ipod/iphone speaker User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ipod/iphone speaker User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning"

Transkript

1 Pod/Phone speaker ALD1915H ASB4I User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 13 FR 25 ES 37 DE 49 EL 62 DA 75

2 Indholdsfortegnelse 1. Skkerhed Anvendelsesområde Mærker denne håndbog Almndelge skkerhedsanvsnnger Klargørng tl brug Udpaknng Pakkens ndhold Installaton Forbndelse af forskellgt udstyr Slut tl el-nettet Fjernbetjenng Funktoner Pod Musc System Betjenng Hurtgstart Rengørng og vedlgeholdelse Fejlsøgnng Teknske data Kasserng af brugt elektrsk og elektronsk udstyr Copyrght note Desgn og specfkatoner kan ændres uden varsel.

3 Skkerhed Anvendelsesområde Pod Musc Systemet fungerer som en dockngstaton tl at splle musk på fra en Pod/Phone. Læs håndbogen grundgt nden første brug. 1.2 Mærker denne håndbog! ADVARSEL En advarsel betyder at der kan ske skade med døden tl følge, hvs anvsnngerne kke følges.! FORSIGTIG Forsgtg betyder at der kan ske skade på udstyret. 1.3 En bemærknng gver yderlgere nformaton fx om fremgangsmåden. Almndelge skkerhedsanvsnnger! ADVARSEL Der må kke anvendes magt på apparatet. Apparatet kan falde ned og forårsage alvorlg skade.! FORSIGTIG Der må kke spldes nogen væsker på apparatet.! ADVARSEL Man må kke stkke genstande nd ventlatonshullerne.! FORSIGTIG Man må kke blokkere ventlatonshullerne. Apparatet er dobbeltsoleret. Der kræves derfor ngen jordforbndelse. Tjek altd at netspændngen svarer tl den spændng der står på specfkatonspladen. 76

4 ASB4I Klargørng tl brug Udpaknng Pak apparatet forsgtgt ud. Tjek ndholdet paknngen som beskrevet nedenfor. Hvs der mangler noget, så kontakt forhandleren. Fjern forsgtgt mækerne fra forpanelet, hvs der er nogen. 2.2 V anbefaler at du gemmer den oprndelge papkasse og ndpaknngsmateralet, tlfælde af det blver nødvendgt at returnere produktet for servce. Det er den eneste måde, man skkert kan beskytte produktet mod skade under forsendelsen. Hvs du kasserer papkassen og ndpaknngsmateralet, så husk at genbruge mljøvenlgt. Pakkens ndhold Følgende er nkluderet den modtagede pakke: 1 Pod Musc System 1 Fjernbetjenng 1 Batter (CR2032) 1 Brugerhåndbog 3. Hvs der mangler noget, så kontakt forhandleren. Installaton Sæt apparatet på en vandret flad overflade. Forbndelse af forskellgt udstyr tl apparatet. Læs afsnttet "Forbndelse af forskellgt udstyr". Slut apparatet tl el-nettet. Sæt battererne fjernbetjenngen. Læs afsnttet "Fjernbetjenng". 77

5 AUX IN DC IN 8.5V! FORSIGTIG Apparatet må kke placeres nær en varmeklde. Apparatet må kke udsættes for drekte sollys. 3.1 Apparatet et udstyret med gummfødder for at forhndere det at bevæge sg. Fødderne er fremstllet af kke-mgrerende materale, specelt formuleret så det kke efterlader mærker eller pletter på møblerne. Dog kan vsse typer møbelpolsh, træmprægnerng eller møbelspray forårsage at gummet blver blødt, så det efterlader mærker eller rester på møblet og dermed skaber en rsko for at overfladen beskadges. For at forhndere beskadgelse af træoverflader anbefaler v, at man sætter selvklæbende underlag under gummfødderne nden monterngen. Forbndelse af forskellgt udstyr AUX-IN Audoforbndelser (ndgang) Dsse forbndelser lader dg modtage audosgnaler fra en tlsluttet cd/ dvd-spller eller en forstærker. Sæt et passende kabel nd AUX IN forbndelsen. 78

