BÆREDYGTIG ENERGI & ENERGIOPTIMERING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BÆREDYGTIG ENERGI & ENERGIOPTIMERING"

Transkript

1 DjHPUNKT DEN JYDSKE HAANDVÆRKERSKOLE DECEMBER 2013 Redaktion: Henrik Øelund (ansvarlig) Anne Hansen Aamand Layout: Anne Hansen Aamand Input: Indhold Siden sidst...2 DjH har sin egen energibank...3 Ny nordisk skole...4 Praktikcenter...4 Internationale kurser...5 Ny flaskeblæsemaskine til DjH...6 Køleafdeligens opdaterede maskinpark...6 En opskrift på succes...7 DjH ved DM i Skills i Aalborg...8 Mikkel knækkede matematikken...9 Nyt tækkemandssamarbejde Energimessen Favrskovmesterskabet for 9. klasser To kolleger Seniorklub på sommertur LC på DjH Nyudlærte Navne BÆREDYGTIG ENERGI & ENERGIOPTIMERING KURSER FOR HÅNDVÆRKERE OG TEKNIKERE I KOMMUNER OG REGIONER Efterår 2013 og Forår 2014 Bæredygtig energi - hvad og hvorfor? Overblik over teknologier, anlæg og kombinationsmuligheder og efteruddannelse. Solceller Typer, muligheder, ydelse og lovgivning. Varmepumper Typer, teori, praksis, drift og vedligehold. Belysning Muligheder, typer, lysudbytte og vedligehold. Energioptimering af bygninger Termografi, tæthedsprøvning og isolering. Energioptimering af anlæg Teori, praksis, drift og vedligehold af pumper og ventilation. Det ELEKTRONISKE magasin DjHPUNKT er Den jydske Haandværkerskoles elektroniske magasin. Du kan navigere i det ved hjælp af indholdsfortegnelsen. Du kommer tilbage til forsiden ved at trykke på tasten 'home' på din pc. Du kan også bruge 'page up' og 'page down' knapperne Slår du indholdsfortegnelsen til i venstre side af din Adobe reader, er den åben hele tiden uanset hvilken side i DjHPUNKT, du befinder dig på. God læsefornøjelse!

2 Af Henrik Øelund Siden sidst Øget synlighed og spor til fremtiden er begge væsentlige elementer i DjH2016. Øget synlighed går på både politisk synlighed, faglig synlighed og synlighed af rammer og faciliteter. Spor til fremtiden handler blandt andet om at sikre rammer og muligheder for DjHs fortsatte udvikling. I september havde vi igen besøg af en af de væsentlige spillere i landspolitik, Margrethe Vestager, der selv havde ønsket at se og høre om DjH. Det gav blandt andet lejlighed til en god dialog om den kommende erhvervsuddannelsesreform. For DjH er det vigtigt at gøre politikerne og embedsværket opmærksomme på, at ikke alle uddannelsesinstitutioner er ens, og at elever og lærlinge ligeledes har forskellig tilgang til uddannelse. Det synes at være lykkedes i efteråret Faglig synlighed er ud over deltagelse i udviklingsarbejder og tilfredshed hos vore virksomheder deltagelse i fremtidsrettede projekter. Der er flere i gang, og flere er på vej. Blandt andet deltager vi i et nordisk matematikprojekt og er med i en stor ansøgning om Energi i byggeuddannelserne, der netop er afsendt. Det er også i det lys, energimessen og energikurserne skal ses. I 2014 styrkes virksomhedsdialogen yderligere, da vi netop har fået en ny fuldtidsmedarbejder til dette område. Synlighed af rammer og faciliteter handler også om at tiltrække organisationsarrangementer o.l. Ud over selve aktiviteten giver det mange en god oplevelse af DjH, hvorved der skabes nye ambassadører. Selv i et avanceret samfund skal man ikke tage fejl af, at mund til øre stadig er en effektiv markedsføring. Vi har haft rigtig gode både små og større arrangementer i 2013 ud over Åbent Hus, Energimesse afslutninger m.v., og der er allerede 3 nye store og et lidt mindre arrangementer med i alt over 450 deltagere i bogen til EUD reformen er i skrivende stund ikke helt på plads mellem forhandlingsparterne. Derfor kan det være risikabelt at udtale sig om den. Men lige nu ser resultaterne på den tekniske EUD og tekniske EUX fornuftige ud, og det er jo det vi primært interesserer os for. Samtidig er den lagte tidsplan, hvor lovgivningsarbejdet er sat til 1. halvår 2014, udvalgsarbejdet til 2. halvår 2014 og undervisningsplanlægning til 1. halvår 2015, betydelig mere realistisk end ved sidste reform i 1999/2000. Der har været afholdt et første møde om overgangen fra folkeskole til ungdomsuddannelse, og de muligheder den nye folkeskolereform giver for et mere kvalificeret valg. Det er en anden form for synlighed. Der er nedsat en gruppe, der i første kvartal skal komme med et katalog med konkrete muligheder. Her fokuserer vi meget på samspillet mellem 4 parter: De unge og disses forældre, grundskoler, virksomheder og ungdomsuddannelsesinstitutioner. Det arbejde ser vi frem til. Men også efter en politisk aftale er det vigtigt, at vi bliver ved med at gøre opmærksom på de forskelligheder, der er på institutioner og elever/lærlinge, så det endelige resultat bliver så godt som muligt for vore virksomheder, lærlinge og DjH som uddannelsesinstitution. Så 2014 bliver på mange områder et spændende år. Rammer og reformer Bare en almindelig fremskrivning af nuværende optag viser, at vi kommer til at mangle faciliteter. Her tæller EUX, som relativ ny aktivitet, godt med. Der arbejdes derfor kraftigt på at sikre rammer og muligheder for fremtiden. Det er en tidskrævende proces, men i 2014 skal vi meget gerne kunne se resultater af dette arbejde. Glædelig jul og godt nytår

