ADIOGRAFEN HVER TREDJE NEDLAGT FRYGTER EN FYRESEDDEL SIDE 6 UDDANNELSEN TIL BETJENINGSPERSONALE. Klinik i mumitroldenes ESTRO

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ADIOGRAFEN HVER TREDJE NEDLAGT FRYGTER EN FYRESEDDEL SIDE 6 UDDANNELSEN TIL BETJENINGSPERSONALE. Klinik i mumitroldenes ESTRO"

Transkript

1 ADIOGRAFEN RADIOGRAF RÅDET 40. ÅRGANG - OKTOBER 2012 UDDANNELSEN TIL BETJENINGSPERSONALE NEDLAGT SIDE 3 & 4 HVER TREDJE FRYGTER EN FYRESEDDEL SIDE 6 16 I DETTE NUMMER: 10 ESTRO Klinik i mumitroldenes 14 land 20 Udkast til RSD s nye love

2 EMNEORD RADIOGRAFEN Radiografen udkommer 10 gange årligt. Oplag: eksemplarer. Eftertryk af artikler og billedmateriale er kun tilladt med redaktionens godkendelse. REDAKTION: ANSVARSHAVENDE REDAKTØR: Michael Dreyer IND HOLD FAGLIG OG GRAFISK REDAKTØR: Troels Jeppensen Henvendelse til redaktionen kan ske på FORMAND: Charlotte Graungaard Tlf PRODUKTION: RADIOGRAF RÅDETS KONTOR: H. C. Ørsteds Vej 70, 2. tv Frederiksberg C. Giro Tlf Fax Homesite: Mandag-torsdag Fredag DOKUMENTATION: BREV FRA SUNDHEDSSTYRELSEN Vi bringer brevet fra sundhedsstyrelsen, hvori uddannelsen til erhvervelse af kvalifikationer til betjening af mammografer ved screening for brystkræft bringes til ophør. HVER TREDJE FRYGTER EN FYRESEDDEL Anden artikel fra FTF s store medlemsundersøgelse om det psykiske arbejdsmiljø, hvor også mange radiografer deltog, drejer sig om at FTF s grupper oplever utryghed og en ledelse, der ikke inddrager medarbejderne i forandringer. ESTRO Mere end 5000 deltagere fra 78 lande var mødt op for at blive opdateret omkring stråleterapi ved de godt og vel 1650 foredrag, posters mm. repræsenteret på konferencen. ISSN Der tages forbehold for trykfejl. Synspunkter i Radiografens artikler dækker ikke nødvendigvis Radiograf Rådets holdninger. KLINIK I MUMITROLDENES LAND Beretning fra et studieophold i Helsinki, Finland. Der var en masse indtryk både kliniske med teknisk dygtige radiografer og stor fokus på strålehygiejne og så var der jo rå natur, hård rock og sauna. KLS Grafisk Hus A/S trykt CO 2 neutralt REGIONSBESTYRELSERNE GAV DEN GAS Den 21. og 22. september var de nyvalgte regionsbestyrelser og Radiograf Studerende i Danmark (RSD) samlet til et seminar i Vejle. Seminarets formål var at kickstarte arbejdet i regionsbestyrelserne og samtidig skabe og udvide den eksisterende samarbejdsbase i den enkelte region og på tværs af regioner og RSD. DEADLINES UDKAST TIL RSD S NYE LOVE Vi bringer et udkast til RSD s nye love, der får en nærmere præsentation på studiesiden side 21. Leveringsfrister Stof og annoncer til redaktionen Udkommer ca ÅRGANG November December Januar Ingen udgivelse I HVERT NUMMER LEDER 3 KORT NYT 5 STUDIESIDEN 21 KURSUSKALENDEREN 22 STILLINGER 23 2 RADIOGRAFEN OKTOBER 2012

3 FORMANDEN HAR ORDET DET UMULIGE ER MULIGT Af Charlotte Graungaard, Formand I har måttet lægge ører eller nærmere øjne - til alle mine mange skriverier om betjeningspersonale og mammografiscreening gennem de sidste 6 år. Og nu må I gøre det igen! Men denne gang har jeg en god nyhed. I maj var Radiograf Rådet indkaldt til møde i Sundhedsstyrelsen for at forhandle fremtiden for Vejledning om erhvervelse af kvalifikationer til betjening af mammografer ved screening for brystkraft nr. 71 af 4. oktober Altså uddannelsesvejledningen til betjeningspersonale, i Sundhedsstyrelsen også kaldet mammografi-screeningsassistenter. Forud for forhandlingerne skulle vi sammen med Danske Regioner forsøge at finde en fælles løsning, og vi gik ind i det arbejde ved at indkalde dem til møde et par uger før forhandlingen. Vi havde i den forbindelse fået udarbejdet den nye fremskrivning, der tydeligt, og i modsætning til 2006, viste et overskud af radiografer, både her og nu og fremover. Vi syntes således at have argumenterne på vores side. På dette møde kom det frem at Danske Regioner allerede havde sendt deres anbefaling af en permanentgørelse af uddannelsen til Sundhedsstyrelsen, men vi kunne da godt snakke om det og udveksle argumentation. Hvilket vi da gjorde, selvom vi ikke syntes at det var det, vi havde fået i opdrag. Danske Regioner argumenterede blandt andet for at de mente uddannelsen havde været en succes, skønt der rent faktisk var over 20 % af de uddannede, som ikke længere arbejdede med mammografiscreening. I vores optik var det ikke just en succeshistorie. Til selve forhandlingerne indledte Sundhedsstyrelsen så med at fortælle, at de havde besluttet at imødekomme Danske Regioners ønske om en permanentgørelse. Og så var det at jeg ikke blev skuffet jeg blev vred. Detaljerne skal jeg spare jer for, men vi endte med at få medhold i, at vi havde en høringsfrist, og ret til en genforhandling når vi var blevet gjort bekendt med hele beslutningsgrundlaget. Denne nye forhandling på en ikke nærmere fastsat dato udsatte den endelige afgørelse, og vi fik så at sige sparket bolden til hjørne. Optimistiske med hensyn til resultatet var vi ikke, men der skulle kæmpes til allersidste mulighed var udtømt. Vi fik også ved den forhandling sået et par frø, der senere skulle vise sig at få betydning for den endelige afgørelse: Vi fik præsenteret fremskrivningen og overbevist parterne om dens validitet og vi fik henledt opmærksomheden på European Guidelines for Quality Assurance in Breast Cancer Screening and Diagnosis. Der blev i tiden efter fremsendt en mødedato, udsat et møde, fremsat en ny dato, aflyst et møde. Og så den 4. oktober kom det brev, som I kan se på næste side. Fornuften sejrede, vi vandt kampen og har tilbageerobret området. Fordi vi troede på at vi havde en sag, og fordi vi som radiografer er eksperter på eget fagområde. Og vi kunne gå linen ud fordi jeg vidste at jeg havde mit mandat i orden, radiografernes fulde opbakning. Det var så betjeningspersonalet tjek. Men det stopper ikke her. Der er masser af sejre at vinde endnu. OKTOBER 2012 RADIOGRAFEN 3

4 DOKUMENTATION Vejledningen om erhvervelse af kvalifikationer til betjening af mammografer ved screening af brystkræft bør ophøre med udgangen af Ophør af Vejledning om erhvervelse af kvalifikationer til betjening af mammografer ved screening for brystkræft. SUNDHEDSSTYRELSEN HAR PÅ grundlag faglig vurdering besluttet at bringe Vejledning nr. 71 af 4. oktober 2006 om erhvervelse af kvalifikationer til betjening af mammografer ved screening af brystkræft til ophør med udgangen af Vejledningen udsendtes i forbindelse med indførelse af den landsdækkende screening for brystkræft, der blev vedtaget i På daværende tidspunkt var der mangel på uddannede radiografer til at gennemføre de screeninger, ordningen krævede. Det blev derfor besluttet at give mulighed for at opkvalificere andet sundhedsfagligt personale til at betjene mammografer -primært sygeplejersker og social-og sundhedsassistenter. Det var fra start forudsat at ordningen var midlertidig, og Sundhedsstyrelsen skulle inden udgangen af 2010 vurdere, om der var behov for en ny gyldighedsperiode. Med cirkulære nr.99/2010 forlængedes ordningen med yderligere en to års periode til ud-gangen af Situationen omkring personale, der kan gennemføre screeningerne, har ændret sig siden På landsplan er der i perioden uddannet i alt 81 mammografi-screeningsassistenter, de seneste i 2010, og den fremtidige efterspørgsel på personale, der kan betjene mammograferne, skønnes at kunne dækkes af de mammografiscreenings-assistenter, der allerede er uddannet samt af nuværende og kommende radiografer. Endvidere har EU udsendt en rapport: European guidelines for quality assurance in breast cancer screening and diagnosis Fourth Edition, der af hensyn til kvalitet af mammografiscreeningsundersøgelserne -og dermed patientsikkerheden -anbefaler, at undersøgelserne foretages af uddannede radiografer. På baggrund af ovenstående har Sundhedsstyrelsen, efter drøftelse med Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse fundet, at vejledningen om erhver-velse af kvalifikationer til betjening af mammografer ved screening af bryst-kræft, bør ophøre med udgangen af Ved en eventuel fremtidig mangel på personale, der kan betjene mammografer, er Sundhedsstyrelsen indstillet på, at opkvalificeringsordningen vil kunne genoptages. Da der siden 2006 er sket stor udvikling inden for området, vil en genoptagelse af en opkvalificeringsordning dog kræve en ny vejledning på baggrund af seneste viden, således at der vil blive tale om et andet uddannelsesforløb, der er tilpasset det aktuelle behov for kompetencer på området. Under henvisning til ovenstående finder styrelsen ikke grundlag for yderligere mødeaktivitet. Sundhedsstyrelsen står naturligvis til rådighed ved spørgsmål eller ønske om uddybning vedrørende beslutningen. Venlig hilsen Søren Thorning 4 RADIOGRAFEN OKTOBER 2012