6 AUX IN DC IN 8.5V ASB4I 3.2 Slut tl el-nettet Tlslut adapterstkket og adapterkablet tl DC 8,5 V nput forbndelsen. Sæt stkket stkkontakten for el-nettet. 3.3 Fjernbetjenng Installerng af batteret Tryk på låsen og træk samtdgt ud batterskuffen. Indsæt 1 lthumbatter, battertype CR V, med det påtrykte (+) mærke vendt opad. Sæt batterskuffen nd fjernbetjenngen

7 Funktoner Pod Musc System OPEN/CLOSE 1 Strøm/batter-ndkator 2 ON/OFF/SPIL/PAUSE-knap 3 Dockngstaton 4 VOL--knap 5 VOL+-knap 6 Fjernbetjenngssensor 80

8 ASB4I Fjernbetjenng 7 STANDBY-knap 8 M--knap 9 MENU-knap 10 PREV-knap 11 ENTER-knap 12 PLAY/PAUSE-knap 13 SOUND-knap 14 VOL--knap 15 VOL+-knap 16 NEXT-knap 17 M+-knap 18 MUTE-knap MUTE M+-knappen, M--knappen, PREV-knappen og NEXTknappen fungerer som pleknapper tl navgerng Pod/Phone-menuerne. 13 SOUND CSPK Betjenng Der er adgang tl alle funktoner på apparatet med fjernbetjenngen. Alle anvsnngerne henvser tl betjenng med fjernbetjenngen med mndre andet er noteret. 5.1 Hurtgstart Generelle funktoner For at tænde for apparatet, tryk på STANDBY-knappen (7). For at slukke for apparatet, tryk på STANDBY-knappen (7) gen. For at justere lydstyrken, tryk på VOL+-knappen (15) eller VOL--knappen (14). For at aktvere surround skal man trykke på SOUND-knappen (13). For at deaktvere surround skal man trykke på SOUND-knappen (13). For tavs eller lyd tlbage, tryk på MUTE-knappen (18). 81

9 Pod/Phone-funktoner Sæt dn Pod/Phone dockngstatonen. Tænd for apparatet. For Pod touch og Phone vælges Pod-mode. For at begynde afsplnngen, tryk på PLAY/PAUSE-knappen (12) én gang. For yderlgere anvsnnger, læs afsnttet "Pod-funktoner" senere denne håndbog. Sådan ndsættes og fjernes en Pod/Phone For at sætte en Pod/Phone : Sæt dn Pod/Phone nd dockngstatonen. For at fjerne en Pod/Phone: Træk forsgtgt dn Pod/Phone ud af dockngstatonen. Mens dn Pod/Phone er docket systemet, oplades batteret automatsk. Når batteret er helt opladet, er opladnngsprocessen færdg. Understøtter modeller Model Hukommelse Pod mn Pod (4. generaton) Pod farve (4. generaton) Pod vdeo (5. generaton) Pod nano (1. generaton) Pod nano (2. generaton) Pod nano (3. generaton) Pod nano (4. og 5. generaton) Pod klasssk (1. generaton) Pod klasssk (2. generaton) Pod touch (1. og 2. generaton) Phone 3G Phone 3GS Phone 4 GB & 6 GB 20 GB & 40 GB 20 GB, 30 GB, 40 GB og 60 GB 30 GB, 60 GB og 80 GB 1 GB, 2 GB og 4 GB 2 GB, 4 GB og 8 GB 8 GB og 16 GB 8 GB & 16 GB 80 GB & 160 GB 120 GB 8 GB, 16 GB og 32 GB 4 GB, 8 GB og 16 GB 8 GB & 16 GB 16 GB og 32 GB 82

