Kriminalforsorgen 2015 Trivselsrapport 19. november 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kriminalforsorgen 2015 Trivselsrapport 19. november 2015"

Transkript

1 Kriminalforsorgen Trivselsrapport 19. november Kriminalforsorgen Samlet Antal besvarelser 3695 Svarprocent 81

2 Indholdsfortegnelse Side Læsevejledning 3 Opsummering og udvikling Kvantitative krav Arbejdstempo Følelsesmæssige krav Indflydelse Indflydelse (Kriminalforsorgens) Udviklingsmuligheder Udviklingsmuligheder (ekstra) Mening i arbejdet Involvering i arbejdspladsen Kvalitet i arbejdet (Kriminalforsorgens) Forudsigelighed Anerkendelse Rolleklarhed Ledelseskvalitet Social støtte og feedback fra overordnede Social støtte fra kolleger Social støtte og feedback fra kolleger (Kriminalforsorgens) Socialt fællesskab i arbejdet Tilfredshed med arbejdet Arbejde-familie konflikt Andre job (Kriminalforsorgens) Tillid og troværdighed mellem ledelse og medarbejdere Retfærdighed og respekt Selvvurderet helbred Udbrændthed Stress Sexchikane Trusler om vold Fysisk vold Mobning Virksomhedens Sociale Kapital af 36

3 Læsevejledning Denne rapport viser resultatet af en undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø foretaget i perioden oktober til november. Undersøgelsen er foretaget i et samarbejde mellem Koncern HR og Orbicon A/S. Det psykiske arbejdsmiljø er beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver dimension er belyst ved at stille nogle spørgsmål om den samme egenskab ved arbejdsmiljøet for eksempel Indflydelse i arbejdet. I de fleste tilfælde er der stillet 2 spørgsmål om hver dimension. Undersøgelsen indeholder svar fra 3695 personer med ansættelse inden for Kriminalforsorgen. Der blev opnået en besvarelsesprocent på 81%. Resultatet af denne rapport gælder alle medarbejdere i Kriminalforsorgen med undtagelse af den øverste ledelse på alle tjenestesteder, som omfatter direktører, kriminalforsorgsledere, forstandere, inspektører og arrestforvarer. Benchmarking Besvarelserne på spørgsmålene er sammenlignet med benchmarket tet. tet er baseret på en landsdækkende undersøgelse af danske lønmodtagere. For hver dimension er svarmønsteret illustreret ved hjælp af søjler. Den grå søjle er tet. Den gyldengule søjle er resultatet fra trivselsundersøgelsen i, mens den blå søjle er resultatet fra denne undersøgelse. Først i rapporten findes Opsummering og udvikling, hvor undersøgelsens resultatet er vist sammen med tet og Kriminalforsorgens trivselsundersøgelse fra. Resultaterne fra begge undersøgelser er sammenlignet med benchmarket. I de tilfælde, hvor man ligger mindst 7,5 point bedre end benchmarket, er dette vist ved hjælp af en grøn farve. Hvis man ligger mindst 7,5 point dårligere end benchmarket, er der anvendt en rød farve. I alle andre tilfælde er der brugt en gul farve. Generelt set indikerer dimensioner markeret med grøn ressourcer, mens rød indikerer punkter, som man bør tillægge ekstra opmærksomhed. For kolonnerne længst til højre, "Sammenligning med landsgennemsnit" og "Udvikling fra ", angiver en grøn farve en positiv udvikling og en rød farve en negativ udvikling. En udvikling er signifikant altså af en betydelig størrelse når den er på 1,6 point. Der er anvendt en grøn eller rød farve uanset, hvor stor en udvikling der er tale om. For de fire dimensioner omhandlende krænkende adfærd i bunden af oversigten er der anvendt procent i stedet for point. Her er i ingen tilfælde anvendt en farve. Krænkende adfærd er altid et problem uanset, hvor mange gange det sker og hvor mange det går ud over. Den sidste dimension, er Virksomhedens Sociale Kapital, som er et gennemsnit af de to dimensioner Tillid og troværdighed mellem ledelse og medarbejdere og "Retfærdighed og respekt. Disse findes også under dimensionsgruppen Værdier. Læs om Virksomheden Sociale Kapital på de to sidste sider i rapporten. Formål med rapporten Rapporten bør anvendes til inspiration og som basis for dialog og udvikling. Det er ikke rapporten, der kan afgøre, om en rød farve faktisk signalerer et problem. Det er kun de ansatte på det enkelte tjenestested, der kan vurdere det. God læselyst Venlig hilsen Dennis Chr. Lyng Nielsen Markedschef af 36

4 Opsummering og udvikling Sammenligning Krav i arbejdet (Lave tal er postivt) 1. Kvantitative krav 41,3 39,5 41,4 0,1 1,9 2. Arbejdstempo 59,0 55,6 56,0-3,0 0,5 3. Følelsesmæssige krav 40,9 54,9 54,8 13,9-0,1 Udvikling fra Arbejdets organisering og indhold (Høje tal er positivt) 4. Indflydelse 51,6 50,4 47,4-4,2-2,9 5. Indflydelse (Kriminalforsorgens) 53,9 54,9 1,0 6. Udviklingsmuligheder 64,4 60,8 62,1-2,3 1,3 7. Udviklingsmuligheder (ekstra) 75,6 71,3 73,1-2,5 1,8 8. Mening i arbejdet 75,2 70,2 71,5-3,7 1,3 9. Involvering i arbejdspladsen 60,4 58,3 57,0-3,4-1,3 10. Kvalitet i arbejdet (Kriminalforsorgens) 66,0 65,6-0,3 Ledelse og samarbejde (Høje tal er positivt) 11. Forudsigelighed 57,7 49,5 47,3-10,4-2,2 12. Anerkendelse 64,5 57,1 58,7-5,8 1,6 13. Rolleklarhed 70,9 61,9 63,3-7,6 1,4 14. Ledelseskvalitet 56,8 55,9 55,2-1,6-0,7 15. Social støtte og feedback fra overordnede 69,6 68,5 70,5 0,9 2,0 16. Social støtte fra kolleger 56,7 76,3 77,7 21,0 1,3 17. Social støtte og feedback fra kolleger (Kriminalforsorgens) 61,6 64,1 2,5 18. Socialt fællesskab i arbejdet 77,3 75,8 75,9-1,4 0,1 Person-arbejde 19. Tilfredshed med arbejdet (Høje tal er positivt) 69,3 70,9 70,8 1,5-0,1 20. Arbejde-familie konflikt (Lave tal er positivt) 34,8 34,3 36,0 1,2 1,7 21. Andre job (Kriminalforsorgens) (Lave tal er positivt) 46,4 55,7 9,3 Værdier (Høje tal er positivt) 22. Tillid og troværdighed mellem ledelse og medarbejdere 67,8 57,5 60,5-7,3 3,0 23. Retfærdighed og respekt 59,5 52,6 55,6-3,9 3,0 Helbred og velbefindende 24. Selvvurderet helbred (Høje tal er positivt) 66 62,0 62,8-3,2 0,8 25. Udbrændthed (Lave tal er positivt) 30,8 33,0 34,0 3,2 1,0 26. Stress (Lave tal er positivt) 29 31,5 32,4 3,4 0,9 Krænkende adfærd (Lave tal er positivt) 27. Sexchikane 2,9 6,7 5,5 2,6-1,1 28. Trusler om vold 7,8 33,0 29,2 21,4-3,8 29. Fysisk vold 3,9 9,9 8,8 4,9-1,1 30. Mobning 8,3 16,5 14,7 6,4-1,8 * tal er angivet i procent Superdimensioner 31. Virksomhedens Sociale Kapital 63,6 55,0 58,0-5,6 3,0 Tilfredshed med arbejdet 69,3 70,9 70,8 1,5-0,1 Svarprocent 78,9 81,0 2, af 36

5 01. Kvantitative krav Kvantitative krav handler om, hvor meget man skal nå på sit arbejde. I skemaet handler de fire spørgsmål om et muligt misforhold mellem arbejdsopgavernes omfang og den tid, der er til rådighed for at udføre dem tilfredsstillende. Hvis der konstant er høje kvantitative krav, kan der opstå stress. Det hjælper, hvis man har indflydelse på sit arbejde og har ressourcer til at imødekomme kravene. Det er også en stor fordel, at kravene er klare og entydige, således at man ved, hvornår man har udført opgaven tilfredsstillende. Kvantitative krav 41,4 39,5 41,3 1.1 Kommer du bagud med dit arbejde? 2,0 16,9 41,8 28,0 11,2 Altid Ofte Sommetider Sjældent Aldrig / næsten aldrig 1,7 13,4 40,2 33,9 10,9 1.2 Har du tid nok til dine arbejdsopgaver? 7,2 44,4 31,2 14,8 2,4 8 46,1 30,6 13,5 1, af 36