5 KORT NYT STORT AFKAST I RADIOGRAFERNES PENSIONSKASSE Afkastet blev på 11,5 mia. kr. det første halvår 2012 i PKA, pensionskasse for sygeplejersker (og radiografer, red.). Resultatet er flot, set i lyset af den økonomiske situation, som har gjort det sværere at være investor. RECEPTION Den 6. december afholdes der reception i Radiograf Rådets nye kursuslokaler. Receptionen er for alle medlemmer og samarbejdsparter, og vil blive afholdt mellem kl. 14 og 16. Vi vil byde på en snack og et glas øl, vand eller vin. Vi glæder os til at se dig og dine kolleger. RADIOGRAF RÅDET ER OFFICIELT PÅ FACEBOOK Den 26. september gik Radiograf Rådets officielle Facebookside i luften. Den nye indgang skal understøtte foreningens kommunikation. Her vil formanden løbende poste om sit politiske arbejde, ligesom Radiograf Rådet vil fortælle om hvad der rør sig nu. Facebooksiden er samtidig en indgang til foreningens egen hjemmeside radiograf.dk. OVERTEGNET KURSUS Kurset CT strålebeskyttelse som vi afholder den november er blevet overtegnet, og der er i skrivende stund en venteliste. På den baggrund vil Radiograf Rådet se på en gentagelse allerede i foråret igen. Det vil I selvfølgelig høre mere om snarest. AFTALE OM FYSIKBOG Den 20. september indgik Radiografiens Forlag og Claus Outzen en aftale om at udgive en fysikbog med særligt fokus på røntgenfysik. Bogen vil omhandle alle relevante elementer indenfor området, og vil derfor være skræddersyet til netop radiografuddannelsen. Andre uddannelser, hvor der arbejdes med røntgen, vil dog også kunne få glæde af bogen. Bogen forventes at udkomme omkring 1. februar OKTOBER 2012 RADIOGRAFEN 5

6 FRYGTER EN FYRE Man kan virkelig sige, at FTF'erne har ondt et bestemt sted, når det gælder arbejdsmiljøet. Det er i ledelsen. Henning Jørgensen, arbejdsmarkedsforsker og professor HVER TREDJE 6 RADIOGRAFEN OKTOBER 2012

7 ARBEJDSLIV Over hver tredje er bange for at miste jobbet. Ny undersøgelse viser, at FTF s grupper oplever utryghed og en ledelse, der ikke inddrager medarbejderne i forandringer. Sygefraværet kan komme ned, hvis arbejdsgivere strammer op, lyder det fra FTF og forsker. Af Jesper Egelund, Journalist Cirka pædagoger, bankansatte, sygeplejersker, radiografer, skattemedarbejdere og andre FTFgrupper er spurgt om deres psykiske arbejdsmiljø. Over har svaret. Undersøgelsen "Jobusikkerhed i en krisetid" viser, at der opleves stor ytryghed på mange arbejdspladser. Mere end hver tredje af landets pædagoger eller bankansatte går hver dag på arbejde med frygt for at få en fyreseddel. Det er især de unge under 30, der er bange for at miste jobbet. Men også de årige frygter at ryge ud. Det viser en ny omfattende undersøgelse blandt mere end lønmodtagere. Undersøgelsen er gennemført af Team Arbejdsliv for FTF, der er hovedorganisation for 81 fagforeninger med tilsammen medlemmer. Det er blandt andre pædagoger, politibetjente, sygeplejersker og bank- og forsikringsmedarbejdere. Helt præcist svarer 37 procent af deltagerne i undersøgelse, at de er bekymrede for at blive arbejdsløse. At så mange frygter at miste jobbet er et af resultaterne af en omfattende undersøgelse med titlen "Jobusikkerhed i en krisetid". FTF'erne oplever i det hele taget en stor usikkerhed på jobbet. De frygter at blive overflødige på grund af ny teknik og oplever ikke at blive inddraget af chefen. Utryghed fører til fravær Især den manglende inddragelse overrasker Karen Albertsen. Hun er psykolog, arbejdsmiljøforsker og en af folkene bag undersøgelsen fra Team Arbejdsliv. Hun peger på, at høj utryghed hænger tæt sammen med højt sygefravær eller at folk går syge på arbejde. "Utrygheden i sig selv kan føre til mere stress og på den måde føre til mere sygefravær," siger hun. SEDDEL Ifølge rapporten er utryghed tæt forbundet med dårlige erfaringer med ændringer på jobbet. Og dem er der mange af. Rapporten dokumenterer, at ni ud af 10 i løbet af de seneste to år har oplevet negative forandringer på jobbet. Over halvdelen af denne gruppe - helt præcis 56 procent - svarer samtidig, at de ikke har haft indflydelse på forandringerne. Karen Albertsen forklarer, at der ikke rigtig er noget at gøre ved de mange forandringer. Det er et vilkår for de fleste. Men nogle virksomheder er bedre til at gennemføre den slags end andre. Og der er penge i at blive bedre som ledelse. "Der er en helbredsmæssig gevinst at hente ved at håndtere opgaven bedre. Ledere kan med fordel lære at håndtere forandringer bedre. Det vil helt klart forbedre det psykiske arbejdsmiljø og mindske fravær, OKTOBER 2012 RADIOGRAFEN 7

8 35 30 FÅ HAR INDFLYDELSE PÅ FORANDRINGER Andelen af medarbejdere, der er inddraget af ledelsen i forandringer. mange arbejdspladser må blive bedre til at håndtere forandringer. Ifølge den nye undersøgelse er 24 procent af dem, der har oplevet forandringer, utilfredse eller meget utilfredse med ledelsens håndtering af forandringerne "Vi står overfor, at endnu flere risikerer at blive stressede og syge. Derfor er det da også positivt, at beskæftigelsesministeren har sagt, at det psykiske og fysiske arbejdsmiljø virkelig skal tages lige seriøst. Jeg mener, at man til at starte med kunne tale om kvalitet af ledelse som en hel naturlig del af arbejdsmiljø," foreslår Henning Jørgensen. 0 I meget ringe grad I ringe grad Delvist I høj grad I meget høj grad Han peger på, at en mulighed kunne være at indføre vurdering af samarbejdet, ligesom arbejdsmiljøet i dag bliver evalueret via Arbejdspladsvurderinger (APV). der skyldes omstruktureringer, nedskæringer og forandringer," siger arbejdsmiljøforskeren. Ifølge rapporten skyldes 21 procent af sygefraværet dårligt psykisk arbejdsmiljø. Milliarder at spare på at forbedre psykisk arbejdsmiljø Henning Jørgensen, professor og arbejdsmarkedsforsker ved Aalborg Universitet, går endnu længere i vurderingen. "Der er estimater, der siger, at vi kan spare milliarder på at forbedre det psykiske arbejdsmiljø. Derfor er det alarmerende, at så få bliver inddraget. Der er virkelig nogle røde lamper, der lyser," siger professoren. Henning Jørgensen er med egne ord desværre ikke overrasket over tallene. Den nye undersøgelse bekræfter en undersøgelse blandt tillidsvalgte, som han selv har gennemført for kort tid siden. I undersøgelsen svarede 43 procent af tillidsfolkene, at de slet ikke bliver taget med på råd om svære beslutninger om nedskæringer og økonomi. Og det går stik mod alle aftaler om medarbejderindflydelse. Har ret til at blive hørt af ledelsen En aftale om medindflydelse er ikke så skrap som en overenskomst, hvor det i sidste ende er helt i orden at strejke. Men reglerne er ret klare. Når offentlige eller private arbejdsgivere har skrevet under på en samarbejds- eller MED-aftale, skal ledelsen informere og diskutere nye planer for arbejds- og personaleforhold med repræsentanter for medarbejderne. Og det skal ske, før der bliver besluttet noget. Men det sker ofte slet ikke, dokumenterer både den tidligere og den dugfriske undersøgelse. "Det er på alle måder alarmerende. Vi ved, at relationerne er rigtig afgørende for medarbejdernes velvære, arbejdsmiljø og dermed også produktivitet. FTF's grupper lever af, hvad de har mellem ørerne. Man kan virkelig sige, at FTF'erne har ondt et bestemt sted, når det gælder arbejdsmiljøet. Det er i ledelsen," siger Henning Jørgensen. Værst ser det ud indenfor forsikring og finansområdet, viser den nye undersøgelse fra Team Arbejdsliv. Her svarer 69 procent af medarbejderne, at de stort set ikke har haft indflydelse på forandringerne. I den offentlige sektor er det de ansatte i staten, der mest oplever at blive holdt udenfor. Her har 68 procent også oplevelsen af ikke at blive taget med på råd. Kæmpe plads til forbedring Forskerne bag den nye rapport og Henning Jørgensen peger på, at ledelsen på FTF efterlyser mere uddannelse af ledere FTF's formand Bente Sorgenfrey mener også, at uddannelse kan være en mulighed. "Derfor foreslår FTF, at ledere med personaleansvar blandt andet skal efteruddannes i psykisk arbejdsmiljø. Det vil skabe mere synlighed om problemet for lederne," siger hun og peger på, at lederne på den måde kan få øjnene op for gevinsterne ved inddragelse. "Det handler om medarbejdernes arbejdsmiljø og helbred. Vi kan se, at arbejdsgiverne har svært ved at overholde vores aftaler. Derfor kan vi kun opfordre dem til at inddrage medarbejderne meget mere end de gør i dag," siger hun. Blandt arbejdsgiverne giver den nye undersøgelse ikke anledning til panik. Der kan være gode grunde til, at medarbejderne ikke føler sig inddraget. Det forklarer Michael Ziegler (K), borgmester i Høje Taastrup og formand for KL's løn og personaleudvalg. "Vi har et system, som sikrer, at medarbejdersiden bliver inddraget. Det er ikke nødvendigvis noget, den enkelte medarbejder oplever i hverdagen. Det er jo den kollega, der repræsenterer alle medarbejder, der skal opleve det," siger han og tilføjer: "Det betyder ikke, at man skal være enige." 8 RADIOGRAFEN OKTOBER 2012

9 Control. With image quality and confidence. With idose 4, you control the dial. Manage dose and personalize image quality based on your patient s needs. Preserve the natural appearance of images by personalizing image quality at a low dose. idose 4 reconstruction is achieved in seconds rather than minutes. And all the while, improve image quality with spatial resolution improvements, noise reduction, and robust artifact prevention. Philips idose 4 harness the power of personalization. Learn more at OKTOBER 2012 RADIOGRAFEN 9

