Børnemiljøvurdering (BMV) Børneinstitutionen Køjevænget 0-6års institution

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Børnemiljøvurdering (BMV) Børneinstitutionen Køjevænget 0-6års institution"

Transkript

1 Børnemiljøvurdering (BMV) Børneinstitutionen Køjevænget 0-6års institution

2 Indholdsfortegnelse Formål BMV handleplan 0-2,11 år Resultat af refleksionsskemaerne af vuggestuens børnemiljøvurdering:... 4 Sammendrag af refleksionsskemaerne af vuggestuens børnemiljøvurdering:... 4 BMV-handleplan for vuggestuen 0-2,11 år (refleksionsskemaer besvaret af personalet) Uddrag fra rapporten 0-2,11 år... 8 BMV handleplan 2,11-5 år Resultat af refleksionsskemaerne af børnehavens børnemiljøvurdering:... 9 Sammendrag af refleksionsskemaerne af børnehavens børnemiljøvurdering:... 9 BMV-handleplan for børnehaven 2,11-5 år (refleksionsskemaer besvaret af personalet) Uddrag fra rapporten 2,11-5 år BMV handleplan 5-6 år Resultat af refleksionsskemaerne af børnehavens børnemiljøvurdering: Sammendrag af refleksionsskemaerne af børnehavens børnemiljøvurdering: BMV-handleplan for børnehaven 5-6 år (refleksionsskemaer besvaret af personalet) Uddrag fra rapporten 5-6 år BMV-handleplan for børnehaven 5-6 år (spørgeskemaer besvaret af børnene) Uddrag fra rapporten 5-6 år (spørgeskemaer)

3 Formål. Børnemiljøvurderingen(BMV) sætter fokus på og bidrager til, at børnene har et godt fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø, som fremmer trivsel, udvikling og læring. BMV skal synliggøre børnemiljøet, så det bedst muligt understøtter temaerne i de pædagogiske lærerplaner. BMV skal medvirke til, at der skabes den bedst mulige udnyttelse, vedligeholdelse og udvikling af det fysiske, psykiske og æstetiske miljø. Retningslinjer for udarbejdelsen af børnemiljøet: Skal vurderes i børneperspektiv Skal drøftes med forældrebestyrelsen Skal offentliggøres på institutionens hjemmeside Skal indeholde en handleplan samt registrere og vurdere, hvilke tiltag, der skal etableres, når ressourcerne er til rådighed. Børnemiljøvurderingen er et redskab, som dagtilbuddet kan bruge til at beskrive og udvikle børnemiljøet. Den består af 4 faser: Kortlægning Beskrivelse Handleplan Opfølgning Børnemiljøvurderingen er et vigtigt arbejdsredskab for det pædagogiske personale. Dette er vores redskab til at evaluere vores pædagogiske praksis samt vores fysiske børnemiljø. Vi har valgt, at personalet besvarer refleksionsskemaer for børnene i alderen 0-2,11 år, 2,11-5 år og 5-6 år, men børnene i alderen 5-6 år har ligeledes besvaret et spørgeskema derhjemme. Vi har brugt DCUM s (Dansk center for undervisnings miljø) børnemiljøvurderings materiale. Vi vil løbende evaluere vores handleplaner og tiltag på personalemøder, i LMU(lokal samarbejdsudvalg) og i ledelsen. 3

4 BMV handleplan 0-2,11 år. Resultat af refleksionsskemaerne af vuggestuens børnemiljøvurdering: I vuggestuen har personalet på hver stue besvaret et refleksionsskema som stiller spørgsmål til børnemiljøet og læreplaner. Vi har valgt at sætte vores barre til et niveau, der skal lægge over 3,5 på en skala fra 1-5, hvor 5 er det bedste. Vi laver nedslag på de områder som ligger på 3,5 eller under, også selvom vores gennemsnit i institutionen er over 3,5 på skalaen. Dette giver os mulighed for at gøre det endnu bedre for børnene. Vuggestuens gennemsnitlige resultater for børnemiljø og læreplaner er 3,9 og ligger derved over vores barre i snit. De områder vi i vuggestuen har valgt at arbejde videre med indenfor områderne børnemiljø og læreplaner er: Sundhed (3,3) og Natur og naturfænomener (3,4). Ud over selve handleplanen har vi valgt at lave et sammendrag af rapporten fra børnemiljøvurderingen. Sammendrag af refleksionsskemaerne af vuggestuens børnemiljøvurdering: Relationer mellem børnene. Børnene viser stor glæde ved hinanden, og personalet oplever de er gode til at støtte børnene i sociale sammenhænge. Der skal fortsat være fokus på drillerier og konflikter børnene imellem. I en vuggestue, vil der altid være drillerier, det er en af de måder børn lærer de sociale spilleregler, hvordan man agerer over for hinanden og hvordan det enkelte barn lærer at afkode hinanden. 4

5 De voksne i vuggestuen. Alle børn i vuggestuen viser via kropssprog og fysisk kontakt, at de er glade og trygge ved de voksne i vuggestuen. De voksne viser nærhed, at de har tid til at lytte og er gode til at forstå det enkelte barn. De voksne arbejder anerkendende og udviser lyst og nysgerrighed for hvert barn. Vi skal altid have fokus på, hvordan vi taler til/med børnene. Dette tilstræbes altid at gøres i en anerkendende tone og inkluderende tilgang. Leg og aktiviteter. Børnene bliver helt eller delvist inddraget i hverdagens forskellige gøremål. De voksne opfordrer altid børnene til at lege og udfolde sig, de støtter deres selvhjulpenhed og fokuserer meget på, at legetøjet er spændende, udviklende og tilgængeligt. Rammer(lokaler, udearealer, indretning og æstetik) Både ude og inde, har vi prioriteret legeredskaber, der udfordrer det enkelte barn, samt understøtter barnets motoriske udvikling. Børnene viser stor glæde både ved at være ude og inde. Vi har mange redskaber i forskellige farver, som virker motiverende, og personalet føler at der en rigtig god stemning og rar atmosfære. Vi skal fortsat have fokus på, om der skal skabes flere oaser, hvor børnene kan lege i fred for voksne. Indeklima og ergonomi Vi forsøger hele tiden at have fokus på indretningen, så den tilgodeser gode arbejdsstillinger. Der luftes ud flere gange om dagen, det kan dog ikke undgås, at der engang imellem, hvor hyppigheden af bleskift er meget høj, at lugten kan være gennemtrængende. Vi har fået bedre styr på vores gulvvarme og ventilation, samt vedligeholdelsen af dette. Det er ligeledes yderst vigtigt, at vi fortsætter med at opdele børnene i små grupper, da dette nedsætter støjniveauet, ligesom vi er opmærksomme på, at fordelingen af aktiviteter ved både bordene og på gulvet nedsætter støjen. Vi vil prøve at få flere filtdutter på møbler, have legetøj uden lyd og gummihjul på biler. Vi er bevidste om vores eget toneleje og ikke hæve stemme pga. støj på stuen eller at skælde ud. Vi vil i den kommende periode have øget fokus på lys, når der skal købes nyt, således at det passer til aktiviteterne og hensigten. Sikkerhed Vi skal blive ved med at have fokus på vores interne regler, hvis der skulle opstå brand. Vi skal blive ved med at have fokus på, om børnene kan få fat på farlige genstande, rengøringsartikler og andet. Vi skal blive ved med at tjekke vores legeplads og fællesrum, således at der ikke stikker søm ud, eller andet som børnene kan komme til skade på. 5