10 ASB4I Audo afsplnng Under afsplnngen er følgende funktoner tlgængelge: For at vælge et spor, tryk på PREV-knappen (10) eller NEXT-knappen (16), ndtl det ønskede spor er sat. For at spole frem eller tlbage på sporet, skal man trykke på PREV-knappen (10) eller NEXT-knappen (16). For at sætte afsplnngen på pause, tryk på PLAY/PAUSE-knappen (12) én gang. For at genoptage afsplnngen, tryk på PLAY/PAUSE-knappen (12) gen. For at kunne betjene følgende funktoner, skal dn Pod/Phone være låst op. For at vælge en afsplnngslste, skal man trykke på MENU-knappen (9). For at gå nd Pod-menuen, skal man trykke på MENU-knappen (9). For komme nd og navgere gennem menuen: Tryk på M+-knappen (17) eller M--knappen (8) for at vælge en undermenu. Tryk på ENTER-knappen (11) for at vælge en ndstllng. Sådan oplades dt apparat Apparatet er monteret med et nternt batter. Når apparatet er tlsluttet tl strømklden, lades batteret automatsk. Strøm/batter-ndkator vder oplysnnger angående strømmen: - blå: der er tændt for apparatet. - grøn: batteret er helt opladet. - orange: batteret er ved at oplade. - rød: batteret er næsten afladet. Tlslut adapterstkket og adapterkablet tl DC 8,5 V nput forbndelsen. Sæt stkket stkkontakten for el-nettet. 6. Rengørng og vedlgeholdelse! ADVARSEL Inden du foretager nogen rengørng eller vedlgeholdelse, så sluk for apparatet og træk stkket ud. Rens ydersden af apparatet med en blød klud. Hvs apparatet er meget snavset, fugtes kluden let med vand og et neutralt mddel. 83

11 7. Fejlsøgnng Besvær Afhjælpnng Ingen lyd eller ufuldstændg lyd Tjek om den korrekt klde er valgt. Tjek lydstyrke eller tavs ndstllng. Tjek om der er tændt for ekstraudstyret, og at det er ndstllet rgtgt. Tjek kabler for problemer med forbndelse. Ingen strøm Tjek om den elektrske lednng er sat rgtgt stkkontakten, Betjenngstasterne fungerer kke. Intern fejl. Nulstl apparatet. Pod/Phone Besvær Pod/Phone lydstyrkekontrollen forøger kke lydstyrken Ingen respons på MENU-funktonen. Afhjælpnng Pod/Phone lydstyrkekontrollen kontrollerer kun udgangsstyrken tl hovedtelefonstkket. Indstl enhedens lydstyrkekontrol, når dn Pod/Phone er docket enheden. Pod/Phone understøtter kke dsse funktoner. AUX Besvær Ingen lyd fra enhedssystemet Intet bllede 8. Afhjælpnng Forøg lydstyrken på audokldeanordnngen. Tjek om der er tændt for tv'et og sat på det rgtge A/V ndgangssgnal. Tjek kabler for problemer med forbndelse. Tjek kabler for skader. Teknske data Parameter Spændng Indgangsspændng Strømforbrug Maks. udgangsstrøm Dmensoner (B x H x D) Vægt Værd 8,5 V DC 100 ~ 240 V AC / 50 ~ 60 Hz 25 W 2 x 4 W 130x46x390 mm 0,76 kg 84

12 ASB4I Fjernbetjenng Parameter Strømforbrug Batterstørrelse Værd 3 V CR Kasserng af brugt elektrsk og elektronsk udstyr Z Betydnngen af symbolet på materalet, dets tlbehør eller ndpaknng vser, at dette produkt kke skal behandles som husholdnngsaffald. Kasser dette udstyr ved det lokale genbrugscenter for elektrsk og elektronsk udstyr. I EU og andre europæske lande hvor der er separate opsamlngssystemer for brugt elektrsk og elektronsk udstyr. Ved at skre den korrekte kasserng af dette produkt, hjælper du med tl at forhndre potentel sundhedsfare for mljøet og mennesker, hvlket ellers kunne forårsage en upassende behandlng af produktet. Gengrug af materaler hjælper med tl at bevare naturens ressourcer. Smd derfor kke dt gamle elektrske og elektronske udstyr ud sammen med husholdnngsaffaldet. For yderlgere nformatoner om genbrug af dette produkt, kontakt de lokale myndgheder, skraldopsamleren eller forretnngen hvor du købte produktet. For mere nformaton og garantforhold, besøg: 85

