ADIOGRAFEN HVER TREDJE NEDLAGT FRYGTER EN FYRESEDDEL SIDE 6 UDDANNELSEN TIL BETJENINGSPERSONALE. Klinik i mumitroldenes ESTRO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ADIOGRAFEN HVER TREDJE NEDLAGT FRYGTER EN FYRESEDDEL SIDE 6 UDDANNELSEN TIL BETJENINGSPERSONALE. Klinik i mumitroldenes ESTRO"

Transkript

1 ADIOGRAFEN RADIOGRAF RÅDET 40. ÅRGANG - OKTOBER 2012 UDDANNELSEN TIL BETJENINGSPERSONALE NEDLAGT SIDE 3 & 4 HVER TREDJE FRYGTER EN FYRESEDDEL SIDE 6 16 I DETTE NUMMER: 10 ESTRO Klinik i mumitroldenes 14 land 20 Udkast til RSD s nye love

2 EMNEORD RADIOGRAFEN Radiografen udkommer 10 gange årligt. Oplag: eksemplarer. Eftertryk af artikler og billedmateriale er kun tilladt med redaktionens godkendelse. REDAKTION: ANSVARSHAVENDE REDAKTØR: Michael Dreyer IND HOLD FAGLIG OG GRAFISK REDAKTØR: Troels Jeppensen Henvendelse til redaktionen kan ske på FORMAND: Charlotte Graungaard Tlf PRODUKTION: RADIOGRAF RÅDETS KONTOR: H. C. Ørsteds Vej 70, 2. tv Frederiksberg C. Giro Tlf Fax Homesite: Mandag-torsdag Fredag DOKUMENTATION: BREV FRA SUNDHEDSSTYRELSEN Vi bringer brevet fra sundhedsstyrelsen, hvori uddannelsen til erhvervelse af kvalifikationer til betjening af mammografer ved screening for brystkræft bringes til ophør. HVER TREDJE FRYGTER EN FYRESEDDEL Anden artikel fra FTF s store medlemsundersøgelse om det psykiske arbejdsmiljø, hvor også mange radiografer deltog, drejer sig om at FTF s grupper oplever utryghed og en ledelse, der ikke inddrager medarbejderne i forandringer. ESTRO Mere end 5000 deltagere fra 78 lande var mødt op for at blive opdateret omkring stråleterapi ved de godt og vel 1650 foredrag, posters mm. repræsenteret på konferencen. ISSN Der tages forbehold for trykfejl. Synspunkter i Radiografens artikler dækker ikke nødvendigvis Radiograf Rådets holdninger. KLINIK I MUMITROLDENES LAND Beretning fra et studieophold i Helsinki, Finland. Der var en masse indtryk både kliniske med teknisk dygtige radiografer og stor fokus på strålehygiejne og så var der jo rå natur, hård rock og sauna. KLS Grafisk Hus A/S trykt CO 2 neutralt REGIONSBESTYRELSERNE GAV DEN GAS Den 21. og 22. september var de nyvalgte regionsbestyrelser og Radiograf Studerende i Danmark (RSD) samlet til et seminar i Vejle. Seminarets formål var at kickstarte arbejdet i regionsbestyrelserne og samtidig skabe og udvide den eksisterende samarbejdsbase i den enkelte region og på tværs af regioner og RSD. DEADLINES UDKAST TIL RSD S NYE LOVE Vi bringer et udkast til RSD s nye love, der får en nærmere præsentation på studiesiden side 21. Leveringsfrister Stof og annoncer til redaktionen Udkommer ca ÅRGANG November December Januar Ingen udgivelse I HVERT NUMMER LEDER 3 KORT NYT 5 STUDIESIDEN 21 KURSUSKALENDEREN 22 STILLINGER 23 2 RADIOGRAFEN OKTOBER 2012

3 FORMANDEN HAR ORDET DET UMULIGE ER MULIGT Af Charlotte Graungaard, Formand I har måttet lægge ører eller nærmere øjne - til alle mine mange skriverier om betjeningspersonale og mammografiscreening gennem de sidste 6 år. Og nu må I gøre det igen! Men denne gang har jeg en god nyhed. I maj var Radiograf Rådet indkaldt til møde i Sundhedsstyrelsen for at forhandle fremtiden for Vejledning om erhvervelse af kvalifikationer til betjening af mammografer ved screening for brystkraft nr. 71 af 4. oktober Altså uddannelsesvejledningen til betjeningspersonale, i Sundhedsstyrelsen også kaldet mammografi-screeningsassistenter. Forud for forhandlingerne skulle vi sammen med Danske Regioner forsøge at finde en fælles løsning, og vi gik ind i det arbejde ved at indkalde dem til møde et par uger før forhandlingen. Vi havde i den forbindelse fået udarbejdet den nye fremskrivning, der tydeligt, og i modsætning til 2006, viste et overskud af radiografer, både her og nu og fremover. Vi syntes således at have argumenterne på vores side. På dette møde kom det frem at Danske Regioner allerede havde sendt deres anbefaling af en permanentgørelse af uddannelsen til Sundhedsstyrelsen, men vi kunne da godt snakke om det og udveksle argumentation. Hvilket vi da gjorde, selvom vi ikke syntes at det var det, vi havde fået i opdrag. Danske Regioner argumenterede blandt andet for at de mente uddannelsen havde været en succes, skønt der rent faktisk var over 20 % af de uddannede, som ikke længere arbejdede med mammografiscreening. I vores optik var det ikke just en succeshistorie. Til selve forhandlingerne indledte Sundhedsstyrelsen så med at fortælle, at de havde besluttet at imødekomme Danske Regioners ønske om en permanentgørelse. Og så var det at jeg ikke blev skuffet jeg blev vred. Detaljerne skal jeg spare jer for, men vi endte med at få medhold i, at vi havde en høringsfrist, og ret til en genforhandling når vi var blevet gjort bekendt med hele beslutningsgrundlaget. Denne nye forhandling på en ikke nærmere fastsat dato udsatte den endelige afgørelse, og vi fik så at sige sparket bolden til hjørne. Optimistiske med hensyn til resultatet var vi ikke, men der skulle kæmpes til allersidste mulighed var udtømt. Vi fik også ved den forhandling sået et par frø, der senere skulle vise sig at få betydning for den endelige afgørelse: Vi fik præsenteret fremskrivningen og overbevist parterne om dens validitet og vi fik henledt opmærksomheden på European Guidelines for Quality Assurance in Breast Cancer Screening and Diagnosis. Der blev i tiden efter fremsendt en mødedato, udsat et møde, fremsat en ny dato, aflyst et møde. Og så den 4. oktober kom det brev, som I kan se på næste side. Fornuften sejrede, vi vandt kampen og har tilbageerobret området. Fordi vi troede på at vi havde en sag, og fordi vi som radiografer er eksperter på eget fagområde. Og vi kunne gå linen ud fordi jeg vidste at jeg havde mit mandat i orden, radiografernes fulde opbakning. Det var så betjeningspersonalet tjek. Men det stopper ikke her. Der er masser af sejre at vinde endnu. OKTOBER 2012 RADIOGRAFEN 3

4 DOKUMENTATION Vejledningen om erhvervelse af kvalifikationer til betjening af mammografer ved screening af brystkræft bør ophøre med udgangen af Ophør af Vejledning om erhvervelse af kvalifikationer til betjening af mammografer ved screening for brystkræft. SUNDHEDSSTYRELSEN HAR PÅ grundlag faglig vurdering besluttet at bringe Vejledning nr. 71 af 4. oktober 2006 om erhvervelse af kvalifikationer til betjening af mammografer ved screening af brystkræft til ophør med udgangen af Vejledningen udsendtes i forbindelse med indførelse af den landsdækkende screening for brystkræft, der blev vedtaget i På daværende tidspunkt var der mangel på uddannede radiografer til at gennemføre de screeninger, ordningen krævede. Det blev derfor besluttet at give mulighed for at opkvalificere andet sundhedsfagligt personale til at betjene mammografer -primært sygeplejersker og social-og sundhedsassistenter. Det var fra start forudsat at ordningen var midlertidig, og Sundhedsstyrelsen skulle inden udgangen af 2010 vurdere, om der var behov for en ny gyldighedsperiode. Med cirkulære nr.99/2010 forlængedes ordningen med yderligere en to års periode til ud-gangen af Situationen omkring personale, der kan gennemføre screeningerne, har ændret sig siden På landsplan er der i perioden uddannet i alt 81 mammografi-screeningsassistenter, de seneste i 2010, og den fremtidige efterspørgsel på personale, der kan betjene mammograferne, skønnes at kunne dækkes af de mammografiscreenings-assistenter, der allerede er uddannet samt af nuværende og kommende radiografer. Endvidere har EU udsendt en rapport: European guidelines for quality assurance in breast cancer screening and diagnosis Fourth Edition, der af hensyn til kvalitet af mammografiscreeningsundersøgelserne -og dermed patientsikkerheden -anbefaler, at undersøgelserne foretages af uddannede radiografer. På baggrund af ovenstående har Sundhedsstyrelsen, efter drøftelse med Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse fundet, at vejledningen om erhver-velse af kvalifikationer til betjening af mammografer ved screening af bryst-kræft, bør ophøre med udgangen af Ved en eventuel fremtidig mangel på personale, der kan betjene mammografer, er Sundhedsstyrelsen indstillet på, at opkvalificeringsordningen vil kunne genoptages. Da der siden 2006 er sket stor udvikling inden for området, vil en genoptagelse af en opkvalificeringsordning dog kræve en ny vejledning på baggrund af seneste viden, således at der vil blive tale om et andet uddannelsesforløb, der er tilpasset det aktuelle behov for kompetencer på området. Under henvisning til ovenstående finder styrelsen ikke grundlag for yderligere mødeaktivitet. Sundhedsstyrelsen står naturligvis til rådighed ved spørgsmål eller ønske om uddybning vedrørende beslutningen. Venlig hilsen Søren Thorning 4 RADIOGRAFEN OKTOBER 2012

