Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoAir. Model 406 I 408 I 410 I 415 I 420 Luft til vand-varmepumpe

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoAir. Model 406 I 408 I 410 I 415 I 420 Luft til vand-varmepumpe"

Transkript

1 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoAir Model 406 I 408 I 410 I 415 I 420 Luft til vand-varmepumpe

2

3 Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoAir Model 406 I 408 I 410 I 415 I 420 Luft til vand-varmepumpe

4 Indholdsfortegnelse GENERELLE OPLYSNINGER Tjekliste 6 Husk! 7 Sikkerhedsforskrifter 7 1. Tilslutningsalternativer for Generelt 8 2. Tekniske data Tilslutning 400 V 3N~ Komponenternes placering Måltegning Kølemediumsystem Drift og vedligeholdelse Afisning Ventilatoren Vedligeholdelse Periodisk vedligeholdelse Nedlukning Beholder til kondensvand Fejlfinding/afhjælpning Luftproblemer Alarmer Cirkulation og afisning Installation Placering af varmepumpen Klargøring og dræning Kondensvand Rørinstallation Rørtilslutning Eksempel på rørtilslutning Cirkulationspumpe Styring/strømforsyning Driftsområde El-installation Kommunikationsforbindelser Tilslutning af 1. varmepumpe Seriekobling af varmepumper El-installation 400V 3N~ Tilslutning af efterfølgende stik CTC Basic Display (tilbehør) Tilslutning Alarmudgang Tilslutning af styresystemet Generelt Inkopplingsalternativ Tilslutningsalternativ Tilslutningsalternativ Tilslutningsalternativ Tilslutningsalternativ Tilslutningsalternativ Stykliste Eldiagram 400V 3N~ Første start Støjdata Følerdata Overensstemmelseserklæring 38 Enertech AB forbeholder sig retten til at foretage ændringer og rette eventuelle trykfejl. 4

5 Tillykke med købet af dit nye produkt! Den komplette udendørs luft til vand-varmepumpe er en udendørs luft til vand-varmepumpe, som trækker varme ud af udendørsluften og anvender den i husets varmesystem. CTC EcoAir 400 fungerer ved en udetemperatur på ned til -22 C. Varmepumpen kan sluttes til CTC EcoZenith eller til den eksisterende kedel via styresystemet CTC EcoLogic PRO. er konstrueret til at køre med en høj virkningsgrad og et lavt lydniveau. Varmepumpen har indbygget afisning med hedgas, hvilket holder fordamperslangen fri for is og opretholder en høj virkningsgrad. Gem denne vejledning med installations- og vedligeholdelsesanvisninger. Hvis varmepumpen vedligeholdes korrekt, vil du have glæde af din CTC EcoAir 400 i mange år. Denne vejledning indeholder alle de oplysninger, du behøver. 5

6 Generelle oplysninger Tjekliste Tjeklisten skal udfyldes af installatøren. Hvis der skal udføres service, kan det blive nødvendigt at overlevere dette dokument. Installationen skal altid foretages i henhold til installations- og vedligeholdelsesvejledningen. Installationen skal altid foretages af en akkrediteret installatør. Efter installationen skal enheden gennemgås, og funktionerne skal kontrolleres i henhold til nedenstående: Rørinstallation Varmepumpen er fyldt, placeret og justeret på den rigtige måde i henhold til instruktionerne. Varmepumpen er placeret, så den kan serviceres. Lade-/radiatorpumpens kapacitet (afhængig af det anvendte system) er stor nok til den nødvendige gennemstrømning. Åbn radiatorventiler (afhængig af det anvendte system) og andre relevante ventiler. Tæthedsprøve. Udluft systemet. Kontrollér, at de fornødne sikkerhedsventiler fungerer korrekt. Der er truffet foranstaltninger til håndtering af kondensvand. El-installation Strømafbryder. Korrekt fast ledningsføring. De fornødne følere er monteret. Tilbehør. Oplysninger til kunden (tilpasset til den aktuelle installation) Opstart med kunde/installatør. Menuer/betjeningsknapper på det valgte system. Installations- og vedligeholdelsesvejledning udleveret til kunden. Kontrol og påfyldning af varmesystem. Information om finjusteringer. Alarminformation. Funktionstest af de monterede sikkerhedsventiler. Garanti og forsikring. Oplysninger om procedurer i forbindelse med fejlmelding. Dato/kunde Dato/installatør 6

7 Husk! Kontrollér særligt følgende punkter ved levering og installation: Produktet skal transporteres og opbevares opretstående. Fjern emballagen, og kontrollér inden installation, at produktet ikke er blevet beskadiget under transporten. Eventuelle transportskader skal meldes til speditøren. Anbring produktet på et solidt fundament. er fra fabrikken udstyret med en beholder til kondensvand, hvorfra kondensvandet ledes ud i en afløbsrende, en nedløbsbrønd, et nedløbsrør eller anden form for afløb. Tænk derfor over, hvor du placerer produktet. Hvis kondensvandsrøret ikke anvendes, skal fundamentet være konstrueret således, at kondensvand og smeltevand kan trænge ned i jorden. Byg en "afløbsrende" under varmepumpen. Fjern cm jord, og fyld op med grus for at opnå bedst mulig dræning. Den udendørs enhed skal stå i vater tjek efter med et vaterpas. Du kan finde flere oplysninger om placering af produktet i kapitel 6 og 7. Husk, at fripladsen foran produktet skal være mindst 2 meter, så der kan udføres service. Der skal installeres fleksible slanger tættest på varmepumpen. De udendørs rør skal isoleres grundigt med vejrbestandigt isoleringsmateriale. Sørg for, at de rør, der anvendes mellem varmepumpen og varmesystemet, har de fornødne dimensioner. Sørg for, at cirkulationspumpen har den fornødne kapacitet til at pumpe vandet til varmepumpen. Sikkerhedsforskrifter Nedenstående sikkerhedsforskrifter skal følges ved håndtering, installation og drift af varmepumpen: Sluk for sikkerhedsafbryderen, inden der udføres arbejde på produktet. Produktet må ikke spules med vand. Ved håndtering af produktet med løfteøje eller lignende, skal det kontrolleres, at hejseudstyr, øjebolte osv. ikke er beskadigede. Gå aldrig ind under det ophejsede produkt. Gå aldrig på kompromis med sikkerheden ved at demontere fastskruede kapper, hætter eller andet. Slæk aldrig på sikkerheden ved at sætte sikkerhedsudstyret ud af drift. Arbejde på produktets kølesystem må kun udføres af en køletekniker med F-gas-autorisation.! Hvis disse anvisninger ikke følges ved installation, drift og vedligeholdelse af systemet, er Enertechs forpligtelser i henhold til gældende garantibestemmelser ikke bindende. 7

