Sognenyt. efterår Hjallese 32. årgang nr. 4

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sognenyt. efterår 2015. Hjallese 32. årgang nr. 4"

Transkript

1 Sognenyt efterår 2015 Hjallese 32. årgang nr. 4

2 25 år med Mini-konfirmander i Hjallese Kirke I kirken fejrer vi gerne store og flotte jubilæer i anledning af begivenheder, der fandt sted for hundredevis af år siden. Lige nu kan vi for eksempel så småt begynde at glæde os til reformationsjubilæet i 2017, hvor det skal markeres, at det var 500 år siden, at Luther for alvor indledte sit arbejde. Men i år har vi et ganske særligt jubilæum i Hjallese Kirke, som blot går 25 år tilbage i tiden, men som ikke desto mindre har haft og fortsat har en stor betydning. I år er det nemlig 25 år siden, at Hjallese Kirke, som et af landets første sogne, påtog sig den opgave at tilbyde indledende konfirmationsforberedelse, også kaldet mini- eller juniorkonfirmandundervisning, for børn i 3. eller 4. klasse. I de første år undervisningen fandt sted, var det som en del i Kirkeministeriets forsøgsordning med at styrke den dåbsoplæring, som kirkerne er forpligtede på at tilbyde. Men der gik mange år, før man var klar over, at her var noget, der var så godt, at det skulle være et fast tilbud. Forsøgstiden var overstået, og minikonfirmanderne i Hjallese Kirke var kommet for at blive. Minikonfirmandundervisningen er et frivilligt tilbud til eleverne på Dalumskolen og Hjalleseskolen. I de første år krævede det en del benarbejde og ringen rundt til forældrene for at gøre dem interesserede, men efterhånden har eleverne og forældrene på begge skoler vænnet sig til, at der kommer en invitation fra kirken, og vi oplever en fantastisk stor tilslutning. Der kommer altid mange positive tilbagemeldinger fra både børn og voksne, og den bedste anbefaling er den, der går fra mund til mund. Udgangspunktet for undervisningen har gennem årene ikke ændret sig, men har været båret af et ønske om, at børnene kommer hen i kirken og lærer, fornemmer og oplever, at kirken også er deres sted. Undervisningen har som oftest fundet sted en gang om ugen efter skoletid i et bestemt antal uger. Gennem de senere år har vi også haft tilbud om et to-dages weekendforløb. Fortællinger fra Bibelen, fadervor, salmesang, leg og kreative aktiviteter er faste elementer i undervisningen. I weekendforløbene bygger vi ofte undervisningen op over et tema, det kan for eksempel være Engle eller Superhelte fra Bibelen. Som afslutning på hvert forløb holder vi en gudstjeneste, hvor minikonfirmandernes familier er særligt inviterede. Børnene deltager i gudstjenesten med sang og med ting, vi har lavet og forberedt i undervisningen. Efter gudstjenesten er det tid til spisning og hyggeligt samvær i menighedssalen, hvor minikonfirmanderne får overrakt et diplom for deres deltagelse sammen med en Børnebibel. Det er vanskeligt at sige, hvor mange minikonfirmander, der gennem årene har været i Hjallese Kirke. Men det har været i tusindvis, og antallet er ikke blevet mindre, snarere tværtimod. Igennem de senere år har der deltaget cirka 80 % af eleverne fra en klasse, og det kan vi kun være taknemmelige for. Børnene er saltet, og det skal de blive ved med at være, og derfor vil minikonfirmandundervisningen forblive en fast del af Hjallese Kirkes aktiviteter. Børnenes umiddelbarhed og begejstring ville vi nødigt undvære. Hvem skulle ellers stille os alle de kloge spørgsmål, og hvem skulle åbne vores øjne for, hvordan verden ser ud i børnehøjde? Der skal lyde en stor tak til alle de mange hundrede minikonfirmander, der gennem årene har fundet vej til Hjallese Kirke og ikke mindst en stor tak til deres forældre for opbakningen. Hjertelig tillykke til os alle med jubilæet. Lene Crone Nielsen, sognepræst 2

