Årsberetning for Silkeborg Sportscenter 2008.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning for Silkeborg Sportscenter 2008."

Transkript

1 Årsberetning for Silkeborg Sportscenter Herunder følger bestyrelsens årsberetning for det første hele år i sportscentrets aktive historie. Årsrapporten opdeles i følgende afsnit: Økonomien. Cafeen. Fitnessdelen. Lejerne. Skøjtehallen. Personalesituationen. Centrets tilstand. Ønsker og visioner. 1. Økonomien. Ved indgangen til 2008 kunne vi konstatere et underskud, skabt af nødvendigheden af en kassekredit på 4 mill. kr. samt et overforbrug på indkøbssiden. Desuden var det svært at styre cafeens økonomi efter mange forskellige ansatte. Der blev strammet op, men i marts kunne revisorerne fortælle, at centret var på vej til en likviditetskrise, som ville slå igennem hen over foråret, hvor aktiviteterne og dermed indtægtsmulighederne ville neddrosles. Der blev vedtaget et revideret budget, som desværre ikke blev overholdt af den daglige leder af centret, direktør Claus Ruggaard, og på bestyrelsesmødet den 25. maj blev det besluttet at ansøge Silkeborg Kommune om et rente- og afdragsfrit lån på 6 mill. kr., hvilket bestyrelsen skønnede nødvendigt for at komme af med kassekreditten samt kunne køre året til ende uden overtræk på kontoen. Samtidig blev der udarbejdet et nyt budget for 2009, der blev afleveret til Silkeborg Kommune sammen med ansøgningen. Dette budget viste et behov for et driftstilskud for 2009 på kr. Desuden blev det besluttet at skære ned på medarbejderstaben, at forsøge cafeen udlejet samt at gennemgå samtlige udgiftskonti med henblik på en opbremsning. Den 31. maj enedes bestyrelsen med direktør Claus Ruggaard om en fratrædelsesordning, hvor Claus blev fritstillet med øjeblikkelig virkning. Desværre kom det til at fremstå i dagspressen, som om centrets økonomiske problemer udelukkende skyldtes direktøren, men bestyrelse og revisor var selvfølgelig også en del af ansvaret for den situation, vi var havnet i. Stig Bock og Bent Pedersen forklarede på et møde med borgmester Jens Erik Jørgensen og ordførende direktør Jann Hansen Silkeborg Kommune om vores situation, og efterfølgende fik vi bevilget et rentefrit lån på 6 mill. kr., der skal afdrages med kr. pr. år med første afdrag Efterfølgende fremskrev Kultur- og Fritidsafdelingen vores budget for 2008 med kr., hvilket var en stor hjælp. Janni Skov overtog efterfølgende ansvaret for fakturaer, bogføring og budgetopfølgning frem til , hvor Janni desværre blev nødt til at sygemelde sig

