INDHOLDSFORTEGNELSE. Pkt Afsnit side

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDHOLDSFORTEGNELSE. Pkt Afsnit side"

Transkript

1 IN INSTALLATIONS MANUAL MODEL itek 18, 30, T20, T30

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Pkt Afsnit side Generelle sikkerhedsbestemmelser 1 Maskindirektivet 1 Producent deklaration 1 1 Typisk anlægskonfiguration 2 2 Beskrivelse automatiksystem Tekniske specifikationer Komponent beskrivelse Komponent placering 4 3 Dækkappe 6 4 Opstramning af drivrem 7 5 Placering af mekanisk endestop 7 6 Ophængning, befæstigelse og justering af dørblade 8 7 Installations mål 9 8 Standard referencemål 11 9 Elektronisk styring PRJ38 sikkerhedsfotoceller Nødstrømsbatteri BAT Funktions test Set-Up S1 DIP kontakt funktion S2 DIP kontakt funktion Justering potentiometer Digital programvælger DSEL UR1 modulkort Periodisk vedligeholdelse Problemløsning 24

3 GENERELLE SIKKERHEDSBESTEMMELSER Læs denne manual grundigt før installation påbegyndes. Både det mekaniske samt det elektriske system, skal installeres under hensyntagen til lokal lovgivning samt god håndværksmæssig skik Fejl installation kan resultere i personskade eller beskadigelse af bygningsmæssige dele. Produktet må kun installeres af teknisk håndværksmæssig uddannede personer; installatøren af produktet skal sikre, at montageunderlaget er robust har den nødvendige strukturelle styrke eller foretage de nødvendige forstærkninger. Installatøren skal også sikre, at alle områder omkring de bevægelige dele, er behørigt afsikret med elektroniske sensorer, sikkerhedsafskærmning eller lign. Foranstaltninger, således at risiko personskade som følge af klemning eller lignende ikke er tilstede. Sikkerhedsanordningerne skal installeres iht. gældende lovgivning samt god håndværksmæssig skik og under hensyn til den applikation hvori den/de skal fungere. Den kraft som genereres af det komplette automatiske system under drift skal leve op til gældende lovgivning; er dette ikke muligt, skal de involverede bevægelses områder sikres med elektriske sensorer og sikkerheds systemer. Farlige områder skal markeres med advarselsskilte I henhold til intentioner I den nationale lovgivning. Før produktet tilsluttes forsyningsspænding, skal det sikres, at denne er i overensstemmelse med de angivne data i denne manual, at forsyningen er tilstrækkelig stabiliseret samt afsikret med en beskyttelses enhed. Husk at afbryde forsyningsspændingen før maskinens dæksel åbnes, når der udføres reparationer eller vedligeholdelse på automatik systemet. Elektrostatiske udladninger kan beskadige systemets elektroniske komponenter; brug jordforbundne antistatiske armled hvis der skal udføres arbejde på den elektroniske styring. Sæt ikke fingre, hænder eller andre kropsdele ind mellem bevægelige så som drivrem, omløbshjul, løbevogne etc. Løbende produkt vedligeholdelse er essentiel for produktets driftstabilitet og person sikkerhed; den periodiske vedligeholdelse skal udføres hver 6. måned eller for hver operationer. Producenten fralægger sig al ansvar for skader og/eller defekt som følge af fejlagtig installation eller ændringer foretaget på det automatiske system uden dennes forudgående skriftlige accept. Der må kun anvendes originale MBM itek reservedele for udskiftning eller vedligeholdelse. Producenten fralægger sig al ansvar for udførelsen af befæstigelsen af det automatiske system eller for enhver skade som måtte opstå som følgende af mangelfuld befæstigelse eller manglende hensyntagen til god håndværksmæssig skik. Beskyttelsesgraden af det automatiske system (IP22) fordrer, at systemet kun installeres på indvendig bygningsside. Produktet er ikke egnet til montering i fugtige områder. Producenten fralægger sig al ansvar for skader som følge af udendørs installation uden at der er taget de nødvendige afskærmnings tiltag. Kontroller altid produktets tilstand før det installeres. Dette produkt må ikke installeres I områder med eksplosive eller letantændelige gasser. Ved nedtagning og/eller kassering af produktet, skal dette bortskaffes I henhold til lovgivningen. Elektroniske dele skal bortskaffes på genbrugspladsen. MBM er tilsluttet den nationale WEEE affaldsordning for sikker bortskaffelse af elektronikaffald. Hold emballage materialer som plast, polystyrene el. Lign væk fra børns nærhed, for hvem det kan udgøre en fare. Emballage skal bortskaffes miljømæssigt korrekt. Ingen ophold I dørens bevægelsesområde under drift, lad være med, I fuld hensigt, at obstruere dørene bevægelse. Lad ikke børn lege i dørens umiddelvare nærhed. MASKIN DIREKTIVET Ifølge maskindirektivet (98/37/EU) har installatøren af et motoriseret dør eller portsystem samme forpligtelser som producenten af systemet, og skal således; - Udarbejde et teknisk dossier, som skal indeholde de dokumenter som nævnes i Anneks V i maskindirektivet. (Det tekniske materiale sal arkiveres og på forlangende være tilgængeligt for myndighederne i minimum 10 år fra produktets produktions og/eller idriftsætningsdato) - Udarbejde EU konformitetserklæring i overensstemmelse med Anneks II-A i maskindirektivet og udlevere dette til slutbrugeren for hvert installeret dør og/eller portanlæg. - Påsætte CE mærkning på den motoriserede dør og/eller pirt i henhold til punkt i Anneks I i Maskin direktivet. For mere information kontakt MBM A/S på telefon PRODUCENT DEKLARATION Importør/ MBM A/S forhandler Ulvevej 8-10 DK-7800 Skive Danmark Deklarerer, at det automatiske system for skydedøre serie itek18, itek30, itekt20, itekt30 - Er tænkt til indbygning i maskiner eller til sammenkobling med andre maskiner, til at udgøre en del af maskiner dækket af Ditektiv 98/37/EU. - Er konform med intentionerne i de følgende EU Direktiver Lavspændings direktivet 2006/95/EU Elektromekanisk kompabilitets direktiv 2004/108/EU Ligeledes deklareres det, at det ikke er tilladt at sætte automatik i drift indtil maskinen i hvilken automatikken sal indbygges eller af hvilken automatikken er en del af, er fundet og deklareret i overensstemmelse med hensigterne i Ditektiv 98/37/EU og med national lovgivning.

4 1 TYPISK ANLÆG 1a 1b INDVENDIG RADAR FOR ÅBNING UDVENDIG RADAR FOR ÅBNING ÅBNE TRYKKNAP PROGRAM VÆLGER LUKKE SIKKERHEDS FOTOCELLE SIKKERHEDSSENSOR FOR KLEMSIKRING VED ÅBNING NØGLEKONTAKT ELLER KODETASTATUR FOR ADK i-tek AUTOMATIK KOMPONENTER UDVENDIG INDVENDIG 1b 2x0.5 4x a 7 5 3x1.5mm FT=2x0.25 FR=3x x0.5 FT=2x0.25 FR=3x Bemærk: Det grå område indikerer radar og sikkerhedsfelt. For hver enhed indikeres relevante kabelspecifikationer samt antal ledere. Tværsnit angives i mm². 2 BESKRIVELSE AUTOMATIKSYSTEM 2.1 TEKNISKE SPECIFIKATIONER MODEL itek-18/2 itek-18/1 itek-30/2 itek-30/1 Spændingsforsyning 230VAC +/- 10%, 50-60Hz Effekt 80W 130W Maksimum dørbladsvægt 90 Kg 130 Kg 150 Kg 200 Kg Elektrisk motor 40VDC med enkoder Åbne hastighed Max. 70 cm/s (pr fløj) Lukke hastighed Max. 60 cm/s (pr fløj) Lukkeforsinkelse Max. 20 sekunder Drift temperatur -20 C +50 C Tæthedsgrad IP2 2 Forsyning ekstern tilbehør 13VDC Dimensioner (H x D) 120 x 150 mm Max. automatik længde 6600 mm 2

5 2.2 - KOMPONENT BESKRIVELSE side endekapper, sæt elektrisk styring gearmotor med enkoder hængsler dækkappe løbevogne m/nylonhjul øvre kopling drivrem nedre kopling drivrem kabel clips omløbshjul drivrem mekaniske endestop antistatisk drivrem clips automatik profil udskiftelig køreskinne dækkappe udfyldprofil dækkappe gummiindlæg tætningsbørste

