Sognenyt. efterår Hjallese 32. årgang nr. 4

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sognenyt. efterår 2015. Hjallese 32. årgang nr. 4"

Transkript

1 Sognenyt efterår 2015 Hjallese 32. årgang nr. 4

2 25 år med Mini-konfirmander i Hjallese Kirke I kirken fejrer vi gerne store og flotte jubilæer i anledning af begivenheder, der fandt sted for hundredevis af år siden. Lige nu kan vi for eksempel så småt begynde at glæde os til reformationsjubilæet i 2017, hvor det skal markeres, at det var 500 år siden, at Luther for alvor indledte sit arbejde. Men i år har vi et ganske særligt jubilæum i Hjallese Kirke, som blot går 25 år tilbage i tiden, men som ikke desto mindre har haft og fortsat har en stor betydning. I år er det nemlig 25 år siden, at Hjallese Kirke, som et af landets første sogne, påtog sig den opgave at tilbyde indledende konfirmationsforberedelse, også kaldet mini- eller juniorkonfirmandundervisning, for børn i 3. eller 4. klasse. I de første år undervisningen fandt sted, var det som en del i Kirkeministeriets forsøgsordning med at styrke den dåbsoplæring, som kirkerne er forpligtede på at tilbyde. Men der gik mange år, før man var klar over, at her var noget, der var så godt, at det skulle være et fast tilbud. Forsøgstiden var overstået, og minikonfirmanderne i Hjallese Kirke var kommet for at blive. Minikonfirmandundervisningen er et frivilligt tilbud til eleverne på Dalumskolen og Hjalleseskolen. I de første år krævede det en del benarbejde og ringen rundt til forældrene for at gøre dem interesserede, men efterhånden har eleverne og forældrene på begge skoler vænnet sig til, at der kommer en invitation fra kirken, og vi oplever en fantastisk stor tilslutning. Der kommer altid mange positive tilbagemeldinger fra både børn og voksne, og den bedste anbefaling er den, der går fra mund til mund. Udgangspunktet for undervisningen har gennem årene ikke ændret sig, men har været båret af et ønske om, at børnene kommer hen i kirken og lærer, fornemmer og oplever, at kirken også er deres sted. Undervisningen har som oftest fundet sted en gang om ugen efter skoletid i et bestemt antal uger. Gennem de senere år har vi også haft tilbud om et to-dages weekendforløb. Fortællinger fra Bibelen, fadervor, salmesang, leg og kreative aktiviteter er faste elementer i undervisningen. I weekendforløbene bygger vi ofte undervisningen op over et tema, det kan for eksempel være Engle eller Superhelte fra Bibelen. Som afslutning på hvert forløb holder vi en gudstjeneste, hvor minikonfirmandernes familier er særligt inviterede. Børnene deltager i gudstjenesten med sang og med ting, vi har lavet og forberedt i undervisningen. Efter gudstjenesten er det tid til spisning og hyggeligt samvær i menighedssalen, hvor minikonfirmanderne får overrakt et diplom for deres deltagelse sammen med en Børnebibel. Det er vanskeligt at sige, hvor mange minikonfirmander, der gennem årene har været i Hjallese Kirke. Men det har været i tusindvis, og antallet er ikke blevet mindre, snarere tværtimod. Igennem de senere år har der deltaget cirka 80 % af eleverne fra en klasse, og det kan vi kun være taknemmelige for. Børnene er saltet, og det skal de blive ved med at være, og derfor vil minikonfirmandundervisningen forblive en fast del af Hjallese Kirkes aktiviteter. Børnenes umiddelbarhed og begejstring ville vi nødigt undvære. Hvem skulle ellers stille os alle de kloge spørgsmål, og hvem skulle åbne vores øjne for, hvordan verden ser ud i børnehøjde? Der skal lyde en stor tak til alle de mange hundrede minikonfirmander, der gennem årene har fundet vej til Hjallese Kirke og ikke mindst en stor tak til deres forældre for opbakningen. Hjertelig tillykke til os alle med jubilæet. Lene Crone Nielsen, sognepræst 2

3 Seneste nyt: Konfirmations undervisning på nye vilkår Efter nye forhandlinger med sognets tre skoler vedr. konfirmationsundervisningen i skoleåret er følgende blevet fastlagt: Lilleskolen i Hjalleses konfirmander undervises fortsat om tirsdagen kl af sognepræst Lene Crone Nielsen. Undervisningen begynder i uge 36. Hjalleseskolens konfirmander undervises i 1½times lektioner, der ruller mht. dag og tidspunkt mellem kl og 15.00, kombineret med heldagsundervisning i udvalgte uger samt den store konfirmanddag i Dyrup. Sognepræst Anders Aastrup underviser Hjalleseskolens konfirmander. Dalumskolens konfirmander fra 7. J. undervises onsdage kl samt ved enkelte fordybelsesdage ved sognepræst Lene Crone Nielsen. Undervisningen begynder i uge 36. Siden indførelsen af den nye folkeskolereform og sidste års forhandling med skolerne er følgende blevet præciseret af daværende kirkeminister og undervisningsminister: Der skal afsættes tid i løbet af skoledagen til konfirmationsundervisningen. Da undervisningstiden er fleksibel, betyder det, at skolerne i de uger af skoleåret, hvor eleverne går til præst, tilrettelægger med en kortere undervisningstid end 35 klokketimer på 7. klassetrin. Den kgl. anordnings hovedregel er to ugentlige, sammenhængende lektioner, hvilket sikrer kontinuitet. Timetalsrammerne giver således gode muligheder for hensyntagen til alle parter. Læs mere her: Faelles_brev_fra_undervisningsministeren_og_ kirkeministeren.pdf Som følge af konfirmationsundervisningens nye placering har der været følgende ændringer/ udfordringer: Kirkelige handlinger, bisættelser og begravelser, har på dage med konfirmationsundervisning om eftermiddagen, af praktiske årsager, været henvist til om formiddagen, hvilket i nogle tilfælde har været til gene for de pårørende, hvis de havde et ønske om bisættelse om eftermiddagen. Et sammenfald mellem konfirmationsundervisning og gudstjenester på Hjallese Plejecenter i alt 9 gange i løbet af 8 måneder i det kommende skoleår, hvilket, fra kirkens side, er løst ved at indsætte dygtige, eksterne undervisere efter særlig tilladelse fra Biskoppen. Et fald i tilmeldingerne til det kommende års konfirmationsundervisning, særligt fra dén af sognets skoler, der sidste år fik den tidsmæssigt dårligste aftale med skolen, nemlig undervisning kl Hjallese Kirkes Eftermiddagsklub har måttet flytte deres mødedag fra tirsdag eftermiddag til mandag eftermiddag, hvor kirkens lokaler er ledige pga. flere af medarbejdernes ugentlige fridag. Flytningen af mødedag skete efter en overgangsordning i efteråret 2014, hvor Eftermiddagsklubben i efteråret rykkede alle deres foredragsaftaler fra kl til , så 24 konfirmander og 100 eftermiddagsklubmedlemmer således kunne være i kirken samtidig. Fra januar 2015 blev mødedagen og dermed alle indgåede aftaler rykket til mandag eftermiddag kl Det er stadig muligt at tilmelde sig konfirmationsundervisning i Hjallese Kirke, hvis man skulle have glemt det i skyndingen! 3