2 for en længere periode. Ved gennemgang af fakturaer og huslejeopkrævninger til klubberne fandt vi en del uoverensstemmelser, som efterfølgende er blevet rettet. Dette medførte en opsigelse fra Janni den 30. oktober med fratrædelse 30. november. Økonomien er nu overtaget af revisionsfirmaet Hostruphus ved Ole Laursen og Jan Sejling Clausen, og det daglige økonomiske ansvar i centret er overgået til Frank Andersen. Ved indgangen til 2009 har centret også mærket finanskrisen, idet vi har en del udeståender og har måttet oprette en kassekredit på kr. i Danske Bank for at kunne udbetale løn til tiden. Men hvad langt værre er, at det politiske system aldrig har behandlet vort fremsendte reviderede budget for 2009, men blot administrativt fremskrevet 2008 med 3,87 %, hvilket betyder, at vi forlods mangler kr. i kommunalt tilskud for Det betyder, at vi går ind i 2009 med et budget, som bestyrelsen ikke har kunnet vedtage, og det er helt utilfredsstillende. 2. Cafeen. I løbet af foråret blev der forsøgt mange tiltag for at få cafeen til at give det beløb i overskud, som der var budgetteret med. Desværre var antallet af medarbejdere alt for højt i forhold til den omsætning, der blev præsteret, og på et tidspunkt i foråret blev det besluttet at forsøge cafeen udlejet til anden side. Der var flere interesserede, og efter Claus Ruggaards fratræden blev det besluttet at vælge Café Ewald ved Jesper og Jakob Niebuhr som de kommende forpagtere. De havde planer om at forandre køkkenet til et større produktionskøkken, så cafeen kunne servicere deres øvrige forretninger også. Der blev indgået en aftale, og cafeen genåbnede den 1. september med et nyt spisekort i form af daglig buffet samt focus på firmaarrangementer, events m.m. Cafeen blev godt modtaget, men desværre var konceptet for dyrt i forhold til den målgruppe, der bruger centret. Det betød, at omsætningen faldt, og åbningstiderne blev indskrænket i et sådant omfang, at vi måtte gribe ind og bede om, at cafeen blev genåbnet i weekends. Firmaarrangementerne blev også hen over efteråret færre og færre, og vi kunne ane, at vi nærmede os en afslutning på cafeens eksistens i henhold til det givne koncept. Fredag den 19. december meddelte den daglige leder Michael Sørensen, at Café Deli Sport var blevet begæret konkurs, personalet opsagt og cafeen lukket med øjeblikkelig varsel. Det kunne centret selvfølgelig ikke leve med, hvorfor vi i juledagene efter aftale med kurator holdt cafeen åben med vores eget personale. Ved indgangen til 2009 er det igen centret, der forestår cafédriften og der vil i samarbejde med revisor blive udarbejdet nyt driftsbudget med udgangspunkt i, at cafeen skal give det samme beløb i overskud, som der var afsat i huslejebetaling. Desværre har vi en del penge til gode i cafeen. Det er bestyrelsens håb, at vi efterfølgende kan hente det tabte ind igen. 3. Fitnessdelen. Det har været vanskeligt i 2008 at nå det budgetterede overskud på fitnessdriften, hvilket skyldes flere ting:

3 For meget løst ansat personale For lidt kontrol med betalingen Rod i PBSopkrævningen For få på vore spinninghold Dyre månedlige betalinger for brug af pilateskoncept m.v. i forhold til antallet af medlemmer. Fra efteråret er der blevet strammet op om tingene: PBS fungerer Alle holdtræninger er lukket, hvilket betyder en månedlig besparelse på ca kr. Spinningholdene kører alle med overskud. Antallet af medlemmer er meget svingende, hvilket skyldes den store konkurrence, der er på området. Samtlige udbydere kommer med tilbud, som vi hverken kan eller vil konkurrere med. Til gengæld kan vi se, at vi har en medlemsskare, der er konstant, og som føler sig velkomne i centret. Vi har i årets løb været medvirkende til et samarbejde på tværs af de forskellige udbydere. Det har betydet, at der for nærværende er en dialog mellem os og City Motion om et kommende formaliseret samarbejde, som lyder spændende, og som vi har lov til at stille visse forventninger til. 4. Lejerne. Det har været dejligt at følge de enkelte foreningers brug af faciliteterne i sportscentret gennem Alle har nu fundet deres ben, fået dagligdagen til at fungere og ikke mindst haft en medlemsfremgang, der gør det muligt at betale deres husleje til centret. I den nye aftale med Silkeborg Skøjteløberforening for sæsonen 2008/2009 har det været nødvendigt at indarbejder et beløb til ispleje, idet der fra starten ikke var indbygget iskørsel i centrets budget i den tid, hvor SSF disponerede over isen. Efter et møde med Kultur- og Fritidsafdelingen ved Birgit Bieling og Doris Christensen blev det besluttet, at iskørsel er en del af huslejen og derfor tilskudsberettiget. SSF stillede spørgsmål ved denne udlægning, og efterfølgende er sagen blevet behandlet i samråd med generalsekretæren i Dansk Ishockeyunion, Enver Hansen, og det er besluttet, at iskørsel er en del af skøjteløberforeningens husleje. Til gengæld får SSF flere eventsmuligheder samt stiller personale til rådighed for skøjteudlejningen i den offentlige åbningstid, således at de enkelte hold får mulighed for at tjene penge ind til de nødvendige omkostninger ved deltagelse i stævner og kampe. Vi har også haft den glæde at kunne byde en ny lejer velkommen i centret. Søhøjlandets Bordtennisklub flyttede ind pr. 1. august og erstatter de 2 tidligere lejere: Silkeborg KFUM s Bordtennisklub samt sammenslutningen Bordtennisringen. Der er nu udarbejdet ny huslejekontrakt, der overtager forpligtelserne fra de 2 tidligere lejere. Den store aktivitet i centret har også betydet, at mange af lejerne allerede nu har ytret behov for en udvidelse af deres aktiviteter: Søhøjlandets Bordtennisklub vil gerne have plads til 5 borde mere samt integreret deres klublokale i aktivitetsrummet. Silkeborg Pigerne og Drengene har brug for en sal mere, hvilket ville betyde en endnu bedre samling af klubbens aktiviteter i centret. Silkeborg Squashklub har brug for yderligere 2 baner for at kunne klare medlemstilgangen. Fitnessdelen har brug for mere plads, både til egentlig fitness samt flytning af spinningdelen fra 1. sal i kontorområdet til et område i forbindelse med fitnesslokalerne.

