Leverandør af madservice til hele Hillerød Kommune fra Køkkenet MAD til hver DAG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Leverandør af madservice til hele Hillerød Kommune fra Køkkenet MAD til hver DAG"

Transkript

1 Leverandør af madservice til hele Hillerød Kommune fra Køkkenet MAD til hver DAG Køkkenet MAD til hver DAG den

2 Stamdata Leverandør Adresse CVR nr Køkkenet MAD til hver DAG Lokesvej 12, 3400 Hillerød Telefon Fax EAN Kontaktperson Etableringsår 2009 Helle Thyge, køkkenchef Organisationsbeskrivelse Hillerød Kommune besluttede i efteråret 2006 at etablere et fælleskøkken, der kan levere mad til ældre hjemmeboende pensionister, til plejecentre, rådhuskantine, skoler og daginstitutioner. September 2009 var det nybyggede køkken på Lokesvej 12 i drift. Vi er cirka 40 ansatte i køkkenet, der er en sammenlægning af de tidligere selvstændige køkkener i Hillerød kommune. Organisatorisk er projektet forankret i Ejendomscenteret, der står for driften. Køkkenet Mad til hver Dag tilbyder Normal og ernæringsrigtig kost bestående af en hoved- og en biret, hvor alle menuerne er baseret på de otte kostråd. En hovedret kan fx indeholde: Standard: Diabetes: o Fisk/kød g g magert o Kartofler/pasta g g o Grøntsager 75 g 100 g o Sovs 1 dl 1 dl mager o Samlet mængde g g En biret kan fx indeholde: 180 ml diverse desserter 240 ml supper, mælkemad, frugtgrød og koldskåle. 2

3 Mulighed for at vælge mellem 14 hovedretter og 10 biretter samt tilbud om, at der kan købes en ekstra portion, hvis kunden fx skulle få behov for at traktere en gæst. Bestilling af tilkøbsydelser, hvor man kan vælge at få mad til både morgen- middag- og aften på samme leverance. Adskilt køb af madpakker, øllebrød, salater, mælk, proteinrig drik, grød og suppe. Middage ved lejligheder, der betragtes som festdage og højtider, leveres af særlig god kvalitet og følger almindelig tradition. Levering af alle former for diæter, eksempelvis diabetes, fedtfattig, kolesterolfattig, proteinrig- eller proteinfattig, energirig, kalium- og fosfatfattig, purinfattig, findusdiæt, hakket, flydende og kræsekost. Specielt tilbud om varierede, ernæringstætte mellemmåltider til en uge af gangen. Kørsel af maden ud til kunden torsdag, fredag og lørdag i tidsrummet kl. 8:30-18:00 Levering pakket i engangsemballage. Telefonisk diætvejledning. For at servicere vores brugere bedst muligt, har Køkkenet tilknyttet en sekretær, som dagligt tager imod henvendelser fra kunderne på telefon og mail samt varetager de administrative opgaver, der er tilknyttet madservice. Beredskab Blot én hverdag efter henvisning kan Køkkenet MAD til hver DAG levere mad på en ekstra kørsel. Maden kan afbestilles to dage før leveringsdagen. Køkkenet er lukket på lørdage, søndage og helligdage. I tilfælde af, at chaufførerne observerer kritiske ændringer hos modtageren af Madservice, indgår det i vores beredskab, at chaufføren via sin mobiltelefon straks rapporterer det observerede til køkkenets medarbejdere, som herefter sørger for kontakt til hjemmeplejen eller pårørende. Madleverancen sikres året rundt mod fraværssituationer via et eksternt vikarkorps samt Køkkenet MAD til hver DAGs faste medarbejderstab, der kan træde til ved madproduktion, kørsel og vedligeholdelse af materiel. Økonomisk sikkerhedsstillelse Hillerød Kommune stiller sikkerhed i form af bankgaranti. Dokumentation og kommunikation Køkkenet MAD til hver DAG anvender et datasystem kaldet Master Data. Med dette datasystem kan vi altid fremlægge dokumentation for økonomi, produktivitet, prisdifferentiering og kapacitetsudnyttelse. Master Data håndterer følgende: 3