3 Seneste nyt: Konfirmations undervisning på nye vilkår Efter nye forhandlinger med sognets tre skoler vedr. konfirmationsundervisningen i skoleåret er følgende blevet fastlagt: Lilleskolen i Hjalleses konfirmander undervises fortsat om tirsdagen kl af sognepræst Lene Crone Nielsen. Undervisningen begynder i uge 36. Hjalleseskolens konfirmander undervises i 1½times lektioner, der ruller mht. dag og tidspunkt mellem kl og 15.00, kombineret med heldagsundervisning i udvalgte uger samt den store konfirmanddag i Dyrup. Sognepræst Anders Aastrup underviser Hjalleseskolens konfirmander. Dalumskolens konfirmander fra 7. J. undervises onsdage kl samt ved enkelte fordybelsesdage ved sognepræst Lene Crone Nielsen. Undervisningen begynder i uge 36. Siden indførelsen af den nye folkeskolereform og sidste års forhandling med skolerne er følgende blevet præciseret af daværende kirkeminister og undervisningsminister: Der skal afsættes tid i løbet af skoledagen til konfirmationsundervisningen. Da undervisningstiden er fleksibel, betyder det, at skolerne i de uger af skoleåret, hvor eleverne går til præst, tilrettelægger med en kortere undervisningstid end 35 klokketimer på 7. klassetrin. Den kgl. anordnings hovedregel er to ugentlige, sammenhængende lektioner, hvilket sikrer kontinuitet. Timetalsrammerne giver således gode muligheder for hensyntagen til alle parter. Læs mere her: Faelles_brev_fra_undervisningsministeren_og_ kirkeministeren.pdf Som følge af konfirmationsundervisningens nye placering har der været følgende ændringer/ udfordringer: Kirkelige handlinger, bisættelser og begravelser, har på dage med konfirmationsundervisning om eftermiddagen, af praktiske årsager, været henvist til om formiddagen, hvilket i nogle tilfælde har været til gene for de pårørende, hvis de havde et ønske om bisættelse om eftermiddagen. Et sammenfald mellem konfirmationsundervisning og gudstjenester på Hjallese Plejecenter i alt 9 gange i løbet af 8 måneder i det kommende skoleår, hvilket, fra kirkens side, er løst ved at indsætte dygtige, eksterne undervisere efter særlig tilladelse fra Biskoppen. Et fald i tilmeldingerne til det kommende års konfirmationsundervisning, særligt fra dén af sognets skoler, der sidste år fik den tidsmæssigt dårligste aftale med skolen, nemlig undervisning kl Hjallese Kirkes Eftermiddagsklub har måttet flytte deres mødedag fra tirsdag eftermiddag til mandag eftermiddag, hvor kirkens lokaler er ledige pga. flere af medarbejdernes ugentlige fridag. Flytningen af mødedag skete efter en overgangsordning i efteråret 2014, hvor Eftermiddagsklubben i efteråret rykkede alle deres foredragsaftaler fra kl til , så 24 konfirmander og 100 eftermiddagsklubmedlemmer således kunne være i kirken samtidig. Fra januar 2015 blev mødedagen og dermed alle indgåede aftaler rykket til mandag eftermiddag kl Det er stadig muligt at tilmelde sig konfirmationsundervisning i Hjallese Kirke, hvis man skulle have glemt det i skyndingen! 3

4 Kirkelige aktiviteter Gudstjenester Lionsparken Torsdag den 24/9 (altergang). Torsdag den 29/10. Torsdag den 26/11 (altergang). Alle gudstjenester kl ved Anders Aastrup. Gudstjenester Hjallese Plejecenter Onsdag den 2/9 (altergang). Onsdag den 7/10. Onsdag den 4/11 (altergang). Alle gudstjenester kl ved Lisbeth Petersen. Hjallese Kirke atter i top mht. kirketælling! Atter har Hjallese Kirke indplaceret sig flot i kirketællingen for hele Hjallese Kirke ligger nr. 1 i Hjallese Provsti mht. antal kirkegængere ved højmesser med et gennemsnit på hele 101,9 kirkegængere pr. højmesse. Nr. 2 mht. antal kirkegængere ved alle tjenester, herunder kirkelige handlinger. Nr. 4 mht. alle gudstjenester, herunder de traditionelle plejehjemsgudstjenester, anderledes gudstjenesteformer i kirken, f.eks. på hverdage. Disse anderledes gudstjenester er et ekstra tilbud i større sogne som Hjallese, et tilbud, som er i færd med at blive udviklet i disse år. Disse anderledes gudstjenester udgør i Hjallese Sogn henved 35 % af det samlede antal gudstjenester årligt. Alt i alt et fint resultat, som vi kan takke vores trofaste sognebørn for! Der er meget at glæde sig over i Hjallese Kirke, et hus fuld af liv og aktivitet - og tro ikke mindst! Læs mere her: fyensstift/menighedsraad/hjallese_provsti.pdf Sæt X i kalenderen Spaghettigudstjeneste Onsdag den 23. september kl : Høst er dagens tema Gudstjeneste for familier med mindre børn. Denne aften laver Hjallese Kirke aftensmaden og vasker op. Det koster ikke noget at være med; det kræver blot tilmelding, så vi ved, hvor mange der spiser med. Tilmelding til kirkekontoret på tlf eller på senest mandag den 21. september. Arrangementet slutter senest kl Onsdag den 11. november kl : Morten Bisp er dagens tema Vi bærer lys, der brænder uden at ødelægge. Gudstjeneste for familier med mindre børn. Denne aften laver Hjallese Kirke aftensmaden og vasker op. Det koster ikke noget at være med; det kræver blot tilmelding, så vi ved, hvor mange der spiser med. Tilmelding til kirkekontoret på tlf eller på senest mandag den 9. november. Arrangementet slutter senest kl

5 Alle Helgen Søndag den 1. november kl & Alle Helgen er mindedagen for alle afdøde. Det markerer Hjallese Kirke ved højmessen søndag den 2. november kl Ved den særlig musikgudstjeneste kl , som alle efterladte indbydes til, markeres ligeledes Alle Helgens Dag. Hver især bringer mindet om deres kære med i hjertet, og ved gudstjenesten holdes et øjebliks stilhed for de døde; der synges salmer, læses tekster og spilles stemningsfuld musik. Efter musikgudstjenesten kl er der samvær over en portion suppe. Babysalmesang Nyt hold begynder torsdag den 3. september kl ! Tilmelding til kirkekontoret på tlf eller på Babysalmesangsafslutning Søndag den 8. november kl , hvor nuværende og tidligere deltagere med familie samt andre interesserede er hjerteligt velkomne! Kirken byder på et lille traktement i menighedssalen efterfølgende. Familiehøjmesse 1. søndag i advent 29. november kl Forventningsfulde går vi sammen ind i et nyt kirkeår. En gudstjeneste for alle generationer med efterfølgende samvær i menighedssalen. Formiddagscafé Første fredag i hver måned er der formiddagscafé i kirkens venstre kælder fra kl Over en kop kaffe eller te og et stykke hjemmebagt brød deler vi spændende historier fra gamle dage. De kommende datoer er: den 4. september, den 2. oktober og den 6. november. Familiegudstjenester om lørdagen - Tag børn og børnebørn med i kirken! Familiegudstjenesten er en særlig gudstjenesteform, hvor der tages specielt hensyn til børn og børnefamilier. Gudstjenesten er derfor velegnet til, at familier kan få deres barn døbt med deltagelse af familie og venner. Gudstjenesten er også velegnet til, at bedsteforældre tager børnebørnene med i kirke. Lørdag den 12. september kl Lørdag den 3. oktober kl Lørdag den 14. november kl