4 SSF og curlingklubben har på sigt brug for en skøjtehal mere for at kunne klare medlemstilgangen, efterkomme forespørgsler på events med curling og ishockey, samt træne flere gange ugentligt. Bokseklubben Midtjyden har brug for et større lokale til den daglige træning. Det er heldigvis positive problemer, som centret til stadighed arbejder med, og vi er i dialog med H. Reimar Nielsen Parkbebyggelse A/S med henblik på en eventuel hal 3 senere. 5. Skøjtehallen. Det helt unikke i Silkeborg Sportscenter er selvfølgelig stadig vores skøjtehal, der har været og stadig er et tilløbsstykke for Silkeborgs befolkning. I 2008-budgettet blev der stillet store forventninger til besøgstallet, både i dagtimerne af skoler og institutioner og i den offentlige åbningstid. I efteråret er vi dog blevet en del skuffet. September måned blev meget dårlig, da der uheldigvis var sommertemperaturer i hver weekend. Skoler og institutioner har svigtet generelt, og når vi spørger lærere og pædagoger om hvorfor, er svaret entydigt: Vi har ikke pengene til aktiviteten og må derfor indskrænke besøgene i skøjtehallen. De mange besøg af enkelte institutioner giver centret en stor administrativ opgave, da der skal sendes fakturaer ud på hvert enkelt besøg. Centret har derfor givet Silkeborg Kommune et godt tilbud: Giv alle skoler og institutioner mulighed for at komme gratis i skøjtehallen alle hverdage fra til imod at betale centret et fast årligt beløb på kr. Vi håber snart at høre fra Silkeborg Kommune og har en forventning om, at et sådant godt tilbud kan man ikke sige nej til, slet ikke i et valgår. 6. Personalesituationen. Som det er konstateret i de foranliggende afsnit er der skåret væsentligt ned på personalet i årets løb, og det er bestyrelsens opfattelse, at vi nu er skåret til benet under hensyntagen til centrets daglige funktion. Frank Andersen er udnævnt til daglig leder af centret med ret til at kalde sig direktør, idet denne betegnelse stadig kan være med til at åbne døre lidt nemmere. FA har ansvar for personaleledelse, økonomi, cafédrift og teknik. Heidi Beck Andersen (tidl. Paulsen) er ansat som funktionær med ansvar for marketing, fitness, erhvervsklub, kursusvirksomhed og reception. Leif Egebjerg Pedersen er ansat som funktionær med særligt ansvar for skøjtehallen, derudover pedelfunktioner og rengøring. Mona Nørskov Jensen er ansat i flexjob med ansvarsområde i reception og udfakturering for enkeltstående arrangementer. Ingelise Christensen er ansat i flexjob med særligt ansvar for reception og vagtplaner. Jørgen Nolsø er ansat med ansvar for rengøring af centret, samtidig med at han også er isplejer. Asim Salehi er ansat med ansvar for rengøring og ispleje, specielt med weekendvagter. Løst personale er ansat til pasning af reception i weekends, spinninginstruktion samt fitnessinstruktion.