6 2.3 KOMPONENT PLACERING DOBBELTFLØJET DØR UDEN ELEKTROMEKANISK LÅS PL S LM LM B LT S F M C LT AUT. LÆNGDE LT=2PL-B+2S+24 PL ÅBNE PASSAGE PL=(LT+B)/2-S-6 LM DØRBREDDE LM=(LT-B)/4+S/2-6 F OMLØBSHJUL LT*3/4+75 M MOTOR 400mm C STYRING 345mm ENKELTFLØJET DØR UDEN ELEKTROMEKANISK LÅS (VENSTRE) F M S PL C B LM LT LT AUT. LÆNGDE LT=2PL-B+S+24 PL ÅBNE PASSAGE PL=(LT+B-S)/2-12 LM DØRBREDDE LM=(LT-B+S)/2-12 F OMLØBSHJUL LT-87 M MOTOR LT-LM-342 C STYRING LT-LM-397 ENKELTFLØJET DØR UDEN ELEKTROMEKANISK LÅS (HØJRE) F M C B PL S LM LT LT AUT. LÆNGDE LT=2PL-B+S+24 PL ÅBNE PASSAGE PL=(LT+B-S)/2-12 LM DØRBREDDE LM=(LT-B+S)/2-12 F OMLØBSHJUL LT-87 M MOTOR LT-LM-342 C STYRING LT-LM-397 4

7 DOBBELTFLØJET DØR MED ELEKTROMEKANISK LÅS PL S LM LM B LT S F E M C LT AUT. PROFIL LT=2PL-B+2S+12 PL ÅBNE PASSAGE PL=(LT+B)/2-S-6 LM DØRBREDDE LM=(LT-B)/4+S/2-6 F OMLØBSHJUL T*3/4+75 M MOTOR 400mm C STYRING 345 mm E ELEK. LÅS E ELETTROBLOCCO T/2 ENKELTFLØJET DØR (VENSTRE) MED ELEKTROMEKANISK LÅS E F M S PL C B LM LT LT AUT. PROFIL LT=2PL-B+S+24 PL ÅBNE PASSAGE PL=(LT+B-S)/2-12 LM DØRBREDDE LM=(LT-B+S)/2-12 F OMLØBSHJUL LT-212 M MOTOR LT-LM-467 C STYRING LT-LM-522 E ELEK. LÅS LT-97 ENEKLTFLØJET DØR (HØJRE) MED ELEKTROMEKANISK LÅS B F M PL S C E LM LT LT AUT. LÆNGDE LT=2PL-B+S+24 PL ÅBNE PASSAGE PL=(LT+B-S)/2-12 LM DØRBREDDE LM=(LT-B+S)/2-12 F OMLØBSHJUL LT-87 M MOTOR LT-LM-342 C STYRING LT-LM-397 E ELEK. LÅS 5

8 3 - DÆKKAPPE Dækkappen på itek automatisk system er udstyret med 2 bevægelige ophængs beslag (A) specielt designet til at sikre stabilitet når dækslet er åben for inspektion. A FIG.2 A B FIG.1 FIG.3 For at fjerne dækkappen helt fra det automatiske system, tryk på enden af split (B) som sidder på det bevægelige ophængs beslag, og tag dele fra hinanden ved at trække fra den modsatte side (Fig. 1) Sørg for, at dækkappen er tilstrækkelig understøttet før split fjernes helt. I den nederste del af dækkappen er der en udfyldprofil, som lukker afstanden fra dækkappen til de gående døre, og derved optimerer både tætheden og designet af det automatiske system. For at justere udfyldsprofilet s dybde, skal dækkappen demonteres og placeret på et plant underlag. FIG. 3. Placer udfyldsprofilet som vist på tegningen og fixér det ved hjælp af de medleverede specialclips. FIG.4 Antal tænder X afstand 8 66,8 7 62,7 6 58,5 5 54,4 4 50,2 3 46,1 X Vælg den optimale justerings dybde af udfyldsprofilet, under hensyntagen til tabellen i FIG 4. hvorefter hver enkelt plastic clips isættes ved først at indsætte tænderne på clipsen på udfyldsprofilet, hvorefter den øverste del af profilet skubbes fremad indtil det går I indgreb med noten på dækkappen. Monter dækkappen på det automatiske system ved at samle ophængsbeslagene med splitten. FIG. 5. FIG.5 Fastgør dækkappen til endekappen som vist i FIG. 6. ENDEKAPPE SET FRA SIDEN FIG.6 Hvis endekapperne går mod muren, kan dækkappen fastgøres forfra ved at bore et hul i fronten af dækkappen og endekappen og fastgøre dækkappen ved hjælp af special beslag KFCF Kit (option) FIG. 7. ENDEKAPPE SET FORFRA FIG.7 6

9 4 OPSTRAMNING AF DRIVREM For at justere opstramningen af drivremmen, løsnes skrue (A) på omløbshjulet en smule, hvorefter bolt (B) skrues ind (for at øge opspændingen) eller løsnes (for at mindske opspændingen). Efter at have opnået den optimale opspænding, spændes skrue (A) helt. A B FIG.8 5 PLACERING AF MEKANISK ENDESTOP Det mekaniske endestop skal justeres således, at løbevognene stoppes bade I åben og lukket position, og således at endestop sker på løbevognene og ikke ved, at dørblade fysisk går mod hinanden. Endestop anvendes tillige af den elektroniske styring, til indkodning af endestop positioner ved den opstarts procedure efter tilkobling af forsyningsspænding. Når endestop for åbne position justeres, skal det iagttages, at at dørblad stopper ca 5 mm før det kommer i fysisk kontakt med beslaget (dette gælder dog ikke for første opstarts procedure samt efterfølgende opstart efter manglende spændingsforsyning). For at justere endestop, løsende 2 fixerings skruer, flyt endestop til den ønskede position, herefter spændes skruerne igen. FIG.9 FIXERINGS SKRUER 7

10 6 OPHÆNGNING, BEFÆSTIGELSE OG JUSTERING AF DØRBLADE PÅ LØBEVOGNE D C E E FIG.10 B A! Løsen de 2 frontskruer A på hver enkelt løbevogn, og fjern beslag C.! Fastgør beslag C til dørblad eller dørfæste på den afstand som er indikeret i Fig. 11 hvis der ikke er installeret elektromekanisk lås, eller som indikeret i Fig. 12 hvis der er installeret elektromekanisk lås.! Herefter hænges dørblad på løbevognene, ophængsbeslaget C skal passé til løbevognene, skruerne A isættes men spændes ikke helt.! Juster højden på dørblad ved hjælp af bolt B, hvorefter dørbladet fixers ved at spænde skruerne A helt.! Juster dørblad vandret ved hjælp af bolte i slidsen E. Når døre er I rette position spændes boltene helt.! For at sikre, at det automatiske system fungerer korrekt, er det vigtigt at dørblad kører helt parallel med automatikkens køreskinne.! Juster modløbshjul I køreskinnen ved hjælp af bolt C således, at kører mod køreskinnen øvre del, dog uden at yde nogen modstand eller friktion.! Herefter betjenes dørblade manuelt for at sikre, at der ikke er nogen friktion eller forhindringer for dørens fri bevægelse. Hvis ikke foretages yderligere justering efter samme procedure FIG FIG.12 8

11 7 INSTALLATIONS MÅL 16 41,5 36, Automatik bagskinnen skal fastgøres til et plant og skruefast underlag, stærk nok til at bære vægten og dørbladenes bevægelse. Hvis mur eller underlag ikke lever op til dette, skal der udføres et selvbærende underlag før montage af automatik skinne. Automatik skinnen fastgøres med egnede montageskruer eller ankre med den fornødne styrke. Fastgørelse skal udføres i linie (L1 og L2) som vist I Fig. 14, og for hver 600 mm i hele automatikskinnens længde. Når der bores i automatikskinnen skal det sikres, at køreskinnen (B1) ikke beskadiges, da dette kan have effekt på driften, samt støjniveauet fra det automatiske system. Efter endt befæstigelse, skal automatikskinnen renses for borestøv o.lign ligesom køreskinnen skal rengøres. FIG.13 27, MAX 8mm 21,5 L ,5 L1 B1 FIG.14 9

12 SNIT MED KOMMERCIEL PROFIL SNIT MED SMALPROFIL , , , , ,1 50 PAD1 39,1 M H H+6,5 H-16 H H-19 36,5 P6S 28 PT PT3 DIMENSIONERINGS TABEL FOR itek18 og itek30 AUTOMATIK BENÆVNELSE: PL = FRI ÅBNEPASSAGE LT = AUTOMATIK LÆNGDE LM = BREDDE DØRBLAD H = HØJDE ÅBNEPASSAGE 1 FLØJET VERSION 2 FLØJET VERSION S PL B PL LM LT S LM LT LM B S Dimension mm Dimension mm LT= automatik længde LT=2PL-B+S LM= fløj S= overlap B=dybde med S=50 B=10 LM= LT-B+S PL= nominel åbne passage PL= LT+B-S LT= automatik længde LT=2PL-B+2S LM= fløj S= overlap B=dybde med S=50 B=10 LM= LT-B + S PL= nominel åbne passage PL= LT+B - S