3 DjH-skilt-14-Termografering.indd 1 22/10/ DjH-kort-14-Termografering.indd 1 22/10/ DjH-skilt-7-energifanger.indd 1 22/10/ DjH-kort-7-energifanger.indd 1 22/10/ Energifanger Hanne Bisgaard Hansen DjH har sin egen energibank til lagring af varme Der er i dag stor fokus på lagring af varme. Målsætningen om, at Danmark i 2050 skal være uafhængigt af fossile brændstoffer, betyder, at vi skal arbejde intensivt på at udvikle energilagre og dygtiggøre os i teknologien. Lagring af varme skal sikre energiforsyning i fremtiden. Varmelagerets koncept på DjH går ud på at lagre overskudsvarme i jorden. Vedvarende energikilder såsom solvarme producerer det meste af deres energi, når der ikke er behov for det. På normal vis går varmen til spilde uden tilkobling af et varmelager. DjH har sin egen energibank, i form af et energilager, hvor den overskydende energi fra tre af vores bæredygtige anlæg opmagasineres. For at vi kan gemme overskudsvarmen fra skolens energifanger, plane-solfanger og vacuum-solfanger, har vi etableret et energilager under jorden. Lageret består af i alt 400 meter slanger, som ligger på et areal på 200 m² lige under jordoverfladen. Slangerne ligger i en dybde på 60 cm under et sandlag og 50 mm isolering. Kurser i bæredygtig energi På DjH skræddersyr vi uddannelsesforløb i takt med behovet. Vi underviser i vedvarende og bæredygtig energi som solceller, varmepumper, energirigtig belysning og energioptimering af bygninger og anlæg. Vi har i dag 14 bæredygtige anlæg på DjH. Vi giver vores kursister og elever et overblik over mulighederne med alternative forsyningskilder og anlægstyper. Hvert anlæg inddrages i undervisningen. Vi lærer teorien bag, og har hands-on på de rigtige anlæg i drift, så teori og praksis kobles sammen. I energilageret kan vi eksempelvis måle og følge temperaturen forskellige steder i lageret og i forskellige dybder. Vi har mulighed for at se, hvordan varmen fordeler sig under jorden, og hvor meget der går tabt i processen ved en lagring og en genanvendelse af den lagrede varme - en viden som er vigtig, når vi skal dygtiggøre os i energilagringsteknologien og kigge på energieffektivitet, optimering og på længere sigt blive uafhængige af fossile brændstoffer. BÆREDYGTIG ENERGI & ENERGIOPTIMERING KURSER FOR HÅNDVÆRKERE OG TEKNIKERE I KOMMUNER OG REGIONER Efterår 2013 og Forår 2014 Bæredygtig energi - hvad og hvorfor? Overblik over teknologier, anlæg og kombinationsmuligheder og efteruddannelse. Solceller Typer, muligheder, ydelse og lovgivning. Varmepumper Typer, teori, praksis, drift og vedligehold. Belysning Muligheder, typer, lysudbytte og vedligehold. Energioptimering af bygninger Termografi, tæthedsprøvning og isolering. Energioptimering af anlæg Teori, praksis, drift og vedligehold af pumper og ventilation. 14 A N L Æ G ENERGIBANK LAGRING AF VARME DjH har sin egen energibank, i form af et energilager, hvor overskydende energi opmagasineres, når der er overkapacitet af energi i forskellige anlæg. For at DjH har mulighed for at gemme overskudsvarmen fra anlæg 4, 6 og 7 (alle solfangeranlæg), har vi etableret et energilager under jorden. Anlægskomponenter: Lageret består af i alt 400 meter slanger med diameteren 25 mm. Slangerne er fordelt på fire kredse med 100 meter på hver. Slangerne spreder sig over et areal på 200 m 2 (20 x 10 meter). Slangerne ligger i en dybde på 60 cm fra jordoverfladen. Slangerne ligger i et sandlag på 30 cm. Ovenpå sandlaget ligger 50 mm polystyren i solering. I energilageret er der monteret en række følere, der gør det muligt at observere temperaturen forskellige steder i lageret og i forskellige dybder. Vi kan blandt andet se, hvordan varmen fordeler sig under jorden, se hvor meget varme der går tabt i processen og måle på effektiviteten i varmelageret. Energibank lagring af varme En stor udfordring inden for fremtidens energiforsyning er lagring af energi. Det er imidlertid et emne, der ofte bliver overset i energidebatten, derfor er energilagring et område, som DJH fokuserer på. Fakta XXAlle bæredygtige anlæg er forklaret med beskrivelse i Videncenter Energi på DjH. XXUnder hver beskrivelse henviser et kort til hvor på DjH vi finder det fysiske anlæg. X XAlle 14 bæredygtige anlæg bruges i undervisningen. ENERGIFANGER ÅBEN SOLFANGER Energifangeren bringer varme ned i ettager i jorden, og den lagrede varme kan genanvendes. Den optager energien fra luften uanset om det blæser, regner eller solen skinner. DjHs åbne energifanger er tilkoblet et energilager. Den energi som energifangeren producerer, hæver temperaturen i lageret. En energifanger yder op til 1500 kwh pr. m 2 om året Energifangerens solbeskinnede areal: 20 m 2 Energifangerens luftbestrøgede areal: 70 m 2 Rørmateriale: 25 mm UV stabil PE ribberør Dimensionering: 1m 2 pr. kw varmepumpeeffekt Jordslanger i mindre haver Boligejere med et lille disponibelt areal til jordslanger, kan opvarme deres bolig med miljøvenlig jordvarme ved at tilkoble en energifanger til jordvarmeanlæg. Energifangeren på DjH er tilsluttet et jordvarmeanlæg. Energifangeren kan udformes på forskellige måder alt afhængig af pladsmuligheder og udformning af areal. Energifangeren kan udformes på en måde, så den kan bruges som hegn. Denne monteringsmåde kræver naturligvis en del plads, men er nyttig, hvis man har behov for et hegn, eller en adskillelse af haven. Ved steder, hvor det kniber med plads, kan energifangeren laves som en cylinder. Den cylinderformede energifanger kan med fordel placeres i et hjørne af haven. Denne form for montering er ikke så pladskrævende som metoden med hegn, men den er til gengæld mere iøjnefaldende. X XDe fysiske anlæg i drift giver bedre læring og en bredere forståelse for et anlægs teknologi, virkemåde og anvendelsesmuligheder. A 7N L Æ G Energifanger med varmepumpe VP Sådan virker anlægget Væsken opvarmes i energifangeren. Når der er varmere i energifangeren (F1) end ved udgangen af varmepumpen (F2) starter styringen (Pumpe2). Varmen trækkes ved hjælp af pumpen ud af energifangeren, og sendes ned i jorden til energilageret. Når varmepumpen er i gang, er væsken altid ekstra kold (væsken er omkring 5 grader koldere ved udgangen af varmepumpen). Den koldere væske pumpes først til energifangeren og opvarmes. Varmen trækkes ud af energifangeren ved hjælp af en pumpe og sendes ned i energilageret under jorden. Når den lagrede energi skal genanvendes, trækkes den ud af energilageret ved hjælp af en pumpe. Anlægget kører også om natten altså helt uden sol. Energifanger Åben Solfanger DjH s energifanger optager energien fra luften og er tilkoblet et energilager under jorden.

4 Allan B. Rasmussen Ny nordisk skole Som beskrevet i et tidligere DjHPunkt blev Den jydske Haandværkerskole, af undervisningsministeriet, godkendt som deltagere i forbindelse med Ny Nordisk Skole udviklingsarbejdet sammen med Linieskolen i Hadsten og Haldum-Hinnerup folkeskolen. Vi valgte i fællesskab et tema omkring klasseledelse og herunder refleksiv evaluering. Derudover har Linieskolen og DjH et tema om kostskolens muligheder. ABR DjH bestyrelse Direktions- og ledelsesgruppe Praktikcenter Kvalitet PPU EUD-eksamen Studievejledning På DjH har vi fastlagt at arbejde med 9 seminarer frem til maj 2014 med hver sin overskrift og tema, og som tovholder og planlægger af seminarene er Frank Godtfredsen, Pernille Stidsen og Troels N. Pedersen. De 4 undervisningsafdelinger er alle repræsenteret med et antal deltagere, og formålet er at kunne inspirere hinanden på tværs af afdelinger og skabe fælles forståelse. LUU rep. Koordinator Vejledere Instruktører Opsøgende medarbejdere Det tværfaglige samarbejde giver blandt andet mulighed for at: XXstyrke samarbejdet på DjH, XXafprøve andre metoder og principper undervisningsmæssigt, XXobservere på hinandens undervisning, XXundersøge hvad der virker i de enkelte klasser, XXundersøge hvordan vi bedst muligt kan udnytte de rammer og muligheder vi har på Den jydske Haandværkerskole. Mellem seminarene mødes deltagerne i planlagte grupper, hvor der undersøges/observeres i klasserne med udgangspunkt i det konkrete tema, som har været gennemgået ved forgående seminar. Der reflekteres over dette, og resultaterne drøftes ved følgende seminar, hvor der udveksles erfaringer. Praktikcenter Allan B. Rasmussen Den 1. september 2013 trådte ny lov i kraft, hvilket betyder, at skolepraktik i en uddannelse kun kan ske som praktikuddannelse gennem et praktikcenter, der er godkendt af undervisningsministeriet. Den jydske Haandværkerskole ansøgte ministeriet om at blive praktikcenter indenfor elektriker-, tømrer- og plastmageruddannelserne. På køleuddannelsen er der ikke kolepraktik. Efter behandlinger blev vi af ministeriet godkendt som værende praktikcenter indenfor alle 3 områder. DjH s praktikcenter er forankret i skolens bestyrelse med Allan B. Rasmussen fra ledelsesgruppen som ansvarlig. Der er beskrevet en organisationsplan med en daglig leder af praktikcenteret, samt vejledere og instruktører for de enkelte uddannelsesområder. Skolens primære mål er dog fortsat, at eleverne skal i praktik på en virksomhed så meget og så hurtigt som muligt. Vi har dog også skabt rammerne og mulighederne for, at eleverne kan få en ligeværdig og fuldgod uddannelse på skolen med opfyldelse af de praktikmål, som er opstillet for de enkelte uddannelser. Samtidig er der fokus på, at eleverne trives i et godt arbejdsmiljø med relevante arbejdsopgaver i tæt samarbejde med de lokale uddannelsesudvalg.