6 Helbred og velbefindende Personalet oplever de allerfleste børn være trygge, glade og tilpasse, og at de allerfleste børn får den omsorg, de har brug for. Vi drøfter løbende børnesygdomme, og reglerne for hjemsendelse af børn. Vi har stor fokus på, at skabe nogen rammer der gør det muligt at opfylde alle barnets basale behov. Hygiejne Vi har stor fokus på hygiejnen, og gør vores bedste for at den altid er i orden, både omkring det enkelte barn, men også hos os selv som personale. Vi har rigtig mange steder i huset opsat håndsprit. Atmosfære Vi er meget opmærksomme på, at vi skal blive ved med at være kreative og have fokus på tal, bogstaver og farver. Børnene er en del af alle traditioner og bliver inddraget i dialogen; når vi f.eks. sidder ved bordet og spiser, taler vi om udsmykningen. Deres kreative ting bliver hængt op, de genkender det og vi taler om det. Vi udsmykker vinduerne med papirklip, hvor børnene kan vælge sange sige bussen eller koen osv. Vi har udsmykket med ABC og vi synger den og snakker om S som Slange osv. Der er ligeledes billeder af børnene og vi snakker om dem og hvem der måske ikke er her. Tilgængelighed er vigtigt i vores hus. Bøger er tilgængelige, ligesom legetøjet er det. Børnene er meget opmærksomme på de ting, som er deres og viser det gerne frem. Vi arbejder med barnets hus, hvor barnet har mulighed for at vise sin familie frem og på denne måde skabe en dialog. Sprog De voksne skal være opmærksomme på at bruge sproget sammen med børnene og huske dialogisk læsning. Det fokus der er på farver, tal og bogstaver stimulerer børnenes ordforråd. Når alfabetet hænger oppe med billeder, giver det mulighed for dialog omkring f.eks. A for Abe, - hvilket bogstav er du? Det er vigtigt for os, at vi taler med barnet og ikke henover barnet, at vi er gode lyttere, at vi har en god tone og dialog samt altid at stræbe efter en anerkendende tilgang i relationen. Vi prioriterer små grupper og sætter børnene i samme niveau sammen eller sætter dem sammen, som kan have gavn af hinanden. 6

7 BMV-handleplan for vuggestuen 0-2,11 år (refleksionsskemaer besvaret af personalet). Emne/spørgsmål Sundhed 3,3 Har børnene mulighed for privatliv, når de har brug for det? Har børnene gode rutiner omkring hygiejne? Handling Vi opbygger flere hygiejne-rutiner og sørger for at det er voksenstyret Vi sørger for, at der hver dag er rene håndklæder, sæbe i beholderen og toiletpapir Madrasrummet ordnes, så der er mulighed for at bruge vandhanerne i dette rum også Hver stue bruger hver deres vaske-hænder rum Vi sørger for at alle børn får vasket hænder før/efter mad og ved toiletbesøg også selvom der ikke kommer noget Vi giver mulighed for at trække sig tilbage med en bog i mellemgangen samt muligheden for at lege uden voksen styring Natur & naturfænomener 3,4 Hvor stor en del af børnene er opmærksomme på, at vejret har betydning for deres påklædning? Vi er opmærksomme på at udforske legepladsen med børnene mærk, føl og rør Vi prioriterer vigtigheden i at opdele børnene i små grupper Det skal prioriteres højt at komme ud hver dag i alt slags vejr Har børnene forskellige sansemæssige naturoplevelser? Vi taler om vejret og dens påvirkning på f.eks. vores tøj samt årstiderne til samlinger Vi vil prøve at komme mere til stranden, skoven osv. I hvor høj grad understøtter legepladsens inventar børnene i at have varierede naturoplevelser? Vi overvejer om vi skal have nogle dyr, akvarie eller lignende 7

8 Uddrag fra rapporten 0-2,11 år 8

9 BMV handleplan 2,11-5 år. Resultat af refleksionsskemaerne af børnehavens børnemiljøvurdering: I børnehaven har personalet på hver stue besvaret et refleksionsskema som stiller spørgsmål til børnemiljøet og læreplaner. Vi har valgt at sætte vores barre til et niveau, der skal lægge over 3,5 på en skala fra 1-5, hvor 5 er det bedste. Vi laver nedslag på de områder som ligger på 3,5 eller under, også selvom vores gennemsnit i institutionen er over 3,5 på skalaen. Dette giver os mulighed for at gøre det endnu bedre for børnene. Børnehavens gennemsnitlige resultater for børnemiljø og læreplaner er 4,0 og derved ligger vi over vores barre i snit. De områder vi i børnehaven for de 2,11-5 årige har valgt at arbejde videre med indenfor områderne børnemiljø og læreplaner er: Indeklima (3,5), Indretning (3,1) samt Sproglig udvikling (3,5) Ud over selve handleplanen har vi valgt at lave et sammendrag af rapporten fra børnemiljøvurderingen. Sammendrag af refleksionsskemaerne af børnehavens børnemiljøvurdering: Relationer mellem børnene. Børnene viser stor glæde ved hinanden, og personalet oplever de er gode til at støtte børnene i sociale sammenhænge. Der skal fortsat være fokus på drillerier og konflikter børnene imellem. I en børnehave, vil der altid være drillerier, det er en af de måder børn lærer de sociale spilleregler, hvordan man agerer over for hinanden og hvordan det enkelte barn lærer at afkode hinanden. 9

10 De voksne i 2,11-5 års grupper. Alle børn i børnehaven viser via kropssprog og fysisk kontakt, at de er glade og trygge ved de voksne i børnehaven. De voksne viser nærhed, at de har tid til at lytte og er gode til at forstå det enkelte barn. De voksne arbejder anerkendende og udviser lyst og nysgerrighed for hvert barn. Vi skal fortsat have fokus på, hvordan vi taler til/med børnene. Dette tilstræbes altid at gøres i en anerkendende tone og inkluderende tilgang. Leg og aktiviteter. Børnene bliver helt eller delvist inddraget i hverdagens forskellige gøremål. De voksne opfordrer altid børnene til at lege og udfolde sig, de støtter deres selvhjulpenhed og fokuserer meget på, at legetøjet er spændende, udviklende og tilgængeligt. Rammer(lokaler, udearealer, indretning og æstetik). Både ude og inde har vi prioriteret legeredskaber, der udfordrer det enkelte barn, samt understøtter barnets motoriske udvikling. Børnene viser stor glæde både ved at være ude og inde. Vi har mange redskaber i forskellige farver, som virker motiverende, og personalet føler at der en rigtig god stemning og rar atmosfære. Vi skal stadig have fokus på, om der skal skabes flere oaser, hvor børnene kan lege i fred for voksne, og hvor der kan skabes plads nok for børnene til at lege. Indeklima og ergonomi. Vi forsøger hele tiden at have fokus på indretningen, så den tilgodeser gode arbejdsstillinger. Der luftes ud flere gange om dagen. Vi har fået bedre styr på vores gulvvarme og ventilation, dog skal vi stadig have fokus på, at det sagtens kan blive bedre og mere stabilt. Vi skal fortsat have meget fokus på støj og larm i børnehaven, dette skal have stor prioritet i vores handleplan. Sikkerhed Vi skal blive ved med at have fokus på vores interne regler, hvis der skulle opstå brand. Vi skal blive ved med at have fokus på, om børnene kan få fat på farlige genstande, rengøringsartikler og andet. Vi skal blive ved med at tjekke vores legeplads og fællesrum, således at der ikke stikker søm ud, eller andet som børnene kan komme til skade på. 10

