Lectio Lectio Aktivitet vejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lectio Lectio Aktivitet vejledning"

Transkript

1 Lectio Lectio Aktivitet vejledning MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, København V Telefon: Telefax: Internet:

2 Forord Denne vejledning til Lectio beskriver, hvordan aktiviteter oprettes og redigeres i Lectio samt de funktionaliteter, der knytter sig hertil. Vejledningen er tænkt som en hjælp til både lærere og administratorer i deres brug af de nævnte funktionaliteter. I vejledningen kan der forekomme navne på personer, organisationer, adresser m.m. De er udelukkende tænkt som eksempler. Skulle der på nogen måde være sammenfald med virkelige personer eller organisationer er det utilsigtet. I materialet er anvendt forskellige skriftsnit, for at hjælpe med at tydeliggøre indholdet. Når der refereres til et menupunkt eller en knap, anvendes fed skrift, fx: Klik på knappen Luk. Når der skal vælges et menupunkt fra menulinjen, skrives et > imellem menu navnet og undermenuen, fx: Filer > Gem Vejledningen er beskyttet af gældende dansk lov om ophavsret. Det er ikke tilladt at kopiere eller på anden måde mangfoldiggøre materialet eller dele heraf, uden forudgående aftale med MaCom A/S. Der garanteres ikke overensstemmelse mellem vejledningens indhold og funktionerne i tidligere eller fremtidige versioner af Lectio. God fornøjelse med Lectio! MaCom A/S Materialet er senest revideret: 11. februar 2013 (SFP) 2

3 Indholdsfortegnelse 1. Opret/rediger aktivitet Aktivitet og visning Opret lektion/anden aktivitet Lektion Anden aktivitet Deltagere Note og vedhæftninger Note Lektier Links Dokumenter Kreditering Krediteringsfejl Rapportering Månedsopgørelse Dobbeltbookning Anden aktivitetsliste Søg Anden Aktivitet Aktivitetsinformation Rediger flere Udvælgelseskriterier Vælg lektion Handlinger Find Vikar Vælg vikar Modulregnskab Kreditering Fravær Registrer fravær Aktivitetsliste for hold

4 8. Godkend aktivitet Godkendelse Udvælgelseskriterier Godkend aktiviteter Aflyste aktiviteter Udvælgelseskriterier Aflysninger Masseslet aktiviteter Udvælgelseskriterier Slet aktiviteter

5 1. Opret/rediger aktivitet 1.1. Aktivitet og visning Der findes to typer af aktiviteter: Lektion og anden aktivitet Opret lektion/anden aktivitet En aktivitet kan oprettes enten i hovedmenuen eller direkte i skemaet. Opret en aktivitet fra Hovedmenuen Klik på Opret lektion eller Opret anden aktivitet i Hovedmenuen Opret en aktivitet direkte i skemaet: Højre-klik i skemaet på den dag og det modul, hvor det ønskes at oprette en aktivitet Klik på Opret lektion eller Opret anden aktivitet Der er også mulighed for at oprette en Privat aftale, som kun er synlig i ens personlige skema 5

6 Opret/rediger-siden for lektioner og anden aktiviteter er opbygget på samme måde, men er på få punkter forskellige. Disse forskelle vil blive beskrevet i det følgende. Inde på opret/rediger-siden, vil det ud for Type være angivet, om der er tale om en Lektion eller en Anden aktivitet Lektion Ved oprettelse af en lektion fra Hovedmenuen, vælges først en dato. Herefter kan et modul vælges ved at klikke på Vælg modul. I modulvælgeren er der mulighed for at skifte uge vha. datovælgeren over skemaet. 6

7 Når der er sat deltagere på en lektion, vil dobbeltbookinger vises i modulvælgeren. Rød markering på et modul indikerer, at mindst en af eleverne på valgte hold er optaget her. Orange markering indikerer at en lærer, der er valgt som deltager, er optaget. Gul markering betyder, at enten et valgt lokale eller en valgt ressource er optaget. 7

8 Et modul vælges ved at klikke på det. Ved klik på Annuller kommer man tilbage til Opret/rediger-siden. Når et modul er valgt, vil det figurere ud for Modul. I feltet Konto kan der vælges en kontodimension, hvis en sådan er oprettet under Skoleopsætning Regnskab. Se Lectio Administratorvejledning, punkt 9.1.3, Regnskab. Er der oprettet kontodimensioner med mere end én værdi, vises mulige kombinationer af kontodimensionen i dropdown-menuen. 8

9 Ud for Status angives, om aktiviteten er Normal, Ændret eller Aflyst. For administrator vil der være mulighed for at sætte flueben ved Godkendt. Når en lektion er godkendt, er det ikke muligt for lærere med almindelige lærerrettigheder at ændre i tidspunkt, deltagere og krediteringer på aktiviteten. Lærere kan dog stadig foretage redigeringer af lektionsindhold i form af note, materialer, lektier og links. Godkendelsen kan ophæves ved at fjerne fluebenet. Når en aktivitet er godkendt, vil der ud for fluebenet stå, hvornår godkendelsen har fundet sted, og hvem der har godkendt aktiviteten. Kun administrator vil kunne se dette Anden aktivitet Ved oprettelse af anden aktivitet, skal aktiviteten navngives i feltet Titel. Titlen kan være på max 20 tegn inkl. mellemrum. 9

10 For at vælge start- og slutdato klikkes der hhv. på de to felter, så datovælgeren herved kan bruges. Ligeledes kan tidspunktet vælges ved hjælp af drop down menuen. Der kan scrolles med musehjulet både i dato og tid. Både datoer og tidspunkter kan også indtastes manuelt. Ud for Vises i vælges hvor aktiviteten skal vises. Som standard vises den i berørte skemaer. Ved flueben i Skema-top vises aktiviteten i toppen af deltagernes skema. Ved flueben i Dags/Ugeændringer vises aktiviteten både under Dagsændringer og Ugeændringer. Ved flueben i Månedskalender vises aktiviteten i Månedskalderen ikke som en dagsbemærkning, men som en aktivitet. Denne visning kan kun vælges af administrator Deltagere For at vælge deltagere kan noget af den ønskede deltagers navn indtastes i søgefeltet Tilføj deltager, hvad enten der er tale om hold, elever, grupper, lærere, lokaler eller ressourcer. Deltagere vælges ved at markere dem i listen og trykke Enter, klikke på Tilføj eller ved blot at klikke på dem. Elever kan tilføjes som deltagere på Anden Aktivitet, og ikke på lektioner. Genvej til søgefeltet Tilføj deltager: Alt+F eller Shift+Alt+F 10

11 Når en deltager er valgt, vil den figurere i kolonnen Valgte deltagere ud for den gældende kategori. Hvis deltageren ønskes fjernet, klikkes på det røde kryds ud for denne. I kolonnen Tilføj deltager vil der i visse tilfælde vises forslag fra Lectio, når der er tilføjet en deltager i kolonnen Valgte deltagere. Forslagene fremkommer ud fra følgende kriterier: Hold Hvis der er valgt én lærer på aktiviteten, foreslås vedkommendes favorithold (i indeværende år) bortset fra dem, der på forhånd måtte være valgt. Elever Der foreslås ikke elever. Lærer Hvis der er valgt et hold, foreslås lærere med holdet som holdfavorit. En lærer der redigerer en aktivitet, foreslås under Tilføj deltager. Lokaler Hvis der er valgt ét holdelement og ingen lokaler, foreslås de lokaler som det valgte holdelement og andre holdelementer på holdet i det aktuelle skoleår har brugt i den sidste måned (regnet fra aktivitetens startdato). Forslag til lokaler der er optaget i det valgte tidsrum markeres med rød. Ressourcer Der foreslås ikke ressourcer. Specielt for aktiviteter oprettet ved højreklik i et avanceret skema gælder, at de som indgår i det avancerede skema automatisk tilføjes som deltagere på aktiviteten dette gælder for hold, elever, lærere, lokaler og ressourcer. For at vælge en af de foreslåede deltagere, klikkes på det grønne plus ud for den ønskede deltager. Herefter vil denne optræde i kolonnen Valgte deltagere. Deltagere kan også vælges ved at klikke på de respektive kategorier markeret med blå farve: 11