5 AF Ib Bæk Jensen Internationale kurser Køleafdelingen har I uge afholdt kursus for Johnson Controls Work with NH3 systems and controls. Kursisterne er alle ansat hos Johnson Controls i Sverige, Finland, England, Holland og Belgien. Baggrunden er, at der er mangel på køleteknikere i Europa, og derfor ansætter JCI teknikere fra andre brancher, som de tilbyder et 2-årigt uddannelsesforløb, hvor målet er at gøre dem til dygtige køleteknikere. Kurset er det tredie af 6 moduler som gennemføres på DjH. Kurset stiller store krav til deltagerne, undervisningen er på engelsk, og der gennemføres ti lektioner plus lektier hver dag - også lørdag. Der afsluttes med både en skriftlig og en mundtlig eksamen. Heldigvids er kursisterne på holdet topmotiverede, dygtige og villige til at lægge mange timer i det. Udbyttet er derefter, og der kommer nogle rigtig dygtige køleteknikere ud af investeringen. Forløbet er det tredje af slagsen, som vi gennemfører sammen med Johnson Controls. Vi glæder os over at mange af de tidligere deltagere stadig er ansat i JCI. Enkelte endda i ledende stillinger. Uddannelse er dyr, især hvis det skal foregå i udlandet, så er det vigtigt, at de kan se, at de får noget ud af det. Det ser det heldigvis ud til at Johnson Controls gør. Vi glæder os allerede til næste forløb.

6 Allan Rasmussen Ny flaskeblæsemaskine til Den jydske Haandværkerskole Plastafdelingen har fået en ny flaskeblæsemaskine af mærket abtech. Maskinen er produceret i Thailand under svensk ledelse og teknologi. Labtech er i dag en af verdens største producenter af laboratorieplastforarbejdningsmaskiner. I forvejen har vi i plastafdelingen en Labtech fladdyseekstruder til produktion af tynde plader. Den har vi været meget tilfredse med, og vi besluttede at supplere den ældre Hesta flaskeblæsemaskine med den nye maskine, hvor vi blandt andet kan fremstille mindre plastflasker i det medfølgende værktøj, som har indgraveret DjH s logo. Køleafdeligen på DjH har fået opdateret sin maskinpark Et transkritisk CO 2 køleanlæg for uddannelse af fremtidens køleteknikere er i efteråret monteret i køleafdelingen på DjH. Det miljørigtige køleanlæg er et moderne set up af et traditionelt supermarkedskøleanlæg, så elever oplever en undervisningssituation, der er fuldt sammenlignelig med det virkelig liv, og det de møder der. Anlægget består af et compsuper S 3x2 maskinanlæg fra ADVANSOR leveret på særdeles favorable vilkår. Kølereol og frostrum er sponsoreret af CoolTrade, ligesom gruppens medlemmer (Combikøl, Danfrig, Færch Køl, LF Køleteknik og Vestsjællands Køleservice) også har påtaget sig at montere og idriftsætte anlægget uden omkostninger for DjH. Danfoss har sponsoreret styringen til anlægget. Tak til alle der har bidraget til at optimere køleafdelingens anlæg til det absolutte nyeste.

7 Rita Nissen En opskrift på succes DjH s EUX er en drømmeuddannelse for drenge (og piger), der vil det hele. I 2012 startede 30 elever på den nye EUX-uddannelse på DjH. I 2013 kom tallet op på 45. Tallene tydeliggør, at der her er noget med potentiale - Her er en ny måde at tænke uddannelse på, som appellerer til en stor drengegruppe. Det primære koncept for EUX-en på DjH er, at uddannelsen er tilrettelagt i temabaserede tværfaglige forløb. På grundforløbet er de første 40 uger inddelt i 4 temaer, hvor teori- og håndværkerfag arbejder ud fra fælles overskrifter. Under disse temaer arbejdes der også på tværs af håndværkerfagene. Tømrerne bygger et hus, som elektrikerne efterfølgende installerer strøm i. Og i de teoretiske fag går forløbene også på tværs lige nu arbejder eleverne med et projektbaseret forløb under temaet Kultur i et samspil mellem samfundsfag, engelsk og dansk. Dagene på EUX er inddelt i moduler: Midt på ugen - hver tirsdag eftermiddag, hele onsdag og torsdag eftermiddag - arbejdes der med håndværkerfagene. Omkring disse blokke er de teoretiske fag placeret i 2-timersmoduler. Det giver eleverne en god kontinuitet indenfor håndværkerfaget, og med hensyn til teorifagene er det ideelt, at de ligger først og sidst på ugen med den praktiske pause imellem. Som kontrast til hverdagen er der i EUX en lagt indslag ind, som på forskellig vis er med til at nuancere og krydre forløbet: Allerede i den første uge er der en oplevelsestur med overnatning. I år gik turen til Fjord- og Kystcenteret i Randers. I løbet af skoleåret ligger der også Blå dage i kalenderen, hvor vi tager på udflugt. Det er ture med indhold, som har relevans for håndværkerfagene eller de teoretiske fag. På grundforløbet ligger der også en uges studietur. I år går turen til Cesky Raj i Tjekkiet, et område med friluftsaktiviteter. Hjemme på skolen brydes hverdagene også engang imellem op: Der er sundhedsdag i begyndelsen af forløbet, og senere kommer en 24-timersprøve. I ugen op til jul arrangeres Innovationsuge med kaospiloterne fra Århus. Og så har EUX erne deltaget i et Leonardoprojekt. Her har Chris Klitte Thomasen og Michael Sørensen og et par elever fra hvert hold været i Tyrkiet, Bulgarien, Tyskland og Polen for at udveksle erfaringer - Og på DjH har vi også været værter for projektet. EUX en har også det første år indlagt to praktikuger. Her nyder eleverne at komme ud og stifte bekendtskab med deres nye fag. Og de arbejder hårdt på at skaffe sig lærepladser i disse uger. Spørger man eleverne, hvad der i øvrigt skaber trivsel, er svarerne mange: Learning Centeret med tilbuddet om at få faglig sparring, skolehjemmets mange tilbud i aftentimerne og 24-timersskolen med muligheden for at gå i værkstederne, når et projekt er rigtigt spændende. Men også Klassesamtalerne, hvor flere undervisere er til stede og tager en snak med eleverne om løst og fast, er blevet en værdsat tradition. Med EUX en ser det ud til, at drengene endelig har fundet en vej, som er guld værd for dem: De elsker dagene i værkstedet, men de er også nysgerrige på verden og kan lide udfordringerne i de teoretiske fag.

8 Hanne Bisgaard Hansen Den jydske Haandværkerskole er med ved DM i Skills i Aalborg Den januar danner Gigantium rammerne for Danmarksmesterskabet for erhvervsuddannelse DM i Skills. Den jydske Haandværkerskole (DjH) viser flaget ved to fronter: I en spændende stand og med to dygtige tækkemænd i konkurrence. Gratis adgang for alle. Fire robotter i aktion, en romaskine der driver et køleanlæg, et udsnit af et hus og en termoformmaskine der former plastemner er alle levende aktører på DjH-standen ved DM i Skills. De suppleres af spændende film fra skolens hverdag og bevægelige lyseffekter. Skolen står klar på standen til at støtte unge uddannelsessøgende i deres valg af uddannelse efter grundskolen. Med en stand placeret midt i et eldorado af spændende uddannelseskonkurrencer bliver alting mere virkeligt. Den visuelle effekt er stor, alle kan straks se, hvad de enkelte uddannelser handler om præsenteret af landets dygtigste lærlinge. Konkurrencen sætter fokus på fagenes vigtighed og hvilke muligheder, der er for spændende uddannelse og fremtidige jobs. Vi har mange dygtige og engagerede unge mennesker på vores uddannelser, og vi har plads til endnu flere. Der er altid brug for veluddannet arbejdskraft, siger studievejleder Niels Søndergaard fra DjH. FAKTA ÙÙAlle skolens uddannelser præsenteres på standen ÙÙDM i Skills blev afholdt første gang i 2011, og holdes nu en gang om året i januar. Deltagerne er unge, der alle er i gang med erhvervsuddannelse. Der er 260 deltagere fra mere end 44 forskellige fag. Vinderne har inden for flere af fagene mulighed for at gå videre til WorldSkills, der afholdes hvert andet år. Det næste WorldSkills holdes i 2015 i Sao Paulo, Brasilien. ÙÙVed DM i Skills i 2013 i Aarhus var der mere end besøgende. Tre robotter er beskæftiget med at løfte dyne og skifte hovedbeklædning på et mannequinhoved. En studenterhue og en arbejdshjelm symboliserer EUX-uddannelsen, som også tilbydes på DjH, der kombinerer en erhvervs- og en gymnasial uddannelse. Den sidste robot interagerer direkte med de besøgende på standen, hvor den udleverer plastemner fra en termoformmaskine. Vi trækker lige nu i snorene ved opbygning af DjH standen. I samarbejde med SKILLS-gruppen får vi det til at ske. Gruppen er sammensat af personer fra hvert uddannelsesområde på DjH. Det bliver et brag af et DM med godt håndværk, vejledning om uddannelse og masser af sjove aktiviteter. Vi håber på rigtig mange besøgende, siger Hanne Bisgaard Hansen. Tækkemænd i konkurrence DjH stiller med et tækkehold på to personer. Jacob Enemark fra firmaet Tækker Toft ApS i Sønderborg og Steffen Helbo fra firmaet Tækkemand Chresten Finn Guld i Køge dyster om at blive danmarksmester i tækkearbejde. DM i Skills er en fantastisk oplevelse at overvære, hvor man oplever noget af det ypperst inden for de unge menneskers kunnen. De viser deres talenter og dermed erhvervsuddannelsernes mangeartede og spændende muligheder. Og grundskoleeleverne får chancen for at se nærmere på ønskeuddannelsen, siger Henrik Øelund.