11 Helbred og velbefindende Personalet oplever de allerfleste børn være trygge, glade og tilpasse, og at de allerfleste børn får den omsorg, de har brug for. Vi har meget fokus på, at denne gruppe børn er blevet yngre, og har derfor stadig et stort behov for søvn og at blive guidet mere. Hygiejne Vi har fokus på, at denne gruppe børn er blevet yngre, og at det har givet personalet nogle udfordringer ift. at børnene har brug for at blive guidet mere, f.eks. i at huske at vaske hænder. Personalet skal også sørge for, at der altid er tilgængeligt vand, sæbe og toiletpapir og lign. Æstetisk børnemiljø Vi er meget opmærksomme på børnenes kreativitet og rummenes udsmykning. Børnenes værker skal udstilles i børnehøjde og bruges til dialog mellem børn, forældre og personale. Vi vil fremvise flere billeder af børnene på ture, bruge vores staffelibog mere samt vores wire til fernisering, være mere visuelle med tal, bogstaver, farver, og kalender(datoer, måneder, årstider). Rummenes muligheder skal italesættes overfor børnene, vi skal prøve at indrette lege-gulv-hjørner og personalet skal prioritere at lege på gulvet med børnene. Atmosfære Vi kender vigtigheden af at bruge samlingerne til dialog om f.eks. børnenes kreativitet, hverdagens aktiviteter og læringsemner som hvordan er man en god ven, så dette bliver prioriteret højt. 11

12 BMV-handleplan for børnehaven 2,11-5 år (refleksionsskemaer besvaret af personalet). Emne/spørgsmål Indeklima 3,5 Handling Hvor stor en del af børnene oplever dagligt at blive forstyrret af støj Vi vil være opmærksomme på spot lamper/ hyggelamper og skarpt lys Dele børnene op i mindre grupper og udnytte, at vi er stort hus Er rummene indrettet med støjnedsættende materialer og inventar? Er lyset tilpasset de aktiviteter, der skal foregå i rummet? Tæpper/duge på bordene når vi leger med Lego Vi vil være opmærksomme på støjdæmpende legetøj f.eks. uden for meget lyd og gummihjul på biler Vi vil udnytte varmekredsene og lukke dørene, så vi udnytter rummets reelle varme Er der mekanisk ventilation? Bliver der luftet ud hver dag? Er temperaturen tilpasset de enkelte rum og aktiviteter? Indretning 3,1 Er der områder, der giver mulighed for, at børnene kan lege alene, parvis og i større grupper? Tingene skal stå fremme, så man ved hvor/hvad man kan lave Udstille børnenes kreativitet i børnehøjde dialog barn/forældre Vi vil have filtdutter under alle møblerne Guider indretningen børnenes adfærd? Vi vil periodevis sætte ord på ting og møbler i skrift sprog 12

13 Sproglig udvikling 3,5 Bliver børnene mødt af et anerkendende sprog? Vi vil prioritere mindre grupper, så man stopper situationen inden skæld ud Være en skygge i fri leg Hvor stor en del af børnene oplever dagligt at få skæld ud? Udstille børnenes kreativitet i børnehøjde dialog barn/forældre Vi sætter alfabetet op og printer ord ud og sætter på dør, skuffe, vindue osv. Bliver børnenes ordforråd stimuleret gennem udsmykningen? 13

14 Uddrag fra rapporten 2,11-5 år. 14

15 BMV handleplan 5-6 år. Resultat af refleksionsskemaerne af børnehavens børnemiljøvurdering: I børnehaven har personalet på hver stue besvaret et refleksionsskema som stiller spørgsmål til børnemiljøet og læreplaner. Vi har valgt at sætte vores barre til et niveau, der skal lægge over 3,5 på en skala fra 1-5, hvor 5 er det bedste. Vi laver nedslag på de områder som ligger på 3,5 eller under, også selvom vores gennemsnit i institutionen er over 3,5 på skalaen. Dette giver os mulighed for at gøre det endnu bedre for børnene. Børnehavens gennemsnitlige resultater for børnemiljø og læreplaner er 4,0 og derved ligger vi over vores barre i snit. De områder vi i børnehaven for de 5-6 årige har valgt at arbejde videre med indenfor områderne børnemiljø og læreplaner er: Indeklima (3,5) og Indretning (3,1) I spørgeskemaundersøgelsen for de 5-6 årig, har vi valgt at sætte en barre der hedder 35 procents besvarelse i en retning, som vi gerne ser forbedret, sætter vi fokus på og arbejder videre med. Derved får personalet en ide om hvilke områder, der er vigtige for børnene og hvilke veje vi skal gå for at forbedre vores arbejde og børnenes vilkår. Ud over selve handleplanen har vi valgt at lave et sammendrag af rapporten fra børnemiljøvurderingen. Sammendrag af refleksionsskemaerne af børnehavens børnemiljøvurdering: Psykisk miljø Børnene giver udtryk for, at de er glade for deres børnehave, og specielt er de rigtig glade for den stue, de går på med de voksne, de er tilknyttet. Børnene føler sig mødt og set af de voksne både generelt og i de situationer, hvor de har brug hjælp til løsninger af konflikter, toilethjælp eller andet. Børnene har en oplevelse af at have venner og at være en del af et fællesskab både i forhold til kammerater og i 15

16 forhold til de voksne. Der er en del, som oplever drillerier, men kun få oplever, at de selv er med til at drille. Børnene føler sig mødt og set af de voksne, når de beder om hjælp til at få løst drilleriet. Vi skal have fokus på, hvordan vi skælder ud, vi vil rigtig gerne gøre det ved anerkendende dialog, det vil sige respektere det enkelte barns følelser, men ikke dets handling. De allerfleste af børnene synes, det er rart at spise sammen, hvilket hænger fint sammen med husets kultur og struktur. Vi har en bevidst pædagogisk holdning til, at børn skal spise sammen i et fællesskab, da det giver dem tryghed og fællesskabsfølelse, når de skal videre til skole. Fysisk miljø Der er mange positive tilkendegivelser på, at børnehavens legeplads er god. Mange af børnene oplever, at der er plads til vilde lege, at lege i fred og at der er steder, hvor man kan slappe af. Omkring toiletforholdende er der en del børn, der oplever ikke at kunne sidde i fred og ro. Dette er et spørgsmål om en løbende dialog med børnene om, at respektere hinandens toilet besøg, da der er både døre og låse på alle toiletter. Vi skal fortsat have fokus på dette, da det er en måde at respektere det enkelte barn, og særligt i denne aldersgruppe, er privatlivet vigtigt at respektere. Med hensyn til aktiviteterne, er børnene glade for de aktiviteter der bliver sat i værk. Børnene giver også udtryk for, at de kan lide både at være ude og inde - dog mest inde. Æstetisk miljø Vi er opmærksomme på, at mange af børnene ikke føler, at de har medbestemmelse i forhold til indretning af stuerne. Hertil skal nævnes, at vi ikke mener, at børnene skal have indflydelse på den overordnede indretning, men vi er selvfølgelig lyttende overfor børnenes ønsker og behov. Vi vil blive ved med at have fokus på, at spørge børnene, om der er noget de savner at lege med og medinddrage dem i indkøb af legetøj og kreative ting. Generel trivsel Børnene oplever en genkendelig struktur i hverdagen med delvist medindflydelse på de pædagogiske aktiviteter samt en hverdag, hvor det er i orden, at give udtryk for egne grænser og sige fra. Vi vil bevæge os hen imod, at børnene har mulighed for ca. 15 minutters hviletid med afslappende musik efter de har været på legepladsen. 16