12 Hold Lærer(e) Lokale(r) Ressource(r) Herved åbnes en side, hvor den ønskede type deltagere kan tilføjes: Inde på denne side tilføjes deltagere ved at markere de ønskede og klikke på pilen, der peger til højre for til sidst at klikke på OK. Ved at holde Ctrl nede mens deltagere i listen markeres, kan der vælges flere på én gang. Når en deltager markeres, vil skemaet for denne figurere ude til højre. Der vises i skemaet en skemabrik for den aktivitet, der er ved at oprettes. For hold vises holdets medlemmers skema. 12

13 1.3. Note og vedhæftninger Note Til aktiviteten kan tilføjes en offentlig note, der vil tilknyttes skemabrikken. Feltet Note udvider sig efterhånden som der skrives i det Lektier Der kan lægges lektier ind på aktiviteten, hvis der er tilføjet et hold. Dette gøres ved at klikke på Lektier (Alt+E eller Shift+Alt+E). Herefter kommer man ind på en ny side, hvor der i drop down menuen kan vælges imellem holdets materialer. 13

14 Når det ønskede materiale er valgt klikkes Tilføj I informationsboksen Senest brugte materialer vises de materialer som valgte hold har, og som er blevet brugt på holdets lektioner og anden aktivitet den seneste måned i forhold til dags dato. Materialet tilføjes ved klik på Tilføj. NB: Materialer oprettes via holdets egen side Links For at vedhæfte links til aktiviteten, klikkes på Link(s) (Alt+N eller Shift+Alt+N). 14

15 Herefter kan linket indsættes, og der kan evt. skrives en note til linket, hvorefter der klikkes OK. For at tilføje flere links klik på det grønne plus Dokumenter Der kan vedhæftes dokumenter på lektionen ved at klikke på Dokumenter. Det er muligt at vedhæfte dokumenter på følgende måde Det ønskede dokument kan vælges blandt egne dokumenter ved at klikke på det. NB: Hvis der foretages ændringer i dokumentet i ens personlige mappe, så ændres aktivitetsdokumentet ikke. Uploade dokument direkte fra harddisken ved at klikke på Upload fra harddisk. Den ønskede fil vælges og tilføjes ved klik på OK. Upload fra mail, se mere om denne funktion i Studiemodulsvejledningen, punkt Tilføjede dokumenter figurerer ud for Dokumenter. For at fjerne dokumentet fra aktiviteten klikkes på det røde kryds ud for dette. 15

16 1.4. Kreditering I Lectio er der mulighed for at føre regnskab over de timer, som de enkelte lærere og hold har. Det gøres ved at kreditere deltagerne for det antal moduler og/eller antal arbejdsmarkedstimer som er afholdt. De krediterede timer bliver så overført til lærernes og holdenes timeregnskab, for at man på den måde løbende kan følge med i om, lærerne når deres aftalte timetal. Denne funktion findes både for hold og for lærere. Hvis der er tilføjet en eller flere lærere som deltagere, vil der i boksen Krediteret lærer stå en linje for hver lærer, hvor der kan vælges det hold, som læreren skal krediteres for, samt hvor mange moduler og arbejdsmarkedstimer, han/hun skal krediteres for. Markeres Låst, kan man ikke ændre krediteringen, tilføre/fjerne hold på aktiviteten eller aflyse lektionen. Administratorer har dog stadig mulighed for at fjerne markeringen og redigere i aktiviteten. Er der oprettet en lærer-krediteringsrolle under Skoleopsætning > Regnskab, kan denne benyttes i feltet Krediteringsrolle. Denne funktion bruges, hvis der aflønnes forskelligt afhængig af, om det er en lærer, vikar, vejleder osv., der er tilføjet aktiviteten. Se Lectio Administratorvejledning, punkt , Lærer-krediteringsroller. Ved aflysning af aktiviteten vil der såfremt der er tilføjet en lærer være mulighed for at angive en Aflysningsårsag under lærerkreditering. 16

17 I boksen Krediteret hold vil der for hvert hold, der er sat på aktiviteten, stå en linje. Her kan i indtastningsfeltet skrives, hvor mange moduler det enkelte hold skal krediteres for. Bemærk: For lektioner gælder det, at der som standard krediteres for 1 modul i lærer- eller holdkrediteringer. Dette er der ikke mulighed for at redigere. Oprettes der en anden aktivitet, kan man selv bestemme hvor mange moduler holdet skal krediteres for. Når der krediteres for et modul (eller dele af et modul på anden aktivitet), vil Lectio automatisk omsætte modulkrediteringen til det tilsvarende hele minuttal og tage det tal med videre i øvrige beregninger. En konsekvens af omregningen til hele minutter er, at et halvt modul med standardmodullængde på 45 minutter bliver til 23 minutter. Regnet tilbage til standardmoduler bliver det til 0,51. 0,51 moduler og 0,5 moduler skelnes derfor ikke da de svarer begge til 23 minutter. Arbejdsmarkedstimer/Ekstra timer vil naturligvis stadig beregnes i 60 minutters timer uanset skoleopsætning. Når en lektion eller anden aktivitet bliver låst slår det desuden igennem på årsopgørelsen for holdbetegnelsen. Dette sker også hvis aktiviteten blot godkendes. Hovedmenu Årsopgørelse Lærer Ekstra timer 17

18 Inde på den øverste lektion: 1.5. Krediteringsfejl Der er 7 forskellige krediteringsfejltyper man kan sortere efter. Mange af disse fejltyper er baseret på, at Lectio skiftede skemavisning for knapt halvandet år siden, så oprettelsen af Anden aktiviteter og lektioner blev gjort mere ens. Enkelte af fejlene vil derfor forekomme yderst sjældent, da de blev rettet i forbindelse med skemaændringerne. Krediteringsfejlene fremsøges under Stamdata Krediteringsfejl 18

19 Skærmbilledet Krediteringsfejl vises nu. På siden kan fremsøges krediteringsfejl ved at markere i Vælg ud for en eller flere af typerne. Når fejltypen er valgt, kan man også fremsøge for en bestemt Periode. Det anbefales, at man ikke fremsøger for mange måneder af gangen, da søgeresultaten kan være uoverskueligt stort. Tryk Søg for at fremsøge fejl. Efter fremsøgning kommer skærmbilledet Søgeresultat. Her kan man markere Vælg og trykke Ret valgte, hvorefter fejlene automatisk rettes til det, der står beskrevet i Beskrivelse. Der er altså mulighed for at masseredigere fejlene. Under Aktivitet kan man se præcis hvilken aktivitet, det drejer sig om, og ved tryk på en af aktiviteterne, kommer man ind på Redigér aktivitet. 19

20 Type nr.: 1. Der ønskes en liste over alle de aktiviteter, hvor der ikke er tildelt hold til læreren. Ved at rette advarslen, bliver læreren automatisk krediteret for det hold, som er sat på lektionen. 2. Der ønskes en liste over alle de aktiviteter, hvor læreren er krediteret for et forkert hold. Altså et hold, som ikke er sat på lektionen. 3. Der ønskes en liste over alle de aktiviteter, hvor læreren er krediteret et andet minuttal end angivet på modulet. 4. Der ønskes en liste over alle de aktiviteter, hvor holdelementet krediteres et andet minuttal end angivet på modulet. Dette opstår ofte i forbindelse med ændringer af ringetider. 5. Der ønskes en liste over alle de aktiviteter, man gerne vil flytte fra et til et andet, baseret på start/sluttidspunkt samt hvor aktiviteterne i stedet skal ligge. Listen bruges oftest når der er sket ændringer i ringetider og man skal rykke flere aktiviteter til nyt tidspunkt. 6. Der ønskes en liste over aktiviteter med et forkert antal realiserede timer. 7. Der ønskes en liste over lektioner uden matchende lønpost eller modul. 8. Aktiviteter hvor kontoen afviger fra den, der kan autoudledes. Der kan vælges om man ønsker at medtage låste lærerkrediteringer ved at sætte flueben eller fjerne dette. 9. Godkendte aktiviteter hvor der er ulåste lærerkrediteringer Rapportering 20

21 Det er muligt at lave en rapport for at få overblik over krediterede moduler, timer, arbejdsmarkedstimer, aktivitetstype, osv. Stamdata Rapportering Vælg Lærerløn som datakilde. Klik på Opret rapportskabelon Nu vises skærmbilledet Opret rapportskabelon 21