10 ESTRO 31, BARCELONA 2012 Fra foredrag på RTT-sporet. Allerede ved ankomst til pre conference-kurserne dagen inden selve konferencen åbnede, blev man i Forum Barcelona mødt af en masse mennesker med orange skuldertasker. Mere end 5000 deltagere fra 78 lande var mødt op for at blive opdateret omkring stråleterapi ved de godt og vel 1650 foredrag, posters mm. repræsenteret på konferencen. Af Rasmus Lübeck Christiansen Konferencen var delt op i en udstillingsdel for producenter og forhandlere, og en del for foredrag og workshops. De 7 konferencerum var tilegnet de enkelte fagspecialer, og der var således også et rum, hvor der udelukkende blev afholdt sessioner med RTT ers arbejde i fokus. Der blev både afholdt klassiske forelæsninger og debat-sessioner, hvor to modstående ESTRO NATIONAL SOCIETIES MØDE Dagen inden ESTRO31 i Barcelona afholdt ESTRO National Society (NS) sit årlige møde. Som navnet indikerer, er det et forum for medlemslandenes nationale, faglige foreninger. Formålet med dette forum er bl.a. at lette vidensdeling på tværs af grænserne og implementering af ESTRO guidelines i de enkelte lande. Undertegnede deltog på vegne af de danske RTT ers fagforeninger, Radiograf Rådet og Dansk Sygeplejeråd. Følgende er referat er blot de vigtigste uddrag af mødet. ESTROs præsident Vincenzo Valentini bød velkommen med en kort gennemgang af ESTROs 3 såkaldte søjler; uddannelse, behandlingsstandard og formidling af forskning. I den forbindelse annonceredes også, at den traditionelle ESTRO konference fremover vil finde sted på lige år, hvor man på ulige år slår sig sammen med ECCO i ESTRO Forum, der lanceredes i London Næste Forum vil således finde sted i Geneve fra april Visionen Herefter fik vi en præsentation af ESTRO s nyligt publicerede 2020 vision. Visionen sammenfattes i følgende hovedbudskab: Every cancer patient in Europe will have access to state of the art radiation therapy, as part of a multidisciplinary approach where treatment is individualised for the specific patient s cancer, taking account of the patient s personal circumstances. Det kan I sig selv lyde lovlig flot og uopnåeligt, men visonsmanifestet indeholder mange mere konkrete overvejelser om, hvordan vi når så vidt. 10 RADIOGRAFEN AUGUST OKTOBER 2012

11 KONFERENCE Drita Elezaj får overrakt prisen for bedste RTT-poster af bl.a. ESTRO s præsident V. Valentini. synspunkter på et emne blev præsenteret af hver sin ambassadør. Der kom ofte heftige, men frugtbare, publikumsdiskussioner ud af disse sessioner. Et af fokusområderne på konferencens RTT-spor var øget deltagelse fra RTT er i forskning og udvikling. Her gav bl.a. to irske radiografer eksempler på, hvorledes der i de enkelte afdelinger kan bringes mere udvikling ind i arbejdsdagen. Antallet af posters i forhallen var i år reduceret i forhold til tidligere, for at højne kvaliteten. Desuden var der et stort antal e-posters, der kunne ses på skærme både i selve posterområdet og i udstillingsområdet. På første aften var der Poster Reception, hvor også den bedste poster for hvert fagområde blev kåret. RTT kategorien fik tilmed en dansk vinder, da Drita Elezaj m.fl. fra Herlev Hospital, fik prisen for Dosimetric Consequences due to Tumor Shrinkage and Weight Loss for IMRT and RA Treatment Planning. De bedste 8-10 posters inden for hvert fagområde var udvalgt til poster discussions, som var korte og relativt uformelle præsentationer af de enkelte posters, med efterfølgende diskussioner med publikum. Alt på ESTRO 31 blev afviklet meget professionelt fra arrangørernes side, og det faglige niveau var meget højt. Der vil næppe være nogen af deltagerne, der er kommet hjem uden ny viden og inspiration til nye tiltag på deres respektive klinikker. Vi ses til 2nd ESTRO Forum i Geneve, april KORT OM ESTRO European SocieTy for Radiotherapy and Oncology startede i Det er en non-profit, tværfaglig, videnskabelig organisation, der har til formål at højne kvaliteten af onkologisk behandling, herunder stråleterapi, i Europa. Dette søges opnået via de tre hovedområder 1) uddannelse; bl. a. afholdes årligt ca. 50 kurser for inden alle grene af onkologien, og der er udgivet anbefalinger til uddannelse af fx RTT er (core curriculum) 2) behandlingsstandard; der publiceres guidelines til forskellige behandlingsprocedurer, og 3) udbredelse af viden; ESTRO publicerer tidsskriftet Radiotherapy & Oncology og afholder kongresser hvert år. Øvrigt fra mødet Cai Grau fra Aarhus Universitetshospital gav en opdatering fra arbejdet med projektet HERO (Healt Economics in Radiation Oncology). Dette projekt søger bl.a. at kortlægge de store forskelle, der er på adgang til samt udførelse af stråleterapi i Europa. ESTRO har oprettet European Institute for Radiotherapy (EIR), der har til formål at fremme behandlingsstandarder og interdisciplinære guidelines. Dette sker i samarbejde med andre organisationer samt nationale foreninger. For ganske nylig har man også oprettet et NS Task Force, der har til formål at styrke samarbejdet med de nationale forbund, fx Radiograf Rådet. Man har indsamlet ønsker fra forbundene, og fra RTT ers side står ønsket om faglig udvikling højest, hvilket man naturligvis vil arbejde videre med. Interesserede kan læse mere ESTRO og dets virke på FAKTA I Danmark, Norge og Irland er RTT er en forkortelse af Radiation TherapisT (I andre lande står det for Radiation Therapy Technologist). Gruppen omfatter personale, der planlægger og/eller administrerer stråleterapi. Det vil i Danmark sige sygeplejesker, radiografer og dosimetrister. OKTOBER 2012 RADIOGRAFEN 11

12 » RADIOGRAF RÅDETS LANDSKURSUS 2013 Fredag den 1. og lørdag den 2. februar 2013 afholder Radiograf Rådet Landskursus. Landskurset foregår på Aarhus Universitetshospital, Palle Juhl Auditoriet, bygning 10. PRISEN INKLUDERER: Fredag: Morgenkaffe/te inklusive brød, frokost inkl. 1 øl eller 1 vand samt eftermiddagskaffe. Øl/vin/vand samt chips til socialt samvær. Lørdag: Morgenkaffe/te, formiddagskaffe m/brød samt madpakke til hjemtur.»»» Fredag aften arrangeres der fællesspisning på Restaurant Italia, Åboulevarden 10, 8000 Aarhus C. Drikkevarer er ikke inkluderet. DELTAGERE: Radiografer og radiografstuderende der er medlem af Radiograf Rådet kan deltage. Røntgensygeplejersker der er medlem af Dansk Sygeplejeråd kan ligeledes deltage. PRIS FOR DELTAGELSE: Aktive medlemmer samt røntgensygeplejersker kr ,00 Radiografstuderende kr. 550,00 Efterlønsmodtagere/pensionister kr. 550,00 Fællesspisningspisning fredag aften (eks. drikkevarer) kr. 189,00 TILMELDINGS- OG BETALINGSFRIST: Tilmeldingsfrist er den 7. januar Betaling skal væres Radiograf Rådet i hænde senest den 28. januar 2013.» NB: Hvis Radiograf Rådet skal fremsende en elektronisk faktura, SKAL der oplyses et EAN-nummer SAMT en kontaktperson til dit arbejdssted. HVORDAN TILMELDER JEG MIG OG BETALER: Tilmelding kan ske ved enten at sende tilmeldingsblanketten pr. brev, maile til Jeanette på eller ved at benytte on line tilmelding på Radiograf Rådets hjemmeside under Kurser & Møder, Landskursus 2013.» Hvis du sender en mail, skal du huske at oplyse, om du ønsker at deltage i spisningen fredag aften. Betaling kan ske enten til Radiograf Rådets giro eller til Radiograf Rådets konto i Danske Bank, reg. nr konto Husk at anføre hvem og hvad betalingen omfatter. Programmet kan ses på radiograf.dk/kurser-moeder POSTERFREMVISNING VED FÆRRE END 80 TILMELDINGER TIL LANDSKURSET, SER VI OS DESVÆRRE NØDSAGET TIL AT AFLYSE KURSET. Som noget nyt vil vi gerne invitere radiografer til at fremvise deres posters på Landskursus 13. Den bedste poster vil bliver bragt i Radiografen i forbindelse med artiklen fra LK13. Hvordan kreerer man lige en poster? Spørger du måske. Til hjælp med den øvelse har vi lagt en kogebog op på kursusbeskrivelsen på hjemmesiden. Så det er bare at gå i gang.