13 8 - STANDARD REFERENCE MÅL Check at der er tilstrækkelig luft omkring de bevægelige dørblade for, at forebygge personskade. MAKSIMUM TILLADT ÅBNING Fri afstand for person hoved beskyttelse. <250 >_200 MAKSIMUM TILLADT ÅBNING Fri afstand for person kropsbeskyttelse. >250 >_500 >8 >8 Fri afstand for person håndbeskyttelse. MAKSIMUM TILLADT ÅBNING >_25 >_25 <_8 <_8 Fri afstand for person fingerbeskyttelse. s. MAKSIMUM TILLADT ÅBNING Skydedørsautomatik deklareres i henhold til Maskindirektivet, hvorfor der for hver installation skal foretages en risikovurdering for eventuelle klemrisici. Kan der opstå zoner med risiko for personskade, skal disse afsikres via afskærmning eller sikkerhedssensorer. Ved tvivlsspørgsmål, jf. ovenstående, kontakt MBM på tlf for rådgivning. 11

14 DIGITAL PROGRAMVÆLGER +13V A B SET-UP OPENING CLOSING REDUCED POWER PAUSING SPEED SPEED OPENING TIME DISTANCE SINKELSE ÅBNE HAST. LUKKE HAST. DEL- ÅBNING MOTOR KRAFT LUKKE FOR- SUMMER SENSITIVITET PRJ38 + TX FOTOCELLE (blå) TX1 FOTOCELLE (brun) TX2 FOTOCELLE (brun) TX3 FOTOCELLE (brun) RX1 FOTOCELLE (brun) RX2 FOTOCELLE (brun) RX3 FOTOCELLE (brun) RX FOTOCELLE VCC (blå) RX FOTOCELLE JORD (sort) NØDTRYK SIKKERHED FOTOCELLE LUKNING FÆLLES INDVENDIG RADAR UDVENDIG RADAR START FÆLLES AUX 1 SIKKERHED ÅBNING STOP / INTERLOCK BATTERI LADEKREDS J1 AUX 2 TEST for preinstalleret SENSOR +13V SENSOR FORSYNING 0 13V START J3 J4 M ENCODER MOTOR 40V LÅS 1 LÅS 2 J5 J6 J7 J8 ELEKTRISK LÅS 1 ELEKTRISK LÅS 2 OUTPUT 3 for UR1 MODUL OUTPUT 4 for UR1 MODUL NØDSTRØMS BATTERI + - BATTERI 230Vac F1 5A 12

15 KONTROL OG DISPLAY KOMPONENTER DL1 (40V) = tilstedeværelse af 40V ved trafo. DL2 (13V) = tilstedeværelse af 13V output spænding ved terminaler DL3 (E1) - DL4 (E2) = viser signaler kommende fra enkoderen. DL5 (WD) = viser korrekt funktion på mikroprocessoren MP1 ved hurtig blink; hvis LED er slukket eller blinker langsomt indikerer dette fejl på den elektroniske styring.. DL6 (F1) = viser status af fotocelle 1 model PRJ38. DL7 (F2) = viser status af fotocelle 2 model PRJ38. DL8 (F3) = viser status af fotocelle 3 model PRJ38. Dip switch S1-S2 = vælger funktion af den elektroniske styring. TM1 til TM6 potentiometer = kalibrering af styringens drift parametre. Summer = akustisk summer. MP1 = microprocessor med indikering af software version. PS1 = START knap. Automatik udfører åbne funktion. PS2 = SET-UP knap. Automatik udfører opstarts procedure. 10 BESKRIVELSE ELEKTRISKE FORBINDELSER TERMINAL 1 (F-N-JORD) 230Vac 230VAC 50-60Hz spændingsforsyning (netspænding); Fase til terminal F, nul til terminal N, jord til terminal Forsyning er forsikret med en 5A sikring F1. På spændingsforayningen skal monteres en sikkerhedsafbryder med et kontaktsæt med en distance på minimum 3 mm. Spændingsforsyningen skal være sikret mod kortslutning og udstyret med jordforbindelsen. F1 M1 5A TERMINAL M2 (Spændings valg) Hvis forsyningsspændingen er 230VAC skal terminal IKKE luses. Kun hvis forsyningsspændingen er 115VAC skal terminal luses. M2 TERMINAL M3 (Forsyning eksterne komponenter) 13VDC output for spændingsforsyning til tilbehørsdele (radar, fotoceller, sensorer). Maksimal 400mA. 17= Positiv terminal +13V. TEST for forudindstillede SENSORER +13V FORSYNING SENSORER POWER SUPPLY 0 18= Negativ terminal 0. Tilstedeværelse af output spænding er vist på display LED DL2. 16= TEST terminal for sikkerheds sensorer forudindstillet med test funktion. (jumper J12 på den elektroniske styring tillader valg af, om test signalet skal være positive P ellr negative N. Valg er afhængig af type sikkerhedssensor installeret). M3 13V 13

16 TERMINAL M4 (Indput 11, 12, 13, 14, 15) 11 = Indput fælles (COMMON). 12 = auxiliary AUX 1. N.O. slutte kontakt anvendelig til forskellige funktioner afhængig af valgte konfigurationer på den elektroniske styring: a) Ved brug af mekanisk programvælger for valg af dørens driftprogram (dip 6 af S1 ON) forbind terminal 12 til terminal 3 på den mekaniske programvælger. b) Kan anvendes til valg af Nat lås (lukke kontakt) eller to-vejs drift (åben kontakt) funktion hvis drift via digital programvælger (dip 6 af S1 OFF) er valgt. I dette tilfælde kan døren betjenes af en simpel afbryder som tillader skift mellem dagfunktion og nat lås uden anvendelse af digital programvælger. Hvis der anvendes digital programvælger, kan aktivering af AUX1 få døren til at lukke og aktivere nat lås funktion, uanset indstilling af drift program på programvælger. c) Hvis SLUSE funktion er aktiveret mellem to itek automatikker (dip 22 ON, kun valgbar fra menu på digital programvælger) kan aktivering af AUX 1 input omgå sluse funktionen (se afsnit for sluse funktion) 13 = input for side sikkerhedssensorer for åbning; N.C. kontakt. Døren åbner ved lav hastighed hvis den detekterer en forhindring i åbnefasen (hvis dip 8 af S2 er OFF). Døren stopper hvis den detekterer en forhindring i åbnefasen (hvis dip 8 af S2 er ON).. 14 = STOP eller SLUSE input. N.C. kontakt som kan anvendes på to forskellige måder, afhængig af konfigurationen på den elektroniske styring: a) Stop kommando for stop af dørens bevægelse. b) Sluse signal detektering, forhindrer døren I at åbne medens slues funktion er valgt (dip 22 ON, kun valgbar fra menu på digital programvælger). 15 = AUX 2 auxiliary. N.O. kontakt. Ved brug af mekanisk programvælger for valg af dørens driftprogram (dip 6 af S1 ON) forbind terminal 15 til terminal 4 på den mekaniske programvælger. TERMINAL M5 (Input 5, 6, 7, 8, 9, 10) 5 = NØD ÅBNE input. N.C. kontakt. Aktivering bevirker altid en åbnefunktion til enhver tid. 6 = input af sikkerhedsfotocelle for lukke; N.C. kontakt. Hvis sensoren detekterer en forhindring under lukke fasen, stopper døren og genåbner. Hvis sensoren detekterer en forhindring I åben position, forbliver døren åben. 7 = Input FÆLLES. NØD ÅBNE FÆLLES AUX 1 SIKKERHEDS FOTOCELLE FOR LUKKE FÆLLES SIKKERHEDS SENSOR FOR ÅBNEENING M4 INDV. RADAR RADAR STOP / SLUSE UDV. RADAR RADAR AUX 2 START 8 = INDVENDIG RADAR input. N.O. kontakt. Akitivering bevirker åbnefunktion i dagdrift, medmindre programvælger er sat kun til indgang eller til nat lukke. 9 = UDVENDIG RADAR input. N.O. kontakt. Aktivering bevirker åbnefunktion I dagdrift, medmindre programvælger er sat kun til udgang eller nat lukke. 10 = START input. N.O. kontakt. Aktivering bevirker åbnefunktion I dagfunktion, hvor den dog ikke åbner hvis programvælger er sat kun til indgang eller nat lukke. Hvis DEL ÅBNING drift program er valgt åbner START kommando døren fuldt op. M5 14