8 1. Tilslutningsalternativer for 1.1 Generelt Nedenstående illustration viser de forskellige tilslutningsalternativer for CTC EcoAir 400. I visse tilfælde kan en CTC Converter eller et CTC Basic Display være påkrævet. Se kapitlet Tilslutning af styresystemet. Alternativ A kan tilsluttes til nedenstående produkter.! CTC EcoZenith i250 kan sluttes til produkter med en udgangseffekt på op til 11 kw. CTC Basic Display CTC EcAir CTC EcoLogic Pro 551! Ældre produkter (version 3) skal bruge CTC Converter som tolk til at styre. CTC EcoLogicPro CTC Basic Display CTC EcoZenith i550pro CTC EcoZenith i250 Alternativ B kan anvendes sammen med en eksisterende kedel via tilbehøret CTC Basic Display. Dette kan ske med en fast temperatur (fast kondensering) eller baseret på termostatstyring. Eftersom standardversionen af ikke har sin egen styring, er tilbehøret CTC Basic Display påkrævet. CTC EcoPart CTC EcoPart 400

9 2. Tekniske data 2.1 Tilslutning 400 V 3N~ Elektriske data 400V 3N~ 50 Hz Indgangseffekt 1) kw 1.3/1.3/ /1.6/1.6 Udgangseffekt 1) kw 6.2/4.8/ /6.0/4.7 COP 1) 4.78/3.69/ /3.76/3.02 Mærkestrøm 2) A Maksimal startstrøm A Vandvolumen L Kølemediummængde (R407C) kg Afbrydeværdi pressostat HT bar 31 Maks. driftstryk, vand (PS) bar 2.5 Mål (H x B x D) Kompressortype mm 1080 x 1245 x 545 Scroll / PVE FV50S Luftvolumen m 3 /h Ventilatorhastighed rpm Ventilatoreffekt W Vægt kg ) vandtemperatur 35 C og lufttemperatur +7/+2/-7 2) inkl. ladepumpe Stratos Tec 25/7 alt Grundfos UPM GEO 25-85! OBS: I tilfælde af afvigelser gælder værdierne på produktets typeskilt. Ved servicering skal du altid kontrollere den rette mængde kølemedium på produktets typeskilt Elektriske data 400V 3N~ 50 Hz Indgangseffekt 1) kw 2.4/2.3/ /3.4/ /3.9/3.9 Udgangseffekt 1) kw 11.5/8.8/ /12.0/ /13.9/11.5 COP 1) 4.86/3.83/ /3.57/ /3.54/3.02 Mærkestrøm 2) A Maksimal startstrøm A Vandvolumen L Kølemediummængde (R407C) kg Afbrydeværdi pressostat HT bar 31 Maks. driftstryk, vand (PS) bar 2.5 Mål (H x B x D) Kompressortype mm 1180 x 1375 x 610 Scroll / PVE FV50S Luftvolumen (lav /høj hastighed) m 3 /h / /6200 Ventilatorhastighed (lav /høj hastighed) rpm / /715 Ventilatoreffekt W Vægt kg ) vandtemperatur 35 C og lufttemperatur +7/+2/-7 2) inkl. ladepumpe Stratos Tec 25/7 alt Grundfos UPM GEO

10 2.2 Komponenternes placering

11 Kompressor 2. 4-vejsventil 3. Varmeveksler 4. Ekspansionsventil 5. Højtryksføler 6. Lavtryksføler 7. Højtryksvagt 8. Tilslutningsboks 9. Udluftningsnippel/vand 10. Tørrefilter 11. Sugegasføler 12. Fremløbsføler 13. Returføler 14. Udeføler 15. Hedgasføler 16. Ventilator 17. Afisningsføler i fordamper 18. Føler på ventilator 19. Strømforsyning 20. Kommunikation 21. Strømforsyning 22. Kommunikationsprodukt 23. Kommunikation, seriekobling 24. Strømforsyning, cirkulationspumpe 25. Kommunikation, cirkulationspumpe 26. Typeskilt med serienummer mv. 27. Kompressorvarmer 11

12 2.3 Måltegning 406, A B C D E F G H I Ø28 Ø28 J K L A Kondensafløb G1-¼" 42 B C I D J E F G L H K 2.4 Kølemediumsystem TCE Ventilator 2. Fordamper 3. Luft 4. Kompressor 5. LT 6. HT 7. 4-vejsventil 8. Kondensator 9. T vand ud 10. T vand ind 11. Kontraventil 12. Ekspansionsventil 13. Tørrefilter 14. Schrader

13 3. Drift og vedligeholdelse Når installatøren har installeret den nye varmepumpe, bør denne sammen med brugeren kontrollere, at systemet er i fuldt funktionsdygtig stand. Installatøren skal vise, hvor strømafbrydere, reguleringsanordninger og sikringer sidder, så brugeren ved, hvordan systemet fungerer og skal vedligeholdes. Udluft radiatorerne (afhængig af det anvendte system) efter ca. tre dages drift, og fyld efter med vand, hvis det er nødvendigt. 3.1 Afisning er udstyret med hedgasafisning. Varmepumpen kontrollerer konstant, om der er behov for afisning. Hvis det er tilfældet, sker der følgende: afisning starter, ventilatoren stopper, firevejsventilen skifter retning, og hedgas omledes til fordamperen. Der høres en hvæsende lyd, når vandet drænes fra fordamperen. Når produktet er afiset, starter ventilatoren, hedgas omledes til kondensatoren, og varmepumpen skifter tilbage til normal drift. 3.2 Ventilatoren Ventilatoren starter 15 sekunder før kondensatoren og bliver ved med at køre, indtil kompressoren stopper. Under afisning stopper ventilatoren, og den genstarter, når afisningen er færdig. 3.3 Vedligeholdelse En stor mængde vand passerer igennem fordamperen i CTC EcoAir 400. Blade og andre fremmedlegemer kan sætte sig fast og blokere for luftstrømmen. Mindst én gang om året skal fordamperslangen kontrolleres, og partikler, der blokerer for luftstrømmen, skal fjernes. Fordamperen og den udvendige kappe skal rengøres med en fugtig klud eller en blød børste. Det er ikke nødvendigt med anden periodisk vedligeholdelse eller inspektion. 3.4 Periodisk vedligeholdelse Efter tre ugers drift og derefter hver tredje måned i det første år. Derefter en gang om året: Kontrollér, at der ikke er utætheder i installationen. Kontrollér, at produktet og systemet er fri for luft; foretag udluftning efter behov. Kontrollér, at fordamperen er ren. 3.5 Nedlukning Varmepumpen stoppes ved hjælp af hovedafbryderen. Hvis der er risiko for, at vandet fryser, skal du sørge for, at der er cirkulation gennem varmepumpen eller tømme helt for vand. 3.6 Beholder til kondensvand Beholderen til kondensvand opsamler det kondensvand, der dannes på CTC EcoAirs fordamper under drift og afisning. Beholderen til kondensvand er udstyret med et elektrisk varmelegeme, som holder beholderen fri for is, når det er frostvejr. Beholderen til kondensvand er placeret nederst på bagsiden af. Du kan inspicere og rengøre beholderen til kondensvand ved at løfte i håndtaget og trække beholderen ud. Du kan købe et varmekabel som tilbehør og slutte det til EcoAir 400. Kablet installeres i det afløbsrør, der går fra beholderen til kondensvand til et frostfrit afløb. 13

