INDHOLDSFORTEGNELSE. Pkt Afsnit side

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDHOLDSFORTEGNELSE. Pkt Afsnit side"

Transkript

1 IN INSTALLATIONS MANUAL MODEL itek 18, 30, T20, T30

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Pkt Afsnit side Generelle sikkerhedsbestemmelser 1 Maskindirektivet 1 Producent deklaration 1 1 Typisk anlægskonfiguration 2 2 Beskrivelse automatiksystem Tekniske specifikationer Komponent beskrivelse Komponent placering 4 3 Dækkappe 6 4 Opstramning af drivrem 7 5 Placering af mekanisk endestop 7 6 Ophængning, befæstigelse og justering af dørblade 8 7 Installations mål 9 8 Standard referencemål 11 9 Elektronisk styring PRJ38 sikkerhedsfotoceller Nødstrømsbatteri BAT Funktions test Set-Up S1 DIP kontakt funktion S2 DIP kontakt funktion Justering potentiometer Digital programvælger DSEL UR1 modulkort Periodisk vedligeholdelse Problemløsning 24

3 GENERELLE SIKKERHEDSBESTEMMELSER Læs denne manual grundigt før installation påbegyndes. Både det mekaniske samt det elektriske system, skal installeres under hensyntagen til lokal lovgivning samt god håndværksmæssig skik Fejl installation kan resultere i personskade eller beskadigelse af bygningsmæssige dele. Produktet må kun installeres af teknisk håndværksmæssig uddannede personer; installatøren af produktet skal sikre, at montageunderlaget er robust har den nødvendige strukturelle styrke eller foretage de nødvendige forstærkninger. Installatøren skal også sikre, at alle områder omkring de bevægelige dele, er behørigt afsikret med elektroniske sensorer, sikkerhedsafskærmning eller lign. Foranstaltninger, således at risiko personskade som følge af klemning eller lignende ikke er tilstede. Sikkerhedsanordningerne skal installeres iht. gældende lovgivning samt god håndværksmæssig skik og under hensyn til den applikation hvori den/de skal fungere. Den kraft som genereres af det komplette automatiske system under drift skal leve op til gældende lovgivning; er dette ikke muligt, skal de involverede bevægelses områder sikres med elektriske sensorer og sikkerheds systemer. Farlige områder skal markeres med advarselsskilte I henhold til intentioner I den nationale lovgivning. Før produktet tilsluttes forsyningsspænding, skal det sikres, at denne er i overensstemmelse med de angivne data i denne manual, at forsyningen er tilstrækkelig stabiliseret samt afsikret med en beskyttelses enhed. Husk at afbryde forsyningsspændingen før maskinens dæksel åbnes, når der udføres reparationer eller vedligeholdelse på automatik systemet. Elektrostatiske udladninger kan beskadige systemets elektroniske komponenter; brug jordforbundne antistatiske armled hvis der skal udføres arbejde på den elektroniske styring. Sæt ikke fingre, hænder eller andre kropsdele ind mellem bevægelige så som drivrem, omløbshjul, løbevogne etc. Løbende produkt vedligeholdelse er essentiel for produktets driftstabilitet og person sikkerhed; den periodiske vedligeholdelse skal udføres hver 6. måned eller for hver operationer. Producenten fralægger sig al ansvar for skader og/eller defekt som følge af fejlagtig installation eller ændringer foretaget på det automatiske system uden dennes forudgående skriftlige accept. Der må kun anvendes originale MBM itek reservedele for udskiftning eller vedligeholdelse. Producenten fralægger sig al ansvar for udførelsen af befæstigelsen af det automatiske system eller for enhver skade som måtte opstå som følgende af mangelfuld befæstigelse eller manglende hensyntagen til god håndværksmæssig skik. Beskyttelsesgraden af det automatiske system (IP22) fordrer, at systemet kun installeres på indvendig bygningsside. Produktet er ikke egnet til montering i fugtige områder. Producenten fralægger sig al ansvar for skader som følge af udendørs installation uden at der er taget de nødvendige afskærmnings tiltag. Kontroller altid produktets tilstand før det installeres. Dette produkt må ikke installeres I områder med eksplosive eller letantændelige gasser. Ved nedtagning og/eller kassering af produktet, skal dette bortskaffes I henhold til lovgivningen. Elektroniske dele skal bortskaffes på genbrugspladsen. MBM er tilsluttet den nationale WEEE affaldsordning for sikker bortskaffelse af elektronikaffald. Hold emballage materialer som plast, polystyrene el. Lign væk fra børns nærhed, for hvem det kan udgøre en fare. Emballage skal bortskaffes miljømæssigt korrekt. Ingen ophold I dørens bevægelsesområde under drift, lad være med, I fuld hensigt, at obstruere dørene bevægelse. Lad ikke børn lege i dørens umiddelvare nærhed. MASKIN DIREKTIVET Ifølge maskindirektivet (98/37/EU) har installatøren af et motoriseret dør eller portsystem samme forpligtelser som producenten af systemet, og skal således; - Udarbejde et teknisk dossier, som skal indeholde de dokumenter som nævnes i Anneks V i maskindirektivet. (Det tekniske materiale sal arkiveres og på forlangende være tilgængeligt for myndighederne i minimum 10 år fra produktets produktions og/eller idriftsætningsdato) - Udarbejde EU konformitetserklæring i overensstemmelse med Anneks II-A i maskindirektivet og udlevere dette til slutbrugeren for hvert installeret dør og/eller portanlæg. - Påsætte CE mærkning på den motoriserede dør og/eller pirt i henhold til punkt i Anneks I i Maskin direktivet. For mere information kontakt MBM A/S på telefon PRODUCENT DEKLARATION Importør/ MBM A/S forhandler Ulvevej 8-10 DK-7800 Skive Danmark Deklarerer, at det automatiske system for skydedøre serie itek18, itek30, itekt20, itekt30 - Er tænkt til indbygning i maskiner eller til sammenkobling med andre maskiner, til at udgøre en del af maskiner dækket af Ditektiv 98/37/EU. - Er konform med intentionerne i de følgende EU Direktiver Lavspændings direktivet 2006/95/EU Elektromekanisk kompabilitets direktiv 2004/108/EU Ligeledes deklareres det, at det ikke er tilladt at sætte automatik i drift indtil maskinen i hvilken automatikken sal indbygges eller af hvilken automatikken er en del af, er fundet og deklareret i overensstemmelse med hensigterne i Ditektiv 98/37/EU og med national lovgivning.

4 1 TYPISK ANLÆG 1a 1b INDVENDIG RADAR FOR ÅBNING UDVENDIG RADAR FOR ÅBNING ÅBNE TRYKKNAP PROGRAM VÆLGER LUKKE SIKKERHEDS FOTOCELLE SIKKERHEDSSENSOR FOR KLEMSIKRING VED ÅBNING NØGLEKONTAKT ELLER KODETASTATUR FOR ADK i-tek AUTOMATIK KOMPONENTER UDVENDIG INDVENDIG 1b 2x0.5 4x a 7 5 3x1.5mm FT=2x0.25 FR=3x x0.5 FT=2x0.25 FR=3x Bemærk: Det grå område indikerer radar og sikkerhedsfelt. For hver enhed indikeres relevante kabelspecifikationer samt antal ledere. Tværsnit angives i mm². 2 BESKRIVELSE AUTOMATIKSYSTEM 2.1 TEKNISKE SPECIFIKATIONER MODEL itek-18/2 itek-18/1 itek-30/2 itek-30/1 Spændingsforsyning 230VAC +/- 10%, 50-60Hz Effekt 80W 130W Maksimum dørbladsvægt 90 Kg 130 Kg 150 Kg 200 Kg Elektrisk motor 40VDC med enkoder Åbne hastighed Max. 70 cm/s (pr fløj) Lukke hastighed Max. 60 cm/s (pr fløj) Lukkeforsinkelse Max. 20 sekunder Drift temperatur -20 C +50 C Tæthedsgrad IP2 2 Forsyning ekstern tilbehør 13VDC Dimensioner (H x D) 120 x 150 mm Max. automatik længde 6600 mm 2

