Erhvervsakademiet Lillebaelt Munke Mose Allé Odense C Tlf.: INSTALLATØR VVS STUDIEHÅNDBOG 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erhvervsakademiet Lillebaelt Munke Mose Allé 9 5100 Odense C Tlf.: 70 10 58 00 INSTALLATØR VVS STUDIEHÅNDBOG 2009"

Transkript

1 INSTALLATØR VVS STUDIEHÅNDBOG 2009 E R H V E R V S A K A D E M I E T L I L L E B A E LT VVS

2 ERHVERVSAKADEMIET LILLEBAELT DIN FREMTID VVS VVS

3 INDHOLDSFORTEGNELSE TEKST SIDE Forord 3 Vigtige hjemmesider 5 Jobprofiler - hvad laver en installatør? 5 Studiemiljø - en skole og dens omgivelser 6 ECTS - point 9 Uddannelseselementer - generelt 10 Installationstekniske basiselementer 10 Virksomhedsrelaterede elementer 11 Teknologi og projektering inden for VVS 12 Valgfri uddannelseselementer inden for VVS 13 Praktik 14 Afsluttende eksamensprojekt 14 Fordeling af uddannelseselementer på semestre 14 Prøver: 1. semester semester semester semester 19 Afslutning 20 Autorisation 20 Stikordsregister 21 VVS

4 VVS VVS

5 Forord Nærværende håndbog handler om VVS-uddannelsen på Erhvervsakademiet Lillebælt (EAL). Se Den daglige undervisning foregår på akademiets skole i Odense: Syddansk Erhvervsskole (SDE). Se Håndbogen giver dig informationer om byen, skolen, uddannelsesforhold, studieområder, prøver m.m. Vigtige hjemmesider For at lette din studiestart er der herunder anført nogle vigtige links. Økonomien (SU): Undervisnings-ministeriet: Dit skema: Skolens bibliotek Odense kommune (busser m.m.) Jobprofiler - hvad laver en installatør? Formålet med uddannelsen er at du selvstændigt kan projektere, installere samt varetage driften af systemer indenfor gas og VVS. Den øgede globale konkurrence betyder blandt andet, at mange ydelser og produkter har kortere og kortere levetid. Det sætter virksomheder under et øget innovationspres. Uddannelsens mål er derfor blandt andet at du bliver klædt på, så du kan klare de udfordringer som virksomhederne kræver. Undervisningen fokuserer tillige på iværksætteri, generelt med afsæt i dine egne personlige værdier, engagement og interesser. Temaer der - ud over det rent faglige - præger den generelle undervisning: Innovation og fornyelsesprocesser Iværksætteri og iværksætterprocessen (fra idé til virkelighed) Vision, værdier, strategiplanlægning, forretningsudvikling og forretningsplaner Identitet og kommunikation Organisationsformer, management og lederskab Økonomi (budget, regnskab og likviditet) Social ansvarlighed og bæredygtighed Som færdiguddannet installatør har du en masse kompetencer. Du kan f.eks.: Starte egen virksomhed som VVS-installatør Eller arbejde som: Tekniker i en rådgivende ingeniørvirksomhed Overmontør i et VVS-entreprenørfirma Sælger hos en leverandør- eller grossistvirksomhed Tekniker i en beregnervirksomhed Serviceansvarlig i et boligselskab Tekniker i energisektoren Uddannelsen er udviklet i samarbejde med erhvervslivet, med hvem den også løbende ajourføres. Det sikrer at den er målrettet i forhold til erhvervslivets virkelighed. Derfor giver den også mange muligheder. Du kan få ansættelse i danske virksomheder - offentlige såvel som private - samt i internationale virksomheder. Se endvidere: VVS VVS

6 Studiemiljø - en skole og dens omgivelser Trivsel Det er vigtigt at du trives med dit studium. Men der også et liv, som skal fungere ved siden af studierne. Det kræver noget af dig men også af din by. Med indbyggere er Odense for det første overskuelig uden at være triviel. For det andet finder du et rigt, varieret kulturliv. Og så ligger Odense lige midt i Danmark afstandene til hjørnerne er korte. Citat fra studieguide udarbejdet af Odense Kommune. Erhvervsakademiets faciliteter Erhvervsakademiet er indrettet med mange gode faciliteter. I flæng kan nævnes edb-lokaler, laboratorier, undervisningslokaler, auditorium, bibliotek, kantine, butik m.m. for at nævne de væsentligste. Faciliteterne kan også benyttes uden for den egentlige undervisningstid, og de skulle gerne være med til at fremme kreativitet og innovativ tænkning. Adgang til skolen er fri i tidsrummet Mandag til Fredag kl Uden for dette tidsrum skal du benytte dit udleverede adgangskort (gratis). Se dog også skolens hjemmeside vedr. åbningstiden omkring eksamensperioder og ferier, idet der her optræder ændringer. Hvis du mister adgangskortet, skal du straks meddele dette til studieadministrationen. Et nyt kort koster 50 kr. Kortet er personligt, dvs. registreret til den enkelte elev. Det er muligt at se hvilke kort der har været anvendt i hvilke lokaler på et givet tidspunkt. Bibliotek Biblioteket ligger på 2. sal. Det har over publikationer bøger, tidsskrifter m.m., som du kan låne/bruge. Personalet hjælper dig også gerne med adgang til og søgning på internettet. Åbningstider: Mandag fredag kl (se dog bibliotekets hjemmeside). Du kan også søge og bestille bøger via bibliotekets hjemmeside Butikken VVS VVS

7 Butikken ligger i stuen. Her kan du købe bøger, kompendier, tegnerekvisitter, papir og lommeregnere. Kun de nyeste udgaver forefindes. Speciallitteratur tages gerne hjem efter ønske, så dine kreative evner og innovative nysgerrighed kan stimuleres. Det er også her du kan købe den samlede bogpakke til hvert semester. For nærmere information, send en mail til butikkens leder Annette Nilsson Åbningstider: Mandag Torsdag kl Fredag kl Telefonekspedition: Mandag torsdag kl Fredag kl Kantinen Skolens kantine har et godt udvalg af diverse færdige ting samt en god buffet. Parkering Parkeringspladser forefindes umiddelbart ved skolen, og der er også en større parkeringsplads på Jagtvej. Herfra er der gangsti til skolen. Studiekort Dit studiekort følger dig hele uddannelsen igennem. Du kan bruge det til at bevise din identitet, så enhver kan se at du har ret til at være på ErhvervsAkademiet. Det kan også bruges som lånerkort, når du låner bøger på skolens bibliotek. Forsikringsforhold Studerende på ErhvervsAkademiet er ikke omfattet af Syddansk Erhvervsskoles selvforsikring hos staten. Derfor bør du selv tegne en fuldtidsforsikring (en fritidsforsikring er ikke tilstrækkelig). Ligeledes er det klogt for alle at tegne en ansvarsforsikring. Skolens forsikring dækker nemlig ikke, hvis du forvolder skade på andre eller på inventar. Det samme gælder, hvis du får stjålet personlige ejendele som f. eks. tøj, biler, knallerter, cykler, tasker, computere og lommeregnere. Studieadministration Studiekontoret ligger på 2. sal. Det tager sig af alt, hvad der har med registrering af studerende at gøre. Du kan også stille spørgsmål af administrativ art som f. eks. studiekort, adresseændring, SU mv. Studiekontoret har åbent: Mandag Torsdag Fredag Ulla Pedersen, Teamleder Installatør uddannelsen (El og VVS), GVS-mester uddannelsen, Byggeriets lederuddannelse, Erasmus studerende, Web-redaktør, For-kurser. VVS VVS