17 TERMINAL M6 (fotocelle modtager PRJ38) FR1 = PRJ38 1 modtage signal (brun). FR2 = PRJ38 2 modtage signal (brun) FR3 = PRJ38 3 modtage signal (brun) VCC = + spændingsforsyning for alle modtage signaler (blå). RX1 FOTOCELLE (brun) RX2 FOTOCELLE (brun) RX3 FOTOCELLE (brun) RX FOTOCELLE VCC (blå) RX FOTOCELE GND (sort) GND = - spændingsforsyning for alle modtage signaler (sort). M6 TERMINAL M7 (sende fotoceller PRJ38) +FT = + spændingsforsyning for alle sendere (blå). FT1 = PRJ38 1 sende signal (brun). + TX FOTOCELLE (blå) TX1 FOTOCELLE (brun) TX2 FOTOCELLE (brun) TX3 FOTOCELLE (brun FT2 = PRJ38 2 sende signal (brun). FT3 = PRJ38 3 sende signal (brun). M7 TERMINAL M8 (digital programvælger) 1 = 13V spændingsforsyning for tilkobling til den respektive + på den digitale programvælger. 2 = Kommunikations signal for tilkobling til den respektive terminal A på den digitale programvælger. 3 = B kommunikations signal for tilkobling til den respektive terminal B på den digitale programvælger. DIGITAL PROGRAMVÆLGER +13V A B 4 = GND spændingsforsyning (-) for tilkobling til den respective minus (-) på den digitale programvælger. Forbind den digitale programvælger til den elektroniske styring via det medleverede kabel 4 x 0.5 mm. M8 CONNECTOR J1: Forbindelse for batteri ladekreds. CONNECTOR J3: Forbindelse for encoder kabling. CONNECTOR J4: Forbindelse for motor kabling. CONNECTOR J5: Forbindelse for elektrisk lås 1 (LÅS1). CONNECTOR J6: Forbindelse for elektrisk lås2 (LÅS2). CONNECTOR J7: Forbindelse for valgbar UR1 modul (OUT3). CONNECTOR J8: Forbindelse for valgbar UR1 modul (OUT4). 15

18 10 - PRJ38 FOTOCELLER At skelne mellem sender og modtager enheder Hvert sæt PRJ38 sikkerheds fotoceller består af en sender og en modtager. Sender enheden har en rund form i modsætning til modtager enheden som har en firkantet form ved kablets udgang. Sende enhedens 2-ledet kabel er derudover udstyret med et lille kabelmærkat med betegnelsen PRJ38-TX, medens modtagerens 3 ledet kabel er udstyret med kabelmærkat med betegnelsen PRJ38-RX. Bor et 11,5 mm hul i karm eller sideparti og fastgør sender hhv. modtager heri. For at forhindre interferens ved eksponering direkte i sollys, anbefales det at montere modtager enheden i den side som er bedst beskyttet mod solen. For elektrisk kobling til den elektroniske styring venligst se afsnit om elektriske forbindelser. For at undgå interferens grundet eksponering mod sollys, anbefales det at montere modtager delen i den side af døren, som ligger mest i skygge for sollys over døgnets timer. For elektrisk indkobling af sikerhedsfotoceller henvises til afsnit elektriske forbindelser. MODTAGER SENDER Valg af antal installerede fotoceller. Den elektroniske styring på i-tek modellerne kan håndtere op til 3 sæt sikkerhedsfotoceller, 2 sæt hvoraf (FT1/FR1 og FT2/FR2) fungerer som sikkerhed ved lukning, hvorimod det tredje sæt (FT3/FR3) fotoceller kan anvendes til forskellige formålefter valg; ved break-out system, hvis break-out system er installeret, som sikkerhed ved lukning eller kommando som åbne aktivering. Det er nødvendigt, på den elektroniske styring, at foretage et valg af antal installerede fotoceller.. TABEL 1 itek styre enhed DIP switch S2 FT1/FR1 fotocelle justering: F1 display ON DIP 1 OFF Fotocelle FT1/FR1 ikke installeret DIP 1 ON Fotocelle FT1/FR1 installeret FT2/FR2 fotocelle justering: F2 display ON DIP 2 OFF Fotocelle FT2/FR2 ikke installeret DIP 2 ON Fotocelle FT2/FR2 installeret FT1/FR1 fotocelle justering: F3 display ON DIP 3 DIP 4 OFF OFF Fotocelle FT3/FR3 ikke installeret ON OFF Fotocelle FT3/FR3 installeret som bremse sensor for dørblad OFF ON Fotocelle FT3/FR3 installeret som lukke sikkerhed ON ON Fotocelle FT3/FR3 installeret som åbnekommando Drift fotocelle Hvis sikkerhedsfotocelle PRJ38 ikke er installeret, vil LED F1, F2, F3 på den elektroniske styring være aktiveret. For at sikre korrekt funktion skal fotocelle sender FT1 og modtager installers med stor nøjagtighed, lige overfor hinanden, i samme montagehøjde. Dette gælder for alle par, hvis der monteres flere af disse. Den maksimale afstand mellem sender og modtager er 6 meter. + TX FOTOCELLE (blå) TX1 FOTOCELLE (brun) TX2 FOTOCELLE (brun) TX3 FOTOCELLE (brun) RX1 FOTOCELLE (brun) RX2 FOTOCELLE (brun) RX3 FOTOCELLE (brun) RX FOTOCELLE VCC (blå) RX FOTOCELLE GND (sort) Kalibrer TM6 potentiometer på den elektroniske styring, for at kalibrere afstanden mellem sender og modtager. Den korresponderende diode LED F1, F2 eller F3 skifter fra kraftig til svag lys, indikerende at fotocelle sættet fungerer korrekt. Hvis fotocelle IR strålen brydes, vil den korrresponderende diode skifte fra svag lys til kraftig lys. Signal ved driftfejl / defekt Sikkerheds fotocellerne PRJ38 er konstant overvåget af den elektroniske styring, hvilket garanterer et højt sikkerhedsniveau. Hvis der opstår fejl eller defekt under selv-test, udsender styringen et, to eller tre akustiske bip, afhængig af hviket par af sikkerhedsfotocellerne som har genereret fejlen For at undgå komplet driftstop af dørautomatik, vil døren lukke med reduceret hastighed indtil fejlen er rettet og / eller den defekte komponent er skiftet. Hvis sikkerheds fotocelle IR strålen brydes af en genstand eller forhindring i normal drift tilstand, vil døren forblive åben og fotocelle LED dioden vil forblive aktiveret. 16

19 12 NØDSTRØMS BATTERI BAT Isæt batteri ladekortet i soklen J1 på den elektroniske styring (se figur til højre). Forbind batteripakken under hensyntagen til kablerne polaritet (rød kabel +, sort kabel -), refererende til de 2 stik på styrekortet. Batteri ladekortet overvåger batteri ladespændingen, samt kører selv test på batterifunktionen før hver driftfunktion, og viser batteriet tilstand via en grøn og en rød LED diode. The green led blinks while the battery is being charged, while it stays steadily on at the end of the charging stage and during holding. Den røde LED diode blinker hvis batterispændingen er lav eller beskadiget med eller uden forsyningsspænding indkoblet, hvorimod den røde LED diode lyser konstant i tilfælde af fuld nødstrøms backup spænding med forsyningsspændingen bortkoblet. Hvis begge LED dioder er ON betyder dette at batteriet er bortkoblet eller ikke installeret. J1 BATTERI LADER NØDSTRØMS BATTERI BATTERI! Periodisk tjek af nødstrømsbatteri kapacitet! To allow recharging batteries must always be connected to the electronic control unit!! Forsyningsspændingen skal være bortkoblet før batteri fjernes/bortkobles! I tilfælde af udskiftning anvend altid genopladelige batterier (18V, 600Ah).! Udskiftning skal udføres af faguddannet personale.! Fjern batterierne fra emballagen før bortskaffelse.! Batterier indeholder miljøforurenende stoffer; derfor skal de bortskaffes på forsvarlig vis, og i henhold til lokal regler om bortskaffelse af batterier. 12 FUNKTIONS TEST SET-UP Efter at den mekaniske installation og justering er udført, og alle elektriske dele er monteret og forbundet, kan automatic systemet starts op ved at følge beskrivelsen nedenfor. Kontrol inden idriftsætning - tjek at køreskinnerne er rengjorte og at gulvstyret er monteret; - tjek at drivremmet er opspændt iht. specifikation; - tjek at dørblade er fastspændt og perfekt justeret; - tjek at placering af de mekaniske endestop er udført korrekt; - tjek at dørblade kører frit og uhindret og uden friktion; - tjek at den el-mekaniske lås (hvis monteret) fungerer og går mekanisk I indgreb med låsebeslagene. Indledende opsætning SET-UP procedure er obligatorisk og tillader automatic systemets microprocessor at lagre data om endestop og dørbladsvægt for optimering af dørens drift. PS2 SET-UP Følg de næste trin slavisk; a) Hvis automatik er enkeltfløjet med åbning mod højre sæt dip 5 i S1 til ON; hvis automatik er to-fløjet eller enkelt-fløjet med åbning mod venstre sæt dip 5 i S1 til OFF. b) Hvis automatik er model itek18 sæt dip 9 i S2 til OFF; hvis automatik model er itek30 sættes dip 9 i S2 til ON istedet. c) Hvis installeret elektrisk lås er model FAIL SAFE sæt dip 9 i S1 til ON; hvis lås model istedet er FAIL SECURE, eller hvis der ingen lås er installeret, sæt 9 i S1 til OFF. d) Tjek at potentiometer TM4 (motor kraft) er indstillet til en værdi mellem medium og maksimum kraft. e) Sæt spænding til den elektroniske styring, styringen vil udsende et bip og en serie af små korte bip som indikerer at der ikke er nogen set-up data i hukommelsen. f) Tryk på PS2 knappen, og hold den need så længde summeren udsender hurtige bip, herefter slippes knappen når summeren udsender 4 bip hvorefter motor starter og indkodnings cyklus påbegyndes.. g) Automatikken starter umiddelbart en lukke procedure, og udfører ved lav hastighed en komplet lukke / åbne cyklus som skal færdiggøres før set-up procedure er komplet. Ved slutningen af cyklus vil et langt BEEP signalerer, at set-up er færdig. VIGTIGT: der må ikke placers genstande I døråbningen eller I radarfelterne under set-up procedure; dørene må ligeledes ikke betjenes/skubbes manuelt. Funktions test PS1 START - Tjek den automatiske dørfunktion ved at trykke på START knappen (PS1) tjek den komplette åbne/lukke cyklus. - Når dip 10 i S2 er OFF kan dørens motorkraft tjekkes via summer og den aktuelle indstilling kan verificeres. - Motorkraften kan justeres via potentiometere TM4; et kort bip ved start indikerer, at motorkraften er korrekt indstillet, hvorimod kontinerlig signal indikerer at motorkraften er sat for lavt. - For at bortkoble indikering af motorkraft via summer, ved hver åbning sæt dip 10 i S2 til ON efter at test er ovre. - Sæt den ønskede automatik funktion via dip kontakterne I S1 og S2 og juster dørens drift parametre via potentiometrene TM1 til TM6. VIGTIGT! Hvis én eller flere af de følgende parameter ændres, skal den indledende SET-UP procedure gentages: Åbnepassage, dørbladsvægt eller lås model/type. For at udføre en fornyet SET-UP, følges punkterne beskrevet ovenfor i punkt a) til g). 17

