VEJLES GLOBALE ALMINDING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEJLES GLOBALE ALMINDING"

Transkript

1 VEJLES GLOBALE ALMINDING KOBLING PÅ TVÆRS AF FORSTADENS FUNKTIONELLE ENKLAVER

2 Vejles globale alminding KOBLING PÅ TVÆRS AF FORSTADENS FUNKTIONELLE ENKLAVER Udarbejdet af: Vejle Kommune, Teknik & Miljø Konsulent: TRANSFORM mv., Elle-Mie Ejdrup Hansen, Lene Noer, COWI vedrørende erhvervsanalyse og markedstjek Projektleder ved Vejle Kommune, Teknik & Miljø: Bodil Øllgaard / Tryk: Cool Gray Oplag: 100 eksemplarer Forsidefoto: Anne Prytz Schaldemose Fotos: Vejle Kommune Illustrationer: TRANSFORM, SLA og Elle-Mie Ejdrup Hansen Layout: Elsebeth Frost-Jensen / VEJLES GLOBALE ALMINDING KOBLING PÅ TVÆRS AF FORSTADENS FUNKTIONELLE ENKLAVER

3 KICKSTART FORSTADEN er et Realdania-initiativ, der sætter fokus på den bæredygtige udvikling af forstaden. Viborg Banebro Kobling af et byomdannelsesområde i forstaden til bymidten Silkeborgs erhvervskorridor Nytænkende erhvervskorridor, grøn forbindelse og byport Aalborg Øst Fortætning af bydelscenter og opgradering af tunnelforbindelse Greves nye byplads Levende byplads som aktivitetsdæk over parkering samt boligfortætning i centrum Kulturlageret i Nykøbing Falster Nyt liv i tom industribygning Ballerup trafikknudepunkt Byrum og fortætning omkring trafikalt knudepunkt Vejles globale alminding Kobling på tværs af forstadens funktionelle enklaver COWI er sekretariat for KICKSTART FORSTADEN Designprincip: Hvid Hverdag For yderligere information om initiativet Programchef Astrid Bruus Thomsen, Realdania / Tlf: Projektchef Svend Erik Rolandsen, COWI A/S / Tlf: Udviklingschef Mette Mogensen, COWI A/S / Tlf: Forord 5 01 Introduktion Kickstartsprojektet Den Globale Alminding 19 Kickstartsprojektet Den Globale Alminding 20 Kickstartens eksempelværdi Kickstartsprojektets succeskriterier Konklusion på forundersøgelsen Kickstartsprojektets analysemetoder Beboeranalyse 53 Beboere 54 Andre aktører Erhvervsanalyse 65 Erhverv 66 Markedstjek Social bæredygtighed Proces for realisering og anlægsbudget 87 Proces for realisering 88 Anlægsbudget 90

4 00 Forord KAPITEL 0

5 KICKSTART FORSTADEN VEJLES GLOBALE ALMINDING FORORD Realdania og Vejle Kommune afholdt i 2012 arkitektkonkurrence for forstadsområdet Søndermarken i den sydlige del af Vejle. Konkurrencens resultat blev offentliggjort ultimo 2012, med TRANSFORM architecture+urbanism samt underrådgivere som vinder. Arkitektkonkurrencen er idegrundlaget for kickstartsprojektet Den Globale Alminding i Søndermarken. Projektet Kickstart Søndermarken undersøger, om realisering af Den Globale Alminding ved Løget Center kan kickstarte en bæredygtig fornyelse af Løget og hele Søndermarken. Projektet Kickstart Søndermarken udspringer af konkurrenceprojektet til FREMTIDENS FORSTÆDER i Vejle. Ét af vinderprojektets tre bærende elementer var de tværgående almindinger, fællesområder, der kilede sig ind imellem de monofunktionelle enklaver i området. Hensigten var at undersøge mulighederne for at kickstarte private investeringer i en bæredygtig fortætning og fornyelse der fører til en større sammenhæng på tværs af bydelens enkelte områder, og igangsætte en social kickstart. Forundersøgelsen har vist, at der ikke er basis for en kickstart i form af private investeringer i større omfang. Fokus i forundersøgelsen har derfor været på mulighederne for at igangsætte en social kickstart. Her er en hovedkonklusion, at en stor del af de interviewede beboere peger på, at de orienterer sig meget mod det nære og ikke opfatter Søndermarken som en sammenhængende bydel. Interviews med beboerne har givet en række forslag til, hvordan Den Globale Alminding kan blive et nyt mødested for hele bydelen.den Globale Alminding i Søndermarken er Vejle Kommunes bud på at kickstarte udviklingen i forstaden Søndermarken. Det er et by- og landskabsrum med markant beplantning og et lyd- og lyskunstanlæg i byskala. Vejle Kommune har store forventninger til, at Den Globale Alminding sammen med AAB s store renovering af boliger kan være med til at forandre Søndermarkens image og sætte gang i en social, fysisk og kulturel mere bæredygtig udvikling i området. Så vil denne forstad fremover kunne signalere liv, fællesskaber og aktiviteter på tværs af boligkvarterer, alder, køn og nationaliteter. Forundersøgelsen er en ud af syv forundersøgelser, som er igangsat under kampagnen Kickstart Forstaden. Realdania har i samarbejde med syv forskellige kommuner gennemført nærmere undersøgelse af syv udvalgte ideer til bæredygtig udvikling af forstæderne. Ideerne skal videreudvikles til innovative eksempler på, hvordan en bæredygtig fornyelse af forstædernes byområder kan kickstartes. Håbet er, at projektideerne bliver så gode, at nogle af projekterne kan realiseres i praksis. Vejle Kommune Realdania Henrik Stjernholm Astrid Bruus Thomsen Stadsarkitekt Programchef 7

6 Søndermarksskolen Søndermarken Søndermarken er en forstad til Vejle og en forstad som mange andre i Danmark. Bydelen er her defineret som Søndermarken og Løget beliggende omkring Grønlandsvej og består af flere enklaver af parcelhuse, en stor almen boligbebyggelse, et lille nødlidende bydelscenter og et ældre erhvervsområde. Bestanddelene er velkendte, parcelhusområder, almennyttigt boligbyggeri, institutioner, store belagte flader til biler og rigelige grønne områder. Grønnedalen Det almene boligområde, AAB Løget, er på regeringens liste over særligt udsatte boligområder, men området vil i de kommende år gennemgå en stor forandring, idet AAB s almene boligområde er ved at renovere 1000 boliger, bygge penthouselejligheder og forbedre de grønne områder. Den Globale Alminding grænser op til dette område. Området har godt 40 forskellige nationaliteter, hvor hovedparten er bosat i de almene boliger i Løget. Grønlandsvej Rema 1000 Løget By AAB s boliger Søndermarken ligger på kanten af to meget smukke naturområder, Højen Ådal og Mølholm Ådal. Begge områder har stort potentiale for bydelens kvaliteter. Grønlandsvej forløber som den infrastrukturelle rygrad igennem områdets midte, med kontakt til E45 og Vejle bymidte. Kvartershuset Den Globale Alminding Løget Center Erhvervsområdet Mølholm Ådal Højen Ådal Sønderdalen E 45 Søndermarken omkring Grønlandsvej og Den Globale Alminding m 8 9

7 01 Introduktion KAPITEL 1

8 INTRODUKTION Fakta om Søndermarken Afstand til Vejle C Afstand til motorvej Afstand til handel Afstand til skole 4,4 km 3,0 km 0,5 km 1 km Beboere i Søndermarken 3400 Heraf i Løget 1800 en Beboerne i Løget By Dansk oprindelse 49% Anden oprindelse 51% Af de 51%, der er af anden oprindelse, er der 41 forskellige nationaliteter. Denne rapport er en forundersøgelse af, om etableringen af Den Globale Alminding kan kickstarte private investeringer i en bæredygtig fornyelse af Løget Center og af erhvervsområdet, og om Den Globale Alminding samtidig kan være med til at skabe et nyt socialt bæredygtigt samlingssted ved Løget Center for alle beboere i Søndermarken. Samtidig undersøges, om Den Globale Alminding med sin særlige udformning og kobling til ådalene kan motivere flere beboere og andre besøgende til at opleve og bruge ådalene. Vejle by og Søndermarken / Løget By Almindinger Søndermarken ligger midt i en utrolig smuk og frodig natur. Ådalenes karakter trækkes ind gennem Søndermarken. Rummene kaldes almindinger, der betyder alle mands. De løber på tværs af området - fra ådal til ådal - og er nye, fælles, grønne, sanselige opholdsrum, der skaber en tættere kontakt med den smukke natur i ådalene og et vedkommende sted, hvor naboskabet kan udvikles. De nye linjer er sociale zoner, hvor man mødes - offentlige rum på forstadens præmisser - de er et visuelt og socialt KIT i området, og en måde at styrke de LOKALE relationer mellem områdets dele. Friske og indtagelige - et nyt mønster i bydelen. I kickstartsprojektet defineres Den Globale Alminding som området fra Grønlandsvej gennem Løget Center til Mølholm Ådal. Den stiblede linje viser 2. etape af Den Globale Alminding fra Grønlandsvej til Højen Ådal

9 Baggrund Realdania og Vejle Kommune afholdt i 2012 en arkitektkonkurrence, FREMTIDENS FORSTÆDER om forstadsområdet Søndermarken i den sydlige del af Vejle. Konkurrencens resultat blev offentliggjort ultimo 2012, med TRANSFORM architecture+urbanism, samt underrådgivere, som vinder. Arkitektkonkurrencen er idegrundlaget for kickstartsprojektet Den Globale Alminding i Søndermarken. Ét af vinderprojektets tre bærende elementer var et forslag om at skabe tværgående almindinger i forstaden, fællesområder, der kilede sig ind imellem de monofunktionelle enklaver i området. I Den Globale Alminding var der tre temaer: Det grønne. Ved at trække de grønne ressourcer fra de to nærliggende ådale ind i almindingen skabes et frodigt og rigt byrum med fokus på biodiversitet og med fokus på at få plantet træer fra mange forskellige lande, som et spejl af den etniske rigdom i området. Det blå. Hvor lokal afledning og nedsivning af regnvand giver vand en vigtig rolle i området. Byrummet. Flere opholdsarealer og et generelt mere inviterende byrum skal åbne stedet for områdets beboere. Hvad har vi undersøgt? Nedenfor opridses Vejle Kommunes tilgang til forundersøgelsen og den læring, der er opnået i forundersøgelsen. Det har været vigtigt for os at lære noget om hverdagslivet i denne forstad. Vi har afdækket nogle af beboernes ønsker, behov og udfordringer og de professionelle aktørers aktiviteter, ideer og samarbejdsflader. Samtidig har vi også ønsket at få viden om, hvordan virksomhederne, institutionerne og butikkerne ser deres hverdag og fremtid i området. Løget Centerområde

10 Vi har derfor i forundersøgelsen gennemført interview med langt de fleste virksomheder, institutioner og butikker i området for Den Globale Alminding og udvalgt 4 grupper blandt beboere i hele forstaden; de unge under uddannelse, etniske grupper, personer uden for arbejdsmarkedet og de ressourcestærke børnefamilier. Vi har også lavet et markedstjek for at undersøge mulighederne for private investorer. Vi har indsamlet ideer, ønsker og forslag til konkrete projekter, som kunne kickstarte udviklingen i Den Globale Alminding, og vi har undersøgt, om der er socialøkonomiske virksomheder, der kunne tænkes at opstarte virksomhed i området. Vi har set på udviklingsbetingelserne for butikscenteret og registreret, at det primært er tidligere tiders fejlslagne planlægning for Løget Center, der i dag gør, at det er svært at drive butik i området. Centeret er forkert placeret i bydelen, usynlig fra Grønlandsvej, det har ikke volumen nok, og det ligger ikke centralt i forhold til kundeflow og bydelens boligområder. Hvad fik vi ud af det? Beboerinterviewene gav en mangfoldighed af ideer til nye indsatser i det offentlige rum og stor viden om beboernes hverdagsbehov. Det var meget markant, at beboerne ikke opfattede forstaden som en sammenhængende by, men samtidig, at de gerne ville have et centralt område som et samlings- og mødested, som alle følte, at de kunne bruge; et sted hvor man oplevede fællesskab. De fleste pegede på, at centerområdet skulle renoveres og mere i spil, og at det også kunne bruges til mange nye funktioner. Det falder fuldt ud i tråd med de anbefalinger, som Tænketanken byen 2025 beskriver i en nyligt udgivet rapport om Fællesskaber i forandring. En række bylivs-eksperter påpeger nødvendigheden af at sikre rum og rammer for det lokale fællesskab. Beboerne har behov for at engagere sig, skabe noget sammen med naboen, føle sig tryg og genkendt i sin egen by. Samtidig fandt vi gennem interviewene ud af, at vi ikke kunne forvente, at Løget Center kunne kickstartes på den traditionelle måde med private investeringer. Markedstjekket viste, at der ikke var økonomisk grundlag og markedsvilkår for nye investorer, så de private investeringer kunne stimulere en bæredygtig udvikling af butiksområdet, og dermed sikrer en positiv fremtid for butikker i centeret. Årsagen er primært centerets placering, ingen synlighed fra Grønlandsvej og et for lille kundeunderlag og volumen. Derimod vil Løget Center og Den Globale Alminding kunne udvikles som et grønt og multifunktionelt byrum, hvor der kan opstå mere åbne fællesskaber og rammer for, at den sociale sammenhængskraft og bæredygtighed øges. Det er en udfordring for forstaden, at mange beboere lever i isolerede og ensartede boligområder og ikke indgår i naturlige hverdagsfællesskaber med borgere med anden økonomisk, social og kulturel baggrund. Vi er opmærksomme på, at Den Globale Alminding ikke designes for entydigt, så det kun er for udvalgte målgrupper. Den Globale Alminding skal invitere alle beboere uanset, alder, social og kulturel baggrund, så der kan udvikles mange typer fællesskaber, der styrker den sociale sammenhængskraft. Med beboernes og de øvrige aktørers brug og medvirken vil Den Globale Alminding hele tiden være i udvikling; den skal overraske, stimulere sanserne og indbyde til aktivt samvær med naboerne. Vi har fulgt op på en ide fra en virksomhed om at få lyskunst ind i erhvervsområdet og efterfølgende udviklet ideen til at omfatte hele Den Globale Alminding. Det er nu den mest synlige og en af de bærende ideer i Den Globale Alminding. Med udgangspunkt i at styrke og aktivere borgernes engagement i byens fortsatte udvikling og daglige drift har to kunstnere lavet et ideoplæg til et lyd- og lysprojekt, der skal skabe mere liv på tværs af boligområder, udnytte potentialerne i byens rum, skabe bedre interaktion på tværs af kvarterer og kulturer og endelig dyrke det midlertidige eksperiment som en aktivitet. Lyd- og lyskunstprojektet omfatter dels et permanent værk og dels tilbagevendende lys-events, eksperimenter og midlertidige værker af skiftende kunstnere, workshops og seminarer/konferencer med international deltagelse og endelig aktiviteter for beboerne med fokus på lyd og lys. Lyd- og lyskunstanlægget skal være med til at signalere, at forstaden og området ved Løget Center er i forandring med nyt liv, nyt image og er på vej til at blive en sammenhængende forstad. Det vil fortælle beboerne og omverdenen, at forstaden er dynamisk og har en fremtid, der både omfatter det globale og det lokale. Konklusionen på forundersøgelse er, at der ikke er basis for en traditionel hurtig kickstart i form af private investeringer i butikker og andre centerfunktioner i Løget Center, men at meget peger på, at vi kan stimulere en social kickstart af bydelen gennem et nyt rum for lokale fællesskaber, hjulpet på vej af mange lokale beboeres og andre aktørers engagement og aktiviteter. Det udelukker dog ikke, at der også over tid forventes en renovering af bygningsmassen, og at der kommer nye lejere og funktioner i centeret. Vi forventer, at et attraktivt byrum med flere mennesker kan skabe et større kundeunderlag for nye forretnings- og servicetyper. I udbyggede områder som Søndermarken skal byudviklingen tilpasse sig de eksisterende fysiske, økonomiske og funktionelle forhold, og derfor foregår byudvikling i disse områder med små skridt, men der sker løbende fornyelse og forskønnelse. Hvad satser vi på? Hensigten er, at Den Globale Alminding skal være et socialt og oplevelsesrigt byrum med en beplantning af stor biodiversitet og et lyd- og lyskunstanlæg i byskala, der strækker sig fra Grønlandsvej til Mølholm Ådal. Den består af flere elementer: Byrummet ved Løget Center renoveres og indrettes til et samlingssted for hele forstaden med overdækket pavillon, rum til leg, ophold, events og markeder. Lyd- og lyskunstanlæg i byskala er det, der giver denne forstad sin unikke karakter. Lokal nedsivning af regnvandet i centeret udnyttes aktivt i byrummets udformning. Jordvoldene ved krydset Grønlandsvej / Den Globale Alminding fjernes. Der etableres et kunstskiltetårn ved Grønlandsvej med informationer om forstadens aktiviteter. Ved Mølholm Ådalens kant etableres et udsigtsog informationstårn. Gadir, 19 år Jeg hører fra folk, der ikke bor her, at der ikke er trygt - men det synes jeg ikke: bare kom og kig

11 02 Kickstartsprojektet Den Globale Alminding

12 KICKSTARTSPROJEKTET DEN GLOBALE ALMINDING Den Globale Alminding er et byrum, der løber fra Den Globale Alminding er et bud på en kickstart Mølholm Ådal til Højen Ådal og gennem Løget Vi forventer, at de investeringer og forandringer, Center. Den skal være et nyt fælles grønt og sanseligt offentligt opholdsrum, der tiltrækker alle kickstart for nye aktiviteter og private investeringer der laves på Den Globale Alminding, vil være en aldersgrupper og stimulerer til større fællesskab. i Løget Center. Den Globale Alminding vil forandre Området har et kedeligt image. Hensigten er hele byrummet og sandsynligvis tiltrække mange at ændre dette ved at give forstaden noget flere mennesker. Flere brugere og besøgende på eksklusivt, et lyd- og lyskunstværk i byskala, så pladsen giver også et større kundeunderlag for de forstaden kan skille sig positivt ud fra de mange to butikker og pizzeriaet, og det kan måske motivere ejerne i området til nye investeringer i ejendom- forstæder. Lyd- og lysværket skal signalere, at bydelen er i forandring; det skal være en attraktion, beboerne er stolte af, og som tiltrækker der ikke er noget i vores markedstjek, der indikerer, mene. Det forventes dog at ville foregå over år, idet besøgende, og giver forstaden et mere spændende image. at det sker på kort sigt. I kickstartsprojektet vil der primært blive arbejdet Afsnittet rummer Vejle Kommunes bud på indholdet i Den Globale Alminding. Ådal. Den videre forbindelse gennem erhvervsom- med den del, der går fra Grønlandsvej til Mølholm rådet til Højen Ådal kan bearbejdes senere, når der i øvrigt skal ske investeringer i erhvervsområdet. Mange beboere syntes, det kunne være interessant at arbejde med de mange kulturer og nationaliteters værdier som fysiske udtryk i byrummet, for at skabe opmærksomhed, forståelse for hinanden, respekt for forskellige kulturer. Måske kan der også indarbejdes et læringsaspekt, hvis vi inddrager skolerne, fritidsklubben og kvartershuset. Hvis børnene har været med til at skabe et byrumsprojekt eller en event/udstilling, vil de automatisk trække deres forældre med ud i byrummet efter skole, for at de skal se deres projekt. Og så opdager familien måske pludselig nogle kvaliteter i bydelen, som de ikke havde set før. En fællesnævner på tværs af kulturer (og boligområder) er nemlig, at forældrene følger børnene; man vil dem det bedste. Nedenfor har vi beskrevet Den Globale Almindings indhold, funktioner og sammenhængskraft. Byrummet omkring Løget Center Den Globale Alminding skal samle Løget Centers bebyggelser som elementer på en plads. Det gælder både butikkerne, den private skole, kirken og institutionerne. Det offentlige areal omkring Løget Center er ikke særligt stort, derfor skal pladsen og de elementer, der etableres på pladsen, være fleksible, multianvendelige og give muligheder for midlertidige anlæg og aktiviteter. Løget Centers åbne arealer designes med det hovedformål at skabe et indbydende og inspirerende møde- og samlingssted for hele bydelens borgere og brugere. De åbne offentlige arealer vil indeholde flere typer rum i byrummet, nogle til leg og ophold for børn og voksne, events og diverse typer markedsdage, og andre til færdsel og p-arealer. Den Globale Alminding skal udvikle sig gennem en række mindre indgreb og med virkemidler, der samlet kan sikre en kvalitetsforbedring i byrummet i forstadens ånd og på baggrund af beboernes hverdagsbehov. Kickstartsprojektet udvikles konkret ved at inddrage områdets beboere, brugere og andre aktører i en ide-workshop og også i den egentlige udførelse af projektet, for at sikre en stor lokal forankring og omsorg for projektet. Illustration af Mølholm Ådal fra konkurrenceprojektet udarbejdet af TRANSFORM og SLA

13 Den private skole, kirken og institutionerne vil gerne være en del af pladsen, og de vil også kunne være arrangører af særlige events og arrangementer. Skolens legeplads kan integreres og udvikles til fælleslegeplads udenfor skoletiden, kirkens have kan indbyde til rekreation i f.eks. en frugtlund eller sansehave, og institutionen Bifrost kan åbne en del af deres haveanlæg, som bl.a. har været brugt til et mindre cirkus, ligesom Fritidscenteret Solsikkens have og legeplads kan komme i spil. fonde mv. om penge til disse aktiviteter og midlertidige projekter. Midlertidige aktiviteter og anlæg kan skabe ejerskab og korpsånd lokalt. Med beplantning og byudstyr knyttes naboområderne mere harmonisk sammen med Den Globale Alminding. Den nye beplantning skal på en livlig og mere defineret måde give området større biodiversitet og geografisk storytelling gennem plantning af træer fra hele verden. Byrummet skal derfor være fleksibelt og også kunne rumme midlertidige aktiviteter, der primært skal bæres af de lokale aktører, herunder lokalrådet, institutionerne, virksomhederne og centerets ejere, beboere i boligområderne og ikke mindst AAB, som er i gang via en social helhedsplan for boligområdet Løget. Der er ikke afsat penge til midlertidige aktiviteter og anlæg, så som udgangspunkt skal aktørerne søge kommunens forskellige forvaltninger og Samtidig skal lokal afledning af regnvand være med til at forbedre biodiversiteten i de grønne områder langs Den Globale Alminding, så vi får et område med liv og frodighed. Det skal også være med til at styrke overgangene til de omkringliggende boligområder, så det gøres klart, at Den Globale Alminding er det funktionelle og mentale samlingspunkt for området. Illustration af en overdækket markedsplads i Løget Center fra konkurrenceprojektet udarbejdet af TRANSFORM og SLA. Illustration af Løget Center og Den Globale Alminding fra lyd- og lyskunstprojektet illustreret af Elle-Mie Ejdrup Hansen. Der skal løbe en sti med en markant belægning gennem Den Globale Alminding, som en rød tråd fra Grønlandsvej over centerområdet og ud til ådals-kanten. Denne sti er et element, som vi tager op og viderefører fra renoveringen af uderummene mellem AAB`s boligblokke, så vi skaber fysisk sammenhæng til dette område. Pladsen skal rumme en let multifunktionel konstruktion, for eksempel en pavillon, der kan benyttes til markedsdage, loppemarkeder, musik, optræden og andre events. Lyd- og lyskunst Et af de bærende og mest unikke elementer i Den Globale Alminding er et lyd- og lysværk i byskala, der fysisk løber fra erhvervsområdet over Løget Center og rammer et punkt i Mølholm Ådal. Lyd- og lysanlægget integreres i pladsen og får også sit knudepunkt her i forbindelse med workshops og events. Lydprojektet skal udvikles i samarbejde med beboerne og vil blive integreret som højtalere i lygtepæle, der skal udvikles i samarbejde med lokale virksomheder. Desuden vil der i byrumsplanen være anvist nye byggefelter til eventuelle udvidelser af ejendommene. Lyd- og lyskunstanlægget er et permanent interaktivt anlæg i Den Globale Alminding, og signalerer at forstaden og området omkring Løget Center er i forandring med nyt liv, nyt image og er på vej til at blive et sammenhængende område. Lyd og lyskunstanlægget er et unikt og visuelt kunstværk, der tænker forstadsbyen og naturområdet sammen. Det viser, at forstaden er dynamisk og har en fremtid, der både omfatter det globale og lokale. Lyd- og lyskunstanlægget indeholder en lyslinje fra varmeværkets skorsten i erhvervsområdet, over boliger og Løget Center til Mølholm Ådal. Den følges af en markant asfaltsti fra Grønlandsvej til Mølholm Ådal. Der kommer spejlende elementer i højglanspoleret stål under træer både på pladsen ved Løget Center og i Ådalen og på nogle af ådalens bakker, så morænelandskabets linjer i Mølholm Ådal bliver fremhævet

14 Løget Centers byrum får spejlbænke, vandspejlbassin og farvet asfalt. En serie lys- og lydmaster følger Den Globale Alminding. Lydværket i de lysende master indeholder foruden morgen- og aftensange fra områdets beboere også lyde af fugle, insekters summen og rislende vand, optaget i Ådalen, så landskabet trækkes ind i bylandskabet og inspirerer til et besøg. Det kunne være en mulighed at oprette et permanent lys- og lydlaboratorium i Løget Center, som også kunne bruges til aktiviteter for børn og borgere. Endelig er der orange lys på varmeværkets skorsten, og lys på andre udvalgte bygninger, som kirken Centrum Pæles kraner, udsigtstårnet og en af AAB s gavle. Der skabes tilbagevendende lys-events, eksperimenter og midlertidige værker af skiftende kunstnere, samt workshops og seminarer / konferencer med international deltagelse. I samarbejde med institutionerne, kirken og AAB vil vi løbende arrangere aktiviteter for børn og unge, med fokus på lyd og lys. Lyslinjen fra erhvervsområdet over Den Globale Alminding. Illustreret af Elle-Mie Ejdrup Hansen. Der er mange nye måder at frembringe lys på i dag, som er inden for rækkevidde af almindeligt brug, at det er oplagt at arrangere spændende lege, aktiviteter og eksperimenter for børn og unge i Søndermarken, dels i Ådalen, dels i centerområdet. Aktiviteterne kan være med til at etablere nye fællesskaber på tværs af kvartererne i Søndermarken og de kan befordre leg, motion, nysgerrighed og kreativitet i fritiden. Børn og unge kan få indblik i teknologiske nyskabelser indenfor lyd og lys, og blive inspireret til at eksperimentere, og det kan højne bevidstheden om bæredygtighed og vedvarende energi. De permanente lysinstallationer drives af energibesparende teknologi. Et kunstskiltetårn Vi vil sikre, at Den Globale Alminding bliver en indbydende åbning til Løget Center og de nye muligheder for aktiviteter, der skabes på pladsen og langs Den Globale Alminding. Ved at fjerne dele af de eksisterende volde ved Grønlandsvej og designe et nyt skiltetårn i krydset mellem Grønlandsvej og Den Globale Alminding får vi skabt synlighed og givet et nyt billede af Løget Center. Skiltetårnet skal udformes, så det designmæssigt hænger sammen med anlægget på Løget Center. Det skal med bl.a. en digital informationstavle være med til at informere om aktiviteter i bydelen og på pladsen, områdets lyd- og lyskunst og de permanente funktioner i Løget Center. Udsigtstårn og platform Vi vil etablere et arkitektonisk unikt udsigts- og informationstårn på kanten af Mølholm Ådal, med et plateau til ophold. Formålet er både at skabe synlighed og en magnet, der tiltrækker nye brugere. Vi vil skabe et tårn, der appellerer og inviterer til brug. Tårnet skal tiltrække en bred vifte af målgrupper i alle aldre, så det er interessant, både for dem, der ikke er kendt med dette områdets natur, og for dem, der ønsker mere viden samt fordybelse. Vores brugerundersøgelse har vist, at der er flere beboere i området, der er utrygge ved naturen lige uden for døren, og derfor ikke kommer derud. Denne gruppe er en af vores vigtige målgrupper fra lokalområdet. Fra tårnet vil man også se lyskunsten med de spejlende elementer i højglanspoleret stål, placeret under træer og på morænelandskabets linjer i Mølholm Ådal. Laserlyset kommer til at krydse lige over tårnet i en højde, så man næsten kan røre det. Løget Centers bebyggelse Den eksisterende bebyggelse forventes bevaret, og den har sin funktionelle berettigelse med lave huslejer, så der er mulighed for, at iværksættere og andre lokale initiativer kan etablere sig her. Desuden vil der i byrumsplanen blive anvist nye byggefelter til eventuelle udvidelser af ejendommene. I udviklingsprocessen omkring byrummet vil ejerne af centerets bebyggelse også blive involveret og motiveret til at vedligeholde eller udnytte de nye byggefelter i Løget Center. Vejle Kommune forudsætter at nye belægninger, byudsty samt lyd- og lyskunstprojektet kan udføres for 15 mio. kr. incl. evt. fondsafgift og finansieres af kommunen, fonde og evt. private virksomheder. Et anlægsoverslag udarbejdes i givet fald i en senere fase. De øvrige delprojekter, udsigtstårn og platform mv. skal i givet fald finansieres ud over dette. Lyskunstsprojektet i Mølholm Ådal set fra ådalskanten illustreret af Elle-Mie Ejdrup Hansen. Nye aktiviteter og oplevelser i Mølholm Ådal. Illustration fra arkitektkonkurrencen illustreret af TRANSFORM og SLA

15 Kickstartsprojektet- Den Globale Alminding Hvis vi skal skabe liv i Centeret, så skal der være en anledning - fx en byttestation eller upcyc-lingscentral, der vil fremme bæredygtigheden, både socialt og miljømæssigt. Den Globale Alminding er en social zone, hvor man i hverdagen kan mødes i det offentlige rum på forstadens præmisser på tværs af adresse, alder og baggrund. Den Globale Alminding skal være det visuelle og sociale kit og er et vigtigt element til at styrke relationerne mellem de forskellige områder, så nye fællesskaber opstår, og bæredygtigheden øges. Med lyd- og lysværket og spændende beplantning skabes en tættere kontakt med den smukke natur i ådalene og et vedkommende sted, hvor naboskabet kan udvikles. Jeg vil gerne være med til at skabe liv i Løget Center, fx kunne vi afholde store loppemarkeder, for dér kommer både folk fra Løget og parcelhusene - men faciliteterne mangler! Jeg vil gerne være selvstændig og fx starte en vandpibeklub for piger i Løget Center. Men jeg mangler kurser i ledelse og iværksætteri. Thomas, 46 år Anika, 39 år KORT OG GODT OM DEN GLOBALE ALMINDING Forløber fra Grønlandsvej til Mølholm Ådal Ismat, 25 år Et socialt og oplevelsesrigt rum Beplantning med stor biodiversitet Løget Center som knudepunktet på Almindingen renoveres og tilføres nye funktioner: overdækket pavillon, leg og ophold, events og markeder, parkering, sti og adgangsveje Lyd- og lyskunst i bydelsskala. Laserlys binder erhvervsområdet sammen med boligområdet, centeret og ådalen og giver ny signalværdi til bydelen. Lyd- og lyskunsten dukker op i Ådalen, langs Almindingen og i Løget Center Jordvolde ved Grønlandsvej fjernes, så der bliver en grøn og indbydende indgang til Løget Center og ådalen Lokal nedsivning af regnvandet i Løget Center Kunstskiltetårn i krydset ved Grønlandsvej og Almindingen Udsigts og informationstårn etableres på kanten til Mølholm Ådal Kulturel afspejling af de mange forskellige nationaliteter Kickstartsprojektets delelementer

16 KICKSTARTENS EKSEMPELVÆRDI Jeg ønsker mig en volleybane - og nogle flere dyr i området :) Kickstartsprojektets eksempelværdi er baseret på, at den sociale bæredygtighed i forstaden Søndermarken styrkes, da projektet har til hensigt at give en tiltrængt social kickstart i et forstadsområde, hvor imaget trænger til et stort løft. I afsnittet beskrives Vejle Kommunes vurderinger af projektets eksempelværdi Vi forventer, at den sociale bæredygtighed opstår på kryds og tværs i fællesskaber, som vi ikke kender omfanget og typen af i dag. Med udgangspunkt i beboernes behov og ressourcer, de lokale institutioners aktiviteter og de lokale virksomheders udvikling er der allerede nu gennem forundersøgelsens kontakter og vidensspredning registreret nye spirende netværk og initiativer. Der er et lokalråd undervejs, hvor også de lokale virksomheder vil være repræsenteret, nye relationer mellem AAB og institutioner og ideudvikling hos ildsjæle. Løget er et meget internationalt område - men vi har brug for danskerne! Lamis, 13 år og Asmahan, 44 år Bydelens almene boligområde Løget er som nævnt netop kommet på regeringens liste over særligt udsatte boligområder, og omverdenens syn på Søndermarken er dårligt; imens beboerne faktisk er glade for området og ikke oplever de problemer, som andre tror, der er. Kickstartsprojektet fornyer og udvider derfor centerområdets byrum til en Global Alminding, der vil skabe en social kickstart. Vores udgangspunkt for udviklingen er de eksisterende fysiske forhold og områdets mangfoldighed og økonomiske vilkår. Vi opererer med samfundets løbende udvikling og uforudsigelighed og accepterer, at byudvikling tager tid specielt i forstaden. Vi samler flere faciliteter til hverdagens aktiviteter i Den Globale Alminding og skaber mulighed for fællesskab og mødesteder i det offentlige rum på tværs af forstadens enklaver. Byrumsfornyelsen vil kickstarte området, fordi den giver øget synlighed, tiltrækning og interesse fra beboere og ejere, og den kan dermed på sigt give anledning til nye investeringer og nye funktioner. Etableringen af Den Globale Alminding vil sammen med den påbegyndte renovering af 1000 almene boliger i Løget skabe ny synergi, til gavn for hele forstadsområdet. Dette gøres gennem involvering af beboerne i Søndermarken via det nye lokalråd, som viser stor interesse for kickstartsprojektet og allerede er begyndt at komme med forslag. Det er vigtigt, at beboerne er med i hele processen, fra workshops til anlæg og etablering. Kickstartsprojektet planlægges finansieret med midler fra Vejle Kommune, Realdania, AAB og private fonde Udsigts- og informationstårnet ved Mølholm Ådal finansieres af Vejle Kommune og andre fonde. I programmeringen af Den Globale Alminding har vi brugt alle Søndermarkens beboere og aktørers ønsker og udsagn til at definere indholdet. Der peges på en række udfordringer, som er væsentlige at være opmærksomme på i den videre proces. Vi forventer, at Den Globale Alminding skal være med til at løse en række generelle problemstillinger, som kan have stor eksempelværdi i andre forstæder: Problemstillinger Manglende social sammenhængskraft på tværs af enklaver Efterspørgsel efter et større fællesskab Manglende kendskab til og brug af naturskønne områder Behov for et samlingspunkt til alle aldersgrupper Behov for et realistisk bud på koncentration af forstadsbyliv Skabe forståelse for kulturel mangfoldighed Indsatser Disse generelle problemstillinger leder til en række specifikke indsatser i Søndermarken og i Løget Center, som kan forbedre og kickstarte forstaden i en positiv retning. Søndermarken vil opnå en bedre social sammenhængskraft Søndermarken vil få et imageløft Den unikke natur vil blive fremhævet og kendt Lyd- og lyskunst vil skabe sammenhæng og synlighed Anlæg og aktiviteter, der samler hele familien (leg, sport mv.) Der skal skabes interessefællesskaber for forskellige aldersgrupper, der står med de samme udfordringer Der bygges videre på alle de aktiviteter og tiltag, der allerede findes, og nye tiltag forankres lokalt gennem involvering af Lokalrådet Bæredygtig transport til og fra lokale hverdagsgøremål Fokus på lokale interessefællesskaber Hverdagsliv og stressede familier 28 29

17 03 Kickstartsprojektets succeskriterier KAPITEL 3

18 KICKSTARTSPROJEKTETS SUC- CESKRITERIER Konklusionen på forundersøgelsen er, at der ikke er basis for en traditionel hurtig kickstart i form af private investeringer i butikker og andre centerfunktioner i Løget Center, men at det i stedet er hensigten, at vi kan stimulere en social kickstart af bydelen gennem et nyt rum for lokale fællesskaber, hjulpet på vej af mange lokale beboeres og andre aktørers engagement og aktiviteter. Det udelukker dog ikke, at der også over tid forventes en renovering af bygningsmassen, og at der kommer nye lejere og funktioner i centeret. Vi forventer, at et attraktivt byrum med flere mennesker kan skabe et større kundeunderlag for nye forretnings- og servicetyper. I udbyggede områder som Søndermarken skal byudviklingen tilpasse sig de eksisterende fysiske, økonomiske og funktionelle forhold, og derfor foregår byudvikling i disse områder med små skridt, men der sker løbende fornyelse og forskønnelse. En ting, vi tit har talt om her i familien, er, at det kunne være rigtigt fedt med et udsigtstårn, man kan gå op i og få et stort overblik over hele området. Det vil tiltrække både store og små. Helle, 44 år I projektplanen skrev vi: Kickstartsprojektet skal vise, at etableringen af Den Globale Alminding i sammenhæng med realiseringen af helhedsplanen for Løget kan bidrage til at skabe større social bæredygtighed og sammenhængskraft i bydelen. Herunder hvilke udfordringerne der er for at få styrket forstadslivet, så det er med til at skabe social sammenhængskraft i områder med mange nationaliteter. Den Globale Alminding skal med forskellige fysiske elementer signalere, at der er fysiske, sociale og økonomiske forandringer undervejs i Løget og Søndermarken. Samtidig skal elementerne vise en bæredygtig holdning til udviklingen. I krydsfeltet mellem Grønlandsvej med den planlagte Striben og Den Globale Alminding undersøges, om der kan etableres et fyrtårnselement, gerne med kommercielle funktioner som en dagligvarebutik, et spisested og servicefunktioner til Striben (et forslag fra arkitektkonkurrencen om at etablere et byrum på en del af Grønlandsvej). Løget Center skal gennem en ny programmering og bebyggelsesplan analyseres for muligheder for fortætning og forskønnelse, samt fremtidig anvendelse af bygningerne og opholdsarealerne. Det globale kan synliggøres evt. i form af et babelstårn, bygget i samarbejde med en kunstner og beboerne. Der bliver synlige visuelle forandringer i erhvervsområdet, idet virksomhederne medvirker til at erhvervsområdet fortættes og forskønnes, og at der etableres mulighed for iværksætterlejemål i ledige lokaler. Vi skal i samarbejde med det lokale erhvervsliv opnå en større rummelighed, i forhold til de marginaliserede i området. Den Globale Alminding får et knudepunkt i form af et tårn, et plateau eller anden form for overgangsmarkering i hver ende mod hhv. Mølholm Ådal og Højen Ådal, hvis det kan bidrage til, at formålet opfyldes. Det er gennem beboeranalysen belyst, hvorvidt en fornyelse af et fælles byrum ved Løget Center med opholds- og legeelementer samt evt. nye funktioner vil kunne samle både beboerne fra blokkene og fra parcelhusområdet og give fællesskabsoplevelse. Netop et fælles offentligt rum, hvor ingen beboere har særligt ejerskab, vurderes at kunne samle. Mange beboere ønsker flere funktioner lokalt, og de vurderer, at etniske forskelligheder ikke er nogen hindring for fælles brug. Lyd- og kunstprojektet, som er styrende for byrummets udtryk, vil være et klart signal lokalt i boligområdet og til omverdenen om, at der er forandringer undervejs i Løget og Søndermarken. Laserlyset, der løber fra den orangebelyste skorsten i erhvervsområdet og fanger udsigtstårnets top ved Mølholm Ådal er et af de mest synlige elementer i lys- og lydrummet. Det er vurderet, at der kan tænkes en energi- og klimafornuftig løsning til kunstprojektet. Det har været grundigt undersøgt, om der kunne etableres et fyrtårnselement i form af en dagligvarebutik med andre funktioner ved Grønlandsvej. Men det er ikke muligt at skabe et tilstrækkeligt stort og økonomisk realistisk areal til en butik, som vil være det, der skulle kunne give økonomisk grundlag for andre funktioner i krydsfeltet mellem Grønlandsvej/ Striben og Løget Center. Striben er et forslag fra arkitektkonkurrencen til et byrum på Grønlandsvej. Der er ikke arbejdet videre med ideen. Alle ejendommene i Løget Center er i brug, med undtagelse af et enkelt lille lokale. Ejerne har ikke de store ambitioner om forbedringer og fornyelse. Hovedparten er ejet af danskere af anden etnisk baggrund. I forbindelse med en ny byrumsplan vil der kunne laves planrammer for nye byggefelter og bebyggelseshøjder, og dermed på sigt give rummelighed til fornyelse og fortætning. Erhvervsområdets virksomheder har ikke planer om at udbygge, forbedre eller forskønne deres ejendomme. Der er ikke ledig kapacitet i de enkelte virksomheder, som kan lejes ud til andre virksomheder/ iværksættere. Virksomhederne har fokus på kerneopgaven: at drive virksomhed. Virksomhederne er åbne over for evt. fællesmøde om områdets fremtid og evt. fælles funktioner. Virksomhederne forholder sig ikke til, at de har et boligområde som nabo, ud over de miljø- og støjkrav, de skal overholde. Beboerne har ønsket et opholds- og udsigtspunkt på kanten af ådalen. Der er nogle, der ikke vover sig ud i ådalen, fordi de føler sig utrygge ved den danske natur. Her kunne platformen være et springbræt til en tur i naturen. Desuden vil der være spændende kik over de spejllinjer og cirkler, der ligger på en bakketop og under træer i ådalen. Med jævne mellemrum vil der være lyseksperimenter og events i ådalen

19 KICKSTART FORSTADEN VEJLES GLOBALE ALMINDING 04 Konklusion på forundersøgelsen KAPITEL 4 35

20 KONKLUSIONER FRA FORUNDERSØGELSEN Renoveringen af de almene boliger kan være med til at understøtte fornyelsesprocessen i Løget Center hjulpet med etableringen af Den Globale Alminding. Det forventes dog, at en fornyelse og fortætning af centerets bebyggelse vil ske i et langsomt tempo, og uden at der sker større fysisk fortætning. Det vurderes, at det er af stor værdi for en forstad at have centralt placerede ejendomme, der er billige og tilgængelige, og som kan anvendes til fælles servicefunktioner etableret enten af private eller af det offentlige. Markedstjekket viste, at der ikke var investeringsmæssigt grundlag for at forvente, at eksterne investorer vil interessere sig for området. at være lokaliseret i området, hvor især virksomhedsejerne fremhæver, at de nu har fået meget nem adgang til motorvej E45. Beboerne og alle de andre i bydelen er, som i alle andre forstæder, afhængige af det udbud, som det større bysamfund Vejle by og regionen tilbyder. Hovedindtrykket fra de mange interviews er, at man som beboere er tilfredse med at bo i denne bydel, og at det især er den fantastiske natur, man fremhæver. En del udtrykker dog irritation over, at det almene boligområde er udpeget som et særligt udsat boligområde. Beboerne i AAB s almene boliger Forundersøgelsens formål har været at belyse, om etableringen af Den Globale Alminding kan bidrage til fysisk og social kickstart af en bæredygtig fornyelse af Søndermarken. Konkret er der undersøgt, om anlæg af et nyt byrum, Den Globale Alminding, kan kickstarte private investeringer i en bæredygtig fornyelse af Løget Center og af erhvervsområdet. Der har desuden været fokus på, om etableringen af Den Globale Alminding i sammenhæng med realiseringen af AAB s omfattende renovering af deres boliger i Løget samtidig kan være med til at styrke hele områdets sociale bæredygtighed ved at skabe et nyt samlingssted ved Løget Center for alle beboere i Søndermarken. Det er desuden vurderet, om Den Globale Alminding med dens særlige udformning, indhold og kobling til ådalene kan motivere flere beboere og andre besøgende til også at komme til bydelen og ud i ådalene. Hovedindtrykket fra forundersøgelsen Forundersøgelsen har givet et indblik i, hvordan denne bydel fungerer, og om dens betingelser og forudsætninger for udvikling og forandringer, og om dens mangel på rum for aktiviteter, der er fælles for alle i bydelen. Vejle Kommune har talt med beboere, virksomhederne, institutionerne, butiksejerne og mange ildsjæle og andre, der på forskellige måder professionelt eller privat er aktive i bydelen. Området er meget opsplittet, og der er mangel på større fælles byrum, der henvender sig til alle beboere på Søndermarken. Trefjerdedele af beboerne opfatter ikke området som sammenhængende, og orienterer sig primært mod nærområdet, som geografisk er meget mindre end hele Søndermarken. Halvdelen af borgerne bor i AAB s almene boligområde, der lige er kommet på regeringens liste over særligt udsatte boligområder. AAB er nu i gang med en totalrenovering af 1000 boliger og bygger nye penthouselejligheder. Det vil give et imagemæssigt og visuelt løft til bydelen, men det omfatter ikke Løget Center, der ligger lige ved siden af, og som er meget nedslidt, lille og præget af jævnlige udskiftning af lejere. oplever nemlig ikke, at de bor i et udsat boligområde. Og parcelhusenes beboere har generelt ikke noget imod AAB s boligområde. Institutionerne og virksomhederne forholder sig ikke meget til bydelen, men de er alle tilfredse med 1000 boliger renoveres, og der kommer 11 nye penthouselejlighed i AAB s boligområde. De unges leg 36 37

21 Manglende oplevelse af sammenhæng Forundersøgelsen har gjort det ret tydeligt, at forstaden er en teknisk betegnelse for en samling af forskellige enklaver af bebyggelser beliggende ud til en indfaldsvej, nemlig Grønlandsvej. Der er flere mindre områder med parcelhuse, et stort alment boligområde, et alt for lille center med få butikker og et ældre erhvervsområde. Det karakteristiske for dette område og måske mange andre områder af denne karakter er, at der er meget lille sammenhæng og interaktion mellem beboerne i de enkelte områder. Det gælder også for institutionerne og virksomhederne. De har deres basisfunktioner og forholder sig ikke til lokalområdet. Både som beboere og som professionelle er basen nok lokalområdet, men ellers er det Vejle by og resten af omverdenen, som de bruger. Den manglende oplevelse af sammenhæng i bydelen vil Vejle Kommune søge at imødegå ved at skabe nye hverdagsrum og plads til funktioner, der kan gøre hverdagen sjovere og nemmere, og som dermed kan understøtte udvikling af lokale fællesskaber og øge interaktionen mellem de forskellige mennesker og nationaliteter i bydelen. Den Globale Alminding bliver et af de større fælles samlingssteder, som kan samle beboerne både fra parcelhusene og fra de almene boliger. Det er vigtigt, at Den Globale Alminding opfylder beboernes behov i dagligdagen, men også til særlige lejligheder. Samtidig er det vigtigt, at Den Globale Alminding får et unikt og karakterfuldt udtryk, så man som beboere i bydelen har noget, man i fællesskab kan være stolte af. Beboeranalysen viste, at der var mange forskellige ideer og tanker om, hvordan hverdagens fællesskaber kunne udvikles, men der var et gennemgående behov for et fælles mødested. Social bæredygtighed Forstaden har oprindeligt i sin fysiske opbygning et afhængighedsforhold til midtbyen, men den har også et lokalt hverdagsbehov, som er vigtigt at acceptere og planlægge ud fra. Gennem forundersøgelsen er der opnået en forståelse for forstadens præmisser og erkendt, at et forstadsbyrum er noget ganske andet med et byrum i midtbyen. Dét har en anden skala, en anden og mindre kritisk masse, et andet tempo og ikke mindst et andet og mindre flow af mennesker. Bydelscentret Løget Der sætter fokus på hverdagslivet i forstaden, og Vejle Kommunes bud på et kickstartsprojekt er derfor udviklet med udgangspunkt i hverdagslivet. En vigtig erfaring, der er opnået igennem beboeranalysen er, at trefjerdedele af Søndermarkens beboere ikke opfatter bydelen som sammenhængende, og de orienterer sig hovedsageligt mod deres nærmiljø: deres kvarter. Dette betyder, at beboerne ikke mødes ret meget på tværs af boligområderne, selvom de giver udtryk for, at de gerne vil øge kendskabet til hinanden og til Søndermarkens fortræffeligheder. De efterspørger interessefællesskaber og anledninger til at mødes. De udtrykker behov for nye funktioner i Løget Center, som vil give anledning til snak og dermed øget kendskab og sammenhængskraft i deres boligområde. Boligforeningen AAB s blokbebyggelse Kickstartsprojektet har dermed fået en ekstra dimension. Forbedringer af byrummet i Løget Center skal give anledning til, at beboerne kan mødes på tværs af køn, alder og baggrund, og at de også rent faktisk møder hinanden. Projektet handler om at skabe rammer for den socialt bæredygtige forstad over tid, for det er dette, der vurderes at være den mest påtrængende problemstilling i Søndermarken. Løget Center fra Grønlandsvej skjult af volde, træer og kirken. Et parcelhuskvarter på Søndermarken 38 39

22 Løget Center uden dagligvarebutik Forundersøgelsen har vist, at Søndermarken har en del virksomheder og mange institutioner, mens bydelen ikke har et velfungerende bydelscenter med de traditionelle butikstyper, forbrugerne umiddelbart kunne efterspørge i hverdagen. Undersøgelsen har dog også klart vist, at det ikke er realistisk, at der vil komme traditionelle dagligvarebutikker inde i centeret. Centeret er næsten 40 år gammelt, og bebyggelsen er kun nødtørftigt vedligeholdt. Løget Center er planlagt til at ligge midt i en større blokbebyggelse, men etapen syd for centeret er i stedet for bebygget med parcelhuse. Centerområdet ligger derfor placeret forkert i forhold til et stort flow af trafikanter og i forhold til kundeunderlaget. Det ligger skjult bag beplantningsvolde, og arealudlægget til butikker er for lille. Desuden ligger der et meget velfungerede og velassorteret butikscenter i Vindinggård et par kilometer fra dette område. Samtidig er der etableret en Rema 1000 ved Grønlandsvej/Grønnedalen, så der er en dagligvarebutik i området. Centeret er fuldt udbygget, men der er kun 2 butikker og et pizzeria. Resten af centeret er skole, kirke og institutioner. Der er kun et lille lokale ledigt. Skolen er ikke baseret på det lokale opland. 90 % af eleverne kommer i bus til området, så den overvejer at flytte. Den kører på en kort lejekontrakt, så vi kan forventes, at der kommer til at stå flere tomme lokaler ledige. Der har været interesse fra en dagligvarebutik for at etablere sig i området, men med placeringer, som ikke har været hensigtsmæssigte i forhold til bydelens øvrige funktioner og heller ikke været indenfor planlovens rammer. Kommunen har derfor i forundersøgelsesfasen arbejdet meget for at få etableret en byggegrund til en dagligvarebutik i tilknytning til centeret og samtidig med en placering ud til Grønlandsvej. Men det har ikke været muligt at skabe et areal, der tilgodeså dagligvarebutikkens behov for synlighed, adgangsforhold og parkering, og som samtidig var økonomisk realistisk at etablere sig på. Kimia, 17 år Vi mangler nogle steder i Løget Center, hvor vi kan sidde og hygge - måske ved en legeplads, hvor der er noget til alle aldersgrupper. Løget Center i bevægelse Nu er det erkendt, at Løget Center ikke har en fremtid som et traditionelt bydelscenter med butikker, men at det lave lejeniveau i centret formentlig muliggør eksempelvis udlejning til iværksættere og andre inden for handel, service og fritidsaktiviteter eller noget helt andet, som vi ikke kender i dag. Det er et lille centerområde, som netop kan være attraktivt for initiativrige og kundeorienterede lejere, som kan komme ind i centeret, fordi der er billige lejemål, og det trods alt har et centermiljø med andre kundeorienterede virksomheder og nærhed til et godt kundeopland lokalt, men også et stort kundeopland regionalt. Løget Center er dermed fortsat et meget vigtigt og vitalt område for bydelen, fordi det bl.a. er her, der kan ske det uventede, og her der er plads og lokaler til eksperimenterende virksomheder og midlertidige aktiviteter. Disse muligheder er der faktisk ikke så mange af i Vejle by. Derfor kan disse rammer være med til at udvikle en dynamik i bydelen, især når Den Globale Alminding etableres med nye unikke opholds- og legearealer med lyd og lys, som vil gøre byrummet interessant og synligt for flere mennesker. Byrummet er kittet mellem boligområder I forundersøgelsen har der været megen fokus på at analysere, hvad Den Globale Alminding skulle indeholde, og hvordan den skulle give merværdi til områdets beboere og brugere, butikker og virksomheder og dermed kickstarte en interesse for, at private ville investere i centeret og erhvervsområdet. Efter mange samtaler med beboerne og butiksejerne, er det kunkluderet, at der er mange, der ønsker flere butikker og andre funktioner i Løget Center. Men da centeret ikke har det, der efterspørges, er der ikke særligt mange beboere, der bruger centeret, og i alle tilfælde opholder de sig ikke i området af den enkle grund, at der ikke er en eneste bænk eller anden siddeplads eller andre funktioner, der indbyder til ophold i byrummet omkring bebyggelsen og på strækningerne til de to ådale. Arkitektkonkurrencens forslag med træer fra hele verden og mere bebyggelse i centeret har fået positiv respons. Med beplantning og byudstyr knyttes naboområderne mere harmonisk sammen med Den Globale Alminding. Den nye beplantning skal på en livlig og mere defineret måde give området større biodiversitet og geografisk storytelling gennem plantning af træer fra hele verden. Samtidig skal lokal afledning af regnvand være med til at forbedre biodiversiteten og sikre de grønne områder langs Den Globale Alminding liv og frodighed. Det skal også være med til at styrke overgangene til de omkringliggende boligområder, så det gøres klart, at Den Globale Alminding bliver et funktionelt og mentalt samlingspunkt for området. Beboerne ønsker et samlingssted, og at Løget Center bliver et sted med nye funktioner, der kan samle beboerne på tværs af boligområderne. Et fælles byrum, hvor man kan mødes, uden det er dit eller mit, men derimod er i vores fælles rum. Et byrum, som kan danne ramme om meget af den vitalitet og de aktiviteter, der skjuler sig i de enkelte boligområder, eller som der ikke er plads til i dag, for eksempel områder til fælles leg for både børn og voksne, siddepladser med udsyn, kunst, synliggørelse af den Kirkens grønne område og privatskolens legeplads Jens Erik, 46 år Vores små haver opfordrer kun til, at vi skal være forbrugere. Kunne vi lave en lokal fødevareproduktion? Fx plante 30 frugttræer, som alle måtte plukke fra? 40 41

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Notat Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Faaborg-Midtfyn kommune overtager den tidligere Polymerfabrik på Stationsvej

Læs mere

KULTURCENTER. Laboratorium for udvikling af det gode og aktive hverdagsliv

KULTURCENTER. Laboratorium for udvikling af det gode og aktive hverdagsliv KULTURCENTER Laboratorium for udvikling af det gode og aktive hverdagsliv IDÉOPLÆG Hvad drømmer du om? Det spørgsmål stillede Områdefornyelsen borgerne på Ydre Østerbro til borgermødet Kulturcenter for

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Projektudvikling Beboergrupper og boligafdelinger kan søge om støtte til at udvikle et projektforslag, så det senere kan føres ud i livet. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen

Læs mere

nvf 2804214 evne og vilje til at forandre en by City in between - forstaden under forandring fra satellit til selvstændig enhed

nvf 2804214 evne og vilje til at forandre en by City in between - forstaden under forandring fra satellit til selvstændig enhed nvf 2804214 evne og vilje til at forandre en by City in between - forstaden under forandring fra satellit til selvstændig enhed Bodil V. Henningsen, arkitekt MAA, projektleder /master strategisk planlægning

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt Kultur-, fritids- og idrætspolitik 2013-2016 Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik 2013-2016 Indledning Kultur-, fritids- og idrætslivet er med til at gøre Gladsaxe

Læs mere

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 INDLEDNING Ballerup Kommune er et dejligt sted at bo omgivet af natur, tæt på storbyen, med mange arbejdspladser og et aktivt foreningsliv. Kommunalbestyrelsen har store

Læs mere

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer BAGGRUND I løbet af 2017 er interessen vokset markant for at bygge nyt i Albertslund Midtby. Det gælder særligt for byområdet

Læs mere

Høiriisgård bakker. - en ny grøn bydel. Volumenanalyse af d. 16.08.2011

Høiriisgård bakker. - en ny grøn bydel. Volumenanalyse af d. 16.08.2011 Høiriisgård bakker - en ny grøn bydel Volumenanalyse af d. 16.08.2011 Parcelhuskvarter Motorvej Jernbane Byggegrund Århus Midtby Indfaldsvej Rekreativt naturområde Situation Byggegrunden er karakteriseret

Læs mere

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035 Visioner for fremtidens Køge Nord Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035. The triangle of growth Befolkningsudviklingen 2012-2030 (prog. 2011) God infrastruktur ved Køge

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere

Instant City. Projektbeskrivelse. Instant One First step Instant City

Instant City. Projektbeskrivelse. Instant One First step Instant City NOTAT Instant City Dato 13. juli 2015 Jnr. *** Marianne Stenberg Direkte 61201935 E-mail mast@bbbo.dk Projektbeskrivelse Instant One First step Instant City Instant City Instant City er første skridt på

Læs mere

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1 Introduktion til byen Vinge Levende by. Nærværende natur. 1 2 Vinge Levende by. Nærværende natur. 3 4 Vinge Introduktion til byen Vinge Udgivelsen er baseret på helhedsplanen for Vinge udviklet af et tværfagligt

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE.

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID - i Lejre Kommune Kære Borger, Kære Gæst - i Lejre Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. Meningen med vore

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab Vi gør det - sammen Politik for det aktive medborgerskab 2017-2021 Kære læser Du har netop åbnet den nordfynske politik for det aktive medborgerskab. Jeg vil gerne give denne politik et par ord med på

Læs mere

EN DEL AF FREMTIDENS ODENSE vollsmose.dk/fremtidensvollsmose 1/9

EN DEL AF FREMTIDENS ODENSE vollsmose.dk/fremtidensvollsmose 1/9 FREMTIDENS VOLLSMOSE EN DEL AF FREMTIDENS ODENSE vollsmose.dk/fremtidensvollsmose 1/9 ORGANISERING ORGANISERING Odense Kommune 3 Direktører/chefer Civica 2 Direktører/chefer Fyns almennyttige Boligselskab

Læs mere

Kultur. Hverdag. Læring. Det lokale. Bevægelse. Det globale. Samvær

Kultur. Hverdag. Læring. Det lokale. Bevægelse. Det globale. Samvær Børneverden Undervisere Læring Kunst Det lokale Hverdag Kunstnere Voksne Fest Voksenverden Børn Samvær Bevægelse Det globale Kultur Udtryk Forskere Kildevæld Kulturcenter Laboratorium for udvikling af

Læs mere

Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune

Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune Aalborg den 20. december 2016 Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune Indledning Aalborg Kommune er inde i en rivende udvikling og i kraftig vækst med en befolkningstilgang på ca. 2500

Læs mere

Friluftslivsstrategi. et friluftsliv, der byder op til dans

Friluftslivsstrategi. et friluftsliv, der byder op til dans Friluftslivsstrategi et friluftsliv, der byder op til dans Kolofon: Udarbejdet af: Herning Kommune, Teknik og Miljø, 2015 Illustrationer: Ole Jørgensen Indhold Forord 5 Vision for friluftslivet 7 Friluftslivet

Læs mere

HØJE KOLSTRUPS IMAGE. Holdningsundersøgelse Høje Kolstrup 2011

HØJE KOLSTRUPS IMAGE. Holdningsundersøgelse Høje Kolstrup 2011 HØJE KOLSTRUPS IMAGE Holdningsundersøgelse Høje Kolstrup 2011 Helhedsplanen for Høje Kolstrup blev igangsat for 4 år siden. Derfor gennemfører vi nu en opfølgende undersøgelse af planens betydning for

Læs mere

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Vision for fremtidens dagtilbud 2020 i Ballerup 18. september, 2014 v7 Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Visionens tre overordnede mål Alle børn trives og udvikler sig

Læs mere

Teknisk Forvaltning 2007 MUSICON

Teknisk Forvaltning 2007 MUSICON Teknisk Forvaltning 2007 MUSICON - strategi og spilleregler Dette er en strategi for udvikling af Musicon on. Strategien kan ses som et spil med spillere, spilleregler og en spilleplade. Spillerne er aktørerne

Læs mere

Bæredygtighedsskema. Sådan gør du:

Bæredygtighedsskema. Sådan gør du: Bæredygtighedsskema Skemaet skal udfyldes i forbindelse med ansøgning om lokalplan. I skemaet skal du beskrive, hvilke bæredygtige tiltag dit projekt indeholder. Beskrivelsen er opdelt i emner, som svarer

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst

Læs mere

PROGRAM. Contextual Conditions. Spree MIKKEL LANG MIKKELSEN. Park. Site E. Köpenicker Str. M A P P I N G

PROGRAM. Contextual Conditions. Spree MIKKEL LANG MIKKELSEN. Park. Site E. Köpenicker Str. M A P P I N G SITE 1 Contextual Conditions MIKKEL LANG MIKKELSEN PROGRAM Park Spree M A P P I N G Site E er et industrielt område der er lokaliseret mellem Köpenicker str. og Spree. Området er præget af lave industrielle

Læs mere

Spørgeskemaopsamling. Antal registrerede besvarelser: 281

Spørgeskemaopsamling. Antal registrerede besvarelser: 281 18.12.2012 Spørgeskemaopsamling Antal registrerede besvarelser: 281 Spørgsmål Antal svar Svar % Køn? 269 96 Alder? 266 95 Hvor bor du? 265 94 Nævn 3 gode ting ved Hedensted bymidte og beskriv hvorfor 231

Læs mere

Glostrup Kommunalbestyrelse har på sit møde den 10. april 2013 endeligt vedtaget: Udviklingsstrategi 2012 Glostrup en sund by i bevægelse

Glostrup Kommunalbestyrelse har på sit møde den 10. april 2013 endeligt vedtaget: Udviklingsstrategi 2012 Glostrup en sund by i bevægelse Glostrup Kommunalbestyrelse har på sit møde den 10. april 2013 endeligt vedtaget: Udviklingsstrategi 2012 Glostrup en sund by i bevægelse Udviklingsstrategien er det øverste styringsdokument for den samlede

Læs mere

Forstaden version 2.0. Direktør Hans Peter Svendler

Forstaden version 2.0. Direktør Hans Peter Svendler Forstaden version 2.0 Direktør Hans Peter Svendler Forstaden version 2.0 Særligt indsatsområde i Realdania Realdanias 3 fokusområder: Byen Byggeriet Bygningsarven Realdanias særlige indsatsområder 2011-2012

Læs mere

Kira Maria Svankjær, chefkonsulent. Stormøde for lokale håndværkere 11. oktober 2016

Kira Maria Svankjær, chefkonsulent. Stormøde for lokale håndværkere 11. oktober 2016 Kira Maria Svankjær, chefkonsulent Stormøde for lokale håndværkere 11. oktober 2016 Jyllinge nyt halområde og boligudbygning Strategi bliver til virkelighed - i byudviklingen! Fortætning og byomdannelse

Læs mere

FORSTADEN I UDVIKLING STADSARKITEKT PEDER BALTZER NIELSEN

FORSTADEN I UDVIKLING STADSARKITEKT PEDER BALTZER NIELSEN FORSTADEN I UDVIKLING STADSARKITEKT PEDER BALTZER NIELSEN Kommissoriet Udfordringer og muligheder for at gøre forstæderne mere bæredygtige. Afdække hvordan man kan opbygge fremtidens bæredygtige bysamfund,

Læs mere

Skulpturer i Hyldespjældet

Skulpturer i Hyldespjældet 3 Et ægtepar fra den københavnske Vestegn er drivkræfter bag en skulpturbank i deres boligområde. De vil bringe kunsten ud til folket og give deres naboer kunstoplevelser i hverdagen. Afdelingen huser

Læs mere

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune:

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune: KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Bilag 6: Politiske beslutninger om områdefornyelse i Kulbanekvarteret samt oversigt over projekter i Kvarterplanen Tidligere politiske

Læs mere

Strukturbillede VIBY Sjælland

Strukturbillede VIBY Sjælland Strukturbillede VIBY Sjælland Indhold Forord 3 Visionen 4 Hovedstrukturen 5 Fra vision til plan 5 Boliger 5 Bymidten 6 Erhverv 7 Den grønne struktur 7 Trafikstruktur 7 Vedtaget af Roskilde Byråd den 18.

Læs mere

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM INDHOLD Introduktion til projektet DET AKTIVE BYRUM SIDE 1 Hvordan skaber man et sted for piger? SIDE 2 Min nye byrumsfacilitet

Læs mere

Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune

Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord Aarhus står over for en række udfordringer de kommende år. Velfærdssamfundet bliver udfordret af demografiske forandringer og snævre økonomiske

Læs mere

Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen. Hænger det sammen?

Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen. Hænger det sammen? Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen Hænger det sammen? Kvalitet i børns og unges hverdag kræver helhed og sammenhæng. Er det bare noget, vi siger? November 2002 1 Hænger det sammen?

Læs mere

Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus

Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus Læs mere på www.multimediehuset.dk Århus Kommune Hvad og hvor? Samspil mellem by, bygning og havn Omdannelsen af De Bynære Havnearealer er et af de største udviklingsprojekter

Læs mere

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Udgivet af Herlev Kommune December 2013 herlev.dk/frivillighedspolitik

Læs mere

Danmarks grønne fremtid

Danmarks grønne fremtid Danmarks grønne fremtid Udfordringer og muligheder i byudviklingsprocesser v/mette Lis Andersen, direktør for Realdania By Danske Parkdage, Aalborg, 14. september 2012 På vej mod 2050 Partnerskaber Grøn

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst i arbejdspladser, service,

Læs mere

Bogtrykkergården afd. 108. Bagergården afd. 142. Rådmandsbo 3B. Allersgade/Dagmarsgade - afd. 147 Her er projektkontoret Runddelen afd.

Bogtrykkergården afd. 108. Bagergården afd. 142. Rådmandsbo 3B. Allersgade/Dagmarsgade - afd. 147 Her er projektkontoret Runddelen afd. Bogtrykkergården afd. 108 Bagergården afd. 142 Rådmandsbo 3B Allersgade/Dagmarsgade - afd. 147 Her er projektkontoret Runddelen afd. 127 HELHEDSPLAN FOR MIMERSGADEKVARTERET Med Helhedsplanen for Mimersgadekvarteret

Læs mere

Esbjerg Kommune Sundhed og Omsorg Projekt Krebsestien Fremtidens ældreboliger Ideoplæg. Indledning

Esbjerg Kommune Sundhed og Omsorg Projekt Krebsestien Fremtidens ældreboliger Ideoplæg. Indledning Esbjerg Kommune Sundhed og Omsorg Projekt Krebsestien Fremtidens ældreboliger Ideoplæg Indledning Esbjerg Kommune ønsker at tilbyde ældre medborgere pleje i velfungerende plejefaciliteter, der yder respekt

Læs mere

Visionsplan for Hårlev

Visionsplan for Hårlev Visionsplan for Hårlev 1 2 VISION FOR FREMTIDENS HÅRLEV Hårlev er stationsbyen i Ådalen. I Hårlev har vi det hele. Skønne naturoplevelser i baghaven, boliger til alle aldersgrupper, et levende handelsog

Læs mere

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 LOGO1TH_LS_POSr d By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 KULTURUDVALGETS Politiske fokusområder 2014-2015 Mødesteder og midlertidighed Kultur er fyrtårne og fysiske rammer.

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR INDRETNING AF UDEAREALER I DAGTILBUD

RETNINGSLINIER FOR INDRETNING AF UDEAREALER I DAGTILBUD FOR INDRETNING AF UDEAREALER I DAGTILBUD Leg Naturoplevelser Mangfoldighed Rumlig variation Fordybelse Risiko 1 FOR INDRETNING AF UDEAREALER PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET INTRODUKTION Udearealerne for børnehusenes

Læs mere

Udvalgsplan Kulturudvalget

Udvalgsplan Kulturudvalget Udvalgsplan 2014-2017 Kulturudvalget KULTURAFDELINGEN Forord I de sidste 20 år har Horsens Kommune forandret sig. Kulturlivet har spillet en central rolle i forandringen. Horsens brand er ændret fra fængselsby

Læs mere

SØNDERMARKEN - mellem ådale og E45

SØNDERMARKEN - mellem ådale og E45 SØNDERMARKEN - mellem ådale og E45 FREMTIDEN BÆREDYGTIGE FORSTAD - BAGGRUND FOR ARKITEKTKONKURRENCEN Uddrag fra konkurenceprogrammet Forstadens udfordringer Søndermarken som case Søndermarken i Vejle

Læs mere

Den Boligsociale Helhedsplan. Charlottekvarteret - Mennekser i fokus 2012-2016

Den Boligsociale Helhedsplan. Charlottekvarteret - Mennekser i fokus 2012-2016 Den Boligsociale Helhedsplan Charlottekvarteret - Mennekser i fokus 2012-2016 2 INDHOLD Introduktion 2 Forord 2 Indledning 2 Spørgsmål & svar 4-6 Uddannelse, beskæftigelse & erhverv 8 Intro 8 Målet er

Læs mere

DE TRE STRATEGIER FOR VOLLSMOSE UDVIKLINGEN FRA BOLIGOMRÅDE TIL BYDEL I ODENSE I VOLLSMOSE VOLLSMOSE SEKRETARIATET 2016

DE TRE STRATEGIER FOR VOLLSMOSE UDVIKLINGEN FRA BOLIGOMRÅDE TIL BYDEL I ODENSE I VOLLSMOSE VOLLSMOSE SEKRETARIATET 2016 LOKALT ENGAGEMENT DE TRE ER FOR UDVIKLINGEN I SEKRETARIATET 2016 VÆKST I FYSISK SOCIAL Odense Byråds otte politiske mål for Vollsmoses fremtid fra byrådsbeslutning den 12.12.2012: Vollsmose skal gå fra

Læs mere

Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet!

Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet! Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet! Når vi mennesker mødes, opstår kultur. Vi skaber i fællesskab værdier og bånd, som gennem livet er bestemmende for vore

Læs mere

Kulturstrategi. for Næstved Kommune Mærk Kulturen

Kulturstrategi. for Næstved Kommune Mærk Kulturen Kulturstrategi for Næstved Kommune 2012-2016 Mærk Kulturen 2 Foto: Lasse Bartholin / Næstved Ungdomsskole Mærk Kulturen I Næstved tror vi på kultur. Vi tror på, at den gør noget særligt ved mennesker.

Læs mere

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier Vestegnen i udvikling byer i bevægelse Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier 15. oktober 2007 Vestegnen i udvikling byer i bevægelse På Vestegnen er der lang tradition

Læs mere

TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN

TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN 1 TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN Tillæg nr. 22 til Kommuneplan 2013 for Aarhus Kommune Kommuneplantillægget omhandler rammeområde 15.07.01 ER i Kommuneplan 2013 for Aarhus Kommune. Rammeområde 15.07.01 ER er

Læs mere

Visioner for Ny by ved St. Rørbæk

Visioner for Ny by ved St. Rørbæk Visioner for Ny by ved St. Rørbæk Regionplanen I den første regionplan for fra 1973, blev området ved Store Rørbæk udpeget som byvækstområde første gang. Regionplan 2005 Den nye by er nu udpeget som et

Læs mere

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP 1947 2007 2017 FORNY DIN FORSTAD R HØJE-TAASTRUP ADVISORY BOARD Er et uvildigt ekspertpanel bestående af forskere, der forsker og formidler byplanlægning og dens historie. Forskerne er interesseret i,

Læs mere

Strategi for udvikling af offentlige lege- og motionsarealer 15.02.2013

Strategi for udvikling af offentlige lege- og motionsarealer 15.02.2013 Strategi for udvikling af offentlige lege- og motionsarealer 15.02.2013 Frederiksberg Kommune har i alt 18 offentlige legepladser. Herudover er der 12 åbne legepladser på skoler og daginstitutioner, 5

Læs mere

BORGERMØDE KULTUR OG FRITID 17. MAJ 2016

BORGERMØDE KULTUR OG FRITID 17. MAJ 2016 BORGERMØDE KULTUR OG FRITID 17. MAJ 2016 Program 19:00 Intro ved Emrah Tuncer og Svend Due Mikkelsen 19:15 Intro til fortællingerne ved Emrah Tuncer 19:30 Basar 2x20 minutter ved 2 selvvalgte stande +20

Læs mere

Bymidteprojekter 2015-2018

Bymidteprojekter 2015-2018 Bilag 2, 24.11.2014 1 Bymidteprojekter 2015-2018 På følgende sider, findes en nærmere beskrivelse af udvalgte projekter. Foreslåede anlægsprojekter - Bredgade - Torvet - Søndergade - Nørregade Foreslåede

Læs mere

Borgerplan for Sparkær, Viborg kommune

Borgerplan for Sparkær, Viborg kommune Borgerplan for Sparkær, Viborg kommune Borgerplan for Sparkær 1 Forord Denne borgerplan er lavet med udgangspunkt i et stormøde i Sparkær forsamlingshus, februar 2008. Her deltog 170 af byens indbyggere.

Læs mere

krav og ønsker til salg af kommunal ejendom ved Møllebakken i Helsinge

krav og ønsker til salg af kommunal ejendom ved Møllebakken i Helsinge krav og ønsker til salg af kommunal ejendom ved Møllebakken i Helsinge Butikker på Vestergade mod gadekæret. Gaden udgør den nordlige grænse af projektområdet. Materialet er bygget op i to dele: 1 Helsinge

Læs mere

Espergærde bypark - principper for den videre planlægning okt. 2014

Espergærde bypark - principper for den videre planlægning okt. 2014 Espergærde bypark - principper for den videre planlægning okt. 2014 Med udgangspunkt i de tre forslag til Espergærdes fremtidige udvikling og tegnestuen PK3 s skitseforslag til Espergærde bypark har vi

Læs mere

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan Den 19. november 2010 Aftale om dispositionsplan Formålet med nærværende aftale er at bekræfte enigheden mellem Brabrand Boligforening og Århus Kommune om den endelige dispositionsplan for Gellerup og

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Stationsbyer i forandring

Stationsbyer i forandring Stationsbyer i forandring AA b y f o r n y e l s e Velkommen til Glamsbjerg Beliggenhed Tidligere vestfynsk stationsby opstået ca. 1890 i krydset mellem jernbanen Odense/Assens og landevejen Bogense/Fåborg

Læs mere

En lærerguide ENTROPIA. 13. april 19. maj 2013

En lærerguide ENTROPIA. 13. april 19. maj 2013 En lærerguide ENTROPIA - en soloudstilling med Marianne Jørgensen 13. april 19. maj 2013 Introduktion I perioden 13. april til 19. maj 2013 kan du og din klasse opleve udstillingen ENTROPIA en soloudstilling

Læs mere

LAG Midt-Nordvestsjælland

LAG Midt-Nordvestsjælland LAG Midt-Nordvestsjælland Tilskud til udvikling af liv og erhverv i landdistrikterne Lokale aktionsgrupper (LAG er) er lokalt forankrede foreninger, som skaber udvikling og innovation i lokalsamfundene

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 3 vejledning til Ansøgningsskema Projektrealisering Boligafdelinger kan søge om støtte til større, nytænkende projekter. Realdania-kampagnen DET GODE BOLIGLIV støtter udviklingen af fremtidens

Læs mere

UDVIKLING AF DETAILHANDLEN I AALBORG MIDTBY

UDVIKLING AF DETAILHANDLEN I AALBORG MIDTBY UDVIKLING AF DETAILHANDLEN I AALBORG MIDTBY STRATEGI OG HANDLINGSPLAN 2016-2018 Hvordan fortsætter vi den stærke udvikling og griber mulighederne i udviklingen af en attraktiv detailhandel i Aalborg? 1

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans

Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans Yderligere information: Teknik og Miljø Natur og Grønne Områder Rådhuset, Torvet 7400 Herning Telefon 96282828 teknik@herning.dk www.herning.dk Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans

Læs mere

VISION. Ringsted - midt i mulighederne

VISION. Ringsted - midt i mulighederne VISION Ringsted - midt i mulighederne VISION Ringsted - midt i mulighederne Ringsted - nærhed, medansvar, medbestemmelse og mangfoldighed I Ringsted er vi midt i et fællesskab, hvor vi løfter i flok, udvikler

Læs mere

VISION VEJEN. Fra visioner til handling HANDLINGSKATALOG

VISION VEJEN. Fra visioner til handling HANDLINGSKATALOG VISION VEJEN Fra visioner til handling HANDLINGSKATALOG Forord Missionen, visionen og indsatsområderne er rammen for det videre arbejde. Handlingskataloget konkretiserer det kommende arbejde og vil i foråret

Læs mere

Den 12. juni 2009 Århus Kommune

Den 12. juni 2009 Århus Kommune Notat Til: Til: Den politiske styregruppe Orientering/Drøftelse Den 12. juni 2009 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling Forslag til fase 1 initiativer Fase 1 initiativer skal understøtte helhedsplanens

Læs mere

Frivillighedspolitik. Bo42

Frivillighedspolitik. Bo42 Frivillighedspolitik Bo42 Vedtaget på repræsentantskabsmøde afholdt den 4. juni 2013 Forord En af Bo42 s bestyrelses fornemste opgaver er at være med til at skabe og udvikle gode rammer og muligheder for

Læs mere

BO-VESTs Frivillighedspolitik

BO-VESTs Frivillighedspolitik BO-VESTs Frivillighedspolitik Indhold BO-VESTs frivillighedspolitik................................................................... 3 Formålet med det frivillige arbejde i BO-VEST.............................................

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere

Branding- og markedsføringsstrategi

Branding- og markedsføringsstrategi Branding- og markedsføringsstrategi for Assens Kommune 1. Indledning: Assens Kommunes vision Vilje til vækst realiserer vi gennem tre indsatsområder: Flere vil bo her, Vækst og udvikling og Alle får en

Læs mere

VINGE LEVENDE BY. NÆRVÆRENDE NATUR.

VINGE LEVENDE BY. NÆRVÆRENDE NATUR. Deltakvarteret - den første bydel i Vinge VINGE LEVENDE BY. NÆRVÆRENDE NATUR. 1 Frederikssund Naturområder Vinge er en helt ny by i Frederikssund Kommune. I Vinge får du det bedste fra byen og naturen

Læs mere

VEJLEDNING TIL Ansøgningsskema

VEJLEDNING TIL Ansøgningsskema Side 1 af 2 Den vilde idé Beboere, beboergrupper og ildsjæle kan søge om støtte til en vild idé, som giver nye og inspirerende fælles faciliteter. VEJLEDNING TIL Ansøgningsskema Realdania-kampagnen DET

Læs mere

ERFA-møde. Integration af fysiske og sociale indsatser

ERFA-møde. Integration af fysiske og sociale indsatser ERFA-møde Integration af fysiske og sociale indsatser Sammentænkning af fysiske og sociale indsatser? Almenboligloven 6 b. Boligorganisationen skal drage omsorg for, at de almene boligafdelinger er økonomisk

Læs mere

UDKAST Frederikshavn Kommune. - et godt sted at bo

UDKAST Frederikshavn Kommune. - et godt sted at bo UDKAST Frederikshavn Kommune - et godt sted at bo Boligpolitik juni 2014 2 Indhold Frederikshavn Kommune -et godt sted at bo 4 Eksisterende boliger og boligområder 8 Nye boligområder 12 Almene boliger

Læs mere

Din guide til SilkeborgMotorvejen

Din guide til SilkeborgMotorvejen Din guide til SilkeborgMotorvejen Oplev med 130 i timen SilkeborgMotorvejen er ikke bare en almindelig motorvej. Den passerer gennem Silkeborg by og noget af det smukkeste landskab, Danmark har at byde

Læs mere

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK 2017-2029 Foto Uber Images Das Büro Per Heegaard STT Foto Flemming P. Nielsen Udarbejdelse Gentofte Kommune Layout: Operate A/S Tryk Bording A/S Oplag:1000

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Den vilde idé Beboere, beboergrupper og ildsjæle kan søge om støtte til en vild idé, som giver nye og inspirerende fælles faciliteter. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen DET

Læs mere

Hvordan kan man arbejde strategisk med almene boliger som led i byomdannelsen i forstæderne?

Hvordan kan man arbejde strategisk med almene boliger som led i byomdannelsen i forstæderne? Hvordan kan man arbejde strategisk med almene boliger som led i byomdannelsen i forstæderne? Realdania, konference den 24. november 2014 Direktør Ole Nielsen, Himmerland Boligforening Nøgletal Himmerland

Læs mere

Ansøgningsvejledning

Ansøgningsvejledning September 2016 Ansøgningsvejledning Landdistrikter landet over står midt i den største omstilling i nyere tid. Befolkningstilvæksten til de større byer er accelereret, og det har efterladt især de mindre

Læs mere

Udviklingsstrategi. for landdistrikter

Udviklingsstrategi. for landdistrikter Udviklingsstrategi for landdistrikter Indhold Indledning 2 Landdistrikterne under forandring 3 Prioriterede udfordringer i kommunens landdistrikter 4 Initiativer idéer til tværgående projekter 5 Idéer

Læs mere

PROJEKTFORSLAG IDÉ OG KONCEPT

PROJEKTFORSLAG IDÉ OG KONCEPT PROJEKTFORSLAG IDÉ OG KONCEPT VESTBYENS SAMLINGSPUNKT Viborg Sport & Vandforum er den nye attraktor i Vestbyen, som skaber gode rammer for motion, bevægelse og fællesskab i bydelen på tværs af alder, køn

Læs mere

Ørestadens arkitektur

Ørestadens arkitektur Ørestadens arkitektur Oplev den nye bydel Kom og oplev den nye Ørestad med masser af sport- og fritidsoplevelser 1 mnb tryksag.indd 1 28-11-2011 15:32:19 om Ørestad blev fremlagt. Det var fra starten tanken,

Læs mere

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018 Frederikshavn Kommune Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018 Indledning FÆLLES pejlemærker Bærende principper Tænkes sammen med 4 5 8 10 Indledning Frederikshavn Kommune er fyldt med frivillige

Læs mere

STRØBY EGEDE MED KYSTEN SOM NABO

STRØBY EGEDE MED KYSTEN SOM NABO STRØBY EGEDE MED KYSTEN SOM NABO BYENS PLACERING - situations diagram KYSTVEJEN - en unik strækning VEJEN TIL STRØBY EGEDE - Storyboard Tryggevælde Å Strand hotellet Kystvejen 1 Kystvejen 2 Entré til byen

Læs mere

Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik 2011-15

Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik 2011-15 Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik 2011-15 Idræt for alle Idræt og bevægelse er glæde, udfordring og fællesskab. Vi ønsker i Høje-Taastrup Kommune at skabe de bedst mulige rammer for et

Læs mere

Håndværkerkvarteret. debatoplæg. april 2015

Håndværkerkvarteret. debatoplæg. april 2015 Håndværkerkvarteret debatoplæg april 2015 Baggrunden for dette debatoplæg Byen udvikler sig, og byomdannelsen nærmer sig Håndværkerkvarteret fra flere sider. Godsbanearealet vest for og Eternitten sydøst

Læs mere

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget Budgetønsker Budgetønsker drift Nr. Drift [Hele 1.000 kr.] s Driftsønsker 2013 2014 2015 2016 1 Vedligeholdelse udenomsarealer 5.500 5.500 5.500 5.500 2 Middel bygningsvedligeholdelse 4.860 4.860 4.860

Læs mere

Forord. På vegne af Byrådet

Forord. På vegne af Byrådet Sammen er vi bedst - Politik for aktivt medborgerskab Forord Mange borgere bidrager personligt til fællesskabet i Assens Kommune. Det er en indsats, vi i kommunen værdsætter højt, og som vi gerne vil værne

Læs mere

INVESTER I ODENSE Følg Odenses udvikling på: Få løbende nyt om Odenses INFO byudviklingsprojekter i nyhedsbrevet:

INVESTER I ODENSE Følg Odenses udvikling på: Få løbende nyt om Odenses INFO byudviklingsprojekter i nyhedsbrevet: INVESTER I ODENSE ODENSE - Fra stor dansk by til dansk storby Odense er en by i rivende udvikling. Inden for de kommende 10-15 år vil investeringer for 24 mia. kr. transformere Odense fra stor dansk by

Læs mere

Puls, sjæl og samarbejde

Puls, sjæl og samarbejde Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune I Ringsted har vi et rigt og varieret fritids- og foreningsliv og et kulturliv, der byder på gode oplevelser for børn

Læs mere