Lokaler, hvor man bruger trykflasker, skal af hensyn til brandvæsenet, være afmærket med et skilt, hvorpå der står: Trykflasker fjernes ved brand.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokaler, hvor man bruger trykflasker, skal af hensyn til brandvæsenet, være afmærket med et skilt, hvorpå der står: Trykflasker fjernes ved brand."

Transkript

1 Trykflasker/gasflasker Værkstedet sørger for levering af trykflasker. Det er også dem, som monterer manometeret og sørger for at trykflasken står forsvarligt sikret med en kæde. Det er forbudt selv at montere manometre. Lokaler, hvor man bruger trykflasker, skal af hensyn til brandvæsenet, være afmærket med et skilt, hvorpå der står: Trykflasker fjernes ved brand. Når manometeret betjenes korrekt, er det ganske ufarligt at bruge gas på trykflaske. Manometer Åbning: Tjek at reguleringsventilen D er aflastet dvs. skruet ud, så den er løs og at Nåleventilen E er lukket. Åben for hovedhanen A Flaskens tryk ses nu på manometer B Skru langsomt reguleringsventilen D ind, så det ønskede tryk fremkommer på manometer C Åben for nåleventilen E Lukning: Luk for hovedhanen A Løsn reguleringsventilen D Når begge manometre står på 0 lukkes nåleventil E

2 Aftapning af flydende kvælstof Første gang man tapper flydende nitrogen, foregår det med vejledning fra den ansvarlige laborant. Herefter tapper man selv under hensyntagen til følgende retningslinier. 1. Brug beskyttelsesbriller/ansigtsværn og handsker 2. Tjek at sikkerhedsventilen på nitrogenbeholderen er løsnet 3. Den sorte hane på nitrogenbeholderens tapperør åbnes 4. Slangen fra trykflasken forbindes til nitrogenbeholderen 5. Et dewar-kar sættes under tappehanen 6. Trykflasken åbnes, som beskrevet i afsnit om trykflasker Tap den ønskede mængde og luk i modsat rækkefølge Flydende kvælstof opbevares i en dertil indrettet tank, hvorfra man kan hælde direkte. Sonicator (ultralyd) Må kun anvendes i et lydtæt rum under anvendelse af høreværn. El-sikkerhed i laboratorier Danmark har et af verdens mest sikre og stabile el-systemer. Har du f.eks. hørt om nogen personer i Danmark, der er døde af elektrisk stød fra el-nettet? Årsagen er, at vi har en lovgivning - stærkstrømsreglementet, der i detaljer beskriver hvordan al elinstallation skal opbygges, og hvem der må gøre det! Al fast installation skal f.eks. monteres af elektrikere og godkendes af en autoriseret installatør. Hvis alle forsat skal bevare tiltroen til sikkerheden, er det især vigtigt, at vi på en arbejdsplads, hvor forskningsopstillinger opbygges af personalet, får informeret alle om el-sikkerhed. Opstillingen skal godkendes af arbejdsmiljøgruppen. Hvor farligt er det? Den elektriske strøm kan direkte påvirke det menneskelige legeme. Er legemet intakt og sundt, skal kortvarige strømme overstige 30 ma for at være livstruende (HFi relæ kobler normalt fra hvis fejlstrømmen overstiger 30 ma). Den elektriske strøm kan direkte påvirke det menneskelige legeme på tre måder: 1. Stimulation - En vekselstrøm kan stimulere muskler og nerver. Stimulationens effekt varierer fra en svag kildren til voldsomme kramper. Det kan være livsfarligt, hvis strømmen passerer brystet. Der kan da dels opstå hjertekammerflimren (utilstrækkelig hjertefunktion), som kan fortsætte, efter at strømmen er afbrudt. Dels kan der indtræde en lammelse af åndedrætsmuskulaturen. 2. Forbrænding - En jævn- eller vekselstrøm kan, afhængig af strømmens størrelse, frekvens og varighed, give forbrænding af forskellig grad. 3. Galvanisk påvirkning - Jævnstrøm kan give galvanisk påvirkning. Eksempelvis kan selv en lille jævnstrøm gennem en overfladeelektrode (EKG-elektrode) give elektrokemisk ætsning af huden.

3 Strømmens påvirkning Tabellen viser forskellige strømniveauers virkning på legemet (intakt hudoverflade): Gælder for en rask voksen person over 50kg og 50Hz vekselstrøm! 100 ua Der føles en kildren på tungen (lav modstand i slimhinden), men ikke fra hånd til hånd. 1 ma Der føles en kildren fra hånd til hånd ma Ubehagelig smerte, muskelkontraktioner. 16 ma Evnen til at slippe en leder ophører ma Smerte, besvimelse, respirationsstop. 100 ma - 3A Ventrikkelflimmer, varmeskader. over 3A Vedvarende myokardiekontraktioner afløst af normal rytme (bruges ved defibrillering). Vævsskader på grund af opvarmning. Fordelerdåser For at afhjælpe manglen på stikkontakter anvendes ofte fordelerdåser (tre stik). Vær opmærksom på, at der findes fordelerdåser uden jordforbindelse. Fordelerdåser uden jordforbindelse, hvor stikpropper med jordforbindelse kan isættes, må ikke anvendes på IMB. Fordelerdåse uden jord Fordelerdåse med jord

4 Facts om elsikkerhed: Følgende punkter er et kort resume af forelæsningen: "El sikkerhed i laboratorier". Vekselspænding mindre end 24V og jævnspænding mindre end 50V Svagstrøm betegnes som svagstrøm og ikke omfattet af stærkstrømsreglementet og anses som ganske ufarlig ved almindelig hudkontakt Stærkstrøm Spændinger over 24V vekselspænding eller 50V jævnspænding betegnes som stærkstrøm, der igen inddeles i lavspænding (<380V) og højspænding (>380V). Det er ved stærkstrøm at farlige situationer kan opstå. Ansvar Forsyning og sikkerhed frem til forbrugeren: Elselskabet. Ledningssystemet og de videre installationer herfra: Forbrugeren dig selv eller (Arbejdsgiveren). Hvad må jeg? Du må kun arbejde med og reparere på de ting, der kommer efter stikkontakten, d.v.s. alle tilslutninger. Hvad må jeg ikke? Alt hvad der har med den faste installation at gøre, må som hovedregel kun installeres og repareres af en autoriseret el-installatør. Den elektriske strøm kan direkte påvirke det menneskelige legeme. Er Hvor farligt er det? legemet intakt og sundt skal kortvarige strømme overstige 30 ma for at være livstruende (HFi relæ kobler fra ved 30 ma). Jordledning For at lede evt. lækstrøm væk fra apparatet, jordforbindes den ledende del. Sikringer Til at beskytte mod for stor varmeudvikling i den faste installation (W = I2 * R), eller som sikring af apparater. HFI relæ Afbryder for strømmen hvis der er lækstrøm. (husk at motionere HFi relæet 1 gang om året). Stikprop Manglende jordforbindelse. Defekt aflastning. Stikprop tabt i saltvand. Fordelerdåser Tre-stikdåser med manglende jordforbindelse. Udendørs samlinger. Brandfare Forkerte sikringer, forkert afisolering, halogenpærer/varmeovn tæt på brændbart materiale, tildækning af ventilation Elektroforese Fare ved højspænding, strømforsyningen skal afbryde når låget åbnes. HFI relæ En HFI-afbryder anbringes normalt før de almindelige sikringer. Dens formål er at afbryde for strømmen, hvis mere end 30 ma af den strøm, der sendes ud finder andre returveje (f.eks. gennem et menneske til jord). Jordforbindes den ledende overflade af et apparat til jord gennem jordbenet i stikkontakten, vil en eventuel fejlstrøm straks aktivere HFI-afbryderen. Husk, at et HFI-relæ skal motioneres mindst én gang om året ved at trykke på prøveknappen, der kunstigt fører en strøm på 30 ma udenom relæet. Afbryder det ikke, skal en autoriseret elinstallatør tilkaldes.