20 ON 13 - S1 DIP-KONTAKT FUNKTION S1 DIP 1 = ON DIP 1 = OFF Bank funktion: den elektriske lås er aktiveret (låst) både i daglig drift og i natlukke position. Standard funktion: den elektriske lås er kun aktiveret (låst) i natlukke position. DIP 2 = ON DIP 2 = OFF Natlukke program: døren lukker, og kan åbnes af indput START og RADAR IN i en justerbar tid som varierer mellem 10 sek og 120 sek. (se side 23 justering af DSEL). Natlukke program: døren lukker og låser omgående. DIP 3 = ON DIP 3 = OFF Batteri drift: I tilfælde af, at forsynings spændingen forsvinder i daglig drift åbner døren og forbliver åben. I natlukke program kan døren åbnes via nødtryk. Batteri drift: I tilfælde af, at forsynings spændingen forsvinder fungerer døren normalt så længde der er tilstrækkelig spænding på nødstrøms batteriet. DIP 4 = ON DIP 4 = OFF Batteri overvågning: hvis nødstrøms batteri er afladet eller defekt, åbner døren og forbliver åben i dagdrift. programs. Batteri overvågning: Hvis nødstrøms batteri er afladet eller defekt, vil styre enheden udsende et 1-sekund BIP før hver åbne funktion. BIP udsendes ved de første 10 åbnefunktioner dagligt. DIP 5 = ON DIP 5 = OFF Åbneretning: for enkeltfløjet dør med åbning mod højre Åbneretning: for to-fløjet dør eller enkeltfløjet dør med åbning mod venstre. DIP 6 = ON DIP 6 = OFF Valg af programvælger: MSEL mekanisk programvælger. (anvendes ikke) Valg af programvælger: DSEL digital programvælger. Valg af driftform for mekanisk programvælger med nøgle (anvendes ikke) DIP 7 DIP 8 OFF OFF Standard mode of mechanical selector and manual free door off. ON OFF Manual free door enabled for "exit only" position. OFF ON Manual free door enabled for "night lock" position. ON ON Manual free door enabled for "winter" position. Valg af driftform for elektrisk lås DIP 9 DIP 10 OFF OFF FAIL SECURE EBFSE (døren er låst uden spænding og ved dør lukket) ON OFF FAIL SAFE EBFSA (døren er ikke låst uden spænding) OFF ON BISTABIL EBBIS (uden spænding, forbliver låsen i sin aktuelle position) 18

21 ON 14 - S2 DIP-KONTAKT FUNKTION S2 DIP 1 = ON DIP 1 = OFF PRJ38 FT1/FR1 fotocelle: installeret og idriftsat som sikkerhedsanordning for lukke. PRJ38 FT1/FR1 fotocelle: ikke installeret. DIP 2 = ON DIP 2 = OFF PRJ38 FT2/FR2 fotocelle: installeret og idriftsat som sikkerhedsanordning for lukke. PRJ38 FT2/FR2 fotocelle: ikke installeret. Driftvalg for nr. 3 fotocelle sæt FT3/FR3 DIP 3 DIP 4 OFF OFF PRJ38 FT2/FR2 fotocelle: ikke installeret. ON OFF PRJ38 FT3/FR3 fotocelle: installeret og idriftsat som bremse sensor for dørfløje. OFF ON PRJ38 FT3/FR3 fotocelle: installeret og idriftsat som sikkerhedsanordning for lukke. ON ON PRJ38 FT3/FR3 fotocelle: installeret og idriftsat som åbne kommando. DIP 5 = ON DIP 5 = OFF Acceleration og bremse længde: gradueret for meget smalle åbninger og lette døreblade. Acceleration og bremse længde: standard. DIP 6 = ON DIP 6 = OFF Test for sikkerhedssensor ved åbning: AKTIV (kun for pre-monterede sensorer). Se side sensor test. Test for sikkerhedssensor ved åbning: IKKE AKTIV. DIP 7 = ON DIP 7 = OFF Test for sikkerhedssensor ved lukning: AKTIV (kun for pre-monterede sensorer). Se side sensor test. Test for sikkerhedssensor ved lukning: IKKE AKTIV. DIP 8 = ON DIP 8 = OFF Aktivering af sikkerhedssensor under åbning stopper døren indtil forhindring er fjernet. Aktivering af sikkerhedssensor under åbning sænker lukkehastigheden indtil fuld åben position. DIP 9 = ON Motor parametre: itek 30 DIP 9 = OFF Motor parametre: itek 18 DIP 10 = ON Deaktiverer akustisk signal via bipper relateret til motor kraft begrænsning. DIP 10 = OFF Aktiverer akustisk signal via bipper relateret til motor kraft begrænsning. Se side Functional testing Initial set-up. 19

22 15 JUSTERING POTENTIOMETER TM1 TM2 TM3 TM4 TM5 TM1 potentiometer Justering af åbne hastighed; Hastighed kan maksimalt øges til 0.7 m / sekund pr dørfløj. TM2 potentiometer Justering lukke hastighed; Hastighed kan maksimalt øges til 0.6 m / sekund pr. dørfløj. TM3 potentiometer Justering delåbning (vinteråbning); Åbnepassage kan øges til maksimalt XX % af totalåbning. TM4 potentiometer Justering motorkraft; I maksimum position, opnås motorens maksimale kraft. TM5 potentiometer Justering lukkeforsinkelse ved dør åben; Kan justeres mellem 0 og 20 sekunder. TM6 potentiometer Justering af PRJ38 fotocelle sensitivitet. Maksimal rækkevidde 6 meter. Se side X PRJ38 sikkerhedsfotocelle. 20

23 16 DIGITAL PROGRAMVÆLGER DSEL 1) GENEREL INFORMATION Hvid ABS kasser, dimensioner: L100xH80xD18mm Den digitale programvælger DSEL fungerer kun med styre enheder for itek dørautomatik, og anvendes til at sætte det ønskede driftvalg for enheden. Det er ligeledes muligt, at programmere eller justere driftsparametre på automatik enheden. 80 2) ELEKTRISKE FORBINDELSER Forbind den digitale programvælger DSEL til itek styrenheden på dørautomatikken ved hjælp af en 4-ledet kabel 0,5 mm². Terminal +13V = forbind til terminal +13V (1) på itek styre enhed. Terminal - Terminal A = forbind til terminal GND (4) på itek styre enhed. = forbind til terminal A (2) på itek styre enhed. Terminal B = forbind til terminal B (3) på itek styre enhed 3) DRIFTVALG FOR AUTOMATISK DØR Ved aktivering af knap SET vælges driftprogram for den automatiske dør. Hver gang knappen aktiveres, skifter driftprogrammet til næste mulighed. De forskellige programmuligheder er beskrevet nedenfor. ALM. DRIFT. (to vejs drift). Dør åbner via de installerede åbne kontakter eller sensorer. KUN UDGANG (en-vejs drift) den eksterne åbne kontakt eller sensor er deaktiveret, indvendig aktivering forbliver aktiv. 1 2 KUN INDGANG (en-vejs drift) den interne åbne kontakt eller sensor er deaktiveret, udvendig aktivering forbliver aktiv. KONSTANT ÅBEN, døren åbner og forbliver åben

24 NAT LUKKE. Døren er lukket og last, og åbne kontakter er deaktiveret. Døren kan åbnes med nødtryk. MANUEL (service mode). Automatik er deaktiveret, og døren kan betjenes manuelt. 5 6 DEL ÅBNING (vinteråbning) Aktiver knap for at reducere åbne passagen. Symbolet på display indikerer, at funktionen er aktiveret. For at deaktivere funktionen aktiveres symbolet igen. 7 22