5 KORT NYT STORT AFKAST I RADIOGRAFERNES PENSIONSKASSE Afkastet blev på 11,5 mia. kr. det første halvår 2012 i PKA, pensionskasse for sygeplejersker (og radiografer, red.). Resultatet er flot, set i lyset af den økonomiske situation, som har gjort det sværere at være investor. RECEPTION Den 6. december afholdes der reception i Radiograf Rådets nye kursuslokaler. Receptionen er for alle medlemmer og samarbejdsparter, og vil blive afholdt mellem kl. 14 og 16. Vi vil byde på en snack og et glas øl, vand eller vin. Vi glæder os til at se dig og dine kolleger. RADIOGRAF RÅDET ER OFFICIELT PÅ FACEBOOK Den 26. september gik Radiograf Rådets officielle Facebookside i luften. Den nye indgang skal understøtte foreningens kommunikation. Her vil formanden løbende poste om sit politiske arbejde, ligesom Radiograf Rådet vil fortælle om hvad der rør sig nu. Facebooksiden er samtidig en indgang til foreningens egen hjemmeside radiograf.dk. OVERTEGNET KURSUS Kurset CT strålebeskyttelse som vi afholder den november er blevet overtegnet, og der er i skrivende stund en venteliste. På den baggrund vil Radiograf Rådet se på en gentagelse allerede i foråret igen. Det vil I selvfølgelig høre mere om snarest. AFTALE OM FYSIKBOG Den 20. september indgik Radiografiens Forlag og Claus Outzen en aftale om at udgive en fysikbog med særligt fokus på røntgenfysik. Bogen vil omhandle alle relevante elementer indenfor området, og vil derfor være skræddersyet til netop radiografuddannelsen. Andre uddannelser, hvor der arbejdes med røntgen, vil dog også kunne få glæde af bogen. Bogen forventes at udkomme omkring 1. februar OKTOBER 2012 RADIOGRAFEN 5

6 FRYGTER EN FYRE Man kan virkelig sige, at FTF'erne har ondt et bestemt sted, når det gælder arbejdsmiljøet. Det er i ledelsen. Henning Jørgensen, arbejdsmarkedsforsker og professor HVER TREDJE 6 RADIOGRAFEN OKTOBER 2012

7 ARBEJDSLIV Over hver tredje er bange for at miste jobbet. Ny undersøgelse viser, at FTF s grupper oplever utryghed og en ledelse, der ikke inddrager medarbejderne i forandringer. Sygefraværet kan komme ned, hvis arbejdsgivere strammer op, lyder det fra FTF og forsker. Af Jesper Egelund, Journalist Cirka pædagoger, bankansatte, sygeplejersker, radiografer, skattemedarbejdere og andre FTFgrupper er spurgt om deres psykiske arbejdsmiljø. Over har svaret. Undersøgelsen "Jobusikkerhed i en krisetid" viser, at der opleves stor ytryghed på mange arbejdspladser. Mere end hver tredje af landets pædagoger eller bankansatte går hver dag på arbejde med frygt for at få en fyreseddel. Det er især de unge under 30, der er bange for at miste jobbet. Men også de årige frygter at ryge ud. Det viser en ny omfattende undersøgelse blandt mere end lønmodtagere. Undersøgelsen er gennemført af Team Arbejdsliv for FTF, der er hovedorganisation for 81 fagforeninger med tilsammen medlemmer. Det er blandt andre pædagoger, politibetjente, sygeplejersker og bank- og forsikringsmedarbejdere. Helt præcist svarer 37 procent af deltagerne i undersøgelse, at de er bekymrede for at blive arbejdsløse. At så mange frygter at miste jobbet er et af resultaterne af en omfattende undersøgelse med titlen "Jobusikkerhed i en krisetid". FTF'erne oplever i det hele taget en stor usikkerhed på jobbet. De frygter at blive overflødige på grund af ny teknik og oplever ikke at blive inddraget af chefen. Utryghed fører til fravær Især den manglende inddragelse overrasker Karen Albertsen. Hun er psykolog, arbejdsmiljøforsker og en af folkene bag undersøgelsen fra Team Arbejdsliv. Hun peger på, at høj utryghed hænger tæt sammen med højt sygefravær eller at folk går syge på arbejde. "Utrygheden i sig selv kan føre til mere stress og på den måde føre til mere sygefravær," siger hun. SEDDEL Ifølge rapporten er utryghed tæt forbundet med dårlige erfaringer med ændringer på jobbet. Og dem er der mange af. Rapporten dokumenterer, at ni ud af 10 i løbet af de seneste to år har oplevet negative forandringer på jobbet. Over halvdelen af denne gruppe - helt præcis 56 procent - svarer samtidig, at de ikke har haft indflydelse på forandringerne. Karen Albertsen forklarer, at der ikke rigtig er noget at gøre ved de mange forandringer. Det er et vilkår for de fleste. Men nogle virksomheder er bedre til at gennemføre den slags end andre. Og der er penge i at blive bedre som ledelse. "Der er en helbredsmæssig gevinst at hente ved at håndtere opgaven bedre. Ledere kan med fordel lære at håndtere forandringer bedre. Det vil helt klart forbedre det psykiske arbejdsmiljø og mindske fravær, OKTOBER 2012 RADIOGRAFEN 7

8 35 30 FÅ HAR INDFLYDELSE PÅ FORANDRINGER Andelen af medarbejdere, der er inddraget af ledelsen i forandringer. mange arbejdspladser må blive bedre til at håndtere forandringer. Ifølge den nye undersøgelse er 24 procent af dem, der har oplevet forandringer, utilfredse eller meget utilfredse med ledelsens håndtering af forandringerne "Vi står overfor, at endnu flere risikerer at blive stressede og syge. Derfor er det da også positivt, at beskæftigelsesministeren har sagt, at det psykiske og fysiske arbejdsmiljø virkelig skal tages lige seriøst. Jeg mener, at man til at starte med kunne tale om kvalitet af ledelse som en hel naturlig del af arbejdsmiljø," foreslår Henning Jørgensen. 0 I meget ringe grad I ringe grad Delvist I høj grad I meget høj grad Han peger på, at en mulighed kunne være at indføre vurdering af samarbejdet, ligesom arbejdsmiljøet i dag bliver evalueret via Arbejdspladsvurderinger (APV). der skyldes omstruktureringer, nedskæringer og forandringer," siger arbejdsmiljøforskeren. Ifølge rapporten skyldes 21 procent af sygefraværet dårligt psykisk arbejdsmiljø. Milliarder at spare på at forbedre psykisk arbejdsmiljø Henning Jørgensen, professor og arbejdsmarkedsforsker ved Aalborg Universitet, går endnu længere i vurderingen. "Der er estimater, der siger, at vi kan spare milliarder på at forbedre det psykiske arbejdsmiljø. Derfor er det alarmerende, at så få bliver inddraget. Der er virkelig nogle røde lamper, der lyser," siger professoren. Henning Jørgensen er med egne ord desværre ikke overrasket over tallene. Den nye undersøgelse bekræfter en undersøgelse blandt tillidsvalgte, som han selv har gennemført for kort tid siden. I undersøgelsen svarede 43 procent af tillidsfolkene, at de slet ikke bliver taget med på råd om svære beslutninger om nedskæringer og økonomi. Og det går stik mod alle aftaler om medarbejderindflydelse. Har ret til at blive hørt af ledelsen En aftale om medindflydelse er ikke så skrap som en overenskomst, hvor det i sidste ende er helt i orden at strejke. Men reglerne er ret klare. Når offentlige eller private arbejdsgivere har skrevet under på en samarbejds- eller MED-aftale, skal ledelsen informere og diskutere nye planer for arbejds- og personaleforhold med repræsentanter for medarbejderne. Og det skal ske, før der bliver besluttet noget. Men det sker ofte slet ikke, dokumenterer både den tidligere og den dugfriske undersøgelse. "Det er på alle måder alarmerende. Vi ved, at relationerne er rigtig afgørende for medarbejdernes velvære, arbejdsmiljø og dermed også produktivitet. FTF's grupper lever af, hvad de har mellem ørerne. Man kan virkelig sige, at FTF'erne har ondt et bestemt sted, når det gælder arbejdsmiljøet. Det er i ledelsen," siger Henning Jørgensen. Værst ser det ud indenfor forsikring og finansområdet, viser den nye undersøgelse fra Team Arbejdsliv. Her svarer 69 procent af medarbejderne, at de stort set ikke har haft indflydelse på forandringerne. I den offentlige sektor er det de ansatte i staten, der mest oplever at blive holdt udenfor. Her har 68 procent også oplevelsen af ikke at blive taget med på råd. Kæmpe plads til forbedring Forskerne bag den nye rapport og Henning Jørgensen peger på, at ledelsen på FTF efterlyser mere uddannelse af ledere FTF's formand Bente Sorgenfrey mener også, at uddannelse kan være en mulighed. "Derfor foreslår FTF, at ledere med personaleansvar blandt andet skal efteruddannes i psykisk arbejdsmiljø. Det vil skabe mere synlighed om problemet for lederne," siger hun og peger på, at lederne på den måde kan få øjnene op for gevinsterne ved inddragelse. "Det handler om medarbejdernes arbejdsmiljø og helbred. Vi kan se, at arbejdsgiverne har svært ved at overholde vores aftaler. Derfor kan vi kun opfordre dem til at inddrage medarbejderne meget mere end de gør i dag," siger hun. Blandt arbejdsgiverne giver den nye undersøgelse ikke anledning til panik. Der kan være gode grunde til, at medarbejderne ikke føler sig inddraget. Det forklarer Michael Ziegler (K), borgmester i Høje Taastrup og formand for KL's løn og personaleudvalg. "Vi har et system, som sikrer, at medarbejdersiden bliver inddraget. Det er ikke nødvendigvis noget, den enkelte medarbejder oplever i hverdagen. Det er jo den kollega, der repræsenterer alle medarbejder, der skal opleve det," siger han og tilføjer: "Det betyder ikke, at man skal være enige." 8 RADIOGRAFEN OKTOBER 2012

9 Control. With image quality and confidence. With idose 4, you control the dial. Manage dose and personalize image quality based on your patient s needs. Preserve the natural appearance of images by personalizing image quality at a low dose. idose 4 reconstruction is achieved in seconds rather than minutes. And all the while, improve image quality with spatial resolution improvements, noise reduction, and robust artifact prevention. Philips idose 4 harness the power of personalization. Learn more at OKTOBER 2012 RADIOGRAFEN 9

10 ESTRO 31, BARCELONA 2012 Fra foredrag på RTT-sporet. Allerede ved ankomst til pre conference-kurserne dagen inden selve konferencen åbnede, blev man i Forum Barcelona mødt af en masse mennesker med orange skuldertasker. Mere end 5000 deltagere fra 78 lande var mødt op for at blive opdateret omkring stråleterapi ved de godt og vel 1650 foredrag, posters mm. repræsenteret på konferencen. Af Rasmus Lübeck Christiansen Konferencen var delt op i en udstillingsdel for producenter og forhandlere, og en del for foredrag og workshops. De 7 konferencerum var tilegnet de enkelte fagspecialer, og der var således også et rum, hvor der udelukkende blev afholdt sessioner med RTT ers arbejde i fokus. Der blev både afholdt klassiske forelæsninger og debat-sessioner, hvor to modstående ESTRO NATIONAL SOCIETIES MØDE Dagen inden ESTRO31 i Barcelona afholdt ESTRO National Society (NS) sit årlige møde. Som navnet indikerer, er det et forum for medlemslandenes nationale, faglige foreninger. Formålet med dette forum er bl.a. at lette vidensdeling på tværs af grænserne og implementering af ESTRO guidelines i de enkelte lande. Undertegnede deltog på vegne af de danske RTT ers fagforeninger, Radiograf Rådet og Dansk Sygeplejeråd. Følgende er referat er blot de vigtigste uddrag af mødet. ESTROs præsident Vincenzo Valentini bød velkommen med en kort gennemgang af ESTROs 3 såkaldte søjler; uddannelse, behandlingsstandard og formidling af forskning. I den forbindelse annonceredes også, at den traditionelle ESTRO konference fremover vil finde sted på lige år, hvor man på ulige år slår sig sammen med ECCO i ESTRO Forum, der lanceredes i London Næste Forum vil således finde sted i Geneve fra april Visionen Herefter fik vi en præsentation af ESTRO s nyligt publicerede 2020 vision. Visionen sammenfattes i følgende hovedbudskab: Every cancer patient in Europe will have access to state of the art radiation therapy, as part of a multidisciplinary approach where treatment is individualised for the specific patient s cancer, taking account of the patient s personal circumstances. Det kan I sig selv lyde lovlig flot og uopnåeligt, men visonsmanifestet indeholder mange mere konkrete overvejelser om, hvordan vi når så vidt. 10 RADIOGRAFEN AUGUST OKTOBER 2012

