Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoAir. Model 406 I 408 I 410 I 415 I 420 Luft til vand-varmepumpe

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoAir. Model 406 I 408 I 410 I 415 I 420 Luft til vand-varmepumpe"

Transkript

1 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoAir Model 406 I 408 I 410 I 415 I 420 Luft til vand-varmepumpe

2

3 Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoAir Model 406 I 408 I 410 I 415 I 420 Luft til vand-varmepumpe

4 Indholdsfortegnelse GENERELLE OPLYSNINGER Tjekliste 6 Husk! 7 Sikkerhedsforskrifter 7 1. Tilslutningsalternativer for Generelt 8 2. Tekniske data Tilslutning 400 V 3N~ Komponenternes placering Måltegning Kølemediumsystem Drift og vedligeholdelse Afisning Ventilatoren Vedligeholdelse Periodisk vedligeholdelse Nedlukning Beholder til kondensvand Fejlfinding/afhjælpning Luftproblemer Alarmer Cirkulation og afisning Installation Placering af varmepumpen Klargøring og dræning Kondensvand Rørinstallation Rørtilslutning Eksempel på rørtilslutning Cirkulationspumpe Styring/strømforsyning Driftsområde El-installation Kommunikationsforbindelser Tilslutning af 1. varmepumpe Seriekobling af varmepumper El-installation 400V 3N~ Tilslutning af efterfølgende stik CTC Basic Display (tilbehør) Tilslutning Alarmudgang Tilslutning af styresystemet Generelt Inkopplingsalternativ Tilslutningsalternativ Tilslutningsalternativ Tilslutningsalternativ Tilslutningsalternativ Tilslutningsalternativ Stykliste Eldiagram 400V 3N~ Første start Støjdata Følerdata Overensstemmelseserklæring 38 Enertech AB forbeholder sig retten til at foretage ændringer og rette eventuelle trykfejl. 4

5 Tillykke med købet af dit nye produkt! Den komplette udendørs luft til vand-varmepumpe er en udendørs luft til vand-varmepumpe, som trækker varme ud af udendørsluften og anvender den i husets varmesystem. CTC EcoAir 400 fungerer ved en udetemperatur på ned til -22 C. Varmepumpen kan sluttes til CTC EcoZenith eller til den eksisterende kedel via styresystemet CTC EcoLogic PRO. er konstrueret til at køre med en høj virkningsgrad og et lavt lydniveau. Varmepumpen har indbygget afisning med hedgas, hvilket holder fordamperslangen fri for is og opretholder en høj virkningsgrad. Gem denne vejledning med installations- og vedligeholdelsesanvisninger. Hvis varmepumpen vedligeholdes korrekt, vil du have glæde af din CTC EcoAir 400 i mange år. Denne vejledning indeholder alle de oplysninger, du behøver. 5

6 Generelle oplysninger Tjekliste Tjeklisten skal udfyldes af installatøren. Hvis der skal udføres service, kan det blive nødvendigt at overlevere dette dokument. Installationen skal altid foretages i henhold til installations- og vedligeholdelsesvejledningen. Installationen skal altid foretages af en akkrediteret installatør. Efter installationen skal enheden gennemgås, og funktionerne skal kontrolleres i henhold til nedenstående: Rørinstallation Varmepumpen er fyldt, placeret og justeret på den rigtige måde i henhold til instruktionerne. Varmepumpen er placeret, så den kan serviceres. Lade-/radiatorpumpens kapacitet (afhængig af det anvendte system) er stor nok til den nødvendige gennemstrømning. Åbn radiatorventiler (afhængig af det anvendte system) og andre relevante ventiler. Tæthedsprøve. Udluft systemet. Kontrollér, at de fornødne sikkerhedsventiler fungerer korrekt. Der er truffet foranstaltninger til håndtering af kondensvand. El-installation Strømafbryder. Korrekt fast ledningsføring. De fornødne følere er monteret. Tilbehør. Oplysninger til kunden (tilpasset til den aktuelle installation) Opstart med kunde/installatør. Menuer/betjeningsknapper på det valgte system. Installations- og vedligeholdelsesvejledning udleveret til kunden. Kontrol og påfyldning af varmesystem. Information om finjusteringer. Alarminformation. Funktionstest af de monterede sikkerhedsventiler. Garanti og forsikring. Oplysninger om procedurer i forbindelse med fejlmelding. Dato/kunde Dato/installatør 6

7 Husk! Kontrollér særligt følgende punkter ved levering og installation: Produktet skal transporteres og opbevares opretstående. Fjern emballagen, og kontrollér inden installation, at produktet ikke er blevet beskadiget under transporten. Eventuelle transportskader skal meldes til speditøren. Anbring produktet på et solidt fundament. er fra fabrikken udstyret med en beholder til kondensvand, hvorfra kondensvandet ledes ud i en afløbsrende, en nedløbsbrønd, et nedløbsrør eller anden form for afløb. Tænk derfor over, hvor du placerer produktet. Hvis kondensvandsrøret ikke anvendes, skal fundamentet være konstrueret således, at kondensvand og smeltevand kan trænge ned i jorden. Byg en "afløbsrende" under varmepumpen. Fjern cm jord, og fyld op med grus for at opnå bedst mulig dræning. Den udendørs enhed skal stå i vater tjek efter med et vaterpas. Du kan finde flere oplysninger om placering af produktet i kapitel 6 og 7. Husk, at fripladsen foran produktet skal være mindst 2 meter, så der kan udføres service. Der skal installeres fleksible slanger tættest på varmepumpen. De udendørs rør skal isoleres grundigt med vejrbestandigt isoleringsmateriale. Sørg for, at de rør, der anvendes mellem varmepumpen og varmesystemet, har de fornødne dimensioner. Sørg for, at cirkulationspumpen har den fornødne kapacitet til at pumpe vandet til varmepumpen. Sikkerhedsforskrifter Nedenstående sikkerhedsforskrifter skal følges ved håndtering, installation og drift af varmepumpen: Sluk for sikkerhedsafbryderen, inden der udføres arbejde på produktet. Produktet må ikke spules med vand. Ved håndtering af produktet med løfteøje eller lignende, skal det kontrolleres, at hejseudstyr, øjebolte osv. ikke er beskadigede. Gå aldrig ind under det ophejsede produkt. Gå aldrig på kompromis med sikkerheden ved at demontere fastskruede kapper, hætter eller andet. Slæk aldrig på sikkerheden ved at sætte sikkerhedsudstyret ud af drift. Arbejde på produktets kølesystem må kun udføres af en køletekniker med F-gas-autorisation.! Hvis disse anvisninger ikke følges ved installation, drift og vedligeholdelse af systemet, er Enertechs forpligtelser i henhold til gældende garantibestemmelser ikke bindende. 7

8 1. Tilslutningsalternativer for 1.1 Generelt Nedenstående illustration viser de forskellige tilslutningsalternativer for CTC EcoAir 400. I visse tilfælde kan en CTC Converter eller et CTC Basic Display være påkrævet. Se kapitlet Tilslutning af styresystemet. Alternativ A kan tilsluttes til nedenstående produkter.! CTC EcoZenith i250 kan sluttes til produkter med en udgangseffekt på op til 11 kw. CTC Basic Display CTC EcAir CTC EcoLogic Pro 551! Ældre produkter (version 3) skal bruge CTC Converter som tolk til at styre. CTC EcoLogicPro CTC Basic Display CTC EcoZenith i550pro CTC EcoZenith i250 Alternativ B kan anvendes sammen med en eksisterende kedel via tilbehøret CTC Basic Display. Dette kan ske med en fast temperatur (fast kondensering) eller baseret på termostatstyring. Eftersom standardversionen af ikke har sin egen styring, er tilbehøret CTC Basic Display påkrævet. CTC EcoPart CTC EcoPart 400