25 17 - UR1 MODUL Funktionen er beskrevet nedenfor. Modulet er udstyret med en potentialfrit kontaktfunktion output (terminal 1-2) som kan være enten slutte N.O. eller bryde N.C. (afhængig af position af jumper J1) samt af et signal output - af type OPEN COLLECTOR. UR1 modul skal opkobles til OUT3 terminalen på itek styreenheden. NC J1 J1 NC N.C. kontakt NO mellem terminal 1-2! LUFTTÆPPE styrer lufttæppe, en enhed til kold eller varm luftstrøm til separering af ude og indetemperatur. Output er aktiv når døren er I bevægelse eller åben, og deaktiveres når døren er lukket. UR1 J1 N.O. kontakt mellem terminal 1-2! ADVARSELS LAMPE DØR ÅBEN Anvend no-voltage kontakt på terminal 1 og 2 på UR1 modulet til at forsyne advarselslampe: output er aktiv når døren er I bevægelse eller åben, og deaktiveres når døren er lukket PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE Hver 6. måned eller for hver operationer: Advarsel! Før enhver service eller indgreb på automatikken, skal forsyningsspændingen afbrydes på hovedafbryderen. - Kontroller, at alle skruer og befæstigelser er spændte. - Kontroller opspændingen af drivremmen. - Rengør køreskinnen og nylonhjul på løbevognene. - Kontroller, at dørblade hænger lige, og at de lukker perfekt sammen på midten og I bagkanten. - Kontroller, at den elektriske lås (hvis monteret), er forsvarlig fastspændt, at den laser korrekt samt at den manuelle frikobling fungerer efter hensigten. - Kontroller, at alle kabler og terminaler er spændte - Kontroller, at dørblade glider frit, uhindret og uden friktion i hele dørens åbnelængde. Check gulvstyr for slid. - Kontroller, at motorkraft er tilstrækkelig, samt at reversering og øvrige sikkerhedsanordninger fungerer efter hensigten. - Rengør sensorer og sikkerhedsfotoceller (hvis monteret) og check at sikkerhedsgardin fungerer efter hensigten. Advarsel! Defekte eller nedslidte komponenter skal udskiftes. Der må kun installeres originale itek reservedele. 23

26 19 - PROBLEMLØSNING VIGTIGT: Det anbefales, at have den digitale programvælger model DSEL tilgængelig ved hver ændring af parametrene på det automatiske system, for at kunne udføre den nødvendige diagnostik på indput status på alle drift parametrene. Nogle funktioner kan kun gøres tilgængelige og/eller ændres med programvælger DSEL. PROBLEM ÅRSAG LØSNING Den indledende SET-UP procedure er ikke udført på styringen. Styring afgiver en række korte bip ved indkobling af forsyningsspændingen, og dørene bevæger sig ikke. Under SET-UP proceduren kan motoren ikke trække dørene frit og styringen afgiver korte advarsels bip. Under SET-UP proceduren bevæger dørene sig ikke. Enhver friktion mellem dørblad og gulv/væg kan influere på dørens bevægelse. Aktivering og / eller sikkerheds komponenterne er fejl indkoblet. Aktivering og / eller sikkerheds impulserne er aktiveret. Udfør den indledende SET-UP procedure som vist i afsnit 13. Juster døre igen, således at disse bevæger sig frit og uhindret og uden friktion. Tjek de elektriske forbindelser på sikkerheds komponenternes indgange. Fjern enhver forhindring fra radar eller sikkerheds fotocelle detektering felt. Forkert åbneretning af døren. Fejl indstilling af DIP 5 på S1 Sæt DIP 5 korrekt på S1 og gentag den indledende SET-UP procedure. Styringen reagerer ikke på indstillingerne på dip kontakter S1 og S2 eller justering af potentiometre TM1 til TM5. Funktion F21 er sat til ON (justering er kun muligt via programvælger DSEL) Styringen afgiver et bip ved hver åbnefunktion. Nødstrømsbatteri er defekt eller ikke indkoblet / installeret. Udfør de nødvendige ændringer ved hjælp af programvælger DSEL, eller sæt funktion F21 til OFF og udfør justeringerne fra styringen. Tjek den korrekte funktion og indkobling af nødstrømsbatteri BTA. Døren åbner, men den lukker ikke igen. Døren stopper under bevægelse og reverserer bevægelsesretningen. Ved næste operation er hastigheden langsommere. Døren bevæger sig med besvær og i små korte ryk. Døren åbner kort, stopper og styringen afgiver 6 bip. PRJ38 sikkerhedsfotocelle er installeret, men styringen genkender dem ikke, eller styringen indikerer via bip fejl på auto diagnostik. Nødstrømsbatteri BAT er installeret og indkoblet, men døren åbner ikke automatisk når forsyningsspændingen afbrydes. Styringen afgiver et bip, og døren åbner sig langsomt. Styringen afgiver et bip og døren lukker langsomt. Fejl funktion på den elektromekaniske lås. Radar eller sikkerhedsfotocelle detekterer en genstand / forhindring DIP 4 på S1 er sat til ON og nødstrømsbatteri BAT defekt eller ikke indkoblet / installeret. Døren detekterer en fysisk forhindring under bevægelse. Der er friktion mellem dørblad og gulv/væg, som detekteres som en forhindring. Motorkraften er sat for lavt. Enkoder kabel er afmonteret eller enkoder er defekt. DIP 1, 2, 3 og 4 på S2 er ikke indstillet korrekt. Elektrisk kabling af sikkerhedsfotocelle er fejl. DIP 3 på S1 er sat til OFF, hvorfor åbning ikke udføres automatisk, men skal aktiveres af en åbne kommando (nødtryk). DIP 6 på S2 er sat til ON og selvtest på sikkerhedsfotocelle under åbning har fejlet. DIP 7 på S2 er sat til ON og selvtest på sikkerhedsfotocelle under lukning har fejlet. Fejl indstilling af DIP kontakter iht. valg af model af el mekanisk lås. Tjek at radar og/eller sikkerhedsfotocelle ikke er aktiveret eller defekt. Tjek den korrekte funktion og indkobling af nødstrømsbatteri BAT. Identificer forhindringen, og fjern denne. Juster døre igen, og øg eventuelt motorkraften på P6 (detektering forhindring) via den digitale programvælger DSEL. Øg værdien på potentiometer TM4 (motorkraft) Tjek at det 4-pol. Stik på enkoderen er monteret og at LED E1 og E2 på styringen lyser ved manuelt at bevæge døren. Sæt DIP 1, 2, 3 og 4 på S2 i henhold til antal monterede sikkerhedsfotoceller. Tjek den elektriske indkobling af sikkerhedsfotocelle PRJ38 (kabel farver korresponderende med relevante terminaler. Sæt DIP 3 på S1 til ON således, at automatisk åbning af dør ved manglende forsyningsspænding, aktiveres. Sikkerhedssensor ved lukning er ikke sat til selv-test funktion, sæt DIP6 på S2 til OFF. Hvis åbne sikkerhedssensor er sat til selv-test funktion, kan denne være fejl eller forkert indkoblet. Sikkerhedssensor ved lukning er ikke sat til selv-test funktion, sæt DIP7 på S2 til OFF. Hvis lukke sikkerhedssensor er sat til selv-test funktion, kan denne være fejl eller forkert indkoblet. Sæt DIP 9 og DIP10 på S1 korrekt i henhold til model af lås installeret, og gentag den indledende SET-UP procedure. 24

27

28 - SKYDEDØRSAUTOMATIK - SLAGDØRSAUTOMATIK - RUNDBUE SKYDEDØRE - KARRUSELDØRE - INDUSTRIEL AUTOMATIK - PORTAUTOMATIK - GARAGEPORTÅBNERE - VEJBOMME - HURTIG RULLEPORTE - BRANDVENTILATION - NATURLIG VENTILATION - SPECIAL LØSNINGER ULVEVEJ DK-7800 SKIVE. DANMARK TLF: FAX MAIL: WEB: Itek version /12/2010 CD500DK

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre Tillykke med din nye scooter fra Lindebjerg Vi hos Lindebjerg vil gerne sige tak fordi dit valgt faldt på netop et af vores produkter. Vi håber din nye scooter vil leve op til dine forventninger og give

Læs mere

CS 80 MAGNEO. Innovativ skydedørsåbner. med magnetdrift og SoftMotion sikkerhed. Glass

CS 80 MAGNEO. Innovativ skydedørsåbner. med magnetdrift og SoftMotion sikkerhed. Glass CS 80 MAGNEO Innovativ skydedørsåbner Glass med magnetdrift og SoftMotion sikkerhed CS 80 MAGNEO Skydedørsautomatik Innovation Kontormiljø Kontormiljøer Behandlingslokaler CS 80 MAGNEO Innovativ teknik

Læs mere

ED 100 ED 250. Dobbelt-dørs løsning: Intern kabling VARIO - 3-delt dækkappe ESR - Dør synkronisering. Montagevejledning

ED 100 ED 250. Dobbelt-dørs løsning: Intern kabling VARIO - 3-delt dækkappe ESR - Dør synkronisering. Montagevejledning ED 100 ED 250 Dobbelt-dørs løsning: Intern kabling Montagevejledning Denne montagevejledning skal bruges i kombination med Montagevejledningen ED 100-250 Tilpasning af montageplade og dækkappe mellem dør-automatik.

