Center for Handicap og Bevægelsesfremme Lektor og centerleder Ejgil Jespersen Syddansk Universitet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Center for Handicap og Bevægelsesfremme Lektor og centerleder Ejgil Jespersen Syddansk Universitet"

Transkript

1 Center for Handicap og Bevægelsesfremme Lektor og centerleder Ejgil Jespersen Syddansk Universitet IDAN konference Vejen Idrætscenter

2 Hvad vi kommer ind på Institut for Idræt og Biomekanik & Center for Handicap og Bevægelsesfremme (CHB) Handicapforskning i idræts- og fysisk aktivitetsdeltagelse Projekt om idrætten som en ressource i socialpsykiatrien i samarbejde med DAI, DIF og SIND

3

4

5 Gang- og bevægelseslaboratorium 1.sal: tværfaglig forskningsklinik og genoptræningssal Lege- /bevægelandskab Laboratorium for leg og innovation -Handicap og bevægelsesfremme -Motorik -Rehabilitering -Velfærdsteknologi i træning, genoptræning, intelligent motion Fitness- /træningscenter for alle grupper

6 Active Living Park 1. etape Parktema: Fitness og træning Active Living Lab 2. etape Parktema: Leg, læring og innovation 3. etape Parktema: Terapi og sansning Nyt OUH

7 Center for Handicap og Bevægelsesfremme Det generelle formål med centret er - at skabe vidensgrundlag for udvikling af tilpasset idræts- og fysisk aktivitetsdeltagelse for mennesker med handicap, herunder - at stimulere politikker og fremme pædagogiske praksisser på området, samt - at inddrage tilpasset idræt og fysisk aktivitet i uddannelser under Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

8 Folks handicapbegreb Når man spørger et tilfældigt udvalg af personer i Danmark om at forklare, hvad de forstår ved et menneske med handicap, fordeler svarene sig således: 1/5 svarer: Et menneske, der har et handicap 1/5 svarer: Et menneske, der er døv, blind, kørestolsbruger, 1/5 svarer: Et menneske med en diagnose, forhold ved kroppen 1/5 svarer: Et menneske med nedsat funktionsevne 1/5 svarer: En underlig, mærkværdig, sær person Kilde: H. Olsen (2000): Holdninger til handicappede. Kbh.: SFI rapport 00:14 8 Juni 2009

9 En relationel handicapdefinition Jfr. FN s Konvention om rettigheder for mennesker med handicap omfattende personer, der har en langvarig fysisk, psykisk, intellektuel eller sensorisk funktionsnedsættelse, som i samspil med forskellige barrierer kan hindre dem i fuldt og effektivt at deltage i samfundslivet på lige fod med andre

10 Funktionsnedsættelse Handicap Den skrøbelige krop

11 Nøglebegreber ift den skrøbelige krop Handicap: Disability, relationelt begreb Handicapforskning: Disability research Tilpasset Idræt og Bevægelse: Adapted Physical Activity Borgerinddragelse: at få sammenhæng mellem borgerens livsverden og selvforståelse og den faglige vurdering af de foreliggende oplysninger og handlemuligheder Funktionsnedsættelse: Impairments, personbunden ICF: International Classification of Functioning, Disability and Health: International klassifikation af Funktionsevne, Funktionsevnenedsættelse og Helbredstilstand

12 Centerorganisation Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet

13 CBH forskningsledelse Centerleder, lektor, cand. psych. Ejgil Jespersen Prof. Lars Bo Andersen, epidemiologi Prof. Bjarne Ibsen, politologi Prof. Ewa Roos, fysioterapi

14 CHB videnskabelig komité Prof. Karen DePauw, Virgina Tech and State University, USA Prof. Shaun Gallagher, University of Memphis, USA Prof. Helena Hemmingsson, Linköping Universitet, Sverige Prof. David Howe, Loughborough University, UK Prof. Claus Vinther Nielsen, MarselisborgCentret og Aarhus Universitet Prof. Michel Probst, Katholieke Universiteit Leuven, Belgien Prof. Susan Tetler, DPU, Aarhus Universitet

