FORENINGSGUIDE. Bydelsmødrenes Landsorganisation. Juli 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORENINGSGUIDE. Bydelsmødrenes Landsorganisation. Juli 2012"

Transkript

1 STIFTENDE GENERALFORSAMLING BESTYRELSESARBEJDE FORENINGSGUIDE Bydelsmødrenes Landsorganisation 3 FUNDRAISING PR ØKONOMI 4 Juli 0

2 INTRODUKTION til foreningsguiden Vi har lavet denne guide for at gøre det nemt for jeres Bydelsmødregruppe at lave en forening og for at gøre jeres foreningsarbejde så nemt, som muligt. Foreningsguiden er delt op i 4 dele: MI O N ØKO TYREL S E E EJD A SES RB B Juni 0 3 Juni 0 4 R ØKO A SeS RB TYReL es Bydelsmødrenes Landsorganisation SiNg Ai FuNdR ØKO g isin Foreningsguide 3 P P Mi NO P 4 R TYReL es A SeS RB NdRA Fu ØKO 3 Mi NO P ØKO TYReL es SiNg Ai FuNdR FuNdR P Re STY L Be Juni 0 4 R Bydelsmødrenes Landsorganisation e ejd 3 A SeS RB Foreningsguide e ejd SiNg Ai Mi NO Bydelsmødrenes Landsorganisation e ejd Jde SARBe Se Foreningsguide B Bydelsmødrenes Landsorganisation B Foreningsguide 3 4 R B FUNDR SING I A Mi NO 4 R Juni 0 Foreningsguiden Bestyrelsesarbejde

3 I Foreningsguiden er der: Opskrifter. Opskrifterne forklarer trin for trin, hvordan I kan arbejde som forening. Der er fx opskrifter på at stifte en forening, holde møder, styre økonomi. StIftende generalforsamling generalforsamlingen For at nå, det I skal på et møde, er det vigtigt, at I følger punkterne på dags-ordenen. Når mødet er i gang er det vigtigt, at I kun taler om de ting, som mødet handler om. I kan snakke om alt andet før og efter mødet. Sådan gør I Sig velkommen og fortæl, hvorfor I gerne vil starte en Bydelsmødre-forening. Vælg en referent. Vælg én person, som skriver ned, hvad der bliver besluttet på den stiftende generalforsamling. Referatet er vigtigt, fordi: Det er i referatet, de frivillige kan se, hvad bestyrelsen laver. Referatet kan hjælpe bestyrelsen med at huske, hvad I har aftalt på jeres møder. Brug arbejdsark Referat til stiftende generalforsamling side xx. Stiftende generalforsamling for Bydelsmødrene Vælg en dirigent (mødeleder). Vælg én person, som styrer den stiftende generalforsamling. Én som sørger for, at alle punkter bliver diskuteret og som bestemmer, hvornår folk må tale. StIftende generalforsamling BESTYRELSESARBEJDE Bydelsmødrene vil gerne lave en frivillig social forening og lægge planer for vores arbejde. Derfor indkalder vi til stiftende generalforsamling: Dato: Foreningsguiden Bestyrelsesarbejde Arbejdsark. Arbejdsarkene gør det nemmere at løse opgaverne i foreningen. I opskrifterne står der, hvilke arbejdsark I kan bruge. Eksempler. Eksemplerne viser, hvordan I skal bruge arbejdsarkene. Arbejdsark og eksempler sidder bagest i hver del af foreningsguiden. Arbejdsarkene ligger også løst klar til brug. Husk at kopiere arbejdsarkene, så I altid har nogle, I kan bruge. Stil Foreningsguiden på bordet imellem jer. Følg opskrifterne skridt for skridt. God arbejdslyst Hilsen Bydelsmødrenes Landsorganisation Tid: Sted: Kom og vær med til at lægge planer for vores arbejde og til at vælge en bestyrelse. Der vil være lidt at spise og drikke til alle. DagSorDen. Valg af referent. Valg af dirigent 3. Hvad er en forening 4. Gennemgang af vedtægter 5. De frivilliges idéer til det nye år 6. Valg af bestyrelse 7. Valg af revisor 8. Eventuelt Stiftende generalforsamling for Bydelsmødrene Vi glæder os til at se jer, venlig hilsen Bydelsmødrene Blomsterlund KoPIÈr arket Bydelsmødrene vil gerne lave en frivillig social forening og lægge planer for vores arbejde. Derfor indkalder vi til stiftende generalforsamling: Dato: Torsdag den 5. oktober 0 Tid: Kl til ca. kl Sted: Beboerlokalet i Blomstergade 45, 9088 Blomsterlund Kom og vær med til at lægge planer for vores arbejde og til at vælge en bestyrelse. Der vil være lidt at spise og drikke til alle. DagSorDen. Valg af referent. Valg af dirigent 3. Hvad er en forening 4. Gennemgang af vedtægter 5. De frivilliges idéer til det nye år 6. Valg af bestyrelse 7. Valg af revisor 8. Eventuelt Vi glæder os til at se jer, venlig hilsen Bydelsmødrene Blomsterlund KoPIÈr arket Foreningsguiden Bestyrelsesabejde 3

4 STANDARDVEDTÆGTER I Foreningsguiden vil I se følgende billeder: Eksempel Skriv Fx udfyld arbejdsark Eksempel Bilag Økonomi Fx penge, revisor og regnskab Find lokale fx til generalforsamling Vedtægter Send Fx med mail eller med post Vælg dirigent? Bestyrelse Fx valg af bestyrelse Eventuelt Frivillige Aftaler Fx møder Computer Fx netbank og regnskabsark TAK! Tak Fx afslutning af møder Tal med Fx banken, med andre kvinder Kontakt Fx aviser, kommuner, andre foreninger Foreningsguiden Bestyrelsesarbejde 4

5 ÅRSHJULET Årshjulet viser de opgaver, en Bydelsmødre-forening har hvert år. Fx generalforsamling, månedsmøder, landsmøde. Brug årshjulet til: At få overblik over året og opgaverne At skrive opgave og aktiviteter ind, som I beslutter at lave i løbet af året Tag Årshjulet med til hvert møde I holder, så er I sikre på, at alle ved, hvad der sker hvornår. Brug arbejdsarket Årshjul side 9. ÅRsHjul Årshjulet er jeres overblik Årshjulet giver et overblik over de opgaver, der sker i en Bydelsmødreforening hvert år. (Fx generalforsamling, månedsmøder, fornyelse af Dankort). NOVEMBER DECEMBER Årsregnskab JANUAR Generalforsamling inden. marts FEBRUAR skriv de opgaver og aktiviteter ind, som I beslutter at lave i løbet af året. Så har I hele tiden et overblik over jeres arbejde. Tag Årshjulet med til hvert møde I holder, så er I sikre på, at alle ved, hvad der sker hvornår. OKTOBER Landsmøde FUNDRAIsING PR Det første bestyrelsesmøde Forny Dankort, netbank og CVR.nr. Lav budget MARTs Noter: september APRIL AUGUsT MAJ Bydelsmødrenes Landsorganisation wwwbydelsmor.dk JULI JUNI Kopiér arket i A3 Foreningsguiden Bestyrelsesabejde 5

6 STIFTENDE GENERALFORSAMLING BESTYRELSESARBEJDE HVAD ER EN FORENING En forening er en gruppe af mennesker, som har et mål og fælles regler for, hvordan de skal arbejde for at nå deres mål Det er en god idé at lave en forening fordi: I er flere mennesker om at dele arbejdet - det er lettere og sjovere I kan få økonomisk støtte fra fonde og puljer, foreninger og virksomheder I kan have en fælles bankkonto og økonomi FForeningsguiden Bestyrelsesarbejde 6

7 STIFTENDE GENERALFORSAMLING BESTYRELSESARBEJDE EN BYDELSMØDRE-FORENING Frivillige er alle Bydelsmødrene i Bydelsmødre-foreningen. De frivillige er foreningens kerne. De bestemmer, hvilke aktiviteter, der skal laves i foreningen. Vedtægter er de fælles regler foreningen arbejder efter. Vedtægter Formålet Frivillige Bestyrelsen Formålet er de mål og værdier, som de frivillige arbejder sammen om. Foreningens formål: At støtte isolerede kvinder til at styrke sig selv, deres børn og familier, så de får indflydelse på alle de livsvilkår, som har betydning for deres og familiens liv. Bestyrelsen er de 7 Bydelsmødre, de frivillige har valgt. Bestyrelsen leder foreningen i - år ad gangen. Bestyrelsen styrer foreningens økonomi. De sørger for, at de aktiviteter, som de frivillige ønsker, bliver udført. Bestyrelsen er også kontakten ud ad til. Illustration: Niels Winthereik Foreningsguiden Bestyrelsesarbejde 7