5 Bent Pedersen og Henrik Lyhne fungerer som bestyrelsens forlængede arm med ansvar for økonomi og officielle aftaler med bevilgende myndigheder m.v. Revisorerne Hostruphus ved Jan Sejling Clausen og Ole Laursen har ansvar for bogføring, budgetopfølgning og regnskab. 7. Centrets tilstand. I løbet af 2008 har det til stadighed været nødvendigt at påpege fejl og mangler: Sammen med SSF har vi taget initiativ til at få opsat lovbefalet spærrenet i skøjtehallen, således at tilskuerne er beskyttet mod vildfarende pucks. Vi er for øjeblikket i dialog med Årstidernes Arkitekter med henblik på ansvarsfordeling og dermed også hvem der skal betale. Vi har sammen med SSF sat arbejdet i gang, hvorfor regningen lige nu hænger på os. I cafékøkkenet er der konstateret fejl i nedlægningen af gulv, således at faldet er forkert. Det betyder, at der ved gulvvask kommer til at stå vand på gulvet. Fejlen er meldt til Årstidernes Arkitekter og H. Reimar Nielsen Parkbebyggelse A/S. Ingen har endnu reageret. Vi har i samarbejde med Søhøjlandets Bordtennisklub opsat nødvendig lyskapacitet, således at der kan spilles divisions- og landskampe i centret. Vi har delt udgifterne, således at centret har betalt, og bordtennisklubben afdrager deres del med 500 kr. månedligt i 5 år, i alt kr. Der er skiftet døre ud på toiletterne, idet disse ikke var leveret i den stand, udbudsmaterialet foreskrev. Der er til stadighed problemer omkring aflåsning af centret om natten, hvorfor det har været nødvendigt at hyre vagtmandskab. Denne udgift deles imellem brugerne og centret i forhold til det antal træningsdage, man disponerer over. Der er tegnet en fælles forsikring for centret og alle brugere. Det betyder, at alle kommer til at spare penge. Udgiften til forsikring vil hvert år blive opkrævet foreningerne i forbindelse med huslejen for 2. kvartal. 8. Ønsker og visioner. Som det fremgår af ovenstående, er driften af centret i god gænge, men vi må også konstatere, at det tit er op ad bakke og at vores økonomiske råderum er endog meget begrænset. Dette stiller os nok så meget anderledes end øvrige institutioner, der er afhængige af kommunalt tilskud, men hvor ville det være dejligt at kunne få lidt større økonomisk frihed. Den stramme økonomiske spændeskrue kan betyde, at vi pludselig en dag står med store vedligeholdelsesudgifter, som så må udskydes, og centret vil komme til at fremstå nedslidt, og det vil være synd, ikke mindst for H. Reimar Nielsen Parkbebyggelse A/S, for hvem kvalitet og orden er alfa og omega. Med hensyn til fremtiden diskuterer vi med brugerne behovet for en udvidelse med en eventuel kommende hal 3. De enkelte foreninger, der har ytret behov, er blevet bedt om at levere skriftligt materiale, som kan fremlægges for bygherre og de bevilgende myndigheder. Vi har for nærværende modtaget materiale fra SAK 77 og klatreklubben On Side, men mangler stadig oplæg fra de eksisterende lejere. Silkeborg den 7. januar 2009 / Bent Pedersen / formand

Henne Golfklub generalforsamling 2012

Henne Golfklub generalforsamling 2012 Henne Golfklub generalforsamling 2012 Torsdag d. 29. november 2012 kl. 19.00 i Klubhuset. Referat Formanden byder velkommen. Ca. 90 fremmødt. A. Valg af dirigent Bente Kristensen Lovligt indkaldt. Udklip

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Engesvang Boldklub afholder GENERALFORSAMLING Lørdag d. 22. februar 2014 kl. 12.30 i klubhuset. 12:30 EB s ungdomsvenner 13:00 Håndbold 13:30

Læs mere

Beretning 2011. Side 1. Idrætsrådets beretning 2011. Version 1.0 22. januar 2012

Beretning 2011. Side 1. Idrætsrådets beretning 2011. Version 1.0 22. januar 2012 Beretning 2011 Version 1.0 22. januar 2012 Side 1 Idrætsrådet Silkeborg Kommune beretning 2011 Indledning Idrætsrådets arbejde har i 2011 været præget af, at den økonomiske krise også er begyndt at sætte

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING 2012

BESTYRELSENS BERETNING 2012 HF Mors HC Ørstedsvej 15 DK-7900 Nykøbing M. www.hfmors.dk BESTYRELSENS BERETNING 2012 Først og fremmest vil vi gerne sig tak til alle fremmødte, dejligt at i har interesse i, hvordan det går i vores forening.