17 BMV-handleplan for børnehaven 5-6 år (refleksionsskemaer besvaret af personalet). Emne/spørgsmål Indeklima 3,5 Handling Hvor stor en del af børnene oplever dagligt at blive forstyrret af støj Vi vil prioritere at dele børnene op i små grupper Filtdupper under stole Er rummene indrettet med støjnedsættende materialer og inventar? Er lyset tilpasset de aktiviteter, der skal foregå i rummet? Er der mekanisk ventilation? Bliver der luftet ud hver dag? Er temperaturen tilpasset de enkelte rum og aktiviteter? Indretning 3,1 Er der områder, der giver mulighed for, at børnene kan lege alene, parvis og i større grupper? Vi vil tale med børnene om, hvor det er i orden at lege vilde lege Vi vil bruge tid på at lære at aflæse hinanden Guider indretningen børnenes adfærd? 17

18 Uddrag fra rapporten 5-6 år. 18

19 BMV-handleplan for børnehaven 5-6 år (spørgeskemaer besvaret af børnene). Emne/spørgsmål Psykisk børnemiljø Handling Savner du nogle at lege med i børnehaven? Ja: 47% Nej: 42% Er der nogle af de andre, der driller dig, så du bliver ked af det? Ja: 78% Nej: 14% Vi vil prioritere at dele børnene op i mindre grupper og derved skabe muligheder for nye relationer Vi vil tale med børnene i samlingerne om f.eks. drillerier eller andre relevante emner som er aktuelle på et givent tidspunkt Vi vil være endnu mere nærværende voksne, som en skygge der observerer, støtter, lytter og er mægler i konflikter Er du nogen gange med til at bestemme, hvad I laver i børnehaven? Ja: 31% Nej: 58% Æstetisk børnemiljø Er der steder indenfor, hvor du må lege vildt? Ja: 8% Nej: 89% Fysisk børnemiljø Har du det tit for varmt inde i børnehaven? Inddrage børnene noget mere i gruppe temaer Stuen er til det kreative og stille, fællesrummet og legepladsen er til vilde lege og det vil vi fortsætte med Børnene skal selv kunne regulere varme og kulde(tage trøje af og på) og ellers hjælper vi dem i deres læreproces Ja: 47% Nej: 47% Er der meget larm inde i børnehaven? Ja: 78% Nej: 11% Vi vil afprøve om opdeling af børnene i mindre grupper vil afhjælpe på larmen 19

20 Uddrag fra rapporten 5-6 år (spørgeskemaer). 20

21 21

22 22

23 23

Refleksionsskema for daginstitutioner

Refleksionsskema for daginstitutioner DCUM-vejledning a.x.x November 2012 Refleksionsskema for daginstitutioner Psykisk børnemiljø Alsidig personlig udvikling: 1 Oplever børnene genkendelige strukturer i hverdagen? Fx gennem morgenrutiner

Læs mere

Børneinstitutionen Køjevænget 0-6års institution

Børneinstitutionen Køjevænget 0-6års institution Børnemiljøvurdering (BMV) 2012-2014 Børneinstitutionen Køjevænget 0-6års institution 1 Indholdsfortegnelse Formål s. 3 Besvarelse i sammendrag af vuggestuens børnemiljøvurdering s.4 Handleplan for vuggestuen

Læs mere

Termometeret. Overbliksrapport

Termometeret. Overbliksrapport Overbliksrapport Rapportstatus Dagtilbuddets navn Viben... Antal reflektionsskemaer i rapporten... Refleksionsskemaets navn Viben24B... Dato for rapportudskrivningen 3--24... God fornøjelse! 2 Læsevejledning

Læs mere

Nordstrandensvuggestue

Nordstrandensvuggestue BMV Nordstrandensvuggestue I Nordstrandensvuggestue har vi arbejdet med Børnemiljøvurderingen, ved at personalet enkeltvis har besvaret et refleksionsskema, som stiller spørgsmål til børnemiljø og læreplaner.

Læs mere

Overbliksrapport. Test-rapport. Termometeret

Overbliksrapport. Test-rapport. Termometeret Overbliksrapport Termometeret Rapportstatus Antal dagtilbud i rapporten 2... Dagtilbuddenes navne,... Antal reflektionsskemaer i rapporten 5... Refleksionsskemaernes navne Bæverne jan. 24, Grøn stue, Gul

Læs mere

Termometeret. Overbliksrapport

Termometeret. Overbliksrapport Overbliksrapport Rapportstatus Dagtilbuddets navn Hjerm Dagtilbud... Antal reflektionsskemaer i rapporten 3... Refleksionsskemaernes navne Blåbær Forår 214, Hindbær Forår 214, Tyttebær Forår 214... Dato

Læs mere

Handleplan børnemiljøvurdering for Høgevængets børneinstitution 2015.

Handleplan børnemiljøvurdering for Høgevængets børneinstitution 2015. Handleplan børnemiljøvurdering for Høgevængets børneinstitution 2015. Forord: Børnemiljøvurderingen skal være med til at synliggøre børnemiljøet så det optimalt understøtter den pædagogiske praksis, i

Læs mere

Børnemiljøvurdering (BMV)

Børnemiljøvurdering (BMV) Børnemiljøvurdering (BMV) Lovgrundlaget: 30. maj 2006 vedtog folketinget Børnemiljøloven ikrafttrædelses dato 1. august 2009 Formål: BMV en skal sætte fokus på og bidrage til, at børnene har et godt fysisk,

Læs mere

Børns syn på børnemiljøet i dagtilbud

Børns syn på børnemiljøet i dagtilbud 2014 Børns syn på børnemiljøet i dagtilbud Tal fra Dagtilbudstermometeret 2014 BØRNEMILJØTERMOMETERET 2014 Termometeret 1 Børns syn på børnemiljøet i dagtilbud Tal fra Dagtilbudstermometeret 2014 Udgivet:

Læs mere

Hvordan står det til med børnemiljøet i vuggestuen? Skema til kortlægning af børnemiljøet i vuggestuer

Hvordan står det til med børnemiljøet i vuggestuen? Skema til kortlægning af børnemiljøet i vuggestuer Hvordan står det til med børnemiljøet i vuggestuen? Skema til kortlægning af børnemiljøet i vuggestuer Sådan bruges skemaet Skemaet henvender sig til vuggestuer, der skal kortlægge børnemiljøet. Via skemaets

Læs mere

Børnemiljøvurdering Vuggestuen Himmelblå

Børnemiljøvurdering Vuggestuen Himmelblå Vuggestuen Himmelblå Udarbejdet april 2010 Det er dagtilbuddets ledelse, der er ansvarlig for at der udarbejdes en børnemiljøvurdering. Ledelsens ansvar understreges af, at der ved børnemiljøvurderingsarbejdet

Læs mere

Side 1 af 7. Resultatudtrækket er foretaget 3. februar 2012. Følgende institutioner indgår i resultatvisningen: Sæby Hallenslev Fribørnehave Myretuen

Side 1 af 7. Resultatudtrækket er foretaget 3. februar 2012. Følgende institutioner indgår i resultatvisningen: Sæby Hallenslev Fribørnehave Myretuen Resultatudtrækket er foretaget 3. februar 2012 Følgende institutioner indgår i resultatvisningen: Sæby Hallenslev Fribørnehave Myretuen Periode: Resultatet baserer sig på besvarelser, som ikke er afgrænset

Læs mere

Børnenes syn på børnemiljøet i dagtilbud

Børnenes syn på børnemiljøet i dagtilbud Børnenes syn på børnemiljøet i dagtilbud Tal fra Dagtilbudstermometeret 2016 6 1 02 Indhold Dagtilbudstermometertal for 2016 03 Fakta om datamaterialet 04 Børnenes syn på børnemiljøet 05 Psykisk børnemiljø

Læs mere

Børnemiljø vurdering (BMV)