8 KOPIÈR ARKET STIFTENDE GENERALFORSAMLING BESTYRELSESARBEJDE BYDELSMØDRENES LANDSORGANISATION Bydelsmødrenes Landsorganisation har kontakt til alle Bydelsmødre-grupper i Danmark. Bydelsmødrene Frederiksberg Bydelsmødrenes Landsorganisation Bydelsmødrene Dallund Bydelsmødrene Valby Bydelsmødrene Sønderborg Bydelsmødrene Aarhus Bydelsmødrene Ishøj Landsorganisationen tilbyder jer: Støtte Viden og erfaringer Kurser Kontakt til andre Bydelsmødre-foreninger Deltagelse i Landsmøde Logo og foldere SamarbejdSaftale mellem Bydelsmødrenes Landorganisation og Bydelsmødre-forening Samarbejdsaftale mellem Bydelsmødrenes Landsorganisation og Bydelsmødrene i: Bydelsmødrenes Landsorganisation stiller følgende til rådighed for medlemmerne: Koncept, med information om grunduddannelsen og tilbud om supplerende kurser Fælles hjemmeside, med mulighed for beskrivelse af det enkelte projekt Nyhedsbreve Subsidier ulykkesforsikring Løbende servicering og rådgivning fra Landssekretariatet i København og Herning Dækning af overordnede fællesomkostninger forbundet med at drive det landsdækkende arbejde Logo og andet materiale til synliggørelse (Herefter kaldet medlemmet) Bydelsmødre-projekter, foreninger eller netværk og de frivillige Bydelsmødre I kan blive medlem af Bydelsmødrenes Landsorganisation, når I har underskrevet samarbejdsaftalen. forpligter sig til at følge og efterleve: Konceptet Formålet beskrevet i vedtægterne Samarbejdsaftalen Bruge det fælles logo Forestå rekruttering og uddannelse af frivillige i lokalområdet Opsigelse af samarbejdsaftalen kan ske: Såfremt Bydelsmødre-projektet, foreningen eller netværket ikke efterlever ovennævnte. Herved mister projektet, foreningen eller netværket muligheden for at bruge det fælles logo og deltage i Landsorganisationens arrangementer, øvrige tilbud og services. Såfremt Styregruppen indstiller til Landsmødet, og det her vedtages, at en samarbejdsaftale skal ophøre, fordi formålet ikke efterleves i henhold til vedtægternes 4.6. Sted og dato: For Bydelsmødrenes Landsorganisation For medlemmet Foreningsguiden Bestyrelsesarbejde 8

9 START EN BYDELSMØDRE- FORENING STIFTENDE GENERALFORSAMLING BESTYRELSESARBEJDE Inviter til stiftende generalforsamling For at starte en forening, skal I lave en stiftende generalforsamling. Det er et møde, hvor I sammen starter foreningen ved at læse vedtægterne igennem sammen, lægge planer for jeres arbejde og vælge en bestyrelse. SÅDAN GØR I Find et lokale I kan bruge til den stiftende generalforsamling (fx beboerlokale, bibliotek, kulturhus). Skriv invitationen til den stiftende generalforsamling. Der skal være en dagsorden med i invitationen. Stiftende generalforsamling for Bydelsmødrene Bydelsmødrene vil gerne lave en frivillig social forening og lægge planer for vores arbejde. Derfor indkalder vi til stiftende generalforsamling: Brug arbejdsark Stiftende generalforsamling side 0. Dato: Tid: Sted: Kom og vær med til at lægge planer for vores arbejde og til at vælge en bestyrelse. Der vil være lidt at spise og drikke til alle. DagSorDen. Valg af referent. Valg af dirigent 3. Hvad er en forening 4. Gennemgang af vedtægter 5. De frivilliges idéer til det nye år 6. Valg af bestyrelse 7. Valg af revisor 8. Eventuelt Vi glæder os til at se jer, venlig hilsen Bydelsmødrene KoPIÈr arket Foreningsguiden Bestyrelsesarbejde Start en Bydelsmødre-forening 9

10 STIFTENDE GENERALFORSAMLING BESTYRELSESARBEJDE 3 Send/mail/giv invitationen til alle Bydelsmødre og andre interesserede. 4 Fordel opgaver som skal gøres før generalforsamlingen. Brug arbejdsark Hvem gør hvad? Stiftende generalforsamling side. Hvem gør Hvad? Stiftende generalforsamling Dato: Opgave (Hvad er opgaven?) Eksempel Købe ind - lidt at spise og drikke til mødet Print papirer der skal bruges ( sæt vedtægter til og arbejdsark De frivilliges idéer til det nye år til hver) Købe ind - lidt at spise og drikke til mødet Sørge for computer og projektor og internetforbindelse - hvis I gennemgå vedtægterne på et stort lærred Sørge for stort papir eller tavle til at skrive navnene på dem, som vil være i bestyrelsen Skrive dagsordenen på en tavle eller stort papir, så alle kan se den Sige velkommen og styre punkt og på mødet Styre punkt 4: Forklare hvad en forening er og gennemgå vedtægterne på mødet (brug gerne projektor så alle kan følge med) Styre punkt 5: Styre diskussionen af de frivilliges idéer for det nye år (se opskrift) Styre punkt 6 og 7: Styre valg af bestyrelse og revisor Sige velkommen og tak for i dag Navn (Hvem laver opgaven?) Samira Tjek af før mødet KOPIÈR ARKET Foreningsguiden Bestyrelsesarbejde 0

11 STIFTENDE GENERALFORSAMLING BESTYRELSESARBEJDE STIFTENDE GENERALFORSAMLING Før generalforsamlingen Inden den stiftende generalforsamling, er det vigtigt, at I har det, I skal bruge. FØR MØDET SKAL I SØRGE FOR Lidt at spise og drikke Print sæt vedtægter til alle - print fra under Pakken til medlemmer Skriv dagsordenen på en tavle eller stort ark papir, så alle kan se den Sørg for en tavle eller et stort ark papir til at skrive bestyrelsens navne på TIPS Brug en projektor og en computer til at vise vedtægterne, så alle kan følge med, når I gennemgår dem. TIPS Spørg en person, som kender vedtægterne, om hun vil forklare dem. Det kan fx være en Bydelsmor fra en anden forening eller bestyrelse. Foreningsguiden Bestyrelsesarbejde

12 STIFTENDE GENERALFORSAMLING BESTYRELSESARBEJDE STIFTENDE GENERALFORSAMLING Generalforsamlingen For at nå det I skal på et møde, er det vigtigt, at I følger punkterne på dagsordenen. Når mødet er i gang er det vigtigt, at I kun taler om de ting, som mødet handler om. I kan snakke om alt andet før og efter mødet. SÅDAN GØR I Sig velkommen og fortæl, hvorfor I gerne vil starte en Bydelsmødre-forening. RefeRat fra stiftende generalforsamling Bydelsmødrene i:. Valg af referent:. Valg af dirigent: Dato: Vælg en referent Vælg én person, som skriver ned, hvad der bliver besluttet på den stiftende generalforsamling. Referatet er vigtigt, fordi: Det er i referatet, de frivillige kan se, hvad bestyrelsen laver 3. Hvad er en forening? 4. Gennemgang af vedtægter KOPIÈR ARKET Referatet kan hjælpe bestyrelsen med at huske, hvad I har aftalt på jeres møder Brug arbejdsark Referat til stiftende generalforsamling side 3. Vælg en dirigent (mødeleder) Vælg én person, som styrer den stiftende generalforsamling. Én som sørger for, at alle punkter bliver diskuteret og som bestemmer, hvornår folk må tale. Foreningsguiden Bestyrelsesarbejde

13 STANDARDVEDTÆGTER Vedtægter STIFTENDE GENERALFORSAMLING BESTYRELSESARBEJDE STIFTENDE GENERALFORSAMLING BESTYRELSESARBEJDE 3 Hvad er en forening Fortæl hvad en forening er. EN BYDELSMØDRE-FORENING Frivillige er alle Bydelsmødrene i Bydelsmødre-foreningen. De frivillige er foreningens kerne. De bestemmer, hvilke aktiviteter, der skal laves i foreningen. Vedtægter er de fælles regler foreningen arbejder efter. Brug side 6-8 i denne del af Foreningsguiden. Formålet Frivillige Bestyrelsen Formålet er de mål og værdier, som de frivillige arbejder sammen om. Foreningens formål: At støtte isolerede kvinder til at styrke sig selv, deres børn og familier, så de får indflydelse på alle de livsvilkår, som har betydning for deres og familiens liv. Bestyrelsen er de 7 Bydelsmødre, de frivillige har valgt. Bestyrelsen leder foreningen i - år ad gangen. Bestyrelsen styrer foreningens økonomi. De sørger for, at de aktiviteter, som de frivillige ønsker, bliver udført. Bestyrelsen er også kontakten ud ad til. Illustration: Niels Winthereik Foreningsguiden Bestyrelsesarbejde Gennemgå vedtægter Det er vigtigt, at alle de frivillige kender vedtægterne, fordi vedtægterne er de fælles regler for, hvordan I skal arbejde sammen. De frivilliges idéer til det nye år Skriv idéerne ind i referatet, så bestyrelsen kan bruge dem i deres arbejde. DE frivilliges idéer til det nye år Intro Til generalforsamlingen kommer de frivillige med idéer til det nye år. Denne øvelse gør at alle frivillige deltager aktivt i foreningens arbejde. Formål At udvikle idéer At planlægge hvad der skal ske i foreningen At finde en fælles vej for foreningens arbejde At involvere de frivillige i foreningens arbejde Sådan gør I Vælg en dirigent og følg de 5 trin: Trin : 5 minutter Trin : 0 minutter Trin 3: 0 minutter Trin 4: 0 minutter Trin 5: 5 minutter Det skal I bruge En dirigent, som holder øje med tiden og stiller spørgsmål To stykker stort pap Tusser Jeres drømme for Bydelsmødrene Sæt jer sammen to og to Forestil jer, at der er gået et år. Og I ser tilbage på det år Fortæl hinanden hvad Bydelsmødrene har lavet, når I mødes om et år Hvilke forandringer har Bydelsmødrene skabt? Dirigenten stopper samtalen efter 5 minutter. Opsamling Fortæl de andre hvilke drømme I har for jeres Bydelsmødre-forening Dirigenten styrer så alle får fortalt. Dirigenten stopper opsamlingen, når der er gået 0 minutter. Referenten skriver drømmene ned på et stort stykke pap. Brug arbejdsark De frivilliges idéer for det nye år side 7. KOPIÈR ARKET Foreningsguiden Bestyrelsesarbejde 3