11 KONFERENCE Drita Elezaj får overrakt prisen for bedste RTT-poster af bl.a. ESTRO s præsident V. Valentini. synspunkter på et emne blev præsenteret af hver sin ambassadør. Der kom ofte heftige, men frugtbare, publikumsdiskussioner ud af disse sessioner. Et af fokusområderne på konferencens RTT-spor var øget deltagelse fra RTT er i forskning og udvikling. Her gav bl.a. to irske radiografer eksempler på, hvorledes der i de enkelte afdelinger kan bringes mere udvikling ind i arbejdsdagen. Antallet af posters i forhallen var i år reduceret i forhold til tidligere, for at højne kvaliteten. Desuden var der et stort antal e-posters, der kunne ses på skærme både i selve posterområdet og i udstillingsområdet. På første aften var der Poster Reception, hvor også den bedste poster for hvert fagområde blev kåret. RTT kategorien fik tilmed en dansk vinder, da Drita Elezaj m.fl. fra Herlev Hospital, fik prisen for Dosimetric Consequences due to Tumor Shrinkage and Weight Loss for IMRT and RA Treatment Planning. De bedste 8-10 posters inden for hvert fagområde var udvalgt til poster discussions, som var korte og relativt uformelle præsentationer af de enkelte posters, med efterfølgende diskussioner med publikum. Alt på ESTRO 31 blev afviklet meget professionelt fra arrangørernes side, og det faglige niveau var meget højt. Der vil næppe være nogen af deltagerne, der er kommet hjem uden ny viden og inspiration til nye tiltag på deres respektive klinikker. Vi ses til 2nd ESTRO Forum i Geneve, april KORT OM ESTRO European SocieTy for Radiotherapy and Oncology startede i Det er en non-profit, tværfaglig, videnskabelig organisation, der har til formål at højne kvaliteten af onkologisk behandling, herunder stråleterapi, i Europa. Dette søges opnået via de tre hovedområder 1) uddannelse; bl. a. afholdes årligt ca. 50 kurser for inden alle grene af onkologien, og der er udgivet anbefalinger til uddannelse af fx RTT er (core curriculum) 2) behandlingsstandard; der publiceres guidelines til forskellige behandlingsprocedurer, og 3) udbredelse af viden; ESTRO publicerer tidsskriftet Radiotherapy & Oncology og afholder kongresser hvert år. Øvrigt fra mødet Cai Grau fra Aarhus Universitetshospital gav en opdatering fra arbejdet med projektet HERO (Healt Economics in Radiation Oncology). Dette projekt søger bl.a. at kortlægge de store forskelle, der er på adgang til samt udførelse af stråleterapi i Europa. ESTRO har oprettet European Institute for Radiotherapy (EIR), der har til formål at fremme behandlingsstandarder og interdisciplinære guidelines. Dette sker i samarbejde med andre organisationer samt nationale foreninger. For ganske nylig har man også oprettet et NS Task Force, der har til formål at styrke samarbejdet med de nationale forbund, fx Radiograf Rådet. Man har indsamlet ønsker fra forbundene, og fra RTT ers side står ønsket om faglig udvikling højest, hvilket man naturligvis vil arbejde videre med. Interesserede kan læse mere ESTRO og dets virke på FAKTA I Danmark, Norge og Irland er RTT er en forkortelse af Radiation TherapisT (I andre lande står det for Radiation Therapy Technologist). Gruppen omfatter personale, der planlægger og/eller administrerer stråleterapi. Det vil i Danmark sige sygeplejesker, radiografer og dosimetrister. OKTOBER 2012 RADIOGRAFEN 11

12 » RADIOGRAF RÅDETS LANDSKURSUS 2013 Fredag den 1. og lørdag den 2. februar 2013 afholder Radiograf Rådet Landskursus. Landskurset foregår på Aarhus Universitetshospital, Palle Juhl Auditoriet, bygning 10. PRISEN INKLUDERER: Fredag: Morgenkaffe/te inklusive brød, frokost inkl. 1 øl eller 1 vand samt eftermiddagskaffe. Øl/vin/vand samt chips til socialt samvær. Lørdag: Morgenkaffe/te, formiddagskaffe m/brød samt madpakke til hjemtur.»»» Fredag aften arrangeres der fællesspisning på Restaurant Italia, Åboulevarden 10, 8000 Aarhus C. Drikkevarer er ikke inkluderet. DELTAGERE: Radiografer og radiografstuderende der er medlem af Radiograf Rådet kan deltage. Røntgensygeplejersker der er medlem af Dansk Sygeplejeråd kan ligeledes deltage. PRIS FOR DELTAGELSE: Aktive medlemmer samt røntgensygeplejersker kr ,00 Radiografstuderende kr. 550,00 Efterlønsmodtagere/pensionister kr. 550,00 Fællesspisningspisning fredag aften (eks. drikkevarer) kr. 189,00 TILMELDINGS- OG BETALINGSFRIST: Tilmeldingsfrist er den 7. januar Betaling skal væres Radiograf Rådet i hænde senest den 28. januar 2013.» NB: Hvis Radiograf Rådet skal fremsende en elektronisk faktura, SKAL der oplyses et EAN-nummer SAMT en kontaktperson til dit arbejdssted. HVORDAN TILMELDER JEG MIG OG BETALER: Tilmelding kan ske ved enten at sende tilmeldingsblanketten pr. brev, maile til Jeanette på eller ved at benytte on line tilmelding på Radiograf Rådets hjemmeside under Kurser & Møder, Landskursus 2013.» Hvis du sender en mail, skal du huske at oplyse, om du ønsker at deltage i spisningen fredag aften. Betaling kan ske enten til Radiograf Rådets giro eller til Radiograf Rådets konto i Danske Bank, reg. nr konto Husk at anføre hvem og hvad betalingen omfatter. Programmet kan ses på radiograf.dk/kurser-moeder POSTERFREMVISNING VED FÆRRE END 80 TILMELDINGER TIL LANDSKURSET, SER VI OS DESVÆRRE NØDSAGET TIL AT AFLYSE KURSET. Som noget nyt vil vi gerne invitere radiografer til at fremvise deres posters på Landskursus 13. Den bedste poster vil bliver bragt i Radiografen i forbindelse med artiklen fra LK13. Hvordan kreerer man lige en poster? Spørger du måske. Til hjælp med den øvelse har vi lagt en kogebog op på kursusbeskrivelsen på hjemmesiden. Så det er bare at gå i gang.

13 LANDSKURSUS 2013 PROGRAM FREDAG DEN 1. FEBRUAR Morgenkaffe m/rundstykke og indskrivning Velkomst v/radiograf Rådets formand Charlotte Graungaard Idriftsætning og optimering af nyt udstyr Hvad skal man være opmærksom på og hvordan sikrer man sig, at man har taget alt i betragtning, når man skal købe/ installere nyt udstyr. Foredragsholder: Radiograferne Tina Steen og Jens Thorsen, Aarhus Universitetshospital, NBG Dual Energy CT af hofter Progressivt knogletab anses for at være en prædiktor for løsning af hofteproteser. Knogletab kan overvåges med DXA eller konventionel CT, men begge modaliteter har begrænsninger som Dual Energy CT formentlig kan mindske. En præsentation af et delstudie i et Phd-forløb. Foredragsholder: Forskningsradiograf Bo Mussmann, OUH Pause Diagnosticering af periprosthetiske knoglecyster i patienter med et kunstigt ankelled Et prospektivt diagnostisk studie, hvor konventionel røntgen sammenholdes med stående 3D-fluoroscopy multi-planar reconstruction (3D MPR). Foredragsholder: Radiograferne Janni Jensen og Lise Ludvigsen, OUH Utilsigtede hændelser Specielt med fokus på indberetninger fra radiologiske afdelinger. Hvad kan man gøre for at undgå fejl? Foredragsholder: Ph.D.er Louise Isager Rabøl, Bispebjerg Hospital Frokost Hæmangiomer hos børn og at se mennesket bag patienten Foredrag ud fra egne oplevelser som forældre, som beskriver en ellers planlagt operation på Rigshospitalet som pludselig bliver til en akut CT skanning og operation på Ålborg sygehus Foredragsholder: Journalist Karin Mørch (moderen) Foredrag om et view hen over MR, CT og CT/MR angio samt lidt om konventionel angiografis rolle. Foredragsholder: Neurokirurg Mogens Jacobsen, (kirurgen), Aalborg Sygehus Kaffepause Ph.d. studie: Dosis- og kvalitetsvurdering af hjerte-ct - Udfordringer i radiografisk forskning Teknisk optimering af hjerte CT med inklusion af 200 AMI patienter fokuseret på iterative rekonstruktioner med og uden dosis reduktion. Postmortem studie med inklusion af 15 hjerter fokuseret på kritisk forholden til at teknisk optimeret billedkvalitets overensstemmelse med den reelle virkelighed inde i patienten i et forsknings perspektiv. Der problematiseres over praktiske såvel som faglige udfordringer ved forskning i det radiografiske felt. Foredragsholder: Radiograf og Ph.d. student Helle Precht, UCL, SDU & OUH Svendborg Sygehus Postergennemgang og socialt samvær Middag på Restaurant Italia LØRDAG DEN 2. FEBRUAR Morgenkaffe Stråleterapi Planlægning og udførsel af strålebehandling med fokus på radiografernes rolle, samt de problemstillinger der er særlige for behandling af børn. Foredragsholder: Hospitalsfysiker Klaus Seiersen, Aarhus Universitetshospital Partikelterapi I lyset af folketingets beslutning om etablering af et nationalt center for partikelterapi, forklares her de grundlæggende principper og teknologi. Som et intermezzo vil vi se på, hvordan acceleratorer til partikelterapi åbner mulighed for en ny radiografisk disciplin: Proton radiografi. Foredragsholder: Hospitalsfysiker Christian Skou Søndergaard, Aarhus Universitetshospital Kaffepause med brød Brug af CT i de retsmedicinske obduktioner og personundersøgelser Foredragsholder: Nikolaj Friis Hansen, Patologisk Afdeling Rigshospitalet Afslutning tak for denne gang udlevering af madpakke