5 Jordledning Elektrisk udstyr, der har en indkapsling af et ledende materiale, kan ved fejl i apparatet sende strøm fra indkapslingen (kabinettet) og gennem en person, der berører den ledende overflade. For at lede denne lækstrøm væk, jordforbindes den ledende del. Uden jordforbindelse Med jordforbindelse Mange apparater anvender sikkerhedskondensatorer fra lysnet til jordforbindelsen for at beskytte apparatet mod støjimpulser fra lysnettet. Da en kondensator leder vekselspænding, vil der være 110V på stel på et apparat hvor jordforbindelsen mangler. Disse apparater sælges ofte med et påbud (skal forskriftmæssigt jordforbindes). Imidlertid leveres de tit med en stikprop uden forbindelse til det danske elnets jordforbindelse. Det er ikke farligt, da strømmen er begrænset til < 10 ma, men iflg. tabellen giver det ubehagelig smerte og muskelkontraktioner. Dette kan medføre farlige situationer (man kan uden at ville det vælte opløsninger o.s.v.).

6 Alt efter stikkontakten - eget ansvar Hvad må jeg ikke? Alt hvad der har med den faste installation at gøre, må som hovedregel kun installeres og repareres af en autoriseret el-installatør. Sikringer Anbringes for at beskytte mod for stor varmeudvikling i den faste installation (W = I2 * R), eller som sikring af apparater. Skift aldrig sikringen til større antal ampere end foreskrevet. (Der er altid en årsag til at en sikring springer). Stikprop Apparater sælges ofte med et påbud (skal forskriftmæssigt jordforbindes). Imidlertid leveres de tit med en stikprop uden forbindelse til det danske elnets jordforbindelse (2 ben). Hvis det kræves, at et apparat skal jordforbindes, skal denne type stikprop (3 ben) være monteret.

7 Er det monteret med en stikprop med kun to ben, skal den udskiftes på elektronikværkstedet. Det kan under visse omstændigheder være farligt at anvende apparatet! Når en stikprop udtages af stikkontakten, skal man trække i stikproppen ikke i ledningen. Svagstrøm Vekselspænding mindre end 24V og jævnspænding mindre end 50V betegnes som svagstrøm og er ikke omfattet af stærkstrømsreglementet og anses som ganske ufarlig ved almindelig hudkontakt. Vekselspændingen bruges typisk i en lysnet-adaptor, der virker som ekstern strømforsyning til f.eks. walkman. Jævnspænding ses i batterier, men også mange net-adaptorer afgiver jævnspænding. Her er spændingen så lav, at det er ufarligt. Akkumulatorer Ved brug af akkumulatorer skal I være opmærksomme på den maximale strøm, der må trækkes. En gel akkumulator kan f.eks. eksplodere, hvis max strøm overskrides, hvorved en gel med bestanddele af akkumulatorsyre sprøjtes over hele området. En metode til at undgå dette, er at indføre en sikring på det antal ampere, der angives som max strøm. Øjenskylleflasker eller øjenskyllere direkte påmonteret vandhaner: Skal forefindes ved alle laboratorievaske. Øjenskylleren er en engangsflaske med steril natriumkloridopløsning 0,9 %. På grund af risiko for bakterievækst i en brudt flaske skal den kasseres, selv om man ikke bruger det hele. En ny flaske fås hos arbejdsmiljørepræsentanten, og den som har brugt øjenskylleren er ansvarlig for at der stilles en ny. Husk at tjekke udløbsdato jævnligt!!

8 Får man syrer eller baser i øjnene, skal der skylles rigeligt med 0,9 % natriumklorid-opløsning. Ved syreætsning dannes der skorper, som vil beskytte vævet så ætsningen ikke bliver dyb. Mere kritisk er det med base-ætsninger. En base-ætsning danner ikke sår, men vandopløselige produkter, som bevirker, at ætsningen vil fortsætte og gå i dybden. Hvis man ikke fortsætter skylningen meget længe, vil der være en risiko for at øjets hornhinde tager skade. Førstehjælpskasser Førstehjælpskasser indeholder: Til mindre skader: Sårrens-servietter, rulleplaster, lille kompresforbinding, plastre, fingerspidsplastre og dederonbind. Til større skader: Armklæde, stor kompresforbinding, pincet, alu-tæppe, gazekompresser, saks, engangshandsker og førstehjælpsfolder Førstehjælpskasserne er placeret: Anatomi og Neurobiologi: Over vasken i STUDENTERLAB (rum 0.51A) Immunologi og Mikrobiologi: I duehul på gangen Fysiologi og Farmakologi: På sekretariatet Førstehjælpskasserne findes også på afsnittene i WP25. Mere information er beskrevet i de lokale tillægsblade til KIROS:

9 Det er arbejdsmiljørepræsentanten, der sørger for opfyldning i kasserne. Hvis man kan se, at der er ved at være brugt op, bedes man give besked om det. Nødbrusere Nødbrusere er placeret på gangene. De kontrolleres jævnligt af Arbejdsmiljørepræsentanten, som på den måde står inde for at de virker. I tilfælde af personbrand, er den mest effektive slukningsmetode, at placere den brændende person under bruseren og lade vedkommende blive stående, indtil ambulancen kommer. Ved ætsningsulykker er det også vigtigt at der skylles meget og længe. Specielt ved baseætsninger er det vigtigt at man fortsætter skylningen længe. El-kapper Opstillinger med elektricitet i vådrum kræver afskærmning af stik og stikdåser. Din arbejdsmiljørepræsentant har til samme formål røde el-kapper liggende til udlån. Det er strengt forbudt at undlade at bruge el-kapperne, se i øvrigt afsnit om el-sikkerhed.

10 Spildberedskab Skulle man være så uheldig at smadre en flaske med giftig kemikalie på gulvet, skal man starte med at evakuere laboratoriet og spærre det af, skaf hjælp til vagt og hent en arbejdsmiljørepræsentant Så skal det vurderes, hvordan opsamling og rengøring gribes an. Hvis det vurderes, at vi selv kan klare oprydningen, hentes åndedrætsværn og Chemsorb-pude/granulat fra spildberedskabet. Man går altid to personer (iført åndedrætsværn, handsker og kittel) ind og rydder op. Sørg for at have de nødvendige redskaber og opsamlingsbeholdere med. Samtidig sørger man for, at der er personer til stede uden for rummet, som kan slå alarm i tilfælde af, at rengøringsholdet bliver dårlige. Læg puden i det spildte kemikalie og vent til væsken er suget op. Hver pude optager, afhængig af væskens viskositet, ca. 2 l. Følg i øvrigt instruktionerne på spildberedskabet. Ansigts-/øjenværn Der bør i princippet bæres beskyttelsesbriller ved alt laboratoriearbejde. Det kan virke unødvendigt, men som minimum bør beskyttelsesbriller bruges, når man arbejder med: Ætsende væsker, hvor der er fare for sprøjt eller stænk. Sundhedsskadelig stråling, f.eks. UV-lys og radioaktiv stråling. Mekaniske emner, hvor der er risiko for at få f.eks. glassplinter i øjet. Det er ikke tilrådeligt at bruge kontaktlinser, når man arbejder i et kemisk laboratorium. Ætsende stoffer vil, hvis de kommer i øjet, samles rundt om kontaktlinsen og forværre ætsningen, selv om der skylles hurtigt. På IMB findes adskillige beskyttelsesbriller i hård plast. Bærer man almindelige briller, kan de som regel gøre det ud for beskyttelsesbriller. Det kan diskuteres, hvorvidt beskyttelsesbriller er beskyttelse nok. Hvis der er risiko for at man får stænk i øjnene, er risikoen for stænk i ansigtet også til stede. Derfor kan man i stedet for beskyttelsesbriller vælge at bruge en ansigtsskærm. Man kunne også vælge at flytte sin opstilling ind i et stinkskab, og dermed være helt fri for at skulle bruge værnemidler. Beskyttelsesbriller Filtrerende halvmasker Der er mange faktorer, som skal vurderes og kendes, før man har sikret sig den rigtige beskyttelse. Derfor skal en repræsentant fra arbejdsmiljøgruppen altid kontaktes før ibrugtagning. Filtrene har begrænset holdbarhed, begrænset funktionstid (beskyttelsesfaktorer) og der er specificerede begrænsninger opgivet for hver filtertype.