Betjeningsvejledning. Til Brugeren. Betjeningsvejledning VAI 3-025 WN VAI 3-035 WN VAI 3-050 WN. Væghængte enheder

Betjeningsvejledning. Til Brugeren. Betjeningsvejledning VAI 3-025 WN VAI 3-035 WN VAI 3-050 WN. Væghængte enheder Betjenngsvejlednng Tl Brugeren Betjenngsvejlednng VAI 3-05 WN VAI 3-035 WN VAI 3-050 WN Væghængte enheder DK Pakkelste Anlægget leveres med de dele som vses nedenstående tabel Indendørs enhed Tlbehør Antal

Læs mere

Installationsvejledning 3. Dräger Interlock XT Startspærre styret af åndeluftens indhold af alkohol

Installationsvejledning 3. Dräger Interlock XT Startspærre styret af åndeluftens indhold af alkohol da Installatonsvejlednng 3 Dräger Interlock XT Startspærre styret af åndeluftens ndhold af alkohol Indhold Indhold 1 Vedrørende dn skkerhed........................ 4 1.1 Overhold nstallatons- og brugsanvsnngen...........

Læs mere

Monteringsvejledning. Indbygningsradio 0315..

Monteringsvejledning. Indbygningsradio 0315.. Monterngsvejlednng Indbygnngsrado 0315.. 1 Betjenng Fgur 1: Betjenngselement Indbygnngsradoens funktoner styres va knapperne på betjenngselementet: Med et kort tryk tændes/slukkes radoen; med et langt

Læs mere

Gaskedel EuroCompact. Installations og vedligeholdelsesvejledning for fagmanden. Væghængt gaskedel med indbygget varmtvandsbeholder

Gaskedel EuroCompact. Installations og vedligeholdelsesvejledning for fagmanden. Væghængt gaskedel med indbygget varmtvandsbeholder 6 720 611 241-00.1O Installatons og vedlgeholdelsesvejlednng for fagmanden Gaskedel EuroCompact Væghængt gaskedel med ndbygget varmtvandsbeholder Med balanceret aftræk og lukket forbrændngskammer: ZWSE

Læs mere

Først: Slut controlleren til Tænd instrumentet Tryk på Fortsæt for at installere en ny kreds (tryk på Gendan for at genoptage behandlingen)

Først: Slut controlleren til Tænd instrumentet Tryk på Fortsæt for at installere en ny kreds (tryk på Gendan for at genoptage behandlingen) Oversgtsvejlednng Opsætnng og prmng Indsaml følgende utensler nden Opsætnng: Én 500 ml eller 1.000 ml pose/flaske med prmngopløsnng (0,9 % NaCl med 1 E/ml tlsat heparn) Én 500 ml eller 1.000 ml pose fysologsk

Læs mere

G Skriverens Kryptologi

G Skriverens Kryptologi G Skrverens Kryptolog Nels Juul Munch, Mdtsjællands Gymnasum Matematk Indlednng I den foregående artkel G Skrverens Hstore blev det hstorske forløb om G Skrveren beskrevet og set sammenhæng med Sverges

Læs mere

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013 SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjenng 2013 EFTER Desgn by Research BRUGERREJSE Ada / KONTANTHJÆLP Navn: Ada Alder: 35 år Uddannelse: cand. mag Matchgruppe: 1 Ada er opvokset Danmark med bosnske forældre.

Læs mere

Home Entertainment. Et studie i perfektion. Loewe produktoversigt 2010.