6 02. Arbejdstempo I det anvendte skema har man valgt at adskille spørgsmålene om arbejdstempo fra de øvrige spørgsmål om kvantitative krav. Det skyldes, at der i en række jobs lægges entydigt vægt på højt tempo, og at højt tempo kan have andre konsekvenser for de ansatte end fx stor arbejdsmængde og mange deadlines. Højt tempo kaldes også intensivering af arbejdet, og har historisk især været kendt i fag med samlebåndsarbejde, tidsstudier osv. I de senere år har man set nye fag, hvor der også er stor vægt på intensivering fx. hjemmehjælp og forskellige serviceydelser. Arbejdstempo 56,0 55,6 59,0 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0 100,0 Negativ 1.3 Er det nødvendigt at arbejde meget hurtigt? 5,1 36,7 49,4 7,2 1,5 Altid Ofte Sommetider Sjældent Aldrig / næsten aldrig 5,1 35,8 50,3 7,6 1,3 1.4 Er arbejdstempoet højt gennem hele arbejdsda 3,6 29,5 44,1 20,5 2,3 3,3 26,9 46,9 20,9 1, af 36

7 03. Følelsesmæssige krav Følelsesmæssige krav opstår, når man arbejder med mennesker. Især hvis der er tale om mennesker med store problemer, meget voldelige eller vanskelige personer eller problemer, som det er vanskeligt at finde en løsning på. Det vil tit være sådan, at høje følelsesmæssige krav er et vilkår, når man arbejder med mennesker. Når det er tilfældet, er det vigtigt, at de ansatte er klædt på til at tackle de følelsesmæssige krav. Følelsesmæssige krav 54,8 54,9 40,9 Negativ Altid Ofte Sommetider Sjældent Aldrig / næsten aldrig 1.5 Bringer dit arbejde dig i følelsesmæssigt belastende situationer? 1,5 19,5 38,9 28,0 12,1 0,8 18,9 40,6 30,3 9,3 1.6 Skal du tage stilling til andre menneskers personlige problemer i dit arbejde? 21,7 43,9 20,7 7,8 5,9 18,3 47,2 22,1 8,3 4, af 36

8 04. Indflydelse Indflydelse i arbejdet handler om den ansattes egen arbejdssituation. I skemaet spørges der om indflydelse på en række forhold af umiddelbar betydning for den enkelte ansatte. Der sigtes ikke mod at måle indflydelse gennem fx samarbejdsudvalg eller lignende. Indflydelse er en meget vigtig dimension i det psykiske arbejdsmiljø. Det gælder især, hvis der er tale om høje krav i arbejdet. Indflydelse 47,4 50,4 51,6 1.7 Har du stor indflydelse på beslutninger om dit arbejde? 6,9 40,0 31,0 17,2 4,8 Altid Ofte Sommetider Sjældent Aldrig / næsten aldrig 7,3 44,7 29,5 14,9 3,5 1.8 Har du indflydelse på mængden af dit arbejde? 2,3 16,7 28,3 36,8 15,9 2,8 19,9 29,9 34,8 12, af 36

9 05. Indflydelse (Kriminalforsorgens) Kriminalforsorgens eget spørgsmål om indflydelse. Indflydelse (Kriminalforsorgens) 54,9 53,9 I meget høj grad I høj grad Delvist I ringe grad I meget ringe grad 6.3 Bliver du inddraget i relevante beslutninger vedr. dit arbejde? 7,2 30,7 42,0 14,8 5,3 5,7 31,6 41,3 15,1 6, af 36

10 06. Udviklingsmuligheder Et udviklende arbejde indeholder kvalitative krav, der er lidt for store, også kaldet udfordringer. Den slags arbejde skaber personlig vækst og udvikler kompetencer hos de ansatte. Manglende udviklingsmuligheder skaber apati, hjælpeløshed og passivitet. Udviklingsmuligheder 62,1 60,8 64,4 I meget høj I ringe I meget grad I høj grad Delvist grad ringe grad 3.2 Kræver dit arbejde at du er initiativrig? 14,3 44,2 33,6 6,5 1,4 10,4 46,3 35,4 6,8 1,1 3.1 Har du mulighed for at lære noget nyt gennem dit arbejde? 11,6 31,7 39,3 13,2 4,2 8, ,8 15,1 3, af 36

11 07. Udviklingsmuligheder (ekstra) Et ekstra spørgsmål om udviklingsmuligheder udvalgt fra en længere, mere omfattende version af det anvendte skema. Udviklingsmuligheder (ekstra) 73,1 71,3 75,6 I meget høj grad I høj grad Delvist I ringe grad I meget ringe grad 3.3 Kan du bruge din kunnen eller dine færdigheder i dit arbejde? 23,1 51,7 20,6 3,5 1,1 17,9 54,7 23 3,7 0, af 36

12 08. Mening i arbejdet Et meningsfuldt arbejde giver formål og sammenhæng. Formålet er lodret, dvs at arbejdet eller produktet har relation til et mere alment formål som for eksempel at helbrede syge eller at producere nyttige produkter. Sammenhæng er vandret, dvs at man kan se, hvordan ens eget arbejde bidrager til virksomhedens samlede produkt. Hvis man synes, at arbejdet er meningsfuldt, vil man næsten altid være engageret i sit arbejde. Mening i arbejdet 71,5 70,2 75,2 I meget høj I ringe I meget grad I høj grad Delvist grad ringe grad 3.4 Er dine arbejdsopgaver meningsfulde? 17,8 43,5 33,0 4,7 1,0 13,8 47,2 34 4,1 0,8 3.5 Føler du, at du yder en vigtig arbejdsindsats? 28,0 49,3 18,0 3,8 0,9 21,8 53,5 20,4 3,8 0, af 36

13 09. Involvering i arbejdspladsen Denne dimension handler om, hvor involveret man føler sig i sin arbejdsplads. Det er altså ikke faget, jobbet eller gruppen, der er i fokus her, men den samlede virksomhed, man er ansat på. Involvering i arbejdspladsen 57,0 58,3 60,4 I meget høj grad I høj grad Delvist I ringe grad I meget ringe grad 3.7 Ville du anbefale en god ven at søge en stilling på din arbejdsplads? 9,1 23,4 35,6 16,6 15,2 8,9 29,7 34,9 14, Synes du, at din arbejdsplads har stor personlig betydning for dig? 16,0 42,9 29,9 8,6 2,6 12, ,5 8,6 2, af 36

14 10. Kvalitet i arbejdet (Kriminalforsorgens) Kriminalforsorgens egne spørgsmål om kvaliteten af arbejdet. Kvalitet i arbejdet (Kriminalforsorgens) 65,6 66,0 I meget høj grad I høj grad Delvist I ringe grad I meget ringe grad 6.2 Er du selv tilfreds med kvaliteten af dit arbejde? 13,6 59,4 25,1 1,6 0,3 9,2 62,9 25,9 1,7 0,3 6.1 Får du tilbagemeldinger på kvaliteten af dit arbejde? 4,0 21,9 42,1 22,4 9,7 2,8 20,3 44,5 23,5 8,9 Meget god God Neutral Dårlig Meget dårlig 14.1 Hvordan vil du beskrive din personlige kontakt med de indsatte/klienterne? 35,6 44,2 20,0 0,2 0,0 39,3 50,3 9,9 0,3 0, af 36

15 11. Forudsigelighed Forudsigelighed drejer sig om at undgå uvished og usikkerhed. Dette opnås ved at give de ansatte relevante informationer på det rette tidspunkt. At give relevante informationer er en central ledelsesopgave. Der er altså ikke tale om forudsigelighed i den forstand, at man skal kunne forudsige detaljerne i hverdagen. Tværtimod det er de store linier, der betyder noget. Forudsigelighed 47,3 49,5 57,7 I meget høj grad I høj grad Delvist I ringe grad I meget ringe grad 3.8 Får du på din arbejdsplads information om fx vigtige beslutninger, ændringer og fremtidsplaner i god tid? 3,8 17,2 40,4 24,3 14,4 3,6 21,1 41,8 21,7 11,7 3.9 Får du al den information, du behøver for at klare dit arbejde godt? 4,2 25,4 49,1 15,8 5,5 4,1 28, , af 36

