Erhvervsakademiet Lillebaelt Munke Mose Allé Odense C Tlf.: INSTALLATØR VVS STUDIEHÅNDBOG 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erhvervsakademiet Lillebaelt Munke Mose Allé 9 5100 Odense C Tlf.: 70 10 58 00 INSTALLATØR VVS STUDIEHÅNDBOG 2009"

Transkript

1 INSTALLATØR VVS STUDIEHÅNDBOG 2009 E R H V E R V S A K A D E M I E T L I L L E B A E LT VVS

2 ERHVERVSAKADEMIET LILLEBAELT DIN FREMTID VVS VVS

3 INDHOLDSFORTEGNELSE TEKST SIDE Forord 3 Vigtige hjemmesider 5 Jobprofiler - hvad laver en installatør? 5 Studiemiljø - en skole og dens omgivelser 6 ECTS - point 9 Uddannelseselementer - generelt 10 Installationstekniske basiselementer 10 Virksomhedsrelaterede elementer 11 Teknologi og projektering inden for VVS 12 Valgfri uddannelseselementer inden for VVS 13 Praktik 14 Afsluttende eksamensprojekt 14 Fordeling af uddannelseselementer på semestre 14 Prøver: 1. semester semester semester semester 19 Afslutning 20 Autorisation 20 Stikordsregister 21 VVS

4 VVS VVS

5 Forord Nærværende håndbog handler om VVS-uddannelsen på Erhvervsakademiet Lillebælt (EAL). Se Den daglige undervisning foregår på akademiets skole i Odense: Syddansk Erhvervsskole (SDE). Se Håndbogen giver dig informationer om byen, skolen, uddannelsesforhold, studieområder, prøver m.m. Vigtige hjemmesider For at lette din studiestart er der herunder anført nogle vigtige links. Økonomien (SU): Undervisnings-ministeriet: Dit skema: Skolens bibliotek Odense kommune (busser m.m.) Jobprofiler - hvad laver en installatør? Formålet med uddannelsen er at du selvstændigt kan projektere, installere samt varetage driften af systemer indenfor gas og VVS. Den øgede globale konkurrence betyder blandt andet, at mange ydelser og produkter har kortere og kortere levetid. Det sætter virksomheder under et øget innovationspres. Uddannelsens mål er derfor blandt andet at du bliver klædt på, så du kan klare de udfordringer som virksomhederne kræver. Undervisningen fokuserer tillige på iværksætteri, generelt med afsæt i dine egne personlige værdier, engagement og interesser. Temaer der - ud over det rent faglige - præger den generelle undervisning: Innovation og fornyelsesprocesser Iværksætteri og iværksætterprocessen (fra idé til virkelighed) Vision, værdier, strategiplanlægning, forretningsudvikling og forretningsplaner Identitet og kommunikation Organisationsformer, management og lederskab Økonomi (budget, regnskab og likviditet) Social ansvarlighed og bæredygtighed Som færdiguddannet installatør har du en masse kompetencer. Du kan f.eks.: Starte egen virksomhed som VVS-installatør Eller arbejde som: Tekniker i en rådgivende ingeniørvirksomhed Overmontør i et VVS-entreprenørfirma Sælger hos en leverandør- eller grossistvirksomhed Tekniker i en beregnervirksomhed Serviceansvarlig i et boligselskab Tekniker i energisektoren Uddannelsen er udviklet i samarbejde med erhvervslivet, med hvem den også løbende ajourføres. Det sikrer at den er målrettet i forhold til erhvervslivets virkelighed. Derfor giver den også mange muligheder. Du kan få ansættelse i danske virksomheder - offentlige såvel som private - samt i internationale virksomheder. Se endvidere: VVS VVS

6 Studiemiljø - en skole og dens omgivelser Trivsel Det er vigtigt at du trives med dit studium. Men der også et liv, som skal fungere ved siden af studierne. Det kræver noget af dig men også af din by. Med indbyggere er Odense for det første overskuelig uden at være triviel. For det andet finder du et rigt, varieret kulturliv. Og så ligger Odense lige midt i Danmark afstandene til hjørnerne er korte. Citat fra studieguide udarbejdet af Odense Kommune. Erhvervsakademiets faciliteter Erhvervsakademiet er indrettet med mange gode faciliteter. I flæng kan nævnes edb-lokaler, laboratorier, undervisningslokaler, auditorium, bibliotek, kantine, butik m.m. for at nævne de væsentligste. Faciliteterne kan også benyttes uden for den egentlige undervisningstid, og de skulle gerne være med til at fremme kreativitet og innovativ tænkning. Adgang til skolen er fri i tidsrummet Mandag til Fredag kl Uden for dette tidsrum skal du benytte dit udleverede adgangskort (gratis). Se dog også skolens hjemmeside vedr. åbningstiden omkring eksamensperioder og ferier, idet der her optræder ændringer. Hvis du mister adgangskortet, skal du straks meddele dette til studieadministrationen. Et nyt kort koster 50 kr. Kortet er personligt, dvs. registreret til den enkelte elev. Det er muligt at se hvilke kort der har været anvendt i hvilke lokaler på et givet tidspunkt. Bibliotek Biblioteket ligger på 2. sal. Det har over publikationer bøger, tidsskrifter m.m., som du kan låne/bruge. Personalet hjælper dig også gerne med adgang til og søgning på internettet. Åbningstider: Mandag fredag kl (se dog bibliotekets hjemmeside). Du kan også søge og bestille bøger via bibliotekets hjemmeside Butikken VVS VVS