15 CHB rådgivende komité Danmarks Idræts-forbund: Thomas Bach Dansk Handicap Idræts-Forbund: Karl Vilhelm Nielsen Danske Handicaporganisationer: Holger Kallehauge Egmont Højskolen: Ole Lauth Handicapidrættens Videnscenter: Kristian Jensen Institut for Idræt og Biomekanik, SDU: Jørgen Povlsen Landsforeningen SIND: Helle Johansson Odense Handicapråd: Birthe Malling Team Danmark: Majbritt Ølgaard University College Lillebælt: Ulla R. Mulbjerg Videnscenter for Handicap og Socialpsykiatri: Eggert Carstens

16 Handicap i sport 1) En slags sport første brug af termen handicap i 1653: The name of a kind of sport having an element of chance in it, in which one person challenged some article belonging to another, for which he offered something of his own in exchange. 2) Handicap ifm hestevæddeløb fra omkring 1750 med henblik på at gøre konkurrencen mere lige og udfaldet mere spændende pga væddemål / spil om penge 3) Fra omkring 1875 bliver handicap Any race or competition in which the chances of the competitors are sought to be equalized by giving an advantage to the less efficient or imposing a disadvantage upon the more efficient 4) Handicap som ulempe ifm med en mental eller fysisk forringelse eller svækkelse (impairment), først i 1915 i en skolebog med et kapitel om The Handicapped Child

17 At vinde en fordel eller påføre den anden en ulempe for sjov

18

19 En løber i særklasse

20 Lis Hartel OL Helsinki 1952 Hall of Fame 1992

21 Forebyggelse og sundhedsfremme

22 Nogle forskningsprojekter Børn, bevægelse og habilitering i samarbejde med Børneterapien i Odense kommune, PhD-projekt(er) Bevægelsesbehov for personer med svære handicap mv. relateret til ordningen om vederlagsfri fysioterapi IFS-Unge voksne og idrætten en ressource i rehabilitering af unge voksne med sindslidelser PhD-projekt Bevægelseseksperimentarium i Hou PhD-projekt(er) Friluftsliv for mennesker med handicap PhD-projekt Handicapsurvey 2012 i samarbejde med SFI Odense som handicapvenlig kommune Desuden diverse udviklings- og evalueringsprojekter samt uddannelsestiltag 22 Juni 2009

23

24 International Classification of Functioning, Disability and Health Fysisk krop Aktivitet Deltagelse Abstrakt Pragmatisk Socialt Adfærdssituation kontekstualiseret kontekstualiseret kontekstualiseret Meningsfuld handling for subjektet Lav eller ikkeeksisterende Medium Høj Selv og social betydning Compliance/ følge forskrift Selv-bestemmelse Social identitet / kompetence

25

26 Ulighed i sundhed Ny analyse om ulighed i sundhed angiver indsatsområder for at mindske forskellene i danskernes sundhed og levealder. Indenrigs- og sundhedsministeren er klar til en handlingsplan for øget sundhed for alle Tidligt tab af funktionsevne associeres med sygdom og stigende alder Handicapforhold tematiseres ikke Kilde: Ulighed i sundhed Årsager og indsatser. Sundhedstyrelsen 2011.

27 Data om sundhed Social ulighed i sundhed (SUSY-udsat 2007) Socialt udsatte har en generel usund livsstil med storrygning, mangelfuld kost og fysisk inaktivitet. De har flere livsstilsrelaterede sygdomme og dør mellem 5-20 år før ikke-udsatte mennesker (selvmord ikke medberegnet) 72 % af psykisk syge dyrker ikke nogen form for motion (56 % af befolkningen dyrkede i 2007 sport og motion, Socialforskningsinstituttet) Psykisk sygdom og isolering (SUSY-udsat 2007) 38 % af psykisk syge føler sig ofte uønsket alene (mod 3 % af hele befolkning) 15 % af psykisk syge har aldrig eller næsten aldrig nogen at tale med, hvis de har problemer eller brug for støtte (mod 2 % af hele befolkning)

28

29 Sund livsstil vs tidlig død

30

31 Exercise is Medicine? Krop Sundhed Fitness Risikoorientering Kropsorientering Kropsanliggende Kropsdimension Kropsforhold Ens rolle Kontekstmål Objekt-centreret Epistemologisk Hvad er en krop? Krop-objekt Have en krop Passiv forbruger Social teknologi Subjekt-centreret Ontologisk Hvad kan en krop gøre? Krop-subjekt Være en krop Aktiv producent Performativitet 31 Juni 2009

32 Idrætten en ressource i rehabilitering af unge voksne med sindslidelser? Sisse L. Kousgaard Center for Handicap og Bevægelsesfremme Institut for Idræt og Biomekanik Syddansk Universitet