16 12. Anerkendelse De ansatte kan belønnes på en række måder for deres indsats. De vigtigste former er løn, karrieremuligheder og anerkendelse. Denne dimension fokuserer på den daglige anerkendelse for at have udført et godt stykke arbejde. Belønning er en central dimension i det psykiske arbejdsmiljø, fordi den handler om oplevelsen af retfærdighed. Ansatte, der ikke modtager en rimelig belønning for deres indsats, vil ofte reagere med at sætte indsatsen ned. På den måde får virksomheden mindre produktive og engagerede medarbejdere. Anerkendelse 58,7 57,1 64,5 I meget høj grad I høj grad Delvist I ringe grad I meget ringe grad 6.4 Bliver du behandlet retfærdigt på din arbejdsplads? 12,3 44,2 33,1 7,2 3,1 8,1 45,2 35 8,1 3,6 9.5 Bliver dit arbejde anerkendt og påskønnet af ledelsen? 8,8 29,6 36,5 17,3 7,7 7,9 29,8 36,4 17,5 8, af 36

17 13. Rolleklarhed Rolleklarhed er et spørgsmål om at vide, hvad arbejdet går ud på. Manglende rolleklarhed er en kilde til stress, forvirring og gnidninger mellem forskellige medarbejdere og faggrupper. Rolleklarhed er både lodret (Hvor meget har jeg at skulle have sagt?) og vandret (Hvad skal jeg lave, og hvad skal de andre lave?). Rolleklarhed 63,3 61,9 70,9 I meget høj grad I høj grad Delvist I ringe grad I meget ringe grad 6.7 Ved du nøjagtigt, hvad der forventes af dig i dit arbejde? 12,8 46,5 32,0 6,5 2,2 8,6 49,6 34,4 5,7 1,8 6.6 Er der klare mål for dit eget arbejde? 8,3 42,1 38,6 8,4 2,5 5,6 41,2 41,2 9,5 2, af 36

18 14. Ledelseskvalitet Denne dimension handler om den nærmeste leders kvaliteter som leder, således som dette opleves af de ansatte. Ledelseskvalitet anses for at være en central faktor i det psykiske arbejdsmiljø. Ledelseskvalitet 55,2 55,9 56,8 I meget høj grad I høj grad Delvist I ringe grad I meget ringe grad 4.1 Prioriterer den nærmeste ledelse trivslen på arbejdspladsen højt? 12,2 32,3 33,9 13,2 8,4 10,9 36,9 32,2 12, Er den nærmeste ledelse god til at planlægge arbejdet? 7,9 27,8 43,0 14,2 7,1 6,5 31,3 40,4 15 6, af 36

19 15. Social støtte og feedback fra overordnede Social støtte fra den nærmeste overordnede fokuserer på hjælp, feedback og villighed til at lytte hos den nærmeste leder. Vigtige egenskaber ved hjælp og støtte er timing (Kommer støtten, når der er brug for den?) og form (Er det den rigtige form for støtte?). At give gode råd, når den ansatte ikke har bedt om det eller føler behov for det, kan være værre end ingenting. Social støtte og feedback fra overordnede 70,5 68,5 69,6 Altid Ofte Sommetider Sjældent Aldrig / næsten aldrig 5.1 Hvor ofte er din nærmeste leder villig til at lytte til dine problemer med arbejdet, når du har brug for det? 35,3 35,0 20,8 6,2 2,8 31,4 35,9 21,1 8,3 3,3 5.2 Hvor ofte får du hjælp og støtte fra din nærmeste leder, når du har brug for det? 28,1 32,0 25,8 10,2 3,9 25,9 31,6 26,9 11,8 3, af 36

20 16. Social støtte fra kolleger Denne dimension har samme indhold som den foranstående vedrørende lederstøtte, blot er der her tale om støtte fra kolleger. Social støtte fra kolleger 77,7 76,3 56,7 Altid Ofte Sommeti der Sjældent Aldrig / næsten aldrig 5.5 Hvor ofte får du hjælp og støtte fra dine kollegaer, når du har brug for det? 35,5 43,5 17,7 2,7 0,6 33, ,2 3,5 0, af 36

21 17. Social støtte og feedback fra kolleger (Kriminalforsorgens) Kriminalforsorgens egne spørgsmål til social støtte og feedback fra kolleger. Social støtte og feedback fra kolleger (Kriminalforsorgens) 61,6 64,1 positivt I meget høj grad I høj grad Delvist I ringe grad I meget ringe grad 6.5 Bliver dit arbejde anerkendt og påskønnet af dine kollegaer? 10,2 46,5 34,5 7,2 1,6 6,7 44,4 39,3 7,8 1, af 36

22 18. Socialt fællesskab i arbejdet Denne dimension handler om, hvorvidt de ansatte indbyrdes har et godt samarbejde og en følelse af fællesskab. Det sociale fællesskab har stor betydning for trivslen og stemningen på en arbejdsplads. Socialt fællesskab i arbejdet 75,9 75,8 77,3 Altid Ofte Sommetider Sjældent Aldrig / næsten aldrig 5.4 Er der en god stemning mellem dig og dine kollegaer? 31,9 51,0 14,9 1,8 0,4 31,9 52,8 13 1,8 0,5 5.3 Er der et godt samarbejde blandt kollegaerne på din arbejdsplads? 26,0 48,9 20,2 4,0 0,9 23,6 50,5 21,6 3,5 0, af 36

23 19. Tilfredshed med arbejdet De ansattes tilfredshed med deres arbejde er selvfølgelig en meget vigtig dimension. Man skal være opmærksom på, at der godt kan være stor tilfredshed og samtidigt mange problemer. Tilfredshed med arbejdet 70,8 70,9 69,3 Meget tilfreds Tilfreds Utilfreds Meget utilfreds 7.1 Angående dit job i almindelighed: Hvor tilfreds er du med dit job som helhed, alt taget i betragtning? 27,5 59,4 11,2 1,9 27,5 59,2 11,5 1, af 36

24 20. Arbejde-familie konflikt Disse spørgsmål belyser den mulige konflikt mellem arbejde og familieliv/privatliv. Vi fokuserer især på to former, nemlig konflikt vedrørende energi (psykisk og fysisk overskud) og tid. Arbejde-familie konflikt 36,0 34,3 34,8 Ja, helt sikkert Ja, til en vis grad Ja, men kun lidt Nej, slet ikke 8.1 Føler du, at dit arbejde tager så meget af din ENERGI, at det går ud over privatlivet? 10,0 27,4 37,5 25,1 9,3 25,5 39,3 25,9 8.2 Føler du, at dit arbejde tager så meget af din TID, at det går ud over privatlivet? 6,6 20,0 33,8 39,5 5 17,7 37, af 36

25 21. Andre job (Kriminalforsorgens) Disse spørgsmål er Kriminalforsorgens egne, som er anvendt i tidligere undersøgelser. Resultatet er summen af ansatte med bijobs + dem der har søgt andet job uden for kriminalforsorgen eller har overvejet det alvorligt. Andre job (Kriminalforsorgens) 55,7 46,4 Ja Nej 13.1 Har du bijob? 20,6 79,4 20,6 79,4 Ja, jeg har søgt job uden for kriminalforsorgen Ja, jeg har overvejet det alvorligt Ja, jeg har overvejet det, men ikke alvorligt Nej 2.1 Har du inden for det sidste års tid overvejet at søge ansættelse uden for kriminalforsorgen? 10,3 24,8 25,2 39,7 6,2 19,6 25,7 48, af 36

26 22. Tillid og troværdighed mellem ledelse og medarbejdere Tillid er et nøgleord til forståelsen af kulturen på en arbejdsplads. Tillid handler helt fundamentalt om, hvorvidt man tror på hinanden i det daglige eller ej. Tillid handler også om, at man frit kan give udtryk for holdninger og følelser uden at være bange for negative reaktioner. Det modsatte af tillid er kontrolsystemer og overvågning. Tillid og troværdighed mellem ledelse og medarbejdere 57,5 60,5 67,8 I meget høj grad I høj grad Delvist I ringe grad I meget ringe grad 9.4 Stoler ledelsen på, at medarbejderne gør et godt stykke arbejde? 11,7 41,0 33,6 9,6 4,0 9, ,2 5,5 9.3 Kan man stole på de udmeldinger, der kommer fra ledelsen? 9,8 37,5 37,0 11,4 4,4 7,2 34,4 38,8 12,9 6, af 36

27 23. Retfærdighed og respekt Retfærdighed og respekt er centrale værdier på arbejdspladsen såvel som i resten af samfundet. Retfærdighed handler både om proces og resultat. Altså både om den måde, tingene bliver afgjort og besluttet på, og det resultat, der kommer ud af det. Hvis medarbejderne ikke føler sig behandlet retfærdigt og med respekt, vil det have en lang række negative virkninger for både virksomheden og de ansatte. Retfærdighed og respekt 52,6 55,6 59,5 I meget høj grad I høj grad Delvist I ringe grad I meget ringe grad 9.1 Bliver konflikter løst på en retfærdig måde? 4,4 32,7 48,4 11,0 3,5 2,7 29,5 46,7 14,7 6,3 9.2 Bliver arbejdsopgaverne fordelt på en retfærdig måde? 4,2 32,3 47,3 13,0 3,2 2,6 30,2 49,4 13,1 4, af 36