7 Butikken ligger i stuen. Her kan du købe bøger, kompendier, tegnerekvisitter, papir og lommeregnere. Kun de nyeste udgaver forefindes. Speciallitteratur tages gerne hjem efter ønske, så dine kreative evner og innovative nysgerrighed kan stimuleres. Det er også her du kan købe den samlede bogpakke til hvert semester. For nærmere information, send en mail til butikkens leder Annette Nilsson Åbningstider: Mandag Torsdag kl Fredag kl Telefonekspedition: Mandag torsdag kl Fredag kl Kantinen Skolens kantine har et godt udvalg af diverse færdige ting samt en god buffet. Parkering Parkeringspladser forefindes umiddelbart ved skolen, og der er også en større parkeringsplads på Jagtvej. Herfra er der gangsti til skolen. Studiekort Dit studiekort følger dig hele uddannelsen igennem. Du kan bruge det til at bevise din identitet, så enhver kan se at du har ret til at være på ErhvervsAkademiet. Det kan også bruges som lånerkort, når du låner bøger på skolens bibliotek. Forsikringsforhold Studerende på ErhvervsAkademiet er ikke omfattet af Syddansk Erhvervsskoles selvforsikring hos staten. Derfor bør du selv tegne en fuldtidsforsikring (en fritidsforsikring er ikke tilstrækkelig). Ligeledes er det klogt for alle at tegne en ansvarsforsikring. Skolens forsikring dækker nemlig ikke, hvis du forvolder skade på andre eller på inventar. Det samme gælder, hvis du får stjålet personlige ejendele som f. eks. tøj, biler, knallerter, cykler, tasker, computere og lommeregnere. Studieadministration Studiekontoret ligger på 2. sal. Det tager sig af alt, hvad der har med registrering af studerende at gøre. Du kan også stille spørgsmål af administrativ art som f. eks. studiekort, adresseændring, SU mv. Studiekontoret har åbent: Mandag Torsdag Fredag Ulla Pedersen, Teamleder Installatør uddannelsen (El og VVS), GVS-mester uddannelsen, Byggeriets lederuddannelse, Erasmus studerende, Web-redaktør, For-kurser. VVS VVS

8 Tuyala Bernardo, Studiesekretær Produktionsteknolog uddannelsen og IT og Elektronik uddannelsen, dansk/engelsk, Adgangsstyring, SU videregående uddannelser, Sekretær for studierådet. Line Lindeblad, Studiesekretær Bygningskonstruktør uddannelsen, engelsk, Qualification Course, Adgangsstyring. Dorthe Hansen, Studiesekretær Bygningskonstruktør uddannelsen, dansk, SU - videregående uddannelser, Adgangsstyring. Studievejledning Erhvervsakademiet har et vejledningscenter, hvor der vejledes til uddannelserne generelt. Studievejlederne er placeret sammen med Studieadministrationen. Du har måske allerede stiftet bekendtskab med en af centerets vejledere. Vejledere kan også kontaktes, hvis du har behov for en drøftelse af mere personlige karakter. Du kan besøge centeret i åbningstiden, eller aftale tid for en samtale. Vejledernes træffetider fremgår af opslag uden for vejledningscenteret. Økonomi Leveomkostningerne, mens du studerer på en kort videregående uddannelse, kan finansieres på flere forskellige måder. Den mest almindelige er SU (Statens Uddannelsesstøtte). Skal du begynde en uddannelse, eller er du allerede i gang, kan du søge SU. Støtten gives som stipendium, der er et tilskud. Derudover kan du optage lån. Klik ind på web-adressen for nærmere oplysninger. Anden offentlig støtte Du kan ikke få SU samtidig med at du får anden offentlig støtte (som f. eks. uddannelsesgodtgørelse eller uddannelsesydelse fra din A-kasse, fast revalideringsydelse, orlovsydelse, førtidspensionering eller arbejdsløshedsdagpenge). Skat Der bliver trukket skat af stipendiet, inden du får det udbetalt. Stipendiet er ligesom andre indtægter skattepligtigt. Du skal ikke betale arbejdsmarkedsbidrag af dit SU-stipendium. Hvad må du tjene? Der er grænser for, hvor meget du må tjene ved siden af SU. Alt hvad du tjener i det pågældende kalenderår tæller med. Det gælder også, hvis du for eksempel starter eller afslutter din uddannelse midt på året. Det beløb, du må tjene ved siden af din SU, kaldes dit fribeløb. Hvis du tjener mere i løbet af året, kræves den for meget betalte støtte tilbage med tillæg. Se mere på web-adressen Studieaktivitet Du skal være studieaktiv for at blive indstillet til eksamen, du er studieaktiv hvis du deltager aktivt i undervisningen og i projektarbejder, rettidig afleverer opgavebesvarelser, kursusarbejder og andre skriftlige arbejder. VVS VVS