11 Beskyttelsesfaktoren angiver, hvor mange gange filteret kan nedsætte koncentrationen af et stof. Koncentrationsgrænserne for stofferne skal altså også kendes. Mærkning af filtre sker med: Farvekoden (8 forskellige), klasse( 3), og klassifikations nummer (EN nummer). Filtrerende halvmasker bruges på IMB i forbindelse med fixering af dyr og i forbindelse med dyreallergi. Handsker Handsker kan give en god beskyttelse, hvis de anvendes rigtigt, og omvendt kan de være en falsk tryghed, hvis de anvendes forkert. Korrekt brug af handsker Indebærer at man tænker sig om, mens man arbejder. Kasser handskerne, hvis der kommer kemikalier på dem. Skift handsker ofte af hensyn til håndhygiejnen, og tag handskerne af før du tager telefonen, åbner en dør, eller bruger en blyant. Valg af handsker Valg af den rigtige type handske til formålet er den første forudsætning for, at de kan give den rigtige beskyttelse. Afgørende for valget er handskens modstandsdygtighed overfor det kemikalium eller den blanding, man ønsker at beskytte sig imod. Vær i den forbindelse opmærksom på, at blandinger ofte opfører sig anderledes end rene kemikalier. Handskens modstandsdygtighed angives ofte i gennembrudstid. Gennembrudstiden er den tid, det tager i minutter, før et kemikalie, i den lavest målelige koncentration, bryder gennem handskematerialet. Oplysninger om hvad handsken er testet for, og hvor lang tid den er resistent overfor et givet kemikalie, kan fås hos leverandøren og findes på deres hjemmesider. Eks på web adressen:

12 Man bør udelukkende købe handsker, som er testet ifølge de europæiske normer for beskyttelseshandsker. På æsken kan man f.eks. finde følgende angivelser: CE-mærket er en garanti for, at de europæiske normer er overholdt er ID-nummeret på det uafhængige kontrolinstitut, som har testet handsken. Piktogrammerne indikerer, at handsken er testet for henholdsvis kemikalieresistens og mikroorganismer. Det er umuligt at sige, at visse typer af handsker egner sig til arbejde med bestemte stofgrupper eller kemikalier. Derfor er man i hvert enkelt tilfælde nødt til at skaffe sig oplysninger om, hvordan kemikaliet opfører sig på handsken, før man vælger handske. Det kan som nævnt ses i handskeproducentens oversigt eller i leverandørbrugsanvisningen for kemikaliet. Er man i tvivl, kan man henvende sig til arbejdsmiljørepræsentanten, som måske kan hente yderligere oplysninger om handsker og kemikalier i forskellige databaser. Men husk! Alle handsker er så tætte, at den fugt som afgives fra hånden, bliver i handsken. Dette medfører en opblødning af huden og mindsker dens naturlige barriereegenskaber. Fugt i handsken, plus eventuelt pudder, plus eventuelle handskestoffer, (se latex- handsken) bliver hurtigt et dårligt miljø for hånden, hvorfor vi anbefaler at tage en bomuldshandske på under engangshandsken, når arbejdet tager længere tid. Problemet med rester af latex-proteiner i latexhandsker har været kendt i mange år. Fabrikanterne forbedrer hele tiden deres produkter. Således kan man nu få ekstra, ekstra skyllede latexhandsker. Der kommer hele tiden nye oplysninger om forskellige handskers gennembrudstid. Minimér kontakt mellem handsker og kemikalier. Og brug normalt kun engangshandsker. De skal skiftes, hvis de kontamineres. Dermed er overvejelser om hvilken type handske, man skal bruge, kun aktuel ved specielt farlige og reaktive stoffer. Engangshandsker beskytter mod stænk. Lav eventuel selv en test. Handsketyper På IMB findes flere typer kemikaliehandsker, som normalt dækker det behov, der er for anvendelse af handsker.

13 Conform + Er en latex-handske som fås med og uden pudder. Latexhandsker er fremstillet af naturgummi, som har den uheldige egenskab at indeholde små mængder protein (oftest betegnet latex-protein). Rester af latex-protein, samt acceleratorer (ofte Thiuram) fra vulkaniseringsprocessen, sidder tilbage i handsken. Den kan give anledning til eksem, såkaldt latex-allergi. Latex-allergi er et stadigt stigende problem, som skal tages alvorligt. Latex-handsker uden pudder er klorinerede for at lette af- og påtagning. Som en sidegevinst renser behandlingen handsken for overskydende protein og acceleratorer. Derfor kan det anbefales, at man bruger upudrede handsker, hvis man har tendens til eksem. Da leverandørerne også erkender problemerne ved de forskellige handsker, f.eks. ovennævnte allergirisiko, sker der hele tiden produkt forbedringer. Latex-handsker gennembrydes let af organiske opløsningsmidler, men den har god stabilitet over for ketoner, syrer og baser. Latex-handsker kan bruges som værn mod stænk fra kemikalieopløsninger og kemikalier på pulverform. Vinyl Vinyl-handsken er fremstillet af PVC plast, som ikke har nogen specielt god kemikalieresistens. Handsken kan dog bruges til håndtering af syrer og baser, olier, fedtstoffer og kemikalier på pulverform. Handsken er desuden velegnet til håndtering af forsøgsdyr. TNT Blue Eller Touch n tuff, som den også hedder, er fremstillet af 100 % nitril og er så vidt vides uden tilsætningsstoffer. TNT Blue har et godt greb og en god, men tidsbegrænset kemikalieresistens. Barrier Barrier-handsken er en flerlagshandske, som er bygget op af Polyethylen og nylon. Handsken er afløseren for den meget lidt komfortable 4H-handske, og det er netop ergonomi og komfort, man har forbedret. Den er dog stadig meget klodset, men kan anvendes med en latex-handske udenpå for at få en bedre fingerføling. Barrier-handsken har en kemikalieresistens, som ikke ses tilsvarende hos andre handsker. Høreværn Hvert år bliver der anmeldt høreskader til Arbejdsskadestyrelsen. Det gør høreskader til den næst hyppigst anmeldte arbejdsbetingede lidelse i Danmark. Høreskader er uoprettelige, så det i sig selv bør være en grund til at passe på sin hørelse. Vær opmærksom på, at en høreskade kan opstå på flere måder. Kortvarige intense lydimpulser kan såvel som vedvarende støjbelastninger resultere i en høreskade. Der findes ingen faste grænser for, hvornår støj generer. Derimod findes der vejledende max værdier for støjbelastning. Om støj er generende kan dog bedst vurderes af den, som arbejder i den, og derfor er det op til dig selv at gøre opmærksom på, hvis du har problemer. Støj kan dæmpes, derfor er brug af høreværn absolut en nødløsning. Er det ikke muligt at begrænse støjen ved hjælp af indkapsling eller afskærmning, må man bruge ørepropper eller høreværn. Ved arbejde med ultralyd er det påkrævet at bruge høreværn. På IMB skal der forefindes høreværn ved apparatur, der bruger ultralyd.