8 Tuyala Bernardo, Studiesekretær Produktionsteknolog uddannelsen og IT og Elektronik uddannelsen, dansk/engelsk, Adgangsstyring, SU videregående uddannelser, Sekretær for studierådet. Line Lindeblad, Studiesekretær Bygningskonstruktør uddannelsen, engelsk, Qualification Course, Adgangsstyring. Dorthe Hansen, Studiesekretær Bygningskonstruktør uddannelsen, dansk, SU - videregående uddannelser, Adgangsstyring. Studievejledning Erhvervsakademiet har et vejledningscenter, hvor der vejledes til uddannelserne generelt. Studievejlederne er placeret sammen med Studieadministrationen. Du har måske allerede stiftet bekendtskab med en af centerets vejledere. Vejledere kan også kontaktes, hvis du har behov for en drøftelse af mere personlige karakter. Du kan besøge centeret i åbningstiden, eller aftale tid for en samtale. Vejledernes træffetider fremgår af opslag uden for vejledningscenteret. Økonomi Leveomkostningerne, mens du studerer på en kort videregående uddannelse, kan finansieres på flere forskellige måder. Den mest almindelige er SU (Statens Uddannelsesstøtte). Skal du begynde en uddannelse, eller er du allerede i gang, kan du søge SU. Støtten gives som stipendium, der er et tilskud. Derudover kan du optage lån. Klik ind på web-adressen for nærmere oplysninger. Anden offentlig støtte Du kan ikke få SU samtidig med at du får anden offentlig støtte (som f. eks. uddannelsesgodtgørelse eller uddannelsesydelse fra din A-kasse, fast revalideringsydelse, orlovsydelse, førtidspensionering eller arbejdsløshedsdagpenge). Skat Der bliver trukket skat af stipendiet, inden du får det udbetalt. Stipendiet er ligesom andre indtægter skattepligtigt. Du skal ikke betale arbejdsmarkedsbidrag af dit SU-stipendium. Hvad må du tjene? Der er grænser for, hvor meget du må tjene ved siden af SU. Alt hvad du tjener i det pågældende kalenderår tæller med. Det gælder også, hvis du for eksempel starter eller afslutter din uddannelse midt på året. Det beløb, du må tjene ved siden af din SU, kaldes dit fribeløb. Hvis du tjener mere i løbet af året, kræves den for meget betalte støtte tilbage med tillæg. Se mere på web-adressen Studieaktivitet Du skal være studieaktiv for at blive indstillet til eksamen, du er studieaktiv hvis du deltager aktivt i undervisningen og i projektarbejder, rettidig afleverer opgavebesvarelser, kursusarbejder og andre skriftlige arbejder. VVS VVS

9 Transport Du kan få tilskud til offentlig transport. Se mere på web-adressen Respekt for andres arbejde På Erhvervsakademiet bygger samværet på respekt for andres arbejde. Det er i høj grad med til at fremme arbejdsglæden og det sociale sammenhold. Du skal påtage dig et medansvar for et godt samvær i hverdagen, både i klassen og uden for denne. Dette gælder både i forhold til din egen læring, men også når du bruger de fælles faciliteter. Vær også med til at løse de praktiske opgaver, der er i forbindelse med brugen af faciliteterne i Munke Mose Allé. Du hjælper til med at slukke lys, lukke vinduer, slukke for edbudstyr m.v., og i egen interesse følger du i øvrigt henvisningerne fra servicepersonalet og lærerstaben på ErhvervsAkademiet. Vær særligt opmærksom på de sikkerhedsregler, der er i forbindelse med arbejdet i laboratorier og andre specialelokaler. Medindflydelse ErhvervsAkademiet har en såkaldt studierådsorganisering. Dette for at inddrage de studerende i organiseringen af læringen og læringsmiljøet omkring uddannelsen. Hver klasse vælger en klasserepræsentant. Blandt klasserepræsentanterne vælges deltagerne til Studierådet. Der henvises til vedtægter for Studierådet. Studierådet er de studerendes officielle repræsentation. Studierådet repræsenterer de studerende over for skolens bestyrelse, ledere og lærere i Erhvervsakademiet. Studierådet er inddraget i kvalitetsudviklingen af uddannelsen. Ekskursioner og Virksomhedsbesøg Som en del af læringen er der ekskursioner og virksomhedsbesøg på 2. semester. Formålet med disse aktiviteter er at give inspiration til studiet og samtidig give mulighed for at du kan lære forskellige firmaer at kende. Herunder ikke mindst deres forhold til de globale muligheder/udfordringer samt deres innovationskultur. Studieophold i udenlandsk virksomhed Du kan gennemføre praktikopholdet i en eller flere udenlandske virksomheder. Forløbet aftales og koordineres med Erhvervsakademiet. Innovationskulturen dyrkes intenst i andre lande p. gr. a. den nye, globale konkurrencesituation. Et spændende perspektiv for danske virksomheder. ECTS point ECTS (European Credit Transfer System) er et europæisk merit-overføringssystem. ECTS -pointene viser omfanget af din uddannelse. De afspejler den forventede arbejdsmængde for de forskellige undervisningsforløb. Hvis du skulle ønske at afholde en del af din uddannelse i udlandet, sikrer systemet at du dér kan få anerkendt dine studieperioder i Danmark. 60 ECTS-point svarer til arbejdsindsatsen for et helt studieår (30 point pr. semester). VVS VVS

10 ECTS-point tildeles de studerende, der fuldfører uddannelsens elementer tilfredsstillende. D.v.s. ved at bestå eksaminer eller andre former for bedømmelse. Pointene vil være anført på dit eksamensbevis. 1. SEMESTER (Basis Virksomheden Teknologi) 30 ECTS 2. SEMESTER (Basis Virksomheden Teknologi) 30 ECTS 3. SEMESTER (Virksomheden Teknologi - Valgfri) 30 ECTS 4. SEMESTER (Valgfri Praktik - Afsluttende eksamensprojekt) 30 ECTS I alt for hele uddannelsen 120 ECTS Uddannelsens elementer - generelt Undervisningen til INSTALLATØR på Erhvervsakademiet Lillebælt udvikler dine personlige, faglige og sociale kompetencer. Herunder ikke mindst din evne og lyst til iværksætteri og innovativ tænkning. Der arbejdes meget med at fremme selvstændighed og samarbejdsevne. En af forudsætningerne herfor er fleksibel læring. Det betyder at du i dit studie vil opleve et meget varieret læringsforløb. En del vil være egentlig undervisning i fastlagt skema og andet vil være problembaseret læring hvor du selv skal arbejde med lærestoffet. Der er tilrettelagt en række læringsforløb som benævnes udannelseselementer: Indhold: Installationstekniske basiselementer Sproglig kommunikation i 1. studieår Forfatning af forretningsbreve på dansk og fremmedsprog Samtale og diskussion på fremmedsprog Læsning og forståelse af manualer og datablade på fremmedsprog Præsentation af et emne for en forsamling Teknisk dokumentation i 1. studieår Software til tegning og dokumentation af tekniske installationer Normer for teknisk dokumentation Ajourføring af normer Matematik i 1. studieår grundlæggende matematik og fysik Håndtering af ligninger Enheder og præfix Trigonometri Lommeregner og regneark Informationsteknik i 1. studieår Software til beregning af installationer Ajourføring af software og metoder Internet VVS