5 2.2 - KOMPONENT BESKRIVELSE side endekapper, sæt elektrisk styring gearmotor med enkoder hængsler dækkappe løbevogne m/nylonhjul øvre kopling drivrem nedre kopling drivrem kabel clips omløbshjul drivrem mekaniske endestop antistatisk drivrem clips automatik profil udskiftelig køreskinne dækkappe udfyldprofil dækkappe gummiindlæg tætningsbørste

6 2.3 KOMPONENT PLACERING DOBBELTFLØJET DØR UDEN ELEKTROMEKANISK LÅS PL S LM LM B LT S F M C LT AUT. LÆNGDE LT=2PL-B+2S+24 PL ÅBNE PASSAGE PL=(LT+B)/2-S-6 LM DØRBREDDE LM=(LT-B)/4+S/2-6 F OMLØBSHJUL LT*3/4+75 M MOTOR 400mm C STYRING 345mm ENKELTFLØJET DØR UDEN ELEKTROMEKANISK LÅS (VENSTRE) F M S PL C B LM LT LT AUT. LÆNGDE LT=2PL-B+S+24 PL ÅBNE PASSAGE PL=(LT+B-S)/2-12 LM DØRBREDDE LM=(LT-B+S)/2-12 F OMLØBSHJUL LT-87 M MOTOR LT-LM-342 C STYRING LT-LM-397 ENKELTFLØJET DØR UDEN ELEKTROMEKANISK LÅS (HØJRE) F M C B PL S LM LT LT AUT. LÆNGDE LT=2PL-B+S+24 PL ÅBNE PASSAGE PL=(LT+B-S)/2-12 LM DØRBREDDE LM=(LT-B+S)/2-12 F OMLØBSHJUL LT-87 M MOTOR LT-LM-342 C STYRING LT-LM-397 4

7 DOBBELTFLØJET DØR MED ELEKTROMEKANISK LÅS PL S LM LM B LT S F E M C LT AUT. PROFIL LT=2PL-B+2S+12 PL ÅBNE PASSAGE PL=(LT+B)/2-S-6 LM DØRBREDDE LM=(LT-B)/4+S/2-6 F OMLØBSHJUL T*3/4+75 M MOTOR 400mm C STYRING 345 mm E ELEK. LÅS E ELETTROBLOCCO T/2 ENKELTFLØJET DØR (VENSTRE) MED ELEKTROMEKANISK LÅS E F M S PL C B LM LT LT AUT. PROFIL LT=2PL-B+S+24 PL ÅBNE PASSAGE PL=(LT+B-S)/2-12 LM DØRBREDDE LM=(LT-B+S)/2-12 F OMLØBSHJUL LT-212 M MOTOR LT-LM-467 C STYRING LT-LM-522 E ELEK. LÅS LT-97 ENEKLTFLØJET DØR (HØJRE) MED ELEKTROMEKANISK LÅS B F M PL S C E LM LT LT AUT. LÆNGDE LT=2PL-B+S+24 PL ÅBNE PASSAGE PL=(LT+B-S)/2-12 LM DØRBREDDE LM=(LT-B+S)/2-12 F OMLØBSHJUL LT-87 M MOTOR LT-LM-342 C STYRING LT-LM-397 E ELEK. LÅS 5

8 3 - DÆKKAPPE Dækkappen på itek automatisk system er udstyret med 2 bevægelige ophængs beslag (A) specielt designet til at sikre stabilitet når dækslet er åben for inspektion. A FIG.2 A B FIG.1 FIG.3 For at fjerne dækkappen helt fra det automatiske system, tryk på enden af split (B) som sidder på det bevægelige ophængs beslag, og tag dele fra hinanden ved at trække fra den modsatte side (Fig. 1) Sørg for, at dækkappen er tilstrækkelig understøttet før split fjernes helt. I den nederste del af dækkappen er der en udfyldprofil, som lukker afstanden fra dækkappen til de gående døre, og derved optimerer både tætheden og designet af det automatiske system. For at justere udfyldsprofilet s dybde, skal dækkappen demonteres og placeret på et plant underlag. FIG. 3. Placer udfyldsprofilet som vist på tegningen og fixér det ved hjælp af de medleverede specialclips. FIG.4 Antal tænder X afstand 8 66,8 7 62,7 6 58,5 5 54,4 4 50,2 3 46,1 X Vælg den optimale justerings dybde af udfyldsprofilet, under hensyntagen til tabellen i FIG 4. hvorefter hver enkelt plastic clips isættes ved først at indsætte tænderne på clipsen på udfyldsprofilet, hvorefter den øverste del af profilet skubbes fremad indtil det går I indgreb med noten på dækkappen. Monter dækkappen på det automatiske system ved at samle ophængsbeslagene med splitten. FIG. 5. FIG.5 Fastgør dækkappen til endekappen som vist i FIG. 6. ENDEKAPPE SET FRA SIDEN FIG.6 Hvis endekapperne går mod muren, kan dækkappen fastgøres forfra ved at bore et hul i fronten af dækkappen og endekappen og fastgøre dækkappen ved hjælp af special beslag KFCF Kit (option) FIG. 7. ENDEKAPPE SET FORFRA FIG.7 6

9 4 OPSTRAMNING AF DRIVREM For at justere opstramningen af drivremmen, løsnes skrue (A) på omløbshjulet en smule, hvorefter bolt (B) skrues ind (for at øge opspændingen) eller løsnes (for at mindske opspændingen). Efter at have opnået den optimale opspænding, spændes skrue (A) helt. A B FIG.8 5 PLACERING AF MEKANISK ENDESTOP Det mekaniske endestop skal justeres således, at løbevognene stoppes bade I åben og lukket position, og således at endestop sker på løbevognene og ikke ved, at dørblade fysisk går mod hinanden. Endestop anvendes tillige af den elektroniske styring, til indkodning af endestop positioner ved den opstarts procedure efter tilkobling af forsyningsspænding. Når endestop for åbne position justeres, skal det iagttages, at at dørblad stopper ca 5 mm før det kommer i fysisk kontakt med beslaget (dette gælder dog ikke for første opstarts procedure samt efterfølgende opstart efter manglende spændingsforsyning). For at justere endestop, løsende 2 fixerings skruer, flyt endestop til den ønskede position, herefter spændes skruerne igen. FIG.9 FIXERINGS SKRUER 7

10 6 OPHÆNGNING, BEFÆSTIGELSE OG JUSTERING AF DØRBLADE PÅ LØBEVOGNE D C E E FIG.10 B A! Løsen de 2 frontskruer A på hver enkelt løbevogn, og fjern beslag C.! Fastgør beslag C til dørblad eller dørfæste på den afstand som er indikeret i Fig. 11 hvis der ikke er installeret elektromekanisk lås, eller som indikeret i Fig. 12 hvis der er installeret elektromekanisk lås.! Herefter hænges dørblad på løbevognene, ophængsbeslaget C skal passé til løbevognene, skruerne A isættes men spændes ikke helt.! Juster højden på dørblad ved hjælp af bolt B, hvorefter dørbladet fixers ved at spænde skruerne A helt.! Juster dørblad vandret ved hjælp af bolte i slidsen E. Når døre er I rette position spændes boltene helt.! For at sikre, at det automatiske system fungerer korrekt, er det vigtigt at dørblad kører helt parallel med automatikkens køreskinne.! Juster modløbshjul I køreskinnen ved hjælp af bolt C således, at kører mod køreskinnen øvre del, dog uden at yde nogen modstand eller friktion.! Herefter betjenes dørblade manuelt for at sikre, at der ikke er nogen friktion eller forhindringer for dørens fri bevægelse. Hvis ikke foretages yderligere justering efter samme procedure FIG FIG.12 8

11 7 INSTALLATIONS MÅL 16 41,5 36, Automatik bagskinnen skal fastgøres til et plant og skruefast underlag, stærk nok til at bære vægten og dørbladenes bevægelse. Hvis mur eller underlag ikke lever op til dette, skal der udføres et selvbærende underlag før montage af automatik skinne. Automatik skinnen fastgøres med egnede montageskruer eller ankre med den fornødne styrke. Fastgørelse skal udføres i linie (L1 og L2) som vist I Fig. 14, og for hver 600 mm i hele automatikskinnens længde. Når der bores i automatikskinnen skal det sikres, at køreskinnen (B1) ikke beskadiges, da dette kan have effekt på driften, samt støjniveauet fra det automatiske system. Efter endt befæstigelse, skal automatikskinnen renses for borestøv o.lign ligesom køreskinnen skal rengøres. FIG.13 27, MAX 8mm 21,5 L ,5 L1 B1 FIG.14 9

