Erhvervsakademiet Lillebaelt Munke Mose Allé Odense C Tlf.: INSTALLATØR VVS STUDIEHÅNDBOG 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erhvervsakademiet Lillebaelt Munke Mose Allé 9 5100 Odense C Tlf.: 70 10 58 00 INSTALLATØR VVS STUDIEHÅNDBOG 2009"

Transkript

1 INSTALLATØR VVS STUDIEHÅNDBOG 2009 E R H V E R V S A K A D E M I E T L I L L E B A E LT VVS

2 ERHVERVSAKADEMIET LILLEBAELT DIN FREMTID VVS VVS

3 INDHOLDSFORTEGNELSE TEKST SIDE Forord 3 Vigtige hjemmesider 5 Jobprofiler - hvad laver en installatør? 5 Studiemiljø - en skole og dens omgivelser 6 ECTS - point 9 Uddannelseselementer - generelt 10 Installationstekniske basiselementer 10 Virksomhedsrelaterede elementer 11 Teknologi og projektering inden for VVS 12 Valgfri uddannelseselementer inden for VVS 13 Praktik 14 Afsluttende eksamensprojekt 14 Fordeling af uddannelseselementer på semestre 14 Prøver: 1. semester semester semester semester 19 Afslutning 20 Autorisation 20 Stikordsregister 21 VVS

4 VVS VVS

5 Forord Nærværende håndbog handler om VVS-uddannelsen på Erhvervsakademiet Lillebælt (EAL). Se Den daglige undervisning foregår på akademiets skole i Odense: Syddansk Erhvervsskole (SDE). Se Håndbogen giver dig informationer om byen, skolen, uddannelsesforhold, studieområder, prøver m.m. Vigtige hjemmesider For at lette din studiestart er der herunder anført nogle vigtige links. Økonomien (SU): Undervisnings-ministeriet: Dit skema: Skolens bibliotek Odense kommune (busser m.m.) Jobprofiler - hvad laver en installatør? Formålet med uddannelsen er at du selvstændigt kan projektere, installere samt varetage driften af systemer indenfor gas og VVS. Den øgede globale konkurrence betyder blandt andet, at mange ydelser og produkter har kortere og kortere levetid. Det sætter virksomheder under et øget innovationspres. Uddannelsens mål er derfor blandt andet at du bliver klædt på, så du kan klare de udfordringer som virksomhederne kræver. Undervisningen fokuserer tillige på iværksætteri, generelt med afsæt i dine egne personlige værdier, engagement og interesser. Temaer der - ud over det rent faglige - præger den generelle undervisning: Innovation og fornyelsesprocesser Iværksætteri og iværksætterprocessen (fra idé til virkelighed) Vision, værdier, strategiplanlægning, forretningsudvikling og forretningsplaner Identitet og kommunikation Organisationsformer, management og lederskab Økonomi (budget, regnskab og likviditet) Social ansvarlighed og bæredygtighed Som færdiguddannet installatør har du en masse kompetencer. Du kan f.eks.: Starte egen virksomhed som VVS-installatør Eller arbejde som: Tekniker i en rådgivende ingeniørvirksomhed Overmontør i et VVS-entreprenørfirma Sælger hos en leverandør- eller grossistvirksomhed Tekniker i en beregnervirksomhed Serviceansvarlig i et boligselskab Tekniker i energisektoren Uddannelsen er udviklet i samarbejde med erhvervslivet, med hvem den også løbende ajourføres. Det sikrer at den er målrettet i forhold til erhvervslivets virkelighed. Derfor giver den også mange muligheder. Du kan få ansættelse i danske virksomheder - offentlige såvel som private - samt i internationale virksomheder. Se endvidere: VVS VVS

6 Studiemiljø - en skole og dens omgivelser Trivsel Det er vigtigt at du trives med dit studium. Men der også et liv, som skal fungere ved siden af studierne. Det kræver noget af dig men også af din by. Med indbyggere er Odense for det første overskuelig uden at være triviel. For det andet finder du et rigt, varieret kulturliv. Og så ligger Odense lige midt i Danmark afstandene til hjørnerne er korte. Citat fra studieguide udarbejdet af Odense Kommune. Erhvervsakademiets faciliteter Erhvervsakademiet er indrettet med mange gode faciliteter. I flæng kan nævnes edb-lokaler, laboratorier, undervisningslokaler, auditorium, bibliotek, kantine, butik m.m. for at nævne de væsentligste. Faciliteterne kan også benyttes uden for den egentlige undervisningstid, og de skulle gerne være med til at fremme kreativitet og innovativ tænkning. Adgang til skolen er fri i tidsrummet Mandag til Fredag kl Uden for dette tidsrum skal du benytte dit udleverede adgangskort (gratis). Se dog også skolens hjemmeside vedr. åbningstiden omkring eksamensperioder og ferier, idet der her optræder ændringer. Hvis du mister adgangskortet, skal du straks meddele dette til studieadministrationen. Et nyt kort koster 50 kr. Kortet er personligt, dvs. registreret til den enkelte elev. Det er muligt at se hvilke kort der har været anvendt i hvilke lokaler på et givet tidspunkt. Bibliotek Biblioteket ligger på 2. sal. Det har over publikationer bøger, tidsskrifter m.m., som du kan låne/bruge. Personalet hjælper dig også gerne med adgang til og søgning på internettet. Åbningstider: Mandag fredag kl (se dog bibliotekets hjemmeside). Du kan også søge og bestille bøger via bibliotekets hjemmeside Butikken VVS VVS

7 Butikken ligger i stuen. Her kan du købe bøger, kompendier, tegnerekvisitter, papir og lommeregnere. Kun de nyeste udgaver forefindes. Speciallitteratur tages gerne hjem efter ønske, så dine kreative evner og innovative nysgerrighed kan stimuleres. Det er også her du kan købe den samlede bogpakke til hvert semester. For nærmere information, send en mail til butikkens leder Annette Nilsson Åbningstider: Mandag Torsdag kl Fredag kl Telefonekspedition: Mandag torsdag kl Fredag kl Kantinen Skolens kantine har et godt udvalg af diverse færdige ting samt en god buffet. Parkering Parkeringspladser forefindes umiddelbart ved skolen, og der er også en større parkeringsplads på Jagtvej. Herfra er der gangsti til skolen. Studiekort Dit studiekort følger dig hele uddannelsen igennem. Du kan bruge det til at bevise din identitet, så enhver kan se at du har ret til at være på ErhvervsAkademiet. Det kan også bruges som lånerkort, når du låner bøger på skolens bibliotek. Forsikringsforhold Studerende på ErhvervsAkademiet er ikke omfattet af Syddansk Erhvervsskoles selvforsikring hos staten. Derfor bør du selv tegne en fuldtidsforsikring (en fritidsforsikring er ikke tilstrækkelig). Ligeledes er det klogt for alle at tegne en ansvarsforsikring. Skolens forsikring dækker nemlig ikke, hvis du forvolder skade på andre eller på inventar. Det samme gælder, hvis du får stjålet personlige ejendele som f. eks. tøj, biler, knallerter, cykler, tasker, computere og lommeregnere. Studieadministration Studiekontoret ligger på 2. sal. Det tager sig af alt, hvad der har med registrering af studerende at gøre. Du kan også stille spørgsmål af administrativ art som f. eks. studiekort, adresseændring, SU mv. Studiekontoret har åbent: Mandag Torsdag Fredag Ulla Pedersen, Teamleder Installatør uddannelsen (El og VVS), GVS-mester uddannelsen, Byggeriets lederuddannelse, Erasmus studerende, Web-redaktør, For-kurser. VVS VVS