14 4. Fejlfinding/afhjælpning er konstrueret til at give driftsikkerhed og høj komfort samt til at have en lang levetid. Nedenfor kan du finde forskellige tip, som kan være til hjælp og vejledning i tilfælde af driftsproblemer. Hvis der opstår en fejl, skal du altid tage kontakt med den installatør, som har installeret enheden. Hvis installatøren vurderer, at det drejer sig om en materiale- eller fabrikationsfejl, tager denne kontakt til CTC-UK med henblik på at undersøge og udbedre fejlen. Angiv altid produktets serienummer. 4.1 Luftproblemer Hvis en skurrende lyd høres fra varmepumpen, skal du kontrollere, at den er korrekt udluftet. Fyld ved behov mere vand på, så det rigtige tryk opnås. Hvis lyden gentager sig, skal du ringe efter en tekniker, som kan undersøge årsagen. 4.2 Alarmer Eventuelle alarmer og informationstekster fra vises på det produkt, som anvendes til at styre den. Der henvises derfor til vejledningen til det pågældende produkt. 4.3 Cirkulation og afisning Hvis cirkulationen mellem den indendørs og den udendørs enhed reduceres eller stopper, udløses højtryksvagten. Mulige årsager til dette: Cirkulationspumpen er defekt/for lille. Der er luft i rørene. Kondensatoren er blevet nulstillet. Andre mellemliggende blokeringer af vandgennemstrømningen. Under afisning stopper ventilatoren, men kompressoren fortsætter med at køre, og smeltevandet løber ned i beholderen til kondensvand under varmepumpen. Når afisningen stopper, starter ventilatoren igen, og umiddelbart herefter dannes der en dampsky bestående af fugtigt lugt, som kondenserer i den kolde luft udenfor. Dette er helt normalt, og den forsvinder igen efter nogle sekunder. Hvis varmepumpen ikke varmer tilstrækkeligt, skal du kontrollere, at der ikke er usædvanlige isdannelser. Mulige årsager til dette: Den automatiske afisningsfunktion er defekt. Der er ikke tilstrækkeligt med kølemedium (lækage). Ekstreme vejrforhold. Husk, at er en luft til vand-varmepumpe, som har en lavere varmeeffekt, når udetemperaturen falder, og husets varmebehov stiger. Hvis temperaturen falder hurtigt, vil du derfor kunne opleve et fald i varmeeffekten. 14

15 5. Installation Dette kapitel henvender sig til enhver, som har ansvaret for en eller flere af de installationer, der kræves for at sikre, at produktet fungerer, som brugeren ønsker det. Tag dig god tid til at gennemgå funktioner og indstillinger med brugeren og til at besvare eventuelle spørgsmål. Både installatør og varmepumpe har fordel af en bruger, som fuldt ud har forstået, hvordan systemet fungerer og skal vedligeholdes. Installationen skal udføres i henhold til gældende MCS-standarder. Se MIS 3005 og tilknyttede bygningsreglementer Del L, F og G. Produktet skal forbindes med en ekspansionsbeholder i et åbent eller lukket system. Glem ikke at gennemskylle varmesystemet før tilslutning.! Produktet skal transporteres og opbevares opretstående. Varmepumpen arbejder med en fremløbs-/returtemperatur over kondensatoren på op til 65/58 C. Transport Transportér enheden til installationsstedet, inden emballagen fjernes. Håndtér produktet på følgende måde: Gaffeltruck Løftebånd rundt om pallen. BEMÆRK! Må kun anvendes med emballagen på plads. Fjernelse af emballagen Fjern emballagen, når varmepumpen er placeret ved siden af det sted, hvor den skal installeres. Kontrollér, at produktet ikke er blevet beskadiget under transporten. Eventuelle transportskader skal meldes til speditøren. Kontrollér også, at leverancen er komplet i henhold til nedenstående liste. Leverancen omfatter: 1 stk. varmepumpe Stik til strømforsyning 15 m kabel (LiYCY (TP)) med Stik til kommunikation 15

16 6. Placering af varmepumpen Placer varmepumpen, så støjen fra kompressoren og ventilatoren ikke forstyrrer omgivelserne. Undlad at placere varmepumpen lige ved siden af et soveværelsesvindue, en terrasse eller et hegn til naboen. placeres normalt på en ydermur. Der skal være et frirum på mindst 250 mm (EcoAir ) eller 400 mm (EcoAir ) mellem produktet og muren, så den udendørs luft har fri passage ind gennem fordamperen. Hvis varmepumpen placeres i et hjørne, skal der være et frirum på mindst 250 mm mellem varmepumpens side og muren. Der skal være et frirum på mindst 2 meter mellem varmepumpen og eventuelle buske eller lignende. Tag hensyn til afstanden til nærmeste nabo ved at kontrollere støjdataene i kapitlet Støjdata. Den anbefalede afstand mellem enhederne er 400 mm. CTC EcoAirs ben skal stå stabilt på betonklodser eller lignende. Brug et vaterpas til at justere enheden, så den står helt i vater. Designet af stativet og pumpens vægt gør, at det ikke er nødvendigt at fastgøre enheden til jorden eller muren. Det anbefales ikke at installere varmepumpen på et afskærmet sted eller i et udhus eller en carport, fordi luften skal kunne passere så uhindret som muligt gennem varmepumpen, og udblæsningsluften må ikke blive suget ind i indtaget på enhedens bagside. Dette kan medføre unormal isdannelse i fordamperen. Hvis produktet placeres på et udsat sted, hvor der er ekstra barske vejrforhold, anbefales det at anvende egnet afskærmning eller en afskærmet placering.! Disse retningslinjer skal følges for at give en optimal ydeevne. 400 mm ( ). 250 mm ( ) Min. 2 m Anbef. 400 mm 16

17 7. Klargøring og dræning Varmepumpen skal placeres på en sådan måde, at huset ikke kan blive beskadiget, og kondensvandet nemt kan trænge ned i jorden. Fundamentet skal bestå af betonklodser eller lignende, som hviler på skærver eller grus. Byg en "afløbsrende" under varmepumpen. Husk, at der for de største modeller kan dannes op til 70 liter kondensvand om dagen under visse forhold. Grav et hul med en dybde på cm. Anbring en fugtmembran i hullet på den side, der vender ind mod husets fundament. Fyld hullet halvt op med grus, og læg betonklodser eller lignende ud. Sørg for, at afstanden (1155/1285) mellem midten af betonklodserne svarer til afstanden mellem varmepumpestativets ben. Brug et vaterpas til at kontrollere, at betonklodserne ligger i vater. Læg grus rundt om betonklodserne for at opnå optimal dræning afstand fra midte til midte 1155/ Groft grus i en dybde på ca cm. Betonklodser Betonklodser 1285 Fugtmembran ind mod husets 551 fundament. 451/ Betonklodser