9 Transport Du kan få tilskud til offentlig transport. Se mere på web-adressen Respekt for andres arbejde På Erhvervsakademiet bygger samværet på respekt for andres arbejde. Det er i høj grad med til at fremme arbejdsglæden og det sociale sammenhold. Du skal påtage dig et medansvar for et godt samvær i hverdagen, både i klassen og uden for denne. Dette gælder både i forhold til din egen læring, men også når du bruger de fælles faciliteter. Vær også med til at løse de praktiske opgaver, der er i forbindelse med brugen af faciliteterne i Munke Mose Allé. Du hjælper til med at slukke lys, lukke vinduer, slukke for edbudstyr m.v., og i egen interesse følger du i øvrigt henvisningerne fra servicepersonalet og lærerstaben på ErhvervsAkademiet. Vær særligt opmærksom på de sikkerhedsregler, der er i forbindelse med arbejdet i laboratorier og andre specialelokaler. Medindflydelse ErhvervsAkademiet har en såkaldt studierådsorganisering. Dette for at inddrage de studerende i organiseringen af læringen og læringsmiljøet omkring uddannelsen. Hver klasse vælger en klasserepræsentant. Blandt klasserepræsentanterne vælges deltagerne til Studierådet. Der henvises til vedtægter for Studierådet. Studierådet er de studerendes officielle repræsentation. Studierådet repræsenterer de studerende over for skolens bestyrelse, ledere og lærere i Erhvervsakademiet. Studierådet er inddraget i kvalitetsudviklingen af uddannelsen. Ekskursioner og Virksomhedsbesøg Som en del af læringen er der ekskursioner og virksomhedsbesøg på 2. semester. Formålet med disse aktiviteter er at give inspiration til studiet og samtidig give mulighed for at du kan lære forskellige firmaer at kende. Herunder ikke mindst deres forhold til de globale muligheder/udfordringer samt deres innovationskultur. Studieophold i udenlandsk virksomhed Du kan gennemføre praktikopholdet i en eller flere udenlandske virksomheder. Forløbet aftales og koordineres med Erhvervsakademiet. Innovationskulturen dyrkes intenst i andre lande p. gr. a. den nye, globale konkurrencesituation. Et spændende perspektiv for danske virksomheder. ECTS point ECTS (European Credit Transfer System) er et europæisk merit-overføringssystem. ECTS -pointene viser omfanget af din uddannelse. De afspejler den forventede arbejdsmængde for de forskellige undervisningsforløb. Hvis du skulle ønske at afholde en del af din uddannelse i udlandet, sikrer systemet at du dér kan få anerkendt dine studieperioder i Danmark. 60 ECTS-point svarer til arbejdsindsatsen for et helt studieår (30 point pr. semester). VVS VVS

10 ECTS-point tildeles de studerende, der fuldfører uddannelsens elementer tilfredsstillende. D.v.s. ved at bestå eksaminer eller andre former for bedømmelse. Pointene vil være anført på dit eksamensbevis. 1. SEMESTER (Basis Virksomheden Teknologi) 30 ECTS 2. SEMESTER (Basis Virksomheden Teknologi) 30 ECTS 3. SEMESTER (Virksomheden Teknologi - Valgfri) 30 ECTS 4. SEMESTER (Valgfri Praktik - Afsluttende eksamensprojekt) 30 ECTS I alt for hele uddannelsen 120 ECTS Uddannelsens elementer - generelt Undervisningen til INSTALLATØR på Erhvervsakademiet Lillebælt udvikler dine personlige, faglige og sociale kompetencer. Herunder ikke mindst din evne og lyst til iværksætteri og innovativ tænkning. Der arbejdes meget med at fremme selvstændighed og samarbejdsevne. En af forudsætningerne herfor er fleksibel læring. Det betyder at du i dit studie vil opleve et meget varieret læringsforløb. En del vil være egentlig undervisning i fastlagt skema og andet vil være problembaseret læring hvor du selv skal arbejde med lærestoffet. Der er tilrettelagt en række læringsforløb som benævnes udannelseselementer: Indhold: Installationstekniske basiselementer Sproglig kommunikation i 1. studieår Forfatning af forretningsbreve på dansk og fremmedsprog Samtale og diskussion på fremmedsprog Læsning og forståelse af manualer og datablade på fremmedsprog Præsentation af et emne for en forsamling Teknisk dokumentation i 1. studieår Software til tegning og dokumentation af tekniske installationer Normer for teknisk dokumentation Ajourføring af normer Matematik i 1. studieår grundlæggende matematik og fysik Håndtering af ligninger Enheder og præfix Trigonometri Lommeregner og regneark Informationsteknik i 1. studieår Software til beregning af installationer Ajourføring af software og metoder Internet VVS