33 Et aktionsforskningsprojekt Samarbejde mellem Dansk Arbejder Idrætsforbund, Danmarks Idræts-Forbund, Landsforeningen SIND, og CHB Øvrig samarbejde med socialpsykiatrien i fem kommuner, lokale IFS-foreninger og lokale ordinære idrætsforeninger Målgruppen er unge voksne med sindslidelser (18-30 år) idrætsaktive og kommende idrætsaktive Udviklingsdel april 2012-december 2013 Forskningsdel og phd. juli 2012-juni 2015 Projektarbejdsgruppe, styregruppe og følgegruppe

34 Aktionsforskning Informationsindsamling sker gennem en aktion (tiltag som er orienteret mod at realisere bestemte praktiske eller politiske værdier) Aktion og målsætninger har første prioritet frem for det at indsamle information Den indsamlede information bringes tilbage til aktionen i et forsøg på forbedring og forstærkning og i første række ikke tilbage til generel samfunds- og humanistisk teori Teori er et middel til at forbedre aktionen

35 Formål med udviklingsprojektet At rekruttere flere unge voksne med sindslidelser som medlemmer af idrætsforeninger, fastholde deres deltagelse som udøvere og involvere dem i frivilligt arbejde At fremme idrætten som en ressource i rehabilitering af unge voksne med sindslidelser At synliggøre og profilere idrættens potentiale på det sociale område og på det sundhedsmæssige område At komme med kvalificerede bud på hvad der skal til for at inkludere årige med ADHD i idrætsforeninger

36 Centrale begreber Rehabilitering og recovery Offentlige frivillige partnerskaber omkring idræt og fysisk aktivitet og psykisk sårbarhed og sindslidelse Inklusion og samfundsdeltagelse modsat stigmatisering Kropslig fænomenologi (subjektkroppen, kropslig læring og livsverden modsat objektkroppen/den fysiske krop)

37 Eksempler på projektindsatser Idrætsundersøgelse afdækning af behov for og deltagelse i idræt blandt brugere af socialpsykiatrien i fem kommuner Struktureret samarbejde mellem kommunal socialpsykiatri og frivillige idrætsforeninger (både IFS og ordinære foreninger) Etablering af mentor- og følgeordning ( motionsven ) Ungdomslederuddannelse og instruktørkursus Udvikling af IFS-foreninger attraktive for yngre voksne Udvikling af idræt i socialpsykiatrien herunder overgang til idræt i samfundet

38 Unge voksne med sindslidelser Der skønnes at være omkring unge psykisk sårbare og/eller sindslidende i Danmark (15-30 år) Der er 181 medlemmer i DAI s Idræt for Sindslidende (IFS) (0-24 år), hvilket udgør 10 % af IFS s samlede medlemmer Dertil er der et uregistreret antal unge deltagere i idrætstilbud i socialpsykiatrien, idrætsprojekter og behandlingstilbud samt i anden idræt som ordinære idrætsforeninger, kommerciel idræt og selvorganiseret idræt

39 Livsverden og levevilkår Uden behandlings- og støttende indsatser lever mange unge mennesker med sindslidelse eller psykisk sårbarhed et liv præget af: Lavt selvværd og tiltro på egne evner som udpræget jeg kan ikke som negativ før-refleksive intentionalitet i dialog med omverden Svært ved at kommunikere sprogligt som kropsligt Forstyrrelser i kropsbillede, manglende eller ændret kropsopfattelse Nedsat energi og tristhed og manglende engagement Manglende socialt samspil heraf og isolation fra familie, venner og samfund Dårlig fysisk form og usund livsstil Afbrudte uddannelser og arbejdsløshed Forhøjet risiko for misbrug af alkohol og stoffer og selvmord

40 Perspektiver på projektet Den organiserede idræt har behov for at få dokumenteret og synliggjort indsatsen for særlige målgrupper (udsatte og sindslidende) og idrættens samfundsmæssige nyttevirkning Social- og behandlingspsykiatrien har behov for målrettet samarbejde med foreningsidrætten, for herigennem at forbedre de unges trivsel og livskvalitet Interesseorganisationer og den organiserede idræt har brug for partnerskaber i fremtidig profilering og arbejde

41 Spørgsmål der opstår Hvad kan idrætten bidrage med i rehabilitering og recovery? Hvordan udvikles et samarbejde mellem det kommunale system og de frivillige foreninger? Hvilke idrætstilbud er der brug for og hvordan skal de organiseres? Støtte mellem omsorg og udvikling skal der være tilpassede idrætstilbud og hvad er vejen til samfundsdeltagelse? Hvilket ansvar og rolle har idrætten, det kommunale system og det enkelte menneske i varetagelsen af Idræt for alle?

