Ungdomsbo. Beslutningspunkter: 1. Godkendelse af referat nr. 167 af 19. marts Revisionsprotokollat side Indkomne punkter.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ungdomsbo. Beslutningspunkter: 1. Godkendelse af referat nr. 167 af 19. marts 2015. 2. Revisionsprotokollat side 643. 3. Indkomne punkter."

Transkript

1 Referat fra bestyrelsesmøde nr. 168 den 23. april 2015 kl Bestyrelsen: Mail-adresse: Claus-Peter Aanum (CPA) Formand Berit Skanderup (BS) Næstformand Hanne Laursen (HL) Best. medlem Heidi Munksgaard (HM) Best. medlem Anett Lunde (AL) Best. medlem Inger Tingberg (IT) Best. medlem Henning Rømer Radoor (HR) Best. medlem Administrationen: Erik Lykke (EL) Projektchef Erik Boyschau (EB) Driftchef Referent Bettina W. Spaanheden (BWS) Økonomichef Peter Sandager (PS) Direktør Indhold: Beslutningspunkter: 1. Godkendelse af referat nr. 167 af 19. marts Revisionsprotokollat side Indkomne punkter. bilag Debatpunkter: 4. Indkomne punkter Orienteringspunkter: 5. Byggesager. 6. Udlejningssituationen. 7. Økonomi. 8. Drift. 9. Indkomne punkter 10. Udvalg. 11. Afdelinger. 12. Personale. 13. Bydelsprojekt 3 i FF & FU samarbejde. 15. Evt. 16. Planlagte mødedatoer. side 1

2 Beslutningspunkter: Ad 1 Godkendelse af referat nr. 167 af 19. marts Beslutning: Blev godkendt. Ad 2 Revisionsprotokollat side 643. Beslutning: Blev fremvist. Ad 3 Indkomne punkter Beslutning om kollektiv råderet på badeværelser i afd. 9. Beslutning: Bestyrelsen godkender kollektiv råderet på max. kr Beslutning om evt. forhøjelse af porteføljen på obligationer pga. negativ rente på driftskontoen. Beslutning: Obligationsporteføjlen forhøjes med 10 mio. kr. Godkendelse af forretningsorden for organisationsbestyrelsen. Beslutning: Blev godkendt og underskrevet. Skal også lægges på hjemmesiden. Debatpunkter: Ad 4 Drøftelse af gavebeløb til repræsentantskabsmødet. (HL) HL ønsker forhøjelse, da det er svært at finde en ordentlig gave indenfor beløbet (p.t. kr. 200). BS gør opmærksom på, at der i beløbet også skal indeholdes udgifter til logo. Forslag om, at man evt. kan undlade logo. Må der gives gavekort? Det skattemæssige aspekt skal undersøges. PS undersøger reglerne. Opfølgning på referat fra evalueringsmøde generelt. (CP) Mangler spørgsmålet ang. ønske fra beboerne i afd. 55. Skal undersøges nærmere til næste bestyrelsesmøde. Møde til nye afdelingsbestyrelsesmedlemmer afholdes i maj. JF er ved at undersøge nye flagtyper. PS foreslår, at bestyrelsen evt. er med til at bestemme typerne. Hotelværelser rettes til gæsteværelser er iværksat. Kursus for nye afdelingsbestyrelsesmedlemmer der arbejdes med det. Punkt til næste bestyrelsesmøde: Det bør overvejes både ved repræsentantskabsmøder og afdelingsmøder om der, som et fast punkt - alternativt som del af bestyrelsens beretning - bør informeres om fremtidig virke og visioner. Headset skal benyttes til talere til repræsentantskabsmødet. Det foreslås, at ønske om hjertestarter-kursus fra repræsentantskabsmødet skal tages med som beslutningspunkt til et af de kommende bestyrelsesmøder. side 2