14 stiftende generalforsamling BESTYRELSESARBEJDE STIFTENDE GENERALFORSAMLING BESTYRELSESARBEJDE Liste over opgaver i foreningen RegleR for at stemme Når I skal tage beslutninger på en generalforsamling, skal I stemme. Alle har én stemme. Det forslag, som får flest stemmer, vinder Hvis der er lige mange, som stemmer for og imod et forslag, så kan forslaget ikke blive til noget I kan stemme på 3 måder åben afstemning. I stemmer ved at række hånden op. 3 skriftlig afstemning. Hvis mere end halvdelen af dem, som kan stemme til generalforsamlingen ønsker det, skal I lave en skriftlig afstemning. Det betyder, at alle skriver, hvad de stemmer, på en seddel. Sedlerne bliver samlet sammen, og til sidst er der én der læser op, hvad der står på sedlerne, og én der tæller stemmerne. fuldmagt. Hvis man ikke kan komme til generalforsamlingen kan man stemme med fuldmagt. Det betyder, at man skal skrive på et papir, hvem man giver lov til at stemme for sig. Eksempel HUsK Frivillige, som ikke er i bestyrelsen kan også lave opgaver. Fx aktiviteter i lokalområdet, fundraising eller PR. Møder - handler om at forberede og afholde møder Indkalde til møder Være dirigent: Det er en god idé, at skiftes Skrive referat af møderne: Det er en god idé, at skiftes Købe lidt mad og drikke til møderne Arrangere månedsmøder for Bydelsmødrene Indsamle aktivitetsskemaer Kontakt til Bydelsmødrene økonomi - handler om at lave regnskab og styre foreningens penge Oprette/forny CVR nummer Lave en NEM-konto i en bank/ændre fuldmagt Lave netbank aftale i banken/ændre fuldmagt til netbank Modtage alle bilag dvs: kvitteringer, regninger, fakturaer osv. Lave regnskab hver måned Lave årsregnskab Lave budget Lave revision af årsregnskabet (Revisoren) Har ansvaret for pengekassen Udbetaler refusion og godtgørelser FUndraising - handler om at skaffe midler til foreningen Finde navne og adresser på steder I kan søge penge/ting/mad Kontakte steder, hvor I kan søge midler Skrive ansøgninger Skrive evalueringer Lave takkebreve pr - handler om, at fortælle om Bydelsmødrene i lokalområdet Skrive nyheder (til lokalavis, nettet, kommunen, andre) Kontakte og tale med medierne (aviser, tv, radio mm.) Holde oplæg for sagsbehandlere, lærere, Borgerservice osv. MateriaLer Printe brochurer UddanneLse Arrangere ekstrakurser til Bydelsmødrene Arrangere grunduddannelse for nye Bydelsmødre aktiviteter Arrangere lokale aktiviteter i boligområdet Jeg, Nadia Ahmad giver Zainab Andreasen lov til at stemme for mig på generalforsamlingen i Blomsterlund Bydelsmødreforening den 8. februar 04. Blomsterlund den 4. februar 04 TIPS I kan se stemmereglerne i Bydelsmødrenes vedtægter paragraf 6. Kopiér arket Foreningsguiden Bestyrelsesarbejde 6 6 Vælg en bestyrelse Fortæl hvad en bestyrelse er og hvad den laver: Bestyrelsesmøder ca. 6 gange om året, arrangerer aktiviteter, styrer økonomi, laver PR og fundraising Brug evt. arbejdsark Liste over opgaver i foreningen side 9. Spørg hvem, der vil være med i bestyrelsen Skriv navnene op på en tavle eller stort papir, så alle kan se dem Hvis der er mere end 7 Bydelsmødre, der vil være med i bestyrelsen, skal I stemme om, hvem der skal være med. I skal ikke beslutte hvem der er forkvinde osv. Det gør bestyrelsen selv på deres første møde Se opskrift Stemmeregler side 6. Skriv navnene ind i referatet Fortæl at efter den stiftende generalforsamling skal bestyrelsen konstituere sig selv. Det betyder: Holde deres første møde og fordele opgaver Sørg for, at bestyrelsen aftaler en dato for deres første bestyrelsesmøde Foreningsguiden Bestyrelsesarbejde 4

15 stiftende generalforsamling BESTYRELSESARBEJDE STIFTENDE GENERALFORSAMLING BESTYRELSESARBEJDE RegleR for at stemme Når I skal tage beslutninger på en generalforsamling, skal I stemme. Alle har én stemme. Det forslag, som får flest stemmer, vinder Hvis der er lige mange, som stemmer for og imod et forslag, så kan forslaget ikke blive til noget I kan stemme på 3 måder åben afstemning. I stemmer ved at række hånden op. 3 skriftlig afstemning. Hvis mere end halvdelen af dem, som kan stemme til generalforsamlingen ønsker det, skal I lave en skriftlig afstemning. Det betyder, at alle skriver, hvad de stemmer, på en seddel. Sedlerne bliver samlet sammen, og til sidst er der én der læser op, hvad der står på sedlerne, og én der tæller stemmerne. fuldmagt. Hvis man ikke kan komme til generalforsamlingen kan man stemme med fuldmagt. Det betyder, at man skal skrive på et papir, hvem man giver lov til at stemme for sig. Eksempel Jeg, Nadia Ahmad giver Zainab Andreasen lov til at stemme for mig på generalforsamlingen i Blomsterlund Bydelsmødreforening den 8. februar 04. Blomsterlund den 4. februar 04 TIPS I kan se stemmereglerne i Bydelsmødrenes vedtægter paragraf 6. Foreningsguiden Bestyrelsesarbejde 6 7 Vælg en revisor Fortæl hvad en revisor laver: En revisor skal se foreningens årsregnskab igennem én gang om året. Revisoren må gerne være frivillig i foreningen, men må ikke være medlem af bestyrelsen Spørg hvem, der gerne vil være revisor Skriv navnene op på en tavle eller stort papir, så alle kan se dem Hvis der er mere end én person, skal I stemme om, hvem der skal være revisor Se opskrift Stemmeregler side 6. Skriv navnet ind i referatet? 8 Eventuelt Spørg om der er nogen, der gerne vil sige noget inden den stiftende generalforsamling slutter. TAK! Afslut og sig tak til alle, der mødte op. Foreningsguiden Bestyrelsesarbejde 5

16 STIFTENDE GENERALFORSAMLING BESTYRELSESARBEJDE REGLER FOR AT STEMME Når I skal tage beslutninger på en generalforsamling, skal I stemme. Alle har én stemme. Det forslag, som får flest stemmer, vinder Hvis der er lige mange, som stemmer for og imod et forslag, så kan forslaget ikke blive til noget I KAN STEMME PÅ 3 MÅDER Åben afstemning. I stemmer ved at række hånden op. Skriftlig afstemning. Hvis mere end halvdelen af dem, der kan stemme til generalforsamlingen ønsker det, skal I lave en skriftlig afstemning. Det betyder, at alle skriver, hvad de stemmer, på en seddel. Sedlerne bliver samlet sammen, og til sidst er der én der læser op, hvad der står på sedlerne, og én der tæller stemmerne. 3 Fuldmagt. Hvis man ikke kan komme til generalforsamlingen kan man stemme med fuldmagt. Det betyder, at man skal skrive på et papir, hvem man giver lov til at stemme for sig. Eksempel Jeg, Nadia Ahmad giver Zainab Andreasen lov til at stemme for mig på generalforsamlingen i Blomsterlund Bydelsmødreforening den 8. februar 04. Blomsterlund den 4. februar 04 TIPS I kan se stemmereglerne i Bydelsmødrenes vedtægter paragraf 6. Foreningsguiden Bestyrelsesarbejde 6

17 RefeRat fra første bestyrelsesmøde - det konstituerende bestyrelsesmøde Bydelsmødrene: Deltagere:. Valg af referent:. Valg af dirigent: 3. Fordel opgaver i bestyrelsen Dato: 4. Underskriv samarbejdsaftalen og referatet fra (stiftende)generalforsamling KOPIÈR ARKET EESTYRELSESARB STIFTENDE GENERALFORSAMLING BESTYRELSESARBEJDE STIFTENDE GENERALFORSAMLING Efter generalforsamlingen Efter den stiftende generalforsamling er det vigtigt, at referatet bliver godkendt og underskrevet af alle de nye bestyrelsesmedlemmer. Når I underskriver referatet viser I, at I er enige om, hvad der blev besluttet på den stiftende generalforsamling. SÅDAN GØR I Tag referatet med på det første bestyrelsesmøde og underskriv det. det første BeStyrelSeSmøde Mødet For at nå det I skal på et møde er det vigtigt, at I følger punkterne på dagsordenen. Når mødet er i gang er det vigtigt, at I kun taler om de ting, som mødet handler om. I kan snakke om alt andet før og efter mødet. Læg dagsordenen midt på bordet i mellem jer. Sådan gør I Vælg en referant Vælg den, som skriver det ned, der bliver talt om og besluttet på bestyrelsesmødet. Brug arbejdsark Referat til det første bestyrelsesmøde side 45. referatet er meget vigtigt, fordi: Det er i referatet, de frivillige kan se, hvad bestyrelsen laver B JDE Se opskriften Det første bestyrelsesmøde side 7 i Foreningsguiden Del Bestyrelsesarbejde. Referatet kan hjælpe bestyrelsen med at huske, hvad I har aftalt på jeres møder Vælg en dirigent (mødeleder). Vælg én person, som styrer bestyrelsesmødet. Én som sørger for, at I får talt om alle punkter på dagsordenen. Foreningsguiden Bestyrelsesabejde 7 Lav en mappe (et ringbind), som foreningens vigtige papirer skal ligge i. Fx referater og årsregnskab. Husk, at alle frivillige skal kunne læse i mappen, hvis de vil. Se Vedtægterne 6.6. HUSK Foreningsguiden Bestyrelsesarbejde 7