11 Virksomhedsrelaterede elementer Indhold: Projektledelse og entreprisestyring i 1. og 2. studieår Planlægning og organisering samt ledelse og styring af opgaver, projekter og entrepriser. Udarbejdelse af et udbuds- og et tilbudsmateriale samt kalkulation. Tilbudsgivning og entrepriseret. Økonomi og virksomhedsdrifti 1. og 2. studieår Etablering og drift af en virksomhed. Virksomhedsøkonomi og logistik. Relevante emner inden for erhvervsjura. Kvalitet, sikkerhed og miljø i 1. og 2. studieår Kvalitet, kvalitetssikring og kvalitetsstyring. Miljø og miljøledelse. Arbejdsmiljø, sikkerhed og trivsel. Relevante love og regler vedrørende miljø og arbejdsmiljø. Organisation og ledelse i 1. og 2. studieår Etablering og opbygning af organisationer samt organisationsudvikling. Ledelse af organisationer, systemer, kulturer og personale samt udviklingsprocesser. Arbejdsret og personalejura samt relevante emner fra erhvervsjura. VVS VVS

12 Teknologi og projektering inden for VVS Indhold: Teknisk beregning i 1. og 2. studieår Teknisk beregning af vvs-anlæg ved hjælp af relevante og tidssvarende matematiske og fysiske discipliner og værktøjer Indeklima/ventilation i 1. og 2. studieår Inde- og udeklima, varme- og fugtbelastning, ventilationsprincipper, anlægstyper, ventilatorer, kanaler, regulering og styring, lyd og vibrationer, isolering. Varme i 1. studieår Bygningers varmetab og energibehov, varmeanlæg med radiatorer, gulvvarme, kedler, skorstene, fjernvarme, pumper, regulering, isolering. Sanitet i 1. studieår Afløb; Udluftede og ikke-udluftede spildevandsinstallationer, regnvands- og drænvandsinstallationer, pumpeanlæg, materialer, korrosion, sikring mod brand, støj. Vand; Brugsvandsinstallationer, installationsgenstande, varmtvandsbeholdere, cirkulation, isolering, trykforøgning, vandbehandling, materialer, korrosion, støj, Gasteknik-1 i 1. og 2. studieår Installationer hos den almindelige forbruger samt mindre F-gasinstallationer VVS

13 Valgfri uddannelseselementer inden for vvs Du har mulighed for at vælge et eller flere valgfri uddannelseselementer enten udbudt af Erhvervsakademiet Lillebælt eller efter eget valg. I det følgende er vist eksempler på sådanne valgfri uddannelseselementer: Gasteknik-2 i 1. og 2.studieår Opbygning og installation af større kedelcentraler og andre gasfyrede anlæg samt Gasfejlfinding og indregulering, forbrugerrådgivning, opstart, eftersyn (service) og udkald til mindre gastekniske anlæg Gasteknik-2 forudsætter bestået gasteknik-1 og giver adgang i deltagelse i autorisationsgivende prøver Vælger du andre valgfrie uddannelseselementer vil undervisningsformen i høj grad basere sig på selvstændigt arbejde med vejleder, evt. en vejleder fra en virksomhed. Eksempler på andre valgfrie uddannelseselementer du kan vælge: Bygningsautomatik i 2.studieår Alternativ energi/energibesparende foranstaltninger i 2.studieår Klima & miljø i 2.studieår Indeklimasimulering i 2.studieår Sprinkler i 2.studieår og meget mere... VVS VVS

14 Praktik Praktikken er i 2. studieår. I praktikken arbejder du med fagligt relevante problemstillinger og opnår kendskab til relevante erhvervsfunktioner så du får kendskab til indholdet af et job i virksomheden som færdigudannet installatør. Du er tilknyttet en eller flere private eller offentlige virksomheder og praktikken kan danne grundlag for tema til afgangsprojekt. Afsluttende eksamensprojekt I 2. studieår afsluttes uddannelsen med et eksamensprojekt. Det skal baseres på arkitekttegninger, som du selv fremskaffer. Drøft det med dine undervisere allerede på 3. semester, så du har god tid til at finde egnede tegninger. I eksamensprojektet skal du bevise, at du mestrer alle de færdigheder som du har opnået i løbet af studiet. Og derfor skal dine valgfri uddannelseselementer også indgå i eksamensprojektet. VVS