18 7.1 Kondensvand Beholderen til kondensvand er indbygget i varmepumpen og bruges til at aflede det meste af kondensvandet. Beholderen kan sluttes til et egnet afløb. Tilslutningsdiameter: 42 mm. Der bør placeres et varmekabel (fås som tilbehør) i røret for at forhindre, at vandet fryser til is igen. Varmekablet sluttes til elskabet i CTC EcoAir 400 (arbejdet skal udføres af en autoriseret elinstallatør og i overensstemmelse med gældende regler). Hvis huset har kælder, anbefales det at lede kondensvandet til et indendørs gulvafløb (arbejdet skal udføres i overensstemmelse med gældende regler). Røret skal installeres med hældning ind mod huset og over jorden (så der ikke kan løbe andet vand ind i kælderen). Åbninger i muren skal forsegles og isoleres. Der skal monteres en vandlås på den indvendige side for at forhindre, at der cirkulerer luft gennem røret. Hvis du har bygget en afløbsrende, skal kondensvandsrøret placeres i frostfri dybde. Kondensvandet kan også ledes ned i husets kloak, f.eks. via nedløbsrør. I så fald skal der placeres et varmekabel i rør, som ikke er frostfri. Vandlås Frostfri dybde

19 8. Rørinstallation Installationen skal udføres i henhold til gældende MCS-standarder. Se MIS 3005 og tilknyttede bygningsreglementer Del L, F og G. Kedlen skal forbindes med en ekspansionsbeholder i et åbent eller lukket system. Glem ikke at gennemskylle varmesystemet før tilslutning. 8.1 Rørtilslutning Returrør på mindst 22 mm (i forbindelse med ) og 28 mm (i forbindelse med ) i kobber tilsluttes til varmepumpen. Hvis rørene er lange, skal installatøren beregne de pumpeog rørdimensioner, der kræves for at klare den anbefalede minimumsgennemstrømning for den pågældende. Rørene mellem varmepumpen og kedlen skal føres således, at der ikke er noget højeste punkt. Hvis det ikke kan lade sig gøre, skal det højeste punkt forsynes med en automatisk luftudskiller eller en inline-udlufter. Tilslutning til varmepumpen skal ske via en trådarmeret diffusionstæt slange til varmt vand med en diameter på min. 1". Den anbefalede slangelængde er 1000 mm for at forhindre, at støjen fra varmepumpen spredes ind i huset, og for at opfange eventuelle bevægelser i varmepumpen. Rør, der installeres udendørs, skal isoleres med mindst 13 mm isolering, som ikke er følsom over for vand. Sørg for, at isoleringen er tæt forseglet alle steder, og at samlingerne er tapet eller limet godt sammen. Indvendige rør skal isoleres frem til kedlen med mindst 9 mm isolering. Dette sikrer, at varmepumpen kan levere den højeste mulige temperatur til kedlen eller varmtvandsbeholderen uden tab. Produktet kan udluftes via den udluftningsventil, der sidder inde i kondensatoren. Diagram over trykforskel for Trykforskel (kpa) 8! BEMÆRK!! Glem ikke at gennemskylle varmesystemet før tilslutning. Udluft kun denne ventil. De øvrige ventiler er til kølesystemet. Hvis de åbnes, kan kølemediet lække! EcoAir 406 EcoAir 408 EcoAir 410 EcoAir EcoAir ,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 Vandgennemstrømning (l/s) 19

20 8.2 Eksempel på rørtilslutning EcoAir/EcoZenith i250 L CTC EcoZenith i250 L har rør i bagerste højre hjørne, som skal sluttes til varmepumpen. Varmepumpens nederste tilslutning sluttes til den højre tilslutning set forfra, således at vandet pumpes ud til varmepumpen. Varmepumpens øverste tilslutning sluttes dermed til venstre tilslutning. 1. Trådarmeret diffusionstæt slange til varmt vand, min. 1". Slangelængde 1000 mm fra enheden. 2. Udgående (opvarmet) vand, tilslutning med Ø28 mm på kondensatoren. 3. Indgående (koldt) vand, tilslutning med Ø28 mm på kondensatoren. 4. Kobberrør med minimum Ø22 mm isoleret udvendigt med 13 mm isolering. 5. Indvendige rør er isoleret med 9 mm isolering. 6. Udluftningsventil EcoAir/EcoZenith i250 H På CTC EcoZenith i250 H sluttes varmepumpen direkte til ladepumpen, som sidder under beholderen. Varmepumpens nederste tilslutning skal sluttes til ladepumpen, således at vandet pumpes ud til varmepumpen. Varmepumpens øverste tilslutning sluttes til højre skifteventil via ladepumpen.! Du opnår den bedst mulige ydeevne, hvis du isolerer udendørs og indendørs rør som anbefalet i vejledningen. 20

21 9. Cirkulationspumpe Valget af cirkulationspumpe afhænger af systemets type. Sørg for, at cirkulationspumpen er stor nok, således at der er et tilstrækkeligt flow gennem varmepumpen. Cirkulationspumpen kan enten tilsluttes internt i CTC EcoAir 400 eller eksternt via styreenheden. Ladepumpen forsyner med vand. Hvis udetemperaturen er under +2 C, kører ladepumpen konstant for at sikre, at vandet ikke fryser. Hvis produktet er installeret på et sted, hvor der kan forekomme strømsvigt, anbefales det at supplere med en nødstrømsgenerator til ladepumpen. Alternativt kan der installeres mekanisk frostsikring. Intern tilslutning Med en intern tilslutning styres flowet gennem cirkulationspumpen af styreenheden i. Styresystemet til overvåger og sikrer, at enheden arbejder inden for dens driftsområde. Du opnår den bedst mulige ydeevne, hvis du vælger en af cirkulationspumperne i klasse A, som er angivet nedenfor. CTC EcoAir Yonos Para PWM 7,0 Varenr.: CTC EcoAir 410 Yonos Para PWM 7,5 Varenr.: CTC EcoAir UPM GEO Varenr.: Ekstern tilslutning Med en ekstern tilslutning installeres en cirkulationspumpe, så det rette flow gennem varmepumpen kan garanteres. Indstil den rette temperaturforskel ved at justere cirkulationspumpens hastighed. Dette skal gøres for at sikre, at man opnår den rette temperaturforskel ved den aktuelle udetemperatur som vist i tabellen. Udetemperatur ( C) CTC EcoAir 406 Fremløb 35 C Flow = 0,21 l/s 4 C 4,5 C 5,5 C 6,5 C 7 C 8 C CTC EcoAir 408 Fremløb 35 C Flow = 0,27 l/s 4 C 4,5 C 5,5 C 6,5 C 7 C 7,5 C CTC EcoAir 410 Fremløb 35 C Flow = 0,39 l/s 4 C 5 C 6 C 6,5 C 7 ºC 8 C CTC EcoAir 415 Fremløb 35 C Flow = 0,55 l/s 4 C 4,5 C 5,5 C 6,5 C 7 ºC 7,5 C CTC EcoAir 420 Fremløb 35 C Flow = 0,64 l/s 4 C 4,5 C 5,5 C 6,5 C 7 ºC 7,5 C I visse systemer med EcoLogic skal hele varmesystemets flow gå via varmepumpen, så derfor skal pumpen dimensioneres til flowet i hele systemet. For at der kan opnås sikker drift, skal følgende flow opretholdes: CTC EcoAir 406: 760 l/h CTC EcoAir 408: 960 l/h CTC EcoAir 410: l/h CTC EcoAir 415: l/h CTC EcoAir 420: l/h Dette giver en temperaturforskel på ca. 7 C ved en udetemperatur på +7 C og en fremløbstemperatur på 35 C. 21