8 Tuyala Bernardo, Studiesekretær Produktionsteknolog uddannelsen og IT og Elektronik uddannelsen, dansk/engelsk, Adgangsstyring, SU videregående uddannelser, Sekretær for studierådet. Line Lindeblad, Studiesekretær Bygningskonstruktør uddannelsen, engelsk, Qualification Course, Adgangsstyring. Dorthe Hansen, Studiesekretær Bygningskonstruktør uddannelsen, dansk, SU - videregående uddannelser, Adgangsstyring. Studievejledning Erhvervsakademiet har et vejledningscenter, hvor der vejledes til uddannelserne generelt. Studievejlederne er placeret sammen med Studieadministrationen. Du har måske allerede stiftet bekendtskab med en af centerets vejledere. Vejledere kan også kontaktes, hvis du har behov for en drøftelse af mere personlige karakter. Du kan besøge centeret i åbningstiden, eller aftale tid for en samtale. Vejledernes træffetider fremgår af opslag uden for vejledningscenteret. Økonomi Leveomkostningerne, mens du studerer på en kort videregående uddannelse, kan finansieres på flere forskellige måder. Den mest almindelige er SU (Statens Uddannelsesstøtte). Skal du begynde en uddannelse, eller er du allerede i gang, kan du søge SU. Støtten gives som stipendium, der er et tilskud. Derudover kan du optage lån. Klik ind på web-adressen for nærmere oplysninger. Anden offentlig støtte Du kan ikke få SU samtidig med at du får anden offentlig støtte (som f. eks. uddannelsesgodtgørelse eller uddannelsesydelse fra din A-kasse, fast revalideringsydelse, orlovsydelse, førtidspensionering eller arbejdsløshedsdagpenge). Skat Der bliver trukket skat af stipendiet, inden du får det udbetalt. Stipendiet er ligesom andre indtægter skattepligtigt. Du skal ikke betale arbejdsmarkedsbidrag af dit SU-stipendium. Hvad må du tjene? Der er grænser for, hvor meget du må tjene ved siden af SU. Alt hvad du tjener i det pågældende kalenderår tæller med. Det gælder også, hvis du for eksempel starter eller afslutter din uddannelse midt på året. Det beløb, du må tjene ved siden af din SU, kaldes dit fribeløb. Hvis du tjener mere i løbet af året, kræves den for meget betalte støtte tilbage med tillæg. Se mere på web-adressen Studieaktivitet Du skal være studieaktiv for at blive indstillet til eksamen, du er studieaktiv hvis du deltager aktivt i undervisningen og i projektarbejder, rettidig afleverer opgavebesvarelser, kursusarbejder og andre skriftlige arbejder. VVS VVS

9 Transport Du kan få tilskud til offentlig transport. Se mere på web-adressen Respekt for andres arbejde På Erhvervsakademiet bygger samværet på respekt for andres arbejde. Det er i høj grad med til at fremme arbejdsglæden og det sociale sammenhold. Du skal påtage dig et medansvar for et godt samvær i hverdagen, både i klassen og uden for denne. Dette gælder både i forhold til din egen læring, men også når du bruger de fælles faciliteter. Vær også med til at løse de praktiske opgaver, der er i forbindelse med brugen af faciliteterne i Munke Mose Allé. Du hjælper til med at slukke lys, lukke vinduer, slukke for edbudstyr m.v., og i egen interesse følger du i øvrigt henvisningerne fra servicepersonalet og lærerstaben på ErhvervsAkademiet. Vær særligt opmærksom på de sikkerhedsregler, der er i forbindelse med arbejdet i laboratorier og andre specialelokaler. Medindflydelse ErhvervsAkademiet har en såkaldt studierådsorganisering. Dette for at inddrage de studerende i organiseringen af læringen og læringsmiljøet omkring uddannelsen. Hver klasse vælger en klasserepræsentant. Blandt klasserepræsentanterne vælges deltagerne til Studierådet. Der henvises til vedtægter for Studierådet. Studierådet er de studerendes officielle repræsentation. Studierådet repræsenterer de studerende over for skolens bestyrelse, ledere og lærere i Erhvervsakademiet. Studierådet er inddraget i kvalitetsudviklingen af uddannelsen. Ekskursioner og Virksomhedsbesøg Som en del af læringen er der ekskursioner og virksomhedsbesøg på 2. semester. Formålet med disse aktiviteter er at give inspiration til studiet og samtidig give mulighed for at du kan lære forskellige firmaer at kende. Herunder ikke mindst deres forhold til de globale muligheder/udfordringer samt deres innovationskultur. Studieophold i udenlandsk virksomhed Du kan gennemføre praktikopholdet i en eller flere udenlandske virksomheder. Forløbet aftales og koordineres med Erhvervsakademiet. Innovationskulturen dyrkes intenst i andre lande p. gr. a. den nye, globale konkurrencesituation. Et spændende perspektiv for danske virksomheder. ECTS point ECTS (European Credit Transfer System) er et europæisk merit-overføringssystem. ECTS -pointene viser omfanget af din uddannelse. De afspejler den forventede arbejdsmængde for de forskellige undervisningsforløb. Hvis du skulle ønske at afholde en del af din uddannelse i udlandet, sikrer systemet at du dér kan få anerkendt dine studieperioder i Danmark. 60 ECTS-point svarer til arbejdsindsatsen for et helt studieår (30 point pr. semester). VVS VVS

10 ECTS-point tildeles de studerende, der fuldfører uddannelsens elementer tilfredsstillende. D.v.s. ved at bestå eksaminer eller andre former for bedømmelse. Pointene vil være anført på dit eksamensbevis. 1. SEMESTER (Basis Virksomheden Teknologi) 30 ECTS 2. SEMESTER (Basis Virksomheden Teknologi) 30 ECTS 3. SEMESTER (Virksomheden Teknologi - Valgfri) 30 ECTS 4. SEMESTER (Valgfri Praktik - Afsluttende eksamensprojekt) 30 ECTS I alt for hele uddannelsen 120 ECTS Uddannelsens elementer - generelt Undervisningen til INSTALLATØR på Erhvervsakademiet Lillebælt udvikler dine personlige, faglige og sociale kompetencer. Herunder ikke mindst din evne og lyst til iværksætteri og innovativ tænkning. Der arbejdes meget med at fremme selvstændighed og samarbejdsevne. En af forudsætningerne herfor er fleksibel læring. Det betyder at du i dit studie vil opleve et meget varieret læringsforløb. En del vil være egentlig undervisning i fastlagt skema og andet vil være problembaseret læring hvor du selv skal arbejde med lærestoffet. Der er tilrettelagt en række læringsforløb som benævnes udannelseselementer: Indhold: Installationstekniske basiselementer Sproglig kommunikation i 1. studieår Forfatning af forretningsbreve på dansk og fremmedsprog Samtale og diskussion på fremmedsprog Læsning og forståelse af manualer og datablade på fremmedsprog Præsentation af et emne for en forsamling Teknisk dokumentation i 1. studieår Software til tegning og dokumentation af tekniske installationer Normer for teknisk dokumentation Ajourføring af normer Matematik i 1. studieår grundlæggende matematik og fysik Håndtering af ligninger Enheder og præfix Trigonometri Lommeregner og regneark Informationsteknik i 1. studieår Software til beregning af installationer Ajourføring af software og metoder Internet VVS

11 Virksomhedsrelaterede elementer Indhold: Projektledelse og entreprisestyring i 1. og 2. studieår Planlægning og organisering samt ledelse og styring af opgaver, projekter og entrepriser. Udarbejdelse af et udbuds- og et tilbudsmateriale samt kalkulation. Tilbudsgivning og entrepriseret. Økonomi og virksomhedsdrifti 1. og 2. studieår Etablering og drift af en virksomhed. Virksomhedsøkonomi og logistik. Relevante emner inden for erhvervsjura. Kvalitet, sikkerhed og miljø i 1. og 2. studieår Kvalitet, kvalitetssikring og kvalitetsstyring. Miljø og miljøledelse. Arbejdsmiljø, sikkerhed og trivsel. Relevante love og regler vedrørende miljø og arbejdsmiljø. Organisation og ledelse i 1. og 2. studieår Etablering og opbygning af organisationer samt organisationsudvikling. Ledelse af organisationer, systemer, kulturer og personale samt udviklingsprocesser. Arbejdsret og personalejura samt relevante emner fra erhvervsjura. VVS VVS