22 Vælg de ønskede fejler fra tilgængelige felter enten som filter ( ) eller som rapportfelt ( ) Se evt. Lectio administrator vejledning, 12.1 Opret rapport 1.7. Månedsopgørelse Det er også muligt at få et samlet overblik over krediterede moduler, timer, arbejdsmarkedstimer, aktivitetstype, osv. ved at lave en månedsopgørelse. Stamdata Månedsopgørelse lærere 1.8. Dobbeltbookning Hvis der forekommer dobbeltbookninger, vil disse figurere i boksen Dobbeltbookning under forudsætning af, at der er sat flueben ud for Reserver deltagere under deltagere. Deltagere på en aktivitet vil som default altid være reserverede. 22

23 Ved ændring af tidspunkt eller deltagere, kan listen opdateres ved klik på Opdater. Der vælges hvilke aktiviteter, der skal aflyses, ved at sætte flueben ud for den givne aktivitet. Aflyses aktiviteter, kan der skrives en Note på aflyste aktiviteter, som vil kunne ses i den offentlige note på den pågældende aktivitet. Det er også muligt at tilføje en Aflysningsårsag og en Krediteringsnote, som er synlig for administrator og de berørte lærere. Når aktiviteten skal gemmes, klikkes på Gem eller Anvend. Ved klik på Gem gemmes ændringerne og siden forlades. Ved klik på Anvend gemmes ændringerne, og man forbliver på siden Ved klik på Annuller gemmes de foretagne ændringer ikke, og siden forlades. For at slette aktiviteten klikkes på Slet. Denne handling kan kun foretages af administrator. 23

24 2. Anden aktivitetsliste Ved klik på linket Anden aktivitetsliste vises en liste over alle skolens aktiviteter Søg Anden Aktivitet De aktiviteter, der står med rødt, er aktiviteter med manglende låsning af krediteringer. I kolonnen Åbne krediteringer vises, hvor mange krediteringer der ikke er låst på den pågældende aktivitet. Ved at sætte flueben ved Vis kun ikke-låste krediteringer frasorteres aktiviteter med låste krediteringer. Det er muligt at søge blandt skolens aktiviteter ved at bruge søgefelterne oven over listen. Efter at have indtastet de ønskede søgeord vælges en periode inden for hvilken den søgte aktivitet ligger og der klikkes på Søg. Nederst på listen kan man bladre gennem søgeresultatet ved at klikke på sidetallene. Der er desuden mulighed for at kopiere aktiviteter samt at oprette en ny anden aktivitet på denne side. 24

25 3. Aktivitetsinformation Ved klik på linket Aktivitetsinformation vises information om den oprettede aktivitet. Det er denne side elever og anonyme brugere ser, når de går ind på aktiviteten. 25

26 4. Rediger flere Inde på redigeringssiden for en lektion er der for lærere og administrator mulighed for at redigere eller oprette flere lektioner, der ligner den valgte lektion. Funktionen Rediger flere er placeret i højre hjørne i skærmbilledet Rediger aktivitet Udvælgelseskriterier Øverst vises Udvælgelseskriterier for de lektioner der vil være mulighed for at redigere og oprette. Kriterierne læses ud af den ugedag og det modul, hvor den valgte lektion ligger samt af deltagerne på lektionen Vælg lektion På listen vil eksisterende lektioner, som opfylder kriterierne, figurere sammen med lektioner, som der er mulighed for at oprette på baggrund af den valgte lektion. Ud for allerede eksisterende lektioner vil der være mulighed for at sætte flueben i kolonnen Valgt. Når der sættes flueben her vil ændringer gemmes på den pågældende lektion. Er der ikke allerede oprettet en lektion i en bestemt uge, er der mulighed for at sætte flueben i kolonnen Opret, hvorved en lektion oprettes på baggrund af den valgte. 26

27 Når de ønskede lektioner er valgt, opdateres eventuelle dobbeltbookninger ved klik på Opdater. Herefter vises en liste over de dobbeltbookede aktiviteter der måtte være Handlinger Alle ændringer på lektionerne foretages under Handlinger. 27

28 Det er muligt at ændre modulet for de valgte lektioner ved at klikke på Vælg modul. Herved vises en generel modulvælger. For at kunne vælge et modul, skal der være flueben ud for mindst én af lektionerne i listen Aktiviteter. Et modul vælges ved klik på ønsket skemabrik. Under handlinger er der desuden mulighed for at markere de valgte lektioner som Ændret via flueben. Herved vil lektionernes status stå som Ændret. 28

29 For at sætte nye deltagere på de valgte lektioner bruges den intelligente vælger ved Tilføj deltager. I denne kan der vælges hold, lærere, lokaler og ressourcer. For at fjerne deltagere klikkes på det røde kryds. Ved klik på linket Lokaler kan det ses, hvilke lokaler der er ledige i valgte modul. Når alle ønskede ændringer er fortaget klikkes på Udfør på bundlinjen, og ændringerne gemmes. Ved klik på Annuller bliver ingen ændringer gemt, og siden forlades. Det er desuden muligt at slette valgte lektioner. Ved klik på Slet slettes de lektioner, der er sat flueben ved. 29

30 5. Find Vikar Find vikar er placeret i højre hjørne i skærmbilledet Rediger Aktivitet 5.1. Vælg vikar Her ses den oprindelige aktivitets skemabrik. Ved mouse-over på skemabrikken fremkommer uddybende informationer om aktiviteten. I feltet Note på oprindelig aktivitet er der mulighed for at ændre i notens indhold. Under Vælg vikar vælges en kombination af lærer og hold til aktiviteten. Her er det muligt at navigere med piletasterne mellem de forskellige vikarforslag. Når en hold/lærerkombination markeres, bliver den valgte lærers skema vist til højre for vælgeren. I skemaet markeres også den valgte periode. 30

31 Kolonnen Hold angiver navn på de hold, der er mulighed for at vælge. Kolonnerne Lærer viser lærerens initialer, type og status. Ved mouse-over på lærerens initialer fremgår lærers fulde navn. Umiddelbart til højre for lærerens initialer er der mulighed for at se, om læreren ud for det markerede hold er holdlærer eller faglærer. Holdlærer indikerer, at læreren underviser et hold, hvor elevbestanden er magen til eller afviger med maksimum +/-2. Faglærer indikerer, at læreren er medlem af faggruppen for faget på den oprindelige aktivitet. 31

32 Yderligere til højre vises lærers status i det valgte tidsrum, det vil sige om læreren er ledig, skemafri eller optaget i aktivitetens tidsrum. Skemafri betyder, at læreren ikke har aktiviteter den valgte dag. Ledig betyder, at læreren ikke har øvrige reserverende aktiviteter i aktivitetens tidsrum. Optaget betyder, at læreren har reserverende aktiviteter på aktivitetens tidspunkt. Kolonnen Elever (Ekstra/Mangler) viser elevdifferencen, det vil sige at der angives, hvis gruppen af elever afviger fra det oprindelige holds. Ved at klikke på tallet under (Ekstra/Mangler) ses navn på eleven/eleverne, som udgør en eventuel difference. Ved Vis alle lærere som vikarforslag kan der sættes et flueben, hvorefter alle aktive lærere vil optræde på listen til at vikardække i det oprindelige fag. Når den ønskede vikar er valgt, klikkes Udfør, hvorved der oprettes en ny aktivitet med den valgte vikar som lærer. Den nyoprettede aktivitet vil automatisk blive markeret som ændret. NB: Når den nye aktivitet er oprettet, er den samtidig blevet gemt. Ved klik på Annuller bliver ingen ændringer gemt, og siden forlades. 32

33 5.2. Modulregnskab I boksen Modulregnskab for valgt hold vises modulregnskabet for det holdelement, der aktuelt er markeret med radioknap i vikarvælgeren. 33

34 5.3. Kreditering Ved opret af ny aktivitet i forbindelse med vikardækning aflyses den oprindelige aktivitet automatisk. På nedenstående skærmbillede er det muligt at markere, at lærer og/eller hold på den oprindelige aktivitet skal krediteres. Krediteringsnote og aflysningsårsag er kun synligt for den berørte lærer selv og for administrator. Særligt for administrator er der yderligere mulighed for at låse krediteringer ved fluebensmarkering i kolonnen Låst. 34