Børnemiljø vurdering (BMV) Børnemiljø vurdering (BMV) Indholdsfortegnelse Børnemiljø vurdering (BMV)...2 Loven:...2 Formål:...2 Retningslinjer for udarbejdelse:...2 Økonomi:...2 Ledelsen har ansvaret:...3 ARBEJDET I PRAKSIS:...3

Læs mere

BLÅBJERG BØRNEHAVE. - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave

BLÅBJERG BØRNEHAVE. - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave BLÅBJERG BØRNEHAVE - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave Klintingvej 170 Stausø 6854 Henne Telefon: 30 29 66 04 eller 75 25 66 04 E-mail: bornehave@blaabjergfriskole.dk

Læs mere

BORNHOLMS FRIE IDRÆTSSKOLES BØRNEHAVE 2017

BORNHOLMS FRIE IDRÆTSSKOLES BØRNEHAVE 2017 Pædagogiske læreplaner : BORNHOLMS FRIE IDRÆTSSKOLES BØRNEHAVE 2017 1. Barnets personlige kompetencer 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og bevægelse 5. Natur og naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer

Læs mere

Børnemiljøvurdering for dagtilbud i Haderslev kommune

Børnemiljøvurdering for dagtilbud i Haderslev kommune 30. marts 2007 Børnemiljøvurdering Formål og anvendelsesområde 1. Formålet med denne lov er at bidrage til, at børn i dagtilbud har et fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø, som fremmer børnenes trivsel,

Læs mere

Børnemiljøvurderinger i Dagtilbud i Odense Kommune

Børnemiljøvurderinger i Dagtilbud i Odense Kommune Børnemiljøvurderinger i Dagtilbud i Odense Kommune Lov om børnemiljø i dagtilbud trådte i kraft den 1. juli 2006. I Rising Børnehus tager vi udgangspunkt i nedenstående skema til udarbejdelse af Børnemiljøvurderinger.

Læs mere

Børnenes syn på børnemiljøet i dagtilbud

Børnenes syn på børnemiljøet i dagtilbud Børnenes syn på børnemiljøet i dagtilbud Tal fra Dagtilbudstermometeret 2015 6 1 02 Indhold Termometertal for 2015 03 Fakta om datamaterialet 04 Repræsentativitet og reliabilitet 4 Børnenes syn på børnemiljøet

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Pædagogisk læreplan Hyllinge

Pædagogisk læreplan Hyllinge Kulturelle udtryksformer og værdier Personlige kompetence r/alsidig personlighedsudvikling Sociale kompetencer BARNET Krop og bevægelse Sprog Natur og naturfænomen 1 EMA Personlige kompetencer / alsidig

Læs mere

Brønderslev Kommune Børnemiljøvurdering

Brønderslev Kommune Børnemiljøvurdering 1 i Brønderslev Kommunes dagtilbud Ansvar og tidsplan for udarbejdelse af børnemiljøvurdering. Det er dagtilbuddets ledelse, der er ansvarlig for at der udarbejdes en børnemiljøvurdering. Ledelsens ansvar

Læs mere

BLÅBJERG FRISKOLE OG BØRNEHAVE

BLÅBJERG FRISKOLE OG BØRNEHAVE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER - 1 Indholdsfortegnelse Forside 1 Indholdsfortegnelse 2 Velkommen i Blåbjerg Børnehave 3 Vision for børnehaven. Hvorfor læreplaner 4 Barnets Alsidige Personlige udvikling 5 Sociale

Læs mere

Børnemiljøvurdering 2008-2012

Børnemiljøvurdering 2008-2012 Børnemiljøvurdering 2008-2012 Indholdsfortegnelse: Indledning s. 1 1) Det fysiske børnemiljø s. 1 2) Det psykiske børnemiljø s. 3 3) Det æstetiske børnemiljø s. 4 Afslutning s. 5 Indledning Børnemiljøet

Læs mere

Spørgsmålene søges besvaret, ud fra et børneperspektiv /set fra børnehøjde). Forbedring er nødvendig

Spørgsmålene søges besvaret, ud fra et børneperspektiv /set fra børnehøjde). Forbedring er nødvendig Børnemiljøvurdering Ryeshave Børnehave maj 2012: Børnemiljøvurderingen vil blive offentliggjort ved opslag på vores hjemmeside. Spørgeskema udfyldt af: Personalet: Fysisk Hygiejneforhold ja Der er jævnligt

Læs mere

Læreplan for Privatskolens vuggestue

Læreplan for Privatskolens vuggestue Læreplan for Privatskolens vuggestue Privatskolens læreplan beskriver institutionens pædagogik og indeholder læringsmål for de indskrevne børn. Der er ikke tale om en national læreplan, eller en læreplan

Læs mere

Pædagogisk læreplan Rollingen

Pædagogisk læreplan Rollingen Kulturelle udtryksformer og værdier Personlige kompetence r/alsidig personlighedsudvikling Sociale kompetencer BARNET Krop og bevægelse Sprog Natur og naturfænomen 1 TEMA LÆRINGSMÅL Hvad vil vi opnå ift.

Læs mere

Psykisk børnemiljø Spørgsmål 1: Er du glad for at gå i børnehave?

Psykisk børnemiljø Spørgsmål 1: Er du glad for at gå i børnehave? Datarapportering med bemærkninger Trivselsmåling 2016 Psykisk børnemiljø Spørgsmål 1: Er du glad for at gå i børnehave? - 89% eller 466 børn svarer ja, mens 6% svarer nej. o Herunder svarer 86% af drengene

Læs mere

Fase 1: Kortlægning af børnemiljøet

Fase 1: Kortlægning af børnemiljøet Fase 1: Kortlægning af børnemiljøet Sådan greb vi kortlægningen an Anvendte værktøjer og metoder, tidsramme for kortlægningen samt angivelse af hvem der var involveret Vi brugte spørgeskemaet fra DCUM

Læs mere

Overbliksrapport. Spørgeskemaer. Termometeret

Overbliksrapport. Spørgeskemaer. Termometeret Overbliksrapport Spørgeskemaer Termometeret Rapportstatus Dagtilbuddets navn Filskov Friskoles Børnehave... undersøgelser i rapporten 1... Undersøgelsens navn BH Efterår 2015... Resultater er opdelt på

Læs mere

Rapport for børnehuset 'Holbøllsminde'

Rapport for børnehuset 'Holbøllsminde' Rapport for børnehuset 'Holbøllsminde' MEDARBEJDERNES SELVVURDERING MEDARBEJDERNES SELVVURDERING Børnehuset Holbøllsminde Antal besvarelser: 6 Denne tabel viser, hvordan de ansatte har vurderet den pædagogiske

Læs mere

Institution: Vesterlunden. Institutionen består af følgende børnehuse: Kernehuset Kildebækken Nordenvinden Nordlyset Ryttergården Skovlinden

Institution: Vesterlunden. Institutionen består af følgende børnehuse: Kernehuset Kildebækken Nordenvinden Nordlyset Ryttergården Skovlinden Institution: Institutionen består af følgende børnehuse: Skovlinden MEDARBEJDERNES SELVVURDERING Side 1 af 10 MEDARBEJDERNES SELVVURDERING Institutionen Antal besvarelser: 69 Denne tabel viser, hvordan

Læs mere

Rapport for Herlev kommune

Rapport for Herlev kommune Rapport for Herlev kommune FORÆLDRENES BESVARELSER Herlev kommune Svar Antal besvarelser: 241 Denne tabel viser, hvordan forældrene har vurderet den pædagogiske praksis. Forældrene har anvendt følgende

Læs mere

Børnemiljøvurdering. Børnemiljøvurdering 2009

Børnemiljøvurdering. Børnemiljøvurdering 2009 Børnemiljøvurdering 2009 Indholdsfortegnelse Indledning 2 Metode 3 Rundgangsskema til lokalevurdering 4 Sammenfatning af spørgeskemaerne 10 Konklusion 11 Handlingsplan 12 Børns kommentar 13 2 Indledning

Læs mere

Overbliksrapport. Spørgeskemaer. Termometeret

Overbliksrapport. Spørgeskemaer. Termometeret Overbliksrapport Spørgeskemaer Termometeret Rapportstatus Dagtilbuddets navn Lilleborg- den private børnehave... undersøgelser i rapporten 3... Undersøgelsernes navne,,... Resultater er opdelt på Opdeling

Læs mere

Hvordan har du det i børnehaven?