12 Teknologi og projektering inden for VVS Indhold: Teknisk beregning i 1. og 2. studieår Teknisk beregning af vvs-anlæg ved hjælp af relevante og tidssvarende matematiske og fysiske discipliner og værktøjer Indeklima/ventilation i 1. og 2. studieår Inde- og udeklima, varme- og fugtbelastning, ventilationsprincipper, anlægstyper, ventilatorer, kanaler, regulering og styring, lyd og vibrationer, isolering. Varme i 1. studieår Bygningers varmetab og energibehov, varmeanlæg med radiatorer, gulvvarme, kedler, skorstene, fjernvarme, pumper, regulering, isolering. Sanitet i 1. studieår Afløb; Udluftede og ikke-udluftede spildevandsinstallationer, regnvands- og drænvandsinstallationer, pumpeanlæg, materialer, korrosion, sikring mod brand, støj. Vand; Brugsvandsinstallationer, installationsgenstande, varmtvandsbeholdere, cirkulation, isolering, trykforøgning, vandbehandling, materialer, korrosion, støj, Gasteknik-1 i 1. og 2. studieår Installationer hos den almindelige forbruger samt mindre F-gasinstallationer VVS

13 Valgfri uddannelseselementer inden for vvs Du har mulighed for at vælge et eller flere valgfri uddannelseselementer enten udbudt af Erhvervsakademiet Lillebælt eller efter eget valg. I det følgende er vist eksempler på sådanne valgfri uddannelseselementer: Gasteknik-2 i 1. og 2.studieår Opbygning og installation af større kedelcentraler og andre gasfyrede anlæg samt Gasfejlfinding og indregulering, forbrugerrådgivning, opstart, eftersyn (service) og udkald til mindre gastekniske anlæg Gasteknik-2 forudsætter bestået gasteknik-1 og giver adgang i deltagelse i autorisationsgivende prøver Vælger du andre valgfrie uddannelseselementer vil undervisningsformen i høj grad basere sig på selvstændigt arbejde med vejleder, evt. en vejleder fra en virksomhed. Eksempler på andre valgfrie uddannelseselementer du kan vælge: Bygningsautomatik i 2.studieår Alternativ energi/energibesparende foranstaltninger i 2.studieår Klima & miljø i 2.studieår Indeklimasimulering i 2.studieår Sprinkler i 2.studieår og meget mere... VVS VVS

14 Praktik Praktikken er i 2. studieår. I praktikken arbejder du med fagligt relevante problemstillinger og opnår kendskab til relevante erhvervsfunktioner så du får kendskab til indholdet af et job i virksomheden som færdigudannet installatør. Du er tilknyttet en eller flere private eller offentlige virksomheder og praktikken kan danne grundlag for tema til afgangsprojekt. Afsluttende eksamensprojekt I 2. studieår afsluttes uddannelsen med et eksamensprojekt. Det skal baseres på arkitekttegninger, som du selv fremskaffer. Drøft det med dine undervisere allerede på 3. semester, så du har god tid til at finde egnede tegninger. I eksamensprojektet skal du bevise, at du mestrer alle de færdigheder som du har opnået i løbet af studiet. Og derfor skal dine valgfri uddannelseselementer også indgå i eksamensprojektet. VVS

15 Uddannelsens elementer fordelt på semestre: Installationstekniske basiselementer: 1.sem 2.sem 3.sem 4.sem Sproglig kommunikation (engelsk) Teknisk dokumentation Informationsteknik Matematik Virksomhedsrelaterede elementer: 1.sem 2.sem 3.sem 4.sem Projektledelse og entreprisestyring Økonomi og virksomhedsdrift, Organisation og ledelse Kvalitet, sikkerhed og miljø Teknologi og projektering VVS: 1.sem 2.sem 3.sem 4.sem Sanitetsteori (vand og afløb) Varmeteknik Gasteknik 1 Indeklima og ventilationsteori 1 + automatik Tekniske beregninger Valgfri uddannelseselementer, for eksempel: 1.sem 2.sem 3.sem 4.sem Gasteknik-2 og fejlfinding Bygningsautomatik Praktik: 1.sem 2.sem 3.sem 4.sem Praktik Afslutningsprojekt: 1.sem 2.sem 3.sem 4.sem Afslutningsprojekt VVS VVS

16 PRØVER 1. SEMESTER PRØVE 0 (nul) Denne prøve afholdes ved afslutningen af 1. semester. Karakteren tæller ikke noget sted. Prøven er et tilbud til dig, så du kan stifte bekendtskab med skolens eksamensform uden at det koster noget. Elementer (der kan indgå i prøven): Basis: Sproglig kommunikation, Teknisk dokumentation, Matematik og Informationsteknik. Virksomheden: Projektledelse og entreprisestyring, Økonomi og virksomhedsdrift. Teknologi: Sanitet (vand og afløb), varme, teknisk beregning. Opgavetype: Tværfagligt projekt Arbejdsform: Gruppe eller individuelt. Prøveform: Individuelt mundtligt projektforsvar Bedømmelse: Til denne interne prøve medvirker et udvalg af dine undervisere. Der gives én samlet karakter. VVS

17 2. SEMESTER PRØVE 1 Prøven ved 2. semesters afslutning er den første gældende prøve. Den kaldes også 1. årsprøve, og den tester dine samlede, opnåede kompetencer for både 1. og 2. semester. Elementer (der kan indgå i prøven): Basis: Sproglig kommunikation, Teknisk dokumentation, Matematik og Informationsteknik. Virksomheden: Projektledelse og entreprisestyring, Økonomi og virksomhedsdrift, Organisation og ledelse, Kvalitet, sikkerhed og miljø. Teknologi: Sanitet (vand og afløb), varme, Indeklima og ventilation, teknisk beregning. Opgavetype: Tværfagligt projekt Arbejdsform: Gruppe eller individuelt. Prøveform: Individuelt mundtligt projektforsvar Bedømmelse: Til eksamen medvirker et udvalg af dine undervisere sammen med en ekstern censor. Der gives én samlet karakter. VVS VVS

18 3. SEMESTER PRØVE 2 (finder sted ved semestrets afslutning). Elementer (der kan indgå i prøven): Basis: Sproglig kommunikation, Teknisk dokumentation, Matematik og Informationsteknik. Virksomheden: Projektledelse og entreprisestyring, Økonomi og virksomhedsdrift, Organisation og ledelse, Kvalitet, sikkerhed og miljø. Teknologi: Sanitet (vand og afløb), Varme, Gasteknik, Indeklima og ventilation,,teknisk beregning. Valgfri: De valgfri uddannelseselementer du har valgt. Opgavetype: Tværfagligt projekt eller Case-opgaver Arbejdsform: Gruppe eller individuelt. Prøveform: Individuelt mundtligt projektforsvar. Bedømmelse: Til eksamen medvirker et udvalg af dine undervisere. Der gives én samlet karakter. VVS

19 PRØVE 3 - Praktikprøven Praktikken afsluttes midt i 4. semester. 4. SEMESTER Du udarbejder en rapport over praktikopholdet. Rapporten skal forevises til kontaktpersonen i virksomheden, og er eksaminationsgrundlaget for praktikprøven. Prøven foretages af praktikvejlederen fra uddannelsesinstitutionen i samråd med virksomhedsvejlederen og der gives karakteren Bestået eller Ikke bestået. PRØVE 4 - Afslutningsprojektet Elementer: Alle elementer kan indgå i det afsluttende eksamensprojekt. Du tilrettelægger selv projektet og din problemformulering skal godkendes af skolen ved projektperiodens start. Opgavetype: Tværfagligt projekt. Arbejdsform: Individuel Prøveform: Individuelt mundtligt projektforsvar efter projektfremlæggelse. Bedømmelse: Til eksamen medvirker et udvalg af dine undervisere sammen med en ekstern censor (oftest fra erhvervslivet). Der gives én samlet karakter. VVS VVS