6 Kirkelige aktiviteter Velkommen til nye konfirmander Søndag den 30. august kl : Velkomstgudstjeneste for alle konfirmandhold fra Dalumskolen ved Lisbeth Petersen og Lene Crone Nielsen. Søndag den 6. september kl : Velkomstgudstjeneste for Lilleskolen og Hjalleseskolens konfirmandhold ved Anders Aastrup og Lene Crone Nielsen. Ved begge gudstjenester medvirker saxofonist Morten Øberg. Høstgudstjeneste, frokost og folkemusik Søndag den 20. september kl Høst og folkemusik hører uløseligt sammen. Efter høstgudstjenesten den 20. september har vi derfor inviteret folkemusikeren Poul Strunk, der vil underholde sammen med folkemusikgruppen Fire på spil. Udover at spille forskellige stykker folkemusik og musik for nøgleharpe, vil de spille til fællessang. Kom, lyt og syng med på vores festlige og stemningsfulde høstsange. PRIS: Kr. 50. Ingen tilmelding. Det er for børn Hjallese Kirkes fødselsdag Fredag den 11. september kl Bibelen på besøg i folkeeventyrernes verden Fredag den 11. september har Hjallese Kirke fødselsdag, og det skal fejres med besøg af sognets børn i alderen 3-6 år. Lise Marie Nedergaard Seidelin, som til daglig er ansat i børnekulturhuset Fyrtøjet i Odense, kommer og holder en lille fortælletime for børnene. Hun er en fantastisk levende fortæller og er vant til at formidle for børn. Til fødselsdagsarrangementet skal børnene høre folkeeventyr, som på forskellig måde handler om Bibelen og kristendommen. Efter fortællingen serveres der en sund og mættende frokost lavet af kirkens frivillige. TILMELDING: Sognets børnehaver er inviteret til arrangementet. Alle andre børn i Hjallese sogn i aldersgruppen 3-6 år er også hjertelig velkomne sammen med deres forældre eller bedsteforældre. Tilmelding til kirkekontoret på telefon eller senest den 2. september. Det koster ikke noget at deltage! 6

7 Sogneaften Torsdag den 29. oktober kl Dansk litteratur i ord og billeder Foredrag ved Anne-Marie Mai, professor, Institut for Kulturvidenskaber. I foredraget fortæller professor Anne-Marie Mai om sit arbejde med at forny dansk litteraturhistorie ved at bruge den gode historie om mennesker, bøger og steder på nye måder og forskellige medier. Der bliver vist klip fra tv-programmerne Litteraturens åsteder, som Anne-Marie Mai har været med til at producere. Der bliver lejlighed til at høre nærmere om Ludvig Holberg, B. S. Ingemann, Jens Baggesen, Marie Bregendahl, Johannes V. Jensen, Michael Strunge og Naja Marie Aidt, og den litterære rejse går fra Sorø og Korsør til Fly, New York og København. Aftenen indledes med en kort gudstjeneste i kirken ved Anders Aastrup. Derefter er der foredrag i menighedssalen. Torsdag den 19. november kl Om at tro på fantasien og på trøstende ord Foredrag ved Jytte Abildstrøm, skuespiller og teaterdirektør. I sit lange teaterliv har Jytte Abildstrøm altid troet på fantasien; på skæg og ballade og på trøstende ord. Med sit børneteater, som med jævne mellemrum også har henvendt sig til de voksne, har hun utrætteligt forfulgt sine tanker og idealer både i sit eget teater Riddersalen, gennem dukketeater og rundt på turne i hele landet. Ved siden af sit arbejde ved teatret blev hun folkeeje og national helligdom som den enlige mor, Norma, til Sonja fra Saxogade. En ny generation af børn lærte hende at kende i filmen Flyvende farmor. Gennem årene er Jytte Abildstrøm blevet en engageret fortaler for klima og økologi. I aftenenes foredrag vil hun fortælle om sit liv og om sit store engagement i teaterverdenen og klimadebatten. Aftenen indledes med en kort gudstjeneste i kirken ved sognepræst Lisbeth Petersen. Derefter er der foredrag i menighedssalen. Film i Hjallese Kirke efterår 2015 FILMDAG - Lørdag den 17. oktober 2015 kl Der vises film i menighedssalen, og derefter er der spisning og hyggeligt samvær. Nærmere oplysninger om filmen kan fås på kirkekontoret. TILMELDING OG PRIS: Kr. 75. Beløbet inkluderer film og forplejning. Tilmelding til kirkekontoret på telefon eller hjallesekirke.dk senest onsdagen før arrangementet finder sted. FILMSTUDIEKREDS ved sognepræst Anders Aastrup Tema efterår 2015: I efterårets filmstudiekreds tager vi emner som tro, skyld, tilgivelse og livet efter døden op. Vi ser på disse gennem skuespilleren og instruktøren Clint Eastwoods fortolkninger. Clint Eastwood er med sine 85 år en af filmindustriens absolut mest erfarne filmmagere og en af de få skuespillere, som har vundet mere end 5 Oscars. TID: Følgende dage kl : Torsdag den 17. september: Hereafter Torsdag den 22. oktober: Gran Torino Torsdag den 12. november: Million Dollar Baby Aftenerne indledes med en kort introduktion til filmen. Efter filmen vil der være tid til drøftelse. Alle er velkomne. Filmklubben kræver ingen tilmelding. PRIS: kr. 25 for film og forplejning. 7

