Sognenyt. efterår Hjallese 32. årgang nr. 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sognenyt. efterår 2015. Hjallese 32. årgang nr. 4"

Transkript

1 Sognenyt efterår 2015 Hjallese 32. årgang nr. 4

2 25 år med Mini-konfirmander i Hjallese Kirke I kirken fejrer vi gerne store og flotte jubilæer i anledning af begivenheder, der fandt sted for hundredevis af år siden. Lige nu kan vi for eksempel så småt begynde at glæde os til reformationsjubilæet i 2017, hvor det skal markeres, at det var 500 år siden, at Luther for alvor indledte sit arbejde. Men i år har vi et ganske særligt jubilæum i Hjallese Kirke, som blot går 25 år tilbage i tiden, men som ikke desto mindre har haft og fortsat har en stor betydning. I år er det nemlig 25 år siden, at Hjallese Kirke, som et af landets første sogne, påtog sig den opgave at tilbyde indledende konfirmationsforberedelse, også kaldet mini- eller juniorkonfirmandundervisning, for børn i 3. eller 4. klasse. I de første år undervisningen fandt sted, var det som en del i Kirkeministeriets forsøgsordning med at styrke den dåbsoplæring, som kirkerne er forpligtede på at tilbyde. Men der gik mange år, før man var klar over, at her var noget, der var så godt, at det skulle være et fast tilbud. Forsøgstiden var overstået, og minikonfirmanderne i Hjallese Kirke var kommet for at blive. Minikonfirmandundervisningen er et frivilligt tilbud til eleverne på Dalumskolen og Hjalleseskolen. I de første år krævede det en del benarbejde og ringen rundt til forældrene for at gøre dem interesserede, men efterhånden har eleverne og forældrene på begge skoler vænnet sig til, at der kommer en invitation fra kirken, og vi oplever en fantastisk stor tilslutning. Der kommer altid mange positive tilbagemeldinger fra både børn og voksne, og den bedste anbefaling er den, der går fra mund til mund. Udgangspunktet for undervisningen har gennem årene ikke ændret sig, men har været båret af et ønske om, at børnene kommer hen i kirken og lærer, fornemmer og oplever, at kirken også er deres sted. Undervisningen har som oftest fundet sted en gang om ugen efter skoletid i et bestemt antal uger. Gennem de senere år har vi også haft tilbud om et to-dages weekendforløb. Fortællinger fra Bibelen, fadervor, salmesang, leg og kreative aktiviteter er faste elementer i undervisningen. I weekendforløbene bygger vi ofte undervisningen op over et tema, det kan for eksempel være Engle eller Superhelte fra Bibelen. Som afslutning på hvert forløb holder vi en gudstjeneste, hvor minikonfirmandernes familier er særligt inviterede. Børnene deltager i gudstjenesten med sang og med ting, vi har lavet og forberedt i undervisningen. Efter gudstjenesten er det tid til spisning og hyggeligt samvær i menighedssalen, hvor minikonfirmanderne får overrakt et diplom for deres deltagelse sammen med en Børnebibel. Det er vanskeligt at sige, hvor mange minikonfirmander, der gennem årene har været i Hjallese Kirke. Men det har været i tusindvis, og antallet er ikke blevet mindre, snarere tværtimod. Igennem de senere år har der deltaget cirka 80 % af eleverne fra en klasse, og det kan vi kun være taknemmelige for. Børnene er saltet, og det skal de blive ved med at være, og derfor vil minikonfirmandundervisningen forblive en fast del af Hjallese Kirkes aktiviteter. Børnenes umiddelbarhed og begejstring ville vi nødigt undvære. Hvem skulle ellers stille os alle de kloge spørgsmål, og hvem skulle åbne vores øjne for, hvordan verden ser ud i børnehøjde? Der skal lyde en stor tak til alle de mange hundrede minikonfirmander, der gennem årene har fundet vej til Hjallese Kirke og ikke mindst en stor tak til deres forældre for opbakningen. Hjertelig tillykke til os alle med jubilæet. Lene Crone Nielsen, sognepræst 2

3 Seneste nyt: Konfirmations undervisning på nye vilkår Efter nye forhandlinger med sognets tre skoler vedr. konfirmationsundervisningen i skoleåret er følgende blevet fastlagt: Lilleskolen i Hjalleses konfirmander undervises fortsat om tirsdagen kl af sognepræst Lene Crone Nielsen. Undervisningen begynder i uge 36. Hjalleseskolens konfirmander undervises i 1½times lektioner, der ruller mht. dag og tidspunkt mellem kl og 15.00, kombineret med heldagsundervisning i udvalgte uger samt den store konfirmanddag i Dyrup. Sognepræst Anders Aastrup underviser Hjalleseskolens konfirmander. Dalumskolens konfirmander fra 7. J. undervises onsdage kl samt ved enkelte fordybelsesdage ved sognepræst Lene Crone Nielsen. Undervisningen begynder i uge 36. Siden indførelsen af den nye folkeskolereform og sidste års forhandling med skolerne er følgende blevet præciseret af daværende kirkeminister og undervisningsminister: Der skal afsættes tid i løbet af skoledagen til konfirmationsundervisningen. Da undervisningstiden er fleksibel, betyder det, at skolerne i de uger af skoleåret, hvor eleverne går til præst, tilrettelægger med en kortere undervisningstid end 35 klokketimer på 7. klassetrin. Den kgl. anordnings hovedregel er to ugentlige, sammenhængende lektioner, hvilket sikrer kontinuitet. Timetalsrammerne giver således gode muligheder for hensyntagen til alle parter. Læs mere her: Faelles_brev_fra_undervisningsministeren_og_ kirkeministeren.pdf Som følge af konfirmationsundervisningens nye placering har der været følgende ændringer/ udfordringer: Kirkelige handlinger, bisættelser og begravelser, har på dage med konfirmationsundervisning om eftermiddagen, af praktiske årsager, været henvist til om formiddagen, hvilket i nogle tilfælde har været til gene for de pårørende, hvis de havde et ønske om bisættelse om eftermiddagen. Et sammenfald mellem konfirmationsundervisning og gudstjenester på Hjallese Plejecenter i alt 9 gange i løbet af 8 måneder i det kommende skoleår, hvilket, fra kirkens side, er løst ved at indsætte dygtige, eksterne undervisere efter særlig tilladelse fra Biskoppen. Et fald i tilmeldingerne til det kommende års konfirmationsundervisning, særligt fra dén af sognets skoler, der sidste år fik den tidsmæssigt dårligste aftale med skolen, nemlig undervisning kl Hjallese Kirkes Eftermiddagsklub har måttet flytte deres mødedag fra tirsdag eftermiddag til mandag eftermiddag, hvor kirkens lokaler er ledige pga. flere af medarbejdernes ugentlige fridag. Flytningen af mødedag skete efter en overgangsordning i efteråret 2014, hvor Eftermiddagsklubben i efteråret rykkede alle deres foredragsaftaler fra kl til , så 24 konfirmander og 100 eftermiddagsklubmedlemmer således kunne være i kirken samtidig. Fra januar 2015 blev mødedagen og dermed alle indgåede aftaler rykket til mandag eftermiddag kl Det er stadig muligt at tilmelde sig konfirmationsundervisning i Hjallese Kirke, hvis man skulle have glemt det i skyndingen! 3