12 SNIT MED KOMMERCIEL PROFIL SNIT MED SMALPROFIL , , , , ,1 50 PAD1 39,1 M H H+6,5 H-16 H H-19 36,5 P6S 28 PT PT3 DIMENSIONERINGS TABEL FOR itek18 og itek30 AUTOMATIK BENÆVNELSE: PL = FRI ÅBNEPASSAGE LT = AUTOMATIK LÆNGDE LM = BREDDE DØRBLAD H = HØJDE ÅBNEPASSAGE 1 FLØJET VERSION 2 FLØJET VERSION S PL B PL LM LT S LM LT LM B S Dimension mm Dimension mm LT= automatik længde LT=2PL-B+S LM= fløj S= overlap B=dybde med S=50 B=10 LM= LT-B+S PL= nominel åbne passage PL= LT+B-S LT= automatik længde LT=2PL-B+2S LM= fløj S= overlap B=dybde med S=50 B=10 LM= LT-B + S PL= nominel åbne passage PL= LT+B - S

13 8 - STANDARD REFERENCE MÅL Check at der er tilstrækkelig luft omkring de bevægelige dørblade for, at forebygge personskade. MAKSIMUM TILLADT ÅBNING Fri afstand for person hoved beskyttelse. <250 >_200 MAKSIMUM TILLADT ÅBNING Fri afstand for person kropsbeskyttelse. >250 >_500 >8 >8 Fri afstand for person håndbeskyttelse. MAKSIMUM TILLADT ÅBNING >_25 >_25 <_8 <_8 Fri afstand for person fingerbeskyttelse. s. MAKSIMUM TILLADT ÅBNING Skydedørsautomatik deklareres i henhold til Maskindirektivet, hvorfor der for hver installation skal foretages en risikovurdering for eventuelle klemrisici. Kan der opstå zoner med risiko for personskade, skal disse afsikres via afskærmning eller sikkerhedssensorer. Ved tvivlsspørgsmål, jf. ovenstående, kontakt MBM på tlf for rådgivning. 11

14 DIGITAL PROGRAMVÆLGER +13V A B SET-UP OPENING CLOSING REDUCED POWER PAUSING SPEED SPEED OPENING TIME DISTANCE SINKELSE ÅBNE HAST. LUKKE HAST. DEL- ÅBNING MOTOR KRAFT LUKKE FOR- SUMMER SENSITIVITET PRJ38 + TX FOTOCELLE (blå) TX1 FOTOCELLE (brun) TX2 FOTOCELLE (brun) TX3 FOTOCELLE (brun) RX1 FOTOCELLE (brun) RX2 FOTOCELLE (brun) RX3 FOTOCELLE (brun) RX FOTOCELLE VCC (blå) RX FOTOCELLE JORD (sort) NØDTRYK SIKKERHED FOTOCELLE LUKNING FÆLLES INDVENDIG RADAR UDVENDIG RADAR START FÆLLES AUX 1 SIKKERHED ÅBNING STOP / INTERLOCK BATTERI LADEKREDS J1 AUX 2 TEST for preinstalleret SENSOR +13V SENSOR FORSYNING 0 13V START J3 J4 M ENCODER MOTOR 40V LÅS 1 LÅS 2 J5 J6 J7 J8 ELEKTRISK LÅS 1 ELEKTRISK LÅS 2 OUTPUT 3 for UR1 MODUL OUTPUT 4 for UR1 MODUL NØDSTRØMS BATTERI + - BATTERI 230Vac F1 5A 12

15 KONTROL OG DISPLAY KOMPONENTER DL1 (40V) = tilstedeværelse af 40V ved trafo. DL2 (13V) = tilstedeværelse af 13V output spænding ved terminaler DL3 (E1) - DL4 (E2) = viser signaler kommende fra enkoderen. DL5 (WD) = viser korrekt funktion på mikroprocessoren MP1 ved hurtig blink; hvis LED er slukket eller blinker langsomt indikerer dette fejl på den elektroniske styring.. DL6 (F1) = viser status af fotocelle 1 model PRJ38. DL7 (F2) = viser status af fotocelle 2 model PRJ38. DL8 (F3) = viser status af fotocelle 3 model PRJ38. Dip switch S1-S2 = vælger funktion af den elektroniske styring. TM1 til TM6 potentiometer = kalibrering af styringens drift parametre. Summer = akustisk summer. MP1 = microprocessor med indikering af software version. PS1 = START knap. Automatik udfører åbne funktion. PS2 = SET-UP knap. Automatik udfører opstarts procedure. 10 BESKRIVELSE ELEKTRISKE FORBINDELSER TERMINAL 1 (F-N-JORD) 230Vac 230VAC 50-60Hz spændingsforsyning (netspænding); Fase til terminal F, nul til terminal N, jord til terminal Forsyning er forsikret med en 5A sikring F1. På spændingsforayningen skal monteres en sikkerhedsafbryder med et kontaktsæt med en distance på minimum 3 mm. Spændingsforsyningen skal være sikret mod kortslutning og udstyret med jordforbindelsen. F1 M1 5A TERMINAL M2 (Spændings valg) Hvis forsyningsspændingen er 230VAC skal terminal IKKE luses. Kun hvis forsyningsspændingen er 115VAC skal terminal luses. M2 TERMINAL M3 (Forsyning eksterne komponenter) 13VDC output for spændingsforsyning til tilbehørsdele (radar, fotoceller, sensorer). Maksimal 400mA. 17= Positiv terminal +13V. TEST for forudindstillede SENSORER +13V FORSYNING SENSORER POWER SUPPLY 0 18= Negativ terminal 0. Tilstedeværelse af output spænding er vist på display LED DL2. 16= TEST terminal for sikkerheds sensorer forudindstillet med test funktion. (jumper J12 på den elektroniske styring tillader valg af, om test signalet skal være positive P ellr negative N. Valg er afhængig af type sikkerhedssensor installeret). M3 13V 13

16 TERMINAL M4 (Indput 11, 12, 13, 14, 15) 11 = Indput fælles (COMMON). 12 = auxiliary AUX 1. N.O. slutte kontakt anvendelig til forskellige funktioner afhængig af valgte konfigurationer på den elektroniske styring: a) Ved brug af mekanisk programvælger for valg af dørens driftprogram (dip 6 af S1 ON) forbind terminal 12 til terminal 3 på den mekaniske programvælger. b) Kan anvendes til valg af Nat lås (lukke kontakt) eller to-vejs drift (åben kontakt) funktion hvis drift via digital programvælger (dip 6 af S1 OFF) er valgt. I dette tilfælde kan døren betjenes af en simpel afbryder som tillader skift mellem dagfunktion og nat lås uden anvendelse af digital programvælger. Hvis der anvendes digital programvælger, kan aktivering af AUX1 få døren til at lukke og aktivere nat lås funktion, uanset indstilling af drift program på programvælger. c) Hvis SLUSE funktion er aktiveret mellem to itek automatikker (dip 22 ON, kun valgbar fra menu på digital programvælger) kan aktivering af AUX 1 input omgå sluse funktionen (se afsnit for sluse funktion) 13 = input for side sikkerhedssensorer for åbning; N.C. kontakt. Døren åbner ved lav hastighed hvis den detekterer en forhindring i åbnefasen (hvis dip 8 af S2 er OFF). Døren stopper hvis den detekterer en forhindring i åbnefasen (hvis dip 8 af S2 er ON).. 14 = STOP eller SLUSE input. N.C. kontakt som kan anvendes på to forskellige måder, afhængig af konfigurationen på den elektroniske styring: a) Stop kommando for stop af dørens bevægelse. b) Sluse signal detektering, forhindrer døren I at åbne medens slues funktion er valgt (dip 22 ON, kun valgbar fra menu på digital programvælger). 15 = AUX 2 auxiliary. N.O. kontakt. Ved brug af mekanisk programvælger for valg af dørens driftprogram (dip 6 af S1 ON) forbind terminal 15 til terminal 4 på den mekaniske programvælger. TERMINAL M5 (Input 5, 6, 7, 8, 9, 10) 5 = NØD ÅBNE input. N.C. kontakt. Aktivering bevirker altid en åbnefunktion til enhver tid. 6 = input af sikkerhedsfotocelle for lukke; N.C. kontakt. Hvis sensoren detekterer en forhindring under lukke fasen, stopper døren og genåbner. Hvis sensoren detekterer en forhindring I åben position, forbliver døren åben. 7 = Input FÆLLES. NØD ÅBNE FÆLLES AUX 1 SIKKERHEDS FOTOCELLE FOR LUKKE FÆLLES SIKKERHEDS SENSOR FOR ÅBNEENING M4 INDV. RADAR RADAR STOP / SLUSE UDV. RADAR RADAR AUX 2 START 8 = INDVENDIG RADAR input. N.O. kontakt. Akitivering bevirker åbnefunktion i dagdrift, medmindre programvælger er sat kun til indgang eller til nat lukke. 9 = UDVENDIG RADAR input. N.O. kontakt. Aktivering bevirker åbnefunktion I dagdrift, medmindre programvælger er sat kun til udgang eller nat lukke. 10 = START input. N.O. kontakt. Aktivering bevirker åbnefunktion I dagfunktion, hvor den dog ikke åbner hvis programvælger er sat kun til indgang eller nat lukke. Hvis DEL ÅBNING drift program er valgt åbner START kommando døren fuldt op. M5 14