20 AFSLUTNING Din uddannelse afsluttes med en dimissionsfest. Her får du udleveret dit eksamensbevis under overværelse af dine nærmeste. Det plejer at være en rigtig god begivenhed. AUTORISATION Din Installatøreksamen fra Erhvervsakademiet Lillebælt kan, med de rigtige valgfrie uddannelseselementer give dig adgang til at deltage i autorisationsgivende prøver indenfor GVS-området (Gas, Vand og Sanitet). Den godkendende myndighed er Sikkerhedsstyrelsen Gå ind på deres hjemmeside og læs nærmere om ordningen. Du kan også tale med dine undervisere eller din studievejleder hvis du ønsker en personlig orientering. VVS

21 STIKORD SIDE Adgangskontrol 6 Adgangskort 6 Adgangstider 6 Afslutning 20 Afsluttende eksamensprojekt 19 Autorisation 20 Bibliotek 6 Butikken 7 Dimissionsfest 20 ECTS-point 9 Ekskursioner og Virksomhedsbesøg (i Danmark) 7 Forsikring 7 Hjemmesider, vigtige 5 Installationstekniske basiselementer 10 Jobprofiler hvad laver en installatør? 5 Kantinen 7 Kontoret for de studerende (Studieadministrationen) 7 Parkering 7 Praktik 14 Prøver 1. semester 16 Prøver 2. semester 17 Prøver 3. semester 18 Prøver 4. semester 19 Respekt for andres arbejde 9 Skat 8 Studieadministration (kontoret for de studerende) 7 Studieaktivitet (de studerendes) 8 Studiekort 7 Studiemiljø 6 Studierejser, hhv. Studieophold i udlandet 9 Studievejledning 8 SU 8 Teknologi og projektering VVS 12 Transport (bustider) 5 Transport (støtte) 9 Trivsel 6 Uddannelsens elementer generelt 10 Uddannelsens elementer fordelt på semestre 15 Valgfri uddannelseselementer VVS 13 Virksomhedsrelaterede elementer 11 Økonomi 8 Åbningstider 6 VVS VVS

22 VVS

23 ERHVERVSAKADEMIET LILLEBAELT DIN FREMTID VVS VVS

Studieordning for installatør (AK)

Studieordning for installatør (AK) Side 22 af 31 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 23 Studieordningens rammer... 29 2.1 Læsevejledning... 29 2.2 Oversigt over uddannelsens to studieretninger... 30 Uddannelsens kerneområder og ECTS

Læs mere

STUDIEORDNING VVS Installatør (AK)

STUDIEORDNING VVS Installatør (AK) STUDIEORDNING VVS Installatør (AK) Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Slagelse 2013-2015 Gældende fra august 2013 Forord Med denne studiehåndbog vil vi ønske dig velkommen her på Erhvervsakademi Sjælland

Læs mere

STUDIEORDNING VVS Installatør (AK)

STUDIEORDNING VVS Installatør (AK) STUDIEORDNING VVS Installatør (AK) Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Slagelse 2012-2014 Gældende fra august 2012 Forord Med denne studiehåndbog vil vi ønske dig velkommen her på Erhvervsakademi Sjælland

Læs mere

Studieordning for installatør (AK)

Studieordning for installatør (AK) 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 1 2. Studieordningens rammer... 6 2.1 Læsevejledning... 6 2.2 Oversigt over uddannelsens to studieretninger... 7 3. Uddannelsens kerneområder og ECTS omfang...

Læs mere

STUDIEORDNING GVS-mester (AK)

STUDIEORDNING GVS-mester (AK) STUDIEORDNING GVS-mester (AK) Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Slagelse 2013-2015 Gældende fra august 2013 Forord Med denne studiehåndbog vil vi ønske dig velkommen her på Erhvervsakademi Sjælland

Læs mere

STUDIEORDNING Installatøruddannelsen (AK)

STUDIEORDNING Installatøruddannelsen (AK) STUDIEORDNING Installatøruddannelsen (AK) Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Nykøbing Falster 2014-2015 0 1. Indhold 1. Indhold... 2 2. Studieordningens rammer... 7 2.1 Læsevejledning... 7 2.2 Oversigt

Læs mere

STUDIEORDNING w w w. h a d s t e n t s. d k

STUDIEORDNING   w w w. h a d s t e n t s. d k STUDIEORDNING Installatør (AK) EL/VVS Erhvervsakademiuddannelserne inden for energiinstallation August 2009 Installatørafdelingen www.hadstents.dk Indholdsfortegnelse Indhold Studieordningens formål...

Læs mere

Studieordning for uddannelse i energiinstallation (installatør AK)

Studieordning for uddannelse i energiinstallation (installatør AK) 1 Københavns Erhvervsakademi Medlem af uddannelsesnetværket for installatør AK Studieordning for uddannelse i energiinstallation (installatør AK) Indholdsfortegnelse En bred og fleksibel uddannelse...

Læs mere

Fælles studieordning for erhvervsakademiuddannelsen Installatør AK EL & VVS

Fælles studieordning for erhvervsakademiuddannelsen Installatør AK EL & VVS Fælles studieordning for erhvervsakademiuddannelsen Installatør AK EL & VVS Erhvervsakademiet Lillebælt Rev. 19. december 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 En bred og fleksibel

Læs mere

Studieordning for El og VVS installatør. Erhvervsakademiet (AK)

Studieordning for El og VVS installatør. Erhvervsakademiet (AK) Studieordning for El og VVS installatør Erhvervsakademiet (AK) El og VVS installatøruddannelsen på Erhvervsakademi MidtVest September 2014 0 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Studieordningens

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for energiinstallation

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for energiinstallation Side 1 af 9 Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for energiinstallation BEK nr 639 af 30/06/2000 (Gældende) LOV Nr. 1115 af 29/12/1997 Lovgivning som forskriften vedrører Senere ændringer

Læs mere

Akademiuddannelser (AK) Håndbog og studieordning for Installatør (AK)

Akademiuddannelser (AK) Håndbog og studieordning for Installatør (AK) Akademiuddannelser (AK) Håndbog og studieordning for Installatør (AK) Studieordning 1 1.1 Indledning... 4 1.2 Lovgrundlag... 4 1.3 adgangskrav... 5 1.4 Jobprofiler... 5 1.5 Studiemiljø... 6 Lokalsamfundet...

Læs mere

Studieordning for uddannelse i energiinstallation (installatør AK)

Studieordning for uddannelse i energiinstallation (installatør AK) 1 Københavns Erhvervsakademi Medlem af uddannelsesnetværket for installatør AK Studieordning for uddannelse i energiinstallation (installatør AK) Indholdsfortegnelse En bred og fleksibel uddannelse...

Læs mere

Fælles studieordning for el & vvs installatøruddannelsen

Fælles studieordning for el & vvs installatøruddannelsen Fælles studieordning for el & vvs installatøruddannelsen Endelig Rev. 1. oktober 2009 Uddannelsesnetværket for Installatør (AK) Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 En bred og fleksibel

Læs mere

STUDIEORDNING w w w. h a d s t e n t s. d k

STUDIEORDNING   w w w. h a d s t e n t s. d k STUDIEORDNING Installatør (AK) EL/VVS Erhvervsakademiuddannelserne inden for energiinstallation August 2011 Installatørafdelingen www.hadstents.dk Indholdsfortegnelse Indhold Studieordningens formål...