11 Virksomhedsrelaterede elementer Indhold: Projektledelse og entreprisestyring i 1. og 2. studieår Planlægning og organisering samt ledelse og styring af opgaver, projekter og entrepriser. Udarbejdelse af et udbuds- og et tilbudsmateriale samt kalkulation. Tilbudsgivning og entrepriseret. Økonomi og virksomhedsdrifti 1. og 2. studieår Etablering og drift af en virksomhed. Virksomhedsøkonomi og logistik. Relevante emner inden for erhvervsjura. Kvalitet, sikkerhed og miljø i 1. og 2. studieår Kvalitet, kvalitetssikring og kvalitetsstyring. Miljø og miljøledelse. Arbejdsmiljø, sikkerhed og trivsel. Relevante love og regler vedrørende miljø og arbejdsmiljø. Organisation og ledelse i 1. og 2. studieår Etablering og opbygning af organisationer samt organisationsudvikling. Ledelse af organisationer, systemer, kulturer og personale samt udviklingsprocesser. Arbejdsret og personalejura samt relevante emner fra erhvervsjura. VVS VVS

12 Teknologi og projektering inden for VVS Indhold: Teknisk beregning i 1. og 2. studieår Teknisk beregning af vvs-anlæg ved hjælp af relevante og tidssvarende matematiske og fysiske discipliner og værktøjer Indeklima/ventilation i 1. og 2. studieår Inde- og udeklima, varme- og fugtbelastning, ventilationsprincipper, anlægstyper, ventilatorer, kanaler, regulering og styring, lyd og vibrationer, isolering. Varme i 1. studieår Bygningers varmetab og energibehov, varmeanlæg med radiatorer, gulvvarme, kedler, skorstene, fjernvarme, pumper, regulering, isolering. Sanitet i 1. studieår Afløb; Udluftede og ikke-udluftede spildevandsinstallationer, regnvands- og drænvandsinstallationer, pumpeanlæg, materialer, korrosion, sikring mod brand, støj. Vand; Brugsvandsinstallationer, installationsgenstande, varmtvandsbeholdere, cirkulation, isolering, trykforøgning, vandbehandling, materialer, korrosion, støj, Gasteknik-1 i 1. og 2. studieår Installationer hos den almindelige forbruger samt mindre F-gasinstallationer VVS

13 Valgfri uddannelseselementer inden for vvs Du har mulighed for at vælge et eller flere valgfri uddannelseselementer enten udbudt af Erhvervsakademiet Lillebælt eller efter eget valg. I det følgende er vist eksempler på sådanne valgfri uddannelseselementer: Gasteknik-2 i 1. og 2.studieår Opbygning og installation af større kedelcentraler og andre gasfyrede anlæg samt Gasfejlfinding og indregulering, forbrugerrådgivning, opstart, eftersyn (service) og udkald til mindre gastekniske anlæg Gasteknik-2 forudsætter bestået gasteknik-1 og giver adgang i deltagelse i autorisationsgivende prøver Vælger du andre valgfrie uddannelseselementer vil undervisningsformen i høj grad basere sig på selvstændigt arbejde med vejleder, evt. en vejleder fra en virksomhed. Eksempler på andre valgfrie uddannelseselementer du kan vælge: Bygningsautomatik i 2.studieår Alternativ energi/energibesparende foranstaltninger i 2.studieår Klima & miljø i 2.studieår Indeklimasimulering i 2.studieår Sprinkler i 2.studieår og meget mere... VVS VVS

14 Praktik Praktikken er i 2. studieår. I praktikken arbejder du med fagligt relevante problemstillinger og opnår kendskab til relevante erhvervsfunktioner så du får kendskab til indholdet af et job i virksomheden som færdigudannet installatør. Du er tilknyttet en eller flere private eller offentlige virksomheder og praktikken kan danne grundlag for tema til afgangsprojekt. Afsluttende eksamensprojekt I 2. studieår afsluttes uddannelsen med et eksamensprojekt. Det skal baseres på arkitekttegninger, som du selv fremskaffer. Drøft det med dine undervisere allerede på 3. semester, så du har god tid til at finde egnede tegninger. I eksamensprojektet skal du bevise, at du mestrer alle de færdigheder som du har opnået i løbet af studiet. Og derfor skal dine valgfri uddannelseselementer også indgå i eksamensprojektet. VVS

15 Uddannelsens elementer fordelt på semestre: Installationstekniske basiselementer: 1.sem 2.sem 3.sem 4.sem Sproglig kommunikation (engelsk) Teknisk dokumentation Informationsteknik Matematik Virksomhedsrelaterede elementer: 1.sem 2.sem 3.sem 4.sem Projektledelse og entreprisestyring Økonomi og virksomhedsdrift, Organisation og ledelse Kvalitet, sikkerhed og miljø Teknologi og projektering VVS: 1.sem 2.sem 3.sem 4.sem Sanitetsteori (vand og afløb) Varmeteknik Gasteknik 1 Indeklima og ventilationsteori 1 + automatik Tekniske beregninger Valgfri uddannelseselementer, for eksempel: 1.sem 2.sem 3.sem 4.sem Gasteknik-2 og fejlfinding Bygningsautomatik Praktik: 1.sem 2.sem 3.sem 4.sem Praktik Afslutningsprojekt: 1.sem 2.sem 3.sem 4.sem Afslutningsprojekt VVS VVS

16 PRØVER 1. SEMESTER PRØVE 0 (nul) Denne prøve afholdes ved afslutningen af 1. semester. Karakteren tæller ikke noget sted. Prøven er et tilbud til dig, så du kan stifte bekendtskab med skolens eksamensform uden at det koster noget. Elementer (der kan indgå i prøven): Basis: Sproglig kommunikation, Teknisk dokumentation, Matematik og Informationsteknik. Virksomheden: Projektledelse og entreprisestyring, Økonomi og virksomhedsdrift. Teknologi: Sanitet (vand og afløb), varme, teknisk beregning. Opgavetype: Tværfagligt projekt Arbejdsform: Gruppe eller individuelt. Prøveform: Individuelt mundtligt projektforsvar Bedømmelse: Til denne interne prøve medvirker et udvalg af dine undervisere. Der gives én samlet karakter. VVS

17 2. SEMESTER PRØVE 1 Prøven ved 2. semesters afslutning er den første gældende prøve. Den kaldes også 1. årsprøve, og den tester dine samlede, opnåede kompetencer for både 1. og 2. semester. Elementer (der kan indgå i prøven): Basis: Sproglig kommunikation, Teknisk dokumentation, Matematik og Informationsteknik. Virksomheden: Projektledelse og entreprisestyring, Økonomi og virksomhedsdrift, Organisation og ledelse, Kvalitet, sikkerhed og miljø. Teknologi: Sanitet (vand og afløb), varme, Indeklima og ventilation, teknisk beregning. Opgavetype: Tværfagligt projekt Arbejdsform: Gruppe eller individuelt. Prøveform: Individuelt mundtligt projektforsvar Bedømmelse: Til eksamen medvirker et udvalg af dine undervisere sammen med en ekstern censor. Der gives én samlet karakter. VVS VVS

18 3. SEMESTER PRØVE 2 (finder sted ved semestrets afslutning). Elementer (der kan indgå i prøven): Basis: Sproglig kommunikation, Teknisk dokumentation, Matematik og Informationsteknik. Virksomheden: Projektledelse og entreprisestyring, Økonomi og virksomhedsdrift, Organisation og ledelse, Kvalitet, sikkerhed og miljø. Teknologi: Sanitet (vand og afløb), Varme, Gasteknik, Indeklima og ventilation,,teknisk beregning. Valgfri: De valgfri uddannelseselementer du har valgt. Opgavetype: Tværfagligt projekt eller Case-opgaver Arbejdsform: Gruppe eller individuelt. Prøveform: Individuelt mundtligt projektforsvar. Bedømmelse: Til eksamen medvirker et udvalg af dine undervisere. Der gives én samlet karakter. VVS