13 LANDSKURSUS 2013 PROGRAM FREDAG DEN 1. FEBRUAR Morgenkaffe m/rundstykke og indskrivning Velkomst v/radiograf Rådets formand Charlotte Graungaard Idriftsætning og optimering af nyt udstyr Hvad skal man være opmærksom på og hvordan sikrer man sig, at man har taget alt i betragtning, når man skal købe/ installere nyt udstyr. Foredragsholder: Radiograferne Tina Steen og Jens Thorsen, Aarhus Universitetshospital, NBG Dual Energy CT af hofter Progressivt knogletab anses for at være en prædiktor for løsning af hofteproteser. Knogletab kan overvåges med DXA eller konventionel CT, men begge modaliteter har begrænsninger som Dual Energy CT formentlig kan mindske. En præsentation af et delstudie i et Phd-forløb. Foredragsholder: Forskningsradiograf Bo Mussmann, OUH Pause Diagnosticering af periprosthetiske knoglecyster i patienter med et kunstigt ankelled Et prospektivt diagnostisk studie, hvor konventionel røntgen sammenholdes med stående 3D-fluoroscopy multi-planar reconstruction (3D MPR). Foredragsholder: Radiograferne Janni Jensen og Lise Ludvigsen, OUH Utilsigtede hændelser Specielt med fokus på indberetninger fra radiologiske afdelinger. Hvad kan man gøre for at undgå fejl? Foredragsholder: Ph.D.er Louise Isager Rabøl, Bispebjerg Hospital Frokost Hæmangiomer hos børn og at se mennesket bag patienten Foredrag ud fra egne oplevelser som forældre, som beskriver en ellers planlagt operation på Rigshospitalet som pludselig bliver til en akut CT skanning og operation på Ålborg sygehus Foredragsholder: Journalist Karin Mørch (moderen) Foredrag om et view hen over MR, CT og CT/MR angio samt lidt om konventionel angiografis rolle. Foredragsholder: Neurokirurg Mogens Jacobsen, (kirurgen), Aalborg Sygehus Kaffepause Ph.d. studie: Dosis- og kvalitetsvurdering af hjerte-ct - Udfordringer i radiografisk forskning Teknisk optimering af hjerte CT med inklusion af 200 AMI patienter fokuseret på iterative rekonstruktioner med og uden dosis reduktion. Postmortem studie med inklusion af 15 hjerter fokuseret på kritisk forholden til at teknisk optimeret billedkvalitets overensstemmelse med den reelle virkelighed inde i patienten i et forsknings perspektiv. Der problematiseres over praktiske såvel som faglige udfordringer ved forskning i det radiografiske felt. Foredragsholder: Radiograf og Ph.d. student Helle Precht, UCL, SDU & OUH Svendborg Sygehus Postergennemgang og socialt samvær Middag på Restaurant Italia LØRDAG DEN 2. FEBRUAR Morgenkaffe Stråleterapi Planlægning og udførsel af strålebehandling med fokus på radiografernes rolle, samt de problemstillinger der er særlige for behandling af børn. Foredragsholder: Hospitalsfysiker Klaus Seiersen, Aarhus Universitetshospital Partikelterapi I lyset af folketingets beslutning om etablering af et nationalt center for partikelterapi, forklares her de grundlæggende principper og teknologi. Som et intermezzo vil vi se på, hvordan acceleratorer til partikelterapi åbner mulighed for en ny radiografisk disciplin: Proton radiografi. Foredragsholder: Hospitalsfysiker Christian Skou Søndergaard, Aarhus Universitetshospital Kaffepause med brød Brug af CT i de retsmedicinske obduktioner og personundersøgelser Foredragsholder: Nikolaj Friis Hansen, Patologisk Afdeling Rigshospitalet Afslutning tak for denne gang udlevering af madpakke

14 KLINIK I MUMITROLDENES Af Thomas Bo Thomsen Jeg har siden jeg startede på uddannelsen vidst, at jeg skulle ud i verden og se hvad radiografien har at byde på, spørgsmålet var bare hvor og hvornår det passede ind. Efter samtale med min vejleder på skolen, fandt vi frem til modul 12, hvor der er fokus på kvalitets- sikring og -kontrol. Valgmulighederne mht. udlandsklinik er forholdsvis mange, men jeg var ikke i tvivl om at det skulle være Finland. Valget af Finland skyldes min interesse for kulturer i Norden samt at de skulle have et højt niveau indenfor radiografien. Da jeg samtidig også har en finsk kæreste, som dog bor i København, kunne dette også være en god mulighed at lære mere om finsk kultur. Opholdet skulle forgå via Erasmus i 12 uger. Der var netop påbegyndt et samarbejde via PH Metrolpol og Helsinki Metropolia University of applied science. Tilbagemeldingen omkring min ansøgning gik utroligt hurtigt, dette også grundet min internationale vejleders, PH Metropol, besøg på universitet i Helsinki. Herved var vejen for min udveksling banet og kort efter havde jeg sikret mig en udvekslingsplads hos Universitet i Helsinki til foråret Klinik i Finland Min klinik var blevet tilrettelagt af den finske koordinator. Det havde været en stor opgave for hende at placere mig, da finske studerende oftest kun er ude i klinik i 4 uger af gangen. Jeg havde i min ansøgning nævnt at jeg talte engelsk og svensk, hvilket gjorde placeringerne nemmere, da større dele af kystområderne nær Helsinki er delvist svensk talende. Min kliniske praktik kom så til foregå på 5 forskellige hospitaler, et privat hospital og 4 offentlige, med en til tre uger hvert sted. Jeg havde dog fået min studieplan inden jeg tog derop, så var godt klar over denne udfordring. Tre af hospitalerne var centralt placeret i Helsinki, mens de to andre var henholdsvis i Tammisaari (Ekenäs) 100 km væk og Porvoo ca. 60 km øst for Helsinki. Transport til ydre regionerne var dog nemt, da, HUS, som er navnet på Sundhedsregionen i Helsinki og omegn, har sørget for direkte gratis bus transport for hospitalers medarbejdere fra Helsinki centrum. Jeg har i mine klinikker set en række nye undersøgelser, apparaturer og protokoller. Ved CT kan nævnes forskellige biopsier udført ved CT, colon CT samt akut trombolyse-behandling. MRI har været særligt spændende på hospitalerne i Helsinki. Meilahti som er Finlands største og mest specialiserede hospital, tager sig af alle de sværste tilfælde og patologier i Finland. De har 4 scannere, heraf 3 Siemens og 1 14 RADIOGRAFEN OKTOBER 2012

15 STUDIEOPHOLD LAND Philips. Tre af dem er på 3T. Den sidste er en 1,5T, som kører i døgndrift og tager alt akut der kommer udefra eller fra afdelingerne. Medarbejderne på MRI afdelingen havde en viden på et virkeligt imponerende niveau. De gik meget op i optimering af undersøgelserne ved løbende at ændre TR og TE samt stor fokus på SAR niveauet. Jeg fik også erfaring med ICU patienter indenfor MRI området ved Töölö hospitalet. Her var der stor fokus på tværfaglighed grundet de forskellige professioners deltagelse ved undersøgelserne, der krævede personale fra neuro- samt anæstesiafdelingerne. Angiografi, var også utroligt spændende. Min første dag i angiografi startede ud med et traume. Denne interventions undersøgelse tog over 7 timer, da personen var alvorligt kvæstet og der tilstødte flere komplikationer undervejs. Personalet var selvom der var travlt gode til at fortælle, samt lade mig deltage i undersøgelsen ved steril opdækning, klargøring af udstyr m.m. Indenfor konventionel røntgen kom jeg til at arbejde meget med kvalitets sikring og kontrol af røntgen apparatur, som var både nyt og spændende for mig. Dette vil jeg komme tilbage til senere i artiklen. Udfordringer Opholdet i Finland var en god test i omstillingsparathed og sprogbarrierer. Det var dog en stor hjælp at have været i Finland før og samtidig have finske venner i Helsinki. Grundet de korte ophold, så jeg det nødvendigt med en balanceret udgave af at være lidt fremme i skoene, for at virke motiveret og engageret. Til tider var det ikke altid lige nemt i klinikken, da det kunne være svært hvis patienterne kun kunne finsk. Dertil var alle henvisninger og kommunikation på finsk, men var så heldig at blive udstyret med en sundhedsfaglig minisprog guide på finsk/ svensk. De fleste personaler var rimeligt gode til enten svensk eller engelsk. Jeg havde dog taget et finsk kursus hjemmefra på 10 uger, der helt sikkert var en hjælp. Radiografi i Finland Jeg var meget spændt på hvad der var i vente, da jeg intet kendskab havde til det finske sundhedsvæsen herunder også radiograf-uddannelsen. GE er den største afsætter af udstyr i Finland indenfor radiografi området. Herefter er det Siemens. Det meste af udstyret var på samme niveau, som i Danmark. Derudover var radiografernes tekniske viden generelt, meget imponerende, ift. ændring af protokoller, viden omkring dosis og beregninger af disse, det kom også til udtryk ved deres talrige konstans kontroller. I Finland har man meget stor fokus på stråledosis (ALARA).Dertil kører de noget hyppigere konstans kontroller på røntgen udstyr i Finland end vi gør i Danmark. Strålebeskyttelse af patienter har også et stort fokus i Finland, hvor de ofte anven- OKTOBER 2012 RADIOGRAFEN 15