35 6. Fravær Ved klik på linket Fravær vises siden Registrer fravær Registrer fravær For at kunne føre fravær skal holdet være krediteret for mindst 1 modul. Dette gøres inde på Opret/rediger-siden. Det er muligt at registrere fravær 60 minutter før aktivitetens start. På den måde kan man f.eks. registrere fravær for en "dobbeltlektion" når første lektion starter. Manglende fraværsregistrering på forsiden viser dog kun aktiviteter der starter indenfor 15 minutter. Ved Status er det angivet, hvorvidt aktiviteten er planlagt eller afholdt. Status ændres automatisk fra Planlagt til Afholdt efter aktivitetens sluttidspunkt. Ud for Hold står der foruden de tilknyttede hold, hvor mange moduler det enkelte hold er krediteret for og dermed hvor mange moduler der føres fravær for. Ved Frigivelse angives det via flueben, om elevernes fravær skal vises og medtælle i fraværsoversigten. Ud for Reg.status oplyses det, om der er registreret fravær på aktiviteten. Efter registrering af fravær, vil der her stå, hvem der oprindeligt har registreret fravær på aktiviteten samt tidspunktet for registreringen. 35

36 Ved selve fraværsoversigten er der mulighed for at vælge, om elevernes fotos skal vises via radioknapper såfremt der ligger elevfotos i Lectio. Eleverne i oversigten kan sorteres efter Fornavn, Efternavn eller Elev ID ved at klikke på linkene i kolonnen Elev. Hver elev kan registres som Til stede, Fravær 100%, Fravær 50% - eller der kan angives et selvvalgt procenttal. Det er desuden muligt at godskrive fravær ved at sætte flueben i kolonnen Godskrevet. I kolonnen Indskrevet den/af vil der står, hvem der sidst har givet fravær samt hvornår. Der kan skrives en note til eleven i kolonnen Evt. bemærkning. 36

37 7. Aktivitetsliste for hold Ved at klikke på kviklinket Aktiviteter inde på et hold, vises en samlet liste over holdets lektioner og aktiviteter. Som standard sorteres aktiviteterne kronologisk, men det er muligt at sortere på de andre kolonner ved at klikke på de blå kolonneoverskrifter. I kolonnen Type oplyses det, om der er tale om en Lektion eller en Anden aktivitet. Ved at sætte flueben ved Vis krediteringer, kommer der ekstra kolonner frem i listen, som oplyser om lærer- og holdkreditering på aktiviteterne. Her vil det oplyses, hvilken lærer og hvilket holdelement, der er knyttet til de forskellige aktiviteter, og hvor mange moduler samt arbejdsmarkedstimer de er krediteret for. 37

38 8. Godkend aktivitet 8.1. Godkendelse En godkendelse af en aktivitet er en administrativ låsning af en aktivitet. Kun administrator kan godkende aktiviteter og fjerne godkendelse af aktiviteter. På godkendte aktiviteter er det ikke muligt for lærere uden stamdatarettigheder at redigere i følgende: Tidspunkt Titel (på anden aktivitet) Status Visning Deltagere Lærerkreditering Holdkreditering På godkendte aktiviteter vil det fortsat være muligt at redigere i følgende: Note Lektier Links Dokumenter Det er muligt at godkende flere aktiviteter ad gangen via funktionen Godkend aktivitet. Denne er at finde inde på Stamdata under Rapporter. 38

39 8.2. Udvælgelseskriterier Udvælgelseskriterier definerer, hvilke aktiviteter der søges frem til eventuel godkendelse. Ved Aktivitetstype kan vælges den type aktiviteter, der ønskes godkendt. Her er det muligt at vælge Lektion, Anden aktivitet eller Alle, som omfatter begge typer. Ved Lærer kan der vælges en specifik lærer. Hvis en lærer er valgt, vil kun de aktiviteter, som læreren deltager i, komme frem i søgeresultatet. En lærer kan vælges ved at søge på vedkommendes navn eller initialer. Startdato og Slutdato skal angives og afgrænser den periode, hvori aktiviteter søges. Ved Godkendelsesstatus kan det vælges kun at søge efter Godkendte, Ikke godkendte eller at søge efter Alle. Som standard vil det være Ikke godkendte aktiviteter der søges efter. Ud for Avanceret er det muligt at vælge nogle særlige søgekriterier. Her kan der enten vælges aktiviteter med én lærer, ét hold og ét modul eller aktiviteter uden kreditering. Når de ønskede kriterier er valgt klikkes på Søg Godkend aktiviteter Under Aktiviteter vises de første 500 aktiviteter af søgeresultatet. 39

40 Der er mulighed for at sortere på kolonnerne Uge, Aktivitet og Note. I kolonnen Krediterede lærere er angivet, hvilke lærere der er krediteret på aktiviteterne samt hvor mange hhv. moduler og ekstratimer den enkelte lærer er krediteret for på den pågældende aktivitet. Ved aflyste aktiviteter vil der under krediteringen stå en aflysningsårsag samt en krediteringsnote, hvis disse er angivet. I kolonnen Krediterede hold er ligeledes angivet, hvilke hold der er krediteret på aktiviteterne og hvor mange moduler de er krediteret for. I kolonnen Godkendt sættes flueben ved de aktiviteter, der ønskes godkendt. Det er muligt at sætte/fjerne alle flueben vha. de to ikoner under kolonneoverskriften. Hvis der i listen er aktiviteter, som allerede er godkendt, vil der stå, hvornår de blev godkendt, og af hvem de blev godkendt. Ved klik på Gem gemmes ændringerne og siden forlades. Ved klik på Anvend gemmes ændringerne, og man forbliver på siden Ved klik på Annuller gemmes de foretagne ændringer ikke, og siden forlades. 40

41 9. Aflyste aktiviteter Denne funktion kan bruges til at danne sig et overblik over aflyste aktiviteter, kreditere lærere og hold for aflyste aktiviteter samt godkende aflyste aktiviteter Inde på Stamdata under Rapporter findes funktionen Aflyste aktiviteter Udvælgelseskriterier Udvælgelseskriterierne bruges til at søge aflyste aktiviteter frem. Ved Årsag kan der angives en aflysningsårsag, hvorved kun aflyste aktiviteter med denne vil komme med i søgeresultatet. Ved Lærer kan en lærer angives. Herved vil der i søgeresultatet kun komme aflyste aktiviteter med denne lærer som deltager. 41

42 Startdato og Slutdato skal angives og afgrænser den periode, hvori aktiviteter søges. Ud for Godkendelsesstatus angives, om søgeresultatet skal omfatte godkendte aktiviteter, ikke godkendte aktiviteter eller både godkendte og ikke godkendte aktiviteter. Som standard er der valgt Ikke godkendt. Når de ønskede kriterier er valgt klikkes på Søg Aflysninger Under Aflysninger vises de første 500 aktiviteter af søgeresultatet. Som standard listes aktiviteterne kronologisk. Det er muligt at sortere på kolonnerne Uge, Aktivitet, Type og Note, ved at klikke på kolonneoverskrifterne. I kolonnen Type er angivet, om der er tale om en Lektion eller en Anden aktivitet. I kolonnen Krediterede lærere er angivet, hvilke lærere, der er deltagere på de enkelte aktiviteter samt en aflysningsårsag og krediteringsnote, hvis disse er indtastet. Der er mulighed for at kreditere en lærer ved at sætte flueben ud for vedkommende. I kolonnen Krediterede hold er angivet, hvilke hold der er deltagere på aktiviteterne, og det er ligeledes muligt at kreditere et hold for den pågældende aktivitet ved at sætte flueben ud for holdet. I kolonnen Godkendt kan de aflyste aktiviteter godkendes ved at sætte flueben ud for den aktivitet, der ønskes godkendt. 42

43 I kolonnen Note vises noten på den aflyste aktivitet. Når alle handlinger er foretaget klikkes Gem eller Anvend, hvorved ændringerne gemmes. Ved klik på Annuller bliver ingen ændringer gemt, og siden forlades. 43

44 10. Masseslet aktiviteter Denne funktion kan bruges til at slette flere aktiviteter ad gangen. Masseslet aktivitet er placeret inde i Stamdata under Rapporter Udvælgelseskriterier Udvælgelseskriterierne bruges til at søge de aktiviteter frem, der ønskes slettet. Ved Aktivitetstype kan der vælges mellem Lektion, Anden aktivitet eller (alle), som inkluderer begge typer. Som standard er der valgt Lektion. Ved både Lærer og Hold/gruppe, kan der vælges en bestemt lærer eller et hold/en gruppe, hvorved der kun kommer aktiviteter med i søgeresultatet, som den valgte deltager i. 44