18 STIFTENDE GENERALFORSAMLING BESTYRELSESARBEJDE PÅ DE NÆSTE SIDER KAN I SE & Eksempler ARBEJDSARK Foreningsguiden Bestyrelsesarbejde 8

19 FEBRUAR MARTs Det første bestyrelsesmøde Forny Dankort, netbank og CVR.nr. Lav budget APRIL MAJ ÅRsHjul Årshjulet er jeres overblik Årshjulet giver et overblik over de opgaver, der sker i en Bydelsmødreforening hvert år. (Fx generalforsamling, månedsmøder, fornyelse af Dankort). skriv de opgaver og aktiviteter ind, som I beslutter at lave i løbet af året. Så har I hele tiden et overblik over jeres arbejde. Tag Årshjulet med til hvert møde I holder, så er I sikre på, at alle ved, hvad der sker hvornår. Kopiér arket i A3 JANUAR Generalforsamling inden. marts JUNI PR FUNDRAIsING DECEMBER Årsregnskab JULI NOVEMBER AUGUsT Landsmøde OKTOBER september Noter: Bydelsmødrenes Landsorganisation wwwbydelsmor.dk Foreningsguiden Bestyrelsesabejde 9

20 Eksempel Stiftende generalforsamling for Bydelsmødrene Blomsterlund Bydelsmødrene vil gerne lave en frivillig social forening og lægge planer for vores arbejde. Derfor indkalder vi til stiftende generalforsamling: Dato: Torsdag den 5. oktober 0 Tid: Kl til ca. kl Sted: Beboerlokalet i Blomstergade 45, 9088 Blomsterlund Kom og vær med til at lægge planer for vores arbejde og til at vælge en bestyrelse. Der vil være lidt at spise og drikke til alle. DagSorDen. Valg af referent. Valg af dirigent 3. Hvad er en forening 4. Gennemgang af vedtægter 5. De frivilliges idéer til det nye år 6. Valg af bestyrelse 7. Valg af revisor 8. Eventuelt Vi glæder os til at se jer, venlig hilsen Bydelsmødrene Blomsterlund KoPIÈr arket Foreningsguiden Bestyrelsesarbejde 0

21 Stiftende generalforsamling for Bydelsmødrene Bydelsmødrene vil gerne lave en frivillig social forening og lægge planer for vores arbejde. Derfor indkalder vi til stiftende generalforsamling: Dato: Tid: Sted: Kom og vær med til at lægge planer for vores arbejde og til at vælge en bestyrelse. Der vil være lidt at spise og drikke til alle. DagSorDen. Valg af referent. Valg af dirigent 3. Hvad er en forening 4. Gennemgang af vedtægter 5. De frivilliges idéer til det nye år 6. Valg af bestyrelse 7. Valg af revisor 8. Eventuelt Vi glæder os til at se jer, venlig hilsen Bydelsmødrene Foreningsguiden Bestyrelsesarbejde

22 Hvem gør Hvad? Stiftende generalforsamling Dato: Opgave (Hvad er opgaven?) Navn (Hvem laver opgaven?) Købe ind - lidt at spise og drikke til mødet Print papirer der skal bruges ( sæt vedtægter til og arbejdsark De frivilliges idéer til det nye år til hver) Købe ind - lidt at spise og drikke til mødet Sørge for computer og projektor og internetforbindelse - hvis I gennemgå vedtægterne på et stort lærred Sørge for stort papir eller tavle til at skrive navnene på dem, som vil være i bestyrelsen Skrive dagsordenen på en tavle eller stort papir, så alle kan se den Sige velkommen og styre punkt og på mødet Styre punkt 4: Forklare hvad en forening er og gennemgå vedtægterne på mødet (brug gerne projektor så alle kan følge med) Styre punkt 5: Styre diskussionen af de frivilliges idéer for det nye år (se opskrift) Styre punkt 6 og 7: Styre valg af bestyrelse og revisor Sige velkommen og tak for i dag Samira Tjek af før mødet KOPIÈR ARKET Eksempel Foreningsguiden Bestyrelsesarbejde

23 Eksempel RefeRat fra stiftende generalforsamling Bydelsmødrene i: Blomsterlund Dato: Valg af referent: Monira skriver referat. Valg af dirigent: Ubah er dirigent 3. Hvad er en forening? Zainab fra Bydelsmødre-foreningen i Lykkebjerg fortalte, hvorfor det er en god idé at lave en forening: Det er en god idé fordi:. man er mange om, at nå et fælles mål - man kan dele arbejdet.. man kan have en fælles konto i en bank (en foreningskonto) 3. man kan søge penge i offentlige og private fonde 4. Gennemgang af vedtægter Zainab forklarede Bydelsmødrenes vedtægter for os, som er reglerne for, hvordan foreningen skal køre. KOPIÈR ARKET Foreningsguiden Bestyrelsesarbejde 3

24 Eksempel 5. De frivilliges idéer for det nye år Bydelsmødrene skal mødes. gang om måneden og bytte erfaringer med hinanden. Der skal afholdes mindst ekstramoduler/undervisningsaftener for Bydelsmødrene. Det ene må meget gerne være om, hvad man gør, når et familiemedlem dør, om arv og skifteret, begravelse mm. Også invitere andre Bydelsmødre. Vi skal lave et godt og formelt samarbejde med Borgerservice. Vi skal fortælle alle skoler hvem vi er - altså ud at informere lærerne, skolelederne og måske også forældrene. Vi skal lave en aften for kvinder om kvindeliv - kvindekroppen, seksualitet, prævention og seksuelt overførte sygdomme. 6. Valg af bestyrelse Medlemmer: Samira, Zahra, Jowaira, Virginia og Bouchra Suppleanter: Hamdi og Kazhal 7. Valg af revisor Revisor: Monira 8. Eventuelt Jowaira foreslog, at vi skulle spørge Rabarberlandet, om vi kan få lov at holde vores møder der, og have nogle ting liggende, fx brochurer osv. Hun spørger dem om de har lyst til at få Bydelsmødrene tilknyttet. 9. Bestyrelsens underskrifter KOPIÈR ARKET Foreningsguiden Bestyrelsesarbejde 4

25 RefeRat fra stiftende generalforsamling Bydelsmødrene i: Dato:. Valg af referent:. Valg af dirigent: 3. Hvad er en forening? 4. Gennemgang af vedtægter Foreningsguiden Bestyrelsesarbejde 5

26 5. De frivilliges idéer for det nye år 6. Valg af bestyrelse Medlemmer: Suppleanter: 7. Valg af revisor Revisor: 8. Eventuelt 9. Bestyrelsens underskrifter Foreningsguiden Bestyrelsesarbejde 6

27 DE frivilliges idéer til det nye år Intro Til generalforsamlingen kommer de frivillige med idéer til det nye år. Denne øvelse gør at alle frivillige deltager aktivt i foreningens arbejde. Formål At udvikle idéer At planlægge hvad der skal ske i foreningen At finde en fælles vej for foreningens arbejde At involvere de frivillige i foreningens arbejde Hvilke forandringer har Bydelsmødrene skabt? Jeres drømme for Bydelsmødrene Sæt jer sammen to og to Forestil jer, at der er gået et år. Og I ser tilbage på det år Fortæl hinanden hvad Bydelsmødrene har lavet, når I mødes om et år Dirigenten stopper samtalen efter 5 minutter. Sådan gør I Vælg en dirigent og følg de 5 trin: Trin : 5 minutter Trin : 0 minutter Trin 3: 0 minutter Trin 4: 0 minutter Trin 5: 5 minutter Det skal I bruge En dirigent, som holder øje med tiden og stiller spørgsmål To stykker stort pap Tusser Opsamling Fortæl de andre hvilke drømme I har for jeres Bydelsmødre-forening Dirigenten styrer så alle får fortalt. Dirigenten stopper opsamlingen, når der er gået 0 minutter. Referenten skriver drømmene ned på et stort stykke pap. KOPIÈR ARKET Foreningsguiden Bestyrelsesabejde 7

28 Foreningsguiden Bestyrelsesarbejde 8 3 Dirigenten stopper samtalen efter 0 minutter. Hvad synes I, bestyrelsen skal lave først, hvis jeres drømme for jeres forening skal gå i opfyldelse? Hvad synes I, er bestyrelsens vigtigste opgave? Første skridt Sæt jer sammen i grupper på fire Bydelsmødre Bestyrelsen kigger på det på deres første møde og laver en plan Bestyrelsens opgave Dirigenten samler papstykkerne og giver dem til bestyrelsen Øvelsen tager 45 minutter. Referenten skriver ned på et stort stykke pap. Dirigenten stopper opsamlingen, når der er gået 0 minutter. Dirigenten styrer så alle får fortalt. 5 4 KOPIÈR ARKET Første skridt Fortæl de andre, hvad I synes bestyrelsen skal gøre først. Hvad synes I er bestyrelsens vigtigste opgave?