14 KLINIK I MUMITROLDENES Af Thomas Bo Thomsen Jeg har siden jeg startede på uddannelsen vidst, at jeg skulle ud i verden og se hvad radiografien har at byde på, spørgsmålet var bare hvor og hvornår det passede ind. Efter samtale med min vejleder på skolen, fandt vi frem til modul 12, hvor der er fokus på kvalitets- sikring og -kontrol. Valgmulighederne mht. udlandsklinik er forholdsvis mange, men jeg var ikke i tvivl om at det skulle være Finland. Valget af Finland skyldes min interesse for kulturer i Norden samt at de skulle have et højt niveau indenfor radiografien. Da jeg samtidig også har en finsk kæreste, som dog bor i København, kunne dette også være en god mulighed at lære mere om finsk kultur. Opholdet skulle forgå via Erasmus i 12 uger. Der var netop påbegyndt et samarbejde via PH Metrolpol og Helsinki Metropolia University of applied science. Tilbagemeldingen omkring min ansøgning gik utroligt hurtigt, dette også grundet min internationale vejleders, PH Metropol, besøg på universitet i Helsinki. Herved var vejen for min udveksling banet og kort efter havde jeg sikret mig en udvekslingsplads hos Universitet i Helsinki til foråret Klinik i Finland Min klinik var blevet tilrettelagt af den finske koordinator. Det havde været en stor opgave for hende at placere mig, da finske studerende oftest kun er ude i klinik i 4 uger af gangen. Jeg havde i min ansøgning nævnt at jeg talte engelsk og svensk, hvilket gjorde placeringerne nemmere, da større dele af kystområderne nær Helsinki er delvist svensk talende. Min kliniske praktik kom så til foregå på 5 forskellige hospitaler, et privat hospital og 4 offentlige, med en til tre uger hvert sted. Jeg havde dog fået min studieplan inden jeg tog derop, så var godt klar over denne udfordring. Tre af hospitalerne var centralt placeret i Helsinki, mens de to andre var henholdsvis i Tammisaari (Ekenäs) 100 km væk og Porvoo ca. 60 km øst for Helsinki. Transport til ydre regionerne var dog nemt, da, HUS, som er navnet på Sundhedsregionen i Helsinki og omegn, har sørget for direkte gratis bus transport for hospitalers medarbejdere fra Helsinki centrum. Jeg har i mine klinikker set en række nye undersøgelser, apparaturer og protokoller. Ved CT kan nævnes forskellige biopsier udført ved CT, colon CT samt akut trombolyse-behandling. MRI har været særligt spændende på hospitalerne i Helsinki. Meilahti som er Finlands største og mest specialiserede hospital, tager sig af alle de sværste tilfælde og patologier i Finland. De har 4 scannere, heraf 3 Siemens og 1 14 RADIOGRAFEN OKTOBER 2012

15 STUDIEOPHOLD LAND Philips. Tre af dem er på 3T. Den sidste er en 1,5T, som kører i døgndrift og tager alt akut der kommer udefra eller fra afdelingerne. Medarbejderne på MRI afdelingen havde en viden på et virkeligt imponerende niveau. De gik meget op i optimering af undersøgelserne ved løbende at ændre TR og TE samt stor fokus på SAR niveauet. Jeg fik også erfaring med ICU patienter indenfor MRI området ved Töölö hospitalet. Her var der stor fokus på tværfaglighed grundet de forskellige professioners deltagelse ved undersøgelserne, der krævede personale fra neuro- samt anæstesiafdelingerne. Angiografi, var også utroligt spændende. Min første dag i angiografi startede ud med et traume. Denne interventions undersøgelse tog over 7 timer, da personen var alvorligt kvæstet og der tilstødte flere komplikationer undervejs. Personalet var selvom der var travlt gode til at fortælle, samt lade mig deltage i undersøgelsen ved steril opdækning, klargøring af udstyr m.m. Indenfor konventionel røntgen kom jeg til at arbejde meget med kvalitets sikring og kontrol af røntgen apparatur, som var både nyt og spændende for mig. Dette vil jeg komme tilbage til senere i artiklen. Udfordringer Opholdet i Finland var en god test i omstillingsparathed og sprogbarrierer. Det var dog en stor hjælp at have været i Finland før og samtidig have finske venner i Helsinki. Grundet de korte ophold, så jeg det nødvendigt med en balanceret udgave af at være lidt fremme i skoene, for at virke motiveret og engageret. Til tider var det ikke altid lige nemt i klinikken, da det kunne være svært hvis patienterne kun kunne finsk. Dertil var alle henvisninger og kommunikation på finsk, men var så heldig at blive udstyret med en sundhedsfaglig minisprog guide på finsk/ svensk. De fleste personaler var rimeligt gode til enten svensk eller engelsk. Jeg havde dog taget et finsk kursus hjemmefra på 10 uger, der helt sikkert var en hjælp. Radiografi i Finland Jeg var meget spændt på hvad der var i vente, da jeg intet kendskab havde til det finske sundhedsvæsen herunder også radiograf-uddannelsen. GE er den største afsætter af udstyr i Finland indenfor radiografi området. Herefter er det Siemens. Det meste af udstyret var på samme niveau, som i Danmark. Derudover var radiografernes tekniske viden generelt, meget imponerende, ift. ændring af protokoller, viden omkring dosis og beregninger af disse, det kom også til udtryk ved deres talrige konstans kontroller. I Finland har man meget stor fokus på stråledosis (ALARA).Dertil kører de noget hyppigere konstans kontroller på røntgen udstyr i Finland end vi gør i Danmark. Strålebeskyttelse af patienter har også et stort fokus i Finland, hvor de ofte anven- OKTOBER 2012 RADIOGRAFEN 15

16 der materialet Vismutti særligt til CT, hvor øjne, thyroidea, mammae eller gonader dækkes til for at nedsætte dosis. Kvalitets kontrol bliver udført henholdsvis dagligt, ugentligt eller månedligt, alt efter hvad forskrifterne for modaliteten siger. Monitorerne bliver fx kontrolleret, at kontrast opløsningen er optimal, kv og mas kontrolleres også. De studerende har også stor viden omkring stråledosis og beregninger af denne. Det kommer sig af at STUK, svarende til SIS i Danmark, er meget synlige i Finland og besøger hospitalerne med henholdsvis 3 og 5 års mellemrum hvor der udføres eksternt audit. Alt udstyr, protokoller, samt dosisrapporter gennemgås. I Finland er det obligatorisk at dokumentere antal projektioner samt DAP dose area product (mgy) per patient i RIS systemet. Data fra udvalgte undersøgelser nedskrives i en protokol som STUK skal se og godkende. STUK har både en kontrol funktion ift. stråledosis, men også en blødere funktion ift. rådgivning omkring stråledosis og apparatur. Dertil har nogle røntgen afdelinger i Helsinki også intern audit, dvs. aftaler ift. at evaluere hinanden hvert 2 år, for at optimere protokoller samt deling af ny viden. På contrast media området er der også visse afvigelser fra Danmark. Blodprøve svar i Finland må ikke være mere end 2 uger gamle. Derimod på MRI området vedrørende anvendelse af CM har de dog noget andre forskrifter end vi har i Danmark. I Finland bruger man som hovedregel hverken P-cr eller GFR ved Dotarem undersøgelser, da det er vurderet fra øvre instans at mængden af Dotarem der anvendes ikke udgør en større risiko ved første gangs tilfælde. Dog tages der hensyn til patienter kendt med markant nedsat nyrefunktion eller en ennyrede patienter. Af nyt apparatur er jeg blevet introduceret for en ny mobil CT scanner produceret af det finske firma Planmed Verity. Dette var et virkelig interessant nyt produkt primært til scanning af ankel-, knæ-, hånd- og albue led, da FOV kun er på 10cm samt lave kv (96) og mas (12) værdier. Landet med rå natur, hård rock og Sauna. Finland er et land med 5,4 mill. Indbyggere fordelt over et areal 10 gange større end Danmark. Finland er officielt to-sproget, finsk & svensk. Selvom det kun er en minoritet på ca. 5% af befolkning, der er svensktalende, viser to-sprogetheden sig alligevel i stor udstrækning i samfundet. Finner er et meget venligt men en anelse introvert folk, som lige skal se den anden an. De vrøvler heller ikke om alverdens ligegyldigheder, som vi gør i Danmark, så begrebet smalltalk er bestemt ikke udpræget. Til gengæld når man er kommet under huden på dem, så viser de sig som nogle meget varme og utroligt hjælpsomme mennesker. Humoren i Finland er som vi kender den i Danmark sarkastisk og ironisk. Finland er dertil meget upoleret med en utrolig flot rå natur, de mange søer, skove og skærgårdene med de mørke klipper. Hård rock og metal er stor del af finsk kultur hvilket tydeligt kommer frem radio og generelt i gadebilledet. Mange fyre har langt hår og render rundt i tøj der ligner de kommer lige fra 80-90érnes musikscene, virkelig fedt og meget unikt. Den store sociale happening er selvfølgelig, Sauna. Finland har en lang og stor tradition omkring det at gå i sauna, som selvfølgelig foregår uden en trævl på kroppen. De offentlige saunaer har er opdelt i mand/kvinde sauna, men er man med vennerne i sauna er man blandet mand/kvinde, det at være nøgen med venner er helt normalt i forbindelse med at gå i sauna. Dertil skal der selvfølgelig nydes en øl eller to i forbindelse med sauna besøget. Udover at være en social begivenhed er det samtidig også en måde at udrense kroppen for giftstoffer på. Afterwork Fritiden har jeg brugt på en masse aktiviteter. Som exchangestudent har man mulighed for at bo sammen med en 2-3 andre udenlandske studerende. Jeg valgte dog at finde noget selv via en bekendt i Helsinki, der skulle til Lapland samtidig med min klinik i Finland. Jeg kom til at dele lejlighed med hans finske roomie, 16 RADIOGRAFEN OKTOBER 2012