45 Startdato og Slutdato skal angives og afgrænser den periode, hvori aktiviteter søges. Søgeperioden kan være op til en måned og skal ligge i fremtiden. Når de ønskede kriterier er valgt klikkes på Søg Slet aktiviteter Under Aktiviteter vises de første 1000 aktiviteter af søgeresultatet. Som standard listes aktiviteterne kronologisk. Det er muligt at sortere på kolonnerne Uge, Aktivitet, Type, Har indhold og Godkendt, ved at klikke på kolonneoverskrifterne. I kolonnen Type er angivet, om der er tale om en Lektion eller en Anden aktivitet. I kolonnen Har indhold er angivet om der på aktiviteten ligger lektier, links, dokumenter, låste krediteringer eller arbejdsmarkedstimer. I kolonnen Godkendt er angivet om en given aktivitet er godkendt. I kolonnen Slet sættes der flueben ud for de aktiviteter der ønskes slettet, hvorefter der klikkes Slet nede på bundlinjen. Ved klik på Annuller forlades siden, og ingen ændringer bliver gemt. 45

46 46

Lectio. EASY-A Integration vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00

Lectio. EASY-A Integration vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Lectio EASY-A Integration vejledning 1992-2009 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Forord Dette

Læs mere

Forord Indholdsfortegnelse Dokumenter... 5

Forord Indholdsfortegnelse Dokumenter... 5 Baggrund Forord Lectio Studiemodul er en udvidelse til Lectio, som gør det muligt at offentliggøre og dele dokumenter, sende beskeder til hinanden, oprette grupper på tværs af de normale holdopdelinger

Læs mere

Lectio hjælp vejledning

Lectio hjælp vejledning Lectio Lectio hjælp vejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Forord Forord Denne

Læs mere

Lectio. Opstart af nyt skoleår vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00

Lectio. Opstart af nyt skoleår vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Lectio Opstart af nyt skoleår vejledning 1992-2008 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Forord

Læs mere

Lectio. SMS-service vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00. E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.

Lectio. SMS-service vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00. E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom. Lectio SMS-service vejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Baggrund Vejledning

Læs mere

Lectio. Lectio øvelseshold vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00

Lectio. Lectio øvelseshold vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Lectio Lectio øvelseshold vejledning 1992-2007 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Forord Forord

Læs mere

Lectio. Overgang til Lectio Eksamensmodul. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00

Lectio. Overgang til Lectio Eksamensmodul. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Lectio Overgang til Lectio Eksamensmodul 1992-2008 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Forord

Læs mere

Vejledning Aktiviteter. Opdateret 20. februar 2012

Vejledning Aktiviteter. Opdateret 20. februar 2012 Vejledning Aktiviteter Opdateret 20. februar 2012 Indhold Indledning... 3 Automatisk dannelse af aktiviteter... 4 Årskalender... 4 Dan aktiviteter... 5 Vælg lærere... 6 Opret aktiviteter... 7 Godkend aktiviteter...

Læs mere

Lectio. Opstart af nyt skoleår vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, København V Telefon:

Lectio. Opstart af nyt skoleår vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, København V Telefon: Lectio Opstart af nyt skoleår vejledning 1992-2008 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Forord

Læs mere

Tips & Tricks nr. 66 LUDUS Web Undervisningsbeskrivelser

Tips & Tricks nr. 66 LUDUS Web Undervisningsbeskrivelser LUDUS Helpdesk T +45 3614 7070 sc-ludus@dxc.com CSC Scandihealth A/S - en del af DXC Technology P.O. Pedersens Vej 2 8200 Aarhus N T +45 3614 4000 Tips & Tricks nr. 66 LUDUS Web Undervisningsbeskrivelser

Læs mere

Lectio. Introduktion til Lectio Grundmodul. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00

Lectio. Introduktion til Lectio Grundmodul. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Lectio Introduktion til Lectio Grundmodul 1992-2006 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Baggrund

Læs mere

Lectio. EASY-Synkronisering. MaCom A/S Vesterbrogade 48, København V Telefon: Internet:

Lectio. EASY-Synkronisering. MaCom A/S Vesterbrogade 48, København V Telefon: Internet: Lectio EASY-Synkronisering 1992-2017 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Forord Dette er en

Læs mere

Lectio. Overgang til Lectio Eksamensmodul - EGYM. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00

Lectio. Overgang til Lectio Eksamensmodul - EGYM. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Lectio Overgang til Lectio Eksamensmodul - EGYM 1992-2009 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk

Læs mere

Benyt Kviklink: Materialer og opgaver eller via et klik på læringselementets titel. Kopier til kuffert

Benyt Kviklink: Materialer og opgaver eller via et klik på læringselementets titel. Kopier til kuffert Hvad er en kuffert? (Et hurtigt overblik) 1 En kuffert består af: En undervisers mappe med undermapper. - Mapperne oprettes og navngives af underviser. - Underviseren kan også oprette mapper på skoleniveau.

Læs mere

Lectio. Lectio Studiemodul vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00

Lectio. Lectio Studiemodul vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Lectio Lectio Studiemodul vejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Baggrund

Læs mere

NR. 67 LUDUS WEB OG LUDUS

NR. 67 LUDUS WEB OG LUDUS NR. 67 LUDUS WEB OG LUDUS DEN 16. DECEMBER 2011 Studieretningsvalg og skift af hold og klasser Denne vejledning henvender sig til de skoler, som anvender LUDUS Web til kursisternes valg af studieretning,

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Udarbejdet af Kultur & Fritid, februar 2010. - 1 - Hvad er Interbook?...- 3 - Brugernavn og kodeord...- 3 - Startsiden...- 3 -

Læs mere

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Manual Version 2 til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Oversigt: Login Hjemmeside...... side 3 Login Administrationsmodul... side 5 Kategorier.. side 6 Opret/rediger første side...

Læs mere

Opgavestyring i Elevplan Vejledning. Pædagogisk IT kørekort Mentorforløb

Opgavestyring i Elevplan Vejledning. Pædagogisk IT kørekort Mentorforløb Opgavestyring i Elevplan Vejledning Pædagogisk IT kørekort Mentorforløb 1 Flow Pædagogisk IT kørekort Mentorforløb 2 Opgaver oprettes på et læringselement, eller et udbudt læringselement Opgaver oprettes

Læs mere

Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser

Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser Indhold Indledning... 2 Kom godt i gang... 3 Holdlisten... 6 Skriv i kontaktbogen... 9 Udskriv fra holdlisten... 10 Tilmeldingslisten... 10 Opret fravær på

Læs mere

itai Easytools version 13.1 Easytools Brugervejled ning

itai Easytools version 13.1 Easytools Brugervejled ning Easytools Brugervejled ning Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Hovedmenuen...3 Skemamenuen... 5 Klik på en skemabrik...5 Før fravær...5 Find ledigt lokale til lektionen...5 Aflys lektionen...5 Send

Læs mere

KLARMELD ET KONTRAKTARBEJDE

KLARMELD ET KONTRAKTARBEJDE DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 17. december 2015 Version 1.2 JobManager supporten Jobmanager@vd.dk 7244 7300 KLARMELD ET KONTRAKTARBEJDE ENTREPRENØR Guldalderen 12 2640 Hedehusene vd@vd.dk EAN

Læs mere

Lectio. Ansøgervejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00. E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.

Lectio. Ansøgervejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00. E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom. Lectio Ansøgervejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Forord Forord Dette er

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode Holstebro Kommune Kultur og Fritid Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode Foreningsportalen kan benyttes både af borgere og foreninger til søgning af foreningsoplysninger og

Læs mere

Hvad kan jeg i WebUntis?

Hvad kan jeg i WebUntis? Hvad kan jeg i WebUntis? Hvad kan jeg i WebUntis? 1 1. Login 1.1 Login og rettigheder på WebUntis 4 2 2. Skemaer 2.1 Skemaer i WebUntis 7 3 3. Undervisning 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 Undervisning i WebUntis

Læs mere

DDElibra H Å N D B O G

DDElibra H Å N D B O G H Å N D B O G Axiell Danmark A/S 2016-10-12 Version 9.11.60 GUI Copyright 2016 2 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Introduktion... 3 3 Søgning i dokumentationen... 3 4 Åbning af ""...

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. september, 2012 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 8 2. Sider... 10 2.a Opret side...