28 24. Selvvurderet helbred Selvvurderet helbred er personens vurdering af sin egen samlede helbredstilstand. Det har vist sig, at denne vurdering hænger meget kraftigt sammen med fx fravær, tidlig pension, brug af sundhedsvæsenet og samlet dødelighed. Ofte er selvvurderet helbred bedre til at forudsige disse ting end lægediagnosticeret sygelighed. Selvvurderet helbred 62,8 62,0 66 Fremragende Vældig godt Godt Mindre godt Dårligt 11.1 Hvordan synes du, at dit helbred er alt i alt? 15,0 34,0 39,3 10,4 1,2 12,3 36,1 40,4 9,8 1, af 36

29 25. Udbrændthed Denne dimension handler om graden af fysisk og psykisk træthed/udmattelse hos den ansatte. Vi har valgt fire spørgsmål ud fra Copenhagen Burnout Inventory. En høj grad af udbrændthed hænger sammen med højt fravær, arbejdsophør, søvnbesvær og risiko for hjertesygdom. Udbrændthed 30,8 34,0 33,0 En stor del En del af Lidt af På intet Hele tiden af tiden tiden tiden tidspunkt 10.1 Hvor tit har du følt dig udkørt? 1,5 12,4 28,5 43,4 14,2 1,5 11,9 27,3 43,3 16, Hvor tit har du været følelsesmæssigt udmattet? 1,3 12,0 23,2 40,3 23,1 1,1 11,3 23, , af 36

30 26. Stress Stress defineres ofte som kombinationen af anspændthed og ulyst. Kort-tids stress kan være nyttigt og godt, når man skal præstere lidt mere end normalt. Derimod er et højt stressniveau over længere tid skadeligt både for livskvaliteten, arbejdsindsatsen og helbredet. Langvarig stress øger blandt andet risikoen for hjertesygdomme, mavetarmlidelser, depression og lidelser i bevægeapparatet. Stress 29 32,4 31,5 En stor del En del af Lidt af På intet Hele tiden af tiden tiden tiden tidspunkt 10.4 Hvor tit har du været irritabel? 1,0 10,8 22,5 49,5 16,2 0,7 9,3 22,6 50,7 16, Hvor tit har du været stresset? 1,1 11,3 23,8 42,3 21,5 1,1 10,3 23,9 42,3 22, af 36

31 27. Sexchikane Ved seksuel chikane forstås uønsket seksuel opmærksomhed. Der kan være tale om direkte berøring, men også om hentydninger, vittigheder, billeder, s osv. Chikanen kan komme fra kolleger, ledere og underordnede samt fra kunder, klienter osv. Grafer er angivet i procent. Sexchikane 2,9 5,5 6, Har du inden for de sidste 12 måneder været udsat for uønsket seksuel opmærksomhed på din arbejdsplads? 0,1 0,4 0,5 4,6 94,5 Ja, dagligt Ja, ugentligt Ja, månedligt Ja, af og til Nej 0,2 0,5 0,4 5,6 93,4 Deltagerne har fået mulighed for med egne ord at beskrive hvem, som har været årsag til oplevelsen af sexchikane. Det ses ved logon på af 36

32 28. Trusler om vold Trusler om vold kan være rettet mod den ansatte, men også mod dennes familie eller omgangskreds. Truslerne kommer som regel fra kunder eller klienter. Grafer er angivet i procent. Trusler om vold 29,2 33,0 7, Har du inden for de sidste 12 måneder været udsat for trusler om vold på din arbejdsplads? 0,2 1,1 3,7 24,2 70,8 Ja, dagligt Ja, ugentligt Ja, månedligt Ja, af og til Nej 0 1,2 4,5 27,3 67,1 Deltagerne har fået mulighed for med egne ord at beskrive hvem, som har været årsag til oplevelsen af trusler om vold. Det ses ved logon på af 36

33 29. Fysisk vold Egentlig fysisk vold er sjælden mellem ansatte på virksomheder. I den offentlige sektor er der som regel tale om vold fra indsatte, patienter eller klienter. I den private sektor om kunder eller borgere, som er voldelige mod fx politiet, buschauffører, parkeringsvagter, dørmænd m.v. Grafer er angivet i procent. Fysisk vold 8,8 9,9 3,9 Ja, dagligt Ja, ugentligt Ja, månedligt Ja, af og til Nej 12.3 Har du inden for de sidste 12 måneder været udsat for fysisk vold på din arbejdsplads? 0,1 0,1 0,7 7,9 91,2 0 0,1 0,9 8,9 90,1 Deltagerne har fået mulighed for med egne ord at beskrive hvem, som har været årsag til fysisk vold. Det ses ved logon på af 36

34 30. Mobning Ved mobning forstår man, at man gentagne gange bliver udsat for ubehagelig eller nedværdigende behandling, som man har svært ved at forsvare sig imod. Grafer er angivet i procent. Mobning 14,7 16,5 8,3 Ja, dagligt Ja, ugentligt Ja, månedligt 12.4 Har du inden for de sidste 12 måneder været udsat for mobning på din arbejdsplads? 0,4 1,3 1,3 11,8 85,3 Ja, af og til Nej 0,8 1,6 1,3 12,8 83,6 Deltagerne har fået mulighed for med egne ord at beskrive hvem, som har været årsag til mobning. Det ses ved logon på af 36

35 31. Virksomhedens Sociale Kapital Virksomhedens Sociale Kapital er den egenskab, der sikrer, at ledelse og medarbejdere i fællesskab kan løse virksomhedens kerneopgaver. I praksis forudsætter det, at ledelse og medarbejdere kan samarbejde, og at samarbejdet er baseret på en høj grad af tillid og retfærdighed. Hvis virksomheden har en høj Social Kapital, arbejder medarbejdere og ledelse godt sammen. Det gør, at de ofte kan finde løsninger i fællesskab, som kan øge produktiviteten og kvaliteten i arbejdet yderligere og samtidig styrke arbejdsmiljøet. Høj Social Kapital giver mindre stress, lavere sygefravær og lavere personaleomsætning. Medarbejdere på arbejdspladser med høj Social Kapital trives simpelthen bedre. Endelig gør høj Social Kapital organisationen stærk og bedre rustet til at klare modgang og udefra kommende krav og udfordringer. Virksomhedens Sociale Kapital 55,0 58,0 63, af 36

36 Om måling af Social Kapital Social Kapital består af tre komponenter: tillid, retfærdighed og samarbejdsevne. I en række projekter har man arbejdet med at udvikle gode mål for virksomhedens sociale kapital, og man er nået frem til, at det bedste mål er at anvende gennemsnittet for de to dimensioner: Tillid og retfærdighed. Principielt skulle man også have et mål for samarbejdsevnen, men det har vist sig at være umuligt at måle denne dimension ved hjælp af et såkaldt generisk spørgeskema (dvs. et spørgeskema, der skal kunne anvendes i alle brancher og på alle typer af virksomheder). Dette skyldes, at virksomheder er meget forskellige med hensyn til størrelse, struktur, virksomhedskultur, ledelsesformer, faggrupper osv. I praksis plejer de to dimensioner tillid og retfærdighed at følges ad. Gennemsnittet af disse to dimensioner er et godt og robust mål for Social Kapital, som har vist sig yderst anvendeligt. Tillid og troværdighed mellem ledelse og medarbejdere 57,5 60,5 67,8 Retfærdighed og respekt 52,6 55,6 59, af 36

Kriminalforsorgens Trivselsundersøgelse Samlet resultat

Kriminalforsorgens Trivselsundersøgelse Samlet resultat Kriminalforsorgens Trivselsundersøgelse 2008 15. januar 2009 Indhold Indhold 1 Læservejledning 3 2 Overordnet sammenligning af dimensioner 4 3 Kvantitative krav 5 4 Arbejdstempo 6 5 Følelsesmæssige krav

Læs mere

10. oktober Samlet resultat. Trivselsundersøgelse Aabenraa Kommune

10. oktober Samlet resultat. Trivselsundersøgelse Aabenraa Kommune 10. oktober Samlet resultat Trivselsundersøgelse Aabenraa Kommune Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver dimension er belyst ved

Læs mere

12. april Kriminalforsorgen '11

12. april Kriminalforsorgen '11 12. april 2011 Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver dimension er belyst ved at stille nogle spørgsmål om den samme egenskab ved

Læs mere

2. maj Pensioner '11. Kriminalforsorgen '11

2. maj Pensioner '11. Kriminalforsorgen '11 2. maj Pensioner '11 Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver dimension er belyst ved at stille nogle spørgsmål om den samme egenskab