16 der materialet Vismutti særligt til CT, hvor øjne, thyroidea, mammae eller gonader dækkes til for at nedsætte dosis. Kvalitets kontrol bliver udført henholdsvis dagligt, ugentligt eller månedligt, alt efter hvad forskrifterne for modaliteten siger. Monitorerne bliver fx kontrolleret, at kontrast opløsningen er optimal, kv og mas kontrolleres også. De studerende har også stor viden omkring stråledosis og beregninger af denne. Det kommer sig af at STUK, svarende til SIS i Danmark, er meget synlige i Finland og besøger hospitalerne med henholdsvis 3 og 5 års mellemrum hvor der udføres eksternt audit. Alt udstyr, protokoller, samt dosisrapporter gennemgås. I Finland er det obligatorisk at dokumentere antal projektioner samt DAP dose area product (mgy) per patient i RIS systemet. Data fra udvalgte undersøgelser nedskrives i en protokol som STUK skal se og godkende. STUK har både en kontrol funktion ift. stråledosis, men også en blødere funktion ift. rådgivning omkring stråledosis og apparatur. Dertil har nogle røntgen afdelinger i Helsinki også intern audit, dvs. aftaler ift. at evaluere hinanden hvert 2 år, for at optimere protokoller samt deling af ny viden. På contrast media området er der også visse afvigelser fra Danmark. Blodprøve svar i Finland må ikke være mere end 2 uger gamle. Derimod på MRI området vedrørende anvendelse af CM har de dog noget andre forskrifter end vi har i Danmark. I Finland bruger man som hovedregel hverken P-cr eller GFR ved Dotarem undersøgelser, da det er vurderet fra øvre instans at mængden af Dotarem der anvendes ikke udgør en større risiko ved første gangs tilfælde. Dog tages der hensyn til patienter kendt med markant nedsat nyrefunktion eller en ennyrede patienter. Af nyt apparatur er jeg blevet introduceret for en ny mobil CT scanner produceret af det finske firma Planmed Verity. Dette var et virkelig interessant nyt produkt primært til scanning af ankel-, knæ-, hånd- og albue led, da FOV kun er på 10cm samt lave kv (96) og mas (12) værdier. Landet med rå natur, hård rock og Sauna. Finland er et land med 5,4 mill. Indbyggere fordelt over et areal 10 gange større end Danmark. Finland er officielt to-sproget, finsk & svensk. Selvom det kun er en minoritet på ca. 5% af befolkning, der er svensktalende, viser to-sprogetheden sig alligevel i stor udstrækning i samfundet. Finner er et meget venligt men en anelse introvert folk, som lige skal se den anden an. De vrøvler heller ikke om alverdens ligegyldigheder, som vi gør i Danmark, så begrebet smalltalk er bestemt ikke udpræget. Til gengæld når man er kommet under huden på dem, så viser de sig som nogle meget varme og utroligt hjælpsomme mennesker. Humoren i Finland er som vi kender den i Danmark sarkastisk og ironisk. Finland er dertil meget upoleret med en utrolig flot rå natur, de mange søer, skove og skærgårdene med de mørke klipper. Hård rock og metal er stor del af finsk kultur hvilket tydeligt kommer frem radio og generelt i gadebilledet. Mange fyre har langt hår og render rundt i tøj der ligner de kommer lige fra 80-90érnes musikscene, virkelig fedt og meget unikt. Den store sociale happening er selvfølgelig, Sauna. Finland har en lang og stor tradition omkring det at gå i sauna, som selvfølgelig foregår uden en trævl på kroppen. De offentlige saunaer har er opdelt i mand/kvinde sauna, men er man med vennerne i sauna er man blandet mand/kvinde, det at være nøgen med venner er helt normalt i forbindelse med at gå i sauna. Dertil skal der selvfølgelig nydes en øl eller to i forbindelse med sauna besøget. Udover at være en social begivenhed er det samtidig også en måde at udrense kroppen for giftstoffer på. Afterwork Fritiden har jeg brugt på en masse aktiviteter. Som exchangestudent har man mulighed for at bo sammen med en 2-3 andre udenlandske studerende. Jeg valgte dog at finde noget selv via en bekendt i Helsinki, der skulle til Lapland samtidig med min klinik i Finland. Jeg kom til at dele lejlighed med hans finske roomie, 16 RADIOGRAFEN OKTOBER 2012

17 som gik fint. Dette skyldtes udelukkende placeringen af bolig. Jeg kom derved til at bo langt mere centralt i Helsinki i bydelen, Hermanni. Jeg kendte allerede inden jeg tog til Helsinki nogle folk, så var ikke så bekymret omkring ikke at skulle bo sammen med andre exchangestudents. I min tid i Helsinki kom jeg til at kende en masse nye mennesker både finner men også andre udlændinge der havde fundet vej til Finland. Der har været et utal af aktiviteter på programmet over de 3 måneder. Af sports aktiviteter kan nævnes indendørs klatring, som bl.a. har en 30 meter høj væg, badminton & tennis, samt diverse snowboard ture til Alhovuori og Tahko. Fik da også set en finalekamp i den finske ishockey liga, en fodboldkamp på det lokale Sonera stadion i Helsinki, samt et par gedigne metalkoncerter. Ellers har den stået på fødselsdage og housewarming fester, så har følt at min tid i Finland er gået utroligt hurtigt. Fik mod slutningen af min klinik også nogle venner fra Danmark på besøg. Vi besluttede os for at leje en bil og tage på en 3 dages roadtrip tur rundt i søndre og vestlige Finland, hvor vi bl.a. besøgte mumitroldene i Naantali, Turku, Tampere og Lahti. Det var en stor oplevelse af se Finland på denne måde. Kendskab til nye undersøgelses metoder, protokoller, udstyr samt indsigt i et andet nordisk lands arbejdskultur og viden har været en stor oplevelse. Udbyttet Netop hjemvendt fra Helsinki er det tid til at gøre status på mine oplevelser i Finland. Det har været et travlt program og mødet med mange nye mennesker, har da til tider også været lidt overvældende. Alligevel ser jeg tilbage på min tid i Finland, som et utroligt lærerigt forløb rent radiograffagligt. Kendskab til nye undersøgelses metoder, protokoller, udstyr samt indsigt i et andet nordisk lands arbejdskultur og viden har været en stor oplevelse. Dertil kommer de nye venskaber og international networking, som jeg har gjort meget ud af at opsøge og som virkelig har båret frugt fagligt, men også på det personlige plan. Det kræver lidt at komme i klinik i et land, hvor man stort set ikke taler sproget, men hvis man viser bare en anelse af kendskab til finsk og finsk kultur, er der stor respekt for en som udlænding. Dette har været et stort plus at erfare, da det var en af mine bekymringer før jeg tog derop. Jeg ser det som et stort privilegium at have fået muligheden for at komme ud som studerende og få et indblik i radiografens virke i udlandet, da jeg tror det giver en bedre forståelse for sine egne forudsætninger, som radiograf i Danmark. Sidst og ikke mindst skal lyde en stor tak til min internationale koordinator på PH Metropol for hendes benarbejde for at få mig til Finland, samt Radiograf Rådets studiefond for at yde støtte til mit ophold. Jeg vil slutte af med et par ord af HCA, At rejse er at leve. OKTOBER 2012 RADIOGRAFEN 17

18 gas REGIONERNE GAV DEN Af Michael Dreyer Den 21. og 22. september var de nyvalgte regionsbestyrelser og Radiograf Studerende i Danmark (RSD) samlet til et seminar i Vejle. Seminarets formål var at kickstarte arbejdet i regionsbestyrelserne og samtidig skabe og udvide den eksisterende samarbejdsbase i den enkelte region og på tværs af regioner og RSD. Der var god energi, arbejdsvilje og ikke mindst godt humør fra start fredag morgen. Udgangspunktet var de fem prioriterede emner, som kongressen 2011 gav hovedbestyrelsen til opdrag at arbejde med i denne kongresperiode. Her er de i prioriteret rækkefølge: FAGLIGHED: Højne fagligheden i en fortsat udvikling af faget igennem videreuddannelse, vidensdeling og fokus på forskning. SYNLIGHED: Styrke Radiograf Rådets synlighed igennem nærvær. ORGANISATORISK UDVIKLING: Udvikling og styrkelse af organisationens interne struktur samt samarbejdet med regionerne og TR. der lød på at hver gruppe, ud fra de fem indsatsområder, skulle levere tre forslag til konkrete aktiviteter med udgangspunkt i de fem regioner. Efterfølgende skulle de enkelte regioner vælge ud blandt alle konkrete aktiviteter, hvad der skal arbejdes med og igangsættes i den enkelte regionsbestyrelse. Der blev arbejdet godt, og det samlede indtryk var, at seminaret havde været givtigt og ansporende for det kommende arbejde i regionerne og RSD. Derudover bliver der netværket en del, når 43 radiografer og radiografstuderende er samlet. Det var en fornøjelse, at fornemme den ansvarsfuldhed regionsbestyrelserne og RSD besidder. Der var en fantastisk vilje til at tage opgaver og naturligvis ansvar på sig i forhold til at løfte den del af Radiograf Rådet, der kan løftes succesfuldt lokalt. udtaler Charlotte Graungaard og tilføjer det er en bevægelse, der er sket stille, roligt og naturligt fra vi vedtog regionsstrukturen og frem til nu. Ingen tvivl i mit sind om, at Radiograf Rådets regioner og RSD kun bliver stærkere og stærkere og det vil være en positiv spiral, der bølger frem og tilbage mellem alle led i organisationen. Konstruktivitet er fantastisk, men det når uanede højder, når der samtidig er højt humør og vilje til at frembringe det yderste i godt selskab. For det er jo det, radiografer er: GODT SELSKAB, afslutter Charlotte Graungaard. ARBEJDSLØSHED: Sikre arbejdspladser til nyuddannede igennem faggrænser og tilbageerobring af nye arbejdsområder. LØN- OG ARBEJDSVILKÅR: Mere i løn og bedre forhold. I første del af seminaret arbejdede regioner og RSD på tværs med en opgave, 18 RADIOGRAFEN OKTOBER 2012

19 Kan du spare penge på dit billån? Billån, kun 4,45% * variabel rente Lån & Spar Bank A/S, Højbro Plads 9-11, 1200 København K, Cvr.nr Nu har Radiograf Rådet sørget for, at det kan blive billigere for dig at have bil. Som medlem kan du nemlig få et billån hos Lån & Spar med en meget lav rente på kun 4,45 %. Hvis du har et dyrt billån et andet sted, kan du flytte lånet til Lån & Spar og spare penge hver eneste måned. Og du behøver ikke at flytte alle dine konti. Du kan også låne til at købe ny bil. Det eneste krav er, at du selv har 20 % i udbetaling og at du er medlem af Radiograf Rådet. Se et låneeksempel her: Bilens pris kr. Udbetaling (20 %) kr. Lånebeløb kr. Månedlig ydelse kr. Rente 4,45 %. Løbetid 10 år. Debitorrente 4,52 %. ÅOP 5,57 %. Gebyr til banken kr. Gebyr til andre kr. Samlede renter i perioden kr. Tilbagebetaling i alt kr. Renten er variabel, angivet p.a. og gældende pr. 1. maj Lånet forudsætter kreditgodkendelse. Bilen skal kaskoforsikres. Udgifter til forsikring er ikke medregnet. Ring til Lån & Spar på og få at vide hvor mange penge du kan spare. Måned efter måned. Du skal blot oplyse os ganske få ting. Ringer du på hverdage mellem 9 og 17, får du svar med det samme. Du kan også læse mere om billån på radiografbank.dk Her kan du også lave dine egne beregninger på billån. i samarbejde med