9 2. Tekniske data 2.1 Tilslutning 400 V 3N~ Elektriske data 400V 3N~ 50 Hz Indgangseffekt 1) kw 1.3/1.3/ /1.6/1.6 Udgangseffekt 1) kw 6.2/4.8/ /6.0/4.7 COP 1) 4.78/3.69/ /3.76/3.02 Mærkestrøm 2) A Maksimal startstrøm A Vandvolumen L Kølemediummængde (R407C) kg Afbrydeværdi pressostat HT bar 31 Maks. driftstryk, vand (PS) bar 2.5 Mål (H x B x D) Kompressortype mm 1080 x 1245 x 545 Scroll / PVE FV50S Luftvolumen m 3 /h Ventilatorhastighed rpm Ventilatoreffekt W Vægt kg ) vandtemperatur 35 C og lufttemperatur +7/+2/-7 2) inkl. ladepumpe Stratos Tec 25/7 alt Grundfos UPM GEO 25-85! OBS: I tilfælde af afvigelser gælder værdierne på produktets typeskilt. Ved servicering skal du altid kontrollere den rette mængde kølemedium på produktets typeskilt Elektriske data 400V 3N~ 50 Hz Indgangseffekt 1) kw 2.4/2.3/ /3.4/ /3.9/3.9 Udgangseffekt 1) kw 11.5/8.8/ /12.0/ /13.9/11.5 COP 1) 4.86/3.83/ /3.57/ /3.54/3.02 Mærkestrøm 2) A Maksimal startstrøm A Vandvolumen L Kølemediummængde (R407C) kg Afbrydeværdi pressostat HT bar 31 Maks. driftstryk, vand (PS) bar 2.5 Mål (H x B x D) Kompressortype mm 1180 x 1375 x 610 Scroll / PVE FV50S Luftvolumen (lav /høj hastighed) m 3 /h / /6200 Ventilatorhastighed (lav /høj hastighed) rpm / /715 Ventilatoreffekt W Vægt kg ) vandtemperatur 35 C og lufttemperatur +7/+2/-7 2) inkl. ladepumpe Stratos Tec 25/7 alt Grundfos UPM GEO

10 2.2 Komponenternes placering

11 Kompressor 2. 4-vejsventil 3. Varmeveksler 4. Ekspansionsventil 5. Højtryksføler 6. Lavtryksføler 7. Højtryksvagt 8. Tilslutningsboks 9. Udluftningsnippel/vand 10. Tørrefilter 11. Sugegasføler 12. Fremløbsføler 13. Returføler 14. Udeføler 15. Hedgasføler 16. Ventilator 17. Afisningsføler i fordamper 18. Føler på ventilator 19. Strømforsyning 20. Kommunikation 21. Strømforsyning 22. Kommunikationsprodukt 23. Kommunikation, seriekobling 24. Strømforsyning, cirkulationspumpe 25. Kommunikation, cirkulationspumpe 26. Typeskilt med serienummer mv. 27. Kompressorvarmer 11

12 2.3 Måltegning 406, A B C D E F G H I Ø28 Ø28 J K L A Kondensafløb G1-¼" 42 B C I D J E F G L H K 2.4 Kølemediumsystem TCE Ventilator 2. Fordamper 3. Luft 4. Kompressor 5. LT 6. HT 7. 4-vejsventil 8. Kondensator 9. T vand ud 10. T vand ind 11. Kontraventil 12. Ekspansionsventil 13. Tørrefilter 14. Schrader

13 3. Drift og vedligeholdelse Når installatøren har installeret den nye varmepumpe, bør denne sammen med brugeren kontrollere, at systemet er i fuldt funktionsdygtig stand. Installatøren skal vise, hvor strømafbrydere, reguleringsanordninger og sikringer sidder, så brugeren ved, hvordan systemet fungerer og skal vedligeholdes. Udluft radiatorerne (afhængig af det anvendte system) efter ca. tre dages drift, og fyld efter med vand, hvis det er nødvendigt. 3.1 Afisning er udstyret med hedgasafisning. Varmepumpen kontrollerer konstant, om der er behov for afisning. Hvis det er tilfældet, sker der følgende: afisning starter, ventilatoren stopper, firevejsventilen skifter retning, og hedgas omledes til fordamperen. Der høres en hvæsende lyd, når vandet drænes fra fordamperen. Når produktet er afiset, starter ventilatoren, hedgas omledes til kondensatoren, og varmepumpen skifter tilbage til normal drift. 3.2 Ventilatoren Ventilatoren starter 15 sekunder før kondensatoren og bliver ved med at køre, indtil kompressoren stopper. Under afisning stopper ventilatoren, og den genstarter, når afisningen er færdig. 3.3 Vedligeholdelse En stor mængde vand passerer igennem fordamperen i CTC EcoAir 400. Blade og andre fremmedlegemer kan sætte sig fast og blokere for luftstrømmen. Mindst én gang om året skal fordamperslangen kontrolleres, og partikler, der blokerer for luftstrømmen, skal fjernes. Fordamperen og den udvendige kappe skal rengøres med en fugtig klud eller en blød børste. Det er ikke nødvendigt med anden periodisk vedligeholdelse eller inspektion. 3.4 Periodisk vedligeholdelse Efter tre ugers drift og derefter hver tredje måned i det første år. Derefter en gang om året: Kontrollér, at der ikke er utætheder i installationen. Kontrollér, at produktet og systemet er fri for luft; foretag udluftning efter behov. Kontrollér, at fordamperen er ren. 3.5 Nedlukning Varmepumpen stoppes ved hjælp af hovedafbryderen. Hvis der er risiko for, at vandet fryser, skal du sørge for, at der er cirkulation gennem varmepumpen eller tømme helt for vand. 3.6 Beholder til kondensvand Beholderen til kondensvand opsamler det kondensvand, der dannes på CTC EcoAirs fordamper under drift og afisning. Beholderen til kondensvand er udstyret med et elektrisk varmelegeme, som holder beholderen fri for is, når det er frostvejr. Beholderen til kondensvand er placeret nederst på bagsiden af. Du kan inspicere og rengøre beholderen til kondensvand ved at løfte i håndtaget og trække beholderen ud. Du kan købe et varmekabel som tilbehør og slutte det til EcoAir 400. Kablet installeres i det afløbsrør, der går fra beholderen til kondensvand til et frostfrit afløb. 13

14 4. Fejlfinding/afhjælpning er konstrueret til at give driftsikkerhed og høj komfort samt til at have en lang levetid. Nedenfor kan du finde forskellige tip, som kan være til hjælp og vejledning i tilfælde af driftsproblemer. Hvis der opstår en fejl, skal du altid tage kontakt med den installatør, som har installeret enheden. Hvis installatøren vurderer, at det drejer sig om en materiale- eller fabrikationsfejl, tager denne kontakt til CTC-UK med henblik på at undersøge og udbedre fejlen. Angiv altid produktets serienummer. 4.1 Luftproblemer Hvis en skurrende lyd høres fra varmepumpen, skal du kontrollere, at den er korrekt udluftet. Fyld ved behov mere vand på, så det rigtige tryk opnås. Hvis lyden gentager sig, skal du ringe efter en tekniker, som kan undersøge årsagen. 4.2 Alarmer Eventuelle alarmer og informationstekster fra vises på det produkt, som anvendes til at styre den. Der henvises derfor til vejledningen til det pågældende produkt. 4.3 Cirkulation og afisning Hvis cirkulationen mellem den indendørs og den udendørs enhed reduceres eller stopper, udløses højtryksvagten. Mulige årsager til dette: Cirkulationspumpen er defekt/for lille. Der er luft i rørene. Kondensatoren er blevet nulstillet. Andre mellemliggende blokeringer af vandgennemstrømningen. Under afisning stopper ventilatoren, men kompressoren fortsætter med at køre, og smeltevandet løber ned i beholderen til kondensvand under varmepumpen. Når afisningen stopper, starter ventilatoren igen, og umiddelbart herefter dannes der en dampsky bestående af fugtigt lugt, som kondenserer i den kolde luft udenfor. Dette er helt normalt, og den forsvinder igen efter nogle sekunder. Hvis varmepumpen ikke varmer tilstrækkeligt, skal du kontrollere, at der ikke er usædvanlige isdannelser. Mulige årsager til dette: Den automatiske afisningsfunktion er defekt. Der er ikke tilstrækkeligt med kølemedium (lækage). Ekstreme vejrforhold. Husk, at er en luft til vand-varmepumpe, som har en lavere varmeeffekt, når udetemperaturen falder, og husets varmebehov stiger. Hvis temperaturen falder hurtigt, vil du derfor kunne opleve et fald i varmeeffekten. 14