Læs mere

Bestyrelsen kunne ikke forstå at der pludselig skulle en ny bank på banen og besluttede at sende følgende til Clay:

Bestyrelsen kunne ikke forstå at der pludselig skulle en ny bank på banen og besluttede at sende følgende til Clay: For at hindre unødvendig rygtedannelse og sikre at øens borgere får den rigtige information har bestyrelsen udarbejdet nedenstående redegørelse for dens arbejde i 2011 og 12 om Forsamlingshusets fremtid.

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Start af SKOLE CUP. Kurset "VORT HOLD" afholdes for miniputafdelingen.

Start af SKOLE CUP. Kurset VORT HOLD afholdes for miniputafdelingen. Nord-Als Boldklub-s generalforsamling den 25.1.1996 Formandens beretning for året 1995. Side l af Jeg vil starte min beretning, som jeg har gjort det de sidste år - nemlig med at fortælle i store træk

Læs mere

Tune IF. Hovedgeneralforsamling den 9. maj 2012

Tune IF. Hovedgeneralforsamling den 9. maj 2012 Tune IF Hovedgeneralforsamling den 9. maj 2012 1. Indledning: Vor forening Tune IF er blevet en stor idrætsforening med mange aktiviteter. Vi er blevet store, ikke fordi vi ønsker at blive store, men fordi

Læs mere

4. Kassererens beretning, herunder budget og kontingent fastsættelse

4. Kassererens beretning, herunder budget og kontingent fastsættelse Generalforsamling 30. april 2015 12 deltagere udover bestyrelsen Formand Henrik Mathiasen konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. 1. Valg af dirigent Henrik Mathiasen valgt 2. Valg af

Læs mere

Referat af. Forbundsmøde 2005. Hotel Scandic, Kolding. Søndag d. 8. maj 2005

Referat af. Forbundsmøde 2005. Hotel Scandic, Kolding. Søndag d. 8. maj 2005 Referat af Forbundsmøde 2005 på Hotel Scandic, Kolding Søndag d. 8. maj 2005 0 Forbundsmøde den 8. maj 2005. Dagsorden 1. Valg af dirigent og mødesekretær 2. Valg af 3 repræsentanter til stemme- og mandatudvalg

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING MARTS 2011 Mollerup Golf Club.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING MARTS 2011 Mollerup Golf Club. 1 ORDINÆR GENERALFORSAMLING MARTS 2011 Mollerup Golf Club. Mollerup Golf Clubs 19. ordinære generalforsamling blev afholdt d. 29. marts 2011 kl. 19.00 i auditoriet hos Pædagoguddannelsen Jysk, Skejbyvej

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

Sølauget har arbejdet hårdt for at sikre, at arealerne omkring banen er blevet godt vedligeholdt både før og i løbet af sæsonen.

Sølauget har arbejdet hårdt for at sikre, at arealerne omkring banen er blevet godt vedligeholdt både før og i løbet af sæsonen. Beretning Hedensted Golfklub 2014/15 Fokusområder 1. Banen 2. Medlemsudvikling 3. Kommercielle aktiviteter 4. Marketing/kommunikation 5. Medlemstrivsel 6. Restaurant/klubhus 7. Pro en 8. Sekretariat 9.

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Brøndby den 4. november 2009 Referat REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 Comwell Roskilde a-s Vestre Kirkevej 12, 4000 Roskilde Søndag den 19. april 2009 kl. 10.00 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Willy

Læs mere

2. Formandens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år. JS fremlagde beretningen:

2. Formandens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år. JS fremlagde beretningen: Ordinær generalforsamling 2015 i Jelling Golfklub Den ordinære generalforsamling i Jelling Golfklub blev afholdt onsdag den 18. februar 2015 på UCL, Auditoriet. (Jelling Seminarium) 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat af generalforsamling d. 25. oktober 2011

Referat af generalforsamling d. 25. oktober 2011 Referat af generalforsamling d. 25. oktober 2011 1. Valg af dirigent og stemmetællere Bestyrelsen foreslog, Per Henning Jensen og han blev valgt. Stemmetællere: Tom Schilling, Gidan Larsen, Henrik Mørch

Læs mere

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 Formand Kurt Jensen bød velkommen til årets repræsentantskabs møde 1. Mandaternes prøvelse (Allan Berg) 1. Unionsbestyrelse: 8 mandater; Region

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

Beretning 2013. Side 1. Idrætsrådets beretning 2013. Version 1.0 14/01/2014

Beretning 2013. Side 1. Idrætsrådets beretning 2013. Version 1.0 14/01/2014 Beretning 2013 Version 1.0 14/01/2014 Side 1 Idrætsrådet Silkeborg Kommune beretning 2013 Indledning Foreningerne har fortsat måttet tilpasse sig til en verden, hvor de skal klare sig uden økonomisk hjælp

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Vestfyns Golfklub, onsdag den 26. marts 2014.

