiflex. Interimslukninger F O R S K A L L I N G & S T I L L A D S E R Interimslukninger 1 August 2012 Justerbare moduler Altiflex System er et modulært og fleksibelt produkt til midlertidig lukning af åbninger i bygninger under opførsel eller renovering. Produktets fleksibilitet

Læs mere

Årlig besparelse i energienheder

Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 7 Adresse: Digestykket 73 Postnr./by: 2730 Herlev BBR-nr.: 163-019477-021 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Dansk Olie Genbrug. - Giv nyt liv til din spildolie

Dansk Olie Genbrug. - Giv nyt liv til din spildolie Dansk Olie Genbrug - Giv nyt liv til din spildolie Dansk Olie Genbrug er et landsdækkende firma, som varetager indsamlingen af spildolieprodukter fra autoværksteder, industrivirksomheder samt slopolie

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 6 Adresse: Hermans Vænge 48 Postnr./by: 4440 Mørkøv BBR-nr.: 316-023615-019 Energikonsulent: Bo Bramsen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Klimaskærm konstruktioner og komponenter

Klimaskærm konstruktioner og komponenter Klimaskærm konstruktioner og komponenter Indholdsfortegnelse Klimaskærm...2 Bygningsreglementet...2 Varmetab gennem klimaskærmen...2 Transmissionstab...3 Isolering (tag, væg, gulv)...3 Isolering af nybyggeri...3

Læs mere

BBR-nr.: 461-587119 Energimærkning nr.: 100110587 Gyldigt 5 år fra: 06-02-2009 Energikonsulent: Henning Tinggaard Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 461-587119 Energimærkning nr.: 100110587 Gyldigt 5 år fra: 06-02-2009 Energikonsulent: Henning Tinggaard Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Munkemaen 51 Postnr./by: 5270 Odense N BBR-nr.: 461-587119 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

MIDLERTIDIG AFLUKNING AF BYGGERIET. innovativ systemløsning med fokus på økonomi og miljø

MIDLERTIDIG AFLUKNING AF BYGGERIET. innovativ systemløsning med fokus på økonomi og miljø MIDLERTIDIG AFLUKNING AF BYGGERIET innovativ systemløsning med fokus på økonomi og miljø HVORFOR VÆLGE ALTIFLEX Altiflex interimsaflukning er et innovativt og fleksibelt system til midlertidig aflukning

Læs mere

Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Energimærke. Lavt forbrug.

Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Energimærke. Lavt forbrug. SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vølundsvej 5 Postnr./by: 3650 Ølstykke BBR-nr.: 240-013249 Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug

Læs mere

Energihandlingsplan for Servicestyrelsen

Energihandlingsplan for Servicestyrelsen for Servicestyrelsen 2008 Servicestyrelsen Handlingsplan 1. Indledning Dette er handlingsplanen for Servicestyrelsen jf. Cirkulære for energieffektiviseringer i statens institutioner. Ministeriet har til

Læs mere

Jerup - Den energioptimerede landsby. Jerup. Den energioptimerede landsby FREDERIKSHAVN KOMMUNE

Jerup - Den energioptimerede landsby. Jerup. Den energioptimerede landsby FREDERIKSHAVN KOMMUNE Jerup Den energioptimerede landsby FREDERIKSHAVN KOMMUNE INDHOLD Klimavenlige og miljørigtige huse er moderne 3 Husejere prioriterer økonomi og indeklima 3 Energiforbrug, varme og boligtype 3 FUNKTIONÆRBOLIG

Læs mere

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Farvergårdsvej 13 Postnr./by: 3200 Helsinge BBR-nr.: 270-018476 Energikonsulent: Jan Chrillesen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Consult-88

Læs mere

Energimærkning Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Firma:

Energimærkning Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Firma: SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ribstonvænget 10 Postnr./by: 5270 Odense N BBR-nr.: 461-315194 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

BBR-nr.: 851-128131 Energimærkning nr.: 200002568 Gyldigt 5 år fra: 30-08-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-128131 Energimærkning nr.: 200002568 Gyldigt 5 år fra: 30-08-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hostrups Have 1-29 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-128131 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energikonsulentens kommentarer Ud over besigtigelsen, danner byggeriets tilsendte tegningsmateriale dateret 11-02-2011 grundlag for mærket.

Energikonsulentens kommentarer Ud over besigtigelsen, danner byggeriets tilsendte tegningsmateriale dateret 11-02-2011 grundlag for mærket. SIDE 1 AF 5 Adresse: Ved Stranden 66 Postnr./by: 9560 Hadsund BBR-nr.: 846-023290-001 Energikonsulent: Kurt Lynge Christensen Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Bæredygtighed i udbud. Set fra den almene bygherrers perspektiv

Bæredygtighed i udbud. Set fra den almene bygherrers perspektiv Bæredygtighed i udbud Set fra den almene bygherrers perspektiv KAB vores forretning KAB er en kunde ejet, non-profit driftsorganisation for almene boligorganisationer Vi ejer ingen boliger, bebyggelser

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vægtens Kvarter 134 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 5220 Odense SØ BBR-nr.: 461-571034 Energikonsulent: Bodolf Hansen Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Energimærkning. Adresse: Skejbyparken 360 Postnr./by:

Energimærkning. Adresse: Skejbyparken 360 Postnr./by: SIDE 1 AF 5 Adresse: Skejbyparken 360 Postnr./by: 8200 Århus N BBR-nr.: 751-000000-000 Energikonsulent: Hans Andersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og

Læs mere