42 Konference om idræt og socialpsykiatri Idrætten som en ressource i socialpsykiatrien Dato mandag d.10.september 2012 kl på Syddansk Universitet Arrangeres af Dansk Arbejder Idrætsforbund og Center for Handicap og Bevægelsesfremme, Institut for idræt og Biomekanik

Det gør en forskel. Om livsstilsændringer i socialpsykiatrien

Det gør en forskel. Om livsstilsændringer i socialpsykiatrien Det gør en forskel Om livsstilsændringer i socialpsykiatrien Det gør en forskel Om livsstilsændringer i socialpsykiatrien Kolofon Titel: Det gør en forskel Om livsstilsændringer i socialpsykiatrien Copyright

Læs mere

Tilpasset Idræt og Bevægelse

Tilpasset Idræt og Bevægelse TIB Forår 2008 - introduktion Tilpasset Idræt og Bevægelse Introduktion af begrebet TIB Tilpasset Idræt og Bevægelse for mennesker med nedsat funktionsevne. Baggrund, definition, tilrettelæggelse og eksempler

Læs mere

SUND I NYBORG HØRINGSUDKAST. Sundhedspolitik

SUND I NYBORG HØRINGSUDKAST. Sundhedspolitik SUND I NYBORG HØRINGSUDKAST Sundhedspolitik 2011-2014 Sundhedspolitik 2011-2014 SUND i Nyborg Nyborg Kommune Maj 2011 Forside: Colourbox Tryk: Nyborg Kommune Oplag: 150 1. udgave Kontaktoplysninger: Sundhedsafdelingen,

Læs mere

Udkast til projektskitser Ny forebyggelseshandleplan. Version 2.0.

Udkast til projektskitser Ny forebyggelseshandleplan. Version 2.0. Udkast til projektskitser Ny forebyggelseshandleplan. Version 2.0. Revideret 21. maj 2015. 1 Naturen som social løftestang Projektkommissorium Projektejer Navn og organisatorisk tilhørsforhold Projektleder

Læs mere

"Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Fokusgruppe om livsstil og sundhed for borgere med særlige behov

Klik her og indsæt billede eller slet teksten Fokusgruppe om livsstil og sundhed for borgere med særlige behov "Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Fokusgruppe om livsstil og sundhed for borgere med særlige behov En ny Sundhedspolitik I forbindelse med at Egedal Kommune er i gang med at udarbejde en

Læs mere

BØRN OG UNGE I BEVÆGELSE PERSPEKTIVER OG IDÉER

BØRN OG UNGE I BEVÆGELSE PERSPEKTIVER OG IDÉER BØRN OG UNGE I BEVÆGELSE PERSPEKTIVER OG IDÉER FORORD AF KULTURMINISTER BRIAN MIKKELSEN Jeg hilser denne antologi velkommen i rækken af Kulturministeriets publikationer. Det er på flere måder en ganske

Læs mere

Sundhedspolitik 2014 2018. Sundhe. Sundhed i sammenhæng. Godkendt af Byrådet, d. xx.xx.xxxx

Sundhedspolitik 2014 2018. Sundhe. Sundhed i sammenhæng. Godkendt af Byrådet, d. xx.xx.xxxx Sundhedspolitik 2014 2018 Sundhed i sammenhæng Godkendt af Byrådet, d. xx.xx.xxxx Sundhe Forord Forord udarbejdes efter endt høring, således der også kan takkes for bidrag mv. Af Anny Winther Borgmester

Læs mere

TEMA. Rehabilitering. Rehabilitering baseret på den bio-psyko-sociale model tager udgangspunkt i patientens sygdom, funktionsevne og kontekst

TEMA. Rehabilitering. Rehabilitering baseret på den bio-psyko-sociale model tager udgangspunkt i patientens sygdom, funktionsevne og kontekst VIDENSKAB 921 Rehabilitering Prævalensen af kroniske sygdomme er stigende. Det betyder, at mange danskere lever med kronisk funktionsnedsættelse, som ikke kan normaliseres med medicinsk eller kirurgisk