4 Kirkelige aktiviteter Gudstjenester Lionsparken Torsdag den 24/9 (altergang). Torsdag den 29/10. Torsdag den 26/11 (altergang). Alle gudstjenester kl ved Anders Aastrup. Gudstjenester Hjallese Plejecenter Onsdag den 2/9 (altergang). Onsdag den 7/10. Onsdag den 4/11 (altergang). Alle gudstjenester kl ved Lisbeth Petersen. Hjallese Kirke atter i top mht. kirketælling! Atter har Hjallese Kirke indplaceret sig flot i kirketællingen for hele Hjallese Kirke ligger nr. 1 i Hjallese Provsti mht. antal kirkegængere ved højmesser med et gennemsnit på hele 101,9 kirkegængere pr. højmesse. Nr. 2 mht. antal kirkegængere ved alle tjenester, herunder kirkelige handlinger. Nr. 4 mht. alle gudstjenester, herunder de traditionelle plejehjemsgudstjenester, anderledes gudstjenesteformer i kirken, f.eks. på hverdage. Disse anderledes gudstjenester er et ekstra tilbud i større sogne som Hjallese, et tilbud, som er i færd med at blive udviklet i disse år. Disse anderledes gudstjenester udgør i Hjallese Sogn henved 35 % af det samlede antal gudstjenester årligt. Alt i alt et fint resultat, som vi kan takke vores trofaste sognebørn for! Der er meget at glæde sig over i Hjallese Kirke, et hus fuld af liv og aktivitet - og tro ikke mindst! Læs mere her: fyensstift/menighedsraad/hjallese_provsti.pdf Sæt X i kalenderen Spaghettigudstjeneste Onsdag den 23. september kl : Høst er dagens tema Gudstjeneste for familier med mindre børn. Denne aften laver Hjallese Kirke aftensmaden og vasker op. Det koster ikke noget at være med; det kræver blot tilmelding, så vi ved, hvor mange der spiser med. Tilmelding til kirkekontoret på tlf eller på senest mandag den 21. september. Arrangementet slutter senest kl Onsdag den 11. november kl : Morten Bisp er dagens tema Vi bærer lys, der brænder uden at ødelægge. Gudstjeneste for familier med mindre børn. Denne aften laver Hjallese Kirke aftensmaden og vasker op. Det koster ikke noget at være med; det kræver blot tilmelding, så vi ved, hvor mange der spiser med. Tilmelding til kirkekontoret på tlf eller på senest mandag den 9. november. Arrangementet slutter senest kl

5 Alle Helgen Søndag den 1. november kl & Alle Helgen er mindedagen for alle afdøde. Det markerer Hjallese Kirke ved højmessen søndag den 2. november kl Ved den særlig musikgudstjeneste kl , som alle efterladte indbydes til, markeres ligeledes Alle Helgens Dag. Hver især bringer mindet om deres kære med i hjertet, og ved gudstjenesten holdes et øjebliks stilhed for de døde; der synges salmer, læses tekster og spilles stemningsfuld musik. Efter musikgudstjenesten kl er der samvær over en portion suppe. Babysalmesang Nyt hold begynder torsdag den 3. september kl ! Tilmelding til kirkekontoret på tlf eller på Babysalmesangsafslutning Søndag den 8. november kl , hvor nuværende og tidligere deltagere med familie samt andre interesserede er hjerteligt velkomne! Kirken byder på et lille traktement i menighedssalen efterfølgende. Familiehøjmesse 1. søndag i advent 29. november kl Forventningsfulde går vi sammen ind i et nyt kirkeår. En gudstjeneste for alle generationer med efterfølgende samvær i menighedssalen. Formiddagscafé Første fredag i hver måned er der formiddagscafé i kirkens venstre kælder fra kl Over en kop kaffe eller te og et stykke hjemmebagt brød deler vi spændende historier fra gamle dage. De kommende datoer er: den 4. september, den 2. oktober og den 6. november. Familiegudstjenester om lørdagen - Tag børn og børnebørn med i kirken! Familiegudstjenesten er en særlig gudstjenesteform, hvor der tages specielt hensyn til børn og børnefamilier. Gudstjenesten er derfor velegnet til, at familier kan få deres barn døbt med deltagelse af familie og venner. Gudstjenesten er også velegnet til, at bedsteforældre tager børnebørnene med i kirke. Lørdag den 12. september kl Lørdag den 3. oktober kl Lørdag den 14. november kl

6 Kirkelige aktiviteter Velkommen til nye konfirmander Søndag den 30. august kl : Velkomstgudstjeneste for alle konfirmandhold fra Dalumskolen ved Lisbeth Petersen og Lene Crone Nielsen. Søndag den 6. september kl : Velkomstgudstjeneste for Lilleskolen og Hjalleseskolens konfirmandhold ved Anders Aastrup og Lene Crone Nielsen. Ved begge gudstjenester medvirker saxofonist Morten Øberg. Høstgudstjeneste, frokost og folkemusik Søndag den 20. september kl Høst og folkemusik hører uløseligt sammen. Efter høstgudstjenesten den 20. september har vi derfor inviteret folkemusikeren Poul Strunk, der vil underholde sammen med folkemusikgruppen Fire på spil. Udover at spille forskellige stykker folkemusik og musik for nøgleharpe, vil de spille til fællessang. Kom, lyt og syng med på vores festlige og stemningsfulde høstsange. PRIS: Kr. 50. Ingen tilmelding. Det er for børn Hjallese Kirkes fødselsdag Fredag den 11. september kl Bibelen på besøg i folkeeventyrernes verden Fredag den 11. september har Hjallese Kirke fødselsdag, og det skal fejres med besøg af sognets børn i alderen 3-6 år. Lise Marie Nedergaard Seidelin, som til daglig er ansat i børnekulturhuset Fyrtøjet i Odense, kommer og holder en lille fortælletime for børnene. Hun er en fantastisk levende fortæller og er vant til at formidle for børn. Til fødselsdagsarrangementet skal børnene høre folkeeventyr, som på forskellig måde handler om Bibelen og kristendommen. Efter fortællingen serveres der en sund og mættende frokost lavet af kirkens frivillige. TILMELDING: Sognets børnehaver er inviteret til arrangementet. Alle andre børn i Hjallese sogn i aldersgruppen 3-6 år er også hjertelig velkomne sammen med deres forældre eller bedsteforældre. Tilmelding til kirkekontoret på telefon eller senest den 2. september. Det koster ikke noget at deltage! 6