Læs mere

1. Indhold Studieordningens rammer Læsevejledning Oversigt over uddannelsens to studieretninger... 8

1. Indhold Studieordningens rammer Læsevejledning Oversigt over uddannelsens to studieretninger... 8 1. Indhold 1. Indhold... 2 2. Studieordningens rammer... 7 2.1 Læsevejledning... 7 2.2 Oversigt over uddannelsens to studieretninger... 8 3. Uddannelsens kerneområder og ECTS omfang... 9 3.1 Installationsteknik

Læs mere

Fælles studieordning for el & vvs installatøruddannelsen

Fælles studieordning for el & vvs installatøruddannelsen Fælles studieordning for el & vvs installatøruddannelsen Endelig Rev. Juni 2011 Uddannelsesnetværket for Installatør (AK) Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 E n bre d og fle ksibel

Læs mere

Studieordning. Erhvervsakademiuddannelsen Installatør AK

Studieordning. Erhvervsakademiuddannelsen Installatør AK Studieordning Erhvervsakademiuddannelsen Installatør AK Gældende fra 1. august 2014 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Studieordningens rammer... 4 2.1 Læsevejledning... 4 2.2 Oversigt

Læs mere

Eksamensreglement og -orientering for uddannelsen til Bygningskonstruktør og Byggetekniker

Eksamensreglement og -orientering for uddannelsen til Bygningskonstruktør og Byggetekniker Eksamensreglement og -orientering for uddannelsen til Bygningskonstruktør og Byggetekniker Bygningskonstruktøruddannelsen Erhvervsakademiet Lillebælt Revision af januar 2013 /TF Indholdsfortegnelse Eksamensreglement...

Læs mere

Studieordning for uddannelse i Installatør VVS Version: forår 2013. Studieordning for uddannelsen til Installatør- VVS (AK)

Studieordning for uddannelse i Installatør VVS Version: forår 2013. Studieordning for uddannelsen til Installatør- VVS (AK) Studieordning for uddannelse i Installatør VVS Version: forår 2013 Studieordning for uddannelsen til Installatør- VVS (AK) Indholdsfortegnelse En bred og fleksibel uddannelse... 4 1. Beskrivelse af kerneområder...

Læs mere

Studieordning for installatør (AK) Installatør. Studieordning

Studieordning for installatør (AK) Installatør. Studieordning Installatør Studieordning August 2014 1. Studieordningens rammer... 3 1.1 Ikrafttrædelsesdato... 3 1.2 Overgangsordninger... 3 1.3 Læsevejledning... 3 2. Optagelse på uddannelsen... 4 3. Uddannelseselementer

Læs mere

Rettelsesblad til studieordningen for finansøkonom, 2009 2012 Rettet den 9. november 2010

Rettelsesblad til studieordningen for finansøkonom, 2009 2012 Rettet den 9. november 2010 Rettelsesblad til studieordningen for finansøkonom, 2009 2012 Rettet den 9. november 2010 Rettelse til side 10: Erhvervskunderådgivning (2. interne) Ved udgangen af 3. semester afholdes en mundtlig prøve

Læs mere

Eksamenskatalog Byggekoordinator Gældende for efterårssemesteret 2017

Eksamenskatalog Byggekoordinator Gældende for efterårssemesteret 2017 Eksamenskatalog Byggekoordinator Gældende for efterårssemesteret 2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelser af udprøvning af uddannelseselementer

Læs mere

Studieordning for VVS-installatør. Erhvervsakademiuddannelsen (AK)

Studieordning for VVS-installatør. Erhvervsakademiuddannelsen (AK) Studieordning for VVS-installatør Erhvervsakademiuddannelsen (AK) VVS-installatøruddannelsen på Erhvervsakademi MidtVest August 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Uddannelsens

Læs mere

Studieordning. V VS installatør A K. og Studiehåndbog. for. Version 2.0, 2010. STUDIEORDNING FOR VVS INSTALLATØR 13-03-12 Side 1 af 29

Studieordning. V VS installatør A K. og Studiehåndbog. for. Version 2.0, 2010. STUDIEORDNING FOR VVS INSTALLATØR 13-03-12 Side 1 af 29 Studieordning og Studiehåndbog for V VS installatør A K Version 2.0, 2010 STUDIEORDNING FOR VVS INSTALLATØR 13-03-12 Side 1 af 29 Velkommen til E rhvervsa kademiet Sjælland Slagelse. Med denne studiehåndbog

Læs mere

Studieordning for uddannelsen INSTALLATØR (AK) Erhvervsakademi Dania Hadsten

Studieordning for uddannelsen INSTALLATØR (AK) Erhvervsakademi Dania Hadsten Studieordning for uddannelsen INSTALLATØR (AK) Erhvervsakademi Dania Hadsten August 2014 Studieordning for uddannelsen til Installatør (AK) ved Erhvervsakademi Dania Ellemosevej 36, Hadsten 24. august

Læs mere

Gas kerneområdet teknologi og projektering, VVS, 5 ECTS... 21

Gas kerneområdet teknologi og projektering, VVS, 5 ECTS... 21 Studieordningens rammer... 3 Formål... 3 Titel... 3 Normeret studietid... 3 Love og bekendtgørelser... 3 Fællesdel / institutionsdel af studieordningen... 3 Optagelse på uddannelsen... 4 Ikrafttrædelsesdato...

Læs mere

Gastekniske uddannelser Krav, kompetencer, muligheder

Gastekniske uddannelser Krav, kompetencer, muligheder Krav, kompetencer, muligheder ERFA-Konference gasfyrede anlæg Byggecentrum Middelfart Den 30. & 31. august 2007 Nils Lygaard TEKNIQ 1 Gastekniske uddannelser Oversigt» - Installatør AK / Gas-, vand- og

Læs mere

Fælles studieordning for erhvervsakademiuddannelsen Installatør AK EL & VVS

Fælles studieordning for erhvervsakademiuddannelsen Installatør AK EL & VVS Fælles studieordning for erhvervsakademiuddannelsen Installatør AK EL & VVS Erhvervsakademiet Lillebælt Rev. 6. marts 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 En bred og fleksibel

Læs mere

Opbygning af praktikken

Opbygning af praktikken Opbygning af praktikken på Installatøruddannelsen Bilag til Fælles studieordning for el og vvs installatøruddannelsen El- og VVS-installatøruddannelsen www.eal.dk Nov. 2011 Opbygning af praktikken på Installatøruddannelsen

Læs mere

Energiteknologuddannelsen

Energiteknologuddannelsen Erhvervsakademiuddannelser til Lindø-medarbejdere Udlagt til Syddansk Erhvervsskole af Erhvervsakademiet Lillebælt 8. juni 2011 NB! Alle priser er bergnet ud fra Undervisningsministeriets takstkatalog

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for kommunikationsteknik og elektronik

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for kommunikationsteknik og elektronik Side 1 af 9 Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for kommunikationsteknik og elektronik BEK nr 643 af 30/06/2000 (Gældende) LOV Nr. 1115 af 29/12/1997 Lovgivning som forskriften vedrører

Læs mere

ErhvervsAkademiet, Odense Tekniske Skole. Studieordning for Gas-, Vand- og Sanitetsmesteruddannelsen

ErhvervsAkademiet, Odense Tekniske Skole. Studieordning for Gas-, Vand- og Sanitetsmesteruddannelsen ErhvervsAkademiet, Odense Tekniske Skole Studieordning for Gas-, Vand- og Sanitetsmesteruddannelsen Gældende fra januar 2008 Indhold 1. Lovgrundlag for uddannelsen... 3 Lovgrundlag... 3 Indledning... 3

Læs mere

2015-2016. Velkommen. Laborant- og miljøteknologuddannelsen

2015-2016. Velkommen. Laborant- og miljøteknologuddannelsen 2015-2016 Velkommen Laborant- og miljøteknologuddannelsen Velkommen Velkommen til Cphbusiness Laboratorie og Miljø Velkomstfolderen er en praktisk guide i alfabetisk orden, hvor du kan finde generelle

Læs mere

studieordning for uddannelsen Installatør- EL (AK) Forår 2013 Studieordning for uddannel- sen Installatør- EL (AK)

studieordning for uddannelsen Installatør- EL (AK) Forår 2013 Studieordning for uddannel- sen Installatør- EL (AK) studieordning for uddannelsen Installatør- EL (AK) Forår 2013 Studieordning for uddannel- sen Installatør- EL (AK) Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 4 En bred og fleksibel uddannelse... 4 ECTS-pointsystem...