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Metode 3. Er sundhed et frit valg? 3.1.1 Determinanter, som påvirker social position og helbred

Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Metode 3. Er sundhed et frit valg? 3.1.1 Determinanter, som påvirker social position og helbred Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Metode 4 3. Er sundhed et frit valg? 5 3.1 Determinanter for ulighed i sundhed 5 3.1.1 Determinanter, som påvirker social position og helbred 6 3.1.2 Sygdomsårsager

Læs mere

Sundhed og trivsel for alle

Sundhed og trivsel for alle Sundhed og trivsel for alle SUNDHEDSPOLITIK FOR BORGERNE I KOLDING KOMMUNE 2011-2014 OV1_Kvadrat_RØD 1 Indhold SUNDHEDSPOLITIK Forord... 3 1 Sundhed og trivsel for alle i Kolding Kommune... 4 2 Sådan har

Læs mere

Sundhedsplan 2015-16

Sundhedsplan 2015-16 Sundhedsplan 2015-16 FORORD Kære læser! Denne sundhedsplan beskriver de konkrete prioriteringer og indsatser, der i 2015 og 2016 skal gøre Aabenraa Kommunes Sundhedspolitik 2012-2020 til virkelighed. Sundhedsplan

Læs mere

Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri

Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri I N S T I T U T F O R I D R Æ T O G E R N Æ R I N G K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Kandidatafhandling Christine Marie Topp Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri Et fokus på

Læs mere

Investér før det sker

Investér før det sker Investér før det sker Et debatoplæg om fremtidens socialpolitik Marts 2013 I dette debatoplæg præsenteres KL s vision for fremtidens socialpolitik. Debatoplægget er offentliggjort op til KL s Kommunalpolitiske

Læs mere

Fanø Kommune Sundhed og Ældre

Fanø Kommune Sundhed og Ældre Fanø Kommune Sundhed og Ældre Sundhedspolitikken 2011-2014 - Version 7- Dato: 24-05-2011 Sagsnr.: 563-2011-1697 Doknr.: 563-2011-33197 Indholdsfortegnelse Forord...side Læsevejledning...side Sundhedsfremme,

Læs mere

Ældreidræt - hvorfor og hvordan?

Ældreidræt - hvorfor og hvordan? Ældreidræt - hvorfor og hvordan? Februar 2003 Indhold Ældreidræt hvorfor og hvordan? 4 Hensigter og lovgivning 6 Hvordan ser det typiske ældreidrætstilbud ud? 7 Hvad er effekten af ældreidræt? 8 Hvad koster

Læs mere

Forebyggelses- og sundhedsfremmepolitik

Forebyggelses- og sundhedsfremmepolitik Forebyggelses- og sundhedsfremmepolitik Vedtaget af Byrådet den 31. august 2011 Indhold Forord.... 3 Forord - Forebyggelsesudvalget....4 Indledning....6 Værdier...8 Målsætninger....9 Principper for arbejdet

Læs mere

FOREBYGGELSESPAKKE. fysisk. aktivitet

FOREBYGGELSESPAKKE. fysisk. aktivitet FOREBYGGELSESPAKKE fysisk aktivitet INDholdsfortegnelse fakta 4 FOREKOMST 5 TABTE LEVEÅR SOM FØLGE AF fysisk inaktivitet 6 Brug af sundhedsvæsenet og udgifter forbundet med fysisk inaktivitet 7 TAL PÅ

Læs mere

Sundhedspolitik. Skive Kommune 2015-2018. www.skive.dk

Sundhedspolitik. Skive Kommune 2015-2018. www.skive.dk Sundhedspolitik Skive Kommune 2015-2018 www.skive.dk Indholdsfortegnelse: 1. Forord... 3 2. Vision og målsætninger for Sundhedspolitikken... 4 3. Indsatsområder: a. Mad, måltider og overvægt... 6 b. Fysisk

Læs mere

Sundhedspolitik 2007 2010

Sundhedspolitik 2007 2010 Sundhedspolitik 2007 2010 UDKAST Drøftet i Kommunalbestyrelsen den 16. maj 2007 Godkendt i Kommunalbestyrelsen den Udarbejdet af tværsektoriel arbejdsgruppe februar - juni 2007 Flemming Lassen, leder af