4 Kundekartotek Håndtering og tilpasning af ordrer og bestillinger Levnedsmiddelkartotek Råvarekartotek/lister Produktionslister Kørelister Opskriftsamling Egenkontrol Næringsberegning Kunderegninger/ fakturaer Opkrævning/pensionsindberetning Fra- og tilvalgsmuligheder Menuplaner Variable portionsstørrelser Diætsystem m/kostbemærkninger Skelnen mellem kostpris og salgspris Økonomiske beregninger Prisdifferentiering Tavshedspligt Medarbejderne er omfattet af Hillerød Kommunes tavshedspligt og skriver under på dette i ansættelsesbrevet. Kvalifikationskrav til medarbejdere Den ansvarlige for produktionen har en kostfaglig og ledelsesmæssig uddannelse og mange års erfaring som leder af et storkøkken. Af de øvrige 40 medarbejdere er de otte økonomauddannede, 30 er ernæringsassistentuddannede, og de sidste to har mange års erfaring som madproducerende husassistenter i køkken. Køkkenets medarbejdere er meget servicemindede, høflige og pålidelige og opmærksomme på borgernes situation. Køkkenet MAD til hver DAG møder altid borgeren med en respektfuld samtale, hvor medarbejderen udviser rettidig omhu for den enkelte borgers livsstil og behov. Køkkenet MAD til hver DAGs medarbejdere kender madserviceydelsens kvalitetsmål, det fastlagte omfang og indhold. Samarbejdsproces/driftssamarbejde/service Vores telefoner er åbne fra klokken 7.00 til på alle hverdage, hvor vi ligeledes besvarer de henvendelser, som vi modtager på mailadressen Køkkenet MAD til hver DAG har et tæt samarbejde med borgerne, pårørende, hjemmeplejen, visitationsenheden, rehabiliteringen, dagcentrene, egen læge og sygehuset. Det tætte samarbejde giver en høj faglig kvalitet, fordi basispersonalet i hjemmet har mulighed for at hente kostfaglig rådgivning fra køkkenets medarbejdere. På denne måde sikrer vi helhed og tværfagligt samarbejde i de ydelser, vi leverer. 4

5 Ved bestilling af kølemad leverer chaufføren mad til brugeren til en uge af gangen. Leveringen foregår på en fast aftalt ugedag. Samarbejde med træning og hjemmesygepleje Køkkenet MAD til hver DAGs telefon og står altid åben for terapeuter og sygeplejen i forhold til kostfaglig vejledning, ligesom det også er muligt at henvende sig personligt. Denne praksis er en af grundstenene i vores måde at sikre, at borgerne får tilstrækkelig ernæring til fx opbygning af muskler, til sårheling og styrkelse af immunforsvaret med mere. Køkkenet MAD til hver DAGs køkken kan næringsberegne og dokumentere ernæringsindsatsen. Informationsmaterialer/informationspligt På Køkkenets hjemmeside, kan brugerne læse nyhedsbreve, menuplaner, priser og anden relevant information om madservice. Klager og brugertilfredshed Klager og brugertilfredshed følger Hillerød kommunes vejledning og klageråd. Vi udfører løbende brugertilfredshedsundersøgelser. Derudover kontakter vi årligt minimum 20 borgere for dialog omkring maden. Kontakten foregår både ved telefonopkald og ved besøg hjemme hos borgeren. Vi har også kontakt med Ældrerådet og Ældresagen i Hillerød, som indgår i et smagspanel, der er med til at kvalitetssikre og videreudvikle maden. Uddannelsespligt Køkkenet MAD til hver DAG sætter stor fokus på uddannelse. I år 2010 starter vi således uddannelsen af to ernæringsassistenter. Køkkenchefen er formand for uddannelsesudvalget og produktionslederen er censor på erhvervsskolerne. Arbejdsmiljø Køkkenet MAD til hver DAG har til huse i et nybygget køkken, hvor produktionen startede den Køkkenet er indrettet med de bedste arbejdsmiljøfremmende materialer som røreanlæg i gryder, hæve- sænkeborde og rulleborde. På denne måde undgår medarbejderne alle skæve løft. Køkkenet vil kontinuerligt prioritere arbejdsmiljø i anvendelsen af de økonomiske ressourcer. Køkkenet MAD til hver DAG leverer arbejdstøj i form af termotøj, handsker, uniformer, skridsikkert fodtøj, forklæder med mere til de ansatte. Kvalitetskrav til leverandører af madservice Køkkenet MAD til hver DAG tilbyder kølemad til borgere i eget hjem hele året. Vores styrke er, at vi har lang erfaring og kan producere mad, som er velsmagende, ernæringsrigtig baseret på friske råvarer, og at retterne er tilpasset årstiderne. Vi kan levere lige præcis den mad, der er bestilt på menuvalgslisten Vi leverer maden i afmålte portioner Vi producerer maden og køler den hurtigt ned, hvilket er med til at bevare madens vitaminindhold. Vi kan, så vidt det er muligt, altid levere maden til det aftalte tidspunkt. 5