17 TERMINAL M6 (fotocelle modtager PRJ38) FR1 = PRJ38 1 modtage signal (brun). FR2 = PRJ38 2 modtage signal (brun) FR3 = PRJ38 3 modtage signal (brun) VCC = + spændingsforsyning for alle modtage signaler (blå). RX1 FOTOCELLE (brun) RX2 FOTOCELLE (brun) RX3 FOTOCELLE (brun) RX FOTOCELLE VCC (blå) RX FOTOCELE GND (sort) GND = - spændingsforsyning for alle modtage signaler (sort). M6 TERMINAL M7 (sende fotoceller PRJ38) +FT = + spændingsforsyning for alle sendere (blå). FT1 = PRJ38 1 sende signal (brun). + TX FOTOCELLE (blå) TX1 FOTOCELLE (brun) TX2 FOTOCELLE (brun) TX3 FOTOCELLE (brun FT2 = PRJ38 2 sende signal (brun). FT3 = PRJ38 3 sende signal (brun). M7 TERMINAL M8 (digital programvælger) 1 = 13V spændingsforsyning for tilkobling til den respektive + på den digitale programvælger. 2 = Kommunikations signal for tilkobling til den respektive terminal A på den digitale programvælger. 3 = B kommunikations signal for tilkobling til den respektive terminal B på den digitale programvælger. DIGITAL PROGRAMVÆLGER +13V A B 4 = GND spændingsforsyning (-) for tilkobling til den respective minus (-) på den digitale programvælger. Forbind den digitale programvælger til den elektroniske styring via det medleverede kabel 4 x 0.5 mm. M8 CONNECTOR J1: Forbindelse for batteri ladekreds. CONNECTOR J3: Forbindelse for encoder kabling. CONNECTOR J4: Forbindelse for motor kabling. CONNECTOR J5: Forbindelse for elektrisk lås 1 (LÅS1). CONNECTOR J6: Forbindelse for elektrisk lås2 (LÅS2). CONNECTOR J7: Forbindelse for valgbar UR1 modul (OUT3). CONNECTOR J8: Forbindelse for valgbar UR1 modul (OUT4). 15

18 10 - PRJ38 FOTOCELLER At skelne mellem sender og modtager enheder Hvert sæt PRJ38 sikkerheds fotoceller består af en sender og en modtager. Sender enheden har en rund form i modsætning til modtager enheden som har en firkantet form ved kablets udgang. Sende enhedens 2-ledet kabel er derudover udstyret med et lille kabelmærkat med betegnelsen PRJ38-TX, medens modtagerens 3 ledet kabel er udstyret med kabelmærkat med betegnelsen PRJ38-RX. Bor et 11,5 mm hul i karm eller sideparti og fastgør sender hhv. modtager heri. For at forhindre interferens ved eksponering direkte i sollys, anbefales det at montere modtager enheden i den side som er bedst beskyttet mod solen. For elektrisk kobling til den elektroniske styring venligst se afsnit om elektriske forbindelser. For at undgå interferens grundet eksponering mod sollys, anbefales det at montere modtager delen i den side af døren, som ligger mest i skygge for sollys over døgnets timer. For elektrisk indkobling af sikerhedsfotoceller henvises til afsnit elektriske forbindelser. MODTAGER SENDER Valg af antal installerede fotoceller. Den elektroniske styring på i-tek modellerne kan håndtere op til 3 sæt sikkerhedsfotoceller, 2 sæt hvoraf (FT1/FR1 og FT2/FR2) fungerer som sikkerhed ved lukning, hvorimod det tredje sæt (FT3/FR3) fotoceller kan anvendes til forskellige formålefter valg; ved break-out system, hvis break-out system er installeret, som sikkerhed ved lukning eller kommando som åbne aktivering. Det er nødvendigt, på den elektroniske styring, at foretage et valg af antal installerede fotoceller.. TABEL 1 itek styre enhed DIP switch S2 FT1/FR1 fotocelle justering: F1 display ON DIP 1 OFF Fotocelle FT1/FR1 ikke installeret DIP 1 ON Fotocelle FT1/FR1 installeret FT2/FR2 fotocelle justering: F2 display ON DIP 2 OFF Fotocelle FT2/FR2 ikke installeret DIP 2 ON Fotocelle FT2/FR2 installeret FT1/FR1 fotocelle justering: F3 display ON DIP 3 DIP 4 OFF OFF Fotocelle FT3/FR3 ikke installeret ON OFF Fotocelle FT3/FR3 installeret som bremse sensor for dørblad OFF ON Fotocelle FT3/FR3 installeret som lukke sikkerhed ON ON Fotocelle FT3/FR3 installeret som åbnekommando Drift fotocelle Hvis sikkerhedsfotocelle PRJ38 ikke er installeret, vil LED F1, F2, F3 på den elektroniske styring være aktiveret. For at sikre korrekt funktion skal fotocelle sender FT1 og modtager installers med stor nøjagtighed, lige overfor hinanden, i samme montagehøjde. Dette gælder for alle par, hvis der monteres flere af disse. Den maksimale afstand mellem sender og modtager er 6 meter. + TX FOTOCELLE (blå) TX1 FOTOCELLE (brun) TX2 FOTOCELLE (brun) TX3 FOTOCELLE (brun) RX1 FOTOCELLE (brun) RX2 FOTOCELLE (brun) RX3 FOTOCELLE (brun) RX FOTOCELLE VCC (blå) RX FOTOCELLE GND (sort) Kalibrer TM6 potentiometer på den elektroniske styring, for at kalibrere afstanden mellem sender og modtager. Den korresponderende diode LED F1, F2 eller F3 skifter fra kraftig til svag lys, indikerende at fotocelle sættet fungerer korrekt. Hvis fotocelle IR strålen brydes, vil den korrresponderende diode skifte fra svag lys til kraftig lys. Signal ved driftfejl / defekt Sikkerheds fotocellerne PRJ38 er konstant overvåget af den elektroniske styring, hvilket garanterer et højt sikkerhedsniveau. Hvis der opstår fejl eller defekt under selv-test, udsender styringen et, to eller tre akustiske bip, afhængig af hviket par af sikkerhedsfotocellerne som har genereret fejlen For at undgå komplet driftstop af dørautomatik, vil døren lukke med reduceret hastighed indtil fejlen er rettet og / eller den defekte komponent er skiftet. Hvis sikkerheds fotocelle IR strålen brydes af en genstand eller forhindring i normal drift tilstand, vil døren forblive åben og fotocelle LED dioden vil forblive aktiveret. 16