14 Kitler Det tilrådes altid at bære kittel, når man færdes i laboratorier. Kitlen skal beskytte dit eget tøj, og den er nem at skifte, hvis du er så uheldig at spilde. Hvis man arbejder med kemikalier, der skal klassificeres, skal man bære kittel. Kitler af polyester er mindre påvirkelige af kemikalier end bomuldskitler. Men bomuldskitler smelter ikke og brænder ikke fast i hud, hvilket polyesterkitler kan gøre. Man skal selv vælge, hvilken kittel man vil anvende. Kitler, som anvendes mens man arbejder med isotoper, må kun anvendes til dette arbejde, hvorefter den skal til vask. Hvis kitler kontamineres, skal de behandles efter regler for affald. Kitler, som anvendes i genteknologiske laboratorier, skal sendes til vask i gul pose efter forskrift. Alternativt anvendes engangskitler, der går til forbrænding efter endt brug. Støvmaske Beskytter ikke mod gasser og dampe, men nogle typer er godkendt til beskyttelse mod aerosoler. Nogle typer støvmasker er forsynet med en ventil, som sænker udåndingsmodstanden og giver større komfort. Ved arbejdet med forsøgsdyr, er det forskerens eget ansvar at vurdere, om der skal bæres maske. Folder udleveres fra Biomedicinsk Laboratorium. Ved valg af støvmaske tages hensyn til, hvad den er godkendt til. Godkendelse sker i tre klasser: Klasse P1 (laveffekt) Beskytter i begrænset omfang mod støv. Filteret må ikke anvendes, hvis grænseværdien for det forurenende stof er under 5 mg/m 3. Klasse P2 (middeleffekt) Beskytter mod sundhedsskadeligt og giftigt støv, men ikke mod radioaktivt støv, bakterier og virus. Nogle klasse P2 filtre beskytter mod aerosoler. Klasse P3 (højeffekt) Beskytter som P2, samt mod radioaktivt støv, bakterier og virus. Masken kan bruges mod både faste partikler og væskeformige aerosoler. Partikelfiltres beskyttelsesfaktorer for filtrerende ansigtsmasker FFP1 og FFP2 svarer til beskyttelsesfaktorer for halvmasker klasse P1 og P2. Kun P3 filtre har en angivet beskyttelsesfaktor på 50. Anatomi og Neurobiologi: har personlige støvmasker Immunologi og Mikrobiologi: har ældre støvmaske i vejerummet Fysiologi og Farmakologi: har P1 og P2 støvmasker i kemikalierummet På afsnittende i WP25 findes ligeledes støvmasker. Mere information er beskrevet i de lokale tillægsblade til KIROS:

15 Åndedrætsværn Brug af åndedrætsværn er en nødløsning. Bør ikke anvendes som kompensation for at arbejde i stinkskab. Åndedrætsværn beskytter kun brugeren, hvis det er valgt rigtigt, vedligeholdes rigtigt og bruges på den rigtige måde. Åndedrætsværn og dele, der har betydning for, at værnet fungerer, skal være CE mærket. Mærket efterfølges altid af et registreringsnummer for det uafhængige prøvningsinstitut, der er ansvarlig for den løbende kontrol af værnemidlet. Stænkmaske Støvmaske Filtrerende halvmaske Skærmarbejde I 1999 blev der i Danmark anmeldt tilfælde af arbejdsbetingede lidelser. Lidt over 50 % af dem var sygdomme i bevægeapparatet. De 4380 af disse sager blev afvist i arbejdsskadestyrelsen. Fra 1994 til 1999 er der samtidig sket en signifikant stigning i antallet af anmeldte arbejdsbetingede lidelser indenfor kontorområdet. I forbindelse med den første runde af APV tegnede der sig et billede af instituttets skærmarbejdspladser, som så ret fornuftigt ud. De fleste ansatte, som sidder ved computeren hver dag, er opmærksomme på kroppens signaler, og mange har selv taget initiativer til at forbedre deres skærmarbejdspladser. Så på trods af ovenstående tal, som er hentet fra Arbejdstilsynet, mener sikkerhedsgruppen, at arbejdsforholdene med hensyn til ergonomi er i orden her på IMB. Gode råd om skærmarbejde Skærmarbejdspladser, hvor den ansatte dagligt arbejder mindst 2 timer, skal leve op til de krav, som stilles i EU s direktiv for skærmarbejde. Forsøger man at oversætte direktivet, er det nedenstående man skal tænke over, når man indretter sin skærmarbejdsplads: Skærmarbejdspladsen skal være fleksibelt indrettet. Det vil sige, at borde og stole skal kunne indstilles i højden og tilpasses den ansattes forskellige arbejdsopgaver/arbejdsstillinger. Lår og stolesæde skal være parallelle, mens hele fodsålen rører gulvet. Skærmen bør være placeret cm fra øjnene, og øverste tekstlinie skal være 15 cm under øjenhøjde. Vælg en mørk tekst på lys baggrund. Det daglige skærmarbejde skal regelmæssigt afbrydes af andet arbejde, eller af pauser. Den ansatte har ret til en undersøgelse af øjne og syn, samt til gratis skærmbriller, hvis undersøgelsen viser, at det er nødvendigt.

16 Der skal være god plads ved siden af tastaturet til dokumenter og mus. Desuden skal der være plads til, at man kan hvile hænder og arme på bordpladen. Ved musearbejde skal hele underarmen være understøttet af bordpladen, og overarmen skal kunne hænge ned langs kroppen. Arbejdspladsen skal placeres hensigtsmæssigt i forhold til lamper og dagslys, så generende reflekser undgås. Mere information Der er udgivet et hav af informationsmateriale om skærmarbejdspladser, arbejde med mus, indretning af kontorabejdspladser og Ensidigt Gentaget Arbejde (EGA) på både kontorer og i laboratorier. Spørg din sikkerhedsrepræsentant, hvis du har brug for gode råd. Sikkerhedsrepræsentanten kan også formidle kontakt til fakultetets fysioterapeut, som kan gennemgå din arbejdsplads med henblik på at give dig nogle bedre ergonomiske vaner. Besøg også følgende web-side: Alarm Alle IMB s stinkskabe er forsynet med en alarmanordning, som udløser en visuel/akustisk alarm, hvis suget ikke er tilfredsstillende. Kontrolanordningen måler trykforskellen mellem udsugningskanalen og laboratoriet. Hvis trykforskellen er mindre end den værdi, som er fastsat under stinkskabets justering, aktiveres alarmen. Vær opmærksom på, at alarmen aktiveres, når batteriet er ved at være brugt op. Batterier til alarmerne skal skiftes af elektriker. Arbejde i stinkskab Forurenet luft fjernes mest effektivt, når forureningskilden placeres ved stinkskabets bagvæg. Hylder og større opstillinger skaber turbulens. Brugeren kan ikke undgå at påvirke luftstrømmen. Arbejd med rolige bevægelser for at undgå, at trække forureninger ud af stinkskabet. Krav til stinkskabet Lufthastigheden i et stinkskab skal være tilstrækkelig høj til at fjerne forureninger fra skabet, og samtidig må hastigheden ikke være så høj, at der opstår turbulens, som trækker forurenet luft ud af stinkskabet. Arbejdstilsynet anbefaler, at lufthastigheden i stinkskabets arbejdsåbning er på 0,5 m/s, hvor arbejdsåbningen svarer til cm. Denne justering giver det problem, at når arbejdsåbningen bliver mindre, stiger lufthastigheden. Det kan netop medføre, at der dannes turbulens. Det har man forsøgt at imødegå ved at konstruere såkaldt trinløst regulerede stinkskabe. Her holdes lufthastigheden i arbejdsåbningen konstant, uanset lugehøjden. Nogle af IMB s stinkskabe er allerede trinløst regulerede og nye stinkskabe skal have denne form for variabel luftgennemstrømning. Der laves årligt sporgasmåling på stinkskabe. Måleresultater kan ses på

17 Opbygning af procesventilationsanlæg Procesventilation fjerner forureninger lokalt, f.eks. fra et stinkskab eller et punktsug, og den luft som fjernes, skal erstattes af luft som blæses ind. I laboratorier er det almindeligt at skabe en lille smule undertryk ved at regulere indblæsningen, så den er lidt mindre end udsugningen. Et lille undertryk vil hindre forurenet luft i at spredes til omgivelserne. Det modsatte princip udnyttes i f.eks. sterillaboratorier. Stinkskab Punktsug Drift af Universitetets stinkskabe er styret fra et overordnet CTS-anlæg (Central Tilstandskontrol og Styringsanlæg). Derfor meddeles driftsstop eller andre ændringer af procesudsugningen fra Bygningsafdelingen via arbejdsmiljøgrupperne til brugerne. Flowbænke Findes flere steder på alle etager. Bænkene bruges ved sterilt arbejde og skal rengøres efter brug (70% ethanol). Håndtering og brug af flowbænke afhænger af de forskellige funktioner. Der orienteres inden ibrugtagning.