7 Sogneaften Torsdag den 29. oktober kl Dansk litteratur i ord og billeder Foredrag ved Anne-Marie Mai, professor, Institut for Kulturvidenskaber. I foredraget fortæller professor Anne-Marie Mai om sit arbejde med at forny dansk litteraturhistorie ved at bruge den gode historie om mennesker, bøger og steder på nye måder og forskellige medier. Der bliver vist klip fra tv-programmerne Litteraturens åsteder, som Anne-Marie Mai har været med til at producere. Der bliver lejlighed til at høre nærmere om Ludvig Holberg, B. S. Ingemann, Jens Baggesen, Marie Bregendahl, Johannes V. Jensen, Michael Strunge og Naja Marie Aidt, og den litterære rejse går fra Sorø og Korsør til Fly, New York og København. Aftenen indledes med en kort gudstjeneste i kirken ved Anders Aastrup. Derefter er der foredrag i menighedssalen. Torsdag den 19. november kl Om at tro på fantasien og på trøstende ord Foredrag ved Jytte Abildstrøm, skuespiller og teaterdirektør. I sit lange teaterliv har Jytte Abildstrøm altid troet på fantasien; på skæg og ballade og på trøstende ord. Med sit børneteater, som med jævne mellemrum også har henvendt sig til de voksne, har hun utrætteligt forfulgt sine tanker og idealer både i sit eget teater Riddersalen, gennem dukketeater og rundt på turne i hele landet. Ved siden af sit arbejde ved teatret blev hun folkeeje og national helligdom som den enlige mor, Norma, til Sonja fra Saxogade. En ny generation af børn lærte hende at kende i filmen Flyvende farmor. Gennem årene er Jytte Abildstrøm blevet en engageret fortaler for klima og økologi. I aftenenes foredrag vil hun fortælle om sit liv og om sit store engagement i teaterverdenen og klimadebatten. Aftenen indledes med en kort gudstjeneste i kirken ved sognepræst Lisbeth Petersen. Derefter er der foredrag i menighedssalen. Film i Hjallese Kirke efterår 2015 FILMDAG - Lørdag den 17. oktober 2015 kl Der vises film i menighedssalen, og derefter er der spisning og hyggeligt samvær. Nærmere oplysninger om filmen kan fås på kirkekontoret. TILMELDING OG PRIS: Kr. 75. Beløbet inkluderer film og forplejning. Tilmelding til kirkekontoret på telefon eller hjallesekirke.dk senest onsdagen før arrangementet finder sted. FILMSTUDIEKREDS ved sognepræst Anders Aastrup Tema efterår 2015: I efterårets filmstudiekreds tager vi emner som tro, skyld, tilgivelse og livet efter døden op. Vi ser på disse gennem skuespilleren og instruktøren Clint Eastwoods fortolkninger. Clint Eastwood er med sine 85 år en af filmindustriens absolut mest erfarne filmmagere og en af de få skuespillere, som har vundet mere end 5 Oscars. TID: Følgende dage kl : Torsdag den 17. september: Hereafter Torsdag den 22. oktober: Gran Torino Torsdag den 12. november: Million Dollar Baby Aftenerne indledes med en kort introduktion til filmen. Efter filmen vil der være tid til drøftelse. Alle er velkomne. Filmklubben kræver ingen tilmelding. PRIS: kr. 25 for film og forplejning. 7

8 Kirkelige aktiviteter Minikonfirmandweekend Afslutning med familiegudstjeneste lørdag den 31. oktober kl Til efteråret vil eleverne fra Dalumskolens 4. klasser blive inviteret til Minikonfirmandweekend i Hjallese Kirke: fredag den 30. oktober fra kl og lørdag den 31. oktober kl til (med ret til ændringer forbeholdes). I løbet af weekenden skal de høre bibelhistorie, vi ser på kirken, synger salmer og laver forskellige aktiviteter. Der er også tid til leg, hygge og til at spise. Hvis der er børn i sognet på samme alder, der har lyst til at blive minikonfirmand, men som ikke går på Dalumskolen, så er de naturligvis også velkomne. Man kan henvende sig til sognepræst Lene Crone Nielsen for nærmere oplysninger. Som afslutning på weekenden skal minikonfirmanderne medvirke i en familiegudstjeneste lørdag den 31. oktober kl Alle er velkomne! Læsekredsen i Hjallese Kirke I efteråret 2015 mødes læsekredsen i kirken følgende dage kl : Onsdag den 9. september: Alt det lys vi ikke ser, af Anthony Doerr Onsdag den 14. oktober: Ovenpå er der stille, af Gerbrand Bekker Onsdag den 11. november: De usynlige, af Roy Jacobsen Både gamle og nye deltagere i læsekredsen er meget velkomne. Tilmelding til kirkekontoret på telefon eller hjallesekirke.dk Adventssangaften Torsdag den 26. november kl Hjallese Kirkes voksenkor medvirker, og sognepræst Lisbeth Petersen læser en historie. Derefter er der adventshygge med gløgg, æbleskiver, kaffe og ønskekoncert, hvor kirkens organist, Svetlana Prip, er ved klaveret. Minikonfirmander anno

9 Hjallese Kirkes Eftermiddagsklub Mandage kl Mandag den 7. september Gabrielle Guldborg, Odense. Foredrag m/ billeder. Teenager i efterkrigs tidens Tyskland Mandag, den 14. september Anne-Lise Arnstrup, Odense. Foredrag. 100-året for kvinders valgret Mandag den 21. september Kirsten og Jørgen Flensted-Jensen, Brylle. Foredrag m/billeder. Amis-folket De kører i hestevogn i stedet for bil Mandag den 28. september Annelise og Steen Floridan Petersen, Hjallese. Quiz: Hvornår var det nu det var Mandag den 5. oktober Asbjørn Høy Larsen, Odense. Foredrag m/billeder. Konflikten mellem Israel og Palæstina Mandag den 12. oktober Egil Hoydal, Rømø. Foredrag Bolivia Eigil Hoydal har boet flere år i Bolivia. Mandag den 19. oktober Bente Andersen, Årslev. Humørtrioen gamle sange til at synge med på. Mandag den 26. oktober Lene Crone Nielsen, Hjallese Kirke. Foredrag m/billeder. Hildegard af Bingen Mandag den 2. november Saliha Marie Fetteh, Odense. Foredrag m/billeder. Otte år i Husseins Irak Mandag den 9. november Jørgen Falkenberg og Leif Petersen, Odense. Foredrag m/billeder. På cykeltur til Gibraltar, en tur på 3500 km Mandag den 16. november Bodil Rytter, Ørbæk. Foredrag. Min mor, mormor og oldemors liv Mandag den 23. november Banko Mandag den 30. november Torben Iversen, Odense. H.C. Andersen parade Formand Bente M. Christiansen, tlf Kontingent 200 kr. årligt + 12 kr. pr. gang til kaffe. Onsdag, den 21. oktober 2015 kl i Hjallese Kirke Dalum-Hjallese Lokalarkiv viser billeder og fortæller om Hjallese fra landsby til forstad. Kaffe og kage koster 20 kr. Indsamlinger: 18. samt 25. oktober KFUK s sociale arbejde i Danmark 1. november Kirkens Korshær 15. samt 22. november KFUM s sociale arbejde i Danmark 29. november Folkekirkens Ungdomskor Øvrige søndage Samvirkende Menighedsplejer Menighedsrådsmøder i efteråret: 26. august, 29. september, 28. oktober (mødepligt) samt 24. november (konstituerende møde) kl i Hjørnestuen. NOVEMBERMARKED i Hjallese Kirke Lørdag den 21. november kl Igen i år holder vi November marked med mange nye ting. Bl.a. en hel afdeling med genbrugsting. Overskuddet går til Kirkens Korshærs arbejde i Odense. 9