17 som gik fint. Dette skyldtes udelukkende placeringen af bolig. Jeg kom derved til at bo langt mere centralt i Helsinki i bydelen, Hermanni. Jeg kendte allerede inden jeg tog til Helsinki nogle folk, så var ikke så bekymret omkring ikke at skulle bo sammen med andre exchangestudents. I min tid i Helsinki kom jeg til at kende en masse nye mennesker både finner men også andre udlændinge der havde fundet vej til Finland. Der har været et utal af aktiviteter på programmet over de 3 måneder. Af sports aktiviteter kan nævnes indendørs klatring, som bl.a. har en 30 meter høj væg, badminton & tennis, samt diverse snowboard ture til Alhovuori og Tahko. Fik da også set en finalekamp i den finske ishockey liga, en fodboldkamp på det lokale Sonera stadion i Helsinki, samt et par gedigne metalkoncerter. Ellers har den stået på fødselsdage og housewarming fester, så har følt at min tid i Finland er gået utroligt hurtigt. Fik mod slutningen af min klinik også nogle venner fra Danmark på besøg. Vi besluttede os for at leje en bil og tage på en 3 dages roadtrip tur rundt i søndre og vestlige Finland, hvor vi bl.a. besøgte mumitroldene i Naantali, Turku, Tampere og Lahti. Det var en stor oplevelse af se Finland på denne måde. Kendskab til nye undersøgelses metoder, protokoller, udstyr samt indsigt i et andet nordisk lands arbejdskultur og viden har været en stor oplevelse. Udbyttet Netop hjemvendt fra Helsinki er det tid til at gøre status på mine oplevelser i Finland. Det har været et travlt program og mødet med mange nye mennesker, har da til tider også været lidt overvældende. Alligevel ser jeg tilbage på min tid i Finland, som et utroligt lærerigt forløb rent radiograffagligt. Kendskab til nye undersøgelses metoder, protokoller, udstyr samt indsigt i et andet nordisk lands arbejdskultur og viden har været en stor oplevelse. Dertil kommer de nye venskaber og international networking, som jeg har gjort meget ud af at opsøge og som virkelig har båret frugt fagligt, men også på det personlige plan. Det kræver lidt at komme i klinik i et land, hvor man stort set ikke taler sproget, men hvis man viser bare en anelse af kendskab til finsk og finsk kultur, er der stor respekt for en som udlænding. Dette har været et stort plus at erfare, da det var en af mine bekymringer før jeg tog derop. Jeg ser det som et stort privilegium at have fået muligheden for at komme ud som studerende og få et indblik i radiografens virke i udlandet, da jeg tror det giver en bedre forståelse for sine egne forudsætninger, som radiograf i Danmark. Sidst og ikke mindst skal lyde en stor tak til min internationale koordinator på PH Metropol for hendes benarbejde for at få mig til Finland, samt Radiograf Rådets studiefond for at yde støtte til mit ophold. Jeg vil slutte af med et par ord af HCA, At rejse er at leve. OKTOBER 2012 RADIOGRAFEN 17

18 gas REGIONERNE GAV DEN Af Michael Dreyer Den 21. og 22. september var de nyvalgte regionsbestyrelser og Radiograf Studerende i Danmark (RSD) samlet til et seminar i Vejle. Seminarets formål var at kickstarte arbejdet i regionsbestyrelserne og samtidig skabe og udvide den eksisterende samarbejdsbase i den enkelte region og på tværs af regioner og RSD. Der var god energi, arbejdsvilje og ikke mindst godt humør fra start fredag morgen. Udgangspunktet var de fem prioriterede emner, som kongressen 2011 gav hovedbestyrelsen til opdrag at arbejde med i denne kongresperiode. Her er de i prioriteret rækkefølge: FAGLIGHED: Højne fagligheden i en fortsat udvikling af faget igennem videreuddannelse, vidensdeling og fokus på forskning. SYNLIGHED: Styrke Radiograf Rådets synlighed igennem nærvær. ORGANISATORISK UDVIKLING: Udvikling og styrkelse af organisationens interne struktur samt samarbejdet med regionerne og TR. der lød på at hver gruppe, ud fra de fem indsatsområder, skulle levere tre forslag til konkrete aktiviteter med udgangspunkt i de fem regioner. Efterfølgende skulle de enkelte regioner vælge ud blandt alle konkrete aktiviteter, hvad der skal arbejdes med og igangsættes i den enkelte regionsbestyrelse. Der blev arbejdet godt, og det samlede indtryk var, at seminaret havde været givtigt og ansporende for det kommende arbejde i regionerne og RSD. Derudover bliver der netværket en del, når 43 radiografer og radiografstuderende er samlet. Det var en fornøjelse, at fornemme den ansvarsfuldhed regionsbestyrelserne og RSD besidder. Der var en fantastisk vilje til at tage opgaver og naturligvis ansvar på sig i forhold til at løfte den del af Radiograf Rådet, der kan løftes succesfuldt lokalt. udtaler Charlotte Graungaard og tilføjer det er en bevægelse, der er sket stille, roligt og naturligt fra vi vedtog regionsstrukturen og frem til nu. Ingen tvivl i mit sind om, at Radiograf Rådets regioner og RSD kun bliver stærkere og stærkere og det vil være en positiv spiral, der bølger frem og tilbage mellem alle led i organisationen. Konstruktivitet er fantastisk, men det når uanede højder, når der samtidig er højt humør og vilje til at frembringe det yderste i godt selskab. For det er jo det, radiografer er: GODT SELSKAB, afslutter Charlotte Graungaard. ARBEJDSLØSHED: Sikre arbejdspladser til nyuddannede igennem faggrænser og tilbageerobring af nye arbejdsområder. LØN- OG ARBEJDSVILKÅR: Mere i løn og bedre forhold. I første del af seminaret arbejdede regioner og RSD på tværs med en opgave, 18 RADIOGRAFEN OKTOBER 2012

19 Kan du spare penge på dit billån? Billån, kun 4,45% * variabel rente Lån & Spar Bank A/S, Højbro Plads 9-11, 1200 København K, Cvr.nr Nu har Radiograf Rådet sørget for, at det kan blive billigere for dig at have bil. Som medlem kan du nemlig få et billån hos Lån & Spar med en meget lav rente på kun 4,45 %. Hvis du har et dyrt billån et andet sted, kan du flytte lånet til Lån & Spar og spare penge hver eneste måned. Og du behøver ikke at flytte alle dine konti. Du kan også låne til at købe ny bil. Det eneste krav er, at du selv har 20 % i udbetaling og at du er medlem af Radiograf Rådet. Se et låneeksempel her: Bilens pris kr. Udbetaling (20 %) kr. Lånebeløb kr. Månedlig ydelse kr. Rente 4,45 %. Løbetid 10 år. Debitorrente 4,52 %. ÅOP 5,57 %. Gebyr til banken kr. Gebyr til andre kr. Samlede renter i perioden kr. Tilbagebetaling i alt kr. Renten er variabel, angivet p.a. og gældende pr. 1. maj Lånet forudsætter kreditgodkendelse. Bilen skal kaskoforsikres. Udgifter til forsikring er ikke medregnet. Ring til Lån & Spar på og få at vide hvor mange penge du kan spare. Måned efter måned. Du skal blot oplyse os ganske få ting. Ringer du på hverdage mellem 9 og 17, får du svar med det samme. Du kan også læse mere om billån på radiografbank.dk Her kan du også lave dine egne beregninger på billån. i samarbejde med

20 LOVE RADIOGRAFSTUDERENDE I DANMARK 1 Navn Radiografstuderende i Danmark (RSD). 2 Formål RSD's formål er at samle radiografstuderende i et fagligt fællesskab, for derigennem i videst muligt omfang at yde indflydelse på forholdene for radiografstuderende i Danmark. 3 Hjemsted Hos formanden for Radiografstuderende i Danmark. 4 Økonomi RSD s bestyrelse er ansvarlig for RSD s økonomi. 5 Radiograf Rådet RSD er forpligtiget til at udøve virksomhed i overensstemmelse med Radiograf Rådets love. 6 Medlemmer af RSD Alle studerende, som er medlem af Radiograf Rådet, indgår som medlemmer i Radiografstuderende i Danmark. 7 RSD s bestyrelse 1. RSD s bestyrelse er Radiografstuderende i Danmark øverste myndighed. 2. RSD s bestyrelse består af lokalformand og lokalnæstformand fra hver af de 3 lokalafdelinger. 3. RSD s bestyrelse vælger RSD s formand og næstformand. 4. Bestyrelsen er konstitueret for 1 år ad gangen. En ny konstitution finder sted ved først kommende bestyrelsesmøde efter 30. juni. 5. Valg afgøres ved simpelt flertal i bestyrelsen. 6. Hvis formanden trækker sig tiltræder næstformanden til næste konstitution. 7. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst halvdelen af bestyrelsen er til stede. 8. Ved stemmelighed skal punktet til behandling på et senere møde. Hvis der stadig er stemmelighed tæller formandens stemme dobbelt. 9. RSD s bestyrelse besætter RSD s delegeret pladser i Radiograf Rådets kongres. 8 Åbent bestyrelsesmøde 1. RSD s bestyrelse afholder et årligt åbent bestyrelsesmøde i perioden 15. august til 1. oktober, hvor alle medlemmer kan deltage. Oplysninger om tid og sted meddeles i Radiografen og på Radiograf Rådets hjemmeside, senest 4 uger før mødets afholdelse. 2. Dagsordenen indeholder mindst følgende punkter: 1. Beretning om RSD s aktiviteter. 2. Orientering om RSD s økonomi. 3. Afsat tid til spørgsmål fra medlemmer 3. Referatet lægges på RSD s hjemmeside senest 4 uger efter mødets afholdelse. 4. Beretningen lægges på RSD s hjemmeside senest 4 uger efter det åbne bestyrelsesmøde. 9 Love 1. Ved lovændringer kræves enighed i RSD s bestyrelse. 2. Fortolkningsspørgsmål vedrørende Radiografstuderende i Danmarks love afgøres i RSD s bestyrelse. 10 Urafstemning Hvis 2/3 af RSD s bestyrelse kræver det, skal der gennemføres en urafstemning om lovændringer. Er et flertal af de afgivne stemmer for lovændringen, vil lovændringen skulle træde i kraft. 11 Lokalrepræsentation Ved hvert uddannelsessted vælges en lokal repræsentation, bestående af 2 repræsentanter. En lokal formand og en lokal næstformand. 1. Studerende er tilknyttet den lokalrepræsentation, hvor uddannelsesstedet er beliggende. 2. Repræsentant vælges ved selvstændigt valg til hver post. Ved stemmelighed fortages omvalg. 3. Lokalnæstformanden er stedfortræder for lokalformanden. 4. Valgene sker på en lokal generalforsamling en gang om året og er gældende ind til næste generalforsamling. Generalforsamlingen afvikles i perioden 1. marts til 30. juni. 5. Kandidater stiller op på generalforsamlingen. 6. Den lokale repræsentation indkalder og afvikler generalforsamlinger. 7. Tid og sted varsles i Radiografen, på RSD s hjemmeside og i det omfang det er muligt via uddannelsesstedets interne lister, senest 4 uger før generalforsamlingen. 8. Er der ingen lokalrepræsentation, indkalder RSD s bestyrelse til generalforsamlinger. 9. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med 7 dages varsel, med oplysning af tid og sted, ved opslag på studiestedet og i det omfang det er muligt via uddannelsesinstitutionens interne lister. 10 Lokalrepræsentationen eller RSD s bestyrelse har pligt til, hurtigst muligt, at afvikle en ekstraordinær generalforsamling, hvis minimum 10 % af studiestedets RSD-medlemmer skriftligt kræver det. 12 Ikrafttræden Nærværende love træder i kraft den 1. februar RADIOGRAFEN OKTOBER 2012

Deltagende ved mødet: Christina (Formand) UCN, Mirko (Næstformand) UCL, Maja UCN, Kiki Metropol og Mia Metropol.