22 9.1 Styring/strømforsyning CTC EcoZenith i550 Pro Cirkulationspumpen styres og strømforsynes fra CTC EcoZenith i550pro. Du kan finde flere oplysninger i den pågældende produktvejledning. CTC EcoZenith i250 Cirkulationspumpen er fra fabrikken installeret i CTC EcoZenith i250. Styring og forsyning sker fra produktet. Du kan finde flere oplysninger i den pågældende produktvejledning. CTC EcoLogic PRO Der kan tilsluttes op til 10 varmepumper til en CTC EcoLogic PRO. Cirkulationspumperne i varmepumpe 1 og 2 tilsluttes derefter til CTC EcoLogic PRO. Cirkulationspumperne til varmepumpe 3-10 tilsluttes til CTC EcoAir 400. CTC EcoLogic v3 Cirkulationspumpen (ikke hastighedsstyret) skal sluttes til. CTC EcoZenith v3 Cirkulationspumpen (ikke hastighedsstyret) skal sluttes til. CTC EcoEl v3 Cirkulationspumpen (ikke hastighedsstyret) skal sluttes til. Uafhængig drift Cirkulationspumpen sluttes til og styres ved brug af CTC Basic Display. 22

23 9.2 Driftsområde Styresystemet til overvåger og sikrer, at enheden arbejder inden for dens driftsområde. Fremløbstemp Udetemp. 23

24 10. El-installation Installation og tilslutning af varmepumpen skal udføres af en autoriseret elinstallatør. Al ledningsføring skal foretages i henhold til gældende krav Kommunikationsforbindelser Som kommunikationskabel anvendes LiYCY (TP), som er et afskærmet 4-lederkabel, hvor de kommunikationsbærende ledere er parsnoede. Hvis der anvendes en anden kabeltype, kan det betyde, at ledernes farver ikke passer sammen, hvorfor det skal kontrolleres, at farverne på lederne fra enhed 1 er tilsluttet de samme farver i enhed 2. Udstyret kan også være mere følsomt over for fejl, hvis der anvendes et forkert kabel. Tilslut kommunikationskablet her Tilslutning af 1. varmepumpe Ved installation af 1 varmepumpe skal DIP-kontakt 2 være indstillet i positionen

25 Generelle oplysninger 10.2 Seriekobling af varmepumper I forbindelse med seriekobling, skal DIP switch 2 være indstillet i positionen OFF på alle varmepumper, undtagen det sidste, der bør være i position OFF Ändr. meddel. Datum OFF Nr 1 2 OFF Ändring Ändr. av Kontr. av Ledningsføring kommunikation i serie (gråt stik) Som kommunikations kabel bruges vedlagte LiYCY (TP). 1.Tilslut den næste varmepumpe i det grå stik Brun Hvid Grøn Skærm BEMÆRK Gul ledning bruges ikke. Eksisterende ledning. Rum for tilslutning af næste varmepumpe. 2. Fjern låget fra den elektriske boks i varmepumpen E Ämnes nr 3. PE-kabel i varmepumpen flyttes fra position 4 til 5 på alle pumper undtagen den sidste i koblingskæden. till/antal Ersätter Tol.system het RA art. nr Ersättes av 1:1 art. nr Benämning Om ej annat angives gäller ovanstående Grupp al Produkt Ritad Kontr. Normgr. Godk. prod Reg. nr Utgåva blad 1/1 25

26 10.3 El-installation 400V 3N~ Strømforsyning, sort stik skal være sluttet til 400 V 3N~ 50 Hz og beskyttelsesjording. Den mindste gruppesikringsstørrelse er anført i kapitlet Tekniske data. Anbefalet kabel : ( ) 400V 3N~ Ölflex 110 black 5G 1,5. Anbefalet kabel : ( ) 400V 3N~ Ölflex 110 black 5G 2,5. Sikkerhedsafbryder Installationen skal foregås af en flerpolet sikkerhedsafbryder kategori III, som sikrer afbrydelse fra alle strømkilder Tilslutning af efterfølgende stik Vi anbefaler, at du trækker kablet gennem kabelklemmen, før du tilslutter lederne. Kabelklemmen kan også monteres efterfølgende. (Se figur 1). a. Yderkappe afisoleret de yderste 55 mm. b. Ledere afisoleret de yderste 9 mm. c. Avancerede jordbeskyttelsesledere afisoleret de yderste 7 mm. Åbn klemrækken ved at stikke en skruetrækker (klingebredde 2,5 mm) ind i klemrækken. Tilslut de afisolerede ledere i de angivne positioner. Kontrollér, at kun de afisolerede dele er fastgjort i klemmerne, INGEN ISOLERING! (Se figur 2 og 3). Fastgør kabelklemmen til stikket. Ordet TOP skal være synligt på klemmen og kabelklemmen (se figur 4). Tryk kabelklemmen fast på stikket. Stram derefter skruen tilpas meget. (Se figur 5). Figur 1 Figur 2 Figur 3 Figur 4 Figur 5 26

27 10.5 CTC Basic Display (tilbehør) Varmepumpen kan anvendes uden et styresystem (uafhængigt), men den skal i så fald suppleres med tilbehøret CTC Basic Display. Hvis varmepumpen styres via et Basic Display, anbefales det at bruge en PVMpumpe som ladepumpe. Ladepumpen tilsluttes til CTC EcoAir, som styrer pumpen. Ladepumpen kan også tilsluttes til en konstant, fast spænding. I så fald skal der anvendes en pumpe med manuel hastighedsregulering. Du kan finde flere oplysninger i vejledningen til CTC Basic Display Tilslutning CTC Basic Display (tilbehør) Tilslutning CTC Basic display (tilbehør) For at kunne styre varmepumpen 1 2 med CTC Basic display skal du sørge for, at DIP-switch 1 er indstillet til. RS485 TX RS485 RX COM TX COM RX 10.6 Alarmudgang er udstyret med en potentialfri alarmudgang, som aktiveres, hvis en alarm er aktiv i varmepumpen. Denne udgang kan sluttes til en maksimal last på 1 A 250 V AC. Der bør også anvendes en ekstern sikring. Til tilslutning af denne udgang skal der anvendes et kabel, som er godkendt til 230 V AC, uanset hvilken last der tilsluttes. Se el-diagrammet for oplysninger om tilslutning. Detaljeret visning fra ledningsdiagram. 27