10 Koncerter Loussine Azizian Lørdag den 24. oktober kl Loussine Azizian er født i Armenien og kom til Danmark som 7 årig, hvor hun begyndte at spille violin. Hun har studeret ved Musikkonservatoriet i København og i Wien, og i 2013 debuterede hun som solist. Gennem årene har hun vundet flere konkurrencer i Danmark og i udlandet. Loussine Azizian giver koncerter både som solist og kammermusiker og har optrådt i det meste af Europa. I juni 2015 udgav hun sin debutplade Obsession sammen pianisten Berit Johansen Tange. Ved koncerten i Hjallese Kirke vil hun spille et blandet program med stykker af J.S. Bach, W.A. Mozart, E. Ysaÿe, S. Rachmaninov og B. Bartok. PRIS: Kr. 30. Efter koncerten serveres et lille traktement. PETERS QUARTET med Hjallese Kirkes kor og Odin-koret Julekoncert Onsdag den 18. november kl Vokalensemblet Peter Quartett blev stiftet 1994 og består af fire professionelle sangere med eksamen fra konservatoriet i Skt. Petersborg. Kvartetten opfører alt fra gregoriansk kirkemusik og russisk folkemusik over gospel og spirituals til musicals og evergreens. Medlemmer af kvartetten er Igor Krushelnitskij (bas), Ilia Mazurov (baryton), Arseny Garibjan (anden tenor), Anatoly Lomunov (første tenor). Ved julekoncerten vil de opføre et blandet program blandt andet inspireret af advent og jul. Hjallese Kirkes kor og Odin koret medvirker ved koncerten. PRIS: Fri entre. Fyraftensgudstjenester en god halv times evighed Fyraftensgudstjenesterne er en kort hverdagsgudstjeneste efter arbejdstid, så alle kan nå at deltage. Benyt dette tilbud som en lille pause i en travl hverdag. Hver gudstjeneste har sit eget tema. Kom, lyt og vær med og få fornyede kræfter gennem ord, sang og musik. Fyraftensgudstjenesterne afholdes følgende onsdage kl : Den 2. september: Salmeregn. Med salmer af salmedigteren Simon Grotrian. Ved sognepræst Lene Crone Nielsen. Den 7. oktober: Refleksioner i livets skjulte spirelag. Salmernes billedsprog og stemningsbilleder. Ved sognepræst Lisbeth Petersen. Den 4. november: Jesus og Beatles Ved sognepræst Anders Aastrup. 10

11 Dåbsbilleder Ny grafisk linje i Hjallese Kirke Med nærværende udgave af bladet er det formentlig ikke forbigået din opmærksomhed, at det grafiske udseende har fået et løft ligesom bladet har ændret format. Hjallese Kirke er en moderne kirke - opført i Vi følger med tiden, samtidig med at vi er en del af den fælles kristne historie, som har været os danskere til del i mere end 1000 år. Nu er tiden kommet til den grafiske linje. Vi vil gerne være lette at finde på internettet samt det sociale medie Facebook, hvorfor vi i løbet af efteråret introducerer en ny hjemmeside. Det skal være nemt og ligetil at søge de relevante informationer om Hjallese kirke man måtte ønske, og dette håber vi at kunne imødegå med den nye hjemmeside. Samtidig har vi fået designet nyt logo til kirken, som præger hjemmesiden, samt vores kirkeblad, telegrammer m.m., så man fremover ikke er i tvivl om hvorfra den information man har fået er udgået. Og sidst, men ikke mindst, har vi som sagt lavet nogle ændringer på vores kirkeblad. Navnet, Sognenyt er dog det samme visse ting skal man ikke røre ved. Det ligner nu vores arrangementskalender som er uddelt med nærværende udgave og i både blad og kalender finder du alle de tilbud din lokale kirke har til dig. Så kom endelig forbi, om ikke andet en søndag, hvor vi holder gudstjeneste som vi altid har gjort det og efter det samme ritual som alle andre kirker i landet for at forkynde budskabet om Jesus Kristus, hans liv, død og opstandelse. Det bliver der nemlig ikke rokket ved. Så, kære læser, ingen grund til opstandelse og god fornøjelse med læsningen. 11

12 Kalender August søndag efter trinitatis Lisbeth Petersen og Lene Crone Nielsen. Konfirmandvelkomst. September Fyraftensgudstjeneste Lene Crone Nielsen søndag efter trinitatis Lene Crone Nielsen og Anders Aastrup. Konfirmandvelkomst Børnegudstjeneste Lisbeth Petersen Familiegudstjeneste Anders Aastrup søndag efter trinitatis Lisbeth Petersen Høstgudstjeneste Lene Crone Nielsen Høstgudstjeneste for mennesker med udviklingshæmning Tine Lindhardt, Jonas Weisenberg og Anja True Spaghettigudstjeneste Lene Crone Nielsen søndag efter trinitatis Anders Aastrup Oktober Familiegudstjeneste Anders Aastrup søndag efter trinitatis Lisbeth Petersen Fyraftensgudstjeneste Lisbeth Petersen Eftermiddagsgudstjeneste Lene Crone Nielsen søndag efter trinitatis Lene Crone Nielsen søndag efter trinitatis Anders Aastrup søndag efter trinitatis Anders Aastrup Aftengudstjeneste Anders Aastrup Minikonfirmand-gudstjeneste Lene Crone Nielsen November Alle helgens dag Lisbeth Petersen Musikgudstjeneste Anders Aastrup Fyraftensgudstjeneste Anders Aastrup Ungdomsgudstjeneste Lisbeth Petersen søndag efter trinitatis Lisbeth Petersen Babysalmesangsafslutning Anders Aastrup Spaghettigudstjeneste Lisbeth Petersen Familiegudstjeneste Lene Crone Nielsen søndag efter trinitatis Lene Crone Nielsen Ungdomsgudstjeneste Lisbeth Petersen Aftengudstjeneste Lisbeth Petersen Sidste søndag i kirkeåret Anders Aastrup søndag i advent familiegudstjeneste Lisbeth Petersen Hjallesegade 25, 5260 Odense S. Tlf Kontortid: Mandag kl Torsdag kl Fredag kl Tirsdag og onsdag kl træffes kirkens kordegn på Dalum Kirkekontor. Hjemmeside: Sognepræst Lisbeth Petersen Jacob Hansens Vej 83, 5260 Odense S. Tlf Træffes ikke mandag. Sognepræst Anders Finn Aastrup Aaskovvej 2, 5856 Ryslinge. Tlf Træffes ikke mandag. Sognepræst Lene Crone Nielsen Graabjergvej 4, 5856 Ryslinge. Tlf Træffes ikke mandag. Organist Svetlana Prip Der henvises til Hjallese Kirkes telefon. Kordegn Poul Kjærsgaard Sørensen Tlf kirketjener Brigitte Jepsen Tlf kirketjener Karl Martin Schou Tlf Hjallese Kirkes menighedsråd: Formand Jørgen Glusted Madsen. Sejerskovvej 59, 5260 Odense S Tlf Sognenyt Hjallese 32. årg. nr. 4 redigeres af Hjallese Kirkes bladudvalg. Redaktør: Anders Aastrup Tlf Deadline til næste Sognenyt: Onsdag den 30. september Grafisk tilrettelæggelse og tryk: Mark & Storm Grafisk A/S Ret til ændringer forbeholdes. Besøgstjeneste & sorggruppe: Henvendelse til sognepræst Lene Crone Nielsen tlf Kirkebil Alle, som har besvær med transporten til og fra Hjallese Kirke, kan gratis rekvirere kirkebil til alle gudstjenester. Kirkebilen, som henter og bringer på adressen, bestilles ved henvendelse til kirkekontoret, tlf , senest fredag kl