19 12 NØDSTRØMS BATTERI BAT Isæt batteri ladekortet i soklen J1 på den elektroniske styring (se figur til højre). Forbind batteripakken under hensyntagen til kablerne polaritet (rød kabel +, sort kabel -), refererende til de 2 stik på styrekortet. Batteri ladekortet overvåger batteri ladespændingen, samt kører selv test på batterifunktionen før hver driftfunktion, og viser batteriet tilstand via en grøn og en rød LED diode. The green led blinks while the battery is being charged, while it stays steadily on at the end of the charging stage and during holding. Den røde LED diode blinker hvis batterispændingen er lav eller beskadiget med eller uden forsyningsspænding indkoblet, hvorimod den røde LED diode lyser konstant i tilfælde af fuld nødstrøms backup spænding med forsyningsspændingen bortkoblet. Hvis begge LED dioder er ON betyder dette at batteriet er bortkoblet eller ikke installeret. J1 BATTERI LADER NØDSTRØMS BATTERI BATTERI! Periodisk tjek af nødstrømsbatteri kapacitet! To allow recharging batteries must always be connected to the electronic control unit!! Forsyningsspændingen skal være bortkoblet før batteri fjernes/bortkobles! I tilfælde af udskiftning anvend altid genopladelige batterier (18V, 600Ah).! Udskiftning skal udføres af faguddannet personale.! Fjern batterierne fra emballagen før bortskaffelse.! Batterier indeholder miljøforurenende stoffer; derfor skal de bortskaffes på forsvarlig vis, og i henhold til lokal regler om bortskaffelse af batterier. 12 FUNKTIONS TEST SET-UP Efter at den mekaniske installation og justering er udført, og alle elektriske dele er monteret og forbundet, kan automatic systemet starts op ved at følge beskrivelsen nedenfor. Kontrol inden idriftsætning - tjek at køreskinnerne er rengjorte og at gulvstyret er monteret; - tjek at drivremmet er opspændt iht. specifikation; - tjek at dørblade er fastspændt og perfekt justeret; - tjek at placering af de mekaniske endestop er udført korrekt; - tjek at dørblade kører frit og uhindret og uden friktion; - tjek at den el-mekaniske lås (hvis monteret) fungerer og går mekanisk I indgreb med låsebeslagene. Indledende opsætning SET-UP procedure er obligatorisk og tillader automatic systemets microprocessor at lagre data om endestop og dørbladsvægt for optimering af dørens drift. PS2 SET-UP Følg de næste trin slavisk; a) Hvis automatik er enkeltfløjet med åbning mod højre sæt dip 5 i S1 til ON; hvis automatik er to-fløjet eller enkelt-fløjet med åbning mod venstre sæt dip 5 i S1 til OFF. b) Hvis automatik er model itek18 sæt dip 9 i S2 til OFF; hvis automatik model er itek30 sættes dip 9 i S2 til ON istedet. c) Hvis installeret elektrisk lås er model FAIL SAFE sæt dip 9 i S1 til ON; hvis lås model istedet er FAIL SECURE, eller hvis der ingen lås er installeret, sæt 9 i S1 til OFF. d) Tjek at potentiometer TM4 (motor kraft) er indstillet til en værdi mellem medium og maksimum kraft. e) Sæt spænding til den elektroniske styring, styringen vil udsende et bip og en serie af små korte bip som indikerer at der ikke er nogen set-up data i hukommelsen. f) Tryk på PS2 knappen, og hold den need så længde summeren udsender hurtige bip, herefter slippes knappen når summeren udsender 4 bip hvorefter motor starter og indkodnings cyklus påbegyndes.. g) Automatikken starter umiddelbart en lukke procedure, og udfører ved lav hastighed en komplet lukke / åbne cyklus som skal færdiggøres før set-up procedure er komplet. Ved slutningen af cyklus vil et langt BEEP signalerer, at set-up er færdig. VIGTIGT: der må ikke placers genstande I døråbningen eller I radarfelterne under set-up procedure; dørene må ligeledes ikke betjenes/skubbes manuelt. Funktions test PS1 START - Tjek den automatiske dørfunktion ved at trykke på START knappen (PS1) tjek den komplette åbne/lukke cyklus. - Når dip 10 i S2 er OFF kan dørens motorkraft tjekkes via summer og den aktuelle indstilling kan verificeres. - Motorkraften kan justeres via potentiometere TM4; et kort bip ved start indikerer, at motorkraften er korrekt indstillet, hvorimod kontinerlig signal indikerer at motorkraften er sat for lavt. - For at bortkoble indikering af motorkraft via summer, ved hver åbning sæt dip 10 i S2 til ON efter at test er ovre. - Sæt den ønskede automatik funktion via dip kontakterne I S1 og S2 og juster dørens drift parametre via potentiometrene TM1 til TM6. VIGTIGT! Hvis én eller flere af de følgende parameter ændres, skal den indledende SET-UP procedure gentages: Åbnepassage, dørbladsvægt eller lås model/type. For at udføre en fornyet SET-UP, følges punkterne beskrevet ovenfor i punkt a) til g). 17

20 ON 13 - S1 DIP-KONTAKT FUNKTION S1 DIP 1 = ON DIP 1 = OFF Bank funktion: den elektriske lås er aktiveret (låst) både i daglig drift og i natlukke position. Standard funktion: den elektriske lås er kun aktiveret (låst) i natlukke position. DIP 2 = ON DIP 2 = OFF Natlukke program: døren lukker, og kan åbnes af indput START og RADAR IN i en justerbar tid som varierer mellem 10 sek og 120 sek. (se side 23 justering af DSEL). Natlukke program: døren lukker og låser omgående. DIP 3 = ON DIP 3 = OFF Batteri drift: I tilfælde af, at forsynings spændingen forsvinder i daglig drift åbner døren og forbliver åben. I natlukke program kan døren åbnes via nødtryk. Batteri drift: I tilfælde af, at forsynings spændingen forsvinder fungerer døren normalt så længde der er tilstrækkelig spænding på nødstrøms batteriet. DIP 4 = ON DIP 4 = OFF Batteri overvågning: hvis nødstrøms batteri er afladet eller defekt, åbner døren og forbliver åben i dagdrift. programs. Batteri overvågning: Hvis nødstrøms batteri er afladet eller defekt, vil styre enheden udsende et 1-sekund BIP før hver åbne funktion. BIP udsendes ved de første 10 åbnefunktioner dagligt. DIP 5 = ON DIP 5 = OFF Åbneretning: for enkeltfløjet dør med åbning mod højre Åbneretning: for to-fløjet dør eller enkeltfløjet dør med åbning mod venstre. DIP 6 = ON DIP 6 = OFF Valg af programvælger: MSEL mekanisk programvælger. (anvendes ikke) Valg af programvælger: DSEL digital programvælger. Valg af driftform for mekanisk programvælger med nøgle (anvendes ikke) DIP 7 DIP 8 OFF OFF Standard mode of mechanical selector and manual free door off. ON OFF Manual free door enabled for "exit only" position. OFF ON Manual free door enabled for "night lock" position. ON ON Manual free door enabled for "winter" position. Valg af driftform for elektrisk lås DIP 9 DIP 10 OFF OFF FAIL SECURE EBFSE (døren er låst uden spænding og ved dør lukket) ON OFF FAIL SAFE EBFSA (døren er ikke låst uden spænding) OFF ON BISTABIL EBBIS (uden spænding, forbliver låsen i sin aktuelle position) 18