Læs mere

Studieordning for uddannelsen Installatør EL (AK) Forår 2015

Studieordning for uddannelsen Installatør EL (AK) Forår 2015 Studieordning for uddannelsen Installatør EL (AK) Forår 2015 Studieordning for uddannelsen Installatør EL (AK) Forår 2015 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 1 2. Studieordningens rammer...

Læs mere

Velkommen til Handelsgymnasiet. Tættere på virkeligheden. eucnord.dk

Velkommen til Handelsgymnasiet. Tættere på virkeligheden. eucnord.dk Velkommen til Handelsgymnasiet Tættere på virkeligheden eucnord.dk Velkommen til Handelsgymnasiet Hjørring Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig en studieforberedende og almendannende

Læs mere

Studieordning for EL-installatør. Erhvervsakademiuddannelsen (AK)

Studieordning for EL-installatør. Erhvervsakademiuddannelsen (AK) Studieordning for EL-installatør Erhvervsakademiuddannelsen (AK) EL-installatøruddannelsen på Erhvervsakademi MidtVest September 2009 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Uddannelsens

Læs mere

Studieordning for uddannelsen Installatør VVS (AK) Forår Studieordning for uddannelsen Installatør VVS (AK)

Studieordning for uddannelsen Installatør VVS (AK) Forår Studieordning for uddannelsen Installatør VVS (AK) Studieordning for uddannelsen Installatør VVS (AK) Forår 2015 Studieordning for uddannelsen Installatør VVS (AK) ForårForår 2015 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 1 2. Studieordningens rammer...

Læs mere

Studieordning for uddannelsen. Installatør EL (AK)

Studieordning for uddannelsen. Installatør EL (AK) Studieordning for uddannelsen Installatør EL (AK) Efterår 2011 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 4 En bred og fleksibel uddannelse... 4 ECTS-pointsystem... 5 FÆLLESDEL... 6 1. Beskrivelse af kerneområder...

Læs mere

Eksamensreglement og -orientering for uddannelsen til Bygningskonstruktør og Byggetekniker

Eksamensreglement og -orientering for uddannelsen til Bygningskonstruktør og Byggetekniker Eksamensreglement og -orientering for uddannelsen til Bygningskonstruktør og Byggetekniker Bygningskonstruktøruddannelsen Erhvervsakademiet Lillebælt Revision af 20 januar 2014 /TF Indholdsfortegnelse

Læs mere

Studieordning Produktionsteknolog uddannelsen Fællesdel

Studieordning Produktionsteknolog uddannelsen Fællesdel Stud dieordning Produktionsteknolog Fællesdel uddannelsen 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 0 1. Studieordningens rammer... 1 1.1 For uddannelsen gælder seneste version af følgende love

Læs mere

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring. Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring. Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017 Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017 Udarbejdet 17.08.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik

Læs mere

Studieordning for uddannelsen til Energiteknolog (AK)

Studieordning for uddannelsen til Energiteknolog (AK) Studieordning for uddannelsen til Energiteknolog (AK) Version 19022013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Akademiernes adresser:... 3 Hvorfor energieffektivisering?... 4 Hvordan forventes dimittendernes

Læs mere

Håndbog og studieordning. Installatør (AK)-VVS

Håndbog og studieordning. Installatør (AK)-VVS Håndbog og studieordning For Installatør (AK)-VVS Akademiuddannelser(AK) 1 Velkommen til ErhvervsAkademiet Slagelse. Med denne studiehåndbog vil vi ønske dig velkommen her på ErhvervsAkademiet Selandia

Læs mere

1. Studieordningens rammer

1. Studieordningens rammer 1. Studieordningens rammer Formålet med erhvervsakademiuddannelsen inden for energiinstallation er at kvalificere den uddannede til selvstændigt at kunne varetage arbejde med at projektere, installere

Læs mere

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring. Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring. Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017 Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017 Udarbejdet 17.08.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik

Læs mere

Bilag 1s Revideret studieordning. Studieordning for Akademiuddannelse i EL-installation

Bilag 1s Revideret studieordning. Studieordning for Akademiuddannelse i EL-installation Bilag 1s Revideret studieordning Studieordning for Akademiuddannelse i EL-installation 1. januar 2016 ... 2 1. Indledning... 3 2. Uddannelsens formål... 3 3. Uddannelsens varighed... 4 4. Uddannelsens

Læs mere

SEMESTERBESKRIVELSE - 4. BT gældende ved studiestart før januar 2012

SEMESTERBESKRIVELSE - 4. BT gældende ved studiestart før januar 2012 SEMESTERBESKRIVELSE - 4. BT gældende ved studiestart før januar 2012 Bilag til studieordning 2009 for professionsbacheloruddannelsen til BYGNINGSKONSTRUKTØR Revision: 10.01.2013 /TF Undervisningens organisering

Læs mere

INSTALLATØR STÆRKSTRØM

INSTALLATØR STÆRKSTRØM INDHOLD Velkommen.......................... 2 Studiemiljø Lokalsamfundet....................... 3 Tobaksrygning........................ 3 EDB/adgang til EAM s faciliteter........... 3 Øvrige faciliteter......................

Læs mere

Anføres på eksamensbevis 1. semester Studiestartsprøve Bestået/ikke bestået Specialefaglig matematik og fysisk kemi Intern eksamen

Anføres på eksamensbevis 1. semester Studiestartsprøve Bestået/ikke bestået Specialefaglig matematik og fysisk kemi Intern eksamen Eksamenskatalog for OPBLF17ED Udarbejdet 1-08-2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelse af studiestartsprøven... 4 4. Beskrivelser af udprøvning

Læs mere

Gas kerneområdet teknologi og projektering, VVS, 5 ECTS... 21

Gas kerneområdet teknologi og projektering, VVS, 5 ECTS... 21 Erhvervsakademi Sjælland Studieordning Installatør AK august 2014 Studieordningens rammer... 3 Formål... 3 Titel... 3 Normeret studietid... 3 Love og bekendtgørelser... 3 Fællesdel / institutionsdel af

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2010

Tilfredshedsundersøgelse 2010 Tilfredshedsundersøgelse 2010 [Institutionsnavn] Spørgeskema Sådan udfylder du spørgeskemaet Du bedes besvare spørgeskemaet med udgangspunkt i de oplevelser og erfaringer, du har som studerende på [Institutionsnavn].

Læs mere

International økonomi A hhx, august 2017

International økonomi A hhx, august 2017 Bilag 37 International økonomi A hhx, august 2017 1. Identitet og formål 1.1. Identitet International økonomi er et samfundsvidenskabeligt fag, der omhandler viden, kundskaber og færdigheder om den samfundsøkonomiske

Læs mere

Information til praktikvirksomheder 2016 (SERVICEØKONOM)

Information til praktikvirksomheder 2016 (SERVICEØKONOM) Information til praktikvirksomheder 2016 (SERVICEØKONOM) 1 HVAD ER CPHBUSINESS? Cphbusiness er en erhvervsrettet uddannelsesinstitution, der sætter en stor ære i høj faglighed og i at uddanne de studerende

Læs mere

Kort- og landmålingsteknikeruddannelsens

Kort- og landmålingsteknikeruddannelsens Semesterorientering Kort- og landmålingsteknikeruddannelsens 4. semester December 2014 2 Indholdsfortegnelse 1. GENERELT... 3 2. VEJLEDENDE SKEMATISK OVERSIGT OVER FJERDE SEMESTER.... 5 3. VALGDELEN...