Læs mere

Ringe Fri- og Efterskole. Samlet Resultat

Ringe Fri- og Efterskole. Samlet Resultat 16. februar 2010 Indhold 1 Læservejledning 3 2 Overordnet sammenligning af dimensioner 4 3 Kvantitative krav 5 4 Arbejdstempo 6 5 Følelsesmæssige krav 7 6 Indflydelse 8 7 Udviklingsmuligheder 9 8 Mening

Læs mere

Arresthusinspektør for Midt- og Nordjylland '11

Arresthusinspektør for Midt- og Nordjylland '11 13. april Arresthusinspektør for Midt- og Nordjylland '11 Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver dimension er belyst ved at stille

Læs mere

Københavns fængsler '11

Københavns fængsler '11 19. april Københavns fængsler '11 Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver dimension er belyst ved at stille nogle spørgsmål om den

Læs mere

Direktoratet, KUC, Fællesudg. '11

Direktoratet, KUC, Fællesudg. '11 2. maj Direktoratet, KUC, Fællesudg. '11 Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver dimension er belyst ved at stille nogle spørgsmål

Læs mere

Arresthusinspektør for Syd- og sønderjylland og Fyn '11

Arresthusinspektør for Syd- og sønderjylland og Fyn '11 13. april Arresthusinspektør for Syd- og sønderjylland og Fyn '11 Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver dimension er belyst ved

Læs mere

2. maj 2011. Åbne fængsler '11. Kriminalforsorgen '11

2. maj 2011. Åbne fængsler '11. Kriminalforsorgen '11 2. maj Åbne fængsler '11 Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver dimension er belyst ved at stille nogle spørgsmål om den samme egenskab

Læs mere

Affald Plus Samlet

Affald Plus Samlet Side 1 Læsevejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver dimension er belyst ved at stille nogle spørgsmål om den samme egenskab ved arbejdsmiljøet,

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2009. Kulturforvaltningen

Trivselsundersøgelse 2009. Kulturforvaltningen 26. juni 2009 Indholdsfortegnelse Forord 2 Læservejledning 3 Overordnet sammenligning 4 Kvantitative krav 5 Arbejdstempo 6 Følelsesmæssige krav 7 Indflydelse 8 Udviklingsmuligheder 9 Mening i arbejdet

Læs mere

Demofirma. Data baseret på virkelig undersøgelse

Demofirma. Data baseret på virkelig undersøgelse KONSULENTRAPPORT Demofirma Data baseret på virkelig undersøgelse benytter AMIs såkaldte "korte skema", som anbefales af Arbejdstilsynet til Arbejdspladsvurdering (APV) af det psykiske arbejdsmiljø. Skemaet

Læs mere

Trivselsundersøgelse. Albertslund Kommune. Kulturforvaltningen

Trivselsundersøgelse. Albertslund Kommune. Kulturforvaltningen 18. oktober 2007 Indholdsfortegnelse Forord 2 Læservejledning 3 Overordnet sammenligning 4 Kvantitative krav 5 Arbejdstempo 6 Følelsesmæssige krav 7 Indflydelse 8 Udviklingsmuligheder 9 Mening i arbejdet

Læs mere

Virksomhedens psykiske arbejdsmiljø. Udarbejdet af Ibsing & Fornitz ApS

Virksomhedens psykiske arbejdsmiljø. Udarbejdet af Ibsing & Fornitz ApS Virksomhedens psykiske arbejdsmiljø - Udarbejdet af Ibsing & Fornitz ApS 09-04-2010 Indholdsfortegnelse Læsevejledning... 3 Metode... 3 Overordnet sammenligning... 4 Dimensionen kvantitative krav... 5

Læs mere

Kortlægningen af det psykiske arbejdsmiljø med AMI s spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Hvad betyder de forskellige dimensioner?

Kortlægningen af det psykiske arbejdsmiljø med AMI s spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Hvad betyder de forskellige dimensioner? Kortlægningen af det psykiske arbejdsmiljø med AMI s spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Hvad betyder de forskellige dimensioner? Formålet med dette papir er at give en kort beskrivelse af dimensionerne

Læs mere

Arbejdspladsvurdering Kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø på Carolineskolen Resultater og handlingsplan

Arbejdspladsvurdering Kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø på Carolineskolen Resultater og handlingsplan Arbejdspladsvurdering Kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø på Carolineskolen Resultater og handlingsplan jun-10 Vi har i skoleåret 2009-2010 kortlagt det psykiske arbejdsmiljø på skolen på baggrund

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 2006 2 AMI s korte skema om psykisk arbejdsmiljø AMI har i 2005-06 udviklet

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Hvilken afdeling arbejder du i? Hvad er din stilling? Psykisk arbejdsmiljø De følgende spørgsmål handler

Læs mere

1A. Kommer du bagud med dit arbejde?

1A. Kommer du bagud med dit arbejde? 1A. Kommer du bagud med dit arbejde? 2 24 Alle svarpersoner (=46) 2 1 13 1 9 Altid Ofte Sommetider Sjældent Aldrig/næsten aldrig 1/44 1B. Har du tid nok til dine arbejdsopgaver? 3 Alle svarpersoner (=46)

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 6 Spørgeskemaet Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet som et redskab til vurdering

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø Psykisk arbejdsmiljø Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 2006 Gurli Mortensen Erhvervspsykologi gurlimortensen@mail.dk AMI s korte skema

Læs mere

Bilag 2. Dimensionerne i undersøgelsen Hvordan er de målt? Krav i arbejdet:

Bilag 2. Dimensionerne i undersøgelsen Hvordan er de målt? Krav i arbejdet: Bilag 2 Dimensionerne i undersøgelsen Hvordan er de målt? I undersøgelsen anvendes en lang række dimensioner i det psykiske arbejdsmiljø. Det kan være indflydelse i arbejdet, stress, social støtte osv.

Læs mere

Trivselsundersøgelse på Institut for Farmakologi og Farmakoterapi Besvarelser fordelt på TAP / VIP / Ph.d.

Trivselsundersøgelse på Institut for Farmakologi og Farmakoterapi Besvarelser fordelt på TAP / VIP / Ph.d. Trivselsundersøgelse på Institut for Farmakologi og Farmakoterapi Besvarelser fordelt på TAP / VIP / Ph.d. Antal besvarelser: 56 Antal inviterede respondenter: 9 Besvarelsesprocent: 62,2% Baggrundsspørgsmål

Læs mere

Trivselsundersøgelse på Institut for Farmaci og Analytisk Kemi Besvarelser fordelt på TAP / VIP / Ph.d.

Trivselsundersøgelse på Institut for Farmaci og Analytisk Kemi Besvarelser fordelt på TAP / VIP / Ph.d. Trivselsundersøgelse på Institut for Farmaci og Analytisk Kemi Besvarelser fordelt på TAP / VIP / Ph.d. Antal besvarelser: 96 Antal inviterede respondenter: 146 Besvarelsesprocent: 65,8% Baggrundsspørgsmål

Læs mere

Trivselsundersøgelse

Trivselsundersøgelse Systematisk arbejdsmiljøarbejde. Trivselsundersøgelse - vejledning og handlingsplan Trivselsundersøgelse Vejledning til opgørelse af spørgeskema om det psykiske arbejdsmiljø med tillægsspørgsmål. Skema

Læs mere

Trivselsmålingen 2013

Trivselsmålingen 2013 Trivselsmålingen 2013 Skanderborg Kommune 25. februar 22. marts Udarbejdet af AM-Gruppen Trivselsmålingen, 2. version 25. februar 22. marts 2013 Rapporten er trykt af AM-Gruppen 16. april 2013 Sammenfatning

Læs mere

Trivselsmålingen 2013

Trivselsmålingen 2013 Trivselsmålingen 2013 Skanderborg Kommune Børn og Unge Skovbo 25. februar 22. marts Udarbejdet af AM-Gruppen Trivselsmålingen 25. februar 22. marts 2013 Rapporten er trykt af AM-Gruppen 21. maj 2013 Sammenfatning

Læs mere

FANØ KOMMUNES TRIVSELSUNDERSØGELSE OG APV

FANØ KOMMUNES TRIVSELSUNDERSØGELSE OG APV AMI's Model beelser: Svarprocent: % FANØ KOMMUNES TRIVSELSUNDERSØGELSE OG APV RESULTATER FORDELT PÅ 01 TEMAER Ikke relevant Total 4 8 14 49% Fysiske forhold 87 13 8% Ergonomiske forhold 78 22 Oplæring,

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN

TRIVSELSUNDERSØGELSEN TRIVSELSUNDERSØGELSEN En måling af trivslen i Odense Kommune Trivselsrapport for Fritidsundervisning Antal inviterede: 8 Antal besvarelser: 4 Besvarelses procent: 50.00 % 01-10-2015 Den årlige trivselsundersøgelse