EL-SIKKERHED I LABORATORIET

EL-SIKKERHED I LABORATORIET EL-SIKKERHED I LABORATORIET Institut for Fysik og Astronomi Aarhus Universitet Februar 2015 / Claus Grosen 1 Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 Definitioner... 3 Svagstrøm... 3 Stærkstrøm... 3 Højspænding...

Læs mere

Sikkerhed Daglig erhvervsrengøring

Sikkerhed Daglig erhvervsrengøring Daglig erhvervsrengøring Undervisningshæftet handler om sikkerhed i rengøringsbranchen. SUS, Serviceerhvervenes Efteruddannelsesudvalg Lone Thingholm Lauridsen, AMU Fyn Rinna Mølgaard, AMU Fyn Januar 2014

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Vindues rens. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden.

Sikkerhedsdatablad. Vindues rens. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden. Handelsnavn Leverandør Vindues rens Nymann Kemi A/S Nyhåbsvej 2 8560 Kolind Tlf.: 86 39 18 00 Fax.: 86 39 15 74 2. Fareidentifikationer. Sundhed/miljø

Læs mere

Ventilation på faste arbejdssteder

Ventilation på faste arbejdssteder 1.6 Tjekliste om arbejdsstedets indretning og udførelse til koordinator P i program- og i projektgranskningsfasen Ventilation på faste arbejdssteder Krav om ventilation 1 Har arbejdsrum tilstrækkelig tilførsel

Læs mere

Åndedrætsværn. Cirkulære nr. 6, 8. december 2003.

Åndedrætsværn. Cirkulære nr. 6, 8. december 2003. Åndedrætsværn Cirkulære nr. 6, 8. december 2003. Arbejdstilsynet (AT) har udsendt At-vejledning D.5.4 om Åndedrætsværn. Vejledningen erstatter Atmeddelelse nr. 4.09.1 og informerer om reglerne for åndedrætsværn

Læs mere

gode om arbejde med kemikalier

gode om arbejde med kemikalier gode om arbejde med kemikalier 10 GODE RÅD OM ARBEJDE MED KEMIKALIER Her er 10 gode råd om arbejde med farlige kemikalier. De 10 gode råd handler om principperne for forebyggelse, og hvordan man sikrer

Læs mere

Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende

Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende Indhold Ansvar ifølge Det Naturvidenskabelige Fakultets graviditets politik... 2 Registrering... 2 Ergonomi... 3 Arbejdsstillinger...

Læs mere

PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

PERSONLIGE VÆRNEMIDLER PERSONLIGE VÆRNEMIDLER PERSONLIGE VÆRNEMIDLER Hovedmenu: FILTRERENDE ÅNDEDRÆTSVÆRN FILTRERENDE ÅNDEDRÆTSVÆRN MED TURBOENHED LUFTFORSYNET ÅNDEDRÆTSVÆRN BESKYTTELSESDRAGTER HANDSKER SIKKERHEDSSKO ØJENVÆRN

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Brugsanvisning emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at

Læs mere

APV-skema - Fysisk arbejdsmiljø

APV-skema - Fysisk arbejdsmiljø 0% 0% 100% 1 af 27. APV-skema - Fysisk arbejdsmiljø Din besvarelse af dette spørgeskema skal anvendes til at kortlægge det fysiske arbejdsmiljø på din arbejdsplads. Svarene i den fysiske APV er ikke anonyme.

Læs mere

Materialelære Materialernes farlige egenskaber. Erling Østergaard Daglig arbejdsmiljøleder Tandlægeskolen

Materialelære Materialernes farlige egenskaber. Erling Østergaard Daglig arbejdsmiljøleder Tandlægeskolen Materialelære Materialernes farlige egenskaber Erling Østergaard Daglig arbejdsmiljøleder Tandlægeskolen Tandlægeskolen er under renovering De seneste 5 år har vi totalrenoveret klinikker og tekniske anlæg

Læs mere

Sikkerhed ved daglig erhvervsrengøring

Sikkerhed ved daglig erhvervsrengøring Sikkerhed ved daglig erhvervsrengøring Daglig erhvervsrengøring 1 Forord At udføre erhvervsrengøring kræver uddannelse dette undervisningsmateriale er udarbejdet som grundbogsmateriale til kurset Daglig

Læs mere

Persistent kemikalie. Opløseligt i fedt Næsten uopløseligt i vand. At stoffet ophobes I fødekæderne

Persistent kemikalie. Opløseligt i fedt Næsten uopløseligt i vand. At stoffet ophobes I fødekæderne PCB Hvad er PCB Hvor giftigt er PCB Persistent kemikalie Opløseligt i fedt Næsten uopløseligt i vand Biologisk meget tungt nedbrydeligt At stoffet ophobes I fødekæderne Ophobning I fødekæden Effekter på

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE Brugsanvisning emhætte KD 9570.0 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at sikre maksimal ydeevne

Læs mere

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800 MOBIL STØVSUGER Monty GOBI ME1300 og ME2800 Indhold Sikkerhed... 3 Oversigt over den mobile støvsuger... 4 Produkt Beskrivelse... 5 Teknisk Data... 6 Tilsigtet brug... 7 ADVARSEL... 8 Vedligeholdelse og

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Husholdningssprit 93 % 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren

Sikkerhedsdatablad Husholdningssprit 93 % 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren Sikkerhedsdatablad Husholdningssprit 93 % 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: 1074096 Leverandør: Revideret den: 13-10-2003 Cab-Dan ApS Mådevej 80 6705 Esbjerg Ø Anvendelse:

Læs mere

Personalets opgaver i tilfælde af brand, nævnt i prioriteret rækkefølge:

Personalets opgaver i tilfælde af brand, nævnt i prioriteret rækkefølge: Brand- og alarmeringsinstruks Hvad gør man hvis det brænder? Personalets opgaver i tilfælde af brand, nævnt i prioriteret rækkefølge: 1. Evakuer 2. Alarmer på 112 3. Bekæmp branden 4. Underret Bygningsafdelingen

Læs mere

Indeklima: Oplever du problemer med indeklimaet (temperatur, træk, luftkvalitet, fugt og skimmelsvamp, belysning og dagslys, statisk elektricitet,

Indeklima: Oplever du problemer med indeklimaet (temperatur, træk, luftkvalitet, fugt og skimmelsvamp, belysning og dagslys, statisk elektricitet, 1 Indeklima: Oplever du problemer med indeklimaet (temperatur, træk, luftkvalitet, fugt og skimmelsvamp, belysning og dagslys, statisk elektricitet, tobaksrøg) Støj: Oplever du problemer med støj (støjniveau,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Dankemi Bilplejemidler, Kolding ApS Erstatter den: 05-09-2007. Jernet 35

Sikkerhedsdatablad. Dankemi Bilplejemidler, Kolding ApS Erstatter den: 05-09-2007. Jernet 35 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Leverandør: Udarbejdet den: 22-04-2008 / LBN Dankemi Bilplejemidler, Kolding ApS Jernet 35 Anvendelse:

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

Elevers praktiske øvelser på de gymnasiale uddannelser

Elevers praktiske øvelser på de gymnasiale uddannelser Elevers praktiske øvelser på de gymnasiale uddannelser At-meddelelse Nr. 4.01.9 Januar 1999 Baggrund Lov om arbejdsmiljø. Arbejdsministeriets bekendtgørelse om arbejdets udførelse. Arbejdsministeriets

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD MÆLKESYRE 80% E 270

SIKKERHEDSDATABLAD MÆLKESYRE 80% E 270 da 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN: Produktnavn: Leverandør: Aps Platinvej 21 6000 Kolding Telefon: +45 76 34 84 00 Telefax: +45 75 50 43 70 Ansvarlig for sikkerhedsdatablad:

Læs mere

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

Inventar i laboratorier. Tidligere del af Laboratorieerfaringer af 8. oktober 2012

Inventar i laboratorier. Tidligere del af Laboratorieerfaringer af 8. oktober 2012 Inventar i laboratorier Tidligere del af Laboratorieerfaringer af 8. oktober 2012 I forbindelse med BYGST laboratoriebyggerier, skal disse grundlæggende udføres i en standard, der lever op til at kunne

Læs mere

Øjenværn. Øjenværn skal anvendes, hvis arbejdet ikke på anden måde kan tilrettelægges og udføres, så skadelig påvirkning af øjnene undgås.

Øjenværn. Øjenværn skal anvendes, hvis arbejdet ikke på anden måde kan tilrettelægges og udføres, så skadelig påvirkning af øjnene undgås. Øjenværn At-vejledning D.5.8 April 2007 I denne vejledning informeres om egenskaberne ved forskellige typer øjenværn, og der redegøres for en række ofte forekommende problemstillinger i forbindelse med

Læs mere

Undervisning EUD, HHX og HTX Arbejdspladsvurdering APV

Undervisning EUD, HHX og HTX Arbejdspladsvurdering APV Bilag 4.13 Hensigten med at udarbejde en APV er at fokusere på forhold i virksomheden, der kan forbedres. Hvis de nævnte forhold ikke er e, sættes X i feltet Ikke. Hvis et forhold er i orden, sættes X

Læs mere

Elektronik APV - Fase 1 Skema 6 2002 Ja Nej Årsag, vurdering af behov for ændringer og øvrige bemærkninger Lokalet, herunder størrelsesforhold,

Elektronik APV - Fase 1 Skema 6 2002 Ja Nej Årsag, vurdering af behov for ændringer og øvrige bemærkninger Lokalet, herunder størrelsesforhold, Lokalet, herunder størrelsesforhold, materialer, installationer og rengøring Er lokalets areal passsende i forhold til antallet af brugere? Er der plads nok til at udføre arbejdet på en hensigtsmæssig

Læs mere

Advarsler og sikkerhed.

Advarsler og sikkerhed. SM 4229-2 EXT SM 4229-2 INT Advarsler og sikkerhed. Denne emhætte er designet til normal brug ved madlavning i privat husholdning og må kun bruges som sådan. Emhætten er beregnet til netspænding 220 240

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

LEVERANDØRBRUGSANVISNING Produktnavn: IPS Polyester Cleaner 100x Side: 1 / 5 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN Produktnavn: IPS Polyester Cleaner 100x Emballage: (liter) 25 og 200 l Leverandør: IPS-Group

Læs mere

Er loftbeklædningen hel? Er det sikret, at loftbeklædningen. mineralulds- eller asbestfibre?

Er loftbeklædningen hel? Er det sikret, at loftbeklædningen. mineralulds- eller asbestfibre? Arbejdsrum/kontor Opfylder lokalet Arbejdstilsynets almindelige krav til arbejdsrum (At-medd.nr. 1.01.1)? Er der plads nok til at udføre arbejdet på en hensigtsmæssig måde? Er loftbeklædningen hel? Er

Læs mere

Koster Crop Tester Tørstofmåler til foder

Koster Crop Tester Tørstofmåler til foder Tørstofmåler til foder med elektronisk vægt Indledning Tillykke med din nye. Denne brugsanvisning beskriver, hvordan testeren skal bruges. Læs derfor brugsanvisningen grundigt inden ibrugtagning. Brugsanvisningen

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Vandglas 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren

Sikkerhedsdatablad Vandglas 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: 1074096 Leverandør: Revideret den: 13-10-2003 Cab-Dan ApS Mådevej 80 6705 Esbjerg Ø Anvendelse: Tlf.: +45 75 45 48

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.5.2. Høreværn. Vejledning om brug af høreværn

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.5.2. Høreværn. Vejledning om brug af høreværn At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.5.2 Høreværn Vejledning om brug af høreværn Juni 2009 Erstatter marts 2001 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

GMO arbejde for AU Roskilde

GMO arbejde for AU Roskilde 1 Indhold Sikkerhedsregler for arbejde med GMO... 2 Reglerne gælder for mikroorganismer og planter samt øvrigt mikrobiologisk laboratoriearbejde i laboratorieområderne (B2.28-B2.49) samt klimarum (B0.02,

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Dentallaboratorier Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Hygiejniske forholdsregler ved kontakt med forurenet vand og sediment

Hygiejniske forholdsregler ved kontakt med forurenet vand og sediment Hygiejniske forholdsregler ved kontakt med forurenet vand og sediment Anne Kjerulf overlæge Central Enhed for Infektionshygiejne Statens Serum Institut Smittekæden En arbejdsmodel til forebyggelse Smitteveje:

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

EDB -lokaler APV Fase 1 Skema 5 2002 Ja Nej Årsag, vurdering af behov for ændringer og øvrige bemærkninger Lokalet, herunder størrelsesforhold,

EDB -lokaler APV Fase 1 Skema 5 2002 Ja Nej Årsag, vurdering af behov for ændringer og øvrige bemærkninger Lokalet, herunder størrelsesforhold, Lokalet, herunder størrelsesforhold, materialer, installationer og rengøring Er lokalets areal passsende i forhold til antallet af brugere? Er der plads nok til at udføre arbejdet på en hensigtsmæssig

Læs mere

Når Klokken Ringer 2012.

Når Klokken Ringer 2012. Når Klokken Ringer 2012. Krav om rengøring Side Fag Citat 10 Billedkunst Rengøring 11 Rengøring af rummet sker med vådrengøring eller Støvsugning med støvsuger forsynet med HEPA-filter. Det er ikke tilladt

Læs mere

Materialelære Materialernes farlige egenskaber. Erling Østergaard Daglig sikkerhedsleder Tandlægeskolen

Materialelære Materialernes farlige egenskaber. Erling Østergaard Daglig sikkerhedsleder Tandlægeskolen Materialelære Materialernes farlige egenskaber Erling Østergaard Daglig sikkerhedsleder Tandlægeskolen Farlige egenskaber, generelt Håndtering af materialer med farlige egenskaber: Undgå at komme i direkte

Læs mere

Spørgeskema til fysisk-ergonomisk APV Aarhus Universitet 2008

Spørgeskema til fysisk-ergonomisk APV Aarhus Universitet 2008 Spørgeskema til fysisk-ergonomisk APV Aarhus Universitet 2008 1 af 22. Dette APV-spørgeskema udfyldes for alle dine arbejdsfunktioner - både kontor/edb-lokaler, undervisningslokaler, laboratorier/værksteder

Læs mere

MINI SANDBLÆSER 4100-405

MINI SANDBLÆSER 4100-405 MINI SANDBLÆSER 4100-405 BRUGERMANUAL Beskrivelse 4100-450 Mini-blæsekabinet er designet til at rense, polere og overfladebehandle mindre dele, KUN ved brug af tørt blæsemiddel. Teknisk data: Kapacitet,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Lervejdal 10 Addit

Sikkerhedsdatablad. Lervejdal 10 Addit Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PRnummer: 2179666 Leverandør: Revision: 24092009 / LW MARLON Tørmørtel A/S Lervejdal 10 Addit Anvendelse:.