Hvordan har du det i børnehaven? Hvordan har du det i børnehaven? Resultat af børnemiljøvurderingen i daginstitutionerne i Frederikssund Kommune 2008 Baggrund Baggrunden for udarbejdelse af børnemiljøvurderingen er dagtilbudsloven fra

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile 2015 2016.

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile 2015 2016. Personlige kompetencer / alsidig personligheds udvikling børnenes udvikling og At give plads til at børnene udvikler sig som selvstændige, stærke og alsidige personer, der selv kan tage initiativ. At skabe

Læs mere

Overbliksrapport. Spørgeskemaer. Termometeret

Overbliksrapport. Spørgeskemaer. Termometeret Overbliksrapport Spørgeskemaer Termometeret Rapportstatus Dagtilbuddets navn Børnegården Solbjerg... undersøgelser i rapporten 1... Undersøgelsens navn Børnehaven 2016... Resultater er opdelt på Køn...

Læs mere

Brønderslev Kommune Børnemiljøvurdering

Brønderslev Kommune Børnemiljøvurdering 1 i Brønderslev Kommunes dagtilbud Ansvar og tidsplan for udarbejdelse af børnemiljøvurdering. Det er dagtilbuddets ledelse, der er ansvarlig for at der udarbejdes en børnemiljøvurdering. Ledelsens ansvar

Læs mere

Overbliksrapport. Spørgeskemaer. Termometeret

Overbliksrapport. Spørgeskemaer. Termometeret Overbliksrapport Spørgeskemaer Termometeret Rapportstatus Dagtilbuddets navn Sankt Nikolaj Private Børnehave... undersøgelser i rapporten 1... Undersøgelsens navn 2016... Resultater er opdelt på Køn...

Læs mere

Børnemiljøvurdering for Oddense Børnehave

Børnemiljøvurdering for Oddense Børnehave Der står i dagtilbudsloven, at børn skal have et fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø, som fremmer deres trivsel, sundhed, udvikling og læring. Det betyder, at børn i Danmark er sikret ret til at gå

Læs mere

Introduktion. 4. I beslutter, hvilke metoder I vil bruge til kortlægningen, og hvornår I vil gøre arbejdet.

Introduktion. 4. I beslutter, hvilke metoder I vil bruge til kortlægningen, og hvornår I vil gøre arbejdet. 1 Introduktion Opsamlingsskema til vurdering er et værktøj, som I kan bruge til at skabe overblik over jeres BMV-forløb og løbende dokumentere jeres BMV-arbejde. Efterhånden som arbejdet skrider frem,

Læs mere

Børnemiljøvurdering. Institution / børnehus: Børnehaven Lillebo

Børnemiljøvurdering. Institution / børnehus: Børnehaven Lillebo Børnemiljøvurdering Institution / børnehus: Børnehaven Lillebo Udarbejdet d.: Januar og februar 2007 af bestyrelsen og godkendt på personalemøde 7.2.2007 (Udfyldes elektronisk) 1 Det fysiske miljø Forhold

Læs mere

Afrapportering af pædagogiske læreplaner Kristrup vuggestue - januar 2015

Afrapportering af pædagogiske læreplaner Kristrup vuggestue - januar 2015 Afrapportering af pædagogiske læreplaner Kristrup vuggestue - januar 2015 Afrapportering af pædagogiske læreplaner Status på det overordnede arbejde med læreplaner: Vi arbejder ud fra vores læreplaner

Læs mere

Børnemiljøvurdering Filuren 2010

Børnemiljøvurdering Filuren 2010 Børnemiljøvurdering Filuren 2010 Ifølge Dagtilbudsloven skal alle dagtilbud udarbejde en skriftlig børnemiljøvurdering mindst hvert tredje år. Formålet med at der stilles krav til børnemiljøet i dagtilbud,

Læs mere

VI SÆTTER AFTRYK. Thorsø Børnehaves Børnemiljøvurdering 2009

VI SÆTTER AFTRYK. Thorsø Børnehaves Børnemiljøvurdering 2009 VI SÆTTER AFTRYK Thorsø Børnehaves Børnemiljøvurdering 2009 Indholdsfortegnelse 2 Indledning 3 Metode 4 Analysens resultat 5 Handleplan 6 Hvor er vi nu? 7 Arbejdsmiljø i fremtiden 9 Indledning. Børn i

Læs mere

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan.

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan. Personlig kompetence Børn skal have mulighed for: at udvikle sig som selvstændige, stærke og alsidige personligheder at tilegne sig sociale og kulturelle erfaringer at opleve sig som værdifulde deltagere

Læs mere

Overbliksrapport. Spørgeskemaer. Termometeret

Overbliksrapport. Spørgeskemaer. Termometeret Overbliksrapport Spørgeskemaer Termometeret Rapportstatus Dagtilbuddets navn Børnehuset Hånbæk... undersøgelser i rapporten 1... Undersøgelsens navn Bamsestuen 2016... Resultater er opdelt på Køn... Resultater

Læs mere

Overbliksrapport. Spørgeskemaer. Termometeret

Overbliksrapport. Spørgeskemaer. Termometeret Overbliksrapport Spørgeskemaer Termometeret Rapportstatus Dagtilbuddets navn Børnehuset Hånbæk... undersøgelser i rapporten 1... Undersøgelsens navn Bjørnestuen 2016... Resultater er opdelt på Køn... Resultater

Læs mere

Forord. Indholdsfortegnelse

Forord. Indholdsfortegnelse Forord Folketinget vedtog i 2004 at alle dagtilbud fra 1. august 2004 skal udarbejde en pædagogisk læreplan. Den pædagogiske læreplan skal beskrive hvordan dagtilbuddet giver barnet rum for leg, læring

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken

Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken Alsidig personlig udvikling Områdets fælles mål for udvikling af børnenes alsidige personlige udvikling er, At barnet oplever sejre og lærer, at håndtere

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Mariehønen

Pædagogisk læreplan for Mariehønen Pædagogisk læreplan for Mariehønen Der skal i alle dagtilbud, ifølge dagtilbudsloven, udarbejdes pædagogiske læreplaner. Læreplanerne skal indeholde mål for hvilke kompetencer og erfaringer den pædagogiske

Læs mere

Generel tilfredshed. Børnemiljøvurdering Sct. Norberts Børnehave. Undersøgelse Udført af Besvarelser i alt 2013 Helena, Anne, Dorthe 15

Generel tilfredshed. Børnemiljøvurdering Sct. Norberts Børnehave. Undersøgelse Udført af Besvarelser i alt 2013 Helena, Anne, Dorthe 15 1 Er du dreng eller pige? Dreng Pige 9 6 2 Hvor gammel er du? 4 år 5 år 6 år 0 13 2 Generel tilfredshed 3 Er du glad for at gå i børnehaven? 9 5 1 4 Hvordan har du med de voksne i børnehaven? Godt 11 2

Læs mere

Vi bruger disse pædagogiske læringsmål i vores læreplansarbejde.