Læs mere

How to! Sidst tilrettet maj 2015

How to! Sidst tilrettet maj 2015 How to! Sidst tilrettet maj 2015 Indhold Hvordan- How to!... 1 Opretter jeg Afdelinger og Kategorier?... 3 Opretter jeg et Fag?... 4 Sammenspil.... 8 Tilføjer jeg elever til et Sammenspil... 10 Tildeler

Læs mere

Kursistvejledning til Ludus Web

Kursistvejledning til Ludus Web Kursistvejledning til Ludus Web Ludus Web er et kommunikationssystem. I Ludus Web kan du bl.a.: Se dit skema/din undervisers skema Melde dig syg Tjekke dit fravær Se aflysning af timer Sende beskeder bl.a.

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg)

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) Opdateret af Kultur & Fritid, september 2010. - 1 - Hvad er Interbook?...- 3 - Brugernavn og kodeord...- 3 - Startsiden...- 3 - Nyheder...- 4 - Søg ledige

Læs mere

Guide til PlaNet v1.11. Original skrevet af:

Guide til PlaNet v1.11. Original skrevet af: Guide til PlaNet v1.11 Original skrevet af: Sidst opdateret 20-08- 2015 1 INDHOLD Generelt... 4 Login... 4 Roller... 4 Planlægger... 4 Afvikler... 4 Roller og moduler... 5 Planlægger... 5 Afvikler... 5

Læs mere

Vejledning. Vejledning til Trio Vikardækning

Vejledning. Vejledning til Trio Vikardækning til Trio Vikardækning Indholdsfortegnelse Vikardækning... 3 Visningsmuligheder i oversigtsskemaet... 3 Vikardække én lektion... 4 Metode Drag-and-drop... 4 Metode Vikarforslag... 6 Metode 3 Indsæt initial

Læs mere

Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner

Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner Denne vejledning indeholder en kort præsentation af portalen i edoc version 4.1 og præsenterer de mest anvendte funktioner og arbejdsgange inkl. søgninger.

Læs mere

Generelle Læreplaner for Daginstitution/ Dagpleje. Tabulex Læreplaner

Generelle Læreplaner for Daginstitution/ Dagpleje. Tabulex Læreplaner Generelle Læreplaner for Daginstitution/ Dagpleje Tabulex Læreplaner Indhold Læreplaner... 3 Om pædagogiske læreplaner... 3 Log på og arbejdsgang... 4 Menupunkt Skabeloner... 5 Beskrivelse af skabeloners

Læs mere

Indholdsfortegnelse. EasyIQ IDM 5.4 Brugermanual

Indholdsfortegnelse. EasyIQ IDM 5.4 Brugermanual Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Nyheder... 3 EasyIQ og EasyIQ Quick Funktioner... 3 Administration... 8 Licens... 8 Nyheder... 9 Eksterne links... 11 Log... 12 Password...

Læs mere

VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER

VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Ludus - Log ind. side 3 2. Ludus - Skriv note til læreren, når du er syg side 4 3. Ludus

Læs mere

Captia - kvik guide Personalesager

Captia - kvik guide Personalesager Captia - kvik guide Personalesager 05-05-2015 Aalborg Universitet, HR-afdelingen HR@adm.aau.dk Indhold Inden du går i gang... 1 Søg efter en medarbejder (på C-adressat)... 1 Opret C-adressat... 2 Oprettelse

Læs mere

Lectio-brugerkursus. Du skal løse nedenstående opgaver: Er der spørgsmål til opgaverne, er der en datavejleder tilstede til at give dig vejledning.

Lectio-brugerkursus. Du skal løse nedenstående opgaver: Er der spørgsmål til opgaverne, er der en datavejleder tilstede til at give dig vejledning. Lectio-brugerkursus 2010 Denne kursusdel skal give dig mulighed for selv at kunne finde: dine beskeder - dit gældende skema - dine skemaændringer - dine kammeraters skema - dine læreres skema - dit fravær

Læs mere

Netprøver.dk. Brugervejledning til Eksamensansvarlige

Netprøver.dk. Brugervejledning til Eksamensansvarlige Netprøver.dk Brugervejledning til Eksamensansvarlige 11. marts 2016 Indhold 1 Introduktion... 3 2 Forberedelser før prøvedagen... 4 2.1 Sådan logger du på www.netprøver.dk... 4 2.2 Sådan godkender du indlæsninger

Læs mere

Indhold. Indholdsfortegnelse

Indhold. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indhold Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Nyheder... 3 EasyIQ og EasyIQ Quick Funktioner... 3 Administration... 6 Licens... 7 Nyheder... 8 Log... 9 Password... 9 System...

Læs mere

MANUAL - Joomla! Version 1

MANUAL - Joomla! Version 1 MANUAL - Joomla! Version 1 Indhold Retningslinjer for hjemmesiden... 3 Log ind... 3 Ret i en artikel, der allerede er oprettet... 4 Opret ny artikel... 8 a) Skriv direkte i tekstfelt... 9 b) Indsæt tekst

Læs mere

Vejledning til. Svejsevisitering. Oprettelse af kursister i testsystemet... 2. Opret Booking... 5. Kursisten tager test... 10

Vejledning til. Svejsevisitering. Oprettelse af kursister i testsystemet... 2. Opret Booking... 5. Kursisten tager test... 10 Kompetencecenter for e-læring Det Nationale Videncenter for e-læring Vejledning til Svejsevisitering Indhold Oprettelse af kursister i testsystemet... 2 Opret Booking... 5 Kursisten tager test... 10 Læreren

Læs mere

Vejledning Lønindberetning. Opdateret 14. februar 2012

Vejledning Lønindberetning. Opdateret 14. februar 2012 Vejledning Lønindberetning Opdateret 14. februar 2012 Indhold Forudsætninger... 3 Indberetningsmappe... 3 TF-koder... 3 Lærernes aktiviteter... 4 Forud-oprettelse... 4 Bagud-oprettelse... 4 Indstillinger...

Læs mere

VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM

VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM April 2015 Version 01 2015 VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM 1. Årets gang i friplads... 3 2. Adgang til Eunomia... 3 3. Forældreansøgninger... 4 3.1. Ansøgningsskemaer til forældrene... 4 3.2. Fordelingsnøgler...

Læs mere

Daglig brug af JitBesked 2.0

Daglig brug af JitBesked 2.0 Daglig brug af JitBesked 2.0 Indholdsfortegnelse Oprettelse af personer (modtagere)...3 Afsendelse af besked...4 Valg af flere modtagere...5 Valg af flere personer der ligger i rækkefølge...5 Valg af flere

Læs mere

Dannelse af PDF-dokumenter

Dannelse af PDF-dokumenter Dannelse af PDF-dokumenter Indhold Generere PDF-dokumenter... 2 Håndtering af PDF-dokumentet... 8 Hvordan indsætter man sidetal i PDF-dokumentet?... 8 Hvordan laver man bookmarks i PDF-dokumentet?... 8

Læs mere

Manual til frivillige om mulighederne på mitrødekors.dk

Manual til frivillige om mulighederne på mitrødekors.dk Manual til frivillige om mulighederne på mitrødekors.dk Indhold. Rediger din profil på Min Side a. Sådan retter du i din profil 2. Opret et indlæg under din aktivitet eller afdeling a. Skriv ud til andre

Læs mere

Brugervejledning til Online-JitBesked. Version 1.2

Brugervejledning til Online-JitBesked. Version 1.2 Brugervejledning til Online-JitBesked Version 1.2 Indhold 1. Helt grundlæggende... 4 Ikoner... 4 2. Sådan logger du på... 6 Husk mig... 6 3. Sådan logger du af... 7 Husk mig... 7 Sådan logger du aktivt

Læs mere

Oprettelse og arbejdet med praktikaktiviteter

Oprettelse og arbejdet med praktikaktiviteter 1 Oprettelse og arbejdet med praktikaktiviteter Praktikaktiviteter er en måde at få et overblik over, hvor eleverne er og hvad de skal arbejde med. Herunder hvilke praktikmål, de skal opnå i de enkelte

Læs mere

Vejledning til Trio Grønland Vikardækning

Vejledning til Trio Grønland Vikardækning Vejledning til Trio Grønland Vikardækning Indholdsfortegnelse Vikardækning... 3 Visningsmuligheder i oversigtsskemaet... 3 Vikardække én lektion... 4 Metode Drag-and-drop... 4 Metode Vikarforslag... 6