8 Kirkelige aktiviteter Minikonfirmandweekend Afslutning med familiegudstjeneste lørdag den 31. oktober kl Til efteråret vil eleverne fra Dalumskolens 4. klasser blive inviteret til Minikonfirmandweekend i Hjallese Kirke: fredag den 30. oktober fra kl og lørdag den 31. oktober kl til (med ret til ændringer forbeholdes). I løbet af weekenden skal de høre bibelhistorie, vi ser på kirken, synger salmer og laver forskellige aktiviteter. Der er også tid til leg, hygge og til at spise. Hvis der er børn i sognet på samme alder, der har lyst til at blive minikonfirmand, men som ikke går på Dalumskolen, så er de naturligvis også velkomne. Man kan henvende sig til sognepræst Lene Crone Nielsen for nærmere oplysninger. Som afslutning på weekenden skal minikonfirmanderne medvirke i en familiegudstjeneste lørdag den 31. oktober kl Alle er velkomne! Læsekredsen i Hjallese Kirke I efteråret 2015 mødes læsekredsen i kirken følgende dage kl : Onsdag den 9. september: Alt det lys vi ikke ser, af Anthony Doerr Onsdag den 14. oktober: Ovenpå er der stille, af Gerbrand Bekker Onsdag den 11. november: De usynlige, af Roy Jacobsen Både gamle og nye deltagere i læsekredsen er meget velkomne. Tilmelding til kirkekontoret på telefon eller hjallesekirke.dk Adventssangaften Torsdag den 26. november kl Hjallese Kirkes voksenkor medvirker, og sognepræst Lisbeth Petersen læser en historie. Derefter er der adventshygge med gløgg, æbleskiver, kaffe og ønskekoncert, hvor kirkens organist, Svetlana Prip, er ved klaveret. Minikonfirmander anno

9 Hjallese Kirkes Eftermiddagsklub Mandage kl Mandag den 7. september Gabrielle Guldborg, Odense. Foredrag m/ billeder. Teenager i efterkrigs tidens Tyskland Mandag, den 14. september Anne-Lise Arnstrup, Odense. Foredrag. 100-året for kvinders valgret Mandag den 21. september Kirsten og Jørgen Flensted-Jensen, Brylle. Foredrag m/billeder. Amis-folket De kører i hestevogn i stedet for bil Mandag den 28. september Annelise og Steen Floridan Petersen, Hjallese. Quiz: Hvornår var det nu det var Mandag den 5. oktober Asbjørn Høy Larsen, Odense. Foredrag m/billeder. Konflikten mellem Israel og Palæstina Mandag den 12. oktober Egil Hoydal, Rømø. Foredrag Bolivia Eigil Hoydal har boet flere år i Bolivia. Mandag den 19. oktober Bente Andersen, Årslev. Humørtrioen gamle sange til at synge med på. Mandag den 26. oktober Lene Crone Nielsen, Hjallese Kirke. Foredrag m/billeder. Hildegard af Bingen Mandag den 2. november Saliha Marie Fetteh, Odense. Foredrag m/billeder. Otte år i Husseins Irak Mandag den 9. november Jørgen Falkenberg og Leif Petersen, Odense. Foredrag m/billeder. På cykeltur til Gibraltar, en tur på 3500 km Mandag den 16. november Bodil Rytter, Ørbæk. Foredrag. Min mor, mormor og oldemors liv Mandag den 23. november Banko Mandag den 30. november Torben Iversen, Odense. H.C. Andersen parade Formand Bente M. Christiansen, tlf Kontingent 200 kr. årligt + 12 kr. pr. gang til kaffe. Onsdag, den 21. oktober 2015 kl i Hjallese Kirke Dalum-Hjallese Lokalarkiv viser billeder og fortæller om Hjallese fra landsby til forstad. Kaffe og kage koster 20 kr. Indsamlinger: 18. samt 25. oktober KFUK s sociale arbejde i Danmark 1. november Kirkens Korshær 15. samt 22. november KFUM s sociale arbejde i Danmark 29. november Folkekirkens Ungdomskor Øvrige søndage Samvirkende Menighedsplejer Menighedsrådsmøder i efteråret: 26. august, 29. september, 28. oktober (mødepligt) samt 24. november (konstituerende møde) kl i Hjørnestuen. NOVEMBERMARKED i Hjallese Kirke Lørdag den 21. november kl Igen i år holder vi November marked med mange nye ting. Bl.a. en hel afdeling med genbrugsting. Overskuddet går til Kirkens Korshærs arbejde i Odense. 9