15 Uddannelsens elementer fordelt på semestre: Installationstekniske basiselementer: 1.sem 2.sem 3.sem 4.sem Sproglig kommunikation (engelsk) Teknisk dokumentation Informationsteknik Matematik Virksomhedsrelaterede elementer: 1.sem 2.sem 3.sem 4.sem Projektledelse og entreprisestyring Økonomi og virksomhedsdrift, Organisation og ledelse Kvalitet, sikkerhed og miljø Teknologi og projektering VVS: 1.sem 2.sem 3.sem 4.sem Sanitetsteori (vand og afløb) Varmeteknik Gasteknik 1 Indeklima og ventilationsteori 1 + automatik Tekniske beregninger Valgfri uddannelseselementer, for eksempel: 1.sem 2.sem 3.sem 4.sem Gasteknik-2 og fejlfinding Bygningsautomatik Praktik: 1.sem 2.sem 3.sem 4.sem Praktik Afslutningsprojekt: 1.sem 2.sem 3.sem 4.sem Afslutningsprojekt VVS VVS

16 PRØVER 1. SEMESTER PRØVE 0 (nul) Denne prøve afholdes ved afslutningen af 1. semester. Karakteren tæller ikke noget sted. Prøven er et tilbud til dig, så du kan stifte bekendtskab med skolens eksamensform uden at det koster noget. Elementer (der kan indgå i prøven): Basis: Sproglig kommunikation, Teknisk dokumentation, Matematik og Informationsteknik. Virksomheden: Projektledelse og entreprisestyring, Økonomi og virksomhedsdrift. Teknologi: Sanitet (vand og afløb), varme, teknisk beregning. Opgavetype: Tværfagligt projekt Arbejdsform: Gruppe eller individuelt. Prøveform: Individuelt mundtligt projektforsvar Bedømmelse: Til denne interne prøve medvirker et udvalg af dine undervisere. Der gives én samlet karakter. VVS

17 2. SEMESTER PRØVE 1 Prøven ved 2. semesters afslutning er den første gældende prøve. Den kaldes også 1. årsprøve, og den tester dine samlede, opnåede kompetencer for både 1. og 2. semester. Elementer (der kan indgå i prøven): Basis: Sproglig kommunikation, Teknisk dokumentation, Matematik og Informationsteknik. Virksomheden: Projektledelse og entreprisestyring, Økonomi og virksomhedsdrift, Organisation og ledelse, Kvalitet, sikkerhed og miljø. Teknologi: Sanitet (vand og afløb), varme, Indeklima og ventilation, teknisk beregning. Opgavetype: Tværfagligt projekt Arbejdsform: Gruppe eller individuelt. Prøveform: Individuelt mundtligt projektforsvar Bedømmelse: Til eksamen medvirker et udvalg af dine undervisere sammen med en ekstern censor. Der gives én samlet karakter. VVS VVS

18 3. SEMESTER PRØVE 2 (finder sted ved semestrets afslutning). Elementer (der kan indgå i prøven): Basis: Sproglig kommunikation, Teknisk dokumentation, Matematik og Informationsteknik. Virksomheden: Projektledelse og entreprisestyring, Økonomi og virksomhedsdrift, Organisation og ledelse, Kvalitet, sikkerhed og miljø. Teknologi: Sanitet (vand og afløb), Varme, Gasteknik, Indeklima og ventilation,,teknisk beregning. Valgfri: De valgfri uddannelseselementer du har valgt. Opgavetype: Tværfagligt projekt eller Case-opgaver Arbejdsform: Gruppe eller individuelt. Prøveform: Individuelt mundtligt projektforsvar. Bedømmelse: Til eksamen medvirker et udvalg af dine undervisere. Der gives én samlet karakter. VVS

19 PRØVE 3 - Praktikprøven Praktikken afsluttes midt i 4. semester. 4. SEMESTER Du udarbejder en rapport over praktikopholdet. Rapporten skal forevises til kontaktpersonen i virksomheden, og er eksaminationsgrundlaget for praktikprøven. Prøven foretages af praktikvejlederen fra uddannelsesinstitutionen i samråd med virksomhedsvejlederen og der gives karakteren Bestået eller Ikke bestået. PRØVE 4 - Afslutningsprojektet Elementer: Alle elementer kan indgå i det afsluttende eksamensprojekt. Du tilrettelægger selv projektet og din problemformulering skal godkendes af skolen ved projektperiodens start. Opgavetype: Tværfagligt projekt. Arbejdsform: Individuel Prøveform: Individuelt mundtligt projektforsvar efter projektfremlæggelse. Bedømmelse: Til eksamen medvirker et udvalg af dine undervisere sammen med en ekstern censor (oftest fra erhvervslivet). Der gives én samlet karakter. VVS VVS