4 Kirkelige aktiviteter Gudstjenester Lionsparken Torsdag den 24/9 (altergang). Torsdag den 29/10. Torsdag den 26/11 (altergang). Alle gudstjenester kl ved Anders Aastrup. Gudstjenester Hjallese Plejecenter Onsdag den 2/9 (altergang). Onsdag den 7/10. Onsdag den 4/11 (altergang). Alle gudstjenester kl ved Lisbeth Petersen. Hjallese Kirke atter i top mht. kirketælling! Atter har Hjallese Kirke indplaceret sig flot i kirketællingen for hele Hjallese Kirke ligger nr. 1 i Hjallese Provsti mht. antal kirkegængere ved højmesser med et gennemsnit på hele 101,9 kirkegængere pr. højmesse. Nr. 2 mht. antal kirkegængere ved alle tjenester, herunder kirkelige handlinger. Nr. 4 mht. alle gudstjenester, herunder de traditionelle plejehjemsgudstjenester, anderledes gudstjenesteformer i kirken, f.eks. på hverdage. Disse anderledes gudstjenester er et ekstra tilbud i større sogne som Hjallese, et tilbud, som er i færd med at blive udviklet i disse år. Disse anderledes gudstjenester udgør i Hjallese Sogn henved 35 % af det samlede antal gudstjenester årligt. Alt i alt et fint resultat, som vi kan takke vores trofaste sognebørn for! Der er meget at glæde sig over i Hjallese Kirke, et hus fuld af liv og aktivitet - og tro ikke mindst! Læs mere her: fyensstift/menighedsraad/hjallese_provsti.pdf Sæt X i kalenderen Spaghettigudstjeneste Onsdag den 23. september kl : Høst er dagens tema Gudstjeneste for familier med mindre børn. Denne aften laver Hjallese Kirke aftensmaden og vasker op. Det koster ikke noget at være med; det kræver blot tilmelding, så vi ved, hvor mange der spiser med. Tilmelding til kirkekontoret på tlf eller på senest mandag den 21. september. Arrangementet slutter senest kl Onsdag den 11. november kl : Morten Bisp er dagens tema Vi bærer lys, der brænder uden at ødelægge. Gudstjeneste for familier med mindre børn. Denne aften laver Hjallese Kirke aftensmaden og vasker op. Det koster ikke noget at være med; det kræver blot tilmelding, så vi ved, hvor mange der spiser med. Tilmelding til kirkekontoret på tlf eller på senest mandag den 9. november. Arrangementet slutter senest kl

5 Alle Helgen Søndag den 1. november kl & Alle Helgen er mindedagen for alle afdøde. Det markerer Hjallese Kirke ved højmessen søndag den 2. november kl Ved den særlig musikgudstjeneste kl , som alle efterladte indbydes til, markeres ligeledes Alle Helgens Dag. Hver især bringer mindet om deres kære med i hjertet, og ved gudstjenesten holdes et øjebliks stilhed for de døde; der synges salmer, læses tekster og spilles stemningsfuld musik. Efter musikgudstjenesten kl er der samvær over en portion suppe. Babysalmesang Nyt hold begynder torsdag den 3. september kl ! Tilmelding til kirkekontoret på tlf eller på Babysalmesangsafslutning Søndag den 8. november kl , hvor nuværende og tidligere deltagere med familie samt andre interesserede er hjerteligt velkomne! Kirken byder på et lille traktement i menighedssalen efterfølgende. Familiehøjmesse 1. søndag i advent 29. november kl Forventningsfulde går vi sammen ind i et nyt kirkeår. En gudstjeneste for alle generationer med efterfølgende samvær i menighedssalen. Formiddagscafé Første fredag i hver måned er der formiddagscafé i kirkens venstre kælder fra kl Over en kop kaffe eller te og et stykke hjemmebagt brød deler vi spændende historier fra gamle dage. De kommende datoer er: den 4. september, den 2. oktober og den 6. november. Familiegudstjenester om lørdagen - Tag børn og børnebørn med i kirken! Familiegudstjenesten er en særlig gudstjenesteform, hvor der tages specielt hensyn til børn og børnefamilier. Gudstjenesten er derfor velegnet til, at familier kan få deres barn døbt med deltagelse af familie og venner. Gudstjenesten er også velegnet til, at bedsteforældre tager børnebørnene med i kirke. Lørdag den 12. september kl Lørdag den 3. oktober kl Lørdag den 14. november kl

6 Kirkelige aktiviteter Velkommen til nye konfirmander Søndag den 30. august kl : Velkomstgudstjeneste for alle konfirmandhold fra Dalumskolen ved Lisbeth Petersen og Lene Crone Nielsen. Søndag den 6. september kl : Velkomstgudstjeneste for Lilleskolen og Hjalleseskolens konfirmandhold ved Anders Aastrup og Lene Crone Nielsen. Ved begge gudstjenester medvirker saxofonist Morten Øberg. Høstgudstjeneste, frokost og folkemusik Søndag den 20. september kl Høst og folkemusik hører uløseligt sammen. Efter høstgudstjenesten den 20. september har vi derfor inviteret folkemusikeren Poul Strunk, der vil underholde sammen med folkemusikgruppen Fire på spil. Udover at spille forskellige stykker folkemusik og musik for nøgleharpe, vil de spille til fællessang. Kom, lyt og syng med på vores festlige og stemningsfulde høstsange. PRIS: Kr. 50. Ingen tilmelding. Det er for børn Hjallese Kirkes fødselsdag Fredag den 11. september kl Bibelen på besøg i folkeeventyrernes verden Fredag den 11. september har Hjallese Kirke fødselsdag, og det skal fejres med besøg af sognets børn i alderen 3-6 år. Lise Marie Nedergaard Seidelin, som til daglig er ansat i børnekulturhuset Fyrtøjet i Odense, kommer og holder en lille fortælletime for børnene. Hun er en fantastisk levende fortæller og er vant til at formidle for børn. Til fødselsdagsarrangementet skal børnene høre folkeeventyr, som på forskellig måde handler om Bibelen og kristendommen. Efter fortællingen serveres der en sund og mættende frokost lavet af kirkens frivillige. TILMELDING: Sognets børnehaver er inviteret til arrangementet. Alle andre børn i Hjallese sogn i aldersgruppen 3-6 år er også hjertelig velkomne sammen med deres forældre eller bedsteforældre. Tilmelding til kirkekontoret på telefon eller senest den 2. september. Det koster ikke noget at deltage! 6