15 5. Installation Dette kapitel henvender sig til enhver, som har ansvaret for en eller flere af de installationer, der kræves for at sikre, at produktet fungerer, som brugeren ønsker det. Tag dig god tid til at gennemgå funktioner og indstillinger med brugeren og til at besvare eventuelle spørgsmål. Både installatør og varmepumpe har fordel af en bruger, som fuldt ud har forstået, hvordan systemet fungerer og skal vedligeholdes. Installationen skal udføres i henhold til gældende MCS-standarder. Se MIS 3005 og tilknyttede bygningsreglementer Del L, F og G. Produktet skal forbindes med en ekspansionsbeholder i et åbent eller lukket system. Glem ikke at gennemskylle varmesystemet før tilslutning.! Produktet skal transporteres og opbevares opretstående. Varmepumpen arbejder med en fremløbs-/returtemperatur over kondensatoren på op til 65/58 C. Transport Transportér enheden til installationsstedet, inden emballagen fjernes. Håndtér produktet på følgende måde: Gaffeltruck Løftebånd rundt om pallen. BEMÆRK! Må kun anvendes med emballagen på plads. Fjernelse af emballagen Fjern emballagen, når varmepumpen er placeret ved siden af det sted, hvor den skal installeres. Kontrollér, at produktet ikke er blevet beskadiget under transporten. Eventuelle transportskader skal meldes til speditøren. Kontrollér også, at leverancen er komplet i henhold til nedenstående liste. Leverancen omfatter: 1 stk. varmepumpe Stik til strømforsyning 15 m kabel (LiYCY (TP)) med Stik til kommunikation 15

16 6. Placering af varmepumpen Placer varmepumpen, så støjen fra kompressoren og ventilatoren ikke forstyrrer omgivelserne. Undlad at placere varmepumpen lige ved siden af et soveværelsesvindue, en terrasse eller et hegn til naboen. placeres normalt på en ydermur. Der skal være et frirum på mindst 250 mm (EcoAir ) eller 400 mm (EcoAir ) mellem produktet og muren, så den udendørs luft har fri passage ind gennem fordamperen. Hvis varmepumpen placeres i et hjørne, skal der være et frirum på mindst 250 mm mellem varmepumpens side og muren. Der skal være et frirum på mindst 2 meter mellem varmepumpen og eventuelle buske eller lignende. Tag hensyn til afstanden til nærmeste nabo ved at kontrollere støjdataene i kapitlet Støjdata. Den anbefalede afstand mellem enhederne er 400 mm. CTC EcoAirs ben skal stå stabilt på betonklodser eller lignende. Brug et vaterpas til at justere enheden, så den står helt i vater. Designet af stativet og pumpens vægt gør, at det ikke er nødvendigt at fastgøre enheden til jorden eller muren. Det anbefales ikke at installere varmepumpen på et afskærmet sted eller i et udhus eller en carport, fordi luften skal kunne passere så uhindret som muligt gennem varmepumpen, og udblæsningsluften må ikke blive suget ind i indtaget på enhedens bagside. Dette kan medføre unormal isdannelse i fordamperen. Hvis produktet placeres på et udsat sted, hvor der er ekstra barske vejrforhold, anbefales det at anvende egnet afskærmning eller en afskærmet placering.! Disse retningslinjer skal følges for at give en optimal ydeevne. 400 mm ( ). 250 mm ( ) Min. 2 m Anbef. 400 mm 16

17 7. Klargøring og dræning Varmepumpen skal placeres på en sådan måde, at huset ikke kan blive beskadiget, og kondensvandet nemt kan trænge ned i jorden. Fundamentet skal bestå af betonklodser eller lignende, som hviler på skærver eller grus. Byg en "afløbsrende" under varmepumpen. Husk, at der for de største modeller kan dannes op til 70 liter kondensvand om dagen under visse forhold. Grav et hul med en dybde på cm. Anbring en fugtmembran i hullet på den side, der vender ind mod husets fundament. Fyld hullet halvt op med grus, og læg betonklodser eller lignende ud. Sørg for, at afstanden (1155/1285) mellem midten af betonklodserne svarer til afstanden mellem varmepumpestativets ben. Brug et vaterpas til at kontrollere, at betonklodserne ligger i vater. Læg grus rundt om betonklodserne for at opnå optimal dræning afstand fra midte til midte 1155/ Groft grus i en dybde på ca cm. Betonklodser Betonklodser 1285 Fugtmembran ind mod husets 551 fundament. 451/ Betonklodser

18 7.1 Kondensvand Beholderen til kondensvand er indbygget i varmepumpen og bruges til at aflede det meste af kondensvandet. Beholderen kan sluttes til et egnet afløb. Tilslutningsdiameter: 42 mm. Der bør placeres et varmekabel (fås som tilbehør) i røret for at forhindre, at vandet fryser til is igen. Varmekablet sluttes til elskabet i CTC EcoAir 400 (arbejdet skal udføres af en autoriseret elinstallatør og i overensstemmelse med gældende regler). Hvis huset har kælder, anbefales det at lede kondensvandet til et indendørs gulvafløb (arbejdet skal udføres i overensstemmelse med gældende regler). Røret skal installeres med hældning ind mod huset og over jorden (så der ikke kan løbe andet vand ind i kælderen). Åbninger i muren skal forsegles og isoleres. Der skal monteres en vandlås på den indvendige side for at forhindre, at der cirkulerer luft gennem røret. Hvis du har bygget en afløbsrende, skal kondensvandsrøret placeres i frostfri dybde. Kondensvandet kan også ledes ned i husets kloak, f.eks. via nedløbsrør. I så fald skal der placeres et varmekabel i rør, som ikke er frostfri. Vandlås Frostfri dybde

19 8. Rørinstallation Installationen skal udføres i henhold til gældende MCS-standarder. Se MIS 3005 og tilknyttede bygningsreglementer Del L, F og G. Kedlen skal forbindes med en ekspansionsbeholder i et åbent eller lukket system. Glem ikke at gennemskylle varmesystemet før tilslutning. 8.1 Rørtilslutning Returrør på mindst 22 mm (i forbindelse med ) og 28 mm (i forbindelse med ) i kobber tilsluttes til varmepumpen. Hvis rørene er lange, skal installatøren beregne de pumpeog rørdimensioner, der kræves for at klare den anbefalede minimumsgennemstrømning for den pågældende. Rørene mellem varmepumpen og kedlen skal føres således, at der ikke er noget højeste punkt. Hvis det ikke kan lade sig gøre, skal det højeste punkt forsynes med en automatisk luftudskiller eller en inline-udlufter. Tilslutning til varmepumpen skal ske via en trådarmeret diffusionstæt slange til varmt vand med en diameter på min. 1". Den anbefalede slangelængde er 1000 mm for at forhindre, at støjen fra varmepumpen spredes ind i huset, og for at opfange eventuelle bevægelser i varmepumpen. Rør, der installeres udendørs, skal isoleres med mindst 13 mm isolering, som ikke er følsom over for vand. Sørg for, at isoleringen er tæt forseglet alle steder, og at samlingerne er tapet eller limet godt sammen. Indvendige rør skal isoleres frem til kedlen med mindst 9 mm isolering. Dette sikrer, at varmepumpen kan levere den højeste mulige temperatur til kedlen eller varmtvandsbeholderen uden tab. Produktet kan udluftes via den udluftningsventil, der sidder inde i kondensatoren. Diagram over trykforskel for Trykforskel (kpa) 8! BEMÆRK!! Glem ikke at gennemskylle varmesystemet før tilslutning. Udluft kun denne ventil. De øvrige ventiler er til kølesystemet. Hvis de åbnes, kan kølemediet lække! EcoAir 406 EcoAir 408 EcoAir 410 EcoAir EcoAir ,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 Vandgennemstrømning (l/s) 19

20 8.2 Eksempel på rørtilslutning EcoAir/EcoZenith i250 L CTC EcoZenith i250 L har rør i bagerste højre hjørne, som skal sluttes til varmepumpen. Varmepumpens nederste tilslutning sluttes til den højre tilslutning set forfra, således at vandet pumpes ud til varmepumpen. Varmepumpens øverste tilslutning sluttes dermed til venstre tilslutning. 1. Trådarmeret diffusionstæt slange til varmt vand, min. 1". Slangelængde 1000 mm fra enheden. 2. Udgående (opvarmet) vand, tilslutning med Ø28 mm på kondensatoren. 3. Indgående (koldt) vand, tilslutning med Ø28 mm på kondensatoren. 4. Kobberrør med minimum Ø22 mm isoleret udvendigt med 13 mm isolering. 5. Indvendige rør er isoleret med 9 mm isolering. 6. Udluftningsventil EcoAir/EcoZenith i250 H På CTC EcoZenith i250 H sluttes varmepumpen direkte til ladepumpen, som sidder under beholderen. Varmepumpens nederste tilslutning skal sluttes til ladepumpen, således at vandet pumpes ud til varmepumpen. Varmepumpens øverste tilslutning sluttes til højre skifteventil via ladepumpen.! Du opnår den bedst mulige ydeevne, hvis du isolerer udendørs og indendørs rør som anbefalet i vejledningen. 20