Arrangementer efterår 2015 og Forår 2016

Arrangementer efterår 2015 og Forår 2016 Arrangementer efterår 2015 og Forår 2016 Foredrag Koncerter Film Læsekreds Fyraftensgudstjenester Velkommen til Hjallese Kirke I kirken mærker vi med al tydelighed, at hver sin tid på året byder på forskellige

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16 Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK En palet af gudstjenester Alle mennesker er forskellige. Derfor tilbyder Christianskirken en bred

Læs mere

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række.

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 37. årgang Nr. 15 Oktober - November - December 2015 Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Sådan sagde den fornyligt afdøde Niels Henrik Arendt,

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

Kirkenyt september og oktober 2014

Kirkenyt september og oktober 2014 Kirkenyt september og oktober 2014 Foredrag med Camilla Munch Kom og hør om søværnets indsats i Syrien - og om livet ombord på søværnets krigsskibe. Foredrag med Camilla Munch torsdag den 11. september

Læs mere

Nyt fra menighedsråd/præst

Nyt fra menighedsråd/præst AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2012 Nyt fra menighedsråd/præst To datoer at huske: 5. september og 13. november 2012 Den 5. september 2012 kl. 19 i Himmelrummet på Juelsminde

Læs mere

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg September 2012 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg På bl.a. Facebook kan du se kirkens nye video, hvor medlemmer

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed Sdr. Nærå Juni Juli August September 2014 Valgmenighed Kære alle Tak for en god generalforsamling. Og tak for vores lille værksted, dejligt, at høre jeres stemme. Nu er det blot at trække de gode forslag

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2015

Kirkenyt juli og august 2015 Kirkenyt juli og august 2015 Orgelkoncert med Frantizek Vaincek Den internationalt anerkendte organist Frantizek Vanicek holder koncert i Strandmarkskirken søndag den 23. august. Der er gratis adgang til

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD Menighedsrådsmøde tirsdag den 10. december 2013 kl.19.00 i Præstegården Tilstede: Birte Stark, Ragnhild Starb-Nielsen, Ejner Jensen, Anni Greis Andersen, Asta Iversen, Henny

Læs mere

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja!

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja! Butterup-Tuse Kirkeblad 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3 Ja! Ja! Det JA, jeg denne gang har sat på kirkebladets forside både som tekst og billede og som overskrift for denne artikel, kunne

Læs mere

Velkommen i Skjern Kirke 2015

Velkommen i Skjern Kirke 2015 Velkommen i Skjern Kirke 2015 Folkekirken i Skjern Tirsdag d. 20. januar Orgelkoncert i Skjern Kirke kl. 19.30 ved kirkens organist Thomas Bach Madsen Gratis entré. Indsamling til menighedsplejen Tirsdag

Læs mere

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8 Tjørring sogn Referat MR - møde d. 9. april, 2015 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Kirkenyt maj og juni 2015

Kirkenyt maj og juni 2015 Kirkenyt maj og juni 2015 Tag med på sommerudflugt Spændende seværdigheder og hyggelig middag - tag med kirken på sommerudflugt den 18. juni. Turen går til Nedre Dråby Kirke, Jægerspris Slot, J. F. Willumsens

Læs mere

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Herning Valgmenighed En Grundtvigsk valgmenighed Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Hvem er vi? Herning Valgmenighed er en fri sammenslutning indenfor folkekirken i den grundtvigske tradition.

Læs mere

Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne

Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne Stift: Viborg Provsti: Herning Nordre Vi ønsker en præst, der: - kan og vil være præst for alle i sognet

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

En hjælpende hånd? Har du brug for en? Eller har du en? Søndag 20. september kl. 12.30-14.30. Vision 2020. Velkommen. til de nye konfirmander!

En hjælpende hånd? Har du brug for en? Eller har du en? Søndag 20. september kl. 12.30-14.30. Vision 2020. Velkommen. til de nye konfirmander! Karlslunde Strandsogn En hjælpende hånd? Har du brug for en? Eller har du en? Søndag 20. september kl. 12.30-14.30 Mangler du hjælp eller vil du hjælpe et medmenneske med have, computer, indkøb eller småreparationer,

Læs mere

Sogneaftener Film og Studiekredse Højskoledage Efterår 2012 og Forår 2013

Sogneaftener Film og Studiekredse Højskoledage Efterår 2012 og Forår 2013 jallese Kirke Sogneaftener Film og Studiekredse Højskoledage Efterår 2012 og Forår 2013 Velkommen til Hjallese Kirke Hjallese Kirke er en ung kirke forankret i et stort og levende sogn, hvor traditioner

Læs mere

Brostenen. Kingo-Samuel sogn

Brostenen. Kingo-Samuel sogn Brostenen Kingo-Samuel sogn Juni, juli, august 2014 Gudstjenester i JUNI Søndag 1. kl. 10.00 Højmesse 6. s. e. påske J C Larsen Onsdag 4. kl. 18.00 Musikgudstjeneste H P Nohns og Karsten Amby Lørdag 7.

Læs mere

AS-KLAKRING-JUELSMINDE

AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2015 AS-KLAKRING-JUELSMINDE Det sker... Sogneudflugten til Moesgård Museum i juni 2015 Læs om og se flere fotos fra vores tur på: www.as-klakring-juelsminde-sogne.dk

Læs mere

september, oktober og november 2015

september, oktober og november 2015 september, oktober og november 2015 Solvang Kirke Remisevej 10-12 2300 København S www.solvangkirke.dk Sognekontoret Kordegne Bodil Rasmussen og Gerd Lottenburger Viktor åbent man. tirs. ons. og fre. 9-13

Læs mere

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.3. februar. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 15. februar Fastelavn Kl. 10.30 Birgit Lundholm, 22. februar 1. søndag i fasten Kl. 12.15 Birgit Lundholm,

Læs mere

Nyt fra menighedsrådet

Nyt fra menighedsrådet AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2013 Nyt fra menighedsrådet Plantegning over den nye parkeringsplads ved Juelsminde kirke. Kirken I forbindelse med ombygningen af den tidligere

Læs mere

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE MUNKEBO KIRKE FOLKEKIRKEN MAR-APR-MAJ 2015 Påske og Pinse Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække Tanke og tro - en foredragsrække

Læs mere

E R E M. 2 5 - J a n P T S E D E L A E B K R K I. www.annakirke.dk

E R E M. 2 5 - J a n P T S E D E L A E B K R K I. www.annakirke.dk R K I 2 0 1 6 S E P T E M P E R 2 0 1 5 - J a n T D E L A u a E B r K Håb for fladmaste... Der er så meget, der kan trykke.. lyder de første ord i en sang, som synges ofte,-en sang om at lege i livstræets

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

KIRKE. Foto: Thomas Heie Nielsen. Foto: Thomas Heie Nielsen

KIRKE. Foto: Thomas Heie Nielsen. Foto: Thomas Heie Nielsen KIRKE Søndag d. 6. september kl. 11-15 SEPTEMBERFEST Igen i år rykker kirken udendørs og inviterer til et brag af en Septemberfest for hele familien. Vi starter med en børnevenlig gudstjeneste, hvor kirkens

Læs mere

TINGBJERG KIRKE NR. 88 NOV. - DEC. 2008 JAN.