7 Sogneaften Torsdag den 29. oktober kl Dansk litteratur i ord og billeder Foredrag ved Anne-Marie Mai, professor, Institut for Kulturvidenskaber. I foredraget fortæller professor Anne-Marie Mai om sit arbejde med at forny dansk litteraturhistorie ved at bruge den gode historie om mennesker, bøger og steder på nye måder og forskellige medier. Der bliver vist klip fra tv-programmerne Litteraturens åsteder, som Anne-Marie Mai har været med til at producere. Der bliver lejlighed til at høre nærmere om Ludvig Holberg, B. S. Ingemann, Jens Baggesen, Marie Bregendahl, Johannes V. Jensen, Michael Strunge og Naja Marie Aidt, og den litterære rejse går fra Sorø og Korsør til Fly, New York og København. Aftenen indledes med en kort gudstjeneste i kirken ved Anders Aastrup. Derefter er der foredrag i menighedssalen. Torsdag den 19. november kl Om at tro på fantasien og på trøstende ord Foredrag ved Jytte Abildstrøm, skuespiller og teaterdirektør. I sit lange teaterliv har Jytte Abildstrøm altid troet på fantasien; på skæg og ballade og på trøstende ord. Med sit børneteater, som med jævne mellemrum også har henvendt sig til de voksne, har hun utrætteligt forfulgt sine tanker og idealer både i sit eget teater Riddersalen, gennem dukketeater og rundt på turne i hele landet. Ved siden af sit arbejde ved teatret blev hun folkeeje og national helligdom som den enlige mor, Norma, til Sonja fra Saxogade. En ny generation af børn lærte hende at kende i filmen Flyvende farmor. Gennem årene er Jytte Abildstrøm blevet en engageret fortaler for klima og økologi. I aftenenes foredrag vil hun fortælle om sit liv og om sit store engagement i teaterverdenen og klimadebatten. Aftenen indledes med en kort gudstjeneste i kirken ved sognepræst Lisbeth Petersen. Derefter er der foredrag i menighedssalen. Film i Hjallese Kirke efterår 2015 FILMDAG - Lørdag den 17. oktober 2015 kl Der vises film i menighedssalen, og derefter er der spisning og hyggeligt samvær. Nærmere oplysninger om filmen kan fås på kirkekontoret. TILMELDING OG PRIS: Kr. 75. Beløbet inkluderer film og forplejning. Tilmelding til kirkekontoret på telefon eller hjallesekirke.dk senest onsdagen før arrangementet finder sted. FILMSTUDIEKREDS ved sognepræst Anders Aastrup Tema efterår 2015: I efterårets filmstudiekreds tager vi emner som tro, skyld, tilgivelse og livet efter døden op. Vi ser på disse gennem skuespilleren og instruktøren Clint Eastwoods fortolkninger. Clint Eastwood er med sine 85 år en af filmindustriens absolut mest erfarne filmmagere og en af de få skuespillere, som har vundet mere end 5 Oscars. TID: Følgende dage kl : Torsdag den 17. september: Hereafter Torsdag den 22. oktober: Gran Torino Torsdag den 12. november: Million Dollar Baby Aftenerne indledes med en kort introduktion til filmen. Efter filmen vil der være tid til drøftelse. Alle er velkomne. Filmklubben kræver ingen tilmelding. PRIS: kr. 25 for film og forplejning. 7

8 Kirkelige aktiviteter Minikonfirmandweekend Afslutning med familiegudstjeneste lørdag den 31. oktober kl Til efteråret vil eleverne fra Dalumskolens 4. klasser blive inviteret til Minikonfirmandweekend i Hjallese Kirke: fredag den 30. oktober fra kl og lørdag den 31. oktober kl til (med ret til ændringer forbeholdes). I løbet af weekenden skal de høre bibelhistorie, vi ser på kirken, synger salmer og laver forskellige aktiviteter. Der er også tid til leg, hygge og til at spise. Hvis der er børn i sognet på samme alder, der har lyst til at blive minikonfirmand, men som ikke går på Dalumskolen, så er de naturligvis også velkomne. Man kan henvende sig til sognepræst Lene Crone Nielsen for nærmere oplysninger. Som afslutning på weekenden skal minikonfirmanderne medvirke i en familiegudstjeneste lørdag den 31. oktober kl Alle er velkomne! Læsekredsen i Hjallese Kirke I efteråret 2015 mødes læsekredsen i kirken følgende dage kl : Onsdag den 9. september: Alt det lys vi ikke ser, af Anthony Doerr Onsdag den 14. oktober: Ovenpå er der stille, af Gerbrand Bekker Onsdag den 11. november: De usynlige, af Roy Jacobsen Både gamle og nye deltagere i læsekredsen er meget velkomne. Tilmelding til kirkekontoret på telefon eller hjallesekirke.dk Adventssangaften Torsdag den 26. november kl Hjallese Kirkes voksenkor medvirker, og sognepræst Lisbeth Petersen læser en historie. Derefter er der adventshygge med gløgg, æbleskiver, kaffe og ønskekoncert, hvor kirkens organist, Svetlana Prip, er ved klaveret. Minikonfirmander anno

9 Hjallese Kirkes Eftermiddagsklub Mandage kl Mandag den 7. september Gabrielle Guldborg, Odense. Foredrag m/ billeder. Teenager i efterkrigs tidens Tyskland Mandag, den 14. september Anne-Lise Arnstrup, Odense. Foredrag. 100-året for kvinders valgret Mandag den 21. september Kirsten og Jørgen Flensted-Jensen, Brylle. Foredrag m/billeder. Amis-folket De kører i hestevogn i stedet for bil Mandag den 28. september Annelise og Steen Floridan Petersen, Hjallese. Quiz: Hvornår var det nu det var Mandag den 5. oktober Asbjørn Høy Larsen, Odense. Foredrag m/billeder. Konflikten mellem Israel og Palæstina Mandag den 12. oktober Egil Hoydal, Rømø. Foredrag Bolivia Eigil Hoydal har boet flere år i Bolivia. Mandag den 19. oktober Bente Andersen, Årslev. Humørtrioen gamle sange til at synge med på. Mandag den 26. oktober Lene Crone Nielsen, Hjallese Kirke. Foredrag m/billeder. Hildegard af Bingen Mandag den 2. november Saliha Marie Fetteh, Odense. Foredrag m/billeder. Otte år i Husseins Irak Mandag den 9. november Jørgen Falkenberg og Leif Petersen, Odense. Foredrag m/billeder. På cykeltur til Gibraltar, en tur på 3500 km Mandag den 16. november Bodil Rytter, Ørbæk. Foredrag. Min mor, mormor og oldemors liv Mandag den 23. november Banko Mandag den 30. november Torben Iversen, Odense. H.C. Andersen parade Formand Bente M. Christiansen, tlf Kontingent 200 kr. årligt + 12 kr. pr. gang til kaffe. Onsdag, den 21. oktober 2015 kl i Hjallese Kirke Dalum-Hjallese Lokalarkiv viser billeder og fortæller om Hjallese fra landsby til forstad. Kaffe og kage koster 20 kr. Indsamlinger: 18. samt 25. oktober KFUK s sociale arbejde i Danmark 1. november Kirkens Korshær 15. samt 22. november KFUM s sociale arbejde i Danmark 29. november Folkekirkens Ungdomskor Øvrige søndage Samvirkende Menighedsplejer Menighedsrådsmøder i efteråret: 26. august, 29. september, 28. oktober (mødepligt) samt 24. november (konstituerende møde) kl i Hjørnestuen. NOVEMBERMARKED i Hjallese Kirke Lørdag den 21. november kl Igen i år holder vi November marked med mange nye ting. Bl.a. en hel afdeling med genbrugsting. Overskuddet går til Kirkens Korshærs arbejde i Odense. 9