6 Vi kan levere maden mindst fem grader kold på leveringstidspunktet. Vi kan til enhver tid leve op til de gældende regler om hygiejne og egenkontrol. Vi udsender fire menuplaner på samme tid, og hver menuplan dækker én uge. Der kan vælges mellem 14 hovedretter og 10 biretter, samt diverse tilkøbsydelser. Bilerne Maden køres ud til kunden i kølebiler. Alle biler medbringer en datalogger, som er et instrument, der under transporten fra køkkenet og ud til brugerne måler, at madens temperatur konstant ligger på 1-2 grader. Priser og opkrævning Køkkenet sender elektronisk den. 1. i hver måned oplysninger på alle Køkkenets brugere til Hillerød Kommune, som foretager det videre fornødne med hensyn til afregning via tilsendt girokort, de kan tilmeldes betalingsservice. Betaling afregnes månedsvis bagud, og taksten reguleres en gang årligt i forbindelse med Hillerød Kommunes budget. Kapacitet Køkkenet MAD til hver DAG har kapacitet til at levere mad til Hillerød Kommunes ældre, hjemmeboende pensionister, til plejecentrene, rådhuskantinen, skoler og daginstitutioner. Januar 2010 modtog cirka 1900 af kommunens borgere mad fra Køkkenet. Kvalitetskrav Køkkenet er helt nyt og udstyret med markedets nyeste maskiner og materiel til produktion. Vi udfører egenkontrol, der er et redskab til at sikre en høj hygiejnisk standard i en levnedsmiddelproducerende virksomhed, som køkkenet MAD til hver DAG er. Det er altafgørende, at temperatur, opbevaring, pakning og indhold i leveringerne lever op til de til en hver tid gældende regler om hygiejne og egenkontrol. Hvis der sker en fejl, skal den omgående dokumenteres og korrigeres. Ved brug af egenkontrol sikrer vi således, at der ikke sker fejl i hygiejnen, og at en eventuel fejl ikke opstår en anden gang. I 2010 arbejder Køkkenet mod at blive ISO certificeret. Vi har haft besøg af Fødevarestyrelsen to gange, og der er intet at udsætte. Rapporten kan læses på vores hjemmeside, Værdigrundlag Mad- og måltidspolitikken i Hillerød er udfærdiget i samarbejde med fagpersoner og borgere. Borgerinddragelsen er uundværlig, hvis politikken skal være brugbar og fungere som et arbejdsredskab for mad og måltider. På baggrund af måltidspolitikken er følgende visioner defineret for Køkkenet: 1. Borgerinddragelse og borgerindflydelse Vision: At mad- og måltidspolitikken tager udgangspunkt i den enkelte borger ud fra princippet: For at behandle alle lige, må alle behandles forskelligt. 6

7 2. Information til borgerne Vision: At informationsmaterialet skal være klart og tydeligt i både tekst og billeder. 3. Rådgivning om ernæring til borgerne Vision: At borgerne vejledes/rådgives til en ernæringsmæssig sund mad, der bygger på Fødevarestyrelsens anbefalinger. 4. Mad og råvarer Vision: At borgere, der benytter madordningen, tilbydes god, sund mad, lavet af friske råvarer med høj kulinarisk kvalitet, så den enkelte borgers behov for ernæring tilgodeses. 5. Miljø og samvær i spisestederne Vision: At måltidet er et højdepunkt på dagen og er med til at fremme socialt samvær. At måltidet er varieret og fuld af nærvær. At maden på tallerkenen er veltillavet og velsmagende. 6. Samarbejde og organisering Vision: Det er et fælles ansvar for alle faggrupper, at organiseringen og samarbejdet omkring mad og måltider prioriteres højt i dagligdagen. 7. Økonomi og bæredygtighed Vision: At prisen på maden er økonomisk attraktiv for borgeren. 8. Kvalitetsstyring, udvikling og hygiejne Vision: At madens vej fra jord til bord er af en høj kvalitet. Bindingsperiode Ved indgåelse af aftale om levering af mad fra MAD til hver DAG til hjemmeboende borgere, center, skole, institution eller andre brugere, kan bruger opsige aftalen indtil to dage før leveringsdagen. Med venlig hilsen Helle Thyge køkkenchef Køkkenet MAD til hver DAG 7