20 AFSLUTNING Din uddannelse afsluttes med en dimissionsfest. Her får du udleveret dit eksamensbevis under overværelse af dine nærmeste. Det plejer at være en rigtig god begivenhed. AUTORISATION Din Installatøreksamen fra Erhvervsakademiet Lillebælt kan, med de rigtige valgfrie uddannelseselementer give dig adgang til at deltage i autorisationsgivende prøver indenfor GVS-området (Gas, Vand og Sanitet). Den godkendende myndighed er Sikkerhedsstyrelsen Gå ind på deres hjemmeside og læs nærmere om ordningen. Du kan også tale med dine undervisere eller din studievejleder hvis du ønsker en personlig orientering. VVS

21 STIKORD SIDE Adgangskontrol 6 Adgangskort 6 Adgangstider 6 Afslutning 20 Afsluttende eksamensprojekt 19 Autorisation 20 Bibliotek 6 Butikken 7 Dimissionsfest 20 ECTS-point 9 Ekskursioner og Virksomhedsbesøg (i Danmark) 7 Forsikring 7 Hjemmesider, vigtige 5 Installationstekniske basiselementer 10 Jobprofiler hvad laver en installatør? 5 Kantinen 7 Kontoret for de studerende (Studieadministrationen) 7 Parkering 7 Praktik 14 Prøver 1. semester 16 Prøver 2. semester 17 Prøver 3. semester 18 Prøver 4. semester 19 Respekt for andres arbejde 9 Skat 8 Studieadministration (kontoret for de studerende) 7 Studieaktivitet (de studerendes) 8 Studiekort 7 Studiemiljø 6 Studierejser, hhv. Studieophold i udlandet 9 Studievejledning 8 SU 8 Teknologi og projektering VVS 12 Transport (bustider) 5 Transport (støtte) 9 Trivsel 6 Uddannelsens elementer generelt 10 Uddannelsens elementer fordelt på semestre 15 Valgfri uddannelseselementer VVS 13 Virksomhedsrelaterede elementer 11 Økonomi 8 Åbningstider 6 VVS VVS

22 VVS

23 ERHVERVSAKADEMIET LILLEBAELT DIN FREMTID VVS VVS

Akademiuddannelser (AK) Håndbog og studieordning for Installatør (AK)

Akademiuddannelser (AK) Håndbog og studieordning for Installatør (AK) Akademiuddannelser (AK) Håndbog og studieordning for Installatør (AK) Studieordning 1 1.1 Indledning... 4 1.2 Lovgrundlag... 4 1.3 adgangskrav... 5 1.4 Jobprofiler... 5 1.5 Studiemiljø... 6 Lokalsamfundet...

Læs mere

STUDIEORDNING VVS Installatør (AK)

STUDIEORDNING VVS Installatør (AK) STUDIEORDNING VVS Installatør (AK) Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Slagelse 2013-2015 Gældende fra august 2013 Forord Med denne studiehåndbog vil vi ønske dig velkommen her på Erhvervsakademi Sjælland

Læs mere

Studieordning for uddannelse i energiinstallation (installatør AK)

Studieordning for uddannelse i energiinstallation (installatør AK) 1 Københavns Erhvervsakademi Medlem af uddannelsesnetværket for installatør AK Studieordning for uddannelse i energiinstallation (installatør AK) Indholdsfortegnelse En bred og fleksibel uddannelse...

Læs mere

Fælles studieordning for erhvervsakademiuddannelsen Installatør AK EL & VVS

Fælles studieordning for erhvervsakademiuddannelsen Installatør AK EL & VVS Fælles studieordning for erhvervsakademiuddannelsen Installatør AK EL & VVS Erhvervsakademiet Lillebælt Rev. 19. december 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 En bred og fleksibel

Læs mere

STUDIEORDNING GVS-mester (AK)

STUDIEORDNING GVS-mester (AK) STUDIEORDNING GVS-mester (AK) Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Slagelse 2013-2015 Gældende fra august 2013 Forord Med denne studiehåndbog vil vi ønske dig velkommen her på Erhvervsakademi Sjælland

Læs mere

STUDIEORDNING Installatøruddannelsen (AK)

STUDIEORDNING Installatøruddannelsen (AK) STUDIEORDNING Installatøruddannelsen (AK) Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Nykøbing Falster 2012-2013 1 Forord Kort om uddannelsen samt jobmuligheder En toårig uddannelse inden for det tekniske område.

Læs mere

Studieordning for installatør (AK) Installatør. Studieordning

Studieordning for installatør (AK) Installatør. Studieordning Installatør Studieordning August 2014 1. Studieordningens rammer... 3 1.1 Ikrafttrædelsesdato... 3 1.2 Overgangsordninger... 3 1.3 Læsevejledning... 3 2. Optagelse på uddannelsen... 4 3. Uddannelseselementer

Læs mere

Gas kerneområdet teknologi og projektering, VVS, 5 ECTS... 21

Gas kerneområdet teknologi og projektering, VVS, 5 ECTS... 21 Studieordningens rammer... 3 Formål... 3 Titel... 3 Normeret studietid... 3 Love og bekendtgørelser... 3 Fællesdel / institutionsdel af studieordningen... 3 Optagelse på uddannelsen... 4 Ikrafttrædelsesdato...