TINGBJERG KIRKE NR. 88 NOV. - DEC. 2008 JAN. TINGBJERG KIRKE NR. 88 NOV. - DEC. 2008 JAN. 2009 Pas på din kirke! Velkommen til et nyt menighedsråd Er kirken bare for sjov? spørges der på plakaten til menighedsrådsvalget 2008. På billedet ses en præst

Læs mere

Oktober 2011 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk

Oktober 2011 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk Kirkefolder for Bistrup sogn 6. årgang Kirkekontoret tlf: 9623 1717 Oktober 2011 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk At krydse grænser Når et liv opstår og når et liv forsvinder ændres livet, og vi

Læs mere

Fælles gudstjenester/andagter m.v.

Fælles gudstjenester/andagter m.v. Fælles gudstjenester/andagter m.v. Indhold Side 2-3: Fællesgudstjenester Side 4-5: Kalender Side 5: Baby-salmesang Side 6: Kirkehøjskole. Teologi for alle. Side 7: Adresser Hverdagsgudstjenester i Helligåndskirken

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Høstgudstjeneste i Padesø Kirke. 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Høstgudstjeneste i Padesø Kirke. 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4 Høstgudstjeneste i Padesø Kirke Orgelprojektet Efterårets arrangementer For tre år siden blev Padesø Kirkes gamle orgel kasseret af kirkeministeriets

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Carl Rosenberg-Desroses, sognepræst/menighedspleje: cero@km.dk, tlf. 2118 0057 Karen Ellen Strube, kirkekontor, kordegn: kest@km.dk, tlf. 3581 1977 Kim Olsen, kirketjener, ko@km.dk,

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2015/2016 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

NYT SEPTEMBER OKTOBER KIRKE VESTER SKERNINGE KIRKE ULBØLLE KIRKE HUNDSTRUP KIRKE

NYT SEPTEMBER OKTOBER KIRKE VESTER SKERNINGE KIRKE ULBØLLE KIRKE HUNDSTRUP KIRKE 2015 NYT SEPTEMBER OKTOBER KIRKE VESTER SKERNINGE KIRKE ULBØLLE KIRKE HUNDSTRUP KIRKE TAK! Tak er kun et fattigt ord, siger vi. Og det er såmænd også meget sandt. For vel kan det synes, som om de tre bogstaver

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Kirkelige tilbud til ældre - invitation til samvær i Greve kommune

Kirkelige tilbud til ældre - invitation til samvær i Greve kommune Kirkelige tilbud til ældre - invitation til samvær i Greve kommune Alle kirker har forskellige tilbud om samvær og aktiviteter for voksne og ældre. Der er foredrag, udflugter, samtaler, fællessang og hygge.

Læs mere

Nr. 19. Vor Frue Kirke Klosterkirken Kryptkirken Juni Juli August 2015 KLOSTERKIRKEN

Nr. 19. Vor Frue Kirke Klosterkirken Kryptkirken Juni Juli August 2015 KLOSTERKIRKEN 3 i én Nr. 19 Vor Frue Kirke Klosterkirken Kryptkirken Juni Juli August 2015 KLOSTERKIRKEN 2 VOR FRUE KIRKE INDHOLD Her inder du os....................... Side 2 Evangelister..........................

Læs mere

nr. 3 WWW.HORNSLETKIRKE.DK 7. årgang DÅBSTRÆF FRILUFTSGUDSTJENESTE OMBYGNING AF SOGNEGÅRDEN SLOTSGUDSTJENESTE

nr. 3 WWW.HORNSLETKIRKE.DK 7. årgang DÅBSTRÆF FRILUFTSGUDSTJENESTE OMBYGNING AF SOGNEGÅRDEN SLOTSGUDSTJENESTE WWW.HORNSLETKIRKE.DK nr. 3 7. årgang DÅBSTRÆF FRILUFTSGUDSTJENESTE OMBYGNING AF SOGNEGÅRDEN SLOTSGUDSTJENESTE SOGNEPOST juni, juli og august 2014 ? Spørgsmål til præsten om alt fra vielser under åben himmel

Læs mere

Embedsbeskrivelse. Struer Kirke

Embedsbeskrivelse. Struer Kirke Embedsbeskrivelse Sognepræst i Søndbjerg-Odby og Struer 1 / 5 Modtaget: TS: Udsendt: 2015-08-14 Embedsbeskrivelse Embedsbeskrivelse for sognepræst i Søndbjerg-Odby Pastorat (60%) samt Struer Pastorat (40%),

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

Religionspædagogik. Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag

Religionspædagogik. Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag Religionspædagogik Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag at møde børnene og de unge, hvor de er d. 24. november 2013 d. 14. december 2013 v. sognepræst Lene Sander Baggrund Friedrich

Læs mere

Hostrup & Højst. September - Oktober - November

Hostrup & Højst. September - Oktober - November Kirkebladet Hostrup & Højst September - Oktober - November 2015 1 Teologisk guldkorn»sankt Patricks brynje«er en gammel keltisk bøn fra omkring år 400, som tilskrives Sankt Patrick, som kaldes Irlands

Læs mere

DEN 2011. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1

DEN 2011. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1 KNU Marts DEN 2011 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338 Side 1 Christian Petersen Anna Rasmussen Ingrid Petersen 1. Marts 25. Marts 28. Marts Redaktionen ønsker

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Her bor de... nternetadresser... Vigtige nternetadresser Sognepræst: Jonas Jonas Serner-Pedersen Kirkevej Kirkevej 9, 7560 9, 7560 Hjerm Hjerm www.hjermkirker.dk tlf. 97 tlf. 46 9741 4614 41 14 Hjemmeside

Læs mere

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014 Sommerkursus 2014 29. juni 5. juli 2014 Musik og Teaterhøjskolen vil summe af livsglæde, musik, udendørsaktiviteter, foredrag og hyggeligt samvær for dig, som har lyst til at være en del af et fællesskab