9 Mikkel knækkede matematikkens mysterier sammen med Niels fra DjH 14-årige Mikkel Kvist Larsen fra Hinnerup og studievejleder Niels Søndergaard fra Den jydske Haandværkerskole har gennem 24 uger mødtes via Talentspejdernes Talentprogram i Favrskov for unge mellem 12 og 15 år. En gang om ugen har Mikkel Kvist taget turen til DjH for at mødes med sin mentor, Niels Søndergaard, studievejleder på DjH. Under mottoet Du kan mere end du tror hjælper Talentspejderprogrammet børn og unge klasses elever med at finde evner og talenter, de ikke troede de havde. De unge bliver visiteret til programmet af deres klasselærer, og derefter forbundet til en mentor, der kommer fra en af kommunens virksomheder. De skal så gennem 24 uger i fællesskab afdække evner og talenter hos den unge. Vi har mange forskellige måder at arbejde på i forløbet. Forskellige små kort med spørgsmål kan hjælpe os til at afklare elevens læringsstil, intelligenser og karakterstyrker. Det giver dem en styrke at arbejde videre med, når de bliver klar over at de indeholder egenskaber, de slet ikke drømte om, de havde, forklarer Niels Søndergaard. Mikkel havde en stor udfordring i matematik. Især hovedregning voldte ham problemer, men det har vi fået styr på nu, fortsætter han og fortæller at de små øvelser de brugte er meget anderledes fra de læringsmetoder man benytter i klasseværelserne. Og Mikkel er helt enig. der er projektleder på talentspejderprogrammet, som foreløbigt fire af landets kommuner deltager i. Tom Thinggaard Pedersen er kommet for at lykønske med et godt forløb og for at overrække to certifikater: Et til Mikkel for at have gennemført talentprogrammet og et til DjH, der anderkender skolens sociale ansvar ved at stille mentorer til rådighed. Sammen med diplomet til Mikkel følger en check på 600 kr. til en god oplevelses sammen med hans mentor Niels Søndergaard. Fra DjH deltager to mentorer i programmet. Udover Niels Søndergaard har forhenværende uddannelsesleder Finn Døssing, der nu er pensioneret, en mentorfunktion, hvor han mødes med to unge skoleelever. Møderne foregår på DjH. I Favrskov kommune er sytten mentorer tilknytte programmet. Før mødet med de unge mennesker er mentorerne på kursus, hvor de bliver klædt på til opgaven. Lagkage og certifikater Ved forløbets afslutning har Niels arrangeret en lille fest. Der er lagkage på bordet og enkelte gæster er mødt op. Blandt andet Mikkels mor og Tom Thinggaard Pedersen,

10 Ruud Conijn, 51 år, er født i Holland og opvokset i Eindhoven. Han er uddannet skovtekniker og fik gennem sit virke berøring med naturområder, hvor der blev høstet tækkerør. Dét kombineret med interessen for historie første til arbejde med rekonstruktioner af fortidshuse og brugsgenstande, først som frivillig, siden som professionel. Rekonstruktionerne skulle tækkes med gamle græsarter, pilegrene m.m. Interessen kombinerede Ruud yderligere med en lidenskab for kampsport i historiske slag og opførelse af vikinge lejre. Nyt Henrik Dalsgaard TÆKKEMANDSSAMARBEJDE Tømrerafdelingen har indgået samarbejde med tækkemand Ruud Conijn, der er selvstændig med Hemmed Tækkefirma på Djursland. Han har stor interesse for moderne og historiske tækkemetoder. Under rekonstruktionen af slaget i Haistings England 1066 kæmpede Ruud ikke kun slaget, men også for opmærksomheden fra sygeplejersken Ellen, der skulle dog et par slagmarker til, før Ruud fik den fulde gevinst. I 1993 flyttede Ruud til Danmark sammen med Ellen, som i dag arbejder som sygeplejerske i Århus. Ruud starter ved en tækkemester og bliver oplært i de moderne teknikske tækketraditioner, både danske og naturligvis lokale traditioner i områderne på Djursland. Han arbejder som tækkemand i 13 år og får i den tid opbygget sig et godt renomme og en god fast kundekreds. Dette giver springbrættet til at starte selvstændigt i 2007 med Hemmed Tækkefirma. Ruud er entreret til DjH som underviser i faget tækning på tækkemandsuddannelsen. Ruud underviser på 4. hovedforløb af tækkeuddannelsen, der har en varighed på 6 uger placeret i november december måned. Det er på 4. hovedforløb tækkelærlingene kommer på skolen og får indsigt i tækningens kunstfærdigheder og principper. Det er et vigtigt samarbejde, der er imellem DjH og Ruud, det er vigtigt at underviseren har kendskab og interesse i faget. Ruud har vist Danmark sine faglige færdigheder med deltagelse i programmet Bonderøven, hvor Ruud introducerede tækning i programmet, og var tovholder på udførelse af projektet.

11 Energimessen 2013 Anne Hansen Aamand Den femte energimesse på Den jydske Haandværkerskole blev den 26. oktober åbnet af borgmester Nils Borring. Borgmesteren slog i sin åbningstale på, at alle kan være med til at gøre en forskel, når det gælder om at spare på enegien. I Favrskov har vi store ambitioner for klimaet og miljøet. Vi vil være en grøn kommune, og de seneste år har vi sat mange tiltag i værk. I byrådet har vi nu planer om at investere i en stor energirenovering af kommunens skoler. En investering, der i sidste ende vil reducere energiforbruget og CO2-udsllippet markant. Derhjemme kan vi også gøre en forskel; for eksempel lukke for vandet mens vi børster tænder og slukke for TV, når vi forlader det. På DjH gør I jeres til, at vi får et sundere klima og sidste år vandt I sundhedsprisen i Favrskov kommune. Senere modtog I også Undervisningsmiljøprisen, sagde Nils Borring. Han henviste til Christine Antorinis ord, der fulgte undervisningsmiljøprisen: Man får simpelthen lyst til at tage en håndværkeruddannelse, når man træder ind på DjH inden han, efter at have ønsket god Energimesse til alle, gik videre ind for at skyde Favrskovmesterskaberne for 9. klasser i gang i lokalet ved siden af. Energiprofferne kender hinandens fagområder Som ny udstiller præsenterede Jesper Clausen sin tømrervirksomhed Tømrerclausen fra Lading. Han blev tiltrukket af energitemaet, og viste på standen energirigtige vinduer frem, der er et af hans specialer. Jesper Clausen sælger og monterer danske vinduer, designet og produceret i Danmark til det danske klima. Virksomhedens primære indsatsområde er energirenovering og energivenlige vinduer. Jesper Clausen har udover sin tømreruddannelse valgt at uddanne sig til enegivejleder fra Dansk teknologisk institut for at kunne give kunderne den optimale rådgivning på området. Vi lægger meget vægt på at være opdaterede hele tiden. Derfor prioriterer vi også løbende efteruddannelse og har valgt at have en lærling i virksomheden, fortæller Jesper Clausen. Tømrerclausen er med i netværket Energiprofferne i Favrskov. Et tværfagligt netværk åbent for håndværkere i Favrskov Kommune. Der er etableret en medlemsforening med sekretariat hos Favrskov Erhvervsråd, der blandt andet hjælper med fælles markedsføring. Blandt medlemmerne er også Favrskov El-service, der på energimessen er repræsenteret af Jørgen Sørensen. I netværket erfaringsudveksler vi, og deltager i fælles efteruddannelse på DjH. Det giver os en god fornemmelse af hinandens fagområder, så vi kan tænke de enkelte opgaver ind i en mere all round løsning. Kunderne er positive, når de oplever vi ved noget om andre fagområdet end vores eget, og på den måde kan tilbyde en bedre løsning af den aktuelle opgave, fortæller han. Solcellebiler og blandede bolsjer Til det yngre publikum kørte der sideløbende med messen en konkurrence for børn, hvor de sammen med en forælder kunne bygge en lille solcellebil. Det kunne der sagtens gå en time eller to med inden kapløbet mellem bilerne. Tre stk. stod klar til finalen kl. 14, og i mangel af naturligt sollys måtte der tages arbejdslamper i brug. Der var præmier med andre solcelleudfordringer til alle deltagere i konkurrencen, der kunne rangeres som nr. 1, 2 og 3. En arbejdende bolsjekoger appellerede til børn i alle aldre. Store som små kunne klippe deres egne bolsjer eller lave en slikkepind og sikre lørdagsslikken. Den mere alvorlige sult blev stillet ved pandekagevognen. DjH s egen stand viste robotter i arbejde og ved romaskinen kunne man ro sig til varmen og samtidig producere kulde til nedkøling af en flaske vand.