28 11. Tilslutning af styresystemet 11.1 Generelt Ved tilslutning af til produkter med forskellige styresystemer, kræves der nogle gange tilbehør for at styre produkterne. De forskellige alternativer, som findes, er beskrevet i dette afsnit Inkopplingsalternativ 1 CTC EcoZenith i250 og CTC EcoZenith i550 Pro Ved tilslutning af en til en CTC EcoZenith i250 eller CTC EcoZenith i550 Pro sluttes kommunikationskablet (LiYCY (TP)) direkte til hvert produkt Tilslutningsalternativ 2 CTC EcoLogic Pro Ved tilslutning af mere end én varmepumpe til CTC EcoLogic Pro skal tilbehøret CTC Basic Display anvendes til at adressere de forskellige varmepumper A1, A2, A3 osv. Alle enheder af typen CTC EcoAir er fra fabrikken indstillet til at adressere A1. Vedrørende tilslutning henvises til vejledningen til CTC Basic Display. Anbefalet kabel mellem produkterne er LiYCY (TP).! Ved seriekobling skal den sidste varmepumpe indstilles til termineret position. Du kan læse mere i kapitlet El-installation/ Termineret position. CTC EcoLogic Pro CTC Basic Display 28

29 11.4 Tilslutningsalternativ 3 CTC Basic Display kan anvendes sammen med en eksisterende kedel via tilbehøret CTC Basic Display. Dette kan ske med en fast temperatur (fast kondensering) eller baseret på termostatstyring. Eftersom standardversionen af ikke har sin egen styring, er tilbehøret CTC Basic Display påkrævet. Vedrørende tilslutning henvises til vejledningen til CTC Basic Display. Anbefalet kabel mellem produkterne er LiYCY (TP). CTC Basic Display!CTC Basic Display (tilbehør) er kun nødvendigt, når ikke har sit eget styresystem som i tilslutningsalternativ 1, eller når der er mere end én varmepumpe i så fald kræves det til korrekt adressering af varmepumperne A1, A2, A3 osv. 29

30 RS485 TX RS485 RX COM TX COM RX Generelle oplysninger 11.5 Tilslutningsalternativ 4 CTC EcoEl v3 Eftersom disse produkter har et ældre styresystem af v3-typen, skal tilbehøret CTC Converter anvendes som fortolker til styring af CTC EcoAir 400. Se vejledningen til CTC Converter vedrørende tilslutning af denne.!version 3 (V3) gælder modeller, der er fremstillet fra 2006 og frem. CTC EcoZenith V3 CTC EcoEl V3 CTC EcoLogic V3 CTC Converter CTC Basic Display 30

31 RS485 TX RS485 RX COM TX COM RX Generelle oplysninger 11.6 Tilslutningsalternativ 5 CTC EcoZenith v3 eller CTC EcoLogic v3 Eftersom disse produkter har et ældre styresystem af v3-typen, skal tilbehøret CTC Converter anvendes som fortolker til styring af CTC EcoAir 400. Se vejledningen til CTC Converter vedrørende tilslutning af denne.!version 3 (V3) gælder modeller, der er fremstillet fra 2006 og frem. CTC EcoZenith version 3 fås i to forskellige varianter. En ældre variant med kun én kommunikationsport og en nyere variant med tre kommunikationsporte. Den tidigare har tillverkningsnummer till och med: Prod.-nr. Varenummer Model CTC EcoZenith I 550 3x400V CTC EcoZenith I 550 3x230V CTC EcoZenith I 550 BBR CTC EcoZenith I 550 1x230V Den ældre variant krævede en Converter til at styre varmepumpen. CTC EcoZenith V3 CTC EcoLogic V3!Hvis nye (version 4) og gamle (version 3) varmepumper kombineres i én installation, skal de nye adresseres med A1. CTC Converter CTC EcoAir V3!Ved seriekobling skal den sidste CTC EcoAir 400 indstilles til termineret position. 31

32 RS485 TX RS485 RX COM TX COM RX RS485 TX RS485 RX COM TX COM RX RS485 TX RS485 RX COM TX COM RX Generelle oplysninger 11.7 Tilslutningsalternativ 6 CTC EcoZenith I 550 CTC EcoZenith version 3 fås i to forskellige varianter. En ældre variant med kun én kommunikationsport og en nyere variant med tre kommunikationsporte. Den nyere variant har et serienummer, der starter fra: Prod.-nr. Varenummer Model CTC EcoZenith I 550 3x400V CTC EcoZenith I 550 3x230V CTC EcoZenith I 550 BBR CTC EcoZenith I 550 1x230V Til den nyere variant kræves en CTC Converter til hver varmepumpe i version 4. Se vejledningen til CTC Converter vedrørende tilslutning. CTC EcoZenith V3 CTC Converter CTC Converter CTC Converter 32

33 11.8 Stykliste A2 A4 B1 B7 B15 B16 B20 B21 B22 B100 B101 C1 C2 E10 E11 E12 F1 F20 G11 K1 M1 M10 X1 XM1 XM2 XC1 XC2 Y10 Y11 Relæ/hoved printkort Kredkort med bløstart - motorværn og kontaktorfunktion Fremløbsføler Returføler Udeføler Afisningsføler Luftføler Hedgasføler Sugegasføler Højtrksføler Lavtryksføler Kondensator kompressor (1-faset) Kondensator Kompressor varmelegeme Kondensbakke varmelegeme Varmekabel (option) Sikring (Option) Højtrykspressostat Ladepump (Option) Kontaktor (EA ) Kompressor Ventilator Klemme Stik forsyning Han Stik forsyning Hun Stik kompressor Han Stik kompressor Hun Ekspansionsventil Magnetventil 33

34 11.9 Eldiagram 400V 3N~ Kommunikation (gråt stik) Strømforsyning (sort stik) 34

35 Ω Ω Ω Ω Ω Ω Ω Ω Ω 35

36 12. Første start 1. Kontrollér at kedel og varmesystem er vandfyldte og udluftede. 2. Kontrollér at alle tilslutninger er tætte. 3. Kontrollér, at følere og ladepumpe er sluttet til strømkilden. 4. Tilfør strøm til varmepumpen ved at slå sikkerhedsafbryderen til (hovedafbryderen). Når systemet er opvarmet, skal det kontrolleres, at alle tilslutninger er tætte, at de forskellige systemer er blevet udluftet, at der kommer varme ud i systemet, og at der kommer varmt vand ud af vandhanerne. 13. Støjdata Standard Model EcoAir 406 Støjniveau: 56 db(a Støjtryk 5 m* db(a Støjtryk 10 m* db(a EcoAir db(a db(a db(a EcoAir db(a) db(a) db(a) EcoAir db(a) db(a) db(a) EcoAir db(a) db(a) db(a) Silent mode Model EcoAir 415 Støjniveau: 61 db(a) Støjtryk 5 m* db(a) Støjtryk 10 m* db(a) EcoAir db(a) db(a) db(a) * Det angivne støjtryk skal opfattes som en indikation, da niveauet påvirkes af omgivelserne. Den øvre værdi svarer til underlag og vægge med 100 % refleksion (glat beton). Værdierne er i overensstemmelse med EN Silent mode CTC EcoAir 415 og 420 kan indstilles til "støjsvag tilstand" ved hjælp af deres respektive styresystemer. I denne tilstand kører ventilatoren med en lavere hastighed, hvilket betyder, at produktet støjer mindre. Den angivne effekt vil dermed blive reduceret med nogle få procent, alt afhængigt af driftssituationen. 36