Deltagende ved mødet: Christina (Formand) UCN, Mirko (Næstformand) UCL, Maja UCN, Kiki Metropol og Mia Metropol. RSD MØDE 15/6 KL. 10.00 PÅ UCN AALBORG Deltagende ved mødet: Christina (Formand) UCN, Mirko (Næstformand) UCL, Maja UCN, Kiki Metropol og Mia Metropol. 1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN Tilføjelser: Kort orientering

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 5. september 2012

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 5. september 2012 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 5. september 2012 Afbud fra René Gordon Larsen, Mette Groes deltager Mødeleder Charlotte Graungaard Ordstyrer Christian Gøttsch Hansen Referent Michael Dreyer Referat

Læs mere

REFERAT. RSD møde (20/11, 2015) (UCN., Aalborg) (9:30 15:00)

REFERAT. RSD møde (20/11, 2015) (UCN., Aalborg) (9:30 15:00) REFERAT RSD møde (20/11, 2015) (UCN., Aalborg) (9:30 15:00) 1. Tilstedeværende Mia, Charlotte, Katrine, Stina, Jimi, Jørgen 2. Valg af referent Jørgen 3. Godkendelse af dagsorden Godkendt 4. Godkendelse

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje 354 gæster var mødt op til temadagen om muligheder og udfordringer for fremtidens sygepleje. Temadagen blev afholdt den 1. december på Comwell Middelfart og

Læs mere

Foreningens postadresse er midlertidigt hos formanden.

Foreningens postadresse er midlertidigt hos formanden. SAMS Aarhus håndbog Formål: 1) Foreningens primære formål er at fremme interessen for almen medicin blandt medicinstuderende på Aarhus Universitet. Foreningen ønsker at være bindeled mellem medicinstuderende

Læs mere

SEMINAR FOR ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER 28. og 29. oktober 2014

SEMINAR FOR ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER 28. og 29. oktober 2014 SEMINAR FOR ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER 28. og 29. oktober 2014 6. august 2014 Program: 28. oktober: Verdens Bedste Arbejdsplads Indhold: Vil I gerne have mere arbejdsglæde? Slås I med forandringer og utryghed?

Læs mere

Vedtægter for HK Luftfart SAS 13. september 2016

Vedtægter for HK Luftfart SAS 13. september 2016 Vedtægter for HK Luftfart SAS 13. september 2016 Kastrup 2016 1 Indhold 1. NAVN..... 4 2. OPTAGELSESBETINGELSER... 4 3. FORMÅL... 4 STK. 2. Faglige opgaver... 4 STK. 3. Organisatoriske opgaver... 4 4.

Læs mere

Referat fra møde den 14. juni 2007

Referat fra møde den 14. juni 2007 Referat fra møde den 14. juni 2007 Mødested: Røntgenafdelingen Sønderborgsygehus Sydvang 1 6400 Sønderborg Fremmødte: Anne-Grethe Hansen, Dorthe Møller, Lars Jensen, Jørgen Nørris Christensen og Boye Eckmann

Læs mere

RYLA 2011 i Svendborg. 6. - 7. og 8. maj 2011. Lederrollen. Teori og praksis

RYLA 2011 i Svendborg. 6. - 7. og 8. maj 2011. Lederrollen. Teori og praksis RYLA 2011 i Svendborg 6. - 7. og 8. maj 2011 Lederrollen Teori og praksis Velkommen til Svendborg En kær pligt for en borgmester er at efterkomme en opfordring til at byde velkommen til sin by. Derfor

Læs mere

Region Hovedstaden. Som regionsbestyrelsesmedlem har du et særligt ansvar for at repræsentere faget og din organisation.

Region Hovedstaden. Som regionsbestyrelsesmedlem har du et særligt ansvar for at repræsentere faget og din organisation. VELKOMMEN Kære Regionsbestyrelsesmedlem Tillykke med valget som medlem af Radiograf Rådets regionsbestyrelse i Region Hovedstaden, og velkommen til arbejdet i Radiograf Rådet. Du er valgt for en treårig

Læs mere

Ergoterapeutforeningen

Ergoterapeutforeningen Ergoterapeutforeningen meget mere end en fagforening meget mere end et fagligt fællesskab etf.dk Kontant rabat på studiebøger Praktik- og studieforsikring Rådgivning om arbejde og studier i udlandet Hjælp

Læs mere

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13 For referat: Dato for udarbejdelse: Lise Hansen 17.05.13 Deltagere: Lise Hansen, Lars Nielsen, Karen Kochen, Rosa

Læs mere

Referat af generalforsamling i Region Sjælland 2015

Referat af generalforsamling i Region Sjælland 2015 Referat af generalforsamling i Region Sjælland 2015 Ninna Friis bød velkommen. Der var 30 medlemmer til stede. 1. Valg af dirigent Erik Roland blev valgt. Generalforsamlingen blev erklæret lovligt indvarslet.

Læs mere

SCANSECT s Kogebog. Del 1: Organisation

SCANSECT s Kogebog. Del 1: Organisation SCANSECT s Kogebog Del 1: Organisation SCANSECT bestyrelse 2004 Sidst revideret marts 2009 1 Indholdsfortegnelse Mål og retningslinjer... 3 Foreningens formål/syfte... 3 Generalsekretær... 4 Sekretær...

Læs mere

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013.

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 2. Formål: Foreningen har til formål at give studerende-

Læs mere

Tine Petersen og Heidi Andersen i Stockholm på 6. Semester. Nov Feb Vores studieophold i Stockholm, Sverige.

Tine Petersen og Heidi Andersen i Stockholm på 6. Semester. Nov Feb Vores studieophold i Stockholm, Sverige. Vores studieophold i Stockholm, Sverige. Nogle af de første indtryk af Stockholm var at der er meget internationalt, der er mange og god plads til studerende fra hele verden. Der er hundekoldt men smukt,

Læs mere

Nyhedsbrev Oktober 2013. Til Kalenderen ;-) Offentligt foredrag og debatmøde om voksenmobning Arrangeret af Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak!

Nyhedsbrev Oktober 2013. Til Kalenderen ;-) Offentligt foredrag og debatmøde om voksenmobning Arrangeret af Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! Nyhedsbrev Oktober 2013 Kære medlemmer og læsere af Landsforeningens nyhedsbrev Heri kan du læse seneste nyt fra satspuljeprojektet, og hvad der ellers rører sig. Til Kalenderen ;-) Offentligt foredrag

Læs mere

Relationen til mennesket med cancer med fokus på at overkomme distancen i relationen

Relationen til mennesket med cancer med fokus på at overkomme distancen i relationen PET 3 1/3 ECTS UCN Radiografuddannelsen, Selma Lagerløfs Vej 2, 9220 Aalborg øst Tema Valgfaget præsenterer overordnede centrale begreber, teorier samt handlemåder, der kan anvendes i hverdagen ift. at

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

Tillidsrepræsentanter og suppleanter valgt jfr. 11 bliver automatisk medlemmer af klubben.

Tillidsrepræsentanter og suppleanter valgt jfr. 11 bliver automatisk medlemmer af klubben. Vedtægter 1. Navn og tilhørsforhold Stk.1. Klubbens navn er AC TAP klubben ved Aarhus Universitet. Klubben har hjemsted ved Aarhus Universitet. 2. Medlemskab af organisation og formål Klubben er en arbejdspladsklub

Læs mere

Netværksmøde onsdag d. 10 dec. Valgt til ordstyrer: Hanne Hausmann.

Netværksmøde onsdag d. 10 dec. Valgt til ordstyrer: Hanne Hausmann. Netværksmøde onsdag d. 10 dec. Valgt til ordstyrer: Hanne Hausmann. Velkomst ved Lis Jensen. Karen kommer kl. 10 og fortæller om trepartsforhandlingerne. PKT: godkendelse af referat fra sidste møde. TR-tillæg

Læs mere

Foreningens navn er Copenhagen Business School Sport (CBS Sport). CBS Sports hjemsted er Frederiksberg Kommune.

Foreningens navn er Copenhagen Business School Sport (CBS Sport). CBS Sports hjemsted er Frederiksberg Kommune. Vedtægter for CBS Sport Frederiksberg, 27. oktober 2015 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Copenhagen Business School Sport (CBS Sport). CBS Sports hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål CBS Sport

Læs mere

Forening af Frivillige Ergoterapeutstuderende (FAFE) pr. 1. februar 2012

Forening af Frivillige Ergoterapeutstuderende (FAFE) pr. 1. februar 2012 Forening af Frivillige Ergoterapeutstuderende (FAFE) pr. 1. februar 2012 Kapitel 1 - Navn og hjemsted. 1 Navn Foreningen Af Frivillige Ergoterapeutstuderende, dagligt kaldet FAFE. 2 Stiftere FAFE er stiftet

Læs mere

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE 50 55 SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE Arbejdstilsynet har alene i år påtalt 172 alvorlige mangler i det psykiske arbejdsmiljø på danske hospitaler. Påbuddene handler især om et alt for højt

Læs mere

En guide til etablering af nye lokalforeninger. Indholdsfortegnelse. 1.1 Etablering af ny lokalforening

En guide til etablering af nye lokalforeninger. Indholdsfortegnelse. 1.1 Etablering af ny lokalforening En guide til etablering af nye lokalforeninger Indholdsfortegnelse 1.1 Etablering af ny lokalforening... 1 1.2 Roller i lokalforeninger... 3 1.3 Ansvarsområder i lokalforeninger... 4 1.4 Eksempel på en

Læs mere

Metoder til evaluering og dokumentation

Metoder til evaluering og dokumentation Metoder til evaluering og dokumentation 22. - 23. januar og 9. marts 2009 Teknologisk Institut Taastrup 20. - 21. august og 7. oktober 2009 Teknologisk Institut Taastrup Indgående kendskab til forskellige

Læs mere

Referat af TRU møde den 5. oktober 2009

Referat af TRU møde den 5. oktober 2009 Referat af TRU møde den 5. oktober 2009 Dagsorden 1. Godkendelse af dagorden 2. Godkendelse af referat 3. Økonomi a. TRU b. AKUT c. Årskursus 2009 4. TR intro 5. Modernisering af TRU 6. TR seminar 7. Kursusanmodning

Læs mere

Ø-posten, december 2014

Ø-posten, december 2014 Indholdsfortegnelse: Om Ø-posten 1 Træffetid og telefontid 1 VAR DET NOGET FOR DIG? (Førtidspensionistnetværk) 2 Tur går til Christiansborg 2 Sidste Torsdagscafe inden jul 2 Det er sket: - Medlesmøde om

Læs mere

Vedtægter. Landsorganisationen 4H vedtaget november 2014

Vedtægter. Landsorganisationen 4H vedtaget november 2014 Vedtægter Landsorganisationen 4H vedtaget november 2014 1 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er 4H. Foreningens medlemmer er organiseret i selvstændige klubber og danner derved landsorganisationen 4H.