20 LOVE RADIOGRAFSTUDERENDE I DANMARK 1 Navn Radiografstuderende i Danmark (RSD). 2 Formål RSD's formål er at samle radiografstuderende i et fagligt fællesskab, for derigennem i videst muligt omfang at yde indflydelse på forholdene for radiografstuderende i Danmark. 3 Hjemsted Hos formanden for Radiografstuderende i Danmark. 4 Økonomi RSD s bestyrelse er ansvarlig for RSD s økonomi. 5 Radiograf Rådet RSD er forpligtiget til at udøve virksomhed i overensstemmelse med Radiograf Rådets love. 6 Medlemmer af RSD Alle studerende, som er medlem af Radiograf Rådet, indgår som medlemmer i Radiografstuderende i Danmark. 7 RSD s bestyrelse 1. RSD s bestyrelse er Radiografstuderende i Danmark øverste myndighed. 2. RSD s bestyrelse består af lokalformand og lokalnæstformand fra hver af de 3 lokalafdelinger. 3. RSD s bestyrelse vælger RSD s formand og næstformand. 4. Bestyrelsen er konstitueret for 1 år ad gangen. En ny konstitution finder sted ved først kommende bestyrelsesmøde efter 30. juni. 5. Valg afgøres ved simpelt flertal i bestyrelsen. 6. Hvis formanden trækker sig tiltræder næstformanden til næste konstitution. 7. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst halvdelen af bestyrelsen er til stede. 8. Ved stemmelighed skal punktet til behandling på et senere møde. Hvis der stadig er stemmelighed tæller formandens stemme dobbelt. 9. RSD s bestyrelse besætter RSD s delegeret pladser i Radiograf Rådets kongres. 8 Åbent bestyrelsesmøde 1. RSD s bestyrelse afholder et årligt åbent bestyrelsesmøde i perioden 15. august til 1. oktober, hvor alle medlemmer kan deltage. Oplysninger om tid og sted meddeles i Radiografen og på Radiograf Rådets hjemmeside, senest 4 uger før mødets afholdelse. 2. Dagsordenen indeholder mindst følgende punkter: 1. Beretning om RSD s aktiviteter. 2. Orientering om RSD s økonomi. 3. Afsat tid til spørgsmål fra medlemmer 3. Referatet lægges på RSD s hjemmeside senest 4 uger efter mødets afholdelse. 4. Beretningen lægges på RSD s hjemmeside senest 4 uger efter det åbne bestyrelsesmøde. 9 Love 1. Ved lovændringer kræves enighed i RSD s bestyrelse. 2. Fortolkningsspørgsmål vedrørende Radiografstuderende i Danmarks love afgøres i RSD s bestyrelse. 10 Urafstemning Hvis 2/3 af RSD s bestyrelse kræver det, skal der gennemføres en urafstemning om lovændringer. Er et flertal af de afgivne stemmer for lovændringen, vil lovændringen skulle træde i kraft. 11 Lokalrepræsentation Ved hvert uddannelsessted vælges en lokal repræsentation, bestående af 2 repræsentanter. En lokal formand og en lokal næstformand. 1. Studerende er tilknyttet den lokalrepræsentation, hvor uddannelsesstedet er beliggende. 2. Repræsentant vælges ved selvstændigt valg til hver post. Ved stemmelighed fortages omvalg. 3. Lokalnæstformanden er stedfortræder for lokalformanden. 4. Valgene sker på en lokal generalforsamling en gang om året og er gældende ind til næste generalforsamling. Generalforsamlingen afvikles i perioden 1. marts til 30. juni. 5. Kandidater stiller op på generalforsamlingen. 6. Den lokale repræsentation indkalder og afvikler generalforsamlinger. 7. Tid og sted varsles i Radiografen, på RSD s hjemmeside og i det omfang det er muligt via uddannelsesstedets interne lister, senest 4 uger før generalforsamlingen. 8. Er der ingen lokalrepræsentation, indkalder RSD s bestyrelse til generalforsamlinger. 9. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med 7 dages varsel, med oplysning af tid og sted, ved opslag på studiestedet og i det omfang det er muligt via uddannelsesinstitutionens interne lister. 10 Lokalrepræsentationen eller RSD s bestyrelse har pligt til, hurtigst muligt, at afvikle en ekstraordinær generalforsamling, hvis minimum 10 % af studiestedets RSD-medlemmer skriftligt kræver det. 12 Ikrafttræden Nærværende love træder i kraft den 1. februar RADIOGRAFEN OKTOBER 2012

Deltagende ved mødet: Christina (Formand) UCN, Mirko (Næstformand) UCL, Maja UCN, Kiki Metropol og Mia Metropol.

Deltagende ved mødet: Christina (Formand) UCN, Mirko (Næstformand) UCL, Maja UCN, Kiki Metropol og Mia Metropol. RSD MØDE 15/6 KL. 10.00 PÅ UCN AALBORG Deltagende ved mødet: Christina (Formand) UCN, Mirko (Næstformand) UCL, Maja UCN, Kiki Metropol og Mia Metropol. 1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN Tilføjelser: Kort orientering

Læs mere

Referat af generalforsamling i Region Sjælland 2015

Referat af generalforsamling i Region Sjælland 2015 Referat af generalforsamling i Region Sjælland 2015 Ninna Friis bød velkommen. Der var 30 medlemmer til stede. 1. Valg af dirigent Erik Roland blev valgt. Generalforsamlingen blev erklæret lovligt indvarslet.

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

Referat af arbejdsgruppemøde den 11.06.03

Referat af arbejdsgruppemøde den 11.06.03 Referat af arbejdsgruppemøde den 11.06.03 Tilstede: Fraværende: Jens Peter Garne JPGARNE@dadlnet.dk Esbern Friis rh03084@rh.dk Christen Axelsson chax@herlevhosp.kbhamt.dk Hanne Galatius haga@fa.dk Anne

Læs mere

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013.

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 2. Formål: Foreningen har til formål at give studerende-

Læs mere

SEMINAR FOR ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER 28. og 29. oktober 2014

SEMINAR FOR ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER 28. og 29. oktober 2014 SEMINAR FOR ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER 28. og 29. oktober 2014 6. august 2014 Program: 28. oktober: Verdens Bedste Arbejdsplads Indhold: Vil I gerne have mere arbejdsglæde? Slås I med forandringer og utryghed?

Læs mere

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune.

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune. Hornbæk Sportsforening Randers Stiftet den 15. juli 1945 VEDTÆGTER FOR HORNBÆK SPORTSFORENING Overvænget 25 8900 Randers 1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens

Læs mere

NYHEDSBREV 4/2008 NOVEMBER 2008

NYHEDSBREV 4/2008 NOVEMBER 2008 NYHEDSBREV 4/2008 NOVEMBER 2008 FRD s kongres lørdag den 27. september På FRD s kongres den 27. september 2008 blev følgende kontingentsatser for de kommende 3 år vedtaget: Medlemstype 2009 2010 2011 Uddannede,

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Enhedslisten Middelfart. Foreningen

Læs mere

SEMINAR FOR LEDERE 29. og 30. oktober 2014

SEMINAR FOR LEDERE 29. og 30. oktober 2014 SEMINAR FOR LEDERE 29. og 30. oktober 2014 6. august 2014 Radiograf Rådet er igen i år glade for, at kunne invitere chefradiografer, overradiografer, oversygeplejersker, afdelingsradiografer og afdelingssygeplejersker

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Klublove. Social- og Sundhedsassistentklubben Århus

Klublove. Social- og Sundhedsassistentklubben Århus 1 Klubbens navn Klublove Social- og Sundhedsassistentklubben Århus Klubbens navn er Social og sundhedsassistentklubben i Århus 2 Formål At medvirke til at løse opgaver i forhold til medlemmerne efter regler,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Enhedslisten Varde. Foreningen er en lokalafdeling af foreningen Enhedslisten De Rød-Grønne. Foreningens hjemsted er Varde

Læs mere

Foreningens postadresse er midlertidigt hos formanden.

Foreningens postadresse er midlertidigt hos formanden. SAMS Aarhus håndbog Formål: 1) Foreningens primære formål er at fremme interessen for almen medicin blandt medicinstuderende på Aarhus Universitet. Foreningen ønsker at være bindeled mellem medicinstuderende

Læs mere

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Cvr. Nr. 27537715 Navn, hjemsted og formål. 1 Klubbens navn er Birkerød Tennis Klub forkortet til og i det følgende kaldet Birkerød TK. Klubbens hjemsted er Topstykket

Læs mere

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE 50 55 SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE Arbejdstilsynet har alene i år påtalt 172 alvorlige mangler i det psykiske arbejdsmiljø på danske hospitaler. Påbuddene handler især om et alt for højt

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København Vedtægter for Foreningen Veteranhjem København 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen Veteranhjem København. 1.2 Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål

Læs mere

Klublove for TSM - Teknik og skole

Klublove for TSM - Teknik og skole Klublove for TSM - Teknik og skole 1 Klubbens navn Klubbens navn er TSM Teknik og skole under FOA Århus afdeling Klubben skal til enhver tid overholde afdelingens og forbundets love og bestemmelser. Foretager

Læs mere

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX PATIENTFORENING A Ectodermal Dysplasi Vedtægter Bestyrelsen 2010 V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX Indholdsfortegnelse Vedtægter:...3 1 Navn:...3 Hjemsted:...3 Foreningens

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen Destination Sønderjylland

Vedtægter. for. Foreningen Destination Sønderjylland Jura og Byrådssekretariatet Udkast 3-11-2014 Sags nr.: 14/42287 Vedtægter for Foreningen Destination Sønderjylland 1. Navn, hjemsted 1.1 Foreningens navn er Destination Sønderjylland 1.2 Foreningen har

Læs mere

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING 2012 Årsrapport 2011: Second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

1 Navn og hjemsted. 2 Formål

1 Navn og hjemsted. 2 Formål Vedtægter for Foreningen Samsø Energiakademi 28.marts 2014 Indhold 1 Navn og hjemsted... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskab... 3 4 Bestyrelsen... 3 5 Den ordinære generalforsamling... 4 6 Ekstraordinære generalforsamlinger...