10 Koncerter Loussine Azizian Lørdag den 24. oktober kl Loussine Azizian er født i Armenien og kom til Danmark som 7 årig, hvor hun begyndte at spille violin. Hun har studeret ved Musikkonservatoriet i København og i Wien, og i 2013 debuterede hun som solist. Gennem årene har hun vundet flere konkurrencer i Danmark og i udlandet. Loussine Azizian giver koncerter både som solist og kammermusiker og har optrådt i det meste af Europa. I juni 2015 udgav hun sin debutplade Obsession sammen pianisten Berit Johansen Tange. Ved koncerten i Hjallese Kirke vil hun spille et blandet program med stykker af J.S. Bach, W.A. Mozart, E. Ysaÿe, S. Rachmaninov og B. Bartok. PRIS: Kr. 30. Efter koncerten serveres et lille traktement. PETERS QUARTET med Hjallese Kirkes kor og Odin-koret Julekoncert Onsdag den 18. november kl Vokalensemblet Peter Quartett blev stiftet 1994 og består af fire professionelle sangere med eksamen fra konservatoriet i Skt. Petersborg. Kvartetten opfører alt fra gregoriansk kirkemusik og russisk folkemusik over gospel og spirituals til musicals og evergreens. Medlemmer af kvartetten er Igor Krushelnitskij (bas), Ilia Mazurov (baryton), Arseny Garibjan (anden tenor), Anatoly Lomunov (første tenor). Ved julekoncerten vil de opføre et blandet program blandt andet inspireret af advent og jul. Hjallese Kirkes kor og Odin koret medvirker ved koncerten. PRIS: Fri entre. Fyraftensgudstjenester en god halv times evighed Fyraftensgudstjenesterne er en kort hverdagsgudstjeneste efter arbejdstid, så alle kan nå at deltage. Benyt dette tilbud som en lille pause i en travl hverdag. Hver gudstjeneste har sit eget tema. Kom, lyt og vær med og få fornyede kræfter gennem ord, sang og musik. Fyraftensgudstjenesterne afholdes følgende onsdage kl : Den 2. september: Salmeregn. Med salmer af salmedigteren Simon Grotrian. Ved sognepræst Lene Crone Nielsen. Den 7. oktober: Refleksioner i livets skjulte spirelag. Salmernes billedsprog og stemningsbilleder. Ved sognepræst Lisbeth Petersen. Den 4. november: Jesus og Beatles Ved sognepræst Anders Aastrup. 10

11 Dåbsbilleder Ny grafisk linje i Hjallese Kirke Med nærværende udgave af bladet er det formentlig ikke forbigået din opmærksomhed, at det grafiske udseende har fået et løft ligesom bladet har ændret format. Hjallese Kirke er en moderne kirke - opført i Vi følger med tiden, samtidig med at vi er en del af den fælles kristne historie, som har været os danskere til del i mere end 1000 år. Nu er tiden kommet til den grafiske linje. Vi vil gerne være lette at finde på internettet samt det sociale medie Facebook, hvorfor vi i løbet af efteråret introducerer en ny hjemmeside. Det skal være nemt og ligetil at søge de relevante informationer om Hjallese kirke man måtte ønske, og dette håber vi at kunne imødegå med den nye hjemmeside. Samtidig har vi fået designet nyt logo til kirken, som præger hjemmesiden, samt vores kirkeblad, telegrammer m.m., så man fremover ikke er i tvivl om hvorfra den information man har fået er udgået. Og sidst, men ikke mindst, har vi som sagt lavet nogle ændringer på vores kirkeblad. Navnet, Sognenyt er dog det samme visse ting skal man ikke røre ved. Det ligner nu vores arrangementskalender som er uddelt med nærværende udgave og i både blad og kalender finder du alle de tilbud din lokale kirke har til dig. Så kom endelig forbi, om ikke andet en søndag, hvor vi holder gudstjeneste som vi altid har gjort det og efter det samme ritual som alle andre kirker i landet for at forkynde budskabet om Jesus Kristus, hans liv, død og opstandelse. Det bliver der nemlig ikke rokket ved. Så, kære læser, ingen grund til opstandelse og god fornøjelse med læsningen. 11

12 Kalender August søndag efter trinitatis Lisbeth Petersen og Lene Crone Nielsen. Konfirmandvelkomst. September Fyraftensgudstjeneste Lene Crone Nielsen søndag efter trinitatis Lene Crone Nielsen og Anders Aastrup. Konfirmandvelkomst Børnegudstjeneste Lisbeth Petersen Familiegudstjeneste Anders Aastrup søndag efter trinitatis Lisbeth Petersen Høstgudstjeneste Lene Crone Nielsen Høstgudstjeneste for mennesker med udviklingshæmning Tine Lindhardt, Jonas Weisenberg og Anja True Spaghettigudstjeneste Lene Crone Nielsen søndag efter trinitatis Anders Aastrup Oktober Familiegudstjeneste Anders Aastrup søndag efter trinitatis Lisbeth Petersen Fyraftensgudstjeneste Lisbeth Petersen Eftermiddagsgudstjeneste Lene Crone Nielsen søndag efter trinitatis Lene Crone Nielsen søndag efter trinitatis Anders Aastrup søndag efter trinitatis Anders Aastrup Aftengudstjeneste Anders Aastrup Minikonfirmand-gudstjeneste Lene Crone Nielsen November Alle helgens dag Lisbeth Petersen Musikgudstjeneste Anders Aastrup Fyraftensgudstjeneste Anders Aastrup Ungdomsgudstjeneste Lisbeth Petersen søndag efter trinitatis Lisbeth Petersen Babysalmesangsafslutning Anders Aastrup Spaghettigudstjeneste Lisbeth Petersen Familiegudstjeneste Lene Crone Nielsen søndag efter trinitatis Lene Crone Nielsen Ungdomsgudstjeneste Lisbeth Petersen Aftengudstjeneste Lisbeth Petersen Sidste søndag i kirkeåret Anders Aastrup søndag i advent familiegudstjeneste Lisbeth Petersen Hjallesegade 25, 5260 Odense S. Tlf Kontortid: Mandag kl Torsdag kl Fredag kl Tirsdag og onsdag kl træffes kirkens kordegn på Dalum Kirkekontor. Hjemmeside: Sognepræst Lisbeth Petersen Jacob Hansens Vej 83, 5260 Odense S. Tlf Træffes ikke mandag. Sognepræst Anders Finn Aastrup Aaskovvej 2, 5856 Ryslinge. Tlf Træffes ikke mandag. Sognepræst Lene Crone Nielsen Graabjergvej 4, 5856 Ryslinge. Tlf Træffes ikke mandag. Organist Svetlana Prip Der henvises til Hjallese Kirkes telefon. Kordegn Poul Kjærsgaard Sørensen Tlf kirketjener Brigitte Jepsen Tlf kirketjener Karl Martin Schou Tlf Hjallese Kirkes menighedsråd: Formand Jørgen Glusted Madsen. Sejerskovvej 59, 5260 Odense S Tlf Sognenyt Hjallese 32. årg. nr. 4 redigeres af Hjallese Kirkes bladudvalg. Redaktør: Anders Aastrup Tlf Deadline til næste Sognenyt: Onsdag den 30. september Grafisk tilrettelæggelse og tryk: Mark & Storm Grafisk A/S Ret til ændringer forbeholdes. Besøgstjeneste & sorggruppe: Henvendelse til sognepræst Lene Crone Nielsen tlf Kirkebil Alle, som har besvær med transporten til og fra Hjallese Kirke, kan gratis rekvirere kirkebil til alle gudstjenester. Kirkebilen, som henter og bringer på adressen, bestilles ved henvendelse til kirkekontoret, tlf , senest fredag kl

