UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Kragelund Efterskole. Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: juli 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Kragelund Efterskole. Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: juli 2014"

Transkript

1 UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Kragelund Efterskole Dato: 25. juni 2011 Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: juli 2014 UMV en indeholder de fire faser, som tilsammen udgør en hel UMV: Fase 1: Kortlægning af undervisningsmiljøet Fase 2: Beskrivelse og vurdering af resultaterne fra kortlægningen Fase 3: En handlingsplan til forbedring af undervisningsmiljøet Fase 4: Retningslinjer for opfølgning på handlingsplanen UMV en er tilgængelig på skolens hjemmeside Vi har indberettet vores UMV til Undervisningsmiljøkortet (www.um-kort.dk) UMV en er udarbejdet i et samarbejde mellem: Elevrådet Carl Emil Hylle Henrik Larsen Undervisningsmiljørepræsentanterne Arbejdsmiljø repræsentanten Skolens ledelse

2 Fase 1: Kortlægning af undervisningsmiljøet Sådan greb vi kortlægningen an Anvendte værktøjer og metoder, tidsramme for kortlægningen samt angivelse af hvem der var involveret Vi har brugt kortlægningsværktøjet "Termometeret". Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål til mobning hjælper andre, Konflikter, Klasselæreren, Timerne og undervisningen, Stress, Rammer 1, Aktivitetsmuligheder, Rammer 2, Sikkerhed, Underspørgsmål til sikkerhed skadernes omfang, Kost og rygning, Helbred og velbefindende, Underspørgsmål til helbred og velbefindende om fravær. Eleverne fik tid afsat i skemaet til at udfylde spørgeskemaet på hjemmesiden. Tidsrammen var i en periode på 2 måneder maj juni 2011 og involveret forstander, arbejdsmiljø repræsentant og elevrådet. Elevrådet bestod af en repræsentant fra hver danskhold (10 danskhold). Side 2 af 12

3 Fase 2: Beskrivelse og vurdering af resultaterne fra kortlægningen Det viste kortlægningen De overordnede resultater af kortlægningen Side 3 af 12

4 Vi kan konstatere følgende positive og negative sider ved undervisningsmiljøet Dét er positivt Ja, altid Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke 2 Er du glad for din skole? 24 / 29,6% 53 / 65,4% 2 / 2,5% 2 / 2,5% 5 Hvor tit...- glæder du dig til at se dine klassekammerater? Altid For det meste Ikke så tit 50 / 61,7% 30 / 37% 1 / 1,2% 0 / 0% Ja, altid Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke 7 Føler du tryg i klassen? 53/65,4% 22/27 / 2% 4 / 4,9% 2 / 2,5% Ja, altid Ja, for det meste Engang imellem 14 Føler du dig uden for kammeratskabet i klassen? 2 / 2,5% 2 / 2,5% 13 / 16,5% 62 / 78,5% 16 Ved du, hvordan du skal opføre dig over for de andre i klassen? Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Nej kun i mindre grad Nej, slet ikke 48 / 60,8% 30 / 38% 0 / 0% 1 / 1,3% Ja, helt bestemt Ja, måske Nej, det tror jeg ikke Nej, helt bestemt ikke Side 4 af 12