12 Anne Hansen Aamand Favrskovmesterskabet i skolekonkurrencerne for 9. klasser Fem 9.klasser var mødt op til finaledysten om at blive Favrskov mester i Skills skolekonkurrencer for 9. klasser. Borgmester Nils Borring sørgede for at trække holdene til de to indledende heat. I VIP rummet blev strategien lagt, og så gik det løs. Der blev kæmpet i både træ, kobber og pap hvor der skulle saves, klippes og skæres. Alle opgaverne skulle løses på tid og de hold, der var bedst til at samarbejde kom hurtigst igennem. Fra de to indledende heat gik to hold videre til finalen og efter en hektisk dyst i pneumatik løb Præstemarksskolen af med sejren. De var de forsvarende mestre og kan nu have vandrepokalen endnu et år. Den 24. januar drager 9.a fra præstemarksskolen til Gigantium i Aalborg, hvor de skal dyste om Danmarksmesterskabet. Med sig har tremandsholdet både hele 9.a og 9. b til støtte og opbakning under konkurrencen. Tillykke til Præstemarksskolen fra Søften og held og lykke i Aalborg!

13 Af Anne Hansen Aamand To kolleger Morten Den 1. marts 2013 begyndte Morten Just Erichsen, 33 år, i tømrerafdelingen, som har været en vigtig del i hans læretid, da han var tømrerlærling hos Selling Byggefirma. Efter endt tømreruddannelse arbejdede han i virksomheden i to omgange afbrudt af nogle år på skolebænken, hvor Morten læste videre til bygningskonstruktør og kloakmester. Morten kender Simon Mikkelsen fra tømrerafdelingen, og Simon snakkede godt om skolen som arbejdsplads. Da han nævnte, at der var en ledig stilling, besluttede Morten, at det var tid at komme videre og søgte den. Erindringen fra læretiden om DjH som et positivs sted at være, lå ikke langt væk. Det ville Morten gerne være en del af. På DjH underviser Morten grund- og hovedforløb på eud og EUX i praktiske fag. Morten er naturligt interesseret i mennesker på en meget nærværende måde, og han nyder arbejdet med unge mennesker, hvor han kommer tæt på deres oplevelser både i forbindelse med praktiksteder og fritidsinteresser. Han glæder sig, når eleverne forstår, hvad det handler om, og leverer et resultat, der ligger højere end forventet. Morten bor i Hadsten sammen med Mai og deres tre børn: Jason, 12 år, Monique, 9 år, og Melani, 4 år. Jason deler faderens interesser, og pigerne finder sammen i et fællesskab omkring heste og ridning. Bokseklubben i Hinnerup besøger Morten og Jason gerne en gang om ugen. En anden fritidsinteresse er undervandsjagt, som for Morten er ren afstresning. Efter en hektisk arbejdsdag nyder han at dykke ned i det stille hav med sin harpun. Snorklen er livlinen, så ved dyk er beherskelse af åndedrættet en absolut nødvendighed. Morten jager fladfisk, torsk og ørred på 3-6 meters dybde, og lykkes det ikke at supplere hus-holdning med fisk fra undervandsjagt forsøges med der med fiskestang. Undervandsjagt kan dyrkes året rundt, og Morten jager primært langs de danske kyster - også om vinteren. Benny Benny Aaquist, 57 år, er tilbage på DjH, hvor han i elafdelingen underviser elever primært på H3. Benny er uddannet som elinstallatør i Aalborg i Han blev ansat på DjH i 1991, og har indtil 1. august i år undervist installatørstuderende på Teknisk Akademi først i DjH regi og senere under Erhvervsakademi Dania. Efter endt uddannelse har Benny blandt andet arbejdet ved Cubic, der producerede lavspændingstavler. Benny arbejdede med udvikling og tilbudsberegning på færdige tavler. Også LK har været Bennys arbejdsplads gennem nogle år, hvor han var ansvarlig for teknisk ordrebehandling af lavspændingstavler, herunder tilbud, service og reklamationer. Bennys karriere som underviser startede på Ålborg Tekniske Skole, hvor han underviste installatørstuderende. Afdelingen var lille og kolleger var der få af, derfor lokkede en ledig stilling med udsigt til flere kolleger og faglig sparring Benny til DjH. Der fandt han, hvad han søgte og ved det seneste skift til elafdelingen, var det netop det gode kollegaskab der var sværest at forlade. Til gengæld oplevede Benny modtagelsen på DjH som meget positiv og med god hjælp til hurtigt at komme ind i nye procedurer og rutiner. Benny bor i Hobro sammen med sin kone Lisbeth. De to voksne børn er for længst flyttet hjemmefra, og i skrivende stund venter Benny spændt på at indtage en ny rolle som bedstefar til en lille dreng, der har meldt sin ankomst. Når Benny kommer hjem fra arbejder forsvinder han gerne ned i sit keramiske værksted i kælderen. Der producerer han smukke drejede ting som skåle og krus, plantekrukker og figurer. Han sælger aldrig noget, men forærer det væk til familie, venner og bekendte. I hjemmet glæder han sig over, når et fad tabes på gulvet, for så får han mulighed for at skabe et nyt. En anden stor interesse er fotografering, og kameraet er altid en fast del af bagagen, når Benny og Lisbeth rejser ud i verden. Med egne ord kommer han altid hjem en million billeder rigere.

14 Seniorklubben Sommertur til Olsens Paradis med DjH's Seniorklub Torsdag den 22. august 2013 havde seniorklubben arrangeret en tur til Olsens Paradis. Vi mødtes ved DjH's hovedindgang på Ellemosevej kl , der var 35, der deltog i turen. Vi skulle med bus. Vi kørte til rastepladsen ved Ejer Bavnehøj, hvor vi skiftede til en anden bus. Da vi alligevel havde et ophold, fik vi vores medbragte formiddagskaffe med smurte rundstykker og herlig appelsinmarmelade leveret af DjH's køkken. Herefter fortsatte turen til Olsens Paradis, som ligger i nærheden af Bramming. Det var nu ikke så nemt at finde, så bussen måtte vende en enkelt gang, det var også langt ude på landet. Olsens Paradis er den eneste have af sin art i Danmark, og den er anlagt på en del af en m 2 stor grund. Haven er anlagt af Kent Olsen, som oprindelig er rørlægger. Haven består af flere forskellige afsnit, hvis ide er udsprunget af fri fantasi. Da søen blev anlagt i midten af 70'erne, var det starten pa det, der i dag er blevet en livsstil. Haven er præget af fantasifulde landskaber og indeholder blandt andet bjergarrangement, ørkenhave, gårdhaver, søer, broer og et utalt af små bassiner. Der findes også en elefantborg, elefantstald, en vulkan og en tårngårdhave. Desuden er der indbygget sovealkove i en læmur. Alle er velkommen til at benytte disse. Beplantningen er mest buske og træer. Frokosten indtog vi i en cafe i haven, hvor vi fik medbragte sandwich fra DjH's køkken. Rigtig lækkert. Ved tiden gik turen videre til Jelling, hvor vi havde bestilt eftermiddagskaffe på Jelling Kro. Her fik vi en flot modtagelse at værtsparret, som fortalte om Jelling Kro. Vi fik kaffe med boller og lagkage, begge dele var hjemmelavet af kromutter selv. Der blev lige tid til en tur omkring Jelling kirke, som var åben for publikum samt mulighed for at se Jellingstenene og palisadehegnet. Ved syvtiden landede vi i Hadsten efter en helt fantastisk god tur.