Læs mere

STUDIEORDNING Installatøruddannelsen (AK)

STUDIEORDNING Installatøruddannelsen (AK) STUDIEORDNING Installatøruddannelsen (AK) Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Nykøbing Falster 2014-2015 0 1. Indhold 1. Indhold... 2 2. Studieordningens rammer... 7 2.1 Læsevejledning... 7 2.2 Oversigt

Læs mere

Uddannelsesbeskrivelse

Uddannelsesbeskrivelse Uddannelsesbeskrivelse - Installatør - stærkstrøm - Uddannelsen fokuserer på, at den uddannede selvstændigt skal kunne projektere, installere samt varetage driften af systemer inden for stærkstrømsteknik.

Læs mere

24 august 2009 J.Nr. 07.14.09 Boe/miaj STUDIEORDNING E2009 GENEREL DEL. for PRODUKTIONSTEKNOLOG UDDANNELSEN

24 august 2009 J.Nr. 07.14.09 Boe/miaj STUDIEORDNING E2009 GENEREL DEL. for PRODUKTIONSTEKNOLOG UDDANNELSEN 24 august 2009 J.Nr. 07.14.09 Boe/miaj STUDIEORDNING E2009 GENEREL DEL for PRODUKTIONSTEKNOLOG UDDANNELSEN Indhold 1. FORORD... 3 1.1. FORMÅLET MED STUDIEORDNINGEN... 3 1.2. LOVGRUNDLAG FOR UDDANNELSEN...

Læs mere

STUDIEORDNING Produktionsteknolog (AK)

STUDIEORDNING Produktionsteknolog (AK) STUDIEORDNING Produktionsteknolog (AK) Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Slagelse 2013-2015 Gældende fra august 2013 Forord Med denne studiehåndbog vil vi ønske dig velkommen her på Erhvervsakademi

Læs mere

Velkommen til Tradium Mariagerfjord

Velkommen til Tradium Mariagerfjord Velkommen til Tradium Mariagerfjord Kære Elev Velkommen til ungdomsuddannelserne på Tradium Mariagerfjord. Vi glæder os til samarbejdet med dig. Vi håber elevhåndbogen bliver et godt redskab for dig, så

Læs mere

Studiehåndbog. Studiehåndbogen orienterer dig om:

Studiehåndbog. Studiehåndbogen orienterer dig om: Studiehåndbog Læsevejledning KEAs studiehåndbog er til for at give dig et indblik i KEA. Vi vil gerne hjælpe dig med hurtigt at falde til og kunne fokusere på dit studie. Studiehåndbogen orienterer dig

Læs mere

Studieordning August 2014

Studieordning August 2014 Studieordning August 2014 Indhold 1 Studieordningens rammer... 3 1.1 Ikrafttrædelsesdato... 4 1.2 Overgangsordninger... 4 1.3 Læsevejledning... 4 2 Optagelse på uddannelsen... 5 2.1 Krav til uddannelse,

Læs mere

STUDIEORDNING E-DESIGN

STUDIEORDNING E-DESIGN STUDIEORDNING E-DESIGN 2012 KEA E-Design 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 STUDIEORDNINGENS RAMMER 4 1.1 UDDANNELSENS NAVN OG DIMITTENDERNES TITEL 4 1.2 UDANNELSENS NIVEAU OG LÆNGDE 4 1.3 FORMÅL MED UDDANNELSEN

Læs mere

E designer (erhvervsakademiuddannelsen indenfor 1 STUDIEORDNINGENS RAMMER... 5 1.1 UDDANNELSENS NAVN OG DIMITTENDERNES TITEL 5

E designer (erhvervsakademiuddannelsen indenfor 1 STUDIEORDNINGENS RAMMER... 5 1.1 UDDANNELSENS NAVN OG DIMITTENDERNES TITEL 5 STUDIEORDNING DK E designer (erhvervsakademiuddannelsen indenfor entrepreneurship og virtuel design og logistik) Indholdsfortegnelse FÆLLES DEL 1 STUDIEORDNINGENS RAMMER... 5 1.1 UDDANNELSENS NAVN OG DIMITTENDERNES

Læs mere

STUDIEORDNING. Produktionsteknologuddannelsen. Nærværende studieordning er gældende fra august 2014. Version 9.00

STUDIEORDNING. Produktionsteknologuddannelsen. Nærværende studieordning er gældende fra august 2014. Version 9.00 STUDIEORDNING uddannelsen Nærværende studieordning er gældende fra august 2014 Version 9.00 Teknisk-Merkantil Højskole - Side 1 af 28 Indhold INDLEDNING... 3 LOVGRUNDLAG FOR UDDANNELSERNE... 3 UDDANNELSESPROFILER...