Læs mere

Vedtægter for SF København

Vedtægter for SF København Vedtægter for SF København 1 Navn og formål 1.1. Organisationens navn er SF Socialistisk Folkeparti, København, i daglig tale SF København. 1.1 SF København er underlagt SF Socialistisk Folkepartis generelle

Læs mere

Ergoterapeutforeningen

Ergoterapeutforeningen Ergoterapeutforeningen meget mere end en fagforening meget mere end et fagligt fællesskab etf.dk Kontant rabat på studiebøger Praktik- og studieforsikring Rådgivning om arbejde og studier i udlandet Hjælp

Læs mere

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter VAOB Vestsjællands Aktive Ordblinde Vedtægter Vedtægter for foreningen Vestsjællands Aktive Ordblinde (VAOB). 1: Navn & Hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn er Vestsjællands Aktive Ordblinde i daglig tale

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Vedtægter for foreningen Alea

Vedtægter for foreningen Alea 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 - Foreningens navn er Alea. Stk. 2 - Foreningen er hjemmehørende i Århus kommune. 2 - Foreningens formål Stk. 1 - Foreningen arbejder kulturelt og socialt for at udbrede kendskabet

Læs mere

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti Vedtægt For samarbejde mellem menighedsråd i medfør af menighedsrådslovens kapitel 8 42a (lovbekendtgørelse nr. 9 af 03.01.2007) om Ungdomspræst- & Skole-kirke-samarbejde i Undertegnede menighedsråd i,

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat Generalforsamlingsreferat The Danish Society for Biomedical Engineering Affiliate to: International Federation for Medical and Biological Engineering (IFMBE) and European Alliance for Medical and Biological

Læs mere

Foreningen Søby Forsamlingshus

Foreningen Søby Forsamlingshus Foreningen Søby Forsamlingshus Hønebjergvej 18, Søby, 8543 Hornslet Vedtægter 1 Indholdsfortegnelse. 01: Navn 02: Hjemsted 03: Formål 04: Optagelse som aktivt eller passivt medlem 05: Hæftelse, forpligtigelser.

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS) Hovedbestyrelse kan også benævnes NfS fælles

Vedtægter for Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS) Hovedbestyrelse kan også benævnes NfS fælles Vedtægter for Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS) Hovedbestyrelse kan også benævnes NfS fælles 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS). Stiftet den 08.05.2013.

Læs mere

Fremskrivning af færdiguddannede radiografer og forventet efterspørgsel

Fremskrivning af færdiguddannede radiografer og forventet efterspørgsel Fremskrivning af færdiguddannede radiografer og forventet efterspørgsel Formål At følge op på seneste estimat (april 2012) af udviklingen i hhv. antallet af færdiguddannede autoriserede radiografer, sammenholdt

Læs mere

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti Vedtægt For samarbejde mellem menighedsråd i medfør af menighedsrådslovens kapitel 8 42a (lovbekendtgørelse nr. 9 af 03.01.2007) om Ungdomspræst- & Kirke-skole-samarbejde i Undertegnede menighedsråd i,

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Vedtægter for Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Danish Society for Shoulder and Elbow Surgery 1 NAVN Selskabets navn er: Dansk Selskab for Skulder- og Albuekirurgi (DSSAK). Selskabet er medlem

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014

Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014 Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014 Tilstede: Peter Vestergaard Charlotte Christoffersen Jan Marker Jesper Petersen Mogens Frølund Michael Jakobsen Fleur

Læs mere

G algebjerg. rundejerforening. den 09.08.2010

G algebjerg. rundejerforening. den 09.08.2010 G algebjerg rundejerforening den 09.08.2010 Til grundejerforeningens medlemmer, Indholdsfortegnelse I forbindelse med indkaldelsen til generalforsamlingen den 29.08.2010 sendes i denne kuvert følgende

Læs mere

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål 1.1 Foreningens navn er Periamma. Vedtægter 1 Navn og hjemsted 1.2 Foreningen har hjemsted i Københavns Kommune. 2 Foreningens formål 2.1 Periamma er en uafhængig non-profit forening. 2.2 Periammas formål

Læs mere

Det er foreningens formål, gennem idræt og kulturelt arbejde, at styrke sammenholdet mellem unge og ældre til gavn for lokalsamfundet.

Det er foreningens formål, gennem idræt og kulturelt arbejde, at styrke sammenholdet mellem unge og ældre til gavn for lokalsamfundet. VEDTÆGTER 1. Foreningens navn er Skrydstrup Ungdoms- & Idrætsforening (SUIF). Foreningens hjemsted er Haderslev Kommune. 2. Det er foreningens formål, gennem idræt og kulturelt arbejde, at styrke sammenholdet

Læs mere

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen Indhold Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskreds 4 Arrangementer 5 Bestyrelsens sammensætning og konstitution 6 Foreningens daglige drift 7 Bestyrelsesmøder.

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

Prostitution som karriere

Prostitution som karriere ErhvervsKvindeNyt MARTS 2008 Prostitution som karriere VI FÅR BESØG AF LEDEREN AF REDEN I ÅRHUS, JOAN FISKER HOUGAARD Joan Fisker Hougaard kommer og fortæller om sit arbejde, der bringer hende i kontakt

Læs mere

Vedtægter. Foreningens navn og adresse. Foreningens adresse er hos formand, næstformand eller sekretær. Foreningen er uafhængig og landsdækkende.

Vedtægter. Foreningens navn og adresse. Foreningens adresse er hos formand, næstformand eller sekretær. Foreningen er uafhængig og landsdækkende. Vedtægter 1 Foreningens navn og adresse Foreningens navn er: Patientforeningen Netværk for Kræftbehandling i Udlandet NETKU. Foreningens adresse er hos formand, næstformand eller sekretær. Foreningen er

Læs mere

Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde

Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde 1 Forretningsordenens hjemmel og formål Forretningsordenen er fastsat af bestyrelsen, og er kun gældende

Læs mere

HVERDAGENS PROBLEMER. Kobæk Strand Kobækvej 85 4230 Skælskør 23. og 24. januar 2014 KONFLIKTHÅNDTERING MOBNING / CHIKANE VOLD OG TRUSLER

HVERDAGENS PROBLEMER. Kobæk Strand Kobækvej 85 4230 Skælskør 23. og 24. januar 2014 KONFLIKTHÅNDTERING MOBNING / CHIKANE VOLD OG TRUSLER Region Sjælland, C/o BUPL, Nykobbelvej 1 4200 Slagelse Telf. 35 46 58 10 HVERDAGENS PROBLEMER KONFLIKTHÅNDTERING MOBNING / CHIKANE VOLD OG TRUSLER SKAL DER GIVES ØKONOMISK BELØNNING FOR IKKE AT HAVE SYGEFRAVÆR?

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland

Referat fra ordinær generalforsamling i Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland Referat fra ordinær generalforsamling i Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland Sted: Aalborg Kongres og Kulturcenter, Aalborg Hallen Dato: 28. oktober 2010 kl. 17.30 Ved indgangen Kontrol af medlemskab.

Læs mere

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret

Læs mere

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk Referat for bestyrelsesmøde KaJ, medie- og journaliststuderende Dato: Søndag d. 14/02 klokken 15-18 Sted: DJ s lokaler på Fiskergade, Aarhus C Tilstede: Anders (skype), Mie, Philip, Daniel, Kristian, Freja,

Læs mere

Indhold. side 2 Praktiske oplysninger

Indhold. side 2 Praktiske oplysninger Ergoterapeutforeningens TR-kursuskatalog 2014 I 2014 kan Etf s tillidsrepræsentanter, TR, fællestillidsrepræsentanter, FTR, og arbejdsmiljørepræsentanter, AMiR, vælge mellem uddannelse, kurser og workshops

Læs mere

VEDTÆGTER for Nordjysk Fødevareoverskud cvr.nr. 36167742

VEDTÆGTER for Nordjysk Fødevareoverskud cvr.nr. 36167742 VEDTÆGTER for Nordjysk Fødevareoverskud cvr.nr. 36167742 1: navn og hjemsted. Organisationens navn er: Nordjysk Fødevareoverskud, i daglig tale NOFO. Organisationen har hjemsted i Aalborg Kommune. 2: værdigrundlag.

Læs mere

Konference om Psykiatrisk Sygepleje afholdes af Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker

Konference om Psykiatrisk Sygepleje afholdes af Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker Konference om Psykiatrisk Sygepleje afholdes af Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker 3. og 4. Juni 2014 Hotel Faaborg Fjord Tema Brugerinddragelse,

Læs mere

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægter for Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægt for Grundejerforeningen Vrold Bakker Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vrold Bakker. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg

Læs mere

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Navn og hjemsted: Foreningen Sydfyns Linedancers Linedance for Joy er stiftet d. 26. August 2009 og har hjemsted i Svendborg Kommune. På den årlige ordinære Generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Vedtægter for. Landboforeningen Gefion

Vedtægter for. Landboforeningen Gefion Vedtaget den 19. marts 2013 Vedtægter for Landboforeningen Gefion Side 1 af 8 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Landboforeningen Gefion. Dens hjemsted er Sjælland. Foreningen er dannet ved sammenslutningen

Læs mere

Pædagogisk Superstjerne Program

Pædagogisk Superstjerne Program Vil du være pædagogisk mindfulness pioner på din arbejdsplads - og i dit eget liv i 2013? Pædagogisk Superstjerne Program - for dig, der brænder for at gøre en forskel og ønsker et (arbejds-)liv, funderet

Læs mere

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening Foreningens navn er Rødskebølle Jagtforening Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. 1 Navn og hjemsted 2 Foreningens formål Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter for Avalak Aarhus (Gældende fra generalforsamling 25.09.14)

Vedtægter for Avalak Aarhus (Gældende fra generalforsamling 25.09.14) Vedtægter for Avalak Aarhus (Gældende fra generalforsamling 25.09.14) 1 Foreningens navn og adresse Stk. 1 Foreningens navn er: Avalak Aarhus. Stk. 2 Foreningens adresse er: Dalgas Avenue 52, 8000 Aarhus

Læs mere

Nye hold 2008. tag ordet i din magt! Trine Sick, journalist og kommunikationsrådgiver

Nye hold 2008. tag ordet i din magt! Trine Sick, journalist og kommunikationsrådgiver Eksklusivt lederkursus Retorik Nye hold 2008 tag ordet i din magt! Anne Katrine Lund, ph.d. i retorik Trine Sick, journalist og kommunikationsrådgiver Flemming Enevold, skuespiller og instruktør en af