10 Koncerter Loussine Azizian Lørdag den 24. oktober kl Loussine Azizian er født i Armenien og kom til Danmark som 7 årig, hvor hun begyndte at spille violin. Hun har studeret ved Musikkonservatoriet i København og i Wien, og i 2013 debuterede hun som solist. Gennem årene har hun vundet flere konkurrencer i Danmark og i udlandet. Loussine Azizian giver koncerter både som solist og kammermusiker og har optrådt i det meste af Europa. I juni 2015 udgav hun sin debutplade Obsession sammen pianisten Berit Johansen Tange. Ved koncerten i Hjallese Kirke vil hun spille et blandet program med stykker af J.S. Bach, W.A. Mozart, E. Ysaÿe, S. Rachmaninov og B. Bartok. PRIS: Kr. 30. Efter koncerten serveres et lille traktement. PETERS QUARTET med Hjallese Kirkes kor og Odin-koret Julekoncert Onsdag den 18. november kl Vokalensemblet Peter Quartett blev stiftet 1994 og består af fire professionelle sangere med eksamen fra konservatoriet i Skt. Petersborg. Kvartetten opfører alt fra gregoriansk kirkemusik og russisk folkemusik over gospel og spirituals til musicals og evergreens. Medlemmer af kvartetten er Igor Krushelnitskij (bas), Ilia Mazurov (baryton), Arseny Garibjan (anden tenor), Anatoly Lomunov (første tenor). Ved julekoncerten vil de opføre et blandet program blandt andet inspireret af advent og jul. Hjallese Kirkes kor og Odin koret medvirker ved koncerten. PRIS: Fri entre. Fyraftensgudstjenester en god halv times evighed Fyraftensgudstjenesterne er en kort hverdagsgudstjeneste efter arbejdstid, så alle kan nå at deltage. Benyt dette tilbud som en lille pause i en travl hverdag. Hver gudstjeneste har sit eget tema. Kom, lyt og vær med og få fornyede kræfter gennem ord, sang og musik. Fyraftensgudstjenesterne afholdes følgende onsdage kl : Den 2. september: Salmeregn. Med salmer af salmedigteren Simon Grotrian. Ved sognepræst Lene Crone Nielsen. Den 7. oktober: Refleksioner i livets skjulte spirelag. Salmernes billedsprog og stemningsbilleder. Ved sognepræst Lisbeth Petersen. Den 4. november: Jesus og Beatles Ved sognepræst Anders Aastrup. 10

11 Dåbsbilleder Ny grafisk linje i Hjallese Kirke Med nærværende udgave af bladet er det formentlig ikke forbigået din opmærksomhed, at det grafiske udseende har fået et løft ligesom bladet har ændret format. Hjallese Kirke er en moderne kirke - opført i Vi følger med tiden, samtidig med at vi er en del af den fælles kristne historie, som har været os danskere til del i mere end 1000 år. Nu er tiden kommet til den grafiske linje. Vi vil gerne være lette at finde på internettet samt det sociale medie Facebook, hvorfor vi i løbet af efteråret introducerer en ny hjemmeside. Det skal være nemt og ligetil at søge de relevante informationer om Hjallese kirke man måtte ønske, og dette håber vi at kunne imødegå med den nye hjemmeside. Samtidig har vi fået designet nyt logo til kirken, som præger hjemmesiden, samt vores kirkeblad, telegrammer m.m., så man fremover ikke er i tvivl om hvorfra den information man har fået er udgået. Og sidst, men ikke mindst, har vi som sagt lavet nogle ændringer på vores kirkeblad. Navnet, Sognenyt er dog det samme visse ting skal man ikke røre ved. Det ligner nu vores arrangementskalender som er uddelt med nærværende udgave og i både blad og kalender finder du alle de tilbud din lokale kirke har til dig. Så kom endelig forbi, om ikke andet en søndag, hvor vi holder gudstjeneste som vi altid har gjort det og efter det samme ritual som alle andre kirker i landet for at forkynde budskabet om Jesus Kristus, hans liv, død og opstandelse. Det bliver der nemlig ikke rokket ved. Så, kære læser, ingen grund til opstandelse og god fornøjelse med læsningen. 11

12 Kalender August søndag efter trinitatis Lisbeth Petersen og Lene Crone Nielsen. Konfirmandvelkomst. September Fyraftensgudstjeneste Lene Crone Nielsen søndag efter trinitatis Lene Crone Nielsen og Anders Aastrup. Konfirmandvelkomst Børnegudstjeneste Lisbeth Petersen Familiegudstjeneste Anders Aastrup søndag efter trinitatis Lisbeth Petersen Høstgudstjeneste Lene Crone Nielsen Høstgudstjeneste for mennesker med udviklingshæmning Tine Lindhardt, Jonas Weisenberg og Anja True Spaghettigudstjeneste Lene Crone Nielsen søndag efter trinitatis Anders Aastrup Oktober Familiegudstjeneste Anders Aastrup søndag efter trinitatis Lisbeth Petersen Fyraftensgudstjeneste Lisbeth Petersen Eftermiddagsgudstjeneste Lene Crone Nielsen søndag efter trinitatis Lene Crone Nielsen søndag efter trinitatis Anders Aastrup søndag efter trinitatis Anders Aastrup Aftengudstjeneste Anders Aastrup Minikonfirmand-gudstjeneste Lene Crone Nielsen November Alle helgens dag Lisbeth Petersen Musikgudstjeneste Anders Aastrup Fyraftensgudstjeneste Anders Aastrup Ungdomsgudstjeneste Lisbeth Petersen søndag efter trinitatis Lisbeth Petersen Babysalmesangsafslutning Anders Aastrup Spaghettigudstjeneste Lisbeth Petersen Familiegudstjeneste Lene Crone Nielsen søndag efter trinitatis Lene Crone Nielsen Ungdomsgudstjeneste Lisbeth Petersen Aftengudstjeneste Lisbeth Petersen Sidste søndag i kirkeåret Anders Aastrup søndag i advent familiegudstjeneste Lisbeth Petersen Hjallesegade 25, 5260 Odense S. Tlf Kontortid: Mandag kl Torsdag kl Fredag kl Tirsdag og onsdag kl træffes kirkens kordegn på Dalum Kirkekontor. Hjemmeside: Sognepræst Lisbeth Petersen Jacob Hansens Vej 83, 5260 Odense S. Tlf Træffes ikke mandag. Sognepræst Anders Finn Aastrup Aaskovvej 2, 5856 Ryslinge. Tlf Træffes ikke mandag. Sognepræst Lene Crone Nielsen Graabjergvej 4, 5856 Ryslinge. Tlf Træffes ikke mandag. Organist Svetlana Prip Der henvises til Hjallese Kirkes telefon. Kordegn Poul Kjærsgaard Sørensen Tlf kirketjener Brigitte Jepsen Tlf kirketjener Karl Martin Schou Tlf Hjallese Kirkes menighedsråd: Formand Jørgen Glusted Madsen. Sejerskovvej 59, 5260 Odense S Tlf Sognenyt Hjallese 32. årg. nr. 4 redigeres af Hjallese Kirkes bladudvalg. Redaktør: Anders Aastrup Tlf Deadline til næste Sognenyt: Onsdag den 30. september Grafisk tilrettelæggelse og tryk: Mark & Storm Grafisk A/S Ret til ændringer forbeholdes. Besøgstjeneste & sorggruppe: Henvendelse til sognepræst Lene Crone Nielsen tlf Kirkebil Alle, som har besvær med transporten til og fra Hjallese Kirke, kan gratis rekvirere kirkebil til alle gudstjenester. Kirkebilen, som henter og bringer på adressen, bestilles ved henvendelse til kirkekontoret, tlf , senest fredag kl