3 Orienteringspunkter: Ad 5 Byggesager Erik L. orienterer. Status på helhedsplan. Der er lavet en byggepladsavis, der omdeles snarest. Udkommer efter behov. Der lægges stor vægt på, at beboerne får den bedst mulige information undervejs bl.a. ved orienteringsmøder. Det offentliggøres fredag d. 24. april, hvem der er valgt til rådgiver på projektet. Status på bydelshus. Bygherrerådgiver Atra. Arkitektkonkurrence i foråret Alle interessenter vil blive inddraget i opstartsfasen i løbet af efteråret, herunder også bestyrelse, personale m.v. Status på Grådyb Kollegiet (facadeskilt, fugt og voldgiftssag). Fugtsag er frigivet i går. Der er ikke yderligere fugt, og beboer kan flytte tilbage d. 1. maj. Arkitekten har dækket regning på kr i den forbindelse. Det blev besluttet, at der sættes logo på forsiden af kollegiet ved siden af navnet. Intet nyt i voldgiftssag. Artikel i JV og Kolding Folkeblad d. 3. maj ang. kollegiet Status urafstemning i afd. 13 Der er udarbejdet materiale, der er ved at blive omdelt. Afstemning afsluttes 8. maj. Opmåling af boliger. Er igangsat kommer til at forløbe over 1½-2 år. Ombygning afd. 34. Der isættes lydglas med 28db. Der har været store krav fra kommunen side ang. bl.a. vinduer, så det ikke har været muligt at ændre ret meget på facaden. Der isættes klart glas. Evt. kan tilføjes folie, hvis man generes af indkig. Udlejes pr. 1. september. Ad 6 Udlejningssituationen Peter orienterer. Tomgang generelt. Tomgang alm. lejligheder er over sidste års niveau. Alle er dog genudlejet. Ingen tomgang på ungdomsboliger i regnskabsåret, også ældreboliger er lavere end sidste år. Der arbejdes fortsat med udlejning af erhvervslejemål i Kvaglundparken, evt. privat daginstitution er på tale. Ad 7 Økonomi Bettina orienterer. Orientering generelt. Afkastrapport. Alm. Brand stigende til 0,79% og Nordea svagt faldende til 1,33%. Ang. yderligere investering af 10 mio. (pkt. 3) valgte bestyrelsen at tilføje beløbet til Alm. Brands portefølje. Orientering om byggeregnskabet i afd. 40. Byggeregnskabet er afsluttet og godkendt af Esbjerg Kommune. Er finansieret v.h.a. henlæggelser, trækningsret (1 mio. kr.) samt et støttet lån kr side 3

4 Ad 8 Drift Erik B. orienterer. Status på projekt Grøn boligforening. Der arbejdes på at lave el-tjek i afdelingerne. Er der ældre installationer, der kræver stort strømforbrug? Er der brandfare m.v.? Praktikanterne er ved at synliggøre energiforbruget i afdelingerne. EB og EL har kigget på vindmøller (turbiner). Foruden miljøaspektet, er der højere salgspris på den type el frem for solceller. Ad 9 Indkomne punkter Ingen emner Ad 10 Udvalg Nyt fra Redaktionsudvalget. Intet møde siden sidst. Næste møde d. 4. juni. Nyt fra Fritidsudvalget. Referat er udsendt. God tur til TVSyd 25 deltagere (5 mødte ikke op). Tur til Husum var fin. Man var dog sure over begrænsningen på 3 billetter pr. husstand. Billetsalg til Ærø starter 14. maj (Kr. Himmelfartsdag?). IT kontakter GLF ang. problemstillingen. Der har været snak om evt. at uddele et legat. Der mangler en grundlæggende diskussion om, hvorvidt vi kan/skal tilbyde lejere/medlemmer ekstra fordele ved at være i. Og i så fald hvilke? Branding af? Emnet tages op af bestyrelsen senere. Nyt fra Kunstudvalget. Intet. Nyt fra Målsætningsudvalget. Der har været afholdt møde. Afventer referat. Nyt fra Byggeudvalget. Der skal udarbejdes plan over, hvad der skal arbejdes med. Nyt fra Afdelingsbestyrelsens beføjelser. Der har været møde og referatet er tilgængeligt for bestyrelsen. Oplæg til materiale bliver tilgængeligt til gennemlæsning hen over sommeren. Nyt fra Kultur-udvalg. Intet. Ad 11 Afdelinger Ingen emner Ad 12 Personale Hvad er god service? er tema på næste personaledag i juni. Byen Bedste Boligforening sættes igen i fokus på en personaledag. side 4