21 9. Cirkulationspumpe Valget af cirkulationspumpe afhænger af systemets type. Sørg for, at cirkulationspumpen er stor nok, således at der er et tilstrækkeligt flow gennem varmepumpen. Cirkulationspumpen kan enten tilsluttes internt i CTC EcoAir 400 eller eksternt via styreenheden. Ladepumpen forsyner med vand. Hvis udetemperaturen er under +2 C, kører ladepumpen konstant for at sikre, at vandet ikke fryser. Hvis produktet er installeret på et sted, hvor der kan forekomme strømsvigt, anbefales det at supplere med en nødstrømsgenerator til ladepumpen. Alternativt kan der installeres mekanisk frostsikring. Intern tilslutning Med en intern tilslutning styres flowet gennem cirkulationspumpen af styreenheden i. Styresystemet til overvåger og sikrer, at enheden arbejder inden for dens driftsområde. Du opnår den bedst mulige ydeevne, hvis du vælger en af cirkulationspumperne i klasse A, som er angivet nedenfor. CTC EcoAir Yonos Para PWM 7,0 Varenr.: CTC EcoAir 410 Yonos Para PWM 7,5 Varenr.: CTC EcoAir UPM GEO Varenr.: Ekstern tilslutning Med en ekstern tilslutning installeres en cirkulationspumpe, så det rette flow gennem varmepumpen kan garanteres. Indstil den rette temperaturforskel ved at justere cirkulationspumpens hastighed. Dette skal gøres for at sikre, at man opnår den rette temperaturforskel ved den aktuelle udetemperatur som vist i tabellen. Udetemperatur ( C) CTC EcoAir 406 Fremløb 35 C Flow = 0,21 l/s 4 C 4,5 C 5,5 C 6,5 C 7 C 8 C CTC EcoAir 408 Fremløb 35 C Flow = 0,27 l/s 4 C 4,5 C 5,5 C 6,5 C 7 C 7,5 C CTC EcoAir 410 Fremløb 35 C Flow = 0,39 l/s 4 C 5 C 6 C 6,5 C 7 ºC 8 C CTC EcoAir 415 Fremløb 35 C Flow = 0,55 l/s 4 C 4,5 C 5,5 C 6,5 C 7 ºC 7,5 C CTC EcoAir 420 Fremløb 35 C Flow = 0,64 l/s 4 C 4,5 C 5,5 C 6,5 C 7 ºC 7,5 C I visse systemer med EcoLogic skal hele varmesystemets flow gå via varmepumpen, så derfor skal pumpen dimensioneres til flowet i hele systemet. For at der kan opnås sikker drift, skal følgende flow opretholdes: CTC EcoAir 406: 760 l/h CTC EcoAir 408: 960 l/h CTC EcoAir 410: l/h CTC EcoAir 415: l/h CTC EcoAir 420: l/h Dette giver en temperaturforskel på ca. 7 C ved en udetemperatur på +7 C og en fremløbstemperatur på 35 C. 21

22 9.1 Styring/strømforsyning CTC EcoZenith i550 Pro Cirkulationspumpen styres og strømforsynes fra CTC EcoZenith i550pro. Du kan finde flere oplysninger i den pågældende produktvejledning. CTC EcoZenith i250 Cirkulationspumpen er fra fabrikken installeret i CTC EcoZenith i250. Styring og forsyning sker fra produktet. Du kan finde flere oplysninger i den pågældende produktvejledning. CTC EcoLogic PRO Der kan tilsluttes op til 10 varmepumper til en CTC EcoLogic PRO. Cirkulationspumperne i varmepumpe 1 og 2 tilsluttes derefter til CTC EcoLogic PRO. Cirkulationspumperne til varmepumpe 3-10 tilsluttes til CTC EcoAir 400. CTC EcoLogic v3 Cirkulationspumpen (ikke hastighedsstyret) skal sluttes til. CTC EcoZenith v3 Cirkulationspumpen (ikke hastighedsstyret) skal sluttes til. CTC EcoEl v3 Cirkulationspumpen (ikke hastighedsstyret) skal sluttes til. Uafhængig drift Cirkulationspumpen sluttes til og styres ved brug af CTC Basic Display. 22

23 9.2 Driftsområde Styresystemet til overvåger og sikrer, at enheden arbejder inden for dens driftsområde. Fremløbstemp Udetemp. 23

24 10. El-installation Installation og tilslutning af varmepumpen skal udføres af en autoriseret elinstallatør. Al ledningsføring skal foretages i henhold til gældende krav Kommunikationsforbindelser Som kommunikationskabel anvendes LiYCY (TP), som er et afskærmet 4-lederkabel, hvor de kommunikationsbærende ledere er parsnoede. Hvis der anvendes en anden kabeltype, kan det betyde, at ledernes farver ikke passer sammen, hvorfor det skal kontrolleres, at farverne på lederne fra enhed 1 er tilsluttet de samme farver i enhed 2. Udstyret kan også være mere følsomt over for fejl, hvis der anvendes et forkert kabel. Tilslut kommunikationskablet her Tilslutning af 1. varmepumpe Ved installation af 1 varmepumpe skal DIP-kontakt 2 være indstillet i positionen

25 Generelle oplysninger 10.2 Seriekobling af varmepumper I forbindelse med seriekobling, skal DIP switch 2 være indstillet i positionen OFF på alle varmepumper, undtagen det sidste, der bør være i position OFF Ändr. meddel. Datum OFF Nr 1 2 OFF Ändring Ändr. av Kontr. av Ledningsføring kommunikation i serie (gråt stik) Som kommunikations kabel bruges vedlagte LiYCY (TP). 1.Tilslut den næste varmepumpe i det grå stik Brun Hvid Grøn Skærm BEMÆRK Gul ledning bruges ikke. Eksisterende ledning. Rum for tilslutning af næste varmepumpe. 2. Fjern låget fra den elektriske boks i varmepumpen E Ämnes nr 3. PE-kabel i varmepumpen flyttes fra position 4 til 5 på alle pumper undtagen den sidste i koblingskæden. till/antal Ersätter Tol.system het RA art. nr Ersättes av 1:1 art. nr Benämning Om ej annat angives gäller ovanstående Grupp al Produkt Ritad Kontr. Normgr. Godk. prod Reg. nr Utgåva blad 1/1 25

26 10.3 El-installation 400V 3N~ Strømforsyning, sort stik skal være sluttet til 400 V 3N~ 50 Hz og beskyttelsesjording. Den mindste gruppesikringsstørrelse er anført i kapitlet Tekniske data. Anbefalet kabel : ( ) 400V 3N~ Ölflex 110 black 5G 1,5. Anbefalet kabel : ( ) 400V 3N~ Ölflex 110 black 5G 2,5. Sikkerhedsafbryder Installationen skal foregås af en flerpolet sikkerhedsafbryder kategori III, som sikrer afbrydelse fra alle strømkilder Tilslutning af efterfølgende stik Vi anbefaler, at du trækker kablet gennem kabelklemmen, før du tilslutter lederne. Kabelklemmen kan også monteres efterfølgende. (Se figur 1). a. Yderkappe afisoleret de yderste 55 mm. b. Ledere afisoleret de yderste 9 mm. c. Avancerede jordbeskyttelsesledere afisoleret de yderste 7 mm. Åbn klemrækken ved at stikke en skruetrækker (klingebredde 2,5 mm) ind i klemrækken. Tilslut de afisolerede ledere i de angivne positioner. Kontrollér, at kun de afisolerede dele er fastgjort i klemmerne, INGEN ISOLERING! (Se figur 2 og 3). Fastgør kabelklemmen til stikket. Ordet TOP skal være synligt på klemmen og kabelklemmen (se figur 4). Tryk kabelklemmen fast på stikket. Stram derefter skruen tilpas meget. (Se figur 5). Figur 1 Figur 2 Figur 3 Figur 4 Figur 5 26

27 10.5 CTC Basic Display (tilbehør) Varmepumpen kan anvendes uden et styresystem (uafhængigt), men den skal i så fald suppleres med tilbehøret CTC Basic Display. Hvis varmepumpen styres via et Basic Display, anbefales det at bruge en PVMpumpe som ladepumpe. Ladepumpen tilsluttes til CTC EcoAir, som styrer pumpen. Ladepumpen kan også tilsluttes til en konstant, fast spænding. I så fald skal der anvendes en pumpe med manuel hastighedsregulering. Du kan finde flere oplysninger i vejledningen til CTC Basic Display Tilslutning CTC Basic Display (tilbehør) Tilslutning CTC Basic display (tilbehør) For at kunne styre varmepumpen 1 2 med CTC Basic display skal du sørge for, at DIP-switch 1 er indstillet til. RS485 TX RS485 RX COM TX COM RX 10.6 Alarmudgang er udstyret med en potentialfri alarmudgang, som aktiveres, hvis en alarm er aktiv i varmepumpen. Denne udgang kan sluttes til en maksimal last på 1 A 250 V AC. Der bør også anvendes en ekstern sikring. Til tilslutning af denne udgang skal der anvendes et kabel, som er godkendt til 230 V AC, uanset hvilken last der tilsluttes. Se el-diagrammet for oplysninger om tilslutning. Detaljeret visning fra ledningsdiagram. 27