Læs mere

Hvordan du opretter, bruger og tildeler kategorier til arrangementer og nyheder

Hvordan du opretter, bruger og tildeler kategorier til arrangementer og nyheder Hvordan du opretter, bruger og tildeler kategorier til arrangementer og nyheder Opret kategorier 1. For at kunne bruge kategorier på nyheder og arrangementer skal man først oprette en række kategorier,

Læs mere

VEJLEDNING TRIO WEB FOR LEDERE

VEJLEDNING TRIO WEB FOR LEDERE VEJLEDNING TRIO WEB FOR LEDERE Indholdsfortegnelse Trio Web... Læreradgang til Trio Web... Login... Trio Web, administratorrettigheder... 2 Forbindelse mellem Trio og Trio Web... Storskærmsvisning... Åbn/luk

Læs mere

Modul 1 Adgang til det trådløse netværk, Kommunikation i Lectio, Office

Modul 1 Adgang til det trådløse netværk, Kommunikation i Lectio, Office Modul 1 Adgang til det trådløse netværk, Kommunikation i Lectio, Office 365 Efter gennemgangen af dette modul skal du: 1. Være kommet på skolens trådløse netværk 2. Kunne se dit skema og dine lektier i

Læs mere

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 3 2. Login... 3 3. Se og ret kundeoplysninger... 4 4. Rediger kontaktoplysninger... 6 5. Skift adgangskode... 7 6. BroBizz-oversigt...

Læs mere

Septimana RESERVERING AF LOKALER

Septimana RESERVERING AF LOKALER RESERVERING AF LOKALER INDHOLD 1. RESERVERING AF LOKALER.... 1 1.1. GENEREL RESERVERING FRA EGET SKEMA:... 1 1.2. TILFØJ ET LOKALE TIL EN BRIK PÅ EGET SKEMA:... 6 1.3. OPRET RESERVATION FRA LOKALETS SKEMA...

Læs mere

LegalOffice BRANCHEINDSIGT I SYSTEM CAPTO.DK

LegalOffice BRANCHEINDSIGT I SYSTEM CAPTO.DK LegalOffice 1 Indhold Indledning... 3 LegalOffice Journaliser fra stifinder... 3 LegalOffice Journaliser fra Outlook og de øvrige Office produkter... 3 Visning af gemt mail på sag eller klient... 5 Gem

Læs mere

Sager/projekter er en vigtigt del, af vores integration med økonomisystemer, da disse altid tager udgangspunkt i en sag/projekt. Klik på Ny sag.

Sager/projekter er en vigtigt del, af vores integration med økonomisystemer, da disse altid tager udgangspunkt i en sag/projekt. Klik på Ny sag. Kom godt igang med job: Jobmodulet er bygget op omkring sager og jobkort dvs. man starter, med at oprette et jobkort og derefter opretter man et job under sagen, som man så tildeler til en bruger/udfører.

Læs mere

Kursistvejledning til Ludus Web

Kursistvejledning til Ludus Web Kursistvejledning til Ludus Web Ludus Web er et kommunikationssystem. I Ludus Web kan du bl.a.: Se dit skema/din undervisers skema Melde dig syg Tjekke dit fravær Se aflysning af timer Sende beskeder bl.a.

Læs mere

Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC)

Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC) Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC) Computerens netværksdrev og mappen dokumenter Gå ind i "Denne computer" (ikonet ligger på skrivebordet). Her ligger de netværksdrev computeren råder over og separate

Læs mere

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012 Web MTC manual Version 1.1 08-11-2012 1 Revisioner: Version 1.0, 11-10-2012: Oprettelse af dokument Version 1.1, 08-11-2012: Afsnit om udskrivning af rapport tilføjet. 2 Indhold Sideopbygning... 5 Startside...

Læs mere

Manual til Kundekartotek

Manual til Kundekartotek 2016 Manual til Kundekartotek ShopPlanner Customers Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer kundeoplysninger www.obels.dk 1 Introduktion... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Anvendelse... 3 2 Referencer...

Læs mere

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Systemkrav For at kunne bruge Composite kræves: Windows 95 eller nyere (bemærk - kun Windows kan bruges) Browseren Internet Explorer 6.0 eller

Læs mere

Versionsbrev LUDUS Web version 2.11.0. LUDUS Web 2.11.0. Den 25. november 2009. J. nr: 4004-V1566-09

Versionsbrev LUDUS Web version 2.11.0. LUDUS Web 2.11.0. Den 25. november 2009. J. nr: 4004-V1566-09 Versionsbrev LUDUS Web version 2.11.0 J. nr: 4004-V1566-09 Journal nr.. 4004-V1566-09 LUDUS Web version 2.11.0 Side 1 af 12 1. Leverancens omfang... 3 2. Fremgangsmåde... 4 2.1 Opdatering... 4 2.2 Nyinstallation...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indhold

Indholdsfortegnelse. Indhold Indholdsfortegnelse Indhold Login... 2 Registrér komme / gå tider... 4 Flere arbejdsperioder på samme dag?... 6 Frokostpause / ret Frokostpause... 7 Sletning... 8 Afslut uge... 9 Godkendte/afviste ugesedler...

Læs mere

Bogbyggeren på HVAL.DK

Bogbyggeren på HVAL.DK Journal nr. 7.32.78 Bogbyggeren på HVAL.DK Et web-baseret værktøj udviklet af Programdatateket i Viborg amt i forbindelse med ITMF-projekt 464 Din egen Historie på nettet Indholdsfortegnelse: Kom i gang...3

Læs mere

Lectio. Lectio import vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00. E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.

Lectio. Lectio import vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00. E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom. Lectio Lectio import vejledning 1992-2008 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Forord Forord

Læs mere

Novotek Planning Systems A/S 2013 Version 1.0 Jan 2013 ROB-EX 4.2

Novotek Planning Systems A/S 2013 Version 1.0 Jan 2013 ROB-EX 4.2 Version 1.0 Jan 2013 ROB-EX 4.2 Indhold Hovedskærmens opbygning... 2 Tastaturgenveje... 3 Hovedskærmbilleder... 4 Stamdata generelt... 5 Kalender... 6 Opret/rediger kalender... 7 Specifik kalender pr.

Læs mere

Kursistvejledning til Ludus Web

Kursistvejledning til Ludus Web Kursistvejledning til Ludus Web Indhold 1. Login... 2 2. Skema... 3 2.1 Dato-, uge- og månedsskift... 3 2.2 Lektier til de enkelte mødegange... 4 2.3 Elektronisk materiale... 4 2.4 Send besked... 4 3.

Læs mere

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Indhold For dig der skal i gang med at bruge ditmer edagsorden på ipad eller web 1. Sådan får du adgang til ditmer edagsorden... 2 2. Find udvalg

Læs mere

Administrator manual

Administrator manual Revision 1 Administrator manual INDHOLD LOG IND 1 OVERBLIK 1 ARBEJDSRUM 1 MEDARBEJDERE 2 OPRET NY MEDARBEJDER 2 TRIN 1 AF 4: NAVN OG OPLYSNINGER 2 TRIN 2 AF 4: LEGITIMATION 2 TRIN 3 AF 4: EFFEKTIVITETSNIVEAU

Læs mere

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress.

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Wordpress manual Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting og funktioner i Wordpress, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje

Læs mere

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed Digitale uddannelsesaftaler Vejledning til virksomhed Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Adgang til Digitale uddannelsesaftaler i Elevplan... 5 Browser... 6 Ændr status og slet aftale...

Læs mere

Vejledning. Vejledning. Trio+ for skoleledere OK13

Vejledning. Vejledning. Trio+ for skoleledere OK13 Vejledning Trio+ for skoleledere OK13 Indholdsfortegnelse Trio+... 2 Læreradgang til Trio+... 2 Login... 2 Åbn/luk forbindelsen til Trio+... 2 Trio Fagfordeling... 4 Noter... 5 Faneblade i Trio+... 9 Login...

Læs mere

Vejledning til Timeplan

Vejledning til Timeplan Vejledning til Timeplan Sådan oprettes en Timeplan så du og dine medarbejder kan se hvad du forventer af dem. Indhold Faner:... 2 Stamdata:... 2 Skolefag på uddannelse... 2 Kompetencegrupper... 4 Grundsatser...