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 2013 [Institutionsnavn] Spørgeskema Erhvervsakademier Sådan udfylder du spørgeskemaet Du bedes besvare spørgeskemaet med udgangspunkt i de oplevelser og erfaringer, du har som

Læs mere

HANDELSSKOLEN BUTIK OG HANDEL EUX BUSINESS DEN KORTESTE VEJ TIL KARRIERE INDEN FOR HANDEL, KONTOR, BUSINESS OG DETAIL

HANDELSSKOLEN BUTIK OG HANDEL EUX BUSINESS DEN KORTESTE VEJ TIL KARRIERE INDEN FOR HANDEL, KONTOR, BUSINESS OG DETAIL HANDELSSKOLEN BUTIK OG HANDEL EUX BUSINESS DEN KORTESTE VEJ TIL KARRIERE INDEN FOR HANDEL, KONTOR, BUSINESS OG DETAIL SIDE 2 / HANDELSSKOLEN.COM HANDELSSKOLEN ER VEJEN TIL JOB Er du interesseret i handel,

Læs mere

VI KAN BLIVE ALT DET, VI DRØMMER OM

VI KAN BLIVE ALT DET, VI DRØMMER OM VI KAN BLIVE ALT DET, VI DRØMMER OM EUX BUSINESS DIN EGEN VEJ SIDE 2 / HANDELSSKOLEN.COM FREMTIDEN ER ÅBEN EUX Business er for dig, der både ønsker en faglært uddannelse og også vil have mulighed for at

Læs mere

Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA17ED

Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA17ED Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA17ED udarbejdet 15.08.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelse af studiestartsprøven... 5 4. Beskrivelser

Læs mere

STUDIEORDNING FOR TYSK. Studieordning sept., 2015

STUDIEORDNING FOR TYSK. Studieordning sept., 2015 Vejledende gennemgang af STUDIEORDNING FOR TYSK Studieordning sept., 2015 1-faglig Kandidat 1 Indledning Denne folder er en vejledende gennemgang af studieordningen for den 1-faglige kandidatuddannelse

Læs mere

AVU-FVU-OBU Almen voksenuddannelse Forberedende voksenundervisning Ordblindeundervisning 2015-2016

AVU-FVU-OBU Almen voksenuddannelse Forberedende voksenundervisning Ordblindeundervisning 2015-2016 AVU-FVU-OBU Almen voksenuddannelse Forberedende voksenundervisning Ordblindeundervisning 2015-2016 VoksenUddannelsescenter Frederiksberg byder velkommen til undervisningsåret 2015-2016 I dette program

Læs mere

Retningslinjer for. Praktik. på Datamatikeruddannelsen

Retningslinjer for. Praktik. på Datamatikeruddannelsen Retningslinjer for Praktik på Datamatikeruddannelsen Baggrund På datamatikeruddannelsens 5. semester skal de studerende gennemføre et praktikophold i en eller flere virksomheder. Praktikken er normeret

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 213 - Svarprocent: 67% (64/96) Studieglæde 75 75 75 71 71 69 69 [+2] 68 69 65 66 [+2] 66 [-2] 65 [+2] 62 [-2] 2 Studieglæde 1. Hvor tilfreds er du alt i alt med din uddannelse?

Læs mere

Akkrediteringsrapport. Ny uddannelse. Akademiuddannelse i VVS-installation Københavns Erhvervsakademi

Akkrediteringsrapport. Ny uddannelse. Akademiuddannelse i VVS-installation Københavns Erhvervsakademi Akkrediteringsrapport 2015 Ny uddannelse Akademiuddannelse i VVS-installation Københavns Erhvervsakademi Akademiuddannelse i VVS-installation Københavns Erhvervsakademi Akademiuddannelse i VVS-installation

Læs mere

Studiebog. Elektriker. grundforløb EUX Elektriker

Studiebog. Elektriker. grundforløb EUX Elektriker Erhvervsuddannelse med ekstra bonus Elektriker Studiebog grundforløb Elektriker Mødeaktivitet Der er møde- og deltagelsespligt til undervisningen og studietimer. Eleverne skal følge Syddansk Erhvervsskoles

Læs mere

2 hhx who is the boss? you are

2 hhx who is the boss? you are 2 hhx who is the boss? you are Klar til et liv med udfordringer Du har afsluttet 9. eller 10. klasse med et godt resultat, og du ønsker en 3-årig gymnasial uddannelse og derefter at uddanne dig videre.

Læs mere

Eksamenskatalog for Multimediedesigner uddannelsen. Gældende for efterårssemestret 2017

Eksamenskatalog for Multimediedesigner uddannelsen. Gældende for efterårssemestret 2017 Eksamenskatalog for Multimediedesigner uddannelsen Gældende for efterårssemestret 2017 Udarbejdet 01.08.2017 INDHOLD 1. Indledning 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre 3 3. Beskrivelse af studiestartsprøven

Læs mere

HA(jur.)-studiet 2012

HA(jur.)-studiet 2012 HA(jur.)-studiet 2012 Indhold Indledning... 2 Kvalifikationsmål... 3 Uddannelsens opbygning... 4 1. del - undervisning... 7 1. del prøver... 8 Oversigt over prøverne... 8 Prøvebeskrivelser... 9 Bedømmelse...

Læs mere

Eksamenskatalog for Serviceøkonomuddannelsen. Gældende fra efterårssemestret 2017

Eksamenskatalog for Serviceøkonomuddannelsen. Gældende fra efterårssemestret 2017 Eksamenskatalog for Serviceøkonomuddannelsen Gældende fra efterårssemestret 2017 Udarbejdet 11. august 2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelse

Læs mere

Teknisk Diplomuddannelse i Vedligehold

Teknisk Diplomuddannelse i Vedligehold Center for Drift og Vedligehold Fredericia Maskinmesterskole VIA University College Efter- og videreuddannelsesdivisionen og Center for Drift og Vedligehold Fredericia Maskinmesterskole STUDIEORDNING Teknisk

Læs mere

Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA16ED144

Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA16ED144 Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA16ED144 udarbejdet 15.01.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelse af studiestartsprøven... 4 4. Beskrivelser

Læs mere

Studieordning for IT-Teknolog uddannelsen

Studieordning for IT-Teknolog uddannelsen ERHVERVSAKADEMI DANIA Studieordning for IT-Teknolog uddannelsen Fælles del 0 INDHOLD INDHOLD.... Uddannelsens struktur... 2 2. Uddannelsens kerneområder... 2 2. Kerneområdet Elektroniske systemer (fælles

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R. September 1998

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R. September 1998 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R September 1998 Senest revideret maj 2007 Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse 1.

Læs mere

Opbygning af praktikken

Opbygning af praktikken Opbygning af praktikken på Energiteknologuddannelsen Bilag til Studieordning for energiteknologuddannelsen Energiteknologuddannelsen www.eal.dk Nov. 2011 Opbygning af praktikken på Energiteknologuddannelsen

Læs mere

Studieordning. Erhvervsakademiuddannelsen Automationsteknolog (AK) Endelig udgave 30. okt. 2009.

Studieordning. Erhvervsakademiuddannelsen Automationsteknolog (AK) Endelig udgave 30. okt. 2009. Erhvervsakademiuddannelsen Endelig udgave 30. okt. 2009. Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Fællesdel... 5 1. Kerneområder for uddannelsen... 5 1.1 Design og opbygning af automatisk enhed 25 ECTS-point...

Læs mere

Prøve og Eksamens katalog for uddannelsen til Bygningskonstruktør og Byggeteknikker. Gældende for forårs /efterårssemestret 2017

Prøve og Eksamens katalog for uddannelsen til Bygningskonstruktør og Byggeteknikker. Gældende for forårs /efterårssemestret 2017 Prøve og Eksamens katalog for uddannelsen til Bygningskonstruktør og Byggeteknikker Gældende for forårs /efterårssemestret 2017 Udarbejdet 01.01.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer

Læs mere

Studie- og ordensregler ved. Århus Akademi

Studie- og ordensregler ved. Århus Akademi ved Indhold: 1. Formål 2. Orientering om reglerne 3. Ordensregler 4. Skolehverdagen, møde- og aktivitetspligt 5. Elevtilstedeværelse 6. Skolens IT-udstyr og IT-støttet læring 7. Undervisningsmidler 8.