28 11. Tilslutning af styresystemet 11.1 Generelt Ved tilslutning af til produkter med forskellige styresystemer, kræves der nogle gange tilbehør for at styre produkterne. De forskellige alternativer, som findes, er beskrevet i dette afsnit Inkopplingsalternativ 1 CTC EcoZenith i250 og CTC EcoZenith i550 Pro Ved tilslutning af en til en CTC EcoZenith i250 eller CTC EcoZenith i550 Pro sluttes kommunikationskablet (LiYCY (TP)) direkte til hvert produkt Tilslutningsalternativ 2 CTC EcoLogic Pro Ved tilslutning af mere end én varmepumpe til CTC EcoLogic Pro skal tilbehøret CTC Basic Display anvendes til at adressere de forskellige varmepumper A1, A2, A3 osv. Alle enheder af typen CTC EcoAir er fra fabrikken indstillet til at adressere A1. Vedrørende tilslutning henvises til vejledningen til CTC Basic Display. Anbefalet kabel mellem produkterne er LiYCY (TP).! Ved seriekobling skal den sidste varmepumpe indstilles til termineret position. Du kan læse mere i kapitlet El-installation/ Termineret position. CTC EcoLogic Pro CTC Basic Display 28

29 11.4 Tilslutningsalternativ 3 CTC Basic Display kan anvendes sammen med en eksisterende kedel via tilbehøret CTC Basic Display. Dette kan ske med en fast temperatur (fast kondensering) eller baseret på termostatstyring. Eftersom standardversionen af ikke har sin egen styring, er tilbehøret CTC Basic Display påkrævet. Vedrørende tilslutning henvises til vejledningen til CTC Basic Display. Anbefalet kabel mellem produkterne er LiYCY (TP). CTC Basic Display!CTC Basic Display (tilbehør) er kun nødvendigt, når ikke har sit eget styresystem som i tilslutningsalternativ 1, eller når der er mere end én varmepumpe i så fald kræves det til korrekt adressering af varmepumperne A1, A2, A3 osv. 29

30 RS485 TX RS485 RX COM TX COM RX Generelle oplysninger 11.5 Tilslutningsalternativ 4 CTC EcoEl v3 Eftersom disse produkter har et ældre styresystem af v3-typen, skal tilbehøret CTC Converter anvendes som fortolker til styring af CTC EcoAir 400. Se vejledningen til CTC Converter vedrørende tilslutning af denne.!version 3 (V3) gælder modeller, der er fremstillet fra 2006 og frem. CTC EcoZenith V3 CTC EcoEl V3 CTC EcoLogic V3 CTC Converter CTC Basic Display 30

31 RS485 TX RS485 RX COM TX COM RX Generelle oplysninger 11.6 Tilslutningsalternativ 5 CTC EcoZenith v3 eller CTC EcoLogic v3 Eftersom disse produkter har et ældre styresystem af v3-typen, skal tilbehøret CTC Converter anvendes som fortolker til styring af CTC EcoAir 400. Se vejledningen til CTC Converter vedrørende tilslutning af denne.!version 3 (V3) gælder modeller, der er fremstillet fra 2006 og frem. CTC EcoZenith version 3 fås i to forskellige varianter. En ældre variant med kun én kommunikationsport og en nyere variant med tre kommunikationsporte. Den tidigare har tillverkningsnummer till och med: Prod.-nr. Varenummer Model CTC EcoZenith I 550 3x400V CTC EcoZenith I 550 3x230V CTC EcoZenith I 550 BBR CTC EcoZenith I 550 1x230V Den ældre variant krævede en Converter til at styre varmepumpen. CTC EcoZenith V3 CTC EcoLogic V3!Hvis nye (version 4) og gamle (version 3) varmepumper kombineres i én installation, skal de nye adresseres med A1. CTC Converter CTC EcoAir V3!Ved seriekobling skal den sidste CTC EcoAir 400 indstilles til termineret position. 31

32 RS485 TX RS485 RX COM TX COM RX RS485 TX RS485 RX COM TX COM RX RS485 TX RS485 RX COM TX COM RX Generelle oplysninger 11.7 Tilslutningsalternativ 6 CTC EcoZenith I 550 CTC EcoZenith version 3 fås i to forskellige varianter. En ældre variant med kun én kommunikationsport og en nyere variant med tre kommunikationsporte. Den nyere variant har et serienummer, der starter fra: Prod.-nr. Varenummer Model CTC EcoZenith I 550 3x400V CTC EcoZenith I 550 3x230V CTC EcoZenith I 550 BBR CTC EcoZenith I 550 1x230V Til den nyere variant kræves en CTC Converter til hver varmepumpe i version 4. Se vejledningen til CTC Converter vedrørende tilslutning. CTC EcoZenith V3 CTC Converter CTC Converter CTC Converter 32

33 11.8 Stykliste A2 A4 B1 B7 B15 B16 B20 B21 B22 B100 B101 C1 C2 E10 E11 E12 F1 F20 G11 K1 M1 M10 X1 XM1 XM2 XC1 XC2 Y10 Y11 Relæ/hoved printkort Kredkort med bløstart - motorværn og kontaktorfunktion Fremløbsføler Returføler Udeføler Afisningsføler Luftføler Hedgasføler Sugegasføler Højtrksføler Lavtryksføler Kondensator kompressor (1-faset) Kondensator Kompressor varmelegeme Kondensbakke varmelegeme Varmekabel (option) Sikring (Option) Højtrykspressostat Ladepump (Option) Kontaktor (EA ) Kompressor Ventilator Klemme Stik forsyning Han Stik forsyning Hun Stik kompressor Han Stik kompressor Hun Ekspansionsventil Magnetventil 33

34 11.9 Eldiagram 400V 3N~ Kommunikation (gråt stik) Strømforsyning (sort stik) 34

35 Ω Ω Ω Ω Ω Ω Ω Ω Ω 35

36 12. Første start 1. Kontrollér at kedel og varmesystem er vandfyldte og udluftede. 2. Kontrollér at alle tilslutninger er tætte. 3. Kontrollér, at følere og ladepumpe er sluttet til strømkilden. 4. Tilfør strøm til varmepumpen ved at slå sikkerhedsafbryderen til (hovedafbryderen). Når systemet er opvarmet, skal det kontrolleres, at alle tilslutninger er tætte, at de forskellige systemer er blevet udluftet, at der kommer varme ud i systemet, og at der kommer varmt vand ud af vandhanerne. 13. Støjdata Standard Model EcoAir 406 Støjniveau: 56 db(a Støjtryk 5 m* db(a Støjtryk 10 m* db(a EcoAir db(a db(a db(a EcoAir db(a) db(a) db(a) EcoAir db(a) db(a) db(a) EcoAir db(a) db(a) db(a) Silent mode Model EcoAir 415 Støjniveau: 61 db(a) Støjtryk 5 m* db(a) Støjtryk 10 m* db(a) EcoAir db(a) db(a) db(a) * Det angivne støjtryk skal opfattes som en indikation, da niveauet påvirkes af omgivelserne. Den øvre værdi svarer til underlag og vægge med 100 % refleksion (glat beton). Værdierne er i overensstemmelse med EN Silent mode CTC EcoAir 415 og 420 kan indstilles til "støjsvag tilstand" ved hjælp af deres respektive styresystemer. I denne tilstand kører ventilatoren med en lavere hastighed, hvilket betyder, at produktet støjer mindre. Den angivne effekt vil dermed blive reduceret med nogle få procent, alt afhængigt af driftssituationen. 36

37 anslutning av ** 378 Givare 22kΩ, framledning/ retur 2,5m CTC EcoAir , EcoEl, Excellent II CTC EcoHeat, EcoLogic, EcoZenith CTC EcoFlex, EasyFlex, V40 Lambda 13.1 Følerdata :- NTC 22 kω Hedgasføler Sugegasføler gas sensor sistance Ω Temperature C NTC 22 kω Resistance Ω Temperature C Hedgasføler Resistance Ω Temperature C Sugegasføler Resistance Ω