29 Liste over opgaver i foreningen HUsK Frivillige, som ikke er i bestyrelsen kan også lave opgaver. Fx aktiviteter i lokalområdet, fundraising eller PR. Møder - handler om at forberede og afholde møder Indkalde til møder Være dirigent: Det er en god idé, at skiftes Skrive referat af møderne: Det er en god idé, at skiftes Købe lidt mad og drikke til møderne Arrangere månedsmøder for Bydelsmødrene Indsamle aktivitetsskemaer Kontakt til Bydelsmødrene økonomi - handler om at lave regnskab og styre foreningens penge Oprette/forny CVR nummer Lave en NEM-konto i en bank/ændre fuldmagt Lave netbank aftale i banken/ændre fuldmagt til netbank Modtage alle bilag dvs: kvitteringer, regninger, fakturaer osv. Lave regnskab hver måned Lave årsregnskab Lave budget Lave revision af årsregnskabet (Revisoren) Har ansvaret for pengekassen Udbetaler refusion og godtgørelser FUndraising - handler om at skaffe midler til foreningen Finde navne og adresser på steder I kan søge penge/ting/mad Kontakte steder, hvor I kan søge midler Skrive ansøgninger Skrive evalueringer Lave takkebreve pr - handler om, at fortælle om Bydelsmødrene i lokalområdet Skrive nyheder (til lokalavis, nettet, kommunen, andre) Kontakte og tale med medierne (aviser, tv, radio mm.) Holde oplæg for sagsbehandlere, lærere, Borgerservice osv. MateriaLer Printe brochurer UddanneLse Arrangere ekstrakurser til Bydelsmødrene Arrangere grunduddannelse for nye Bydelsmødre aktiviteter Arrangere lokale aktiviteter i boligområdet Kopiér arket Foreningsguiden Bestyrelsesarbejde 9

30 Udgivet af: Fonden for Socialt Ansvar Udviklet af: Bydelsmødrenes Landsorganisation i samarbejde med Parabole Grafisk Kommunikation Foreningsguiden er finansieret af: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Tak til: Niels Winthereik, Kultur og Fritidsforvaltningen, Københavns Kommune Rabab Kazem, Bydelsmor Materialet kan frit benyttes af medlemmer af Bydelsmødrenes Landsorganisation Al anden anvendelse, herunder hel eller delvis kopiering eller anden brug af materialet skal godkendes i Bydelsmødrenes Landssekretariat og må kun anvendes efter skriftlig aftale. Design: Parabole Grafisk Kommunikation Illustrationer: Ulla Haugaard Jeppesen Tryk: Bording PRO as ISBN.nr Udgivet juli 0, version Bydelsmødrenes Landsorganisation Olivia Hansens Gade st. tv. 799 København V Tlf eller Mail

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar B1 STIFTENDE GENERALFORSAMLING 3 FUNDRAISING JDE PR ØKONOMI 4 INTRODUKTION til Foreningsguiden Denne guide er lavet for at gøre det let at lave

Læs mere

FORENINGSGUIDE. Bydelsmødrenes Landsorganisation. Juli 2012

FORENINGSGUIDE. Bydelsmødrenes Landsorganisation. Juli 2012 EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDE Bydelsmødrenes Landsorganisation B1 3 FUNDRAISING JDE PR 2 ØKONOMI 4 Juli 2012 INDHOLD Introduktion til foreningsguiden 2 Hvad er en forening 6 Generalforsamling 9 Generalforsamling

Læs mere

FORENINGSGUIDE. Bydelsmødrenes Landsorganisation. Juli 2012

FORENINGSGUIDE. Bydelsmødrenes Landsorganisation. Juli 2012 EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDE Bydelsmødrenes Landsorganisation B1 3 FUNDRAISING JDE PR 4 Juli 01 INDHOLD Introduktion til Foreningsguiden Foreningens økonomi 6 Foreningens konto 7 Dankort 9 CVR-nummer

Læs mere

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar B1 3 FUNDRAISING JDE PR 2 ØKONOMI 4 INTRODUKTION til Foreningsguiden Denne guide er lavet for at gøre det let at lave en forening og for at gøre

Læs mere

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar B FUNDRAISING JDE ØKONOMI PR INTRODUKTION til Foreningsguiden Denne guide er lavet for at gøre det let at lave en forening og for at gøre arbejdet

Læs mere

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar B1 3 FUNDRAISING JDE PR 4 EESTYRELSESARB EESTYRELSESARB EESTYRELSESARB EESTYRELSESARB EESTYRELSESARB INTRODUKTION til Foreningsguiden Denne guide

Læs mere

FORENINGSGUIDE. Bydelsmødrenes Landsorganisation. Juli 2012

FORENINGSGUIDE. Bydelsmødrenes Landsorganisation. Juli 2012 EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDE Bydelsmødrenes Landsorganisation B FUNDRAISING JDE ØKONOMI Juli 0 INDHOLD Introduktion til Foreningsguiden Hvad er? 6 Læg en -plan 7 Hvem skal kende Bydelsmødrene? 8 Deltag

Læs mere

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar B1 FUNDRAISING JDE ØKONOMI EESTYRELSESARB EESTYRELSESARB EESTYRELSESARB EESTYRELSESARB EESTYRELSESARB INTRODUKTION til Foreningsguiden Denne guide

Læs mere

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar B 3 FUNDRAISING JDE PR 4 INTRODUKTION til Foreningsguiden Denne guide er lavet for at gøre det let at lave en forening og for at gøre arbejdet som

Læs mere

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar B1 JDE PR 2 ØKONOMI 4 EESTYRELSESARB EESTYRELSESARB EESTYRELSESARB EESTYRELSESARB EESTYRELSESARB INTRODUKTION til Foreningsguiden Denne guide er

Læs mere

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar B1 3 FUNDRAISING JDE PR 2 ØKONOMI 4 EESTYRELSESARB EESTYRELSESARB EESTYRELSESARB EESTYRELSESARB EESTYRELSESARB INTRODUKTION til Foreningsguiden

Læs mere

Standardvedtægter for Bydelsmødreforeninger tilsluttet Bydelsmødrenes Landsorganisation

Standardvedtægter for Bydelsmødreforeninger tilsluttet Bydelsmødrenes Landsorganisation Standardvedtægter for Bydelsmødreforeninger tilsluttet Bydelsmødrenes Landsorganisation 1 Foreningens navn 1.1 Foreningens navn er Bydelsmødrene. 1.2 Foreningens navn og lokalitet står i samarbejdsaftalen

Læs mere

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar B1 JDE PR ØKONOMI 4 INTRODUKTION til Foreningsguiden Denne guide er lavet for at gøre det let at lave en forening og for at gøre arbejdet som forening

Læs mere

Standardvedtægter. 1 Navn og hjemsted

Standardvedtægter. 1 Navn og hjemsted Standardvedtægter September 2015 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Natteravnene - by. 1.2 Foreningens hjemsted fremgår af samarbejdsaftalen mellem foreningen og Fonden for Socialt Ansvar (FSA).

Læs mere

MANUAL TIL ORGANISATORISKE FRIVILLIGE

MANUAL TIL ORGANISATORISKE FRIVILLIGE MANUAL TIL ORGANISATORISKE FRIVILLIGE Velkommen til Bydelsmødre-indsatsen Kære organisatoriske frivillig, Velkommen til Bydelsmødre! I denne korte manual vil vi give dig nogle overordnede informationer

Læs mere

Velkommen til dansk softball! Sådan danner I en softball klub

Velkommen til dansk softball! Sådan danner I en softball klub Velkommen til dansk softball! Sådan danner I en softball klub Faser af klubopstart Fase 1 Fase 2 Fase 3 Initiativ Formål og organisering Udformning af vedtægter Godkendelse af klub hos kommunen Formel

Læs mere

REFERAT AF STYREGRUPPEMØDET 28. februar 2012

REFERAT AF STYREGRUPPEMØDET 28. februar 2012 Tilstede: Rikke Skovfoged, Nimet Topcu, Suzan Saygili, Tagharid Rahmah, Kirsten Fischer, Inger Frydendahl, Line Hillerup, Mai-Britt Haugaard Jeppesen Afbud: Gitte Larsen, Maja Langhorn, Jeppe Fisker Mødetid

Læs mere

FORENINGSGUIDE. Bydelsmødrenes Landsorganisation. Juli 2012

FORENINGSGUIDE. Bydelsmødrenes Landsorganisation. Juli 2012 EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDE Bydelsmødrenes Landsorganisation B1 JDE PR 2 ØKONOMI 4 Juli 2012 INDHOLD Introduktion til Foreningsguiden 2 Hvad er fundraising 6 Lav en fundraising-gruppe 8 Søg midler hos

Læs mere

En fortælling om BYDELSMØDRE kvinder som bringer håb og forandring i andre kvinders liv

En fortælling om BYDELSMØDRE kvinder som bringer håb og forandring i andre kvinders liv En fortælling om BYDELSMØDRE kvinder som bringer håb og forandring i andre kvinders liv Växjö 10. DECEMBER 2013 Bydelsmødrenes KAN komme i kontakt med de kvinder, andre har svært ved at få kontakt til.