Læs mere

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Boligorganisationen er en datterorganisation

Læs mere

26. 10 2012 kl. 9.00 til 27. 10 2012 kl. 12.00. Marie Trads Studentermedarbejder

26. 10 2012 kl. 9.00 til 27. 10 2012 kl. 12.00. Marie Trads Studentermedarbejder Dagsorden Dagsorden for møde i: Regionsbestyrelsen i Region Midtjylland Dato for møde: 26. 10 2012 kl. 9.00 til 27. 10 2012 kl. 12.00 Sted Viborg Vandrehjem (Danhostel) Vinkelvej 36 8800 Viborg Ordstyrer:

Læs mere

Holbæk Lærerkreds. Vedtægter for Holbæk Lærerkreds. Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015

Holbæk Lærerkreds. Vedtægter for Holbæk Lærerkreds. Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015 Holbæk Lærerkreds Vedtægter for Holbæk Lærerkreds Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015 GUL skrift = nuværende ordlyd BLÅ skrift = forslag til ny ordlyd 1 Kredsens navn er Holbæk Lærerkreds, som udgør

Læs mere

mindfulness i skolesammenhæng. 4. oktober 2011 i Aarhus Videreuddannelse og Kompetenceudvikling

mindfulness i skolesammenhæng. 4. oktober 2011 i Aarhus Videreuddannelse og Kompetenceudvikling Videreuddannelse og Kompetenceudvikling Nærvær, opmærksomhed, mindfulness i skolesammenhæng. 4. oktober 2011 i Aarhus Kan mindfulness være med til at skabe nærvær og opmærksomhed i skolen? Kan det bruges

Læs mere

Vedtægter for Lærerkreds Nord

Vedtægter for Lærerkreds Nord Vedtægter for Lærerkreds Nord Kredsens navn og hjemsted 1 Kredsens navn er Lærerkreds Nord. Kredsen dækker Hjørring, Frederikshavn og Læsø kommuner. Den udgør kreds 159 af Danmarks Lærerforening. Kredsens

Læs mere

Vedtægter for Danish Business Travel Association Seneste revision 27. marts 2014

Vedtægter for Danish Business Travel Association Seneste revision 27. marts 2014 Vedtægter for Danish Business Travel Association Seneste revision 27. marts 2014 1. Foreningens navn Foreningens navn er Danish Business Travel Association i det følgende og i daglig tale benævnt DBTA.

Læs mere

Vedtægter for Ludomaniforeningen

Vedtægter for Ludomaniforeningen Vedtægter for Ludomaniforeningen 1. Navn og tilhørsforhold. 1.1 Foreningens navn er Ludomaniforeningen. 1.2 Ludomaniforeningen er en social og landsdækkende forening. 1.3 Foreningens hjemsted er København.

Læs mere

REFERAT. Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Punkt 1. Valg af dirigent Side

REFERAT. Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Punkt 1. Valg af dirigent Side REFERAT Generalforsamling i Region Hovedstaden MØDETYPE: Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Charlotte Bech MØDEREFERENT: Bernhard REFERATET UDSENDT: 10-04-2006

Læs mere

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Introduktion Valg til organisationsbestyrelsen sker hvert år på boligorganisationens repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst

Læs mere

Moms og afgifter for det private erhvervsliv

Moms og afgifter for det private erhvervsliv Deltag på et intensivt seminar om Moms og afgifter for det private erhvervsliv Det får du ud af at deltage: n Indblik i de seneste nyheder og ændringer n Overblik over moms- og afgiftsforhold i Danmark

Læs mere

Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS)

Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS) Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS) 1. Navn Kredsens navn er Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS). Kredsen er en virksomhedskreds under Finansforbundet i henhold til denne organisations

Læs mere

Dansk Musiker Forbund Viborg afd.

Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Ordinær Generalforsamling Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Torsdag d. 27. februar 2014 kl. 18.00 Hjarbæk Kro Bestyrelsen er vært ved en omgang biksemad og hvad der tilhører. Dagsorden: 1. 2. Velkomst

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Orienteering

Vedtægter for Copenhagen Orienteering Vedtægter for Copenhagen Orienteering 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Copenhagen Orienteering Klubben har hjemsted i Københavns Kommune. Klubben er medlem af Dansk Orienterings-Forbund (DOF) under

Læs mere

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er VIRUM-SORGENFRI TENNISKLUB (VST). Dens hjemsted er Lyngby- Taarbæk Kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at fremme tennissporten

Læs mere

1. Udvalgets navn er Faglig Fælles Ungdom, i daglig tale 3F Ungdom, forkortet 3FU.

1. Udvalgets navn er Faglig Fælles Ungdom, i daglig tale 3F Ungdom, forkortet 3FU. Vedtægter for 3F ungdom Artikel 1. Navn og tilhørsforhold 1. Udvalgets navn er Faglig Fælles Ungdom, i daglig tale 3F Ungdom, forkortet 3FU. 2. 3F Ungdom er Fagligt Fælles Forbunds (3Fs) ungdomsudvalg

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen Lillebælt. Boligorganisationen er stiftet ved en fusion mellem boligorganisationerne

Læs mere

Vedtægter for Hjortespring Rideklub

Vedtægter for Hjortespring Rideklub Vedtægter for Hjortespring Rideklub Klubbens navn er Hjortespring Rideklub. Forkortelse: HJOR Klubbens stiftelse: 10. september 1996 Klubbens hjemsted er Herlev kommune. Klubbens formål er: 1) At fremme

Læs mere

NY H E D S B R E V UniqueDanmark M A J 2008 N R . 1

NY H E D S B R E V UniqueDanmark M A J 2008  N R . 1 NYHEDSBREV DEN LANDSDÆKKENDE FORENING UniqueDanmark For forældre til børn med sjældne kromosomafvigelser MAJ 2008 Farvel. NR. 1 Så må vi desværre sige farvel til vores formand Jette Ziegler som efter 7

Læs mere

Vedtægter for foreningen. ORA (Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere)

Vedtægter for foreningen. ORA (Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere) Vedtægter for foreningen ORA (Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere) KAPITEL 1: NAVN OG HJEMSTED...3 KAPITEL 2: FORMÅL...3 KAPITEL 3: MEDLEMSKAB...3 KAPITEL 4: GENERALFORSAMLING...5 KAPITEL 5: EKSTRAORDINÆR

Læs mere

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi Ved Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Sygehus Syd Region Sjælland 2012 Uddannelsesprogrammet er udfærdiget i samarbejde med Uddannelsesrådet

Læs mere

RYLA 2011 i Svendborg. 6. - 7. og 8. maj 2011. Lederrollen. Teori og praksis

RYLA 2011 i Svendborg. 6. - 7. og 8. maj 2011. Lederrollen. Teori og praksis RYLA 2011 i Svendborg 6. - 7. og 8. maj 2011 Lederrollen Teori og praksis Velkommen til Svendborg En kær pligt for en borgmester er at efterkomme en opfordring til at byde velkommen til sin by. Derfor

Læs mere

3 Foreningens hjemsted er Københavns kommune, Det Juridiske Fakultet ved Københavns Universitet.

3 Foreningens hjemsted er Københavns kommune, Det Juridiske Fakultet ved Københavns Universitet. KAPITEL 1 NAVN, FORMÅL OG HJEMSTED 1 Foreningens navn er The European Law Student Association Copenhagen med binavn ELSA Copenhagen. Foreningens officielle forkortelse vil være ELSA Cph. Foreningen er

Læs mere

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling.

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Der afholdes ordinær generalforsamling tirsdag den 23.januar 2008. kl. 19.30 i 3F s bygning Søndergade

Læs mere

Foreningens navn er FAPIA, Foreningen af Psykologistuderende i Aarhus, og har hjemsted på Psykologisk Institut ved Aarhus Universitet.

Foreningens navn er FAPIA, Foreningen af Psykologistuderende i Aarhus, og har hjemsted på Psykologisk Institut ved Aarhus Universitet. VEDTÆGTER 2015/2016 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er FAPIA, Foreningen af Psykologistuderende i Aarhus, og har hjemsted på Psykologisk Institut ved Aarhus Universitet. Formål 2 Stk. 1. FAPIA er en

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Århus, den 10. december 2008 Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Introduktion Valg til bestyrelsen sker hvert år på boligkontorets repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst 2 år.

Læs mere

1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF.

1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF. VEDTÆGTER Vallensbæk Lærerkreds/ Kreds 9: 1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF. 2 Kredsens formål er at varetage medlemmernes pædagogiske, økonomiske og tjenstlige interesser

Læs mere

Vedtægter. Kapitel 1

Vedtægter. Kapitel 1 HAB Vedtægter 2015 side 1 Vedtægter For boligorganisationen HAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er HAB. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013. Dagsorden

Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013. Dagsorden Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT

V E D T Æ G T E R. for. Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT J.nr. 17013 Endelig udgave 01.11.2013 AC/ah V E D T Æ G T E R for Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT (F.M.B.A) (CVR.NR. 20905115) Foreningens navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Nordisk

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Karate Skole. Dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2. Foreningens formål Foreningens formål er at udøve

Læs mere

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet.

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet. Vedtægter for Indeks 1 Navn, hjemsted og formål 2 Optagelses kriterier 3 Medlems forpligtigelser 4 Eksklusion 5 Bestyrelsen 6 Sekretariatet 7 Møder 8 Foreningens forpligtigelser 9 Generalforsamlingens

Læs mere

1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune.

1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. Vedtægter 1 Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. Formålet er at drive antenneforening for modtagning af tv- og radioprogrammer,

Læs mere

FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN. FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub

FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN. FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub INDHOLD 4 3 4 4 4 HVAD ER EN FAGLIG KLUB Hvorfor have en faglig klub? Sådan starter I en klub Stiftende klubmøde Dansk Metal

Læs mere

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN VEDTÆGTER for VARDE GARDEN Navn: Foreningens navn: Varde Garden Stiftet den: 17 AUG 1963 Hjemsted: Varde kommune 1 2 Formål: Stk. 1. Foreningens formål er, at skabe musikinteresse og et godt kammeratskab

Læs mere