37 anslutning av ** 378 Givare 22kΩ, framledning/ retur 2,5m CTC EcoAir , EcoEl, Excellent II CTC EcoHeat, EcoLogic, EcoZenith CTC EcoFlex, EasyFlex, V40 Lambda 13.1 Følerdata :- NTC 22 kω Hedgasføler Sugegasføler gas sensor sistance Ω Temperature C NTC 22 kω Resistance Ω Temperature C Hedgasføler Resistance Ω Temperature C Sugegasføler Resistance Ω

38 14. Overensstemmelseserklæring Försäkran om överensstämmelse Déclaration de conformité Declaration of conformity Konformitätserklärung Enertech AB Box 313 S LJUNGBY försäkrar under eget ansvar att produkten confi rme sous sa responsabilité exclusive que le produit, declare under our sole responsibility that the product, erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt, Typ, Type EA 400 som omfattas av denna försäkran är i överensstämmelse med följande direktiv, auquel cette déclaration se rapporte est en conformité avec les exigences des normes suivantes, to which this declaration relates is in conformity with requirements of the following directive, auf das sich diese Erklärung bezieht, konform ist mit den Anforderungen der Richtlinie, EC directive on: Pressure Equipment Directive (PED) 97/23/EC, Modul A Electromagnetic Compatibility (EMC) 2004/108/EC Low Voltage Directive (LVD) 2006/95/EC Överensstämmelsen är kontrollerad i enlighet med följande EN-standarder, La conformité a été contrôlée conformément aux normes EN, The conformity was checked in accordance with the following EN-standards, Die Konformität wurde überprüft nach den EN-normen, EN A1, -A2 / -2-3 EN , -4, -5, -6, -11 EN :2006, A1:2009, A2:2009, EN :2008 EN / EN 378 EN Ljungby Marcus Miller Technical Manager

39

40 Enertech AB. P.O Box 309 SE Ljungby Sweden.

Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoAir 520M. Modulerende luft til vand-varmepumpe. Providing sustainable energy solutions worldwide

Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoAir 520M. Modulerende luft til vand-varmepumpe. Providing sustainable energy solutions worldwide 161 503 44-1 2015-04-20 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- og vedligeholdelsesvejledning Modulerende luft til vand-varmepumpe Installations- og vedligeholdelsesvejledning

Læs mere

CTC EcoAir 105 I 107 I 110

CTC EcoAir 105 I 107 I 110 161 503 18-1 2011-03-08 Installation og vedligeholdelse CTC EcoAir 105 I 107 I 110 Luft/vand Varmepumpe Indhold Indholdsfortegnelse Almen information Checkliste 3-4 Introduktion 5 Tilkoplingsalternativer

Læs mere

161 503 48-1 2015-04-28. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoZenith i550 Pro

161 503 48-1 2015-04-28. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoZenith i550 Pro 161 503 48-1 2015-04-28 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- og vedligeholdelsesvejledning Installations- og vedligeholdelsesvejledning 161 503 48-1 2015-04-28 Generelle oplysninger

Læs mere

Installations- og driftvejledning CTC EcoHeat 400. Model 406 I 408 I 410 I 412. Providing sustainable energy solutions worldwide

Installations- og driftvejledning CTC EcoHeat 400. Model 406 I 408 I 410 I 412. Providing sustainable energy solutions worldwide 161 503 36-3 2013-11-26 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- og driftvejledning CTC EcoHeat 400 Model 406 I 408 I 410 I 412 Fjernelse af kølemodulet 1. Frakobl kølemodulets ledningsstik

Læs mere

Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoZenith i250 162 503 34-1 14/08/2013

Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoZenith i250 162 503 34-1 14/08/2013 Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoZenith i250 162 503 34-1 14/08/2013 Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoZenith i250 162 503 34-1 14/08/2013 Indholdsfortegnelse Generelle

Læs mere

Installationsvejledning DHP-AQ

Installationsvejledning DHP-AQ Installationsvejledning DHP-AQ VMGFD101 Hvis denne vejledning ikke følges ved installation og service, er Danfoss A/S forpligtelser i henhold til gældende garantibestemmelser ikke bindende. Danfoss A/S

Læs mere

6 720 649 029-00.1I. Compress AWO 9-13 CMO 200-300. Installatørvejledning 6 720 648 427 DA (2011/06)

6 720 649 029-00.1I. Compress AWO 9-13 CMO 200-300. Installatørvejledning 6 720 648 427 DA (2011/06) 6 720 649 029-00.I Compress AWO 9-3 CMO 200-300 Installatørvejledning 6 720 648 427 DA (20/06) 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger 4. Symbolforklaring

Læs mere

Varmepumper til boliger

Varmepumper til boliger MAKIG MODER LIVIG POSSIBLE Installationsvejledning DHP-A Opti DHP-C DHP-C Opti DHP-C Opti W/W DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro/Opti Pro+ DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro/Opti Pro+ www.heating.danfoss.com

Læs mere

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 031907 NIBE SPLIT ACVM 270, AMS 10

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 031907 NIBE SPLIT ACVM 270, AMS 10 LEK MOS DK 1107-1 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 031907 ACVM 270, AMS 10 LEK LEK 2 LEK LEK LEK LEK 1 7 5 3 6 LEK LEK LEK 4 $06 K LE LE K LE K LEK LEK $06 Indholdsfortegnelse Til boligejeren Generelt 3

Læs mere

431157 NIBE SPLIT ACVM 270, AMS 10

431157 NIBE SPLIT ACVM 270, AMS 10 LEK MOS DK 1337-5(S) MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 431157 ACVM 270, AMS 10 LEK LEK 2 LEK LEK LEK LEK 1 7 5 3 6 LEK LEK LEK 4 $06 K LE LE LE K K LEK LEK $06 Indholdsfortegnelse Til boligejeren Generelt

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F1245. Jordvarmepumpe IHB DK 1018-1 031617 LEK

Installatørhåndbog NIBE F1245. Jordvarmepumpe IHB DK 1018-1 031617 LEK Installatørhåndbog Jordvarmepumpe LEK IHB DK 1018-1 031617 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 40. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

SWIMMINGPOOL VARMEPUMPER

SWIMMINGPOOL VARMEPUMPER HYDRO-PRO SWIMMINGPOOL VARMEPUMPER Installation & Brugsanvisning BEVO NORDIC A/S 30-05-2011 Indhold 1. Forord... 3 2. Specifikationer... 4 3. Installation og tilslutning... 7 4. Brug og drift... 12 5.

Læs mere

Installationsvejledning DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro

Installationsvejledning DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro Installationsvejledning DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VMBMA1001 Hvis denne vejledning ikke følges ved installation og service,

Læs mere

Installations- og driftvejledning. CTC EcoHeat. Model 5 / 7,5 / 8,5 / 10,5 / 12 Intercooler 161 501 60/4 2010-03 -16.