Læs mere

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN Guide til nye lokale afdelinger af BROEN - om at komme godt i gang som ny forening hjælper udsatte børn til en aktiv fritid www.broen-danmark.dk Indhold Etablering af ny lokalafdeling af BROEN 3 Stiftende

Læs mere

VEJLEDNING. Sådan fastholder vi mangfoldigheden blandt vores frivillige

VEJLEDNING. Sådan fastholder vi mangfoldigheden blandt vores frivillige VEJLEDNING Sådan fastholder vi mangfoldigheden blandt vores frivillige Velkommen I denne vejledning kan du se, hvad du skal gøre for at undervise i Sådan fastholder vi mangfoldigheden blandt vores frivillige

Læs mere

VEJLEDNING. Sådan får vi alle til at føle sig velkomne i Ungdommens Røde Kors

VEJLEDNING. Sådan får vi alle til at føle sig velkomne i Ungdommens Røde Kors VEJLEDNING Sådan får vi alle til at føle sig velkomne i Ungdommens Røde Kors Velkommen I denne vejledning kan du se, hvad du skal gøre for at undervise i Sådan får vi alle til at føle sig velkomne i Ungdommens

Læs mere

VEJLEDNING. Sådan kan vi rekruttere mangfoldigt til Ungdommens Røde Kors

VEJLEDNING. Sådan kan vi rekruttere mangfoldigt til Ungdommens Røde Kors VEJLEDNING Sådan kan vi rekruttere mangfoldigt til Ungdommens Røde Kors Velkommen I denne vejledning kan du se, hvad du skal gøre for at undervise i Sådan kan vi rekruttere mangfoldigt til Ungdommens Røde

Læs mere

NYHEDSBREV. Bydelsmødre bringer håb og forandring i andre kvinders liv. Sommer 2013. Landsmøde for Bydelsmødre 2013 SOMMER 2013

NYHEDSBREV. Bydelsmødre bringer håb og forandring i andre kvinders liv. Sommer 2013. Landsmøde for Bydelsmødre 2013 SOMMER 2013 Sommer 2013 For os i sekretariatet er det hver dag en stor glæde at opleve, hvor vigtige Bydelsmødrenes indsats er både for Bydelsmødrene selv og for de kvinder, Bydelsmødrene hjælper. Det kan I blandt

Læs mere

SLS-kasserer. - En vejledning til kassererarbejdet i din lokalbestyrelse

SLS-kasserer. - En vejledning til kassererarbejdet i din lokalbestyrelse SLS-kasserer - En vejledning til kassererarbejdet i din lokalbestyrelse Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Kassereropgaver i SLS-lokalbestyrelsen... 2 Årsregnskab... 2 Ansøgning om støtte til lokalbestyrelsens

Læs mere

Bilag 1 til retningslinje nr. 2: Eksempel på en forretningsorden

Bilag 1 til retningslinje nr. 2: Eksempel på en forretningsorden Bilag 1 til retningslinje nr. 2: Eksempel på en forretningsorden Forretningsorden for bestyrelsen i (AFDELINGENS NAVN) Indledning Denne forretningsorden fastlægger reglerne for arbejdet i bestyrelsen som

Læs mere

GUIDE. Sådan starter I en ny forening

GUIDE. Sådan starter I en ny forening GUIDE Sådan starter I en ny forening Udskrevet: 2016 Sådan starter I en ny forening Et formål, en bestyrelse, et sæt vedtægter og et stiftende møde - det er alt, hvad I behøver for at starte en forening.

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Hvad er en forening? En forening er en sammenslutning af en gruppe mennesker med fælles interesser og med ønske om, at samarbejde omkring et fælles formål og

Læs mere

Vedtægter Gentofte Konservative Ungdom Vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling 22. januar 2013

Vedtægter Gentofte Konservative Ungdom Vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling 22. januar 2013 Vedtægter Gentofte Konservative Ungdom Vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling 22. januar 2013 1. Navn Foreningens navn er: Gentofte Konservative Ungdom. Foreningen er hjemmehørende i Gentofte

Læs mere

Vedtægter. for. Shin Shin Toitsu Aikido, Aarhus

Vedtægter. for. Shin Shin Toitsu Aikido, Aarhus Vedtægter for CVR: 34 78 02 42 v. Jan Wissing Spangaa, Vistoftparken 49, 8471 Sabro, Tel: +45 21832058 info@shinshintoitsu.dk - www.shinshintoitsu.dk ~ 1 ~ Vedtægter for Shin Shin Toitsu Aikido Aarhus

Læs mere

Vedtægter. for. Myrup Bylaug

Vedtægter. for. Myrup Bylaug Vedtægter for Myrup Bylaug Stiftet den 6. april 2000 Vedtægter sidst revideret den 16. marts 2013 Se hjemmeside vedr. Myrup: http://www.lokalby.dk/ Formål 1 Foreningens navn er Myrup Bylaug, og dens område

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

Fight Center Herning. 1. Foreningens navn er Fight Center Herning. Foreningens undertitel er Foreningen for Mixed Martial Arts.

Fight Center Herning. 1. Foreningens navn er Fight Center Herning. Foreningens undertitel er Foreningen for Mixed Martial Arts. Fight Center Herning Vedtægter 1 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Fight Center Herning. Foreningens undertitel er Foreningen for Mixed Martial Arts. 2. Foreningen er hjemmehørende i Herning. Sandagervej

Læs mere

SJÆLLAND VEDTÆGTER 1

SJÆLLAND VEDTÆGTER 1 SJÆLLAND VEDTÆGTER 1 1 Navn Brancheklubbens navn er SAM-DATA Sjælland. 2 Brancheklubbens formål Gennem et bevist fagligt arbejde som sparringspartner med forbundet og HK Sjælland, at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973

Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973 Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973 Som vedtaget den 26. april 2014 1 Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er Grundejerforeningen Falen af 1973 Stk. 2: Foreningen har hjemsted Falen i

Læs mere

FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER

FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER Som en hjælp til nye foreninger, har Center for Kultur, Idræt og Sundhed udarbejdet et forslag til, hvordan en foreningsvedtægt kan opbygges.

Læs mere

Foreningen kan anvende navnet Maasaichild i internationale sammenhænge. Foreningen er stiftet den 16. september 2012.

Foreningen kan anvende navnet Maasaichild i internationale sammenhænge. Foreningen er stiftet den 16. september 2012. Masaibarn c/o Kasper Birch Fredensgade 14,st,1 8000 Aarhus C Vedtægter gældende per 8. november 2015 info@masaibarn.dk www.masaibarn.dk MobilePay/Swipp 93 40 60 60 Registreringsnr. 5479 Kontonr. 2939077

Læs mere

Handlekraft og sammenhold

Handlekraft og sammenhold Handlekraft og sammenhold en håndbog om klubarbejde Fællesskabet giver styrke En faglig klub giver dig og dine kolleger handlekraft. Slår I jer sammen i en klub, får I større gennemslagskraft og styrke,

Læs mere

Vedtægter for Lokalforeningen Talentspejderne i Randers

Vedtægter for Lokalforeningen Talentspejderne i Randers Vedtægter for Lokalforeningen Talentspejderne i Randers Vedtægter For Talentspejderne i Randers Kommune ( Lokalforeningen ) 1. Navn, adresse og stiftelsesdato 1.1. Lokalforeningens navn er Talentspejderne

Læs mere

VEDTÆGTER. For beboer repræsentationen Vestervang 2A-6B, Roskilde vej 185A-185B og Valby Langgade 258 og 260

VEDTÆGTER. For beboer repræsentationen Vestervang 2A-6B, Roskilde vej 185A-185B og Valby Langgade 258 og 260 VEDTÆGTER For beboer repræsentationen Vestervang 2A-6B, Roskilde vej 185A-185B og Valby Langgade 258 og 260 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Vesterled beboerrepræsentation efterfølgende kaldet Foreningen.

Læs mere

V E D T Æ G T E R for den selvejende institution

V E D T Æ G T E R for den selvejende institution V E D T Æ G T E R for den selvejende institution Skrejrupvej 9B, 8410 Rønde CVR-nr: 32573010 www.roendeic.dk 1 Navn Institutionens navn er Rønde Idrætscenter. Institutionen er selvejende og har hjemsted

Læs mere

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter VAOB Vestsjællands Aktive Ordblinde Vedtægter Vedtægter for foreningen Vestsjællands Aktive Ordblinde (VAOB). 1: Navn & Hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn er Vestsjællands Aktive Ordblinde i daglig tale

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2016

GUIDE Udskrevet: 2016 GUIDE Bestyrelsens ansvar for foreningens økonomi Udskrevet: 2016 Indhold Bestyrelsens ansvar for foreningens økonomi......................................... 3 2 Guide Bestyrelsens ansvar for foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG BILAG 1 VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG I venstre kolonne ses Frivilligcenter Nyborgs gældende vedtægter. I højre kolonne ses Frivilligcenter Nyborgs bestyrelses oplæg til vedtægtsændringer i henhold

Læs mere

Vedtægter af 10 marts 2015 DANSK KVALITETSSIKRINGSGRUPPE. D K G Danish Quality Assurance Group

Vedtægter af 10 marts 2015 DANSK KVALITETSSIKRINGSGRUPPE. D K G Danish Quality Assurance Group Vedtægter af 10 marts 2015 DANSK KVALITETSSIKRINGSGRUPPE D K G Danish Quality Assurance Group 1 NAVN Gruppens navn er "DANSK KVALITETSSIKRINGSGRUPPE". Navnet forkortes DKG. Gruppen er stiftet 09. oktober

Læs mere

Vedtægt. for samarbejde mellem menighedsråd i medfør af menighedsrådslovens kapitel 8 (lovbekendtgørelse nr. 611 af 6. juni 2007 42a og 43a) om

Vedtægt. for samarbejde mellem menighedsråd i medfør af menighedsrådslovens kapitel 8 (lovbekendtgørelse nr. 611 af 6. juni 2007 42a og 43a) om Vedtægt for samarbejde mellem menighedsråd i medfør af menighedsrådslovens kapitel 8 (lovbekendtgørelse nr. 611 af 6. juni 2007 42a og 43a) om Folkekirkens Skoletjeneste i Frederikshavn Provsti Frederikshavn

Læs mere

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen Indhold Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskreds 4 Arrangementer 5 Bestyrelsens sammensætning og konstitution 6 Foreningens daglige drift 7 Bestyrelsesmøder.