Læs mere

HAR DU PROBLEMER MED?

HAR DU PROBLEMER MED? (Som startskud på denne APV runde vil det være en fordel, hvis rektor i et brev forklarede betydningen af projektet ligeledes bør der reklameres i eks CAMPUS) Dette er et elektronisk værktøj til vurdering

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

Er loftbeklædningen hel? Er det sikret, at loftbeklædningen. mineralulds- eller asbestfibre?

Er loftbeklædningen hel? Er det sikret, at loftbeklædningen. mineralulds- eller asbestfibre? Lokalet, herunder størrelsesforhold, materialer, installationer og rengøring Er lokalets areal passsende i forhold til antallet af brugere? Er der plads nok til at udføre arbejdet på en hensigtsmæssig

Læs mere

Konica Minolta Industri Instrumenter. Sikkerheds foranstaltninger

Konica Minolta Industri Instrumenter. Sikkerheds foranstaltninger Konica Minolta Industri Instrumenter Sikkerheds foranstaltninger Sikkerhedssymboler Følgende symboler anvendes i denne håndbog, der har til formål at forhindre uheld som resultat af en ukorrekt brug af

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Billedkunstlokale APV - Fase 1 Skema 2 2002 Ja Nej Årsag, vurdering af behov for ændringer og øvrige bemærkninger Lokalet, herunder størrelsesforhold,

Billedkunstlokale APV - Fase 1 Skema 2 2002 Ja Nej Årsag, vurdering af behov for ændringer og øvrige bemærkninger Lokalet, herunder størrelsesforhold, Lokalet, herunder størrelsesforhold, materialer, installationer og rengøring Er lokalet placeret med udgangsdøre til evt. parkeringsplads eller lign.? Hvis nej, er der så vareelevator eller ladvogne/rulleborde?

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Førstehjælp. Ved at opsætte en tilpasset øjenskylleløsning på arbejdspladsen kan du gøre en afgørende indsats for at forebygge alvorlige øjenskader.

Førstehjælp. Ved at opsætte en tilpasset øjenskylleløsning på arbejdspladsen kan du gøre en afgørende indsats for at forebygge alvorlige øjenskader. Førstehjælp 215 Førstehjælp Du har kun to øjne - pas på dem! Synet er en af vores vigtigste sanser. Hvert år sker der tusindvis af øjenulykker på arbejdspladser, uddannelsesinstitutioner, i trafikken,

Læs mere

Dykpumpe DAVIDSENshop.dk

Dykpumpe DAVIDSENshop.dk Dykpumpe 9135939 DAVIDSENshop.dk Industrivej 36 DK-6580 Vamdrup Tlf.: 78 77 48 00 e-mail: mail@davidsenshop.dk Kære kunde, Vi takker for din tillid til vores produkter! Læs brugsvejledningen omhyggeligt,

Læs mere

Introduktion til nye medarbejdere

Introduktion til nye medarbejdere Introduktion til nye medarbejdere Arbejdsmiljøgrupperne August Krogh Bygningen 2008 Sikkerhedsregler for August Krogh Bygningen NØDUDGANGE FLUGTVEJE Stuen ved informationen. Stuen ved gartnerlokalerne.

Læs mere

DL-45/50/55/60/80 A/B

DL-45/50/55/60/80 A/B CpLy ApS www.cply.dk Brugermanual DL-45/50/55/60/80 A/B Opdateret Vinter 2015 Kære kunde Tak fordi du har valgt at handle hos CpLy ApS. Venligst læs og forstå brugervejledningen før brug, hvis der er noget

Læs mere

Original brugermanual for Skindrenser T3

Original brugermanual for Skindrenser T3 Original brugermanual for Skindrenser T3 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19, DK-7441 Bording Maskine: Skindrenser

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Sikkerhedsdatablad/Leverandørbrugsanvisning SAC RENGØRING A

Sikkerhedsdatablad/Leverandørbrugsanvisning SAC RENGØRING A Sikkerhedsdatablad/Leverandørbrugsanvisning SAC RENGØRING A 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren Handelsnavn: Anvendelse: SAC RENGØRING A Rengøringsmiddel til industriel brug Leverandør:

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EG

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EG 1. Identifikation af produktet og virksomheden HANDELSNAVN: ZINKOTOM FL, 5kg spand vare nr. 35006 Anvendelse: Effektiv koldforzinkning og forsegling Leverandør: METALINAS A/S, Sintrupvej 11 B, 8220 Brabrand,

Læs mere

tommelfingerregler til indretning af kontorarbejdspladser indretning arbejdsplads

tommelfingerregler til indretning af kontorarbejdspladser indretning arbejdsplads indretning arbejdsplads tommelfingerregler til indretning af kontorarbejdspladser En god ergonomisk arbejdsplads er nødvendig for at skabe et sundt arbejdsmiljø, for den enkelte medarbejder. Et sundt arbejdsmiljø

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD D-coll 7761

SIKKERHEDSDATABLAD D-coll 7761 SIKKERHEDSDATABLAD D-coll 7761 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF FREMSTILLER Produkt navn D-coll 7761 Varetype Anvendelse Producent Udarbejdet af Polyvinylacetat/Ethen dispersionslim Lim til

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN. Kræves ikke Anvendelse: - Leverandør:

SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN. Kræves ikke Anvendelse: - Leverandør: 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/5 PR-nr. Kræves ikke Anvendelse: Antikondensmaling Emballage: - Leverandør: TM Coating DK ApS Mineralvej 6-8 DK - 9220 Aalborg Ø Tel: +45 86 34

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING i henhold til arbejdsministeriets bkg. nr. 540/485 og EU-direktiverne 91/155 og

BRUGERVEJLEDNING i henhold til arbejdsministeriets bkg. nr. 540/485 og EU-direktiverne 91/155 og Produkt navn: Lectra flussmiddel, 201 80 09. 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN Produktnavn: Lectra flussmiddel. Anvendelse: Loddepasta. Emballage: 250 g dåse. Leverandør: Brdr. A

Læs mere

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til RENGØRING Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Palisanderolie Varenr. 6/3006

Sikkerhedsdatablad. Palisanderolie Varenr. 6/3006 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: 1052460 Revision: 15-07-2010 / LBN Anvendelse: Renser og giver såvel olieret som matlakeret palisandertræ

Læs mere

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk 76600018 ADVARSEL! For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personlig skade under installation og anvendelse af din pumpe, anbefales

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Astrals ph Plus (0020) 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden.

Sikkerhedsdatablad. Astrals ph Plus (0020) 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: 2146493 Leverandør: Udarbejdet den: 11-05-2009 / TKO Astral Scandinavia Kometvej 28 Anvendelse:

Læs mere

1 Identifikation af produktet og af producent og leverandør

1 Identifikation af produktet og af producent og leverandør 1 Identifikation af produktet og af producent og leverandør Produktnavn: Universal rengøring Anvendelse: Til rengøring af gulve og alle glatte overflader i hjemmet. Vare nr. 1979 Leverandør: Sodasan Wash-

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Indretning af stinkskabslaboratorium. August 2016

Indretning af stinkskabslaboratorium. August 2016 Indretning af stinkskabslaboratorium August 2016 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Indblæsningsarmaturer... 2 2.1 Valg af indblæsningsarmatur... 2 2.2 Placering af indblæsningsarmatur... 2 3 Stinkskabe...

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

Brugsanvisning EMHÆTTE. Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller.