Arrangementer efterår 2015 og Forår 2016

Arrangementer efterår 2015 og Forår 2016 Arrangementer efterår 2015 og Forår 2016 Foredrag Koncerter Film Læsekreds Fyraftensgudstjenester Velkommen til Hjallese Kirke I kirken mærker vi med al tydelighed, at hver sin tid på året byder på forskellige

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN DECEMBER - JANUAR Søndag den 17. december kl. 10.30, 3. søndag i advent Højmesse ved Poul Martin Langdahl. (Søndagens tekst: Luk 1,67-80). Søndag den 24. december, JULEAFTEN Julegudstjeneste

Læs mere

Til kommunalbestyrelser, alle biskopper, alle provster og alle præster. Kære kommunalbestyrelser, biskopper, provster og præster

Til kommunalbestyrelser, alle biskopper, alle provster og alle præster. Kære kommunalbestyrelser, biskopper, provster og præster Til kommunalbestyrelser, alle biskopper, alle provster og alle præster Kirkeministeriet Ministeren Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. 3392 3390 Fax 3392 3913 E-mail km@km.dk www.km.dk Kære kommunalbestyrelser,

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014 Goddag og farvel Præsentation af ny præstevikar I forbindelse med, at Torben Jensen har fået nyt embede, er jeg blevet

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Hvert træ nu pranger med sit løv, og jorden dækker til sit støv med sommergrønne klæde, og skønnere er liljens dragt

Læs mere

Årsberetning Dalum Kirke 2013-14

Årsberetning Dalum Kirke 2013-14 Årsberetning Dalum Kirke 2013-14 Hvorfor mødes vi her? 41... Menighedsrådet aflægger beretning om rådets virksomhed i det forløbne år og orienterer om den planlagte virksomhed i det kommende år. Beretning

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 50. årg. 2013 September Oktober November Velkommen til vores nye organist Med stor glæde kan vi nu byde Lone Vandt velkommen som vores nye organist

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn september til november 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen,

Læs mere

Spaghettigudstjenester Spaghettigudstjenesten i Taksigelseskirken er altid den første torsdag i måneden kl. 17.00. Små som store børn er velkomne; det er gratis at deltage. Efter gudstjenesten er der fællesspisning

Læs mere

KIRKEBLAD SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI VOR FRUE & VINDINGE SOGNES PRIS: KR. 175.-

KIRKEBLAD SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI VOR FRUE & VINDINGE SOGNES PRIS: KR. 175.- VOR FRUE & VINDINGE SOGNES KIRKEBLAD MARTS - AUGUST 2015 / 39. ÅRGANG NR. 2 SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI Sogneturen er i år en tur til København, hvor vi om formid dagen

Læs mere

Godt nytår og god arbejdslyst!

Godt nytår og god arbejdslyst! R K E B T L A D E J a n u a r - A p r i l 2 0 K I 1 5 Godt nytår og god arbejdslyst! I Anna Kirke er det ikke kun erindringsbilleder af en fin jul og et hæsblæsende nytår, der er på nethinden. Vi fejrede

Læs mere

Kirkehilsen Egense og Øster Skerninge sogne. December 2015 Januar - Februar 2016

Kirkehilsen Egense og Øster Skerninge sogne. December 2015 Januar - Februar 2016 Kirkehilsen Egense og Øster Skerninge sogne December 2015 Januar - Februar 2016 Julegaverne Julen er Jesu fødselsdag. Men det er os, der får gaverne! Der er sagt meget om den kommercielle og materialistiske

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016. Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh.

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016. Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh. Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016 Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh.1,5) I verden omkring os, og jævnligt også i vore egne hjerter, synes

Læs mere

Asnæs Kirke 81 ÅRGANG NR.1 DECEMBER - JANUAR - FEBRUAR 2015

Asnæs Kirke 81 ÅRGANG NR.1 DECEMBER - JANUAR - FEBRUAR 2015 Asnæs Kirke 81 ÅRGANG NR.1 DECEMBER - JANUAR - FEBRUAR 2015 Julehjælp Det er igen i år muligt at søge julehjælp fra Asnæs sogns menighedspleje. Julehjælpen består af en række udvalgte madvarer til julemiddagen

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2016-17 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn HJERM POSTEN 2.2013. Serner-Pedersen. aaserobert@gmail.com. organist.madsen@mail.tele.dk. Ewaldsvej

Kirkeblad. for Hjerm Sogn HJERM POSTEN 2.2013. Serner-Pedersen. aaserobert@gmail.com. organist.madsen@mail.tele.dk. Ewaldsvej for Sogn Her bor de... nternetadresser... 9, 9, tlf. 46 97 41 46 14 41 14 tlf. 97 jjs@km.dk jjs@km.dk Stoltenberg Stoltenberg Højgårdsparken 90, 90, Højgårdsparken tlf. 97 tlf. 46 97 50 46 52 50 52 aaserobert@gmail.com

Læs mere

Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke

Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke Hvad vil vi som kirke/kirker i fremtiden? Hvordan vil vi gerne være menighed? Hvad

Læs mere

S C T. M O R T E N S S O G N

S C T. M O R T E N S S O G N KIRKEBLADET S C T. M O R T E N S S O G N 35. årgang Nr. 3 September-november 2015 Menighedsudvalget Efterår 2015 Udflugt, musik, sang og foredrag Udflugt tirsdag d. 1. september kl. 13.00-18.00 med afgang

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

Otte hit i efteråret FOLKEKIRKEN I GLADSAXE

Otte hit i efteråret FOLKEKIRKEN I GLADSAXE Otte hit i efteråret FOLKEKIRKEN I GLADSAXE Folkekirken i Gladsaxe kom indenfor! Spaghetti-gudstjeneste Søborgmagle Kirke... 1 Første gang: onsdag den 27. august kl. 17.30 Kirkerne i Gladsaxe kommune prøver

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Et vindue i Padesø Kirke. 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3

KIRKENYT PADESØ SOGN. Et vindue i Padesø Kirke. 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3 KIRKENYT PADESØ SOGN 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3 Et vindue i Padesø Kirke Hvor mange bruger kirken? Hen over sommeren sidste år var et af de store temaer i medierne Folkekirkens krise og manglende kirkegængere.