15 Frank Gotfredsen LC på DjH Skolehjemmet Året er ved at rinde ud, dagene og nætterne er nærmest ens i denne periode, gråt i gråt. Men det har været et dejligt efterår, uden at vinteren har vist sig. Vores elever har været rigtig gode og målrettede, og det skyldes ikke bare vejret. Det har været synligt på skolehjemmet, at eleverne har haft et godt klima, og vi har kunnet følge deres engagement i uddannelsen. Grundforløbsholdene har været store. Det viser, at eleverne bliver vejledt til at komme i gang med uddannelse lige efter grundskolen, og jeg tror også mange har set skriften på væggen, at de bliver nødt til at hænge i, for at sikre sig en plads i arbejdslivet. Vi har lidt færre elever på hovedforløbene, hvilket skyldes, at der bliver oprettet færre læreforhold end tidligere. Modsat ser vi også nye virksomheder, der gerne vil benytte sig af vores skole. Vores skolepraktikelever har også fået mulighed for at bo på skolehjemmet på samme betingelser stort set, som vores skolehjemselever, og det bliver spændende hvorledes det udvikler sig med hensyn til antal og de anderledes forhold, de skal arbejde under på et rigtigt arbejde. Sport DjH Ligaen har kørt på fuldt tryk. Først udendørs turneringer på vores multibane, og senere i Voldumhallen med indendørs turneringer. Eleverne elsker det, bare der er tid til det i forhold til hjemmearbejdet eller projektarbejdet. Som præmie til vinderholdet er der stadig en T-shirt med DjH og skolehjemslogoet på, og det er et eftertragtet objekt. Selv når vejret bliver lidt mere mørkt og måske lidt regnfuldt bliver vores multibane flittig benyttet til et afbræk efter en lang dag i undervisningen. Badmintonsæsonen er i fuldt sving, der er ikke meget plads tilbage i hallen mandag og onsdag, hvor vi har tider. Og så er det jo sæson for en masse bold både til hænder og fødder, og disse kampe viser vi i caféen til stor glæde for en del af vores elever. Fiskesæsonen er slut, men der har været stor aktivitet med udlån af fiskekort, og det har også givet fisk for de mest ihærdige og vedholdende. Det er jo dejligt når det lykkedes at fange en, men naturoplevelsen sammen med kammeraterne er jo også enestående. Vi er i fuld gang med at planlægge foredrag om fiskeri sammen med Hadsten og Omegns Lystfiskerforening, og vi forventer, at der kommer 3 4 foredrag, der kan skærpe interessen yderligere. fortsættes

16 LC I LC regi har der også været en række spændende tilbud. Som vanligt satser vi meget på emner, der er med til at udvikle og opdatere vores elever i forhold til aktuel tid. Det er sundhed i kost, motion, tobak og alkohol i vores sundhedscafé. Sikker trafik er også et af emnerne, der er fokus på, hvor vi i samarbejde med Sikker Trafik sætter spot på de unges trafikadfærd. En stor del af unge, får ikke ændret deres forskudsregistrering hos SKAT når der sker ændringer i deres liv/arbejdsliv. Det får ofte nogle trælse konsekvenser med for meget betalt skat, som jo kan være godt nok, men også for lidt betalt skat, som er en rigtig træls ting at skulle efterbetale med en SU eller en lærlingeløn, hvor der ofte er nok at bruge pengene til. Det prøver vi at forberede dem til, gennem et besøg fra SKAT, hvor de får en orientering om, hvordan vores skattesystem virker, og hjælp til at ændre hvis det er nødvendigt. I september havde vi besøg af Dansk Metal, der havde et arrangement med kørsel i rigtige rallybiler. Vi startede med en orientering i auditoriet om rallysporten, og de regler der er gældende, når man slipper de mange hestekræfter løs. Efterfølgende kunne vores elever selv prøve at være driver i en udstyret rallybil, eller co-driver, alt efter temperament eller begge dele. Der blev uddelt pokaler til hurtigste, anden og tredje pladsen. Udover det havde vi bagt kage og købt sodavand til kørerne og tilskuerne. En dejlig eftermiddag. Med tak til afdelingerne, leverandører, virksomheder der har elever hos os, og eleverne selv for sponsorgaver til vores julebingo. Det bevirkede vi havde en rigtig god aften med masser af gaver til banko spillet, men først efter en udsøgt gammeldags julemiddag, der var tilberedt af et engageret køkken, der var oppe på dupperne.

17 Nyudlærte Elektriker, september 2013 Søren Henning Bruun, Elektriker Løsningen ApS Lasse Domino, Grundfos A/S Muse Ibrahiin Elmi, El:Con Århus A/S Mathias Emanuelsen, Holmriis-Ebeltoft El-installation A/S Mikkel Berg Fisker, TH El-Teknik ApS David Link Hansen, FA. Jens Byskov A/S Jørgen Hedensted Hansen, Svendsens El A/S Kasper Kaad Hansen, Kruså El-Service ApS Christian Tanderup Jensen, Søndergaard El A/S Mathias Fredslund Jensen, Jens Kristensen El-Anlæg A/S Mikkel Joensen, Bjerringbro EL-Forretning ApS Thomas Møgelvang Kjeldsen, Sinus Installation A/S Rasmus Hellfritzsh Kristiansen, El Team 4300 ApS Stefan Bjerg Lauridsen, El-Pro A/S Jens Trumpf Nielsen, Arnum El-Service ApS Jonas Egholm Nielsen, Roskilde Fjordens El A/S Ruben Vestergaard Outzen, Nørager EL ApS Michael Elbæk Bak Pedersen, Kr. Møller Pedersen A/S Stefan Dan Rasmussen, Hessellund El A/S Jonas Emil Lindhart Skonning, Midttek El ApS Michael Thomsen, Energimidt Infrastruktur A/S Hans Christian, Westergaard, Thisted El-Forretning ApS

18 Nyudlærte Køletekniker November 2013 Henrik Dalgaard Andersen, Knudsen Køling A/S Johnny Hannemann, Gk Danmark A/S Patrick Ydse Prehn Hansen, Kølemadsen A/S Rasmus Kingo Hansen, Odense Køleteknik ApS Jacob Filtenborg Jensen, Findan Køle- og Elteknik A/S Thomas Vestergaard Knudsen, JT3 Klima A/S Søren Morsing Larsen, Anders Buus Køle-Service ApS Thomas Marthinus Laursen, Christian Berg Vest A/S Jonas Sønder Nielsen, Danarctica ApS Jimmi Dan Nørløv, Baridi Køl og Klima ApS Christian Schnell, Ics Roskilde A/S Claus Hellsten Vedel, Kølegruppen A/S Jes Sahl Visse, Combikøl ApS Thomas Rønn Vrist, Christian Berg Vest A/S Bestået med bronze

19 Mikkel Riis Asrød-Nielsen, Tømrerfirmaet Kurt Grønfeldt ApS Jan Bindzus Bugslag, N.T. Tømrer og Snedkerforretning ApS Maxime Jean-Pierre Claude Jean-Marie Jean-Luc Combastel, Tømrerfirmaet Henrik Hedeager Tobias Thorngaard Gade, Byggefirma Jan Jensen A/S Emil Wandahl Gregersen, Tømrerfirmaet Peter Vognsen ApS Nikolai Machon Ehlers Jensen, Tømrer- og snedkerfirma P.E. Jensen ApS Marco Johansen Koch, Bytømreren A/S Michael Kristensen, Arne Bæk Rasmus Frede Gade Kristensen, René Lauritsen A/S Mathias Boye Laborn, Tømrermester Ivan Østergaard Jensen A/S Mads Holm Lauridsen, ApS Ejner Olesen s Eftf. Daniel Tofte Nielsen, Hustømrerne A/S Lasse Scherlund, Junge Byg ApS Nadir Tanis, Mp Byg V/ Mikkel Pedersen Henrik Drøhse, Ejnar Christiansen Sølsted A/S Jacob Michael Hansen, Asger Ullerup ApS Søren Herping-Hansen, Meldgaard Ejendomsadministration Martin Jespersen, Den jydske Haandværkerskole. Kasper Rauff Johansen, Per Hansen Tømrerfirma ApS Joachim Gotfred Jørgensen, Herluf Bøgild Bachmann Morten Lambertsen, Torp & Andersen A/S Mads Buhl Mattern, Tømrer- Snedkerfirma Bo H. Laursen ApS Flemming Thorsted Michelsen, Mester JH Byg og Inventar ApS Morten Tvede Mygind, Mester Tømrermester Niels Bjarne Rasmussen Simon Holmberg Nielsen, Flemming Schrøder A/S Torben Friis Paulsen, Jan Drøhse Løgumkloster Tømrer- og Snedkerforretning Mark Post Sunesen, Tømrerfirmaet Peter Vognsen ApS Morten Hartvig Svalling, Aalsrode Tømrerfirma A/S Nyudlærte Tømrer September 2013 Bestået med bronze