21 ON 14 - S2 DIP-KONTAKT FUNKTION S2 DIP 1 = ON DIP 1 = OFF PRJ38 FT1/FR1 fotocelle: installeret og idriftsat som sikkerhedsanordning for lukke. PRJ38 FT1/FR1 fotocelle: ikke installeret. DIP 2 = ON DIP 2 = OFF PRJ38 FT2/FR2 fotocelle: installeret og idriftsat som sikkerhedsanordning for lukke. PRJ38 FT2/FR2 fotocelle: ikke installeret. Driftvalg for nr. 3 fotocelle sæt FT3/FR3 DIP 3 DIP 4 OFF OFF PRJ38 FT2/FR2 fotocelle: ikke installeret. ON OFF PRJ38 FT3/FR3 fotocelle: installeret og idriftsat som bremse sensor for dørfløje. OFF ON PRJ38 FT3/FR3 fotocelle: installeret og idriftsat som sikkerhedsanordning for lukke. ON ON PRJ38 FT3/FR3 fotocelle: installeret og idriftsat som åbne kommando. DIP 5 = ON DIP 5 = OFF Acceleration og bremse længde: gradueret for meget smalle åbninger og lette døreblade. Acceleration og bremse længde: standard. DIP 6 = ON DIP 6 = OFF Test for sikkerhedssensor ved åbning: AKTIV (kun for pre-monterede sensorer). Se side sensor test. Test for sikkerhedssensor ved åbning: IKKE AKTIV. DIP 7 = ON DIP 7 = OFF Test for sikkerhedssensor ved lukning: AKTIV (kun for pre-monterede sensorer). Se side sensor test. Test for sikkerhedssensor ved lukning: IKKE AKTIV. DIP 8 = ON DIP 8 = OFF Aktivering af sikkerhedssensor under åbning stopper døren indtil forhindring er fjernet. Aktivering af sikkerhedssensor under åbning sænker lukkehastigheden indtil fuld åben position. DIP 9 = ON Motor parametre: itek 30 DIP 9 = OFF Motor parametre: itek 18 DIP 10 = ON Deaktiverer akustisk signal via bipper relateret til motor kraft begrænsning. DIP 10 = OFF Aktiverer akustisk signal via bipper relateret til motor kraft begrænsning. Se side Functional testing Initial set-up. 19

22 15 JUSTERING POTENTIOMETER TM1 TM2 TM3 TM4 TM5 TM1 potentiometer Justering af åbne hastighed; Hastighed kan maksimalt øges til 0.7 m / sekund pr dørfløj. TM2 potentiometer Justering lukke hastighed; Hastighed kan maksimalt øges til 0.6 m / sekund pr. dørfløj. TM3 potentiometer Justering delåbning (vinteråbning); Åbnepassage kan øges til maksimalt XX % af totalåbning. TM4 potentiometer Justering motorkraft; I maksimum position, opnås motorens maksimale kraft. TM5 potentiometer Justering lukkeforsinkelse ved dør åben; Kan justeres mellem 0 og 20 sekunder. TM6 potentiometer Justering af PRJ38 fotocelle sensitivitet. Maksimal rækkevidde 6 meter. Se side X PRJ38 sikkerhedsfotocelle. 20

23 16 DIGITAL PROGRAMVÆLGER DSEL 1) GENEREL INFORMATION Hvid ABS kasser, dimensioner: L100xH80xD18mm Den digitale programvælger DSEL fungerer kun med styre enheder for itek dørautomatik, og anvendes til at sætte det ønskede driftvalg for enheden. Det er ligeledes muligt, at programmere eller justere driftsparametre på automatik enheden. 80 2) ELEKTRISKE FORBINDELSER Forbind den digitale programvælger DSEL til itek styrenheden på dørautomatikken ved hjælp af en 4-ledet kabel 0,5 mm². Terminal +13V = forbind til terminal +13V (1) på itek styre enhed. Terminal - Terminal A = forbind til terminal GND (4) på itek styre enhed. = forbind til terminal A (2) på itek styre enhed. Terminal B = forbind til terminal B (3) på itek styre enhed 3) DRIFTVALG FOR AUTOMATISK DØR Ved aktivering af knap SET vælges driftprogram for den automatiske dør. Hver gang knappen aktiveres, skifter driftprogrammet til næste mulighed. De forskellige programmuligheder er beskrevet nedenfor. ALM. DRIFT. (to vejs drift). Dør åbner via de installerede åbne kontakter eller sensorer. KUN UDGANG (en-vejs drift) den eksterne åbne kontakt eller sensor er deaktiveret, indvendig aktivering forbliver aktiv. 1 2 KUN INDGANG (en-vejs drift) den interne åbne kontakt eller sensor er deaktiveret, udvendig aktivering forbliver aktiv. KONSTANT ÅBEN, døren åbner og forbliver åben

24 NAT LUKKE. Døren er lukket og last, og åbne kontakter er deaktiveret. Døren kan åbnes med nødtryk. MANUEL (service mode). Automatik er deaktiveret, og døren kan betjenes manuelt. 5 6 DEL ÅBNING (vinteråbning) Aktiver knap for at reducere åbne passagen. Symbolet på display indikerer, at funktionen er aktiveret. For at deaktivere funktionen aktiveres symbolet igen. 7 22

25 17 - UR1 MODUL Funktionen er beskrevet nedenfor. Modulet er udstyret med en potentialfrit kontaktfunktion output (terminal 1-2) som kan være enten slutte N.O. eller bryde N.C. (afhængig af position af jumper J1) samt af et signal output - af type OPEN COLLECTOR. UR1 modul skal opkobles til OUT3 terminalen på itek styreenheden. NC J1 J1 NC N.C. kontakt NO mellem terminal 1-2! LUFTTÆPPE styrer lufttæppe, en enhed til kold eller varm luftstrøm til separering af ude og indetemperatur. Output er aktiv når døren er I bevægelse eller åben, og deaktiveres når døren er lukket. UR1 J1 N.O. kontakt mellem terminal 1-2! ADVARSELS LAMPE DØR ÅBEN Anvend no-voltage kontakt på terminal 1 og 2 på UR1 modulet til at forsyne advarselslampe: output er aktiv når døren er I bevægelse eller åben, og deaktiveres når døren er lukket PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE Hver 6. måned eller for hver operationer: Advarsel! Før enhver service eller indgreb på automatikken, skal forsyningsspændingen afbrydes på hovedafbryderen. - Kontroller, at alle skruer og befæstigelser er spændte. - Kontroller opspændingen af drivremmen. - Rengør køreskinnen og nylonhjul på løbevognene. - Kontroller, at dørblade hænger lige, og at de lukker perfekt sammen på midten og I bagkanten. - Kontroller, at den elektriske lås (hvis monteret), er forsvarlig fastspændt, at den laser korrekt samt at den manuelle frikobling fungerer efter hensigten. - Kontroller, at alle kabler og terminaler er spændte - Kontroller, at dørblade glider frit, uhindret og uden friktion i hele dørens åbnelængde. Check gulvstyr for slid. - Kontroller, at motorkraft er tilstrækkelig, samt at reversering og øvrige sikkerhedsanordninger fungerer efter hensigten. - Rengør sensorer og sikkerhedsfotoceller (hvis monteret) og check at sikkerhedsgardin fungerer efter hensigten. Advarsel! Defekte eller nedslidte komponenter skal udskiftes. Der må kun installeres originale itek reservedele. 23