5 18 Hvis nogen i din klasse bliver mobbet, gør klasselæreren så noget ved det? 42 / 53,8% 27 / 34,6% 3 / 3,8% 6 / 7,7% Ja, mange gange ja, flere gange Ja, en enkelt gang Nej 21 Er du inden for de sidste 2 måneder blevet mobbet af en eller flere elever på skolen? 1 / 1,3% 1 / 1,3% 10 / 12,8% 66 / 84,6% Ja, tit Ja, engang i mellem Ikke ret tit 30 Synes du, at konflikter i klassen/på skolen bliver løst på en god måde? 26 / 36,6% 34 / 47,9% 6 / 8,5% 5 / 7% Ja, meget Ja, noget Hverken meget eller lidt Nej, kun lidt Nej, slet ikke 32 Synes du, at din klasselærer gør noget for, at alle i klassen skal have det godt? 39 / 55,7% 26 / 37,1% 2 / 2,9% 0 / 0% 3 / 4,3% Ja, altid Ja, for det meste Engang imellem Ved ikke 38 Hvis du har brug for hjælp, kan du så få det hos en anden voksen på skolen? 35 / 51,5% 18 / 26,5% 9 / 13,2% 3 / 4,4% 3 / 4,4% For store krav Passende krav For små krav 46 Synes du, at der for det meste stilles for store eller for små krav til dig fra lærerne? 5 / 7,7% 54 / 83,1% 6 / 9,2% Ja, meget tit Ja, tit Sommetider Sjældent Aldrig 50 Synes du, at du lærer noget i skolen? 13 / 20% 31 / 47,7% 13 / 20% 5 / 7,7% 3 / 4,6% Helt i orden Nogenlunde i orden Ikke i orden 76 Hvordan vurdere du vedligeholdelsen af skolen? 32 / 55,2% 24 / 41,4% 2 / 3,4% Side 5 af 12

6 101 Har du fået at vide, hvad du skal gøre, hvis der udbryder brand på skolen? Ja Nej Ved ikke 47 / 90,4% 2 / 3,8% 3 / 5,8% Altid For det meste Ikke så tit 106 Efter din egen mening, hvor tit er din frokost sund? 17 / 32,7% 27 / 51,9% 6 / 11,5% 2 / 3,8% 121 Hvor tit inden for de sidste 2 måneder - har du følt dig ensom? Hele tiden Det meste af tiden En del af tiden Lidt af tiden Slet ikke 0 / 0% 0 / 0% 3 / 5,8% 18 / 34,6% 31 / 59,6% Dét kan vi forbedre (eventuelle undervisningsmiljøproblemer) Ja, altid Ja, for det meste Engang imellem 15 Synes du, at I taler grimt til hinanden i klassen? 4 / 5,1% 4 / 5,1% 22 / 27,8% 49 / 62% Ja Nej 20 Har du inden for de sidste 2 måneder set en eller flere elever på skolen blive udsat for noget, som du mener, er mobning? 26 Hvor tit oplever du, at der er konflikter (= uenigheder, skænderier og lignende) i skolen? 33 / 42,3% 45 / 57,7% Meget tit Engang i mellem Ikke ret tit 7 / 9,5% 29 / 39,2% 13 / 17,6% 25 / 33,8% Hvad er det for nogle konflikter? Det er konflikter mellem pigerne ( 41 / 83,7%) Side 6 af 12

7 Hvad ser du som årsager til konflikterne? Misforståelser ( 33/ 67,3%) Sladder/rygter ( 32/65,3%) Ja, tit Ja, engang i mellem Ikke ret tit 29 Synes du, at konflikter giver en dårlig stemning i klassen? 8 / 11,3% 18 / 25,4% 17 / 23,9% 28 / 39,4% Ja, altid Ja, for det meste Engang imellem Nej, for jeg har ingen problemer 35 Fortæller du din klasselærer, hvis du har nogen problemer i skolen? 11 / 16,2% 15 / 22,1% 10 / 14,7% 18 / 26,5% 14 / 20,6% Ja, meget tit Ja, tit Sommetider Sjældent Aldrig 41 Keder du dig i timerne? 7 / 10,3% 8 / 11,8% 38 / 55,9% 14 / 20,6% 1 / 1,5% Ja, meget tit Ja, tit Sommetider Sjældent Aldrig 45 Savner du mulighed for at arbejde mere praktisk eller kreativt i de boglige fag (fx dansk, matematik, engelsk osv.) 10 / 14,7% 14 / 20,6% 24 / 35,3% 9 / 13,2% 11 / 16,2% 51 Hvornår synes du, at du lærer mest i skolen? Når det er læreren, der underviser os (36/58,1%) Helt i orden Nogenlunde i orden Når vi løser opgaver på en kreativ eller praktisk måde (33/53,2%) Ikke i orden 88 Vedr forhold i klassen: mulighederne for at kunne indstille din stol? 11 / 21,2% 15 / 28,8% 26 / 50% Helt i orden Nogenlunde i orden Ikke i orden 89 Vedr forhold i klassen: mulighederne for at kunne indstille dit bord? 9 / 17,3% 23 / 44,2% 20 / 38,5% Side 7 af 12

8 Hver dag Næsten hver dag Af og til 93 Hvor tit oplever du, at der er problemer med : For høj eller for lav temperatur i klassen eller andre steder på skolen? 3 / 5,8% 10 / 19,2% 28 / 53,8% 11 / 21,2% Hver dag Næsten hver dag Af og til 100 Hvor tit oplever du, at der er problemer med : Ventilation og udluftning? 6 / 11,5% 11 / 21,2% 24 / 46,2% 11 / 21,2% Andre bemærkninger til resultatet af kortlægningen På grund af at der var så mange spørgsmål i kortlægningen kan besvarelsen af den sidste tredje del være knap så troværdig som de første to tredjedele. Idet eleverne kører sur idet og begynder svare mere vilkårlig, så de kan blive færdige. Ligeledes kan man se at besvarelsesprocenten falder sidst i kortlægningen. Side 8 af 12

9 Sådan drøftede vi resultaterne fra kortlægningen Hvordan resultaterne blev bearbejdet, og hvem der var med til at kommentere resultaterne Forstander og arbejdsmiljørepræsentanten gennemgik og udvalgte positive og negative sider ved undervisningsmiljøet. Herefter blev elevrådet inddraget og kommenterede på de udvalgte positive og negative sider ved undervisningsmiljøet. Følgende bemærkninger kom fra elevrådet: 15. Nogle gange misforståelser og meste udenfor klassen. Sjældent i klassen - så godt som alle elevrepræsentanterne synes de har en god tone i klasserummet. 20. Lidt i perioder - nogle selv skyld i at de bliver drillet. Forslag: flere trivselsmøder i grupper, hvor der er tid til at få snakket ud og i bund! 26. Kun lidt mellem drenge, hvor i mod det er pigerne der ender i konflikter indbyrdes og hvor så drengene nogle gange bliver indblandet uuforskyldt. Forslag: Pigerne skal bruge personalet noget mere og hurtigere. 29. Nok meste i de klasser hvor der er mange piger og måske mest udenfor klassen. 31. Prøver først selv at løse den. Så godt som alle elevrepræsentanterne udtrykker at de har en voksen de gerne vil gå det til med de problemstillinger de kunne have. 41. Måske skulle der være lidt mere undervisning "udenfor" klasseværelset. Ligeledes lidt mere afvekslende. Måske også et udtryk for at der er nogen som er skoletræt! 45 og 51. Måske lidt flere projektopgaver/arbejde. Arbejde med konkrete ting - f.eks. måle op på konkrete ting eller lave digte udenfor. 88 og 89. Stole holderne under bordet mangler plastik beskyttere - er meget skarpe uden!! Sidder ikke så godt på stolene over længere tid. 93 og 100. Det er lokale øst, vest og musik det drejer sig om. Side 9 af 12

10 Fase 3: Handlingsplan til forbedring af undervisningsmiljøet Opgaver, som vi har valgt at arbejde videre med Opgave/ tiltag Ønsket mål Start /slut Ansvarlig Mobning/ flere trivselsmøder i grupper, hvor der er tid til at få snakket ud og i bund. Ligeledes bruge skolens time til dialog og opfølgning på situationer. Mindre oplevelse af mobning Aug. 11/juli 14 Konflikter i pigegruppen/mere fokus på forebyggende arbejde igennem en tilknytning af trivselslærere til pigegruppen. Færre konflikter mellem pigerne Aug. 11/juli 14 Forstander, trivsels- og kontaktlærere Forstander og trivselslærere Dårlig stemning i klassen pga. konflikter/ mere fokus på forebyggende arbejde igennem trivselsaftaler i klassen Bedre stemning i klassen Aug. 11/juli 14 Kontaktlærere Indstilling af stole/indkøb af nye stole Nye stole i løbet af de næste tre år Aug. 11/juli 14 Forstander og pedel Elevborde i klasseværelserne/nye plastikbeskyttere til stolophænget Ventilation, temperatur og udluftning i øst, vest og musik/ gennemgå lokalerne for evt. justeringer, forbedringer og nye tiltag. Nye plastikbeskyttere til stolophænget Aug. 11/juli 12 Pedel Forbedret klima i lokalerne Aug. 11/juli 12 Pedel Side 10 af 12

11 Sådan lavede vi handlingsplanen Beskrivelse af fremgangsmåden, og hvem der var med til arbejdet Med udgangspunkt i elevrådets kommentar til udvalgte positive og negative sider ved undervisningsmiljøet lavede forstander og arbejdsmiljørepræsentanten i fællesskab en handleplan til forbedring af undervisningsmiljøet. Fase 4: Retningslinjer for opfølgning på handlingsplanen Vores retningslinjer for opfølgning på handlingsplanen Opgave Flere trivselsmøder i grupper, hvor der er tid til at få snakket ud og i bund. Ligeledes bruge skolens time til dialog og opfølgning på situationer. Hvem står for opfølgning? Forstander Hvornår? Løbende Hvordan? Samtale, evaluering og dialog med personalet og eleverne. Mere fokus på forebyggende arbejde igennem en tilknytning af trivselslærere til pigegruppen. Forstander Løbende Samtale, evaluering og dialog med personalet og eleverne. Mere fokus på forebyggende arbejde igennem trivselsaftaler i klassen. Forstander Løbende Samtale, evaluering og dialog med personalet og eleverne. Indkøb af nye stole Forstander I budget over de næste tre år. I samarbejde med pedel og sekretær Nye plastikbeskyttere til stolophænget Forstander Inden 1. juli 12 I samarbejde med pedel Gennemgå lokale øst, vest og musik for evt. justeringer, forbedringer og nye tiltag. Forstander Løbende I samarbejde med pedel Side 11 af 12

12 Sådan lavede vi retningslinjer for opfølgning på handlingsplanen Beskrivelse af fremgangsmåden, og hvem der var med til arbejdet Forstander og arbejdsmiljørepræsentanten lavede i fællesskab retningslinjer for opfølgning afhandleplan til forbedring af undervisningsmiljøet. Herefter blev personerne fra personalet som skal involveret i handleplanen orienteret omkring opgaverne og handleplanen. Vi har indberettet vores UMV til Undervisningsmiljøkortet (www.um-kort.dk) den 15. september Vi vil påbegynde arbejdet med vores næste UMV den 1. april Side 12 af 12

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 5 klasse, 6 klasse M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 25 Er du glad for din skole? Ja, altid Ja, for

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Hummeltofteskolen Dato: 22. juni 2012. Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til 2015.

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Hummeltofteskolen Dato: 22. juni 2012. Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til 2015. UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Hummeltofteskolen Dato: 22. juni 2012 Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til 2015. UMV en indeholder de fire faser, som tilsammen udgør en

Læs mere

UMV. Undervisningsmiljøvurdering for Nilen Privatskole. Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: 1. januar 2011

UMV. Undervisningsmiljøvurdering for Nilen Privatskole. Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: 1. januar 2011 UMV Dato: 25. marts 2011 Undervisningsmiljøvurdering for Nilen Privatskole Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: 1. januar 2011 UMV en indeholder de fire faser, som tilsammen udgør

Læs mere

Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse

Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse 25. august 2005 Før du går i gang med at udfylde skemaet, skal du læse følgende igennem: Tag dig tid til at læse både spørgsmål og svarmuligheder godt igennem.

Læs mere

Overblik over resultatet for tjeklisten (fysiske forhold, som er blevet udfyldt for den enkelte klasse i fællesskab i klassen)

Overblik over resultatet for tjeklisten (fysiske forhold, som er blevet udfyldt for den enkelte klasse i fællesskab i klassen) I uge 47-49 gennemførte vi den lovpligtige Undervisningsmiljøvurdering (UMV) på Syvstjerneskolen. Det blev i form af en spørgeskemaundersøgelse, hvor den enkelte elev/klassen svarede på spørgsmål om undervisningen,

Læs mere

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for. Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: juni 2016

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for. Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: juni 2016 UMV Sådan! Her indsætter I skolens logo Undervisningsmiljøvurdering for Dato: juni 2014 Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: juni 2016 UMV en indeholder de fire faser, som tilsammen

Læs mere

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Århus Produktionsskole. Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til:_2011_

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Århus Produktionsskole. Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til:_2011_ UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Århus Produktionsskole Dato:_30-11-2010 Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til:_2011_ UMV en indeholder de fire faser, som tilsammen udgør

Læs mere

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING UNDERVISNINGSMILJØVURDERING 1. Er du en pige eller en dreng 47 % Pige 53% Dreng Thyland Idrætsefterskole december 2011 2. Hvor godt eller dårligt synes du selv, du klarer dig i klassen? 6 Jeg er en af

Læs mere

Dansk Center for Undervisningsmiljø, marts 2003 Spørgeskema 2 Undervisningsmiljø Ungdomsuddannelser

Dansk Center for Undervisningsmiljø, marts 2003 Spørgeskema 2 Undervisningsmiljø Ungdomsuddannelser Dansk Center for Undervisningsmiljø, marts 2003 Spørgeskema 2 Undervisningsmiljø Ungdomsuddannelser Dansk Center for Undervisningsmiljø Danish Centre of Educational Environment www.dcum.dk dcum@dcum.dk

Læs mere

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole.

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole. Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole. Tag dig tid til at læse spørgsmål og svarmuligheder godt igennem. Du kan kun sætte 1 kryds ud for hvert spørgsmål, hvis ikke der står noget andet.

Læs mere

Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på Brøruphus Efterskole

Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på Brøruphus Efterskole Spørgeskema Undervisningsmiljø og trivsel Sådan udfylder du skemaet: Spørgeskemaet handler om det psykiske, fysiske og æstetiske undervisningsmiljø på din efterskole. Det indeholder også nogle spørgsmål

Læs mere

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole Tag dig tid til at læse spørgsmål og svarmuligheder godt igennem. Du kan kun sætte 1 kryds ud for hvert spørgsmål, hvis ikke der står noget andet.

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering

Undervisningsmiljøvurdering 1 Undervisningsmiljøvurdering - Silkeborg Gymnasium - 2013-14 Undervisningsmiljøvurdering Der er i november 2013 gennemført en undersøgelse af undervisningsmiljøet på Silkeborg Gymnasium i 2.g- og 3.g-klasserne,

Læs mere

Spørgeskema Uddannelsesmiljø i TAMU

Spørgeskema Uddannelsesmiljø i TAMU Spørgeskema Uddannelsesmiljø i TAMU Tilrettet af TAMU på baggrund af Spørgeskema fra Dansk Center for Undervisningsmiljø Sådan udfylder du skemaet: Spørgeskemaet handler om det psykiske, fysiske og æstetiske

Læs mere

Resultat af Undervisningsmiljøundersøgelse

Resultat af Undervisningsmiljøundersøgelse Resultat af Undervisningsmiljøundersøgelse I slutningen af skoleåret 2010/1011 gennemførte vi en undervisningsmiljøundersøgelse blandt alle skolens elever. 126 elever deltog i undersøgelsen. Undersøgelsen

Læs mere

Umv Basis spørgeskema til 4. 6. klasse

Umv Basis spørgeskema til 4. 6. klasse Trivsel 1 Er du glad for at gå i skole? Ja, altid Klassen og fællesskabet 2 Er du glad for din klasse? Ja, altid 3 Behandler I hinanden godt i klassen? Ja, altid 4 Har du nogen venner i klassen? Ja, mange

Læs mere

Besvarelse af Spørgeskema

Besvarelse af Spørgeskema Besvarelse af Spørgeskema Undervisningsmiljø og trivsel Brøruphus Efterskole 0/5 . Er du pige eller dreng? Pige: 8 ( 55, %) Dreng: 66 (,6 %) I alt har 8 elever besvaret dette spørgeskema. Hvor gammel er

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Indskoling' 2009 2 klasse, 3 klasse M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 12 Er du glad for at gå i skole? 24 / 82.76% 5 / 17.24%,

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Hvilken afdeling arbejder du i? Hvad er din stilling? Psykisk arbejdsmiljø De følgende spørgsmål handler

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering for Lundebakkeskolen

Undervisningsmiljøvurdering for Lundebakkeskolen Undervisningsmiljøvurdering for Lundebakkeskolen Udarbejdet Juni 2013 og gyldig frem til juni 2016 Lundebakkeskolens UMV er udarbejdet ved hjælp af UMV-spørgeskema-skabelonen på klassetrivsel.dk Undersøgelsen

Læs mere

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper.

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper. Intro Dette emne sætter fokus på: etik på mobil og internet. etik i forhold til billeder og det skrevne ord. Formål Med udbredelsen af internettet er mobningen blevet digital og kan foregå 24 timer i døgnet

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

Rød skrift er besvarelser fra Systofte Blå skrift er besvarelser fra Lågerup. Spørgeskema. Crossklubmiljø

Rød skrift er besvarelser fra Systofte Blå skrift er besvarelser fra Lågerup. Spørgeskema. Crossklubmiljø Rød skrift er besvarelser fra Systofte Blå skrift er besvarelser fra Lågerup Spørgeskema Crossklubmiljø Før du går i gang med at udfylde skemaet, skal du læse følgende igennem: Tag dig tid til at læse

Læs mere

UngeSamtalen Udarbejdet af UngeBasen Randers Kommune 2014

UngeSamtalen Udarbejdet af UngeBasen Randers Kommune 2014 1 Kontaktpersonens navn: Den unges navn: Dato: 2 Boligforhold Profil 1: Jeg er meget tilfreds med at bo på Rismøllegården og har det godt med de andre beboere og personalet. Profil 2: Jeg er hovedsagligt

Læs mere

Dine vaner. Dagens dato. Hvornår er du født? 2. Er du dreng eller pige? 3. Dyrker du sport eller motion uden for skoletid?

Dine vaner. Dagens dato. Hvornår er du født? 2. Er du dreng eller pige? 3. Dyrker du sport eller motion uden for skoletid? Dagens dato 2 0 Dato Måned År 1. Hvornår er du født? Dato Måned 1 9 År 2. Er du dreng eller pige? Dreng Pige Dine vaner 3. Dyrker du sport eller motion uden for skoletid? Nej Skriv hvad 4. Hvor mange timer

Læs mere

Evaluering på Mulernes Legatskole

Evaluering på Mulernes Legatskole Evaluering på Mulernes Legatskole Undervisningsevaluering i STX og HF 1. Optimalt bør alle forløb evalueres formativt, men som minimum skal det ske på alle hold mindst to gange om året, og mindst én af

Læs mere

STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE BRUGERUNDERSØGELSE PÅ THYHOLM

STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE BRUGERUNDERSØGELSE PÅ THYHOLM STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE BRUGERUNDERSØGELSE PÅ THYHOLM 1 1 tilfredshed m ed den komm unale tandpleje 1 % andel 4 ja nej I 1 gennemførte tandplejen en spørgeskemaundersøgelse blandt brugerne af Den Kommunale

Læs mere

AMO i praksis. en vej til et godt arbejdsmiljø

AMO i praksis. en vej til et godt arbejdsmiljø AMO i praksis en vej til et godt arbejdsmiljø Indledning Regler om APV Dette inspirationsmateriale er det tredje i rækken fra Grafisk BAR om de nye regler i arbejdsmiljøarbejdet og omhandler arbejdsmiljødrøftelse,

Læs mere

Fællesbestyrelsen: Børnenes relationer Side 1

Fællesbestyrelsen: Børnenes relationer Side 1 Fællesbestyrelsen: Børnenes relationer Side 1 Fællesbestyrelsen: Børnenes relationer Side 2 Indhold: FORMÅLET MED UNDERSØGELSEN... 3 UNDERSØGELSESPROCEDURE... 3 Spørgeskema... 3 Svarprocent... 4 Anonymitet...

Læs mere