Læs mere

Butterup-Tuse Kirkeblad. 81. årgang September-Oktober-November 2014 Nr. 3

Butterup-Tuse Kirkeblad. 81. årgang September-Oktober-November 2014 Nr. 3 Butterup-Tuse Kirkeblad 81. årgang September-Oktober-November 2014 Nr. 3 EFTERÅR MED KONTRASTER Jeg ved ikke, hvad det er, der gør efteråret til den særlige årstid, som det er. Hvad det er ved efteråret,

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Minikonfirmand om mandagen

Minikonfirmand om mandagen September oktober november 2015 1 Minikonfirmand om mandagen I Boholte Sogn tilbyder vi fra mandag den 21. september kl. 14-15.30 undervisning for minikonfirmander ved sognepræst Lars Ulrik Jensen. Tilbuddet

Læs mere

Håndtag. til minikonfirmandundervisningen

Håndtag. til minikonfirmandundervisningen Håndtag til minikonfirmandundervisningen Roskilde Stift 2007 Håndtag til minikonfirmandundervisning Roskilde Stift 2007 Indhold 1. udgave, 1. oplag 2007 Roskilde Stift/ Minikonfirmandudvalget: Stinna Ahrenst,

Læs mere

Folkemusikseminar. i St. Bededagsferien d. 15. - 18. maj 2014 i Skørping. www.folkemusikskole.dk / kontakt@folkemusikskole.dk / Tlf.

Folkemusikseminar. i St. Bededagsferien d. 15. - 18. maj 2014 i Skørping. www.folkemusikskole.dk / kontakt@folkemusikskole.dk / Tlf. Folkemusikseminar i St. Bededagsferien d. 15. - 18. maj 2014 i Skørping www.folkemusikskole.dk / kontakt@folkemusikskole.dk / Tlf. 3082 5010 Velkommen 2014 til Folkemusikseminar Folkemusikseminaret i St.

Læs mere

Landsstævne for voksne

Landsstævne for voksne KFUM og KFUK i Danmark indbyder til det 24. Landsstævne for voksne på Hotel Nyborg Strand den 21.- 23. januar 2011 TEMA: Tid til stilhed tid til Gud... VELKOMMEN KFUM og KFUK i Danmark indbyder til det

Læs mere

Kirkeblad for Kolt-Hasselager GUD ELLER GAVER?

Kirkeblad for Kolt-Hasselager GUD ELLER GAVER? Kirkeblad for Kolt-Hasselager GUD ELLER GAVER? SMUG BØRNEGUDSTJENESTE- BØRNEGUDSTJENESTE OG 5 ÅRS DÅBSTRÆF Søndag den 21. juni kl. 14.00 i Kolt Kirke INDVIELSE AF KOLT KIRKES LAPIDARIUM Søndag den 7. juni

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser...

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... Her bor de... Internetadresser... Sognepræst Mogens Nørsøller Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: MONO@km.dk Mandag er fridag Sekretær og regnskabsfører Britta Sunesen tlf. 20 28 35 13 mail:

Læs mere

14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev

14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev Tidssvarende gudstjeneste på et luthersk grundlag? - kirkemusikalske udfordringer i 2015 14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev Hermed indbyder vi til den årlige tværfaglige

Læs mere

KIRKEBLADET INDHOLD: September-november 2013 52. årgang Nr. 4

KIRKEBLADET INDHOLD: September-november 2013 52. årgang Nr. 4 KIRKEBLADET September-november 2013 52. årgang Nr. 4 INDHOLD: Kirken er under ombygning! 2 Info og kalender 3 Dåbsbilleder 4 Adresseliste 4 Opslagstavlen 5 Kirkelige handlinger 6 Sammenkomster 7 Gudstjenesteliste

Læs mere

Gurre menighedsråds beretning 2011.

Gurre menighedsråds beretning 2011. Gurre menighedsråds beretning 2011. Menighedsrådets virksomhed i det forløbne år og planerne for det kommende års virksomhed. Udarbejdet af: Mette Bitsch Joanesarson Februar 2012 Godkendt på menighedsrådsmøde

Læs mere

Sankt Nicolai Sogn Kolding

Sankt Nicolai Sogn Kolding Sankt Nicolai Sogn Kolding Nr. 3. august, september, oktober og november 2014 Læs om: Væredygtighed, tanker om bøn, gudstjenestens bønner, at det er slut med sognemedhjælpere i Sankt Nicolai Sogn og meget

Læs mere

Karlslunde Strandsogn. Januar - april 2015

Karlslunde Strandsogn. Januar - april 2015 Karlslunde Strandsogn Januar - april 2015 Tilværelsens to poler af sognepræst Gerhard Jónsson Mikkelsen Julen ligger bag os. Nytåret er også snart en gammel nyhed. Men så får vi lov til at se frem mod

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj-Juni-Juli 2007

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj-Juni-Juli 2007 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Maj-Juni-Juli 2007 Af håbets grønne maj jeg vil min pinseløvsal bygge mod skylregn og mod dagens ild, med hvile og med skygge. Om kærlighed bag gravens bred med ren og evig

Læs mere

Konfirmand i Mølholm

Konfirmand i Mølholm Konfirmand i Mølholm Nu nærmer vi os konfirmationen. Og skal så småt tænke frem mod den. Men der er også både festaften, konfirmandlejr og spændende undervisning i posen inden. Her kommer et samlet overblik

Læs mere

KIRKEBLADET INDHOLD: MARTS - MAJ 2014 53. ÅRGANG Nr. 2

KIRKEBLADET INDHOLD: MARTS - MAJ 2014 53. ÅRGANG Nr. 2 KIRKEBLADET MARTS - MAJ 2014 53. ÅRGANG Nr. 2 INDHOLD: Påske og stress!! 2 Info og kalender 3 Pilgrimsvandring 4 Dåbsbilleder 5 Kirkelige handlinger 5 Ud i det blå... Kort udflugt 6 Adresseliste 6 Sammenkomster

Læs mere

Forsidefoto: Friluftsgudstjeneste i Palsgård park

Forsidefoto: Friluftsgudstjeneste i Palsgård park Forsidefoto: Friluftsgudstjeneste i Palsgård park AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2014 Det sker... Maleriudstilling i Kirkebakkehuset I august, september og oktober udstiller

Læs mere

Ideer, inspiration, kurser og materialer til undervisningen i kristendomsfaget

Ideer, inspiration, kurser og materialer til undervisningen i kristendomsfaget Ideer, inspiration, kurser og materialer til undervisningen i kristendomsfaget Formålet med Skole-Kirke-Samarbejdet er at udvikle materialer, metoder og ideer til undervisningen i kristendomskundskab i

Læs mere

Kirkeblad. Grarup Kirker. Juli til oktober 2013. FAMILIE- / FRILUFTS- GUDSTJENESTE OG SOMMERFEST Onsdag den 19. juni kl. 17. Se mere på side 10

Kirkeblad. Grarup Kirker. Juli til oktober 2013. FAMILIE- / FRILUFTS- GUDSTJENESTE OG SOMMERFEST Onsdag den 19. juni kl. 17. Se mere på side 10 Kirkeblad Halkog Grarup Kirker Juli til oktober 2013 Tillykke til årets konfirmander. I Halk kirke den 5. maj 2013 var der konfirmation af: Mathias Carstensen Niels August Juhl Jensen Lucas Bjerning Olling.