Læs mere

Forretningsorden for. Scleroseforeningens Lokalafdelinger

Forretningsorden for. Scleroseforeningens Lokalafdelinger Forretningsorden for Scleroseforeningens Lokalafdelinger 1 1.1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden oprettes i henhold til Foreningens vedtægter 5. 2 2.1. Tiltrædelse af forretningsordenen

Læs mere

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning.

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning. VEDTÆGTER Resumé: Foreningen er ukommerciel, ejet af medlemmerne og gængs demokratisk. Hensigten er ikke at knække singlestatistikken, men at synliggøre den. Og i en tidssvarende form. Ordinær årlig generalforsamling

Læs mere

Hvad kræves af dig som samordner:

Hvad kræves af dig som samordner: Hvad kræves af dig som samordner: Kunne beherske neutralitet i forhold til familien og forvaltningen Holde dig fri af familiens konflikter og alliancer Kunne afholde sig fra at give personlige mening til

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Frivilligcenter Nyborg. Foreningens hjemsted er Nyborg Kommune. 2 Formål Foreningen har som formål: At drive Frivilligcenter

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtaget 1957 Revideret december 1964 Revideret november 1980 Revideret november 1981 Revideret november 1984 Revideret januar 1989 Revideret april 2001 Revideret

Læs mere

GODE RÅD TIL MØDELEDER

GODE RÅD TIL MØDELEDER GODE RÅD TIL MØDELEDER Dette dokument er beregnet til dig som mødeleder. Dokumentet giver dig alle de nødvendige oplysninger og gode råd, så du bedst muligt kan forberede og afholde mødet. Det forventes

Læs mere

Ansøgning om økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde i henhold til Servicelovens 18

Ansøgning om økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde i henhold til Servicelovens 18 Ansøgning om økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde i henhold til Servicelovens 18 Randers Kommune c/o Frivilligværket, Stemannsgade 9 C, 8900 Randers C Tlf. 2916 1921 frivilligvaerket@frivilligvaerket.dk

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Vedtægter for Mødrehjælpens lokalforening i Lyngby

Vedtægter for Mødrehjælpens lokalforening i Lyngby Standardvedtægt for Mødrehjælpens lokalforeninger Fonden Mødrehjælpens professionelle og frivillige arbejde er et tilbud til gravide, mødre og fædre, som har brug for rådgivning og støtte til at skabe

Læs mere

VEDTÆGTER TØLLØSE LOKALFORUM. Stk. 2. Hjemsted er Tølløse lokalområde, som geografisk er defineret ved den gamle Tølløse Skoledistrikt.

VEDTÆGTER TØLLØSE LOKALFORUM. Stk. 2. Hjemsted er Tølløse lokalområde, som geografisk er defineret ved den gamle Tølløse Skoledistrikt. VEDTÆGTER TØLLØSE LOKALFORUM 1. Navn, hjemsted og tilhørsforhold Stk. 1. Navnet er Tølløse Lokalforum. Stk. 2. Hjemsted er Tølløse lokalområde, som geografisk er defineret ved den gamle Tølløse Skoledistrikt.

Læs mere

Om Frivilligafdelingen

Om Frivilligafdelingen Frivillighåndbog Om Frivilligafdelingen 1 Indhold Frivilligafdelingens opgaver... 3 Værktøjsmapper... 4 Frivilligafdelingen består af... 6 Mødrehjælpens lokalforeninger og fondsbutikker... 7 2 Frivilligafdelingens

Læs mere

Bydelsmødregrupper i bibliotekerne - Temadag

Bydelsmødregrupper i bibliotekerne - Temadag Bydelsmødregrupper i bibliotekerne - Temadag D. 21. maj 2012 på Greve Bibliotek Evaluering af kursusforløb Erfaringer fra Greve Bibliotek På Greve Bibliotek har kursusforløbet fungeret rigtig godt. De

Læs mere

1. Referat af ekstra ordinær generalforsamling. Tilstede: 12 grundejere + 2 fuldmagter

1. Referat af ekstra ordinær generalforsamling. Tilstede: 12 grundejere + 2 fuldmagter 1. Referat af ekstra ordinær generalforsamling Tilstede: 12 grundejere + 2 fuldmagter 1. Valg af dirigent Tina Pedersen. K21 Valgt Tina konkluderer at Generalforsamling er lovformligt indkaldt og der er

Læs mere

Foreningen kan anvende navnet Maasaichild i internationale sammenhænge. At indsamle midler til driften af børnehjemmet Lengasti Children Center.

Foreningen kan anvende navnet Maasaichild i internationale sammenhænge. At indsamle midler til driften af børnehjemmet Lengasti Children Center. Vedtægter 1. Navn, hjemsted og stiftelse Foreningens navn er Masaibarn. Foreningen kan anvende navnet Maasaichild i internationale sammenhænge. Foreningens hjemsted er formandens adresse. Foreningen er

Læs mere

Ordinært afdelingsmøde

Ordinært afdelingsmøde Ordinært afdelingsmøde Praksis gode ideer - eksempler På det årlige ordinære afdelingsmøde (beboermøde) vedtager beboerne budgettet og dermed huslejen for det kommende år. Gennemførelse af afdelingens

Læs mere

VEDTÆGTER for Nordjysk Fødevareoverskud cvr.nr. 36167742

VEDTÆGTER for Nordjysk Fødevareoverskud cvr.nr. 36167742 VEDTÆGTER for Nordjysk Fødevareoverskud cvr.nr. 36167742 1: navn og hjemsted. Organisationens navn er: Nordjysk Fødevareoverskud, i daglig tale NOFO. Organisationen har hjemsted i Aalborg Kommune. 2: værdigrundlag.

Læs mere

Referat. 31. oktober Hotel Arnbjerg. Søren Kold. Peer Søndergaard Larsen

Referat. 31. oktober Hotel Arnbjerg. Søren Kold. Peer Søndergaard Larsen Returadresse: Varde Antenneforening, c/o Dansk Kabel TV, Skjoldsgade 49, 6700 Esbjerg 31. oktober 2016 Referat Mødedato og tid 31. oktober 2016, kl. 19.30 Sted Mødeleder Referent Hotel Arnbjerg Søren Kold

Læs mere

OPLEVELSESSTIENS VENNER

OPLEVELSESSTIENS VENNER Vedtægter godkendt på den Stiftende Generalforsamling den 28. november 2013 OPLEVELSESSTIENS VENNER Vedtægter for Foreningen Oplevelsesstiens Venner CVR-nummer/SE-nummer: 35 32 41 78 I. Navn, hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Frivilligcenter Kerteminde

Vedtægter for Frivilligcenter Kerteminde Vedtægter for Frivilligcenter Kerteminde 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er: Frivilligcenter Kerteminde Foreningens hjemsted er: Kerteminde Kommune 2 Formål Foreningen har som formål: - At støtte og

Læs mere

Vedtægter for Danske Massører og Terapeuter

Vedtægter for Danske Massører og Terapeuter VEDTÆGTER Vedtægter for Danske Massører og Terapeuter Senest revideret 5. september 2009 1 Hjemsted og formål Foreningens navn er: Danske Massører & Terapeuter, www.d-m-t.dk Foreningens adresse fremgår

Læs mere

Specifikation af ændringer i forslag til nye vedtægter for Cystisk Fibrose Foreningen i forhold til nuværende vedtægter.

Specifikation af ændringer i forslag til nye vedtægter for Cystisk Fibrose Foreningen i forhold til nuværende vedtægter. Specifikation af ændringer i forslag til nye vedtægter for Cystisk Fibrose Foreningen i forhold til nuværende vedtægter. Tekst markeret med rødt i NUVÆRENDE TEKST bliver enten ændret eller udgår i den

Læs mere

Alle foreninger er organiseret med en bestyrelse eller ledelse om man vil der forestår arbejdet indadtil og repræsenterer foreningen udadtil.

Alle foreninger er organiseret med en bestyrelse eller ledelse om man vil der forestår arbejdet indadtil og repræsenterer foreningen udadtil. Fritids- og idrætsafdelingen Dr. Margrethesvej 28 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 Fax: 46 31 50 13 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Dir. tlf. 46 31 40 44 kimjp@roskilde.dk

Læs mere

Svinninge Modeljernbaneklub

Svinninge Modeljernbaneklub Svinninge Modeljernbaneklub Formand/daglig leder Referant Referat fra Allan Risgård Jensen Svend Windeleff ordinær generalforsamling 21 43 56 03 Dato: 20/2-2014 Referat fra Ordinær generalforsamling onsdag

Læs mere

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning.

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Kommunale Park- og Naturforvaltere (Municipal Park and Nature Managers). Foreningens hjemsted er foreningens sekretariatsadresse, der er placeret hos formanden.