Læs mere

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG STYKLISTE # ANTAL BESKRIVELSE 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG 5.2 3 WIRE BESKYTTER 5.3 1 KABELHOLDER 5.4 1 SPÆNDESKIVE 5.5 1 WIRETRÆK

Læs mere

CO2 Control Box E-Cab-980

CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 er beregnet til detektering og alarmereing ved utætheder i CO2 køleanlæg i køle- og fryserum. CO2 Control Box E-Cab-980 er designet til at fungere sammen

Læs mere

VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info

VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info DLP 241- og 841 M00 0SE SEITRON TRÅDLØS STYREENHED

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

ED 100/250 Dobbelt-dørs løsning Intern kabling DORMA ED 100 ED 250. Dobbelt-dørs løsning: Intern kabling. Montagevejledning

ED 100/250 Dobbelt-dørs løsning Intern kabling DORMA ED 100 ED 250. Dobbelt-dørs løsning: Intern kabling. Montagevejledning ED 100 ED 250 : Montagevejledning Denne montagevejledning skal bruges i kombination med Montagevejledningen ED 100-250 mellem Automatik ved dobbelt-dørs løsninger: Ved en dobbelt-dørs løsning, skal de

Læs mere

A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave

A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave A LED Santiago LED lampe med soft dæmp er forsynet med HF sensor og master/slave funktion. Santiago kan trådløst kommunikere mellem Master og Slave.aled.dk

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

PDC120 PI. Betjeningsvejledning Version 120.3. Installationsvejledning Version 120.4

PDC120 PI. Betjeningsvejledning Version 120.3. Installationsvejledning Version 120.4 PDC120 PI Betjeningsvejledning Version 120.3 Installationsvejledning Version 120.4 1. Intoduktion Tillykke med dit nye Smart Park parkerings system. Din Smart Park er et multifunktions parkerings system,

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

AP800 Installations manual til: Ssang Yong Rexton XDI-270 / E-230

AP800 Installations manual til: Ssang Yong Rexton XDI-270 / E-230 AP800 Installations manual til: Ssang Yong Rexton XDI-270 / E-20 AS Marketing CC00000100-MA / Version 5 ABE 90864 Maj 2006 e1 024151 2 Advarsel! Forkert kabel tilslutning kan resultere i kortslutninger,

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 16

Manual Simatek Filterstyring GFC 16 Manual Original brugsanvisning 1400003_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 5 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

Tekniske bilag og montagevejledning

Tekniske bilag og montagevejledning Brandventilationscentral type 1 1 1 PSM Max. 12 tændsats / 24V DC 1 x Brandventilationsgruppe INSTALLATIONSVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning Indhold: Side 1 Før montering... 3 2 Funktionsprincip...

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 32

Manual Simatek Filterstyring GFC 32 Manual Original brugsanvisning 1400004_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 6 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

GSM port styring 400 brugere

GSM port styring 400 brugere 1 GSM port styring 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere til at modtage alarmbeskeder via SMS Software vejledning SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442

Læs mere

MVT380 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MVT380.

MVT380 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MVT380. MVT380 Vejledning Forord Tillykke med din nye GPS tracker MVT380. Denne manual viser hvordan du installerer enheden korrekt. Sørg for at læse denne manual grundigt, før du bruger dette produkt. Brugermanualen

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

UniLock System 10. Manual til interface fra trådløse Salto Sallis døre til UniLock. Version 1.0 Revision 150206

UniLock System 10. Manual til interface fra trådløse Salto Sallis døre til UniLock. Version 1.0 Revision 150206 UniLock System 10 Manual til interface fra trådløse Salto Sallis døre til UniLock Projekt PRJ177 Version 1.0 Revision 150206 Interfaceprint som giver mulighed for at styre op til 4, 8 eller 16 online trådløse

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk Trådløs Dørsensor Optisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 5 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand The world s favourite lock User Manual An ASSA ABLOY Group brand 1 Tak for at de valgte Yale Doorman Denne manual, quick guiden og installations manualen, sikre at produktet anvendes sikkert og korrekt,

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL BRUGSANVISNING BY0011 CAL H610 FUNKTIONSOVERSIGT Gang reserve indikation Overopladning sikkerheds funktion Utilstrækkelig opladnings advarsels funktion (to-sekunders interval bevægelse) Energibesparende

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

Manual til sirener til Miracas ST-3 868MHz alarm

Manual til sirener til Miracas ST-3 868MHz alarm Indhold Forord... 3 Modtagelse af sirenen... 4 Indendørs sirene... 5 Sirenens dele... 5 Sirenen inden i... 6 Montering af sirenen... 7 Udendørs sirene... 8 Udendørs sirene - solar... 9 Sammenkobling af

Læs mere

OBD-Stik Tester manual (OST)

OBD-Stik Tester manual (OST) OBD-Stik Tester manual (OST) OBD-stik testeren har 7 hovedfunktioner 1. Udfører en sikkerhedskontrol på OBD stik, til lastbil (24V) eller personbil (12V), før diagnosetester tilsluttes. Der testes for

Læs mere

INSTRUKTION FOR GMC 8022

INSTRUKTION FOR GMC 8022 INSTRUKTION FOR GMC 8022 1 GASMÅLE- OG ALARMANLÆG TYPE 8022 ANVENDELSE: Elektronikenheden har i forbindelse med detektorer (udgangssignal 4-20 ma) følgende funktioner Måling og visning af den aktuelle

Læs mere

AKG198 monteringsguide

AKG198 monteringsguide G198 alarm: Alarm med to håndsendere, ultrasoniske kabinesensorer og 115 db sirene med batteri back-up Bemærk: G198 kan kun monteres i biler med centrallåssystemer som enten er stelstyret eller plusstyret.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR til røgsensor Side 1 Introduktion Røgsensoren fra LOCKON bruger en optisk røgdetektor til at registre, om der er røgpartikler i luften. Den afgiver en alarm, hvis antallet af

Læs mere

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores.

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. I den følgende vejledning er der mulighed for, at lære din nye varmepumpestyring meget bedre at kende. Der findes også en meget forenklet vejledning,

Læs mere

Applikationsmanual Parkmaster F294 Sensorsæt til forkofangeren. DK installations- & konfigurationsguide

Applikationsmanual Parkmaster F294 Sensorsæt til forkofangeren. DK installations- & konfigurationsguide 911413 Applikationsmanual Parkmaster F294 Sensorsæt til forkofangeren DK installations- & konfigurationsguide Indholdsfortegnelse 1. Installationsværktøj.... 2. Kit indhold... 3. Sensor lakering... 4.

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system Betjeningsvejledning til Vandkiosk system Programnummer 731043 Tegningsnummer 201013 / 201019 www.tarp.dk 2012-02-20 1 Kundebetjening :... 4 AFLÆSNING AF DATA: 4 INDLÆSNING AF SPÆRRINGER: 4 FEJLMEDDELELSER:

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

QUICKVEJLEDNING. Montering

QUICKVEJLEDNING. Montering QUICKVEJLEDNING Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes som vist nedenfor.

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24/32A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe, 2 komfortgrupper Tilslutning

Læs mere

Til lykke med din nye LapTimer 4001A

Til lykke med din nye LapTimer 4001A LapTimer 4001A 1 Producent: UNIPRO RACING SYSTEMS ApS VIBORG HOVEDVEJ 24 DK-7100 VEJLE, DANMARK TEL. +45 7585 1182 FAX +45 7585 1782 BRUGSANVISNING - LapTimer 4001A Til lykke med din nye LapTimer 4001A

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

VT serien Dansk brugervejledning

VT serien Dansk brugervejledning VISICO VT-serien Ÿ Letvægtsmodel, kompakt og nem at betjene Ÿ Tydeligt digitaldisplay viser flashniveauet Ÿ CMS chipteknologi Ÿ Bowens type fatning til ekstraudstyr Ÿ Flashstyrken kan reguleres fra 1/1

Læs mere

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5 Brugervejledning Fjernbetjening display MT-5 OVERSIGT Det digitale fjernbetjening display, der viser dig anlæggets driftsinformation, system fejl og selvdiagnostik udlæsning. Oplysningerne vises på et

Læs mere

Quick guide til evolution wireless serie 100

Quick guide til evolution wireless serie 100 Quick guide til evolution wireless serie 100 Tillykke med dit nye evolution wireless sæt. Nedenfor finder du en Quick-guide, som sætter dig istand til at anvende dit evolution wireless sæt meget hurtigt.