38 14. Overensstemmelseserklæring Försäkran om överensstämmelse Déclaration de conformité Declaration of conformity Konformitätserklärung Enertech AB Box 313 S LJUNGBY försäkrar under eget ansvar att produkten confi rme sous sa responsabilité exclusive que le produit, declare under our sole responsibility that the product, erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt, Typ, Type EA 400 som omfattas av denna försäkran är i överensstämmelse med följande direktiv, auquel cette déclaration se rapporte est en conformité avec les exigences des normes suivantes, to which this declaration relates is in conformity with requirements of the following directive, auf das sich diese Erklärung bezieht, konform ist mit den Anforderungen der Richtlinie, EC directive on: Pressure Equipment Directive (PED) 97/23/EC, Modul A Electromagnetic Compatibility (EMC) 2004/108/EC Low Voltage Directive (LVD) 2006/95/EC Överensstämmelsen är kontrollerad i enlighet med följande EN-standarder, La conformité a été contrôlée conformément aux normes EN, The conformity was checked in accordance with the following EN-standards, Die Konformität wurde überprüft nach den EN-normen, EN A1, -A2 / -2-3 EN , -4, -5, -6, -11 EN :2006, A1:2009, A2:2009, EN :2008 EN / EN 378 EN Ljungby Marcus Miller Technical Manager

39

40 Enertech AB. P.O Box 309 SE Ljungby Sweden.

Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoAir 500M. Modulerende luft til vand-varmepumpe. Providing sustainable energy solutions worldwide

Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoAir 500M. Modulerende luft til vand-varmepumpe. Providing sustainable energy solutions worldwide 161 503 55-1 2015-08-21 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoAir 500M Modulerende luft til vand-varmepumpe Installations- og vedligeholdelsesvejledning

Læs mere

Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoAir 520M. Modulerende luft til vand-varmepumpe. Providing sustainable energy solutions worldwide

Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoAir 520M. Modulerende luft til vand-varmepumpe. Providing sustainable energy solutions worldwide 161 503 44-1 2015-04-20 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- og vedligeholdelsesvejledning Modulerende luft til vand-varmepumpe Installations- og vedligeholdelsesvejledning

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Følgende komponenter kan være medleveret. Ude-modul Alezio 6-11-16 kw Inde-modul med indbygget el-patron og 220 liter varmtsvandsbeholder Udeføler Buffertank

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Bolig varmepumper - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Til privatforbruger / villaejer Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Varme fra luften og jorden 365 dage om året I mere end 100 år har Bosch navnet stået for førsteklasses

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Teknisk beskrivelse DHP-M. www.heating.danfoss.com

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Teknisk beskrivelse DHP-M. www.heating.danfoss.com MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Teknisk beskrivelse www.heating.danfoss.com Danfoss A/S er ikke ansvarlig eller bundet af garantien, hvis disse instruktionsvejledninger ikke overholdes under installation

Læs mere

Indhold. I. Anvendelse... 2. II. Produktfordele... 2. III. Tekniske parametre... 3. IV. Mål... 4. V. Monteringsvejledning... 5

Indhold. I. Anvendelse... 2. II. Produktfordele... 2. III. Tekniske parametre... 3. IV. Mål... 4. V. Monteringsvejledning... 5 Heat Pump til svømmebassin. Vertikal model. Horisontal model. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright. Welldana A/S. Manual nr. 03-110002. Udgave 1.0 09 2012. Dansk. Indhold I. Anvendelse...

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING Danfoss Varmepumpe DHP-R VUBME101 VUBME101 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information... 4 1.1 Sikkerhedsforskrifter...4 1.2 Beskyttelse...4 2 Om din varmepumpe... 5 2.1 Produktbeskrivelse...5

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM

AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM NYHED AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM Panasonic s nye AQUAREA luft/vand-system er omkostningseffektivt og miljøvenligt og giver altid maksimal effektivitet selv ved lave temperaturer.

Læs mere

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit 08:081 0209 EL-unit TYPE 7000 El-unit 1 Type 7000 TRANSPORT Undersøg straks ved modtagelsen, om el-unitten er hel og ubeskadiget. Hvis der er fejl eller mangler ved el-unitten skal det straks anmeldes

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

EC Vent Installationsvejledning

EC Vent Installationsvejledning -DK 15-03-2011V.A-002 Indhold 1 Overensstemmelseserklæring... 1 2 Advarsler... 2 3 Introduktion til produktet... 3 3.1 Generelt... 3 3.1.1 Beskrivelse af rumenheden... 3 3.1.2 Beskrivelse af styretavlen...

Læs mere

Convena BV.VV m/vejrkompensering

Convena BV.VV m/vejrkompensering Convena BV.VV m/vejrkompensering Vejledning brug, drift og vedligeholdelse Convena Isol BV.VV m/vejrkompensering Model: Dagnæs Bækkelund Driftsvejledning Denne Convenafjernvarmeunit er et komplet anlæg

Læs mere

luft/vand varmepumpe vedvarende energi - fra naturen dansk varmepumpe InduStrI a/s

luft/vand varmepumpe vedvarende energi - fra naturen dansk varmepumpe InduStrI a/s luft/vand varmepumpe vedvarende energi - fra naturen dansk varmepumpe InduStrI a/s Derfor bør du vælge en DVI energi varmepumpe DVI energi er blandt de få som har fremstillet Alle komponenter er fabriksmonteret

Læs mere

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

luft/vand varmepumper

luft/vand varmepumper luft/vand varmepumper DVI LV 7/9/12 kompakt illede udlånt af KFS-boligbyg vedvarende energi - fra naturen DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Derfor bør du vælge en DVI energi varmepumpe DVI energi er blandt

Læs mere

Afsnit 9. Vandkøleanlæg, varmepumper og kondenseringsaggregater. Beskrivelse

Afsnit 9. Vandkøleanlæg, varmepumper og kondenseringsaggregater. Beskrivelse Afsnit Beskrivelse Side IDRA RSA, luftkølede chillere med aksiale ventilatorer 140-144 EGEA RMA, luftkølede chillere og varmepumper samt kondenseringsaggregater 145+147 IDRA RSC, luftkølede chillere og

Læs mere

Opvarmning med naturlig varme

Opvarmning med naturlig varme VARMEPUMPER Opvarmning med naturlig varme www.hstarm.dk Kom i kredsløb med jorden Jorden omkring din bolig gemmer på masser af energi. Faktisk skal du ikke længere end 1 til 1,5 meter ned under overfladen

Læs mere

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30 Montagevejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Generelle oplysninger før montage... 3

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet selv

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING

MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING Boligaffugter Type 4060 08:071 0010 MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING INDHOLD Transport 2 Placering 2 Produktspecifikationer 3 Produktbeskrivelse 5 Betjeningsvejledning 7 Installation af vandbeholder 8 Installation

Læs mere

Varmeelement til udlægning NPLC-10

Varmeelement til udlægning NPLC-10 DK Installationsbeskrivelse Varmeelement til udlægning NPLC-10 Bemærk! Ved montering af to elementer til samme termostat, skal side 6 læses før installationen påbegyndes. Produktfakta 2-lederkabel med

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

Luft/vand. Varmepumpe LV DC. - endnu lavere energiforbrug

Luft/vand. Varmepumpe LV DC. - endnu lavere energiforbrug Luft/vand Varmepumpe LV DC - endnu lavere energiforbrug Vælg en unik varmepumpe INDEDEL VARMEPUMPE Solfanger UDEDEL 2 3 80 C 6 7 Varmt vand 1 4 8 45 C VARMT VAND Udedel Gulvvarme / radiator 5 Varmepumpe

Læs mere

N I L A N V G U 2 5 0 E K

N I L A N V G U 2 5 0 E K N I L A N V G U 2 5 0 E K Totalløsningen. Ventilation, opvarmning og varmt brugsvand på mindre end 0,5 m 2 installationsplads VGU 250 EK repræsenterer totalløsningen, når det drejer sig om ventilation

Læs mere

CTC EcoAir 105 I 107 I 110

CTC EcoAir 105 I 107 I 110 161 503 18-1 2011-03-08 Installation og vedligeholdelse CTC EcoAir 105 I 107 I 110 Luft/vand Varmepumpe Indhold Indholdsfortegnelse Almen information Checkliste 3-4 Introduktion 5 Tilkoplingsalternativer

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Kosan Gas varenr. 24213 (Juni 2011) 1 Brugsvejledning Inden test sikres, at alle bordhaner er lukket. Denne laboratorietester er udviklet

Læs mere

DAN FUGT VANDBEHANDLINGSANLÆG. TYPE DAN-RO 200 TIL 1000 l/h

DAN FUGT VANDBEHANDLINGSANLÆG. TYPE DAN-RO 200 TIL 1000 l/h DAN FUGT VANDBEHANDLINGSANLÆG TYPE DAN-RO 200 TIL 1000 l/h Installation, opstart og fejlfinding på DAN RO vandbehandlingsanlæg med kapacitet fra 300 l/h og opefter. Mekanisk installation: RO anlægget anbringes

Læs mere

Varmepumper til boliger

Varmepumper til boliger MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Teknisk beskrivelse DHP-A Opti DHP-C Opti DHP-C Opti W/W DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro/Opti Pro+ DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro/Opti Pro+ www.heating.danfoss.com Danfoss

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden 660 Brugsanvisning Index P Generel beskrivelse Betegnelsessystem Modtagelse og montage 5 Installation 6 Forebyggende vedligehold 7 Generel beskrivelse Generel beskrivelse Tørkøleren er beregnet til udendørs

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen...