19 PRØVE 3 - Praktikprøven Praktikken afsluttes midt i 4. semester. 4. SEMESTER Du udarbejder en rapport over praktikopholdet. Rapporten skal forevises til kontaktpersonen i virksomheden, og er eksaminationsgrundlaget for praktikprøven. Prøven foretages af praktikvejlederen fra uddannelsesinstitutionen i samråd med virksomhedsvejlederen og der gives karakteren Bestået eller Ikke bestået. PRØVE 4 - Afslutningsprojektet Elementer: Alle elementer kan indgå i det afsluttende eksamensprojekt. Du tilrettelægger selv projektet og din problemformulering skal godkendes af skolen ved projektperiodens start. Opgavetype: Tværfagligt projekt. Arbejdsform: Individuel Prøveform: Individuelt mundtligt projektforsvar efter projektfremlæggelse. Bedømmelse: Til eksamen medvirker et udvalg af dine undervisere sammen med en ekstern censor (oftest fra erhvervslivet). Der gives én samlet karakter. VVS VVS

20 AFSLUTNING Din uddannelse afsluttes med en dimissionsfest. Her får du udleveret dit eksamensbevis under overværelse af dine nærmeste. Det plejer at være en rigtig god begivenhed. AUTORISATION Din Installatøreksamen fra Erhvervsakademiet Lillebælt kan, med de rigtige valgfrie uddannelseselementer give dig adgang til at deltage i autorisationsgivende prøver indenfor GVS-området (Gas, Vand og Sanitet). Den godkendende myndighed er Sikkerhedsstyrelsen Gå ind på deres hjemmeside og læs nærmere om ordningen. Du kan også tale med dine undervisere eller din studievejleder hvis du ønsker en personlig orientering. VVS

21 STIKORD SIDE Adgangskontrol 6 Adgangskort 6 Adgangstider 6 Afslutning 20 Afsluttende eksamensprojekt 19 Autorisation 20 Bibliotek 6 Butikken 7 Dimissionsfest 20 ECTS-point 9 Ekskursioner og Virksomhedsbesøg (i Danmark) 7 Forsikring 7 Hjemmesider, vigtige 5 Installationstekniske basiselementer 10 Jobprofiler hvad laver en installatør? 5 Kantinen 7 Kontoret for de studerende (Studieadministrationen) 7 Parkering 7 Praktik 14 Prøver 1. semester 16 Prøver 2. semester 17 Prøver 3. semester 18 Prøver 4. semester 19 Respekt for andres arbejde 9 Skat 8 Studieadministration (kontoret for de studerende) 7 Studieaktivitet (de studerendes) 8 Studiekort 7 Studiemiljø 6 Studierejser, hhv. Studieophold i udlandet 9 Studievejledning 8 SU 8 Teknologi og projektering VVS 12 Transport (bustider) 5 Transport (støtte) 9 Trivsel 6 Uddannelsens elementer generelt 10 Uddannelsens elementer fordelt på semestre 15 Valgfri uddannelseselementer VVS 13 Virksomhedsrelaterede elementer 11 Økonomi 8 Åbningstider 6 VVS VVS

22 VVS

23 ERHVERVSAKADEMIET LILLEBAELT DIN FREMTID VVS VVS

STUDIEORDNING VVS Installatør (AK)

STUDIEORDNING VVS Installatør (AK) STUDIEORDNING VVS Installatør (AK) Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Slagelse 2013-2015 Gældende fra august 2013 Forord Med denne studiehåndbog vil vi ønske dig velkommen her på Erhvervsakademi Sjælland

Læs mere

STUDIEORDNING GVS-mester (AK)

STUDIEORDNING GVS-mester (AK) STUDIEORDNING GVS-mester (AK) Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Slagelse 2013-2015 Gældende fra august 2013 Forord Med denne studiehåndbog vil vi ønske dig velkommen her på Erhvervsakademi Sjælland

Læs mere

STUDIEORDNING Installatøruddannelsen (AK)

STUDIEORDNING Installatøruddannelsen (AK) STUDIEORDNING Installatøruddannelsen (AK) Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Nykøbing Falster 2014-2015 0 1. Indhold 1. Indhold... 2 2. Studieordningens rammer... 7 2.1 Læsevejledning... 7 2.2 Oversigt

Læs mere

Fælles studieordning for erhvervsakademiuddannelsen Installatør AK EL & VVS

Fælles studieordning for erhvervsakademiuddannelsen Installatør AK EL & VVS Fælles studieordning for erhvervsakademiuddannelsen Installatør AK EL & VVS Erhvervsakademiet Lillebælt Rev. 19. december 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 En bred og fleksibel

Læs mere

Studieordning for uddannelse i energiinstallation (installatør AK)

Studieordning for uddannelse i energiinstallation (installatør AK) 1 Københavns Erhvervsakademi Medlem af uddannelsesnetværket for installatør AK Studieordning for uddannelse i energiinstallation (installatør AK) Indholdsfortegnelse En bred og fleksibel uddannelse...

Læs mere

Akademiuddannelser (AK) Håndbog og studieordning for Installatør (AK)

Akademiuddannelser (AK) Håndbog og studieordning for Installatør (AK) Akademiuddannelser (AK) Håndbog og studieordning for Installatør (AK) Studieordning 1 1.1 Indledning... 4 1.2 Lovgrundlag... 4 1.3 adgangskrav... 5 1.4 Jobprofiler... 5 1.5 Studiemiljø... 6 Lokalsamfundet...

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for energiinstallation

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for energiinstallation Side 1 af 9 Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for energiinstallation BEK nr 639 af 30/06/2000 (Gældende) LOV Nr. 1115 af 29/12/1997 Lovgivning som forskriften vedrører Senere ændringer

Læs mere

STUDIEORDNING w w w. h a d s t e n t s. d k

STUDIEORDNING   w w w. h a d s t e n t s. d k STUDIEORDNING Installatør (AK) EL/VVS Erhvervsakademiuddannelserne inden for energiinstallation August 2011 Installatørafdelingen www.hadstents.dk Indholdsfortegnelse Indhold Studieordningens formål...

Læs mere

Studieordning for uddannelse i Installatør VVS Version: forår 2013. Studieordning for uddannelsen til Installatør- VVS (AK)

Studieordning for uddannelse i Installatør VVS Version: forår 2013. Studieordning for uddannelsen til Installatør- VVS (AK) Studieordning for uddannelse i Installatør VVS Version: forår 2013 Studieordning for uddannelsen til Installatør- VVS (AK) Indholdsfortegnelse En bred og fleksibel uddannelse... 4 1. Beskrivelse af kerneområder...

Læs mere

Studieordning for installatør (AK) Installatør. Studieordning

Studieordning for installatør (AK) Installatør. Studieordning Installatør Studieordning August 2014 1. Studieordningens rammer... 3 1.1 Ikrafttrædelsesdato... 3 1.2 Overgangsordninger... 3 1.3 Læsevejledning... 3 2. Optagelse på uddannelsen... 4 3. Uddannelseselementer

Læs mere

Gastekniske uddannelser Krav, kompetencer, muligheder

Gastekniske uddannelser Krav, kompetencer, muligheder Krav, kompetencer, muligheder ERFA-Konference gasfyrede anlæg Byggecentrum Middelfart Den 30. & 31. august 2007 Nils Lygaard TEKNIQ 1 Gastekniske uddannelser Oversigt» - Installatør AK / Gas-, vand- og

Læs mere

Gas kerneområdet teknologi og projektering, VVS, 5 ECTS... 21

Gas kerneområdet teknologi og projektering, VVS, 5 ECTS... 21 Studieordningens rammer... 3 Formål... 3 Titel... 3 Normeret studietid... 3 Love og bekendtgørelser... 3 Fællesdel / institutionsdel af studieordningen... 3 Optagelse på uddannelsen... 4 Ikrafttrædelsesdato...