Læs mere

Tværnational undersøgelse af unge intellektuelt handicappedes arbejdsindsættelse

Tværnational undersøgelse af unge intellektuelt handicappedes arbejdsindsættelse Tværnational undersøgelse af unge intellektuelt handicappedes arbejdsindsættelse TIME@Net Project N. 2014-1-IT03-KA205-1295 Transnational Network promoting Innovative Models in Education, Work Inclusion

Læs mere

gladsaxe.dk Sundhedspolitik

gladsaxe.dk Sundhedspolitik gladsaxe.dk Sundhedspolitik 2015-2018 Indhold Forord... 3 Sundhed er andet og mere end livsstil... 4 Principper: Måden vi arbejder med sundhed på... 5 Målsætninger: Det vi satser på... 6 1) Sundere valg

Læs mere

Unge, Idræt og Recovery Evaluering af udviklingsprojekt om idræt for sindslidende

Unge, Idræt og Recovery Evaluering af udviklingsprojekt om idræt for sindslidende Unge, Idræt og Recovery Evaluering af udviklingsprojekt om idræt for sindslidende v/ Anna Staal Center for Handicap og Bevægelsesfremme Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet Temadag om

Læs mere

Vejledning til skolesundhedstjenesten

Vejledning til skolesundhedstjenesten OPSPORING AF OVERVÆGT OG TIDLIG INDSATS for børn og unge i skolealderen 2014 Vejledning til skolesundhedstjenesten OPSPORING AF OVERVÆGT OG TIDLIG INDSATS for børn og unge i skolealderen 2014 Vejledning

Læs mere

Mennesker med psykiske vanskeligheder. Sociale indsatser, der virker. Aktuel viden til udvikling og planlægning af den kommunale indsats

Mennesker med psykiske vanskeligheder. Sociale indsatser, der virker. Aktuel viden til udvikling og planlægning af den kommunale indsats Mennesker med psykiske vanskeligheder Sociale indsatser, der virker Aktuel viden til udvikling og planlægning af den kommunale indsats 1 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000

Læs mere

11:23 KORTLÆGNING HANDCAP-FORSKNING SKANDINAVIEN STORBRITANNIEN MED UDGANGSPUNKT I FORSKNINGSMILJØER STEEN BENGTSSON DORTE LAURSEN STIGAARD

11:23 KORTLÆGNING HANDCAP-FORSKNING SKANDINAVIEN STORBRITANNIEN MED UDGANGSPUNKT I FORSKNINGSMILJØER STEEN BENGTSSON DORTE LAURSEN STIGAARD 11:23 KORTLÆGNING HANDCAP-FORSKNING SKANDINAVIEN STORBRITANNIEN AF I OG MED UDGANGSPUNKT I FORSKNINGSMILJØER STEEN BENGTSSON DORTE LAURSEN STIGAARD KØBENHAVN 2011 SFI DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR

Læs mere

idrætsdeltagelse blandt unge voksne med sindslidelser

idrætsdeltagelse blandt unge voksne med sindslidelser syddansk universitet institut for idræt og biomekanik idrætsdeltagelse blandt unge voksne med sindslidelser Kurt Lüders og Ejgil Jespersen 2013:4 Idrætsdeltagelse blandt unge voksne med sindslidelser

Læs mere

Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi

Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi 3. juni 2014 Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi Deltagelse i fællesskabet er den grundlæggende præmis for et sundt og bæredygtigt samfund. Vejen til et samfund, hvor

Læs mere

Stolemotion og motionsvenner bedre livskvalitet for færre penge

Stolemotion og motionsvenner bedre livskvalitet for færre penge Stolemotion og motionsvenner bedre livskvalitet for færre penge En evaluering af et 3-årigt projekt med stolemotion og motionsvenner fra Dansk Arbejder Idrætsforbund og Institut for Idrætsmedicin på Bispebjerg

Læs mere

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene Investér før det sker sådan sætter vi handling bag ordene Socialpolitisk udspil maj 2013 Indhold Forord...3 Investér før det sker det vi vil, og det vi skal!...5 Læsevejledning...7 Investeringer kræver

Læs mere

Frederikshavn Kommune. Sundhedspolitik 2013-2016

Frederikshavn Kommune. Sundhedspolitik 2013-2016 Frederikshavn Kommune Sundhedspolitik 2013-2016 5 6 8 14 15 16 17 20 27 Forord Sundhed er mange ting Hvordan har vi det i Frederikshavn Kommune? Andre udfordringer Involvering Eksterne samarbejdspartnere

Læs mere