Referat af ordinær generalforsamling i Vestfyns Golfklub, onsdag den 26. marts 2014. Referat af ordinær generalforsamling i Vestfyns Golfklub, onsdag den 26. marts 2014. Velkomst ved formand Bjarne Madsen 1. Valg af dirigent Christian skov blev enstemmigt valgt til dirigent. Dirigenten

Læs mere

Ringe Svømme-Klub på den lange bane. Til Kultur- og Fritidsudvalget, Faaborg-Midtfyn Kommune

Ringe Svømme-Klub på den lange bane. Til Kultur- og Fritidsudvalget, Faaborg-Midtfyn Kommune Ringe 31.01.2012 Til Kultur- og Fritidsudvalget, Faaborg-Midtfyn Kommune Hermed en ansøgning om Støtte til modernisering af lokale aktivitetscentre. En ansøgning fra Ringe Svømme-Klub, men i meget tæt

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

Tommerup Motocross- & Speedwayklub

Tommerup Motocross- & Speedwayklub Referat fra den ordinære generalforsamling i Støtteforeningen for afholdt mandag d. 19. januar 2014 Punkt 1. Valg af ordstyrer og referent Henrik Brorson blev valgt til ordstyrer og Peer Bjørnskov Madsen

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001 Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001 Generalforsamlingen blev budt velkommen af formand Peter Neustrup Jensen, som derefter gik til første punkt på

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i FN Museet. Frøslevlejren d. 31. marts 2012 kl. 13.30.

Referat af ordinær generalforsamling i FN Museet. Frøslevlejren d. 31. marts 2012 kl. 13.30. Referat af ordinær generalforsamling i FN Museet. Frøslevlejren d. 31. marts 2012 kl. 13.30. Formanden Per Amnitzbøl Rasmussen (PAR) bød velkommen til de fremmødte. PAR bad alle rejse sig og mindes de,

Læs mere

Generalforsamling i Gilleleje Golfklub Søndag den 27. Marts 2011 kl. 14.00 i Gilleleje Hallen, Bøgebakken 19, 3250 Gilleleje

Generalforsamling i Gilleleje Golfklub Søndag den 27. Marts 2011 kl. 14.00 i Gilleleje Hallen, Bøgebakken 19, 3250 Gilleleje Generalforsamling i Gilleleje Golfklub Søndag den 27. Marts 2011 kl. 14.00 i Gilleleje Hallen, Bøgebakken 19, 3250 Gilleleje 1 Indholdsfortegnelse: Indkaldelse til den årlige generalforsamling... 4 Dagsorden:...

Læs mere

Generalforsamling i. Gilleleje Golfklub. Søndag den 28. Marts 2010 kl. 14.00. ÆNDRET TIL: Gilleleje Hallen Bøgebakken 19.

Generalforsamling i. Gilleleje Golfklub. Søndag den 28. Marts 2010 kl. 14.00. ÆNDRET TIL: Gilleleje Hallen Bøgebakken 19. Generalforsamling i Gilleleje Golfklub Søndag den 28. Marts 2010 kl. 14.00 ÆNDRET TIL: Gilleleje Hallen Bøgebakken 19. 3250 Gilleleje 1 Indholdsfortegnelse: Indkaldelse med dagsorden. 3 Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af Generalforsamling Lørdag den 28. juli 2012 kl. 10.00 Fårevejle Forsamlingshus

Referat af Generalforsamling Lørdag den 28. juli 2012 kl. 10.00 Fårevejle Forsamlingshus Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning 3. Regnskab 2011 4. Budget 2012 5. Indkomne forslag 6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer 7. Valg af revisor og revisorsuppleant 8. Eventuelt Referat af Generalforsamling

Læs mere

Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger!

Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger! FTK Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger! Marts 2015 2 Indholdsfortegnelse! Formanden byder velkommen 3 Så starter vi snart en ny tennissæson! 6 Husorden 9 Bryllup fødselsdage - fester

Læs mere