Læs mere

Rettelsesblad til studieordningen for finansøkonom, 2009 2012 Rettet den 9. november 2010

Rettelsesblad til studieordningen for finansøkonom, 2009 2012 Rettet den 9. november 2010 Rettelsesblad til studieordningen for finansøkonom, 2009 2012 Rettet den 9. november 2010 Rettelse til side 10: Erhvervskunderådgivning (2. interne) Ved udgangen af 3. semester afholdes en mundtlig prøve

Læs mere

ErhvervsAkademiet, Odense Tekniske Skole. Studieordning for Gas-, Vand- og Sanitetsmesteruddannelsen

ErhvervsAkademiet, Odense Tekniske Skole. Studieordning for Gas-, Vand- og Sanitetsmesteruddannelsen ErhvervsAkademiet, Odense Tekniske Skole Studieordning for Gas-, Vand- og Sanitetsmesteruddannelsen Gældende fra januar 2008 Indhold 1. Lovgrundlag for uddannelsen... 3 Lovgrundlag... 3 Indledning... 3

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for kommunikationsteknik og elektronik

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for kommunikationsteknik og elektronik Side 1 af 9 Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for kommunikationsteknik og elektronik BEK nr 643 af 30/06/2000 (Gældende) LOV Nr. 1115 af 29/12/1997 Lovgivning som forskriften vedrører

Læs mere

Håndbog og studieordning. Installatør (AK)-VVS

Håndbog og studieordning. Installatør (AK)-VVS Håndbog og studieordning For Installatør (AK)-VVS Akademiuddannelser(AK) 1 Velkommen til ErhvervsAkademiet Slagelse. Med denne studiehåndbog vil vi ønske dig velkommen her på ErhvervsAkademiet Selandia

Læs mere

Energiteknologuddannelsen

Energiteknologuddannelsen Erhvervsakademiuddannelser til Lindø-medarbejdere Udlagt til Syddansk Erhvervsskole af Erhvervsakademiet Lillebælt 8. juni 2011 NB! Alle priser er bergnet ud fra Undervisningsministeriets takstkatalog

Læs mere

STUDIEORDNING Installatøruddannelsen (AK)

STUDIEORDNING Installatøruddannelsen (AK) STUDIEORDNING Installatøruddannelsen (AK) Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Nykøbing Falster 2012-2013 1 Forord Kort om uddannelsen samt jobmuligheder En toårig uddannelse inden for det tekniske område.

Læs mere

2015-2016. Velkommen. Laborant- og miljøteknologuddannelsen

2015-2016. Velkommen. Laborant- og miljøteknologuddannelsen 2015-2016 Velkommen Laborant- og miljøteknologuddannelsen Velkommen Velkommen til Cphbusiness Laboratorie og Miljø Velkomstfolderen er en praktisk guide i alfabetisk orden, hvor du kan finde generelle

Læs mere

Studiehåndbog. for studerende på Bygningskonstruktøruddannelsen i Aarhus på AARHUS TECH. Få verden som arbejdsplads VIA Bygningskonstruktør

Studiehåndbog. for studerende på Bygningskonstruktøruddannelsen i Aarhus på AARHUS TECH. Få verden som arbejdsplads VIA Bygningskonstruktør Studiehåndbog for studerende på Bygningskonstruktøruddannelsen i Aarhus på AARHUS TECH INDHOLD VELKOMMEN... 4 STUDIESERVICE... 5 STUDIEVEJLEDNING... 5 SU-VEJLEDNING... 5 INTERNATIONALT KONTOR... 6 CAREER

Læs mere

Velkommen. Cphbusiness City

Velkommen. Cphbusiness City s Velkommen Cphbusiness City 2015 Velkommen til Cphbusiness City Afdelingen ligger på Landemærket 11 og har Rundetårn og Købmagergade som nærmeste naboer. Huset har velfungerende undervisningslokaler med

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i datalogi (eng. Computer Science)

Studieordning for bacheloruddannelsen i datalogi (eng. Computer Science) Studieordning for bacheloruddannelsen i datalogi (eng. Computer Science) Vedtaget af Datalogisk Studienævn 2004-09-21 De overordnede bestemmelser, der danner ramme for denne studieordning, er fastlagt

Læs mere

Digital konceptudvikling PBA

Digital konceptudvikling PBA Erhvervsakademi Sjælland Studieordning Digital konceptudvikling PBA August 2015 Indhold Studieordningensfællesdel...4 Uddannelsensnavnogdimittendernestitel...4 Adgangtiluddannelsen...4 Fagligekriterierforudvælgelseafansøgere...4

Læs mere

Studieordning for IT-Teknolog uddannelsen

Studieordning for IT-Teknolog uddannelsen ERHVERVSAKADEMI DANIA Studieordning for IT-Teknolog uddannelsen Fælles del 0 INDHOLD INDHOLD.... Uddannelsens struktur... 2 2. Uddannelsens kerneområder... 2 2. Kerneområdet Elektroniske systemer (fælles

Læs mere

Uddannelsesbeskrivelse

Uddannelsesbeskrivelse Uddannelsesbeskrivelse - Installatør - stærkstrøm - Uddannelsen fokuserer på, at den uddannede selvstændigt skal kunne projektere, installere samt varetage driften af systemer inden for stærkstrømsteknik.

Læs mere

Studiebog. Elektriker. grundforløb EUX Elektriker

Studiebog. Elektriker. grundforløb EUX Elektriker Erhvervsuddannelse med ekstra bonus Elektriker Studiebog grundforløb Elektriker Mødeaktivitet Der er møde- og deltagelsespligt til undervisningen og studietimer. Eleverne skal følge Syddansk Erhvervsskoles

Læs mere

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007 STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001 med korrektioner 2007 Indhold 1. Bekendtgørelsesgrundlag...2 2. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold...2 3. Adgangskrav og forudsætninger...2

Læs mere

STUDIEORDNING Produktionsteknolog (AK)

STUDIEORDNING Produktionsteknolog (AK) STUDIEORDNING Produktionsteknolog (AK) Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Slagelse 2013-2015 Gældende fra august 2013 Forord Med denne studiehåndbog vil vi ønske dig velkommen her på Erhvervsakademi

Læs mere

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Side 1 af 11 Rammer Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Efter laborantuddannelsens 3. semester skal den studerende i praktik. Praktikken foregår i en virksomhed jf.

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET. eucnord.dk

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET. eucnord.dk HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET eucnord.dk matematik Velkommen fysik i Handelsgymnasiet programmering Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig en studieforberedende

Læs mere

Studieordning. Erhvervsakademiuddannelsen Energiteknolog (AK)

Studieordning. Erhvervsakademiuddannelsen Energiteknolog (AK) Erhvervsakademiuddannelsen Energiteknolog (AK) Erhvervsakademiet Lillebælt, januar 2010 Indholdsfortegnelse: ens fællesdel... 4 Indledning... 4 Uddannelsens struktur samt fordeling af ECTS point i de enkelte

Læs mere

Velkommen. til Cphbusiness Søerne 2015-2016

Velkommen. til Cphbusiness Søerne 2015-2016 s Velkommen til Cphbusiness Søerne 2015-2016 Velkommen til Cphbusiness Søerne Cphbusiness Søerne ligger mellem søerne og HC Ørstedsparken i Nansensgade med mange cafeer og små butikker. Afdelingen er Cphbusiness

Læs mere

PROFESSIONSBACHELOR I MASKINTEKNISK LEDELSE OG DRIFT

PROFESSIONSBACHELOR I MASKINTEKNISK LEDELSE OG DRIFT PROFESSIONSBACHELOR I MASKINTEKNISK LEDELSE OG DRIFT PROJEKTLEDER ENERGIRÅDGIVER MILJØKONSULENT UDVIKLINGSINGENIØR DRIFTSLEDER VEDLIGEHOLDELSESCHEF MASKINCHEF SALGSINGENIØR MASKINMESTERUDDANNELSEN F R