Arrangementer efterår 2015 og Forår 2016

Arrangementer efterår 2015 og Forår 2016 Arrangementer efterår 2015 og Forår 2016 Foredrag Koncerter Film Læsekreds Fyraftensgudstjenester Velkommen til Hjallese Kirke I kirken mærker vi med al tydelighed, at hver sin tid på året byder på forskellige

Læs mere

Sidste onsdag i hver måned mødes vi til en familievenlig gudstjeneste med

Sidste onsdag i hver måned mødes vi til en familievenlig gudstjeneste med Gudstjenesteliste September 2. Birkebjerg 7. Høstgudstjeneste* 14. 13. s. e. trinitatis 21. 14. s. e. trinitatis 24. Mad i sjælen 28. 15. s. e. trinitatis 17.15 JV Oktober 5. 16. s. e. trinitatis 7. Birkebjerg

Læs mere

KIRKEBLAD. For Voldum og Rud Sogne. Tema: VOLDUM KIRKEHUS

KIRKEBLAD. For Voldum og Rud Sogne. Tema: VOLDUM KIRKEHUS KIRKEBLAD For Voldum og Rud Sogne Tema: VOLDUM KIRKEHUS Nr. 100 april-december 2014 KÆRE ALLE SAMMEN! Kirkeblad nr. 100! Det er værd at fejre, det er i hvert fald lidt sjovt. Samtidig med, så er dette

Læs mere

Kirkebladet for Langeland og Strynø

Kirkebladet for Langeland og Strynø Kirkebladet for Langeland og Strynø Hou Stoense Snøde Bøstrup Tranekær Tullebølle Simmerbølle Rudkøbing Strynø Skrøbelev Longelse Fuglsbølle Lindelse Fodslette Tryggelev Kædeby Humble Ristinge Magleby

Læs mere

Vor Frelsers Kirke. Kirkeblad nr. 3 2013. Aug. Sept. Okt. Nov. Udsigten fra kirketårnet ved Åben kirke-arrangement juni 2013.

Vor Frelsers Kirke. Kirkeblad nr. 3 2013. Aug. Sept. Okt. Nov. Udsigten fra kirketårnet ved Åben kirke-arrangement juni 2013. Vor Frelsers Kirke Kirkeblad nr. 3 2013 Aug. Sept. Okt. Nov. Udsigten fra kirketårnet ved Åben kirke-arrangement juni 2013. Vor Frelsers Kirke Vor Frelsers Sogns kirkeblad Vejviser Præstens klumme 84.

Læs mere

SOGNENYT. Sct. Mikkels Sogns Kirkeblad Juni - august 2015

SOGNENYT. Sct. Mikkels Sogns Kirkeblad Juni - august 2015 SOGNENYT Sct. Mikkels Sogns Kirkeblad Juni - august 2015 Nr. 3-31. årgang Gak ud, min sjæl, betragt med flid i denne skønne sommertid Guds underfulde gaver! Se, hvor hvert lille blomsterpar sig yndefuldt

Læs mere

www.bangsbostrandkirke.dk Bangsbostrand Sogn Nr. 5 december - januar - februar - 2012/2013 Årgang 68

www.bangsbostrandkirke.dk Bangsbostrand Sogn Nr. 5 december - januar - februar - 2012/2013 Årgang 68 www.bangsbostrandkirke.dk Bangsbostrand Sogn Nr. 5 december - januar - februar - 2012/2013 Årgang 68 Kirkevejviser Bangsbostrand Kirke Søndergade 206 9900 Frederikshavn Tlf.: 98 42 06 93 Mail: bangsbostrand.sogn@km.dk

Læs mere

Renovering/ombygning af menighedslokaler. Nyt fra menighedsrådet. Forår i Hans Egedes Kirke. Jeg vil være præst

Renovering/ombygning af menighedslokaler. Nyt fra menighedsrådet. Forår i Hans Egedes Kirke. Jeg vil være præst kirke på vej Renovering/ombygning af menighedslokaler Nyt fra menighedsrådet Forår i Hans Egedes Kirke Jeg vil være præst Her har dagen evighed, her har kærlighed sit sted, hvor Guds Søn er sammen med

Læs mere

Kirkebladet. Flade Bjergby Sundby Skallerup. Pinsekaffe i Skallerup og Sognedag i Flade - Kirke er også fællesskab

Kirkebladet. Flade Bjergby Sundby Skallerup. Pinsekaffe i Skallerup og Sognedag i Flade - Kirke er også fællesskab Kirkebladet Flade Bjergby Sundby Skallerup Pinsekaffe i Skallerup og Sognedag i Flade - Kirke er også fællesskab Efterår 2012 Hvorfor tror du egentlig på Gud? 5 gode grunde til at tro på Kristendommens

Læs mere

Fredens Sogn ODENSE NR. 4-2009 SEPT. - OKT. - NOV. Den rettroende ateist. Karin Hasling vikar for Karin Jeldtoft Jensen.