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 Kære alle, Med disse smukke blomstrende grene plukket af Lena Løbner - vil jeg ønske jer en god maj måned. Så kan jeg fortælle jer, at jeg er blevet

Læs mere

Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30. 2. Godkendelse af referatet fra 14. nov.

Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30. 2. Godkendelse af referatet fra 14. nov. Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30 ordstyrer: Elsemarie referent: Alice Fraværende: Dorte DAGSORDEN: 1. Godkendelse af dagsorden Blev godkendt 2. Godkendelse

Læs mere

Nr. 2 2012 Aug. nov. 73. årgang. www.foto-lab.dk

Nr. 2 2012 Aug. nov. 73. årgang. www.foto-lab.dk Kirkebladet for Ulstrup og Gundersted sogne Nr. 2 2012 Aug. nov. 73. årgang www.foto-lab.dk 2 Støvlerne knrikede En gammel skrædderske forandrede min afdøde faders overkjole til en konfirmationsdragt for

Læs mere

Søndag den 31. august 2008 søndag den 7. september 2008

Søndag den 31. august 2008 søndag den 7. september 2008 Seniorkulturuge 2008 Søndag den 31. august 2008 søndag den 7. september 2008 Kulturelt Samråd, Solrød Bibliotekerne, Kræftens Bekæmpelse, AOF, Super Brugsen, Lokalhistorisk Forening, Lions, Ældresagen,

Læs mere

Aftenens debatpunkt: Hvad vil vi med musikken i kirken? Oplæg ved Karsten. Fremlagt og vedtaget

Aftenens debatpunkt: Hvad vil vi med musikken i kirken? Oplæg ved Karsten. Fremlagt og vedtaget Åby Sogns Menighedsråd Åbyhøj, 15. april 2015 Protokol af offentligt menighedsrådsmøde Tirsdag d. 28. april 2015 kl. 17.15. Indledning: Karsten Oprydning: Jesper, Thorkild Afbud: Thorkild Det officielle

Læs mere

Kirkehilsen Egense - Øster Skerninge

Kirkehilsen Egense - Øster Skerninge GUDSTJENESTER August Egense Øster Skerninge 02. august 9. s. e. trinitatis 11.30 Ida Fonsbøl 09. august 10. s. e. trinitatis 10.00 Bojsen-Møller Kirkehilsen Egense - Øster Skerninge 16. august 11. s. e.

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn Kirkebladet Horne og Asdal Sogn 58. årgang Sommerens lave morgensol kaster smukke sølvstriber i kystens strandsøer Foto: Bent Thøgersen Trinitatis: Kirkens kedelige halvår eller hvad? Et kirkeår er delt

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

Referat- menighedsrådsmøde Onsdag den 25. juni 2014 kl. 19.00. Kingos Minde

Referat- menighedsrådsmøde Onsdag den 25. juni 2014 kl. 19.00. Kingos Minde Referat- menighedsrådsmøde Onsdag den 25. juni 2014 kl. 19.00 Kingos Minde Hermed indkaldes medlemmer af Slangerup Menighedsråd og suppleanter til ordinært offentligt menighedsrådsmøde på ovennævnte sted

Læs mere

Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15. Referat. Indledning

Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15. Referat. Indledning MØRKHØJ MENIGHEDSRÅD MØRKHØJVEJ 177 2730 HERLEV Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15 Referat MR = menighedsrådet, MR-møde = menighedsrådsmøde Indledning I Menighedsrådet: Bent

Læs mere

KURSUSPROGRAM EFTERÅRET 2015 OG FORÅRET 2016

KURSUSPROGRAM EFTERÅRET 2015 OG FORÅRET 2016 KURSUSPROGRAM EFTERÅRET 2015 OG FORÅRET 2016 Fjelsted kirke FYENS STIFTS MENIGHEDSRÅDSFORENING www.fsmfyn.dk KÆRE KURSIST I dette kursusprogram finder du brugbare, spændende og Inspirerende kursusforløb

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Vinterferie og Skolerejsen 2015 Så er vi tilbage efter vinterferien, klar til et travlt forår med masser af gode oplevelser i vente!

Vinterferie og Skolerejsen 2015 Så er vi tilbage efter vinterferien, klar til et travlt forår med masser af gode oplevelser i vente! Brøruphus, den 20. februar 2015 NYHEDSBREV Kære forældre! Vinterferie og Skolerejsen 2015 Så er vi tilbage efter vinterferien, klar til et travlt forår med masser af gode oplevelser i vente! Skolerejsen

Læs mere

Den 22. Nov. 2005 Blad nr. 1. Der blev afgivet 14 stemmer på Birger (skriftlig afstemning)

Den 22. Nov. 2005 Blad nr. 1. Der blev afgivet 14 stemmer på Birger (skriftlig afstemning) Referat af ordinært menighedsrådsmøde i Solrød Menighedsråd, tirsdag den 22. Nov. kl.18.00 i Solrød Strandkirke Den 22. Nov. 2005 Blad nr. 1 Fraværende med afbud: Gunna Jørgensen., Michael R.R., Karin

Læs mere

Kirkeblad for SKRYDSTRUP SOGN

Kirkeblad for SKRYDSTRUP SOGN Kirkeblad for SKRYDSTRUP SOGN Årgang 40 mai 2015 Nr. 80 Dronning Margrethe 75 år Det er ikke for sent at ønske dronning Margrethe tillykke med hendes femoghalvfjerds års fødselsdag den 16. april. Det var

Læs mere

Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl. Ansvar Formand: PW Blad nr: 679

Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl. Ansvar Formand: PW Blad nr: 679 Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl Ansvar Formand: PW Blad nr: 679 Dagsorden: Sagsfremstilling: Beslutning: 1 Godkendelse af

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14 I denne udgave af nyhedsbrevet Efteråret er kommet...1 Røgfri på Arendalsvej...2 Fitness - så er vi igang...4 Trænger din økonomi til et servicetjek?...5 Café Solskin - en solskinshistorie...6 Bagagerumsmarked...8

Læs mere

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn Kirkebladet Horne og Asdal Sogn 60. årgang Vinterens rim og sne synliggør mange af naturens bygningsværker. Foto: Bent Thøgersen Brug en formiddag for verdens fattigste Søndag den 8. marts 2015 deltager

Læs mere

Lukket møde starter kl. 21.45 1. Indlednings salme 10 min Vi begynder nu i kirken med en salme/sang, herefter et par minutters

Lukket møde starter kl. 21.45 1. Indlednings salme 10 min Vi begynder nu i kirken med en salme/sang, herefter et par minutters Tjørring sogn Referat MR - møde d. 03. 01, 2013 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder

Læs mere

Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST. Besøg vores nye hjemmeside Side 2. Mandagscafe Side 3. Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4

Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST. Besøg vores nye hjemmeside Side 2. Mandagscafe Side 3. Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4 Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST Besøg vores nye hjemmeside Side 2 Mandagscafe Side 3 Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4 Når den mindste bliver den største... Side 4 Vokseværk Side

Læs mere