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15. eucnord.dk

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15. eucnord.dk HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15 eucnord.dk matematik Velkommen fysik i Handelsgymnasiet programmering Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig

Læs mere

AVU-FVU-OBU Almen voksenuddannelse Forberedende voksenundervisning Ordblindeundervisning 2015-2016

AVU-FVU-OBU Almen voksenuddannelse Forberedende voksenundervisning Ordblindeundervisning 2015-2016 AVU-FVU-OBU Almen voksenuddannelse Forberedende voksenundervisning Ordblindeundervisning 2015-2016 VoksenUddannelsescenter Frederiksberg byder velkommen til undervisningsåret 2015-2016 I dette program

Læs mere

UDDANNELSESPLAN. IT-Ledelse og -Teknologi I GRØNLAND

UDDANNELSESPLAN. IT-Ledelse og -Teknologi I GRØNLAND UDDANNELSESPLAN IT-Ledelse og -Teknologi I GRØNLAND Niuernermik Ilinniarfik, Nuuk Februar 2015 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Uddannelsens formål... 3 3. Uddannelsens varighed... 3 4. Uddannelsens

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne

Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Indhold Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige

Læs mere

Jordbrugsteknolog JT 10-12. Uddannelsesplan for 4. semester på Erhvervsakademiet Lillebælt / Dalum Landbrugsskole

Jordbrugsteknolog JT 10-12. Uddannelsesplan for 4. semester på Erhvervsakademiet Lillebælt / Dalum Landbrugsskole Jordbrugsteknolog JT 10-12 Uddannelsesplan for 4. semester på Erhvervsakademiet Lillebælt / Dalum Landbrugsskole Forord Pludselig er du nået til 4. semester på Jordbrugsteknologuddannelsen på Erhvervsakademiet

Læs mere

EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN FINANSIELLE SEKTOR OG DENS BEHOV

EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN FINANSIELLE SEKTOR OG DENS BEHOV Institut for Økonomi og Ledelse Fibigerstræde 2 9220 Aalborg Karina Knudsen Studiesekretær Telefon: 9940 8003 Email: karknu@business.aau.dk 6. maj 2014 EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN

Læs mere

VI KAN BLIVE ALT DET, VI DRØMMER OM

VI KAN BLIVE ALT DET, VI DRØMMER OM VI KAN BLIVE ALT DET, VI DRØMMER OM EUX BUSINESS DIN EGEN VEJ SIDE 2 / HANDELSSKOLEN.COM FREMTIDEN ER ÅBEN EUX Business er for dig, der både ønsker en faglært uddannelse og også vil have mulighed for at

Læs mere

Fælles!studieordning!for!uddannelse!i!energiteknologi!(energiteknolog!AK)! Version:!1/8!2013! ! Studieordning! for!uddannelsen!til!

Fælles!studieordning!for!uddannelse!i!energiteknologi!(energiteknolog!AK)! Version:!1/8!2013! ! Studieordning! for!uddannelsen!til! Fællesstudieordningforuddannelseienergiteknologi(energiteknologAK) Version:1/82013 Studieordning 1 foruddannelsentil energiteknologak Fællesstudieordningforuddannelseienergiteknologi(energiteknologAK)

Læs mere

Deltidsuddannelser... 3. Ledelse - daghold i Holstebro, Herning og Skjern... 6. International handel og markedsføring... 8

Deltidsuddannelser... 3. Ledelse - daghold i Holstebro, Herning og Skjern... 6. International handel og markedsføring... 8 Merkonom/Teknonom/Akademiuddannelser - på deltid Udbud forår 2012 Indhold Deltidsuddannelser... 3 Indledende fag... 4 Ledelse... 5 Ledelse - daghold i Holstebro, Herning og Skjern... 6 Økonomi og ressourcestyring...

Læs mere

Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13

Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13 Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13 1 Rammer og kriterier for modul 13 prøve Dette dokument indeholder en beskrivelse af: Læringsudbytte for modul 13 s. 2 Forudsætninger

Læs mere

ERHVERVSAKADEMI AARHUS TALENTSTRATEGI SPROGPOLITIK. Talentstrategi. Erhvervsakademi Aarhus. Side 0 af 4

ERHVERVSAKADEMI AARHUS TALENTSTRATEGI SPROGPOLITIK. Talentstrategi. Erhvervsakademi Aarhus. Side 0 af 4 Talentstrategi Erhvervsakademi Aarhus Side 0 af 4 Baggrund og indledning Lovbekendtgørelse nr. 750 af 25. juni 2014 (Lov om ændring af universitetsloven og forskellige andre love Initiativer for særlig

Læs mere

2 hhx who is the boss? you are

2 hhx who is the boss? you are 2 hhx who is the boss? you are Klar til et liv med udfordringer Du har afsluttet 9. eller 10. klasse med et godt resultat, og du ønsker en 3-årig gymnasial uddannelse og derefter at uddanne dig videre.

Læs mere

Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling

Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling August 2011 Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling.

Læs mere

HANDELSSKOLEN BUTIK OG HANDEL EUX BUSINESS DEN KORTESTE VEJ TIL KARRIERE INDEN FOR HANDEL, KONTOR, BUSINESS OG DETAIL

HANDELSSKOLEN BUTIK OG HANDEL EUX BUSINESS DEN KORTESTE VEJ TIL KARRIERE INDEN FOR HANDEL, KONTOR, BUSINESS OG DETAIL HANDELSSKOLEN BUTIK OG HANDEL EUX BUSINESS DEN KORTESTE VEJ TIL KARRIERE INDEN FOR HANDEL, KONTOR, BUSINESS OG DETAIL SIDE 2 / HANDELSSKOLEN.COM HANDELSSKOLEN ER VEJEN TIL JOB Er du interesseret i handel,

Læs mere

Administrationsbachelor. - katalog over valgmoduler. september 2015

Administrationsbachelor. - katalog over valgmoduler. september 2015 Administrationsbachelor - katalog over valgmoduler september 2015 Professionshøjskolen Metropol VIA University College (VIA UC) University College Lillebælt (UCL) University College Sjælland (UCSJ) University

Læs mere

Meritlæreruddannelsens indholdsområder Meritlæreruddannelsen er på 150 ECTS point og består af 3 hovedområder:

Meritlæreruddannelsens indholdsområder Meritlæreruddannelsen er på 150 ECTS point og består af 3 hovedområder: Meritlæreruddannelsen 2014 Læreruddannelsen i Skive Hvad er en meritlæreruddannelse? Meritlæreruddannelsen blev oprettet i 2002 og sigter primært mod et arbejde som lærer i grundskolen. Den har til formål

Læs mere

Odense Tekniske Skole Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs - og energimontør. Grundfag Samfundsfag F-niveau

Odense Tekniske Skole Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs - og energimontør. Grundfag Samfundsfag F-niveau Odense Tekniske Skole Afdeling Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs - og energimontør Forløb / Fag / Aktivitet / Projekt 4. hovedforløb Samfundsfag Timetal 1,5 uge Læreplansfag mv.

Læs mere

Grundforløb tømrer og elektriker

Grundforløb tømrer og elektriker Grundforløb tømrer og elektriker EUX på DjH Studieforberedende samtaler Kommende EUX-grundforløbselever bliver indkaldt til en studieforberedende samtale før studiestart. Samtalen varer omkring 20 minutter,

Læs mere

US AARH. Studie på Aarhus Universitet: Spansk og latinamerikansk sprog kultur og historie. Navn på universitet i udlandet: Universidad de Valencia

US AARH. Studie på Aarhus Universitet: Spansk og latinamerikansk sprog kultur og historie. Navn på universitet i udlandet: Universidad de Valencia US AARH Studie på Aarhus Universitet: Spansk og latinamerikansk sprog kultur og historie Navn på universitet i udlandet: Universidad de Valencia Land: Spanien Periode: Fra: Februar 2012 Til: Juni 2012

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en

Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores multimediedesignere. Her har vi samlet

Læs mere

Studieregler. Vi forudsætter derfor, at du arbejder med lyst og viser god vilje til at følge undervisningen.