26 19 - PROBLEMLØSNING VIGTIGT: Det anbefales, at have den digitale programvælger model DSEL tilgængelig ved hver ændring af parametrene på det automatiske system, for at kunne udføre den nødvendige diagnostik på indput status på alle drift parametrene. Nogle funktioner kan kun gøres tilgængelige og/eller ændres med programvælger DSEL. PROBLEM ÅRSAG LØSNING Den indledende SET-UP procedure er ikke udført på styringen. Styring afgiver en række korte bip ved indkobling af forsyningsspændingen, og dørene bevæger sig ikke. Under SET-UP proceduren kan motoren ikke trække dørene frit og styringen afgiver korte advarsels bip. Under SET-UP proceduren bevæger dørene sig ikke. Enhver friktion mellem dørblad og gulv/væg kan influere på dørens bevægelse. Aktivering og / eller sikkerheds komponenterne er fejl indkoblet. Aktivering og / eller sikkerheds impulserne er aktiveret. Udfør den indledende SET-UP procedure som vist i afsnit 13. Juster døre igen, således at disse bevæger sig frit og uhindret og uden friktion. Tjek de elektriske forbindelser på sikkerheds komponenternes indgange. Fjern enhver forhindring fra radar eller sikkerheds fotocelle detektering felt. Forkert åbneretning af døren. Fejl indstilling af DIP 5 på S1 Sæt DIP 5 korrekt på S1 og gentag den indledende SET-UP procedure. Styringen reagerer ikke på indstillingerne på dip kontakter S1 og S2 eller justering af potentiometre TM1 til TM5. Funktion F21 er sat til ON (justering er kun muligt via programvælger DSEL) Styringen afgiver et bip ved hver åbnefunktion. Nødstrømsbatteri er defekt eller ikke indkoblet / installeret. Udfør de nødvendige ændringer ved hjælp af programvælger DSEL, eller sæt funktion F21 til OFF og udfør justeringerne fra styringen. Tjek den korrekte funktion og indkobling af nødstrømsbatteri BTA. Døren åbner, men den lukker ikke igen. Døren stopper under bevægelse og reverserer bevægelsesretningen. Ved næste operation er hastigheden langsommere. Døren bevæger sig med besvær og i små korte ryk. Døren åbner kort, stopper og styringen afgiver 6 bip. PRJ38 sikkerhedsfotocelle er installeret, men styringen genkender dem ikke, eller styringen indikerer via bip fejl på auto diagnostik. Nødstrømsbatteri BAT er installeret og indkoblet, men døren åbner ikke automatisk når forsyningsspændingen afbrydes. Styringen afgiver et bip, og døren åbner sig langsomt. Styringen afgiver et bip og døren lukker langsomt. Fejl funktion på den elektromekaniske lås. Radar eller sikkerhedsfotocelle detekterer en genstand / forhindring DIP 4 på S1 er sat til ON og nødstrømsbatteri BAT defekt eller ikke indkoblet / installeret. Døren detekterer en fysisk forhindring under bevægelse. Der er friktion mellem dørblad og gulv/væg, som detekteres som en forhindring. Motorkraften er sat for lavt. Enkoder kabel er afmonteret eller enkoder er defekt. DIP 1, 2, 3 og 4 på S2 er ikke indstillet korrekt. Elektrisk kabling af sikkerhedsfotocelle er fejl. DIP 3 på S1 er sat til OFF, hvorfor åbning ikke udføres automatisk, men skal aktiveres af en åbne kommando (nødtryk). DIP 6 på S2 er sat til ON og selvtest på sikkerhedsfotocelle under åbning har fejlet. DIP 7 på S2 er sat til ON og selvtest på sikkerhedsfotocelle under lukning har fejlet. Fejl indstilling af DIP kontakter iht. valg af model af el mekanisk lås. Tjek at radar og/eller sikkerhedsfotocelle ikke er aktiveret eller defekt. Tjek den korrekte funktion og indkobling af nødstrømsbatteri BAT. Identificer forhindringen, og fjern denne. Juster døre igen, og øg eventuelt motorkraften på P6 (detektering forhindring) via den digitale programvælger DSEL. Øg værdien på potentiometer TM4 (motorkraft) Tjek at det 4-pol. Stik på enkoderen er monteret og at LED E1 og E2 på styringen lyser ved manuelt at bevæge døren. Sæt DIP 1, 2, 3 og 4 på S2 i henhold til antal monterede sikkerhedsfotoceller. Tjek den elektriske indkobling af sikkerhedsfotocelle PRJ38 (kabel farver korresponderende med relevante terminaler. Sæt DIP 3 på S1 til ON således, at automatisk åbning af dør ved manglende forsyningsspænding, aktiveres. Sikkerhedssensor ved lukning er ikke sat til selv-test funktion, sæt DIP6 på S2 til OFF. Hvis åbne sikkerhedssensor er sat til selv-test funktion, kan denne være fejl eller forkert indkoblet. Sikkerhedssensor ved lukning er ikke sat til selv-test funktion, sæt DIP7 på S2 til OFF. Hvis lukke sikkerhedssensor er sat til selv-test funktion, kan denne være fejl eller forkert indkoblet. Sæt DIP 9 og DIP10 på S1 korrekt i henhold til model af lås installeret, og gentag den indledende SET-UP procedure. 24

27

28 - SKYDEDØRSAUTOMATIK - SLAGDØRSAUTOMATIK - RUNDBUE SKYDEDØRE - KARRUSELDØRE - INDUSTRIEL AUTOMATIK - PORTAUTOMATIK - GARAGEPORTÅBNERE - VEJBOMME - HURTIG RULLEPORTE - BRANDVENTILATION - NATURLIG VENTILATION - SPECIAL LØSNINGER ULVEVEJ DK-7800 SKIVE. DANMARK TLF: FAX MAIL: WEB: Itek version /12/2010 CD500DK

lindab vi forenkler b y ggeriet Lindab Hurtigporte 1439.03

lindab vi forenkler b y ggeriet Lindab Hurtigporte 1439.03 lindab vi forenkler b y ggeriet Lindab Hurtigporte 439.03 Montagevejledning April 05 INDHOLDSFORTEGNELSE afsnit side. GENERELLE SIKKERHEDSBESTEMMELSER 3. TEKNSIKE SPECIFIKATIONER 3 3. MEKANISK SEKTION

Læs mere

Oversættelse af original manual Push & Pull B

Oversættelse af original manual Push & Pull B Oversættelse af original manual Push & Pull B DK Push & Pull B 1 Rev. 2 / 03-2011 Push & Pull B: A < 10,0 m 2 Push & Pull B 2 Rev. 2 / 03-2011 M8 x 40mm Push & Pull B 3 Rev. 2 / 03-2011 VIGTIGT: Brug ikke

Læs mere

DORMA ED 100/250 ED 100 ED 250. Montagevejledning

DORMA ED 100/250 ED 100 ED 250. Montagevejledning ED 100 ED 250 Montagevejledning Indhold Side 1. Sikkerhedsinformation 3 2. Planlægning før installation 4 3. Tekniske specifikationer 4-6 4. Opbygning 7 5. Tilbehør 7 6. Montage-tegning af glideskinne

Læs mere

DRIFT- OG VEDLIGEHOLDELSESHÅNDBOG BRUGERMANUAL SERVICETELEFON (+45) 70 204 208

DRIFT- OG VEDLIGEHOLDELSESHÅNDBOG BRUGERMANUAL SERVICETELEFON (+45) 70 204 208 DRIFT- OG VEDLIGEHOLDELSESHÅNDBOG BRUGERMANUAL SERVICETELEFON (+45) 70 204 208 Indholdsfortegnelse: 1. Sikkerhed og miljø 4 2. Grundlæggende introduktion 4 3. Tekniske specifikationer 4 4. Generel beskrivelse

Læs mere

Brugermanual. Robot: UR5 Euromap67

Brugermanual. Robot: UR5 Euromap67 Brugermanual Robot: UR5 Euromap67 2 UR5 Indhold 1 Kom godt i gang 5 1.1 Introduktion.................................. 5 1.1.1 Robotten................................ 6 1.1.2 Programmer..............................

Læs mere

SmokeCloak Privat. installation og instruktion

SmokeCloak Privat. installation og instruktion SmokeCloak Privat installation og instruktion Der er truffet alle tænkelige forholdsregler for at sikre rigtigheden af denne manual. Producenten MSS Professional A/S står ikke til ansvar for tab eller

Læs mere

TA IQ FWD - RWD - MWD brukerveiledning

TA IQ FWD - RWD - MWD brukerveiledning tekniske hjelpemidler TA IQ FWD - RWD - MWD brukerveiledning Rigedalen 41 4626 Kristiansand Postboks 8343 4676 Kristiansand Tlf. +47 38 14 48 00 Fax +47 38 14 48 70 rehab@varodd.no www.varodd.no Artikelnummer:

Læs mere

ECO II AUTOMATISK. Caravanmover med ELEKTRONISK tilkobling Model: EM303A Varenr.: 817607 Monterings- og brugsanvisning

ECO II AUTOMATISK. Caravanmover med ELEKTRONISK tilkobling Model: EM303A Varenr.: 817607 Monterings- og brugsanvisning ECO II AUTOMATISK Caravanmover med ELEKTRONISK tilkobling Model: EM303A Varenr.: 817607 Monterings- og brugsanvisning Indhold 2 6 1 B A 4 3 5 32 MA X L L 10 7 9 14 15 11 12 8 16 13 23 17 20 22 24 21 34