Brugsanvisning EMHÆTTE. Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller. Brugsanvisning EMHÆTTE Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller. AH SF 1 IX/HA Montering 2 Montering 3 Montering 4 Installation

Læs mere

CLARO PAKKEN LEVERES I SAMARBEJDE MED:

CLARO PAKKEN LEVERES I SAMARBEJDE MED: UDSTILLING CLARO PAKKEN LEVERES I SAMARBEJDE MED: CLARO Importør: BAHEKO A/S VANDMESTERVEJ 37 DK- 2630 TÅSTRUP Tlf.: +45 43 99 16 11 Email: baheko@baheko.dk www.baheko.dk FUNKTIONEL, PRAKTISK & ÆSTETISK

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Ikke omfattet Anvendelse: 8 kg plastiktønde Leverandør:

SIKKERHEDSDATABLAD. Ikke omfattet Anvendelse: 8 kg plastiktønde Leverandør: 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/5 PR-nr. Ikke omfattet Anvendelse: Insekticid Emballage: 8 kg plastiktønde Leverandør: Schering-Plough Animal Health Hvedemarken 12 3520 Farum

Læs mere

IDUSCRUB DESINFEKTIONSSERVIET / KS

IDUSCRUB DESINFEKTIONSSERVIET / KS 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produkt information Handelsnavn : Anvendelse : Desinfektionsmiddel Leverandør : Brenntag Nordic A/S Borupvang 5 B DK 2750 Ballerup

Læs mere

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK A B C D E F 3 SIKKERHED Bemærk venligst følgende retningslinjer, når du tager apparatet i brug: 7 Apparatet er kun beregnet til hjemmebrug. 7 Brug aldrig apparatet i bad,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Hud Fjern forurenet tøj. Vask huden med vand og sæbe. Søg læge ved vedvarende ubehag og vis dette sikkerhedsdatablad.

Sikkerhedsdatablad. Hud Fjern forurenet tøj. Vask huden med vand og sæbe. Søg læge ved vedvarende ubehag og vis dette sikkerhedsdatablad. Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: 1052460 Revideret den: 10-12-2003 / MBM Anvendelse: Renser og giver såvel olieret som matlakeret palisandertræ en naturlig

Læs mere

VEUD ekstraopgave Opgave nr. 64-60

VEUD ekstraopgave Opgave nr. 64-60 Opgavens art: Opgaveformulering: Fagområde: Opgavens varighed: Spørgsmål vedr. sikkerhed, arbejdsmiljø, materialer og proces Giv en skriftlig besvarelse på en række teoretiske spørgsmål Hærdeplast 4 lektioner

Læs mere

At-VEJLEDNING. Åndedrætsværn. D.5.4 Marts 2003. Erstatter At-meddelelse nr. 4.09.1 af oktober 1999. Vejledning om åndedrætsværn og dets brug

At-VEJLEDNING. Åndedrætsværn. D.5.4 Marts 2003. Erstatter At-meddelelse nr. 4.09.1 af oktober 1999. Vejledning om åndedrætsværn og dets brug At-VEJLEDNING D.5.4 Marts 2003 Erstatter At-meddelelse nr. 4.09.1 af oktober 1999 Åndedrætsværn Vejledning om åndedrætsværn og dets brug 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan

Læs mere

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference.

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. STØVSUGER HN 9888 Model JCV-7001 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. Sikkerhedsinstruktioner Når De bruger støvsugeren, skal De altid tage

Læs mere

DYKPUMPE 250 W eller 550 W

DYKPUMPE 250 W eller 550 W DYKPUMPE 250 W eller 550 W INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 76500250 = 250 W EAN nr 5709133760113 Art nr 76500550 = 550 W EAN nr 5709133760120 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af dykpumpen

Læs mere

APV for elever på Erhvervsuddannelserne

APV for elever på Erhvervsuddannelserne APV for elever på Erhvervsuddannelserne APV er et af de bedste værktøjer til et sundt og et godt arbejdsmiljø, igennem hele livet. Dette skema kan bruges igen og igen. APV for elever på erhvervsuddannelserne

Læs mere

Toiletrens. Anvendelse / Egenskaber: Til alle overflader, der tåler vand og syre, som toiletkummer, urinaler, uringlas og bækkener.

Toiletrens. Anvendelse / Egenskaber: Til alle overflader, der tåler vand og syre, som toiletkummer, urinaler, uringlas og bækkener. Toiletrens Type Flydende desinficerende, surt toiletrensemiddel Anvendelse / Egenskaber: Til alle overflader, der tåler vand og syre, som toiletkummer, urinaler, uringlas og bækkener. Fjerner effektivt

Læs mere

Holdning, kendskab og vaner i forbindelse med fejlstrømsafbrydere

Holdning, kendskab og vaner i forbindelse med fejlstrømsafbrydere Holdning, kendskab og vaner i forbindelse med fejlstrømsafbrydere Undersøgelse gennemført for Sikkerhedsstyrelsen af WEBPOL online markedsanalyse i november 2010 Undersøgelsens gennemførelse Målgruppe

Læs mere

BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING

BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD ConSet - Type 501-7 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING DA NO VIGTIGE INFORMATIONER! De bør ABSOLUT læse denne brugsanvisning og montage vejledning før opstilling, installation

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note

Sikkerhedsdatablad. 2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: 1032718 Revideret den: 19-11-2003 / MBM Anvendelse: Voksbehandling af afsyret ege- og fyrretræ og voksbehandlede møbler.

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Shellak Politur, Filtreret 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren

Sikkerhedsdatablad Shellak Politur, Filtreret 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren Sikkerhedsdatablad Shellak Politur, Filtreret 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: Leverandør: Revideret den: 13-10-2003 Cab-Dan ApS Mådevej 80 6705 Esbjerg Ø Anvendelse:

Læs mere

Der findes derudover andre typer hvor både klinge og emne fremføres automatisk. Disse typer er ikke omfattet af denne vejledning

Der findes derudover andre typer hvor både klinge og emne fremføres automatisk. Disse typer er ikke omfattet af denne vejledning Tekniske Kapsave med hjælpemidler én klinge Indledning En Kapsav er en rundsav, der med hånden eller mekanisk føres på tværs af bordet mod emnet. Den kaldes ofte en afkorter. Der findes flere typer kapsave,

Læs mere

APV undersøgelse 2014

APV undersøgelse 2014 APV undersøgelse Roskilde Handelsskole Datarapportering Roskilde Handelsskole APV undersøgelse APV undersøgelse på Roskilde Handelsskole Der har deltaget i alt 9 medarbejdere ud af mulige. Det giver en

Læs mere

Beredskabsplan for Institut for Sprog og Kommunikation

Beredskabsplan for Institut for Sprog og Kommunikation Beredskabsplan for Institut for Sprog og Kommunikation Syddansk Universitet Beredskabsplan for Institut for Sprog og Kommunikation Indholdsfortegnelse Intro... 2 1. I tilfælde af brand... 3 2. I tilfælde

Læs mere

Referat fra årlig arbejdsmiljødrøftelse d. 28. okt. 2013

Referat fra årlig arbejdsmiljødrøftelse d. 28. okt. 2013 Referat fra årlig arbejdsmiljødrøftelse d. 28. okt. 2013 1. Arbejdsmiljøet det seneste år a. Status for seneste års mål: Mål 1 (2013):Vi skal blive bedre til at opfordre hinanden til at passe på, når vi

Læs mere

IDUSAN WIPE ENKELTPAKKEDE/KS 1200(24x50)

IDUSAN WIPE ENKELTPAKKEDE/KS 1200(24x50) 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produkt information Handelsnavn : IDUSAN WIPE ENKELTPAKKEDE/KS 1200(24X50) Produkt kode : 2182806 Anvendelse : Desinfektionsmiddel

Læs mere

1 Identifikation af produktet og af producent og leverandør

1 Identifikation af produktet og af producent og leverandør 1 Identifikation af produktet og af producent og leverandør Produktnavn: Planteolie sæbe. Anvendelse: Til hånd og kropsvask. Vare nr. 3958 Leverandør: Sodasan Wash- und Reinigungsmittel GmbH Rudolf-Diesel-Str.

Læs mere