Læs mere

Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014

Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014 Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014 Mens vi her hos os i Tingsted kan glæde os over høstede marker og smukt sensommervejr ser det anderledes ud hos vores kristne søstre og brødre

Læs mere

juli august september

juli august september Skelager Kirke www.skelagerkirke.dk 2015 juli august september Indhold: Skelagerparken 2 25 års jubilæum 3 Kalender 4-5 Dåbsjubilæum 6 Familiegudstjenester 6 Babysalmesang 6 Ny biskop 7 Praktiske oplysninger

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN AUGUST SEPTEMBER Søndag den 21. august kl. 10.30, 13. søndag efter trinitatis. Torsdag den 25. august kl. 16: Ulvetimen i konfirmandstuen Fredag den 26. august kl. 9.00 Staudeklub

Læs mere

Kirkebladet Thyregod og Vester Sogne Årgang 76 nr. 3 september - oktober - november 2015

Kirkebladet Thyregod og Vester Sogne Årgang 76 nr. 3 september - oktober - november 2015 Kirkebladet Thyregod og Vester Sogne Årgang 76 nr. 3 september - oktober - november 2015 Sognepræst Organist Graveren i Thyregod Kirkeværge Thyregod Graveren i Vester Kirkeværge Vester Formand Hjemmeside

Læs mere

SKT. KNUDS KIRKE. Velkommen i Domkirken

SKT. KNUDS KIRKE. Velkommen i Domkirken SKT. KNUDS KIRKE Velkommen i Domkirken Velkommen i Domkirken Denne lille oversigt over højmessens forløb er udarbejdet med ønsket om, at du vil genkende gudstjenestens forskellige led og føle dig hjemme

Læs mere

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn Kirkelig vejviser Sognepræst: Jonas Serner-Pedersen Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: jjs@km.dk Menighedsrådsformand: Robert Stoltenberg Højgårdsparken 90, 7560 Hjerm tlf. 97 46 50 52 mail:

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2017-18 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Åbningsugen i Emmauskirken. Program

Åbningsugen i Emmauskirken. Program Åbningsugen i Program SØNDAG I 29. NOV. 10.30 13.30 FESTGUDSTJENESTE MED EFTERFØLGENDE RECEPTION Festgudstjeneste med deltagelse af Københavns biskop Peter Skov-Jakobsen og s egne præster. Prædiken ved

Læs mere

På stjernetæpper lyseblå skal glade vi til kirke gå. Halleluja, halleluja!

På stjernetæpper lyseblå skal glade vi til kirke gå. Halleluja, halleluja! Carl Rosenberg-Desroses, sognepræst/menighedspleje: cero@km.dk, tlf. 2118 0057 Kirkekontor, kordegn: tagensbo.sogn@km.dk, tlf. 3581 1977 Kim Olsen, kirketjener, ko@km.dk, tlf. 5354 5546 Klaus Møller, organist

Læs mere

Program for efteråret 2015

Program for efteråret 2015 Program for efteråret 2015 Indre Mission i Birkerød Velkommen til efterårets møder i Ansgar I løbet af efterårets program for tirsdagsmøderne berører vi forskellige aspekter ved livet med Gud. Formen er

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

Arrangementer Vinteren

Arrangementer Vinteren Arrangementer Vinteren 2016-2017 Allerslev og Jungshoved kirker Op mod jul I skrivende stund først i november - er juleforberedelserne rundt omkring så småt ved at komme i gang. Særlig butikkerne er hurtigt

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Herning Valgmenighed En Grundtvigsk valgmenighed Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Hvem er vi? Herning Valgmenighed er en fri sammenslutning indenfor folkekirken i den grundtvigske tradition.

Læs mere

Kirken på bakken. Sct. Peders Kirke. Biskoppen kommer

Kirken på bakken.  Sct. Peders Kirke. Biskoppen kommer Kirken på bakken www.sct-peders.dk Biskoppen kommer Sct. Peders Kirke Randersugen 2017 Kirken på bakken vil være din ekstra synlige kirke i Randersugen 2017. Velkommen til en lang række aktiviteter i Sct.

Læs mere

Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014

Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014 Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014 Med bakker skabt af is Høstmarkedsandagt på plænen i Asnæs lørdag den 13. september kl. 9.30-10.00 Asnæs kirke flytter traditionen tro ud

Læs mere

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16 Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK En palet af gudstjenester Alle mennesker er forskellige. Derfor tilbyder Christianskirken en bred

Læs mere

Rosenbladet Juni - juli 2015

Rosenbladet Juni - juli 2015 Rosenbladet Juni - juli 2015 Kære beboer og pårørende Rosenbladet informerer om de praktiske ting og aktiviteter, man kan deltage i på hjemmet, desuden bringer vi billeder, og beskrivelser af arrangementer

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

Kirkeministeriets høring om Dåbsoplæring DU BEHØVER KUN LÆSE SIDE 1 OG TOPPEN AF SIDE 2

Kirkeministeriets høring om Dåbsoplæring DU BEHØVER KUN LÆSE SIDE 1 OG TOPPEN AF SIDE 2 Kirkeministeriets høring om Dåbsoplæring DU BEHØVER KUN LÆSE SIDE 1 OG TOPPEN AF SIDE 2 Baggrund: På MR mødet d. 26. april blev Berit og Simon givet opgaven med at udarbejde oplæg til høringssvar på Kirkeministeriets

Læs mere

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række.

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 37. årgang Nr. 15 Oktober - November - December 2015 Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Sådan sagde den fornyligt afdøde Niels Henrik Arendt,

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 29 november / december 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerternes fest Klumme, december 2017 Man kan betragte højtider som forstørrelsesglas. Når vi fejrer noget, sker der nemlig det, at vi tager en lille del

Læs mere

Kirkenyt september og oktober 2014

Kirkenyt september og oktober 2014 Kirkenyt september og oktober 2014 Foredrag med Camilla Munch Kom og hør om søværnets indsats i Syrien - og om livet ombord på søværnets krigsskibe. Foredrag med Camilla Munch torsdag den 11. september

Læs mere

Sognenyt. Vinter 2015. Hjallese 33. årgang nr. 1

Sognenyt. Vinter 2015. Hjallese 33. årgang nr. 1 Sognenyt Vinter 2015 Hjallese 33. årgang nr. 1 Glæder jeg mig i denne tid? ting, der skal ordnes, før det kan blive rigtig jul, og på tilsvarende vis skal sindet stemmes. Jeg glæder mig i denne tid, nu

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke

En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke 2013 En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke Sct. Pauls Kirke har en række tilbud og aktiviteter, der foregår i og ud fra kirkens sognehus. Fælles

Læs mere

Carl Nielsen - 1865-1931

Carl Nielsen - 1865-1931 Kirkens aktiviteter af Torben Møllenbach Teatertur Teaterturen sidste år var en fantastisk tur ud i det moderne teater med fantastisk flot skuespil i to små stykker af Samuel Beckett. I skrivende stund

Læs mere

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje September - November 2013 LÆS BOGEN! Bjarne Reuter har skrevet en bog, han kalder for BOGEN. Det er en genfortælling af Biblen, sådan som han forstår den. Han har selv

Læs mere

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8 Tjørring sogn Referat MR - møde d. 9. april, 2015 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder

Læs mere

Torslunde Sogn & Kirke

Torslunde Sogn & Kirke Juni GUDSTJENESTER Torslunde Ishøj Vejleå Dato kl. 4/06 10 C. B. Petersen A. Bækgaard A. Gyldenkærne 5/06 10 C. B. Petersen Lukket V. Ahle 11/06 10 A. Gyldenkærne Lukket S. Nielsen 18/06 10 C. B. Petersen

Læs mere

Orø Kirkeblad Nr. 3 Juli - august årg.