Læs mere

Brugermanual. Brandsikringsautomatik. Betjeningspanel og menustruktur Side 14. Quickguides Er tænkt som en huskeliste

Brugermanual. Brandsikringsautomatik. Betjeningspanel og menustruktur Side 14. Quickguides Er tænkt som en huskeliste Brugermanual Brandsikringsautomatik NY Betjeningspanel og menustruktur Side 14 Quickguides Er tænkt som en huskeliste Standard spjældsystem Side 2 Standard røgventileret Side 10 Stand alone kontroller

Læs mere

LGA Landesgewerbeamt Bayern Bauart geprüft mit Sicherheit geprüfte Qualität. und überwacht. Montage, betjenings og veligeholdelsesvejledning

LGA Landesgewerbeamt Bayern Bauart geprüft mit Sicherheit geprüfte Qualität. und überwacht. Montage, betjenings og veligeholdelsesvejledning und überwacht DIN EN 12056 DIN EN 13564-3 MONTAGEVEJLEDNING VVS nr. 154141616 VVS nr. 154141618 VVS nr. 154141620 VVS nr. 154141016 VVS nr. 154141018 VVS nr. 154141020 VVS nr. 154141316 VVS nr. 154141318

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2-4 Fyrrums indretning, kondensering af røg gas. Side 5-7: Monterings vejledning. Side 8: Justering efter vægt.

Læs mere

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60 NBE PILLEFYR Black Star Fra version 6.60 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-12 Stage 0-4 Side 13: Justering

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-11 Stage

Læs mere

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 09-9-2013 SSI400 GSM ALARM Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 2013 model - GSM alarm SSI400 433/868MHz Version December 2012 Brug vores app til Android og iphone til betjening

Læs mere

SCAN1 BRUGERVEJLEDNING

SCAN1 BRUGERVEJLEDNING Inden du tager dit klimaanlæg i brug, bedes du læse denne vejledning grundigt og gemme den til fremtidig opslag. SCAN1 BRUGERVEJLEDNING Se www.andes.dk for opdateringer Anlægget skal monteres af en autoriseret

Læs mere

BC 3000 Controller Installations- og vedligeholdelsesvejledning 4033250/3 IM-P403-16. AB Issue 3

BC 3000 Controller Installations- og vedligeholdelsesvejledning 4033250/3 IM-P403-16. AB Issue 3 BC 3000 Controller Installations- og vedligeholdelsesvejledning 4033250/3 IM-P403-16 AB Issue 3 VIGTIG SIKKERHEDSINFORMATION LÆS NEDENSTÅENDE OMHYGGELIGT Risici i forbindelse med installation/brug/vedligehold

Læs mere

Uponor Control System Radio Installationsmanual Kontrolenhed og Termostater 9416-059-10 / IOM- V_07-02

Uponor Control System Radio Installationsmanual Kontrolenhed og Termostater 9416-059-10 / IOM- V_07-02 Uponor Control System Radio Installationsmanual Kontrolenhed og Termostater 946-059-0 / IOM- V_07-0 I henhold til vores politik med konstant forbedring og udvikling af produkterne, forbeholder Uponor sig

Læs mere

D413,579; D413,867; D421,031; D472,568; D472,910;D473,573; D473,574; D474,215;

D413,579; D413,867; D421,031; D472,568; D472,910;D473,573; D473,574; D474,215; Wayne-Dalton Europe Noter vedr. Installation, Brug og Vedligeholdelse 1 Rue Maurice Hollande 51100 Reims, France +33-(0)3-26-09-19-20 Modeller: E3763-433 Dækket af et eller flere af de følgende patenter

Læs mere

THERMOMAX SMX 100. Microprocessorstyret frostrumsstyring med datalogger og temperaturalarm. www.thermomax-group.com

THERMOMAX SMX 100. Microprocessorstyret frostrumsstyring med datalogger og temperaturalarm. www.thermomax-group.com THERMOMAX SMX 100 Microprocessorstyret frostrumsstyring med datalogger og temperaturalarm www.thermomax-group.com INDHOLDSFORTEGNELSE SEKTION 1 - INTRODUKTION... 2 SEKTION 2 - INSTALLATION...... 3 2.1

Læs mere

House Guard Pro GSM alarm system Dansk installations manual INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 MENU-SYSTEMER... 3

House Guard Pro GSM alarm system Dansk installations manual INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 MENU-SYSTEMER... 3 www.houseguard.dk Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 MENU-SYSTEMER... 3 OVERSIGT OVER HOUSEGUARD PRO KONTROLPANEL... 5 TRIN 1: MONTERING AF SIM KORT.... 6 TRIN 2: OPSTART AF

Læs mere

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING DA BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING 8901168200 PILLEOVNE Indholdsfortegnelse BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING side 2 INDLEDNING...4 1. ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...5 1.1. PÅBUD VEDRØRENDE SIKKERHED...5

Læs mere

BRUGS- OG VEDLIGEHOLDELSESANVISNINGER OG INSTALLATION AF DIESELDREVET LUFTFYR

BRUGS- OG VEDLIGEHOLDELSESANVISNINGER OG INSTALLATION AF DIESELDREVET LUFTFYR BRUGS- OG VEDLIGEHOLDELSESANVISNINGER OG INSTALLATION AF DIESELDREVET LUFTFYR SET 2N1-RIII-12/24V SET 4N2-RIII-12/24V Producent: BRANO a.s., SBU CV Na Račanech 100, 514 20 Jilemnice tel.: +420 481 561

Læs mere

HouseGuard GSM-alarm (plus)

HouseGuard GSM-alarm (plus) HouseGuard GSM-alarm (plus) Dansk manual www.houseguard.dk Side 0 af 55 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 PLACERING AF DE ENKELTE ENHEDER... 4 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN

Læs mere

GSM port styring for 400 brugere

GSM port styring for 400 brugere 1 29-1-2015 GSM port styring for 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere kan modtage alarm beskeder via SMS Bruger / Installations vejledning for 6000.0170 Program version GSM

Læs mere

UR-6-85-5-A Brugermanual

UR-6-85-5-A Brugermanual UR-6-85-5-A Brugermanual Version 1.3, November 2010 2 UR-6-85-5-A Indhold 1 Kom godt i gang 7 1.1 Introduktion.................................. 7 1.1.1 Robotten................................ 8 1.1.2

Læs mere

NetPro. GE Digital Energy. Uninterruptible Power Supply 2000-4000 VA. NetPro UPS. Technology for the Digital World. GE Digital Energy. ver 4.

NetPro. GE Digital Energy. Uninterruptible Power Supply 2000-4000 VA. NetPro UPS. Technology for the Digital World. GE Digital Energy. ver 4. NetPro Uninterruptible Power Supply 2000-4000 VA General Electric Company Telephone +41 (0)91 / 850 51 51 CH 6595 Riazzino (Locarno) Fax +41 (0)91 / 850 51 44 Switzerland Website www.gedigitalenergy.com

Læs mere

A.1 GENERELLE OPLYSNINGER

A.1 GENERELLE OPLYSNINGER DA Indledning Brugervejledningen (herefter kaldet vejledningen) giver brugeren nyttige oplysninger om korrekt arbejde med og sikkerhed for maskinen og letter dennes arbejde med maskinen (herefter kaldet

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING DA TRÆPILLEOVN CUTE/THEMA AIR Oversættelse af original vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... II INDLEDNING...1 1-ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...2 2-BRÆNDSEL...6

Læs mere

Installations- & Programmeringsvejledning

Installations- & Programmeringsvejledning Indhold Installations- & Programmeringsvejledning elprotect 24 elprotect 32 elprotect 40 Erhvervsalarmcentral SBSC 02-311 Grade 2, AIA 212.092, FG S-131/02 Grade 3 Danish 1 elprotect 24, elprotect 32 and

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic

SSIHuset Svane Electronic -03- FC-300PLUS Hybrid tyverialarm 3 trådløse zoner + 8 trådførte zoner Ny model FC-300PLUS SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 7, Gråmose, DK-744 Engesvang ssi@svane-el.dk www.svane-el.dk Tillykke

Læs mere