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Februar, 2015 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling

Læs mere

Krav til leverandører af madservice - mad uden udbringning

Krav til leverandører af madservice - mad uden udbringning Krav til leverandører af madservice - mad uden udbringning Kommunen har pligt til at sørge for, at der tilbydes hjælp til madservice jf. servicelovens 83, stk. 1 nr. 3 og Ældre- og Handicapforvaltningens

Læs mere

Skolemad et måltid i skolen

Skolemad et måltid i skolen Efteruddannelsesudvalget for Køkken, Hotel, Restaurant, Bager, Konditor og Kødbranchen Undervisningsmateriale Skolemad et måltid i skolen Udviklet af: Hanne Hyldgaard Langager og Jette Ørntoft Uddannelsescenteret

Læs mere

MAD OG MÅLTIDS- POLITIK I PLEJEN

MAD OG MÅLTIDS- POLITIK I PLEJEN MAD OG MÅLTIDS- POLITIK I PLEJEN 1 22 KÆRE BORGER i Fredericia Kommune Politikkens mål er at bevare, fremme og støtte arbejdet med Længst Mulig I Eget Liv. Fokus skal derfor være på muligheder frem for

Læs mere

Vejledning om brug af funktionskrav

Vejledning om brug af funktionskrav Vejledning om brug af funktionskrav 2014 Vejledning om brug af funktionskrav Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk Online ISBN 978-87-7029-560-4

Læs mere

SAMMEN OM ET BEDRE LIV

SAMMEN OM ET BEDRE LIV SAMMEN OM ET BEDRE LIV Aarhus Kommune 2015 SAMMEN OM ET BEDRE LIV Forord... 3 Frivillighed og aktiviteter... 4-9 Sundhed... 10-11 Træning og rehabilitering... 12-15 Personlig pleje... 16-17 Praktisk hjælp...

Læs mere

Vejledning om hygiejneregler for køkkener i børneinstitutioner

Vejledning om hygiejneregler for køkkener i børneinstitutioner Vejledning om hygiejneregler for køkkener i børneinstitutioner Januar 2009 ...2 1. Hvad handler vejledningen om?...3 2. Hvem retter vejledningen sig til?... 4 3. Baggrund og historik...4 4. Hvem har ansvaret?...4

Læs mere

Mad og måltider. på Sønderborg Kommunes plejecentre. Aktive ældre i eget liv med omtanke og omsorg. nærvær tryghed respekt

Mad og måltider. på Sønderborg Kommunes plejecentre. Aktive ældre i eget liv med omtanke og omsorg. nærvær tryghed respekt Aktive ældre i eget liv med omtanke og omsorg 03.2011 Kommunikation nærvær tryghed respekt Mad og måltider på Sønderborg Kommunes plejecentre Ældreservice Kvalitetsstandard i Ældreservice Sønderborg Kommune

Læs mere

Mad- og måltidspolitik for Madskolen på Tingbjerg Heldagsskole

Mad- og måltidspolitik for Madskolen på Tingbjerg Heldagsskole Mad- og måltidspolitik for Madskolen på Tingbjerg Heldagsskole Madskolen Tingbjerg Heldagsskole Skolesiden 2 2700 Brønshøj Februar 2012 Indhold FORMÅL... 3 TILGÆNGELIGHED... 3 MADSKOLEN... 4 Målet med

Læs mere

Anbefalinger for udvikling af Den attraktive måltidsservice

Anbefalinger for udvikling af Den attraktive måltidsservice Anbefalinger for udvikling af Den attraktive måltidsservice til ældre Anbefalinger for udvikling af Den attraktive måltidsservice til ældre Udarbejdet af Anne Marie Beck Lise Bygholm Heidi Madsen og Jens

Læs mere

Mad- & Måltidspolitik

Mad- & Måltidspolitik Mad- & Måltidspolitik For 0-18 års området i Hørsholm Kommune Forord Hørsholm Kommune ønsker at give børn og unge de bedst mulige vilkår for en aktiv, spændende og lærerig hverdag. Skal børnene få nok

Læs mere

Samlede praktikøvelser

Samlede praktikøvelser Samlede praktikøvelser ud fra praktikmål for social- og sundhedshjælpere Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven kan varetage sit arbejdsområde som social- og sundhedshjælper i overensstemmelse med arbejdspladsens

Læs mere

Smag på dagen - en håndbog til dig, der er en del af Cheval Blanc.