Orø Kirkeblad Nr. 3 Juli - august årg. Orø Kirkeblad Nr. 3 Juli - august 2009 18. årg. Mon Gud er lisså stærk som Tarzan? Sådan spurgte en moderne børnesalme var det i 60 erne? Måske 70 erne? Jeg har ikke fået noget ud af at google den, så

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 16. årgang Foråret 2014 Nr. 2

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 16. årgang Foråret 2014 Nr. 2 KIRKENYT PADESØ SOGN 16. årgang Foråret 2014 Nr. 2 Påske i Padesø Kirke Kirkegang i Padesø Kirkerne er tomme, der kommer ingen. Det er en udtalelse, man ofte hører i medierne, men det er jo i langt de

Læs mere

Kirke & Sogn 70. årgang Skårup SognS kirkeblad august 2013 - december 2013 1

Kirke & Sogn 70. årgang Skårup SognS kirkeblad august 2013 - december 2013 1 Kirke & Sogn 70. årgang Skårup Sogns Kirkeblad august 2013 - december 2013 1 Ja tak Jeg ønsker fremover at få Skårup kirkes nyhedsbrev sendt med posten: Navn: Adresse: eller Jeg ønsker at få Skårup kirkes

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke i december. 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke i december. 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1 Padesø Kirke i december Arrangementer i Padesø Kirke Adventsmusikgudstjeneste med børnekor Vi indleder traditionen tro adventstiden med en hyggelig

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2014

Kirkenyt juli og august 2014 Kirkenyt juli og august 2014 Foredrag om Brasilien Hør Marie Sødertoft Pedersen fortælle om sine begivenhedsrige rejser i Brasilien. Hun holder foredrag i kirken onsdag den 13. august. Gudstjeneste under

Læs mere

Aalborg Budolfi Provsti. Aalborg Nordre Provsti. Aalborg Vestre Provsti. Aalborg Østre Provsti. Thisted Provsti. Sydthy Provsti.

Aalborg Budolfi Provsti. Aalborg Nordre Provsti. Aalborg Vestre Provsti. Aalborg Østre Provsti. Thisted Provsti. Sydthy Provsti. Antal deltagere i folkekirkelige aktiviteter, fordelt efter begivenhedstype og kategori, 1. januar - 31. december 2015 Sum af Deltagere Brønderslev Provsti Frederikshavn Provsti Hadsund Provsti 16202 33744

Læs mere

nyt Velsignede juleønsker 43. årgang Nr December Januar Februar

nyt Velsignede juleønsker 43. årgang Nr December Januar Februar IRKE nyt Velsignede juleønsker 43. årgang Nr. 1 2015-2016 December Januar Februar »Hvad laver I egentlig til hverdag?«det spørgsmål fik vores præst af en dåbsgæst for nylig. Det enkle svar ville være:»følg

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

[GØR EN FORSKEL: 5. MÅNEDSOPGAVE]

[GØR EN FORSKEL: 5. MÅNEDSOPGAVE] Fokus: at gøre en forskel MED andre - omkring et fælles tredje. opgave: SMS- kursus med ældre/plejehjemsgudstjeneste med konfirmander Denne månedsopgave kan enten laves i en konfirmandlektion eller udenfor

Læs mere

Kirkebladet MINIKONFIRMANDER I VEJBY KONFIRMANDHUS

Kirkebladet MINIKONFIRMANDER I VEJBY KONFIRMANDHUS Kirkebladet Tibirke Sogn November - December 2015 MEDITATIONS- OG MUSIK- GUDSTJENESTE TORSDAG D. 19. NOVEMBER KL. 20.00 TIBIRKE KIRKE Der vil være tid til stilhed og refleksion. Enkle meditative tekster

Læs mere

Spaghettigudstjenester Spaghettigudstjenesten i Taksigelseskirken er altid den første torsdag i måneden kl. 17.00. Små som store børn er velkomne; det er gratis at deltage. Efter gudstjenesten er der fællesspisning

Læs mere

Koncert. Udflugt. for voksne. In Consort. Halloween. Mikkelsdag. Kristendom. kirkebladet for hvidovre sogn. og øen Nyord.

Koncert. Udflugt. for voksne. In Consort. Halloween. Mikkelsdag. Kristendom. kirkebladet for hvidovre sogn. og øen Nyord. kirkebladet for hvidovre sogn In Consort Koncert med blokfløjtenister September-oktober 2014 Udflugt til Udby og Møns Klint og øen Nyord Halloween Græskar og aftensang for hele familien Kristendom for

Læs mere

Kirke og Sogn. På udflugt med Onsdagsforum se side 8-9

Kirke og Sogn. På udflugt med Onsdagsforum se side 8-9 Kirke og Sogn På udflugt med Onsdagsforum se side 8-9 2 KIRKE OG SOGN KIRKE OG SOGN 3 Infoside Kirkekontoret, Sognegården, Kirketorvet 2, 8310 Tranbjerg 86 29 57 33 Mandag-fredag kl. 10.00 13.00 Torsdag

Læs mere

September 2014. Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn. Koncert og Rock-gudstjeneste Småkagebager søges

September 2014. Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn. Koncert og Rock-gudstjeneste Småkagebager søges September 2014 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Koncert og Rock-gudstjeneste Småkagebager søges Forårets konfirmander For gavernes skyld? 44 nye konfirmander tjekkede sammen med deres forældre ind

Læs mere

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg September 2012 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg På bl.a. Facebook kan du se kirkens nye video, hvor medlemmer

Læs mere

ASKOV SOGN k i r k e b l a d

ASKOV SOGN k i r k e b l a d ASKOV SOGN k i r k e b l a d SEPTEMBER - NOVEMBER 2013 provstens orlov Kirkeministeriet har bevilget provst Hasse N. Jørgensen, Askov, studieorlov i tre måneder (sept., okt., nov.). Studieorloven har til

Læs mere

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed Sdr. Nærå Juni Juli August September 2014 Valgmenighed Kære alle Tak for en god generalforsamling. Og tak for vores lille værksted, dejligt, at høre jeres stemme. Nu er det blot at trække de gode forslag

Læs mere

September i Tagensbo Kirke

September i Tagensbo Kirke Carl Rosenberg-Desroses, sognepræst/menighedspleje: cero@km.dk, tlf. 2118 0057 Kirkekontor, kordegn: tagensbo.sogn@km.dk, tlf. 3581 1977 Kim Olsen, kirketjener, ko@km.dk, tlf. 5354 5546 Klaus Møller, organistvikar:

Læs mere

En sommerfuglekristen

En sommerfuglekristen marts/april 2013 En sommerfuglekristen En sommerfugl gennemgår store forandringer, fra larve til puppe til sommerfugl. Den er hele tiden den samme, og så alligevel ikke. Når en larve bliver til en puppe

Læs mere

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl.

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.4. april. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 29. marts Palmesøndag Kl. 10.30 Birgit Lundholm, Onsdag den 1. april Kirkevært i kirken Kl.