Installations- og driftvejledning. CTC EcoHeat. Model 5 / 7,5 / 8,5 / 10,5 / 12 Intercooler 161 501 60/4 2010-03 -16. Installations- og driftvejledning Model 5 / 7,5 / 8,5 / 10,5 / 12 Intercooler 161 501 60/4 2010-03 -16 1 Indhold Indholdsfortegnelse Almen information Introduktion 3 Vigtigt! 4 Sikkerhedsforskrifter 4

Læs mere

FIGHTER 1250 A B C D E F G

FIGHTER 1250 A B C D E F G MOS DK 1223-1 231230 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING Brugervejledning Transport/Installation Igangsætning/Justering Tilbehør med lynguide Styring/Alarm Tekniske oplysninger Stikordsregister A B C D E F

Læs mere

6 720 807 773-00.1I 230V 1N~ / 400V 3N~ Compress 6000 AW 5-17 kw. Installationsvejledning 6 720 810 840 (2014/04)

6 720 807 773-00.1I 230V 1N~ / 400V 3N~ Compress 6000 AW 5-17 kw. Installationsvejledning 6 720 810 840 (2014/04) 6 720 807 773-00.1I 230V 1N~ / 400V 3N~ 5-17 kw Installationsvejledning 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 12 Montering af varmekabel (ekstraudstyr)............... 25 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger..............

Læs mere

SCAN1 BRUGERVEJLEDNING

SCAN1 BRUGERVEJLEDNING Inden du tager dit klimaanlæg i brug, bedes du læse denne vejledning grundigt og gemme den til fremtidig opslag. SCAN1 BRUGERVEJLEDNING Se www.andes.dk for opdateringer Anlægget skal monteres af en autoriseret

Læs mere

Installationsvejledning Danfoss Varmepumpe DHP-R

Installationsvejledning Danfoss Varmepumpe DHP-R Installationsvejledning Danfoss Varmepumpe DHP-R Indholdsfortegnelse DHP-R 1 Vigtig information... 5 1.1 Kølemiddel...5 1.2 Lyd og vibrationer...5 1.3 El-tilslutning...6 2 Varmepumpedata... 7 2.1 Komponenter...7

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F1245. Jordvarmepumpe IHB DK 1343-2 (S) 231609

Installatørhåndbog NIBE F1245. Jordvarmepumpe IHB DK 1343-2 (S) 231609 Installatørhåndbog Jordvarmepumpe LEK IHB DK 1343-2 (S) 231609 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 34. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

Compress 6000 AW B E AWB 5-17 AWE 5-17

Compress 6000 AW B E AWB 5-17 AWE 5-17 6 70 80 35-00.I 400V 3N~ Compress 6000 AW B E AWB 5-7 AWE 5-7 Installationsvejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.............. 3. Symbolforklaring................................

Læs mere

Montage og vedligehold

Montage og vedligehold Montage og vedligehold CTS 700 by Nilan Compact P GEO 3 Compact Polar GEO 6 Version: 1.00, 07-01-2015 Software Ret til ændringer version forbeholdes 1.40.05 Side 1 af 40 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Danmark. Reversibel luft/vand varmepumpe "Split Inverter" Alezio-II V220 H/E. Installations- og servicemanual C004174-A 7613472-001-02

Danmark. Reversibel luft/vand varmepumpe Split Inverter Alezio-II V220 H/E. Installations- og servicemanual C004174-A 7613472-001-02 Danmark DA Reversibel luft/vand varmepumpe "Split Inverter" Alezio-II V220 H/E Installations- og servicemanual C004174-A 7613472-001-02 EU overensstemmelseserklæring og mærkning Apparatet opfylder de standarder,

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING DHP-AX Naviger gennem styreenhedens menuer med: For at øge eller mindske indstillede værdier skal du bruge: eller For at justere rumtemperaturen: skal du først trykke på Den

Læs mere

Installatørhåndbog METROAIR F8 og F12

Installatørhåndbog METROAIR F8 og F12 Installatørhåndbog METROAIR F8 og F12 Luft-/vandvarmepumpe 08:937-1408 IBH DK 1435-2 331250 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Sikkerhedsinformation 2 2 Levering og håndtering 6 Transport og opbevaring

Læs mere

DRIFT OG INSTALLATIONSVEJLEDNING. EcomLine. HR-kondenserende kedel

DRIFT OG INSTALLATIONSVEJLEDNING. EcomLine. HR-kondenserende kedel DRIFT OG INSTALLATIONSVEJLEDNING EcomLine HR-kondenserende kedel INDHOLDSFORTEGNELSE. INSTALLATION -. Installation generelt -.. Forskrifter -..2 Placeringsmuligheder -..3 Montage -3.2 Lufttilførsel og

Læs mere

6 720 614 056-00.2D. Luft/vand varmepumpe EHP 6 AW EHP 8 AW EHP 10 AW CC 160. Installationsvejledning 6 720 614 435 (2007/06) OSW

6 720 614 056-00.2D. Luft/vand varmepumpe EHP 6 AW EHP 8 AW EHP 10 AW CC 160. Installationsvejledning 6 720 614 435 (2007/06) OSW 6 720 614 056-00.2D Luft/vand varmepumpe EHP 6 AW EHP 8 AW EHP 10 AW CC 160 da Installationsvejledning OSW 2 Indholdsfortegnelse da Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring 3 1.1 Sikkerhedsforskrifter

Læs mere

INSTALLATIONSVEJLEDNING

INSTALLATIONSVEJLEDNING INSTALLATIONSVEJLEDNING RZQ00C7YB RZQ0C7YB 000 c A a B b C A a e c B e b C d D d D c a A a B c e f e f b C b c a A a f B c e e f b C b h 00 h 00 d D d d D d 00 000 00 00 (mm) A B 7-77 7 7 A B 8 8 8 9 8

Læs mere

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING MOS DK 0903-7 FIGHTER 1240 031111 NIBE FIGHTER 1240. 230 V, 3 x 230 V, 3 x 400 V LEK

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING MOS DK 0903-7 FIGHTER 1240 031111 NIBE FIGHTER 1240. 230 V, 3 x 230 V, 3 x 400 V LEK MO DK 0903-7 031111 MOTERIG- OG BRGERVEJLEDIG IBE 230 V, 3 x 230 V, 3 x 400 V 2 2 1 FIGHTER 1220 Indhold 1 Generelt Kort produktbeskrivelse... 2 Indstillingstabel... 2 ystembeskrivelse Funktionsprincip...

Læs mere

Vedligeholdelsesvejledning

Vedligeholdelsesvejledning Vedligeholdelsesvejledning Atec 086L0134 Rev. 1 DA Thermia Värme AB forbeholder sig ret til ændringer i komponenter og specifikationer uden forudgående varsel. 2010 Thermia Värme AB. Den originale brugsanvisning

Læs mere

MOS DK 0912-1 F1330 031390 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING NIBE F1330 LEK

MOS DK 0912-1 F1330 031390 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING NIBE F1330 LEK MOS DK 0912-1 F1330 031390 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING NIBE F1330 Indhold Brugervejledning Generelt Systembeskrivelse 3 Funktionsprincip 3 Frontpanel Display 4 Drejekontakt 5 Forskydning, varmekurve

Læs mere