Læs mere

Uddannelsesplaner i MinUddannelse

Uddannelsesplaner i MinUddannelse Uddannelsesplaner i MinUddannelse Denne vejledning giver et overblik over arbejdet med MinUddannelse fra en UU-vejleders synspunkt. Indhold 1. Introduktion... 2 2. Tekniske specifikationer... 2 3. Som

Læs mere

TRIO+ FOR SKOLELEDERE

TRIO+ FOR SKOLELEDERE VEJLEDNING TRIO+ FOR SKOLELEDERE Indholdsfortegnelse Trio+... 2 Læreradgang til Trio+... 2 Login... 2 Åbn/luk forbindelsen til Trio+... 2 Trio Fagfordeling... 5 Noter... 5 Faneblade i Trio+... 9 Login...

Læs mere

LinkGRC. Kontrol. Brugermanual

LinkGRC. Kontrol. Brugermanual Brugermanual 1 INDHOLD 1. Navigation 2. Dashboard 3. 4. Support 2 NAVIGATION 1 På forsiden finder du dine installerede moduler i LinkGRC løsningen og du kan her vælge hvilket modul du ønsker at arbejde

Læs mere

Baggrund Forord Luk Filer Gem

Baggrund Forord Luk Filer Gem Lectio Lectio Elevmodul vejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Baggrund Forord

Læs mere

Guide til Mobilize Me v2.0. Original skrevet af:

Guide til Mobilize Me v2.0. Original skrevet af: Guide til Mobilize Me v2.0 Original skrevet af: Opdateret af Mobilize Me 18-09-2014 1 INDHOLD Login... 4 Planlægningsklienten... 4 Afviklingsklienten... 4 Guide til planlægningsklienten... 5 Opret ny aktivitet...

Læs mere

Tips og tricks til Arkibas

Tips og tricks til Arkibas Tips og tricks til Arkibas 0. Login, brugerprofil og log ud 0.1 Login 0.2 Brugerprofil 0.3 Log ud 1. Registrering 1.1. Åbn nyt vindue (Ctrl + klik ) herunder oprette fotograf eller placering 1.2. Tagging

Læs mere

Releasenote til Jobcenter Planner il Superbrugere. 4. februar 2013

Releasenote til Jobcenter Planner il Superbrugere. 4. februar 2013 Releasenote til Jobcenter Planner Vejledning t pr. il Superbrugere 4. februar 2013 i HP Helpdesk Version: 1.0 Oprettet af Kirsten Vestergaard Oprettet den 1. februar 2013 Godkendt af Pia Poulsen Godkendt

Læs mere

Modul 1 Adgang til det trådløse netværk, Kommunikation i Lectio og Office365 Efter gennemgangen af dette modul skal du:

Modul 1 Adgang til det trådløse netværk, Kommunikation i Lectio og Office365 Efter gennemgangen af dette modul skal du: Modul 1 Adgang til det trådløse netværk, Kommunikation i Lectio og Office365 Efter gennemgangen af dette modul skal du: 1. Være kommet på skolens trådløse netværk 2. Kunne se dit skema og dine lektier

Læs mere

Efteruddannelseskataloget

Efteruddannelseskataloget Efteruddannelseskataloget Vejledning til indtastning Version 8.6 UNI C oktober 2013 Efteruddannelseskataloget UNI C Version 8.6 Af Henrik Borck Larsen og Anne-Marie Pedersen Indhold 1 Indledning... 1 1.1

Læs mere

MANUAL - Joomla! Version 1

MANUAL - Joomla! Version 1 MANUAL - Joomla! Version 1 Indhold Retningslinjer for hjemmesiden... 2 Log ind... 2 Ret i en artikel, der allerede er oprettet... 3 Opret ny artikel... 6 a) Skriv direkte i tekstfelt... 7 b) Indsæt tekst

Læs mere

SecureAware Workflow TNG

SecureAware Workflow TNG SecureAware Workflow TNG Manualen beskriver brugen af SecureAware version 4.5.0 og senere versioner Dokument opdateret: januar 2014 Om dette dokument Dette dokument beskriver brugen af Workflow TNG i SecureAware

Læs mere

Supplement til manualen, Kalender-Semesterskema

Supplement til manualen, Kalender-Semesterskema Supplement til manualen, Kalender-Semesterskema Untis er et skemalægningsprogram, der anvendes i mange lande. I Gruber og Petters manual Kalender-Semesterskema (som du finder på vores hjemmeside under

Læs mere

Brugervejledning til EasyBusiness

Brugervejledning til EasyBusiness Brugervejledning til EasyBusiness Indholdsfortegnelse: 1. Sådan logger man på EasyBusiness 1 2. Sådan foretager man en søgning 2 3. Hvordan gemmes og åbnes en søgning? 3 4. Hvordan danner man en pdf fil?

Læs mere

- Hele vejen rundt. Vejledning i UDDATA+ Kom godt i gang med en rund tur i UDDATA+

- Hele vejen rundt. Vejledning i UDDATA+ Kom godt i gang med en rund tur i UDDATA+ Vejledning i UDDATA+ Kom godt i gang med en rund tur i UDDATA+ Indhold Skemavisning (Uge)... 2 Noter... 5 Fraværsregistrering... 6 Statistikker... 10 Aktivitetskalender... 11 Hvordan oprettes en kalender?...

Læs mere

Vejledning i arrangementsstyring i Spejdernes Medlemsservice

Vejledning i arrangementsstyring i Spejdernes Medlemsservice Vejledning i arrangementsstyring i Spejdernes Medlemsservice Introduktion til arrangementsdelen i det fælleskorpslige medlemssystem Spejdernes Medlemsservice Spejdernes Medlemsservice I/S December 2016

Læs mere

Medicinskema og Recepter

Medicinskema og Recepter Kom godt i gang med: Medicinskema og Recepter EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 96 23 51 00 Telefon Service Desk: 96 23

Læs mere

Søgemodulet i DPSD2 Introduktion:

Søgemodulet i DPSD2 Introduktion: Søgemodulet i DPSD2 Introduktion: Dette dokument indeholder en vejledning i at anvende søgemodulet i DPSD2. Afsnit 1: viser hvordan man tilgår søgemodulet. Afsnit 2: har karakter af baggrundsviden om adgangsrettigheder

Læs mere

Lærervejledning. Lærer-vejledning til Speedadmin

Lærervejledning. Lærer-vejledning til Speedadmin Lærer-vejledning til Speedadmin Sidst tilrettet januar 2015 1 Generelt Denne brugervejledning er en kort gennemgang af de mest brugte lærer-funktioner i Speedadmin. Se evt. flere uddybende vejledninger

Læs mere

Tabulex Trio. Grunddata. Grønland

Tabulex Trio. Grunddata. Grønland Tabulex Trio Grunddata Grønland Trio Grunddata Grønland Side 2 Indholdsfortegnelse Velkommen til Trio!... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Backup... 4 Dan backup... 4 Indlæs backup... 4 Send backup til

Læs mere

Brugervejledning for Partneradministratorer

Brugervejledning for Partneradministratorer Brugervejledning for Partneradministratorer Det fællesoffentlige partnerskab om Danmarks Miljøportal og digital forvaltning på miljøområdet Haraldsgade 53, 2. sal 2100 København Ø Tlf. 72 54 54 54 CVR

Læs mere

Vejledning selvbetjening virksomheder - tilskudsanmodninger for personer i jobrotation.

Vejledning selvbetjening virksomheder - tilskudsanmodninger for personer i jobrotation. SKS Applikation Service ApS Vejledning selvbetjening virksomheder - tilskudsanmodninger for personer i jobrotation. Redigeret 4. februar 2014 SKS Applikation Service ApS Åstrupvej 10 9800 Hjørring T: 22

Læs mere

Vejledning i brug af imastra

Vejledning i brug af imastra Vejledning i brug af imastra af Daniel Kristian Carlsen 01.06.2010 1 Indholdsfortegnelse 1 Kom i gang... 3 1.1 Åbn imastra... 3 1.2 Skift adgangskode... 3 2 Oprettelse af kryds... 4 2.1 Før vi går i gang...

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Som et udspring af de administrative fællesskaber og et ønske om at effektivisere og digitalisere

Læs mere

vejman.dk Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9

vejman.dk Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9 Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Anbefalinger... 4 1.2 Datahjælp... 4 1.3 Brugerindstillinger... 5 2 Generel funktionalitet... 6 2.1

Læs mere