Læs mere

En guide til etablering af nye lokalforeninger. Indholdsfortegnelse. 1.1 Etablering af ny lokalforening

En guide til etablering af nye lokalforeninger. Indholdsfortegnelse. 1.1 Etablering af ny lokalforening En guide til etablering af nye lokalforeninger Indholdsfortegnelse 1.1 Etablering af ny lokalforening... 1 1.2 Roller i lokalforeninger... 3 1.3 Ansvarsområder i lokalforeninger... 4 1.4 Eksempel på en

Læs mere

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG Bydelsmødrene bringer håb og forandring i andre kvinders liv Bydelsmødrenes Landsorganisation www.bydelsmor.dk Indholdsfortegnelse HVORDAN

Læs mere

NYHEDSBREV. Bydelsmødre bringer håb og forandring i andre kvinders liv. 2013 et år med power og prinsesser EFTERÅR 2013 LANDSMØDE 2013

NYHEDSBREV. Bydelsmødre bringer håb og forandring i andre kvinders liv. 2013 et år med power og prinsesser EFTERÅR 2013 LANDSMØDE 2013 2013 et år med power og prinsesser LANDSMØDE 2013 I år slog vi alle rekorder. I år deltog 230 Bydelsmødre. Det blev en fantastisk dag med flotte oplæg, gode diskussioner og en ny styregruppe. Helt vildt

Læs mere

Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002

Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002 Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002 Mødedeltagere Repræsentanter fra følgende adresser: Almindingen 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 26, 30 Ikke fremmødt eller afbud: Almindingen

Læs mere

Vedtægter for Highland Cattle Danmark

Vedtægter for Highland Cattle Danmark Vedtægter for Highland Cattle Danmark 1. Navn og hjemsted 1. Highland Cattle Danmark Avlsforeningen for Skotsk Højlandskvæg 2. Avlsforeningens hjemsted er formandens postadresse. 2. Formål 1. Avlsforeningens

Læs mere

BLÅMEJSEN Blåmejsevej 8382 Hinnerup

BLÅMEJSEN Blåmejsevej 8382 Hinnerup Vedtægter for Grundejerforeningen Blåmejsen 1 FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningen hedder Grundejerforeningen Blåmejsen. 1.2 Foreningen har hjemme i Favrskov Kommune under Retten i Århus. FORENINGENS

Læs mere

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Punkt 1: Valg af a) Dirigent b) Referent c) Bisidder d) 2 stemmetællere Inger Christensen, formand for Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er samtaleboblen og hjemsted Odense Formål 2 Foreningens virke bygger på et tredelt fundament: 1) Folkeoplysning -

Læs mere

1. Navn og formål: Stk. 1 Foreningens navn er Netværkstedet Thorvaldsen med hjemsted Thorvaldsensvej 60, st. tv. 1871 Frederiksberg C.

1. Navn og formål: Stk. 1 Foreningens navn er Netværkstedet Thorvaldsen med hjemsted Thorvaldsensvej 60, st. tv. 1871 Frederiksberg C. 1. Navn og formål: Stk. 1 Foreningens navn er Netværkstedet Thorvaldsen med hjemsted Thorvaldsensvej 60, st. tv. 1871 Frederiksberg C. Stk.2 Foreningens formål er at stå for driften og vedligeholdelsen

Læs mere

Vedtægter for KIU - Patientforeningen Kræft i underlivet. Omfanget af samarbejdet er beskrevet i en særskilt samarbejdsaftale.

Vedtægter for KIU - Patientforeningen Kræft i underlivet. Omfanget af samarbejdet er beskrevet i en særskilt samarbejdsaftale. KIU's vedtægter Vedtægter for KIU - Patientforeningen Kræft i underlivet. Patientforeningen for kvinder, der har eller har haft kræft i underlivet. 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er KIU

Læs mere

VEDTÆGT FOR SAMMENSLUTNINGEN AF DANSKE AMATØRARKÆOLOGER PR. APRIL 2012 - 1 -

VEDTÆGT FOR SAMMENSLUTNINGEN AF DANSKE AMATØRARKÆOLOGER PR. APRIL 2012 - 1 - VEDTÆGT FOR SAMMENSLUTNINGEN AF DANSKE AMATØRARKÆOLOGER PR. APRIL 2012-1 - PR. APRIL 2012 VEDTÆGT for SAMMENSLUTNINGEN AF DANSKE AMATØRARKÆOLOGER Stiftet 16. juni 1990. 1: Foreningens navn Foreningens

Læs mere

GUIDE. Bestyrelsens juridiske ansvar

GUIDE. Bestyrelsens juridiske ansvar GUIDE Bestyrelsens juridiske ansvar Udskrevet: 2017 Indhold Bestyrelsens juridiske ansvar...................................................... 3 2 Guide Bestyrelsens juridiske ansvar I denne guide får

Læs mere

1.2 Foreningen skal have hjemsted i region Hovedstaden, Danmark

1.2 Foreningen skal have hjemsted i region Hovedstaden, Danmark Vedtægter for Foreningen Plastic Change 1. Navn og tilhørsforhold 1.1 Foreningens navn er Foreningen Plastic Change 1.2 Foreningen skal have hjemsted i region Hovedstaden, Danmark 1.3 Bestyrelsen kan til

Læs mere

1. Organisationens navn er Interkulturelt Kvinderåd. 2. Organisationens hjemsted er, Niels Hemmingsens Gade 10, 3., 1153 København K.

1. Organisationens navn er Interkulturelt Kvinderåd. 2. Organisationens hjemsted er, Niels Hemmingsens Gade 10, 3., 1153 København K. Vedtægter for Interkulturelt Kvinderåd 1. Foreningens navn og adresse 1. Organisationens navn er Interkulturelt Kvinderåd. 2. Organisationens hjemsted er, Niels Hemmingsens Gade 10, 3., 1153 København

Læs mere

Vedtægter for foreningen. Kost-Pædagogisk Selskab

Vedtægter for foreningen. Kost-Pædagogisk Selskab Invitation til stiftende generalforsamling i Ernærings Pædagogisk Selskab Vi inviterer hermed til stiftende generalforsamling i en ny forening der fremover skal arbejde for udbredelse af viden om ernæringens

Læs mere

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter Grøn overstregning = tilføjelse/ændring. Gul overstregning = kommentar, som ikke skal med i selve vedtægterne. Rød overstregning = bortfalder. 1 NAVN OG HJEMSTED Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Læs mere

Vedtægter for Studenterhus Odense

Vedtægter for Studenterhus Odense Vedtægter for Studenterhus Odense Dato for ikrafttræden: 13. juni 2013 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Studenterhus Odense og har hjemsted i Odense Kommune. I daglig tale også kaldet Studenterhus

Læs mere

NYHEDSBREV. 27. maj fik 8 Bydelsmødre deres bevis efter at have gennemført uddannelsen for Bydelsmødre.

NYHEDSBREV. 27. maj fik 8 Bydelsmødre deres bevis efter at have gennemført uddannelsen for Bydelsmødre. SOMMERENS SIDSTE NYHEDSBREV I dette Nyhedsbrev fortæller vi om Bydelsmødre på summercamp under regnbuen, om rundvisning på Christiansborg, Den Hvide Mand på Nørrebro, nyt fra Styregruppen og siger TILLYKKE

Læs mere

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 Læs: Indkaldelse Dagsorden Bestyrelsens forslag til ændringer og justeringer i foreningens Vedtægter og Formål Regnskab 2013 og Budgetforslag

Læs mere

NYHEDSBREV HVILKET FANTASTISK ÅR 2011 PÅ TUR RUNDT I DANMARK VELKOMMEN TIL 12 NYE BYDELSMØDRE I SLAGELSE KOMMUNE

NYHEDSBREV HVILKET FANTASTISK ÅR 2011 PÅ TUR RUNDT I DANMARK VELKOMMEN TIL 12 NYE BYDELSMØDRE I SLAGELSE KOMMUNE HVILKET FANTASTISK ÅR 2011 Vi begyndte 2011 med at 20 Bydelsmødre-grupper fra hele landet stiftede Bydelsmødrenes Landsorganisation. Siden da er mange nye Bydelsmødre blevet uddannet, mange nye Bydelsmødre-grupper

Læs mere

Velkommen i brugsforeningsbestyrelsen

Velkommen i brugsforeningsbestyrelsen Velkommen i brugsforeningsbestyrelsen Det er stort at være medlem af FDB Gør hverdagen bedre Brugsforeningsbestyrelsens arbejde Bestyrelsen for en brugsforening har ansvar for brugsforeningens drift og

Læs mere

Forslag til VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ore Strandpark

Forslag til VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ore Strandpark Forslag til VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ore Strandpark 1. Hjemsted og værneting. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Ore Strandpark. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Guldborgsund Kommune,

Læs mere

Forretningsorden for. Scleroseforeningens Lokalafdelinger

Forretningsorden for. Scleroseforeningens Lokalafdelinger Forretningsorden for Scleroseforeningens Lokalafdelinger 1 1.1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden oprettes i henhold til Foreningens vedtægter 5. 2 2.1. Tiltrædelse af forretningsordenen

Læs mere

REFERAT STYREGRUPPEMØDET 5. september 2011

REFERAT STYREGRUPPEMØDET 5. september 2011 Tilstede: Gitte Larsen, Rikke Skovfoged, Nimet Topcu, Tagharid Rahma, Lotte Larsen, Helle Fahl, Ann Poulsen, Kirsten Fischer, Line Hillerup, Malene Willer, Mai-Britt Haugaard Jeppesen Afbud: Suzan Saygili,

Læs mere

Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde

Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde 1 Indhold Bestyrelsens arbejde... 3 Generalforsamling og bestyrelse... 3 Bestyrelse... 3 Formandsposten... 4 Næstformandsposten... 4 Kassereren... 5 Sekretæren... 5

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

Gode råd om stiftelse og driften af en forening

Gode råd om stiftelse og driften af en forening Gode råd om stiftelse og driften af en forening Velkommen til Foreningshåndbogen Du sidder med Arbejdernes Landsbanks Foreningshåndbog - Gode råd om stiftelse og drift af en forening, der er en guide til

Læs mere

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål.

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Visionscenter for Fred". Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. Foreningens formål er at

Læs mere