Home Entertainment. Et studie i perfektion. Loewe produktoversigt 2010. Home Entertanment. Et stude perfekton. Loewe produktoversgt 2010. Loewe produktoversgt 2010 Indold. 04 04 Loewe Reference 06 Reference 10 Loewe Indvdual 12 Indvdual Compose 22 Indvdual Selecton 30 Indvdual

Læs mere

Owner s Manual Dansk. Walkman not included / Walkman non inclus. jbl on stage * III WM portable loudspeaker dock for Walkman

Owner s Manual Dansk. Walkman not included / Walkman non inclus. jbl on stage * III WM portable loudspeaker dock for Walkman Owner s Manual Dansk Walkman not included / Walkman non inclus. jbl on stage * III WM portable loudspeaker dock for Walkman jbl on stage * III WM sikkerhedsanvisninger Læs følgende forholdsregler før brug:

Læs mere

jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation

jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation Brugsvejledning Dansk iphone/ipod medfølger ikke. jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation Vigtige Sikkerhedsinformationer Læs følgende forholdsregler før brug: 1. Læs informationerne. 2. Gem informationerne.

Læs mere

Hardwaremanual. Model: TSP143IIU

Hardwaremanual. Model: TSP143IIU Hardwaremanual Model: TSP143IIU Anerkendelse af varemærker TSP100II: Star Micronics Co., Ltd. Bemærkning Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for reproduktion af enhver del af denne vejledning uden

Læs mere

AirPlay højttalerdock til ipod/iphone/ipad BRUGERVEJLEDNING

AirPlay højttalerdock til ipod/iphone/ipad BRUGERVEJLEDNING JBL OnBeat Air AirPlay højttalerdock til ipod/iphone/ipad BRUGERVEJLEDNING VIGTIGE SIKKERHEDSINFORMATIONER Læs følgende forholdsregler før brug: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Læs informationerne. Gem informationerne.

Læs mere

MES Korrolyseanlæg UACAC. Driftsinstruktion for: Delstrom på varmt brugsvand cirkulation med indregulerings ventil

MES Korrolyseanlæg UACAC. Driftsinstruktion for: Delstrom på varmt brugsvand cirkulation med indregulerings ventil Ü UACAC MES Korrolyseanlæg Drftsnstrukton for: Delstrom på varmt brugsvand crkulaton med ndregulerngs ventl Grønne sder Delstrom på varmt brugsvand med pumpe Gule sder Delstrom på koldt brugsvand med pumpe

Læs mere

Betjenings- og monteringsvejledning

Betjenings- og monteringsvejledning Betjenngs- og monterngsvejlednng Energsøjle 1341 26/27/28 1347 26/27/28 Energsøjle med lyselement 1342 26/27/28 1348 26/27/28 Lyssøjle 1343 26/27/28 Lyssøjle, kort 1344 26/27/28 Indholdsfortegnelse Produktbeskrvelse...3

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN!

FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN! FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN! Bornholms Regonskommune står for Folkemødets praktske rammer. Men det poltske ndhold selve festvalens substans blver leveret af parter, organsatoner, forennger, vrksomheder og

Læs mere

Hardwaremanual. Model: TSP143IIU

Hardwaremanual. Model: TSP143IIU Hardwaremanual Model: TSP143IIU Anerkendelse af varemærker TSP100II: Star Micronics Co., Ltd. Bemærkning Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for reproduktion af enhver del af denne vejledning uden

Læs mere

Hardwaremanual. Model: TSP143IIU

Hardwaremanual. Model: TSP143IIU Hardwaremanual Model: TSP143IIU Anerkendelse af varemærker TSP100II: Star Micronics Co., Ltd. Bemærkning Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for reproduktion af enhver del af denne vejledning uden

Læs mere

Solo tv-lydsystem. Brugervejledning

Solo tv-lydsystem. Brugervejledning Solo tv-lydsystem Brugervejledning Indhold Sikkerhedsinformation Indledning Tak... 6 Udpakning... 6 Opsætning af systemet Trin 1: Anbring systemet... 7 Trin 2: Tilslut Solo-systemet til en stikkontakt...

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Personligt tillæg

TO-BE BRUGERREJSE // Personligt tillæg TO-BE BRUGERREJSE // Personlgt tllæg PROCES FØR SITUATION / HANDLING Pa er 55 år og bor en mndre by på Sjælland. Hun er på førtdspenson og har været det mange år på grund af problemer med ryggen efter

Læs mere

HDTV Kabel-TV Modtager. smartstream - BOX2IP. HDMI - PVR - CONAX-CA - 2x USB - DIGITAL AUDIO. Lynvejledning. Version: 16.01.