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen... MiniCooler Plus brugermanual Side 1 MINICOOLER Plus brugermanual MiniCooler Plus brugermanual Side 3 Tillykke med din nye MiniCooler Plus Før du tilslutter MiniCoolerPlus og før MiniCooler Plus tages

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER JORDEN GEMMER SOLENS VARME OG VARMEN UDNYTTES MED JORDVARME Når solen skinner om sommeren optages der varme i jorden. Jorden optager ca. halvdelen

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

UM_DA Part No.: 1764097_01 TOWER BRUGERMANUAL

UM_DA Part No.: 1764097_01 TOWER BRUGERMANUAL UM_DA Part No.: 1764097_01 BRUGERMANUAL INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel funktionsbeskrivelse...5 OVERSIGT

Læs mere

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti.

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME Solfanger størrelse og tank valg. Som tommel-finger regel

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Brugervejledning Luft/vand-varmepumpe produktserierne: DVI LV Kompakt & Split Model 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Septmber 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Nymøllevej 17 DK-9240 Nibe Tlf. +45 98

Læs mere

NBE SUN COMFORT Version 6.00

NBE SUN COMFORT Version 6.00 Version 6.00 Nordjysk Bioenergi ApS Brinken 10 DK9750 Oester Vraa Denmark 0045-88209230 1 2 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand Stage 1 3 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand, udtræk

Læs mere

Service- og montagevejledning Regnmåler

Service- og montagevejledning Regnmåler - - 1 - - Tillykke med Deres nye Bækmann K regnmåler. De har købt et produkt som med sit enkle og tidløse design vil pryde næsten uanset placering. en er tænkt som et synligt og markant element i havearkitekturen

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

DANPURE HOME 200 TDS,

DANPURE HOME 200 TDS, Memo Type Dato Tilsluttet DANPURE OFFICE 200 TDS DanPure DR IN KING WATER S YS TEM Navn Adresse TLF: REVERSE OSMOSIS SYSTEM DANPURE HOME 200 TDS BRUGER MANUAL 19 01 02 03 04 05 06 07 12 13 14 15 17 18

Læs mere

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT Dr.Heron med tilslutningsprint DCT TEMPERATUR - STYRING 1.0 El-tilslutning Kabler INSTALLATION Anbefalet kabeltype: YSY-JZ. Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres i separat, skærmet kabel

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING. Nilan VPM 120-560. Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft)

MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING. Nilan VPM 120-560. Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft) MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING Nilan VPM 120-560 Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft) Nilan VPM 120-560 Erhvervsventilation med varmegenvinding og køling (luft/luft) VPM

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk PANNEX PILLE BRÆNDEOVN Model BABY WWW.VVS-Eksperten.dk Indholdsfortegnelse: Sikkerheds normer... 2 Tekniske detaljer for model Baby Pille brændeovn... 2 Træpille type... 3 Opstart med pille brændeovn...

Læs mere

UPONOR VVS PRÆISOLERET RØRSYSTEM ECOFLEX SUPRA. Ecoflex Supra Præisoleret Rørsystem med el-varmekabel

UPONOR VVS PRÆISOLERET RØRSYSTEM ECOFLEX SUPRA. Ecoflex Supra Præisoleret Rørsystem med el-varmekabel UPONOR VVS PRÆISOLERET RØRSYSTEM ECOFLEX SUPRA Ecoflex Supra Præisoleret Rørsystem med el-varmekabel 02 2007 10002 Ecoflex Supra røret som aldrig fryser Indret byggepladsen eller f.eks. fritidshuset med

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

DK Installationsvejledning. devireg 120

DK Installationsvejledning. devireg 120 DK Installationsvejledning devireg 120 Ž Anvendelsesområder: devireg 120 benyttes til regulering af gulvvarmeanlæg. Funktion: Termostaten er forsynet med en ledningsføler, således at det er muligt at kontrollere

Læs mere

Spar op til 70% om året på varmekontoen... - og få samtidig et perfekt indeklima! Inverter R-410A Luft til Vand Varmepumpe Energiklasse A

Spar op til 70% om året på varmekontoen... - og få samtidig et perfekt indeklima! Inverter R-410A Luft til Vand Varmepumpe Energiklasse A Spar op til 70% om året på varmekontoen... - og få samtidig et perfekt indeklima! Inverter R-410A Luft til Vand Varmepumpe Energiklasse A Høj effekt, høj kvalitet og lavt energiforbrug - det bedste valg

Læs mere

PDC120 PI. Betjeningsvejledning Version 120.3. Installationsvejledning Version 120.4

PDC120 PI. Betjeningsvejledning Version 120.3. Installationsvejledning Version 120.4 PDC120 PI Betjeningsvejledning Version 120.3 Installationsvejledning Version 120.4 1. Intoduktion Tillykke med dit nye Smart Park parkerings system. Din Smart Park er et multifunktions parkerings system,

Læs mere

Tilpasset det nordisk

Tilpasset det nordisk Luftrensning med Su Keramiske lejer for læ Ideel til næsten alle Tilpasset det nordisk Indedel med lavt/su 10 års Allergi Alleru- Scroll kompressor / Industrivej 3B, 5500 Middelfart web: trap.as, info@trap.as

Læs mere

KIRIGAMINE LUFTVARMEPUMPE. Med ny og unik Hyper Heating-teknik til optimal varmeøkonomi

KIRIGAMINE LUFTVARMEPUMPE. Med ny og unik Hyper Heating-teknik til optimal varmeøkonomi KIRIGAMINE LUFTVARMEPUMPE Med ny og unik Hyper Heating-teknik til optimal varmeøkonomi En varmepumpe helt tilpasset til dine behov Vores nye varmepumpe Kirigamine er udstyret med en række unikke funktioner

Læs mere

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold Turbovex TX 30 2.0.0 Illustrationer 1.0.0 Indhold 3.0.0 Generel information 3.1.0 Forord Denne monterings- og driftsvejledning indeholder teknisk information, og informationer om installation og vedligeholdelse

Læs mere

IRM Hybrid-system A-klasse 500 / 1000 Liter Installationsvejledning

IRM Hybrid-system A-klasse 500 / 1000 Liter Installationsvejledning Gældende fra marts 2013. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer. Der tages forbehold for eventuelle trykfejl mv. Symboler Forsigtig! Skade på bygninger og materialer kan opstå, hvis disse

Læs mere

Solvarme v. Montagevejledning

Solvarme v. Montagevejledning Solvarme v Montagevejledning Dit nye anlæg Tillykke med dit nye anlæg. Solvarme kun til brugsvand er det mest simple type anlæg. Men med vakuum solfangeren kan man med fordel supplere varmesystemet. Bevæger

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

SCOTSMAN TC 180. IS- og VANDDISPENSER. Installations og brugsvejledning. SCOTSMAN Danmark A/S

SCOTSMAN TC 180. IS- og VANDDISPENSER. Installations og brugsvejledning. SCOTSMAN Danmark A/S Installations og brugsvejledning SCOTSMAN TC 180 IS- og VANDDISPENSER SCOTSMAN Danmark A/S SCOTSMAN Danmark A/S Avedøreholmen 78 B Telefon 70 15 33 88 2650 Hvidovre Telefax 70 15 66 44 CVR.nr. 14 45 18

Læs mere

AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN

AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN 2015 AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN Indhold VIGTIGT!... 2 Vigtige sikkerhedsinstruktioner... 2 Produktegenskaber... 3 El diagram... 3 Teknisk data... 4 Indvendig opbygning... 4 Installationsvejledning:...