20 NAVNE NYT Runde dage 20 år Line K. Holler, køkkenet, den 1. januar år Pernille Grundtdal Stidsen, elafelingen, den 19. april 2014 TILLYKKE! Velkommen til Bjarne Baltzersen, tømrerafdelingen, den1. september 2013 Mads Jensen, køleafdelingen, den 23. september 2013 Henrik Dahl Rasmussen, plastafdelingen, den 1. oktober 2013 Peder Spreckelsen, konsulent, den 15. november år Ingelise Søe Jensen, rengøringen, den 19. marts år Poul Lund Madsen, elafdelingen, den 17. februar år Ninna Nielsen, køkkenet, den 31. januar 2014 Christa Bonde Søe, køkkenet, den 22. februar 2014 Jan Lønborg Friis, elafdelingen, den 23. marts 2014

Indhold. Det. magasin

Indhold. Det. magasin DjH Den jydske Haandværkerskole Redaktion: Henrik Øelund (ansvarlig) Anne Hansen Aamand Layout: Anne Hansen Aamand Input: aha@djhhadsten.dk Indhold Siden sidst 2 Den gode erhvervsskole 4 Nyt internetdomæne

Læs mere

Indhold. Det elektroniske magasin. april 2013. Den jydske Haandværkerskoles

Indhold. Det elektroniske magasin. april 2013. Den jydske Haandværkerskoles DjHPUNKT Den jydske Haandværkerskole april 2013 Redaktion: Henrik Øelund (ansvarlig) Anne Hansen Aamand Layout: Anne Hansen Aamand Input: aha@hadstents.dk Indhold Siden sidst 2 Favrskov Kommunes Sundhedspris

Læs mere

Indhold. Det ELEKTRONISKE magasin APRIL 2014 JYDSKE HAANDVÆRKERSKOLE

Indhold. Det ELEKTRONISKE magasin APRIL 2014 JYDSKE HAANDVÆRKERSKOLE DjHPUNKT DEN JYDSKE HAANDVÆRKERSKOLE APRIL 2014 Redaktion: Henrik Øelund (ansvarlig) Anne Hansen Aamand Layout: Anne Hansen Aamand Input: aha@djhhadsten.dk Indhold Siden sidst 2 Praktikcenter på DjH 3

Læs mere

Det. magasin JUNI 2012. Den jydske Haandværkerskoles. DjHPUNKT er. jydske Haandværkerskole. elektroniske magasin.

Det. magasin JUNI 2012. Den jydske Haandværkerskoles. DjHPUNKT er. jydske Haandværkerskole. elektroniske magasin. DjHPUNKT Den jydske Haandværkerskole JUNI 2012 Redaktion: Henrik Øelund (ansvarlig) Anne Hansen Aamand Layout: Anne Hansen Aamand Input: aha@hadstents.dk Indhold Siden sidst 2 Energi Forum Favrskov 3 Samarbejde

Læs mere

Det ELEKTRONISKE magasin OKTOBER 2014 JYDSKE HAANDVÆRKERSKOLE. DjHPUNKT er Den jydske Haandværkerskoles elektroniske magasin.

Det ELEKTRONISKE magasin OKTOBER 2014 JYDSKE HAANDVÆRKERSKOLE. DjHPUNKT er Den jydske Haandværkerskoles elektroniske magasin. DjHPUNKT DEN JYDSKE HAANDVÆRKERSKOLE OKTOBER 2014 Redaktion: Henrik Øelund (ansvarlig) Anne Hansen Aamand Layout: Anne Hansen Aamand Input: aha@djhhadsten.dk Indhold DjH PUNKT Indhold 1 Siden sidst 2 Service

Læs mere

Indhold. Det elektroniske. magasin. april 2012. jydske Haandværkerskole. Siden sidst 2

Indhold. Det elektroniske. magasin. april 2012. jydske Haandværkerskole. Siden sidst 2 DjHPUNKT Den jydske Haandværkerskole april 2012 Redaktion: Henrik Øelund (ansvarlig) Anne Hansen Aamand Layout: Anne Hansen Aamand Input: aha@hadstents.dk Indhold Siden sidst 2 DM I SKILLS 3 Konkurrencen

Læs mere

Magasinet for Den jydske Haandværkerskole oktober 2009

Magasinet for Den jydske Haandværkerskole oktober 2009 DjH Nyt Magasinet for Den jydske Haandværkerskole oktober 2009 DjH som Learning Center I uge 43 åbner det nye Learning Center på DjH. Her kan elever søge hjælp og støtte til lektielæsning og projekter.

Læs mere

fremtidens energi Store maskiner fremtiden solar blue energy på spil i bowlinghallen kræmmere og andet godtfolk

fremtidens energi Store maskiner fremtiden solar blue energy på spil i bowlinghallen kræmmere og andet godtfolk DjHpunkt den jydske Haandværkerskole. december 2010 Siden sidst. Praktik i udlandet - PIU pædagogisk introduktion til nye undervisere. VEU-Center MidtØst. To kolleger. Stråtagets stemning. æbler og gulerødder

Læs mere

Magasinet for Den jydske Haandværkerskole. Energimesse på DjH Solparabol, solcelleworkshop, lerhuse, varmepumper, smarthouseinstallationer...

Magasinet for Den jydske Haandværkerskole. Energimesse på DjH Solparabol, solcelleworkshop, lerhuse, varmepumper, smarthouseinstallationer... DjH Nyt Magasinet for Den jydske Haandværkerskole december 2009 Energimesse på DjH Solparabol, solcelleworkshop, lerhuse, varmepumper, smarthouseinstallationer... Nogle kommer hurtigt fra start I tømrerafdelingen

Læs mere

DjH Nyt. Siden sidst Trelleborgstenen er flyttet til DjH, den indeholder symboler der er relevante for skolen.

DjH Nyt. Siden sidst Trelleborgstenen er flyttet til DjH, den indeholder symboler der er relevante for skolen. DjH Nyt Magasinet for Den jydske Haandværkerskole juni 2009 Siden sidst Trelleborgstenen er flyttet til DjH, den indeholder symboler der er relevante for skolen. Nu gælder det den anden Anton Anton Jensen

Læs mere

Magasinet for Den jydske Haandværkerskole april 2008. Kulde i Tanzanias varme Jeppe er køletekniker fra DjH, nu giver han sin viden videre i Tanzania

Magasinet for Den jydske Haandværkerskole april 2008. Kulde i Tanzanias varme Jeppe er køletekniker fra DjH, nu giver han sin viden videre i Tanzania DjH Nyt Magasinet for Den jydske Haandværkerskole april 2008 Elafdelingen på udviklingsseminar Et seminar i ukendt farvand Kulde i Tanzanias varme Jeppe er køletekniker fra DjH, nu giver han sin viden

Læs mere

Magasinet for Den jydske Haandværkerskole

Magasinet for Den jydske Haandværkerskole DjH Nyt Magasinet for Den jydske Haandværkerskole juni 2007 Skolens vejledere Vejlederkontoret hjælper elever og virksomheder med både stort og småt i forbindelse med elevernes uddannelse Internationalisering

Læs mere

Magasinet for Den jydske Haandværkerskole. Mentorordning styrker 24-timersskolen Installatørstuderende er mentorer for elever i elafdelingen

Magasinet for Den jydske Haandværkerskole. Mentorordning styrker 24-timersskolen Installatørstuderende er mentorer for elever i elafdelingen DjH Nyt Magasinet for Den jydske Haandværkerskole oktober 2006 Nyt fantastisk skolehjem Eleverne befinder sig godt på DjH s nye skolehjem Mentorordning styrker 24-timersskolen Installatørstuderende er

Læs mere

Magasinet for Den jydske Haandværkerskole

Magasinet for Den jydske Haandværkerskole DjH Nyt Magasinet for Den jydske Haandværkerskole september 2007 Bertel Haarder på besøg Undervisningsminister Bertel Haarder besøgte den 6. september DjH, hvor han på en rundvisning kom i god dialog med

Læs mere

Magasinet for Den jydske Haandværkerskole okt. 2008. Tillykke til Casper Elev bestod engelskeksamen med god hjælp fra klassekammerat

Magasinet for Den jydske Haandværkerskole okt. 2008. Tillykke til Casper Elev bestod engelskeksamen med god hjælp fra klassekammerat DjH Nyt Magasinet for Den jydske Haandværkerskole okt. 2008 Tillykke til Casper Elev bestod engelskeksamen med god hjælp fra klassekammerat En robot fra det virkelige liv Samarbejde med erhvervet sikrer

Læs mere

Å R S B E R E T N I N G 2 0 1 4. Indhold

Å R S B E R E T N I N G 2 0 1 4. Indhold Å r s b e r e t n i n g 2014 D e n j y d s k e H a a n d v æ r k e r s k o l e Indhold Indledning... 2 Bestyrelse... 3 24-timersskole talentpleje og sikring af gennemførelse... 3 Ærligt talt/vis kvalitet...