Læs mere

Trivselsrapport. Børn og unge. Ovenpå. Medarbejderrapport

Trivselsrapport. Børn og unge. Ovenpå. Medarbejderrapport 2013 Trivselsrapport Børn og unge Ovenpå Medarbejderrapport Ovenpå 2 Trivselsrapport 2013 FORORD Kære medarbejder i Børn og Unge Rapporten her er resultatet af trivselsundersøgelsen blandt medarbejderne

Læs mere

Trivselsrapport. Børn og unge. Julsøvej. Medarbejderrapport

Trivselsrapport. Børn og unge. Julsøvej. Medarbejderrapport 2013 Trivselsrapport Børn og unge Julsøvej Medarbejderrapport Julsøvej 2 Trivselsrapport 2013 FORORD Kære medarbejder i Børn og Unge Rapporten her er resultatet af trivselsundersøgelsen blandt medarbejderne

Læs mere

31. oktober Virum Gymnasium. Afdækning af Professionel Kapital efteråret Bestående af: - TAP (pedeller/sekretærer/it), lærere, ledelse

31. oktober Virum Gymnasium. Afdækning af Professionel Kapital efteråret Bestående af: - TAP (pedeller/sekretærer/it), lærere, ledelse 31. oktober 2016 Virum Gymnasium Afdækning af Professionel Kapital efteråret 2016 Bestående af: - TAP (pedeller/sekretærer/it), lærere, ledelse Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø

Læs mere

Nørre Snede Gymnasium

Nørre Snede Gymnasium 5. maj 2015 Nørre Snede Gymnasium Afdækning af Professionel Kapital 2015 EKSEMPELRAPPORT (TILFÆLDIGE DATA) Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner.

Læs mere

Trivselsrapport. Børn og unge. Vuggestuen Pilehuset. Medarbejderrapport

Trivselsrapport. Børn og unge. Vuggestuen Pilehuset. Medarbejderrapport 2013 Trivselsrapport Børn og unge Vuggestuen Pilehuset Medarbejderrapport Vuggestuen Pilehuset 2 Trivselsrapport 2013 FORORD Kære medarbejder i Børn og Unge Rapporten her er resultatet af trivselsundersøgelsen

Læs mere

Nørre Snede Erhvervsskole

Nørre Snede Erhvervsskole 11. april 2016 Nørre Snede Erhvervsskole Afdækning af Professionel Kapital foråret 2016 Bestående af: - Lærere Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række

Læs mere

Oversigt over dimensioner i GL s spørgeskema om professionel kapital, 2015

Oversigt over dimensioner i GL s spørgeskema om professionel kapital, 2015 Oversigt over dimensioner i GL s spørgeskema om professionel kapital, 2015 Spørgsmålene er i videst muligt omfang hentet fra nyeste nationale undersøgelser gennemført af NFA, Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

Trivselsrapport. Børn og unge. Dagplejen i Skovvangen. Medarbejderrapport

Trivselsrapport. Børn og unge. Dagplejen i Skovvangen. Medarbejderrapport 2013 Trivselsrapport Børn og unge Dagplejen i Skovvangen Medarbejderrapport Dagplejen i Skovvangen 2 Trivselsrapport 2013 FORORD Kære medarbejder i Børn og Unge Rapporten her er resultatet af trivselsundersøgelsen

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle

Læs mere

1. november Herning HF & VUC. Afdækning af Professionel Kapital (efteråret 2017) Bestående af: - AVU - HF-AM - HF-DW - HF-SR - TAP

1. november Herning HF & VUC. Afdækning af Professionel Kapital (efteråret 2017) Bestående af: - AVU - HF-AM - HF-DW - HF-SR - TAP 1. november 2017 Herning HF & VUC Afdækning af Professionel Kapital (efteråret 2017) Bestående af: - AVU - HF-AM - HF-DW - HF-SR - TAP Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet

Læs mere

27. oktober HF-lærere Thisted. Afdækning af Professionel Kapital Thy-Mors HF og VUC

27. oktober HF-lærere Thisted. Afdækning af Professionel Kapital Thy-Mors HF og VUC 27. oktober 2015 HF-lærere Thisted Afdækning af Professionel Kapital 2015 Thy-Mors HF og VUC Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver

Læs mere

Haderslev. Afdækning af Professionel Kapital (foråret 2018) VUC Syd. Bestående af: AVU, FVU og OBU HF

Haderslev. Afdækning af Professionel Kapital (foråret 2018) VUC Syd. Bestående af: AVU, FVU og OBU HF Haderslev Afdækning af Professionel Kapital (foråret 2018) VUC Syd Bestående af: AVU, FVU og OBU HF aaa Haderslev a Afdækning af Professionel Kapital (foråret 2018) Læservejledning I denne rapport er det

Læs mere

Sønderborg. Afdækning af Professionel Kapital (foråret 2018) VUC Syd. Bestående af: AVU, FVU og OBU HF

Sønderborg. Afdækning af Professionel Kapital (foråret 2018) VUC Syd. Bestående af: AVU, FVU og OBU HF Sønderborg Afdækning af Professionel Kapital (foråret 2018) VUC Syd Bestående af: AVU, FVU og OBU HF aaa Sønderborg a Afdækning af Professionel Kapital (foråret 2018) Læservejledning I denne rapport er

Læs mere

Aabenraa. Afdækning af Professionel Kapital (foråret 2018) VUC Syd. Bestående af: AVU, FVU og OBU HF

Aabenraa. Afdækning af Professionel Kapital (foråret 2018) VUC Syd. Bestående af: AVU, FVU og OBU HF Aabenraa Afdækning af Professionel Kapital (foråret 2018) VUC Syd Bestående af: AVU, FVU og OBU HF aaa Aabenraa a Afdækning af Professionel Kapital (foråret 2018) Læservejledning I denne rapport er det

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø Psykisk arbejdsmiljø Set i lyset af den økonomiske krise Business Danmark november/december 2009 BD272 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Analyseproblem... 2 Metode og datamateriale... 3 Hovedkonklusioner...

Læs mere

VUF. Afdækning af Professionel Kapital (efterår 2018) Professionel kapital 2018 efteråret. Bestående af: ADM_TAP AVU GYM Ledelse

VUF. Afdækning af Professionel Kapital (efterår 2018) Professionel kapital 2018 efteråret. Bestående af: ADM_TAP AVU GYM Ledelse VUF Afdækning af Professionel Kapital (efterår 2018) Professionel kapital 2018 efteråret Bestående af: ADM_TAP AVU GYM Ledelse aaa Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle af

Læs mere

1. november 2017 TAP. Afdækning af Professionel Kapital (efteråret 2017) Nakskov Gymnasium og HF

1. november 2017 TAP. Afdækning af Professionel Kapital (efteråret 2017) Nakskov Gymnasium og HF 1. november 2017 TAP Afdækning af Professionel Kapital (efteråret 2017) Nakskov Gymnasium og HF Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner.

Læs mere

HF og VUC Fyn. Afdækning af Professionel Kapital (foråret 2018) Professionel kapital 2018 marts. Bestående af:

HF og VUC Fyn. Afdækning af Professionel Kapital (foråret 2018) Professionel kapital 2018 marts. Bestående af: HF og VUC Fyn Afdækning af Professionel Kapital (foråret 2018) Professionel kapital 2018 marts Bestående af: FYNs HF-Kursus + Ærø Odense City Campus Tværgående funktioner Viften aaa HF og VUC Fyn a Afdækning

Læs mere

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as...

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as... Spørgeramme 01 Side 1 af 1 1-0-01 Arbejdets organisering og indhold De følgende spørgsmål handler om indhold og organisering af dine arbejdsopgaver Spørgeramme 01 Anonym Trivselsundersøgelse i Odense Kommune

Læs mere

Trivselsrapport. Børn og unge. Vuggestuen Åkanden. Medarbejderrapport

Trivselsrapport. Børn og unge. Vuggestuen Åkanden. Medarbejderrapport 2013 Trivselsrapport Børn og unge Vuggestuen Åkanden Medarbejderrapport Vuggestuen Åkanden 2 Trivselsrapport 2013 FORORD Kære medarbejder i Børn og Unge Rapporten her er resultatet af trivselsundersøgelsen

Læs mere

VUC Holstebro-Struer-Lemvig

VUC Holstebro-Struer-Lemvig VUC Holstebro-Struer-Lemvig Afdækning af Professionel Kapital (foråret 2018) Professionel kapital 2018 marts Bestående af: AVU lærere Gerts gruppe HF lærere Studieadministration aaa VUC Holstebro-Struer-Lemvig

Læs mere

MSE A/S Entreprenørfirma. Datarapport Sjakkene. Kortlægning af psykisk arbejdsmiljø

MSE A/S Entreprenørfirma. Datarapport Sjakkene. Kortlægning af psykisk arbejdsmiljø Bilag 1 til redegørelse i AT-sag: 20110009553/3 MSE A/S Entreprenørfirma Kortlægning af psykisk arbejdsmiljø 21. Marts 2011 Mads Bendixen Psykolog Artur Meinild Arbejdsmiljøkonsulent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 6 Spørgeskemaet Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet som et redskab til vurdering

Læs mere

SPØRGERAMME FOR TRIVSELSUNDERSØGELSEN

SPØRGERAMME FOR TRIVSELSUNDERSØGELSEN SPØRGERAMME FOR TRIVSELSUNDERSØGELSEN ARBEJDETS ORGANISERING OG INDHOLD* Ved du klart, hvad der er dine ansvarsområder? Ved du hvad der forventes af dig i dit arbejde? Er dine arbejdsopgaver meningsfulde?