HDTV Kabel-TV Modtager. smartstream - BOX2IP. HDMI - PVR - CONAX-CA - 2x USB - DIGITAL AUDIO. Lynvejledning. Version: 16.01. HDTV Kabel-TV Modtager smartstream - BOX2IP HDMI - PVR - CONAX-CA - 2x USB - DIGITAL AUDIO Lynvejledning Version: 16.01.2014 - Dansk Introduktion Introduktion Kære kunde, Denne Lynvejledning indeholder

Læs mere

Hvad er rustfrit - Rustfrie ståltyper 1-3. Mekaniske værdier 5. Sammenligningstabel - Rustfrit stål - Egenskaber 6. Sammenligning af mekanisk styrke 7

Hvad er rustfrit - Rustfrie ståltyper 1-3. Mekaniske værdier 5. Sammenligningstabel - Rustfrit stål - Egenskaber 6. Sammenligning af mekanisk styrke 7 1Rustfr Info Hvad er rustfrt - Rustfre ståltyper 1-3 Rustfre og syrefaste standardkvalteter - Farvemærknng 4 Mekanske værder 5 Sammenlgnngstabel - Rustfrt stål - Egenskaber 6 Sammenlgnng af mekansk styrke

Læs mere

ZIBO TURN. Brugsvejledning. Vekseltryksmadras med Automatisk vendesystem og Low Air Loss. Læs venligst hele brugsvejledningen før brug.

ZIBO TURN. Brugsvejledning. Vekseltryksmadras med Automatisk vendesystem og Low Air Loss. Læs venligst hele brugsvejledningen før brug. ZIBO TURN Brugsvejledning Vekseltryksmadras med Automatisk vendesystem og Low Air Loss Model No.: 9P-060 serie Læs venligst hele brugsvejledningen før brug. 2 Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsforanstaltninger...

Læs mere

Betjeningsvejledning SCPH-79004. Læs denne brugsvejledning omhyggeligt, før du anvender dette produkt, og opbevar den til senere brug.

Betjeningsvejledning SCPH-79004. Læs denne brugsvejledning omhyggeligt, før du anvender dette produkt, og opbevar den til senere brug. DK Betjeningsvejledning SCPH-79004 Læs denne brugsvejledning omhyggeligt, før du anvender dette produkt, og opbevar den til senere brug. ADVARSEL! For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød,

Læs mere

H A N D E L S A F T A L E

H A N D E L S A F T A L E H A N D E L S A F T A L E I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Defntoner - Fortolknng af Vlkår... 2 2. Erkendelse og accept af rsko... 2 3. Ydelser... 3 4. Handel mellem Net Fonds og Kunden... 4 5.

Læs mere

COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM

COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM Tab 6, 12 Tab 5, 11 Tab 4, 10, Tab 3, 9, 15 Tab 2, 8, 14 Oplysninger om sikkerhed og regler Dansk Vær venlig at læse denne brugervejledning Tag dig tid til at følge

Læs mere

Anerkendelse af varemærker TSP100: Star Micronics Co., Ltd.

Anerkendelse af varemærker TSP100: Star Micronics Co., Ltd. Hardwarevejledning Anerkendelse af varemærker TSP100: Star Micronics Co., Ltd. Bemærk Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for reproduktion af enhver del af denne vejledning uden STAR s udtrykkelige

Læs mere

SOUNDBAR GSB 800 DE EN FR IT DA SV PL TR

SOUNDBAR GSB 800 DE EN FR IT DA SV PL TR SOUNDBAR GSB 800 DE EN FR IT ES DA SV PL TR -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

WiseBox. Driftsmanual

WiseBox. Driftsmanual WiseBox Driftsmanual 1 2 Indhold Indledning 4 Tekniske data 5 Sikkerhed 6 Åbning af WiseBox 8 Montering af topplade 9 Skift af pose 10 Vedligehold WiseBox 12 SIM-kort og isætning af dette 14 Skift batteri

Læs mere