Fredens Sogn ODENSE NR. 4-2009 SEPT. - OKT. - NOV. Den rettroende ateist. Karin Hasling vikar for Karin Jeldtoft Jensen. Fredens Sogn ODENSE NR. 4-2009 SEPT. - OKT. - NOV. Den rettroende ateist Karin Hasling vikar for Karin Jeldtoft Jensen Side 2 Side 3 Studieorlov Kirkesanger Fyraften SyngMed Koncerter Kalenderen Side 4

Læs mere

Egeskov Kirke VEJLBY SOGNS KIRKEBLAD DECEMBER 2012 - JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2013. De kommende konfirmander

Egeskov Kirke VEJLBY SOGNS KIRKEBLAD DECEMBER 2012 - JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2013. De kommende konfirmander Egeskov Kirke DECEMBER 2012 - JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2013 38. ÅRGANG De kommende konfirmander VEJLBY SOGNS KIRKEBLAD 2 Egeskov Kirke KIRKELIG VEJVISER Sognepræst - Lise Rind Egeskov Bygade 15 7000 Fredericia

Læs mere

Organic3. Benjamin Koppel SE OMTALE SIDE 9. Jazzet nytårskoncert:

Organic3. Benjamin Koppel SE OMTALE SIDE 9. Jazzet nytårskoncert: 16 Gudstjenester DECEMBER LINÅ KIRKE SEJS-SVEJBÆK KIRKE Søndag den 1. december 10:30 10:30 1. søndag i advent Sune Haubek Marianne Vigen Smolarz Søndag den 8. december 09:00 10:30 2. søndag i advent Unna-Pernille

Læs mere

Kirkebladet for Langeland og Strynø

Kirkebladet for Langeland og Strynø Kirkebladet for Langeland og Strynø Bøstrup Tranekær Tullebølle Simmerbølle Rudkøbing Strynø Skrøbelev Longelse Fuglsbølle Lindelse Fodslette Tryggelev Kædeby Humble Ristinge September Oktober November

Læs mere

Højby Sogn. Afskedsreceptionen for Synnøve og Jan C. Jacobsen søndag d. 30/6 2013. Menighedsrådsformand, Grethe Skovgårds tale:

Højby Sogn. Afskedsreceptionen for Synnøve og Jan C. Jacobsen søndag d. 30/6 2013. Menighedsrådsformand, Grethe Skovgårds tale: KIRKEBLADET E F T E R Å R V I N T E R 2 013 H Ø J B Y L U M S Å S O D D E N Kirkekunstneren Niels Larsen Stevns (1864-1941) er kendt for sine fantastiske altertavler, hvor han ville male Kristus i det

Læs mere

BRÆNDKJÆR SOGN. Vi skal bygge broer...

BRÆNDKJÆR SOGN. Vi skal bygge broer... BRÆNDKJÆR SOGN K i r k e b l a d Vi skal bygge broer... 32. årgang nr. 4 september oktober november 2012 KIRKEN HAR MANGE RUM Enhed i forskellighed af sognepræst Ole Pihl Foto: Sund og Bælt Vi skal bygge

Læs mere

KIRKEBLAD. Nr. 3-2011. for Frederiksborg Slotssogn. Den værdige afsked 2. Døden, Gudbamsen og velsignelsen 4. Den blomstrende oase 5

KIRKEBLAD. Nr. 3-2011. for Frederiksborg Slotssogn. Den værdige afsked 2. Døden, Gudbamsen og velsignelsen 4. Den blomstrende oase 5 Den værdige afsked 2 Døden, Gudbamsen og velsignelsen 4 Den blomstrende oase 5 Kirkevandring med fire forfattere 9 KIRKEBLAD for Frederiksborg Slotssogn Nr. 3-2011 september - oktober - november af Anne-Marie

Læs mere

Vidste du at... Sognebladet. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Maj Juni Juli August

Vidste du at... Sognebladet. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Maj Juni Juli August Nr. 2 2014 Vidste du at... Maj Juni Juli August Sognebladet Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne Indholdsfortegnelse: Dragen 4 Skovby Forsamlingshus 5 Bogense Skole, afd. Kongslund 5 Spirevippen 7 Stolegymnastik

Læs mere

Kirke & Sogn kirkebladet for dronninglund-dorf pastorat

Kirke & Sogn kirkebladet for dronninglund-dorf pastorat Kirke & Sogn kirkebladet for dronninglund-dorf pastorat Sognegårdens nye inventar Sogneindsamling, resultat Sogneeftermiddage Pinsearrangement i Aså 4. maj gudstjeneste Dronninglund-Dorf Pastorat april-maj

Læs mere

bladet Ærø 4 December Januar Februar 2010-2011

bladet Ærø 4 December Januar Februar 2010-2011 Kirke bladet Ærø 4 December Januar Februar 2010-2011 Den himmelblå»jesus blir født på anden sal i Magasin du Nord. Han griner, når du trykker på en fodpedal sir goddag til sin mor..«sådan synger Shubidua