Vi bruger disse pædagogiske læringsmål i vores læreplansarbejde. Læreplaner. Vi har i ledelsesteamet lavet en strategi, som betyder at: alle 5 institutioner arbejder med samme læreplanstema vi arbejder med et læreplanstema i 2 måneder af gangen vi kommer gennem de 6

Læs mere

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER Overordnede læringsmål Inklusion i det omfang det enkelte barn kan magter det! Der arbejdes med læreplanstemaer på stuerne om fredagen. De 3

Læs mere

Børnemiljøvurdering i Idræts og naturbørnehuset

Børnemiljøvurdering i Idræts og naturbørnehuset 1 Børnemiljøvurdering i Idræts og naturbørnehuset Idræts og naturbørnehuset er en privat 0-6 års institution, der per 1.marts 2010 rummer 17 børnehavebørn og 14 småbørn, herudover er der morgen og eftermiddag

Læs mere

Pædagogisk læreplan 0-2 år

Pædagogisk læreplan 0-2 år Barnets alsidige personlige udvikling: Overordnet mål: Barnet skal vide sig set og anerkendt. Barnet oplever at møde nærværende voksne med engagement i dets læring, udvikling og liv. At barnet oplever

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner KROP OG BEVÆGELSE Børnene skal have mulighed for at være i bevægelse, samt støttes i at videreudvikle kroppens funktioner Børnene skal have kendskab til kroppens grundlæggende funktioner,

Læs mere

Børnemiljøet Status/sammenhæng Effekt/mål Ydelser/metoder Æstetisk børnemiljø her i Spørring Børnehus

Børnemiljøet Status/sammenhæng Effekt/mål Ydelser/metoder Æstetisk børnemiljø her i Spørring Børnehus Børnemiljøet Status/sammenhæng Et godt børnemiljø er et miljø, hvor børnene trives, udvikler sig, udfordres og lærer nyt. I et godt børnemiljø er der trygt og rart at være, og børnenes sikkerhed og sundhed

Læs mere

Netværk 08 Brobækhus børnehave Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Netværk 08 Brobækhus børnehave Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 7 88% - Ledere 0 - Medarbejdere 7 100% - Observatører 0 Forældre 65 58% Rapporten består af fem afsnit,

Læs mere

Kommunale institutioner Grøftekanten Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Kommunale institutioner Grøftekanten Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 17 100% - Ledere 1 100% - Medarbejdere 16 100% - Observatører 0 Forældre 37 38% Ældste børn 13 38% Rapporten

Læs mere

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund Læreplanens lovmæssige baggrund Dagtilbudslovens 8 8. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og børn i aldersgruppen fra 3 år til barnets

Læs mere

Sanderum-Tingløkke Dragen Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Sanderum-Tingløkke Dragen Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 15 65 % - Ledere 1 100 % - Medarbejdere 10 56 % - Observatører 4 100 % Forældre 43 45 % Ældste børn 8 35

Læs mere

Sanderum-Tingløkke Stjernen Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Sanderum-Tingløkke Stjernen Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 11 69 % - Ledere 1 % - Medarbejdere 9 64 % - Observatører 1 % Forældre 38 43 % Ældste børn 10 50 % Rapporten

Læs mere

Sanderum-Tingløkke Afrodite Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Sanderum-Tingløkke Afrodite Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 10 91 % - Ledere 1 % - Medarbejdere 7 88 % - Observatører 2 % Forældre 23 43 % Ældste børn 11 58 % Rapporten

Læs mere

Børnemiljø Vurdering

Børnemiljø Vurdering Børnehuset Sct. Georgshjemmet Børnemiljøvurdering udarbejdet 2008- Børnehuset Sct. Georgshjemmet er et af Odenses ældste børnehuse. Vuggestuen er fra 1944 og børnehaven kom til i 1950. Vuggestuen var oprindelig

Læs mere

Sanderum-Tingløkke Virkensbjerget Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Sanderum-Tingløkke Virkensbjerget Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 8 % - Ledere 1 % - Medarbejdere 6 % - Observatører 1 % Forældre 13 35 % Ældste børn 4 44 % Rapporten består

Læs mere

Sanderum-Tingløkke Dragebakken Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Sanderum-Tingløkke Dragebakken Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 8 % - Ledere 1 % - Medarbejdere 6 % - Observatører 1 % Forældre 19 41 % Ældste børn 4 36 % Rapporten består

Læs mere

BØRNEHUSET VED SKELLET DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER Udarbejdet 2011

BØRNEHUSET VED SKELLET DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER Udarbejdet 2011 BØRNEHUSET VED SKELLET DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER Udarbejdet 2011 I børnehuset Ved skellet arbejder vi med den inkluderende tankegang, hvor hvert enkelt barn oplever at være en del af fællesskabet. Vi har

Læs mere

Sanderum-Tingløkke Midgård Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Sanderum-Tingløkke Midgård Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 7 58 % - Ledere 1 % - Medarbejdere 5 50 % - Observatører 1 % Forældre 19 34 % Ældste børn 2 29 % Rapporten

Læs mere

Odense Kommune Holluf Pile-Tingkjær Områderapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Odense Kommune Holluf Pile-Tingkjær Områderapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING Odense LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 89 89 % - Ledere 8 89 % - Medarbejdere 66 90 % - Observatører 15 83 % Forældre 205 41 % Ældste børn

Læs mere

Odense Kommune Højme-Rasmus Rask Områderapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Odense Kommune Højme-Rasmus Rask Områderapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING Odense LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 84 97 % - Ledere 8 100 % - Medarbejdere 61 97 % - Observatører 15 94 % Forældre 211 46 % Ældste børn

Læs mere

Pædagogiske læreplaner og børnemiljøvurdering

Pædagogiske læreplaner og børnemiljøvurdering Pædagogiske læreplaner og børnemiljøvurdering I Børnehaven Landsbyhaven er de pædagogiske læreplaner en ganske naturlig del af vores dagligdag. Vi arbejder meget målrettet med at synliggøre de overordnede

Læs mere

Daginstitutionen Ejbyvang

Daginstitutionen Ejbyvang Daginstitutionen Ejbyvang Pædagogiske mål og værdier: At barnet forlader Ejbyvang med så mange kompetencer som muligt, til at klare sig videre i livet Nærvær: Gennem anderkendelse, respekt, udfordring

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Pædagogiske læreplaner Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Vision I Lerpytter Børnehave ønsker vi at omgangstonen, pædagogikken og dagligdagen skal være præget af et kristent livssyn, hvor

Læs mere

1 Er du dreng eller pige? 11 / 68,8% 5 / 31,2% Hvor gammel er du? 6 / 37,5% 9 / 56,2% 1 / 6,2% 16

1 Er du dreng eller pige? 11 / 68,8% 5 / 31,2% Hvor gammel er du? 6 / 37,5% 9 / 56,2% 1 / 6,2% 16 Resultat Resultatudtræk foretaget den 15. januar 2010 Undersøgelser I dette resultatudtræk indgår 1 undersøgelser: Undersøgelse Afsluttet Børnemiljø i Bangsbo januar 2010 16 Dreng Pige 1 Er du dreng eller

Læs mere

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige.