Læs mere

MANUAL. El-unit Type 7000

MANUAL. El-unit Type 7000 MANUAL El-unit Type 7000 INDHOLD Transport 2 Placering 2 VVS montering 3 El montering 5 Brugervejledning 6 Vedligeholdelse 6 Overensstemmelses- 6 erklæring Fejlfinding 7 Garantibestemmelser 8 VVS MONTERING

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING

TILSLUTNINGSANVISNING TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax180 Revideret 05-01-14 Version 1.1 F21018901DK IBC automatic BRÄNNERIGATAN 5 S-263 37 HÖGANÄS TLF+46 42 33 00 10 FAX +46 42 33 03 75

Læs mere

TIGRIS AHC 8007/8014 styring

TIGRIS AHC 8007/8014 styring Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560864 / 150408 Installationsvejledning for Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt Wavin på 86962000, hvis du har brug for gode råd og vejledning omkring

Læs mere

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT 1. Generelt Optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a benyttes til at måle røggasser i ventilationskanaler.

Læs mere

Tips og tricks til dig der lejer skurvogne

Tips og tricks til dig der lejer skurvogne Tips og tricks til dig der lejer skurvogne Tak, fordi du valgte Mobilhouse som din leverandør af systemmoduler og skurvogne. Vi har fokus på funktionalitet og trivsel og håber derfor at din vogn/modul

Læs mere

guide til dit fjernvarmeanlæg

guide til dit fjernvarmeanlæg guide til dit fjernvarmeanlæg www.ke.dk pas det lidt så passer det sig selv Dit anlæg er skabt til at fungere problemfrit 24 timer i døgnet året rundt. Næsten helt af sig selv. Ikke desto mindre er det

Læs mere

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL BRUGERMANUAL Maskiner med manuel vandpåfyldning UM_DA Part No.: 1764088_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet

Læs mere

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog 00 A-MIP 00 Installations- og funktionshåndbog Resumé Installation Vigtigt 3 Præsentation af Aivia 3 Identifikationsmærkat 3 Første åbning 3 Montering af Aivia 4 Tilslutte strømforsyningen til Aivia 5

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI K Setsan K INSTALLATIONSVEJLENING + GARANTI ANVENELSE SETSAN K LEVEREE ELE MÅL A x 1 B x 1 C x 2 x 2 25 x 40 E x 1 F x 2 KAPACITET L/MIN. YELSER: HØJE OG LÆNGE 5 4 max 5 m max 10 3 4 3 max 20 max 30 OK

Læs mere

www.mevp.dk 5 N ÅRS GARANTI ECODAN Luft-vand varmepumpe

www.mevp.dk 5 N ÅRS GARANTI ECODAN Luft-vand varmepumpe www.mevp.dk GRUPPE AN NN PE N KI ÅRS GARANTI AN GRUP Luft-vand varmepumpe EN NN ECODAN AN GRUPP 5 NN KI N KI Spar penge med den nye Ecodan Next Generation - det støjsvage, effektive og miljøvenlige varmesystem,

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E BETJENINGSVEJLEDNING Turbomax VU 1 E/1 E Kære kunde Vi glæder os over, at De har valgt en Vaillant Turbomax VK 1/1 E. Ved at læse denne betjeningsvejlednings henvisninger får De optimal udnyttelse af

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Modstrøms Varmevekslere - mere end funktionel P e r p e t u a l E n e r g y A p S drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører af løs ninger til ventilationsbranchen.

Læs mere

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus Milton TopLine - kondenserende kedler Milton TopLine GSKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus Den absolutte sikkerhed fra Længste erfaring og højeste kvalitet Den hollandske producent Nefit bragte verdens

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Pelvac Manual. Version 1.000001

Pelvac Manual. Version 1.000001 Version 1.000001 1. Beskrivelse 1.1 Modul opbygget 1.2 Træpille tanken 1.3 Storsække 1.4 Smuld 1.5 Støj 1.6 Træpiller 1.7 Strømforbrug 1.8 Sugespids 2. Tekniske data 2.1 Tekniske data 2.2 Print diagram

Læs mere

Installationsmanual Alarm Tilslutningsboks

Installationsmanual Alarm Tilslutningsboks Installationsmanual Alarm Tilslutningsboks Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 TILSLUTNING TIL ALARMSYSTEM... 3 TILSLUTNING TIL SENSORER OG EKSTERNE ENHEDER... 4 12V TILSLUTNING...

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 16

Manual Simatek Filterstyring GFC 16 Manual Original brugsanvisning 1400003_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 5 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

Montagevejledning. RIOpanel Integra gulvkonvektor. EN 442-1 ini.dk.08.013/0. www.rio.dk www.hudevad.dk

Montagevejledning. RIOpanel Integra gulvkonvektor. EN 442-1 ini.dk.08.013/0. www.rio.dk www.hudevad.dk Montagevejledning RIOpanel Integra gulvkonvektor Indholdsfortegnelse Tekniske data... 3 Montage af gulvkonvektor... 3 El-installation... 4 Styring af vand... 4 Principskitse for tilslutning... 5 E-diagram...

Læs mere

Støvsugere. Komplet pakke til nem installation af centralstøvsuger. Nilfisk Alt-i-1 150/250/LCD

Støvsugere. Komplet pakke til nem installation af centralstøvsuger. Nilfisk Alt-i-1 150/250/LCD 150/250/LCD 150/250/LCD er en praktisk løsning og passer til de fleste hjem. Maskinen har selvrensende filter og kan bruges med og uden støvsugerpose (20/25 liter), som kun skal tømmes et par gange om

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Varmepumper Ventilatorer Filterbokse - mere end funktionel P e r p e t u a l E n e r g y A p S drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører af løs ninger

Læs mere

Luft/vand varmepumper (6 kw til 36 kw) DHP-AQ (udedel)...6, 9, 11, 13, 16, 18 kw...69

Luft/vand varmepumper (6 kw til 36 kw) DHP-AQ (udedel)...6, 9, 11, 13, 16, 18 kw...69 Varmepumper 10 Afsnit 10 Beskrivelse Type Side Væske/vand varmepumper (4 kw til 17 kw) DHP-H OPTI...4, 6, 8, 10, 12 kw...68 DHP-L OPTI...4, 6, 8, 10, 12, 16 kw...68 DHP-H OPTI PRO +...................

Læs mere

EPE-seriens betjeningspaneler. Installation, drift og vedligeholdelse

EPE-seriens betjeningspaneler. Installation, drift og vedligeholdelse EPE-seriens betjeningspaneler Installation, drift og vedligeholdelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger...2 Forord... 2 Generelt...2 Installation... 3... 3 Elektrisk installation...3

Læs mere

vejledning Unit - system 3 - type 6366

vejledning Unit - system 3 - type 6366 Creating hot water vejledning Unit - system 3 - type 6366 Direkte med blandesløjfe unit System 3 Type 6366 VVS nr. 37.5277.010 Metro nr. 16.366.1000 25 A Analog termometer 15 Afspæringsventil 17 A Termostatisk

Læs mere

Jordvarme VV DC. - endnu lavere energiforbrug

Jordvarme VV DC. - endnu lavere energiforbrug Jordvarme VV DC - endnu lavere energiforbrug Vælg en unik varmepumpe Mulighed for tilslutning af solfanger Mulighed for tilslutning af energifanger Varmt vand Gulvvarme / radiator Jordslanger eller Energibrønd

Læs mere

Teknisk vejledning til VVS installatøren som arbejder med fjernvarmeanlæg i Christiansfeld Fjernvarmeselskabs forsyningsområde.

Teknisk vejledning til VVS installatøren som arbejder med fjernvarmeanlæg i Christiansfeld Fjernvarmeselskabs forsyningsområde. Teknisk vejledning til VVS installatøren som arbejder med fjernvarmeanlæg i Christiansfeld Fjernvarmeselskabs forsyningsområde. Rev. 12-03-2010 Herunder er der beskrevet de forhold fra Tekniske bestemmelser,

Læs mere

ALARM & MELDINGER. SIESTA i TS. Fremkommer når absorberen ikke har været monteret på patientsystemet i mere end 30 sek.

ALARM & MELDINGER. SIESTA i TS. Fremkommer når absorberen ikke har været monteret på patientsystemet i mere end 30 sek. SIESTA i TS ALARM & MELDINGER A A Absorber ikke monteret Tilgængelig i STBY, MAN eller VENT status. Fremkommer når absorberen ikke har været monteret på patientsystemet i mere end 30 sek. Fremkommer med

Læs mere