Smag på dagen - en håndbog til dig, der er en del af Cheval Blanc. Smag på dagen - en håndbog til dig, der er en del af Cheval Blanc. VELKOMMEN Du er nu blevet en del af Cheval Blanc, og det er vi glade for. Vi har høje ambitioner med den mad, vi tilbereder og serverer

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

Mestre i mad & sundhed Et øjebliksbillede af Kost-, ernærings- og sundhedsfagliges profession anno 2012

Mestre i mad & sundhed Et øjebliksbillede af Kost-, ernærings- og sundhedsfagliges profession anno 2012 Mestre i mad & sundhed Et øjebliksbillede af Kost-, ernærings- og sundhedsfagliges profession anno 2012 Mestre i mad & sundhed et øjebliksbillede af Kost-, Ernærings- og Sundhedsfagliges profession anno

Læs mere

Mad- og måltidspolitik på ældreområdet

Mad- og måltidspolitik på ældreområdet Mad- og måltidspolitik på ældreområdet 1 FORORD Gode måltider er en af de begivenheder, der kan være med til at øge livskvaliteten for den ældre borger. Det er afgørende for oplevelsen, at der spises i

Læs mere

Mad og måltider på plejehjem. Kvalitetsstandard 2015

Mad og måltider på plejehjem. Kvalitetsstandard 2015 Mad og måltider på plejehjem Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for mad og måltider på plejehjem Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for mad og måltider på plejehjem i Faaborg

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Skovvænget Almene afsnit Skovvejen 47A 8850 Bjerringbro

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Skovvænget Almene afsnit Skovvejen 47A 8850 Bjerringbro Disposition: 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 2. Formalia, side 2 3. Indledning, side 3 - herunder beskrivelse af plejecentret 4. Resume af anbefalinger og opfølgning på sidste tilsyn, side

Læs mere

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde om drift af plejecentre

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde om drift af plejecentre Inspirationsoplæg Offentlig-privat samarbejde om drift af plejecentre Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Layout og tryk: KL s trykkeri Foto: Colourbox Offentlig-privat samarbejde

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

Måltider til glæde for ældre Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Måltider til glæde for ældre Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri U D E N M A D O G D R I K K E D E L 1 Måltider til glæde for ældre Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevaredirektoratet Uden mad og drikke Del 1 Måltider til glæde for ældre FødevareRapport

Læs mere

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Regeringen, KL og Danske Regioner nedsatte i januar 2007 en arbejdsgruppe, som fik til opgave at formulere principper for god offentlig service. I

Læs mere

Giv mig lov til at spise!

Giv mig lov til at spise! Giv mig lov til at spise! giv mig lov til at spise Redaktion: Christina Melander ISBN: 87-90904-65-6 Layout: Susanne Schenstrøm Tryk: clausengrafisk/one2one Dansk Design Center H.C. Andersens Boulevard

Læs mere

Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold

Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold 1 Opdeling i faste og variable omkostninger...2 1.1 Variable/direkte omkostninger:...2 1.2 Faste/indirekte omkostninger:...2 2 Sammenhæng

Læs mere

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen Børne- og Ungeforvaltningen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE www.albertslund.dk boerneforvaltningen@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 34 - din nøgle til

Læs mere

Vejledning. Værktøj til. management-området

Vejledning. Værktøj til. management-området Vejledning Værktøj til Udbud med funktionskrav på facilities management-området 2012 Titel: Værktøj til udbud med funktionskrav på facilities management-området Vejledningen er udarbejdet af Rambøll Management

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2

Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 Til ægtefællesammenførte i Danmark Hvad indeholder informationspakken? Informationspakken om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 er udarbejdet til ægtefællesammenførte

Læs mere

Evalueringsrapport projekt Mad fra bunden

Evalueringsrapport projekt Mad fra bunden Evalueringsrapport projekt Mad fra bunden Indholdsfortegnelse 1. Resume 3 2. Baggrund for projekt Mad fra bunden..3 3. Formål med projektet.4 4. Metodebeskrivelse..5 5. Sikring af sufficient kosttilbud..6

Læs mere