Læs mere

TRIVSELSRAPPORT BØRN OG UNGE

TRIVSELSRAPPORT BØRN OG UNGE 2011 TRVSELSRAPPORT BØRN OG UNGE Bus november 2011 0 NDHOLDSFORTEGNELSE 1. Forord... 2 2. Læsevejledning... 3 3. Overblik... 4 Kvantitative krav... 5 Arbejdstempo... 5 Følelsesmæssige krav... 6 ndflydelse...

Læs mere

Svarfordelingsrapport: APV OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2016

Svarfordelingsrapport: APV OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2016 Rapporten er lavet d.04-10-2016 Svarfordelingsrapport: APV OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2016 02 Afgrænsninger Skabelon: Svarfordelingsrapport Områder: APV Undersøgelse: APV og trivselsundersøgelse 2016 Denne

Læs mere

TRIVSELSRAPPORT BØRN OG UNGE

TRIVSELSRAPPORT BØRN OG UNGE 2011 TRVSELSRAPPORT BØRN OG UNGE Langagerskolen november 2011 0 NDHOLDSFORTEGNELSE 1. Forord... 2 2. Læsevejledning... 3 3. Overblik... 4 Kvantitative krav... 5 Arbejdstempo... 5 Følelsesmæssige krav...

Læs mere

TRIVSELSRAPPORT BØRN OG UNGE

TRIVSELSRAPPORT BØRN OG UNGE 2011 TRVSELSRAPPORT BØRN OG UNGE Sct. Anna november 2011 0 NDHOLDSFORTEGNELSE 1. Forord... 2 2. Læsevejledning... 3 3. Overblik... 4 Kvantitative krav... 5 Arbejdstempo... 5 Følelsesmæssige krav... 6 ndflydelse...

Læs mere

Kort oversigt over skalaerne i de nye Tre-dækker II spørgeskemaer

Kort oversigt over skalaerne i de nye Tre-dækker II spørgeskemaer 2005 Kort oversigt over skalaerne i de nye Tre-dækker II spørgeskemaer I forbindelse med udviklingen af tre-dækker II har vi lagt vægt på at udvikle korte skalaer til brug for forskningen ( forskerskemaet

Læs mere

APV-KORTLÆGNING FYSISKE FORHOLD ERGONOMISKE FORHOLD. Arbejdsplads og omgivelser. Belysning. Støj/vibrationer. Rengøring. Passiv rygning.

APV-KORTLÆGNING FYSISKE FORHOLD ERGONOMISKE FORHOLD. Arbejdsplads og omgivelser. Belysning. Støj/vibrationer. Rengøring. Passiv rygning. APV-KORTLÆGNING Arbejdsplads og omgivelser Skovvej 7 33/35 - Svar% 94,3 Dato: Maj 2015 FYSISKE FORHOLD 1. Indretning 91 3 2. Pladsforhold 82 9 3 3. Temperatur 67 30 3 4. Træk 82 12 5. Ventilation 79 12

Læs mere

Svarfordelingsrapport: APV OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2016

Svarfordelingsrapport: APV OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2016 Rapporten er lavet d.04-10-2016 Svarfordelingsrapport: APV OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2016 02 Afgrænsninger Skabelon: Svarfordelingsrapport Områder: APV Undersøgelse: APV og trivselsundersøgelse 2016 Denne

Læs mere

Trivselsrapport. Børn og unge. Vuggestuen Århusbo. Medarbejderrapport

Trivselsrapport. Børn og unge. Vuggestuen Århusbo. Medarbejderrapport 2015 Trivselsrapport Børn og unge Vuggestuen Århusbo Medarbejderrapport Vuggestuen Århusbo 2 Trivselsrapport 2015 FORORD Kære medarbejder i Børn og Unge Velkommen til resultatet af trivselsundersøgelsen

Læs mere

Svarfordelingsrapport: APV OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2016

Svarfordelingsrapport: APV OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2016 Rapporten er lavet d.04-10-2016 Svarfordelingsrapport: APV OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2016 02 Afgrænsninger Skabelon: Svarfordelingsrapport Områder: APV Undersøgelse: APV og trivselsundersøgelse 2016 Denne

Læs mere

Svarfordelingsrapport: APV OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2016

Svarfordelingsrapport: APV OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2016 Rapporten er lavet d.04-10-2016 Svarfordelingsrapport: APV OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2016 02 Afgrænsninger Skabelon: Svarfordelingsrapport Områder: APV Undersøgelse: APV og trivselsundersøgelse 2016 Denne

Læs mere

Trivselsrapport. Børn og unge. Magistratsafdelingen for Børn og Unge. Totalrapport

Trivselsrapport. Børn og unge. Magistratsafdelingen for Børn og Unge. Totalrapport 2013 Trivselsrapport Børn og unge Magistratsafdelingen for Børn og Unge Totalrapport Magistratsafdelingen for Børn og Unge 2 Trivselsrapport 2013 FORORD Kære medarbejder i Børn og Unge Rapporten her er

Læs mere

Campus Bornholm. Afdækning af Professionel Kapital efteråret oktober Bestående af:

Campus Bornholm. Afdækning af Professionel Kapital efteråret oktober Bestående af: 31. oktober 2016 Campus Bornholm Afdækning af Professionel Kapital efteråret 2016 Bestående af: - AVU/FVU/OBU - Chefgruppe - EUD håndværkerafd. - EUD kontor-handel - EUD mad - HF lærere - HHX/HTX lærere

Læs mere

Kommer du bagud med dit arbejde?

Kommer du bagud med dit arbejde? 1 1 1 1 1 Kommer du bagud med dit arbejde? 1 1 1 Har du tid nok til dine arbejdsopgaver? Har du indflydelse på mængden af dit arbejde? 1 1 1 1 Har du stor indflydelse på beslutninger omkring dit arbejde?

Læs mere

Trivselsrapport. Børn og unge. Tilst dagtilbud. Totalrapport - Medarbejdere

Trivselsrapport. Børn og unge. Tilst dagtilbud. Totalrapport - Medarbejdere 2013 Trivselsrapport Børn og unge Tilst dagtilbud Totalrapport - Medarbejdere Tilst dagtilbud 2 Trivselsrapport 2013 FORORD Kære medarbejder i Børn og Unge Rapporten her er resultatet af trivselsundersøgelsen

Læs mere

Trivselsrapport. Børn og unge. Engdalskolen. Medarbejderrapport

Trivselsrapport. Børn og unge. Engdalskolen. Medarbejderrapport 2014 Trivselsrapport Børn og unge Engdalskolen Medarbejderrapport Engdalskolen 2 Trivselsrapport 2014 FORORD Kære medarbejder i Børn og Unge Ifølge arbejdsmiljølovgivningen skal APV en på en arbejdsplads

Læs mere

Har du tid nok til dine arbejdsområder? Altid Ofte Sommetider Sjældent Aldrig/næsten aldrig 0 10 13 8 2

Har du tid nok til dine arbejdsområder? Altid Ofte Sommetider Sjældent Aldrig/næsten aldrig 0 10 13 8 2 Spørgeskema vedr det psykiske arbejdsmiljø Skemaer i alt: 34 Kommer du bagud med dit arbejde? 3 7 18 5 0 Har du tid nok til dine arbejdsområder? 0 10 13 8 2 Er det nødvendigt at arbejde meget hurtigt?