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... internetadresser... Her bor de. Vigtige Internetadresser

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... internetadresser... Her bor de. Vigtige Internetadresser Her bor de... internetadresser... Her bor de Vigtige Internetadresser Sognepræst Mogens Nørsøller Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: MONO@km.dk Mandag er fridag Sekretær og regnskabsfører Britta

Læs mere

Vanløse Frikirke

Vanløse Frikirke Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad september og oktober 2016 LÆS OM: Tema: Sendt til verden Inspirationsaften Gospeldag Bryllupper Alpha-kursus Menighedsweekend Gæstetaler 1 Dit kirkeblad

Læs mere

nyt God sommer! 40. årgang Nr Juni - Juli - August

nyt God sommer! 40. årgang Nr Juni - Juli - August IRKE nyt God sommer! 40. årgang Nr. 3 2013 Juni - Juli - August Konfirmand 2014? Jeg har nu åbnet for indskrivning af kommende konfirmander bosiddende i enten Kullerup eller Vindinge Sogn. Det vil sige,

Læs mere

Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne

Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne Stift: Viborg Provsti: Herning Nordre Vi ønsker en præst, der: - kan og vil være præst for alle i sognet

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2015

Kirkenyt juli og august 2015 Kirkenyt juli og august 2015 Orgelkoncert med Frantizek Vaincek Den internationalt anerkendte organist Frantizek Vanicek holder koncert i Strandmarkskirken søndag den 23. august. Der er gratis adgang til

Læs mere

Lumby Sogns Nr. 4 37. årgang November - Februar 2006/07

Lumby Sogns Nr. 4 37. årgang November - Februar 2006/07 Lumby Sogns Kirkeblad Nr. 4 37. årgang November - Februar 2006/07 Til samtlige husstande Hvor henvender man sig? Ved dåb, vielser og begravelse/ bisættelse, sjælesorg m. m. henvender man sig til én af

Læs mere

Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk

Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk Ugens højdepunkter Denne uge står den jo i festens tegn og med en spændende emneuge op til. Vi har hver morgen hørt gode historier om konger og desuden på de enkelte

Læs mere

Kirkenyt maj og juni 2015

Kirkenyt maj og juni 2015 Kirkenyt maj og juni 2015 Tag med på sommerudflugt Spændende seværdigheder og hyggelig middag - tag med kirken på sommerudflugt den 18. juni. Turen går til Nedre Dråby Kirke, Jægerspris Slot, J. F. Willumsens

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Rosenbladet Udgivet af Rosengården Plejehjem, Dagcenter og Café

Rosenbladet Udgivet af Rosengården Plejehjem, Dagcenter og Café Årgang 7, nr. 9 September 2017 Rosenbladet Udgivet af Rosengården Plejehjem, Dagcenter og Café Nyt fra Centerlederen Mon sommeren er forbi? I skrivende stund er der ret køligt og vådt og blæsende. Alligevel

Læs mere

Vejlby Sogns Kirkeblad

Vejlby Sogns Kirkeblad Vejlby Sogns Kirkeblad DECEMBER 2015 - JANUAR - FEBRUAR 2016 41. ÅRGANG Og lyset skinner i mørket, og mørket greb det ikke. Lyset, det sande lys, som oplyser ethvert menneske, var ved at komme til verden.

Læs mere

Lis holder ferie i følgende perioder i juni og juli: Ferie i uge 27 og 28 Lis er på stævne i uge 29

Lis holder ferie i følgende perioder i juni og juli: Ferie i uge 27 og 28 Lis er på stævne i uge 29 Alle 4 søndage i juli måned, holder vi gudstjeneste samme med Roskide Baptistkirke i lighed med de foregående år. Roskilde Baptistkirke er beliggende på Vindingevej 32, 4000 Roskilde. Mandag den 3. juni

Læs mere

BØRN. Foto: Niels Busch. Foto: Thomas H. Nielsen. Foto: Thomas H. Nielsen

BØRN. Foto: Niels Busch. Foto: Thomas H. Nielsen. Foto: Thomas H. Nielsen BØRN Onsdag kl. 11.00. Dog sommerferie: 18/6-6/8 BABYSALMESANG Til babysalmesang i Frederiksholm Kirke fyldes kirken med musik og rytmik for alle babyer mellem 0 og 1 år. Vi hygger, synger et par salmer

Læs mere

Nyt fra menighedsråd/præst

Nyt fra menighedsråd/præst AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2012 Nyt fra menighedsråd/præst To datoer at huske: 5. september og 13. november 2012 Den 5. september 2012 kl. 19 i Himmelrummet på Juelsminde

Læs mere

ØLSMAGNING, FOREDRAG, FILM, KONCERT, GUDSTJENESTE FEJRING AF REFORMATIONSJUBILÆET VED GJELLERUP KIRKE

ØLSMAGNING, FOREDRAG, FILM, KONCERT, GUDSTJENESTE FEJRING AF REFORMATIONSJUBILÆET VED GJELLERUP KIRKE ØLSMAGNING, FOREDRAG, FILM, KONCERT, GUDSTJENESTE FEJRING AF REFORMATIONSJUBILÆET VED GJELLERUP KIRKE Tirsdag d. 29. august kl. 19.30 i Kirkeladen Ølsmagning og bordtaler ved bryggeren og præsten! Brygger

Læs mere

Nyt fra menighedsrådet

Nyt fra menighedsrådet AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet Juni, Juli, August 2014 Nyt fra menighedsrådet Kunstudstilling i Kirkebakkehuset Menighedsrådsmøder Torsdag d. 26. juni kl. 17.00 i Kirkebakkehuset Tirsdag d. 12. august

Læs mere

Birgit Lundholm Jensen, sognepræst. Lægmandsgudstje neste. Birgit Lundholm Jensen, sognepræst. Birgit Lundholm Jensen, sognepræst

Birgit Lundholm Jensen, sognepræst. Lægmandsgudstje neste. Birgit Lundholm Jensen, sognepræst. Birgit Lundholm Jensen, sognepræst Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.8. Sept. okt. 2014 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant: Rødhus kl. Prædikant: Den 28. september Høstgudstjeneste /15. søndag efter trinitatis Den 5. oktober 16. søndag efter

Læs mere

Praktiske oplysninger

Praktiske oplysninger Kirkefrokost Søndag 30. september Søndag 28. oktober Søndag 25. november I efteråret er der igen 3 gange kirkefrokost. Efter gudstjenesten samles vi, unge som mindre unge, til en bid brød og en snak i

Læs mere

Kirkenyt. GUDSTJENESTER September - december 2015

Kirkenyt. GUDSTJENESTER September - december 2015 Kirkenyt GUDSTJENESTER September - december 2015 Jungshoved Allerslev 14. s. e. trin. 6. sep. Ingen 10.30 Høstgudstjeneste 15. s. e. trin. 13. sep. 10.30 Høstgudstjeneste Ingen 16. s. e. trin. 20. sep.

Læs mere

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD Menighedsrådsmøde tirsdag den 10. december 2013 kl.19.00 i Præstegården Tilstede: Birte Stark, Ragnhild Starb-Nielsen, Ejner Jensen, Anni Greis Andersen, Asta Iversen, Henny

Læs mere

Orø Kirkeblad. Gå i kirke om torsdagen. Nr. 5 september/oktober 2005 årg. 14

Orø Kirkeblad. Gå i kirke om torsdagen. Nr. 5 september/oktober 2005 årg. 14 Orø Kirkeblad Nr. 5 september/oktober 2005 årg. 14 Gå i kirke om torsdagen Vi har, som alle ved, gudstjeneste hver søndag i Orø Kirke. Hvad ikke alle medlemmer af vores menighed måske ved er, at vi også

Læs mere