Læs mere

Velkommen til Handelsgymnasiet. Tættere på virkeligheden. eucnord.dk

Velkommen til Handelsgymnasiet. Tættere på virkeligheden. eucnord.dk Velkommen til Handelsgymnasiet Tættere på virkeligheden eucnord.dk Velkommen til Handelsgymnasiet Hjørring Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig en studieforberedende og almendannende

Læs mere

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007 STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001 med korrektioner 2007 Indhold 1. Bekendtgørelsesgrundlag...2 2. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold...2 3. Adgangskrav og forudsætninger...2

Læs mere

STUDIEORDNING Installatøruddannelsen (AK)

STUDIEORDNING Installatøruddannelsen (AK) STUDIEORDNING Installatøruddannelsen (AK) Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Nykøbing Falster 2012-2013 1 Forord Kort om uddannelsen samt jobmuligheder En toårig uddannelse inden for det tekniske område.

Læs mere

Ta et talent ind i din virksomhed

Ta et talent ind i din virksomhed 1 Ta et talent ind i din virksomhed Byggetekniker * Bygningskonstruktør ** Designteknolog / Fashion design * Driftsteknolog - offshore * Installatør stærkstrøm * Multimediedesigner * Produktionsteknolog

Læs mere

FORM FREMTIDEN BLIV BACHELOR I ARKITEKTUR OG DESIGN

FORM FREMTIDEN BLIV BACHELOR I ARKITEKTUR OG DESIGN FORM FREMTIDEN BLIV BACHELOR I ARKITEKTUR OG DESIGN SKAB MORGENDAGENS RAMMER ER DU VILD MED ARKITEKTUR, DESIGN, TEKNIK OG UDVIKLING? OG VIL DU VÆRE MED TIL AT FORME FREMTIDENS RUM, BYER OG BYGGERIER? Så

Læs mere

I medfør af 22 og 30 i lov nr. 207 af 31. marts 2008 om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

I medfør af 22 og 30 i lov nr. 207 af 31. marts 2008 om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser BEK nr 715 af 07/07/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 172.80C.021 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Eksamenskatalog for Serviceøkonomuddannelsen

Eksamenskatalog for Serviceøkonomuddannelsen Eksamenskatalog for Serviceøkonomuddannelsen 2017 2019 Gældende fra efterårssemestret 2017 Udarbejdet 11. august 2017 Revideret 22.01.2018 2 INDHOLD 1. Indledning... 4 2. Overblik over eksaminer fordelt

Læs mere

Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13

Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13 Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13 1 Rammer og kriterier for modul 13 prøve Dette dokument indeholder en beskrivelse af: Læringsudbytte for modul 13 s. 2 Forudsætninger

Læs mere

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR AFGANGSPROJEKTET. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra januar 2015

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR AFGANGSPROJEKTET. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra januar 2015 EKSAMENSBESTEMMELSER FOR AFGANGSPROJEKTET Kommunomuddannelsen på akademiniveau Gældende fra januar 2015 Kommunomuddannelsen www.cok.dk/kommunom 12-01-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen på Afgangsprojektet...

Læs mere

Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA17ED

Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA17ED Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA17ED udarbejdet 15.08.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelse af studiestartsprøven... 5 4. Beskrivelser

Læs mere

STUDIEORDNING. Installatør (AK) VVS. August 2008. Erhvervsakademiuddannelserne inden for energiinstallation. Installatørafdelingen. www.hadstents.

STUDIEORDNING. Installatør (AK) VVS. August 2008. Erhvervsakademiuddannelserne inden for energiinstallation. Installatørafdelingen. www.hadstents. STUDIEORDNING Installatør (AK) VVS Erhvervsakademiuddannelserne inden for energiinstallation August 2008 Installatørafdelingen www.hadstents.dk Indholdsfortegnelse Studieordningens formål... 4 Hvor findes

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne

Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Indhold Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige

Læs mere

Semesterevaluering foråret 2014 IT/kommunikation

Semesterevaluering foråret 2014 IT/kommunikation Semesterevaluering foråret 2014 IT/kommunikation Generelle oplysninger Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Studieophold Har du været på studieophold i udlandet eller under et andet studieprogram

Læs mere

Eksamenskatalog for procesteknologuddannelsen Studieretning mejeriteknologi, Odense optaget efteråret 2017

Eksamenskatalog for procesteknologuddannelsen Studieretning mejeriteknologi, Odense optaget efteråret 2017 Eksamenskatalog for procesteknologuddannelsen Studieretning mejeriteknologi, Odense optaget efteråret 2017 Gældende for efterårs-/forårssemestret 2017/2018 og efterårs/forårssemestret 2018/2019 01-09-2017

Læs mere

Tillæg til seminariets studieordning af 2005 gældende for årgangene med start 1. februar 2005 og 1. september 2005.

Tillæg til seminariets studieordning af 2005 gældende for årgangene med start 1. februar 2005 og 1. september 2005. Tillæg til seminariets studieordning af 2005 gældende for årgangene med start 1. februar 2005 og 1. september 2005. Uddannelsens eksamensformer, interne og eksterne prøver Seminariets uddannelse og prøvebestemmelser

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 19. december 2013. Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 19. december 2013. Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser Lovtidende A 2013 Udgivet den 19. december 2013 16. december 2013. Nr. 1521. Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser I medfør af 9, stk. 2, 22, stk. 1, nr. 1 og 3-6,

Læs mere

Studievejledning HA(it.)-studiet 2008/2009 INDHOLD - HA(it.)-studiet

Studievejledning HA(it.)-studiet 2008/2009 INDHOLD - HA(it.)-studiet Studievejledning HA(it.)-studiet 2008/2009 INDHOLD - HA(it.)-studiet Forord... 3 Hvor henvender man sig... 4 Kort over Handelshøjskolen... 5 Indledning... 6 1. del undervisning... 7 Oversigt over fagene...

Læs mere

Studiehåndbog. for studerende på Bygningskonstruktøruddannelsen i Aarhus på AARHUS TECH. Få verden som arbejdsplads VIA Bygningskonstruktør

Studiehåndbog. for studerende på Bygningskonstruktøruddannelsen i Aarhus på AARHUS TECH. Få verden som arbejdsplads VIA Bygningskonstruktør Studiehåndbog for studerende på Bygningskonstruktøruddannelsen i Aarhus på AARHUS TECH INDHOLD VELKOMMEN... 4 STUDIESERVICE... 5 STUDIEVEJLEDNING... 5 SU-VEJLEDNING... 5 INTERNATIONALT KONTOR... 6 CAREER

Læs mere

UCSJ Sygeplejerske Revision af sundhedsuddannelserne. Proces frem mod studiestart september 2016

UCSJ Sygeplejerske Revision af sundhedsuddannelserne. Proces frem mod studiestart september 2016 UCSJ Sygeplejerske Revision af sundhedsuddannelserne Proces frem mod studiestart september 2016 Social og Sundhed - herunder center for Sygepleje og Bioanalyse Vision UCSJ Sundhed og Social skaber fremragende

Læs mere

Akkrediteringsrapport. Ny uddannelse. Akademiuddannelse i EL-installation Københavns Erhvervsakademi

Akkrediteringsrapport. Ny uddannelse. Akademiuddannelse i EL-installation Københavns Erhvervsakademi Akkrediteringsrapport 2015 Ny uddannelse Akademiuddannelse i EL-installation Københavns Erhvervsakademi Akademiuddannelse i EL-installation Københavns Erhvervsakademi 15/014576 December 2015 Publikationen

Læs mere

Studieordning for Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående sundhedsuddannelser

Studieordning for Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående sundhedsuddannelser Studieordning for Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående sundhedsuddannelser Efter- og videreuddannelsesafdelingen september 2002 Indledning Studieordningen er udarbejdet i henhold

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - PRAKTIKEKSAMEN - 2015

PROJEKTBESKRIVELSE - PRAKTIKEKSAMEN - 2015 PROJEKTBESKRIVELSE - PRAKTIKEKSAMEN - 2015 Studie Semester Klasse Ansvarlige undervisere Multimediedesign 4. semester msmmd13a4, msmmd13c4, msmmd13d4 Tildelte praktikvejledere Periode 5. januar 27. marts

Læs mere