Læs mere

Trivselsrapport. Børn og unge. Skovvangen dagtilbud. Totalrapport - Medarbejdere

Trivselsrapport. Børn og unge. Skovvangen dagtilbud. Totalrapport - Medarbejdere 2013 Trivselsrapport Børn og unge Skovvangen dagtilbud Totalrapport - Medarbejdere Skovvangen dagtilbud 2 Trivselsrapport 2013 FORORD Kære medarbejder i Børn og Unge Rapporten her er resultatet af trivselsundersøgelsen

Læs mere

De tre nye skemaer Opbygning og indhold

De tre nye skemaer Opbygning og indhold De tre nye skemaer Opbygning og indhold Jan Pejtersen AMI s nye spørgeskemaer om psykisk arbejdsmiljø,. maj 006, kl. 6 Tredækker konceptet Forskere Arbejdsmiljøprofessionelle Virksomheder De vigtigste

Læs mere

Svarfordelingsrapport: APV OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2016

Svarfordelingsrapport: APV OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2016 Rapporten er lavet d.04-10-2016 Svarfordelingsrapport: APV OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2016 02 Afgrænsninger Skabelon: Svarfordelingsrapport Områder: APV Undersøgelse: APV og trivselsundersøgelse 2016 Denne

Læs mere

Spørgeskema. Det er vigtigt, at alle etiske regler overholdes, når man bruger skemaet:

Spørgeskema. Det er vigtigt, at alle etiske regler overholdes, når man bruger skemaet: Spørgeskema Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet som et redskab til vurdering og kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Når medarbejderne har udfyldt spørgeskemaerne, samles skemaerne

Læs mere

Spørgeskema til brug i forbindelse med afdækning af trivsel og social kapital

Spørgeskema til brug i forbindelse med afdækning af trivsel og social kapital Spørgeskema til brug i forbindelse med afdækning af trivsel og social kapital Dette spørgeskema består af 60 spørgsmål og er udarbejdet ud fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø NFAs spørgeskema

Læs mere

Arbejdsmiljøundersøgelsen 2014

Arbejdsmiljøundersøgelsen 2014 Arbejdsmiljøundersøgelsen Udviklingen af arbejdsmiljøet fra - blandt læger med klinisk ansættelse på onkologiske afdelinger i Danmark - baseret på spørgeskemabaseret tværsnitsundersøgelser Baggrund FYO

Læs mere

Trivselsrapport. Børn og unge. Hasle skole. Medarbejderrapport

Trivselsrapport. Børn og unge. Hasle skole. Medarbejderrapport 2015 Trivselsrapport Børn og unge Hasle skole Medarbejderrapport Hasle skole 2 Trivselsrapport 2015 FORORD Kære medarbejder i Børn og Unge Velkommen til resultatet af trivselsundersøgelsen blandt medarbejderne

Læs mere

NOTAT Ledernes psykiske arbejdsmiljø Udvikling fra 2012 til 2015

NOTAT Ledernes psykiske arbejdsmiljø Udvikling fra 2012 til 2015 Louise Kryspin Sørensen Juni 2016 NOTAT Ledernes psykiske arbejdsmiljø Udvikling fra 2012 til 2015 Fra 2012 til 2015 har syv dimensioner udviklet sig signifikant negativt for lederne. Det drejer sig om:

Læs mere

Trivselsrapport. Børn og unge. Terapi. Medarbejderrapport

Trivselsrapport. Børn og unge. Terapi. Medarbejderrapport 2015 Trivselsrapport Børn og unge Terapi Medarbejderrapport Terapi 2 Trivselsrapport 2015 FORORD Kære medarbejder i Børn og Unge Velkommen til resultatet af trivselsundersøgelsen blandt medarbejderne i

Læs mere

Svarfordelingsrapport: APV OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2016

Svarfordelingsrapport: APV OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2016 Rapporten er lavet d.04-10-2016 Svarfordelingsrapport: APV OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2016 02 Afgrænsninger Skabelon: Svarfordelingsrapport Områder: APV Undersøgelse: APV og trivselsundersøgelse 2016 Denne

Læs mere

Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune

Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) har udviklet et nyt spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Dansk Psykosocialt Spørgeskema. I den forbindelse

Læs mere

Kære deltager Dette spørgeskema handler om psykisk arbejdsmiljø og trivsel på arbejdspladsen.

Kære deltager Dette spørgeskema handler om psykisk arbejdsmiljø og trivsel på arbejdspladsen. Kære deltager Dette spørgeskema handler om psykisk arbejdsmiljø og trivsel på arbejdspladsen. Spørgeskemaet berører en lang række forskellige temaer, som fx samarbejde, ledelse, arbejdets organisering

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2011 Lokal rapport

Trivselsundersøgelse 2011 Lokal rapport Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen i hele Furesø Kommune 2011. Trivselsmålingen har en svarprocent på.9 pct. En svarprocent på 0-0 pct. regnes sædvanligvis for at være tilfredsstillende

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø Kære deltager Dette spørgeskema handler om psykisk arbejdsmiljø og trivsel på arbejdspladsen. Spørgeskemaet berører en lang række forskellige temaer, som fx samarbejde, ledelse, arbejdets organisering

Læs mere

APV - Afdækning af TAP-gruppens psykiske arbejdsmiljø 2018

APV - Afdækning af TAP-gruppens psykiske arbejdsmiljø 2018 APV - Afdækning af TAP-gruppens psykiske arbejdsmiljø 2018 Samarbejdsudvalget og Arbejdsmiljøgruppen på Sct. Knuds Gymnasium har i 2018 valgt at anvende GLs Professionel Kapital som APV. Undersøgelsen

Læs mere

Svarfordelingsrapport: APV OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2016

Svarfordelingsrapport: APV OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2016 Rapporten er lavet d.04-10-2016 Svarfordelingsrapport: APV OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2016 02 Afgrænsninger Skabelon: Svarfordelingsrapport Områder: APV Undersøgelse: APV og trivselsundersøgelse 2016 Denne

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

TRIVSELSMÅLING 2014. CUP Engelsborgskolen Enhedsrapport. Antal besvarelser: 25. Svarprocent: 36% LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

TRIVSELSMÅLING 2014. CUP Engelsborgskolen Enhedsrapport. Antal besvarelser: 25. Svarprocent: 36% LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE CUP Antal besvarelser: 25 TRIVSELSMÅLING 214 Svarprocent: 36% INDLEDNING 1 er en måling af trivsel og psykisk arbejdsmiljø blandt alle ansatte i Lyngby-Taarbæk Kommune. I denne rapport fremlægges enhedens

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 Samlet for hele Kommunen ForebyggelsesCentret Rapporten er udarbejdet af Mette Christiansen og Mikael B. Ernstsen for Langeland Kommune. Eventuelle spørgsmål bedes rettet til

Læs mere

Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser

Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser Denne vejledning giver hjælp til, hvordan man bruger spørgeskemaet. 2007 Få med denne vejledning hjælp til: - Inspiration til

Læs mere

Trivsel 2016 Designskolen Kolding Totalrapport TRIVSEL Antal besvarelser: 81 Svarprocent: 90%

Trivsel 2016 Designskolen Kolding Totalrapport TRIVSEL Antal besvarelser: 81 Svarprocent: 90% Designskolen Kolding TRIVSEL 216 Antal besvarelser: 81 Svarprocent: 9 Designskolen Kolding LÆSEVEJLEDNING 1 Designskolen Kolding RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 2 Nedenfor fremgår resultater på undersøgelsens

Læs mere

AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG

AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG TRIVSELSUNDERSØGELSE 2012 AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG SAMLET KONKLUSION RESUME: SAMLET KONKLUSION 3518 svar giver en svarprocent på 75% - dog forskel på tværs af

Læs mere

Arbejdsforhold og trivsel

Arbejdsforhold og trivsel Arbejdsforhold og trivsel NFA s spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø blandt timelønnede på byggepladser i bygge- og anlægsbranchen 7 Dette spørgeskema handler om arbejdsforhold på den byggeplads, du i øjeblikket

Læs mere

Arbejdsforhold og trivsel

Arbejdsforhold og trivsel Arbejdsforhold og trivsel NFA s spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø blandt timelønnede i virksomheder i bygge- og anlægsbranchen 7 Dette spørgeskema handler om arbejdsforhold i det firma, du er ansat i:

Læs mere

Trivsel 2015 HR AFDELINGEN

Trivsel 2015 HR AFDELINGEN Trivsel 2015 HR AFDELINGEN Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1. Resultater - Sammendrag af rapport... 4 2. Det videnskabelige grundlag for trivselsundersøgelsen... 5 2.1 Trivselsundersøgelsens platform

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 97% TRIVSELSUNDERSØGELSE LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - Trivselsundersøgelse - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen. I rapporten benchmarkes til målingen

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 100% TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - Trivselsundersøgelse 2014 - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen 2014. I rapporten benchmarkes

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 88% TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - Trivselsundersøgelse 2014 - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelse. I rapporten benchmarkes

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 78% TRIVSELSUNDERSØGELSE 20 Trivselsundersøgelse 20 LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - Trivselsundersøgelse 20 - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen

Læs mere