Læs mere

Velkommen. Cphbusiness Valby

Velkommen. Cphbusiness Valby Velkommen Cphbusiness Valby 2013 Velkommen til Cphbusiness Valby Afdelingen har til huse i Hotel og Restaurantskolens bygninger på Vigerslev Allè 18, 2500 Valby. Afdelingen er på 1. sal fordelt på en A

Læs mere

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende Datamatiker & Pba i Softwareudvikling Praktikophold 2010 Til den studerende Erhvervsakademiet Lillebælt, Boulevarden 48, 7100 Vejle 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål med praktikophold... 1 2. Hvem finder

Læs mere

Studieordning Diplomingeniør i Materialeteknologi

Studieordning Diplomingeniør i Materialeteknologi Studieordning Diplomingeniør i Materialeteknologi December 2011 Indholdsfortegnelse Indledning 1. Uddannelsens navn og dimittendernes titel 2. Uddannelsens formål 2.1 Målet med Uddannelsen 3. Uddannelsens

Læs mere

FORORD... 2 1.INDLEDNING... 3

FORORD... 2 1.INDLEDNING... 3 Indhold FORORD... 2 1.INDLEDNING... 3 2. STUDIEORDNINGENS STRUKTUR OG INDHOLD... 3 2.1 STUDIEORDNINGENS STRUKTUR... 3 2.2 STUDIEORDNINGENS INDHOLD... 3 3. UDDANNELSENS FÆLLESDEL... 4 3.1 UDDANNELSENS OVERORDNEDE

Læs mere

6. udgave. August 2015. Studie- håndbog

6. udgave. August 2015. Studie- håndbog 6. udgave August 2015 Studie- håndbog 2015 1 Indholdsfortegnelse SIMAC - et godt sted at studere... 4 Adresser... 5 Historie... 6 Mission... 6 Vision... 6 Værdigrundlag... 6 Organisationen Organisationsdiagram...

Læs mere

3. udgave. Februar 2014. Studiehåndbog

3. udgave. Februar 2014. Studiehåndbog 3. udgave Februar 2014 Studiehåndbog 20141 Indholdsfortegnelse SIMAC - et godt sted at studere... 4 Adresser... 5 Historie... 6 Mission... 6 Vision... 6 Værdigrundlag... 6 Organisationen Organisationsdiagram...

Læs mere

AUTOMATIONSTEKNOLOG (AK)

AUTOMATIONSTEKNOLOG (AK) Studieordning for uddannelsen AUTOMATIONSTEKNOLOG (AK) Erhvervsakademi Dania Hadsten August 2014 Studieordning for uddannelsen til Automationsteknolog (AK) ved Erhvervsakademi Dania Godkendt af Rektor

Læs mere

Kold college/erhvervsakademi Lillebælt

Kold college/erhvervsakademi Lillebælt Kold college/erhvervsakademi Lillebælt Studiehåndbog for Laborantuddannelsen (AK) August 2011 1 Forord Kold college byder dig velkommen med denne studiehåndbog. Studiehåndbogen findes på den virtuelle

Læs mere

HHX og HTX. Elevhåndbog 2013-14

HHX og HTX. Elevhåndbog 2013-14 HHX og HTX Elevhåndbog 2013-14 1 Indhold Uddannelseschef Klaus Kristiansen har ordet 4 Uddannelsesleder Ann Due har ordet 5 Adgang til skolen 6 Bøger 6 Eksamener og prøver 6 Elevråd og elevdemokrati 7

Læs mere

Kære elev. Med venlig hilsen. David Jensen Uddannelsesdirektør

Kære elev. Med venlig hilsen. David Jensen Uddannelsesdirektør Kære elev Vi er glade for, at du har valgt at gennemføre din erhvervsuddannelse på Niels Brock. Med grundforløbet vil du have meget gode forudsætninger for at søge praktikplads inden for handels- og kontorområdet.

Læs mere

1. VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET KØBENHAVN NORD HILLERØD... 6

1. VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET KØBENHAVN NORD HILLERØD... 6 1 1. VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET KØBENHAVN NORD HILLERØD... 6 2. SKOLENS VÆRDIER... 7 3. SKOLENS ADRESSE OG ORGANISATION... 8 4. SKOLEBETJENTE:... 9 5. MØDETIDER... 9 6. SKEMAER... 9 7. HANDELSGYMNASIET

Læs mere

Velkommen til E-design. iværksætter. Det eneste sted, hvor succes kommer før arbejde, er i ordbogen - Vidal Sassoon,

Velkommen til E-design. iværksætter. Det eneste sted, hvor succes kommer før arbejde, er i ordbogen - Vidal Sassoon, Velkommen til E-design En iværksætteruddannelse med afsæt i designverdenen Det eneste sted, hvor succes kommer før arbejde, er i ordbogen - Vidal Sassoon, iværksætter 1 Den bedste grund til at starte en

Læs mere