5 Ad 13 Bydelsprojekt 3 i 1 Der blev afholdt bestyrelsesmøde den 16. april. Referat er udsendt til bestyrelsen. Foreløbige dagsordener sendes ud, så organisationsbestyrelsesmedlemmer har mulighed for at komme med bemærkninger, da endelig dagsorden kommer for tæt på mødet. BS har møde mandag med Susanne Rønne ang. skrivelse til ministeriet for By, Bolig og Landdistriket vedr. udsatte boligområder. Ad 14 FF og FU samarbejde Borgmestermøde d. 30. april. Ad 15 Evt. Kridthusgrunden. Intet nyt på salgsfronten. Ad 16 Planlagte mødedatoer i Org. bestyrelse: Torsdag den 21. maj. Torsdag den 25. juni. Fælles arrangementer: FU (CPA, BS og PS): Borgmestermøde 30. april kl FU onsdag den 10. juni. 3 i 1 (CPA, BS og PS): Best. møde 22. oktober kl Målsætningsudvalg (CPA, BS, BWS,PS) Møde afholdt fredag den 17. april. side 5

Ungdomsbo. Beslutningspunkter: 1. Godkendelse af referat nr. 168 af 23. april 2015. 2. Revisionsprotokollat side 643. 3. Indkomne punkter.

Ungdomsbo. Beslutningspunkter: 1. Godkendelse af referat nr. 168 af 23. april 2015. 2. Revisionsprotokollat side 643. 3. Indkomne punkter. Referat fra bestyrelsesmøde nr. 169 den 21. maj 2015 kl. 15.30. Bestyrelsen: Mail-adresse: Claus-Peter Aanum (CPA) Formand clauspeteraanum@me.com Berit Skanderup (BS) Næstformand skanderup@fanonet.dk Hanne

Læs mere

Ungdomsbo. Debatpunkter: 4. Indkomne punkter

Ungdomsbo. Debatpunkter: 4. Indkomne punkter Referat fra bestyrelsesmøde nr. 155, mandag den 13. januar 2014 kl. 16.00. Bestyrelsen: Mail-adresse: Claus-Peter Aanum. (CPA) Formand clauspeteraanum@me.com Berit Skanderup (BS) Næstformand skanderup@fanonet.dk

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 155, mandag den 13. januar 2014 kl. 16.00.

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 155, mandag den 13. januar 2014 kl. 16.00. Referat fra bestyrelsesmøde nr. 155, mandag den 13. januar 2014 kl. 16.00. Bestyrelsen: Mail-adresse: Claus-Peter Aanum. (CPA) Formand clauspeteraanum@me.com Berit Skanderup (BS) Næstformand skanderup@fanonet.dk

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 153, mandag den 11. november 2013 kl. 16.00.

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 153, mandag den 11. november 2013 kl. 16.00. Referat fra bestyrelsesmøde nr. 153, mandag den 11. november 2013 kl. 16.00. Bestyrelsen: Mail-adresse: Claus-Peter Aanum. (CPA) Formand clauspeteraanum@me.com Berit Skanderup (BS) Næstformand skanderup@fanonet.dk

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 149, mandag den 3. juni 2013 kl. 16.00

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 149, mandag den 3. juni 2013 kl. 16.00 Referat fra bestyrelsesmøde nr. 149, mandag den 3. juni 2013 kl. 16.00 Bestyrelsen: Mail-adresse: Claus-Peter Aanum. (CPA) Formand clauspeteraanum@me.com Berit Skanderup (BS) Næstformand skanderup@fanonet.dk

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 7. april 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat bestyrelsesmøde MSBolig 07.04.2014 side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde

Afdelingsbestyrelsesmøde Den 20. marts 2014 Referat Mødeart: Afdelings- og Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato:

Læs mere

Referat Den 13. august 2015. Christina Clausen bestyrelsesmedlem (CC) Afbud

Referat Den 13. august 2015. Christina Clausen bestyrelsesmedlem (CC) Afbud Glostrup, den 19. august 2015 Referat Den 13. august 2015 Mødeart: Postfunktionærernes Andels-boligforening PAB Organisationsbestyrelsesmøde Mødetid: Kl. 17.00 Mødested: Stationsparken 24, 2.th. 2600 Glostrup

Læs mere

Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon, Erik Hansen,

Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon, Erik Hansen, VRIDSLØSELILLE ANDELSBOLIGFORENING 16-03-2015 Referat Bestyrelsesmøde mandag den 16. marts 2015 kl. 9.00 Deltagere: Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon,

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Beslutningsreferat fra bestyrelsesmøde tirsdag den 11. november 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat fra bestyrelsesmøde MSBolig 11.11.2014 nr. 009 side

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 4. december 2014 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 27. november 2014 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra ordinært bestyrelsesmøde tirsdag den 11. juni 2013 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat ordinært bestyrelsesmøde MSBolig - 11. juni 2013 side 1 Mødedeltagere:

Læs mere

Lone Lund-Rasmussen administrerende direktør Camilla Elverdal Willis Pkt. 2

Lone Lund-Rasmussen administrerende direktør Camilla Elverdal Willis Pkt. 2 Glostrup, den 17. juni 2013 Referat Den 12. juni 2013 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid kl.

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Til stede: Ritta Fischer Jensen, Kjeld Poulsen, Lizzi Andersen, Peder Boas Jensen, Mogens Hansen, Stig Torp Kaspersen, Bjarne

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 24. september 2013 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg Ballerup Boligselskabet Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 8. marts 2012 kl.17.00 i Egebjerg beliggende Søpavillonen, Egebjergtoften 46, 2750 Ballerup. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 3. juni 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ Referat bestyrelsesmøde

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 18. februar 2014, kl. 16.00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde den 18. februar 2014, kl. 16.00 Billedsalen Organisationsbestyrelsesmøde den 18. februar 2014, kl. 16.00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Kjeld Poulsen, Ole Lagoni, Mogens Hansen, Frank Sass, Stig Torp Kaspersen, Flemming Balle, Bjarne Krohn,

Læs mere

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3.

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. september 2014 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen

Læs mere

Pkt. 1: Velkomst og præsentation Gert Hansen præsenterer sig som ny formand for Sorø Boligselskab.

Pkt. 1: Velkomst og præsentation Gert Hansen præsenterer sig som ny formand for Sorø Boligselskab. Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Sorø Boligselskab Regnskabsårene 2011 og 2012 Dato: Den 14. november 2013 Kl.: 09.00-13.00 Sted: Sorø Stuen i Tinghuset på Torvet i Sorø Deltagere: Sorø

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 26-03-2014 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Peter Fynbo Hansen, Knud Weiss, Robert Madsen, John Nilsson, Poul

Læs mere

Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Sorø Boligselskab Regnskabsåret 2013

Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Sorø Boligselskab Regnskabsåret 2013 Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Sorø Boligselskab Regnskabsåret 2013 Dato: Den 18. december 2014 Kl.: 0900 1300 Sted: Lokale 273, Sorø Rådhus, Sorø Deltagere: Sorø Boligselskab: Formand

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 22-10-2014 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Afbud Referent Mødeleder Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Robert Madsen, Poul Jeppesen, John Nilsson,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT. til hovedbestyrelsesmøde (83) onsdag 26. august 2015 kl. 18.00 hos FA09, Stationsparken 24, 2.th., 2600 Glostrup.

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT. til hovedbestyrelsesmøde (83) onsdag 26. august 2015 kl. 18.00 hos FA09, Stationsparken 24, 2.th., 2600 Glostrup. Brøndby, den 31. august 2015 ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT til hovedbestyrelsesmøde (83) onsdag 26. august 2015 kl. 18.00 hos FA09, Stationsparken 24, 2.th., 2600 Glostrup. Deltagere: Allan Rasmussen

Læs mere

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 24. maj 2011

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 24. maj 2011 Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 24. maj 2011 32 Referat vedr. ordinært bestyrelsesmøde i Møllevænget & Storgaarden Mødedato: Mødedeltagere:

Læs mere

Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden.

Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden. Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden. Følgende forelå og forhandledes. Sager til efterretning/orientering. 1. Forhandlingsprotokol

Læs mere

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 21. marts 2013 kl. 17.00, K14, Frokoststuen Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Peter Juul Andersen, Anette Hertz, Rikke Linnemann (Ref.) Afbud:

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ A/B Andelsbo Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ Referat bestyrelsesmøde A/B Andelsbo 11.12. 2013 Side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2

1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2 1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2 Velkommen til ordinært smøde Afdelingsmødet er afdelingens øverste

Læs mere

Referat. Den 6. maj 2015

Referat. Den 6. maj 2015 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Bestyrelseslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Sionsgade 26 kld. 2100 København Ø Mødedato: 5. maj 2015 Mødetidspunkt: kl. 19.00

Læs mere