Læs mere

Til lykke med din nye LapTimer 5001C

Til lykke med din nye LapTimer 5001C 1 Producent: UNIPRO RACING SYSTEMS ApS VIBORG HOVEDVEJ 24 DK-7100 VEJLE, DANMARK TEL. +45 7585 1182 FAX +45 7585 1782 BRUGSANVISNING - LapTimer 5001C Til lykke med din nye LapTimer 5001C For at sikre dig

Læs mere

CKE-21 Software version 21.01B

CKE-21 Software version 21.01B CKE-21 Software version 21.01B CKE-21 er en Calyma Kontrol Enhed der er udviklet til energiøkonomisk drift af DC motorer i Calyma ventilationsunit, og samtidig er der kontrol over en blandefunktion som

Læs mere

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret)

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret) Kære Kunde Vi takker for valget af vores system, og vi kan oplyse, at dette produkt er et teknisk avanceret alarmsystem, der lever op til de ydelsesmæssige standarder, som er fastsat af bilproducenterne,

Læs mere

CompactSmoke WSC 310 / WSC 320 STANDARD

CompactSmoke WSC 310 / WSC 320 STANDARD Version 1 Styring brand- og komfort ventilation CompactSmoke WSC 310 / WSC 320 STANDARD Kompakt Brandcentral 10-20A EN 12101 MAX 10A MAX 20A 1.50 STANDARD Anvendelsesområde til brand- og daglig komfortventilation

Læs mere

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter...

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter... CS 47 Syntax Side 2 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...4 1.1 Funktioner...4 1.2 Forsyning...4 1.3 PSTN support...5 1.4 GSM support...5 1.5 SMS support...5 1.6 Indgange...5 1.7 Udgange...5 1.8 Password...5

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

ErgoSafe 2005. Beskrivelse af stik og indikatorer

ErgoSafe 2005. Beskrivelse af stik og indikatorer ErgoSafe 005 Beskrivelse af stik og indikatorer Printtavlen er forsynet med en række stik og indikatorer. Denne vejledning indeholder en beskrivelse af hvert enkelt element. Den kvadratisk formede pude

Læs mere

MiniPlex-41USB NMEA-0183 multiplexer Betjeningsvejledning

MiniPlex-41USB NMEA-0183 multiplexer Betjeningsvejledning MiniPlex-41USB NMEA-0183 multiplexer Betjeningsvejledning MiniPlex-41USB, V1.1 Firmware V1.20 SeaTech, 2002 Indledning: MiniPlex-41USB er en 4-kanals data multiplexer, som giver mulighed for tilslutning

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

Vejledning for TKE 01 Ver 4.01

Vejledning for TKE 01 Ver 4.01 Vejledning for TKE 01 Ver 4.01 TKE-01 er lavet specielt til at arbejde sammen med en Calyma ventilationunit med Lemmens DC-motorer. POWER ON SPJÆLD LUKKET FEJL TRYKFEJL VARME STYRING under 18 grader Temperatur

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

2/3 Akset digital tæller

2/3 Akset digital tæller SERIE Z59E 2/3 Akset digital tæller for Elgo Magnetisk målebånd og / eller Encoder ELGO - ELECTRIC Gerätebau und Steuerungstechnik GMBH D - 78239 Rielasingen, Postfach 11 30, Carl - Benz - Strafle 1 Telefon

Læs mere

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R Betjeningsvejledning 1. Både 2-vejs fjernbetjeningen og alarmenheden kan afgive alarmsignal. Du kan både bruge den 2 vejs fjernbetjening og den almindelige fjernbetjening til at overvåge motorcyklen. 2.

Læs mere

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Dansk Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Alarmenhed og Sensorplaster Dansk version 2008 Redsense Medical AB Box 287 SE-301 07 Halmstad Sverige www.redsensemedical.com RM-1-RM028

Læs mere

INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING. Gulvvarmesystemer. Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation

INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING. Gulvvarmesystemer. Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560864 / 040208 TIGRIS AHC 8007/8014 TIGRIS AHC 8000 rumtermostat INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

Bluetooth Art. Nr.: 460300. Brugermanual

Bluetooth Art. Nr.: 460300. Brugermanual BT 1000 Bluetooth Art. Nr.: 460300 Brugermanual BT1000v.2 User Man. DANfeb11 Conlan ApS - Speditørvej 2A - DK-9000 Aalborg - Tlf.: +45 7240 6003 - Fax: +45 9632 0022 www.conlan.dk - info@conlan.dk Side

Læs mere

GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart

GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart Egenskaber: 1. Automatisk kodning af fjernbetjening. 2. 2 fjernbetjeninger hvoraf den ene er med lcd display pager funktion og 4 knapper. 3. Fjernbetjent start. 4.

Læs mere

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning NEO GSM nødkaldeapparat Betjeningsvejledning Kidde Danmark A/S Kidde Danmark A/S Industriholmen 17-19 Viborgvej 798 2650 Hvidovre 8471 Sabro 3686 9600 8694 8711 info@kidde-danmark.dk info@kidde-danmark.dk

Læs mere

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 125597/2013-04-10 (2383) INSTALLATION Emhætte H 106 E Safe er beregnet for montering i, imellem eller under overskab. Emhætten er forsynet

Læs mere

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid UDLÆSNING I DISPLAY - Indtrækshastighed - Total vandingstid - Længde af den udtrukne slange - For- og eftervanding valgt - Tryk sensor - Stop sensor - Hastigheds sensor - Motor 1, motor der regulere turbinen

Læs mere

RapidRoll 392. Datablad Hurtiggående rulleport. -Så bliver vinden udenfor. Robust industriport som giver god værdi for pengene.

RapidRoll 392. Datablad Hurtiggående rulleport. -Så bliver vinden udenfor. Robust industriport som giver god værdi for pengene. Datablad Hurtiggående rulleport RapidRoll 392 -Så bliver vinden udenfor Robust industriport som giver god værdi for pengene. Nødåbning gennem integreret balancesystem. Kan leveres med Crash-beslag. Næste

Læs mere

hjertestarterskab/aed - din garanti for en tryg opbevaring!

hjertestarterskab/aed - din garanti for en tryg opbevaring! hjertestarterskab/aed - din garanti for en tryg opbevaring! CA hjertestarterskab HSS201GSM er markedets bedste og mest fremtidssikrede model. Skabet sikrer optimal opbevaring af jeres hjertestarter, samt

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog 00 A-MIP 00 Installations- og funktionshåndbog Resumé Installation Vigtigt 3 Præsentation af Aivia 3 Identifikationsmærkat 3 Første åbning 3 Montering af Aivia 4 Tilslutte strømforsyningen til Aivia 5

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

Scantool TSM 1050/1300

Scantool TSM 1050/1300 Industrivej 3-9 DK-9460 Brovst Tlf.: 98 23 60 88 Fax: 98 23 61 44 Manual Scantool TSM 1050/1300 Pladesaks EU overensstemmelseserklæring SCANTOOL A/S Industrivej 3-9 9460 Brovst www.scantool-group.dk Tlf:

Læs mere

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Brugermanual, Duplex 312, Side 1 Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Sådan virker Duplex 312 Funktionsoversigt Brugermanual, Duplex 312, Side 2 GSM styring og

Læs mere

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet Indhold: 1 Lysdioder og symboler...3 2 Betjening af systemet...5 2.1 Tilkobling...5 2.2 Frakobling...5 2.3 Overfaldsalarm...6 2.4 Alarmstop...6 2.5

Læs mere

CP1000. Brugermanual

CP1000. Brugermanual secure open Kode & Proximity CP1000 Mykey - Art. Nr: 480015 (sort), 480016 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482015 (sort), 482016 (hvid) Brugermanual CP1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

QUICKVEJLEDNING til 4-moduler. Montering

QUICKVEJLEDNING til 4-moduler. Montering QUICKVEJLEDNING til 4-moduler Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes

Læs mere

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual secure open Kode & Mifare CM1000 Mykey - Art. Nr: 480010 (sort), 480011 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482010 (sort), 482011 (hvid) Brugermanual CM1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD VEDLIGEHOLD FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter og skal beskyttes mod slag og fugt. Derfor: Skil ikke fjernbetjeningshuset ad undtaget for at skifte batterier. Fjernbetjeningens

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

Effektforbrug Drift Kabeldimensionering

Effektforbrug Drift Kabeldimensionering eknisk datablad Kommunikations- og styrerenhed til brandspjæld. Kan styre og overvåge op til brandspjældsmotorer med strømforsyningsmodul. Registrerer spjældposition og enhver fejl på de tilsluttede motorer.

Læs mere

Noise Detector 100. Hvad er ND100 2. ND-100 kan bruges i maskiner med 2. Fejl loggen. 2. Ophæv bruger indstillet følsomhed. 3. Alarm koder.

Noise Detector 100. Hvad er ND100 2. ND-100 kan bruges i maskiner med 2. Fejl loggen. 2. Ophæv bruger indstillet følsomhed. 3. Alarm koder. Noise Detector 100 Indhold Side Hvad er ND100 2 ND-100 kan bruges i maskiner med 2 Fejl loggen. 2 Bruger indstilling af støj følsomhed ( kun v.1-05 og v.2-10 ) 2 Ophæv bruger indstillet følsomhed. 3 Alarm

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere