Studie- og ordensregler HG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studie- og ordensregler HG"

Transkript

1 1 Studie- og ordensregler HG

2 1.0 Almindelige regler for orden og samvær Normer for adfærd/skolens værdier Ansvarlighed Samarbejde Tillid Ordentlighed Nærvær Anvendelse af registreringssystemet... 5 Ofte stillede spørgsmål vedrørende registreringssystemet Bogudlevering og -aflevering Brug af IT-udstyr og IT-lokaler Brug af mobiltelefon Parkering Rygning Brug af egne bærbare pc er Vandpjaskeri Alkohol og rusmidler Øvrige regler Overtrædelse af de almindelige regler for orden og samvær Regler for aktiv deltagelse i undervisningen Fremmødepligt Aflevering af skriftlige opgaver Deltagelse i anden undervisning Sanktioner Ret til at klage og klagevejledning Klage over tildelt sanktion Klagevejledning

3 3

4 1.0 Almindelige regler for orden og samvær 1.1. Normer for adfærd/skolens værdier Vejen Business College forventer, at du som elev naturligvis er bekendt med og følger almindelige normer for god orden og samvær. Skolen forventer også, at du som elev respekterer Vejen Business College værdigrundlag (ASTON), som består af følgende værdier: 1. Ansvarlighed Ansvarlighed er blandt andet ensbetydende med at eleverne hver især, eleverne indbyrdes og eleverne i samarbejde med lærerne udviser en fælles ansvarsfølelse overfor undervisningen. 2. Samarbejde Samarbejde er blandt andet ensbetydende med at eleverne forstår og accepterer hinandens kompetencer (stærke/svage sider) og udviser hjælpsomhed overfor hinanden. 3. Tillid Elever og lærere har tillid til og forventer at alle gør deres bedste. 4. Ordentlighed Eleverne leverer kvalitet overfor lærerne (f.eks. i relation til afleveringsopgaver, forberedelse og gruppearbejde) og lærerne leverer kvalitet i undervisningen (f.eks. i form af forskellige undervisningsformer og elevmedindflydelse omkring undervisningens indhold og form). Løbende evaluering af elever og undervisningen er med til at sikre denne kvalitet. Alle taler/skriver ordentligt til og om hinanden. Brug af øgenavne, skældsord og anden form for mobning er uacceptabelt. Alle udviser respekt for hinanden og giver hinanden rum for udfoldelse 5. Nærvær Både elever og lærere viser interesse, lytter aktivt, fokuserer og er tilstedeværende i forbindelse med undervisningen. 4

5 1.2. Anvendelse af registreringssystemet Du skal ALTID logge IND, når du møder, og logge UD, når du forlader skolen igen. Glemmer du at logge ind, når du møder, skal du kontakte Elevservice hurtigst muligt, ellers vil du få en fejl fra terminalerne, når du forsøger at logge ud efter endt undervisningsdag. Glemmer du at logge ud efter endt undervisningsdag, kan du ikke logge ind den næste dag. Kontakt derfor Elevservice hurtigst muligt. Vælger du at være fraværende i en skemalagt lektion, skal du huske at logge ud senest til lektionens start og derefter logge ind igen til den lektion, du efterfølgende vil være til stede. Vær altid opmærksom på, at terminalen har opdateret din registrering. Er du i tvivl, skal du altid gå på elevservice her har vi mulighed for at tjekke det, så eventuelle fejl kan rettes. Du får hver uge pr. tilsendt en oversigt over dit fravær. Det er vigtigt, at du også selv fører dit fravær hver eneste uge. Stemmer dit fravær fra skolens system ikke overens med dine egne notater, skal du henvende dig på Elevservice. Du kan kun få rettet dit fravær 1 uge tilbage. Opfølgning på protokolsystemet sker ved stikprøver, hvor der kontrolleres, om alle elever, der har logget ind på terminalerne, også er til stede i undervisningen. Misbrug af systemet vil medføre: Først en skriftlig advarsel og dernæst bortvisning! Ofte stillede spørgsmål vedrørende registreringssystemet Spørgsmål 1: Hvornår skal jeg logge ind/logge ud? Svar: Du skal altid logge ind, når du møder på skolen, og altid logge, ud når du forlader skolen igen. Hvis du vælger at være fraværende i en skemalagt lektion eller vælger at forlade skolen i én af dine pauser, skal du også logge ud og efterfølgende logge ind igen til næste lektion. Vælger du at være fraværende i en skemalagt time, er det meget vigtigt, at du husker at logge ud, FØR lektionen starter. Spørgsmål 2: Hvad gør jeg, hvis der kommer en fejlmelding når jeg logger ind/ud? Svar: Kommer der en fejlmelding, når du logger ind/ud, eller er du i tvivl, om terminalen har modtaget din registrering, skal du altid gå ind på Elevservice. Her vil vi tjekke op på eventuelle fejlregistreringer. 5

6 Spørgsmål 3: Hvordan kan jeg se, hvor meget fravær jeg har? Svar: Du får hver uge pr. tilsendt en oversigt over dit fravær. Tjek den derfor hver uge og kontakt Elevservice, såfremt du er uenig i det registrerede fravær i systemet. Spørgsmål 4: Hvad gør jeg, hvis jeg har glemt at logge ind? Svar: Glemmer du at logge ind, når du møder på skolen, skal du altid kontakte Elevservice hurtigst muligt. Hvis du har glemt at logge ind, vil du få en fejlmelding, når du forsøger at logge ud. Har du glemt at logge ind, kan du eventuelt få din lærer/dine lærere til at attestere, at du har været til stede i lektionen/lektionerne. Henvend dig på Elevservice for mere information. Spørgsmål 5: Hvad gør jeg, hvis jeg har glemt at logge ud? Svar: Glemmer du at logge ud, når du går hjem, kan du ikke umiddelbart logge ind den næste dag. Kontakt derfor Elevservice hurtigst muligt. Du er altid velkommen til at ringe til os, når du opdager, at du har glemt at logge ud, så logger vi ud for dig. Spørgsmål 6: Hvad gør jeg, hvis jeg tror der er fejl i skolens registrering af mit fravær? Svar: Det er vigtigt, at du selv fører en oversigt over dit fravær hver eneste uge. (Skriv det evt. op i din lektiebog eller fremsøg fraværsblanketten på skolens G-drev - udfyld den og gem den på dit H-drev se nærmere beskrivelse nedenfor) Stemmer skolens registrering af dit fravær ikke overens med dine egne notater, skal du henvende dig på Elevservice. Du kan kun få rettet dit fravær for 1 uge tilbage. Derfor er det vigtigt, at du hver uge tjekker din fraværsmail. Spørgsmål 7: Hvordan kontrollerer skolen om jeg er til stede, når jeg har logget ind? Svar: Opfølgning på protokolsystemet sker ved stikprøver, hvor der kontrolleres, om alle elever, der er logget ind, også er til stede i undervisningen. Denne kontrol kan forekomme på et hvilket som helst tidspunkt på dagen og på et hvilket som helst tidspunkt i den enkelte lektion. Der kan således forekomme kontrol umiddelbart i starten af en lektion, midt i en lektion eller i slutningen af en lektion. Der er derfor helt afgørende, at du, hvis du har valgt at være fraværende i en skemalagt lektion, logger ud før lektionen starter. Spørgsmål 8: Hvad sker der, hvis jeg misbruger ind- og udstemplingssystemet? Svar: Misbrug af systemet vil medføre først en skriftlig advarsel og dernæst bortvisning (:udmeldelse af skolen). 6

7 Spørgsmål 9: Hvad gør jeg, hvis jeg har været fraværende? Svar: Alle former for fravær medregnes som fravær. Det gælder uanset årsagen til fraværet, og uanset om fraværet er velbegrundet. Du skal, hvis du har været fraværende, udfylde en fraværs-blanket. Blanketten med filnavnet Fraværsregistrering.xls er lagt permanent ud på skolens G:/drev. Blanketten skal udfyldes den første skoledag, efter du har været fraværende. Det er dit ansvar, at blanketten altid er ajourført. Du skal i løbet af skoleåret kun anvende en blanket. Alt hvad du måtte have af fravær registreres altså på den samme blanket. Når du har udfyldt blanketten, skal du gemme den udfyldte blanket på dit eget H:/drev Bogudlevering og -aflevering Skoleårets start (udlevering) Bogudleveringen foregår i skolens bogkælder i løbet af den første skoleuge. Du skal til bogudleveringen medbringe dit gule sygesikringskort. Alle de bøger du får udleveret registreres elektronisk på dit CPR nummer når du anvender dit sygesikringskort. Du er således personlig ansvarlig for alle dine udleverede bøger indtil de igen ved skoleårets afslutning skal afleveres. Præcis på samme måde som du kender det fra biblioteket. Pas derfor på dine bøger og sørg for ikke at få forbyttet dine bøger i løbet af skoleåret med en kammerats, da du så ikke ved skoleårets afslutning kan aflevere de bøger, der er registreret på dit CPR-nummer. Skoleårets afslutning (aflevering) Du skal ved skoleårets afslutning aflevere alle de bøger, som du i gennem skoleåret er blevet registreret som låner af via brug af dit sygesikringskort. Datoen får du besked på fra skolen. Afleverer du ikke bøgerne på det fastsatte tidspunkt, vil du blive afkrævet et beløb svarende til genanskaffelsesprisen på de bøger, som du ikke har afleveret plus et rykkergebyr på kr. 100,00. Betales bøgerne herefter ikke på et nærmere fastsat tidspunkt sender skolen sin fordring videre til Skat som sørger for at inddrive skolens gæld f.eks. ved at tilbageholde beløbet i din fremtidige løn som en skat. 7

8 Hvis du har betalt genanskaffelsesprisen for bøger, som du ikke har afleveret rettidigt kan du ikke på et senere tidspunkt hvis bøgerne skulle blive fundet aflevere disse bøger og kræve det betalte beløb retur. Til gengæld kan du beholde bøgerne, da du jo har betalt for dem. 8

9 1.4. Brug af IT-udstyr og IT-lokaler Som edb-bruger har du følgende rettigheder: Du får et personligt login og et password, som giver adgang til alt undervisningsudstyr på skolen. Du får adgang til internettet og du får en personlig adresse. Du får et personligt katalog (Netdrev H:) på skolens server. Her kan du gemme alle dine opgaver. Når du undervises i et edb-lokale har du ret til en PC. I øvrige edb-lokaler kan du have lignende adgang, hvis der ikke foregår undervisning. Du må kopiere opgaver til og fra egen PC, hvis du har mulighed for det. Som edb-bruger har du følgende pligter: Det forventes at du behandler skolens system godt, det vil bl.a. sige, at du: lukker Windows ned, før du slukker din PC. forsøger at holde egen computer virusfri, hvis du har en derhjemme og kopierer mellem hjemmet og skolens anlæg. meddeler den systemansvarlige, lærer eller skolen, hvis der er mistanke om virusangreb eller lign. uregelmæssigheder. i øvrigt sørger for at holde orden på dit skrivebord (Windows) og i dit katalog. Følgende er forbudt: Du må ikke anvende skolens system til noget, som kan skade skolens renommé. Du må ikke installere/downloade programmer på skolens anlæg. De kan udgøre en virusfare. Specielt spil er særligt ofte smittekilder. Desuden hører spil hjemme i fritiden og ikke på en arbejdsplads. (Dog accepteres de små spil som installeres med Windows.) Andre programmer kan være beskyttet af copyright, og så kan det være direkte ulovligt at have kopier liggende. I det hele taget må du naturligvis ikke gøre noget ulovligt på skolens computere. Det gælder også hacking og misbrug af passwords. Du må ikke benytte computere i ledige lokaler, hvis du samtidig forsømmer anden undervisning. Flasker, porcelæn, bestik, mad, drikkevarer etc. må ikke medbringes/- nydes i ITlokalerne. Overtrædelse af reglerne kan føre til tab af brugerrettighederne i kortere eller længere tid (mindst 1 uge). I alvorlige tilfælde kan det medføre bortvisning (udmeldelse) fra skolen, og hvis det drejer sig om noget kriminelt, kan man risikere politianmeldelse. 9

10 1.5. Brug af mobiltelefon Mobiltelefoner må ikke ligge fremme eller på anden måde virke forstyrrende, når der er undervisning Parkering Cykler stilles i cykelskuret ved Allégade (Indgang ved kantinen), og i cykelstativet over for den nye hovedindgang. Biler parkeres på P-pladsen foran kantinen Rygning Der er rygeforbud på skolens område. Der er ligeledes forbud mod brug af e-cigaretter på skolens område Brug af egne bærbare pc er Egen bærbar PC må i timerne kun anvendes i relation til undervisningen. Dette indebærer også, at din bærbare PC kun må være tændt og skærmen slået op, når læreren har givet tilladelse til det. Overtrædelse af ovennævnte, medfører 1 måneds forbud mod at medbringe/benytte bærbar PC i timerne. Fornyet overtrædelse af reglen medfører, at du ikke må medbringe/benytte bærbar PC i timerne resten af skoleåret Vandpjaskeri Al form for vandpjaskeri f.eks. i relation til markeringen af sidste skoledag er forbudt. Overtrædelse af forbuddet vil medføre bortvisning (udmeldelse). (jf. sanktion 5 i afsnit 3.0 om sanktioner) Alkohol og rusmidler Der er forbudt at nyde alkohol og andre rusmidler i undervisningstiden. Det er ligeledes forbudt at være synligt påvirket i undervisningstiden. Overtrædelse af forbuddet medfører en sanktion i forhold til skolens sanktioner, jf. afsnit Øvrige regler a) Bortset fra flasker med skruelåg må porcelæn, bestik, drikkevarer, mad etc. ikke medbringes/nydes i undervisningslokalerne. (Se specielle regler for IT-lokalerne). 10

11 b) Husk selvoprydning i kantinen (porcelæn og bestik mv. sættes på kantinens afrydningsvogne). Stolene stilles på plads efter brug. c) Bøger og andre undervisningsmaterialer skal når undervisningen er slut enten bringes med hjem eller opbevares i klasses skabe, dueslag eller aflåselige skabe (nøgle udleveres hos skolens pedel). Skolen accepterer således ikke indsigelser for bortkomne rapporter, bøger, opgaver osv., hvis de ikke har været opbevaret som foreskrevet Overtrædelse af de almindelige regler for orden og samvær Overtrædelse af de almindelige regler for orden og samvær kan medføre sanktioner afhængig af overtrædelsen karakter og størrelse. Under punktet sanktioner gennemgås de generelle sanktioner og brugen af dem. Hvis der er specielle sanktioner til et bestemt område, er de nævnt ved omtalen af dette område. 11

12 2.0. Regler for aktiv deltagelse i undervisningen 2.1. Fremmødepligt Du har mødepligt til al undervisning på skolen. Det gælder også projekter, prøver og lignende. Du skal overholde mødetidspunktet. Alle former for fravær medregnes som fravær. Det gælder uanset årsagen til fraværet, og uanset om fraværet er velbegrundet. Hvis du har været fraværende skal du udfylde en fraværsblanket. Blanketten med filnavnet Fraværsregistrering.xls er lagt permanent ud på skolens G:/drev. Blanketten skal udfyldes den første skoledag efter du har været fraværende. Det er dit ansvar at blanketten altid er ajourført. Du skal i løbet af skoleåret kun anvende en blanket. Alt hvad du måtte have af fravær registreres altså på den samme blanket. Når du har udfyldt blanketten skal du gemme den udfyldte blanket på dit eget H:/drev. Fraværskoordinatoren, dine lærere, studievejlederne samt skolens ledelse har adgang til blanketten, som du udfylder, vedrørende årsagerne til dit fravær. Bliver du indkaldt til en samtale omkring dit fravær vil din fraværskoordinator før samtalen således se, hvad der står registreret på din fraværsblanket. Din deltagelse i undervisningen vil blive registreret ud fra din ind- og udstempling. Du vil normalt en gang om ugen få tilsendt en oversigt over dit fremmøde, så du har mulighed for at følge og kontrollere registreringen. Skolen følger løbende med i dit fremmøde og evt. fravær. Ved for et for stort fravær vil fraværskoordinatoren kontakte dig. Hvis fraværet fortsætter, vil du af fraværskoordinatoren blive indkaldt til en 1. samtale. Et fortsat for højt fravær vil medføre, at du får en skriftlig advarsel og samtidig bliver indkaldt til den 2. samtale med fraværskoordinatoren. Til stede vil være fraværskoordinatoren og uddannelseschefen. Sanktioner, der kan iværksættes, kan være de, der står som 3, 4 og 5 (jf. afsnit 3.0 om sanktioner). 12

13 Hvis fraværet stadig fortsætter, vil du blive indkaldt til en 3. samtale, hvor du samtidig får en skriftlig advarsel. Hvis du er under 18 år, vil dine forældre også blive indbudt. Til stede vil være fraværskoordinatoren og uddannelseschefen. Skolen vil i hele forløbet se på arten af fravær, og om der således skal tages særlige hensyn f.eks. på grund af sygdom. Skolen kan i den sammenhæng stille krav om lægeerklæring. Skolen betaler din første lægeerklæring pr. skoleår. Hvis dit fravær under hensyntagen til ovenstående afsnit er på 10 % eller derover kan du blive udmeldt af skolen, ligesom du kan tabe evnen til at gå til eksamen, jf. sanktioner i kapitel 3.0 punkt 3 og Aflevering af skriftlige opgaver Alle stillede hjemmeopgaver skal du aflevere på det tidspunkt, der er aftalt med den enkelte faglærer. Du skal aflevere mindst 80 % af de stillede opgaver i et skoleår i det enkelte fag. De afleverede opgaver skal have et minimum af kvalitet for at kunne godkendes som afleveringer. Faglæreren fastsætter som udgangspunkt, hvad dette minimum er. Du kan på elevnet, under din klassebetegnelse/årgangsbetegnelse, løbende følge med i hvilke afleveringsopgaver, der er stillet i det enkelte fag, hvornår disse opgaver skal afleveres, og hvilken elevtid den enkelte opgave udløser. Du har selv pligt til at holde dig orienteret på elevnet om dine afleveringsopgaver. Hvis du i løbet af skoleåret mangler at aflevere så mange opgaver i et fag, så du ikke vil kunne nå de 80 % på et skoleår, kan du ikke indstilles til eksamen, jf. sanktioner i kapitel 3.0 punkt Deltagelse i anden undervisning Du har pligt til at deltage i anden slags undervisning herunder selvstændigt arbejde og virtuel undervisning. Ved den virtuelle undervisning vil skolen udarbejde et system, der kan registrere omfanget af din aktive deltagelse. 13

14 3.0. Sanktioner Følgende sanktioner kan sættes i værk ved overtrædelse af skolens studie- og ordensregler herunder for stort fravær og manglende afleveringer: 1. Du kan udelukkes fra konkrete arrangementer eller aktiviteter. 2. Du kan midlertidig udelukkes fra undervisningen i indtil 10 dage på et skoleår. Udelukkelsen registreres som fravær. 3. Du kan ikke indstilles til eksamen (jf. fravær/manglende afleveringsopgaver) 4. Du bliver udmeldt i særligt graverende tilfælde (jf. fravær) 5. Du fortaber retten til SU (Statens uddannelsesstøtte). Hvis skolens uddannelseschef afgør, at du ikke er studieaktiv, bliver SU en stoppet fra måneden efter. SU-retten kan generhverves, når du på ny skønnes at være studieaktiv Skolen kan sætte sanktionerne i værk efter en konkret vurdering, men sanktionerne skal være rimelige og relevante i forhold til overtrædelsen. Normalt modtager du en skriftlig advarsel, før skolen iværksætter en sanktion. I særligt alvorlige tilfælde eller i gentagelsestilfælde kan det dog ske uden varsel. Du modtager altid selv den skriftlige advarsel, og hvis du er under 18 år, sendes den også til dine forældre. Før skolen iværksætter en evt. sanktion, skal du og dine forældre, hvis du er under 18 år, normalt have lejlighed til at udtale sig til sagen. 14

15 4.0. Ret til at klage og klagevejledning 4.1. Klage over tildelt sanktion Du (eller, hvis du er under 18 år, dine forældre) har mulighed for skriftligt at klage til Undervisningsministeriet over en sanktion, som skolen iværksætter over for dig. Ved afgørelsen har du krav på, at den ledsages af en klagevejledning (se denne) Hvis du klager, laver skolen en skriftlig udtalelse om sagen. Denne udtalelse har du ret til at kommentere skriftligt. Skolens udtalelse samt din evt. kommentar til udtalelsen sendes med klagen til ministeriet Klagevejledning Hvis du ønsker at klage over skolens afgørelse, skal den afleveres hos skolens forstander senest 2 uger efter, at du har modtaget afgørelsen. Skolen har herefter en uge til at kommentere din klage. Du har derefter mulighed for inden for en uges frist at kommentere skolens udtalelse. Skolen sender derefter din klage, skolens udtalelse og din eventuelle kommentar til skolens udtalelse videre til Undervisningsministeriet (UVM). 15

16 16

17 Jyllandsgade Vejen. Tlf

Studie- og ordensregler HHX

Studie- og ordensregler HHX Studie- og ordensregler HHX Indholdsfortegnelse 1.0 Almindelige regler for orden og samvær... 3 1.1. Normer for adfærd/skolens værdier... 3 1. Ansvarlighed... 3 2. Samarbejde... 3 3. Tillid... 3 4. Ordentlighed...

Læs mere

GF1/GF2 studie- og ordensregler

GF1/GF2 studie- og ordensregler GF1/GF2 studie- og ordensregler 2018-19 1 Indholdsfortegnelse 1.0. Almindelige regler for orden og samvær... 3 1.1. Normer for adfærd/skolens værdier... 3 1. Ansvarlighed... 3 2. Samarbejde... 3 3. Tillid...

Læs mere

EUX studie- og ordensregler

EUX studie- og ordensregler EUX studie- og ordensregler 2018-19 1 Indholdsfortegnelse 1.0. Almindelige regler for orden og samvær... 3 1.1. Normer for adfærd/skolens værdier... 3 1. Ansvarlighed... 3 2. Samarbejde... 3 3. Tillid...

Læs mere

Praktisk Info:... 2 SU... 4. Ungdomskort... 5. Lærer- og lokaleoversigt... 6. Ringetider og ferieplan... 7. Ferieplan 2014-2015...

Praktisk Info:... 2 SU... 4. Ungdomskort... 5. Lærer- og lokaleoversigt... 6. Ringetider og ferieplan... 7. Ferieplan 2014-2015... Velkommen til HG Indholdsfortegnelse Praktisk Info:... 2 SU... 4 Ungdomskort... 5 Lærer- og lokaleoversigt... 6 Ringetider og ferieplan... 7 Ferieplan 2014-2015... 7 Vejledning om praktikplads... 8 Studie-

Læs mere

Studie- og ordensregler EUD/EUX

Studie- og ordensregler EUD/EUX Studie- og ordensregler EUD/EUX VEJEN BUSINESS COLLEGE Indhold 1. Indledning... 1 2. Studieregler... 1 2.1. Generelt om studieaktivitet... 1 2.2. Fremmødepligt... 1 2.3. Aflevering af skriftlige opgaver...

Læs mere

Anvendelsen af ind - og udstemplingskort. (elektronisk fraværsregistrering)

Anvendelsen af ind - og udstemplingskort. (elektronisk fraværsregistrering) Anvendelsen af ind - og udstemplingskort (elektronisk fraværsregistrering) Tidligere praksis (manuelt førte protokoller) Vejen Handelsskole & Handelsgymnasium tog for ca. ti år siden den beslutning at

Læs mere

Studie- og ordensregler HHX

Studie- og ordensregler HHX Studie- og ordensregler HHX VEJEN BUSINESS COLLEGE Indhold 1. Indledning... 1 2. Studieregler... 1 2.1. Generelt om studieaktivitet... 1 2.2. Fremmødepligt... 1 2.3. Aflevering af skriftlige opgaver...

Læs mere

HHX Studie- og ordensregler for Vejen Business College.

HHX Studie- og ordensregler for Vejen Business College. 1. Indledning HHX Studie- og ordensregler for Vejen Business College. I henhold til lov om de gymnasiale uddannelser (lov nr. 1716 af 27. december 2016) og bekendtgørelse om studie- og ordensregler mv.

Læs mere

EUD & EUX Studie- og ordensregler

EUD & EUX Studie- og ordensregler EUD & EUX 2016-2017 Studie- og ordensregler Indhold Studie- og ordensregler for EUD/EUX uddannelsen 3 Almindelig orden og samvær 3 1. Ordensregler 3 2. It-regler 3 3. Sanktioner 4 Fravær og aktiv deltagelse

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER EUD & EUX HADERSLEV HANDELSSKOLE

STUDIE- OG ORDENSREGLER EUD & EUX HADERSLEV HANDELSSKOLE STUDIE- OG ORDENSREGLER EUD & EUX 2017-2018 HADERSLEV HANDELSSKOLE Indhold Studie- og ordensregler for EUD/EUX uddannelsen 3 Almindelig orden og samvær 3 1. Ordensregler 3 2. It-regler 3 3. Sanktioner

Læs mere

HG/EUD/EUX-uddannelserne 2015-2016. Studie- og ordensregler

HG/EUD/EUX-uddannelserne 2015-2016. Studie- og ordensregler HG/EUD/EUX-uddannelserne 2015-2016 Studie- og ordensregler Indhold Studie- og ordensregler for hg-uddannelsen 3 Almindelig orden og samvær 3 1. Ordensregler 3 2. It-regler 3 3. Sanktioner 4 Fravær og aktiv

Læs mere

hhx-uddannelsen 2014-2015 Studie- og ordensregler

hhx-uddannelsen 2014-2015 Studie- og ordensregler hhx-uddannelsen 2014-2015 Studie- og ordensregler Indholdsfortegnelse Studie- og ordensregler for hhx-uddannelsen... 3 Almindelig orden og samvær... 3 1. Ordensregler... 3 2. IT-regler... 3 3. Sanktioner...

Læs mere

På Hvidovre Gymnasium & HF har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste.

På Hvidovre Gymnasium & HF har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste. Den. 30. oktober 2012 Studie- og ordensregler på Studieregler På har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste. Du møder til tiden til alle dine timer Du har altid de nødvendige bøger

Læs mere

Studie- og ordensregler på handelsgymnasiet

Studie- og ordensregler på handelsgymnasiet Studie- og ordensregler på handelsgymnasiet Studie og ordensregler på handelsgymnasiet... 3 Studieregler... 3 Mødepligt... 3 Ordensregler... 4 Mistanke om misbrug... 5 Misbrug... 5 Forebyggelse... 5 Konsekvenser

Læs mere

Studie- og ordensregler. for Aalborg Handelsgymnasium

Studie- og ordensregler. for Aalborg Handelsgymnasium Studie- og ordensregler for Aalborg Handelsgymnasium Studie- og ordensregler for Handelsgymnasiet Studie- og ordensreglerne er fastlagt i henhold til gældende lov og bekendtgørelse om hhx. De konkrete

Læs mere

hhx-uddannelsen Studie- og ordensregler

hhx-uddannelsen Studie- og ordensregler hhx-uddannelsen 2018-2019 Studie- og ordensregler Indholdsfortegnelse Studie- og ordensregler for hhx-uddannelsen... 3 Almindelig orden og samvær... 3 1. Ordensregler... 3 2. IT-regler... 3 3. Sanktioner...

Læs mere

Studie- og ordensreglement for Høng Gymnasium og HF

Studie- og ordensreglement for Høng Gymnasium og HF Studie- og ordensreglement for Høng Gymnasium og HF Indhold Indledning... 2 Studieregler... 2 Eksamen og årsprøver... 3 Ordensregler... 3 Den digitale dannelse... 4 Særligt for kostelever... 4 Sanktioner...

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER 2014-15

STUDIE- OG ORDENSREGLER 2014-15 STUDIE- OG ORDENSREGLER 2014-15 INDHOLD Indledning... 2 Studieaktivitet... 3 Ordensregler... 4 Deltagelse i ekskursioner... 5 IT regler... 5 Klageprocedure... 6 Vald. Poulsens Vej 8 7500 Holstebro T 9627

Læs mere

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 Ordensregler Hjørring Gymnasium og Hf M i c r o s o f t S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 F a x : ( + 4 5 ) 9 8 9 0 9 1 9 0 01-10- 2 0 1 2 I. SKOLENS

Læs mere

IBC Handelsgymnasiet. Studie- og ordensregler. HHX Fredericia Middelfart

IBC Handelsgymnasiet. Studie- og ordensregler. HHX Fredericia Middelfart IBC Handelsgymnasiet Fredericia Middelfart Studie- og ordensregler Fredericia Middelfart Et godt undervisnings- og studiemiljø er vigtigt for et godt uddannelsesmiljø. ne bidrager til at opfylde -uddannelsens

Læs mere

IBC Handelsgymnasiet Kolding

IBC Handelsgymnasiet Kolding IBC Handelsgymnasiet Kolding Studie- og ordensregler på handelsgymnasiet... 3 Studieregler... 3 Mødepligt... 3 Ordensregler... 5 Mistanke om problematisk forbrug af rusmidler... 5 Konsekvenser af overtrædelse

Læs mere

IBC Handelsgymnasiet Kolding

IBC Handelsgymnasiet Kolding IBC Handelsgymnasiet Kolding Studie- og ordensregler på IBC Handelsgymnasiet Kolding... 3 Studieregler... 3 Mødepligt... 3 Ordensregler... 5 Mistanke om problematisk forbrug af rusmidler... 6 Konsekvenser

Læs mere

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse Campus Bornholms studie- og ordensregler... 1 Formålet med regelsættet... 2 Almindelige ordensregler... 2 Bygninger,

Læs mere

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse... 1 Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister... 1 Formålet med regelsættet... 2 Almindelige

Læs mere

Studie- og ordensregler for HG - Tradium Mariagerfjord

Studie- og ordensregler for HG - Tradium Mariagerfjord Studie- og ordensregler for HG - Tradium Mariagerfjord Du har valgt at tage en erhvervsuddannelse på Tradium Mariagerfjord. Det betyder, at du både har nogle pligter og nogle rettigheder. Overordnet set

Læs mere

Studie- og ordensregler for HG - Tradium Mariagerfjord

Studie- og ordensregler for HG - Tradium Mariagerfjord Studie- og ordensregler for HG - Tradium Mariagerfjord Du har valgt at tage en erhvervsuddannelse på Tradium Mariagerfjord. Det betyder, at du både har nogle pligter og nogle rettigheder. Overordnet set

Læs mere

SVENDBORG GYMNASIUM & HF

SVENDBORG GYMNASIUM & HF Studie og ordensregler Svendborg Gymnasium & HF A.P. Møllersvej 35 DK-5700 Svendborg Tel. +45 6321 3141 post@svendborggym.dk svendborg-gym.dk Ordensregler Holdningen, der ligger til grund for regelsættet

Læs mere

Studie- og ordensregler på Handelsgymnasiet Ribe

Studie- og ordensregler på Handelsgymnasiet Ribe Studie- og ordensregler på Handelsgymnasiet Ribe Studie- og ordensregler for uddannelserne på Handelsgymnasiet Ribe Formålet med disse studie- og ordensregler er at bidrage til et godt undervisningsmiljø

Læs mere

Studie- og ordensregler på Rungsted Gymnasium. Studie- og ordensregler på Rungsted Gymnasium. At man bidrager til et fælles godt miljø blandt eleverne

Studie- og ordensregler på Rungsted Gymnasium. Studie- og ordensregler på Rungsted Gymnasium. At man bidrager til et fælles godt miljø blandt eleverne Disse regler gælder fra 1. januar 2007. Skolens værdigrundlag Rungsted har tre overordnede værdier: Demokrati og ligeværd Høj faglig standard og forberedelse til videre uddannelse Social, faglig og personlig

Læs mere

Studie- og ordensreglement for Næstved Tekniske Gymnasium på EUC Sjælland. Udgangspunkt:

Studie- og ordensreglement for Næstved Tekniske Gymnasium på EUC Sjælland. Udgangspunkt: Studie- og ordensreglement for Næstved Tekniske Gymnasium på EUC Sjælland. Udgangspunkt: Studie- og ordensreglementet tager udgangspunkt i/understøtter skolens værdier om: et godt sted at være et godt

Læs mere

Studie- og ordensregler på Hvidovre Gymnasium & HF

Studie- og ordensregler på Hvidovre Gymnasium & HF Den 21. august 2015 Studie- og ordensregler på Hvidovre Gymnasium & HF Studieregler På Hvidovre Gymnasium & HF har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste. - Du møder til tiden til

Læs mere

Studie- og ordensregler for HHX og HTX, ZBC Ringsted

Studie- og ordensregler for HHX og HTX, ZBC Ringsted De fysiske rammer Skolen skaber de fysiske rammer. Klasselokaler, fællesarealer, udstyr vedligeholdes og moderniseres løbende, og vi behandler tingene med respekt og omtanke. Når lokaler forlades slukker

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Vi er glade for, at du har valgt HTX-uddannelsen på Teknisk Gymnasium i Silkeborg. Du kan se frem til 3 år, hvor vi har fokus på din faglige og personlige udvikling, mens du samtidig

Læs mere

Ordens- og samværsregler for FGU Midt- og Østsjælland

Ordens- og samværsregler for FGU Midt- og Østsjælland Ordens- og samværsregler for FGU Midt- og Østsjælland FGU Midt- og Østsjællands ordens- og samværsregler skal fremme et godt undervisningsmiljø for både elever og medarbejdere. Der er tale om regler, som

Læs mere

Studie-og ordensregler

Studie-og ordensregler Studie-og ordensregler På VUC Roskilde tager vi i studie- og ordensregler udgangspunkt i gældende lovgivning samt de 4 værdier, som er udgangspunkt for VUC Roskildes værdigrundlag. Mangfoldighed: Fordi

Læs mere

Rosborg Gymnasium og HF

Rosborg Gymnasium og HF Rosborg Gymnasium og HF 1. januar 2015 Indhold: 1. Formål 2. Orientering om reglerne 3. Adfærdsregler 4. Fremmøde og aflevering af opgaver 5. Tilstedeværelse 6. Skoledagen og det daglige arbejde 7. Undervisningsmidler

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Med henvisning til bekendtgørelse nr. 1222 af 4.12.2006 og senere. INDLEDNING 2 OM STUDIE- OG ORDENSREGLERNE 2 1. AKTIV DELTAGELSE I UNDERVISNINGEN 3 2. PROCEDURE VED SNYD I FORBINDELSE

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER

STUDIE- OG ORDENSREGLER STUDIE- OG ORDENSREGLER 2018-19 INDHOLD Indledning... 1 Studieaktivitet... 2 Ordensregler... 3 Erstatningsansvar... 4 Deltagelse i ekskursioner... 5 IT regler... 5 Klageprocedure... 6 Vald. Poulsens Vej

Læs mere

Studie- og ordensreglement for Campus Vejle

Studie- og ordensreglement for Campus Vejle Studie- og ordensreglement for Campus Vejle Nærværende reglement tager udgangspunkt i BEK nr 1222 af 04/12/2006 om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser. Vi er mange mennesker, som hver dag

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER

STUDIE- OG ORDENSREGLER STUDIE- OG ORDENSREGLER 2019-20 INDHOLD Indledning... 1 Studieaktivitet... 2 Ordensregler... 3 Erstatningsansvar... 4 Deltagelse i ekskursioner... 5 IT regler... 5 Sanktioner... 6 Klageprocedure... 6 Vald.

Læs mere

Kom godt i gang på Thy-Mors HF & VUC

Kom godt i gang på Thy-Mors HF & VUC Kom godt i gang på Thy-Mors HF & VUC I denne folder får du info om: Forventninger Muligheder for støtte og vejledning It på skolen Studie- og ordensregler VUC fra A-Å . Forventninger Jens Otto Madsen,

Læs mere

IBC Handelsgymnasiet Kolding HHX. Studie- og ordensregler

IBC Handelsgymnasiet Kolding HHX. Studie- og ordensregler IBC Handelsgymnasiet Kolding HHX Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler på IBC Handelsgymnasiet Kolding... 3 Studieregler... 3 Mødepligt... 3 Ordensregler... 5 Mistanke om problematisk forbrug

Læs mere

Studieregler. Vi forudsætter derfor, at du arbejder med lyst og viser god vilje til at følge undervisningen.

Studieregler. Vi forudsætter derfor, at du arbejder med lyst og viser god vilje til at følge undervisningen. Da du er elev på et relativt stort HandelsGymnasium med ca. 450 elever, er det naturligt for os, at give dig nogle praktiske oplysninger i forbindelse med din uddannelse. Studieregler Du har - som alle

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole

STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole Fælles ansvar for en god skole Eleverne på Ingrid Jespersens Gymnasieskole skal udvise en adfærd, der er præget af gensidig hensyntagen, hjælpsomhed

Læs mere

Studie- og ordensreglement for Næstved Tekniske Gymnasium på EUC Sjælland.

Studie- og ordensreglement for Næstved Tekniske Gymnasium på EUC Sjælland. Studie- og ordensreglement for Næstved Tekniske Gymnasium på EUC Sjælland. Udgangspunkt: Studie- og ordensreglementet tager udgangspunkt i/understøtter skolens værdier om: et godt sted at være et godt

Læs mere

Studie- og ordensregler for overbygningen på Rudolf Steiner-Skolen i Odense herunder Steiner-HF

Studie- og ordensregler for overbygningen på Rudolf Steiner-Skolen i Odense herunder Steiner-HF Studie- og ordensregler for overbygningen på Rudolf Steiner-Skolen i Odense herunder Steiner-HF Studie- og ordensreglerne er udarbejdet i henhold til Undervisningsministeriets Bekendtgørelse BEK nr. 1077

Læs mere

Studie- og ordensregler. Handelsgymnasiet, Frederikshavn Handelsskole

Studie- og ordensregler. Handelsgymnasiet, Frederikshavn Handelsskole Studie- og ordensregler Handelsgymnasiet, Frederikshavn Handelsskole Opdateret oktober 2015 Opdateret oktober 2015 Studie- og ordensregler Handelsgymnasiet, Frederikshavn Handelsskole Studie- og ordensreglerne

Læs mere

Studie- og ordensregler UCH

Studie- og ordensregler UCH Studie- og ordensregler UCH UCH s studie- og ordensregler er gældende for alle elever på UCH. De enkelte afdelinger har suppleret dette regelsæt med nogle afdelingsspecifikke regler, og du må derfor også

Læs mere

Studie- og ordensregler Faaborg Gymnasium

Studie- og ordensregler Faaborg Gymnasium Studie- og ordensregler Faaborg Gymnasium 24.06.2008 Studie- og ordensreglerne er fastsat af skolens ledelse efter høring i skolens bestyrelse, elevråd og pædagogiske råd. Reglerne er offentliggjort på

Læs mere

På de næste sider kan du læse nærmere om, hvad det indebærer at være studieaktiv, og at der skal være plads til alle.

På de næste sider kan du læse nærmere om, hvad det indebærer at være studieaktiv, og at der skal være plads til alle. Studie- og ordensregler Tradium Handelsgymnasiet Mariagerfjord Du har valgt at tage en gymnasial uddannelse på Handelsgymnasiet. Det betyder, at du både har nogle pligter og nogle rettigheder. Overordnet

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler På VUC Roskilde tager vi i studie- og ordensregler udgangspunkt i gældende lovgivning, bekendtgørelse nr. 1077 af 13. september 2017 om studie- og ordensregler m.v. i de gymnasiale

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler På VUC Roskilde tager vi i studie- og ordensregler udgangspunkt i gældende lovgivning, bekendtgørelse nr. 1077 af 13. september 2017 om studie- og ordensregler m.v. i de gymnasiale

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler for HHX og HTX på Erhvervsgymnasiet Grindsted Udarbejdet august 2014 på baggrund af BEK nr. 1222 af 4.12.2006 Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser

Læs mere

Studie- og ordensregler ved. Århus Akademi

Studie- og ordensregler ved. Århus Akademi ved Indhold: 1. Formål 2. Orientering om reglerne 3. Ordensregler 4. Skolehverdagen, møde- og aktivitetspligt 5. Elevtilstedeværelse 6. Skolens IT-udstyr og IT-støttet læring 7. Undervisningsmidler 8.

Læs mere

Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu

Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu www.vuf.nu www.vufintern.dk På VUF forventer vi, at kursisterne værner om det gode undervisningsmiljø ved at overholde nogle enkle regler

Læs mere

Studie- og ordensregler HTX

Studie- og ordensregler HTX Studie- og ordensregler HTX Indhold Studie- og ordensregler på HANSENBERG Studie- og ordensregler på HANSENBERG...3 Særlige regler for HANSENBERG GYMNASIUM... 4 Fremmøde/fravær... 4 Skriftlige opgaveafleveringer...

Læs mere

5. Studie- og ordensregler i Handelsgymnasiet 5.1 Du skal være studieaktiv 5.1.1 Du har mødepligt 5.1.2 Registrering af årsager til dit fravær

5. Studie- og ordensregler i Handelsgymnasiet 5.1 Du skal være studieaktiv 5.1.1 Du har mødepligt 5.1.2 Registrering af årsager til dit fravær 5. Studie- og ordensregler i Handelsgymnasiet Du har valgt at tage en gymnasial uddannelse på Handelsgymnasiet. Det betyder, at du både har nogle pligter og nogle rettigheder. Overordnet set handler det

Læs mere

Studie- og ordensreglement HTX Køge gældende fra 1/1-2014

Studie- og ordensreglement HTX Køge gældende fra 1/1-2014 Studie- og ordensreglement HTX Køge gældende fra 1/1-2014 Til grund for udarbejdelsen af Studie- og ordensreglementet ligger følgende: Et godt sted at være et godt sted at lære. EUC Sjællands værdigrundlag:

Læs mere

Kom godt i gang på Thy-Mors HF & VUC

Kom godt i gang på Thy-Mors HF & VUC Kom godt i gang på Thy-Mors HF & VUC Skoleåret 2019-2020 I denne folder får du info om: Forventninger Muligheder for støtte og vejledning It på skolen Studie- og ordensregler VUC fra A-Å . Forventninger

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole

STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole Fælles ansvar for en god skole Eleverne på Ingrid Jespersens Gymnasieskole skal udvise en adfærd, der er præget af gensidig hensyntagen, hjælpsomhed

Læs mere

Rosborg Gymnasium & HF

Rosborg Gymnasium & HF 1. august 2019 Indhold: 1. Formål 2. Orientering om reglerne 3. Adfærdsregler 4. Fremmøde og aflevering af opgaver 5. Tilstedeværelse 6. Skoledagen og det daglige arbejde 7. Undervisningsmidler 8. Ekskursioner

Læs mere

Studie- og ordensregler på Roskilde Gymnasium. Ordensregler

Studie- og ordensregler på Roskilde Gymnasium. Ordensregler Studie- og ordensregler på Roskilde Gymnasium Studie- og ordensreglerne for Roskilde Gymnasium skal medvirke til at opfylde uddannelsens formål og bidrage til et godt undervisningsmiljø for eleverne. Eleverne

Læs mere

Studie- og ordensregler for HTX

Studie- og ordensregler for HTX Studie- og ordensregler for HTX Skolens studie- og ordensregler er udarbejdet med baggrund i Bekendtgørelse nr. 1222 af 4. december 2006 om studie- og ordensregler i gymnasiale uddannelser samt tilhørende

Læs mere

Studie- og ordensregler (trykt i Elevhåndbogen 2008, side 19-24))

Studie- og ordensregler (trykt i Elevhåndbogen 2008, side 19-24)) Studie- og ordensregler (trykt i Elevhåndbogen 2008, side 19-24)) 1. Formål Studie- og ordensreglerne ved Kolding Gymnasium, HF-kursus og IB School har som formål at støtte positive og studiefremmende

Læs mere

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler.

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler. Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler. (Vedtaget december 2008, redigeret september 2009) Gennem ordens- og studieregler vil vi gerne sikre at vi kan nå de mål og de værdier der er formuleret i skolens

Læs mere

Studie- og ordensregler. Århus Akademi Januar 2013

Studie- og ordensregler. Århus Akademi Januar 2013 Århus Akademi Januar 2013 Indhold: 1. Formål 2. Orientering om reglerne 3. Ordensregler 4. Skolehverdagen, møde- og aktivitetspligt 5. Elevtilstedeværelse 6. Skolens it-udstyr og it-støttet læring 7. Undervisningsmidler

Læs mere

Campus Bornholms studie- og ordensregler

Campus Bornholms studie- og ordensregler Campus Bornholms studie- og ordensregler Indhold Formålet med regelsættet... 1 Almindelige ordensregler... 1 Regler for deltagelse i undervisningen... 2 Fravær og forsømmelser... 2 Skriftligt arbejde...

Læs mere

Fastholdelses- og fraværsprocedure på Sct. Knuds Gymnasium

Fastholdelses- og fraværsprocedure på Sct. Knuds Gymnasium Elevversion Fastholdelses- og fraværsprocedure på Sct. Knuds Gymnasium Indholdsfortegnelse Samlet overblik over fraværshåndteringen... 2 Fraværsregistrering... 2 Fraværsopgørelse... 2 Skriftlig advarsel...

Læs mere

Campus Bornholms studie- og ordensregler

Campus Bornholms studie- og ordensregler Campus Bornholms studie- og ordensregler Indhold Formålet med regelsættet... 1 Almindelige ordensregler... 1 Regler for deltagelse i undervisningen... 1 Fravær og forsømmelser... 2 Skriftligt arbejde...

Læs mere

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler.

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler. Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler. (Vedtaget december 2008, redigeret september 2011) Gennem ordens- og studieregler vil vi gerne sikre at vi kan nå de mål og de værdier der er formuleret i skolens

Læs mere

Studie og ordensregler Svendborg Gymnasium & HF

Studie og ordensregler Svendborg Gymnasium & HF 1 Studie og ordensregler Svendborg Gymnasium & HF Ordensregler Holdningen, der ligger til grund for regelsættet er, at Svendborg Gymnasium er et uddannelses- og arbejdssted for mange mennesker. Den enkeltes

Læs mere

Rosborg Gymnasium & HF

Rosborg Gymnasium & HF 12. oktober 2017 Indhold: 1. Formål 2. Orientering om reglerne 3. Adfærdsregler 4. Fremmøde og aflevering af opgaver 5. Tilstedeværelse 6. Skoledagen og det daglige arbejde 7. Undervisningsmidler 8. Ekskursioner

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler for HHX og HTX på Erhvervsgymnasiet Grindsted Revideret juni 2017. Udarbejdet august 2014 på baggrund af BEK nr. 1222 af 4.12.2006 Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de

Læs mere

SCT. KNUDS GYMNASIUM I GYMNASIET ER DER MØDEPLIGT - OM HÅNDTERING AF FRAVÆR OG SKRIFTLIGE FORSØMMELSER

SCT. KNUDS GYMNASIUM I GYMNASIET ER DER MØDEPLIGT - OM HÅNDTERING AF FRAVÆR OG SKRIFTLIGE FORSØMMELSER SCT. KNUDS GYMNASIUM I GYMNASIET ER DER MØDEPLIGT - OM HÅNDTERING AF FRAVÆR OG SKRIFTLIGE FORSØMMELSER Gymnasieelever skal være aktive Undervisningsministeriet har fastlagt, at alle elever har pligt til

Læs mere

Studie- og ordensregler for Holstebro Gymnasium og HF

Studie- og ordensregler for Holstebro Gymnasium og HF Studie- og ordensregler for Holstebro Gymnasium og HF På Holstebro Gymnasium og HF gælder følgende lokale studie- og ordensregler. Reglerne er vedtaget på baggrund af Undervisningsministeriets bekendtgørelse

Læs mere

Regler for læring og samvær

Regler for læring og samvær Regler for læring og samvær Indholdsfortegnelse: 1 RESPEKT... 3 2 SKOLENS FORVENTNINGER... 3 2.1 LÅN AF SKOLENS BÆRBARE COMPUTERE... 5 2.2 BRUG AF VIDEO, BILLEDER OG LYD... 5 2.3 RYGNING OG RUSMIDLER...

Læs mere

Studie- og ordensregler for Akademisk Studenterkursus

Studie- og ordensregler for Akademisk Studenterkursus Studie- og ordensregler for Akademisk Studenterkursus Studie - og ordensreglerne er udstedt i henhold til Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser og vejledningen til denne.

Læs mere

Studie- og ordensregler for Nærum Gymnasium. August 2011

Studie- og ordensregler for Nærum Gymnasium. August 2011 Studie- og ordensregler for Nærum Gymnasium. August 2011 Studie- og ordensreglerne er fastsat af skolens ledelse efter høring i skolens bestyrelse, SU, elevråd og på et medarbejdermøde. Reglerne er offentliggjort

Læs mere

Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium

Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium Studie- og ordensreglerne tager udgangspunkt i skolens værdigrundlag (se www.vibygym.dk) og i Bekendtgørelse nr. 1222 af 04/12/2006 om studie- og ordensregler

Læs mere

Ordensregler Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg, 2015

Ordensregler Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg, 2015 Ordensregler Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg, 2015 Indhold Regelgrundlag:... 2 Kultur og omgangsformer... 3 Mødepligt... 3 Studieaktivitet... 3 Fravær... 3 Rygning... 4 Misbrug... 4 Anvendelse af

Læs mere

Ordensregler, Pædagogisk Assistentuddannelse, VIA

Ordensregler, Pædagogisk Assistentuddannelse, VIA VIA University College Dato: 27. august 2015 Ordensregler, Pædagogisk Assistentuddannelse, VIA 1/ Regelgrundlag: Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser 1010 af 22/09/2014 47. Skolen skal fastsætte ordensregler

Læs mere

Campus Bornholms studie- og ordensregler

Campus Bornholms studie- og ordensregler Campus Bornholms studie- og ordensregler Indhold Formålet med regelsættet... 1 Almindelige ordensregler... 1 Regler for deltagelse i undervisningen... 2 Fravær og forsømmelser... 2 Skriftligt arbejde...

Læs mere

1. Riv omslaget af 2. Udfyld Studiekontrakt på bagsiden 3. Aflever den underskrevne studiekontrakt i administrationen

1. Riv omslaget af 2. Udfyld Studiekontrakt på bagsiden 3. Aflever den underskrevne studiekontrakt i administrationen 1. Riv omslaget af 2. Udfyld Studiekontrakt på bagsiden 3. Aflever den underskrevne studiekontrakt i administrationen TØNDER HANDELSSKOLE STUDIE- OG ORDENSREGLER 2017 2018 TØNDER HANDELSSKOLE STUDIE-

Læs mere

Her er nogle leveregler, som er med til at sikre, at du får mest muligt ud af at tage din uddannelse EUX / EUD Business hos os.

Her er nogle leveregler, som er med til at sikre, at du får mest muligt ud af at tage din uddannelse EUX / EUD Business hos os. Elevpolitik for EUX / EUD Business på Skive Handelsskole Her er nogle leveregler, som er med til at sikre, at du får mest muligt ud af at tage din uddannelse EUX / EUD Business hos os. Generelt Du opfører

Læs mere

Studie- og ordensregler for Aalborg City Gymnasium

Studie- og ordensregler for Aalborg City Gymnasium Studie- og ordensregler for Aalborg City Gymnasium På Aalborg City Gymnasium gælder følgende lokale studie- og ordensregler. Reglerne er vedtaget på baggrund af Undervisningsministeriets bekendtgørelse

Læs mere

Elevpolitik for EUX / EUD BusinessEUX / EUD Business på Skive Handelsskole

Elevpolitik for EUX / EUD BusinessEUX / EUD Business på Skive Handelsskole [IH1] Elevpolitik for EUX / EUD BusinessEUX / EUD Business på Skive Handelsskole Her er nogle leveregler, som er med til at sikre, at du får mest muligt ud af at tage din uddannelse EUX / EUD Business

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Ajourført marts 2019 på baggrund af BEK nr. 1212 af 11.10.2018 Bekendtgørelse om nedbringelse af fravær i de gymnasiale uddannelser Udarbejdet juni 2018 på baggrund af BEK nr. 1077

Læs mere

Almindelig orden og samvær 4. Fravær og aktiv deltagelse i undervisningen 9. Skriftligt arbejde 13. Oprykning til næste klassetrin på hhx 15

Almindelig orden og samvær 4. Fravær og aktiv deltagelse i undervisningen 9. Skriftligt arbejde 13. Oprykning til næste klassetrin på hhx 15 Almindelig orden og samvær 4 Rygning... 4 Alkohol og euforiserende stoffer... 4 Fester... 4 IT-regler... 6 Lokaler... 7 Almen orden og samvær - Sanktioner... 8 Fravær og aktiv deltagelse i undervisningen

Læs mere

VIGTIG VIDEN STUDIE- OG ORDENSREGLER. Chr. Richardtsvej 43. Tlf

VIGTIG VIDEN STUDIE- OG ORDENSREGLER. Chr. Richardtsvej 43. Tlf VIGTIG VIDEN STUDIE- OG ORDENSREGLER Chr. Richardtsvej 43 4760 Vordingborg 1 zbc.dk Tlf. 55788888 Studie- og ordensreglerne bygger på uddannelsernes formål, ZBC s værdier og på Bekendtgørelse om studie-

Læs mere

Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium

Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium Udgangspunktet for skolens studie- og ordensregler er undervisningsministeriets Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser (BEK

Læs mere

Studie- og ordensregler for Gammel Hellerup Gymnasium 2018

Studie- og ordensregler for Gammel Hellerup Gymnasium 2018 Studie- og ordensregler for Gammel Hellerup Gymnasium 2018 Grundlaget for Gammel Hellerup Gymnasiums studie- og ordensregler er skolens værdier om faglighed, fællesskab og mangfoldighed. Dette værdigrundlag

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING. studie- og ordensregler 2013/2014. eucnord.dk

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING. studie- og ordensregler 2013/2014. eucnord.dk HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING studie- og ordensregler 2013/2014 eucnord.dk Indholdsfortegnelse Et godt miljø... 1 Omgangstone... 1 Oprydning... 1 Mødepligt... 1 Fri for undervisning... 2 Skriftlige opgaver...

Læs mere

Studie- og ordensregler ved VUC Storstrøm

Studie- og ordensregler ved VUC Storstrøm Studie- og ordensregler ved VUC Storstrøm Studerende ved VUC Storstrøm er voksne, ansvarsbevidste mennesker, der deltager aktivt i undervisningen af egen fri vilje, og som har et mål for deres deltagelse

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Handelsgymnasiet, Frederikshavn Handelsskole Opdateret august 2018 Handelsgymnasiet Studie- og ordensregler Handelsgymnasiet, Frederikshavn Handelsskole Studie- og ordensreglerne

Læs mere

Studie- og ordensregler. Handelsgymnasiet, Frederikshavn Handelsskole

Studie- og ordensregler. Handelsgymnasiet, Frederikshavn Handelsskole Studie- og ordensregler Handelsgymnasiet, Frederikshavn Handelsskole Opdateret november 2016 Opdateret november 2016 Studie- og ordensregler Handelsgymnasiet, Frederikshavn Handelsskole Studie- og ordensreglerne

Læs mere

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler Gennem ordens- og studieregler vil vi gerne sikre at vi kan nå de mål og de værdier der er formuleret i skolens værdigrundlag: Globalt, socialt og udfordrende

Læs mere

Studie- og ordensregler EUD, EUX og HTX

Studie- og ordensregler EUD, EUX og HTX Studie- og ordensregler EUD, EUX og HTX Indhold Studie- og ordensregler på HANSENBERG Studie- og ordensregler på HANSENBERG...3 Særlige regler for erhvervsuddannelserne EUD og EUX...4 Uddannelsesplan...

Læs mere

Studie- og ordensregler på erhvervsuddannelserne EUC Nordvest

Studie- og ordensregler på erhvervsuddannelserne EUC Nordvest Studie- og ordensregler på erhvervsuddannelserne EUC Nordvest Mødepligt og studieaktivitet Der er mødepligt til al undervisning, og der registreres tilstedeværelse/fravær i hver enkelt lektion. I følgende

Læs mere

Regler for elevernes aktive deltagelse i undervisningen

Regler for elevernes aktive deltagelse i undervisningen Gældende fra 13. august 2018 Det er et af Himmelev Gymnasiums mål at fastholde og udvikle et attraktivt læringsmiljø, som bygger på faglighed og dannelse. Skolens undervisningstilbud skal til stadighed

Læs mere

Studie- og ordensregler EUD, EUX og HTX

Studie- og ordensregler EUD, EUX og HTX Studie- og ordensregler EUD, EUX og HTX Indhold Studie- og ordensregler Særlige regler for erhvervsuddannelserne EUD og EUX Uddannelsesplan... 4 Fremmøde/fravær... 4 Aflevering af opgaver og overholdelse

Læs mere