Studieregler. Vi forudsætter derfor, at du arbejder med lyst og viser god vilje til at følge undervisningen. Da du er elev på et relativt stort HandelsGymnasium med ca. 450 elever, er det naturligt for os, at give dig nogle praktiske oplysninger i forbindelse med din uddannelse. Studieregler Du har - som alle

Læs mere

Eleverne skal kunne arbejde i team med at udvikle viden om innovative processer på virkelighedsnære problemstillinger.

Eleverne skal kunne arbejde i team med at udvikle viden om innovative processer på virkelighedsnære problemstillinger. Innovation C 1. Fagets rolle Innovation C omfatter viden inden for invention, innovation og diffusion. Innovation beskæftiger sig med innovative processer, projektstyring, projektforløb og forretningsplaner.

Læs mere

Professionshøjskolernes Rektorkollegium og Danske Erhvervsskoler. Code of Conduct. for. danske videregående uddannelsinstitutioner

Professionshøjskolernes Rektorkollegium og Danske Erhvervsskoler. Code of Conduct. for. danske videregående uddannelsinstitutioner Code of Conduct for danske videregående uddannelsinstitutioner i Undervisningsministeriets regi Dansk udgave 31.05.10 Code of Conduct Page 1 Indholdsfortegnelse 1. Definitioner... 3 2. Baggrund... 3 3.

Læs mere

SEMESTERORIENTERING FOR 6. SEMESTER

SEMESTERORIENTERING FOR 6. SEMESTER SEMESTERORIENTERING FOR 6. SEMESTER Produktudvikling og Teknisk integration Uddannelsen til professionsbachelor Horsens August 2014 Indhold Uddannelsens formål...3 Uddannelsens indhold og forløb...3 Indhold

Læs mere

Velkommen i Handelsgymnasiet. Tættere på virkeligheden. eucnord.dk

Velkommen i Handelsgymnasiet. Tættere på virkeligheden. eucnord.dk Velkommen i Handelsgymnasiet Tættere på virkeligheden eucnord.dk Velkommen i Handelsgymnasiet Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig en studieforberedende og almen uddannelse.

Læs mere

Velkommen. Cphbusiness Nørrebro

Velkommen. Cphbusiness Nørrebro Velkommen Cphbusiness Nørrebro 2014 Velkommen til Cphbusiness Nørrebro Afdelingen har til huse i Blågårdsgade 23B, 2200 København N. Huset har velfungerende undervisningslokaler med IT-adgang, loungeområder

Læs mere

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende Datamatiker & Pba i Softwareudvikling Praktikophold 2010 Til den studerende Erhvervsakademiet Lillebælt, Boulevarden 48, 7100 Vejle 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål med praktikophold... 1 2. Hvem finder

Læs mere

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation Side 1 af 6 KVALIFIKATIONSPROFIL Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation med et fremmedsprog som hovedfag og international marketing som bifag Indholdsfortegnelse: 1.

Læs mere

Studie- og ordensreglement for Campus Vejle

Studie- og ordensreglement for Campus Vejle Studie- og ordensreglement for Campus Vejle Nærværende reglement tager udgangspunkt i BEK nr 1222 af 04/12/2006 om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser. Vi er mange mennesker, som hver dag

Læs mere

CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER

CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER Produktionsskoleforeningen proklamerer hermed følgende tekst som de danske produktionsskolers charter om grundlæggende principper for produktionsskoleformen 1 Forord

Læs mere

Odense Tekniske Gymnasium. Prøver og eksamen. Vejledning og reglementer

Odense Tekniske Gymnasium. Prøver og eksamen. Vejledning og reglementer Odense Tekniske Gymnasium Prøver og eksamen Vejledning og reglementer Indholdsfortegnelse: Indledning 2 Love, bekendtgørelser og reglementer hvor finder du dem? 2 Eksamensindstilling 2 Eksamensudtræk 3

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

NOTAT. SU-systemets betydning for studiegennemstrømningen samt en kort beskrivelse af reglerne for støtte til uddannelse

NOTAT. SU-systemets betydning for studiegennemstrømningen samt en kort beskrivelse af reglerne for støtte til uddannelse NOTAT SU-systemets betydning for studiegennemstrømningen samt en kort beskrivelse af reglerne for støtte til uddannelse i udlandet 3. oktober 2008 1. SU-systemets betydning for studiegennemstrømningen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til skorstensfejer

Uddannelsesordning for uddannelsen til skorstensfejer Uddannelsesordning for uddannelsen til skorstensfejer Udstedelsesdato: 19. juni 2008 Udstedt af det faglige udvalg for skorstensfejer-uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 144 af 29. februar 2008

Læs mere

Generelle ordensregler

Generelle ordensregler Generelle ordensregler Som elev på Svendborg Erhvervsskole, skal du overholde nogle helt generelle ordensregler for hverdagen. Reglerne bygger på en grundtanke om, at du viser hensyn og tænker dig om,

Læs mere

Studie- og ordensregler. for Aalborg Handelsgymnasium

Studie- og ordensregler. for Aalborg Handelsgymnasium Studie- og ordensregler for Aalborg Handelsgymnasium Studie- og ordensregler for Handelsgymnasiet Studie- og ordensreglerne er fastlagt i henhold til gældende lov og bekendtgørelse om hhx. De konkrete

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på markedsføringsøkonomuddannelsen

Information til virksomheden om praktik på markedsføringsøkonomuddannelsen Information til virksomheden om praktik på markedsføringsøkonomuddannelsen Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores markedsføringsøkonomer. Her har vi

Læs mere

Erhvervsakademierne i Danmark Status og resultater

Erhvervsakademierne i Danmark Status og resultater Erhvervsakademierne i Danmark Status og resultater Indledning Erhvervsakademierne blev etableret den 1.1. 2009. I lovgrundlaget og de politiske forlig bag etableringen af erhvervsakademierne som selvstændige

Læs mere

Ledelse i praksis - MBK A/S

Ledelse i praksis - MBK A/S Vil du være en endnu bedre leder? Vil du være stærkere i den daglige kommunikation? Vil du vide mere om, hvordan du leder forskellige medarbejdertyper? Vil du være bedre til at skifte ledelsesstil, så

Læs mere

Vejledning om praktik på it-teknologuddannelsen

Vejledning om praktik på it-teknologuddannelsen Vejledning om praktik på it-teknologuddannelsen - med studieretninger inden for netværk og elektronik Praktikvejledning til virksomheder i Danmark Invitation til et værdifuldt samarbejde Den 1. august

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen

Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores datamatikere. Her har vi samlet information

Læs mere

Læreruddannelsen i Skive Enkeltfag 2015 Åben uddannelse www.via.dk

Læreruddannelsen i Skive Enkeltfag 2015 Åben uddannelse www.via.dk Gør tanke til handling VIA University College Læreruddannelsen i Skive Enkeltfag 2015 Åben uddannelse www.via.dk 1 Læreruddannelsen i Skive udbyder læreruddannelsens undervisningsfag som enkeltfag med

Læs mere

FAQ. for OTG. Skoleåret 2013/14

FAQ. for OTG. Skoleåret 2013/14 FAQ for OTG Skoleåret 2013/14 Skolestart: fredag d. 9. august kl. 9.00 FAQ Bibliotek Er der bibliotek på skolen? Skolen har et mindre bibliotek i lokale 4-5. Åbningstider: mandag og onsdag kl. 9.00-15.30.