Læs mere

U2 rocker kirken OPSTANDELSESKIRKEN

U2 rocker kirken OPSTANDELSESKIRKEN OPSTANDELSESKIRKEN 9. årg. nr. 44 September, oktober og november 2007 Kirkebladet for Opstandelseskirkens sogn i Albertslund Syd U2 ved Jacob Brønnum Ind-tro III Kunst i Kirkens Kaffestue Menighedsplejen

Læs mere

ØRUM VISKUM VEJRUM 63. årgang nr. 4 2011. Kirkebladet. 15. august 7. december

ØRUM VISKUM VEJRUM 63. årgang nr. 4 2011. Kirkebladet. 15. august 7. december ØRUM VISKUM VEJRUM 63. årgang nr. 4 2011 Kirkebladet 15. august 7. december Døbte Ørum Kirke 22. maj: Emil Reine Dal 19. juni: Simone Nørgaard Pedersen Celeste Dam Sørensen Viskum Kirke 25. april: Nikoline

Læs mere

Sogne Nyt VINTER 2013 DECEMBER - MARTS NR. 3. Sanderum Brændekilde/Bellinge Ubberud/Ravnebjerg. Dyrup. Begivenheder: Sanderum s. 4

Sogne Nyt VINTER 2013 DECEMBER - MARTS NR. 3. Sanderum Brændekilde/Bellinge Ubberud/Ravnebjerg. Dyrup. Begivenheder: Sanderum s. 4 Sogne Nyt Sanderum Brændekilde/Bellinge Ubberud/Ravnebjerg Dyrup Husk sogneindsamling søndag den 9. marts 2014 Alle sogne samler ind til bekæmpelsen af sult blandt verdens fattigste. Se kirkernes hjemmesider

Læs mere

43. årgang nr. 2 Påske/Sommer 2013

43. årgang nr. 2 Påske/Sommer 2013 43. årgang nr. 2 Påske/Sommer 2013 Sven Havsteen-Mikkelsen, Golgata, Olie på lærred 65x81, Plejehjemmet Himmelev Gammel Præstegård Kære læser! Ikke siden Taarbæk-præsten Thorkild Grosbøll i 2003 proklamerede,

Læs mere

Fredens Sogn. Klokken faldt i slag af Christian Raun Larsen Side 2. Tak til forårets minikonfirmander Side 3. Sankt Hans fest Side 4

Fredens Sogn. Klokken faldt i slag af Christian Raun Larsen Side 2. Tak til forårets minikonfirmander Side 3. Sankt Hans fest Side 4 Fredens Sogn Odense Nr. 3-2013 juni - juli - august Klokken faldt i slag af Christian Raun Larsen Side 2 Tak til forårets minikonfirmander Side 3 Sankt Hans fest Side 4 Koncert med Alsobate Side 5 Konfirmation

Læs mere

for Paarup Sogn Nr. 1-65. årgang marts - august 2015 www.paarupkirke.dk Facebook: Paarup Kirke

for Paarup Sogn Nr. 1-65. årgang marts - august 2015 www.paarupkirke.dk Facebook: Paarup Kirke for Paarup Sogn Nr. 1-65. årgang marts - august 2015 www.paarupkirke.dk Facebook: Paarup Kirke Kirke- og kirkegårdsvandring tirsdag den 8. september 18.30 Vores kirke skal have nyt varmeanlæg og kalkes

Læs mere

November Vetterslev - Høm Kirkeblad 2013

November Vetterslev - Høm Kirkeblad 2013 November Vetterslev - Høm Kirkeblad 2013 Julekoncert i Vetterslev kirke - Marie Carmen Koppel Onsdag den 11. december klokken 19.30 får Vetterslev og Høm sogne besøg af en af Danmarks største stemmer.

Læs mere

Forvandling og forandring

Forvandling og forandring DECEMBER 2007 JANUAR FEBRUAR 2008 NUMMER 1 33 ÅRGANG Gospelkoret Faith side 5 Ord fra præsten SOGNEPRÆST ANNETTE BERG VIG KIRKE Forvandling og forandring Det, at tage et nyt skridt og at sige et nyt ord

Læs mere

Kirkebladet. Hirtshals og Emmersbæk. Har du en stor Gud eller en lille... Marts - April - Maj 2012 57. ÅRGANG. Adresser [2]

Kirkebladet. Hirtshals og Emmersbæk. Har du en stor Gud eller en lille... Marts - April - Maj 2012 57. ÅRGANG. Adresser [2] Kirkebladet Hirtshals og Emmersbæk Marts - April - Maj 2012 NR. 2 57. ÅRGANG Adresser [2] Har du en stor Gud eller en lille... [3] Det sker i Hirtshals sogn [4-7] Sogneudflugt [4] Projektkor [5] Kampen

Læs mere

Lumby Sogns Nr. 3 38. årgang September - November 2007

Lumby Sogns Nr. 3 38. årgang September - November 2007 Lumby Sogns Kirkeblad Nr. 3 38. årgang September - November 2007 Til samtlige husstande Hvor henvender man sig? Ved dåb, vielse og begravelse/ bisættelse, sjælesorg m.m. henvender man sig til èn af sognets

Læs mere

Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012

Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012 Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012 Sct. Nicolai Kirke Søndermarkskirken Foto: Søren Hauge Carlsen Kirkebladet udgives af Sct. Nicolai sogn - Vejle Løget Kirke Menighedsrådsvalg 2012 Af

Læs mere