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Referat fra regionsbestyrelsesmøde. D. 4. november 2011

Referat fra regionsbestyrelsesmøde. D. 4. november 2011 Referat fra regionsbestyrelsesmøde D. 4. november 2011 1. Fastholdelse og rekruttering 2. Status og indsatser vedr. nationale retningslinjer på ryg og knæ området her i regionen 3. Neurorehabilitering

Læs mere

Referat fra FS 27 general forsamling

Referat fra FS 27 general forsamling Referat fra FS 27 general forsamling Fagligt Selskab for Infektionsmedicinske Sygeplejersker Afholder generalforsamling 6. november 2014 klokken 16.00-16.45 Dansk Sygepleje Råd, Sankt Annæ Plads 30, 1250

Læs mere

FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN. FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub

FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN. FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub INDHOLD 4 3 4 4 4 HVAD ER EN FAGLIG KLUB Hvorfor have en faglig klub? Sådan starter I en klub Stiftende klubmøde Dansk Metal

Læs mere

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti Vedtægt For samarbejde mellem menighedsråd i medfør af menighedsrådslovens kapitel 8 42a (lovbekendtgørelse nr. 9 af 03.01.2007) om Ungdomspræst- & Kirke-skole-samarbejde i Undertegnede menighedsråd i,

Læs mere

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet:

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er JORD - ARBEJDE - KAPITAL - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse forkortet: Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet: "JAK DANMARK". 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er JAK

Læs mere

Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET

Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET KONGRES 2016 Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET Indhold FOAs faglige service og kvalitet 3 Om strategien 4 FOAs tilgang til faglig service de 5 principper 6 1. Faglig service der viser handlekraft

Læs mere

Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010.

Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010. Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010. Kære medlemmer. Regionsbestyrelsens ambition er, at den skriftlige beretning skal være det sted, hvor medlemmerne

Læs mere

Vedtægter for DL Patient Administration Kommunikation

Vedtægter for DL Patient Administration Kommunikation Vedtægter for DL Patient Administration Kommunikation 1 Navn Stk. 1 Landsforeningens navn er DL Patient Administration Kommunikation. Hjemsted er Københavns Kommune. 2 Formål Stk. 1 DL s formål er at varetage

Læs mere

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Krise og arbejdsmiljø Ledernes syn på finanskrisen og dens for det psykiske arbejdsmiljø Ledernes Hovedorganisation juli 2009 1 Indledning Den nuværende finanskrise har på kort tid og med stort kraft ramt

Læs mere

Vedtægter for Studenterrådet Metropol Ved Professionshøjskolen Metropol

Vedtægter for Studenterrådet Metropol Ved Professionshøjskolen Metropol Vedtægter for Studenterrådet Metropol Ved Professionshøjskolen Metropol (Godkendt på Studenterrådet Metropols stiftende generalforsamling d. 8. oktober 2009, senest ændret på ordinær generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne

Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne 1. Foreningens navn Foreningens navn er Danske Hospitalsklovne. Foreningen anvender navnet Danish Hospital Clowns i internationale sammenhænge. 2. Foreningens

Læs mere

Velkommen. Uddannelse af kursusleder

Velkommen. Uddannelse af kursusleder v/ 2 Velkommen Tusinde tak for at du har valgt at blive frivillig kursusleder. Gennem dit frivillige arbejde er du med til at sikre, at forældre til børn med ADHD, voksne med ADHD og søskende til børn

Læs mere

Relationen til mennesket med cancer med fokus på at overkomme distancen i relationen

Relationen til mennesket med cancer med fokus på at overkomme distancen i relationen PET 3 1/3 ECTS Valgfaget afholdes UCN Radiografuddannelsen, Selma Lagerløfs Vej 2, 9220 Aalborg øst Valgfagets tema Valgfaget præsenterer overordnede centrale begreber, teorier samt handlemåder, der kan

Læs mere

Bestyrelsesmøde d. 18 november UCL Niels Bohrs Allé 1, 5230 Grupperum :45 17:00 *17:00 -?*

Bestyrelsesmøde d. 18 november UCL Niels Bohrs Allé 1, 5230 Grupperum :45 17:00 *17:00 -?* 1. Tilstedeværende O Bestyrelsesmøde d. 18 november 2016 UCL Niels Bohrs Allé 1, 5230 Grupperum 309 10:45 17:00 *17:00 -?* O= orientering; D= debat; B= beslutning Jørgen, Rasmus, Charlotte Fraværende Katrine,

Læs mere

Orientering fra Komiteen for Radiografisk Kvalitetssikring i Screeningsenheder i Danmark

Orientering fra Komiteen for Radiografisk Kvalitetssikring i Screeningsenheder i Danmark Orientering fra Komiteen for Radiografisk Kvalitetssikring i Screeningsenheder i Danmark Hvorfor og hvornår blev Komiteen dannet? Mammografiscreening blev indført landsdækkende i 2007 / 2008 og 4 ud af

Læs mere

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk Referat for bestyrelsesmøde KaJ, medie- og journaliststuderende Dato: Søndag d. 14/02 klokken 15-18 Sted: DJ s lokaler på Fiskergade, Aarhus C Tilstede: Anders (skype), Mie, Philip, Daniel, Kristian, Freja,

Læs mere

Pædagogisk Superstjerne Program

Pædagogisk Superstjerne Program Vil du være pædagogisk mindfulness pioner på din arbejdsplads - og i dit eget liv i 2013? Pædagogisk Superstjerne Program - for dig, der brænder for at gøre en forskel og ønsker et (arbejds-)liv, funderet

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

Evaluering af klinisk undervisningsseance i Kvalitetssikring og Patientsikkerhed for MedIS på 4. semester den

Evaluering af klinisk undervisningsseance i Kvalitetssikring og Patientsikkerhed for MedIS på 4. semester den Evaluering af klinisk undervisningsseance i Kvalitetssikring og Patientsikkerhed for MedIS på 4. semester den 29.02.2012. Antal tilbagemeldinger: 37 ud af 40 mulige. 1: Har du på sygehuset fået den fornødne

Læs mere

3.-5. november Camp Pårørende. Du er inviteret. 5 Dronningens Ferieby

3.-5. november Camp Pårørende. Du er inviteret. 5 Dronningens Ferieby 3.-5. november 2017 Camp Pårørende 5 Dronningens Ferieby Du er inviteret 5 Camp Pårørende Dronningens Ferieby Camp 3.-5. november 2017 Pårørende En weekend for dig, som er ægtefælle til eller kæreste med

Læs mere

Varenummer: Kurser på arbejdspladsen og i lokalafdelingen

Varenummer: Kurser på arbejdspladsen og i lokalafdelingen Varenummer: 5504-5 Kurser på arbejdspladsen og i lokalafdelingen Få et skræddersyet kursus Når du er ude og se på tøj, er det ikke sikkert, at du kan finde noget i butikkerne, der passer. Vi er jo alle

Læs mere

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Australien Navn: Marlene S Lomholt Poulsen Email: 140696@viauc.dk Evt. rejsekammerat: Rapport fra udvekslingsophold Hjem-institution: Via University College Horsens Holdnummer: SIHS12-V-1

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Psykologi. Navn på universitet i udlandet: University of New Brunswick.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Psykologi. Navn på universitet i udlandet: University of New Brunswick. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Psykologi Navn på universitet i udlandet: University of New Brunswick Land: Canada Periode: Fra:September 2010 Til:December 2010 Udvekslingsprogram:

Læs mere

mindfulness i skolesammenhæng. 4. oktober 2011 i Aarhus Videreuddannelse og Kompetenceudvikling

mindfulness i skolesammenhæng. 4. oktober 2011 i Aarhus Videreuddannelse og Kompetenceudvikling Videreuddannelse og Kompetenceudvikling Nærvær, opmærksomhed, mindfulness i skolesammenhæng. 4. oktober 2011 i Aarhus Kan mindfulness være med til at skabe nærvær og opmærksomhed i skolen? Kan det bruges

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen.

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen. FORENINGSVEDTÆGTER 1. Foreningens navn Foreningens navn er Sædding-Guldager Idrætsforening Fodbold. Dens hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningen er medlem af JBU og derigennem DBU samt DIF. Desuden er

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 27. april 2014

Referat fra bestyrelsesmøde den 27. april 2014 Referat fra bestyrelsesmøde den 27. april 2014 Punkt 1: Godkendelse af sidste referat - Ingen indvendinger Punkt 2: Nyt fra de forskellige udvalg Politisk udvalg ved Merete: - Opdatering på overenskomstforhandlinger

Læs mere

Vedtægter for RUCalumne

Vedtægter for RUCalumne Vedtægter for RUCalumne DATO/REFERENCE 13. oktober 2015 Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er RUCalumne The Alumni Society of Roskilde University. Foreningens hjemsted er Roskilde Universitet

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

Bodø! 6. semesters praktik-12 uger. 1½ uge på Opvågning, 4 ½ uge på Hjerteovervågning og 6 uger på Børneafdelingen.

Bodø! 6. semesters praktik-12 uger. 1½ uge på Opvågning, 4 ½ uge på Hjerteovervågning og 6 uger på Børneafdelingen. Bodø! 6. semesters praktik-12 uger. 1½ uge på Opvågning, 4 ½ uge på Hjerteovervågning og 6 uger på Børneafdelingen. Mine forventninger til opholdet var at opleve et andet sundhedsvæsen og kultur. Jeg valgte

Læs mere

Dag 1. 08:30 Indtjekning med kaffe, te og morgenbrød. 09:00 Kurset starter. 09:05 Formiddagen er en vekselvirkning mellem.