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. BARNETS ALSIDIGE PERSONLIGHEDSUDVIKLING Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. - udvikle sig til et selvstændigt menneske

Læs mere

Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd

Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd Indhold Barnets alsidige personlighedsudvikling... 2 Sociale kompetencer... 3 Sprog... 5 Krop og bevægelse... 6 Natur og naturfænomener... 7 Kulturelle udtryksformer

Læs mere

Mål og indsatsområder for juni 2014 maj 2015 For yngste- mellemgruppen

Mål og indsatsområder for juni 2014 maj 2015 For yngste- mellemgruppen Mål og indsatsområder for juni 2014 maj 2015 For yngste- mellemgruppen Vi vil arbejde med forskellige temaer og pædagogiske læreplaner henover året. Temaet er Hvem er jeg hvad kan jeg? og Kom og leg med

Læs mere

Vuggestuens lærerplaner

Vuggestuens lærerplaner Vuggestuens lærerplaner Barnets personlige og alsidige udvikling - at barnet får respekt for andre børn, og udvikler empati - at barnet er i god trivsel og udvikling - at barnet lærer, hvad der er rigtigt

Læs mere

Børnemiljøvurdering 2009

Børnemiljøvurdering 2009 Børnemiljøvurdering 2009 Introduktion til hvad en børnemiljøvurdering er Et godt børnemiljø En børnemiljøvurdering, BMV, skal undersøge, dokumentere og udvikle dagtilbuddets fysiske, psykiske og æstetiske

Læs mere

Kommunerapport Holstebro Kommune Daginstitutioner LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Kommunerapport Holstebro Kommune Daginstitutioner LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING Kommunerapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 433 82% - Ledere 47 56% - Medarbejdere 386 86% - Observatører 0 Forældre 1.041 44% Ældste

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Gældende for de 3 4 årige på Mariehønsene og Solstrålen. Udarbejdet af Mie, Parimalam, Lea og Susanne. 2009 til 2011.

Pædagogisk læreplan. Gældende for de 3 4 årige på Mariehønsene og Solstrålen. Udarbejdet af Mie, Parimalam, Lea og Susanne. 2009 til 2011. Tema 1. Barnets alsidige personlige udvikling Pædagogisk læreplan. Gældende for de 3 4 årige på Mariehønsene og Solstrålen. Udarbejdet af Mie, Parimalam, Lea og Susanne. 2009 til 2011. Overordnede mål

Læs mere

BØRNEHAVEN BLOMSTERGÅRDEN

BØRNEHAVEN BLOMSTERGÅRDEN BØRNEHAVEN BLOMSTERGÅRDEN, NØRLUNDVEJ 7, VORGOD, 6920 VIDEBÆK, TLF:97175787. BØRNEHAVEN BLOMSTERGÅRDEN BMV - børnemiljøvurdering. 2009 På baggrund af regeringens krav om børnemiljøvurdering på børneinstitutionsområdet,

Læs mere

Børnemiljøvurdering SFO Sydskolen afdeling Asnæs.

Børnemiljøvurdering SFO Sydskolen afdeling Asnæs. Børnemiljøvurdering SFO Sydskolen afdeling Asnæs. En dårlig dag er når vi er uvenner (Citat barn) En god dag er når jeg leger med mine venner i sandkassen.. (Citat barn) 1 Beskrivelse af rammerne om børnemiljøvurdering.

Læs mere

Introduktion til hvad en børnemiljøvurdering er

Introduktion til hvad en børnemiljøvurdering er Introduktion til hvad en børnemiljøvurdering er Et godt børnemiljø En børnemiljøvurdering, BMV, skal undersøge, dokumentere og udvikle dagtilbuddets fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø. Det fysiske

Læs mere

PIPPI- HUSET. Pædagogiske læreplaner

PIPPI- HUSET. Pædagogiske læreplaner 1 PIPPI- HUSET 2014-2016 Indhold Forord 2 Pippihusets værdigrundlag og overordnet mål 2 Børnesyn 3 Voksenrollen 3 Læringssyn og læringsmiljø 3 Børnemiljøet 4 Det fysiske børnemiljø Det psykiske børnemiljø

Læs mere

Pædagogisk læreplan for KROGÅRDENS BØRNEHAVE

Pædagogisk læreplan for KROGÅRDENS BØRNEHAVE Pædagogisk læreplan for KROGÅRDENS BØRNEHAVE Temaer og Personlige kompetencer I Krogården skal børn kunne opleve mange relevante invitationer til, at få del i betydningsfulde sociale og kulturelle erfaringer.

Læs mere

Fælles læreplaner for BVI-netværket

Fælles læreplaner for BVI-netværket Fælles læreplaner for BVI-netværket Lærings tema Den alsidige personlige udvikling/sociale kompetencer Børn træder ind i livet med det formål at skulle danne sig selv, sit selv og sin identitet. Dette

Læs mere

Barnets alsidige personlighedsudvikling.

Barnets alsidige personlighedsudvikling. Barnets alsidige personlighedsudvikling. At barnet udvikler kompetencer, så det kan indgå i sociale fællesskaber, og at barnet oplever sig som en værdifuld deltager i de sociale og kulturelle fællesskaber.

Læs mere

værdier Pædagogisk læreplan Solsikken Kulturelle udtryksformer Sociale BARNET Sprog Krop og bevægelse Natur og naturfænomen Personlige

værdier Pædagogisk læreplan Solsikken Kulturelle udtryksformer Sociale BARNET Sprog Krop og bevægelse Natur og naturfænomen Personlige Kulturelle udtryksformer og værdier Personlige kompetence r/alsidig personlighedsudvikling Sociale BARNET Krop og bevægelse Sprog Natur og naturfænomen 1 Personlige / alsidig personlighedsu dvikling At

Læs mere

Arbejdet med børnemiljø hos. DII. BLOMSTERHAVEN Hasselhaven Lystrup D. 26/

Arbejdet med børnemiljø hos. DII. BLOMSTERHAVEN Hasselhaven Lystrup D. 26/ i Børnemiljø Sådan! Arbejdet med børnemiljø hos DII. BLOMSTERHAVEN Hasselhaven 3 8520 Lystrup D. 26/10-2013 Følgende dokumenterer vores arbejde med at undersøge børnemiljøet og udvikle det ved hjælp af

Læs mere

Side 1 af 11. 1. Simple tabeller. Generel tilfredshed. Resultatudtrækket er foretaget 2. november 2012

Side 1 af 11. 1. Simple tabeller. Generel tilfredshed. Resultatudtrækket er foretaget 2. november 2012 Resultatudtrækket er foretaget 2. november 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Dig og de andre i fritidshjemmet, Drilleri og mobning, Uddybende om drilleri/mobning, Uddybende

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2013 SCT. IB SKOLE`S BØRNEHAVE

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2013 SCT. IB SKOLE`S BØRNEHAVE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2013 SCT. IB SKOLE`S BØRNEHAVE 1. Barnets alsidige Personlige Udvikling 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og bevægelse 5. Natur og Naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer

Læs mere

Den pædagogiske læreplan

Den pædagogiske læreplan Den pædagogiske læreplan Trivsel Udvikling Ansvar Tillid Gode oplevelser Sociale relationer Engagement Rummelige voksne Sund kost Venner Godt vejr Omsorg Plads til alle Leg Anerkendelse Naturoplevelser

Læs mere

Storåskolens Undervisningsmiljøundersøgelse Foråret 2010

Storåskolens Undervisningsmiljøundersøgelse Foråret 2010 Storåskolens Undervisningsmiljøundersøgelse Foråret 2010 Afdelingen på Odinsvej Hvis ca. 1/3 af svarene på et spørgsmål er negativt er antallet af negative besvarelser fremhæver. Der har deltaget 24 elever

Læs mere

Årshjul Børnehaven Tangloppen. Fregatvej Frederikshavn.

Årshjul Børnehaven Tangloppen. Fregatvej Frederikshavn. Årshjul 2015-2016 Børnehaven Tangloppen Fregatvej 4 9900 Frederikshavn www.frederikshavnnord.frederikshavn.dk Telefon: 98438444 2 Baggrund for årshjulet: Årshjulet er en sammenskrivning af årsplanen og

Læs mere