Læs mere

Årsberetning 2012. Den jydske Haandværkerskole

Årsberetning 2012. Den jydske Haandværkerskole Årsberetning 2012 Den jydske Haandværkerskole Indhold Indledning... 2 Bestyrelse... 3 Learning Center (LC) talentpleje og sikring af gennemførelse... 3 Ærligt talt/vis kvalitet... 4 EUX... 6 Videncenter

Læs mere

Magasinet for Den jydske Haandværkerskole

Magasinet for Den jydske Haandværkerskole DjH Nyt Magasinet for Den jydske Haandværkerskole december 2006 Fra studievejleder til job som aktiv pensionist Tage Bajlum går ved årsskiftet på pension efter 37 år på DjH HTX er på vej Fra august 2007

Læs mere

Magasinet for Den jydske Haandværkerskole

Magasinet for Den jydske Haandværkerskole DjH Nyt Magasinet for Den jydske Haandværkerskole december 2007 Installatørstuderende på studietur til Berlin Både Grundfos i Wahlstedt og Siemens fabrikkerne i Berlin blev besøgt Årets læreplads 2007

Læs mere

retur til Grønland i Nicaragua elever på arbejde med et 12-tal til friskole Nyt tag på Industrivej den jydske Haandværkerskole.

retur til Grønland i Nicaragua elever på arbejde med et 12-tal til friskole Nyt tag på Industrivej den jydske Haandværkerskole. DjHpunkt den jydske Haandværkerskole. oktober 2011 Siden sidst - Rekordstort grundforløb Leonardoprojekt godkendt De nordiske guder på DjH- Fight Night Rengøringsteamet i Odense - To kolleger Marselis

Læs mere

En direktør takker af efter 18 år i spidsen for. s. 2. s. 20 Årets Læreplads 2012 er odenseanske Micro Matic. s. 6 Fire guldmedaljer til

En direktør takker af efter 18 år i spidsen for. s. 2. s. 20 Årets Læreplads 2012 er odenseanske Micro Matic. s. 6 Fire guldmedaljer til s. 2 Niels Henning Olsen En direktør takker af efter 18 år i spidsen for Syddansk Erhvervsskole s. 6 Fire guldmedaljer til Syddansk Erhvervsskole ved DM i Skills s. 14 Den amerikanske drøm blev til virkelighed

Læs mere

Magasinet for Den jydske Haandværkerskole. DjH som Campus Det nye skolehjem er indviet, og hele DjH er samlet på en adresse. Hermed har vi en campus

Magasinet for Den jydske Haandværkerskole. DjH som Campus Det nye skolehjem er indviet, og hele DjH er samlet på en adresse. Hermed har vi en campus DjH Nyt Magasinet for Den jydske Haandværkerskole juni 2006 DjH som Campus Det nye skolehjem er indviet, og hele DjH er samlet på en adresse. Hermed har vi en campus Foråret på skolehjemmet Skolehjemmet

Læs mere

IND TRYK MAJ JUNI 05 NR 10

IND TRYK MAJ JUNI 05 NR 10 IND TRYK MAJ JUNI 05 NR 10 LAYOUT: RUBEN ANDERSEN /SKP LEDERUDDANNELSE Til august begynder den fælles lederuddannelse på KTS. Men hvad forventer lederne egentlig at blive bedre til? Læs fire lederes bud.

Læs mere

Messedebut i Herning får topkarakter

Messedebut i Herning får topkarakter SJ 22. FEBRUAR - 3. MAJ 2006 WWW.UA.DK 14. ÅRGANG NR. 3 PRIS KR. 29.75 UDDANNELSE UDEN GRÆNSER 2006 Messedebut i Herning får topkarakter Uddannelsesmessen Uddannelse Uden Grænsers første optræden i Herning

Læs mere

Projektleder Gert Herner Svendsen December 2014

Projektleder Gert Herner Svendsen December 2014 - - Projektleder Gert Herner Svendsen December 2014 1 Indhold Forord... 3 1.0 Indledning... 5 2.0 Problemformulering... 6 3.0 Projektmetode... 6 4.0 Selektionskriterier... 7 5.0 2009 2012 Fagmentorprojekt

Læs mere

ÅRSSKRIFT. Lundbæk 2012. Udgivet af elevforeningen. Nordjyllands Landbrugsskole. Sats og tryk: degngrafisk.dk

ÅRSSKRIFT. Lundbæk 2012. Udgivet af elevforeningen. Nordjyllands Landbrugsskole. Sats og tryk: degngrafisk.dk ÅRSSKRIFT Udgivet af elevforeningen Nordjyllands Landbrugsskole Lundbæk 2012 Sats og tryk: degngrafisk.dk 1 2 Indholdsfortegnelse Forstanderens klumme...4 Skoleåret 2011/12...5 4 Nye lærer...6 Mindestenene

Læs mere

JYSK FODBOLD. Banebryder med bankende. fodboldhjerte. Portræt af JBU-leder, Johanne Louise Møllere Berg. side 8. Juni 2010

JYSK FODBOLD. Banebryder med bankende. fodboldhjerte. Portræt af JBU-leder, Johanne Louise Møllere Berg. side 8. Juni 2010 JYSK FODBOLD Juni 2010 Banebryder med bankende fodboldhjerte. Portræt af JBU-leder, Johanne Louise Møllere Berg. side 8 Jysk Fodbold er Jydsk Boldspil-Unions officielle fodboldmagasin Kommentar Ud med

Læs mere

MED MERE. TEMA Samarbejde GRIB CHANCEN OG DRØM LØS SÅDAN KOMMER DU TIL TOPS LUDOMANI: DET SKJULTE MISBRUG NYT FRA SELANDIA ERHVERVSRETTEDE UDDANNELSER

MED MERE. TEMA Samarbejde GRIB CHANCEN OG DRØM LØS SÅDAN KOMMER DU TIL TOPS LUDOMANI: DET SKJULTE MISBRUG NYT FRA SELANDIA ERHVERVSRETTEDE UDDANNELSER MED MERE NYT FRA SELANDIA ERHVERVSRETTEDE UDDANNELSER NOVEMBER 2014 TEMA Samarbejde Side 9 GRIB CHANCEN OG DRØM LØS Side 4 SÅDAN KOMMER DU TIL TOPS Side 28 LUDOMANI: DET SKJULTE MISBRUG Side 22 LEDER Det

Læs mere

december 2014 // nr. 6 Aarhus kommune Tema: Mand dig op mand

december 2014 // nr. 6 Aarhus kommune Tema: Mand dig op mand december 2014 // nr. 6 Aarhus kommune Tema: Mand dig op mand Hjemmeplejen aarhus Kommune altid I nærheden Hjemmeplejen aarhus Kommune tilbyder kompetent og omsorgsfuld hjælp. På dine præmisser. Vi holder

Læs mere

UDVIDET OPLAG 111.300 SÆRTILLÆG I. Sydkysten

UDVIDET OPLAG 111.300 SÆRTILLÆG I. Sydkysten UDVIDET OPLAG 111.300 SÆRTILLÆG I Sydkysten Færdig med skolen, i gang med ungdomsuddannelsen Det kan siges meget kort Færdig med skolen, i gang med ungdomsuddannelsen og sådan tænker og handler langt de

Læs mere