Læs mere

Information til virksomheder om praktikanter fra finansøkonomuddannelsen

Information til virksomheder om praktikanter fra finansøkonomuddannelsen Information til virksomheder om praktikanter fra finansøkonomuddannelsen Kære virksomhed, Vi håber, at du og din virksomhed sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores finansøkonomer.

Læs mere

Professionsbachelor som diplomingeniør i proces og innovation

Professionsbachelor som diplomingeniør i proces og innovation Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 134 Offentligt Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Oversigt

Læs mere

Tjek dagligt i eksamenstiden aasg.dk husk at logge ind og LUDUS med henblik på ændringer eller nye meddelelser.

Tjek dagligt i eksamenstiden aasg.dk husk at logge ind og LUDUS med henblik på ændringer eller nye meddelelser. Å rhus Statsgymnasium Eksamensfolder 2014 I folderen her finder du nogle væsentlige oplysninger om eksamen. Læs den grundigt. Er der noget, du er i tvivl om, spørg da dine faglærere, eller kom ind på kontoret.

Læs mere

Profil: International transport og logistik

Profil: International transport og logistik Profil: International transport og logistik Grundforløbet - starten på din uddannelse På indgangen Transport og logistik har du mulighed for at sammensætte en international grundforløbsprofil, der består

Læs mere

Multimediedesigneruddannelsen

Multimediedesigneruddannelsen Aftale om praktik for Multimediedesigneruddannelsen Erhvervsakademi MidtVest I perioden fra: 04.01.2016 til: 01.04.2016 Mellem de tre parter: Virksomheden: Navn: Adresse: Postnr.: By: T: E: Kontaktperson:

Læs mere

VEJLEDNING GODKENDT 18.01.13; REVIDERET 12.08.15 SES STUDIEHÅNDBOG V1-1

VEJLEDNING GODKENDT 18.01.13; REVIDERET 12.08.15 SES STUDIEHÅNDBOG V1-1 Vejledning for semesterkoordinatorer, kursusholdere og vejledere på 1. studieår Nedenstående udgør TEKNAT-skolernes vejledning for semesterkoordinatorer m.fl. på 1. studieår. Vejledningen er opbygget som

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen i billedkunst (MFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne

Studieordning for Kandidatuddannelsen i billedkunst (MFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Studieordning for Kandidatuddannelsen i billedkunst (MFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Indholdsfortegnelse Studieordning for Kandidatuddannelsen i billedkunst (MFA) ved Det

Læs mere

07 PLS vejleder om: PÆDAGOG- UDDANNELSERNE

07 PLS vejleder om: PÆDAGOG- UDDANNELSERNE 07 PLS vejleder om: PÆDAGOG- UDDANNELSERNE PLS PLS Pædagogstuderendes Pædagogstuderendes Landssammenslutning Landssammenslutning Bredgade Bredgade 25 25 X 1260 1260 København København K Tlf Tlf 3546 3546

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på logistikøkonomuddannelsen

Information til virksomheden om praktik på logistikøkonomuddannelsen Information til virksomheden om praktik på logistikøkonomuddannelsen August 2013 Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores logistikøkonomer. Her har vi

Læs mere

KLAR TIL LIVET FAG DU KAN BRUGE TIL NOGET

KLAR TIL LIVET FAG DU KAN BRUGE TIL NOGET KLAR TIL LIVET FAG DU KAN BRUGE TIL NOGET SIDE 2 / handelsskolen.com KLAR TIL ET LIV MED UDFORDRINGER Har du lyst til et liv med handel og eksport? Eller med marketing og ledelse? Vil du rustes til en

Læs mere

Studieordning Diplomingeniør i Materialeteknologi

Studieordning Diplomingeniør i Materialeteknologi Studieordning Diplomingeniør i Materialeteknologi December 2011 Indholdsfortegnelse Indledning 1. Uddannelsens navn og dimittendernes titel 2. Uddannelsens formål 2.1 Målet med Uddannelsen 3. Uddannelsens

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Kandidatuddannelsen cand.musicae (musiker) 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Kandidatuddannelsen

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Uddannelsesvidenskab. Navn på universitet i udlandet: Deusto Universidad, Bilbao.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Uddannelsesvidenskab. Navn på universitet i udlandet: Deusto Universidad, Bilbao. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Uddannelsesvidenskab Navn på universitet i udlandet: Deusto Universidad, Bilbao. Land: Spanien Periode: Fra: August 2013 Til: januar 2014 Udvekslingsprogram:

Læs mere

11. Deltagelsespligt og modulrækkefølge Den studerende skal deltage i de fastlagte og målrettede teoretiske undervisnings- og vejledningsforløb rettet mod modulernes tema og centrale fagområder med henblik

Læs mere

Ophold ved en udenlandsk institution kan indgå som en del af forskningsåret.

Ophold ved en udenlandsk institution kan indgå som en del af forskningsåret. Forskningsåret Medicinstuderende og tandlægestuderende ved Health på Aarhus Universitet kan søge om indskrivning på forskningsåret, et 1-årig prægraduat forløb i sundhedsvidenskabelig forskning, der afsluttes

Læs mere

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling i praktik

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling i praktik Information til virksomheder om Datamatiker & Pba i Softwareudvikling i praktik Business Unit Erhvervsakademiet Lillebælt hse@vejlehs.dk tlf: 7216 2898 Hvorfor er det en god ide at have en IT-studerende

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Music/Arts Management The 2008 Curriculum Det Humanistiske

Læs mere

Bygningskonstruktør 3. - 7. semester, E2008 Facilities Management retningen

Bygningskonstruktør 3. - 7. semester, E2008 Facilities Management retningen Dato: 2. juli 2008 J.Nr. 07.01 KJN/ToS/pso Studieordning E2008 - Specialebeskrivelse for Bygningskonstruktør 3. - 7. semester, E2008 Facilities Management retningen Specialebeskrivelsen hører til Studieordning

Læs mere

Institutionsdel Studieordning Datamatiker 1.9.2014

Institutionsdel Studieordning Datamatiker 1.9.2014 Indhold 1. Tidsmæssig placering af prøverne... 2 2. Rammer og kriterier for uddannelsens prøver... 2 2.1 Førsteårsprøven - Prøven i det obligatoriske uddannelseselement Programmering, Systemudvikling,

Læs mere

EUD10 i Tønder Kommune

EUD10 i Tønder Kommune EUD10 i Tønder Kommune På baggrund af kommissoriet for arbejdet med udvikling af Tønder Kommunes EUD10 tilbud har arbejdsgruppen udarbejdet et forslag opdelt i følgende temaer. Sikring af lovmæssige krav

Læs mere

Master i. international virksomhedskommunikation

Master i. international virksomhedskommunikation Master i international virksomhedskommunikation 2 Fleksibel og målrettet uddannelse til dig, der vil videre i karrieren Har du brug for at forbedre dine kommunikative og ledelsesmæssige kompetencer enten

Læs mere

Diplomuddannelse i beskæftigelse

Diplomuddannelse i beskæftigelse Diplomuddannelse i beskæftigelse Kompetencer inden for beskæftigelsesområdet Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedet er afhængigt af en velfungerende beskæftigelsesindsats. Med det enstrengede arbejdsmarkedssystem

Læs mere

Det er et fuldtidsjob at være studerende

Det er et fuldtidsjob at være studerende Studieaktivitetsmodellen Det er et fuldtidsjob at være studerende Din arbejdsuge er på 40 timer og rummer mange forskellige studieaktiviteter Din vej til viden, færdigheder og kompetencer Mange forskellige

Læs mere