Dag 1. 08:30 Indtjekning med kaffe, te og morgenbrød. 09:00 Kurset starter. 09:05 Formiddagen er en vekselvirkning mellem. Dag 1 08:30 Indtjekning med kaffe, te og morgenbrød 09:00 Kurset starter Underviser: Thomas Middelboe, Klinikchef, ph.d., speciallæge i psykiatri Region Hovedstadens Psykiatri, Psykiatrisk Center Gentofte

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Pædagogisk Sociologi

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Pædagogisk Sociologi US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Pædagogisk Sociologi Navn på universitet i udlandet: University of London, Instutite of Education Land: England Periode: Fra:1. oktober Til:

Læs mere

SEMINAR FOR LEDERE 24. og 25. oktober 2012 7. august 2012

SEMINAR FOR LEDERE 24. og 25. oktober 2012 7. august 2012 SEMINAR FOR LEDERE 24. og 25. oktober 2012 7. august 2012 Radiograf Rådet er igen i år glade for, at kunne invitere chefradiografer, overradiografer, oversygeplejersker, afdelingsradiografer og afdelingssygeplejersker

Læs mere

Konference om Psykiatrisk Sygepleje afholdes af Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker

Konference om Psykiatrisk Sygepleje afholdes af Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker Konference om Psykiatrisk Sygepleje afholdes af Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker 3. og 4. Juni 2014 Hotel Faaborg Fjord Tema Brugerinddragelse,

Læs mere

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Enhedslisten Middelfart. Foreningen

Læs mere

tat meddelelse J. nr

tat meddelelse J. nr tat meddelelse 15.01.01 J. nr. 0.4.3. Om: Standardvedtægt for TAT s lokalafdelinger 2001 Indledning TAT s hovedbestyrelse godkendte i 1994 en ny standardvedtægt for lokalafdelinger, der udsendtes den 18.04.

Læs mere

Girls Day in Science - En national Jet

Girls Day in Science - En national Jet Girls Day in Science - En national Jet Jet Net.dk event Vejledning til Virksomheder Hvorfor denne vejledning? Denne vejledning til virksomheder indeholder ideer til, tips og eksempler på ting der tidligere

Læs mere

stk. 1 Foreningens navn er Enhedslisten, de rød-grønne, i Esbjerg, i daglig tale blot Enhedslisten Esbjerg.

stk. 1 Foreningens navn er Enhedslisten, de rød-grønne, i Esbjerg, i daglig tale blot Enhedslisten Esbjerg. Vedtægter for Enhedslisten Esbjerg 1 Navn og hjemsted stk. 1 Foreningens navn er Enhedslisten, de rød-grønne, i Esbjerg, i daglig tale blot Enhedslisten Esbjerg. stk. 2 Foreningen har hjemsted i Esbjerg

Læs mere

Vedtægter for Nørrekær Enges Vindmølleforening

Vedtægter for Nørrekær Enges Vindmølleforening Vedtægter for Nørrekær Enges Vindmølleforening 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Nørrekær Enges Vindmølleforening med hjemsted på formandens adresse. 2. Foreningens formål og opgaver

Læs mere

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Vedtægter for Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Danish Society for Shoulder and Elbow Surgery 1 NAVN Selskabets navn er: Dansk Selskab for Skulder- og Albuekirurgi (DSSAK). Selskabet er medlem

Læs mere

Vejledning til MUS for Ph.d.-studerende på AU

Vejledning til MUS for Ph.d.-studerende på AU Vejledning til MUS for Ph.d.-studerende på AU MUS for ph.d.- studerende på AU Medarbejderudviklingssamtalen (MUS) er en årligt tilbagevendende udviklingssamtale mellem leder og medarbejder. MUS tager udgangspunkt

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Enhedslisten Varde. Foreningen er en lokalafdeling af foreningen Enhedslisten De Rød-Grønne. Foreningens hjemsted er Varde

Læs mere

Region Sjælland Beretning

Region Sjælland Beretning Region Sjælland Beretning Beretning for perioden november 2011 til april 2013 Kongresperiode 2010-2013 Region Sjælland Beretning for perioden november 2011 til april 2013 Kongresperiode 2010-2013 På midtvejsmødet

Læs mere

EN GOD START RÅD OG VEJLEDNING TIL NYDANSKERE I DEN FINANSIELLE SEKTOR

EN GOD START RÅD OG VEJLEDNING TIL NYDANSKERE I DEN FINANSIELLE SEKTOR EN GOD START RÅD OG VEJLEDNING TIL NYDANSKERE I DEN FINANSIELLE SEKTOR Finansforbundet November 2006 Tekst og layout: Kommunikation Tryk: Datagraf Oplag: 1.000 KÆRE NYDANSKER Velkommen som medarbejder

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE Indhold Dialog, åbenhed og engagement - personalepolitik i Hvidovre Kommune Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for personalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Du sidder netop nu med

Læs mere

1 Navn og hjemsted. 2 Formål

1 Navn og hjemsted. 2 Formål Vedtægter for Foreningen Samsø Energiakademi 28.marts 2014 Indhold 1 Navn og hjemsted... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskab... 3 4 Bestyrelsen... 3 5 Den ordinære generalforsamling... 4 6 Ekstraordinære generalforsamlinger...

Læs mere

VALG TIL LOKALUDVALG I KØBENHAVNS KOMMUNE

VALG TIL LOKALUDVALG I KØBENHAVNS KOMMUNE FAQ VALG TIL LOKALUDVALG I KØBENHAVNS KOMMUNE Regler om valg til lokaludvalg findes primært i Retningslinjer for lokaludvalgenes opstillingsmøde, godkendt af Københavns Borgerrepræsentation den 15. juni

Læs mere

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Cvr. Nr. 27537715 Navn, hjemsted og formål. 1 Klubbens navn er Birkerød Tennis Klub forkortet til og i det følgende kaldet Birkerød TK. Klubbens hjemsted er Topstykket

Læs mere

Hvor tilfreds var du med dit ophold? Jeg var generelt tilfreds med opholdet, selvom jeg i nogle af mine forventninger til universitetet blev skuffet

Hvor tilfreds var du med dit ophold? Jeg var generelt tilfreds med opholdet, selvom jeg i nogle af mine forventninger til universitetet blev skuffet Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Bacheloruddannelsen på Litteraturhistorie Navn på universitet i udlandet: University College London Land: England Periode: Fra:september 2011 Til:juni

Læs mere

Vedtægter for Student Association at the Department of Information Studies, University of Aarhus

Vedtægter for Student Association at the Department of Information Studies, University of Aarhus Vedtægter for Student Association at the Department of Information Studies, University of Aarhus Revideret: 3. november 2010 1 Foreningen Foreningen Student Association at the Department of Information

Læs mere

Nyhedsbrev, november 2003

Nyhedsbrev, november 2003 Nyhedsbrev, november 2003 Så er det længe ventede andet nyhedsbrev i 2003 fra Den Sikre Vej på gaden. Brevet indeholder en beretning af, hvad der er sket i foreningen siden sidst og lidt nyheder fra Camino

Læs mere

Vedtægter for Jægerspris Sejlklub gældende fra 24. oktober 2012

Vedtægter for Jægerspris Sejlklub gældende fra 24. oktober 2012 Navn og formål 1 Foreningens navn er Jægerspris Sejlklub, forkortet JSK. Foreningen er hjemmehørende i Frederikssund Kommune. 2 Jægerspris Sejlklub har som formål at være ramme om et fællesskab af sejl-

Læs mere

Vedtægt for IDA Arbejdsmiljø

Vedtægt for IDA Arbejdsmiljø INGENIØRFORENINGEN I DANMARK 1. Navn og område Vedtægt for IDA Arbejdsmiljø Stk. 1. Stk. 2. Stk. 3. Selskabets navn er IDA Arbejdsmiljø. IDA Arbejdsmiljø er et landsdækkende, fagteknisk selskab oprettet

Læs mere

Vedtægter for Nørrekær Enges Vindmølle-forening

Vedtægter for Nørrekær Enges Vindmølle-forening Vedtægter for Nørrekær Enges Vindmølle-forening 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Nørrekær Enges Vindmølle-forening med hjemsted på formandens adresse. 2. Foreningens formål og opgaver

Læs mere

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT)

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) 1 Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) Medarbejdere og ledere i Borgerservice i Silkeborg, Marianne Kristiansen og Jørgen Bloch-Poulsen 22.10.09 HK Kommunalbladet

Læs mere

Skriv endnu bedre. Det får du ud af at deltage: Deltag på et intensivt seminar om

Skriv endnu bedre. Det får du ud af at deltage: Deltag på et intensivt seminar om Deltag på et intensivt seminar om Skriv endnu bedre Underviser: Anne Katrine Lund, cand.mag. og ph.d. i retorik Som deltager får du den nye inspirerende bog Skriv så! med hjem Det får du ud af at deltage:

Læs mere

Julies rejsebrev fra Thailand

Julies rejsebrev fra Thailand Julies rejsebrev fra Thailand Navn: Julie Lind Faurschou Hjeminstitution: VIA University college, Holstebro. Hold: E2007 Semester: Udveksling som valgfag på 7. semester. Udvekslingsland: Thailand Klinisk

Læs mere

Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde

Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde 1 Indhold Bestyrelsens arbejde... 3 Generalforsamling og bestyrelse... 3 Bestyrelse... 3 Formandsposten... 4 Næstformandsposten... 4 Kassereren... 5 Sekretæren... 5

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde mandag d. 9. marts og 10. marts 2015 på Ruthsvej 11, Løkken

Referat af bestyrelsesmøde mandag d. 9. marts og 10. marts 2015 på Ruthsvej 11, Løkken BLÆREKRÆFTFORENINGEN LOKALFORENING JYLLAND. Referat af bestyrelsesmøde mandag d. 9. marts og 10. marts 2015 på Ruthsvej 11, Løkken Hele bestyrelsen var tilstede. Dagsordenen blev gennemført således: 1.

Læs mere

Vedtægter for Hvidovre Lærerforening

Vedtægter for Hvidovre Lærerforening 1 Hvidovre Lærerforening, med hjemsted i Hvidovre Kommune, udgør kreds 14 af Danmarks Lærerforening, har til formål, - at varetage medlemmernes økonomiske, tjenstlige samt pædagogiske interesser og at

Læs mere

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende Ry, 01.10.2013 Kære pårørende Siden 2007 har der eksisteret et pårørenderåd ved Bostederne i Skanderborg. Ved fusionen i 2012 blev flere bo enheder i kommunen samlet under Bostederne i Skanderborg og antallet

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 65 Svarprocent: 50% PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Altid god

Læs mere

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen Indhold Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskreds 4 Arrangementer 5 Bestyrelsens sammensætning og konstitution 6 Foreningens daglige drift 7 Bestyrelsesmøder.

Læs mere

Udkast til standardvedtægt for foreninger under Fonden Danske Veteranhjem af 2016

Udkast til standardvedtægt for foreninger under Fonden Danske Veteranhjem af 2016 1 til 12 er enslydende for alle veteranhjem under Fonden Danske Veteranhjem (FDV) og kan ikke ændres ved lokale generalforsamlinger, da de fastlægger de fælles retningslinjer som FDV har fastsat. De lokale

Læs mere

Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015

Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015 Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015 1. Sang og velkomst 2. Orientering fra skolen v. Palle Fogh 3. Orientering fra bestyrelsen v. Marie N. 4. Præsentation af Marietta,

Læs mere

Beretning til VIF s generalforsamlingen 2014

Beretning til VIF s generalforsamlingen 2014 Beretning til VIF s generalforsamlingen 2014 Fredag den 7. juli 1939 var startskuddet til det vi er en del af i dag. I år er året, hvor Vivild Idrætsforening fylder 75 år. Oprettelsen af VIF var et billede

Læs mere